Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Okay Pala nieuwe huisKalief Correspedant

kaliefde.jpgNog een spannende transfer in Medialand: Okay Pala de Kalifaatradicaal is uw nieuwe Correspondent. Hij mag bij de Correspedant voorbij de waan van zijn profeet helemaal leeglopen over zijn anti-overheids-actie. Want de anti-terreurmaatregelen van ons kabinet zijn je reinste discriminisme en nouja, u leest het na de breek in een kloosried van het epistel wel. Vinden we mooi, op 11 september een pamflet brengen over hoezeer de moslims slachtoffer zijn in de Westerse wereld. Precies dertien jaar nadat de islam openlijk de oorlog verklaarde aan het Vrije Westen, terwijl het Kalifaat in de Levant zich uitbreidt als een olievlek en er in Europese steden weer joden moeten vrezen voor hun leven, krijgen we hier de jammerklacht van iemand die *stampvoet, nou-houuuu* niet mocht uitpraten van Jeroen Pauw en zomaar geeneens een Kalifaatje mag oprichten. Zulke bloedsaaie longreads, dank Allah dat zulke content meestal achter een betaalmuur is kaltgestellt. Maar voor deze ene keer: hier voor u de 9/11 Never Forget Longread-kloosried van "Kalifaat, daarom niet, malle booslim.' Ja die kennen we. Een gezelligheidsvereniging die het Kalifaat nastreeft, verboden in Duitsland vanwege antisemitisme. En in Pakistan, maar dat is niet omdat de radicaalgekkies daar zo bang zijn voor een kalifaat, maar een ander merk kalifaat nastreven. In Nederland presenteren ze zich keurig binnen de lijntjes van de wet: geweldloos en alleen als wij, demense, het echt willen komt er een kalifaat. Right. De AIVD heeft ze al jaren in de peiling en de organisatiestructuur is Al Qaida-esk: hierarchisch, met losse 'cellen' die afzonderlijk van elkaar opereren. Zie het als een paddenstoel: Okay Pala is een vriendelijk ogende boleet, ondergronds zit een verstrekkend en fijn vertakt netwerk, met onder andere een HQ in Londen en de bazen in Libanon. De campagne lanceerden we naar aanleiding van het maatregelenpakket Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme dat onlangs werd geïntroduceerd door het kabinet. Dit pakket behelst maatregelen die uiterst stigmatiserend en discriminerend zijn voor de gehele moslimgemeenschap. Hee. Funny. Er staat 'aanpak jihadisme', niet 'aanpak moslims'. Pala zegt nu dat jihadisme aanpakken hetzelfde is als moslims aanpakken. Maar wat werd er nou duchtig gevingerwapperd de afgelopen maanden? "ISIS/Jihad heeft NIETS met de islam te maken." Kennelijk toch wel, blij dat we dat helder hebben nu. Graag wilde ik van de gelegenheid gebruikmaken dit uit te leggen. Joe. Maar er was een probleem. Mijn gesprekspartner, CDA-leider Sybrand Haersma Buma, wilde pertinent niet aan tafel met een 'radicale moslim' en eiste mijn vertrek. Met succes. Een dag later mocht ik alsnog mijn verhaal doen. Vonden wij ook een zwaktebod. Buma zou als Chef CDA juist geloofsgekkies te woord moeten staan. Gristenen mogen sinds de jaren zestig door alle verschillige cabaretiers op de hak genomen worden maar de hand die boven de moslimhoofden wordt gehouden is nog altijd gehuld in een fluwelen handschoen. Het CDA had zich kunnen positioneren als een weliswaar religieus-geinspireerde, maar toch maatschappelijk constructieve beweging. In tegenstelling tot Hizb ut-Tahrir. Maar de volgende dag nam het gesprek een heel andere wending. Ik werd niet bevraagd over het onderwerp waarvoor ik gekomen was en werd gebombardeerd met stereotype vragen en stellingen over islam. Ook werd mij geen enkele gelegenheid gegeven uit te spreken, laat staan uitleg te geven. Ineens waren de vingers die wezen naar een wezenlijk probleem, gekeerd naar de wijzer zelf. En naar een irreëel en wereldvreemd islambeeld. Nouja wat gek, dat je te gast bent in een TVprogram en niet zelf in je eentje bepaalt wat er aan je gevraagd wordt. Een irreëel en wereldvreemd islambeeld, daar heeft Pala een punt: ISIS en andere Kalifaat-groeperingen zijn exact waar de islam voor staat. De meest zuivere vorm van de islam ziet men in Raqqa en Mosul, iedereen die stelt dat dat 'niks met de islam te maken heeft' zou men irreëel en wereldvreemd kunnen noemen. Had ik dit verwacht? Ja en nee. Nee, ik hoopte dat de gesprekspartners zich zouden houden aan de fatsoensnormen van het debat. Ja, sinds het zogenoemde islamdebat een aantal decennia terug losbarstte, heeft het naast het aanvullen van het vocabulaire van de gemiddelde Nederlander met haatimam, haatbaard, jihadgezinnen, jihadpredikers, jihadhuizen en jihadjongeren tot niets anders geleid dan haat, angst en onbegrip. Ehm neen. Iedere confrontatie van aanvankelijk welwillende Nederlanders met de islam heeft geleid tot haat, angst en onbegrip. Iedere keer dat onze overheid subsidie pompte in belangenclubjes van mensen die ons en onze manier van leven afwijzen, heeft geleid tot haat, angst en onbegrip. Het vocabulaire dat Pala hier beschrijft heeft de NederIslamitische gemeenschap geheel aan zichzelf en aan de meebuigende politici te danken. Wij spreken inzake bijvoorbeeld de boeddhistische beweging ook nimmer van haatpredikers, boeddhagezinnen, plofkarma of stoepa-hoeren, mmh? Ik probeer te begrijpen waarom bijvoorbeeld altijd dezelfde vastgeroeste vragen worden gesteld, zoals ‘keurt islam homofilie goed?’ Nee, islam keurt homofilie af, net zoals de joods-christelijke traditie dat doet. Maar waarom vraagt men dat iedere keer? En zeker als men het antwoord al zo vaak door anderen bevestigd heeft gekregen. Omdat we niet vaak genoeg schadelijke denkbeelden die in strijd zijn met ons Artikel 1 van de Grondwet in de spotlight kunnen zetten. Is het achterliggende idee dat de ander door herhaling afstand zal nemen van zijn mening? Of doet men dit omdat men denkt dat hun oordeel een argument is? Ik ben steeds meer geneigd dat laatste te denken. Namelijk dat men het westers denken als maatstaf neemt om de islam te beoordelen. Als de liberaal-democratische ideologie bepaalt dat iets slecht is, dan moet iedereen dit slecht vinden. Wel snotvergeme nog aan toe! Zomaar het westers denken als maatstaf nemen in West-Europa! Zijn wij nou helemaal van de haramratten besnuffeld? Maar even serieus, niet alleen is het onwaarschijnlijk verdacht en fout dat hij dit bevraagt, maar het is ook een drogreden: op basis van welke andere cultuur wil je de islam dan beoordelen? Natuurlijk zal hij 'de islam' zeggen, maar dan maak je volgens zijn argument dezelfde denkfout als wanneer je de islam in westers perspectief bekijkt. Hij doet alsof er een metacriterium is van waaruit je andere culturen kunt beoordelen ('want waarom alleen westerse manier van kijken?'), terwijl de ENIGE cultuur die dat toestaat de westerse is - en dat keurt hij weer af. Als we überhaupt een debat willen tussen liberaal-democraten en moslims, dan moeten we durven te benoemen dat het twee verschillende ideologieën zijn met een eigen levensvisie, waarden en normen en wetgeving. En dat een oppervlakkige vergelijking tussen die twee niet mogelijk is om elkaar beter te kunnen begrijpen. Debat? Begrijpen? Vergelijken? Welnee, rare man. Het is heel simpel: wij hebben hier in Nederland onze wetten, normen en waarden. Daar hoeven we niet over in debat, noch moeten we moslims, laat staan kalifaatgekken, begrijpen. En vergelijken gaan we al zeker niet doen, lijkt ons een zinloze exercitie aangezien we dingen hier op Westerse wijze aanpakken. Vrolijk aan dit verhaal is wel dat iedereen onder onze door Pala zo gehate Westerse normen en waarden gewoon moslim mag zijn! Geloof wat je wil, en respecteer onze manier van leven. Klaar. Ik zou iedereen die wenst deel te nemen aan het islamdebat willen adviseren niet enkel over de uitingen van de levensvisie te praten maar over de levensvisie zelf Het debat over de waarden, normen en wetgeving is subjectief en kan soms wel en soms niet intellectueel beargumenteerd worden. Het debat en de discussie zouden moeten gaan over de levensvisie waar alle waarden en normen en wetgeving van afkomstig zijn. Zo is voor iemand die overtuigd is van de islam, het beschermen van andersdenkende minderheden in de samenleving een verantwoordelijkheid en verplichting, terwijl iemand met een liberaal-democratische levensvisie hen eerder ziet als een probleem welke geïntegreerd of geassimileerd moet worden. Hahahaha. Doe-ding voor thuis. Beantwoord de volgende vraag en onderbouw uw antwoord: waar bent u liever een andersdenkende minderheid? a) In Raqqa b) In Nigeria c) In West-Europa Of dat de scheiding van de seksen volgens de islam iets goeds is en volgens de liberaal-democratische levensvisie iets slechts. En zo zijn er talloze uitingen van de levensvisie die volgens de een wel en volgens de ander niet correct zijn. Alleen leven wij hier in het Westen en is onze levensvisie hier dus leidend. Basta. Daarom zou ik iedereen die wenst deel te nemen aan het islamdebat willen adviseren niet enkel over de uitingen van de levensvisie te praten maar over de levensvisie zelf. Bestaat er zoiets als een juiste religie? Neen. Heeft de liberaal-democratische levensvisie een intellectuele basis? Ja, lees es n boek man. Wat zijn de intellectuele argumenten voor de scheiding van religie en de staat? We zien in Pala's geliefde kalifaat wat er gebeurt als we die zaken niet scheiden. Voor intellectuele argumenten moet je je kop erbij houden, nietwaar? De erkenning dat de islam naast een religie ook een ideologie is met eigen ideeën, oordelen en maatstaven, sluit niet uit dat moslims niet samen kunnen leven met andersdenkenden. Het samenleven met andersdenkenden ziet de moslim als onontkoombaar feit, het zij in een islamitische staat waarin de moslims voor het zeggen hebben, het zij in een niet-islamitische staat waarin zij een minderheid zijn en niets of weinig voor het zeggen hebben. Nou dat geeft de burger moed. In beide gevallen staat de islam voor veiligheid, bescherming, wederzijds respect, harmonie in de samenleving en sluit hij niemand uit. LOLwutwat? Kan iemand mijnheer Pala een glaasje water geven om zijn haldolletjes mee weg te spoelen? Het maatregelenpakket tegen radicalisering dient daarom ook vanuit deze visie bekeken en bekritiseerd te worden. Nope, het pakket moet vanuit onze Westerse rechtsstaat bekeken worden. Zal ons wat worden, dat we bijvoorbeeld ook het perspectief van bankrovers even meenemen in het beoordelen van anti-overval maatregelen. De volgende vier punten schorten volgens mij aan het pakket van Opstelten: Het zorgt voor een tweespalt in de Nederlandse samenleving omdat het burgers en onderwijsinstituten aanmoedigt moslims online of offline aan te geven wanneer zij hen verdenken van radicalisering. Deze maatregel zet Nederlandse burgers tegen elkaar op en leidt tot frictie en spanning in de samenleving. Neen, het enige dat sinds een decennium of 4 frictie en spanning in de samenleving geeft tussen moslims en autochtone Nederlanders is de islam. Hoe krijg je het voor elkaar om over een maatregel tegen gewelddadige radicalisering te spreken en dan nog naar anderen te wijzen? "Hee jij doet aangifte van mishandeling, dat is klikken! Ik sloeg je alleen maar voor je bek!" Het gebruik van ongedefinieerde termen als ‘radicaal’ zorgt ervoor dat elke moslim die zijn religie serieus neemt onder deze maatregel zou kunnen vallen. Dat is verre van acceptabel. Weer geeft Pala toe dat een serieuze moslim, een radicale moslim is. Het pakket maakt het mogelijk dat moslims opgepakt kunnen worden op basis van ‘gegronde vermoedens’ en verdenking van radicalisering of uitreis. Dit alles zónder tussenkomst van de rechter. Dit betekent dat moslims niet vanwege hun doen, maar vanwege hun denken opgepakt kunnen worden. Dit gaat regelrecht in tegen de basisvrijheden die de overheid zelf propageert. Kut is dat he, mensen straffen vanwege hun denkbeelden? Wat jullie, Yeziden in het Kalifaat? Yeziden? Hallo? Oh wacht. Ze zijn op. Overigens is afreizen niet 'een denkbeeld' maar een actie, en vooral het terugreizen baart ons zorgen. De overheid meet met twee maten door repressieve maatregelen door te voeren jegens moslims wanneer zij naar het buitenland gaan om een gewapende strijd te voeren en tegelijkertijd zwijgen en toestaan dat Nederlanders vechten voor Koerdistan in Irak of het Israëlische leger. Dit laat zien dat de overheid niet consistent is en haar maatregelen toepast wanneer het haar uitkomt. Of je vergelijkt het IDF met ISIS! Doe iets slims nu Okay, je betoog zakt weg….. Als moslims vinden wij vrede en veiligheid belangrijk, net zoals iedereen. Het is onterecht en oneerlijk dat we benadeeld worden als gemeenschap en weggezet worden als potentiële gevaarlijke radicalen op het moment dat wij in sommige zaken andere ideeën hebben dan de overheid. Piep piep HALLO!
Dit beleid brengt geen vrede en stabiliteit, maar enkel spanningen met zich mee. Als gemeenschap willen we op respectabele wijze samenleven met de rest van Nederland, maar op deze manier verwordt Nederland tot een samenleving waar men elkaar gaat verdenken en uitleveren. Verdenkingen zijn soms gewoon terecht. Pala valt in herhala dus wij ook: niet het beleid verstoort vrede en stabiliteit, maar het kwaadaardige gif waartegen nu eindelijk eens beleid wordt gemaakt. Deze maatregelen dreigen onze toekomst en die van onze kinderen drastisch te veranderen in een situatie waarin alle moslims slachtoffer kunnen worden van onderdrukking. Daarom is het belangrijk voor de islamitische gemeenschap stelling te nemen tegen dit beleid door allerhande legale middelen. Doe dat. Dat is je goed recht. Hier wel. Als het vervolgen van homohaat, ronselen, misogynie en terreur 'onderdrukking' is, dan noem je het toch fijn onderdrukking. Kan ons het verrotten, zeg wat je wil. Mag gewoon, gelijkwaardigheid en vrijheid zijn Westerse begrippen waar ook Pala volop van kan profiteren.

Reaguursels

Inloggen

De o zo zielige moslim die maar niet wil en kan evolueren tot een democratisch mens.Die vast zit in zijn dogma's van dom ,racistisch ,vrouw onvriendelijk en "ik wordt gediscrimineerd" denken.
Die moslim mag weg,het liefste ver weg,waar alleen maar zand is weg.
Nanninga blijf a.u.b.

pejoar | 12-09-14 | 12:37

Ik moest haldolletjes even googlen. Wederom briljant Annabel, zoals altijd. Kusje van je grootste fan.

Freddie Stobart | 12-09-14 | 12:06

Andreas B. | 11-09-14 | 19:48
U bent held. Iedereen trouwens die ´Tampopo´ aanhaalt om wat dan ook.
Tampopo! Aan tafel! En waarom, bedenk ik in een reflex, zitten wij sowieso opgescheept met analfabete kansarmen uit het MO en en Balkan en nooit eens met een fikse scheepslading Japanners.
Omgekeerd geldt hetzelfde. Alsof Syriers en Libiers in Japàn asiel aanvragen. Alsof dissidente Iraniers het eens in Zuid-Korea proberen.
Moge alle softelingen met lulletje rozenwater Koenders voorop politieke harakiri plegen voordat ik 100% a-politiek zal zijn.

chicago river | 12-09-14 | 11:56

@Wim Venijn wat is het verschil tussen Hitler en Kalifaat-extremisten?

-Beiden haten Joden
-Beiden hebben geen moeite met vermoorden van anders denkende
-Beiden verklaren oorlogen

Nee ik zie het verschil niet een pot nat.

Dat zeggende, is er wel een verschil tussen NAZIs en Kalifaat-Extremisten.
NAZIs waren vindingrijkheid en hadden de hersenen om grote enge wapens en massa vernietigingsplannen te bedenken, bouwen en uitvoeren en dat uit het niets; Duistland was immers bankroet.
In de Islamitische Staat zijn ze compleet afhankelijk van onze westerse vindingrijkheid, componenten en zelfs wapens voor hun strijd.

M.a.w. de NAZIs waren slimmer dan deze zandbakamoebes, dat is in ieder geval een voordeel voor ons, we hoeven niet erg bang voor deze zandbakamoebes te zijn.

We isoleren ze gewoon in hun Kalifaatjes en ze gaan vanzelf dood van honger want ze kunnen waarschijnlijk niet eens waterbronnen bouwen zonder onze technologie.
Dat zien we in Palestina ook, Israel en de Westbank is een Oase van vruchtbaarheid vormgegeven door westerse technologie en kunde en dat alles in enkele decennia. Die Palestijnen krijgen het na 7000 jaar nog steeds niet voor elkaar om voldoende landbouw op te zetten om zichzelf te kunnen voorzien in hun primaire levensonderhoud.

rdoetjes | 12-09-14 | 10:41

Ik heb me gisteren dood geërgerd aan de docu waarin zo een moek-moek naar Syrie is gegaan en daar een doodseskader is ingestapt. En die muts die die film heeft gemaakt heeft me verdomme Minister Asscher nog gelijk moeten geven, wat een SLECHTE FILM! Totaal niet doorvragen wat er in zo een fucked up brein rond maalt.

Die Jihadist zijn onlogische beredenering dat wij in het westen hypocriet zijn omdat er miljoenen moslims omkomen en wij daar niets aan doen maar bij 3000 doden in het WTC de wereld op zijn kop staat.

Ten eerste die miljoenen moslims die zijn gestorven door hun eigen onderlinge haatdragende conflicten/vetes (Soennieten en Shiiten zijn de twee bekendste maar niet de enige), hun slechte samenlevingen waar er niet of nauwelijks voor de zwakkere wordt gezorgd, idiote Ayatollahs die de dienst uitmaken en andere moslim landen de oorlog verklaren.

En wij geven wel degelijk om de 'moslims' hier in het westen. Wij hebben ENORM veel ontwikkelingshulp aan Bangladesh, Pakistaan, Koerdistan, Somalië, Ethiopië geboden om hongersnoden te voorkomen. Wij hebben Koeweit bevrijd van Saddam, wij hebben Saddam destijds geholpen tegen de oorlogsverklaring van Iran met wapens, en de rebellen in Afghanistan opgeleid en voorzien van moderne wapens (die nu ironisch genoeg tegen ons vechten) om de Russen uit Afghanistan te verdrijven -- als je het mij vraagt hebben we die Mussies teveel geholpen, want ik ben inmiddels op een punt aangekomen om te denken dat ze zichzelf daar maar zelf moeten redden. Want je doet het nooit goed voor de zandbakamoebes.
Echter geven wij degelijk om de hongerende en weerloze mensen (ongeacht hun religie) en proberen wij hen toch te helpen, en ja wij maken daar soms blunders in zoals Irak.

Echter hun extremistische openbare oorlogsverklaring van 9/11 wordt beantwoord. En ze staan te janken als een stel kindjes die hun teddybeer zijn verloren.
Jij verklaart de oorlog aan ons, fucking idioten en dan vind je het gek dat er extremisten met Drones worden afgeschoten? En dan zeiken dat de VS de internationale grenzen overschrijd. Hebben zij dat niet gedaan op 9/11 en laten we ook even Madrid, Londen en laten we het niet eens over onderlinge aanslagen in moslim landen hebben.

Het feit is dat er dus geen enkele onderbouwing voor de haat jegens het westen is die logisch standhoud en dus valt er niet te praten met deze idioten omdat ze geen logica begrijpen door hun mistige ongefundeerde kwaadheid en hun aanhang aan een idiotologie.

rdoetjes | 12-09-14 | 10:05

Met belangstelling neem ik kennis van het feit dat ik een heimelijke jihadist zou zijn. Dit wist ik niet. Evenmin wist ik dat ik eigenlijk allah had willen noemen. En dit terwijl mijn sympathie voor de islam in het algemeen en voor de radicale islam in het bijzonder, even groot is als mijn sympathie voor stalin, pol pot, generaal franco (nog steeds dood), idi amin, saddam hussein etc. Misschien dat de geachte reageerders zich kunnen voorstellen dat een redelijk klinkende tegenstander gevaarlijker kan zijn dan een schreeuwende en hysterisch gebarende imam?

Rest In Privacy | 12-09-14 | 09:51

Geweldig afscheidsstuk Annabel! we gaan je hier missen, maar misschien kan Geen Stijl je nog overtuigen om af en toe als gastcolumniste op te treden. Dat is beter dan stukjes schrijven achter een betaalmuur.

Brulboei_61SB | 12-09-14 | 09:48

Mooie close read Annabel. Jammer dat je gaat.

ZegMaar | 12-09-14 | 09:06

Laat ze lekker allemaal opzouten naar dat Kalifaat van ze. Zijn wij er vanaf en zitten ze lekker gegroepeerd voor de precisie bombardementen van die trekdrop uit Washington.

Afgeschminkte Bassie | 12-09-14 | 08:49

Meesterlijk stuk. Fileermes kan weer in de la, Annabel!

Ontzettende Jan | 12-09-14 | 08:36

Ik ga Nanninga echt missen :(

Bokito ergo sum | 12-09-14 | 08:34


Hizb ut Tahrir verbieden (zoals in diverse andere beschaafde landen°. Niet-Okay Pala denaturaliseren en uitzetten. Problem solved.

fortz | 12-09-14 | 06:50

Luister Pala, de islam heeft het Nederlandse vocabulaire zelfs meer uitgebreid dan jij denkt.
Okay Pala hou je vast want hier gaan we;

Jihaddoos, moslimmatje, jihaddruppel, moslimmasker, jihaddruiper, moslimmoeder, jihaddubbeltje, moslimmuis, jihaddoop, moslimmaatpak, jihaddwaas, moslimmenstruatie, jihaddrab, moslimmelk, jihaddraaikont, moslimmuts, jihaddrop, moslimmotel, jihadduo, moslimmest, jihaddeur, moslimmonster, jihaddroom, moslimmakker, jihaddeining, moslimmassage, jihaddamesslip, moslimmaagd.

Van al deze fijne- en niet zo fijne moslimdingen is met name het voor het laatst bewaarde woord 'moslimmaagd' het aller-, aller lekkerste en halalste ding van de hele wereld. Heerlijk toch, maagd blijven speciaal op verzoek van God. Hij zal zielsgelukkig zijn met iedere zuster die tijdens de huwelijksnacht haar onbezoedelde maagdenvlies door een lelijke vreemdeling laat penetreren. Gefeliciteerd met je fijne godsdienst en succes met de stichting van het kalifaat in Europa. En voordat ik het vergeet; lief dat jullie in het kalifaat respect zullen hebben voor de ongelovige honden. Ik houd je aan je woord, hoor!

dadoorunrun | 12-09-14 | 05:47

Na de "Joe" sprong ik naar het reageerboxje uit pure plezierbewondering.
AN, veel succes in je nieuwe baan als je die met net zoveel onverschrokken helderheid aanpakt als dit stuk komt het helemaal goed.
Maar hou die Joshua Livestro ajb in de gaten, die heeft een ordinaire anti-Wilders/PVV agenda.

Machteloze | 12-09-14 | 04:32

Sjeezus wat is die meid goed! Kom ik nu pas achter...
De waard zijn gast | 11-09-14 | 22:32

Same here.

63116114 | 12-09-14 | 02:16

@Dhr. de Wit | 12-09-14 | 00:34
Goed gezegd, De Wit.

Lewis Lewinsky | 12-09-14 | 02:06

@de honden blaffen... | 11-09-14 | 22:30
Welnee. Een terreurclub zoals de islamclub moet ethish gezien gewoon verboden worden.

Lewis Lewinsky | 12-09-14 | 01:33

Obama and many other apologists for Islam tell us that the Islamic State, ISIS, has nothing to do with Islam. Five experts challenge that statement.
www.youtube.com/watch?v=L1lH_oYLE3E

Benedict Broere | 12-09-14 | 01:19

De islam verbieden. Daar ben ik voor.

Volksschrijver Reve zei het al: De islam? Dat is geen religie. Het is voornamelijk massamoord.

En ISIS laat zien dat Reve gelijk had.
*verbied islam*

Lewis Lewinsky | 12-09-14 | 01:18

Doldwaas | 12-09-14 | 00:10
Eerlijk proces? Wat zit je nu te zeiken? Hoe zit het bij IS met een eerlijk proces? Jij zit gewoon kanker te vergelijken met griep. En jij gaat los op griep. Welke israel gangers??. Mongool.. Jij bent de nieuwe NSB. En de groeten aan je kalifaat.

Smarties | 12-09-14 | 01:13

@Jezus_Boeddha | 12-09-14 | 00:01
Nee. Het lid van de islamclub klinkt niet redelijk, en hij 'klinkt' ook niet redelijk.
*islam = terreur*

Lewis Lewinsky | 12-09-14 | 01:13

Nou ja, pala (???), de islamitische tegenhanger van F. Schwimmerschwanz van onsch eygen kalifaat, de EUSSR, hoeft zich niet uit te putten in, is het u opgevallen?- pvdrarab teksten om zich hier naar binnen te wurmen en de eerste stapjes, geheel conform de ideologie van de islam, dat is nogmaals GEEN RELIGIE maar een kankergezwel, NET als ons eigen linksche kalifaat ("sociaal democratie")- zet om hier de macht naar zich toe te trekken, via de "rechtstaat", a la de pvdarab/apfelgrünne en GS vergeet hierbij echter dat diezelfde "rechtsstaat" overgens NOOIT in actie komt tegen hun stemvee, maar dat vom Arschloch bijv pas wat deed NADAT GS op zijn ISIS vrinden gewezen had, anders was er niks gebeurd(...), deze Reptillian politiek gaan we later analyseren, von Arschloch begon zich daarna nl hard op zn rotte borstkas te roffelen en gelooft het zelf ook nog, want de moslims gaan goedschiks of kwaadschiks terug naar hun land van afkomst.
Als ze zo vredelievend zijn dan liever goedschiks, of we nou onze vrouwen naakt laten rondlopen of ons eigen religie gaan herstellen, de boodschap zal duidelijk zijn...

G. Raayer | 12-09-14 | 01:10

@Jezus_Boeddha |en Doldwaas
Ik kan niet meer wachten op die fluit. Wat zal ik je met genoegen.... Enge mensen zijn jullie. De NSB is nooit uitgemoord.

Smarties | 12-09-14 | 01:00

"Nee, islam keurt homofilie af, net zoals de joods-christelijke traditie dat doet. Maar waarom vraagt men dat iedere keer? En zeker als men het antwoord al zo vaak door anderen bevestigd heeft gekregen."

Mooie truuk. Daar gaat het natuurlijk helmaal niet om. Het gaat erom dat de ware Islamist een homofiel van een torenflat wil mieteren en de joden en de christenen dat niet voorstaan.
Salut! Evocatus

Evocatus | 12-09-14 | 00:58

@Doldwaas | 12-09-14 | 00:10. Het zal eens geen moslim zijn die gelijk naar Israël begint te wijzen... Het verschil is dat Israël zichzelf moet verdedigen om niet van de kaart geveegd te worden en dat Syriëgangers er in het algemeen heen gaan om te vechten voor het kalifaat.
Verder een dikke pluim voor Annabel!

Maria.1 | 12-09-14 | 00:48

Pala is degene zonder scrupules in het citaat van Sam Harris dat ik nog maar eens herhaal:
“Here we come upon a terrible facet of ethically asymmetric warfare: when your enemy has no scrupules, your own scrupules become another weapon in his hand”.

Dat de islam vrede is, zeggen moslims alleen maar omdat ze hier in het huis van oorlog verblijven. Daar wordt het pas vrede als ze de boel naar hun hand hebben kunnen zetten

Islamofiel | 12-09-14 | 00:44

@Islamofiel | 12-09-14 | 00:12
Dat zou inderdaad heel goed kunnen, had daar nog niet eens aan gedacht. Scherp!

Dhr. de Wit | 12-09-14 | 00:36

@Jezus_Boeddha | 12-09-14 | 00:01
Als je je had verdiept in Pala en de organisatie die hij vertegenwoordigt dan is het helemaal niet redelijk wat hij schrijft en bij Pauw probeert te zeggen. Het is niets meer en niets minder dan islamitische agitprop om niet-moslims zand in de ogen te strooien.
Natuurlijk probeert hij redelijk over te komen, dat is gewoon een aangeleerd truukje, als je maar lang genoeg roept dat je het beste voorhebt met Nederland dan gaan minder geinformeerde mensen het vanzelf geloven. Met name aanhangers van andere stromingen zijn hier gevoelig voor omdat het aardig overeenkomt met hun eigen belevingswereld en het goede-doen dat altijd gepromoot wordt in geloofsgemeenschappen.

Dhr. de Wit | 12-09-14 | 00:34

Niet voor het een of ander maar volgens mij heet die gast gewoon Olcay, toch?

Conan de Rabarber | 12-09-14 | 00:31

Wat een gek, die Pala. Goed stuk Annabel. We gaan je heel erg missen!

Ergea | 12-09-14 | 00:21

@Doldwaas | 12-09-14 | 00:10

Je steun aan Pala is niet correct. Het grootste deel van de wereld vindt dat zonder VN-resolutie niemand zich moet bemoeien met Syrië omdat daar een burgeroorlog woedt.
De islam als semi-militaire organisatie ronselt actief moslims om in de rebellenlegers te dienen. Verschillende islamitische landen geven op de een of andere manier steun aan de rebellen.
Ik ben niet voor Assad, maar zou dat bijna worden.

Mocht Amerika zich intensiever gaan bemoeien met Syrië dan zijn het de islamisten en islamitische landen die hard gaan roepen dat Amerika dat niet mag. Hypocriet, want de wereldwijde islam bemoeit zich er al lang mee.

Islamofiel | 12-09-14 | 00:20

@Jezus_Boeddha | 11-09-14 | 22:29
Gekkie. Jij vindt het zeker ook redelijk klinken dat al degenen die de profeet beledigen onthoofd worden?

Lewis Lewinsky | 12-09-14 | 00:17

Briljant geformuleerd mevr. Nanninga!

Guurtje | 12-09-14 | 00:15

Dhr. de Wit | 11-09-14 | 22:46
Mij lijkt dat uw opponent Jezus-Boedha met zijn nickname eigenlijk verbergt dat hij liever Allah had willen noemen.Lijkt een voorbeeld van verbaal jihadisme. Een geloofsgenoot steunen zonder dat het al te erg opvalt.

Islamofiel | 12-09-14 | 00:12

Twee dingen moet ik Pala meegeven. Dat Opstelten de rechtsstaat uitholt en dat de overheid met twee maten meet door Israëlgangers niet aan te pakken.

Ten eerste Opstelten. De gemiddelde reaguurder zal het waarschijnlijk prima vinden dat Opstelten mensen vast wil kunnen zetten zonder proces. De gemiddelde reaguurder heeft immers geen Midden-Oosters uiterlijk en zal daar dus geen last van hebben. Het gevaarlijke is alleen dat als het recht op een eerlijk proces aan deze verdachten wordt ontnomen, de deur wagenwijd openstaat om dat ook in andere gevallen te doen. Je zult maar zonder proces vast worden gezet omdat de buurman waar je ruzie mee hebt de kliklijn heeft gebeld. Of een bestuurder heeft een vaag vermoeden of mag jou niet en besluit deze wetgeving op je toe te passen. Als het aan Opstelten ligt wordt Nederland in rap tempo een autoritaire staat.

Ten tweede het meten met twee maten. Niet iedere Syriëganger is iemand die bij ISIS gaat. Er zijn daar andere groepen actief waar mensen voor vechten. Toch wordt iedereen aangepakt en dat is in principe ook wel terecht. Maar tegelijkertijd is het Israëlische leger ook flink moordzuchtig bezig. Laat mensen die in Israëlische krijgsdienst treden dus ook aangepakt worden.

Doldwaas | 12-09-14 | 00:10

de honden blaffen... | 11-09-14 | 22:30

Ik ben voor een rechtsstatelijke aanpak. Ik geloof niet in de tactiek die internationaal wordt aangehouden door constant islam en vrede samen te noemen en de gewelddadige kant af te wijzen. Geweld is niet de enige vorm waarmee de islam strijdt, zie Sam Harris. De enige weg om de islam aan te pakken is de weg die Wilders al eens heeft aangewezen. Een totale afwijzing van de opdracht die moslims hebben om te strijden tot de wereld van Allah is. Is niet verenigbaar met de belangrijkste waarden van onze samenleving die door moslims tegen ons worden gebruikt. We zullen dus wetten moeten verzinnen die een dijk opwerpen. Daarnaast denk ik dat goede voorlichting van wezenlijk belang is. Aan de reactie hier en elders valt af te lezen dat de kennis over de islam aan het toenemen is. Dat is van belang om de kwezelaars, gutmenschen, naïvisten en politiek correcten er van te overtuigen dat ze de islam niet langer haar goddelijke gang kunnen laten gaan. De islamisten helpen tegenwoordig een handje daarbij door te laten zien wat de islam in principe is. Een sluipend gevaar vind ik de toename van verbaal jihadisme. Je vindt ze ook hier, maar eigenlijk steeds meer overal. Dat soort lieden zou hier en elders een permaban moeten krijgen wegens het op slinkse wijze verspreiden van een haatideologie

Islamofiel | 12-09-14 | 00:02

@Dhr. de Wit | 11-09-14 | 22:46
Misschien is het goed om nog eens precies te lezen wat ik schrijf: meneer Pala 'klinkt' heel redelijk, zowel in zijn poging om bij Pauw aan het woord te komen als in zijn geschreven stuk. Verder zou ik orthodoxe Protestanten zeker niet willen vergelijken met de ideologie van Pala.

Rest In Privacy | 12-09-14 | 00:01

Het goede van is is, dat de islamitische aap eindelijk uit de linkse mouw komt. Dat was Wilders nog in geen twintig jaren gelukt.

j.m.de graaff | 11-09-14 | 23:39

Never die as a virgin, there are terrorist waiting for you up there....

Snooze 101 | 11-09-14 | 23:29

De neus van Sybrand Haersma buma wordt gesponsord door Leo's luifel paradijs.

gijs geluk | 11-09-14 | 23:14

Wereldwetboek van strafrecht en andere feiten.

Er is niemand die een bestraffend vingertje opstak of opsteekt tegen afrikanen, die kutwesterlingen hun land uit trapten. Nee toch? Gelijk hadden ze!

Wat let ons? Kom op! Wij kunnen allemaal afrikanen zijn! Al is het maar voor een paar dagen ......

Wat is AFRIKA trouwens een verrekt mooi woord.
En .... een verdraaid mooi werelddeel.

dennis8704 | 11-09-14 | 22:49

o)+ | 11-09-14 | 22:02
Westers individualisme.
Iedereen gelooft in zichzelf.
En is vrij intolerant voor ongelovigen.

Het ultieme polytheïsme.

Lolo rosso | 11-09-14 | 22:47

@Jezus_Boeddha | 11-09-14 | 22:29
Tuurlijk vind jij dat. Gezien jouw nick ben je natuurlijk bang dat straks ook religekkies die in een ander sprookje geloven ook aan de beurt zijn, zoals jouw persoonlijke imaginaire vriendje. Vooral blijven ophouden die oogkleppen.
Ken je de uitdrukking "na zaterdag komt zondag"? Denk daar maar even over na...

Dhr. de Wit | 11-09-14 | 22:46

Deze stukken gaan we missen, Annabel.

Stormageddon | 11-09-14 | 22:40

Sjeezus wat is die meid goed! Kom ik nu pas achter...

De waard zijn gast | 11-09-14 | 22:32

Islamofiel | 11-09-14 | 21:58
Sam Harris maakt dus pijnlijk duidelijk dat als je deze vijand daadwerkelijk wilt bestrijden, je je scrupules, dus je "ethiek" opzij zult moeten zetten.
Het alternatief is je laten onderwerpen.

de honden blaffen... | 11-09-14 | 22:30

Ik vind de tekst van Pala eigenlijk heel redelijk klinken, het commentaar van Nanninga is dat niet.

Rest In Privacy | 11-09-14 | 22:29

Mislam.
Het dreamteam dat de touwtjes goed in handen heeft met de best sponsors, die je maar kan bedenken: De staats bestuurders en vele landverraders!
Moslims zijn een eenheid en 100 procent loyaal aan elkaar. Geen speld tussen te krijgen.
De vrije westerse individuen zijn als los zand en zijn geen partij tegen deze krachtige vuist.
Steek vooral allemaal je kop in het zand.
Geef ze de ruimte!
Bizar hoe een vrij land zich laat koloniseren .....

dennis8704 | 11-09-14 | 22:15

kopje zwarte thee | 11-09-14 | 21:37
Ziekelijk figuur ben je. Wij kennen hier geen kalifaat. Alleen jij met je zieke extremen. En zoals gewoonlijk wijs je naar een ander. Daarom ben je minder als mij. Een echt mens zoekt eerst bij zichzelf, iets wat bij jou vreemd is. Haatbaard.

Smarties | 11-09-14 | 22:15

( als 64% van een reisbrochure zou gaan over hoe het reisbureau haar klanten naait heb je verdomd goeie woordvoerders nodig. Maar gelukkig heeft 'reisbureau Islam' 1400 jaar ervaring met goedpraten).

o)+ | 11-09-14 | 22:05

Annabel.
Dat ik nu voor jou moet gaan betalen.
Het klinkt wat ordinair.
Ik dacht dat het echte liefde was.

Lolo rosso | 11-09-14 | 22:04

macmiep.nl | 11-09-14 | 21:31 |
"het is niet 1 zinnetje ofzo."

Om precies te zijn gaat 64% van de Koran en rond de 60% van de drie boeken bij elkaar ( Hadith, Sirat en Koran) over hoe om te gaan met 'ongelovigen'.

o)+ | 11-09-14 | 22:02

Sam Harris heeft de toestand in onder andere ons land nauwkeurig samengevat:
“Here we come upon a terrible facet of ethically asymmetric warfare: when your enemy has no scrupules, your own scrupules become another weapon in his hand”.

Als we ethisch willen blijven zullen we moeten uitvinden hoe we de asymmetrisch oorlog tegen opportunisten die onze scrupules als wapen tegen ons misbruiken de baas blijven

Islamofiel | 11-09-14 | 21:58

Mijn god, wat zal ik je gaan missen..

Pork | 11-09-14 | 21:40

-weggejorist-

kopje zwarte thee | 11-09-14 | 21:37

Smarties | 11-09-14 | 21:10. Ja. Wat mij opvalt aan de Koran, is dat het vol staat met "ongelovigen zijn het kwaad, bestrijdt ze" "neem nooit ongelovigen als vrienden".
Moslims dienen ongelovigen te mijden en te bestrijden als waren ze ongedierte. Dat staat veelvuldig in de Koran, het is niet 1 zinnetje ofzo.
Het verbaast me daarom dat zoveel hier willen wonen. Die mensen moeten toch doodongelukkig zijn in onze - in hun ogen verwerpelijke - maatschappij?
Gokje: 't Zal wel iets met de portemonnee te maken hebben. Of zoals mijn Oma ooit zei: "Een Gulden en een Dubbeltje kregen ooit ruzie. 'Maar ik ben lekker meer waard!' zei de Gulden trots. Dubbeltje: "Ha! Maar ik kom vaker in de kerk dan jij!"
Gok 2: We wachten gewoon net zo lang dat wij de ongelovigen in getal overtreffen (gezien geboortecijfer verschillen niet zo'n gekke gedachte. En dan zullen we ze overvleugelen.

Rest In Privacy | 11-09-14 | 21:31

Het heeft ook iets arrogants, om te denken dat de Nederlandse bevolking graag in discussie gaat met de moslims over hun levensvisie. Nee, ga weg, dat willen we helemaal niet. Je bent hier komen wonen, jullie hebben het goed of zouden het goed kunnen hebben en wij hebben nou eenmaal een totaal andere levensvisie. Wen er eens aan.

Graaf van Egmont | 11-09-14 | 21:29

JIHAD, JIHAD, alle moslims naar het KALIFAAT

pastek | 11-09-14 | 21:25

Wie is op het belachelijke idee gekomen deze man Okay te noemen? Pa of La Pala?

Lolo rosso | 11-09-14 | 21:22

*zingt luidkeels* "Ik heb een buurman uit Marokko en die GAAT! Ik heb een buurman uit Marokke en die gaat! Ik heb een buurman uit Marokko, een buurman uit Marokko ja die buurman die rot op naar 't kalifaat!

Ik zal die griezel echt niet missen met zijn haat.
Met zn 42 kinders en zn baard,
Nee ik zal hem echt niet missen, zal hem echt niet missen,
Pleur maar fijn op naar t kalifaat

ie-wie-waai-weg | 11-09-14 | 21:21

Geweldige rebuttal van A.N.

Heb het even zelf geprobeerd maar kwam niet verder dan "Shift + willekeurige reeks cijfers, [sappig scheldwoord]".

o)+ | 11-09-14 | 21:18

Lewis | 11-09-14 | 21:10
Ja daar heb ik ook zo mijn twijfels over. Per slot van rekening hebben we nog verdragen, Rechten van de Mens, D66 rechters en de Raad van State.
Maar deze jankende moslima brandt er nou al zijn bek aan, dat is zeker.

Graaf van Egmont | 11-09-14 | 21:15

Lewis | 11-09-14 | 19:49
Ik ben in een aantal moslimlanden geweest. In Marokko ben ik door een Nederlandse Marokkaan aan de 'hand' meegenomen. En hij heeft mij daar de haat en nijd die in dat land leeft uitgelegd. Daardoor ben ik ze iets beter gaan begrijpen. In hun hoofd gaan zitten.
Ik probeer het uit te leggen, is niet makkelijk.
Alles wat hij zegt over veiligheid en vrede is alleen gericht op de moslims. Alle andersdenkenden vallen daar buiten. Hij praat niet over de mensheid, in zijn gedachten heeft hij de moslimgemeenschap.(dit is een heel belangrijk punt van uitgang.)
Deze meneer is om economische redenen naar Nederland gekomen, of dan wel zijn ouders.
Hij heeft een totaal blinde vlek, hieronder uitgelegd, met het feit dat onze economie is gaan bloeien omdat we respect hebben voor een ieder, daardoor is er juist vrede. En vrede brengt economische bloei.
Hij ziet Nederland als een beginnend paradijs, maar het is nog niet af, hij mist de islam in dit verhaal. Vandaar dat hij zo hardnekkig probeert om de islam hier voet aan wal te laten verkrijgen. Meneer kent zijn eigen moslim geschiedenis niet, er is geen 1 land ter wereld beter geworden onder deze ideologie.
(Ze hebben nooit wetenschap gehad, wel gebieden veroverd waar wetenschap heerste, dat was na tig decennia volledig de nek omgedraaid.)
Het helpt ook al niet dat onder die bevolking, na amper 40 jaar, vaak wordt verteld dat zij dit land hebben opgebouwd, die leugen gaat hardnekkig rond. 'Links' steunt ze hierin hartstochtelijk. Ze zijn er heilig van overtuigd dat ze gelijk hebben, ondanks wetenschappelijk aantoonbare feiten. Die deren niet want het handboek islam is de enige waarheid.
Als je zijn stukje leest proef je gewoon dat hij zijn cultuur superieur vind aan de onze, nota bene op 'ons' grondgebied. Er is geen enkel lampje wat gaat branden bij hem, van he... deze andersdenkenden hebben het nog niet zo gek gedaan?
Ik ben al langere tijd zo ver om dit soort onmensen uit te roeien, niet omdat ik het leuk vind, maar om het uiteindelijke dodental significant lager te houden als wanneer dit kk gezwel aan macht gaat winnen. Ik maak wel degelijk onderscheid tussen moslims, want er zijn er zat die gewoon met hun buren kunnen leven.
Alhoewel die moslims bij winst van dit soort hyena's makkelijk achter hem aan lopen. Dat hebben ze eeuwen gedaan. Dom van ze. Maar ja, wij lopen ook achter partijen aan als D66, die beweren dat haatimams niet bestaan. Ze bestaan wel degelijk, en zijn bijna allen hier in West-Europa, omdat ze in eigen land 6 voet onder zandniveau liggen.
Een doordenkertje, er zijn zoveel belangen groepjes namens islam, zich op de borst slaant tegen maatschappelijk onrecht, hebben zij zich ooit uitgesproken over een onterechte situatie onder bevoorbeeld de ouderen van andere afkomst of geld opgehaald voor Haïti? Neen, alles is gericht op hun en hun volk.

Smarties | 11-09-14 | 21:10

@ Graaf van Egmont | 11-09-14 | 20:59
Repressief beleid? Eerst zien hoe heet de soep gegeten wordt.

Lewis | 11-09-14 | 21:10

Het is allemaal volgens protocol, de rest liegt zich er uit, nog een krentenbol? Geniet ervan.. koude winter hoor...

onsamenhangenderemi | 11-09-14 | 21:09

@Wijze uit het Oosten | 11-09-14

Maar dat klopt ook. Turken werken veel harder en zijn minder opgefokt dan Marokkanen. Staat in geen verhouding qua onaangepastheid.

très cool | 11-09-14 | 21:09

"Het samenleven met andersdenkenden ziet de moslim als onontkoombaar feit"

Is dat met of zonder hoofd als ik vragen mag.

deraderendraaien | 11-09-14 | 21:09

95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Rest In Privacy | 11-09-14 | 21:08

Nou idd hoor islamietje Okay!schandalig toch dat het westen de moslimse wetten niet respecteert waarmee moslims hun handelsgeest gebruiken om de westerse economieën te ondermijnen door de handel en verkoop.
www.telegraaf.nl/binnenland/23070712/_... (kuch!)

deraderendraaien | 11-09-14 | 21:06

Wat gooien die gasten hun eigen glazen in zeg, ongelofelijk (pun intended!).

@ eerstneukendanpraten | 11-09-14 | 20:45

Um, nee. Mevrouw Nanninga kan *echt* schrijven, dat is een groot verlies dat je niet zomaar opvangt met een reageerders-prijsvraag.

très cool | 11-09-14 | 21:06

@ Terpen-tijn 20:54

De Grondwet van dat land zou de verschillende minderheden aldaar beschermen, volgens ene Timmerfranz. Zoals Geert al zei: knettergek!

eerstneukendanpraten | 11-09-14 | 21:04

Van de week een goed gesprek gehad met een oudere Turkse medewerker.
Mijn vraag was : "Balen jullie als Turkse gemeenschap nou niet van de grote mate van criminaliteit onder de huidige generatie Turkse jongeren ?"
Pas na meerdere keren aandringen, eerst antwoorden als "nou het valt toch wel mee..", "wat bedoel je daar nou precies mee..", "Het zijn niet alleen de Turkse jongeren.." verzuchtte hij : "Ja, hier balen wij als ouders en grootouders enorm van. Maar we kunnen ze niets vertellen, ze leren het op straat.."
Maar de uitsmijter was : "Maar als je klaagt over de Turkse jongeren, wees blij met ze. Die kütmarokkaanse jongeren zijn ons zelfs een doorn in het oog...."

Wijze uit het Oosten | 11-09-14 | 21:01

@basweetutwel.
Shit, inderdaad.
Zal mezelf vanavond maar eens flink op m'n lazer geven.
Ter verdediging, toen was DikkeLollie nog een DunneLollie...

DikkeLollie | 11-09-14 | 21:00

Ik vind het juist goed dat het repressieve beleid van de Nederlandse Regering tot spanningen leidt en de Nederlandse burgers onder druk en tegen elkaar op zet.
Zie het als een zure appel. Je moet er even doorheen en later zeg je dat ie best wel lekker was en wil je er meer van.
*afwachten doet wie er het eerste onder druk bezwijkt*

Graaf van Egmont | 11-09-14 | 20:59

sowieso.. een moslim die Okay heet? ghe gheghe..

deraderendraaien | 11-09-14 | 20:59

Waar Pala bang voor is is dat het project mislukt.

Zijn broeders en zusters worden te enthousiast en lopen vooruit op de zaken. Dat is voor Pala beangstigend want hierdoor krijgt het Westen te vroeg het werkelijke beeld van islam voor ogen en dat vormt dan weer een bedreiging voor zijn aanhang.

basweetutwel | 11-09-14 | 20:56

Nederland zal meehuilen met de wolven in het bos. ( Duitsland en andere Europese landen)
Huichelaars, anders zouden ze nog steeds een "groep boze mannen" heten in het jeugdjournaal.
Want ik ben niet vergeten wat het officiele standpunt van de overheid kort geleden nog was. Irak was veilig.
Wat een ongelooflijke blunder, maar daar hoor je nou niemand meer over, het wordt verdonkermaand door de politiek en de media. Zelfs op gS heb ik er niets over gelezen.
Beter ook, de eventuele smoes dat toen nog niet de ernst van de situatie was doorgedrongen, snijdt geen hout>> ik wist het al lang en met mij al vele anderen.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 20:54

"Het samenleven met andersdenkenden ziet de moslim als onontkoombaar feit, het zij in een islamitische staat waarin de moslims voor het zeggen hebben, het zij in een niet-islamitische staat waarin zij een minderheid zijn en niets of weinig voor het zeggen hebben"

Als je dit naar voren brengt wat zeur en zeik je dan als moslim.. hou dan gewoon je bakkes,zoek niet onze dure NPO tafels op om je gif te spuien,en hou je aan de Nederlandse wetten,normen en waarden! En anders ga je gewoon maar richting islamitische meerderheid in een zandbak naar keuze,waar jij wel het meest voor het zeggen mag hebben!

deraderendraaien | 11-09-14 | 20:53

@DikkeLollie | 11-09-14 | 20:49,

Eigenlijk is dus al deze ellende allemaal uw schuld.

basweetutwel | 11-09-14 | 20:51

Ban de Koran, Ban Islam!
wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:36
Ho, ho, het schijnt dat er ook vredelievende stukjes in de koran staan.
Wilders zou die toch samenvoegen op een A4'tje?

domheid regeert | 11-09-14 | 20:51

En eigenlijk zijn we hier zelf de aanstichters van... jaren en jaren van "je mag niets verkeerd vinden van de lieve booslims"-politiek heeft dit soort gekkies een grond gegeven om semi-geleerd te gaan discussiëren over hun achterlijke "geloof". Als je een andere mening was toegedaan was je een rascistische Nederlander...
Bedankt links, voor het verraden van mijn Nederland, het toekomstige Westerse Kalifaat!

Ik kom uit de tijd van het kinderliedje "ik heb een tante in Marokko en die komt..." Had ik het maar nooit zo hard meegezongen *zucht, traantje wegpinken doet*

DikkeLollie | 11-09-14 | 20:49

Mensen, zit nou niet zo te slijmen met A.N., ze heeft gewoon een andere baan en basta! Overigens heb ik vernomen dat er onder de vaste reaguurders een nieuwe scribent zal worden gezocht, latent talent genoeg. De sollicitatieprocedure zal binnenkort worden opgestart onder een beperkte geselecteerde groep dus houdt uw inbox in de gaten.

eerstneukendanpraten | 11-09-14 | 20:45

Uit Okay Pala's huilerige epistel blijkt vooral zijn eigen schuldige geweten.

De fatsoenlijke, vreedzame moslims waar hij beweert voor op te komen liggen niet wakker van de maatregelen, want zij zijn geen jihadisten, en hebben hier niets van te vrezen. De enigen die hier bang voor moeten zijn, dat zijn nu juist kwaadwillenden als Okay Pala.

Russells Teapot | 11-09-14 | 20:43

@Andreas B. | 11-09-14 | 19:48
Plusje voor je filmkennis..

Wijze uit het Oosten | 11-09-14 | 20:42

... En vergelijken gaan we al zeker niet doen, lijkt ons een zinloze exercitie aangezien we dingen hier op Westerse wijze aanpakken. Vrolijk aan dit verhaal is wel dat iedereen onder onze door Pala zo gehate Westerse normen en waarden gewoon moslim mag zijn! Geloof wat je wil, en respecteer onze manier van leven. Klaar.,,,

Goh dit hebben we gemeen met Israel. Maar ja Israel is ook heel fout toch?

basweetutwel | 11-09-14 | 20:39

Mijn hemel,
Wat een koekwaus...

Wijze uit het Oosten | 11-09-14 | 20:38

Chantagemiddel uitkering en huis begint zijn kracht te verliezen.
Gratis geld is maar een zoethoudertje, als je kansloos in je wijkje zit weg te rotten. Omdat je geen trek hebt in laag geschoold werk.
Net genoeg om van te leven, daarom trekt IS zo, daar creeer je je eigen paradijsje, compleet met hoerenkasten en natuurlijk bakken met geld, gejat, dat wel, maar dat mag van allah.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 20:37

Annabel! Het wordt niets zonder jou....

LeakyLeak | 11-09-14 | 20:33

Schrijven is schrappen.

De Geus | 11-09-14 | 20:32

@DeVrijDenker | 11-09-14 | 20:20
Ja bekt nog beter dan k*t-marokkaan.

reageerbuis | 11-09-14 | 20:32

Of zijn er ook stoepB hoeren enz?

newray | 11-09-14 | 20:30

DeVrijDenker | 11-09-14 | 20:20
kk koran? we gaan toch niet spotten met stotteraars he?

swift1.6 | 11-09-14 | 20:28

@wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:36
Toen Mijnheer Wilders, de fractievoorzitter van de PVV de koran wilde verbieden stond heel links op zijn achterste benen.

reageerbuis | 11-09-14 | 20:27

Annabel! Je bent er nog!

Clown Bassie | 11-09-14 | 20:27

Dank, mevrouw Nanninga.
Is er een lifeuitzending van het afscheidsspeeches/feestje bij uw vertrek?
Redactie, jullie maken er toch iets mooi van, niet?

Zyprexa20mg | 11-09-14 | 20:27

Ik ben helemaal klaar met het gezeik van de moslim, de islam en alles wat er mee te maken heeft....

Als je het hier niet bevalt kerel, rot dan lekker op en neem al je neven en nichten mee.... niet vergeten om bij de uitgang je paspoort in te leveren.

Tot nooit!!

Fatwabuster | 11-09-14 | 20:26

Annabel het wordt niets zonder jou !

pleemobiel | 11-09-14 | 20:26

kopje zwarte thee | 11-09-14 | 19:41
Wauw, sterk argument. Lid van de debatclub geweest op de kleuterschool?

Smarties | 11-09-14 | 20:25

Ik las het woord "discriminisme" en haalde opgelucht adem. Nanninga is nog onder ons.

Russells Teapot | 11-09-14 | 20:25

stoepa-hoeren ??
waar koop ik die.?

newray | 11-09-14 | 20:24

Geloof gewoon helemaal niks van een moslim.
Niks, geen enkele ruk, het zijn altijd praatjes in hun voordeel en zij hebben altijd gelijk. Logica en concretiseren begrijpen ze niet, de hersenspoeling heeft zijn werk grondig gedaan.
Anders hebben ze als uiterste nog de collectie smoezen, (sorry ramadan) kortom, het is zinloos om met ze in discussie te gaan, maar dat zal een diehard moslim ook over ons zeggen.
Eigenlijk zijn we dus uitgepraat.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 20:23

Annabel, ik mis je nu al..... !

*pinkt traantje weg*

Succes in je nieuwe functie, dat dan weer wel!!

Fatwabuster | 11-09-14 | 20:23

Zo, helemaal gelezen. Wat een stuk zeg! Nanninga ook trouwens -wink-

Even wat quotes die mij het meest irriteerden en leidden tot een verhoogde hartslag, jeuk en depressieve klachten:

«Zo is voor iemand die overtuigd is van de islam, het beschermen van andersdenkende minderheden in de samenleving een verantwoordelijkheid en verplichting, terwijl iemand met een liberaal-democratische levensvisie hen eerder ziet als een probleem welke geïntegreerd of geassimileerd moet worden.»
LOLWUT? Helaas wordt dat niet toegepast door overtuigde moslims of is er een parallel universum waar alleen islamisten toegang tot hebben?

«(...) staat de islam voor veiligheid, bescherming, wederzijds respect, harmonie in de samenleving en sluit hij niemand uit.»
Vandaar dat er in de gezellige en veilige Schilderswijk regelmatig straatfeesten worden georganiseerd waar Joden van harte welkom zijn?

«Als moslims vinden wij vrede en veiligheid belangrijk, net zoals iedereen. Het is onterecht en oneerlijk dat we benadeeld worden als gemeenschap en weggezet worden als potentiële gevaarlijke radicalen op het moment dat wij in sommige zaken andere ideeën hebben dan de overheid.»
Je mag heus wel andere ideeën hebben dan de overheid, behalve als deze de rechtsstaat in gevaar brengen, oetlulletje.

Check, check Jack. Niet OKAY? Dank je Jack!

Dhr. de Wit | 11-09-14 | 20:23

Wat wakkere nederlander zegt; onbegrijpelijk dat Main Kampf verboden is en die kk-koran niet.

Hehe, eindelijk eens iets wat lekker bekt bij het onder moslimjongeren zo populaire kk.

DeVrijDenker | 11-09-14 | 20:20

nou mot ik die hele lap nog leze

newray | 11-09-14 | 20:16

Als Hitler nog geleefd had, had de correspondent zelfs hem een podium gegeven om zijn haat en ideologie te kunnen spuien.

Wim Venijn | 11-09-14 | 20:16

Frankrijk wil het woord ISIS verbieden,

wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:36
dat meen je niet. Zeker net als al die pogingen in de states om "nigger" te verbieden. Binnenkort is in frankrijk dus het isis-probleem opgelost en spreekt men over "het I woord"

swift1.6 | 11-09-14 | 20:15

De enige reden dat IS gangsterjes preventief worden vervolgd (te preventief volgens de rechter) is om een precedent werking te voorkomen. Werkt ook ontmoedigend, kunnen ze zeggen dat het er maar een paar zijn. (paar duizend nu volgens mij)
Stel je voor dat de halve Schilderswijk leegloopt, kunnen al die mooie praatjes over een veilige multiculturele samenleving zo de prullenbak in.
Dat wordt het GEEN couscous eten bij de buurtjes.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 20:15

Wil je lekker moslim spelen, landen zat waar je dat kan doen. Lekker in moslimmie homo's enzo gaan haten. Doei....

Franco 1975 | 11-09-14 | 20:15

Annabell. kwist dat je zou blijven,. XXX

newray | 11-09-14 | 20:14

"De overheid meet met twee maten door repressieve maatregelen door te voeren jegens moslims wanneer zij naar het buitenland gaan om een gewapende strijd te voeren en tegelijkertijd zwijgen en toestaan dat Nederlanders vechten voor Koerdistan in Irak of het Israëlische leger. Dit laat zien dat de overheid niet consistent is en haar maatregelen toepast wanneer het haar uitkomt."
.
Toch moet ik hem hier gelijk geven. Vrijwillig vechten voor een buitenlands "leger" (daadwerkelijk leger of rebellengroep) dient m.i. meteen te leiden tot afname Nederlanderschap.

swift1.6 | 11-09-14 | 20:12

Ik hoop dat Isis niet verliest. Ik hoop dat AQ niet verliest. Ik hoop dat geen van de extremistische moslim groeperingen verliest. Ik hoop dat telkens als één groepering lijkt te winnen er een paar bommen op gegooid worden. Zodat ze precies sterk genoeg blijven om elkaar te bestrijden. Tot het einde der tijden.

RoBD=Skullfucker | 11-09-14 | 20:12

Yo Pala, geinig dingetje om eens te doen: vervang islam door christendom en vice versa. Print het verhaal daarna vertaald uit in het arabisch. Neem de tram-trein-vliegtuig-bus-ezel naar het Kalifaat. Overhandig je epistel bij het eerste de beste checkpoint en evalueer met ons samen de reactie van je kameraden. Tot nooit.

de Voorzittert | 11-09-14 | 20:11

-weggejorist-

Piet Karbiet | 11-09-14 | 20:05

Ongelooflijk die durf, de lef de brutaliteit die ze blijven hebben. Elke keer weer klagen over het oplossen van het probleem dat zij zijn.
If you're not part of the solution, you are part of the problem.
Dit geldt met name voor de linksche gutmensch die dit vuilnis een hand boven het hoofd houden, en het goed blijft praten en weg blijft kijken van alle ellende die ze veroorzaken.
Weg met de islam. Het is terreur. Het is genocide. Het is moord. Het is barbaars en het zorgt voor ontwrichting van de samenleving. Weg met de islam.

Wim Venijn | 11-09-14 | 20:03

Het be-argumenteren van die modderstroom aan woorden van Okay Pala is een volkomen nutteloze exercitie. De tijd en energie kan beter gebruikt worden om die latente homo's het land uit te flikkeren. Verander de wetgeving, geen dual citizenship meer toestaan, keuze geven of Nederlander,-mag je blijven- of buitenlander en donderstraal dan maar op. Geen uitkering of enig recht.
Goed artikel, jammer dat je weggaat. Als ik Pauw was, dan had ik hem tijdens de uitzending, democratisch, eruit laten zetten. Dan maak je tenminste een statement.

Baronwater | 11-09-14 | 20:02

Okay Pala, onthoudt die naam. Ik zag hem bij Pauw en weet nu hoe Volkert zich gevoeld moet hebben als hij Fortuin hoorde spreken.

Rest In Privacy | 11-09-14 | 20:01

Als je maar een goeie smoes hebt, mag je veel meer. Bijna alles.
Totdat het uit de klauwen loopt. Uitroeien gaat dan weer net te ver.
Maar goed, onze overheid wilt dikke vriendjes blijven met de hele samenleving, het beleid blijft hetzelfde> hier ben je als moslim nog van harte welkom, ergens anders proberen ze je dood te maken.
Nice.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 20:00

"Graag wilde ik van de gelegenheid gebruikmaken dit uit te leggen." Maar het hoeft niet, dus ga gewoon weg en doe je ding daar in zandbakistan

gare stapeldekker | 11-09-14 | 19:58

Praatjesmaker die Okie Pala. Als ie een vent is, dan reist ie af naar Syrië en gaat ie zijn broeders helpen in de strijd tegen die nare moslimmoordenaar, Assad. Okie Pala is gewoon een lafaard.

VanBukkem | 11-09-14 | 19:57

@ Rodekool / 19:43
Het zijn geen 'slachtoffers' maar zeurkousen

Tobi | 11-09-14 | 19:57

Iedereen die ook maar iets vergoeilijkt van IS is zelf ook een terorrist.
Er valt niks goed te praten, niks.
Zelfde zou ik zeggen over nazi s die Hitler adoreren, is dus geen diminicratie.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 19:56

Ach minder minder is echt veel te soft voor deze barbaren.
Weg weg weg weg weg weg ALLEMAAL!

wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:52

'Het samenleven met andersdenkenden ziet de moslim als onontkoombaar feit'

Dat is precies waar de schoen wring!
Kudtvolk is het! Asociaal KUDTVOLK!

Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder Minder²³²³³²³³²²²³

wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:51

Pauw pikt geen smoesjes meer en daar kan die moslimmonkey niet tegen. De smoes ook dat Marokkanen geen werk hebben doordat ze geen stageplek kunnen vinden, viel ook al niet in goeie aarde bij Pauw
Zijn probleem.
Bovendien is het gewoon zo> iedereen die zich niet expliciet uitspreekt tegen IS is een voorstander.
Want de landverraders zitten overal.

Terpen-tijn | 11-09-14 | 19:50

Steek die hand toch eens in eigen boezem. Begrijp hoe het komt dat vele Nederlanders (en andere Westerlingen) een bijzonder negatief beeld hebben van de islam en er zelfs ronduit bang voor zijn. Dat gebeurt namelijk niet zomaar, zonder reden. Wilders hééft niet zomaar een grote aanhang, zelfs ondanks zijn soms horkerige gedrag.
Dat steeds meer mensen moslims wegzetten als potentieel gevaarlijk heeft een oorzaak, en naar die oorzaak kan de moslimgemeenschap maar beter eens heel kritisch gaan kijken.

Lewis | 11-09-14 | 19:49

Deze longread is inderdaad nogal long.
Maar omdat ie van Nanninga is lees ik hem graag.
Beetje als de familie in de Japanse film Tampopo, waar de moeder sterft als klaarhet eten is. De vader gebiedt de kinderen aan tafel, waar ze de maaltijd beginnen. De moeder ligt op de grond, het eten is nog warm. "Eten" zegt de vader, bedenk dat dit de laatste keer is dat je eten kunt eten wat door je moeder gemaakt is.

Andreas B. | 11-09-14 | 19:48

Laat ze toch allemaal naar het kalifaat gaan.
Hek eromheen en nuke ze naar hun 72 geiten toe.
Theyre i fixed it

LOLWTFBBQ? | 11-09-14 | 19:46

"... Nee, ik hoopte dat de gesprekspartners zich zouden houden aan de fatsoensnormen van het debat..."

Over irreëel en wereldvreemd gesproken: verwachten dat subjectieve volkscommissarissen van het Heilige Socialisme zich aan 'de fatsoensnormen' van het debat houden...

ZKH EénOog | 11-09-14 | 19:45

Ik heb een woord voor deze man:
'Zelfstigmatisatie'.

Einde van de Domheid | 11-09-14 | 19:43

Nanninga bezit nog steeds de skills om slachtoffers genadeloos te vermoorden dmv letters

Rodekool | 11-09-14 | 19:43

Contradictio in terminis: moslimslachtoffer.
En wat een fijn stuk weer, ga het nu echt lezen i.p.v. scannen.

Dhr. de Wit | 11-09-14 | 19:42

Okay Pala is ook uitgenodigd om te spreken op de demo op 20-9 te Den Haag van de Muslim Defense League. Dat is dan weer een eenmansprojectje van de radicale bekeerling Ismaël van Tongeren uit Almere.

Wanneer stoppen we dit soort lui eens??

Diareeremmer | 11-09-14 | 19:42

-weggejorist-

kopje zwarte thee | 11-09-14 | 19:41

*snif*
N... Nanninga?

*blij opkijken doet*

Rodekool | 11-09-14 | 19:38

"... Vinden we mooi, op 11 september een pamflet brengen over hoezeer de moslims slachtoffer zijn in de Westerse wereld..."

Empathie... Ik heb er al weinig van, maar in verhouding tot dit soort relimbeciele crepulen verzuip ik er in.

ZKH EénOog | 11-09-14 | 19:37

Frankrijk wil het woord ISIS verbieden, Duitsland wil heel ISIS verbieden.
Maar het beste kan je gewoon de koran verbieden.
Die hele mieterse kudt islam is het probleem.
Het probleem bij de kern aanpakken heet dat.

Ban de Koran, Ban Islam!

wakkere_nederlander | 11-09-14 | 19:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland