Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

ROFLOL! SGP ineens pro zelfstandig nadenken

mazel100.pngDe SGP en de refo's die daar aanhangen zijn een maatschappelijk geaccepteerde sekte met een gigantische interne sociale controle. Dus hilariteit alom toen we dit lazen: "Mensen moeten zelfstandig nadenken en dan een persoonlijke en gewetensvolle afweging maken", aldus Kees van der Staaij. Ja, als het zo uitkomt voor Keessie Masturbatiefeessie. Dit geldt natuurlijk niet voor kids (en volwassenen) die kritisch staan tegenover het debiele haatsprookje van hun refo-ouders, natuurlijk. Klap met de riem of sociaal isolement kunnen die krijgen. Maar er is meer: "Van der Staaij is tegen vaccinatiedwang. Dat geeft vervelende situaties met mensen die moeten meegevoerd, vreest hij, en het werkt ook nog eens averechts. Bovendien treedt het te diep in het persoonlijke leven." In tegenstelling tot kerkdwang, religiedwang en incestdwang, waarbij kinderen natuurlijk helemaal niet meegevoerd hoeven te worden of wat lijdt tot vervelende situaties. En als uitsmijter: "Er moet gewoon ruimte zijn voor verschillende stellingnames." Aldus de politiek leider van de reliclub met het meest autoritaire machtsvertoon van alle Nederlandse subculturen. Natuurlijk Kees, nu is dwang ineens fout. Nu moet er ineens ruimte zijn voor vrijheid. Wij zet even een vinkje in het vakje achter 'hypocriete refolul'. Dus de liberale VVD wil inenten verplichten, terwijl de regelrukkers van de SGP vrijheid bepleiten. Zo ziet u maar, in de politiek zijn principes net de bruine M&M's. Niemand zit er echt op te wachten. Religie heeft dezelfde relatie met principes. Want geef maar eens een andere verklaring voor het feit dat kinderen aan Gods lot worden overgelaten door ze niet in te enten, terwijl er in de kerkgebouwen wel een AED hangt mocht het zondig hart van één der vooraanstaande mannenbroeders het begeven. Goh, zodra het om hun eigen huichelhachje gaat blijken die SGPiemels ineens enorm fan van de Verlichting, medische wetenschap en vrijheid. Je verwacht het niet. Dat zou enorm grappig zijn, ware het niet dat voor de miljoenmiljardste keer kinderen weer eens het slachtoffer zijn van de religieuze waanzin van volwassenen. PS beste Partij van de Middeleeuwen, willen jullie deze en deze lulkoekbanners van jullie site wegjorrisen in verband met snoeiharde leugens alsmede hypocrieter dan de stelling die Kees van der Staaij inneemt? Joe, thanks.

Reaguursels

Inloggen

Inderdaad heel goed zelfstandig nadenken als je op het punt staat om aan God's wil te tornen. Straks bestaat hij echt.

CMPT | 16-07-13 | 21:59

De hypocrisie van Van der Staaij in deze staat eigenlijk helemaal los van vaccineren. Meneer leidt namelijk een partij die in zijn beginselprogramma een theocratische *STAAT* voorstaat die vanuit de bijbel wetgeving dwingend op willen leggen. Meneer Van der Staaij is dus principieel helemaal niet tegen dwang vanuit de Staat. Integendeel, voor de SGP is de staat het dwangmiddel bij uitstek, maar dan alleen voor reformatorische leefregels zoals zij die uit het groot Joods sprookjesboek bij elkaar hebben geïnterpreteerd als zijnde "de wil van god".

Daarbij wordt dan wel vergeten dat er heel veel van onze moderne wetgeving is aangepast op de samenleving zoals die mede door de wetenschap is gemaakt en waar het mythenboekje van het Joodse volk niets over zegt, en het addendum met de biografie van een Joodse rebel en een zooi brieven van zijn grootste fan zeggen daar ook niets over. En die moderne wetgeving, daar houden die geloofsrakkers zich wél grotendeels allemaal aan, en dan vinden ze niet principieel iets mis met de macht van de staat.

Het joodse kookboek zegt echter helemaal niets over vaccineren, dus daar zal de staat zich volgens Van der Staaij niet over mogen uitlaten, dat is dan aan de goddelijke voorzienigheid over te laten. Net als verzekeringen, daar zegt dat boekje niks over, en zo heb je dus grefo's die geen verzekeringen hebben. Zelfs als deze verplicht zijn voor anderen - autoverzekering enzo: daar hebben ze uitzondering voor bedongen in de wet, daarmee de de fundamentele grondwettelijke rechtsgelijkheid onderuit halend. Maar de grefo's zonder verzekering rijden wel met een gordel om (ook verplicht, staat ook niks over in hun 2000 jaar oude handleiding voor het leven.)

Dus als Van der Staaij het argument opwerpt dat hij tegen staatsdwang is en dat mensen zelf moeten nadenken, dan wekt hij wel sympathie bij de libertarisch angehauchte medemens, maar het is in het diepst van zijn wezen intens hypocriet. Want principieel is Van der Staaij helemaal niet tegen staatsdwang, hij is er zelfs groot voorstander van.

Enfin, dat is allemaal prima, iedereen mag hypocriet zijn. Moet iedereen zelf weten. En wat iemand wel of niet doet die handelingsbekwaam is, en wel of niet met z'n eigen leven doet: prima. Zelf weten. Geen dwang van de overheid, ik ben het helemaal eens. Ik hoef ook geen verplichte autoverzekering. (Al zou ik er waarschijnlijk vrijwillig heus wel eentje aanschaffen.)
Nu komt het punt dat we het bij vaccinatie over kinderen hebben. Het gaat dus niet om de ouders zelf die geen naald in hun bips willen, maar om hun kinderen. Die wordt niks gevraagd.

Ik ben het helemaal eens met @La Vie En Rose | 16-07-13 | 10:56, op die laatste regel na. Het hele probleem van deze discussie over vaccineren is dat er een groep Nederlanders is die een oneigenlijk argument gebruikt in de discussie, namelijk een theologische overtuiging gebaseerd op persoonlijk geloof. Niet toetsbaar, niet kwantificeerbaar, niet ter zake doend.

Maar ik ben het ook eens met Johnny Quid. Van der Staaij gebruikt een argument waar hij zelf principieel helemaal niet achter staat en waarvan Johnny de hypocrisie ook aantoont, namelijk dat dwang in de kerk en in die gemeenschap op basis van weinig meer dan een strikte 16e eeuwse interpretatie van een 1e eeuws boek en een traditie van indoctrinatie en het uitbannen van zelfstandig nadenken.

Het eigenlijke probleem is er dus ééntje van bescherming van kinderen en van volksgezondheid. Dat eerste kun je als samenleving (misschien helaas) niet zoveel aan doen. Ik vind sneu voor die kids dat er een keuze over hun hoofden wordt gemaakt waar zij de rest van hun leven last van zouden kunnen krijgen (dat geldt overigens voor de bewuste keuze vóór vaccinatie als daartegen). Maar dat is nu eenmaal zo. Over kinderen wordt beslist, tot ze zelf oud genoeg zijn.

Dan rest de volksgezondheid. Als samenleving is er misschien een taak om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te beschermen tegen ziekten en de verspreiding ervan. Dat hebben we gedaan met de aanleg van riolen en het verbieden van schijten op straat (staat ook niks over in de bijbel, overigens). Dus wat staat die samenleving dan te doen: Quarantaine van besmettingshaarden. Tanks op de wegen rondom de biblebelt en huisarrest voor alle vaccin weigeraars daarbuiten. Net zo lang tot de epidemie is uitgewoed.
Dat is het enige dat overblijft.

Stormageddon | 16-07-13 | 18:28

Die beebies op die 1e lulkoekbanner hebben duidelijk zo'n harakiribermbombandje in het haar met herinneringskruisje. Worden die ook al gek gemaakt met 72 beebiemaagden?

stemvee | 16-07-13 | 16:41

-weggejorist-

MZ33 | 16-07-13 | 16:29

Ik vind de bruine M&M's juist het lekkerst.

stewie griffin | 16-07-13 | 15:47

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 15:19 |
Dit is een politieke partij die zich zou dienen te gedragen volgens de regels die voor alle polkitieke partijen gelden. Maar dat doet deze politieke partij niet, want het is geen gewone politieke partij, en het is ook geen partij die gewoon meedoet. Het is namelijk een partij die meent dichter bij God te staan en enkel dáárom een streepje vóór te hebben op alle andere politieke partijen en zich bijgevolg het recht toeêigent om onwettig te handelen.
nos.nl/artikel/485307-sgp-wijzigt-vrou...
Uiteindelijk heeft de SGP met geknars der tanden moeten buigen.

Schoorsteenveger | 16-07-13 | 15:30

@Schoorsteenveger | 16-07-13 | 14:06
Hou toch op. Dit is een gewone politieke partij die gewoon meedoet.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 15:19

Ik vind het eigenlijk wel goed dat van der Staaij zijn eigen achterban oproept om zelfstandig na te denken en niet klakkeloos hun traditie te volgen.

malang | 16-07-13 | 14:44

Iemand al eens de moeite genomen om in de rapporten vaccinatie schade te duiken? Verbreidt je blikveld namelijk.

pfffft! | 16-07-13 | 14:21

Guido | 16-07-13 | 13:38 |
Ik heb geen God nodig om de Staat te bevechten. Eerst God dood, dat is wel zo'n beetje afgerond, vervolgens andere despotische systemen afbreken, o.a. de Staat.

Schoorsteenveger | 16-07-13 | 14:07

@Schoorsteenveger | 16-07-13 | 13:03
Grote mond? Ze stellen zich doorgaans zeer bescheiden op, maar reageren nu op de bepaald niet liberale opinies van Borst en Dupuis. Wees maar blij dat ze zich verzetten tegen de autoritaire staat die men in Den Haag, Bruxelles en Washington sluipenderwijs in wil voeren.

Guido | 16-07-13 | 13:38

Die hele kleine minderheid heeft een hele grote mond
Schoorsteenveger | 16-07-13 | 13:03
Nou he? Wat hebben we een last van de Gereformeerden in Nederland he? Poeh poeh
De werkloosheid onder die groep is bijzonder laag, want goede arbeidsmoraal.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 13:25

Casinobo | 16-07-13 | 12:51 |
Die hele kleine minderheid heeft een hele grote mond en krijgt ook nog eens een véél te groot podium aangeboden om met een véél te grote broek aan te gaan prediken. Beetje tegengas, hier in een hoekje, kan best.

Schoorsteenveger | 16-07-13 | 13:03

@gaffelbaard | 16-07-13 | 12:25 |
Feitelijk distribueert het RIVM de ziektes zelf, in verzwakte vorm, middels het vaccinatieprogramma en is dus altijd latent aanwezig in Nederland.

Zookrates | 16-07-13 | 12:59

In Nederland is 95% van alle kinderen ingeënt. Dat betekent dat er dus 835.000 personen niet ingeënt zijn in Nederland.

Daarnaast wonen er in Nederland ongeveer 230.000 bevindelijk gereformeerden, waarvan een minderheid van ongeveer 30% zich niet laat inenten. Dat zijn er dus ongeveer 69000. En het percentage mensen wat zich daarvan principieel niet laat inenten daalt.

Ongeveer 8,5% van de niet ingeenten in Nederland zijn dus refo's. Stop dus met ranten op de grefo's, die zijn maar een klein gedeelte van de niet ineenters.

(bronnen zijn gewoon te googlen)

Casinobo | 16-07-13 | 12:51

@Osdorpertje | 16-07-13 | 10:35 |
Je hebt vaccins en vaccins. Het DKTP (later DTP) vaccin is niet te vergelijken met het BMR vaccin. Jou conclusie dat het verdwijnen van de ziekte een op een een gevolg is van het vaccinatie programma van het RIVM lijkt me een beetje dwaas. De medische kennis (bij koorts GEEN aderlating zeg maar) en hygiënisch vooruitgang zijn per factoor veel belangrijker dan het vaccinatie programma. Het volk is te dom en de cashflow te groot om met redelijke argumenten neer te halen.

Zookrates | 16-07-13 | 12:51

@Schoorsteenveger | 16-07-13 | 12:00
Goed voorbeeld en mee eens natuurlijk.

La Vie En Rose | 16-07-13 | 12:32

Zomaar een vraag ...
Weet iemand of asielzoekende kinderen bij aankomst hier ingeent worden?
Want stel dat een 4-5, 8 of 9 jarig asielzoekend kindje hier in NL aankomt. In zijn land van herkomst niet is gevaccineerd. En, hier aankomt met een besmettelijke ziekte. Dat asielzoekend kindje heeft recht op onderwijs, en gaat dus naar school. Dan kan DAT kind dus ook weer andere kinderen besmetten.

Ik vraag me nl. af hoe die gristenkindjes aan die mazelen zijn gekomen. Want de meerderheid van NL-se schoolgaande kinderen is inge-ent. En die kindjes moeten toch ook weer door een ander zijn besmet.
Vraag is dus eigenlijk hoe die mazelen NL is binnengekomen, nu de meerderheid van NL is inge-ent.

gaffelbaard | 16-07-13 | 12:25

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:35 |

"Je stellingen over religieus gemotiveerde groeperingen is waarschijnlijk niet gebaseerd op kennis."
U heeft geen enkel idee van mijn kennis betreffende de onderhavige zaken, dus het ware beter als u daaromtrent geen ongefundeerde aannames ten beste geeft. Stellingen?
Ik geeft maar één stelling ten beste en dat is dat religieus gemotiveerde groeperingen meer inflexibel zouden zijn dan een overheid.

"Binnen de kerken wordt goed en diep nagedacht over vele vragen, en de kerkelijke leer wordt daaraan ook aangepast."
Of dat nadenken "goed en diep" is dat is voor mij de vraag, maar voor u kennelijk beantwoord. Het is fijn en terecht dat men uiteindelijk, soms na vele eeuwen de geloofsleer aanpast, want anders zaten we nu nog met zoiets als bijvoorbeeld het Malleus Maleficarum, een geschrift u ongetwijfeld wel bekend en verantwoordelijk voor moord op vrouwen.
Bovendien wordt dat nadenken, veelal afgedwongen door het voortschrijdend inzicht der wetenschap! Niet omdat een kerkgenootschap graag zijn eigen leerstellingen aan een soort zelfonderzoek onderwerpt. Dat zijn uitzonderingen.

"vind ik het onbegrijpelijk dat je voor van overheidswege voorgeschreven medicatie bent"
Waar zeg ik dat hierboven?
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 12:15

@Klefbekje | 16-07-13 | 11:15
Psies. Heb net het topic van gisteren van @VanLeeuwen gelezen.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/07/...

Die verwoordt het als volgt: "Moeten we kiezen dan nog liever een flinke mazelen-epidemie op de bijbelgordel met inclusief onnodig leed dan een overheid die gaat bepalen wat je in je lichaam moet spuiten. Opbokken met die bemoeizucht alstublieft dankuwel, dit is ons lijf, vriend. Nu is het mazelen, straks een Osterhaus-hoax zoals de vogel/varkens/struisvogel-griep en over een tijdje een vaccin tegen roken drinken barbecuen en een prik waar je neurotisch wortels van gaat vreten."

En zo is het.

Overigens heb ik het idee dat de meeste voorstanders van verplicht vaccineren tegen mazelen zich laten leiden door haat tegen gristengekkies i.p.v. hun verstand te gebruiken. Nou lopen er natuurlijk veel hersenlozen rond, wellicht het gevolg van bijwerkingen van al die vaccinaties ;) maar zie ook redelijk intelligente mensen pleiten voor verplicht vaccineren. Echt onbegrijpelijk.

La Vie En Rose | 16-07-13 | 12:10

Dan legt u m.i. toch uw prioriteiten verkeert. Ondanks vele fouten kan een overheid tot inzicht komen, maar religieus gemotiveerde groeperingen met een uniek inzicht en begrip van een god's wil zijn buitengemeen inflexibel, die doen er eeuwen over om tot een voortschrijdend inzicht te komen, onderhand levens vernietigend. Salut! Evocatus Evocatus | 16-07-13 | 11:08 Inderdaad, een lid van de maakbare-samenleving. De overheid is goed he, Evocatus? En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:16 | Ik zou zeggen, nog eens beginnen met Begrijpend Lezen Deel I. Waar haalt u in godsnaam deze uw redenering vandaan, als u leest wat ik schreef? Nogmaals, iets korter. Een overheid heeft een veel grotere kans op het komen tot inzicht dan een religieus gemotiveerde groepering, omdat deze laatsten het unieke woord van hun god bezitten en daardoor de unieke waarheid over het leven bezitten. daaraan morrelen duurt eeuwen. dat wijst de geschiedenis uit. Ik zeg niets over de eventuele maakbaarheid van het leven en nergens zeg ik dat de overheid goed is. Integendeel, als anarchist heb ik een levend en zeer groot wantrouwen t.a.v. welke overheid dan ook! Overigens het veelsoortige anarchisme is een theorie en geen ideologie, laat dat alvast gezegd zijn. Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 11:25
ah leuk copypasten.,.. daar krijg je een lekker lange draad van.

amin | 16-07-13 | 12:07

Zelfstandig nadenken over vaccinatie... Kijk even dit filmpje en bepaal of je het al gedaan hebt.
youtu.be/SeSnoMYBS_k

wingload | 16-07-13 | 12:04

La Vie En Rose | 16-07-13 | 11:21 |
Exact. Het zijn hier twee discussies, twee heel verschillende duiscussies. Een Jood of een Moslim die koosjer of halal slachten gaat verdedigen met argumenten die met het dierenwelzijn te maken hebben voert ook een valse discussie.

Schoorsteenveger | 16-07-13 | 12:00

Ik maak me niet zo druk om een margepartij als de SGP en vind de gedachtegang van 'liberalen' als Heleen Dupuis en Twan Manders een stuk interessanter / zich meer lenen voor nauwe inspectie.

Sjors W. | 16-07-13 | 12:00

Staaij gisteren op tv: 'Vertrouw je op Gods voorzienigheid, of neem je voorzorgsmaatregelen?'

M'n kin viel zowat op de grond toen ik het hoorde.
WAT een belachelijk argument.

Je lul stoppen in een aids-besmette k... of k..
'Vertrouw je op Gods voorzienigheid, of neem je voorzorgsmaatregelen?'

Tongzoenen met een Ebola-patient.
'Vertrouw je op Gods voorzienigheid, of neem je voorzorgsmaatregelen?'

Op vakantie onder de douche gaan bij een met legionella besmette camping of hotel.
'Vertrouw je op Gods voorzienigheid, of neem je voorzorgsmaatregelen?'
(en nu het dan toch vakantie is: www.ggdreisvaccinaties.nl/actueel/legi...)

Lekker herlder licht, die Staaij .... NOT!

gaffelbaard | 16-07-13 | 11:57

integriteit, ach fuck intergriteit klinkt mooierder

Fred Janssen | 16-07-13 | 11:56

Blijft natuurlijk de VVD over die onder dwang de intergriteit van het menselijk lichaam, alsook de vrije levensruimte wil beperken. En daar horen we het VVD hekhoertje Quid dan weer niet over.

Fred Janssen | 16-07-13 | 11:55

Als de regering iets over een auto verteld wat niet klopt, wil dat nog niet zeggen dat een automonteur geen verstand van autoos repareren heeft. Door elke dokter aan te spreken over iets wat de regering gezegd heeft, is zoeken naar spijkers op laag water.

blango | 16-07-13 | 11:41

Inferi0r | 16-07-13 | 10:13 | + 16 -

+duizend miljoenmiljard,

Iets aan de kaak stellen OK, maar altijd dat grimmige onverwerkte trauma erbij is na 1x al stomvervelend, zo ook bij Nanninga. Go see a shrink pls

meganerd69 | 16-07-13 | 11:39

de geforceerde (scheld)woordkeuze maken het stukkie trouwens niet leesbaarder, Quid. Is eerder storend en kinderlijk.

Kaosu | 16-07-13 | 11:35

Integendeel, als anarchist heb ik een levend en zeer groot wantrouwen t.a.v. welke overheid dan ook! Overigens het veelsoortige anarchisme is een theorie en geen ideologie, laat dat alvast gezegd zijn.
Salut! Evocatus
Evocatus | 16-07-13 | 11:25
Je stellingen over religieus gemotiveerde groeperingen is waarschijnlijk niet gebaseerd op kennis. Binnen de kerken wordt goed en diep nagedacht over vele vragen, en de kerkelijke leer wordt daaraan ook aangepast.
En als je echt een zeer groot wantrouwen t.a.v. welke overheid dan ook hebt vind ik het onbegrijpelijk dat je voor van overheidswege voorgeschreven medicatie bent. De vorige keren loog Minister van Volksgezondheid Ab Klink ook over de Q-koorts, en bleek Ab Osterhaus aandelen in het bedrijf van de griepvaccinatie te hebben, maar jij hebt er wel vertrouwen in.
Salut!

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:35

@OuweGeit | 16-07-13 | 11:26 |

Hoe zie jij dat voor je, verplichte vaccinaties? Politie gaat onderduikende refo kids opsporen en in een dwangbuis naar een kliniek brengen om te prikken?

Gezond verstand blijkbaar weer ver te zoeken.

Klefbekje | 16-07-13 | 11:29

Wat hier dus duidelijk het geval is dat de huisartsen of gezondheidszorg ook een duidelijk religieuze ingeving heeft, als je voor advies komt krijg je een preek ipv voorlichting, dat mag toch wel duidelijk zijn, je komt niet langs de huisarts, de poortwachter? In dat geval, wordt het wel een verhaaltje apart. En dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om door te zetten, wat zou het dorp wel niet van je denken, want het beroepsgeheim zal ook wel niet zo nauw genomen daar.

blango | 16-07-13 | 11:27

Verplichte vaccinaties, ik ben er voorstander van.
Door het niet te verplichten krijg je nalatigheid en de gedachten: het zal mij of mijn kind toch niet overkomen.
En dan over een paar jaartjes zaniken dat heel Nederland de mazelen heeft, en wie heeft het dan weer gedaan? Juist ja, de politiek. EN degenen die lachen en even twee maandjes hun mond houden zijn de Elleboog-culturele Zwartekousentroelen.
Prima dat ze op die manier hun geloof willen belijden, maar val er dan geen andere mensen mee lastig die niet of nauwelijks geloven.

Toedeloe.

OuweGeit | 16-07-13 | 11:26

Dan legt u m.i. toch uw prioriteiten verkeert. Ondanks vele fouten kan een overheid tot inzicht komen, maar religieus gemotiveerde groeperingen met een uniek inzicht en begrip van een god's wil zijn buitengemeen inflexibel, die doen er eeuwen over om tot een voortschrijdend inzicht te komen, onderhand levens vernietigend.
Salut! Evocatus
Evocatus | 16-07-13 | 11:08
Inderdaad, een lid van de maakbare-samenleving. De overheid is goed he, Evocatus?
En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:16 |

Ik zou zeggen, nog eens beginnen met Begrijpend Lezen Deel I. Waar haalt u in godsnaam deze uw redenering vandaan, als u leest wat ik schreef? Nogmaals, iets korter. Een overheid heeft een veel grotere kans op het komen tot inzicht dan een religieus gemotiveerde groepering, omdat deze laatsten het unieke woord van hun god bezitten en daardoor de unieke waarheid over het leven bezitten. daaraan morrelen duurt eeuwen. dat wijst de geschiedenis uit.

Ik zeg niets over de eventuele maakbaarheid van het leven en nergens zeg ik dat de overheid goed is. Integendeel, als anarchist heb ik een levend en zeer groot wantrouwen t.a.v. welke overheid dan ook! Overigens het veelsoortige anarchisme is een theorie en geen ideologie, laat dat alvast gezegd zijn.
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 11:25

refo's hebben geen TV. Ze zijn dus wel immuun voor linkse publieke omroep indoctrinatie. Veel reaguurders hier hebben daar blijkbaar nog geen antistoffen tegen opgebouwd en denken dat meer overheid de oplossing is.

Klefbekje | 16-07-13 | 11:23

@Schoorsteenveger | 16-07-13 | 11:06
Klopt, weet ik en had ik erbij moeten schrijven. Mee eens dus.
Maar toch vond ik dat hij gisteravond een goed verhaal had.

Verder vind ik dat in deze discussie de aandacht teveel naar die Grefo's gaat en de antroposofische gemeenschap, die andere argumenten tegen vaccinatie hebben, nauwelijks wordt genoemd.

La Vie En Rose | 16-07-13 | 11:21

-weggejorist-

HeLovesYou | 16-07-13 | 11:21

Gereformeerden zijn bij uitstek mensen met een eigen mening en niet bang om tegendraads te zijn. Niet voor niets dat er zoveel kerkscheuringen zijn geweest.

Guido | 16-07-13 | 11:17

Een overheid die medische handelingen gaat uitvoeren op haar onderdanen. Der Fuhrer zou er blij mee zijn, en de reaguurders klappen ervoor.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:17

Dan legt u m.i. toch uw prioriteiten verkeert. Ondanks vele fouten kan een overheid tot inzicht komen, maar religieus gemotiveerde groeperingen met een uniek inzicht en begrip van een god's wil zijn buitengemeen inflexibel, die doen er eeuwen over om tot een voortschrijdend inzicht te komen, onderhand levens vernietigend.
Salut! Evocatus
Evocatus | 16-07-13 | 11:08
Inderdaad, een lid van de maakbare-samenleving. De overheid is goed he, Evocatus?

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:16

@La Vie En Rose | 16-07-13 | 10:56 |

Helemaal mee eens. Zou een mooie boel worden als de overheid zich ook nog met ons, en onze kinderen, lichaam gaat bemoeien en medische handelingen gaat afdwingen.

Stel dat er straks een prikje komt tegen HIV dan moet je je kinderen er mee in laten spuiten. En wat als er straks een prikje komt tegen islamfobie? Dan staan de reaguurders voor aan zeker?

Klefbekje | 16-07-13 | 11:15

"De meeste reaguurders staan morgen klaar bij de overheid"
En waar haalt u deze wijsheid vandaan? Denk dat velen hier helemaal niet zulke liefhebbers zijn van de overheid en/of volkomen vertrouwen hebben in Big Pharma.
Salut! Evocatus
Evocatus | 16-07-13 | 11:01
Velen hier willen maar wat graag dat de overheid verplicht medicatie gaat toedienen. Mazelen is als eerste aan de beurt. En dan, griep? Daar sterven immers ook mensen aan. En je bent een vieze aso als je mensen daaraan laat sterven! Dus: ook griep verplicht elk jaar inenten. Ab Osterhaus en Ab Klink zullen je dankbaar zijn.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 11:13

Nog even iets over de mazelen waarvan nu net wordt gedaan alsof het een dodelijke ziekte is:

"Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was het aantal mensen dat mazelen kreeg al drastisch verlaagd, en de sterfte in Nederland was inmiddels al gedaald naar enkele tot enkele tientallen gevallen per jaar. In 1998 was er een sterfgeval door mazelen en in het epidemische jaar 1999-2000 stierven 3 kinderen aan mazelen. Ook in 2003 was er een sterfgeval. In de andere jaren tussen 1997 en 2009 zijn er geen mensen overleden aan mazelen."

Waar hebben we het over? Vanaf 1998 tot op heden slechts vijf sterfgevallen op de totale bevolking. Veelal kinderen die al een zwakke gezondheid hadden. Dat zag je ook bij de Mexicaanse griep. Mensen die moesten worden opgenomen danwel overleden, waren al ziek.

La Vie En Rose | 16-07-13 | 11:12

"Heb persoonlijk niks met religie, maar nog veel minder met een overheid die een groep schandpaalt om hun eigen agenda door te douwen. Opletten Quid, je wordt wel heel gemakkelijk voor hun karretje gespannen.
pfffft! | 16-07-13 | 11:03 |"

Dan legt u m.i. toch uw prioriteiten verkeert. Ondanks vele fouten kan een overheid tot inzicht komen, maar religieus gemotiveerde groeperingen met een uniek inzicht en begrip van een god's wil zijn buitengemeen inflexibel, die doen er eeuwen over om tot een voortschrijdend inzicht te komen, onderhand levens vernietigend.
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 11:08

La Vie En Rose | 16-07-13 | 10:56 |
De reden waarom van der Staaij tegen verplichte inenting is, is een hele andere dan de redenen die jij hier aanvoert. We hebben geen God nodig om de macht van de farmaceutische industrie ter discussie te stellen, dat kunnen we zelf wel.

Schoorsteenveger | 16-07-13 | 11:06

hoe zit dat op de Ibn Ghaldoun hoor ik U denken ..

(c)ZWITSUL | 16-07-13 | 11:04

Heb persoonlijk niks met religie, maar nog veel minder met een overheid die een groep schandpaalt om hun eigen agenda door te douwen. Opletten Quid, je wordt wel heel gemakkelijk voor hun karretje gespannen.

pfffft! | 16-07-13 | 11:03

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:59 |
"De meeste reaguurders staan morgen klaar bij de overheid"

En waar haalt u deze wijsheid vandaan? Denk dat velen heir helemaal niet zulke liefhebbers zijn van de overheid en/of volkomen vertrouwen hebben in Big Pharma.
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 11:01

De meeste reaguurders staan morgen klaar bij de overheid: "lieve overheid, redt ons. Geef ons die spuit". En: "wij vertrouwen de eerlijks pharma-bedrijven, wat zij voorschrijven is goed voor ons".
Ik wil dit gewoon zelf beslissen wat ik neem, zowel voor mezelf als voor mijn niet-zieke kinderen. Maar alle trotse reaguurders kijken met huilogen naar de overheid, daar komt jullie hulp vandaan.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:59

@Homer P. Simpson | 16-07-13 | 10:47 |
Alle politieke partijen zijn uit op macht.
Alle politici zijn uit op persoonlijke macht.
Allen zijn er op uit om aan u, hun ideologie op te dringen.
Linksom of rechtsom, maakt niet uit.
Er is geen wezenlijk onderscheid in deze.
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 10:58

Ik erger mij kapodt aan de hysterie over de mazelen, mede veroorzaakt door het RIVM die samenwerkt met de farmaceutische industrie, (iedereen is kennelijk de hysterie en bangmakerij rondom die Mexicaanse griep vergeten) maar ben ronduit verbijsterd over al die idioten die plotsklaps vinden dat vaccinaties verplicht moeten worden.

Dat dit er toe leidt dat in de toekomst niet meer jijzelf maar de overheid en farmaceutische industrie gaan bepalen wat er bij jouw kinderen moet worden ingespoten vinden ze kennelijk geen probleem.

En nee, ik ben geen gristengekkie, en zeker niet tegen vaccinaties, maar ouders zouden best weleens wat kritischer kunnen zijn naar wat hun kinderen allemaal ingespoten krijgen en de bijwerkingen daarvan.

Dus Hulde voor van der Staaij dit keer.

La Vie En Rose | 16-07-13 | 10:56

@TheseDays00 | 16-07-13 | 10:08
Wat doet God met de kinders zodra zij eenmaal tot hem komen?

Expert Homo | 16-07-13 | 10:54

@Homer P. Simpson | 16-07-13 | 10:47
Dat zijn pas een aantal sterke argumenten, niet gelovig maar toch dogmatische denkbeelden steunen. Hierin is een ieder vrij gelukkig. Persoonlijk liever mijn stem dan mijn ziel...

First Contact | 16-07-13 | 10:54

Vanaf 18 jaar kan je als vrij burger je eigen keuzes maken. De periode daarvoor ben je overgeleverd aan de willekeur van je ouders.

SGP-ers mogen hun kinderen volpompen met schuld en zondebesef, liberalen sturen hun kinderen naar paardrijles en hockey, socialisten sturen hun kinderen naar de padvinderij en vioolles, moslims naar een zomerkamp in de moskee en naturisten nemen kun kinderen mee naar naaktcampings. So be it.

Maar er is een grens: ouders hebben niet het recht het leven van hun kinderen in gevaar te brengen.

Vaccinatieprogramma´s zijn ongekend effectief gebleken tegen allerlei volksziektes waar vroeger mensen massaal aan stierven.

Om die reden mogen ouders verplicht worden hun kinderen te laten inenten. Daarna mogen ze weer doen met hun kinderen wat ze willen, zolang die nog geen 18 zijn.

Peyronie | 16-07-13 | 10:54

"terwijl er in de kerkgebouwen wel een AED hangt mocht het zondig hart van één der vooraanstaande mannenbroeders het begeven."

Nee, dat is helemaal niet raar of inconsequent, want als kind reeds is hun "eigen wil gebroken en zij willen nu "wat God wil". Dus dit soort aangepaste mensen moet beschermd worden opdat zij opnieuw "het kwade dat" in "het hart van het kind woont" kunnen "beteugelen" en "ombuigen" en "breken". Ja, dan heb je natuurlijk een AED ter plekke nodig.
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 10:53

Ies ook koeltoer, hè. Alle Nederlanders het land uit! Op de tjoek-tjoek zetten naar takkietakkiestan...

Larzan | 16-07-13 | 10:51

De reli-idioten voeren een wanhopig achterhoedegevecht. Tja, en dan ga je weleens raaskallen, dan sla je wil om je heen in pure wanhoop.

Stel dat er een god bestaat, hetgeen god verhoede, en dit soort volk komt aan bij die hemelpoort, dan stuurt Petrus ze linea recta naar het rectum der goddelozen, alwaar ze uitgescheten worden in de speciale Hel voor dit soort potentiële kindermoordenaars.

Als je toch leest: "In "het hart van het kind" woont namelijk "het kwade dat beteugeld moet worden en omgebogen". van ene dr, Steef post. Sakkerloot dr. doctor, dokter, in godsnaam (daar ga ik weer, moge god verhoede dat etc.) wat drijft deze gestoorde gek om dit te schrijven? Deze man hoort opgesloten te worden in een inrichting i.p.v. verderfelijke onzin in een krant te schrijven.

Vroeger, lang lang geleden heb ik zo'n kind dat geheel ontworteld was van haar kindzijn in de klas gehad. Niet allen lichamelijk gehandicapt maar ook nog geestelijk getormenteerd door dit soort krankzin. Van nabij de de verkrachting van een kindergeest gezien, meegemaakt en kon er niets tegen doen.

Nog even Post (dr. in de mensontwaarding): "Een kind komt tot zijn recht als de eigen wil gebroken wordt en als het kind wil wat God wil." Aha, van "omgebogen" naar "gebroken" Kan dus nog altijd erger. Dit soort gevaarlijke idoten heeft natuurlijk het unieke inzicht in & het alleenvertoningsrecht op het weten wat God's wil behelst, be-HEL-st!

Respect? Pek, veren, een gesloten inrichting, naar Siberië?
Salut! Evocatus

Evocatus | 16-07-13 | 10:48


Niet inenten, prima alhoewel ik daar beslit geen voorstander van ben. Maar het gaat veel te ver om anderen er aan bloot te stellen.
Kortom, de hele Van der Staay club in een reservaat. En dan vragen we aan de Duitsers om er een muur om te bouwen. Uiteraard op hun kosten.

Franz Jozef | 16-07-13 | 10:47

Zal allemaal best, maar als je de hypocrieten van de VVD, het ideaalsprookje van PvdA/SP/GL en de rariteiten van de PVV doorziet blijven er maar een paar partijen over. Van SGP en CU kun je een hoop zeggen, maar ze maken in ieder geval geen geheim van hun geloof én ze willen hun land verdedigen tegen al te veel nieuwe invloeden.

Kortom, ik zie het probleem niet, volgende keer wordt voor mij CU of SGP, ondanks dat ik een ongelovige ben.

De pot op met VVD/PvdA/SP/PVV. Maak geen vergissing, Deze partijen zijn ALLEMAAL populistisch en beloven u alles om stemmen te krijgen.

Homer P. Simpson | 16-07-13 | 10:47

Het BMR vaccin zit al vanaf 1976 in het rijksvaccinazi programma.
Maar al vanaf 1974 mag het gebruikt worden.
1987 is dus niet correct.

amin | 16-07-13 | 10:46

Verplicht enten is misschien een stap te ver, maar met leerplicht, belastingpolicht, registratieplicht en alle andere controles valt het ook wel weer mee.
En aan de alu-hoedjes hier: ik neem aan dat je wel consequent bent en ook geen standard zout eet en ook geen standard brood aangezien hier (verplicht...) jodium aan is toegevoegd.

Je kunt natuurlijk wel de ouders van niet-ingeente kinderen de rekening laten betalen wanneer het toch misgaat en een kind complicaties oploopt. Zeker in het geval van polio loopt de rekening aardig op.

filibuster | 16-07-13 | 10:40

Heb gisteren bij K&B 1 vrij cruciale vraag ( en bijbehorend antwoord) gemist.
Zijn de kinderen van heer van der Staaij wel ingeent?
Dat zou een heleboel duidelijkheid kunnen brengen in de discussie en in zijn gemeenschap..

loze stijl | 16-07-13 | 10:40

@Zookrates | 16-07-13 | 10:01
Ik heb geen idee. Ik wilde alleen het punt maken dat in dezelfde gereformeerde gemeenschappen er verschillend gedacht kan worden. In Hongarije doen de Gereformeerden ook op zondag boodschappen, om maar een zijstraat te noemen.

Petrus de Rewa | 16-07-13 | 10:39

Had Quid maar 1% van de geestelijke vermogens van van der Staaij dan schreef hij betere stukjes dan hij nu doet.

Zielig ventje die kwit met z'n refo obsessie.

Klefbekje | 16-07-13 | 10:38

Welnee. De christenen zijn alleen maar bezig met hun eigen indoctrinaties. Ze willen dit niet omdat hun dogma dat niet toelaat. Op het moment dat die door jou zo gevreesde overheid pas echt je vrijheid afneemt, zul je de christenen daarover echt niet horen. Die zitten in de kerk, vroom hun geloof te belijden met oogkleppen op en broccoli in de oren.
Adversary | 16-07-13 | 10:13
Onzinverhaal. Alleen de christelijke partijen komen nu hier op voor de zelfbeschikking. En waar gaat dit heen? Oppakken van mensen met een bierbuikje en hen verplicht laten afvallen in een opvoedingskamp in Assen? Allemaal natuurlijk alleen voor de volksgezondheid.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:35

@Zookrates | 16-07-13 | 10:13 | + -1 -
Ik ben van voor 1987 en ik ben gewoon ingeënt. Sterker nog, mijn ouders zijn ook ingeënt. Dat kon je 's zomers goed zien als hun pokken littekens zichtbaar waren. Zelfs mijn grootouders hadden ze. Er wordt hier al heel lang ingeënt. En juist omdat de rest van de bevolking zich inente waren de gereformeerden goed beschermd. Anders was de kindersterfte in hun kringen de afgelopen eeuw veel groter geweest.

Osdorpertje | 16-07-13 | 10:35

Volgens mijn religie van de Kwijlende Balzakgod moet je kinderen eens per maand over de snelweg laten rennen met een blinddoek voor. Het is een volstrekt legitieme test van vertrouwen in Zijne Balzak, en vers 7:49 van het BZB schrijft het ook gewoon voor.
Ik kan niet begrijpen dat atheisten zelf niet inzien wat ze allemaal missen.

das_Freudenmädchen | 16-07-13 | 10:34

Amen

flixmeister | 16-07-13 | 10:33

Ik heb de vinkentyfus van 1833 nog gehad.

Canis Spurcus | 16-07-13 | 10:32

Het gaat ook niet over jou en mij. Het gaat over een kind.
Die heeft recht dat ze goed verzorgd wordt. Daar hoort inenten bij. Het is nu helemaal niet gedwongen, dus waar praat je over.
Ik ben zelf ook helemaal niet voor dwang.
roze_bril | 16-07-13 | 10:24
Denk je werkelijk dat de overheid dingen verplicht gaat stellen zonder dwang? Man man.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:32

Ze bedoelen natuurlijk dat de geloofsleiders zelfstandig de keuze moeten mogen maken om te prediken wat ze willen. De gelovigen moeten vooral volgzaam blijven.

Devlonir | 16-07-13 | 10:30

Nou weet ik dat de Nederlandse grondwet niet meer is dan een wassen neus, we hebben immers geen rechter die er een wet aan mag toetsen
Maar het staat er wel in he "Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam" www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1...
ach misschien moeten we dat artikel maar schrappen
dat maakt het voor vvders als Toine Manders weer wat makkelijker om mensen te oormerken

janneman1977 | 16-07-13 | 10:30

Adversary | 16-07-13 | 10:25 |
Waterpokken een gevaarlijke ziekte?

CoffeePatch | 16-07-13 | 10:29

Inferi0r | 16-07-13 | 10:18 | + 0
Ik heb zelf rode hond, de bof, en waterpokken gehad. Stuk voor stuk gevaarlijke ziektes die ik en vele andere kinderen overleefd hebben dankzij goede gezondheidszorg. Vroeger waren een hoop kinderen minder gelukkig en was de kindersterfte hoger. Tegenwoordig hebben we vaccins en hoeven die kinderen uberhaupt niet eens ziek te worden. Maar ze moedwillig, om dogmatische principes die voortkomen uit een religie wiens standpunten sinds honderden jaren aangetoond fout zijn de beste medische zorg onthouden? Dat is onverantwoordelijk op zijn minst.

Adversary | 16-07-13 | 10:25

@En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:11 |

Het gaat ook niet over jou en mij. Het gaat over een kind.
Die heeft recht dat ze goed verzorgd wordt. Daar hoort inenten bij. Het is nu helemaal niet gedwongen, dus waar praat je over.
Ik ben zelf ook helemaal niet voor dwang. Ik stel voor dat bij het krijgen van polio/mazelen/.. van een kind en het is bewust niet ingeent. Dat de ouders aangeklaagd worden wegens kindermishandeling. Eventueel mogen ze van mij uit het ouderschap gezet worden.

roze_bril | 16-07-13 | 10:24

ik zou me niet te veel zorgen maken over dat de sgp opeens aan zelfbeschikking doet, volgende keer zit hun dat gewoon weer tegen en dan moet er weer onvoorwaardelijk naar hun sproookjes figuur worden geluisterd.

boy_wulfe | 16-07-13 | 10:23

Maandagochtend op de basisschool even de hele school vaccineren. En klaar is Kees.

van heinde en verre | 16-07-13 | 10:22

Haha @ die banners! Touche geenstijl, maximaal hypocriet.

Krulsnor | 16-07-13 | 10:21

Religie als argument moet je nooit serieus nemen. Nooit.

Canis Spurcus | 16-07-13 | 10:21

@Zookrates | 16-07-13 | 10:13
Dat wetenschappers niet voor 1987 het vaccin tegen mazelen hebben uitgevonden zeg wel wat over de wetenschap. Vuile moordenaars, stel Middeleeuwers! Allemaal preventief een euthanasie prik, verplicht bij de overheid, kom nou zeg.

Inferi0r | 16-07-13 | 10:20

TheseDays00 | 16-07-13 | 10:16 | + 0

Ja, en daar wil ik aan toevoegen, eten en drinken hoef je ook niet, daar zorgt den heere toch voor?
En voor voortplanten komt de ooievaar.

KarelMarks | 16-07-13 | 10:19

@Adversary | 16-07-13 | 10:00
Heb je het Middeleeuwen argument weer in de kast gevonden? Ons land is groot en rijk en vol geworden zonder inentingen tegen de mazelen, sterker nog de meeste reaguurders zijn er niet tegen ingeënt omdat de inenting in hun kinderen nog niet bestond. Nu een paar jaar later is niet inenten opeens hel en verdoemenis en moet het preventief ziekte prikken (wat ook niet risicoloos is; wetenschap) opeens verplicht worden bij de overheid.

Inferi0r | 16-07-13 | 10:18

@ enternaar | 16-07-13 | 10:10 | + 0 -
Deze mensen onthouden hun kinderen bescherming tegen een onnodige ziekte en brengen mede niet ingeente sukkels in gevaar. Deze mensen profiteren wel mee van alle mensen die wel ingeent zijn die een schil om uitbraken vormen en daarmee de kinderen van niet ingeenten beschermen.

Als je je kind niet inent, dan zelf ook geen autogorgel om en leuning aan de trap gebruiken wat mij betreft.

TheseDays00 | 16-07-13 | 10:16

Overigens worden Nederlandse kinderen pas sinds 1987 gevaccineerd met het BMR vaccin. Dat we het voor die tijd overleefd hebben zonder is natuurlijk een wonder.

Zookrates | 16-07-13 | 10:13

Quid, we zijn ondertussen er allemaal van op de hoogte dat jij een ex-christen bent en niet zomaar eentje ook. Proactief aan blaadjes meegeschreven van beroepsovertuigenaren van de EO. Ook bekend is dat ex-christenen net als ex-rokers de ergste fundamentalisten zijn, gelukkig bied GS ruimte voor ongefundeerde stukjes.

En kunnen we nu die paar kinderen met de mazelen met rust laten, schrijf eens wat stukjes over comazuipen ofzo, veel ernstiger probleem en treft veel minder kinderen en komt ook mede dankzij achterlijkheid van ouders.

Ik weet het, ik val in herhaling, maar dat is hier op GS de norm.

Inferi0r | 16-07-13 | 10:13

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:08 |

Welnee. De christenen zijn alleen maar bezig met hun eigen indoctrinaties. Ze willen dit niet omdat hun dogma dat niet toelaat. Op het moment dat die door jou zo gevreesde overheid pas echt je vrijheid afneemt, zul je de christenen daarover echt niet horen. Die zitten in de kerk, vroom hun geloof te belijden met oogkleppen op en broccoli in de oren.

Adversary | 16-07-13 | 10:13

Of de boeken kloppen tot daar aan toe, maar staat er wel iets in die boeken over inenten? zo, niet dan worden het een soort sekteleiders die er zelf een slinger aangeven, en dat is op het moment wel verboten. Met een duidelijke zichtbare uitwerking op de kinderen. En zouden die sekteleiders/kwakzalvers dan niet verdreven moeten worden.

blango | 16-07-13 | 10:12

Van der Staaij gelooft gekke dingen, dat is waar. Maar bij mijn weten dwingt hij niemand anders om ook in al die gekke dingen te geloven. Ook ben je gewoon vrij om je geloof weer af te vallen zonder dat iemand als Van der Staaij een fatwa over je uitspreekt (of krijg je nog dagelijks doodsbedreigingen uit de biblebelt Quid?).

Komt trouwens ook nog bij dat de SGP de enige Nederlandse partij is die in het EP bij de fractie van Farage aangesloten is, waardoor ze naar mijn mening de meest vrijheidslievende partij van het land zijn,

ZonderNaam | 16-07-13 | 10:12

Zo zie je maar weer hoeveel reagluurders gristengekkies zijn.
roze_bril | 16-07-13 | 09:57
Idioot. Dat jij ermee instemt dat de overheid voor je deur komt staan en je gaat dwingen medicatie te nemen, prima. Maar wij doen daar niet aan mee.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:11

Wij zet even een vinkje in het vakje achter 'hypocriete refolul' [x]

(c)ZWITSUL | 16-07-13 | 10:10

Ik ben zelf refo en ben ingeënt net als mijn kinderen. Ken een aantal mensen in mijn omgeving die niet zijn ingeënt.

Het ligt voor sommige die mensen heel gevoelig maar er zijn ook 'meelopers' die zich niet laten inenten omdat de dominee of ouderling dat zegt.

Als nu de reaguurders die hun mening klaar hebben over ouders die hun kind om écht principiële reden niet vaccineren eens bij zo'n gezin op bezoek gaan. Je hoeft het niet met ze eens te zijn, maar ga vooral niet denken of suggereren dat deze ouders hun kinderen iets onthouden of tekort schieten in hun opvoeding.

Daarnaast is de groep ouders die een potje maakt van de opvoeding van hun kroost vele malen groter. Denk aan alle import-Noordafrikanen en de volle agenda's van Jeugdzorg.
Niet om de vaccinatie-discussie te smoren, maar misschien is een nuancering wel een idee..

enternaar | 16-07-13 | 10:10

@ Expert Homo | 16-07-13 | 09:51 | + 2 -
nee, dat was de duivel. God heeft die mooie ziekte als eerste uitgevonden om zijn kinderen tot zich te kunnen roepen....

TheseDays00 | 16-07-13 | 10:08

Inderdaad. Nu zijn het de mazelen en morgen staat er een lobby op en moet iedereen zich verplicht inenten tegen de vogelgriep. Die overheid is zo gek als een deur, dus spijker die deur dicht.
Kaas de Vies | 16-07-13 | 09:40
Inderdaad. Onder het mom van "veiligheid" denkt de overheid alles te kunnen doen.
Goed dat de christenen hier tegen strijden.

En nu is het genoeg! | 16-07-13 | 10:08

verplichte castratie van de vaders lijkt me een betere oplossing.

Kaosu | 16-07-13 | 10:06

Elk woord over die lui is er een teveel.

Aldous | 16-07-13 | 10:02

@Petrus de Rewa | 16-07-13 | 09:52 |
"Die laten zich gewoon inenten, ook al omdat een niet ingeent kind zich niet kan laten inschrijven op een school." Want niet gevaccineerde kinderen vormen een gezondheidsrisico voor de wel gevaccineerde kinderen? Hoe dom is dat, werkt dat vaccin niet ofzeau?

Zookrates | 16-07-13 | 10:01

Het beste is dat relioten gewoon uitsterven.

Canis Spurcus | 16-07-13 | 10:01

Weet je, die relioten mogen zich van mij niet laten inenten. Tevens mogen ze zelf weten wat voor boeken ze eng vinden, wat voor sprookjes ze geloven, wat voor eten god maar stom vindt en mogen ze elkaars geslachtsdelen naar hartelust verminken. Maar dat soort volslagen nonsens doe je NIET bij kinderen, die alleen maar worden blootgesteld aan dit soort middeleeuwse praktijken omdat ze door puur toeval religieuze ouders hebben.

Adversary | 16-07-13 | 10:00

Zo zie je maar weer hoeveel reagluurders gristengekkies zijn.

roze_bril | 16-07-13 | 09:57

Ja schattig he, de SGP is opeens voor zelfbeschikking. Terwijl ze al jaren voor andere mensen willen bepalen wat ze met hun leven doen. (drugsbeleid, homohuwelijk en stemrecht voor vrouwen) Hypocriet? Welnee!

Saaihead | 16-07-13 | 09:57

Hoe doen die gasten dat als ze gepakt worden met een halve krat bier achter de kiezen en ze moeten een bloedproef ondergaan, mogen ze dat dan weigeren op grond van hun geloof?
Of zuipen doen die gasten ook al niet?
ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 16-07-13 | 09:40 | + -2 -
Waarom die minnutjus.. Ik vind het een beste vraag!

kampertjeee | 16-07-13 | 09:57

Lieve Quid, misschien heb je nog geen kinderen. Maar als je ze krijgt dan kom je er achter welke verschrikkelijke ziektes er allemaal zijn, waar je nu geen last van hebt. Maar als je kind 20 wordt dan kan het wel eens zijn dat zijn/haar hoofdje ontploft vanwege het feit dat jij nu niet toegestemd hebt met de inenting van een product van GSK of een van die andere grote jongens.
En dan ga je toch eens nadenken en dan heb ik toch de beslissing genomen om veel voorgestelde inentingen maar te laten voor wat ze zijn. En ik ben geen Grefo.

Febofiel | 16-07-13 | 09:56

Ik heb vannochtend nog ernstig bezwaar gemaakt tegen de door de overheid verplicht gestelde dagdosis Tolerantie.

Petrus de Rewa | 16-07-13 | 09:55

Quid en de SGP zijn het in dit geval helemaal eens: wie zelfstandig nadenkt is het met me eens (of hij denkt niet zelfstandig na).

frank87 | 16-07-13 | 09:55

Een grote spuit met anti-idiotica in hun sodemieter is het enige dat ze zal helpen.

flinkescheet | 16-07-13 | 09:54

Waar totaal geen dwang bij komt kijken is het botvieren van een persoonlijke (of culturele) vete tegen christenen, dat weten we al sinds de jaren zeventig waarin dat helemaal bon-ton was.

me,myself and IK | 16-07-13 | 09:52

Als het niet over kinderen ging, dan zou ik zeggen: laat ze toch.
Het is trouwens opvallend dat in vergelijkbare streng-gereformeerde gemeenschappen in Hongarije en Roemenie (die sterke banden hebben met Nederland), dit probleem helemaal niet speelt. Die laten zich gewoon inenten, ook al omdat een niet ingeent kind zich niet kan laten inschrijven op een school.

Petrus de Rewa | 16-07-13 | 09:52

Hee Johnny Q, wederom christenen aan het bashen? Je favoriete tijdsverdrijf he? Beetje zielig aan het worden Quid, aangezien het vrij duidelijk is dat je gezien je terminologie zelf uit die wereld komt en dus gewoon zo'n roker bent die stopt en dan opeens fundamentalistisch anti-roken wordt.
Laat je verleden los man. Dit is niet gezond voor je. (Edit) ohja, je verdient er natuurlijk goed mee... dat is ook zo.

Tisnietanders | 16-07-13 | 09:51

Kaas de Vies | 16-07-13 | 09:40
Dat bedoel ik. Verplicht inenten staat gelijk aan dagelijks een burgermans gelukspilletje van de overheid zodat je die geïnjecteerde RFID chip niet erg vindt.

Ik ben even aluminiumhoedjes aan het vouwen voor mijn firewall.

ZDEV | 16-07-13 | 09:51

Ik ben zeker geen voorstander van (het bestaan van) de SGP, maar ik begrijp ze in elk geval wel beter dan Quid, want die heeft echt geen idee waar hij het over heeft.

marlinn | 16-07-13 | 09:51

God heeft er niet voor niets voor gezorgd dat er vaccinaties uitgevonden zijn! Amen.

Expert Homo | 16-07-13 | 09:51

SGP
Sociale Griezel Partij. Brrrrrrrrr
Leugens en keiharde ontucht. Bah bah en dat altijd verborgen achter een keurig gepoetste plaat. Enger kan het niet worden of wacht de islam....

ecologiste | 16-07-13 | 09:46

@SharpEye | 16-07-13 | 09:43
Slecht idee, want alles wat strafbaar is, vinden de kids juist fijn.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 16-07-13 | 09:45

Het moet strafbaar worden om kinderen bloot te stellen aan welke vormen van religie dan ook. Na hun 18e kunnen ze dan zelf kiezen.

SharpEye | 16-07-13 | 09:43

Hoe doen die gasten dat als ze gepakt worden met een halve krat bier achter de kiezen en ze moeten een bloedproef ondergaan, mogen ze dat dan weigeren op grond van hun geloof?
Of zuipen doen die gasten ook al niet?

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 16-07-13 | 09:40

@ZDEV | 16-07-13 | 09:35 | + 2 -
Inderdaad. Nu zijn het de mazelen en morgen staat er een lobby op en moet iedereen zich verplicht inenten tegen de vogelgriep. Die overheid is zo gek als een deur, dus spijker die deur dicht.

Kaas de Vies | 16-07-13 | 09:40

Hypochristen

Läderlappen | 16-07-13 | 09:40

Gaat een beetje lastig he als je drie maanden bent. Dat zelfstandig nadenken en keuzes maken.

roze_bril | 16-07-13 | 09:39

Godzijdank ben ik atheïst...

J.Dahmer | 16-07-13 | 09:38

Vreemd. Ze zijn voor een algehele rookverbod, want schadelijk voor de gezondheid, maar zijn tegen inentingen en vinden dat het dan ineens sprake moet zijn van een persoonlijke en gewetensvolle afweging. Meten met twee maten? Ja. Daarom: verplicht inenten. Niet omdat ik vind dat het moet. Maar alleen om die gereformeerden met hun dubbele moraal een koekje van eigen deeg te geven.

HSVOBW | 16-07-13 | 09:37

En dat allemaal voor die paar stemmen in de Kamer hé, Rutte! ... Blijf maar lekker in Texas of Aruba, en bemoei je vooral niet hiermee, want die paar stemmen, oeiii ...

deleraarspreekt | 16-07-13 | 09:36

-weggejorist-

niet voor de hond | 16-07-13 | 09:36

@Cuyahoga | 16-07-13 | 09:32 | + -1 -
Excuus, ik heb mijn rits weer dicht gedaan.

Kaas de Vies | 16-07-13 | 09:35

Uhm. Gristengekkies zijn gek. Wisten we al.
Maar een overheid die burgers dwingt zich te laten inspuiten, nee, liever niet.

ZDEV | 16-07-13 | 09:35

Ik ben voor verplicht inenten als ik zelf mag bepalen wat er in zit.

Zo, een dag niet gepolderd is een dag niet geleefd.

Kaas de Vies | 16-07-13 | 09:34

Kwam net op straat een slang tegen die mij een appel aanbood.
Ik had er best zin in, maar ik wil natuurlijk niet uit dit belasting- en inbrekersparadijs gegooid worden.
Help SGP, wat moet ik doen?

Cuyahoga | 16-07-13 | 09:32

Ja Quid, jij kan wat van de SGP leren met je wekelijkse danwel dagelijkse PVV/Wilders gebash.

Wc-kip | 16-07-13 | 09:30

Lol! De SGP wordt liberaal en de VVD dogmatisch. De polletiek is moreel failliet.

Mark Smith | 16-07-13 | 09:30

Als Sjeeskees deze opvatting dan nog ff 50 jaar volhoudt... kan de SGP ook opdoeken. Klaar opgelost. Next

AsEl | 16-07-13 | 09:30

Zelfstandig nadenken... Dat zal niet meevallen voor die gelovigen.

VanBukkem | 16-07-13 | 09:29

Gekke ggristenen of maffe moslims ... uiteindelijk scheelt het niet zoveel.

Hoewel de ggristenen alleen hun eigen nakomelingen ziek laten worden en laten sterven, dat dan weer wel.

James Lastig | 16-07-13 | 09:29

maar Johnny Q., wat is er mis met persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid?

gooi en smijtwerker | 16-07-13 | 09:28

-weggejorist-

BRickY | 16-07-13 | 09:28

Ik gebruik altijd de hersens van een ander om na te denken.

kampertjeee | 16-07-13 | 09:26

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl