Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Wat te doen als de Jihad stopt?

hj.pngEr worden de laatste tijd meer mensen per week vermoord in het Midden-Oosten dan in jaren het geval is geweest. Het totale aantal slachtoffers van ruim een eeuw ‘Zionistische agressie’ valt in het niet vergeleken bij wat de Arabieren de afgelopen paar jaar elkaar hebben aangedaan. Onze staatsmedia zijn daar discreet over. Ze weten dat hun publiek naar wordt van berichten over bloed, althans wanneer het goedje vergoten is door beschermelingen of vrienden van Links. Hoe minder je er dan over zegt, hoe beter. Wie daarentegen op de zwarte lijst van de Linkse kerk staat, dient zich bloedeloos en vegetarisch te gedragen. Zo niet, dan volgt er een openbare wedstrijd in openbare verontwaardiging. Bloed dat, bijvoorbeeld, door Israël vergoten wordt tijdens acties tegen raketten en terreuraanslagen, daarvan wil de Linkse kerk dol worden van vrome toorn. Maar moorden gepleegd door de verre vrienden van links? Gepaste berusting. Het is macaber hoe consequent de Linkse Kerk en de door de Linkse Kerk gerunde regeringen de andere kant uitkijken waar het de bloedige burgeroorlog betreft die in het Midden-Oosten woedt. Het is waar dat die oorlog niet mogelijk was geweest als Obama steun was blijven verlenen aan de plaatselijke ordebewaarders zoals Mubarak en Ghaddafi. Maar zonder de moslims zelf, en hun opvattingen over de islam, zou het niet kunnen gaan zoals het gaat. De sharia schrijft jihad voor, niet alleen tegen de ongelovigen maar ook ‘tegen moslims die de wettige Imam niet erkennen en gehoorzamen.’ De beroepssoennieten zien daarin een goddelijke opdracht de Sji’ieten uit te moorden want die erkennen de Soennitische gezagsdragers niet. De beroepssji’ieten zien daarin een goddelijke opdracht de Soennieten uit te moorden want die erkennen de Sji’ietische gezagsdragers niet. De eerste Soenni-Sji’i moordpartij had volgens de islamitische overlevering plaats in 680 in Kerbala, in Irak. Voor de meest recente moet u even het internet op. De centrale figuur in 680 was de Sji’ietische tegenkandidaat voor het kaliefaat Hoessein, zoon van Ali. Hoessein was via zijn moeder Fatima een kleinzoon van Mohammed. De voortzetting van het conflict gaat natuurlijk net zo min nog om de marteldood van Hoessein of de kalifaatsopvolging als dat het antisemitisme veroorzaakt wordt doordat ‘de joden de Here Jezus gekruisigd hebben.’ Elkaar uitmoorden is voor Soennieten en Sji’ieten een oude gewoonte geworden waaraan alleen een eind gemaakt kan worden door een seculiere dictator die jihad verbiedt. Maar ja, de Linkse Kerk is tegen seculiere dictators. De eerste grote jihad-actie waarbij joden het slachtoffer waren, geschiedde te Khaybar, een oase niet ver van Medina, in 629. Mohammed leidde persoonlijk de ondervragingen over waar die joden hun geld verstopt hadden. Omdat er mogelijk ook kinderen meelezen, zult u zelf even moeten opzoeken welke methoden het ‘goede voorbeeld’ voor de gelovigen, Koran 33:21, gebruikte om hier achter te komen. De joden verdedigden zich tegen de islamitische aanval door molenstenen van de muren van hun huizen te gooien. Als dat waar is, betekent het dat het om ongewapende boeren ging. Na de militaire triomf op het agrarische Khaybar had Mohammed geslachtsgemeenschap met de weduwe van het zojuist gesneuvelde dorpshoofd. Bij demonstraties kunt u Arabische jongeheren nog regelmatig ‘Khaybar, Khaybar’ horen roepen, maar dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Of was de massa-executie van 700 joden in Medina in 627 het eerste geval van islamitische jodenmoord? Mogelijk, maar dat was eigenlijk geen oorlog of burgeroorlog, het was genocide in vredestijd. Vreemd genoeg bevat de antieke joodse overlevering geen enkele mededeling over deze beide gruwelen, kennelijk zijn de zaakjes effectief, zonder ontsnappingen, afgehandeld? Er zijn geen recente moordpartijen op joden uit de Arabische wereld meer te melden, want de joden zijn daar op. Die zijn in de jaren 1940-1950 verwijderd. De eerste antichristelijke moordpartij binnen de islam heeft in Ghaza plaats gehad, omstreeks 635. Moeilijk hier berichten over terug te vinden, maar zoek onder ‘het lijden/de passie van de 60 martelaren van Ghaza’, kerkvaders uit die tijd en uit later eeuwen hebben erover geschreven. In de islamitische overlevering wordt nauwelijks iets over dit (eerlijk gezegd bescheiden) bloedbad meegedeeld, kennelijk was het afslachten van 60 man een routineaangelegenheid die de annalen niet haalde. De recentste pogroms tegen de laatste christenen in de Arabische wereld hebben de afgelopen weken plaats gevonden, nog even en ook de christenen daar zijn op. Het probleem met jihad is dat de islam en de sharia leren dat de plicht tot jihad eeuwig blijft bestaan, maar dat er geen helder plan is over wat je moet doen als de jihad even stil is gevallen. Wel, dan moet je de sharia toepassen, luidt het vrome antwoord – maar die sharia schrijft jihad voor, dus de motor van de jihad blijft draaien, alles begint opnieuw, maar nu met nieuwe slachtoffers.

Reaguursels

Inloggen

@Jaap de Aap,

Maar je kunt dus niks van wat Jansen hierboven schrijft weerleggen, begrijp ik?

Dandruff | 13-01-14 | 20:31

@Jaypelsteeltje,

Een Ethiopische jood lijkt meer op andere Ethiopiërs dan op Nederlandse joden, en een Arabische jood lijkt meer op andere Arabieren dan op Russische joden. En ondertussen voerden gelovige joden jarenlange discussies over "vader-joden" die niet als jood erkend werden omdat hun moeder niet joods was.

Los van die feiten ging het hier even over de 3 "joodse metgezellen" van de antisemitische profeet, waarmee MocroGS probeerde te bewijzen dat het antisemitisme in de islam niks met de islam te maken zou hebben.

2 van die 3 metgezellen waren tot slaaf gemaakte vrouwen van wie Mootje bij die gelegenheid de families had laten vermoorden.
De 3e had zich bekeerd tot de islam en was dus gewoon geen jood meer, in ieder geval niet in de definitie van Mohammed. Anders had die hem wel vermoord.

Dandruff | 13-01-14 | 20:30

Sodemieter toch op, we hebben tijdens de bezetting van Irak dagelijks een overdosis aan geweld op de buis gezien. Iedereen is apathisch geworden van al dat geweld en nu boeit het ons niet meer (de heersende gedachte nu is: Laat ze elkaar lekker afmaken dan laten ze ons met rust.) dus de media is opgehouden het uit te zenden.
.
Sowieso is iedereen die de term linkse kerk in de mond neemt een complotdenker. Alsof links georiënteerde mensen een geheime mailing list hebben die ze commando's geeft over wat te zeggen zodat de rest het niet door krijgt.
.
Hans Jansen heeft een kinderachtige kijk op de wereld, alles is zwart wit, iedereen die het niet met hem eens is is slecht (lees linkse kerk). En zijn wereldbeeld is correct dus niemand kan het met hem oneens zijn.
.
All that I know is that I know nothing - Socrates
Mooie woorden voor jou Hans!

Jaap de aap6322 | 12-01-14 | 22:57

@Dandruff

Je hierop volgende redenering overtuigde mij niet.

"De definitie van gelovige joden over wie wel of niet joods is, is irrelevant, want jodendom=sprookje.
- De definitie die volkenkundigen hanteren is wel relevant, want gebaseerd op volkenkundig, taalkundig, gentisch en/of cultureel onderzoek."

Het begrip Joden kan duiden op een religieuze groep of op een volk.
Door in een discussie waarin religie en religieuze overtuigingen een belangrijke rol spelen de eerste definitie te trivialiseren, omdat religies sprookjes zouden zijn, maakt verdere discussie weinig zinvol.

Jaypelsteeltje | 12-01-14 | 21:23

@ gutgutgut

Voor iemand die niet eens in staat is correct te citeren blaas je wel erg hoog van de toren...

HoogToontje | 12-01-14 | 21:06

HoogToontje | 12-01-14 | 13:52 |
Als jij zegt dat sommige problemen niet zo complex zijn als ze worden voorgesteld, dan heb je gelijk. Daar staat dan tegenover dat andere problemen niet zo eenvoudig zijn als ze worden voorgesteld.
Om eruit te komen moet je precies en feitelijk redeneren. Maar dat gaat jou op dit blog niet goed af. Je mag dankbaar zijn dat ik de moeite neemt om de tegenstrijdigheden en cirkelredeneringen in je analyse aan te wijzen. Gratis.
Wat is je boodschap? Alles is de schuld van links? "Links" = dom ? Kijk eerst eens naar je eigen analytisch vermogen.

gutgutgut | 12-01-14 | 16:42

@Peter Emile: voor de statistieken.
Autobommen hebben zondag, 12 januari, zeker 14 levens geëist in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Minstens 16 mensen raakten gewond, meldden politie en hulpverleners.

namensmijnhond | 12-01-14 | 16:37

@ gutgutgut

Wat jij niet begrijpt is dat ik kritiek heb op de linkse leuteraars die altijd 'ongelooflijk moelijke problemen' signaleren, waar ze dan moeilijke oplossingen voor verzinnen, die dan - gek! - niet blijken te werken. Hoe komt dat? Dat komt omdat hun analyse niet deugt, omdat ze niet tot de kern doordringen (kortom, ze passen Ockhams scheermes niet toe).

Jij veralgemeniseert mijn uitspraak, iets wat daar helemaal niet staat, het is een algemene uitspraak over een specifiek verschijnsel (het gebrek aan analytisch vermogen in linkse hoek dat ze proberen te verbloemen door het over 'ongelooflijk complexe problematiek' te hebben). Jij haalt de context echter bewust weg, waarmee je iets anders suggereert dan er werkelijk staat. Het kan inderdaad dat als je citeert je context weglaat, maar dat doe je alleen maar als dat de boodschap geen geweld aandoet. Als je die boodschap wel geweld aandoet kan je niet zo goed begrijpend lezen of je bent te kwader trouw.

HoogToontje | 12-01-14 | 13:52

HoogToontje | 12-01-14 | 10:03 |
Als je citeert laat je altijd context weg, dat is onvermijdelijk.
Jouw uitspraak is ook in de context nonsens. Ik mag hopen dat je er niet veel succes mee hebt. Het idee dat "moeilijke zaken" niet complex zijn is al een tegenspraak op zich. Als ik de onzin van jouw uitspraak wil bloot leggen kan ik volstaan met nog minder context namelijk:
"De ... leugen is dat moeilijke zaken altijd ... complex zijn"
Een onverdonderend geval van onzin.
Liever sluit ik mij aan bij vrijdenker H.L. Mencken:
There is always a well-known solution to every human problem--neat, plausible, and wrong.
www.quotationspage.com/quote/282.html

Jouw uitspraak kan niet gebaseerd zijn op enige ervaring met het oplossen van complexe problemen.
En als er 1 probleem complex is dan is het het samenleven van groepen verschillende mensen. Zie Libanon, maar zie ook de Balkan. Daar is wel een eenvoudige oplossing voor zoals jij v=beweert, maar die is fout.

gutgutgut | 12-01-14 | 13:07

maçonneman | 12-01-14
Klopt helemaal, je zou het een geloof kunnen noemen.

mom van avezaath | 12-01-14 | 12:42

Mooi artikel, een stuk geschiedenis welke ik al jaren zonder succes in mijn omgeving probeer te verkopen. Maar de waarheid verliest het telkens van het linkse morele harnas dat vele omhebben.

maçonneman | 12-01-14 | 11:48

@ gutgutgut | 11-01-14 | 23:28

Wat ik in ieder geval geleerd heb is dat als je citeert je niet de context moet weg laten. Want wat heb ik echt geschreven?

"De grootste linkse leugen is dat moeilijke zaken altijd ongelooflijk complex zijn, en de bijbehorende oplossingen ook. Meestal is het er sprake van het tegendeel: aan een complex probleem ligt een simpele oorzaak ten grondslag, en (dus) ook een simpele oplossing.

De problemen veroorzaakt door het linkse gedachtegoed zijn complex, de oorzaak is dat niet."

-> Dat is toch echt iets heel anders dan jij er van probeert te maken door driekwart van mijn tekst weg te laten. Gezien de reacties die je van her en der ontvangt op je schrijfselen ben ik niet het enige slachtoffer van jouw drang de werkelijkheid te verdraaien. Wat is dat toch met die islamieten dat ze zich zo vaak van leugen en bedrog bedienen? Zal wel iets cultureels zijn...

HoogToontje | 12-01-14 | 10:03

@Jaypelsteeltje,

Misschien speel ik soms wat op de man, als die daar uitdrukkelijk om vraagt.
Hoezo?

Dandruff | 12-01-14 | 09:38

@MocroGS,

Je weet weer aardig wat (denk-) fouten in 1 reactie te proppen:

1.
- Je noemt Wikipedia een "rare bron", maar je weerlegt niks van wat daar staat over de sharia.
- In plaats daarvan verwijs je naar een sprookjesboek (koran) waarin een bepaalde sprookjesfiguur (Noah) moslim zou zijn.
- Maar in andere sprookjesboeken (bijbel, torah) is Noah helemaal geen moslim.
- Want nogmaals; sprookjes kunnen elkaar tegenspreken en zijn dus altijd irrelevant. Alleen wetenschap is altijd en overal gelijk.
- En natuurlijk kan iedereen toetreden tot de islam, en ook tot het christendom, het jodendom, het boeddisme of het satanisme.
Dus?
Dat neemt niet weg dat de meeste mensen het geloof van hun ouders overnemen, en primitieve religies hebben daar dus bepaalde regeltjes voor. Die regeltjes hebben buiten die primitieve religies echter geen enkele waarde.

2.
- Het verschil tussen "gelovig" en "ongelovig" is onzinnig en irrelevant, want verschilt per sprookje. Hindoes noemen jou ongelovig.
- Ook het verschil tussen "ongelovigen" en "mensen van het boek" is kunstmatig en belachelijk, alleen relevant voor lezers van het sprookjesboek koran.
- In Pakistan en India worden naast christelijke meisjes ook regelmatig sikh meisjes en hindoe meisjes ontvoerd en uitgehuwelijkt, de zogenaamde "love jihad". Er is geen imam die zich daar tegen uitspreekt.

Ga je nog in op het gruwelijke lot van Mohammeds slavinnen?
Of blijf je liever focussen op irrelevante details, om te voorkomen dat al je reacties net zo walgelijk zijn als irrelevant en onjuist?

Dandruff | 12-01-14 | 09:35

@Gutgutgut,

Ik denk dat Jansen het vooral over de laatste paar jaar heeft, vanwege de Arabische lente die zo uitdrukkelijk bejubeld werd. Sindsdien kozen de mensen die Khadaffi en Assad decennialang verdedigd en gesteund hebben ineens voor de opstandelingen. Jansen weet heus wel dat klassieke linkse iconen als Mao en Che óók seculier waren, meer nog dan de "gematigde moslim" Khadaffi.

Maar stel dat Jansen zich hierin vergist, dan nog blijft zijn andere punt overeind staan dat links heel selectief verontwaardigd is. Daarom wordt er vaker tegen de dood van 1 terrorist in Israël gedemonstreerd, dan tegen complete genocides in Pakistan, Soedan etc. Ook tegen de bloedige aanslagen in Israël door genocide predikende terroristen wordt nooit gedemonstreerd, tenzij terloops tijdens een demonstratie die vooral tegen Israël is gericht.

De jihad werd destijds inderdaad door niemand als een bedreiging gezien, en nu nog alleen door sommigen van rechts. Links doet ondertussen nog steeds alsof het allemaal wel meevalt en "sociaal-economische factoren" de schuld zijn van het vele islamitische geweld in alle landen waar de islam enige invloed heeft.

Dandruff | 12-01-14 | 09:13

@Dandruff, zou je je eigen bijdragen eens op drogredeneringen willen toetsen?

Jaypelsteeltje | 12-01-14 | 07:55

@Dandruff | 11-01-14 | 22:47 |

Je hebt me nog nooit op één onjuistheid betrapt,

jawel hoor weer 2 in je laatste reactie:

Volgens de sharia zijn de kinderen van een moslimman automatisch moslims. Dat is de reden dat een moslimman wel met ongelovige honden mag trouwen, maar een moslima niet.
punt 1)Je komt met een hele rare bron waar niks staat over de voorwaarden die gelden om toe te treden tot de islam. Jij zegt een moslimman maakt de kinderen automatisch moslims. De zoon van Noach is ongelovig volgens de koran, terwijl wij Noach als gelovige profeet zien. Dus jouw bewering is feitelijk onjuist.
punt 2)Moslimmannen mogen niet met ongelovigen trouwen. Alleen met mensen van het boek. Dat zijn christenen en joden. Weer feitelijk onjuist.

mocroGS | 12-01-14 | 01:13

Kan dit uiterst verhelderende plaatje nu nog even geschetst worden bij de hoernalisten (journalisten?) van de VARA, NTR, VPRO, Joop.nl, inmiddels ook helaas NRC, Trouw en ga zo maar door. Want u heeft helemaal gelijk, de jouranlistiek is nog altijd doordrenkt van Linksmeschen, en dan hebben we het nog niet eens over de rechterlijke macht, want die heeft er inmiddels voor gezorgd dat de rechtsstaat failliet is !

giuseppen | 12-01-14 | 00:05

Dandruff | 11-01-14 | 21:22 |
"schreef ik dat links Khadaffi niet steunde ter bestrijding van de jihad, maar puur omdat Khadaffi anti-Westers was"
Je bevestigt wat iedereen weet, nl. "links" steunde Ghadaffi.
Dit is wat ik hierboven in mijn eerste post al vaststelde.
Jansen schrijft op dit punt pure onzin.
En ja, de motivatie was dat Ghadaffi in de koude oorlog aan de kant van "links" stond. Jihad werd in die tijd niet als een serieuze dreiging gezien.

gutgutgut | 11-01-14 | 23:39

HoogToontje | 11-01-14 | 16:47 |
"aan een complex probleem ligt een simpele oorzaak ten grondslag, en (dus) ook een simpele oplossing"
Dat is echt een van de domste dingen die in tijden hier heb kunnen lezen.
Heb je ervoor gestudeerd om zoiets te zeggen?
Man man man.

gutgutgut | 11-01-14 | 23:28

@Horze,

"Verkrachting en moord standaardprocedure voor de Serviërs"?
Welnee, dergelijke misdaden tegen burgers waren incidenten. Niet voor niets wordt Srebrenica internationaal als de grootste oorlogsmisdaad van de Serviërs gezien.
En Dutchbat was niet in staat te verhinderen dat de moslimmannen daar werden vermoord, dus een massaverkrachting en/of een massamoord op moslimvrouwen hadden ze daar evenmin kunnen voorkomen.

Het draait hier wel degelijk om geloof. Hierboven worden gevangen genomen en tot slaaf gemaakte vrouwen neergezet als "metgezellen" van de man die hun families liet martelen en ombrengen; en hen vanaf dat moment als persoonlijk sexspeeltje behandelde.
Alle vrouwen en kinderen in de door de zelfbenoemde "perfecte mens" Mohamed geplunderde dorpen werden als slaven verhandeld.
De Serviërs waren zo wreed niet.

Dandruff | 11-01-14 | 23:03

@MocroGS,

Je hebt me nog nooit op één onjuistheid betrapt, ook al roep je dat steeds. Ik heb jou ook desgevraagd altijd relevante bronnen gegeven, en kan dat nu dus ook doen.
Volgens de sharia zijn de kinderen van een moslimman automatisch moslims. Dat is de reden dat een moslimman wel met ongelovige honden mag trouwen, maar een moslima niet.
nl.wikipedia.org/wiki/Sharia#Verhoudi...

Maar ik snap dat je in jouw geval beter de aandacht af kan leiden met valse beschuldigingen. Alles wat jij zegt is altijd irrelevant en onjuist, en jij weet dat net zo god ls edereen hier.
Maar slechts de helft van wat je zegt is naast irrelevant en onjuist ook nog eens walgelijk wreed en onmenselijk kwaadaardig. Zoals je eerdere beweringen over het tot slaaf maken van vrouwen en kinderen ("metgezellen") door je zelfbenoemde profeet.

Dandruff | 11-01-14 | 22:47

@Dandruff | 11-01-14 | 20:44 | + 0 -

Zegt dit eigenlijk alles over jou: "Het sprookje islam hanteert weer een de tegenovergestelde definitie van wie moslim is; namelijk het geloof van de vader."

Je weet totaal niet waar je het over hebt. Steeds kom je met feitelijke onjuistheden.
De islam erf je niet van je vader (hoe verzin je het). Die definitie die jij verzonnen hebt ( bron graag) wordt door niemand erkend. Dan durf jij nog wetenschap in je mond te nemen. Begin eerst maar aan bronvermelding te doen want het verzinnen van definities heeft helemaal niks met wetenschap te maken.

mocroGS | 11-01-14 | 22:07

Kruistochten,heilige oorlogen,gods wil,inshallah blablabla.. het gaat maar om een paar dingen: geld wapens en macht en niet om geloof of mensen.. Ik las hierboven dat de serviers de vrouwen en kinderen met rust lieten in Srebrenica... als dutchbat daar niet was geweest waren de vrouwen en kinderen verkracht en vermoord aangezien dit de standaardprocedure was voor de serviers.. Kijk naar yasser Arafat die zijn leven heeft gegeven voor de palestijnse zaak.. Die kerel had zoveel geld op zijn bankrekening dat hij heel gaza en de west bank miljonair had kunnen maken.. maar ja als je miljonair bent ga je jezelf natuurlijk niet opblazen, of stenen gooien, wapens smokkelen,raketten afschieten.. Dan ga je genieten van je leven.
Macht geld en wapens en dan zorgen dat het klootjesvolk elkaar uitroeit uit naam van god, allah.
En de mensen die er stinkend rijk en machtig van worden lachen zich de ballen uit hun broek.

Horze | 11-01-14 | 21:49

Linkserts houden niet van seculiere dictators? Ik ken anders een paar Groenlinkser (ex cpn) die nauwelijks hun adoratie voor de Sovjet unie en Castro kunnen verbloemen.
Dit geeft echter wel weer hun selectieve verontwaardiging weer.
De Ussr is weer verantwoordelijk voor veeeeel meer onschuldige doden dan het zogenaamde Zionisme. En de hakbars zullen ook nog jaren stevig moeten doorhakken om bij die cijfers in de buurt te komen.

Veritas Splendor | 11-01-14 | 21:24

@Gutgutgut (20:18),

Het gaat niet om voor ons of tegen ons.
Zoals gezegd, toen hooggeplaatste katholieke geestelijken het pedoschandaal in de RK kerk verdedigden met "jamaar de homo's", zag iedereen meteen dat dat een walgelijke afleidingsmanoeuvre was. Als iemand hierboven het nazisme zou verdedigen met "jamaar de islam" dan zou jij daar ook meteen wat van zeggen, dat weet ik zeker.
Maar als het over de jihad gaat beginnen bepaalde typjes wel elke keer weer over Vikingen, kruistochten, heksenjachten en nazisme.
Een afleidingsmanoeuvre, dus.

En Khadaffi lijkt nu gematigd vergeleken met zijn opvolgers, maar ook hij riep destijds op tot islamisering van Europa ("Westerse vrouwen lopen naakt over straat"). Khadaffi steunde diverse (islamitische) terroristische organisaties en zag zichzelf als een verbindende schakel tussen islamisten en socialisten. Zo werd de racistische moordenaar ook gezien door linkse bondgenoten zoals de anti-globalist en VN-adviseur Jean Ziegler die hielp met het opzetten van de voor antisemieten prestigieuze "Khadaffi mensenrechtenprijs".
luxetlibertasnederland.blogspot.nl/201...

In reactie op jouw eerste reactie schreef ik dat links Khadaffi niet steunde ter bestrijding van de jihad, maar puur omdat Khadaffi anti-Westers was. Links steunde destijds alle anti-Westerse dictators, ik heb jou daar een vrij beknopte maar toch ook al gênant lange lijst van gegeven. Inmiddels steunt links nòg radicalere extremisten, zie de linkse reacties op de "Arabische lente".

Wilders kreeg bijvoorbeeld in de mond gelegd dat hij over een "tsunami van moslims" had gesproken (moest zijn; tsunami van islamisering), en had gepleit voor deportatie van alle moslims (moest zijn; alle moslims die onze rechtsstaat verwerpen). Tijdens het proces tegen Wilders bleef daar niks van over.
Kun je overigens aangeven om welke Deense politicus het gaat, en wat zijn woorden en die van Geller precies waren?
Ook zij is vaak verkeerd geciteerd, namelijk.

Dandruff | 11-01-14 | 21:22

@MocroGS (19:51),

Dat van die slavinnen is geen verzinsel, dat weet je best.
Zoals je ook heel goed weet dat het wel of niet joods zijn van Abdullah een non-issue is, vergeleken met het gruwelijke lot van die slavinnen.

Dat neemt niet weg dat ook jouw irrelevante afleidingsmanoeuvre extreme onwetendheid uitdrukt. Speciaal voor jou, op Jip en Janneke niveau, het belangrijkste verschil tussen sprookjes en wetenschap:
- Sprookjes zijn alleen relevant voor degenen de er in geloven.
- Wetenschap raakt ons allemaal, ook degenen die alle wetenschap verwerpen.

Oftewel:
- Hindoeïstische wetten zijn alleen relevant voor wie daar in geloven, dus hindoes.
- Wetenschappelijke feiten raken iedereen; óók de imam en de pastoor zijn gevoelig voor de zwaartekracht.

Daaruit volgt:
- De definitie van gelovige joden over wie wel of niet joods is, is irrelevant, want jodendom=sprookje.
- De definitie die volkenkundigen hanteren is wel relevant, want gebaseerd op volkenkundig, taalkundig, gentisch en/of cultureel onderzoek.

Rabbijnen kunnen van alles roepen en dat doen ze helaas ook. Zelfs joodse overlevenden van de holocaust werden soms niet als joden erkend omdat ze "vader-joden" zijn, alsof dat uit zou maken. En ondertussen werden bekeerlingen zonder joodse moeder wel als "jood" erkend, na wat belijdenissen en het ondergaan van wat rituelen.
Het is overigens vrij hypocriet dat je nu doet alsof je als moslim de joodse sprookjes serieus neemt. Het sprookje islam hanteert weer een de tegenovergestelde definitie van wie moslim is; namelijk het geloof van de vader.

Dandruff | 11-01-14 | 20:44

Dandruff | 11-01-14 | 15:01 |
Mijn commentaren zijn dan ook niet bedoeld om extremisme te verdedigen.
Dat is een misvatting die voort komt uit het idee "wie niet voor ons is is tegen ons".
Het is ook geen afleidingsmanoeuvre.
Neem mijn eerste post :
"Ghadaffi was een halve eeuw de lieveling van de USSR en de DDR.
Is onze Arabist, die immers alles weet van Arabieren, dit vergeten?
Of versimpelt hij de geschiedenis tot recht-christelijke Jip&Janneke taal?
Dat laatste."
Waar ik hier tegen weer is de leugen dat "links" (wie daar dan ook mee bedoeld wordt) iets te maken zou hebben met het geweld in de Arabische wereld. Dat is een leugen.
Overigens wanneer werd Wilders dan verkeerd geciteerd? En Breivik heeft wel degelijk bijval gehad, van een Deense politicus en van een Europarlementslid van Lega Nord en van Pamela Geller. Je weet wel zo'n partij waar Wilders mee wil samenwerken.
Kortom het gaat mij om de leugens die hier worden verteld niet om de zaken waar wel een kern van waarheid in zit.

gutgutgut | 11-01-14 | 20:18

@Dandruff | 11-01-14 | 19:23 | + -1 -

Je wijkt steeds af van de werkelijke definitie jood. Ik snap het wel, je kan het niet weerleggen dus ga je expres niet in op mijn weerlegging.
Je zegt: - Klopt het dat er zowel Arabische, Afrikaanse als Europese joden zijn?

Ja, so what? We discussiëren toch over de definitie van jood. Wie worden als joden erkent. In Marokko wonen Marokkaanse joden. Echter dienen wij naar de definitie te kijken die joden hanteren. Niet die ik of jij volgen.
bron (www.joodsleven.nl/): misschien begrijp je het nu: en iemand die geboren is uit een Joodse moeder, maar die een atheïst is en nimmer de Joodse godsdienst gepraktiseerd heeft, is toch een Jood, zelfs in de ogen van de ultra-Orthodoxen. In deze betekenis is het Jodendom meer een nationaliteit dan andere godsdiensten en Jood zijn is het hebben van een nationaliteit.

Hier wordt aangegeven dat je geboren wordt als jood. Dus niet wat jij beweert dat jood zijn religie gebonden is. Dit zijn feiten uit een joodse bron.
Ik wil gerust op je andere verzinsels ingaan. Echter wil ik eerst dit punt onderbouwen en jou een poging geven om deze definitie te erkennen.

mocroGS | 11-01-14 | 19:51

@MocroGS,

Ik reageer niet "opeens" met feiten, ik doe dat steeds. En jij weerlegt niks:
- Klopt het dat er zowel Arabische, Afrikaanse als Europese joden zijn?
- Dat niet-islamitische Arabieren van geloof kunnen veranderen?
- Wist je dat het Jiddisch zelfs een Germaanse taal is?

Jij weet niks. Ik heb als klein kind meer research gedaan dan jij in je hele leven. Onze meningsverschillen bestaan er vooral uit dat jij in sprookjes gelooft, en ik in wetenschap. Bijvoorbeeld volkenkunde. Ook de agnost Einstein zag zichzelf niet al een onderdeel van een "uitverkoren volk", maar gewoon als mens.

En weer negeer je het feit dat de overige 2 "metgezellen van de proleet" gevangen genomen slavinnen waren.

Dandruff | 11-01-14 | 19:23

@Boris (18:23),

Zolang vrijwel alle islamitische geestelijken, media, leiders en wetgevers blijven schreeuwen dat de jihad onderdeel is van de islam, is de jihad onderdeel van de islam. Net als de mensonterende sharia.

Daar kunnen we allerlei excuses/verklaringen bij bedenken, maar dat doen we ook niet als we het hebben over pedo-priesters, de aanvallen van de Vikingen of het nazisme.
Vaak aangehaalde excuses als buitenlandse inmenging en sociale kwesties zijn juist het gevolg van de islam. Zonder islam geen al-qaida; en dus geen invasies in Afghanistan en Irak. Zonder islam meer kennis, meer vrijheid en meer wetenschap in de islamitische wereld; en dus meer welvaart.

Ik ken ook beschaafde moslim maar dat zijn juist de moslims die nauwelijks de moskee bezoeken. De afgelopen jaren zijn tientallen moskeeën in Nederland in opspraak gekomen door uitspraken van hun imams, het uitnodigen van radicale sprekers, bezit van haatzaaiende lectuur/films en betrokkenheid van bezoekers en medewerkers bij terreur. In de rest van Europa zien we hetzelfde, en dat is veelzeggend; ik ken geen enkele andere religie waar de geestelijkheid het grootste probleem is.

Dandruff | 11-01-14 | 19:06

@Dandruff | 11-01-14 | 18:50 | + 0 -

Jouw opmerking was dat Abdullah ibn Salam geen jood meer is omdat hij zich bekeerde tot de islam.
Nu reageer je opeens dat het jodendom in de eerste plaats een religie is. Oh wat maak jij je hiermee belachelijk. Wat je eigenlijk zegt is dat alle joden die niet het jodendom belijden niet-joden zijn. Dus atheïstische joden zoals Albert Einstein, Bram Moszkowicz etc zijn in jouw eigen verzonnen definitie geen joden omdat ze het jodendom niet belijden.

Iedereen die een joodse moeder heeft, is jood voor altijd. Daarom noemen zij zich ook het uitverkoren volk. Ik zou als ik jou was wat meer research doen alvorens iets te posten.

mocroGS | 11-01-14 | 19:05

Eigenlijk moest je er voor jezelf eens bij stilstaan dat het kennelijk niet meer behelst dan een zooitje corrupte politici en zes procent van van de bevolking om de rest een underdog positie aan te meten.

netniet | 11-01-14 | 19:05

@MocroGS (18:24),

Het jodendom is in de eerste plaats een religie, er zijn dus zowel Arabische, Afrikaanse, Europese als Aziatische joden. Je opmerking bewijst dat je niks van volkenkunde afweet, op zich logisch omdat je elke vorm van kennis en wetenschap als haram beschouwt.

Je opmerking bewijst echter eveneens dat je niks van theologie afweet. Dat is erg sneu voor iemand die denkt bijna net zo veel van theologie af te weten als mijn cavia. Een Arabier blijft een Arabier, maar Arabische christenen kunnen zich tot het jodendom bekeren en andersom.

Verder negeer je het feit dat die andere 2 "metgezellen van de zelfbenoemde profeet" gewoon gevangen genomen waren, en als sexspeeltjes werden gebruikt.
Tegenwoordig noemen we dergelijke praktijken oorlogsmisdaden. Slavernij wordt tegenwoordig als dermate barbaars gezien dat we het eigenlijk alleen nog maar in islamitische landen tegenkomen. Zelfs de Serviërs in Srebrenica lieten de vrouwen en kinderen met rust.
De zogenaamde profeet Mohammed was helaas niet zo humaan als Mladic.

Dandruff | 11-01-14 | 18:50

conclusie: japanse wetgevingen betreft islam in europa

probleem helemaal opgelost

kudjens | 11-01-14 | 18:32

@Borrelende Boris | 11-01-14 | 18:23

Volgens Hans Jansen is het één pot nat, aangezien de Jihad voor alle moslims geldt en eeuwigdurend is. Vind het lastig om dat aan te nemen, ook al klinkt het aannemelijk.

Eindelijk een genuanceerde reactie die ik enorm waardeer. Er dient inderdaad onderscheid gemaakt te worden. Je kan niet alle Marokkanen of alle moslims over een kam scheren. Net zoals we niet alle christenen en joden over een kam scheren.

mocroGS | 11-01-14 | 18:27

Die Abdullah bekeerde zich tot de islam, en was dus geen jood meer.

Joden zijn een volk. M.a.w. je wordt als jood geboren, net als een arabier. Dit bewijst dat jij niks van theologie afweet. Doe wat meer research dan kan ik je tenminste serieus nemen.

mocroGS | 11-01-14 | 18:24

@antilinks | 11-01-14 | 14:42
De vraag is dus: is dat gedrag 'de norm'?

Ars Vivendi | 11-01-14 | 18:23

Dandruff | 11-01-14 | 17:58 | + 0 -

Ben het grotendeels met u eens. Het blijft echter lastig om na te gaan welke problemen worden veroorzaakt door de islam vanuit de geloofsovertuiging, of door andere zaken die spelen (bijvoorbeeld buitenlandse inmenging in conflicten of sociaal economische factoren). Om een voorbeeld dicht bij huis te nemen. De Marokkaanse jongeren die in veel steden voor veel overlast zorgen, zijn niet de Marokkanen die netjes in de Moskee bidden en zich houden aan de regels die de Koran ze voorschrijft. De paar kennissen die ik heb die moslim zijn, doen dit wel en zijn overwegend keurige, gastvrije, sociale mensen. Zijn deze mensen hetzelfde als de haatimam of de moordenaars van Christenen? Volgens Hans Jansen is het één pot nat, aangezien de Jihad voor alle moslims geldt en eeuwigdurend is. Vind het lastig om dat aan te nemen, ook al klinkt het aannemelijk.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 18:23

Schoorsteenveger | 11-01-14 | 15:11 |
En waar stel ik dat het christendom het ware geloof is? Ik vertel alleen de feiten, dat de kruistochten toch echt van de RKK uitgegaan zijn. Kom met een voorbeeld, waar de christenen aanvallen, verkrachten, moorden etc. vanuit het geloof?

mom van avezaath | 11-01-14 | 18:20

Heren, u ontroert me!! Dank....

namensmijnhond | 11-01-14 | 18:04

@Namensmijnhond,

Gefeliciteerd.

Dandruff | 11-01-14 | 18:01

namensmijnhond | 11-01-14 | 17:50 | + 0 -

Wens u een fijne verjaardag toe!

Borrelende Boris | 11-01-14 | 18:01

namensmijnhond | 11-01-14 | 17:50 |

Proficiat!

Peter Emile | 11-01-14 | 17:59

@Boris (17:21),

Ik ben atheïst, dus ik zal de vele uitwassen in de christelijke geschiedenis niet ontkennen. Ik zie dat hier ook verder niemand doen.

Maar zoals nu een paar honderd keer gezegd:
- De kruistochten maken de jihad niet ongedaan.
- De column ging over de jihad, niet over kruistochten, Vikingen, etc. Dat zijn jij-bakken die de jihad moeten verhullen.

Belangrijker:
- De kruistochten worden door vrijwel elke christen verworpen, de jihad wordt nog steeds door vrijwel alle islamitische geestelijken, scholen, media, leiders en organisaties verheerlijkt.
- De kruistochten zijn daarom geschiedenis, de jihad niet.

Je kunt zeggen dat Jansen heel eenzijdig waarheden blijft herhalen, maar ik erger mij veel meer aan de reguliere media, politici en "experts" die steeds weer zeggen dat er niks aan de hand is. Terwijl er nauwelijks en land te noemen is waar de islam géén problemen veroorzaakt.

Dandruff | 11-01-14 | 17:58

@Boris
Het artikel van Jansen heeft als doel aan te tonen, met historische data, dat die jihad altijd zal blijven bestaan. Hoe barbaars de kruistochten dan ook geweest zijn, je kunt niet zeggen dat ze nog gevoerd worden, in welke vorm dan ook, dit in tegenstelling tot de jihad. Peter Emile hierboven in gaan turven voor 2014. De teller staat op 239. En we zijn nog maar op 11 januari. Een mooie dag overigens want ik ben jarig.

namensmijnhond | 11-01-14 | 17:50

@MocroGS (17:17),

Je snapt de vraag niet.
Als een verwijzing naar Khaybar de joden bang zou moeten maken, betekent dat dat er in Khaybar iets verschrikkelijks is gebeurd met de daar aanwezige joden. Precies zoals zowel islamitische als historisch bronnen beweren.
Want als de joden in Khaybar netjes waren behandeld dan zou geen antisemiet ter wereld dat liedje zingen.
Pure logica.

Antisemitisme heb je overal, maar in de islamitische wereld is antisemitisme de norm. En ook in Europa neemt het antisemitisme toe in alle islamiserende steden.

Je linkje is belachelijk; kijk maar welk voorbeelden er gegeven worden:
- Die Abdullah bekeerde zich tot de islam, en was dus geen jood meer.
- Safiyya was een gevangene uit Khaybar die zoals alle vrouwen en kinderen als slavin werd verdeeld en/of verhandeld. Zij "bekeerde" zich en trouwde Mohammed uit lijfsbehoud omdat de vrouwen van roverhoofdmannen doorgaans beter behandeld wordt dan hun slavinnen.
en.wikipedia.org/wiki/Safiyya_bint_Huy...
- Rayhana werd buitgemaakt bij de genocide op de Banu Quraiza. Zij bekeerde zich nooit tot de islam, en stierf dus als sexslaaf van Mohammed.
en.wikipedia.org/wiki/Rayhana

Door joodse sexslaafjes van de zogenaamde profeet als "metgezellen van de profeet" te presenteren doe je de werkelijkheid wel èrg veel geweld aan.

Dandruff | 11-01-14 | 17:44

namensmijnhond | 11-01-14 | 17:27 | + 0 -

Kan niet ontkennen dat de aanslagen en moordpartijen van de afgelopen decennia voornamelijk op het conto van moslims kan worden bijgeschreven. Robert Pape heeft hier een boek over geschreven: Dying to Win, The Strategic Logic of Suicide Terrorism. Volgens Pape is er geen verband tussen bijvoorbeeld zelfmoord terroristen en de islam, ofschoon je dat door de berichtgeving wel zou denken.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 17:39

mocroGS
1) De joden uit Khaybar hebben zich bij de slag om de greppel neutraal gehouden.
2) Bij het Wildersproces was er een getuigedeskundige voor de verdediging, die het hof vertelde dat de (Medina) Koran een hoger gehalte aan antisemitische passages heeft dan Mein Kampf. Dat werd niet bestreden.
3) Abonneer je op Memri.

Phocas | 11-01-14 | 17:36

@Boris
En als we de historie dan eens beperken tot de afgelopen 30 jaar?

namensmijnhond | 11-01-14 | 17:27

Borrelende Boris | 11-01-14 | 17:21 | + 0 -
wat=dat, tot 2x toe zelfs, sukkel.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 17:25

Dandruff | 11-01-14 | 16:58 | + 0 -

Tot op zekere hoogte kan ik me je kritiek voorstellen. Feit blijft staan dat er nooit sprake is van een serieuze discussie als het merendeel van de reaguurders massaal op de "- knop" drukt, zonder daarbij de discussie aan te gaan. Als ik stel dat religie de oorzaak is van vele slachtingen in de wereldgeschiedenis, dan heb ik een valide argument wat ik kan onderbouwen met feiten. Door de wekelijkse columns van Hans Jansen, lijkt het wel alsof de islam de enige religie is waar dit soort moordpartijen voorkwamen. Wat dus pertinent niet klopt. Mijn reactie op zijn artikel is dus niet dat ik ontken dat deze slachtingen hebben plaatsgevonden, maar een protest tegen het eenzijdig beeld wat hij schetst.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 17:21

@Dandruff
Stel dat dat zo is.
Waarom zingen antisemitische moslims dan zo vaak dat liedje "joden, joden, gedenk Khaybar"?

Omdat het antisemieten zijn. Die heb je overal. Echter ken ik niemand in mijn islamitische kring die dat liedje kent of zingt.
Feit is dat de islam geen antisemitisme propagandeert. Sommige metgezellen van de profeet waren joods: en.wikipedia.org/wiki/List_of_non-Arab...

mocroGS | 11-01-14 | 17:17

@Roer,
@Captainobvious,

Kunt u uw beschuldigingen ook enigszins aannemelijk maken?
Nee?
Vind u dat niet een tikkeltje genant?

Dandruff | 11-01-14 | 17:12

Ik vind het geweldig dat figuren als bv Gutgutgut hier hun zegje komen doen. Het geeft inzicht in de manier van denken van hem en de zijnen. Je wordt er wijzer van.
Zoals Hirsi Ayaan al zei. 1. Een moslim zal een misdaad door hem begaan eerst luidkeels ontkennen. 2. Daarna wordt zijn aanklager van eenzelfde kwaad of erger beschuldigd. 3. Een stap verder is moord en doodslag begaan aan zijn tegenstander.
Gutgutgut zit nu op stap 2.

Mantisomantis | 11-01-14 | 17:10

@MocroGS,

Je doet alsof de joden in Khaybar de weinige joden ter wereld zijn die ooit goed zijn behandeld door moslimheersers.

Vraagje.
Stel dat dat zo is.
Waarom zingen antisemitische moslims dan zo vaak dat liedje "joden, joden, gedenk Khaybar"?

Dat klinkt namelijk toch een beetje alsof de joden daar daadwerkelijk net zo slecht behandeld zijn, als zowel historici als moslimbronnen beweren.

Dandruff | 11-01-14 | 17:07

De basis van het christendom is het leven van Jezus. In principe niets mis met zijn ideeen. Ben je het er niet mee eens gebeurd je niets. Zeg je gemene dingen, weer gebeurd er niets. Ik ken veel mensen die zich christen noem die ik zeer onaangenaam vindt. Toch ben ik niet bang voor ze.
De basis van de Islam is de Profeet. Zoals hier beschreven niet vies van moorden en verkrachten. De islamitische mensen die ik persoonlijk ken zijn allemaal zonder uitzondering aardig en gastvrij. Dit heb ik ook ervaren bij een zakenreis naar Iran. Triest dat ik toch altijd reserves hou. Zouden ze toch........

Zephyr | 11-01-14 | 17:06

@Boris,

Je hoeft het nit met me eens te zijn. Mijn kritiek op jouw standpunten ging over 2 soorten van drogredeneringen.

Ten eerste jouw geforceerde uitspraken dat jij schuldig zou zijn aan diverse genocides, en dat jij je aan de hier heersende consensus zou moeten houden. Aangezien niemand iets dergelijks heeft beweerd zijn dat stropoppen.
nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredeneri...

Ten tweede jouw jij-bakken over andere moordpartijen dan waar deze discussie over gaat. Zoals nu een paar honderd keer uitgelegd zijn deze jij-bakken niet alleen irrelevant, ze doen niks af aan de genoemde reële problemen.
nl.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque

Dat je nu doet alsof je het met me eens bent over islamitisch geweld is leuk, maar dat was niet mijn punt. Islamitisch geweld wordt keer op keer verdedigd met bovenstaande drogredeneringen, hierboven door guttegut, daarbuiten zelfs door talloze politici, journalisten en nep-wetenschappers.

Dandruff | 11-01-14 | 16:58

namensmijnhond | 11-01-14 | 16:28 | + 1 -

U bent gediskwalificeerd als amateur psycholoog. Misschien moet u eens buiten de hokjes kleuren. Dood is dood, of dit nu door steniging is, of door weken liggen te creperen omdat al je organen het begeven. De rode draad is religie. Oh, voordat u verder al uw vooroordelen over mensen met een linkse sympathie spuit, ik heb gehuild toen ik het nieuws vernam dat Pim Fortuyn vermoord was, en was diep geschokt door de moord op van Gogh. Dus bespaar me uw "ja maar".

Borrelende Boris | 11-01-14 | 16:49

Prima verhaal,vooral als je bedenkt dat de linkse rakkers hier het Mohammedaanse volksdeel alleen waarderen als stemvee,terwijl dat deel zich als uiterst rechts overal openbaart.

Dolphi | 11-01-14 | 16:48

@ Roer | 11-01-14 | 16:36

De grootste linkse leugen is dat moeilijke zaken altijd ongelooflijk complex zijn, en de bijbehorende oplossingen ook. Meestal is het er sprake van het tegendeel: aan een complex probleem ligt een simpele oorzaak ten grondslag, en (dus) ook een simpele oplossing.

De problemen veroorzaakt door het linkse gedachtegoed zijn complex, de oorzaak is dat niet.

HoogToontje | 11-01-14 | 16:47

Ik snap dat populist Jansen exact schrijft wat de bange mensen hier graag horen, maar wat een nonsens kraamt hij weer uit.....

captainobvious | 11-01-14 | 16:45

Geschiedvervalser Hans Jansen krijgt het elke week voor elkaar om zijn lezers te misleiden.
De joden uit Khaybar hebben een vredesverdrag geschonden en sloten zich aan bij de Quraish en andere stammen die in de slag van de greppel Medina aanvielen. Een act of war.
Waarom lezen we niks over de slag van de greppel; Hans Jansen. Omdat het je niet uitkomt en je aangenomen bent om elke week een anti islam column te schrijven. Diep triest.

mocroGS | 11-01-14 | 16:42

Dandruff | 11-01-14 | 16:29 | + 0 -

Gaan we het over de semantiek hebben, of over de inhoud?
Natuurlijk keur ik al het geweld uit naam van de profeet af. Hopelijk heeft u nu het antwoord waar u al die tijd op zit te wachten.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 16:37

Hans Jansen heeft zich in de eerste alinea's gediskwalificeerd. De redeneringen en grapjes over links zijn zo plat en kort door de bocht dat ik niet meer wat wat ik kan geloven. Lukraak feiten plukken kan iedereen. Strak en vanuit overzicht redeneren is niet voor iedereen weggelegd. Jansen wil kennelijk vooral scoren en serieus genomen worden als analyticus is kennelijk minder belangrijk. Next.

Roer | 11-01-14 | 16:36

@Boris,

Waarom leest u niet of nauwelijks.
"Hoe je over andere religies denkt is irrelevant zolang je de misdaden van één religie blijft verdedigen door die misdaden steeds te te nuanceren met jij-bakken".
Hoe duidelijk wilt u het hebben?

Dandruff | 11-01-14 | 16:29

@Boris,
U ben inderdaad wel goed met het goochelen van appels en peren. U schrijft iets over de paus en condooms. Klopt, te idioot voor woorden dat zo'n man condooms afwijst. De equivalent van de paus in de Islamwereld is daar minder mee bezig. Die roept simpelweg op die homo's maar op te hangen, te stenigen of ze vanaf een gebouw te gooien. 2 heren, 2 meningen. Beide zijn verwerpelijk maar het komt me toch voor dat de ene iets verder gaat dan de andere. U ben een typische "ja maar" redenaar. Zo van, verschrikkelijk dat Van Gogh is vermoord (en dan komt u...), ja maar hij had ook wel een grote bek. Zoiets dus.

namensmijnhond | 11-01-14 | 16:28

Dandruff | 11-01-14 | 16:10 | + 0 -

Wederom leest u niet of nauwelijks. "Oorlog is altijd verderfelijk, ongeacht ras, geloof of motief". Hoe duidelijk wilt u het hebben?

Borrelende Boris | 11-01-14 | 16:22

@Boris,

Je onbeschoftheid bewijst niks.
Feit blijft dat jij nergens ingaat op wat ik en anderen daadwerkelijk *zeggen*, maar uitsluitend op wat jij *vindt* dat anderen zouden moeten zeggen om jouw reacties zinvol te laten lijken.

Hoe je over andere religies denkt is irrelevant zolang je de misdaden van één religie blijft verdedigen door die misdaden steeds te "nuanceren" met jij-bakken. Meerdere mensen hier hebben meermaals uitgebreid uitgelegd waarom de ene misdaad de andere niet goedmaakt. Geen zinnig mens zou het nazisme "nuanceren" met verwijzingen naar de islam.

Dandruff | 11-01-14 | 16:10

Dandruff | 11-01-14 | 15:14 | + 0 -

Stik eens in je stropop. Als je beter had opgelet, had je kunnen lezen dat ik tegen elke vorm van religie ben.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 16:00

Vanaf 1 januari heb ik, zoals ik hier beloofde, dagelijks het aantal slachtoffers geturfd van de islam. Ik blijf dat het hele jaar 2014 doen.

Het gaat om de slachtoffers die dagelijks worden vermeld in UITSLUITEND Nederlandse media. Alle slachtoffers zijn islam-gerelateerd, dus het gaat om de slachtoffers die vallen bij de onderlinge moordpartijen en aanslagen van islamieten op elkaar, en bij aanslagen van islamieten op niet-islamieten.

De slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië tel ik ook niet mee; dat is gewoonweg niet te doen vanwege de gebrekkige berichtgeving hierover. Er zal tegen het einde van 2014 ongetwijfeld ergens een balans worden gepubliceerd van het totale aantal slachtoffers van die burgeroorlog in dat afgelopen jaar. Die tel ik dan op bij mijn eindscore over 2014.

Welnu; het aantal slachtoffers van de islam in de eerste tien dagen van 2014 bedraagt:

239.

Dat zijn de doden. Het totaal aantal gewonden is onbekend maar ongetwijfeld een veelvoud van het aantal doden.

De slachtoffers vielen bij moordpartijen en (zelfmoord)aanslagen in Mogadishu (Somalië), Alexandrië (Egypte), Balad Ruz, Al-Anbar, Bagdad en Ramadi (Irak), Hama (Syrië), Hangu (Pakistan) en Beiroet (Libanon).

Gaat lekker zo!

Peter Emile | 11-01-14 | 16:00

mm, Romeinen bedoel ik.......((

namensmijnhond | 11-01-14 | 15:49

@Gutgutgut (14:41),

Een paar jaar geleden probeerde een katholieke bobo de aandacht van de zedenschandalen in de katholieke kerk af te leden met een "jamaar de homo's". Hij werd daar terecht fel om aangevallen.

Stelselmatig de aandacht van een misstand afleiden komt namelijk wel degelijk neer op verdedigen. Als iemand hier zou proberen om het nazisme te "nuanceren" met een welgemeend "jamaar de islam" dan zou iedereen dat niet alleen extreem onzinnig vinden, maar vooral als een bewijs van nazistische sympathieën.
Zelfs jij, denk ik, ook al zeg je nu steeds van niet.

Dandruff | 11-01-14 | 15:18

@Boris (14:37),

Ah, weer een stropop; hoe origineel.
En een jij-bak, want dat is het sterkste argument van de verdedigers van de islam.

Maar nee, niemand vraagt jou de hier heersende consensus (?) te volgen.
En ja, mensen die net als jij de aandacht van reële problemen proberen af te leiden door over andere onderwerpen te beginnen zijn altijd domme leugenaars. Dat geldt dus ook voor degenen die overal de islam bij slepen.
Kun je daar trouwens een paar voorbeelden van geven?

Dandruff | 11-01-14 | 15:14

Gutegutegut u reageert serieus op mijn vikingen in de supermarkt met hun gekke helm. U bent gespeend van enige vorm van realiteitszin of humor.

robinhoed | 11-01-14 | 15:14

In The Life of Brian is er een leuk moment over wat de Romijnen ons gebracht hebben. "What have they ever done for us"? Die vraag kun je ook stellen t.o.v. Joden, Christenen en de Islam. What have they ever done fur us? Bij de Islam kom ik op niets positiefs. Zeg nu niet iets met algebra want dat is dus niet waar. Het antwoord is dat de Islam de wereld niets anders dan ellende heeft gebracht en intolerantie

namensmijnhond | 11-01-14 | 15:14

@gutgutgut | 11-01-14 | 14:46
Jij probeert alle kritiek te weren: alsof we ook fritzl niet in de gevangenis mogen stoppen omdat we zelf ook wel eens wat verkeerd doen.

Natuurlijk mag kritiek wel, sterker nog, dat moet soms, anders gaat de foute boel maar door. Vandaar ook dat als een draadje gaat over bv. de foute kato's die bv. kinderverkrachters voortbrengen, dat we dan net zo fel moeten zijn, simpelweg omdat we het voor die kindertjes moeten opnemen. Kortom, je moet wel voorzichtig zijn met kritiek, maar als iets zo overduidelijk fout is, moet je kritiek leveren.

En islam is geheel fout, het zit in de doctrine, dus is kritiek erop noodzakelijk, vooral ook omdat er mensen zoals jij rondlopen, die het maar onder de tafel willen stoppen.

La Bailaora | 11-01-14 | 15:11

mom van avezaath | 11-01-14 | 14:46 |
Ach, je hebt het ware christendom en de afvalligen, en de Rooms Kahtolieke Kerk is een club van afvalligen? Jij bent er ook zo eentje die het 'ware' geloof weet te isoleren? Maak je geen illusies, er is geen waar geloof, er is geen ware leer, die wordt steeds maar weer opnieuw gedefinieerd, ligt nooit vast. Je kunt elke keer weer 'het Woord van God' willen redden uit de klauwen van diegenen die dat woord volgens jou geweld aandoen, maar daarmee doe je niets méér dan de boel herinterpreteren. Als je dat heel goed kunt, dan ben je een hervormer en heb je een nieuwe Kerk gesticht. Is talloze malen gebeurd en zal nog talloze malen gebeuren.

Schoorsteenveger | 11-01-14 | 15:11

gutgutgut | 11-01-14 | 14:54

U als Gutgutgutmensch praat wel degelijk de daden van de islamitische slagters goed, onder verwijzing nl. naar de slechte daden van anderen. U kunt dat wel ontkennen, natuurlijk, een mens kan alles ontkennen.

Rest In Privacy | 11-01-14 | 15:04

@Gutgutgut (14:35),

Een afleidingsmanoeuvre blijft een afleidingsmanoeuvre.

Jouw afleidingsmanoeuvres zijn om meerdere redenen net zo irrelevant als onjuist:
- Niemand zal kritiek op het nazisme weerleggen met "jamaar de islam". Dat is namelijk onzinnig. Waarom wordt kritiek op de islam dan wel altijd "weerlegd" met "jamaar het nazisme"?
- De kruistochten maken de 400 jaar eerder begonnen jihad niet ongedaan.
- Wij hebben bovendien wel degelijk van onze geschiedenis geleerd. Daarom is er nauwelijks nog een Europeaan die de zwarte bladzijden uit de Europese geschiedenis verdedigt. De veel talrijkere islamitische moordpartijen worden nog wèl verdedigd, verheerlijkt en gepromoot in de gehele islamitische wereld.
- En daar gaat het om; de jihad is nog net zo actueel als 1400 jaar gelden. De kruistochten, het nazisme, Nero, de Vikingen en de heksenhamer zijn dat al eeuwenlang niet meer.
- Breivik was een eenling wiens actie door niemand is verdedigd of toegejuicht; dit in tegenstelling tot de vele moordpartijen door islamisten en socialisten die wèl altijd worden toejuicht.
- Ook de voortdurend verkeerd geciteerde Wilders is lang niet zo radicaal als bijvoorbeeld de vele "gematigde moslims" die we met ons eigen belastinggeld subsidiëren om haat tegen joden, vrouwen, autochtone Nederlanders, islamcritici en liberalen te kweken.

Dandruff | 11-01-14 | 15:01

biltong | 11-01-14 | 14:50 | +
"om de minderjarigen te beschermen"
Jij praat dus de misdaden die in Rusland worden begaan goed.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:54

Wat ook opvalt. Neem de gay mens in woestijn geloof landen. Hoofd vooruit of opgeknoopt worden, letterlijk, gebeurt dagelijks. En de stilte van links. Rusland maakte het wet om minderjarigen te beschermen. Het gekrijs, van links, is oorverdovend. Meer en meer word duidelijk dat de missing link tussen mens en varkens bij links de dienst uitmaakt.

biltong | 11-01-14 | 14:50

HoogToontje | 11-01-14 | 14:42 |
Ik denk dat je wel meer niet begrijpt dan mijn vraag.
Maar hier komt hij dan: wie of wat bedoel je met "derden" en in welke post zou ik die erbij gehaald hebben?

gutgutgut | 11-01-14 | 14:49

Denk niet dat het om 33 21 gaat.

Jaypelsteeltje | 11-01-14 | 14:48

Jammer dat Rome hier weggezet wordt als christelijk. Dat zijn ze dus niet, de Roomsen hebben huisgehouden met o.a. de kruistochten, brandstapels, etc. de christenen niet!

mom van avezaath | 11-01-14 | 14:46

La Bailaora | 11-01-14 | 14:19 |
Nee dat doe ik niet. Leer begrijpond lezon, zoals je zelf al voorstelden. Ik wijs er alleen op dat Fritzl beter zijn mond kan houden als het over Dutroux gaat.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:46

Volgende keer de goede dingen die dit geloof gebracht heeft, zoals....

nemeton | 11-01-14 | 14:43

Ars Vivendi | 11-01-14 | 11:46 | 
Ik heb een christelijke kennis die uit Irak is gevlucht. Die verstaat dus arabisch en jij wil niet weten wat die zgn gematigde moslims over ons zeggen. Zelfs tegen de kinderen als ze die bij school ophalen.

antilinks | 11-01-14 | 14:42

Over 20 jaar komt ook links Nederland er achter dat Wilders groot gelijk had. Niet dat ze dit openlijk zullen toegeven.

Old_Spice | 11-01-14 | 14:42

@ gutgutgut | 11-01-14 | 14:38

Ik snap je vraag niet. Verklaar je nader?

HoogToontje | 11-01-14 | 14:42

Dandruff | 11-01-14 | 14:35 |
Ik heb hier niemand de daden van de jihadisten ("de islam") zien verdedigen.
Jij wel?

gutgutgut | 11-01-14 | 14:41

ijzerengordijn
Ja natuurlijk hebben de christelijke Spanjaarden zich ook misdragen. Maar het is een stroman. We hadden het over Andalusie, waar de situatie niet zo mooi was als ze je proberen wijs te maken. De moslims daar liepen eeuwen voor op de Christenen met hun acties tegen andersdenkenden. Die moord in Barcelona was in Andalusie toen niet meer mogelijk, want daar waren toen nauwelijks nog joden. De islam in Iberie was veel erger dan het christendom.
De eerste grootschalige gedwongen bekering van Joden was door de Almohaden in het Marokko van de 11e eeuw, later in Andalusie voortgezet. Het zou goed kunnen dat de Christenen dat idee van de moslims hebben overgenomen, net als dat van de heilige oorlog.
Het is ook informatief dat toen de islam ontstond bijna alle joden in gebieden woonden die nu Mohammedaans zijn. Daar is nu bijna niks van over.

Phocas | 11-01-14 | 14:40

HoogToontje | 11-01-14 | 14:29 |
Kun je wat preciezer zijn? Welke "derden"?
Als er onzin of halve waarheden worden verkondigd wijs ik daar graag op.
Zo ben ik altijd op zaterdag van de partij, want dan is er werk aan de winkel met de nieuwe column van Jansen.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:38

Dandruff | 11-01-14 | 14:23 | + 1 -

Oh, dus voortaan moet elke bijdrage zinnig zijn? U bedoelt te zeggen dat de bijdrage een aanvulling moet zijn op de heersende consensus van de reaguurders op GeenStijl. Wellicht dat het u niet opgevallen is, maar in bijna elk onderwerp hier, wordt wel gerefereerd aan moslims. Zelfs in totaal irrelevante onderwerpen. Aandacht genoeg, lijkt me.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 14:37

@LaBailaora (14:19),

Precies, je kunt de misdaden van Dutroux niet nuanceren, goedpraten of "in een andere context plaatsen" door op de misdaden van Fritzl te wijzen.

Onbegrijpelijk dat dat zo stelselmatig gedaan wordt door de verdedigers van de islam.
Zij zien die afleidingsmanoeuvres nota bene als hun "sterkste" argument.

Dandruff | 11-01-14 | 14:35

La Bailaora | 11-01-14 | 14:16 |
Ik vind dat je doelbewust aan de wandaden van de RKK voorbijgaat. Inderdaad, ik praat niets goed van wat de jihadisten doen. Dat is niet mijn doel. Mijn doel is om te voorkomen dat Jip&Janneke types zoals Jansen alle moslims als duivels wegzetten en "links" medeverantwoordelijk maken en intussen wegkijken van onze eigen Europese, uitzonderlijk moorddadige geschiedenis. Hoe verklaar je bijvoorbeeld het geweld tussen Kroaten en Serven? Beide partijen zijn christelijk. Door deze selective kijk lopen wij de kans onze geschiedenis te herhalen. Dat gevaar is niet denkbeeldig, gezien de oproep tot massadeportatie van Wilders, hierboven herhaald, en de moordpartij van Breivik.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:35

Enne.., hoe moeten we de westerse invasie in Irak, 1990, 2001 en in Afghanistan door russen en amerikanen zien ?
en amerikaanse invloed in Egyptisch leger etc.

louis6227 | 11-01-14 | 14:31

@ gutgutgut | 11-01-14 | 14:17

Mag ik je vragen waarom je altijd en overal de aandrang voelt om bij onderwerpen waar de islam ter discussie staat het te gaan hebben over (al dan niet vermeende) wandaden van derden?

HoogToontje | 11-01-14 | 14:29

@gutgutgut | 11-01-14 | 14:17
Je blijft maar bezig he met je "hullie doen het ook" argumenten. Hardleers. Je ontkracht niets over wat Phocas aantoonde, die al toegaf dat "Pas eeuwen later gingen de Spaanse christenen vergelijkbare acties uitvoeren.". Je linkjes hadden dus ook gewoon achterwege kunnen blijven.

La Bailaora | 11-01-14 | 14:24

@BorrelendeBoris (13:25)

Je hoeft me niet te entertainen.
Maar jij doet alsof je een zinnige bijdrage wilt brengen; doe dan alsof je daartoe in staat bent.

Zoals gezegd, we zijn allemaal grootgebracht met ontelbare opsommingen van Europese slachtpartijen. Niks mis mee, de meesten van ons hebben daar van geleerd.

Opsommingen van slachtpartijen van de islam zijn zeldzaam, en bovendien wordt dan altijd weer de aandacht afgeleid met dat eeuwige jij-bakken.
Zo kansloos.
Als we het het nazisme, Nero of de heksenhamer behandelen begint er toch ook geen zinnig mens over de islam?
Waarom moet dat dan wel andersom?

Dandruff | 11-01-14 | 14:23

Dit topic trekt veel reaguurders. Het hindert mij zo dat de politiek hier niets mee doet. Dit is toch de mening van de kiezer?

Brabant hier | 11-01-14 | 14:20

Als ze nou voortaan met oversteken ook alleen maar naar rechts kijken zal het snel afgelopen zijn met de linkse kerk ...

Cynevisie | 11-01-14 | 14:20

De linkse kerk is tegen seculiere dictators? En Mao, Stalin, Brezhnev, Pol Pot, Ceausescu, Tito en Castro dan?

Borakh | 11-01-14 | 14:20

een volstrekt eenzijdig selectief verhaal weergeven
@gutgutgut | 11-01-14 | 14:08
Nee, helemaal niet, als we een draadje over het christendom hebben gaan we ook niet gillen "jamaar, islam...". Dat is geheel irrelevant.

Als je wilt bewijzen dat het verhaal over islam niet klopt, zul je moeten aantonen waar in islam het zo goed is, en wat er dus niet klopt.

Niet met 'hullie doen het ook' argumenten. Als we hier een verhaal hebben hoe erg het is dat Dutroux meisjes verkrachtte en daarna uithongerde is het ook een heel erg dom argument om dat af te weren door te roepen dat je niet het hele verhaal vertelt omdat Fritzl ook zijn dochters misbruikte. En dat is wat je steeds doet.

La Bailaora | 11-01-14 | 14:19

Phocas | 11-01-14 | 14:07 |
Ik heb op school geleerd dat de laatste joden het Iberisch schiereiland ontvluchtten, allemaal, toen de RKK fanatici Portugal veroverden. Een deel ging naar Amsterdam. Toen "Nieuw-Holland" in Brazilië door de RKK werd veroverd vluchtten de joden vandaar naar Nieuw Amsterdam. Overal waar de RKK met geweld de macht greep, vluchtten de joden. Ik heb ook op school geleerd dat Philips II de lokale adel ven de Nederlanden op de grote Markt te Brussel liet onthoofden. En dat is allemaal gewoon terug te vinden in historische bronnen.

Hier kun je lezen hoe de joodse wijk van Barcelona in 1392 werd vernietigd, daar kwam geen moslim aan te pas:
ca.wikipedia.org/wiki/Pogrom_de_Barcel...

gutgutgut | 11-01-14 | 14:17

@gutgutgut | 11-01-14 | 14:05
Ja, alle joden zijn uit Spanje verdwenen, omdat de Kato's, onterecht, alle joden op een hoop gooiden en ze beschuldigden van die praktijken. Dat was een fout van de kato's, helemaal eens. En nee, ik praat dus helemaal niets goed, integendeel: zoals ik al zei "... In de katolieke kerk zit het niet in de eigen doctrine, maar werd lang door foute mensen aangestuurd."

Dus je moet me ook geen woorden in de mond leggen, want dat is ook een heel fout trekje.

Maar je bewijst wat mij betreft met dit soort afleidingsmaneouvres het gelijk over de foute islam. Niets ontkracht je over wat er wordt gezegd over islam. En ja, niets is namelijk zo fout als islam. Het zit namelijk in zijn wortels. Er is dus geen 'verlichting' mogelijk.

La Bailaora | 11-01-14 | 14:16

Noem het Heilige oorlog en zowel links als rechts kijken tevreden de andere kant op...

lulleficatie | 11-01-14 | 14:14

@Gutgutgut (13:19),

Je weerlegt niks van wat ik zeg.

-De in groen Links opgegane CPN was letterlijk een stalinistische partij, die meermaals moordpartijen van de USSR verdedigde
- De SP heeft haar wortels in het maoïsme, oprichter Monjé kreeg geld van China.
- Veel bekende socialistische politici liepen achter moordenaars als Stalin (Vogelaar), Hitler (den Uyl), Pol Pot (Rosenmüller) of Mao (de Waal) aan.
- SP-senator Meulenbelt verheerlijkte zelfs de "culturele revolutie" die miljoenen Chinezen het leven kostte.
- Niet alleen politici trouwens, ook anderen zoals de schrijver Mulisch verdedigde zijn hele leven Fidel Castro, ondanks de vele arrestaties, martelingen en moorden op bijvoorbeeld Cubaanse schrijvers, collegae.
- De bekende filmmaker Joris Ivens (naar wie een prijs en diverse straten/pleinen zijn genoemd) was decennialang stalinist, en later maoïst. In één van zijn propagandafilms maakte hij gebruik van concentratiekampgevangenen, die hij "onkruid" noemde.

Ik zou zo urenlang door kunnen gaan, ik kan bijvoorbeeld de geldschieters van diverse vredesbewegingen onder de loep nemen of de eenzijdige pro-dictatuur propaganda van Nederlandse clubjes zoals de "Vereniging Nederland DDR" waar diverse politici uit PvdA en D'66 bij betrokken waren. Over de CV-tjes van socialisten uit andere West-Europe landen zal ik maar niet beginnen.
Het lijkt me zinvoller als jij een paar uitzonderingen op die regel weet; linkse politici die stelselmatig altijd alle censuur, dictatuur en onvrijheid verwerpen.
Een erg lang lijstje wordt dat niet.

SP-er Jan Marijnissen is bij mijn weten een van de weinige socialisten die afstand heeft genomen van zijn verleden. Dat neemt niet weg dat ook hij tot het eind van zijn loopbaan toe vrij consequent de meest moorddadige partij in elk conflict steunde of verdedigde; Saddam, hamas, Hezbollah, taliban, etc.

Dandruff | 11-01-14 | 14:10

La Bailaora | 11-01-14 | 14:03 |
Wat jij en Jansen doen is een volstrekt eenzijdig selectief verhaal weergeven, is wat ik hier beweer. Daarom wordt Jansen niet gerespecteerd: hij mist inzicht en kwaliteit en zijn columns zijn gemakzuchtig.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:08

ijzerengordijn.
Je moet niet alles geloven wat ze op school hebben wijsgemaakt. De christenen uit Andalusie zijn al vóór 1200, voor zover ze niet vluchten, door een bewind van Marokkaanse fanatici, de Almoraviden, naar Noord Afrika gedeporteerd waar ze zijn verdwenen. Het Andalusiese jodendom is daarna effectief te grazen genomen door nog ergere Marokkaanse fanatici, de Almohaden. Dat was bekeren, oprotten, of kop er af. Pas eeuwen later gingen de Spaanse christenen vergelijkbare acties uitvoeren. Houdt ook even in de gaten dat Granada 1066 de eerste grote pogrom op Europese bodem was (Marokko dus niet meegerekend).

Phocas | 11-01-14 | 14:07

La Bailaora | 11-01-14 | 13:57 |
Leren redeneren is ook belangrijk. Ik raad het je aan.
ALLE joden zijn uit Spanje verdwenen, niet alleen de rijke, door toedoen van jouw vrienden. Wat jij aanvoert is gewoon het oude antisemitische verhaal, ook bekend van de NSB. Je praat daarmee goed dat hele culturen zijn weggevaagd door RKK warlords.

gutgutgut | 11-01-14 | 14:05

bijvoorbeeld die ellendige katholieke kerk die Europa eeuwenlang terroriseerde.
@gutgutgut | 11-01-14 | 13:52
Weer kom je met een 'hullie doen het ook' argument. Hopeloos geval ben je.

Het enige wat je doet is ontkennen en afleiden met 'hullie doen het ook'. Je ontkracht niets over de grote ellende in islam.

Kan ook niet natuurlijk. De geschiedenis en zijn bronnen spreken voor zich. Islam is tot in de doctrine fout. Ja, de katolieke kerk deed ook hele foute dingen. 2 wrongs don't make a right. Maar dat begrijp je maar niet.

En de katolieke kerk is van een geheel andere orde dan islam. In de katolieke kerk zit het niet in de eigen doctrine, maar werd lang door foute mensen aangestuurd. In islam echter is het de doctrine, en dat is veel erger, omdat je daar dus niets hebt om ze te wijzen op wat ze fout doen. In hun ogen is het allemaal prachtig en juist. Je kunt ze, zo gezegd, binnen islam niet opvoeden. Vandaar ook dat deze ellende al duurt sinds het ontstaan van islam en nog steeds voortduurt. Zolang er islam is zal er dus ellende blijven.

La Bailaora | 11-01-14 | 14:03

robinhoed | 11-01-14 | 13:21 |
"Nix mis met Vikingen"
Behalve dan dat ze 200 jaar lang regelmatig ons land kwamen verwoesten. Wat jij schrijft is de ergste vorm van landverraad maar dan 1000 jaar later.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:58

En alle joden waren volgens jou rijk
@gutgutgut | 11-01-14 | 13:46
Waar zeg ik dat? Ik zei: "dat vooral de rijke Joden"... Vooral betekent dat er ook nog anderen zijn geweest.

Leren lezon (geen typefout). Ik begin nu te begrijpen dat je het niet wil begrijpen. Je leest niet, of je kan niet begrijpend lezen, dat kan ook.

En nee, ik heb nergens gezegd dat het allemaal zo mooi was onder de kato's in Spanje. Ook dat lees je niet.

Hier gaat het over de islam, en die is tot in de doctrine compleet verkeerd, net zoals Hans Jansen al aantoont. En aangezien hun doctrine apartheid predikt en in de praktijk uitvoert is het hardnekkig en zijn er geen oplossingen binnen islam mogelijk.

La Bailaora | 11-01-14 | 13:57

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 12:37 |
Dat was het geval in oost-afrika. In het westen waren het christenen.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:55

Het zal daar nooit stoppen.
Ze fokken sneller jong als dat ze elkaar uitmoorden

wakker worden | 11-01-14 | 13:54

La Bailaora | 11-01-14 | 13:38 |
Ik stel dat jij een volstrekt eenzijdige visie op de geschiedenis hebt. Daarmee verlies je je geloofwaardigheid. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, bijvoorbeeld die ellendige katholieke kerk die Europa eeuwenlang terroriseerde. Waar jij de ogen voor sluit.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:52

Auguust | 11-01-14 | 13:37 |
Ga je die oproep tot massadeportatie, net als je afgod Wilders, weer ontkennen wanneer je ter verantwoording wordt geroepen ?

gutgutgut | 11-01-14 | 13:50

La Bailaora | 11-01-14 | 13:38 |
En alle joden waren volgens jou rijk? Want er is geen jood overgebleven in het Spanje van jouw helden Franco en Philips II. De joodse cultuur is er GEHEEL WEGGEVAAGD. En ook de protestanten zijn er de kop afgehakt door jouw katholieke vrienden.
Daar sluit jij je ogen voor net als Jansen.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:46

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 13:34 | + 0 -

De meeste monotheïstische religies zijn dat. De Bijbel is een stuk gematigder dan de Koran, ondanks dat zijn er miljoenen Katholieken en Protestanten vermoord. Dan hebben we het nog niet over die geweldige nieuwe paus, die mensen nog steeds verbiedt om condooms te gebruiken, terwijl AIDS nog steeds als een sluipmoordenaar om zich heen slaat. Nee, ik ben klaar met elke vorm van religie.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 13:45

Weer bedankt voor deze inzichten. Nog meer fundament voor mijn afkeer jegens de islam.

Verbelgd | 11-01-14 | 13:44

@gutgutgut | 11-01-14 | 13:27
Weer een 'hullie doen het ook' argument. Je leert het niet af he? Ja, men was ook niet lief tegen de Joden. Een van de redenen was dat vooral de rijke Joden de kato's aan alle kanten uitkneep. Ze zaten in banken etc, en wanneer men met geld veel terrein opkocht vertikte ze het om kato's te helpen wanneer oogsten tegenvielen etc...

En dat die kato's toen niet zo vriendelijk deden is waar, maar dat staat geheel los van het islam verhaal. De islam is overtreffende trap agressief, leert niet van het verleden (anno 2014 nog steeds dezelfde doctrine). In islam zit het in de leer, vandaar dat het zo hardnekkig is. Dhimmistatus komt regelrecht uit hun doctrine, het slecht behandelen van joden door kato's niet.

Over de mythe van Andalusie kun je dit lezen, met historische bronnen:

"The Myth of the Andalusian Paradise":
www.mmisi.org/ir/41_02/fernandez-morer...

Darío Fernández-Morera is Associate Professor of
Spanish and Portuguese and of Comparative Literature
at Northwestern University.

La Bailaora | 11-01-14 | 13:38

-weggejorist-

Auguust | 11-01-14 | 13:37

Borrelende Boris | 11-01-14 | 13:25 | + 0 -
--------
Daarnaast is het karakter van de islam met name inherent haatdragend en anti-democratisch.

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 13:34

"nog even en ook de christenen daar zijn op."

nog even en ook de indianen zijn op in christelijk Zuid Amerika.

louis6227 | 11-01-14 | 13:33

Borrelende Boris | 11-01-14 | 13:25 | + 0 -
---
Maar bij de een heerst een eeuwig durende oproep tot oorlog en bij de ander niet. Gevalletje appels met peren vergelijken dus.

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 13:31

La Bailaora | 11-01-14 | 13:08 |
Maar de reconquista heeft meteen ook even alle joden verbrand, gedwongen bekeerd of verjaagd. Net als de atheïsten en protestanten. Het verbaast me dat je dit niet ook even noemt, want Nederland is ontstaan uit de strijd, 100 jaar later, tegen precies dezelfde katholieke moordenaars.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:27

Goed stuk! Dat ze elkaar uit (gaan) moorden lijkt mij onwaarschijnlijk, omdat er langzaam maar zeker steeds meer landen islamiseren! Kijk naar Libanon, stond als christelijk bekend en valt nu ook onder de islamitische landen. Turkije gaat zeer zeker ook een islamitische staat worden. De moslimbroederschap krijgt een steeds grotere macht (de paraplu voor alle terroristische groeperingen) zie Egypte. Obama heeft (bewust) de keuze gemaakt landen als Egypte en Libië te steunen en Syrië is de volgende! Ik zie hem als een pion in het hele gebeuren in het Midden-Oosten. De christen-vervolging neemt juist in die landen hand over hand toe.

mom van avezaath | 11-01-14 | 13:25

Dandruff | 11-01-14 | 13:08 | + 1 -

Ten eerste, ik zit hier niet voor uw entertainment. Ten Tweede, als je een opsomming maakt zoals Dhr. Jansen dat doet van slachtpartijen in het Midden-Oosten, dan kun je hetzelfde doen voor Europa. Als je vervolgens een Arabier, of van mijn part een Indiër dat laat lezen, dan zal de conclusie net zo goed zijn dat Europeanen bloeddorstig zijn, met religie als aanjager. Oorlog is altijd verderfelijk, ongeacht ras, geloof of motief. Het is maar net vanuit welke hoek je er naar kijkt.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 13:25

Waarom worden er in godsnaam Vikingen bij deze discussie gehaald. Nix mis met Vikingen nooit last van dringen hun geloof niet op, zie ze wel eens lopen in de supermarkt prima volk. En dat ze een rare helm op hebben met grote horens dat moeten ze zelf weten.

robinhoed | 11-01-14 | 13:21

ijzerengordijn | 11-01-14 | 13:01 |
Het zegt natuurlijk alles wanneer islam apologeten nog steeds met niets anders dan Al Andalus voor de dag kunnen komen wanneer ze willen bewijzen dat de islam geschikt voor vredig samenleven met andere geloven.
Al Andalus was naar de huidige maatstaven op z'n best een apartheidsstaat.

menzo | 11-01-14 | 13:20

Dandruff | 11-01-14 | 12:44 |
Ik zou mezelf maar niet opwerpen als toetssteen voor historische feitenkennis. Zoveel verdraaiingen in zo weinig tekst.
"Links was altijd een voorstander van linkse massamoordenaars omdat links altijd een voorstander was van linkse massamoorden. "
Je moet je obsessie toch eens laten onderzoeken.

gutgutgut | 11-01-14 | 13:19

@Borrelende Boris,

Een beetje domme stropop, kun je geen leukere bedenken?
Natuurlijk heb je gelijk dat je feitelijk geen enkel punt hebt en daarom afhankelijk bent van discussietrucjes zoals stropoppen en afleidingsmanoeuvres.
Maar kom dan met een betere stropop.

Dandruff | 11-01-14 | 13:08

leefden Islamieten en Christenen vaak goed samen.
@ijzerengordijn | 11-01-14 | 13:01
Het gaat hier over islam, niet over de Vikingen. Nogmaals, je lult er maar overheen om islam uit de wind te houden. En wat begrijp je niet aan het lulargument "hullie doen het ook dus is het minder erg"? Dat is wat je steeds doet.

Vikingen is een prachtig ander draadje wel eens waard, maar is niet meer dan historie. Islam is levend en wel.

Over dat Al Andalus en dat samenwonen, dat is een van de grootste leugens uit de geschiedenis.

Een mooi bewaard gebleven leugen natuurlijk. Zo woonde men wel 'samen', maar christenen en joden hadden niet meer dan de dhimmi status, hoewel een aantal joden zo slim waren door de handel zich in te werken als vrindjes van de overheersers. Maar de massamoorden in bv 1066 op de joden in Granada en die een eeuw eerder in Cordoba zeggen genoeg.

Verder werd een christelijke bisschop in Cordoba de hoofd afgehakt, omdat ie niet genoeg dhimmi was.

Men leefde verder compleet langs elkaar heen, en meer en meer christenen en joden gingen naar de noordelijk Christelijke gebieden omdat het niet zo fijn samenwonen was. Het is zoals dat men in 1000 jaar gaat ouwehoeren dat men in Nederland in deze periode ook zo fijn samenwoonde, omdat er geen 'oorlog' was. En nee, er is nu geen oorlog, maar fijn samenwonen is het echt niet. Het is dan ook niet zomaar dat de moren er uiteindelijk uitgeflikkerd zijn door de Spanjaarden. Met vrindjes doe je dat niet.

La Bailaora | 11-01-14 | 13:08

ijzerengordijn
De Vikingen en Hongaren konden worden gepacificeerd door ze te kerstenen. Hun invallen hielden daarom op na enige tijd. Kerstenen was met de mohammedanen niet mogelijk. Er is ook een geloofwaardige theorie volgens welke de Viking expedities voor een belangrijk deel aangestuurd werden door de vraag van de mohammedaanse slavenmarkt. Ierse meisjes brachten daar veel op. Zie de reisverslagen van Ibn Fodlan.

Phocas | 11-01-14 | 13:08

Heb me zojuist aangegeven bij de politie. Als linkse kleautzak ben ik medeverantwoordelijk voor alle slachtingen door linkse regimes in Cambodja, Rusland, en Nazi Duitsland. "Genocide" zei ik nog toen de agent vroeg wat ik had misdaan. Toen ik er aan toevoegde dat ik tevens schuldig ben aan de slachtingen in Irak en Syrië begreep hij er al helemaal niks meer van. De stakker. Fijn dat Dhr. Jansen me duidelijk maakt dat socialisme een voedingsbodem is voor slachtpartijen. Soms vraag ik me af wat een arabier denkt als hij kijkt naar de Europese geschiedenis. Europeanen hebben een lange geschiedenis als het gaat om oorlog voeren. Niet alleen op ons eigen continent, maar tevens in Azië en Zuid-Amerika. Bloeddorstige mensen zal waarschijnlijk de conclusie zijn.

Borrelende Boris | 11-01-14 | 13:03

La Bailaora | 11-01-14 | 12:53 | + 0 -

De Vikingen hebben anders wel Engeland voor lange tijd overheerst en zich gevestigd in Frankrijk (Normandië). Ik heb eerder ook al gezegd dat ik het probleem met de Islam in deze tijd erken, maar onderbouw dit niet met feiten uit de geschiedenis die maar deels kloppen, en vertel dan niet de halve geschiedenis. Het islamextremisme wat we tegenwoordig hebben is groter dan het extremisme in de geschiedenis. In Al-Andalus, het islamitische kalifaat in Spanje, leefden Islamieten en Christenen vaak goed samen. Wat tegenwoordig in Egypte gebeurt met koptische Christenen is daar niet mee te vergelijken, die worden namelijk wel onderdrukt en vermoord door extremisten.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 13:01

@Professor Superhirn | 11-01-14 | 12:49
'Ik ken Marokkaanse jongens die het prima hebben gedaan in hun academische opleiding en verdere leven. En als je je bedenkt vanuit welke bepaald niet stimulerende cultuur ze dat hebben moeten doen is dat een groot compliment waard.'

Weet u, de islamitische kinderen leren thuis Marokkaans/Turks praten en de islamitische leer.
Op school daar leren ze Nederlands, normen en waarden. Het is bijna geheel aan de overgave en het geduld van het Nederlandse basisonderwijs te danken dat sommigen van hen iets bereiken in de Nederlandse samenleving. Dat grote compliment mag wat mij betreft naar onze onderwijzers en onderwijzeressen op de lagere scholen gaan.

wakkere_nederlander | 11-01-14 | 13:00

@appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 12:37
Over Zwarte Piet. Ja, dat ging over de Janitsaren. De Ottomaanse veroveraars hielden huis in vooral de balkan waar ze christelijke kindertjes ontvreemden die dienst moesten doen in het Ottomaanse Rijk:
nl.wikipedia.org/wiki/Dev%C5%9Firme

La Bailaora | 11-01-14 | 12:58

@Freddie Stobart | 11-01-14 | 11:57
Hier wat foto's van Kabul, 40/50 jaar geleden. Zelfde soort foto's uit die tijd zijn te vinden over Teheran, Caïro, Tunis, Bagdad und so weiter. Vooral blijven hopen...
www.skyscrapercity.com/showthread.php?...

Ayatollah Oink-Oink | 11-01-14 | 12:56

Dat dorpshoofd was helemaal niet "gesneuveld", maar door Mohammed en zijn kompanen doodgemarteld. Ze legden een vuurtje op zijn borst aan en hakten daarna zijn kop er af.

Phocas | 11-01-14 | 12:55

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:46
Het is niet het halve verhaal. Kijk die video vrind. Die is gebaseerd op een database met historische data. Daar kun je zien wat het verschil was tussen islam en de christelijke veldslagen. Dat is ongeveer als een voetbalwedstrijd met 12-1 als uitslag en dan jij maar zeuren over het ene tegendoelpunt.

La Bailaora | 11-01-14 | 12:55

Dandruff | 11-01-14 | 12:44 | Ik hoop dat je nog vele bijdragen hier zal leveren met je kennis van de islam en koran. Ik heb veel geleerd/ontdekt door je bijdragen op hoeiboei.

robinhoed | 11-01-14 | 12:54

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:43
Ja, die waren compleet anders. 1: islamtisiche aanvallen waren veel massaler dan die van Vikingen. De Vikingen waren niet talrijk genoeg om het de mid-Europeanen echt moeilijk te maken. Dat waren hit en run acties, terwijl de islamieten werkelijk het vasteland trachtten te veroveren 2. De problemen met de Vikingen duurde veel korter, en is allang afgelopen. Die van islam duurt in 2014 nog steeds voort.

En voor de rest, als het al hetzelfde zou zijn, dan nogmaals: het bestaan van een Dutroux pleit een Fritzl niet vrij.

Dit stuk gaat niet over de Vikingen, maar over islam. Dus je afleidingsmaneouvre is leuk, maar eigenlijk een bewijs dat geen weerwoord hebt. Historie is natuurlijk ook niet uit te vlakken. Er liggen teveel bewijzen voor de islamitische expansie en agressie op tafel. En ook dat de kruistochten pas daarna op gang kwamen, dus als reactie op waren.

La Bailaora | 11-01-14 | 12:53

Denk aan de nog steeds populaire massamoordenaar Che Guevara, een T-shirt held die vele honderden gevangenen liet executeren. Zijn motto "waarom tijd verspillen aan een proces, als je iemand dood kunt schieten" maakte van hem een pop-icoon met een eigen kledinglijn waarmee "betrokken" linksmensen hun idealen kunnen showen.
Dandruff | 11-01-14 | 12:44 | + 1 -
=
Veel van die plakkaten hingen destijds in de jaren 60 in menig studentenkamer en universiteit.
De heren en dames-studenten van toen hebben de "buit" ruimschoots binnengehaald; afbetaald koophuis en dure vakanties.

meneer Q | 11-01-14 | 12:52

Ach ja, in 3 jaar tijd 130.000 slachtoffers in Syrie,
echter in Venezuela doen ze in vredestijd 25.000 moorden per jaar=75.000 in 3 jaar, Brazilie dikke 45.000 moorden per jaar = 135.000 in 3 jaar. Hoor je niks over, ook niet van Jansen, en daar zijn ze best wel katholiek, waarom geen vergelijking ????

louis6227 | 11-01-14 | 12:51

Of we ruimen die hele jihad bende op of we blijven aan de zijlijn jammeren met open grenzen, kansloos verhaal.

Uw Verzekeringsadvis | 11-01-14 | 12:51

"Mijn kinderen zitten op een school waar bijna de helft van de kinderen islamitisch is. Niets mis mee, het zijn leuke kinderen en ze komen gewoon bij ons spelen."
@wakkere_nederlander | 11-01-14 | 12:11

Wil ik best geloven. Maar toch even een gokje wagen: dochters met islamitische vriendinnetjes? En anders Turkse jongetjes? Marokkaanse jongetjes lijkt me onwaarschijnlijker. Want veel van de Noordafrikaanse jongetjes in Nederland krijgen vanaf hun geboorte nulkommaniks aan aandacht, want "ze moeten hard worden". En zodra ze kunnen luisteren en praten worden ze vaak grootgebracht met het idee dat mannen meer zijn dan vrouwen. Iets wat ze geenszins wordt bijgebracht is het vermogen tot zelfreflectie, zelfkritiek en oprechte spijtbetuiging. Ies koeltoer natuurlijk, en ook een heel groot deel islam, maar daardoor zijn zulke jongetjes vaak al vanaf hun vierde jaar kleine rotzakjes. Klaar om binnen tien, vijftien jaar door te groeien naar een TV-rol in Opsporing Verzocht.

Nog even wat nuance tot besluit: ik ken Marokkaanse jongens die het prima hebben gedaan in hun academische opleiding en verdere leven. En als je je bedenkt vanuit welke bepaald niet stimulerende cultuur ze dat hebben moeten doen is dat een groot compliment waard. Helaas lijkt het echter ook meer uitzondering dan regel.

Professor Superhirn | 11-01-14 | 12:49

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:43
De Vikingen maakten vast ook wel eens mensen buit voor goedkope arbeidskracht. Het was echter geen doel of systematisch.
Wezenlijk verschil lijkt mij.

Bad Ass Justice | 11-01-14 | 12:48

La Bailaora | 11-01-14 | 12:42 | + 0 -

"Omgekeerd werden ook moslimschepen door de christelijke naties gekaapt en werden gevangengenomen moslims tot slaaf gemaakt. In de middeleeuwen waren de moslimschepen het rijkst en het vaakst slachtoffer. De christelijke Maltezer kapers waren tot ver in de 18e eeuw de tegenvoeters van de Barbarijse zeerovers en handelden in moslimslaven."

Van dezelfde wikipedia-pagina. Het is wel heel makkelijk om steeds het halve verhaal te laten zien he. Maar dat krijg je er van als je al je historische kennis van youtubefilmpjes en wikipedia haalt.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:46

@Gutgutgut,

Links was altijd een voorstander van linkse massamoordenaars omdat links altijd een voorstander was van linkse massamoorden. De steun van links aan Saddam, Khadaffi en Assad had dus niks te maken met "jihadbestrijding", integendeel. Het was een logisch gevolg van de linkse steun aan Stalin, Hitler, Mao en Castro. Denk aan de nog steeds populaire massamoordenaar Che Guevara, een T-shirt held die vele honderden gevangenen liet executeren. Zijn motto "waarom tijd verspillen aan een proces, als je iemand dood kunt schieten" maakte van hem een pop-icoon met een eigen kledinglijn waarmee "betrokken" linksmensen hun idealen kunnen showen.

Overigens, de door links gesteunde massamoordenaars Saddam en Khadaffi steunden ook gewoon de jihad; beter opletten. En Assad doet dat trouwens nog steeds, als hofleverancier van Hezbollah.

Wat de kruistochten betreft, die begonnen zo'n 400 jaar na het begin van de jihad. Moslimlegers hadden toen al grootschalige moordpartijen aangericht in het hele Midden oosten, delen van Europa (Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland). Ook de rijken van hindoes en zoroastristen werden grotendeels veroverd en die religies verdwenen uit de geïslamiseerde gebieden.

Jansen heeft het over de islam omdat die nu stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden wordt. Jouw gebrek aan kennis over die materie zegt genoeg. Over de vele misdaden van het katholicisme en het christendom in het algemeen is genoeg bekend; daar zijn we allemaal van kinds af aan mee doodgegooid. Dat is naast algemeen bekend bovendien irrelevant omdat het christendom nu geen bedreiging meer is.

Dandruff | 11-01-14 | 12:44

La Bailaora | 11-01-14 | 12:37 | + 0 -

Jij laat het lijken alsof de invallen door moslims compleet iets anders waren dan invallen door Vikings en Hongaren. Blijf maar in je illusie dat de Europeanen het zo zwaar hadden door die mosliminvasies, dat wil je toch geloven. In de praktijk hadden ze het drukker met onderlinge oorlogen.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:43

@appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 12:37
Dat klopt. Zelfs onze Michiel de Ruyter streed tegen deze slavenhandelaren:

" Naast materiële buit van overvallen schepen en kustdorpen was een belangrijk doel van de piraten om slaven te verkrijgen. Talrijke kustplaatsen in Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk en op de eilanden in de Middellandse zee werden hiervoor eeuwenlang overvallen door de zeerovers. De schepen van de Ottomaanse zeerovers waren meestal galeien met slaven of gevangenen aan de roeiriemen."
nl.wikipedia.org/wiki/Barbarijse_zeero...

La Bailaora | 11-01-14 | 12:42

Hulde wederom heer Jansen. Graag denktank van de PVV oprichten en voorzitten.

Clittbanger | 11-01-14 | 12:41

islam is een aandoening van de hersenen, zoals elke religie, maar dan wel een hele vuile. het zat aan tot moord, achterlijkheid, sociale deprivatie en armoede. in zekere zin is het een evolutionaire antwoord wat onze zoogdierenstatus verraadt. wanneer er teveel komen gaan ze elkaar uitmoorden. beste manier om er verschoond van te blijven is het te verbieden, maar ja, daar heeft de rode clerus een hekel aan. die hebben islam ontdekt als een motor van zelfbevestiging. allen vergeten ze dat khadaffi, nasser, assad allemaal oorspronkelijk uit de progressieve hoek komen. zoals de amerikanen levervreters steunen, steunt de rode clerus het islam-fascisme. strange bed fellows.

minimá-armezusvan.. | 11-01-14 | 12:40

@Brou Is Back | 11-01-14 | 11:53
Ben bang dat dat korte termijn visie is van Obama.

Het is anders als vroeger, er gaat er 1 winnen (Veel slachtoffers verder) of ze overkomen hun verschillen doordat onder hen een Obama opstaat (de Mahdi - gewoon lopen verkondigen dat je een goddelijke stem hoort en wat uiterlijke kenmerken hebt) en dat wordt dat een enorm machtsblok.

Ik denk het laatste.


Bad Ass Justice | 11-01-14 | 12:38

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:33
So? Omdat de Vikingen aanvielen was wat de moslims deden niet erg?

'Hullie doen het ook' antwoorden zijn wel zo'n beetje de allerdomste argumenten.

La Bailaora | 11-01-14 | 12:37

La Bailaora | 11-01-14 | 12:30 | + 0 -
---
Ik wil nav je stuk ook als extra vermelden dat de slavenhandel in wezen de handel van mensen door moslims waren. Wij vervoerden ze wel (Ned slechts 5% van de max wereldhandel) maar de moslims jaagden in de binnenlanden van Afrika op slaven alsof het dieren waren. De moslims slavenvangers stroopten zelfs Europa af tot aan Engeland en verder.
Moslims waren zeer gevreesd als slavenjagers waardoor er vele Europeanen als vee werden verkocht. Hier komt mijn inziens ook de zak van zwarte Piet vandaan. Want hoe vervoert een slavenhandelaar op de meest simpele wijze een kind... juist ja, in een juten zak.

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 12:37

Het probleem nu is dat miljoenen "vluchtelingen" zich in het Westen gaan vestigen met meeneming van al die achterlijke godsdiensten.
Ze haten wel onze levenswijze...
uiteraard niet de huurhuizen, gezondheidszorg, uitkeringen, toeslagen etc.

meneer Q | 11-01-14 | 12:36

geef Jansen een wekelijks halfuurtje op Powned, mogen ze dat flauwe weekoverzicht schrappen.

Worstjes | 11-01-14 | 12:36

La Bailaora | 11-01-14 | 12:30 | + 0 -

Jij laat je vooral eenzijdig leiden door de historie. De Karolingische dynastie (Dus die van Karel de Grote, en Karel Martel), kreeg te maken met invallen van Moslims, maar ook invallen van Vikingen en Magyaren (Hongaren). Die waren niet Islamitisch.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:33

Gutgutgut wat de kruistochten betreft viel het volgens de arabiesche wereld wel mee. Pas in de 19e eeuw hadden ze een arabiesch woord voor kruistocht.

robinhoed | 11-01-14 | 12:33

@gutgutgut | 11-01-14 | 12:22
De Spaanse reconquista was geen picknick, maar noodzakelijk door de bezetting door agressieve moslims. Dusss, die is geinitieerd door de agressieve bezettingsmacht.

Ga nou eerst maar die video kijken, die is gebaseerd op historische data tav veldslagen. Die veldslagen in Italie, Sicilie, Zuid Frankrijk etc, waren alleen noodzakelijk door de inval van moslims. In Europa woonden nou eenmaal geen moslims:
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Islam...

of:
"Count Borell of Barcelona called for Hugh's help against Islamic raids, but even if Hugh intended to help Borell, he was otherwise occupied in fighting Charles of Lorraine."
en.wikipedia.org/wiki/France_in_the_Mi...

Maar laat je vooral niet leiden door de historie...

La Bailaora | 11-01-14 | 12:30

Helder overzichtelijk stuk informatie over de morele waardes van de Linkse kerk even als die van de Islam.
Met bijpassende ironie geschreven. Hulde aan de schrijver. GS meer van deze publicisten.

Goedzo | 11-01-14 | 12:29

necrosis | 11-01-14 | 12:21 | + 0 -

Ik zat op mijn telefoon. Excuses als ik je nickname verkeerd over heb genomen.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:29

Wat Allah van zijn grootvader Jahweh en vader God afgekeken heeft is de psychopathische mens scheppen, en zien dat het goed was.

dedeurs | 11-01-14 | 12:28

Ars Vivendi | 11-01-14 | 11:46
Ah ja een vrind van me is ook zo'n gematigde moslim. Hte blijft een terugkerend vraagstuk hier: wat doet de gematigde moslim werkelijk 'when the shit hits the fan'?

Ik heb het hier over iemand die liep te hoeren, te sloeren en te zuipen. Gematigder dan dat heb je ze niet. Echter hij stond wel te juichen bij 9/11 en hij haalde ineens (jaren NL vriendin) wel zijn traditionele moslim bruidje uit Marokko.

Ik zeg maar, aardige vent hoor maar vertrouwen? nou in bepaalde zaken echt niet.

Bad Ass Justice | 11-01-14 | 12:27

gutgutgut | 11-01-14 | 11:53

Ik zal uw reactie maar even in delen behandelen...

'Jansen vermeldt niet dat Christelijke veroveraars Jeruzalem hebben uitgemoord en Constantinopel hebben platgebrand.' -> En hoe is dat in dit verband relevant? Het onderwerp is de jihad. Wederom de bekende islamitische tactiek van de aandacht afleiden.

'De rol van de katholieke kerk in WOII is nog steeds controversieel. Paus Pius II stak geen vinger uit om de jodenvervolging te stoppen.' -> Dat is een (uiterst succesvolle) leugen verspreid door de Russische geheime dienst. Paus Pius II heeft heel wat gedaan om de Jodenvervolging te stoppen. Om maar eens iets te noemen, Pius II is co-auteur van de encycliek 'Mit brennender Sorge'. Voor de liefhebber: en.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_S...

'Jansen is toch katholiek? Laat hij dan ook eens bij zichzelf gaan kijken.' -> Als je de boeken van Jansen had gelezen zou je hebben kunnen lezen dat er heus wel eens kritiek wordt geleverd op de katholieken. Feit is echter dat de katholieke kerk welvaart, voorspoed en humaniteit gebracht heeft. De islam heeft geen van die drie gebracht, dus op wie zou je als voorstander van welvaart, voorspoed en humaniteit nu meer kritiek moeten hebben...

HoogToontje | 11-01-14 | 12:27

300 = 300 jaar
-1

de Voorzittert | 11-01-14 | 12:27

@gutgutgut | 11-01-14 | 12:22 | + 0 -
Dus dan is het allemaal ok? Dan is het dus prima, die Jihad? Lekker de komende 300 ravotten met de Noord-Afrikanen! Als je die lijn door trekt kunnen de negers ook meteen maar stoppen met welke baan dan ook, eerst maar eens 400 jaar niks doen, na de 400 jaar slavernij van vroeger. Lekker simpel.

de Voorzittert | 11-01-14 | 12:26

Het midden oosten,het riool van de wereld,hier in Nederland zijn we altijd bezig met het oplossen van parkeerprobleem,maak van dat gebied 1 grote parkeerplaats.beter voor ons beter voor de wereld.

Steenrijk | 11-01-14 | 12:24

La Bailaora | 11-01-14 | 12:10 |
De Europese geschiedenis volgens La Bailaora:
Ach het viel allemaal wel mee met die paar kruistochten. De spaanse reconquista was een picknick, net als het uitroeien van de protestanten en de verovering van midden en zuid amerika en het afslachten van de indianen. De eeuwenlange pogroms en de shoah, uitgevoerd door christenen, un détail de l'histoire, nietwaar. Europese christenen zijn ok.

En dat wordt allemaal bewezen met een duistere video van iemand op youtube.

Wat is het toch fijn om simpel te zijn!

gutgutgut | 11-01-14 | 12:22

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:03
Over nuance gesproken: je zou op zijn minst de moeite kunnen nemen om mijn nick correct te spellen....
Of is copy/ paste te moeilijk voor je?

necrosis | 11-01-14 | 12:21

@wakkere_nederlander | 11-01-14 | 12:11
Zo is het. En die kindertjes worden van jongst af aan gehersenspoeld. Bv. dat het Sinterklaasfeest foute boel is, want niet islam, en dat is jammer, want veel van die kindertjes vinden het aanvankelijk prachtig. Wie wil nou geen kadootjes krijgen? Als ze groot zijn geworden en islamitisch gevormd is er niet veel meer aan te doen.

Daarom zouden we het islamitisch onderwijs en moskeeen moeten verbieden, het zeer moeilijk maken die doctrine te verspreiden. Dan zouden veel van die kindertjes worden zoals de rest van de Nederlanders, zonder islam-hersenspoeling. Het wij-zij denken zou dan ook veel minder groot zijn, want die komt rechtstreeks uit islam. Daar pleitte Ayaan jaren geleden voor, maar er waren geen voorstanders voor te vinden, althans maar heel weinig.

La Bailaora | 11-01-14 | 12:19

gutgutgut | 11-01-14 | 11:43
Dat speelt al 20 jaar niet meer.

Bad Ass Justice | 11-01-14 | 12:19

Als men de ideologie van de Anti-Christ afzet tegen het nationaal socialisme, steekt het nationaal socialisme er nog al gunstig boven uit.

Sjaak uit Dordt | 11-01-14 | 12:17

Nederlanders verdiep je eens in de islam, ken u vijand ze zijn onder ons. Google eens de opkomst van de islam en koran een geschiedenis in bloed gedrenkt. Zoals de oorspronkelijke joden die verdreven zijn 1400 jaar geleden uit o.a. Saoudi Arabie nu genieten de volgevreten sheiks van de oliemiljarden. Olie die er met westerse kennis uitgehaald moest worden omdat de arabier er te lui en te dom voor is.

robinhoed | 11-01-14 | 12:17

Als ik nu heel cynisch word, zou een oplossing kunnen zijn dat "wij" hier in het westen voor het energievraagstuk een leuke oplossing vinden (kernfusie, echt doelmatig zonne energie oogsten). Dan valt de geldstroom naar de zandbak stil. Omdat ze alles in het westen inkopen, blijft alleen nog elkaar zo snel mogelijk uitroeien met als inzet de interpretatie van hun sprookjesboek over totdat ze het licht zien. Eventueel kunnen we dat proces nog wat bespoedigen door wat afgedankt (maar nog prima werkend) wapentuig te leveren voor de laatste dollars die ze nog hebben. Heel erg cynisch, maar dat is wat er gaat gebeuren als we die olie niet meer nodig hebben.

pleemobiel | 11-01-14 | 12:17

''De beroepssoennieten zien daarin een goddelijke opdracht de Sji’ieten uit te moorden want die erkennen de Soennitische gezagsdragers niet. De beroepssji’ieten zien daarin een goddelijke opdracht de Soennieten uit te moorden want die erkennen de Sji’ietische gezagsdragers niet.''

Nou, een win-win situatie dus.. snel een potje subsidie voor vrij maken (hoi PvdA) en een hek er omheen... lekker op zondag met de kids "jihadslachtertjes" kijken in de zandbak...

CornholioNL | 11-01-14 | 12:16

Necrosis

Dat ben ik helemaal met je eens. Religie veroorzaakt in de meeste gevallen niets anders dan problemen. Vooral extremisten, van elke religie.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:16

Jaja, alsof christelijk Europa altijd vrij van oorlog is geweest.

louis6227 | 11-01-14 | 12:15

Ideologie en/of geloof is een soort gif dat een mens wordt ingebracht.
Alleen is de ideologie in dit opzicht een donkerzwart gif vanwege de inherente valsheid van haar karakter. Immers, de islam behelst een plaats- en tijd ongebonden oproep tot het onderwerpen (in de praktijk: doden) van alles wat niet islam is als ook vrouwen.
Geen enkel kind wordt met dit gif geboren; het wordt concreet ingebracht zoals een moslim besneden wordt. Je kunt het als pasgeborene dan ook niet tegenhouden en zo is dat natuurlijk ook bedoelt. Het gif houdt de drager altijd bij zich maar wordt veelal minder potent zodra het in contact komt met een maatschappij waar in het niet steeds verhit/geactiveerd wordt. Zie hier onze Nederlandse moslims.
Probleem is dat dit gif door invloeden van buitenaf zeer makkelijk tot een kookpunt kan worden gebracht.
In wezen worden bij andere geloven en/of ideologieën ook een gif ingebracht, maar dan veel meer kleurlozer. Want ook Christenen zijn immers op te fokken tot moord en doodslag alleen beduidend moeilijker dan bijv moslims. Het is simpelweg niet het karakter van het Christendom om anderen te onderwerpen. Dit is wel het karakter van de ideologie der haat die islam heet.

appeltjesgroeneweide | 11-01-14 | 12:14

@gutgutgut
Niet zulke domme vragen stellen, het antwoord ligt besloten in mijn eerste posting.

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 12:13

"de joden zijn daar op"
In Iran en Turkije wonen er nog veel.
Maar dat valt niet "Arabisch"

fabeltjesland | 11-01-14 | 12:13

@gutgutgut

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 12:12

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:03
En nu mijn historische nuance: elke religie is een kaakslag voor de ruimdenkende mens.
Zonder religie had deze wereld er een stuk beter voorgestaan, en ja, ik bedoel elke religie!

necrosis | 11-01-14 | 12:11

@Ars Vivendi | 11-01-14 | 11:46
Mijn kinderen zitten op een school waar bijna de helft van de kinderen islamitisch is. Niets mis mee, het zijn leuke kinderen en ze komen gewoon bij ons spelen.
En als ze mee eten passen wij de maaltijd aan.
Niks dhimmitude gewoon gastvrijheid.

Maar het is gewoon jammer dat ze de islam van huis uit meekrijgen waardoor ze (bijvoorbeeld bij eten) een gevoel krijgen 'anders' te zijn.

Om aan te sluiten op uw verhaal:
Deze kinderen zijn gematigde moslims.
Uw groenteboer is een gematigde moslim.
Het probleem is dat extremisten de 'gematigde moslims' op den duur ook als afvallig beschouwen.

Daarom is de GEHELE ISLAM een groot gevaar voor de gehele mensheid.
Voor u, voor mij, voor uw groenteboer en alle kinderen op heel de wereld.

wakkere_nederlander | 11-01-14 | 12:11

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 12:07 |
Hezbollah schiet op heel veel vijanden. Welke bedoel je?

gutgutgut | 11-01-14 | 12:10

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 11:27
Jij moet nog heel wat leren. De kruistochten waren peanuts in vergelijking met de massaslachtingen en overwinningstochten van islam. Het waren ook reacties op de agressieve aanvallen van islam: islam veroverde zo'n beetje het hele oude Byzantijnse rijk, Byzantijnen die we nu eigenlijk alleen nog in Griekenland tegenkomen. Alle andere gebieden zijn door islam veroverd, en wel op vreselijk gewelddadige manier. De Byzantijnen vroegen de Paus in Rome te hulp, want ze waren radeloos. De paus ging op die hulp in, hoewel het concurrenten waren, omdat de islam ook al flink tekeer was gegaan in West Europa. Dus men kende de gewelddadige islam allang, dus voor de kruistochten. Alleen al in Spanje zijn er 900 veldslagen geweest, maar ook in Zuid Frankrijk, de beroemde slag van Poitiers (732 Karel Martel), Sicilie was bezet, Zuid Italie aangevallen, enzovoort.

Ga eerst deze video maar eens kijken, dan zie je dat die kruistochten helemaal niets voorstelden:

www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&am...

La Bailaora | 11-01-14 | 12:10

Kan me vergissen maar de heer Jansen is niet zo'n klein beetje verzuurd als het om links gaat.., tering zeg... Los daarvan, wederom een puik stukje heer Jansen.

Coyote | 11-01-14 | 12:09

Wederom nijn dank heer Jansen.

U haalt zelfs Botte hork terug.

Repscect!

Mammeloe | 11-01-14 | 12:09

Weet je waarom er zoveel Christenen worden vermoord? Omdat er geen ongelovigen zijn in die apekoollanden, want daar gelooft iedereen iets. Is en was pure noodzaak, zonder een geloof was en ben je niks, kansloos.
Recent bood een geloof nog enige bescherming en respect, maar nu wordt alles uitgeroeid wat niet moslim is.
Kan je nagaan hoe het met ons afloopt als die heikneuters het voor het zeggen krijgen.

Terpen-tijn | 11-01-14 | 12:08

gutgutgut | 11-01-14 | 12:02
Ah, onze linkse spreekstalmeester Einstein is ook weer eens ten panelen verschenen.
Ik zou uw plempsel eerst eens door de heer Jansen laten verifiëren alvorens mensen van domheid te betichten.

Ommezwaai | 11-01-14 | 12:08

@gutgutgut
Dus Hezbollah beschoot al die jaren de verkeerde vijand?

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 12:07

Necrosis

Ik maak er een punt van aangezien de auteur er ook een punt van maakt. Hij schetst de Islam van die tijd als slecht en Christenen af als goed. Ik wil alleen maar zeggen dat religieuzen sowieso andersgelovigen vaak afslachten, vooral in die tijd. En zoals ik zeg, wat er tegenwoordig in het midden-oosten gebeurt is heel anders dan in de Middeleeuwen. Islamieten zijn tegenwoordig gewelddadiger dan toen en Christenen veel minder gewelddadig. Even wat historische nuance.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 12:03

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 11:56 |
Het is gruwelijk dom wat je schrijft.
De steun voor Assad onder niet-soennieten was altijd al gebaseerd op de angst voor wat er nu gebeurt.

gutgutgut | 11-01-14 | 12:02

Kennen jullie dat verhaal van die kikker die zo naïef was om een schorpioen te geloven, die hem belooft hem niet te steken als hij hem helpt over te steken over een grote plas water........???

IkSchrijfDusIkBen | 11-01-14 | 12:00

Een van de twee zou naar kip moeten smaken dan was het zo opgelost.
Hedge_it | 11-01-14 | 11:34 | + 2 -
Briljant. Mijn dag is weer goed. Dank.

Freddie Stobart | 11-01-14 | 12:00

funkyd | 11-01-14 | 11:50 |

"Met dank aan Links."

Zeg Jip, de huidige slachting is het directe en voorspelde (door Cheney zelf) gevolg van de illegale invasie in Irak. Hoezo "links" ?
"Links" dwz het Warschau pact steunde altijd Assad, Saddam, Ghadaffi en Nasser. Dat waren seculiere dictators die de jihadisten op bloedige wijze eronder hielden. Precies wat Jansen en ook de meeste reageerders hier zouden willen. Wie is hier nu links ?

gutgutgut | 11-01-14 | 11:59

De joden zijn het cement dat de islam bijelkaar houdt. Haat is de enige constante.

Jan Passant mk2 | 11-01-14 | 11:59

@NiceGuysFinishLast | 11-01-14 | 11:49 | + 1 -
Als ze ooit op het sublieme idee komen om zich te verenigen en hun gezamenlijke geloof op te dringen aan zeg... de rest van de wereld, dan staan ze opeens wel enorm sterk. Ze hebben enorme aantallen mannetjes geplaatst op essentiele plekken: alle grote steden in West Europa. Tel daar bij op het enorme fanatisme, het wegkijken van de tegenstander en de compleet falende verdediging, zowel in uitrusting als in strijdplan en de overwinning is zo goed als binnen.

de Voorzittert | 11-01-14 | 11:58

Niets aan toe te voegen. IJzersterk opnieuw, Hans.
Ik hoop dat er nu echt eens een politicus opstaat die met deze kille feiten de "Iedereen-is-lief-en-wij-kunnen-ons-ook-best-een-beetje-aan-hun-aanpassen-kliek" om de oren slaat en blijft slaan.

Graaisnaaiert | 11-01-14 | 11:57

Welvaart zal een einde aan de sharia brengen.
Uiteindelijk wil een meerderheid een auto en een tv. En een vakantie en een knappe school voor de kinderen.
Zodra ze die keuze hebben zal een meerderheid over een paar generaties het geloof de rug toe keren.
Hoop ik.

Freddie Stobart | 11-01-14 | 11:57

Weer een kolom vol Kennis en Feiten en eenvoudige waarheden over het "complexe Midden Oosten".

De waarheid is dat er inderdaad helemaal niets complex of moeilijks aan het MO is, maar zeg dat niet tegen de Beschaafde Mensen aan de andere kant van de brede Fatsoenskloof - die worden daar bijzonder kwaad van.

Bijzonder complex kwaadaardig, zelfs gewelddadig. Net zoals hun vreemde vrinden van de religie van de eeuwige oorlog, armoede & achterlijkheid.

Jan Passant mk2 | 11-01-14 | 11:56

Het is wel een leuke mindfuck voor die Syriërs: vijftig jaar lang geïndoctrineerd met het denkbeeld dat de Joden het Grote Gevaar waren, altijd braaf de straat op om te juichen als Hezbollah weer eens een raket op Tel Aviv afvuurde, en dan ja, nu, worden ze door hun eigen 'broeders' naar Allah geschoten.

Ja nee, geen mening | 11-01-14 | 11:56

Heerlijk, geschiedenisles op de zaterdagochtend. Zou verplichte kost moeten worden voor al die sgolieren die egt niks van maatsgaappijleer snappen ( wat ik dan wel weer snap als je met je boekjes niet verder komt dan "allemaal de schuld van Wilders"). Of met geschiedenislessen waarin met name de totstandkoming van de EU en opkomst en ondergang van de Tayappipo indianen centraal staat. Laten we onze lieve zoete kindertjes vooral maakbare dingetjes leren en gelijkheid en blijheid voor iedereen bijbrengen. Hans Jansen sgooltour 2014 ftw!

Sliptong | 11-01-14 | 11:55

Ars Vivendi | 11-01-14 | 11:46 |
Mijn directe collega komt uit Maleisië, werkt hier als expat en is ook moslim. Een heel slimme engineer, hij werkt hard, verdient meer dan voldoende om zijn broek op te houden en gaat iedere vrijdagmiddag even naar de moskee om te bidden.
Ik heb ook geen enkel probleem met dit soort mensen. Ik heb sowieso geen probleem met de mensen op zich. Wel heb ik een probleem met de gedachte van sommige mensen, dat niet-gelovigen minder zijn of zelfs worden gehaat.

Ik was in Haren | 11-01-14 | 11:54

Ik zou zeggen: niet ingrijpen in het Midden-Oosten en gezeten op de bank met pils en chips kijken hoe de reli-dioten elkaar om zeep helpen; laat de natuurlijke selectie vooral haar werk doen. Het geeft rel een rommeltje (om met Ma Flodder te spreken), maar het moet even. Zolang de domheid van de religie heerst, komt de mensheid nooit een steek verder.
.
En die Obama blijkt een groter strateeg dan we dachten: haal de dictators weg en de Moslims beginnen elkaar af te slachten; briljant! Zolang ze daarmee bezig zijn, sturen ze tenminste geen dure vliegtuigen in onze mooie wolkenkrabbers. Win-win.

Brou Is Back | 11-01-14 | 11:53

Jansen vermeldt niet dat Christelijke veroveraars Jeruzalem hebben uitgemoord en Constantinopel hebben platgebrand. De rol van de katholieke kerk in WOII is nog steeds controversieel. Paus Pius II stak geen vinger uit om de jodenvervolging te stoppen.
Jansen is toch katholiek? Laat hij dan ook eens bij zichzelf gaan kijken.

gutgutgut | 11-01-14 | 11:53

Het is de achterlijkheid van de regio. Zoals ze daar elkaars kop inslaan om de grootst mogelijke onzin, doen ze dat in Afrika juist niet door hun ultieme verzet tegen constructief denken en handelen. Zo heeft elke regio zijn dingetje.

BekiekUtMoar | 11-01-14 | 11:52

Iedereen die de rest van de huidige religies, via van alles en nog wat aan de Islam probeert te linken, is nog steeds de weg kwijt. Hij moet bij de volgende splitsing niet nogmaals linksaf slaan.

Mantisomantis | 11-01-14 | 11:51

De perpetuum motor van islamitisch geweld is dus eigenlijk ook een soort pyramidespel voor de linkse kerk, waarbij uiteindelijk de eindrekening zo hoog zal uitvallen dat de beloofde uitkering en verrijking nooit zal plaatsvinden.
Overigens ben ook ik van mening dat we de linkse kerk tot de grond toe moeten afbranden, het is hoog tijd voor een ideologische beeldenstorm, al is deze hier op internet al losgebrand.

ZSU-23-4 | 11-01-14 | 11:51

".. de joden zijn daar op." Tja, dan begin je gewoon aan christenen. Of iedereen die je maar voor je AK-47 kunt krijgen. Binnenkort ook in NL in uw buurtje!
Met dank aan Links.

funkyd | 11-01-14 | 11:50

Hoewel bet gruwelijk is wat daar gebeurt en diep triest voor de mensen die daar hun leven "normaal" willen leiden, ben ik niet van mening dat de onderlinge verdeeldheid per se negatief is.

Zolang ze elkaar aanvallen zullen ze zich niet verenigen. Dat voorkomt dat ze gezamenlijk ons aanvallen...

NiceGuysFinishLast | 11-01-14 | 11:49

@ijzerengordijn | 11-01-14 | 11:27
Het jaar 600 is al ruim 1400 jaar geleden, wat is je punt?
Mijn punt: we zitten momenteel opgescheept met mensen die nog steeds in 600 AD leven en denken.
Moet ik daar belasting voor betalen?
Ik eisch Censuskiesrecht!

necrosis | 11-01-14 | 11:49

Ik spreek wel eens met mijn islamitische groenteboer op de hoek. Hij is, net als ik, bang voor moslim extremisme.
Hij noemt ze idioten.
Ik heb het hem wel eens op de man af gevraagd: 'zou jij mij willen vermoorden omdat ik geen moslim ben?'.
Antwoord: 'nee natuurlijk niet, iedereen mag geloven wat 'ie wil; en bovendien is het slecht voor mijn omzet'.
Een Hollandser antwoord kan ik niet bedenken.

Moraal van dit verhaal:
- Ja, wij dienen ons te verzetten tegen religieus extremisme.
- Niet iedere moslim is een extremist.

Ars Vivendi | 11-01-14 | 11:46

Maar wat is de rol van westerse inlichtingendiensten bij het aanwakkeren van de strijd tussen moslims eigenlijk?

Pimp my Voortuin | 11-01-14 | 11:46

Ghadaffi was een halve eeuw de lieveling van de USSR en de DDR.
Is onze Arabist, die immers alles weet van Arabieren, dit vergeten?
Of versimpelt hij de geschiedenis tot recht-christelijke Jip&Janneke taal?
Dat laatste.

gutgutgut | 11-01-14 | 11:43

Maar nee het is geen achterlijke cultuur hoor.
Hek erom heen en laat ze elkaar maar uitmoorden.

Matchstick man | 11-01-14 | 11:43

@wakkere_nederlander | 11-01-14 | 11:35 | + 1 -
Dat is lekker dan, zijn we weer terug bij af. Start jij met de organisatie van kruistochten? 1 megavoordeel: tis iets dichterbij dan 1000 jaar terug! Dat waren toch rare momenten, gedag zeggen tegen je vrouw met de opmerking "tot over een jaar of 12".

de Voorzittert | 11-01-14 | 11:40

gutgutgut | 11-01-14 | 11:31 |
Klopt.
Maar weet je waarom?
Ik zal je geheel gratis een Linkse spin schenken: om suni en shii elkaar vervolgens te laten afmaken.

klön | 11-01-14 | 11:38

De verdeeldheid onder moslimbroeders kon nog wel eens onze redding zijn.

Ik was in Haren | 11-01-14 | 11:38

De achterlijkheid van de volgers van die religie blijft me intrigeren. Mooi gezegd: '... zijn op'.
En dan weer iets anders gaan haten.
De enige oplossing voor dit lijkt zoals hier eerder gezegd dat deze stroming elkaar naar het leven staat, helaas.

E-cards | 11-01-14 | 11:37

@gutgutgut | 11-01-14 | 11:31
Hij was één van de seculiere dictators, maar waarom zou hij zoveel belangrijker zijn dan Mubarak, Gadaffi of Assad, die door linkse mensen verguisd worden ten faveure van jihadistische massamoordenaars?

Russells Teapot | 11-01-14 | 11:36

Ik ben blij dat u zich steeds nadrukkelijker uitspreekt tegen de linkse kerk Hans Jansen. En u doet dat met zeer goede onderbouwing. De islam zal nooit stoppen, zal zichzelf ook nooit verlichten. Dat betekent dat de islam van hogerhand het zwijgen moet worden opgelegd, er is geen andere keus.
Let wel: de ISLAM, de ideologie, niet de mensen.
Het is aan ons, het (nog) Vrije Westen om de mensen die besmet zijn met islam te bevrijden van dit vreselijke juk.

wakkere_nederlander | 11-01-14 | 11:35

Een van de twee zou naar kip moeten smaken dan was het zo opgelost.

Hedge_it | 11-01-14 | 11:34

Een van de twee zou naar kip moeten smaken dan was het zo opgelost.

Hedge_it | 11-01-14 | 11:34

Ieder geloof is haat.
In het Midden Oosten en op de Bijbelbelt.

duitse herder | 11-01-14 | 11:34

Khaybar, een oase? Really?

Rest In Privacy | 11-01-14 | 11:34

@Youri de Hakkelaar | 11-01-14 | 11:28 | + 1 -
Net bij zogenaamde familiedrama's... dat zijn vaak niets anders dan ordinaire moordpartijen, slachtpartijen in het eigen huis. Bij vaak onschuldige kindertjes die vrolijk naar bed gingen. Hoor je ze niet over. Onze staatsomroep.

de Voorzittert | 11-01-14 | 11:31

"Maar ja, de Linkse Kerk is tegen seculiere dictators."
De belangrijkste seculiere dictator, Saddam Hoessein, is afgezet door Bush, Cheney en andere zeer rechtse haviken. Is de Arabist Jansen de recente Arabische geschiedenis vergeten of verdraait hij deze in zijn eeuwige tirade tegen linkse windmolens? Graag verduidelijking.

gutgutgut | 11-01-14 | 11:31

De jihad is al begonnen op Hollandse bodem, ze hebben heel links al ingepakt, de goedgelovige naievelingen gaan dit eerder dan later bezuren, maar zijn niet van hun stijf correcte en meelopende standpunten af te krijgen!

lanexxx | 11-01-14 | 11:29

Het executeren van gevangen genomen tegenstanders werd door de immer grijnzende Lex Runderkop van de staatsmedia deze week gebrekkige rechtsspraak genoemd, ipv moord of massamoord.

Youri de Hakkelaar | 11-01-14 | 11:28

Kunnen we ze niet allemaal op een eiland zetten? Soort Utopia in het groot? John de Mol filmt wel.

frank87 | 11-01-14 | 11:28

In de tijd van Asterix was het daar ook al hommeles. En dat was zo'n 600 jaar voor Mootje het levenslicht zag. (zie De Odyssee van Asterix) En zolang daar nog mensen wonen zal het daar wel hommeles blijven.
Zelf als ze daar de islam afschaffen zullen ze nog wel redenen vinden om mekaar de hersens in te slaan. Ligt aan de combinatie zon/zand denk ik.

VanBukkem | 11-01-14 | 11:28

Dus wat we eigenlijk moeten doen is er een groot hek omheen zetten, alle linkse histerica's doneren en vijftig jaar wachten totdat de soenni, de sji'i en wat losse splintergroepjes elkaar uitgemoord hebben?
 
Wat we natuurlijk niet gaan doen zolang er daar nog een druppel olie in de grond zit.
 
@goedverstaander: Oneens. Als u kijkt naar de verspilde tijd, middelen en moeite die daar de laatste jaren in is gaan zitten, kunt u onmogelijk van perpetuum mobile spreken.

pietvanvliet | 11-01-14 | 11:28

Er wordt hier gesproken over het afslachten van Christenen rond het jaar 600. Daarbij moet gezegd worden dat Christenen in die tijd in redelijke vrijheid in het islamrijk hebben geleefd. De Christenen zijn tijdens de kruistochten stukken agressiever te werk gegaan. Onder andere door het afslachten van grote groepen Joden terwijl zij naar Jeruzalem trokken. Een kleine kanttekening wat de historie betreft. Over de huidige situatie in het midden-oosten ben ik het met de auteur eens. Dat is een verloren zaak en ik geloof niet dat de zogenaamde 'vrijheidsbewegingen' die nu vechten in landen als Syrië vrede en vrijheid voor iedereen gaan brengen.

ijzerengordijn | 11-01-14 | 11:27

Maar als Mohammed echt een seriemoordenaar, verkrachter, beul en pedofiel was, dan zouden er in dit polderland toch geen minaretten en andere efteling-gebouwen in zijn naam worden gebouwd?
Toch?
Toch?

Cuyahoga | 11-01-14 | 11:27

Boze mannen. Groepen boze mannen. Meer is het niet. Volgens de NPO.

Normpje | 11-01-14 | 11:27

Wilders heeft dus gelijk wanneer hij de islam betiteld als een oorlogszuchtige, gewelddadige en fascistische ideologie.

balustrade | 11-01-14 | 11:26

Alle religie is een gevaar voor de mensheid, dat waren ze eeuwen geleden en dat zijn ze nog steeds.

Err | 11-01-14 | 11:26

Zet de situatie van daar eens over naar Nederland. Dan zouden de mensen op links het doodnormaal vinden dat PvdA'ers en SP'ers elkaar bloedig afmaken maar dat er dan plotseling van alles aan de hand is als een rechts persoon een links persoon een kopje kleiner maakt.

goedverstaander | 11-01-14 | 11:26

Exact de rede waarom Islam en linkse kerk met hun multikulti droom elkaar zo goed kunnen vinden: ze geloven allebei in sprookjes. En wie niet mee gaat in die waanbeelden moet op z'n minst met pek en veren door het slijk worden gehaald.

Fopspeen | 11-01-14 | 11:26

Grootste probleem van de Jihad en de sharialala flauwekul is dat we dit binnen afzienbare tijd bij u en mij in de straat gaan ervaren. Er komt een moment dat er niet 1 Bouyeri per 10 jaar opstaat maar 10 per jaar. 100 per jaar. 1000 per jaar. Eerste resultaten hebben we gezien in Den Hagistan, in Londen gewoon op straat. Zoals de links kerk hier de wegkijkers al jaren indoctrineert vanaf Jeugdjournaal af aan, zodoet Jihad prijzend Arabie dat met de kansloze kansenparels in Nederlandse krachtwijken. Nu nog beetje scooterrijdend coke verkopen maar over enige tijd met Kalashnikovs de boel verstieren....

de Voorzittert | 11-01-14 | 11:25

'Maar ja, de Linkse Kerk is tegen seculiere dictators.'

Er ligt een zekere verantwoordelijkheid bij auteurs om niet verkeerd begrepen te worden. Zelfs als ze ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend proberen te zijn.

Mr. Eindhoven | 11-01-14 | 11:25

Yo stelletje wilde mossels, Het. Is. 2014.
Maar ga gewoon zo door jongens!

Botte Hork | 11-01-14 | 11:25

Perpetuum mobile. Pork grinder. Uw afrekening met Links is er een om in te lijsten.

Fast Forward | 11-01-14 | 11:24

Volgende keer graag uw exegese over het stilzwijgen tijdens de huidige Christenvervolging. Er vindt een genocide plaats waar men over zwijgt. Hoe zit dat? Bij voorbaat dank.

dubbert | 11-01-14 | 11:24

Linkse mensen winden zich niet op over wat Arabieren elkaar aandoen, omdat linkse mensen stiekem diep racistisch zijn. Arabieren zien ze als ongecultiveerde barbaren, dus het is normaal gedrag dat ze elkaar naar het leven staan. "Zo zijn die mensen tenslotte."

Maar joden worden gezien als een deel van de westerse beschaving, en daar worden dus hogere maatstaven voor gehanteerd.

De voornaamste reden dat linkse mensen altijd hysterisch alles en iedereen voor racist uitmaken, is om het knagende gevoel te overschreeuwen dat zijzelf eigenlijk veel racistischer zijn dan al die nare PVVers.

Russells Teapot | 11-01-14 | 11:23

De wisselwerking tussen sharia en jihad maakt de islam de enig werkende perpetuum mobile ter wereld.

goedverstaander | 11-01-14 | 11:21

Als alles globaliseert, dan ook de jihad. En dus zijn we lelijk in de aap gelogeerd.

Rest In Privacy | 11-01-14 | 11:18

Weer een puik stukje meneer Jansen, mijn complimenten!
De islam is doorspekt van haat en geweld jegens andersdenkenden. Dat is zo duidelijk als wat.
Ik blijf erop hameren, dit geloof hoort niet thuis in onze westerse samenleving. Nu niet, nooit niet!!!

Ommezwaai | 11-01-14 | 11:18

De doden als gevolg van Israëlische acties is een druppel op de gloeiende plaat. Eigenlijk is het ook niet nodig want de Jihadi's kunnen het prima zelf.

goedverstaander | 11-01-14 | 11:18

Als de Jihad stopt tegen de ongelovigen gaan ze gewoon lekker door tegen zichzelf.
Jihad stopt nooit. Islam stopt nooit.
Het houdt niet op. Niet vanzelf.

wakkere_nederlander | 11-01-14 | 11:14

Het is dus erg eenvoudig om de Islam te verslaan: zorg dat ze eerst met elkaar afrekenen. Dat schijnt aardig te lukken als ik naar Irak, Afghanistan en Syrie kijk.

rara | 11-01-14 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen