Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Steden racistisch tegen MOE-landers

EU-steelt1.jpgRacisriminatoir onderscheidmakend kwetsbeleid! De grenzen gaan over drie weken open voor Bulgaren en Roemenen, want dat moet van Europa. Dus komen hier gastarbeiders uit die landen en in tegenstelling tot hun accordeonspelende en/of zakkenrollende danwel inbrekende landgenoten willen die een legale baan. Daarvoor hebben zij een burger surveillance service nummer nodig. Rotterdam en Den Haag hebben geen zin in overvolle Bulgarenpensions en Roemenen-ophokhuizen, dus die steden eisen dat de gastarbeiders nieuwe stijl eerst bewijzen dat ze ergens fatsoenlijk wonen en dan krijgen ze pas een ticket naar onze toch al florerende arbeidsmarkt. Op zich een goed plan, alleen willen wij dit eigenlijk helemaal niet horen uit de mond van Hamit 'illegale madrassa' Karakus. Staaltje protectionisme naar de eigen achterban toe, qua arbeid, maar kinderen die geen banen inpikken c.q. overlast veroorzaken mogen wel zonder voldoende toezicht op de brandveiligheid in een pension worden gehouden? Gekkerd. En bovendien, je chef Asscher wil het ook niet hebben. Die wil demense graag helpen, want PvdA-zieligheidsindustrie u weet zelluf. BSN geven, zodat ze ook belasting kunnen betalen. Of een uitkering kunnen aanvragen natuurlijk. Bulgaren en Roemenen, leuker kunnen we het niet maken, wel legaler. Update: Raar. Ook Nederlanders massaal Bulgaar.

Reaguursels

Inloggen

Dankzij Hollanders zijn Antillianen bezig in eigen land te verworden tot allochtonen

Sinds de Antillen door Nederland is geconverteerd tot een bijzonder districtsdeel is er een exodus van Nederlanders naar de eilanden ontstaan. De Nederlandse rechtsregels hebben reeds in dit stadium gezorgd voor onevenwichtigheid in de inkomenssfeer en koopkracht en tot polarisatie in de sociale structuur. Antillianen weten vanuit hun wieg al hoe het is samen en gezellig met elkaar te leven. Nederlanders weten vaak niet eens dat bijvoorbeeld hun eigen overleden buurman jaren in zijn eigen huis ligt te rotten. Neem ter illustratie het volgende als voorbeeld: bij pogingen sommige gebiedsdelen in Nederland samen te voegen ontstond er een hevige opstand onder de lokale bevolkingsgroepen. Men vreesde voor identiteitsverlies. Denkt men ook zo over de Antillanen?

Nederlandse politici die voor hun electoraatgewin steeds het integratiedebat in hun fragiele politieke programma's opnemen om er vervolgens geheel smakeloos en toonloos over te kunnen redekavelen, kunnen beter een kijkje nemen op de Antillen. Blijkens recente krantenberichten en televisiedocumentaires zouden Hollanders op de Antillen “in een bubbel leven”, niet integreren, geen Papiamento spreken en voornamelijk feesten waarbij ze bierzuipend en onverstaanbaar balkend “Ola Ola” scanderen. Ze integreren niet" en "ze kleden zich bloot, feesten alleen maar en gedragen zich asociaal door hun overtollige en nadrukkelijke aanwezigheid etc." is het oordeel van de autochtone/ inheemse bevolking die naar verwachting binnen al te korte tijd tot allochtonen in eigen land zullen verworden.
Doordat de Nederlandse overheid zich hier terdege van bewust is en een sociale spanning op termijn vreest is men voortvarend bezig luxe gevangenissen op de Antillen neer te zetten en zoveel als mogelijk Nederlandse justitiabelen er te installeren hoewel die reeds in eigen land het niet zo nauw nemen met de ethiek om maar niet te spreken over hun dubieuze deskundigheid over welke laatste rechtspsycholoog Prof. Dr. P. Van Koppen zich publiekelijk meer dan eens smalend en honend heeft uitgelaten. Ter illustratie: lees het essay Dubieuze Zaken waarvan hij medeauteur is. Nederlandse opiniebladen maakten in 2003 er zelf gewag van dat rechters allochtonen te gauw vrijheidsstraffen opleggen. Worden de gevangenissen op de Antillen ook om die reden gerealiseerd? De indruk dat Nederlanders graag in hun veiligheid willen investeren behoeft bij deze geen nadere toelichting. Het gaat bij hen niet alleen om de fysieke veiligheid maar ook om de geestelijke variant ervan. Ook hier hebben de Nederlanders iets op gevonden door de pers en media op de Antillen onder hun curatele te krijgen opdat er over hen geen “lelijke/confronterende “ dingen geschreven kunnen worden en/of op de beeldbuis gebracht kunnen worden .Deze laatste staat dan diametraal op de pretentie die Nederlanders doorgaans hebben inzake hun fel begeerde vrijheid van meningsuiting.
Een vraag die blijft hangen is of de rechtmatige onderhandelaars vanuit de eilanden ermee hadden ingestemd dat hun eigen volkeren door de golf van Nederlanders mochten worden weggedrukt en dat zij daarbij ook nog Nederlandse regels en gewoontes zouden krijgen opgelegd waar zij zelf nooit om hadden gevraagd? Om welke regels en gewoontes gaat het? Het begrip concurrentievervalsing vindt op de eilanden allereerst haar ultieme toepassing .Terwijl de eilandbewoners op zich na moeizaam sparen en met een kleine lening een eettentje/toko kunnen realiseren betreden Nederlandse MKBérs stormenderhand de eilanden, zetten enorme panden neer die in schril contrast staan met de kleine huisjes van de eilandbewoners. Het ministerie van economisch zaken verstrekt al sinds mensenheugenis subsidie aan Nederlandse bedrijven die zich op de Antillen willen vestigen. De katholieke universiteit te Tilburg had hier al eerder gewag van gemaakt in een studie, getiteld: “de Nederlandse Antillen en haar satellietfunctie “. Recente studies hebben uitgewezen dat uitzendbureaus’ in Nederland openlijk discrimineren. Is het een terechte vrees dat dezelfde uitzendbureaus’ personeel voor de Antillen zullen werven onder autochtonen? Nederlandse scholen op de eilanden werven al jaren doelbewust leerkrachten van Hollandse origine, ook al zijn het pupillen van Antilliaanse afkomst.

Resumerend kan er worden gesteld dat er sprake is van een brutale en heldhaftige vorm van culturele en economische invasie waarmee de inheemse bevolking compleet wordt overvallen. Kennelijk huldigen Nederlanders een heel ander soort begrip van gemeenschapszin dan Antillianen en ongetwijfeld ook andere volkeren. Voor de Nederlander is het betalen van belastingen een legitimatie om overal breed te mogen neerstrijken .Voor Antillianen is het keuvelen in zwoele avonden, het houden van dansavonden in diverse Latino-stijlen een groots vermaak in tegenstelling tot Nederlanders die de Calvinistische stilte juist nodig hebben om de boekhouding en administratie op orde te brengen. De eerste zal de tweede saai en stijf vinden terwijl de tweede van de eerste denkt dat die op die manier nooit vooruit zal komen. Wie bepaalt wat echt belangrijk is voor een sociaal leven?

DONOS DA LA JUANOS | 11-12-13 | 21:49

Ons hele sociale stelsel ligt binnenkort op z'n reet door die maatschappij ontwrichtende 'gastvrijheid'. Maar laat de boel maar lekker knallen. Dat is de eerste stap richting herstel.

Ornoisliefde | 10-12-13 | 12:21

Wasd al niet blij met de komst van wat er nu al rondrijd aan Polen,Hongaren,Slovenen enzv,man man net of die laatste 2 landen mijn belevingsverschil goed gaan maken door voor hun de grenzen niet open te gooien!Wat een aanfluiting is dat eenwoordingssyndroom toch met al duizenden slachtoffers van Diefstallen,Inbraken,Overvallen,Mishandeling....
Anti europa partijen is zo'n beetje mijn laatste hoop om legaal nog wat te doen en dat voelt niet prettig dat we al op dat punt zitten

Djenghiz_ken_net | 10-12-13 | 10:59

-weggejorist-

Tonnie_Tokkie | 10-12-13 | 09:32

Ik begin steeds meer de gesloten grensovergang te missen van Nederland.Het ging toen economisch wel slecht met ons land,dat dan weer ...
De EU gaat ons uiteraard veel voorspoed brengen, vooral veel muzikanten op straat en voor iedere supermarkt een daklozenkrant verkrijgbaar.

020er | 10-12-13 | 01:46

-weggejorist-

Haagse Tokkie | 10-12-13 | 00:52

-weggejorist-

Haagse Tokkie | 10-12-13 | 00:52

Feitje. Toeslagen aanvragen kan alleen met DigiD en die krijgen mensen niet als ze geen NL adres hebben en dat heeft deze groep niet. Ik vind het trouwens ook raar dat zoveel Nederlanders het blijkbaar gewoon vinden om extra te pinnen bij de overheid. Lijkt wel een volkssport.

roxasect | 10-12-13 | 00:43

Wat leven jullie toch in een prachtland, dat 0031, waar het überteveel aan regeltjes inmiddels de ambtenarij ver boven de pet is gegroeid, zodat dit soort gesjoemel mogelijk is. Goedsamme...

Reykjavik | 10-12-13 | 00:12

Het is toch logisch dat het armste uitschot van Europa naar de rijke landen komt en dat de rijke landen dan die zorglast op zich 'moeten' nemen.. Wat is nou toch het nut hiervan? Het kost DE BURGERS wederom miljarden en het werkt ontwrichtend voor de samenleving, veiligheid en cultuur. Kortom, in deze modus gaan wij er hard op achteruit. Wat een logica zeg, of heb ik misschien ergens wat gemist in de spelhandleiding? Leg het mij aub eens uit, schrijf eens een verhelderende column voor GeenStijl, heren volksvertegenwoordigers. Ik heb er namelijk nu echt helemaal geen zin meer in om nog financieel bij te dragen aan "onze samenleving" op deze idiote zelfdestructieve manier.
Stelletje blinde sociaal-masochisten.

michello | 09-12-13 | 23:06

Sinds het komisch duo Rutte en Co. hier aan het roer is is de werkeloosheid schrikbarend toegenomen.
Er is geen werk, Asscher kan lullen wat ie wil, maar het is er gewoon niet.
En als we met dit stel door gaan komt het er ook niet.
Dus laat svp al die buitenlanders mooi in het buitenland blijven, want nog meer dieven en uitkeringstrekkers zitten we echt niet op te wachten.

ZZP-er | 09-12-13 | 22:38

Ik ga aan al die opportunistische Roemenen en Bulgaren denken als ik de belasting-afpak op mijn loonstrook zie staan. Elke maand ga ik daarnaar kijken. En dan denk ik: onze volksvertegenwoordigers pakken mijn geld af, om het aan mensen van andere volkeren te geven, zonder dat ze er iets voor hoeven te doen dan hierheen te reizen en een paar formulieren in te vullen.
Ik zou willen dat ze in Monaco ook zulke regelingen hadden, dan ging ik daarheen om m'n hand op te houden om zo op kosten van de inwoners van Monaco te genieten van mijn riante sociale huurwoning met zwembad.
Want zo is het naar verhouding wel. Iedereen die wel eens in Bulgarije of Roemenië buiten de steden is geweest, weet hoe het daar zit.

michello | 09-12-13 | 22:38

Ik kom hooguit 1 keer per jaar nog in NL, een paar dagen. Het is diepdroevig om weer te zien hoeveel woonhuizen er steeds bijkomen die ook voorzien zijn van rolluiken.

duitse herder | 09-12-13 | 22:34

Pfff... Volgens mij is de oplossing simpel zat. Gewoon de uitkeringen halveren en dan concurreert het Hollandse legioen binnen de kortste keren niet alleen al die Roemenen en Bulgaren, maar ook de Polen het land uit.

Moet je eens nagaan: een "modaal" gezin ontvangt 350 euro aan toeslagen en dan mag je er vanuit gaan dat de laagste inkomens daar de hoogste bedragen ontvangen. In de praktijk is daarmee het modale inkomen (33.000 euro bruto per jaar) het laagste werkelijke inkomen dat gezinnen genieten. En dan vragen die Haagse bobo's zich af waarom baantjes die 10 euro bruto per uur betalen vrijwel uitsluitend door MOE-landers bezet worden. Je gééft verdorie ieder Nederlands gezin dat aan andere zaken dan werken prioriteit geeft al het equivalent van 16 euro per uur zonder daar daadwerkelijk iets voor terug te vragen.

Pierre Tombal | 09-12-13 | 22:32

Ik heb nog een slaapkamer leeg - daar is plaats voor 4 Bulgaren.... alleen bij de gemeente geven we er maar eentje op.

pitabroodje | 09-12-13 | 22:23

Tegen froude met subsidies is maar 1 remedie: STOPPEN. MET. SUBSIDIES. Hopelijk horen ze dit in Den Haag...

watergeus | 09-12-13 | 22:23

@VanBukkem | 09-12-13 | 21:26 | + 1 -
Het liefst ook nog iemand met een lichamelijke beperking? Misschien een met een mentaal en koeltoer achterstand? Krijgt men goede soepsidie voor.

Flightless bird | 09-12-13 | 22:14

Ik weet niet meer hoe ik als volbloed Nederlander in Nederland moet overleven.

malin | 09-12-13 | 22:00

Ze doen maar. Ik ga in elk geval niet nog harder werken om de belastingen te kunnen ophoesten om al die gelukszoekers en kultuurverneukers in leven te houden. Dus dahaaag, sociale zekerheid. Echt kick, die EU. Geniaal.
Ik heb er eigenlijk geen woorden meer voor zo langzamerhand. Ik vind het intriest en een misdaad tegen het burgerdom der Nederlanden.

michello | 09-12-13 | 21:59

Ik ken toevallig wat Bulgaarse mensen, en die zou ik graag als buren willen hoor. Er is een groot verschil tussen "stads Bulgaren" en "dorps Bulgaren", en wij hebben tot nu toe voornamelijk de gene uit "het dorp" over de vloer gehad.

DaJonkel | 09-12-13 | 21:51

Dus het komt er op neer dat ik als enige niet fraudeer?

Wie is er nu gek?

Statler en Waldorf | 09-12-13 | 21:36

Heeft een beetje Bulgaar nu dezelfde discussies over Baarnaars? Dat die vanaf 1 januari hun discotheken komen slopen?

Guy Veropzoudten | 09-12-13 | 21:30

De ene allichtoon ziet de ander als bedreiging. Logisch, zijn uitkering wordt daardoor misschien wel lager of zijn toeslagfraude komt boven drijven.
.
Maar verder is het helemaal leuk, die grenzen open. Nog meer ruifvretend importtuig, nog minder autochtonen met een baan en nog minder autochtonen die dit alles mogen gaan betalen. De crisis, we lossen het samen wel op. Met dank aan de linksche gutmenschen van onder andere de pvda, rukkers.

Pikkestrijder | 09-12-13 | 21:28

@Flightless bird | 09-12-13 | 21:16
Bij ons werkt ook nog een Marokkaan, maar die ken ik niet zo goed.
Eigenlijk zijn we alleen nog op zoek naar een goeie neger. En het liefst zo zwart mogelijk.

VanBukkem | 09-12-13 | 21:26

@VanBukkem | 09-12-13 | 20:34 | + 2 -
Bij ons werken Turken die beweren dat mocro's
"Fout volk" is. Sta ik daar "met mijn bek vol tanden"
Toch hoor ik dat Arabisch, berber, joods-Marokkaans allemaal weer anders is. Ik kan er moeilijk een mening over hebben,* Zucht*

Flightless bird | 09-12-13 | 21:16

@Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:47
Desalniettemin. Al zijn die Bulgaren half zo vervelend en een keer zo productief als die Turken, als, dan nog heb ik liever dat die Bulgaren thuisblijven. Er zitten al genoeg Nederlanders werkloos thuis op de bank.
Ik begrijp dat werkgevers liever een vlotte Bulgaar hebben dan een verwende Nederlander. Maar ik als belastingbetaler/uitkeringverstrekker heb toch liever dat die Nederlanders uit de uitkering geholpen worden.

VanBukkem | 09-12-13 | 21:07

@Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:47
Okee, je hebt me overtuigd. (+1)

VanBukkem | 09-12-13 | 20:58

Het blijft van een tenenkrommende amateurisme dat Lodewijk Aarsjer half december met zijn collega's gaat praten hoe de Arbeidsmigratiewet die op 1 januari ingaat niet volledig uit de hand te laten lopen. Dat zit er toch al jaren aan te komen?!
Hadden gewoon moeten vastleggen en in een publieke campagne in Bulgarije en Roemenie moeten aangeven: diefstal en fraude = arrestatie en in eigen land tegen daar geldende normen (vast ietsje zwaarder dan taakstraffen hier) zit je je straf uit.

de Voorzittert | 09-12-13 | 20:55

*Doppinda's gooien doet*

Flightless bird | 09-12-13 | 20:54

@VanBukkem | 09-12-13 | 20:34
En ik heb met diverse Bulgaren samengewerkt waar ik erg tevreden over was. Feit is en blijft dat Bulgarije niet wordt geleid door een islamgeleid projectiel van een premier die Bulgaren in den vreemde gebiedt om aan hun Bulgaarse identiteit vast te blijven houden, en dat we in Europa geen noemenswaardige problemen met jodenhatende en Hitlergroetbrengende Bulgaren hebben, en ook niet met Bulgaarse overheidsinstanties die langs allerlei slinkse wegen grip proberen te krijgen op het Nederlandse bestuur.

Natuurlijk zijn er Turken op wie deze hele discussie niet van toepassing is - ik noem een Ebru Umar. Maar voor Karakus en die intimiderende kliek 'Turks-Nederlandse' politici in Rotterdam geldt dat wel. Ik roep bij dezen elke weldenkende Turk op om krachtig afstand te nemen van het door Karakus geëtaleerde racisme jegens de Bulgaren en Roemenen.

Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:47

@Supermatthijs | 09-12-13 | 20:31
Nu jij nog in je hok....

Long Horn | 09-12-13 | 20:47

@Koninging Beatricks | 09-12-13 | 20:37 | + 0 -
Het is inderdaad godvergeten blamerend wat je overhoudt.
Eigenlijk zou je als overheid gewoon moeten zeggen: vanaf volgend jaar alleen nog de lichamelijk zieken mensen een bijstandsuitkering en voor de rest houdt het gewoon op. Moet je eens zien hoeveel mensen toch gewoon iets vinden wat minimaal 700 euro per maand oplevert. Voor die miljoenmiljard die dat per jaar de schatkist oplevert kunnen we die iets oplopende criminaliteit dan ook wel weer dempen door wat meer blauw op straat.

de Voorzittert | 09-12-13 | 20:46

@de Voorzittert | 09-12-13 | 20:27

De laatste week in de maand is anders best leuk om te werken.
Wat je in die week verdiend mag je allemaal zélf houden!

Fijn hè ? :)

Koninging Beatricks | 09-12-13 | 20:37

Wedden dat er straks noodmaatregelen genomen worden. Dit wordt de zoveelste puinhoop.

Veel Vaak | 09-12-13 | 20:35

Voel me notoir onnozel dat ik gewoon de regels volg en volle mep belasting betaal. Jaar in, jaar uit.
@de Voorzittert | 09-12-13 | 20:27
Ik heb dat ook. En doorlopend zo'n gevoel alsof ik net keihard in m'n ballen getrapt ben.

Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:35

@Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:16
Bij ons werkt een Turk, en die zou ik onder geen beding willen ruilen voor een Bulgaar.

VanBukkem | 09-12-13 | 20:34

Stel je bent Bulgaar en je meldt je op 2 januari bij Burgerzaken, krijg je dan meteen over januari 2014 een bijstandsuitkering? En als je met 10 familieleden inschrijft ook? En wat moet je daar dan als tegenprestatie voor doen... 4x per 4 weken een 'sollicitatie' de deur uit doen? Adres lijkt me geen geweldig probleem, je schrijft je met zijn allen in (uiteraard gemeente Adam) voor 100 euro in de maand in bij een verre neef en strijkt vervolgens 10x700 = 7000 euro netto per maand op. Daarvoor kan je echt wel eens in de zoveel maanden even op en neer in een oude VW-bus.

de Voorzittert | 09-12-13 | 20:33

Karakus en Aboutaleb zijn denk ik vooral beducht voor Roemenen die oude tradities meenemen naar Nederland. Uit Moslimoverleveringen zal hun wel duidelijk zijn geworden dat die Roemeense tradities wat minder fijngevoelig zijn als bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst
.
en.m.wikipedia.org/wiki/Vlad_the_Impal...

Parel van het Zuiden | 09-12-13 | 20:33

de Voorzittert | 09-12-13 | 20:27 | + 1 -
U hoeft zich gelukkig niet eenzaam te voelen. Denk dat dit gevoel juist zorgt dat de boel stil staat.

Veel Vaak | 09-12-13 | 20:32

@Kaas de Vies | 09-12-13 | 20:23
@bokito@bokitah@boblabla daar gaan we, weer negeren die randaap..

Long Horn | 09-12-13 | 20:31

CornholioNL | 09-12-13 | 20:29 | + 0 -

Lol ! Het is een draaideur reaguurder.

Supermatthijs | 09-12-13 | 20:31

brutus68 | 09-12-13 | 20:26 |

Eigenlijk slaat het nergens op, sinds vandaag weer actief en binnen 1 dag weer een stuk of 23 weggejorist achter zijn naam...

Zo iemand noem je een recidivist en die dienen permanent opgesloten te worden...

CornholioNL | 09-12-13 | 20:29

Smerige politiek ze willen de cijfers niet verder laten aantonen datde steden gewoon ghettos worden. Ik denk dat saaie dorpen helemaal hip worden komende decennia.

Veel Vaak | 09-12-13 | 20:29

Voel me notoir onnozel dat ik gewoon de regels volg en volle mep belasting betaal. Jaar in, jaar uit.

de Voorzittert | 09-12-13 | 20:27

Maria.1 | 09-12-13 | 20:20

Bakito is wat kribbig vandaag. Niks van aantrekken.

brutus68 | 09-12-13 | 20:26

@Lady blabla. Je hebt helemaal gelijk; ik ben voor. Maar het mag niet van de EU.

Maria.1 | 09-12-13 | 20:24

@Bakito | 09-12-13 | 19:51 | + 0 -
Analyse + conclusie, nu jij weer.

Kaas de Vies | 09-12-13 | 20:23

Wanneer de pvda zoiets roept zit er een luchtje aan. Zij varen immers wel bij import van -losers- kansenvolk.

natte krant | 09-12-13 | 20:21

@Bakito. Volgens mij heb jij het toch net gelezen ;)

Maria.1 | 09-12-13 | 20:20

Maria.1 | 09-12-13 | 20:15 | + 0 -
Jij mag alles zeggen. Leest toch geen hond.

Bakito | 09-12-13 | 20:19

@VanBukkem | 09-12-13 | 20:12
Misschien heb ik liever Bulgaren in plaats van Turken. Ruilen?

Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:16

@Bakito | 09-12-13 | 20:11

Direct gaan schelden is een teken van zwakte en gebrek aan argumenten.... droeftoeter!

Fatwabuster | 09-12-13 | 20:15

Weet je wat ook (positieve) discriminatie is; dat allochtonen een mentor krijgen om een betere kans op een baan te krijgen en autochtone jongeren het zelf mogen uitzoeken. Oeps, dat mag je niet zeggen.

Maria.1 | 09-12-13 | 20:15

Waarom stellen ze niet een soort visum regeling in net als Australië?

ETA Werkvisum Australië
Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om het visum te krijgen. Leeftijd minimaal 18 jaar, je hebt eerst goedkeuring nodig om een jaar te mogen blijven, het visum is precies een jaar geldig (kan nog 1 x met een tweede visa worden verlengd), je mag legaal werken in Australië, maar niet langer dan drie maanden voor dezelfde werkgever en je mag maximaal drie maanden studeren. Verder moet je een Credit Card hebben en minimaal €3200,- om de eerste maanden door te kunnen komen.

lady blabla | 09-12-13 | 20:13

@Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:09
Jamaar die Turken zijn hier al, en die Bulgaren kunnen we nog tegenhouden.

VanBukkem | 09-12-13 | 20:12

De ad hominem die je wist dat zou komen.
@Bakito | 09-12-13 | 19:51
In jouw geval de ad simia die je wist dat zou komen.

Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:12

We mòèten ze wel een uitkering en fatsoenlijke huisvesting geven,
Anders worden ze in "Brussel" boos en dan zwaait er wat voor het braafste ventje uit het kleuterklasje.

Dostranamus | 09-12-13 | 20:12

Fatwabuster | 09-12-13 | 20:07 | + 5 -
moralfag. Ga lekker naar de Jeaup.

Bakito | 09-12-13 | 20:11

De fraude zit er al weer ingebakken. Waarom Polen, Roemenen en Bulgaren hier naar toe halen via in die landen gevestigde uitzendbureautjes? Waarom niet gewoon hier bij Randstad of een ander bonafide bureau in Nederland? En natuurlijk: Eerst Nederlands op zijn minst begrijpen, goede huisvesting zoeken en dan een BSN aanvragen, wat verder nergens recht op geeft. Anders flikkert iedereen weer binnen 14 dagen van een steiger en gaan we ze betalen terwijl ze thuis zogenaamd revalideren.

Graaf van Egmont | 09-12-13 | 20:11

@VanBukkem | 09-12-13 | 19:54
Niet mee eens. We hebben al genoeg uitkeringsfraudeurs en profiteurs van niet-Nederlandse komaf, en die worden al tientallen jaren ongemoeid gelaten. Karakus en zijn PvdA hadden wat dat betreft al in de jaren tachtig in actie moeten komen.

Nu zeuren over Bulgaren en Roemenen is een staaltje onvervalste discriminatie van Europeanen ten faveure van Turken.

Professor Superhirn | 09-12-13 | 20:09

@brutus68 | 09-12-13 | 19:54

Precies, en over 10 jaar is heeft al dat tuig de Nederlandse/Duitse/etc nationaliteit.
En dan is het óns tuig.
Fijn he, open grenzen.

Koninging Beatricks | 09-12-13 | 20:07

@Bakito | 09-12-13 | 20:01

Beetje sneu om het over de ruggen te spelen van mensen met het Syndroom van Down.... zelfs jouw niveau onwaardig!

Fatwabuster | 09-12-13 | 20:07

Bakito | 09-12-13 | 20:01

Je hebt onder mongolen ook hele vervelende exemplaren. Ik noem geen namen.

brutus68 | 09-12-13 | 20:07

brutus68 | 09-12-13 | 19:54 |

Idd, de koning van Marokko danst nu nog steeds op de tafel om het feit dat ie al die rifapen in de jaren '70 onze kant op kon sturen...

CornholioNL | 09-12-13 | 20:05

@Supermatthijs | 09-12-13 | 19:56 Het een is niet het ander. Effectiviteit van beleid meet je niet met vergelijkingen.

DaughtersofLot | 09-12-13 | 20:03

-weggejorist-

Bakito | 09-12-13 | 20:01

Je vergeet nog één dingetje te noemen, waarde Annabel. De Bulgaren en Roemenen hebben hier (nog) geen stemrecht. Ware dit het geval geweest dan draaide Karakus opeens 180 graden om. Wedden?

eerstneukendanpraten | 09-12-13 | 20:01

Fatwabuster | 09-12-13 | 19:59 | + 0 -

Graag gedaan, ik ging in tegen iemand die hier riep dat er een boterzacht strafklimaat is. In jou kritiek zit wel iets.

Supermatthijs | 09-12-13 | 20:01

Supermatthijs | 09-12-13 | 19:58

Had ik je wat gevraagd?

brutus68 | 09-12-13 | 20:00

@Supermatthijs | 09-12-13 | 19:56

Bedankt voor het bewijzen van mijn tegel 19.52

Fatwabuster | 09-12-13 | 19:59

brutus68 | 09-12-13 | 19:56 | + 0 -

Speel eens niet zo op de man Brutus. Ga eens voor de bal. Zo is het voor Bakito niet erg leuk reaguren hier hé ?

Supermatthijs | 09-12-13 | 19:58

De dames en heren in het EU parlement lachen zich rot om ons onbehagen, ze zitten daar ver van het gewone volk te bedisselen hoe ze ons land nog meer kunnen ontwrichten, tja, ons eigen overheid weet met deze migratie geen raad, des te eerder zijn we als een uitgeknepen citroen gelijk aan de zuidelijke landen en des te eerder ze hun federale megalomane en fascistische plannen kunnen waarmaken. Mensen wake up!

lanexxx | 09-12-13 | 19:57

Misschien moet ik toch wat meer research doen naar deze twee landen. Polen, hongarije en tjechie zouden weleens een aanwinst kunnen zijn, in meerdere opzichten. Maar hoe zit dat precies met bulgarije en roemenie. Veel mensen (m/v) met een snor en zwart haar daar, hmm. Ik zal de accordeonspeler eens om uitleg vragen. Komt dat omdat zij helemaal sufgeneuqt door turken werden de afgelopen eeuwen?

de grote Anti | 09-12-13 | 19:56

Bakito | 09-12-13 | 19:53

Dan zou je je thuis moeten voelen. Als een varken in modder.

brutus68 | 09-12-13 | 19:56

Bakito | 09-12-13 | 19:53 |

Geeft u zeker een heerlijk thuisgevoel? Is weer wat anders dan de godganse dag in een apenkooi zitten en aangewezen worden door kleine schreeuwkoters.

Wc-kip | 09-12-13 | 19:55

Uriël Fack | 09-12-13 | 19:46 |

Dat percentage is nihil vergeleken bij de allochtonen en MOE-landers...

CornholioNL | 09-12-13 | 19:55

Toch moet ik Karakus een +1 geven voor zijn standpunt in dezen. Ook al doet ie het voor zijn eigen achterban, ook wij kunnen daar op meeliften. Eigenlijk zou het gewoon regeringsbeleid moeten zijn. Maar onze regering is meer bezig met Brussel en zichzelf dan met de eigen 'achterban'.

VanBukkem | 09-12-13 | 19:54

Voor Roemenie en Bulgarije is dit een gouden kans om van hun tuig af te komen. Want dat is namelijk wat er gaat gebeuren.

brutus68 | 09-12-13 | 19:54

@supermatthijs | 09-12-13 | 19:46 + 100 -
Met een oplossingspercentage van nog geen 2% staan we wel achteraan in de lijst.

Ing. eslapen | 09-12-13 | 19:54

Wat is iedereen antiglobalistisch. Lijk hier wel een kraakpand!

Bakito | 09-12-13 | 19:53

Bakito | 09-12-13 | 19:46 |

Ah, Volkert behoord dus volgens jou bij de elite des vaderlands... bedankt dat jij jezelf hier middels deze tegel volledig voor lul zet...

CornholioNL | 09-12-13 | 19:53

@Supermatthijs | 09-12-13 | 19:47

Dat zal wel.... alleen lachen de gestraften er om, de straffen staan niet in vergelijking tot die in het land van herkomst...!!

Zet dat ook maar in de krant Bakito!

Fatwabuster | 09-12-13 | 19:52

Ja leuk nog meer skimmers en oude dametjes berovers. De autochtone nederlander komt op dit moment niet eens makkelijk aan een baan en dan gaan ze deze figuren hier toe laten?

We zitten al opgescheept met mensen ui een land waar de leider een grote crimineel is (Bouterse) en allemaal fluteilanden waar de criminaliteit heerst. Die mensen kunnen niet ens voor zichzelf zorgen laat staan voor anderen.

shenkie7 | 09-12-13 | 19:51

Goed toch, een bsn geven?! Kunnen ze belasting betalen, denken de braveborsten. Onvoorstelbaar idioot dit te denken. Ik geloof het dus ook niet dat dit goed politiek bedrijven is. Eerder steekpenningen/omkoping/corruptie. En Brussel natuurlijk! Misschien wel een baan bij de EU?
Niemand is zo stom, willens en wetens gaan ze op de Europese ingeslagen weg door!
Net als landelijk trouwens, de verlaging van aaa rating doet men af als "Een motivatie het huidige beleid voort te zetten". Goed onthouden mensen, welke achterbakse liegende politici Nederland in dit zwart gat heeft gestort!

Flightless bird | 09-12-13 | 19:51

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:49 | + 0 -
De ad hominem die je wist dat zou komen.

Bakito | 09-12-13 | 19:51

Supermatthijs | 09-12-13 | 19:47 | + 0 -
Juistem. Zet dat maar in de krant

Bakito | 09-12-13 | 19:50

@Bakito | 09-12-13 | 19:48 | + 0 -
Ja, jij import voedsel ook via je aars? Verklaart wel waarom er zoveel poep uit je mond komt.

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:49

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:45 | + 0 -
whahaha, je woont in 010 - de aars van Europa - maar import speelt economisch gezien geen rol? #knettergek

Bakito | 09-12-13 | 19:48

DaughtersofLot | 09-12-13 | 19:46 | + 0 -

Onzin we hebben de strengste straffen hier in vergelijking met omliggende landen.

Supermatthijs | 09-12-13 | 19:47

De enige reden dat Karakus en Aboutaleb zo over-actief bezig zijn deze toekomstige immigranten te weren uit hun stad is omdat deze massale toevlucht de islamisering vertraagt en in de weg staat.
De deur blijft gewoon wagenwijd open voor volk van nog veel verder weg als Roemenië, maar met 50.000 niet-moslimimmigranten erbij duurt het zeker tot 2050 voordat Rotterdam Neerlands eerste halal-stad kan worden.
Dat is de enige rationele reden.

du Roi Soleil | 09-12-13 | 19:47

Echt schaf dat mega debiele geld rondpomp toeslagen systeem zsm af.

Harry Turtle | 09-12-13 | 19:46

In de tokkiewijken is dat heel normaal hoor, dat een van de twee zogenaamd elders woont en zo het geld binnenharkt. Vaak hebben ze daarnaast nog een baan erbij, meestal in de bouw, waar opdrachtgevers graag zwart betalen. En ondertussen zitten ze op buitenlanders af te geven.

Uriël Fack | 09-12-13 | 19:46

Nederland is populair vanwege het boterzachte strafklimaat. Dus waar moet je iets aan doen, de toetreding van een land of de strafmaat?

DaughtersofLot | 09-12-13 | 19:46

Wc-kip | 09-12-13 | 19:44 | + 0 -
Lagere sociale klasses (pvv versus allochtonen) worden tegen elkaar uitgespeeld. Kapitalisme in optima forma.

Bakito | 09-12-13 | 19:46

Er zal altijd een grote groep frauderen als er de mogelijkheid is alleen bij de nederlanders blijft het geld tenminste nog in nederland.

OverValued | 09-12-13 | 19:46

@Bakito | 09-12-13 | 19:41 | + -3 -
Ik importeer niets, en daar gaat de gedachtekronkel, mensen worden geïmporteerd voor dubieuze redenen. Ik ben niet tegen immigratie, maar ik ben tegen onzin immigratie.

Iedereen mag in Nederland wonen als ze iets toe te voegen hebben.

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:45

@Bakito | 09-12-13 | 19:41

Dat is inmiddels wel een hele grijs gedraaide plaat van jou....!!

Klantenbestanden van de gemeentelijke sociale diensten bestaan tegenwoordig hoofdzakelijk, een paar tokkies uitgezonderd, uit geimporteerden of gasten die door de EU door onze strot zijn geduwd... #feit!!

Fatwabuster | 09-12-13 | 19:45

-weggejorist-

Utit | 09-12-13 | 19:45

Hoor wie klaagt daar kinderen... het is wethouder Karakus, die vreest zeker voor de baantjes van zijn Turkse achterban. En zonder achterban geen pluche. Terwijl het pluche net zo lekker zit met al die comfortabele extra steun van de Turkse regering.

Professor Superhirn | 09-12-13 | 19:44

Bakito | 09-12-13 | 19:35 |

Of Bulgaarse buurtvaders inzetten i.c.m straatcoaches, werkt in 010-Zuid ook erg goed.

Oh wacht...

Wc-kip | 09-12-13 | 19:44

Van racisme is hier geen sprake, want MOE-landisch is geen ras

Napoleon Blown Apart | 09-12-13 | 19:43

Hamit Karakus... dat deze volgevreten PvdAllochtoon überhaupt zijn muil nog durft open te doen...

Deze man is al jaren bezig mijn stad te verzieken... en bovendien schoolvoorbeeld van nepotisme.

CornholioNL | 09-12-13 | 19:42

Binnenkort verkiezingen mensen... Trappen jullie er WEER in of blijven we een keer wakker?

Kaleknicker | 09-12-13 | 19:42

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:36 | + -1 -
Al eeuwen importeren we van alles en zetten we onderbetaalde buitenlanders in t.b.v. onze economische groei. Maar NIMBY. Erg hypocriet, Kaas.

Bakito | 09-12-13 | 19:41

Duitsland zou toch een veto uitspreken ?
Of geldt dat alleen voor Duitsland.

Ing. eslapen | 09-12-13 | 19:40

Asscher geheel in socialistische traditie: roepen wat anderen moeten doen in de wetenschap dat de rekening niet bij jou terecht komt.

Godsammekraken | 09-12-13 | 19:40

Het is maar goed dat we die daadkrachtige Weekers in de gelederen hebben.
Zonder zijn doortastendheid waren we nu al lang failliet..

Jackanders | 09-12-13 | 19:40

Ik word zo moe van die Moe-landers....

Eigen ik eerst!

knerf | 09-12-13 | 19:39

het moet nog anders namelijk in bulgarije en roemenie solliciteren op een baan hier in nederland (uiteraard nederlands spreken)en als je een baan hebt gevonden en een adres om te wonen mag je een visum aanvragen om hier naar toe te komen en dan beoordelen we hier in nederland of deze gasten een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de nederlandse maatschappij uiteraard pas recht op een uitkering na 5 jaar werken fulltime dat spreekt voor zich ik denk dat we dan weinig van die gasten hier zien

the handyman | 09-12-13 | 19:39

Zouden ze goed accordeon kunnen spelen?

McSnor | 09-12-13 | 19:38

Tip voor tijdens de kerstdagen , leg eens een beveiligingscamera of een dubbel slot onder de kerstboom . Kan nog goed van pas komen .

likmegaties | 09-12-13 | 19:38

En Bulgaarse yoghurt maken we ook gewoon hier.

Conan de Rabarber | 09-12-13 | 19:38

Hamit "Eigen allochtonen eerst!" Karakus.

Godsammekraken | 09-12-13 | 19:38

Als het bedrijf waar ik werk een moe lander aanneemt gijzel ik HRM en de Directeur!

Man-Bijt-Hond | 09-12-13 | 19:37

De zoveelste PvdA-klaagzang voor de bühne om wat zieltjes te winnen Vergeet niet dat de PvdA geheel vrijwillig verstikt zit in de tentakels van de EU.

drs.Nee | 09-12-13 | 19:37

Niet racistisch, realistisch.

En het wordt tijd dat de politiek dat eens "institutioneel" in gaat zien.

Kaas de Vies | 09-12-13 | 19:36

-weggejorist-

Bakito | 09-12-13 | 19:35

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl