Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Peter Verhaar: Handen AF van ons pensioen!

gieron.jpgEen van de laatste Heilige Huisjes, het Nederlandse pensioensysteem, de basis voor het poldersucces, ligt onder vuur. Opmerkelijk, want ons pensioensysteem was tot voor kort het beste pensioensysteem ter wereld en werd zelfs als exportproduct naar voren geschoven. Maar het verlies van de eerste plaats aan Denemarken zou een teken aan de wand moet zijn. Ook in het buitenland is het korten van pensioenen opgemerkt. Ook de overheid gaat lekker tekeer. Het 3% spook waart rond en heeft het pensioen ontdekt. Daar kan nog flink worden bezuinigd en dus is de overheid hard bezig de fiscale pensioen-sluiproutes af te sluiten. De overheid neemt al sinds 1999 maatregelen om het fiscaal gunstig pensioensparen te beperken. Het verlagen van de fiscale vrijstelling van pensioenpremies (verlaging pensioenopbouw van 2,25% naar 1,75%) in het regeerakkoord van Rutte II past in deze trend. Ook mag fiscaal vriendelijk nog maar 70% van het gemiddelde loon worden opgebouwd i.p.v. het eindloon. En en passant heeft de overheid ook de zogenaamde 'omkeerregel' gemaximeerd op een inkomen van 100.000 euro. De 'omkeerregel' schrijft voor dat de pensioenpremies fiscaal mogen worden afgetrokken, maar dat de latere uitkeringen worden belast (veelal tegen lager tarief). Laat ik de knuppel maar direct in het hoenderhok gooien. Ik ben uit principiële overwegingen tegen fiscaal vriendelijk pensioensparen. Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moet meebetalen aan spaarplannen van individuele burgers. Sparen voor 'de oude dag' is uitstekend, maar dit is een privé-aangelegenheid en de overheid moet zich er niet teveel mee bemoeien. En zeker niet de pensioenen inzetten bij de inkomenspolitiek van de overheid. Nu zie ik echt wel dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om er voor te zorgen dat burgers na hun werkzame leven niet in een armoedeval terecht komen. Maar dáár hebben we nu juist de AOW voor. De verzekeraars en pensioenfondsen schreeuwen moord en brand. De ingreep van de overheid zal de opbouw van een goed pensioen verstoren. Het Verbond van Verzekeraars roept 'dat we een drama tegemoet gaan' (pdf). Het toont eens te meer aan hoe fiscale prikkels perverse consequenties kunnen hebben. Het sparen voor een adequaat pensioen moet los staan van de fiscaliteit. Pensioenbeheerders moeten het te bereiken (reële) pensioen centraal stellen en daar volgt (bij verschillende rendementsscenario's) een te storten premie bij. Ik snap het wel hoor, de verzekeraars konden lekker groeien door de fiscale stimulansen (net als de banken in de hypotheekmarkt). De gieren cirkelen boven ons pensioenbezit. Het zijn overigens niet alleen Europese gieren, maar ook de Nederlandse Bankgier heeft honger. Zo berekende DNB dat de "vrijval" van 9 miljard aan pensioenpremies door de lagere aftrekbaarheid vooral consumptief besteed moet gaan worden ("koop nou eindelijk eens die nieuwe auto"). Los van het feit dat DNB niets over ons pensioen te zeggen heeft (ze moet gewoon toezicht houden, niets meer en niets minder), is het een vreemde gedachtegang. Er gaan helemaal geen premies vrijvallen, sterker nog , er zullen juist extra premiestortingen moeten gaan plaatsvinden (als u tenminste netto hetzelfde pensioen wil ontvangen). Deze vreemde gedachtekronkels vinden naar mijn mening hun oorsprong in het feit dat werknemers in ons collectieve pensioensysteem geen zicht en invloed hebben op het op te bouwen pensioen. Bovendien lopen belangen tussen deelnemers teveel uiteen. De combinatie collectief beleggen mét individualisering van het pensioen, zoals in Denemarken, biedt daarvoor een uitweg. Alleen dán kan een persoon een juiste afweging maken tussen nu consumeren of juist sparen voor later. En inderdaad, bij een pensioen gebaseerd op individuele eisen en wensen kan de overwaarde van het huis wél een rol kunnen spelen of kan tijdelijk de hypotheek worden afgelost uit pensioenpremies. Dan druipen de gieren wel af. www.bank.blog.nl www.pfverhaar.nl @peterverhaar

Reaguursels

Inloggen

Ik vind 'prima' als man met zijn maitresse een hotel boekt met gebruik van mijn identiteit. Maar tegen die tijd, moet de identiteitscrisis voorbij zijn.

hawie | 19-05-13 | 14:46

@feynman

Ik heb helaas uw eerste plemp niet meegekregen waar u het had over "geld liever in opleidingen en netwerken te steken", in plaats van goud. Het is alleen dat ik als frequente bezoeker van GS uw stukjes vaker heb gelezen, en zodoende bekend ben met uw stellingen over de financiële markten en internationale politiek. U bent er vaak net zo kritisch over als ik, vandaar dat ik het vermoeden kreeg dat het concept van bitcoins u ook wel zou aanspreken. Maar goed, het is mij nu duidelijk dat u al reeds bekend bent met het concept, waarvoor hulde! Alleen jammer dat u er nog sceptisch over bent. U deed vervolgens een poging dat lijstje te "fileren".

De argumenten/redenen die u daarvoor aanhaalt zijn in eerste instantie interessant, maar ze missen toch het "totaalplaatje" waardoor de potentie van het concept over het hoofd wordt gezien. Toen ik voor het eerst het concept doorspitte had ik ook zo mijn twijfels, precies zoals u het beschreef. Ik weet nog heel goed dat ik dacht van: "Transparant? Hoe bedoel je transparant? Het zijn gewoon nulletjes en eentjes die van de ene server naar de andere gaan. Dat is toch niet transparant? Daarnaast moet ik ook nog al die programmeercode ontrafelen!"

Maar toen realiseerde mij het volgende: "HET GELD VAN NU IS OOK NIETS MEER DAN NULLETJES EN EENTJES!" Want als het internet uitvalt, denk maar niet dat er iemand op deze wereld nog bij zijn of haar geld kan komen, laat staan versturen (de cyberaanvallen op ING illustreerde dat heel mooi). Ok, de goudgekkies misschien. Maar dat goud ga je niet kunnen eten vrees ik, laat staan ruilen! En het geld wat tegenwoordig als cash in omloop is, is minder dan 3% van de totale geldhoeveelheid (rest staat op computerservers van banken). Dus denk maar niet dat het huidige geld van enige waarde zal zijn in een "apocalyptische" tijd. Het enige dat van waarde zal zijn is technologie, grondstoffen en diensten. Meer niet

Verder maakte u een punt dat het bitcoin concept "niet transparant genoeg is", vanwege een gebrek aan techniekonderwijs. Nu heb ik toevallig het geluk een klein beetje verstand te hebben van programmeren, maar ik deel niet uw mening dat een onbegrip van de software kan leiden tot een gebrek aan transparantie (wat tevens gemakkelijk te verhelpen is door het onderwijs TOTAAL te revolutionaliseren, maar dat is een andere discussie zie: www.khanacademy.org).

Mijn definitie van transparantie is "afwezigheid van geheimen". En dat is precies wat "open source" inhoudt: de software waar het concept op steunt is toegankelijk voor IEDEREEN! Dit natuurlijk in totale tegenstelling tot de financiële instituten waar nu ons geld vandaan komt. Daarnaast weet geen mens wie precies de "grootaandeelhouders" zijn van al die centrale banken zoals De Nederlansche Bank of The Federal Reserve.

Verder zei u nog iets over dat de anonimiteit van het betaalverkeer eerder een nadeel is als het voordeel. Sorry, maar dat argument kon ik niet helemaal volgen. Wat kan er voor mensen (niet overheden uiteraard) nou in godsnaam slecht zijn aan anoniem betaalverkeer? Uitgerekend U, die talloze plempen heeft geschreven die de corruptie van de overheden en banken aankaart, keert zich tegen dit concept. U zou juist voorop moeten lopen om het bitcoin concept te verdedigen!

Want als het bitcoin betaalverkeer buiten de scope is van overheden, banken en belastingen, kunnen zij er ook van hun leven niet meer bij waardoor we dus min of meer "het beest laten verhongeren", mits maar genoeg mensen op deze manier commercie bedrijven. Als dit concept/experiment GOED uitgewerkt wordt, heeft het de potentie om uit te groeien tot de eerst echte vrije markt economie dat op deze aarde heeft bestaan, uiteraard middels het internet (wat ons in de laatste 20 jaar natuurlijk veel meer mooie dingen heeft gebracht). En dan kunt u wel weer met post-apocalyptische doemscenario's komen waarin het internet niet bestaat of whatever, maar dat is op DIT MOMENT niet heel realistisch. Het internet is here to stay. En als het al weggaat, dan zal er na een lange periode van chaos wel weer een "nieuw" algemeen geaccepteerd betaalmiddel tevoorschijn komen. Eén ding is echter wel zeker: als het internet gaat, dan gaan de huidige betaalmiddelen ook! En dan kun je nog zoveel goud in voorraad hebben, maar ik zou er maar niet op vertrouwen dat je een kilo meel gaat kunnen ruilen voor een kilo goud.

Tot slotte zei u dat "er al bijna geen exchange point meer overeind stat". Zou u die stelling wat nader willen toelichten? Afgezien van de mogelijkheid dat ik met iemand afspreek in een bar, en hem het bitcoinadres geef in ruil voor cash, bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om via speciale internet exchangepoints bitcoins voor geld uit te wisselen. Meest bekende is uiteraard www.mtgox.com

Ik bedoel, als het niet mogelijk was om bitcoins om te ruilen voor dollars of euro's, waarom bestaat er dan zoiets als een koers die de waarde ten opzichte van elkaar bijhoudt? U zegt dat u vreest "er niet snel uit te kunnen stappen". Maar in realiteit heeft u dat alleen te vrezen wanneer u AL UW SPAARGELD in bitcoins legt. Hetzelfde geldt immers voor traditioneel geld. Want het is nooit verstandig om heel je vermogen bij één bank of belegging in vertrouwen te laten.

Als het om geld gaat, is het denk ik verder altijd van belang in het achterhoofd te houden dat de waarde van het geld valt en staat bij het vertrouwen wat wij gezamenlijk erin stoppen. Meer niet. Ik vind dat uw kijk op geld veels te complex en abstract is, want dat is het in realiteit namelijk helemaal niet. En hoezeer ik de mogelijkheid van de totale instorting van dit systeem als een serieuze mogelijkheid zie, weiger ik echter mijn beslissingen en intenties daardoor te laten beïnvloeden. Ik richt me liever op het positieve zeg maar. En hoewel een optimist en een pessimist het weliswaar even vaak fout hebben, is de optimist gelukkiger ;)

RoyalWithCheese | 19-05-13 | 14:10

RoyalWithCheese | 19-05-13 | 11:00 | + 0 -
Wat leuk dat je de propaganda van bitcoins neerplempt zonder die te kruisen met wat ik al geroepen had gisteren. Daarnaast lees je mijn tekst anders dan dat ie er staat.

Ik steek mijn geld niet liever in goud, lees maar na. Liever in mezelf opleidingen, werkervaring en netwerk, daarna in eten of autonome internet (decentraal), autonome energie, autonome mobiliteit, en autonome voedselproductie. Kijk de serie preppers maar een keer. Dan in zaken waar de meute nog in geloofd en daarna zou bitcoins kunnen komen als het geen wanproduct was.

Ten eerste hoef je echt niet aan te nemen dat ik dit lijstje niet ken. Vervolgens kan je dat lijstje fileren. Het idee is leuk, de uitwerking minder.

Eten, diploma`s en metaal zijn transparant. Ik heb geen computerkennis nodig het product te doorgronden. Hoewel Bitcoins zich dus transparant opstelt als open source, is dat maar leesbaar voor een procent van de populatie. Dan ben je dus 99% niet transparant door gebrek aan techniekonderwijs.

Dat het betaalverkeer volledig anoniem is, als je gebruikt maakt van het TOR netwerk is eerder een probleem dan een oplossing. Je vereist dan een werkende internet verbinding in een apocalyptisch tijdperk. Sorry, maar ik wil ook geld wat werkt zonder internet, computer die aanstaat etc.

Het fraudebestendige karakter van Bitcoins betreft alleen het aanmaken. De rest is zielig. Er staat al bijna geen exchange point meer overeind. Ik kan dus niet gemakkelijk in en uit bitcoins stappen. Vendor lockin ontstaat en ik heb een wanproduct wat ik alleen kan ruilen met andere believers.

Leuk dat je met een decentralisatie afstapt van een ECB of FED die creëert en tegen veel te lage percentages geld uitleent, maar het enige wat je oplost is de politieke bepaling van de grootte van de maatschappelijke geldhoeveelheid. Doordat je overstapt naar een ongeregeld systeem vanaf een politiek geregeld systeem krijg je een munt met een instabiele waarde.

Dat derde partij argument is aparte onzin. U heeft stroom nodig, u heeft internet nodig, u heeft een werkende computer nodig, etc. Ook bij uitruilen tussen twee laptops op straat via een adhoc verbinding op straat heb je twee werkende laptops nodig. Bovendien, als je op dat moment naar een fake programma zit aan te kijken op je eigen laptop ben je nog alles kwijt ook.

Feynman | 19-05-13 | 12:08

@Feynman | 18-05-13 | 15:10 |

kenmerken van bitcoins:
-de code/werking van systeem is VOLLEDIG transparant, zoals het ieder goed open source software betaamt;
-het betaalverkeer is VOLLEDIG anoniem (mits je ook gebruik maakt vh tor netwerk);
-het is (theoretisch) fraude bestendig aangezien de kwaadwillende méér computerkracht nodig heeft dan ALLE computers aangesloten op het p2p netwerk:
-het uitgeven van nieuwe bitcoins geschied GEDECENTRALISEERD(!!!), in tegenstelling tot het geld wat we nu gebruiken. Ons huidige geld/ruilmiddel wordt uit het niets gecreëerd door PRIVATE ondernemingen waar rente over wordt gevraagd;
-Het is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid dat we een manier hebben om (veilig) te handelen ZONDER tussenkomst van een (dure) derde partij zoals een bank.

De opsomming van het concept gaat nog wel even door, maar dit zijn de belangrijkste denk ik. Ik begrijp dat u in eerste instantie er sceptisch over bent, en toch liever uw geld in goud steekt in onzekere tijden. Maar wacht met het vormen van een mening totdat u er zich in heeft verdiept.

What would Richard Feynman do??

RoyalWithCheese | 19-05-13 | 11:00

Als je schulden hebt en geen bezit hebt, wordt je in Nederland beloond. Eigen geldt en bezit wordt gestraft. Rijken en regenten ontwijken en ontduiken belasting door dure financiele adviseurs.

Ik adviseer iedereen met koffertjes met geldt op buitenlandse rekeningen te zetten buiten de EU. Landen zonder belasting verdragen met EU.

Laat deze ruggraatloze regering verrekken. Zoveel mogelijk zwart betalen of uit laten betalen. Geen euro meer naar Brussel

Boze massa | 19-05-13 | 09:50

Ach Peter Verhaar,het is met pensioen als met alle koffiedik-kijken in de toekomst.Als de economie boomt is geen mens tegen zijn zekere oude dag-voorziening.In tijden van crisis plukken ze de ouden van dagen,want ja,wie moet overleven hé ? Net zo iets als de Titanic-ramp :Dames gaan voor in de redding-boten oftewel het nageslacht dat (potentiële) moeders behoeft.Ironisch is dat het niet meer geldt voor de vrouwelijke partners qua pensioenrechten,vooral die vrouwen die in de jaren 50 werden ontslagen als ze trouwden.Daarna werden ze echter ook op 70 % pensioen van hun man gezet,als die eerder overleed.Nou ja we hebben het beste pensioen-stelsel van de EU hé(,behoudens Denemarken) ? Wat een onzin en gelul.Alleen maar bedoeld om de ouden-van-dagen een hart onder de riem te steken.Nou die hebben Den Haag en de verzekering-banken in gaten hoor.Criminelen zijn het,met de economische principes van Friedman en zijn adept : Videla,die gelukkig ook al dood is.

Dolphi | 18-05-13 | 17:28

@Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 15:52
Water, zout en wc-papier.

Stormageddon | 18-05-13 | 16:27

@Feynman | 18-05-13 | 15:10
Flessen sterke drank en zeep doen het ook goed.

Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 15:52

RoyalWithCheese | 18-05-13 | 14:53 | + 0 -
Bitcoins, dan kan je nog beter goud onder je matras leggen. Autonome energie voorziening, autonome internet verbinding en autonome voedselvoorziening zijn me meer waard dan iedere vorm van monetair verzinsel.

Geld behoort drie functies te hebben. Ruilmiddel, rekenmiddel en oppotmiddel. Ruilen kan met bitcoins alleen met andere believers. Rekenen is lastig omdat de koers te volatiel is. Oppotten is lastig aangezien er geen duidelijkheid is over de toekomst van zaken waar bitcoin afhankelijk van is.

Een blik groenten is niet stoer, niet innovatief, maar wel oppotbaar, door iedereen begrijpbaar, je kan er mee rekenen en je kan er mee ruilen.

Feynman | 18-05-13 | 15:10

@Feynman,
Heb jij je al eens verdiept in bitcoins? Ik denk namelijk dat dat wel iets voor jou is ;) (en voor de hele wereld eigenlijk, maar helaas beseffen we het nog niet allemaal).

RoyalWithCheese | 18-05-13 | 14:53

@Feynman | 18-05-13 | 13:58
Vooral met de laatste alinea helemaal mee eens.
Pensioen is een waanzinnig ingewikkelde materie die men nog ingewikkelder gaat maken.
De verwachting is dat er volgend jaar nog een adviseur of 200 over zijn die het nog kunnen bevatten.
En waarom, geen idee, in principe is het een simpel onderwerp sparen voor de oude dag.

Uw Verzekeringsadvis | 18-05-13 | 14:14

Verhaar: "Sparen voor 'de oude dag' is uitstekend, maar dit is een privé-aangelegenheid en de overheid moet zich er niet teveel mee bemoeien."
.
Dat betekent dus dat velen helemaal niet meer gaan sparen onder het motto, 'wie dan leeft, wie dan zorgt'. Neem nu een freelancer zoals ik...

Prof. Dr. Ir. Toeter | 18-05-13 | 14:10

"Peter Verhaar: Handen AF van ons pensioen!"
.
Babyboomer Peter Verhaar dacht dat die een onbezorgde oude dag mocht gaan beleven, valt dat even tegen. Maar Nederland had zijn top in de jaren negentig, eerlijk is eerlijk, onder Wim Kok en zijn terechte beleid van loonmatiging inruil voor werkgelegenheid (akkoord van Wassenaar). Maar die impuls is nu uitgewerkt en zit Nederland opgescheept met een gigantische huizenbubbel, de grootste in Europa, waardoor weldra hele volksstammen onder water zullen komen te zitten. Blub, blub. Nederland is allang niet meer het beste jongetje van de Europese klas. Dat wordt werken tot 70.

Prof. Dr. Ir. Toeter | 18-05-13 | 14:08

weg met het collectief pensioenstelsel. weg met de woonsubsidies. weg met de veel te hoge inkomstenbelasting. ons land kan zoveel simpeler.

49 | 18-05-13 | 14:03

Muxje | 18-05-13 | 12:17 | + 1 -
Die omkeerregel is inderdaad niet het enige belastingvoordeel. Vermogensrendementsheffing over onmogelijk genoten rendement is een andere. En zo zouden we er beide nog vele kunnen noemen.

De belangrijkste belastingdruk die iedereen over het hoofd ziet is dat je de pensioenreserve niet hoeft op te eten voor je een bijstandsuitkering krijgt. Je bent als houder van vermogen in Nederland niet verzekerd van een inkomen. Iets wat iemand die zijn hele leven nog niet gewerkt heeft wel is. Of dat een pensioen wel verevend kan worden, maar niet als basis voor een alimentatie verplichting voor bijvoorbeeld kinderen kan dienen.

Een volledige afschaffing van duizenden regels is heel wenselijk, ze zijn immers toch niet meer te begrijpen of handhaven, maar het zal leiden tot een dalende belastingdruk, iets waar onze overheid niet meer aan gewent is.

Feynman | 18-05-13 | 13:58

@King of the Oneliner | 18-05-13 | 13:38
Helaas voor deze mensen zit de hedendaagse economie zo in elkaar. Er is zelfs een (zeer grote) groep die denkt dat hun bijdrage van groot belang is en de maatschappij niet zonder hen kan. En dit zijn juist de mensen die verantwoordelijk zijn voor de huidige problemen. Maar we dwalen af.

* loopt naar het wijkcentrum voor de noodzakelijke ondersteuning *

Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 13:45

Oplossing: aflossingsvrije hypotheek; die kunnen ze dan weg strepen tegen de niet-uitbetalende pensioenregeling.
En: na mij de zondvloed, ze kunnen allemaal aan het gas!

dekogelkwamvanlinks | 18-05-13 | 13:41

hopelijk is tegen die tijd de identiteitscrisis voorbij.

hawie | 18-05-13 | 13:39

@Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 13:26:
Ik ben bang dat je gelijk hebt, de meerderheid van de mensen zijn lui, egoïstisch en mag ik zeggen dom en ongeïnteresseerd.
Aan de andere kant: kijk eens wat er bereikt is met Wikipedia, Linux en ook het good old vrijwilligerswerk.
Sommige mensen hebben wel de energie om iets voor niets te doen, voor het grote geheel.
Maar inderdaad wil men ook graag beloond worden, en voor niets gaat de zon op.
Maar zelfs al deze reaguursels hier, kosten ook tijd en inspanning, toch loopt binnen no-time de teller op onder elk topic.

King of the Oneliner | 18-05-13 | 13:38

Eric Blair | 18-05-13 | 11:19 Bakito is een wijffie.

ja,diedus! | 18-05-13 | 13:34

@King of the Oneliner | 18-05-13 | 13:09
Ik ben van mening dat een coöperatieve samenleving niet gaat werken en wel om de volgende reden.
Elk organisme is dus danig 'geprogrammeerd' dat het met zo minimaal mogelijke inspanning kan overleven en voortplanten om de soort in stand te houden. Dit verklaart dan gelijk de argumentatie van velen om afhankelijk te zijn van anderen (lees uitkeringen etc.). Natuurlijk kan je meer bereiken als je harder werkt maar noodzakelijk is het niet. En zodra je extra inspanningen helemaal geen invloed meer hebben op een hogere beloning zullen maar zeer weinigen dit gaan doen. In een hoekje stil zitten wachten op je natje en droogje is nl veel effectiever dan hard werken voor dezelfde kost.
Dit gaat helemaal op in onze tegenwoordige economie: als jij hard gaat werken zullen daar meer mensen van profiteren dan alleen jij.

Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 13:26

@neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:01

Dat heb jij helemaal goed geraden !!

ANGEL70 | 18-05-13 | 13:22

@Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 12:45:
Inderdaad heeft die nieuwe economie een hoog hippie gehalte, namelijk gebaseerd op samenwerking contra competitie.
Competitie (het huidige systeem) leidt inderdaad tot topprestaties, nadeel: the winner takes it all, maar de verliezers zullen ook rustig gehouden moeten worden, en dan komt om de hoek kijken: repressie (gevangenissen), afleiding (TV, voetbal), illusie (JIJ kan ook een winnaar worden), dom houden (geloof en slecht onderwijs).
Samenwerking is een ideaal, wat vaak alleen maar werkt in kleine groepen (evolutionair bepaald).
Als de mensheid niet uit de paradox competitie/collaboratie, coöperatie komt, blijft het een wereld van geweld, verspilling en uiteindelijk de totale ondergang van de menselijke soort.
Al het bovenstaand is een boek waardig.
*koffie gaat zetten*

King of the Oneliner | 18-05-13 | 13:09

Die Peter toch! Hoe hard ie ook z'n best doet, hij snapt er nog steeds helemaal niks van. Hij snapt er zó weinig van, dat hij zelf niet eens door heeft dat ie een onderdeel is van de mensen/instituten die onze pensioenen aan het vergokken zijn. Een typisch geval van "door de bomen het bos niet meer zien".

Haal die hoofd eens uit je reet en onderzoek eens hoe jouw ó zo geliefde banken de crisis hebben veroorzaakt. Als je dan nog steeds geen last van je geweten hebt, weet ik het ook niet meer.

Veel succes met in slaap vallen!

RoyalWithCheese | 18-05-13 | 12:55

@King of the Oneliner | 18-05-13 | 12:36
Met alleen kennis kom je er niet, je ideeën zullen uiteindelijk ook moeten worden uitgevoerd of omgezet in fysieke goederen.
Je kan wel een rendabele zonne-energie centrale bedenken maar je moet hem ook wel maken!
En zeker de open-source gemeenschappen leveren niets op, iedereen heeft gratis toegang (vergelijk het kapitaal van Linus en Bill maar eens met elkaar).

Eigenaar_IJsland | 18-05-13 | 12:45

King of the Oneliner | 18-05-13 | 12:36
Bitcoins zijn het schoolvoorbeeld van een piramidespel. Kijk hoeveel makkelijker de early-adopters die dingen konden krijgen t.o.v. huidige instappers.

Toch denk ik dat de rest van je not-so-oneliner klopt: de reeele economie is waar het straks moet gebeuren.

Geenstijlfiguur | 18-05-13 | 12:45

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:28
als je ze in een tunnelkas zet, gaan ze niet kapot, en na 10 jaar kunnen ze dan onbeschermd buiten staan.
Ik heb zelf een stuk of 15 palmen staan waarvan 3 grote die
gewoon onbeschermd in een krat en in potten staan, en die doen het prima, ook na de afgelopen winter.
Een maat van mij heeft een grote joekel in z'n tuin staan, en die doet het al 20 jaar prima, en daar doet hij geen fuck aan dan alleen jaarlijks een beetje voeding geven.

von sokkenstopfen | 18-05-13 | 12:40

Dijsselbloem, is het geen optie om alsnog met terugwerkende kracht de MeesPierson,DSB,SNS en nog wat financiele ellende aan Europa te verkopen voor een miljardje of 40? Ik weet zeker dat Berlusconi of Hollande het voor ekaar zouden krijgen om hun failliette banken te ruilen voor harde cash uit het Europees Steunfonds. Die regeling dat nationale overheden hun bancaire problemen eerst zelf moeten settelen met de aandeelhouders is pas 3 maanden geleden ingevoerd. Hebben wij eigenlijk wel alle opties uit de kast getrokken om te proberen eindeijk ook een keer een positief saldo op de EU te behalen?

bovenwater | 18-05-13 | 12:39

De nieuwe economie zal bestaan uit wiki-achtige samenwerkingsverbanden.
Wikipedia, Linux en tutorials op YouTube zijn de eerste werkende voorlopers.
3D-printers gaan d.m.v. software die gemeenschappelijk wordt ontwikkeld en gedeeld heel groot worden.
Mijn idee is bijv. om een 3D-ontwerp voor een rollator online te zetten, zodat deze rechtstreeks uitgeprint kan worden.
Is hij niet meer nodig, kan hij gerecycled worden.
De echte waarde is dus het idee.
Geef ik jou een idee, en jij aan mij een idee, verliezen we allebei niets, maar hebben we beiden twee ideeën.
Hieraan gekoppeld onbeperkte energie d.m.v. zeer rendabele zonne-energie en accu's, zodat energie geen issue meer is, en het gehele wagenpark elektrificeren, wat ook enorme voordelen heeft (geen uitstoot, minder onderhoud aan auto, geen conflict met Midden-Oosten) en eigenlijk zou er dus o9ok een zeer positief plaatje van de toekomst geschetst kunnen worden, i.p.v. de huidige schaarste-economie, beheerst door de banken en afgeroomd door multinationals via de beurs.
Ook bitcoins en dergelijke heeft het voordeel dat de banken buitenspel gezet worden, het grootste deel van ons leven werken wij namelijk voor de schuld, en de rente.
In feite hadden nu de machines en computers het leven makkelijker moeten maken en vreedzamer, maar er lijkt nu meer conflict te zijn dan in de jaren 50 en 60, toen het oude economische systeem zijn bloeitijd had.

King of the Oneliner | 18-05-13 | 12:36

Pensioen?!? Whahaaha! Tegen de tijd dat ik pensioengerechtigd ben is alles op aan graaibestuurders, foute investeringen, kortingen en de EU.

Fopspeen | 18-05-13 | 12:35

-weggejorist-

Willie de Koning | 18-05-13 | 12:34

Zou het mogelijk zijn om een 2e-kamerfractie of de voorzitter daarvan te dagen in een rechtzaak wegens contractbreuk?

Het is toch onbestaanbaar dat de VVD de grootste partij is na de verkiezingen op basis van een programma van lastenverlichtingen voor werkende burgers, inkrimpen van de overheid, stimuleren van ondernemerschap en minder geld naar Brussel om vervolgens per ommegaande een beleid te implementeren wat uitsluitend lastenverzwaringen, stijgende overheidsuitgaven, meer bemoeienis met ondernemers +BTW verhoging (om nog maar te zwijgen van te verwachten stijging van de VPB) en meer geld naar Brussel inhoudt?!

Ik hoop en voorspel dat Nederland na de volgende verkiezingen een Belgisch scenario tegemoet gaat, jaren zonder regering en het uiteindelijk nog beter doen dan met een regering....

bovenwater | 18-05-13 | 12:33

@neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:56

Volgens mij gaan we een mooi weekje herhaling van zetten tegemoet. Politici met boter op hun hoofd [x].
.
Deze is ook leuk. www.telegraaf.nl/binnenland/21576630/_...
Falende instanties en hulpverleners in de "zorgketen" [x]
.
Weinig verrassend en weinig verhevend, maar daar kunnen we inmiddels vanuit gaan als de bovenonsgestelden erbij betrokken zijn...

Parel van het Zuiden | 18-05-13 | 12:33

De denkfout in het Nederlandse pensioensysteem is gewoon dat men denkt dat het klaar is als iedereen gespaard heeft.

Jammer dat er straks geen bejaardentehuizen of verpleeghuizen genoeg zijn om die gespaarde euro's aan uit te geven voor de grijze golf. Gevolg: al dat spaargeld verdwijnt in loonsverhogingen van zorgmedewerkers (of hun directeuren).

frank87 | 18-05-13 | 12:30

er zijn maar bitter weinig goede beleggingen. Misschien wel de allerbeste belegging is kunst. Zeker op dit moment voor een schijntje te koop omdat het "uit" is. JLdeB heeft in elk geval zijn gehele pensioen uit zijn eigen bedrijf erin belegd.

jan-lul-de-behanger | 18-05-13 | 12:29

Peter Verhaar | 18-05-13 | 11:01 |
"... sparen voor een adequaat pensioen moet los staan van de fiscaliteit..."
--------------------
Prima, maar dan moet sparen ook los staan van de fiscaliteit.

KlunsJohannus | 18-05-13 | 12:28

@von sokkenstopfen | 18-05-13 | 12:18

Heel goed plan, alleen jammer dat die palmbomen stukkapoedt gaan tijdens een flinke vorstperiode.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:28

De nederlandse economie heeft alle kenmerken van een ponzi schema. En dat is gebouwd op kunstmatige schaarste, herverdeling door een inefficiente overheid, een fiscaal systeem op steroiden en ongebreidelde schuldcreatie.
.
Wanneer je kijkt naar overheidsbeleid in de afgelopen vijftig jaar, dan is alles gericht op het groter en groter opblazen van de ballon. Maar de onevenwichtigheden in het systeem zijn steeds verder uit het lood komen te staan en het wachten is op het omvallen van een van de pilaren, waarna het hele bouwwerk in elkaar dondert.
.
Nog is het niet te laat en kunnen we zelf het onheil keren.
.
De grootste verstoringen in de nederlandse economie zijn de enorme binnenlandse schulden, de extreme pensioenreserves, de instrumentaliteit van het belastingstelsel, de geleide loonpolitiek en de uit hun krachten gegroeide en maatschappelijk improductieve sectoren in bouw en financien..
.
laten we beginnen om zelf, op eigen initiatief, de binnenlandse schulden en de pensioenbeleggingen tegen elkaar weg te schrappen. En nee, geen discussie over wie er meer of minder aan hun trekken komen op korte termijn. Het gaat om de fundamentele bevrijding van dit land van de schuldverslaving. Dat is een algemeen maatschappelijk belang. Met het wegvallen van de hypotheekschulden als high water mark kan dan ook de woningmarkt weer een normaal niveau vinden.
.
Een nieuw fiscaal systeem, met een vlaktaks. En een heffing over de verkoop opbrengst van de woning. Redelijk, gezien de maatschappelijke ingreep. Maar vooral een vlaktaks en een einde aan alle herverdelingsmechanismen zoals zorg, huur en wat voor fiscale toeslagen dan ook. Niet alleen de tarieven maar ook de lonen kunnen dan omlaag (het gaat over netto, tenslotte) zodat we internationaal competetief blijven. En er weer gewoon scheppende industrie hier terugkeert in plaats van te verdwijnen naar china of india. Geen EU, maar een economische gemeenschap van soevereine staten.
.
We kunnen natuurlijk ook gewoon meegaan met wat er nu in europa gebeurt. Het eindresultaat is dan dat wij opdraaien voor de rekening van de verzorgingsstaten. Zoals gezegd, een ponzischema. Een ponzischema kan alleen maar doorgaan bij een constante stroom van nieuwe deelnemers. Vandaar de successievelijke instroom van turken, marrokkanen, polen, roemenen, bulgaren enzovoorts. Maar ook dat is eindig en onhoudbaar. Ieder ponzischema stopt omdat er niet genoeg brandstof is om de kachel te laten branden. Maar meegaan met de EU flow betekent dat je dit land over tien jaar niet meer terugherkent. Het is maar wat je kiest, voor jezelf en je kinderen.

gooi en smijtwerker | 18-05-13 | 12:28

@Boze massa | 18-05-13 | 12:17

Met zijn allen met een machinegeweer naar het binnenhof, en dan? Alles Rücksichlos auschradieren wat voor je geweer komt?

Iets teveel Hollandia bier gedronken?

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:27

Net zoals generaals oorlog willen voeren volgens de tactieken van de laatste oorlog, gaan economen nog uit van de oude economische systemen.
Maar de ontwikkelingen gaan ongemerkt maar zeker door.
In oorlog geldt nu niet meer het inzetten van divisies infanterie, die stukken terrein verdedigen, maar meer om het uitdelen van geniepige aanslagen op burgers contra missies met drones, die vanuit een ander werelddeel worden bestuurd met een joystick.
De economie in West-Europa, die door de democratische compromissen is verworden tot een gedrochtelijke miskraam tussen puur kapitalisme en communisme, waarbij de nadelen van beide economische systemen beide naar voren komen.
Enerzijds zoeken kapitalisten met hun geld de goedkoopste route, waarbij kinderen in een ver land voor stuivers heel de dag werken aan Iphones en spijkerbroeken, aan de andere kant hebben de voormalige arbeiders een gepamperd bestaan.
Waarbij de staat probeert om de markt te manipuleren (subsidie) wat weer leidt juist tot verrijking van banken (wat een onvoorzien side-effect was).
Deze foute verwevenheid tussen staat/banken/belastingen/burgers leidt tot de huidige problemen in Nederland.
Alles hangt met alles samen, soms is het bijv. meer rendabel om één dag per week minder te werken, en meer netto besteedbaar inkomen over te houden.
Nu de pensioenen: verplichte afdragen, waarna allerlei witte-boorden gieren zich hier een procentje en daar een procentje toe-eigenen voor "diensten"en "beheer"" .
Maar hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen, is onduidelijk.
Dan, als je dan met Gods wil eindelijk de pensloensgerechtigde leeftijd behaalt hebt, is het dan nog belangrijk? Sommigen zijn al zodanig slecht ter been, dat het pensioen simpelweg niet uitgegeven wordt, maar op de rekening blijft staan.
En anders wordt jouw pensioen wel geconsumeerd door de lustige weduwe, wat ook nog een overblijfsel is uit de jaren 50, toen moeder de vrouw afhankelijk moest zijn van de kostwinner.
Maar de jeugd, die nu eigenlijk dringend geld nodig heeft, kan met moeite rondkomen, met je flexcontractje, en onzekere tijden, en torenhoge huur.
Tegelijkertijd is er een enorme rijkdom bij sommige babyboomers, die allemaal met de nieuwste elektrische fiets naar hun caravan rijden op hun 60e, een nieuwe auto elke 3 jaar kopen, en nog maar klagen dat ze het zo slecht hebben en dat ze Nederland zogenaamd opgebouwd hebben.

King of the Oneliner | 18-05-13 | 12:24

Whoehaha. Iedereen onder de 45 die denkt dat ie nog ooit pensioen gaat krijgen houd zichzelf voor de gek. Het wordt werken tot je 70e en daarna aan de bedelstaf.

postmodernismisdead | 18-05-13 | 12:22

Zo, het leuterverhaaltje van Verhaar hebben we weer gehad, Feijnman heeft zijn visie laten zien, hoog tijd voor een nieuw topic.

We kunnen nog wel een uurtje doorbaselen over die 1200 miljard pensioengeld die Brussel middels de ESM bank gaat stelen maar dat helpt toch geen zier. Die poen is al lang verherverdeeld.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:20

Het blijft vreemd dat de overheid alle mogelijkheden afkapt om een welvarende oudere bevolking te creeren. Hoe rijker de bejaarden des te minder ze volledig gesponsord hoeven te worden in hun zorg, terwijl ze de grootste afnemer zijn.

Feitelijk zorgt dit kabinet er op de lange termijn voor dat ze zorg nog onbetaalbaarder wordt.

Tom_Kroes | 18-05-13 | 12:19

Als je de ruimte hebt, dus een flinke lap grond of weiland, dan kun je het beste nu beginnen met jaarlijks een stuk of 100 palmbomen vanaf 6 euro te kopen en die in de grond te stoppen, want die zijn over 20 jaar ruim 200 euro of meer waard per stuk. En eenmaal in de grond, betaal je daar jaarlijks geen cent belasting over, want het is maar tuindecoratie, en dat word niet bij je vermogen opgeteld, dus tel uit je winst. Het is dan ook net als een vergeten van gogh die je nog op zolder had staan en waar je pas bij verkoop belasting over betaald, en niet over de jaren dat je heb in je bezit had.

von sokkenstopfen | 18-05-13 | 12:18

Iedereen een AK-47 kopen en oprukken naar het binnenhof!!!

Boze massa | 18-05-13 | 12:17

@Feynman 11:56: Juist het afschaffen van de regeling voor uitgesteld loon zou ons een veel grotere vrijheid geven in het zelf kiezen van onze pensioenbeheerder. Nu is het nog zo dat die aftrek alleen geldt als je spaart/belegt bij een goedgekeurde instelling; die aftrek is eigenlijk een soort subsidie aan die instellingen die daarmee een concurrentievoordeel krijgen. En de verzekeraars hebben al gewoon toegegeven dat ze dat belastingvoordeel bijna geheel inpikken... bijna. Dat laatste beetje dat ze je laten maakt dat het nog steeds iets gunstiger is om bij een erkend fonds te sparen. Je had ze moeten horen piepen toen opeens banksparen werd ingevoerd, en er een tweede aasgier op het pensioentoneel verscheen.

Laten we die flauwekul gewoon afschaffen. Premies betaal je dan uit je netto-loon, wat je dan later als belastingvrij pensioen beurt. En je belegt de gelden waar jij wil, zonder fiscale afstraffing. Uiteraard staat deze regel niet los van een aantal andere aanpassingen de gedaan moeten worden. Het uitgangspunt moet zijn: de pensioenopbouw verandert niet. Wie dat als politicus niet onderschrijft is gewoon de kluit aan het belazeren. Geen verhoging van de leeftijd, geen gekut met rekenrentes, de inleg moet voldoende zijn voor een pensioen met redelijke zekerheid op een 70% middenloon-uitkering. Dat betekent dat we niet fijn met z'n allen gaan consumeren omdat we minder premie inleggen (omdat dat niet meer mag), maar dat we meer belasting gaan betalen omdat de premies niet meer belastingvrij zijn. En dat moet (zonder nivelleer-feestjes) gecompenseerd worden uit de extra belasting die over de premies binnenkomt.

Muxje | 18-05-13 | 12:17

Waar zijn de hooivorker, de teer en de veren? We zouden moeten marcheren naar den haag en de elite afzetten. Zij die de rijkdom bezitten buiten ons ui. Geld maakt meer geld,en politiek kan omgekocht worden (lobbyisten)

FreeDeRevolutionair | 18-05-13 | 12:15

Wat ik heb begrepen is dat men de pensioenreserves als onderpand wil gaan gebruiken voor hypotheken, om zo de huizenmarkt los te trekken. De facto komt het hierop neer dat men het huizendebacle wil afwentelen op de pensioenen. Een stap verder is natuurlijk om het eigen lichaam als onderpand te gaan gebruiken, waarbij hypotheekschuld moet worden afbetaald door het afstaan van één of meerdere organen.

Rest In Privacy | 18-05-13 | 12:04

@ANGEL70 | 18-05-13 | 11:56

U heeft geen eigen huis dat afbetaald is?

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 12:01

@Bakito | 18-05-13 | 11:34
Geen idee wat je hiermee probeert duidelijk te maken, maar het klinkt wel goed.
Pensioen is een beetje geld gooien in een bodemloze put, waar nu snelle jongens en lamlendige bestuurders een goed leven van hebben. En later, als die (met alle respect)stomme arbeiders de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt hebben, dan komen ze er achter dat ze berooid achterblijven.
Ik geloof best dat het pensioenfonds ooit met de beste bedoelingen is bedacht(Was het niet meneer Krupp van Krupp Stahlwerke?), maar tegenwoordig is dat systeem volledig gekaapt door bovengenoemde snelle jongens en lamlendige bestuurders.
Ik ben zelf nog lang geen 67 en ik moet ook verplicht sparen, maar ik reken nergens op later.

VanBukkem | 18-05-13 | 11:59

Wat een kras op de plaat. Deze tirade over uitgesteld loon heeft Peter Verhaal al vele malen afgestoken. Daarmee mag Peter als enige schrijver hier in herhaling vallen. En wat een TL;DR voor een simpel principe. Waarom geld de omkeerregel alleen voor mensen die zonder inspraak, zonder rendementen, gedwongen door hun CAO verplicht zijn te beleggen in een zwarte doos.

Waarom kan ik niet een geblokkeerde spaarrekening openen bij een binnen of buitenlandse bank naar keuze? Waarom kan ik niet Maar,... dat kan ik wel. Als ondernemer heet dat een stamrecht BV. Alleen voor loonslaven geldt de gedwongen winkelnering bij de incapabele pensioenfondsen.

Lees voor de gein eens de afrekeningen van die klojo`s. Het is niet ongebruikelijk dat je de eerste drie procent kwijt bent voor inflatie, een procent voor provisie van de gladde prater, een procent voor kosten. Bij een gemiddeld rendement van acht procent rendement op aandelen over de laatste honderd jaar levert dit een werkelijke pensioenaangroei van een paar procent. Dan ga je met 1,75% niets meer regelen.

Laten we beste Peter eens praten over het echte probleem. Pensioenfondsen beleggen niet meer in toko`s waar ze echt in geloven om met minimale kosten te renderen. Pensioenfondsen werken met verkapte colporteurs om bij kleinere ondernemers het werkvolk uit te pezen.

De financiële sector is verslaafd aan een verdienmodel wat pas uitkeert aan de klant bij rendementen van aandelen van twaalf procent of meer. Er staat nu een salarishuis voor bankiers en traders die onmogelijk gedragen kan worden door de maatschappij als de beurs zijwaarts of neerwaarts gaat. Zelfs de historische groei van acht procent per jaar is er niet genoeg taart om te verdelen.

Wat nog veel leuker is, is de AEX koers over de afgelopen dertig jaar eens te vergelijken met de normale product cyclus. goudtekoop.files.wordpress.com/2011/09... met 4.bp.blogspot.com/_GvD5pXA-q60/TJx_KxJ... Sinds de VOC tijd beleggen particulieren in aandelen, misschien zijn we daar klaar mee. In het informatie tijdperk en dit soort onzekere tijden gaan mensen in zichzelf investeren met een extra studie en nog even snel op vakantie nu het nog kan. Een diploma of een herinnering neemt niemand je meer af.

Is een niet veel groter probleem dat de meute, de deceptie met aandelen niet snel zal vergeten en we nu een generatie hebben die niet gaat sparen, niet gaat beleggen en door een intense belastingdruk helemaal niet kan inleggen? De jeugd betaald meer belasting over het inkomen, betaald veel meer voor huizen, moet nog een studieschuld aflossen, ziet duurdere pensioenpremies voor hetzelfde pensioen. Ze hebben het geld niet om de aandelenpakketten van de babyboomers over te nemen.

Babyboomers zien de ene ramp na de andere. Villa verkocht met restschuld, of gedwongen veel duurder wonen dan gepland. Korting op het pensioen en heel veel zorg die je zelf mag aftikken. Die zullen dus de boel moeten opeten, in plaats van de storm uitzingen en het kapitaal doorgeven aan de kinderen. Zij zullen huizen en aandelen moeten dumpen op de markt.

We hebben enorme bedragen in de boeken voor nationale totale hypotheekschuld, totale waarde aan huizen, totale pensioenreserve. Soms veel beter dan andere Westerse landen, maar is het niet eigenlijk heel veel gebakken lucht? Tot in hoeverre zijn die cijfers een momentopname in plaats van een fundament voor de toekomst?

Usain Bolt heeft een gouden plak met vijf ringen erop. Dat zegt iets over zijn verleden, niet over zijn toekomst.

Feynman | 18-05-13 | 11:56

Dieven zijn het daar in Den Haag,...50 jaar gewerkt en belasting betaald,.. nooit ergens geld van gekregen.
Nu ik 65 jaar ben word bijna alles van me afgepakt.

Klootzakken daar.!!

ANGEL70 | 18-05-13 | 11:56

@Parel van het Zuiden | 18-05-13 | 11:53

Dinsdag zullen het CDA, de SGP en de CU wel los gaan op de PvdA vermoed ik.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:56

@neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:50 |

Valt me tegen van de PvdA. Negatieve beeldvorming perpetueren. Iemand al een cordon sanitair geopperd?

Parel van het Zuiden | 18-05-13 | 11:53

@Bakito | 18-05-13 | 11:30

Heel goed, geldzaken moet je nooit zelf doen, veul te ingewikkeld, dat soort dingen moet je overlaten aan meneren in strakke pakken, die hebben er verstand van.

Je weet wel, van die meneren die je geld aanpakken en jou intussen een nukubu noemen.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:53

Slecht verhaal. Het gaat hier ook aanvullende maatregelen voor het pensioen die je zelf kunt doen. Alles om de EU maar overeind te houden en de ruifvreters te kunnen blijven verwennen.

funkyd | 18-05-13 | 11:52

Nu op de radio gaat het er weer gruwelijk aan toe. Hebben ze Ad melkert uit de motteballen gehaald. Nee, als we uit de crisis willen komen, moeten we vooral naar Melkert luisteren. Man, man.
En dan zit er ook nog zo'n D66-trut bij die belerend predikt dat we al onze kaarten moeten zetten op de EU, inclusief fiscale unie. Mijn god. Niet om aan te horen, alsof je met je haren in het stopcontact zit.

Rest In Privacy | 18-05-13 | 11:51

Dus dan zit de overheid er wel bovenop. Laat ze eerst maar eens de subsidie lekken naar het buitenland aanpakken, je zult zien dat je vele honderden miljoenen terug vind. Ook uitkeringen en kinderbijslag die naar het buitenland gaan stopzetten. Kunnen wij, de werkende burger, genieten van ons welverdiende pensioen!

FinFucker | 18-05-13 | 11:50

Je kunt niet decennia lang Sinterklaas spelen en massaal voor Nederland volkomen waardeloze en vaak zelfs zeer schadelijke "Nieuwe Nederlanders" als stemvee blijven invoeren zonder dat je uiteindelijk de rekening moet gaan betalen.
PvdA bedankt!

Moi2 | 18-05-13 | 11:50

"Los van het feit dat DNB niets over ons pensioen te zeggen heeft"
HALLO, Peter ben je vergeten dat DNB jaartje of 10 terug de Pensioen- en VerzekeringsKamer heeft ingelijfd? Ze hebben alles te vertellen over pensioenen, dat maakt 't juist zo eng.

orca | 18-05-13 | 11:48

@Fijnstoffer | 18-05-13 | 11:40

Belasting is diefstal, pure diefstal door een criminele organisatie die zich "overheid" noemt en zogenaamd democratisch is gekozen.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:45

"Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moet meebetalen aan spaarplannen van individuele burgers."
Dombo. Ik zie het wel in. Bruto lonen worden in dit land namelijk kapot belast. Opgebouwd spaarsaldo en vermogen worden kapot belast. Winkels, dienstverleners en warenhuizen zijn verkapte belastingverzamelinstituten.
Fiscaal vriendelijk sparen en hypotheekrente-aftrek zijn (waren) slechts een compensatie. Ik herinner mij voormalige liberalen (het policorre regentenvolk dat zich nu verzamelt als VVD'ers) die dat verkondigden.
Maar alle voordeeltjes worden in rap tempo afgebroken. Om het stemvee van de PvdA en hun nivelleerfeest te subsidiëren. Om 'Brussel' te financieren. Om de puinhoop van de bankenmanagers op te ruimen.

Fijnstoffer | 18-05-13 | 11:40

@VanBukkem | 18-05-13 | 11:30
Pensioenen zijn voor het kapitalisme wat 77 druiven zijn voor de islam en mosterd na de maaltijd voor Abraham.

Bakito | 18-05-13 | 11:34

@vraagstaart | 18-05-13 | 11:27

We hebben 1 geluk, ambtenaren zullen eindelijk moeten gaan werken als ze 67 zijn geweest. Dat is het enige positieve er aan.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:31

Dan heb je je hele leven gespaard voor je pensioen, en dan blijkt nu ineens dat je evenzogoed voor een fractie van dat bedrag stripboekkies had kunnen kopen. En dan had je er nog plezier van gehad ook.

VanBukkem | 18-05-13 | 11:30

@neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:27
Geen idee, voor wat betreft de details

Slobodan doet mijn bank- en kasadministratie.

Bakito | 18-05-13 | 11:30

Goed verhaal. Dit is de zoveelste goudgerande regeling waar de 'boomers maximaal van hebben kunnen profiteren, en die, nu zij allen met pensioen gaan, wordt afgeschaft. Niet omdat de regeling zelf te duur is, trouwens. Nu er relatief veel mensen met pensioen gaan wordt de regeling juist vanzelf goedkoper: er zijn straks minder werkenden die premies aftrekken. Dit is ook geen gevalletje plunderen van de toekomstige regelingen door de 'boomers ten koste van de nakomende generaties... afgezien dan van het feit dat die plundering als een rode draad door ons pensioenstelsel loopt, en dat dat zijn weerslag heeft op de rijksfinanciën.

Want daar gaat het gewoon om: de staat heeft geld nodig. En inderdaad, pensioen is voor de meeste werkenden een ver-van-mijn-bedshow, niemand snapt inmiddels nog hoe de premie zich tot het uiteindelijke pensioen verhoudt. Schandalig dat mensen zo voor de gek gehouden worden, en daar komt nog eens bij dat het bestaande pensioen al behoorlijk is uitgekleed. Ik denk dat degenen die over 15-25 jaar met pensioen gaan zullen schrikken van het karige bedrag dat ze per maand te besteden hebben.

Muxje | 18-05-13 | 11:29

Wat @gooi en smijtwerker | 18-05-13 | 11:18 zegt: de Nederlandse pensioenpot van 1200 miljard gaat gestolen worden door de #EU. Men aast er in Brussel al jaren op.

vraagstaart | 18-05-13 | 11:27

@Bakito | 18-05-13 | 11:20

Dat gratis optreden voor Jolanda en Perry was dus bedoeld als pensioenvoorziening? Heel goed, de vraag is alleen of Jolanda en Perry zich dat nog kunnen herinneren als jij weer met een luier rondwaggelt.

Bovendien is de kans vrij groot dat ze tegen die tijd gescheiden zijn en ze hun bruiloft spontaan vergeten zijn, net als jouw gratis optreden. Kortom, heb je op papier staan wat je van hun verwacht in je luierperiode?

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:27

Met andere woorden...
Geld sparen in een fonds waar je zelf niets over te zeggen hebt en de Nederlandse overheid en politiek des te meer, is niet zo verstandig.
.
Ik hoor de gemiddelde Nederlander al denken...
Hoe kan dit nu? De politiek heeft toch het beste met ons voor? De overheid kan je toch gewoon vertrouwen?
.
Dit konden we toch niet weten...
Inderdaad, tenminste als je dit soort beleid en discussies bekijkt met het geheugen van een fruitvlieg. Het is niet de eerste keer dat de politiek een greep uit deze potten doet. Dat was tijdens economische hoogtij, met het woord crisis onder de arm zal het nog verleidelijker zijn.
.
Tsja, dit is waarom mensen spreken van een glijdende schaal wanneer de politiek en overheid de zoveelste serie van eigen regels breken.
.
Die pensioenpotten... Die zijn reeds weggegeven... We zijn al lange tijd aan het glijden...

Parel van het Zuiden | 18-05-13 | 11:26

Dat verplichte collectieve pensioen via CAO geregeld is toch wel het toppunt van paternalisme op het communistische af.

YMMMV | 18-05-13 | 11:22

Nu ook de pensioenen eraan gaan blijven er wel heel weinig redenen over om nog te blijven werken als je niet minstens 2x modaal verdient. Je moet wel helemaal gek zijn om nog submodaal te gaan werken.

panadol | 18-05-13 | 11:22

Nu ook de pensioenen eraan gaan blijven er wel heel weinig redenen over om nog te blijven werken als je niet minstens 2x modaal verdient. Je moet wel helemaal gek zijn om nog submodaal te gaan werken.

panadol | 18-05-13 | 11:21

Peter, ga eens iets over een mogelijke nieuwe economie schrijven in plaats van die mosterd na de maaltijd boomerrijkdomprotectieve licht slaapverwekkende columns!
Succes!

Einde van de Domheid | 18-05-13 | 11:21

Pensioenfonds rijksambtenaren alleen goed voor de z.g. Hoogopgeleiden, de rest komt bekaaid van af, tenminste niet om over naar huis te schrijven

ex laagopgeleide

heme | 18-05-13 | 11:21

@neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:13
Nou, ik heb gratis opgetreden op de bruiloft van jullie Jolande en Perry. Verwacht daar later wel iets voor terug.

Mariabeeldjes zijn booming business, aangezien er dagelijks 80.000 christenen bijkomen! Enorme groeimarkt, ben zeer content met mijn portemofolio, of hoe heet zo'n ding?

Bakito | 18-05-13 | 11:20

"ik heb mijn schaapjes op het droge, hehehehe" babyboomer dixit.

Klaas Vaakst | 18-05-13 | 11:20

@supah | 18-05-13 | 11:17

Ow, je gaat nog serieus in op het gewauwel van Verhaar? Dat doen we hier al lang niet meer heur. Die eer laten we op zaterdagmorgen altijd over aan Feijnman.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:19

Ach pensioen... Eerst maar eens afwachten of ik dan nog leef. En dan zien we wel verder.

VanBukkem | 18-05-13 | 11:19

Het wachten is -al jaren- op de eerste hopelijk grote groep jonge werknemers in loondienst die bij de rechter probeert af te dwingen dat ze niet langer verplicht zijn om die bodemloze pensioenpot te spekken. Die krijgen dan keihard het deksel op de neus, maar het moet érgens beginnen.

Soy yo | 18-05-13 | 11:19

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:13 | + 0 -
Met netwerk bedoelt Bakito denk ik dat zijn buurman hem af en toe een zakje appels of half brood komt brengen, uit medelijden.

Eric Blair | 18-05-13 | 11:19

Het pensioen systeem is toast. Zoveel is wel duidelijk.
.
In het kader van de europese gelijkschakeling wordt uw pensioen omgezet in een aanspraak op een overheidspensioen en worden de bestaande fondsen door de overheid overgenomen (pillar 1 in het europese pensioensysteem).. Dan hebben we tenminste een gelijke aanspraak door heel europa. En wie wil of kan mag bijverzekeren ("pillar 2"). Het is allemaal al voorzien in de pensioenrichtlijn.
.
Alleen door nu zelf uit de europese unie te treden kunnen we het tij keren. Simpel, het is niet anders. Alleen door nu nog voor onze eigen rechten te kiezen. Het alternatief is dat de bezittingen die staan tegenover opgebouwde rechten worden genaast en gebruikt om de op hol geslagen verzorgingsstaten in frankrijk, italie en spanje nog een paar jaar te betalen.
.
Sinds cyprus is het duidelijk dat alleen grootschalige roof de leeglopende schuldenballon nog even kan helpen. Verwacht dat ook in dit theater. Tenzij onze politici staatsmanschap tonen. Schat je kansen, zou ik zeggen.

gooi en smijtwerker | 18-05-13 | 11:18

Volgens mij maak je hier een beetje een denkfout Peter, over mijn loon betaal ik al belasting. Als ik van dat loon vervolgens een deel spaar voor mijn oude dag zou ik over het schamele rendement dat ik er op maak via rente ook nog eens belasting moeten betalen. Lullig genoeg dekt dat rendement niet eens de inflatie en wordt die belasting dan ook nog eens berekend over een fictieve, en dus natuurlijk hoger dan de werkelijke, rente. De correcte situatie zou zijn als de overheid genoegen zou nemen met de greep in mijn portemonee die ze via de loonbelasting doen. De hoeveelheid belastingen die in Nederland verzonnen zijn vind ik ronduit schandalig.

supah | 18-05-13 | 11:17

@frank87 | 18-05-13 | 11:11

DNB is de grootste criminele organisatie van ons land, 1000x erger dan een paar moslims in hun eigen enclave.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:16

Duurt niet lang meer, het pensioen wordt "iets van vroeger" en zal terug te vinden zijn in geschiedenisboeken

D.O.M | 18-05-13 | 11:14

@Bakito | 18-05-13 | 11:04

Kunstwerken is een wat groot woord voor een mariabeeldje dat je van je oma hebt gekregen. Hoe netwerken je gaan helpen met je oude dag is me helemaal een raadsel, doe eens duiden.

neemjemoederindemali | 18-05-13 | 11:13

De DNB is er ook zo eentje: alleen iets doen als "het aftrekbeer is van de belasting."
Reiskostenvergoeding? Alleen als het aftrekbaar is...
Spaarloon? Alleen als het aftrekbaar is...
Pensioen? Alleen als het aftrekbaar is...

He jongens: stop eens met het laten sturen van je beslissingen door de fiscus

frank87 | 18-05-13 | 11:11

Jarenlang niet onaanzienlijke bedragen afdragen aan een 'beheerder' maar vervolgens geen enkele invloed hebben op de wijze waarop dat geld 'beheerd' wordt - en dan vervolgens nog opgezadeld worden met een overheid én een vreemde mogendheid (de EUSSR) die ook kwijlend naar dat saldo kijkt.

Ergens klopt hier iets niet. Dát is waar de schoen wringt.

Reinaert | 18-05-13 | 11:09

De pensioenfondsen zullen opgelegd krijgen het gat van Brussel te dichten. En dat is nog maar het begin.

pitsteen | 18-05-13 | 11:06

"Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moet meebetalen aan spaarplannen van individuele burgers. "

Belastingbetalers ZIJN individuele burgers, slimnmerik.

rara | 18-05-13 | 11:05

Het pensioen is er alleen voor mannelijke babyboomers. De rest kan van de polder de tering krijgen. Ga er maar vanuit dat u niets vangt en alleen mag betalen

Waarom denk je dat je niet zelf mag kiezen hoe (of) je je pensioen regelt?

frotteurist frenkie | 18-05-13 | 11:04

Mijn geld zit allemaal in kunst en netwerken. Wordt alleen maar meer waard.

Kom maar op met die 24-uursluiers, zin an!

Bakito | 18-05-13 | 11:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl