Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Atheïsten zijn laagopgeleide dombo's. Allemaal

JezusFacapalmBusje.jpgLekker bezig reaguurder. Elke keer als u van de Roze Hordes het woord 'gristengekkie' in de comments plempt, sterft er ergens een stukje tolerantie. Onderzoeker en Jezusdealer Egbert Ribberink heeft atheïsme in het algemeen en dat van u in het bijzonder eens duchtig zitten duiden en wat was zijn conclusie? "Ik weet niets van de opleiding van de reaguurders op GeenStijl, maar aan de manier waarop ze over 'gristengekkies' praten kan ik wel afleiden dat ze weinig respect hebben voor religieuze overtuigingen…" No shit Sherlock. Maar wacht, er is meer: "…en dat ze dat niet erg rationeel verdedigen." Eh, wablief? Dus Ribberink, die gelooft in een onzichtbare mijnheer omdat het in een oud boek staat, zit te tut-tut-tut-en over het rationeel verdedigen van standpunten? Curieus. Maargoed, wij zijn de beroerdste niet, we willen de berg data van Egbert Ribberink waaruit moet blijken dat atheïsme = laagopgeleid = Geenstijlguurders = populisme = intolerant best even pareren met een rationele verdediging. Komtie, Egbert. Wij, de intolerante laagopgeleide populisten willen dat andermans regressieve breinhobbies verdwijnen uit het publieke domein en achter de voordeur. En wel hierom: intolerant, dichtgetikt, gekkiespotpourri, hypocriet, crimineel, crimineel, crimineel, taxpoetgraaien, intolerant. We kunnen het nog meer 'rationeel verdedigen' als we ook moslims en katholieken erbij halen maar we hebben ons even beperkt tot een willekeurige doch onderbouwende greep uit recente gristengekkies-ellende. Duidelijk zo, Ribberink? Nog vragen? De reaguurders staan u graag te woord met meer disrespectvolloze tolerantieslopende feiten en waarheden.

Reaguursels

Inloggen

Beste Egbert. Na +/- 2000 jaar is het is tijd dat de kerk/"het Geloof" van zijn voetstuk wordt gehaald en beoordeeld voor wat het waard is. Aangepast, met het voortschrijdend inzicht van onze tijd. Heel veel zaken in deze wereld zijn het waard om voor te strijden, om als mensheid hoog in 't vaandel te hebben staan. Wanneer men dit wil betichten aan een god, dan is men daar vrij in. Zaken als achterstelling van vrouwen, achterstelling van homo's, de notie van de hel voor ongelovigen, de notie dat de bijbel het onfeilbare woord van god is, dat sommige oorlogen heilig zijn, dat politiek vermengd moet zijn met religie en nog talloze andere voorbeelden kunnen met enig denkwerk/open discussie gemakkelijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Als je zo graag wilt geloven in een god die goed is, die het beste voor heeft met zijn mensen, zorg dan dat je religie dat ook weerspiegelt. Het wordt tijd dat het geloof wordt opgeschoond, verbeterd, zodat het weer iets is wat het waard is om voor samen te komen. Ikzelf zie niet zo'n noodzaak om een god in mijn leven te hebben, maar wanneer je dit wel graag wilt, zorg dan in ieder geval dat jouw god niet de levens van andere mensen verknald. Dixi

SjeezendeJezus | 08-07-13 | 00:01

@van Druten
Ja u heeft denk ik gelijk.
Tenminste,.. dat neem ik aan n.a.v. mijn ervaringen binnen de kerken waar ik gezocht heb naar God.
Ik heb Hem daar niet gevonden trouwens.
Wel vond ik daar een hoop gekkies die blindelings aannamen dat een almachtige God alles bestiert en ook vond ik er een hoop sub-gekkies die door allerlei problemen (vooral financieel) daar hun heil zochten in religie. Op zoek naar hoop in wanhopige tijden. Met rechte rug gaan ze op zondag naar de kerk heilig overtuigd van de gedachte dat God hun bij zal staan in het oplossen van hun financiele problemen door ze bijv. in de schuldsanering te loodsen. En ja binnen de kerk zijn mensen te vinden die ze daarbij assisteren. Als je echter zegt dat het niet God is maar uiteindelijk de werkende samenleving die al die tienduizenden euro's schade ophoest (sanering wordt uiteindelijk betaald uit belasting etc.) dan krijg je het standaard antwoord dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn.
Als je vervolgens zegt dat ze ook volgens God toch echt zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestaan en dus beter bijv. een baan kunnen zoeken die meer betaald dan krijg je als antwoord dat ze of te oud of te ziek zijn om te werken dan wel dat ze niet voldoende zijn geschoold om voor zulke banen in aanmerking te komen?!! Als je t mij vraagt verschuilen ze zich achter hun geloof om eigen verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen.
Dat is dan ook dat wat ze gekkies maakt.
De vraag is mi. dan ook niet of God wel of niet bestaat maar wie de persoon is die in Hem gelooft en of die wel of niet daadwerkelijk bestaat.
Als je gelooft dat God bestaat en ALLES heeft gemaakt moet je dus ook geloven dat God ook wetenschap,vaccinaties etc. heeft gemaakt. Hemel en hel suggereert dualisme, dus goed en kwaad zijn dan bijden door God gemaakt. God heeft dus ook dom en intelligent gemaakt maar het domweg aannemen van dingen die verteld worden door voorgangers en imams etc. is weinig intelligent te noemen. Dat willen ze maar niet snappen. Maar ja misschien is dat ook wel te moeilijk zonder gedegen opleiding.
Geloven is goed maar als men daardoor dom blijft wordt er verkeerd geloofd .
Dan is men dom bezig.

amin | 06-07-13 | 11:29

Waarom niet een stijlloze poll doen? Of 2: opleidingsniveau en religie. Dan verfheffen wij ons boven de gristengekkies die van aannames uitgaan i.p.v. bewijzen.

Van Druten | 06-07-13 | 06:39

@WirMachenMusik | 06-07-13 | 02:59
Die christelijke traditie is ook niet uit de lucht komen vallen, al geloven christenen dat wel met dat sprookje van Mozes en de berg en de tien geboden op de stenen tafelen.

Overigens: welke 10 geboden? Die oorspronkelijke van god heeft Mozes in dat sprookje kapot gesodemieterd toen hij zag dat zijn volk dat gouden kalf aanbad, waarna hij zelf tien nieuwe (en geheel andere) geboden in nieuwe tafelen beitelde. Dus die 10 geboden zijn ook in het verhaal niet van "god" (misschien probeert het verhaal dat in overdrachtelijke zin ook te vertellen: god maakt de geboden niet, maar de mens... enfin, literaire bespiegeling over die bijbelepisode - daar hoor weinig over van christenen. Slechte besprekers van hun eigen sprookjesboek wat dat betreft.)

Afgezien daarvan: het Joodse volk zou zonder de moraal van die 10 geboden niet hebben overleefd. Niet als vrij volk in de woestijn, maar ook niet in de Egyptische slavernij. Als ze voordien niet hadden geweten dat moorden niet mag, dat overspel niet mag, dat stelen niet mag... de bijbel zegt dat ze dat voordien niet wisten. Maar dan zou die samenleving, die gemeenschap allang zijn uitgeroeid. Dan hadden ze elkaar vermoord om overspel, alles van elkaar geroofd. Voordien hadden ze ook morele waarden. Waar kwamen die dan vandaan? Die god van ze had ze het nog niet verteld. De bijbel als boek was er ook nog niet.

Dus die ideeën over moord, diefstal en overspel hadden ze al. Daar is ook een prima biologische/ethologische (bij mensen spreek je dan van antropologische sociologische) verklaring voor. Een groepsdier kan slechts overleven door een mate van empathie, wederkerigheid en kennis van afhankelijkheid van de ander. Moraal, normen en waarden behoeven geen andere verklaring dan dat. Het is een biologische noodzakelijkheid voor het voortbestaan van de soort. Misschien dat we het ook ooit gaan begrijpen op biochemisch niveau van neurotransmitters en dergelijke.

Dat lijkt me toch al een aanzet tot een rationele verklaring en een rationele, objectieve bepaling bepaling van wat normatief waar is. Maar dat hangt dus volkomen af van wat je normatieve toetssteen is. En ook die kun je rationeel bepalen, afhankelijk van waar je het grootste belang aan hecht. Dát is dan nooit geheel objectief, maar kan wel degelijk rationeel zijn.

Dat sluit overigens democratisch bepalen ervan en waardenpluralisme wel uit. Dat is relativisme van het ergste soort. De meerderheid bepaalt? Da's een heel slecht idee als het over iets anders gaat dan de besteding van een gezamenlijke pot geld waar iedereen evenveel aan bijgedragen heeft. En pluralisme kun je natuurlijk niet verkopen als je binnen 1 samenleving zit en rekening moet houden met diverse waarden. Dan krijg je de uitwassen van "schaamtecultuur, dus lichtere straf" en dat soort kul. Dat heeft een rechtstreeks effect op je rechtsorde en rechtsgelijkheid.

Maar goed, we dwalen wel erg af van het topic. Waar het mij in 1e instantie om ging was je "definitie" van agnost met betrekking tot jezelf. Deze discussie heeft niks met agnosticisme te maken en geen reden waarom jij jezelf agnost zou moeten noemen. Volgens mij ben je gewoon een atheïst, net als ik.

Stormageddon | 06-07-13 | 04:01

Voorzover het mij betreft gaat het niet om een metafysisch almachtig fantasiewezen.
Mijn beginpunt is een agnostische opvatting inzake normatieve vragen (Waar ik dus ook mee begon in deze draad). Consequenties zijn dan dat je ofwel een traditionalistisch standpunt, inneemt zoals we houden ons aan het bestaande (spreek christelijke traditie plus vervolg, waar ik toe neig) ofwel kiest voor een anti-traditionalistisch standpunt zoals, als niet objectief vastgesteld kan worden wat normatief waar is, bepaal ikzelf wel wat normatief waar is (waar jij naar mijn indruk toe neigt).
Of eventueel een tussenweg als laten we het maar democratisch beslissen en daarbij meteen ook waardenpluralisme accepteren, zoals hier nu dacht ik eerder gebruikelijk is.
Niets komt dan toch uit de lucht vallen? En niemand kan zijn standpunt strikt rationeel onderbouwen.

WirMachenMusik | 06-07-13 | 02:59

Evocatus | 05-07-13 | 23:28
Applaus.

lanexxx | 06-07-13 | 00:10

@Stormageddon
Met aandacht uw reacties gelezen.
Dank u!
Salut! Evocatus

Evocatus | 05-07-13 | 23:53

Ergens heeft Ribberink natuurlijk wel een beetje gelijk. Van de anti-religiositeit van 3. De domrechtse schanderoeper (01-07-11) hoeft men geen al te hoge pet op te hebben.

Friedrich Frayek | 05-07-13 | 23:43

Kijk dit is een interessante verhandeling m.b.t. theologie. Zwerft als sinds de 20-ger jaren rond in tijdschrift en nu op het internet.

Velen onder de reaguurders zullen het verhaal wel kennen, maar hier voor de meer verse lezers

Hell: Exothermic or Endothermic? + Proof of Existence of God
First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at which they are leaving, which is unlikely. I think that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving. As for how many souls are entering Hell, let’s look at the different religions that exist in the world today.

Most of these religions state that if you are not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since people do not belong to more than one religion, we can project that all souls go to Hell. With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of the volume in Hell because Boyle’s Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has to expand proportionately as souls are added.

This gives two possibilities:

1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell breaks loose.

2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell, then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.

So which is it?

If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that, ‘It will be a cold day in Hell before I sleep with you,’ and take into account the fact that I slept with her last night, then number two must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen over. The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it is not accepting any more souls and is therefore, extinct….. …leaving only Heaven, thereby proving the existence of a divine being which explains why, last night, Teresa kept shouting ‘Oh my God.’

Ach even een vrolijke noot.
Salut! Evocatus

Evocatus | 05-07-13 | 23:28

@WirMachenMusik | 05-07-13 | 21:36
Omnipotentie wordt ook niet geclaimd door de natuurwetenschap. Niet eens alwetendheid. Hooguit dat het de beste methode is om alles te weten te kunnen komen wat we menselijkerwijs te weten kunnen komen. Of daar een limiet aan zit is onbekend.

Wat betreft de principiële uitgangspunten van de ethiek: uiteraard zijn die niet onomstreden. Dat is precies wat het wetenschappelijke karakter ervan tekent: omstredenheid. Alles is omstreden en slechts tijdelijk waar, tot we iets beters hebben. Dat is ook precies wat ik beweerde. Maar als je eenmaal een toetssteen hebt, dan is worden de normatieve gedragsregels die je eraan toetst wel onderworpen aan de rationele wetenschappelijke methode. En voldoet de toetssteen niet meer, bouw je een betere. Maar het komt niet uit de lucht vallen, laat staan naar beneden geworpen door een metafysisch almachtig fantasiewezen.

Stormageddon | 05-07-13 | 22:18

Stormageddon | 05-07-13 | 17:24
Ik bestrijd dus niet dat het hypothetisch-deductief model of zelfs het reductionisch atomisme en tweevariabelen-systeem, niet tot grote vooruitgang in onze kennis van natuurfenomenen heeft geleid. Ik had het over het geloof in de OMNIPOTENTIE (alvermogen) van die methodiek.
En je weet net zo goed als ik dat, en niet bepaald door de minsten, wel beweerd werd/wordt dat die aanpak ook voor onderzoek naar bijvoorbeeld complexe sociale problemen de aangewezen methode is.
En de principes voor ethiek-logica die ik ken zoals bijvoorbeeld natuurrechtelijke uitgangspunten, categorische imperatief, of het gedachte-experiment met 'veil of ignorance' zijn net zo min onomstreden als de christelijke uitgangspunten.

WirMachenMusik | 05-07-13 | 21:36

@van Nazareth|19:17|
Oh sorry was U er ook, ik had U nog niet gezien.
Leuk dat U er bent. Wijntje? Of liever n watertje?
En heeft U al gegeten? Er is nog wel n visje en wat brood!
:)

amin | 05-07-13 | 20:28

@simonsniep
Nog ff dit: zolang je zelf verschil blijft maken tussen jullie en wij zul je nooit bij ons horen.
Je moet wel nederlander willen zijn nietwaar?!?
Jullie en wij bestaat niet meer, net zo min als homo's of lesbo's anders zouden zijn. Of moslims of christenen. Als ze allemaal maar gewoon meedoen en de zelfde rechten en plichten hanteren etc.
Zij die zich erbuiten plaatsen, staan er buiten en mogen er niet in.
Just saying.

amin | 05-07-13 | 20:18

@Simonsniep |16:48|
De poep die wij je zoals je zegt voorschotelen hoef je niet te eten als je zelf eens leert koken en onafhankelijk te zijn.
Jou reacties hoef ik niet terug te lezen, ik heb ze pakklaar omdat ze zo zeurderig zielig zijn dat ze makkelijk te onthouden zijn. Dat jij ze zelf terug moet zoeken geeft aan dat je zelf niet weet wat je zegt , maar dat zal kunnen komen omdat je de taal zelfs op schrift nogal moeilijk lijkt te vinden. Dat geeft verder niets hoor. De onderwerpen die je noemt waar je elke dag wel iets van leest zijn niet de enige onderwerpen die hier te vinden zijn. Je moet dus zelf een wat ruimere interesse gaan kweken, dan kun je je er aan onttrekken inplaats van jezelf steeds slachtoffer of (be)schuldig(d) te voelen.
Dat je rug recht is en je een mening hebt moet ik maar op je ogen geloven, kudo's enzo.
Maar dat je begint te wauwelen over verraden van buren is een domme aanname. Wat natuurlijk mag in een vrij land. Door vervolgens alle (de meesten hier) reaguurders gaat generaliseren als zijnde verraders geeft alleen maar aan dat jezelf dus net zo drijft op niet onderbouwde aannames waarvan je gs en reaguurders beschuldigt.
Verder beste simonsniep kun je zelf er ook nog eens voor kiezen om niet hier te komen zodat je andere shit krijgt voorgeschoteld .
Maar het is echt beter als je niet in het bord poept of spuugt waaruit je zit te eten. Of je het nou zelf kookt en serveert of dat je het als gast geserveerd krijgt. Als je t niet lust dan eet je te gewoon niet op.
Yg baik wens ik je toch . En uh... eet smakelijk.

amin | 05-07-13 | 20:05

“When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called a Religion.”
― Robert M. Pirsig

speedfreek | 05-07-13 | 19:43

Ahum...

van Nazareth | 05-07-13 | 19:17

Theisme = het geloof dat er een (mono-) of meerdere (poly-) god(en) bestaan. Pantheisme het geloof dat god in eigenlijk alle dingen huist (zoals bij het Hinduisme). Deisme het geloof dat god wel bestaat, maar afwezig is (Zo van: "Hier is je universum, 10 geboden. Succes er mee, ik ga weg. Later!")
.
Tot zover de semantiek.
.
Het punt met elke vorm van religie is dat ze stappen overslaan in het denkproces:
1. Bestaat (een) god? (bewijslast bij de gelovige)
2. Moet deze god aanbeden worden? (bewijslast bij de gelovige)
3. Verleent deze god een basis voor jouw specifieke sprookjesboek? (bewijslast bij de gelovige)
4. Is er een grond om aan te nemen dat jouw sprookjesboek een waarheidsgetrouwer sprookjesboek is dan het sprookjesboek van jouw buurman? (bewijslast bij de gelovige)
5. Zijn de overige doctrines die je predikt te baseren op jouw sprookjesboek? (bewijslast bij de gelovige)
.
Daarna begint pas de discussie over ethiek en moraal gebaseerd op het sprookjesboek + doctrines. Zelfs als we punten 1 t/m 5 voor waar aannemen van een gristengekkie / moslim / hinduist / pastafari / kopimist, leggen ze het op dat vlak nog altijd af.

Den Heerscher | 05-07-13 | 19:05

"If we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. COMMIT IT THEN TO THE FLAMES: For it can contain nothing but sophistry and illusion."
-DIXIT- David Hume
.
En daarmee is de hele zaak eigenlijk al afgedaan.

Den Heerscher | 05-07-13 | 18:48

@Jm | 05-07-13 | 18:22
Niks archaïsch! Er zijn 1,2 miljard Hindoes die dat op dit moment geloven. Ik laat dat achterlijke katholicisme met z'n vader-zoon-heilige geest, Maria de moeder van god en heel pantheon van heiligen nog maar even buiten beschouwing. Punt is: polytheïsme is net zo goed een theisme.
Theïsme = geloof in 1 of meer goden en het aanbidden daarvan. Monotheïsme is één vorm, polytheïsme een ander.
Zoals al eerder gezegd: Semantics matters.

Nogmaals: je hoeft het niet te stellen t.o.v. welk theïsme dan ook. I do not fucking care. Wat is het voordeel van jouw pandeïsme tegenover atheïsme? Niets. Of wil je toch graag geloven in een "schepper" of een "leven na de dood"? Wat is het voordeel van een god die "behoefteloos" is ten opzichte van GEEN god? Hoe groot is die draai dan? Wat voegt zo'n god toe?
Ik geloof niet in god, ik geloof niet dat er een god bestaat, ik heb geen behoefte aan bovennatuurlijke mumbo-jumbo. Wat moet er dan 180 graden gedraaid worden?

Maar goed... ik ga even met kromme gedachtekronkel mee. Blijkbaar wil je gelovigen van monotheïsmen bekeren dan wel overtuigen van een behoefteloze, onpersoonlijke en geslachtloze god met als doel dat die mensen elkaar dan niet meer de hersens slaan om redenen van "mijn god hep een grotere lul dan de jouwe". Die behoefte aan geweldloze gelovigen snap ik wel, maar waarom zou een gelovige in een persoonlijke god een onpersoonlijke en behoefteloze god dan gaan prefereren boven het universum zoals het is, namelijk zonder een god? Waarom zou je überhaupt een god willen hebben, en meer specifieker: waarom dan zo'n god als de jouwe boven helemaal geen god? In praktische zin maakt het geen flikker uit. En dan nog: wat zijn dan de rationele overwegingen om een behoeftige persoonlijke god af te wijzen en een behoefteloze onpersoonlijke god wel te accepteren en atheïsme af te wijzen?

En ja, ik ben een arrogant kudtventje. En ongelofelijk ook nog, naast ontzettend ongelovig. Dat hoef je niet te vermoeden, dat kun je gewoon aannemen. Het is waar.

Stormageddon | 05-07-13 | 18:48

Nou Egbert, speciaal voor jou. Veel kijkplezier toegewenst.

youtu.be/P4dSiHqpULk

natte krant | 05-07-13 | 18:29

Bertrand Russell: +4

:-D

Jm | 05-07-13 | 18:29

Het Polytheïsme is een Archaïsche vorm van geloof (het geloof in meer dan 1 god is heidens). Ik beperk mij in discussies daarom altijd tot de Monotheïstische religies en het Pandeïsme.

Stormageddon | 05-07-13 | 17:46 |

Het gaat er om wat een onpersoonlijke, behoefteloze en geslachtsloze god toevoegt aan de onvolmaakte kennis die de mensheid heeft en de methoden die de mens heeft waarmee het het universum onderzoeken kan.
-------------------------------------------------------

Niets! De Wetenschappelijke gemeenschap heeft nooit het bestaan van welke god ook geobserveerd en dat maakt iedere god-discussie volstrekt irrelevant.

Mensen zijn echter óók religieus van aard en dat betekend dat religie altijd een stempel op het menselijk handelen drukken zal.

Het Pandeïsme zal i.t.t het theïsme, een hele berg minder problemen veroorzaken:

Het theïsme stelt:

god wil dit, en als je niet gehoorzaamt onthoofden wij jou of plaatsen je op de brandstapel.

Het Pandeïsme stelt:

God is behoefteloos (wil niets, vraagt niets, eist niets) en dus: zijn er geen redenen meer om mensen te doden.

Het doet het denken (geloven in god) en dus het hándelen, 180gr. draaien.

Stormageddon | 05-07-13 | 17:46 |

Capiche?
-------------------------------------------------------

Ik begin ineens te vermoeden dat jij een ongelooflijk arrogant kudtventje bent...

Jm | 05-07-13 | 18:22

Kotst dat sektelid dan op laagopgeleiden ? Wat is er mis met mensen die keihard werken maar wat minder opleiding hebben genoten ? Mijn respect hebben ze in ieder geval wel. Christentuig, dat is het.

Rest In Privacy | 05-07-13 | 18:05

Stel ik geloof nu eindelijk eens dat er een god bestaat en wil mij bekeren tot een geloof. Waar moet ik dan zijn? Er zijn zoveel verschillende god-fanclubs. Wie heeft er het juiste geloof? En stel nou dat ik de verkeerde kies? Dan ben ik mooi de lul als ik doodga en bij de hemelpoort kom. "Sorry mevrouw, de Jehova's hebben gelijk en u bent zevende dag adventist geworden. U komt er niet in, ga maar naar de buren.
Ik ben zo bang dat ik het verkeerd doe, ik blijf maar liever neutraal atheïst.

Rest In Privacy | 05-07-13 | 18:00

@Jm | 05-07-13 | 17:27
Ja en? Polytheïsme is ook gewoon een vorm van theïsme.
Jouw definitie van theïsme beperkt zich tot alleen monotheïsme. Theïsme omvat alle krankzinnige geloven in een of meerdere goden.

"Welke godsdienst(en) zijn dat dan?"
Hindoeïsme, de Griekse en Romeinse godsdiensten, de Oud-Egyptische, de Noorse, de Azteekse, de Inca... Nou ja eigenlijk alle andere afgoderij dan door jou genoemde 3 monotheïsmen.

Je hebt de kwestie niet begrepen. Waarom zou je behoefte hebben aan een "onpersoonlijke, behoefteloze en geslachtsloze" god. Wat voegt dat in vredesnaam toe aan de kennis die de mensheid van het universum heeft zonder zo'n god? Niets. Jij stelt het tegenover de godsdiensten die er nu zijn. Tja... daar heb ik het niet over. Die mogen wat mij betreft morgen afgeschaft worden. Het gaat er om wat een onpersoonlijke, behoefteloze en geslachtsloze god toevoegt aan de onvolmaakte kennis die de mensheid heeft en de methoden die de mens heeft waarmee het het universum onderzoeken kan.

Mijn punt is dit: je hebt helemaal geen fuck aan een persoonlijke, behoeftige en geslachtelijke god, maar nog veel minder aan een onpersoonlijke, behoefteloze en geslachtsloze god. Voegt niets toe. Capiche?

Stormageddon | 05-07-13 | 17:46

dat is wel geestig........... blijkt aan het eind van t leven de dombo' s opeens de slimste hahahaha

patrick3822 | 05-07-13 | 17:35

Stormageddon | 05-07-13 | 17:00 |

Nou nee... Je beperkt het nu wel heel erg tot hedendaagse monotheïsmen. Een pantheon van uitsluitend godinnen valt ook onder "theisme" (...)
-------------------------------------------------------

Fout! Een pantheon van uitsluitend godinnen (meervoud) = Polyteheïsme. ( = het geloof in méér dan 1 god)

Stormageddon | 05-07-13 | 17:00 |

en niet elk theïstisch idee heeft een transcendente god en niet elk theïsme gaat uit van een persoonlijke god.
-------------------------------------------------------

Welke godsdienst(en) zijn dat dan? Joden/christendom en de Islam verkondigen uitsluitend in een Persoonlijke en Transcendent god te geloven.

Stormageddon | 05-07-13 | 17:00 |

Jouw definitie van pan-deïsme voegt niets toe aan datgene wat al is. Waarom zou je daar een ledig godsbegrip aan toe willen voegen? Geen nut en meerwaarde, het verklaart niets en is overbodig.

Ik denk dat het geloof in een onpersoonlijke, behoefteloze en geslachtsloze God veel op Aarde zal veranderen; als God behoefteloos is zal het gedrag van religieuzen volledig anders zijn, er komt dan een einde aan:

Bekeerzucht

Godsdienstoorlogen

Het dwarsbomen van de vooruitgang der Objectieve Wetenschap

Het opleggen van middeleeuwse samenlevingsvormen.

Kinder- en vrouwenmishandeling in alle denkbare verschijningsvormen.

Etc...

Of denk jij daar niet zo diep over na?

Jm | 05-07-13 | 17:27

@WirMachenMusik | 05-07-13 | 16:56
Ho. Er is een wetenschappelijke methode gebaseerd op epistemologische principes. Die principes kun je betwijfelen en de wetenschappelijke methode kun je bekritiseren (voor zover die al in beton gegoten zou zijn). Dat betekent nog niet dat je dan de bevindingen van de natuurwetenschap in ontologische zin zou betwijfelen, noch dat je de waarde ervan gelijk zou stellen aan een (subjectieve) godsbeleving.
Dat is heel wat anders dan agnosticisme. Natuurwetenschappen gaan ook niet over moraal of levensvragen. Dat is vooralsnog een vraagstuk van de filosofische ethiek (en ja, religie doet dat ook, en heeft die rol lange tijd exclusief vervuld).

Het is evenwel de vraag of een metafysische "theorie" dwingend tot moraal of gedragsrichtlijnen moeten leiden. Het lijkt er eerder op dat dergelijke "theorieën" als excuus voor ongewenst gedrag wordt gebruikt en als voorwendsel voor afschuwelijk gedrag, dat zonder die "theorie" zeker weten niet zou gebeuren. (Nou ja, ik hoef de excessen van gelovigen niet noemen lijkt me) Met andere woorden: religie leidt vaker tot immoreel dan moreel gedrag en moraliteit lijkt niet voort te komen uit geloof hoewel gelovigen daar altijd wel de bek van vol hebben.

In de filosofische ethiek kun je nu juist wel bij uitstek een rationeel vaststellen of normatieve moraalregels waar of niet waar zijn, uitgaande van vooraf vastgestelde principes. Die principes zijn natuurlijk niet van een hogere macht gegeven en kunnen dus ook altijd ter discussie staan.

Stormageddon | 05-07-13 | 17:24

@xspalm | 05-07-13 | 12:35
Men nemen een kat, stop deze in een afgesloten doos:

Gelovige 1: "Ik geloof dat de kat dood is"
Gelovige 2: "Nee nee, ik geloof dat de kat nog leeft"
Atheïst : "Feit is dat die kat dood EN levend is, totdat we in de doos gekeken hebben"

Methylfenidaat | 05-07-13 | 17:07

@kLuTz001 | 05-07-13 | 12:21
.. mompelt iets met 'tang' en 'varken'.

Guido | 05-07-13 | 17:05

@Jm | 05-07-13 | 16:43
Nou nee... Je beperkt het nu wel heel erg tot hedendaagse monotheïsmen. Een pantheon van uitsluitend godinnen valt ook onder "theisme" en niet elk theïstisch idee heeft een transcendente god en niet elk theïsme gaat uit van een persoonlijke god. Pantheïsme sluit het zelfs uit.

Jouw definitie van pan-deïsme voegt niets toe aan datgene wat al is. Waarom zou je daar een ledig godsbegrip aan toe willen voegen? Geen nut en meerwaarde, het verklaart niets en is overbodig. Occam's Razor snijdt het genadeloos weg.

Stormageddon | 05-07-13 | 17:00

Yerrie70 | 05-07-13 | 15:56 |
Ik ben vooral een agnost in de zin dat ik er van overtuigd ben dat niet rationeel vastgesteld kan worden of normatieve moraalregels juist of onjuist in de zin van logisch waar, zijn.
Het enige dat (empirisch) wetenschappelijk kan worden vastgesteld is hoeveel mensen een bepaalde metafysische theorie accepteren en van geval tot geval een daarvan afgeleide norm als gedragsrichtlijn (willen) volgen.
Dus je gelooft, of niet, of twijfelt.
En over zulke vragen gaan religie en moraalleer.
Daarnaast heb ik nét door mijn wetenschappelijke ervaringen een werkbare dosis scepsis ontwikkeld tav de omnipotentie van de natuurwetenschappelijke methode in het algemeen en in tav levensvragen in het bijzonder.

WirMachenMusik | 05-07-13 | 16:56

-weggejorist-

simonsniep | 05-07-13 | 16:48

Stormageddon | 05-07-13 | 16:25 |

Er bestaan ook gelovige Agnosten (zoals ik) ;-)

Jm | 05-07-13 | 16:45

Stormageddon | 05-07-13 | 15:51 |

Theïsme = Elke overtuiging en geloof dat god(en) bestaan en aanbeden moeten worden.
-------------------------------------------------------

Dat is niet helemaal compleet verwoord...

Theïsme = óók het geloof, dat god:

* Persóónlijk is (een kleingeestig kudtventje is die -net als zijn volgelingen- huilie-huilie doet zodra hij zijn zin niet krijgt).

* Transcendent is (god afgescheiden is van zijn eigen schepping: erboven/los van staat).

* Behoeftig is, en daardoor geen almachtige god genoemd mag worden.

* Mannelijk is: god heeft schijnbaar een [enorme] piemel!

Er is ook nog een andere groep gelovigen die Pan-deïsten worden genoemd;

Volgens het Pan-deïsme is God:

* Alles wat er is; de [on]zichtbare, oftewel: het al in-al (en alles daarbuiten).

* Onpersoonlijk: God kan niet worden gekwetst en doet dus ook geen huilie-huilie :-D

* Geslachtsloos is.

* Behoefteloos is, en dus: willoos (niet aanbeden hoeft te worden)

Als Agnost kan ik mij daar prima in vinden, aangezien het Pan-deïsme (in ieder geval de vorm waar ik waarde aan hecht) de Wetenschap(pelijke bevindingen) niet dwarsbomen/verwerpen zal.

Jm | 05-07-13 | 16:43

-weggejorist-

dezeookalbezet | 05-07-13 | 16:40

@Bigi Bana Boy | 05-07-13 | 16:05
Nee, nee, nee. Agnosticisme is intellectueel lui. Het is een ontwijking van het fundamentele punt, geen standpunt innemen tegenover het principiële punt.
Het is een goedkope nooduitgang: "Ik weet het niet (en denk er liever ook niet verder over na)", maar dat is nu juist het wezenlijke punt. Niemand weet het, en nog sterker: niemand *kan* het weten. Dat is wat Herman Philipse noemt: These van Buiten Rationaliteit (TBR) van het begrip god. Het woord betekent niets en niemand kan er een zodanige definitie van geven dat het begrip niet alleen zinvol wordt, maar ook nog eens tot noodzakelijk bestaan moet leiden.
atheistischverbond.nl/index.php?option...

Dat alles nog even afgezien van het begrip agnosticisme zelf. a-gnosticisme = niet-kennen, het verwerpen van gnosticisme = kennis van god, daarmee wel degelijk erkennen dat er zoiets zou kunnen zijn als kennis van god, maar die kennis is ten principale nu juist onmogelijk zonder te morrelen aan de definitie van "kennis".
Semantics matters.

Stormageddon | 05-07-13 | 16:25

Omdat ik niet geloof in mannetjes op Mars wil dat niet zeggen dat ik een fundamentalistisch ontkenner ben van mannetjes op Mars en daarvoor op de bres ga ofzo, ik geloof er gewoon niet in.

mental K | 05-07-13 | 16:24

Hoe dom ben je als je in duiveluitdrijving geloofd?

p3xxx | 05-07-13 | 16:23

Helemaal gelijk, maar houd een sop met het woord "disrespectvol" te gebruiken. Ik zie het steeds meer gebruikt worden. Zo ver ik weet is het gewoon nog steeds "respectloos".

Vip3r | 05-07-13 | 16:21

@kibambam | 05-07-13 | 11:14
Volgens mij is die stelling nog mooier als je hem omdraait: hoe minder (fanatieke) gelovigen in een land, des te hoger is het gemiddelde opleidingsniveau aldaar.

Cor Rupteling | 05-07-13 | 16:11

-weggejorist-

Yerrie70 | 05-07-13 | 16:08

-weggejorist-

Yerrie70 | 05-07-13 | 16:07

Yerrie70 | 05-07-13 | 15:56
Agnost zijn is de enige rationele houding die een mens kan hebben. Zowel gelovigen als atheïsten gaan beide uit van het geloven in iets zonder enige wetenschappelijke onderbouwing/bewijsvoering. Ergo het agnosticisme is de enige juiste overtuiging.

Bigi Bana Boy | 05-07-13 | 16:05

-weggejorist-

Yerrie70 | 05-07-13 | 15:56

@Nietvoordekat | 05-07-13 | 13:09
Nee nee nee. Je begrijpt de fundamentele betekenis niet van de woorden die je gebruikt.

Theïsme = Elke overtuiging en geloof dat god(en) bestaan en aanbeden moeten worden.
Atheïsme = Is het ontbreken van die overtuiging. Geen geloof. Heel letterlijk: a - theïsme. "A" als taalkundige ontkenning van hetgeen volgt.

Nu heb je atheïsten die op basis van rationele argumenten tot de verstandelijke conclusie komen dat god(en) niet bestaan, dat de ontstaansmythen geen historische waarheid zijn en dat religie (godsdienst, het aanbidden van goden in rituelen) flauwekul is, maar desondanks dat wel "jammer" vinden. Mensen die graag zouden willen dat het wel waar is, dat het verhaal mooi is, dat het troostrijk zou kunnen zijn en dat religie best wel iets positiefs is, maar zijzelf kunnen het niet geloven. Zulke atheïsten zijn er. Veel zelfs. Niettemin ontkennen zij het bestaan van goden, bij ontbreken van enig bewijs vóór het bestaan van goden en aldus: "What can be asserted without evidence, can also be dismissed without evidence".

Een anti-theïst ontkent niet alleen het bestaan van god(en), maar is er ook tegen en ziet het niet als een positieve kracht en wenst ook niet dat het waar is, zelfs al zou er bewijs voor zijn. Die gaan dus een stap verder. Waarom zou je wensen dat het waar is? En wat is er zo positief aan geïnstitutionaliseerde religies? Een anti-theist ontkent dus niet alleen god(en), maar bestrijdt ook de ideeën van het theïsme.
rationalwiki.org/wiki/Antitheism

Enfin: Hitchens kon het als geen ander uitleggen. Ga er maar even anderhalf uur voor zitten:

www.youtube.com/watch?v=ddsz9XBhrYA

Stormageddon | 05-07-13 | 15:51

@Jim Lovell | 05-07-13 | 11:49
*Nagelt Jim aan een kruis*

Methylfenidaat | 05-07-13 | 15:45

Als die Ribberink bedoelt dat vrijwel alle filosofische pogingen om het christendom te verdedigen en het bestaan van een opperwezen plausibel te maken, die ik als agnost heb gelezen, zowel intellectueel als literair torenhoog uitsteken boven wat ik hier over dat onderwerp, op GS van nominale atheïsten lees, ga ik een heel eind met hem mee.

WirMachenMusik | 05-07-13 | 15:11

Die Ribberink heeft wat conclusies getrokken uit cijfermateriaal en literatuur van anderen.
De conclusies heeft ie vervolgens naar zijn eigen aannames toegeredeneerd.

Spanje, Italië en Portugal zijn helemaal niet minder seculier dan Nederland, zoals hij suggereert. Dat was misschien 30 jaar geleden zo, maar inmiddels zijn dat aanmerkelijk "progressievere" landen dan het inmiddels truttige Nederland, waarin iedereen buigt voor de koning, het leger en religieuze uitwassen.
Hooguit kun je zeggen dat in landen als Spanje en Italië nog een grote groep conservatieve katholieken leeft. Maar dat is ook zo in bijvoorbeeld Frankrijk en Ierland.

Een verband leggen tussen atheïsme of intolerantie tegen christenen en domheid, is ook niet meer dan wishfullthinking.

Mensen die alle christenen "gristengekkies" noemen, kunnen dat inderdaad doen omdat ze te dom zijn om beter te weten, maar het kunnen evenzogoed hoogopgeleiden zijn die wél beter weten, maar christengekkies gewoon als stijlmiddel in een bepaalde context gebruiken. En dat laatste is wat hier vaak op GeenStijl gebeurt.

Ik denk niet dat de gemiddelde reaguurder GS hoogopgeleid is, maar ook niet dat hij laagopgeleid is. Gewoon gemiddeld.

En GS is geen forum voor doordachte kritiek op religies.
Dus kun je het opleidingsniveau van religiecritici afleiden niet afleiden uit de vaak grappig bedoelde reacties die hier op GS verschijnen.

Dat doet de zendeling Ribberink wél.
Hij is daarmee een beetje de Henk Lubberdinges van de wetenschap.

Peyronie | 05-07-13 | 15:03

-weggejorist-

Yerrie70 | 05-07-13 | 15:00

Vervuller van "De Grote Opdracht" en brenger van "het goede nieuws van Jezus" Egbert Ribberink en zijn Sieneke (zie de website agape.nl, Gert en Hermien Timmerman zijn er niets bij) verwijten reaguurders op GeenStijl gebrek aan rationaliteit in het verdedigen van hun atheïsme. Pardon???

Geloven in een meneer met een baard die God heet - of Allah, of Jahweh, you bloody name it - en die van tussen de wolken op ons neder kijkt, zoals vermeld in een oeroud sprookjesboek, geschreven door mannen met baarden die last hadden van hallucinaties als gevolg van woestijnhitte, in een tijd dat men nog dacht dat de aarde plat was, en dan je opponenten 'gebrek aan rationaliteit' verwijten!? Dat is toch wel godverdomme (yes, I name it) de bloody limit!

Voor mij heeft de sociologie als wetenschap trouwens al lang afgedaan; uitgevonden als hobbywetenschap voor jongens en meisjes uit de jaren '60 met bloemen in het haar, en inmiddels geïnstitutionaliseerd en bedreven door duimzuigende, plagiërende en frauderende fop-hoogleraren en fop-docenten die bij bosjes door de mand vallen.

Peter Emile | 05-07-13 | 15:00

Of god wel of niet bestaat boeit me niet. De gristenen leven zo saai in opdracht van hun god dat ik dat eeuwig leven niet eens wil. Veel te saai

Zatkniss | 05-07-13 | 14:57

Ik zie regelmatig zeer goed onderbouwde en intelligente reaguursels. Ribberink kan z'n onderzoek overdoen, totaal niet "geloofwaardig"!

lanexxx | 05-07-13 | 14:37

-weggejorist-

dennis1347 | 05-07-13 | 14:11

-weggejorist-

dennis1347 | 05-07-13 | 14:11

Ik dacht al, waarom heb ik toch zoveel met christendom, maar komt natuurlijk omdat ik bijzonder hoogbegaafd en intelligent ben. Tuurlijk!

TypischTypetje | 05-07-13 | 14:11

@Nietvoordekat | 05-07-13 | 13:13
Boem. Die opmerking staat als een huis, prachtig gezegd.

E-cards | 05-07-13 | 14:07

@Nietvoordekat 13.09: Bedankt voor de uitleg, maar het zal wel aan mijn bescheiden opleiding liggen dat ik er nog niet alles van begrijp. Ik doe wel mijn best om het een beetje te laten bezinken. Wat ik wel begrijp is, dat alle godsdiensten en niet-godsdienstige maatschappijmodellen zoals communisme enz. eigenlijk bedoeld zijn om de samenleving leefbaar te houden. Zoals "Gij zult niet doden" bijv. Nogal wiedes, want anders is het leven niet leefbaar.
Zo spreken we met z'n allen af om mekaar rechts voorbij te rijden en nog van die dingen. Wie het niet doet, kan gestraft worden door een ontwikkeld juridisch systeem. Toen dat er nog niet was, kwam het godsbesef met hel en verdoemenis dus goed van pas. Maar ik moet wel vaststellen dat het Christendom met zijn Nieuwe Testament dat de naastenliefde en vergiffenis op bekentenis en spijt propageert, te verkiezen is boven zoiets als de Sharia. Of zie ik dat verkeerd?

bruine kikker | 05-07-13 | 14:04

Vroeger geloofde ik ook in sprookjes maar toen bereikte ik het 8ste levensjaar en gingen de boeken van gebroeders Grimm richt de zolder.

24/pi | 05-07-13 | 14:02

Bakito | 05-07-13 | 11:09
Wat dacht je van de religie van 't geld en het geloof in oneindige economische groei? Dat zijn pas bizarre gebruiken en trappen nog veel meer mensen in. Kan geen andere religie tegenop.

Pindakees | 05-07-13 | 13:52

Don't pray in my school, and I won't think in your church.

Coyote | 05-07-13 | 13:52

Als ze niet meer opgeroepen worden, krijgen ze eindelijk hun welverdiende rust, zo kan je het ook bekijken, maar dat wordt ze niet gegund? Want dat men in het koninkrijk komt is belangrijker dan hun welverdiende rust? Wordt ook weer voor gewaarschuwd? Wat de reeden ook is, ze hebben recht op hun rust. En het dan gek vinden dat jezelf geen rust vindt? Grappig. Je blijft lachen.

blango | 05-07-13 | 13:47

'Tegen de sterfelijkheid: in Genesis 5 werd Adam 930, Seth 912, en Lamech begon op zijn 182ste nog een gezin'
@XipeTotec | 05-07-13 | 13:35

Shidt.. dat meen je niet.
Nog idioter dan ik mij kon voorstellen.

de grote Anti | 05-07-13 | 13:38

Gaan we weer....

Tegen Ruimtevaart: In Genesis 1:6-8 staat dat het heelal niet een leegte is, maar een ”˜gewelf’, een plafond met lichtjes eraan. Ieder ruimteschip zou ertegen te pletter vliegen;
Tegen de zon als lichtbron: Het daglicht werd geschapen in Genesis 1:3-5, de zon pas dertien verzen later;
De wateromvang op aarde: Genesis 7:19 noemt een zondvloed die de hoogste bergen onder water zette. Zoveel water herbergt de aarde niet;
Volgorde: “In Genesis 26:1 bezoekt Izaí¤k de stad Gerar, die toen nog niet bestond. Daar ontmoet hij de Filistijnen, een volk dat zich eveneens pas veel later in het gebied vestigde.”
Tegen de sterfelijkheid: in Genesis 5 werd Adam 930, Seth 912, en Lamech begon op zijn 182ste nog een gezin.

Zucht....

XipeTotec | 05-07-13 | 13:35

Terwijl atheïsten met een circa 6% wereldwijd in de minderheid zijn en dus democratisch gezien helemaal niets te zeggen hebben.
HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41

Oh, gaan we nou ineens democratisch vaststellen dat er een god bestaat? Ben benieuwd wie er meer stemmen krijgt: god, allah, vishnu?
Als die talentshow achter de rug is kunnen we wellicht ook bij referendum vaststellen dat bij nader inzien de aarde toch plat is.

Djong | 05-07-13 | 13:33

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:25
lol. En dat nog wel op een verderfelijke site als deze. Zo zie je maar weer.

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:30

Oh ja? Verlicht me eens?
kLuTz001 | 05-07-13 | 11:58 | + 0 -

Nou, vooruit.

Dankzij de vele bijbels en korans in omloop is er in geval van een tekort aan schijtpapier altijd een oplossing om toch je reet af te vegen.

kloosterkade | 05-07-13 | 13:28

Kweetniet of zijn gott hem wel zo welwillend toeknikt. Die hele wipsite van'm draait om geld aftroggelen en geld verdienen over de rug de Heere Heere. (Koop Jezus DVD's!!!) Heeft die Jezus destijds niet een hele tempel eigenhandig schoongeveegd van woekeraars en geldduivels? En dan die schrale blik in de ogen van Egbert en z'n gade: totaal verdwaasde, wazige oogjes die je vanaf de foto aanstaren, een doffe, lege blik die je verder alleen maar tegenkomt bij zware junks mensen die een week niet geslapen hebben en jawel: zeloten. Meneer de gggristelijke website-entrepeneur heeft de volle vrijheid om te denken en te propageren wat hij wil maar ik stel voor om het woordje "geloof" voortaan te vervangen door "eigenwijs" of "koppig". En dan ben ik nog erg netjes.

Conan de Rabarber | 05-07-13 | 13:28

@ helovesyou
Terwijl atheïsten met een circa 6% wereldwijd in de minderheid zijn en dus democratisch gezien helemaal niets te zeggen hebben.

OH? Is dat zo? Dan behoren wij dus tot de elite? Je klinkt echt als een fundigekkiechristen... of als een troll

swafful | 05-07-13 | 13:27

"Laat onverlet dat atheisten net zo vervelend, vooringenomen, dom, bekrompen, achterlijk, stom, zeikerig en gelijkhebberig kunnen zijn als gelovigen."
Misschien helpt het als je een scheiding tussen de stroming, en de mensen die de stroming aanhangen maakt:
Religie = vooringenomen, dom, bekrompen, achterlijk, stom, zeikerig en gelijkhebberig.
Wat zich verhoudt zich zo tot: atheïsme = "Blanco"
Wat voor soort mensen die beide stromingen aanhangen ook mogen zijn. Ik mag de gelovigen heel graag: maar religie zelf, dat is uit zichzelf al alle dingen die jij aanhaalt.

je therapeut | 05-07-13 | 13:27

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:23
;)

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:25

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:23
Hebben we nu de zin van het leven ontdekt zo op een vrijdagmiddag?

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:25

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:17
Zeker, maar dan nog moet je eerst definiëren wat perfectie is, voordat je ernaar kunt streven. Alleen dat definiëren kost al minimaal een half mensenleven (er zijn ook geen absolute maatstaven voor, je moet het zelf gaandeweg uitvinden), laat staan ernaar leven.

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:23

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:13
perfectie bestaat niet, slechts het streven om perfect te zijn bestaat

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:17

Laat onverlet dat atheisten net zo vervelend, vooringenomen, dom, bekrompen, achterlijk, stom, zeikerig en gelijkhebberig kunnen zijn als gelovigen.

Voor de goede orde: ik heb niks met religie maar constateer wel dat atheisten niet verschoond zijn van al het negatieve dat zij toeschrijven aan gelovigen.

Zo, kom maar op met die minkudo's: het ultieme bewijs van mijn stelling. :-)

Amsterdamsko | 05-07-13 | 13:15

zeeman73 | 05-07-13 | 12:53
voor grote groepen mensen is sturing nog steeds verstandig, is mijn mening, maar je hebt gelijk, welvaart is de sleutel

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:15

Uit een film :

-Yeah, we had this priest back in georgia, who would tell us kids we would burn in hell for having sex outside the sanctity of marriage.

-And then one day..'bless hiss little heart.. His wife caught him outside the waffle house having sex with a hooker.

-Hooker with a really big dick.

-......

-So now, whenever people want to tell me how so 'fucking' perfect their lives are... I don't believe them.

de grote Anti | 05-07-13 | 13:15

"I contend we are both atheists, I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
www.rationalresponders.com/a_big_list_...

Nietvoordekat | 05-07-13 | 13:13

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:00
Dat is op zich een waarheid als een koe. De vraag is vervolgens of het de juiste moraliteit oplegt. De monotheïstische religies zijn vooral gebaseerd op onderwerping, mensen klein houden. Met machtsmiddelen zoals angstvisioenen over de hel en een straffende god. Houd ik niet van, mensen op die manier sturen.

Het evangelie is al een stuk positiever, als je het tenminste leest met een soort boeddhistische Christus in de hoofdrol die mensen aanspoort om aan zichzelf te werken. En zelfs dan vallen er nog vraagtekens te zetten bij de lofzang op de zwakkere, misplaatste gevoelens van medelijden etc.

Moishe Pipik | 05-07-13 | 13:13

@bruine kikker | 05-07-13 | 11:39
Anti-theïst betekent dat je de bewering doet dat er geen god bestaat. Dat is een bewering die je onmogelijk kunt bewijzen (omdat dat een non-existentiële claim is, en tot het moment dat je letterlijk het gehele universum kunt waarnemen, kun je dus niet met enige mate van zekerheid zeggen dat er geen god bestaat).

Dit staat in contrast tot atheïsme, dat is de stelling dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat er een god bestaat.

Waar anti-theïsme zelf ook een waarheidsclaim doet ("Er is geen god"), doet het atheïsme geen waarheidsclaim. Atheïsme valt beter samen te vatten als "er is geen reden om aan te nemen dat er een god is/er is onvoldoende bewijs voor enig supernatuurlijk wezen", en het verschil tussen die twee is weliswaar subtiel, maar desalniettemin erg belangrijk.

Tenminste, dat is mijn beeld van atheïsme. Sommige mensen schakelen anti-theïsme gelijk aan atheïsme, maar ik hou daar liever een onderscheid tussen.

Nietvoordekat | 05-07-13 | 13:09

De naam zegt het toch echt.
"geloof" waarom heet het dan geen "feit" als er zeker iets is?

Omdat ik het zeg! | 05-07-13 | 13:08

Mortimerr | 05-07-13 | 13:02
Atheïsme is niet communisme of fascisme. Het staat er los van. communisme is communisme, en fascisme is fascisme.
Atheïsme is helemaal geen ideologie. Hoe zou het dat ook kunnen zijn?! Sommige religieuze apologeten gebruiken diezelfde drogreden, en compleet het tegenovergestelde, dat atheïsten 'nihilisten' zijn, door elkaar heen. Beiden zijn onjuist.

je therapeut | 05-07-13 | 13:07

@Mortimerr | 05-07-13 | 13:02
Niet enkel religie zorgt er voor dat er geen horror praktijken gebeuren, het zit in de menselijke aard om niet te willen moorden maar samenwerken.

Religie heeft geen monopolie op er voor zorgen dat we elkaar niet afmaken. Eerder het tegenovergestelde.

Devlonir | 05-07-13 | 13:07

roze_bril | 05-07-13 | 12:55
weet je wat het fijne is in dit land? dat mag jij. alleen vrees ik dat jij me nu ziet als iemand die met een belerend vingertje iedereen de les leest. ik heb het niet over praten met volle mond of je buurvrouw een veeg geven terwijl je getrouwd bent, die moraliteit valt binnen de bandbreedte waarin we zelf onze keuzes mogen maken, of dat nu slim is of niet. Ik heb het over stelen, verkrachten, bedriegen, bedreigen, vermoorden. tegen dit soort mensen hef ik wel belerend mijn vingertje. als jij mij daardoor een eng mannetje vindt, dan kan ik alleen maar zeggen, dan maar een eng mannetje

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:07

Iemand die niet wil aannemen dat de wereld voor 1900 bestond vind ik net zo rijp voor de psychiater als iemand die zijn hele leefstijl aanpast aan de vermeende geboden verboden van een imaginair opperwezen.

Djong | 05-07-13 | 13:02

Een onzinnige discussie.
.
Ik denk dat als er geen religie was het nog een stuk erger was geweest met de toestand van de mensheid.
.
Als je kijkt naar atheïstische systemen zoals het communisme en fascisme , dan hebben deze systemen voor heel veel doden, onderdrukking en mensonterende toestanden geleid.
.
Religie kan een enorme positieve kracht zijn; het ligt er maar net aan hoe het ingevuld word.

Mortimerr | 05-07-13 | 13:02

@HeLovesYou | 05-07-13 | 12:23
"Wat is er bruter dan een mensheid zonder doel, functie of bestemming.
De gedachte dat je een dier bent en niets voorstelt is weerzinwekkend en past niet bij onze menselijke waardigheid."
.
Geen wonder dat jij gelovig bent,je kunt de waarheid gewoon niet aan, want de waarheid vind jij bruut en weerzinwekkend. Jankerd.

Causa Sui | 05-07-13 | 13:01

Moishe Pipik | 05-07-13 | 12:52
kleine nuance, ik zeg niet dat religie voor moraliteit zorgt, religie is een middel om moralitiet op te leggen

ITEACHYOU | 05-07-13 | 13:00

@HeLovesYou 12:50: Als een almachtig god aan komt zetten met de voor mij beste weg, wat valt er moreel gezien dan nog te kiezen? Zeker als die god je voor de eeuwigheid in een meer vol kokend bloed smijt als jouw houding hem niet aanstaat? Dat is geen keuze, maar dwang.

En wat de hel betreft: ik ben best voor strenger straffen, maar dat is me toch wel wat te gortig. Wij mensen hebben blijkbaar meer mededogen en vertrouwen in onze medemens dan god heeft. Als god ons oordeelt, mogen wij god dan oordelen? Dat wil zeggen: is het juist om een god te volgen die niet eens aan onze eigen standaarden van fatsoen voldoet?

Muxje | 05-07-13 | 12:59

@Sjors W. | 05-07-13 | 12:00
En al die mensen die nu het idee hebben dat het scheppingsverhaal nu de essentie van het christendom is, die hebben gewoon zin in ruzie (van beide kanten).

frank87 | 05-07-13 | 12:56

Djong | 05-07-13 | 12:36
Want? alleen maar nee roepen levert weinig nieuwe inzichten op :-)
xspalm | 05-07-13 | 12:45

Wat u beweert is gewoon niet onderbouwd. Dan zou driewerf nee toch gewoon voldoende moeten zijn?
Maar goed, nu ik toch uw aandacht heb. Atheïsten bestaan uitsluitend omdat verschillende soorten Theïsten millennia lang hun onwrikbare waarheidjes aan andersdenken hebben opgedrongen. Letterlijk te vuur en te zwaard.
De atheïst is iemand die die fabeltjes niet gelooft. De atheïst is iemand die nee zegt als de Theïst hem een onbewezen wereldbeeld probeert op te dringen, en die nee zegt tegen de idiote leefregels die bij zo'n fabeltjesgeloof horen. En de atheïst zegt ook nee als zijn niet-geloven door iemand als u op een hoop wordt gegooid met geloven. Als de atheïst niet door de theïst was lastiggevallen was hij zich niet eens bewust van het feit dat hij niet in al die sprookjes geloofde.
Nou ja, een heel lang verhaal, dat zich laat samenvatten in drie woorden:
Nee, nee, nee!

Djong | 05-07-13 | 12:56

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:01 |

En daarom vind ik jou dus heel eng.

roze_bril | 05-07-13 | 12:55

HeLovesYou  | 05-07-13 | 12:23 | + -5 

Jezus leeft? Misschien moet je je eerst eens in de geschiedenis van de kerk verdiepen. In de oudheid zijn er legio metaforen voor 'jezus'. Isis is daar een mooi voorbeeld van. Het doodgaan en het vervolgens weer opstaan moet je niet letterlijk nemen. Het gaat niet over een mens, maar over gedachtengoed.

En daarnaast, er is niemand voor jouw zonden gestorven. Je zal toch echt moeten leren om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er is geen God die alle problemen voor je oplost.

Das ff schrikken hè?

Rest In Privacy | 05-07-13 | 12:54

@HeLovesYou | 05-07-13 | 12:50
Het sadisme schuilt erin dat je eerst wordt geleerd dat je een zondaar bent.
En dat je vervolgens wordt geleerd dat *entiteit* alsnog van je houd, hij je vergeeft, en je hem moet aanbidden voor vergeving.
Als het eerste deel niet waar is, heb je het 2e deel niet eens nodig.
En het eerste deel is niet waar.

je therapeut | 05-07-13 | 12:53

Muxje | 05-07-13 | 12:41
Ik snap de makkelijke vergelijking wel, maar vind dat hij mank gaat. Een atheist *gelooft* dat er geen god bestaat, maar kan dit volgens mij niet hard aantonen. Een gelovige *gelooft* dat er een god is, maar kan dit evenmin hard aantonen.De overeenkomst zit hem er dus in, dat ze een standpunt innemen op basis van een aanname in plaats van op basis van hard bewijs.
Daar zou ik aan toe willen voegen, dat er voor beide standpunten best argumenten te bedenken zijn, het ene sterker dan het andere.
Dus tot dat moment bent ik maar even praktiserend agnost. En dat heeft niks met luie mensen te maken.

xspalm | 05-07-13 | 12:53

ITEACHYOU.
inderdaad. een sociologische beschouwing van de religie is dat deze de functie heeft van een maatschappelijke moraal. wanneer mensen naar een religie leven, is er structuur en orde in een samenleving en voorkomt dit een 'ieder voor zich' strijd van allen tegen allen.
vanuit deze gedachten wordt ook vaak gesteld dat zonder een godsdienst de samenleving in moreel verval zal komen. dat hoor je gelovigen ook vaak zeggen.
maar ik denk niet dat dit waar is. misschien was godsdienst vroeger nodig voor orde en moraal, maar nu hebben we wetten, een burgelijke maatschappij en voldoende welvaart.
het beste wapen tegen fundamentalistische godsdienst is denk ik welvaart en een redelijk eerlijke verdeling daarvan.

zeeman73 | 05-07-13 | 12:53

@Djong | 05-07-13 | 12:34
Ja, daarom neem je dingen aan, omdat ze onbewijsbaar zijn. Wat is daar mis mee?
Je moet ook maar aannemen dat de wereld er al voor 1900 was, dat de zon morgen op komt, en nog een hoop onbewijsbare zaken.

frank87 | 05-07-13 | 12:52

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:41
Moraliteit krijg je ook van moeder natuur mee. Heeft een evolutionair voordeel, je kunt je beter in groepen staande houden. Het is volstrekte nonsens dat religie voor moraliteit zorgt, zoals Biff met één simpel voorbeeld ook al afdoende weersprak.

Moishe Pipik | 05-07-13 | 12:52

Er zijn wel bewijzen, des te vaker ze bepaalde namen oproepen, des te gekker ze zijn ook al geven ze zich uit voor ongelovigen! Het zijn uiteindelijk je daden, want alleen met de juiste daden, kan men iets blijvends creeeren, achter de daden, vindt je de intentie wat misschien nog meer zegt dan de daad opzich. Maar je moet toch ergens beginnen, want hoe vindt je de intentie en hoe verander je die.

blango | 05-07-13 | 12:52

@HeLovesYou | 05-07-13 | 12:23
Atheïsme is juist liefdevol; ze stelt namelijk de mens centraal en niet Jezus.
Met als gevolg dat atheïsten hun keuze om hun geliefde kind al dan niet in te laten enten in ieder geval kunnen baseren op recente kennis en hun (niet) handelen niet laten bepalen door een stokoud door mensen geschreven samengeraapt boek vol tegenstrijdigheden en vertaalfouten.
De 'liefde' die reli's hebben en die jij overal om je heen ziet, komt tot uiting in de zieke kinderen in de bijbelbelt, want God komt op plaats 1, daarna het kind. En waarom pleasen ze God, opdat ze zelf in de Hemel komen na de dood en niet in de hel, het is super egoïstisch, jouw 'liefde'.

Causa Sui | 05-07-13 | 12:51

-weggejorist-

HeLovesYou | 05-07-13 | 12:50

BigusDickus | 05-07-13 | 12:30
ja, maar in het wetboek is niet geregeld dat je je buurman van 85 moet helpen met boodschappen doen........, alleen met een wetboek ben je er dus niet.... trouwens, waar denk je dat die wetten vandaan komen?

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:49

@kaan78 Mensen die niet geloven zijn in de regel wat slimmer. Mensen die wel geloven durven dit in de regel niet toe te geven.
Religieuze vrouwen neuken inderdaad lekkerder, die gaan helemaal los omdat ze eigenlijk nooit mogen!

Rest In Privacy | 05-07-13 | 12:46

Djong | 05-07-13 | 12:36
Want? alleen maar nee roepen levert weinig nieuwe inzichten op :-)

xspalm | 05-07-13 | 12:45

Liever een laagopgeleide die te dom is om in denkbeeldige vriendjes te geloven dan een... dombo die dat wel doet.

Religie, de bron van alle kwaad. Wie dat nog niet doorheeft mag nog zo hoogopgeleid zijn, aan zijn verstand mankeert wel het een en ander.

zuiderduin | 05-07-13 | 12:42

"Ik weet niets van de opleiding van de gelovigen in de kerk, maar aan de manier waarop ze zich in het verleden en het heden gedragen kan ik wel afleiden dat ze weinig respect hebben voor andere overtuigingen…".

Rest In Privacy | 05-07-13 | 12:42

@xspalm 12:35: Agnosticism: the lazy man's atheism.
Atheisme is net zo min een geloof als "geen postzegels verzamelen" een hobby is.

Muxje | 05-07-13 | 12:41

Biff Eagleburger | 05-07-13 | 12:28
Logica staat niet in boeken maar krijg je van moeder natuur mee, mijn grote vriend.

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:41

Mensen die niet geloven vind ik persoonlijk wat dommer dan mensen die wel geloven. Mensen die wel geloven zijn socialer, behulpzamer, neuken beter en stinken minder.

Kaan78 | 05-07-13 | 12:41

@HeLovesYou 12:23: Integendeel: wat is er mooier en spannender dan het idee dat wij ons eigen geluk in handen hebben, en ons eigen doel kunnen stellen? En dat we uit vrije wil onze morele keuzes kunnen maken.

Ik heb meer achting voor de persoon die uit vrije beweging de juiste keuzes maakt, dan de persoon die dat alleen maar doet omdat hem dat verteld is, onder dreiging van een oneindig sadistisch* opperwezen.
(Voor oneindig sadisme, zie de bijbel).

Muxje | 05-07-13 | 12:38

Cuyahoga | 05-07-13 | 11:09
Ow ja? Check mijn post hierboven :-)

xspalm | 05-07-13 | 12:37

xspalm | 05-07-13 | 12:35
nee, nee, nee!

Djong | 05-07-13 | 12:36

Ik stel voor dat we atheisten en gelovigen voortaan op één hoop gooien. Beide groepen hebben hetzelfde manco: de ene groep gelooft dat er een God bestaat, de andere groep gelooft dat dat niet zo is.
Voor beide stellingen zijn er geen spijkerharde bewijzen en voor beide overtuigingen zijn er wel suggesties te vinden dat ze gelijk hebben.

Als je dan zo rationeel bent, kun je alleen maar agnost zijn. En daar hoef je niet per se hoogopgeleid voor te zijn.

xspalm | 05-07-13 | 12:35

De God van de gelovigen bestaat niet omdat we voldoende inzicht hebben om dat te ontkrachten. Dat is de enige reden, dat sommigen geloof en gelovigen stom vinden voegt daar niets aan toe.
Sjors W. | 05-07-13 | 11:18

Nee, die God bestaat niet omdat het een volstrekt onbewijsbare aanname is van gelovigen.
Niet-gelovigen hoeven niks te ontkrachten, de bewijslast ligt bij de gelovigen.
En ja, geloven in iets wat niet bestaat, dat is best behoorlijk stom.

Djong | 05-07-13 | 12:34

@Zuma | 05-07-13 | 12:18
Alleen al dat naastenliefde, goed doen en respect voor anderen hebben wordt geclaimd door een zekere religie alsof het hun uitvinding is, is behoorlijk belachelijk.
Religie heeft vrij weinig met die zaken te maken. Veruit de meeste mensen weten wel dat het verstandiger is om niet lukraak op straat mensen te gaan vermoorden, in ruil voor de rust die het brengt dat niet iedereen op straat jou wil vermoorden om het even extreem uit te meten. Het is een logische, rationele manier voor mensen om te leven, je bereikt er meer mee, en het is een stuk relaxter. Elke beschaving die dit implementeert, is succesvoller en bereikt meer dan een andere beschaving die dit niet doet: evolutie, religie is er deel van, maar naastenliefde werkte niet zo goed omdat god bestaat, het werkte omdat het een goed idee is.

je therapeut | 05-07-13 | 12:33

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:15
Levensovertuiging bepaald min of meer je normen en waarden maar dat terzijde.
Gelovigen hebben nogal vaak de neiging om privileges op te eisen op basis van hun geloof.
Of dat ten koste of op de kosten gaat van andersdenkenden vindt men niet relevant.
Voor de structuur en consensus hebben we al enige tijd een wetboek.

BigusDickus | 05-07-13 | 12:30

als hoogopgeleide agnost voel ik me niet aangesproken.

De Treinende Rechter | 05-07-13 | 12:30

Godsdienst is opium voor het volk.

KarelMarks | 05-07-13 | 12:28

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:19

Nee, je slaat de plank volledig mis. Moraliteit op zichzelf is niet geloofsgebonden. Misschien is het een idee dat je er eerst wat over leest.

Biff Eagleburger | 05-07-13 | 12:28

Godvoordomme!

harry poster | 05-07-13 | 12:27

HeLovesYou
We zijn een apensoort. That's it. Deal with it. Succes ermee.

kLuTz001 | 05-07-13 | 12:26

witwas | 05-07-13 | 12:19
dat zeg ik toch niet, het is geen exacte wetenschap. als je een stoplicht neerzet die op rood staat, dan kan je ook doorrijden, maar de intentie van dat stoplicht is toch ok?

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:24

-weggejorist-

HeLovesYou | 05-07-13 | 12:23

Guido
Als je het ermee eens bent dat websites maar dicht moeten omdat ze de door de wet gegeven vrijheid gebruiken om stukjes te tikken over religie. Dan zul jij wel exemplarisch zijn voor de gelovige.

kLuTz001 | 05-07-13 | 12:21

Ik ben een atheïstische student godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Groningen wat tevens de beste faculteit der godgeleerdheid in Nederland is. Ik voel mij inderdaad erg laag opgeleid en merk ook wel dat ik geen enkele kennis heb van religie. Laat ik gewoon lid worden van een evangelische kerk en dat wordt ik daar spreker, want oh, die zijn wel zo ongelooflijk hoog opgeleid. *zucht* Religekkies ook...

Andi | 05-07-13 | 12:21

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:50 Want gelovigen handelen niet in en gebruiken geen drugs? Het leed van drugs toeschrijven aan atheïsten, zo zout heb ik het nog nooit gegeten.

witwas | 05-07-13 | 12:19

Biff Eagleburger | 05-07-13 | 12:13
Geen bewijs, dat klopt, maar logisch redenerend kom je er wel. Succes.

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:19

@Egbert Ribberink
Een virtuele man in de hemel bedenken (en de reli-gehandicapte mens schiep zich een God/Allah, naar diens eigen beeld, gelijkenis en verdorvenheid) of aanhangen, en die willen laten heersen over de mensheid. Dat is pas verwerpelijk. Godsdienstigen zijn een constante bron van ellende gebleken. Effe dimmen jullie met je huichelachtige smoelwerken en opgeheven vingertjes. Haal die duizenden jaren oude dikke platen voor je koppen nu eindelijk eens weg.

Fijnstoffer | 05-07-13 | 12:19

@simonsniep | 05-07-13 | 12:05
Jij had zeker graag persoonlijk de gifbeker aan Socrates overhandigd.
Weet je wat gristen wel openhouden? De moslimschool! fraai he, ze moeten natuurlijk wel, want religie staat immers garant voor moraal!

Causa Sui | 05-07-13 | 12:18

Gristengekkies omdat de men gelooft in creationisme en omdat God beschikt. Ik ben zelf absoluut hoogopgeleid en heb respect voor religies behalve als die doorslaat in de wetenschap ontkennen en op zij zetten of mede aardbolbewoners stelselmatig willen bekeren op basis van macht of angst en als dat niet lukt dan maar vermoorden. Gek hè? dacht het niet...

Bepaalde BN-ers die het creationisme aanhingen zijn inmiddels al bekeerd (recent deed Dominee ter Linden ook een inkeerlingetje als het om creationisme ging, ik noem het tegenwoordig een Andriesje doen) en hen zal ik dan ook geen christengekkie meer noemen maar gewoon respect hebben voor hun overige levenshouding. Er is immers verder niets mis met naastenliefde, goed doen en respect voor anderen hebben. Immers wie goed doet, ontmoet goed.

Zuma | 05-07-13 | 12:18

@amin | 05-07-13 | 11:55
Hahaha. :)

Jim Lovell | 05-07-13 | 12:16

@kLuTz001 | 05-07-13 | 12:08
Als u exemplarisch bent voor atheïstische reaguurders, dan heeft Ribberink volkomen gelijk.

Guido | 05-07-13 | 12:16

@Achterbak 12:08: Leuke quote van Camus; the coward's choice. De echte vraag is dan natuurlijk: wèlke god ga je in geloven? Als je de verkeerde pakt loopt het alsnog slecht met je af.

Muxje | 05-07-13 | 12:16

simonsniep | 05-07-13 | 11:48 | -3
Apa kabar en al die beleefde nonsens, maar u had beter kunnen blijven hangen in het Pesten is geen spelletje, Pesten is geen spelletje topic van vorige maand.
Toen klonk u nog enigszins zinnig.
Nu poept u in het bord waar u van zit te eten.
Yg baik.

amin | 05-07-13 | 12:15

BigusDickus | 05-07-13 | 12:05
Ik ben alles, behalve gristen, maar dat terzijde. Ik heb het niet over een levensovertuiging. Ik heb het over normen en waarden. Enige structuur en consensus lijkt mij niet meer dan logisch, ook in een vrij land. Uiteraard moet je vrij zijn om je eigen normen en waarden te bepalen, maar altijd binnen een bepaalde bandbreedte

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:15

ik moet zeggen ITEACHYOU dat het erg oplucht om Simon even goed de waarheid te zeggen wanneer hij wenst dat sites gesloten worden omdat ze stukjes tikken over religie.

kLuTz001 | 05-07-13 | 12:14

Zelden zo gelachen. Hier komt een rationele stelling: religie is met afstand het ergste dat de mens zichzelf ooit heeft aangedaan.

Onderbouwing met rationele argumenten: religie is er in vele verschijningsvormen. Net zoals culturen, politieke systemen, mores, gebruiken, stijlen. Ook allemaal man-made dingen. Religies ontstaan als projectie van een groepje mensen die in een zeer kleine minderheid ("schriftgeleerden", "imams") er een heel volk onder moeten houden. Vandaar de menselijke kenmerken goed/kwaad, beloning/straf en de "waarheid" die niet te controleren is en in een "heilig boek" staat. Ook al zeer menselijk. Met angst krijg je ze er wel onder!

En als toetje na de hosties: de godfiguur in de meete religies is dan wel "almachtig", en zijn wegen zijn "ondoorgrondelijk", en iets gebeurt alleen als "hij het wil", maar bij de schepping ging er toch even wat mis - ineens kwam er een duiveltje tevoorschijn waar "eeuwig" voor gewaakt en tegen gestreden moet worden.

Nou, lijkt me toch bijzonder rationeel allemaal, ik heb alleen feiten benoemd die iedereen zelf kan verifieren.

smoelwerk | 05-07-13 | 12:14

simonsniep | 05-07-13 | 12:05
Goed idee. Ieder medium dat het niet met je eens is moet Kaputt.
Waar heb ik dat allemaal toch ook alweer eerder gezien..?
*fronst*

flowert | 05-07-13 | 12:13

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:29

Wat een nonsens. Er is geen enkel bewijs dat een juist normen- en waardenstelsel afkomstig is van een geloof. Het feit dat het percentage gelovige gevangenen aanzienlijk hoger ligt dan het percentage atheïstische gevangenen ondermijnt je stelling al.

Biff Eagleburger | 05-07-13 | 12:13

'thinking people should not be on the side of executioners' Albert Camus

Dat is een dubbelpost waard. Peace.

Achterbak | 05-07-13 | 12:12

Hoe ken hij nau weten ofdat mensen hiero laag opgeleit zijn?

Treurig varken | 05-07-13 | 12:12

"Ik weet niets van de opleiding van de reaguurders op GeenStijl, maar aan de manier waarop ze over 'gristengekkies' praten kan ik wel afleiden dat ze weinig respect hebben voor religieuze overtuigingen en dat ze dat niet erg rationeel verdedigen."

Hahaha, LOL, F#ck me, een grefo met gevoel voor humor. Dat moeten we dan maar counteren met wat irrationele atheistische humor.

www.youtube.com/watch?v=TynFaEQj_Ys

Try not to a cunt. Prima leefregel.

7anPau1 | 05-07-13 | 12:12

@Niak | 05-07-13 | 11:50
De tegenstelling wetenschap en religie bestaat ook niet in de echte wereld (van de mensen die het niet interessant vinden of God persoonlijk morgen op de koffie komt en op welke wolk hij woont).

Religie gaat over hoe je met je medemens om gaat, wetenschap gaat over hoe de natuur werkt. In het eerste onderwerp is een god een geaccepteerde hogere autoriteit om richting te geven, in het tweede onderwerp een slap excuus voor wat je niet kunt verklaren.

frank87 | 05-07-13 | 12:12

kLuTz001 | 05-07-13 | 12:08
wat bereik je hier nu mee? voel je jezelf nu stoerder? vindt je vriend/vriendin je nu stoerder? Voel je je opgelucht?

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:11

De vraag is/moet zijn: waarom is er uberhaupt geloof?????? pas als je daar het antwoord op hebt kom je bij het probleem, en daar heeft men jaren terug deze "oplossing" (geloof) voor gevonden. En om de mensen hier in mee te krijgen is er een hel en een hemel verzonnen. Het is zo simpel.

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:10

"…en dat ze dat niet erg rationeel verdedigen." Dat klopt doorgaans wel, maar heeft niets te maken met atheïsme, vrees ik. Het gros van de discussies, tot in regering en kamers, wordt uitsluitend op blinde emoties gefundeerd, én zonder enige basiskennis.

Guido | 05-07-13 | 12:09

He Simon, jij waardeloze vrijheid hatende relitroll!
De Typhus voor je zonder vaccinatie!
En nu hup, terug naar je schepper. Het hiernamaals in jij.

kLuTz001 | 05-07-13 | 12:08

Egyptisch leger grijpt in wegens groeiende steun van broeders aan Al Queda, Al Nusra en Jihadi s in Syria.

Internationaal onhandig want Nl/USA/Obama: vernietiging van Iran en Hezbollah. Ook Tafkiri (zwarte steenstrijders) worden hier en bijv Belgie (?) niet vervolgd en door hun eigen achterban als helden verwelkomt.

Da s pas achterbaks gebruiken maken van de religie van anderen. Voor kritiek op christendom verwijs ik naar Putin.

Voor kritiek op militair kapitalisme naar @Bella Bella

Ten slotte staat het iedereen vrij te geloven, maar indoctrinatie en politiek christendom is de 'red line' . Supporting political islam is a red line crossed.

'It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners'

“I would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is.”

Albert Camus

Achterbak | 05-07-13 | 12:08

Mensen die in spookjes geloven zijn compleet achterlijk en debiel. Kan d'r met m'n kop niet bij waarom er massaal gebid en geofferd wordt aan een fantasie die in hun collectieve botte kop leeft.

Shalalieshalala | 05-07-13 | 12:08

Religie is een kwaad omdat het een absolute moraal aanhangt, terwijl moraal subjectief is. Elke stroming of ideologie die niet beseft dat moraal subjectief is, kan behalve behoorlijk irritant, ook gevaarlijk zijn.
Religie helemaal, want het moedigt aan om die subjectieve moraal, niet eens te funderen, dan zeggen ze:"God wil/ heeft dat nu eenmaal gezegd, dus is het (absoluut) waar, dat homo's, moord, euthanasie, abortus ALTIJD slecht is". Het is behoorlijk moeilijk dialoog te voeren met mensen die niet eens redenen of argumenten achter hun ideologieën hebben, maar simpelweg zeggen:"het nou eenmaal zo, heus".
Juist.
Lekker makkelijk, dat niet zelf nadenken.
Alleen al dat 150 jaar na de Origin of Species van Darwin de discussie over evolutie nog steeds telkens maar weer blijft oplaaien zegt veel over hoe geloof het nadenkend vermogen van mensen weet te corrumperen.
150 jaar is verrekte lang. 6 generaties zo'n beetje.


je therapeut | 05-07-13 | 12:06

-weggejorist-

simonsniep | 05-07-13 | 12:05

@ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:01
Mooi man om te zien dat ook de christenen intolerant zijn tegenover een ander zijn levensovertuiging.

BigusDickus | 05-07-13 | 12:05

HeLovesYou | 05-07-13 | 11:47
Nee inderdaad want de Bijbel is vele malen plausibeler. Toch?

flowert | 05-07-13 | 12:05

@Niak 11:31: Het is een typisch sociologisch onderzoek: (naar ik aanneem) juiste data, met uit de duim gezogen flauwekulconclusies. De reden dat in seculiere landen meer laagopgeleiden atheist zijn heeft niets te maken met het wegvallen van zingeving en een daarvoor in de plaats opkomend extremistischer standpunt. Het is simpeler: atheisten worden militanter naarmate men meer last heeft van gelovigen met inachtname van de mate waarin men vrij is dat te doen.

In religieuze landen hebben lager opgeleiden misschien veel last van het geloof, maar die kunnen of durven daar in een door religie gedomineerde maatschappij geen uiting aan te geven. Het protest komt daar zoals meestal in minder vrije landjes vanuit de intelligentsia. In seculiere landen zijn alle atheisten vrij om hun onvrede te uiten, maar hier is het met name de gewone man die te maken heeft met de uitwassen van de religieuzen. De hoger opgeleiden beseffen juist dat ook religie een plaats heeft in een vrije samenleving.

Uiteraard trek ik deze conclusie uit mijn reedt, zonder onderbouwing. Net als Ribberink trouwens. Het zou leuk zijn als hij ook wat meer data opgegraven zou hebben over de manier waarop de verschillende opleidingsgroepen in de verschillende landen uiting geven aan hun afkeer van religie, en hun beweegredenen om dat te doen. Maar day was te veel werk zeker.

Muxje | 05-07-13 | 12:04


Bertrand Russell :

Het geloof in de hemelse theepot

In zijn artikel “Is er een god?” uit 1952 schrijft Russell:

Als ik zou suggereren dat er tussen de Aarde en Mars een theepot rond zon draait, dan zou niemand mijn veronderstelling kunnen weerleggen, tenminste als ik zo bedachtzaam zou zijn om eraan toe te voegen dat de pot zo klein is dat hij zelfs door de sterkste telescopen niet kan ontdekt worden.
Maar als ik vervolgens zou zeggen dat, aangezien mijn bewering niet weerlegd kan worden, het een onverdraaglijke verwaandheid is van de menselijke rede om aan het bestaan van de theepot te twijfelen, dan zou men terecht denken dat ik onzin uitkraam.
Maar als het bestaan van zo’n theepot bevestigd zou staan in oude boeken, elke zondag verkondigd zou worden als een heilige waarheid en ingestampt zou worden bij de kinderen op school, dan zou afzien van geloof in zijn bestaan een teken van excentriciteit worden en zou diegene die twijfelt aan het bestaan ervan in een verlichte tijd naar een psychiater verwezen worden en in vroegere tijden naar de inquisitie.

Met deze redenering wil Russell aantonen dat i.v.m. de vraag of god bestaat de bewijslast niet ligt bij de ongelovige, maar wel bij de gelovige.

Maar daar ligt juist het probleem: de stellingen van de gelovige kunnen niet bewezen worden, toch niet volgens de strenge criteria van de analytische filosofie.

De verdedigers van de godsdienst nemen daarom meestal hun toevlucht tot machtsmiddelen om hun geloof ingang te doen vinden bij de bevolking.

*glimlachen doet*

vanvandaag | 05-07-13 | 12:03

".... kan ik wel afleiden dat ze weinig respect hebben voor religieuze overtuigingen..."

Het moet eens afgelopen zijn met het eisen van respect voor een geloof.

Wat is er intrinsiek respectabel aan het feit dat je in sprookjes gelooft? En daar anderen bovendien voortdurend mee lastig valt??

Ik herinner me een korte reportage op tv enkele jaren geleden van de gedwongen ontruiming van joodse nederzettingen in de Gaza-strook. In verband met een akkoord met de Palestijnen moesten een paar honderd joodse kolonisten hun have & goed opgeven daar. Ze wilden niet weg, daarom greep de Israëlische regering in en liet de boel door politie en militairen ontruimen.

Daarbij werd een orthodox-joodse jonge vrouw die zich verzette, beetgepakt door een militair. Waarop ze krijste: "Raak me niet aan! Ik ben religieus!".

U is religieus? So what the fuck??

Kijk. Dat bedoel ik nou. Ze is religieus en vindt dat ze, alleen al vanwege dat stompzinnige feit, een soort heilige is en een onaanraakbare status verdient.

Respect, mijne religieuze dames en heren, is iets dat je moet verdienen. Respect is niet iets dat automatisch betuigd dient te worden als je in sprookjes gelooft uit boeken die eeuwen geleden geschreven zijn door baardmannen die last hadden van hallucinaties vanwege de woestijnhitte.
Uit boeken die geschreven zijn in een tijd dat men ervan overtuigd was dat de aarde plat was.

Peter Emile | 05-07-13 | 12:03

fritsspits | 05-07-13 | 12:01
Of juist wel, hij straft ons voor onze zonden....

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:03

Ik heb niks tegen geloof. Zelf geloofde ik jarenlang in Sinterklaas, hartstikke leuke tijd gehad.

Waar ik WEL wat tegen heb is:
Het uitsluiten van iedereen die anders is (homo's, andere geloven)

Het discrimineren van vrouwen, o.a. door kledingvoorschriften

Het uitsluiten van iedereen die een foutje maakt (zwangere meisjes)

Het moeilijk doen over seksualiteit en dus geen voorlichting te geven (opnieuw: zwangere meisjes)

Het laten sterven van kinderen door ze niet in te laten enten

Het besnijden of anderszins verminken van kinderen
Indoctrinatie van kinderen in plaats van een brede oriëntatie op geloof bieden (inclusief de optie van atheïsme)

Het geven van valse hoop op genezing of verbetering door gebed

Het onnodig laten lijden van terminale patiënten, die de hel vrezen als ze voor levensbeëindiging kiezen

Het negeren van de wetenschap (evolutietheorie, de aarde is pas 6000 jaar oud, etc.)

Denken dat God precies de versie van het geloof op de 100 km2 waar jij op deze planeet woont de allerbeste versie vindt

Drogredenaties (Atheïsten geloven niet in God, dus ze geloven ergens in (namelijk 'niet in God')

Vinden dat atheisten zelf niet kunnen bedenken dat je niet mag moorden of stelen (en je medegelovigen doen kennelijk enkel niet omdat ze bang zijn voor de hel)

Het wegpoetsen van alle mogelijke smetten op het verleden van je profeet of de afkomst van je heilige boek(en)

DAT is voor mij religie. En daar ben ik fel op tegen, ja.

QuelleFromage | 05-07-13 | 12:03

Maar natuurlijk. Makkelijker kom je er eigenlijk niet mee weg, met het onvermogen je eigen God te verdedigen. Er is geen god, dat staat ondertussen wel vast. Het is derhalve net zo beledigend een plus een twee te noemen als het ontkennen van een God. Het bestaat simpelweg niet. Als gelovige in deze tijden van wetenschap had ik gewoon m'n mondje toe gehouden en dankbaar geweest voor de rechten die mijn dogmatisch denken in dat land krijgt toebedeeld. De arrogantie van die types is gewoonweg stuitend.

Not Muhammad | 05-07-13 | 12:02

@simonsniep | 05-07-13 | 11:48
zozo,je doet niet alleen aan geloven, maar ook nog aan zeker weten, op jouw manier dan.

Causa Sui | 05-07-13 | 12:01

Als God bestond, was Rutte geen Premier geweest.

fritsspits | 05-07-13 | 12:01

-weggejorist-

simonsniep | 05-07-13 | 12:01

roze_bril | 05-07-13 | 11:57
wat een gelul, dus jij bent ervoor dat iedereen zijn eigen moraal kiest? mooie boel zal dat worden....

ITEACHYOU | 05-07-13 | 12:01

Laten we deze man de andere wang toekeren voor deze stigmatiserende duiding.

flowert | 05-07-13 | 12:00

@ frank87 | 05-07-13 | 11:33 | + 0 -

Het was al een heel epistel aan het worden dus daar heb ik geen aandacht aan besteed. Ik vind het ook een trol-argument.

Christenen zijn inderdaad vrij pragmatisch omgegaan met bepaalde ontwikkelingen en hebben hun verhaal aan de tijd aangepast. Dus ze zijn terug gekomen op de 6000 jaar en wijzen op de symbolische waarde van het scheppingsverhaal als metafoor voor de ontwikkeling van de aarde door de millennia.

Maar aan de basis van hun verhaal blijft staan dat alles is geschapen door een (blanke?) man-entiteit met een rechtstreekse interesse in het reilen en zeilen op onze blauwe bol, opinies over hoe wij ons leven in moeten richten.
Een God als de gedachteloze rauwe kosmische energie die alles in gang heeft gebracht, daar daarna geen hand meer in heeft gehad, er niets van vindt, dat bedoelen ze niet. Of er nu wel of geen God-achtig iets aan de oorsprong van de big bang heeft gestaan, dat interesseert me niet echt. Als christenen het vanaf dat punt met me eens zijn - dat er daarna een onafhankelijke, willekeurige ontwikkeling heeft geleid tot waar we nu zijn - wil ik ze dat pleziertje best gunnen.

Sjors W. | 05-07-13 | 12:00

En dat botte antireligieuze vind ik verdacht. Ikzelf heb er geen behoefte aan, heb het niet nodig om mezelf slim te voelen.

Detlev Tarnowitz | 05-07-13 | 11:59

simonsniep | 05-07-13 | 11:48
Die nominatie van 'reaguurder van de maand' kan je nu wel op je buik schrijven denk ik.

Cuyahoga | 05-07-13 | 11:59

Neerbuigend hoor zo n uitspraak, ik zou maar vergeving vragen, ik geloof in mezelf, ik ben van mezelf, en als ik iets doe wat anderen niet accepteren dan vraag ik hen om excuus en los het op. Vind ik inteligenter dan te bidden om vergeving en opgelucht adem te halen.

KannieWaarZijn | 05-07-13 | 11:59

reationelen = rationelen

deministerpresident | 05-07-13 | 11:58

kloosterkade | 05-07-13 | 11:55 | + 0

Oh ja? Verlicht me eens?

kLuTz001 | 05-07-13 | 11:58

Het is toch juist andersom. Religieuzen hebben een boek nodig om voor hen na te denken. Wij, de reationelen (niet ongelovigen), kunnen zelf nadenken.

deministerpresident | 05-07-13 | 11:58

@witwas,

Het is niet alleen niet te bewijzen. Het alleenrecht op moraal is juist het meest gevaarlijk van religie.

roze_bril | 05-07-13 | 11:57

Bertus Brulbroek | 05-07-13 | 11:56
Kutbot vergeet letters

ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:56

@bruine kikker | 05-07-13 | 11:39 |
Als anti-theïst erken ik niet dat er een god is ik erken slechts dat er onnozelen zijn die in iets, zij noemen het god, geloven.
Voorts ben ik van mening dat religie bestreden moet worden aangezien het schadelijk is.

Simon de Danser | 05-07-13 | 11:56

//REAGUURBOT_V2.42//
//dhr. Brulboek is naar het vrijdaggebed op dit moment niet in staat te reaguuren. -einde automatisch bericht//

Bertus Brulbroek | 05-07-13 | 11:56

kLuTz001 | 05-07-13 | 11:36 | + 0 -

En ook geen shariawetgeving en handjes die afgehakt worden. Mwah.. dr zijn echt wel goede dingen aan religie! Zij het dat dat dan wel uitzonderingen zijn.

kloosterkade | 05-07-13 | 11:55

@Jim Lovell | 05-07-13 | 11:53 | 0
Ik heb liever dat je eerst je nagels ff knipt.
:-)

amin | 05-07-13 | 11:55

Dus je heet echt Simon Sniep?

kLuTz001 | 05-07-13 | 11:55

@HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41
zo triest is het dus, 6 % hecht belang aan de logica en de ratio, 94% hecht belang aan tovenaars en magie.
Verantwoording afleggen doen atheïsten ook, alleen niet aan een verzonnen godje die water in wijn kan veranderen.
En atheïsten gaan niet de strijd aan met andersdenkenden omdat ze na de dood 72 maagden krijgen, omdat 'het mooie' na dit leven pas begint.
Moraal is menselijk, het zit in ons, de hele evolutie heeft daaraan bijgedragen, omdat we sociale zoogdieren zijn.
Zo ook het nemen en afleggen van verantwoording, daar heb je absoluut geen door mensen geschreven boek voor nodig, ook al noem je het de bijbel, Gods woord, de Koran, of (voor bakito) de Wehkampgids.

Causa Sui | 05-07-13 | 11:55

@amin | 05-07-13 | 11:51
Moet ik jou eens even in je kruis nagelen? :)

Jim Lovell | 05-07-13 | 11:53

simonsniep | 05-07-13 | 11:48
ja joh, we zijn allemaal gelijk...... je bent te fel, is mijn bescheiden mening.

ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:52

Deze meneer heeft 1 hele grote deformatie in zijn brein. Namelijk zo theocratisch aangelegd zijn,dat de evolutionaire theorie van miljoenen jaren gereduceerd wordt tot irrelevant. De wereld is namelijk door `God geschapen in 7 dagen en vanaf de jaartelling is het " echt" begonnen. Hoe krankjorum ben je dan. Reductionisme is wat ik aanhang. Overal is een verklaring voor hoe moeilijk ook. Dat is de ultieme intelligentie die ons van de dieren scheidt. De rationele pogingen van de reaguurder om gristengekkies te ontpoweren stuit altijd op tegenstand bij dit soort elitaire figuren.

JanModaaltje | 05-07-13 | 11:52

De man heeft gelijk;

Want jezus hebben ze op een kruis gespiest. Daarna hebben ze hem in een grot geduwt. Volgende dag... FOETSIE.
Mozes scheidde even de ze om zijn volkje er doorheen te leiden.
Allah Snackbar heeft voor iedereen die zich zelf opblaast 72 maagden klaar staan.

Natuurlijk zijn de reaguurders schlemielen de bovenstaande verhalen te wantrouwen. Want dat zou immers niet reeel zijn.

KollenbergSittard | 05-07-13 | 11:52

@HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41
Atheïsten doen dit om hun egoïstische lusten te kunnen botvieren zonder verantwoording te willen afdragen voor hun woorden en daden.
-
Bidden voor jezelf om een plekje in de hemel te bemachtigen, dat is lekker barmhartig.

BigusDickus | 05-07-13 | 11:52

LOL @ simonsniep. Wat een mongol.

Armageddon | 05-07-13 | 11:51

@Gugong | 05-07-13 | 11:10
Ik denk dat dat nog vies tegenvalt. Grote groepen orthodoxen zuipen niet zoveel en gebruiken al helemaal geen drugs. Dat werkt in hun studieresultaat voordeel. Bovendien zijn ze meestentijds veel minder oppervlakkig en breder ingelezen. Als je er oog voor hebt wil je niet weten hoeveel reformatorischen en ander christelijk volk je aantreft op de Universiteiten die erg hoog scoren. Ik zou er wel is een onderzoekje op willen wagen.

Ik kom zelf uit de richting en wil het allemaal geenszins verdedigen, maar het oppervlakkige karakter van de gemiddelde Nederlandse (niet-gelovige) student, die buiten zijn studie eigenlijk van niks wat af weet is bedroevend. Vooral ook als je dat vergelijkt met studenten buiten Nederland.

Inferi0r | 05-07-13 | 11:51

@Jim Lovell | 05-07-13 | 11:49 | 1
Kunt u dat laatste even duiden aub?
:-)

amin | 05-07-13 | 11:51

Ach, hij heeft wel een punt. Hoeveel atheïsten, die het bijbelse scheppingsverhaal verwerpen, kunnen vertellen (zonder te googlen) hoe oud hemel en aarde dan wél zijn? Hoe die dan wél zijn ontstaan? Hoeveel kunnen de evolutietheorie goed uitleggen? Veel laagopgeleiden zijn niet zozeer atheïst, zij zijn... tja, laagopgeleid. Veel lieden die niet in god geloven, houden er minstens zo gekke ideeën op na.

Maar ik zit hier vaak lekker te underachieven. Gewoon, omdat het kan. Dus de commentaren hier zeggen weinig over opleidingsniveau.

Detlev Tarnowitz | 05-07-13 | 11:51

witwas | 05-07-13 | 11:44
hoeveel leed is er in de wereld door drugs, intolerantie jegens anderen, lichamelijk geweld, voortkomende uit de vrijheid die veel atheïsten zich toedichten? Klopt, je ziet het niet op TV in HD met mooie explosies, maar het leed is er wel

ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:50

De kloterij aan een wetenschap liefhebbende atheist te zijn is dat een vrij grote groep van je helden (die wetenschap hebben gemaakt wat het is de dag van vandaag) expliciet Christen waren. De volgende groep wetenschappers hebben naar wetenschappelijke werken ook religieuse werken uitgegeven. En nee dat werd ze niet verplicht door de kerk. Sommige van hun hebben de gruwels van de kerk veroordeeld en er actief iets tegen gedaan andere minderen. Maar het waren Christenen, allerlei soorten Christenen, Katholieken, Protestanten, Ortodoxen, etc etc. Om over de inspiratie van een groot deel van onze klassieke muziek nog maar te zwijgen. Je kunt zeggen wat je wilt: Niet alles aan het Christendom of aan volgens van het Christendom is slecht: John Philoponus, Rabanus Maurus, Leo de wiskundige, Bede, Hunayn ibn Ishaq, Paus Sylvester II, Hermann of Reichenau, Hugh of Saint Victor, William of Conches, Hildegard of Bingen, Robert Grosseteste, Paus John XXI, Albertus Magnus, Roger Bacon, Theodoric of Freiberg, Thomas Bradwardine, William of Ockham (Ockham's scheermes), Jean Buridan, Nicephorus Gregoras, Nicole Oresme, Nicholas of Cusa, Otto Brunfels, Nicolaus Copernicus, Michael Servetus, Michael Stifel, William Turner, Ignazio Danti, Giordano Bruno, Bartholomaeus Pitiscus, John Napier, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Laurentius Gothus, Marin Mersenne, René Descartes, Pierre Gassendi, Anton Maria of Rheita, Blaise Pascal, Isaac Barrow, Juan Lobkowitz, Nicolas Steno, Seth Ward, Robert Boyle, John Wallis, John Ray, Gottfried Leibniz, Isaac Newton (eerste echte wetenschapper en zijn werk getuigd van een persoonlijke relatie met Jezus, schreef meer religieuse werken dan wetenschappelijke), Colin Maclaurin, Stephen Hales, Thomas Bayes, Firmin Abauzit, Emanuel Swedenborg, Carolus Linnaeus, Leonhard Euler, Daniel Bernoulli, Maria Gaetana Agnesi, Joseph Priestley, Isaac Milner, Samuel Vince, Alessandro Volta, Olinthus Gregory, Bernard Bolzano, William Buckland, Augustin-Louis Cauchy, Lars Levi Læstadius, George Boole, Edward Hitchcock, William Whewell, Michael Faraday, Charles Babbage, Adam Sedgwick, Temple Chevallier, John Bachman, Robert
Main, Angelo Secchi, James Clerk Maxwell, Andrew Pritchard, Arnold Henry Guyot, Gregor Mendel, Philip Henry Gosse, Asa Gray, Francesco Faà di Bruno, Julian Tenison Woods, James Prescott Joule, Heinrich Hertz, James Dwight Dana, Louis Pasteur, George
Jackson Mivart, Armand David, George Stokes, George Salmon, Henry Baker Tristram, Lord Kelvin, Pierre Duhem, Georg Cantor, Henrietta Swan Leavitt, Charles Doolittle Walcott, Dmitri Egorov, Ronald Ross, Mihajlo Pupin, Pavel Florensky, Guglielmo Marconi,
Agnes Giberne, J. J. Thomson, William Henry Bragg, Henry Drummond, George Washington Carver, Arthur Eddington, John Ambrose Fleming, Max Planck, Edward Arthur Milne, Robert Millikan, Charles Stine, Pierre Teilhard de Chardin, E. T. Whittaker, Arthur Compton, Ronald Fisher, Georges Lemaître (Belgische priester die het eerst met de Big Bang theorie naar voren kwam, nee niet de tv show), Otto Hahn, John Boyd Orr, David Lack, Charles Coulson, George R. Price, Theodosius Dobzhansky, Werner Heisenberg, Michael Polanyi, Kurt Gödel, Henry Eyring, Sewall Wright, William G. Pollard, Frederick Rossini, Aldert van der Ziel, Nevill Francis Mott, Mary Celine Fasenmyer, John Eccles, Derek Barton, Arthur Leonard Schawlow, Carlos Chagas Filho, Sir Robert Boyd, Richard Smalley, Mariano Artigas, Arthur Peacocke, C. F. von Weizsäcker, Stanley Jaki, Allan Sandage, Joseph Murray, Charles Hard Townes, Ian Barbour, Freeman Dyson, Antony Hewish, Richard H. Bube, Werner Arber, Antonino Zichichi, John Polkinghorne, Owen Gingerich, John T. Houghton, Russell Stannard, John Gurdon, R. J. Berry, Gerhard Ertl, Michał Heller, Robert Griffiths, Ghillean Prance, Donald Knuth, George Francis Rayner Ellism, Colin Humphreys, John Suppe, Jocelyn Bell Burnell, Eric Priest, Christopher Isham, Henry F. Schaefer, Robert T. Bakker, Joan Roughgarden, Robert J. Wicks, Darrel R. Falk, Frank J. Tipler, J. Richard Gott, William B. Hurlbut, William Daniel, Phillips, Kenneth R. Miller, Francis Collins, Noella Marcellino, Simon C. Morris, John D. Barrow, Denis Alexander, Don Page, Stephen Barr, Brian Kobilka, Rosalind Picard, John Lennox, Karl W. Giberson, Jennifer Wiseman, Ard Louis, Larry Wall, Justin L. Barrett
en Pamela Gay

Niak | 05-07-13 | 11:50

een uit de hand gelopen bijgeloof

boterkaaseneieren | 05-07-13 | 11:49

@Methylfenidaat | 05-07-13 | 11:43
Oh vandaar! Ik begreep er al helemaal niets van, bedankt voor het duiden.
Het woord "duiden" mag trouwens ook wel op de mestvaalt. Jesus, wat een kutwoord. Mensen die dat woord gebruiken zouden aan het kruis genageld moeten worden.

Jim Lovell | 05-07-13 | 11:49

-weggejorist-

simonsniep | 05-07-13 | 11:48

-weggejorist-

HeLovesYou | 05-07-13 | 11:47

Het valt ook niet mee om de totale nutteloosheid van het leven te erkennen en de absolute vrijheid te zien om te doen wat je wilt tot je door anderen fysiek gestopt wordt.

Smaalpapil | 05-07-13 | 11:46

Zegt iemand die zelf niet in staat is tot het maken van een korrekte redenatie. "Mijn auto is zwart en je kunt wel zien dat het daarom mooi weer wordt morgen".

Bigi Bana Boy | 05-07-13 | 11:46

witwas | 05-07-13 | 11:44 |
Eens, punt voor u.

Mark Smith | 05-07-13 | 11:45

vereer niet de verkeerde, er wordt zo voor gewaarschuwd, uit duizenden en duizenden namen kan je er 1 kiezen maar de kans is groot dat je dan de verkeerde hebt. En aangezien men het niet kan weten, neemt men dus de ander in de maling, men kan het niet weten. En blijven volhouden dat ze het zeker weten, oplichters zijn het. Met een zeer grote kans afgerond naar 100% dat ze de verkeerde naam vereren. Maar ze kunnen en/of willen niet lezen. Vereer niet de verkeerde!!!!! perfectie is soms lastig in te zien!!!

blango | 05-07-13 | 11:45

@Mark Smith | 05-07-13 | 11:37 Behalve in het gebruik van geweld. Ik kan me tenminste de laatste bomaanslag van een atheist op een bus met gelovigen niet herinneren.

witwas | 05-07-13 | 11:44

Ach, ik ben dan wel niet zo hoog opgeleid..,ik ben ook niet dom Egbert !

René B. | 05-07-13 | 11:43

@Jim Lovell | 05-07-13 | 11:24
Dat zijn geen atheïsten, dat zijn jokkende gelovigen die doen alsof ze atheïsten zijn.

Methylfenidaat | 05-07-13 | 11:43

HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41 | + -1 -

Dommer dan dit bestaat gewoon bijna niet.
Maar dit moet dan wel een troll zijn.

LangeTijdGeleden | 05-07-13 | 11:43

Er is zo veel wetenschappelijk bewijs voor bijvoorbeeld de evolutie theorie. Het is gewoon letterlijk DOM om nog te geloven in een god. En dan nog eens andere mensen je geloof en overtuigingen op proberen te dringen, nee bedankt. Dus als ik het goed snap ben je tegenwoordig een laag opgeleide mongool als je niet in een of andere god gelooft? Alsjeblieft zeg, ga lekker terug naar je kerk waar je elke zondag je tijd zit te verspillen, en ga daar lekker huilie huilie doen.

OmdayZ | 05-07-13 | 11:43

Kijk eens rond in de wereld, waar het geloof in een god het laagst is is het opleidingsniveau het hoogst (vergeet ook niet de hoge welvaart, lage criminaliteit etc.)
Maar ach, je kan ook geen rationeel wereldbeeld hebben als de basis van je denken al op een ongefundeerde aanname berust.

Antitheïst | 05-07-13 | 11:43

HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41
Ga eens deaud

Armageddon | 05-07-13 | 11:43

Wie in sprookjes gelooft is gek.

Karel Popper | 05-07-13 | 11:42

@Nacho_Vidal | 05-07-13 | 11:08 | 0
Is okay hoor.
Homo of niet God houdt toch wel van je. :-)

amin | 05-07-13 | 11:41

-weggejorist-

HeLovesYou | 05-07-13 | 11:41

Religie is als een Penis.

Het is leuk en goed voor jezelf om er één te hebben.
Je mag er trots op wezen om er één te hebben.
Je mag het delen met de persoon die het wilt dat je het met hem/haar deelt.

Maar goeddoemme, je hoeft dat ding niet onvrijwillig mijn strot in te douwen en VOORAL niet die van kinderen!

LangeTijdGeleden | 05-07-13 | 11:40

"Wij willen weten hoe en wanneer ongelovige mensen antireligieus worden"
Oh, dat komt direct als je de religieuze mens gaat zien zoals zij zichzelf graag bezien; een schaap.
En schapen blaten maar wat.

Causa Sui | 05-07-13 | 11:40

@Simon de Danser 11.07: Anti-theïst veronderstelt dat je tegen "iets" goddelijks bent en dus dat je erkent dat dat "iets" er ook werkelijk is. Want anders kan je er niet tegen zijn, toch? (Ik probeer het alleen maar te snappen, hoor)

bruine kikker | 05-07-13 | 11:39

Het enige geloof met goede argumenten is het "flying spaghetti mosterd geloof" ook wel bekend als de pastafarians

Mr aarsch | 05-07-13 | 11:38

liever dat meneer ribberink het zegt als iemand die bij zijn volle verstand is.

naar mijn weten behoor je toch wel even een "brain check" te doen als je een denkbeeldige vriend verkiest boven de normale mens.

gristengekkie met ze zwarte kousjes en zijn boekje vol sprookjes, je bent eigenlijk best wel een beetje zielig.

nikkistefanie | 05-07-13 | 11:37

Overigens verschillen die fanatieke atheìsten in niets van gristengekkies of haatbaarden. Zo overtuigd van hun gelijk.

Mark Smith | 05-07-13 | 11:37

Gelovigen vallen vaker en ernstiger de ongelovigen lastig dan omgekeerd. Zo belde ik nog NOOIT aan bij (zomaar) een gelovige om, op een ongelegen moment, hem/haar op andere gedachten proberen te brengen in een oeverloze discussie.
Vinden die lammelingen omgekeerd heel normaal.

Jan Passant mk2 | 05-07-13 | 11:37

Stel je toch eens voor dat er geen religie was?
Geen 9/11
Geen Inquisitie
Geen Madrid bombings
Geen London bombings
Geen Gaza strook
Geen foetus door je brievenbus
Nog wel Theo
Wel Masturberen!
Cheers, nog even volhouden en weeeeekend!

kLuTz001 | 05-07-13 | 11:36

En voor de gelovigen, die ik een keertje niet voor hun borst wil stoten:

Potverdorie nog aan toe mevrouw Nanninga. Wat een eigengeilerij! U verwijst alleen naar uw eigen artikeltjes..

kloosterkade | 05-07-13 | 11:36

Sinds wanneer staan religekkies open voor rationele argumenten?

Slappehap | 05-07-13 | 11:35

Ik geloof best in Jezus, maar ben bang dat ik niet weet hoe te handelen.
Misschien is daar een opleiding voor?
Voor t geval als ie uit de hemel daalt; Wil ie ontbijt op bed ? Wil ie geprikkeld worden ? Wat wil de beste man ?

Misschien neemt hij mn havo papiertje wel in :(

ja nee oke | 05-07-13 | 11:35

"maar de moraal en de normen en waarden die we hier hebben komt voort uit het geloof"
ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:25
Heeft u daar ook bewijs voor? Het meest voorkomende geloof in Nederland is ruim 2.000 jaar oud, en al sinds de Middeleeuwen in Nederland aanwezig. Die normen en waarden zijn toch van flink recentere datum. Ook zijn er op de wereld de nodige gebieden met een totaal ander geloof en toch vergelijkbare nromen en waarden (Boeddhisme). Ik ben verder geen kenner nog historicus, maar uw stelling lijkt me wat kort door de bocht.

witwas | 05-07-13 | 11:35

“Tolerance is an attitude of reasoned patience toward evil … a forbearance that restrains us from showing anger or inflicting punishment. Tolerance applies only to persons … never to truth. Tolerance applies to the erring, intolerance to the error … Architects are as intolerant about sand as foundations for skyscrapers as doctors are intolerant about germs in the laboratory. Tolerance does not apply to truth or principles. About these things we must be intolerant, and for this kind of intolerance, so much needed to rouse us from sentimental gush, I make a plea. Intolerance of this kind is the foundation of all stability.”
¯ Fulton J. Sheen

Supreme Fatt Ass | 05-07-13 | 11:35

God kotst op christengekkies

amin | 05-07-13 | 11:34

Nacho_Vidal | 05-07-13 | 11:08

Ik zou in z'n kont plassen.

Armageddon | 05-07-13 | 11:34

Godskolere nog aan toe mevrouw Nanninga. Wat een eigengeilerij! U verwijst alleen naar uw eigen artikeltjes..

kloosterkade | 05-07-13 | 11:34

@Hickup | 05-07-13 | 11:14
Eensch, en het valt mij altijd weer op dat er zo weinig mensen dit aan de orde stellen.
By the way, ik heb het structureel over "ongelovigen" versus "bijgelovigen". Dit taalgebruik heeft als bijkomend voordeel dat ik minder vaak op verjaardagsfeestjes word uitgenodigd.

Magnum Force | 05-07-13 | 11:34

Voor mensen die het bullshit onderzoek willen lezen, hier: academia.edu/3699228/Ribberink_Achterb...

Anti-religieus betekent positieve reacties op oa de volgende stellingen:

"Religious leaders should not try to influence how people vote in elections"

en

"Religious leaders should not try to influence government decisions"

Omdat een bevolking nu eenmaal relatief veel laag-opgeleiden heeft en laag-opgeleiden een grotere kans hebben om gelovig te zijn, is het logisch dat als ze niet gelovig zijn ze zich wel kunnen vinden in bovenstaande stellingen.

Dit is niet alleen niet anti-religieus, de getrokken conclusie is ook totaal tegenovergesteld aan wat dit werkelijk aangeeft. Het betekent namelijk alleen dat laag-opgeleiden een grotere kans hebben om religieus te zijn (opium voor het volk, open deur). Maar dat is natuurlijk een ongemakkelijke conclusie voor Ribberink. Rest van het paper bevat overigens amper inhoud, maar vooral referenties naar (en circkle-jerken van) andere gelovige 'wetenschappers' en vooral opinie.

sk!llz | 05-07-13 | 11:33

@Sjors W. | 05-07-13 | 11:18
Hehe, een rationeel mens. Maar je argumentatie klopt niet helemaal.
Vooral de christelijke god heeft de neiging om zich steeds aan te passen aan wat nog niet te ontkrachten is.
Het enige echte tegenbewijs is dat god nergens voor nodig is. Maar dat is ook niet heel rationeel.

frank87 | 05-07-13 | 11:33

@relatief | 05-07-13 | 11:24

Correcte analyse. Het grote gebrek aan dit soort to-the-point posts is ook de grootste oorzaak van mijn twijfel omtrent de oh-wat-zijn-wij-toch-opgeleid claim die er altijd in de comments hangt.

Ballenman | 05-07-13 | 11:33

Meneer Ribberink in dit lijstje zitten een aantal heel overtuigde atheïsten. De meesten kun je toch niet echt laag opgeleid noemen.

nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_athe%C...

Che_cuevara | 05-07-13 | 11:33

Wat een lutzer die Ribberink! Zonder achterlijken zo als hem, zou de wereld een stuk vreedzamer zijn....

Glas Koning | 05-07-13 | 11:32

Christengekkies, waar de vrouwen geen opleiding nodig hebben want die hoeven alleen maar thuis te zitten/liggen en concubine te zijn.
Christengekkies die geen vaccinatie nodig hebben.
Christengekkies die hun overtuiging gebruiken om andere overtuigingen en vrijheden te veroordelen.
Christengekkies die hun zonen en dochter misb.. oh nee .. die lieten we even zitten.
Christengekkies die geloven dat God uit drie delen bestaat.
Christengekkies die wetenschap alleen toepassen als het hun uitkomt maar voor de rest ontkennen.
Christengekkies die geen tv in huis hebben behalve die ene die verstopt is in dat kastje.
Christengekkies die oooh zo begaan zijn met de natuur maar ondertussen zoveel drukwerk en flyers verspreiden dat het internet er bijna van bankroet gaat en de straatvegertjes overspanennen raken.
Christengekkies die zomaar aanbellen om hun boodschap te blehren.
Christengekkies die inteelt plegen.
Christengekkies die winkeliers verneuqen omdat ze blote tieten bladen verkopen.
Christengekkies die kerkasiel verlenen aan uitegeprocedeerde nep christenen.
Christengekkies die vrouwen niet gelijk behandelen..
Christengekkies die altijd witte hangtieten hebben.
Die christengekkies?!

amin | 05-07-13 | 11:32

Dan heeft er eens een keer een Christen notabene onderzoek gedaan, data verzamelt, en een iets wat genuanceerd stuk neergeplaatst en meteen barst de butthurt bom op geenstijl weer. Of is dit weer een geenstijl gevalletje van: Zullen we onze domme atheistische achterban is lekker trollen? Nah, niet van Nanninga. Er zitten trouwens best wel wat Christenen op geenstijl. Ik hou bijvoorbeeld niet van hypocrieten, of het nu Christenen of Moslims of Pastafarri's zijn. En daarom zit ik op geenstijl. Is het nu zo moeilijk om te begrijpen dat je rand-debiele christenen hebt, rand debiele moslims, rand-debiele atheisten en rand -debiele-weet-ik-veel-wat? Net zoals je slimme christenen hebt, slimme moslims,slimme agnosten, en slimme-noem-nog-eens-een-verdeelsteutel. Ik, Niak: Nederlands Belgische Canadees ben een Christen. Dat wil zeggen: Ik probeer Christus na te volgen. Ik ben geen protestant, of katholiek of blublieblabosnaponiet of wat dan ook. NEIN! Ik vind de Bijbel een boek dat meer impact op de wereld heeft gehad als de uitvinding van de atoombom of bikini. Denk persoonlijk dat Jezus de Zoon van God is. Hey, het is een mening. En vind hem gewoon een vet chille gast zo van: Hey Pilatus flikker op mijn koningrijk is niet van de aarde anders hadden mijn volgelingen er wel om gevochten. En dan vervolgens geen kick geven als ie aan het kruis genageld word. Doe-het-maar-eens! Daarnaast heb ik geen problemen met de evolutietheorie en al helemaal niet met de Big Bang Theorie, nonde-ikmaeigenlijknietvloekenmaarikdoehettoch-ju uitgevonden door een Belgische priester die eens een keertje niet met zijn lul in een kleine zat. Big Bang = universum had een begin = Niak gelooft dus ook in een beginner. Gewoon omdat ik zo'n ijdele lul ben dat ik geloof dat ik voor de eeuwigheid ben geschapen en niet voor een jaar op 90. Om jullie allemaal pislink te maken zal ik C.S Lewis nog eens quoten: "If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning: just as, if there were no light in the universe and therefore no creatures with eyes, we should never know it was dark. Dark would be without meaning." Had het natuurlijk kunnen vertalen naar het nederlands maar ik ben een vrije luie christenhond. Die nu gaat maffen want het is 3:30. Ik moet nu al lachen om alle moeite die er in reacties op mijn stukje gestopt gaat worden terwijl ik nu al van plan ben om ze toch niet te lezen. Ik ben een vrije evil christen. Muhhahahaha. (maakt een kruis met zijn vingers en grijnst boosaardig naar het scherm)

Niak | 05-07-13 | 11:31

Uhhhh A.Nanninga , ik niet snappen doet kan u het misschien in wat makkelijkere woorden schrijven?

Roderickje | 05-07-13 | 11:31

Beetje tegenstrijdig als je bedenkt dat religie het beste gedijt in armoede.

BigusDickus | 05-07-13 | 11:30

Atheïsten hebben geen respect voor gelovigen, maar zonder gelovigen zouden er geen atheïsten zijn?!

oosteuropijan--> | 05-07-13 | 11:30

zeeman73 | 05-07-13 | 11:25
plaats het nu eens in een ander daglicht. toen er nog geen geloof was, geen beschaving, geen regels, geen normen en waarden, kon je een vrouw bij der haren pakken en naar je grot toe slepen om haar vervolgens genadeloos uit te wonen. het recht van de sterkste gold. om daar structuur in aan te brengen hebben de regenten van die tijd iets verzonnen om de samenleving toch enigszins onder controle te houden. De maakbare samenleving deed haar intrede. Uit dat oogpunt kijk je denk ik toch heel anders naar het geloof an sich.

ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:29

Nog nooit van Ribberink gehoord, dus heb er ook geen mening over. Maar Nanninga lijkt me toch wel een toonbeeld van intolerantie te zijn waar het godsdienstzaken aangaat. Om over haar graad van opleiding maar te zwijgen als ik zo eens probeer wijs te geraken uit haar gestruikel over de NL-taal.

bruine kikker | 05-07-13 | 11:29

What about elkaar gewoon respecteren en je bek houden? :/

LikeLieke | 05-07-13 | 11:29

Wat mij betreft heeft hij gelijk: ik heb erg weinig opleiding genoten. Lagere school en twee jaar beroepsonderwijs, dat was het wel.

Daar staat tegenover dat ik het nooit over 'gristengekkies' heb en me in het algemeen niet vermoei met wie wat aanhangt.
Dat maakt Egberts betoog weer wat zwakker.

Politant | 05-07-13 | 11:29

Nou GeenStijl, als jullie bewijs willen? www.nber.org/papers/w16973
.
…higher levels of education lead to lower levels of religious participation later in life. An additional year of education leads to a 4-percentage-point decline in the likelihood that an individual identifies with any religious tradition; the estimates suggest that increases in schooling can explain most of the large rise in non-affiliation in Canada in recent decades.
.
…atheists scored an average of 1.95 IQ points higher than agnostics, 3.82 points higher than liberal persuasions, and 5.89 IQ points higher than dogmatic persuasions.
.
En daarnaast: en.wikipedia.org/wiki/Religiosity_and_....
.
Nyborg also co-authored a study with Richard Lynn, emeritus professor of psychology at the University of Ulster, which compared religious belief and average national IQs in 137 countries.[9] The study analysed the issue from several viewpoints. Firstly, using data from a U.S. study of 6,825 adolescents, the authors found that atheists scored 6 IQ points higher than non atheists.

Aiii | 05-07-13 | 11:28

Geloof is niets meer en niets minder als hoop in iets waar je jezelf blijkbaar niet toe in staat acht. Geloven in jezelf is zo´n beetje de enige en beste geloof dat je kunt volgen. Geen boek uit een fantasie tijdperk.

jahoii | 05-07-13 | 11:28

-weggejorist-

gekkegeit | 05-07-13 | 11:28

Tja, hij beweert niet per se rationeel te zijn. De relibashers wel.
Rationaliteit houdt ergens op jongens.

frank87 | 05-07-13 | 11:27

Bij elke 'christengekkie' in de comments sterft er een stukje tolerantie?

Bij elke F5 sterft er een eekhoorntje.

zeg maar jansen | 05-07-13 | 11:27

In grote delen van de wereld kun je er niet eens voor uit komen dat je atheïst bent. En het is een vrij recente ontwikkeling dat je in Nederland openlijk atheïst kunt zijn.
Dus wanneer zo'n Gristengekkie over tolerantie en respect begint te piepen en te janken heeft dat toch wel iets amusants.

Mike Oxlong | 05-07-13 | 11:27

Hoe hoger de opleiding, hoe minder geloof...

Bill le Koek | 05-07-13 | 11:26

@De Grote Onbekende | 05-07-13 | 11:22
Volgens Egbert kan dat dus niet.

Che_cuevara | 05-07-13 | 11:25

Als je kijkt welke goden en godinnen nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_goden_... de laatste eeuwen de revue hebben gepasseerd is het inderdaad volledig van de pot gerukt als je niet in deze god gelooft. Kuch!

c.onjo | 05-07-13 | 11:25

Egbert Ribberink zou zo maar een typetje van Koot en Bie kunnen zijn.

Mark Smith | 05-07-13 | 11:25

Egbert is in zijn vrije tijd bezig met een goede sigaar.
Dit verzin je toch niet.
Ik zie anders ook een opbollende buikje bij zijn eega.
Enige wereldse lusten zijn hem dus niet vreemd.

En mevrouw Nanninga, GS_kruisvaarder tegen wil en dank,
ons als reaguurders overbelasten met alle links naar vorige artikelen is overkill.Sommige discussies kun je niet winnen al gooi je er nog zoveel argumenten tegenaan.

Guy de Lombard | 05-07-13 | 11:25

Het leven was zoveel makkelijker toen we nog geloofden in het goed/slecht, hemel/hel. Geenstijl doet net alsof we totaal niets aan het geloof hebben, maar de moraal en de normen en waarden die we hier hebben komt voort uit het geloof. Jammer genoeg worden de meeste mensen atheïst zodra ze macht krijgen.......

ITEACHYOU | 05-07-13 | 11:25

Er is eigenlijk maar één rationeel argument tegen de religie, namelijk dat er geen enkele aanwijzing is dat er iets als een godheid bestaat. daarom noemen we het geloof.
dit belangrijkste argument wordt door alle (fundamentalistische) ongelovigen structureel ontweken.
maar de discussie zou over dit argument moeten gaan. waarom geloof je in iets of iemand terwijl er geen enkele aanwijzing is voor het bestaan van dit iets.
meer moderne gelovigen zullen vooral zeggen dat god in je hoofd zit en beschouwd moet worden als iets symbolisch, dat staat voor een leefwijze en een moraal.
veel ongelovigen, misschien de hoog opgeleiden, zullen de hele kwestie rondom geloof vooral oninteressant vinden, en vooral denken: 'laat ze maar lekker de mazelen krijgen daar op de biblebelt'. de hele discussie is ook erg oninteressant als je het rationeel benaderd. er is gewoon niks. klaar.

zeeman73 | 05-07-13 | 11:25

Zeg Egberrrrrrrrt: laat me gewoon met rust.

ZwengelMeister | 05-07-13 | 11:25

Ik ben atheïst maar kom vaker in de kerk dan die Egbert.

Jos Tiebent | 05-07-13 | 11:24

Oeps, zei ik nou dat ik atheïst was, ik bedoel natuurlijk pastafari.
Wij van het vliegend spaghettimonster hebben onder andere de volgende overtuigingen:

-Het heelal is geschapen door het Vliegend Spaghettimonster.
-Al het bewijs voor evolutie is aangebracht door zijn Noedelige Aanhangsels.
-Het broeikaseffect is een rechtstreeks gevolg van de afname van het aantal piraten sinds de 19e eeuw. Piraten worden dan ook als heilig gezien.
-Wie zich aan de lievernieten houdt, kan na zijn of haar dood in de hemel komen. Deze staat vol met stripperfabrieken en biervulkanen.
-Iedere vrijdag is een religieuze feestdag.
-De mens is vrij van religieuze plichten of beperkingen.

Als Egbert mij rationeel kan verdedigen waarom dit niet zijn overtuiging is, dan heeft hij daarmee gelijk zijn eigen sprookje ontrafeld.

Cuyahoga | 05-07-13 | 11:24

Vrouwelijke atheïsten willen nog wel eens jokken. Tijdens het doorpalen hoor je dan "O god, O god!". Ik vergeef het ze dan maar.
Goed in de gaten houden dus mensen.

Jim Lovell | 05-07-13 | 11:24

Discussies worden zelden gewonnen met ratio. De gelovige of atheïst heeft een standpunt gekozen waar hij in een discussie een rationele rechtvaardiging voor aandraagt. Als een ander die rechtvaardiging rationeel weerlegt leidt dat niet tot een herziene mening maar tot hakken in het zand.

In dit geval gaat niemand in op de stelling van Egbert Ribberink over het verband tussen opleiding en een antireligieuze houding, ik lees slechts kritiek op religie. Terechte kritiek daar niet van, maar dat maakt zijn onderzoek niet minder juist.

relatief | 05-07-13 | 11:24

Misschien zijn de laagopgeleide antireligieuzen in Nederland vooral anti één bepaalde religie omdat ze daar in het dagelijks leven veel mee geconfronteerd worden. Hoogopgeleiden kunnen het zich veroorloven een omgeving te zoeken waar ze niet of nauwelijks geconfronteerd worden met deze bepaalde religie. Verder interesseert het me geen zak of God bestaat, ik wil alleen niet geassocieerd worden met een organisatie die verkrachters beschermt voor de wet.

witwas | 05-07-13 | 11:23

Ach Egbert we zijn allemaal atheisten, ik geloof alleen in één god minder dan jij.

Wanneer je begrijpt waarom jijzelf alle duizenden andere goden uit de geschiedenis van de mensheid verwerpt, snap je waarom ik ook de jouwe verwerp.

Muggenmepper | 05-07-13 | 11:23

lijden ough

roze_bril | 05-07-13 | 11:23

Che_cuevara | 05-07-13 | 11:20 | + 0
Ik ga zo kijken, ben even een paar minuten weg om spijkers en een hamer te zoeken. Mijn buurman komt net terug uit Spanje en wil graag het Jezus gevoel voelen.

joyriders | 05-07-13 | 11:23

Moet ik repsect hebben voor iemand die zijn kind niet inent en daardoor onnodig laat leiden? Doe es ff gek en ga us snel deaud.

roze_bril | 05-07-13 | 11:23

The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.

Max Navelstaar | 05-07-13 | 11:22

Waarom leeft dat antireligieuze bij juist bij laagopgeleiden zo op?

"In een tijd waar religieuze structuren wegvallen, verdwijnen ook de kaders voor zingeving. Volgens de sociologie grijpen mensen daarom naar nieuwe vastigheden. Mensen gaan extremere posities innemen, of het nu links is of rechts."

Ja handig dit, totaal geen antwoord op de vraag waarom volgens deze malloot laagopgeleiden vaker antireligieus zijn. Onderbouwing en consistentie blijven zwakke punten van onze christenbroeders.

e=noskire² | 05-07-13 | 11:21

Een onderzoek door Wetenschappers/onderzoekers met religieuze opvattingen kan ik sowieso niet serieus nemen. Wat voor waarde heeft iemand zijn oordeel over de feitenlijke werkelijkheid, als diegene door het hebben van religieuze opvattingen bewijst dat hij/zij niet rationeel nadenkt?

vindead | 05-07-13 | 11:21

Egbert en Sieneke koken graag pompoensoep. Laat ze.

Sliptong | 05-07-13 | 11:20

Ribberink: "Ongeloof wordt hier meestal atheïsme genoemd. Maar dat suggereert een militante houding..."

Dus als je amuzikaal bent, suggereert dat een militante houding jegens muziek?

Plusser | 05-07-13 | 11:18

Het nadeel van atheïst zijn is dat je dan in hetzelfde kamp staat als Nanninga cum suis, of daar in ieder geval mee wordt geassocieerd. Een gristengekkie dat ons over de kam scheert van repliek dienen door te wijzen op margegroepjes binnen een geloof, dat vind ik niet sterk noch rationeel.

Zoals ik het hypocriete en praktisch falen van de Rooms-Katholieke kerk inzake bv. de misbruikschandalen ook geen 'bewijs' vind dat God niet bestaat en gelovigen ongelijk hebben. Met dezelfde argumenten kun je namelijk de zuiverheid van wetenschap - ook daar spelen belangen - onderuit halen.

De God van de gelovigen bestaat niet omdat we voldoende inzicht hebben om dat te ontkrachten. Dat is de enige reden, dat sommigen geloof en gelovigen stom vinden voegt daar niets aan toe.

Sjors W. | 05-07-13 | 11:18

Laten we de moslims erbij halen, ik ben voor!

Cummie de Swappert | 05-07-13 | 11:18

Kijk Quid, zo zet je een anti reli stukje in elkaar zonder je eigen emoties van vroeger erbij te betrekken.

General Dripple | 05-07-13 | 11:17

Schijt aan het geloof! En verder op het gemakkie een mastertje binnengetikt hiero.

Lustobject | 05-07-13 | 11:17

Heb me hier altijd zeer raisonnabel en begripvol opgesteld jegens religie en religieuzen. En als je dat niet gelooft moet je je christenkanis of moslimmuil houden.

Art Vandelay Ultor | 05-07-13 | 11:17

@Cuyahoga | 05-07-13 | 11:09
Dat is nu precies de denktrant van Egbert Ribberink. Iedereen die het niet met mij eens is is dom. Dat is een zogenaamde niet falsifieerbare stelling (je past de definitie van dom net zo lang aan tot je stelling klopt).

frank87 | 05-07-13 | 11:17

Ben blij dat ik tot de laagopgeleide populisten hoor met mijn WO studie. Bij Egbert en consorten wil ik dood en begraven nog niet horen.

Datzegiktoch | 05-07-13 | 11:16

Beste meneer Ribberink. Ik heb weinig respect voor religieuze overtuigingen. Waarom? Gewoon, daarom. Omdat het kan en omdat het mag zeg maar.

VanBukkem | 05-07-13 | 11:16

Religion is regarded by the common people as true,
by the wise as false,
and by rulers as useful.

'nuff said.

niks mis mee | 05-07-13 | 11:15

Gelukkig gebruiken de atheisten heel wat minder geweld bij de bestrijding van religies dan veel religies bij de verspreiding.

witwas | 05-07-13 | 11:15

@joyriders | 05-07-13 | 11:13
Over water lopen, kan ook zonder veel geleerd te hebben. Kijk maar naar Evert van Bentem. Die liep zomaar 200 kilometer over het water.

steven paul | 05-07-13 | 11:14

Ik vind het een kwalijke manier van framen dat niet-religieuze mensen "ongelovigen" worden genoemd, als tegenovergestelde van "gelovigen". Ik geef de voorkeur aan "rationelen" tegenover "irrationelen".

Hickup | 05-07-13 | 11:14

Hoe meer opleiding iemand heeft, hoe groter de kans dat hij/zij niet-gelovig is! Hoe hoger de doorsnee IQ in een land, hoe groter de kans dat veel mensen niet-gelovig zijn!

kibambam | 05-07-13 | 11:14

Darwin loves you!

Coyote | 05-07-13 | 11:14

Zalig zijn de armen van geest (christengekkies) want zij zullen het koninkrijk god's erven.
Er is nog hoop voor jou Ribberink.

Che_cuevara | 05-07-13 | 11:13

Kut mijn universitaire opleiding in het buitenland is dus een hoax. Maar goed ik kan nog over water lopen.

joyriders | 05-07-13 | 11:13

"Reaguurders zijn denkers, geen volgers."

ROFLOL

Rain Man | 05-07-13 | 11:13

Een etische atheist is vrij van groepsdruk en neemt geen beslissingen die door de groep of door een leider zijn opgedragen. Hij neemt ook zelf de verantwoordelijkheid voor die beslissing en (als succesvol) de credits.

Einde van de Domheid | 05-07-13 | 11:13

@Nacho_Vidal | 05-07-13 | 11:08
„Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U”, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een present-eksemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden – niet dat gierige en benauwde – met de opdracht: „Voor De Oneindige. Zonder Woorden”

steven paul | 05-07-13 | 11:13

And no fucks are given, in fact we're all out of fucks for today, tomorrow and the rest of the year for that matter...

KaiserSoza | 05-07-13 | 11:12

Respect voor waanbeelden? Hmm, nee.

Rest In Privacy | 05-07-13 | 11:12

Een aversie tegen dom, op louter fantasie gebaseerd en bewijs-ontkennend redeneren, dient "rationeel verdedigd" te worden?
Zoek de tegenspraak?

CynicalBastard | 05-07-13 | 11:12

* Andere wang meer weer eens toekeert *

Parel van het Zuiden | 05-07-13 | 11:11

Jezus jezus? Speelde die niet hugo uit de poppenkraam ?

dhrat | 05-07-13 | 11:11

Egbert heeft een talibanesque manier van reaguren. Hij scheert alle Gristenen over een kam. Zowel degenen die hun kind polio laten krijgen omdat God dat zou willen (...?) de mensen die weten dat de aarde 6000 jaar geleden in 6 dagen is geschapen (of zoiets) met (laten we zeggen) Bach.

Einde van de Domheid | 05-07-13 | 11:10

Ik vraag me toch echt af waar de meeste WO-ers te vinden zijn, in het christenclubje van dhr Ribberink of in de reaguurderspanelen van Geenstijl.

Gugong | 05-07-13 | 11:10

Reaguurders zijn denkers, geen volgers. Dat is voor andere bevolkingsgroepen die van jongs af aan al volgen, zoals Egbert, erg moeilijk om te accepteren.

frankmeister | 05-07-13 | 11:10

Atheïsme is allesbehalve een garantie voor redelijkheid en weldenkendheid, zo bewijzen veel reaguurders hier dagelijks.

Verder kun je de consumptiemaatschappij ook zien als religie, met Mediamarkt en Ikea als tempels en de Wehkampgids als heilig boek.

Bakito | 05-07-13 | 11:09

Geloof is een excuus om je eigen onbeschoftheid goed te praten, hou je die bs achter je eigen deur prima, val mij er niet mee lastig en dat geldt voor alle sprookjesboekfanaten.

Ondergang | 05-07-13 | 11:09

bandito1980 | 05-07-13 | 11:05 | + 4 -
Respect DAT je moet hebben? Gedegen onderzoekje dus.

lopende encyclopedie | 05-07-13 | 11:09

Iemand die hoogopgeleid en intelligent is kán niet anders dan atheïst zijn.
Anders is hij of zij gewoon niet intelligent genoeg, oftewel dom.
En ik kan het weten als hoogopgeleide intelligente reaguurder.

Cuyahoga | 05-07-13 | 11:09

Als Jezus nog zou leven, zou ik hem in zijn hol pompen.
De aansteller. Met zijn fratsen.

Nacho_Vidal | 05-07-13 | 11:08

Gelukkig hebben we nog untermenschen als Egbert Ribberink. Heb ik me nu rationeel opgesteld? *zoekt honkbal knuppel*

Mr_Pikibelly | 05-07-13 | 11:08

Respect moet je verdienen.

henriette | 05-07-13 | 11:08

Zeg Ribberink, het woord atheïst geeft dat verzinsel nog te veel eer en een vorm van bestaansrecht; noem mij maar anti-theïst.

Simon de Danser | 05-07-13 | 11:07

Ik vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet.

Normpje | 05-07-13 | 11:07

Wat een nonsens, mag ik even smakelijk lachen...

FleXz | 05-07-13 | 11:06

Egbert Ribberink, hou toch godverdomme je bakkes.

Jim Lovell | 05-07-13 | 11:05

Beste gristengekkie,

Ik heb respect voor je vrijheid om een overtuiging te hebben. Ik heb GEEN respect (en hoef die ook helemaal niet te hebben!) voor de overtuiging die je hebt.

Kneus.

bandito1980 | 05-07-13 | 11:05

Hij heeft gelijk, ik heb geen enkel respect voor "mensen" die er een virtueel vriendje op nahouden.

Sterker nog: religie is een besmettelijke geestesziekte; islam een dodelijke.

How's that for ratio?

Parsons | 05-07-13 | 11:05

Dus ik ben een atheistengekkie.

Koninging Beatricks | 05-07-13 | 11:04

Inderdaad, die schlemielige bachelors titel ook. BAH... Ik walg van mijzelf.

Jan de Hark | 05-07-13 | 11:04

Jezus nog an toe zeg.

Cappuccino | 05-07-13 | 11:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl