Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Zemmour en El Madkouri

pintopicabekering.jpgEric Zemmour is razend populair in Frankrijk vanwege zijn boek ‘Suicide de la France’. Hierin beklaagt hij zich over de verkeerde Franse aanpak t.a.v. migranten en voornamelijk de moslims. Hij betoogt dat het Christendom plaats maakt in Frankrijk voor de islam en dat betreurt hij. Zemmour kan hierbij rekenen op een grote aanhang en is dan ook een graag geziene gast bij media en diverse officiële bijeenkomsten. Eric Zemmour is Joods-Algerijns. En de Pavlov-reacties van moslims, ook in Nederland, zijn niet moeilijk te raden. De Volkskrant publiceerde gisteren een opiniestuk van de hand van Halim El Madkouri, arabist, islamoloog, moslimradicaliseringexpert en fraudeverdachte. Kennelijk onbedoeld en ongewild verschaft El Madkouri ondersteuning aan het betoog van Zemmour. Uit het betoog van El Madkouri valt op te maken dat Jihadisme een bredere basis heeft bij moslims onder de ‘ware gelovigen’ dan tot op heden werd aangenomen. En Halim legt uit dat, of het nu yezidi’s, christenen of kritische moslims zijn, zij voor de jihadisten allemaal aanhangers van taghot zijn, oftewel van alles wat in hun ogen indruist tegen de alomvattende wil van Allah die één en enig is. De ‘ware gelovige’ dient volgens El Madkouri (gewapend) ten strijde te trekken om de allesoverheersende wil van Allah te doen gelden. “De enige ‘dialoog’”, aldus Halim, “die deze ideologie accepteert is de bekeringsdialoog: ongelovigen, als het joden of christenen zijn, betalen belasting of worden onthoofd.” Smaakt de koffie nog steeds lekker geachte GS-lezer?

Reaguursels

Inloggen

Pierre Tombal | 22-10-14 | 21:55 Als jodendom en christendom forse connecties heeft met fascisme dan zullen vertegenwoordigers van jodendom en christendom geduldig de argumenten daarvoor aanhoren en eventueel weerleggen. Hamed Abdel Samad suggereert evenwel een forse connectie van islam met fascisme en moet daarvoor rond de klok elke dag van de week beschermd worden tegen vertegenwoordigers van de islam. De islamkritiek suggereert trouwens dat Mohammed nooit heeft bestaan en dat de islam ongeveer een eeuw later na zijn veronderstelde bestaan, is bedacht als een instrument van onderwerping en exploitatie, waarbij gebruik is gemaakt van fragmenten van de Bijbel. Het punt van Hamed Abdel Samad is dat de islam in belangrijke mate een politieke lading heeft en dat dat in de moderne Westerse cultuur te weinig gezien wordt.

Benedict Broere | 22-10-14 | 22:41

@Benedict Broere | 22-10-14 | 21:09
Ik denk dat je tenminste een deel van de argumentatie mist. Islam en het christendom delen hetzelfde basisgeloof: het jodendom. Kritiek op islam houdt in veel gevallen tevens kritiek op de twee andere hoofdstromen binnen de abrahamgeloven in. Zo staat de opdracht tot het stenigen van overspelige vrouwen in het Oude Testament, het deel van de Bijbel dat tevens deel uitmaakt van de Talmoed en de Koran. Voor veel orthodoxe christenen, waaronder protestanten en gereformeerden, staan de fundamenten van islam dus helemaal niet zo ver van hun vandaan als wenselijk geacht moet worden in een maatschappij die voornamelijk door het (Nieuw Testamentaire) katholicisme is gevormd. En dat vertroebelt hun blikveld, want islam hecht net zo min aan hun hoofd als dat ze doen aan het hoofd van een ongelovige zoals ik.

Pierre Tombal | 22-10-14 | 21:55

Pierre Tombal | 22-10-14 | 20:56
hhmariavanempel | 22-10-14 | 20:30
.
Bedankt! Het was een beetje een lauw stukje.

> ... salafisme de kweekvijver is van het jihadisme. Naar mijn weten is Nederland hiermee het eerste land dat officieel met de vinger wijst naar het salafisme als de bron van het jihadistische kwaad.
.
Duitsland was ons voor. Ze hebben een riedel aan Salafistische partijen illegaal gemaakt, zodat die moesten uitwijken naar andere landen. Bijvoorbeeld in Nederland is Millatu Ibrahim niet verboden. Maiwand de Thuisblijver en zijn Salafi Media kunnen hier dus ongestoord hun haat en middeleeuwse beschaving goedpraten. En misschien, zolang het bij EO-koffieleut blijft, misschien maar goed ook in een vrije samenleving. Dat ze maar realizeren dat we er een tyfushekel aan hebben, maar dat we het wel tolereren. Superieure cultuur.
.
> ... Hij heeft de mens geschapen met één doel: Hem en Hem alleen aanbidden. En Hij alleen weet wat het beste is voor Zijn schepping. De mens dient zich hiernaar te schikken en te aanvaarden dat alleen Allah de bron is van alle geboden, verboden en wetten die eeuwig en absoluut zijn.
.
Ik herken dit enorm, en wel vanuit de Christelijke samenleving waarin ik ben opgegroeid. Vraag Rouwvoet om te kiezen tussen de Wet van God, en de Wet van Nederland, en hij schroomt niet zijn fundamentalisme kenbaar te maken. Christenen verketeren andere Christenen.
.
Onder de extremistische Salafisten zullen wij allen wel ongelovigen zijn, en bestreden moeten worden. De Koran zegt mij echter:
.
Er is een deel van het volk van Mozes, die anderen met waarheid leiden, en rechtvaardig nopens hen handelen.
.
Maar de bezitters der schrift zijn niet allen gelijk. Er zijn rechtschapene onder hen, die elken nacht doorbrengen met nadenken over Gods teekenen en hen te aanbidden.
.
Verder moeten we durven om Jihadisten in hetzelfde hokje als Joodse helpers te plaatsen. In plaats van de ongelovige te frustreren, wordt men spion voor Israel, actief in Westerse bedrijven en de politiek.
.
Ik geloof er verder geen reet van dat Moslims, geboren en getogen in Nederland, iets ophebben met dat Kalifaat daar. Als hash roken onrein is, dan houden wij toch geen Jihad strijder meer over?
.
Nederland is een land waar 20 Pieterbazen de publieke opinie kunnen beheersen, en waar we miljoenen Moslims afschrijven omdat er misschien 200 Jihad Salafisten onder zitten.

Egbert45068068 | 22-10-14 | 21:50

Pierre Tombal | 22-10-14 | 18:07

De neiging tot andersdenkenden-uitroeien is aan te treffen in vele vormen van religie en/of ideologie. Het bijzondere evenwel met de islam is dat het heel expliciet in tekst en daad laat zien dat het andersdenkenden uitroeit en zal uitroeien. Zodat het eigenlijk heel vreemd is dat tegenwoordig in onze moderne open cultuur, met bibliotheken vol zeer kritische boeken over al die vormen van religie en/of ideologie, het plaatsen van enige kritische noot bij de islam erin zal resulteren dat je plotseling ‘racist’ bent of ‘xenofoob’ of ‘nazi’. Waarnaast er nog steeds heel wat Grote Leiders en Intellectuelen zijn die ostentatief verklaren dat alle islam-terreur niets maar dan ook niets te maken heeft met de ‘religie van de vrede’. Zoals je ook vanwege je islamkritiek daadwerkelijk gekeeld kan worden of anderszins vermoord door aanhangers van die ‘religie van de vrede’.

Om wat voor reden dan ook lijkt men bevangen van een waan. Dat politici en wetenschappers denken dat we met groeiende gemeenschappen van moslims over pakweg 30, 40 of 50 jaar nog steeds een relatief vredige en welvarende cultuur zullen bewonen. Waartegen de werkelijkheid veeleer lijkt aan te sturen op een burgeroorlog. Helemaal aan het eind van het interview zegt Hamed Abdel Samad dat vooral belangrijk is dat de islamitische leer in een kritisch licht komt te staan en aldus de controle verliest die het nu heeft over islamitische geesten. Want, zo geeft hij aan, ook het nazisme werd pas echt overwonnen met het sterk kritisch bekijken van de kernideeën ervan. Maar we leven dus in een cultuur die zichzelf wat betreft de islam belangrijke gereedschappen ontzegt – kritiek, onderzoek, zelfstandig denken – of die althans het gebruik ervan taboeïseert en demoniseert. Om daarentegen de groei van de islam in de moderne Westerse cultuur praktisch te faciliteren.

Het lijkt er dus op dat de islam een uitzonderingspositie heeft, in die zin dat het consequent wordt afgeschermd tegen kritiek. Terwijl kritiek juist moslims kan doen emanciperen uit de mentale gevangenis waar ze al veertien eeuwen in zitten. Erger nog, eigenlijk wordt verwacht dat we, wat voor wereldbeschouwing we ook aanhangen, in hoge mate tegemoet komen aan juist de islam en z’n eindeloze lijst van eisen. Lange tijd werd dit omschreven als: ‘integratie moet van twee kanten komen’. Zoals men ook lange tijd sprak van ‘integratie met behoud van eigen identiteit en cultuur’. In sommige kringen waren dit, en zijn dit mogelijk nu nog, onaantastbare dogma’s.

Benedict Broere | 22-10-14 | 21:09

@hhmariavanempel | 22-10-14 | 20:34
Om 9:49 reeds door mij gelinkt. En ik heb geen abbo...

Pierre Tombal | 22-10-14 | 20:56

Je moet wel een abbo hebben haha

hhmariavanempel | 22-10-14 | 20:34

Dat Volkskrant-stukje van El Madcurry staat nergens online. Daar een uitspraak over doen is toegeven dat je de Volkskrant leest. Die papieren media is dood en net zo relevant als je die wil maken tijdens de koffiepauze. Of, zoals Dhr. Dr. Grootmeester Prins van Jeruzalem Prof. Pinto hier doet: verkwanselen van een landelijk podia omdat ie niet weet hoe zich op een krant te abbonneren waar ie het wel mee eens is. Boeiend.

Nee, die Eric Zemmour dan... doemdenker. Geloofd dat Frankrijk binnen 5 jaar in een burgeroorlog zit. Best slimme gast, maar hiermee zet hij zijn carriere op 5 jaar max. Als die burgeroorlog er komt dan zit ie in het buitenland te roepen: "zie je wel". Als die burgeroorlog er niet komt dan wordt ie hopelijk weggehoond als zwartgallig demagoog.

Wel frisse ideeen: Tegen de Islamisering én tegen homofielen. Zegmaar: De vriend van m'n vijand is ook m'n vijand. Maar erg voorspelbaar. Roepen: "Tis kut mensen! Tis allemaal kut!" is zo gemakkelijk. Ja, dan krijg je wel een paar fans links én rechts. Een debatavond gaat dit echt niet oplossen. Een integratierapport kan snel de vuilnisbak in. Het is niet constructief. Het is kritiek om de kritiek.

Tuurlijk was Frankrijk vroeger beter. Toen we nog overkopten met Gauloise sigaretten en Marokkanen en Fransozen tesamen in een stinkend café over Sartre lulden. Maar Eric roept alleen maar. Het is een oude rottende generatie. Eric zegt dat 60% van de Fransen in de problemen is geraakt door multinationals en uit de wijk wordt gejaagd door Musselmannen. Dat is geroeptoeter. Eric zegt dat de Fransen niet zelf kunnen beslissen over Frankrijk, omdat de EU fascisten dwars liggen. Prima, zet er dan een muur omheen, voordat de burgeroorlog begint.

Natuurlijk is het wel mooi kut met al die Jihadisten. Meeste Europese Jihadisten komen uit Frankrijk. Dat is inderdaad een naar probleem en daar moet een oplossing voor komen. Maar alleen maar roepen draagt niet bij aan de oplossing. Mijn koffie smaakt prima. Als je je verslikt in een Volkskrant artikeltje dan heb je grotere problemen dan ranzige koffie en de overgang.

Egbert45068068 | 22-10-14 | 20:26

@Benedict Broere | 22-10-14 | 15:13
Nogal open deur. Want de machtsstructuur, alsmede de consequenties van het wel of niet volgen van de grote leider, heeft bij alle abrahamgeloven een sterk fascistisch karakter. Het voornaamste verschil in de diverse stromingen is dat moslims nog steeds menen dat het gebrek aan sturing dat hun leider hier op Aarde geeft gecompenseerd moet worden door een plaatsvervanger aan te stellen.

Pierre Tombal | 22-10-14 | 18:07

Het is kenmerkend dat de subsidie slurpende sloddervos de naam van het boek niet juist kan citeren. En dat noemt zich professor.

hhmariavanempel | 22-10-14 | 18:00

De van origine Egyptische politicoloog Hamed Abdel Samad legt uit dat de islam sterk fascistische trekken heeft en op die manier een groot gevaar vormt voor de moderne open samenleving. In het Duitstalige is hij regelmatig op tv te vinden en ontmoet dan ‘Grünen’ en ‘beroepsmoslims’ als belangrijkste tegenstanders. Zoals er door de ‘religie van de vrede’ ook al een fatwa is uitgevaardigd, die gericht is op zijn dood. Het is te hopen dat onze Grote Politiek Correcte Leiders en Intellectuelen ooit eens werkelijk luisteren naar dit soort mensen, want anders dan ziet het er slecht uit voor de moderne open samenleving.
derstandard.at/2000006383985/Hamed-Abd...

Benedict Broere | 22-10-14 | 15:13

Het blijft me verbazen hoe multiculturalisten maar kunnen blijven volhouden hoe mooi hun multiculti is terwijl er werkelijk dagelijks en in héél Europa de bewijzen(!) van het tegendeel om je oren vliegen.
-
Zijn multiculturalisten nu echt zo dom dat ze zelfs na de 100.000ste zinkende baksteen blijven beweren dat bakstenen drijven?

Moi | 22-10-14 | 13:43

El Madkouri moet uit Nederland gaan verdwijnen. Voor de rest, geen islam in Nederland. Oprotten met allah en mo. Doe dit maar in de zandbak e.v.
.

Thoth | 22-10-14 | 12:54

Pinto is i.e.g bondiger dan Jansen. En eigenlijk ook duidelijker. Ik lees dat de probleemgroep dus mogelijk een ietwat groter is dan verschrikkelijk klein. Abject infame randdebielen kom je nu eenmaal in elk geloof of niet-geloof tegen. En hoe graag sommigen ook voor die groepen buigen, omdat dat hun eigen agenda mogelijk dient, is er onvoldoende steun ende achterban voor extremisme. Het wordt langzaam maar zeker lachwekkend, ware het niet dat een mongolensoos als ISIS weet huis te houden onder onschuldige burgers. In chaos heeft alles nu eenmaal een kans maar is daarmee in zichzelf nog niet de orde die eruit voorkomt. Niettemin, was ik Pinto, dan schakelde ik hier tijdig over op recepten voor andere baksels zoals zandtaartjes en wat dies meer zij.

Shareholder II | 22-10-14 | 12:24

Angelica | 22-10-14 | 11:08
je hebt volkomen gelijk, sterker nog, de Verlichting was een ontwikkeling binnen het christendom zelf. Wat doorgaat voor exponenten van de Verlichting, zoals Robert Boyle (Gaswet van Boyle-Gay Lussac), Newton, Leibniz om slechts een namen te noemen, was zwaar christelijk.
.
Wanneer een GS-lezer zijn onbeduidende genen ter controle voorlegt aan een onderzoek in een ziekenhuis, heeft hij geen idee dat de basis van het genetische onderzoek, het hele idee van genen, afkomstig is van de Augustijner monnik Gregor Mendel (1822 - 1884).
.
Het moet voor een atheist afschuwelijk zijn te weten dat de medische wetenschap, en wetenschap en techniek i.h.a. voornamelijk vorm werd gegeven door overtuigde christenen, ja veelal uitsluitend door (katholieke ) geestelijken! (Denk aan Marin Mersenne 1588-1648, van de gelijknamige priemgetallen, dominee Bayes van de Bayesiaanse statistiek).
.
Maar ik heb allang gezien dat de gemiddelde GS-volger geen enkele algemene ontwikkeling heeft en ondanks fraaie liefdesverklaringen aan 'de wetenschap' geen benul van karakter en geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek heeft.

Boer Kini | 22-10-14 | 11:49

LanzVonLiebenfels | 22-10-14 | 09:53
=
Geweldig goed geschreven en jammer genoeg bittere realiteit.

meneer Q | 22-10-14 | 11:33

Parel van het Zuiden | 22-10-14 | 09:18
Verlichting en secularisme kon ondanks christelijke dominantie plaatsvinden. Niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk gaat vooruitgang zelden zonder slag of stoot. Waar je altijd mee te maken hebt zijn gevestigde ideeën, of die nu binnen of buiten een geloof cq overtuiging vallen.

En ja, ik voel mij meer aangetrokken tot de christelijke cultuur dan tot een islamitische dan wel atheïstische cultuur. Wij leerden vroeger dat de monniken ons land bedijkten, dat kloosters de gezondheidszorg en onderwijs bevorderden (zat trouwens niet op een katholieke school, voor u dat mocht denken). Dat heet gewoon vooruitgang. Zoals het ook vooruitgang is te noemen dat het juist christelijke groeperingen waren die al in de 17e eeuw pleiten voor afschaffing van de slavernij (quakers en mennonieten) en de Tien Geboden een prima richtsnoer zijn om een fatsoenlijke samenleving op te bouwen.

En ja, onder 2000 jaar christendom zijn er ook periodes geweest die minder verheffend waren. Maar de focus ligt mij soms iets teveel op die vaak in een ver verleden liggende minder verheffende periodes.

Veel mensen die zich atheïst noemen vallen graag christenen aan op dat minder rooskleurige verleden, maar geven plotseling niet thuis als er repliek komt en hen wordt gewezen op de gruwelen van veel recentere datum die atheïstische regimes hebben begaan en de achteruitgang die de atheïstische regimes veroorzaakten.

Christenen laten zich dus ook wel eens iets te vaak wat in de schoenen schuiven. Lange tijd gebruikten mensen met een aversie jegens het christendom de kruistochten bijvoorbeeld als een mooi staaltje van christelijke agressie. Tegenwoordig wordt er weer iets milder over de tochten geoordeeld en worden ze in het licht gezien van een reactie op een eeuwenlange islamitische bedreiging. Het kan dus verkeren.

Angelica | 22-10-14 | 11:08

Wat zouden die moslims (en linkse meelopers) er van vinden als de christenen gingen verkondigen dat alle mohammedanen onthoofd zouden moeten worden?

rijk | 22-10-14 | 11:04

Zoals mannetje Pechtold en geestverwanten de instroom van islam nu niet willen remmen, laat staan stoppen zullen ze straks de invoering van de sharia niet tegenhouden. Alleen is het dan een geval van niet (meer) kunnen tegenhouden. Dan is het met de "kennis van nu" .....

De finale eindbaas | 22-10-14 | 11:02

Zeg maar net zoiets als in D: Deutschland schafft sich ab - door Thilo Sarrazin.

ecologiste | 22-10-14 | 10:08

Voor wie het boek ook wel eens wil lezen: het heet Le Suicide français en niet Suicide de la France

Delaware | 22-10-14 | 09:57

Onze politiek, aangevoerd door de totaal van haar principes ontdane burgerpartij VVD kijkt halstarrig de andere kant op. All is in the eye of the beholder toch? Als je denkt dat er een Moslimprobleem is dan zul je het wel vinden. Wij, uw politieke leiders, zien de Islam toch echt als een leuke, kleurige godsdienst die het saaie Nederland eens flink opschudt. Zolang er niemand in het publieke debat klip en klaar zegt wat er aan de hand is hoeven we geen enkele compassie van onze 'leiders' te verwachten met betrekking tot dit probleem. Alle elementen van onze trias politica zijn doordesemd van linkse visie, van appeasement, van extreme tolerantie, zelfs als onze moeizaam opgebouwde en met linkse 'progressiviteit' verworven rechten in gevaar komen worden ze probleemloos van de hand gedaan.

Deze groep is de fundering achter het publiekelijk beschimpen van klokkenluiders, het aanklagen van Wilders, het klaarleggen van voorgedrukte aangiftes. Zij mogen wekelijks hun opwachting komen maken bij Pauw, die kritiekloos hun rozebebrilde visie op de samenleving deelt. Zij zijn het geweten van Nederland, staan lichtjaren boven lelijke rechtse onderbuikbrallers, en zij weten als geen ander wat Goed Is Voor Nederland. Moeiteloos plakken ze op elke kritiek het label islamofobie, xenofobie, ultrarechts, nationalistisch, Wilders, etc. etc. en verklaren elke andere mening dan die van hunzelf als ongewenst.

Zolang deze keiharde kleilaag blijft zitten, en sterker nog, hun volstrekt door de realiteit ingehaalde visie mogen uitventen in door ons belastinggeld betaalde publieke uitzendingen gaat er niets veranderen, want Goede En Verstandige Mensen Hebben Geen Kritiek Op De Islam.

LanzVonLiebenfels | 22-10-14 | 09:53

www.volkskrant.nl/opinie/al-het-mensel...

<p><br>
Kort samengevat: moslims die in dit land verblijven zijn of ongelovigen, of jihadi's. Gegeven dat zo'n 70% van de moslims in dit land de Syriëgangers steunt, lijkt me duidelijk genoeg waar we hier mee te maken hebben.

Pierre Tombal | 22-10-14 | 09:49

Een betoog een wetenschapper onwaardig. Geen enkel ondersteunend materiaal.

Igor Putkin | 22-10-14 | 09:46

Jaren geleden zei een Marokkaans kind tegen mijn schoonmoeder: "Wacht maar af tot wij er met meer zijn".

meneer Q | 22-10-14 | 09:46

Aardige inleiding op een interessant onderwerp, prof. Pinto; dit begint er op te lijken. Volgende keer graag wat meer bronnen / linkjes, en nog een paragraaf met wat duiding, smeuïge quotes, enz.

Muxje | 22-10-14 | 09:31

Een rekening? Wat voor rekening, die mensen betalen toch ook gewoon belasting?
CumGranoSalis | 22-10-14 | 09:27

ik zal het even anders zeggen. het beleid wat gevoerd is de afgelopen tientallen jaren gaat zich nu tegen de politici keren. We zijn allemaal veel kritischer geworden en we zien allemaal wat er gebeurt in onze samenleving. hoe emer er tegen ons gelogen wordt hoe kwader we worden. Vroeg of laat zullen ze zich moeten gaan verantwoorden, en dan niet tegenover burgers met enkele vragen maar tegen mensen met de spreekw oordelijke toortsen en hooivorken

Stargate | 22-10-14 | 09:31

Begrijp niet dat er zoveel gezeikt wordt over de columns van Pinto. Ja het is kort, ja, er staan misschien dingen in die we al weten. So what? Alsof je zelf niet alleen maar de wijsheden van anderen loopt te debiteren en te herhalen.

OT: Extremistische moslims kunnen heel veel willen, maar het gebeurt toch niet. Rationaliteit wint het altijd van sprookjes. Met of zonder hulp van daisy cutters.

LJBrinkhorst | 22-10-14 | 09:30

philia | 22-10-14 | 09:05

Is ze al weg dan?

eerstneukendanpraten | 22-10-14 | 09:27

Stargate | 22-10-14 | 09:24

Een rekening? Wat voor rekening, die mensen betalen toch ook gewoon belasting?

CumGranoSalis | 22-10-14 | 09:27

Mijn koffie smaakt prima, maar op een of andere manier wordt ik - waarschijnlijk door sterke marketingtechnische redenen - richting een inbouw espresso machine van E2.000,- geduwd.
Maar dat terzijde, on-topic: West-Europa staat voor de keuze. Gaan we door met het islamiseren of gaan we een andere kant op? Nederlanders buigen en barsten. De Volkskrant past zich aan aan de algemene opinie, die meer en meer vanuit de Islamitische hoek komt.
We kunnen er dus lang of breed over lullen, en heel academisch en politiek correct, maar het komt er op neer dat over het algemeen gezien de bevolkingsgroepen die de laatste 30 jaar Nederland binnen zijn gekomen vanuit Afrika en Arabie, niet verenigbaar zijn met de Westerse Waarden. Nu niet, nooit niet.

Bernard Couperus | 22-10-14 | 09:26

Tss, gek zeg, ik dacht dat allah (zgan) en zijn profeet (teab) toch echt piefde en vrede predikten

LeakyLeak | 22-10-14 | 09:26

Het zal toch vroeg of laat te veel worden voor de gewone nederlander. Op dat moment worden alle land verraders , wegkijkende mensen en mensen die in het verleden dit veroorzaakt hebben een rekening gepresenteerd.

Stargate | 22-10-14 | 09:24

Koppie toebroek van uitgepoepte rijpe koffie bonen door vleermuizen of nescafe van Kruidvat in de aanbieding;-)
Fransen zijn dol op apocalyptische boeken: Jean-Francois Revel "La cabale des devots (1962); Jean Raspail "Le Camp des Saints" (1973)
*Gutmenschen gaan als eerste overboord ...

kapitein oosterlng | 22-10-14 | 09:21

@Angelica | 22-10-14 | 09:08

U bent Christen, hè. Zo maar een vraag, want uw versie van de geschiedenis is nogal, eh Christengekleurd. Mis vooral e.e.a. over verlichting, seculieren, enzovoort.
.
Dat het huidige Christendom minder kwaadaardig is dan de huidige Islam maakt Christendom zeker niet de grondslag voor de vooruitgang van het Westen. Je zou zelfs kunnen stellen dat de vooruitgang het Christendom minder kwaadaardig heeft gemaakt.
.
Blijft toch een beetje het probleem met gelovigen. De eigen religie is het grote gelijk en de realiteit past zich maar aan aan dat gelijk...

Parel van het Zuiden | 22-10-14 | 09:18

Politiek correct Nederland maakt zich meer zorgen over mogelijke discriminatie dan over een islamitische toekomst.http://louterspunt.blogspot.nl/2014/10/het-kernthema-van-de-islam-strijdt-tot.html

Islamofiel | 22-10-14 | 09:16

Angelica | 22-10-14 | 09:08

Laatst nog langs een kerk gereden, voelde de ordening en vooruitgang.

CumGranoSalis | 22-10-14 | 09:14

Door het christendom voortdurend af te schilderen als zeer achterlijk heeft men hier het pad geëffend voor de islam. Dat het christelijke Westen van enkele decennia geleden het in vrijwel alles beter dan de rest, atheïstische landen als Rusland en China incluis, is aan de meesten niet meer besteed. Maar wat je ook vindt van een geloof, het christendom bracht een zekere ordening in de samenleving en ondanks alles ook ruimte aan vooruitgang. Nu heeft het christendom hier sinds enkele decennia afgedaan en zien we een tegenovergestelde ontwikkeling: minder ordening in de samenleving die eerder lijkt te lijden aan ontbinding, iedereen die naar eigen goeddunken doet en dus ook minder samenhang en alle ruimte voor de islam.

Dat zelfs joden het betreuren dat het christendom plaatsmaakt wil dus wel wat zeggen.

Angelica | 22-10-14 | 09:08

Oh er is al een nieuw topic over. Nou, zet ik daar mijn reactie ook nog even onder.

roze_bril | 22-10-14 | 09:07

Annabel, we missen je.

philia | 22-10-14 | 09:05

Wat een rare actie van die Nelle de Boer. Het lijkt wel of er geen echte intellectuele gedachte achter zat om dit te doen. Maar meer een oppervlakkige zucht naar een bepaald gevoel.

roze_bril | 22-10-14 | 09:05

spoilerfreak | 22-10-14 | 08:56
"Waarom zie je dit soort problemen in sommige Aziatische landen niet?"
Als je niet goed kijkt zie je die niet. Ga maar eens naar Indonesië. Daar gaat het, met geldelijke steun van vooral Saoedi Arabië, snel de verkeerde kant uit.

Schoorsteenveger | 22-10-14 | 09:03

Toch wel handig, dat die Pinto nog eens kort en bondig samenvat wat alhier en elders reeds jaren beschreven wordt. Pinto, professor Open Deuren.

Schoorsteenveger | 22-10-14 | 09:00

Hopelijk heeft prof. Pinto veel invloed in Den Haag.
Hier weten we dit soort dingen allang.

watergeus | 22-10-14 | 08:58

www.nu.nl/opmerkelijk/3909278/kunstena... Op dat moment besluit Boer zijn ware identiteit en verhaal bekend te maken aan de Correspondent. "Ik ken niet één Marokkaan. Ik heb er zelfs nooit één gesproken," zegt Boer na afloop van zijn tijd als Mourabit.

Pinto, ben jij wel echt?

Blasphemer | 22-10-14 | 08:57

Waarom zie je dit soort problemen in sommige Aziatische landen niet?
Omdat je daar dient te werken en je werkeloosheid niet op racisme kunt verhalen. Omdat je daar beloond wordt als je een beetje normaal doet op school.
Omdat daar gewoon de politie optreedt als je je hinderlijk gedraagd. Omdat je daar vrij bent om je religie uit te oefenen maar niet om je geloof op te dringen aan anderen.

Nederland is al jaren geleden kapot gegaan maar waarom ontbreekt het bij de heren politici aan de wil om de zaken eens serieus aan te pakken?

spoilerfreak | 22-10-14 | 08:56

Hoogste tijd voor een gladio 2.0 organisatie.
Als in Europa de Trojaanse moslimpaarden straks op commando openbarsten en op de voorheen oerhollandse dorpspleintjes mensen worden onthoofd met door gutmenschen gesubsidieerde messen en kromzwaarden, staan wij alleen maar met een riek te kijken.

Nestorix | 22-10-14 | 08:56

De koffie smaakt nog steeds prima, dank voor de belangstelling. U vertelt namelijk niets nieuws. Dat weet u, dat weet ik, dat weet het gros van de reaguurders. Alleen bij beleidsbepalers lijkt het niet echt door te dringen.

ShovingNE2 | 22-10-14 | 08:56

Inderdaad, Simon_GS
decorrespondent.nl/1938/En-wij-dan-Of... Nizar Mourabit is een oerhollandse kunstenaar, zelfs Geenstijl is er ingetrapt! En de Joop, en Frontaal Naakt, en de Volkskrant. Wellicht zijn de argumenten van de echte Marokkaanse moslims toch iets anders dan die =van deze wensdenker. De Volkskrant gaat alvast door het stof: www.volkskrant.nl/opinie/laat-ons-maro...

Blasphemer | 22-10-14 | 08:52

Erg verfrissende analyse en leuk om af en toe eens iets te lezen van een echte professor.

broederbert | 22-10-14 | 08:51

Tsja, opstaan en koffiedrinken drinken in de eerste helft van een eeuw is niet voor de weekhartigen. Onrust, conflict, ziekten, en al die dingen samen hebben er een handje van zo'n periode te definiëren. Eigenlijk zo je pas rond 2050 pas weer uit je nest moeten komen. Vooropgesteld dat die er nog staat tegen die tijd.
.
Heeft van alles te maken met bevolkingen die niet willen leren (politiek vertrouwen en teveel macht geven) en politici die zo vol van zichzelf en hun belangen zijn dat ook zij gemakshalve maar even de geschiedenis vergeten (het volk is er voor mij). Maar dat is een ander topic.
.
Geniet van de ochtendkoffie. Het zou binnenkort wel eens een uiterst schaars goed kunnen zijn. Mede dankzij uzelf.
.
*koekje erbij pakt*

Parel van het Zuiden | 22-10-14 | 08:45

Vanmorgen werd er op het journaal meldig van gemaakt dat de UN hebben vastgesteld dat IS MOGELIJK genocide pleegt, wel te verstaan mogelijk.
Het is daarom wel goed om te vernemen dat diezelfde UN een onderzoek gaan instellen naar de Israelische agressie, sorry. aanvallen op UN doelen in Gaza.
Het is dan toch ook fijn om te horen dat onze Minister Mevr. Ploumen ( PvdA) weer miljoenen heeft vrijgemaakt als donatie voor Gaza, i.v.m. wederopbouw. Diezelfde regering die dit soort beleid steunt verkondigd met genoegen dat ons defensie apparaat in ieder geval in deze tijd voor 100 miljoen minder hoeft te bezuinigen. Het is me toch een pracht, ik zou ontroerd kunnen worden hiervan, zo geweldig vind ik het.

Sjeng de helle | 22-10-14 | 08:44

De koffie smaakt heerlijk, dank je!
Zou eerst gewoon een bakkie DE worden, maar zag dat ik nog wat Hacienda La Esmeralda had liggen. Gelijk aan ambrozijn dat spul, goddelijk.

CumGranoSalis | 22-10-14 | 08:38

Pinto, bewijs dit eens met een linkie ofzo. Jij kan wel zoveel zeggen.

Balzakius | 22-10-14 | 08:36

Is er een linkje naar het werk van die Halim?

3Xniks | 22-10-14 | 08:36

Jeetje, schrijf dan gewoon niets.

deEerlijkeLeugenaar | 22-10-14 | 08:35

Dit artikel omschrijft ene probleem wat we inmiddels allemaal veel te goed kennen.

Kom nou eens met een oplossing?

Vogelbeest | 22-10-14 | 08:35

Grote kans dat professor Pinto ook een verzinsel is van de media ? Zie de Correspondent hedenmorgen over de Marokkaanse politicoloog Nizar Mourabit.

Simon_GS | 22-10-14 | 08:35

De ware gelovige moet helemaal niet ten strijde trekken.
(Maar tot voorbeeld zijn!) Waar halen ze dat vandaan? En als er al een situatie zou zijn (vgl religieverboden in NL lang geleden) dan ga je toch geen kinderen onthoofden. Het is echt dom volk, door djinns bezetenen.

Einde van de Domheid | 22-10-14 | 08:34

Toch wel indrukwekkend wat die zandbakkoopman voor elkaar heeft gekregen. Zoveel achterlijkheid na zoveel eeuwen bij steeds meer achterlijken. Hoe je het wend of keert, het is een prestatie.

Rest In Privacy | 22-10-14 | 08:32

bisbisbis | 22-10-14 | 08:13

Precies, en als ik iets van de overheid gedaan wil krijgen duurt het maanden voor ik permissie krijg maar als er ergens asielzoekers moeten worden ondergebracht is dat binnen een week geregeld. Maar die lui gaan ons land op termijn uit de stront trekken want van Aartsen weet dat héél zeker...

eerstneukendanpraten | 22-10-14 | 08:32

Bring it on, muzelmannen, bring it on

BASinnic | 22-10-14 | 08:29

Open deur nummer 28.. wederom geen hoogstandje. Begin me zo langzaam maar zeker af te vragen of 'Prof. Pinto' eigenlijk niet gewoon een 1e jaars journalistiek student is, die nog veel te leren heeft.

broek vol goesting | 22-10-14 | 08:27

Er moet eerst een bom in Nederland ontploffen. Misschien, heel misschien wordt de overheid of iets dergelijk wakker.

duitse herder | 22-10-14 | 08:26

i-merk oprotte.
LZVE is het hoog gegrepen,
Hogere (denk)functies zijn erin uitgeschakeld, er kan alleen primair (als beesten ja) worden gehandeld.
De demon Allaa heeft geen basis in eerdere geschriften, het is een koekoeksjong.
Er is geen dialoog. Er is de boodschap i-merk oprotte.
*ook al natte voeten in 010 waarneemt*

hallevvezool | 22-10-14 | 08:26

Ben al zo bang gemaakt van stormen, moslims, ebola, eurocrisis en de politiek in het algemeen dat mn koffie er aan gewend is.

Beaulefermier | 22-10-14 | 08:24

Hmmm, tijd voor een bakkie.

postmodernismisdead | 22-10-14 | 08:21

Gelukkig is het nog te vroeg voor mijn koffie professor.

Ergea | 22-10-14 | 08:19

Maar wat is er nu geworden van uw 'islam light' van nog maar zo kort geleden, professor? Bestaat helemaal niet he. Zeiden we toch.

très cool | 22-10-14 | 08:18

Echt een ernstig trieste, trieste, diep trieste zaak met dat verrijkende cultuurtje.

*Jowie* | 22-10-14 | 08:18

Die Pinto. Heb ik ooit in 2006 jouw andere piramida van Maslov eens gebruikt in mijn HBO studie ;) Ben trots nu hoor...

Pompenkoning | 22-10-14 | 08:17

Goh. Moslims doen wat Mohammed opdraagt. Je verwacht het niet.

klaas.heitinga | 22-10-14 | 08:17

Een muzelman mag liegen van zijn geloof.
Iedere muzelman is een Paard van Troje.
Staan in de coulissen klaar om te hakbarren.
Eigenlijk weet iedereen dat, maar het masterplan gaat toch door…
Geen domme leiders veroorzaken deze ellende, maar Het Masterplan.

Stoned Hengst | 22-10-14 | 08:16

Zeg Pinto, plaats dan even een paar links naar de auteurs die je aanhaalt. Hoef ik zelf niet te gaan zoeken.

Zzzzooooffff | 22-10-14 | 08:14

Grenzen dicht, dubbele nationaliteit herroepen, stukje Flevoland (goed) omheinen.
-
En nog steeds, ieder etmaal, weer of geen weer, pasen of pinksteren, komen er zo'n 700 Ware Gelovigen dit land binenn, de mesten om er voorgoed te blijven en heel veel kindertjes te krijgen.

bisbisbis | 22-10-14 | 08:13

Excuus voor DP.

Ars Vivendi | 22-10-14 | 08:12

-weggejorist-

Ars Vivendi | 22-10-14 | 08:11

Dat zegt Jansen nou ook altijd!

Ars Vivendi | 22-10-14 | 08:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl