Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Onrecht en gebrek? Weg ermee!

hj.pngVroeger, heel vroeger, was het doodgewoon om te denken dat er nergens ter wereld nog onrecht of gebrek zou zijn als alles maar verliep zoals jouw godsdienst het wilde. In het Westen is dat geloof bijna uitgestorven. Nou ja, uitgestorven, er is een ander geloof voor in de plaats gekomen. Een ruime meerderheid van de huidige nationale politieke elite gelooft dat als alles verloopt zoals de staat het wil, dat er dan nergens nog gebrek of onrecht zal zijn, en dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal komen neerdalen. In dat nieuwe Jeruzalem worden de straten niet modderig als het regent, want ze zijn geplaveid met gouden bakstenen. Als er zich een probleem voordoet, en de staat neemt het probleem op zijn bordje, dan is dat al de halve oplossing. Want welk ijselijk probleem smelt niet weg onder de brandende zon van de staatsmacht? De andere helft van de oplossing is dat er belastinggeld aan besteed wordt. Het geloof in de almacht van God had trouwens humoristische kanten. De vromen vroegen zich stiekem wel eens af of God ook een steen kon maken die hij zelf niet op kon tillen. En, was het God toegestaan dingen te doen die onrechtvaardig waren? Mocht God een zondige stad vernietigen als er ook ‘nette mensen’ woonden? De vertellers die ons aan de verhalen van de bijbel geholpen hebben, vonden eigenlijk dat dat niet kon omdat je van God mocht verwachten dat-ie eerlijk en redelijk was. De moderne gelovigen in de almacht van de staat hebben minder gevoel voor humor dan de vromen van vroeger. Kan de staat een probleem veroorzaken dat de staat zelf niet op kan lossen? Onze politieke elite vindt van niet. Elk probleem is repareerbaar met hulp van de staat. Is er geen werk? Dan moet de staat geld vrij maken om banen te scheppen. Nu, God, zoals de bijbel en de koran hem voorstellen, die kan iets scheppen uit het niets, maar de staat beheerst die kunst niet. ‘Banen scheppen’ betekent in het jargon van de priesters van onze staatsreligie dat er een salarisadministratie wordt opgezet die regelmatig uitbetaalt. Of er ook iets geproduceerd wordt, doet niet ter zake. Karel van het Reve heeft in scherts of ernst betoogd dat er in de Sovjet-Unie destijds veel mooie dingen geproduceerd werden, maar dat die producten direct bij de fabriek in een trein werden geladen die naar Siberië reed waar de ganse hoeveelheid sovjetproducten in een ravijn werd afgestort. De winkels bleven dan wel leeg, maar de productiecijfers klopten. Onze huidige bestuurders doen het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Ze creëren arbeidscontracten, maar weten niet iets productiefs te bedenken dat die gecontracteerden zouden moeten doen, daar heb je immers ondernemers voor nodig die risico’s en kansen kunnen inschatten. Zoals iedereen dagelijks ziet, blijven de kantoor- en winkelpanden onverhuurd, maar de cijfers van de arbeidsparticipatie kloppen precies. Sinds de val van de Berlijnse Muur zou het voorbij moeten zijn met door de staat centraal aangestuurde projecten die binnen een planeconomie vallen. Desalniettemin stapelt de overheid in West-Europa en Amerika het ene banenplan op het andere, compleet met een dure financiering uit belastingopbrengsten. Onder het spelen van Alle Menschen werden Brüder worden voor zulke projecten uit alle ramen van elk EU-gebouw zware pakketten met zelfgedrukte bankbiljetten naar beneden gegooid. Maar er is niemand die weet wat die tewerkgestelden moeten gaan doen. Daarvoor zijn ondernemers nodig, die iets kunnen bedenken waarvoor klanten, omdat ze er beter van worden, geld over hebben Maar die klanten hebben geen geld, omdat ze hun (spaar)geld bij de belastingdienst hebben ingeleverd om dekking te creëren voor de kosten van het banenplan. Als ze minder belasting hadden hoeven te betalen, hadden ze geld gehad om dingen te kopen, waardoor er echte werkgelegenheid geschapen zou zijn en was het banenplan niet nodig geweest. In de islamitische wereld heeft het geloof in de almacht van de moderne staat een vorm aangenomen die macaber is. Als de staat alles kan, moet de staat de toepassing van de sharia afdwingen. De sharia eist dat er oorlog gevoerd wordt tegen andersdenkenden. Die andersdenkenden moeten worden gedood, tot (seks)slaaf worden gemaakt of moslim worden. Het resultaat is Boko Haram, Hamas, ISIS/ISIL, Hezbollah, de Taliban en Al-Qaeda. Dat die alle zes op ongeveer dezelfde manier opereren, bewijst dat het niet om iets buitenissigs gaat, maar om gewone ordinaire toepassing van de sharia. Als alles verloopt zoals de sharia het wil, dan is er nergens ter wereld nog onrecht of gebrek, leert de islam. Waarom zouden moslims dat niet mogen geloven? Onze eigen bureaucraten geloven immers iets dat daar wel heel erg op lijkt.

Reaguursels

Inloggen

Bedankt Hans Jansen voor weer zo'n prachtige column.

frisenfruitig | 22-07-14 | 22:25

PS. Voor tweede 'andersdenkenden' lees: 'islamitische filosofen'.

Benedict Broere | 20-07-14 | 16:20

Naar inzichten van Spencer, Pressburg, etc. lijkt de islam ooit bedacht voor buit en seks, en heeft het zich verbreid in de toepassing van geweld en intimidatie en het vrouwen dwingen zoveel mogelijk kinderen te baren. Het is een rovers-ideologie die andersdenkenden uitbuit en elimineert - in 14 eeuwen reeds 270 miljoen mensen. En sinds ongeveer de 12e eeuw is het zeer vijandig jegens andersdenkenden. De islam is een anachronisme dat eigenlijk al dood was, totdat het tot leven werd gewekt door eindeloos veel oliegeld. Oliekapitaal dat al enige tijd wordt ingezet om heel de planeet te islamiseren.

De heersende elites daarentegen, lijken te denken de islam te kunnen inpalmen met soft power, met vrijheid en banen en welvaartsstaat en dialoog. Anderen zitten op de koers van harde kritiek en uitsluiten en zelfs repatriëren. En over beide posities hangt de doem van WOII, Auschwitz en Holocaust, die het mensen haast onmogelijk maakt om tot een goede analyse te komen. Waarnaast die analyse ook bemoeilijkt wordt doordat velen in het seculiere Westen, niet meer in staat zijn zich te verplaatsen in de ‘mechanica’ van een levensvorm als de islam. Daartoe in staat zijn wel naar mijn indruk de Deense psycholoog Nicolai Sennels (Why Islam creates monsters) en de Amerikaanse islamkenner Robert R. Reilly (The Closing of the Muslim Mind).

De islam in z’n meest agressieve vorm, zie het dagelijks nieuws, is een schoolvoorbeeld van datgene dat vraagt om een update van Karl Poppers The Open Society And Its Enemies: over de Vijand die zich meldt met de Absolute Waarheid in de ene en het Pistool in de andere hand. Maar voorlopig lijkt een en ander zich te voltrekken als de respons op de klimaatverandering: veel discussie en gedemoniseer over en weer, met hier en daar weinig overtuigende maatregelen, of slechts schijnbewegingen in die richting. Eén ding lijkt mij evenwel zeker: toegeven aan terreur is als vragen om meer terreur.

Benedict Broere | 20-07-14 | 16:13

Hans, zo weet ik weer waarom ik op je gestemd heb :)

Spijker. Kop.

FW Ta-183 Huckebein | 20-07-14 | 14:27

@Geenstijlo,

Onzin, er is geen enkele invloedrijke islamitische geleerde die islamitisch geweld principieel afwijst. Jij kunt er dus ook geen één noemen.
Of wel?
Het tegendeel is waar; islamitisch extremisme wordt wereldwijd gesubsidieerd door islamitische regeringen en wordt wereldwijd gepromoot in moskeeën en op islamitische scholen en media. De islam is nou eenmaal een religie van wreedheid en massamoord. Hooguit is er verdeeldheid over de vraag wie de islamitische horden van verkrachtende, moordende en plunderende slavenjagers moet gaan aanvoeren. Die binnen de islam buitengewoon eervolle functie als opvolger van Mohammed wil iedere moslimleider natuurlijk bekleden.

En dan jouw argument dat er niks mis is met een wereldwijde genocide op de joden zoals hamas predikt, "omdat mensen democratisch op hamas gestemd hebben".

Ten eerste heb je dus geen idee wat democratie is; dat is echt meer dan alleen één (1) keer stemmen in 2006. In een democratie wordt wel vaker gestemd, bovendien is er het hele jaar door recht op oppositie voeren. In een democratie heb je vrijheid van geloof, van meningsuiting, vrijheid van nieuwsgaring, scheiding der machten. In een democratie heb je het recht om muziek op je bruiloft te laten spelen zonder dat hamas de gasten komt beschieten.
www.youtube.com/watch?v=PvEDj7MweBs
Bovendien, anders dan jij denkt heeft het uitroeien van bevolkingsgroepen niks met democratie te maken.

Ten tweede verdedig je de door hamas gepredikte wereldwijde genocide door er op te wijzen dat de Arabieren in Israël het al bijna 70 jaar veel beter hebben dan de Arabieren in Arabische landen.
Kennelijk vind je het belangrijk dat de Arabieren in Israël het na genocide op de joden net zo slecht gaan krijgen als de Arabieren in alle Arabische landen.
Ik vraag me af; waarom vinden "antizionisten" het toch zo belangrijk dat moslims in moorddadige dictaturen moeten wonen?
Is dat omdat jullie hopen dat moslims zich dan nòg wreder af zullen reageren op hun vrouwen, kinderen, slaven, of niet-islamitische buren?
Waarom vind je dat belangrijk?

Dandruff | 20-07-14 | 14:18

@mocroGS,
@klontenkoker,
@zwep,
@hatari,
@cognitief dissonant,
@zure sigaar,
@bycicle repairman,

Jullie zeggen niks.
Jullie weerleggen niks.
Jullie tonen niks aan.
Jullie beargumenteren niks.
Jullie beledigen de schrijver van een column zonder aan te kunnen geven of één van de beweringen in de column mogelijk niet klopt; zo ja welke dan en waarom die niet klopt.

Totaal niet overtuigend dus.

Dandruff | 20-07-14 | 13:48

De westerse staat gooit bakken gratis geld tegen de islamitische -en andere derde/vierdewereldcultuurverrijkers, omdat de westerse staat verdomd goed weet dat als het dat niet doet, de criminilatiteits- en gewelddelicten zodanig de pan uitswingen, dat de resulterende anarchie elke normale maatschappelijke werking onmogelijk maakt. Niet uit het oog verliezen graag.

Tricephalus | 20-07-14 | 08:37

Volgende keer, de geboorte van neoliberaal uit de 'Gutmensch' geanalyseerd aan de hand van film drieluik Gremlins uit begin jaren 80. Leek een onschuldige familie/fantasy film met een wat harder randje maar IS het niet. De toenmalige Reagan stemmer wordt er blootgelegd en in de VS zijn dat nu zelfs Reptillians zoals ze worden genoemd. Binnenkort uitgelegd

G. Raayer | 20-07-14 | 02:13

dadoorunrun | 20-07-14 | 00:33

je bent een schitterend voorbeeld van hoe denken in termen die niet bestaan en zelfs nooit bestaan hebben, je tot conclusies doet lijden. In de wetenschap heette dat probleem vroeger, met nadruk op vroegah omdat dit concept voor de 'wetenschap' te pijnlijk is dat het zich zelf kan opheffen daardoor, invaliditeit: als je vooronderstelling niet klopt, is alles wat je daarop baseert onzin, EN desastreus. Daar doelt Jansen eigenlijk vooral op.
Sociaal democratie ontstond pas NA de bekering tot massaimmigratie van de pvda en werd sociaal democratie van de (N)SDAP, de sociaal democratische arbeiders Partei,gedoopt tot Pvdallochtonen ,waarin de nieuwe religie, de Linkse Islam, het christendom overnam, waar de overeenkomsten die Jansen opnoemt zeker NIET toevallig zijn maar zelfs causaal, de neoliberale tegenbeweging tot laissez faire graaiers met een "moraal". Noodzakelijk dus en de neofascisten, de politieke tak van de linkse islam, ik haal het erbij, zien de neoliberalen vooral als financiering van hun wereldoverheesing. Daarom LIJKEN de "sociaal democraten" slechts tegen de uitwassen, in werkelijkheid is het onderdeel van hun politiek.
De SP is islamo en eurofiel en spelen het spel met lager inzet maar is daardoor ABSOLUUT GEEN alternatief.
Een puntje die de Joden al hadden opgelost en het helaas verloren gegane christendom, maar dat was al na de oorlog verloren maar gaat hersteld worden in het neochristendom of Europese J/C-is wat Jansen aanhaalt, mag een religie, een god haar inwoners doden als daar vromen onder zitten?
Het verhaal gaat dat God daar geen antwoord op gaf, zelfs als er nog maar 1 gelovige zal zijn, zal God het nog kunnen aanzien.
Moraal van dit verhaal is het Engelse 'enough is enough': we kunnen doorgaan Nederlanders tot Xenolanders door te fokken, in de VS zijn daar al prachtige voorbeelden van, en dit is ZEKER de strategie van de Neofacisten (pvdarab), maar op een gegeven moment barst de bom. En dat ligt ruim VOOR er nog maar 1 Nederlander over is....

G. Raayer | 20-07-14 | 02:00

Hans Jansen gooit alles volkomen door elkaar. Kapitalisme kan grosso modo op twee manieren; Het kapitalisme van de jaren 70 en 80. Vrij ondernemerschap met een krachtige overheid die publieke taken en gematigde welvaartsverdeling in een stevige greep hield. Daarna kwam de ommekeer van Thatcher en Reagan. De overheid kon niet klein genoeg zijn. Alles, van watervoorziening tot gezondheidszorg moest worden vermarkt. De banken kregen alle ruimte om een piramidestelsel te verzinnen en haar klanten big time op te lichten. Toezicht betekende beperking en betutteling. Nu zitten we met de gebakken peren. Kapitalisme kan goed gedijen wanneer publieke taken in handen zijn van de overheid. Sterk toezicht voorkomt de rotzooi waar we nu in terecht zijn gekomen. Gematigde inkomensverschillen bevordert sociale cohesie. Dan kom je uit bij sociaaldemocratie. De pvda is tegenwoordig niet meer de vlag die de lading dekt. De enige overgebleven sociaaldemocratische partij die voor een gematigd kapitalisme is, is de SP.

dadoorunrun | 20-07-14 | 00:33

En ik dacht nog, Hansje naar het pluche, afgelopen met de onzin. Maar de wens was blijkbaar de vader van de gedachte.
Toch komt het goed, minder dan 60 reacties, waarvan ongeveer de helft amechtig bezig is om de laatst genoten maaltijd binnen te houden.
Vraag en aanbod worden afgestemt op elkaar (da's Keynes, misschien eens proberen)

Bicycle_Repairman | 19-07-14 | 22:47

`Hamas is een democratisch gekozen partij in het Palestijnse gebied.`
geenstijlo | 19-07-14 | 18:19</p>

<p><br>
Leuk dat je dit zo stelt. Want de rest van de wereld beschouwt Hamas als een militante moslimgroepering die de vernietiging van de staat Israël ten doel heeft. Het schijnt zelfs in hun handvest te staan, hetgeen betekent dat ze dat ook over zichzelf denken. Op eendere wijze haalt Geert Wilders al sinds jaar en dag islam aan als een politieke entiteit, waar heel de wereld islam beschouwt als een geloof. Jullie zouden vriendjes moeten zijn, want jullie hebben beiden ideeën waarvan de rest van de wereld met volle overtuiging weet dat die volkomen van de pot gerukt zijn. Hamas en islam politieke entiteiten - waar halen jullie het vandaan en hoe kom je er bij dat anderen jullie ooit zouden geloven?

Pierre Tombal | 19-07-14 | 22:08

Zo blij dat ik geen kinderen heb. Deze toekomst wens je toch niemand toe?

ley007 | 19-07-14 | 21:01

Ik lees dat er nog veel lieve landgenoten een groot vertrouwen hebben in de "meeste" moslims. In welk moslimland wordt geregeerd zoals jezelf wil leven waar staat en kerk gescheiden zijn?
Zelfs op het Egyptische generaalsregime is hier zware kritiek.
De Islam is een politiek vehikel waar de "meeste" moslims niets tegen brengen, kunnen inbrengen en of willen inbrengen.maar zich wel door laten beheersen.

Ik kook ook | 19-07-14 | 20:51

De EUropese Federale STAAT heeft de boel al snel in de smiezen gehad. Al luidden hun slogans anders, maar dat is normaal.
De Islam immigratie was dus doelbewust. Eerst nog wat meer werklozen en afhankelijke burgers en de moslims komen met de oplossing.
De sharia als staats godsdienst . En de burgers het leger in van BOKO HARAM .
Inkomsten uit alle bezette gebieden alwaar de bevolking door moord is gereduceerd.
Komt het verhaal bekend voor? Dan klopt het. De staat creëert, de staat lost op.
Meer,meer,meer dus.

Ik kook ook | 19-07-14 | 20:22

Hans Jansen, ach gut. Ik lees zijn stukjes al niet eens meer. Liever scroll ik even door de comments. Per week zie ik dat zelfs hier in de panelen de weerzin tegen deze man toeneemt. Volgende week dan maar het laatste verhaaltje voor het slapen gaan en verder je gewauwel ten beste geven in het EP? Lijkt me beter voor iedereen en laat ruimte open voor een serieus columnist die van meer onderwerpen weet heeft dan alleen de islam.

Zure Sigaar | 19-07-14 | 20:17

Ga maar snel naar Bruxelles, Hans.

boasatlas | 19-07-14 | 19:59

Hans,

Probeer je nu te zeggen, dat jij in het EP ook niets kunt bereiken?

vlad inpoet | 19-07-14 | 19:23

@duitse herder | 19-07-14 | 18:07

Alle ondernemers werken hard. Maar worden niet verpleegt door verpleegsters, geholpen door dokters, veilig gehouden door agenten, onderwezen door onderwijzers, van goede wegen voorzien en wat nog meer.

Donder toch op man.

Meeroever | 19-07-14 | 18:53

@Klontenkoker | 19-07-14 | 18:34
Geeft niks. Kan gebeuren.
Ik sla hier ook wel eens de plank volledig mis. Al is het zelden.

VanBukkem | 19-07-14 | 18:37

Klontenkoker | 19-07-14 | 18:33
Excuus, dacht dat je Hans Jansen bedoelde :)

Klontenkoker | 19-07-14 | 18:34

VanBukkem | 19-07-14 | 18:32
Dat was dan van vóór zijn operatie.

Klontenkoker | 19-07-14 | 18:33

@smdyasc | 19-07-14 | 18:27
Ik ken 'm. De man had behalve een enorme hoeveelheid intellectuele bagage ook nog eens gevoel voor humor.

VanBukkem | 19-07-14 | 18:32

Hans, waarom zoom jij altijd zo in op de verschillen? Kan de PVV dan niets anders dan verdeeldheid prediken/ Das ook een religie hè, met Calimero als De Grote Leider.
Niet alle Geenstijllezers zijn losgeslagen linkse activiesten, niet iedere moslim wil een shakira wetgeving, niet iedere christen pleegt incest en niet iedere marokaan sist lekkere wijven na.
Hou op met op onze kosten dit soort troep op het internet te zetten en wees je titel waardig!

Klontenkoker | 19-07-14 | 18:27

@SamKoeman | 19-07-14 | 17:24
"Ik zou graag wat meer willen lezen over hoe moslims zich moeten gedragen tegenover ongelovigen en andersgelovigen en hoe dat zich in de praktijk uit. Ik heb zelf nauwelijks kennis van de koran en shariahandboeken."
.
Dit kan je aan mocroGS vragen. Die weet daar heel veel van.

Rest In Privacy | 19-07-14 | 18:23

Bangmakerij. Hansje Jansen. Alle grote Islamitische geleerden wereldwijd (ook Saoedi Arabië) distantiëren zich en veroordelen keihard het handelen van Boko Haram, ISIS/ISIL, Hezbollah, de Taliban en Al-Qaeda. Valt me echter op dat je stiekem Hamas in een adem noemt met deze groeperingen. Ik begreep dat je aanwezig was op de Israël demonstratie op de dam en weet dat je onvoorwaardelijk Israël steunt. Dus dat is wel een beetje sneaky van je. Maar ik weet zeker bewust. Hamas is een democratisch gekozen partij in het Palestijnse gebied. Dat mensen in Hamas hun heil zoeken is prima te begrijpen als je de feiten en geschiedenis van de oorlog aldaar kent. Wederom feiten mensen feiten:

www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel...

En dan nu de onvoorwaardelijk Israël supporters en Cidi medewerkers GO.....

geenstijlo | 19-07-14 | 18:19

Cognitief Dissonant | 19-07-14 | 18:15
U werkt bij de overheid?

duitse herder | 19-07-14 | 18:17

Achja, die Hans... Ben eerlijk gezegd verbaasd dat GeenStijl een politicus, uit het Europees Parlement nota bene, de mogelijkheid geeft zijn gedachtespinsels te etaleren.
Dit gezwam slaat als een tang op een varken. Hans haalt er alles bij om demense een naar gevoel het weekend mee te geven. Proberen politiek andersdenkenden te scharen onder sharia-aanhangers is eerder een zwaktebod. Laat deze man alsjeblieft ophouden hier zijn opiniestukjes te schrijven, daarvoor heeft de PVV haar eigen site.

Cognitief Dissonant | 19-07-14 | 18:15

Je kan de chaos niet oplossen met de mensen die het gecreëerd hebben.(Wie zei dat ook alweer?).
Mijn devies is,geniet en zorg dat je geen schulden hebt.Ben al een tijdje met pensioen en vind het nog steeds heerlijk om te zien hoe die hele wereld naar de gallemiese gaat.

Rest In Privacy | 19-07-14 | 18:15

Vergeet ook ons andere geloof niet: als we maar alles toestaan wat geld oplevert en overal mee stoppen waaraan niks verdiend wordt, dan verandert ons land volautomatisch in het Aardse paradijs.

simpelman | 19-07-14 | 18:11

jemagookniksmeer | 19-07-14 | 18:04
Denk je echt dat dát het doel is van de politici? Ik zou verhuizen als ik jou was, DOEI!

Klontenkoker | 19-07-14 | 18:10

Meeroever | 19-07-14 | 17:35
Of anders gezegd, de één werkt hard en die ander doet geen flikker...

duitse herder | 19-07-14 | 18:07

Ben het helemaal met de inhoud eens. Dat in de laatste alinea toch de Islam er weer met de haren bijgesleurd moet worden is wel erg jammer, aangezien de grootste bedreigingen veel dichter bij huis en veel machtiger zijn: het regime in Brussel en de Nederlandse overheid en zijn lakeien. Laatstgenoemden kunnen de opgeblazen dreiging van (Moslim)terrorisme maar wat goed gebruiken om meer middelen en macht naar zich toe te trekken om de bange burgertjes nog wat verder het graf in te reguleren en nivelleren.

jemagookniksmeer | 19-07-14 | 18:04

mocroGS 17;14
u stelt, na lezing van de column van dhr. Jansen dat deze niets begrepen heeft van economie is zijn algemeenheid. Zou u nadere uitleg hieromtrent kunnen geven dan wel puntsgewijs het artikel van dhr.Jansen kunnen cq willen analyseren? Ik stel het op prijs indien u deze moeite neemt want uw opmerking is te algemeen om uw mening te kunnen delen.

Jan Boule | 19-07-14 | 18:02

Hans, ga je eerst eens verdiepen in de economische theorieën zoals ze de eerstejaars studenten geleerd wordt. Keynes, Maltus, Miton Friedman. Blijf bij je leest, dit is bepaald niet je kennisgebied.

Klontenkoker | 19-07-14 | 17:58

Wijze uit het Oosten | 19-07-14 | 17:04

Vijf keer per dag mijn beste. U mag zelf kiezen uit welke hoek die wind waaiT.

Centauri3 | 19-07-14 | 17:50

Ik word een beetje moe van Hans Jansen en zijn altijd voorspelbare referaten. Ik kan me goed voorstellen dat zijn voormalige collega's aan de Universiteit van Leiden hem uiteindelijk vooral een drammer vonden.

hatari | 19-07-14 | 17:50

@duitse herder | 19-07-14 | 17:32
.... en een handelsoverschot en stijgende productiviteit.

Klontenkoker | 19-07-14 | 17:45

Die Jansen leeft van mijn taxpoet.

zwep | 19-07-14 | 17:42

Zoals onze Joost van den Vondel ooit dichtte:
Ach, waren alle mensen wijs
En deden daarbij wel
De aarde was een paradijs
Thans is het vaak een hel...
Zullen we hier eens aandenken, ipv Hans Jansen voor rotte vis uitmaken?

Polletje Piekhaar | 19-07-14 | 17:39

@duitse herder | 19-07-14 | 17:32

Ja en dus? Zijn die 1 miljoen ondernemers dan ook niet rijk geworden door wat de 1 miljoen ambtenaren (waar trouwens ook leraren, docenten, enz tussen zitten, maar dat daargelaten) uitgeven? Een economie pompt alleen maar geld rond, dat de één rijk wordt komt alleen maar dankzij de andere die armer wordt en dankzij het bijdrukken van geld > inflatie.

Gaat godverdomme toch gewoon uiteindelijk om een gelukkig leven hebben? Laten we ons daar eens op focussen.

Meeroever | 19-07-14 | 17:35

Onze overheid maakt alleen maar problemen die ze zelf niet kan oplossen.

CynicalBastard | 19-07-14 | 17:33

'Daarvoor zijn ondernemers nodig, die iets kunnen bedenken waarvoor klanten, omdat ze er beter van worden, geld over hebben'
En nu stopt de zin. Wat was er bedoeld?

Kletskop | 19-07-14 | 17:32

In Nederland zijn er 1.000.000 ondernemers en er zijn 1.000.000 ambtenaren.

Dat wat de één verdient maakt die ander op... zo simpel is het.

duitse herder | 19-07-14 | 17:32

-weggejorist-

stegestijp | 19-07-14 | 17:32

@SamKoeman | 19-07-14 | 17:24
-
Wat let u om u eens in te lezen? U kunt zelfs geheel gratis een koran in de Nederlandse taal krijgen: gratiskoran.nu/
-

bisbisbis | 19-07-14 | 17:29

-weggejorist-

pismanneke | 19-07-14 | 17:29

Heb je hem weer met zn EU = Religie
Vermoeiende man.....

Klontenkoker | 19-07-14 | 17:28

@Paulus de Bk | 19-07-14 | 17:18
Hans Jansen kan wel goed raak schieten met één issue, maar de kracht zit hem dan in de diepgang. Ik zou graag wat meer willen lezen over hoe moslims zich moeten gedragen tegenover ongelovigen en andersgelovigen en hoe dat zich in de praktijk uit. Ik heb zelf nauwelijks kennis van de koran en shariahandboeken.

SamKoeman | 19-07-14 | 17:24

Centraal staat de mens, die vanuit evolutionair oogpunt, een sterke egoïstische (zichzelfbehoudende en eigen soort (familie bijv) versterkende) houding heeft. Deze drang/houding is verklaarbaar, want je verspreidt zo succesvol je eigen genen, wat weer een logisch doel is, want een soort zonder dat doel, is tot uitsterven gedoemd.

Je moet niet denken dat het doel ergens opgeschreven is, of ergens vanuit gestuurd wordt, het zit "in" ons.

Het is meteen ook de wortel van ieder probleem gerelateerd aan het communisme én het kapitalisme. Beide systemen zijn niet perfect, want -> de mens. Er zullen altijd mensen zijn die besluitvormingen/invloed of wat dan ook gebruiken voor (deels) eigen gewin.

Religie is niets meer dan een systeem waar de mens (zowel de schepper van het systeem dat religie heet, als de onderworpene/slachtoffer/bestuurder) haar vernietigende rol in speelt.

Het is mens eigen. Verschillen tussen individuen, samenlevingen, landen en culturen daargelaten. De opkomst van ISIS is in die vorm dan ook niets meer dan actie>reactie. Uiteindelijk een grote wiskundige, nooit te kraken, som. Ik zeg A, en, een onbestaanbaar groot genie, zou mij van te voren kunnen vertellen wat uw reactie is. Dat genie zou kunnen uitrekenen, rekening houdende met alles, wat er bijvoorbeeld in 2100 gebeurd. Of het jaar 10,000.

Maar beste prutsprofessor Hans Jansen, denk nooit dan welke religie of welk politiek systeem dan ook boven de mensen staat, ze zijn allemaal juist onderhevig aan de mens. Het perfecte systeem bestaat niet, want de mens is niet perfect.

Nu is juist de vraag of wat wel en niet perfect is het grote probleem.

Meeroever | 19-07-14 | 17:23

@Wijze uit het Oosten | 19-07-14 | 17:15
Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk om te bevatten ;)

toetanchamon | 19-07-14 | 17:19

Overheid met 50% inkrimpen, inkomstenbelasting naar max.20%.

streknek | 19-07-14 | 17:18

Beste Hans, ik ben fan, maar dit is niet geschreven in 'your finest hour'.
Sowieso natuurlijk lastig om telkens raak te schieten als je een 'one issue' columnist bent.

Paulus de Bk | 19-07-14 | 17:18

Ik word door niemand genaaid.

Behalve door la doña.


En die naait goed.

Don Bomgordello | 19-07-14 | 17:18

Tja Jansen.. daar zeg je me wat.
Toch zie ik nog wel één nadelig verschil bij de islam in vergelijking met de staat.Zo'n verrekte burka moeten dragen met dit weer geeft toch dat de staat toch nog mijn voorkeur heeft.

deraderendraaien | 19-07-14 | 17:17

Sons weiger je als mens om mee te gaan met het denkproces van een ander. Dit is zo'n moment.

AbleArcher13 | 19-07-14 | 17:16

Er zijn officieel ook geen christenen in Saudi-Arabië.

SamKoeman | 19-07-14 | 17:15

Beide voorbeelden maken duidelijk dat de mensheid hard achteruit evolueert.

smdyasc | 19-07-14 | 17:15

@toetanchamon | 19-07-14 | 17:08
Geniaal filmpje !

Wijze uit het Oosten | 19-07-14 | 17:15

@Jansen

Hebben ze jou ook de portefeuille Economische zaken toebedeeld bij de PVV.
Dat wordt nog heel wat bijscholing en klasjes volgen op je oude dag, want veel kaas heb je er niet van gegeten.

mocroGS | 19-07-14 | 17:14

The nine most terrifying words in the English language are "I'm from the government and I'm here to help."
[Ronald Reagan - wijsgeer, cowboy, president.]
Ik mis hem, Ronnie.

VanBukkem | 19-07-14 | 17:13

Vanaf ca. 17.45 uur: premier Rutte over de vliegramp. Persco

NFC | 19-07-14 | 17:12

De meest efficiënte, makkelijke en directe manier om banen te creëren is om te kappen met taxpoet verbranden met kansloze banenplannen en dus een netto lastenverlichting voor de belastingbetaler.

Harry Turtle | 19-07-14 | 17:10

@Wijze uit het Oosten | 19-07-14 | 17:04
U heeft een sofinummer en bent btw plichtig, dance monkey dance!! www.youtube.com/watch?v=xLNA7MRdjlw

toetanchamon | 19-07-14 | 17:08

Goed plan Hans. Mijn stem heb je.

Plukkiehaar | 19-07-14 | 17:07

Zoals Hans jansen het stelt word ik dus *of* genaaid door de staat *of* door Boko Haram, Hamas, ISIS/ISIL, Hezbollah, de Taliban en Al-Qaeda.
Prettig vooruitzicht !

Wijze uit het Oosten | 19-07-14 | 17:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen