Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ivoren Toorenberg vindt u primitief en dierlijk

yvonnekroonenhaat.jpgYvonne Kroonenberg is een karikatuur. Een Koefnoen-achtig TV-kantinetypetje van Kopspijkertechnische proporties. Iemand die haar hoofd zo diep in de endeldarm van de Grachtengordel Goedmens Gemeenschap heeft gepropt dat ze elk contact met de werkelijkheid is verloren en geen zuurstof meer inademt maar slechts leeft op de darmdampen die de zelfbenoemde elite naar haar collectieve aarsgat stuwt. Ze is het uiteinde van de Human Centipede van de regenteske Amsterdamse elite die van mening is altoos op het volk te mogen poepen en verbaasd omkijkt als het volk niet juichend de feces van De Uitverkorenen in ontvangst neemt. Het DNA van Yvonne Kroonenberg bevat necleotiden met de nucleobasen Accuzuur, Tabun, Grootheidswaanzin en Cyclosarin, maar om de één of andere reden die ons niet geheel duidelijk is ziet ze zichzelf als een fatsoenlijk, betrokken en beschaafd persoon. Vanwaar deze pernicieuze persoonsbeschrijving van Yvonne Kroonenberg? Omdat ze zich in een interview met HP/DeTijd uitermate laatdunkend uitlaat over gewone mensen als u en wij. En met 'uitermate laatdunkend' bedoelen we dat ze er een compleet gedegenereerd beeld van de 'gewone man' op nahoudt en niet terughoudend is in het verkondigen van haar visie op normale burgers. Druk alleen op de Lees Verder wanneer u puffer klaar heeft, gordel omdoet en een potje valium bij de hand houdt, want u gaat boos worden op Yvonne fucking Kroonenberg en haar elitaire en vooral zeer gevaarlijke wereldbeeld. Ik luister eigenlijk uitsluitend naar klassieke muziek – Schubert en Mahler zijn mijn favorieten. Bam. De toon is gezet. Yvonne Kroonenberg geeft in de eerste zin gelijk aan dat ze uitsluit. Voor haar zijn alleen Schubert en Mahler goed genoeg. Al het andere verdient minachting. Maar dat is niet altijd zo geweest, hoor. Ik heb de klassiek muziek pas heel laat ontdekt. We hebben allemaal onze jeugdzondes. Thuis luisterden we veel naar Franse chansons. Dat vond mijn vader mooi. Georges Brassens. Léo Ferré. Barbara. Ah. Frans. De taal van de elite sinds de 17e eeuw. Dat is de subtext van deze zin. En mijn moeder hield helemaal niet van muziek, dus die zette ook nooit iets op. En hiermee verklaart Yvonne Kroonenberg in één snedige zin dat haar zogenaamde feminisme niets meer is dan een uiting van het dédain dat ze voelt voor haar moeder. Al haar werk kan nu samengevat worden met de woorden 'ik ben niet mijn moeder.' Achteraf vind ik het een omissie van belang dat ik niet ben opgevoed met klassieke muziek. Maar het is niet anders. Wij vinden het vooral een omissie dat je überhaupt niet bent opgevoed, wat zich bijvoorbeeld uit in het niet als gelijkwaardig beschouwen van andere mensen. Daarover later meer. Veel meer. Niet zo lang geleden heb ik een cursus Mahler gevolgd bij Leo Samama. Drop it like it's hot, die namen waaraan jij je status verleent, Yvon. In het Concertgebouw. Het zit in het Concertgebouw en het sopt. Op zichzelf, zittend in het Concertgebouw. En het voelt zich goed, zeer goed, over de persoon die zij is. Want die persoon zit in het Concertgebouw, Mahler te ontleden. Ik leerde daar echt naar de muziek te luisteren en die te ontleden. En dat, beste mensen, met een dood schaap over haar oren. Knap. Ik was op een middag, een paar uur voordat ik naar die cursus ging, uitgenodigd door een politieman om eens in Amsterdam-Noord te komen kijken. Wij hebben een vermoeden hoe deze anekdote gaat aflopen. Een donkerbruin vermoeden. Donkerbruin, de kleur van de uniformen van de knokploegen van Hitler. Ik wist niet wat ik zag: mensen die zó primitief zijn dat ze niet eens een gewone zin kunnen uitspreken. Misschien moet je dan eens leren om echt naar de mens en haar taal te luisteren en die te ontleden. Voordat je gelijk de stap naar Mahler maakt. Ze slaken kreten, vaak op harde toon, omdat ze toch wel heel graag begrepen willen worden. WTF, Yvon. WTF. Hoe Kroonenberg de gewone man wegzet als een primitieve primaat, in één zin, en daarmee direct onthult hoe zij werkelijk neerkijkt op iedereen die niet Yvonne Kroonenberg is. Of Leo Samama. Tevens is deze zin de reden dat we in deze beschouwing van het interview vaak complexe woorden gebruiken, zodat we zeker weten dat Yvonne Kroonenberg het ook begrijpt. Deze week was ik in Assen en daar zag ik ze weer, die primitieve mensen. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, ze doet het weer. Ze doet het weer! Heel Assen gebombardeerd tot een bavianenrots, omdat Yvonne Kroonenberg nu eenmaal Mahler ontleedt in het Concertgebouw, haar ego als maatstaf van menselijkheid hanteert en dus slechts met minachting steden als Assen kan weghonen. Hoe groot moet de elitaire porseleinen schaal voor je regentenkop wel niet zijn als je dergelijke zinnen kan schrijven en het meent? In de Action. Snapt Yvonne Kroonenberg dat de mensen in de Action, met normale ploeterbanen in normale paupersteden, de belasting betalen die uiteindelijk zaken als een Concertgebouw mogelijk maken? Het antwoord op die vraag is 'nee, dat snapt Yvonne Kroonenberg niet'. Simpele mensen met van die klassieke Drentse koppen, maar met uitdrukkingsloze ogen. Nadat ze mensen primitief noemt en hun taal ontmenselijkt tot kreten, gaat Yvonne hier nog een stap verder met de zombificatie van de gewone Nederlander en hun 'uitdrukkingsloze ogen'. Alsof mensen die in Assen in de Action komen niet lief hebben, rouwen, feesten, blij zijn, van muziek genieten, neuken of over het leven nadenken. Nou. Gelukkig kan het wegzetten van mensen niet erger dan dit. Ik liep daar rond en probeerde die mensen te begrijpen, op dezelfde manier als dat ik me probeer te verdiepen in het geestelijk leven van dieren. Oh. Toch wel. Het kan wel nog erger. Yvonne Kroonenberg probeert deze mensen niet echt te begrijpen, ze probeert ze hun menselijkheid juist te ontnemen. Inhumanisering, dat is wat Yvonne Kroonenberg hier doet met mensen die zijn niet als gelijkwaardig beschouwt, maar als inferieur. Waar hebben we zulke taal eerder gehoord, pak 'm beet tachtig jaar geleden in de buurt van München? Want als taal niet je eerste vervoermiddel is om je te uiten, omdat het je gewoon niet gegeven is om een zinnetje te zeggen, dan beweeg je je op een heel andere manier door de wereld dan wij. 'Wij'. Nogmaals: 'wij'. Wie is die 'wij' waar Kroonenberg zich hier mee vereenzelvigt? Leo Samama, Franz Schubert en Gustav Mahler? We kunnen ons niet voorstellen dat er in de belevingswereld van Yvonne Kroonenberg een 'nos' bestaat als haar 'ego' daar al een plek heeft. Het probleem is hier niet dat de 'primitieve mensen' die Yvonne Kroonenberg tegenkomt geen zinnetje kunnen zeggen, het probleem is dat Yvonne Kroonenberg de taal die deze 'primitieve mensen' bezigen niet kan verstaan omdat haar elitaire oren al verstopt zitten met het oorverdovende geluid van hoe geweldig zij het vindt om Mahler geweldig te vinden. En dan zit ik even later bij dat clubje in het Concertgebouw moeilijke dingen over Mahler te leren en dan denk ik, denkend aan wat ik een paar uur daarvoor had gezien: De door een minderwaardigheidscomplex gekooide psychiatrische patiënt die door het raampje van haar isoleercel naar de wereld kijkt en concludeert dat alle gekken zijn opgesloten in een reservaten met namen als Amsterdam-Noord en Assen. De ironie, oh, de ironie. iedereen noemt zich ook maar mens tegenwoordig. Tada, het slotstuk van een haatbetoog waar zelfs Adolf Hitler van zou zeggen dat het wel een toontje lager kan qua mensenhaat. Waar zijn de rijen met mensen die aangifte gaan doen tegen deze pure haatzaaierij van Yvonne Kroonenberg? Echt, hierbij valt het xenofobe van Wilders in het niet. Want Geert heeft tenminste nog nooit publiekelijk groepen mensen weggezet als primitieve primaten die niet verder komen dan dierlijke kreten en zich geen mens zouden mogen noemen. Stelt u zich eens voor dat hij dat zou doen, qua ophefreactie naar de mensen toe. Toch is dat precies wat Yvonne Kroonenberg hier doet. En ze is daarin niet alleen. We staan er bij en kijken er naar.

Reaguursels

Inloggen

Van het oeuvre van Kroonenberg had ik toch al nooit een hoge dunk, want in de afgelopen vijftien eeuwen is er in de wereldliteratuur zelden zo'n eenzijdige baggerkrasser opgestaan als deze geestelijke armoedzaaier. Ze is in haar drieëndertigjarige carrière tweeëndertig jaar te lang doorgegaan, want na dat eerste jaar kwam er immers niets nieuws meer.

En nu blijkt deze baggerproducent pur sang ook nog eens een zelfingenomen, hautaine heks te zijn, die hele groepen mensen observeert als waren het dieren. Verder blijkt ze niet alleen als 'auteur' (te veel eer om haar zo te noemen) zwaar eenzijdig te zijn, maar ook als luisteraar; de Freule luistert namelijk alleen maar naar klassieke muziek. Waarschijnlijk voelt ze zich ook teveel voor lichte muziek, waarmee ze - als dat zo is - een hele wereld achteloos terzijde schuift. Nu is het natuurlijk wel zo dat je het nodige onderscheidingsvermogen nodig hebt om in de lichte muziek het koren van het kaf te kunnen scheiden, en de zeer kostbare parels te kunnen vinden - want die zijn er meer dan genoeg. Maar waarschijnlijk heeft Kroonenberg dat onderscheidingsvermogen niet, want haar grote goeroe Samama heeft haar dat niet geleerd.

Ik stel voor dat we een nieuwe oeuvreprijs in het leven roepen: 'Het Gouden Potlood'. Waarmee wordt aangegeven dat men - gelijk men met een potlood doet - het hele oeuvre van de winnaar ervan met een gerust hard kan afschrijven...

Walrosserl - Groningen

Walrosserl | 17-04-14 | 21:03

Van het oeuvre van Kroonenberg had ik toch al nooit een hoge dunk, want in de afgelopen vijftien eeuwen is er in de wereldliteratuur zelden zo'n eenzijdige baggerkrasser opgestaan als deze geestelijke armoedzaaier. Ze is in haar drieëndertigjarige carrière tweeëndertig jaar te lang doorgegaan, want na dat eerste jaar kwam er immers niets nieuws meer.

En nu blijkt deze baggerproducent pur sang ook nog eens een zelfingenomen, hautaine heks te zijn, die hele groepen mensen observeert als waren het dieren. Verder blijkt ze niet alleen als 'auteur' (te veel eer om haar zo te noemen) zwaar eenzijdig te zijn, maar ook als luisteraar; de Freule luistert namelijk alleen maar naar klassieke muziek. Waarschijnlijk voelt ze zich ook teveel voor lichte muziek, waarmee ze - als dat zo is - een hele wereld achteloos terzijde schuift. Nu is het natuurlijk wel zo dat je het nodige onderscheidingsvermogen nodig hebt om in de lichte muziek het koren van het kaf te kunnen scheiden, en de zeer kostbare parels te kunnen vinden - want die zijn er meer dan genoeg. Maar waarschijnlijk heeft Kroonenberg dat onderscheidingsvermogen niet, want haar grote goeroe Samama heeft haar dat niet geleerd.

Ik stel voor dat we een nieuwe oeuvreprijs in het leven roepen: 'Het Gouden Potlood'. Waarmee wordt aangegeven dat men - gelijk men met een potlood doet - het hele oeuvre van de winnaar ervan met een gerust hard kan afschrijven...

Walrosserl - Groningen

Walrosserl | 17-04-14 | 21:03

Van het oeuvre van Kroonenberg had ik toch al nooit een hoge dunk, want in de afgelopen vijftien eeuwen is er in de wereldliteratuur zelden zo'n eenzijdige baggerkrasser opgestaan als deze geestelijke armoedzaaier. Ze is in haar drieëndertigjarige carrière tweeëndertig jaar te lang doorgegaan, want na dat eerste jaar kwam er immers niets nieuws meer.

En nu blijkt deze baggerproducent pur sang ook nog eens een zelfingenomen, hautaine heks te zijn, die hele groepen mensen observeert als waren het dieren. Verder blijkt ze niet alleen als 'auteur' (te veel eer om haar zo te noemen) zwaar eenzijdig te zijn, maar ook als luisteraar; de Freule luistert namelijk alleen maar naar klassieke muziek. Waarschijnlijk voelt ze zich ook teveel voor lichte muziek, waarmee ze - als dat zo is - een hele wereld achteloos terzijde schuift. Nu is het natuurlijk wel zo dat je het nodige onderscheidingsvermogen nodig hebt om in de lichte muziek het koren van het kaf te kunnen scheiden, en de zeer kostbare parels te kunnen vinden - want die zijn er meer dan genoeg. Maar waarschijnlijk heeft Kroonenberg dat onderscheidingsvermogen niet, want haar grote goeroe Samama heeft haar dat niet geleerd.

Ik stel voor dat we een nieuwe oeuvreprijs in het leven roepen: 'Het Gouden Potlood'. Waarmee wordt aangegeven dat men - gelijk men met een potlood doet - het hele oeuvre van de winnaar ervan met een gerust hard kan afschrijven...

Walrosserl - Groningen

Walrosserl | 17-04-14 | 20:55

Schijnheilig zootje weer hier, het mens heeft gewoon gelijk. Ineens allemaal verdedigers van minderheden?
"Ze slaken kreten, vaak op harde toon, omdat ze toch wel heel graag begrepen willen worden."
Dat is precies de manier waarop ter plaatse gecommuniceerd wordt. Geen speld tussen te krijgen. De gemiddelde oost-groninger is er nog welbespraakt bij.
En over die 'welbespraaktheid' hebben we een item kunnen zien bij Powned: heel toevallig een prima visuele ondersteuning van uitspraken van K.

noorderling | 17-04-14 | 20:07

Kalere, ik vond de video van haar al erg, maar dit slaat echt hee-le-maal nergends meer op. Dit is de prototype en de nieuwe referentie voor het begrip egomaan/zelfverliefdheid. Op ons komt dat natuurlijk arrogant over, maar dat komt omdat wij gezond zijn.

Dit wijf is namelijk gewoon geestelijk ziek. We kunnen eigenlijk niks anders doen als medelijde hebben en haar heel snel per direct naar een sanatorium te brengen. Daar spelen ze ook altijd klassieke musiek, om de patienten rustig te houden, dus ze zal het wel naar haar zin hebben daar.

thorrie | 17-04-14 | 19:11

Niets is erg, behalve Yvonne Kroonenberg.

alweerjarig | 17-04-14 | 14:00

Aach toch..

Wees nou 's eerlijk, we weten toch dat die hele oost hoek behoorlijk primitief gebleven is..

;-)

Tabaro | 17-04-14 | 13:43

Ik bén ook primitief en dierlijk, en daar is helemaal niks mis mee.

En ja, als ik met een druk op de knop alle mensen zoals Kroonenberg op de wereld zou kunnen veranderen in gezellige beestjes, dan zou ik het zo doen.

Piet van het Padje | 17-04-14 | 12:51

Die Yvonne, iedereen noemt zich mens.Dit is voor mij een belediging.

JanJanszn | 17-04-14 | 11:09

Toch vreemd dat kroonenberg ons gewone mensen maar ziet als primitief en dierlijk, daar de primitief dierlijke impuls bij de aanblik van dat feministische hoofd bij mij in ieder geval voor de komende 14 dagen volledig uit het zicht verdwenen is. Ik had hem net zo goed meteen 14 daags in een bak met ijswater kunnen hangen.

ZSU-23-4 | 17-04-14 | 11:04

Denkend aan Yvonne, denk ik: Is dit een mens?

moeder8209 | 17-04-14 | 10:45

En nu zegt ze dat het een grapje is. Te laat! Zeg dat dan meteen! Zo gaat dat nou altijd: eerst confronterende uitspraken doen waar de ganse natie overheen duikelt en daarna zeggen dat het een grap is. Dit zijn geen grappen meer. En Wilders maakte ook maar een grapje met 'minder minder minder'?

makropedius | 17-04-14 | 09:47

Heerlijk begin van mijn morgen Quid. En dank voor de nadere duiding van Kroonenbergs woorden. Soms vergeet ik even met wat voor mensen io dit stukje aarde deel

Dhr. W. Anhoop | 17-04-14 | 08:30

Heeft er al iemand een aangifte colonne georganiseerd?

Ook al heeft ze een iq van 160, ze is er beslist niet wijzer van geworden.

Flipus | 17-04-14 | 04:43

Mevrouw Kreunenberg (want praten doet ze niet in mijn optiek) zou eens een weekje bij de Action moeten werken. Met het salaris van een Actionmedewerker. Dan zal ze snel winkels zoals Action leren waarderen. Heeft ze ook de tijd om de taal der primaten te leren. En ontleden. Zodat ze misschien gaat leren dat zij ook gevoel hebben. Veel meer gevoel in een pink dan zij in haar hele domme kop.
Dat dus.
Help me er trouwens aan herinneren dat ik morgen naar de Action moet.

Pubbie | 17-04-14 | 01:45

Gedicht van Gerard Reve uit 1973 en nu erg van nut voor Miss Elite Kroonenberg:

Nu ben ik zelf de vlezige man die ik, toen ranke jongeling, in zwembad en op stranden haatte. Wat rest mij nog, dan te knielen voor U?

poeszje | 17-04-14 | 01:10

Je kunt misschien in je jonge onbezonnen jaren zo praten, zoals Kroonenberg doet, maar dan komen toch de jaren van wijsheid, die je doen inzien, dat je zelf blij mag zijn dat je deel mag nemen aan het maatschappelijk en sociaal verkeer, omdat de mensen je met jouw nukken van toen, toch nog accepteerden.

poeszje | 17-04-14 | 01:04

Ik heb vroeger ook les (muziekgeschiedenis) gehad van Leo Samama, hij is een uitstekende docent, weet heel erg veel, en spreekt heel bezield, maar de verbeelding die Kroonenberg vertoont, heb ik in de verste verten nooit bij Samama gezien.

poeszje | 17-04-14 | 00:55

Gerard Reve noemde zich volksschrijver, daarom heeft hij de elite weten te interesseren en zeer zeker niet alleen omdat ze het gevoel hadden dat ze iets misten, want zijn werk was van een zeer hoog niveau. Kroonenberg is zo elitair, dat ze daardoor 'gek genoeg' het Libelle en Margriet niveau nooit heeft weten te ontstijgen.

poeszje | 17-04-14 | 00:51

hahahahaha ik kan echt een boekwerk vol schrijven met tegenargumenten maar heeft geen enkele zin waarschijnlijk,conclusie:deze vrouw?is volkomen van het padje,ik zou graag eens de discussie (als drent)met haar aangaan, ik lul haar binnen 5 minuten onder de tafel,waarschijnlijk nog steeds gelovend in haar eigen intelligentsie die nergens te bevinden is ,sterker ze heeft het iq van een vlo dus, yvon kom er maar in,en geef reaktie vergeef mn komma keus en ga de discussie aan, ik veeg de vloer met je aan en ik blijf staan ,je gaat af als een banaan,want ik kom er aan (dat was rap yvon geen mahler)kortom ..:dement wijf met iq van een watervlo

bowlfabriek | 16-04-14 | 23:15

Ze heeft wel gelijk.

Higgins | 16-04-14 | 22:36

Zoveel gestudeerd en nooit wat geleerd. God wat een godvergeten proleet.
Heb het voor de zekerheid nog maar eens nagezocht. Maar ze bedoeld dus echt geest met mens (Latijn). M.a.w. als je niet door hebt geleerd ben je niet een volledig persoon. Nou Kroonenberg, je bent nooit te oud om te leren, en jij hebt nog een lange weg te gaan.
Btw, ik kom uit Assen en kom regelmatig in de Action.

monmax | 16-04-14 | 22:33

-weggejorist-

pimenator | 16-04-14 | 22:02

Mooi dat rood!

Meteen kachel aan met inhoud boekenkast.
Met HUN wil ik niets meer te maken hebben.

Goed stuk Quid.!!

tisnuechtop | 16-04-14 | 21:46

En al wie lelijk is maken we af.

Heinzz | 16-04-14 | 21:45

Voor "ontleding" van klassieke muziek zou ik eens op het kanaal van Smalin kijken. Die brengt muziek in beeld.

peeppeep | 16-04-14 | 20:40

Met 'wij' bedoelde ze waarschijnlijk haarzelf en mij. Maar hierbij distantieer ik mij van haar uitspraken. Sorry Yvon, ik voel me na deze uitspraken toch iets beter dan jij.

sjoerdploert | 16-04-14 | 20:35

Dat mens is dom. Mahler hoef je niet te ontleden want er valt niks te ontleden. Het is gewoon muziek die in bepaalde toonsoorten in een bepaald arrangement wordt gespeeld. Dan moet je als zijnde jezelf intellectueel noemend mens direct horen welk instrument welke partij speelt en hoe dat samenhangt met de rest van de instrumenten. Wanneer Mevr Kroonenberg dit niet kan en het derhalve moet ontleden is zij in mijn ogen dom, dom, dom, dom en nog eens dom.

Toetsiemonster | 16-04-14 | 20:12

Vroeger vond ik haar boeken leuk. Ik heb er heel wat van gekocht, niet vermoedend dat ze zo'n poeha zou krijgen van mijn geld.

peeppeep | 16-04-14 | 20:05

In ieder geval kan een automonteur beter logisch nadenken dan dit mislukt experiment genaamd Yvonne Kroonenberg. Anders reed er geen auto meer.
De toegevoegde waarde van het experiment Kroonenberg voor de Nederlandse samenleving is uiterst discutabel.
Net zoiets als Diederik Stapel, Roos Vonk en vele andere ontspoorde, maar zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen.

Pieter V | 16-04-14 | 19:50

Deze mevrouw is erger dan Hyacinth Bucket in Keeping Up Appearances. En daarmee overdrijf ik niet. Dit moet satire zijn, dat kan gewoon niet anders.

Ivoren Toren | 16-04-14 | 19:50

Mag ik als Assenaar buitengewoon geschokt reageren?
Hoe simplistisch zit je dan zelf eigenlijk inelkaar?
Je verbergen achter elitair gezwam is dit toch?
Ik oordeel intelligentie toch langs een ander vlak.
Iets met empathie en respect.
Wat Mevrouw beschrijft is een maatschappij die het water aan de lippen heeft staan.
En ik geloof dat de Fransen dat toen vrij rommelig met de elite hebben opgelost.
Ik zou zeggen gaan u en uw soort nog maar even zo door......
Gruten ut Assen

JustaFreak | 16-04-14 | 19:26

Vroeger, in de laatste klas van de middelbare school, toen sprak ik eens het woord 'primitief' uit. Die jongen tegen wie ik sprak, keek mij vervolgens met de apathische lege blik aan die hoort bij mensen in leegloopgebieden zoals Assen. *
* Waargebeurd verhaal.

Ik ben het dus helemaal eens met mevrouw Kroonenberg. Gelukkig ben ik wel opgevoed met klassieke muziek. Dat scheelt dus weer een cursus.

Briljante tekst van Kroonenberg. Hulde.

KidC | 16-04-14 | 19:22

Ze heeft gewoon een punt, topwijf.

lompe smurf | 16-04-14 | 19:12

Ja vrij gestoord, al zie ik wel iets in die slot conclusie, bepaalde personen denken toch iets te gemakkelijk aanspraak te kunnen maken op het mensschap en daarmee de toegang tot bepaalde privileges zoals universele rechten van de mens, het zou goed zijn de lat weer wat hoger te leggen.

Bababas | 16-04-14 | 19:07

Een belangrijke rol zal bij Kronenberg wel de gewone Joodse arrogantie tegenover niet-Joden spelen. Die zijn volgense de Talmoed ook niets beter dan beesten, alleen maar bedoeld en geschikt voor het dienen van de Joden.

Jan Gerritsen9977 | 16-04-14 | 19:02

Dit is haar twitterprofiel: "Vooraanstaand schrijfster, bejubeld feministe en stralend middelpunt van de Betere Kringen. Walgt van het primitieve grauw (met name van het mannelijke deel). #parodie"

Dat "#parodie" is kennelijk een schaamlap. Haar retweeters van betreffend bericht zijn: twitter.com/wkooImees , twitter.com/haIinareijn en twitter.com/GerdieVerbeet

All = exit

Organische evolutie | 16-04-14 | 18:48

Ik bedoel natuurlijk dat de ontlasting via de ventilator in een elliptische omloopbaan wordt geslingerd die even verderop de aarde raakt.

Specy | 16-04-14 | 18:27

Wauw. Vervang 'Drent' door een 'minderheids'-bevolkingsgroep en de shit vliegt door het plafond.

Specy | 16-04-14 | 18:26

Doet me denken aan een legendarische uitzending van Buren waarin Bromet een import arrogant zeikwijf liet klagen over een Amsterdamse fietsenmaker die het uitzicht op de gracht bedierf door steeds een etage op z'n woonboot te bouwen. De goede man noemde haar hypocriep. En gelijk had ie, haha!

patat - generatie | 16-04-14 | 18:26

Dus als je van klassiek houdt ben je meteen elitair? Als je toevallig van de Franse taal houdt ook? Er wordt hier wel heel gretig het elite-stokpaardje weer van stal gehaalt. En dat allemaal om 'ons' weer voor een karretje te spannen door een schopgroep te geven om tegen aan te trappen. Hoe toepasselijk. Kijk eens naar de stamboom van Kroonenberg zo in de eerste helft jaren 40.

Dat elite-gepraat is gewoon een
nl.wikipedia.org/wiki/Granfalloon

kloopindeslootjijook | 16-04-14 | 18:24

Ik begrijp het niet. Ze was zelf toch ook in eeen Action? In Assen? Ik bedoel: ik kom daar niet eens in buurt. Anyway: ik moet altijd enorm lachen uberdomme arrogantie. Yvonne Koonenburg is de nieuwe Toon Hermans wat mij betreft.

Sir Eddy | 16-04-14 | 18:23

Hahaha kostelijk, hoe kun je boos worden op de diarree die Yvonne uitkraamt? Het zegt niets over 'de gewone man' maar alles over Yvonne.

ratelaar | 16-04-14 | 18:20

Mijn 2 kinderen zitten op muziekles, dansles en zwemles en lezen boeken uit de bieb daarom doen we weleens (vaak)boodschappen bij de Aldi.
Mijn kinderen zijn haar toekomst!

thheo | 16-04-14 | 18:12

Deze troela schreef ooit een boekje "Alles went behalve een vent" dat behalve door rabiate feministes door niemand werd gelezen.
Ik zag haar wel eens in de binnenstad van Amsterdam lopen, want daar woont mevrouw, met een hondje maar nooit met een vent.
Want geen vent wil deze toverkol die zowel in literair als fysiek opzicht een dwerg is.

knerf | 16-04-14 | 18:12

Ik heb laatst nog die p0rn0film gekeken met Yvonne Kroonenberg, en ik moet zeggen, ze kon er wel wat van.

milky bar | 16-04-14 | 18:08

Ben bezig met film: "Der Unter (heu-heu-LOL) Gang.

Aan een ronde tafel legt ze minzaam en met zachte stem uit, het vervoersmiddel taal is hun (ons) niet gegeven. Dan ontploft ze en het hitleriaanse snot en schuim loopt langs haar bek en vliegt door de kamer: ze (wij) noemen zich WEL mensen!

Zoiets. Tips?

tast in duitser | 16-04-14 | 18:04

Also, also, also!!!

Wamoje | 16-04-14 | 18:01

"Met een meid niks dan narigheid." (Rijmelarij niveau Kroonenberg.)

Ik heb eens wat van haar gelezen. Is werk van een frusto. Ze zal ook nog wel geschreeuwd hebben om cultuur.

crocelodocus | 16-04-14 | 18:00

denk niet dat Yvoren K. bij de linkse elite hoort, daar is ze te eerlijk voor.
mijn duit in een leeg zakje.

Worstjes | 16-04-14 | 17:55

Een typische snob. Ik vraag me af of haar liefde voor klassieke muziek echt is. Waarschijnlijk niet maar het bekt natuurlijk wel lekker. Ik moet meteen denken aan die Stegeman worst reclame van jaren geleden, daar kan ze zo in meespelen. En wat is er zo ingewikkeld aan die cursus van haar ? Als zo een over het paard getilde schrijfster dat kan volgen kan 50% van de bevolking dat. Ik kots op nepintellectuelen maar vooral snobs. Ook ik (Wo opleiding gek op jazz en klassiek) kom wel eens bij de action omdat sommige dingen daar toch goedkoper zijn want ik kan een euro ook maar eenmaal uitgeven. Dat afgeven op 'lager' volk past toch eigenlijk niet bij de linkse elite want die profiteert toch juist van dat stemvee. Wat een k*twijf. Veel van die schrijfsters en linkse narren zijn van die gerimpelde krullebol graftakken. Zit het in hun DNA ofzo?

Han Jammer | 16-04-14 | 17:52

Ach ze heeft nooit sex gehad. Ze heeft echt dringend een lul nodig. Nu uit ze haar frustraties op de gewone mens uit.... lol

dimitrios007 | 16-04-14 | 17:49

Inderdaat typisch dat ze zo racistisch doet over mensen uit Drenthe, als ze echt lef heeft moet ze hetzelfde zeggen over negers marokkanen turken, of andere allochtonen.

Onderbuik | 16-04-14 | 17:43

Wie is eigenlijk Yvonne Kroonenberg?

Ultimate Master G | 16-04-14 | 17:43

Het wachten is nu weer op een excuus dat ze het zo allemaal niet bedoeld heeft. Nu het wat veel aandacht trekt en ze de wind van voren krijgt gaat ze inbinden. Zo'n laf type is het wel.

Koettoerk | 16-04-14 | 17:43

Het zit op de bank en is een arrogante in de jaren 70 achterbleven talentloze aandachtshoer....

Iemand?

Piepkuukn | 16-04-14 | 17:43

-weggejorist-

ad melkert | 16-04-14 | 17:42

@tast in duitser | 16-04-14 | 17:29
Ook een goeie, dat zal dan de eerst keer zijn dat een man haar op komt halen.

Ven1V1d1V1c1 | 16-04-14 | 17:32

@ Guido | 16-04-14 | 15:49

Deze joods-Nederlandse feministe volgt een cursus "joods-Duitse componist" bij een joods-Nederlandse musicoloog, waar ze joods-intellectueel muziek kan ontleden.

Sendis | 16-04-14 | 17:30

Eigenlijk geen commentaar waardig, wat een kut.

"Ik liep daar rond en probeerde die mensen te begrijpen, op dezelfde manier als dat ik me probeer te verdiepen in het geestelijk leven van dieren."

Zo'n mens moet echt in de ban. Wat een arrogantie (áls ze het echt heeft gezegd that is). Bovenstaande aanhaling zegt eigenlijk al genoeg. Ze verdient het om al haar royalty's te verliezen, gedwongen te verkassen naar Schilderswijk of Spijkerkwartier en haar boodschappen te doen bij Action, Aldi en Zeeman.

Dit is het failliet van de jaren tachtig, negentig sociaal-democratie. O.a. zij is de reden van de opkomst van Fortuijn, en de geminimaliseerde PvdA. Met zulke denkbeelden: sterf.

Organische evolutie | 16-04-14 | 17:30

k heb al een goede titel voor Yvonne Kroonenberg's nieuwe boek; Het zit op de bank en reaguurt. Dat werkt(e) bij Asha ten Broeke ook erg goed in het circuit der boven ons gestelden.
Ven1V1d1V1c1 | 16-04-14 | 17:24

Of:

Ik ging met een politieman mee.

tast in duitser | 16-04-14 | 17:29

@AbleArcher13 | 16-04-14 | 17:12
Waar heb jij het nou weer over?

Russells Teapot | 16-04-14 | 17:27

Ik heb al een goede titel voor Yvonne Kroonenberg's nieuwe boek; Het zit op de bank en reaguurt. Dat werkt(e) bij Asha ten Broeke ook erg goed in het circuit der boven ons gestelden.

Ven1V1d1V1c1 | 16-04-14 | 17:24

Bij de Action in Assen draaien ze sinds haar bezoekje kindertotenliedern uit de bak van de Tsjechische naxos spookorkesten. (haha, hoezo 'spook'?)

tast in duitser | 16-04-14 | 17:23

Yvonne Kronenberg kan wel uit de hoogte doen maar in haar dagelijkse leven heeft ze ook van zichzelf al een snor, laat ze eerst iets doen aan haar persoonlijke verzorging, voordat ze met haar groezelige vingertje naar anderen wijst.
Ze schijnt therapeut te zijn maar de vraag is of ze zelf wel helemaal in balans is.

Onderbuik | 16-04-14 | 17:18

Hoho. Niet hypocriet doen. Al die ghetto wijken vol tokkies of alochtoniers lzijn echt wel dispensable, die werken niet eens. Colleratal neukdamage. En die krijgen hier doorgaans ook de volle laag. Ik wil juist een stap verder bloksnorren. Ik kijk niet alleen neer op een hele hoop uitvretende onderlagen. Maar ook vooral kijk ik neer over grachtengordelaars, faalbestuurders, prutspolitici of andersoortig elitair gespuis dat niks presteert of toevoegt, en vooral functioneert als menselijke vervuiling. Blijft heel weinig over wat deugt.

Koettoerk | 16-04-14 | 17:17

@Russells Teapot | 16-04-14 | 17:10
Lees het draadje eens voordat je roeptoetert, dit is al eerder gezegd.

AbleArcher13 | 16-04-14 | 17:12

Prima hoor voor Yvonne Kroonenberg dat ze op het soort mensen kakt dat in Assen of Amsterdam-Noord woont en winkelt bij de Action. Laat ze daar dan echter zelf lekker wegblijven. Hebben die mensen geen last van haar en heeft zij geen last van die mensen. Probleem opgelost.

Doldwaas | 16-04-14 | 17:12

"Wat is "overdreven?" Dat is namelijk volledig subjectief."

Gaskamers idd.

tast in duitser | 16-04-14 | 17:11

Als je bij "klassieke Drentse koppen" het woordje "Drentse" vervangt door "negroïde," dan waren de poppen aan het dansen geweest...

Russells Teapot | 16-04-14 | 17:10

Allemaal wel leuk en aardig zo'n feministisch bakbeest die iedereen als primitieveling ziet maar wat me banger maakt is die analyse van elke zin die zij uitslaat. Negeer dit soort figuren toch is een keer

KauhlodieBaaz | 16-04-14 | 17:04

@pjisonline | 16-04-14 | 16:10
Wat is "overdreven?" Dat is namelijk volledig subjectief.

Russells Teapot | 16-04-14 | 17:02

"Prima, maar niet tegen mij!"
Onbesneden komkommer | 16-04-14 | 16:54

Blijkbaar wél :-)

tast in duitser | 16-04-14 | 17:00

-weggejorist en opgerot-

Onbesneden komkommer | 16-04-14 | 16:54

Typisch zo een wijf dat lult als een kip zonder kop, en zelf niet weet wat ze zegt.

de honden blaffen... | 16-04-14 | 16:53

Ik heb laatst naar een DVD gekeken waarin het gitaarspel van David Gilmore wordt ontleed. EN ik ben gek op die muziek (die van Gilmore, niet van die muziekman op die DVD). Ben ik nou elite of untermensch?

Vragen, vragen.

En nee, die CD kwam niet bij de Action vandaan.

xspalm | 16-04-14 | 16:53

@ Schoorsteenveger

'Satire' was niet mijn suggestie, maar zoals jij het nu schetst, zet je me aan het denken.

tast in duitser | 16-04-14 | 16:50

BENG! Retecherp stuk Johnny!

KoninginWildemina | 16-04-14 | 16:49

Enge vrouw, stuitend wat ze zegt en volgens mij ook nog gemeend. Geen beste reclame voor haar boek over mantelzorg wat deze maand verschijnt.

ukuppes | 16-04-14 | 16:49

peter1953 | 16-04-14 | 13:50

"De reacties op GS bewijzen toch het gelijk van Y.K"

Een "mens" van het allooi van Yvonne Kroonenberg zal het daar ongetwijfeld mee eens zijn.
Iemand met het IQ van zijn schoenmaat overigens ook.

Pieter V | 16-04-14 | 16:46

Die moet keihard genomen worden door een horde wilden..

De Anaalprofeet | 16-04-14 | 16:42

Kan best. Maar het wrange is dat de Kroonenbergs van deze wereld het nooit in hun hoofd zullen halen om zich op deze manier over berbers, Afrikanen en bergturken uit te laten. Terwijl daar toch de bulk met scheefgegroeide hoofdjes, vreemd schuine oogjes en lage haargrens zult aantreffen.

malin | 16-04-14 | 16:39

@klaartjewijn | 16-04-14 | 16:31
Ah, twee zielen, een gedachte

Joris Draaksteker | 16-04-14 | 16:36

Voor straf moet Kroonenberg vóór het eten Freek de Jonge ervan overtuigen dat zij nóg verder boven de massa verheven is dan hij.

Joris Draaksteker | 16-04-14 | 16:34

@milky bar | 16-04-14 | 15:42
Ik denk niet dat ze naar Mahler luisterden... iets met "jood" en "entarted". Beethoven, Wagner en Bruckner, eerder.

Gootbalkoning | 16-04-14 | 16:32

Deze mevrouw heeft een hoog freek-gehalte. Ik moest wel een half uur ontfreken toen ik die interview las.

klaartjewijn | 16-04-14 | 16:31

tast in duitser | 16-04-14 | 16:0
Het soort satire dat figuren als
Leon de Winter en Theo Massen ook zo goed beheersen, bedoel je? Iets zeggen, afwachten, en dan afhankelijk van de reacties besluiten of het satire was of niet? Of nog beter, fhankelijk van de reacties bij P&W op verontwaardigde toon uiterst genuanceerd toelichten welk deel, welke zin, welk woord satire was en hoe we die satire precies moeten begrijpen?

Schoorsteenveger | 16-04-14 | 16:30

Goh, wat een gelukkig toeval dat al die Mooiste Boeken Aller Tijden door vrouwen geschreven zijn. Kan Kroontje fijn Goethe, Joyce, Kafka en Nabokov op de plank laten liggen. Want Ellen La Motte (nooit van gehoord, moet ik vol schaamte bekennen) vleegt de vloer aan met al die mannelijke suprematisten.

En wat eeuwig jammer nou dat Schubert en Mahler ook mannen waren. Want in de klassieke muziek is helaas nog nooit iets van waarde door een vrouw gecomponeerd. Iets met constructief denken, wiskundige structuren en logica, waar mannenhersenen nu eenmaal iets beter in zijn...

Gootbalkoning | 16-04-14 | 16:29

@the ruud

maak je niet te druk, ze is daar waarschijnlijk de catawiki-ploeg tegen het lijf gelopen, niets meer

gaper | 16-04-14 | 16:29

De heren Schubert en Mahler zouden aangifte moeten doen wegens smaad. Van die arrogante troela's zoals mevrouw Kroonenberg, dat zijn nou precies de types die de klassieke muziek in een kwaad daglicht stellen.

Don Q. a la Plancha | 16-04-14 | 16:27

De arrogantie. Ben ook zo'n mongool uit drenthe. Weet nu ook weer waarom ik geen boeken lees. Meeste schrijvers van "literatuur" hebben dezelfde arrogante houding. Laat ze aub in amsterdam blijven, ruikende aan elkaars scheetjes. By the way, wat heeft dit mens trouwens geschreven?

The ruud | 16-04-14 | 16:20

Nou Kroonenberg, die gaskamers maar weer eens afstoffen dan? Het plebs is immers inhumaan en zal toch wel niks voelen.

caspert79 | 16-04-14 | 16:17

"want u gaat boos worden op Yvonne fucking Kroonenberg en haar elitaire en vooral zeer gevaarlijke wereldbeeld."
 
NEE, Kwit, NEE! en NOOIT! Hoor je? NOOIT.
 
Want als we boos worden op die Kroonenberg, betekent het dat ze impact heeft. En dan heeft dat zelfbenoemde gutmenschentuig gewonnen. Impact is wel het laatste dat we die zeloten moeten geven.
 
Lekker terug laten trekken in die ivoren toren en fijn zuur laten zijn tegen de steeds kleinere groep mensen die nog in haar aanwezigheid wil zijn. En een beetje Mahler en Schubert draaien.
 
Dan heeft het hardwerkende deel van de bevolking in, laten we zeggen Amsterdam Noord en Assen, er geen last meer van. En niemand heeft het eeuwig leven, dus het komt vanzelf goed.
 
Je weet hoe de zeloten ermee ophielden he? Dan maken we van de grachtengordel maar een klein Masada. Beter voor iedereen.

pietvanvliet | 16-04-14 | 16:10

En weer een fout, AArgh.

pjisonline | 16-04-14 | 16:10

@Russells Teapot: "overdreven ageert", dus op de manier waarop GS dit nu doet dus, dan. Ik vind ook niet dat je alleen maar confronterende uitspraken mag doen als je daartegenover een intellectuele bijdrage moet doen. Feiten moeten benoemd kunnen worden, daar hoeft niets tegenover te staan. Ben al blij dat iemand het doet; kan een verademing zijn.
@tast in duitser: Ja, ik zie de fouten. Duidelijk geval van primitieve hominide. Of minstens de aanleg daartoe :).

pjisonline | 16-04-14 | 16:10

Dit is eindelijk het ware gezicht van intellectueel Links: links fascisme all over the place, lees hier hoe dat in 2008 ging toen Duyvendak zo naïef was om openheid van zaken te geven in de denkwereld van de politiek correcten:
www.uitkijk.net/algemeen.php?subaction...

Zeldzaam dat ze hun lelijke tronie laten zien, maakt het makkelijker om zicht moreel verheven te voelen. Dit is hoe de elite naar het gepeupel kijkt, zonder enige vorm van erbarmen. Kill it with fire

flat out | 16-04-14 | 16:08

@Russells

Iets over 'noorden'? (Amsterdam 'Noord'? Assen ('noorden' hahaha, 'ik lach me een ongeluk'?)

tast in duitser | 16-04-14 | 16:08

Ik ga er overigens van uit dat dit satire is van mevrouw Kroonenberg. Alleen heeft satire altijd een doel, en dat doel ontgaat mij vooralsnog.

Russells Teapot | 16-04-14 | 15:59

@pijsonline

Je maakt schrijf- en stijlfouten, dus eerst maar: "éénoog", bewust aan elkaar? Zo ja, wie bedoel je?

tast in duitser | 16-04-14 | 15:58

@pjisonline | 16-04-14 | 15:48
"En het feit dat GS zich zo overdreven ageert tegen haar uitspraken, geeft niet alleen aan dat we hier een taboe tepakken hebben,"

Want als je ergens tegen ageert, betekent dat dat je een taboe te pakken hebt? Dat is de enige reden waarom mensen boos worden of kritiek hebben, omdat hun taboes worden bedreigd?

Wat verbijsterend simplistisch. Ben jij soms een van die primitieve hominiden waar Yvon het over heeft?

Misschien dat GS gewoon een hekel heeft aan misplaatste arrogantie van wereldvreemde Grachtengordelwijven die, ondanks dat ze zelf op intellectueel gebied niets toe te voegen hebben aan deze wereld, toch neerkijken op lager opgeleide mensen.

Nooit beseffen ze uiteraard dat hun hoge opleiding in de alfa- of gammahoek niet duidt op het hebben van intelligentie, maar op het hebben van de juiste politiek correcte meningen. Dat zou tenslotte zelfreflectie vergen, en daar zijn dit soort mensen niet toe in staat.

Russells Teapot | 16-04-14 | 15:56

Bij ons thuis praten we Russisch en zijn gek op Tiroler jodel muziek.

Uw Verzekeringsadvis | 16-04-14 | 15:54

Ik probeer hier iets grappigs over te zeggen, maar het lukt niet. Wat een walgelijk snobistisch mens. Herstel: U, Mevrouw Kroonenberg, bent een 'Minderwaardig' mens.

De Treinende Rechter | 16-04-14 | 15:49

Mahler? Nooit van gehoord. Kun je dat eten? Nee?

Nou, dan ga ik weer verder met het smijten van mijn eigen uitwerpselen naar langslopende wijfjes.

Russells Teapot | 16-04-14 | 15:49

Is er eindelijk een Übermensch, is 't joods en vrouw. Als Hitler dát geweten had, waren wij primitievelingen vergast geweest worden geworden.

Guido | 16-04-14 | 15:49

Haha, schitterend! Ok, het klinkt allemaal erg hautain van mevrouw Kroonenberg, maar ze heeft wel mooi gelijk! En het feit dat GS zich zo overdreven ageert tegen haar uitspraken, geeft niet alleen aan dat we hier een taboe tepakken hebben, maar ook dat maar weer dat in het land der blinden éénoog koning is.

pjisonline | 16-04-14 | 15:48

Duitse kampbewaarders luisterden 's avonds ook naar Mahler en Schubert. Om het onvoorstelbare van de dag te weg te drukken.

milky bar | 16-04-14 | 15:42

Ik ben opgevoed met Johnny Cash en ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar.

makropedius | 16-04-14 | 15:39

"Als iets de betere kringen typeert is het gewoon doen. Ze hebben nameljk niets t bewijzen, hoeven geen gemaakt imago hoog te houden."

@Seven

Totdat de pleuris uitbreekt. Dan gewoon onderduiken in tokkie-assen.

tast in duitser | 16-04-14 | 15:30

Hahaha, best zeer primitief die mevrouw, ik ken haar niet maar nu wil ik haar helemaal niet willen kennen.
Hahahahaha. Wat een buitenaards mokkel!

KannieWaarZijn | 16-04-14 | 15:28

@Quid

Je leest de commentaren natuurlijk nooit, dus deze woorden zijn boter aan de galg gesmeerd. Hoe dan ook:
"Hij is zijn portemonnee verloren" is fout Nederlands. ["ze elk contact met de werkelijkheid is verloren" dus ook]
Correct Nederlands is: "Hij heeft zijn portemonnee verloren." En dus: "zij heeft elk contact verloren".
Je bent verloren, betekent iets heel anders. Waarom nemen zoveel Nederlanders toch al die mode-fouten van elkaar over. Gisteren ook de pedel van de Nijmeegse Radboud Universiteit: "Ik besef me". Hartstikke fout.
En verder ken je volgens mij het juiste gebruik van het bijvoeglijk naamwoord "pernicieus" niet.

Pa Ramaribo | 16-04-14 | 15:25

Toch mooi dat HP/De Tijd niet of niet extensief modereert. Daar word ook lekker tegen haar tekeergegaan.

hotnot | 16-04-14 | 15:16

Erger dan erg, Kroonenberg.

Pieter V | 16-04-14 | 15:14

Ach, gelukkig gaat het niet over mij. Ik ben echt heel cool en gaaf. Net als Yvonne.

Lowdown | 16-04-14 | 15:10

Ach ze is gewoon wat ontevreden met zichzelf en lijdt daarom aan een chronische vorm van ontevredenheid. Altijd maar zeuren. Met zulke mensen is gewoonweg niet samen te leven.

roze_bril | 16-04-14 | 15:07

@Schoorsteenveger | 16-04-14 | 15:05
Als ik wat zeg?
(even voor de zekerheid, een racist ben ik ook)

oze | 16-04-14 | 15:07

oze | 16-04-14 | 14:32
Als je het over moslims zegt ben je een racist.

Schoorsteenveger | 16-04-14 | 15:05

Hbeben de grote steden al voorgedrukte aangifteformulieren wegens groepsbelediging en haatzaaien klaarliggen?

Merlot | 16-04-14 | 15:04

Een cursus nodig hebben om zo iets emotioneels als muziek je te laten raken. Wie is hier nou onmenselijk.

Harry Turtle | 16-04-14 | 15:03

Ik dacht al. Waar zijn die Hitlersnorren toch gebleven.

EricDonkaew | 16-04-14 | 15:03

Prima stuk Quid, voor 'normale' mensen zou dit niet kunnen maar, we hebben het hier over een speciaal mens als Kroonenberg, die verdienen een aparte aanpak.

Sumato | 16-04-14 | 15:03

Als ik naar de supermarkt ga, denk over de meeste mensen die ik zie net hetzelfde.

Zyprexa20mg | 16-04-14 | 14:57

Tsjaa, maar jij slikt je zyprexa dan ook niet voor niks...

Temazepam60milligram | 16-04-14 | 15:02

Ik dacht even: 'Die Quid zit ons te fukken met een fake-interview'. Toch maar klikkerdeklik. En verdomd; ze zegt het écht! Ik had die Kroonenberg al niet hoog zitten qua geestelijke vermogens. Maar dit redactioneel commentaar is eigenlijk nog wel wat te mild. Dat Grachtengordelganzen zoiets dénken - dat mag natuurlijk. Maar zeggen en opschrijven is een tweede.

bartjeau | 16-04-14 | 15:02

@Zyprexa20mg | 16-04-14 | 14:57
Het is een beetje zoals de anderen in het verkeer: óf ze scheuren als asocialen, óf het zijn zwakbegaafde treuzelaars. De enige die normaal rijdt ben ik.

oze | 16-04-14 | 15:01

ik heb 11 jaar klassiek pianoles gehad, totdat ik bebob jazz ontdekte en dit op piano ging spelen en daarna op tenorsaxofoon. Ik neem het mijn ouders nog steeds kwalijk dat zij van het bestaan van bebob wisten, maar het niet met mij wilden delen

on topic: ze heeft wel grote jetsers
www.respectvoorleven.nl/nieuwsarchief/...

Bicyclerepairman | 16-04-14 | 14:59

Schubert, Schubert.... Had die geen syfilis?

Zoals zo'n beetje elke interlectueel in de 19-de eeuw? Enig idee hoe hij daar aan was gekomen?

Jan de Schot | 16-04-14 | 14:58

denk *ik*

Zyprexa20mg | 16-04-14 | 14:57

Als ik naar de supermarkt ga, denk over de meeste mensen die ik zie net hetzelfde.

Zyprexa20mg | 16-04-14 | 14:57

LOL ik woon in Assen. Ze heeft wel gelijk dat er in Assen veel primitief volk rondloopt. Maar ik lig daar niet wakker van.
Maar zij is een echte Amsterdamse xenofoob die alles wat buiten Amsterdam ligt raar, primitief en eng vindt. Iedereen die er niet uitziet zoals zij wil daar is zij tegen, dan ben je naar mijn idee een fascist en discrimineer je.

Maar als ik die foto van haar zie, heeft zij een slechte kapper en walgelijke kledingsmaak. Raar dat dat soort mensen nog in Nederland vrij mogen rondlopen.

elitaire atheist | 16-04-14 | 14:57

Dat is een tijd geleden, dat die de trap op is gebeft ...

gentle giant | 16-04-14 | 14:54

Typerend gedrag vaak voor mensen die menen hun roots te zijn ontstegen en zijn beland in de 'betere' kringen. Minderwaardigheidscomplex much?
Als iets de betere kringen typeert is het gewoon doen. Ze hebben nameljk niets t bewijzen, hoeven geen gemaakt imago hoog te houden. Juist de degene die het niet zijn proberen zich overdreven te positioneren als baken van goede smaak. Net als de nouveaux riches, itt oud geld, met geld smijten.

seven | 16-04-14 | 14:54

Leer mij zo'n "Gutt Menschliches" links grachtengordeldier als die Kroonenberg kennen.
Morgen staat er natuurlijk een rectificatie in de HP in de trant van "Ja maar ik heb het niet echt zo bedoeld hoor, ik wilde alleen maar duidelijk maken hoe het voelt om als bevolkingsgroep weggezet te worden als minderwaardig"

copywriter | 16-04-14 | 14:54

Nou, best wel in contact met de mensen hoor, ze kent tenslotte Mahler (die voetballer van PSV)

Indianaskywalker | 16-04-14 | 14:53

@Abject | 16-04-14 | 14:36
Mijn punt is dat iedereen hypocriet is wanneer het hem/haar/hun uitkomt.
Vreemde zaak wordt het wanneer het alleenrecht op stijlloze, tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos kwetsende opmerkingen & observaties bij GS zou liggen.

oze | 16-04-14 | 14:53

Ze heeft helemaal gelijk. Ik heb ook een poosje in Assen gebivakkeerd en ze kweken daar volgens mij idioten in kassen.

AbleArcher13 | 16-04-14 | 14:52

Maar is heer Stifft, een etage hoger hiero, die laat zien dat die weet wie Cato Maior is, niet net zo elitair?

bastemeijer | 16-04-14 | 14:52

Ahum kan ik ergens een klacht indienen wegens haatzaaien? Ik ga ook een T-shirt drukken . "ik ben een primitief mensch"

Zuma | 16-04-14 | 14:51

ze is een stuk zachter gaan praten de laatste tijd, mag ook wel met zo'n stem.

Worstjes | 16-04-14 | 14:50

ik luisterT alleen naar bnr [BusinessNewsRadio]... dat zouden alle geïmporteerden moeten doen.

Centauri3 | 16-04-14 | 14:49

En ze heeft nog gelijk ook. Eigenlijk moeten mensen die zich nog wel ontwikkelen, zichzelf beschermen tegen zo veel achterlijkheid in deze wereld.

Kaan78 | 16-04-14 | 14:49

Och, Mensen in Noord die klanken uitbrengen (geen idee wie er wonen? Cultuurverrijkers? Dan heeeel hard "Dizkrimiazie!!" schreeuwen doet)

Nee, dan deze VROUW (met hoofdletters, want daarmee per definitie beter). ZIJ zet TEKENS op papier. jaja.... tekens. Dat maakt haar een verhevene.
En ze luistert naar Mahler (leuk, moet ik ook nog eens gaan doen) vanwege eh.... ow ja, dan hoor je bij de "elite".
Mjah, ik ben met haar eens dat er een bijzonder grote hoeveelheid "tonen/ geluiden" wordt geproduceerd die geen MUZIEK of gesprek mogen heten. Maar ieder zijn meug. Ik hoef en ga niet naar Jan Smit, zijn fans komen niet bij de bandjes die ik luister. Win Win

Sowieso lijkt die Y.K. niet te begrijpen dat schijnbaar banale, platte zaken als onderdak en eten/drinken de basis zijn waarop haar "verheven cultuur" gebouwd is.

Dus wie is hier nou eigenlijk wezenloos??

klimgek | 16-04-14 | 14:46

Die Mahler was ook maar een eenvoudige schilder.

guurderdanguur | 16-04-14 | 14:46

Mogen we daar ook even 5000 aangiften voor bij de polisie afgeven?

Beste Yvonne "sieg" Kroonenberg, gelukkig ben je oud en heb je niet zo lang meer. Groeten. De fuck.

kanon0503 | 16-04-14 | 14:44

Yvonne Kroonenberg, een hoer die er belang aan hecht te melden dat zij neuqsex heeft. Zijn er voorbedrukte aangifteformulieren?

natte krant | 16-04-14 | 14:38

Hoogmoed komt voor de val.

philia | 16-04-14 | 14:37

Voor zover ik kan nagaan is er geen wet die het de mensen (primitief of anderszins) verbiedt van Mahler te genieten. Hoef je niet eens bekakt over te doen als die muziek je toevallig aanspreekt.

Ik weet het, er zal wel weer iets komen over dat wij simpele lieden de ironische humor niet begrijpen, maar ook dat is dan weer een voorbeeld van neerkijken op mensen, wat zij dan weer niet begrijpt, en zo gaan we vrolijk verder.

Zo, en nu even naar Die Kindertotenlieder in de uitvoering van Ferrier luisteren. Gewoon, omdat 't mooi is.

werkelijk? | 16-04-14 | 14:37

oze | 16-04-14 | 14:32
jij ziet het verschil blijkbaar niet. Yvonne Kronenberg is een "moralfag", zo hypocriet als de neten. Geenstijl is "tendentieus ongefundeerd en nodeloos kwetsend".

Abject | 16-04-14 | 14:36

thheo
ja, dat dacht ik ook. Tevens is deze mevrouw eine mankierte Mutter. Nimmer de verantwoording op zich hebben willen nemen voor de opvoeding van een eigen of een geadopteerd kind. Niet dat je daardoor maatschappelijk gezien mislukt bent maar je bent je dan niet bewust van de geldelijke kosten en geestelijke inspanning die dit vergt. Elke euro die binnen komt is dan ook "voor je zelf". De klanten van de Action die ze met dédain bekijkt, hebben wel de verplichting voor hun kroost te zorgen en de belasting inderdaad op te brengen voor de zwaar gesubsieerde toegangskaarten van het Concertgebouw. Deze vrouw is een egoïste pur sang.

Jan Boule | 16-04-14 | 14:33

Terwijl ik jou, Quid, normaliter toch een redelijk weldenkend mensch vindt.

oze | 16-04-14 | 14:33

-weggejorist-

oze | 16-04-14 | 14:32

Pffff, wat maakt het eigenlijk uit wat ze roept?
Eigenlijk heb ik nooit anders gezien dan dat mensen die zichzelf "intelligenter/weldenkender/moreel superieur" vinden dan de rest dat echt zelden of nooit ook werkelijk zijn.
-
Vrijwel altijd zijn het vreselijk makkelijk te indoctrineren lieden die verteld is dat als ze keurig napraten wat hen als politiek correcte waarheid is voorgeschoteld ze zichzelf "hoogopgeleid, weldenkend en super intelligent" mogen beschouwen.... moeten ze natuurlijk wel koste wat het kost blijven na wauwelen wat hen is voorgezegd en vooral geen eigen mening hebben.
-
Je ziet ze hier ook.
Het zijn de reaguurders die zo snel mogelijk roepen dat ze (naar eigen zeggen) hoogopgeleid ze zijn en dat iedereen die niet met hen meepraat "laagopgeleide Tokkies" zijn.
Tja, gewoon ignoreren die gasten, zonde van de energie.

Moi2 | 16-04-14 | 14:26

Hoi Yvonne! Ik werkte een paar jaar geleden in de Randstad met voornamelijk collega's uit Utrecht & Amsterdam.

Daar zaten een heleboel 'miskend talent' frusti's tussen: hyper-ambitieuze hipsters die zichzelf ontzéttend goed vinden, maar die feitelijk een baantje als marketing-assistent hebben (MBO-niveau, zit je dan met je uni Economie). Ik heb zelden zo'n onplezierige, achterbakse en ratterige werkomgeving meegemaakt.

Inmiddels naar volle tevredenheid aan het werk in, je raadt 't nooit, Assen. Mijn Drentse & Groningse collegae zijn nuchtere & doodgoeie mensen, van het type niet lullen maar poetsen.

Maar wees jij vooral blij dat je in de Randstad resideert, met je elitaire soortgenoten.

raskol | 16-04-14 | 14:24

@vander F | 16-04-14 | 14:08
Er komt vast weer een of ander quasi-intellectueel boekje van haar uit over "de gewone man", ofzo, boekje moet toch geplugd worden he.

D.Stapel | 16-04-14 | 14:18

Niet opgevoed (vrij)
Gepest
Studie psychologie niet begrepen. Getuigen HP-interview.
Geschreven voor een plaatjesblad (Playboy)
Hoe mislukt kun je zijn?

thheo | 16-04-14 | 14:17

Genen! Allemaal een kwestie van genen. En die genen hebben zo een tyfushekel aan dat wijf, dat ze alleen nog afbreken. U ziet het resultaat!

123 je proeft het zo | 16-04-14 | 14:17

@Idontgiveafunk | 16-04-14 | 13:57
Was er ook niet zo'n 10 jaar terug zo'n onderzoek gedaan dat het meerendeel van de politici in de 2e kamer van die gepeste kindjes waren? Zou een boel verklaren.

LangeTijdGeleden | 16-04-14 | 14:17

Hahaha, ik dacht dat de 'Hunger games' een verzonnen verhaaltje was. Het 'Capitol' bestaat echt! En het ligt ergens in Amsterdam tussen de grachten...

keikoud | 16-04-14 | 14:12

Duidelijk een ontzettende goede "grap" die alleen door goedmensen kan worden begrepen, gniffel gniffel.
Wel jammer dat Geen Stijl hier aandacht aan geeft...

volhouden | 16-04-14 | 14:09

Wat is er nieuw? De enige menschen die er toe doen in die wereld zijn de andere Beschaafden achter hun diepe brede Fatsoenskloof. En de negors en de islamisten natuurlijk, waar ze ook heel veel van houden. Vanwege hun spiritualiteit, zang & dansch.
Zolang die maar niet met hun kinderen in dezelfde buurt wonen en die op dezelfde school zetten als de kinderen van den beschaving.
Maar dat spreekt vanzelf. MultiKul is om van te genieten - wanneer je daar zin in hebt.

Jan Passant mk2 | 16-04-14 | 14:09

Ze luistert uitsluitend naar klassieke muziek. Vervolgens heeft ze het over Mahler. Klassieke muziek is muziek uit het tijdvak van het Classicisme, 1730 - 1820. Gustav Mahler leefde van 1860 -1911. Ik vrees dat mevrouw Kroonenberg eerst een cursus muziekgeschiedenis moet gaan volgen, eer ze met Mahler begint.

Afzender, een geboren en getogen Drenthenaar.

Temazepam60milligram | 16-04-14 | 14:09

Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dit een satirisch geintje is van Mw. Kroonenberg.
Komt er weer een boekie van d'r uit? En probeert ze zo aandacht te genereren, wat zo te zien dus prima lukt?

OF ze komt werkelijk bijna niet buiten, op straat, en heeft ze nu per ongeluk kennis gemaakt met de doorsnee Nederlander, die ze verder uitstekend beschrijft, daar niet van.

En dan HP/DeTijd, ik mag aannemen dat de verantwoordelijke redacteur het interviewtje vooraf heeft doorgelezen, als je het dan domweg zo plaatst moet deze redacteur, ik vermoed zelfs redactrice, een nogal stevige hekel hebben aan Mw. Kroonenberg, kan bijna niet anders.

vander F | 16-04-14 | 14:08

Wat doet dit volk voor de kost? Wat zijn haar inkomsten?

Atlantis-95 | 16-04-14 | 14:07

Ergens heeft ze natuurlijk gewoon gelijk.

Spinazi | 16-04-14 | 14:07

@100pct Testosteron 13:23: "In het wild" lijkt iedereen op een ongemanierde, schreeuwerige, primitieve üntermensch. Van Mahlerminnend grachtengordeldier tot opelrijdende vinextokkie. Ga maar eens kijken bij de Action, de Ikea, de Makro. Of gewoon op de snelweg. En ambiance zegt ook niet alles; wie denkt dat ouders bij voetbalwedstrijdjes van hun kroost zich niet weten te gedragen, moet eens een dressuurwedstrijd voor jonge ruiters komen jureren.

Muxje | 16-04-14 | 14:07

O jee, dwepen met Mahler. Dit is een zeer ernstig geval in de categorie 'Goethe heeft eens gezegd'. En het dan ook nog in het Concertgebouw moeten snappen. En dat je dat er dan persé bij moet vermelden. Gatverdamme. Dweepzieke trol.

jewegoesgrey | 16-04-14 | 14:06

“Wat je bij genocides of andere grove mensenrechtenschendingen ziet is dat de vijand wordt ‘gedehumaniseerd’. Oftewel: er wordt niet over hen als mensen gedacht en gepraat maar als iets minderwaardigs. Ongedierte, onkruid. De Joden waren ‘Untermenschen; de Tutsi’s ‘Kakkerlakken’. En dus niet je vrienden, je buren, of je collega’s. Nee, wezens van een compleet andere soort. Een soort waar jijzelf ver boven staat.”

Troef | 16-04-14 | 14:06

Er is echt een wereld van verschil. Zo ben ik ooit eens met een vakbondsjongen, een echte, van de werkvloer, op de golfbaan in Brummen terechtgekomen. Hij zag een dame bij een op een paal bevestigd apparaat een hendel op en neer halen en vroeg "dame, wat bent u aan het doen?" Waarop de dame zegt "Meneer, ik was mijn ballen". Tegen een volksjongen uit Tuindorp Oostzaan. Misschien is Kroonenberg ook zo iets overkomen en hoort ze in haar droom steeds die bulderende lach.

Morgenhout | 16-04-14 | 14:05

Het leest alsof Dr. Mengele zijn Joodse patiënten beschrijft. Je zal maar een liefhebber zijn van Schubert of Mahler of allebei, denken dat je een 'kindred spirit' gevonden hebt in Yvonne Kroonenberg en vervolgens die fascistische verhandeling over je uitgestort krijgen. Dan ga je toch ook liever ever verderop in het concertgebouw zitten. De minachting van het Establishment voor ieder ander is van alle tijden.

Ales | 16-04-14 | 14:05

Ik zeg: ererondje op het circuit van Assen, achter een motor, aan een touw, dat dan weer wel...

AgentKrol | 16-04-14 | 14:03

hfakker | 16-04-14 | 13:55
Ergens op neer kijken zegt ook wat over je zelf. Google maar eens op "Projectie"

Klefbek | 16-04-14 | 14:03

Muziekkeuze is prima!

El Rico Grande | 16-04-14 | 14:02

La Kroonenberg heeft wel erg veel woorden nodig om haar punt te maken. Churchill deed het bondiger: "The best argument against democracy is a 5 minute conversation with the average voter". Daarom heeft ze nog een heel stuk te gaan voordat ze het intellectuele niveau van de echte elite heeft bereikt. Ze kan dus maar beter nederig haar mond houden. Wat een enorm gefrustreerde tante.

bdn01 | 16-04-14 | 14:02

-weggejorist-

King of the Oneliner | 16-04-14 | 14:01

die vindt haar eigen ruften naar rozen ruiken, en heeft geen respect voor de hardwerkende mensch.

boterkaaseneieren | 16-04-14 | 13:59

@zeepvrij Idd. Ik had hetzelfde. Dacht dat het typisch GS was, aandikken en overdrijven.
Knuffels sturen namens alle Action-bezoekers? Ik meen me vaag een knuffel-actie te herinneren bij een blonde meneer. Grijze mevrouwen die de weg van 'inclusiviteit' kwijt zijn kunnen ook een steuntje gebruiken.

Haagse Tokkie | 16-04-14 | 13:59

Dat noemen we hoger schijten dan je kont zit. Veel hoger.

Pretzwalkski | 16-04-14 | 13:59

Zou wel eens willen weten wat mevrouw K. er toe aangezet heeft om in dit interview een dergelijke uit-de-hoogte-toon aan te slaan. Het lezerspubliek van HP/de Tijd naar de mond proberen te praten ? Pseudo-intellectuele zendingsdrang ? Anderszins ? 't Is in ieder geval een weinig sjieke manier van spreken over anderen, die - doorgaans buiten hun schuld om - met minder geestelijke bagage door het leven gaan.

baba4oog | 16-04-14 | 13:59

@Endeldarmtoerist | 16-04-14 | 13:39
Ik denk dat het meer het idee is dat de reaguurders hier indirect betalen voor het royale salaris van deze nietszeggende mevrouw in HP de tijd.

Het klopt dat iedereen haar kan missen als kiespijn omdat het een nutteloze omhooggevallen elitaire trut is, maar vervolgens wel stront schrijft over het volk dat haar salaris mogelijk maakt.

Oftewel, ze schijt in de hand die haar indirect voedt.

LangeTijdGeleden | 16-04-14 | 13:58

Heel lang geleden een van de wildste en gewildste neukertjes in de scene, maar tegenwoordig moet ze betalen voor d'r seks.
Er zijn vrouwen voor minder verzuurd.

Ayatollah Oink-Oink | 16-04-14 | 13:58

HP/DeTijd bestaat die nog ?, vond het papier altijd te glad om m'n kont mee af te vegen.

Youri de Hakkelaar | 16-04-14 | 13:58

Yvonne Kroonenberg vindt zichzelf van een ander superieur ras dit rabiaat racisme.

de Hever | 16-04-14 | 13:57

Van d'r wiki pagina :

Kroonenberg werd erg jong op de lagere school gezet: klasgenoten waren anderhalf jaar ouder. Kroonenberg werd toen veel gepest

Dit tot maar weer dat pesten aangepakt moet worden anders wordt je een sociaal gestoord mensenhater !!!!

Idontgiveafunk | 16-04-14 | 13:57

Als ik haar agent zou zijn, dan zou ik nu onderduiken.

van heinde en verre | 16-04-14 | 13:57

HP/DeTijd bestaat die nog ?, vond het papier altijd te glad om m'n kont mee af te vegen.

Youri de Hakkelaar | 16-04-14 | 13:57

Toch herken ik mij helemaal in Yvonne, alleen heb ik dat met mijn cursus naar de muziek van Slayer.

Bigi Bana Boy | 16-04-14 | 13:57

dhr. quid is er ingetrapt. zij wilde natuurlijk gewoon provoceren, en dat is kennelijk gelukt.
di soort dingen denk je, maar zeg je natuurlijk niet, dat is onfatsoenlijk.
zij zegt ze wel, niet omdat ze onfatsoenlijk is, maar omdat ze wil provoceren en aandacht wil krijgen. dat is haar goed gelukt. ze zal dhr. quid dankbaar zijn.

zeeman73 | 16-04-14 | 13:56

Volgens mij is zij de enige inhumane in het hele verhaal. Laten we haar op survival sturen in Syrie. Eens kijken hoever ze komt met haar Mahlerkennis.

van heinde en verre | 16-04-14 | 13:56

Kijken wij niet allen neer op de cult die zogenaamd onder ons staat, met woorden als pauper, tokkie, prachtwijk enz.
De ergernis zit hem volgens mij in dat je verwacht dat iemand die zich boven geplaatst acht, literair, goodmensch, elitair... Dat deze mens beter is, dan de schakeringen eronder.
Ergo, dat deze mens bescheiden is, nobel, liefdevol en geduldig, beschaafder dan onbeschaafd.
Als dit niet een superlatief des zelfspot is, een kanttekening van het op mensen neer kijken, misschien zelf een idealistische -on(be)grijpbare want elitair- satire van hoe wit naar zwart kijkt. Een sparteling tegen het minder-minder-minder denken.
Het zo bekende losmaken der tongen, discussie op gang helpen. Ja dat met het zijn;

Yvonne heeft bedacht dat mensen van de PVV zijn, die MMM (ipv KKK) Minder-Minder-Minder steunen, die zijn tokkie-paupers, allemaal!!!1! En nu heeft ze bedacht om messcherp hen en ons de ogen te openen, van de maatschappij om straks als iedereen Meer-Meer demonstreert, ' het is synische catire' (sic) te kunnen roepen met een enorme 'zie je wel' en 'wat je zegt ben je zelf'.

En zó zit het. Het is drielaags perspectief litereren met dubbelaagse cynisme satiriteit.

hfakker | 16-04-14 | 13:55

Eigenlijk beschrijft ze gewoon de gemiddelde Hollander (sic) op vakantie.

Mark Smith | 16-04-14 | 13:55

Ongehuwd en kinderloos, dat verklaart een hoop. Maar zorgt er ook voor dat dit probleem zichzelf oplost.

Rest In Privacy | 16-04-14 | 13:54

gitaat = gitaar

jacl | 16-04-14 | 13:53

Dat mens is gek. Trouwens Mahler en Schubert zijn kut, want ze hebben nooit een symfonie voor electrische gitaat gecomponeerd.

jacl | 16-04-14 | 13:52

Zo bizar, ik dacht dat het satire was. Maar dat kan ik er noet in ontdekken. Voor ons houvast, kan Kroonenberg dan even een lijstje maken, vanaf welk IQ mensen in de volgende zaken moeten mogen komen: Action,Zeeman, Hema, V&D, Bijenkorf, etc.
Ik moet nu stoppen, want ga snel Mahler downloaden; ik wil ook graag bij die inerlektualia behoren.
Ow, downloaden mag niet meer. Wat nu!
xspalm | 16-04-14 | 13:48

Misschien hebben ze nog een cd'tje bij de Action.

Klefbek | 16-04-14 | 13:52

Ze heeft gewoon groot gelijk. Nederland tokkieficeert in ras tempo.

Mark Smith | 16-04-14 | 13:52

Ik heb het stuk met open mond gelezen...

On-ge-lo-fe-lijk.

Zonder al die "Primitieve mensen", die ze zo heerlijk vind om af te kraken, zou zij dat royale gesubsidieerde salaris nooit ontvangen en nooit zo'n elitaire positie hebben gehad. Achterlijke trut.

LangeTijdGeleden | 16-04-14 | 13:50

De reacties op GS bewijzen toch het gelijk van Y.K

peter1953 | 16-04-14 | 13:50

Een verbitterd, kwaadaardig oud wijf. Kijk alleen naar die ogen en je weet genoeg.

menzo | 16-04-14 | 13:50

@zuurkool | 16-04-14 |

Neen. Zo'n leesbril met ledlampjes.
Handig voor bij het beffen.

Mammeloe | 16-04-14 | 13:49

Ik begrijp dat een sneer naar Amsterdam-Noord wat gevoelig ligt bij Geenstijl, maar Yvonne heeft hier toch wel een punt.

thefonz | 16-04-14 | 13:49

KenTochNait?! | 16-04-14 | 13:44

Assen is dan ook het Rotterdam-zuid van het Noorden.

KenTochNait?! | 16-04-14 | 13:49

Zo bizar, ik dacht dat het satire was. Maar dat kan ik er noet in ontdekken. Voor ons houvast, kan Kroonenberg dan even een lijstje maken, vanaf welk IQ mensen in de volgende zaken moeten mogen komen: Action,Zeeman, Hema, V&D, Bijenkorf, etc.
Ik moet nu stoppen, want ga snel Mahler downloaden; ik wil ook graag bij die inerlektualia behoren.
Ow, downloaden mag niet meer. Wat nu!

xspalm | 16-04-14 | 13:48

Die mevrouw wilt wel heel graag in een bepaald hokje zitten en beperkt zichzelf nogal, terwijl de wereld zoveel moois te bieden heeft. Dat tripje naar Assen en Noord was voor haar de eerste keer dat ze onder demensen kwam, lijkt wel. En je beperken tot 1 muziek genre, dat is toch iets voor kinderen en pubers om te laten zien hoe house/rock/rap je bent? Nahja, moet mevrouw lekker zelf weten, maar ze komt nog al toy/n00b over met d'r cursus in het concertgebouw.

Latrinalia | 16-04-14 | 13:46

De Action in Assen is inderdaad geen vrolijke winkel.

Space2012 | 16-04-14 | 13:46

sastro | 16-04-14 | 13:39
Strijkt deze grondverf ook de nodige rimpels weg?
Als dit het geval is, weten we ook meteen waarom Yvonne Kroonenberg zich in een Action begaf.

Ommezwaai | 16-04-14 | 13:45

Mammeloe | 16-04-14 | 13:37
Cdtje gekocht bij de Action zeker?

zuurkool | 16-04-14 | 13:45

''Simpele mensen met van die klassieke Drentse koppen, maar met uitdrukkingsloze ogen. ''

Als geboren Emmenaar heeft deze elitaire snob eigenlijk wel een punt.

KenTochNait?! | 16-04-14 | 13:44

Je zou ook kunnen afreizen naar genoemde Action in Assen (of om het even welke andere Action) en constateren dat ze gelijk heeft.
Als je ziet wat voor soort ondermensen in dit land kiesrecht hebben, 't is gewoon gênant.

Djong | 16-04-14 | 13:44

Over het volk bij de Action heeft ze natuurlijk gewoon gelijk.

zuurkool | 16-04-14 | 13:43

Zowel in Noord als in Assen geweest. Kan niet zeggen dat haar beschrijving ver af staat van de waarheid.

terror406 | 16-04-14 | 13:42

-weggejorist-

whe are ANONYMOUS | 16-04-14 | 13:41

Deze voormalige psychotherapeut heeft geen kinderen. Wel een muis en een verzorgpaard. Door haar cognitieve dissonantie gebruikt zij veel pejoratieven in haar uitspraken. In de psychologie wordt dit gedrag ook wel “het syndroom van Mahler” genoemd. Voor mensen uit Assen en Amsterdam Noord die zogenaamd geen Nederlands begrijpen, dit betekent: Zij kan er ook niets aan doen, compleet van het pad af en in haar hoofd zit in een meerderwaardigheidscomplot.

Sintergraai | 16-04-14 | 13:41

Gelijk maar een T-shirt bedrukken met "Ik koop ook bij de Action"

Kazango | 16-04-14 | 13:41

Johnny Quit (alsjeblieft.. vandaag nog) does it again! 'T is je eigen kleinburgerlijke minderwaardigheidscomplex dat je aanstaart, Quit. Bovendien hou nou een sop je mond vol te hebben over vrijheid van meningsuiting als je wel zulke stukkies durft uit te peopen. De ironie op het einde ontgaat je ook totaal. Maar dat terzijde. Daarom: Quid Quit!

Dr Strangelove | 16-04-14 | 13:41

Of huisje, meer een verelendunde caravan.

Mammeloe | 16-04-14 | 13:40

Teksten van islamlijders zijn pas primitief.
Van allah doorregen lappen tekst die elke logica missen, communicatie is nooit mogelijk, laat staan feedback.
Het degradeert de oplettende gelijk tot een ongelovige die niet beter weet. Een paria, een onnozele.
Dat is pas dierlijk gedrag, maar dat zal niemand typen!
Uitgezonderd op gs dan.

Terpen-tijn | 16-04-14 | 13:40

Waar kan ik aangifte doen?

Abject | 16-04-14 | 13:39

omanders | 16-04-14 | 13:32
Denk dat ze grondverf kocht bij de Action, die is al zeg ik het zelf niet te versmaden.

sastro | 16-04-14 | 13:39

-weggejorist en opgerot-

Endeldarmtoerist | 16-04-14 | 13:39

Zelden zoveel domme opmerkingen bij elkaar gezien.
En het is geen 1 April.
Dit kan toch niet waar zijn ?

Misschien dat Yvonne een keer ongelukkig op haar hoofd is gevallen bij het paardrijden.

orange pekoe | 16-04-14 | 13:39

Ik zeg op de brandstapel! Ze ziet primitief, ze krijgt primitief.

LassieAkka | 16-04-14 | 13:38

Een tijd geleden mocht ze haar zegje doen in het Duitse televisieprogramma "Das Philosophische Quartett", waaraan behalve drie Duitse intellectuele feministes, ook deze dame deelnam. Haar tenenkrommende mavo-Duits was voor mij het bewijs dat het allemaal een klasje te hoog voor haar was.

Sendis | 16-04-14 | 13:37

Mijn ouders komen uit Noord en hadden later een huisje in Assen. Ik ken verder mijn klassiekers.
Nuff said.

Mammeloe | 16-04-14 | 13:37

Is dit dat vrouwtje dat praat met een stemmetje van een driejarige kleuter?

robinhoed | 16-04-14 | 13:37

Die Tenalady zou Nederland een dienst bewijzen als ze eens van die hautaine betonnen pumps zou aantrekken en een rondje in de Amstel gaat zwemmen.

Rudjen | 16-04-14 | 13:36

Eigenlijk zou je dit soort typetje in een kooi moeten zetten, zo'n echte met van die tralies rondom. En dan ergens op een afslag van de rijksweg neerzetten zodat de gewone arbeider als hij na een dag hard werken richting moeders rijdt er een banaan in kan gooien.
En dat een heel jaar lang.

IJzervreter | 16-04-14 | 13:36

Maar... hebben we haar ooit anders gekend? Neerkijken op anderen en verwijtend wijzen naar personen die niet in haar bekrompen wereldje passen. Helaas lopen er meer van dit soort omhooggevallen types rond.

Mr. Neon | 16-04-14 | 13:35

Een heerlijk artikel Quid, zo kan het dus ook!
Wayne Schlegel | 16-04-14 | 13:21

Mee eens, Quid ook +1 dus.

me,myself and IK | 16-04-14 | 13:35

Yvonne uuhhh Hoeheetzeookalweer... originele mufvrouw sinds 1864

duitse herder | 16-04-14 | 13:35

Zij is verplicht voer voor psychologen. Hier kun je wel een congres mee vullen.
Dat je in je zieke geest zo denkt is tot daar aan toe. Je wilt niet weten wat ik af en toe van sommige mensen denk die ik zie. Maar om dit als publiek figuur, schrijver en *proest* intellectueel als waarheid te verkondigen dan ben je redelijk door je jeugd en je vermeend eigen succes geestelijk ernstig beschadigd.
Maar, vervang assenaren door negers of marokkanen en ze krijgt meer aangiftes voor haar broek dat Wilders.

PS. for the record: ik zou haar niet doen.

Klefbek | 16-04-14 | 13:35

-weggejorist-

Kenpachi3763 | 16-04-14 | 13:35

Ze heeft wel grote borsten, dat dan weer wel.

Wayne Schlegel | 16-04-14 | 13:34

En na '68 ging ze studeren...

nikolaos | 16-04-14 | 13:34

@sastro | 16-04-14 | 13:26


Ach. Vandaar haar mannenhaat.

omanders | 16-04-14 | 13:34

Ik heb Hitler ook pas ontdenkt na mijn 30e. Echt een gebrek in mijn opvoeding. Het liefst zou ik mijn ouders op transport zetten.

yamahaha | 16-04-14 | 13:32

Wauw. Yvonne gaat naar de Action. Dus ondanks alle Mahler gewoon nog steeds de aller- allergoedkoopste Chinese plastic troep kopen.

omanders | 16-04-14 | 13:32

@maghetietsjeminder | 16-04-14 | 13:29

"Wie is Kroonenberg?"

Als je dat moet vragen ben je een Actiontokkie die zich vermoedelijk geen mens mag noemen. Gecondoleerd.

paulvink | 16-04-14 | 13:32

--Ik zeg: 5000 aangiften!--
Merlot | 16-04-14 | 13:21
Het worden er nul. Gewone primitieve mensen lezen het interview wenend van ontroering, het sluit zó perfect aan op hun WegMetOns-indoctrinatie. Zou het kunnen zijn dat Yvonne serieus aan het daten is met Mark Rutte?

dedeurs | 16-04-14 | 13:31

Even tussendoor. Wie is eigenlijk die Kronenberg?
* geen zin om te googlen*

Hunebedbouwer | 16-04-14 | 13:30

O ja, als we toch gaan corrigeren: 'verleent' moet 'ontleent' zijn:

"... die namen waaraan jij je status ONTleent"

paulvink | 16-04-14 | 13:29

-weggejorist-

maghetietsjeminder | 16-04-14 | 13:29

rara | 16-04-14 | 13:07
+1

me,myself and IK | 16-04-14 | 13:29

Ik vond klassieke muziek al goed op de havo.
Muziek is muziek, goeie muziek is tijdloos.

Terpen-tijn | 16-04-14 | 13:28

En een niet-Gutmensch zou zo'n tekst eens moeten schrijven over Amsterdam Zuid-Oost. Dan draait hij wegens rassisme 2 jaar de cel in.

du Roi Soleil | 16-04-14 | 13:27

Yvonne "no shame in my game" Kroonenberg. Staat bij de "P" van parvenu als je in de encyclopedie kijkt.

NACademicus | 16-04-14 | 13:27

Een Godwin is te makkelijk dit keer.

brutus68 | 16-04-14 | 13:27

Ooit was onze Yvonne een bekend groupie in Voorburgse dreven. Livin' Blues was haar liefde. Maar ze moest het doen met de autistische harmonicaspeler van deze band. Dat is ze nooit te boven gekomen.

sastro | 16-04-14 | 13:26

Eigenlijk heeft ze wel gelijk natuurlijk. De gewone Nederlander is ook weinig anders dan een stinkend en boerend dier dat leeft op zijn instincten. Wie zal anders beweren?

du Roi Soleil | 16-04-14 | 13:26

Wat een graftak.
En dan denk ik zelfs nog dat ze de tekst nog heeft mogen lezen, voordat het geplaatst werd.
Zo'n typ is het.
Natuurlijk zal ze dit niet over een andere bevolkingsgroep zeggen die de Nederlandse taal niet machtig is. Want dat zou discriminatie zijn... oh wacht.

datzouzomaarkunnen | 16-04-14 | 13:25

@ Ing. eslapen 13:22

Dat zou ik nog niet willen weggooien inderdaad, wel eerst even de spinrag terzijde schuiven a.u.b....

eerstneukendanpraten | 16-04-14 | 13:25

"'Wij'. Nogmaals: 'wij'. Wie is die 'wij' waar Kroonenberg zich hier mee vereenzelvigd?"

Ehm, verbeter snel in "vereenzelvigT". Voordat Yvonne erover valt en zich bevestigd ziet in haar geveinsde morele en intellectuele superioriteit. Want zo rollen de policor grachtengordeltiepjes.

Breinstein revisited | 16-04-14 | 13:25

Ongelooflijk. De bloksnor is helemaal terecht dit keer: Yvonne Kroonenberg haat Untermenschen.

paulvink | 16-04-14 | 13:24

Wat zou ik er voor over hebben om er bij te zitten als ze dit artikel, inclusief comments, leest.

Haatgenerator | 16-04-14 | 13:24

Een zielige zuurpruim die nooit echt van het leven zal genieten. Steeds maar weer geconfronteerd worden met het feit dat je het toch zo goed met jezelf getroffen hebt moet erg vermoeiend zijn. Jammer voor haar dat de gewone mens nu juist medelijden met zo'n wereldvreemde vergrijsde ragebol moet hebben.

Zulke zielige psychotische gevallen eindigen vaak aan de pillen en gooien zichzelf van pure ellende voor de trein.

drekzooi | 16-04-14 | 13:24

*broodje frikandel met satésaus maken doet, Guns n'Roses opzet en de route naar dichtsbijzijnde Action zoekt*

Cuyahoga | 16-04-14 | 13:23

Qua klassieke muziek deel ik haar passie, niet de wijze waarop zij dit doet, want ik ben er gewoon mee opgevoed en opgegroeid en heb daar geen stoomcursus voor nodig, kwestie van opvoedkundige beschaving heet dat Kroonenberg.
En stiekem deel ik haar visie wel over sommige blaatschapende, schreeuwende medelieden die zich mensen plegen te noemen. Ben ik nu een slecht mens? En nee, ik denk niet in de "wij" term.

100pct Testosteron | 16-04-14 | 13:23

Yvonne heeft erg veel pretenties. Dit maakt haar echter op geen enkele wijze een verheven, beschaafd en erudiet fatsoensmens.

Kouseband | 16-04-14 | 13:23

@neemjemoederindemali | 16-04-14 | 13:21
necrosis ?

Ing. eslapen | 16-04-14 | 13:22

In Nederland luisteren we Mahler

Vladimir316 | 16-04-14 | 13:22

Waarom moet ik weten dat ze pas laat de klassieke muziek ontdekte? Doet ze alleen maar om haar eigen ouwehoer verhaaltje geloofwaardiger te maken>> ik ben heus wel ontwikkeld hoor, kweet waar ik over praat...
Sodemieter toch op met die domme dozen, ze denken echt dat hun mening er toe doet.

Terpen-tijn | 16-04-14 | 13:22

Ze heeft natuurlijk gewoon gelijk.

071 | 16-04-14 | 13:22

Ik mag toch hopen dat dit satire is van mevrouw Kroonenberg, toch? En anders wens ik haar een hele diepe val na dit staaltje onvervalste hoogmoed.

witwas | 16-04-14 | 13:22

Ik ben zeer verbaasd. Niet zozeer omdat Kroonenberg dit schrijft, maar omdat ik het eigenlijk niet van haar verwacht had. Maar waarom had ik het eigenlijk niet verwacht? Ze schrijft toch altijd al in al haar uitingen dat "haar soort"... "de vrouw" beter is dan de rest. Dus ach... zo vreemd hoeven we hier ook weer niet van op te kijken.

Qippie | 16-04-14 | 13:22

Ik zeg: 5000 aangiften!

Merlot | 16-04-14 | 13:21

@Cuyahoga | 16-04-14 | 13:16
Inderdaad, ik ben benieuwd wanneer de aangiftes tegen deze onzin binnen zullen komen. Ze zet een meerderheid van het Nederlandse volk weg als primaten en vergelijkt ze zelfs openlijk met dieren. Ze neemt aan dat normale mensen helemaal niet in staat zijn om rationeel te denken. Dat is gevaarlijk.

Nequebard | 16-04-14 | 13:21

Mensen komen van de wereld, Yvonne komt van Jupiter.

Normpje | 16-04-14 | 13:21

Dat wijf moet een goede beurt hebben, de vraag is, welke zombie gaat die taak op zich nemen?

neemjemoederindemali | 16-04-14 | 13:21

Een heerlijk artikel Quid, zo kan het dus ook!

Wayne Schlegel | 16-04-14 | 13:21

Geestelijk behoor ik in ieder geval tot de elite. Yvonne K. zal daar helaas nooit toe behoren. Daar helpt een analyse van Mahlert niet bij.
En als ik Drenth was zou ik haar dwingen om naar luide housemuziek te luisteren totdat er ook maar een lichaamsdeel meebewoog op het ritme, gewoon om aan te tonen dat ze net zo primitief is.

Andersdenkend | 16-04-14 | 13:20

HP/De Tijd.
Zou er, behalve Johnny Quid echt iemand zijn die dat nog leest?

Kapitein Sjaak Mus | 16-04-14 | 13:20

Die bloksnor past er wel heel goed bij deze keer.

EUSSR | 16-04-14 | 13:20

Alles went, behalve Kroonenberg.
Ze lijkt oprecht onaangenaam verrast en ook nog eens diep verontwaardigd, als haar voor het eerst haet met fluweel gevoerde blinddoekje wordt afgedaan. Je kunt hier niet eens kwaad om worden, er bekruipt je een gevoel van intens medelijden met een wezen dat er een heel leven lang over heeft gedaan om niets op te pikken en dus nog steeds in een staat van volmaakte, onaangeroerde naïviteit te verkeren.
Een wauwelend embryo dat het niet tot een volwaardig mens heeft geschopt.

Schoorsteenveger | 16-04-14 | 13:20

Ach, het is ook nooit goed. Onze dochter heeft wel een klassieke opvoeding gehad (aantal jaren altviool gespeeld in het Haydn Jeugd Strijk Orkest). Nu speelt ze basgitaar in een band in Londen (naast haar werk). Neemt het ons "kwalijk" dat we haar de moderne popmuziek in haar jeugd hebben onthouden.

Jeff Hawke | 16-04-14 | 13:20

En Quid, je bent soms een grote droplul, maar hier raak je precies de goede snaar, dat zou je vaker moeten doen.

Cuyahoga | 16-04-14 | 13:17

Ach zoals Theo Maassen ooit al een keer zei, "Ik neuk nog liever een seropositieve dwerg, dan Yvonne Kroonenberg"

uitzondering | 16-04-14 | 13:17

"Het zit op de bank en het is geestelijk ziek." Zo kan ze haar biografie gaan noemen.

Graaf van Egmont | 16-04-14 | 13:16

Haar grootouders zijn in de gaskamers om het leven gekomen.
Vanwege een ideologie die vond dat de ene soort mensen beter was dan de andere.
En dan dit.
Unbefuckinglievable.

Als je dit vergelijkt met de multiple-choice vragen van Wilders dan zouden hier 500.000 aangiftes op moeten komen, want honderd keer zo erg.
Zij heeft zorgvuldig haar woorden overwogen en ze op papier laten zetten, en dan is er ook nog een mongeaul die het openbaar maakt.

Cuyahoga | 16-04-14 | 13:16

Aahh, volgens de wiki werd Yvonne veel gepest op de lagere school. Ook dit gedrag weer verklaard met de jeugd.

TheseDays00 | 16-04-14 | 13:15

Hahaha.. Die durft!

OpperGek | 16-04-14 | 13:15

hahaha die vind zichzelf echt geweldig zo te lezen :D
 
Wat een misbaksel van een mens :r

arikanari | 16-04-14 | 13:15

We zijn allemaal Assenaren !! Ik kan in ieder geval niet wachten tot de laatste week van juni weer begint.

Spliff5921 | 16-04-14 | 13:15

OP de een of andere manier vind ik de mensen in de Action in Assen menselijker dan Yvonne Kroonendwerg.

CoJoNes | 16-04-14 | 13:14

Ik ben een complexe schimmel!

Kaas de Vies | 16-04-14 | 13:14

Een verwaande serpent krijgt nooit een vent. Yvonne heeft zich gelukkig vrijwillig uit de genenpool verwijderd.

steven paul | 16-04-14 | 13:12

"Achteraf vind ik het een omissie van belang dat ik niet ben opgevoed met klassieke muziek. Maar het is niet anders."

Misschien is dat wel de belangrijkste zin in haar hele verhaal. Ze wil beter zijn. Ze wil tot de culturele en maatschappelijke elite behoren. Ze heeft een aangeleerde hekel aan haar eigen achtergrond en schaamt zich voor haar ouders. Ze weet heel goed dat haar eigen ouders ook "met uitdrukkingsloze ogen" door de Action zouden hebben gelopen, en stiekem wenst ze dat ze geboren was in een steenrijke familie van oude adel die de hele dag klassieke muziek luistert.

Typische snob, afgeven op gewone mensen in een poging onderscheid te maken tussen hun eigen verleden en hun eigen heden.

Nequebard | 16-04-14 | 13:11

Vanaf "Ik wist niet wat ik zag: mensen die zó primitief zijn [etc]" klikte ik pas op het roze linkje uit ongeloof. Dacht dat het lekker aangedikt was door GS maar neen! Het. Staat. Er. Echt.

Rest In Privacy | 16-04-14 | 13:10

Ach ja, tegen ons kan ze alles zeggen. Dat gedrag is tekenend voor de hele maatschappij, hoe braver de burger, hoe harder je hem mag en kan aanpakken.
Zeker nog nooit een fin zien typen?
Die zal ze wel bedoelen, maar dat zal ze nooit zeggen> einde cariere, einde oefening.

Terpen-tijn | 16-04-14 | 13:10

Tja, dit is inderdaad een zeer neerbuigend stukje.
Op een of andere manier zijn we vergeten dat er ook normale mensen rondlopen. Appel komt ook bij de Action en loopt oog voor zich uitstarend vooruit. Maar ik meen een rijk innerlijk gevoelsleven te hebben.

appeltjesgroeneweide | 16-04-14 | 13:08

Dehumanisering van de politieke tegenstander is het klassieke kenmerk van fascisme.

rara | 16-04-14 | 13:07

Iemand al aangifte gedaan vanwege belediging ?

Ing. eslapen | 16-04-14 | 13:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl