Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Bekeerlingen bewijzen zich

hj.pngMensen die zich pas tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur. De volkswijsheid luidt hier dat bekeerlingen nu eenmaal Roomser zijn dan de Paus. De Amerikaanse jihad-watcher Robert Spencer rapporteert regelmatig over de gewelddaden van zulke verse mohammedanen, en schrijft dan snaaks dat ‘er al weer iemand de islam verkeerd begrepen heeft’, another misunderstander of Islam. Dat bekeerlingen vaak kiezen voor terreur en jihadisme, heeft een goede reden die samenhangt met de aard van bekeringsprocessen. Meestal bekeren mensen zich omdat ze gewaardeerd en gerespecteerd willen worden door hun nieuwe geloofsgenoten, niet uit de behoefte antwoord te krijgen op moeilijke vragen zoals ‘Is er leven na de dood?’ of ‘Bestaat God?’. Ook de westerse gijzelaars van de Islamitische Staat bekeren zich nu en dan tot de Islam (maar worden dan desondanks door de beulen van de ISIS/ISIL gekeeld). Ook die bekeringen tot de islam kloppen met de theorie. Een krijgsgevangene, of misschien beter: het slachtoffer van een kidnapping, is er veel aan gelegen in het gevlei te komen bij zijn meesters want dan laten ze hem misschien leven als er geen goede prijs voor hem gemaakt kan worden. De term ‘Stockholm-syndroom’ is bedacht om een naam te geven aan de houding van gijzelaars die de aspiraties van hun nieuwe meesters gaan verdedigen of zelfs delen. Bekering tot de islam van gijzelaars die door de islam met de dood bedreigd worden, gaat nog een stapje verder, maar is niet veel anders dan een macabere religieuze variant op het Stockholm-syndroom. Nieuwe bekeerlingen staan niet in hoog aanzien, zeker niet in een maatschappij die gedomineerd wordt door twisten tussen families en conflicten tussen clans. Immers, uit wat voor familie of clan komt zo’n bekeerling nu helemaal? Wie zich tot de islam bekeert, begint in de islamitische samenleving onderaan de ladder. Wie zich heeft bekeerd, heeft dat gedaan omdat hij omhoog wil, omdat hij waardering zoekt, maar misschien wil hij wel nog verder omhoog en hoopt hij op nog meer waardering. Het volgende is te moeilijk voor wie het verschil tussen ‘de moslims’ en ‘de islam’ niet begrijpt, dus een deel van het hooggeëerd publiek zal deze alinea’s moeten overslaan: De theorie van de islam roept op, ja, eist, van moslims dat ze geweld gebruiken om wie nog geen moslim is, angst in te boezemen, en om gemeenschappen van niet-moslims te verzwakken, hoe gering ook, met als einddoel hen te onderwerpen aan de islam. Een deel van de moslims negeert deze oproep, maar je weet nooit tevoren of een moslim bij precies dat deel hoort. Wie laag op de ladder staat en niet helemaal voor een volle moslim wordt aangezien, kan de theorie van de islam makkelijk zo begrijpen dat het plegen van gewelddaden tegen mensen die geen moslim zijn, hem hoger op de ladder zal brengen. Uit behoefte aan nog meer respect van geloofsgenoten, kan een bekeerling gruwelen plegen die in de ogen van buitenstaanders ziek en misdadig zijn. Het zou dus helpen als gezaghebbende moslimleiders regelmatig uitgebreid zouden uitleggen dat de islam (ondanks wat er in de koran en de sharia staat, of lijkt te staan) niet vraagt om daden van geweld tegen niet-moslims. Maar dat doen de beroepsmoslims nauwelijks, integendeel, ze discussiëren en preken er over onder welke omstandigheden het is toegestaan niet-moslims te beroven, te doden en te verkrachten. Dat is namelijk niet onder alle omstandigheden geoorloofd, zie de sharia-handboeken. Wat nu is het verschil tussen gematigde en radicale moslims? Wel, zoals moderne staten leger en politie hebben om het geweld toe te passen dat de staat meent nodig te hebben, zo rekenen de radicale moslims er op dat zij met recht en met Gods zegen de kastanjes uit het vuur halen voor de gematigde moslims. Jihad is immers onder de meeste omstandigheden geen plicht die op alle moslims rust. Als slechts een deel van de moslimgemeenschap die plicht vervult, dan is, volgens auteurs van de handboeken die dat kunnen weten, God ook tevreden. Progressieve Europeanen en Amerikanen hopen dat gematigde moslims zelf nog eens een keer in de koran en de sharia gaan studeren, om er zodoende achter te komen dat de islam ‘eigenlijk’ een godsdienst van vrede is. Het is geen goed idee om aan te dringen op zulke herbestudering, omdat geletterde gematigde moslims dan waarschijnlijk zullen ontdekken dat die teksten expliciet om jihad vragen en van moslims eisen dat ze de wapenen opnemen. De oproepen te strijden, ‘doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’ (2:191, 4:89, 4:91), ‘Te strijden is u voorgeschreven’ (2:216), zijn gericht tot alle moslims. Het zou beter zijn als gevolg geven aan zo’n oproep in niemands ogen prestige zou opleveren.

Reaguursels

Inloggen

Gematigd of niet, een paar uurtjes babbelen met de imam en ze doen uiteindelijk allemaal het bomvest om. Geloven in leven na de dood is levensgevaarlijk.

QuelleFromage | 23-11-14 | 13:42

De Wet van Behoud van Ellende zal ook nu weer aangeroepen worden door hunnes die zullen melden dat zij zei moet zijn. Helaas, de wereld is niet ideaal, een *corrigeer* optie, want fouten zijn onvermijdelijk des mens (aanhanger van het absolutisme) bij spontane ejaculaties van opborrelend onderbuik sentiment zou welkom zijn.

Potverdorie noch eens aan toe DISQUS is een mooi reaguurders platform. Dat is echter ook de enigste positieve beslissing die VVDers op hun site voor het zurige reaguurders volk hebben genomen. Ik vermoed zo maar dat de snelheid van hun afgang daardoor niet langzamer zal gaan.

Bezorgde_Burger | 23-11-14 | 05:27

Zij Bredero niet het kan verkeren. Hoe kan een Natiestaat die voor WOII het beheer voerde over destijds grootste moslim populatie vergeten hoe te handelen om conflict en geweld te minimaliseren? Ja, dat kan. De Wet van Behoud van Ellende wordt strikt nageleefd door politici die niet willen inzien dat het ook anders kan.

Bezorgde_Burger | 23-11-14 | 04:47

Een gematigde moslim is een niet practiserende radicale moslim. Ze geloven allebei in dezelfde shit en zullen nooit kritisch over zichzelf of hun geloof nadenken. Van mij mogen ze allebei opbokken.

De Anaalprofeet | 23-11-14 | 01:47

Ik zou mij alleen tot de islam bekeren als het moet ( in een andere land dus) om er verder geen last van te hebben. En vooral zelf geen terreurdaden plegen; als je zelf terreur daad pleegt of er een aanmoedigt krijg je daar later vast terreur voor terug; ook en met name in de islamitische kultuur.
Er is in al die moslim landen een seculiere stroming die sterk aan het leger aanhaakt. Zolang je maar niet in het openbaar zegt dat jee seculier bent is er niets aan de hand. In dergelijke seculiere gezinnen gaan meisjes gewoon naar school; zelfs de jongens maken er hun school af.
Jammer voor de moslimpjes ; ze kunnen niet zonder een sterk leger dat in die landen hun maatschappijen bij elkaar houdt.
We hoeven gelukkig niet alles te begrijpen.

penduwer | 23-11-14 | 00:54

Ik wil er niet toe overgaan alle moslims te wantrouwen.
Dat zeg ik deels omdat ik er toch een paar ken die geen vlieg kwaad doen.
Maar dat zeg ik vooral omdat ik weet dat er zelfs in de islamitische wereld seculiere moslims wonen die hun geloof en/of hun samenleving in positieve zin probeerden te hervormen.
Velen hebben daarvoor zelfs hun leven gegeven, zoals deze Soedanese politicus.
nl.wikipedia.org/wiki/Mahmoed_Mohammad...

Maar vandaar dus wel mijn wantrouwen tegen de islam als geheel.
Want er is geen gematigde islam.
Ik ken geen 1 (één) invloedrijke islamitische geestelijke, korangeleerde of leider die een gematigde islam predikt. Ik heb ook al aan ongelooflijk veel islamapolegeten gevraagd of zij er wel 1 (één) konden noemen. Sommigen begonnen te schelden en te godwinnen; de meesten reageerden helemaal niet.
Maar de vraag zelf is dus nooit concreet beantwoord.
Er zullen best wel onbekende imams zonder enige invloed zijn die een gematigde islam prediken. Maar dat zijn er niet dusdanig veel dat dat een matigende invloed heeft op de islam als geheel. Integendeel; een Frans-Tunesische imam die zijn kop uitsteekt met een te seculier geluid, heeft politiebescherming nodig. En wat kwalijker is; hoewel hij 80 imams zegt te vertegenwoordigen, wordt hij door alle zogenaamd "gematigde" islamitische organisaties in Frankrijk uitgekotst.
www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief...

Dat zegt veel over de "gematigde islam" in Frankrijk.
Ik geloof niet dat het in de rest van Europa anders is, daarvoor hoef ik alleen maar te kijken naar de standpunten van talloze moslims/moslimorganisaties over joden, homo's, islamcritici of de Deense cartoons. Wie mijn scepsis in twijfel trekt kan ik de documentaire "undercover mosque" aanbevelen, waarin de preken van als "gematigd" bekend staande moskeeën undercover worden gefilmd.
www.youtube.com/watch?v=njRKaX0ORuI

Er zijn dus, bij mijn weten, geen invloedrijke gematigde islamitische geestelijken. En het ligt voor de hand dat veel moslims voor geloofszaken toch afgaan op wat de islamitische geestelijkheid zegt.
Het is lastig te zeggen hoe groot het percentage moslims is dat daadwerkelijk over zal gaan tot geweld, als hun leiders daar toe oproepen. Afgaand op recente enquêtes zou rond de 70% van de moslims in Europa radicale ideeën hebben.
Dat is best veel.
Want zoveel zijn er helemaal niet nodig voor een bloedig kalifaat.
Uiteindelijk heeft een dictatoriaal en moorddadig systeem helemaal geen meerderheid van moordenaars nodig om haar wandaden te verwezenlijken.
Hoeveel Russen zullen persoonlijk medeplichtig zijn geweest bij de moordpartijen van Stalin?
Hoeveel Duitsers wisten überhaupt wat Hitler met de joden van plan was?

Zoals een paar extremisten met autobommen een heel land kunnen terroriseren, zo kunnen een paar extremisten in de regering dus het verschil maken tussen wel of geen door de staat georganiseerde genocide.

Dit op zich al verontrustende idee wordt pas echt beangstigend als we beseffen dat mensen in de islamitische wereld van kinds af aan dagelijks worden aangezet tot haat en geweld, tot genocide of anders martelaarschap. Islamitische media in Europa doen hetzelfde, zij het vaak (niet altijd) iets stiekemer.
De gevolgen zien we dagelijks in het nieuws; islamitische pogroms, aanslagen, massa-executies, genocides. Onthoofde baby's en als seksslaaf verkochte kinderen; je kunt het zo ranzig niet bedenken of moslims zijn er trots op. In naam van allah filmen zij hun oorlogsmisdaden om de islam te promoten.
Ik ken geen enkele andere religie die haar eigen oorlogsmisdaden als reclame gebruikt; zelfs (nationaal-) socialisten zwijgen liever over hun gedrag.

Ondertussen staan de grenzen open, terwijl we zelf vergrijzen.
En de vroegere "helden" van de multikul durven hun moslimhandlangers niet aan te spreken op gewelddadig gedrag naar joden, vrouwen, homo's en autochtonen.
Ze hopen dat we door nòg meer jihadisten binnen te laten vanzelf de hearts and minds van de koppensnellers kunnen winnen.
Precies zoals Chamberlain lukte met Hitler.
Arm Europa.

Dandruff | 23-11-14 | 00:49

Er bestaat geen dwang in de islam, dat staat ook in de Koran, Hans.

Grrrrbachov | 23-11-14 | 00:03

Citaat:
"Wat nu is het verschil tussen gematigde en radicale moslims? Wel, zoals moderne staten leger en politie hebben om het geweld toe te passen dat de staat meent nodig te hebben, zo rekenen de radicale moslims er op dat zij met recht en met Gods zegen de kastanjes uit het vuur halen voor de gematigde moslims."

Iemand in deze panelen - ik weet niet meer wie - heeft het niet zo lang geleden mooi verwoord. Zijn betoog kwam hier op neer: Gematigde moslims bestaan niet. Moslims die geen geweld plegen en voor het oog een vreedzaam en rustig bestaan leiden, zo je nog het best kunnen omschrijven al 'stand by-moslims'.

Stand by-moslims.
Een prachtige term voor het deel van de vijfde colonne dat naar eigen zeggen gewoon een rustig en vreedzaam leven wil leiden, maar helaas daarvoor de verkeerde religie opgedrongen heeft gekregen.

Als het puntje bij het paaltje komt, en de pleuris écht uitbreekt in West-Europa (hetgeen volgens mij onvermijdelijk is) zullen ze allemaal kiezen vóór Allah en de islam, en tégen de niet-islamitische, autochtone bevolking.

Ze zijn inmiddels met een slordige zestig miljoen in dit ooit zo mooie Avondland, dus er is veel, heel veel reden tot grote zorgen.

Peter Emile | 22-11-14 | 21:29

Weer een goed stuk van Hans Jansen. Maar ook de reacties zijn voor mij zeer informatief. Ik denk steeds, nou weet ik wel voldoende, maar de kennis die ik nu weer opgedaan heb, is een verdieping hoger. Maakt me inmiddels wel een beetje bang. De koran regels die nu letterlijk worden toegepast door Islamitische Staat, en dat je nooit weet wie alhier die regels volgt. De buschauffeur, de treinmachinist, de vrachtwagenchauffeur, de voorbijganger, als je daar allemaal aan denkt....
De geheime dienst heeft er een hele klus aan. Maar de lone wolf is ongrijpbaar.

blaater | 22-11-14 | 21:14

kloopindeslootjijook | 22-11-14 | 17:35 - alle wetten in het Oude Testament zijn uitsluitend bedoeld voor de Joden. Zij moesten nl. van de Schepper als volk blijven bestaan omdat uit hen de Messias geboren moest worden. Na de kruisdood van Jezus geldt voor Zijn volgelingen slechts één gebod: Heb God lief bovenal en je naasten als jezelf.

Inka6786 | 22-11-14 | 18:22

Nesterov | 22-11-14 | 18:16
In aanvulling op mijn epistel zou ik het overigens interessant vinden de visie van Prof. dr. Jansen over dit onderwerp te horen. We weten nu hoe bekeerlingen zich gedragen, maar wat beweegt hen ertoe om zich in de eerste plaats te bekeren? Want het is vast niet zo simpel als de uitleg die nu bon ton is (weinig kansen, uitzichtloosheid, bla bla).

Nesterov | 22-11-14 | 18:21

kloopindeslootjijook | 22-11-14 | 17:35
Boeddhisme is echter niet Westers. De reden dat boeddhisme in het Westen überhaupt een voet aan de grond heeft, is dat mensen behoefte kennelijk hebben aan het houvast dat het biedt. Zelfs als het boeddhisme in zijn essentie juist aanmoedigt alle behoeften, ook die tot houvast, te laten varen. Het is dan ook niet verrassend dat weinig Westerlingen die met het boeddhisme 'spelen', er ook daadwerkelijk naar leven. Cynisch gesteld wordt het dikwijls misbruikt om leeg consumentisme van een spiritueel laagje te voorzien. Men kan zo lekker doorconsumeren met de gedachte dat hun leven nu een diepere betekenis heeft.
Wat betreft uw analyse van het christendom: met het bieden van zekerheid duid ik niet zozeer op de totale afwezigheid van twijfel, nuance of onduidelijkheid in die religie (hoewel de islam overigens wél weinig aan de verbeelding overlaat). Het gaat mij er eerder om dat het christendom duidelijk uitgaat van één objectieve waarheid (en niet van talloze subjectieve waarheden, zoals postmodernisten beweren) en dat er een duidelijk doel is, namelijk het leven in dienst van God. Natuurlijk is er oneindig veel gesteggel over hoe dat leven ten behoeve van God concreet moet worden ingevuld, maar het gaat mij eerder om de essentiële eigenschap van het christendom dat het uitgaat van een geordend, rechtvaardig universum, in tegenstelling tot een chaotisch, puur op toeval berust universum.
De wetenschap kan die geruststelling in de vorm van inherent universele recht en orde niet garanderen omdat het simpelweg een ander soort entiteit is dan religie. Of dat een zwakte of kracht is van de wetenschap laat ik graag aan anderen over, maar mijn punt is te verklaren dat de islam een gat opvult dat door secularisatie is geslagen. Er zijn uiteraard (naar mijn mening superieure) alternatieven, maar deze liggen niet meer zo voor de hand als pakweg een halve eeuw geleden.

Nesterov | 22-11-14 | 18:16

Islamofiel | 22-11-14 | 16:37 - en wat voor middelen heeft de onderklasse om zichzelf, familie en vaderland te verdedigen? Toen het ritueel slachten verboden dreigde te worden stonden kuddes moslims uit de omringende landen klaar om hun getergde broeders te helpen hier orde op zaken te stellen. Zij beschikken over gedreven leiders, groepen bloeddorstige godsdienstwaanzinnigen, moskeeën die fungeren als hoofdkwartier/wapenopslagplaatsen en wat hebben wij? Willy, Rutte en Samsom, je zou er om moeten lachen als de situatie niet zo ernstig was.

Inka6786 | 22-11-14 | 18:09

Kerstenen en bekeren.

Het draait uiteindelijk om het verschil daartussen.
Bekeren gaat vrijwillig.
Kerstenen niet, dat is iemand onder druk/dwang bekeren. Dat, het kerstenen, is precies wat in de meeste noord-europese landen is gebeurd.
Dat is precies ook wat de islamieten met alle door hen veroverde gebieden doen, en met gebieden waar zij een demografische meerderheid vorm(d)en.

Alleen, voor de islamitische variant van het kerstenen, bestaat nog geen woord.

Kreten als 'de islamisering van NL' maken dan geen indruk. Dat lijkt te veel op het woord 'bekering', de vrijwillige variant dus, maar die vrijwilligheid is nu juist wat ontbreekt. Het is helemaal niet vrijwillig!

Islamisatie, als mix tussen islam en assimilatie is denk ik wel wat, maar ik twijfel.

Nee.
Er is gewoon geen woord voor de islamitische variant van kerstening.

gaffelbaard | 22-11-14 | 17:41

Nesterov | 22-11-14 | 14:15
"Plus het feit dat het Westen geen spiritueel alternatief meer biedt. "
Er zijn ook andere mogelijkheden zoals het boeddhisme, waarin juist het vermijden van ellende het doel is.

"De islam geeft duidelijke antwoorden, terwijl hier nuance en twijfel hoog in het vaandel staan"
De wetenschappelijke blik is er een van nuance en gezonde twijfel. En de meesten beschouwen dat als de juiste omdat er geen zaken worden ingevuld. En er komt dus de vraag waar die antwoorden vandaan komen uit een heilig boek. Meestal gaat het daar mis. Want ze staan er gewoon. zonder uitleg. En wat is daar dan duidelijk aan? Het zijn geboden en regels.

In de bijbel staat bijvoorbeeld wat je niet mag eten:
Deuteronomium 14: 1-21
maar ook
Leviticus 11:1-47

U mag niets eten dat door de HEER wordt verafschuwd.

4 De volgende dieren mag u eten: runderen, schapen, geiten,
5 herten, gazellen, reeën, steenbokken, spiesbokken, antilopen, wilde schapen,
6 en alle andere dieren die gespleten hoeven hebben – dus hoeven die helemaal gedeeld zijn – en bovendien hun voedsel herkauwen. Dat zijn de dieren die u wel mag eten.
7 Maar dieren die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. Kamelen, hazen en klipdassen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven; daarom gelden ze voor u als onrein. 8 En zwijnen hebben wel gespleten hoeven, maar herkauwen niet; daarom moet u ook die als onrein beschouwen. Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kadavers niet aan.
9 Alles wat in het water leeft en vinnen en schubben heeft mag u eten,
10 maar dieren zonder vinnen of schubben niet; die gelden voor u als onrein.
11 Alle vogelsoorten die rein zijn mag u eten.
12 De volgende vogels mag u niet eten: de vale gier, de lammergier, de zwarte gier,
13 de rode wouw en de verschillende soorten buizerds,
14 alle soorten kraaien en raven,
15 de struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten valken,
16 de steenuil, de ransuil, de katuil,
17 de dwergooruil, de visarend, de visuil,
18 de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis.
19 Ook gevleugelde insecten moet u als onreine dieren beschouwen, die u niet mag eten,
20 met uitzondering van enkele reine soorten.
21 U mag geen vlees eten van dieren die dood gevonden zijn. Laat het aan de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, of verkoop het aan een buitenlander. Want u bent een volk dat aan de HEER, zijn God, gewijd is.
"
De opsomming in Leviticus is nog langer.

Maar welke zekerheid wordt hier nu geboden? Waarom mogen we deze dieren wel of niet eten? Waarom zijn bepaalde dieren onrein en andere niet? Er staat niet bij waarom. Is dat op basis van legenden of ervaring? Wie heeft dat voor het eerst opgeschreven eigenlijk?

Met de uitleg van Leviticus komen we niet veel verder:

"
44. Want Ik ben de Heere, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte, dat zich op de aarde roert.
45. Want Ik ben de Heere, die u uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben.
46. Dit is de wet van de beesten, en van het gevogelte, en van alle levende ziel, die zich roert in de wateren, en van alle ziel, die kruipt op de aarde;
47. Om te onderscheiden tussen het onreine en tussen het reine, en tussen het gedierte, dat men eten, en tussen het gedierte, dat men niet eten zal.
"

Ook bij de tien geboden wordt niet uitgelegd wat de logica erachter is. De reden dat mensen in zo'n geloof stappen zal niet met duidelijke antwoorden te maken hebben, want zo duidelijk zijn die niet zonder uitleg.

Het heeft iets te maken met het opgeven van jezelf en stoppen met individu te zijn. Blijkbaar zit daar iets bevrijdends en aantrekkelijks aan. Alsof mensen het opeens ok vinden om geen verantwoordelijkheden meer te hebben, maken ze zich indentiteitsloos en onbelangrijk en worden daar helemaal gelukkig van. En als ubermensch horen ze er nu opeens ook bij.

kloopindeslootjijook | 22-11-14 | 17:35

Weg met de islam.... Dood aan de islam.... Islam rot op.....
Zo, nu heb ik tenminste mijn frustatie even weggescholden na de onverdiende nederlaag van mijn cluppie in de 3e klasse nix.....

gamlakuk | 22-11-14 | 17:06

Daddydonttouchme | 22-11-14 | 13:18

Formeel heb je min of meer gelijk met je verwijzing naar zelfverdediging.

Maar wat is aangevallen worden. Mohammed liet zelf al zien dat hij daar op heel creatieve wijze mee omging.

De Islam creëert een onderklasse in Nederland die straks zich wil verdedigen tegen racisme discriminatie en onderdrukking. Knoop het maar in je oren

Islamofiel | 22-11-14 | 16:37

De toekomst is niet te voorspellen. Maar bij een gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen en bij een hoge instroom van allochtonen, kun je er donder op zeggen dat de vlam in de pan slaat. Zeker als daar nog eens een financiële crisis overheen komt. In Italië, in Milaan en Rome, is de zaak in de buitenwijken al aan het escaleren. Doe er in Nederland nog een paar jaartjes economische stagnatie bij, en Z-Europese toestanden zijn binnen handbereik.

Rest In Privacy | 22-11-14 | 16:29

@pejoar | 22-11-14 | 15:27

Maaaarrrr..... de Joden in Israël hebben ze 1500 jaar later toch mooi terug gepakt!!

Skunk57 | 22-11-14 | 16:23

"Uit behoefte aan nog meer respect van geloofsgenoten, kan een bekeerling gruwelen plegen die in de ogen van buitenstaanders ziek en misdadig zijn. "
Ik denk gat het dieper zit. Het is ook en vooral respect van De Verhevene zélf, al dan niet 'doorgegeven' via geloofsgenoten. De slimmeriken onder die geloofsgenoten, dus met name de beroepsmoslims zijn erg goed in het 'doorgeven' van goedkeuringen van Allah.

Schoorsteenveger | 22-11-14 | 16:08

@newray | 22-11-14 | 16:04
Verbod, dat heeft in de gouden eeuw ook goed geholpen tegen die vervelende Katholieken, ow wacht...

mvdwarsligger | 22-11-14 | 16:08

Islam verbieden.

newray | 22-11-14 | 16:04

Antisemitism Hits New High In Turkey: Threats Against Turkish Jews, Expressions Of Admiration For Hitler, Calls For Jews To Be Sent To Concentration Camps; Jews Should Pay A 'Special Tax':
www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/83...

Bellabella* | 22-11-14 | 16:02

Gehersenspoelde barbaren die in de naam van hun god de wereld omver willen werpen zijn ten alle tijden slecht nieuws.
Tegen optreden met zeer harde hand is onvermijdelijk.
Triest allemaal het kan zo leuk zijn zonder 5 keer per dag met je kont omhoog en je kop richting Mekka.

Real Dutch Meat | 22-11-14 | 16:01

Altijd weer prikkelend om op zaterdag zo'n doorwrocht stuk van Hans Jansen te mogen lezen. Die man weet waar hij het over heeft.

Lauwe Koffie | 22-11-14 | 15:44

Fucksie; 'onthoofdden'

dedeurs | 22-11-14 | 15:35

Komt er van de voormalige Nederlander, Belg en Fransman ooit nog een antwoord op de vraag waarom ze de moslim Peter Kassig, die geen verse bekeerling was, onthoofden?
Misschien iets in de geest van 'hij was alleen nuttig als afschrikwekkend voorbeeld voor kufars en verder hoeven we geen hulpverleners want Allah zorgt voor ons'. Gelovers in gruwelsprookjesfiguren volgen zo hun eigen logica.
Mogen ze nog heel veel Kassigs vermoorden want dan gaan de moslimknuffelaars in het westen steeds meer zweten, billenschuiven en stotteren. Tot nu toe niet veel van gezien, alleen belerende Cohen glimlachjes en PvdA'se 'Wij kennen geen haatbaarden, alleen Nieuw-Nederlanders' blikken, maar dat gaat nog wel veranderen.

dedeurs | 22-11-14 | 15:33

Voor de islam bestond woonden er christenen in Arabie.
Toen mohammed kwam en zijn verhaal verkondigde moesten die verdwijnen.
Eigenlijk is de islam uit frustratie ontstaan want mohammed had met zijn karavanen vaak de joodse en christelijke kultuur en religie van dichtbij meegemaakt,die bestonden toenal honderden jaren.
Hij wilde dus ook een godsdienst maar die moest superieur aan de andere zijn dus jatte hij veel van die andere godsdiensten en mengde dat met rare gebruiken.

pejoar | 22-11-14 | 15:27

Overal waar de Mohammedanen in de meerderheid zijn verdwijnt de vrijheid en de hoop op een evt multiculturele samenleving.

Ben Adam | 22-11-14 | 15:25

-weggejorist-

lightspeed | 22-11-14 | 15:25

Van Duyvenbode | 22-11-14 | 14:36
We kunnen de samenleving wel veranderen als we allemaal politiek een speerpunt vormen tegen de islam. Stem op Geert, of je nu al zijn politieke punten kunt omarmen of niet en wat dan nog als dat mislukt .... veel erger dan nu kan Geert het toch niet meer maken.

matrixbluepill | 22-11-14 | 15:23

@Van Duyvenbode | 22-11-14 | 14:36. Sinds ik Van Doorn in Arena heb gezien, heb ik er nog weinig vertrouwen in. Ook die Mustafa wilde niet zeggen of hij voor of tegen een kalifaat van Nederland was. Nou, dan weet je het wel. Islam is, zoals ieder geloof, iets voor thuis en in de moskee (of kerk). Val de samenleving er niet mee lastig.

Maria.1 | 22-11-14 | 15:22

@Bernard Couperus | 22-11-14 | 14:29
"Mijn stelling is dat de nazi's terug zijn. En wederom zullen Joden moeten vrezen voor hun leven. Hint: en die nazi's zijn niet leden van de Hare-Krishna groepering."
_______
Juist. De nazislam is het nieuwe nazisme. Joden weten het allang. Nu de rest van Nederland nog.
Er zijn slechts 52.000 Joden in Nederland, tegenover een dominante meerderheid van ruim 1 miljoen moslims, waarvan het merendeel de Joden zeer vijandig gezind is. Joden in Nederland (en heel Europa) verkeren, 74 jaar na dato, opnieuw in serieus gevaar.

Bellabella* | 22-11-14 | 15:06

Islam is vrede, of toch niet? Van internet geplukt....
-"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort." [2:193, herhaald in 8:39]
-"Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen." [8:12]
-“Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is….”. [2.216]
-“O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen…”. [8.65]

-“Als gij niet voortgaat met vechten zal Hij u met een vreselijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen….”. [9.38]

Het is dit soort verzen dat nooit in het openbaar wordt geciteerd door moslims voorlieden. Die hebben het meestal over ‘vrede’, verwijzen naar de ‘jihad’ als een innerlijke strijd en noemen de gewelddadigheden in naam van Allah ‘niet-islamitisch’. Hun zoetsappig verhaal is onoprecht. Geen moslim is ontslagen van de plicht om te strijden tot de wereld van Allah is.

peli | 22-11-14 | 15:05

@MarcS | 22-11-14 | 13:47 Het was zijn schoonzoon, Ali, niet zijn zoon. My bad. En die twee verschillende stromingen Sunni en Shia zijn er een tijdje later juist hierom gekomen, waarbij er nog steeds maar één ware islam is. Volgens de Sunnieten de Sunni, volgens de Shiieten de Shia. En daarom verkeren ze op voet van oorlog met elkaar, behalve wanneer het gaat om het uitroeien van andere foute moslims zoals de Bahai, de Sufi etc.

Dus die stromingen zijn er wel volgens westerlingen, maar volgens moslims niet: iedere moslim vertegenwoordigt de énige ware Islam, alle anderen zijn nep, plegen aposthasie en die moeten dus dood.

Simpel toch? ;-)

vraagstaart | 22-11-14 | 15:04

@MarcS | 22-11-14 | 13:47 Het was zijn schoonzoon, Ali, niet zijn zoon. My bad. En die twee verschillende stromingen Sunni en Shia zijn er een tijdje later juist hierom gekomen, waarbij er nog steeds maar één ware islam is. Volgens de Sunnieten de Sunni, volgens de Shiieten de Shia. En daarom verkeren ze op voet van oorlog met elkaar, behalve wanneer het gaat om het uitroeien van andere foute moslims zoals de Bahai, de Sufi etc.

Dus die stromingen zijn er wel volgens westerlingen, maar volgens moslims niet: iedere moslim vertegenwoordigt de énige ware Islam, alle anderen zijn nep, plegen aposthasie en die moeten dus dood.

Simpel toch? ;-)

vraagstaart | 22-11-14 | 15:03

@Daddydonttouchme | 22-11-14 | 14:27

Onze god is de beste

Theo van Deursen | 22-11-14 | 14:45

@CrapoTheGreat | 22-11-14 | 14:32
"Als wij alleen maar rechtse praat verkondigen zijn we nog lachwekkender dan die hele Islam"
______
U bent, zonder dat u het zelf doorheeft, ook al geïndoctrineerd met het linkse jargon. We moeten ophouden het *benoemen van feiten* te downplayen tot 'rechtse praat'.

Bellabella* | 22-11-14 | 14:40

We kunnen discussiëren over de islam tot we een ons wegen, veel eraan veranderen kunnen we niet. Nu roepen de gutmenschen in koor: gelukkig maar! Tralala! Onze - nog - liberale maatschappij heeft geen collectief antwoord op de introductie van een massale, vijandige secte. Nu hoor ik weer de gutmenschen in mijn oor schreeuwen: islam is vrede! Islam is geen secte, maar een vredelievende godsdienst! hahaha! Jij begrijpt er helemaal niks van, man!
Mogelijk. De toekomst zal leren wat de islam brengen zal. Persoonlijk schat ik de kans hoog in dat de poep de vetilator gaat raken. Maar zeker weten doe ik dat niet natuurlijk. Hoe het ook zij, we hebben nauwelijks greep op de gebeurtenissen.
Het idee van de maatkbare samenleving is verzonnen door de sociologen en -pathen, politikers e.a., om hun eigen functie te rechtvaardigen.

Rest In Privacy | 22-11-14 | 14:36

@myself:
New Ageres -> New Agers

Cosmic Traveller | 22-11-14 | 14:33

@ich habe es gewusst | 22-11-14 | 14:24

Linkse droom of rechtse nachtmerrie, wakker zijn jullie geen van allen.

Theo van Deursen | 22-11-14 | 14:32

@CrapoTheGreat | 22-11-14 | 13:49
Actie! Dat gepraat hier altijd, wat herft dat nou als doel??
________
Bewustwording. De mensen wakker beuken.
Massa's naïevelingen, linkse wegkijkers, islam-apologeten en vastgeroeste multicul predikers leven nog steeds met hun hoofd in het zand.

Met als doel de resterende links-goeriënteerden over te halen? Lukt nooit. Maar we zijn toch met genoeg? Laat die linksen lekker links blijven. Als wij alleen maar rechtse praat verkondigen zijn we nog lachwekkender dan die hele Islam, ja zelfs lachwekkender dan die linkse wegkijkers

CrapoTheGreat | 22-11-14 | 14:32

Islambekeerlingen zijn de grootste twijfelaars van al en maken zichzelf enorm belachelijk bij iedereen. Net zoals westerse mensen die ineens christelijk willen worden en zich laten dopen etc.

Maar wie denkt dat dit de enige bekeerlingen zijn, vergist zich, want de nieuwe generaties heten tegenwoordig New Ageres. Andere verpakking, zelfde inhoud.
Welke inhoud? Het innerlijk geluk zoeken buiten zichzelf en dat doen verreweg de meeste mensen op aarde nog steeds, en maar zoeken.

Iets met een plaat voor de kop en diep ingedutte, geestelijke toestand. Dan vraag je haast om zoveel ellende……..

Cosmic Traveller | 22-11-14 | 14:32

Types zoals Supermatthijs zijn de vleesgeworden naïeve pacifisten die het prettig vinden om een 'fijne' en vooral menselijke mening te hebben. Het heeft geen zin om met dit soort types in discussie te gaan, net zo min als met een Stormfront aanhanger.
-
Puur wetenschappelijk gezien lijkt mij, en ook vanuit objectieve waarheidsvinding , de punten die Bellabella* in de tegel [| 22-11-14 | 13:39] opnoemt voldoende om een wat meer gefundeerde mening te vormen.
-
Islam is niet per definitie slecht. De islam bestaat niet, net als dat de moslim niet bestaat. Maar bovenstaande zaken (beveiliging van Joden, etc.) heeft wel weer alles met abstracten van de islam te maken. De meeste mensen metaforen dit soort zaken dan naar containerbegrippen, zoals: 'de' islam en 'de' moslim. En daar heb ik alle begrip voor. Het heeft dan ook niet zoveel zin om te discussiëren over 'de' en 'dat', maar meer over het hoe/waarom van de zaken zoals deze door Bellabella zijn genoemd.
-
Mijn stelling is dat de nazi's terug zijn. En wederom zullen Joden moeten vrezen voor hun leven. Hint: en die nazi's zijn niet leden van de Hare-Krishna groepering.

deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/bruss...
www.nu.nl/binnenland/3795317/joodse-ob...
pillaroffire.nl/2014/01/antisemitisme-...
www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2008/...

Bernard Couperus | 22-11-14 | 14:29

@MarcS

De verzen die ik quote komen uit boek/surah 9, de verzen van de heer Jansen uit boek 2. Welke eerder geschreven is durf ik niet te zeggen.

Wat je zegt over het verschil in boodschap tussen de koran en de Bijbel wordt pijnlijk duidelijk als men de boodschappen van Jezus en Mohammed tegenover elkaar zet (excuses voor de wall of text in het Engels):

• Muhammad said: Allah hates those who don’t accept Islam. (Qur’an 30:4, 3:32, 22:38)
• Jesus said: God loves everyone. (John 3:16)

• Muhammad said: I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. (Muslim 1:33)
• Jesus said: He who lives by the sword will die by the sword. (Matthew 26:52)

• Muhammad stoned women for adultery. (Sahih Muslim 4206)
• Jesus said: Let he who is without sin cast the first stone. (John 8:7)

• Muhammad permitted stealing from unbelievers (Bukhan 44:668, Ibn Ishaq 764)
• Jesus said: Thou shalt not steal (Matthew 19:18)

• Muhammad permitted lying (Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857)
• Jesus said: Thou shalt not bear false witness. (Matthew 19:18)

• Muhammad owned and traded slaves (Sahih Muslim 3901)
• Jesus neither owned nor traded slaves.

• Muhammad murdered those who insulted him. (Bukhari 56:369, 4:241)
• Jesus preached forgiveness and forgave those who killed Him. (Luke 23:34)

• Muhammad said: If then anyone transgresses the prohibition against you, transgress ye likewise against him. (Qur’an 2:194)
• Jesus said: If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. (Matthew 5:39)

• Muhammad said: Jihad in the way of Allah elevates one’s position in Paradise by a hundred fold. (Muslim 4645)
• Jesus said: Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. (Matthew 5:9)

• Muhammad married 13 wives and kept sex slaves. (Bukhari 5:268, Qur’an 33:50)
• Jesus was celibate, was never married.

• Muhammad had sex with a 9 year old child. (Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236)
• Jesus did not have sex with children. And condemned those who would harm children (Mark 9:42)

• Muhammad ordered the murder of women. (Ibn Ishaq 819, 995)
• Jesus never harmed a woman, He loved and cared for them.

• Muhammad said: O you who believe! Fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness. (Qur’an 3:110)
• Jesus said: Blessed are the meek, for they shall inherit the Earth. (Matthew 5:5)

• Muhammad ordered 65 military campaigns and raids in his last 10 years. (Ibn Ishaq)
• Jesus ordered no military campaigns, nor offered any approval of war or violence.

• Muhammad killed captives taken in battle. (Ibn Ishaq 451)
• Jesus never took captives; never killed anyone.

• Muhammad encouraged his men to rape enslaved women. (Abu Dawud 2150, Qur’an 4:24)
• Jesus never encouraged rape; never enslaved women.

• Muhammad was never tortured, but tortured others. (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764)
• Jesus suffered torture, but never tortured anyone. (Isaiah 53)

• Muhammad said: “And fight them until there is no more persecution and religion is only for Allah.” (Qur’an 8:39)
• Jesus said: "Love your enemies and pray for those who persecute you.” (Matthew 5:44)

• Muhammad ordered a slave to build the very pulpit from which he preached Islam. (Bukhari 47:743)
• Jesus washed His disciples feet. (John 13:5)

• Muhammad demanded the protection of armed bodyguards, even in a house of worship. (Qur’an 4:102)
• Jesus chastised anyone attempting to defend Him with force. (John 18:10-12)

• Muhammad advocated crucifying others. (Qur’an 5:33, Muslim 16:4131)
• Jesus was crucified Himself, and forgave those who killed Him. (Luke 23:34)

• According to his followers, Muhammad had others give their lives for him. (Sahih Muslim 4413)
• Jesus gave His life for others and their sins. (John 18:11 & Isaiah 53)

Daddydonttouchme | 22-11-14 | 14:27

@ich habe es gewusst | 22-11-14 | 14:24

Hahaha... weleens kritisch proberen te reaguren bij Joop? Godsonmogelijk.... Jolo smeert je direct een permaban aan je reaguurdersreedt!

Fatwabuster | 22-11-14 | 14:26

@Bellabella* | 22-11-14 | 14:16
Heb het idee dat de reaguurders hier op GS wel wakker zijn. Dus dat beuken hoeft hier niet zo nodig.Je kunt beter naar Joop gaan daar zitten de mensen die jij bedoelt

ich habe es gewusst | 22-11-14 | 14:24

Zoals een hoop zaken in het leven kun je aan de islam niks doen.
Het is maar afwachten hoe de zaak zich ontwikkelt. Mocht de huidige trend zich voortzetten en er terroristische organisaties komen waarbij vergeleken ISIS nog kinderspel is,
met aanslagen in het westen, inclusief enclaves, getto's, maatschappelijke ontwrichting, dan is er bar weinig dat wij eraan kunnen doen. We kunnen er een mening over hebben natuurlijk, maar wens en werkelijkheid komen meestal niet overeen.

Rest In Privacy | 22-11-14 | 14:23

Bakito | 22-11-14 | 13:01

Volgens mij vallen er heel vaak slachtoffers door islamieten maar als je blijft beweren dat het niets met de islam te maken heb dan vervals je statistieken. Nu kun je zeggen dat ze geen allagh kakhbar roepen tijdens de daad maar als iemand een misdrijf begaat omdat de islam zegt dat hij zich beter voelt en je mag stelen van en gwweld plegen tegen de khufar en je om deze reden niet bezwaard voelt dan is het volledig islam gerelateerd.

Babels toren | 22-11-14 | 14:19

@CrapoTheGreat | 22-11-14 | 13:49
Actie! Dat gepraat hier altijd, wat herft dat nou als doel??
________
Bewustwording. De mensen wakker beuken.
Massa's naïevelingen, linkse wegkijkers, islam-apologeten en vastgeroeste multicul predikers leven nog steeds met hun hoofd in het zand.

Bellabella* | 22-11-14 | 14:16

kloopindeslootjijook | 22-11-14 | 14:09
Plus het feit dat het Westen geen spiritueel alternatief meer biedt. De islam geeft duidelijke antwoorden, terwijl hier nuance en twijfel hoog in het vaandel staan, concepten die niet bij iedereen aan zullen slaan. Als we naar de geschiedenis kijken, is religie kennelijk toch iets wat bij de mensheid hoort. Dus als het hier nauwelijks meer te vinden is, gaat men het elders zoeken.

Nesterov | 22-11-14 | 14:15

@necrosis | 22-11-14 | 12:34 @Islamofiel | 22-11-14 | 13:00
Nergens in het stuk wordt gesproken over gematigde Islam.

Rechtsspraak | 22-11-14 | 14:13

Het is veel boeiender om uit te vogelen waarom iemand tot zoiets overgaat. Het heeft iets van een sekte. Stoppen met denken, je overgeven aan iets van een grote organisatie. Blijkbaar heeft dat voor mensen iets aantrekkelijks, iets bevrijdends, men name in de puberjaren..

kloopindeslootjijook | 22-11-14 | 14:09

Overal waar de Mohammedanen in de meerderheid zijn verdwijnt de vrijheid en de hoop op een evt multiculturele samenleving.

Ben Adam | 22-11-14 | 14:08

Bakito | 22-11-14 | 13:01

Volgens mij vallen er heel vaak slachtoffers door islamieten maar als je blijft beweren dat het niets met de islam te maken heb dan vervals je statistieken. Nu kun je zeggen dat ze geen allagh kakhbar roepen tijdens de daad maar als iemand een misdrijf begaat omdat de islam zegt dat hij zich beter voelt en je mag stelen van en gwweld plegen tegen de khufar en je om deze reden niet bezwaard voelt dan is het volledig islam gerelateerd.

Babels toren | 22-11-14 | 14:08

Even wachten op de eerste blinde die nu gaat roepen "DE Islam bestaat niet" en "je moet niet alle moslims over één kam scheren".

3, 2, 1.....
vraagstaart | 22-11-14 | 12:40

De islam bestaat niet. Er zijn ruim een miljard moslims die de koran allemaal anders interpreteren.
Bakito | 22-11-14 | 12:41

@Vraagstaart: goeie! Bedankt voor de waarschuwing dat de dooddoeners eraan zouden komen.

Bernard Couperus | 22-11-14 | 14:06

@ich habe es gewusst | 22-11-14 | 13:45
Nein, we zijn net politici die hun standpunten blijven herhalen tot het volg er genoeg van heeft en denkt het zal wel.

MarcS | 22-11-14 | 14:05

@lightspeed | 22-11-14 | 13:26
Er zit een knop op jouw TV, hij kan uit zeg maar.
Dat jij iedere ochtend toch hier komt, zegt iets over jou en minder over GS>

MarcS | 22-11-14 | 14:03

Je verwacht het niet!! Moslim gekkies toch...

bosmaloot | 22-11-14 | 14:03

@Hobbykip | 22-11-14 | 13:55

Sterker nog.... de 'hoofdoek/nikab/boerka dichtheid' is in het Westen een stuk hoger dan in menig moslimland... en dat geeft toch wel te denken

Fatwabuster | 22-11-14 | 14:02

@ZonderNaam | 22-11-14 | 13:54
Dat waren nog eens boeken!
En ja, ik huil met u mee.

MarcS | 22-11-14 | 14:01

De kennis over de islam is hier net zo stevig aanwezig als de kennis over de katholieke kerk in Saoedi-Arabië.
Daar zeggen ze ook dat alles wat door elke willekeurige priester wordt gezegd door alle West-Europeanen blind wordt gevolgd.

Koos Knak | 22-11-14 | 14:01

@Daddydonttouchme | 22-11-14 | 13:18
Ik kan het niet anders dan met u eens zijn, aangezien de koran van oorsprong ook wel zo bedoeld zal zijn. Maar uit welke van de 3 boeken komen de verzen die u aanhaalt? Bij mijn weten zijn de laatste verzen leidend indien ze verzen 'tegenspreken' uit een eerdere periode.

Bovenstaande is waar, tenzij een vers uit een eerder boek een belangrijkere waarde wordt toegekend door de Imam.

En als geen van de 3 boeken het verhaal zo verteld als men graag wil dan komt de imam weer om de hoek en die verdraaid het zo als hem het beste uitkomt.

De enige die een juiste interpretatie kan geven welk vers hoger is dan de andere kan alleen de imam. Dat is tenslotte een schriftgeleerde en die heb er verstand van, althans beweren ze zelf. Hierdoor wordt iedere uitleg een beetje een 'wij van WC-eend' en daardoor vertrouw ik alleen maar op wat ik feitelijk kan lezen. Als men vind dat je dat boekje moet interpreteren dan herschrijf je dat vod toch gewoon naar wat er wel MOET staan. Dan kunnen we die samen lezen en daar de discussie over voeren.

De 10 geboden, waar het christendom en onze normen en waarden op gestoeld zijn zijn allemaal even lief. Raar dat de normen en waarden van een heleboel moslims op zijn minst minder lief zijn.

MarcS | 22-11-14 | 14:00

Een bekeerling is net een nieuwe werknemer. Loopt altijd wat harder dan de oudere werknemers om zichzelf te bewijzen.

Babels toren | 22-11-14 | 13:58

Nog een voorbeeld van Stockholmsyndroom: De moslima die, zonder daar toe gedwongen te zijn, een hoofddoek/nikab/boerka draagt.

Hobbykip | 22-11-14 | 13:55

@ vraagstaart | 22-11-14 | 13:36
Bij het woord Mahdi moet ik nog steeds aan Dune van Frank Herbert denken. Bij het woord jihad trouwens ook. Eerste keer dat ik met dat soort woorden in aanraking kwam was toen ik als jongetje dat spannende boek las.

Soms huil ik een beetje om mijn inmiddels verloren onschuld.

ZonderNaam | 22-11-14 | 13:54

Het ligt allemaal niet aan de Islam, het zijn die klote moslims die het zo verstieren. Een godsdienst/ideologie is zo verachtbaar als zijn volgers hem uitdragen.

Bugsy Malone | 22-11-14 | 13:53

@CrapoTheGreat | 22-11-14 | 13:49
Wat voor actie stel jij voor dan?????

ich habe es gewusst | 22-11-14 | 13:52

Ik snap het inmiddels GS!! De islam is negatief, klaar, punt, geen noodzaak om tot in detail uit te pluizen, alle reaguurders snappen het, maar wanneer gaan we verder dan het woord? Actie! Dat gepraat hier altijd, wat herft dat nou als doel??

CrapoTheGreat | 22-11-14 | 13:49

@vraagstaart | 22-11-14 | 12:47
Maar de opvolging door een zoon is toch een allang gelopen race? Of loopt er nog een zoon van Mo rond?

Desondanks laat uw antwoord duidelijk zien dat er klaarblijkelijk (minimaal) 2 stromingen zijn en is het dus niet een stammen dingetje. Dus 2 verschillende islams? Of zie ik dat verkeerd?

MarcS | 22-11-14 | 13:47

Het simpele feit dat de inhoud van een dergelijk achterlijk boek onze maatschappij überhaupt weet te raken is eigenlijk ook zeer veelzeggend.

netniet | 22-11-14 | 13:46

Weer een topic over de Islam en weer dezelfden die toehappen en dezelfde plempsels maar blijven herhalen
Worden jullie niet doodmoe daarvan?

ich habe es gewusst | 22-11-14 | 13:45

Een geloof is feitelijk een stelsel van gedragsregels en verwachtingen die aan de gelovige worden opgelegd of die de gelovige in ieder geval accepteert.
.
Stellen dat gedrag van gelovigen niets met het geloof te maken heeft, is tsja.... Eufemistisch uitgedrukt, nogal krom.
.
Tot zover, de lachwekkende redenering dat Islam niets met het gedrag van haar volgelingen te maken heeft.
.
Maar wat vinden de politiekcorrectjes die zulke onzin zichzelf toch intelligent, belezen, en genuanceerd.
.
De ratio is dood.

Parel van het Zuiden | 22-11-14 | 13:44

@Supermatthijs | 22-11-14 | 12:57
"Omdat die aanslagen in ons land maar niet willen komen"
________
Aanslagen in ons land worden vooral vóórkomen. Wilders en Hirsi Ali (nu in de VS) moeten al 10 jaar lang 24/7 beveiligd worden; Joodse scholen worden bewaakt door bewapende marechaussees; en Joodse instellingen in o.a. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan onder permanente politiebewaking. De overheid heeft €1,5 miljoen uitgetrokken voor het beschermen van Joodse instellingen.
In België, Frankrijk enz. is het al niet anders. Ook daar worden Joodse instellingen en synagogen permanent beveiligd. Belgisch/Joodse gezinnen betalen bijna duizend euro per jaar uit eigen zak, voor de beveiliging van hun schoolgaande kinderen.
Maar snurkt u rustig verder. Gaat u vooral door met uw niets-aan-de-hand propaganda. In WOII hadden ze daar een naam voor.

Bellabella* | 22-11-14 | 13:39

Ik bekeer me tot Supermatthijs! Islam is vrede!!

de.suriXL | 22-11-14 | 13:37

Jezus, dat Stockholm-syndroom wordt er ook te pas en te onpas bijgehaald.

roze_bril | 22-11-14 | 13:36

@HoogToontje | 22-11-14 | 13:26 Het gaat nog iets verder. Islam streeft naar totale wereldheerschappij. De Mahdi komt pas als de héle wereld is onderworpen aan de Islam, of geeft het laatste zetje daartoe.

Daarom heeft iedere moslim de plicht om aan die onderwerping mee te werken en iedere ongelovige die zich daartegen verzet, doet daarmee een aanval op de islam. En dan moet een moslim zich uiteraard verdedigen, met beroep op genoemde verzen.

vraagstaart | 22-11-14 | 13:36

Ik word onderhand islamtopicofoob.

Bieluh | 22-11-14 | 13:32

@Jezus_Boeddha | 22-11-14 | 13:24

Ik niet maar velen zoeken blijkbaar een aanleiding als dat om bang te zijn van de islam.

Supermatthijs | 22-11-14 | 13:27

Iemand die zich net bekeerd tot een bepaalde religie is inderdaad vaak roomser dan de paus. Ze volgend de religie letterlijk, ze nemen de religie te serieus. Iemand die al langer de religie aanhangt weet vaak dat bij een groot gedeelte van de letter een flinke korrel zout moet worden genomen.
.
Daarop inhakend gisteren een mooie discussie bij Jeroen Pauw waar Mein Kampf werd vergeleken met de bijbel. In de bijbel staat letterlijk dat homo's gedood moeten worden. Net zoals in Mein Kampf haatzaaiende teksten tegen joden staan. Waarom nemen we in het ene boek de haatzaaiende teksten wel serieus en in het andere boek niet? Waarom verbieden we wel het ene boek dat miljoenen doden heeft veroorzaakt, maar het andere boek dat zo niet nog meer doden heeft veroorzaakt door de eeuwen heen niet? En zo dat opgaat voor de bijbel gaat dat ook op voor de koran. Beide boeken staan vol het haatzaaiende teksten.
.
Als je het toestaat dat in een cultuur een haatzaaiende religie aangehangen mag worden, dan is het vreemd dat je de lieden die de haatzaaiende teksten serieus nemen wel strafbaar gaat stellen. Het zou rechtvaardiger zijn om te beginnen bij het begin, het strafbaar stellen van de tekst zelf. Of pas je bijbel, je koran of je talmoed aan, of het gehele boek wordt verboden. En dus het aanhangen ervan ook, is het probleem ook veel makkelijker op te lossen.
.
Maar goed... daar de westerse cultuur doorspekt is door het jodendom en christendom wordt er duidelijk met twee maten gemeten. Hypocrisie noemen ze dat!

Rest In Privacy | 22-11-14 | 13:27

@Theo van Deursen | 22-11-14 | 13:04
Dream on, dream on. Ga met die mensen maar eens praten over hun religie, verwijt de Islam de daden van IS, vrouwenbesnijdenis, slavernij in moslimlanden. Out of the blue.
Denk dat je snel tot inkeer zult komen.

Stenkel | 22-11-14 | 13:26

-weggejorist-

lightspeed | 22-11-14 | 13:26

Nu snap ik waarom ze Arnoud van Doorn in het Arabisch أولا ضد الجدار noemen.
Dat betekent eigenlijk zoiets als: "first against the wall".

Cuyahoga | 22-11-14 | 13:26

@ Daddydonttouchme | 22-11-14 | 13:18

Wat zelfverdediging is, is een rekbaar begrip. Onder Mohammedanen wordt dit begrip ietwat anders uitgelegd dan Nederlanders het gewoonlijk opvatten. Het is al zelfverdediging als je het belang van de islam dient. Offensieve oorlogen zijn dus ook 'zelfverdediging'.

HoogToontje | 22-11-14 | 13:26

Zwemmen voor alleen mohammedaanse wijven en kerels, halal vreten tijdens het kerstfeest op school.Isvlaggen in de Schilderswijk, palezwijnse vlaggen in de steden, roedels elkaars aars besnuffelende kerels in haathutten, na 40 jaar in Nederland parasiteren nog immer het idioom van een zwakzinnige woestijntokkie......
.
Maar gelukkig corrigeren de wel geïntegreerde mohammedanen de minder goeden. Vandaar ook dat er geen discussies zijn over mohammedanen en de gerelateerde problematiek overal ter wereld.... toch supermatthijs;)

pluizigkroeshaar | 22-11-14 | 13:25

Ik bekeer me trouwens tot Jezus.

Rest In Privacy | 22-11-14 | 13:25

@Supermatthijs | 22-11-14 | 12:57
Dus je zou eerst wel eens een aanslag willen zien?

Rest In Privacy | 22-11-14 | 13:24

Commentatoren die stellen dat islam een/de religie van vrede is, zijn net als louche zakenmannen die blijven herhalen dat ze toch echt wel te vertrouwen zijn. Of de overheid die stelt dat er geen reden is tot paniek. Als islam werkelijk voor vrede stond, was het niet nodig om dit keer op keer zo expliciet te benadrukken.
Wel, nu is islam natuurlijk wel een religie van vrede, maar vrede volgens hun definitie, tegen hun voorwaarden en via hun middelen.

Nesterov | 22-11-14 | 13:23

Mohammed was een troetelbeertje. Hij reed op z'n my little pony door Arabië. Overal waar hij langskwam werd de grond vruchtbaar, vulden de luchten zich met regenbogen en gelukzalige klanken, voelden mensen zich vrij en gelukkig, planten en dieren dansten op de melodie van de vrede.
.
Toen gebeurde er iets waardoor het hele gebied een dor , met bloedige conflicten, etnische spanningen, en bloedvetes gevulde ellende werd. We weten nog steeds niet wat dat "iets" was. We weten slechts dat het echt, heus, zeker te weten, helemaal niets met de Islam te maken heeft...

Parel van het Zuiden | 22-11-14 | 13:22

Ondanks dat ik de islam (maar dan met name de koran) een gevaar voor de westerse wereld vind worden de gebruikelijke "dood ongelovigen waar je ze vindt" etc quotes wel volledig uit hun verband getrokken. Ik heb zelf een lijst met zo'n 100 van deze quotes en daar ben ik erg van geschrokken - tot ik de versen van die stukken ging lezen om achter de context te komen.

Het gaat namelijk bij 9 van de 10 quotes om 'wat te doen als ongelovigen een oorlog met je beginnen'.

Betere quotes zijn:

Surah 9, vers 5: Slay the idolaters wherever you find them.

vers 39: If you refuse to fight, Allah will afflict you with a painful doom.

Misschien lijkt voor velen het verschil niet groot, maar de verzen die ik hier quote gaan daadwerkelijk over het (zonder aanleiding) afslachten. De genoemde verzen van de heer Jansen gaan over zelfverdediging.

Het lijkt me toch belangrijk om de juiste versen te quoten - een (belezen) moslim kan zich natuurlijk makkelijk verdedigen als je de verkeerde verzen quote.

Daddydonttouchme | 22-11-14 | 13:18

@Qlootzak | 22-11-14 | 13:06

Rijmelarij van lik mijn vestje.

Supermatthijs | 22-11-14 | 13:16

Opmerkelijk dat niveauverschil met de stukjes van de Professor P.

J.Slavink | 22-11-14 | 13:12

Dank voor alweer wijsheid die niet gehoord zal worden door de mensen die wijsheid om het hardst nodig hebben. En daarom hun vingers in de oren hebben en zo hard schreeuwen van "NEE" en "MEER".

Jan Passant mk2 | 22-11-14 | 13:08

oh mijn liefste
mijn liefste lief
waar is het
waar ben jij

mijn kaalgeslagen ziel
holle tranen
vocht op kale takken
verdrinken in koude

gekraakte resten
stuurse schouders
je zwarte jas
het kuiltje in kin

oh mijn liefste
wat heb ik gedaan
de straf is te zwaar
ik kan het niet

alles is nu anders
geef me geen hoop
laat me zwelgen
laat me achter

zie mij niet zo aan
oh mijn liefste
verdoof mij
red mij niet

zie mij aan
minacht mij
verstik mij in de nacht
ik moet zoeken

Qlootzak | 22-11-14 | 13:06

Gematigde moslims zijn simpelweg gelovigen die minder geïnteresseerd zijn in hun godsdienst dan Hans Jansen cs.

Ik ken er tallozen, en ze zijn heel wat beter te verdragen dan Jansen en het volk dat hij denkt te mennen.

Theo van Deursen | 22-11-14 | 13:04

necrosis | 22-11-14 | 13:01
Helemaal mee eens. Gelukkig heeft Groenlinks het vuurwerkverbod op de agenda gezet.

Bakito | 22-11-14 | 13:03

@ Lightspeed - je hebt een punt; af en toe iets anders is ook leuk. Een andere oplossing is niet alléén GeenStijl lezen ...

wild geraas | 22-11-14 | 13:03

@Supermatthijs | 22-11-14 | 12:57
Hofstadgroep rings a bell?
Tenzij je smijten met handgranaten als een kwajongensstreek ziet.....

necrosis | 22-11-14 | 13:01

Supermatthijs | 22-11-14 | 12:57
Er vallen meer doden door toedoen van Monstertrucks.

En ook binnen die groep heb je gematigde monstertrucks.

Bakito | 22-11-14 | 13:01

Laat ik ook nog maar eens roepen dat de gematigde Islam niet bestaat. Er zijn gematigde (kleine) stromingen die ondedrukt wordt vanuit de hoofdstroom. Er zijn veel passieve moslims, er zijn aardig wat moslims met gematigde, soms zelfs jihaditische opvattingen. Gematigde Islam bestaat niet, tenzij Jansen de light-versie bedoelt die moslimvoorlieden ons voor houden.

Islamofiel | 22-11-14 | 13:00

lightspeed | 22-11-14 | 12:55
Wat wil je dan? Een pro-moslim rant? Want islam is vrede, lievvvv, bloemetjes en regenbogen.

Eduardo- | 22-11-14 | 12:59

Bekeerlingen zijn de verraders van de huidige maatschappij. Wanneer je je bekeert, keer je je in feite tegen de maatschappij en de samenleving waarin je bent opgegroeid. Je hebt geen hersens want zelf nadenken kun je niet. Om na te denken ga je in een boek bladeren waarin alles wordt voorgekauwd. Ik heb geen medelijden met ze dat ze niets wilden of konden bereiken in de maatschappij, ik walg van ze.

Stargate | 22-11-14 | 12:58

Hoe zou het met Zakariya al Hollandiya zijn?

HoogToontje | 22-11-14 | 12:57

@Bakito | 22-11-14 | 12:51

Omdat die aanslagen in ons land maar niet willen komen roeptoeteren ze hier nu maar voor de zekerheid dat de gematigde islam niet bestaat en ze toch allemaal hetzelfde zijn. Stel je voor dat je ermee in gesprek zou moeten. Ze steken hun kop gewoon in het zand dus.

Supermatthijs | 22-11-14 | 12:57

necrosis | 22-11-14 | 12:34

Daar oordeelt de PvdA anders héél anders over. Oh wacht...

eerstneukendanpraten | 22-11-14 | 12:56

Ik ben al lang bij dat er nu minder tolerantie tegen intolerantie begint te ontstaan. Op veel meer reken ik niet.

SirHC | 22-11-14 | 12:56

Ik ben al lang bij dat er nu minder tolerantie tegen intolerantie begint te ontstaan. Op veel meer reken ik niet.

SirHC | 22-11-14 | 12:56

Een radicale mislim wil je onthoofden, een gematigde mislim wil dat een radicale mislim je onthoofdt.

Borakh | 22-11-14 | 12:56

-weggejorist en opgerot-

lightspeed | 22-11-14 | 12:55

Een bekeerling is enthousiaster omdat hij/zij er zelf voor heeft gekozen. Iemand die opgegroeid is in een gezin waar het normaal is om te bidden voor het eten of een tijd te moeten vasten zal het als een even normaal ritueel zien als elke avond je tanden poetsen, de routine sluipt erin.

wild geraas | 22-11-14 | 12:52

Een koffie bekeerd is een koffie met een klets warme geitenmelk?

Bakito | 22-11-14 | 12:51

Ondertussen in Gouda;
www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article...
Wel een prettig idee, natuurlijk, voor de Goudse Salafisten, dat wat er ook gebeurt zij veilig in de atoombunker kunnen zitten.

Dibe | 22-11-14 | 12:51

Bekeerlingen zijn altijd het fanatiekst, niet alleen omdat ze in aanzien willen stijgen maar ook omdat ze voor zichzelf af willen rekenen met hun eigen verleden. Zo zijn ook de meest fanatieke anti-rokers altijd ex-rokers.
Of kijk naar onze Johnny Quid die nog steeds erg veel moeite heeft met zijn eigen gristelijke verleden.

ZonderNaam | 22-11-14 | 12:50

vraagstaart | 22-11-14 | 12:46
In het land van de blinden is plopoog koning.

Bakito | 22-11-14 | 12:49

@MarcS | 22-11-14 | 12:46 Die strijd van onze vreedzame broeders gaat over de opvolging van Mohammed: de ene club wilde erfopvolging door zijn zoon, de andere wilde een gekozen opvolger. Monarchisten versus republikeinen.

vraagstaart | 22-11-14 | 12:47

Ik raak maar niet uitgepoept Hans.

Plukkiehaar | 22-11-14 | 12:47

@vraagstaart | 22-11-14 | 12:40
Dat is uitlokking!
*gnehe*

necrosis | 22-11-14 | 12:47

vraagstaart | 22-11-14 | 12:40

Was het maar waar dat de islam niet bestaat.

neemjemoederindemali | 22-11-14 | 12:46

@Bakito | 22-11-14 | 12:41 Ik wíst dat ik op je kon rekenen schat! *plop*

vraagstaart | 22-11-14 | 12:46

@vraagstaart | 22-11-14 | 12:40
Maar hoe verklaar jij dan de soenieten, sjiieten (of hoe je dat ook allemaal schrijft)? Zijn dat slechts de stam verschillen?

MarcS | 22-11-14 | 12:46

Overigens moet je wel een enorm dwaallicht, loser en dropout zijn om je te bekeren tot de islam..... een soort wraak nemen op de maatschappij waar je geen plekje kon veroveren.... ziek ziek ziek!

Fatwabuster | 22-11-14 | 12:42

De islam bestaat niet. Er zijn ruim een miljard moslims die de koran allemaal anders interpreteren.

Bakito | 22-11-14 | 12:41

Even wachten op de eerste blinde die nu gaat roepen "DE Islam bestaat niet" en "je moet niet alle moslims over één kam scheren".

3, 2, 1.....

vraagstaart | 22-11-14 | 12:40

Een gematigd moslim is een moslim die iets minder fout is dan een echte moslim. Ondanks islam en niet dankzij islam.

Godsammekraken | 22-11-14 | 12:40

IS na de dood! Ik hoop het niet!

Rest In Privacy | 22-11-14 | 12:40

Ik heb het al vaker geroepen; bekeerlingen zijn de allerergste. Vroeger hoorde ze nergens bij en nu is opeens elke moslim je "broeder en zuster"? Met je viezige baardjes en malle hoedjes. Je eigen cultuur en land zo te kakken zetten, ga je schamen! Je ouders hebben je Kees genoemd en tegenwoordig ga je door het leven als Ab-al-Viesbaardi?

Eduardo- | 22-11-14 | 12:39

Leest de AIVD ook even mee..... Hou de bekeerlingen in de gaten, zij zijn het gevaarlijkst!

Waarvan akte!!

Fatwabuster | 22-11-14 | 12:38

“With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.”
== Steven Weinberg

Godsammekraken | 22-11-14 | 12:37

Gematigde islam bestaat niet.

necrosis | 22-11-14 | 12:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland