Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Atheïsme is bloeddorstiger

hj.pngAtheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar. U heeft het natuurlijk direct al begrepen: op veler verzoek zal het vandaag eens niet over de islam gaan. De Chinese leider Mao is opgevoed als Boeddhist, maar was als volwassene anti-religieus. Hij heeft ruim 70 miljoen mensen om het leven gebracht. De schattingen worden nog steeds naar boven bijgesteld. Stalin, kerkelijk opgevoed, voormalig priesterstudent, held van de Sovjet-Unie, weldoener van de arbeidersklasse, kan bogen op ongeveer 20 miljoen slachtoffers. Het merendeel van deze 90 miljoen is gaan hemelen in vredestijd. Adolf Hitler, bekend van de Godwin, heeft minstens 10 miljoen doden op zijn rekening staan, waarvan 6 miljoen Joden. Er zijn amateur-historici die menen dat Hitler katholiek was. Dat was hij van geboorte, maar uit van alles blijkt dat hij desalniettemin fel anti-christelijke en anti-katholieke opvattingen koesterde, zie bijvoorbeeld Hitler’s Table Talk. Behalve Hitler is er nog een reeks minder grote jongens, allen atheïst en socialist, die zich door hun moordlust hebben onderscheiden, zoals Pol Pot in Cambodja, Kim Junior en Kim Senior in Noord-Korea, de gebroeders Castro op het zonnige Cuba, de heer en mevrouw Ceausescu in Roemenië en Enver Hoxha in Albanië. Als katholieken zich over de kruistochten en de inquisitie schuldig zouden moeten voelen, beide al eeuwen in onbruik, wat moeten atheïsten en socialisten dan met al deze miljoenen van hooguit een paar generaties terug? De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd. Hoeveel oorlogsgeweld en burgerdoden u ook aan het christendom wilt toeschrijven, Mao, Joseph en Adolf overtreffen het ruimschoots, hoe u de cijfers ook corrigeert voor de toename van de bevolkingsomvang in de afgelopen duizend jaar. Desondanks hebben Joseph en Mao nog steeds praatgrage volgelingen in de top van een aantal Nederlandse politieke partijen, en worden geweldloze democratische politici op hoge toon ervan beschuldigd de ‘nieuwe Adolf’ te zijn. Het aantal mensen dat in de loop der eeuwen door atheïsten, in de naam van de wetenschap, de vooruitgang of de rede, om het leven is gebracht overtreft het aantal slachtoffers van godsdienstige bewegingen met zodanig overtuigende getallen, dat er iets aan de hand moet zijn. Mogelijk dempt godsdienstigheid de dierlijke lust tot macht en moord? Al deze dingen zouden allang bij iedereen bekend moeten zijn, maar het staatsonderwijs en de staatsmedia hebben andere prioriteiten, zoals de milieuschade die de stofzuiger aanricht. Het steeds verder bekend raken van de aspiraties en de praktijken van de ideologie waarover we het vandaag niet zouden hebben, valt dan ook in een kennisvacuüm ten aanzien van geschiedenis en godsdienst. Vijanden van het westen zijn altijd ook vijanden van het christendom, en deze (zelf)haters maken nu in één adem handig gebruik van het nieuws uit het Nabije Oosten over kruisigingen, amputaties en stenigingen om, jawel, het christendom aan te vallen ‘want alle religies brengen altijd alleen maar oorlog’. De beweging die vandaag niet genoemd zal worden, schrijft gruwelen voor. Die worden dan ook bij tijd en wijle enthousiast gepleegd door grote of kleine aantallen aanhangers van die beweging. Het laatste nieuws daarover, uit Syrië en Irak, wordt niet gebruikt om die onnoembare beweging aan te klagen voor wat-ie is, en volgens beroepsmoslims ook moet zijn, maar om andere godsdienstige bewegingen, die zulke gruwelen verbieden, op hun plaats te zetten. De relevante feiten over veel van dit soort zaken, en over de atheïstische moordzucht, zijn bv. hier na te lezen. De gegevens liggen overigens over het hele internet verspreid en zijn zo zonneklaar dat twijfel wel heel erg pedant is. Maar als u het over die ongenoemde beweging niet geloofde, gelooft u het over die atheïsten ook niet. De Nederlandse slavist Karel van het Reve noemde het Marxisme een ‘jachtakte’. De beroemde islamograaf Bernard Lewis sprak van de koran als license to kill. De juichaapjes en deskundo’s van de staatsmedia die de Arabische Lente hebben bejubeld, hadden het daarentegen over ‘nieuwe perspectieven’, en ja, inderdaad, dat waren het, zoals elke kenner ze had kunnen vertellen. En toch. Wie in Westerbork lid werd van de NSB, werd desalniettemin naar Auschwitz gestuurd. Wie daarentegen in de ‘Islamitische Staat’ op tijd moslim wordt, maakt kans hier op aarde behouden te blijven. De atheïstische moordzucht is dus, meetbaar en aantoonbaar, groter. De kans dat atheïstische politici de macht van de staat willen gebruiken om u te vermoorden, is vele malen groter dan dat godsdienstige politici hetzelfde willen. Maar kom op, we moeten niet alle atheïsten over één kam willen scheren.

Reaguursels

Inloggen

OgenOpen | 01-09-14 | 11:32 Ik weet niet of Hans Jansen die 270 miljoen onderschrijft of onderschrijven wil, maar je vindt hem wel in diverse islam-kritische werken. Zie bijvoorbeeld: ‘De Islam. Kritische Essays over een politieke religie’, ‘Eindstrijd. De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam’ en: ‘Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Het ware verhaal van de kruisvaarders’. Zie daarbij ook bijvoorbeeld: Peter Sloterdijk. ‘Woede en tijd. Een politiek-psychologisch essay’. Sloterdijk is er niet vrolijk onder: “… de eerste twintig, dertig jaar zouden zich weleens kunnen ontwikkelen tot de noodlottigste periode uit de geschiedenis van de mensheid, gesteld dat de worst case scenario’s werkelijkheid zouden worden … “ (p. 295.)

Benedict Broere | 02-09-14 | 22:32

Dandruff | 01-09-14 | 21:04
@ Gegeven de contekst wordt met ‘nihilisme’ bedoeld de drang tot vernietigen van datgene dat eerder al alle waarde ontnomen is.
@ McGilchrist heeft het over nazisme en over de mentaliteit achter nazisme: het tot object reduceren en vervolgens dat object elimineren. Zie ook Philip Zimbardo.
@ Verder kunnen mensen zeer wel vechten voor de goede zaak zonder te vervallen in genocide. Zie D-Day.
Het probleem is dat ideologie (socialisme, nazisme, islamisme) als een instrument wordt (Kennis is macht, Francis Bacon) waarmee men een bepaalde wenselijke staat wil bereiken (Heilstaat, Derde Rijk, Wereldomvattend Kalifaat) via het uitroeien en vernietigen (het doel heiligt alle middelen) van datgene dat in de weg staat, en dat daarvoor gereduceerd is tot te bestrijden object (de kapitalist, de jood, de kafir). Verwant daarmee is evenwel, en hierop wijst McGilchrist, de reductie van mensen tot ‘arbeider’ en ‘slaaf’ in fabrieken en plantages. Mensen worden gereduceerd tot ‘grondstof’ voor het maken van ‘winsten’. McGilchrist ziet dit allemaal als kenmerkend voor speciaal moderniteit. Je zou ook kunnen spreken van een onvermogen tot empathie, ook wel aangeduid met het woord ‘psychopaat’.

Benedict Broere | 02-09-14 | 22:02

@Benedict Broere (01:04),

De verschillen tussen nationaalsocialisme en socialisme zijn nihil.
Zo nihil dat jij en guttegut ze niet kunnen noemen.

Wat het kapitalisme betreft; het is echt niet zo dat arbeiders het door de industriële revolutie "ineens" slechter kregen. De onderklasse had het de eeuwen daarvoor onder de adel nog veel slechter, maar dat viel nooit zo op. Door de industriële revolutie steeg ook de bevolking. Dat leidde tot veel sociale problemen, maar ondertussen bleven mensen dus wèl naar de steden trekken. Omdat daar meer geld te verdienen was; een verschijnsel dat we de afgelopen decennia ook zagen in veel 3e wereldlanden.
De overbevolking in dezelfde steden waar ook de rijken woonden maakte het probleem vooral zichtbaar.

(01:16),

Boeken met meningen zeggen mij minder dan controleerbare feiten.
Je weerlegt niks van wat ik zei over de sociale programma's van zowel de fascisten als de nazi's. Je weerlegt ook niks van wat ik zei over de oprichter van het fascisme, de anarchist en later socialist Mussolini.

Von der Dunk en Bouman gebruiken "nihilisme" als scheldwoord en als verklaring voor de holocaust zonder te weten wat nihilisme inhoudt.
nl.wikipedia.org/wiki/Nihilisme_(filos...)
Nihilisme heeft weinig met nazisme te maken, sterker nog; juist de nazi's bedachten allerlei "hogere waarden" zoals blut und boden die elke nihilist zou verwerpen want "subjectief".
Geen nihilist wil sterven voor iets zinloos als een "vaderland".
Ik heb trouwens geen idee of woorden als "vernietiging" en "liquidatie" in het interbellum vaker gebruikt werden dan nu, of dan in het jaar 1516 0f 363.

(01:18),

Willekeur en tirannie horen bij elke dictatuur en zijn dus niet kenmerkend voor het socialisme. En anders dan mcGilchrist denkt heeft het ook niks met moderniteit te maken; de Romeinse, Chinese en Azteekse keizers werden net zo aanbeden als de socialistische dictators. En nogmaals, ook (nationaal-) socialisten hebben wel degelijk "engagement", net als de jihadisten en de kruisvaarders.

Dat is nou juist het probleem.
Een crimineel heeft vaak nog wel grenzen of kan tot inkeer komen.
Mensen die voor "de goede zaak" vechten kennen geen grenzen; alles is toegestaan om "het kwaad" (inclusief zijn vrouw en kinderen) uit te roeien. Hitler en Stalin verschilden daarin nauwelijks van Tomas de Torquemada of Osama Bin Laden.

Dandruff | 01-09-14 | 21:04

Leuk verhaal.
Sadam, Assad en Kadaffy hebben er ook best wat aan toegevoegd mag ik wel zeggen.
Wat dacht je van het uitmoorden van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.
Ik denk dat de conclusie hier is dat het niet ligt aan de religie maar degene die het toepast.
Dat die gigantische moordpartijen nog niet hebben plaatsgevonden onder christelijk of islamitisch regime is volgens mij alleen het gebrek aan mogelijkheden.

rootus | 01-09-14 | 19:44

Ik mis in Uw betoog de slachtoffers tgv de Islam. Of heeft U dit bewust achterwege gelaten? Ik lees steeds met genoegen uw zeer leerzame artikelen, maar ik schrok bij het zien van de titel van dit artikel. Atheïsme is bloeddorstiger. Meteen flitste bij mij die 270 miljoen door mijn hoofd.
'Religie van vrede' maakte al 270 miljoen dodelijke slachtoffers (boek 'Vrucht van de boom': Eeuwenlange jihad één grote moord- en plundertocht. Zie de link
van de "de religie van de vrede"

xandernieuws.punt.nl/content/2010/11/-...

OgenOpen | 01-09-14 | 11:32

Ook interessant: De filosoof en psychiater Iain McGilchrist: “Nazism is ‘the very epitome of the modern’, writes the historian of modernism, Modris Eksteins…” “An admiration for what is powerful rather than beautiful, a sense of alienated objectivity rather than engagement or empathy, and an almost dogmatic trampling on all taboos, lies at the heart of the modernist enterprise.” Iain McGilchrist, The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World, Yale University Press, New Haven and London, 2009, p. 411.

Benedict Broere | 01-09-14 | 01:18

Trouwens, von der Dunk… Hier is nog een andere stem, over die tijd van opkomst van het fascisme: “Een economisch verzwakte westerse wereld met een slecht functionerende democratie, een over eigen heroïsme struikelend fascistisch middenblok en een communistische maatschappij die uiterlijk iets imponerends had, maar al gauw naar willekeur en tirannie zou afglijden.” “’De hel, dat is niet meer tot liefde in staat zijn,’ schreef Bernanos. Wanneer deze uitspraak waar is, of zelfs reeds een kern van juistheid bevatte, zou men de jaren dertig een helse tijd mogen noemen. Er werd veel en intens gehaat. Woorden als ‘vernietiging’ en ‘liquidatie’ waren niet van de lucht.” “’Blut und Boden’ moesten een algemene zedenwet vervangen. De nihilistische revolutie, lang voorbereid, werd door een handvol fanatici ontketend.” Prof. Dr. P.J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1964, p. 111, 124 en 120.

Benedict Broere | 01-09-14 | 01:16

Dandruff | 31-08-14 | 22:52 Er is een verschil tussen nationaal-socialisme, socialisme en sociaal-democratie. Het is allemaal duidelijk omschreven in vele naslagwerken. Evenals de historische gebeurtenissen waarin zij zich manifesteren. En wat betreft 'kapitalisme', bekijk eens de geschiedenis van het kapitalisme en wat eigenlijk de reden was van de sociale kwestie.
nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_kwestie

Benedict Broere | 01-09-14 | 01:04

M-Bozz | 31-08-14 | 23:22
Zo is het.

TB2318 | 01-09-14 | 00:36

Laten we het gewoon hierop houden: alle extremistische versies van idealisme en religie leiden tot superioriteitsdenken, intolerantie en uiteindelijk (excessief) geweld. Gematigde versies van ideologieën leiden daar niet toe.

Uitspraken als: religies veroorzaken enkel oorlog en ellende worden alleen uit frustratie geboren (hallo Quid) en raken kant noch wal. Ook dit betoog over atheïsme al is het wel een belangrijke notie dat zeker ook atheïstische of zuiver rationele ideologieën tot geweld en ellende kunnen leiden.

M-Bozz | 31-08-14 | 23:22

@Benedict Broere (17:36),

Je moet natuurlijk wel goed lezen wat er staat.
- In een eerdere reactie (13:14) zei ik juist dat de sociaaldemocratie door haar democratische principes sterk afwijkt van alle andere vormen van socialisme.
- Maar op één punt, namelijk dat poldermodel, is er een overeenkomst tussen revolutionairen enerzijds en nationaalsocialisten en sociaaldemocraten anderzijds. Ik zie jou dat ene punt ook niet weerleggen.
- Dan gaat dus slechts om 1 punt; dat is iets anders dan een 1 op 1 vergelijking zoals sommige schreeuwerts die hier wel durven maken tussen bijvoorbeeld genocidepleger Hitler en luchtmaarschalk Arthur Harris.
- Anders gezegd, dat Hitler net als Marianne Thieme vegetariër was betekent niet dat de NSDAP en de PvdD eigenlijk precies dezelfde ideologie uitdragen; het betekent alleen dat er op dat ene punt een overeenkomst is.

De verzorgingsstaat is geen verdienste van de sociaaldemocratie; het is een logisch gevolg van een toenemende welvaart door het kapitalisme waardoor "arbeiders" mondiger worden. Een verzorgingsstaat is trouwens alleen maar mogelijk in een kapitalistisch systeem waar genoeg geld verdiend wordt om die verzorgingsstaat te betalen. In socialistische landen stelt de verzorgingsstaat niks voor, en komen mensen niet zelden om van de honger.
Los daarvan, ook Hitler streefde naar een beter lot voor de arbeiders; met een verzorgingsstaat, minimumlonen en een voor de werknemer gunstig uitpakkend ontslagrecht.

De mening van von der Dunk is niet zaligmakend, en zelfs vrij dom.
Hij gebruikt grote woorden om niks te zeggen. Al die woorden die hij (meestal ook nog ten onrechte) aan het nazisme verbindt zijn op zichzelf helemaal geen garantie op een holocaust.
Nationalisme bijvoorbeeld is in de meeste landen vrij normaal, maar leidt vrijwel nooit tot raciaal geweld; laat staan tot een genocide holocaust.
De holocaust werd ook mede mogelijk gemaakt door voldoende ontwikkelde technologie; maar moeten we dan de moderne technologie maar afschaffen?

Holle kretologie.

Dandruff | 31-08-14 | 22:52

@gutgutgut (16:03),

Ik noem mezelf geen autoriteit, ik heb zoals gezegd in het verleden al meermaals naar allerlei bronnen hierover gelinkt, oa wikipedia.
Jouw argument dat jij die linkjes nooit volgt en ik ze "dus" nog maar een paar honderd keer moet plaatsen vind ik niet zo sterk.

Ik vind jouw argumentatie sowieso niet zo sterk.
Het enige wat je doet is af en toe "nietes" roepen.
Maar je probeert nooit te weerleggen wat ik zeg, je probeert ook nooit jouw "nietes" hard te maken.
Je roept maar wat.

Dandruff | 31-08-14 | 22:05

@Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:27
Jared Diamond verdiende een Pullitzer met dat boek. Ik denk niet dat jouw onderbuik het zo ver zal schoppen.

"Het argument van autoriteit", waar heb je het over? Hoe had die autoriteit in de eerste plaats kunnen ontstaan?

van heinde en verre | 31-08-14 | 20:21

-weggejorist-

gutgutgut | 31-08-14 | 19:43

-weggejorist-

gutgutgut | 31-08-14 | 19:43

@ Dandruff
Van Broere kun je nog wat leren. Doe er je voordeel mee.

gutgutgut | 31-08-14 | 19:43

-weggejorist en opgerot-

Oele Wapper | 31-08-14 | 18:31

Dandruff | 31-08-14 | 13:53 Het per se nazisme en sociaal-democratie als verwant willen zien is eigenaardig. De sociaal-democratie wordt algemeen gezien als een van de drijvende krachten achter het verschijnen van de verzorgingsstaat. En al die samenlevingen met een goed ontwikkelde verzorgingsstaat scoren heel hoog in bijvoorbeeld de Social Progress Index. Maar nazisme… Hoe ziet men dàt eigenlijk? “Hitler had zich al in Mein Kampf een vulgair-darwinist van het meest extreme, onscrupuleuze soort betoond.” (H.W. von der Dunk, De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw, Areopagus / Meulenhoff, Amsterdam, 2000, Dl. II, p. 54.) Elders schrijft von der Dunk over de synergie van sociale ontwrichting, psychopatenmentaliteit, vulgair-darwinisme, biologisme, racisme, rancune, nationalisme, antisemitisme, nihilisme en voldoende ontwikkelde technologie die leidt tot de Holocaust. (H.W. von der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, Prometheus, Amsterdam, 1990.)

Benedict Broere | 31-08-14 | 17:36

Atheisme is bloeddorstiger.... Laat me niet lachen. Dit is een betoog wat totaal niet samenhangend is. Waar te beginnen? Bloeddorstiger dan wat? Christendom, de RK Kerk, Islam? Er zijn atheisten en theisten die allemaal verschikkelijke dingen hebben gedaan. Echter mensen hebben verschikkelijke dingen gedaan omdat ze een bepaalde religie aanhangen, en nooit omdat ze een gebrek aan religie hebben. Hoe kan het gebrek aan geloof in een almachtige wolkvader in massamoord resulteren? Het is onmogelijk. Als je echter van mening bent dat een almachtige wolkvader jou belangrijker vindt dan een ander persoon dan kan dat een (al dan niet op onwaarheden gegronde) reden zijn om iemand anders van kant te maken.

Claims dat atheisme bloeddorstig is, valt in dezelfde lijn van denken dat atheisten geen moraliteit hebben. De redenering gaat vaak langs de volgende lijnen. Als er geen god is die bepaald wat goed of slecht is, dan is elke moraliteit relatief. Verder zouden er geen consequenties zijn voor een slechte daad. Als iemand een almachtige luchtvader nodig heeft omdat ze anders aan het moorden en plunderen zouden gaan, die mensen zijn een gevaar voor zichzelf en de gemeenschap. Ik verzoek die mensen dan ook om in het belang van iedereen vooral niet het geloof in hun almachtige luchtvader op te geven. Mensen hebben het in hun om slechte daden te plegen, en goede daden. Beiden kunnen zowel voor goede als slechte redenen worden gedaan. Religie kan hierbij alleen als excuus worden gebruikt (zowel voor goede als slechte dingen) en gaat totaal voorbij aan de capaciteit van mensen om zelfstandig na te denken en voor zichzelf beslissingen te maken gebaseerd op hun eigen interne moraliteit.

De claim dat een christelijke moraliteit beter zou zijn is abominabel. Verkrachting, plunderingen en moord zijn regelmatig goedgepraat in zowel het oude en en nieuwe testament als een gebod van de almachtige luchtvader. De 10 geboden is slechts een samenraapsel van een aantal religieuze geboden (geen afgoden en nog een paar) en een aantal aspecten van moraliteit die mensen allang hadden. Als je nooit had geweten dat 'gij zult niet doden' niet in de bijbel stond, zou het dan ineens wel doen? Er staat ook regelmatig in de bijbel oproepen om andere volkeren en stammen uit te roeien, moord mag niet maar volkerenmoord mag wel???

Wpiter | 31-08-14 | 16:26

Dandruff | 31-08-14 | 13:53
"nationaal-socialisten/sociaal-democraten anderzijds; het poldermodel."
Het poldermodel is nu ook al nationaal-socialistisch.
"Ik had dit overigens al meermaals uitgelegd"
Jij praat alsof je een autoriteit bent op dit gebied. Dat ben je niet. Je bent een anonieme blogger.
Je zult daarom met bronnen moeten komen die WEL onbetwiste autoriteiten zijn en je beweringen ondersteunen. Dat doe je niet.

gutgutgut | 31-08-14 | 16:03

Volgende keer over de doden die het kapitalisme en haar kwaadaardige nageboorte het neo liberalisme op haar geweten heeft, of is dat nog te vroeg?

ikmaar | 31-08-14 | 15:13

Nadere toelichting. Als iets zich meldt, een ideologie/religie/filosofie/wereldbeschouwing, in de vorm van: de ideale en superieure toestand A is te bereiken via gedrag B dat impliceert B1, het uitroeien en vernietigen van alles en iedereen dat in de weg staat of geen deel wil zijn van A en B, dan is de kans groot dat dat uitroeien en vernietigen ook daadwerkelijk zal plaatsvinden, vooral als A in het geheel niet of nauwelijks of in ontoereikende mate gehinderd wordt B en B1 te praktiseren.

Benedict Broere | 31-08-14 | 15:09

@Wajehie | 30-08-14 | 13:33
We wachten inderdaad nog steeds tot de opperpaus van het atheïsme onze doctrines verandert.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:56

De andere rede waarom je relgie op een hoop bij elkaar kan gooien is, dat religie redenering verneukt.

typtyphus | 31-08-14 | 14:56

@fail | 30-08-14 | 12:51
- 'Ja maar je kunt niet alle atheïsten op een hoop vegen' .. dat kan met alle religies natuurlijk wel
Dat kan met religies inderdaad wel. Het enige wat atheïsten gemeen hebben is dat ze niet in een god geloven. Alle atheïsten op één hoop gooien is hetzelfde als alle mensen die niet van kaas houden op één hoop gooien. Volkomen onzinnig. Religieuzen hebben daarentegen iets met elkaar gemeen, namelijk iets waar ze WEL in geloven.

- Het kwam niet voort uit het atheïsme, maar uit een andere ideologie ... ja dat is met het meeste religieuze geweld dus ook zo; mensen worden voor het karretje van de machthebbers gespannen. Dat kan met religie, dat kan met nationalisme of met een andere ideologie.
Wat een flut-god heb jij dat hij zijn religie zo zou laten misbruiken.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:52

@The Kwisatz | 30-08-14 | 13:28
Ook slimme mensen kunnen het fout hebben. En als je een foutief standpunt wilt verdedigen, kost het inderdaad veel moeite om goede argumenten te zoeken.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:29

@van heinde en verre | 30-08-14 | 12:55
Dan heeft Jared Diamond, schrijver, het fout. De drogreden die je gebruikt is het argument van autoriteit.

Nietvoordekat, reaguurder van verdienste, ziet geloof als niet essentieel voor wat dan ook.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:27

@Tieneus | 30-08-14 | 13:02
"Atheisten geloven meestal wel in de Big Bang Theorie, met nadruk op geloven."

Het grootste deel van de atheïsten zal dat inderdaad "geloven". Echter, niet met de dogmatische vasthoudendheid die jij ze toe wilt dichten. Die atheïsten geloven dat namelijk, omdat dat de beste verklaring is voor de feiten zoals we die nu kennen.

Weet je wat die atheïsten doen als er morgen bewijs opduikt dat de Big Bang niet de beste verklaring is voor het ontstaan van het heelal? Dan houden ze op er in te geloven. Aan de andere kant van de munt heb je gelovigen die botweg vasthouden aan hun religie, hoe veel dingen ze ook zien die hun geloof tegenspreken. Dat eerste (geloven in de beste verklaring van de feiten) is wijsheid, en het laatste (geloven ondanks de beste verklaring van de feiten) is dwaasheid.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:15

@toetanchamon | 30-08-14 | 13:06
Zo'n etiket maakt het makkelijker om in discussie te gaan, inderdaad. Waarom noemt een Christen zichzelf Christen? Zou dat misschien zijn omdat hij daarmee met één woord grofweg zijn geloofsovertuiging daarmee duidelijk kan maken aan anderen?

Vanwaar die vraag? Wat boeit het jou?

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:09

@frank87 | 30-08-14 | 13:10
"Dat veel atheïstische ideologieën slecht zijn"
Atheïstische ideologieën? Waar heb je het over? Wat is er ideologisch aan atheïsme?

Atheïsme betekent dat je niet in een god gelooft. Dat is het. Krijg dat alsjeblieft in die botte schedel van je. Op deze manier is geen zinvolle discussie mogelijk./

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:07

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:09
Mijn opvoeding was seculier. Verder maak ik geen onderscheid tussen verschillende takken van religies. Voor mij is het allemaal grotendeels één pot nat, en zijn de verschillen hooguit kosmetisch.

Iemand die niet gelooft in een hogere macht kan niet geloven in een objectieve misdaad? Onwaar en irrelevant. Onwaar omdat het best denkbaar is dat iemand gelooft dat iets objectief misdadig is, en dat je best in een absolute moraliteit kunt geloven zonder dat daar een hogere macht over heerst (in dezelfde trant dat je best in de zwaartekracht kunt "geloven" zonder dat je gelooft dat iemand alles naar het middelpunt van de aarde trekt), en irrelevant omdat misdaden niet OBJECTIEF slecht hoeven te zijn om ze te veroordelen. Moraliteit is subjectief, en dat is maar goed ook. Zelfs jij zult dat niet kunnen ontkennen. Ik mag hopen dat je de bijbel niet letterlijk woord voor woord gelooft? Zo ja: dan ben je een gruwelijk onmens en is deze discussie afgelopen, omdat verdere discussie dan zinloos is. Zo nee: welk mechanisme gebruik je om onderscheid te maken tussen de goede stukken in de bijbel, en de slechte stukken?

"Zonder geloof in een hogere orde/macht gaat het gewoon om wie het grootste kanon heeft"
Lees: zonder god is er geen moraliteit. Wat je daar zegt is dat mensen zonder religie geen verantwoordelijkheid hebben, en vanwege hun inherente egoïsme verkrachtend en plunderend rond zouden rennen. Mag je geloven, maar het feit dat de gevangenispopulatie significant minder atheïstisch is dan de gemiddelde populatie spreekt je tegen. Kortom: dan praat je poep.

Wat rechtvaardigheid is, en wat goed is, als je geen hogere macht erkent? Goed dat je dat vraagt. Eigenlijk heel simpel. Kort door de bocht: een daad is rechtvaardig en goed als hij de welvaart van mensen netto verbetert, en een daad is onrechtvaardig en slecht als hij de welvaart van mensen netto verslechtert. Als je een zwerver een broodje geeft is dat goed. Als je een zwerver schopt is dat slecht.

Dus jij denkt dat jouw God het nodig heeft om genocide te plegen om indruk te maken op mensen? Wat voor sadistische, incompetente kerel is dat dan? Als je zo hard geilt op aandacht dat je zo ver zou gaan om de complete bevolking van de wereld te vermoorden om indruk te maken op de complete bevolking van de wereld (en ja, dat klinkt inderdaad achterlijk, blij dat je dat ook ziet), ben je een nare vent. Op zijn allerminst in ieder geval iemand waar ik niet in zou willen geloven. Geen gezond mens zou dat moeten willen.
En je zou van een omnipotente god verwachten dat hij indruk zou kunnen maken zonder genocide te plegen.

Gij zult niet doden, staat in de Bijbel zeg je? Het is maar goed dat dat er in staat! Anders hadden we misschien nare dingen als inquisities en kruistochten gehad. Godverdomme wat goed dat er een safeguard in die religie van je zit om te voorkomen dat er uit naam van die religie genocide gepleegd wordt!

"Gegroet
een ex-Atheïst"
Ook mensen die van gezond verstand zijn kunnen fouten maken. Sneu om te horen dat je je gezonde verstand kwijt geraakt bent. Ik wens je veel sterkte in je terugkeer naar rede en wijsheid.

Nietvoordekat | 31-08-14 | 14:05

Het bovenstaande bekijkend wordt nog steeds onvoldoende begrepen wat de psycholoog Philip Zimbardo aan de wereld probeert duidelijk te maken. Waarbij wat mij betreft macht en machtsverschillen en machtsmisbruik niet per se te koppelen zijn aan een bepaalde vorm van wereldbeschouwing. Oorlogen, genociden, manipulatie, wrede exploitatie, wrede onverschilligheid, het doet zich min of meer voor in alle culturen vanaf de jager-verzamelaar tot in de huidige tijd. Waarbij het ene ‘geloof/wereldbeschouwing/filosofie’ meer aanzet tot geweld en destructie dan het andere. Zoals het verschil vooral te maken lijkt te hebben met de mate van daarin besloten drang tot objectiveren en demoniseren en denigreren van de ongewenste ander, dat praktisch altijd is aan te wijzen als voorfase tot het exploiteren of zelfs uitroeien van die ander.
www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_t...

Benedict Broere | 31-08-14 | 14:04

@Gutgutgut (13:18),

Hitler werkte dus, net als Kok of de Waal, samen met het grootkapitaal.
Want dat is inderdaad een verschil tussen "traditionele" socialistische revolutionairen enerzijds, en nationaal-socialisten/sociaal-democraten anderzijds; het poldermodel.

Het was de Italiaanse anarchist en later socialist Mussolini die als eerste besefte dat de klassenstrijd niks dan ellende op zou leveren, en dat werkgevers en werknemers ook tot samenwerken gedwongen konden worden. Hitler en zijn grote fan den Uyl namen dat principe over. Het doet verder niks af van hun idealen over minimumlonen, sociale zekerheid en hun almachtige staat die onderwijs, wetenschap en kunsten subsidiëren en controleren.

Ik had dit overigens al meermaals uitgelegd, compleet met linkjes, zowel over dit onderwerp als over aanverwante historische feiten in de geschiedenis van het socialisme.
- Waarin we voortdurend mensen van het nationaal-socialisme naar het socialisme zien overstappen, en andersom.
- Waarin nationaal-socialisten en socialisten keer op keer samenwerkten, zowel lokaal (aanslagen München, Entebbe) als internationaal (Molotov-von Ribbentrop pact, trainingskampen voor zowel neo-nazi's als links-extremisten in Yemen, libanon, Syrië, etc).

Andere godwinners napapegaaien is makkelijk, zelf dingen uitzoeken en daarover nadenken is wat moeilijker.
Even een oefening in autonoom redeneren;
- Hoe zou jij dictators als Saddam, Assad en Mugabe willen classificeren?
- Socialistisch of nationaal-socialistisch?
- En waarom vind je dat?

Dandruff | 31-08-14 | 13:53

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:46
Ja. Dus?

Nietvoordekat | 31-08-14 | 13:46

@La Bailaora | 30-08-14 | 13:07
Thanks! Het is een klein beetje een uit de hand gelopen hobby ;)

Nietvoordekat | 31-08-14 | 13:44

@gutgutgut (13:11),

Bomber Harris had geen hekel aan Duitsers.
Zijn doel was niet vernietiging van steden omdat daar mensen met een ander geloof of een andere afkomst woonden. Zijn doel was evenmin het veroveren van Duitsland voor een groot Brits rijk, en/of het onderdrukken van alle Duitsers.

Als luchtmaarschalk moest Harris Engeland verdedigen tegen een socialistische moordmachine die op dat moment al talloze steden had platgebombardeerd. Zowel in Engeland (Londen, Coventry) als de rest van Europa (Guernica, Warschau, Rotterdam).
Duitsland was destijds oppermachtig en veroverde grote delen van Europa voor hun 3e rijk. Bombarderen van Duitse steden leek de enige manier om de Duitse oorlogsmachine tot stilstand te brengen.

Het is vanachter je PC ontzettend makkelijk om moralistisch te doen over een oorlog waar je niks van afweet.
Ik verwijt jou niet je extreme gebrek aan algemene ontwikkeling, ik weet dat je dat belangrijk vindt voor je imago.

Ik verwijt jou wel dat je consequent dingen die niet zijn te vergelijken toch met elkaar blijft vergelijken.
Zelfverdediging is geen religie.
Voor Harris was de 2e wereldoorlog een oorlog die gewonnen moest worden om Engeland te verdedigen; na de oorlog heeft hij nooit meer gepropageerd/geprobeerd Duitse steden te bombarderen.

Dandruff | 31-08-14 | 13:30

Dandruff | 31-08-14 | 13:14
"de doelstellingen van Hitler waren socialistisch"
Nee dat waren ze niet. Hij werkte nauw samen met de alle grootindustriëlen.
Hij ruimde Röhm op omdat die de kapitalisten te lijf wilde gaan.
Hitler's socialisme was als de guacamole van Albert Hein, 0.75% avocado.
Dat jij dat na 90 jaar nog niet door hebt.

gutgutgut | 31-08-14 | 13:18

@Gutgutgut,

Tja, de doelstellingen van Hitler waren socialistisch en zijn methoden waren socialistisch. Maar verder was hij geen socialist zeg je, want op het gebeid van irrelevante details zijn er wel 3, volgens sommigen zelfs wel 6 minimale verschilletjes tussen socialisme en nationaal-socialisme.
Al zou ik die zo gauw niet kunnen opnoemen.
En jij ook niet, weet ik nog van onze vorige discussie hierover.

De verschillen tussen allerlei socialistische stromingen zoals marxisme, maoïsme, (nationaal-) bolsjewisme, stalinisme, trotskisme en fascisme zijn vele malen kleiner dan de verschillen tussen bijvoorbeeld katholieken, gereformeerden, Grieks-orthodoxen en Ethiopisch orthodoxe kerk.
Die laatsten zijn allemaal christenen, in mijn ogen.

Voor socialisten geldt hetzelfde, met uitzondering van de sociaal-democraten; die dus inderdaad democratisch zijn. Helaas is hun partij de PvdA mede onder leiding van voormalig Hitler aanhanger Joop den Uyl net zo antidemocratisch geworden als de CPN destijds (inmiddels Groen Links, en nauwelijks veranderd).

Dandruff | 31-08-14 | 13:14

Dandruff | 31-08-14 | 12:33
Bomber Harris was ongetwijfeld geen socialist.
Toch heeft hij miljoenen mensen gebombardeerd omdat het Duitsers waren.
Heb je daar ook nog een verklaring voor, zo een waaruit blijkt dat socialisten exclusief verantwoordelijk zijn voor alle leed?

gutgutgut | 31-08-14 | 13:11

@hellothere (11:19),

Geen zinnig mens zegt dat "atheïsme een afwezigheid van geloof is, en dus niet een oorzaak van het moorden".
Allereerst, er is geen "atheïstische leer"; atheïsten kunnen dus politiek zowel links als rechts zijn; veganistisch of juist bourgondisch eten; voor of tegen abortus stemmen; etc. Er is geen centrale atheïstische leer dus ook geen reden om mensen die die leer afwijzen af te slachten.

Maar dat betekent niet dat atheïsten geen mensen zijn, met dezelfde goede en slechte eigenschappen/eigenaardigheden als boeddisten, moslims, christenen, etc. Ondertussen mag bekend worden verondersteld dat vrijwel alle menselijk gedrag, inclusief moord, te verklaren is aan de hand van biologische processen die we terugzien in de hele natuur. Dat geldt zelfs voor de moordpartijen van isis; puur groepsgedrag zoals we dat ook zien bij wolven, chimpansees en mieren.

Het moorden heeft dus een natuurlijke oorzaak.
Alleen wie dat beseft kan het moorden aan banden leggen.
Het christendom heeft dat moorden nooit aan banden gelegd; het heeft dat moorden vooral "in goede banen" proberen te leiden. En dat is het probleem met de meeste religies, gelovigen zijn vaak makkelijker tot moord aan te zetten omdat ze minder de neiging hebben om over hun gedrag na te denken. Als je de wereld in "goed" (gelovig) en "fout" (ongelovig) verdeeld hebt is het veel gemakkelijker om "foute mensen" op te sluiten, te martelen of te vermoorden. Je strijdt immers voor "het goede".

Wie zei dat ook weer?
"Goede en slechte mensen heb je overal, maar alleen religie kan hele goede mensen hele slechte dingen laten doen".

Dandruff | 31-08-14 | 12:59

Als een dictator atheist is, maakt hij meer slachtoffers dan een gelovige dictator. Maar de gemiddelde atheist maakt minder slachtoffers dan de gemiddelde gelovige - althans vermoed ik. Leuk stuk van Jansen!

dr Rechts | 31-08-14 | 12:56

Behalve dan Hitler, die was geen socialist hoe vaak je dit ook herhaalt.

gutgutgut | 31-08-14 | 12:49

Grote denkfout van Hans Jansen is dat hij atheïsme en socialisme op één hoop gooit.
- Alle genoemde massamoordenaars zijn socialisten.
- Hun slachtoffers werden niet vermoord omdat ze geen atheïst waren; maar omdat ze geen socialist waren, of in "het verkeerde socialisme" geloofden.

Het socialisme is een religie die geweld tegen andersdenkenden predikt. Net als de islam dus, maar dan zonder de extreme achterlijkheid. Het is dan ook te danken aan de moderne techniek dat de socialisten zulke gigantische aantallen slachtoffers konden maken.

Met atheïsme heeft dat weinig van doen, afgezien van het feit dat atheïsme tot meer kennis, welvaart en dus technische vooruitgang leidt; een vooruitgang die misbruikt kan worden.
Als we de socialisten niet mee tellen ken ik eigenlijk geen enkele atheïstische dictator, geen enkele atheïstische terrorist en geen enkele atheïstische haatprediker.

Dandruff | 31-08-14 | 12:33

Nuance is wel dat al die doden van de reli's uit naam van hun god zouden zijn. De atheïsten verschuilen zich niet achter één of ander sprookjesfiguur.

DickieDick | 31-08-14 | 11:51

@hellothere | 31-08-14 | 11:23
Als er één ideologie gevaarlijk is, dan is het het christendom. Zie 2000 jaar aan onderdrukking, genocides, oorlogen, repressie, achterlijkheid en machtsmisbruik.

Russells Teapot | 31-08-14 | 11:50

@Ovchipkaart | 31-08-14 | 11:25
"Keith Ward bijvoorbeeld maakt vakkundig en op humoristische wijze gehakt van Dawkins."

Geef eens een voorbeeld dan? Een site waar je een boek kan kopen en over een paar dagen binnen kan krijgen, dat is natuurlijk geen bron.

"Dawkins claimt ten onrechte de wetenschap, maar die zegt helemaal niets over metafysische vragen."

Dat klopt. En als ik het me goed herinner, claimt Dawkins ook helemaal niet dat de wetenschap dat doet. De punten die hij maakt, zijn dat de religieuzen ook geen enkele basis hebben om daarover claims te maken, maar dat desondanks wel doen.

"De enige juiste houding is: we weten het niet, en iedereen is vrij om te denken en te discussieren, maar verhef niets tot ideologie die andere perspectieven uitsluit."

En dat doet Dawkins dan ook niet. Al zijn er een hoop van zijn tegenstanders die op die manier een stroman maken van zijn argumenten, omdat ze niet in staat zijn zijn echte argumenten te weerleggen.

Russells Teapot | 31-08-14 | 11:48

@hellothere | 31-08-14 | 11:19
"Maar dat zegt Hans dus: "Mogelijk dempt godsdienstigheid de dierlijke lust tot macht en moord"."

Dat zou kunnen, maar dat hangt af van de godsdienst. De islam en het christendom leiden alleen maar tot meer bloedvergieten, zoveel is gebleken.

En hoe dat komt? Simpelweg doordat deze religies het geweten uitschakelen. Empathie, en de daaruitvolgende moraliteit, zijn namelijk gewoon aangeboren, en het zijn de religies (of andere ideologieën zoals het communisme) die andere mensen ontmenselijken om onze gewetensbezwaren weg te nemen. Want als je andere mensen niet meer ziet als mensen, dan valt de empathie voor hen ook weg.

Daarom zijn volgelingen van die ideologieën, communisme, christendom, islam en fascisme, ook zo absurd snel geneigd tot geweld en genocide. Zoals uit de cijfers ook gewoon blijkt.

Russells Teapot | 31-08-14 | 11:43

Al deze moorden zijn gepleegd uit machtswellust. Als een dictator of een regime zichzelf gelijk zet aan het hoogste dan is er geen sprake van atheïsme. Religiueuze machtswellustelingen hebben hetzelfde doel als al die anderen in het verleden,namelijk totale overheersing. De een gebruikt het vergif geloof als middel en de ander zijn eigen verheerlijking. Telkens wordt een zwakke eigenschap van de mens misbruikt om de mens te onderdrukken. Kuddegedrag.

a3aan | 31-08-14 | 11:39

-weggejorist-

Ovchipkaart | 31-08-14 | 11:25

Boobystrap | 31-08-14 | 11:07
Klopt. Als je ruimte laat voor gevaarlijke ideologieën dan kunnen die je geloof worden.

Daarom liever het christendom.

hellothere | 31-08-14 | 11:23

Hans heeft gelijk.

Sommige mensen kunnen het maar niet bevatten.

Die zeggen dat atheisme niets is, of een afwezigheid van geloof is, en dus niet door oorzaak van het moorden.

Maar dat zegt Hans dus: "Mogelijk dempt godsdienstigheid de dierlijke lust tot macht en moord".

Een atheïst gelooft wel degelijk dingen. Alleen is dat geen godsdienst. En omdat dat geen godsdienst is, zal hij andere dingen geloven. Dingen die misschien haaks staan op een godsdienst als het christendom. Dingen die het christendom onderdrukt.

hellothere | 31-08-14 | 11:19

WhoNeedsWho | 31-08-14 | 10:13
Waarom schrijf je dat stukje niet gewoon zelf?

gutgutgut | 31-08-14 | 11:18

Iedereen wordt geboren als atheist.
Wat daarna gebeurt is als enige van invloed op je gedrag; je wordt gelovig of communist of wat dan ook.

Boobystrap | 31-08-14 | 11:07

Hans je zal je wel weer niet geliefd hebben gemaakt op joop.nl. Ben benieuwd hoe die journalistische kwakzalvers dit weer of doodzwijgen of alles proberen om Israel weer te laten opdraaien voor al die atheistische miljoenen moorden.

WhoNeedsWho | 31-08-14 | 10:13

De overeenkomst van al de valse geloven en ongeloven is dat ze niet van Christus waren maar van de Satan.Want wie moord ,steelt, overspel pleegt enz is niet van Christus zie de orginele 10 geboden ,dus niet de RK versie.

pedro300 | 31-08-14 | 09:34

Ik lees ook een behoorlijk aantal 'religieuzen' die met je opiniestuk hun gelijk eindelijk eens willen/kunnen halen. Missie geslaagd Hans Jansen! Vooral voor hen zeg ik, lees dit stuk goed, schat eventuele ondertonen goed in en begin je dan eens te verdiepen in Hitchens. God hebbe zijn ziel... mwoehahaha!

Riina | 31-08-14 | 08:24

-weggejorist-

Pietertje1908 | 31-08-14 | 05:55

Hans, deze redenatie heb ik al zo vaak gehoord dat het een beetje afgezaagd begint te worden.

De moorden welke zijn gepleegd door Pol Pot, Stalin etc zijn niet gepleegd omdat zij iedereen probeerden te overtuigen van het atheïsme.
Atheïsme is meer een kwestie van de afwezigheid van enig geloof, het is er simpelweg niet. Pol Pot, Stalin en ook Mao waren wel atheïst, doch de moorden waren niet religie gedreven. Er zat immer een politiek idee achter en niet zozeer een religieze drijfveer. Dat is dus een groot verschil met bv de moordpartijen van ISIS, welke zijn gepleegd vanuit het oogpunt van religie.

Zelfs in Albanië, waar atheïsme werd gepropageerd was het het socialisme wat de boventoon voerde, macht aan het volk (en dan ietwat bijgedraaid in dictatoriale vorm), maar ook daar was het niet een kwestie van overtuigen tot atheïsme.

Om de een of andere reden zien sommigen atheïsme nog steeds als een soort geloof. Als zonneschijn een andere vorm van regen zou zijn wanneer het niet regent.

Vreemd.

mambo43 | 31-08-14 | 04:24

Och, an sich is dit uitdunnen van het eigen ras de reden dat de mens nog steeds overleeft..
Als soort zijn we nu eenmaal zover gekomen door elkaar te helpen waardoor onze overlevingskansen als soort groter werden. Nadeel was dat de minder sterken ook overleefden. Gelukkig dunt de mensheid zichzelf uit zodra dit nodig is.

Geile Markeerstift | 31-08-14 | 02:32

G. Raayer | 31-08-14 | 00:57
"omdat die producten ook maar op axioma's zijn gebaseerd"
Die producten zijn, afgezien van de marketing kant, op technologie gebaseerd. niet op axioma's. Zoiets raars heb ik nog nooit horen zeggen. Ik heb het idee dat je geen flauw benul hebt hoe een gsm werkt maar zo'n ding ziet als magie. Welkom in de 21e eeuw.

gutgutgut | 31-08-14 | 02:18

mohell | 31-08-14 | 01:24
Godvrezenden deugen, goddelozen deugen niet> Is dat wat u beweert?

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 01:43

G. Raayer | 31-08-14 | 00:49
Wil je nou iets met die Bijbel of niet? Verschuil je je achter die Bijbel, voel je je gesterkt door wat in die Bijbel staat, voor je die Bijbel aan als excuus?
Andere Boeken misschien die achteraf bevestigen wat je al vond? De Koran? Meiin Kampf? Ik Jan Cremer? Turks Fruit? Komt een man bij de dokter? Kuifje?

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 01:39

mohell | 31-08-14 | 01:24
"Another survey conducted in 2010 by the Purdue's Center on Religion and Chinese Society revealed that 18% of the adult Chinese are Buddhist, 15% are atheists and 3.2% are Christian."
Slechts 15% is atheïstisch. (Groter deel is overigens 'niet religieus', o.a. te maken met andere definitie van 'religie' in Oost-Azië).

Daarnaast ontstond onze weerzin tegen wreedheid mede door de Verlichting en de daaropvolgende Romantiek. Het christendom heeft daar overigens wel een rol in gespeeld, maar het is één van de pre-anticiperende factoren. Noord Europese landen die veelal behoorlijk atheïstisch zijn, zijn vaak erg vreedzaam. Is dat vreedzame toe te dichten aan atheïsme? Absoluut niet. Maar evenzeer is atheïsme geen motivatie voor wreedheid.

1337haxxor | 31-08-14 | 01:38

G. Raayer | 31-08-14 | 00:45
Je bent een predikant. Zonder God geen beschaving....

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 01:33

@G. Raayer | 31-08-14 | 01:15
Was het maar hetzelfde, dan was een boek epistemologie tenminste wat dunner.
Truste alvast, en tot ziens!

1337haxxor | 31-08-14 | 01:28

Prachtig! 'n Hele hoop atheïstische christenhaters in één klap op hun plaats gezet.
Als ex-christen zou ik toch nog even willen terugkomen op het atheïstische China, waar niet alleen Mao een kille moordenaar was. Een harder volk bestaat er op de hele aarde niet. (Of het moeten de Thai's zijn, die levende vissen bakken en spartelend serveren...)
China is wereldkampioen doodstraffen uitdelen, volgroeide baby's aborteren (en daar ook nog weer dingen mee uithalen) en kijk maar niet hoe ze honden en katten behandelen.
Goddeloze volkeren... liever niet!

mohell | 31-08-14 | 01:24

1337haxxor | 31-08-14 | 01:09

Toch wel, het is hetzelfde principe. Maar we sluiten deze discussie, het is voor nu over. Tot ziensssss

G. Raayer | 31-08-14 | 01:15

Russells Teapot | 31-08-14 | 00:20
Tja, maar met dit – “The God Delusion gaat vooral in op het gebruik van God om de natuur mee te verklaren, als alternatief voor de wetenschap.” – verschijnt er reeds de verwarring. Want de wetenschap is toch niet in staat DE natuur te verklaren. Zij verklaart er delen van, die beschreven worden in fysica, chemie, biologie, enz. Of je moet scientist zijn en dan geloof je inderdaad dat je met wetenschap ‘alles’ kan verklaren. Het christendom geeft een metafysica die wordt ingevuld met woorden als ‘God’, ‘Logos’ en ‘Openbaring’. En voor de rest bekijkt zij met interesse de resultaten van de wetenschap. Die uiteraard geduid worden in de trant van ‘schepping’.
En ja, wie heeft er de beste argumenten? Dat hangt ook af van hoe argumenten ervaren worden en of die een persoonlijk ervaren bevestigen dan wel ontkennen. Mensen die helemaal niets met religie hebben, zoals je ook niets kan hebben met opera bijvoorbeeld, zullen weinig receptief zijn voor argumenten die gaan in de richting van dat religieuze. Zoals omgekeerd mensen haast immuun kunnen zijn voor argumenten bijvoorbeeld die zeggen dat alles puur materie is, juist omdat hun ervaren van werkelijkheid dat helemaal niet ondersteunt of eigenlijk heel vreemd is.
Andre Klukhuhn en Iain McGilchrist zijn tegenwoordig de volgens mij meest interessante filosofen die spreken over wat hier speelt, psychologisch, neurologisch en cultureel.
www.ted.com/talks/iain_mcgilchrist_th...

Benedict Broere | 31-08-14 | 01:15

@G. Raayer | 31-08-14 | 00:57
Het gebruik van voorwerpen hoeft trouwens niet per definitie op axioma's gebaseerd te zijn. Ik zou simpelweg het pragmatisch kunnen bekijken,of zonder er een epistemologische basis aan toe te kennen. Of een andere waarheidstheorie die niet op axioma's maar op cirkelredenaties of eindeloze regressie is gebaseerd; of combinaties van de waarheidstheorieën.

Hoewel de meeste dingen binnen: axioma, cirkelredenatie of oneindige regressie vallen, zou ik kunnen claimen dat ik een externalistische rechtvaardiging heb voor mijn epistemologie, en dan heb ik alleen nog een presuppositie nodig. Maar dat alles is eigenlijk niet super relevant denk ik. Ten eerst omdat wat betreft dit onderwerp er zelf geen heel sterke mening op na houd.

Atheïsme heeft slechts te maken met een geloof ik God. Ik kan prima de axioma van geloof ontkennen met een goede rechtvaardigingen. Terwijl ik het axioma van uniformiteit van de natuur wel accepteer en daarmee vervolgens de werking van mijn zintuigen/technologie/mobieltje, wel kan rechtvaardigen. Het ene axioma is het andere niet.

1337haxxor | 31-08-14 | 01:09

1337haxxor | 31-08-14 | 00:48

u zegt dat wat in de Bijbel staat niet hoeft te accepteren omdat het supposities of axioma's zijn. Maar dat zou betekenen dat u bijv ook geen mobiele telefoon gebruikt of TV kijkt omdat die producten ook maar op axioma's zijn gebaseerd. Met atheisten bedoeld de Bijbel ook dat soort mensen dus bent u waarschijnlijk geen atheist als u al, wat zal ik zeggen, uw PC opstart

G. Raayer | 31-08-14 | 00:57

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 00:39

Hahahahahha, ik ken de Bijbel niet want ik ben niet gelovig, althans in de interpretatie van het huidige christendom. Daar moeten we dan ook los van komen

G. Raayer | 31-08-14 | 00:49

@G. Raayer | 31-08-14 | 00:32
Ik heb redelijk wat Bijbel kennis, maar ik twijfel toch even over hoe ik uw post most interpreteren. Welk van de stellingen die ik maak, wordt door de bijbel precies zo aangegeven?
De hoofdmoot waar ik tegen ageer is de uitspraak "er zijn geen atheïsten". Zover ik weet, stelt de Bijbel wel degelijk dat er atheïsten zijn - hoewel etymologisch gezien dat woord aan context onderhevig is. Maar onafhankelijk van wat de Bijbel ervan zegt, hoezo is het meer redelijk om de Bijbel te accepteren als een: axioma, dogma, presuppositie, etc. dan een willekeurig ander idee?

1337haxxor | 31-08-14 | 00:48

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 00:32

Het legt wel zoden aan de dijk. De Bijbel nam ik overgens niet als uitgangspunt maar bleek dat achteraf wel te zijn. Wat ik als illustratie wilde gebruiken is de film 'Highlander' van zo'n 30 jaar geleden. Hierin zie je de onsterfelijkheid van mensen die er slechts op uit zijn in hun onaantastbaarheid dat ze elkaar de kop moeten afhakken en dan ben je weer wat sterker. Dit illustreert het opkomende Neoliberalisme uit die tijd perfect. Er was echter een regel, in de kerk mochten ze niks doen, dus het zet wel zoden aan de dijk. De film illustreert nl ook dat er dan uiteindelijk maar 1 overblijft, en die is dan automatisch god natuurlijk. Ik had predikant moeten worden...

G. Raayer | 31-08-14 | 00:45

G. Raayer | 31-08-14 | 00:32
Heeft u ooit in uw leven ooit iets gevonden dat niet in de Bijbel is terug te vinden? Zo ja, schrok u daar erg van?

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 00:39

G. Raayer | 30-08-14 | 23:48
De Bijbel als criterium nemen...
Het legt geen zoden meer aan de dijk. We snappen het inmiddels wel.

Schoorsteenveger | 31-08-14 | 00:32

1337haxxor | 31-08-14 | 00:22

de Bijbel geeft al precies aan wat jij zegt, dit staat los van of je dat accepteert of niet. Dat laatste doen moslims nl ook, maar lezen de Bijbel net zo vaak als misschien wel de Joden, en, zie de rest van het verhaal

G. Raayer | 31-08-14 | 00:32

Benedict Broere | 31-08-14 | 00:00

Weke boeken weerleggen Dawkins dan? Goed beargumenteerd nog wel.
Ik heb er een paar gelezen en geen raakt de kern.
Helaas voor onze soort zijn we voorgeprogrammeerd om autoriteit te aanvaarden op jonge leeftijd. Dat is de bakermat van elke religie. Helaas is deze toestand hardnekkig en maakt dat zelfs intelligente mensen de groots mogelijke debieligheid geloven.
Religie is onzin en zij de geloven dwalen. Punt.

Mike Oxlong | 31-08-14 | 00:25

@G. Raayer | 30-08-14 | 23:48
Je gebruikt de Bijbel als beginpunt voor de rest van je proposities. De Bijbel zelf is echter een omstreden document. Mensen die de Christelijke: presupposities, axioma's, of dogma's, niet me u delen hebben verder geen reden ze te accepteren. Vandaar dat uw argument niet overtuigend is voor een atheïst.
Daarnaast is de conclusie: "atheïsme bestaat niet", redelijk makkelijk onderuit te halen. Tenzij u claimt dat u beter weet wat ik geloof dan dat ik dat zelf weet, maar dan moet u wel met verdomd goede argumenten komen.

1337haxxor | 31-08-14 | 00:22

@Benedict Broere | 31-08-14 | 00:00
The God Delusion gaat vooral in op het gebruik van God om de natuur mee te verklaren, als alternatief voor de wetenschap. Het is absoluut geen allesomvattende kritiek op het christendom, het focust vooral op het wetenschappelijke aspect, wat ook het aspect is waar Dawkins in zijn professionele leven het vaakst mee in aanraking komt.

Russells Teapot | 31-08-14 | 00:20

gutgutgut | 31-08-14 | 00:01

tijd genoeg je zit ook nog met een uitgever enzo hè

G. Raayer | 31-08-14 | 00:18

Bicycle_Repairman | 31-08-14 | 00:01

maak je geen zorgen, de gezonden zitten nog steeds opgesloten en jij loopt nog steeds vrij rond

G. Raayer | 31-08-14 | 00:14

gutgutgut | 31-08-14 | 00:09 Je spreekt als de ware gelovige.

Benedict Broere | 31-08-14 | 00:13

Benedict Broere | 31-08-14 | 00:00
Dawkins schets geen godsbeeld. Hij prikt juist ieder "godsbeeld" door als een luchtballon. Hij weerlegt 1 voor 1 alle argumenten voor het bestaan van een god, van welke religieuze soort dan ook.
Dat simplistisch te noemen is de strategie van het rookgordijn.

gutgutgut | 31-08-14 | 00:09

G. Raayer | 30-08-14 | 23:32
... graaiende liberale linkse islamitische wereldsamenzwering van alleen aan zichzelf denkende ... eh ...
... bezig aan een boek maar helaas weinig tijd ...

gutgutgut | 31-08-14 | 00:01

@G. Raayer | 30-08-14 | 23:32
Amai, hebben ze internet op de gesloten afdeling, of ga je me laten schrikken dat de bezuinigingen zo radicaal zijn dat jij vrij rondloopt?

Bicycle_Repairman | 31-08-14 | 00:01

gutgutgut | 30-08-14 | 23:32 In 'The God Delusion' schetst Dawkins zich een heel simplistisch (en voor christenen onherkenbaar) Godsbeeld, dat dan vrij eenvoudig weerlegd kan worden. Het boek richt zich trouwens vooral op het bekritiseren van de islam, maar is slim verpakt als een kritiek op religie in het algemeen. Er zijn inmiddels trouwens tientallen boeken als antwoord geschreven. Meestal goed beargumenteerd. En in ieder geval ingaand op de kritiek. Dit in tegenstelling tot de islam, die nog steeds vastzit in de redenering dat de islam gelijk heeft omdat de islam gelijk heeft.

Benedict Broere | 31-08-14 | 00:00

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 23:40

hoezo?

G. Raayer | 30-08-14 | 23:48

G. Raayer | 30-08-14 | 23:32
"In den Bijbel staat al dat alle mensen...."
Hier ga je al meteen mis.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 23:40

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 23:31
Another one bites the dust ;-)

gutgutgut | 30-08-14 | 23:34

@gutgutgut | 30-08-14 | 23:32
"Zijn tegenstanders noemen dat intolerant omdat ze die argumenten niet kunnen weerleggen. Dan blijft alleen de slachtofferrol over."

Spijker, kop, raak. +1

Russells Teapot | 30-08-14 | 23:34

Allereerst, Atheisme bestaat niet. In den Bijbel staat al dat alle mensen slechts 1 doel hebben en dat is gelijk aan God worden, en dat heeft 2 implicaties: we denken dat we er zijn en gooien God van zn troon (Mao, Joseph, Pot, Joop den Uil en zn opvolgers, mohammed, etc) OF we zien in dat we daar te beperkt voor zijn en blijven nederig. Onnodig te zeggen dat als we allemaal denken God te zijn, dat er dan de klassieke universum vernietigende oorlog uitbreekt, en die, u raadt het al, het maakt niet uit waar op aarde u zich gaat verstoppen met hoeveel geld dan ook, die KOMT er ook (3e wereldburgeroorlog). Dat is ook de reden dat "politici" zich VOLLEDIG volgraaien, TOTAAL corrupt zijn en zich hier niet eens meer voor schamen of dit verbloemen (ALLE Vereniging Van Dieven "politici" en "vertegenwoordigers"). Maar we lopen weer voor de zaken vooruit, eerst het verhaaltje afmaken.
Met die wetenschap, dat eerstgenoemde atheistische ontwikkeling, of de Mens Als God-politiek, kunnen we in ieder geval gaan verklaren WAAROM het niet meer relevante en ook niet meer bestaande volk (democide), er bij afwezigheid van de al opgeheven Godsdienst, toch ALTIJD op DEZELFDE Parzeien (liberaal/sociaal/christelijk-democratisch maar in werkelijkheid neofascistisch zoals we zullen gaan zien) BLIJFT stemmen: de angst en de kans om vermoord te worden is een factortje 1000 groter dan onder het voormalig christendom!
Die angst, ook al is die niet reeel, bepaalt toch ons stemgedrag, ieder ander geloof of koers wordt als zeer bedreigend ervaren, tegen elke rationaliteit of werkelijkheid in. Die zijn zelfs non existent in ons werelddeel, itt Azie en Afrika.
Maar wat is dat geloof dan? Als we allemaal atheistisch denken, we niks boven ons hebben, dan hebben ras of afkomst of verdienste of cultuur OOK geen enkele waarde meer. Maw, we kunnen beter zoveel mogelijk stemvee importeren om dat geloof op de kaart te zetten. Gebaseerd dus op de zuilen 'racisme', 'discriminatie', massaimmigratie (de Linkse Jihad) hebben we dus een waar islam geloof gesticht. De Linkse of Westerse, daar het Westen van christelijk naar socialistisch is opgeschaald, islam.
Van Atheisme naar Socialisme weer terug naar een religie, de Linkse Islam. Zie je wel, atheisme bestaat niet. En nou gaan we boekje schrijven, Hans..
note 1: de lezer kan ook direct, na verwerking, het verband tussen socialisme en religie, en wel in de islam vorm, zien.
note 2: van socialisme naar religie is niet rechtstreeks, de beweging noemt zich immers sociaal democratisch. Dit is dus de politieke linkse islam ofwel het neofascisme

G. Raayer | 30-08-14 | 23:32

Ovchipkaart | 30-08-14 | 23:15
Zo zie ik het niet.
Dawkins rekent met zijn boek "The God Delusion" effectief af met alle drogredeneringen die ter verdediging van sprookjesgeloven worden aangevoerd.
Zijn tegenstanders noemen dat intolerant omdat ze die argumenten niet kunnen weerleggen. Dan blijft alleen de slachtofferrol over.

gutgutgut | 30-08-14 | 23:32

Ovchipkaart | 30-08-14 | 23:15
Enig moeilijk te weerleggen argument is Dawkins niet vreemd. "Waarom heeft u zo'n klakkeloos vertrouwen in de wetenschap?" werd hem in een van de discussies eens door een journalist gevraagd, en Dawkins antwoordde: "Simply because it works."

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 23:31

Komt dat uitroeien door het al of niet atheist zijn of door iets anders? Zoals nietsontziend EEN ideologie er door willen drukken? Geen reedt geven om de ellende van andere mensen?

De 20e eeuw had toevallig wat meer uitroei-technologie dan in de eeuwen ervoor. Geef Isis dezelfde mogelijkheden en we moeten nog maar zien wie hier het beste is in mensen uitroeien.

Voorlopig staat bij atheisten de mens centraal en het denken daarover is iets voor de humanisten. De enige religieuze (want geen dienst aan een god) uitzondering die daar in de buurt komt is het Boeddhisme, vooruit dan maar.

kloopindeslootjijook | 30-08-14 | 23:29

@HekoJ | 30-08-14 | 21:21
"Ze schieten massaal in de verdediging."

En mensen die in de verdediging schieten, hebben per definitie ongelijk?

Dit is gewoon een weblog met relatief kritische reaguurders, dus als je slecht onderbouwde peop praat, dan krijg je op de broek, islamcriticus of niet.

Russells Teapot | 30-08-14 | 23:26

@Mantisomantis | 30-08-14 | 19:50
"Het atheïsme is voor hen een godsdienst geworden. Ze hebben alleen en altijd gelijk, net als een zwartekous of moslim."

Psychologische projectie. Het blijft een grappig verschijnsel.

Russells Teapot | 30-08-14 | 23:22

@arbanafal | 30-08-14 | 22:37
As well in this thread: religieuzen die weigeren op de inhoudelijke argumenten in te gaan en zich beperken tot roepen "jullie hebben ongelijk!" door domweg de eerder geponeerde en volledig ontkrachte stelling te herhalen: atheisme is bloeddorstig.

Russells Teapot | 30-08-14 | 23:17

-weggejorist-

Ovchipkaart | 30-08-14 | 23:15

@HoogToontje | 30-08-14 | 19:20
"Dit is echt je reinste flauwekul, geschiedvervalsing door de uitvinders van de Renaissance en de Dark Ages.

Lees dit eens:

en.wikipedia.org..."

Er waren universiteiten, dus het was een wetenschapsvriendelijke maatschappij?

Flikker toch op. In de islamitische wereld zijn vandaag de dag ook universiteiten, dat zegt dus helemaal niets. En het feit blijft, uiteraard, dat er voor het christendom al vele academies waren, zoals die van Plato, die zijn verboden door de christenen. Het is dus verbijsterend dom om net te doen alsof christenen dat hebben uitgevonden. Het enige wat ze hebben gedaan, is dat ze onderzoeksinstituten hebben geherintroduceerd.

"Ttv de Renaissance kwam het alfagedoe op, en geraakte de harde wetenschap uit de middeleeuwen naar de achtergrond en werd en passant even bedacht dat de middeleeuwen een periode van duisternis geweest was."

Dit is zo headdeskend dom dat er bijna geen woorden voor zijn. Harde wetenschap uit de middeleeuwen? Op welke planeet leef jij?

Hier, een kwootje uit de bron waar je zelf naar linkte:
"The first institutions generally considered to be universities were established in Italy, France, Spain and England in the late 11th and the 12th centuries for the study of Divinity, Law, Medicine, and the Liberal Arts."

Ja, keiharde wetenschap, dat.

"We willen allemaal bijzonder zijn en in een bijzondere tijd leven nietwaar. Heel menselijk, maar daarmee nog niet waar."

Tenzij het natuurlijk gewoon wel waar is. Galilei, Newton, Copernicus, die behoorden tot de pioniers van de "harde" wetenschap, en ja, dat was rond het begin van de Renaissance. Dus jouw kolderieke gewauwel over dat de alfa-wetenschappen werden uitgevonden in de Renaissance, is de wereld op zijn kop, en maakt duidelijk dat je opnieuw veel te stellig bent over zaken waar je niet het geringste verstand van hebt.

"De term is uitgevonden door de communisten, maar het systeem niet...

Voor kapitalisme is ook wel iets meer nodig dan alleen een vrije markt of vrije handel, denk aan rechtspersonen (lange termijn planning!, (her)investering!), (relatief) vrije werknemers, gericht op het maken van winst, (het ontstaan van) banken (die met rente werken). Dat blijkt toch allemaal redelijk zeldzaam te zijn geweest buiten Europa."

Ja, ik weet dat het meer is dan dat. En nee, dat is niet "heel zeldzaam" buiten Europa. Misschien dat jij dat denkt omdat je je er nooit in hebt verdiept. Maar al deze dingen bestonden al in de Romeinse tijd, met een andere naam en op andere wijze georganiseerd.

Rechtspersonen:
en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire#Cur...

Vrije werknemers:
en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire#Lab...

Winst maken:
en.wikipedia.org/wiki/Roman_commerce#N...

Dus nee, opnieuw heeft dit met het christendom helemaal niets te maken, hoe graag jij dat blijkbaar ook wilt.

"Ik weet niet of je mij bedoelt, maar ik ben geen christen."

Daar geloof ik inmiddels geen flikker meer van, als ik zie hoe ver jij gaat om die religie te verdedigen en uit de wind te houden.

"Ik zie echter wel dat, hoe gek het ook is, het christendom voldoende ruimte heeft geboden/de juiste basis heeft geboden aan de goede krachten zodat de westerse beschaving heeft kunnen ontstaan, de beste beschaving die ooit ontstaan is."

Maar voor argumenten die het tegendeel bewijzen, ben je niet vatbaar. Ik heb je al meerdere keren uitgelegd dat zaken als wetenschap en kapitalisme al lang voor het christendom bestonden, maar daar wil je niet aan. Facts and reality be damned, alles moet op het conto van het christendom geschreven worden, hoe vergezocht dat ook is.

En dan moet ik geloven dat jij geen christen bent?

"Ooit van de Abolitionisten gehoord? Vast niet."

Jij leert ook nooit hè? Zoals de meeste dingen waar jij over begint, weet ik er meer van af dan jij.

Ten eerste moet je je niet overdreven focussen op Amerika, want Europa hield ook slaven. En wanneer werd bijvoorbeeld in Frankrijk voor het eerst de slavernij afgeschaft? Juist, na de Franse Revolutie, toen het christendom onttroond was. En dat was uiteraard het gevolg van de invloed van de humanisten, die slavernij als iets mensonterends zagen, in tegenstelling tot de christenen die naar hun heilige boek wezen, dat leerde dat slavernij dikke prima was.

En in Amerika? Sommigen van de christenen wilden slavernij afschaffen, zoals de Quakers, en de meesten van de humanisten. De tegenstanders van de abolitionisten waren echter uitsluitend christenen:

en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_...
www.religioustolerance.org/chr_slav4.h...

"Als die niet christelijk waren en bijbels gedreven dan eet ik mijn schoenen op."

Nou eet smakelijk dan. Een substantieel deel was niet christelijk, en degenen die dat wel waren, beriepen zich niet op de bijbel, maar op humanistische ideeën zoals de "waardigheid van de mens," een onbekend begrip in de bijbel.

"Overigens was in Europa zelf de slavernij al in de vroege middeleeuwen afgeschaft door, jawel, de katholieke kerk, en uiteraard gemotiveerd vanuit het geloof."

Ja, want je mocht geen gelovigen als slaven houden. Moslims konden nog wel gewoon slaven zijn.

en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_...

En zoals bekend hadden de meeste christenen ook geen problemen om de heidense volkeren uit Afrika en Amerika tot slaven te maken.
Kortom, je praat alweer peop.

Weer die hypocriete selectieve weergave van de geschiedenis om het christendom positiever af te schilderen dan het is. Jouw christelijke vooringenomenheid druipt er vanaf.

"Dat van de Qin-dynastie weet ik niet (je kan niet alles weten), maar was in ieder geval geen blijvertje gezien slavernij in China tot in de moderne tijd heeft bestaan,"

Dat is ook weer een vreselijk dom argument. Als over honderd jaar in het westen de slavernij weer wordt ingevoerd, betekent dat dan ook dat onze afschaffing van de slavernij "geen blijvertje" was? Wat een kul.

Jouw argument was dat het christendom er toe leidde dat het westen als eerste de slavernij afschafte, daar reageerde ik op, want dat is een dramatisch domme uitspraak.

"dus er zal vast geen sterke innerlijke religieuze motivatie zijn geweest, als het al niet het verkeerd lezen van een enkele bron is geweest."

Want alleen door een religieuze motivatie kunnen mensen in staat worden gesteld de slavernij af te schaffen?
Zucht.

Russells Teapot | 30-08-14 | 23:13

Hans Jansen heeft zich onzorgvuldig uitgedrukt. Hij zegt: “Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.” Hij had moeten zeggen: “Atheïsme, in zoverre dat tot ons komt in een totalitair en het-doel-heiligt-alle-middelen vorm van agressieve ideologie, zie op z’n minst het communisme, is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.”
“Marxisme is materialisme. Als zodanig staat het even meedogenloos vijandig tegenover de religie als het materialisme van de Encyclopedisten van de achttiende eeuw of het materialisme van Feurbach.”
W.I. LENIN
(W.I. Lenin, Marx-Engels Marxisme, Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen, Moskou, 1946, p. 296.)
www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_...

Benedict Broere | 30-08-14 | 23:12

HekoJ | 30-08-14 | 21:21
Aandacht, daar gaat het blijkbaar om.
Je had Jansen ook gewoon een trol kunnen noemen.

gutgutgut | 30-08-14 | 22:40

Column is overbodig, achterhaald en eerlijk gezegd is de logica ver te zoeken. Het verband van atheïsme met massamoordenaars is niet aanwezig. Hans valt mij niet een beetje, maar heel erg tegen. Volgende verkiezing gaat mijn stem niet meer naar dhr. Jansen.

Paus Ratzinger heeft hetzelfde verband geclaimd op bezoek in Schotland en werd daarna meteen even op zijn plaats gezet door de briljante Richard Dawkins:

www.youtube.com/watch?v=_VHuTeiNWWE

Stefie | 30-08-14 | 22:38

@gutgutgut | 30-08-14 | 18:52
Klopt.

Russells Teapot | 30-08-14 | 22:37

in this thread: mensen die atheistische moordenaars toch nog in het kamp der 'anders'religieuzen proberen te stoppen.

arbanafal | 30-08-14 | 22:37

@van eergisteren | 30-08-14 | 18:43
Je snapt er weer helemaal niets van.

En ik ga het niet meer uitleggen ook, probeer je eerst maar eens een beetje te ontwikkelen. Dit is net alsof ik vloeistofmechanica probeer uit te leggen aan een Papoea die gelooft dat regen veroorzaakt wordt door plassende kangoeroes.

Russells Teapot | 30-08-14 | 22:36

-weggejorist-

Ovchipkaart | 30-08-14 | 22:34

Maar verder wel leuk om te lezen dat ik een potentiële massamoordenaar ben. Maar ach, ik vier ook sinterklaas, dus een racist was ik al. Dan kan dit er ook nog wel bij.

Pierke Smulders | 30-08-14 | 22:24

Volgens het Internet was Hitler atheïstisch, katholiek, vegetariër, half joods, socialist, kapitalist, vrijmetselaar, iluminati en waarschijnlijk nog veel meer dan dat.
De nazi's zijn ook allemaal dood (de neonazi's zijn marginaal), dus zo heel goed hebben ze "survival of the fittest" ook weer niet begrepen.

Pierke Smulders | 30-08-14 | 22:14

Lauwe Koffie | 30-08-14 | 11:16

Volgens mij zijn er nauwelijks partijen rechts van de VVD.
CDA &D66 hangen daar tegen aan.

Partijen die "geframed" worden als "extreem rechts" zijn in de regel conservatief, nationalistisch en zeer socialistisch of communistisch. Eerder links dus.

harstef | 30-08-14 | 21:56

@Riina
Je hebt gelijk, 90% dan?

Wat zijn ze fanatiek die atheïsten he? Het lijken wel gelovigen. Bestaat orthodox atheïsme?

HekoJ | 30-08-14 | 21:50

@Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:10 & Benedict Broere | 30-08-14 | 21:43
Hitler sprak Engels? Goh. Je leert nog eens wat van dat internet.

Stormageddon | 30-08-14 | 21:47

@Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:11
Ik wens niet gelabeld te worden.

Maar vind je uitdrukking "Het eerste (atheïst) impliceert niet het tweede (anti-Religieus" wel erg mooi.
Was ik een atheïst, dan had ik deze uitdrukking waarschijnlijk al lang gekend.
Atheïsme herbergt volgens mij echter ook een sterke drang om religieuzen te bekeren, af te laten zien van hun god en wereldbeeld.
Daar houd ik me niet mee bezig.

Van mij mogen ze. Mijn dochtertje heb ik tenslotte willens en wetens laten dopen. De mis was leuk, de pastoor nog leuker en nu kan ze gedurende de basisschool gewoon lekker met de rest van haar leeftijdsgenootjes meedoen. Daarna zien we wel verder, maar ik ga uit van een dochter van haar vader, dus zal het wel niet zo'n vaart lopen met rare religieuze fratsen.
Leven en laten leven. Daar ontbeert het de ware atheïst volgens mij net zo hard aan als de ware gelovige.

Scheer me dus aub niet over 1 kam.
Als er geen religies uitgevonden waren, dan was het atheïsme ook niet uitgevonden.
Hoe zou ik dan geheten hebben binnen jouw kadertjes?

TisNieZoMoeilijk | 30-08-14 | 21:43

-weggejorist-

Benedict Broere | 30-08-14 | 21:43

Hmmm... is het niet zo dat Hitler, Stalin en dergelijke geen (andere) goden naast zich dulden? ^^

nikolaos | 30-08-14 | 21:25

@HekoJ Wel alle reacties lezen voordat je gaat generaliseren!

Riina | 30-08-14 | 21:24

450 reacties Hans! Heerlijk om te zien hoeveel atheïsten zich op hun p.. getrapt voelen. Ze schieten massaal in de verdediging.

HekoJ | 30-08-14 | 21:21

Heerijke portie satire van dhr Jansen op de zaterdag.

Hirsch Ballast | 30-08-14 | 21:17

Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:10
-
Daarnaast ook nog een belangrijk onderscheid dat Hans Jansen (opzettelijk?) mist is het verschil tussen Atheist en anti-Religieus. Het eerste (atheïst) impliceert niet het tweede (anti-Religieus). Dus ook in dat opzicht loopt het betoog van deze oude verwarde man www.youtube.com/watch?v=2kcKb7yglIM

Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:15

TisNieZoMoeilijk | 30-08-14 | 20:57
-
Je bent dus echt een atheïst.

Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:11

Gräf&Stift | 30-08-14 | 20:47
-
Toch nog even met feiten onderbouwen waarom het vermeende atheisme in Hans Jansen zijn betoog simpelweg onwaar is. Hoogstens neemt Hitler een vrij ambigue positie in, maar in zijn speeches verwijst hij meermaals naar God.
-
Hitler in 1933: "No, never and at no time was greater internal damage done to Christianity than in these fourteen years when a party, theoretically Christian, sat with those who denied God in one and the same Government." hitler.org/speeches/02-15-33.html
-
Hitler in 1933: "The Government, being resolved to undertake the political and moral purification of our public life, is creating and securing the conditions necessary for a really profound revival of religious life." en "The advantages of a personal and political nature that might arise from compromising with atheistic organizations would not outweigh the consequences which would become apparent in the destruction of general moral basic values. The national Government regards the two Christian confessions as the weightiest factors for the maintenance of our nationality. It will respect the agreements concluded between it and the federal States. Their rights are not to be infringed. But the Government hopes and expects that the work on the national and moral regeneration of our nation which it has made its task will, on the other hand, be treated with the same respect...."
www.hitler.org/speeches/03-23-33.html
-
Hitler in 1938: "But since we set as the central point of this perception and of this profession of belief the maintenance and hence the security for the future of a being formed by God, we thus serve the maintenance of a divine work and fulfill a divine will - not in the secret twilight of a new house of worship, but openly before the face of the Lord." [...] If anyone should believe that these tasks of ours are not enough for him, that they do not correspond with his convictions, then it is for him to prove that God desires to use him to change things for the better." hitler.org/speeches/09-06-38.html
-
Hitler in 1938: "God helps only those who are prepared and determined to help themselves." hitler.org/speeches/11-06-38.html

Hitler in 1939: "Help yourself and God will help you![...] The judgment whether a people is virtuous or not virtuous can hardly be passed by a human being. That should be left to God. [...] hitler.org/speeches/04-01-39.html
-
Hitler in 1939: "As Fuehrer of the German people and Chancellor of the Reich, I can thank God at this moment that he has so wonderfully blessed us in our hard struggle for what is our right, and beg Him that we and all other nations may find the right way, so that not only the German people but all Europe may once more be granted the blessing of peace." hitler.org/speeches/10-06-39.html
-
Hitler in 1941: "We pray to God that He may lead our soldiers on the path and bless them as hitherto." hitler.org/speeches/04-06-41.html
-
Hitler in 1941 : "GOD KNOWS THAT I WANTED PEACE. But I can do nothing but protect the interests of the Reich with those means which, thank God, are at our disposal. I made my decision at that moment all the more calmly because I knew that I was in accord with Bulgaria, who had always remained unshaken in her loyalty to the German Reich, and with the equally justified indignation of Hungary". hitler.org/speeches/05-04-41.html
-
Het is vrijwel niet te zeggen waaronder we Hitler precies kunnen scharen, maar atheïst was hij zeker weten niet. Daar zette hij zichzelf zelfs vanaf (zie de speeches van 1933). Daarnaast verwijst Hitler in veel van zijn schrijfsels en speeches wel degelijk naar een hogere God en ziet hij het Christendom als een (politieke?) bondgenoot. Ook zijn veel van Hitler zijn opvattingen over het geloof, zeker dat wat betreft de Menselijke Vrijheid, vergelijkbaar met de opvattingen in de Rooms-Katholieke Kerk, waardoor we kunnen zeggen dat een deel van Hitler's handelen gebaseerd is op de RK-moraal. Wat ik nu wel eens wil weten van Hans Jansen: waarom klets je zo uit je nek, terwijl een simpele klik op muisknop het tegendeel bewijst. Als je toch zo graag die akela van het Katholieke Nieuwsblad (Mariska Orban) wil napraten, ga dan daar stukjes schrijven.

Gräf&Stift | 30-08-14 | 21:10

@belgaar Hiha, waarachtig mooie reactie! Religie is een satirisch sprookje, toch!? Echte mannen hebben geen bedachte vriendjes... niet in de ´hemel´, niet in de ´hel´, niet!

Riina | 30-08-14 | 21:08

@VelParpone Lees het goed, vanuit Hans Jansen, met zijn academische achtergrond, kan dit enkel satire dan wel ironie of pastische zijn. Als niet, dan zou Hans hier beter stoppen...

Riina | 30-08-14 | 21:05

Ik heb een hekel aan de term atheïsme.
Die doet vermoeden en aannemelijk maken dat theïsme serieus te nemen is.
Waarom zou je anders een contra overtuiging aannemen en uitdragen?

Dat er geen god is moge duidelijk zijn. Of je dit nu beredeneert vanuit de invalshoek "als er wel een god was, dan was er niet zoveel rottigheid op de wereld" of vanuit het standpunt dat ons universum al 14 miljard jaar oud is, terwijl de bijbel en aanverwante sprookjesboeken het op zo'n 6000 jaar houden.

Maar juist door een levensovertuiging te creëren waarin van het bestaan van een god geen sprake is, hier een merknaam op te plakken en als individu uit te dragen dat je deze overtuiging aanhangt, worden religies die wel een god hebben gesterkt in hun doen en laten en kunnen aanhangers altijd verwijzen naar het feit dat de atheïsten ook "een stroming aanhangen die een sterk religieus karakter heeft en bepaalde onbewezen facetten in zich draagt".

Einde rationele discussie.
Er is maar 1 ratio in deze:
Zolang dat er geen bewijs voor iets geleverd is, bestaat het niet.
God bestaat dus niet, aliens bestaan niet en dat het heelal uit het niets een oerknal vormde en toen pas begonnen is, is ook flauwekul.

We weten het (nog) niet, laten we ons daar nu eens bij neerleggen en gewoon genieten van wat deze groen/blauwe bol ons te bieden heeft.

Zoiets simpels en prachtigs is helaas voor de gemiddelde "mens" iets teveel gevraagd. Zonde!

TisNieZoMoeilijk | 30-08-14 | 20:57

Jammer dat Hans Jansen zo'n leugenachtige politicus is geworden met schimmige definities en een gebrek aan logica waar zelfs een middelbare scholier doorheen prikt. Overigens ben je de titel amateur historicus niet eens waard (laat staan: historicus) als als je zegt dat Hitler atheïst was heb je je duidelijk niet verdiept in diens uitspraken (van 1921 - 1941) waarin hij meermaals over God spreekt. Speeches en teksten zijn hier te vinden: hitler.org/speeches/
-
Maar goed, ik heb Hans Jansen (en diens clubje) nog nooit kunnen betrappen op logica (=consistentie) als bijbehorende feiten. In plaats daarvan praat Hans Jansen (PVV) gewoon die akela van het Katholiek Nieuwsblad na: Mariska Orban!

Gräf&Stift | 30-08-14 | 20:47

@eerstneukendanpraten | 30-08-14 | 11:30
Die slaat binnen 2 uur op tilt

leaupveaugel | 30-08-14 | 20:36

matrixbluepill | 30-08-14 | 19:56

De wereld zou zonder meer een stuk vreedzamer zijn zonder religie. Vrede op aarde zolang er mensen zijn is niet denkbaar. Geloof of niet. Heb je überhaupt meer dan tien procent van de vierhonderd reacties op dit column gelezen? Waarschijnlijk niet want als dat wel zo was geweest had je ingezien dat juist JanSen DOOR atheïstische zijde keihard wordt onderuit gehaald. En dat voor een alom geprezen islamcriticus op de GS; that's a first.

VelParpone | 30-08-14 | 20:15

Mantisomantis | 30-08-14 | 19:50

Niet zozeer op mijn pik getrapt maar het is anno 2014 stuitend om te zien dat er zoveel mensen zo gemakkelijk voorbijgaan aan bewijs dat geloof ontkracht/niet plausibel maakt. Stug blijven volharden dat God bestaat in een moderne samenleving ondermijnt gewoon elke vorm van rationaliteit en redelijkheid en dat kan door sommige atheïsten inderdaad als een 'belediging' worden ervaren. Alleen atheïsten zien in dergelijke achterhaalde ideeën geen aanleiding om met geweld een einde aan religie te maken en zullen doorgaans het debat aangrijpen.

"Ze hebben alleen en altijd gelijk, net als een zwartekous of moslim."

Hetzelfde kan zonder enige nuance worden gesteld wat betreft het christendom, hindoeïsme en wat dies meer zij. Probleem met moslims is echter dat secularisatie onder hen zeer langzaam (lees:niet) op gang komt.

VelParpone | 30-08-14 | 20:07

Mantisomantis | 30-08-14 | 19:50
Je hoeft anders alleen hun ongelijk maar aan te tonen. Oh ja, dat kun je niet. Vandaar dit slachtoffergedrag.
Atheïsten hebben gelijk als zij stellen dat goden niet bestaan. En ook als ze andere religieuze kletskoek tegenspreken. Verder zijn het gewone mensen.

gutgutgut | 30-08-14 | 20:07

Als alle godsdiensten zijn verzopen is het vrede. Dat is een drogreden. Wat wordt Janssen van athesitische zijde keihard onderuitgehaald. De naakte waarheid in cijfertjes uitgedrukt valt nu eenmaal soms onwelgevallig bij sommigen. Kwaadaardigheid verstopt zich in alle mensen, zowel religieuzen als atheisten. De ene beroept zich op God, Allah en ander fraais, de ander op politieke dogma's, grote leiders, gekleurde wetenschap en andere grootheden. Is dat nu zo moeilijk te verdragen of verliezen atheisten hun verstand bij dit soort artikelen?

matrixbluepill | 30-08-14 | 19:56

Er zijn wel een stel vermeende atheïsten erg op hun pik getrapt. Het atheïsme is voor hen een godsdienst geworden. Ze hebben alleen en altijd gelijk, net als een zwartekous of moslim.

Mantisomantis | 30-08-14 | 19:50

Weet iemand of Putin overtuigd atheist is?

traporgel | 30-08-14 | 19:48

van eergisteren | 30-08-14 | 19:16
"Lijkt me dat alles wat niet waar is ons schade berokkend. Of dat nu de evolutietheorie is of de theorie van de drie-eenheid. De mate van schade wordt bepaalt door de implicaties die een theorie heeft."
De Sinterklaastheorie berokkent ons geen schade. Toch zijn de implicaties groot. Kadootjes etc. Ware theorie, waaronder de evolutietheorie, kan ook schade tot gevolg hebben, wanneer deze misbruikt wordt of voor schadelijke toepassingen wordt ingezet. Of een theorie in de praktijk schadelijke gevolgen kan hebben heeft geen invloed op de geldigheid ervan.
Maar goed jij vind dus dat Darwin's theorie onwaar is. Waarom?

gutgutgut | 30-08-14 | 19:35

van eergisteren | 30-08-14 | 19:19
Goed laat ik het dan duidelijker zeggen want je bent een slecht verstaander.
Er is geen duizend jaren oude evolutietheorie, zoaqls jij beweert.
Jij weet absoluut niet waar je het over hebt. De downside van de vrijheid van meningsuiting is dat er onbeperkt veel quatsch wordt geuit. Door mensen zoals jij.

gutgutgut | 30-08-14 | 19:26

Droogkomisch stuk hooggeleerde Hans!
Mijn G*dT Herman Philipse bekend van het Atheistisch manifest en God in the Age of Science? heeft zich vaak in deze bezopen discussies tussen doven gewaagd.*trekken aan een dood paard*
Heldring!Heldring!Heldring!
Ueber paap Michiel de Kater: quo vadis?

kapitein oosterlng | 30-08-14 | 19:25

van eergisteren | 30-08-14 | 16:53
"De uiteindelijke implicatie van Darwins leer is: het machtige, krachtige, en sterke vermorzeld het zwakkere. Dit is een wetmatigheid binnen het evolutionaire model."
Dus dit is jouw interpretatie van Darwins theorie.
Hij is fout. Ik geef je na, het is een veel gemaakte fout. De nazi's bijvoorbeeld maakten dezelfde fout 90 jaar geleden. Jij maakt hem nu nog. Tss.

gutgutgut | 30-08-14 | 19:21

@ Russells Teapot | 30-08-14 | 17:49

'Dat is dus gewoon niet waar. Het christendom heeft de wetenschap niet uitgevonden, complete flauwekul die ik eerder in deze discussie al ontkracht heb. Onze moderne wetenschap heeft haar wortels in de klassieke filosofie, en het christendom heeft de eerste 1500 jaar van haar bestaan een niet-aflatende oorlog gevoerd tegen wetenschappelijke vooruitgang.'

Dit is echt je reinste flauwekul, geschiedvervalsing door de uitvinders van de Renaissance en de Dark Ages.

Lees dit eens:

en.wikipedia.org/wiki/Medieval_univers...

Ttv de Renaissance kwam het alfagedoe op, en geraakte de harde wetenschap uit de middeleeuwen naar de achtergrond en werd en passant even bedacht dat de middeleeuwen een periode van duisternis geweest was. We willen allemaal bijzonder zijn en in een bijzondere tijd leven nietwaar. Heel menselijk, maar daarmee nog niet waar.

'En het kapitalisme in de huidige betekenis is uitgevonden door communisten, die in hun pseudo-historische wereldbeeld een verzamelterm nodig hadden om hun vijanden onder te scharen. Typische kenmerken van "kapitalisme," zoals vrije handel en de vrije markt, stammen ook uit pre-christelijke tijden, en kwamen overal op de wereld voor.'

De term is uitgevonden door de communisten, maar het systeem niet...

Voor kapitalisme is ook wel iets meer nodig dan alleen een vrije markt of vrije handel, denk aan rechtspersonen (lange termijn planning!, (her)investering!), (relatief) vrije werknemers, gericht op het maken van winst, (het ontstaan van) banken (die met rente werken). Dat blijkt toch allemaal redelijk zeldzaam te zijn geweest buiten Europa.

'Wanneer houden christenen eens op met de eer te strijken voor dingen waar ze helemaal niets mee te maken hadden?'

Ik weet niet of je mij bedoelt, maar ik ben geen christen. Ik zie echter wel dat, hoe gek het ook is, het christendom voldoende ruimte heeft geboden/de juiste basis heeft geboden aan de goede krachten zodat de westerse beschaving heeft kunnen ontstaan, de beste beschaving die ooit ontstaan is.

'En dat onze beschaving de enige is die de slavernij heeft afgeschaft (ondanks de protesten van de christenen, die wezen op het feit dat de bijbel slavernij goedkeurt), is complete onzin. De eerste referentie van een niet-christelijke cultuur die dat deed (er zullen er veel meer zijn) is de Qin-dynastie in China in de 2e eeuw.'

Ooit van de Abolitionisten gehoord? Vast niet. Als die niet christelijk waren en bijbels gedreven dan eet ik mijn schoenen op. Overigens was in Europa zelf de slavernij al in de vroege middeleeuwen afgeschaft door, jawel, de katholieke kerk, en uiteraard gemotiveerd vanuit het geloof. Dat van de Qin-dynastie weet ik niet (je kan niet alles weten), maar was in ieder geval geen blijvertje gezien slavernij in China tot in de moderne tijd heeft bestaan, dus er zal vast geen sterke innerlijke religieuze motivatie zijn geweest, als het al niet het verkeerd lezen van een enkele bron is geweest.

HoogToontje | 30-08-14 | 19:20

@gutgutgut

Nee niks linkjes. Begin maar met een bibliotheek die buiten je locale leefsfeer ligt. Je komt er dan vanzelf. Succes.

van eergisteren | 30-08-14 | 19:19

Hoe krijgen mensen het voor elkaar om andere mensen doelbewust en methodisch te vermoorden en zelfs grootschalig te vermoorden? Wat dan helpt dat is het ontmenselijken van degenen die vermoord moeten worden. De nazies deden dat door bijvoorbeeld de joden aan te duiden met ‘ratten’ en ‘Ungeziefer’ en ‘Untermensch’, enzovoort, de communist had het over de ‘bourgeois’, de ‘volgevreten kapitalist’, de ‘Klassenvijand’, en de islam spreekt van ‘kafir’, ‘apen’, ‘zwijnen’ en ‘Dar el Harb’, ‘gebied van de oorlog’, ‘daar waar de ongelovige woont’. Vervolgens kan het grote uitroeien beginnen als ‘de ander’ volledig gereduceerd is tot ‘te vernietigen object’, tot ‘ding’, tot ‘voorwerp’.

In ook het gewone mensenverkeer zie je soms eenzelfde verdinging. Bijvoorbeeld die overwegend Pakistaans-islamitische verkrachters in Rotherham hadden het over de meisjes als ‘meat’, ‘easy meat’. En de groepen jongetjes die tegenwoordig in onze ‘prachtwijken’ het straatbeeld ‘verrijken’ met het niet-islamitische vrouwen uitschelden voor ‘Hoerrrr!’, die krijgen blijkbaar van huis uit mee een zeer negatief en verdingend idee van niet-islamitische vrouwen. Nog een stap verder en we hebben ook in Nederland te maken met verkrachtingsepidemieën.

Wat betreft de IS-adepten in Den Haag, daarvan valt op dat zij een zeer negatief idee hebben van de Nederlandse cultuur. En dat terwijl Nederland volgens elk vergelijkend onderzoek behoort tot een van de best georganiseerde en welvarendste en ook gelukkigste samenlevingen in de wereld. Maar in het wereldbeeld van de IS-adept is dit gunstige van Nederland blijkbaar irrelevant, niet van belang, zonder waarde. Waartegen het leven volgens de islam dat wel is. En men zich van daaruit gerechtvaardigd ziet om eventueel al dat gunstige van Nederland te vernietigen.

Van de islam wordt gezegd dat het is uitgevonden als instrument van beheersing en exploitatie en het bewerkstelligen van totalitaire eenheid. Het is dan niet verbazingwekkend dat Hitler een grote bewondering had voor juist de islam. Zoals het ook niet verbazingwekkend is dat tegenwoordig Hitler en ‘Mein Kampf’ zo populair zijn in grote delen van de islamitische wereld. Hitler was trouwens ook een groot bewonderaar van het sociaal-darwinisme, en had de gewoonte bijvoorbeeld om opdrachten te geven aan steeds twee mensen die onderling concurrerend die opdrachten moesten uitvoeren. Datzelfde sociaal-darwinisme zou je trouwens kunnen zien als typisch voor het genadeloze kapitalisme van die 19e- en begin 20e eeuw, waarin het zo populair werd. In dezelfde tijd overigens waarin ook atheïstische en materialistische en mechanistische visies steeds meer in zwang kwamen.

Benedict Broere | 30-08-14 | 19:18

van eergisteren | 30-08-14 | 16:21
"de implicaties van Darwins theorie "
Wat zijn die volgens jou?

gutgutgut | 30-08-14 | 19:17

van eergisteren | 30-08-14 | 16:21
"Darwins theorie niet zien maar ook historisch niet kennen. Een theorie die overigens al duizenden jaren oud is. "
Als jij ergens een antieke tekst hebt waarin evolutie uit de doeken wordt gedaan,
geef dan even een linkje.

gutgutgut | 30-08-14 | 19:16

@gutgutgut

Lijkt me dat alles wat niet waar is ons schade berokkend. Of dat nu de evolutietheorie is of de theorie van de drie-eenheid. De mate van schade wordt bepaalt door de implicaties die een theorie heeft.

van eergisteren | 30-08-14 | 19:16

1.) Hitler anti-katholiek? De Katholieke kerk heeft Hitler enorm geholpen, die waren extreem fout in de oorlog. Waren net zo blij dat de joden werd uitgeroeid als dhr H. dat zelf was. Hitler was niet anti-christelijk.
2.) Het lijkt er op dat je atheisten en agnosten op 1 hoop gooit.
3.) Voor het gemak negeer je kennelijk enorme afslachtingen van gelovigen door de eeuwen heen
4.) De mensen die je noemt deden hun daden niet "vanuit het atheisme", er worden geen christenen of moslims vermoord omdat dit in strijd is met het geloof van de atheist of iets dergelijks; gezien aan atheist geen religie aanhangt. ALS de mensen die je noemt al werkelijk atheist waren, dan heeft dat verder niets te maken met hun daden.
5.) "Het aantal mensen dat in de loop der eeuwen door atheïsten, in de naam van de wetenschap, de vooruitgang of de rede, om het leven is gebracht overtreft het aantal slachtoffers van godsdienstige bewegingen met zodanig overtuigende getallen, dat er iets aan de hand moet zijn" Flikker toch op, Jansen. ;) Leer eerst eens de cijfertjes nakijken en vervolgens goed te interpreteren.

Ik hoop werkelijk dat dit satire is, meneer Jansen. Als je wat je hebt geschreven werkelijk gelooft (no pun intended...) dan ben je wel heel erg dom.

Liroy | 30-08-14 | 19:14

Mike Oxlong | 30-08-14 | 19:03
Niemand neemt hem nog serieus sinds jaren?

gutgutgut | 30-08-14 | 19:10

van eergisteren | 30-08-14 | 14:51
Wat is je probleem met evolutietheorie?
Die is misbruikt door eugenetici, die hun eigen invulling gaven aan het begrip "fittest" maar dat doet niet af aan de geldigheid ervan.
Godsdienstige theorieën zoals de drieëenheid, om eens een gekkigheid te noemen, zijn irrelevant of ze nu misbruikt worden of niet.

gutgutgut | 30-08-14 | 19:09

Wat een dom stuk. De moorden zijn niet gepleegd onder de noemer van het atheïsme maar onder de noemer van het communisme, nazisme of andere ideologie. Dat communisten atheïst waren en geen christen doet daar niets aan af. Onder noemer van het atheïsme zijn nooit moorden gepleegd omdat dat nooit de leidraad was voor de moorden. Het atheïsme kan ook in principe geen ideologie genoemd worden omdat het enkel het ontbreken van het geloof in goden betekent. Dat er meer moorden gepleegd zijn in de loop der tijden door lieden die geen geloof aanhingen wil nog niet zeggen dat het niet aanhangen van een geloof verantwoordelijk gesteld kan worden voor de misdaden. Niet iedere atheïst was immers communist of nazi. Er waren trouwens onder de nazi's veel katholieken. Dus ook hier gaat het absoluut niet op dat je uit kan gaan van het atheïsme als ideologie om te moorden. Het gaat altijd om het uitmoorden van andersdenkenden vanuit een politieke ideologie. Of dat nu communisme is, nazisme, extreem islamisme of extreem christelijk. Extreem atheïsme kan ik nog niet ontdekken in het rijtje moordlustige ideologieën, nogmaals omdat atheïsme geen politieke ideologie is, maar slechts het ontbreken van geloof in goden.

CarlaWijn | 30-08-14 | 19:07

dit is dezelfde logica als "mensen met een broek aan zijn de grootste moordenaars."

superjan | 30-08-14 | 19:07

Toch vraag ik me af of een wetenschapper, al is het een slechte, tot de verantwoording wordt geroepen wanneer hij onzin uitkraamt buiten de normale peer-reviewed bladen.
Wat wij hier met z'n allen reaguren is een particuliere mening en de een onderbouwt de zijne beter dan de andere.
Maar als het gaat om een charlatan als Jansen -die hier gewoon gepubliceerd staat te liegen- heeft dat dan consequenties voor hem in zijn vak gebied?

Mike Oxlong | 30-08-14 | 19:03

verbazingwekkend om te lezen hoe atheïstisch Nederland in de krampmodus schiet.
De reacties lopen uiteen van een stamelende reactie als "maar Hitler en Stalin waren wel religieus opgevoed" tot karaktermoord op Hans Jansen zelf.
Misschien hoort genocide niet bij religieuzen als non-religieuzen, maar meer bij humanity himself.

priester | 30-08-14 | 19:03

@gutgutgut

Je hebt gelijk. Russels denktrant wordt gekenmerkt door "afwezigheid".

van eergisteren | 30-08-14 | 19:02

Het doel is hetzelfde... atheisten zijn gewoon wat efficienter.

Ultimate Master G | 30-08-14 | 18:59

Pacificc | 30-08-14 | 17:56
Nee het komt niet hard aan. Geen van die speelde golf. Ik ook niet. Toch voel ik mij daarom niet schuldig.
Speel jij golf ? Vooruit met de billen bloot.

gutgutgut | 30-08-14 | 18:54

Russells Teapot | 30-08-14 | 18:30
"Het is gewoon een eigenschap, vergelijkbaar met mensen die rood als lievelingskleur hebben."
Het is geen eigenschap. Het is de afwezigheid van een eigenschap.

gutgutgut | 30-08-14 | 18:52

@ Russels Teapot

Oké nu begrijp ik je. Atheïsten zijn vatbaar voor bepaalde theorieën omdat ze daar de eigenschap(en)voor hebben. De zogenaamde atheïstische eigenschap. Uiteraard een geëvolueerde eigenschap. Zeg maar een soort verlichte klasse, übermensch of zoiets dergelijks. Kan ik die eigenschap ook nog krijgen denk je? Of heb ik die eigenschap al omdat ik denk dat God bijvoorbeeld bestaat?

van eergisteren | 30-08-14 | 18:43

@van eergisteren | 30-08-14 | 18:15
"Wat ik alleen niet begrijp is dat jij denkt dat atheïsten neutrale nietszeggende lieden zijn. Dat moet je me nog maar eens een keer uitleggen."

Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat atheisme mensen niet de ene of andere kant uitstuurt. Atheisten kunnen bijzonder ideologisch gemotiveerd zijn, maar dan wel door ideologieën zoals humanisme of communisme, of de overtuiging dat religie het grote kwaad is. Maar atheisme zelf impliceert geen van die ideologieën.

Het is gewoon een eigenschap, vergelijkbaar met mensen die rood als lievelingskleur hebben.

Russells Teapot | 30-08-14 | 18:30

@Ommezwaai | 30-08-14 | 11:21
Sociaal?
Ik dacht het niet.
Of jij denkt dat Noord korea ook een democratische staat is? Of de voormalige DDR.
Stuk voor stuk waren het totalitaire staten die niks met democratie,zelfbeschikking of socialisme hadden te maken.
Videla was een devoot Katholiek was zijn regering een katholieke ?
Nee.

miko | 30-08-14 | 18:17

@ ZonderNaam

Kan je die boude stelling op enigerlei wijze onderbouwen? Een stelling die uit een pseudowetenschap voortkomt zou toevalligerwijs te onderbouwen zijn. Dit zou dan weer wel geheel in stijl zijn. Nee de evolutietheorie is goed voor de Disneywereld waar de dieren inderdaad met elkaar praten. De implicaties van de theorie blijven echter dodelijk.

@ Russels Teapot

Wij begrijpen elkaar inderdaad zo goed omdat we allebei overtuigd zijn van ons gelijk. Wat ik alleen niet begrijp is dat jij denkt dat atheïsten neutrale nietszeggende lieden zijn. Dat moet je me nog maar eens een keer uitleggen.

van eergisteren | 30-08-14 | 18:15

@Adversary | 30-08-14 | 11:19
Wat hans ook vergeet dat onze oorlog met spanje verschillende oorlogen in Engeland , de kerstening van europa door karel en noem maar op ook gingen over geloof.
En die paar honderdduizend? Alleen de albaginezische kruistochten hebben waarschijnlijk 400.000 slachtoffers gemaakt.

miko | 30-08-14 | 18:15

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:19
Dat jij hier op in gaat? Wees gewon jezelf met al je gedachten. Ook na jouw woorden blijven het klootzakken die de islam gehorig zijn. Dus koppen eraf en wegkijken. En de schuld aan het westen geven. Al die linkse tievus leiers gaan het voelen.

Smarties | 30-08-14 | 18:11

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:42
Je praat peop.
Religie is een keuze dat is ongeloof niet.
Ik als ongelovige heb niks met de macht hebbers van Noord Korea die denken dat alle vogels zongen op de dag van geboorte van de grote leider en meer van dat soort onzin.
Verder ben ik geen socialist en heb geen religie dus het zal me een worst wezen.
Verder maakt hans Jansen zich steeds belachelijker met zijn betogen hier.
het eu geld zal hem wel naar zijn hoofd stijgen.

miko | 30-08-14 | 18:08

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 17:56
"Het Romeinse rijk is ten onder gegaan aan mismanagement en hebzucht, niet aan het Christendom. En wie iets anders beweert is geen haar beter dan Diocletianus."

Dat is bijzonder discutabel. Onder historici zijn er zeel veel verschillende ideeën over wat de oorzaak zou kunnen zijn van de val van het Romeinse Rijk, zoals de pest, sociale onrust, decadentie, invasies en inderdaad, het christendom. Mensen die dat benoemen vergelijken met een christenvervolgende keizer is niet een erg sterk argument.

Ten tweede was mijn argument niet dat het christendom het einde van het Romeinse Rijk veroorzaakte, maar dat het christendom het einde van de wetenschap in de klassieke wereld betekende, wat gewoon aantoonbaar waar is.

De christelijke keizers sloten de klassieke academies en bibliotheken. Of dat bij heeft gedragen aan de val van het Romeinse Rijk? Mogelijk, maar de klassieke wetenschap bloeide vooral in de gebieden van het Oost Romeinse Rijk, dat nog 1000 jaar doorging, ondanks het feit dat er geen noemenswaardige wetenschappelijke ontwikkeling meer plaatsvond. Dus ik denk het niet.

"Hoeveel manuscripten zijn er door de kloosters gered van de Hunnen, de Vikingen, de Mongolen? Met de schaarse materialen voorhanden kozen ze inderdaad liever voor Augustinus dan de Cyphria of Epicurus."

Ja, de christenen hebben ook manuscripten gered, maar dat waren de weinigen die ze zelf hadden overgelaten. Als je 90% van een stad affikt, en dan verhindert dat een volgens leger de overige 10% in de hens steekt, dien je jezelf dan op de borst te kloppen omdat die stad hebt gered?

"Tot slot ben ik van mening dat het lijstje positieve eigenschappen dat jij aan de menselijke natuur toeschrijft in plaats van het Christendom inderdaad die centrale plaats aan dat Christendom te danken hebben."

Nou, dan ben je denk ik gewoon niet zo goed op de hoogte van de ideeën van de voorgangers van het christendom.

"Andere culturen leggen de nadruk op bijvoorbeeld hooghouden van eer, verwerven van bezit, verdedigen van familie. Ook positieve eigenschappen van mensen, maar naar mijn idee hebben andere culturen daar niet direct veel waarde aan gehecht."

Ik krijg hierbij de sterke indruk dat je aan de islam denkt. Echter, in het christendom was dat ook lang genoeg de norm, en in het jodendom is dat eigenlijk nog steeds zo. Lees de Torah maar eens.

Voor heel veel andere culturen gaat dat echter niet op, zoals onze klassieke culturen, of veel inheemse culturen van Amerika.

Russells Teapot | 30-08-14 | 18:08

Wat een ongelofelijk dom. historisch kortzichtig, incorrect stukje van die Jansen. Zal ik eens beginnen met alle doden optellen van al die religieuze rotzooi door de eeuwen heen?

Ga toch fietsen lul.

TM | 30-08-14 | 17:59

@ omanders | 30-08-14 | 17:53
De revolutieleiders predikte het humanisme (en zelfs dat is veel te kort door de bocht, maar de batterij van mijn tablet heeft niet lang meer).
Atheisme val net zo goed te prediken als amsurfisme

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:58

@omanders | 30-08-14 | 17:53
"In mijn omgang met verklaard atheisten is het echter heel duidelijk dat het een ideologie betreft."

Dat is jouw persoonlijke ervaring. Het gedrag van een paar atheisten heeft niets van doen met de definitie van dat woord.

"Klopt. Maar ik weerleg je argumenten tegen je tegenstander niet - die vecht je zelf maar met hem uit - ik weerleg je vermeende kennis van zaken OMDAT je een ex-christen zou zijn."

Ja, en zoals ik al zei, dat is een gruwelijk dom argument. Het gaat namelijk volledig voorbij aan de inhoud. Jij suggereert namelijk zonder enige basis dat ik wel een motief zal hebben om dingen te zeggen.

Ten eerste kun je dat helemaal niet weten.
Ten tweede, zelfs als ik bevooroordeeld zou zijn, dan betekent het niet dat daarom al mijn argumenten ongeldig zijn. Wat een kleuterklaslogica.

Russells Teapot | 30-08-14 | 17:57

Tering wat een achterlijk stuk.
Ga es werken in Europa voor je geld...

da wizard | 30-08-14 | 17:56

Hitler, Mao en Stalin. Alle drie volbloed atheïst en samen goed voor bijna 150 miljoen doden. Dat komt hard aan.

Pacificc | 30-08-14 | 17:56

@Russells Teapot

Mmmh, zonder het laatste woord te willen hebben...

Voor iemand die het van twee kanten kan bekijken, benadruk je wel erg de negatieve kant. Christenen zonder bijbelkritiek ken ik niet, behalve die enkele Jehova die af en toe aan de deur komt leuren. Je moet het plaatsen in de tijd dat het geschreven is en waarom iets geschreven is. Maar ook je geschiedenis kennen. Het Romeinse rijk is ten onder gegaan aan mismanagement en hebzucht, niet aan het Christendom. En wie iets anders beweert is geen haar beter dan Diocletianus.
Hoeveel manuscripten zijn er door de kloosters gered van de Hunnen, de Vikingen, de Mongolen? Met de schaarse materialen voorhanden kozen ze inderdaad liever voor Augustinus dan de Cyphria of Epicurus. Maar goed, ik ontken niet dat er ook hele bibliotheken door fanatiekelingen in vlammen zijn opgegaan. Overigens heeft Caesar zelf de bibliotheek van Alexandrië afgefikt, maar dit terzijde...

Tot slot ben ik van mening dat het lijstje positieve eigenschappen dat jij aan de menselijke natuur toeschrijft in plaats van het Christendom inderdaad die centrale plaats aan dat Christendom te danken hebben. Andere culturen leggen de nadruk op bijvoorbeeld hooghouden van eer, verwerven van bezit, verdedigen van familie. Ook positieve eigenschappen van mensen, maar naar mijn idee hebben andere culturen daar niet direct veel waarde aan gehecht. Ik zou het kind niet met het badwater willen weggooien. Maar goed...

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 17:56

@omanders | 30-08-14 | 17:33
Nee, het is geen ideologie. Het is de negatie van theïsme. A-theïsme, dus eigenlijk. Het betekent slechts het niet geloven in het bestaan van goden. Om daar een label van "ideologie" te hangen is net zo stompzinnig om het niet deelnemen aan een voetbalwedstrijd een sport te noemen. Of het niet verzamelen van postzegels een hobby.

Overigens ben jij ook atheïst met betrekking tot alle goden die de mensheid ooit heeft uitgevonden, op eentje na. Een atheïst gaat nog een godje verder. Of geloof jij naast die god van jou ook in Zeus, Ra, Brahma, Thor, Odin, Belenos, Toutatis, Quetzalcoatl etc. etc.?

Stormageddon | 30-08-14 | 17:54

@russels teapot

"Geloven dat er heil schuilt in het niet geloven in een god is geen onderdeel van het atheisme, gewoon een mening die veel atheisten (zoals ikzelf) er op nahouden."


Ik zie dat anders. Maar zoals ik al zei, er zijn meerdere definities. In mijn omgang met verklaard atheisten is het echter heel duidelijk dat het een ideologie betreft.


"Ten eerste is dit een gruwelijk dom argument. Andermans argumenten dien je op de waarde van de argumenten zelf te beoordelen, niet op de persoon die ze maakt. Dat is namelijk een ad hominem."


Klopt. Maar ik weerleg je argumenten tegen je tegenstander niet - die vecht je zelf maar met hem uit - ik weerleg je vermeende kennis van zaken *OMDAT* je een ex-christen zou zijn.


"Ten tweede reageerde ik met die uitspraak op een "ex-atheist." Als ik bij uitstek ongeschikt ben als ex-christen om een oordeel te vellen over het christendom, is hij dan ook als ex-atheist bij uitstek ongeschikt om een oordeel te vellen over het atheisme?"


Inderdaad.


@ZonderNaam | 30-08-14 | 17:43


Mooi wiki-linkje. Het weerlegt in het totaal niet wat ik zei: De Franse Revolutie predikte het atheisme.

omanders | 30-08-14 | 17:53

@Tieneus | 30-08-14 | 11:28
atheisten geloven vaak in maakbaarheid van de samenleving, geloven bijna altijd in legitimiteit van de staat, en geloven meestal in de Big Bang theorie, het vervangende creationisme ex-nihilo.

U verwart atheïsten met pvdatheïsten. Kleine nuance, groot verschil...

Rémy Martin ® | 30-08-14 | 17:52

@HoogToontje | 30-08-14 | 17:36
Dat is dus gewoon niet waar. Het christendom heeft de wetenschap niet uitgevonden, complete flauwekul die ik eerder in deze discussie al ontkracht heb. Onze moderne wetenschap heeft haar wortels in de klassieke filosofie, en het christendom heeft de eerste 1500 jaar van haar bestaan een niet-aflatende oorlog gevoerd tegen wetenschappelijke vooruitgang.

En het kapitalisme in de huidige betekenis is uitgevonden door communisten, die in hun pseudo-historische wereldbeeld een verzamelterm nodig hadden om hun vijanden onder te scharen. Typische kenmerken van "kapitalisme," zoals vrije handel en de vrije markt, stammen ook uit pre-christelijke tijden, en kwamen overal op de wereld voor.

Wanneer houden christenen eens op met de eer te strijken voor dingen waar ze helemaal niets mee te maken hadden?

En dat onze beschaving de enige is die de slavernij heeft afgeschaft (ondanks de protesten van de christenen, die wezen op het feit dat de bijbel slavernij goedkeurt), is complete onzin. De eerste referentie van een niet-christelijke cultuur die dat deed (er zullen er veel meer zijn) is de Qin-dynastie in China in de 2e eeuw.

Russells Teapot | 30-08-14 | 17:49

Ojee. Voordat het hier een shitstorm wordt van lieden die menen dat ze Darwin onderuit kunnen halen met het aanhalen van vage pseudo-wetenschappers en aanverwante leken even het volgende: Evolutie door natuurlijke selectie is een feit. Deal with it.

Dit heeft niet eens zoveel met atheïsme of een andere wereldbeschouwing te maken maar gewoon wetenschappelijk bewezen. De enige reden waarom Evolutie door natuurlijke selectie in de wetenschap nog steeds als theorie geldt is omdat het nog steeds potentieel falsifieerbaar is.
Ik denk ik zeg het even; Carry on.

Mike Oxlong | 30-08-14 | 17:47

@ omanders | 30-08-14 | 17:37
Ik ben misschien niet zo'n goede amateurhistoricus als dhr Jansen, maar heb wel een hekel aan het 'met grote stappen zijn we snel thuis' redeneren. Er valt wel heel wat meer te zeggen over de Franse Revolutie dan alleen dat itempje dat jij er uit pakt en vergroot.

Hier, voor jou ook een wikilinkje
en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_the_Fr...

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:43

@omanders | 30-08-14 | 17:33
"Maar de uitgang -isme maakt dit toch echt tot de benaming van een ideologie."

Zijn pessimisme, neologismen, kubisme, altruisme en vulkanisme dan ook ideologieën?

"Niet alleen het niet geloven in een god, maar ook de overtuiging dat daarin heil schuilt - en vaak de wens het ongeloof te verspreiden om daarmee ook deze heil te verspreiden - zijn kenmerken van deze ideologie."

Geloven dat er heil schuilt in het niet geloven in een god is geen onderdeel van het atheisme, gewoon een mening die veel atheisten (zoals ikzelf) er op nahouden.

"Je opmerking dat wetenschapsverspreiding kwam door het afnemende geloof is daar een teken van."

Die stelling heb ik met feiten en argumentaties onderbouwd, die jij heel hypocriet links laat liggen.

"Als ex-christen ben je ook bij uitstek ongeschikt om een neutraal oordeel te vellen. Er dient immers afgerekend te worden met het christelijke verleden."

Ten eerste is dit een gruwelijk dom argument. Andermans argumenten dien je op de waarde van de argumenten zelf te beoordelen, niet op de persoon die ze maakt. Dat is namelijk een ad hominem.

Ten tweede reageerde ik met die uitspraak op een "ex-atheist." Als ik bij uitstek ongeschikt ben als ex-christen om een oordeel te vellen over het christendom, is hij dan ook als ex-atheist bij uitstek ongeschikt om een oordeel te vellen over het atheisme?

Of geldt dat argument alleen voor mij, omdat hij dingen roept waar je het wel mee eens bent? Hou jij er gewoon heel verschillig verschillende maatstaven op na voor mensen waar je het mee eens bent, en diegenen waar je het me oneens bent?

Daarbij, je weet helemaal niets van mijn verleden, dus ook niet of er ergens mee afgerekend dient te worden. Dat is gewoon een aanname die jij doet om een excuus te hebben mijn argumenten niet serieus te nemen.

Dat is ook wel zo makkelijk, als je niet in staat bent om de zaken inhoudelijk te benaderen.

Russells Teapot | 30-08-14 | 17:42

@ omanders | 30-08-14 | 17:33
Ik ben niet alleen een atheist, ik ben ook een asmurfist. Ik heb namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat er daadwerkelijk kleine blauwe wezens in het bos wonen.
Ik verwacht overigens geen enkel heil van mijn atheisme of mij asmurfisme, het zijn alleen maar bemamingen om mee aan te geven dat ik niet meega in bepaalde irrationele denkbeelden.

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:38

@ Russells Teapot | 30-08-14 | 17:19

'Als ex-christen '

Ah, dat verklaart veel. Als geboren atheist, mag ik je een simpele vraag stellen: hoe komt het dat de beschaving die het kapitalisme en de wetenschap heeft uitgevonden en de enige beschaving die de slavernij heeft afgeschaft de christelijke is?

HoogToontje | 30-08-14 | 17:36

@ZonderNaam | 30-08-14 | 17:21


Ach, je hebt het artikel dus niet gelezen.

omanders | 30-08-14 | 17:34

@


"Nee, ik zie een relatie tussen de afname van religie en de ontwikkeling van de wetenschap. Atheisme is geen leer en heeft geen doctrine, dus het kan nooit ergens een oplossing van zijn."


Er worden redelijk wat verschillende definities gegeven, inclusief het simpelweg niet geloven in een god. Maar de uitgang -isme maakt dit toch echt tot de benaming van een ideologie. Niet alleen het niet geloven in een god, maar ook de overtuiging dat daarin heil schuilt - en vaak de wens het ongeloof te verspreiden om daarmee ook deze heil te verspreiden - zijn kenmerken van deze ideologie. Je opmerking dat wetenschapsverspreiding kwam door het afnemende geloof is daar een teken van.


"Als ex-christen kan ik het ook van twee kanten beoordelen."


Als ex-christen ben je ook bij uitstek ongeschikt om een neutraal oordeel te vellen. Er dient immers afgerekend te worden met het christelijke verleden.

omanders | 30-08-14 | 17:33

@van eergisteren | 30-08-14 | 16:53
"De uiteindelijke implicatie van Darwins leer is: het machtige, krachtige, en sterke vermorzeld het zwakkere."

Nee, sukkel, dat zegt die "leer" niet. Dat is een debiele creationistische stroman waarvan iedereen die langer dan twee minuten onderzoek doet weet dat die niet klopt.

Je kan zeggen dat ik het niet begrijp en onware stellingen als waarheid poneren, maar daar wordt het niet waar van. Ik heb je al met argumenten uitgelegd waarom de nazi's het verkeerd begrepen. Met de stuitende lafheid die ik gewend ben van creationisten, negeer je dat volkomen, en herhaal je als een robot je eerdere stelling.

Is er enige feit of bewijs denkbaar in de wereld waar jij ooit je mening door zou kunnen veranderen? Zo nee, dan is het vrij zinloos om de discussie aan te gaan, want dan ben je toch niet geïnteresseerd in de waarheid.

Russells Teapot | 30-08-14 | 17:28

Parel van het Zuiden | 30-08-14 | 11:26
Ik weet niet waar jij vandaan haalt dat Atheïsme vrede is. Ik ben zo'n persoon. Maar ik ga over lijken als het moet. Het ligt aan mijn eigen karakter hoe ik me gedraag. Ik behandel iedereen zoals ik zelf behandeld wil worden. Over de hele wereld, want dat is mijn werkgebied. Als je je afspraken niet na komt ben je de lul, maw pak ik je. Ik weet dat jij ook Atheïst bent. Ik lees je met veel plezier. Altijd. Maar Hans gooit hier wel een stelling neer, over onze vermeende agressie. Terwijl die agressie geschiedeniswijs altijd van religie komt. Wees gewoon eerlijk,Hans. Jouw religie is kut. Alle religie is kut. Atheïsme rules! We hebben geen pooiers van de god nodig. we moeten ze afmaken. Priesters, imam's allemaal. En ik ben zeer vooruitstrevend in mijn betoog. Kan het echter niet zo schrijven als jouw, Parel. Geen charme offensief. Maar heb wel gelijk. Fuck geloof, en fuck de beelden die ik vanavond weer zie op het nieuws.

Smarties | 30-08-14 | 17:27

@ Russells Teapot | 30-08-14 | 16:11

"Dat neemt niet weg dat ik wel doorheb dat mensen grotendeels gedreven worden door geloof, niet door rationaliteit. Inderdaad, ook degenen die zich zo op de borst kloppen dat ze dat ontstegen zijn, ze hebben het ene geloof voor het andere ingeruild, en hebben dat gek genoeg meestal niet door."

En misschien ben jij er zelf wel een van.

-> Nou nee hoor. Mijn ongevoeligheid voor geloof maakt dat ik niet religieus gehecht ben aan mijn eigen opvattingen. Daarbij ben ik me bewust van dit soort valkuilen, hetgeen heb ik mogen ervaren itt wat ik had verwacht geen usance is.

De grap hier is dat jij aanneemt dat, omdat iemand een geloof is kwijtgeraakt, er dus wel een ander geloof zal zijn dat die persoon dus wel zal hebben aangenomen. Dat is niet zo.

-> Je begrijpt het begrip geloof niet. Tip: met het geloof in een opperwezen heeft het alleen oppervlakkig te maken.

"Dat jij zo fel op mij reageert, zegt mij ook dat jij in een van je geloofsartikelen getroffen wordt."

Dat klop[t. Ik hecht nogal aan rationaliteit en intellectuele eerlijkheid. Hoe irrationeler en hypocrieter een tegel is, des te feller mijn reactie.

-> Dat is gek, want mijn tegels zijn bijzonder rationeel, en waar je het begrip hypocriet vandaan haalt ontgaat me volkomen.

"En, het zal je wellicht verbazen, maar het maakt uit welk geloof je hebt."

Het zal je wellicht verbazen, maar dat verbaast mij in het geheel niet.

-> Je trekt de conclusie echter niet ver genoeg door, wat hoogstwaarschijnlijk komt doordat je moeite hebt met het begrip geloof.

HoogToontje | 30-08-14 | 17:26

Hoe een absoluut ondermaats broddelwerkje van Jansen kan leiden tot een hoogwaardige discussie in het draadje. Leerzaam en vermakelijk en bovenal prettig omdat hij gevoerd wordt door mensen met wie ik meestal vreselijk van mening verschil. Maakt het weer makkelijker om de ''tegenstander' in discussies wel te respecteren

Bicycle_Repairman | 30-08-14 | 17:22

@ omanders | 30-08-14 | 17:18
Dat jouw framing van de Franse Revolutie als atheistische revolutie uit naam van de Rede stierenpoep is.

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:21

@XaleX_2 | 30-08-14 | 17:06
Welk schoolboek? Titel, auteur ISBN graag. De centrale stellingen Darwin over de ontwikkeling van het leven zijn nog nooit onderuit gehaald. Ook niet (zeker niet, eigenlijk) door Lipton.

Stormageddon | 30-08-14 | 17:21

IMHO Ik hang geen religie aan, maar ben ook geen atheist... ook geen agnost. Ik wacht tot de wetenschap bewijs levert over bewustzijn in het hiernamaals. ondertussen weet ik al stiekum dat het bestaat, zonder wetenschappelijk bewijs. Ik weiger er verder een naam of religie aan te verbinden. Het puur materiele leven zonder zingeving is niets voor mij. Overigens hebben een deel van de chinezen dat wel goed begrepen door het beestje niet bij de naam te noemen.

mooi geluld man | 30-08-14 | 17:20

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 16:51
"Zodra jij niet langer een mens ziet, maar een ding, doet empathie niets meer."

Dat klopt. Dat is waarom dogmatische ideologieën altijd hun tegenstanders ontmenselijken.

Atheisme, nogmaals, staat hier neutraal in. Of atheisten mensen als dingen gaan zien, hangt af van de andere ideeën die ze er op nahouden. Maar het voordeel dat atheisten wel hebben, is dat er geen religieuze ideologieën aanwezig zijn die hun blik op de realiteit vertroebelen: namelijk de realiteit dat andere mensen net zo menselijk zijn als zijzelf.

"Stom niet, maar je wordt op het pad van het relativisme gezet en dat pad leidt naar het die atomaire moraliteit, die uiteindelijk een glijdende schaal wordt naar nihilisme. En daar ben ik tegen, nihilisme."

Welk antwoord zou je dan willen? Ik denk juist dat de overtuiging de waarheid in pacht te hebben de wereld onnoemelijk veel leed heeft gebracht.

Ik denk dat het antwoord "er is geen waarheid" ook juist de mogelijkheid kan geven om de beperkingen van je eigen belevingswereld te kunnen aanvaarden, en jezelf te relativeren. En dan heb je minder jouw overtuigingen aan anderen op te dringen, omdat je denkt dat dat die anderen gelukkiger maakt.

"Het oude testament, tja, daar hebben we bijbelkritiek voor uitgevonden toch? Zouden meer godsdiensten moet doen."

Van christenen hoor ik nooit veel bijbelkritiek. Hooguit nieuwe interpretaties, maar de goddelijke inspiratie van de bijbel wordt, naar mijn idee, zelden betwist.

En de bijbel staat vol met veroordelingen van mensen die anders over de zaken denken, met name het nieuwe testament. Lees de brieven van Paulus maar eens: mensen die "een ander evangelie brengen" zijn dienaren van de duivel en vijanden van god, en gaan naar de hel. Hij zegt zelfs expliciet dat je andersdenkenden moet ontlopen:

Romans 16:17-18:
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

"Het belangrijkste verschil tussen Christendom en Islam is die wetenschappelijke component. Wanneer je ervan uitgaat dat de wereld elke miliseconde opnieuw wordt geschapen door Allah, hoef je niets meer te onderzoeken.
Daarentegen ontstond het Christendom in de Grieks-Romeinse oudheid, wat veel invloed heeft gehad en de deur openhield voor wetenschappelijk onderzoek."

Nee, dat is juist de grootste overeenkomst tussen die twee.

Ja het christendom ontstond in de oudheid, maar vanaf het moment dat het christendom aan de macht kwam, ging het bergafwaarts met de wetenschap. Scholen werden gesloten en bibliotheken in brand gestoken, want de enige wijsheid die telde, volgens de apostel Paulus, was de openbaring van Jezus Christus. De rest was slechts "onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis" (1 Tim. 6:20).

"Die christelijke humanisten bestonden bij de gratie van de Christelijke opvatting over het kennen van de waarheid en het onderzoeken van de wereld."

Nou, ik heb daarnet dus uitgelegd waarom het juist de minst bijbelvaste mensen waren uit de verschillende periodes in de geschiedenis die het humanisme hebben vorm gegeven. Het probleem van het christendom was juist dat men meende de waarheid al te kennen, en dat verder onderzoek alleen acceptabel was als het vanuit de christelijke doctrines opereerde. Denk aan Galilei, of Giordano Bruno.

"Jij ziet een duidelijke relatie tussen de ontwikkeling van de wetenschap en toename van Atheïsme? Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar de moraliteit heeft zich niet mee ontwikkeld met de technologie. En Atheïsme is geen deel van de oplossing naar mijn idee (is vrij passief wat dat aangaat)..."

Nee, ik zie een relatie tussen de afname van religie en de ontwikkeling van de wetenschap. Atheisme is geen leer en heeft geen doctrine, dus het kan nooit ergens een oplossing van zijn. Het is louter de afwezigheid van religieus geloof, wat mijns inziens een positief iets is, maar natuurlijk niet zaligmakend.

"Naar mijn idee benader je het nogal dogmatisch en denk je teveel in wij en zij. Ik kan het van twee kanten beoordelen (als ex-atheïst) en heb louter positieve ervaringen."

Als ex-christen kan ik het ook van twee kanten beoordelen.

Ik heb niet louter negatieve ervaringen, maar de reden waarom ik het christendom als kwaadaardig beschouw, is omdat ik van mening ben dat de positieve dingen waar het christendom zichzelf mee associeert, zoals naastenliefde, tolerantie, vergeving, nederigheid, etc, niet als typisch christelijke eigenschappen zie, maar gewoon als algemene menselijke deugden, die in alle culturen in de geschiedenis in meer of mindere mate werden onderwezen.

De negatieve dingen daarentegen, zoals het dogmatisme, de intolerantie, het verwerpen van nieuwe ideeën, de angst voor de hel, die kan ik wél direct herleiden tot de ideologieën van de bijbel, en die dingen zijn ook niet in alle andere culturen aanwezig.

Russells Teapot | 30-08-14 | 17:19

@ZonderNaam | 30-08-14 | 17:03


Dus je argument is..?

omanders | 30-08-14 | 17:18

@ XaleX_2 | 30-08-14 | 17:06
Leven draait alleen om leven, en om in leven te blijven kunnen organismen inderdaad in competitie veraken met andere organismen om dezelfde resources (hoeft niet per se, gebeurt wel vaak).
Maar hoor graag van je aan welke kanten Darwin's theorie rammelt.

Overigens ben ik van mening dat het grootste probleem met Darwin al dat morele gezwets is dat er over wordt uitgestort, terwijl het gewoon om biologie gaat.

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:13

Ik ken de Darwiniaanse theorie, hou me ten goede. Ik wijs hier enkel op wat problematische katjes aan de wijze waarop Darwin een en ander formuleerde, alsmede de wijze waarop Darwin door voorstanders en tegenstanders te pas en te onpas wordt aangehaald.
Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:51
Darwins zijn visie en theorie is achterhaalt en rammelt aan alle kanten, helaas zijn de schoolboeken niet aangepast en wordt er nog steeds geleerd dat het leven o.a. om competitie draait. Bruce Lipton is bijvoorbeeld iemand die het beter begrijpt en Darwins theorie van alle kanten er onderuit haalt.

XaleX_2 | 30-08-14 | 17:06

@ Schoorsteenveger | 30-08-14 | 17:01
Elke geboorte is een mutatie omdat het twee verschillende DNA sets in een nieuw leven combineert.

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:06

@ omanders | 30-08-14 | 17:00
Ja die revolutie had ook helemaal niets met het Franse koningshuis te maken of zo.
Mafkees

ZonderNaam | 30-08-14 | 17:03

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:56
Snap ik helemaal, hoef je me niet uit te leggen. Mutanten worden echter, in het morele debat, maar al te vaak anders bejegend dan degenen zonder genetische afwijkingen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Met andere woorden, er zit een ethische connotatie aan het begrip mutatie. Een voorbeeld" het is, zo vinden velen, alleen aan de natuur of aan God om een mutatie plaats te laten vinden.
Drijvende kracht of toeval, toeval of God, wie zal het zeggen?

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 17:01

Herstel: 800.000 moet 180.000 zijn.

omanders | 30-08-14 | 17:01

De eerste atheistische revolutie was de Franse revolutie. Alles in dienst van de Rede. Het was ook meteen de geboorte van het eerste terreur-regime, dat heel terzake doende "La Terreur" wordt genoemd door geschiedkundigen.


Het regime wist ook meteen rond de 800.000 doden te veroorzaken:
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eur...


Atheisten.

omanders | 30-08-14 | 17:00

Als dit stuk geen satire is, heb ik ernstig spijt van mijn stem bij de afgelopen Europese verkiezingen...

vindead | 30-08-14 | 16:59

van eergisteren | 30-08-14 | 16:53: "De uiteindelijke implicatie van Darwins leer is: het machtige, krachtige, en sterke vermorzeld het zwakkere. Dit is een wetmatigheid binnen het evolutionaire model."

Kan je die boude stelling op enigerlei wijze onderbouwen?

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:59

En weet je wat nog het ergste is? Door het afscheiden van dit broddelwerkje gooit Hans Jansen zijn reputatie te grabbel. Want als hij hier zo onzorgvuldig redeneert, hoe zit het dan met zijn beweringen tav de islam? Eeuwig zonde. Schoenmaker, blijf bij je leest!

Realisties | 30-08-14 | 16:58

@ Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:45
Er is geen drijvende kracht die leidt tot het optimaal aanpassen aan de omgeving. Mutaties komen gewoon voor, en in sommige situaties kan zoiets voordelig zijn voor het organisme in kwestie zodat het langer leeft en meer nageslacht kan verwekken. Deze voordelige mutaties zullen daardoor steeds dominanter worden.

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:56

Ik heb een antal hele grote bezwaren tegen deze column:


Waar Hans even heel gemakkelijk aan voorbij gaat in zijn hoedanigheid als amateur-historicus: De dertigjarige oorlog. Een uitsluiten inter-religieus christelijk conflict dat een kwart van de Europese bevolking het leven kostte. De uitroeiing van de Katharen en andere christelijke sektes in de vroege kerk door achterenvolgende Pausen van Rome. En zo zijn er nog wel een x-aantal "incidentjes" die de christenen elkaar en anderen aandeden.

Het tweede bezwaar is het gelijkstellen van atheïsme met socialisme/communisme alsof die twee dingen volkomen inwisselbaar zijn. Dat is absolute kul. Ik ben atheïst (en, in navolging van Hitch een anti-theïst), en een anti-socialist en anti-communist. Het gevaar van theïsme is is niet zozeer die imaginaire god, als wel de fanatieke gelovigen die menen te weten wat dat volkomen fictieve wezen wil, en meent te moeten handelen in naam van dat hersenspinsel. (Alsof een almachtige dat niet zelf kan.) Het gevaar van de gelovige socialist in de betere wereld is eigenlijk het exact hetzelfde. Een rotsvaste overtuiging in het doen van "het goede". In die zin is socialisme/communisme een religie. Een pad naar een betere wereld. Voor de gelovige na de dood, voor de socialist in het hiernumaals. Beide zijn illusies.

Het derde bezwaar is het gelijkstellen in absolute aantallen slachtoffers van slachtpartijen die worden uitgevochten met pijl en boog en zwaardjes van broos, inferieur ijzer met slachtpartijen met machinegeweren, brisantbommen en de bijbehorende techniek van bevoorrading, van infrastructuur, van vervoer en communicatie. Hadden de kruisvaarders en de islamitsiche legers deze techniek in de middeleeuwen gehad waren er ook aanzienlijk meer slachtoffers geweest. Een bijkomend bezwaar met het vergelijken van absolute aantallen in compleet verschillende epochen van de geschiedenis is dat de totale bevolking van die tijd daarin niet wordt meegenomen. De absolute aantallen zeggen niks. Je kunt met absolute aantallen zeggen dat de eerste Fugger of Rothschild een arme sloeber was, omdat de gemiddelde uitkeringstrekker nu in z'n leven in absolute bedragen meer verdient dan hij. De bewering is net zo onzinnig.

(En verder wat Russells Teapot zegt.)

Stormageddon | 30-08-14 | 16:54

@Schoorteenveger

Je begrijpt het denk ik wel redelijk daarom zul je ook begrijpen dat de Nazi's het begrepen.

@ Russels Teapot

Helaas maar jij hebt er geen pepernoot van begrepen. Zal je een eindje op weg helpen. Evolutietheorie is een pseudowetenschap.

De uiteindelijke implicatie van Darwins leer is: het machtige, krachtige, en sterke vermorzeld het zwakkere. Dit is een wetmatigheid binnen het evolutionaire model.

van eergisteren | 30-08-14 | 16:53

Overigens is het wel grappig, dat Hans het ene moment het atheisme afzeikt, maar vervolgens wel praat over de "linkse kerk." Waarmee hij impliciet het religieuze (en dus niet-atheistische) karakter benoemt van die organisatie.

Want als de linkse kerk geen religieuze karaktertrekken zou vertonen, waarom heb je het dan niet gewoon over de "linkse school" of zo?

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:53

Oh ja, en dat boek waar je dit schrijfsel op baseert: "he (de auteur) correctly summarizes the claims of atheist authors that the mass murders carried out by atheists (Hitler, Mao, Stalin and others) were not done in the name of atheism per se, and modern atheists should not feel in any way tarnished by them." Cursusje begrijpend lezen?

Realisties | 30-08-14 | 16:52

Hans is aan het trollen.

Of van het padje. In het laatste geval verwijs ik hem naar Christopher Hitchens en wat hij te zeggen heeft over priester leerling Stalin en Adolf -de voorzienigheid heeft me gered- Hitler!
Bul inleveren en opzouten Hans.

Mike Oxlong | 30-08-14 | 16:52

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:48
Ik ken de Darwiniaanse theorie, hou me ten goede. Ik wijs hier enkel op wat problematische katjes aan de wijze waarop Darwin een en ander formuleerde, alsmede de wijze waarop Darwin door voorstanders en tegenstanders te pas en te onpas wordt aangehaald.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:51

@Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:45
Die scheidslijn die hoort er inderdaad niet te zitten. Natuurlijke selectie is een factor die voortdurend aanwezig is en voortdurend verandert. Net zoals de organismen voortdurend aanwezig zijn en veranderen.

En omdat de omgeving voor een heel groot deel bestaat uit andere organismen, is elk organisme gewoon een onderdeel van "de omgeving." Dus er is absoluut geen scheidslijn daartussen, en de geldende regels, dat zijn de regels die ze zelf hebben "opgesteld."

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:51

@Russells Teapot

Mmmmh, okee, daar heb ik niet van terug (qua uitgebreidheid). De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat vermogen tot empathie nog niet had overwogen eigenlijk. Waarschijnlijk klopt dat in bepaalde omstandigheden inderdaad, maar dat heeft mensen nog nooit tegengehouden om z'n naaste toch wat aan te doen. Beetje als de zwaartekracht, het is er, maar je heft het heel makkelijk op wanneer je iets optilt. Zodra jij niet langer een mens ziet, maar een ding, doet empathie niets meer.

Ik haal er even twee uitspraken uit:

"Dus omdat atheisten de vraag "wat is waarheid?" beantwoorden met "er is geen waarheid," is atheisme stom?"

Stom niet, maar je wordt op het pad van het relativisme gezet en dat pad leidt naar het die atomaire moraliteit, die uiteindelijk een glijdende schaal wordt naar nihilisme. En daar ben ik tegen, nihilisme.

"Het christendom en de islam zijn zo succesvol omdat ze hun volgelingen een slavenmentaliteit aanleren. En als machthebber is dat natuurlijk wat je wilt voor je onderdanen."

Ten aanzien van de Islam, ja, dat zit al in de term, onderwerping. Ten aanzien van het christendom, nee, dat gaat met name over eigen verantwoordelijkheid en eigen wil. Waarbij de ene variant wat makkelijker over vergeving doet dan de andere. Het oude testament, tja, daar hebben we bijbelkritiek voor uitgevonden toch? Zouden meer godsdiensten moet doen. Het belangrijkste verschil tussen Christendom en Islam is die wetenschappelijke component. Wanneer je ervan uitgaat dat de wereld elke miliseconde opnieuw wordt geschapen door Allah, hoef je niets meer te onderzoeken.
Daarentegen ontstond het Christendom in de Grieks-Romeinse oudheid, wat veel invloed heeft gehad en de deur openhield voor wetenschappelijk onderzoek.
Die christelijke humanisten bestonden bij de gratie van de Christelijke opvatting over het kennen van de waarheid en het onderzoeken van de wereld. Jij ziet een duidelijke relatie tussen de ontwikkeling van de wetenschap en toename van Atheïsme? Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar de moraliteit heeft zich niet mee ontwikkeld met de technologie. En Atheïsme is geen deel van de oplossing naar mijn idee (is vrij passief wat dat aangaat)...

Tot slot. Ik herken me niet echt in je beschrijvingen van Christenen en hoe zij hun geloof beleven. Naar mijn idee benader je het nogal dogmatisch en denk je teveel in wij en zij. Ik kan het van twee kanten beoordelen (als ex-atheïst) en heb louter positieve ervaringen.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 16:51

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:05
Geweldig stuk. Als atheïst ben ik overweldigd door dit stuk puin van Hans. Door alle religie gekten en oorlogen heen hebben wij het ook gedaan. Knap om die schakel te zien, de schakel van Hans, Hans is echt een licht, zou er ook een kerk zijn waar we Hans kunnen vereeuwigen? En alleen maar in de verleden tijd praten? Ik blijf een Atheïst toch?

Smarties | 30-08-14 | 16:50

@ Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:28
Evolutie is moeilijk empirisch aan te tonen vanwege de lange perioden die natuurlijke selectie nodig heeft om dominante mutaties voort te brengen. Als we natuurlijke selectie vervangen door menseljjke selectie kunnen we echter wel dieren selectief gaan fokken om mutaties veel sneller te laten domineren, kijk bijvoorbeeld alleen maar naar wijde aanbod van uiteenlopende hondenrassen dat de mens op deze manier heeft weten te produceren.

Survival of the fittest is ook heel makkelijk aan tonen, voorbeelden te over van hoe ten gevolge van verandende omgevingsfactoren de ene dierenpopulaties afnamen of zelfs geheel verdwenen terwijl anderen explosief toenamen. Zo heb ik in de Randstad nu nooit eens een eekhoorn in mijn tuin maar wordt de hele boel wel dagelijks ondergescheten door duiven een meeuwen.

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:48

Je hebt het over atheïsten en socialisten Hans, maar dat klopt niet. De grootste moordenaars waren allen lid van de (extreem) linkse kerk, de (a)socialisten.

Als je je daartoe beperkt en atheïsme buiten beschouwing laat (extreem links is tenslotte ook een religie, gebaseerd op fabeltjes en waanideeën), dan kom je tot de eenvoudige conclusie dat de linkse kerk nog gevaarlijker is dan de islam.

En daar is geen speld tussen te krijgen. Zie alleen maar de voorbeelden waarbij de linkse kerk de ware islam faciliteert.
De islam faciliteert slechts de islam, de linkse kerk ook nog nepotisme, corruptie, milieuterrorisme, mediacontrole, old-boys netwerken, Europese superstaten, "ontwikkelings"werk, vooringenomen hoger onderwijs, diefstal (van belastinggeld) en noem de hele ratteplan maar op.

Daarbij vergeleken zijn de Isis jongens lieverdjes.
Voorbeeld?

Voorbeeld!
Ontwikkelingshulp houdt een heel continent arm en dom. Plaatselijke heersers varen er wel bij.
Heersers die meer bloed aan hun handen hebben dan alle Isis jongens samen.
Op dat continent sterven ze dagelijks bij de bosjes aan honger, dorst en afschuwelijke ziektes. Nog steeds, na decennia "ontwikkelingswerk".

De vertegenwoordigers van de linkse kerk lopen daar ondertussen de westerse Messias uit te hangen, van gestolen belastinggeld, via de NPO doorgesluisd naar reisbureaus en hulporganisaties.
Zie ze shinen, Pronk, Terpstra, Rabbae en nog veel erger, veel jongere "betrokken" jongens en meisjes van de NPO.

Een ice-bucket over hun hoofd zal hun verwrongen zelf- en wereldbeeld nog niet doen bijdraaien, laat staan dat ze inzien dat hun "goede" bedoelingen ontelbare doden faciliteren.
Geïndoctrineerd door de linkse kerk als dat ze zijn!

TisNieZoMoeilijk | 30-08-14 | 16:46

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:35
Allemaal waar wat je zegt. Echter, het probleem blijft wat hier actie en reactie is. Darwin heeft het over 'aanpassen' gehad, over adaptatie. De omgeving verandert en dat heeft vervolgens zijn invloed op het organisme, op de soort. Daar zit een volgorde in, en impliceert een soort scheidslijn tussen omgeving enerzijds en een zich in die omgeving voortbewegend organisme. Nogal Bijbels, als je het mij vraagt, en antropocentrisch, creationistich zelfs. Zoals Adam en Eva in het Paradijs zijn gegooid, zo zijn de organismen in een omgeving gedonderd, en ze passen zich maar aan de geldende regels aan, of anders zijn d==ze verdoemd.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:45

Pol Pot is altijd een grappige om aan te halen. Niemand verteld er ooit bij hoe het komt dat hij zo machtig heeft kunnen worden. Pol Pot en zijn club stelden jarenlang helemaal niets voor. Pas na hevige Amerikaanse bombardementen en het platleggen van een land kreeg hij de bodem om te groeien.

Verder slaat je verhaal kant nog wal zoals gewoonlijk. Gevaarlijke christengek ben je.

Boredzor | 30-08-14 | 16:44

Hans toch... Les 1 van wetenschappelijk redeneren; correlatie is geen causaliteit. Foei. Ga maar weer terug naar de collegebanken.

Realisties | 30-08-14 | 16:42

Ik ben een moordzuchtige Atheïst als het om vrouwelijke muggen gaat.
Duizenden van die krengen heb ik naar de andere wereld geholpen.
Ik mot ze gewoon niet.
Dat gezoem om je hoofd... dat gezuig... walgelijk!
Krijg al jeuk als ik ze hoor.
Heb ik geen bijbel of koran voor nodig... sla ze gewoon met een krant deaud.

Schietmijmaarlek | 30-08-14 | 16:36

@Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:28
Dat is niet helemaal Darwins theorie, die je daar beschrijft. Of in ieder geval, dat is niet de manier waarop je hem kunt testen.

Natuurlijke selectie kun je alleen in het heden waarnemen, en dat is dan ook uitvoerig gebeurd. Wat Darwin deed, was, op basis van de huidige variatie aan leven, een evolutietheorie opstellen die natuurlijke selectie als drijvende factor had. Toen was natuurlijke selectie natuurlijk nog een hypothetisch iets, inmiddels is dat niet meer zo.

Dankzij DNA en fossiel bewijs kunnen we aantonen dat al het leven aan elkaar verwant is, en specifiek welke soorten nauw verwant zijn aan elkaar.

Wat we niet kunnen uitvinden, is wat 200 miljoen jaar geleden de exacte reden was, dat het gebeurde zoals het gebeurde. We kunnen namelijk niet het klimaat van toen zo gedetailleerd reconstrueren dat we uit kunnen maken waar toen op werd geselecteerd. Het enige dat we weten, is dat natuurlijke selectie nu bestaat, en het vermogen heeft evolutie aan te drijven.

Evolutie in het verleden kun je bewijzen. Natuurlijke selectie niet, en er zijn sowieso nog andere selectiemechanismen die evolutie kunnen aandrijven, zoals seksuele selectie.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:35

@ van eergisteren | 30-08-14 | 16:21
Ik heb 'Origin of the Species' gewoon gelezen en zo multi-interpretabel is dat niet. Succes (of niet) van genetische mutaties zijn altijd relatief aan de omgeving, dat is de hoeksteen van Darwin's theorie. Daarom is evolutie ook een continu proces, want de omgeving is niet statisch.

Dat veel mensen een loopje nemen met Darwin en er inderdaad een recht van de sterkste rechtvaardiging aan meten te ontlenen is mij wel bekend maar heeft niets te maken met wat de beste man zelf opgeschreven heeft.

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:35

@van eergisteren | 30-08-14 | 16:21
Um, nee. De nazi's hadden het net als jij niet begrepen.

Op geen enkele manier impliceert de evolutietheorie dat er verschillende mensenrassen zouden bestaan. Sterker nog, de evolutietheorie impliceert dat al het leven aan elkaar verwant is, en dat verdeling van leven in "hoger en lager" al totale onzin is, laat staan het verdelen van verschillende mensenrassen in "hoger en lager." Het tegenovergestelde van wat de nazi's beweerden.

Daarbij, zelfs als de evolutietheorie dat zou impliceren, dan zou dat die theorie natuurlijk niet minder waar maken. Wetenschappelijke theorieën en maatschappelijke ideologieën zijn namelijk hele verschillende dingen, al schijnen creationisten dat niet zo te begrijpen.

Oh, en daarbij, Hitler was een creationist, en atheistische organisaties werden verboden in Nazi Duitsland:
www.youtube.com/watch?v=YP_iNCGH9kY

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:28

van eergisteren | 30-08-14 | 16:21
Jansen ziet "het atheïsme" als het Kwaad, dat is waar ik hier op reageer.
Overigens, welke implicaties van Darwin's theorie zie ik niet?
Ik zie één groot probleem met Darwin;'s theorie. Hij is nauwelijks of niet falsifieerbaar. Op enig moment kun je de balans opmaken, en dan constateren "alles wat nu leeft is kennelijk het beste aangepast aan zijn omgeving, en alles wat het loodje heeft gelegd kon zich kennelijk niet aanpassen". Darwin heeft altijd gelijk.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:28

LudwigVan | 30-08-14 | 15:20
Op "Voor het eerst" na, mee eens.

gutgutgut | 30-08-14 | 16:26

@Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:05,
Nou, ik zie mezelf eerder als analist die probeert om een beetje goed te leven. Doe een andere niet ...
Want het is gewoon een wetenschappelijk gegeven dat wij een direct deel zijn van de natuur. Weliswaar bewust geworden, maar toch. En omdat we bewust geworden zijn van onszelf kunnen we nadenken over goed en kwaad. En daar hebben we andere mensen bij nodig die daar ook over nadachten zoals een Jezus, Boeddha, Nietzsche en andere geestelijk denkers. Lijkt mij logisch. Dat atheïsten denken zelf te kunnen nadenken zonder hulp van wat wijzere mensen op dit gebied is wel apart. Ik zie religie en filosofie meer als hulpmiddel om fijn te kunnen leven. Dat religie misbruikt wordt door machthebbers is triest.

AntiSoof | 30-08-14 | 16:25

@Boer Kini | 30-08-14 | 14:55
"Deze reaguurder staat klaar om zo'n beroemd atheistisch concentratiekamp te openen."

Dat jij denkt dat dit een argument is, vertelt vooral hoe serieus ik jou kan nemen. Als ik mensen beledig, zoals in mijn woorden die jij citeert, dan onderbouw ik dat.

Ik daag je uit om te onderbouwen dat ik concentratiekampen voor gelovigen na zou streven.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:22

@zondernaam @schoorteenveger

Blijkbaar zijn er behalve Lieve Zoete Gerritje christenen ook heel wat Lieve Zoete Gerritje atheïsten. Het is me wel duidelijk dat jullie de implicaties van Darwins theorie niet zien maar ook historisch niet kennen. Een theorie die overigens al duizenden jaren oud is. De Nazi's hadden het wel begrepen.

van eergisteren | 30-08-14 | 16:21

@ AntiSoof | 30-08-14 | 15:53
De natuur is helemaal geen evenwicht, de natuur juist is grillig en dynamisch. Zoals ik al zei veranderen omgevingsfactoren vrijwel constant.
De mens speelt daar een steeds grotere rol in, maar zoals je zelf al aangaf maken ook wij gewoon deel uit van die natuur.

ZonderNaam | 30-08-14 | 16:21

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:27
Je gaat niet in op wat ik zeg. Het gaat er niet om dat Jansen een andere mening heeft, het gaat er om dat hij schrijfsels van een deerniswekkend niveau produceert.

Wat betreft Quid, die vind ik ook maar net goed genoeg qua niveau. Als het op gristenbashen aankomt, komt het vaak nogal gedwongen en vergezocht over bij hem.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:19

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:22
"De vraag is echter of je die evolutie accepteert of dat je die moraliteit als onnodige ballast beschouwt. En moraliteit is in die wereldvisie natuurlijk wel heel persoonlijk."

Dat kan, maar dat is niet afhankelijk van atheisme. Dat is gewoon afhankelijk van de ethische keuzes die een mens maakt.

"Kindjes aan het werk zetten is in sommige culturen immoreel in andere culturen heel normaal."

Klopt. Dat we kinderarbeid als iets slechts zijn gaan zien, is dan ook iets zeer recents. In de tijd dat de wereld voornamelijk beheerst werd door het christendom en de islam was er immers geen enkele reden toe om daar aan te twijfelen, want nergens in de heilige teksten was ergens iets te vinden over kinderarbeid.

"Er is geen waarheid, alleen subjectieve beleving. En in die wereldvisie is geen plaats voor moraliteit."

Hiervoor verwijs ik je door naar mijn antwoord op je eerdere post.

"Kijk maar in je eigen omgeving. Wie heeft er principes? Wie verzamelt geen argumenten om zijn eigen zwakheden te verklaren dan wel goed te praten?"

Iedereen doet dat. Maar in mijn ervaring zijn het de religieuzen (of anders ideologisch sterk gemotiveerden) die dit het snelste doen. Atheisten kunnen zich niet achter een god of een bijbel verschuilen, en worden daardoor gedwongen de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden te dragen.

"Tot slot, er is maar één wetenschap en dat is beta-wetenschap, de rest is subjectieve, onmeetbare, edoch, noodzakelijke flauwekul."

Als beta-wetenschapper kan ik het daar alleen maar mee eens zijn. Al betwijfel ik van veel softe wetenschappen sterk hoe noodzakelijk het is.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:17

Atheïsme en socialisme op een hoop gooien. Jij durft! Socialisme is een kk gezwel en ik als atheïst neem daar ferm afstand van. Wel toevallig dat de drie die je opnoemt allen aan de religietiet zijn opgegroeid. Toch weer die kk religie. Religie is de dood voor de mensen, ik moet nog veel harder op het orgel slaan om die klootzakken die uit naam van (wie dan?), de wereld af te krijgen. Atheïsme wordt wel steeds groter. En ja, van mij mag dan de wereld van geloofsgekkies worden aangepakt. Atheïsten hebben de toekomst, geloofsgekkies zijn passe. Er is geen leven na de dood. Punt.

Smarties | 30-08-14 | 16:16

Thank god im a atheïst

K Wakkie | 30-08-14 | 16:15

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 16:05
"Mijn stelling is dat je in principe geen uitspraak over moraal kunt doen zonder te geloven in een hogere orde/macht."
Dat is ook exact wat ik bij je lees. Kant was het, zij het een beetje krom, al niet met je eens, dus dat hier een discussiepunt, een zeer belangrijk discussiepunt, ligt, is voor mij een gegevenheid. Er zijn momenteel té veel lieden die het ene, dan wel het andere schreeuwen. Jansen is een verstokt gelovige, zo laat hij ons vandaag op knullige wijze weten, en schreeut van de daken dat wij vooral geen afstand van ene Jezus Christus moeten doen, want dat we dan het Armageddon over ons afroepen. Aan de andere kant staan de relativisten, hedonisten en doorgerotte nihilisten te schreeuwen dat het er toch allemaal niet toe doet, en dat het dus maar het beste is om je eigen geneugten na te jagen en je eigen rijkdommen te vergaren.
Zal nog wel een tijdje duren, die chaos. We moeten ons eerst helemaal kapotconsumeren om weer tot rede te komen.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:13

@HoogToontje | 30-08-14 | 15:22
"Dat neemt niet weg dat ik wel doorheb dat mensen grotendeels gedreven worden door geloof, niet door rationaliteit. Inderdaad, ook degenen die zich zo op de borst kloppen dat ze dat ontstegen zijn, ze hebben het ene geloof voor het andere ingeruild, en hebben dat gek genoeg meestal niet door."

En misschien ben jij er zelf wel een van.

De grap hier is dat jij aanneemt dat, omdat iemand een geloof is kwijtgeraakt, er dus wel een ander geloof zal zijn dat die persoon dus wel zal hebben aangenomen. Dat is niet zo.

"Dat jij zo fel op mij reageert, zegt mij ook dat jij in een van je geloofsartikelen getroffen wordt."

Dat klop[t. Ik hecht nogal aan rationaliteit en intellectuele eerlijkheid. Hoe irrationeler en hypocrieter een tegel is, des te feller mijn reactie.

"En, het zal je wellicht verbazen, maar het maakt uit welk geloof je hebt."

Het zal je wellicht verbazen, maar dat verbaast mij in het geheel niet.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:11

Boer Kini | 30-08-14 | 14:55
Ben je weer klaar met je hokjesdenken? Alleen omdat Russel's Teapot HJ aanvalt omdat die een heel betoog met non argumenten op GS publiceert wil nog niet zeggen dan hij dat doet vanwege zijn "Atheïsme" of omdat hij "Atheist" is. Meer omdat HJ hier een stuk peop praat dat vanuit dogmatisch denken geboren is en weerlegt kan worden door even na te denken. Je had net zo goed neer kunnen zetten dat dat het Rationele Agressie is.

sko | 30-08-14 | 16:08

AntiSoof | 30-08-14 | 16:00
Jij trekt een scherpe lijn tussen 'samengaan met de natuur' en 'ingrijpen in de natuur'. Dat is romantisch moralisme, iets wat je bij veel antropologen terugvindt die lyrische werken schrijven over hoe natuurvolken in evenwicht met hun omgeving leven, en dat wij daar zo veel van kunnen leren en zo. De wijze lessen van Don Guan.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 16:05

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 12:25
"Atheïsme presenteren als oplossing om menselijk bloedvergieten te voorkomen is vrij dom. Een Atheïst kan net zo'n grote schoft zijn als de religieus geïnspireerde massamoordenaar. De aanleiding om te gaan moorden is vaak een beetje anders, maar in beide gevallen is een halfbakken argumentatie al voldoende. Dus laten we het eens zijn over het feit dat Atheïsme an sich bloedvergieten niet voorkomt en dus geen oplossing is."

Dat doet toch ook bijna niemand? Wat wél vaak gezegd wordt, is dat de wereld beter af zou zijn zonder bepaalde religies, omdat die aantoonbare schade aanrichten. Mensen die die religies volgen, zouden beter af zijn zonder geloof.

Maar wat gristenen vaak niet begrijpen, is dat dat net zo goed geldt voor communisten en socialisten als voor christenen en moslims. Het is namelijk het aanhangen van een hoger ideaal dat misdaden goedpraat wat misgaat. Dat hogere ideaal hoeft niet per sé een god te zijn.

"En voor de duidelijkheid, Atheïsme wil ik niet verwarren met humanisme en filosofie (wat naar mijn idee wel een bijdrage levert)."

Goed zo.

"Kan Atheïsme leiden tot bloedvergieten? Natuurlijk, Stalin heeft genoeg priesters en gelovigen naar de Goelag gestuurd, er zitten nu gelovigen in China in de gevangenis of worden geëxecuteerd. De achtergrond daarvan is angst. Immers, iemand die gelovig is kun je niet raken. Na de dood wordt alles beter. Overheden worden behoorlijk zenuwachtig van iemand die nergens bang van is dan wel te verleiden met materialistische genoegens."

Wauw, wat een geweldige onzin. Jij hebt zeker geschiedenis gestudeerd aan de Hans Jansen universiteit?

Stalin en Mao vervolgden alle aanhangers van andere ideologieën dan de hunne, niet alleen de religieuze. Dat weet een kind.

Dit deden ze omdat ze bang waren voor concurrentie, niet omdat dat die mensen moeilijker te manipuleren waren. Daarom vervolgden ze ook liberalen, fascisten, humanisten, feministen en communisten van andere stromingen. Het idee dat dat te maken had met gebrek aan angst voor het hiernamaals bij deze mensen is te zot voor woorden. Immers, waarom zouden ze anders atheistische liberalen en humanisten vervolgen?

Interessant hoe gristenen de wereld proberen kloppend te maken, maar de realiteit is gewoon anders.

"Principes die niet te koop zijn, brrr. Alleen al daarom kun je verwachten dat een Staat dan wel het Grootkapitaal religie ontmoedigt."

Hallo, hier spreekt de realiteit. Ooit wel eens gehoord van de Verenigde Staten van Amerika? Daar zijn staat, grootkapitaal en christendom drie handen op één buik.

Zucht.

"Naar mijn idee is Atheïsme dan ook eerder een val die langzaam aan het dichtklappen is, dan een nieuwe Verlichting, het is nieuw Nihilisme (daar heeft Nietzsche nog eens een goed boek over geschreven"

Bullshit, nihilisme is, net als communisme en socialisme, een afzonderlijke manier van denken. Er zijn genoeg vormen van "positief atheisme," zoals mensen die hun levensvervulling halen uit het bestuderen van het universum. En er zijn genoeg nihilistische religieuzen. Immers, het idee dat dit hele leven slechts een soort test is om eeuwige marteling in een poel van vuur te ontlopen om dan de rest van je leven een bloeddorstige tiran te vereren (aka, het christendom), dat zou je ook redelijk nihilistisch kunnen noemen

"Wanneer Atheïsme dan geen bloedvergieten kan voorkomen an sich, kan dat dan misschien wel in combinatie met humanisme en filosofie? Er zijn allerlei mooie stelregels (wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet) en prachtige filosofische traktaten geschreven die uiteindelijk allemaal uitkomen bij types als Sartre (een über-Marxist trouwens). De mens is alleen en heeft eigenlijk geen moraal, alleen genoegens en het vermijden van pijn. Naar mijn idee is dat waar je uitmondt wanneer je het menselijk bestaan objectief probeert te plaatsen, oblivion. En dat zet natuurlijk ook geen rem op bloedvergieten. Waarom zou je dat ook willen?"

Dat duurt te lang om dat in een keer uit te leggen, en het is ook al bijzonder vaak uitgelegd. Dit is omdat je hier een absurde stroman neerzet van het humanisme, door te stellen dat je uitkomt op Oblivion.

Dat is jouw perceptie van dat idee, en vanuit het perspectief van een gelovige is dat misschien wat het lijkt. Maar vanuit het perspectief van de humanist zelf is dat niet het geval.

Zo is er bijvoorbeeld voor zover ik weet geen enkele filosoof die het bestaan van empathie ontkent, waar wij onze moraliteit aan ontlenen. Empathie is een menselijke emotie met een evolutionaire basis. Hoe is dat "oblivion?" En hoe zet dat geen rem op bloedvergieten.

Misschien zou je, in plaats van je wereldbeeld te vernauwen tot de schrijfsels van christelijke apologeten om uit te vinden wat atheisten denken, misschien eens gewoon aan een atheist zelf kunnen vragen, hoe hij de wereld ziet.

"Bloedvergieten is niets anders dan dat de ene mens de ultieme ruimte voor zichzelf opeist. Dat is niet goed, maar ook niet slecht, dat concept bestaat immers niet."

Bullshit.

"Alleen de constatering van het feit bestaat, hoewel dat ook niets meer is dan een optelsom van electrische stroompjes. Atheïsme biedt in dat opzicht ook weinig soelaas. Het is een anti-leer, die afwijst zonder een alternatief te bieden."

De apologetische cliché's stapelen zich op, waaruit blijkt dat je nooit de moeite hebt genomen je eigen ideeën een beetje uit te dagen, want ze zijn al tot in den treure ontkracht.

Dat "alleen de constatering van het feit" bestaat, is een stroman. Zoals ik hierboven heb uitgelegd, zijn er legio zaken waar atheisten zingeving aan ontlenen, en legio rationele redenen om moreel te handelen. Dat christenen die heel hypocriet negeren en blijven roepen dat atheisten geen zingeving en moraliteit kennen, daar kunnen we ook niets aan doen.

Daarnaast is atheisme helemaal geen "leer," net zoals "geen postzegels verzamelen" geen hobby is. Ook weer zo'n idioot verzinsel van religekkies. Dus het kan geen alternatief bieden. Je kunt net zo goed gaan roepen dat ongeloof in eenhoorns "geen soelaas" biedt, omdat het geen alternatief biedt voor geloof in eenhoorns.

"Filosofie is niet langer een zoektocht naar de waarheid, immers hoe kan er een waarheid bestaan in een mensenleven, wat slechts 80 jaar persoonlijk bewustzijn vertegenwoordigt. Zonder geloof in een hogere orde (de essentie van Atheïsme), valt elke ethische leer uiteen in atomaire mensenlevens- en meningen."

Dus omdat atheisten de vraag "wat is waarheid?" beantwoorden met "er is geen waarheid," is atheisme stom?

Ik denk dat dat het enige wijze antwoord is. Heel wat wijzer dan het antwoord van religekkies: "De waarheid is onze waarheid, en mensen die er anders over denken moet het zwijgen worden opgelegd!"

"Ik geloof niet in de dood van Theïsme. Mensen hebben het geloof in een hogere orde/macht in de genen zitten (waarom denk je bijvoorbeeld dat "jouw land" speelt op het WK terwijl het gewoon 736 mannen zijn die een balletje gaan trappen, voor een kleine wisselbeker, ook zoiets)."

Ik geloof ook niet dat religie ooit gaat verdwijnen. Net als oorlog, misdaad en ziekte zal het een van de kwellingen blijven waar de mensheid nu eenmaal mee te dealen heeft.

"Daarbij krijgen gelovigen over het algemeen meer kinderen (immers, het leven na de dood is beter), dus die genen gaan ook niet snel verloren."

Omdat het leven na de dood beter is krijg je meer kinderen? Dat volg ik even niet.

Mij lijkt het gewoon dat gelovigen meer kinderen krijgen omdat:
1. ze over het algemeen minder goed onderwijs hebben genoten, en dus minder voorlichting hebben meegekregen.
2. veel religies hun volgelingen verbieden of ontmoedigen voorbehoedsmiddelen te gebruiken
3. veel religies hun volgelingen actief aanmoedigen om zo veel mogelijk kinderen te krijgen (denk aan Hamas, of vroeger de katholieke kerk in dit land)
4. ze veel jonger trouwen, omdat seks voor het huwelijk vaak niet mag
5. Kinderen krijgen vaak onderdeel uit maakt van de cultuur die met de religies is geassocieerd. Waar atheisten bewust voor kinderen kiezen na er over na te hebben gedacht, zien christenen het krijgen van kinderen gewoon als een vanzelfsprekendheid.

"Naar mijn idee geeft Theïsme een belangrijke impuls aan de verdeling van de macht, naast dat het een bron van hoop en troost kan zijn."

Als je bedoelt dat het de macht van de machthebbers vergroot, ja, dan klopt dat. Het christendom en de islam zijn zo succesvol omdat ze hun volgelingen een slavenmentaliteit aanleren. En als machthebber is dat natuurlijk wat je wilt voor je onderdanen.

Mensen die denken dat hun armoede een beproeving van God is en dat na de dood alles beter wordt, zullen immers minder snel in opstand komen dan mensen die geloven dat dit leven het enige is.

"Maar het verdelen van de macht is de sleutel tot vrede. De trias politica, scheiding van functies, voordeur/publieke ruimte, het zijn allemaal middelen om te voorkomen dat de overheid dan wel een kerk of andere groep de ultieme machtsfactor kan worden."

Klopt. Daarom hebben religieuze autoriteiten zich ook altijd zo daar tegen verzet. De scheiding van de machten was een concept dat was bedacht omdat een aantal verstandige mensen inzag hoe negatief de invloed van de kerken op de besluitsvorming van de overheid was.

"En DAT is wat er mis was in de Middeleeuwen met het Christendom (en die hadden geen boek waarin wereldlijke en kerkelijke macht één moesten zijn)."

Dan moet je de bijbel nog eens lezen, vriend. Exodus tot Deuteronomium.

En niet die absurde drogreden "maar dat was het oude testament!" Tot aan het begin van de twintigste eeuw was het niet meer dan vanzelfsprekend dat het oude testament vrijwel geheel gevolg werd door het christendom, omdat Jezus dat ook meerdere malen beval. Maar goed, dat weten moderne christenen natuurlijk niet, die lezen zelden in de bijbel, die pikken liever een paar chocoladeteksten uit hun heilige boek, en claimen dan dat dat representatief is voor het geheel.

"En DAT is wat er mis is met de Islam en de Sharia (en daar hebben ze wel een voorschrijvend boek). Die laatste ideologie/religie moet dringend worden bestreden/herschreven naar mijn idee."

Eens.

"Atheïsme presenteren als oplossing, ben ik met HJ eens, is erg kortzichtig en getuigt van weinig historisch besef. Geloof in een hogere orde/macht is nodig om machthebbers en de Staat aan de lijn te houden."

En daar is geen enkel bewijs voor gegeven, noch door Hans, noch door jou. Moraliteit is wat nodig is om mensen in het gareel te houden, en democratie en controle vanuit het volk is wat nodig is om machthebbers in het gareel te houden.

De geschiedenis wijst uit dat mensen met geloof in een hogere macht of hoger ideaal juist veel eerder geneigd waren hun menselijke moraliteit opzij te zetten en misdaden te plegen, omdat ze voor zichzelf goed konden praten dat dat de bedoeling van God/Allah was, of noodzakelijk voor de overleving van het communisme/socialisme.

Dat is namelijk de keerzijde van de medaille, die jij geheel verzuimt te benoemen: Atheisten geloven niet in een god, en kunnen dus ook niet hun verantwoordelijkheid van zichzelf afschuiven, zoals christenen graag doen. Als een niet-ideologische atheist een moord pleegt, dan is hij, en hij alleen, daarvoor verantwoordelijk, er is geen Jezus die je toch wel vergeeft als je maar genoeg spijt hebt.

Atheisten kunnen zich niet verschuilen achter verzonnen goden om hun onwetendheid van de wereld te verbergen, hun misdaden te vergoelijken of hun pijn over nare gebeurtenissen te verzachten. Zij zijn gedwongen de wereld te zien zoals die is, en er is niemand die voor hen de kastanjes uit het vuur haalt.

En dit leidt er toe, dat atheisten dus ook niet door deze dingen misleid kunnen worden om hun geweten uit te schakelen, en dat is weer de reden waarom we er uiteindelijk in geslaagd zijn om een maatschappij op te bouwen die idealen als gelijkheid, vrijheid en mensenrechten hanteert. Al deze concepten gaan lijnrecht in tegen het christendom, de islam, het fascisme en het communisme. (let wel, ik heb het hier over atheisten die niet een hogere ideologie aanhangen, zoals het communisme). Mocht je dat willen betwisten, dan kan ik de betreffende bijbelteksten citeren.

Natuurlijk zijn een hoop van bovengenoemde dingen mede ontwikkeld door christelijke humanisten. Maar die leefden in een tijd dat atheisme niet bestond.

De humanisten waren namelijk altijd degenen die het meest afweken van de christelijke norm. In de geschiedenis waren het eerst liberale christenen (17e eeuw), daarna deisten (18e eeuw), en uiteindelijk atheisten (19e eeuw). En dat is niet gek, want het humanisme draagt juist die idealen uit die volgen uit geëvolutioneerde menselijke moraliteit, die door het christendom juist altijd zijn tegengewerkt.

Russells Teapot | 30-08-14 | 16:05

@Schoorsteenveger

Hm, misschien moet je die andere comments van mij nog maar eens lezen. Mijn stelling is dat je in principe geen uitspraak over moraal kunt doen zonder te geloven in een hogere orde/macht. Daarom vind ik PvdA'ers altijd zo lachwekkend als ze over rechtvaardigheid beginnen. Nivelleren is een feestje, maar rechtvaardig?
Afijn, jij mag een Christelijke agenda lezen in de column van HJ, maar ik lees een Ideologische (Libertarische) agenda in al die verheerlijking van het Atheïsme. Ik zeg niet dat je je moet bekeren (liever niet, wordt anders saai), maar wel dat er tegenwicht moet zijn, verdeling van macht. En een overheid is per definitie zonder moraal, dus moeten haar burgers dat hebben. Maar goed, mocht je interessante Atheïstische filosofen kennen met een zinvolle en logisch dwingende kijk op moraal, hoor ik het graag... Kijk altijd graag naar buiten :-)

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 16:05

@Nietvoordekat
Gelijk hebben en gelijk krijgen daar zit een wereld van onbegrip tussen, welke kan leiden tot oorlogen en genocide. Jouw betoog is duidelijk en ben het daar volledig mee eens. Het is leuk te lezen hoe sommige reaguurders argumenten aanslepen waardoor het oorspronkelijke artikel een heel ander discussie punt wordt. Pjotrans verwoordt dit heel grappig.

Pjotrans | 30-08-14 | 12:41
Morgen een stukje over misdaden door niet-rokers ??

Baronwater | 30-08-14 | 16:04

@Schoorsteenveger | 30-08-14 | 15:57,
Nou, ik voel me geen moralist. Ik noem het samengaan met de natuur wijsheid. En die is niet van mezelf, hoor. Die wijsheid las ik bij anderen die er zeer diep over nagedacht hebben.
We zijn dus gewoon natuur. De kerk dacht dat we erboven stonden. Zeer grote denkfout. Daarom denken sommigen de natuur geweld aan te mogen doen omdat ze denken de baas te zijn. Maar ze maken dus een denkfout.

AntiSoof | 30-08-14 | 16:00

AntiSoof | 30-08-14 | 15:53
Als de mens natuur is, dan is ook elk menselijk handelen natuur. Stellen dat de mens van die natuur af moet blijven is willekeurig regels invoeren, is moralisme.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 15:57

@Schoorsteenveger: atheisten vullen de godsdienstige leegte op met nieuwe, seculiere vormen van religie: UFO's, graancirkels, de Europese Unie. De laatste heeft het karakter van een religie aangenomen, kompleet met verkettering van anderdenkenden. Het is absoluut geen toeval dat Alexander Pechthold reclame maakt (op de radio) voor het Humanistisch Verbond, een atheistische klup. Pechthold is een echte gelovige, voor wie de EU een sacraal karakter heeft aangenomen.

Boer Kini | 30-08-14 | 15:57

@ZonderNaam | 30-08-14 | 15:48
Heel goed dat je dat duidelijk maakt. De natuur is een evenwicht. Sommige dieren jagen, andere zijn prooi, weer anderen leven in symbiose met elkaar. Zo leven wij bijvoorbeeld ook in symbiose met bacteriën. Alles is goed, als de mens er maar vanaf blijft. De natuur moet niet telkens verstoord worden. Want de mens is zélf ook natuur.

AntiSoof | 30-08-14 | 15:53

Het feit dat de nationaal-socialisten en communisten (overwegend) atheïstisch waren, maakt dat nog geen atheïstisch geweld. Het geweld was verknocht aan/gedreven door het communisme/socialisme, hun atheïsme was een toevallige bijkomstigheid.
<br>

pvpb | 30-08-14 | 15:51

Boer Kini | 30-08-14 | 15:41
Ik weet niet wat je met al dat kapitaliseren aan wilt tonen. Het Communisme was een ideologie, precies zoals de Islam een ideologie is. De Communisten omarmden "het atheïsme" om de kerken uit te kunnen schakelen en de eigenideologie naar voren te kunnen schuiven. Dat die ideologie niet zonder atheïstisch denken kon, wil in het geheel niet zeggen dat atheïsten niet zonder dergelijke verderfelijke ideologieën zouden kunnen.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 15:50

Dictators zie ik als werktuigen in de handen van de oppermacht in de wereld. Ze worden ook maar bestuurd.

AntiSoof | 30-08-14 | 15:50

@ van eergisteren | 30-08-14 | 14:51
Pfff, weer zo'n misvatting die steeds maar weer herhaald wordt. Darwin's survival of the fittest betekent niet het recht van de sterkste. Het gaat hier ook niet om fit in de zin van fysieke conditie maar de fit die het organisme met zijn omgeving heeft.
Degenen die het best aangepast zijn aan hun omgeving overleven, maar gezien omgevingsfactoren dynamisch zijn kan een organisme dat in de oude situatie oppermachtig was in een nieuwe situatie ineens het heel zwaar krijgen.

Superieuriteit in de zin van Darwin bestaat dus niet uit vaststaande genetische eigenschappen maar is altijd relatief aan de omgeving.

ZonderNaam | 30-08-14 | 15:48

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:39
Juist. Zonder basis geen moraal, zeg je, en je meent dat je die basis niet bij jezelf of bij de mensheid kunt vinden, dat die basis van buiten moet komen. Dus ga je op hangende pootjes terug naar de God die je verlaten had.
Jansen steekt vandaag in alle duidelijkheid het waarschuwende vingertje op. "Zonder God kunt u niet leven!" Om vervolgens, zo kunnen wij voorspellen, weer te gaan roepen "Maar Allah is niet de Ware God!". Een stem op de PVV is een stem op de Enig Ware God, zo moeten wij vandaag begrijpen. Jansen waant zich een Profeet.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 15:46

Nogmaals, geen groepering is geen groepering. Links en rechts Mao, Stalin en Hitler bij elkaar zetten slaat natuurlijk nergens op. Dit waren personen met diep gewortelde ideologieën die religieuze hoogten hebben aangenomen in de samenleving, het zijn uiteindelijk net zoals bij religie diegene die achter deze groepering hebben geschuild die de machtspositie en genocide mogelijk hebben gemaakt.
 
Dit stuk probeert een schuldgevoel op te schuiven veroorzaakt door extremistische ideologieën en groeperingen ( inclusief religie ) naar mensen die expliciet kiezen om NIET deel te nemen aan welke (extremistische) groepering dan maar ook.

StarFox | 30-08-14 | 15:44

Dictators hebben een eigen geloof. Namelijk die in hunzelf, partij en hun oogkleppen. De moorden op eigen bevolking noemt men democide. Zoiets noemt prof Rummel 'death by government' Dat is erg lang bekend als kenmerk voor dictaturen, vandaar dat we de laatste 20 jaar steeds vaker om democratieen roepen. Lees maar rustig door en deze oogkleppen van Hans mag hij zich voor schamen.
nl.wikipedia.org/wiki/Democide
Overigens heeft ook de fictie van een opperwezen nooit verhinderd dat er door de eeuwen geen democide gepleegd is. [Zie de site van Rummel: Zoekterm: Power kills]

Spastcommando | 30-08-14 | 15:44

Atheisten ondersteunen hun opgewonden betoog zelden of nooit met verwijzingen naar moeilijke boeken - meestal volgt een linkje naar wat rotzooi op internet (ik spreek uit ervaring).

Laat ik het goede voorbeeld geven en citeren uit 'The Orthodox church' van Timothy Ware, p147 e.v. (het materiaal is ook terug te vinden in talloze andere werken). Hoofdletters van mij:

"The totalitarian Communist State employed to the full all forms of anti-religious propagande, while denying the Church any right of reply. There was, first of all, the ATHEIST instruction that was given systematically in every school. Teachers received such injunctions as these:

'A Soviet teacher must be guided by the principle of the Party spirit of science; he is obliged not only to be an active unbeliever himself, but also an active propangandist of GODLESSNESS among others, to be the bearer of the ideas of MILITANT PROLETARIAN ATHEISM. Skilfully and calmly, tactfully and persistently, the Soviet teacher must expose and overcome religious prejudices in the course of his activity in school and out of school, day in day out.'

Outside school, a vast anti-religious campaign was carried out by the League of MILITANT ATHEISTS;...... Atheism was actively propagated among the new generation through the Young Communist League..... Not only were churches closed on a massive scale in the 1920s and 1930s, but huge numbers of bishops and clergy, monks nuns and laity were sent to prison and to concentration camps. '

Einde citaat.

Hoe die 'Party spirit of science' er in de praktijk uitzag, weten we maar al te goed aan de hand van de beruchte atheistische Sovjet 'wetenschapper' Trofim Lysenko: en.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

Boer Kini | 30-08-14 | 15:41

@Tieneus
Ik heb er niet voor gekozen, anderen hebben er voor gekozen. Democratie is als zeggen dat als maar genoeg mensen iets ok vinden, dat het dan ok is. Dit kan net zo eenvoudig groepsverkrachting rechtvaardigen.
Democratie is een barbaars systeem van het recht van de sterkste, de wet van de jungle.

Opperdienaar | 30-08-14 | 15:40

@Schoorsteenveger

Ik ben nergens bang voor en zeker niet voor Atheïsme, wat ik zelf ook een paar jaar heb gebezigd. Naar mijn idee heeft het concept (of afwezigheid van een concept) belangrijke nadelen en was die periode een behoorlijke verarming van mijn (gevoels)leven. Daarbij, je morele kompas raak je ook kwijt. Zet je je af tegen een kerk of moskee? Bepaal je je eigen leven wel? Op basis waarvan dan? Wat is je basis? Afijn, dat hoef ik jou allemaal niet te vertellen.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:39

Zwak stuk. Atheïsme bestempelen als een stroming die je ergens verantwoordelijk voor kunt houden is al dom. Ja er zijn mensen zoals mij die niet gelovig zijn, wat bind ons? Helemaal niks. Toevallig dezelfde mening toegedaan over een verzameling sprookjesboeken.

GosuYuri | 30-08-14 | 15:38

@Russells Teapot

In principe zou je HJ zijn podium moeten gunnen, FvJ ook als hij dat zou willen. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Je wil een hekje om GS zetten, kan, dan mag Johnny Quid ook stoppen wat mij betreft. Zie je waar dat eindigt... In ieder geval komt het wensen van censuur niet erg sterk over.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:27

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:22
"Er is geen waarheid, alleen subjectieve beleving. En in die wereldvisie is geen plaats voor moraliteit."
Jij bent een nihilist. Als er buiten wat wij zelf zijn en denken geen referentie is, dan is er geen moraal mogelijk, dat is wat je zegt. Het einde van de waarheid is het einde van de moraal, dat is wat je beweert.
Jij zegt hetzelfde als Balkenende en Jansen, als elke gelovige die bang is voor de atheïst.
"Er is maar één wetenschap en dat is beta-wetenschap, de rest is subjectieve, onmeetbare, edoch, noodzakelijke flauwekul." Moralistisch gelul.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 15:27

@dadoorunrun

Mooi en goed doordacht stukje. Helaas gaat de stelling/analyse niet op. Ik ben geboren en getogen nederlander/europeaan en eet nooit aardappels. Zoveel mensen met mij die dat ook niet doen. Het zit dus niet in de aardappels.

Tot zover dus.

Bassanova | 30-08-14 | 15:23

@Russells Teapot

Zowaar een glimp van een gedachtenwereld.

"ik denk persoonlijk dat moraliteit iets geëvolueerd is."

Dat weet ik wel zeker. De vraag is echter of je die evolutie accepteert of dat je die moraliteit als onnodige ballast beschouwt. En moraliteit is in die wereldvisie natuurlijk wel heel persoonlijk. Kindjes aan het werk zetten is in sommige culturen immoreel in andere culturen heel normaal. Er is geen waarheid, alleen subjectieve beleving. En in die wereldvisie is geen plaats voor moraliteit. Kijk maar in je eigen omgeving. Wie heeft er principes? Wie verzamelt geen argumenten om zijn eigen zwakheden te verklaren dan wel goed te praten?
Tot slot, er is maar één wetenschap en dat is beta-wetenschap, de rest is subjectieve, onmeetbare, edoch, noodzakelijke flauwekul.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:22

@ Russells Teapot | 30-08-14 | 15:05

Je leest allemaal dingen in mijn reactie die er niet staan, maar die vooral iets zeggen over jouw eigen vooringenomenheid.
-
Het zal je verder vast verbazen, maar ik ben absoluut niet gelovig, het idee dat er een god is is aan mij niet besteed, ik kan er simpelweg niet in geloven. Dat neemt niet weg dat ik wel doorheb dat mensen grotendeels gedreven worden door geloof, niet door rationaliteit. Inderdaad, ook degenen die zich zo op de borst kloppen dat ze dat ontstegen zijn, ze hebben het ene geloof voor het andere ingeruild, en hebben dat gek genoeg meestal niet door. Dat jij zo fel op mij reageert, zegt mij ook dat jij in een van je geloofsartikelen getroffen wordt.
-
En, het zal je wellicht verbazen, maar het maakt uit welk geloof je hebt. Het ene is het andere niet, en waar je groepsgenoten in geloven maakt hoe de wereld er uit ziet. Of je wordt omgeven door koppensnellers, of je wordt omgeven door mensen die een samenleving hebben opgebouwd waarin men economische voorspoed kent en het gebruik van geweld binnen de perken blijft, het is geen toeval.
-
Dit soort dingen waarnemen, het is helemaal niet zo moeilijk. Je moet er alleen je geloof even voor uitzetten, en dat blijkt voor veel mensen toch heel erg lastig.

HoogToontje | 30-08-14 | 15:22

Voor het eerst kraamt Hans Jansen onzin uit. Jammer.

De gruweldaden van Hitler, Mao en Stalin volgen niet logischerwijs uit de leer van het atheisme, maar uit de leer van communisme en nationaal socialisme.

Het atheisme de schuld geven van deze stromingen is ronduit fout. De genoemde heren waren fanatieke ideologen, en toevallig ook atheist. Een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan geloof en de moorden bestaat niet.

LudwigVan | 30-08-14 | 15:20

Pjotrans | 30-08-14 | 12:41
Morgen een stukje over misdaden door niet-rokers ??

Ja Pjotrans, dat is de tendens van alle reacties. De atheïsten wringen zich in allerlei bochten om Hans' stukje te bagatelliseren of belachelijk te maken. Ik heb de gekste argumenten voorbij zien komen. En heel veel blah blah.

HekoJ | 30-08-14 | 15:16

@dadoorunrun

U kunt Jansens biograaf wel worden. Het leest als een spannend jongensboek! Ik mag verder hopen dat Geenstijl na dit stuk haar conclusies trekt en al die weekendcolumnisten eens en voor altijd de deur uit schopt. Jansen en Ebru voorop.

KidC | 30-08-14 | 15:15

De Inquisitie slechts 200.000 doden, in 500 jaar tijd....
dat valt eigenlijk best mee. En wie bevrijdde Nederland van de Inquisitie? Juist, protestanten.

De atheïsten Hitler, Mao en Stalin daarentegen, meer dan 100 miljoen. 100 MILJOEN !!!!

De conclusie moet haast wel zijn dat het geloof in Christus, de Verrezene, een positieve invloed heeft op de moraal en het gedrag. Wie dat nu nog niet ziet, is ziende blind.

Maar eigenlijk zijn atheïsten zielig. Volgens de Bijbel (waar we het woord atheïsten voor het eerst tegenkomen, en wel in de Griekse brontekst van Efeze 2:12) zijn atheïsten mensen 'zonder hoop in deze wereld'. Best zielig, als je daar over nadenkt, dat er mensen zijn die geen hoop hebben.

malang | 30-08-14 | 15:11

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 14:54
Hoe censureer ik iemand, huilebalk? Iedereen mag toch reageren op wat ik schrijf? Ik verbaas mij alleen over het verbijsterend slechte betoog van Hans Jansen. Francisco van Jole krijgt hier toch ook geen podium? Waarom deze druiloor dan wel?

Russells Teapot | 30-08-14 | 15:09

@HoogToontje | 30-08-14 | 14:52
"Ik lees vooral heel veel domme drogredenen van mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden omdat ze zo wetenschappelijk en dus vooruitstrevend denken - dit itt alle domme geloofsgekkies - zeg maar denken 2.0."

Dat is wat jij er van maakt. Als mensen met argumenten komen die jij niet kunt weerleggen, wat natuurlijk nogal vaak gebeurt, is het altijd nogal zwak om ze dan maar voor arrogant uit te maken, in plaats van inhoudelijk op de zaken in te gaan. Maar dat is helaas wel wat gristenen altijd doen.

Anderen beschuldigen van het gebruiken van drogredenen zonder die drogredenen te benoemen, weet je hoe ongeloofwaardig dat is?

"Het punt van Jansen is volgens mij dat (menselijke) moraliteit niet iets wetenschappelijk-rationeels is, maar iets cultureels, iets wat organisch groeit en van toevalligheden aan elkaar hangt (net zoals wetenschap in de kern ook helemaal niet rationeel is, maar een daad van geloof nodig heeft)."

Ten eerste is dat niet het punt dat hij maakt.
Ten tweede zou dat punt, had hij het gemaakt, net zo dom zijn als zijn andere punten.

Over moraliteit zijn meerdere ideeën. Jij presenteert hier één idee en pretendeert dat dat de absolute waarheid is. Ik denk persoonlijk dat moraliteit iets geëvolueerd is.

En het idee dat je geloof nodig hebt voor wetenschap en dat wetenschap niet rationeel is, is te belachelijk voor woorden, en een bekend verzinsel van geloofsgekkies die zelden of nooit met wetenschap in aanraking komen. Als je concrete waarnemingen doet, zoals het opmeten van stroomsnelheid in een rivier, hoe is het dan een geloofsdaad, om een aantal cijfertjes in een excel-bestandje te gieten?

"Mensen die wat langer over deze zaken hebben nagedacht kunnen dat toch moeilijk ontkennen."

Ik denk dat iedereen die er langer over na heeft gedacht dat ontkent. Dat zou jij misschien voor de verandering ook eens moeten doen: over de zaken nadenken, in plaats van blind de religieuze autoriteiten in je leven na te praten.

Russells Teapot | 30-08-14 | 15:05

@dadoorunrun

Aha, ook al argumenteren door je tegenstander af te schilderen als een malloot. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk. En daar bovenop nog een vergelijking die ten eerste geen hout snijdt en ten tweede het bekende adagium "religie is de oorsprong van alle kwaad"(voorheen opium voor het volk) ontkracht. Dat was vast niet je bedoeling. Ik zie HJ niet direct als wetenschapper (tenzij je dit als een peer review ziet), maar eerder als een buitengewoon goed geïnformeerde columnist. Ik blijf erbij dat de peer reviewers van de Koran eens wat kritische noten bij hun boek moeten zetten in het belang van de scheiding der machten.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 15:05

Ik heb zelden zo'n dom stuk gelezen. Ten eerste zijn al die moorden niet gepleegd in naam van het atheisme, maar in naam van een meedogenloze ideologie, meestal het communisme. Net zo fout als elke andere religie dus. Daarnaast wordt er wederom dom gebruik gemaakt van de flauwe opmerking waarin de EU gereduceerd wordt tot een clubje wat zich bemoeit et stofzuigers. Ik kan je vertellen dat er honderden van dergelijke beslissingen worden genomen en of je het nou leuk vindt of niet: dat komt ons allen gewoon ten goede. Het gros van dergelijke besluiten zijn om de standaardisatie binnen de EU te vergroten en ook om inderdaad goedkope Chinese stofzuiger meuk die 2000 watt verbruiken en een zuigkracht hebben van niks. Er is niks mis mee om wat kwaliteitseisen te stellen aan bepaalde producten. Erg kleinzielig om maar steeds nar dit soort voorbeeldjes te blijven wijzen.

beetjemoe | 30-08-14 | 15:00

Goodbye to science!
Geen redelijk mens zal ontkennen dat Hans Jansen een knappe wetenschapper was. ‘Was’ omdat hij dat al heel lang niet meer wil zijn. Hans heeft de wetenschap al lang geleden ingeruild voor rechtse agitprop. Iedereen die verbaast was over zijn switch naar de rechts-populistische club in het EP heeft niet goed opgelet. Zijn vakgenoten zagen zijn activisme door de jaren heen steeds meer als de loopse bavianenkont van de academische wereld. Hoe vaak je ook je hoofd afwendt, als je weer voor je kijkt draait heeft dat rotbeest dat afstotelijke roze genotsorgaan jou toe.
Jansen raakte steeds meer teleurgesteld gesteld in het academische discours. In het begin had hij nog gedacht dat zijn vakgenoten de exegese van de Koranteksten te veel verklaarden vanuit de context van de tijd van oorsprong. Later begreep hij dat zij zonder uitzondering allemaal ten prooi waren gevallen aan het policor-virus van de socialisten en de beroepsmoslims. Dat er nooit een echt hoogleraarschap voor hem heeft ingezeten heeft nog meer kwaad bloed gezet bij de voormalige universitair docent. Later in zijn loopbaan kreeg hij nog een bijzonder-hoogleraarschap. Een bijzonder hoogleraarschap is eigenlijk een uit externe fondsen betaald tijdelijk pretbaantje. Zo zijn er bijzonder hoogleraren astrologie, popmuziek en sojasaus. Dat die erkenning uitbleef was een enorme vernedering voor de eens gewaardeerde academicus.
Sinds hij het activisme heeft omhelst, slaat hij uitsluitend nog wartaal uit. Alles wat maar raakt aan bemoeienis van een overheid is in zijn ogen socialistisch en daarom duivels. Vandaag slaat hij een nieuwe weg in. Hij zoekt een nieuw gezichtspunt. Want Jansen heeft natuurlijk gemerkt dat na twintig jaar verbale oorlog tegen de islam, ook zijn lezers het een beetje zat worden. Maar Jansen is geen one trick poney. Hij heeft ook nog het ijzer van het verderfelijke socialisme in het vuur. En het hoeft natuurlijk geen betoog dat socialisme, nationaal socialisme en communisme een pot nat zijn. Vandaag gaat Jansen de wereld niet nog eens duidelijk maken dat de islam intrensiek slecht is. Hij zal hier uitleggen dat de miljoenen slachtoffers van de islam verbleken bij die van de beweging van Emile Roemer en Diederik Samson, het socialisme. Het containerbegrip voor Sociaal-democratie, socialisme, communisme, en nationaal-socialisme. Die lui die 15000 –Watt stofzuigers verbieden, maar weigeren kinderen op collectieve staatsscholen de anti-fascismologie van Hans Jansen te onderrichten.
Atheïsten zijn van nature geneigd tot massamoord. Naast de grote moordzuchtige vissen noemt hij ook de socialistische massamoordenaars de gebroeders Castro. Nu is het feitelijk zo dat Cuba geen rechtsstaat is, maar het eiland staat niet bekend om zijn politieke moorden. Hoe is het dan mogelijk dat iemand die zich voorstaat op zijn academische gedegenheid zo’n ongelooflijke ketser maakt? Dat kan omdat hij zich richt op de zwakken van geest. Die zullen naar zijn overtuiging toch nooit vernemen over zijn wetenschappelijke demasqué.
‘Het is simpel’ zegt Jansen in zijn stukje: Het christendom is door de geschiedenis heen verantwoordelijk voor 200.000 doden. Maar het aantal wat voor de verantwoording komt van de atheïsten (socialisten) is minimaal 40 maal groter. Een duidelijke analyse van de gewezen intellectueel.
Daarom wil ik hem uitdagen met mijn analyse;
De wereld is verdeeld in aardappeleters en rijsteters. In Zuidoost-Azië leven over het algemeen rijsteters. In Europa wordt voornamelijk aardappel geconsumeerd.
Hitler heeft 10 miljoen doden op zijn geweten. Stalin 20 miljoen. De aardappeleter-dictators hebben dus een totaalscore van 30 miljoen. Pol Pot heeft 4 miljoen burgers laten vermoorden. Mao Zedong heeft er volgens Jansen 70 miljoen op zijn naam staan. De eindscore is dus;
Aardappeleters 30 miljoen. Rijsteters een ongelooflijke score van 74 miljoen. ‘Kom maar naar beneden Pol en Mao!’.

dadoorunrun | 30-08-14 | 14:56

Een voorbeeld van de atheistische aggressie die ik tegenkom bij één van de reaguurders, Russells Pispot, hierboven:
".... Ja, Hans, zo dom is je argument. Eigenlijk is je artikel voornamelijk een bewijs van de debiliserende werking die religie heeft op simpele geesten, zoals de jouwe en die van je trouwe volgelingen.

Waarom krijgt deze malle gristen-apologetische fopwetenschapper nog een podium hier om zijn verbijsterend simplistische gewauwel te spuien?".

Deze reaguurder staat klaar om zo'n beroemd atheistisch concentratiekamp te openen.

Boer Kini | 30-08-14 | 14:55

@Boer Kini | 30-08-14 | 14:38
Mijn god, wat ben jij gruwelijk slecht op de hoogte. Een paar voorbeelden van katholieke wetenschappers in een tijdsperiode dat atheisme vrijwel niet bestond. Maar ook toen al waren atheisten oververtegenwoordigd in de wetenschap, en enkelen van de grootsten waren atheisten, zoals Darwin en Einstein.

De katholieke kerk hield Europa 1000 jaar gevangen in de middeleeuwen. Het volk werd niet onderwezen, de enigen die leerden lezen waren de priesters en monnikken zelf. Weet je hoe funest dat is voor wetenschappelijke ontwikkeling?

De vooruitgang van de wetenschap kan direct worden gecorreleerd aan de afname van de macht van de kerk.

Maar goed, dat zijn feiten, en jij mist overduidelijk de wil en het vermogen om die van invloed te laten zijn op je wereldbeeld.

Russells Teapot | 30-08-14 | 14:55

Niet bij een groepering horen is geen groepering, dit hele stuk gaat dan ook in niets op.

StarFox | 30-08-14 | 14:55

@Velparpone: wellicht is de reactie van Riina ook satire.
Satire onderscheiden van godsdienst is niet eenvoudig. Denk maar aan eerdere satirische projecten rond dit thema waar het voor het publiek niet duidelijk was of het überhaupt wel om een grap ging.

belgaar | 30-08-14 | 14:55

@Russells Teapot

Interessant, geen discussie voeren op inhoud, maar schelden en zelfs een mooi censuurhekje optuigen. Want er zouden eens afwijkende meningen opduiken in je zorgvuldig aangeharkte construct. Mocht je nog van gedachten willen wisselen, ik verwijs naar mijn commentaar hierboven.

@Schoorsteenveger
Eh ja God is Dood, dat boek is van die filosoof waar Hitler zo mee weg liep. Uiteindelijk gaat het allemaal om macht (schreef ie ook een boek over) en in een vacuüm is het makkelijk om die macht te grijpen. Tijd dus om dat vacuüm te vullen met geloof in een hogere macht dan wel orde. Dan kun je de Atheïsten van deze regering tenminste een beetje weerwoord bieden. Immers, zonder geloof in een hogere macht dan wel orde kun je niet beoordelen of iets een misdaad of een weldaad is.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 14:54

van eergisteren | 30-08-14 | 14:51
Ik zou Darwin eens gaan lezen, als ik jou was.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 14:53

@ Russells Teapot | 30-08-14 | 14:29

Ik lees vooral heel veel domme drogredenen van mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden omdat ze zo wetenschappelijk en dus vooruitstrevend denken - dit itt alle domme geloofsgekkies - zeg maar denken 2.0. Het punt van Jansen is volgens mij dat (menselijke) moraliteit niet iets wetenschappelijk-rationeels is, maar iets cultureels, iets wat organisch groeit en van toevalligheden aan elkaar hangt (net zoals wetenschap in de kern ook helemaal niet rationeel is, maar een daad van geloof nodig heeft). Mensen die wat langer over deze zaken hebben nagedacht kunnen dat toch moeilijk ontkennen.

HoogToontje | 30-08-14 | 14:52

Natuurlijk heeft Jansen hier een punt. Je hoeft alleen maar naar de rassenideologie van de Nazi's te kijken die zo door en door zijn wortels had in de evolutieleer van Darwin. Survival of the fittest optima forma

van eergisteren | 30-08-14 | 14:51

Hitler was ook vegetariër heb ik begrepen,...... indien ik de logica van de heer Jansen volg, zijn vegetariërs vervolgens joden haters/killers.

sparkler_dynamo | 30-08-14 | 14:51

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 14:50

Riina | 30-08-14 | 14:46

Waaruit blijkt volgens jou ook maar enigszins dat Jansen niet meent wat hij zegt?

VelParpone | 30-08-14 | 14:49

Aandoenlijk hoe christensoldaten zich in dit topic weren met korreltjes zand tegen de woestijn aan argumenten in het voordeel van atheïsme.

Er was een christelijke wetenschapper hier, er was een "nazi-kritisch pausje" daar (kan niet Pius XIII geweest zijn in ieder geval).

Weegt allemaal weinig op tegen wat misschien (misschien) mogelijk geweest zou zijn zonder de duistere middeleeuwen.

belgaar | 30-08-14 | 14:48

Trapte er bijna in... blijft mooi satirische stukjes! Zeker als je de reacties leest! Hiha!

Riina | 30-08-14 | 14:46

Wederom een bizar betoog van Hans Jansen. De man is intelligent en welbespraakt, maar zijn intelligentie gebruikt hij nadrukkelijk niet om een standpunt te vormen, alleen om standpunten te verdedigen die hij met zijn onderbuik heeft ingenomen. Dat levert steevast surrealistische betogen op, maar dit keer heeft hij zichzelf overtroffen.

bintang | 30-08-14 | 14:45

Wat is dit voor kinderachtig nonsens? Typisch "argumenten" die gristengekkies gebruik tegen atheisten. Mao Stalin Hitler etc waren dictators die geloofde dat zij god waren. En hun handelen vloeide niet voort uit evt atheistische gedachten.. Maar uit machtlust en gekte. Nooit spraken zij uit atheist te zijn.

defrhymz | 30-08-14 | 14:38

Voor de atheisten die hun onbeduidende genen wel eens laten onderzoeken op erfelijke ziektes, is het misschien een 'sobering thought' dat uitgerekend een christelijk monnik, Gregor Mendel, dit 'veld' is gestart:

"... scientist and Augustinian friar who gained posthumous fame as the founder of the modern science of genetics."

en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel

Zijn er nog zelfgenoegzame atheisten die denken dat godsdienst het onderoek aan het heelal alleen maar heeft 'tegengehouden'? Think again: het was de beroemde cosmoloog/priester-jezuit Georges Lemaitre die als eerste de expansie van het heelal voorstelde:

".... was a Belgian Jesuit priest, astronomer and professor of physics at the French section of the Catholic University of Louvain.[1] He was the first known academic to propose the theory of the expansion of the universe, widely misattributed to Edwin Hubble.[2][3] He was also the first to derive what is now known as Hubble's law and made the first estimation of what is now called the Hubble constant, which he published in 1927, two years before Hubble's article.[4][5][6][7] Lemaître also proposed what became known as the Big Bang theory of the origin of the Universe, which he called his "hypothesis of the primeval atom" or the "Cosmic Egg".[8]"

en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%...

Boer Kini | 30-08-14 | 14:38

@jeanmondo | 30-08-14 | 14:03
"Bovenstaand schrijfsel is precies de reden waarom Hans Jansen en de PVV slechte vertegenwoordigers zijn van Islamkritische mensen."

Precies. Ik vind het altijd jammer, dat er zoveel mensen achter deze drol aanlopen, puur en alleen omdat hij de conclusies trekt die zij willen horen.

Wat dat betreft zijn het net linksmensen. Dat zijn ook van die eenvoudige, volgzame geesten die achter academici uit de alfa- of gamma-hoek aanhobbelen omdat die dingen roepen die zij graag willen horen, ook al moeten logica en waarheid daarvoor eerst alle kanten op gemanipuleerd worden.

Russells Teapot | 30-08-14 | 14:34

Dus Hans Jansen ziet "het atheïstme" als het grote gevaar? Gebruikt vervolgens onze ontkenningen van dat gevaar om ons wegkijken van de gruwelen van ISIS te duiden?
Ik weet niet of al die atheïstische moordenaars die Jansen ten tonele voert, "uit naam van het atheïsme" hebben gehandeld, dan wel uit naam van een ideologie die in de plaats van de wereldreligies werd geschoven, het communisme, het nazisme, het fascisme. Je schuift "het atheïsme" nogal veel in de schoenen als je meent dat alle ideologieën die het zonder hulp van God hebben geprobeerd of nóg proberen beoordeelt op énkel het feirt dat de leiders zich atheïst noemen.
Dat zou, zo simplistisch redeneert Jansen althans, betekenen dat :"het atheïsme" het grootste gevaar der mensheid is, en dat atheïsten stuk voor stuk niet deugen.
Hitler was ook vegetariër, om maar eens een andere overtuiging van hem naar voren te schuiven. Betekent dit dat we maar beter op moeten gaan passen voor de vegetariër?
Wat Jansen hoogstens kan zeggen is dat als men geloofssystemen stelselmatig en onder grote dwang vervangt door een niet-religieuze ideologie, er enorm desastreuze krachten vrijkomen, als de opium aan het volk wordt ontnomen er ontwenningsverschijnselen optreden die catastrofaal kunnen uitpakken.
Als ik Jansen was, dan zou ik eens proberen om de parallellen tussen fascisten en dat ISIS-tuig waar te nemen. Goddeloosheid kan ook optreden uit naam van God, Hans, voor Goddeloze daden hoef je helegaar geen atheïst te zijn of je als zodanig te afficheren.
"Zobnder geloof kun je niet functioneren" zij moraliste Balkenende destijds met een hele grote mond. En jij blaat hem nu na, zegt exact hetzelfde. Je bent een diep gelovig mens, Hans, zo eentje die doodsbang is voor een wereld zonder God. Ik denk dat je daarom, als het erop aankomt, de strijd zdie je begonnen bent zult staken.
Want God is al lang dood, Hans, en daar zullen we het mee moeten doen. Dat we een paar zwaar mislukte experimenten achter de rug hebben, daar gheb je ghelemaal gelijk in, dat er nog een paar tot mislukken gedoemde experimenten voortduren, klopt helemaal. Maar dat het daarom nodig is om die God weer tot leven te wekken, nou nee. Bovendien, dat zal ons niet lukken. Alle goden zijn kapotgedacht en verdwenen, voorgoed. Er is enkel de grote leegte overgebleven. Dat we die leegte niet vol kunnen schreeuwen met ideologische leuterpraat, dat weten we inmiddels.
Liever de leegte dan het kalifaat.

Schoorsteenveger | 30-08-14 | 14:34

Religie is en blijft de bron van alle kwaad. Zelfs figuren als Hans Jansen veranderen daar niets aan.

zuiderduin | 30-08-14 | 14:33

Ho, ik zei 120.000.000 slachtoffers van de politieke roversideologie die islam wordt genoemd. Het zijn er veel meer. Het zijn er 270.000.000 en er komen er iedere dan nog weer een aantal bij. Bron
littlegreenfootballs.com/article/39361...

Islamofiel | 30-08-14 | 14:33

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 14:32

Of de slachtingen al dan niet gedaan zijn met een claim op religie maakt me weinig uit. Er zijn altijd mensen die om een of ander geloof - al dan niet religie - de behoefte voelen en doordrijven over anderen over de kling te jagen. Grootheidswaanzin en diverse andere zware aandoeningen zijn de basis.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 14:31

@malang | 30-08-14 | 14:16
Gezien het aantal reacties hier, krijg ik niet de indruk dat iemand de mond gesnoerd wordt. Het is eerder dat Hans een "schop mij" bordje om zijn nek hangt met zijn stompzinnige gezwets, waarna hier in de panelen de vloer wordt aangeveegd met deze pseudo-wetenschappelijke charlatan.

Russells Teapot | 30-08-14 | 14:29

Waar Jansen dan weer wel gelijk in heeft: het zijn altijd weer linkse ideologieën die van mening zijn dat het linkse geloof (wat nou atheïsme) met zwaard, geweer en strafkampen verkondigd moet worden.

Islamofiel | 30-08-14 | 14:27

Ja, ja, het is altijd lachen met die zelfvoldane atheisten, die zichzelf op moreel en intellectueel gebied het neusje van de zalm vinden. Ik ga wel eens met atheisten in 'dialoog' maar ik heb zelden zo'n zootje fundamentalisten ontmoet, verstoken van enig benul van de westerse geschiedenis. En met een bespottelijke aanhankelijkheid tegenover de islam. Als een adder gebeten reageert men op het bericht dat atheisten aanzienlijk moordlustiger zijn, en komt men met allerlei uitvluchten, zoals hierboven. En nee, de Paus werkte NIET mee met het Nazi-regime, die zich schreef nou juist de encycliek 'Mit brennende sorge' TEGEN Hitler:

"Mit brennender Sorge (Duits voor: 'Met brandende bezorgdheid') is een encycliek van paus Pius XI. Deze encycliek werd uitgebracht op 10 maart 1937.

De encycliek gaat over de toestanden van de katholieke Kerk in Duitsland en het nationaalsocialisme. Het systematische nationaalsocialisme en racisme worden in deze encycliek duidelijk veroordeeld. Tevens wordt de totalitaire staat afgewezen indien deze zich boven de principes van het natuurrecht en de juiste moraal stelt en als absoluut wetgever. "

nl.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_S...

Boer Kini | 30-08-14 | 14:26

@Adversary | 30-08-14 | 11:19
Precies. Hans is gewoon een ouderwetse christelijke apologeet: heel hypocriet de misdaden van zijn eigen "groep" niet benoemen, ontkennen of bagatelliseren, en misdaden van andere "groepen" wel wijten aan de ideologie van die groep, zelfs als groepen (zoals atheisten) helemaal geen groepen met ideologieën zijn.

Zoals zijn idiote argument om Hitler te disassocieren met de Katholieke Kerk. Ja, individueel geloofde hij er waarschijnlijk niet in. Maar in zijn communicaties met zijn volk, zoals die toespraken van hem of in Mein Kampf, pretendeerde hij katholiek te zijn.

En waarom was dat? Omdat zijn volk, die talloze miljoenen die de holocaust mogelijk hebben gemaakt als bijvoorbeeld kampbewakers, SS-ers, spionnen en ambtenaren, vrijwel allemaal belijdend christen waren.

Maar gek genoeg heeft dat niet geholpen om een genocide te voorkomen. Iedereen die, in tegenstelling tot Hans en zijn trouwe slippendragers, wél historisch onderlegd is, vindt dat natuurlijk geen verrassing, want de geschiedenis van het christendom hangt van genocides aan elkaar.

Russells Teapot | 30-08-14 | 14:26

In naam van het atheïsme moeten alle gelovigen worden gedood. Ik geloof dat ik dat nog nooit ergens gelezen heb. Zelfs de gekste gekkies zijn daar nog niet opgekomen.

De politieke roversideologie van de islam (zie de Medineze verzen) is de enige religie die andersgelovigen die niet willen buigen de dood heeft aangezegd. Dat zien we alle dagen gebeuren en het zal nog wel eeuwen doorgaan.

Stel dat het Midden-Oosten geheel atheïstisch wordt. De tribale cultuur daar zal dan wel weer een of andere anti-westerse ideologie uitvinden om op roof te gaan en mensen te onderdrukken.

Islamofiel | 30-08-14 | 14:24

De combinatie van Atheïsme, narcisme en grootheidswaan zal je bedoelen bij de drie grote moordenaars van de afgelopen decennia.
Atheïsme op zich is niets mis mee. Je zegt het zelf in het stuk, overal waar geloof in het spel is, is er oorlog.
Geloof=onmacht.

dwar | 30-08-14 | 14:20

@ Wajehie | 30-08-14 | 14:02

>Droog is de afwezigheid van water daar is niks mis mee.

Ja, want water is echt iets (H2O). Snap je het verschil?

très cool | 30-08-14 | 14:18

Mijn God, Hans, wat een vreselijk dom stuk. Gebaseerd opo een argument dat bovendien al tot in den treure ontkracht is.

"Het aantal mensen dat in de loop der eeuwen door atheïsten, in de naam van de wetenschap, de vooruitgang of de rede, om het leven is gebracht overtreft het aantal slachtoffers van godsdienstige bewegingen met zodanig overtuigende getallen, dat er iets aan de hand moet zijn. Mogelijk dempt godsdienstigheid de dierlijke lust tot macht en moord?"

Het absolute dieptepunt van een deerniswekkend dom stuk, Hans. Stalin, Mao en Pol Pot moordden uit naam van "de wetenschap, de vooruitgang en de rede?" En dan ook nog anderen uitmaken voor amateur-historici?

Stalin en Mao werden niet geinspireerd door hun atheisme om die misdaden te plegen, en ze praatten het ook niet goed. In tegenstelling tot christenen en moslims, die hun misdaden rechtvaardigden door te wijzen naar hun geloof. Deze dictators werden geinspireerd door het communisme, dat was hun rechtvaardiging, niet door hun gebrek aan geloof in een onzichtbare meneer. Dat weet ieder ontwikkeld mens met een IQ van boven de 60.

Atheisme was gewoon een eigenshap die ze toevallig deelden. Atheisten daarmee associeren is guilt by association. Net zoiets als zeggen dat Hitler en Stalin allebei een snor hadden, en dat mensen met snorren zich daarom moeten schamen voor hun misdaden.

Stalin en Mao geloofden geen van beiden in eenhoorns, dus ongeloog in eenhoorns is bloeddorstiger. Ja, Hans, zo dom is je argument. Eigenlijk is je artikel voornamelijk een bewijs van de debiliserende werking die religie heeft op simpele geesten, zoals de jouwe en die van je trouwe volgelingen.

Waarom krijgt deze malle gristen-apologetische fopwetenschapper nog een podium hier om zijn verbijsterend simplistische gewauwel te spuien?

Russells Teapot | 30-08-14 | 14:18

@opperdienaar: aanvulling: democratisch gekozen wie er de komende 4 jaar JOUW geld mag uitgeven - in naam van de Koning.

Tieneus | 30-08-14 | 14:17

Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.
Hans Jansen | 30-08-14 | 11:00
Atheisme is geen godsdienst. Er bestaat geen orthodox atheisme. De ene atheist is volstrekt de andere niet. Het atheisme bestaat niet.
Deze stelling is derhalve op drijfzand gebouwd. Maar dat zijn we inmiddels wel een beetje gewend.

Djong | 30-08-14 | 14:17

Uitstekend stuk. Eindelijk wordt dat antichristelijke geleuter op Geenstijl eens de mond gesnoerd, nota bene door ons aller favoriete huisarabist Hans Jansen.

malang | 30-08-14 | 14:16

@opperdienaar : en je hebt er zelf voor gekozen, heel democratisch met de meerderheid, wie er de komende vier jaar JOUW geld mag uitgeven.

Tieneus | 30-08-14 | 14:15

Ja, gekke Hans.
Dus mensen die niet vanuit een of ander krankjorem geloof anderen afslachten, die zelfs helemaal niemand om wat voor idiote reden dan ook afslachten zijn gevaarlijker dan........

( na een onbedaarlijke lachbui) gekke Hansie tochies.

mallekater | 30-08-14 | 14:15

Het antwoord is : de staat is een religie.
De klassieke religies hebben als uitgangspunt: God is oppermachtig, alwetend en gaat over de moraal en Frits hier met zijn gekke muts is zijn vertegenwoordiger en iedereen moet hem gehoorzamen anders gaat ie dood en breekt chaos uit. Het geloof plant zich voort via indoctrinatie in kleine kinderen.
Bij de staat is het hetzelfde: De staat is almachtig en alwetend en deelt de moraal uit via hun heilige boek, het wetboek. Hun rechters en koningen en presidenten zetten een rare muts op en zeggen :iedereen moet mij gehoorzamen anders ga je dood en breekt chaos uit. Het plant zich voort via leerplicht.
Omdat zowel priester als president als uitgangspunt heeft:iedereen die mij niet gehoorzaamt moet lijden, eindigt het beiden met lijden.

Opperdienaar | 30-08-14 | 14:13

@ Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:18

Flauwekul, moordlustigheid wordt voor een heel groot deel cultureel ingegeven (cultuur bepaalt immers grotendeels de verschillen tussen verschillende groepen mensen; vandaar bv dat de Gazanen moordlustig zijn en de Israëliërs niet). Als nu blijkt dat de atheïstische socialisten van de 20e eeuw nogal wat bloed hebben doen vloeien, is het niet een erg gewaagde hypothese dat de voornaamste godsdiensten uit de gebieden waar deze atheïstische socialisten tekeer gingen een mogelijk temperende werking op de moordlust hebben gehad.

HoogToontje | 30-08-14 | 14:12

Hitler was een JOODSE BERBER (Moroccaan)!!

"Hitler's DNA was found to contain Haplogroup E1b1b, commonly found in the Berbers of Morocco and also accounts for approximately 18 to 20 per cent of the Y-chromosomes of Sephardi Jews."

Dutch Peanut | 30-08-14 | 14:11

@frank87 | 30-08-14 | 14:01,
Pythagoras behoorde niet tot een sekte, dacht ik. Hij had een goed verstand en veel kennis. Men zag toen al de orde in de natuur op wiskundig en geometrisch niveau. De natuur is zo wonderschoon, als je het tenminste kunt waarnemen, zoals hij waar kon nemen.

AntiSoof | 30-08-14 | 14:08

De wortel van al het kwaad is de geldzucht (hebzucht)... Dat staat in Bijbel: 1 Tim.6:10. Het maakt niet uit om wie het gaat, waar die vandaan komt, wat zijn (on)geloof is, hoe hij/zij plast en poept, wat voor (politiek) gedachten of ideeën die persoon heeft, etc., etc. Macht staat in relatie tot geld (en andersom) en het één kan niet buiten de ander. Geen geld = geen macht (v.v.). Dit is geen gelovig praatje, maar de realiteit. Was Duitsland na WWI niet tot op het bot uitgeknepen wegens herstelbetalingen die de Allied Forces van WWI hen hadden opgelegd dan zou de kans hebben bestaan dat er geen WWII was geweest. Het feodale systeem in China had nog bestaan als de boeren een normaal bestaan hadden en niet onevenredig werden belast door de keizers. Etc., etc., etc.
Nu las ik gisteren dat de helft van de Nederlandse bevolking kamp met geldgebrek en maandelijks rood staat. Wie in de bijstand komt heeft geen vetpot meer, maar moet verplicht vrijwilligerswerk (arbeidsverdringing) doen. En meer vrijwilligers betekent ook minder betaald arbeid. Het draait ook hier gewoon om geld. Al met al, en kort samengevat, het gaat gewoon om geld / geldzucht. De huidige regering weet op zorgvuldige wijze het algemene ontevredenheidsgevoel goed in stand te houden en ontleent haar macht aan het forse belastingsysteem dat desnoods met geweld wordt opgelegd! Want ja, geen inkomsten uit accijnzen en dergelijke = geen politie op straat en zo voorts!

Hyppo Kriet | 30-08-14 | 14:05

Arheïsme doodt niet. Het doden komt voort uit ideologieën die dat rechtvaardigen. Vergeet de politieke roversideologie van de islam niet. De teller staat op 120.000.000 over haar hele geschiedenis.

Islamofiel | 30-08-14 | 14:04

Nog eentje Jansen.
Als Hitler en zijn nazi'symbool zouden staan voor een atheistisch regime, waarom had dan elk Duits Wehrmacht regiment een aalmoezenier? En waarom stond er op hun koppelriem "Gott mit Uns"?
De SS was heidens (oud Germaans/Keltisch)en pikten er nog wat Scandinavische riten bij, maar niet atheistisch.

Lafayette | 30-08-14 | 14:03

Bovenstaand schrijfsel is precies de reden waarom Hans Jansen en de PVV slechte vertegenwoordigers zijn van Islamkritische mensen. Gevaarlijk en vooringenomen. Ik schaam me dood als hij zich op TV weer eens opwerpt als prominent Islamcriticus, waar hij zichzelf zelfs onder de tafel laat lullen door pubers als Tofik Dibi. En dat terwijl er zoveel intelligentere mensen zijn die de gevaren van de Islam kunnen uitleggen.
Hoe dom kun je zijn om over bovenstaande ideologieën te spreken als 'atheïstisch' en niet als 'fascistisch' of 'totalitair'.
Atheïsme is geen ideologie maar een onbeschreven blad.
Zijn betoog heeft alleen wel ergens een punt. Het christendom betekende eeuwenlang een relatief stabiele ideologie, maar was ideologisch zo uitgehold in een tijd van wetenschappijke en technologische vooruitgang dat het in politieke zin onbruikbaar was. Dat leidde tot een zoektocht naar systemen die antwoord konden geven op economische en politieke vraagstukken. Dat daar ook destructieve ideologieën tussen zaten die in tijden van vergrote mobiliteit en militaire capaciteit snel slachtoffers konden maken mag geen verrassing heten.

jeanmondo | 30-08-14 | 14:03

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 14:02

@AntiSoof | 30-08-14 | 13:34
Pythagoras behoorde tot de een of andere sekte die waarschijnlijk alle nadelen van de andere godsdiensten had. Maar omdat het een religie is zonder aanhang, heeft het eigenlijk geen voordelen meer voor de pikorde.

frank87 | 30-08-14 | 14:01

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 14:00

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:54,
God als goed zien en streven naar een goed mens lijkt mij ook een goede hulp bij beschaafd gedrag. Jammer wel dat datzelfde geloof gekaapt en geïnstitutionaliseerd is. Maar ja. Zo gaat het.

AntiSoof | 30-08-14 | 14:00

@Wajehie | 30-08-14 | 13:52

Zo ken ik er nog wel een paar: Glupaxisme is de afwezigheid van een groene staart aan je rug. Styzonisme is de afwezigheid van roze bollen boven je hoofd.

Als we de *afwezigheid* van zaken namen gaan geven zijn we voorlopig nog niet klaar.

très cool | 30-08-14 | 13:59

Wat een klaplul. Mao, Stalin en Hitler moordden niet uit de naam van atheïsme, maar respectievelijk uit communisme en neo-nazisme. De mensen die uit naam van atheïsme zijn vermoord zijn op één hand te tellen. Bij religie is dat wel anders.

Vryth | 30-08-14 | 13:59

Goede discussie heren en dames :-) "Atheisme is niet tegen God, atheisme is zonder God." Kan er geen god zijn of zou bewijs een atheist kunnen overtuigen. Ben je dan eigenlijk eerder een agnost dan een atheist?

Big Bang - … geloven in een theorie door die duizenden als niet miljoenen wetenschappers als waarheid gezien wordt" … is een argumentum ad populum, om in je eigen woorden te spreken: "…Daar kom je alleen maar dom mee over".

De geschriften voor Big Bang zijn de ptolemaeische Epicykels van mathematische fysica. Voor elke onverwachte waarneming wordt er een nog meer fantastisch "virtueel" deeltje bedacht. 'Dark matter' en 'dark energy' en de roodverschuivende magnetron-straling is dan het bewijs voor "the infinite dense single point big bang expanding universe".

Religie bakt de broodjes zoet, maar big-bang en mathematische fysica doet daar nog 10 scheppen suiker bij.

Tieneus | 30-08-14 | 13:56
-weggejorist-
John Rambo4148 | 30-08-14 | 13:54

@AntiSoof

De grote vraag is, hoe kun je de opvatting "de natuur heeft een geheugen" positief gebruiken. Is de natuur per definitie goed, rechtvaardig? Of is de natuur er gewoon en heeft de natuur geen bewustzijn? Wanneer doe je iets wat tegen de natuur is?
Uitstoten, pesten, elkaar doden om een vrouwtje is allemaal natuur, dus niet strijdig daarmee. Mijn stelling zou eerder zijn dat de mens voortkomt uit die natuur, de dominante soort is (nummer 2 na de mug okee) en zich hiermee geen raad weet. Hoe meer je kijkt naar de natuur, hoe meer je beseft hoever de mens daarvan verwijderd is en zelf interne regels moet stellen. In de loop van duizenden jaren heeft zich een min of meer rechtvaardige samenleving ontwikkelt (de onze), waarin iedereen recht heeft op eten en voortplanting. Dat recht bestaat niet in de natuur. Naar mijn idee is dat alleen mogelijk wanneer je gelooft in een hogere orde/macht, omdat je anders terugvalt naar een situatie waarin het recht van de sterkste geldt.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:54

Hitler was overigens geen uitgesproken atheist. Hij zag geen combinatie in religie en nationaal socialisme. Sterker nog heeft behoorlijk huis gehouden onder uitgesproken atheisten. Hij zag die als communisten. Verder heeft hij handig gebruik gemaakt van Christenen en Moslims die met hem mee wilde werken. Van de Paus tot de Mufti van Bagdad. Jansen's 'grote drie' blijken helemaal niet zo atheistisch te zijn.
Himmler, was voorheen streng katholiek en hij smeedde de SS op basis van zijn later geloof in mystiek en occultisme.

Lafayette | 30-08-14 | 13:53

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 13:52

En je moet het aantal doden uit de middeleeuwen niet corrigeren voor bevolkingsaantallen, maar voor de stand der techniek.

très cool | 30-08-14 | 13:47

Atheïsme is niks, het is geen stroming. Er is geen boek, geen leider, geen gebouw waar het wordt onderwezen. Het is alleen een definitie die bestaat bij de gratie van de theïsten.
Wat dan wel? Alle moordenaars uit dit verhaaltje waren fascisten: doe wat ik zeg of anders je kop eraf.

très cool | 30-08-14 | 13:45

Kansloze vergelijking aangezien IS en de kruistochten uit oogpunt van religie moorden en deze "atheisten" moorden vanuit persoonlijk oogpunt, niet omdat hun slachtoffers toevallig geen atheist waren.

Vergelijking gaat dus niet op en dit topique kan in de prullenbak

Rest In Privacy | 30-08-14 | 13:41

De ene atheist is de andere niet, Mao, Stalin, Pol Pot, Adolf geloofden (of pretendeerden) te geloven in een heilstaat voor de juiste mensen in ieder geval hier op aarde, religies gaan onder anderen over een heilstaat na de dood. De claim dat het christendom vooruitgang heeft gebracht is zeer dubieus, er zijn nog wat tegenvoorbeelden bij te verzinnen, falsificatie dus, professor.

bijna_raak | 30-08-14 | 13:40

De gemene deler is ideologie. Idealisme leidt tot tirannie. Altijd.

postmodernismisdead | 30-08-14 | 13:39

Hans, wat je vandaag geschreven hebt is onzin. Maar omdat veel mensen dezelfde foute denkwijze hebben, is het ook nog schadelijke onzin.

Atheïsten zijn mensen die niet in een god geloven, en geen religie aanhangen. Derhalve kan je ook niet acties zoals mensen doden aan die mensen toeschrijven. Atheïsten zijn NIET een groep, het zijn slechts de mensen die buiten de groep vallen, de rest van de mensheid dus.

Het woord "atheïst" behoort eigenlijk niet te bestaan, zoals er ook geen apart woord is voor niet-fietsers, of niet-TV-kijkers. Het woord is ontstaan omdat de meerderheid wél religieus is en gemakshalve de rest een naampje moest hebben.

Je stelling dat atheïsten als Mao en Stalin als zijnde atheïsten mensen hebben (laten) vermoorden is volkomen fout, en berust op een ernstige denkfout. Als je dat niet door hebt, dan is vanaf nu alles dat je zegt of schrijft in twijfel te trekken wegens mogelijke denk- c.q. redeneringsfouten.

Mogelijk heb je bedoeld dat de mens inherent een massa-moordenaar is, en het geloven in een god en/of het volgen van een religie daar een dempende factor in is. Als je dat had willen zeggen, had je dat zo moeten doen.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 13:38

Wajehie | 30-08-14 | 13:33
Het atheïsme bestaat niet. Het is een woord zonder betekenis.
Atheïsten bestaan wel.

gutgutgut | 30-08-14 | 13:37

@frank87 | 30-08-14 | 13:28,
Zou best eens kunnen. Maar, aan de andere kant, het universum en alles daarin is een wiskundig wonder. Er zijn te veel 'toevalligheden' om het toeval te noemen. De natuur lijkt wel uit getallen te bestaan. Dat verwonderd mij werkelijk. Pythagoras scheen daar zelfs zijn verlichte school op gebaseerd te hebben.

AntiSoof | 30-08-14 | 13:34

@van heinde en verre

Interessant, wat natuurlijk positieve en negatieve kanten heeft gehad in het verleden. Niettemin, naar mijn idee ook een onvermijdelijke ontwikkeling gegeven de genetische opmaak van de mens, waar je zo goed mogelijk moet proberen de macht te verdelen. Ik heb altijd gevonden dat een atoombom daar ook goed tegen hielp. Maar goed, iemand die van zijn heilige boek ongelovigen moet afmaken, terwijl per ongeluk gedode gelovigen per direct 72 maagden krijgen, is natuurlijk wel heel gevaarlijk...

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:34

Parsons | 30-08-14 | 12:55
Je bedoelt: lees eens een boek van de PVV ideoloog Martin Bosma.
Nee dank je.
Wie denkt dat Hitler een socialist was is of zo onnozel dat hij zelfs 90 jaar later nog in Hitler's propaganda trapt, of heeft kwade bijbedoelingen.

gutgutgut | 30-08-14 | 13:34

-weggejorist-

Wajehie | 30-08-14 | 13:33

Zoals in eerdere reacties vermeld: elke ideologie kan misbruikt worden als excuus voor wreedheden, religieus of niet. Atheïsme bij elkaar te vegen als de strekking met meest moorddadige achtergrond van de recente geschiedenis, getuigt van weinig rekenschap, intellectueel inzicht en een schrijnend gebrek aan perspectief.

Alsof atheïsme de pijler was van dergelijke regimes. Helemaal niet, maakte die voorbeelden niet uit wat je (niet) geloofde om over de kling gejaagd te worden. Bij islamitische extremisten ook niet trouwens. "Ben je misschien wel moslim, maar hoe bid je, zus of zo? Zus? Dan ben je shi-iet - knal".

Gaat allemaal om macht, niks ideologie. Wat een naieviteit.

belgaar | 30-08-14 | 13:33

Blijft natuurlijk discutabel of een ideologie een wel/niet religieus karakter heeft.

Ideologieen hebben inderdaad meer levens gekost dan bij de geregistreerde religies.

De ideologieen graven zich doorgaans heel sterk in binnen bevolkingen en botsen uiteindelijk altijd met andersdenkenden die in minderheid het loodje moeten leggen

Bij onze westelijke culturen is dat neoliberalisme. Kost ook massa's levens
Alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan geld, macht, status en Markt Rijkdom wordt afgedwongen, wantpraktijken zijn toegestaan.Inteelt en ongelijkheid.
De naties die dwarsliggen en geldbrengende grondstoffen bezitten worden in gedestabiliseerd en in oorlog gebracht.
Verdeel en heers is de dagelijkse praktijk geworden,
Leugens, manipulaties,verdraaiingen, corruptie en fraude zijn bon ton..
Hele naties worden om zeep geholpen tbv multinationals, banken en grootinvesteerders.
Andersdenkenden belachelijk gemaakt op voorhand. Gutmensch fascisme is politiek meeloopgedrag geworden.Alles voor een anders bestwil.. vol met selfies en superieure arrogantie.
Allemaal narcisme, ego en ten nadele van anderen
Valse moraal en adagio's die eindeloos herhaald worden en voor velen tot waarheid zijn verheven.

Neoliberalisme stort ons in een volgende grootschalige oorlog die hebzucht en ongelijkheid zal wegblazen door dood en besmetting.
Nu al wordt overal gezocht naar een te rechtvaardigen oorlog. Het grote Gelijk wat altijd tekort schiet in de valse ( vijands-)beeldvormingen.

Hans heeft gelijk; ideologieen zijn gevaarlijker dan de bekende -formeel erkende- religies met hun differntiaties

4609 | 30-08-14 | 13:31

Wow Hans! Cool! Behalve dat moorden, hoe zit dat met die sex slavinnen? Mogen we die ook hebben dan?

Happy Atheist | 30-08-14 | 13:31

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:23
"Het verbaast me dat zo'n incoherente woordenpoep kan komen uit de handen van de verder zeer capabele Hans Jansen."
.
Ik vermoed dan ook dat we een beetje gedold worden door Hans. Hij herkauwt de holle argumenten van de religieuzen over atheïsten en atheïsme. Zo intellectueel beperkt is Hans niet, of ook ik moet me ernstig vergist hebben in Hans.
Want iedereen weet dat het niet het atheïsme was maar omdat ze allemaal zwart haar hadden. Ga maar na, vrijwel alle dictators hadden/hebben zwart haar. Niet alleen Adolf, Mao en Pol Pot maar ook Sadam, Idi, Stalin, Jong-Il, Ho Chi Minh, de lijst is lang en onvolledig. Maar daar horen we Hans niet over en dus moet Hans wel een grapje maken.

The Kwisatz | 30-08-14 | 13:28

@AntiSoof | 30-08-14 | 13:17
Precies: Mode is ook zoiets dat alleen nuttig is in het verband van de sociale samenhang.
Omdat mensen sociale wezens zijn, gaat het naast "de indruk op het vrouwtje" ook om de beste plek in de pikorde. Daar zijn dingen als godsdienst en mode erg geschikt voor, en ik denk dat dat ook de redenen zijn dat die bestaan.

frank87 | 30-08-14 | 13:28

Tieneus | 30-08-14 | 13:02
De Big Bang theorie is bedacht door een katholieke priester.
Daar is de theorie niet meer of minder wetenschappelijk om.
Het "geloof" in deze theorie heeft niets met het geloof in een god of goden te maken.
Wat was je punt?

gutgutgut | 30-08-14 | 13:28

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:09,
De natuur heeft geheugen. Als iemand iets doet tegen de natuur in, dan straft de natuur die mens of meerdere mensen. Denk aan een olifant een trap geven. Het schijnt dat hij dat onthoudt. Zo ook andere dieren (en planten?). Die leren de mens soms kennen als tamelijk gewelddadig en ontwikkelen zo angst voor de mens. Misschien onthouden mensen (die ook natuur zijn) ook wel de wandaden, misschien wel van generaties terug. De bijbel noemt daar veel voorbeelden van trouwens.

AntiSoof | 30-08-14 | 13:24

In politieke zin is democratie ook leeg. Politiek is niets meer dan vertegenwoordigers die beslissen wat een natie doet zonder ideologie. Misschien dat daarom de Nazi's hun kans schoon zagen om te doen alsof zij wel een echte ideologie waren maar die uiteindelijk ook niet bestond in objectieve zin. Ergo, er is geen enkele ideologie gebaseerd op objectieve feiten. Zie bijvoorbeeld hoe technocratisch de politiek van tegenwoordig is, het meest vredelievend democratische systeem doordat het organisch evolueert. Hoe meer op feiten gebaseerd hoe beter.

HonderdEnEen | 30-08-14 | 13:18

@frank87 | 30-08-14 | 13:14,
Das een leuke vergelijking. Een prieelvogel bouwt een prieeltje om indruk bij het vrouwtje te maken. Hij maakt zelfs andere prieeltjes stuk om zo zelf een mooier prieeltje te hebben. Het prieeltje zelf is zinloos. Het is net zoiets als mode. Daar lopen de mensen ook mee te pronken.

AntiSoof | 30-08-14 | 13:17

toetanchamon | 30-08-14 | 13:06

Wie plakt ergens een etiket op volgens jou? Ik wijs het bestaan van God af op basis van het feit dat er geen enkel bewijs voor is. Dat men daar de term atheist voor heeft gekozen zal mij verder een zorg zijn. Maar niet totaal onlogisch aangezien 'a' doorgaans de betekenis van 'zonder' of iets van die strekking heeft en 'theist' die van gelovige.

VelParpone | 30-08-14 | 13:17

@swift1.6 | 30-08-14 | 11:47
Je moet mijn vergelijking niet zo ver doortrekken, je snapt heus wel wat ik bedoel.

The Unjorisable | 30-08-14 | 13:14

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:59
Ik denk dat religie in de aard van de mens zit. Als je als buitenstaander naar de mens zou kijken, zou je het bouwen van religieuze gebouwen waarschijnlijk onder de dezelfde noemer plaatsen als de mooie prieeltjes van de prieelvogel, als een soort groepspauwestaart.

frank87 | 30-08-14 | 13:14

What a load of crap.

mr. coffee | 30-08-14 | 13:14

@electrico | 30-08-14
Je zou ook kunnen stellen dat elke repressieve ideologie moorddadig is.
Als je religie wilt vergelijken met 'de rest'. En de rest voor het gemak atheisme wil noemen. Dan zal 'de rest' erger zijn in de statistieken. Echter, haal Stalin, Hitler en Mao (en Pol Pot) er af en combineer het met 3000 jaar geschiedenis, dan blijft er van 'de rest' (wat daar dan ook onder valt) weinig over.

Lafayette | 30-08-14 | 13:11

Tieneus | 30-08-14 | 13:02

"Atheisten geloven meestal wel in de Big Bang Theorie, met nadruk op geloven."

Met het verschil dat er sterkte aanwijzingen zijn voor de Big Bang, en voor het bestaan van God welgeteld nul.

Net als met evolutie, uiteraard zal de mens niet met eigen ogen ervaren hoe organismen na verloop van miljoenen jaren zichzelf aanpassen aan fysische omstandigheden. Analogie is een moord: men zal over het algemeen de moord zelf nooit te zien krijgen maar gelet op alle puzzelstukjes kan men wel een zeer accuraat vormen van wat er zich heeft afgespeeld.

Grappig dat je 'geloof' in de Big Bang meent te kunnen vergelijken met fabeltjes waar zelfs de meeste kinderen van acht door heen weten te prikken ware het niet dat ouders/maatschappij hun verhaaltjes over God voorhouden zodat je niet bang hoeven te zijn om te pijp uit te gaan. Bewijs eens te meer dat gelovigen niet sporen.

VelParpone | 30-08-14 | 13:10

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:49
Klopt. Dit is hooguit een poging tot anekdotisch bewijs. Dat veel atheïstische ideologieën slecht zijn, wil niet per se iets zeggen over atheïsme. Vooral als je de intolerantie van idealisten mee neemt.

frank87 | 30-08-14 | 13:10

@Nietvoordekat

Dat je misdaden en zonden vergeven kunnen worden (da's overigens een Rooms-Katholieke opvatting, is dat je opvoeding soms?), begint met de constatering dat iets een misdaad dan wel zonde is. Wie niet gelooft in een hogere orde/macht kan naar mijn idee ook moeilijk volhouden dat er zoiets als een objectieve misdaad of zonde bestaat. Dat geldt ook voor die "verlichte bestuurder" die je bij elkaar fantaseert. Waarom zou onze Minister-President geloven dat hij verantwoording aan het volk moet afleggen? Wat is een volk? Zonder geloof in een hogere orde/macht gaat het gewoon om wie het grootste kanon heeft. En oh ja, HJ was natuurlijk de kopstukken van de Franse en de Russische revolutie vergeten. Als dat geen Atheïstische moordenaars waren, weet ik het ook niet meer. Die riepen ook iets over rechtvaardigheid en broederschap en zo. Dus mooi ook dat je over rechtvaardigheid begint. Wat is dat eigenlijk als er geen hogere orde/macht erkent die je daar wat richtlijnen voor geeft? Jouw persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel? Lijkt me niet verstandig. De grondwet. Jammer joh, bedacht en geïmplementeerd door Protestanten (behalve dan de wijziging in 1983, heeft GS nog steeds last van).
Tja, Goden als massamoordenaars, anders maken ze ook geen indruk of wel? Weet je wat ik sterk vind van dat setje boeken waarin dat zondvloedverhaal (eerder een bovennatuurlijke verklaring van de ijstijd denk ik maar goed) staat, is dat lijstje tips (stuk of tien) met prominent "gij zult niet doden". Daar kunnen Marx en Mohammed nog een voorbeeld aan nemen. Ik zoek overigens ook nog de Atheïstische filosoof die die stelregel overtuigend als voorschrift weet te brengen. En nou niet stiekem naar Kant verwijzen of zo, die was geen Atheïst. En dat bedenksel van Nietzsche bleek vanaf 1933 toch wat schoonheidsfoutjes te hebben...

Gegroet
een ex-Atheïst

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 13:09

Gewone mensen willen helemaal niet moorden. Normale mensen willen gewoon in vrede leven. Het zijn machthebbers die oorlog voeren en zo mensen kopen om voor hen te vechten. De vraag is waarom.

AntiSoof | 30-08-14 | 13:08

de atheist gelooft niet in het bestaan van postzegel X
@Tieneus | 30-08-14 | 13:02
Is dat zo?

La Bailaora | 30-08-14 | 13:08

-verlies van werk: gewone man krijgt heel kort WW, dan bijstand met strenge controle en soms absurde sollicitatieplicht en vrijwillige dwangarbeid. Faalambtenaren en faaldirecteurtjes krijgen vele tonnen mee als gouden handdruk en/of genieten jarenlang van royaal wachtgeld
King of the Oneliner | 30-08-14 | 11:16
=
Correctie: --gewone BLANKE man-- :-)

meneer Q | 30-08-14 | 13:08

Tieneus | 30-08-14 | 13:02

Atheisme is 'niet geloven in een God' en niet 'geloven dat er geen God is'. Atheisme is niet tegen God, atheisme is zonder God.

Dat zijn twee verschillende dingen.

bovendien moet je het geloven in een theorie door die duizenden als niet miljoenen wetenschappers als waarheid gezien wordt niet vergelijken met een of ander prehistorisch gekriebel dat zonder enige reden als waarheid gezien wordt. Daar kom je alleen maar dom mee over.

Woeler | 30-08-14 | 13:07

Motief bestrijding is naief en hypocriet. Het idee dat de wereld beter af zou zijn zonder religie lijkt veel op het idee dat het in bed onder de dekens veilig is. De constante factor bij atrociteiten is de mens - het motief varieert van uur tot uur.

Zookrates | 30-08-14 | 13:07

@VelParpone | 30-08-14 | 12:43
Ik zit nu overigens NietvoordeKat reacties te lezen, en die legt het het beste uit, bv Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:49

La Bailaora | 30-08-14 | 13:07

@VelParpone | 30-08-14 | 12:43
Waar komt het toch vandaan dat mensen zichzelf een etiket opplakken? Is het dan makkelijker om het dialoog of strijd met gelovige aan te gaan?

toetanchamon | 30-08-14 | 13:06

Volgens de meeste reacties zijn de genoemde wreedheden begaan in de naam van ideologieën inplaats van Atheïsme.
Hoe selectief is het verzwijgen dat het om ideologieën gaat, die geen God als fundament hebben, en vaak het 'juk' van religie wilden bestrijden.
.
Het argument staat; a-theïstische ideologieën zijn geen haar beter, vaak erger, dan theïstische ideologieën.
Gewoon kauwen en slikken.

electrico | 30-08-14 | 13:05

En te de bedenken dat ik Hans Jansen ooit van enigszins wetenschappelijk krediet heb verdacht. Wat een pijnlijk gebrek aan perspectief heeft die man.
't Is een armoede te zien dat maatschappelijk relevante thema's door PVV'ers gegijzeld worden.

belgaar | 30-08-14 | 13:05

@Tienus

Impliceer je dat er geen bewijs is voor de Big Bang theorie? Want dit is niet iets wat zomaar uit de duim is gezogen en aan de man wordt gebracht.

Uitdijing van het universem en achtergrondstraling.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 13:05

Opzich een goed stuk wat natuurlijk niet goed valt bij de meeste geenstijl lezers.

Jezusismijnheer | 30-08-14 | 13:04

Goed staaltje correlatie verwarren met causaliteit.

keEschkkKachel | 30-08-14 | 13:04

Ik ben een gelukkige atheist zonder de zieke en verknipte denkwijzen van "godsdienstigen".

meneer Q | 30-08-14 | 13:04

Dus jullie dachten dat het hooliganisme bij voetbalclubs erg was. Als we de geschiedenis er op nakijken waren mensen die zich niet met voetbal bezig hielden veel erger. Ik doel daarmee op Hitler, Stalin en Mao. Conclusie: Niet-voetbalsupporters zijn veel gevaarlijker dan voetbalsupporters

chong yong e | 30-08-14 | 13:04

@nietvoordekat, Atheisten geloven meestal wel in de Big Bang Theorie, met nadruk op geloven.

De postzegelverzamelen analogie gaat niet op: "Is het niet verzamelen van postzegels een hobby? (Nee). Maar dat is een geniepige drogreden.

Als je al een analogie wilt gebruiken met postzegels, dan komt de volgende meer in de buurt: "De gelovige is op zoek naar postzegel X en gelooft dat die bestaat, de atheist gelooft niet in het bestaan van postzegel X."

Alleen, geloof of het niet-geloof heeft niets te maken met het bestaan van postzegel X?

Tieneus | 30-08-14 | 13:02

He, een nieuwe ervaring! Ik ben het (grotendeels) NIET met Jansen eens, en voel mij danig in mijn hard core ongelovige kruis getrapt.

Toch kun je ook aan dit betoog van Jansen een wat positieve wending geven.

'Zelfs in moord en doodslag zijn atheïsten beter.'

Waarbij de zeer efficient (industrieel) moordende Hitler iets lastiger te claimen is voor het glorieuze atheisme gezien zijn controversiele gehalte van ongelovigheid. Over de beruchte Tafelgesprekken zijn de 'geleerden' het verre van eens. Om te beginnen het waarheidsgehalte van het (door drie verschillende mensen) opgetekende uit zijn mond. Daarnaast is er discussie over de vertalingen en de interpretaties van het gezegde.

Maar, ook zonder Hitler doen atheisten het (statistisch) gewoon beter.

Tot zo ver de cynisatire. Ga ik nu aan een meer serieus antwoord werken.

MansEnGarde | 30-08-14 | 13:02

@Parsons | 30-08-14 |
Hitler was meer een occultist...

Lafayette | 30-08-14 | 13:02

@VelParpone | 30-08-14 | 12:43
Lees het nog een keer. Ik ontken alleen iets, ik zeg niet wat atheisten wel zijn...

La Bailaora | 30-08-14 | 13:00

Ik snap niet goed waar Jansen naar toe wil. Niet zijn sterkste stuk dit.
Atheisme vergelijken met religie is al niet juist. In de naam van 'atheisme' vermoord worden is amper voor gekomen. In de naam van 'God' wel.
Je zou ook andere conclusies trekken. Dat Chinezen meer moorden dan bepaalde religies. Of dat er een grotere kans is om door een rechtshandige over de kling gejaagd te worden dan door een linkshandige.

Kortom de kansberekening van Janzen is onjuist. In Noord-Afrika is de kans om door een atheist omgelegd te worden vrijwel nihil. In China daarentegen vrij groot.

Lafayette | 30-08-14 | 12:58

Hans, doe maar weer Islam. Hier val je toch wel door de mand als rationele denker. Je bent duidelijk je eigen katholieke pedo clubje aan het vrijpleiten.

The_Master_Bear | 30-08-14 | 12:56

Enz. enz.

gutgutgut | 30-08-14 | 12:56

Slowakije was het enige land dat zijn Joodse bevolking uitmoordde zonder bezet te zijn, onderleiding van de RK priester Jozef Tito.
en.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso: Jozef Tiso (13 October 1887 – 18 April 1947) was a Slovak Roman Catholic priest

gutgutgut | 30-08-14 | 12:56

-weggejorist-

mindless | 30-08-14 | 12:56

@gutgutgut | 30-08-14 | 12:48
Hitler was een socialist in hart en nieren. Lees eens een boek.

Parsons | 30-08-14 | 12:55

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 12:25
Mooi stuk. Jared Diamond, schrijver, ziet het geloof als essentieel om de historische ontwikkeling van relatief kleine groepen, zoals families en clans, naar staten te kunnen maken. De essentie daarvan is dat je alleen bereid bent je leven te geven voor zoiets abstracts als een land (en alle inwoners van dat land, dus ook die miljoenen die je niet kent) als je een bindend geloof hebt.

van heinde en verre | 30-08-14 | 12:55

Hier toon je jezelf toch wel als de immense droplul die je bent Jansen. Atheïsme is het afwijzen van claims omtrent het bestaan van goden. Dat is alles, de rest is bullshit. De commies die wreedheden beginnen waren vooral commies en communisme is een set doctrines. Doctrines, zoals ook vrijwel alle religies aan boord hebben, kunnen mensen aanzetten tot immoreel gedrag.
Atheïsme echter is geheel vrij van doctrines.

Mark Levinson | 30-08-14 | 12:53

IS boys zijn ready to die. Dat waren de nazi's niet. Hooguit wat maffe Jappen, maar verder was het de kracht v/d machine die het werk deed. De IS boys from the hood zijn zo ver gebrainwashed dat ze met hun lichaam als wapen een gat in een muur slaan. Degene die niet bang is om te sterven voor een doel, sterker nog, die zijn leven wil geven, is 1.000 maal krachtiger dan een broodsoldaat, regering of zichzelf verdedigende bevolkingsgroep.

apigisacop | 30-08-14 | 12:52

Een van de meest bloeddorstige bewegingen van Europa in WOII was di van de Hongaarse pijlkruisers. Deze beweging was gegrondvest in het katholicisme van Jansen.
en.wikipedia.org/wiki/Arrow_Cross_Part...
The Arrow Cross Party was pro-Catholic and its antisemitism had its origins in Christian belief.

gutgutgut | 30-08-14 | 12:52

grootste berg apologistische meuk die ik in tijden tegengekomen ben.

totalitaire regimes maken gebruik van de ziekste eigenschappen van religie: het onderdrukken van individualisme, de volledige overgave en gehoorzaamheid aan een hogere macht, het levenlang toewerken naar de onfeilbare vaderfiguur.

om noord-korea of nazi-duitsland te contrasteren met religie als religie vs. atheïsme is onwetendheid van het zuiverste soort. religie kun je een dualistisch beeld alleen contrasteren met een liberaal secularisme. atheïsme met geloof.

er is dan ook geen atheïst die genocide zou plegen omdat hij niet in god gelooft. atheïsme is bijzaak. terwijl de shit die religieuzen pullen enkel omdat ze religieus zijn...

verder kan deze "amateur-historicus" dan wel over hitler praten, maar duitsland onder de nazi's was alles behalve vrij van god. volk en leger waren sterk christelijk. niet dat de holocaust een soort heilige uitroeiing was, maar als we het toch over nazi's hebben..

aight.. | 30-08-14 | 12:52

Aardig stuk - essentie is en blijft: idioten met volgelingen gebruiken geloof of ideologie om eigen waanideeën goed te praten. En met miljoenen tuinen we daar in. Bijna iedereen.

MrWorf | 30-08-14 | 12:51

Waarom moeten de niet-gelovigen gelabeld worden met atheïst?
We kennen ook de Flat Earth Society.
Ik geloof niet in een platte aarde, ik ben ook niet gelabeld als A-flat-earth-ist.
Als ik dat label zou aanmeten zou ik de society teveel eer geven, ik vind ze de moeite niet waard voor een tegenlabel.
Als iemand het grappig vindt om de misdaden op te tellen van de mensen die niet in een platte aarde geloven gaat hij zijn gang maar, ik vind het irrelevant, ik zie die mensen niet als een groep.

PPT | 30-08-14 | 12:51

argumenten hier...
- 'Ja maar je kunt niet alle atheïsten op een hoop vegen' .. dat kan met alle religies natuurlijk wel

- 'Socialisme is ook een religie' ... zo lust ik er nog wel een. Gewoon de naam veranderen dus en dan klopt het overtuiging weer.

- Het kwam niet voort uit het atheïsme, maar uit een andere ideologie ... ja dat is met het meeste religieuze geweld dus ook zo; mensen worden voor het karretje van de machthebbers gespannen. Dat kan met religie, dat kan met nationalisme of met een andere ideologie.

fail | 30-08-14 | 12:51

Modderkip | 30-08-14 | 12:46

Onjuist. Atheisme betekent de afwezigheid van theisme=geloof=geen geloof.

Waar jij op doelt is deisme.

Theisme>deisme>agnosticisme>atheisme>antitheisme

VelParpone | 30-08-14 | 12:50

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:42
Om het anders te zeggen: om te zeggen dat je iets niet gelooft, moet je dat iets eerst definiëren. De opmerking "ik geloof niet in god" is een domme opmerking als je geen definitie van god hebt.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:49

@ Polska | 30-08-14 | 12:33
Mao wordt hier weggezet als een zelfbeschikker (Flipus | 30-08-14 | 11:20), maar kan natuurlijk niet hebben gehandeld vanuit het Atheïstische grondprincipe van zelfbeschikking? U is acrobaat?
.
Punt is dat Atheïsme niet het beloofde redmiddel kan zijn tegen massamoord, net zo min als religie of ideologie. Bovengenoemde boeventuig (Hitler, Stalin en Mao) hadden geen God nodig om hun ideologie te op te funderen.
.
Het merkwaardig arrogante argument dat de mens zonder religie geen massamoord zou begaan (verstopt in een zin als 'religie veroorzaakt alle oorlogen') houdt eenvoudig geen stand.

electrico | 30-08-14 | 12:49

Zowel socialisme als religie zijn dodnormale uitingen van de mens: spiegel het volk een toekomstig paradijs voor wanneer het zich aan streng socialistische of religische regels houdt, en onmetelijke macht en rijkdom zal je deel zijn. Mensen als Mao, Hitler, Mohammed, de paus en Stalin stonden aan de top van dit piramidespel.Socialisme en religie zijn normaal, liberalisme niet, helaas.

Boutschefter | 30-08-14 | 12:49

Jansen's afschilderen van atheïsten als een groep of beweging is pure misleiding. Het "atheïsme" als zodanig bestaat immers evenmin als het "niets". Het doel is mensen die niet tot zijn kerk of overtuiging behoren in een kwaad daglicht te stellen en zo zijn eigen misvattingen geloofwaardiger te maken.

gutgutgut | 30-08-14 | 12:49

Veel ideologieën die niet op godsverering zijn gebaseerd hebben religieus karakter. Het communisme van de USSR was een religie, net als het kapitalisme van de Amerikaanse neo-cons, die de bankencrisis heeft veroorzaakt. Religieus denken zie je vaak in veel politieke stromingen en in aanbidding van kunstwerken en kunstenaars, sporters enz... Niet-religieus denken is wel een oplossing, maar de Homo sapiens heeft op dat gebied nog flink wat evolutie door te maken.

Zyprexa20mg | 30-08-14 | 12:49

Of Hitler atheist was is een nog maar de vraag. Op zijn minst zag hij een rol voor religie voor het organiseren van zijn derde rijk in. Hij wilde katholicisme aanpassen aan de nazi ideologie. In Duitsland hoort nog steed 2/3 van de bevolking bij een kerk. Dat zal 80 jaar geleden nog meer zijn geweest. Het is uitgesloten dat Hitler's volgeling atheïsten waren. Socialisten waren het ook al niet.
Hier nog wat uitspraken van Hitler over religie:
ahquotes.tripod.com

gutgutgut | 30-08-14 | 12:48

@Dolphi | 30-08-14 | 11:46
Er zijn idd. atheisten die tegen god zijn, maar er zijn er ook hele bosjes die het gewoon allemaal geen moer kan schelen, die noemen we ook wel agnosten, een vorm van atheisme. Agnosten vechten niet tegen god, ze vinden alleen dat er geen enkele aanwijzing bestaat voor het bestaan van een god, dus waarom je er mee bezig houden? Hun grondhouding is: 'er is ook geen aanwijzing voor het bestaan van het spaghettimonster, dus daar verdiepen we ons toch ook niet in?' Dus nee, dat type atheisten zijn dus ook niet fanatiek met god bestrijden bezig, in tegendeel, het vormt geen relevant onderdeel van hun leven.

La Bailaora | 30-08-14 | 12:48

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:42
Als ik niet zelf in de keukentafel ben, heb ik geen manier om te verifiëren of er een olifant op de keukentafel staat. Als iemand mij vertelt dat er een olifant op de keukentafel staat, dan geloof ik niet dat er een olifant op de keukentafel staat tot ik voldoende bewijs heb dat er een olifant op de keukentafel staat.

"Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons." Nog zo'n drogreden.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:47

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:42
Heb ik een leuke voor je:
"Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel."
nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_%28gedra...

toetanchamon | 30-08-14 | 12:47

@swift1.6 | 30-08-14 | 12:42

Ten eerste vind ik de definitie van de van Dale slecht, want die gaat er van uit dat geloven in het bestaan van een god de standaard is.

Ten tweede gelooft een atheist niet dat er niets is, hij gelooft niet in het bestaan van een god. Andere dingen die hij gelooft worden hierin niet meegenomen.

Modderkip | 30-08-14 | 12:46

Bij deze discussie moet ik denken aan de uitspraak van John Grey over Richard Dawkins die " met evangelische bevlogenheid het atheïsme predikt"

Polletje Piekhaar | 30-08-14 | 12:46

En ik maar wachten op de punchline. Die kwam niet.
Dahaag, meneer Jansen.

T.Stark | 30-08-14 | 12:46

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:11
punt is dat hier bijna alles klakkeloos wordt aangenomen wat Hans zegt, zolang het maar past in de eigen denkwereld.

swift1.6 | 30-08-14 | 12:46

Islam is een ideologie, christendom ook, maar het enige dat atheisme zegt is dat er niet in god gelooft wordt; verder is het een ideologisch lege term. Wat niet wil zeggen dat een atheist verder geen ideologie kan aanhangen, kan best zolang er maar niet in een god geloofd hoeft te worden.
Maar de acties die de persoon vervolgens doet uit naam van die ideologie (bijvoorbeeld communisme) zijn toch echt aan die ideologie toe te schrijven en niet aan de afwezigheid van geloof in een god.

ZonderNaam | 30-08-14 | 12:45

Dolphi | 30-08-14 | 12:03
klopt, ww2 deskundigen KUNNEN nazi's zijn, maar hoeft niet. Dat is toch anders als hou je zij dat atheïsten religieuzen zijn omdat ze wat van religie weten.

swift1.6 | 30-08-14 | 12:44

Trouwens bij die miljoenen van Adolf zaten er ook bijna een miljoen Serven, Joden, Zigeuners die indirect door de paus en direct door de Ustasha's en moslimfundamentalisten zijn vermoord.
Maar daar hoor je dan weer helemaal niemand over. Jef Geeraerts schreef hier wel over in De Heilige Kruisvaart. Daarom was ik ook niet verbaasd toen er begin jaren 90 zo erg gemoord werd op de Balkan.
en.wikipedia.org/wiki/Catholic_clergy_...

ecologiste | 30-08-14 | 12:43

La Bailaora | 30-08-14 | 12:38

Um, waar geloven atheisten dan in volgens jou? Ik geloof namelijk niet en ik beschouw mijzelf als atehsit, een antitheist als het op Islam aankomt zelfs.

VelParpone | 30-08-14 | 12:43

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:55
Betekenis ' atheisme '
Je hebt gezocht op het woord: atheisme.
athe·ïs·me (het; o)
1
ontkenning van het bestaan van een god
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=atheis...

Als je niet gelooft dat er iets is, geloof je dat er niets is. Als je niet gelooft dat er een olifant op je keukentafel staat, geloof je dat er geen olifant op je keukentafel staat.

swift1.6 | 30-08-14 | 12:42

Ben ergens wel benieuwd hoe Pritt aankijkt tegen dit stukje 'religion apoligism'

VelParpone | 30-08-14 | 12:42

Morgen een stukje over misdaden door niet-rokers ??

Pjotrans | 30-08-14 | 12:41

De som van democratie is ook macht.

duitse herder | 30-08-14 | 12:41

"Geloven is de psychische toestand waarin iemand verkeert die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering (propositie) voor waar aan te nemen."
nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_%28gedra...

toetanchamon | 30-08-14 | 12:40

u kunt zich beter bezig houden met de islam want verstand van atheisme heeft u niet.
helaas.. 'valt van voetstuk'..

esh | 30-08-14 | 12:40

@Xartha en het wonder | 30-08-14 | 12:25
"Geloof in een hogere orde/macht is nodig om machthebbers en de Staat aan de lijn te houden."
Het geloof dat je misdaden en zonden vergeven kunnen worden, heeft niks met rechtvaardigheid te maken. Ik heb liever een leider die gelooft dat hij verantwoording schuldig is aan het volk dat hij regeert, dan een leider die gelooft dat hij verantwoording schuldig is aan een hogere macht met wie ik het niet eens ben (naar ik aanneem ben je christen? De genocide van god op de gehele wereldbevolking was nou niet bepaald netjes, of wel?).

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:40

Een ding moet je Hansje nageven, hij fantaseert een eigen waarheid bij elkaar zonder daarbij naar allerhande vage linkjes te verwijzen.
Eigen bedenksel origineel maar wel gezwets.

Skunk57 | 30-08-14 | 12:40

Atheïsten geloven dat er niets is.
@swift1.6 | 30-08-14 | 11:47
Atheisten geloven helemaal niet dat er niets is. Dus je vergelijking klopt ook al helemaal niet.

La Bailaora | 30-08-14 | 12:38

@van heinde en verre | 30-08-14 | 12:24
Ah mooi. Atheïsme is geen geloof.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:37

@snotferatu | 30-08-14 | 12:23
Dat doet niets af aan het feit dat er zat mensen zijn met deze mening, en dat de argumenten tegen die mening nog steeds blijven staan. "Haha grapje" is geen vorm van argumenteren die echt stand houdt.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:37

Ja, natuurlijk. En niet skiën is ook een hobby. Een hobby die vreselijke niet ski ongelukken kan maken.

roze_bril | 30-08-14 | 12:36

Er is nog nooit een beweging geweest die mensen vermoorden vanuit het atheïsme. Dit in tegenstelling tot de Islam waar we dagelijks de gevolgen van zien. Ook het door deze man zo geprezen christendom (wat feitelijk familie is van de Islam) heeft in het verleden meer slachtoffers gekost dan welk conflict ook. Godsdienst is al honderden jaren onnatuurlijke doodsoorzaak nummer 1 even afgezien van de onderdrukking en andere misstanden die het meebrengt.

Een uiterst dom betoog dus. Interessant is nu wat zijn partij. de PVV vindt van dit standpunt. Gaan zijn zich nu behalve links van de SP ook aan de orthodoxe kant van de SGP bevinden, of nemen zij hier afstand van?

WaarDeWindWaait | 30-08-14 | 12:36

@necrosis | 30-08-14 | 12:31
Nee, maar ik denk dat ik een logisch coherenter verhaal kan schrijven dan Hansie. Dat, of hij doet gewoon zijn best niet.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:35

-weggejorist-

Nappa | 30-08-14 | 12:33

@electrico | 30-08-14 | 12:31

Omdat Atheisme niks te maken heeft met de gruweldaden die zij uitvoeren. Die worden uitgevoerd vanuit hun ideologie: communisme, socialisme etc.

-

Een religieus iemand voert zijn/haar gruweldaden uit in naam van hun god en de boeken waarop zij deze baseren.

Polska | 30-08-14 | 12:33

Beste Hans, daar vergeet je ook nog even in de gauwigheid bij dat de wereld een heel stuk kleiner was in de 20e eeuw dan dat hij ten tijde van de kruistochten was of ten tijde van de 3 generaals van de pedoprofeet.
leuke info: www.historynet.com/muhammad-the-warrio...
Geloof mij als de paus of de profeet de mogelijkheid had gehad om tanks en straaljagers te gebruiken ten tijde van de kruistochten en de grote jihad, dan waren die getallen stukken hoger.
Religie is per definitie oorlog.

Linke Soep | 30-08-14 | 12:33

Goed stuk maar waar staat; "Wie daarentegen in de ‘Islamitische Staat’ op tijd moslim wordt, " moslim moet soenniet zijn.

Cidiood | 30-08-14 | 12:33

@HoogToontje | 30-08-14 | 12:00
Gelul, zowel gelovige als atheïsten hebben zich schuldig gemaakt aan moord en uitroeien van. Het gaan om geesteszieke figuren met een achterban en te veel macht.

toetanchamon | 30-08-14 | 12:32

Niet bloeddorstig genoeg, op dit moment. Bij lange na niet.

QuelleFromage | 30-08-14 | 12:32

Vergeet de miljoenen slachtoffers niet die de USA government (christenen) op zijn naam heeft de afgelopen 50 jaar.

tonnievandebiggelaar | 30-08-14 | 12:32

Religion poisons everything.

Polska | 30-08-14 | 12:32

De grote filosoof en man met het gouden keeltje Bob Dylan (73 jaar) zei het al:
"You don't need a weatherman
to know which way the wind blows
Don't follow leaders
Watch the parkin' meters"

King of the Oneliner | 30-08-14 | 12:32

Verfrissend om dit geluid hier eens te horen.
Wat een aantal reacties betreft: grappig hoe het bij een Atheïstische despoot plotseling zo gebeurt dat hij in volledig eigen titel handelt, en de vruchten van haat tegen religie zo op een dode kan worden afgeladen.
Atheïsten blijven holier than thou de kop in eigen kont steken, de argumenten ten spijt.

electrico | 30-08-14 | 12:31

Grappig dat al deze atheisten een godsdienstige opvoeding hebben genoten. Zou het misschien daarmee te maken hebben?

DenSchuldenaer | 30-08-14 | 12:31

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:39
Heb jij een uitnodiging gekregen om een column voor de Geenstijl te mogen schrijven?

necrosis | 30-08-14 | 12:31

Misschien dat een jong "atheïstisch brein" in den beginnen een ideologisch leeg brein is, een zoekend brein dat daardoor juist vatbaar wordt voor ideologieën (de leegte moet en zal gevuld worden om zo toch een doel in het leven te hebben).

De meest succesvolle ideologieën zijn uiteraard de ideologieën die gebruikmaken van een superioriteitsgevoel en het actief onderdrukken van andersdenkenden.

Maar wat zou de wereld toch mooi zijn als we die andersdenkenden niet meer zouden hoeven te onderdrukken........ en ze gewoon uit de weg konden ruimen! Utopia!

Hobbykip | 30-08-14 | 12:30

Overigens was Hitler een katholiek, niet een atheist.

Polska | 30-08-14 | 12:28

De mensheid wordt volgens mij non religieus geboren Hans.
Wat zoveel wil zeggen dat religie van buitenaf wordt ingebracht in het menselijk zijn,dat zich kan gaan uiten in aanname (dus geloven)of afkeer waardoor men terug is bij het begin van zijn waarmee men geboren wordt.Volgens mij wordt de mens dus per definitie geboren als Atheïst.
Een Agnost definieert door zijn eigen ervaring,gevoel of inzicht of er meer is tussen het niks en het zijn.

deraderendraaien | 30-08-14 | 12:28

Dit is echt het meest onzinnige stuk ooit.
-
Atheisme heeft niets te maken met de gruweldaden van Mao of Stalin. De ideologie die deze mannen aanhingen waren de drijfveer achter hun gruweldaden.
-
Atheisme heeft niets te maken met socialisme of communisme. Denk je dat opeens iedereen niet meer religieus was omdat het "Verboden" was? Kom op man, iedereen was gewoon nog even religieus alleen zag je het niet in het openbaar.
-
Ik ben atheist. En ik ben voorstander van het kapitalisme. Verder leef ik bij de volgende regel: don't do anything to anyone, which you would like not to be done to you.
-
Daar heb ik geen religie voor nodig.
-
Atheisme is juist het perfecte concept. Je kan je niet schuilen achter een god, waarvoor je je daden uitvoert. Of acther een ideologie. Als atheist ben je verantwoordelijk voor je daden en daardoor zul je een beter mens zijn, unless you are psychotic, maar dan ben je dus ziek in je hoofd.

Polska | 30-08-14 | 12:28

Hans Jansen is zo'n beetje z'n hele werkzame leven - in ieder geval tot zijn zestigste - een ongelovige sociaal-democraat geweest die bovendien weinig op had met mensen die een gevaar in de Islam zagen.
Volgens de definitie van veel reaguurders was hij dus zelf die atheïstische socialist die hij nu zo gevaarlijk lijkt te vinden.
Jansen is nu eerst en vooral een wat gefrustreerde bejaarde brompot geworden die afstand neemt van zijn vroegere overtuigingen.
Hij kan goed schrijven, maar wat hij schrijft bevat weinig nieuws en zijn vooral ongenuanceerde meningen van het van-dik-hout-zaagt-men-planken soort.
Bolkestein bijvoorbeeld heeft het ongemakkelijke verleden van links zo'n 20 jaar geleden al op de agenda gezet. Evenals overigens de onverenigbaarheid van de Islam met de moderniteit.
En eerder had Anton Constandse dat laatste al gedaan. Verder hebben Fortuyn, Van Gogh, Hirsi Ali en Wilders hun belangrijke steentjes aan die discussie bijgedragen.
Het lijkt erop dat voor Jansen al die inzichten nieuw zijn. Maar het is toch een beetje mosterd na de maaltijd.

Peyronie | 30-08-14 | 12:27

Geen enkele Katholieke Nazi en/of SS'er is ge- excommuniceert. Behalve 1, Joseph Goebels (Nazi Minister van Propaganda) . Hij trouwde met een prostestant, een morele standaard die Atheïsten inderdaad nooit kunnen halen.

HonderdEnEen | 30-08-14 | 12:27

Religie is geen rem op de moordlust. De enige rem op de moordlust die er is, is de redelijkheid. Zoals bijvoorbeeld de scheiding tussen kerk en staat, tot stand gebracht na eeuwen van godsdienstoorlogen. Of de scheiding der machten, de trias politica. Daarentegen een aanjager van moordlust is concentratie van macht, een macht die niet gecontroleerd wordt, een macht die niet aan banden wordt gelegd. Machthebbers die geen grenzen werden gesteld, zijn vrijwel zonder enige uitzondering overgegaan tot massaal moorden, omdat een mens zijn evenwicht, zijn "geestelijke gezondheid" verliest eenmaal geplaatst op de troon van god. In vroeger tijden moordde men uit religieuze redenen (rechtvaardigingen). In meer moderne tijden massamoordden machthebbers erop los met een beroep op een bepaald gedachtengoed (ideologie). Behalve dan isis en al qaida, die nog steeds moorden uit religieuze overtuiging. Waarschijnlijk zijn het psychopathen die eigenlijk zonder uitzondering in dwangbuizen hadden moeten zitten, maar die nu zijn losgelaten op de samenleving.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 12:27

-weggejorist-

VelParpone | 30-08-14 | 12:27

Dit is een standaard "argument" wat iedere gelovige uit probeert in een debat over dit onderwerp, het is inmiddels een cliché. Dat Hans hier intrapt is bedenkelijk. En als we het dan toch over zaken hebben die je gewoon op het internet kunt vinden, de uitleg waarom deze redenatie niet klopt staat er ook op en is makkelijk te vinden door een enkele google search.

a1a2a3 | 30-08-14 | 12:26

Mao, Stalin en Hitler waren links tuig. Dat betekent hooguit dat socialisme/communisme nog gevaarlijker is dan religie.

NiceGuysFinishLast | 30-08-14 | 12:26

Hoe je ook verder categoriseert, met islam en socialisme en je het grootste deel te pakken.

smdyasc | 30-08-14 | 12:25

Goed betoog, waar ik me volledig in kan vinden. De reacties hierboven getuigen vooral van slechte leescapaciteiten naar mijn idee. Volgens mij twee belangrijke punten:

- Atheïsme presenteren als oplossing om menselijk bloedvergieten te voorkomen is vrij dom. Een Atheïst kan net zo'n grote schoft zijn als de religieus geïnspireerde massamoordenaar. De aanleiding om te gaan moorden is vaak een beetje anders, maar in beide gevallen is een halfbakken argumentatie al voldoende. Dus laten we het eens zijn over het feit dat Atheïsme an sich bloedvergieten niet voorkomt en dus geen oplossing is. En voor de duidelijkheid, Atheïsme wil ik niet verwarren met humanisme en filosofie (wat naar mijn idee wel een bijdrage levert). Kan Atheïsme leiden tot bloedvergieten? Natuurlijk, Stalin heeft genoeg priesters en gelovigen naar de Goelag gestuurd, er zitten nu gelovigen in China in de gevangenis of worden geëxecuteerd. De achtergrond daarvan is angst. Immers, iemand die gelovig is kun je niet raken. Na de dood wordt alles beter. Overheden worden behoorlijk zenuwachtig van iemand die nergens bang van is dan wel te verleiden met materialistische genoegens. Principes die niet te koop zijn, brrr. Alleen al daarom kun je verwachten dat een Staat dan wel het Grootkapitaal religie ontmoedigt. Naar mijn idee is Atheïsme dan ook eerder een val die langzaam aan het dichtklappen is, dan een nieuwe Verlichting, het is nieuw Nihilisme (daar heeft Nietzsche nog eens een goed boek over geschreven)
- Wanneer Atheïsme dan geen bloedvergieten kan voorkomen an sich, kan dat dan misschien wel in combinatie met humanisme en filosofie? Er zijn allerlei mooie stelregels (wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet) en prachtige filosofische traktaten geschreven die uiteindelijk allemaal uitkomen bij types als Sartre (een über-Marxist trouwens). De mens is alleen en heeft eigenlijk geen moraal, alleen genoegens en het vermijden van pijn. Naar mijn idee is dat waar je uitmondt wanneer je het menselijk bestaan objectief probeert te plaatsen, oblivion. En dat zet natuurlijk ook geen rem op bloedvergieten. Waarom zou je dat ook willen? Bloedvergieten is niets anders dan dat de ene mens de ultieme ruimte voor zichzelf opeist. Dat is niet goed, maar ook niet slecht, dat concept bestaat immers niet. Alleen de constatering van het feit bestaat, hoewel dat ook niets meer is dan een optelsom van electrische stroompjes. Atheïsme biedt in dat opzicht ook weinig soelaas. Het is een anti-leer, die afwijst zonder een alternatief te bieden. Filosofie is niet langer een zoektocht naar de waarheid, immers hoe kan er een waarheid bestaan in een mensenleven, wat slechts 80 jaar persoonlijk bewustzijn vertegenwoordigt. Zonder geloof in een hogere orde (de essentie van Atheïsme), valt elke ethische leer uiteen in atomaire mensenlevens- en meningen.

Ik geloof niet in de dood van Theïsme. Mensen hebben het geloof in een hogere orde/macht in de genen zitten (waarom denk je bijvoorbeeld dat "jouw land" speelt op het WK terwijl het gewoon 736 mannen zijn die een balletje gaan trappen, voor een kleine wisselbeker, ook zoiets). Daarbij krijgen gelovigen over het algemeen meer kinderen (immers, het leven na de dood is beter), dus die genen gaan ook niet snel verloren. Naar mijn idee geeft Theïsme een belangrijke impuls aan de verdeling van de macht, naast dat het een bron van hoop en troost kan zijn. Maar het verdelen van de macht is de sleutel tot vrede. De trias politica, scheiding van functies, voordeur/publieke ruimte, het zijn allemaal middelen om te voorkomen dat de overheid dan wel een kerk of andere groep de ultieme machtsfactor kan worden. En DAT is wat er mis was in de Middeleeuwen met het Christendom (en die hadden geen boek waarin wereldlijke en kerkelijke macht één moesten zijn). En DAT is wat er mis is met de Islam en de Sharia (en daar hebben ze wel een voorschrijvend boek). Die laatste ideologie/religie moet dringend worden bestreden/herschreven naar mijn idee.

Atheïsme presenteren als oplossing, ben ik met HJ eens, is erg kortzichtig en getuigt van weinig historisch besef. Geloof in een hogere orde/macht is nodig om machthebbers en de Staat aan de lijn te houden.

Xartha en het wonder | 30-08-14 | 12:25

@wakkere_nederlander | 30-08-14 | 11:02
Als je nou 'genocideslachtoffers' had gezegd was het misschien leuk geweest... fipohunter!

wakkere_nederlander | 30-08-14 | 12:25

De Arabische Lente was ook iets om toe te juichen. Dat het mislukt is maakt het niet minder positief. Niet alle veranderingen hebben meteen succes. Maar daarom is het nog wel positief dat zoiets heeft kunnen plaats vinden.
Weer wonderlijk warrig stuk van vriend Jansen. Hij is vast niet dom maar schrijft wel domme stukjes.

bbbachstra | 30-08-14 | 12:24

Goed stuk Hans. Ik geloof ook niet dat religie de directe aanstichter is van alle ellende. Het katalyseert soms uitstekend, maar dat doen ideologien ook. Feitelijk is elk geloofsgoed waarbij men niet meer zelf hoeft na te denken een potentiele brandhaard.

van heinde en verre | 30-08-14 | 12:24

Rustig mensen, rustig....

Dit is niet echt Hans' mening, dit is een grapje. Hij vindt het gewoon leuk om jullie reaguursels te lezen. Even kijken of GS-reaguurders na kunnen denken, of dat ze echt zo stom zijn als andere journalistieke bronnen doen voorkomen.

snotferatu | 30-08-14 | 12:23

Jesaja | 30-08-14 | 12:00
Ga even heel snel in een grot leven en donder op met je 'wetenschappelijk bewijs voor de bijbel'. Ga dat bewijs maar even nalezen dan, en bij voorkeur ook van niet-Christelijke wetenschappers.

-Zucht- dat anno 2014 nog dit soort christengekkies bestaan en durven te beweren dat evolutie louter een theorie is, man man man.

Maline Genie | 30-08-14 | 12:22

Het is me wat al die -isme's.
Wanneer gaat de mens gewoon eens normaal doen...

wakkere_nederlander | 30-08-14 | 12:21

Dit verhaal is natuurlijk baarlijke onzin
Al deze "leiders" verzonnen gewoon een nieuwe religie.
Meestal met hunzelf als middelpunt en verplicht om absoluut te gehoorzamen en te aanbidden.

Dat was en is religie in zijn puurste vorm.
Toevallig was het niet een bestaande of gangbare religie en dan noem jij het uit gemak maar atheïsme.

De kalief van het kalifaatje IS is daar ook zo'n vorm van. Iedereen kapot als je niet buigt voor (in dit geval) misplaatste loyaliteit en de islam als excuus gebruikende mislukkeling.

Houd nou eens op mensen ergens voor te laten kruipen, en anderen kapot te maken en dan zeggen dat religie goed is.

nl04922 | 30-08-14 | 12:19

Het zijn allemaal alfamannetjes, die massamoordenaars.

simpelman | 30-08-14 | 12:18

@HoogToontje | 30-08-14 | 12:00
Atheïsme is niet linksig ingegeven. Atheïsme heeft niet eens iets te maken met politiek. Hou je jezelf van den domme nu?

De stelling dat godsdienstigheid een rem zet op moordlust kan, zonder dat daar enige vorm van gedegen onderzoek naar gedaan wordt, zonder meer verworpen worden. De nulhypothese is namelijk dat er geen verschil zit in de moordlustigheid van mensen, of ze nou religieus zijn of niet. Als vervolgens het bewijs afdoende is om die nulhypothese te verwerpen, praten we verder.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:18

islam heeft tot dusverre 270 miljoen slachtoffers gemaakt.

And counting, dag in dag uit.

Doe de wiskunde, Hans.

Parsons | 30-08-14 | 12:17

Als atheïst beschouw ik politieke overtuigingen als een vorm van religie. Zo ook het socialisme. Wat direct is afgeleid van het Joods/Christelijke gelijkheidsprincipe. Terwijl dat natuurlijk een sprookje is, want we zijn niet gelijk. Het staat haaks op de evolutie, waarin de gene die zich het best kunnen aanpassen, de grootste overlevingskans hebben.
En meneertje Adolf H. was tevens niet vies van doctrines. Dus om de slachtpartijen van de vorige eeuw in de schoenen van de atheïsten te schuiven, vind ik op z'n minst discutabel.

Hastur | 30-08-14 | 12:17

Beste Hans, je ziet één klein maar zeer belangrijk detail over het hoofd:

De meeste 'atheïsten' in je waslijstje werden (en worden), net als Romeinse, Perzische, Japanse en Chinese keizers en Egyptische farao's van weleer, dankzij hun communistisch socialistische ideologie zelf (al dan niet verplicht) als god beschouwd, vereerd en gevreesd (de meeste takken van communisme zijn zelfs naar de lokale god vernoemd).

En hoe noem je een levensbeschouwelijke ideologie met een god in het middelpunt nu ook alweer?

Oh ja, een fucking hersenafwijking!!

ZKH EénOog | 30-08-14 | 12:17

Wat wil nou zeggen Jansen. God bestaat want Hitler was atheist. Druiloor. Geen enkel stuk dat je nu nog schrijft kan nog serieus worden genomen.

zooishettoch | 30-08-14 | 12:17

Geen van al die doden zijn in naam van het atheïsme gedood. En hoewel er wellicht een aantal in naam van de rede zijn omgebracht, zegt dat ook niets. Als ik mijn buurman in naam van de wiskunde omleg, is dat geen reden om wiskundigen te wantrouwen, aangezien wiskunde ideologie nog bindmiddel is. Met religie is dat wel anders, religie verbroedert en zet aan tot actie, ennin veel religies staat er weinig goeds over andersdenkenden in de regeltjes.

Muxje | 30-08-14 | 12:16

@Jesaja | 30-08-14 | 12:00
Bekeer jij je alsjeblieft terug naar school. Met name je Nederlands kan nog wel wat missionariswerk gebruiken.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:15

@Jesaja | 30-08-14 | 12:00
Je hebD wel veel moeite met T, D, en DT uitgangen hè? KomD dat door je geloof?
Of door je "gefundeerd geloof in de realiteit"? Wijs mij eens aan waar je godje woont dan, een realistisch woonadres ofzo?

Dhr. de Wit | 30-08-14 | 12:15

ach laten lullen, elke mening hoeft niet waar te zijn.

istawa | 30-08-14 | 12:14

Ik kom nergens in het verhaal de Agnosten tegen welke in een geloof geen religie zien,en ook niet onder de geheel niet gelovige geschaard kunnen worden.
Waar is de duiding qua dood-gruwel door hun toedoen?
Ikzelf ben namelijk.. net als Geert Agnost.
Heeft Hans of iemand anders hierover een goed onderbouwde visie of onderzoek voor handen?

deraderendraaien | 30-08-14 | 12:13

@Dolphi | 30-08-14 | 11:46
Atheïst zijn betekent dat je niet in een god gelooft. Het betekent HEEL ERG NIET dat je tegen god bent. Hoe kan ik tegen iets zijn waar ik niet eens in geloof?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:12

Err: hanteert

seven | 30-08-14 | 12:12

Hij noemt 1 voorbeeld (lid worden van de NSB in Westerbork), en atheïsten zijn erger dan ISIS. What the actual fuck.. Delen ze gratis opium uit in Brussel? Geenstijl ontsla deze man aub.

Maline Genie | 30-08-14 | 12:12

Ja, sorry hoor Hans, maar je maakt hier een fout die 14 jarige kindjes op het internet maken. Ik had beter verwacht.
Stalin, Kim Jong A en B, Hoxha, deze personen hadden een andere ideologie waarvoor die mensen die je noemt vermoord werden.Grotendeels Communisme, of anders een persoonscultus.

Serieus vent, even beter je best doen.

Modderkip | 30-08-14 | 12:12

Jansen maakt een categorie-fout, die door velen hierboven al is verwoord. Stalin moordde niet in naam van het atheïsme, hij vermoordde mensen niet omdat zij in een god geloofden. Waarom moordde Stalin wel? In naam van het communisme, officieel dan.
Maar bij Stalin was het communisme eerder een legitimatie van het moorden dat hij anders ook wel had gedaan.
Hilter heeft niet gemoord in naam van het atheïsme. De joden werden niet vermoord door de nazi's omdat zij in god geloofden, maar omdat zij werden gezien als onderdeel van een joods complot om de wereld te onderwerpen. En zelfs bij Hitler kun je je afvragen wat hier nou speelde. Was het de nazi-ideologie?
Of was het het corrumperende effect van ongecontroleerde macht.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 12:11

Prof. Rummel heeft onderzoek gedaan naar 'democide' en handteert een specifieker kenmerk, de politieke overtuiging. Atheïsme kwam op in vele landen en liep gelijk met de industralisatie wat oa oorlog een stuk dodelijker maakte.
nl.wikipedia.org/wiki/Democide#Lijst
Verder vergeet de schrijver het (vaak christelijke?) kolonialisme niet? www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM En ttv de kruistochten vielen er vlgns Rummel ook 1mln. En ttv de inquisitie 350k.
www.hawaii.edu/powerkills/PRE-20TH.GI...

seven | 30-08-14 | 12:11

Wat een oninteressant, zeurend stuk tekst toch weer... en weer zo eindeloos langdraaaaaadigggg... GS wordt gesierd door mensen die scherpzinnig en gevat uit de hoek komen met artikelen over allerlei actuele onderwerpen. Edgy,compact en humoristisch. Dat is GS Vooral Van Rossum en Nanninga zijn hier meester(es) in. Daarmee ga je lachend het weekend in. Maar Hans... tja... ik sla zijn teksten voortaan maar over denk ik.. ok het is ff scrollen, maar ach...

Opinion1970 | 30-08-14 | 12:11

... is het punt dat Hans Jansen probeert te maken: dat het wel eens zou kunnen zijn dat godsdienstigheid een rem zet op moordlust, en dat met het afwezig zijn van godsdienstigheid die rem er niet is.

HoogToontje | 30-08-14 | 12:00
.
Dat kan wel wezen, maar dan gebruikt hij wel verkeerde voorbeelden om dit aannemelijk te maken. Dan moet je geen aantallen doden gaan vergelijken, maar aantallen incidenten waarbij (on)geloof de basis van het geweld was.

Bytemaster | 30-08-14 | 12:11

@swift1.6 | 30-08-14 | 11:44
Hans Jansen is een authoriteit op zijn gebied. Dat betekent niet dat we klakkeloos aan hoeven te nemen wat hij zegt.

Als een wiskundige jou vertelt dat 2+2=5, neem je dat dan echt zo voor waar aan, zonder daar zelf ook maar überhaupt over na te denken?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:11

Wat een ontzettend slecht kudtstuk. Who gives a fuck wie vroeger wat gedaan heeft. Het gaat erom dat god niet bestaat en dat godsdienstwaanzinnigen nu en vroeger oneindig veel leed veroorzaken. Om niks. Dat er toevallig een dictator was die niet in god geloofde heeft er geen reet mee te maken. Echt een schande dat de GS redaktie dit soort bagger toelaat.

zooishettoch | 30-08-14 | 12:10

dom stuk, stalin, hitler, mao, familie kim zijn bij uitstek voorbeelden van persoonlijkheidscultussen inherent aan religies c.q. uniformiteits utopieeën, waarbij de familie kim het wel heel bont maakt door sprookjes omtrent geboorteomstandigheden en een dood persoon als staatshoofd te hebben. en zoals terecht hier opgemerkt hoe zit het met ierland, joegoslavë uit de zeer recente geschiedenis, maar kijk ook eens naar oeganda waar onder invloed van amerikaanse evangecials een heksenjacht op homosexuelen plaatsvindt. het ontkennen van het bestaan van metafysische wezens is nog nooit een reden geweest om anderen te doden, terwijl dat juist een kenmerk is van religies, met name de monotheistische.

minimá-armezusvan.. | 30-08-14 | 12:08

@HekoJ | 30-08-14 | 11:43
Niet alleen atheïsten geven godsdienst graag de schuld van die ellende. Volg je het nieuws wel eens? Let je dan ook op de mensen die hoofden afsnijden uit naam van hun god?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:08

Hoe verklaart Hans Jansen dit,
www.nobeliefs.com/mementoes.htm
als Adolf H. een atheïst was. En de nazi's die met hulp van het Vaticaan naar Zuid-Amerika konden vluchten.

BroodenSpelen | 30-08-14 | 12:07

Lijkt me beetje vreemd om te stellen dat atheisme (verwerping voorstel god(en)) dezelfde verbanden heeft met geweld als religie, waar het wel degelijk onderdeel uitmaakt van de heilige teksten dat anderen over de kling gejaagd moeten worden.

Beetje zelfde als stellen dat niet postzegels verzamelaars moordenaars zijn.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 12:06

@HoogToontje | 30-08-14 | 11:55
Voor mijn Nederlands schoolexamen (VWO) moest ik een betoog schrijven. Aangezien ik vroeger best wel van controversiële opmerkingen hield (en andere politieke overtuigingen had dan tegenwoordig), heb ik betogen dat Geert Wilders een held is, enerzijds omdat islamisering een reëel gevaar is en anderzijds omdat zijn tegenstanders er vaak op gedreven waren om hem het zwijgen op te leggen. Het zal je verbazen als ik voor mijn betoog een 8 heb gekregen.

Je leert echt niet alleen om het links voorgeschreven punt te maken. Als je dat soort bullshit kunt spuien, begin ik te betwijfelen of je überhaupt naar de middelbare school gegaan bent. Of misschien heb je de pech gehad om op een verkeerde school terechtgekomen te zijn. Ik herken het beeld dat je schetst totaal niet, en het komt op mij over als een dooddoener en een throw-away argument.

Anyways, we hebben onszelf enigszins off-topic laten gaan. Wat je tegenwoordig precies wel of niet leert op de middelbare doet hoegezegd geen ene fuck af aan mijn eerdere argumentatie. Heb je daar nog wat zinvols over te zeggen, of hou je het liever bij onderbuikgeborrel?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 12:06

Wat een ontzettend zwak stukje Hans. "Hitler was een atheist", het uitgekauwde nonargument waar gelovigen mee komen als je zegt dat religie tot geweld leidt. Ten eerste is het helemaal niet waar dat Hitler overtuigd atheist was, hij heeft nooit zijn katholieke geloof verworpen, maar belangrijker, zijn religie of gebrek daaraan is niet de motivatie geweest om te doen wat hij deed. Gelovigen waren dan ook helemaal niet zijn tegenstanders.

Het valt me tegen dat je wegloopt met nota bene een van de meest zwakke en wanhopige argumenten die gelovigen opvoeren als ze willen beargumenteren dat atheisme gevaarlijk is.

panadol | 30-08-14 | 12:06

@Swift,Het is ook niet gezegd,dat de WW2 deskundigen geen nazi's KUNNEN zijn.En niet-volgers zijn ook niet ALTIJD en per definitie wat zijn.Vele historici houden herinneringen levend maar kunnen daarmee ook mensen de oude ideeën doen herleven.Elk voordeel heeft zijn nadeel om Kruif te citeren.

Dolphi | 30-08-14 | 12:03

Niemand mag ook beweren dat Atheisten BETER zijn dan dan gelovigen mensen. Zij kunnen ook psychopaten, sociapaten, geweldenaars zijn. Atheisten hebben een voordeel dat zij niet aan wensdenken doen.
_
"Om goede mensen kwaad te laten doen, daar heb je religie voor nodig."
Dat laatste zei Steven weinberg. Het eerste is afkomstig van Christopher Hitchens.

HonderdEnEen | 30-08-14 | 12:01

Wat veel reaguurdertjes - verblind door hun linksig ingegeven atheïsme - niet lijken te zien, is het punt dat Hans Jansen probeert te maken: dat het wel eens zou kunnen zijn dat godsdienstigheid een rem zet op moordlust, en dat met het afwezig zijn van godsdienstigheid die rem er niet is.
-
Of dat waar is weet ik niet, maar ogv de cijfers - voor iedereen toegankelijk, in het openbaar domein - is dit niet een theorie die zomaar verworpen kan worden.

HoogToontje | 30-08-14 | 12:00

Het probleem met het atheïsme is dat een volkomen ongefundeerd bedenksel is van mensen. Men beweerd dat er geen God is. Gelukkig was daar Darwin die dit sprookje enige verlichting heeft gegeven. Door de evolutieaanname heeft het atheïsme legitimiteit gekregen. Dat deze aanname totaal niet te bewijzen is, daarbij constant aannames veranderd over een niet te bewijzen geschiedenis, doet er totaal niet toe. Het is een prachtige gelegenheid om de Enige Ware God die er is af te wijzen. Dat is de God uit de Bijbel. Een Christen heeft wel een gefundeerd geloof in de realiteit (de werkelijkheid). Archeologie ondersteund de Bijbel, de ontstaansgeschiedenis van fossielen bevestigd de Bijbel (de zondvloed), astronomie bevestigd de Bijbel, de snelheid van geologische processen bevestigd de Bijbel, het succes van het Christendom met de vruchten, afschaffing van de slavernij, mensenrechten, liefde voor het leven, het helpen van alle naasten, niet alleen de geloofsgenoten, vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat (aangezien ieder mens gelijk geschapen is, heeft elk mens recht op het aanhangen van zijn of haar christelijke stroming, met andere geloven werd geen rekening gehouden) maar bovenal het Leven, sterven en Opstanding van Jezus bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is. Dus allen: bekeerd u en weet wie u Maker is. :)

Jesaja | 30-08-14 | 12:00

Goed stuk. En leuk om te zien hoe de atheisten onder de reaguurders zich vervolgens in allerlei bochten wringen om hun favoriete geloof-is-slecht-doctrine vol te kunnen houden. Cognitieve dissonantie heet dat dacht ik.

Ivoren Toren | 30-08-14 | 12:00

@frank87 | 30-08-14 | 11:53
Atheïsten geloven niet allemaal dat godsdienst enkel slecht is. Ik geloof bijvoorbeeld ook niet in een god (dat maakt me atheïst), maar ik erken wel dat geloof waardevol kan zijn voor mensen. Gelovigen kunnen vaak makkelijker met de dood omgaan, en geloof is een goede manier om een hechte community te maken.

Echter. Dat een overtuiging waardevol kan zijn voor mensen, betekent nog niet dat die overtuiging waar is. En dat religie ook goede dingen voort kan brengen, betekent niet dat religie niets dan goed is. Ik denk dat, door de bank genomen, de wereld beter af zou zijn zonder religie en bijgeloof. En bovenal: er is geen enkel positief effect van religie, dat niet ook zonder religie tot stand had kunnen komen.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:59

@segalkjesaljksgahbi | 30-08-14 | 11:42

Ja, dat wetenschappelijk onderzoek ken ik, de teller staat op 270 miljoen doden, gepleegd door die haatideologie die we vandaag niet bij de naam noemen.

Piet Karbiet | 30-08-14 | 11:59

De honderden moslim-auteurs die ons gedetailleerde beschrijvingen van de moordpartijen en verwoestingen hebben nagelaten, stellen zeer ondubbelzinnig en met grote tevredenheid dat al deze wreedheden gebeurden in uitvoering van de geboden van de islam. Bijvoorbeeld Oetbi, de kroniekschrijver van Mahmoed Ghaznavi (rond 1000), beschrijft de opmars van de islam in Noord-India : "Het leger van de sultan trok verder, bedreef slachting en roof, en haalde de gebruikelijke hoeveelheid buit binnen. Hij bleef in de stad Bhatia tot hij ze van bezoedeling (= ongelovigen) gezuiverd had..." In de stad Moeltaan doodde hij 200.000 mensen en marsjeerde dan verder, zich uitlevend in "slachtingen, slaafnemingen, roof, ontvolking en brandstichting".

stormtijd | 30-08-14 | 11:58

De Islam blijft recordhouder!!!
Zo maakte de dynastie van de Bahmani-sultans er een regel van, elk jaar honderdduizend hindoes te doden. De zeer bloedige verovering van het Indiase noordwesten en de moordende slavenhandel van India naar de islamwereld waren aanleiding om de Hindoe Koh ("Indisch gebergte", in Afghanistan) om te dopen tot Hindoe Koesj, d.w.z. "hindoe-slachting". Het detail dat onder het bewind van Timoer in een nacht honderdduizend hindoe slaven op transport naar Centraal-Azië op de Hindoe Koesj van de kou omkwamen, geeft een idee van wat het islamitisch schrikbewind voor India betekend heeft. Volgens schattingen van de Indiase historicus K.S. Lal daalde de Indiase bevolking tussen 1000 en 1525 met 80 miljoen eenheden, ten gevolge van de vervolgingen, de export van slaven naar de moslimlanden, de voortdurende jihad en de daardoor veroorzaakte ontwrichting van de landbouw.

stormtijd | 30-08-14 | 11:57

Het gaat er om dat we de islamofobie bestrijden, althans volgens vice-premier Asscher. Met andere woorden, we mogen niet bang zijn voor de islam. Hij schijnt een plan in de maak te hebben waarbij iedere Nederlander aan een detector wordt geplaatst. Een man in een witte jas zegt "islam" en de angst-detector geeft vervolgens feilloos aan of u angstgeurtjes afscheidt. Slaat de meter uit, gaat u naar een heropvoedingsinstelling.

Rest In Privacy | 30-08-14 | 11:56

@ Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:33

Je leert op de 'middelbare' alleen om het links voorgeschreven punt te maken. Ik zou dat niet coherent redeneren willen noemen, en met de waarheid heeft het al helemaal niets van doen.

HoogToontje | 30-08-14 | 11:55

@swift1.6 | 30-08-14 | 11:47
Atheïsme betekent NIET dat je gelooft dat er niets is. Dat is ANTI-theïsme. Het betekent dat je NIET gelooft dat er iets is. Hoe je het het beste kunt zien is dat atheïsten vinden dat er geen geloof bestaat dat zijn burden of proof heeft vervuld - het is de nulhypothese.

Atheïsme en antitheïsme zijn twee verschillende (maar gerelateerde) dingen. En mensen die niet begrijpen welk label wat precies betekent (uzelf inbegrepen) krijgen het toch elke keer maar weer voor elkaar om de discussie daarheen te sturen, in plaats van in een ook maar enigszins productieve richting.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:55

De misser in het essay is dat islam is van vandaag de dag.
Vandaag de dag voert die waandoctrine, moord- en doddsdoctrine nog steeds massamoord, genocide uit.
In dat licht bezien is het geen wedstrijdje koppensnellen of schedels meer tellen vergelijken met de aantallen uit het verleden; het is de islam aanpakken in dezelfde taal als islamisten en islamsympathisanten nu, vandaag spreken.
Middels zwaard of AK47.
U mag (NOG wel) kiezen, want wij zijn in oorlog met islam, niet met ISIS als symptoom.
Nog even en..: TIME'S UP

one-ten | 30-08-14 | 11:54

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:23
Ze hebben wel onder de kreet "godsdienst is opium voor het volk" de godsdienstige vervolgd (behalve Hitler dan).
De enige regel die je het atheïsme kunt aanrekenen: "godsdienst is slecht" hebben deze mensen van harte in hun vervolging meegenomen.

frank87 | 30-08-14 | 11:53

Vanuit de psychologie benadert gaat het gewoonweg om macht. De religie of non religie speelt geen rol. Het is een greep van die machthebber om daar iets aan op te hangen. Zijn persoonlijke behoefte aan macht is uitsluitend de basis. Die honger moet gestild worden.
.
Daarom kun je in Nederland maar beter bang zijn voor juist de domheid van de bestuurders: politici en ambtenaren.

duitse herder | 30-08-14 | 11:52

Zelden zo'n dom stukje gelezen. Het is voor een religieus iemand kennelijk maar niet te begrijpen dat atheïsme geen ideologie is, terwijl godsdienst dat juist wél is. Dat sommige atheïsten andere ideologieën kunnen aanhangen betekent niet dat het atheïsme voor die ideologieën verantwoordelijk is, het enige effect is dat ze daarin geen onzichtbaar mannetje in de hemel voor vereren. Het is net zoiets als te zeggen dat vegetariërs miljoenen mensen hebben omgebracht omdat Hitler vegetariër was.

Het zit toch wel diep, hè, dat wrok tegen mensen die niet in je flauwekulideeën willen geloven? Ik herinner me ook nog een stukje van Jansen waarin hij de rol van de RK kerk inzake de pedofilieschandalen probeerde goed te praten. Niet erg fris, hoor.

Argyronauta | 30-08-14 | 11:52

Wanneer Hans Jansen stelt dat amateur-historici "menen dat Hitler katholiek was", dan had hij ook wel even kunnen vermelden dat er amateur-historici zijn die menen dat Hitler een atheist was. Oh wacht, dat is dus inclusief Hans Jansen zelf.

Het is echt van den zotte dat iemand naar "Hitler's Table Talk" verwijst als zogenaamd bewijs dat Hitler een atheist was, terwijl die Engelse vertaling op zijn allerbest aantoont dat Hitler het niet zo had op het katholicisme als georganiseerde religie. Vandaar ook de consensus van historici dat Hitler anti-clericaal was.

*Echte* historici wijzen er op dat die Table Talk problematisch is als bron. Daarin zit namelijk het filter van Bormann, terwijl Picker (één van de stenografen die meende dat Bormann's bewerkingen niet te vertrouwen zijn) met een duidelijk andere versie was gekomen.

Maar voor Hans Jansen's verhaal is het grootste probleem dat de Table Talk ook zinsnedes bevat zoals "We don't want to educate anyone in atheism" en "An uneducated man, on the other hand, runs the risk of going over to atheism (which is a return to the state of the animal)", alsook diverse zeer positieve opmerkingen over "the Christ".

Kortom, Hans Jansen is er ook zo ééntje die denkt dat als je geen deel uitmaakt van een georganiseerde religie, je wel een atheist moet zijn.

Marco Humanist | 30-08-14 | 11:51

Hans, Wat je zegt lijkt mij niet juist. De door jou aangedragen voorbeelden, deden hun handelen namelijk niet uit naam van het simpelweg afwezig zijn van het geloof in god(en), maar uit naam van het communisme/nationaal socialisme. Deze dictators konden hun gruweldaden onmogelijk gebaseerd hebben op hun atheïsme, omdat het atheïsme sec niets biedt om moreel handelen op te baseren. Atheïsme is simpelweg de afwezigheid van geloof in het bestaan van god(en). Op grond daarvan kan geen enkel moreel handelen, goed of slecht, gebaseerd zijn of mee gerechtvaardigd worden.

Dat zou wat zijn zeg dat iemands moreel handelen wordt gebaseerd op zijn niet-geloof in elven en kabouters.

Alex Delarge | 30-08-14 | 11:51

De laatst bekende moord in opdracht van atheïstische politici in Nederland is die op Pim Fortuyn. De laatst bekende moord in opdracht van een niet bestaand wezen in Nederland is die op Theo van Gogh.
Wat dat betreft staat het 1-1.

Vind het stuk moeilijk te interpreteren. Wat wil Hans Jansen nu eigenlijk zeggen? Dat we bang moeten zijn voor de van Aartsens in Nederland. Dat Opstelten in het geheim moorden laat plegen?

Dhr. de Wit | 30-08-14 | 11:50

Een slechte column; ingegeven door de christelijke inslag van de auteur. Hij geeft het zelf al aan: het waren godsdienstig opgevoede 'socialisten' (eigenlijk communisten) die al die miljoenen de dood hebben ingejaagd. Hans plakt ze vervolgens het label 'atheïst' op. Erg onkies.
Ook Hansie slaat de plank wel eens volkomen mis.

Fijnstoffer | 30-08-14 | 11:49

@frank87 | 30-08-14 | 11:43
Dan nog is er geen enkel logisch verband tussen atheïsme en het plegen van genocides.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:49

Dolphi | 30-08-14 | 11:46
ergens iets van weten maakt je nog geen volger.
Religieus ben je als je een religie aanhangt, niet als je er veel van weet. Of zeg je nou dat alle ww2 deskundigen nazi's zijn?

swift1.6 | 30-08-14 | 11:49

Het waren communisten en nationaal socialisten,religie was niet relevant voor deze personen.
Voor hun was dat geloof!

pejoar | 30-08-14 | 11:47

The Unjorisable | 30-08-14 | 11:43
je vergelijking klopt niet. Atheïsten geloven dat er niets is. In jou vergelijking zou dat betekenen dat atheiseten geloven dat alcohol niet bestaat, niet heeft bestaan en nooit zal bestaan.

swift1.6 | 30-08-14 | 11:47

Tijd om weer even een stokpaardje te berijden:

"Hoe hebben die Marxistische mafkezen het toch voor elkaar gekregen dat niemand met ze van mening durft te verschillen? Nou, door iedereen die met ze van mening verschilt uit te maken voor een zelfzuchtig monster, een fascist, een extreemrechts gevaar voor de samenleving, een vergasser van joden, en een tegenstander van rechtvaardigheid, barmhartigheid, menslievendheid en voorspoed. Deze morele chantage werkt als een trein; niemand durft meer een mond open te doen." www.theovangogh.nl/antisosialistisch%2...

Chiant | 30-08-14 | 11:46

Hans Jansen,bij je constateringen kan ik ook een heel andere conclusie trekken nl. : Atheïsten zijn in wezen super-religieuze lieden.Ze moeten immers alles weten ven religie om religie te kunnen bestrijden.Dat MOETEN ze met gedrevenheid en fanatisme want ze zijn atheïst,hetgeen betekent : contra/tegen god.Hoe kan je iets bestrijden als je er niets van weet ? Kortom ze lijken allemaal op elkaar,wat we noemen: Ze zijn aan elkaar gewaagd of het nu in liefde ,haat, doodsverachting of wreedheid is.Het zijn mensen en de vloek van de mensen staat ook in een heilig boek: "Waar er al 2 mensen samenkomen,moet een derde het ontgelden".Moge er ooit beter mens opstaan.Voorlopig geldt echter de Bijbelse spreuk "Niemand is goed ,dan god alleen".De Kaïns en Abels op deze mensenplaneet blijven talrijk.

Dolphi | 30-08-14 | 11:46

Het enige dat je hier mee aantoont, is dat een atheist niet perse geweldloos is. Heb nog nooit gehoord dat atheisten mensen om het leven brachten als ze geen atheist waren.

God Zelf | 30-08-14 | 11:44

Hans Janssen, onze grote held die wel even zegt waar het op staat en die altijd gelijk heeft, want hij is slim. Totdat, ja mensen, totdat het ineens even niet uitkomt wat hij zegt. dan schieten die atheïsten hier in dezelfde verdediging als de meeste van de deze week niet besproken religie. "Het is niet waar", "Hij weet niet waar hij over praat", "Ja maar, die anderen...."

swift1.6 | 30-08-14 | 11:44

Ik heb de origin of species er nog eens bijgepast. Misschien kan Hans nog even aanwijzen in welk hoofdstuk er opgeroepen wordt anders denkenden te vermoorden?

Pierke Smulders | 30-08-14 | 11:44

Geweld door atheïsten of atheïstisch geweld zijn twee verschillende dingen.

Bytemaster | 30-08-14 | 11:44

@Tieneus | 30-08-14 | 11:28
Bullshit. Atheïsten geloven allemaal slechts één ding niet, namelijk dat er een god bestaat. Al het andere heeft geen ene kont met atheïsme te maken.
-
Zo is het precies, jij hebt het begrepen. Mensen proberen atheïsten toch te zien als een groep die bepaalde regels volgt en een bepaalde leefstijl heeft maar zo is het niet. Atheïsme als een geloof of verbond zien is hetzelfde als geheelonthouding een vorm van alcoholisme noemen.

The Unjorisable | 30-08-14 | 11:43

Prachtig stukje Hans. Er zijn nogal wat atheïsten onder de reaguurders, zo te zien. Zij geven zo graag de godsdienst de schuld van alle ellende op de wereld.

HekoJ | 30-08-14 | 11:43

@Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:24
Dat zegt hij toch ook niet? Hij specificeert het atheïsme ook aan met allerlei atheïstische ideologieën (Wetenschap is strikt genomen.geen ideologie, maar wordt in veel ideologieën als surrogaatgod gebruikt: denk bijvoorbeeld aan de eugenetica, en het 19e-eeuws rascisme).

frank87 | 30-08-14 | 11:43

@11.12

Juist velen (wegkijkers) ontkennen de slacht/moord partijen door de barbaarse woestijn ideologie , 270 MILJOEN min. want het uitmoorden gaat dagelijks door ! Dat er nog 1 moslim is die het woord vreeTzaam uit zijn bek krijgt !

AnnaH | 30-08-14 | 11:43

Er is een artikel verschenen van een journalist die het aantal doden had onderzocht en het blijkt dat de islam meer doden tot gevolg heeft dan Hitler, Pol Pot, Staling en de hele flikkerse bende bij elkaar. Ik zal het linkje een even zoeken.

segalkjesaljksgahbi | 30-08-14 | 11:42

Atheïsme is geen ideologie of levensfilosofie, maar de afwezigheid van een geloof in goden. Het zegt verder in het geheel niks over de persoon of zijn of haar kijk op het leven. Op geen enkele manier hoeft een willekeurige atheïst zich verantwoordelijk te voelen voor de daden gedaan in de naam van het Stalinisme, nationaalsocialisme, Maoïsme of andere moorddadige ideologieën.

Retuobak | 30-08-14 | 11:40

Ik kan ook op een toetsenbord poepen. Mag ik ook een keer een column volblaffen op GeenStijl? Wat een ongelofelijk sneue vertoning van Jansen. En dat voor iemand met zijn kwalificaties.

"He was Houtsma professor for Contemporary Islamic Thought in the Department of Arabic, Persian and Turkish at the University of Utrecht (The Netherlands) from 2003 till his retirement in 2008."

Godverdetiefustering op een stokje nog aan toe zeg. Wat voor opgewaardeerde kleuterklas is de UU als ze dit soort incoherente nincompoops daar laten onderwijzen?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:39

Dit is en standaard kromme religieuze dwaling.
Hoe kan je deze erge misdaden nou aan mensen toewijzen die iets NIET zijn?
Religieuze dwazen zijn zo gewend om zichzelf voor de gek te houden dat ze de meest wanstaltige misdaden van de mensheid zelfs gebruiken om hun eigen visie te rechtvaardigen.
Nog NOOIT is er iemand geweest die iemand anders heeft vermoord met de reden dat hij iets niet is (atheïst). De massamoordenaars in dit voorbeeld deden dat om een andere reden dan om iets dat ze niet zijn.

Antitheïst | 30-08-14 | 11:39

Ik vind het grote onzin. De massa moordenaars in dit stuk waren wel atheïsten, maar ik geloof niet dat atheïsme de AANLEIDING was om tot hun gruweldaden te komen. Er wordt gewoon een een verkeerd verband gelegd. Geloofs gekken slaan aan het moorden omdat hun geloof zegt dat de ongelovigen bestreden moeten worden. Atheïsten hebben geen leidraad voor het leven dus dat kan niet.
-
Tot slot als er echt een verband is tussen atheïsme en geweld, waar zijn de extremistische atheïsten dan vandaag? Ik zie ze niet hoor.

The Unjorisable | 30-08-14 | 11:38

Volgens mij waren verreweg de meeste van deze massamoordenaars naar eigen zeggen "Socialist" en speelde hun godsdienst nu niet zo'n grote/helemaal geen rol.
Het "Socialist zijn" had veruit de meeste invloed op hun doen en laten.

Moi2 | 30-08-14 | 11:37

Ja, en elke gelovige gelooft in meer religies niet, dan dat hij wel doet. Dat maakt hem meteen ook atheïst. En dan zijn bij deze alle doden de schuld van atheïsten.

Of je zegt: god heeft alle mensen geschapen. Alle doden zijn de schuld van God.

Plusser | 30-08-14 | 11:37

En Timur Lenk zat op 17 miljoen, maar ja, toen was de aarde minder dicht bevolkt, dus relatief gezien hoort hij al helemaal bij de big boys

goktrommelisttot | 30-08-14 | 11:36

HoogToontje | 30-08-14 | 11:23

Die houden we erin! Dat niemand ooit vergete welk gedachtengoed er bij GroenLinks heeft rondgedoold, nietwaar Igor Putkin?

eerstneukendanpraten | 30-08-14 | 11:35

@Parel van het Zuiden | 30-08-14 | 11:26
Atheïsme is het niet geloven dat een god bestaat. Al het andere heeft er niks mee te maken.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:33

Mijn atheïstisch leger is bijna compleet, dus pas maar op.

ikker | 30-08-14 | 11:33

Dacht dat Hitler wel flirtte met oud-germaanse godsdiensten.

goktrommelisttot | 30-08-14 | 11:33

@HoogToontje | 30-08-14 | 11:26
Nee, maar wel om duidelijk je punt te maken en grammaticaal correcte zinnen te formuleren. Kun je je nader verklaren?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:33

@Tieneus | 30-08-14 | 11:28
Bullshit. Atheïsten geloven allemaal slechts één ding niet, namelijk dat er een god bestaat. Al het andere heeft geen ene kont met atheïsme te maken.

Atheïsten geloven in de maakbaarheid van de samenleving en de legitimiteit van de staat? Says who?

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:30

The Next Subject | 30-08-14 | 11:12

In de VS hebben ze een staatsschuldmeter: www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-ver...

Van mij mag er ook een islamslachtoffermeter worden aangemaakt...

eerstneukendanpraten | 30-08-14 | 11:30

IS moordt uit naam van de Islam. Hitler, Stalin en het andere tuig moordden niet uit naam van het atheïsme.

kingrichard | 30-08-14 | 11:29

Feynman | 30-08-14 | 11:17

Voorop gesteld dat het lastig om bewijs te leveren voor 120 miljoen doden in een fimpje van 40 minuten is dit meer bedoeld als een samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek naar de islam en het start dus met een pitch om zijn boeken te kopen waarin dit wellicht onderbouwd staat.. Kijk anders het hele fimpje anders, het regent toch..

The Next Subject | 30-08-14 | 11:28

google even "Christophor Hitchens vs Dinesh D'Souza - freedom fest 2008.

roedie | 30-08-14 | 11:28

Wc-kip | 30-08-14 | 11:12 - atheisten geloven vaak in maakbaarheid van de samenleving, geloven bijna altijd in legitimiteit van de staat, en geloven meestal in de Big Bang theorie, het vervangende creationisme ex-nihilo.

Tieneus | 30-08-14 | 11:28

Meneer Jansen vergeet voor het gemak dat de gemoemde dictators zelf niet trekkers over haalden. De 'minions' van dictators waren vaker gelovig dan niet. Ik erger me dood dat deze PVVer hier elke week zijn onzin mag uitspugen, en voel me voor het eerst als atheïst beledigt, als dat zijn doel was, goed gedaan. Maar kraam je onzin voortaan in Brussel uit.

Maline Genie | 30-08-14 | 11:28

Waar Hans Jansen aan voorbijgaat is dat Mao, Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, Kim I, Kim II, Ceaucescu, Hoxha, Mobutu, Idi Amin, Bokassa, Mengistu etcetera allen deel uitmaakten van een groter Zionistische complot.

Conclusie: de joden zijn de grootste moordenaars uit de geschiedenis. Vraag maar aan Appa.

Rémy Martin ® | 30-08-14 | 11:27

@ Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:23

Je wil toch niet beweren dat je op de 'middelbare' leert om waarheden op/c.q. te beschrijven.

HoogToontje | 30-08-14 | 11:26

Maar kom op zeg. Atheisme is toch vrede?

Parel van het Zuiden | 30-08-14 | 11:26

Ze geloofden niet in een god. Maar in een ideologie. Een politieke ideologie. Zelfde wat de islam is. Geen geloof, maar een politieke ideologie.
En in naam van die ideologie worden die gruweldaden gepleegd. Dat is de overeenkomst. Niet het geloof.

Wim Venijn | 30-08-14 | 11:25

@Wc-kip | 30-08-14 | 11:12
Die opmerking zou voldoende moeten zijn om je in te laten zien hoe dom het is om te zeggen dat er genocides begaan zijn uit naam van het atheïsme.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:24

Genocide gaat gepaard met grootmachten en veel te veel macht naar een beperkt aantal mensen, losgerukt uit de samenleving die hun belangen en fantasieën najagen.
Dat is wat genocide aantoon.

toetanchamon | 30-08-14 | 11:24

een stommer stuk van janssen heb ik nog nooit gezien. mensen worden uitgemoord in naam van ideologieen.
het enige dat Atheisten een groep maakt is het feit dat ze geen godsdienst aanhangen. dat wil niet zeggend at ze allemaal dezelfde ideologie aanhangen.
; het aantal mansen dat in de loop deer eeuwen door atheisten in de naam ven...... is uitgemoord'
Nou noem es een cijfer droplul. feit is dat er door de eeuwen heen weinig atheisten zijn geweest, dat is pas iets van de laatste tijd.

Hoe je het ook wend of keert, Pol pot was een boedist en hitler katholiek.

Maar zelfs als je die meerekent gaat het dus om en klein aantal individuen dat sowieso kleiner is dan het aantal mensen dat zich nu bij de ISIS voegt.

Weet je wie er de grootste moordenaars zijn? mensen die geen geiten fokken: Hitler fokte geen geiten, stalin niet, Pol pot ook niet, Mao niet.

Had je intelligentie hoog zitten, nu weet ik dat je gewoon een domme lul bent

kees1960 | 30-08-14 | 11:24

Leuk stukje. Leest als een trein. Verrassende inhoud. Porcodio wat een drogredeneringen.
Zo te lezen in absolute zin heb je een punt. Mijn afkeer van religies zowel als de genoemde staatsideologien, die ik persoonlijk onder de religies schaar, is gelegen in het feit dat ik beknot wordt in mijn persoonlijke vrijheden. Zowel in denken als bewegen.

ristretto | 30-08-14 | 11:24

Het ligt toch allemaal wat genuanceerder, denk ik. Dat iemand katholiek, moslim of atheïst is maakt zijn daden nog niet christelijk, islamitisch of atheïstisch. Videla, Pinochet, Franco, Salazar waren allemaal katholieken, maar hun daden kun je niet toeschrijven aan het katholicisme. Hetzelfde geldt voor veel atheïstische dictators.
Daarnaast zie je bij religieus geweld dat de volgelingen zelf vaak van mening zijn geweld te moeten gebruiken om hun geloof te verspreiden of te beschermen. Bij atheïsten zie je dat niet of nauwelijks. Het geweld van een atheïstische dictator als Mao is gewoon dictatoriaal geweld, dat niet te vergelijken is met religieuzen die op basis van eigen overtuiging beginnen te moorden.

Bytemaster | 30-08-14 | 11:23

Oorverdovende stilte in huize Paul - Pol Pot - Rosenmöller.

HoogToontje | 30-08-14 | 11:23

Het verschil is dat Mao, Pol Pot en mogelijk Hitler (over die laatste ben ik het met Jansen oneens) hun atrociteiten niet begaan hebben vanwege hun atheïsme. Het waren atheïsten, en ze hebben iets verschrikkelijks gedaan. Het één heeft NIKS te maken met het ander. Als je kijkt naar de kruistochten, de inquisities, 9/11, het gekut met IS(IS), of noem enig ander conflict waar religie een rol speelt, ligt het heel anders. Dan is in het beste geval religie het nonargument dat mensen geven voor hun gruweldaden, en in het ergste (en in mijn optiek vaak werkelijke) geval is religie de drijfveer en beslissende factor in die atrociteiten.

Ik laat me graag overtuigen, maar naar mijn kennis is er nog nooit genocide gepleegd UIT NAAM VAN het atheïsme. Hoe kan dat ook - atheïsme is één standpunt op één kwestie. Iemand die beweert iets te doen uit naam van het atheïsme, verheft atheïsme tot een religie, wat het expliciet niet is. Geen heilige boeken, geen gebruiken, geen dogma's, geen instructies, geen geboden.

Het verbaast me dat zo'n incoherente woordenpoep kan komen uit de handen van de verder zeer capabele Hans Jansen. Wat een teleurstelling dit. Toen ik nog op de middelbare zat, werd mij geleerd hoe ik een betoog moest schrijven. Je hebt een standpunt waar je het voor of tegen bent. Dan geef je de grootste argumenten voor je standpunt. Tot hier gaat het goed. Vervolgens pak je de grootste argumenten TEGEN dat standpunt, en legt uit waarom die argumenten geen steek houden. En hier gaat Jansen de mist in. Met dit vod had hij geen schoolexamen gehaald.

Het grootste argument tegen het standpunt dat atheïsme verantwoordelijk is voor bovenstaande genocides, is dat de tirannen die verantwoordelijk waren voor die gruweldaden nooit, nergens hebben verklaard dat ze die misdaden begaan hebben vanuit hun atheïsme. Doe op zijn allerminst een poging om dat argument te weerleggen.

Nietvoordekat | 30-08-14 | 11:23

'staatsonderwijs en de staatsmedia hebben andere prioriteiten, zoals de milieuschade die de stofzuiger aanricht'. Hoe bedoel je ik pik een ding eruit en ik er na met een gekleurde bril. Aangezien het grootste deel van Nederland weet wat Hitler en Mao veroorzaakt worden, blijkt dat dit helemaal niet zo onderbelicht is zoals jij dat beweert, Hans.

arie181818 | 30-08-14 | 11:21

Net als Parel va het Zuiden al memoreert, deze massamoordenaars hadden allen één gemeenschappelijke deler.
Het waren lieden met een voorkeur voor het socialisme.
Noemt het communisme, nationaalsocialisme etc.
Onder het mom van, hebben ze miljoenen mensen over de kling gejaagd. Oorlogszuchtig ook nog, bovendien.

Ommezwaai | 30-08-14 | 11:21

Begrepen meneer Jansen, je hoeft dus niet gelovig te zijn om massa-moordenaar te worden. Wel is je excuus dan wat slap.

Jan Passant mk2 | 30-08-14 | 11:20

aart rabiaat | 30-08-14 | 11:09

Oh dus het gaat om de manier waarop je gemobiliseerd kan worden? Religie en ideologie zijn het probleem helemaal niet. Mensen zijn vrij makkelijk te manipuleren. Als je dat door hebt heb je alleen een middel nodig (ideologie) om je doel te bereiken.

We hebben iets teveel het gevoel dat we geen kuddedieren zijn, maar de geschiedenis wijst uit dat we erg graag iemand volgen die heel hard roept. Dat mis ik bij veel aanhangers van politieke partijen. Ze zijn kritiekloos. Als je naar Marijnissen kijkt destijds en nu Wilders zie je dat mensen geen kritiek toestaan en dat beinvloedt hun capaciteit om objectiviteit te behouden.

ikzalhandhaven | 30-08-14 | 11:20

Alle geloven hebben hun eigen ideologie, behalve het atheïsme, dus hoe jij dat vergelijk kan maken is mij een beetje duister hans. Daar bij komt dat Die personen die jij atheïsten noemt allemaal op persoonlijke titel handelden, niet namens hun ideologie. Je vergelijk gaat dus op meerdere punten mank.

Bijvoorbeeld de islam is wereldwijd een groot probleem, niet alleen in het gebied waar het ontsprongen is de reden daarvoor zijn aanhangers. Toen bovengenoemde moordenaars eenmaal dood waren zat het moorden er ook op. Ondanks dat de pedofiel Mohamed al eeuwen geleden weg is gerot plegen zijn volgelingen nog steeds moorden. Ook daar gaat je vergelijk helemaal scheef. Kortom Hans, leuk verhaal, veel typewerk, waarde null.

Flipus | 30-08-14 | 11:20

Wat een bullshit. Ge lekker grootheidswaanzin en dictatoriale neigingen op de hoop van 'atheïsme' gooien. Hou je aub dan liever gewoon tot de islam, daar kom je nog mee weg... hoe monotoon het ook mag zijn.

XaleX_2 | 30-08-14 | 11:19

Hans skipt hier bij de noemer christelijk geweld ook nog even de bloedige strijd in Noord Ierland, de slachtpartijen in Rwanda, aangekondigd vanaf de kansel en gedoogd door de katholieke kerk, en de oorlog tussen de serviers en kroaten, waarbij de religie tevens ook een grote rol speelde. er zijn nog meer voorbeelden. Lekker makkelijk om die gewoonweg NIET te noemen, maar ja, zwijgen is natuurlijk goud als het gaat om je eigen religie verdedigen, terwijl het zo veel makkelijker is om extreem socialistsche ideologieen te groeperen als 'atheisten'. Dat slaat de plank volledig mis, en tussen twee haakjes, Hitler was een creationist. Wie zijn toespraken leest, kan dat niet ontkennen.

Adversary | 30-08-14 | 11:19

-Miniflesjes shampoo, geen nagelknippertjes, geen blikjes cola in vliegtuig.
Evengoed wordt er een vliegtuig uit de lucht geknald door " rebellen" .
-Al je internetbewegingen, autobewegingen, telefoongesprekken worden gemonitord en opgeslagen.
Evengoed worden er dagelijks mensen geronseld voor Syrie, worden er bejaarden beroofd en reisen mensen vrijelijk door Europa.
-Legitimatieplicht en vingerafdrukken van iedereen opgeslagen.
Evengoed zijn de straten niet meer veilig en kraken illegalen openlijk panden.
-Reisgegevens van iedereen opslaan.
Evengoed gaat IS door met mensen openlijk afknallen. En ze zijn er nog trots op ook.
-Wapenbezit verboden.
Evengoed heeft elke crimineel een gun, en lopen lichtgetinten met mes op zak. Bejaarden en gewone autochtone burgers wordt verboden eigen huis en haard te verdedigen tegen schorum.
-BSN-nummer voor alle burgers, zelfs baby's. Al je financiele gegevens zijn bij de overheid bekend.
Evengoed lopen Roemen en Polen weg met onterechte toelagen en geld is niet meer terug te vorderen. Leuker kunnen we het niet maken.
-Drugs zijn verboden. Evengoed leeft half tokkie-Brabant van weedplantages en XTC-labs. Miljoenen gaan om in het drugscircuit.
-Feminisme. Vrouw is gelijk aanman, behalve na de scheiding, dan mag de man 12 jaar lang alimentatie betalen en krijgt de vrouw de kinderen. Allochtone broedkippen lopen gesluierd over straat, spreken geen Nederlands, en hun kinderen komen op school met taalachterstand, die hele leven blijft.
-verlies van werk: gewone man krijgt heel kort WW, dan bijstand met strenge controle en soms absurde sollicitatieplicht en vrijwillige dwangarbeid. Faalambtenaren en faaldirecteurtjes krijgen vele tonnen mee als gouden handdruk en/of genieten jarenlang van royaal wachtgeld

King of the Oneliner | 30-08-14 | 11:16

Nou okay, ik ben agnost dan i.p.v. athëist.
.

Thoth | 30-08-14 | 11:16

Hans Jansen slaat de spijker op de kop. Wanneer gaan al die socialisten in Nederland zich eens verantwoorden voor de gruwelijke misdaden van Mao, Stalin en Pol Pot in plaats van continu iedereen rechts van de liberale socialisten van de VVD als 'extreemrechts' te framen en de morele maat te nemen. Tijd voor zelfreflectie bij PvdA, SP, D66 en GroenLinks.

Lauwe Koffie | 30-08-14 | 11:16

Dat je in deze fundi-stropop tuint valt me wel erg tegen Hans.
Hitler en Stalin hebben ook een snor gemeen dus misschien lag het daaraan?

roedie | 30-08-14 | 11:15

Mooi stukje satire!

Losje | 30-08-14 | 11:13

Kom op nou Hans, je weet ook dat de staatsideologie van Mao en Stalin niet voortkwam uit het feit DAT ze atheistisch waren, maar uit de ideologie die zij zelf voorstonden. En bovendien, lieden zoals die twee lieten zichzelf anders verheerlijken ALS een god in plaats van de gebruikelijke goden uit diverse bijbels. Pak Hitchens er nog eens bij.

Adversary | 30-08-14 | 11:13

En toch wil ik even deze slide erin gooien, Hans. Bodycount Jihad zins het jaar 610:

dl.dropboxusercontent.com/u/4541032/D...

Bron:https://www.youtube.com/watch?v=YjBDDC4wVxk 30:50

The Next Subject | 30-08-14 | 11:12

zirk | 30-08-14 | 11:11

Met die redenering kan je het NIET verzamelen van een postzegel ook een hobby noemen.

Wc-kip | 30-08-14 | 11:12

Atheïsme of socialisme, heer Jansen?

Chiant | 30-08-14 | 11:12

Mao, Stalin en Hitler waren niet ongelovig, maar anders gelovig. In feite is elke gelovige atheist, omdat ze elk geloof verwerpen, behalve die van hen zelf dan natuurlijk. Van mensen die werkelijk elk geloof verwerpen heb je niets te vrezen Hans.

zirk | 30-08-14 | 11:11

ja leuk bedacht, maar Hitler en Mao waren minstens zo sektarisch zoals je ziet bij andere fundamentalisten.
Misschien niet 'religieus' in de historische context, maar ze hadden hun eigen religie gecreeerd (inclusief iconen, mis, etc).
Sorry, maar je betoog slaat dus nergens op.
Next.

--sql error-- | 30-08-14 | 11:11

Hans, wat doe je me aan. Geen islam bashen vandaag? Nu ben je mijn vriendje niet meer.

bolkebeer | 30-08-14 | 11:11

Zoals praktisch altijd, weer eens recht vorr z'n raap.

Keypadheroe | 30-08-14 | 11:10

Het gaat om ideologie, Hans. Atheïsten hebben a priori geen ideologie dat hen bindt. Atheïsten kunnen niet gemobiliseerd worden in moordpartijen vanuit hun atheïst-zijn, zoals dat bij aanhangers van (religieuze) ideologieën wel het geval is.

aart rabiaat | 30-08-14 | 11:09

Socialisme is anders gewoon een religie, hoor Hans. In de laatste eeuw zeker dodelijker dan bijvoorbeeld het Christendom of de Islam. Deze eeuw gaat Islam het verschil weer in eigen voordeel terugbrengen.

Parel van het Zuiden | 30-08-14 | 11:08

Je kunt niet alle genocide op een hoop gooien Hans...

wakkere_nederlander | 30-08-14 | 11:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland