Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Jaartelling en kalender

hj.pngJezus wist niet dat u zou gaan denken dat hij in het jaar nul geboren is, want het getal nul was in zijn tijd niet in gebruik. Na de laatste dag van het jaar voor de geboorte van Christus volgt de nieuwjaarsdag van het jaar na de geboorte van Christus. Als de geboorte rond de jaarwisseling plaats gevonden zou hebben, is er daar wel mee te leven. Toch bestaat er een klassiek probleem met het geboortejaar van Jezus: Jezus is geboren, vertelt de bijbel, ‘toen Quirinius landvoogd over Syrië was’, en Quirinius werd pas in het jaar 6 ná tot gouverneur van Syrië benoemd; maar het bijbelverhaal over de kindermoord van Bethlehem wordt gesitueerd ná de geboorte van Jezus ten tijde van het leven van Koning Herodes die in 4 vóór Christus overleed. Jezus is volgens de bijbel dus geboren voor -4 (dood van Herodes) maar na +6 (Quirinius landvoogd). Weest u maar blij dat u geen fundamentalist bent, al is de oplossing eenvoudig. Er zijn in deze verhalen twee verschillende auteurs aan het woord, waarvan er minstens één zich vergist. Het knappe van onze westerse kalender is dat de dagelijkse kalender van de jaartelling los is gemaakt. De huidige telling van de jaren is nu ruwweg 1000 jaar in gebruik. De kalender zelf, kijk naar de namen van de maanden, is ouder dan de huidige nummering van de jaren en komt deels uit de Romeinse tijd: Caesar werd zoals u zich herinnert vermoord op ‘de Idus van de maand maart’. En terwijl een antieke maanmaand 29 of 30 dagen telt, telt een moderne westerse kalendermaand er 30 of 31. Twaalf maanmaanden is ongeveer een zonnejaar, maar niet precies: er is elf dagen verschil. Als je er niks aan doet, vallen na vijftien jaar de wintermaanden in de zomer. Maar goed, er is wat aan gedaan, en een kalenderjaar is nu twaalf kalendermaanden. Twaalf kalendermaanden is ook nog steeds niet precies een zonnejaar. Door eens in de vier jaar een schrikkeldag toe te voegen lukt het de kalender om in de pas te blijven met het zonnejaar. De islamitische jaartelling schept een eigenaardig probleem. In die jaartelling is het nu 1435. De islamitische jaartelling begint in ons jaar 622, bij het begin van het jaar waarin Mohammed overstak van Mekka naar Medina, want met die oversteek begon de strijd voor een islamitische staat. Het islamitische jaar bestaat uit twaalf maanmaanden, en is dus die 11 dagen korter dan het zonnejaar. Het antieke Arabië kende schrikkelmaanden, mogelijk elke drie jaar één, maar dat was heidens, en de islam heeft de heidense schrikkelmaanden afgeschaft, in 632. Daarom vallen sindsdien de islamitische feestdagen elk volgend jaar vergeleken bij onze kalender ongeveer elf dagen eerder dan het jaar tevoren. De viering van de geboortedag van Mohammed vindt in 2014 plaats op 13/14 januari, maar in 2015 op 3 januari. Rekent u zelf even uit wat er in 2016 gebeurt? De antieke beschrijvingen van het leven van Mohammed (±570-632) melden van maand tot maand wat Mohammed deed en waar hij was. Maar gek genoeg wordt er geen enkel verhaal overgeleverd over dingen die hij tijdens een schrikkelmaand gedaan zou hebben. Deed hij nooit iets tijdens de schrikkelmaanden? Zijn de verhalen over wat hij deed pas neergeschreven toen niemand zich meer goed herinnerde hoe het met die schrikkelmaanden zat? Of waren er in het echt geen schrikkelmaanden? Een profeet neemt toch geen vakantie? Het gaat over minimaal een tijdsbestek van twintig jaar, van ±611 tot 632, daar moeten schrikkelmaanden in gezeten hebben. Wel leeft er bij een enkeling het vermoeden dat de afschaffing van de schrikkelmaanden pas na het jaar 664 heeft plaats gevonden: volgens de Duitse onderzoeker Volker Popp wordt dat gesuggereerd door de manier waarop de jaren geteld worden in de inscriptie van Hammat Gader in de Golan (mirror). (Spreek uit ‘Gadeer’ met de ee van ‘zee’). Dat zou de zwijgzaamheid over de schrikkelmaanden uit Mohammeds leven verklaren. Maar het schept een ander probleem: de islamitische commentaren op Koran 9:37 en de islamitische traditie leren eenstemmig dat de schrikkelmaanden in 632 zijn afgeschaft. Zit die traditie er naast? De beroepsmoslims hebben van oudsher bepaald dat het begin van een nieuwe maand niet met behulp van astronomie mag worden uitgerekend maar door beroepsmoslims moet worden waargenomen. De maand begint als ’s avonds twee beroepsmoslims de nieuwe maan met eigen ogen hebben gezien. De nieuwe maan wordt niet overal ter wereld op hetzelfde moment zichtbaar. Het onvermijdelijke gevolg is verwarring. Ook de wereld van de islam bedient zich daarom in de praktijk van de onovertroffen berekenbare christelijke kalender en -jaartelling. Gelukkig Nieuwjaar.

Reaguursels

Inloggen

Off topic:

Unspiek WINS.... het lullige spelletje van Kwit.

Gefeliciteerd Tegeltijger.

Oktoberfest | 30-12-13 | 00:39

@Pierre Tombal,

De vraag "waarom", dat is inderdaad het probleem.
In bovenstaande discussie hebben ik en anderen MocroGS vele tientallen vragen gesteld, niet alleen over de koran maar ook over varkensvlees, ramadan, het nut van kalenders, etc.
In het beste geval zegt hij "daarom", en daarmee is voor hem de kous af. Een serieuzer antwoord komt er nooit.

Maar straks wel met miljoenen andere moslims mee demonstreren tegen cartoons die hij niet gezien heeft, tegen boeken die hij niet gelezen heeft of tegen films die nog niet eens gemaakt zijn. Zich gezellig met miljoenen anderen "beledigd" voelen vanwege legohuisjes, teddyberen of een visgraat in Woezel en Pip.

Maar waarom dat allemaal beledigend is?
Geen idee natuurlijk; "daarom".
Best beangstigend, eigenlijk.

Dandruff | 29-12-13 | 23:21

@MocroGS,

Je durft opnieuw geen inhoudelijke reacties te geven, geen simpele vragen te beantwoorden. Je gaat nergens op in.
Je herhaalt alleen de dogma's van de islam:
"Dom en slaafs herhalen bewijst de echtheid van de koran",
"dom en slaafs herhalen bewijst het gelijk van de islam",
"dom en slaafs herhalen bewijst dat wetenschap kut is".

Maar hoe dom en slaafs je ook bent, je kunt niet foutloos herhalen. Niemand kan dat, dat is onmogelijk. En al zou dat ooit eens zijn gelukt, dan kan niemand dat ooit zeker weten. Dat is, nogmaals, simpele logica; sommige dingen kan niemand ooit zeker weten.
- Niemand kan weten wat ik vannacht ga dromen.
- Niemand kan weten wat de eerste woorden van de eerste mens waren.
- Niemand kan weten wat de oorspronkelijke driften van Mohammed waren, en of die juist zijn opgeschreven.

Het enige wat we WEL zeker weten is alles wat jij niet WILT weten, namelijk:
- Er was al heel snel onenigheid over de orale koran.
- Daarom kwam er een geschreven koran.
- Over die uiteindelijke koran is lang gediscussieerd.
- Omdat er wel degelijk veel onduidelijkheden en dubbelzinnigheden waren.
- De uiteindelijke koran is dus deels gegokt.
- Vandaar dat er afwijkende tekstfragmenten gevonden worden.

Dom en slaafs herhalen bewijst dus helemaal niks.
Er is nog nooit een wetenschapper geweest die zijn gelijk haalde door dom en slaafs te herhalen.
Newton, Darwin en Einstein haalden hun gelijk door simpelweg gelijk te hebben. Door van controleerbare feiten en logische argumenten een aanvaardbare theorie te kneden. Vaak nadat ze lange tijd tegen de stroom in hadden gezwommen.

De islam is de enige religie waarin dom en slaafs herhalen als iets positiefs wordt gezien. Alleen het satanisme is ongeveer half zo dom, maar gelukkig veel minder wreed, pervers en moorddadig.
Jij zegt dat dom en slaafs herhalen het beste argument is dat de islam te bieden heeft; en je verwijt mij "islamhaat"?

Dandruff | 29-12-13 | 22:54

@mocroGS | 29-12-13 | 15:08
Zoals ik het zie bepaalt hafiz uitsluitend de vorm en niet de inhoud. Maar zelfs al zouden moslims, tegen ieder psychologische test in, gedurende 1400 jaar mond op mond van een muis geen olifant gemaakt hebben, dan nog is de vraag of het oorspronkelijke verhaal wel hout sneed. Zoals Jansen dus aangeeft dat er met betrekking tot de geboorte van Jezus de religieuze geschriften niet overeenkomen met andere geschiedkundige registraties uit die tijd. En dan kan jij dus wel direct de verdediging in gaan met islamhaat roepen, maar Jezus is het icoon van de christenen.
.
Zelf voel ik absoluut geen haat jegens islam, maar ik verbaas mij zonder meer over hoe moslims het als waarheid gepresenteerde klakkeloos ook als zodanig aannemen, terwijl een enkele blik naar buiten ze zou moeten vertellen dat er iets aan het verhaal rammelt. Ik herken tevens het gevaar dat in deze volgzaamheid schuilt, waarvan we al aardig wat demonstraties hebben mogen meemaken. Hoeveel pilletjes moet een normaal persoon hebben gehad om achter het stuur van een passagiersvliegtuig te klimmen en deze vervolgens doelbewust een flat in te sturen? En dan kan je daar uiteraard op antwoorden dat dit niet islam is, maar als jouw imam zoiets van jou zou vragen zou jij hem dan de wedervraag durven stellen: waarom? Nee hè?

Pierre Tombal | 29-12-13 | 20:41

@gutgutgut 29dec13 19h04

Het gaat bij het verhaal van de kindermoord in Bethlehem echt om Herodes de Grote, die, omdat hij al zijn zonen heeft vermoord in de oudheid een eigenaardige reputatie genoot. Keizer Augustus heeft over deze Herodes gezegd dat je beter het varken, υς, dan de zoon υιος,van Herodes kunt zijn. De bekendheid, destijds, van dit soort verhalen heeft zeker bijgedragen aan het ontstaan van het verhaal van de kindermoord van Bethlehem?

juliaan | 29-12-13 | 19:26

malang | 29-12-13 | 10:39 |
Niet alleen is een probleem opgelost, ook de onkunde van Drs. Jansen is weer eens aangetoond.

gutgutgut | 29-12-13 | 19:04

mocroGS | 29-12-13 | 15:08 |
Nogmaals: de koran is irrelevant.
Zie de voorbeelden hierboven over gebroken benen, kapotte auto's, etc.
Ook in het christendom heeft 2000 jaar bidden door miljoenen nog niet 1 mens van een verkoudheid genezen.
Want god etc. bestaan niet. Imams, pastoors, zijn op zijn best even nuttig als elke andere nitwit. We staan er alleen voor. Is eigenlijk beter zo. Wen er aan.

gutgutgut | 29-12-13 | 18:44

wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:50 | | Reageer+ |


@wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:50

En ze zitten met hun zand op onze olie.

Flink Ployd | 29-12-13 | 15:46

mocroGS leidt aan tunnelvisie en een "heilig boek" fascinatie.
Dat is in feite mijn probleem niet maar plausibele argumenten zijn hem totaal vreemd..
Dat is waarschijnlijk de reden dat ie ondanks tegenargumenten maar door blijft evangeliseren.
Ik mag het niet zeggen maar deze mensen horen in feite gewoon in hun eigen jurk met hun eigen baard in hun eigen zandbak thuis.
Islamitisch kookboek voorbeeld: Recept; men neme een 9 jarig meisje indien niet voorhanden een geit!
Maar blijf van de varkens af, want die zijn onrein.
Nou prima dan maar ondanks dat eet ik lekker een spareribje erbij.

AMC | 29-12-13 | 15:19

Dandruff | 29-12-13 | 13:18

Jij heb totaal geen besef welke rol de koran speelt in de islam. Je hebt het over logisch nadenken, maar je zet je westerse bril om wanneer je de islam onderzoekt.
De koran wordt gememoriseerd door hafiz (zoek maar op wat dat betekent). De metgezellen van de profeet (Mohammed (vrede zij met hem) leefde nog toen de koranfragmenten verzameld werden. Deze tekstuele fragmenten zijn opgeschreven in het leven van profeet Mohammed (vrede zij met hem). Jij denkt door je islamhaat dat de koran onmogelijk mondeling overgeleverd kan worden doordat je niet accepteert dat koran de rol van memorisatie en recitatie heeft binnen de islam. Ik laat je daarom maar biased door het leven gaan. Misschien dat er ooit een dag is dat je je ogen opent en je westerse bril afzet.

mocroGS | 29-12-13 | 15:08

De ander samenstelling van de bijbel heeft te maken met de discussie over het feit of een boek apocrief is of niet. Aan de echtheid is verder nooit getwijfeld.
@mocroGS. Zo kan het dus ook he. Beetje bronvermelding enzo.

DTN | 29-12-13 | 10:25 | + 2 -

Netjes, die bronvermelding. Alleen heb je je huiswerk niet goed gedaan. De Bijbel is talloze malen gewijzigd qua tekst door kopiisten en vertalers waardoor de essentie van de christelijke geloofsleer niet betrouwbaar is.
Lees nl.wikipedia.org/wiki/Textus_receptus
Kort samengevat: De Textus Receptus had tot de 18e eeuw een vrijwel onbetwiste goddelijke status. Voor velen was het een schok toen John Mill in 1707 een editie met ongeveer 30.000 plaatsen van variatie in de handschriften publiceerde.[5] Sindsdien is door de herontdekking van oude handschriften, de vondst van papyri en de ontwikkeling van tekstkritiek als wetenschap grote vooruitgang geboekt. De status van de Byzantijnse tekst, en dus helemaal van de Textus Receptus, werd volledig ondermijnd.

mocroGS | 29-12-13 | 14:51

@DTN,

Wat Paulus over offervlees zegt, weerlegt niks van wat ik zeg over die maagdelijke ontvangenis. Dat is, eerlijk is eerlijk, nogal een sterk verhaal. En ook nog eens onwaarschijnlijk gezien de context van Jozef en Maria die samen reisden, en dus kennelijk al getrouwd waren (anders was dat not done).
In de Egyptische mythologie daarentegen was het normaal dat farao's een goddelijke vader hadden.

Het feit dat er eeuwenlang discussie is over de vraag wat er nu apocrief is of niet is eigenlijk geen bewijs van echtheid. En vooral in het oude testament staan verhalen die zich eeuwen eerder afspelen dan ze zijn opgeschreven. Verhalen die ook vaak weer botsen met de werkelijkheid, zoals het scheppingsverhaal of die vlucht uit Egypte.

De islam is niet zozeer extremer geworden; de stichter Mohammed was al een extremist. Iemand die critici en ongelovigen liet vermoorden om hun vrouwen en kinderen als slaven te kunnen verkopen. Vooral de Arabieren en de Turken zijn daar altijd mee door gegaan, tot het Westen daar een stokje voor stak. Maar zoals elke religie kreeg de islam in verschillende regio's verschillende gezichten. Het is omdat de rijke Saoediërs nu overal ter wereld moskeeën bouwen en betalen en imams opleiden dat de islam weer terugkeert naar de oorspronkelijke moordlust.
Ook internet speelt een rol, iedereen kan thuis kijken naar filmpjes van moslimbroeders die de koran reciteren (en altijd correct, volgens MocroGS) terwijl ze onschuldige mensen langzaam het hoofd afsnijden. Ellian sprak daarbij wel over "islamitische porno"; op de computers van Mohammed B en Samir A werden honderden van dat soort filmpjes aangetroffen.

Dandruff | 29-12-13 | 13:47

@MocroGS,

Zelfs als moslims NU overal ter wereld dezelfde koran reciteren, zegt dat niks over wat ze TOEN reciteerden, toen er nog geen koran was.
Leer logisch nadenken.
En leer lezen.
Want nogmaals, die geschreven koran kwam er juist OMDAT er toen al onenigheid was over de precieze teksten. Ook bestonden er toen al afwijkende teksten/fragmenten. Na een lange discussie (onder andere over de precieze betekenissen van onduidelijke, dubbelzinnige inscripties) werd er in 651 een officiële codex samengesteld. Op sommige punten is de juiste betekenis dus gewoon gegokt.
Vervolgens werden afwijkende korans vernietigd, lees de link.
nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Tradition...

Dus nogmaals, die "overeenstemming" was er niet, die is toen afgedwongen; afwijkende teksten zijn vernietigd. En nog steeds verbiedt Saoedie Arabië wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Censuur, slaafse onwetendheid en geweld; de sterkste argumenten van de islam.

Jij weigert elke vorm van kennis omdat de islam kennis verbiedt. Goed punt, maar hoe consequent ben je daar in?
Ga je met een kapotte auto naar een monteur of naar een imam?
Ga je met een gebroken been naar een ziekenhuis of naar een moskee?

Daarom, probeer jezelf toch te ontwikkelen. Stel jezelf vragen.
- Waarom kan een "perfect boek" geen kloppende jaartelling bedenken?
- Waarom is de invloedssfeer van dat boek het minst ontwikkelde deel van de wereld?
- Waarom zijn de trouwste volgers van dat boek ook in het rijke Westen gedoemd tot achterstand, ondanks alle subsidies en "positieve discriminatie" voor die handicap?
- Waarom leidt al te fanatiek geloof in dat "perfecte boek" altijd tot geweld?
- Zou een echte profeet geen overtuigender argumenten hebben dan geweld?

Dandruff | 29-12-13 | 13:18

@Osdorpertje
Lammtjes? Waar staat dat? Er wordt gespoken over kudde. Overigens kan het best hoor, de herders waren snachts in het veld. Lijkt me niet in de winter. Maar de roomse kerk heeft de christelijke feesten gesubstitueerd voor de heidense ban destijds

Wipperoen | 29-12-13 | 11:52

Religie maakt meer kapot dan u lief is. Schaf religies af en voorkom dat er nieuwe ontstaan en we hebben het een stuk rustiger.

Rest In Privacy | 29-12-13 | 11:50

@normanius
"Religie is de weg naar verlichting.
NOT.
Religie is;
- indoctrinatie
- machtswellust
- onderdrukking
- inperking van handelsvrijheid
- aanleiding voor ongeveer alle oorlogen uit het verleden
- de uiteindelijke ondergang van de mensheid."
Haa, voor religie kun je moeiteloos wetenschap invullen, kijk maar eens naar de klimaatwetenschappers.

Wipperoen | 29-12-13 | 11:46

Geschiedenisles.
Dat zouden we vaker moeten krijgen...

da wizard | 29-12-13 | 11:39

"Jezus is geboren, vertelt de bijbel, ‘toen Quirinius landvoogd over Syrië was’, en Quirinius werd pas in het jaar 6 ná tot gouverneur van Syrië benoemd; maar het bijbelverhaal over de kindermoord van Bethlehem wordt gesitueerd ná de geboorte van Jezus ten tijde van het leven van Koning Herodes die in 4 vóór Christus overleed. Jezus is volgens de bijbel dus geboren voor -4 (dood van Herodes) maar na +6 (Quirinius landvoogd)".
------
Aldus Prof. Janssen.

Herodes de Grote werd echter opgevolgd door zijn twee zonen Herodes Archelaus en Herodes Antipas. Dus toen Quirinius landvoogd was over Syrië, was er wel degelijk een Herodes aan de macht in Judea, Galilea en Samaria. Probleem opgelost!

malang | 29-12-13 | 10:39

@Dandruff | 28-12-13 | 23:00

Paulus heeft inderdaad een gedeelte van het nieuwe testament voor zijn rekening genomen. Als we kijken naar de dingen die hij schreef, dan verafschuwde juist Paulus alle gebruiken en vereringen van andere religies. De kans dat hij Romeinse of Egyptische gebruiken heeft overgenomen is dan ook zeer klein. Zie daarvoor bijvoorbeeld ook de brief van Paulus aan de Korintiërs.

1 Korintiërs 8 vers 4 t/m 13:

4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 7 Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. 8 Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. 9 Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. 10 Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? 11 Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. 12 Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. 13 Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.

De bijbel zoals wij die nu kennen is een aantal malen aangepast en anders samengesteld (Bijbelboek eruit/Bijbelboek erin). Al deze boeken hebben echter altijd al bestaan en zijn niet later geschreven en daarna pas toegevoegd. De ander samenstelling van de bijbel heeft te maken met de discussie over het feit of een boek apocrief is of niet. Aan de echtheid is verder nooit getwijfeld. Daarbij is de kern van de bijbel er altijd geweest en hebben 75% van alle bijbelboeken in alle bijbels gezeten die we door de eeuwen heen hebben gekend.

Als bewijs van het bestaan van de bijbelboeken voordat Athanasius de bijbel definitief "samenstelde" hebben we bijvoorbeeld de dodezee rollen.

De Islam is lang niet altijd zo star geweest als nu. Maar daar zit juist een groot verschil met het Christendom. De Islam is door de jaren heen extremer geworden. De Christenen juist soepeler.

@mocroGS. Zo kan het dus ook he. Beetje bronvermelding enzo.

DTN | 29-12-13 | 10:25

En waar is de Maya-kalender in dit hele verhaal?

Reykjavik | 29-12-13 | 09:31

In het jaar 2000 vielen Ramadan en Kerst min of meer samen. Ik kan mij niet herinneren dat dat tot grote problemen leidde. www.mabaig.co.uk/islam/Moon/moongrap.h...

Maar dat was natuurlijk wel voor 9/11....

Grofweg kun je stellen dat elke 30 jaar ongeveer Kerst en Ramadan elkaar overlappen.

malang | 29-12-13 | 09:05

Ides, dus

tera | 29-12-13 | 08:59

Bij het verwijderen van de schrikkelmaand(en) werd het schrik(kel) bewind ingevoerd.

popye | 29-12-13 | 06:47

Tenminste 1 auteur die zich heeft vergist? Dat is een understatement. Die hele bijbel en koran zijn 1 grote vergissing.

Van Druten | 29-12-13 | 04:21

@Dandruff | 29-12-13 | 01:43

Ik heb het je uitgelegd dat koran recitatie is die elke dag door miljoenen moslims minimaal 5 keer per dag gereciteerd wordt tijdens het gebed.
Dat jij enorm biased bent en zonder enige onderbouwing concludeert dat het onmogelijk is dat de Koran generatie op generatie foutloos mondeling overgeleverd wordt daar kan ik inderdaad niks tegen in brengen.
Feit blijft dat in 1400 jaar geen letter anders is dan de alleroudste manuscripten. Zodoende bestaan er enkele jaren waarin er geen volledig geschreven koran bestond. Echter werd tijdens het leven van Mohammed (vzmh) alle openbaringen opgeschreven. Die later zijn verzameld en gecodexeerd door metgezellen van de profeet.
Uiteraard staat het je vrij om dit niet te geloven. De moslim weet echter dat koran recitatie is en daarmee beschermd is tegen valsheid.
Nog iets als ik jou zeg dat jij een willekeurige moskee binnenloopt ( je bent van harte welkom) en daar slechts 1 woord anders reciteert dan de koranversie en men geeft aan dat je een fout heb gemaakt zou je dan nog niet overtuigd zijn. Want dit is namelijk precies wat honderden jaren de praktijk is. Het reciteren van de gehele koran. Recitatie is namelijk iets anders als een roddel die van mond op mond gaat.

mocroGS | 29-12-13 | 03:03

I luv my imaginary friend

kentochnet | 29-12-13 | 02:12

@Lief Meiske,

Jij klinkt ook niet erg lief...

Dandruff | 29-12-13 | 01:48

@MocroGS,

Je weerlegt niks van wat ik heb gezegd.
In plaats daarvan geef je aan niet te weten hoe de echte wereld werkt.

Welnu, in de echte wereld is het onmogelijk om teksten eeuwenlang letterlijk te blijven herhalen. In de echte wereld is het ook onmogelijk om teksten eeuwenlang door te vertellen zonder fouten te maken.
nl.wikipedia.org/wiki/Mondegreen
Natuurlijk heb je een goed punt dat de koran vrij simpel is, vergelijkbaar met Nijntje maar dan veel moorddadiger. Maar zelfs Nijntje kan niet eindeloos gereciteerd worden zonder dat er fouten insluipen.

En in de islamitische wereld worden inderdaad regelmatig mensen "gecorrigeerd" door ze te vermoorden. Zo herinner ik me een Pakistaanse imam en zijn zoon die te goeder trouw de koran hadden vertaald naar het Pashtun, een Pakistaanse taal. Volgens andere imams stond er echter een vertaalfout in die koran, vandaar dat zij een doodvonnis uitspraken. Maar los van de vraag of er echt een vertaalfout in die koran stond; waarom de doodstraf?
Waarom niet gewoon de discussie aangaan?
Waarom niet aangeven wat er niet klopt?
En waarom dat niet klopt?
Of waarom zelf geen betere vertaling uitgeven?

Juist ja, omdat dat nadenken vergt, en nadenken is haram. En dat kenmerkt elke discussie over de islam; veel moslims vinden dat ze zelf niet mogen nadenken, en herhalen slechts wat ze beroepsmoslims hebben horen zeggen. Moslims die zelf ergens over na durven denken hebben al snel een fatwa aan hun broek. Want zo gaat de islam om met afwijkende gedachten; doodstraf. Hele bevolkingsgroepen (ahmadiya, baha'í, sji'ieten, soefi's, yehedi's, etc) worden wegens "ketterij" met geweld bestreden.
Ook jij durft niet aan te geven waarom je censuur en geweld veel betrouwbaarder vind dan wetenschappers als Jansen die volgens jou door kennis en logica "anti-islam" geworden zijn. Alsof dat stempeltje ook maar één bewering van Jansen onderuit haalt.

In plaats van zelf ye lezen, zelf na te denken en te argumenteren kom je met Jabber, die op MSN geweld tegen ongelovigen en tegen ahmadiya predikte. Je stelt dat hij Jansen in bombrieven op enkele leugens zou hebben betrapt; een voorbeeld heb je helaas niet. Je negeert ook alles wat ik zei, bijvoorbeeld over Senegalezen die een boek in een hen onbekende taal reciteren. Domweg anderen herhalen zie jij als het sterkste punt van de islam; zo is ook de koran ontstaan.

Maar zoals gezegd; jarenlang foutloos herhalen, hoe simpel ook, is onmogelijk. Precies om die reden werd de koran op schrift gezet; anders dan jij denkt ontstond er namelijk wel degelijk al vrij snel onenigheid over de teksten:
nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Tradition...
Nadat in 651 na veel discussie de officiële codex was samengesteld, werden afwijkende korans vernietigd. En daarna zijn er dus nog 11 lettertekens en diakritische tekens aan de koran toegevoegd, met alle risico's van dien.
nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch#Geschi...
En dan is er nog het feit dat sommige koranteksten niet uit het Arabisch, maar uit het Aramees afkomstig lijken.
www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/articl...

Verdiep je gewoon in zaken, en durf daar zelf over na te denken. Daarna kun je het nog steeds ergens over oneens zijn, maar je moet wel weten waarom.

Dandruff | 29-12-13 | 01:43

@mocroGS: alsjeblieft zeg , hou toch eens op .
Je hebt zeker een lange jurk aan ?
Jouw God-Jezus-Allah , zijn sprookjes figuren , weet je ,zoals in de Efteling.
Hoe kan iemand nou zo oliedom zijn en in die onzin geloven.

Ga naar de woestijn, daar kan je ze allemaal aanbidden op je kleedje .

Lief meiske | 29-12-13 | 01:30

@mocroGS: alsjeblieft zeg , hou toch eens op .
Je hebt zeker een lange jurk aan ?
Jouw God-Jezus-Allah , zijn sprookjes figuren , weet je ,zoals in de Efteling.
Hoe kan iemand nou zo oliedom zijn en in die onzin geloven.

Ga naar de woestijn, daar kan je ze allemaal aanbidden op je kleedje .

Lief meiske | 29-12-13 | 01:30

@mocroGS. Een oprechte vraag: waarom moeten mensen de koran uit hun hoofd leren? We leven in het hier en nu. Is het niet belangrijker om dingen te leren die relevant zijn voor het leven nu?

Maria.1 | 29-12-13 | 00:44

De stumperts kunnen zelfs geen kalender maken waar je wat aan hebt.

Lewis Lewinsky | 29-12-13 | 00:26

mocroGS | 28-12-13 | 23:17 |
Of de Koran authentiek is is niet relevant. Het gaat erom wat erin staat en ook dat is irrelevant. Alleen een domkop, die de fysische wereld onderwerpt aan zijn waan, schrijft: "Het invoegen van een schrikkelperiode is enkel maar meer ongeloof waarmee zij die ongelovig zijn tot dwaling gebracht worden."

gutgutgut | 28-12-13 | 23:47

Dandruff | 28-12-13 | 20:42

Uiteraard weer iemand die niet goed leest bewust voorbij gaat aan het argument dat Abdul Jabbar van der Ven uiteenzet in zijn weerlegging op Hans Jansen. Koran betekent oplezing/recitatie en is het enige heilig boek dat makkelijk uit het hoofd geleerd kan worden. Zelfs kinderen zijn in staat om de koran uit het hoofd te leren. Generatie op generatie. Dat de koran niet ten tijde van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is samengesteld is geen probleem omdat mondelinge overlevering altijd correct in stand kan blijven. Het bewijs hiervan is dat in 1400 jaar geen enkele letter is toegevoegd of verwijderd aan de oudste manuscripten itt tot de bijbel. Als jij ook maar 1 woord verkeerd zou reciteren in een moskee zou je direct gecorrigeerd worden, zonder de koran erbij te pakken. Het klopt dat er altijd anti islam onderzoekers zijn a la Hans Jansen die claimen dat de koran niet authentiek is. Begrijpelijk hij heeft er baat bij om misleidende informatie te verspreiden. Ik zou zeggen: lees een boek waar ook eens tegengas worden gegeven aan Hans Jansen: bijv Bombrieven dan zie je dat de man zo vaak weerlegt wordt dat het haast beschamend wordt. Helaas past dat niet in de gemiddelde reaguurder, die lezen liever het hele repertoire van de heer Jansen.

mocroGS | 28-12-13 | 23:17

@DTN,

Een groot deel van het nieuwe testament is geschreven door de Romein Paulus. Daarom is niet uit te sluiten dat Romeinse tradities of destijds in Rome populaire tradities van anderen (zoals het Egyptische geloof in goddelijke farao's) in de bijbel zijn beland.
De bijbel is bovendien (net als torah en koran) pas lang na de beschreven gebeurtenissen samengesteld, in 367 na Christus. Door ene Athanasius van Alexandrië, dat destijds ook deel uitmaakte van het Romeinse rijk.
nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christe...)

Feitelijke onderbouwing is niet nodig voor geloof, wel voor bepaalde claims. Dat god de aarde in 6 dagen schiep, bijvoorbeeld. Of dat Jezus de zoon van god is; als ik dat over mezelf of een vriend zou beweren dan wordt ik ook niet meteen op mijn mooie ogen geloofd.
Ik geloof wel dat gevoelens zoals liefde, lievelingskleuren en geloof bestaan; maar dat bewijst niet dat die gevoelens kloppen. Verschillende mensen hebben verschillende liefdes, lievelingskleuren en geloven.

De islam is ook niet altijd en overal zo star geweest als jij denkt. Pakweg 50 jaar geleden waren de verschillen tussen de islam in Indonesië, Pakistan, Somalië of Kosovo gigantisch. Ook in die landen werden bestaande tradities overgenomen door de islam. In Iran en Koerdistan bijvoorbeeld werden zoroastrische tradities als noruz of newroz overgenomen. Het is voornamelijk door de oliedollars dat nu overal dezelfde Saoedische leer de boventoon voert.
Vandaar de beeldenstorm in Mali door al qaida; volgens de Saoedische islam mag niks worden afgebeeld of vereerd, maar eeuwenlang deden moslims in tientallen landen dat wel degelijk.

Dandruff | 28-12-13 | 23:00

@Amigo1973 en @Dandruff

Het idee dat Jezus de zoon van God is, komt voort uit de verhalen die in de bijbel staan. Niet al die verhalen zijn met wetenschappelijke feiten te bewijzen, daarom noemen we het ook "geloof". Als je echter geloofd dat de bijbel een waarheidsgetrouw boek is met verhalen die zijn geschreven door mensen die ook daadwerkelijk op deze aardbodem hebben rond gelopen, dan is die feitelijke onderbouwing van ieder afzonderlijke verhaal ook niet nodig.

Daarbij scheiden we in dit verhaal nog gevoel en feiten, waar dat in "het geloof" juist onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een Christen die geloofd, voelt daar ook emotioneel wat bij. Zie dat als je favoriete gerecht, je lievelingskleur of de liefde voor je kinderen/partner. Als we na ons overlijden een autopsie laten plaatsvinden, vinden we van dat alles niets terug. Betekent dit dan dat je geen liefde had voor je kinderen of dat je bepaalde gerechten lekker of juist niet lekker vind? Ik kan er niets van bewijzen, maar "ik geloof" dat mensen liefde kunnen voelen voor hun kinderen. Dat is "gevoel" en gevoel kan je niet altijd met feiten onderbouwen. Zo werkt dat met geloof ook.

Wat het gebruiken van heidense feesten betreft door het Christendom, dat zal niemand ontkennen. Bij veel Christenen staat een kerstboom in huis. Maar geen enkel Christen zal beweren dat dit ook maar iets te maken heeft met Jezus of het Christendom. Dat geldt ook voor de geboortedatum. We weten dat Jezus niet op 1e kerstdag is geboren. Geen dominee zal dat bestrijden. Daar heb je ook direct het verschil met de Islam. Christen erkennen dit over het algemeen ruiterlijk. Het gaat ook vooral om de essentie van het feest. Jezus is geboren en bracht heil. Op welke dag dat precies was, lekker belangrijk! Het is in ieder geval een feestje waard.......

DTN | 28-12-13 | 21:47

@DTN | 28-12-13 | 21:00

Daarom zeg ik ook altijd over Jezus dat ik geloof dat een soortgelijk persoon WEL heeft bestaan .

Een soort van vooruitstrevende Reiki meester, die niet alleen over zichzelf claimde dat hij de zoon van god was want dat zijn wij tenslotte allemaal.. in de zin van GOD is de Alomvattende energie die ons leven geeft noem het de zon , de aarde of whatever

Kijk naar het zeer getrouw aan de geschriften gemaakte "Passion of the Christ" en probeer hem op een leugen te betrappen luister goed naar wat er gezegd word en bedenk dan dat jij dat dus ook zou kunnen zeggen als je die opoffering zou willen brengen voor de mensheid...

Jezus was gewoon een strijder tegen de corruptie die er heerste ..

Amigo1973 | 28-12-13 | 21:27

@Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:01
@ZonderNaam | 28-12-13 | 13:16
@Synecdoche | 28-12-13 | 13:55
Bedankt.
Hé, zo leer je nog eens wat.

VanBukkem | 28-12-13 | 21:27

@DTN,

Waar ik dan weer aan toe wil voegen; dat Jezus heeft bestaan betekent niet dat hij een profeet of zelfs de zoon van god was.
Als ik me goed herinner is dat laatste bedacht door de Romeinen, die destijds nogal shopten bij allerlei andere religies. Zoals bij de Egyptenaren die dus inderdaad uitgingen van goden die aardse vrouwen bevruchtten.
Ook de vaststelling van de datum van het kerstfeest werd beïnvloed door de viering van allerlei andere religieuze feesten, niet alleen van de Romeinen zelf, maar ook van Grieken, Egyptenaren en Germanen.
nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

Dandruff | 28-12-13 | 21:20

In aanvulling op Dandruff:

Die onafhankelijke bronnen zijn er wel als het om het bestaan van Jezus (van Nazareth) gaat. De eerste Joodse historicus Flavius Josephus bijvoorbeeld, noemt Jezus en zijn schare volgelingen, alsmede Pilatus, in een geschrift dat hij opstelde in het jaar 92 na Christus.

DTN | 28-12-13 | 21:00

@MocroGS,

Jansen is bij mijn weten nooit op een leugen betrapt. Mocht jij aanwijzingen hebben dat Jansen een keer een leugen heeft verteld dan kun je hem natuurlijk altijd aanklagen voor laster. Aangezien onze elite van mening is dat de islam zó ongeloofwaardig is dat elke vorm van islamkritiek streng moet worden bestraft, kun je daar vast wel een hoop subsidie en advocaten voor verkrijgen.

Het klopt wel dat Jabber vdVen niet logisch kan nadenken, en dat hij waarschijnlijk nooit heeft begrepen waar Jansen het over had. Jabber stelt dus dat een 14 tot 20 jaar oud verhaal best betrouwbaar kan zijn.
- Maar op de lagere school leerde ik reeds dat een verhaal al na 1 dag onbetrouwbaar kan zijn. Verschillende mensen interpreteren dezelfde uitspraken en gebeurtenissen vaak heel anders dan anderen.
- Na zoveel jaar veranderen mensen ook hun herinneringen; daarom was "vroeger alles beter". Elke volwassene zal zeggen dat hij het leuk had op school, terwijl hij daar destijds heel anders over dacht.
- Daarbij komt dat de "bronnen" medeplichtigen waren van Mohammed, en dus partijdig. Wetenschappelijk gezien zijn partijdige bronnen nog minder betrouwbaar dan oude herinneringen.
- Verder wordt overeenstemming in de islam doorgaans bereikt door middel van bot geweld. Dat zal bij het samenstellen van de koran niet anders zijn geweest. Al vrij snel na de dood van Mohammed dienden de eerste scheuringen zich aan.
- En dat mensen op Sumatra en in Senegal die geen Arabisch spreken wèl een Arabisch boek reciteren zegt niks over de betrouwbaarheid van die bronnen, integendeel. Het bevestigt juist dat veel te weinig moslims zichzelf durven vragen "waarom".
Waarom dat boek niet vertalen?

De door Jansen en andere wetenschappers genoemde feiten blijven staan:
- De koran is pas lang na Mohammeds dood samengesteld.
- De Arabische taal is sindsdien flink veranderd, zoals elke taal.
- Ook het Arabisch schrift is sindsdien ingrijpend veranderd door de toevoeging van leestekens; de oorspronkelijke 17 letters werden er 28. Dat was niet voor niks; te veel woorden konden op te veel manieren worden uitgelegd.
- Overigens zijn er ook aanwijzingen (mogelijke vertaalfouten) dat sommige Koranteksten uit het Aramees afkomstig zijn. Islamitische landen verbieden uiteraard elk wetenschappelijk onderzoek daarnaar.

Dit alles nog los van de vraag; was Mohammed wel een profeet?
Welk concrete bewijs had hij, behalve dat hij iedereen die hem tegensprak liet vermoorden?
Volgens de islamitische overlevering, althans; wetenschappers weten niet eens of Mohammed wel heeft bestaan. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die zijn bestaan bevestigen.

Dandruff | 28-12-13 | 20:42

"De maand begint als ’s avonds twee beroepsmoslims de nieuwe maan met eigen ogen hebben gezien"
De zon zakt elke avond achter de rand van de wereld, wordt door Allah als het ware gekielhaald waarna de kosmische Aladdinlamp aan de andere kant (ergens bij een van Mekka's horizonten) weer naar boven wordt gehesen. Zelf gezien.
Mohammed heb ik ook nog gezien. Hij was schoon gelijk een engel en zweefde boven de slagvelden in een hennep catsuit met op de borst een M-embleem. Ik weet alleen niet wat 'Zap-Zoom-POW' in het Arabisch is, ik zal het mijn imam vragen.

dedeurs | 28-12-13 | 20:35

Kerstverhaal volgens Lucas: "In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was."

Even later werd Jezus geboren.

Dus: Augustus was keizer en Quirinius was nog géén landvoogd van Syrië. "Eer" betekent immers "vóór dat" en niet "toen".

Mike Gaatjeniksaan | 28-12-13 | 20:30

Een paar jaar geleden viel het islamitische suikerfeest op 5 december. Dé gelegenheid voor succesvolle kinderintegratie: Het Suikerbeestenfeest. Helaas kreeg mijn voorstel weinig aandacht en nu zitten we met de gebakken peren!

keeshx | 28-12-13 | 19:56

Is er dan niemand die mocroGS even wil uitleggen waarom Christenen wel varkensvlees mogen eten? Ok, dan doe ik dat maar even. @MocroGS:

De bijbel bestaat uit het nieuwe en het oude testament. Het oude testament verhaald over de periode voor de geboorte van Jezus. Het nieuwe testament over de periode na de geboorte van Jezus. Voor Christenen is dat een groot en wezenlijk verschil. Door de geboorte van Jezus, maar vooral door zijn sterven, zijn er zaken veranderd. Vooral ook, dat je niet meer je zelf in de hemel hoeft te krijgen door je eigen daden en door je te houden aan regels waarmee je "rein" kan blijven. Door het leiden en steren van Jezus zorgt hij daar voor. Het enige wat je hoeft te doen is in hem geloven. Daar zitten verder geen gekke r4egels meer aan vast zoals het niet mogen eten van varkensvlees.

En voor de bronfanaten onder ons: De bijbel geeft dit ook weer in deze tekst: Handelingen 10:10-15) 10 Maar hij werd zeer hongerig en wilde eten. Terwijl men [iets] bereidde, geraakte hij in trance, 11 en hij zag de hemel geopend en een soort vat neerdalen gelijk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden op de aarde werd neergelaten; 12 en daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en vogels des hemels. 13 En er kwam een stem tot hem: „Sta op, Petrus, slacht en eet!” 14 Maar Petrus zei: „In geen geval, Heer, want nog nooit heb ik iets gegeten wat verontreinigd en onrein was.” 15 En de stem [sprak] wederom tot hem, voor de tweede maal: „De dingen die God heeft gereinigd, moogt gij niet langer verontreinigd noemen.”

Dit geeft ook aan, in tegenstelling tot de Islam, dat het Christelijk geloof kan evolueren en kan meegroeien zonder aan kracht te verliezen. De Islam daarentegen, kan dat niet. Wat zij missen? Een nieuw testament.....

DTN | 28-12-13 | 19:51

Nogal wat mensen missen de point.

Hoewel Jansen katholiek is erkent hij de imperfectie van het katholieke geloof, de katholieke overleveringen, de oorspronkelijke katholieke jaartelling en ook de bijbel. Jansen erkent hierboven al direct dat het geboortetijdstip van Jezus wat omstreden is, en dat de christelijke jaartelling bijna 1000 jaar lang niet helemaal klopte.
Dat laatste door een grapje van het universum waardoor het niet mogelijk is een perfecte jaartelling te bedenken, er zullen altijd schrikkeldagen aan toegevoegd moeten worden. Wie dat niet doet (zoals de islamitische geestelijkheid) komt in de knoop.

Die controleerbare constatering is geen "islambashen", het is één van de vele miljoenen problemen die het geeft als een sprookjesboek te letterlijk wordt genomen. De torah en de bijbel zijn ook sprookjesboeken, maar joden en christenen nemen die boeken met een flinke schep zout. Ze hanteren geboden als naastenliefde omdat ze het nut daarvan inzien, maar erkennen dat een hoop Bijbelverhalen (bijvoorbeeld over de schepping) eigenlijk niet kloppen. Christenen zoals Jansen accepteren kritiek op het christendom en de bijbel, en doen daar zelf ook aan mee.

De koran daarentegen wordt door veel moslims nog steeds gezien als een perfect boek, waar niet aan getwijfeld mag worden. Ook niet als er staat dat de aarde plat is, zelfs niet als er wordt opgeroepen tot moordpartijen en slavenhandel omdat de "perfecte mens" Mohammed daar zijn geld mee verdiende. Dat de islamitische wereld duizenden jaren achterloopt heeft alles te maken met dat verbod op twijfel. Beroepsmoslims praten mee over zaken waar ze niks van afweten zoals economie, biologie en astronomie, en verketteren iedereen die hun praatjes weerlegt.

Pas als moslims zichzelf en elkaar regelmatig de vraag "waarom" durven stellen kan de islamitische wereld vooruit komen.

Dandruff | 28-12-13 | 19:41

@wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:35
Het lukte mij, maar vooral omdat ik al vermoedde wat hij ging zeggen.

frank87 | 28-12-13 | 19:02

@Synecdoche | 28-12-13 | 13:55
Er zijn een tijd lang zelfs 3 nieuwjaren in omloop geweest: pasen, kerstmis en 1 januari. De paus heeft toen de knoop doorgehakt om het nieuwe jaar op 1 januari te laten beginnen.
(De Romeinen gebruikten overigens 1 maart als nieuwjaar: zie ook SEPTember(7), OKTOber(8), NOVEMber(9), DECEMber(10) ).

frank87 | 28-12-13 | 18:53

Okay.... er waren in de zandbak dus een paar debiele auteurs die een geschreven documentaire maakten.
Hun jaartelling rammelde aan alle kanten.
Er bestond nog geen DNA-bank of leugendetector en corruptie is van alle tijden,
dus getuigenverklaringen van mensen konden niet serieus genomen worden.
Dus niemand kon aantonen, dat Maria misschien wel stiekem vreemd was gegaan.
Niks onbevlekte ontvangenis.
Maar het boek moest natuurlijk wel een beetje spannend worden.... toch?
En dan die wijzen uit het oosten.
Waren dat niet gewoon gasten die zichzelf benoemd hadden?
Wiki: Uit de verschijning van de ster hadden zij (de 3 koningen) opgemaakt dat de langverwachte, ware "koning der Joden" zojuist was geboren.
Koekoek.
De praktijk leert ons trouwens, dat er weinig wijzen te vinden zijn in het oosten.
Want daar evolueren ze net zo snel als hun jaartelling.
Zelfde laken een pak.
Hebben een boek met een fictief hoofdpersoon.
Hebben ergens een klok horen luiden, maar hebben geen idee waar de klepel hangt.
Roeptoeteren, dat hun geloof de ware is.

Jongens, kom op nou. Het is maar een boek!
Staat vol met onzin.
De wetenschap heeft het meeste al achterhaald.
Er is geen hemel.
Astronauten zijn er geweest en die hebben geen Jezus op een wolkje voorbij zien drijven.
En ze zijn ook niet gestruikeld over al die maagden.

De aarde is niet geschapen. Die bestaat al miljoenen jaren.
De hel bestaat wel.
Kwestie van goed uitkijken, als je over de rand van een vulkaan wilt kijken.

Beide boeken beschrijven de ark van Noach.
Weer een koekoek verhaal.
Overal duiken fossielen op van dino's.
Zet 2 Argentinosaurussen op je boot en je ligt slagzij als ze naar de reling lopen.

Dus hou es op met die onzin.
En vooral.... val mij er niet mee lastig.

Schietmijmaarlek | 28-12-13 | 18:41

Btw als je een halve schizofreen bent die normaliter uit 2 personen bestaat ben ik nog vrij normaal vergeleken bij jou.

AMC | 28-12-13 | 18:41

Lul lekker door... respect... laat me niet lachen.. alsof ik jou toestemming moet vragen of ik wel of niet mag reaguren.

AMC | 28-12-13 | 18:39

AMC | 28-12-13 | 18:27 | + 0

Waarom praat jij tegen mij, halve schizofreen. Ik ben toch niet met jou in discussie. Misschien moet je maar eens wat minder aangevallen voelen, want ik gun jou de het aardse leven gerust hoor. Dit is een theologische discussie en als het je niet bevalt moet je er ook niet in mengen. Doe ik ook niet.

mocroGS | 28-12-13 | 18:35

Voor mij deze onzinnige discussie bij deze gesloten.

AMC | 28-12-13 | 18:31

@mocroGS | 28-12-13 | 17:53
Mattheüs... Maar dat is dus geen directe referentie maar een verwijzing naar wetten vanuit het jodendom: "de wet van Mozes". Is dat waarom moslims zo'n hekel hebben aan joden? Omdat moslims niet in staat zijn om net als christenen hun geloof te laten evolueren en daardoor voor altijd aan joods bijgeloof verbonden zijn?

Pierre Tombal | 28-12-13 | 18:30

Jezus en Allah bij elkaar ik ga er zelfs verkeerd van spellen van ergernis!

AMC | 28-12-13 | 18:29

@Mocro
Jezus zegt over de Tora (=wet der Profeten) het volgende: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet* of de Profeten op te heffen*. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. [18] Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. [19] Wie één van die geringste geboden ontkracht* en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. [20] Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
mocroGS | 28-12-13 | 17:53 |
Ben je hardleers ofzo?
Wie beweert dat ik auberhaupt naar het konikrijk der hemelen (wat en fabel man) wil bonnengaan?
Ik voel me prima in de hel op aarde... vul jij lekker jouw waarheid in en laat mij dat met de mijne doen! En jullie Mocro's maar altijd zeuren over respect, leer zelf dan eens andermans mening te respecteren... dwaas.

AMC | 28-12-13 | 18:27

@ZonderNaam

Op antwoord op jouw vraag, is koranvers 5:48 van toepassing:

En Wij hebben het boek met de waarheid naar jou neergezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken. Oordeel dan tussen hen volgens wat God heeft neergezonden en volg hun neigingen niet in afwijking van wat van de waarheid tot jou gekomen is. Voor een ieder van jullie hebben Wij een norm en een weg bepaald. En als God het gewild had, zou Hij jullie tot één gemeenschap gemaakt hebben, maar Hij heeft jullie in wat jullie gegeven is op de proef willen stellen. Wedijvert dus in goede daden. Tot God is jullie terugkeer, gezamenlijk. Hij zal jullie dan dat meedelen waarover jullie het oneens waren.

mocroGS | 28-12-13 | 18:13

@ mocroGS | 28-12-13 | 17:49
Is god niet alwetend dan?
Hij weet toch van tevoren al wat er gaat gebeuren? Waarom dan iets toestaan of verbieden als je daar later weer een correctie op moet aanbrengen?

ZonderNaam | 28-12-13 | 17:59

Pierre Tombal | 28-12-13 | 17:46

Hier heb je je bron:

Jezus zegt over de Tora (=wet der Profeten) het volgende: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet* of de Profeten op te heffen*. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. [18] Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. [19] Wie één van die geringste geboden ontkracht* en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. [20] Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.

mocroGS | 28-12-13 | 17:53

En hoe zit het met alcohol? Jezus dronk wel wijn, al moest hij er water voor omtoveren.
Volgens de katholieken bestaat het lichaam van Jezus zelfs uit brood en wijn, dat zij elk jaar met Pasen kannibalistisch oppeuzelen.

Waarom mocht dat dan een paar eeuwen later ineens niet meer van jouw god?
ZonderNaam | 28-12-13 | 17:24

Wanneer een volk niet kan omgaan met vrijheden die de mens kunnen schaden is een verbod mogelijk wanneer het door een vorige profeet/boodschapper is toegestaan. Hetgeen Jezus met zijn evangelie predikte door sommige vrijheden van de kinderen van Israel te verbieden.
Jezus Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

mocroGS | 28-12-13 | 17:49

Jan Passant mk2 | 28-12-13 | 12:38 | + 57 -

Momenteel valt de ramadan rond augustus, dus je hebt nog even de tijd voor het samen valt met kerst (een jaar of 20).

Het leuke is dat de mislims de komende jaren bijna de hele dag niet mogen eten. Nog leuker is om dan overdag een lekker broodje te eten waar ze bij zijn.

Daar was ik weer | 28-12-13 | 17:47

@mocroGS | 28-12-13 | 17:16
Voor zover je natuurlijk wilt/kunt geloven dat er zoiets als een 5000 voor Christus bestaat blijkt uit opgravingen dat gedomesticeerde varkens al sinds die tijd worden gehouden. In dit verband is in ieder geval opgetekend dat kopten (hetgeen dus overduidelijk na Christus betekent) in Egypte van oudsher varkens houden met specifiek het door mij aangehaalde doel.
.
Overigens staat me niet bij dat er een bronvermelding zat bij jouw bewering dat Jezus geen varkensvlees at. Binnen de mij inhoudelijk bekende christelijke stromingen (katholicisme en protestantisme) staat mij geen enkele referentie bij van het varken als onrein dier. Ik heb ook nog nooit een christelijke voorganger een soortgelijk iets horen beweren. Dus wellicht betreft het hier een aanname van jou vanwege dat Ísa een van jouw profeten is en derhalve foutloos moet zijn?

Pierre Tombal | 28-12-13 | 17:46

De moraal van het verhaal:
De islam parasiteert niet alleen op onze verzorgingsstaat,
ze gebruiken ook onze christelijke kalender om hun wazige gewoontes een beetje te synchroniseren.

Oh ja en ze schieten met onze wapens, rijden in onze auto's en ge(mis)bruiken onze roomblanke dochters.

Korreltje zout iemand?
wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:50 | + 33

Goede samenvatting, maar gezien het aantal plusjes is de laatste zin niet begrepen. Blinde woede iemand?

VictorF | 28-12-13 | 17:43

Deze volkstelling vond plaats "eer Quirinius landvoogd was van Syrië". Zo heb ik het ook uit het Grieks vertaald, Hans. Common knowledge...

techniks | 28-12-13 | 17:31

@ Deus Absurdia | 28-12-13 | 17:24
Ik denk dat je het punt mist, Jansen toont een hypocriete islamitische spagaat aan.
Volgens moslims is de koran de bron van alle volmaakte kennis. Maar hun, door god gegeven, kalender klopt voor geen meter waardoor ze in praktijk toch gebruik moeten maken van die verderfelijke Romeins/gristelijke kalender.

ZonderNaam | 28-12-13 | 17:30

@ mocroGS | 28-12-13 | 17:16
En hoe zit het met alcohol? Jezus dronk wel wijn, al moest hij er water voor omtoveren.
Volgens de katholieken bestaat het lichaam van Jezus zelfs uit brood en wijn, dat zij elk jaar met Pasen kannibalistisch oppeuzelen.

Waarom mocht dat dan een paar eeuwen later ineens niet meer van jouw god?

ZonderNaam | 28-12-13 | 17:24

Het is aangepast in schRikkelmaand, dat siert heer Jansen weer.

Mammeloe | 28-12-13 | 17:24

@ mocroGS | 28-12-13 | 13:28 |
Vier weken je 's avonds volvreten met zoetigheid en tijdens het suikerfeest bioscoopzalen verzieken is natuurlijk veel beter. Werkelijk superieur !
juntatiger | 28-12-13 | 13:30 | + 1 -

je weet niet waar je over praat. Vasten is een gebod van God, die Jezus ook aan zijn volgelingen oplegden. Alleen jullie houden je aan een zelfverzonnen eetfeest zonder gevast te hebben. Moslims volgen de wet der profeten tenminste consequent. Ga eerst wat theologische kennis opdoen voordat je onzin uitkraamt.

And you are makin' sense?

Ga weg man, ik erger me dood aan jou.
Elke religie is geloven in sprookjes en de mensheid dom proberen te houden, dus please bespaar me jouw theologische kennis.
Denk dat ik zo iets met varken ga eten en proosten op het "vliegende spaghettimonster" desnoods op Roodkapje of Sneeuwwitje..

Let wel van mij mag je doe wat je niet laten kan maar val mij er niet mee lastig... en heb een beetje respect voor de "infidels" dat is namelijk mijn/onze eigen keuze..

Deze hele discussie gaat dus in feite nergens over.
En laat AUB de handtasjes van onze bejaarde moeders eens met rust!

Ik denk sowieso dat je op de verkeerde site zit, neem liever Maroc.nl ofzo, dat bespaart ons een hoop ergernis namelijk.

Wat een geleuter man!!

En ondanks dat wens ik je een fijne jaarwisseling.

p.s. Ik ben het helemaal met juntatiger eens, dus deal with it! mocro.

AMC | 28-12-13 | 17:24

Overigens voegt het artikel niets toe, en staat vol halve waarheden en is minimaal een kleuterversie van het hele verhaal.. Maar goed dat is wel redelijk gezien het leesvolk.
.
Tijdnotatie is uiteraard een puur menselijke uitvinding en daarom is het per definitie afhankelijk van de context van het gebruik. Jezelf verwonderen/ opwinden over verschillen van context is zoiets als een discussie over keutels en diaree. Superioriteit zoeken tussen het 'beste systeem' is daarmee natuurlijk gewoon een onzinnig proces,, alsof een Moslim een boodschap heeft aan welke jaartelling wij gebruiken, of het voor Christenen belangrijk zou zijn welke kalender de Maya's gebruikten.

.

Deus Absurdia | 28-12-13 | 17:24

#necrosis (bovenstaande post)

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 17:21

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:51 | + -3 -
Veel mensen uit die drie groepen weten niet dat ze met elkaar samenwerken. Men voert vurige debatten.
Wat Nanninga betreft, tja, vraag het haar eens, de playboymodellen vinden ook niet dat ze geëxploiteerd worden. (Ze voelen 'macht', dat wordt ze ingepraat!)
Er is niet veel podium voor GSstijl, het kan zijn dat ze de vrimibo voor lief neemt. Er zijn ook vrouwen die vinden dat dat erbij hoort, dat je dat moet ondersteunen omdat je anders kuisheid in de kaart spelet (waar fundi's mee dwepen maar het niet kunnen, dus hypocriet) ach, zoveel Necrosis. Gelukkig 2014!!

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 17:20

@van bukkum
Kerstmis valt op de dag dat de dagen weer langer worden en dus het lichte seizoen weer aanbreekt. Dus het is het begin van het einde van de winter en waar in Europa in de middeleeuwen de helft van de jaarlijkse hongersnood ongeveer voorbij was.
.
Het is de reden dat een altijd groene boom versierd werd.. Een puur heidens gebruik dat door de christenen in stand is gehouden wegens draagvlak..
.
De bijbel is overigens een boek dat in de middeleeuwen pas zijn huidige vorm heeft gekregen in een tijd waar het dagelijks gebruik was om heksen te verbranden. Om e.e.a. Even in context van 'superioriteit' te plaatsen.

Deus Absurdia | 28-12-13 | 17:17

@Pierre Tombal | 28-12-13 | 16:57

Heb je weleens van bronvermelding gehoord i.p.v interpreteren naar believen. Ik geef je duidelijk een bron uit de bijbel waarin varkens onrein zijn en daarom niet genuttigd mogen worden. Dat jij lekker van een varken kan genieten is geen reden om daarom maar een dom verhaal over afvalwerkers (lol) te verzinnen om zo het verbod te rechtvaardigen.

mocroGS | 28-12-13 | 17:16

@van bukkum
Kerstmis valt op de dag dat de dagen weer langer worden en dus het lichte seizoen weer aanbreekt. Dus het is het begin van het einde van de winter en waar in Europa in de middeleeuwen de helft van de jaarlijkse hongersnood ongeveer voorbij was.
.
Het is de reden dat een altijd groene boom versierd werd.. Een puur heidens gebruik dat door de christenen in stand is gehouden wegens draagvlak..
.
De bijbel is overigens een boek dat in de middeleeuwen pas zijn huidige vorm heeft gekregen in een tijd waar het dagelijks gebruik was om heksen te verbranden. Om e.e.a. Even in context van 'superioriteit' te plaatsen.

Deus Absurdia | 28-12-13 | 17:14

Hans, zoals je ziet heb ik met mocroGS een debat gehad en hem niet beledigd. Hij is (tijdelijk) afgehaakt omdat hij na wil denken, mij een verdwaalde geest vindt of raad zoekt wegens nieuwe input. Ik had het ook anders kunnen formuleren. Dan was hij mogelijk boos geworden of beledigd. Ik vind jullie club dom omdat jullie van kritiek direct doorschakelen naar belediging. Als de polls zakken wordt (of er is een reces) dat komt er weer een provocerende tweet of sticker. Ik wens jullie wat wijsheid in 2014 maar voor lieden die zeggen dat ze de waarheid spreken is dat mogelijk kansloos!

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 17:12

Jezus at ook geen varken en moslims volgen hem daarin.
mocroGS | 28-12-13 | 14:10
.
Ongeacht hoeveel onderwijs je een moslim laat genieten zal er altijd één woord in zijn vocabulaire ontbreken: waarom. De totalitaire doctrine van zijn geloof maakt de moslim murw en zijn hersenen tot pap. Varkens werden in de tijd van Jezus gehouden als biologische afvalverwerkers en volgens overleveringen was het inderdaad niet gebruikelijk hun vlees te eten, behoudens tijdens bepaalde (heidense) festiviteiten. Of Jezus in zijn leven (n)ooit deelgenoot is geweest van een dergelijke festiviteit? Ik vind het wel apart dat mensen die hun hele geloof rondom deze ene persoon hebben gebouwd minder van zijn dieet zouden weten dan mensen die hem als een van hun tientallen (aan Mohamed ondergeschoven) profeten zien. Alweer flink wat jaartjes terug was ik eens op een struisvogelboerderij waar ze krokodillen hielden om het slachtafval af te voeren. Ik kan bij deze verklaren dat naast varkensvlees, krokodillenvlees ook erg lekker is. En wat zegt het immer gelijk hebbende geloofsboek over krokodillen? Een dier dat zo mogelijk nog goorder en ziekmakender afval wegvreet dan een varken doet? Is een krokodil ook onrein, of kwam het simpelweg in dat oorlogszuchtige luttele brein van Mohamed niet op dat iemand ooit zo'n vervaarlijk dier zou willen slachten en opeten?

Pierre Tombal | 28-12-13 | 16:57

Vraag:Spaarrekening openen in Dar es Salaam (1435) en cashen in Dar al Harb in 2013.Kan dat ?

P.Faust | 28-12-13 | 16:54

Ik begrijp het gewoon niet! Als ik een religie zou aanhangen die mijn leven bepaalde en ik zeer hoog had, dan zou ik never nooit in een land willen leven dat in mijn ogen zo verderfelijk was. Daarnaast zou ik me ook niet aansluiten bij een gezellig hobbyclubje om vervolgens alles naar mijn hand te zetten. Er zijn landen genoeg om te kunnen leven zoals jij dat wenst. Iedereen die zich hier aanpast is wat mij betreft welkom, maar knabbel niet aan onze vrijheid, want dan word ik woest!

Maria.1 | 28-12-13 | 16:41

Nu begint zelfs de islam afzeiken al vermoeiend te worden. Een ouderwetse "lekker belangrijk allemaal" lijkt me hier van toepassing.

Waar_moet_het_heen | 28-12-13 | 16:37

Ver, ver nageslacht van de uitvinders van de jaartelling werkt nu als elektricien voor de afluisterdienst van Fred Teeven.

das_Freudenmädchen | 28-12-13 | 16:23

Ik zeg: bier!

gentle giant | 28-12-13 | 16:14

"Als kerst en ramadan te samen vallen, let op; de elende begint".
Jan III Sobieski | 28-12-13 | 12:52 |
====
De geboorte van Mohammed is niet hetzelfde als Ramadan. De geboorte van Mohammed heet Mawlid-an-Nabi nl.wikipedia.org/wiki/Mawlid_an-Nabi
In 2016 zal die samenvallen met Kerst.

Ramadan zal pas rond 2030 (min of meer) samenvallen met Kerst. Verder denk ik wel dat dat ellende gaat opleveren.

malang | 28-12-13 | 16:09

@Peter Emile | 28-12-13 | 15:47

Ik denk dat hij al in een ander forum zijn holle retoriek aan het verspreiden is .

Ik heb nogal ervaring met dit soort Trollen , en meestal wanneer ze andere beginnen aan te vallen met zaken die niets met het originele onderwerp van doen hebben dan zijn zij eigenlijk al verslagen .

Er gebeuren dan meestal slechts 2 dingen ..

1. Ze gaan schuimbekkend helemaal los ;-)
2. ze vertrekken met stille trom .

Echter ik heb je plempsels gevolgd en ik zeg HEAR HEAR !!

Amigo1973 | 28-12-13 | 15:57

Achterhaalde gedachte.
Leven in een wereld met maar een tijdsas.
Alle profeten lachen jullie uit vanuit een paralelle dimensie.

Anijsblokje | 28-12-13 | 15:55

@ mocroGS | 28-12-13 | 14:32 |

Ja hoor, vooral je verstand en je denkvermogen uitschakelen. Vooral blind na-blaten wat een paar woestijn-baardmeneren eeuwen geleden ergens hebben opgeschreven. En dat dan ook nog als zoete koek slikken als "het woord van god".

Gelovige moslims, Jehova's getuigen, volgers van Lou de Palingboer, idioten die roepen dat in 2012 de wereld zou vergaan: het is allemaal van het zelfde kaliber.
Er valt niet mee te praten omdat ze 'intellectueel' maar één ding te bieden hebben: het anderen om de oren slaan met holle teksten uit voorhistorische boeken vol primitieve sprookjes.

Peter Emile | 28-12-13 | 15:47

Wie z'n zus ?

Minus Richels | 28-12-13 | 15:45

Het bestuderen van de hersenspinsels van mannen met baarden, opgeschreven, hergeschreven en wéér hergeschreven in de stoffigste uithoek van de wereld in een tijd dat men nog geloofde dat de aarde plat was, is tijdverspilling.

In de eerste plaats wens ik me niet te verdiepen in primitieve sprookjes uit een tijd dat obscurantisme een standaard levensvisie was, en in de tweede plaats heb ik geen enkele behoefte om mijn tijd te verdoen met het leren kennen van de zieke theorieën en gedachtenkronkels van een 'religie' die mij beschouwt als minder dan een hond, die niet alleen mijn persoonlijke ondergang wil, maar die ook de ondergang nastreeft van de westerse beschaving waaruit ik voortkom.

Terwijl de volgers van die religie wél huichelachtig profiteren van alle technologie en alle gemakken en voordelen die de beschaving waarvan ze zo graag de ondergang willen, heeft voortgebracht.

Peter Emile | 28-12-13 | 15:25

@Djong | 28-12-13 | 13:13
Het inkapselen van heidense feesten binnen het eigen geloof is best wel stevig flexibel wanneer je dit vergelijkt met hoe Mohamed zijn geloof opdrong aan heidenen en hoe moslims nu nog steeds van mening zijn dat niet alleen hun waarheid de enige echte is, maar ook hun wijze om aan dat geloof vorm te geven. Zie bijvoorbeeld de starheid waarmee ze jaar in jaar uit hun feesten van seizoen naar seizoen dragen, in de overtuiging dat hun god ooit eens de natuur - nota bene zijn eigen schepping - zal kunnen bedwingen. Dit is totaal niet vergelijkbaar met het tot moskee omvormen van een (koptische) kathedraal welke met exact dezelfde intentie is gebouwd, namelijk het eren van de god van Abraham (=Allah)

Pierre Tombal | 28-12-13 | 15:25

VanBukkem | 28-12-13 | 12:34 |

Doe uw beklag bij Augustinus.

Stijl-vol | 28-12-13 | 15:20

Voor het moment van de geboorte van Jezus, als die figuur al heeft bestaan, is van belang een census oftewel volkstelling op enig moment. Er was opstandig gedonder in het land en daarom kon Jozef, zijnde van de (illegale) koninklijke familie, niet terecht in een herberg.
Maar ja, Hans leest dit niet waarschijnlijk.

Quillem | 28-12-13 | 15:17

Islam is gewoon in alle aspecten precies omgekeerd aan het Christendom cq Westerse cultuur. Zo hebben wij inderdaad een zonnejaar en zij een op de maan gebaseerd jaar.

lulleficatie | 28-12-13 | 15:16

Als mensen de beschaafdheid zouden hebben om religie voor zichzelf te houden dan zou de wereld er al een stuk beter uitzien.

zwak en a-sociaal | 28-12-13 | 15:15

@StijlVoorover | 28-12-13 | 15:00

Het grappige is nog dat ze vaak ook nog minimaal een HBO studie hebben gevolgd ( vaak rechten gerelateerd om onze samenleving van binnenuit aan te vallen )

Echter de regels zijn speciaal voor hen versoepeld om maar hoog opgeleide Ali`s op de markt te kunnen schoppen in de hoop dat ..... echter ook dat is dus mislukt getuige de denkwijze van dit sujet .

En het maar raar vinden dat westerlingen hen niet moeten ... In mijn jonge jaren was onderwijs er vooral op gericht om voor jezelf te leren denken .

Amigo1973 | 28-12-13 | 15:12

@mocroGS | 28-12-13 | 14:55 |

Tja als je meegaat in de tijd dan werk je met Windows 8 , daar ik ook regelmatig in andere talen plemp heb ik dus 5 talen op mijn pc staan , een van de mindere features van Windows 8 is dan de combo auto correct ik zie tegenwoordig veel "foutjes" tip: windows toets spatiebalk :-) ..

Dus 5 talen en u ? ,, want nu komt natuurlijk de door u zo gewenste discussie hoeveel slimmer u wel niet bent.

Amigo1973 | 28-12-13 | 15:06

Een beetje profeet neemt toch geen vakantie? LOL

Rest In Privacy | 28-12-13 | 15:05

@Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:51
Geen probleem als ze elkaar willen bestrijden maar liever niet hier!

necrosis | 28-12-13 | 15:00

@mocroGS | 28-12-13 | 12:53
qua intelligentie & denkvermogen geheel representatief voor uw soortgenoten. Dank u weer voor het inkijkje.

Rest In Privacy | 28-12-13 | 15:00

Ok, maar nu zien we dus dat Allah nog niet eens in staat is een accurate kalender op te stellen die het tijdsverloop van zijn eigen schepping weergeeft. Onze jaartelling is dus ernstig kwetsend jegens moslimpjes en een aanzet tot haat, want toont de feilbaarheid van Allah weer eens pijnlijk aan.
PvdA en Dhimmie66, doe hier iets aan!

ZSU-23-4 | 28-12-13 | 14:59

De dag dat je Biologie / Natuurkunde / Scheikunde serieus bestudeerd dat zal de dag zijn dat de schellen van je ogen vallen .
Amigo1973 | 28-12-13 | 14:45 | + 1 -

Ik denk dat jij ook nog wel wat studie kan gebruiken. Het is bestudeert ipv bestudeerd.

mocroGS | 28-12-13 | 14:55

@Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:51
Dat moet je me even uitleggen aangezien ik Nanninga tot de beste scribenten vind behoren!
Je hebt 2 minuten!

necrosis | 28-12-13 | 14:55

necrosis | 28-12-13 | 14:47 | + 1 -
Man, GS is ook vrouwenonderdrukking.
schrifgeleerden = taliban = radicale atheisten.
Een en dezelfde verzameling.
Het feit dat ze met elkaar stijden vergroot de collectieve effectiviteit.

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:51

.. en dan bedoel ik uiteraard niet de Paus.

Worstjes | 28-12-13 | 14:50

Ikbeneenzelfbouwer | 28-12-13 | 14:44

Vergeet de Juliaanse kalender niet, je doet Pontifex Maximus onrecht..

Worstjes | 28-12-13 | 14:49

@Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:42
Taliban steken graag scholen in de fik, ik kan me niet voorstellen dat ze kunnen lezen.
En als ze wel kunnen lezen, doen ze hun best om ervoor te zorgen dat vrouwen niet kunnen lezen.
islam = vrouwenonderdrukking!

necrosis | 28-12-13 | 14:47

Heel fijn, maar exegeten verklaren het hele islam gedoe als totaal oninteressant i.q. een bij elkaar verzonnen bijeen raapsel van historie en fantasie. Vandaar dat er ook geen wetenschappelijke aandacht voor is.

dubbert | 28-12-13 | 14:45

-weggejorist-

Arthur6137 | 28-12-13 | 14:45

@ mocroGS | 28-12-13 | 14:32 |
In die tijd was de kennis beperkt en wist men niets van virussen en parasieten. Wel stelde men vast dat het eten van varkensvlees mensen (dood)ziek konden maken. En dus kwam er een gebod / verbod dat natuurlijk onderbouwd moest worden en aldus geschiedde.

juntatiger | 28-12-13 | 14:45

@mocroGS | 28-12-13 | 14:32

GASP !! ,,,, Ratten en Varkens waren verspreiders van de pest door de parasieten die zij deelden met de mens ( vooral vlooien ) .

Volgens uw boek is de aarde plat moehaha ;-) , vat u hem !

Oftewel de geschriften zijn geschreven als leefregels in de tijd dat mensen niet beter wisten , oftewel daar wij nu wel beter weten geeft dit dus al aan dan het kolderiek is om in deze tijd de regels nog te volgen die toentertijd inderdaad heel logisch waren .

oftewel "religie is voor de domme" voor de mens die een leidraad nodig heeft om niet te vervallen tot barbarisme . Vandaar dat de minst ontwikkelde volkeren ook het meest religieus zijn .

De dag dat je Biologie / Natuurkunde / Scheikunde serieus bestudeerd dat zal de dag zijn dat de schellen van je ogen vallen . En je aldus beseft dat de hoogopgeleide slechts "gelooft" / tolereert uit comfort oftewel voor het sociale aspect en zich vaak een atheïst of Agnost noemt .

Amigo1973 | 28-12-13 | 14:45

De klokken in de gps-satellieten die op 35000km hoogte met de aarde gelijk op meedraaien, lopen elke dag 8 minuten achter. Die moeten elke dag steeds met een signaal versteld worden want anders lopen de gps-coördinaten in de soep. Hoe meer aantrekkingskracht, hoe meer de ruimte krimpt, hoe langzamer de tijd gaat (gezien vanuit de ruimte). Op de snelheid van het licht is de tijd nul, in een zwart gat duurt de tijd oneindig lang. Volgende gedachte is, misschien zien we alles vanuit een zwart gat en is wat we realiteit noemen een grote vervorming. Nog altijd is 94% van het heelal onbekende zwarte materie en energie voor de wetenschap, slechts 6% is maar waargenomen met alle instrumenten die we hebben. Waar is de religieuze die in dat gat springt en die 94% de hemel gaat noemen. Thor en Wodan en Frija hadden op 21 december de zonnewende, de langst nacht. Prachtig om te feesten, een denneboom in de fik steken midden in de nacht in een sneeuwlandschap. Vanaf het jaar 1000 komt de christening. De Germaane goden zijn we al vergeten, die middernacht zonnewende noemen we nu geboorte van Jezus Christus met een kerstboom met lichtjes en de kerstman en die verlichte CocaCola vrachtwagensn door de sneeuw. Doe mij maar die Germaanse goden, Wodan=woensdag, Frija=Vrijdag, Thor=donderdag of zoiets.

Ikbeneenzelfbouwer | 28-12-13 | 14:44

schriftgeleerden = taliban (slot theologisch debat...)

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:42

Wc-kip | 28-12-13 | 14:38 | + 0
mocroGS verdedigt de letterlijkheid van de Koran. hij denkt dat hij daarmee goed doet. Die versie van geloven komt overeen met het katholicisme. Je moet een externe bron geloven, stel je namelijk eens voor dat je zelf direct in verbinding zou kunnen staan met de bron. Dat moet toch echt het exclusieve domein blijven van een paus of een boek!!!

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:42

gutgutgut | 28-12-13 | 14:28

Zelfs in Israël zijn joodse reliegekkies veruit in de minderheid, niks dus om me druk over te maken.

Worstjes | 28-12-13 | 14:40

@mocroGS | 28-12-13 | 14:36
Moslims vieren liever sterfdagen?
*hopelijk mag dit van Joris-de-Almachtige*

necrosis | 28-12-13 | 14:40

mocroGS | 28-12-13 | 14:32 |
"dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet"
Tsja, dat is een duidelijke zaak: onrein uiteraard.
Niet herkauwen, dat kan natuurlijk niet.

gutgutgut | 28-12-13 | 14:39

Oh gij simpelen van geest! De tekenen zijn daar. Het zal Pantheon zal zich weer openen. Zeus zal de monotheisten bestoken met donder en flitsen. De pijlen van Apollo zullen hen die trachten te verschuilen vinden. Poseidon zal de wateren der Aarde de onheilige bakermatten van het monotheisme laten verzwelgen. Hades zal het druk krijgen.
.
Moewhahahahaha!

Parel van het Zuiden | 28-12-13 | 14:38

mocroGS | 28-12-13 | 14:23 | + 0 -

Leuke copypaste, Hans(halal)worst.

Wc-kip | 28-12-13 | 14:38

@Lijn5. Dat dacht ik ook al, maar ik ben niet islamitisch onderlegd. Misschien dat mocroGS hier een licht op kan schijnen? Kan ie ons eens écht verlichten!

Kobus | 28-12-13 | 14:36

@lijn5 | 28-12-13 | 14:34 | + 0 -

Moslims vieren geen geboortedagen van Profeten, daar gaat heel je stelling.

mocroGS | 28-12-13 | 14:36

@Kobus | 28-12-13 | 14:25 | Sorry, ik zag je bijdrage te laat.

lijn5 | 28-12-13 | 14:35

Rekent u zelf even uit wat er in 2016 gebeurt? Wordt er in het jaar 2015 twee maal de geboortedag van Mo gevierd? Namelijk op 3 januari en 23 december. In 2016 zou het dan op 12 december plaats vinden. Is er een wiskundige in de zaal?

lijn5 | 28-12-13 | 14:34

mocroGS | 28-12-13 | 14:23 | + 0
Je begrijpt me niet.
ik vind de warlordmentaliteit waarmee een aantal lokale randdebielen de wijsheid van de Profeet hebben gekaapt (middels edits) even walgelijk als dat zooitje gemaskerden dat in Den Haag of op de Dam met terroristen heult. Oja, en ik weet niet of mijn walging over de domheid van Wilders hoger of lager zit, maar vooralsnog kan worden vastgesteld dat het -hoewel zeer beledigend- nog nooit een onversneden oproep tot geweld is geweest. (Unlike die van je vriendjes op de Dam, Antwerpen en in Den Haag.)
Daarnaast is geen enkele tekst uit geen enkel religieus boek letterlijk te nemen. Dat zou je kunnen weten.

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:33

@juntatiger | 28-12-13 | 14:26 | + 0 -
Het gebod tot het niet eten van varkensvlees was in die tijd gezond verstand

Dat is je eigen verzonnen interpretatie. Wij volgen de uitleg van onze Heer.
Er staat heel duidelijk in de bijbel en koran dat een varken een onrein dier is en daarom niet genuttigd dient te worden.
Deuteronomium 14:8 Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein zal het ulieden zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren.

mocroGS | 28-12-13 | 14:32

@mocroGS | 28-12-13 | 14:23
Om een goed mens te zijn, hoef je niet religieus te zijn...
Denk daar maar eens over na!

necrosis | 28-12-13 | 14:30

Worstjes | 28-12-13 | 14:12 |
Als moslims wilt bashen moet je wat preciezer zijn. Al deze zaken zijn namelijk ook elementen van het jodendom.
en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone...

gutgutgut | 28-12-13 | 14:28

@mocroGS |

Zoals mijn Opa zaliger altijd al aan ons meegaf wanneer er ook maar iemand over religie begon in zijn aanwezigheid.

"God ! ( in uw geval Allah ) is voor de domme !"

Gaat u eerst eens heel goed bedenken waar Godsdiensten vandaan komen en wat zij als doel hebben .. Dan zult u inzien dat mijn Opa een zeer wijs man was .

Amigo1973 | 28-12-13 | 14:27

@ mocroGS | 28-12-13 | 14:10 |
Het gebod tot het niet eten van varkensvlees was in die tijd gezond verstand. De varkens droegen parasieten die ook voor de mens zeer schadelijk waren en tot de dood kon leiden. Het heeft minder met iets goddelijks te maken dan met gezond verstand. Het toedichten aan iets goddelijks maakt het wel dwingend, toentertijd wellicht wel begrijpelijk maar thans geheel achterhaald.

juntatiger | 28-12-13 | 14:26

In 2016 is er helemaal niets aan de hand... als in 2015 op 3 januari de verjaardag van M wordt gevierd en een moslim-jaar is 11 dagen korten dan een christelijk jaar, dan wordt de geboortedag van M dus twee keer in 2015 gevierd. Namelijk ook weer op 23 december (11 dagen voor 3 januari 2016). In 2016 is het dan weer op 12 december feest.

Kobus | 28-12-13 | 14:25

@Einde van de Domheid

Dit soort boeken zijn van alle tijden en elke keer worden de auteurs weerlegt. Abdul Jabbar van de Ven heeft Hans Jansen talloze keren weerlegt ook op het punt van de koran die zogenaamd niet authentiek is volgens Jansen.

Hij zegt hier het volgende over:
In zijn antwoorden op vraag 8 en 9, stelt Hans Jansen dat de huidige tekst van de Qor-aan eigenlijk maar van twijfelachtige aard is, aangezien de oudste manuscripten niet erg oud zouden zijn (p. 16), en aangezien niemand zou weten wie de soewar (hoofdstukken) in de Qor-aan in hun huidige volgorde heeft gezet (p. 18). Aldus Jansen. Pardon, professor doktor Jansen. Weet de gemiddelde Nederlandse lezer veel... dat Hans Jansen hier glashard zit te liegen. Of niet erg onderlegd is in hetgeen waar hij over schrijft.

Wetenschappers hebben vele manuscripten van de Qor-aan gevonden die dateren uit de eerste helft van de eerste eeuw van de islamitische jaartelling. Zo bevindt zich in al-Azhar in Cairo een kopie die gedateerd is tussen het jaar 25 tot 31 van de islamitische jaartelling. De profeet (vrede zij met hem) overleed in het 11de jaar, dus is dit manuscript slechts 14 tot 20 jaar na zijn dood geschreven, in een tijd waarin nog erg veel van zijn naaste metgezellen in leven waren. Mensen die de profeet hebben horen spreken met hun eigen oren, en hem hebben gezien met hun eigen ogen. Hoeveel dichter wil meneer Jansen bij de bron zitten?

En zo bevinden zich nog talrijke andere manuscripten van de Qor-aan uit de eerste eeuw van de islamitische jaartelling in ondermeer Istanbul, Tashkent (Oezbekistan), Rampur (India), Najaf (Irak), Mashhad (Iran), in The British Museum in Londen, en de Bibliotheque Nationale de France, in Parijs. [Zie voor een completere lijst: K. ‘Awwad, Aqdam al-Makhtoetaat al-‘Arabiyyah fi Maktabaat al-‘Aalam, pag. 31-59.] Dat terwijl Hans Jansen de lezer wil laten geloven dat er absoluut geen oude manuscripten bestaan.

En dan Jansen's absurde bewering dat “niemand” zou weten wie de soewar in de Qor-aan in hun huidige volgorde heeft gezet... Alsof een duistere schrijver ergens in een grot op een dag besloot de soewar van de Qor-aan in de volgorde te plaatsen waarin ze nu staan, waarna dit plots zonder slag of stoot door de hele moslimgemeenschap wereldwijd werd overgenomen...

Het is hier allereerst niet onbelangrijk te melden dat de Qor-aan een Boek is dat vanaf het begin veelvuldig uit het hoofd werd geleerd door velen, en dagelijks werd gereciteerd door imams in moskeeën, door individuen in hun huizen en door leraren in madrassa's. Zo is het bijvoorbeeld een vast gebruik in de gehele moslimwereld om gedurende de vastenmaand Ramadan in de moskee iedere dag gezamenlijk 1/30 van de Qor-aan te lezen, om zo in een maand tijd de hele Qor-aan uit te hebben. En of men nu op Sumatra is, in Marokko, in Engeland, Turkije of Senegal; het gebeurt overal in het oorspronkelijke Arabisch, waardoor men overal precies dezelfde woorden uitspreekt. Als er iemand zou zijn die deze woorden op een dag zou veranderen, al was het door de volgorde van de soewar op eigen houtje aan te passen, dan zou dit direct worden opgemerkt door duizenden, en zou dit zonder twijfel tot een opstand leiden. Als de ordening van de soewar pas in latere tijden had plaatsgevonden, dan zou men dus een hoop exemplaren moeten kunnen tonen van vóór die tijd, die daar van afwijken. Maar deze bestaan niet. En wanneer zo'n ordening van de soewar later zou zijn gebeurd, in een bepaald land, dan zou men toch mogen aannemen dat er een hoop exemplaren van de Qor-aan zouden bestaan uit andere landen die stuk voor stuk niet die ordening kenden. Maar deze bestaan niet. Of je nu een exemplaar hebt uit Senegal, Maleisië, Tadjikistan of Albanië, van 50 jaar oud, 100 jaar, 200 jaar of 300 jaar; zij zullen allemaal dezelfde volgorde van de soewar tonen, van de eerste soerah tot aan de laatste.

mocroGS | 28-12-13 | 14:23

@mocroGS | 28-12-13 | 14:10
Ik mis niet de kennis, heel het net staat vol met adviezen geen gelatine te gebruiken ivm varken zoals deze: www.halal.nl/halal/eiwitten/wat-is-gel...

ukuppes | 28-12-13 | 14:20

@Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:15
Posten naar Fok op GeenStijl is hetzelfde als vloeken in de kerk......

necrosis | 28-12-13 | 14:20

Cuyahoga | 28-12-13 | 14:11 |
Je zegt tegen iemand dat hij nog 600 jaar moet "evolueren". Noem je dat een feit?
Je verwart beledigingen en feiten.

gutgutgut | 28-12-13 | 14:18

@Worstjes | 28-12-13 | 14:12
Zal ik ter afsluiting nog even een repost doen van een nummer van Deicide?
*gnehehe*

necrosis | 28-12-13 | 14:15

Doe mij een wijntje uit het jaar nul.

nemeton | 28-12-13 | 14:14

Maancyclus, heilige steen, bloedoffers; een lekker zootje heidense debielen hebben we binnengelaten.

Worstjes | 28-12-13 | 14:12

@gutgutgut | 28-12-13 | 14:02
Het is niet mijn bedoeling te beledigen.
Ik benoem slechts feiten.
Als mensen zich beledigd voelen door feiten, is dat niet mijn probleem.

Cuyahoga | 28-12-13 | 14:11

@ukuppes

Je mist kennis hierover. Gelatine is niet haram: www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=844

Mocht het zo zijn dat moslims geboden overtreden dan zijn zij zondig. Dat is iets heel anders dan geboden ontkennen zoals de christenen doen. Wij erkennen de wet der Profeten.
Jezus at ook geen varken en moslims volgen hem daarin.

mocroGS | 28-12-13 | 14:10

Parel van het Zuiden | 28-12-13 | 13:52 |
Het jaar nul is bij christenen niet in gebruik. Toen niet en nu niet. Wel bij Hindoes, Boeddhisten en astronomen.
Bijdehand genoeg zo?

gutgutgut | 28-12-13 | 14:09

@mocroGS | 28-12-13 | 13:51
God bestaat niet en zijn neef Allah al helemaal niet.
Alles wat je zegt, schrijft en denkt is daardoor niet relevant.
Met je profeten.
Kom maar terug als je over 600 jaar bij bent met evolueren, malloot.
Cuyahoga | 28-12-13 | 13:54 | + 3 -
Na deze enige comment die hout snijdt mag deze discussie gesloten worden wat mij betreft.

Rest In Privacy | 28-12-13 | 14:08

mocroGS | 28-12-13 | 13:37 |
"zonder gevast te hebben": typisch islamitische manier van denken, doodleuk tegen voornamelijk ongelovigen praten alsof het allemaal christenen zijn.
Omdat ze dat volgens jou en andere moslims eigenlijk ook zóuden moeten zijn - het feit dat jullie ze onderdrukken bij het uitoefenen van hun geloof als jullie ook maar een halve kans krijgen doet daar niets aan af.
Want waarom anders zou het jou iets interesseren of christenen zich aan hun voorschriften houden of niet.

menzo | 28-12-13 | 14:08

Hans, in het boek 'Bronnen van de Koran' zijn ook 3 tot 4 schrijvers gedetecteerd.
Dat klopt niet met de bewering dat het hele boek in een flow zou zijn opgetekend door één persoon.
Dan klopt evenmin de quote 'alles moet letterlijk worden genomen'.
Met andere woorden: 'De Koran is ook eebn verzameling van verschillende authentieke schrijvers en edits.
Jullie clubje heeft de 'edits' tot de Koran gemaakt, en de gedachten achter die edits tot die van God gemaakt.
Het lollige van dat alles Hans is dat Geurt er maar meer zetels mee blijft scoren en jij er fijn boekjes door verkoopt! Het zou jullie sieren de op de edits en de tweespraak te wijzen maar 1) Het zou het slachten van de kip met de gouden eieren zijn. en 2) Geert kan niet terug omdat hij de edits aan de Profeet toeschrijft. En Geert haalt nooit bakzeil.

Einde van de Domheid | 28-12-13 | 14:07

@mocroGS | 28-12-13 | 13:37
Moslims volgen de wet der profeten tenminste consequent zeg je. Als iemand niet consequent is zijn het wel de hoofddoeken die ik dagelijks zie met het karretje in de Dirk volgegooid met snoep en drop, pudding, taart, heldere vruchtensappen etc. allemaal gemaakt of schoongespoeld met varkensgelatine. Is algemene kennis en schijnheilig wanneer je wel een doek om je hoofd knoopt terwijl varken je dagelijkse kost is.

ukuppes | 28-12-13 | 14:03

@Cuyahoga | 28-12-13 | 13:54 |
"allah" is het arabische woord voor god. de familierelatie die jij veronderstelt is er niet. De islam heeft profeten, maar de christenen en de joden ook, op een enkele na zijn dezelfden. Je beledigt daarom islam, jodendom en christendom tegelijk. Was dat wel je bedoeling? Niet zo slim van je.
@mocroGS | 28-12-13 | 12:59 |
Wat een domme tekst. Uit welk boek haal je dat nu weer?

gutgutgut | 28-12-13 | 14:02

@mocroGS
Dank je voor jouw reacties. Leuk dat je hiermee het beeld dat ik van moslims heb bevestigt.

metdedag | 28-12-13 | 14:01

Waar is trouwens onze huisprofessional @Parsons?
Die weet hier alles van!

necrosis | 28-12-13 | 14:01

@mocroGS | 28-12-13 | 13:54
Doe je wel een rubbertje om, we houden het graag veilig hier.....

necrosis | 28-12-13 | 13:56

@ mocroGS | 28-12-13 | 13:51 |
Uw laatste zin is geheel correct. Als kind kende ik het vasten vanuit huis uit. Dat vasten bestond uit sobere maaltijden zonder allerlei extraatjes als snoep of koek gedurende een vastgestelde periode. Het betekende niet dat "de schade" 's avonds driedubbel werd ingehaald. Het was tenminste consequent.
Voor wat betreft u daarvoor stelt kan ik u niet volgen. Wat de islam wel en niet toestaat wordt bepaald door de koran, de hadith's en de sharia. Deze drie bepalen alles in de islam.

juntatiger | 28-12-13 | 13:56

Lolterm btw, beroepsmoslims, sluit naadloos aan bij vorige topic.

Worstjes | 28-12-13 | 13:56

VanBukkem | 28-12-13 | 12:34 | + 21
Kerstmis is in Europa de tijd waarop de dagen weer langer beginnen te worden. Viering bestond veel eerder dan het christendom dat handig die datum heeft geleend om de geboorte van het "nieuwe licht" = Jezus te vieren. Jaarindeling in maanden bestond al eerder; de Romeinen telden al ongeveer in onze maanden maar lieten het nieuwe jaar beginnen bij het begin van de lente, in maart. Daarom heten september t/m december de 7e t/m 10e maand. In de katholieke kerk viel het begin van het jaar nog eeuwenlang samen met Pasen; dat maakt datering van oude geschriften vaak moeilijk omdat je erst moet uitzoeken op basis waarvan de dagtekening gebeurd is. Onze tegenwoordige kalender dateert officieel pas van 1582, ingevoerd door paus Gregorius XIII omdat de telling hopeloos in de knoei was geraakt.

Synecdoche | 28-12-13 | 13:55

@mocroGS | 28-12-13 | 13:51
Ik zal aan je denken als het snikheet is en jij niet mag drinken van jouw god.....

necrosis | 28-12-13 | 13:55

Hier nog even de methode waarmee in de voortreffelijke (Hm) want christelijke jaartelling de datum van Pasen wordt berekend:
en.wikipedia.org/wiki/Easter_date
Volgende week gaat Jansen ons even uitleggen wat een makkie dat is.

gutgutgut | 28-12-13 | 13:55

@mocroGS | 28-12-13 | 13:51
God bestaat niet en zijn neef Allah al helemaal niet.
Alles wat je zegt, schrijft en denkt is daardoor niet relevant.
Met je profeten.
Kom maar terug als je over 600 jaar bij bent met evolueren, malloot.

Cuyahoga | 28-12-13 | 13:54

@Openbaar Mysterie
Theologie = onzin = religie = sprookje

Goed geargumenteerd. Ik ga je serieus nemen.

mocroGS | 28-12-13 | 13:54

De maand begint als ’s avonds twee beroepsmoslims de nieuwe maan met eigen ogen hebben gezien = Heidendom.

Worstjes | 28-12-13 | 13:53

@Muxje | 28-12-13 | 13:47
Er bestaan geen goden die mensen hebben geschapen, er bestaan alleen mensen die goden hebben geschapen.
Als er toen bier had bestaan, hadden we nu geen last van die religieuze onzin!

necrosis | 28-12-13 | 13:53

Ga eerst wat theologische kennis opdoen voordat je onzin uitkraamt.
mocroGS | 28-12-13 | 13:37 | + -666 -

Beste mocroGS,
Theologie = onzin = religie = sprookje

Grappig dat je je eigen nickname met een kleine letter begint en GS met kapitalen (hoofdletters) schrijft.

Openbaar Mysterie | 28-12-13 | 13:52

@gutgutgut | 28-12-13 | 13:48 |

Lees de eerste alinea nou eens opnieuw, bijdehantje...
.
Trouwens al een nieuw racistisch dingetje weten te bedenken voor komende jaar? Wachten op Sinterklaas 2014 is wel heel lang. Slachtofferschap moet goed onderhouden worden, hoor.

Parel van het Zuiden | 28-12-13 | 13:52

@juntatiger

Ik weet niet waarom je hadiths erbij haalt, maar het vasten is een gebod dat in de koran staat. Soura 2:183 tm 185: O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen zult gij vasten..

Bovendien is het vasten opgelegd aan joden en christenen.

mocroGS | 28-12-13 | 13:51

Dus als katholiek kan ik mijn Breitling wel vertrouwen, goed om te weten.

Uw Verzekeringsadvis | 28-12-13 | 13:50

@ mocroGS
Indien de islam werkelijk superieur zou zijn, verklaar dan eens het armoedige bestaan in vrijwel alle moslim landen. De meeste inwoners ervan kennen geen fatsoenlijk sanitair, riolering en stromend water hebben ze alleen langs de muren als het geregend heeft (overdrijving maakt de zaak duidelijk).

juntatiger | 28-12-13 | 13:49

@mocroGS 12:53
Ik begrijp dat het stukje tekst van Hans Jansen je in verwarring dreigt te brengen. Toch adviseer ik je het stukje eens nauwkeurig te lezen. Het zet je waarschijnlijk aan het denken. Dat zal voor jou een vreemde gewaarwording zijn omdat je geloof dat tot nu toe met succes heeft weten te voorkomen.
Mocht je na het lezen nog steeds vinden dat het verhaal niet klopt. Probeer het dan te weerleggen met argumenten. Dat komt wat slimmer over. Dan lijk het net of je zelfstandig kunt nadenken en lijk je iemand die zijn mening in de loop der tijd kan bijstellen. Dit het nadenken.
.
Zo heb ik in de loop der jaren kunnen vaststellen dat de islam inderdaad een achterlijk geloof is. Probeer met goede argumenten te komen en probeer hiermee mijn mening over de islam te beïnvloeden.

metdedag | 28-12-13 | 13:49

gaan we morgen kijken wat er in de sprookjesboeken van H.C. Anderssen niet klopt ?

dezeookalbezet | 28-12-13 | 13:48

@mocroGS 13:37: Vasten is een idee van mensen, niet van god. Dat blijkt wel uit het feit dat overdag vasten in een streek met een lage breedtegraad (waar deze flauwekul verzonnen is) redelijk te doen is, maar in noorderlijke streken in de winter gewoon ongezond is. Zoiets verzint een god niet, wel een primitieve mens die zich van geen breedtegraad bewust is.

Muxje | 28-12-13 | 13:47

"zij die ongelovig zijn tot dwaling gebracht worden" LOL
.
Hoewel elke religie deze spreuk veelvuldig bezigt in haar sprookjesboek is de werkelijkheid feitelijk omgekeerd. Gelovigen zijn degenen die tot dwaling gebracht worden. Via stelselmatige indoctrinatie wordt voor de tere zieltjes van deze wereld willekeurig welke religie aangeprezen als de weg naar verlichting.
.
Religie is de weg naar verlichting.
NOT.
Religie is;
- indoctrinatie
- machtswellust
- onderdrukking
- inperking van handelsvrijheid
- aanleiding voor ongeveer alle oorlogen uit het verleden
- de uiteindelijke ondergang van de mensheid.

Islam, christendom, katholicisme of welke andere religie. het is één pot nat, bedacht om volgelingen in het gareel te houden en hen waar mogelijk de dood in te jagen tijdens de vele door religie gedreven oorlogen.

normanius | 28-12-13 | 13:45

@ mocroGS | 28-12-13 | 13:37 |
Tja, vasten overdag en je volvreten zodra de zon is ondergegaan is een hele opgaaf maar lijkt mij niet geheel te voldoen aan het begrip vasten. Wanneer ik een kater heb eet ik ook de volgende dag niets totdat de kater in de loop van de avond is verdwenen. Maar moslims voelen zich superieur omdat ze 8 tot 14 uurtjes niet gegeten hebben en zich vervolgens volstampen en zich een suikerziekte gegeten hebben.
Overigens, mohammed was analfabeet en kon dus lezen noch schrijven. De hadith's zijn allemaal opgetekend ruim na de dood van mohammed en betreffen overleveringen waarvan het waarheidsgehalte niet te controleren is. Leuk als overlevering doch waardeloos als eeuwige waarheid.

juntatiger | 28-12-13 | 13:45

en de Chinese kalender, Hans Jansen? Iets met een elf jarige cyclus en de Chinese dierenriem dacht ik..

arie181818 | 28-12-13 | 13:45

@mocroGS | 28-12-13 | 13:37
Zo, jij bent goed met complete comments copy/ pasten...
*applausmachine aanzet*

necrosis | 28-12-13 | 13:44

"onovertroffen berekenbare christelijke kalender en -jaartelling"
Wat zijn wij Bommels toch voortreffelijk al zeggen wij het zelf.
Er is niet veel Christelijks aan onze jaartelling behalve het beginpunt. Maar juist daar kan Jansen er een paar jaar naast zitten. Wel zijn de moeilijk berekenbare data van Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren typisch Christelijk. Deze zijn namelijk gebaseerd op die achterlijke Mohammedaanse maan. Daarom heeft Jansen het er niet over, het past niet in zijn straatje van selectief schoppen naar de islam.

gutgutgut | 28-12-13 | 13:43

@mocroGS | 28-12-13 | 13:37,

Hoho... niet alle moslims over 1 kam scheren hè.

basweetutwel | 28-12-13 | 13:41

En om met Van Gogh te spreken, ik buig diep voor Pygmeeën.

Shareholder II | 28-12-13 | 13:40

Ja maar voor hoelang nog?

Veel Vaak | 28-12-13 | 13:39

Het zijn gewoon altijd debiele schattingen geweest, ongeacht vanuit welke kerk of forum of berg dat werd waargenomen. Totdat we inzicht kregen in de afnemende rotatiesnelheid van de aarde. Verder tellen we met atoomklokken en datum/tijd is er nog altijd om makkelijker afspraken te maken (in de ruimte/toekomst).
Fuck religie en zinloze discussie. Die verzuurde connaisseur der sprookjeswereld mag hier op een digitaal medium blaffen omdat de islam hier een graag besproken topic is (om onderuit te halen). Ik vind dat vaak treurig.

Als er iets ontbreekt op het televagijne GS dan wetenschap en kennis. Ik denk omdat dat niet ongenuanceerd noch nodeloos kwetsend is. Meer wetenschap voor 2015!

Shareholder II | 28-12-13 | 13:37

@ mocroGS | 28-12-13 | 13:28 |
Vier weken je 's avonds volvreten met zoetigheid en tijdens het suikerfeest bioscoopzalen verzieken is natuurlijk veel beter. Werkelijk superieur !
juntatiger | 28-12-13 | 13:30 | + 1 -

je weet niet waar je over praat. Vasten is een gebod van God, die Jezus ook aan zijn volgelingen oplegden. Alleen jullie houden je aan een zelfverzonnen eetfeest zonder gevast te hebben. Moslims volgen de wet der profeten tenminste consequent. Ga eerst wat theologische kennis opdoen voordat je onzin uitkraamt.

mocroGS | 28-12-13 | 13:37

Ach ja, 'tijd'. Een handigheidje, meer is het niet. Verhuis een planeet verder en je kunt je horloge en kalender wegsodemieteren.

Rest In Privacy | 28-12-13 | 13:35

@mocroGS | 28-12-13 | 13:28
Een eetfeest verzinnen waar tandartsen nachtmerries en kinderen gebitrot van krijgen, dat zet zoden aan de dijk....
*gepaste grinnik ende grijns*

necrosis | 28-12-13 | 13:33

@Jan Passant mk2 | 28-12-13 | 12:38
Ik vrees dat je dan een trip moet boeken naar de "sea of tranquility"

TheLuggs | 28-12-13 | 13:33

Lijkt wel of een sprookje zit te lezen

Rest In Privacy | 28-12-13 | 13:33

Wat ik ook nooit begrepen heb uit die boekjes, is dat Sméagol, geboren in het jaar 2440 van de derde era, en overleden in het jaar 3019, bekend stond als holmaat van Mohammed.
Legendarisch zijn de verhalen waarin ze samen meisjes van 9 verkrachtten, joodse kinderkes onthoofdden en ringen gingen opduiken.

Tja, en als je dan dit leest en verder met een kritisch oog naar de feiten kijkt, blijkt dus dat Sméagol, later bekend als Gollem, en Mohammed, later bekend als eh, nou ja, doet er niet toe, elkaar nooit ontmoet kunnen hebben.

Maar aan de andere kant, bij dit soort mythes moet je ook weer niet te veel nadenken, het is maar bedacht om mensen een beetje van de straat te houden.
Toch?

Cuyahoga | 28-12-13 | 13:33

@Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:09,

Dat vasten hebben ze dan opgelost door zich in het donker helemaal klem te vreten.

basweetutwel | 28-12-13 | 13:32

@Nacho_Vidal | 28-12-13 | 13:26
Bier?

Sliptong | 28-12-13 | 13:31

@ mocroGS | 28-12-13 | 13:28 |
Vier weken je 's avonds volvreten met zoetigheid en tijdens het suikerfeest bioscoopzalen verzieken is natuurlijk veel beter. Werkelijk superieur !

juntatiger | 28-12-13 | 13:30

Bij de verlosser van al onze zonden, en dus eigenlijk vergever van al onze zwakheden, moet je sowieso uitkijken.

Beter een wat strenge houding als het om dat soort zaken gaat.

W.H. Auden voorzag dat al in 1942 en liet in zijn lange gedicht de kindermoordenaar Herodotus aan het woord die het helmaal niet leuk vond dat hij die onnozele kinderen liet doden maar bij het opgroeien van een Verlossende Messias erger voorzag:

"Hoef je geen profeet te zijn om de gevolgen te voorspellen...
Rede zal verdrongen worden door openbaring... Kennis zal ontaarden in een woekering van subjectieve visioenen - door ondervoeding opgewekte gevoelens in het middenrif, door koortsen of verdovende middelen veroorzaakte engelachtige beelden, waarschuwingen in dromen die voortkomen uit het geluid van vallend water. Hele kosmogonieën zullen op een of ander vergeten persoonlijk gevoel van wrok worden gebouwd, complete heldendichten geschreven in onverstaanbare talen, het geklieder van kinderen hoger aangeslagen dan meesterwerken...
Idealisme zal worden verdrongen door materialisme... Beroofd van haar natuurlijke uitlaatklep in patriottisme en burgerlijke of familietrots zal de behoefte van de massa aan een zichtbaar Idool om te aanbidden op volstrekt geïsoleerde paden worden gedrongen, waar geen enkele vorm van educatie haar kan bereiken. Goddelijke eer zal worden bewezen aan ondiepe uithollingen in de
[p. 843]
grond, huisdieren, vervallen windmolens of kwaadaardige tumoren.
Rechtvaardigheid zal als hoogste menselijke deugd worden verdrongen door Medelijden, en angst voor vergelding zal geheel verdwijnen. Iedere straatslijper zal zich gelukkig prijzen: ‘Ik ben zo'n grote zondaar dat God in eigen persoon naar de aarde is afgedaald om mij te redden.’ Iedere schurk zal redeneren: ‘Ik houd ervan misdaden te begaan. God houdt ervan ze te vergeven. Het is toch maar prachtig geregeld in de wereld.’ De Nieuwe Aristocratie zal bestaan uit kluizenaars, schooiers en permanente invaliden. De Ruwe Diamant, de Tuberculeuze Hoer, de rover die lief is voor zijn moeder, het epileptische meisje dat zo goed met dieren om kan gaan, zij zullen de helden en heldinnen zijn van de Nieuwe Tragedie, terwijl de generaal, de staatsman en de filosoof het mikpunt worden van iedere klucht en satire."

GingerTed | 28-12-13 | 13:30

necrosis | 28-12-13 | 13:26 | + 0 -

Alvast een gelukkig 2014, ik ga tapas eten en bier drinken. Hasta luego.

DANNY3960 | 28-12-13 | 13:30

@Nacho_Vidal | 28-12-13 | 13:26
Een sneeuwpiemol?

necrosis | 28-12-13 | 13:30

@zeg maar jansen | 28-12-13 | 13:07
Dan is het nu ca. 35 na Jansen? LOL

Sliptong | 28-12-13 | 13:28

@mocroGS | 28-12-13 | 12:59
islam kent wel meer dingen niet, maar het kost me teveel tijd om dat allemaal neer te pennen.
Bovendien kan ik prima zonder islam of maan.
necrosis | 28-12-13 | 13:15 | + 1 -

Ach, wij verzinnen tenminste geen stom eetfeest met heidense taferelen om de geboorte van Jezus te vieren die nooit op 25 of 26 december geboren kan zijn.

mocroGS | 28-12-13 | 13:28

@DANNY3960 | 28-12-13 | 13:21
Misschien in Spanje, maar niet in NL.
In Nederland is 6 december de dag dat de anti-sint alle cadeautje weer komt invorderen.
*gnehehe*

necrosis | 28-12-13 | 13:26

Drie keer raden waar ik aan denk.

Nacho_Vidal | 28-12-13 | 13:26

boeddha_nl | 28-12-13 | 12:42 | + 0 -

Fout.

Het feest is op 6 december, niet zijn verjaardag maar sterfdag.

DANNY3960 | 28-12-13 | 13:21

@Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:09
Om er vervolgens achter te komen dat het daglicht 18 uur schijnt en de buitentemperatuur 30 graden of hoger is.
*nog maar een dopje polpt*

necrosis | 28-12-13 | 13:21

@Jan III Sobieski | 28-12-13 | 12:52
Kiene opmerking! December 2016 geen zwarte pietendiscussie (die wordt er de komende twee jaar uitgemieterd) maar een kerst-moet-wijken-voor-de-geboorte-van-een-ander-sprookjesfiguur-discussie. Nou als dat gebeurt ga ik werken! Ik zal ze!

Sliptong | 28-12-13 | 13:20

@ VanBukkem | 28-12-13 | 12:34
Het jaar bestond al, was een Romeinse uitvinding. De Romeinen telden de jaren echter niet, de jaren werden vernoemd naar degenen die (aan het begin van) het jaar consul waren.
Het is pas veel later dat men de jaren daadwerkelijk gaat tellen en zich daarbij als start baseert op het jaar dat Jezus geboren zou moeten zijn. Omdat het beginpunt van het jaar al vastlag, kom je daarmee echter op 1 januari dus niet uit op de daadwerkelijke datum dat Jezus dan ook geboren zou moeten zijn zonder het hele jaar te moeten verschuiven (wat weer allerlei andere problemen geeft).

Niet dat het uiteindelijk uitmaakt op welke dag Jezus geboren zou moeten zijn, want de Kerk had ook nog een populair heidens feest te kerstenen.

ZonderNaam | 28-12-13 | 13:16

@mocroGS | 28-12-13 | 12:59
islam kent wel meer dingen niet, maar het kost me teveel tijd om dat allemaal neer te pennen.
Bovendien kan ik prima zonder islam of maan.

necrosis | 28-12-13 | 13:15

Islam kent geen schikkeljaar.
@mocroGS | 28-12-13 | 12:59
Lezen is een vak schijnbaar: Jansen: "... maar dat was heidens, en de islam heeft de heidense schrikkelmaanden afgeschaft, in 632."
En het is schrikkel, met een 'r'.

La Bailaora | 28-12-13 | 13:14

Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:01
Flexibiliteit? De Christenen hebben gewoon heidense feesten ingekapseld en ingepikt om de oorsprong van die rituelen te vernietigen. Een assimilatietechniek die valt te vergelijken met het omturnen van een kathedraal - laten we hem Hagia Sofia noemen - in een moskee. Of moeten we dat ook flexibel noemen?

Djong | 28-12-13 | 13:13

Voor mij is elk jaar een snikkeljaar

Tom__66 | 28-12-13 | 13:13

Hoe dan ook, een kalenderdag niet gelachen met religies, is een dag niet geleefd.

Zyprexa20mg | 28-12-13 | 13:13

Alweer een flauw zuur stukje van het cynische kleine haatbaardje dat zichzelf als elitair intellectuele sprookjeskenner ziet.

Shareholder II | 28-12-13 | 13:12

@mocroGS | 28-12-13 | 12:59
De enige die verward is ben jij schijnbaar. Jansen heeft nergens beweerd dat islam schrikkeljaren zou kennen, maar juist dat deze de schrikkelmaanden - dat zijn dus complete maanden en niet een extra dag aan een maand - uit het heidense Arabië heeft afgeschaft. Met als gevolg dus dat de islamitische kalender geen relatie meer heeft met de seizoenen en dientengevolge dat gelovigen nu dus in perioden van overvloed vasten en op de momenten dat er daadwerkelijk niets geoogst kan worden feest willen vieren. Waarmee je kan stellen dat zelfs de natuur zich verzet tegen islam.

Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:09

Kerstfeest is eigenlijk de heidense viering van midwinter en door de gelovigen gekaapt. De heidense symbolen zijn echter nog goed waarneembaar in de kerstboom. De piek is de zon, de ballen de planeten en de lichtjes de sterren.

watazooi | 28-12-13 | 13:08

Het is de schuld van Gregorius. En natuurlijk is dat een geestelijke die een kalender en jaartelling opstelde in opdracht van een andere geestelijke, de toenmalige paus.

Dat deden ze omdat ze de tel waren kwijtgeraakt. En als je dan zomaar de geboorte van 'een belangrijk persoon' als begin kunt nemen kan ik er mijn eigen jaartelling op na houden die begon bij mijn eigen geboorte. Zelf ben ik namelijk de belangrijkste persoon in mijn leven.

zeg maar jansen | 28-12-13 | 13:07

Al met al was het dus een hele lange bevalling van +- 0 jaar. Arme Maria, en dat in een stal...

Burgertrutje | 28-12-13 | 13:06

Als het number 0 niet in gebruik was dan moet iemand me toch eens uitleggen hoe de Assyriers de berekeningen voor de zodiac hebben kunnen maken, lijkt me vrij onmogelijk. Is dus ook gewoon helemaal geen arabische verdienste.

Bokito ergo sum | 28-12-13 | 13:04

-weggejorist-

Mart Sleets | 28-12-13 | 13:03

@Ashtrey | 28-12-13 | 12:55
Ik betwijfel het....

necrosis | 28-12-13 | 13:02

"Faith means not wanting to know what is true." -Nietzsche

Flinders | 28-12-13 | 13:02

@VanBukkem | 28-12-13 | 12:34
Omdat kerstmis de verchristening is van de midwinterfeesten die Kelten en Germanen (=heidenen) plachten te vieren. Het christendom wijkt met deze flexibiliteit af van de andere twee Abraham-geloven, welke zich baseren op één absolute waarheid waaraan niet getornd mag worden.

Pierre Tombal | 28-12-13 | 13:01

@mocroGS 12:53
Niet zo flauw, weerleg het dan gewoon met een goed onderbouwd verhaal. Je kan het.
Ashtrey | 28-12-13 | 12:55 | + 0 -

Islam kent geen schikkeljaar. Daar is geen verwarring hoewel Hansie dit maar al te graag doet geloven.
Aya 9:37 37 Het invoegen van een schrikkelperiode is enkel maar meer ongeloof waarmee zij die ongelovig zijn tot dwaling gebracht worden. Zij staan dat het ene jaar toe en het andere jaar verbieden zij het om overeen te stemmen met het getal dat God heilig verklaard heeft.

Verder is de Joodse kalender ook gebaseerd op de maancyclus maar dat komt islam basher Jansen niet uit dus daar heeft hij het maar niet over.

mocroGS | 28-12-13 | 12:59

Jansen probeert kritiek op de islam een objectief sausje te geven. Kerel zeg gewoon dat je de pest aan islamieten hebt, dat dit ergernis heet en dat het geen wetenschappelijke analyse is.

VictorF | 28-12-13 | 12:57

Islam is vrede, Christendom is vrede. Hebben ook niets met kindermisbruik van doen, uiteraard.

Al vergreep Mohammed zich aan 9-jarige maagden. Bovendien kun je je vraagtekens zetten bij de fanatieke klopjacht die drie wijzen uit het oosten zo'n 2000 jaar geleden naar een nietsvermoedende zuigeling op touw zetten.

goedverstaander | 28-12-13 | 12:57

@mocroGS 12:53
Niet zo flauw, weerleg het dan gewoon met een goed onderbouwd verhaal. Je kan het.

Ashtrey | 28-12-13 | 12:55

@Ad337 | 28-12-13 | 12:44
Of een langdurige en moeizame bevalling die begon op 25 december en eindigde op 1 januari met het doorknippen van de navelstreng?

VanBukkem | 28-12-13 | 12:55

@mocroGS | 28-12-13 | 12:53 | + -1 -
Goed onderbouwde reactie!

de Voorzittert | 28-12-13 | 12:55

Religie is verwarring, in een schrikkelmaand heb je wel meer dagen om porno te kijken, dat is dan weer leuk.

Openbaar Mysterie | 28-12-13 | 12:54

Echt weer een hoop onzin van hans Jansen

mocroGS | 28-12-13 | 12:53

@Boeloeboe | 28-12-13 | 12:49 | + 0 -
Zou me niet verbazen als die eerder al in stelling gebracht moeten worden om opruiende Weg-Met-Onzers uit handen van burgermilities te houden.

de Voorzittert | 28-12-13 | 12:52

@ VanBukkem | 28-12-13 | 12:42
Gelovigen zijn als kleuters. Een kinderhand is gauw gevuld.

Fijnstoffer | 28-12-13 | 12:52

Als kerst en ramadan te samen vallen, let op; de elende begint. Kerst "beledigd" de aanhangers van de ideologie van Mo en daarom moet het wijken. Als het niet goedschiks gaat, dan zullen ze het kwaadschiks bereiken. En onze linkse policor zal ze faciliteren onder het mom van islamofobie.

Jan III Sobieski | 28-12-13 | 12:52

Wat is het toch iedere zaterdag een verademing om te lezen. Puik stuk ome Hans! U ook alvast een goede jaarwisseling en kijk volgend jaar ook weer uit naar uw bloemlezingen over de islam. Gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd en derhalve kwetsend voor zij die niet meer kunnen nadenken en blind op door beroepmoslims samengeraapte schrijfsels vertrouwen. Nog twee gristelijke jaartellingen van uw bloemlezingen en ik krijg nog medelijden met de moslims wegens ongekende stupiditeit. That would be the day!

Sliptong | 28-12-13 | 12:50

De moraal van het verhaal:
De islam parasiteert niet alleen op onze verzorgingsstaat,
ze gebruiken ook onze christelijke kalender om hun wazige gewoontes een beetje te synchroniseren.

Oh ja en ze schieten met onze wapens, rijden in onze auto's en ge(mis)bruiken onze roomblanke dochters.

Korreltje zout iemand?

wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:50

@ Osdorpertje | 28-12-13 | 12:43 |
Lammetjes worden hier in de lente geboren. De lente in Australië is in ons najaar, bijvoorbeeld. De omstreden kribbe stond toch niet aan het Lange Voorhout?

goedverstaander | 28-12-13 | 12:49

de Voorzittert | 28-12-13 | 12:40
Waarschijnlijk de oproerpolitie en het leger.

Boeloeboe | 28-12-13 | 12:49

@vanBukkem 12:45
Wees gerust, het eerste deel van deze docu gaat over het Christendom, het belang van de zon en de oneindige simulariteiten tussen Jezus en andere messiassen.
Must see!

Ashtrey | 28-12-13 | 12:48

@VanBukkem | 28-12-13 | 12:47

Was? Is!!

brutus68 | 28-12-13 | 12:48

@boeddha_nl | 28-12-13 | 12:42
Volgens mij -is- was Sinterklaas op 6 december jarig....

VanBukkem | 28-12-13 | 12:47

Dus christelijke wetenschap > islamitische traditie.

Flinders | 28-12-13 | 12:47

" beroepsmoslims" ?
Als ze daadwerkelijk een beroep zouden uitoefenen, waren veel veel islamitische landen economisch gezien aanzienlijk voortvarender.

Rest In Privacy | 28-12-13 | 12:46

Ook inconsequent: Pasen (de wederopstanding van jezus) valt een variabel (ook maangerelateerd) aantal dagen na de geboorte en dus ook het sterven van jezus.

wolffman | 28-12-13 | 12:46

@Ashtrey | 28-12-13 | 12:42
Dank u voor deze kijktip.
Moet ik ook een aluminium hoedje opzetten als ik ga kijken, of kan het ook zonder?

VanBukkem | 28-12-13 | 12:45

"(Kan iemand mij uitleggen waarom kerst niet op 1 januari valt, aangezien de jaartelling begint bij de geboorte van Jezus?)"

Omdat jezus na 7 dagen besneden is en je pas dan meeteld in de joodse traditie...

zweistein2000 | 28-12-13 | 12:44

VanBukkem | 28-12-13
Couveusekindje geweest? ;-)

Ad337 | 28-12-13 | 12:44

'Spreek uit ‘Gadeer’ met de ee van ‘zee’'

Hé Hans gaan we commanderen?
Er lopen hier kleine kinderen rond.
Die wil ik niet de stuipen op het lijf jagen ja!

wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:43

@eerstneukendanpraten | 28-12-13 | 12:37

Als je dan op de Joop reaguurt krijg je zoiets als:

................

brutus68|28-12-1440|12.42|

brutus68 | 28-12-13 | 12:43

Rond de geboorte van Jezus waren er allemaal lammetjes, maar lammetjes worden over het algemeen in Maart/April geboren. Zouden we Kerst dan niet eigenlijk rond Pasen moeten vieren?

Osdorpertje | 28-12-13 | 12:43

En 5 december is Sinterklaas jarig.........

boeddha_nl | 28-12-13 | 12:42

Ik ben blij dat ik dit allemaal weet nu.

Canis Spurcus | 28-12-13 | 12:42

@Fijnstoffer | 28-12-13 | 12:36
Gelovigen zien dat anders.
De wetenschap roept allerlei vragen op, religies leveren het antwoord. Dat dat antwoord nergens anders op gebaseerd is dan op interpretaties van eeuwenoude reaguursels van iemand die toevallig schrijven kon, doet er daarbij niet toe.

VanBukkem | 28-12-13 | 12:42

Het jaar nul bestaat überhaupt niet. Het is slechts de aanvang van de telling, een moment. We gaan toch niet tellen van 0, 1, 2, 3, enz.?

De auteurs waar Hans Jansen het over heeft vallen overigens in de categorie gebroeders Grimm.

goedverstaander | 28-12-13 | 12:41

Wie gaat er dan in 2016 werken met Kerst?

de Voorzittert | 28-12-13 | 12:40

20 jaar geleden zou dit verhaal weggehoond worden.
Nu is het belangrijk om iets over de islaam te weten.

Je moet je in je vijand verdiepen om hem te verslaan.

Miezerig | 28-12-13 | 12:40

en die verwarring leidt tot frustratie wat zich dan weer uit in geweld. en de cirkel is daarmee ook weer rond.

braadlap | 28-12-13 | 12:39

"De huidige telling van de jaren is nu ruwweg 1000 jaar in gebruik."

Oh, daarom zie je nooit boerderijen en gebouwen met het opschrift 'anno 811'

wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:39

1435. Ze hebben nog een lange weg te gaan.

brutus68 | 28-12-13 | 12:38

Aha. Ik vroeg mij al af wat voor krampachtige toestanden de multiKul zal leveren wanneer ramadan en Kerstmis op 1 dag vallen.
Daar gaan wij dus in 2016 achter komen.

Ik denk dat ik alvast een vakantie bespreek naar een land waar de islam nog niet zo omzichtig ontkend moet worden, als zijnde een kwaadaardige macht.

Jan Passant mk2 | 28-12-13 | 12:38

Dus over vijf jaar staan er in al onze kalenders en agenda's twee jaartallen: 2019 én 1440...

eerstneukendanpraten | 28-12-13 | 12:37

Godsdienst schept problemen.
Wetenschap lost ze op.

Fijnstoffer | 28-12-13 | 12:36

Het maakt niet uit welke jaartellingssystematiek je hanteert. Het gedachtengoed dat de Islam uitdraagt is uit het jaar nul. Neanderthalers hadden een meer gesofisticeerde blik op de wereld...

Parel van het Zuiden | 28-12-13 | 12:35

' Na de laatste dag van het jaar voor de geboorte van Christus volgt de nieuwjaarsdag van het jaar na de geboorte van Christus.'

+1 voor degene die zo'n zin zonder (een paar keer) terug te lezen in één keer begrijpt. :-)

wakkere_nederlander | 28-12-13 | 12:35

De islamitische jaartelling schept een eigenaardig probleem. In die jaartelling is het nu 1435.

Helaas leven ze ook nog naar dezelfde maatstaven.

wallen van wim kok | 28-12-13 | 12:35

Ich will... eerst het bewijs dat J-zus ooit zou hebben bestaan!

kibambam | 28-12-13 | 12:34

(Kan iemand mij uitleggen waarom kerst niet op 1 januari valt, aangezien de jaartelling begint bij de geboorte van Jezus?)

VanBukkem | 28-12-13 | 12:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl