Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Beveiliging is tevens capitulatie

hj.jpgEen resto in het Amsterdamse Hilton. Tafel voor vier personen. De soep is net opgediend. Drie gangenmenu. Een eerste kennismaking tussen een uitgever, diens vrouw en een meisje uit Afrika. De ontmoeting is belegd door een jurist die zowel met de uitgever als met het meisje bevriend is. Nog voor de soep volledig is weggelepeld, grijpen geüniformeerde vechtsporttypes zonder veel beleefdheden of uitleg het meisje bij haar lurven. Ze snellen met haar naar de zwartblauwe Mercedes (donker éénrichtingsglas) die bij zo’n scène hoort. De rest van de maaltijd zal wel naar de hongerige kindertjes in Afrika gestuurd zijn. De voornaam van het meisje luidt Ayaan, het Somalische woord voor ‘meisje’. Ayaan werd uit het resto weggesleept omdat ze beschermd moest worden tegen religieuze moordzucht. Als zoiets één keer in je leven gebeurt, is het spannend. Maar na een paar keer begint het toch steeds aantrekkelijker te worden om naar een ander land te verhuizen. De meeste braafburgers die zoiets moeten meemaken, zouden na een paar keer in zo’n scène noodgedwongen een rol gespeeld te hebben, een langdurig beroep doen op de ziektewet wegens posttraumatische stress. Pijnlijk is ook dat Ayaan lid was van de Tweede Kamer. Wanneer terroristen kamerleden willen overvallen vanwege hun meningen, dan wordt de politieke bewegingsvrijheid van het land door onbevoegde buitenstaanders ingeperkt. Hoe kunnen we weten dat andere kamerleden niet ook bedreigd of gechanteerd worden? Zodat ze uit angst of lafheid, of op grond van een combinatie van beide, hun ware opvattingen maar liever verzwijgen? Omdat ze hun soep rustig willen opeten, en ook grote verwachtingen hebben van het hoofd- en nagerecht? De meeste mensen die bedreigd worden, houden dat geheim. Dat is verstandig, want de Nederlandse braafburger kan zich niet voorstellen dat iemand die bedreigd wordt, niet iets heeft uitgevreten dat die bedreigingen dubbel en dwars rechtvaardigt. Door rond te bazuinen dat je bedreigd wordt, roep je automatisch twee verdenkingen op: dat je een aansteller bent die aandacht zoekt, of dat je inderdaad iets hebt uitgehaald. Voor een politicus allebei geen goede opties. Het was op 4 november precies negen jaar geleden dat de beveiliging van Geert Wilders begon. Hoeveel Nederlanders zouden tegen negen zulke jaren bestand zijn? Hoeveel beroepspolitici zouden er tegen kunnen? Zouden de schoften die op Geert Wilders jagen, werkelijk nooit hun aandacht richten op andere politici? We moeten het maar aannemen, maar het lijkt me gezond zo nu en dan een volksvertegenwoordiger of kabinetslid ervan te verdenken dat hij iets zegt, of juist iets niet zegt, omdat hij bang is. De gelijkmoedigheid waarmee de andere kamerleden de bedreigingen jegens Wilders accepteren, roept argwaan op. Het wordt tijd dat het kiezersvolk de gekozenen gaat vragen: ‘Neemt u in vrijheid uw standpunten in? Wordt u ook bedreigd, of bent u bang dat dat zal gebeuren als u uw mond opendoet?’. De westerse reactie op bedreigingen lijkt het meest op het gedrag, vroeger, van de inwoners van een stad die belegerd werd. De kwetsbare punten van de stad, tegenwoordig vliegveld, synagoge en parlementsgebouw, worden extra beveiligd maar de vijand die de stad belegert – die vijand zelf wordt ongemoeid gelaten. Dat valt buiten de macht van de stad. Zo lang de stadsmuur, de poorten en de torens nog overeind staan, kunnen we doen alsof er niets aan de hand is. Ooit zal de cavalerie wel komen, en de stad ontzetten. Maar de cavalerie komt niet. We zullen zelf met de belegeraars moeten afrekenen. Afkopen is een optie, maar wie van killers vrede koopt, krijgt de oorlog er gratis bijgeleverd. Het is voor het voortbestaan van de stad noodzakelijk om de commandanten van het belegeringsleger en hun opdrachtgevers op te sporen en uit te schakelen. Uitschakelen betekent hier ‘hen voorgoed de lust te ontnemen wie dan ook lastig te vallen’. De soldaten van het belegerende leger zijn nauwelijks een probleem wanneer hun commandanten er niet meer zijn. Degenen onder ons die zich voor het karretje van de belegeraars hebben laten spannen vormen wel een probleem. Ze hebben iets uit te leggen. Is lastig, maar oplosbaar, en minder erg dan dat iedereen de sigaar wordt van de roof- en moordzucht van de belegeraars. Zolang er nog één kamerlid niet vrij in zijn eigen land kan rondlopen, is de macht over de straat heimelijk overgedragen aan belegeraars en bedreigers. Het oude Nederland bestaat dan alleen nog uit een beperkt aantal beveiligde enclaves, de rest is bezet gebied. Zo lang er nog één kamerlid beveiligd moet worden, is het Nederlandse volk voor tirannen gezwicht – want dan hebben we de controle over de openbare ruimte aan killers weggegeven.

Reaguursels

Inloggen

Ach, ons hele politieke bestel houdt elkaar in gijzeling, ze durven zich niet uit te spreken buiten hun policor geroep op straffe van "wegzetten", en daar zijn ze als de dood voor. Het is slap, laf en hypocriet volk wat ons land vertegenwoordigt, met die hele bende zijn we helaas opgescheept!

lanexxx | 10-11-13 | 20:05

@harstef | 10-11-13 | 16:02
Wat mij van die tijd vooral bijstaat is dat je toen al geen al dan niet verdekte toespelingen op huidskleur meer mocht maken, maar dat als je Surinaamse negers en Surinaamse hindoes tegen elkaar tekeer hoorde gaan je oren nog urenlang nafloten van wat nu als zwaar racistische verwensingen zou gelden (wanneer ik als ogenschijnlijk blanke die zou uiten). Daarentegen was het toen absoluut niet gebruikelijk om mensen al voor veel minder dan dat als nazi te benoemen. Mijns inziens is er absoluut sprake van een verharding binnen de maatschappij en vooral ook van een toename van kleinzieligheid, omdat die nu eenmaal vaker wel dan niet beloond wordt.

Pierre Tombal | 10-11-13 | 17:39

correctie: marine ipv korps

harstef | 10-11-13 | 16:52

Pierre
We hebben denk ik een ander beeld van NLin de 70/80er jaren. Ik vond dat als kind een nogal ruige tijd, met veel demonstraties, krakersrellen, rellen tussen nl-buitenlanders etcetc.
1969 bezetting maagdenhuis
1970 schoonvegen van de Dam door korps mariniers
va 1970- Baas in eigen buik, toegang vrouwen tot bv nijenrode, openbare toiletten voor vrouwen, creches etc. Vrij weinig saamhorigheid hoor.
va 1975- krakersrellen. Onderling vast heel saamhorig, maar minder saamhorig voor eigenaren en "rechts".
va 1981 demonstraties kruisraketten.

Ik denk dat er destijds minder saamhorigheid was dan nu. De tegenstelling tussen "rechts" versus "links", "provo's" vs "conservatief" waren groter dan nu.

harstef | 10-11-13 | 16:02

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:20
LOL, maar dan met een u!

Jarre Tell | 10-11-13 | 15:01

verdeel en heers....
En I-E-D-E-R-E-E-N tuint er in...

vomit comet | 10-11-13 | 13:43

@harstef | 10-11-13 | 10:24
Dan heb ik dat schijnbaar verkeerd opgevat. Er is echter wel één zeer groot verschil tussen de onrusten toen en de onrusten nu: in die tijd gold het Nederlandse volk als saamhorig en waren het buitenstaanders die de onrusten veroorzaakten, terwijl nu juist individuele leden van het volk tegenover elkaar staan ten teken dat van saamhorigheid geen sprake meer is. En dat heeft uiteraard in grote mate te maken met een politiek die tegen de wil van de meerderheid in deze maatschappij wil hervormen en daarmee een wig in de samenleving drijft; een groeiend aantal tegenstanders versus mensen die er beter van worden en mensen die tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen in denken dat partijen als PvdA, VVD, CDA en D66 nodig zijn voor continuïteit en stabiliteit.

Pierre Tombal | 10-11-13 | 12:38

@ gutgutgut | 09-11-13 | 23:44

De Ahmadi's zijn helemaal geen moslims, althans als je als eis stelt dat er enige overeenkomst moet zijn met wat de mainstream islam leert. Als je dat loslaat, ja, dan wordt er veel mogelijk.

HoogToontje | 10-11-13 | 12:36

Het punt is: we rekenen niet af met de belegeraars. En daar heeft Hans 100% gelijk aan.

Rest In Privacy | 10-11-13 | 11:12

Pierre

Ik heb het over terrorisme. Je weet wel als mensen met terreur een ander wat aan doet. Dat bestond ook in de 70er jaren. Lees ff terug, ik gaf aan dat de jaren 70/80 niet direct rustig te noemen waren. De Molukkers hebben, wellicht met goede reden, mensen vermoord. Vanwege politiek. Dat heet in de volksmond politieke moord. In de jaren 70.

Ik zeg daarmee niet dat ik iets heb tegen Molukkers, ze zijn hier behoorlijk kut behandeld. Maar om te doen of alles altijd toppie was is BS. Rellen, racistish, daar weer reactie op etc. Alle kanten op.

Ik kan er niet zo goed tegen als mensen doen alsof dit nu de wildste meest ruige tijd ever was. Dat is namelijk niet zo!

harstef | 10-11-13 | 10:24

Dus domrechts tuig dat bedreigt belegert ons ook?

Roer | 10-11-13 | 09:24

gutgutgut | 10-11-13 | 00:06
Er is helemaal niemand hier naartoe gehaald..
Gastarbeiders mochten hier komen werken en deden dat met graagte; paar jaar werken tegen het goede Nederlandse loon, karig leven en het geld opsparen om in het thuisland wat te kunnen beginnen met dat basis kapitaal.
Eerst waren het Spanjaarden, Portugezen en Italianen.
Sommigen vonden hier een vrouw, bleven en integreerden in, zeg 10 jaar volledig...
Later kwamen de Turken, werkten en spaarden, gingen net als daarvoor de Italianen en Spanjaarden, na gedane arbeid terug naar thuisland.
Op een gegeven moment mochten ze zich hier vestigen met hun familie, er kwamen nu ook Marokkanen werken die ook hun familie mochten laten komen.
Leek eerst redelijk te gaan, doch integreren deden er maar enkelen...
Niemand gooide toen de rem er op en de rest is het heden.
Getto's, niet integreren, criminaliteit enz....
Hoop dat U nu juist geïnformeerd bent....

Hendrikaatje | 10-11-13 | 02:11

prakkie | 09-11-13 | 23:47 |
"gewoon niet binnenlaten"
We hebben ze gehaald. GEHAALD.
Informeer je nu toch eens goed.

gutgutgut | 10-11-13 | 00:06

@harstef | 09-11-13 | 20:59
Ik weet niet waar jij je informatie vandaan haalt, maar Koekoek was bijzonder fel tegen de import van arbeidskrachten uit moslimlanden. De argumentatie waarmee hij opzij werd gezet als een lallende idioot was dat die moslims na een paar jaar vanzelf wel weer terug naar hun eigen land zouden gaan. Sommige van die lui hebben ondertussen achterkleinkinderen in dit land lopen, tot zoverre dus de betrouwbaarheid van de langetermijnvisie van PvdA en VVD en al die splinterclubjes die later CDA en GroenLinks werden.
.
Voor wat de Molukkers aangaat: daar heeft de Staat der Nederlanden een ereschuld. Die mensen wilden helemaal niet integreren en konden daar ook helemaal niet toe verplicht worden om het doodsimpele feit dat ze hier nooit hadden willen zijn en ook helemaal niet de intentie hadden om te blijven; ze wilden terug naar het land dat van hun gestolen was en nog steeds is. Ik begrijp dan ook niet waarom je deze groep erbij betrekt, want dit heeft niks te maken met het doelbewust waarschuwingen in de wind slaan en gewoon doorgaan met vreemde culturen in dit land introduceren, welke het regelmatig schijnbaar noodzakelijk maken om onze eigen culturele identiteit te verloochenen.

Pierre Tombal | 09-11-13 | 23:57

prakkie | 09-11-13 | 23:47 |
Voorkomen is geen alternatief voor beveiliging.
Overigens voel ik mij niet onveilig door de aanwezigheid van moslims in ons land.
Gewone hufters richten ook veel schade aan.
Gladde witteboordenschurken plunderen ons helemaal leeg.
En jij bent bang voor de moslims ?

gutgutgut | 09-11-13 | 23:55

Veel Vaak | 09-11-13 | 21:34 |
Je vergist je. Ze zijn er wel. Jij kent ze niet. Ken jij wel 1 moslim?
Ik ken er wel 1. En hij is nogal gematigd. Zeer gematigd zelfs.

gutgutgut | 09-11-13 | 23:50

vanhetvarken | 09-11-13 | 19:59 |
Nee die muur is beveiliging. En beveiliging is capitulatie. Toch?

gutgutgut | 09-11-13 | 23:47

@gutgutgut | 09-11-13 | 19:54 | + -4 -:
"En nu dan de titel: beveiliging is capitulatie. In beperkte zin is dit juist. Maar wat is het alternatief?"
Het is er nu te laat voor, maar het alternatief was: stoppen bij de grens. Simpel en doeltreffend. Gewoon NIET binnen laten. Dat deden ze dus niet en het resultaat zien we om ons heen.

prakkie | 09-11-13 | 23:47

necrosis | 09-11-13 | 13:07 |
Ik ga er van uit dat je iets weet over het onderwerp islam, anders zou je niet met zoveel zelfvertrouwen hier beweringen posten.
Dan weet je ook dat er vele stromingen binnen de islam zijn. Neem bijvoorbeeld de Ahmadi's. Zij hebben eind 19e eeuw scheiding van kerk en staat ingevoerd. Zij hebben een nobelprijswinnaar natuurkunde voortgebracht. Ze worden in de meeste islamitische landen vervolgd. Als ze vluchten en een moskee proberen te bouwen, zoals in Berlijn, vinden ze mensen als Wilders op hun pad die daarmee in feite de militanten in Pakistan in de kaart speelt. Je hebt ook de soufi stroming. Beide deze stromingen zijn absoluut niet militant. Niet iedere moslim is sjiiet, wahabiet of salafist. Maar dat wist je natuurlijk al. En Jansen de Arabist weet dit vast ook.
Ik ben een absolute atheist. Maar laat de mensen doen wat zij willen zolang zij er niemand mee lastig vallen. En bekritiseer ze als ze dat wel doen. Zonder generaliseren.

gutgutgut | 09-11-13 | 23:44

@Simon de Danser | 09-11-13 | 12:03 | + 329 -:
"Wij burgers zijn radeloos evenals sommige van onze politici, wij kunnen ons niet verweren"
Kleine correctie: we MOGEN ons niet verweren!
En juist daardoor zijn we radeloos.

prakkie | 09-11-13 | 23:40

vanhetvarken | 09-11-13 | 20:02 |

"de elite" wat bedoel je daar toch mee.
Er was sympathie voor ETA want zij vochten tegen de smeerlap Franco. Er was sympathie voor FARC want zij vochten tegen de doodseskaders, de handlangers van de moordenaars van de gekozen president van Colombia. IRA had enige sympathie wegens de verschrikkelijke onderdrukking van Ierland door de Engelsen. Ierland had 8 miljoen mensen in 1800 en nu nog steeds niet meer dan 4,5.
Er zijn twee kanten aan elke zaak.
Mar de elite? Die voer op jachten en verdiende geld.

gutgutgut | 09-11-13 | 23:33

Mark Smith | 09-11-13 | 13:03 | + -15 -
Er bestaan geen gemiddelde moslim. Ze zijn als het erop aan komt allemaal even radicaal. Denk even aan het filmpje uit oslo meen ik waar alle handjes de lucht in gingen.

Veel Vaak | 09-11-13 | 21:34

Pierre,

Maar nogmaals wat je wilt hoor. Als je wilt horen dat links vroeger lief was, prima. Bij deze: links was vroeger lief.
Waar hebben we in godsnaam als dat geld voor de BVD aan uit gegeven, nergens voor nodig! Rara raad het maar!

Overigens werd de in 1971 opgerichtte NVU verboden (tot hoger beroep 1979), dus die hadden helemaal geen stem (hoewel ik daar niet rouwig om kan zijn).

harstef | 09-11-13 | 21:29

Ja Pierre

Je hebt helemaal gelijk, Janmaat zat pas 30 jaar geleden in de kamer. Voordien was alles peis & vree. Daarna ook tot Fortuyn & Wilders... Of slaan we dan even Kosto over (20jr geleden?).

Je noemt nu trouwens Koekoek, maar die was volgens mij juist tegen zwemen van nazisme, want ageerde juist tegen vermeende veraders.

40 jaar geleden zei niemand in de kamer wat Wilders nu wel zegt. Omdat dat toen onbestaanbaar was. Als hij destijds in de kamer had gezeten en had gezegd dat de Molukkers zich maar hadden moeten aanpassen of oprotten, had hij ongetwijfeld ook een aanslag aan z'n broek gehad. Feit is wel dat als gevolg van politieke beslissingen extra beveiliging nodig was voor Juliana en Indonesisch ambassade personeel. Er vielen toen dus ook politieke doden!

harstef | 09-11-13 | 20:59

gutgutgut | 09-11-13 | 19:54
Ook toen had de elite uitermate veel 'begrip' voor de vrijheids-strijders.

vanhetvarken | 09-11-13 | 20:02

Hooggeleerde heer: u schiet met scherp. Hulde voor u.

BellaBella | 09-11-13 | 20:00

gutgutgut | 09-11-13 | 19:54
Die muur is een voorbeeld van een uitstekend gelukte maatregel tegen overlast.

vanhetvarken | 09-11-13 | 19:59

gutgutgut | 09-11-13 | 19:41
Jansen bedoelde met de belegeraars de alhier gevestigde mohammedaanse primaten, die alhier de Westerse levenswijze afbreken.

vanhetvarken | 09-11-13 | 19:56

E nu dan de titel: beveiliging is capitulatie. In beperkte zin is dit juist. Maar wat is het alternatief? Dat geeft Jansen niet. Begrijpelijk, want terrorisme is al heel lang een heel moeilijk oplosbaar probleem. ETA, IRA, FARC waren niet uit te roeien. Israel is er uiteindelijk maar toe overgegaan een muur te bouwen. Beveiliging, maar Ik zou het geen capitulatie noemen. Hans wel.

gutgutgut | 09-11-13 | 19:54

Ik lees echt niets nieuws in dit stukje. Gaap.
Wel een paar onjuistheden: "die vijand zelf wordt ongemoeid gelaten"
Onzin. Kletskoek. Op welke planeet leeft Jansen? De vijand wordt verdelgd met drones. MI6 zegt tig complotten verijdeld te hebben etc.
Het is gewoon niet waar wat Jansen hierover zegt.

gutgutgut | 09-11-13 | 19:41

@harstef | 09-11-13 | 17:25
De stelling ging over veertig jaar geleden en toen zat Janmaat nog niet in de Kamer. Hendrik Koekoek "de clown" daarentegen wel.

Pierre Tombal | 09-11-13 | 19:36

suvois | 09-11-13 | 18:23 |
"dat fascistische clubje dat Europa beetje bij beetje aan het bezetten is"
Brussel dat is gewoon de optelsom van onze eigen souvereine regeringsleiders. Doe niet zo mal.

gutgutgut | 09-11-13 | 19:27

9 jaar lang beveiligers om je heen. N=E=G=E=N= JAAR!!!
Hoe diep is dit land gezonken. Zeker als je beseft dat de linkse uitvreters dit als normaal beschouwen en hier niets van vinden...

Mike Echo | 09-11-13 | 19:19

Jan Peter Balkenende negeerde de volkswil, en dramde die €U grondwet er door als verdrag van Lissabon (wettelijk bindend), daarmee een groot deel onzer soevereiniteit overdragend aan die €U; De hem voorgehouden baan kreeg hij niet, daar hadden ze liever geen landverrader voor...De Kunduz club jaste het €SM verdrag er door, daarmee onze schatkist overdragend aan het €U/€SM gedrocht.
Velen Uwer stemden op deze smerige landverraders...

Hendrikaatje | 09-11-13 | 18:55

Zo, die kunnen we in ons zak steken! Uitstekend artikel! Zou het helpen, bij volgende verkiezingen, ... in het leven van alledag? Of lezen we het, denken of schrijven: "Goed hoor!" en gaan over tot de orde van de dag? Ik vrees het laatste maar ik weet dat de tijden zullen veranderen... spoedig !

awakened | 09-11-13 | 18:48

Ik heb met hulp van mijn optimistische aard lang gelooft in een redding voor Nederland en de rest van het 'vrije' westen. Maar naarmate ik meer ervaren werd en daarmee wijzer moet ik helaas concluderen dat mensen TE beinvloedbaar zijn en het huidige pluche en vooral Brussel (U weet wel, dat fascistische clubje dat Europa beetje bij beetje aan het bezetten is met hun succesvolle tactiek van de 'LangsamKrieg') te geslepen in het manipuleren van onze geest. Mensen veranderen niet en daarom zal de geschiedenis zich blijven herhalen. Jammer, maar helaas. Vaarwel Nederland.

suvois | 09-11-13 | 18:23

Mammeloe | 09-11-13 | 12:04 |
Waarom? Ze had onjuiste informatie verstrekt en Verdonk was net goed op stoom om een paar van die gelukzoekers een harde les te leren.
Van mij mocht ze blijven maar het gepeupel wilde haar weg.

gutgutgut | 09-11-13 | 18:16

Gelukkig dat Hans Jansen in staat en bereid is het tegengif tegen de linkse ziekte geheel belangeloos ter beschikking te stellen. Een van onze laatste heldere denkers.

HoogToontje | 09-11-13 | 18:14

"Maar de cavalerie komt niet. We zullen zelf met de belegeraars moeten afrekenen. "
Ja wie anders? Al doet Obama zijn best met zijn drones.
"Zolang er nog één kamerlid niet vrij in zijn eigen land kan rondlopen, is de macht over de straat heimelijk overgedragen aan belegeraars en bedreigers."
Het is een illusie te denken dat prominente leiders zonder beveiliging kunnen. Dat is nooit echt zo geweest. Des te meer geldt dit voor degenen die optreden tegen georganiseerde schurken.

Jansen, je trapt open deuren in.

gutgutgut | 09-11-13 | 18:13

Poitiers enWenen, dat hebben we nodig.

98 gelood | 09-11-13 | 18:03

knerf | 09-11-13 | 14:13 | + 2 -
Google is je vriend. Tip zoekopdracht: amsterdam knokploegen jaren 30

Mark Smith | 09-11-13 | 17:57

Pffff, ik dacht dat de klok vorige week een uur was teruggezet, niet 5 jaar. Actueel hoor!

campion | 09-11-13 | 17:32

Hoe stom kun je zijn om de grenzen open te zetten, terwijl je de veiligheid van je eigen politici en andere mensen met een mening niet kunt beschermen?
Ik vraag me trouwens wel af, welke subsidiepotten hier voor worden opengebroken.
En wat daar gezegd mag worden.
www.rijnmond.nl/nieuws/08-11-2013/voor...

Schietmijmaarlek | 09-11-13 | 17:28

Lopende-Hollander | 09-11-13 | 16:04
Toen was homo zijn prima, geen centje pijn!
Vond en vind het wel een smerig gezicht als een paar kerels elkaars huig proberen op te vreten.
Verder geen enkel probleem!
Tot homo's zo nodig moesten trouwen, gaf eigenlijk ook nog niks.
Toen begon het gedram over een paar ambtenaren die gewetens bezwaard waren, niks mis zou je denken, er waren ambtenaren zat die het graag deden.
Nee, dat was niet genoeg, alle ambtenaren zouden voor jullie moeten buigen...
Homo's konden geen enkele tolerantie opbrengen; dikke faal!
Tja, toen moesten ze ook zo nodig kindjes gaan adopteren; weer dat gedram..
Tja, zo verspeel je tolerantie bij een gewoon iemand als mij....
Gay pride; leuk homo feest, niks mis mee!
Alleen jammer dat je door al die niet homo's die graag willen laten zien hoe geweldig homo minded ze zijn, je bijna geen homo meer ziet tussen het gedrang...
Overigens zijn homo's mij best.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 17:25

@Pierre Tombal

Vertel dat maar aan Janmaat (of beter zijn vrouw), dat hij net een paar jaar te laat was om alles te kunnen zeggen....

Wilders had destijds niet al te veel kritiek op de islsm durven hebben vanwege de oliecrisis (precies 40jr jaar geleden), zeker omdat Greet graag olie-afhankelijk wil blijven... In de kamer had hij kunnen zeggen wat hij wilde, iedereen was dan bij elke willekeurige belediging weggewandelt. Alleen kwam toen, net als nu, de fysieke dreiging niet vanuit de kamer maar daarbuiten. Door terroristen die toen ook in grote getale actief waren. In een zeer linkse periode.

25 jaar na een oorlog die men deed huiveren voor alles wat maar een gevaar kon zijn voor de wereldorde: DUS geen identificatieplicht, dus geen lelijke woorden om een groep mee te duiden. Nu wordt wellicht snel gegodwint of godwin geroepen, toen rulede godwin.

Maar het is best. We zullen geheel voor jullie de geschiedenis herschrijven en zeggen dat in NL nooit linkse exstremisten of relschoppers geweest zijn. Nooit. Geen massademonstraties, geen terroristische aanslagen.

Nooit gedacht dat ik aan geschiedvervalsing van links geweld zou moeten doen om zogenaamd "rechtse" luitjes te pacificeren.

Maar ik zal me conformeren. Vroeger was alles beter. Er werden geen rellen geschopt, er werd creatief metselwerk verricht. Mensen werden niet gegijzeld, ze hadden gezellige uitjes met de trein, compleet met pyamafeestje. Vliegreisjes waren een verassingreisjes, altijd leuk bij Idi op bezoek! En 8 gouden medailles voor scherpschieten tijden de Spelen van '72. Wat een fijne tijden waren dat, zo knus en gezellie! Jippie!

harstef | 09-11-13 | 17:25

In feite zou dat kunnen betekenen dat we door de angst geregeerd worden en daardoor in een richting gestuurd die, als er geen bedreiging zou zijn, wel eens heel anders zou kunnen zijn.
.
En hoe zit het met de journalisten, die toch de publieke opinie constant bespelen, ... zouden zij in vrijheid deze vragen beantwoorden??:
‘Neemt u in vrijheid uw standpunten in? Wordt u ook bedreigd, of bent u bang dat dat zal gebeuren als u uw mond opendoet?’.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 17:19

Sinds Ayaan door een enorm monsterverbond van moslimfundi's en politiek-correcten ter linkerzijde, alsmede LPF-ers, Verdonk-aanhangers, Telegraaflezers en racisten ter rechterzijde dit land uit is gepest, heb ik weinig vertrouwen meer in links, rechts of het midden in Nederland.
Want feitelijk schaarden zij zich aan de kant van allerlei doodsbedreigende moslimgekkies overal ter wereld en achter de slachter van Van Gogh die tenslotte vooral werd vermoord omdat hij een filmpje met Ayaan had gemaakt.
Ik kan het Wilders ook moeilijk vergeven dat hij ooit vond dat de bewaking van Ayaan in de VS niet langer door onze staat betaald moest worden.
Nederland en de discussie over de Islam was zoveel beter af geweest als we Ayaan hier gewoon haar plek hadden gegund.

Peyronie | 09-11-13 | 17:02

@mail
Da's nog eens naïef; als er 1 volk is dat vindt dat werelddominantie hen toekomt, dan zijn het wel de Chinezen. Bovendien zijn er veel misstanden binnen de gemeenschap die men intern houdt, en waarmee niet naar de Nederlandse politie wordt gegaan (zoals afpersing).

Waar_moet_het_heen | 09-11-13 | 16:55

In bijna geen enkel land waar de meerderheid van de bevolking moslim is, is sprake van echte vrijheid en een daadwerkelijk functionerende parlementaire democratie. Er is eigenlijk geen enkel "moslimland" te noemen waar de Trias Politica niet wordt overheerst door een dictator, sheik, ayatollah of een -streng- religieuze partij. Daarmee is vaak ook de scheiding van religie en staat niet meer aanwezig.
Zie bijvoorbeeld de islamisering van de Turkse staat of de macht van de ayatollas en imams op de politiek in het hele midden oosten. Er kan dus feitelijk worden geconcludeerd dat de meerderheid van alle moslims in de hele wereld in onderdrukking leeft. Vanwege die onderdrukking, en de vaak daaraan inherente slechte economische omstandigheden, willen en komen veel moslims naar het vrije westen. Maar eenmaal in het vrije westen aangekomen is die vrijheid blijkt die vrijheid vaak te veel van het goede. Er wordt nl. aanpassing en tolerantie verwacht. En dat is ook voor veel moslims erg lastig. De grondwettelijke vrijheid om de eigen identiteit, cultuur en religie te mogen behouden wordt ineens een argument om zich juist niet te hoeven aanpassen en intolerant te zijn t.o.v. ‘anders’ denkenden. Uit angst voor vrijheid zoekt men houvast in de bekende en vertrouwde repressieve angstcultuur en religie waar de meerderheid van de zgn. "broeders en zusters" onder lijden en waar men zelf ook vaak voor is gevlucht. Ze kunnen de vrijheid niet aan; te weinig sturing, zelfdiscipline en doemdenkerij. Een pure angstreflex, veroorzaakt door een genetisch geprogrammeerde afhankelijkheid van onderdrukking. Onderdrukking van zichzelf, van vrouwen en van andersdenkenden. Vluchten naar een land waar geen angstcultuur heerst, maar omdat men zich met de verworven vrijheden geen raad weet, hier dezelfde angstcultuur willen creëren. Obelix zou zeggen: “Rare jongens die mohammedanen!”

De grenzen van de tolerantie zijn daardoor voor veel andersdenkenden al lang overschreden, maar vanwege de terreur van het misdadig politiek correcte establisment en hetgeen Hans hierboven stelt, is er kennelijk nog steeds niet genoeg politieke durf en draagvlak om de uitoefening en handhaving van de grondwet ook toe te passen ter bescherming van de oorspronkelijke bevolking, cultuur en vrijheid van NL.
Als er in deze tijd een politicus of partij zou komen waarvoor het establishment geen kans maakt de geloofwaardigheid aan te tasten, en deze zelf ook daartoe geen reden geeft, dan zou deze waarschijnlijk met een klinkende overwinning de volgende verkiezingen winnen. Dan is het ineens gedaan met de afbraak van Nederland. Geen hand geven of homoseksuelen willen trouwen? Ontslag. Scheiding van mannelijke en vrouwelijke personen in openbare gelegenheden of evenementen? Geen vergunning of geldkraan dicht. Nieuwkomer uit EU maar geen werk of nooit gewerkt in NL? Geen uitkering of voorzieningen, eerst via werk hiervoor het recht opbouwen.. Nieuwkomer en crimineel? Persona non grata, ook voor EU onderdanen. Geen asiel? Vreedzame en humane detentie tot uitzetting. En ga zo maar door.

Helaas laat de geschiedenis ons weinig illusie over. Tot nu toe is elke politicus of partij met dit soort standpunten verketterd, vermoord of is in de publieke opinie de geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Bolkenstein, Fortuin, Ayaan, Verdonk, Wilders, allemaal in de problemen. Allemaal de mond gesnoerd.
Dus wat is de oplossing? Blijven schrijven, blijven doorgaan met het uitoefenen van het recht op een vrije mening en blijven doorgaan met het aangaan van de confrontatie met de bedreigers van onze vrijheid. En hopen dat er toch ooit nog een publiek persoon opstaat die de policor doorbreekt en met heldere feiten & argumenten voor onze vrijheid opkomt.

En natuurlijk een betere kapper heeft dan Greet…

Rudjen | 09-11-13 | 16:48

Ik vond Ayaan altijd vooral heel erg boos op de wereld. Vermoeiend hoor.

Waar_moet_het_heen | 09-11-13 | 16:32

Hierbij alle hulde aan de Chinese bevolking in ons land. Als er een totaal andere cultuur is dan onze westerse is het de Chinese cultuur wel.

Chinezen hechten over het algemeen veel waarde aan onderwijs, ook zijn hard werken en goed presteren belangrijk binnen de Chinese cultuur. Uit een onderzoek in 2011 blijkt dat Chinezen in Nederland het uitzonderlijk goed doen in het onderwijs. Twee derde van de Chinese leerlingen volgt havo of vwo-onderwijs, bij autochtone leerlingen is dat de helft. De tweede generatie Chinezen doet het ook heel goed op de arbeidsmarkt, ze hebben vaak hoge functies en de werkloosheid ligt met 5% op een laag niveau
En geen gezeur over de Ned. tradities zoals Zwarte piet.

Grote klasse!!!!

mail | 09-11-13 | 16:26

Ommezwaai | 09-11-13 | 15:22 | + 10 -
Het is inderdaad te gek voor woorden dat u in een dergelijke situatie zit.
Zelf mocht ik het genoegen proeven nadat ik twee inbrekers, die op mijn slaapkamer stonden, het huis uitgeveegd had. Mijn destijdse werkgever was de mening toegedaan dat ik die arme jongens te hard had aangepakt, daarop werd mijn ontslag aangevraagd. We leven in een omgedraaide wereld.

Sjeng de helle | 09-11-13 | 16:18

@De Troet | 09-11-13 | 15:59
Dat het kindermoord zou rechtvaardigen heb ik niet gezegd. Maar los daarvan gaat het ook wel iets verder dan oproepen tot een boycot. Je zou ze zo bruine overhemden kunnen aantrekken.

Pierre Tombal | 09-11-13 | 16:12

Insult those who behead the prophet!
Goed stuk Hans. Je mag uiteraard vinden van Wilders wat je wil. Maar het niet veroordelen van het feit dat hij beveiliging nodig heeft is in mijn ogen gewoon ziek! Toch zijn er genoeg mensen die vinden dat het zijn eigen schuld is. Dan moet hij z'n mond maar houden is de redenering. Dit zijn gewoon vijanden van het vrije woord!

Robertski | 09-11-13 | 16:10

EA 827

Ja en dan is het toch bezopen dat de grote voorvechter van NL tegen het grote islamitische gevaar OOK tegen energie-zelfvoorzienendheid is..

Een vijand in stand willen houden door behoud van afhankelijkheid = plucheplakken?

harstef | 09-11-13 | 16:09

@harstef | 09-11-13 | 15:50
Onzin. Veertig jaar geleden kon je net zo goed zeggen wat Wilders nu zegt. Alleen werd je toen in de Kamer uitgelachen, omdat de linkse kliek je niet als een bedreiging beschouwde voor hun wereldorde. Dat is met Wilders, en eerder ook Fortuyn, wel anders omdat deze op een groeiende achterban kan rekenen, van mensen waar het besef is doorgedrongen dat die linkse wereldorde er uitsluitend voor de machthebbers is. Al die nazi-beschuldigen zijn niks meer dan de laatste stuiptrekkingen van baasjes die hun wereld zien instorten en je kan alleen maar hopen dat ze er niet, net zoals bij Fortuyn, in slagen om Wilders op te ruimen. De volgende die het linkse bolwerk omver zou willen stoten kan wel eens bedenken dat zelf beginnen met schieten een beter alternatief is dan wachten op de volgende oliebol die denkt dat Hitler rechts was.

Pierre Tombal | 09-11-13 | 16:07

Een politicus die bescherming nodig heeft. Een politica die vlucht. De heersende politie partij van mijn (hoofd)stad die heeft gecapituleerd. Het is voor mij en de meeste reaguurders eigenlijk wel ver weg. En toch ook zo dichtbij. Begin jaren tachtig had ik mijn coming out. Vanaf dat moment was voor mij het leven een feest. God wat was ik gelukkig. Zomeravonden met gelijkgestemden een biertje pakken in de reguliersdwarsstraat. Gewoon op straat! ’s Nachts Amsterdam doorlopen naar huis in Amsterdam Noord. Niet hand in hand. Dat was niet nodig. We lopen toch door Amsterdam! Op de pont stiekem een kusje krijgen. Tegen elke niet Amsterdammer vertellen hoe gelukkig je bent als homo in het Amsterdam/Nederland van de jaren tachtig. Er was geen Gay-Pride, was ook niet nodig. Op je werk/kroeg/club zeggen dat je een vriend als partner had was voldoende. O leuk was de reactie meestal. En er werd verder niet over gepraat. Ik woon nog altijd in Amsterdam Noord. Net als mijn broers/zusters. En daarvoor mijn ouders en alle overgrootouders. Mijn partner is slechts enkele jaren jonger dan ik. Maar God wat een verschil die paar jaar. Als we naar het onderBuikslotermeerplein gaan om boodschappen te doen lopen we minimaal 2 meter uit elkaar. Als we over een stoep breed genoeg voor vier personen lopen en er komt een lichtgetinte groep van drie personen ons tegemoet gaat hij vast voor of achter mij lopen. Waarom conflicten opzoeken zegt hij dan altijd. Als ik hem iets zachtjes wil zeggen op straat moet ik niet teveel naar hem toebuigen. “Ze (?) hoeven het niet te zien aan ons”is dan z’n vaste zinnetje. Als er aan mij gevraagd word wie ik ben dan moet ik “een familie vriend”antwoorden. Ik wil niet Godwinnen maar geloof me, ik weet hoe joden zich in de dertiger jaren van de vorige eeuw zich hebben gevoeld. Verraden door eigen politici en stadsbestuur. Bang voor wat je bent in de stad door je eigen voorvaders opgebouwd. Ik ga niet weg. Ik neem elke winter de sneeuwballen tegen alleen mijn ramen (de enige schotelloze flat in mijn gebouw) wel voor lief. Het is mijn stad. Mijn buurt. Mijn roots. Ik zal niet, nooit, opgeven. Maar ik reken op niemand meer. Niet op mijn buren, niet op mijn linkse stadsbestuur en zeker niet op het stadsdeel bestuur bestaande uit mensen met namen die ik niet eens kan uitspreken. Maar ik ben bang dat het niet leuker word. De jaren tachtig lijken op jaren doorgebracht in een ander land ver weg van hier. Jammer.

Lopende-Hollander | 09-11-13 | 16:04

Pierre Tombal | 09-11-13 | 15:53 | + 0 -
Mongool! Oproepen tot een boycot rechtvaardigt kindermoord?

De Troet | 09-11-13 | 15:59

Lewis | 09-11-13 | 15:01 | + 0
Lewis, zie jij me ergens beweren dat het lekker gaat met Nederland? Ik zeg alleen dat je geen ouwelullen opmerkingen moet maken die nergens op slaan!

40 Jaar geleden was er in NL eindeloos trammelant. Gewelddadige demonstraties, gijzelingen (molukkers, PLO) etc.
Dus ga niet lopen zeveren dat het toen zo geweldig veilig was. Topdagen voor de AIVD. Als ik het heb over clubjes als RAF, doel ik niet op the royal air force maar op de rote armee fraktion. Groepen die in de categorie links geweld heeel hoog scoren.

Wilders heeft beveiliging nodig en dat is buitengewoon treurig. Maar feit is dat hij 40 jaar geleden dergelijke dingen niet eens had kunnen zeggen, dus wat dat betreft zijn we er op vooruit gegaan!

Dus als ik zeg wees niet bejaard, bedoel ik te zeggen, denk reeel na. Lul geen onzin. Vraag je af hoeveel rellen er waren, hoeveel gewelddadige extremistische clubs er waren, hoeveel angst er was voor andere ideologieen (USSR/communisme) en bedenk: niets nieuws onder de zon.

Dat wil niet zeggen dat het nu fantastisch is, dat we niets moeten doen: Laten we vooral blijven streven naar een veilige, bruut- en moordvrije samenleving. Waarin we feiten mogen benoemen, mensen ter verantwoording durven roepen waar nodig en geen brute oplossingen zoeken bij "problemen".

harstef | 09-11-13 | 15:50

WirMachenMusik | 09-11-13 | 15:20
Oftewel, "Oil for Immigration", daar zou 'm indd die merkwaardige tolerantie van oa politici tov islamisering in kunnen zitten. We worden gewoon met ons allen gegijzeld door die olieboeren uit oa S.A. met theedoeken op hun koppen.

EA 827 | 09-11-13 | 15:46

Een ander aspect dat in mijn waarneming nog nauwelijks aan de orde is geweest is de merkwaardige steun voor islamisering uit conservatief christelijke hoek.
Oké, de vrees voor beperkingen aan het bijzonder onderwijs is een christelijk eigenbelang dat herhaardelijk is besproken. Maar zouden er niet ook nog andere belangen of opvattingen kunnen meespelen? Bijvoorbeeld de overlappingen in de conservatief-christelijke en islamitische opvattingen t.a.v. sexualiteit, de rolverdeling tussen geslachten en het belang van vroomheid?

WirMachenMusik | 09-11-13 | 15:41

Sjeng de helle | 09-11-13 | 15:10
Geert heeft tenminste beveiliging..
Mijn gezin en ik worden al zo'n jaar of 6 bedreigd...
Iets met huurachterstand die een bi-cultureel bij mij had en dit niet wilde betalen.
Dan maar via het juridische circuit trachten te innen.
Gevolg: Ommezwaai loopt buiten met een kogel/steekwerend stuk textiel en een lekkere verrassing in zijn binnenzak.
Politie? Laat me niet lachen.... Die doen het dun in hun broek voor dit soort gasten.

Ommezwaai | 09-11-13 | 15:22

Iets dat vrijwel nooit aan de orde komt bij beschouwingen over de merkwaardige tolerantie van politici, koningshuis en zogenaamde topmanagers/bankiers t.o.v. de islamisering, is de forse financiële grip die met name Arabieren met hun geïnvesteerd oliegeld op Westerse economieën hebben verkregen.
Beluister in dit interview daarover ook de Duitse staatsrechtgeleerde professor Schachtschneider.

WirMachenMusik | 09-11-13 | 15:20

Zoals de Europese democratieen faalde om WW1 te voorkomen, faalde deze staten ook om WW2 te voorkomen. de onuitgesproken WW3 is zo nu blijkt na de Koude Oorlog de oorlog tegen het terrorisme, welke de democratisch georiënteerde staten zullen moeten winnen, voor de duidelijkheid by all means om de simpele reden deze moderne democratieën gelijk de godsdienst waar binnen deze democratieën hun bestaansrecht vonden, gelijk deze godsdienst zullen vervagen.

william7055 | 09-11-13 | 15:19

Met dank aan laf links en overige idioten, is dit land (en het westen in het algemeen) volkomen de weg kwijt geraakt. Goed werd fout en recht werd krom. Overal in Europa zie je de infantiliserende en destructieve invloed van linkse een aanverwante stompzinnigheid. Deze wereldvreemde suicidale elite heeft haar eigen volk en cultuur verraden. Hier moet echt een tribunaal voor komen. Geschiedenisschrijvers zullen met stijgende verbazing en afkeer de feiten van dit verraad en de ondergang van wat ooit een vrije en gelukkige maatschappij was vastleggen.
Laat ik het zo zeggen: ik ben blij dat ik geen kinderen heb.

lekker wijf | 09-11-13 | 15:19

Ik ken wel zo'n commandant, het vervelende is dat ik geen bewijs heb om hem bij de politie aan te geven, maar een salafist (lees islamfacscist) dat is ie in hart en nieren...

Optimus_Prime | 09-11-13 | 15:16

Ik vraag me in alle gemoedsrust af hoe Geert Wilders dit kan volhouden. Negen jaar leven in een mobiele gevangenis, geen privacy geen moment zonder beveiligers om hem heen, niet weten waar je
's avonds slaapt. Een nochalante houding van collega's die eigenlijk zeggen eigen schuld dikke bult. Ik vraag me af waar ik zelf meer moeite mee zou hebben met de bedreigingen of die labbekakke houding ik denk met het laatste.

Sjeng de helle | 09-11-13 | 15:10

Amano | 09-11-13 | 14:29 | + 0 -

En dåt is nu precies mijn punt. We hopen allemaal dat een ander zo dapper is, omdat wij bang zijn voor wraak. En vanwege deze angst, die ik zelf ook heb, reaguren we liever anoniem. En die angst is triest, heel erg triest. En de reden? Ik denk dat het is omdat we het zo goed hebben en dat liever niet riskeren.

Ergens stemt me dat ook gerust. Het is een luxe-probleem en zodra de luxe wegvalt, dan zal het ongetwijfeld beter gaan.

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 15:09

De bezetters zijn al in de stad, geholpen door de NSB (PvdA, D66, GL).

funkyd | 09-11-13 | 15:05

vraagstaart | 09-11-13 | 12:16 |
Jouw vergelijking riep bij meteen ook de associatie op dat NL-bestuurders zich gedragen als dat type vrouwen die op mannen uit exotische culturen vallen en de fatale eigenschap bezitten om na iedere huiselijk geweldsessie weer opnieuw te proberen. Ofwel met pathologisch masochisme als motivatie óf, voor mensen met gezond verstand, onbegrijpelijke naïviteit.
Dit als alternatief naast de oikofobie-hypothese, lees sociaal-pathologische zelfhaat, van Scruton/Baudin ;-)

WirMachenMusik | 09-11-13 | 15:04

@harstef | 09-11-13 | 14:49 |
Wil jij dan beweren dat het lekker gaat met dit land? Nee, niet *alles* was beter, maar een heleboel wel. En ik ben niet bejaard.

Lewis | 09-11-13 | 15:01

Reinaert | 09-11-13 | 12:03
Breek me de bek niet open ! Paar dagen terug bij thuiskomst na 'n lange vermoeiende dag op m'n werk lag er 'n "verassing" van het CJIB op m'n deurmat, € 46,- (€ 39 + € 7 voor "administratiekosten")vanwege 6 km te snel binnen de bebouwde kom 2 maanden terug, ik had 't geeneens destijds in de gaten... zelfs geen flits gezien, maargoed, ik (hardwerkende NL'er en zeker geen verkeerspiraat, kan ik serieus gerust van mezelf zeggen) "mag" maar weer eens gaan dokken :E
Goed stuk trouwens weer van Hans Jansen *thumbs*, ben ook niet anders van hem gewend.

EA 827 | 09-11-13 | 14:58

"Politici behoren in een vrij land niet beschermt te worden.
40 jaar geleden hoefde dat ook niet."
Mantisomantis | 09-11-13 | 13:19 | + 1 -
----

Nee, toen hoefde alleen HMK Juul beschermt te worden tegen gijzelacties als gevolg van gebroken politieke beloften...

Ik denk dat toen heel wat politici beveiligd werden, als ze al iets durfde te zeggen wat buiten algehele mening was.

De tijd van straatstenen door de lucht, demonstraties en start van "gezelligheidsverenigingen" als Rode jeugd, PLO & RAF.

Ik mag hopen dat je niet 80 bent, doe jezelf dan een lol en stap niet in het bejaarde-denken van "vroeger was alles beter". Dat is overigens prima voor zaken die echt zo zijn, maar vaak niet het geval.

harstef | 09-11-13 | 14:49

Ayaan is hier heel vaak door het slijk gehaald. Ik ben blij dat veel reaguurders kennelijk het licht hebben gezien.

Lewis | 09-11-13 | 14:35

ik voorzie een 'oranje armee fraction' .. er lopen teveel landverraders / graaiers / gestoorden rond die blijkbaar niet (meer) gestopt kunnen worden op democratische wijze.

(c)ZWITSUL | 09-11-13 | 14:33

Eeuwen lang heeft Nederland mensen opgevangen, onderdak verleent etc. Van Hugenoten tot Vietnamese bootvluchtelingen. Spanjaarden, Italianen, Portugezen, Chinezen you name it, ze zijn naar Nederland gekomen, aan het werk gegaan en geïntegreerd. Ze leerden Nederlands en lieten Zwarte Piet met rust en maakten onze vrouwen niet uit voor hoer. Nul of nihil problemen. Totdat............ totdat er mensen naar Nederland kwamen met een islamitische achtergrond in de jaren '60. Daar begon te intolerantie. Het inleveren van de Nederlandse cultuur. Het afdwingen van respect voor zaken die geen respect verdienen. Daar begon het dreigen. Anno 2013 is het te idioot voor woorden dat de meeste immigranten uit de jaren '60 geen of amper nederlands spreken, niet de moeite genomen hebben te integreren en dat veel van hun kinderen schijt hebben aan Nederland, walgen van Nederland, stad en land onveilig maken met hun rooftochten, vaak met naam en toenaam bekend zijn bij de politie etc. Tot op heden is dit land te beschaafd om ze op de trein te zetten naar waar ze vandaan komen. Integreren zullen ze nooit. Dan rest ons 2 keuzes. We laten over ons heen lopen en leveren jaar na jaar iets van onze verworvenheden in totdat we uiteindelijk zelf zo'n achterlijk land zijn of we kiezen voor de harde aanpak. Stoppen met de zogenaamde politieke correctheid. Die strijd is reeds verloren. Thee drinken en pappen en nat houden betekent verliezen, inleveren. Ik huldig het initiatief van die 2 politieagenten in
Almelo die die Pool op de trein hebben gezet. Bevalt het je hier niet, ben je veelpleger, bedreig je mensen en heb je nog een ander paspoort...... op de trein en wegwezen.

namensmijnhond | 09-11-13 | 14:30

Laten we dan eens beginnen met het dragen van verantwoordelijkheid voor onze reaguursels en anoniem reaguren afschaffen.
TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:11 | + -21
OK, jij eerst. Zet je eronder meteen je Email. Laat je voordeur van je huis ook open staan. En laat me weten hoe bevalt. Geeft namelijk een goed kijkje hoe groot het probleem is. (Disclaimer: Bovenstaande commentaar is cynisch bedoeld. Probeer dit niet uit. Uw leven loopt anders gevaar).

Amano | 09-11-13 | 14:29

Mark Smith | 09-11-13 | 14:05
Breivik heeft in z'n boek zijn bewondering voor Geert Wilders uitgesproken; natuurlijk nam Geert Wilders direct afstand van het gebeuren.
Op allerlei manieren heeft de linkse kliek geprobeerd om Breiviks daad toch aan Geert Wilders te linken.
Zelfs zeiden 'ze' dat Geert Wilders hem tot die daad gedreven had.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 14:19

Mark Smith | 09-11-13 | 14:00 | + 1 -

Maar die liepen niet rovend, overvallend over straat.
Of kan je mij voorbeelden geven van wekelijkse overvallen en berovingen in b.v. Amsterdam in die tijd?

De normen om toen mensen in zgn. asociale wijken op te sluiten waren heel anders en vooral strenger.
Ze moesten geresocialiseerd en heropgevoed worden. Ze zorgden niet goed voor zichzelf en er was gebrek aan hygiene etc.
Niet te vergelijken met de hedendaagse problemen met Marokkaanse jeugd.

knerf | 09-11-13 | 14:18

Nou zou Hans een punt hebben, ware het niet dat gebleken is dat sinds het angstvallig bewaren van de neutraliteit in 1914 en de bezetting van NL in 1940, het Nederlandse volk een volk van wegkijkers en laffe schijtbroeken is. Er is dus nog steeds niets nieuws onder de zon.

Graaf van Egmont | 09-11-13 | 14:16

@TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35
Och, iedereen die een beetje googelt heeft binnen 5 minuten mijn naw, boeit me niet. Maar ergens heb je een prima goed punt ja.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 14:13

Mark Smith | 09-11-13 | 14:11 | + 0 -

Maar had je die voorbeelden van blanke, blondgekuifde bendes nou of niet?
Of ren je altijd weg als de ander met die vraag komt?

knerf | 09-11-13 | 14:13

knerf | 09-11-13 | 14:05 | + -1 -
Laat maar.

Mark Smith | 09-11-13 | 14:11

Dankjewel Hans, voor dit, zoals vaker, formidabele stuk. Zeer bruikbaar ook om in je eigen omgeving voor te leggen, te bediscussiëren of er gewoon eens simpel over na te denken. Want de klok tikt langzaam door..

En een iedere die er over nadenkt, moet al regelmatig met dit soort dreigingen, dan wel in veel lichtere vorm, in zijn eigen omgeving waarnemen. trek je mond open en ga achter iemand staan die zijn mond open durft te trekken. Laat die daar niet mee alleen staan... maar onderneem actie.

Meri59 | 09-11-13 | 14:11

Bakito | 09-11-13 | 14:08 | + 0 -

Welnee. Je komt er gewoon met gestrekt been in.
Uitspraken kan je weerleggen met argumenten.
Als je die niet hebt, ga je op de man spelen.Zoals jij doet.
Een slechte, maar menselijke eigenschap.

knerf | 09-11-13 | 14:10

@Mark Smith | 09-11-13 | 14:06

Je lult er om heen .... nergens is er verontwaardiging te zien bij die gasten, waarom niet? Omdat het niet mag!!

Fatwabuster | 09-11-13 | 14:10

@ hfakker | 09-11-13 | 14:04

Het is nu duidelijk bakito is eigenlijk een gefrustreerde katholiek die zijn steun zoekt inde islam net als die geflipte non karin amstrong. Hij heeft wrs haar islam propaganda verslonden en staat nu in de startblokken om voor een plaatsje in het islam paradijs zijn katholieke vrienden en familie om te leggen.

solidstate | 09-11-13 | 14:10

DaughtersofLot | 09-11-13 | 14:05 | + 0 -

Ik onderschat geen enkele godsdienst noch ideologie..
Het kenmerk is dat beide de heerschappij nastreven.

knerf | 09-11-13 | 14:08

knerf | 09-11-13 | 14:06 | + 0 -
Ik beoordeel je op je uitspraken hier. Hoe jouw mislukte leven er in het echt uitziet, zal mij worst wezen.

Bakito | 09-11-13 | 14:08


@necrosis | 09-11-13 | 12:43
Ben jij niet vreselijk eenzaam als echt HELEMAAL niemand weet hoe je heet of waar je woont? En ook al geen sociale media. Ik word altijd zo treurig als mensen al 6 weken dood in hun huis liggen....

pinda | 09-11-13 | 14:07

hfakker | 09-11-13 | 14:04 | + 0 -
Nee hoor, ik ben onverbeterlijk goedgemutst en heb die PVV-doctrines niet nodig om chagrijn een pseudo-theoretisch kader te geven.

Bakito | 09-11-13 | 14:07

Fatwabuster | 09-11-13 | 14:04 | + 0 -
Waarom zouden ze gaan demonstreren? Doe jij toch ook niet?

Mark Smith | 09-11-13 | 14:06

Bakito | 09-11-13 | 14:04 | + 0 -

Geen weerwoord hebben en dan op de man spelen:
een kenmerk van de policor scheefdenker

knerf | 09-11-13 | 14:06

@knerf | 09-11-13 | 13:59 Onderschat de kerk van het vliegende spaghetti-monster niet.

DaughtersofLot | 09-11-13 | 14:05

Mark Smith | 09-11-13 | 14:00 | + 2 -

Dat is het wel want de slachtoffers van dat geweld zijn uitsluitend blanke allochtonen.
Die haat wordt er door o.a. preken van de imam ingeramd en ook de Koran is niet vies van opstoken.

knerf | 09-11-13 | 14:05

Hendrikaatje | 09-11-13 | 14:02 | + -1 -
Heb jij daarvan voorbeelden en linkjes. Want volgens mij nam Wilders iedereen direct wind uit de zeilen door duidelijk en snel afstand te nemen van die weerzinwekkende daad.

Mark Smith | 09-11-13 | 14:05

knerf | 09-11-13 | 14:02 | + 0 -
Kommaneuken, ook zo'n fraai calvinistisch trekje.

Bakito | 09-11-13 | 14:04

@Bakito | 09-11-13 | 13:57
Ik vond je nooit zo objectief, helder. Je acteert vanuit een stringent negatief kader, frustratie van vroeger.
Onzuiver dus.

hfakker | 09-11-13 | 14:04

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:53

Dus in 1 op 1 gesprekjes durven ze zich wel uit te spreken tegen de fanatieke geloofsidioten.... wellicht dat je daar precies de kern raakt van het probleem. Een moslim mag blijkbaar niet in het openbaar en met velen tegelijk (demonstratie) zich uitspreken tegen geweld vanuit hun geloof!
Daar wringt volgens mij de schoen!

Fatwabuster | 09-11-13 | 14:04

solidstate | 09-11-13 | 14:01 | + 0 -
Jouw fascinatie met geweld en vuurwapens zijn opmerkelijk. Jongens als jij, daarvoor adverteert de landmacht op Geenstijl.

Bakito | 09-11-13 | 14:03

@DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:21
Ik heb er trots op dat ik de "heer" Driehuis incl. cameraploeg 13 jaar geleden onder dwang heb weggestuurd, wat een stel ratten en angsthazen, die journalisten. En maar zwaaien met de perskaart, waar ik natuurlijk schijt aan heb.
Ze verloren, big time.

Jim Lovell | 09-11-13 | 14:03

Bakito | 09-11-13 | 13:57 | + 0 -

Jij verwart religieuze kinnesinne met haat.
Protestanten noemden katholieken "papen", joden ongelovigen "gojs".
Was dat ook racisme? En sinds wanneer zijn moslims een ras?

knerf | 09-11-13 | 14:02

Bakito | 09-11-13 | 13:47
Die kinderen waren socialisten in opleiding.
Neemt niet weg dat het een verschrikkelijke smerige moordpartij was, op geen enkele wijze goed te praten.
Smerig was hoe de linkse media dit aan Geert Wilders probeerden te koppelen...

Hendrikaatje | 09-11-13 | 14:02

~Johan | 09-11-13 | 13:57 | + 1 -
Gaat toch weg man met dat apocalyptische gebazel. Je hebt kennelijk je strengchristelijke / calvinistische veren nog niet afgeschud.

En je noemt jezelf atheïst zeker? Muwahaha!

Bakito | 09-11-13 | 14:01

@ Bakito | 09-11-13 | 13:57

Dus nog even en we vinden bakito met geodkeuring van zijn moslim meesters met een geweer zijn frustraties wegschieten in een katholieke kerk.

Je bent meer een jihadi dan dat je zelf denkt.

Volgens jouw eigen uitspraken was je extreem rechts dus psycho islam past perfect bij je.

solidstate | 09-11-13 | 14:01

knerf | 09-11-13 | 13:55 | + 0 -
Waar ontken ik dat er een groot probleem met, met name, marokkaanse jongeren is? Wat mij betreft worden die nog morgen het land uitgetrapt, inclusief ouders.
Ik zeg alleen dat dat geen islamrobleem is, maar een sociaal maatschappelijk probleem. Overigens zaten in de jaren 30 de gevangenissen, tuchthuizenen kolonies overvol met landlopers en ander geteisem. Het door Wilders aangekaarte tuigdorp was in de jaren 30 al beleid, en niet voor niets.

Mark Smith | 09-11-13 | 14:00

DaughtersofLot | 09-11-13 | 13:54 | + 0 -

Zo kan je dus ook beweren dat er kabouters bestaan omdat het tegendeel niet bewezen is.
Een handige foefje om iedere gelovige aan het wankelen te brengen.
Maar ik heb nog geen school gezien die de kaboutergedachte als leidraad neemt, dus er is nog een markt open..

knerf | 09-11-13 | 13:59

Reinaert | 09-11-13 | 12:03 | + 120
hey dramalama...
de criminaliteit is minder dan 40 jaar geleden. Toen kon je in steden niet snachts over straat. 100 jaar geleden was het nog erger.

--sql error-- | 09-11-13 | 13:59

@Piet van het Padje | 09-11-13 | 13:28 |

HEAR ! HEAR !

Ik zie als het zo door blijft gaan die opstand best nog wel een keer uitbreken , zoals ik al vaker heb gezegd je kunt een trouwe hond ( analogie van het Nederlandse volk ) net zo vaak schoppen tot hij je op een geven moment in je schoppende voet bijt vanaf dat moment is het oppassen !

Ik denk dat het Nederlandse volk ( iedereen die een goedbedoelde burgers is ongeacht etniciteit ) de afgelopen jaren dusdanig geschoffeerd zijn door de politiek dat het moment van bijten aardig in de buurt begint te komen...

Amigo1973 | 09-11-13 | 13:58

solidstate | 09-11-13 | 13:51 | + 0 -
Nee, kom uit een zeer bekrompen katholieke gemeenschap, waar ik al op jonge leeftijd constateerde vreemdelingenhaat of -angst en racisme een misselijkmakende eigenschap is van veel mensen die nog nooit van de islam hadden gehoord.

Bakito | 09-11-13 | 13:57

@ Mark Smith | 09-11-13 | 13:53

Whehe door mijn gesprekken met moslims had ik tien jaar geleden al door dat de gemiddelde moslim meer het niveau van een gemiddelde TBS patient had.

En dan doorvragen Geen genoegen nemen met een half leugenachtig antwoord. Dan komt de ware mohammedaanse moordlustige pedofeet aanbidder gauw genoeg bovendrijven

solidstate | 09-11-13 | 13:57

@ Mark Smith
Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar gelooft u werkelijk dat die gemiddelde, o zo gematigde moslims uw kant zullen kiezen als op zekere dag ook hier de "pleuris" uitbreekt?

~Johan | 09-11-13 | 13:57

@DaughtersofLot | 09-11-13 | 13:54 Correctie; "ik wist dat u" moet zijn "ik wist dat iemand hiermee ging komen"
--- stop de tijd, ik zet twee jokers in.

DaughtersofLot | 09-11-13 | 13:56

Mark Smith | 09-11-13 | 13:40 | + 0 -

Wie heeft het over verontschuldigingem aanbieden?

We hebben het hier over het benoemen van feiten en daar niet voor wegduiken. Benoemen dus.
En dat willen die policor gekkies niet
Ook jij niet want je komt met wat tegengas dat eerder gesputter is.
Hoe verklaar je trouwens het aandeel van Marokkanen in geweldsdelicten dat 4x zo veel is in vergelijking met blanke allochtonen?
En nu niet meer aankomen met het policor praatje van armoe, slechte huisvesting, werkloosheid want die was er in de jaren dertig ook en toen gingen er ook geen groepen mensen rovend, stelend en mishandelend over straat?

A propos, waar zijn die bendes blanke, blondgekuifde autochtonen die Marokkaanse meisjes lastig vallen en oude Marokkaanse vrouwtjes beroven?

knerf | 09-11-13 | 13:55

@hfakker | 09-11-13 | 13:18 Ik wist dat u hiermee ging komen. U stelt zich op het principe dat zolang we geen nagatief kunnen aantonen de stelling niet onderuit gehaald kan worden. Dat mag, maar vergeet niet dat dit een verkeerde manier van redeneren is, als het om religie gaat.
De bewijslast ligt bij gelovigen, zij doen buitengewone uitspraken. Dus dragen de bewijslast voor deze claims.
Terwijl religie al meer dan 2000 jaar teert op een semantisch handigheidje. You can't prove a negative.
Onzin onzin onzin. God bestaat niet, tot het tegendeel bewezen is. Dat ik hiermee geen negatief kan bewijzen doet niets af aan mijn stelling. God bestaat niet, feit!

DaughtersofLot | 09-11-13 | 13:54

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:45 | + 1 -
Maar dat zal dan wel taqqiya zijn.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:54

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:45 | + 1 -
Vaak genoeg, maar nu spreek ik ook nogal eens met moslims. Jij ook?

Mark Smith | 09-11-13 | 13:53

@ Bakito | 09-11-13 | 13:47

Ik zeg toch getikte. Dat jij hem een moedig man vind komt zeker omdat hij socialistische opvoeding heeft gehad?

solidstate | 09-11-13 | 13:51

solidstate | 09-11-13 | 13:45 | + 1 -
Tuurlijk, 60 a 70 kinderen aan gort schieten, daar is natuurlijk een goede reden voor. Schandalig dat deze moedige man zo wordt weggezet in de linkse media.

Bakito | 09-11-13 | 13:47

Onze cultuur, gebruiken en tradities aantasten, nu een poging van mislukte, handophoudende rijksgenoten met een meer of minder getinte huidskleur.
Owja, laat ik de negerkonten likkende gutmenschen niet vergeten...

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:47

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:40

Waarom zouden moslims hun verontschuldigingen moeten aanbieden? Verontwaardiging en afschuw laten blijken wat anderen uit naam van hun godsdienst doen, is mij meer dan genoeg!
.
Ooit gezien ergens?

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:45

@ knerf | 09-11-13 | 13:37

Daar komt nog bij breivik heeft hoofdzakelijk socialisten omgelegd waarschijnlijk uit frustratie door zijn politiek correcte socialistische opvoeding.
Als je daar niet een beetje getikt van wordt, kijk maar naar mark smith.

solidstate | 09-11-13 | 13:45

Strijden voor het vrije woord door iets te verbieden. U spoort klaarblijkelijk niet helemaal.
Mark Smith | 09-11-13 | 12:10 | + -24 -
Er zijn meerdere vormen van fascisme verboden, dus waarom deze niet?

Bugsy Malone | 09-11-13 | 13:45

Ik pleit voor het inzetten van een lok-politicus.
Geheel digitaal opgebouwd, en hij kan levensechte gebaren maken.We noemen hem "Rego Isbash" (rechts geöriënteerde islam basher)
Degenen die hem bedreigen worden opgepakt door de politie...

King of the Oneliner | 09-11-13 | 13:44

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:31 / 13:32

Tussen alle onzin door lees ik 2 staats ontwrichtende incidenten.... eentje in Noorwegen en eentje is ons eigen land door niemand minder dan Volkert 'de Pim killer' van der Graaf.... en kan jij je die avond nog herinneren wat er gebeurde in Den Haag en de enorme commotie wat het teweegbracht de dagen er na en tijdens de uitvaart? Honderdduizenden mensen op de been als ik me niet vergis!

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:43

knerf | 09-11-13 | 13:37 | + 1 -
Sinterklaas is ook een pedofiel. Onbegrijpelijk dat gedweep in PVV-hoek met deze man.

Bakito | 09-11-13 | 13:41

knerf | 09-11-13 | 13:37 | + 0 -
Niettemin voel ik nog steeds geen behoefte om daar mijn verontschuldigingen voor aan te bieden aan wie dan ook.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:40

Mark Smith | 09-11-13 | 13:32 | + 0 -

Tussenstand rovende en mishandelende Marokkanen tegen hooligans 20-1

knerf | 09-11-13 | 13:40

necrosis | 09-11-13 | 13:34 | + -1 -
Totaal niet relevant. Het gaat erom dat je iets poneert als jouw geestelijk eigendom dat al honderden jaren gemeengoed is.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:39

@necrosis | 09-11-13 | 13:36
Ja, maar dat kan ook betekenen dat god wel bestaat. Hij moet dan wel uit pure bullshit bestaan.

rara | 09-11-13 | 13:39

Mark Smith | 09-11-13 | 13:31 | + 0 -

De dagelijkse praktijk is echter in dit land :
Rovende, mishandelende, stelende Marokkanen waarvan bijna uitsluitend blanke autochtonen het slachtoffer worden.
Homo's, vrouwen, bejaarden, gehandicapten.

Die gezinsdrama's komen onder alle groeperingen voort en Breivik staat nog in geen enkele vergelijking tot de aanslagen in de VS , Spanje en Engeland.
Graaiende bankiers zijn er waarschijnlijk ook wel in de islamitische landen en Mohammed was een pedofiel.

knerf | 09-11-13 | 13:37

Nu nog wordt het verzet beveiligd, eerdaags zal het verzet ondergronds moeten. Opstelten en Teeven hebben dit al zien aankomen en werken dagelijks aan de wettelijke kaders waarmee de vrijheidsstrijders aangepakt gaan worden.

Jonkheer Wttewaall | 09-11-13 | 13:37

@rara | 09-11-13 | 13:24
Mijn 'bullshit-detector' slaat anders rood uit.....

necrosis | 09-11-13 | 13:36

Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:23
De islam is een ideologie, géén Godsdienst; al doen ze of het dat wel is...

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:34

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:29
Toen hadden 'we' de Watergeuzen, die met succes weerstand boden tegen die agressieve bekeerlingen.
Lees eens wat over de hertog van Alva.

necrosis | 09-11-13 | 13:34

@Fatwabuster | 09-11-13 | 12:07

Kort en krachtig samengevat:

"The only thing necessary for the triumph of evil is that good men should do nothing."

BenBinnen | 09-11-13 | 13:33

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:29 | + 0 -
Volkert, hooligans, Gordon...

Mark Smith | 09-11-13 | 13:32

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:29 | + 0 -
Graaiende bankiers, pedofielen, Breivik, gezinsdrama's, verkrachters etc. etc.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:31

@DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:21 Toptegel. +veel en ik word ook nog steeds hels.

vraagstaart | 09-11-13 | 13:31

.. iedere dag stellen de belegeraars van onze stad meer eisen, waarom zouden zij dat ook niet doen? Het woord "NEE" hebben ze nog nooit gehoord.
"Onze" laffe vroede vaderen faciliteren dat alles, tonen er begrip voor. Als de belegeraars in hun vrije tijd ook nog tijd zagen elders geweld te plegen, dan krijgen ze van "onze" vroede vaderen extra hulp en steun, om te voorkomen dat ze "radicaliseren".
Een laf land is een verloren land.

Komt daar nog bij dat Nederland zonder onze instemming is ingelijfd in EUropa, een laf continent. Of liever: een continent met veel te veel corrupte laffe bestuurders.
Wie moed toont tegen het verval, die moet dood.

Jan Passant mk2 | 09-11-13 | 13:31

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:28

Met andere woorden, je kan geen voorbeeld vinden.... tja, dan sta je natuurlijk voor lul! Geeft niks maar is wel duidelijk.....

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:29

necrosis | 09-11-13 | 13:27 | + -1 -
Inderdaad, heel lang geleden. Ten tijde van de inquisitie werden al mensen voorgeleid vanwege die theorie.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:29

Om door te borduren op de analogie: De bevelhebbers van de vijand regeren het land mee vanuit dezelfde kamer (de Tweede, zeg maar...) als het belegerde volk.

Ayaan Hirshi Ali is op een wijze het land uitgejaagd waar de linkse partijen schande van zouden spreken als hetzelfde zou gebeuren met hun uit de woestijn opgetrommelde stemvee. Kosten noch moeite worden gespaard om een scholier die een lullige grap op 4chan zet op te sporen en op te pakken, maar de bedreigers van Wilders hebben vrij spel. Sterker nog, ze pompen geld en moeite in Wilders zelf vervolgen omdat hij zogenaamd de mensen beledigd die openlijk pleiten hem de kop af te willen hakken!

Het is ronduit belachelijk. En het is mijn vurige wens dat al deze malloten eens strafrechtelijk vervolgd zullen worden voor hun rol in het faciliteren van dit soort sluimerend terrorisme. Vooral het "goede volk" dat Ayaan het land heeft uitgetrapt zit me enorm dwars. Ik denk omdat het zo schaamteloos was. Het gemak waarmee de zogenaamd heilige regels van hun eigen ideologie werden omgebogen. En waarom? Om iemand die zich uitsprak tegen geweld en onderdrukking de mond te snoeren. Walgelijk. Het is gewoon de omgekeerde wereld. In het cachot met dat volk, dat is wat ik vind.

Piet van het Padje | 09-11-13 | 13:28

Vooral de soldaten zijn juist het probleem.

Bartstr | 09-11-13 | 13:28

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:19 | + 1 -
Lees de kranten, ze staan er vol mee.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:28

@rara | 09-11-13 | 13:24
Mijn eerder woorden (lang geleden):
er is geen opperwezen dat de aarde en de mensen heeft geschapen, het zijn de mensen die een opperwezen hebben geschapen om te verklaren wat ze niet begrijpen/ weten.
'het is de wil van [zelf in te vullen opperwezen dat....'
Maar zo makkelijk komen die reli's niet van mij af!

necrosis | 09-11-13 | 13:27

Ik ben tegen een multiculturele samenleving want dat brengt blijkbaar alleen maar ellende.
Mij lijkt een multi-raciale samenleving beter.
Maar Nederland is nu uiteraard allang overvol.

Mantisomantis | 09-11-13 | 13:26

necrosis | 09-11-13 | 13:22 | + 0 -
Napratert.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:26

Beste Hans,
Ik vind de Nederlands politiek nog steeds niet het podium om iets tegen de uitwassen van een religie te beginnen. Zeker niet als je oorspronkelijk politieke koers: 'conservatisme binnen de VVD versterken' was.

Einde van de Domheid | 09-11-13 | 13:26

De veiligheid van mijzelf en mijn vriendin, een beter inkomen, de ruimte om vrij te wonen, de mentale rust voor een relaxt leven... dat waren mijn motieven om uit Nederland te vertrekken.
Zijn dat nou zulke hoge eisen die ik mag stellen, zijn dat nou exclusieve wensen voor een normaal leven, dag in en dag uit?
Nee... maar hier heb ik het wel en dat is verschil.

duitse herder | 09-11-13 | 13:25


Hear, hear!

omaiseenbeetjedom | 09-11-13 | 13:24

@hfakker | 09-11-13 | 13:18
Het bestaan van god staat niet vast, ik heb 'm nog nooit gezien en m'n godmeter geeft geen uitslag.

rara | 09-11-13 | 13:24

Interessante invalshoek, zeker in het licht van de zwarte piet discussie. Je bent het of met de tegenstanders eens of je bent racist, punt. De dictatuur van de verongelijkten wordt steeds sterker.
Na het lezen van uw stuk denk ik idd, hoeveel politici laten zich nu al gijzelen?

ratelaar | 09-11-13 | 13:24

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:18 | + 0 -

De vrijheden die we hier kennen, zijn verankerd in de grondwet. Als je daaraan gaat lopen rommelen, bestaat het gevaar dat de remedie erger is dan het probleem. Zie ook de U.S.A. waar de vrijheden van burgers ernstig in het geding komen vanwege alle maatregelen rondom 9/11.

Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:23

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:16
Een moslim hoort te leven volgens de geschriften van de koran, de letterlijke woorden van hun sprookjesfiguur.
Doen ze dat niet, dan zijn ze 'afvalligen', in sommige landen staat daar gevangenisstraf op, of erger.....
Haal je kop eens uit je reedT!

necrosis | 09-11-13 | 13:22

@Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:08

Het probleem dient ook niet per wet aangepast te worden, maar de maatschappij moet zelf ingrijpen. Als er een groepje kleaudzakjes op straat vervelend is, dan moet je daar iets van kunnen zeggen onder de aanname dat je bijstand krijgt van omstaanders. Maar nu doet niemand iets, om vervolgens thuis weer te reaguren over de gebeurtenissen en te klagen over de afwezigheid van politie. Dan wordt het probleem alleen maar erger, omdat men steeds banger wordt kwalijk gedrag te corrigeren. En dat zien we nu.

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 13:22

@ Mark Smith | 09-11-13 | 13:18
De islam IS extreem dus jouw goed of af -keuring is totaal NIET relevant

solidstate | 09-11-13 | 13:21

Kaas de Vies | 09-11-13 | 13:04 |

Jaja.. vandaar dat ik ook schreef zelotisch religieus of politiek geweld buiten beschouwing latende.
Maar ook het gros van dat politieke en religieuze geweld is vaak een direct gevolg van het handelen van onze leidertjes. Religie is tenslotte puur een politiek gereedschap.

CumGranoSalis | 09-11-13 | 13:20

@Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:18
12:18 en al aan de drank?

hfakker | 09-11-13 | 13:20

Politici behoren in een vrij land niet beschermt te worden.
40 jaar geleden hoefde dat ook niet.

Mantisomantis | 09-11-13 | 13:19

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:14

Op welke incidenten doel je nu? Wellicht is er iets aan mijn aandacht ontsnapt... dus graag even duiden als je wilt

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:19

solidstate | 09-11-13 | 13:16 | + 0 -
Zoals ik al zei, daarover worden we het niet eens.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:18

Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:08
Rusland en China zijn totaal verschillende culturen dan de onze...
Om naar iets slechts elders in de wereld te wijzen lossen we hier de problemen niet op.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:18

@DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:04 HTTP://www.nl.m.wikipedia.org/wiki/Feit
Doe eens, ah, doe eens.... Durf dan...

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten.

hfakker | 09-11-13 | 13:18

necrosis | 09-11-13 | 13:07 | + -1 -
Origineel. Ik heb het ook niet over gematigde islam, maar over gemiddelde moslims. Leer nou eens lezen.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:16

necrosis | 09-11-13 | 13:14 | + 0 -

Vind ik ook verwerpelijk, daarentegen zou ik het een groter probleem vinden als alle reaguurders en de volledige redactie van GeenStijl naar een werkkamp in Zeeland worden gestuurd omdat ze een andere mening hebben.

Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:16

Dat GW beveiliging nodig heeft is afschuwelijk. Ben het er toch niet mee eens dat dat "voor tirannen zwichten" is.
Wel de mening dat hij zijn woorden (zolang die niet racistisch of haatopwekkend zijn) zou moeten aanpassen.

Het als politicus niet durven zeggen wat je wilt zeggen, dat is wel zwichten voor tirannen. Het afstand nemen van vrijheid van meningsuiting is het zwichten voor tirannen. Nederland kan afstand nemen van een inhoud, maar moet desondanks pal achter vrijheid van meningsuiting staan, of dat Wilders, Kurt W., Ayaan of Rushdi betreft. Nederland moet pal achter -elke- vrijheid van godsdienst staan en dus ook kritische vragen moeten durven stellen aan Saoedi Arabie (kruisjes & bijbels verboden), Turkije en Egypte. Veroordeel als Westerse wereld nu een dat uitmoorden van christenen, joden en andere kaffirs. Het daarover zwijgen, dat is zwichtten voor tirannen.

harstef | 09-11-13 | 13:16

@ Mark Smith | 09-11-13 | 13:03

Jawel de islam IS een extreem facistoide politieke sekte voor psychopaten dus gemiddelde aanhangers daarvan zijn DAT ook.

Antwoorders daarop zijn NIET extreem eerder gematigd.

Goedpraters en wegkijkers van die extreem moordlustige sekte zijn net zo extreem als de aanhangers zelf.

solidstate | 09-11-13 | 13:16

witchmaster | 09-11-13 | 13:02 |

Jij verwacht en vertrouwd blind dat een beroeps politicus jouw belangen zal behartigen??
Is een beetje hetzelfde als geloven dat Jezus of Mo terugkeren op aarde, wat regenboogjes poepen en alles pais en vree is.
En met weemoed terugkijken op regenten en patriarchen uit de barbaarse 16e en 17e eeuw en zeggen dat dat geen corrupte graaiende leugenaars waren is ook een beetje mweh. Is buiten het messias dingetje ook iets wat religieuze zeloten ook doen. Mensen en regeltjes uit lang lang lang vervlogen en totaal andere tijden aanhalen en vereren.
Doen we Joop nog ff tenslotte: ''De grootste dreiging is het geloof; politiek of religieus. Kies je heiland en dat is meteen je laatste vrije keus''

CumGranoSalis | 09-11-13 | 13:15

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:08 | + 0 -
Deels uit angst, deels uit desinteresse denk ik. Ik voel ook niet de behoefte om mij te verontschuldigen voor Incidenten waarbij atheïstische blanke middelbare mannen zijn betrokken. Zelfs moslims begrijpen dat niet elke Nederlander dezelfde principes heeft als Wilders, tenminste ik ben daar nog nooit op aangesproken.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:14

@Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:08
In Nederland werd een cartoonist van zijn bed gelicht, wegens een paar tekeningen, juist vanwege de islam.

necrosis | 09-11-13 | 13:14

Mark Smith | 09-11-13 | 13:03
De gemiddelde moslim bestaat niet; de islam schrijft voor en de imam draagt op wanneer de tijd daar is gehoorzaamt de 'gemiddelde' moslim.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:13

@ Mark Smith | 09-11-13 | 12:10 |
Heel vreemd argumentiert: In WO II was es schandelijk voor de vrijheid te vechten door de vrijheid van hitler-duitsland te vernietigen.
beste Mark je argumentiert precies op de hierboven beschreven Manier. Natuurlijk mag de vrijheid van iest ingeperkt worden om de vrijheid van het woord te reden, zolang dat iets de vrijheid van het woord zelf vernietigen wil. En Dat iets is nu juist de Islam.

zonnestraal08 | 09-11-13 | 13:12

Mark Smith | 09-11-13 | 13:05

Als u denkt dat het met uw geestelijke gezondheid wel snor zit, heeft u pas echt een probleem. succes ermee.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 13:11

Mensen kunnen in hun onmiddellijke omgeving direct beginnen met terugdraaien van stapjes sharia die al ingevoerd zijn Hoofddoeken en bouw moskeees. Begin er direct mee deze zaken te saboteren maak bezwaar leg klachten in enz

Men MOET er van uit gaan dat IEDERE moslim sektelid onder directe orders van zijn proleet mohammed er allees aan doet om U te islamiseren Ze voeren systematisch en op grote schaal juridische jihad LAWFARE.

De belangrijkste en direct toe te passen manier om dat dwars te zitten is om moslims en hun dar al islam plannetjes in hun huis van oorlog (Dar al HARB=NL)zoveel mogelijk te dwarsbomen.

DOE WAT maakt niet uit wat zolang het de moslim en de opdringerige islam maar frustreert.

solidstate | 09-11-13 | 13:11

Parsons | 09-11-13 | 12:49 | + 2 -
Nog even ter nuance, je hebt soms best wel goede punten, het is vooral het generaliserende karakter van je plemps waar ik mij aan stoor. Ik neem mijn comment van 12.54 dan ook terug.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:10

-weggejorist-

Bakito | 09-11-13 | 13:10

@Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:06
Mij werd eergisteren verteld dat de man allang in Frankrijk zou wonen.....

toetanchamon | 09-11-13 | 13:09

In Rusland en China, waar de islam geen poot aan de grond krijgt, verdwijnen journalisten, worden en masse mensenrechten geschonden, moet je elke dag schichtig achterom kijken omdat je een andere mening hebt. Als je geluk hebt, word je niet gevangen gezet omdat je toevallig lid bent van een oppositie partij. Dat soort taferelen kennen we gelukkig niet in Nederland. Op het moment dat je gaat morrelen aan de grondwet om radicale moslims makkelijker aan te pakken, verlies je aan de andere kant zoveel vrijheden, dat het niet opweegt tegen de offers die je moet brengen. Daarmee praat ik de beveiliging van Wilders niet goed, want ook dat vind ik afschuwelijk, maar de andere optie vind ik zo mogelijk nog verwerpelijker.

Borrelende Boris | 09-11-13 | 13:08

@Lief meiske | 09-11-13 | 13:04 | + 0 -
Je was weer geweldig gisternacht.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 13:08

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:03

Daar heb je wellicht gelijk in.... maar het grappige (lees: trieste) is dat die gemiddelde moslim nooit ageert tegen het sektarische geweld tegen het westen en tegen hun eigen geloofsgenoten... maar zodra er een ludiek tekeningetje van het opperwezen wordt gemaakt dan hebben ze het schuim op de mond staan.... gek hé?

Fatwabuster | 09-11-13 | 13:08

@Mark Smith | 09-11-13 | 13:03
Gematigde islam bestaat niet, net zo min als een beetje zwanger zijn.

necrosis | 09-11-13 | 13:07

Machtsconcentratie, zoals een regering die voor 16 miljoen individuen beslist, zal altijd leiden tot extreme idioten die zich daartegen verzetten.

Als je daar vanaf wil, moet je de overheid afschaffen. Anarchie dus. Ik ben voor. Hoera!

Bakito | 09-11-13 | 13:07

toetanchamon | 09-11-13 | 12:50
Pim Fortuijn werd doodgeschoten, met voorbedachte rade door een uiterst links subsidie (door de staat gesponsord) creatuur.
Hij kreeg daarvoor 18 jaar gevangenisstraf en heeft geen cel van binnen gezien.
Hij kreeg in de gevangenis een aparte vip kamer met vele faciliteiten...

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:06

Dit is natuurlijk onzin.
Er zal altijd beveiliging zijn rondom belangrijke personen. Het wil niet zeggen dat je steeds verder moet gaan in je repressie en niet kan en/of mag praten met de belegeraars.

2emeREP | 09-11-13 | 13:05

Van Duyvenbode | 09-11-13 | 12:58 | + 0 -
Zolang mensen als u mij ernstig ziek noemen, weet ik dat het met mijn (geestelijke) gezondheid wel snor zit.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:05

Slap en eenzijdig verhaal. We weten toch allemaal dat het een politicus alleen om stemmen, macht, status en uiteindelijk om geld te doen is. Als je te bang of te dom bent voor de politiek dan kan je altijd nog op de site geenstijl onzin commentaar proberen te slijten. Sommigen met meer succes dan anderen.

dierplaag | 09-11-13 | 13:05

Laat Kaas met rust, I Love Kaas !

Lief meiske | 09-11-13 | 13:04

@CumGranoSalis | 09-11-13 | 12:56 | + -1 -
Vrezen voor hun leven door hen zelf ingevoerde religieuzen of vrezen voor hun leven door de gehele bevolking die hun regenteske gedrag niet meer pikt.

Er zit nogal een verschil tussen namelijk.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 13:04

solidstate | 09-11-13 | 13:00 | + -1 -
De gemiddelde moslim is niet extreem, maar daar worden wij het toch niet over eens.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:03

Zolang wij een kabinet kiezen die gezien de omstandigheden niet voor de burger kan instaan , zal dit een geroep in de ruimte zijn.
Het heeft allemaal te maken met een geloof religie die niet strookt met onze begrippen en waarde die door de eeuwen heen zijn opgebouwd.
Het koste menig leven om ons van het katholieke juk te worden bevrijd dappere Nederlanders zijn vaak op het schavot eindigen hier voor hun leven.
Nu met de verwerpelijke islam die ons wordt opgedrongen waar de minaret als een dreigende vinger naar boven wijst ,worden we vaak in ieders omgeving aan herinnert .
De (ons) cultuur goed wordt en is ernstig bedreigd , waarde en normen worden door de islam aan ons opgedrongen bij elke supermarkt staat een baardman met een foto van een moskee om geld op te halen ik erger mij hier aan en als ik iets zegt er van ben ik een racist volgens de manager van de betrefende supermarkt die niet eens vraagt of hij een vergunning heeft en de politie controleert nooit .
zij controleren alleen de Nederlander , dit is pas racisme .
Maak hier veel reclame voor de PVV en tracht stemmen te krijgen voor wilders en NEE ik BEN het NIET altijd mee EENS met de Geert.
Maar het is wel voor mij de enige die voor de belangen van of voor mij opkomt ,er is geen andere keuze en de tijd zal uitmaken of er misschien een paar oude helden die eens op het schavot hun leven lieten terug zullen keren.
Een tromp een piet Hein de gebroeders de wit de ruiter kan uren door gaan , dit is een groot verschil met de politiek die we nu hebben waar graaien en liegen en diefstal coruptie de boventoon aan voert en het volk? dat slaapt ondanks dat enkele van hen probeert hun wakker te schudden .

witchmaster | 09-11-13 | 13:02

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:50 | + 0 -
Moh geen tijd wil ik het niet noemen...

Kaas de Vies | 09-11-13 | 13:02

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:25 | + 7 -
Dat ben ik met je eens. Zonder dollen, wat mij betreft moet minimaal één keer per week worden stilgestaan bij het feit dat het hier in Nederland blijkbaar onmogelijk is om als democratisch gekozen politicus je legale standpunten te uiten zonder dat je beveiligd moet worden.

Mark Smith | 09-11-13 | 13:01

Si vis pacem , para bellum . Daarom, commando' s naar Mali. Pak die hufters in hun thuisbasis aan. Maar dan ook die terugkerende jihadisten opsluiten of minimaal hun Nl paspoort afpakken.

Polletje Piekhaar | 09-11-13 | 13:00

Het word er niet beter op nu jihad strijders die in Syrië met rebellen en Taliban gemoord en verkracht hebben, door burgemeesters gepamperd worden en gewoon op ons Nederlanders losgelaten worden.
Deze smerige vuile oorlogscriminelen zou de Nederlandse nationaliteit ontnomen moeten worden en uitgeleverd aan Assad, nog steeds een bevriend staatshoofd, waar ze berecht kunnen worden.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 13:00

@ Mark Smith | 09-11-13 | 12:57

De gemiddelde moslim is extreem dus een anti-moslim is het tegendeel.

Haatbaarden, Islamlkkers en dhimmi's dat zijn pas gevaarlijke gekken

solidstate | 09-11-13 | 13:00

Mark Smith | 09-11-13 | 12:57

U bent ernstig ziek. Zoek een goede dokter uit zou ik zeggen.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 12:58

necrosis | 09-11-13 | 12:56 | + -1
Leer eens lezen.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:57

Van Duyvenbode | 09-11-13 | 12:56 | + 0 -
Nee, antimoslimextemist. Net zo erg.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:57

Weer een lekker stukkie van de In-Holland/SBS professor.

Even geweld vanuit een zelotisch religieus of politiek standpunt buiten beschouwing latende, die ivory tower dwellers in politieke kamers die dagelijks miljoenen mensen geweld aandoen op sociaal, economisch en privacy gebied die mogen op een gegeven moment best wel vrezen voor hun zieke leventjes.

CumGranoSalis | 09-11-13 | 12:56

we zijn de risee van Europa en de wereld.
Mark Smith | 09-11-13 | 12:45

Met dank aan de EU en de VN!
Of wil je zelfs daar een geblondeerde politicus de schuld van geven?

necrosis | 09-11-13 | 12:56

Mark Smith | 09-11-13 | 12:54

Is Parsons moslimextremist? Wauw, dat is nieuws.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 12:56


Een prachtig geschreven verhaal.
Het lijkt een fictie-drama, maar het is de werkelijkheid.
Een volk dat alle mogelijkheden ontnomen wordt om zich te organiseren.
Levenslange beveiliging door toedoen van vreemde-mogendheid en een politiek die olie op het vuur blijft gooien.
Wie zijn er de ware NSB'ers...?

Cocaïne Kathy | 09-11-13 | 12:55

Parsons | 09-11-13 | 12:49 | + 0 -
Nee, dat zeg ik alleen van jou. Xenofobe, racitische haatbaard.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:54

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35 |
Jij gaat er voetstoots van uit dat alle reaguurders hier zichzelf in tweeën hebben gesplits, en dat hun werkelijke leven in geen enkel opzicht parallellen vertoont met wat ze hier aan opinie neerplempen. Dat lijkt me nogal een vooroordeel.

Schoorsteenveger | 09-11-13 | 12:53

Halve Zoolstra | 09-11-13 | 12:43
Echt verfrissend zoals je de disccusie een kwaliteitsimpuls geeft door het in het belachelijke te trekken. Wat een waardevolle aanvulling. Als je het niet begrijpt, zeg dat dan.

Boerenbrandtlul | 09-11-13 | 12:53

Ipv dat dat de nederlandse politie stage loopt bij een marokkaanse politie eenheid kunnen ze beter een cursus efficientie van de Bope volgen. Krijg je gelijk haar op de borst van..

Fratello | 09-11-13 | 12:53

Mark Smith | 09-11-13 | 12:27 | + -1 -
Oneens.
De geschiedenis leert keer op keer dat het geforceerd samenvoegen van religies of culturen uiteindelijk ALTIJD, dus zonder uitzondering, tot oorlog leidt.
Zie Jugoslavië, zie Irak, zie Oost Timor, etc. en zie binnenkort ook de EU.

jemagookniksmeer | 09-11-13 | 12:52

-weggejorist-

Gash | 09-11-13 | 12:51

De veiligheid van mijzelf en mijn vriendin, een beter inkomen, de ruimte om vrij te wonen, de mentale rust voor een relaxt leven... dat waren mijn motieven om uit Nederland te vertrekken.
Zijn dat nou zulke hoge eisen die ik mag stellen, zijn dat nou exclusieve wensen voor een normaal leven, dag in en dag uit?
Nee... maar hier heh ik het wel en dat is verschil.

duitse herder | 09-11-13 | 12:51

We kijken nu terug op ons verleden van slavenhandelaren met een soort van minachting.
Dat handelen in slaven was omdat we geld wilden verdienen ten koste van alles.
Ik vraag me af hoe in de toekomst gekeken zal worden naar de oprichting van de EU en het o.a. openstellen van de grenzen, alleen maar om geld te verdienen ten koste van alles.

helaas nederlander | 09-11-13 | 12:50

@ necrosis
T probleem is dat Hansie quasi intellectueel een open deur intrapt. Politici zouden niet beveiligd moeten worden, oorlog is erg, klimaatverandering is erg, alles is fucking erg zo kan ik scoren in mn eerste column hier. Vertel me iets dat ik nog niet wist dan plus ik je misschien fucking hansie

zooishettoch | 09-11-13 | 12:50

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:42 | + 0 -
Jij hebt geen tijd voor verjaardagen.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:50

@Hendrikaatje | 09-11-13 | 12:42
Dat deed pim ook, werd ook bedreigt door die ideologie, maar afgeschoten door 1 van ons.

toetanchamon | 09-11-13 | 12:50

Ayaan Hirsi Ali verdient zondermeer volledig eerherstel. Zolang dat uitblijft moet de Nederlandse politiek zich diep schamen!

Hirsch Ballast | 09-11-13 | 12:49

Halve Zoolstra | 09-11-13 | 12:43

Hans Jansen een bange oude man? Ga je schamen vlerk! Hoe durf je. Deze man durft kritische stukken over de islam te schrijven onder zijn eigen naam. Zo iemand bang noemen is een gotspe.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 12:49

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:09
Zegt een mafketel, die op GeenStijl de dag in dag uit loopt te roeptoeteren dat medeguurders, die een zeer kritische (en terechte) blik hebben op de ideologie islam, xenofobe haters zijn die alle mohammedanen willen omleggen.

Hypocriete gek.

Parsons | 09-11-13 | 12:49

@ Wolffman
Bedankt voor je leestip.

alwayslearning | 09-11-13 | 12:48

Reken er maar op dat arabist Jansen ook niet louter loftuitingen in zijn mailboxje ontvangt. Hij is de nieuwe Theo van Gogh. Goed Volk kotst hem uit, vanwege 'de toon'.
Jansen wordt geacht problemen te benoemen zonder daarbij consequenties aan te wijzen. Jansen moet een dokter zijn die zegt "u bent héél erg ziek" waarop de patiënt zegt "en nu?" waarop dr Jansen geacht wordt te zeggen "nee, dat was het, de rest moet u zelf maar bedenken"
Reden voor ontslag in het medische. Maar als het om religie en zelfverklaard zielige mensen gaat moet het zo.
Stel je toch eens voor dat we op het punt aanbelanden waarop we beleid moeten maken of herzien.
-
Vraagt u zich af, waarom?
Welnu, de politiek ziet een heel eng donker beeld op zich afkomen. De geest kwam uit de fles na Fortuyn. Artikel 1 GW. Indien je radicalen effectief wilt bestrijden, zul je ze de basis waaraan ze hun rechten ontlenen moeten ontnemen. De radicalio's weten donders goed dat wij (fatsoensmensjes) nog liever onze duim afbijten dan rechtsongelijkheid scheppen. Dus wat doe je dan? Vol inzetten op die Westerse pijnpunten. Radicalen zijn niet dom, ze zullen alles wat ze doen baseren op die verworven vrijheden. Om deze uiteindelijk de nek om te draaien.
-
En dat is de dodelijke paradox waarin ze ons gedreven hebben. We moeten ofwel toezien hoe dit fenomeen, met de demografische ontwikkelingen, verder toeneemt. Of we moeten een eeuwenoud principe overboord gooien en zeggen 'some pigs are more equal'. Als we dat doen staan alle clubjes vol ethische types aan de poort te rammelen.
Maar f*** ze, ik zie geen andere mogelijkheid meer.
Verbied religie! Vandaag nog!

DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:47

Ik snap weinig van het stuk van Janssen. Of is dit een oproep om het zenden van de cavalerie naar Mali te steunen ??

Herr Vorragend | 09-11-13 | 12:47

@Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:44
Hé ja, volgens mij zag ik jou laatst ook in de Artis, gekke bekken trekken bij de kooi van Bakito.

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:46

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:42 | + 0 -
Die ZP discussie had nooit mogen plaatsvinden. Die idioten die dat aanzwengelden hadden gewoon doodgezwegen of weggeglimlacht moeten worden. Maar de T. wilde zich weer eens profileren als de onderbuik van Nederland, en zie, we zijn de risee van Europa en de wereld.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:45

@Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:42 | + 1 -
Ja zo ga ik ook verjaardagskringen in, luid schreeuwend FiPo en als iemand die Mark heet hier van opkijkt dan geef ik hem verbaal van katoen.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:44

-weggejorist-

Halve Zoolstra | 09-11-13 | 12:43

@TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35
Een collega van mij heeft een hilarische foto (met betrekking tot de werkgever) op zijn smoelenboek geplaatst.
Hem werd 'gevraagd' om die foto te verwijderen.....
Om die reden heb ik geen Hyves, Feestboek of twitter en is er NIEMAND die mijn NAW kent.
GU kent mijn IP-adres en e-mailadres, maar mijn echte naam is niet te koppelen aan mijn nick.
En dat wens ik zo te houden!

necrosis | 09-11-13 | 12:43

@TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35
Op GS hoef je niet met je NAW te strooien. Wat je wél kunt doen is de dingen die je op GS plempt ook IRL verkondigen, face-to-face in gesprekken met anderen. Dat is een regel waar ik mezelf zoveel mogelijk aan probeer te houden. En ja, dat betekent soms dat ik een vers plempsel wis nog voordat ik het gepost heb, omdat ik het in IRL ook niet zo zou willen zeggen.

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:42

Hendrikaatje | 09-11-13 | 12:38
Hij is zelfs veroordeeld omdat hij meeliep in een demonstratie waar "eigen volk eerst" geroepen werd.
Vergelijk dat eens met "Hamas, joden aan het gas" dat naast SP-er van Bommel geroepen werd maar wat geen enkel probleem was.
Of het "eigen volk laatst"-credo van de gemiddelde linkse politicus, die daar om bejubeld wordt door de usual suspects.

spanarchist | 09-11-13 | 12:42

Van Duyvenbode | 09-11-13 | 12:38
Geert Wilders benoemd enkele zaken; vette waarheden!
De bedreigingen komen van slechts één ideologie; de islam.

Hendrikaatje | 09-11-13 | 12:42

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:41 | + 0 -
Ik vond gijzeling van Zwarte Piet door allerhande groeperingen en de reacties daar op wel Sinterklaasboekdelen spreken.

Maar ja het is een analyse van de koude grond, wat wel vaker voorkomt rond december.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:42

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:32 | + 1 -
Dat breekpunt komt er niet zolang demense nog hun plakje vlees op hun broodje hebben, auto kunnen rijden en op vakantie kunnen. " We". Zijn een stel reaguurders geworden, grote bek achter het toetsenbord, maar in de praktijk slappe zeikerds boordevol frustratie.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:41

"om de commandanten van het belegeringsleger en hun opdrachtgevers op te sporen en uit te schakelen"
Follow the money.

pjotr nicknaamtov | 09-11-13 | 12:40

@necrosis | 09-11-13 | 12:21

Nee joh, wij proberen de wereld een beetje beter te maken...

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:39

Volgens mij is beveiliging zonder strategisch offensief capitulatie. En inderdaad: een strategisch offensief ontbreekt, dus we zitten er als land en continent lafjes bij.

Boerenbrandtlul | 09-11-13 | 12:39

Herinner me ook een andere Hans....
Hans Janmaat, verguist, gedemoniseerd en belasterd omdat hij de waarheid zei.
Z'n echtgenote ernstig verminkt (moest een been missen) bij een aanval door links radicalen.
"Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af"; mocht toen het tij nog te keren was al niet gezegd worden....

Hendrikaatje | 09-11-13 | 12:38

Een persoon beveiligen betekent niet persé een capitulatie tegenover de bedreigers.
Ja, tuurlijk, je moet de bedreigers aanpakken, helemaal waar.
Maar zolang je die nog niet te pakken hebt, is het geen capitulatie tot beveiliging over te gaan.
Uiteraard is het een schandaal hoe dat met Ayaan is gegaan. Oké,
veel politici zijn cynisch en laf. Maar wat had u dan verwacht?
Had u gerekend op dappere, eerlijke politici? Misschien wel. Maar zo werkt de wereld niet. En dat Geert al zolang beveiligd wordt, is dat een schandaal? Ja, als uitgaat van het nirwana.
Nee, als je uitgaat van de realiteit. In de multilulle samenleving ontstaan spanningen en die kunnen zich uiten in bedreigingen en aanslagen. Dus vreemd ervan opkijken kun je nu ook weer niet, van die beveiliging van Wilders. Dat de bedreigers zelf niet bedreigd worden heeft weer iets onrechtvaardigs. Maar goed, we zitten nu eenmaal in een multilul samenleving met alle gevolgen vandien. En de lafheid van politici, wie had anders verwacht. Ik niet. En de democratie leeft misschien nog wel als ideaal, maar is als realiteit allang voor dood aangespoeld op het strand bij Wassenaar.

Rest In Privacy | 09-11-13 | 12:38

@necrosis | 09-11-13 | 12:32
Die in de trend van "briljant!" "Sterk stuk" etc.
Druk dan op 't applausknopje.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:38

-weggejorist-

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35

@Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:14

Doe jij mee dan? Het heeft ergens wat sneus toch wat wij doen? Een beetje schande spreken hier vanaf anonieme accounts, omdat we dat liever niet onder onze eigen identiteit doen. En waarom? Omdat we liever niet hebben dat onze bekenden of werkgevers weten wat we schrijven? Als iedereen voor zijn mening durfde te staan en anderen openlijk zou ondersteunen voor het hebben van een mening dan bestond dit hele probleem niet.

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:35

Oorzaak? Dar-al-islam die er koepels, torens, dakkapelletjes en wat dies meer zij wil bijbouwen. Steeds maar weer. Zonder vergunning.
*met sloopkogel zwaait*

JosVerbeek | 09-11-13 | 12:35

"Zolang er nog één kamerlid niet vrij in zijn eigen land kan rondlopen, is de macht over de straat heimelijk overgedragen aan belegeraars en bedreigers."
Dat slechts een klein clubje in Nederland wordt beveiligd, is al jaren een feit, er zijn vandaag de dag genoeg burgers die zonder enige garanties van veiligheid met doodsangst over straat of naar hun werk gaan, waarvan geen van de kamerleden op de hoogte is. Ik zou het op prijs stellen als de media eens wat meer aandacht aan de burgers zou besteden en hun verhaal naar de kamerleden toe brengen. Iedereen wordt bedreigt alleen kamerleden worden beveiligd.

toetanchamon | 09-11-13 | 12:34

Had je vroeger ook mensen die riepen dat er belegeraars voor de stad stonden en dat er dan niemand stond toen de mensen gingen kijken? Zo zie ik Hans Jansen.

Hij kent zijn vijanden niet. Over wie heeft hij het?

Wil hij zich verzetten tegen Iran, de Saoedi's, Turkije, Marokko? Tegen die landen? Als Nederland? Grootheidswaan lijkt me.

Wat? Tegen de mensen uit die landen die zich nu hier in Nederland bevinden? Dan lijkt het me dat een polemiek daar niets aan zal veranderen toch? En eindigen we met een Nanninga 'type of story'? Klagen over de zon en de maan?

Geenstijl vindt Wilders immers een paljas. Dus wie gaat het dan oplossen? De PvdA knuffelaars, de CDA reli's of de VVD non-liberalen?

Geenstijl wordt een oude zeurkous. Het orkest op de Titanic. Dicht het lek of spring in de bootjes maar dit soort geblaat is alleen leuk voor de clicks en op verjaardagen.

En het speelt die overheidsorganisaties in de hand die weer een budget willen voor 2014 op basis van een dreigingsbeeld waarvan ze al weten dat ze er niets tegen kunnen doen in de praktijk. Niets proactiefs in elk geval.

Nederland gaat steeds meer lijken op het Zuid-Afrika van voor de vrijlating van Mandela. Zeker, iedereen wist wat er na de vrijlating ging gebeuren, maar is was het te stoppen? Nee.

Toenemende diversiteit is onvermijdelijk. Zeur er niet over maar ga het "managen".

Herman957 | 09-11-13 | 12:32

@Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:29
Welk comment?

necrosis | 09-11-13 | 12:32

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:27 | + -1 -
Dat klopt, wij hebben ons geweldsmonopolie geattribueerd aan de staat, maar waar ik dus voor vrees is dat er een punt dat mensen het weer gaan opeisen door stelselmatig onrechtvaardig gedrag van de overheid en selectieve activistische groeperingen die hun cultuur en/of religie willen doordrammen.

Het zogenaamde breekpunt zoals omschreven in mijn tegel.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:32

Politici, journalisten, cabaretiers, de lijst van mensen die uit zelfbehoud hun mening niet (durven) geven wordt langer en langer. Straks is het ook al verstandiger om niet toe te geven dat je je voor het Sinterklaasfeest als Zwarte Piet geschminkt hebt.
Maar goed, zolang de mensen blijven stemmen op de politici die dit faciliteren, die het geweld bagatelliseren, ja die Wilders zelfs bekritiseren vanwege zijn beveliging (hoi Pechtold), zal het alleen maar erger worden.

spanarchist | 09-11-13 | 12:32

@zooishettoch | 09-11-13 | 12:26
Pim kreeg geen beveiliging, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen.....

necrosis | 09-11-13 | 12:31

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:29
Inhoudelijk sterk argument, voor jouw doen.

rara | 09-11-13 | 12:31

Steengoeie colum.

yamahaha | 09-11-13 | 12:31

Het moslimgeloof (en de daaraan gekoppelde cultuur) is een achterlijke, minderwaardige cultuur... er zijn alleen zo weinig mensen (politici) die dat uitspreken!

kibambam | 09-11-13 | 12:30

solidstate | 09-11-13 | 12:24 | + 5 -
Zie Mark Smith | 09-11-13 | 12:09 | + 11 -
Idioot.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:29

Zo'n pluimstrijkerig comment mag wat mij betreft ook wel gelijk een permaban. 't lijkt wel of ik hier de comments onder een stuk van Elian aan het lezen ben.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:29

@solidstate | 09-11-13 | 12:24
Gelukkig ben jij er om de verhoudingen weer recht te trekken.
En waar blijft @Parsons?

necrosis | 09-11-13 | 12:27

@KoninginWildemina | 09-11-13 | 12:22
Dat moet je mij niet vragen.

rara | 09-11-13 | 12:27

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:23 | + 0 -
Oneens. Een geweldsspiraal heeft minimaal twee strijdende partijen nodig. Onze cultuur is dusdanig ontwikkeld dat wij ons daar niet meer toe kunnen verlagen. Een regressief en streng strafbeleid is de enige oplossing imo.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:27

Mwah. Nou Nou Poe Poe gemeen zeg dat politici beveiligd moeten worden. Niet echt baanbrekend stukje.

zooishettoch | 09-11-13 | 12:26

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:24

Zie: Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:23 .

Voor de rest, kap eens met jouw Kaas fobie, het begint irritant te worden!

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:26

@Fatwabuster | 09-11-13 | 12:21
Zodra linkse politici worden bedreigd door extreem linkse terroristen moet je toch wat?

necrosis | 09-11-13 | 12:25

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:15
Er zijn genoeg politieke partijen die zich roeren als alleen al de kastanjeboom achter het Achterhuis dreigt om te vallen van ouderdom. Laat staan wanneer iemand een tweet zou plaatsen met het dreigement om een aanslag te plegen op het Achterhuis. Het land zou te klein zijn, en ook de tweede kamerleden zouden over elkaar heen buitelen op de radio en TV.

Maar waar is die collectieve verontwaardiging over het feit dat een gekozen kamerlid al jarenlang ondergedoken moet leven, en talloze dreigtweets per week ontvangt? In de Nederlandse partijkantoren hangt een walgelijke dikke walm van dubbele moraal.

De vrijheid van meningsuiting is niet slechts voorbehouden aan leden van bepaalde politieke partijen. Althans, zo zou het moeten zijn, maar zo is het overduidelijk niet. En dat, dat is een grote schande.

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:25

Ah het politiek correcte kliekje is van het vorige topic naar hier verhuist. Let op ze gaan nooit inhoudelijk in op dit stuk van Jansen maar zullen iedere afwijkende mening uitmaken voor van alles en nog wat.

Mark smuth is er al mee begonnen

solidstate | 09-11-13 | 12:24

@Fatwabuster | 09-11-13 | 12:22 | + 0 -
Heb het even voor hem samengevat, als hij het hierna niet snapt heb ik nog een samenvatting van de samenvatting voor hem.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:24

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:22 | + 0
Nou, leg eens uit.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:24

' Zolang er nog één kamerlid niet vrij in zijn eigen land kan rondlopen, is de macht over de straat heimelijk overgedragen aan belegeraars en bedreigers. '

100 % raak .. maar we blijven ze pamperen, al komen ze net terug uit Syrie, zouden ze dat bewust doen denk ik wel eens.

(c)ZWITSUL | 09-11-13 | 12:24

Karl Popper zei het al in de vorige eeuw:

"Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them."

en dus

"We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant."

wolffman | 09-11-13 | 12:23

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:20 | + 0 -
Versneld invoeren multiculturele samenleving ondermijnt saamhorigheid van de samenleving dat een geweldspiraal stimuleert ten aanzien democratische Westerse processen.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:23

Dit stukje stemt me best vrolijk. Hier in mijn omgeving kreeg ik de indruk echt een uitzondering te zijn die zo denkt. Iedereen wil tegenwoordig vooral politiek correct zijn, kritische vragen stellen over dit soort zaken maken je direct extreem.
_
Nederland is dan misschien toch nog niet verloren. Broeders, ten strijde!
_
Oh wacht, wie of waar zijn eigenlijk onze commandanten?

Deze Dan | 09-11-13 | 12:23

@necrosis | 09-11-13 | 12:21
Ik zou niet durven.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:22

Laten we ook de destijds tot paria verklaarde Janmaat niet vergeten. Bij een linkse aanslag op zijn leven verloor zijn vrouw een been. Dat weten maar heel weinig mensen. Rara, hoe kan dit?

KoninginWildemina | 09-11-13 | 12:22

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:20

Als je leert lezen dan lijkt me heel duidelijk wat Kaas hier zegt!!

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:22

Zolang er nog policor neo-NSB-ers (sorry voor het Godwinnetje zijn) die het stilzwijgend niet erg vinden dan Ayaan en Wilders bedreigd worden, gebeurt er niks.

Het wordt tijd voor de tegenaanval en dus moeten al die polorluitjes aan de schandpaal.

Misschien weer een Tribunaal oprichten en al deze hypocrieten publiekelijk veroordelen..

knerf | 09-11-13 | 12:22

Het vertrek van Ayaan was aangeslingerd door Kees Driehuis van het propaganda-kanaal Zembla.
Na afloop van de uitzending werd Rita Verdonk gedwongen een procedure in gang te zetten. (Verdonk barstte in tranen uit in de Kamer) Dit omdat Femke Halsema opeens voor Ayaan in de bres sprong. Een soort Judaskus waar Judas nog misselijk van zou zijn geworden.
Hier kunt u het debat terugkijken:
www.youtube.com/watch?v=9duDqBIZMNA
Na afloop kreeg mijnherr Driehuis een bloemstuk van de Hofstadgroep aangeboden. De terreurclub, verantwoordelijk voor de dood van Theo van Gogh stuurde bloemen naar hun kamaraad Driehuis bij de VARA.
www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewt...
GS had ook een topic, maar ik kon het zo snel niet vinden.
Dit, MOET u eens op zich in laten werken. Zo is het gegaan, zo liepen de hazen. Vergeet het nóóit.
De commandanten van de bezette stad zijn niet louter moslims, de progressieve kliek policorrecte heeft de deur wagewijd opengezet. En schopte met liefde onze zwarte Hanny Schaft op de trein naar Demonië.
Mag ik dat een grof schandaal noemen?
JA! Nog steeds. Kan er weer boos om worden.

DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:21

@Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:14
Probeer je nou iemand een ban aan te smeren?
*gnehe*

necrosis | 09-11-13 | 12:21

@necrosis | 09-11-13 | 12:13

Aad Kosto was de laatste PVDA-er met een ruggengraat, sindsdien heeft het alleen kontdraaiende, islam faciliterende amoebes voortgebracht

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:21

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:18 | + 0 -
Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wordt eens concreet.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:20

Daarom moet men alles aankaarten en klagen bij instanties en bedrijven als ze meewerken aan invoering sharia. Bijv: de hoofddoek is toepassing van sharia en afbakening van huis van de islam (dar al islam) Defacto dus bezet gebied dankzij moslim imperialisme en heulen met de vijand door doorgedraaide links gekkies en naieve werkgevers. Zo maar een voorbeeld.

Wij allen moeten ons land terug pakken want zo gaat het niet langer.

Kom in actie niet alleen door te stemmen maar door te roeren waar het stinkt....

solidstate | 09-11-13 | 12:19

Wat een ongelooflijk sterk stuk weer dit. Zat met kippenvel te lezen. Verdomme wat heeft die man gelijk!

verdacht | 09-11-13 | 12:19

Mensen worden bedreigd door mensen die niet met de vrijheden die onze Westerse maatschappij te bieden hebben. In hun frustratie hun eigen gelijk door te drammen vallen ze terug op terreur en intimidatie, verbaal of fysiek.

Men accepteert niet dat we met zijn allen deze samenleving vormen. Door meer culturen die verder af staan van de Westerse normen en waarden toe te laten fragmenteert deze samenleving met meer frustraties tot gevolg. Er komt een moment dat de rechtsstaat der Nederlanden niet meer de Parlementaire democratie kan beschermen. Als we zo doorgaan ligt dit breekpunt eerder dichtbij dan veraf. Soms zie je dappere mensen dit tij proberen te keren, vaak worden deze mensen beschimpt of bedreigt. Hoe vaker dit voorkomt hoe dichter dit punt er is.

Zelfs een Zwarte Piet discussie van 200 activisten kaapt het publieke debat om onze schuldgevoelens maar te voeden om 200 miljard over te maken en als alle democratische paden bewandeld zijn... dan dreigt geweld.

Kaas de Vies | 09-11-13 | 12:18

@Nietvoordekat | 09-11-13 | 12:17
Nice, ik kan weer reaguren ^^ Hallo wereld!

Nietvoordekat | 09-11-13 | 12:18

@Mark Smith | 09-11-13 | 12:13
Je vergeet Fleur, die zich sterk maakt voor met name ouderenzorg.
Misschien iets wat een hoop mensen niet interesseert vinden, maar ooit zullen ook die mensen een leeftijd bereiken dat iemand hun 96-uurs luier moet verschonen....

necrosis | 09-11-13 | 12:17

Mark Smith | 09-11-13 | 12:13 |

Dat verklaart dan weer niet waarom vrijwel elk PVV-kamerlid heeft aangegeven regelmatig bedreigd te worden, uiteraard anoniem via internet maar ook op straat. (Artikel HP/De Tijd)

Eric Blair | 09-11-13 | 12:17

Test.

Nietvoordekat | 09-11-13 | 12:17

Goed stuk. En inderdaad: de Nederlandse regering gedraagt zich als een meisje dat het slachtoffer is van een groepsverkrachting: na iedere dader smeken dat dit nou toch echt de laatste is, maar daar blijft het bij.

Zo'n meisje kun je dat wellicht niet kwalijk nemen: ze heeft zich niet (willen) leren verdedigen, ze heeft verkeerde vrienden en nam een verkeerde beslissing op het verkeerde moment.

Maar van een volwassen regering die de verantwoordelijkheid heeft voor een land, mag je dat wèl verwachten: een sterke defensie, een sterke politie, niet de grenzen open stellen voor lieden die als doel hebben het land te vernietigen of een samenwerking aangaan met een EU die dat eist.

En helaas lijkt het volk niet meer bij machte dat te keren.

Afsluitend drie citaten die tezamen het probleem zoals ik het zie wel samenvatten:

“A nation of sheep will beget a government of wolves” (Edward R. Murrow)

"That rifle hanging on the wall of the working-class flat or labourer’s cottage is the symbol of democracy." (George Orwell)

"The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government." (Thomas jefferson)

vraagstaart | 09-11-13 | 12:16

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:12 | + 0 -
Het punt is dat de bedreigingen niet zijn te personaliseren zijn, het kan iedereen zijn. Ons land reageert adequaat door Wilders goed te beveiligen. Die schande valt dus wel mee imo.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:15

Veel helderder kunnen we het niet uitgespeld krijgen.
NL politici, lezen we even mee?
Ohnee, natuurlijk niet, want u zit met uw policorre angsthoofden diep in het zand gestoken.

Fijnstoffer | 09-11-13 | 12:15

@TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:11
Ik zou zeggen begin bij jezelf en plemp je NAW in de panelen.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:14

@pinda | 09-11-13 | 12:06
Deze:
www.omroepgelderland.nl/upload/25f3629...
Mijn punt is dat een politicus moet kunnen zeggen wat hij denkt en daar beleid op maken zonder dat terroristen (want dat is RARA) een levensgevaarlijk explosief bij zijn huis plaatste.
Hij kreeg een telefoontje van de politie om snel naar buiten te gaan, vlak voordat de bom afging, en zodoende overleefde hij de aanslag.
Het had ook makkelijk een politieke moord kunnen zijn.

necrosis | 09-11-13 | 12:13

Eric Blair | 09-11-13 | 12:09 | + 0 -
Dat valt nog wel mee. Zelfs simpele figuren als die bedreigers weten dat het beleid van de pvv maar door twee mensen wordt bepaald. Wilders en zijn souffleur op de achtergrond, Bosma. De rest is stemvee en zetelvulling.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:13

Stevig stuk, helemaal mee eens. Zoals ik eerder al opmerkte: Geert Wilders leeft al langer ondergedoken dan Anne Frank. En er is bizar genoeg geen enkele partij (behalve de PVV) die dit een onaanvaardbare situatie vindt. Het is verreweg de grootste schandvlek op de Nederlandse geschiedenis sinds de NSB'ers in WOII.

Professor Superhirn | 09-11-13 | 12:12

Waarom zijn het altijd rechtse politici die beveiligd moeten worden tegen links getriefel.

Conan de Rabarber | 09-11-13 | 12:12

Deze vlieger gaat op voor extremisme in het algemeen. goed verhaal

3Xniks | 09-11-13 | 12:12

Deze vlieger gaat op voor extremisme in het algemeen. goed verhaal

3Xniks | 09-11-13 | 12:12

Laten we dan eens beginnen met het dragen van verantwoordelijkheid voor onze reaguursels en anoniem reaguren afschaffen.

TegenBeterWetenIn | 09-11-13 | 12:11

Zo lang wij intrinsiek intoleranten tolereren hangt het Zwaard van Onverdraagzaamheid dreigend boven onze hoofden....

Parel van het Zuiden | 09-11-13 | 12:11

Botte Hork | 09-11-13 | 12:05 | + -4 -
Strijden voor het vrije woord door iets te verbieden. U spoort klaarblijkelijk niet helemaal.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:10

Heb me vaker afgevraagd in hoeverre andere PVV'ers (nog) veilig zijn in dit land. Je moet in elk geval stalen ballen hebben als je voor de PVV in de Kamer gaat zitten.

Eric Blair | 09-11-13 | 12:09

Hans Jansen, ik ben het volledig met u eens. Het is intriest dat je niet kunt zeggen wat je wilt zonder dat een of andere idioot je bedreigt. Het meest schrijnende is dat je gegijzeld wordt door angst. Lijkt me vreselijk.

Mark Smith | 09-11-13 | 12:09

Blijven waarschuwen voor de verderfelijke ideologie Islam, iedere dag weer, keer op keer!
Al zal 95 procent van de aanhangers niets kwaads in hun zin hebben.... het blijft de zwijgende meerderheid, die door haar zwijgen de acties van die andere gewelddadige 5 procent legitimeert en daar door aanmoedigt om door te gaan!

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:07

@necrosis | 09-11-13 | 12:05
Die foto met zijn kat in zijn armen is legendarischer.

pinda | 09-11-13 | 12:06

Hans altijd plus veel. Held en intellectueel een zeldzame combi

alwayslearning | 09-11-13 | 12:06

En precies hierom moet de Islam verboden worden in dit land.

Botte Hork | 09-11-13 | 12:05

En verder, denk aan dingen die je niet mag zeggen als je je carriere erg belangrijk vindt, en vergeet ook chantage niet, als er werkelijk wat shit naar boven kan worden gehaald.

Tsja, je kan er inderdaad niet vanuit gaan dat ze de vrijheid hebben om te zeggen wat ze denken. Ik vroeg me al eerder af of er onder die 150 kamerleden nou niemand is die hele andere dingen denkt, maar ze niet zegt vanwege partijdiscipline.
En of dat ooit gaat gebeuren.... een kamerlid van een mainstreampartij dat voorpaginanieuws veroorzaakt door "uit de kast" te komen met alle consequenties van dien. Inclusief beveiliging.

pinda | 09-11-13 | 12:05

Ik herinner me me nog een andere politicus die werd bedreigd, Aad Kosto!
Dit was zijn huis na een 'bezoekje' van RARA (niet de reaguurder):

www.omroepgelderland.nl/upload/2694fe0...

necrosis | 09-11-13 | 12:05

@Simon de Danser | 09-11-13 | 12:03 |
-edit: 'in groten getale'

Simon de Danser | 09-11-13 | 12:05

Het gaat verder dan tweede kamerleden. Als ik hier onder eigen naam ongezouten mijn mening geef, dan zal dat ongetwijfeld maatschappelijke consequenties voor mij meebrengen.

Jopie2009 | 09-11-13 | 12:04

Dat redden we alleen door één punt centraal te stellen.
God/Allah bestaat niet, dat is een feit. Hou daarom op met zeuren of vier je religieuze feestjes op zo'n manier dat wij er geen last van hebben. Punt. Uit.

DaughtersofLot | 09-11-13 | 12:04

Het vertrek van Ayaan was een schande voor dit land.

Mammeloe | 09-11-13 | 12:04

Ik vond je vorige stukjes beter - ik mis niet alleen een opbouw naar een helder punt, maar ik mis het punt ook gewoon.

Alas, de boog kan niet altijd gespannen staan, Hans - je werk is nog steeds een aanwinst voor GS en NL.

Snackbar van Allah | 09-11-13 | 12:04

De openbare ruimte is al meerdere jaren in handen van criminelen en malloten. Politie en justitie hebben daar, ondanks de tienduizenden camera's en andere 'technische' maatregelen geen enkele grip meer op. De enige 'crimineel' die nog gepakt wordt is de gewone brave burger die per ongeluk een paar kilometer te hard rijdt of z'n hond buiten de daartoe aangegeven plaatsen laat schijten.

Welkom in Nederland. Luilekkerland voor boeven en terroristen.

Reinaert | 09-11-13 | 12:03

@streknek | 09-11-13 | 12:02

Ayaan en Hans Jansen.... super koppel!

Fatwabuster | 09-11-13 | 12:03

Bij de bewaking en de verdediging van onze grenzen moet iets ernstig misgegaan zijn, want de rovers van ver over de grens begeven zich nu al in grote getallen, ongehinderd, in de straten van onze steden en onze hoofdstad. Wij burgers zijn radeloos evenals sommige van onze politici, wij kunnen ons niet verweren; we weten niet wat te doen, weten niet hoe lang het nog gaat duren en we hebben hier toch ook niet om gevraagd.
vrij naar Kafka

Simon de Danser | 09-11-13 | 12:03

Zo, Hans eerst een plusje gegeven. Nu ga ik pas lezen.

Willianus Wortelus | 09-11-13 | 12:03

Ayaan = Ultraheld

streknek | 09-11-13 | 12:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl