Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof. Pinto Duidt: Feiten en Fictie rond Gaza

davidpintotheboss.jpgKinders! Allemaal aanschuiven en opletten, wie lief is mag op schoot bij Prof. P. We gaan weer bladvoordemondloos duiden en benoemen met Professor David Pinto. (Vorige column hier.) De schrik van policor Nederland en de gesel van Grachtengordelmores. Dus, zet allemaal even je zoetste luistergezichtje op, hoofdje schuin en aandachtig knikken. Als je iets wil zeggen mag dat zodra mijnheer Pinto uitgepraat is dus onthoud je vraag of opmerking. Luister in de discussie ook naar elkáár en bedenk goed: stemverheffing maakt je punt niet sterker. Helder? Mooi. Dan nu: Feiten en Fictie. Natuurlijk is iedere gesneuvelde in de Gaza-oorlog één teveel. Aan beide zijden. Natuurlijk is vrede te verkiezen boven over en weer elkaar beschieten en bombarderen. En waarom gebeurt dat dan niet? Een kardinale factor die hierbij een rol speelt is het vasthouden en koesteren van fictie, ingenomen en ingesleten beelden krampachtig vasthouden en die plaatsen boven en buiten de feiten. Net als elk ander probleem, als men werkelijk geïnteresseerd is in oplossen, zijn er nog twee stappen nodig naast het onderkennen en het benoemen van het probleem. Ja, er is een mega probleem tussen Israël en de Palestijnen in het algemeen en met Hamas in het bijzonder (stap 1). De diagnose De tweede stap is het diagnosticeren van het probleem. Meestal de moeilijkste van alle drie de stappen. Zeker daar waar zoveel componenten een rol spelen als hier: religie, politiek, historie, jaloezie, gekwetste ego’s, aangetaste eer en nog meer. Bij mijn weten is nooit werkelijk diep genoeg gegraven om deze stap naar behoren én realistisch te behandelen c.q. eens volledig hier bij stil te staan zonder vrees of overdreven hang naar politieke correctheid. Begin bij de bron, bij het ontstaan van het probleem. In 1948 besloot de VN een stukje grond toe te wijzen aan de joden als een eigen landje. Theodor Zeev Hertzel had daarvoor in een boekje gepleit voor de plek waar Israël nu is vanwege de band van het volk met deze plaats. Onmiddellijk na de toewijzing door de VN werd Israël aangevallen door de omringende Arabische landen. Zij hebben de slag verloren. Ja, en het ging niet zachtzinnig. Dat is een oorlog nooit. Eigenlijk had men de VN moeten bevechten om het besluit terug te draaien. Is niet gebeurd. En sindsdien blijft men, keer op keer opnieuw, proberen dat volkje van dat plekje weg te drijven. Na 1948 volgden nog een aantal oorlogen: in 1956, 1967, 1973 etc… En telkenmale verliest het Arabische kamp van Israël, in welke combinatie ook. Allicht; als je verliest van een land dat nog maar 1 dag oud is, wat verwacht je daarna, als dat land is aangevuld met joodse inventiviteit en vernuft? Dat is de naakte realiteit. Aangetaste eer Waarom blijft men toch telkens weer proberen Israël ‘van de kaart te vegen’, de droom van extremistische groeperingen, waaronder Hamas en Hezbollah? Je verliest toch weer? Waarom doe je het weer en weer ten koste van zoveel doden en gewonden aan weerszijden? De Arabische mentaliteit door en door kennende (ik ben geboren en opgegroeid in een plattelands stadje in Marokko), omdat de trots en de eer zijn aangetast. Nou en hoe. De befaamde Engelse journalist en schrijver Partick Seale heeft dit zo beeldig beschreven in zijn prachtige boek ‘Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal’. Andere minder radicalen eisen teruggeven van de ‘bezette gebieden’. Wat bizar! Er was toch oorlog in 1967 toen deze gebieden zijn veroverd of zoals sommigen dat noemen bevrijd? Het was toch geen spelletje in 1967? Als je oorlog voert, dan kun je winnen of verliezen. Als je verliest, waarom verlang je dan terug wat je verloren hebt? Resumerend, eeraantasting is hier een kardinale factor. Ook een rol speelt de vijandige leer die islamitisch-arabische kinderen met de paplepel wordt ingegoten. Vanwege ervaringen van de profeet Mohammed met de joden staan er enkele passages in de Koran waarin joden met ezels en varkens worden vergeleken. Een leer die bovendien ruimte biedt voor extreme wreedheid, dood en verderf en zelfs geweld aanmoedigt in bepaalde situaties. Een leer die gedragen wordt door grote massa’s ongeletterde achtergestelden. Laffe overheid De derde stap. Wat moet de oplossing zijn afgestemd op de gestelde diagnose? Realistisch moet beseft worden dat de populatie van Israël nooit en te nimmer de plek zal opgeven en weggaan. Dit is een bikkelhard feit. Om niettemin tegemoet te komen aan de eeraantasting van de Palestijnen, dient een Palestijnse staat naast Israël, mét alle economische, technologische en andere hulp van Israël, te worden gesticht. En dan in harmonie naast elkaar leven zoals ik dat heb ervaren als jood in Marokko. Gek genoeg, wij voelden ons daar in Marokko minder bedreigd door Marokkanen dan joden nu hier in Nederland. Dat is te wijten aan hoe Nederland met Marokkanen hier is omgegaan. Met dank aan Job Cohen en zijn linkse broeders en zusters. Zij zijn zozeer de Ahmeds en Mohammeds gaan koesteren en knuffelen dat deze stumpers verblind zijn geraakt voor de realiteit. Zij organiseren demonstraties waar zij vreselijke en ontoelaatbare dingen roepen. En de laffe overheid grijpt niet in. Zij riepen in Den Haag ‘dood aan de joden’. En wat zei Jozias van Aartsen met zijn slappe knieën? Niets aan de hand. Nee, zegt Marokkaan Ahmed Aboutaleb, Jozias is niet goed begrepen. Lachen. Een VMBO Marokkaan die de tekst van een geboren en getogen Nederlander gaat ‘uitleggen’. Zaterdag 3 augustus was er ook een Hamas demonstratie in Amsterdam. Ik wilde die aanschouwen. En wat werd geroepen? “Israël terrorist”. Ik wist niet wat ik hoorde. Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet. Demonstratierecht is ontstaan vanuit democratische en humane uitgangspunten gebaseerd op de Christelijk-Joodse moraal. De vertaling van deze moraal voor de dagelijkse omgang, is het onderwerp van mijn nieuwe boek (met co-auteur Dolf Hateveldt) ‘Sociale Verkeersregels’. Nederland is intussen radicaal veranderd. Het zou daarom realistisch zijn dat oude demonstratierecht te herzien en aan te passen aan de hedendaagse situatie (en bijvoorbeeld beter letten op uitingen van groepshaat en aanzetten tot geweld). In drie weken zijn 3.300 raketten door Hamas op Israël afgevuurd. Zonder Iron Dome en het landelijk waarschuwingssysteem wordt het aantal doden in Israël op 30.000 geschat. Ja, dertig duizend. En moest Israël dan gewoonweg zich niet verdedigen? Genocide Met inachtneming van en eerbied voor de feiten en minder focus op fictie, zou juist enorme waardering voor Israël hebben kunnen plaatsvinden. Goed geïnformeerde mensen weten dat het technologisch zeer geavanceerde Israël ook over ‘baby atoombommen’ beschikt. Zo eentje zou ineens heel Gaza en Hamas van de aardbodem vegen. Doet Israël niet. Ondanks het mega leed van de 3.300 raketten van Hamas waarbij men in Israël binnen 60 seconden de weg moet vinden naar een schuilplaats. En hoe zou de situatie zijn als de wapens omgekeerd zouden zijn verdeeld? Zou Hamas (of Hezbollah) zijn atoomwapens niet gebruiken? Ik durf te stellen dat zelfs zonder enige provocatie, zowel Hamas als Hezbollah, als ze de macht zouden hebben, genocide zouden plegen. Dat is een vrij makkelijke voorspelling, want Hamas en Hezbollah zeggen dat zelf ook, en zetten keer op keer al hun macht in om zoveel mogelijk Israeliers te doden. Hamas is democratisch gekozen, met een ruime meerderheid door de Gazanen. Hezbollah is mateloos populair in Libanon. Zijn de Palestijnen en de Libanezen echt de lieverdjes en de joodse Israëliërs de verschrikkelijke duivels? Nogmaals, de Libanezen en Gazanen steunen partijen die expliciet uit zijn op genocide. Ja, er vallen in dit militaire conflict meer slachtoffers aan Gazaanse zijde. Maar dat komt niet door de morele goedheid van Hamas, maar door haar zwakte. Nazi-Duitsland had veel meer militaire en burger slachtoffers te betreuren in haar strijd met de Verenigde Staten, dan de VS zelf. Dat maakt Nazi Duitsland niet moreel goed. Militair zwak en moreel goed is niet hetzelfde. Stabiele vrede Kortom een waardering voor de humaniteit van Israël zou meer recht doen aan de feiten. Israël’s doel is zo weinig mogelijk burgerslachtoffers. In eerste instantie aan eigen zijde, maar ook het liefst bij de tegenstander. Hamas wil het liefst zo veel mogelijk burgerslachtoffers. Het liefst aan Israëlische zijde, maar ach, aan eigen zijde levert het goede PR op. In die zin speelt de internationale pers ook een zeer kwalijke rol. Door Hamas te belonen voor Palestijnse burgerslachtoffers stimuleert zij Hamas tot het blijven gebruiken van menselijke schilden en het opereren vanuit dichtbevolkte gebieden. Maar het belangrijkste is om niet in verwijten te blijven hangen en een weg te banen naar een oplossing. Een belangrijk deel van de oplossing is onderkennen waar de pijn zit bij de Palestijnen en Arabieren in het algemeen. Ze voelen zich vernederd. We moeten toe naar een nieuw soort denken, waar de Israëliërs en Arabieren door 1 deur kunnen. Een belangrijke ingrediënt is daarbij om de gevoelens van vernedering te benoemen en op te lossen. Dan pas kan zich een nieuwe weg openen voor een positiever denken, met stabiele vrede als bekroning. Hiervoor wil ik mijn (ervarings)deskundigheid te dienste stellen. Wie doet mee? Prof. dr. David Pinto Hoogleraar/directeur Intercultureel Instituut (ICI) Expert Migratie, Inburgering en Diversiteit

Reaguursels

Inloggen

@ gutgutgut | 09-08-14 | 00:44
Ik vond het al vreemd dat je niet in staat was om een correcte url te kopiëren naar het Engelstalige artikel (waarom geen Nederlands) dus maar eens gekeken en voila het wordt duidelijk. en.wikipedia.org/wiki/Palestine

De reden waarom je wel in staat bent om een tekst te kopiëren maar niet diens url wordt duidelijk als je het begeleidende kaartje eens bekijkt. en.wikipedia.org/wiki/Palestine en de tekst eronder.

" Boundaries of Roman Syria Palaestina, where dashed green line shows the boundary between Byzantine Palaestina Prima (later Jund Filastin) and Palaestina Secunda (later Jund al-Urdunn),
as well as Palaestina Salutaris (later Jebel et-Tih and the Jifar)
Borders of Mandatory Palestine, Borders of the State of Palestine (West Bank and Gaza Strip)

Niks geen "Filistijnen" maar de situatie na de Joodse opstand tegen de Romeinen waarbij de Romeinen elke herinnering aan een Jodendom wilden wissen en daarom de boel herindeelden en herbenoemden.

Sneuhals gutgutgut zit gewoon bewust te proberen om de boel te belazeren. Hoe sneu en kinderlijk moet je zijn. Duidelijk in de hoop dat een ander niet de Engelstalige pagina erbij haalt en de tekst en het kaartje ziet. De Gutmensch en zijn fellow travellers zitten gewoon bewust te proberen een ander in de maling te nemen om maar hun grote eigenste gelijk door te drammen en totale schijt hebben aan de werkelijkheid en de feiten. Hun zelfbedachte waanideeën zijn het belangrijkst en verder kan iedereen "lekker sociaal" doodvallen.

said_fred | 10-08-14 | 01:06

@gutgutgut | 09-08-14 | 00:44
"Het land van de Filistijnen". Correct: zo noemden de Grieken het. Maar de Grieken waren geen heersers over het gebied en degenen die daar woonden identificeerden zich dus ook niet als zodanig. Evenzogoed noemt een Braziliaan zichzelf ook geen Zuid- of Latijns Amerikaan. En zijn Nederlanders die tussen 1940 en 1945 zijn geboren ook gewoon Nederlanders in plaats van Duitsers.</p>

<p><br>
Punt is: niemand heeft zichzelf ooit Palestijn genoemd of gevoeld totdat Arafat dit verzon als naam voor een niet bestaand volk in een door de VN verzonnen gebied dat van het begin af aan bedoeld was om in meerdere zelfstandige staten te worden opgesplitst. Waaronder Jordanië, waar de zogenaamde Palestijnen in het geheel geen aandacht voor lijken te hebben terwijl ze dat toch ook graag tot hun land zouden moeten willen rekenen. Even los van dat de Palestijnen nog nooit hun claim op hun land hebben laten gelden, de bezetting door Jordanië waardoor ze op dat moment bij een land hoorden dat 3 kwart van Palestina besloeg benoemen ze als "de catastrofe". Palestijnen willen geen Palestina. Dat is een idee dat jij en anderen zichzelf aangepraat hebben. Het enige dat zij willen is alle joden vernietigen.

Pierre Tombal | 09-08-14 | 13:55

Pierre Tombal | 08-08-14 | 11:43
Je wilt een bron. Wat dacht je van wikipedia, waar dan weer verdere bronverwijzingen staan.
en.wikipedia.org/wiki/Palestine:
The first clear use of the term Palestine to refer to the entire area between Phoenicia and Egypt was in 5th century BC Ancient Greece.[8] Herodotus wrote of a 'district of Syria, called Palaistinê in The Histories, etc etc etc etc etc
...
During the Byzantine period, the entire region (Syria Palestine, Samaria, and the Galilee) was named Palaestina, subdivided into provinces Palaestina I and II.[27] The Byzantines also renamed an area of land including the Negev, Sinai, and the west coast of the Arabian Peninsula as Palaestina Salutaris, sometimes called Palaestina III.[27]

gutgutgut | 09-08-14 | 00:44

@ hoevenpe | 08-08-14 | 12:06
"Wat een gezelligheid hier vannacht. Als het hier al zo ongenuanceerd eraan toe gaat dan zegt dat iets over de situatie ter plekke." In welke tijdzone zit je hier te trollen ?
En nu ook weer "genuanceerd", net een nieuw policor woordje geleerd dat je in elke zin gebrukt.
Als je zelf nu ook eens "genuanceerd" was en daarmee geen trollende fantast dan zou dit al opschieten. Schijnheilig, dom en hypocriet staan niet bekend als positieve eigenschappen.

En wat betreft je kaarten ga je ook voorbij aan een werkelijkheid en daarmee ook aan je verhaal van je "oorspronkelijke bewoners". In dit geval ontkracht je je eigen punt en geef je tegelijk aan geen flauw benul van de geschiedenis te hebben maar desalniettemin wel hoog van de toren gaan blazen en daarmee jezelf dus hopeloos belachelijk te maken.
Je gaat niet het verhaal ophangen dat de "Filistijnen" hetzelfde "volk" is als je "Palestijnen"?

Maaruuuhhhh, wat betreft je kaarten -
nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen
www.google.nl/webhp?nord=1#nord=1&...
En hopsa, daar gaat je achterlijke leuterkoek het raam uit.

said_fred | 08-08-14 | 14:42

Wel apart hoe een stuk land kan worden 'toegewezen'. Stel je eens voor dat een deel van Nederland vanaf morgen wordt toegewezen aan Duitsland. Dat zou ook narigheid geven. Ook al heeft de Nederlandse regering meegewerkt en worden er vergoedingen betaald. Het Nederlandse volk dat daar woonde voelt zich in de zak getrapt.

Mahatma | 08-08-14 | 13:56

De woestijnroversidee steekt zo in elkaar dat de moderne cultuur er nauwelijks een antwoord op heeft. Zodat in die moderne cultuur overal de 5e colonne zal groeien, die als een parasiet die moderne cultuur leegzuigt en afbreekt. Het zal enige generaties in beslag nemen, maar uiteindelijk zal zelfs de meest debiele wegkijker erkennen dat er ergens enkele generaties terug een ernstige fout is gemaakt. Een fout die er in bestaat bijvoorbeeld, dat Nederland, zoals dat nu nog hoog scoort in de Social Progress Index, gestaag wegvalt naar het niveau van cultuur waarin die woestijnroversidee het voor het zeggen heeft.
www.socialprogressimperative.org/blog/...

Benedict Broere | 08-08-14 | 12:59

Wat een gezelligheid hier vannacht. Als het hier al zo ongenuanceerd eraan toe gaat dan zegt dat iets over de situatie ter plekke. De Israël vrienden kunnen tevreden zijn: het 'beschermen' is weer begonnen...

hoevenpe | 08-08-14 | 12:06

`In het gebied dat 2000 jaren lang Palestina genoemd werd het moderne Israël gesticht.`
gutgutgut | 08-08-14 | 01:16</p>

<p><br>
Waar haal jij je informatie vandaan? In de periode tussen 136 DC en 1918 DC hebben uitsluitend de Romeinen het gebied als (Syria) Palaestina aangeduid. Onder de Byzantijnen en Ottomanen werd deze troosteloze rotswoestijn als deel van Syrië beschouwd en als deze al apart werd aangehaald dan was dat als Zuid-Syrië. Het gebied staat pas op de kaarten als Palestina (waarbij Syria dus is komen te vervallen) sinds 1918, toen het een Brits mandaatgebied werd. Waar vervolgens het grootste deel van werd afgesplitst om Jordanië te worden en waarvan de eerste koning, Abdullah, vrijwel direct Israël binnenviel in zijn jacht te kunnen heersen over Groot-Syrië. Daarvoor moest hij dan uiteraard ook Syrië zelf nog veroveren, maar je ziet dat voor zoiets als Palestina geen ruimte bestond in zijn plannen. Of bijvoorbeeld die van IS(IS) nu.

Pierre Tombal | 08-08-14 | 11:43


@matrixbluepill 10:14 Je strandervaring is inderdaad zum kotzen. 't Kan haast niet anders of dit alles wordt vanuit Arabiriestan via de schotelantenne, moskee, cell phone aangestuurd: "stel je brutaler op, in soepjurk, ga door met jennen, maak ze murw".
Laten we positief zijn en dit steeds toenemende verschijnsel zien als het beste middel om de wegkijkers wakker te schudden. Hoe het lont er precies uitziet en wie het aansteekt, of het zelfontbranding wordt, dat is gissen.

ad pellant | 08-08-14 | 11:08

Ah, meneer Pinto weer. De man die minderjarige meisjes graag even zijn slaapkamer laat zien. Kan hem moeilijk serieus nemen.

CoJoNes | 08-08-14 | 10:55

'Professor David Pinto. (Vorige column hier.) De schrik van policor Nederland en de gesel van Grachtengordelmores.'

Hahahahahaha.. proest! Niemand behalve de IDF-fanclub hier neemt de clown Pinto serieus hoor. Ennu hoeveel betaalt het CIDI eigenlijk voor die advertentieruimte die door Pinto wordt volgeschreven?

mindless | 08-08-14 | 10:46

@wim kokring | 07-08-14 | 19:47
"Wederom het aloude kijk niet naat wat wij doen maar kijk naar wat zij willen doen. 3jongens dood? Reactie 1500 palestijnen dood. .. bij vrede blijft de grens hetzelfde. Bij "oorlog" kunnen na elke periode van "militair ingrijpen" de kolonisten weer een paar nieuwe projectjes optarten."
.
Dan ben je dus echt ongehinderd door elke vorm van kennis!
Wat deed Israël in 2005 ook al weer? Oh ja buiten de oorlog zich terugtrekken uit Gaza en Gaza teruggeven aan de palestijnen.
Niet dat ik denk dat feiten je mening zullen beïnvloeden. Als je al zo ver weg bent dat je een partij steunt van bewuste kindermoordenaars die openlijk de uitroeiing van de joden voorstaat, dan zullen feiten er weinig toe doen.
Feit blijft echter dat als Hamas vandaag de wapens neerlegt er morgen vrede is. Als Israël de wapens neerlegt worden ze uitgeroeid door jouw vriendjes de palestijnen. Weet je wie ook de joden wilde uitroeien? Om je even een idee te geven waar jouw morele kompas naar wijst.

The Kwisatz | 08-08-14 | 10:29

Laten we nog gewoon enkele generaties lang doorkletsen met z'n allen hoe deze zaak (Israel<->Islam<->westen) op te lossen. Wij Westelingen zijn ook al in oorlog maar hebben het zelf niet eens in de gaten of willen het niet zien omwille "van de goede vrede" (multicultuur, begrip, respect etc). We hebben het nog te goed, nog wel, maar dat duurt echt niet lang meer en die tekenen beginnen steeds meer te komen.
Gisteren liep ik op het strand: 3 moslimmannen in hun zwembroekje met hun 3 moslimvrouwen (waaronder een Nederlandse), ondanks de hitte helemaal ingezwachteld als mummies. Daarachter wel 10 kleine kinderen allemaal betaald door onze kinderbijslag. Blinde vinken die we zijn en maar uitspraken zoals deze (bv Erdogan en destijds Khadaffi) gewoon negeren: "wij zullen het Westen veroveren door de baarmoeders van onze vrouwen (moslima's)". En daar moeten wij onze belastingen voor ophoesten totdat ze zich allemaal tegen ons kunnen gaan keren wanneer de tijd rijp is.

ejbron.wordpress.com/2013/12/30/video-...

matrixbluepill | 08-08-14 | 10:14

Hamas heeft overigens vanmorgen het bestand weer geschonden.

Maria.1 | 08-08-14 | 09:42

Mooi voorbeeld dat titels geen zak waard zijn. Prof. dr. my ass. Amateuristische analyse

Kenpachi3763 | 08-08-14 | 09:24

Pierre Tombal 22:46

100 punten!!

s.o.i.a. | 08-08-14 | 09:23

Graaf van Egmont

in 1967 blokkeert Egypte de golf van Akaba en daarmee dus, geheel bewust, de Israëlische haven Eilat.... dat is in het internationaal recht gewoon een casus belli. Dus Egypte begon het conflict in '67'. Feit is wel dat Israël de eerste gewapende actie ondernam.... na diplomatie en talloze waarschuwingen.

s.o.i.a. | 08-08-14 | 09:13

Hoewel er toch nog reaguurders zijn die aan de poppenkast geloven en om de zoveel jaar hun stem weggooien, is het toespreken van reaguurders als kinders tendentieus, ongefundeerd en BUITENGEWOON kwetsend.

Het woord is het voertuig van de rede. Het stuk van de Prof is bijna "rasul":
- Een kuuroordschoonmaakritueel met stoom en modder dat ondermeer dode
huidcellen van het lichaam verwijdert.
- Een specifieke boodschap aan specifieke mensen.

Wie er niet meedoen:
- Poppenkast bestaand uit druiven.
- Stenengooiers die stenen gooien en nooit een boek lezen.

Bijna: precedentencreatie middels het gerechtelijk uitvechten van geïmporteerde conflicten binnen het geldig recht van de provincie 0031, is een slechte zaak.
Het zal degenen beperken die hier eerder waren en de gemeenschap hebben opgebouwd. Nog even en je kan iemand geen vuilniszak meer noemen. Terwijl we heel simpel kunnen stellen:
Gedraag je niet als een haloef, ezel!

*schip Argus bevaart, ogen in zeil houdt*

hallevvezool | 08-08-14 | 08:55

PATS BOEM RAAK!! Geen speld tussen te krijgen. Je moet wel heel weinig verstand en veel geloof hebben om hier tegenin te gaan.

havertje | 08-08-14 | 08:35

Off topic:.... co-auteur... DOLF HATEveldt... you serious...?!?

En on topic again:
Wat Prof P. in zijn onweerlegbaar artikel echter vergeet te vermelden is dat het stukje land dat de joden in 1948 "toegewezen" kregen door de VN feitelijk al, door een proces van gestage land AANKOPEN sinds ong. eind 19e eeuw,...."joods" bezit was. Aan hen verkocht door overwegend arabische groot grond bezitters....
Sigaar uit eigen doos dus, allea wat veranderde was de staatsrechtelijke positie, Israël werd in 1948 een staat, dat wisten de overige inwoners van het voormalig Britse mandaat gebied niet te bewerkstelligen in hun gebied.

s.o.i.a. | 08-08-14 | 08:32

Prutsprofessor en beroepsposeur.
Lulverhaal.

checkmate123 | 08-08-14 | 05:57

@Magdatkandat | 07-08-14 | 20:55
Ik heb geen probleem met motorhead

miko | 08-08-14 | 05:51

Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend.
Dat alles overgoten met een Joods sausje.
Voor het gemak heeft Prof. Pinto maar een hoop feiten buiten beschouwing gelaten zodat je haast geneigd zou zijn te zeggen "Israel heeft helemaal gelijk in deze zaak!".

spoilerfreak | 08-08-14 | 03:49

Omkoal | 08-08-14 | 02:58
Juist. Pinto valt met dat ene zinnetje helemaal door de mand.
Maar let op, morgen of overmorgen haalt GS hem weer als heilige binnen. Want hij weet zo leuk te fulmineren tegen het linkse volk waar GS een bloedhekel aan heeft, en 'de schrik van policor Nederland' weet dat zo leuk te verpakken in quasi-wetenschappelijk dan wel quasi-wijs gebazel. En ja, hij is iets Marokkaans en dan toch een beetje erg tegen waar alle Marokkanen vóór zijn of zoiets, dus krijgt hij een aureooltje, want ja, GS komt ook voort uit joods-christelijke tradities, dus zo'n aureooltje geeft hem GS-status.

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 03:08

Die Joodse slachtofferreflex zien we overigens ook geregeld rond de dodenherdenking. De Joden hebben volgens de Joden het alleenrecht op het slachtofferschap van de Tweede Wereldoorlog. De Joden gaan hier voorbij aan tal van andere bevolkingsgroepen die ook werden vervolgd.

Dankzij de starre houding van de Joden hebben zij na de Tweede Wereldoorlog ook familieleden en nabestaanden van NSB'ers en andere foute types in een hoek gedrukt die zij niet verdienen. Dergelijke mensen zijn evengoed slachtoffer geweest. Goed voorbeeld was het hele gebeuren rond één van de nabestaanden van Rost van Tonningen een aantal jaar geleden rondom de dodenherdenking. Treurig.

Nogmaals, verder een goed stuk.

Omkoal | 08-08-14 | 03:04

"Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet."

Goed stuk verder hoor. Maar jammer dat Pinto halverwege het stuk toch weer in de typische Joodse slachtofferreflex schiet. 'Als jij het niet met de jood eens bent ben je een antisemiet'.

Nee hoor Pinto. Diegene houdt er gewoon een andere mening op na. Iets wat mag in het nog altijd vrije Nederland.

Omkoal | 08-08-14 | 02:58

Laatste: Ik lees nu dat zelfs die oorspronkelijke VN verdeling destijds al niet geaccepteerd werd door de Palestijnse leiders dus ... dan is begrijpelijk dat Israël (na al die oorlogen buiten haar wil) die oorspronkelijke verdeling ook niet meer als uitgangspunt heeft. Welterusten.

Watching the Wheels | 08-08-14 | 02:52

@ hoevenpe | 07-08-14 | 22:40
"De kaarten van voor WO2 stond ook geen Israël op, dus andersom kan je ook stellen dat er geen joden wonen? Of zou het niet uitmaken hoe je de oorspronkelijke bewoners precies noemt maar erkent dat ze er eerder waren en nu ook rechten horen te hebben?"

Gewoon een dom zeurende trol die totaal voorbij gaat aan de feiten en de werkelijkheid.
Standaard spelletje van verknipte etterbakjes. Ze vertellen zonder blikken of blozen de grootste onzinverhalen. De ander moet dan van hun het tegendeel gaan bewijzen en vervolgens gaan ze alles wat je zegt in het belachelijke trekken en dan hebben de sneue stumpertjes weer de grootste lol want dan hebben ze zogenaamd weer "gewonnen". Als je zegt dat 1+1 2 is gaan ze meteen heel gemaakt heel hard lachen en blijvend daarmee doorgaan tot je het zwijgen ertoe doet en dan zijn de stumpertjes weer gelukkig.

En wat betreft je kaarten ga je ook voorbij aan een werkelijkheid en daarmee ook aan je verhaal van je "oorspronkelijke bewoners". In dit geval ontkracht je je eigen punt en geef je tegelijk aan geen flauw benul van de geschiedenis te hebben maar desalniettemin wel hoog van de toren gaan blazen en daarmee jezelf dus hopeloos belachelijk te maken.
Je gaat niet het verhaal ophangen dat de "Filistijnen" hetzelfde "volk" is als je "Palestijnen"?

Maaruuuhhhh, wat betreft je kaarten -
nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen
www.google.nl/webhp?nord=1#nord=1&...
En hopsa, daar gaat je achterlijke leuterkoek het raam uit.

said_fred | 08-08-14 | 02:43

Ik zie nu pas duidelijke kaartjes van de oorspronkelijke verdeling in 1947 en ook heeft iemand een kaart gemaakt van de bezette gebieden die teruggegeven zijn in ruil voor 'vrede' (tussen aanhalingstekens) brabosh.files.wordpress.com/2012/07/ma... .
.
Ben benieuwd hoe 'gentiles' de kans inschatten dat Israël ooit bereid is om terug te keren naar die oorspronkelijke verdeling van 1947 in ruil voor vrede? Dat gaat nooit gebeuren toch? Ook ingewikkeld te verdedigen. Maar anderzijds niet uit te sluiten dat de andere kant op die manier ook eeuwig blijft oorlog voeren of in ieder geval een argument houdt om te blijven 'zeiken'. Moeilijk probleem. Tot later.
.
nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_181_Al...

Watching the Wheels | 08-08-14 | 02:42

Ik doe mee. Twee puntjes van kritiek op het stuk:

Punt 1:

Prima stuk totdat de antisemiet kaart werd getrokken. Dit is nergens voor nodig. Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen en wie dat ontkent is een dwaas, idioot of socialist.

Punt 2:

Bij incidenten is er de roep om de wet aan te passen.
Het recht om te demonstreren, de vrijheid van meningsuiting zijn de hart en ziel van de Nederlandse samenleving. Wat wel en niet mag is duidelijk en zijn de regels overtreden. De oproerkraaiers moeten worden veroordeeld en de politie moet heldere instructies krijgen wat ze wel en niet mogen tolereren tijdens een demonstratie. Worden de regels overschreden dan moet er keihard ingegrepen worden, want daar zijn we in Nederland veel te slap in.

p3xxx | 08-08-14 | 02:20

@Dandruff | 08-08-14 | 01:27
Jij bent dan Wel een goede gentile. Wij gentiles (ik hoor er ook bij) zijn hier om het volk van Israël te dienen. JIJ bent een goede dienaar, jij verdedigt ze fel en fanatiek.
Voor de joden ben jij dus een goede gentile. Meer niet.

h65485665 | 08-08-14 | 02:10

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:44
Die konden ze ook krijgen. ieder zijn eigen landje. maar dat wilde ze niet. Wat nu delen met de joden. Tja en dan krijg je een paar keer billenkoek en ga je janken.
Ga op hou weg.

miko | 08-08-14 | 01:58

En oh gut, wat laten ze zich weer kennen. getuige meteen al de eerste reaguursels komen van de gebruikelijke haatbaardvervelio´s en herhalio´s.
Net als een stekelbaarsje dat maar een beperkt aantal ingebakken reacties kent op elke prikkel. Als je alleen een hamer hebt is de hele wereld een spijker.

Hoe vaak wil men nog de "En waarom gebeurt dat dan niet? Een kardinale factor die hierbij een rol speelt is het vasthouden en koesteren van fictie, ingenomen en ingesleten beelden krampachtig vasthouden en die plaatsen boven en buiten de feiten." stelling gaan bevestigen.

Het lijken wel roddeltantes die hun hele leven niets anders doen dan hele dagen bewust onzinverhalen ophangen die tegen iedereen die maar een beetje bereid is naar de asociale, gestoorde, verknipte sneue figuren te luisteren.
Als iemand ze in hun gezicht uitlacht, ze voor gek verklaard en wegloopt kijken ze even beteuterd en lopen naar de volgende om hetzelfde verhaal weer op te hangen en dat dan hele dagen je hele leven lang.
Hoe sneu wil je het hebben.
Als iemand ze aanspreekt op het feit dat ze dus hele dagen onzin lopen uit te kramen gaan ze een vast toneelstukje opvoeren dat ze al een 1000 keer hebben gedaan en gewoon bewust proberen een puntje van onzekerheid te vinden om daar vervolgens een half uur over door te zeuren.
Desnoods herhalen we deze routine een 20 keer. Gewoon eindeloos doordrammen.
De simpele reden is dat ze zelf hopeloos met zichzelf in de knup zitten en te belazerd zijn om er iets mee te doen. Probleem ontwijkend gedrag tot in het absurde. Ze zien groen van jaloezie als iemand iets heeft wat ze dus zelf niet hebben maar dus feitelijk wel wilden hebben. Bijvoorbeeld een relatie met een knappe vent met geld. Een goede opleiding gedaan etc.
En zelf zijn ze in zee gegaan met de eerste de beste onuitstaanbare etterbak die lelijk is als de nacht en geen cent heeft om zijn kont te krabben.
Om maar iets te noemen. Vervolgens is het dan zo dat je als verknipte, egocentrisch ressentiment persoonlijkheid nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Res... een ander het licht in de ogen niet gunt en tot alles bereid en in staat bent om een ander het leven te verzieken. Met roddelen en stoken maar ook Pogroms of een bepaalde bevolkingsgroep verjagen en dwingen te voet te gaan op een doodsmars naar een verre plek is geen probleem.
Geen zelfreflectie maar simpelweg de oorzaak van het feit dat je in de knup zit met jezelf zoeken buiten jezelf. De ander is verantwoordelijk voor het feit dat ik mij slecht voel, dus de ander moet weg. moet dood als het even kan.

said_fred | 08-08-14 | 01:53

"Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat onderschrijft, vind ik ronduit semiet."

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 01:52

Voor alle duidelijkheid: Hamas moet bestreden worden. Teksten als 'from the river to the sea' (doelend op het verdwijnen van Israël) moet bestreden worden, die idioterie met ISIS-vlaggen zoals in Den Haag moet bestreden worden. Welterusten allen. Shalom!

Watching the Wheels | 08-08-14 | 01:48

@Gugurgut (01:04),

Je zegt dat Pinto in andere columns "onmiddellijk" de antisemitisme kaart trekt.
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Uiteraard zonder zijn woorden te verdraaien, zoals je vaak doet?
Nee?
Zo ja, doet dat in deze discussie ter zake?

Hier had Pinto het specifiek over het recht van zelfverdediging.
Net als de holocaustlobby die nog nooit tegen de dagelijkse reeksen islamitische massa-executies demonstreerde, zeg je dat geweld tegen genocidepredikers die menselijke schilden gebruiken "disproportioneel" is als die menselijke schilden enig risico lopen.
Maar wist je dat het opstellen van menselijke schilden vroeger als oorlogsmisdaad werd beschouwd?
Net als, bijvoorbeeld, het misbruiken van ambulances voor wapentransporten en scholen voor wapenopslagplaatsen?

Hamas mag dat allemaal wel omdat hamas streeft naar vervolmaking van de holocaust, schijnt, maar is het raar dat veel Israëliërs hun eigen hachje dan toch belangrijker vinden dan de vaak vrijwillig opgestelde menselijke schilden die uiteindelijk dezelfde bedoelingen hebben als de terroristen?
Trouwens, stel dat er ergens ter wereld een Israëlhater is die werkelijk om mensenrechten van arabieren maalt, zou die dan niet net zo hard tegen die menselijke schilden moeten gaan demonstreren als tegen het verbod op genocide door Israël?

Kijk naar de feiten.
Er is bij mijn weten geen enkel ander land dat zó voorzichtig met de menselijke schilden van hamas omgaat. Acties van Israël worden regelmatig voorafgegaan door radiouitzendingen en pamfletten waarin mensen gewaarschuwd wordt te vertrekken; de buren van doelwitten worden opgebeld en zelfs het doelwit krijgt vaak een "roof knock", een losse flodder als waarschuwing dat er over 3 minuten een echte klapper komt.
Kun jij één ander land doen dat dat ook doet?
Toevallig ook een land dat met genocide bedreigd wordt?

Over extremisten gesproken, zou Liebermann, net als de hamas aanhang, ook streven naar een wereldwijde genocide op een bevolkingsgroep?

Dandruff | 08-08-14 | 01:45

@Dandruff | 08-08-14 | 00:05
.
De zinnen waar Schoorsteenveger | 07-08-14 | 23:44 het over had vallen iedereen op en maken de column emotioneel, niet wetenschappelijk noch objectief.
.
Pinto noemt een demonstratie tegen (!) geweld in Gaza een 'Hamas demonstratie'. Mag dat? Wel ja, maar daarmee wordt het gekleurd ipv. objectief.
.
Dan dat slimmetje zinnetje 'Israël wil louter beschermen. Mag dat? Wie vindt van niet, antisemiet.'
.
Het 'beschermen' heeft in de afgelopen weken bijna net zoveel doden gekost als er demonstranten in Amsterdam waren tegen (!) het geweld. 5 vliegtuigen vol, we hoeven alleen maar aan de stoet van Eindhoven naar Hilversum met 40 rouwauto's terug te denken, wat een ellende. 'Israël wil louter beschermen.' Dat 'louter' is slecht gelukt, het merendeel burgerslachtoffers (zoals altijd bij elk militair conflict). We weten nog hoe boos we met z'n allen waren na de moord op die 3 liftende tieners, zo'n gevoel zal men in Gaza op sommige plekken nu ook hebben. De paar duizend gewonden even buiten beschouwing. 'Louter beschermen.'
.
Persoonlijk vind ik het van zowel Hamas als Israël laf om van grote afstand raketten op dichtbevolkt gebied af te schieten. Dat terreur noemen en dan verbaasd zijn ('ik wist niet wat ik hoorde') is (gespeeld) onnozel.
.
de terreur zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [t&#603;&#712;rør] georganiseerd geweld om een bepaald (politiek) doel te bereiken.
.
O ja, en dan het demonstratierecht dat die mensen afgelopen week kregen ook weer te claimen als 'ons Christelijk/Joods idee'. Het deed erg denken aan het Kabouterverhaal van Hans Teeuwen, kijk maar ... www.youtube.com/watch?v=x0bFJ3w45qs&am...

Watching the Wheels | 08-08-14 | 01:42

gutgutgut | 08-08-14 | 01

Bronnen

WorldNetDaily 4 maart en 14 april 2002. The Stones cry out, (Video). Joseph Farah, Mythen over het Midden Oosten, 11 oktober 2000. News and Analysis 11 maart 2002. Washington Post 3 april 2002, Michael Kelly. voor Israël, diverse afleveringen. Abdel Hamid al-Qudsi, interview, Jediot Aharonot, 25 juni 1997. Idem, toespraak Tulkarm (item News Agency, 9 juli 1997). Hanah Ashrawi (The Jeruzalem Post, 25 juli 1995). Toespraak Faisal Hoesseini Bir Zet Universiteit 22 november 1993 (Ma,ariv) .Preek Ekrima Sabri, 11 juli 1997 Al-Aksa moskee, Jeruzalem 11 juli 1997,Radio uitzending Stem van Palestina. Ion Mihai Pacepa, “De KGB Man”. Jeruzalem Post, “De zwendelpartij met de benaming ‘vluchtelingen’door Shuel Katz.” De Chronologie van het Oslo Vredesproces, door Efraim Levy. Honest Reporting 12-12-2002. Het zoeklicht 8-3-2003.Who was Faisal Husseini? www.zoa.org/pressrel/20010601a.htm

andjing | 08-08-14 | 01:34

gutgutgut | 08-08-14 | 01

De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over htr bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk “Palestijns volk” om het Zionisme tegen te gaan.Om tactische redenen kan Jordanië , dat een soevereine staat is met vastgelegde grenzen, Haifa en Jaffa niet opeisen, terwijl ik als Palestijn, zonder twijfel Haifa, Jaffa, Beer-Sheva en Jeruzalem kan eisen. Maar vanaf het moment dat wij ons recht op geheel Palestina laten gelden, zullen we zelfs geen minuut wachten om Palestina en Jordanië te verenigen.

Mahmud Al-Zahar leider en mede-oprichter van de terreurbeweging Hamas, heeft openlijk toegegeven dat het idee van een historische ‘Palestijnse natie’ slechts een propagandastunt is van allen die tegen de wedergeboorte van Israël zijn. Dat zei hij in een interview met het tijdschrift ‘The Economist’. Op het officiële televisiestation van Hamas in Gaza, stelde Mahmoud Al-Zahhar op 18 november 2010 de kijkers de uitroeiing van de Joden in het vooruitzicht. Hij legde uit hoe ‘logisch’ het is dat er geen plek is voor Joden in Israel/Palestina en dat hen de algehele uitroeiing wacht.Want in Europa zijn de Joden ook steeds verdreven, uit Frankrijk bijvoorbeeld omdat ze “het bloed uit de Fransen zogen” *. Daarom “hebben de Fransen de Joden afgeslacht”, aldus Al-Zahhar. In een bijzondere holocaust-ontkenning zegt hij dat ook “Duitsland de Joden verdreef in 1945&#8243;. Ook het Handvest van Hamas staat bol van het antisemitisme en roept op tot het doden van alle Joden. De wereldleiders denken dat met een Palestijnse staat de problemen in het Midden-Oosten zijn opgelost, maar dat is niets anders dan een illusie.

andjing | 08-08-14 | 01:28

@ad pellant | 08-08-14 | 00:48

Je gokt dat ik door de joden betaald wordt om dictaturen te bekritiseren en hoewel ik dat graag zou willen vrees ik dat die bewering net zo absurd is als je racisme.
Ik ben het wel met je eens dat je geen woord van wat ik zeg kunt weerleggen en dat je daarom maar op de man speelt.

In onze vorige discussie zei je al dat alles wat je zegt altijd irrelevant en onjuist is. Je vond dat belangrijk, omdat jouw haat tegen democratische landen niet met controleerbare feiten verdedigd kon worden. Daar had je wel een goed punt, maar ik kan daar niet veel mee. Ik wordt echt geen anti-democraat omdat jij irrelevante en onjuiste informatie verspreid.
Welterusten.

Dandruff | 08-08-14 | 01:27

gutgutgut | 08-08-14 | 01

Diverse Palestijnse leiders zijn naarstig op zoek naar een historisch verhaal die hun claim op het land zou kunnen bevestigen. Ze nemen daarvoor zelfs hun toevlucht tot Bijbelse volkeren, hoewel ze niet in de Bijbel geloven. De Palestijnen zouden afstammen van de Jebusieten, Kanaänieten, Hetieten en Filistijnen. Deze volken komen geen van allen voor in de Koran. Volgens een Arabisch lid van de Knesset Ibrahim Abdullah Sarsur, leider van de Islamic Movement in Israël, zijn de Palestijnen afkomstig van de Arabische Jebusieten. Deze Arabieren zouden de stad Jeruzalem hebben gesticht lang voordat de Joden ten tonele verschenen. Ze hebben in feite geen idee waar ze het over hebben want de genoemde volken zijn geen van allen afkomstig van Sem maar van Cham en zijn dus geen Arabieren. De terreurbaas Jasser Arafat sprak steeds over zijn Filistijnse volk. Hij proclameerde dat de ‘Palestijnen’ afstammelingen zijn van de Filistijnen maar daarvoor bestaat eveneens geen enkel bewijs. De bijbel noemt hen een ‘bastaardvolk’ dat betekent, dat de Filistijnen van de eindtijd een verdeeld volk zijn zonder zuivere identiteit en dat is precies het geval met de huidige ‘Palestijnen’. In een interview van 31 maart 1977 met de Nederlandse krant Trouw , zei Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comité van de PLO:

andjing | 08-08-14 | 01:25

www.haaretz.com/opinion/.premium-1.609...
The truth about ourselves
We can only hope that when the truth about Gaza and about ourselves erupts through the cracks revealed in society, we do not discover that it, and not Hamas, is Israel’s greatest existential threat.

gutgutgut | 08-08-14 | 01:23

Het wordt hoog tijd dat wij, Kaninefaten, hier in de Nederlanden ons land opeisen. Wij willen het terug!

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 01:22

andjing | 08-08-14 | 01:15
Die Joseph Farah liegt uiteraard. Heb je wel eens met die mogelijkheid rekening gehouden? Er zijn genoeg Palestijnen met eigendomspapieren van grond in het huidige Israël.

gutgutgut | 08-08-14 | 01:21

Hoezeer Pinto gelijk heeft: Hamas heeft zichzelf uitgeroepen tot overwinnaar van de oorlog! Woehahaha. Een enorm pak slaag gehad. je hele tunnelinfrastructuur naar de maan, de halve Gaza in puin, de helft van je mensen dood - maar toch 'winnaar!' Hoe vertroebeld kan je kijk op de dingen zijn. Eer boven alles. Ook al word je afgedroogd als een hond, je hebt toch gewonnen. Dan zit er iets niet helemaal snor in je bovenkamer.

Tijl U | 08-08-14 | 01:20

@Gutgutgut,

Over kulpropaganda gesproken.
Het is de holocaustlobby die steeds begint over "het Palestijnse volk". Maar dat volk heeft dus nooit bestaan en wordt zelfs door de Palestijnse leiders niet als zelfstandig volk gezien. De plo streefde naar een groot Arabisch rijk zonder niet-Arabieren, en hamas (opgericht door de moslimbroederschap) streeft naar een groot kalifaat zonder niet-moslims, dat vervolgens de hele wereld moet gaan veroveren.

Jouw tegenvoorbeelden bewijzen mijn punt;
- Er is geen internationaal streven naar een Groningse superstaat die alle niet-Groningers in West Europa of zelfs in Groningen gaat uitroeien. Waarom zou dat er wel moeten zijn voor een Palestijnse/Arabische staat?
- Elke taal kent dialecten, uiteraard, maar ook dat is geen vrijbrief voor een nationaal-socialistische dictatuur en/of een kalifaat.
- Dat de joden van nu een andere taal spreken dan de joden 2.000 jaar geleden is net zo irrelevant als dat de Nederlanders van nu een hele andere taal spreken dan de Nederlanders 2.000 jaar geleden.
Het rechtvaardigt opnieuw niet de moordpartijen die alle Arabische en islamitische landen en organisaties regelmatig aankondigen, en trouwens ook regelmatig uitvoeren als ze daartoe de kans krijgen.

Je vindt het raar dat een jood uit New York een stuk grond kan kopen in Palestina zeg je, tenslotte kunnen Marokkanen ook niet zomaar een huis en een uitkering aanvragen in Nederland (oh, wacht).
Maar het gaat mij niet om wie er vanuit historisch oogpunt waar mag wonen. In dat geval zijn vrijwel alle grenzen ter wereld onrechtvaardig.

Waar het mij om gaat is dat Israël een multiculturele democratie is met vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, scheiding der machten, met mensenrechtenorganisaties en vredesbewegingen die vrijuit de Israëlische staat en politiek aan kunnen klagen. In die regio is dat uniek.
En die samenleving vecht dus tegen tientallen landen en organisaties die openlijk de genocide op alle joden ter wereld nastreven. Voor mij is het dan duidelijk wie er fout zit.

Enfin, terwijl de holocaustlobby weer heel boos is dat Israël zichzelf verdedigt, vermoord hamas in een week tijd 50 Gazanen die zich tegen de politiek van hamas keerden.
Is daar al tegen gedemonstreerd?
Of tegen die menselijke schilden van hamas?
Of tegen al die moordpartijen op niet-moslims/ketterse moslims in Syrië en Irak?

Of draait het de holocaustlobby echt alleen maar om het feit dat genocide in Israël verboden is?

Dandruff | 08-08-14 | 01:19

gutgutgut | 08-08-14 | 01:16

In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden. Een in 1931 gehouden volkstelling wijst uit dat de geboorteplaatsen van de in 1931 aanwezige moslims waren: Albanië, Algerije, Australië, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Irak, Marokka, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, Spanje, Syrië, Transjordanië, Tripoli, Tunis, Turkije, Engeland, Noord-Amerika, Rusland, Jemen, enz. (Zie: From Time Immemorial, Joan Peters, New York, Harper & Row, 1984, pag 227). Nog steeds dragen heel wat Palestijnen die nu tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen de achternamen die hun Arabische landen van herkomst verraden.

Allemaal import dus ,afgezien van de paar moslims, die daar als rondzwervende bedoeïenen aanwezig waren.Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. Niemand had toentertijd ooit van een Palestijns volk gehoord. Dat bestond gewoonweg niet! De Palestijnen en met hen diverse anti-Israël groeperingen, schrikken er niet voor terug de geschiedenis te herschrijven, alleen maar om de Joodse aanspraak op het Beloofde Land ongedaan te maken. Maar het ontbreekt ze aan overtuigend bewijs de Joodse historische claim op het Bijbelse grondgebied onderuit te halen. Israël is niet tegen een Palestijnse staat ten strijde getrokken en bezet dus ook geen Palestijns land. Israël veroverde de gebieden Samaria, Judea en Gaza, niet op de Palestijnen maar op Jordanië en Egypte. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan. Zelfs in de tijd van de Ottomaamse Turken stond Jeruzalem nauwelijks in de belangstelling van de islam. Die belangstelling ontstond pas nadat de Joden waren begonnen met de opbouw van hun aloude verwoeste land

andjing | 08-08-14 | 01:18

andjing | 08-08-14 | 01:02
Zwak verhaal. Dat er nooit een _staat_ Palestina is geweest betekent niet dat er geen Palestijnen zijn of dat het een ieder vrijstaat om daar met 2000 jaar oude aanspraken aan te komen. Er is ook nooit een _staat_ Groningen geweest. Maar er zijn wel Groningers en die beschouwen dat gebied als van hun. Het is slaapverwekkend gemakkelijk om jouw redenering te weerleggen.
In het gebied dat 2000 jaren lang Palestina genoemd werd het moderne Israël gesticht. Wie daar voor die tijd al woonde mag zich Palestijn noemen.

gutgutgut | 08-08-14 | 01:16


@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964. Een bedenksel van terreurbaas Jasser Arafat om de verschillende terreurbewegingen onder deze gemeenschappelijke noemer te verenigen. “The Jews took no one’s land” zei Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oosten deskundige, op 25 april 2002 in een interview voor Arutz-7 radio:

,,er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk.Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreeerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen allemaal vijf keer per dag: “Allahu akbar”- Allah is groter dan de God van Israël. Zij noemden zich nooit ‘Palestijnen’. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië, Egypte, Irak of een ander Arabisch land”.

andjing | 08-08-14 | 01:15


@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

Tijdens de “Zesdaagse oorlog” van 1967 veroverde Israël de Westelijke Jordaanoever en Oost Jeruzalem op Jordanië, de Golanhoogvlakte (het Bijbelse Basan) op Syrië en de Gazastrook op Egypte. Israël veroverde het land dus niet op de ‘Palestijnen’ zoals velen tegenwoordig geloven, maar op Jordanië. Vanaf de oorlog van 1967 etaleerde de PLO zich als een stel gewetenloze en koelbloedige moordenaars. Zij richtten hun terreuracties, waarbij veel onschuldige slachtoffers vielen, voornamelijk tegen Israël maar deels ook tegen niet-Israëlische doelen, zoals de internationale vliegtuigkapingen.

andjing | 08-08-14 | 01:13


@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ‘Palestijns’ thuisland. In 1968 werd de PLO omgevormd tot overkoepelende organisatie, waarin de verschillende aangesloten groepen zelfstandig konden blijven opereren. Behalve al-Fatah verenigden zich onder deze koepel ook een aantal andere terreurbewegingen zoals het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, gesteund door Irak en Libië onder leiding van George Habasj. De PLO als overkoepelende organisatie kwam onder leiding te staan van Jasser Arafat. Zowel de oprichting van de al-Fatah beweging als de oprichting van de PLO gebeurde dus in een tijd dat de “Westelijke Jordaanoever” en “Oost Jeruzalem” door Jordanië bezet waren.

andjing | 08-08-14 | 01:10

gutgutgut | 08-08-14 | 01:04
Juist. En binnen de Israelische staat lopen er genoeg joden rond, steeds meer, die naar de opvatting van Pinto antisemiet zijn, antisemitische joden dus.

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 01:10

@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

Het punt is ook niet de“bezetting van gebieden” het punt is dat zij geen Joodse staat dulden. In het Engels spreken ze over vrede om de Westerse samenleving een rad voor ogen te draaien. De ‘Palestijnen’ streven niet naar het einde van het conflict, maar naar de verandering van Israël in een ‘Palestijnse’ staat. De strategie is Israël in fasen te liquideren. De terreur en de tijd zullen hun werk doen. Dat is hun fasentheorie.Ook het opeisen van de stad Jeruzalem is volslagen ten onrechte want de stad is nooit in de hele geschiedenis de hoofdstad geweest van een Arabische of een moslimstaat. Jeruzalem is al meer dan 3000 jaar de hoofdstad van de kinderen van Israël.

Tijdens de eerste Arabische topconferentie in Alexandrië in 1964- toen Samaria en Judea de ‘Westoever’ nog onder Jordaanse bezetting vielen- werd besloten tot de oprichting van de ‘Palestijnse’ Bevrijdingsorganisatie ( PLO ) ,die financieel gesteund zou worden door de Arabische Liga en de Sovjet Unie. Toen was er geen enkele Joodse ‘nederzetting’ in deze gebieden, noch was er sprake van enige Joodse ‘bezetting’.

Toch spreekt het handvest van de PLO vanaf haar oprichting over vernietiging van Israël en vonden er al diverse terroristische aanvallen plaats op Israëlisch grondgebied.

andjing | 08-08-14 | 01:08

@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

Het probleem is voor een deel terug te voeren tot de stichting van de staat Israël op 14 mei 1948. Het VN verdelingsplan werd aanvaard door de Joden maar niet door de Arabieren. Met de terugtrekking van de Britten uit het mandaatgebied ‘Palestina’ riep Israël haar onafhankelijkheid uit op het haar door de VN toegekende gebied. De dag daarna werd het nieuwe “Israël” aangevallen door de legers van 6 Arabische landen, Egypte, Syrië, Transjordanië, Libanon, Saoedi-Arabië en Irak, die het VN verdelingsplan niet aanvaarden. De aanvallende Arabische landen riepen hun bevolking op zo snel mogelijk te vertrekken om de intocht te vergemakkelijken, met de belofte op spoedige terugkeer zodra de Joden waren verslagen.Vandaag heet het dat de Joden verantwoordelijk zijn voor het ‘vluchtelingenprobleem’ maar het is niets anders dan een zwendelpartij en het grootste internationale bedrog van de 20ste eeuw.

andjing | 08-08-14 | 01:05

Dandruff | 08-08-14 | 00:38
"Ik heb weinig van Pinto gelezen dus ik heb geen idee hoe snel hij normaal gesproken de antisemitisme kaart trekt."
Onmiddellijk is het juiste antwoord.
Wat de zelfverdediging betreft, iedereen heeft het recht op zelfverdediging mits proportioneel. Ik vind dat Israël buitenproportioneel handelt. Daarmee schaadt Israël uiteindelijk zichzelf. Dat moet een verstandig mens toch inzien. Zo niet Netanyahu, want die is commando. Ook Liebermann niet, want die is extremist.

gutgutgut | 08-08-14 | 01:04

@gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als ‘Palestina’ geweest. ’Palestina’ wordt eenmaal in de Koran genoemd als het “Heilige Land”- dat wil zeggen, heilig voor joden en christenen.De geschiedenis meldt niets over een Palestijnse president of koning voordat de voormalige terreurbaas Jasser Arafat ten tonele verscheen. Na acceptatie van het door de Verenigde Naties samengestelde verdelingsplan spreekt men van een Arabische en niet van een Palestijnse staat. In de periode dat Jordanië en Egypte de gebieden bezetten die aan de Arabieren waren toegewezen (1948/1967) is er nooit een beweging geweest om de Bijbelse gebieden te scheiden van Jordanië en de Gazastrook van Egypte. Er was geen Arabische stroming, die in deze gebieden een eigen land nastreefde, of wilde opbouwen.Wel was er een beweging die zich ten doel had gesteld om Israël van de kaart van het Midden Oosten te verwijderen. Toch lukt het de Arabieren al jarenlang steun van de internationale anti-Israël kliek te krijgen voor hun eis dat “Palestina’aan de ‘Palestijnen’ moet worden teruggegeven.

andjing | 08-08-14 | 01:02

gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

Het conflict tussen Israël en de ‘Palestijnen’ vormt al tientallen jaren een van de meest problematische vraagstukken van de internationale politiek. Het idee dat de Samaria en Judea, de zogenaamde ‘Westbank’ bezet Palestijns land zijn en dat de ‘Palestijnen’ vechten voor de bevrijding van hun land op de Israëlische bezetter, is een internationaal geaccepteerd feit. Maar de Palestijnse claims op dit land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Er bestaat geen enkel boek dat de geschiedenis behandelt van een Palestijns volk of een andere weergave van een bestaande Palestijnse cultuur. Noch verslagen van reizigers, of het nu christenen, moslims of joden waren, vermeldden enige verdienste van blijvende aard met betrekking tot Arabische historische relatie tot ‘Palestina’.

andjing | 08-08-14 | 01:00

Guten Abend Herr Dandruft alias Roos alias Schreibert :-) Heb je de sjekkel envelop weer binnen, als beroepsreaguurder? Was Henriette Boas de Ingezonden Stukjes Opstuurder soms je moeder - nee, kwaliteitsverschil te groot.
In 1917 is met de Balfour Declaration na decennia Zionisten drammen het land rondom de Jordaan verpatst met betrokkenheid van Rothschild bankiers. Dat land was nagenoeg leeg, kaalgevreten door de Filistijnen islam geiten en vrijwel verlaten door joden. Maar er scharrelden arabse geitenhoeders en de grond wàs in eigendom, hoe dan ook. Stukje bij beetje en in 1948 met een partij blufpoker kraakten de zionisten - in navolging van de moffen het Saarland, Elzas - Lotheringen - een areaal dat volgens hen door hun god beloofd was. En waar ze als Tubantiers, Kanninefaten, Hunnen, Visigothen al tijden hun neus niet meer hadden laten zien. Kortom, noch de spijtoptant wegtrek joden, nog de beroepszwerver filistijnen hebben enig Koran/Thora recht op de puinhopen daar. Hadden ze zich elders in de wereld maar niet zo onmogelijk moeten maken: schrapen, sjaggeren, veelwijven, besnijden, kinderhuwelijken, eerwraken, neef/nicht huwelijken, dieventalen, schaamteloze arrogantie, afro slavenjacht door Arabs + slaventuusenhandel en slavenuitbuiterij op onevenredig veel joodse suikerplantages ( en dan zelf in de 17de/19de eeuwse Brazil/Carib hangmat de kleine meisjes misbruiken. Negerzwartig mengkroost heet op de dag van heute naar de hengstige verwekkers: oa Boas, Pinto, Alvarez en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jews_in_... www.bje.org.au/learning/jewishself/fam...

ad pellant | 08-08-14 | 00:48

Dandruff | 08-08-14 | 00:31
Hier een paar tegenvoorbeelden. Wij hebben de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Holland, Zeeland, Brabant Gelderland Utrecht en Limburg. De inwoners daarvan heten Groningers, Drenten, Friezen etc etc.
Dat argument dat er geen Palestijnse taal is slaat ook nergens op. Er is ten eerste vast wel een Palestijns dialect van het Arabisch. Zo is er ook geen Joodse taal. Het huidige Ivriet is een ca 100 jaar geleden door zionisten geconstrueerde taal. Judea sprak in de Romeinse tijd Aramees, geen Hebreeuws.
Ik vind dit allemaal kul propaganda die het mogelijk moet maken dat mensen uit New York en Siberië zich dat gebied kunnen toeëígenen op grond van een boek.

gutgutgut | 08-08-14 | 00:46

@Schoorsteenveger (00:44),

Anders lees je gewoon de column even.
Dan weet je over wie Pinto het heeft.

Dandruff | 08-08-14 | 00:46

Dandruff | 08-08-14 | 00:38
Ik ga hier niet op in.
Ik heb letterlijk gezegd dat ook ik vind dat elke staat in beginsel het recht heeft of zou moeten hebben om zijn burgers te beschermen. Mijn stelling hier is dat die Pinto eenvoudigweg álles wat Israël flikt onder één noemer schuift, dat hij alles, letterlijk alles tot 'louter' zelfverdediging verklaart. Dan sla je elke mogelijkheid tot nuancering in één klap dood. Als je dan ook nog beweert dat iedereen die het met die al te vierkante stelling niet eens is een antisemiet is, haak ik af.
Pinto is een semiet.

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 00:44

@Schoorsteenveger (00:14),

Ik heb weinig van Pinto gelezen dus ik heb geen idee hoe snel hij normaal gesproken de antisemitisme kaart trekt.

In dit geval heeft hij echter heel duidelijk over mensen die Israël het recht op zelfverdediging willen verbieden.
Nou is het sowieso vreemd om tussen honderden volken alleen één volk te verbieden zichzelf te verdedigen.
Maar als dat dan bovendien het enige volk ter wereld is dat wordt omringd door tientallen landen en organisaties die de uitroeiing van dat volk eisen; een volk dat overigens al heel vaak met genocide te maken kreeg.
Dan kan ik echt geen reden bedenken dan "antisemitisme".

Maar als jij een goede reden weet waarom de joden het enige volk ter wereld zijn dat zich niet zou mogen verdedigen dan hoor ik dat graag.

Dandruff | 08-08-14 | 00:38

De Joden zetten het land in bloei. Waarom doen de Arabieren niet hetzelfde?
watergeus | 07-08-14 | 22:07
De moslims hebben de Joden na het ontstaan van de staat Israel weggejaagd (denk aan de Marokkaanse Joden). Waarom doet Israel niet hetzelfde met de arabische islamieten ? Terug naar Jordanie met dat tuig.

Gary Gunstone | 08-08-14 | 00:36

Fuck de vernederde Arabieren.
Gaza is pure evil.
Hamas is the devil.And ISIS.And Al-Quayda.And ... Islam.
Destroy it !

vivaldi | 08-08-14 | 00:32

@gutgutgut (23:56),

Het feit dat er al heel lang een streek als "Veluwe", Zuid Holland of "Palestina" bestaat betekent niet dat er zoiets als een Veluws, Zuid Hollands of Palestijns volk bestaat.

Om met de plo en hamas te spreken; Palestijnen bestaan niet.
Palestijnen zijn Arabieren. Er is nooit een Palestijnse taal, cultuur, munt, koningshuis, of wat dan ook geweest.
Het belangrijkste symbool van de "Palestijnen" is de in Caïro geboren Egyptenaar Arafat die de eerste leider (een Libanees) van de door de Arabische landen opgerichte plo opvolgde. In die tijd was het op het nationaal-socialisme gebaseerde pan-Arabisme een belangrijke politieke stroming in die regio. Strijders van de plo vochten om die reden ook mee aan moordpartijen op Koerden in Irak; Koerden zijn immers geen Arabieren, en horen net zo min thuis in een Arabische superstaat als joden.
Islamisten en socialisten zijn het vaak eens als het gaat over het uitroeien van minderheden zoals joden, christenen en Koerden.

Koerden hebben overigens wel al duizenden jaren een eigen taal en cultuur. Maar geen eigen staat. En zolang de Koerden niet oproepen tot grootschalige genocides zoals de plo, fatah en hamas altijd deden/doen, zal er ook nauwelijks steun komen voor zo'n staat.

Dandruff | 08-08-14 | 00:31

dsm_IV | 08-08-14 | 00:20
Je spreekt jezelf nogal tegen met die "niet bestaande bevolking".
Propagandakul.

gutgutgut | 08-08-14 | 00:30

@bvdbos | 07-08-14 | 19:42
Jij wordt zeker steeds aardiger tegen je sarrende buurman. Of heb je die laten op hokken in een inrichting door roddel en achterklap en heulen met ander buren.

dsm_IV | 08-08-14 | 00:24

Malgus | 07-08-14 | 19:49
Je vergeet te vermelden dat ook Jahweh een verzinsel is.

gutgutgut | 08-08-14 | 00:22

@bvdbos | 07-08-14 | 19:36
Wat zeurt u toch Pallies is een samenraapsel van volkeren die zichzelf pallisanders zijn gaan noemen. Het is een niet bestaande bevolking die sinds jaren, joden aan het sarren en uitmoorden is. Zegt de zwarte september u nog iets.

dsm_IV | 08-08-14 | 00:20

' ... aan de ene kant ben ik het met de prof eens, maar aan de andere kant, is er behoorlijk discriminatie tegen de oorspronkelijke landeigenaren. eeuwenoud familiebezit kwijt '- - al eens nagegaan hoe ZIJ aan dat 'familiebezit' zijn gekomen? Wie werkelijk de oorspronkelijke landeigenaren zijn? Hoe dan ook: een volk dat zijn eigen kinderen met bommen omhangt en opoffert voor de PR, dat 'stijders' steunt die vechten vanuit ziekenhuizen en scholen heeft het recht op een eigen staat verspeeld.

Tijl U | 08-08-14 | 00:15

Dandruff | 08-08-14 | 00:05
Het gaat er mij helemaal niet om wie daar het meeste recht van spreken heeft. Je zult er mij niet op kunnen betrappen ooit iets ten gunste van Hamas te hebben verkondigd. Het gaat er mij om dat Pinto nogal snel vindt dat men antisemiet is als men een bepaalde mening heeft over dat conflict daar. A-n-t-i-s-e-m-i-e-t.
Dat pik ik niet van 'm. De man wordt door GS om duistere redenen op handen gedragen, wordt hier als een scherp analyticus of zo opgevoerd, maar hij kiest duidelijk partij, oordeelt en veroordeelt en trekt met het grootste gemak de antisemitisme-kaart.

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 00:14

@Drackhorn | 07-08-14 | 19:36
Door Hamas is u ook niet verteld dat 13 jarige jongetjes raketten afvuren waarvan er geregeld een terug viel in eigen bak.
Dat de aanstellers van Hamas alles op het conto schrijven van Israel laat ik dan nog even buiten beschouwing.Ook de 160 jonge kinderen die Hamas heeft gebruik om de tunnels te graven om hun bloeddorstige haat te kunnen laten gelden in Israel laten ik dan ook buiten deze beschouwing.

dsm_IV | 08-08-14 | 00:13

Geweldig die Pinto. Wat een leerzame bijdrage.

frisenfruitig | 08-08-14 | 00:08

@Schoorsteenveger (23:44),

Pinto zegt nergens expliciet dat alles wat Israël flikt zelfverdediging is.

Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de anti-Israëllobby inderdaad vooral kritiek heeft op het feit dat religieus geweld in Israël verboden is. We horen de anti-Israëllobby immers nooit over de genocideplannen van hamas, het terrorisme van hamas, de beschietingen door hamas, de menselijke schilden van hamas, etc.

Ik zou geen enkele Israëlhater kunnen noemen die bijna half zo veel kritiek heeft op de moorddadige dictatuur van hamas, als op de multiculturele democratie Israël.
- Over de vele moordpartijen tussen hamas en andere Arabische clubjes onderling horen we niemand.
- De moordpartijen van hamas op burgers in Gaza, 50 doden deze week; het is weer oorverdovend stil.
- Stiller zelfs nog dan bij de vele massa-executies op ongewapende burgers met het "verkeerde geloof" die nu plaatsvinden in Irak en Syrië ("geheel grondwettelijk", aldus Israëlhater Timmerfrans).

Het gaat de Israëlhaters dus niet om de mensenrechten.

Dandruff | 08-08-14 | 00:05

Collectiviteitsculturen zijn een ramp voor de wereld. En slachtofferdenken heeft meer doden veroorzaakt dan alle ziektes in de wereld bij elkaar.

Tijl U | 08-08-14 | 00:05

Pinto vergeet twee 'details': 1. het gaat om collectiviteitsculturen. Dat betekent dat als ergens op de wereld een Moslim wat aangedaan wordt, dat aan de andere kant van de wereld dan meteen 10.000 andere Moslims des duivels zijn. Alsof het hun eigen broer betreft - een volstrekt onbekende. Alsof de Nederlandse allemaal diep gekrent waren omdat in Noord Ierland de IRA klappen kreeg. 2. naast het eergevoel (naja - kinderen met bommen omhangen - noem het maar 'eer') een diepgeworteld eeuwig slachtofferschap als helden dom. Waardoor de beroepsredders van deze wereld altijd weer hun redderschap en betermenszijn ten toon kunnen spreiden. Het eeuwige slachtoffer. Ze hebben het nodig kennelijk.

Tijl U | 08-08-14 | 00:01

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 23:54
Pinto vindt mij een antisemiet als ik het gore lef heb om welke actie van Israël dan ook kritisch te bejegenen. Moet-ie vooral blijven doen, dan word ik er nog trots op om antisemiet te zijn, precies zoals ik er trots op ben een islamofoob te worden genoemd. Oorlog is vuil, altijd, overal, in een oorlog heeft niemand schone handen, ook al is hij jood. Jood zijn is geen a priori excuus. Pinto vindt van wel.

Schoorsteenveger | 08-08-14 | 00:01

... als prof. Pinto het helemáál goed wil uitleggen, dient ie m.i. verder in de geschiedenis terug te gaan dan 1948. Israël hóórt gewoon op die plaats, in dát land. Hoef je alleen maar de Bijbel voor te lezen. Ma' ja... Als je dát te berde brengt, ben je natuurlijk vooral een "gristengekkie". Ook goed... Maar onthoud: de mens zal dit conflict niet kunnen oplossen. Uiteindelijk komt het ooit wel goed. "Nog even geduld"... :-)

Keyboardwarrior | 08-08-14 | 00:01

Maria.1 | 07-08-14 | 22:21
Laat maar een link zien dan van een kaart waarop Palestina staat.
Zulke kaarten hadden de Romeinen al.
Israel hield op te bestaan tussen tussen 69 en 132 westerse jaartelling en bestaat pas weer sinds 1948. In de tussentijd werd de streek nogal eens aangeduid als Palestina.

gutgutgut | 07-08-14 | 23:56

@Schoorsteenveger | 07-08-14 | 23:44
Als je grondig huis wil houden, dan is 1600 peanuts. Als je alle acties onder een loep wil hebben dan nemen we ook de 3300 raketten van Hamas mee. Als je getallen er bij wil pakken van wat redelijk is onder een bezetting dan daag ik u uit om een maand van Bagdad te nemen tussen 2003 en 2009 en die te vergelijken met Gaza. Ik snap dat ik de advocaat van de duivel ben. Doden zijn nou eenmaal het resultaat van oorlog.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 23:54

@minimá-armezusvan.. (23:10),

Ik ben eigenlijk niet zo'n voorstander van gemene conflicten die miljoenen mensen het leven kosten. Moslims zijn uiteindelijk ook gewoon mensen, waarvan velen helaas zijn opgevoed met een haatzaaiende ideologie.
Maar gelukkig ook niet allemaal, en ik zie ook wellichtpuntjes.
Zoals diverse ècht gematigde moslims zoals de overigens bedreigde "jodenimam" Hassen Chalghoumi in Parijs (hij pleit voor acceptatie van joden en andere niet-moslims) en de eveneens bedreigde feministische activiste Irshad Manji.
Nog concreter; de autonome Koerdische regio in Irak neemt grote groepen door isis verjaagde christenen, sji'ieten, yazedi's en Turkmenen op, ondanks etnische en religieuze verschillen.
Het kan dus wel.

Overigens acht ik het niet eens erg waarschijnlijk dat niet-moslims massaal moslims over de kling gaan jagen. Kijk gewoon eens naar de wereld, op dit moment. Dat grootschalig geweld tegen niet-moslims in islamitische landen niet tot wraakacties leidt is logisch; dat verlies je als minderheid toch. Maar ook in tientallen landen waar moslims een minderheid vormen leiden de vrij regelmatige moordpartijen op niet-moslims bijna nooit tot wraakacties.

Dat is nou net het verschil tussen de islam en de beschaving.

Dandruff | 07-08-14 | 23:50

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:36
Hamas zijn boeven, daarover zijn we het eens.
.
NYT 7/8/2014: American military forces bombed at least two targets in northern Iraq on Thursday night to rout Islamist insurgents who have trapped tens of thousands of religious minorities in Kurdish areas, Kurdish officials said.
www.nytimes.com/2014/08/08/world/middl...

Watching the Wheels | 07-08-14 | 23:48

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 23:36
Ik dank dat je Pino wat beter moet lezen. Hij zegt:
"Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet."
Natuurlijk mag je als staat je bevolking beschermen. Maar impliciet zegt Pinto hier dat alles wat Israël flikt als beschermen kan worden gekwalificeerd, en dat alle kritiek op wat Israël flikt moet worden gezien als kritiek op het willen beschermen van je eigen mensen, en dat bijgevolg alle kritiek op wat Israël flikt als antisemitisme moet worden gezien.De subtiliteit zit in het woordje 'louter', 'niks anders dan', 'terug te brengen tot'. Oorlog is nooit 'louter'.

Schoorsteenveger | 07-08-14 | 23:44

@Schoorsteenveger | 07-08-14 | 23:28
U snapt het niet helemaal, het gaat om de inhoud van de menig. Kritiek op Israël mag je van mij 24 uur pr. dag uiten. Als die mening is dat Israël zich niet mag verdedigen, dan heeft hij een punt. En daar gaat het juist om, het aantal doden mag niet een reden zijn om Israël te verbieden zich te verdedigen.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 23:36

Atoombommen in je eigen regio gooien is nogal dom. IEdere dwaas weet dat de fall out ook heerl gevaarlijk is waar Israel zelf veel last van zal krijgen.

Boredzor | 07-08-14 | 23:34

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:30
Kritiek op Israël, ook al zou die enigszins onterecht zijn of volkomen onterecht betitelen als antisemitisme is een stuiptrekking. Israël is een staat en gebruikt of misbruikt zijn macht. Daar kun je als buitenstaander een mening over hebben, maar om dan vervolgens door een meneer de professor tot antisemiet te worden verklaard...
Pinto is een semiet.

Schoorsteenveger | 07-08-14 | 23:28

@wim kokring | 07-08-14 | 22:38

Ieder Westerse, seculiere democratie heeft inderdaad een "weg met ons" lobby.
Die hebben niet per se gelijk, ook niet als ze toevallig zoon zijn van een officier.

Waar het werkelijk om gaat; de feiten.
- Feit is dat hamas streeft naar een wereldwijde genocide op de joden, als voorproefje van wat alle andere niet-moslims gaat overkomen.
- Feit is dat niemand in Israël streeft naar genocide op de Arabieren, of op niet-joden in het algemeen.
- Feit is dus dat er een miljoen Arabische moslims in Israël kunnen wonen, werken, studeren etc; terwijl de "Palestijnse gebieden" ontjood moeten worden. Andere minderheden zoals christenen worden in theorie gedoogd vanwege de Westerse miljardensubsidies, maar geweld tegen niet-moslims wordt in Gaza zoals in veel moslimlanden ook gewoon gedoogd.

De feiten, daar gaat het om.

Dandruff | 07-08-14 | 23:24

@hoevenpe (22:36),

Zelfs de "Palestijnen" zelf geloven niet dat ze bestaan, ze zien zichzelf als Arabieren. En inderdaad; de taal en cultuur zijn Arabisch, er is nooit een Palestijnse taal, cultuur, staat, munt of wat dan ook geweest. Het enige echte symbool van de "Palestijnen" is de in Caïro geboren Egyptenaar Arafat, die de eerste PLO leider (een Libanees) opvolgde.

Leiders van zowel hamas als de vroegere PLO benadrukten hun Arabische identiteit. De PLO deed om die reden ook mee aan moordpartijen op Koerden in Irak; dat zijn immers geen Arabieren, en de vergeleken met hamas "gematigde" PLo streefde naar een groot Arabisch rijk zonder niet-Arabische minderheden.

Maar veel belangrijker dan de vraag of we Arabieren nu Arabieren of Palestijnen noemen is de vraag hoe die Arabieren behandeld worden.
Dan blijkt dat Arabieren in Israël het vele malen beter hebben dan Arabieren in welk Arabisch land dan ook. Om over niet-Arabische en/of niet-islamitische mensen in Arabische landen maar te zwijgen.
Daar gaat het om.

Dandruff | 07-08-14 | 23:16

@dandruff
1.8 miljard mensen worden dus gevangen gehouden in een ideologie die de rest van de wereldbevolking afdoet als minderwaardige wezens. zodra een vervanger voor fossiele brandstoffen is gevonden, lopen die 1.8 miljard toch het gevaar het onderspit te delven in een uiterst gemeen conflict, dat wel eens een paar miljard mensen het leven zal kunnen kosten. geen nood, over 100.000 jaar zijn we weer terug bij af, of over 100 miljoen jaar.

minimá-armezusvan.. | 07-08-14 | 23:10

@Little Arithmetics (22:28),

Je kunt andere mensen wel verwijten dom te zijn of niet te deugen; zolang je geen woord van wat ze zeggen weerleggen is dat alleen maar een zwaktebod.

Een zwaktebod dat overigens de heersende trend is bij 95% van degenen die Pinto hier proberen neer te sabelen, en daarmee dus feitelijk ongewild zijn gelijk bevestigen.

Dandruff | 07-08-14 | 23:08

@Graaf van Egmont (21:50),

Neerbuigend of niet, het klopt wel.
Alle tijd en geld die moslims stoppen in het plegen van grootschalige moordpartijen op niet-islamitische minderheden, op islamitische minderheden en op concurrerende moslimfracties/clans zouden ook in de ontwikkeling van de islamitische wereld gestopt kunnen worden.
Maar helaas.
Ook alle tijd en geld die de islamitische wereld stopt in het voorbereiden van grootschalige moordpartijen op niet-islamitische meerderheden zoals de joden in Israël, de hindoes in India, de christenen in Afrika en de "ietsisten" in Europa zou men kunnen investeren in de ontwikkeling van de achterlijkste regionen ter wereld.

Maar dat gebeurt dus niet, want volgens de islamitische leer en wetgeving iedere vorm van algemene ontwikkeling haram.
Dus leren kinderen op islamitische scholen en in islamitische kinderprogramma's alleen dat ze niet-moslims blind moeten haten, en dat het martelaarschap bijna net zo mooi is als het verkrachten, vernederen, martelen en afslachten van weerloze mensen.

Dandruff | 07-08-14 | 23:00

Ooit niet geheel (geheel niet overigens )vrijwillig bij mijn toenmalige werkgever (semioverheid... na 2 jaar weer zeer vrijwillig vertrokken) een seminar gevolgd bij deze professor in de opendeurologie... het seminar heette ook interculturele communicatie en ik heb er zelfs een boekje met tips aan overgehouden....
Deze summum babyboomert zou je nog met een glimlach als enige wapen op een zelfmoordterrorist willen afsturen..... deze meneer heb ik dus ruim 15 jaar geleden al volledig opgegeven...

agitsnob | 07-08-14 | 22:59

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:56
Gebrek aan vertrouwen is de basis van alles.
And on that bombshell, good night :-)

hoevenpe | 07-08-14 | 22:57

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:56. Die Arabieren leven daar geheel op vrijwillige basis; gek!

Maria.1 | 07-08-14 | 22:57

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:54. Abbas? Volgens mij wil hij ook Israël van de kaart vegen. Ik zoek het even op. Ik vertrouw hem in elk geval niet.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:56

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:53
Onderdeel te worden van het Duitse rijk waar alles zoveel beter geregeld was (in de ogen van de Duitsers)... Toch waren we blij om bevrijd te worden, ondankbaar vindt je ook niet?

hoevenpe | 07-08-14 | 22:56

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:52
Misschien niet met Hamas, maar wellicht wel met Abbas als Israël echt zou willen...

hoevenpe | 07-08-14 | 22:54

waarom maken we ons zo druk om een paar van die kudt palestijnen?

QUOTO | 07-08-14 | 22:54

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:51. Ik kan je even niet volgen; welke gelegenheid werd ons 75 jaar geleden geboden?

Maria.1 | 07-08-14 | 22:53

@de grote Anti | 07-08-14 | 21:58
Ik niet,ik was op feestjes en partijen altijd de brenger van het licht, Baphomet,Azazel,Cernunnos.

miko | 07-08-14 | 22:53

@Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:46
Jammer, ze konden wel wat verstand gebruiken ...

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:53

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:49. Nu hoor je het ook eens van Pierre Tombal 22:46. Hamas erkent Israël niet, dus die twee gelijkwaardige staten zal de oplossing niet worden als het aan Hamas ligt.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:52

@bij gelegenheid | 07-08-14 | 22:46
Nee, die gast is eng, hij lijkt op die koppensneller uit Almere.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:52

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:46
Volgens mij werd ons deze mogelijkheid ook geboden 75 jaar geleden. Gek dat we daar toen massaal niet warm voor liepen?

hoevenpe | 07-08-14 | 22:51

De enige 'oplossing' zijn 2 gelijkwaardige staten binnen de grenzen van 1967. Beide partijen willen daar niet aan dus blijft de waanzin voortduren. Er is geen 'good' of 'bad', alleen maar verliezers...

hoevenpe | 07-08-14 | 22:49

Volgens mij is het probleem, dat geen van beide voor rede vatbaar is en de ander voor geen cent vertrouwd.

The_Black_Knight | 07-08-14 | 22:47

@Lof der Zotheid | 07-08-14 | 21:30
Ik denk dat zijn punt is dat er een tijd komt dat je het verlies moet nemen.
Als je dat namelijk niet doet blijf je oorlog voeren.
Ga eens van de status quo uit die er nu ligt.En kom beide overeen elkaar niet meer aan te vallen. Zo simpel is het.
Ow en verder een bom op Jeruzalem.
Helemaal met de grond gelijk maken die plaats.
Te beginnen met de Al-Aqsamoskee en de klaagmuur.

miko | 07-08-14 | 22:46

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:17
Het Palestijnse volk is een uitvinding van Arafat. Dus inderdaad: die bestonden nog niet in 1967. Voor de rest klopt het verhaal van Pinto niet helemaal, want de opdeling van het mandaatgebied werd al veel eerder dan 1948 bepaald. Het was op het moment dat het mandaatgebied werd opgeheven dat de joden hun deel claimden en de moslims in plaats van eveneens hun deel te claimen de strijd aangingen. De grenzen van 1967 zijn ook geen feitelijke grenzen, maar de frontlinies van de diverse legers op het moment dat de oorlog eindigde. Jordanië bezette èn annexeerde Westoever en Egypte bezette Gaza, tot de oorlog in 1967. Gaza en Westoever vallen sindsdien onder het mandaat van Israël, om de simpele reden dat niemand anders die gebieden wil controleren - behalve dan uiteraard Jordanië en Egypte die de gebieden met zekerheid niet aan de Palestijnen willen schenken. En die situatie bestaat nu nog steeds, want de Palestijnen hebben tot op heden nog steeds hun claim op hun deel van het oude Britse mandaatgebied niet laten gelden. En er is weinig fantasie voor nodig om te kunnen verzinnen waarom ze dat niet doen. Nee professor Pinto, met Hamas valt geen vrede te sluiten. Ze willen niet eens buurman zijn, laat staan een goede buur.

Pierre Tombal | 07-08-14 | 22:46

@ad pellant (21:40).

Je hebt een hoop woorden nodig om te bewijzen dat je geen woord van wat Pinto zegt kunt weerleggen.
Nergens voor nodig, het was iedereen al lang duidelijk dat je graag de plank misslaat.

Dandruff | 07-08-14 | 22:46

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:44. De oorspronkelijke bewoners kunnen gewoon in Israël leven. Of dacht je dat er in Israël geen Arabieren leven? Die hebben het overigens zo goed dat ze niet naar Gaza willen.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:46

@Mafkees_Deluxe

Ik behoor niet tot de Arabische kant, mafkees.

Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:46

Mafkees_Deluxe | 07-08-14
Gaat es bij die gast vragen of er misschien palestina wordt beschreven binnen z'n haatzaaiboek...

bij gelegenheid | 07-08-14 | 22:46

Geloof maakt alles kapot, maar dan ook alles..

Kn:eukwatrond | 07-08-14 | 22:46

Het probleem hier is dat we wel het pus zoals hamas,hezbollah ,isis-aanhangers hebben, maar niet het medicijn (idf) hebben.Daar gaan we nog lol aan beleven.Inzet van geld,aandacht en kennis hebben de haat niet uit hun hart kunnen weerhouden.En straks hier ook niet het bloed uit de straten.

arlen | 07-08-14 | 22:46

totdat israel heel mekka carameliseert zal er geen vrede zijn. uitgesloten, want het is een ideologisch conflict tussen twee absolute waarheidsclaims. in die zogenaamde verenigde naties-scholen worden dagelijks nieuwe terroristen opgeleid. israel kan alle de palestijnen doodmaken, maar dan is er nog het probleem van de rest van de moslims. die zullen uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen, maar slechts nadat het heel erg uit de hand gelopen is. dat kan zich overigens ook in europa afspelen. het is een illusie dat dit conflict beperkt gaat blijven tot die regio. daar heeft de aanhoudende import van moslims en de financiering van moskeeen vanuit het buitenland wel voor gezorgd dat ook europa een strijdtoneel kan worden.

minimá-armezusvan.. | 07-08-14 | 22:45

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:42
Dus? De oorspronkelijke bewoners (what's in a name) hebben ook rechten, grenzen van voor 1967 en hoeven echt niet te verdwijnen voor elke nederzetting...

hoevenpe | 07-08-14 | 22:44

@Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:41. Dat treft; op de kaart van isis is ook geen Israël te vinden. Daarop zijn wel heel veel kalifaten te vinden overigens waaronder Spanje en Italië.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:44

@xspalm (21:36),

Slap en gekleurd verhaal zeg je, maar je weerlegt geen woord.
"Doen alsof ze hun land verdedigen"; als ze dat niet doen, wat doen ze dan wel volgens jou?
- Massaal niet-joden vermoorden, zoals tientallen islamitische organisaties doen met niet-moslims?
- Een vooraf aangekondigde genocide plegen, zoals oa hamas en fatah en tientallen andere landen al hebben aangekondigd te gaan doen als ze "de joden" ooit zullen verslaan?

Welnee. Een miljoen moslims in Israël mogen wonen, werken, studeren, vrij hun eigen religie beoefenen en hun eigen Arabische taal en cultuur promoten.
Er is geen islamitisch land waar moslims zo vrij zijn als in Israël. Israël is niet alleen een zegen voor joden, christenen, atheïsten en alle andere niet-moslims in de Arabische wereld. Israël zou zelfs een zegen voor de moslims kunnen zijn als moslims zouden accepteren dat ze echte mensen zijn, en géén naamloze instrumenten van genocidale machthebbers.

Je hoeft geen IQ van onder de 90 (?) te hebben om democratie boven terreur te verkiezen.

Dandruff | 07-08-14 | 22:42

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:40. Het verschil is dat er toen al wel Joden bestonden, maar nog geen Palestijnen. Palestijnen is een verzamelnaam voor Arabieren.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:42

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:37
De zoon van de Imam uit Tilburg heeft een prachtige geborduurde kaart van Palestina, op die kaart is geen Israël te vinden.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:41

@Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:39. Die had ik ook nog niet gehoord ;).

Maria.1 | 07-08-14 | 22:41

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:37
De kaarten van voor WO2 stond ook geen Israël op, dus andersom kan je ook stellen dat er geen joden wonen? Of zou het niet uitmaken hoe je de oorspronkelijke bewoners precies noemt maar erkent dat ze er eerder waren en nu ook rechten horen te hebben?

hoevenpe | 07-08-14 | 22:40

@wim kokring | 07-08-14 | 22:38
Israël wil zichzelf vernietigen ? Die is nieuw.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:39

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:36. Echt argumenten om het tegendeel van mijn beweringen te staven heb je niet hm? Ben je moslim of gutmensch?

Maria.1 | 07-08-14 | 22:39

@Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:28
Ik hoor jou niet met oplossingen komen, trouwens niemand hier, allemaal gezeik wat de andere kant doet. Ik heb Israëlische oplossingen gehoord, maar niemand van Arabische kant komt met oplossingen. Ik ben erg benieuwd.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 22:39

@parel van het zuiden: Miko Peled, zoon van een IDF generaal van het eerste uur, geboren en getogen jood uit Jeruzalem legt het haarfijn uit. Israel heeft exact hetzelfde doel als Hamas, maar zeggen het nooit hardop. www.youtube.com/watch?v=TOaxAckFCuQ

wim kokring | 07-08-14 | 22:38

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:36. Waar blijft de kaart???

Maria.1 | 07-08-14 | 22:37

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:21
Palestijnen bestaan niet, logisch... En dan vragen sommige joden zich oprecht af waarom de wereld zo 'tegen' ze is. Misschien is het afzetten van de eigen oogkleppen een goed begin?

hoevenpe | 07-08-14 | 22:36

@Watching the Wheels | 07-08-14 | 22:26. Oke, dat heb ik niet helder verwoord over die drie jongens. Feit is dat Israël tijdens de vredesbesprekingen 2x Palestijnse gevangenen heeft vrijgelaten. Toen staakte Hamas de vredesbesprekingen waarop Israël weigerde nog eens een groep vrij te laten. Ik probeerde alleen duidelijk te maken dat Israël graag vrede wil en diverse handreikingen heeft gedaan. Ondertussen krijgt ze stelselmatig raketten vanuit Gaza en zijn ook nog eens die drie jongens ontvoerd en vermoord. Hamas wil geen vrede!!!

Maria.1 | 07-08-14 | 22:36

Maria.1 | 07-08-14 | 22:16

Zoals zoveel anderen (aan beide zijden) zal ze enkel zoeken naar argumenten en publicaties van 'deskundigen' om haar eigen gelijk te bevestigen.

Dan ben je dom of oneerlijk (en dan deug je niet).

Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:28

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:07
Vreselijk wat die jongens/lifters is aangedaan, goed dat de daders uitgeschakeld zijn.
.
Je suggereert dat het vermoorden van die jongens een reactie zou zijn op het vrijlaten van mensen?
nos.nl/artikel/631634-geen-palestijnse...
.
De column is eenzijdig (met voor de 2e keer in dezelfde week dezelfde VMBO grap voor om te lachen), de eerste was sterker.
.
Imagine there's no countries ...

Watching the Wheels | 07-08-14 | 22:26

@TegenBeterWetenIn (20:57),

Je zegt dat je geen één van de punten van Pinto kunt weerleggen, en dat ben ik wel met je eens.
Maar misschien kun je dan beter gewoon je mond houden, in plaats van met irrelevante ad hominems te komen.

Dandruff | 07-08-14 | 22:25

Maria.1 | 07-08-14 | 22:21
.. en in Marokko was men de kwart miljoen sefardische joden graag kwijt. 1948, u weet. Pinto valt mijns insziens door de mand.

bij gelegenheid | 07-08-14 | 22:25

@Russells Teapot (20:41),

Helemaal mee eens.
Het "autoriteitsargument" is een officiële drogreden.

@SamKoeman (20:49),

Juristen zijn niet altijd idioten nee.
Maar juristen kunnen wel bevooroordeeld zijn of bepaalde politieke en/of religieuze motieven. Vandaar dat de VN meer resoluties tegen Israël hebben aangenomen dan tegen alle genocide plegende landen ter wereld (Pakistan, Soedan, voormalig Irak, etc) samen. Vandaar dat diverse andere muren in bijvoorbeeld Saoedie Arabië, Egypte en Irak en met name de langste muur ter wereld (van Marokko, om de Westelijjke Sahara te isoleren) niet veroordeeld werden; alleen Israël wordt verweten dat het aantal zelfmoordaanslagen op stadsbussen door die muur dramatisch is gedaald.

Anarchistischer dan deze VN kun je het niet bedenken.
Het Libië van terrorisme sponsor, gijzelnemer en massamoordenaar Khadaffi bijvoorbeeld, was jarenlang voorzitter van de "VN mensenrechtencommissie en organiseerde ook de antisemitisme bijeenkomst in Geneve. Door de VN zelf werd dit overigens een "anti racisme bijeenkomst" genoemd, en om het uitgesproken antisemitische karakter van de bijeenkomst te verhullen kregen ook andere seculiere democratiën een flinke veeg uit de pan. Echt racistisch geweld in bijvoorbeeld alle islamitische dictaturen kwam uiteraard niet ter sprake. Integendeel; een Palestijnse-Nederlandse arts die wilde klagen over de martelingen, jarenlange gevangenschap en het doodvonnis dat hem en 5 Bulgaarse verpleegkundigen kregen opgelegd vanwege hun niet-Libische afkomst werd direct het woord ontnomen.

Ook andere leden van de "VN mensenrechtencommissie" zoals de moorddadige dictaturen Pakistan en Egypte hielden zich uitsluitend bezig met het veroordelen en wereldwijd wettelijk strafbaar proberen te krijgen van "islamofobie", zoals kritiek op het willen uitroeien van de joden tegenwoordig heet.
Etnisch, racistisch en religieus geweld tegen de vele minderheden in, bijvoorbeeld, Pakistan en Egypte was nooit een echt issue.

Na de tragische dood van Khadaffi werd het meerdere genocides gepleegd hebbende Soedan de voorzitter van de "VN mensenrechtencommissie", als beloning voor de vele doodvonnissen en het in stand houden van de slavernij.
De VN vrouwencommissie wordt inmiddels voorgezeten door het vrouwonvriendelijke Iran. Omdat het met de vrouwenrechten in bijvoorbeeld Saoedie Arabië nòg slechter gesteld is was ook SA kanshebber, maar omdat die al ruim vertegenwoordigd zijn in de VN kreeg Iran uiteindelijk die zetel.

Omdat men in de VN een soort "democratisch" principe van "iedereen mag overal over meelullen" heeft geïntroduceerd is de VN een belachelijk instituut geworden. Dictaturen maken de dienst uit, en de democratische landen mogen vooral betalen.

Dandruff | 07-08-14 | 22:22

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:17. Klopt als een bus! Laat maar een link zien dan van een kaart waarop Palestina staat. De eerste "Palestijn" was Arafat en dat was niet eens een Palestijn, maar een Egyptenaar die het land uitgetrapt is. Daar moesten ze hem ook niet.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:21

Het is het levende bewijs dat als mensen hun eigen lot in handen nemen, zij zelfs de woestijn kunnen laten bloeien.
andjing | 07-08-14 | 22:13
Klopt. En dan niet voor één dag edoch voor altijd. Kan allah niet hebben bevroeden tijdens z'n schepping en al dies meer.

bij gelegenheid | 07-08-14 | 22:20

verbrassend
ad pellant | 07-08-14 | 21:42

Correct

Centauri3 | 07-08-14 | 22:18

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:12
Het ligt inderdaad allemaal aan anderen. De palestijnen bestonden nog niet en de grenzen van 1967 zijn onzin. De spelende kinderen zijn allemaal vermomde Hamas strijders en de nederzettingen zijn volledig legaal... Het is me nu helder, Dank..

hoevenpe | 07-08-14 | 22:17

@Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:07. Even voor de goede orde; Nanninga is zeker niet dom, integendeel en zij deugt zeer zeker wel! Nanninga is een heldin!

Maria.1 | 07-08-14 | 22:16

Little Arithmetics

Juist ja...

Waar ik in het stuk trouwens over val is het begin: 1948.

Er is ook nog een voorgeschiedenis die relevant is. De rol van de Britse imperialisten. Hoe die daar arbitrair lijntjes hebben getrokken en de stukken land verdeeld aan de Saoudie.
Hoe de Arabische revolte ontstond. Hoe vanuit Damascus en Cairo zwervers en bedelaars naar het Britse mandaat werden gestuurd om de zich daar vestigende joden demografisch de baas te zijn. Hoe Joden rechtmatig hele stukken grond hebben gekocht van hun eigenaren.
hoe menig "Palestijnse" vluchteling al 70 jaar loopt te wenen over de utizetting uit een huis waar ze misschien 5 jaar hebben gewoond Etc. etc.
En zo kan ik wel doorgaan.

FreedomFTW | 07-08-14 | 22:15

keep on dreaming

dehondvanodysseus | 07-08-14 | 22:15

watergeus | 07-08-14 | 22:07
Wat heeft dat nou met mijn opmerking van 21:24 te maken? Dan moet je zeggen: De joden zetten gestolen land in bloei, waarna ik kan zeggen dat de Arabieren dat ook zouden willen, maar hun land wordt steeds gejat.
Dat laatste is ook niet fair, want in Gaza hadden de Palestijnen alle kans om er iets moois van te maken. Maar ja, Hamas hè?
Maar in de bezette gebieden zitten behoorlijk wat Palestijnse families die grote olijfbomengaarden hebben of citrusvruchten verbouwen. Totdat Israel grond voor nederzettingen nodig heeft. Dan is het over en uit.

Graaf van Egmont | 07-08-14 | 22:15

het enige dat ik er aan toe kan voegen is de wens voor vrede.

tattooboer | 07-08-14 | 22:15

watergeus | 07-08-14 | 22:07
Een handjevol Joden brengt een land tot bloei dat onder de islam slechts een onbevolkte woestijn was.
Israël is vooral een vooruitgeschoven post van de beschaving. Een democratische oase van westerse waarden in een woestijn van achterlijkheid en dictatuur. Israël kent een enorme economische groei, herbergt ’s werelds knapste wetenschappers en is leidend op veel gebieden waaronder landbouw en computertechnologie. Het is het levende bewijs dat als mensen hun eigen lot in handen nemen, zij zelfs de woestijn kunnen laten bloeien.

andjing | 07-08-14 | 22:13

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:10. Nee, waarom? De Palestijnen hadden al lang een eigen staat kunnen hebben. Zij zouden een groter deel krijgen dan Israël. Israël accepteerde, maar S.A. hield het tegen. De West Bank heeft Israël terug veroverd op Jordanie, dus dat was ook niet van de Palestijnen (die toen overigens nog helemaal niet bestonden!). Moet Amerika ook het land aan de Indianen terug geven soms?

Maria.1 | 07-08-14 | 22:12

Helder. Hulde.

Woehahahaa | 07-08-14 | 22:11

Troef | 07-08-14 | 22:01

Ben je de joodse neef van Quincy Gario?

Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:11

@Maria.1 | 07-08-14 | 22:07
Laten we eens beginnen met het terugkeren naar de grenzen van 1967, het naleven van alle VN-resoluties en het afbreken van de nederzettingen. Dit tot nu toe zijn 'kruimels'...

hoevenpe | 07-08-14 | 22:10

Die blitzkrieg hadden we immers ook vrij kansloos verloren.
Lof der Zotheid | 07-08-14 | 21:30

Even voor de goede orde, Nasi Duitsland VERLOOR de Tweede-Wereld-Oorlog.
Op 8 mei 1945 eindigde WWII met de onvoorwaardelijke overgave door generaal Wilhelm Keitel aan de Sovjet-Unie in Berlijn.
Zo, ben jij ook weer op de hoogte!

Obstiopaat | 07-08-14 | 22:09

@hoevenpe | 07-08-14 | 22:06. Je moet bij Hamas aankloppen. Die slaan de burgers terug als ze proberen te vluchten na een waarschuwing van Israël. Hamas schiet vanuit woonhuizen, scholen en naast ziekenhuizen. Daarnaast worden militairen bij Hamas meegeteld als dode burgers. Zij zijn er niet vies van om de waarheid te verdraaien.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:08

@Watching the Wheels | 07-08-14 | 22:02
Ik ben blij om te zien dat ik niet alleen sta in mijn irritatie over de manier waarop de heer Pinto spreekt over VMBO Marokkanen.
Als er een groep is die te lijden heeft onder de wijze waarop wij dit conflict naar Nederland halen zijn zij het wel.
Je kunt heel veel zeggen over deze jongeren die straks het land draaiend houden, ook voor de heer Pinto, maar zij zijn wel de laatste die oorzaak zijn van dit conflict.

NFC | 07-08-14 | 22:08

@Graaf van Egmont | 07-08-14 | 21:24
De Joden zetten het land in bloei. Waarom doen de Arabieren niet hetzelfde?

watergeus | 07-08-14 | 22:07

Wat een tenenkrommend broddelwerkje van deze 'professor'. Mensen die dit conflict eenzijdig benaderen zijn vals en zorgen ervoor dat het voor eeuwig door zal gaan.

Nanninga, je bent oerdom of je deugt niet.

Little Arithmetics | 07-08-14 | 22:07

@Watching the Wheels | 07-08-14 | 22:02. Jij kletst ook maar wat uit je nek; Israël wil heel graag vrede. Zij heeft vaak genoeg handreikingen gedaan. De laatste was het vrijlaten van Palestijnse gevangenen, 104 om precies te zijn, omwille van de vrede. En wat krijgen zij terug; raketten en drie dode jongens.

Maria.1 | 07-08-14 | 22:07

@Troef | 07-08-14 | 22:01
1400 burgerdoden en als je daar kritiek op hebt ben je blijkbaar een antisemiet? Dan ben ik maar een antisemiet...

hoevenpe | 07-08-14 | 22:06

Dat verhaal van die 30.000 doden die gevallen zouden zijn als de Iron Dome er niet was geweest, waag ik ook te betwijfelen. Hamas vuurt al jaren raketten af op Israel en 95% daarvan komt neer in onbewoond gebied. Soms in een voortuintje of een straat en de inslag beziend, stelt zo'n raket geen ene moer voor. Ja er zullen zo af en toe ook wel een dode en wat gewonden vallen. Maar dan trekt Israel net als Hamas ook alle media registers open.
Verder blijkt die Iron Dome helemaal niet zo goed te werken. Kortom, ik vermoed dat de raketten van Hamas door de Israelische propaganda net zo uitgebuit worden in de media als de burgerslachtoffers in Gaza door Hamas.

Graaf van Egmont | 07-08-14 | 22:05

Fact check:

A: vanaf 1750 begint men in Europa aan het Joden Vraagstuk te werken.
B: In 1917 komt men tot de conclusie dat de Joden maar in palestina moeten gaan wonen, er wonen op dat moment al vele duizende joden en palestijnen naast elkaar onder regime van de turken. (Balfour Declaration)
C: in januari 1918 geeft de Turkse Groot Vizier de joden een vrijbrief om daar te gaan wonen waar ze willen.
D: Vanaf 1923 beginnen de britten met behulp van de dan werkloze oorlogsbodems de joden te verschepen naar hun beloofde land.
E: In 1946 krijgen de joden de wereld zo gek dat, omdat hun zoveel onrecht aan gedaan waren en iedereen ze toch kwijt wilde (zie punten hiervoor), dat de wereld hun dat plekje gunnen waar zo hard om gestreden wordt.

F: Van alle beweringen blijft er uiteindelijk maar 1 bestaan, er is een plekje op deze aardkloof waar we alleen ontstaan zijn en dat is de enige plek die 'we' kunnen claimen. Op de rest van de wereld hebben we slechts vruchtgebruik genomen.

oladio | 07-08-14 | 22:05

@FreedomFTW | 07-08-14 | 21:59
Zo heette die mohel ook in die aflevering van "Seinfeld".

boasatlas | 07-08-14 | 22:02

Prof. dr. David Pinto staat symbool voor het probleem. Wat ben je immers voor een (waarschijnlijk met veel kruiwagens) omhoog gevallen narcistische bokkenl*l als je zegt te "lachen om een VMBO Marokkaan", terwijl je eigen bijdrage slechts bestaat uit 'goedpraten' en 'wijzen op andermans tekortkomingen': 'Ze voelen zich vernederd.'
.
Is het misschien een idee om voor de zekerheid toch nog wat hogere eisen aan jezelf te stellen? Bijvoorbeeld niet alleen die eerste VN-resolutie volgen, maar je committeren aan ELKE VN-resolutie?
.
Beide kanten willen helemaal geen vrede, het is al 1500 jaar gezeik en dat blijft zo (of wordt erger met die ISIS gekkies). Goed voor de wapenhandel, goed voor de pensioenen. Israël lijkt het ook altijd wel best te vinden. Iemand nog een systeem nodig om burgervliegtuigen te beschermen? israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/...

Watching the Wheels | 07-08-14 | 22:02

de grote Anti | 07-08-14 | 21:58
Jij bent vast leuk op feestjes of niet?
Waarom maak je jezelf druk op dit artikel wat over Israel gaat, als wat je toch alleen maar intereseerd is Nederland..?

Ga lekker iemand anders vervelen.

arnoud242 | 07-08-14 | 22:02

Israël is het enige wat er wereldwijd staat tussen joden en jodenvervolging. Wie Israël aanvalt is in mijn ogen een antisemiet.

Troef | 07-08-14 | 22:01

Mijn mohel heette ook Pinto, familie?

FreedomFTW | 07-08-14 | 21:59

@arnoud242 | 07-08-14 | 21:44
U is een focking hippie? Wij hebben serieuze problemen in ons eigen kleine kudtlandje. Iedereen heeft een hekel aan de politie lijkt wel, denkt alles beter te weten, en er gaat bakken vol met zwart geld rond bij zowel moslims als joden. Seks-industrie, drugshandel, vastgoed, auto-dealers en de zwarte markt. Maar pro-israel zijn staat zo leuk op je c.v hmm? Doet het ook erg goed op verjaardagen.. Who cares about ons westen, we willen allemaal graag de jezus uithangen.

de grote Anti | 07-08-14 | 21:58

@andjing | 07-08-14 | 21:44. Israël zou wel hartstikke gek zijn om de blokkade op te heffen. Dan komen er weer zelfmoordaanslagen op schoolbussen in Israël.

@unieke-nick | 07-08-14 | 21:51. Daar heeft Pinto wel gelijk in; het enige wat Israël doet is haar burgers beschermen. In Israël is het leven van de burger wel waardevol i.t.t. Hamas die haar burgers opoffert. Ik kan alleen maar respect opbrengen voor Israël; heel veel respect!

Maria.1 | 07-08-14 | 21:56

Goed stuk tot aan 'Stabiele vrede'.
Deze zin: "Een belangrijke ingrediënt is daarbij om de gevoelens van vernedering te benoemen en op te lossen. Dan pas kan zich een nieuwe weg openen voor een positiever denken, met stabiele vrede als bekroning." slaat alles daarvoor dood.
Ik hoor bijna de kleuterjuf de kring met kids vragen hoe hun weekend was. Nee meneer Pinto, u lijkt wel te horen tot de groep die door IS wordt weggezet met de letter NUN.
Als ik positiever denk, betekent dat nog niet dat een hufter van IS niet zijn mes in mijn nek gaat zetten. Zijn peergroup van broeders en zijn heilige flutboek zegt hem namelijk dat hij het goed doet - en lekker positief bezig is. Dus dat gedeelte van je verhaal is flut.

paridae | 07-08-14 | 21:55

@unieke-nick | 07-08-14 | 21:51
Dat is ook de kern van het probleem, de nuance is zoek. Als dit zo zwart-wit gesteld wordt dan is 'antisemiet' bijna een geuzen-naam geworden: iemand die niet blindelings achter de Israëlische propaganda aanloopt...

hoevenpe | 07-08-14 | 21:54

"Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet"

tja. als ik zo snel een antisemiet ben dan is de discussie alweer voorbij. gewogen en te licht bevonden, Pinto.

unieke-nick | 07-08-14 | 21:51

Poseur of professor?
"En Pinto professor? Welnee, misbruik van titulatuur is het. Hij is slechts voormalig buitengewoon hoogleraar, hij heeft al jaren nergens in NL een aanstelling..." ...
abu-pessoptimist.blogspot.nl/2014/03/p...

boasatlas | 07-08-14 | 21:51

bvdbos | 07-08-14 | 19:36
Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Israël de atoombommen heeft en ze zou kunnen gebruiken. Maar dat doen ze dus niet. Terwijl Hamas en Hezbollah dergelijke bommen (naar eigen zeggen) rücksichtslos zouden gebruiken tegen Israël. Precies dáár zit hem het verschil in: de intenties. Israël heeft het volste recht zich te verdedigen tegen terroristen die raketten afschieten. Als die er voor kiezen om dat vanuit woonwijken en VN-gebouwen te doen, is dat hun keuze. Dan moet de bevolking ze daar maar op afrekenen.

KlunsJohannus | 07-08-14 | 21:51

Ik vind het stuk van Pinto helemaal niks. Hij wekt de indruk om het Palestijns-Israelische conflict eens haarfijn voor ons te fileren, maar verzand dan in een onsamenhangend verhaal over religie, politiek, historie, jaloezie, gekwetste ego’s, aangetaste eer.
Waarna hij met veel dedain stelt:"Allicht; als je verliest van een land dat nog maar 1 dag oud is, wat verwacht je daarna, als dat land is aangevuld met joodse inventiviteit en vernuft? Dat is de naakte realiteit."
Kennelijk ontkomt Pinto ook niet aan de neerbuigende manier waarop Joden de Arabieren bekijken. Je ziet het in de politiek van Israel en aan de Israelische grens- en controleposten.

Graaf van Egmont | 07-08-14 | 21:50

Tja >>> Hamas wil doorvechten.

Hamas eist dat de Palestijnse delegatie die in Caïro onderhandelt over een wapenstilstand, het staakt-het-vuren niet verlengt, als Israël weigert om de blokkade van de Gazastrook op te heffen. Dat zei een woordvoerder van de al-Qassam Brigades, de militaire tak van Hamas.

Hamas staat klaar om indien nodig de strijd weer aan te gaan. Dat zal een uitputtingsslag voor Israël worden, waarschuwt de woordvoerder.

De huidige wapenstilstand loopt vrijdagochtend vroeg af.

Bron www.telegraaf.nl/buitenland/22942618/_...

andjing | 07-08-14 | 21:44

Snap niet dat mensen zo blind zijn, en alleen maar kwaad kunnen schrijven over Israel..

Waar waren jullie toen Assad duizenden doodden in Syrie, of Bashir in Soudan.
Waar is jullie geschreeuw voor de duizenden die worden vermoord in Irak door de ISIS. Mensen worden gewoon aangehouden en doodgeschoten.

De duizenden christenen en andere geloofsstammen die in de Arabische landen worden afgeslacht.

Maar nee, Israel is de grote boosdoener.

Israel kan in de geschiedenis boeken over hoe netjes ze deze oorlog proberen te voeren, en hoe weinig burger slachtoffers ze willen hebben.
Zie dit filmpje over een engelse generaal die vele oorlogen heeft meegemaakt, en verteld hoe netjes Israel dit allemaal aanpakt. www.youtube.com/watch?v=JM0fTss0UX4

Hoe meer ik er over lees, en me er in ga verdiepen, hoe meer ik automatisch alleen maar pro-israel kan zijn.
Wordt toch wakker, of ga lekker moslims knuffelen.

arnoud242 | 07-08-14 | 21:44

-weggejorist-

Infidel4life | 07-08-14 | 21:44

correctie: "goudzoeker" = graties soepsidie poen verbrassend

ad pellant | 07-08-14 | 21:42

Wat een zouteloos verhaal van (kuch) Pefessor Pinto - de reacties zijn er naar: zeurklets. Pinto is mocro Sefardisch/Portugese jood die me destijds wegens pseudo-wetenschappelijkheid 's is afgedroog, nog wel in gristen krant Trouw, door dr Henriette Boas, sefardische van haute finance geldadel, kleurrijk intellectueel en puik lerares Latijn en Grieks. Zij was een verwoed ingezonden stukken schrijfster, fileerde feilloos kwalijke onzin. Zo ook deze meneer David Pinto - nou, als twee joden openbaar in de clinch gaan, dan rammelt er heel wat ... bij nep prof dr. Pinto + pseudo doelstellingen, en dat al heel lang, lees maar: www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archie...
Eigenlijk deze Pinto de broer van de andere goudzoeker en zwalker, ook een mocro, een heel kwalijke: Mohammut Rabbae. Weinigen weten dat Rabies als 20 jarige Mocro is uitgeflikkerd, gevaarlijke marxist. Ook Spanje gaf hem een fikse trap. Zo raakte ie in Nederland verzeild en likte zich in het knuffel/excuus circuit omhoog.
Hey Pinto, je was ooit zo anti-communistisch - doe 's een frontaal woordelijke aanval op Rabies, leg 's bloot hoe gevaarlijk ie is, Groen sLinks en zo, en neem Fatwa Elatik dan ook even mee!

ad pellant | 07-08-14 | 21:40

@Infidel4life | 07-08-14 | 21:38. Inderdaad; Hamas stopt nooit. En de wereld kijkt toe. Onbegrijpelijk dat de landen Israël niet steunen in de strijd tegen Hamas! Dat is voor de Palestijnen ook beter als Hamas weg is.

Maria.1 | 07-08-14 | 21:39

-weggejorist-

Infidel4life | 07-08-14 | 21:38

@gaffelbaard | 07-08-14 | 21:28. Je hebt gelijk; de Joden leefden daar al lang voor 1948. We worden steeds hoe dan ook voor de gek gehouden. En ondertussen gaat er weer hulpgeld naar Gaza. Kunnen ze daar weer mooi wapens voor kopen. Gatverdamme!

Maria.1 | 07-08-14 | 21:37

Objectief kijken naar het probleem? Gaat dat deel later nog komen? Israël is net zomin als Hamas (en overigens veel andere moslims) helemaal niet bereid tot een open dialoog en ruimte en hulp geven aan de Palestijnen. Ze spelen het alleen wat gehaaider, o.a. met echte professors, zoals Pinto. Doen alsof ze alleen maar hun huidige land verdedigen, en oh, ze zijn zo humaan want ze gebruiken geen nukes. Denkt Pinto nou echt dat dit de lezers met IQ > 90 overtuigt? Het tegendeel is waar.
Slap een gekleurd verhaal, behalve de sectie waarin staat dat de enige oplossing ultiem is, dat beide landen elkaar een staat gunnen en bereid zijn elkaar te helpen en respecteren.
Maar dat gaat deze week niet meer gebeuren.

xspalm | 07-08-14 | 21:36

Toen het in het vorige stuk Pinto de salafistische moslims op de korrel nam vond ik dat dapper, het stuk suggereerde namelijk dat hij moslim was.
Nu blijkt echter dat hij een joodse Marokkaan is, dat maakt zijn vorige stuk gelijk een stuk minder opzienbarend. Het lijkt me logisch dat elke jood tegen de fundamentalistische islam is, een kritische moslim is echter veel zeldzamer...

hoevenpe | 07-08-14 | 21:35

Inmiddels geeft Hamas aan te willen doorvechten, waarvan acte.

gebrokenvleugel | 07-08-14 | 21:34

Ik was vandaag onderweg naar Duitsland. Eerst kwam het NL nieuws op de radio met bericht over isis, die in Irak weer plaatsen veroverd had en volgens het nieuws waren de christenen aldaar gevlucht. Toen sprong de radio over op het Duitse nieuws, maar daarbij werd wel vermeld dat er christenen het slachtoffer waren geworden van isis. Er wordt ons veel nieuws onthouden door onze media. Maar gelukkig hoeven de christenen niets te vrezen volgens Timmerflans, want hun grondwet beschermd hen. Is die man seniel of zo?!

Maria.1 | 07-08-14 | 21:32

Eindelijk de historie van het conflict op een rijtje! Probeer het ook aan de mensen hun verstand te brengen int dagelijks leven, dit gaat me een hoop tijd schelen thanks!

Rest In Privacy | 07-08-14 | 21:32

gaffelbaard | 07-08-14 | 21:28
Je hebt ergens wel gelijk, maar uit je felle bewoordingen maak ik op dat je een antisemiet bent. Klopt dat?

Graaf van Egmont | 07-08-14 | 21:30

-weggejorist-

Infidel4life | 07-08-14 | 21:30

Haha, geweldig stuk! Zelden zo gelachen om een item op GeenStijl. Wat is dit slecht. Zo'n stuk door een Jood laten schrijven, maakt het net zo objectief als een vergelijkbaar stuk door een lid van Hamas. En raar, de uutkomst zal dan 180gr anders zijn. Er is in het hele stuk geen enkele serieuze suggestie te vinden wat Israel zelf kan doen.
En dan het statement over het terugverlangen van in oorlog verloren gebied. Geweldig argument! Hij heeft mij overtuigd. Vind ook opeens dat we Europa ook weer terugmoeten geven asn de Duitse bezetter. Die blitzkrieg hadden we immers ook vrij kansloos verloren. Dus vanwaar het lef om die lebensraum weer terug te winnen?
In het verlengde daarvan is het vestigen van de staat Israel in 1947. Ja da's een gegeven. Daar moeten de oude bewoners maar mee leren leven...

Lof der Zotheid | 07-08-14 | 21:30

Toch is het schattig dat veel joden denken zelf hun land te verdedigen. Het valt nergens terug te lezen, maar ik durf mijn pink erop te wedden dat duitsland enorm heeft geholpen bij het opbouwen van hun land, met geavanceerde technologie die dus zeker niet in de torah terug te vinden is. Rheinmetall.. Wat is dat? De wiki zegt dat israel hun meeste geavanceerde shidt uit frankrijk, de usa, en de uk krijgen. Die pijpenkrullen kunnen zelf namelijk bijna geen reedt. Whatever, oorlog is nooit goed, maar wel even de feiten kennen. Ik bemoei mij niet meer met de zandbak.

de grote Anti | 07-08-14 | 21:30

Mijn Gaza bingokaart had ik weer snel vol!

Ondertussen roept Hamas om beëindiging van de wapenstilstand. Nog meer dode burgers! Nog meer dode kinderen! Goed bezig!

flashforward | 07-08-14 | 21:28

'Begin bij de bron, bij het ontstaan van het probleem. In 1948 besloot de VN een stukje grond toe te wijzen aan de joden als een eigen landje.'
.
Ach, rot toch op joh! Wat probeer je het plebs nu te vertellen? Dat er voor 1948 helemaal niks niet geen Joden bestonden?
Die mensen werden door de Romeinen en daarvoor al verdreven (en ook door meerdere arabische landjes/warlords), als slaven verhandeld, uitgemoord en weet ik al niet. Kom dan niet ineens doen alsof de Joodse geschiedenis pas begint bij WO2. Echt! Er is GEEN MENS die je daarin zal geloven of waaraan je die smoes kan verkopen!

gaffelbaard | 07-08-14 | 21:28

" een VMBO Marokkaan "
Flauw

Swedish Chef | 07-08-14 | 21:27

@toetanchamon | 07-08-14 | 21:16
Ik ben nu ongeveer bij het stukje 'laffe overheid'. Maar ik moet zeggen, meneer Pinto weet wel zo te schrijven dat ik mijn aandacht er goed bij weet te houden.
Ben het trouwens niet op alle punten met hem eens.
Maar daarvoor ben ik ook een muggenzifter.

VanBukkem | 07-08-14 | 21:25

Pinto zal het allemaal wel goed bedoelen, maar hij vergeet een paar dingen. In 1967 hebben de Israëli een aantal veroverde gebieden bezet. Veel mensen menen dat de Arabische staten toen Israel aanvielen, maar het was net andersom. Israel deelde de eerste slag uit. Misschien terecht, ik weet het niet. Ik hou zelf niet zo van aanvallen is de beste verdediging. Maar na die oorlog had Israel om te tafel moeten gaan zitten met Syrië (Golanhoogte)Jordanië (westbank) en Egypte (Sinai) Is niet gebeurd, waardoor ik de indruk krijg dat 1967 gewoon een oorlog was om gebied te verkrijgen voor de Joden.
Daarna is Israël maar door gegaan met landjepik en het bouwen van nederzettingen. Dat heeft dus niks te maken met gekrenkte trots van de Palestijnen. Dat is gewoon onrechtvaardige diefstal van grond.

Graaf van Egmont | 07-08-14 | 21:24

Een palestijse staat stichten en technologie leveren etc... Uhhu.. Israel heeft het allang door. Wat je een arabier ook geeft of toegeeft of toestaat, ze willen meer en via nog meer richting >.. alles. En wie alles wil krijgt de deksel.. Het arabierie (N-Afrika) probleem houdt nooit op. Aard van het beest(je).

viridis | 07-08-14 | 21:23

Novinho | 07-08-14 | 21:12
Hetgeen 'k begrijp uit het relaas van Pinto is dat hij een kitman doet en spuwt op Nederland vwb de 'Marokkaan' hier ten lande. De eeuwige Marokkaan*

bij gelegenheid | 07-08-14 | 21:19

Sinds wanneer is David Pinto een professor? Volgens mij is hij slechts een buitengewoon hoogleraar.

RonnieKray | 07-08-14 | 21:19

De kans dat de Palestijnen hun haat jegens Israël laten varen en vreedzaam met de joden willen gaan samenleven is klein. Israël bestaat intussen in meerderheid uit mensen die uit Arabische landen zijn verjaagd. Het zou die landen passen om een evenredig aantal Arabieren uit Gaza en de Westoever op te nemen.

Troef | 07-08-14 | 21:19

Leuk stuk, met het meeste wel eens. Maar als je het recht op protest wilt inperken en vervolgens pleit voor democratie ben je gewoon een in de war.

hobbit | 07-08-14 | 21:18

Goed verhaal, helemaal niks mis mee dus waar al die vreemde reacties op slaan begrijp ik niet.

Toetsiemonster | 07-08-14 | 21:17

@VanBukkem | 07-08-14 | 21:10
Heb ik ook, echter was ik mijn interesse in het verhaal al krijt bij de inleiding van Naninga.

toetanchamon | 07-08-14 | 21:16

Nog een leuk feitje (om het af te leren), de bekende DJ David Guetta is Guetta is geboren en getogen in Parijs, maar hij komt uit een Marokkaans-Sefardische (dus Joodse) familie.

Novinho | 07-08-14 | 21:16

Ik weet dat Marokkaanse Joden (waar er echt heel veel van zijn, in o.a. Nederland maar vooral Israël) in Marokko zelf vrij relaxt over straat kunnen. Ik ken zelfs Marokkaanse moslims die weleens spullen kochten in de Joodse wijk van Fez en op andere wijze normaal contact hadden met Joden. Je kunt niet echt spreken van wederzijdse liefde, maar meer een soort "gespannen" tolerantie. Moslims accepteren dat Joden bij de Marokkaanse cultuur en geschiedenis horen, net als de Berbers en etnische Christenen. Het trieste in Nederland is juist dat veel Marokkaanse moslims niet eens weten dat er überhaupt Joodse wijken zijn in hun eigen moederland. Ik ken zelfs voorbeelden van Marokkanen die je voor leugenaar uitmaken als je beweert dat een van de grootste groepen Joden in Israël de Marokkaanse nationaliteit hadden of zelfs nog behouden. Een feit: voor de tweede wereldoorlog leefden er ongeveer 270.000 Joden in Marokko. Nu, op dit moment in Israël, wonen ongeveer 1.000.000 Joden van Marokkaanse afkomst. Denk daar eens over na mensen. Dé Marokkaan bestaat niet, binnen hun gemeenschap is er veel verschil.

Novinho | 07-08-14 | 21:12

(Oei oei oei, dat zijn wel heel veel lettertjes. Meneer Pinto heeft waarschijnlijk doorgeleerd. Ik persoonlijk heb altijd een beetje moeite met het vasthouden van de concentratie als een tekst uit meer dan twee alinea's bestaat.)

VanBukkem | 07-08-14 | 21:10

Ik vind 'Israël terrorist' niet zo heel schokkend: als je de definitie van terrorisme erbij pakt (het angst aanjagen van de burgerbevolking) dan is het niet ver van de waarheid...

hoevenpe | 07-08-14 | 21:08

"Ik wist niet wat ik hoorde. Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet."

Wat is er gebleven met "Kritiek op Israel? Oké. Jodenhaat? Nee?"

Ermergerdddd, u bent net zo erg. Hopeloos dit.

301 | 07-08-14 | 21:07

Overigens is het een misvatting dat de ideeën van de extreme islam en het taboe op eer-verlies is voorbehouden aan ongeletterde achtergestelden. Hoogopgeleide kansrijke jongeren zijn vaak zeer vroom en groot fan van radicale imams.

PrinsesStoepje | 07-08-14 | 21:04

Wat een ongelooflijke domme figuren heb je toch tussen die Hamas/Gaza aanhangers. Je vraag je af of die lui uberhaubt wel kunnen lezen. Volgens mij kijken ze alleen maar plaatjes, zien slachtoffers, horen dat Israël geschoten heeft en zo hebben ze hun oordeel klaar zonder zich te verdiepen in de aard en de bedoelingen van Hamas en de grote meerderheid van Gazanen die voor Hamas gekozen hebben.

PowPow | 07-08-14 | 21:03

Ja, maar mijnheer Pinto. U mag dat zomaar toch niet zeggen. Dat u mensen, die vinden dat zij de objectieve feiten presenteren door te zeggen dat iedereen een typhushekel heeft aan Joden, zomaar antisemiet noemt. Oh wacht. Dat deed ik hier gister ook.

roze_bril | 07-08-14 | 21:00

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:49

Het punt is waarschijnlijk dat VN -resoluties in de praktijk eigenlijk niets betekenen. Een afgestompt instrument door misbruik en slechte handhaving. De Amerikanen hebben de afgelopen vijfitg jaar zowat op elk continent lopen knokken zonder volkenrechtelijk mandaat. Rusland loopt al decennia in de achtertuin te spitten. De Fransen, ach de Fransen. China liep even een paar soevereine staten onder de voet. Vocht tegen een VN-leger in Korea. In Haiti werd en passant even een bevolkingsgroep over de kling gejaagd.
.
Waarom trouwens Israel wel en Marokko niet?
.
De VN is een farce....

Parel van het Zuiden | 07-08-14 | 21:00

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:49
"Resolutie 242 is aangenomen in de VN Veiligheidsraad, mede door de VS. De positie van de VN is de positie van wat landen onderling afspreken, de positie van het internationaal recht."

Zoveel is bekend. Heb je die video gezien, die ik gedeeld heb? Deze organisaties hebben geen enkel moreel gezag op basis waarvan ze resoluties kunnen uitvaardigen.

"Maar als jij resoluties niet van belang vindt, dan vrees ik dat ik niks meer in te brengen heb. Lang leve de anarchie?"

Natuurlijk niet, er is toch nationaal recht, dat wél het product is van een democratische rechtsstaat? Heb je er wel eens bij nagedacht dat het een beetje vreemd is, dat internationale gerechtshoven zoals bijvoorbeeld het Europees Hooggerechtshof meer autoriteit hebben dan ons nationaal recht, terwijl die niet het product zijn van een democratische rechtsstaat?

Als je niets in te brengen hebt zonder dat je terug kunt vallen op "dit autoritaire gezag zegt dit, dus dat is De Waarheid," dan geeft dat aan dat je inderdaad niet al te diep over dit conflict hebt nagedacht.

Je kan toch op zijn minst de argumenten geven van deze mensen, waarom ze tot die conclusies komen? Dat is namelijk relevant: niet de conclusies, maar de argumenten die ze ondersteunen. Daar kun je namelijk een discussie over voeren.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:59

Waar komt toch die voorliefde voor pseudo-wetenschappers vandaan bij GeenStijl? Ik kan niets relevants terugvinden van deze man in de wetenschappelijke zoekmachines en op zijn website staan geen wetenschappelijk publicaties. Misschien zoek ik niet goed, maar ik vind het verdacht!

TegenBeterWetenIn | 07-08-14 | 20:57

@Pinto Uw verhaal rammelt, en niet te zuinig ook.
' En dan in harmonie naast elkaar leven zoals ik dat heb ervaren als jood in Marokko. Gek genoeg, wij voelden ons daar in Marokko minder bedreigd door Marokkanen dan joden nu hier in Nederland. Dat is te wijten aan hoe Nederland met Marokkanen hier is omgegaan.'
A/ waar blijft uw inbreng inzake Israël. Hier woonde u nl met uw ouders voordat er werd verkast naar Nederland.
'Vanwege ervaringen van de profeet Mohammed met de joden staan er enkele passages in de Koran waarin joden met ezels en varkens worden vergeleken.'
B/enkele passages? 9.7% van de qur'an gaat over joden, kafir et cet.

En over 'genocide'. Leest u eerst eens in wat genocide betekent.

bij gelegenheid | 07-08-14 | 20:57

miko | 07-08-14 | 20:49

Vind dat best lastig ja. Ben niet meer de jongste, heb t mezelf autodidactisch aangeleerd met necrosis als enige hulp. Wees blij dat ik niet met clipjes van Motorhead aankom..
Maar: kijken, die linkjes. Voor het broodnodige stukje empathie.

Magdatkandat | 07-08-14 | 20:55

Bij een sekte denk je aan deprogrammeren, het mensen bevrijden uit een waan in het aankweken van realiteitszin. Waaraan is te denken bij de islam en de islamgoedpraters? Het probleem is veel groter dan dat van Israëliërs en Arabieren.
www.welt.de/debatte/kommentare/article...

Benedict Broere | 07-08-14 | 20:52

@Drackhorn | 07-08-14 | 19:39
Persoonlijke aanvallen omdat je tegen zijn inhoudelijke argumenten niets kunt inbrengen. Of uberhaupt niet over de verstandelijke vermogens beschikt om een argument te formuleren. Zo kennen we jullie antizionisten weer.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:51

Wie nu nog gelooft in de "2 staten-oplossing" is dus hopeloos naïef.

PrinsesStoepje | 07-08-14 | 20:51

@Magdatkandat | 07-08-14 | 20:12
Moeilijk? Linkjes plakken.

miko | 07-08-14 | 20:49

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:32
In mijn eerste post heb ik duidelijk gezegd dat het vermoorden van onschuldige burgers door Hamas ook in strijd is met het internationaal recht. Tel Aviv aanvallen valt natuurlijk niet onder zelfverdediging. Dat is immers geen bezet gebied.

@Russells Teapot | 07-08-14 | 20:32
Een argument op autoriteit is inderdaad op zichzelf geen argument. Maar juristen zijn doorgaans geen idioten en zo'n consensus geeft wat mij betreft wel aan dat er serieus over nagedacht mag worden. Professor Pinto gaat er te makkelijk aan voorbij.

Resolutie 242 is aangenomen in de VN Veiligheidsraad, mede door de VS. De positie van de VN is de positie van wat landen onderling afspreken, de positie van het internationaal recht. Maar als jij resoluties niet van belang vindt, dan vrees ik dat ik niks meer in te brengen heb. Lang leve de anarchie?

SamKoeman | 07-08-14 | 20:49

Wat mij betreft gooien ze die atoombom op die zandbank. Ik ben er klaar mee. Aju.

frickY | 07-08-14 | 20:48

@wim kokring | 07-08-14 | 20:13

Uw eerste stelling die is nogal boud en ik vraag me af of u die kunt onderbouwen.... Woont of werkt u in Israel? Leest u regelmatig Israelische kranten? Heeft u enig idee van de verdeeldheid die doorgaans gebruikelijk is in de Israelische politiek?
.
Die cyclus waarover u spreekt, daar is zeker sprake van. Die wordt echter door heel veel actoren in stand gehouden. Palestijnen maken keuzes. Andere Arabische landen maken keuzes. Iran maakt keuzes. De wereldgemeenschap maakt keuzes. Israel maakt keuzes. Ridicuul om te stellen dat dit het werk van alleen Israel is.
.
In het hele spel is slechts één rode draad in dit spel. Er zit een Joodse vlek op de Arabische kaart en die moet er vanaf. De Palestijnen zijn voor de Arabieren "just a means to an end." Er is lang geleden echt voor een verkeerde plek gekozen. Maar dat is nu eenmaal zo.
.
Ach, dit is toch een korte termijn discussie. Binnenkort breekt de pleuris rond ISIS pas echt uit. Ik vrees dat de hele regio zal worden meegetrokken in die strijd. Immers, wanneer Moslims aan het slachten gaan doen ze het goed. Zo ongeveer het enige dat ze in dit tijdperk goed kunnen...

Parel van het Zuiden | 07-08-14 | 20:42

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:28
"Dat zou natuurlijk de bijl aan de wortel van internationaal recht zijn."

Internationaal recht is een verrassend wankel begrip. Wie heeft dat recht opgesteld? Wat was de democratische legitimiteit van die mensen? Hoe objectief waren die mensen? En in hoeverre is er sprake van gelijke behandeling als dat recht wordt toegepast?

Mensen als jij vereren de VN en aanverwante zaken zoals het internationaal recht met een haast religieuze ijver.
Blijkbaar hebben veel mensen een hoogste autoriteit nodig in hun leven, die het allemaal beter weet en het beste met ze voorheeft. En waar iedereen dus ook naar moet luisteren.

Ik heb al verbijsterend vaak dit non-argument gehoord: "de VN zegt zus en zo, dus dat is een waarheid waar niet aan getornd mag worden."

Ik kan je vertellen, zelf nadenken en een eigen mening vormen is veel productiever dan het oordeel overnemen van de zogenaamde autoriteiten in deze wereld.

In plaats van te zeggen "Israel heeft ongelijk, want belangrijke mensen veroordelen ze," zou je beter kunnen zeggen: "Israel heeft ongelijk, want ze doen dit en dat, en dat is immoreel vanwege die en die reden." Dan valt er over te praten. Appeals to authority, daar heeft niemand wat aan.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:41

Tis voor velen wel duidelijk geworden lijkt mij ! al zes decennia vangt Israël de klappen op die eigenlijk voor het Westen als geheel bedoeld zijn. Israël is het stootkussen van de jihad. De haat tegen Israël is van de zelfde haat tegen ons zijnde het westen .
De vijand heeft zich aangediend onder de naam Al-Qa'ida. Al-Qa'ida verschijnt via verschillende groepen, namen, gedaantes en organisatie: Taliban, ISIS, Al-Shabaab, Al-Nusra, Ansar al-Shariah, et cetera. En dan hebben we het nog niet over Boko Haram en het Al-Qa'ida-departement in Jemen - en er zijn meer namen en groepen.

Bron > www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2014/...

andjing | 07-08-14 | 20:40

@Zyprexa20mg | 07-08-14 | 19:38
Er IS een Palestijnse staat. Wel twee! Jordanië en de Palestijnse autoriteit.

miko | 07-08-14 | 20:40

@Fred Bastiat | 07-08-14 | 19:40
Verder moeten de belgen weer terug bij Nederland. En moeten we nog eens praten over Manhattan met Amerika.

miko | 07-08-14 | 20:39

@Drackhorn | 07-08-14 | 19:36
In Beslan was meer dan de helft van de slachtoffers kind. Aan elkaar geknoopt met explosieven. hamas evenknie.
Dit soort organisaties geven net om hun kinderen. Ze offeren ze op.

miko | 07-08-14 | 20:37

Hmmmm... wat is dat toch tussen Nanninga en Islam/mocros/negers en andere zwakke minderheden in onze samenleving?Heb ik een memo gemist?

dirkieeee | 07-08-14 | 20:36

Ik stel liever mijn deskundigheid in dienst ten behoeve van mensen die het wel waarderen.
Beste meneer Boontje, we zouden al een heel eind zijn als we de Hamas jankerts eens links (hihi) lieten liggen. Geen hulp voor scholen,ziekenhuizen vreten en wat zo meer. Dan zouden ze er misschien achter komen dat een goede buur meer oplevert dan een verre vriend en dat is nu wel anders.Hamas kan door buitenlandse hulp de toffe peer uithangen en speelgoed bommetjes en geweertjes aan de kinderen uit delen.in plaats van eens te werken.

miko | 07-08-14 | 20:34

"Militair zwak en moreel goed is niet hetzelfde."

Dit moet op een badkamertegeltje

ZonderNaam | 07-08-14 | 20:33

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:16
"Er is een consensus onder veel juristen van internationaal recht dat de blokkade van Gaza illegaal is."

Klopt. En de keus die wij hebben is ofwel blind aannemen dat deze mensen gelijk hebben omdat ze zichzelf als deskundigen presenteren, ofwel zelf naar de feiten kijken en een eigen mening vormen.

Een appeal to authority is een ongeldig argument, moet je weten.

"Wat vindt professor Pinto eigenlijk van resolutie 242?"

De mening van de VN in het Israel conflict is volledig irrelevant. De anti-Israel bias van die organisatie is uitvoerig gedocumenteerd:
www.youtube.com/watch?v=j7Mupoo1At8&am...

Israel heeft het grootste gelijk van de wereld dat ze al die idiote flutresoluties aan haar laars lapt.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:32

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:28
Als jij het aanvallen van de hoofdstad van een ander land(Tel-aviv) ziet als verdedigen dan hebben wij verder niets te discussiëren. Hoe ziet jouw oplossing er uit ? Kom nou eens met een voorstel wat jij denkt dit probleem op te lossen.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:32

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:28

Joden gaan voor hun kinderen staan om ze te beschermen ,
Hamas gaat achter hun kinderen staan om zichzelf te beschermen.

Eurotokkie | 07-08-14 | 20:31

@Schoorsteenveger | 07-08-14 | 20:24
Kom met een argument waar Israël haar burgers dood moet laten gaan. Je stelt namelijk dat z'n argument gevoerd kan worden.

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:30

Xanadu | 07-08-14 | 20:24
Ja Israël is superieur en triomfeert , dit steekt een beetje bij de Moslims.

Eurotokkie | 07-08-14 | 20:29

@Drackhorn | 07-08-14 | 19:36
Zie mijn reactie aan bvdbos.

Menselijke schilden, verbijsterende sukkel. Hamas gebruikt kinderen om raketten te beschermen. Het is een wonder dat Israel maar 400 kinderen heeft gedood van de vele duizenden die Hamas heeft geprobeerd op te offeren.

Dit is allemaal uitvoerig gedocumenteerd. Iedereen die roept dat de slachtoffers aan Palestijnse kant Israel aan te rekenen zijn, zijn of zo verbijsterend slecht op de hoogte dat ze beter hun klep kunnen houden, of ze zijn bewust de feiten aan het verdraaien om een excuus te hebben om hun antisemitische onderbuikgevoelens te ventileren.

Israel is niet goed omdat het geen kernwapens gebruikt, Israel is goed omdat het burgerdoden probeert te minimaliseren. Dat was Pinto's argument, en dat jij zo schrijnend dom bent dat je niet in staat bent een dergelijk simpel argument te begrijpen is niet zijn schuld.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:28

@Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:21
Met de kennis van nu hebben Palestijnen het recht zichzelf te verdedigen tegen de blokkade van Gaza en de bezetting van verschillende gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem.

Als professor Pinto het over feiten wil hebben, kan hij internationaal recht niet uit zijn betoog laten. Of vindt hij dat Israël selectief mag shoppen uit internationaal recht? Dat zou natuurlijk de bijl aan de wortel van internationaal recht zijn.

SamKoeman | 07-08-14 | 20:28

Mee eens.

koetje4040 | 07-08-14 | 20:26

Als je als ras al 2000 jaar vervolgd wordt om wat je voorouders zouden zijn geweest of gedaan hadden zou je er nu ook wel genoeg van hebben, beide groepen hebben bestaansrecht maar niet het recht om beter te zijn of zich te voelen ten opzichte van de ander,misschien moeten die oude teksten uit die verjaarde boeken eens opnieuw worden uitgelegd aan dit zeer slecht geinformeerde groepje wereldbevolkers.

Xanadu | 07-08-14 | 20:24

@bvdbos | 07-08-14 | 19:36
"Feit en Fictie: Hoeveel doden zijn er gevallen aan beide zijden? Dus in hoeverre gaat het om beschermen?"

Heb je deze column uberhaupt gelezen? Dhr. Pinto legt uit waarom dat een flutargument is: de kant waaraan de meeste slachtoffers vallen heeft niet automatisch gelijk daarom. Dat is een verschrikkelijk dom argument. Het gaat erom dat Israel beleid voert om slachtoffers te minimaliseren, en Hamas beleid voert om slachtoffers juist te maximaliseren.

Mijn god, wat is het anti-Israel vuilnis toch mensonterend simplistisch en dom.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:24

"Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet. "
Hier laat je je kennen, Pinto. Niet meteendie antisemitisme-kaart trekken.

Schoorsteenveger | 07-08-14 | 20:24

Een belangrijke ingrediënt is daarbij om de gevoelens van vernedering te benoemen en op te lossen. Dan pas kan zich een nieuwe weg openen voor een positiever denken, met stabiele vrede als bekroning.
.
Ja hoor, HOE DAN?
.
Paardelul, weer zo'n typische meta-oplossing van een academicus. En dan een vmbo-er de maat nemen...

Gen. Maximus | 07-08-14 | 20:23

En hier ging het om. Prachtige tv, Russel Brand voor Zomergasten.
Met dank aan G.H.

Magdatkandat | 07-08-14 | 20:18

"G.H" = Glory Hole?...

dirkieeee | 07-08-14 | 20:22

"Nazi-Duitsland had veel meer militaire en burger slachtoffers te betreuren in haar strijd met de Verenigde Staten, dan de VS zelf. Dat maakt Nazi Duitsland niet moreel goed. Militair zwak en moreel goed is niet hetzelfde."

BAM

plf | 07-08-14 | 20:22

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:16
Ik zie u als een die in die situatie begint met, "Met de kennis van nu, ...". *kots*

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:21

@SamKoeman | 07-08-14 | 20:16
Illegale bezetting ... Als je oorlogje gaat spelen en verliest, verlies je land, maar dat mag natuurlijk niet of wel ? Ik ga er van uit dat als Israël verliest, ik u op de barricades kan vinden om daar tegen te demonstreren, of niet dan ?

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:20

wim kokring | 07-08-14 | 20:13
Radicalisering is niets anders dan leven volgens de zuivere Islam , dit is nu ook gaande in Irak.
Zelfs zonder Joden in het Midden-oosten zou er oorlog zijn maar het is nu makkelijk om Israël overal de schuld van te geven.

Eurotokkie | 07-08-14 | 20:19

@wim kokring | 07-08-14 | 19:47
Wat is uw oplossing ? Als uw kinderen in Tel-Aviv wonen, wat zou u doen ?

Mafkees_Deluxe | 07-08-14 | 20:18

En hier ging het om. Prachtige tv, Russel Brand voor Zomergasten.
Met dank aan G.H.

Magdatkandat | 07-08-14 | 20:18

@smdyasc | 07-08-14 | 19:34
Eens. Toen ik in Israel was, ben ik ook een dag in Jordanië geweest. Ik had verwacht daar de nodige jodenhaat en rancune jegens Israel aan te trekken, maar niets was minder waar: men luisterde naar Israelische radio en keek met een bepaald soort jaloezie over de grens: in zo'n land zouden ze ook willen leven.

Natuurlijk is Jordanië een ander geval dan Syrië, Libanon of de Palestijnse gebieden. Met Jordanië heeft Israel immers lang geleden vrede gesloten, en zijn er geen recente oorlogen die een voedingsbodem vormen voor haat. Maar hieruit blijkt dat het wel gewoon kan.

Op de dag dat de Arabische wereld daadwerkelijk accepteert dat Israel bestaansrecht heeft (en niet alleen in woord om het westen tevreden te houden), dan zal er vrede zijn.

Russells Teapot | 07-08-14 | 20:16

Er is een consensus onder veel juristen van internationaal recht dat de blokkade van Gaza illegaal is. De Palestijnen hebben toch zeker ook het recht zichzelf ook te verdedigen? Net zoals ze ze het recht hebben zichzelf te verdedigen tegen de illegale muur in de Westoever en de bezetting van Oost-Jeruzalem? Wat vindt professor Pinto eigenlijk van resolutie 242?

Het oproepen tot genocide en het vermoorden van onschuldige burgers door Hamas is natuurlijk ook een flagrante schending van het internationaal recht. Maar dat maakt Israëls misdaden niet minder slecht.

SamKoeman | 07-08-14 | 20:16

Parel van het Zuiden | 07-08-14 | 20:00
Ik gebruik de term zionisten omdat tot diep in de politieke cultuur de overtuiging is dat het HELE land van Israel is, en dat elke meter die gewonnen is er een is. Verder zijn de raketbarrages waar je naar refereert een onderdeel van de cyclus die in stand gehouden wordt. Stap een is het zorgen dat de paletijnen radicaliseren door elk facet van het leven van normale palestijnen zo moeilijk mogelijk te maken. Dan de radicalisering en de uitwassen daarvan als bedreiging aanmerken, en als pretekst aanwenden om kei-en keihard met enorm geweld terug te slaan. Resultaat: Meer radicalisering. Minder mogelijkheid voor dialoog. En het dansje begint weer.

wim kokring | 07-08-14 | 20:13

Dr.P. HET Kardinale punt is dat die arabieren de vruchtbaar gemaakte grond wil komen confiskeren. En de vruchtbare -met zorg en liefde- opgebrachte baarmoeders wil volspuiten met Hamas en Hezbollahzaad. En papa en mama zitten voor gek versleten in het bejaarden-asyl. U kunt ons toch niet helpen

Centauri3 | 07-08-14 | 20:12

U heeft de kern van de zaak op een zeer goede wijze beschreven.

professorbaardaap | 07-08-14 | 20:08

Prof. Pinto is bovenal een Jood. Zijn betoog is vrijwel identiek aan het verhaal van de USA Jood Mr. Prager wat gisteren op dumpert geplaatst is.

Gash | 07-08-14 | 20:08

Iets in me water zegt dat de USA eerders keihard gaat in grijpen in het midden oosten maar dat ze daar wel iets voor terug willen hebben.(denk olie en strategische
basis nabij Syrie)
Ze kunnen ook bijna niet anders want het is wachten tot IS piloten heeft en dan gaat het echt los,verbaas me ook denk als zo velen hoe IS zover heeft kunnen/mogen komen,want het ziet er natuurlijk allemaal gelikt uit enzo maar een beetje strateeg kan u vertellen dat een leger zonder luchtmacht bij voorbaat kansloos is.
Israel gaat hier ook aan bijdragen maar onder de vlag van de USA en dit keer zullen ze als helden worden onthaald en zal hun aanwezigheid getolereerd worden.
Denk dat het plan is dat Israel dan een belangrijke bondgenoot in de buurt heeft.

hebbuh | 07-08-14 | 20:08

Over Israël kun je net zo'n stuk schrijven, maar Pinto laat iig duidelijk zien waarom ook de moslimlanden Hamas negeren.

Geert Linkers | 07-08-14 | 20:06

Hey David, ga is waltzen met bashir!

301 | 07-08-14 | 20:06

Goed verhaal prof, wie zouden moeten luisteren hebben echter de vingers in de oren en schreeuwen. Of ze lopen weer geld en spullen in te zamelen om de verschoten raketten te vervangen.
Die zijn namelijk op, de enige reden waarom Hamas met een staakt-het-vuren meedoet. Ze hebben niets meer om mee te vuren. De typisch kansloze- en islamitische sloebers.

Gaat u even met de pet rond, vredeminnende Gaza-adepten?

Jan Passant mk2 | 07-08-14 | 20:04

Friedrich Nietzsche — 'Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.'
geenstijlsteengeil | 07-08-14 | 19:39
---------------------------------------------

youtu.be/a15KgyXBX24?t=2m29s
dance monkey, dance!!!!

301 | 07-08-14 | 20:04

@wim kokring | 07-08-14 | 19:47

U vergeet natuurlijk de raketbarrages die al langere tijd plaatsvinden. Zo'n fout is snel gemaakt hoor, als u op de NPO voor nieuwsvoorziening rekent...
.
Sowieso is het verstandig niet al te veel te spreken over deze materie wanneer men in oude achterhaalde uit context gehaalde termen als zionisten denkt.

Parel van het Zuiden | 07-08-14 | 20:00

drs.Nee | 07-08-14 | 19:50
Dus Pechtold komt op voor Wilders. Als jij niet mee mag doen, doe ik uit solidariteit ook niet mee.

TB2318 | 07-08-14 | 19:59

wat een lap tekst over oeverloos niet op te lossen conflict tussen zandmensjes.
laat ze elkaar lekker afmaken, who cares?.

irma zonderboezem | 07-08-14 | 19:57

@Drackhorn | 07-08-14 | 19:36

Dat is waarom wij in het Westen kinderen geen onderdeel van het slagveld maken. Er zijn andere culturen en religies die dat anders doen. Zo ook de Palestijnen en hun zelf verkozen leiders van Hamas. Er staan inmiddels honderden video's online waar duidelijk op te zien is dat raketten tussen huizen afgevuurd worden.
.
Die 400 kinderen -claim laat ik trouwens voor wat het is. Die zal in de komende jaren ongetwijfeld nog genuanceerd worden zoals bij voorgaande gaza-gevechten. Hamas en UNWRA zijn om hun moverende redenen tijdens de gevechten nogal hysterisch over aantallen.
.
En dan de verhoudingen, context. IDF en Hamas bevechten elkaar in een drukbevolkt gebied. Tweeduizend doden zijn dan een klein aantal.
.
Maar ik vermoed dat dat u allemaal niet zo uitmaakt. U heeft een idee, een beeld en als de feiten niet stroken met dat beeld bestaan ze niet toch?
.
En dan anderen bestoken met ad hominems. Tsja...

Parel van het Zuiden | 07-08-14 | 19:56

Prof. Pinto is een baken van licht in de verduisterde opiniewereld van het Westen. Hulde, veel hulde.
Maar de oplossing is ver weg; waarschijnlijk onmogelijk, voor zolang de mensheid nog zal bestaan.
"Palestijnen en Arabieren in het algemeen ... Ze voelen zich vernederd. We moeten toe naar een nieuw soort denken, ..."
Maar dat vereist het verscheuren en verbranden van de koran, want de racistische anti-Joodse haatpassages, zgn. het woord van Allah aan Mo medegedeeld door een engel (*proest*), horen daar als onlosmakelijk deel bij. Ook Prof. Pinto beseft helaas nog niet ten volle wast islam betekent: het opgeven van het zelfstandig denken en dat helemaal uitbesteden aan de woorden van een vermeend profeet die als de volmaakte mens wordt gezien ... blind onvoorwaardelijk en als volkomen slaaf.
Triest, maar waar.

Fijnstoffer | 07-08-14 | 19:55

Een oorlog met een duidelijke winnaar en een duidelijke verliezer. #teamisrael heeft betere tech en betere bondgenoten. Het is verdomme geen idols underdog verkiezing.

paranoya | 07-08-14 | 19:54

Dat D66 de advertentie van het CIDI niet heeft ondertekend en Pechtold als een van de redenen aangeeft dat hem gisteren te kennen werd gegeven dat de PVV buiten de advertentie werd gehouden, wil wel wat zeggen over het discriminerende CIDI.
d66.nl/waarom-d66-de-advertentie-van-...

drs.Nee | 07-08-14 | 19:50

Hmmm, ik hoor absoluut niet tot het Palestijnse kamp maar als je eerst oproept tot een objectieve analyse van een complex conflict vind ik het een beetje vreemd als je drie kwart van je stuk wijdt aan simplistische bewieroking van de Israelische zaak.

mr.knetter | 07-08-14 | 19:49

In 1948 besloot de VN een stukje grond toe te wijzen aan de joden als een eigen landje. Theodor Zeev Hertzel had daarvoor in een boekje gepleit voor de plek waar Israël nu is vanwege de band van het volk met deze plaats. Onmiddellijk na de toewijzing door de VN werd Israël aangevallen door de omringende Arabische landen.

Dit stukje is het belangrijkst voor alle linkse boom knuffelaars en islamietjes lees het nou eens...

Palastijnen bestaan niet net als allah en de 40 rovers oh nee mohamed en de 7 geitjes, nee wat was het nou ook al weer????

Malgus | 07-08-14 | 19:49

Wederom het aloude kijk niet naat wat wij doen maar kijk naar wat zij willen doen. 3jongens dood? Reactie 1500 palestijnen dood. Dialoog wordt systematisch vanaf twee kanten onmogelijk gemaakt. Israel heeft geen belang bij vrede... bij vrede blijft de grens hetzelfde. Bij "oorlog" kunnen na elke periode van "militair ingrijpen" de kolonisten weer een paar nieuwe projectjes optarten, en is de volgende generatie hamas malloten geradicaliseerd omdat oom/tante/neef/nicht/pappa/mama doodvermoord is met een paveway bom. En het dansje begint weer.... tot ze allemaal in zee liggen. De atoombom gebruiken ze niet omdat dan de schuldvraag onomstotelijk bij de zionisten zou liggen, wat ze nu doen kost wat meer tijd, maar is zo subtiel dat hele volksstammen ze nog gaan verdedigen ook! Systematisch escaleren, systematisch ingrijpen, systematisch klein houden en terugdrukken. Dat is de werkelijke politiek, onder het mom van verdediging.

wim kokring | 07-08-14 | 19:47

De haat tussen die 2 is onderhand deel van hun cultuur en het werelderfgoed geworden. Als er écht vrede komt krijg ik het toch moeilijk in m'n hoofd. Waar is het standaard 'ze ravotten weer es met elkaar!' op het journaal?

je therapeut | 07-08-14 | 19:45

Een evenwichtig, zorgvuldig, redelijk en overtuigend betoog. Jammer dat de holbewonende wederpartij daar niet ontvankelijk voor is.

Doorpakken IDF!!

Godsammekraken | 07-08-14 | 19:44

-weggejorist-

gutgutgut | 07-08-14 | 19:43

Pinto vergeet het onophoudelijk inpikken van steeds meer land te noemen.
Zijn diagnose is terminaal fout. Dat betweterige toontje ten spijt.
Blind van liefde voor het eigen gelijk?

gutgutgut | 07-08-14 | 19:43

Yepp ... im a fraud too

Centauri3 | 07-08-14 | 19:43

Heeft Likud niet in haar handvest staan dat Palestina vernietigd moet worden?

"Israëlische jongeren worden steeds radicaler. Rechts en links hielden elkaar in Israël altijd in evenwicht. Maar de generatie die nu opgroeit, is onverzoenlijker dan ooit."
www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Pol...

bvdbos | 07-08-14 | 19:42

Zonder Israel komt er nooit of te nimmer vrede in de regio. Waarom? Omdat Arabieren elkaar voortdurend naar het leven staan onder het motto Alle Hakbar.Van Israel zouden ze kunnen leren hoe je van woestijn oases maakt. Nu wordt er uitsluitend gehaat en geschreeuwd en geschoten en gemoord.

ljcoster | 07-08-14 | 19:42

Drackhorn

Kun je nog iets relevantere argumenten aanhalen ipv een artikel van 16 jaar geleden?

Kom liever met inhoudelijke punten.

Rémy Martin ® | 07-08-14 | 19:41

aan de ene kant ben ik het met de prof eens, maar aan de andere kant, is er behoorlijk discriminatie tegen de oorspronkelijke landeigenaren. eeuwenoud familiebezit kwijt en bij de "rechtbank" gewoon, jammer dan te horen krijgen.

Tieneus | 07-08-14 | 19:41

@Drackhorn: en van wie komen die cijfers ??

Der Schnitzeljäger | 07-08-14 | 19:40

Als je alles beschouwd wat Israel over zich heen kreeg en ook weer deze keer, valt te verwachten dat volgende keer de Gazastrook totaal wordt vernietigt misschien wel met de baby-nukes.

gebrokenvleugel | 07-08-14 | 19:40

bvdbos | 07-08-14 | 19:36
U kunt wellicht beter het verhaal nog een keer aandachtig lezen. Voorts wil ik in Amerika terug naar de grenzen van 1663! En wel nu!

Fred Bastiat | 07-08-14 | 19:40

Friedrich Nietzsche — 'Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.'

geenstijlsteengeil | 07-08-14 | 19:39

Grotendeels eens. Een Palestijnse staat moet er gewoon komen. Ik vraag me soms af of Israel dat wel ziet zitten. Maar Israel en een Palestijnse staat hebben in principe evenveel bestaansrecht, ze bestonden beide niet voor 1948.

Zyprexa20mg | 07-08-14 | 19:38

Goed verhaal Pinto.

Fred Bastiat | 07-08-14 | 19:37

Goh, Israël verdient een complimentje omdat het niet met atoombommen gaat gooien??? Feit en Fictie: Hoeveel doden zijn er gevallen aan beide zijden? Dus in hoeverre gaat het om beschermen? Israel gaat maar door met het bebouwen van bezet gebied wat ingaat tegen de conventies van Genève...

bvdbos | 07-08-14 | 19:36

'Goed geïnformeerde mensen weten dat het technologisch zeer geavanceerde Israël ook over ‘baby atoombommen’ beschikt. Zo eentje zou ineens heel Gaza en Hamas van de aardbodem vegen. Doet Israël niet.'

Nee ze zijn nu veel beter af in Gaza. Maar iets van 400 kinderen dood! Knap toch!

Wat een ongelooflijke vol-idioot.

Drackhorn | 07-08-14 | 19:36

Heetten we allemaal maar Prof. Dr. David Pinto. Dan zouden er heel wat minder doden vallen.

hatari | 07-08-14 | 19:36

De enige weg naar vrede in het Midden Oosten is Israël en ze verdient onze onvoorwaardelijke steun.

smdyasc | 07-08-14 | 19:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl