Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Monnik vindt beste plek voor religie ooit

religieuzealocatie.jpgReligie is net zo goed voor de samenleving als een vaginarot-epidemie. Niemand zit er op te wachten en als je de symptomen vertoont, kun je maar beter binnenshuis blijven. Eindelijk hebben we een monnik gevonden die dat begrepen heeft. Hij doet een vergane traditie herleven door als simpele reliziel in een onbereikbare hut boven op een stenen pilaar te gaan wonen, waar niemand last heeft van zijn goddelijke overpeinzingen. En nu maar hopen dat vele, vele, vele religieuze fanatiekelingen zijn voorbeeld volgen. Allah Snackbarhouders, haatrefo's, zwevende gristenhonden, Rooms Pedolieken, eigenlijk gewoon alles wat zijn identiteit geënt heeft op een non-existent fantasievriendje in de hemel. Ga op zo'n kluizenaarsrots wonen en zelf wij worden supporter van religie. Mochten we natuurlijke rotsformaties tekort komen, zijn we best bereid er een paar van beton te bouwen. Gelijk extra werkgelegenheid. Voor de Funda-Foto's van bovenstaande A-locatie voor religekken, KLIKKKK.

Reaguursels

Inloggen

Geachte GS. Ik las op uw site herhaaldelijk dat religie achter de voordeur thuishoort. Dus dacht ik, laat ik mijn voordeur vooral ver weg neerzetten en zo hoog dat geen mens erbij kan. En dan is het weer niet goed. Kudt.
Maxime Qavtaradze.

Friedrich Frayek | 20-09-13 | 17:46

@Pietje Leuter | 20-09-13 | 17:20

En de drama's uit de geschiedenis komen eigenlijk niet voort uit religie of ideologie, maar komen voort uit het gelang naar macht en aanzien. Religie en ideologie zijn slecht voertuigen deze macht en aanzien te verkrijgen.

En natuurlijk is de ene religie de andere niet.

Maar ik ben erg blij en (misplaatst want heb er niet aan bijgedragen) trots op onze geschiedenis en dus ook op die van de kerk.

weerstand | 20-09-13 | 17:43

Beste Russells Teapot,

Ik heb je bijdragen nog eens gelezen en moet toegeven dat je je inderdaad goed verdiept hebt in de propagandistische pulp van haatheïsten als Dawkins, Harris en Hitchins. En dan verwijt jij iemand (@weerstand) dat hij de 'apologetiek van de rooms katholieke Kerk' als zoete koek slikt. Grappig.

En dan inhoudelijk. Laat ik maar wat zaken noemen. Jouw argumentatie bijvoorbeeld. Als christenen iets fout gedaan hebben, dan ligt het aan hun ideologie - als atheïsten iets fout gedaan hebben, dan ligt het aan hunzelf maar zeker niet aan hun ideologische overtuigingen.
Deze vorm van argumenteren lijkt rechtstreeks overgenomen te zijn uit 'God als misvatting'. Zelfs (niet-religieuze) recensenten hebben deze kwalijke praktijken doorzien. Lees bijvoorbeeld de recensie van het genoemde boek in De Groene Amsterdammer (google op 'Dawkins godgeklaagde atheïsme'). In dit verband een opmerking over de door mij genoemde Stalin en Lenin. je hebt gelijk dat ik hen in de eerste plaats als marxisten/communisten moet duiden. Maar je vertelt niet dat het atheïsme tot officiële staatsideologie verheven werd - met alle gevolgen van dien.

En dan bijvoorbeeld de door militante haatheïsten zo vaak vertelde mythe over 'het christendom versus de wetenschap'. Weet jij wanneer de gerenommeerde Europese universiteiten ontstaan zijn? Juist, in de door jou zo Middeleeuwen. Daarvoor waren het met name de kloosters waar de (klassieke) kennis werd verworven, bewaard en overgedragen. En veel Amerikaans topuniversiteiten (Yale, Harvard, Princeton, Brown, etc.) zijn begonnen als christelijke instelling.

Wil je nog een lijstje van vooraanstaande wetenschappers die christen waren? Wellicht heb je wel eens van hen gehoord: Kepler,Copernicus, Boyle, Newton, Pascal, Ampère, Ohm, Pasteur, Maxwell, Leibniz, enzovoort. Het waren theologen als Calvijn die juist opriepen tot natuurwetenschappelijk onderzoek, omdat zij er van uitgingen dat er sprake was van een geordend, rationeel universum.

En dan je opmerkingen over slavernij. Het klopt als je schrijft dat dat soms op bijbelse gronden verdedigd werd. Maar vergeet niet dat slavernij in de bijbel weliswaar gesanctioneerd werd, maar dat binnen die destijds in de Oudheid gebruikelijke (en immorele) praktijk wel opgeroepen werd tot humane omgang met slaven.
Je flirt nogal met de Romeinen, maar daar was slavernij geheel gecultiveerd, evenals bijvoorbeeld pederastie. (En jij maar klagen over de seksuele repressie van het christendom. Wees blij met het feit dat ze monogamie predikt. Ze hadden tot voor kort nog geen condooms, om maar te zwijgen over aids. Kun je je voorstellen wat er gebeurd zou zijn als mensen opgeroepen werden om maar lekker rond te neuken? Soms moet je gewoon pragmatisch zijn.)
Vooruit, nog wat over de slavernij. Het was William Wilberforce, Engels parlementariër en heel erg gelovig, die de leider werd van de anti-slavernijbeweging.

Je schrijft: "Er zijn veel, veel, vééééél meer doden gevallen door christenen dan door boeddhisten, hindoes en ongelovigen bij elkaar." Draai 'christenen' en 'ongelovigen' om en ik ben het helemaal met je eens.
Alle doden die om wat voor reden dan ook (religieus, etnisch, politiek) vallen in het niet bij de slachtoffers van de 20e eeuw. Aan wie denken we dan, opnieuw? Ja, ongelovigen als Mao Zedong, Pol Pot, Stalin. Ik zal Hitler niet noemen, want die was welbeschouwd een Deïst.

Doet me gelijk denken aan een opmerking van jou op dit forum:'de kampbeulen en SS'ers waren overigens vrijwel allemaal christenen'.

Wat een walgelijke onzin. Omdat SS'ers 'Gott mit uns' op hun koppel hadden staan, waren ze christen? Prachtige ontmaskering van jouw wijze van argumenteren! Denk even aan de snor van Hitler en Stalin...

Ik kan nog wel even doorgaan, vooral over je opmerkingen over de christelijke moraal en waarden maar zal afsluiten met een tweetal treffende citaten van Hitler: "De grote volksverhuizingen begonnen vanuit het oosten. Met ons zet de eb in, van west naar oost. Dat is in overeenstemming met de natuurwetten. Door middel van de strijd worden de elites voortdurend vernieuwd. De wet van de natuurlijke selectie rechtvaardigt deze nooit eindigende strijd door de sterkste te laten overwinnen. Het Christendom is een rebellie tegen de natuurwet, een protest tegen de natuur. Logisch tot het uiterste doorgeredeneerd, zou het Christendom de systematische cultivering van menselijke zwakte inhouden" en "Uiteindelijk gebeurde het alleen tussen de zesde en achtste eeuw dat het Christendom aan onze volken werd opgedrongen dor vorsten die een belangenbondgenootschap hadden met de priesters. Daarvoor konden onze volgen heel goed leven zonder deze godsdienst. Ik heb zes divisies van de SS die samengesteld zijn uit mensen die volstrekt onverschillig staan ten opzichte van godsdienstige zaken. Het belet ze niet te sterven met harmonie in hun zielen. (..)
Ik kan me voorstellen dat mensen warm lopen voor het paradijs van Mohammed, maar voor dat smakeloze paradijs van de Christenen! (..) Mensen op eilanden hebben eerbied voor de krachten van de natuur. Maar het Christendom is een uitvinding van zieke geesten: men kan zich niets zinlozers voorstellen, nog een indecentere manier om het idee van een Godheid tot een aanfluiting te maken" (Adolf Hitler, Hitlers tafelgesprekken 1941-1944, Amsterdam 2005, 3e druk, pag. 38, 109-11).

Het idee van de gelijkheid van alle mensen voor God en het belang van medelijden en mededogen t.a.v. de. medemens zijn christelijke principes en waarden, hoezeer ook misbruikt. Hitler had goed door dat zijn ideologie niet verenigbaar was met het christelijke geloof (wat hem als rasmanipulator natuurlijk niet weerhield van Schone Schijn om de Duitse bevolking in de eerste fasen van zijn bewind niet teveel tegen het zere been te schoppen- puur politiek opportunisme dus). Ideeën als Übermensch en Untermensch komen niet uit het christendom, maar lijken beter aan te sluiten bij het sociaal-darwinisme!

Mijn laatste opmerking: je noemt in je pseudoniem Russell. Hij schrijft in zijn boek Why I am not a Christian: "Het ergste aspect van de christelijke godsdienst is de houding tegenover seks" (Amsterdam 1980, p. 26). En daar komt m.i. een hele grote aap uit de mouw. Het (militante) atheïsme is niet allereerst een intellectuele protestbeweging, maar een morele. Niet het 'gij zult', maar 'ik wil' (Dinesh D.Souza).

En nee, dat geldt niet per definitie voor een atheïst. Maar bij sommigen, zoals vermoedelijk Johhny Quid (google maar even op 'wie is johnny quid'), lijkt er duidelijk sprake te zijn van rancune, opgekropte frustraties en het zoeken naar een ideologische legitimatie voor een egoïstische, zelfzuchtige en immorele levensstijl. En daar leent het atheïsme als levensbeschouwing zich uitstekend voor (geen goddelijke rechter, geen sancties in het hiernamaals, geen universele, objectieve en verplichtende moraal, enzovoorts). Atheïsme, opium van de immorele mens, zoals gristendom door malloten gebruikt is als opium voor het 'domme volk'. Dat soort figuren laten hun onderbuik spreken - en niet hun verstand. Ik kan me vergissen, maar dat donkerbruine vermoeden heb ik ook bij jou.

Kortom, je noemt best wat een aantal terechte kritiekpunten op het gristendom, maar in z'n totaliteit raakt je hele betoog kant nog wal. Er is genoeg tegenin te brengen. En dat bedoel ik met mijn analogie met wielrennen. Je kunt je helemaal focussen op alle misstanden, maar dan zie je - al dan niet bewust - over het hoofd dat het op zichzelf een prachtige sport is die veel mensen inspireert, vermaakt, verbroedert en gelukkig maakt.

Zo ook het geloof, in wat voor variant dan ook. En dan heeft het christendom, naast alle zwarte bladzijden, de mensheid ook heel wat moois geschonken (muziek, literatuur, kunst, architectuur, levensvisie, menselijke moraal, enz.).

Pietje Leuter | 20-09-13 | 17:20

@Russells Teapot | 20-09-13 | 14:13

Je blijft maar doorgaan, STEEDS MAAR WEER!! :-)

Ik denk dat je mijn standpunt goed begrijpt en ik begrijp jou ook. En de waarheid ligt ergens in het midden...

Tot in een volgend topic ;-)

weerstand | 20-09-13 | 14:38

@weerstand | 20-09-13 | 14:02
"We hebben niets positiefs gehad aan de christen"

Dat zeg ik niet. Ik zeg dat we er heel weinig positiefs aan hebben gehad.

"de humanisten waren helemaal geen christen maar gewoon een directe voortzetting van de Griekse filosofen."

Nee, het waren van origine christenen die hun geloof gingen vermengen met de ideeën van die filosofen. In de loop der eeuwen werden ze steeds meer seculier en anti-christelijk.

"En ook de founding fathers waren natuurlijk geen gelovigen."

Dat klopt vrijwel helemaal. Er waren een paar uitzonderingen.

"En Voltaire heeft net zo weinig bloed aan zijn handen als Karl Marx. :-)"

Dat klopt ook. Beiden hebben geen bloed aan hun handen, of wou je ze verantwoordelijk houden voor alles wat hun volgelingen hebben gedaan? Hou je dan ook Jezus verantwoordelijk voor alle misdaden die zijn volgelingen hebben gedaan?

Russells Teapot | 20-09-13 | 14:13

@Russells Teapot | 20-09-13 | 12:53

Weet je wat, ik geef je gelijk. We hebben niets positiefs gehad aan de christen, en de humanisten waren helemaal geen christen maar gewoon een directe voortzetting van de Griekse filosofen. En ook de founding fathers waren natuurlijk geen gelovigen. En Voltaire heeft net zo weinig bloed aan zijn handen als Karl Marx. :-)

weerstand | 20-09-13 | 14:02

@Pietje Leuter | 20-09-13 | 08:12
"Zeker teveel Joseph Goebbels (voor de demagogie en retoriek) en Richard Dawkins (voor het karikaturiseren)gelezen?"

Jij snapt er duidelijk weinig van.

Voor mijn oordeel over het christendom baseer ik me op wat er in de bijbel staat, wat de daarop gebaseerde dogma's zijn, en wat christenen zelf opgaven als motivatie voor hun daden. Dus in tegenstelling tot jou zorg ik ervoor dat ik weet waar ik het over heb, voor ik mijn scheur open trek.
Zo hebben de voorouders van de huidige Amerikanen bv. altijd hun misdaded gerechtvaardigd door zichzelf te vergelijken met de Israelieten uit de bijbel, die ook genocide pleegden op de mensen wiens land ze stalen, en die ook buitenlandse slaven mochten houden met weinig rechten.

"Zeker, er zijn christenen die ontzettend foute dingen gedaan hebben, maar jij trekt het volledig uit z'n (o.a. getalsmatige) context."

Volgens mij heb ik nog geen getallen gegeven. Maar kom vooral met die context, die ik volgens jou negeer. Ik ben benieuwd.

"Zoiets van: verschrikkelijk dat wielrennen! Al die fraude, doping-gebruik, leugens, onwaarheden, halve waarheden, machtsmisbruik, arrogantie, misleiding... Verbieden die sport!"

Wat een debiele analogie. De misdaden van het christendom zijn direct te herleiden tot een geloof in de bijbel en de daarop gevestigde dogma's. Dopinggebruik in wielrennen is niet direct te herleiden tot het berijden van een fiets.

"Jammer voor je dat je niet in de vorige eeuw in de Sovjet-Unie geboren ben. Dan had je onder leiding van de ras-atheïsten Lenin en Stalin mee kunnen helpen aan onder meer de grote religieuze zuivering van het land (tientallen miljoenen doden). Jij de leiding over de Goelag, Johnny Quid Minister van Propaganda."

Lenin en Stalin rechtvaardigden hun misdaden met de communistische ideologie. Roepen dat ze atheisten waren maar het communisme niet vermelden, is een bijzonder verwrongen manier van redeneren, typerend voor lafaards die de werkelijkheid niet onder ogen durven te zien. Ze pleegden hun wandaden niet omdat ze atheisten waren, maar omdat ze communisten waren. Je kan net zo goed roepen dat mensen met snorren slecht zijn, omdat Lenin, Stalin en Hitler alledrie een snor hadden.

En ja, atheisme is een onderdeel van communisme. Net zoals het een onderdeel van fascisme was, om het traditionele gezinsleven op te hemelen.
Zeggen dat Stalin zijn misdaden pleegde omdat hij atheist was, is hetzelfde als zeggen dat Hitler zijn misdaden pleegde omdat hij voorstander was van een traditioneel gezinsleven.
Veel christenen die slechte dingen hebben gedaan, aan de andere kant, rechtvaardigden hun misdaden door direct te verwijzen naar hun geloof. Daarin ligt het verschil.

Maar goed, het is natuurlijk veel makkelijker om iemand inaccuraat te vergelijken met de grootste massamoordenaars van de 20ste eeuw, dan om inhoudelijk op iemands argumenten in te gaan, wat voor jou duidelijk een veel te zware opgave is.

Russells Teapot | 20-09-13 | 13:13

@weerstand | 19-09-13 | 22:52
Dit ging gepaard met oorlogen en bloedvergieten, dus ik weet niet of ik dat als iets positiefs wil zien.

Russells Teapot | 20-09-13 | 12:54

@weerstand | 19-09-13 | 22:47
"Dat jij denkt dat de meeste denkers van de verlichting deisten waren is ook niet correct."

Dat is gewoon echt niet waar. Hier is een artikel dat verwijst naar quotes van de founding fathers (artikel is op secularweb, dat zijn dus atheisten, maar de quotes spreken voor zich):

freethought.mbdojo.com/foundingfathers...

"Maar toegegeven vele leiders van de Franse revolutie waren wel atheist, en die hebben trouwens in een korte tijd wel erg veel bloed vergoten ;-)"

Ik had het over de grote denkers die de idealen van de Franse Revolutie inspireerden, niet degenen die de revolutie uitvoerden. Voltaire heeft voor zover ik weet weinig bloed aan zijn handen.

Het gewone volk kwam inderdaad in opstand tegen het sociale onrecht, niet om religieuze redenen. Maar de "idealen van de Franse Revolutie" kregen natuurlijk ook eigenlijk pas gestalte in de negentiende eeuw.

Russells Teapot | 20-09-13 | 12:53

@weerstand | 19-09-13 | 22:36
"Dus men had minder kennis tot zijn beschikking."

Klopt. Maar mijn verwijt aan het christendom is dan ook dat ze de ontwikkeling van de wetenschap in de weg hebben gestaan.

"Maar die humanisten waren wel christen in de meeste gevallen en geen aanhangers van bijvoorbeeld Bachus ;-)"

Iedereen was christen in die tijd, je had geen keus. Maar de humanisten waren wel degenen die het meest los omgingen met de bijbel. Er waren ook veel protestanten die bijbelvaster waren, denk bijvoorbeeld aan de pilgrim fathers van Amerika. Deze mensen hebben de verlichting nu niet bepaald op weg geholpen.

"En mensen zoals Erasmus hadden nooit deze werken geschreven als zij niet eerst bijvoorbeeld priester waren geweest ;-)"

In die tijd kon je alleen leren lezen en schrijven als je priester of monnik werd. Dat is hetzelfde als wanneer je kinderen alleen communistische literatuur laat lezen, en vervolgens zegt dat het aan het communisme te danken is, dat mensen uberhaupt kunnen lezen.

Russells Teapot | 20-09-13 | 12:46

Mooie iconen.

KarelMarks | 20-09-13 | 11:13

Mooi Quid, jouw respect voor het waardevolle in geloof heb je subtiel in een brulartikel geweven. Ik zou je nomineren voor een literatuurprijs, een religieuze liefst..

Heisessie | 20-09-13 | 10:51

Verreweg de meeste moorden werden gepleegd door atheistische communisten en hun gulags.
Prof. Dr. Ir. Toeter | 19-09-13 | 17:51 |
* De nadruk daarbij ligt heel duidelijk bij communisten en niet bij atheistische.

milky bar | 20-09-13 | 10:45

Geweldig.

lulleficatie | 20-09-13 | 10:02

Russells Teapot:

Godverdommejeniet! Ik heb zelden zoveel onzin gelezen als jij hier op dit forum uitkotst. Zeker teveel Joseph Goebbels (voor de demagogie en retoriek) en Richard Dawkins (voor het karikaturiseren)gelezen?

Zeker, er zijn christenen die ontzettend foute dingen gedaan hebben, maar jij trekt het volledig uit z'n (o.a. getalsmatige) context.

Zoiets van: verschrikkelijk dat wielrennen! Al die fraude, doping-gebruik, leugens, onwaarheden, halve waarheden, machtsmisbruik, arrogantie, misleiding... Verbieden die sport!

Jammer voor je dat je niet in de vorige eeuw in de Sovjet-Unie geboren ben. Dan had je onder leiding van de ras-atheïsten Lenin en Stalin mee kunnen helpen aan onder meer de grote religieuze zuivering van het land (tientallen miljoenen doden). Jij de leiding over de Goelag, Johnny Quid Minister van Propaganda.

Pietje Leuter | 20-09-13 | 08:12

Er zijn vast wel wat geologen (u weet wel, van die evolutie-predikende goddeloze steenhakkers) bereid te vinden om wat leuke onbereikbare bergtopjes te identificeren.

FirstAnnual | 20-09-13 | 04:12

Hahaha, briljant weer Johnny. Gehuild van het lachen!

E Rectus Magnificus | 19-09-13 | 22:59

@Russells Teapot | 19-09-13 | 22:31

"Maar het christendom is wel het enige geweest dat het Westen bijeen heeft gebracht."

Nee hoor, dat was de Romeinen eerder al gelukt. En de gemeenschappelijke taal van het Latijn was gebracht door het Romeinse Rijk als geheel, niet door de daarin aanwezige christelijke minderheid.

Klopt, dat was een foutje van mijn kant, ik had moeten zeggen dat de kerk onder andere door het gebruik van het Latijn het Romeinse Rijk een soort van in stand heeft gehouden, en zelfs heeft uitgebreid.

weerstand | 19-09-13 | 22:52

@Russells Teapot | 19-09-13 | 22:31

Jij wil te graag een gedeelte van onze geschiedenis overslaan of deze heel wat negatiever afbeelden. Dat mag je doen maar is niet correct.

Dat jij denkt dat de meeste denkers van de verlichting deisten waren is ook niet correct. Bijna alle founding fathers waren protestant. En de Franse revolutie had het inderdaad veelal gemunt op de katholieke instellingen, maar dat kwam bij het gewone volk niet vanuit de overtuiging dan men deistisch was maar omdat men een appeltje te schillen had met het Ancien Régime. Maar toegegeven vele leiders van de Franse revolutie waren wel atheist, en die hebben trouwens in een korte tijd wel erg veel bloed vergoten ;-)

weerstand | 19-09-13 | 22:47

@Russells Teapot | 19-09-13 | 21:18

Heeft niet alleen te maken met het feit dat men christen was, maar ook met het feit dat er nog geen wetenschap bestond zoals we die vanaf de verlichting zijn gaan kennen. Dus men had minder kennis tot zijn beschikking. En ik ken de bijbel teksten, maar bedankt voor het aanbod.

En ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig is dat er mensen zich tegen de Katholieken kerk zijn gaan verzetten (idd voortkomend uit het Humanisme). Maar die humanisten waren wel christen in de meeste gevallen en geen aanhangers van bijvoorbeeld Bachus ;-)
De protestanten die hieruit voortkwamen hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat wij in noordwest Europa en Scandinavië de verlichting hebben meegemaakt en daardoor inderdaad heel anders ervoor staan dan bijvoorbeeld Zuid Amerika of nog dichterbij zoals in Zuid-Europa of Oost Europa. Maar dat waren dus voor het grootste gedeelte wel christen.

En mensen zoals Erasmus hadden nooit deze werken geschreven als zij niet eerst bijvoorbeeld priester waren geweest ;-)

weerstand | 19-09-13 | 22:36

@weerstand | 19-09-13 | 22:10
"Maar het christendom is wel het enige geweest dat het Westen bijeen heeft gebracht."

Nee hoor, dat was de Romeinen eerder al gelukt. En de gemeenschappelijke taal van het Latijn was gebracht door het Romeinse Rijk als geheel, niet door de daarin aanwezige christelijke minderheid.

En waarom zou het westen bijeen moeten worden gebracht? Dat is de doelstelling van de EU, en moet je eens kijken wat een ellende daarvan komt.

"En wie hebben dan de slavernij afgeschaft? Dacht je soms dat er toentertijd veel Atheisten rondliepen?"

Je had toendertijd weinig atheisten. Maar de grote denkers van de verlichting waren over het algemeen deisten, die bijzonder negatief stonden tegenover het christendom. Denk bijvoorbeeld aan de founding fathers van de VS, of de bedenkers van de idealen van de Franse Revolutie.

Maar wat we zeker weten, is dat het niet de atheisten waren die het in stand hielden. Dat waren toch echt de christenen.

"En humanisten komen volgens jouw direct voort uit de Griekse traditie??"

Niet direct, maar wel voor een groot deel. Al onze democratische idealen zijn bijvoorbeeld te herleiden naar de klassieke Atheense democratie, die de inspiratie vormde voor de denkers ten tijde van de Verlichting.

Russells Teapot | 19-09-13 | 22:31

@Russells Teapot | 19-09-13 | 21:10

Ik zeg niet dat we alles aan het christendom hebben te danken. En wil ook zeker niet zeggen dat zij niet veel hebben gedaan om onze moderne verworvenheden tegen te gaan. Maar het christendom is wel het enige geweest dat het Westen bijeen heeft gebracht. Als we niet de gemeenschappelijke taal hadden gehad en dezelfde instituties, dan hadden we na het val van het Romeinse rijk waarschijnlijk weinig gelezen van de Griekse en Romeinse teksten. De Arabieren hebben trouwens ook een verlichte periode gehad, waar wij veel teksten en vertalingen aan te danken hebben.

Het waren uiteindelijk ook geloven die een onderdeel van de verlichting waren.

En wie hebben dan de slavernij afgeschaft? Dacht je soms dat er toentertijd veel Atheisten rondliepen?

En humanisten komen volgens jouw direct voort uit de Griekse traditie?? En zullen die Humanisten niet ook een belangrijke rol spelen in de vorming van het protestantisme?

Met andere woorden, ik ben er van overtuigd dat wij veel te danken hebben aan de instituties van het christendom net zoals we heel veel te danken hebben aan het koloniale verleden van het westen. Dat wil niet zeggen dat we het er in deze tijd mee eens zouden zijn, of hetzelfde kunnen/willen doen.

weerstand | 19-09-13 | 22:10

@weerstand | 19-09-13 | 19:45
De link die jij deelde, focuste ook op het negatieve in de hindoestaanse cultuur. Ik probeer de positieve en de negatieve dingen te zien, maar veel mensen hebben de neiging om van het christendom alleen de positieve dingen te zien. Ik erken daarnaast ook de negatieve dingen (al vind ik natuurlijk wel dat er veel meer negatief dan positief is aan het christendom).

"Je moet dingen ook in de geest van die tijd bekijken en afvragen waarom men zo dacht en naar handelde."

Precies. Men was christelijk, en baseerde zijn moraliteit op de bijbel, en dat bepaalde hun denken en handelen.
En dan is het opeens heel logisch dat je dingen doet die je anders onmenselijk zou vinden, zoals slavenhandel en genocide. Al die dingen worden immers door de god van de bijbel toegestaan (ik kan je de exacte hoofdstukken en verzen geven, als je wilt).

"Jammer genoeg is het op vele plaatsen buiten de westerse samenleving nog steeds een normale gang van zaken."

Dat is inderdaad jammer. Maar heb je er ook wel eens bij stilgestaan, dat het westen (Europa althans) helemaal niet meer zo christelijk is tegenwoordig? Afrika en Zuid Amerika zijn veel christelijker dan wij zijn. In Uganda bijvoorbeeld staat de doodstraf op homosexualiteit, zoals de bijbel voorschrijft.

Russells Teapot | 19-09-13 | 21:18

@weerstand | 19-09-13 | 19:40
Ja ik weet hoeveel de communisten hebben gemoord. Meer nog dan de nazi's (de kampbeulen en SS'ers waren overigens vrijwel allemaal christenen). Dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat christenen, in tegenstelling tot wat jij beweert, erger waren.

En dat moslims nog meer op hun geweten hebben dan christenen, had ik ook al erkend. Daar is geen discussie over.

Maar dat het aan de christenen te danken is dat de slavernij is afgeschaft, is complete onzin. De mensen die het destijds het hardste verdedigden, waren juist de fundamentalistische christenen in het zuiden van de VS.
Zij konden dat met de bijbel in de hand rechtvaardigen, omdat de bijbel nu eenmaal slavernij onder bepaalde voorwaarden goedkeurt. Ook hun rassentheorieën waren gebaseerd op de bijbel (de vloek van Cham).

En dat steeds meer mensen ethische bezwaren ertegen kregen, kwam door het opkomende humanisme, de minst christelijke stroming van zijn tijd.

Het idee dat het de christenen waren die de slavernij hebben afgeschaft, is geschiedvervalsing die later is bedacht door christenen om hun eigen geschiedenis te witwassen, omdat vrijwel iedereen inmiddels erkende dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is.

Christenen hebben wel vaker de neiging om de geschiedenis te herschrijven als hun religie in een negatief licht komt te staan. Als we op een dag allemaal accepteren dat, bijvoorbeeld, homo's het recht hebben om te trouwen, zullen de christenen waarschijnlijk roepen dat zij altijd de grootste voorvechters van het homohuwelijk zijn geweest.

En een groot deel van de westerse beschaving heeft zijn oorsprong in de Griekse en Romeinse cultuur, en het humanisme, dat uit die filosofieën is voortgekomen. Humanistische ideeën als religieuze vrijheid, tolerantie, gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, rechten voor homosexuelen en meer zaken die wij nu als fundamentele grondrechten zien, gingen lijnrecht in tegen de christelijke doctrines zoals die het grootste deel van de geschiedenis werden beleden. Daarom hebben christenen ook altijd tegen de acceptatie van deze normen en waarden gestreden.

Net als het idee dat de christenen de slavernij hebben afgeschaft, is het onjuist dat we onze westerse vrijheden en verworvenheden te danken hebben aan het christendom. Ook dat idee is het resultaat van christenen die de geschiedenis te herschrijven, om de eer op te strijken voor ontwikkelingen waar ze in werkelijkheid vurig tegen hebben gestreden.

En hoezo is mijn gedrag hetzelfde als van hedendaagse politici? Ik zie de westerse cultuur als waarschijnlijk de meest verlichte en prettige cultuur die er bestaat op de wereld.
Maar ik strijd tegen de leugen dat we dat te danken zouden hebben aan juist die religie die geprobeerd heeft deze cultuur op alle punten van haar ontwikkeling de kop in te drukken.
Ik strijd ertegen, als men onze moderne inzichten aangaande fundamentele mensenrechten en vrijheden op het conto schrijft van precies die religie, die Europa duizend jaar lang achterlijk en paranoide heeft gehouden, en de ontwikkeling verhinderde van de wetenschap die later onze levensverwachting zou verdubbelen.

Zeggen dat het christendom historisch gezien een voorvechter is geweest van de mensenrechten is niet alleen onwaar, het is het tegenovergestelde van de waarheid.

Russells Teapot | 19-09-13 | 21:10

Ach, ooit wel eens in Meteora geweest?
Daar is dit niets bij.

DeGriek | 19-09-13 | 21:02

Dit is een James Bond Locatie! The Holy Trinity Monastery also known as Agia.The monastery was featured in the 1981 James Bond film, For Your Eyes Only.

Nathal | 19-09-13 | 20:18

In Meteora staan wel dertig van dit soort bidtorens.

Spielmacher | 19-09-13 | 20:11

Maar wat doen we dan met ongelovige honden?

Alteidt Glijck | 19-09-13 | 19:57

-weggejorist-

Goorbatsjov | 19-09-13 | 19:51

@Russells Teapot | 19-09-13 | 19:26

Focus niet zo op het negatieve, maar kijk ook naar het positieve.

Je moet dingen ook in de geest van die tijd bekijken en afvragen waarom men zo dacht en naar handelde.

Zelfde als het altijd zo klagen over slavernij.... Is iets heel slechts, en gelukkig maar dat er westerlingen waren die het afgeschaft hebben. Jammer genoeg is het op vele plaatsen buiten de westerse samenleving nog steeds een normale gang van zaken.

weerstand | 19-09-13 | 19:45

@Russells Teapot | 19-09-13 | 19:18

Nee ik neem niets voor zoete koek aan, ik bestudeer graag de wereldgeschiedenis. U weet hoeveel de communistische bewinden de afgelopen 100 jaar hebben gemoord? nl.wikipedia.org/wiki/Democide linkje met een lijstje.

Natuurlijk heeft men uit naam van het Christendom teveel gemoord maar wat denk je dat de moslims in de afgelopen 1400 jaar bereikt hebben qua moorden? En denk je dat de Mongolen met cadeautjes het grootste rijk op aarde hebben kunnen stichten? Of hoeveel mensen er waarschijnlijk in de Chinese muur verstopt zitten?

En bedenk ook eens dat het christenen waren die uiteindelijk de slavernij (bijna iedereen heeft daaraan gedaan) hebben afgeschaft. Ook waren het (verlichte) christenen die op het idee kwamen om grondwetten te schrijven.

Met andere woorden, wij (de westerse beschaving) hebben onze oorsprong in het christelijke geloof.
En daar hoeven we niet in te blijven geloven, maar we mogen er wel wat eerbiediger mee omgaan. Onze wereld had heel anders geweest als men bijvoorbeeld het Latijn niet als gemeenschappelijke taal had gehad.

Jouw gedrag is eigenlijk hetzelfde als die van hedendaagse politici en dat is zeer gevaarlijk voor het voortbestaan van de westerse beschaving.

weerstand | 19-09-13 | 19:40

@Slipsnifter | 19-09-13 | 18:56
Word je dat nu niet beu? heel de dag mosselen en schol eten?

@Jaap de Paap | 19-09-13 | 19:06
Ik kan je dat wel vertellen maar dat bekoop ik met een weggejorist en opgerot

miko | 19-09-13 | 19:35

Tof. Schitterende,rustige omgeving.
* jaloers is *.

Graaisnaaiert | 19-09-13 | 19:29

@weerstand | 19-09-13 | 18:31
De seksuele repressie binnen het christendom is veel breder dan alleen het celibaat (die wel een bijbelse basis heeft, maar niet een hele sterke).

Een aanzienlijk deel van de wetten van Mozes hebben betrekking op seksuele "overtredingen" en de "reinheid" van het volk. En in het nieuwe testament wordt er voortdurend de nadruk op gelegd, dat vrouwen "zedig" gekleed moeten gaan.

Alleen al de "geen seks voor het huwelijk" regel geeft de kerk een ontzettende macht. Immers, wij hebben seksuele behoeftes, en als wij eerst aan de kerk toestemming moeten vragen om seks te hebben (door huwelijken te sluiten), heeft de kerk daarmee ontzettend veel macht over de levens van haar volgelingen. Dat soort dingen is waar ik aan denk, als ik het heb over seksuele repressie van het christendom.

Russells Teapot | 19-09-13 | 19:26

Onverdraagzaam ontbreekt aan het moto van GS.

Skunk57 | 19-09-13 | 19:24

@weerstand | 19-09-13 | 18:19
Ik ben me bewust van boeddhisten die slechte dingen doen, zoals in Myanmar nu en vroeger in Tibet, toen de Dalai Lama daar nog aan het bewind was.

Echter, als je denkt dat dat ook maar in de verste verte opweegt tegen de misdaden van het christendom, heb je weinig historisch inzicht. Hier een lijstje van enkele meer in het oog springende dingen:

- Heksenverbrandingen
- Vervolging van heidenen
- Seksuele repressie
- De kruistochten
- De genocide op de indianen in Amerika
- De inquisitie
- Vervolging en repressie van de wetenschap
- Onderdrukking van vrouwen
- Vervolging van homo's
- Antisemitisme
- Slavernij
- Kindermisbruik
- Vervolging van "ketters"
- Geestelijke mishandeling van mensen (dreigen met eeuwige foltering)
- et cetera

Er zijn veel, veel, vééééél meer doden gevallen door christenen dan door boeddhisten, hindoes en ongelovigen bij elkaar. Misschien moet je je eens wat objectiever gaan verdiepen in de geschiedenis, in plaats van de apologetiek van de katholieke kerk als zoete koek te slikken.

En ik beweer niet dat die andere religies goed zijn, die zelfmoordpercentages geven aan hoe ziek ze zijn. Maar ze vallen in het niet, in vergelijking met het christendom.

Russells Teapot | 19-09-13 | 19:18

Ik ben wel benieuwd hoe en wanneer religie in het algemeen en geloof in het bijzonder zo belangrijk is geworden voor Johnny.

Jaap de Paap | 19-09-13 | 19:06

@miko | 19-09-13 | 18:44
Dacht het niet, daar woon ik zelf.

Slipsnifter | 19-09-13 | 18:56

-weggejorist-

Goorbatsjov | 19-09-13 | 18:53

@miko | 19-09-13 | 18:38

Is niet mijn religie, vriend ;-)

weerstand | 19-09-13 | 18:48

Waarlijk zeer fraaie patriarchenneus, volgens mij is hij vroeger bokser geweest en sloeg er eentje hem de Verlichting in.
--Geen last van de buren, ongewenst bezoek, spelende kinderen voor de deur etc etc.--
brutus68 | 19-09-13 | 17:26
Ik zie wel degelijk huisjes. En nergens dat hij zichzelf een spreekverbod heeft opgelegd. En de echo lijkt me daar zeer krachtig...

dedeurs | 19-09-13 | 18:46

@Plukkiehaar | 19-09-13 | 17:51
Wel iets eerder. De rots is een gevolg van regenwater op.kalksteen.
Hoogsten een tienduizend jaar jaar en hij pleurt om.

@Slipsnifter | 19-09-13 | 18:25
Aangeboden!
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

miko | 19-09-13 | 18:44

@weerstand | 19-09-13 | 18:19
Weet je waar je dat gristelijke geloof kan laten?

miko | 19-09-13 | 18:38

@Boretti | 19-09-13 | 17:40
Wanneer eten ze dan?

miko | 19-09-13 | 18:37

Russells Teapot | 19-09-13 | 18:16
Het meest storende aan die monotheïstische religies is dat ze de rol van de vrouw wegmoffelen - sterker nog: vrouwen zijn onrein/ze zijn incapabel/moeten bedekt etc.
Elke religie die de helft van de populatie (want vrouw) als onwaardig ziet is onevenwichtig.

paridae | 19-09-13 | 18:34

@Russells Teapot | 19-09-13 | 18:16

En de reden waarom de kerk haar monniken (de rest van het volk moest juist veel kinderen produceren, want meer volgelingen) verbood om seksuele relaties aan te gaan was om een andere praktische reden. Namelijk zodat de bezittingen van een monnik nooit over konden gaan naar een volgende generatie, maar aan de kerk bleef toebehoren ;-)

weerstand | 19-09-13 | 18:31

Ik moet er altijd aan denken hoe men zoiets bouwt en hoeveel moeite het moet kosten al het bouwmateriaal daar te krijgen. Zelfde met van die kastelen op onmogelijke plaatsen.

Der Schnitzeljäger | 19-09-13 | 18:29

@Russells Teapot | 19-09-13 | 17:53

Dat is zeker waar, het zit in onze genen.
Maar als je denkt dat er iemand actief bezig is je in de gaten te houden dan blijkt uit studies dan men zich net iets meer aan de regels kunnen houden. Als moet ik wel zeggen dat het moeilijk is zo een onderzoek goed uit te voeren en ik ook niet weet hoe ze dat precies gedaan hebben.
Maar logisch klinkt het wel, werkt hetzelfde als wanneer men door camera's in de gaten wordt gehouden, dan blijkt men zich ook "beter" te gedragen.

weerstand | 19-09-13 | 18:25

@Prof. Dr. Ir. Toeter | 19-09-13 | 17:51
Maar die werden niet vermoord in naam van Atheïsme maar voor de politieke overtuiging.
Dat gelovige er dan als groep vaak aan moesten is omdat de Paus, Monnik Iman ze verbood met de goddeloze op te trekken en zich zo vijand te maken van de politieke doctrine.
Maar verder ben ik wel met je eens dat het moorden niet zal stoppen als de wereld enkel en alleen seculier is. Daar zijn we als soort te stompzinnig voor.

miko | 19-09-13 | 18:25

Kunnen we niet zoiets bouwen voor de PvdA en zijn volgelingen?
Zo`n kilometer of 80 uit de kust lijkt me een zeer geschikte lokatie.

Slipsnifter | 19-09-13 | 18:25

Sparerib-World bezorgt daar dus gewoon, getuige de bak afgekloven botten in die rukhut van God.
Netjes van Gristenhond dat -ie de lege blikken Finkbräu (negenenveertig cent de halve liter) even uit beeld heeft gezet voor de foto.

LibertasSimplex | 19-09-13 | 18:24

@Zure prak | 19-09-13 | 18:01
Wel oppassen als je half bezopen een rondje gaat lopen ;)

Ing. eslapen | 19-09-13 | 18:23

En dan geleuf je niet in God, maar weun je in een vinexwijk en geleuf je in Samson of Rutte.

Christenhond, alluha hgakbar of burger in Nederland allen even ver de weg kwijt.

Haha

trippert | 19-09-13 | 18:22

@Russells Teapot | 19-09-13 | 17:48

Wij zijn ik en de andere mensen die dezelfde mening als ik hebben over bovenstaand stukje. Niet moeilijk om dat te begrijpen, toch?

En ken jij dan geen hindoes of boeddhisten in je omgeving? Ik wel en heel erg veel zelfs.
Maar jij bent vast van mening dat zij allemaal geweldloos zijn. Er zijn waarschijnlijk meer doden gevallen door Boeddhisten of niet gelovigen dan door Christenen hoe bizar dat ook klinkt.
Toevallig is mijn ex partner boeddhistisch en heb ik bedrijven gehad waar veel boeddhisten hebben gewerkt, dus ik weet wel waar ik over praat. En wist je dat onder Hindoestanen het aantal zelfmoorden of pogingen daartoe schrikbarend hoog is? 1-bij-geloof-en-religie.plazilla.com/z...

Al denk ik dat de leringen van het boeddhisme (meeste stromingen) het minste geweld predikt van alle religies. Toch heeft dit geloof minder bestaansrecht in NL vanwege onze geschiedenis dan het christendom.
En dat is waar ik het over had ;-)

weerstand | 19-09-13 | 18:19

-weggejorist-

Goorbatsjov | 19-09-13 | 18:16

@paridae | 19-09-13 | 18:07
Klopt, je hebt gelijk. Ik zat vnl. aan de meeste moderne religies te denken. En die zijn idd over het algemeen monotheistisch.

Ik denk wel dat deze religies succesvol zijn, omdat ze deze restricties hebben opgelegd. Zo bleven de volgelingen afhankelijk van de geestelijk leiders, en was hun macht gegarandeerd. De oudere, polytheistische religies hadden niet zo'n systeem om mensen onder de plak te houden, voor zover ik weet.

Zonde, natuurlijk. Ik vind Aphrodite veel leuker als god dan Jahweh of Allah.

Russells Teapot | 19-09-13 | 18:16

Vaginarot epidemie. Damn classy, Quid.

CoJoNes | 19-09-13 | 18:15

Hoe moet de pizzakoerier dat nu doen?

eerstneukendanpraten | 19-09-13 | 18:15

Vind het wel een mooie lokatie voor pedo paapjes. Dat is, zonder trap naar beneden.

Borrelende Boris | 19-09-13 | 18:12

Alleen het poepen is wat naar voor de mensen beneden.

Tommygunner | 19-09-13 | 18:12

Russells Teapot | 19-09-13 | 17:53
Seksuele restricties begonnen bij de monotheïstische religies. De Griekse, Romeinse, Keltische of Viking goden kenden dit niet. Die gaven het goede voorbeeld.

paridae | 19-09-13 | 18:07

Ik weet een nog beter plekje: 150 kilometer ten noorden van Texel.

VanBukkem | 19-09-13 | 18:07

zouden ze je daar ook lastigvallen met belastingen, bezuinigingen en nivelleren? Zo niet doe mij dan ook maar zo'n casa. Maar dan in Zuid Frankrijk aub, iets beter weer daar.

Ffiver | 19-09-13 | 18:06

Als monniken bier brouwen wil ik wel een beetje spiritueel mee zuipen.Verder boeit die gekte mij niet zo.

Zure prak | 19-09-13 | 18:01

Beetje onpraktisch zo helemaal bovenaan.

Rest In Privacy | 19-09-13 | 17:59

Ik ben tevreden met het uitzicht vanuit mijn serre. Dan maar niet gelovig.

sastro | 19-09-13 | 17:55

@weerstand | 19-09-13 | 17:48
Maar dat is nu juist het probleem. Vrijwel alle religies leggen sexuele restricties op. Dit is omdat je heel veel macht over mensen uit kunt oefenen, als je controle hebt over hun sexualiteit.

"En voor vele zal denk ik religie ook een goede manier zijn om ze in het gareel te brengen/houden."

Dan zouden religieuze mensen ondervertegenwoordigd zijn in misdaadstatistieken. Dit is niet zo. We hebben geen boeman in de lucht nodig om ons te gedragen, moraliteit zit namelijk in onze genen.

Russells Teapot | 19-09-13 | 17:53

Eens, binnen minimaal 1,75 miljard jaar en maximaal 3,5 miljard jaar, zal de rots een keer omvallen.

Plukkiehaar | 19-09-13 | 17:51

Verreweg de meeste moorden werden gepleegd door atheistische communisten en hun gulags. 'Religekkies' zijn slechts amateurs vergeleken met die monsters.

Prof. Dr. Ir. Toeter | 19-09-13 | 17:51

@weerstand | 19-09-13 | 17:41
De enige religie die ik kan bedenken die schadelijker is dan het christendom, is de islam. Het is lang geleden dat ik iemand heb ontmoet die getraumatiseerd was geraakt door een boeddhistische opvoeding, maar getraumatiseerde ex-christenen ontmoet ik geregeld.

"Maar Johnie wil ons graag lastigvallen met zijn eigen problemen, jammer dat hij niet doorheeft dat wij daar niet op zitten te wachten!"

Wie zijn "wij?"

Russells Teapot | 19-09-13 | 17:48

En voor vele zal denk ik religie ook een goede manier zijn om ze in het gareel te brengen/houden. Je moet men alleen geen onmogelijke regels opleggen zoals een abstinentiebeleid omtrent seks. Dat levert onnodig veel kapotte kinderkontjes op, en dat geeft ons uiteindelijk weer kutstukjes van Johnie op ons scherm....

weerstand | 19-09-13 | 17:48

Ik wil daar ook wonen. Lekker de gelovige uithangen. Nederland is ook niet alles.

Van Urk | 19-09-13 | 17:48

Saruman

Dhr. Hobbelpaard | 19-09-13 | 17:44

Die is in ieder geval klaar voor de zombie apocalypse.

Dr. Gonzo | 19-09-13 | 17:42

Dat is inderdaad de beste plek om je religie te bedrijven. Bovenop een gigantische stenen penis.

Russells Teapot | 19-09-13 | 17:41

-weggejorist-

weerstand | 19-09-13 | 17:41

Heerlijk rustig natuurlijk. Verboden voor vrouwen en voor je eten wordt gezorgd. Je hoeft het alleen maar naar boven te trekken. Altijd het zelfde die reli-parasieten.

paridae | 19-09-13 | 17:41

Wat een eindbaas! Hij heeft tenminste nog iets over voor zijn geloof.

Overigens zijn Georgiërs heersend wat betreft de combinatie van muziek maken in combinatie met gezelligheid aan tafel.
www.youtube.com/watch?v=gnZ78WxlRdQ

Boretti | 19-09-13 | 17:40

@M@rk | 19-09-13 | 17:21
Het lijkt me juist heel bevrijdend om van die rots af naar beneden te pissen. Ik weet ook niet waarom ik dit zeg.

Ars Vivendi | 19-09-13 | 17:39

Sodeju dat is lastig terugkruipen naar huis wanneer je naar de kroeg bent geweest.

flame_me | 19-09-13 | 17:39

Is dit een subliminaal zoekplaatje?

Helemaal rechtsonder op de foto staat een groepje booslims met vuistjes te zwaaien.

De bomen zijn haram want staan in de weg.

Achterbak | 19-09-13 | 17:37

Heeft 'ie daar wel wifi? Om iets te bestellen bij de bezorgbeer, zeg maar?

Ars Vivendi | 19-09-13 | 17:36

Voormalig poppenspeler Jozef van den Berg heeft ook zo'n hutje, maar dan ergens in de Betuwe.

Einde van de Domheid | 19-09-13 | 17:36

Radio Free Europe, dat dat nog bestaat...

Petrus de Rewa | 19-09-13 | 17:35

Wel een mooi uitzicht.
Kost dat?

Dostranamus | 19-09-13 | 17:35

Over Broeders gesproken, ik mis Jaap de Paap.

Petrus de Rewa | 19-09-13 | 17:33

De plek van de enige Nederlandse kluizenaar is ook niet slecht: www.beslotentuin.nl/

Petrus de Rewa | 19-09-13 | 17:32

Ik vermoed dat Johnny zelf religieus is opgevoed en dit blog meer en meer een uitlaatklep wordt voor zijn opgedane jeugdfrustraties. In zijn blinde haat jegens (elke vorm van) religie wordt hij ook hier weer net zo fundamenteel extremistisch atheïstisch als de fundamenteel extremistische religieuzen waar hij op kankert.

Jammer!

Ven1V1d1V1c1 | 19-09-13 | 17:31

-weggejorist-

Michiel de Kater | 19-09-13 | 17:30

leuk, maar dan wel zonder: .. deliver lunch to Maxime by using a winch. Everything atop the pillar was either carried or winched up by volunteers... voortaan.
Doe t ff zelf, parasiet.

Causa Sui | 19-09-13 | 17:30

@ brutus68 | 19-09-13 | 17:26 |
Ook zo'n tablet?
Of eeh... Kuch.. server... kuch

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:30

Hij is niet de enige, de Meteora kloosters in Griekenland doen hetzelfde al meer dan 1000 jaar. Alleen wat groter, maar ook zo als een kluizenaar op een hoge rots. Kijk hier nl.wikipedia.org/wiki/Meteora_%28kloos...

Ikbeneenzelfbouwer | 19-09-13 | 17:29

Is dat niet die locatie van die James Bond film? (ben effe de titel kwijt)

Xirdalan | 19-09-13 | 17:29

Het duurt even, maar uiteindelijk gaat erosie hier gewoon een goddelijk stokje voor steken.

Jackanders | 19-09-13 | 17:27

@Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:23
Of zou die game kerel de zaak afgekeken hebben?Of draait die serie al meer dan 600 jaar?

miko | 19-09-13 | 17:26

"Religie is net zo goed voor de samenleving als een vaginarot-epidemie."


We leven in de meest seculiere maatschappij ooit in de geschiedenis van de mensheid. Dat houdt twee in. Ten eerste zijn atheisten net zo moedig als een man die boe tegen een dode beer zegt. En klaarblijkelijk helpt atheisme ook geen fluit.

Mooie locatie overigens.

omanders | 19-09-13 | 17:26

Lijkt me heerlijk rustig wonen. Geen last van de buren, ongewenst bezoek, spelende kinderen voor de deur etc etc.

brutus68 | 19-09-13 | 17:26

Lijkt me heerlijk rustig wonen. Geen last van de buren, ongewenst bezoek, spelende kinderen voor de deur etc etc.

brutus68 | 19-09-13 | 17:26

@Nonkel Frituur | 19-09-13 | 17:21
Ja want de Islam word hier heeeel eeerrruuugg ontzien!

miko | 19-09-13 | 17:25

Soms als ik heel misantropisch ben dan wil ik ook zo'n huis.

Nacho_Vidal | 19-09-13 | 17:25

@Wc-kip | 19-09-13 | 17:21
Monnik=Kaas.
Zijn verbinding was een weekje of wat weg. Vandaar.

miko | 19-09-13 | 17:24

mooie locatie voor ons kabinet. Vervolgens de ladder weghalen.

glaaf | 19-09-13 | 17:24

Kut.
Klote touchscreen.
Joris, heeeelp!

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:24

Ik heb in Griekenland wel eens een hele horde gezien die op een bergtop woonde. Ook in China Tibet en Italië zie je vaak monniken op bergtoppen wonen. Misschien toch een fallus kwestie?

miko | 19-09-13 | 17:23

-weggejorist-

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:23

-weggejorist-

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:23

-weggejorist-

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:23

-weggejorist-

Kapitein Sjaak Mus | 19-09-13 | 17:23

Hij heeft trouwens wel eens een poffer op zijn neus gehad.
Of heel hard door zijn knie-en gegaan.

Number3 | 19-09-13 | 17:22

Die monniken verspreiden alleszins minder haat dan de schrijver van dit haat-artikel.
Niemand hoeft mij lastig te vallen met religie als ik daar niet zélf voor kies. Maar qua fanatisme moet Quid niet onderdoen voor een gemiddelde Jihad-strijder.
Van Jihad gesproken : wanneer gaat Quid eens een gelijkaardig stukje publiceren over de islam ? Je hebt er wel ballen voor nodig natuurlijk.

Nonkel Frituur | 19-09-13 | 17:21

Ook een ideale plek om in alle rust te reaguren.

Wc-kip | 19-09-13 | 17:21

Er gaat een trap naar toe.
Da's niet eerlijk.

Number3 | 19-09-13 | 17:21

Het is te hopen dat hij boven naar de WC kan...

M@rk | 19-09-13 | 17:21

Beetje balletje trappen tussen het gebed door gaat vast niet. Je blijft op en neer klimmen.

HotPotato | 19-09-13 | 17:20

Ach er zijn bejaarden in bejaarden huizen die net zo eenzaam zijn. Waarom helemaal boven op een bergtop gaan wonen?

miko | 19-09-13 | 17:19

Monks rock altijd +1

Bakito | 19-09-13 | 17:19

De meeste van die relioten willen vooral een ander de maat kunnen blijven nemen. Weinig kans dus, dat ze vrijwillig zullen vertrekken...

stoethaspel | 19-09-13 | 17:17

Zo, die zijn we kwijt.
Ze zouden TBS klinieken ook op dat soort plaaten moeten zetten.

Merlot | 19-09-13 | 17:13

Lekker praktisch ook. Net boodschappen gedaan bij de Appie, kudt peuken vergeten... Ben je zo weer twee uur verder.

Parsons | 19-09-13 | 17:13

Heb liever dat ie daar zit dan dat ie 5x per dag zijn gejengel door een woonwijk slingert.

Vakonov | 19-09-13 | 17:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl