Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Analyse. Piketty, Fiatgeld en ongelijkheid

pikhetin.jpg Aanstaande woensdag komt Thomas Piketty de immer wakkerende nivelleringsvlam eens goed aanjagen. Het in etatistische kringen bejubelde werk van Piketty, Capital in the Twenty-First century, steunt op drie premissen: 1. ongelijkheid in koopkracht bestaat, neemt toe en is schadelijk; 2. deze komt voort uit de markt, en; 3. de oplossing voor dit fenomeen is een door de overheid geheven erfbelasting. Piketty stelt dat ongelijkheid voortkomt uit de notie dat rendement op kapitaal sneller groeit dan de algehele economie. Een marktwerking die de reeds fortuinlijken meer doet toekomen dan Piketty moreel rechtvaardig acht, zou in zijn ogen een rigoureuze erfbelasting legitimeren. Nu valt er heel veel af te dingen op de notie dat ongelijkheid überhaupt schadelijk en onwenselijk is. Daarbij is het zo dat ‘de rijken’ geen statische groep is die onafgebroken uit dezelfde personen of families bestaat. Maar laten we deze factoren for the sake of argument even buiten beschouwing laten. Geld Komt de specifieke ongelijkheid tussen extreem rijk en minder bedeelden wel primair voort uit de markt? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het antwoord op de meest fundamentele vraag van de gehele kwestie: “Wat is geld?” Geld maakte zijn opkomst als facilitator van handel toen zelfvoorziening en ruilhandel werd vervangen door the division of labour; in plaats van zich te concentreren op het zelfstandig genereren van alle levensmiddelen – die bovendien steeds talrijker en gevarieerder werden – specialiseerden mensen zich in een enkel ambacht. Geld zorgde er voor dat men niet langer een ruilhandelaar in een bepaald product hoefde te vinden, die toevallig precies geïnteresseerd was in dat ene product dat men zelf produceerde en verhandelde. De vroegste vormen van geld waren objecten die een bepaalde hoeveelheid van een bruikbaar goed vertegenwoordigden. Het waren ‘schuldbekentenissen’, vanaf hier voor het gemak aangeduid als ‘IOUs’, die desgewenst ingewisseld konden worden voor de daadwerkelijke goederen. Wanneer bekend raakt dat bijvoorbeeld IOUs van de eieren van boer Jan altijd ingewisseld kunnen worden voor daadwerkelijke eieren, stijgt het vertrouwen in de IOUs van boer Jan. Dit vertrouwen kan er voor zorgen dat steeds minder mensen de IOUs daadwerkelijk inwisselen voor eieren. Vertrouwen De gemeenschap vertrouwt boer Jan en dit kan hem uit winstbejag drijven tot een volgende stap. Aangezien bijna niemand zijn IOUs nog verzilvert, schrijft hij meer IOUs in ruil voor goederen uit dan dat hij daadwerkelijk eieren bezit. Zelfs wanneer de gemeenschap weet dat er meer IOUs circuleren dan boer Jan ooit eieren kan leveren, kan het vertrouwen in stand blijven. Immers, elke handelaar weet dat de ambachtsman waar hij iets van nodig heeft, de IOU genoeg vertrouwt en als betaalmiddel zal accepteren. Dit omdat de ambachtsman weet dat een handelaar waar hij op zijn beurt iets van nodig heeft, dit betaalmiddel ook zal accepteren. Echter, in een vrije markt zouden de IOUs sterke concurrentie van andere, gedekte, IOUs ervaren, lang voordat een dergelijk niveau van inflatie bereikt werd. Overheden doen exact hetzelfde als boer Jan, maar er zijn twee verschillen. Ten eerste werden IOUs van de overheid oorspronkelijk gedekt door goud. Ten tweede dwingt de overheid middels een geweldsmonopolie af dat haar IOUs de enigen zijn die als wettig betaalmiddel gebruikt mogen worden. Dit voorkomt dat de markt zich kan wenden tot concurrerende IOUs die daadwerkelijk gedekt zijn. Na het verzaken van de gouddekking van de binnenlandse dollars, verzaakte Nixon in 1971 ook de gouddekking voor dollars gehouden door buitenlandse entiteiten. Sindsdien is een dollar niets meer daadwerkelijk waard, is het geld bij wet: onder dreiging van geweld afgedwongen vertrouwen. De relatie met “gelijkheid” Wat heeft dit alles met de door Piketty geobserveerde ongelijkheid te maken? In ons monopolistische ‘fiatgeld’-systeem, zijn de kosten van het drukken van nieuw geld nagenoeg gelijk aan nul en het is daarmee onweerstaanbaar. Ex nihilo (uit het niets) geldcreatie drijft prijzen omhoog, aangezien een stijgende circulerende hoeveelheid aan geld, de waarde van geld doet dalen. Maar, is dan de vraag: wie zijn de eerste die ex nihilo gedrukt geld ontvangen? Dit geld, veelal in opdracht van overheden gedrukt door Centrale Banken, wordt door banken verstrekt in de vorm van leningen. En wat verhoogt de kans op het ontvangen van een riante lening? Inderdaad: reeds vermogend zijn, aangezien dit vermogen garant kan staan voor de te ontvangen lening. Fiatgeld begint zijn tocht door de economie via dergelijke leningen. De eerste ontvangers van fiatgeld profiteren hier het meest van, aangezien hun koopkracht is toegenomen, voordat de prijzen stijgen als gevolg van de toegenomen hoeveelheid geld die via deze leningen van bovenaf de economie in druppelen. Degenen onderaan de fiatgeld-tuinslang verliezen zelfs koopkracht door fiatgeld, aangezien de prijzen al zijn gestegen voordat het fiatgeld hen heeft bereikt. Fiatgeld verergert deze specifieke ongelijkheid, niet de markt. Deze notie, bijvoorbeeld uitgewerkt in het louter in Duits te verkrijgen boek Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden, door Philip Bagus en Andreas Marqart, komt te weinig aan bod in de Nederlandse discussie. De notie dat de huidige vorm van ongelijkheid voortkomt uit de markt en dat de overheid dit moet verhelpen, is simpelweg de verkeerde kuur voor de verkeerde ziekte. Daarbij, in 1913 spendeerde de Nederlandse overheid slechts 9% van het BNP, heden ligt dit percentage tussen de 50 en 60%. Is het daadwerkelijk wenselijk dit percentage nog verder te verhogen door uiterst onsmakelijke en tegennatuurlijke erfbelastingen? Tegennatuurlijk Dat ordinaire lijkenroverij onsmakelijk is, voelen veel mensen aan. Maar daarbij is het ook hoogst tegennatuurlijk. Men is zich hier niet altijd bewust van, maar het willen waarborgen van de eigen genenpoel op lange termijn is vaak zeer bepalend voor menselijk gedrag. Schopenhauer, Darwin en Freud achtten dit allen inherent aan de menselijke genetische blauwprint. Wij doen zo hard ons best welvaart te vergaren mede om ervoor te zorgen dat ons kroost zich later tot een gewilde partner kan ontwikkelen die zich succesvol voort kan planten, en daarmee de genenpoel weer één generatie waarborgt. En uiteraard wil men de eigen kinderen de koopkracht meegeven waarmee zij hun kinderen weer fit de echte wereld in kunnen sturen, enzovoorts. We doen het niet voor kinderen van de buurman en al helemaal niet voor kinderen uit andersoortige/vijandige culturen. Maar, zodra de overheid zijn beslag op uw levenslang vergaarde welvaart legt, bepalen de regenten ineens voor u waarom u al die welvaart bij elkaar hebt gewerkt. En dat doet pijn.

Reaguursels

Inloggen

@Michelsz | 03-11-14 | 21:42
Dat de verzorgingsstaat steeds verder word uitgehold heeft echter niets te maken met inkomensverdeling maar met hoe de overheid geld uitgeeft. Daarnaast profiteert iedereen al mee van economische groei: vergelijk het eens met een aantal decennia geleden: ook de armen hebben veel meer koopkracht gekregen.

potsenmakkert | 04-11-14 | 20:44

Mm, nee, ik weet het beste systeem ook niet, ben ook geen econoom. Ik kan simpelweg niet overzien of we beter dat Duitse of beter dat Italiaanse beleid kunnen hebben. Dus lenen of bezuinigen, ik weet het niet. Gevoelsmatig zou ik altijd bezuinigen zeggen..
Er zijn nog veel meer alternatieve ideeën. Je een maximale verhouding in kunnen stellen tussen het hoogste inkomen van een bedrijf/land en het laagste (1/20 bijvoorbeeld). Dan moeten de lagere inkomens wel meeprofiteren van de economische groei. 1 zou dan het basisinkomen kunnen zijn. Hoewel je eigenlijk ook helemaal niet wilt dat mensen niet hoeven te werken. Maarja, als er geen werk meer ís..?

Michelsz | 04-11-14 | 11:07

@Michelsz | 03-11-14 | 10:09 Misschien moeten we het juist wel als een zegen beschouwen dat er een Italiaan en geen Duitser of andere Ben Bot op de ECB voorzitters stoel zit. Een Italiaan die voorstander is van zowel stimulering als hervormen, respectievelijk kijkend naar Duitsland en Frankrijk. En een Italiaan die net als de Federal Reserve kornuiten inziet dat een dubbel mandaat onontkomelijk is. De Ben Bot's van deze wereld mogen dan prudent overkomen maar wellicht brengen zij de economie met hun 'voorzichtigheid' en focus op (kapot) bezuinigen en besparen alleen maar meer schade toe in het huidige systeem. Geld moet rollen en geld maakt mogelijk; dat er hier en daar een nieuwe zeepbel ontstaat is goed mogelijk maar zeepbellen zetten mensen ondertussen wel aan het werk en houden mensen bezig. Een andere optie is er in het huidige systeem niet. Situatie is nu voor sommigen uitzichtloos; zegt kennelijk ook wat over den mens zelf, dat hij bezig gehouden wil worden met werk en niet in staat is om iets beters te verzinnen. Een heel ander systeem dan maar? Interesting read > www.ftm.nl/column/basisinkomen-het-alt...

Pseudoniempje | 04-11-14 | 03:36

@Michelsz | 03-11-14 | 10:09 Misschien moeten we het juist wel als een zegen beschouwen dat er een Italiaan en geen Duitser of andere Ben Bot op de ECB voorzitters stoel zit. Een Italiaan die voorstander is van zowel stimulering als hervormen, respectievelijk kijkend naar Duitsland en Frankrijk. En een Italiaan die net als de Federal Reserve kornuiten inziet dat een dubbel mandaat onontkomelijk is. De Ben Bot's van deze wereld mogen dan prudent overkomen maar wellicht brengen zij de economie met hun 'voorzichtigheid' en focus op (kapot) bezuinigen en besparen alleen maar meer schade toe in het huidige systeem. Geld moet rollen en geld maakt mogelijk; dat er hier en daar een nieuwe zeepbel ontstaat is goed mogelijk maar zeepbellen zetten mensen ondertussen wel aan het werk en houden mensen bezig. Een andere optie is er in het huidige systeem niet. Situatie is nu voor sommigen uitzichtloos; zegt kennelijk ook wat over den mens zelf, dat hij bezig gehouden wil worden met werk en niet in staat is om iets beters te verzinnen. Een heel ander systeem dan maar? Interesting read > www.ftm.nl/column/basisinkomen-het-alt...

Pseudoniempje | 04-11-14 | 03:35

@Michelsz | 03-11-14 | 10:09
Ik denk dat u niet volledig de impliciete inhoud van mijn stuk begrijpt. Ik probeer niet Piketty in een kwaad daglicht te stellen dan wel steun uit te spreken voor Spartacus' zijn stuk noch het tegenovergestelde van dat. Ik ben dan ook niet in dienst van Bilderberg groep of consorten, wees niet ongerust. Mijn stuk is vooral gericht als kritiek tegen politici/beleidsmakers die Piketty aangrijpen/verkrachten om hun zin (nog meer belasting voor den burger) door te drammen. Dat er in het monetaire/financiele transmissie systeem onvolkomenheden zitten dat beaam ik even als Piketty (even afgezien van de specifieke onvolkomenheden). Dat politici en beleidsmakers onvolkomenheden gelijkstellen aan de 'markt' is tevens zorgwekkend. Sowieso is de 'markt' niet een duidelijk begrip of concept maar het is meer dan alleen 'kwaad'. Zoals Stormageddon | 03-11-14 | 16:20 al aangeeft valt het wat betreft ongelimiteerde ongelijkheid in Nederland wel mee en kent Nederland al een erfbelasting. Je kunt je wel afvragen hoe rechtvaardig die erfbelasting in veel gevallen is naast of het economisch juist wel schade toebrengt (waar is het kapitaal beter af, in particuliere of publieke handen plus de kosten van gedwongen en soms abrupte overheveling). Dat de afkalving van de middenklasse economisch en sociaal suboptimaal is en schade veroorzaakt is zorgwekkend maar moeten 'vermogende' partijen zoals een familiebedrijf met 100 werknemers daarvoor worden aangeslagen? Misschien is het beter belastingen over de hele linie te verlagen zodat er weer wat koopkracht voor burgers ontstaat en dus vraag zodat het treintje weer kan gaan rijden, laten we dus niet elke keer op dat export treintje wachten waarbij de schade alsmaar toeneemt. Laat de overheid het gat wat ontstaat maar lenen nu het zeer goedkoop kan. En laat de overheid haar apparaat maar eens gaan doorlichten waarbij niet perse met een bot mes hoeft te worden gesneden maar waar op zijn minst de kwaliteit van de overheid omhoog mag. Ja u leest (delen) Keynes! En ja we moeten verplicht consumeren! Heeft u iets beters?

Pseudoniempje | 04-11-14 | 03:11

@potsenmakkert | 03-11-14 | 12:21
Het is volgens mij verkeerd omdat er allerlei dingen mee gepaard gaan.
Punt één is dat de economische groei steeds meer ten bate komt van een steeds kleinere groep van de bevolking. Dat vind ik onterecht. Iedereen moet mee profiteren. Het slaat nergens op dat we sinds de jaren 80 over het algemeen gewoon economische groei hebben maar dat de welvaartsstaat afgebroken wordt. Zie met name de zorg.
Dat kan omdat geld ook macht is (punt twee). Bijvoorbeeld door de media. Dat gebeurt in extreme mate in landen als de VS en Australië. En als de artikelen van de Elsevier en ook het beginbericht van Spartacus lees over Piketty dan ben ik bang dat het in Nederland ook gebeurt. Piketty wordt hier direct door middel van een onwaarheid! in een hoek gezet. Ik denk dat dat door het grote geld komt.

Michelsz | 03-11-14 | 21:42

@potsenmakkert | 03-11-14 | 12:13
Het is een internationaal probleem dat Nederland alleen niet gaat oplossen, en het probleem dat Piketty in zijn boek illustreert is in Nederland amper een issue.
Wij hebben in Nederland amper superrijken van die "hors categorie", de enige die daar een beetje bij in de buurt komen zijn de Brenninkmeijertjes, de Fenteners van Vlissingen, de De Molletjes en de Van den Endetjes en dan heb je het wel gehad. Die mensen hebben grote delen van hun van hun vermogens in buitenlanden belegd waardoor ze in NL amper belasting betalen (in relatieve zin dan, in absolute bedragen betalen ze natuurlijk meer dan jij en ik ons leven zullen verdienen.)

Stormageddon | 03-11-14 | 16:20

@Michelsz | 03-11-14 | 10:09
Maar is ongelimiteerde ongelijkheid perse 'verkeerd' mits deze op een natuurlijke wijze ontstaat? Natuurlijk is het suboptimaal voor de economie, maar dat betekend niet dat het perse verholpen moet worden. Er worden in Nederland bijzonder veel dingen gedaan die economisch suboptimaal zijn. Subsidies zijn bijna altijd suboptimaal (als iets zonder niet kan overleven is het economisch niet levensvatbaar), het verstrekken van bijstand is economisch suboptimaal (wat heeft het voor zin om mensen in leven te houden die nooit wat toevoegen aan de maatschappij?), de overheid is economisch suboptimaal. Als het over een economisch optimale maatschappij gaat zijn er zoveel punten waarop er verbetert kan worden, maar over voorgaande punten hoor je de politiek nooit. Het heeft dan ook niets te maken met de economie optimaliseren, maar puur met jaloezie.

potsenmakkert | 03-11-14 | 12:21

@Stormageddon | 03-11-14 | 04:26
Het probleem is dus als ik het goed begrijp volgens jou dat de superrijken minder (absoluut of relatief?) belasting gaan betalen door slimme constructies. Persoonlijk weet ik daar een veel simpeler oplossing voor: een vlaktaks op alle vormen van inkomen, op welke manier dan ook binnen Nederland verdiend.

potsenmakkert | 03-11-14 | 12:13

Spartacus is Goozert??
Leuk stuk. Geklaag hierboven is onbegrijpelijk IMHO.

omineuze omnipotent | 03-11-14 | 10:33

@Pseudoniempje | 03-11-14 | 06:16

Je maakt dezelfde fout als Spartacus in het beginbericht. En ik vraag me steeds af of het een fout is of dat het expres is. Alsof dit verhaal tegen ongelijkheid op zich is. Is dat om Piketty in een zwart daglicht te zetten? Waarom is dat? Het is namelijk niet waar. Het is wel tegen ongelimiteerde ongelijkheid. Maar dat is iets heel anders.

Michelsz | 03-11-14 | 10:09

Er is minder koopkracht dus we moeten degene die nog koopkracht hebben slopen.

Alsof de superrijken extra belasten voor meer geld gaat leveren aan de boden van de samenleving, de enige portomonee die hier op vooruit gaat is degene van de overheid.

niemand specifiek | 03-11-14 | 10:06

* Il Principe * | 03-11-14 | 08:20
Ja, klopt wat je zegt. als je geld krijgt mag je er inderdaad ook wel over betalen. En die 40% van nikkipikki wordt natuurlijk zo goed als nooit betaald.
En je kan ook meer winst maken dan 4%. Dus ja, dat is gewoon een Nederlands regeltje dat miss beter kan. Maar dit is wat mij betreft redelijk verwaarloosbaar.

Michelsz | 03-11-14 | 10:05

* Il Principe * | 02-11-14 | 23:40

uiteindelijk is er in de erfbelasting ook gewoon een 40% te vinden.
Bij meer dan een 120k en als het geen directe familie is. Dus jij blij. Belastingsdienst blij, PVDA blij.

nikkipikki | 03-11-14 | 08:27

@ Michelsz | 03-11-14 | 01:20
Huidige rente + inflatie is minder dan de belasting, per saldo betaal je ook over vermogen.
Daarnaast, bij inkomen uit werk heeft je werkgever ook belasting betaalt over jouw salaris, de klant die bij mijn werkgever heeft gekocht heeft ook belasting betaald.
Iemand die geld krijgt uit een erfenis heeft er nog nooit belasting over betaald. Waarom moet ik wel belasting betalen als ik er voor werk maar niet als ik het krijg???

@ decadent degeneraat | 03-11-14 | 00:32
Ziek dat je in een discussie over belastingen denkt aan seks met kinderen, ik mag hopen dat je niet te dicht bij een school woont.

* Il Principe * | 03-11-14 | 08:20

Naast dat de 'markt' hier niet de kwaal is, is Nederland al Piketty-proof > mathijsbouman.nl/mathijsbouman.nl/?p=3...
En naast dat erfbelasting vrij tegennatuurlijk is brengt het geregeld ook een hoop trammelant en stress met zich mee in het geval van het erven van een ondernemingsvermogen waar opvolgingskwesties vaak al netelig genoeg zijn. Dat de economie in een impasse zit wat betreft de toekomst en dat ongelijkheid daar een rol in speelt en sociale gevolgen zal hebben daar valt wat voor te zeggen. Beleidsmakers hebben dus reden tot zorg maar het verkeerde medicijn toedienen (wat dus al gebeurt) voor een kwaal die er niet is dat is pas zorgwekkend. Helemaal als ongelijkheid an sich als kwaal wordt gezien.

Pseudoniempje | 03-11-14 | 06:16

@potsenmakkert | 03-11-14 | 02:55
Ik ga nergens aan voorbij en ik ben me volkomen bewust dat geen enkele overheid te vertrouwen is, maar dat was het punt niet. Het punt is dat allerlei krill en garnaaltjes menen dat zij de kreeften zijn waar Piketty over schrijft.
De zorgen van "modaal" rijken zijn terecht, maar die hebben dan ook niet het vruchtgebruik van de superrijken waar Piketty over praat. Die superrijken zullen het niet eens merken als hun belasting 100% omhoog gaat. Dat verdienen ze in een dag terug (en dan overdrijf ik niet).

Het hele punt is dat binnen de structuur van de nationale staat en het internationaal civiele recht dat is ingesteld door de nationale staten, en de basis vormt waardoor de superrijken hun vermogen (bijna volgens Moore's Law) elke 2 jaar zien verdubbelen en hun belastingaanslag elk jaar zien verminderen, binnen die structuur de nationale staat ook de enige rechtspersoon is die aan die verrijking iets kan doen. Er is in praktische zin geen ander mechanisme of andere rechtspersoon die dat in toom kan houden, en het enige middel dat een staat heeft is belastingheffing.

Of je moet iets gaan doen aan de internationale code civil en alle verdragen die dat regelen. Ik heb een vaag idee hoe dat zou kunnen, maar een praktisch besef dat dat voor de komende 100 jaar intense debatten tussen juristen oplevert en nog eens 100 jaar aan internationale politieke onderhandelingen om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat niet lukken. Dus tja... om het op de korte termijn in toom te houden is belastingheffing over excessief vermogen de enige politiek praktische methode. Ik zou niet anders weten.

Of je zou 2 typen geld moeten hebben, geld dat zijn waarde behoudt en betaald wordt op arbeid, en geld dat wordt betaald op vruchtgebruik van kapitaal en zijn waarde na een jaar verliest, waardoor men gedwongen wordt dat geld ofwel te consumeren of wel te herinvesteren. Maar ja, ik kan je nu al voorspellen dat er geen enkele bank is, en zeker geen enkele Centrale Bank, die dat wil. Laat staan een Minister van Financiën... Veel te ingewikkeld.

Stormageddon | 03-11-14 | 04:26

@potsenmakkert | 03-11-14 | 02:55
Ik ga nergens aan voorbij en ik ben me volkomen bewust dat geen enkele overheid te vertrouwen is, maar dat was het punt niet. Het punt is dat allerlei krill en garnaaltjes menen dat zij de kreeften zijn waar Piketty over schrijft.
De zorgen van "modaal" rijken zijn terecht, maar die hebben dan ook niet het vruchtgebruik van de superrijken waar Piketty over praat. Die superrijken zullen het niet eens merken als hun belasting 100% omhoog gaat. Dat verdienen ze in een dag terug (en dan overdrijf ik niet).

Het hele punt is dat binnen de structuur van de nationale staat en het internationaal civiele recht dat is ingesteld door de nationale staten, en de basis vormt waardoor de superrijken hun vermogen (bijna volgens Moore's Law) elke 2 jaar zien verdubbelen en hun belastingaanslag elk jaar zien verminderen, binnen die structuur de nationale staat ook de enige rechtspersoon is die aan die verrijking iets kan doen. Er is in praktische zin geen ander mechanisme of andere rechtspersoon die dat in toom kan houden, en het enige middel dat een staat heeft is belastingheffing.

Of je moet iets gaan doen aan de internationale code civil en alle verdragen die dat regelen. Ik heb een vaag idee hoe dat zou kunnen, maar een praktisch besef dat dat voor de komende 100 jaar intense debatten tussen juristen oplevert en nog eens 100 jaar aan internationale politieke onderhandelingen om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat niet lukken. Dus tja... om het op de korte termijn in toom te houden is belastingheffing over excessief vermogen de enige politiek praktische methode. Ik zou niet anders weten.

Of je zou 2 typen geld moeten hebben, geld dat zijn waarde behoudt en betaald wordt op arbeid, en geld dat wordt betaald op vruchtgebruik van kapitaal en zijn waarde na een jaar verliest, waardoor men gedwongen wordt dat geld ofwel te consumeren of wel te herinvesteren. Maar ja, ik kan je nu al voorspellen dat er geen enkele bank is, en zeker geen enkele Centrale Bank, die dat wil. Laat staan een Minister van Financiën... Veel te ingewikkeld.

Stormageddon | 03-11-14 | 04:24

@Stormageddon | 03-11-14 |
Je gaat er aan voorbij dat Piketty het daar dan misschien wel over heeft, maar onze 'geliefde' overheid zal alles aangrijpen om extra belasting te kunnen heffen. En dan gaat het opeens al gelden bij een aantal keer modaal. Al zou je een extra belasting willen heffen op iemand die 1 miljard waard is, geen enkele kans dat dit lukt. Dergelijke hoeveelheden geld zijn zo liquide, daar krijg je geen grip op. 'Onze' overheid weet dit ook en haalt het geld dan gewoon bij minder vermogende 'rijken'.

potsenmakkert | 03-11-14 | 02:55

Ik moet wel lachen (nadat ik het hele draadje heb doorgenomen) over al die kruideniers die 7 kleuren stront schijten en denken dat Piketty het op centjes hun gemunt heeft omdat ze ondernemer zijn en een paar ton verdiend hebben en een miljoentje spaargeld en zij daar extra op gepakt gaan worden. Voor die mensen is dat heeeeel veel geld, maar daar heeft Piketty het helemaal niet over. Dat is namelijk niet heeeel veel geld. Met dat soort bedragjes ben je gewoon een stuk vee op de mensenboerderij, en heb je niets te vrezen van een jaloeziebelasting. Allemaal angsthazerij.
We hebben het niet over mensen met een paar miljoen, zelfs nog niet over mensen met 100 miljoen, maar over mensen met 10x zoveel. 1 miljard en meer. Daar begint het pas mee. Geen enkele reaguurder in deze draad is minimaal 1 miljard waard en hoeft zich bedreigd te voelen.

Stormageddon | 03-11-14 | 02:20

@ Coenass_ | 02-11-14 | 23:11
Thanks. Blijf het erg ingewikkelde materie vinden.

@* Il Principe * | 02-11-14 | 23:40
Je betaalt niet opnieuw. Je betaalt over je winst uit het vermogen. Dat is heel normaal. De staat voorziet in de middelen om überhaupt winst uit vermogen te maken.

Michelsz | 03-11-14 | 01:20

@* Il Principe * | 02-11-14 | 23:40

linkse-anekdotes-modus

Maar als de kinderen van de beste man, nu eens door hem misbruikt werden, is het dan niet cru dat ze ook nog eens zijn geld moeten weggeven? Ze hebben al zo weinig gekregen van de wereld.

linkse-anekdotes-modus uit

decadent degeneraat | 03-11-14 | 00:32

@ nikkipikki | 02-11-14 | 20:30
Gelul natuurlijk, ik mag over die 10.000 die ik spaar nadat ik inkomstenbelasting heb betaalt, opnieuw vermogensbelasting betalen.
Erfbelasting is trouwens vrijgesteld tot 20.000 voor kinderen, daarna slecht 10%. Een stuk minder dan dat je zou betalen als je er gewoon voor werkt.

* Il Principe * | 02-11-14 | 23:40

@Michelsz | 02-11-14 | 22:19
De oplossing is het privilege van geldcreatie terugvorderen van de banken en het teruggeven aan het publiek. Zie www.positivemoney.org

Coenass_ | 02-11-14 | 23:11

Die vent is een waardeloze econoom die doet alsof hij dé oplossing heeft gevonden. De enige twee die hier beter van worden zijn hijzelf en de overheid. Waar hij het over heeft is geld afpakken van jouw erfenis waar je ouders al eens belasting over betaald hebben, waar jij belasting over gaat betalen en wat dan voor de derde keer belast moet worden. En let wel, hij heeft het ver afpakken. Niet over herverdelen of er iets mee doen. Gewoon een strafvorm die Linksen wel aan zal spreken. Er wordt niet gerept over de bonusgraaiers die de echte oorzaak van onze problemen zijn. Wanbeheer, corruptie in alle besturen, zorginstellingen, verzekeringen, ziekenhuizen. Alles gaat vrijuit omdat het een rechtsvorm is die geen persoon is. Alles mag onder het mom van management. DAAR moet worden aangepakt.

Patatter | 02-11-14 | 22:48

Overigens staat er in de tweede zin van dit artikel meteen een kardinale fout. Alsof Piketty tegen ongelijkheid in koopkracht zou zijn. Dat is hij niet.
Is geenstijl ook al gecorrumpeerd door het grote geld dat ze gekleurd gaan berichten??
Hij zegt alleen dat er grenzen moeten zijn, en daar moeten we serieus eens over nadenken.

Michelsz | 02-11-14 | 22:22

Dus moeten we ervoor zorgen dat er over die leningen rente aan de staat (dus aan ons allen) betaald wordt in plaats van aan de banken?
Hoe dan? Banken nationaliseren ofzo?

Michelsz | 02-11-14 | 22:19

Dat de overheid niet verder moet groeien is zo, maar dat staat natuurlijk los van de vraag of ongelijkheid wel zo onwenselijk en schadelijk is. Er wordt geopperd dat er legio argumenten zijn waarom ongelijkheid niet schadelijk en onwenselijk zijn, maar die worden vervolgens achterwege gelaten. In de wereld zoals die nu is, is het moeilijk voor te stellen dat er géén ongelijkheid zou zijn en de weg naar gelijkheid ligt bezaaid met praktische bezwaren en onmogelijkheden. Maar dat neemt niet weg dat iedereen op z’n klompen aan kan voelen dat ongelijkheid simpelweg oneerlijk is en een bron is van ongenoegen. Een wereld waarin gelijkheid heerst is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor het voortbestaan en de ontwikkeling van onze soort.
Een eerste horde die genomen dient te worden naar gelijkheid is een goed begrip van wat geld is. Een mening die ik deel met schrijver van dit stukje. Echter krijgen we vervolgens een uitleg voorgeschoteld die de plank op verschillende fronten misslaat. Ja, de IOU’s van Jan verschillen met die van de overheid, de goudstandaard is inderdaad losgelaten en ons huidige geld is fiatgeld. Maar dan gaat het mis. Het zou de overheid zijn die bepaald dat de geldpersen de bankbiljetten bij gaan drukken op een gegeven moment, terwijl het in werkelijkheid de commerciële banken zijn die het merendeel van het geld dat wij gebruiken creëren uit het niets. Er zijn drie soorten geld: munten en bankbiljetten, giraal geld en centrale bank reserves. De overheid in de vorm van de centrale banken maakt alleen de centrale bank reserves en de munten en bankbiljetten. De centrale bankreserves is het geld waarmee het betalingsverkeer tussen banken en centrale banken onderling afgewikkeld wordt en zal nooit de openbare markt betreden. Het girale geld wordt uitsluitend gecreëerd door commerciële banken en dit geld vertegenwoordigt 97% van de huidige totale geldhoeveelheid. Dus slecht 3% van het geld wordt in opdracht van de centrale banken gedrukt. Wanneer giraal geld gecreëerd wordt door commerciële banken wordt er altijd tegelijkertijd een schuld gecreëerd. Voor deze leningen moeten bedrijven en particulieren interest betalen. Voor 97% van het geld dat in omloop is in de economie betalen wij rente en bestaat er een schuld aan een bank. Wij huren als ware het geld van de banken; het geld dat wij nodig hebben om onze economie draaiende te houden. En dat is de grootste bron van ongelijkheid: Het geld vloeit weg naar de banken en haar eigenaren. En bedenk daarbij dat vrijwel alle olie verhandeld wordt in dollars. De hele wereld betaald rente aan Amerikaanse banken over geld dat banken uit het niet gecreëerd hebben iedere keer dat ze geld uitleende.
Fiatgeld en de markt veroorzaken niet de ongelijkheid, maar het privilege van geldcreatie dat aan de commerciële banken toekomt.

Coenass_ | 02-11-14 | 21:20

Makkelijk gezegd, die oplossing van Piketty. In praktijk komt het er vervolgens op neer dat de etaten hun hand komen ophouden bij de verdeling van een normale ouderlijke boedel, maar als bijv. Lubbers overlijd er op papier niets te halen valt.

dugo | 02-11-14 | 21:11

nikkipikki | 02-11-14 | 20:30

Het recht op de dode hand bv, belasting op nalatenschap, stamt al uit de middeleeuwen. Er gaat niets ten goede veranderen.

netniet | 02-11-14 | 20:44

* Il Principe * | 02-11-14 | 19:03

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:59
"En dan is het standpunt van mij dat het niet rechtvaardig is als iemand 100.000 euro "verdient" door de dood van iemand en daar geen belasting voor betaalt. Terwijl ik 2200 uur per jaar werk en ruim 40% van mag aftikken."

Juist,mijn punt is dan dat wanneer je die 40% betaald hebt, dat geld netto is, en dus niet opnieuw belast hoeft te worden. Als jij van al dat harde werken voor je baas 10.000 euro spaart, en dan onder een tram loopt dat het dan niet fair is als de overheid opnieuw 40% van die 10.000 pakt. en jouw kinderen nog maar 6k krijgen.

Of gun je liever de staat het geld dan je kinderen?

nikkipikki | 02-11-14 | 20:30

Ontzie het milieu, stop de voortplanting. Dàt gaat pas zoden aan de dijk zetten.

Danbolig | 02-11-14 | 20:18

Samengevat: Piketty is een Fransman.

Leuk als kok. Rampzalig als econoom.

tipo | 02-11-14 | 20:12

Samengevat: Piketty is een Fransman.

Leuk als kok. Rampzalig als econoom.

tipo | 02-11-14 | 20:12

@aceofspades | 02-11-14 | 14:45
-
Quote: "Die extra belasting is gewoon ordinaire diefstal en draagt niets bij aan de welvaart."
-
IEDERE vorm van belasting (niet alleen deze extra belasting) is ordinaire roof. Of de roof iets bijdraagt aan de welvaart of niet kent geen enkele relevantie. Het enige relevante om te constateren is dat de Staat u geen keuze laat. Het is letterlijk "betaal of anders"... Wanneer u weigert te betalen dan komen er gewapende mannen aan de deur en worden OF uw bezittingen gevorderd OF u wordt opgesloten tussen moordenaars, dieven en verkrachters. Plundering... Niets meer. En niets minder.

De Libertariër | 02-11-14 | 19:59

Uit-ste-kend artikel! Hans-Hermann Hoppe heeft ook een uitstekend artikel over dit onderwerp geschreven, genaamd "Why the State Demands Control of Money". Een echte aanrader om te lezen:

mises.org/daily/5749/Why-the-State-Dem...

De Staat is het kwaad. Deze organisatie dient onmiddellijk en onvoorwaardelijk te worden opgeheven!

De Libertariër | 02-11-14 | 19:55

Goed stuk!

Hobbykip | 02-11-14 | 19:41

@Bald Gefkens | 02-11-14 | 16:10
Je geeft aan dat arbeid en ontplooing beloont moet worden (ik neem aan dat je in geld bedoeld?) en daarna wil je die beloning weer afpakken tenzij je deze snel spendeert?

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:29

@Pepin | 02-11-14 | 15:48
Geen van beide is geschikt. Een vlaktaks op alle vormen van inkomen is het minst marktverstorend en zorgt er dus voor een optimale welvaart.

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:21

@* Il Principe * | 02-11-14 | 15:40
Straffen? Dus het niet krijgen van een beloning (erfenis) is tegenwoordig straffen? Dus u straft mij omdat u mij niet de inhoud van uw bankrekening overmaakt?

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:18

@Nepkarel | 02-11-14 | 15:37
Is dat wel zo? Rijke mensen worden rijker wil ik nog wel van je aannemen, maar arme mensen armer? Ik zou daar graag een bron van zien want ik betwijfel het. Ik denk dat er maar heel weinig landen (mogelijk geen een) zijn waar de 'arme' van nu minder broden/aardappelen/groenten/fruit/eieren/etc kan kopen dan de 'arme' rond 1950 (om eens een jaartal te pakken).

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:15

@* Il Principe * | 02-11-14 | 15:17
Fout je belastingen gaan niet omhoog doordat 'rijken' belastingen ontduiken. Je belastingen gaan omhoog omdat de overheid steeds meer geld nodig heeft. Je geeft die rijken namelijk niets via de belasting, maar je neemt wat minder van ze af.

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:08

Lepenseur | 02-11-14 | 15:08
Veel te kort door de bocht. Ook geld verdienen met geld kan bijdragen. Rekenvoorbeeldje: bankier Q heeft de keuze om te investeren in bedrijf A en bedrijf B. 1 van de bedrijven zal falen wat 10 kost en de andere zal succes hebben wat 30 oplevert. Bankier Q kan een muntje opgooien of hij kan zich verdiepen in de bedrijven en dan is er 60% kans dat hij het juiste bedrijf kiest. Als bankier Q 100x een dergelijke investering doet is de gemiddelde opbrengst 0,4 x -10 + 0,6 x 30 = 18. Normaal was dit 0,5 x -10 + 0,5 x 30 = 10. De toegevoegde waarde van bankier Q is dus 8

potsenmakkert | 02-11-14 | 19:03

@ nikkipikki | 02-11-14 | 18:23
Mijn werkgever heeft ook al betaalt over geld waarvan hij mij salaris geeft, de consument die producten van mijn baas heeft gekocht, heeft ook al belasting betaald. Wat is je punt?

* Il Principe * | 02-11-14 | 19:03

@kapotte_stofzuiger | 02-11-14 | 14:37
Of kunst of of het oog waardeloze boeken. Een prima, maar dure opleiding voor de kinderen is in mijn ogen nog steeds de beste manier om de erfenis al tijdens het leven weg te schenken.

Petrus de Rewa | 02-11-14 | 19:00

Lees het antwoord op Piketty eens van Willem Vermeend in de digitale Trouw. NB een PvdA'er. Heel verhelderend.

Weerduivel | 02-11-14 | 18:54

@Sjors W. | 02-11-14 | 15:03
Ik weet niet precies hoe de Amerikaanse situatie in elkaar zit met betrekking tot telecomaanbieders. Ik denk echter dat zwaarder reguleren van markten niet werkt als ik naar de Nederlandse situatie kijk. Hier ontstaan kartelverschijnselen en onnodig dure bedrijven juist door overheidsregulatie. Voorbeelden: openbaar vervoer, gezondheidszorg, het cbr etc. Allemaal sectoren waar toetreden door overheidsmonopolies of zeer strenge regulering zo moeilijk is dat dit marktverstorend werkt.

potsenmakkert | 02-11-14 | 18:51

Ski!llz 17:01

Geeft niets.
Was een poging van mij om grappig te doen. ;)
Die hele driehoekenclub van de illuminatie kan me aan me reet roesten. Ik vind het grappig dat sommige mensen overal complottheorie in zien en dat vind ik dan leuk om belachelijk te maken en dan flink te overdrijven.

luto333 | 02-11-14 | 18:43

Ik ben Spartacus. B

De Koreaanse Slet | 02-11-14 | 18:39

oh ja, dat de rijken (ZEKER in de VS lees je dan) allemaal geërfd geld is: kijk gewoon een sin de top-zoveel:
www.forbes.com/forbes-400/
Bill Gates, Warren Buffett, Elison van Oracle is de top3: allemaal selfmade. Waarvan Bill Gates en Warren het vrijwel zeker ook nuttiger (gaan) besteden, dan als het naar de overheid zou gaan.
Denk verder aan de jongere garde als Zuckerberg, de Goole boys en Amazon's Bezos. JUIST nu HEEL veel selfmade geld, dat niet staat te niksen , en dat zeker niet wordt verjubeld door de overheid.

Hemmenaar7 | 02-11-14 | 18:33

het venijn zit terecht in de staart. belastingen lossen niets op en zijn zelfs contra-produktief. waar de linksche kerk het niet over heeft is de immer stijgende overheidsuitgaven, de onwil om daadwerkelijk de tering naar de nering de zetten, de maatschappelijke ontwrichting van de multicul en daarbijbehorend kosten. waarom gaan al die pvda-burgemeesters niet gewoon in hun ambtswoning wonen? verbeter de wereld, begin bij jezelf. en na de encyclopédie is er geen enkele zinnige gedachte meer uit frankrijk gekomen, dus piketty is net zo een hype als die kutfilm les uns et les autres. niet origineel, slecht en overgewaardeerd door d66-meisjes.

minimá-armezusvan.. | 02-11-14 | 18:31

paar misconcepties: armen worden steeds armer: niet waar (toevallig misschien laatste paar jaar door forse recessie/crisis). Hele welvaart, ook van armen stijgt al 100-200 jaar flink, in Nederland, maar zeker ook wereldwijd: denk maar aan de grote honger en armoe vroeger in China en India.

Piketty: kapitaalrendement > arbeidsrendement. kulargument.
Misschien afgelopen halve eeuw, maar dat betekent dat kapitaal toeneemt en dus het rendement er minder op gaat worden (denk savingsglut en lage obligatierendementen, hoewel dat een veelvoud aan oorzaken heeft). E/P of W/K (winstrendement of omgekeerde koers/winst-verhoudingen) zijn sterk afgenomen over de afgelopen decennia.

En daarnaast: dat rijken oppotten en dat dat geld beter gebruikt kan worden (door de overheid: pffffff). Dat geld zit meestal OF in aandelen, dus wordt door de kapitaalmarkten efficiënt gealloceerd en gebruikt door bedrijven om winstgevend te produceren (met welvaart en werkgelegenheid als bijverschijnsel), of het staat op de bank, zodat die een veelvoud ervan kunnen uitlenen aan kleine bedrijven voor hypoteken, consumptie etc etc. (ok, wat banken ermee doen, daar valt wat over te zeggen....)

Hemmenaar7 | 02-11-14 | 18:24

Wat is dat hier met al dat begrip op erf belasting?!

dat is netto geld wat al ruimschoots belast is, daar zou iemand gewoon mee mogen doen wat ie wil, -weggeven aan familie bijvoorbeeld- zonder dat daar nogmaals belasting over gaat.

Stelletje jaloerse stumpers als je dat niet wil snappen.

Alsof je als je een rondje in het cafe geeft ook extra belasting zou moeten betalen, stelletje gestoorde communisten.

nikkipikki | 02-11-14 | 18:23

In Amerika zijn er al zogenaamde rijken die doodsbenauwd zijn voor een volksgericht. Wat wil je ook met 46 miljoen mensen die leven van voedselbonnen. Nu in de VS ook de middenklasse wordt uitgeknepen is het niet de vraag of inkomensongelijkheid moreel verwerpelijk is. De vraag is hoe lang pikken ze nog dat de hele samenleving ontwricht wordt.

roze_bril | 02-11-14 | 17:30

Als dooie een naheffing krijgen.
Pluk de dood: carpe mori.

(Latijn klopt niet, maar toch)

Lolo rosso | 02-11-14 | 17:25

Daarom vind ik erfbelasting (of lijkenroving, lijkenbelasting etc.) een goede zaak

jazekerhoor | 02-11-14 | 17:23

Het hele belastingstelsel mag wat mij betreft op de schop. Maar het niet belasten van verkregen geld zonder dat daar een presentatie tegenover staat is een ongelijke behandeling ten opzichte van mensen die er wel voor werken.

jazekerhoor | 02-11-14 | 17:21

@ blabam | 02-11-14 | 17:00
Ik wil ook niet meer diefstal, alleen een wat andere verdeling. Graag iets meer belasting van de superrijken en iets minder van mij graag. Uiteindelijk ook veel beter voor de economie.

* Il Principe * | 02-11-14 | 17:19

Prima stuk. Spartacus = Syp Wynia?

Professor Superhirn | 02-11-14 | 17:14

Als McMarx zie ik hier wel mogelijkheden.

Rest In Privacy | 02-11-14 | 17:11

@ Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:52

Valt wel mee, denk ik. Obama had het over inkomensongelijkheid, maar die gaat zowel senaat als huis van afgevaardigden verliezen aan de club die er zeker niks mee gaat doen (en dat in een land waar er naar kijken wellicht wel zin heeft).

In Nederland: zonder CDA en VVD kun je niks en die gaan dit niet doen. D66 weet als puntje bij paaltje komt ook wie op ze stemt. En het salongedeelte van de PvdA speelt ook niet mee. Willem Vermeend bv heeft een boekje, Arm en Rijk in Nederland, en gaat daarin niet mee met Piketty. Geloof dat Dijsselbloem beter luistert naar Vermeend cum suis dan naar Spekman en consorten.

Sjors W. | 02-11-14 | 17:03

@luto333 | 02-11-14 | 16:41

Ik herkende jouw stuk niet als zodanig. Dat is iets heel anders.

sk!llz | 02-11-14 | 17:01

* Il Principe *
Dat het onrechtvaardig is ben ik in zekere zin met je eens. Om dan als oplossing meer diefstal en onrechtvaardigheid voor te stellen is een beetje.... uh kansloos. Ik ben voor een flat tax. Voor iedereen hetzelfde. En meer niet.

blabam | 02-11-14 | 17:00

Sjors W. | 02-11-14 | 16:41

Bij bedrijven geldt daarbij een vrijstelling van een miljoen, en een vrijstelling van 83% over het meerdere. Dus je hoeft dan maar over 17% die belasting te betalen. 10% van 17% is 1,7%. En veel daarvan kan worden ontlopen met schimmige constructies waarin bedrijven officieel in het buitenland staan geregistreerd en het officiele eigenaarschap via moeilijke constructies pas herleidbaar is naar de erfgenamen. Daar zie je vaak geen cent van.

Maar het gaat uiteindelijk over een jaarlijk bedrag. Het punt is niet dat de overheid hier rijk van moet worden. Het punt is dat elk jaar een groeiend deel van het kapitaal wordt overerfd door een steeds kleinere groep families. Elke jaar weer. En daardoor groeit het langzaam krom. De bedragen zelf zijn niet belangrijk, die zijn alleen maar een maat van de scheefgroei.

sk!llz | 02-11-14 | 17:00

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:52
En die gaan over het de staatsbegroting, een lachertje voor mensen met geld.
Handpoppen zijn het, meer niet.

AbleArcher13 | 02-11-14 | 16:58

De schrijver bedoeld, artikel was een beetje te lang voor dit moment, dat geld afpakken van nederlanders die het vergaard hebben, om daarmee kansloze niks bezittende "asielzoekers", "vluchtelingen" die 5000km reizen naar het Beloofde Land (uw voormalig land dus) en per definitie slechts nooit aan dit land of continent bijgedragen immigranten binnen te halen waardoor alles wat we zelf al betaald hebben nog es TIEN KEER desnoods HONDERD KEER opnieuw mogen betalen?
Dat is inderdaad waar Darwin hand in hand met Freud met open mond van verbazing naar zou hebben staan kijken en voor TOTAAL onmogelijk zouden hebben gehouden.
Maar dit al DECENNIA LANG anti evolutionair pvdarab beleid dat slechts tot doel heeft onze genen te vernietigen (linkse nazi ideologie) bestaat al LANG.
Europa wil elke eeuw zichzelf vermoorden. This time they will, just keep on voting....

G. Raayer | 02-11-14 | 16:54

@AbleArcher13 | 02-11-14 | 16:44
Juist.

Maar wat worden de daden van Piketty?
De daden van politici.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:52

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:33
Een podium is waardeloos wanneer er geen daden en resultaten tegenover staan, net als ideeën, opinies en dat soort gelul, dat zijn gevoelens en emotie.
Daar kan een normaal mens niet van leven. Idioten wel.

AbleArcher13 | 02-11-14 | 16:44

@skillz
Gevoel voor humor heb je niet.
Jammer voor je.

luto333 | 02-11-14 | 16:41

@ sk!llz | 02-11-14 | 16:30

Laagste tarief is 10%, voor kinderen en partners, dus in het meest ideale geval zou erfbelasting 17 miljard opbrengen. En laten we realistisch wezen, het erven voor de dood krijg je nooit (helemaal) te pakken, en degenen die je pakt, dat is niet de illuminatie-adelstand.

Werknemers zijn goed af onder kabinet Sk1llz 1. Eerst dertig jaar van 9 tot 5 zonder al te grote stress achter de kassa staan, wel gewoon pensioen opbouwen, en dan de zaak voor een prikkie kunnen kopen. Dat laatste vind ik niet consistent: dan moet je ook de volle mep vragen. En dan zul je zien dat er heel wat winkels en bedrijven stoppen nadat de baas dood gaat. Nog een praktisch probleem: een mkb bedrijf dat na de dood van de baas door 30 gedeeld wordt, dat gaat niet werken.

Sjors W. | 02-11-14 | 16:41

@AbleArcher13 | 02-11-14 | 16:15
Het gaat niet zozeer om de veren in mijn eigen reet te steken of die van mede reaguurders.

Wat ik probeer duidelijk te maken een Pikkety krijgt wel een podium, andere geluiden niet.
Een Quinsy Gario krijgt wel een podium, andere geluiden niet.

etc.

Is gewoon het useful idiot scenario.

Maar je hebt deels gelijk, ik doe ontzettend dom. Over mijn intelligentie laat ik mij niet uit.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:33

@Sjors W. | 02-11-14 | 16:24

Ja, dat is omdat erfbelasting op dit moment een schijntje is. Het overgrote merendeel van het grote erven gebeurt of al voor de dood, of compleet uit het zicht van de fiscus. Daar ze zijn briljant in.

Dat over middenstanders heb ik eerder al uit de doeken gedaan in de comments. Wat mij betreft krijgen de werknemers de onderneming als de ondernemer sterft. Niet een onervaren zoon die nog niks heeft gedaan. Mocht de zoon als enige werknemer actief zijn dan lijkt overving me prima zolang er wat belasting wordt geheven. Maar niks voor niks. Zo werkt dat in uitkeringland ook.

sk!llz | 02-11-14 | 16:30

@ Sjors W. | 02-11-14 | 16:24

Foutje in eerste zin, sorry, erfbelasting heeft met bbp natuurlijk niet veel van doen. Een deel van de voorgestelde besparingen ook niet trouwens, dus misschien moeten we de term bbp niet gebruiken.

Sjors W. | 02-11-14 | 16:30

@luto333 | 02-11-14 | 16:20
Dit soort conspiracy theorien zijn dom omdat ze er vanuit gaan dat politici, rothshild's, illuminatie, precies weten waar ze mee bezig zijn en de regie strak in handen hebben. Punt is dat we eerder in een wereld leven waarin alles en iedereen in een bepaalde mate faalt en dat alleen uit puur eigenbelang soms nog wel eens iets goed gaat.

sk!llz | 02-11-14 | 16:26

@ sk!llz | 02-11-14 | 16:11

Die 30 miljard van Kaas is op het bpp op het moment een grotere post dan de erfbelasting hoor. Erfbelasting: 1,7 miljard in 2010 (eerste begrotingsoverzicht waarop ik het gevonden kreeg.)

Interessant dat je de middenstander opwerpt. Ben wel nieuwsgierig: mag een zoon de winkel van zijn vader overnemen? En moet hij dan de volle waarde, vastgesteld door een onafhankelijke instantie, in de overheidspot storten? Want overnemen voor een vriendelijk prijsje moeten we niet natuurlijk niet willen, dat is hulp, en we moeten allemaal op nul beginnen en het op talent zien te redden.

Sjors W. | 02-11-14 | 16:24

Intussen op het torentje in het binnenhof in Den Haag:
Secretaresse Rutte: Mark, Rothschild aan de lijn
Mark: Geef maar. (even op veilige modus zetten zodat ik niet afgeluisterd word)
Hallo meneer Rothschild, hoe gaat het met u ?
Rothschild: Met mij goed, met mijn familie ook en met mijn vermogen nog veel beter. (lachje van Rothschild).
Rutte: Dat is goed om te horen. Hier in Nederland gaan de zaken goed. Afgelopen week wat moeilijk gehad, maar samen met Dijsselbloem hebben we weer een leuk toneelstukje opgevoerd. Mijn onderdanen moeten weer slikken. Ook weer een leuk cadeautje voor mijn onderdanen: " 642 miljoen Euro + rente"
Rothschild: Je bent goed bezig Mark, maar even pas op de plaats. Je hoeft niet altijd het beste jongetje van de klas te zijn.
Rutte: Oke is goed.
Rothschild: Heb je al gehoord van Rockefellar ?
Rutte: Nee
Rothschild: Hij laat olie voor wat het is. Duurzaam is het toverwoord.
Rutte: Dus ik kan toch mijn Groen rechts programma uit de kast gaan halen ?
Rothschild: Ja, maar nog even wachten. Er zijn nog 3 landen waar nog geen centrale bank is waar ik de zeggenschap over heb.
Rutte: Cuba, Noord Korea en Iran.
Rothschild: Jij hebt je huiswerk goed gedaan Mark. Mijn complimenten
Rutte: Dank je (Rutte begint te blozen)
Rothschild: Nog even wachten met "Groen rechts" gedoe. Er gaat een conflict komen tussen Noord- en Zuid Korea en Fidel Castro zal binnenkort overlijden. Via politieke interventies en lobby kunnen we zeker een potje breken. Vooral als ik ga strooien met harde contanten.
Rutte: Maar wat kan ik doen.
Rothschild: Gewoon een beetje pappen en nathouden en als er een conflict dreigt te ontstaan dan laten we Reuters zijn werk doen met gekleurde media berichten. Het volk is langzaam murf en is blij dat het nog rond kan komen van die paar centjes die het nog heeft. Tenslotte heeft iedereen een prijs. Laat dat maar aan mij over. Noord Korea en Cuba hebben nou prioriteit. Iran is voor later. Save the best for last zeg ik altijd maar.
Rutte: Oke begrepen, maar hoe kan ik het Nederlandse volk in toom houden. Ze worden steeds lastiger. Moet ik Spekman weer een paar toespraken laten houden. Dat hij zegt dat hij nog steeds sociaal is, maar dat hij zijn idealen moet verloochenen omdat hij compromissen moet sluiten. Ik weet niet of mensen daar nog intrappen. Zelfs als hij zijn trui aantrekt werkt dat niet meer. Mensen prikken daar doorheen.
Rothschild: Jullie hebben het in Nederland ook te ver laten komen. Mensen zijn bij jullie goed opgeleid. Maar goed. Je kan gewoon doorgaan met vanzelfsprekendheden uiten naar je onderdanen en ook leuke oneliners doen het goed.
Ik maak me wel zorgen over nu.nl. Daar hebben steeds meer mensen door wat wij echt van plan zijn.
Rutte: Geen probleem. We hebben Andy ingehuurd en die weet de zaak nog wat te sussen. Hij wordt er goed voor betaald. Tot nu toe weet hij nog veel mensen mee te krijgen.
Rothschild: Ja Andy, ik heb van hem gehoord. Ik zou hem graag bij de club willen hebben.
Rutte: Zeg Andy is van ons. Je kan alles kopen, maar sommige zaken zijn niet te koop. (Rutte lacht)
Rothschild: Ik maak natuurlijk een geintje. Maar ga zo door. We liggen op koers. Binnen 15 jaar moet de NWO in het bewustzijn van de mensen zitten.
Rutte: Ja dat weet ik. Dat hebben we toch besproken bij Bilderbergconferentie.
Rothschild: Ja er komen gouden tijden aan voor ons. Wel even goed het nieuws volgen. IS gaat goed. Er is complete chaos nu. Vluchtelingenstroom naar Europa komt op gang. Conflict Hamas en Israël is nu even rustig, maar het wordt weer tijd voor wat actie. Poetin die weet mijn lachspieren steeds weer te raken. Zoals je weet is dit het jaar (2014/2015) van de Shemitah. Wees voorbereid op een crash op de beurs. De bedelstaf komt in zicht voor vele mensen. Verder 1 op de 2 krijgt kanker tegenwoordig. Ebola houd t de mensen bezig. Chemtrails gaat goed. We zijn nu actief in bijna 120 landen. HAARP gaat uitstekend. TTIP gaat er komen en dat betekent dat Monsanto ook zijn werk in Europa kan gaan doen. 500 miljoen mensen op aarde is meer dan genoeg. We willen onze aarde toch behouden ?
Rutte: Natuurlijk
Rothschild: OKe dan begrijpen wij elkaar. We zien elkaar in het Interalpen hotel in Tirol of in Kopenhagen. Datum wordt nog bekend gemaakt.
Rutte: Is goed. Tot dan.
Rothschild: Tot dan.

luto333 | 02-11-14 | 16:20

@ Sjors W. | 02-11-14 | 16:15

Hmm, foutje. "maar over meer lange termijn visie beschikt dan de individuele consument."

Dat hoort natuurlijk "maar over meer lange termijn visie hoort te beschikken dan die individuele consument."

Sjors W. | 02-11-14 | 16:16

@ Pepin | 02-11-14 | 15:48, Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:52

Op papier is belasting op consumptie vervangen door erfbelasting misschien wel mooi (geen belasting op eten en boeken, hoe nobel) maar de overconsumptie die we nu al hebben is al niet houdbaar. Ik wil niet weten wat er gaat gebeuren als benzine vanaf morgen 50 cent kost. De bij de pomp vloekende forens in mij juicht dat toe en de toenemende vraag is op korte termijn goed voor de economie, maar volgens mij is dat op lange termijn niet houdbaar. Belasting op consumptie is een pressiemiddel voor een orgaan dat niet perfect is, maar over meer lange termijn visie beschikt dan de individuele consument. Verschillende belastingen hebben verschillende doelen, zie ook de discussie over monopolie en kunstmatige schaarste. Dat is een probleem dat wel met fiscale middelen is aan te pakken, maar waarvan ik me afvraag of erfbelasting de beste is.

Ik zie dan liever de inkomstenbelasting verdwijnen. Maar dan wordt begroten voor een overheid nagenoeg onmogelijk.

Waar het volgens mij om draait: belasting betalen is niet leuk maar prima. Progressief stelsel en herverdeling is prima. Maar het moet op een moment ophouden. De belastingdruk in Nederland is hoog. De Staat krijgt een mooi potje. En daar zouden ze het gewoon eens mee moeten doen. Het zou voldoende moeten zijn, en als het dat niet is, dan moeten ze kijken waar ze kunnen snijden, ipv kijken waar eventueel meer te halen valt.

De precieze mix maakt mij niet veel uit, erfbelasting hoger en inkomstenbelasting lager vind ik goed en dat kan hier geloof ik enige consensus vinden. Maar nadat inkomstenbelasting, vermogensrendementheffing, erfbelasting etc over een pot geld heen is geweest, is het voor mij van de degene die het heeft verdiend, en of hij/zij het nou aan de kinderen nalaat of als bejaarde opmaakt in een hoerenkiet in Rio de Janeiro, dat moet die persoon helemaal zelf weten.

Sjors W. | 02-11-14 | 16:15

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:04
Ik denk dat jij jezelf en de reaguurders groter maakt dan ze zijn. Hele intelligente reaguurders, en daar schaar ik jou niet onder zonder je te willen beledigen, zijn net formule 1 wagens zonder wielen. De pk's worden nooit op de weg gebracht. Het is gewoon niets.
Ik vind die gedachten echter wel waardevol, omdat het waardevolle gedachten zijn.

AbleArcher13 | 02-11-14 | 16:15

Een sterk artikel van Spartacus. Een goede toevoeging aan GS, deze scribent.

Russells Teapot | 02-11-14 | 16:14

Overigens is er inderdaad veel ongelijkheid. Bovengemiddeld veel mensen in Nederland dragen helemaal niets bij aan de samenleving en doen niets (belastbaars) om rijk te worden en worden daar evengoed bovengemiddeld goed voor beloond. Natuurlijk zijn ook zij nooit tevreden, in tegendeel zelfs, maar toch laten ze hun hele familie ook naar Nederland komen.

Jan Passant mk2 | 02-11-14 | 16:12

Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:01
Dat is een stroman. Uiteindelijk heb je het over 30 miljard op een bbp van 632 miljard. Zeker niet niks, maar toch relatief klein bier. Overheidsuitgaven worden nooit perfect. Blijft staan dat overving tot fundamentele scheefgroei leidt en mensen onterecht beloond worden voor waar hun kribbe toevallig stond. En dat wordt steeds meer een probleem. De middenstand zie je langzaam maar zeker uitsterven en we eindigen weer zoals na de industriele revolutie op de superrijken en superarmen met een gat dat ook voor getalanteerde kinderen steeds moeilijker te nemen zal zijn.

sk!llz | 02-11-14 | 16:11

alle mensen die het hier niet mee eens zijn met vermogensbelasting moeten eens gaan nadenken waar marktwerking nou om draait. zo veel mogelijk winst maken door de juiste services te leveren. niet door zo dicht mogelijk bij de geldkraan te staan. arbeid en ontplooing moet beloond worden. dat is de kern van kapitalisme.

Bald Gefkens | 02-11-14 | 16:10

@Pepin | 02-11-14 | 16:00
Daarom wordt hij naar voren geschoven, hij is een 'useful idiot'.

Vraag je eens af... waarom word ik niet door politici naar voren geschoven?

Ik zeg toch vrij realistische dingen?

Omdat het ze niet uitkomt.

En voor mij kan je 96% van de reaguurders invullen, allemaal zinnige dingen, maar je ziet ze nergens terug.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:04

Rijkdom is niet hetzelfde als veel geld hebben: Heineken en Fentener van Vlissingen zijn zo rijk omdat ze bedrijven hebben.

Peter_K | 02-11-14 | 16:03

@sk!llz | 02-11-14 | 15:57
Daarom zeg ik ook bij JSF 2 miljard te veel, ik weet dat men uiteindelijk toch een toestel moet aanschaffen.
Rampenkosten schaar ik niet onder ontwikkelingssamenwerking. Ik ben geen bruut en ik ben ook niet gek, daarom denk ik dat je je verkijkt op hoeveel je werkelijk kan bezuinigen voordat je allerlei EXTRA belastingen nodig hebt.

Weet je wat, we bezuinigen eerst 30 miljard op de overheid, dan gaan we pas praten over hoe we precies gaan belasten.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 16:01

@ Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:52
Helaas wel ja maar dat is niet iets dat je hem kan aanrekenen. Dat is iets voor de politici die zonder het boek te hebben gelezen er gelijk een mond vol over hebben.

Ik denk zelf dat door middel van het aanpakken van belastingontduiking door superrijken en grote multinationals overheidstekorten grotendeels aangepakt kunnen worden. Het verlagen van de belasting op consumptie, op de middenklasse en het MKB kunnen de economie daarna een behoorlijke stimulans geven. Dit zijn namelijk bij uitsteek de groepen die het geld dat ze over houden gelijk weer in de economie stoppen. Terwijl superrijken en grote bedrijven geneigd zijn het op te potten. Hoeveel cash heeft Apple op dit moment? $160 miljard? Microsoft iets van de helft.

Helaas is dit bijna net zo'n utopie als jouw idee van een wereld zonder overheid.

Pepin | 02-11-14 | 16:00

@ KingScarGill | 02-11-14 | 15:55
Je haalt wat door elkaar, dit item gaat over de verdeling van de hoogte van belastingen, wie betaalt wat. Dat is wel degelijk een discussie over rechtvaardigheid. En dan is het standpunt van mij dat het niet rechtvaardig is als iemand 100.000 euro "verdient" door de dood van iemand en daar geen belasting voor betaalt. Terwijl ik 2200 uur per jaar werk en ruim 40% van mag aftikken.

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:59

Je kan er lang of kort over ouwehoeren, maar mensen met geld hebben de macht om financiële en andere zaken onveranderd te laten. Piketty verdient met zijn werk ook gewoon geld, luchtfietserij is het, een idee meer niet.

AbleArcher13 | 02-11-14 | 15:58

@BenBinnen | 02-11-14 | 15:50
Dat is natuurlijk onzin. Een sportvereniging of vereniging van eigenaars 'heffen' ook contributie. Natuurlijk is dat niet iets wat een individu kan. Geweldmonopolie is ook niet gek. Niet optimaal, maar beter dan dat iedereen iedereen neer mag hakken.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:50
Zoals ik al zei vind ik ook dat er teveel geld aan onzin wordt uitgegeven. Qua posten waar flink op kan worden bezuinigd ga ik bijna helemaal met je mee. Al zijn de bedragen die je kunt bezuinigen veel te optimistisch. Sommige semi-overheid wil je hebben (universiteiten bijv), ontwikkelingsamenwerking: bij rampen als Haiti e.d. wil je ook kunnen helpen. JSF is rampzalig, maar een ander toestel kost ook een sloot geld. Enz.

sk!llz | 02-11-14 | 15:57

Er bestaat bij velen het idee dat belasting rechtvaardig is, of rechtvaardig moet zijn. Dat is een fout uitgangspunt. Belasting is er enkel en alleen om de overheid van geld te voorzien. Een noodzakelijk kwaad dus. Daarom is het het meest rechtvaardige als iedere burger ongeveer even veel belasting betaald. Erfbelasting is een vreemde moreel verwerpelijke belasting, geheven omdat je dood bent gegaan en alleen opgelegd aan diegenen die nog iets over hadden aan het einde van de rit. Afschaffen van erfbelasting is een veel beter idee.

KingScarGill | 02-11-14 | 15:55

@Pepin | 02-11-14 | 15:48
Akkoord.

Maar zijn argumentatie wordt niet gebruikt om bijvoorbeeld belasting op consumptie te vervangen op die van vermogen. Neen, zijn argumentatie wordt gebruikt om EXTRA te belasten.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:52

@Pepin | 02-11-14 | 15:48
Akkoord.

Maar zijn argumentatie wordt niet gebruikt om bijvoorbeeld belasting op consumptie te vervangen op die van vermogen. Neen, zijn argumentatie wordt gebruikt om EXTRA te belasten.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:52

Boyo | 02-11-14 | 15:24
heb je daar argumenten voor of roep je maar wat?
(het is namelijk wiskundig eenvoudig aan te tonen)

--sql error-- | 02-11-14 | 15:52

@sk!llz | 02-11-14 | 15:44
Waar heb je het over.

De overheid is een organisatie van de burger, zo was het... en dat is het nu meer. Nu is de overheid een organisatie van de politicus.

Daar ligt een grote oorzaak van een heleboel onvrede onder de burgerij. Dat jij dit niet inziet betekent dat je nog een hoop te leren hebt.

De overheid verspilt per jaar veel geld, veel geld dat ontrokken wordt aan de burger. Een kleine opsomming per jaar vanuit mijn optiek wat je kan zien als verspilling.

- Exorbitante vertrekpremies / regelingen overheiden
~ 1 miljard
- Zorgorgansatie gefocust op management/verzekeraar
~ 10 miljard
- Semi-overheid
~ 4 miljard
- Ontwikkelingssamenwerking
~ 4 miljard
- JSF
~ 2 miljard te veel
- Immigratie zonder verantwoording
~ 7 miljard

______________________+
28 miljard te veel.

En dan heb ik het nog niet over de EU. Uiteraard zijn bovenstaande zaken mijn ideetjes... maar kom op, voel toch even aan je kloten en zeg me dat ik niet totaal gestoord ben als ik zeg dat de overheid veel geld verbrast.

28 miljard / 17.000.000 = 1700 euro per persoon per jaar. (ex nivellering)

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:50

@klaas heitinga - probleem is dat de staat niet de dood is waar het uit kwam, dus ook niet de dood kan zijn waar het in terug moet. Veel kapitaal zal internationaal verdient zijn, dus alle landen maar naar rato uitkeren? Wie beheert dat? Wie betaald dit beheer?

En mag in uw visie iemand bij leven dan dien met zijn geld wat hij wil? Dus weggeven aan wie hij wil zonder tussenkomst staat? Of mag ik huizen kopen voor 1 miljoen van mijn broer en verkopen aan mijn kind voor 1 euro? Nee he?

In uw visie kunnen we net zo goed iedereen onderdak, eten en veiligheid geven incluis en verplichte taak vanuit de overheid. Hi Kim!

MarcS | 02-11-14 | 15:50

@sk!llz | 02-11-14 | 15:44

"Organiseren, besturen, enz, is iets wat elke menselijke groep doet en waar we niet zonder kunnen."

Er is niets mis met organiseren. Waar wèl wat mis mee is is het ten onrechte verlenen van rechten aan een groep die het individu zèlf niet heeft.

Jij en ik mogen geen belasting heffen. Wij samen mogen ook niet besluiten dat een derde namens ons belasting heft. Daar is al een woord voor: maffia. Als de maffia verkiezingen houdt maakt dat het principe nog niet legitiem.

BenBinnen | 02-11-14 | 15:50

@ blabam | 02-11-14 | 15:43
Lol, ik kaats je eigen argumenten terug.
.
Punt is dit: het is onrechtvaardig om mensen die hard voor hun geld werken in verhouding meer belasting te laten betalen dan zij die er niets voor hebben gedaan. Dan kun je argumenteren dat de ouders voor het vermogen al belasting hebben betaalt maar dat heeft mijn baas ook, en de consument die mijn baas heeft betaalt ook.

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:50

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:35
Beetje 101 dit maar omdat er bepaalde zaken zijn waar wel voor betaald moet worden maar waarvan niet-betalers niet kunnen worden uitgesloten. Het leger beschermt jou ook als je geen belasting betaald, je kan dat niet beperken tot mensen die er voor kiezen om te betalen. Van biodiversiteit, schoon drinkwater of een uitgebreid rioolsysteem kan je niet worden uitgesloten omdat je er niet voor hebt betaald. De markt is niet geschikt om hierin te voorzien dus hebben we een overheid. Die overheid moet op een bepaalde manier gefinancierd worden. De belastingen die Piketty voorstelt (op kapitaal) zijn veel geschikter om dat te doen dan bijvoorbeeld belastingen op consumptie.

Pepin | 02-11-14 | 15:48

Nepkarel | 02-11-14 | 15:37

De families die je noemt hebben slechts enig vermogen op micro-niveau. Daarmee doel ik op het niveau dat voor ons allen in principe haalbaar is. De mensen die echt geld, bezit, macht en belangen hebben zitten in de families die al meer dan 100 jaar met de vingers aan de geldkraan zitten. Dat is dus al best een lange tijd en zijn wel dezelfde families. Het stuk van Spartacus gaat manco daar.

netniet | 02-11-14 | 15:45

@ klaas.heitinga | 02-11-14 | 15:27

Ben het wat betreft het probleem schaarste dat je schetst wel met je eens, maar vind een erfbelasting een raar middel. Je wil kartels en monopolies opbreken, en dat wil je doen met erfbelasting? Daar houd je de Gordon Gecko's niet mee tegen, die willen vooral zelf rijk worden (en vinden wel een manier om het aan de kids over te dragen, desnoods door ze vanaf hun 16de op de loonlijst te zetten, maar die kids rijk maken was geloof ik nooit het doel).

Bovendien is het voor de bedrijven niet goed. Want waar iedereen aan voorbij gaat is dat de miljarden niet in het geldpakhuis liggen, maar in bedrijven zitten. Als de directeur-eigenaar overlijdt en alle aandelen dan geliquideerd moeten worden, dan daalt de waarde van het bedrijf vermoedelijk flink, en dat heeft weer op allerlei andere punten gevolgen. Je krijgt dan dus dat partijen die op dat moment geld hebben, aandelen kunnen kopen. Daar weten juist die hedge funds en the wolves of Wall Street wel raad mee, dus je helpt de mensen die je wil pakken.

Sjors W. | 02-11-14 | 15:44

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:40

Leuke anarchistische utopie, een wereld waarin we ons niet organiseren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Organiseren, besturen, enz, is iets wat elke menselijke groep doet en waar we niet zonder kunnen. En zo extreem slecht gaat het nog niet eens, behalve dan dat er teveel geld wordt uitgegeven aan onzin. Minder management, minder commissies, minder toeslagen, minder subsidie en dan ook iets minder belasting.. en dan kunnen we eindelijk weer geld geven aan meer awesomeness.

sk!llz | 02-11-14 | 15:44

klaas.heitinga | 02-11-14 | 15:27
Ik wilde een heel stuk plempen, maar je hebt het al prima verwoord... dus sluit ik me bij je aan.

XaleX_2 | 02-11-14 | 15:43

* Il Principe *
Hoe oud ben jij? Wat een niveau.

blabam | 02-11-14 | 15:43

@ blabam | 02-11-14 | 15:39
Jij wil arme mensen straffen omdat ze niet rijk geboren worden.

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:40

@sk!llz | 02-11-14 | 15:29
Juist de overheid (eigenlijk de Staat) dat zijn wij. Dus WIJ bepalen hoe het gaat, niet de overheid. Het is onze keuze geweest om inkomstenbelasting te heffen.

Maar wat er nu aan de hand is.. is een overheid dat zichzelf als vaststaand feit ziet. De overheid is er alleen voor de overheid. Wil altijd meer geld

En jij gaat mee in die waanzin.

Hou gewoon op, elke euro aan een overheid overgemaakt die zich niet aan de afgesproken taken houdt is er 1 te veel.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:40

@ Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:35
Het overheidsbeleid wordt gemaakt om de mensen en bedrijven die veel hebben nog veel meer te laten krijgen(CDA + VVD).
Daar moet de koopkracht van iedereen die ervoor werkt worden opgeofferd. Het is toch niet zo moeilijk?

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:40

* Il Principe *
Dat is alleen case by case vast te stellen. Jij wil alle rijke families "straffen" op basis van je onderbuikgevoel.

blabam | 02-11-14 | 15:39

@ blabam | 02-11-14 | 15:34
Het is rechtvaardiger om veel meer te "jatten" van hen die er hard voor werken?

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:38

<i>Daarbij is het zo dat ‘de rijken’ geen statische groep is die onafgebroken uit dezelfde personen of families bestaat.</i>

Maar dat is nu eenmaal wel zo. Ook in genivelleerd Nederland waar de families Heiniken, C&A, Blokker, de Mol en Oranje al jarenlang de rijke familielijstjes aanvoeren.

Dat is nu juist het punt van Piketty. Het gaat het niet om de armzalige erfenis van tienduizend pleuro die Jan met de pet krijgt van zijn opa. Het gaat om Johnny de Mol, die straks een paar miljoen van zijn mammie en een paar miljard van zijn pappie gaat erven zonder er voor gewerkt te hebben. Dat noemt Piketty onrechtvaardig.

In landen met grote ongelijkheid zoals de VS, is dat al jaren zo. Rijke mensen worden rijker, arme mensen worden armer. Dat zijn de feiten. Als je die niet erkent, heeft discussiëren over de wenselijkheid van die ontwikkeling geen zin.

Nepkarel | 02-11-14 | 15:37

@Pepin | 02-11-14 | 15:29
Kan je mij dan uitleggen waarom we dan een overheid hebben die funest is voor de koopkracht?

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:35

* Il Principe *
OMG iemand erft geld van zijn ouders... moet niet gekker worden! Jattuh die handel. Sterke families moeten gebroken worden zodat single moms een uitkering kunnen krijgen! Als we nou is allemaal van elkaars centen afblijven... hoeven we onze kinderen in ieder geval niet meer voor te liegen met "stelen is slecht".

blabam | 02-11-14 | 15:34

@* Il Principe * | 02-11-14 | 15:31
Nee. Ik stel het iets zwart witter dan de werkelijkheid.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:34

Piketty heeft gelijk.

Rest In Privacy | 02-11-14 | 15:32

klaas.heitinga | 02-11-14 |

Goede reactie. Ik begreep ook dat Piketty geen commentaar had op ongelijkheid an sich, maar wel op het feit dat vermogen meer oplevert dan arbeid, en dat daarmee een select clubje mensen steeds rijker wordt omdat ze goed kan leven van vermogen, en een grote groep mensen steeds armer wordt omdat ze enkel arbeid heeft om van te leven.

m@rkus | 02-11-14 | 15:31

@ Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:26
En mensen die niet uit een rijke doos komen, kunnen per definitie niet met geld om gaan?

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:31

De auteur van dit stuk verloor me op het moment dat hij claimde dat het niet bewezen is dat ongelijkheid schadelijk is voor een economie. Trust me een economie met een gini-coëfficiënt van 1 werkt simpelweg niet, des te meer rijkdom geconcentreerd is in een kleinere groep mensen, des te slechter werkt de economie. Elke gezonde economie heeft een brede basis consumenten nodig. Elke gezonde maatschappij is afhankelijk van een brede middenklasse, in tegenstelling tot de armen hebben ze namelijk wat te verliezen en dus geen reden om in opstand te komen. En helaas gaat het niet goed met die middenklasse, deels door overheidsingrijpen maar ook door graaikapitalisme, bijvoorbeeld het soort dat de rijken en bedrijven (zie onze koninklijke familie) toe laat om belasting te ontduiken terwijl de middenklasse daar niet toe in staat is..

Pepin | 02-11-14 | 15:29

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:20
De 'overheid' zijn wij, allemaal, als collectief. Dat dit collectieve geld beter besteed moet worden is wel een punt.

Iets anders geldt voor de kleinere opgezette bedrijven. Die moeten wat mij betreft niet automatisch overerven, maar vervallen aan het collectief van werknemers. Niet naar een nitwit die nog nooit iets aan het betreffende bedrijf heeft bijgedragen.

@Sjors W. | 02-11-14 | 15:23

Kinderen profiteren inderdaad al genoeg door hun geboorte en hun opvoeding. Dat is nu eenmaal zo en dat is verder prima. Betekent niet dat ze ook nog bakken met gratis geld toegeworpen moeten krijgen na de dood van hun ouders.

sk!llz | 02-11-14 | 15:29

De Keynesiaanse luchtverkopers hebben al genoeg ellende aangericht.

Desmoulins | 02-11-14 | 15:28

De comments laten een duidelijk verschil zien tussen de haves, die kennelijk eens echt bang aan het worden zijn, en de have nots die graag de positie van de haves in willen nemen. Dat is in de geschiedenis al verschillende keren bij revolutie gelukt.

Waar het Piketty om gaat is dat de scheefgroei intussen dusdanig is dat de economie zelf dreigt vast te lopen. Verschillen in inkomen zijn aardig, zolang je middelen hebt (zoals arbeid) om die verschillen enigszins in toom te houden. Als je, zoals in de VS al het geval is, niet meer met z'n tweeen in drie banen kunt zitten en je hoofd boven water kunt houden, is het eind niet meer in zicht, maar al gearriveerd. Vermogen hebben is een ding, vermogen hebben zodat je daardoor geen enkele bijdrage meer hoeft te leveren, je kinderen dat niet meer hoeven en je kleinkinderen dat niet meer hoeven (en dat vaak ook niet meer doen) is losgezongen van elk nut. Als het eenmaal miljarden gaan worden, en men dan nog steeds meer meer meer wil hebben is de situatie absurd geworden. De vijf miljard die John de Mol bezit is geen gestolde arbeid, maar gestolen arbeid van velen.

Dat geld was een aardig idee om ervoor te zorgen dat je inderdaad slechts zoveel eieren meenam als je meende op te kunnen eten, maar toen er eenmaal mensen (bankiers e.d.) kwamen die geld niet meer als middel maar als doel hadden in het leven is het misgegaan en het komt nooit meer goed.

Er is nog een ander aspect aan dat roofkapitalisme (om maar even een tegenwoord tegen roofsocialisme te gebruiken) dat is dat het alleen maar kan bestaan door het creeren van schaarste. Als je een goed schaars maakt, kun je de prijs ervan opdrijven. Dat heeft o.a. tot gevolg dat we nog steeds olie opstoken terwijl we met alleen aardwarmte al de jaarlijkse planetaire energieboefte 4000 keer kunnen overproduceren. Als energie niet meer schaars is, levert het ook niets meer op, en kan er niets meer aan het vermogen van diegenen die er rijk van worden worden toegevoegd.

Kortom. Een flinke erfbelasting is nog zo'n gek idee niet. Je mag zo rijk worden als je wilt, maar wel in één leven. Als het spel is afgelopen, gaat het monopolygeld weer in de doos.

klaas.heitinga | 02-11-14 | 15:27

@Sjors W. | 02-11-14 | 15:23
Sterker nog ze hebben zelfs de keuze gemaakt om jullie iets na te laten, ipv over de balk te smijten.

Maar zulke gedachtengangen... zijn onmogelijk voor mensen die niet met geld om kunnen gaan (socialisten).

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:26

"Piketty stelt dat ongelijkheid voortkomt uit de notie dat rendement op kapitaal sneller groeit dan de algehele economie." -- Wat een dom geklets. Die vent weet echt niet waar die over praat.

Boyo | 02-11-14 | 15:24

@ sk!llz | 02-11-14 | 15:04

Ik vind het niet erg dat je het zelf denkt, hoewel ik het wat dom vind, maar dat je het brengt dat ieder rechtsgeaard mens het met je eens MOET zijn, want anders niet rechts, daar erger ik me aan. Sowieso, als we allemaal gelijk moeten beginnen, dan moet je kinderen bij hun ouders weghalen en in internaten gaan opvoeden, want vermoedelijk is het verschil al gemaakt voor paps & mams het graf in gaan.

Ik krijg ooit een mooie erfenis van mijn ouders, misschien wel genoeg om de nieuwe Piketty-tax te moeten betalen, en daar hebben ze hard voor gewerkt en al een keer belasting over betaald. En misschien krijg ik wel niks en maken ze het allemaal op op de Malediven. Hun goed recht, maar daar zijn het de types niet voor.
Maar geprofiteerd van hun geld heb ik al, qua studie, mobiliteit, qua opvoeding, het besef bijgebracht krijgen dat je hard moet werken om daarnaast leuke dingen te doen. Waarschijnlijk heb ik die erfenis nooit nodig, daar ziet het nu in ieder geval niet naar uit. Maar dat betekent niet dat de Staat er recht op heeft, of de uitkeringstrekker die zijn geld van de staat krijgt. Die hebben bij de omzet- en inkomstenbelasting, vermogensrendementheffing en erfbelasting al een beurt gekregen. En dat is a) in principe prima, zij het dat ik de belastingdruk in Nederland te hoog vind, en b) meer dan genoeg. Het houdt een keer op, zegt dit rechtsgeaard mens.

Sjors W. | 02-11-14 | 15:23

Je door een Franse econoom laten adviseren is alsof PSV voetballes vraagt aan MVV....

lulleficatie | 02-11-14 | 15:21

@sk!llz | 02-11-14 | 15:13
De overheid heeft het ook niet verdiend. Waarom komt het wel de overheid toe en niet de persoon die de overledene aanwijst?

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:20

De kracht van het systeem. De politicus leidt het volk af met gezeik op micro niveau en de bankier bepaalt het beleid.

netniet | 02-11-14 | 15:20

De praktijk bewijst het ongelijk van Piketty. Sinds de tweede wereld oorlog zijn de rijken rijker geworden maar de armen zijn in verhouding nog veel rijker geworden. Het is gewoon niet waar dat ongelijkheid tot onrust en allemaal ellende leidt. Iedereen is nu veel en veel beter af dan 60 jaar geleden.
Hou deen sop met die jaloezie op succes en de diefstal die die jaloezie veroorzaakt.

Oculus Malus | 02-11-14 | 15:18

@ blabam | 02-11-14 | 15:08
Onzin, steeds meer mensen zijn rijk omdat ze rijk geboren zijn. Heeft niets met risico te maken.
Daarnaast zijn de rijken meester in het ontduiken van belasting : www.ftm.nl/exclusive/hoe-nederlandse-r...
Is niet strafbaar, maar zorgt er wel voor dat mijn belastingen steeds maar omhoog gaat om hun voordeeltjes te kunnen bekostigen.

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:17

De lijkenpikbelasting is de meest gehate belasting, zelfs in Nederland. Veel succes met de promotie daarvan VMBO Klaver. Je graaft je politieke graf en Piketty komt je niet redden, hij is het niet eens met het misbruik van zijn ideeen door politici.

Atlas Shruggs 10 | 02-11-14 | 15:16

U moet even Eenvandaag van gisteren bekijken:
www.npo.nl/eenvandaag/01-11-2014/AT_20...
(naar 5:10 gaan)
Piketty schijnt het niet zo dwaas te bedoelen, maar de linkse partijen (SP, GL) staan nu al te trappelen om zijn geschrift als vrijbrief te zien om er de rijken mee kapot te belasten en weg te jagen. Wanneer worden we eindelijk eens verlost van die linkse fluimen?

Fijnstoffer | 02-11-14 | 15:14

@Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:05

Niks jaloezie belasting. Het is geld van de persoon die het verdiend heeft. Geld is persoonsgebonden. Degene naar wie het overgaat heeft er geen bal voor gedaan. Daarbij, als iemand loon krijgt van een baas, heeft een baas over dat geld ook al 'belasting betaald' en toch betalen we daarover loonbelasting. Geld stroomt en wordt steeds weer belast. En terecht.

En wat overerven betreft: we leven niet meer in de middeleeuwen waarin functies, posities, titels, enz naar ergenamen gaan. Koningshuis ook zoiets. Dat is ook geen 'jaloezie', het is gewoon onverdiende nonsens. Wimlex kan geen reedt. Idem voor kapitaal.

sk!llz | 02-11-14 | 15:13

Socialisme is diefstal, gecamoufleerd als "eerlijk delen". Uiteindelijk wint alleen een handvol geprivilegieerde socialisten er hun fortuin mee, terwijl iedereen anders er alles mee verliezen. Inclusief, niet zelden, hun leven. Plus de toekomst van hun nageslacht.

Omdat deze eenvoudige waarheid al bij meerdere verschijningsvormen dit slechte karakter toonde camoufleren moderne socialisten zich tegenwoordig weer als, bijvoorbeeld, de Europese Unie.
Gewoon een "nieuwe" vorm van het oude socialisme.

Jan Passant mk2 | 02-11-14 | 15:13

Het ideaal van de Linkse partijen is Noord-Korea. iedereen arm en afhankelijk van de overheid. Alleen de politieke elite baadt in weelde. Alle private ondernemingen worden het land uitgejaagd. Het enige verschil is dat Noord-Korea liever geen buitenlanders ziet, terwijl links er geen genoeg van kan krijgen.

lulleficatie | 02-11-14 | 15:11

Its just money; its made up. Pieces of paper with pictures on it so we don't have to kill each other just to get something to eat.
-- Margin Call

postmodernismisdead | 02-11-14 | 15:10

@ Nekbaard | 02-11-14 | 14:49

En wat betreft de miljarden op de bank: zo'n Bill Gates is miljarden waard, maar heeft dat niet op de bankrekening staan. Dat zit voor het leeuwendeel in zijn bedrijf/bedrijven. Had hij op een bepaald en cruciaal moment een grens bereikt en zijn aandelen (en dus beslissingsmacht) moeten afstaan / liquideren om de boete te betalen, is niet te voorspellen wat er zou gebeuren.

Sjors W. | 02-11-14 | 15:09

Rikketikpik heeft wel gelijk als het gaat over de mensen die geld verdienen met geld. Die dragen niks bij aan de maatschappij een belasting op winst in aandelen zou helemaal niet zo verkeerd zijn.

Lepenseur | 02-11-14 | 15:08

* Il Principe *
Heeft met risico enzo te maken. Eerlijke arbeiders lopen geen risico op geldverlies met het werk wat ze doen. Voor alle succesvolle miljonairs waar links op kaffert zijn er 10 die het niet gehaald hebben. Als je het dan haalt is het alleen maar logisch dat dit beloond dient te worden. Neemt niet weg dat het fascistische economische model van vandaag de dag vooral mensen rijkt maakt die aan de tiet van de staat hangen... bankiers included. Als we iets aan moeten pakken is dat het.... niet nog meer geld naar de staat. Zeg maar het tegenovergesteld van Pickety.

blabam | 02-11-14 | 15:08

Lonen omhoog en belastingen omlaag en dan kunnen mensen weer besteden. Geld moet rollen zij mijn opa.

luto333 | 02-11-14 | 15:07

Eén van de opvattingen van Maslow is dat mensen bij een groep willen horen. Ik ga daar verder niet op in met de waarom vraag.
Een groep zal zich moeten manifesteren door middel van een identificatie. Wie is de groep, wie zijn de leden van die groep.
Dat houdt in dat, in dit topic verband althans, mensen niet zullen en willen overlopen naar een andere groep die ze niet aanstaan.
Oftewel een socialist wil geen liberaal zijn, een communist wil geen christenen zijn. Even in uitersten benaderd.

Je kiest derhalve voor je eigen bestaan, dus ook de keuze welke economie je aanhangt.

duitse herder | 02-11-14 | 15:06

@sk!llz | 02-11-14 | 15:04
Pure jaloersheidsbelasting.

Dat is netto geld waar we het over hebben.

Waarom niet MINDER belasting over de gehele linie. Krijg je ook meer koopkracht.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:05

@ Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:01
Prima, doen we een flattax over ALLE inkomen.

* Il Principe * | 02-11-14 | 15:05

Kaas de Vies | 02-11-14 | 14:57

Sorry Kaas maar waar zit de denkfout volgens jou ?

netniet | 02-11-14 | 15:04

Pikkety heeft een punt. Een (grote) erfenis is gratis heel veel geld krijgen waar je helemaal niks voor hebt gedaan. En gratis onverdiend geld is de nachtmerrie van elke rechtsgeaard mens. Ieder mens moet bij nul beginnen en zijn eigen fortuin maken, ook rijkeluiskneusjes.

Daarbij is geld ook nog eens macht tegenwoordig, vanwege Lobbyen, ofwel het nieuwe woord voor smeergeld. Zou verboden moeten worden. Ander probleem is de ere baantjes voor politici voor de bedrijven waarvoor ze lieve dingen doen. Een Kokje of een Eurlinkje. Ook verbieden. Eens een politicus, altijd een politicus en altijd arm. Trias politica graag uitbreiden naar cinqa politica, zodat wetgevende, wetsprekende, uitvoerende, bankierende en producerende zuilen hebben, waarbij de top elkaar niet mag besmetten en waar ze het liefst tegen elkaar worden uitgespeeld.

sk!llz | 02-11-14 | 15:04

@ Nekbaard | 02-11-14 | 14:49

Vind dat je opmerking over Exxon et al wel een punt heeft, maar ben het niet eens met je oplossing. Bovengrenzen (5 miljard en niet meer!) daar geloof ik niet in. Het gaat niet om de hoeveelheid muntjes, maar om de hoeveelheid macht/positie. De Amerikaanse telecom-markt (een paar aanbieders die niet met elkaar concurreren en tegen relatief hoge prijzen relatief traag internet leveren, vergeleken met alle andere ontwikkelende landen) toont aan dat ons marktsysteem onwenselijke weeffouten heeft. Het is nog steeds het beste dat we hebben, maar wat mij betreft moet er a) minder worden gesubsidieerd, zie landbouw en b) niet meer, maar strakker worden gereguleerd, moeten kartels en monopolies opgebroken worden, betere consumentbescherming / producteisen.

Maar een bedrijf (en de bijbehorende eigenaar) dat een goed product levert, goed met werknemers omgaat, geen corruptie in de hand werkt / invloed op overheid gebruikt om concurrentie te voorkomen, dat mag wat mij betreft schathemeltjerijk worden.

Sjors W. | 02-11-14 | 15:03

Goed stuk Spartacus, eindelijk eens iemand bij GS die een beetje verstand van economie lijkt te hebben. De eerste ontvangers van fiatgeld zijn overigens de banken en overheid. Leestip Bagus en the tragedy of the euro :http://mises.org/document/6045/The-Tragedy-of-the-Euro

rode peper | 02-11-14 | 15:02

@* Il Principe * | 02-11-14 | 14:56
In ieder geval is progressief inkomstenbelasting hebben en vermogen belastingen dubbelop.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 15:01

@netniet | 02-11-14 | 14:53
Denkfout

Hedendaagse bankier heeft niets met kapitalisme te maken.

Kapitalisme gaat uit van waarde toevoeging, dat is niet het doel van een bankier, dat is zelfverrijking ten koste van alles.

Er wordt geen waarde toe gevoegd er wordt waarde vernietigd.

Bankiers zijn nu parasieten van het systeem die haar gastheer om zeep helpen.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 14:57

Juist ja, even samenvattend:
Mensen met een gouden lepel in hun strot geboren zijn, verdienen het om minder belasting te betalen dan iemand die ervoor werkt.
.
Waarom niet gewoon alle inkomen op dezelfde manier belasten, of je het nu via aandelen, werk of overerving verkrijgt? Lijkt me veel eerlijker

* Il Principe * | 02-11-14 | 14:56

Dat we meneer Piketin met zijn mening en de PvdA, SP en GroenLinks in zijn electorale kielzog niet gewoon kunnen negeren is tot daaraantoe. Dat partijen die zich liberaal, democratisch of Christelijk noemen, in verkiezingstijd doen alsof ze liberaal, democratisch of Christelijk zijn, maar eenmaal aan de macht ook gewoon het Piketin spelletje spelen is veel kwalijker. Nederland zit gevangen in een web van veel te lage kiesdrempel, kiesrecht voor netto ontvangers en een overheid die altijd bestaat uit KUTSOCIALISTEN! Dat is het echte probleem. De VVD is een partij van vuile ambtelijke, socialistische, verraders van hun eigen achterban. Een meerderheid van stemmen bij de verkeizingen ombuigen naar de ene belastingverhoging na de andere is gewoon een dikke fluim in het gezicht van alle VVD stemmers.

De enige oplossing is herinvoeren censuskiesrecht, kiesdrempel naar 20% en politici zich hoofdelijk laten verbinden aan invoering van minimaal 75% van harde punten uit hun programma (eventueel naar rato van hun aandeel in een coalitie). Kan niet zo heel moeilijk zijn om te laten werken......

bovenwater | 02-11-14 | 14:55

goed dat er aan dit onderwerp eens aandacht besteed wordt. De rol van de overheid die wordt schromelijk overschat. Geld wordt uit het niets geschapen dat is absoluut waar maar ruim meer dan 90 % van dat geld wordt geschapen door commerciële instellingen.

De politicus heeft niks te vertellen, die is slechts bliksemafleider van de bankier. Het maakt niet uit welke vorm van bestuur je neerzet, het behoeft namelijk altijd financiering.

netniet | 02-11-14 | 14:53


Even met een schuinoog naar Piketty kijken, werk onder tijdsdruk want moet nog een financieel model in elkaar flansen voor iemand die miljonair wil worden, de sukkel en ik moet ook nog naar mijn oma. Goed ff quickscan + my 2 million.

1.ongelijkheid in koopkracht bestaat, neemt toe en is schadelijk;
2.deze komt voort uit de markt, en;
3.de oplossing voor dit fenomeen is een door de overheid geheven erfbelasting.

1. Even enkele van die paradigma's kapot redeneren.
Ongelijkheid is niet hetzelfde als onrechtvaardig.
Ik ben 3 meter, u bent kleiner. Ik ben sexy, u niet. U heeft meer geld, ik niet. U heeft net zo min recht op mijn lengte als ik op uw geld.

Ongelijkheid in koopkracht koopkracht is schadelijk is een hele aparte redenatie voor een socialist want focust alleen op het materialisme.

Koopkracht is ook een vreemde term, want koopkracht gaat het niet om, koopwil gecombineerd met koopcapaciteit is eigenlijk waar je naar op zoek bent.

Want geef een simpele ziel alle koopkracht die zijn hartje begeert en hij koopt alleen maar onzin. 9 HD TV's, 54 BluRay spelers en uiteindelijk belandt deze alsnog in de financiële problemen. Het is dus erg apart om koopkracht bij iemand die koopverantwoordelijkheid heeft af te pakken en te geven die wij een gefingeerd kooprecht toe bedelen.

Laat bovenstaande op uw inwerken, waar het om gaat is dat niet iedereen helder heeft wat de definities van bepaalde zaken zijn en hoe ze tot elkaar verhouden.

Ik geef toe dat ik zaken zwart wit voorstel, alleen ten behoeve van de inzichtelijkheid.

2. Koopkracht komt niet voort uit de markt. De markt waardeert alleen. De koopkracht wordt ook beïnvloed door opleiding, keuzemogelijkheid en bovenal door de overheid met name haar verantwoordelijkheid geïnde belastingen en uiteraard de belastingdruk.

Iemand die alleen maar DVD's wil kopen van 3,99 wil kopen en hiervoor een budget heeft van 1000 euro heeft meer koopkracht dan iemand die alleen maar schilderijen wil kopen van Erik de Vlieger van 500 euro per stuk.

Gek hoe dat werkt, die magische kapstokdefinitie van de koopkracht. Dat je dat via nivelleren wilt beïnvloeden lijkt mij een onmogelijk taak.

3.
Aangezien we een lange traditie hebben van inkomstenbelasting zou je kunnen aannemen dat vermogen gestolde arbeid is.

De vraag is van wie is deze gestolde arbeid?

Vermogen opgebouwd vanaf je geboorte is jouw gestolde arbeid (netto). Daar heb jij al het recht op.
De mogelijkheid tot het aanhouden van vermogen beloont mensen die capaciteiten hebben EN de mogelijheid + inzicht hebben om dit vermogen aan te houden.
Het aanhouden van vermogen creëert onafhankelijkheid van het lot, de overheid en geeft de mogelijkheid jezelf, je familie en anderen te helpen.
Het hebben van vermogen is iets dat men moet stimuleren.

Het is oneerlijk om vermogen te belasten omdat voor dit netto bedrag al gewerkt heeft.

Dit geldt dus ook voor overerfbaar vermogen.
Dit vermogen = gestolde arbeid van overledene en hij/zij bepaalt wie dat toekomt.

Mocht de overheid anders bepalen dan dient de belasting op giften aan 1 ieder tot 0 gereduceerd te worden. Het is vrij apart dat mensen ten tijde van hun leven niet vrij over hun vermogen kunnen beschikken en na het overlijden ook nog kwijt zijn.

Daarnaast is er ook nog vermogen dat niet direct gerelateerd is aan arbeid, maar meer aan investeringen in de breedste zin van het woord. Oftewel waarderingen naar de markt.
Indien je dit soort zaken ook gaat afpakken gaat niemand meer investeren. Waarom zou je. 90% van de risico investeringen faalt, 10% heeft een goede payoff. Nu is elke payoff 0,0.

Je helpt een belangrijk onderdeel van onze economie om zeep.

Goed dit is even met een schuin oog.

Wat wil Piketty?

Hij wil het volgende.

1. De staat regelt alles
2. U begint met 0,0 uw afhankelijkheid staat is 100%
3. De staat gaat het vermogen van u, voor u beheersen

Welke domme idioot wil zoiets.
De staat, de staat die niets kan! In alles faalt of in ieder geval inefficiënt oplost (IT bijvoorbeeld).

Een marxist wil zoiets.
Een marxist zal nooit bezuinigen of efficiënt met je euro omgaan, want hij kan altijd wel iemand ergens extra belasten.

Wat een waanzin.

Kaas de Vies | 02-11-14 | 14:53

Ik zie wel wat aan een bovengrens van kapitaal. Maar dat zou moeten gelden voor alle rechtspersonen. Als Exxon mobile, Shell en BP bijvoorbeeld samen onder een hoedje spannen kan geen land daar wat tegen doen behalve de accijnzen nog verder verhogen wat al helemaal niet in het belang is van de consument. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. k zeg niet dat je geen miljonair mag zijn maar iemand die vele miljarden onder zich heeft wordt wel een beetje een rare zaak. Noem me me maar een commie bastard maar op een gegeven moment is zoveel miljoen op de spaarrekening toch genoeg en zou je de rest van het geld gewoon gelijk ik in de reeële economie moeten terug pompen. Of ben ik nou gek?

Nekbaard | 02-11-14 | 14:49

Je kunt nog zo goed uitleggen waarom iets wel of niet werkt. Het doet die sukkels in Den Haag er totaal niet aan toe. Zij volgen een ander beleid, beleid waar u geen weet van hebt.

Smarties | 02-11-14 | 14:48

Dit stuk lijkt er vanuit te gaan dat geld niet gelijkstaat aan macht en dat zodoende de politiek daadwerkelijk los staat van het grootkapitaal. Zelfs als dit wel het geval zou zijn, dan zou ik de meeste regeringen niet capabel genoeg achten om met zo'n eventuele extra mogelijkheid om te gaan.

Het hele vrije markt verhaal wordt nog verheerlijkt door darwinistische argumenten aan te voeren waarmee een groot deel van de mensen zijn eigen gedrag maar wat graag rechtvaardigt.

Gedwongen corporatief handelen heeft ook al gefaald en voorlopig ziet het er nog naar uit dat de mensheid in de voorzienbare toekomst te achterlijk blijft om op een organische manier een nieuwe manier van handelen te laten groeien. Mede door dit laatste zal het nog even noodzakelijk blijven dat wij ons van bovenaf laten regeren. Ik hoop dan maar dat degenen die dit doen snugger genoeg zijn om het gepeupel niet door te laten hebben dat er grote ongelijkheid heerst.

Straks gaan mensen net zoals mij alleen maar klagen zonder oplossingen aan te dragen.

Gooseone | 02-11-14 | 14:47

“Paper is poverty,… it is only the ghost of money, and not money itself.” Jefferson's Letter to Edward Carrington, 1788

blabam | 02-11-14 | 14:46

Wat Piketty betreft. Ik ben er wel blij mee. Goed onderwerp om discussie over te hebben, wat mij betreft interessanter en zinvoller dan IS, Zwarte Piet of MH17.

Conclusie is voor mij dat we in Nederland al (te) veel doen om te nivelleren en Piketty hier dus niet relevant is. Jammer dat PvdA en SP daar anders over denken, maar ook weer niet verbazend (alhoewel bv Vermeend het niet zo op Piketty heeft, en ik zie in Dijsselbloem en consorten meer Vermeend dan Spektrui), en gelukkig hebben die als puntje bij paaltje komt niks te zeggen.

Sjors W. | 02-11-14 | 14:46

Die extra belasting is gewoon ordinaire diefstal en draagt niets bij aan de welvaart. Zielif roofsocialisme, laten we maar bedrijven oprichten als Apple, Google, FB en Samsung, daar wordt iedereen beter van en inderdaad een paar mensen erg veel beter..

aceofspades | 02-11-14 | 14:45

Zolang ik paupers nog steeds de hele dag op hun luie reet op de bank zie hangen en de ene na de andere sigaret opsteken en Schultenbrau opentrekken heb ik er totaal geen moeite mee als ze een keer in de financieele problemen komen. Van mij krijgen ze geen cent meer dan wat de overheid al van me gedwongen wegrooft.

sinar2 | 02-11-14 | 14:44

Hak, tak. Wat is je punt en waar is de onderbouwing? Daarnaast ooit van drogredenen gehoord? Kortom een mooi stuk voor de Nederlandse les van middelbare scholen om te laten zien hoe het niet moet.

Gbeg | 02-11-14 | 14:42

Diederik Samsom lijdt aan vergelijkbare waanvoorstellingen. Daardoor kraait hij op onvoorspelbare momenten over "stil kapitaal" dat van die gemene rijken afgepakt moet worden waarna het door de altijd beter wetende overheid "geinvesteerd" kan worden. Alsof de rijken hun geld in een ouwe sok hebben zitten en de PvdA ooit in iets anders "geinvesteerd" heeft dan kadootjes voor hun stemvee.

Godsammekraken | 02-11-14 | 14:41

Lang stuk wat uiteindelijk niets met de kop te maken heeft en er geen onderbouwing voor biedt.

ZwarteKater | 02-11-14 | 14:38

De overheid is een crimineel monster die ons en onze kinderen opzadelt met torenhoge schulden. De criminelen gebruiken ons, onze kinderen en kleinkinderen als onderpand.

neemjemoederindemali | 02-11-14 | 14:38

Helemaal gelezen, en dat viel niet mee. Tikkeltje houterig, langdradig, onnodig detaillistische uitleg. De hele Boer Jan passage kan in drie zinnen. Is dit stiekem een GS-parodie op een Correspedant artikel?

Sjors W. | 02-11-14 | 14:37

Daarom, een uitgebreide gouden muntencollectie is prettiger doen overerven dan een paar getallen op een stuk papier of computerscherm.

kapotte_stofzuiger | 02-11-14 | 14:37

dit is gewoon een kopie van wat men in communistische tijdens als 'goede economische maatregelen' beschouwde. Het is dus al bewezen dat het niet werkt en nooit zal werken.
Die erfbelasting is ook een dom plan; As je kijkt nar de geschiedenis dan is aangetoond dat de romeinse beschaving juist zo kon groeien doordat het erfrecht bestond en wed toegepast.

--sql error-- | 02-11-14 | 14:37

Zeg nou maar gelijk wat ik nou weer moet betalen.
Want daar komt het telkenmale toch op neer....

Wijze uit het Oosten | 02-11-14 | 14:35

Welkom Spartacus. Maar het is zondag vandaag, ik wil een tieten topic

IJzervreter | 02-11-14 | 14:33

Piketty zou gelijk hebben als Bill Gates iedere dag 347 biefstukken eet en minimuminkomens hun centjes slim zouden investeren.

Niet. Dus.

Godsammekraken | 02-11-14 | 14:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen