Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Regeerakkoord. Nederland wordt steeds kleiner

rutsamsomgekeerd534.jpg Hoera, het rekenakkoord dat afgelopen week naar het CPB ging, is nu een conceptakkoord en ligt op de fractietafels van de VVD en de PvdA. Beide partijen gaan er vandaag een paar hectoliter koffie en flesjes Spa tegenaan gooien om interne dissidenten op voorhand onschadelijk te maken, voordat Mark en Diederik hun Europese ambassadeurschap gedoogconstructie regeerperiode officieel gaan aankondigen (ingewijden fluisteren dat de ceremonie gedaan wordt door Jeanine Hennis, die heel ceremonieel een legerhelm op het bevallige hoofd krijgt en kilometerheffingsvrij in de laatste, niet verkochte wegbezuinigde Nederlandse tank met 130 door de steeds kleiner wordende Hedwigepolder gaat razen). Over kleiner worden gesproken: Rutte en Samsom willen volgens de Televaag de Twaalf Provinciën terugbrengen tot vijf landsdelen met enkel nog samengevoegde supergemeenten van meer dan 100.000 inwoners. Uitgelekte landkaart HIERRR. Bronnen rond de formatie melden ons: "Nu al rommelige toestanden in de Waddenzee, waar de eilanden worden samengevoegd tot 1 grootTexelschellingeroog." Ook in het Zuiden des lands is het nieuws met afgrijzen aangehoord. Onze hyperlokale correspondent in Brabant maakt gewag van rivaliserende boerendorpjes die weigeren om over hun lokale braderiegrenzen heen te kijken. Beoogd minister van BuZa Frans Timmermans meldt echter op zijn Facebook dat er geen weg terug is: "Een compacter Nederland is nodig om ons land straks beter in de Grote Europese Legpuzzel in te passen. Suck it up, Henk & Ingrid. Nederland is verleden tijd. Muhahah!"

Reaguursels

Inloggen

De maatregel van het samenvoegen van de gemeenten word niet uitgevoerd omdat dit echt veel geld op levert, maar omdat dit weer één van de stappen is in het plan alles te centraliseren tot een groot en centraal geregisseerd NL, zie ook het hoofdstuk 'nationale politie' of het aanpassen van de macht in provincies en waterschappen. Uiteraard is dit het voorportaal tot een 'Anschluss' op de Verenigde Staten van Europa waarbij alle huidige EU landen eerst hun eigen kleine zaakjes centraliseren voordat dit als één geheel aan de EU (op papier & met verdrag en uw goedkeuring..) overgedragen gaat worden tot het centraal gezag van de EU-elite. Met één centraal aangestuurd leger, één centrale bank & valuta (cashgeld-loos), één wetgeving, één belastingstelsel, één voedsel- en warenautoriteit, één centraal bevolkingsregister, één centralepolitie-macht, één samengevoegd monopolistisch kartel van multinationale bedrijven aangestuurd door een verenigde elite die geen vrije markt, vrije meningen en zeker geen vrij en onbelast leven zonder schulden zal tolereren. U zegt: "allemaal gelul afdankert" en verwijst mij naar de alu-hoedjes hoek? Tja we zullen zien, blijft u eenvoudig de stappen die tot deze planning inmiddels gezet zijn en nog zullen komen goed volgen, daden zegen immers meer dan woorden. Uiteraard krijgt u er wel altijd een andere 'reden' bij gepresenteerd om u niet te veel op een spoor te brengen de onderlinge verbanden helder te gaan zien.

afdankert | 30-10-12 | 15:54

Voor iedereen die hier huilie huilie doet!
Wij Brabo's moeten gaan samenwerken met de Limbo enclave. Denk daar maar aan als je denkt dat je het slecht hebt...

da wizard | 29-10-12 | 15:13

@LordNobady | 29-10-12 | 14:05
Dan kunnen we beter het hele gebied van Vlaanderen via de kust tot aan het zuiden van Denemarken samenvoegen tot Friesland. Was immers ook zo in de achtste eeuw.

DOUK | 29-10-12 | 14:46

benelux in 5 delen opsplitsen; met ieder zijn eigen economische kracht:

groningen, friesland, drenthe: gas, landbouw

holland, utrecht, gelderland, overijsel: handel, haven rotterdam

brabant, limburg, zeeland, vlaanderen: hightech, haven antwerpen

brussel: hoofdstad europa

wallonie, luxemburg: toerisme.

Nescio25 | 29-10-12 | 14:37

ach gut de natuur in de westerschelde gaat zo achteruit. de westerschelde is een verlegde loop van de oosterschelde die door polders heen gebroken is. er is niks natuur aan de westerschelde. gewoon een ordinaire vaargeul. en daar gaan we goede grond waar we voedsel op kunnen verbouwen weggeven zodat een buslading ambtenaren zich met milieu de komende 50 jaar kan bemoeien inclusief nepkuddes bisons. volstrekte incompetente ambtenareneigengeilerij over een non-issue. nederland is geheel door de mensen gemaakt en een dergelijk "natuur" gebied kan je overal ter wereld aanleggen. een aangeharkte geplande ambtenarentuin is het.

minimá-armezusvan.. | 29-10-12 | 14:32

simpsonwoman | 29-10-12 | 12:31

In Duinkerken spreken velen nog Nederlands/Vlaams. Beetje meer Franse cultuur kan ons geen kwaad doen denk ik. We zijn iets teveel opgeschoven naar de Anglo-Saksische en daardoor missen we een nog meer open view. Als we die ergänzen dan winnen we nog meer aan kracht: GB+F+D bij elkaar 1 één!!

ecologiste | 29-10-12 | 14:31

@deministerpresident | 29-10-12 | 09:28
Gejat van Koot en Bie?.........

lilluke halve hoan | 29-10-12 | 14:10

@wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:26
Goed zo!
Brabant loopt nu door tot Zeeland!
Zoals het hoort.
Nu de Provincie Antwerpen nog overhalen en we zijn weer compleet....

lilluke halve hoan | 29-10-12 | 14:09

@Scope | 29-10-12 | 13:54
is anders heel lang zo geweest.

LordNobady | 29-10-12 | 14:05

@simpsonwoman | 29-10-12 | 12:31
Nederland en Vlaanderen als economisch blok. heel sterk. met de 2 grootste havens ( en de 7de ) van Europa.
en ik weet dat er in Vlaanderen veel stemmen opgaan om van die nep Fransen te scheiden.

LordNobady | 29-10-12 | 14:03

Friesland en groningen samen. No way.

Scope | 29-10-12 | 13:54

Was net even met de fiets van mijn zoon bezig en hoorde op de achtergrond het politieke nieuws van de nos. ... En het eerste wat in mijn op kwam. ... Dit lijkt wel de intocht van sinterklaas wat één bullshit verhaal (er komen één paar zwarte pieten aan hebben die wat te vertellen. .... Jaja daar komt i daar is i wat gaat u brengen sint) mensen kom op dit is serieus. ... Wat mensen willen weten wat er uit hun knip gestolen wordt en wat ze er mee doen. ..... Deze hele phoehaaa zitten we niet op te wachten. ...... Pakt gauw oude sok en verstopt geld gauw... Voor later

muurpissertje | 29-10-12 | 13:10

wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:09
Spring je dan ook in het natte water ?
Beetje dubbelop he'.

ja,diedus! | 29-10-12 | 13:01

Voeg kop van Noord-Holland bij Noord-Nederland, maak een aparte Randstadprovincie (incl. Groene Hart). Voeg het oosten van de prov. Utrecht bij Gelderland. Of zoiets. En laat Brabant intact. Oh ja, en de Zuid-Hollandse eilanden kunnen wel bij Zeeland.

malang | 29-10-12 | 13:00

Zei ik provindiale?.... foutje :)

Schietmijmaarlek | 29-10-12 | 12:48

Er wordt ons ook werkelijk niets meer gevraagd, hè?
Ja.... er kan flink gesneden worden in provindiale bestuurders en ambtenaren.
Maar provincies samenvoegen zal alleen maar leiden tot nog grotere waanbestuurders.
Want die willen met hun vette reedt natuurlijk op luxe hertenleren bestuurdersstoelen zitten in gloednieuwe megalomane kantoorgebouwen.
Er zullen nieuwe logo's moeten komen... nieuwe marketing... nieuwe provincieborden, nieuwe kreten, waar zwaar voor betaald moet worden.

Eurolland hééft het!..... niet meer!!

Schietmijmaarlek | 29-10-12 | 12:41

ecologiste | 29-10-12 | 12:00

Opletten met Franstalige gebieden op te nemen, ook al zijn ze economisch sterk (dankzij West-Vlaanderen trouwens). Ook franstaligen in de minderheid kunnen voor problemen zorgen.

Hoe is uw Frans???
Ik zal wel weer de onverdraagzame Vlaming zijn, maar mijns insziens is het nu eenmaal zo.

Beter zoals LordNobady | 29-10-12 | 12:03 | zegt
Beperken tot Germaanse culturen, dit is alvast 1 eeuwigdurende rel uitgespaard.

Ofwel ben ik te optimistisch op economisch vlak, maar ik heb het gevoel dat veel mensen onderschatten welk economisch sterk blok Vlaanderen-Nederland KAN zijn. Helaas...

simpsonwoman | 29-10-12 | 12:31

Precies tweehonderd jaar nadat wij dat eigenlijk hadden moeten doen maken wij een einde aan de napoleontische indeling van het Koninkrijk Holland - beter laat, dan nooit, zullen wij maar zeggen.
-
Nu alleen nog even al die boventallige provincieamtenaren aan het werk zetten (en: de waterschappen integreren)

azoturie | 29-10-12 | 12:29

1568/2012
‘Het is alle inwoners van de Nederlanden bekend genoeg, hoe de EUSSR sedert lange tijd geprobeerd hebben het land naar welgevallen te regeren. Zij hebben de Nederlandse onderdanen bij Zijne Majesteit onder voorwendsel van GELD TERUG MET RENTE zo belasterd, dat de koning de invoering van de EURO toegestaan heeft. Het gevolg hiervan is, dat de bevolking van enige steden in een onbezonnen wrevel in opstand gekomen is. De EUSSR hebben toen de zaak bij de BAROSSO zo weten te verdraaien, dat hij HERMAN VAN ROMPAAY gezonden heeft.

Het doel van BAROSSO is de onderdanen zonder onderscheid hard aan te pakken, goede zowel als slechte te verjagen, te beroven en ter dood te brengen. De EUSSR hebben, om ongehinderd hun tirannieke plannen te kunnen uitvoeren, het lang beloofde bezoek verhinderd, opdat Zijne Majesteit niet zou merken van de onschuld van zijn onderdanen. Het is niet nodig hier de gevolgen van de onduldbare VAN ROMPAAY te vermelden. Want het is bekend genoeg, dat door deze VAN ROMPAAY de eer, het leven, en bezit van iedereen afhankelijk is gemaakt ... van iedere ellendeling of boosaardige verklikker.

Bovendien heeft de BAROSSO de rechten en privileges van het land opzij geschoven en zelfs de eden gebroken, die Zijne Majesteit zelf gezworen heeft. De goede onderdanen van de koning kunnen BAROSSO niets anders verwachten, dan voor de keus gesteld te worden om NEDERLAND te verloochenen of tot de marteldood veroordeeld te worden ... .

Het is daarom volstrekt waanzinnig nog te vertrouwen op de bedrieglijke beloften BAROSSO. De graven Egmond en Horne zijn de deerniswekkende getuigen daarvan. Wij hebben de wapens opgenomen ter ere HOLLAND, ter verbreiding van zijn Woord, ter bescherming van de gelovigen, ten dienste van de koning, ter bescherming van het land, ter verdediging van de vrijheid en de privileges ... .

Dit hebben wij gedaan omdat wij nu inzien, dat de waarheid niet tot de koning doordringt, en omdat het ons door de trouwe onderdanen van Zijne Majesteit, zowel van de ene als van de andere religie dringend verzocht is. Wij zullen de wrede tirannie van de EUSSR bestrijden. ...

Daarom is het noodzakelijk, dat alle goede onderdanen zichzelf helpen en zich nu ... als ware dienaren Gods, van de koning en het vaderland en als bereidwillige verdedigers van de vrijheid tonen’.

deuZigeZelluf | 29-10-12 | 12:18

@simpsonwoman | 29-10-12 | 11:36
ik ben er een voorstander van om met Vlaanderen en Nederland samen een sterk blok binnen de EU te vormen. ( vroeger was er al de Benelux.
Wat mij betreft zijn jullie welkom.
wat betreft de verschillende groepen. het zijn hier voornamelijk Germanen. de verschillen zijn minimaal en grotendeels pas redelijk recent ontstaan. de lijn die er wel is, is de van protestant en katholiek. en daar komen we wel uit met zijn allen.

voor provincies ben ik voor schaalvergroting. voor gemeentes niet. De gemeente is juist de laag die dicht bij de burger moet zijn om individuele gevallen te regelen, provincie moet het regionaal overzicht hebben om grotere problemen aan te pakken en de landelijke plannen uit te voeren ( in de trant van maak de A12 4 baans hier is 30mil succes ). en het rijk moet dit coördineren en ze met wetten de ruimte geven. op dit moment houd het rijk zich met individuele gevallen bezig en heeft de rest niets te doen.

LordNobady | 29-10-12 | 12:03

simpsonwoman | 29-10-12 | 11:36

Ik zie het separatisme probleem. Twee provincies een laaggelegen en een hoger gelegen kan wel, maar dan moet je er natuurlijk geen 'oorspronkelijke' bevolking aan toe dichten: Friezen resp Batavieren.
Vlaanderen mag meedoen en zelfs Noord-Frankrijk, NW Duitsland en Denemarken.
Het laagland rijkt zeker tot aan Boulogne-sur-Mer, vanaf Jutland.

ecologiste | 29-10-12 | 12:00

Die nieuwe indeling van Nederland bevalt mij wel. Mooi oost-west. Dan kunnen we een hele grote muur plaatsen zodat al dat westelijke tuig mooi in ghetto's kan wegrotten.

dlseth_ | 29-10-12 | 11:55

Idee is misschien niet slecht, maar kan nooit werken.
Gebieden die alles financieel netjes op orde hebben, zullen geen incentive meer hebben om dit in de toekomst vast te houden.
Ze kunnen de schuld dan steeds in de schoenen schuiven van een ander gebied (of een nieuw niveau dat er onbetwist zal komen)
*Moral hazard*

Zelfde principe voor Vlaanderen-Wallonië.
België werd zowat kunstmatig gesticht, met twee verschillende volkeren met elk hun eigen identiteit (Germaans versus Romaans), het gevolg is rivaliteit en dit kan niet goed aflopen.
Hoewel men het reeds jaren probeert, de mens houdt niet van andere groepen, is evolutionair zo bepaald.

Zie Schotland, Catalonië, België,....
Nederland zal dit probleem, bij volle verstand, doelbewust zelf creëren.
Laat het zo dat elke provincie met een eigen cultuur zich kan onderscheiden van de andere.

Vlaanderen is economisch duidelijk sterker dan Wallonië en steekt liever alle problemen op Wallonië dan zelf in eigen boezem te kijken. Ook Vlaanderen breidt het ambtenarenapparaat ongebreideld uit, meer cliëntelisme, ... In die rivaliteit kruipt veel tijd en energie waardoor een land gewoon blokkeert en steeds verder achteruit glijdt. (Wallonisering)

Als Vlaming wens ik jullie veel sterkte (en hoopt stiekem dat ik nog een plaatsje is voor Vlaanderen in jullie provincies)

*Minderwaardige mening van een nietige Vlaming met een destructieve drang tot ontpolderen geeft*

simpsonwoman | 29-10-12 | 11:36

PvdA krijgt BiZa, BuZa, Financiën en Sociale zaken... Waanzin! We kunnen het geld net zo goed in het water gooien. Nog een keer VVD stemmen zit er voor mij niet meer in.

John Hawkwood | 29-10-12 | 11:32

@hölzenbein | 29-10-12 | 10:17
"Wie in hemelsnaam is Henk en Ingrid?
Ben jij dat Bakito en La Vie En Rose??"

Leuk geprobeerd, Bert Bakfiets!

Beetje jammer van het fout verbuigen van de persoonsvorm in beide zinnen. Dat dan weer wel.

La Vie En Rose | 29-10-12 | 11:24

@hierboven Oops, verkeerde topic... :-(

Kees Maf | 29-10-12 | 11:17

Op zo'n strak afgetraind lichaam ben ik oprecht jaloers.

Kees Maf | 29-10-12 | 11:16

@ ecologiste: In theorie zou het leuk op papier staan, ben alleen bang dat het in de praktijk niet realistische is.

Faux pas | 29-10-12 | 10:55

@ikdenkwat | 29-10-12 | 09:32
Thnx. Geweldig filmpje!La Vie En Rose | 29-10-12 | 10:54

En zo worden we willens en wetens door apathische burgers en de politieke onbenullen uitverkocht aan Brussel. Timmermans zit likkebaardend te wachten hoe snel en geruisloos het gebeurt, triest is het!

lanexxx | 29-10-12 | 10:53

gewoon het Westen(winsgevend) handhaven,en de rest aan Duitsland geven.
Misschien dat zij er nog wat mee kunnen.

mokummer | 29-10-12 | 10:51

Faux pas | 29-10-12 | 10:30
Zoals ik net schreef ecologiste | 29-10-12 | 10:42
Twee provincies:
Frisia: Laag NL: Z, ZH, NH, F, FL, GR.
Batavia: U, D, O, GE, NB, L.
Samen Nederland vormend.

ecologiste | 29-10-12 | 10:48

Het wordt ook allemaal met de dag triester in dit weggegeven landje..

Slipsnifter | 29-10-12 | 10:42

Gewoon twee provincies maken: laag nederland en hoog nederland.
6 provincies Laag NL: Z, ZH, NH, F, FL, GR.
6 provincies Hoog: U, D, O, GE, NB, L.
Dit roep ik al minimaal 7 jaar.
Optyfen met die bureaucratie waar je niets aan hebt. Weg met de stroopplikkers.

ecologiste | 29-10-12 | 10:42

@Ih8yousf | 29-10-12 | 10:34

U gelooft ook in sprookjes ?

CornholioNL | 29-10-12 | 10:40

zo wordt zachtjes nederland ingericht voor de europese federale staat.

de burger zijn kont weer een stuk groter geneuqt.

S.Hole | 29-10-12 | 10:37

Dat inkrimpen van die provincies van 12 naar 5 vind ik een goed plan. Scheelt weer een zooi ambtenaren.

Ih8yousf | 29-10-12 | 10:34

@LordNobady | 29-10-12 | 10:27
SPijker op z n kop !

Uw Verzekeringsadvis | 29-10-12 | 10:33

Mark werd bloedgeil van nog 4 jaar premier zijn.
Heeft op dag 1 van de onderhandelingen na een uitbundige lachsalvo vrolijk de hypotheekrente op de helling gezet. Kunnen Samsom en Aarscher dit leuk helemaal afschaffen in het volgende kabinet, Aarscher-I.

de Voorzittert | 29-10-12 | 10:32

Leuk enzo allemaal...

Maar in Den Haag vergeten ze een ding, er zullen weinig Friezen zijn die hier mee akkoord gaan.

Dat zou betekenen dat Friesland helemaal van de kaart verdwijnt en een kleine plekje zal nemen in de geschiedenis boeken. Dat terwijl de eerste Friese nederzettingen al bestonden van af 500 BC en door de eeuwen heen best veel invloed heeft gehad op belangrijke gebeurtenissen.

En nu zullen er best veel mensen zijn die het er niet mee eens zijn, en ons ziet als koppige lompe boeren, maar neem aub eens een kleine moeite in de Friese geschiedenis.

Mochten ze dit in Den Haag echt door zetten, dan zal ik persoonlijk een van de eersten zijn die ze goedschiks of kwaadschiks van mening doen veranderen.

Faux pas | 29-10-12 | 10:30

Zwanger Nijlpaard | 29-10-12 | 10:23
Zullen we er een flesje Red Label opzetten?

Strohond | 29-10-12 | 10:27

@Uw Verzekeringsadvis | 29-10-12 | 10:19
ik heb liever dat ze dat doen als nieuwe plannen bedenken. daar weet ik zeker van dat ik het niet wil hebben. hier kan nog iets goeds uitkomen als ze echt doorpakken. helaas zal doorpakken er niet inzetten.

LordNobady | 29-10-12 | 10:27

Dacht het niet Strohond. Vanavond al, DWDD, Nieuwsuur, P&W: vol op het orgel. Als Didi denkt dat hij zijn eigen mastodonten de baas kan, komt hij van een koude kermis thuis. In alle lagen van het bestuur zitten de PVDA-doctorandussen, Rijks, Provincie, Gemeentes, maar ook volkshuisvesting, onderwijs, zorg en welzijn. No way gaan die meewerken aan een gezondere verhouding privaat/publiek.

Zwanger Nijlpaard | 29-10-12 | 10:23

"Een compacter Nederland is nodig om ons land straks beter in de Grote Europese Legpuzzel in te passen. Suck it up” dat is ook waar ik aan moest denken. Dit lijkt enkel en alleen met de EU te maken te hebben. Draagvlak zal nihil blijven, elke provisie hoofdstad zal hoofdstad willen blijven en dit soort aanpassingen liggen over het algemeen nooit erg goed.

DerUnterMensch | 29-10-12 | 10:22

Dus de ambtenaren doen de komende jaren nu helemaalniks meer.
Gaan fijn met z n allen overleggen hoe ze gaan fuseren, zijn ze wel ff druk mee.

Uw Verzekeringsadvis | 29-10-12 | 10:19

Nederland is niets anders dan een geldinfuus voor de Europese superstaat.

caspert79 | 29-10-12 | 10:17


Wie in hemelsnaam is Henk en Ingrid?
Ben jij dat Bakito en La Vie En Rose??

hölzenbein | 29-10-12 | 10:17

Zwanger Nijlpaard | 29-10-12 | 10:03
De Volkskrant en de VARA gaan pas na het partijcongres toeteren, wanneer de leden al ingestemd hebben met al deze plannen die niet in het verkiezingsprogramma stonden. Zo rolt de media vrolijk mee met Den Haag.

Strohond | 29-10-12 | 10:14

@mothersfinest | 29-10-12 | 09:11

Vergeet niet dat al die overtollige ambtenaren, met name de hogere niveaus, met royale pensioenreparaties en wachtgeldregelingen de deur uit worden gestuurd. Daar zal je niet veel op besparen. Daarnaast zal menig 'top'ambtenaar proberen door te schuiven van het provinciale pluche naar het überregionale pluche van Brussel. Hebben we daar nog meer van die onrendabele koekwousen zitten.

FrankVeer | 29-10-12 | 10:14

Mis alleen nog de paragraaf over het aan de kant zetten van 30 % v/h ambtenarenkorps.

Uw Verzekeringsadvis | 29-10-12 | 10:11

Als ik lees over de mogelijke / waarschijnlijke ministersploeg gruw ik nu al. Het incapabele grut uit de kamer moet allemaal weer een baantje krijgen. Jeanine Hennis als minister... kansloos en dan hebben we het nog niet over de juffrouw Hamertjes van de pvda.
Tel daar bij op dat de VVD volledig meegaat in een grote nivelleringsshow dan laat het resultaat zich wel raden. Ik kan me weer de kolere werken, verdien goed, maar mag alles inleveren om de zogenaamd zielige armeren (waarvan 80% gewoon een flinke schop onder zijn of haar reet moet hebben, voor de echt zielige 20% betaal ik graag) in dit land te helpen.
Die samenvoegingen is allemaal leuk en aardig, maar denk maar niet dat al die overbodige ambtenaartjes een schop krijgen... en als ze die al krijgen dan met een prachtige exit premie tot aan pensioen. Verder zullen die paar gemeentes die het juist financieel netjes deden wel opgeschrokt worden door de geldverkwistenden, dus tel uit je winst....
Ik zal het officiële resultaat nog even afwachten, maar hoopvol is het niet. Misschien zelf toch ook maar ambtenaar worden, pluk ik ten minste nog mee van de grote waste of money show, zonder inspanningsverplichting en met baangarantie.
Ach we wisten het na Fortuyn al dat het nooit meer goed zou komen en zelfs met hem was het ondanks de juiste analyse niet gelukt tegenover de ambtenaren maffia in dit land.
HOUDT HET DAN NOOIT OP

Dikkie_Dik | 29-10-12 | 10:08

Wat een ontzettende schijtpartij is die vvd toch geworden, ze komen al aardig in de buurt van hun grote vrind pvda..

Slipsnifter | 29-10-12 | 10:06

Niet gillen vor je geslacht wordt. Men kent de PVDA: fractieoverleg, 39 kikkers uit de kruiwagen, dan zaterdag een partijcongres. Didi moet op hangende pootjes terug naar z'n vriendje Mark. Terug-onderhandelen is de PVDA strategie altijd al geweest. Jullie denken toch niet dat de PVDA baronnen uit 010,020,030,050 dit over hun kant laten gaan? Als het al door gaat, dan met gegarandeerde baantjes voor alle PVDA adel.

Zwanger Nijlpaard | 29-10-12 | 10:03

Verminderen van het aantal bestuurlijke eenheden in Nederland is voorbereiding op de Europese superstaat waarvan NL een provincie zal zijn.

Detlev Tarnowitz | 29-10-12 | 10:02

das_Freudenmädchen | 29-10-12 | 09:51
Die belangenclubjes zijn best wel zichtbaar, maar er wordt in de pers niet over gesproken.

Strohond | 29-10-12 | 10:00

Een provincie met Friesland worden? Vergeet het maar.

vincent uit groninge | 29-10-12 | 10:00

@das_Freudenmädchen | 29-10-12 | 09:51
Wat mij betreft is er maar één belangenclub die zich juist de laatste 2 jaar flink aan't profileren is.

deraderendraaien | 29-10-12 | 10:00

@mooilid | 29-10-12 | 09:47
Ik neem aan dat 'zuurpruimen' gedefinieerd gaan worden door een select groepje 'boven ons gestelden'?
Lijkt me een slecht idee....

necrosis | 29-10-12 | 09:59

necrosis | 29-10-12 | 09:31 | + 4 -
The uil of Minerva flies at dawn...

Bakito | 29-10-12 | 09:58

@wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:26
zelf zou ik zuid Holland ook rood maken en zeeland paars.
op die manier kan de rampstad met overal de zelfde problemen anders worden aangepakt dan Zeeland Brabant en Limburg waar andere problemen heersten.

ook moeten we dan kijken of dat Vlaanderen mee wil doen. dat zou de gezamenlijke macht in Europa flink vergroten. (en dus wel niet mogen van Brussel)

LordNobady | 29-10-12 | 09:57

Lol,
Daar gaat Brabant. Ach dan hebben ze nu wel een volkslied. :-)

fifi23 | 29-10-12 | 09:57

Ik dacht vanmorgen precies het zelfde als v Rossem, lekker makkelijk voor de volledige anschluss bij Europa.
Catalonië kan een afscheiding dus ook wel op hun buik schrijven.. mits ze zich vrij zouden gaan vechten.

*Wat een land... hebben we nog,en wat een ellende komt er nog aan denkt.*

deraderendraaien | 29-10-12 | 09:56

Niet vergeten de waterschappen onder te brengen bij rijkswaterstaat.

Strohond | 29-10-12 | 09:56

@wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:26

Dit oogt al veel beter ja, thanks.

Methylfenidaat | 29-10-12 | 09:51

Voor de simpele zielen die denken dat Rutte en Samson dit bedacht hebben: de indeling van de rechterlijke macht moest al ineens naar 5 arrondissementen. Nu volgen dus de provincies.
Stem wat je wilt, ambtenaren maken hier de dienst uit. Gestuurd door onzichtbare belangenclubjes.

das_Freudenmädchen | 29-10-12 | 09:51

Ik krijg eindelijk weer een beetje vertrouwen in de politiek. Echt! Pragmatische daadkracht met het oog op de lange termijn. Complimenten. Straks kunnen we weer trots zijn op Nederland. Alle zuurpruimen het land uit!

mooilid | 29-10-12 | 09:47

"Uitgelekte landkaart HIERRR.."

West-Brabant bij Zeeland? never!

Methylfenidaat | 29-10-12 | 09:46

minder provincies betekent hooguit dat er vijf superbobo's overblijven met ieder een eigen staf in een eigen deelstaatkantoor. onder de deelstaten komen dan het gebiedsdeel utrecht, het gebiedsdeel noord-holland en het gebiedsdeel flevoland, ieder weer met hun eigen gebiedsdeelskantoor. in plaats van minder overheid komt er meer overheid op grotere afstand en dat moet worden gecompenseerd met een nieuwe bestuurslaag om de politiek "dichter bij de burger" te brengen. en om werkloosheid onder de parteigenossen te voorkomen, uiteraard. de ijzeren wet van de parlementaire bureaucratie: meer banencarroussel!

gooi en smijtwerker | 29-10-12 | 09:46

Ophokken noemt men dat in de vleeshandel.

das_Freudenmädchen | 29-10-12 | 09:45

@necrosis | 29-10-12 | 09:19
Nee, Wallonië net als Albanië weghouden uit de EU.
Misschien dat we nog een mooi stukje van de Ardennen erbij moeten pakken.

blinde kip | 29-10-12 | 09:44

Aardrijkskunde wordt wel een stuk makkelijker zo...

Idontgiveafunk | 29-10-12 | 09:43

Hedwige onder water? Prima idee, maar dan wel met alle voorstanders mét betonschoentjes erin. Hoeft de overbodige ambtenarij ook niet ontslagen worden.

Net niet... | 29-10-12 | 09:42

@duitse herder | 29-10-12 | 09:33
En het is ook zo zielig dat al die bestuurders niet meer kunnen aanschuiven bij minimaal 5 tafels na uitvoering van zulke snode plannen. Ik stel salarisverhoging voor ter compensatie.

(ik weet wel zeker dat het zal worden voorgesteld en gaat gebeuren.)

blinde kip | 29-10-12 | 09:41

in 1 provincie met Urk? No way!

De Linkse Lonsdaler | 29-10-12 | 09:40

Minder provincies klinkt nie gek...

analcharist | 29-10-12 | 09:39

Schaalvergroting betekent dat de politiek en het bestuur meer op afstand wordt gezet van de burger. Het resultaat is dat de kosten van de overheid alleenmaar oplopen en iedere gemeente het aanzicht krijgt van een industrieterrein. Tel uit je winst.

Rest In Privacy | 29-10-12 | 09:38

Samen met Jeanine in een schuttersput? Wat gezellig!

Polletje Piekhaar | 29-10-12 | 09:37

Minus Richels | 29-10-12 | 09:33 | + -2
Ga lekker zelf op een onbewoond eiland zitten zeg.

ikdenkwat | 29-10-12 | 09:37

@Minus Richels | 29-10-12 | 09:33
Dit soort plannen had men moeten invoeren toen het economisch voor de wind ging. Nu is het overduidelijk een plan om op een sluwe manier van gemeentes die een artikel 12 nominatie hebben af te komen. Maar structureel wordt er niks aan problemen opgelost, alleen verlegd. Dus ja, ik ben tegen.

blinde kip | 29-10-12 | 09:37

Zeeuw blijft Zeeuw

D-Jake | 29-10-12 | 09:37

Heel goed die nieuwe bestuurlijk indeling, veel logischer.
Twitpic heeft al bijna 5000 views en het klimt snel.
Ben benieuwd wat dat voor reacties gaat geven.
En dan niet alleen hier onder de provincialen.

JeBroer | 29-10-12 | 09:37

Het is toch een schande dat die polder nog steeds droog staat !

exkoppijn | 29-10-12 | 09:37

Lemmingen voorwaarts, op naar een Groter Europa.

Jan Passant mk2 | 29-10-12 | 09:36

@Energya | 29-10-12 | 09:29
Een hek om het Binnenhof lijkt me afdoende, wat hebben de echte Hageneisen je misdaan?

necrosis | 29-10-12 | 09:34

synchronicity | 29-10-12 | 09:31

Ze hebben het wel door, denk ik, maar je hoort ze er nooit over.
Het is de 700 pond gorilla in de kamer waar men over zwijgt.

Rest In Privacy | 29-10-12 | 09:33

Denemarken heeft zo'n 4 à 5 jaar geleden ook zulke grote provincies en gemeente ge-re-organiseerd.
Het resultaat: Zwaar verliesgevend daar de duizenden ambtenaren in bedachte flutbaantjes bleven zitten.
De overheid had en heeft namelijk nog steeds niet de ballen om deze volstrekt overbodige ambtenaren te ontslaan.

duitse herder | 29-10-12 | 09:33

Timmermans op BuZa,een gruwel is dat figuur.Dan kan hij in het buitenland gaan vertellen(lees:liegen) over nederlanders die hem niet welgevallig zijn.Nederland overdragen aan brussel en de PVV moet verboten werden.Er waren die dit in het verleden ook deden en werden later met pek en veren door de straten gejaagd.

Zjozef | 29-10-12 | 09:33

Het is de tijd van samenwerken en compromissen sluiten.Dus niemand krijgt 100% zijn zin. Als je daar niet tegen kan moet je op een onbewoond eiland gaan zitten, of op de maan/mars.
En overal tegen zijn is puberaal gedrag , verzin maar eens iets constructiefs , of zijn de hersentjes daar nog niet aan toe ?

Minus Richels | 29-10-12 | 09:33

Her heerlijke avondje is gekomen. Wie stout is krijgt lekkers, wie zoet is de rekening.

Jan Passant mk2 | 29-10-12 | 09:32

Je moet juist veel lokaler gaan denken, met lokale relatief onafhankelijke economien. Hebben ze echt niet door dat er een joekel van een energiecrisis zich langzaam aan het ontvouwen is?

synchronicity | 29-10-12 | 09:31

@Bakito | 29-10-12 | 08:57
Dan had je maar wat eerder op Fleur moeten stemmen...
Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.

necrosis | 29-10-12 | 09:31

Braberiegrens. Mooi woord. Houden we ook zo. Geen gemeentegrenzen meer maar wel de lokale cultuurgrens.

De braderiegrens.

zeg maar jansen | 29-10-12 | 09:30

Qua bezuiniging ideaal, hopen ambtenaren overbodig!
Qua luisteren naar wat de bevolking wil... in dezelfde lijn als het verkiezingsprogramma...

Lalala Geld! | 29-10-12 | 09:30

Je kunt overal tegen zijn, maar feit is dat dit land stevig hervormd moet worden en dat er fors op het openbaar bestuur bezuinigd moet worden. Dan vind ik dit geen onlogische plannen.

niet voor de hond | 29-10-12 | 09:29

@necrosis
Ik denk dat we al een heel eind op schieten als we een groot hek om Den Haag plaatsen.

Energya | 29-10-12 | 09:29

Ik bedenk me nu ineens een bespreking die ik een tijd geleden had waar er ook al kaarten gemaakt werden met herindelingsplannen. Dit is 1 van de ideeen die destijds op tafel kwamen: www.beeldengeluid.nl/sites/default/fil...

deministerpresident | 29-10-12 | 09:28

Zo'n slecht idee lijkt me dat samenvoegen van provincies en gemeenten niet. Het is een ieder geval een poging om eens iets aan de uitgavenkant van de overheid te doen, i.p.v. lastenverzwaringen om de inkomsten op te krikken. Even afwachten hoe dit uitpakt, maar als het netto neerkomt op minder kosten, ben ik voor.

Kees Maf | 29-10-12 | 09:28

Ik ben voorstander van een onafhankelijk Zuid-Holland, wie doet er mee?
*zich achter pc verstoppen doet*

necrosis | 29-10-12 | 09:26

@Randvoorwaarde | 29-10-12 | 09:20

Hear hear...

Als ex-achterhoeker 'emigreer' ik gelijk terug als dat gaat gebeuren.

Locusta | 29-10-12 | 09:26

Der alte Fritz | 29-10-12 | 09:12 | + 2

En de rest van werkend NL ook graag er bij (dus geen Friezen en Limbo's) plus nog Antwerpen, dan heb je het economisch machtigste blok in de € zone en stappen we er lekker uit.

KarelMarks | 29-10-12 | 09:26

@deministerpresident: Ik weet het niet hoor. Vooral politici en ambtenaren staan er nu niet echt om bekend dat ze graag in eigen vlees snijden. Ik moet het eerst allemaal nog maar zien...

Pieter Veenstra | 29-10-12 | 09:25

Ik ben tegen Europa, maar dit vind ik wel een redelijk plan mits niet te extreem uitgevoerd. Al die kleine gemeenten hebben niet een eigen gemeentehuis en burgemeester nodig, dat kost veel te veel geld. Provincies hebbben we ook al genoeg. Dat kunnen er inderdaad wel wat minder worden.

vikingchild | 29-10-12 | 09:25

Maar op zich natuurlijk best een puik plan. Ik geloof dat de panelen al jaren uitpuilen met reacties over de overbodigheid van provinciebesturen en te veel ambtenaren etc. Dit is natuurlijk wel consequentie van al ons geschreeuw!

deministerpresident | 29-10-12 | 09:24

BAM ! Brabant kapot, maar niet zonder grote vuurbal , jonguh !

methoxymonteur | 29-10-12 | 09:23

@Bakito | 29-10-12 | 08:57
Goed bezig de laatste dagen.

Tommygunner | 29-10-12 | 09:23

Ik meende in het journaal van gisteren te horen dat het niet nodig was om het CPB berekeningen te laten uitvoeren. Hoorde ik dat correct? Als dat inderdaad het geval is, dan rekenen deze twee clowns er zeker op dat de nu op tafel liggende plannen zonder probleem kunnen worden verruimd. Dit alleen al omdat het CPB dan geen fiat heeft gegeven.

Iemand die hier iets meer over weet?

Pieter Veenstra | 29-10-12 | 09:23

Twente en de Achterhoek graag samenvoegen met Nordrhein Westfalen.
Der alte Fritz | 29-10-12 | 09:12 |
Als Tukker zeg ik: graag

Randvoorwaarde | 29-10-12 | 09:20

@mothersfinest | 29-10-12 | 09:11
Ik ga vast een leger optrommelen om mijn Oost Brabantse broeders te bevrijden van hun Zeelandse/Zuid-Hollandse bezetter. Wij Brabanders zijn 1 volk met 1 (onverstaanbare) taal. Ze hebben gvd Zuid Brabant al van ons afgepakt. Opper-Brabander Hertog Jan zal zich andermaal omdraaien in zijn graf.

wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:20

@blinde kip | 29-10-12 | 09:12
Fuseren met de Belgen?
Vlaanderen die onze polders onder water willen hebben en de haven van Rotterdam willen slopen, terwijl de Walen op hun beurt teren op de zak van het rijke Vlaanderen?
Over.my.dead.body!

necrosis | 29-10-12 | 09:19

VVDers krijgen nou eenmaal een dikke piemol van schaalvergroting. Dat betekent namelijk dat je als bestuurder ook je salaris kan schaalvergroten. Kijk maar naar het onderwijs en de zorg.

deministerpresident | 29-10-12 | 09:18

Dit is slechts een afleiding in de capitulatie naar Brussel. Is dus zuiver strategisch van aard. Intussen gaan de brandstofprijzen ook ver boven de 2 euro (al daalt de oliepirjjs nog steeds), deze herverkaveling zal dat allemaal maskeren. En is inderdaad onderdeel van meer macht geven aan minder mensen. Zodat ze makkelijker hun megalomane plannetjes erdoorheen kunnen drukken. Polderen heeft namelijk ook nadelen. Democratie moeten we niet willen met z'n allen.... zucht!

Betweetert | 29-10-12 | 09:17

In 2018 wil de overheid over naar één politiekorps. Zoals het vroeger was.

Binnen de overheid is men steeds meer aan het fuseren. P&O en ICT is voor een deel wegbezuinigd bijvoorbeeld.

Dus het verbaasd mij niets als wij een andere indeling krijgen van het land. Voorbereidend op een één wording van Europa. Dus straks spreken we over de provincie Nederland.

Devlin038 | 29-10-12 | 09:14

Nederland fuseren met Vlaanderen en Wallonië net als Albanië helemaal buiten de EU houden. Dan blijven die klaplopers van *ons* goeie bier af.

blinde kip | 29-10-12 | 09:12

Dit is natuurlijk met het oog op de verdere integratie in de EUSSR.

Energya | 29-10-12 | 09:12

Twente en de Achterhoek graag samenvoegen met Nordrhein Westfalen.

Der alte Fritz | 29-10-12 | 09:12

De reden waarom ze dit willen is dat Amsterdam dan waarschijnlijk nog meer geld uit de rest van NL kan zuigen. Het is duidelijk dat ze met het huidige budget geld tekort komen en de bewoners zijn al zowat tot op het bot uitgezogen.

Merkava | 29-10-12 | 09:11

LOL, Brabistan en Limbabwe samen in één onverstaanbare mompelzooi.
Doe die NO polder es ff aan Friesland geven!
En wij hebben Utreg!, kunnen we die Wolfsen op provinciaal niveau aanpakken.
Alles scheelt ook in kosten, 5 provinciehuizen (incl hun ambtenarij) i.p.v. 12, 5 commissarissen van de Bea Constrictor. Toppie! Die vrijgekomen doekoes in de staatsschuld steken a.u.b.
NL schuldenvrij!
Nu koffie.

mothersfinest | 29-10-12 | 09:11

Het is ook nooit goed hè...

jezouermoevanworden | 29-10-12 | 09:10

Brabant opgedeeld en het oosten van Brabant samen met Limburg?
OVER MIJN DODE LIJK!

wakkere_nederlander | 29-10-12 | 09:09

Nederland gedecimeerd tot slechts vijf puzzelstukjes van groot-Europa? Kunnen we nog dieper buigen voor Brussel?

PureYak | 29-10-12 | 09:08

@Cuyahoga | 29-10-12 | 09:01
Binnenkort ben je 12 van de 12 maandsalarissen kwijt, je krijgt dan gewoon een toelage, een soort zakgeld voor volwassenen.....

necrosis | 29-10-12 | 09:07

Kilometerheffingsvrij, mensen blij maken met een dooie mus,en ondertussen d'r zakken volstoppen met de duurste benzine van Europa,+de wegenbelasting.
Hoelang laten de mensen zich nog afslachten.

fleurtje | 29-10-12 | 09:07

Nederland is toch een provincie in Europa? We kunnen de hele overheid wel afschaffen.

doenormaal! | 29-10-12 | 09:07

@CynicalBastard | 29-10-12 | 09:04
Leuke militaire speeltjes in ruil voor afschaf koopzondag. Dat soort deals dus de komende 4 jaar.

blinde kip | 29-10-12 | 09:07

En Jeroen Dijsselbloem wordt MinFin, wat heeft de bevolking misdaan dat we dergelijke prutsers op zulke belangrijke posten krijgen.
Zijn we nog niet genoeg uitgeknepen, belazerd en opgelicht?

necrosis | 29-10-12 | 09:04

Juist ja. Een beweging naar het centraliseren van bestuur van gemeenten. Omdat dat zo goed gewerkt heeft voor zorg, onderwijs en woningbouw waarschijnlijk.

Godsammekraken | 29-10-12 | 09:02

Over een paar jaar blijkt dan weer dat die supergemeentes niet te besturen zijn en begint men met stadsdeelraden en dan ben je slechter af dan nu...

Bytemaster | 29-10-12 | 09:02

Grappig, Nederland van 12 naar 5 provincies.
Net zoals ik mede door het nieuwe kabinet, van mijn 12 maandsalarissen er zelf maar 5 mag houden.

Cuyahoga | 29-10-12 | 09:01

Brabanders samen in een provincie met Hollanders... Ook al is het 2012, dat gaat niet gebeuren.

Bytemaster | 29-10-12 | 09:00

De kloof tussen regenten en volk wordt dus nog groter.

Stroopdoos | 29-10-12 | 08:59

*verbaast zich over goede fotosoep, kudos!

Knuffelallochtoon | 29-10-12 | 08:58

Dit kabinet bestaat louter uit landverraders. Hoe lang pikken we dit nog?

Bakito | 29-10-12 | 08:57

In een provincie met Almere? Vergeet het maarr...

sheller | 29-10-12 | 08:56

Lekker de zuinige gemeentes de shit laten opruimen van hun megalomane buurtjes. Dat is managen op polderniveau.

blinde kip | 29-10-12 | 08:56

Inkrimpen van de overheid 2.0

Indates | 29-10-12 | 08:54

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen