Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

CITO: lies, damn lies and statistics

Engetoets.jpegAlle assertieve ouders hebben in woeste bakfietsfrenzies hun kinderen verkast naar de school met de beste RTLscore. Sterre en Tijmen zitten dus nu bijgevolg op een islamitische school, want teringjantje die scoren bovengemiddeld goed. De ruwe data van de citoscores laten zien dat islamitische basisscholen veruit het slechtste scoren op de citotoets (530,7888 gemiddeld tegen 534, 8773 landelijk gemiddeld). Maar dan verdwijnen de data in de Statistiek-o-Lizer van RTLs cijfernerd van dienst, Prof. Dr. Jaap Dronkers. Ze rollen pas na flink corrigeren, verdisconteren, wegen, deviëren, analyseren en postcodegebiediseren aan de andere kant van de lopende band af. Er wordt gecorrigeerd op de sociale, economische en culturele achtergrond van de leerlingen, op het postcodegebied waar ze wonen, en op het schooltype. Montessori, islamitisch, Rooms Katholiek, Jenaplan, etcetera. Met de berekeningen (verantwoording hierrr, foutje daarrr) is op zich niks mis alleen blijkt wel dat een score die voor een islamitische school in een achterstandswijk voldoende is om een 8 te scoren, een witte school in een Wassenaarse villawijk slechts een mager zesje zou opleveren. Dezelfde score, ander eindcijfer. Dus basically trokken Dronkers c.s. de rauwe CITO-uitslagen eerst even door de Allochtoon-o-Meter. Waarom? Omdat we achterstandsscholen in achterstandswijken vol achterstandsmensen nou eenmaal beslist niet dezelfde normen mogen opleggen als niksaandehandscholen in rijke buurten. Waarom niet? Wie bepaalt hoe groot de marokkanenkorting, de pauperbonus en de moslim-upgrade is? Uiteraard moeten scholen met veel kinderen met taalachterstand meer moeite doen om hetzelfde CITO-niveau te halen als scholen die uitsluitend Nederlandstalige kinderen lesgeven, maar de gronden voor correcties en de manieren om de zwaarte van de correcties te bepalen blijven vaag. Dat dit alles te maken heeft met de investering van RTL Ventures in een bedrijf dat online CITOtrainingen verzorgt wordt overigens ontkend. Voorbeeld: de Al Wafaschool De Al Wafaschool is de beste islamitische basisschool van Nederland: een 8,9 op de schaal van RTLDronkers. Met een gemiddelde CITO-score van 835,2 over de afgelopen drie jaar is de school vet goed man, zeker als je kijkt naar 'vergelijkbare' scholen die 527,9 zouden moeten scoren. Maar hey wacht even. Er bestaan nauwelijks vergelijkbare scholen. De Al Wafaschool heeft van de 7016 scholen het aller- aller- allerhoogste percentage (op 1 school na, maar die scoorde 171???) Marokkanen in de schoolbankjes zitten. Maar het houdt niet op, de Al Wafaschool staat ook nog eens hoog genoteerd (top 200) wat betreft 'statusscore', een vage variabele die bij elkaar is geraapt op basis van postcodegegevens. Er is nog meer. De school staat op plek 29 (van de dik 7000 scholen) van de kinderen-met-laag-opgeleide-ouders-lijst. Ja nee, met zulke zwaarwegende verzachtende omstandigheden is de verwachte score inderdaad bijzonder laag (527,9), is het (overigens bijna volstrekt middelmatige) resultaat (535,2) een prestatie van formaat en het predikaat beste islamitische school van Nederland een feit. Iemand, stuur bloemen! En uw kind, naar de Al Wafaschool! Gevuld met leerlingen van Marokkaanse afkomst, wonend in schitterende kansenwijken en met ouders die nauwelijks Nederlands spreken. Maar dus wel vet goed op de schaal van RTLDronkers. Bovendien zijn niet alleen CITO-scores, maar ook medeleerlingen een factor in de onderwijskwaliteit. (Zie @Leesbaar voor meer praktijkinfo.) Klassen waar de helft van de kinderen niet-Nederlandstalig wordt opgevoed, hebben negatieve invloed op de prestaties van de Nederlandssprekende kinderen. Wij vroegen Jan Willem Nienhuys, wiskundige en mythbuster, naar zijn duiding van de gebruikte methodes. Jan Willem Nienhuys "Zoals ik het zie is deze rekenmanier heel goed om groepen scholen te vergelijken, en ook twee scholen te vergelijken die in dezelfde buurt staan. De cijfers van Dronkers kunnen alleen dienen om scholen in vergelijkbare buurten en vergelijkbare leerlingenpopulaties onderling te vergelijken. Je kunt denken dat een docent die flink aan de kinderen trekt alle kinderen, de slimme en de domme, gelijkelijk optilt, maar de kinderen beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. Dus als je scholen in drastisch verschillende buurten wilt vergelijken moet je niet in de Dronkerstabellen kijken. Althans niet in de kolom met 'gecorrigeerde' uitslagen." Ah. Dus hoe graag we ook willen nivelleren en niemand uitsluiten en ook domme kindjes binnenboord houden in Nederland, er zijn nou eenmaal verschillen tussen wijken, afkomsten en inkomens. In een poging de rauwe data van CITO-scores via de grote gelijkmaker allemaal tot een uniform rapportcijfer te kokkerellen is dus juist de, houd u vast, 'nuance' totaal zoekgeraakt. Update: Graag wijzen we ook nog even op de tegel van Kromst onder dit topic, waarin hij onderbouwt dat Dronkers een ideoloog is.

Reaguursels

Inloggen

@André van Delft. | 16-09-13 | 20:41
CORRECTIE.
Ik had de toelichting van Dronkers niet helemaal juist geinterpreteerd. Dronkers had -heel netjes- eerst de CITO scores "gestandaardnormaliseerd" zodat het gemiddelde op 0 kwam en de spreiding op 1.

De "1.1" moet op die schaal gezien worden. Op de CITO schaal (waar het gemiddelde 534 is en de standaardafwijking 3.8) wordt die "1.1" dan ruim 4.
Oftewel de niet-makers worden meegerekend voor rond 530, afhankelijk van het schoolgemiddelde, als ik het nu goed heb. Het is veel minder erg dan ik dacht.

Toch is het nog altijd geen goede correctie. Volgens de inspectie hebben niet-makers geen toets nodig, omdat zij niet boven vmbo-b uitkomen; dus verwachte CITO scores in ieder geval onder 529. Gemiddeld zal dat rond 525 liggen, lijkt me.
Nog altijd aanmerkelijk minder dan gemiddeld in de correctie van Dronkers. Hij had hier m.i. veel beter het simpele getal 525 kunnen invullen, in plaats van iets ingewikkelds te doen dat afhankelijk is van het gemeten schoolresultaat.

André van Delft. | 18-09-13 | 19:26

Weer een overwinning voor 'De Statistiek', zullen we maar zeggen.
Interpreteren van cijfers en duiding is één ding maar Dronkens extrapoleert er vrolijk van alles bij.
Omgekeerde wetenschap is dit: resultaten zoeken die passen jij je hypothese is per definitie geen wetenschap. Statistiek is niets meer dan een hulpmiddel voor wetenschap maar Dronkens denkt daar anders over...

Kaposi_Sarcoom | 17-09-13 | 16:11

Oeps, zie nu dat dat zelfs in de titel stond.
Excusez moi.

Blijft wel waar overigens. Statistiek is datgene waar de linkse -gogen ons de afgelopen 40 jaar mee hebben voorgelogen.

BekiekUtMoar | 17-09-13 | 14:26

Je hebt leugens
grote leugens
immense leugens
en dan statistiek.

BekiekUtMoar | 17-09-13 | 14:23

Maak me eigenlijk meer zorgen over die D66-stemmende-types met een politiek correcte beperking, die zogenaamd bovengemiddeld hoog opgeleid zouden moeten zijn.
Wie het antwoord op de volgende vraag niet weet, moet al zijn diploma's inleveren. Oké?1??

Vraag: Bij welk woord hoort de volgende definitie?
-
"een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt"

nedertokkie | 17-09-13 | 13:10

Alleen als je de ueberjuegend hoort praten, weet je al hoe het gesteld is met het onderwijs en hun prestaties.

Jullie weten tog?

Mokum Kosher | 17-09-13 | 12:07

-weggejorist-

Lichtstadfan | 17-09-13 | 11:53

Zo'n citoscore krijg je toch gewoon? Allemaal bij elkaar optellen en delen door het aantal leerlingen van dat jaar is het gemiddelde.
.
Niet draaien aan radertjes, verzachtende omstandigheden verzinnen. Gewoon, harde cijfers!
.
Maar de (s)linkse kliek is weer op dreef en laat zien hoe rot het is!
.
Kan iemand een lijst maken met de werkelijke cijfers?

Aatje | 17-09-13 | 11:21

Apart ook, hoe school x met duidelijk lagere inspectiescores, zogenaamd béter scorende leerlingen aflevert in hetzelfde dorp. Meet de onderwijsinspectie wel de juiste dingen, vraag je je dan af. Of lopen RTL en dhr Dronkers maar wat te fucken met de cijfers. Dat laatste lijkt me het meest plausibel.

Joris Draaksteker | 17-09-13 | 11:04

Bizar dit. Alsof je twee scholen uit dezelfde buurt minder goed kunt vergelijken als de cijfers allebei lager liggen.

Maar goed, verbaast me niks dit. Ook de schoolkeuzegids in Amsterdam is op deze verhullende manier opgebouwd, zodat het op het eerste gezicht net lijkt of een achterstandsschool in Slotervaart evengoed scoort als een kakschool in Oud-Zuid.

Joris Draaksteker | 17-09-13 | 10:39

Ik vraag me ook altijd af hoe goed zo'n CITO score is. Toen ik zelf de toets deed was het de docent die de toets uitdeelde, we maakten de toets en leverden in bij de docent. Allemaal ingevuld met een standaard zwarte pen van school, allemaal multiple-gok vragen op een vakjes-formulier.
.
Dat is nog altijd zo, als ik nu de school van mijn kinderen zie.
.
Ik bedoel maar, fraude is heel makkelijk, zeker als de scores van scholen openbaar worden en daaraan financiële belangen (leerling inschrijvingen) gekoppeld zijn, kan ik me best voorstellen dat er scholen zijn waar creatief aan de score gesleuteld wordt. Er is namelijk geen controle en inspectie op de afname van de CITO toets.

Qippie | 17-09-13 | 09:58

Cijfers zijn er voor om bestuurders een rad voor de ogen te draaien. Niet andersom. Amateurs.

Getson | 17-09-13 | 09:56

Een 8,9 scoren op de schaal van Dronkers en dan toch naar het VMBO moeten. Gewoon omdat het kan! Dronkers heeft waarschijnlijk zelf een paar klasjes over moeten doen.

van heinde en verre | 17-09-13 | 09:47

Maar... Waar vinden we nou de "echte", harde koude cijfers? Dus de ongeraffineerde gegevens? Met de werkelijke uitslagen? Maar los daarvan staan islamitische scholen inmiddels bekend als broeinesten van fraude en om de "hulp" aan leerlingen bij examens, dus waarom zou er niet gesjoemeld worden met cito uitslagen?

Mr Dixit | 17-09-13 | 09:46

Is er ook gecorrigeerd voor het extra budget dat die zwakke scholen krijgen?

Gewinflipt | 17-09-13 | 09:28

Waarom in hemelsnaam niet gewoon een lijst met scores in absolute cijfers, ouders verzinnen er dan zelf wel bij of dat kan liggen aan een goede of slechte wijk.

Gewinflipt | 17-09-13 | 09:23

Ik vind het interessant te zien dat, toen dit een paar dagen geleden op de zustersite stond, de klikjosties onmiddellijk klaar stonden toen ik nuchter opmerkte dat ik wat moeite had met de methodologie van het 'onderzoek' van deze 'professor'. Group dynamics is de verklaring voor veel zaken in dit verzopen landje.

BellaBella | 17-09-13 | 08:50

Is ook meegenomen dat op sommige scholen de leraren voorzeggen? En dan zijn er nog leraren die verkeerd voorzeggen ook (echt waar!).

Andersom dag | 17-09-13 | 08:49

Ik ben altijd tegen de Cito toets geweest; het is maar een momentopname en leerkrachten weten heel goed hoe een leerling door de jaren heen presteert. Nu ook dat gesjoemel erbij. Bah! Het is gewoon fraude.

Maria.1 | 17-09-13 | 07:19

Stormageddon | 17-09-13 | 02:36
Dat geweeg is natuurlijk een affront. Maat die zogenaamde harde cijfers zijn zo ontbloot van context dat geen zinnig mens er de toekomst van zijn kind op wil baseren. Ik in elk geval niet.

Djong | 17-09-13 | 03:11

@loghuis.
De kwaliteit van een school kun je zo niet bepalen. De kwaliteit van een school zou moeten zijn het verschil tussen wat de school binnenkomt en wat die school verlaat.
Als 90% van de kinderen uiteindelijk naar het VMBO gaat op school A en op school B is dat 60%, dan kan school A nog steeds beter zijn als blijkt dat het niveau van die kinderen op school A voor de helft bestaat uit kinderen die het niveau speciaal onderwijs hadden waar school B een typisch gemiddelde school is.
Dit impliceert ook dat je meermaals moet meten.. En cijfers moet geven aan kinderen zoals een rapport met cijfers voorvtaal, rekenen etc. Hebben ze ook recht op.
.
Daarnaast moet je je middelen ( kwaliteit onderwijpersoneel) ook meenemen.
.
De sociale samenstelling op een school is niet bepalend voor kwaliteit school, wel is het zo dat een moeilijkere sociale samenstelling beter personeel vereist met dus strengere eisen.
.
Het onderzoek geeft door de gebruikte methode vooral aan hoe de sociale samenstelling is op scholen. In vooral 'blanke' middelgrote dorpen met 3 a 4 scholen met 1 school in een ' rijkere' wijk valt dat heel erg op. Daar zie je het inkomen/ status ouders als bepalend voor kwaliteit school uitkomen bij lagere CITOscores..

Deus Absurdia | 17-09-13 | 02:37

@80 | 17-09-13 | 01:27
Tja, maar op daadwerkelijke harde cijfers kun je zo slecht social engineeren als sociaal geograaf, dus moet je de cijfers wel wegen en masseren, voor gewenste resultaten.

Stormageddon | 17-09-13 | 02:36

Loghuis | 17-09-13 | 01:58
De ervaring leert helaas dat Diederik en Mohammed beiden frauderen.

Djong | 17-09-13 | 02:13

Bij alle onderzoeken worden leerlingen in hokjes geplaatst. Mohammed komt in een lager hokje terecht, omdat zijn moeder een analfabete huisvrouw is en zijn vader een werkloze haatbaard. Diederik komt in een hoger hokje, omdat zijn ouders hoogopgeleid zijn.

Het punt is dat onderzoekers er vanuit gaan dat kinderen zoals Mohammed lager scoren dan kinderen zoals Diederik. Dus als een school vol Mohammeds hoger scoort dan verwacht, dan is het een "goede" school.

Zit wat in, maar ik kijk toch liever naar de ruwe citoscores. Ik zou me kind niet op een school willen zetten vol domme Marokkanen die volgens hun hokje 525 moeten scoren, maar in werkelijkheid 530 scoren. Het blijft een lage citoscore!

Loghuis | 17-09-13 | 01:58

Raar verhaal.
Mij lijkt dat de Cito score niet een afspiegeling van het niveau van de school zou moeten zijn, maar simpelweg van de leerlingen.
Dat zegt inderdaad niet alles over de kwaliteit van de leerkrachten en school als geheel, maar levert in ieder geval wel objectieve en vergelijkbare cijfers op.
Bovendien wordt de Cito score toch gebruikt voor advies over vervolgonderwijs?

80 | 17-09-13 | 01:27

poppermotje | 17-09-13 | 01:19
studeerd, toch?

Djong | 17-09-13 | 01:24

@Andi | 16-09-13 | 23:51 betekend, gebeurt.. en nu ga je me zeker vertellen dat je Letteren studeert?

poppermotje | 17-09-13 | 01:19

Andi | 16-09-13 | 23:51 |
GebeurD. Je ziet het toch, zo'n lage CITO-score
vansuyle.com | 17-09-13 | 00:25

Om nog maar te zwijgen over 'cito toets' (= 1 woord) en 'wat betekenD'. Over die missende umlauts ga ik niet eens meer beginnen. Man, man, man...
Twijfel nu zelfs of Andi zijn/haar eigen naam wel juist heeft gespeld.
Ik zou wensen dat de universiteit een strenge taaltoets introduceert. Aan de poort. Zou voor GeenStijl ook geen kwaad kunnen, trouwens.

Djong | 17-09-13 | 01:19

De puntentelling bij het aantal goed beantwoorde vragen wordt elk jaar als volgt vastgesteld: de beste 10% krijgt een gymnasiumscore enzovoorts. Dus als de kindjes dit jaar ceel dommer zijn , grmiddeld, dan twintig jaar geleden, wat niet ondenkbaar is, dan mogen er roch nog net zoveel naar het gymnasium enzovoorts.
Wanneer gaan de VO scholen weer toelatingsexamens houden?
Juist, zoek je een goede school, neem er dan niet een die wil groeien!

huh, ian? | 17-09-13 | 00:56

En de scholen nemen de toetsen zelf af, kunnen ze van tevoren inzien en kijken ze zelf na, of in elk geval een van de drie neem ik aan?
Vraag eens aan brugklasleraren of voor alle basisscholen geldt dat het niveau van de kinderen van die school past bij hun CITO-score? Is dit ook het geval bij kindjes die van een Islamitische basisschool komen en naar een.... Oh, wacht...

huh, ian? | 17-09-13 | 00:45

Ze proberen de prestaties van scholen te vergelijken, dat is de output minus de geschatte input.
Alleen vergelijk je zo appels en peren.
Voorheen gewone kindjes naar het VWO krijgen is totaal iets anders als minder tot zwakbegaafde (en/of genetisch zwakke en/of geen Nederlands sprekende en/of met laag opgeleide ouders behepte en/of in een berucht postcodegrbied wonende) kindjes naar het VMBO krijgen.

huh, ian? | 17-09-13 | 00:38

Straks krijgen 'bepaalde' voetbalclubs dus ook al gratis doelpunten ter 'correctie'.
Scheelt wel weer grensrechters... Dat wel.

Quas¡Mojo | 17-09-13 | 00:36

Andi | 16-09-13 | 23:51 |
GebeurD. Je ziet het toch, zo'n lage CITO-score

vansuyle.com | 17-09-13 | 00:25

echtpaul | 17-09-13 | 00:06

Volgens de methode Dronkers is 3+5 soms 7, en dit wordt dan als een zéér positieve ontwikkeling verkocht aangezien het betreffende postcodegebied niet verder komt dan 4, of hoogstens 5.

klön | 17-09-13 | 00:24

't Goat ammaol 'n bietje beuve munne pet. Maor as GeenStijl zegt dat ut klopt dan geleuv ik dah gelèk.

Ikbeneenzelfbouwer | 17-09-13 | 00:20

Volgens deze methode is een zwakzinnige die in Feyenoord woont en een 5 haalt even goed als hoogbegaafde die het ongeluk heeft in Blaricum te wonen en een 9 haalt.
Nivelleren is een feest.

de honden blaffen... | 17-09-13 | 00:10

Ik wil gewoon dat op een blanke, zwarte, christelijke, en islamitische school 3+5 acht opleverd, zonder correcties en ongeacht de uitslag van de cito toets.

echtpaul | 17-09-13 | 00:06

Oke maar hoe is 535 uberhaupt een hoge score? Toen ik de cito toets deed scoorde ik 540 en dat was laag, mijn juf twijfelde of ik uberhaupt havo aan zou kunnen (wat betekend dat zo'n score helemaal niks zegt want ik zit ondertussen al drie jaar op de universiteit met een netjes in 1 jaar behaalde P) Dus wat is er in vredesnaam met die scores gebeurt?

Andi | 16-09-13 | 23:51

Als een autochtoon dus:)

Copyrechts | 16-09-13 | 23:43

Vergelijken van citoscores slaat natuurlijk nergens op en wordt alleen gedaan ter beargumentering van allerlei toekomstig binnen te harken subsidiegelden van welk soort dan ook. Het is onmogelijk om klassen te vergelijken daar de samenstelling van een klas van invloed is op de te behalen scores. Alleen maar vmbo-ers is in deze dus inherent aan een slechte school zonder correctie. Echter wanneer men hiervoor gaat corrigeren raakt dit ook kant nog wal daar de correctievariabelen nooit per klas objectief vastgesteld kunnen worden laat staan inter-instutionair (huh wat is dit een woord?) vergeleken kunnen worden. Een Marokkaan met dezelfde citoscore als een allochtoon scoort dus hoger? Ridicuul.

Ik ben benieuwd welke overheidsinstantie/-partij deze fopuitslagen als eerste gaat gebruiken in zijn/haar(financieel) voordeel

Copyrechts | 16-09-13 | 23:41

Niets nieuws, noemde ik dit weekend al in mijn reaguursel.
Ik zal nog iets nieuws toevoegen:
De cito is gemaakt voor het meten van de middelmaat;
De minimale score op de test is 501, de maximale score is 550.
De gemiddelde uitslagen van scholen met de laagste en hoogste scores liggen zo tussen de 530 en 540.
De schaal is te klein en de eind score wordt mede bepaald door het gehaalde, landelijke gemiddelde, aantal goede antwoorden in het betreffende jaar.
Je kunt met enkele of soms zelfs meerdere fouten toch een maximale score van 550 halen.
Als je deze enorme afwijking vervolgens ook nog eens gaat ge-ver-disconteren met vage overige variabelen kun je net zo goed de kromming van de schedel van de kandidaat gebruiken en daar vervolgens de vierkantswortel van nemen gedeeld door de lengte van de neus plus of min het lichaamsgewicht - 50 kg.
Cito is een monopolist gesteund door de overheid.

calculator | 16-09-13 | 23:39

Als je goed wil kunnen vergelijken, moet je nergens voor corrigeren.

McSnor | 16-09-13 | 23:15

Dronkers heeft naar eigen zeggen een lul van 23 centimeter, gecorrigeerd na gemiddelden uit zijn postcode, het aantal keren dat anderen hem niet omhoog krijgen en de hoofdpijnfrequentie van zijn ega.
Volgens ruwe data van zijn vrouw heeft ie een pikkie van 14 centimeter.

das_Freudenmädchen | 16-09-13 | 23:07

Ok dit is een illustratie van het links denken in Europa . En hoe komt dat vraagt u zich af ? Het vind zijn oorsprong in 2e wereld oorlog , de nazi hebben uiteindelijk het joden-probleem opgelost . Dankzij de holocaust en ons collectief schuld gevoel hebben de joden in Europa, die voorheen over Europa verspreid waren , een eigen land namelijk Israel , een land wat voornamelijk exclusief joods is , waar eigenlijk geen plaats is voor anderen .Het linkse denken in Europa is van oudsher tegen het bestaan van het zionistische Israël en trekken de lijn van Nazis eigenlijk door want ze vinden eigenlijk dat Israël in zijn huidige vorm niet mag bestaan want dat is oneerlijk voor de voornamelijke mohammedaanse Palestijnen. Goed Israël is er nu eenmaal . In het linkse denken over gelijke rechten onafhankelijk van je geloof en geografische afkomst compenseren ze dat door de nu door de islamitische minderheden ( want we hebben nu een Islam probleem in Europa ) voor te trekken en zo het bestaan van Israël te rechtvaardigen want immers we helpen de mohammedaanse minderheden in Europa . Dat zie je nu in hoe de Cito wordt gemanipuleerd ten voordelen van de Mohammedaans minderheden in Nederland .

el che | 16-09-13 | 22:47

@andre van delft
ik vind intelligente mannen heel aantrekkelijk. vooral degenen die dingen opschrijven waarvan ik niks begrijp. tsja, blond en pretpakket. maar lief voor kinderen en dieren en dat maakt een boel goed

minimá-armezusvan.. | 16-09-13 | 22:45

Bij achterstandsscholen is het budget misschien wel veel hoger, de klassen kleiner, de te behalen resultaten dramatischer wegens de grote achterstanden en vooral ook de effecten van statistische correctie veel groter als de school dan eens normaal scoort, in het land der blinden is eenoog al snel koning.

ZSU-23-4 | 16-09-13 | 22:43

Zo kun je ook de benzineprijzen corrigeren naarr land, dan zal menig tankstation in Nederland ineens als zeer goed geprijsd te boek komen staan tov bijv. Duitse tankstations, maar toch kunt u beter in Duitsland tanken en zo is het ook met scholen.
Ten tweede, dat een school achterstandskinderen omhoog trekt naar het gem. wil niet zeggen dat zij ook op de hoog intelligente kinderen goed scoren, de kans is veel groter dat die naar beneden worden getrokken.

ZSU-23-4 | 16-09-13 | 22:34

@Prokapitaal | 16-09-13 | 21:11
Dronkers valt mee, volgens Joost Niemöller: www.dagelijksestandaard.nl/2013/04/het...
Zijn zwakke CITO resultatenanalyse lijkt me gevolg van een onderschat overhaastklusje.

André van Delft. | 16-09-13 | 22:23

dominees en pastoors liegen altijd. ook die van de linksche kerk. toch blijf ik me verbazen hoe het socialisme van een anti-klerikale verheffingsideologie in een fascisme vriendelijke stroming is verworden. sterker, het is veel verwerpelijker voor een autochtoon om een allo chtoon naar beneden te halen en daar te houden, dan voor een allochtoon die opgesloten zit een domme cultuur en niet voor of achteruit kan om een loopje met de regels te nemen. dit is echt elitisme, dat helemaal niet naar emancipatie streeft, maar naar de status quo van het eigen comfortabele bestaan. je zou haast sympathie voor de internationale socialisten krijgen, want die willen tenminste nog verandering.

minimá-armezusvan.. | 16-09-13 | 22:19

Nederlandse Grondwet, Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1
.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

vansuyle.com | 16-09-13 | 22:17

Nou, stuur uw negen kinderen meteen naar een islamitische school, allemaal! Ze kunnen maar goed worden voorbereid op het Nederland van 2020. Koranles is toch wel het eerste wat ze nodig hebben dan. Schrijven en rekenen komen daarna vanzelf. En Nederlands, ach wie maalt daar om. Dat taaltje verdwijnt toch in hoog tempo. Op de universiteit is Engels al de voertaal op college. Dus ja, met zulke scores allemaal naar het moslim onderwijs. Maak van uw kinderen echte islamieten, voelen ze zich later in de maatschappij tenminste thuis in buurt, straat en werk. Nog niet besneden uw kleintjes?

Rest In Privacy | 16-09-13 | 22:13

Daarom kom ik elke dag op deze site, om te lezen dat er steeds weer een gek op staat in de 'weg met ons' hoek die nog knettergekker is dan de ander.

me,myself and IK | 16-09-13 | 22:09

Ik vind die correctie niet zo gek want zo zegt het wel degelijk wat over schoolprestaties. Da's leuk voor de school maar zegt helaas niets over waar uw oogappel het meeste leert en dat is toch op een goed elitaire school met blanke, Nederlands sprekende kinderen, zoals bijvoorbeeld een Montesorry school.

bijna_raak | 16-09-13 | 22:03

Het Nederlandse onderwijsclimaat haalt niet het beste uit de leerling. Cito kan meten wat ie wil, maar daar verander je weinig aan.
.
Ik ga emigreren naar Noord Korea, daar kunnen ze tenminste iets op 4 jarige leeftijd www.youtube.com/watch?v=gSedE5sU3uc

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:52

Ik wil mijn zoon naar een school, waar hij leert:
"Heeft u even tijd, want ik wil aangifte doen van mijn gestolen fiets."
In plaats van:
"Heb je effen want, me fiets is gejat."
Dit laatste is natuurlijk ook goed als je veel compenseert voor een afgelegen boeren dorp.

thheo | 16-09-13 | 21:52

Dat hele onderzoek is *KUT*.
kwaliteit van scholen vergelijken op basis van CITO score *en* sociale afkomst is statistische ONZIN. Alsof je vliegtuigen met auto's vergelijkt op basis van aantal zitplaatsen en motervermogen.
Dronkers is duidelijk een alfa sukkel die nooit heeft leren rekenen en nooit statistiek heeft beggrepen.
.
Als je dan toch simplistisch onderzoek wilt doen, vergelijk dan gewoon de eindcijfers van de onderwijzers met de CITO scores, daar zit trnminste een potentieel correcte afhankelijkheid in.

Deus Absurdia | 16-09-13 | 21:38

De leugen regeert.

ad melkert | 16-09-13 | 21:38

Kortom, het lijkt er sterk op (en eigenlijk wisten we dat al lang) dat al het sociale onderzoek in Universitair Nederland sterk wordt gecorrigeerd voor achtergrondfactoren die zouden kunnen samenhangen met cq beinvloedne van ongelijkheid. Dat (de onderzoeken en de bovendrijvende oplossingsrichtingen en/of resultaten) zouden wel iets te maken hebben met subsidiestromen die in omvang toenemen naarmate de faculteit zich meer richt op het in kaart brengen en bevestigen van sociale ongelijkheid en/of het (al dan niet terecht) ontkrachten van bestaande denkbeelden hieromtrent.

ad melkert | 16-09-13 | 21:36

Nou ja, volgens mij is dit lijstje prima te pruimen, zolang je maar rekening houd met al die mitsen en maren.

De prestatie van de school kun je niet alleen baseren op de prestatie van de kinderen. Dan zou een school in een achterstandswijk automatisch slecht scoren omdat er veel kinderen van intellectueel minderbedeelden op die school zitten. Relatief gezien zou een school best goed kunnen zijn als zij deze 'minderbedeelden' toch tot een redelijk CITO score weten te brengen.

Als je met je hysterische korte-termijn-hoofd alleen het verdisconteerde eindcijfer wilt pakken wordt je idd genaaid. Maar goed, dan had misschien maar beter moeten opletten.

Hoe je het went of keert, je kind is waarschijnlijk beter af op een school waar veel kinderen zitten van ouders die de nodige diploma's hebben gehaald. Pak het relatieve cijfer samen met de gemiddelde CITO score en je hebt prima materiaal om de juiste school voor je kroost te vinden.

HJdeT | 16-09-13 | 21:33

Ha, fijn dat mn "Fop-alert!" in het eerste CITO topic tot een volwaardig artikel verworden is.
En het advies blijft: Pakt u zelf de spreadsheet en sorteer op CITO score aflopend en de echt goede scholen komen naar boven.
.
Vandaag viel nog een fop-school uit, die helemaal geen CITO toetsen afnam, maar voor het gemak de maximale score had gekregen. Mijn schooltje stijgt daarmee een plaats naar nr 4 uit 7000! :-)
.
Die school had overigens de gewoonte om leerlingen de 5e klas (groep 7) een keertje over te laten doen als ze niet voldoende klaar waren om in de 6e klas (groep 8) een mooie eindlijst te halen. Dat zouden meer scholen moeten doen!

hotmint | 16-09-13 | 21:31

@Grote stamper | 16-09-13 | 21:21 |
D: meerdere kleuren
Argumenten, uitgaande van een kolenmijn:
1) zwart door afgifte van de kolen
2) blauw door even zuurstof tekort
3) rood vanwege het feit dat de belastingen weer worden verhoogd waardoor je minder te besteden hebt, ondanks dat je de hele dag in een vieze mijn hebt geploeterd.

ProAsfalt | 16-09-13 | 21:31


voorheen moest je voor het middelbaar onderwijs
toelatingsexamen doen (je kon je voorbereiden met
"Toetsnaald", daarin stonden de examens van voorgaande
jaren.
.... en toen kwam Mammoet.. dat was de ommekeer in het
onderwijs.
daar waar ik nog eindexamen deed in ca. 12 vakken, met
mammoet kon je een pakketje maken (6 vakken of zo).
en zo zakte het niveau...
tot op de dag vanvandaag.

vanvandaag | 16-09-13 | 21:29

Als je echt goed wilt meten dan moet je ook de beginstand weten. En die is onbekend.
Dus in wezen zegt de citoscore maar weinig evenals de corrigerende modellen die door RTL4 zijn toegepast. Waar zijn die op gebaseerd?
Je spreekt dan over toegevoegde waarde: eindstand minus beginstand.
Daarnaast moet er wel een correctie worden toegepast om reden dat het van een 5 makkelijker een 6 te maken is dan van een 9 een 10.

ProAsfalt | 16-09-13 | 21:28

En nog steeds heeft niemand in de gaten dat ALLE Islamscholen als Ghaldoen corrupt zijn.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:28

Scholen gewoon afschaffen. Kinderen zijn de perfecte goedkope arbeidskrachten.

Plukkiehaar | 16-09-13 | 21:26

@ Grote stamper | 16-09-13 | 21:23 |
Lol zo zie je maar hoe nuttig het kan zijn om op zn kop te kunnen lezen.

cobie | 16-09-13 | 21:26

cobie | 16-09-13 | 21:19 | + 1
.
Een trauma? Ik kon dat gelukkig voorkomen, ik zat vooraan en de antwoorden van de leerlingen die het eerste klaar waren legde de docent voorop zijn bureau. Ik was aan het einde van groep 8 klaar voor atheneum terwijl het daarvoor mavo/havo was. Mijn ouders hebben het nooit begrepen. Ssssst, niet doorvertellen he!

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:23

@CornholioNL | 16-09-13 | 20:47 | + 3 -
Ik hoop in dat geval wel voor hem dat hij gezellig bij Bakito zit.

Noepje | 16-09-13 | 21:22

WirMachenMusik | 16-09-13 | 21:17 | + 1
.
Nee joh, ik heb die CITO toets er eens bijgepakt en kwam de onderstaande vragen tegen voor extra punten:
.
Je vader komt thuis uit de mijn na een dag kolenscheppen, welke kleur heeft hij nu?
A. Zwart
B. Magenta
C. RAL 9010
D. Meerder kleuren

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:21

@ Grote stamper | 16-09-13 | 21:16
De cito van de basisschool was voor mij al een traumatische ervaring.
Ik pas;-)

cobie | 16-09-13 | 21:19

Verdomme! Nou weet ik waarom Limburgse scholen de hoogste gemiddels cito-score hadden. Zo'n tachtig procent van de kinderen hier spreekt dialect thuis. Dat was dus meteen 100 correctiepunten extra ;-)

WirMachenMusik | 16-09-13 | 21:17

Ben benieuwd naar de CITO scores van reaguurders! Kom, allemaal oefenen www.citotoets-oefenen.nl/

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:16

We worden belogen en bedrogen door de staat en aanverwante instellingen... want we moeten vooral niet massaal op die enge Wilders gaan stemmen.
Stel je voor zeg dat die bij verkiezingen opeens 45 of 50 zetels zou halen, daar gaat onze multikuldroom!
Buigt overigens diep voor mevrouw Nanninga, het zoveelste fraaie artikel hier, ga zo door... toon ons het failliet maar aan v/d multikul, fijn om te lezen dat we al jaren gelijk hebben.

Mazzeltov | 16-09-13 | 21:13

@ Djong | 16-09-13 | 20:55 |
Als je de cijfers verkeer uitgedrukt naar buiten brengt heeft dat gevolgen ja.
Iets wat RTL niet helemaal handig gedaan heeft.
Maar als je naar de resultaten kijkt klopt het cito advies vaak niet met het niveau wat leerlingen op het voortgezetonderwijs krijgen.
Een hoge cito score wil niet zeggen dat de leerling een mavo / havo niveau heeft.
Of andersom.

cobie | 16-09-13 | 21:12

Kan het snel verboden worden om op deze wijze met cijfers te rotzooien, oftewel zoals linksidioten dat telkenmale plegen te doen??
Begin me hier echt gruwelijk aan te ergeren.
Dit is gewoon valsheid in geschrifte.
Niks minder.
Deze pro-islam rekenaar a.u.b. direct ontslaan.

Prokapitaal | 16-09-13 | 21:11

Stel een montessori wint, das dus niet vw topscores, maar omdat rest vd montessorischolen zo prut zijn. Hoe prutter de schoolsoort collegea (en/of ouders, of allo% of wijk of, of.. hoe groter de correctie omhoog. De eerste zullen de laatste zijn.

seven | 16-09-13 | 21:09

Hoppa de Cito-toetswaarde is nu ook echt helemaal naar de klote.

G,I. Jane | 16-09-13 | 21:09

'Mode is voor wijvon'

En kleddervet zijn is een keuze.

Pa Cartwright | 16-09-13 | 21:08

Met wat aanpassingen hier en daar ben ik in staat om statistisch te bewijzen dat het masturbatiegedrag van jongetjes van 14 jaar, de Nederlandse samenleving meer kost, dan het totale ziekteverzuim in één jaar.

Graaf van Egmont | 16-09-13 | 21:06

De echte vraag is of je kinderen wil leren dat jouw God de grootste is en de wereld een strijdtoneel vol vijanden: joden, christenen, infidels, kafirs polytheisten en nog een soort afvalligen (alawieten, shi iten cartoonisten cabaretiers en schrijvers).

Achterbak | 16-09-13 | 21:03

@Pa Cartwright | 16-09-13 | 20:57 | + 0 -
Ik vermoed dat u iemand anders bedoelt?

Noepje | 16-09-13 | 21:03

Kaosu | 16-09-13 | 20:57 | + 0
.
Intelligentie bestaat uit aangeboren intrinsieke intelligentie, aangeleerde intelligentie en intelligentie op het gebied van vaardigheden en kennis. De laatste twee zijn redelijk te meten, ook bij kinderen. Het geeft inderdaad geen totaalbeeld en de foutmarge bij kinderen is groter, maar het kan wel als cijfer in de berekeningen meegenomen worden. Ik zou wel adviseren dit pas vanaf de bovenbouw, dus vanaf groep 5 te doen.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 21:03

@André van Delft. | 16-09-13 | 20:54
Sorry; twee maal staat er "uw" waar ik "zijn" bedoelde.

André van Delft. | 16-09-13 | 21:02

Kortom een beter dan haar 'peers' scorerende school die valt in meerdere prutcategorieën wint de bokaal. En half NL denkt op basis vd lijst, islamitsch montessori -onderwijs, dat zou wat zijn.

seven | 16-09-13 | 21:02

Nog even en ze gaan het ook met verkeersboetes doen, of bij de alcohol controle. Moslims mogen niet drinken, dus zijn ze ook gevoeliger als ze dan een keer wel drinken. Grappig hoe dat linkse volk denkt.

VincentTheSaint | 16-09-13 | 21:01

C?TO meet op leerlingenbasis, en op analytisch vermogen. . Heeft niks met schoolgebouw of locatie te maken. 511 of lager = aap. 550 = goed analytisch vermogen. Als ouders gaan pronken dat hun kinderen met 550 buitengewoon begaafd zijn, vallen zij in categorie 511.

Jos Tiebent | 16-09-13 | 20:59

^^^mijn docenten moesten vroeger ook beter beoordeeld worden, dan zou ik steigeren niet meer met lange ij schrijven...^^^^

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:59

Een ouder die blind op zo'n test afgaat al graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs voor zijn of haar kroost zou misschien eens wat meer tijd met de kinderen door moeten brengen.

thapriest | 16-09-13 | 20:58

Outsider-Inside | 16-09-13 | 20:55 | + 1
.
Ik ben het volledig met je eens. Ik werk zelf in het onderwijs als ondersteunend personeel en het valt me op dat docenten een soort goden zijn die doen en laten waar ze zin in hebben en gaan stijgeren als ze ook maar een beetje gecontroleerd of beoordeeld worden. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven maar moet het niet in mijn hoofd halen mijn team op dezelfde manier te gaan beoordelen, dan zijn ze allemaal voor een jaar ontregeld. Ik zou wel graag willen btw, dat zou de kwaliteit sterk verbeteren, maar dat terzijde.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:58

Gooi maar in mijn pet.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:58

@ Noepje | 16-09-13 | 20:41
Louter een linkje had ook volstaan zeikstraal.

Pa Cartwright | 16-09-13 | 20:57

Grote stamper | 16-09-13 | 20:51 |
klinkt leuk, maar IQ bij kinderen is zeer moeilijk te meten. Zo moeilijk zelfs dat het voor veel psychologen reden is om er niet aan te beginnen omdat je met de uitslag praktisch niks kunt.

Kaosu | 16-09-13 | 20:57

cobie | 16-09-13 | 20:13
CITO zegt wel degelijk wat. Maar alleen als je in staat bent om die toetscijfers in de juiste context te bekijken, in combinatie met een leerlingvolgsysteem. Die scores zonder context publiceren gaat nog heel veel schade aanrichten.

Djong | 16-09-13 | 20:55

@ wolffman | 16-09-13 | 20:30 | + 0 -

Exact! Dit is precies de kern.

Voorkomen dat het onderwijzend personeel verantwoordelijk gehouden kan worden voor slechte prestaties. Daarom al die onzin-factoren mee laten wegen.

Het ligt altijd aan iets anders, nooit aan hen, zij werken toch zo ontzettend hard en hebben het zo zwaar etc. etc.

Het wordt hoog tijd voor een CITO test voor al het onderwijzend personeel. En allen die niet boven een bepaalde minimum score uitkomen worden per direct ontslagen.

Outsider-Inside | 16-09-13 | 20:55

Er zijn veel mensen die vrijheid van onderwijs belangrijk vinden. Zolang dat het geval is kom je never nooit van die islamistische scholen af. En daar zit een indrukwekkend prijskaartje aan vast.
-
Het laten gaan van dit soort zaken, omdat niemand de status quo wilt breken is symptomatisch voor Nederland en gaat ons lelijk opbreken. Hetzelfde gaat op voor economische zaken, de Europese Unie, het leger, de gezondsheidszorg, etc., etc.. Het gaat ons ook niet meer lukken ook, vrees ik, om iets voor elkaar te krijgen. Nederland is toch wel erg verdeeld vind ik. Op zich is de huidige coalitie daar wel een mooie afspiegeling van. Maar het werkt voor geen meter.

D.Turpin | 16-09-13 | 20:55

Misschien moeten we de prestatiedrang een loslaten. Het finse onderwijssysteem was eens de slechtste van Europa. Ze staan nu ver bovenaan.
.
"Ik wil laten zien waar wij in Finland vandaan komen. Veertig jaar geleden bungelden wij onderaan als het ging om ons onderwijs. Wij hebben toen niet gedacht: we moeten naar de top. Wij wilden een systeem waarin alle leerlingen succes kunnen hebben." In dat opzicht maken Nederlandse beleidsmakers volgens Sahlberg een denkfout. "Je moet geen beleid ontwikkelen om de beste te worden, maar omdat je iets wilt bereiken met onderwijs."
.
www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/arti...

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:54

Nog 1 tekstlap:

Dronkers schrijft op pagina 5 van uw toelichting dat algemeen bijzondere scholen en islamitische scholen als denominatie de hoogste toegevoegde waarde hebben: 1.34 en .57. Daaronder: "Gegeven het beleidsgeloof met betrekking tot het negatieve of positieve effect van bepaalde denominaties is dit een opmerkelijke uitkomst.". Dit komt natuurlijk in de publiciteit als dat islamitisch onderwijs goed zou scoren, en dat klopt niet. Dronkers had in uw tekst een groot voorbehoud moeten maken, om de volgende redenen. Het verschil tussen het gecorrigeerde en ongecorrigeerde gemiddelde voor islamitisch onderwijs is als absolute waarde al gering (.57), maar vooral in vergelijking tot de standdaarddeviatie (4.10). Daarnaast is het aantal van dat soort scholen vrij klein. De islamitische scholen scoren bovendien absoluut gezien bijzonder slecht: gemiddeld 530, terwijl bij alle andere denominaties het gemiddelde rond 535 ligt. Ik vind het zeer dubieus om op dit soort uitschieters een correctie naar afkomst van leerlingen toe te passen die gebaseerd is op lineaire regressie. En dan is er ook nog het probleem dat Dronkers een gemiddelde van schoolgemiddelden neemt, zoals ik hiervoor aangaf.

André van Delft. | 16-09-13 | 20:54

De citotoets zegt ook veel over het potentieel van een leerling. Mijn basisschool leerde mij nooit leren. Ondanks mijn hoge citoscore, hoog genoeg voor het gymnasium, verzoop ik in een havo/vwo brugklas. Goed, ik ben goed terecht gekomen, maar zal later een basisschool zorgvuldig screenen op de aandacht die ze leerlingen van alle niveaus geven, van laag tot hoog.

Onderwijs kan echt zoveel beter...

Meeroever | 16-09-13 | 20:54

De keuze van RTL is vrij logisch. Cito scores zijn geen landelijk wedstrijdje verpissen, ook niet als het om moslims versus blanke kinderen gaat. Ouders bepalen hun keuze voor de basisschool op grond van afstand en karakter van de school. Dus scholen die in de buurt zitten en bepaald type onderwijs aanbieden. De methode van Dronkers sluit daar naadloos op aan om dan de beste keus te maken voor het kind.

Betekent dit dat een islamitische school (De here verhoedde het!) goed uit de bus kan komen als een goede islamitische school? Ja, dat kan. Is dat een probleem? Nee, ouders die niet opzoek zijn naar dergelijk onderwijs zullen andere scholen met elkaar willen vergelijken.

BlitzFlicker | 16-09-13 | 20:53

Outsider-Inside | 16-09-13 | 20:46 | + 1
.
Je geeft kinderen uit een goede buurt wel degelijk andere eindexamens dan kinderen uit een slechte buurt. Dat komt omdat we examens hebben ingedeeld naar niveau en omdat ik mindere buurten het niveau lager ligt wordt er meer toegespitst gemeten.
.
Primair onderwijs kent geen niveauverschil. Scholen weten daarentegen wel het gemiddeld niveau van de leerlingen, uitgedrukt in een gemiddeld IQ cijfer. Indien we die ook weten van de scholen kunnen we de CITO scoren afzetten tegen het gemiddelde IQ en zie je goed welke school betere cijfers genereert mer hetzelfde gemiddelde niveau kiddo's.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:51

Afgezien van de correcties: Dronkers berekent allerlei gemiddelden van gemiddelde CITO scores over scholen, gegroepeerd naar criteria als denominatie en onderwijsvisie. Hier houdt hij, als ik het goed begrijp, geen rekening met het feit dat de gemeten populatie op de ene school groter is dan de andere; door gemiddelden per school te nemen werken kleine scholen even sterk door als grote; hierdoor werken de resultaten per leerling op kleine scholen sterker door dan die van de leerlingen op grote scholen. De cijfers worden gebruikt om te zien hoe de de resultaten verschillende denominaties en onderwijsvisies etc zich tot elkaar verhouden. Daarom moet het aantal leerlingen per school meewegen.

Een dergelijk probleem doet zich voor met de cijfers over schoolgroottes en klasgroottes die het Ministerie van Onderwijs regelmatig produceert. Deze stellen systematisch het onderwijsbeleid gunstiger voor dan reëel zou zijn. In de discussie om de kwaliteit van het onderwijs gaat het natuurlijk om de gemiddelde groottes die leerlingen ervaren van hun klassen en scholen, en dat is iets heel anders dan de gemiddelden van de klassen en scholen. Denk bijvoorbeeld aan het hypothetische geval dat er 1 school is met 1000 leerlingen en 1 met 1 leerling. De gemiddelde schoolgrootte zou dan volgens het ministerie 500 zijn, terwijl de leerlingen gemiddeld (1000*1000 + 1*1) / 1001 ≈ 999 ervaren. Na analyse blijkt dat de schoolgroottecijfers van het ministerie met zo'n 30% moeten worden opgehoogd. Melkert zei in 2002 in een debat tegen Fortuyn dat het gemiddelde aantal leerlingen van middelbare scholen per gebouw 160 was, terwijl vanuit de leerlingen gezien het eerder rond 209 zou liggen.
Zie groups.google.com/d/msg/nl.politiek/A...
en groups.google.com/d/msg/nl.wetenschap...

Dronkers' analyse van schoolgemiddelden heeft overigens wel een zeker nut, want zij komen met minimale en maximale waarden en standaarddeviatie. Dit biedt informatie over de variatie over de scholen binnen 1 categorie. Maar hij zou moeten aangeven dat die cijfers alleen dáárvoor geïnterpreteerd moeten worden.

André van Delft. | 16-09-13 | 20:49

@ Noepje | 16-09-13 | 20:41
Wie?!

Pa Cartwright | 16-09-13 | 20:48

Noepje | 16-09-13 | 20:41 | + 0
.
Zijn opblaaspak was per ongeluk gevuld met helium, ze zagen hem laatst nog vanuit een ruimtestation voorbijkomen...

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:48

Noepje | 16-09-13 | 20:41 |

Het laatste waarschijnlijk...

CornholioNL | 16-09-13 | 20:47

Voordat die toets er was kon je het wel aan de docenten overlaten.Maar aangezien het niveau en objectiviteit van de docent ook niet echt betrouwbaar meer is,moet er wel iets van een test aan te pas komen.Maar dan voor iedereen dezelfde is misschien wel het beste.Hoe veel problemen de ouders ook maken met hun pareltjes.

van stampij | 16-09-13 | 20:47

Statistics are bullshit.

Nacho_Vidal | 16-09-13 | 20:46

Zoals anderen hierboven ook al opmerken, de ruwe CITO scores die RTL boven water heeft gekregen door de WOB procedure zijn nu juist veel interessanter dan deze gecorrigeerde scores die ze op volstrekt arbitraire wijze door Jaap Donkers hebben laten berekenen om zo elke school een cijfer te kunnen geven.

Waarschijnlijk heeft RTL dat gedaan omdat de overheid ze op het hart gedrukt heeft dat de waarheid wel eens te hard zou kunnen aankomen bij de bevolking.
(De overheid is natuurlijk veel geavanceerder in het manipuleren van dit sort zaken dan RTL.)

Waarschijnlijk heeft RTL er op gegokt dat Nederlanders inmiddels allemaal wel zo oppervlakkig zijn geworden dat niemand zich echt in de gebruikte methodologie gaat verdiepen want toch allemaal te veel moeite.

Je zou die CITO scores juist helemaal niet moeten aanpassen voor allerlei omgevingsfactoren, dat is ook veel beter voor de slimmere kinderen uit kansarme milieus. Je geeft kinderen in een slechte buurt toch ook geen makkelijkere eindexamens dan kinderen uit een meer welvarende buurt. (sommige scholen geven ze blijkbaar wel vooraf de examenantwoorden, maar dat is weer een andere discussie).

De ruwe CITO score heeft veel meer waarde, die geeft een beter beeld van de intelligentie van de individuele leerlingen en van de kwaliteit van het onderwijzend personeel. Nu kunnen slechte onderwijzers zich weer lekker blijven verschuilen achter de moeilijke buurt, de slechte opleiding van de ouders, etc.

Al dit sort aanpassingen vormen het failliet van de maakbare samenleving. Stel nou juist eens de individuele prestaties centraal in plaats van dit soort collectivistisch PVDA gedoe.

Outsider-Inside | 16-09-13 | 20:46

Kaosu | 16-09-13 | 20:35 | + 0

.
Klopt, zeker een handig hulpmiddel, maar helaas wordt het niet altijd als leidraad gebruikt. Ik vind dat de professionaliteit van een docent te vaak ondergesneeuwd raakt door alle toetsen en meetmomenten met gestandaardiseerde methoden. Kinderen voldoen niet aan gestandaardiseerde methoden, en maatwerk is nodig. Zeker nu er meer kinderen uit het speciaal onderwijs terug naar het 'gewone' onderwijs gaan.
.
Misschien dat als we de gestandaardiseerde meetmethoden wat meer loslaten we weer naar het kind zelf kunnen kijken, en beter gedifferentieerd les kunnen geven naar behoefte in plaats van naar gewenste output. Dan zijn er ook minder stempeltjes nodig om op kinderen te plakken die niet aan het gewenste plaatje kunnen voldoen.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:46

Japie Donkers was vroeger zo'n knul die van de 3 op z'n rapport een 8 maakte alvorens naar z'n oma te gaan voor een rijksdaalder.

Harry Turtle | 16-09-13 | 20:45

"Ik vond school zinloos." Nanninga?
Loser

Pa Cartwright | 16-09-13 | 20:42

Zeg jongens, het kan zijn dat ik iets heb gemist, maar is Kaas de Vies gebanned of is hij onder dwang opgenomen?

Noepje | 16-09-13 | 20:41

Bij pagina 3 van de toelichting: "Het percentage niet-deelnemers aan de eindtoets". Dronkers corrigeert hiervoor middels een model met een parameter die hij heeft verkregen na een "kleinste kwadraten" regressie. Dit lijkt mij zeer kort door de bocht. De regressie ging alleen over leerlingen die aan de toets hebben meegedaan; de andere leerlingen bleven buiten beschouwing. Waarom zou dit valide resultaten moeten opleveren? Wat is bekend over het niveau van de leerlingen die niet meedoen aan de CITO toets? Is hierover onderzoek gedaan?

Op de Wethouder Brederode School in Rijswijk maken maar weinig leerlingen de CITO toets: 28% in 2012. Gemiddeld halen zij een prachtige score van 545. Na correctie, ook voor andere factoren dan niet-meedoen, komt Dronkers tot 542. Dat moet toch veel te hoog zijn? Ik leg uit hoe zijn model dit vreemde resultaat oplevert:

Als f de fractie is van leerlingen die de CITO toets maakten, en als p de gemeten gemiddelde CITO score op een school, dan maakt Dronkers een 'echte' score r middels de formule r = p - 1.1*(1-f)
Noem q de gemiddelde CITO score die de niet-makers gekregen zouden hebben als zij de toets toch hadden gemaakt. Als het rekenmodel van Dronkers klopt dan zou de 'echte' score een gewogen gemiddelde moeten zijn van p en q. De formule is r = f*p +(1-f)*q
Combineren we beide formules dan zien we dat q = p -1.1 en ook dat q = r - 1.1*f.

Oftewel als een school leerlingen uitsluit van CITO deelname is dat volgens het model van Dronkers omdat zij slechts ruim één punt lager dan het gemeten schoolgemiddelde zouden scoren, en het verschil met het werkelijke schoolgemiddelde is zelfs nòg kleiner. Dat is zeer onaannemelijk. Het is veel beter om aan te nemen dat leerlingen die niet meedoen gemiddeld een absoluut lage CITO score waard gehaald zouden hebben, die onafhankelijk is van de gemiddelde CITO uitslag op hun school. Wanneer daar geen empirische cijfers uit onderzoek over beschikbaar zijn, kan Dronkers zelf een schatting maken, bijvoorbeeld 515.

André van Delft. | 16-09-13 | 20:41

eerstneukendanpraten | 16-09-13 | 20:26 |
dat zal dan geen cito-toets zijn, want de score daarvan wordt niet door de school bepaald, maar door het Cito instituut (die de toets afnemen en antwoorden nakijken).
Zo'n 20% van de basisscholen heeft alternatieve beoordelingsmethoden.

Kaosu | 16-09-13 | 20:41

Rommelen met cijfers om te verbloemen dat het onderwijs in Nederland verschrikkelijk is achteruit gegaan.
Of, zo u wilt, meegegaan met zijn tijd.

Endoxa | 16-09-13 | 20:38

In het voortgezet onderwijs worden leerlingen ingedeeld naar niveau. Daar kun je bijvoorbeeld het slagingspercentage goed vergelijken omdat het gaat om groepen van vergelijkbaar niveau.
.
Dit is ook mogelijk bij het primair onderwijs. Scholen weten het niveau van de kinderen, deze wordt immers ook met de CITO toets gemeten. Indien zowel het gemiddelde niveau van de leerlingen bekend is, als ook de CITO score, dan kan prima een getal berekend worden die de kwaliteit van de school uitdrukt.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:38

Grote stamper | 16-09-13 | 20:08 |
je mag de uitkomst van zo'n toets negeren als je daar belang aan hecht. Het is gewoon een hulpmiddel voor ouders en docenten, meer niet. Het geeft een indicatie voor hoe goed een kind kan meekomen op de middelbare school (in de eerste 2 jaar). Het is geen excuus om zelf niet meer te hoeven nadenken (als ouder/docent).

Kaosu | 16-09-13 | 20:35

Even buiten beschouwing gelaten dat het zeer discutabel is om jonge kinderen door middel van een eenmalige toetsing te beoordelen op hun denkniveau blijkt dus ook dat de zwaarte van de toetsing volstrekt willekeurig is en er dus een soort paralympische toetsing met een olympisch randje is?
Het bevreemd me enigszins dat de score aangepast wordt maar wat veel interressanter klinkt is de inmenging van rtl ventures in ons leersysteem, kan daar niet een artikeltje aan gewijd worden beste mevrouw Nanninga?

Tolstoy | 16-09-13 | 20:34

De basisschool zegt niks over de latere ontwikkeling Van een kind.
Het is belanrijker dat een ouder of ouders samen met kinderen lesstof nog eens doornemen om het begrijpelijk te maken.
Verder is een basisschool alleen maar belangrijk voor de sociale ontwikkeling Van een kind.

Santtulainen | 16-09-13 | 20:33

cijfertjes...

Interpoolbal | 16-09-13 | 20:32

wolffman | 16-09-13 | 20:30 | + 0
.
Je vergeet de invloed van kleurstoffen! Erg belangrijk om die ook mee te nemen!

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:32

Nanningagezanik, wie leest die rotzooi überhaupt nog.

Pa Cartwright | 16-09-13 | 20:32

drs.Nee | 16-09-13 | 20:21 |
Ook een Allochtonencorrectie dus, m.a.w. net zo nietszeggend.

Watapatja | 16-09-13 | 20:30

Kunnen ze de Cito score niet per kind verrekenen met factoren als aangeboren intelligentie en die van de familie, groenwaarde van de wijk, inzet score van de leerkrachten, inkomen en drank- en drugsgebruik van de ouders. Eigen drugsgebruik. Aanwezigheid kerncentrales en hoogspanningsmasten alsmede ADHD, PDD-NOS en alle andere afkortingen.

Want als je die factoren meeweegt komt elk kind op een score van 541,34. Dan hoef je scholen ook niet mee aan te spreken op kwaliteit. Dat levert alleen maar pijnlijke gesprekken op en leidt tot prestatiedrang.

En dat willen we niet in Nederland.

wolffman | 16-09-13 | 20:30

de middelbare scholen zullen volkomen schijt hebben aan die (waardeloze, onwetenschappelijke) rekenmethode van RTL.
En dat is maar goed ook.

Kaosu | 16-09-13 | 20:28

Kost wat moeite, lijkt heel belangrijk, even doorrekenen en weg is het integratieprobleem. Mooi, kan alleen in Nederland. Denkt men nou echt dat de autochtone Nederlander met een gemiddelde cito-score denkt dat moslimscholen bovengemiddeld scoren? NOT!

genoegisgenoeg | 16-09-13 | 20:28

Tja, wat is er nu wenselijker: de feitelijke waarheid, of positief nieuws over de islam?

De verschillige Nederlandse media kiezen al decennialang voor het tweede.

Russells Teapot | 16-09-13 | 20:28

het islamitisch rekenen is blijkbaar al doorgevoerd

denoorman | 16-09-13 | 20:26

RTL-nieuws-Donkers is de laatste jaren steeds verder naar links opgeschoven. Van Rick ("ik wordt misselijk van deze Pim Fortuijn dus laten we het niet meer over deze man hebben) -Niemann tot die kale biljartbal en geslepen enge Buma-aanhanger Frits Wester. Net zo smerig links als de Publeike omroep.

rien6139 | 16-09-13 | 20:26

@ Lina Mosa 20:10

We hebben hier een gristelijke sgool in het dorp en op basis van de Cito werden ook halve volksstammen de Havo ingeduwd omdat de schoolleiding standaard 10 punten op de Cito-score cadeau deed want daar werden ze later op afgerekend. Het voortgezet onderwijs is inmiddels door schade en schande wijs geworden en corrigeert de Cito-score van deze sgool weer met een punt of 10 naar beneden. Terug bij af dus...

eerstneukendanpraten | 16-09-13 | 20:26

@ZZP-er | 16-09-13 | 20:20
Die handicap is er al...
aantal paspoorten / albedo

Ing. eslapen | 16-09-13 | 20:25

Fraude van de scholen in kwestie, en ''corrigerende'' fraude door de media. Wederom mogen onschuldige kinderen lijden voor de policor, in plaats van dat de inspectie keihard ingrijpt. Er wordt gesold met die kinderen, en je kan wel zeggen dat het moslimpjes zijn maar de jeugd IS de toekomst. Als ze met 11/12 jaar beginnen te etteren is er vroeg op de basisschool misschien nog redden aan. Inspecties lachen daar echter om en zetten ze -hoe sociaal- op de rail naar de vroegtijdige schooluitval en maatschappelijke mislukking. Met die cultuur en ouders is er waarschijnlijk ook niet veel te redden, maar ze proberen het niet eens.

Hoe is het überhaupt mogelijk dat islamitische scholen goed scoren als keer op keer uit onderzoek blijkt dat kinderen om te beginnen al geen fatsoenlijk woord Nederlands kennen. Als er soepsidie-potten leeggegooid moeten worden om ouders te belonen voor het feit dat hun kinderen geen Nederlands spreken. (zie eerder topic, de Amsterdamse gemeente ging moslims bevoordelen: Graties extra opvang voor taalles. Juistem)

Ik moet het eerste keurig ABN sprekende Marokkaantje nog tegenkomen. Geslis, straattaal en gebalk komt er wel uit maar absoluut geen taal die vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse leeftijdsgenoot. Alleen al die enorme feitendiscrepantie zou aanleiding moeten geven tot een grootschalig onderzoek aangezien die cijfers alleen al een forse indicatie van fraude zijn. En we weten inmiddels wel dat velen daar niet vies van zijn.

Gallemies | 16-09-13 | 20:23

Het is wel een slim rekentrucje trouwens. Slecht presterende scholen drukken de prestaties. Daaruit wordt afgeleid in welke mate afkomst daar mee te maken heeft. Dat kan je in principe doen, maar pas je die getallen toe op een Islamitische school, dan krijgen ze alle handicaps mee. Dat is wat Nanninga ook schrijft, maar dan in een notedoppie.

Wat ook niet echt meegenomen wordt is dat leerlingen van Speciaal Onderwijs vaak niet eens in de Postcode wonen waar de school staat. Vervolgens zijn het ook vaak kleine klassen, die Dronkers gemakshalve aanvult met demografisch volk. Op zich allemaal lekker gerommel, dubieus maar niet het meest opzienbare. Het volgende wel:

In de uitleg over de methodologie noemt Dronkers de resultaten van Islamitisch onderwijs: "Gegeven het beleidsgeloof met betrekking tot het negatieve of positieve effect van bepaalde denominaties is dit een OPMERKELIJKE uitkomst", Maar dat is gelul, want dat vond hij al in 2009: www.eui.eu/Personal/Dronkers/Dutch/VK2... Daarin heeft hij een theorie dat juist de afkeer van nederlandse normen en waarden positief is voor de resultaten van Islamitisch onderwijs. En guess what... nu heeft hij zelf de cijfers erbij geDronkersd.

Het hele gedoe jeukt. Met zijn 'quasi' gedoe.

Kromst | 16-09-13 | 20:22

Annabel, ik ben niets zonder jou, Annabel...

*kusje geven doet*

CornholioNL | 16-09-13 | 20:22

Mevrouw Nanninga is een fan van West Wing? Waarvoor niets dan lof ende hulde.

_Fly66_ | 16-09-13 | 20:21

Cito verknald? Doe een NIO-test!
De CITO-eindtoets kijkt terug en geeft een beeld van de hoeveelheid verworven schoolse kennis. De NIO-test geeft een beeld van de leerbaarheid en stelt vast welk onderwijsniveau aansluit bij een leerling.

Bij het interpreteren van de scores wordt rekening gehouden met de achtergrond van een leerling. De scores van leerlingen waarvan beide ouders niet afkomstig zijn uit Nederland worden anders gewogen dan die van kinderen met een Nederlandse achtergrond.
www.hetabc.nl/nieuws/1935

drs.Nee | 16-09-13 | 20:21

Je zou ook een handicap kunnen invoeren voor kinderen van blanke scholen.
Net als bij golf. Hoe beter je bent, hoe groter de handicap. Dan hebben de anderen ook nog een kans.
Maar volgens mij blijft t gewoon fraude.

ZZP-er | 16-09-13 | 20:20

Keiharde faal van RTL nieuws. Als nieuwsbrenger moet je niet gaan goochelen met statistieken.

ZegMaarWilly | 16-09-13 | 20:20

We zijn stapelgek.

De Geus | 16-09-13 | 20:18

Is er ook al onderzoek gedaan naar diefstal van Cito Toetsen??

vlaghalfstok | 16-09-13 | 20:16

Appels, peren en pruimen vergelijken.

BroodenSpelen | 16-09-13 | 20:15

De betrouwbaarheid van de zoektool is even groot als die van de CITO-toets.

Petskast | 16-09-13 | 20:15

Als ze de juiste correcties hadden toegepast zou elke school dezelfde score morten behalen. Er is nu duidelijk sprake van discriminatie van witte scholen, m.u.v. de scholen in Limburg. Die vallen buiten alle normen, zijn niet te corrigeren.

Watapatja | 16-09-13 | 20:14

Het land moet naar de kloten geholpen worden, vanaf zo vroeg mogelijk, met alle leugenachtige middelen mogelijk.

smdyasc | 16-09-13 | 20:14

@ Parsons 20:10

Je verwacht het echt niet he?

eerstneukendanpraten | 16-09-13 | 20:14

Ik dacht dat we langzaam maar zeker wel een beetje klaar waren met al die policor. Maar nee. Het zit diep. Héél diep.

Lewis | 16-09-13 | 20:13

Cito zegt helemaal niets.
Achteraf op het voortgezetondewijs blijkt pas welk niveau een leerling werkelijk heeft.

cobie | 16-09-13 | 20:13

@Bakito | 16-09-13 | 20:12
En toch is dat nog maar een jaar geleden.

Ing. eslapen | 16-09-13 | 20:13

Nee, dan eerste en beste school worden met deze CITO scores! Het overkwam de Twilling in Stiens. Alleen had deze school niet aan de CITO test deelgenomen..... En op basis daarvan de beste school van Nederland worden is wel een beetje raar. Directeur heeft maar even gebeld met RTL4 om opheldering. Reactie: Oooh, dan halen we uw eerste plaats toch even weg! Subiet stond daar een update op de site van RTL4 en toen klopte alles ineens weer........

grauwepier | 16-09-13 | 20:13

Man, toen ik op mijn negende de CITO-toets moest maken, was ik nog helemaal niet geïnteresseerd in taal en rekenen. De wereld bestond toen nog uit stiekem roken, tongzoenen en meisjes laten squirten.

Mooie tijd, denk er nog zeker drie keer per week aan terug.

Bakito | 16-09-13 | 20:12

Waarschijnlijk heeft prof. dr Dronkers dezelfde rekenmethode toegepast als waarmee Dirk Scheringa destijds zijn bank in de lucht hield...

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:11

CITO is een prachtig staaltje mislukte privatisering van de overheid.

SamKoeman | 16-09-13 | 20:11

En omdat de scholen bang waren dat er gekke statistische dingen gingen gebeuren met de cijfers heeft RTL-Wob de cijfers naar boven gevist en vervolgens kunstig verkracht. Ik denk dat ze dit boekje iets te goed gelezen hebben www.amazon.com/How-Lie-Statistics-Darr...

met vreselijke groet | 16-09-13 | 20:11

Goh, dat had ik niet verwacht.

Parsons | 16-09-13 | 20:10

De meeste mensen nemen heel die citoscore niet meer serieus, dus wat boeit het. De meeste middelbare scholen nemen hem ook niet serieus. Hoeveel mavoërs heb ik de afgelopen tig jaar wel niet in mijn havoklassen gehad. Idioot veel. En ze redden het gewoon niet, helaas. Waar de school ook staat of wat de etnische achtergrond ook is.

Lina Mosa | 16-09-13 | 20:10

Jaap Dronkers en Diederik Stapel.
Linkse alpha studentjes die de mensheid gaan uitleggen hoe ze moeten denken.

Ing. eslapen | 16-09-13 | 20:09

Deden we dat maar met alles. Denk even het strafblad, de inteelt, en de uitkering weg en de multiculturele zaligheid straalt je tegemoet!

Godsammekraken | 16-09-13 | 20:08

Net zo verraderlijk als de NCAP rating voor veiligheid van auto's. Die is per klasse.

Veel succes dus met je KIA Kreukelzone met NCAP-5 tegen mijn terreinwagen met NCAP-3.

Maar dat terzijde. Tijd voor een publicatie met de harde ongecorrigeerde CITO data dus!

ZDEV | 16-09-13 | 20:08

Mijn kind heeft geen APK keuring nodig, afschaffen die CITO en laat docenten weer beoordelen wat het niveau van een kind is.

Rest In Privacy | 16-09-13 | 20:08

Dat rapportcijfer is/was wel aardig maar het belangrijkste is gewoon de CITOscore zelf zonder allerlei toeters en bellen. Ja 1 score zeg niet veel maar als je over 30 leerlingen meet zegt het echt wel iets over de school.

Andersom dag | 16-09-13 | 20:08

gewoon bedrog, waar zelfs Mark Rutte nog iets van kan leren..

denoorman | 16-09-13 | 20:07

-weggejorist en opgerot-

antagonist | 16-09-13 | 20:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl