Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Haatimam Sheik Huppeldepup maakt doorstart

iekzweeerrrrrjou.jpgAh, het was ook alweer te lang stil rond haatsjeik Fawaz Jneid el Lendeling. Hij maakt graag even gebruik van de dit jaar synchroon lopende ramadan en komkommertijd om zijn radicale haatkomkommer overdwars in te brengen: meneer gaat voor zichzelf beginnen. Na de epische LOLfittie met de as-Soennah moskee heeft hij de jongerenafdeling aldaar leeggetrokken en hij gaat nu met de arme drommels 'die door niemand begrepen worden' aan de slag. Dat is fijn want losgeslagen probleemjeugd is beïnvloedbaar. Ze haten westerse normen en waarden dus zijn makkelijker te radicaliseren dan een jihadi in een Hamastrainingskamp en er zijn er meer dan genoeg van. Bovendien is alles onder de noemer 'jeugdwerk' een gouden ticket naar allerlei subsidiepotjes, want de westerse maatschappij radicaal afwijzen is mooi maar voor een zak westerse pecunia wil ome Fawaz best een beetje rekkelijk zijn. Nouja, er is wat voor te zeggen om het haatspul overzichtelijk onder één dak te houden natuurlijk, qua stukje terreurpreventie naar de burger toe. AIVD, beman de onopvallende witte busjes, trek een groentje een jurk aan zet hem een mutsje op want infiltreren moet je leren, en doe even extra opletten op de internets. Of specifieker: op de door jullie al eerder gespeurneusde Jihadistische internets. (Vraag de sysadmin of hij dat nog ergens gebookmarkt heeft) Want: "Ondertussen werken ruim dertig vrijwilligers voor hem, onder wie een aantal jongeren met specifieke vaardigheden, zoals ict." Fawaz heeft een Hackbar-squad! Te gek. Nou, fijn Suikerfeest allemaal, wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe subsidie, vrij naar die andere reli-baard-jurk-jongerenwerker. De beste wensen!

Reaguursels

Inloggen

Ongelooflijk en onvoorstelbaar dat die marokprobleem jeugd in zo een vreselijk type een voorbeeld ziet.

frnas | 20-08-12 | 12:27

Jan Boule | 19-08-12 | 20:48 |
Het feit dat we niet in staat zijn om de SGP tot de orde te roepen zegt genoeg. Kijken we naar de letter van de wet, dan zou het een doodsimpele zaak moeten zijn, maar nee, we drukken niet door, maken een kunstmatig onderscheid tussen discriminatie uit naam van God en discriminatie die niet uit naam van God wordt geplaagd.
Anders gezegd, het karwei is niet af. Wij weten nog steeds niet hoe wij een God die via een openbaring absolute waarheden verkondigt zijn plaats moeten wijzen, want wij hebben slechts twijfel en relativisme als wapenen. De postmoderne denkers dachten de Goden en hun grote verhalen definitief kapotgeredeneerd te hebben, maar dat gold enkel de postmodernen, niet de grote massa die het vertikt om met die postmodernen mee te gaan en de Grote Twijfel te omarmen als ware het een nieuwe God. Nee, we aarzelen met z'n allen, en vooral de politiek aarzelt, doodsbang voor zetelverlies, doodsbang überhaupt voor een grote stap voorwaarts.
We beseffen niet hoeveel werk er cverricht is, zware noeste arbeid, om het westerse denken te brengen tot waar het nu is, en we maken de grote fout om onze sterkte, namelijk het vermogen om de twijfel boven de waarheid te verheffen en daarmee werkelijk de ruimte aan pluriformiteit te geven, als sterkte te aanvaarden. We lijden aan onze twijfel, we trekken ons er niet aan op, dat is het grote probleem.
Dialoog vooronderstelt het vermogen om aan het eigen standpunt te twijfelen en de bereidwilligheid om die twijfel te delen met de gesprekspartner. Dat zie ik te weinig, eigenlijk helemaal niet binnen de Islam, zelfs niet, of zou ik moeten zeggen bij uitstek niet, bij degenen die zich hebben gestort op het reformeren van die islam:
www.tariqramadan.com/spip.php?article1...
"A Muslim conscience must emerge, one that can clearly state what Islam is and what it is not (in full respect of diversity and pluralism), and to denounce hypocrisy, both our own and that of self-serving or populist ideologies."
Strekking van zijn verhaal, als je het goed leest: de Islam is wat de Islam is, en dialoog bestaat slechts uit het wegnemen van misverstanden. Zoals de Islam zich aan ons uitlegt, zo hebben wij de Islam te begrijpen. Doen wij dat niet, dan zijn wij racisten.

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 22:26

schoorsteenveger 20:14
helemaal mee eens hetgeen u zegt. Voeg daaraan toe dat we ook vooral naief zijn.Er heeft zich een godsdienst genesteld in onze samenleving die wars is van al hetgeen tot de verworvenheden van ons doen en denken is. De dialoog wordt zoals terecht door u is gesteld ,op voorhand gesmoord. Maar wat het meest stuitend is dat je zou mogen verwachten dat juist politici die het meest refereren aan het belang van "het individu" en secularisering van onze samenleving , D66 bijvoorbeeld , zich als pleitbezorgers manifesteren van deze obscurantistische godsdienst met opvattingen aangaande vrijheden die diametraal staan op de hunne.
Pechtold bijvoorbeeld heeft niet de politieke moed of kunde om uitwassen te benoemen uit vrees Wilders niet te kunnen beschimpen. Slechts goed opgeleide allochtonen zullen op D66 stemmen, het gros op de PVDA dus daar hoeft hij geen vrees voor te hebben. Het individu is met name in de islam ondergeschikt aan de regels van de islam waarbij ook nog eens de rol van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man. Een horrorscenario voor D66 zou je zeggen maar nimmer wordt dit belicht. Liever neemt hij de SGP de maat maar die laat niet met zich sollen. Staatsrechtelijk is vd Staay goed onderlegd.

Jan Boule | 19-08-12 | 20:48

Jan Boule | 19-08-12 | 19:43 |
Wat mij met name zorgen baart is de uitholling van het begrip dialoog. Meer en meer zie je de overtuiging post vatten dat er reeds sprake is van dialoog wanneer de een zich slechts verduidelijkt ten opzichte van de ander, en dat van uitwisseling van argument geen sprake meer hoeft te zijn, zelfs niet mág zijn. Uitwisseling van argumenten, uiten van kritiek, ondervragen, dat alles wordt al te snel uitgelegd als aanval, als intolerantie, als discriminatie, als haatzaaien. Luisteren naar de ander wordt aldus teruggebracht tot a priori volledige ruimte geven aan wat de ander vertellen wil, en deze ruimte a priori niet beschouwen als gemeenschappelijke ruimte, als gedeelde ruimte, als gezamenlijk podium, maar als ruimte die vrijwillig en zinder enige voorwaarde wordt afgestaan. Waarom? Omdat we bang zijn om te schofferen, omdat we verleerd zijn om God of Allah ter verantwoording te roepen. Wij, de kinderen van de Verlichting, zijn te slap geworden,, te lankmoedig, we zijn romantici, dromers.
Dat Islam-onderwijs sluit naadloos aan op deze ontwikkeling.

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 20:15

schoorsteenveger 19:06
het geldt vooralsnog slechts Hamburg e.o. Hopelijk laten de andere Länder zich niet door CDU/CSU en de SPD ( Duitse PVDA ) in deze positie manoeuvreren. Inderdaad met u eens zijnde dat indien kennis van de islam als geschiedkundig fenomeen in Europa aan de orde zou komen daar dan niets mis mee is. Geschiedenis ontkennen is apert onjuist. Maar het lijkt er inderdaad op dat met de Koran op de schoot van Herr Lehrer en Frau Lehrerin een gedragscode wordt aangeleverd en aangeleerd aan de Duitse scholieren. Nu al moeten Nederlandse leerkrachten op meerdere scholen spitsroeden lopen daar waar de Holocaust aan de orde komt. De weg van de minste weerstand is er helemaal er het zwijgen toedoen hetgeen nu al geschiedt. Wie had verwacht dat na de laatste theologische strijd in de Nederlanden eind 16e en begin 17e eeuw anno nu er een godsdienst is die de Westerse democratieën step by step aan het gijzelen is. Ik deel uw zorg.

Jan Boule | 19-08-12 | 19:43

OMG... voor mij mocht het nog wat langer duren die Ramendan? De prinsjes gaan weer los in de Amsterdamse biocopen gelukkig zitten ze met die kaal geschoren rot koppen onder elkaar, want geen enkel Hollander zul je daar nu vinden.

happysolo | 19-08-12 | 19:17

Jan Boule | 19-08-12 | 16:51 |
Hier is niets maar dan ook niets over van het oude 'Bildings'ideaal. Het gaat hier niet om historische inzicht, niet om historische kennis, nee het gaat erom de 'enfants non-muselmans' te kneden tot kindertjes die het niet meer wagen om een 'enfant muselman' op welke wijze dan ook te ondervragen over zijn geloof en alle gedrag dat uit dat geloof voortkomt. Kortom, De kindertjes wordt geleerd om behoedzaam om de lange tenen van de muzelman héén te lopen, misschien zelfs meteen al met gebogen hoofd. Hier wordt rigoureus de mogelijkheid van werkelijke dialoog de nek omgedraaid.
Het is bijna onbegrijpelijk hoe een roep tot dialoog langzaam maar zeker wordt omgebogen naar en verwordt tot een taboe op dialoog. Onze kinderen wordt geleerd om hun mond te houden.

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 19:06

schoorsteenveger 23;54
Le Monde meldt op de volgende vraag het volgende:
" les enfants non-musulmans devront-ils suivre des cours de relgion musulmane ". OUI ! Dus ook niet-moslim kinderen moeten gewoon islamitisch onderwijs gaan volgen vanaf nu let wel!
En dan :" ..... mais il n'y aura pas
d'enseignement du Coran par des imams dans les écoles publiques". Kortom, er wordt geen islamgeschiedenis gegeven maar intrinsieke kennis van de islam weliswaar niet door imams maar door Duitse leerkrachten. De Koran is en blijft het punt van vertrek. Dit houdt in dat duizenden Duitse leerkrachten zich moeten gaan verdiepen in de Coran willen zij aan het convenant voldoen. En ik vrees met u, dat daar dus niets van terecht komt. Imams zullen alles aangrijpen om in de Hamburgse Länder hun invloed te laten gelden immers zij hebben de wijsheid ( sic) in pacht en niet de seculiere leerkrachten in het openbaar onderwijs, althans zij zullen hen daar bij voortduring fijntjes op wijzen. De teloorgang van het seculiere Westen vindt sluipenderwijs plaats. Je zou van de nuchtere Duitsers, zelfs van christen-en sociaaldemocraten iets anders mogen verwachten daar waar het onderwijs betreft aan ook hun kinderen.

Jan Boule | 19-08-12 | 16:51

On- en onberijpelijk dat ze deze staatsgevaarlijke gozer zoveel ruimte geven, terug naar Syrie kan die daar z n onzin verkopen, idioot.

Uw Verzekeringsadvis | 19-08-12 | 13:46

foxmean | 19-08-12 | 13:10 |
Dat is het langzame rottingsproces van binnenuit. Vasten van zonsopgang tot zonsondergang duurt de muzelmannetjes en -vrouwtjes die wat noordelijker zijn gaan trekken veel te lang. Houden ze niet vol. Dus moet er gemorreld worden aan eeuwenoude wetten en regels. Zoiets kun je alleen maar toejuichen.

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 13:29

hoor net dat alles "boven" Bordedaux in Frankrijk abnormaal gebied is (bron; ramadan journaal NTR)

hier zij allerlei conclusies uit te trekken

foxmean | 19-08-12 | 13:10

razz | 19-08-12 | 12:39 |
Een wereldreligie heeft een geheel andere dynamiek dan een plaatselijk politiek clubje. Die clubjes komen en gaan, die religie woekert voort van generatie op generatie.

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 13:05

Vervang 'omstreden imam' met 'ex pvv-er' en 'islamitisch probleemjeugd' met 'jeugdige skinheads' en je begrijpt de strekking, een beetje rellen en roeptoeteren in de marge houdt een ingeslapen samenleving alert maar een serieuze bedreiging vormen doen ze niet

razz | 19-08-12 | 12:39

@Boven: waar ik Libie zei moet Egypte/Tunesie zijn. Stop de tijd.
Overigens is Meneer Syrische Nationaliteit dan weer te schijterig om de bus naar Aleppo/Homs/Hama te pakken en daar de Soldaten van Allah op te gaan zwepen tegen de Satanische Heerscher Assad en zijn Demonische Volgelingen.
Lafbaard...

Graaisnaaiert | 19-08-12 | 12:27

Van Wikipedia: "Fawaz Jneid, onder zijn volgelingen bekend als Sheikh Fawaz Jneid, (Tripoli (Libanon), 1964) is imam bij de Haagse salafistische As-Soennah moskee. Hij werd geboren in Libanon, maar kreeg na zijn geboorte de Syrische nationaliteit. Hij werkte als imam in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Na de Golfoorlog kreeg hij daar problemen vanwege zijn anti-Amerikaanse houding en vertrok in 1992 naar Nederland. Fawaz spreekt Nederlands, maar laat zich in het openbaar door een tolk bijstaan.[1]"
.
Dus, waarom laten we deze randdebiel toe als hij tegen het Bondgenootschap is ( in woord , maar wellicht ook in daad? ) en 2: in Libie zitten de Hakhbars stevig in het zadel. Tijd voor intrekken verblijfsvergunning en een Toedels-en-de-Groetjes-en-kom-Nooit-Meer-Terugje? Rosenthal? Opstelten? Doe eens even reaguren!

Graaisnaaiert | 19-08-12 | 12:22

"Het mooie van dit verdrag is volgens de "social democrat" Scholz dat " Duitse leerlingen nu 3 uur per week les krijgen over de islam en dus hun horizon met deze kennis kunnen vergroten ".
.
Nu ben ik niet tegen het vergroten van kennis, maar is het vak Levensbeschouwing daar niet veel beter voor geschikt? Waarom nu weer alleen die pokke-Islam en dan ook nog 3 uur in de week?
Geef die kids op hun 14e/15e gewoon 1 uur in de week onderricht over diverse Godsdiensten ( Christendom met al haar splintergroeperingen, Jodendom, Islam, Buddhisme, Hindoeisme, Animisme, Brahmanisme, de Afrikaanse Negergeesten en noem het verder maar op ), zodat ze een beetje inzicht krijgen in de spirituele gevoelens van de medemens in de bus en op de werkvloer, maar laat het daar dan ook bij.
Dit is weer een knieval richting een selecte groep indringers, en dat moeten we niet willen.

Graaisnaaiert | 19-08-12 | 12:10

@Jan Boule | 18-08-12 | 22:40
Verplicht islam onderwijs voor niet-islamitische leerlingen:
De Britten en Schotten zijn al lekker bezig. Al maken de Schotten het wel erg bont.
www.familysecuritymatters.org/publicat...

paridae | 19-08-12 | 08:44

Ik mis Theo van Gogh.

robert9706 | 19-08-12 | 02:58

Kunnen we die kudtjanus niet gewoon ergens als rioleur of zoiets aan het werk zetten in een varkensboerderij of zoiets. En als het hem niet aanstaat afserveren naar Marokko of Algerije? Opzouten met die gast.

Wichsen oder Bumsen | 19-08-12 | 02:33

Jan-Joris-Jaap-Joop | 19-08-12 | 00:49 |
Klinkt beter!
*blij om op zijn oude dag toffe peer genoemd te worden*

Schoorsteenveger | 19-08-12 | 01:44

"... zijn radicale haatkomkommer overdwars in te brengen:..."

Wat een ultra-sjeike tekst!

Schwanz | 19-08-12 | 01:34

Schoorsteenveger | 18-08-12 | 23:43 | + 0
Waar oudje staat werd ouwe bedoeld. Ouwe is moderne taal voor toffe peer.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 19-08-12 | 00:49

Ah, nou weten we wat Burby kwam doen.

Infiltreren.

zeg maar jansen | 19-08-12 | 00:44

Jan Boule | 18-08-12 | 22:40 |
Maar wat houdt dat in, 'les over de Islam'? Welke normen, welke waarden, welke inzichten worden naar voren geschoven? Je kunt veel zeggen over de Islam, en vanuit vele verschillende invalshoeken. Maar ik vrees dat terzake gebroken wordt met de traditie, dat hier volstrekt geen sprake zal zijn van een kritische houding, zelfs niet van een objectieve beschouwing. Nee, 'les over de Islam' zal bestaan uit een massage, een weloverwogen poging om het westerse denken, voor zover het nog autonomie bezit, te verzoenen met, dus te buigen naar een waarheid die geen discussie, geen kritische beschouwing, zelfs geen fatsoenlijk gesprek mogelijk maakt. 'Les over de Islam' zal een cursus inschikken zijn, een cursus blad voor de mond, een cursus pas op de plaats, wellicht zelfs een cursus wegkijken, ruimte maken, weglopen.
Geef een kind een vinger, en het pakt de hele hand, geef de Islam een vinger, en men probeert je hele lichaam en je hele geest te sturen.

Schoorsteenveger | 18-08-12 | 23:54

Jan-Joris-Jaap-Joop | 18-08-12 | 22:19 |
Dat 'respect' aanvaard ik met graagte, maar dat 'oudje', daar heb ik wat moeite mee. Desondanks, ik blikte even terug en zag dat het inderdaad al zo'n vier jaar geleden is dat we het over dezelfde Fawaz hadden. Mijn God (excusez...), de tijd vliegt voorbij. Zo gaat dat ook met religies, denk ik, voor je het weet is een probeersel van de een of andere religiestichter verworden tot een veelkoppig monster.

Schoorsteenveger | 18-08-12 | 23:43

smerig achterlijk haatvarken.

Blue Light | 18-08-12 | 23:30

Wegwezen, Fawaz je stinkt.

Kopvot | 18-08-12 | 23:29

Volgens Le Monde van 17 augustus heeft de gemeente Hamburg ,de stad die samen met Bremen en Berlijn een Länder vormt, een verdrag gesloten met de aldaar wonende moslimgemeenschap aangaande de aanvaarding en erkenning van 3 moslimfeesten met bijbehorende vrije dagen. Er wonen in en rond Hamburg 150.000 moslims en 50.000 Turkse alevieten en totaal in Duitsland 4 miljoen moslims, 5% van de totale bevolking.
Er is 5 jaar over dit verdag onderhamdeld aangezwengeld door Ole von Beust ( Duitse CDA ) en afgelopen dinsdag bekrachtigd door "social democrat' de Duitse PVDA derhalve , Olaf Scholz.
Het mooie van dit verdrag is volgens de "social democrat" Scholz dat " Duitse leerlingen nu 3 uur per week les krijgen over de islam en dus hun horizon met deze kennis kunnen vergroten ".
Nederland loopt met alles achter Duitsland aan dus je kunt er donder op zeggen dat binnen korte tijd Nederlandse leerlingen islamonderwijs gaan krijgen op de openbare scholen. Een huiveringwekkende gedachte.

Jan Boule | 18-08-12 | 22:40

Schoorsteenveger | 18-08-12 | 20:45 | + 10
Fijn dat je er nog bent. Je schittert ook al in de laatste link van bovenstaand artikel. Repsect oudje!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 18-08-12 | 22:19

mindless | 18-08-12 | 21:26
wees blij dat ik er niet was ,iets ouder en de zwaartekracht werkt ,maar wees blijer dat deze jurk er niet was want dan waren die mooie dames hard weggelopen door zijn beledigingen

linda79122914 | 18-08-12 | 21:30

Laat maar lekker iedereen binnen!

SebastiaanHorssius | 18-08-12 | 21:27

Stormageddon | 18-08-12 | 20:55
ik krijg alleen maar google met energierekeningen,die heb ik al

linda79122914 | 18-08-12 | 21:26

@nanninga
Kijk, het is best lekker om de frustraties van de week eens flink de loop te laten op een topic als dit. Maar moeten we nou echt aan elke debiel aandacht geven? Doe maar dan liever weer eens een good old tietentopic (en nee, niet over Roxy Hazes). Ik kom namelijk net van het strand en dat viel niet tegen vandaag.

mindless | 18-08-12 | 21:26

De PVDA heeft de tonnen haatsubsidie al klaar staan !

Rest In Privacy | 18-08-12 | 21:22

-weggejorist-

SebastiaanHorssius | 18-08-12 | 21:19

En lekker de grenzen open blijven houden!!

SebastiaanHorssius | 18-08-12 | 21:19

@Bente | 18-08-12 | 21:00
jammer voor je dat je nog niet mag stemmen. mag pas als je 18+ bent

damnschreeuwer | 18-08-12 | 21:18

sheik afwaz?

von sokkenstopfen | 18-08-12 | 21:02

12 september is er wel een partij die dit soort problemen onderhand eens weet aan te pakken en op te lossen.

Bente | 18-08-12 | 21:00

religies???
wel eens de documontaires over ancient aliens gezien?
misschien ga je dan anders denken
maar die haardbaarden houden zich vast aan die ene profeet die het fijn vond met 6 jarige meisjes,geen haatbaarden maar engbekken dus

linda79122914 | 18-08-12 | 20:49

Laten we nooit vergeten dat Fawaz met zijn haatpreek het doodvonnis van Theo van gogh heeft getekend. MMohammed Bouyeri heeft de ophitsende woordenv an meneer met graagte in zich opgezogen en vertaald in een lafhartig moordpan, im mooord met voorbedachte rade, in opdracht van De Verhevene.
Fawaz zal altijd blijven ontkennen opgreoepen te hebben om van Gogh om zeep te helpen, en in formele zin heeft hij dat ook nit gedaan, maar hij weet als geen ander dat hij een belangrijke schakel is in een keten, en heeft zijn positie maxiimaal gebruikt om te paaien en te stoken, om het gif dat binnen de Islam rijkelijk aanwezig is binnen te gieten in de geesten van zijn veelal jonge toehoorders.
Het is diep treurig dat zo velen deze verbanden niet willen zijn, wellicht ook niet kúnnen zien, en dat wij niet bereid zijn om een tegengif te ontwikkelen. Als zelfs de lompe technieken van Fawaz al succes hebben bij de jonge generaties, hoe is het dan gesteld met de tactieken van veel geslepener figuren die op veel subtielere wijze hetzelfde spel willen spelen?

Schoorsteenveger | 18-08-12 | 20:45

Even off topic, maar ook weer niet helemaal, op Staats1 is nu Jan Jaap van der Wal bezig.
Interessant concept, het is cabaret, maar dan in de open lucht en niet om te lachen.

Waardoor het geheel een beetje een surrealistisch karakter krijgt, wat dat ook wel weer wat heeft.

Cuyahoga | 18-08-12 | 20:43

Ik heb geen kieswijzer nodig.

Gefundenes Fressen | 18-08-12 | 20:40

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:33
kopen???
jatten bedoel je zeker

linda79122914 | 18-08-12 | 20:36

@Niemands Knegt | 18-08-12 | 20:08
Klopt. Komt nog bij dat Marcouch een vervent pleitbezorger was van de Poldermoskee, zogenaamd tegen radicale islamisering. Maar je hoorde hem niet toen de radicaal sjeik Yasin kwam preken daar.
www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php...

Wie is Sjeik Yasin? Die is allang ontmaskerd, oa door de Australiers en Engelsen, al voor dat ie naar de poldermoskee kwam, bv door Channel 4 undercover mosque:
archive.frontpagemag.com/readArticle.a...

La Bailaora | 18-08-12 | 20:27

Ik wens dit stuk uitschot hetzelfde dat hij Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en vrouwen in het algemeen toewenst. Dat hem een fors lijden en een lang leven mag toekomen. Uch.

Schreeuwmeeuw | 18-08-12 | 20:23

@N=1 | 18-08-12 | 20:03 Niets. Dan heeft elke nieuwsredactie een item, Joop.nl geeft Wilders de schuld en ondertussen staat er weer een andere jurk op.

SjakkieBaggen | 18-08-12 | 20:22

Haatimam is een pleonasme.

Stormageddon | 18-08-12 | 20:20

@Nanninga

Op zich leuk die "de Islam verspreid zich als een lopend vuurtje" stukjes maar daar gaat de Geenstijl redactie geen mensen meer mee wakker schudden. De vaste bezoekers hier (steeds minder in aantal) weten het al en de meerderheid in Nederland ziet geen gevaar.

Aangezien jullie bij Geenstijl patent hebben op leuke tooltjes als de ***o-meter enzo is het wellicht een idee om een "weer zoveel erbij" tellertje te ontwikkelen? U weet wel zo'n teller die laat zien hoeveel Moslims er per dag in NL bijkomen en een tellertje hoeveel Nederlanders (heidenen) er afvallen (terugtikkende tellerT) en dan een jaartal erbij waar het "break-even point" zichtbaar is?

Misschien iets waar Fawaz Jneid op terug kan vallen als hij even de weg kwijt is. Of wellicht om even de cijfers inzichtelijk te maken voor Viezerik Samsom, Lexie Pechgeld en Sapmensje?

Gewoon in het kader van naastenliefde en multiculti powerboost en wederzijds respect enzo... De samenleving dat ben jij weet je wel?!

ox | 18-08-12 | 20:20

Heiner | 18-08-12 | 20:16 | | Reageer+ |
En misbruiken het systeem, want als het hun uitkomt willen ze maar al te graag naar de rechter stappen om toch nog hun gelijk te halen. O ja dan is de rechtstaat opeens wel heel fijn.

c.onjo | 18-08-12 | 20:19

Je moet niet wagen beestje bij naam te noemen, want dan ben je volgens politiek correcte bureaucratische hippies een racist, nazi, Hitler en noem maar op.

The Russian | 18-08-12 | 20:16

Gevaarlijke charlatans, dit soort gasten. Zij vergiftigen labiele jongeren met hun Islamo-fascistische haattheologie. Ze haten alles aan NL, aan Christenen en aan Joden helemaal, alleen ons uitkeringsstelsel, de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting vinden ze liev, zolang dat in hun kraam te pas komt. Want met die laatste twee zaken is het afgelopen, zodra hun wensdroom, het Islamo-fascistische terreurkalifaat een feit is.

Heiner | 18-08-12 | 20:16

@ Unique-Cougar | 18-08-12 | 20:03
Zolang de haatmeneren het varkensvlees voor de bbq maar niet verbieden in de supermarkt...

VriesKaas | 18-08-12 | 20:15

@Unique-Cougar | 18-08-12 | 20:03
Je gelooft dit soort onzin toch niet echt? Je vergist je ook in beetje in onze kracht."hun" verliezen meer mensen dan "wij' Steeds meer Moslims verlaten hun geloof of praktiseren het niet bewust.Verder zijn ze vooral over vertegenwoordigd in de lagere klasses die altijd al meer kinderen kregen.Nu het steeds moeilijker word om mensen te importeren zal ook hier hun geboortecijfer terug lopen immers welvaart brengt het geboortecijfer omlaag.
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_religions_and_babies.html

miko | 18-08-12 | 20:13

@La Bailaora | 18-08-12 | 20:00 |
Inderdaad. Marcouch ziet Yusug Al Qaradawi als zijn geestelijk voorbeeld. Al Qaradawi is de huistheoloog van de internationale Moslimbroederschap en fanatiek pleitbezorger en strateeg inzake de islamisering van Europa. (Dat weten de meeste gutmenschen die Marcouch zien als lief schaap niet.)
Botte noemde hen moslims met hippe ringbaardjes en de Fawaz Jneid'en van deze wereld, moslims met traditionele Al Qaidabaardjes.

Niemands Knegt | 18-08-12 | 20:08

@miko | 18-08-12 | 20:02
Ex-rokers, ook van die te mijden types.

Jackanders | 18-08-12 | 20:08

N=1 | 18-08-12 | 20:03
Ik weet wel wat er dan gebeurt:
*plop*

Cuyahoga | 18-08-12 | 20:06

SjakkieBaggen | 18-08-12 | 19:45 | + 4 -
Dit gaat niet over zijn geloof. Dit gaat over hem en Zijn Ego. En macht natuurlijk.
Ben benieuwd wat er gebeurt als hij eens in Amsterdam van z'n fiets wordt geblaft door een andere extremist.

N=1 | 18-08-12 | 20:03

@Rammstein | 18-08-12 | 19:45
Altijd, hetzelfde als mensen die met hun veertig ineens 'gezond' gaan leven.Die je een preek geven waar Fawaz jaloers op zou zijn als je een keer een vette bek haalt of een nacht heb lopen slempen.
Kan trouwens Fawaz niet als offer dienen voor het suikerfeest? Spies in zijn reedT en maar rondraaien om zo een paar warme roostertjes.

miko | 18-08-12 | 20:02

@Niemands Knegt | 18-08-12 | 19:51
Dat klopt helemaal. Het is voor de meeste mensen veel moeilijker om taqiya-ridder Marcouch te doorzien dan Fawaz.

La Bailaora | 18-08-12 | 20:00

Raar mutsje ook. Alsof zijn brein niet al oververhit genoeg is... Of zou ie 't er om doen? Wijntje inschenken doet*

c.onjo | 18-08-12 | 19:59

Nou, dan zal'ie op de jongeren dezelfde tendensen tonen waar hij mee behept is. Kortom, deze jongeren zullen nooit een baan in onze maatschappij krijgen. Het het beste voor hemzelf en jongeren dat ze naar een islamitisch land verhuizen...

Thoth | 18-08-12 | 19:59

Even een leestip voor alle rammadanners:

www.devarkenshouder.nl/uploads/Om%20he...

Voor degenen die geen zin hebben om het te lezen, hier een passage:

"Snoepen van het varken
Gelatine komt uit het beenmerg van de botten. Het wordt verwerkt in winegums, drop,
pepermunt, lollies, kauwgom, marshmallows, noga, cake, kwarktaart, kokosbrood,
vanillepudding, ijs, diervoeding endrankjes, zoals bier en vruchtensappen. In winegums zorgt
de gelatine ervoor dat de gums elastisch en kauwbaar zijn."

De gemiddelde moslime eet enkele keren per dag iets van een varken. Bijna alle fabrieksbrood bevat varkensgelatine. Ook roze koeken bijvoorbeeld kunnen varken bevatten.
Dus stop je morgen maar helemaal vol winegums, ik zal aan jullie denken en glimlachen om jullie domheid, idioten.

Cuyahoga | 18-08-12 | 19:58

Heren, heren!

Ornoisliefde | 18-08-12 | 19:56

-weggejorist-

Leo* | 18-08-12 | 19:54

@Ornoisliefde | 18-08-12 | 19:52

Man, man, man. Met ijs mag ik hopen, toch?

Leo* | 18-08-12 | 19:53

@Leo* | 18-08-12 | 19:47: Uit dat zinnetje maak ik op dat je het stukje te lang vind. Eens, het is niet in verhouding tot de gemiddelde lengte van reacties hier.
Ik zal daar in het vervolg op letten. Dat gezegd hebbende, waar bemoei je je eigenlijk mee?

SjakkieBaggen | 18-08-12 | 19:53

Pfft zo eindelijk Iftar. Speklappen op het rooster. Bier.

LibertasSimplex | 18-08-12 | 19:52

@ SjakkieBaggen | 18-08-12 | 19:45
+1

VriesKaas | 18-08-12 | 19:52

Dat die man nog steeds Nederland niet is uitgezet is me een raadsel. Zo, en nu een tosti ham-kaas...

Ornoisliefde | 18-08-12 | 19:52

Mo was toch een soort Scarface van Arabie.

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:49

@SjakkieBaggen | 18-08-12 | 19:45

TLDR, check de mores hier.

Leo* | 18-08-12 | 19:47

@ Freedom4 Ever | 18-08-12 | 19:28
Ieslam ies vrede!

VriesKaas | 18-08-12 | 19:46

Cuyahoga | 18-08-12 | 19:45 | + 0 -
Potato, tomato, de volgorde doet er niet toe.

Rammstein | 18-08-12 | 19:46

paridae | 18-08-12 | 19:43 | | Reageer+ |
Dan hoeft hij dus ook niet terug te komen... Meteen opgelost.

c.onjo | 18-08-12 | 19:46

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:39
Rammstein | 18-08-12 | 19:43
Volgens mij draaien jullie nu oorzaak en gevolg om.

Cuyahoga | 18-08-12 | 19:45

Predateur | 18-08-12 | 19:11 | + 0 -
miko | 18-08-12 | 19:40 | + 0 -
De "Born Again"'s zijn het ergst.

Rammstein | 18-08-12 | 19:45

Kunnen we dit soort haatpredikers die een bedreiging zijn voor onze democratie niet gewoon radicaal uitzetten en de toegang weigeren in het kader van de staatsveiligheid? Moet makkelijk kunnen volgens mij.

doenormaal! | 18-08-12 | 19:45

Ik hou van vrijheid, dus gun dat ook een ander. Welke opvattingen dan ook, ventileer ze gerust. Maar, in dit geval gaat hem om de grootse Roze Olifant ter wereld.

Religie: het antwoord op de vraag die helemaal niet meer gesteld hoeft te worden.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is er geen opperwezen. Toch blijven mensen volharden. Met tergende argumenten als "kijk naar de bomen, er moet meer zijn" Niet dus. "Het universum is je geen enkele verklaring of zingeving verschuldigd" schreef Richard Dawkins.

De aanhangers van religie. De zeloten die daadwerkelijk geloven dat er een man op een wolk zit te turven hoe vaak je aan sex met de buurvrouw denkt. Die zijn meelijwekkend en verdienen het om eens goed uitgelachen te worden. Respect is leuk en aardig. Lastig wordt het wanneer mannen met baarden als Chriet Titulaer (vzmh)en jurken als Sinterklaas een exegese afsteken over 'het leven'. Ongeacht het geloof, steevast zijn ze voorzien van een doodgriezelige gelukzalige grijns.

Want zij weten iets wat jij niet weet. Echter... als jij je net zo kleed en gedraagt als zij willen ze dat geheimpje best met je delen. Dan mag je op een willekeurige dag mee naar het clubgebouw. Alwaar je zeker vrienden zult maken. Genoeg om over te praten, zo lang je maar niet gaat twijfelen. Of erger... nadenken.

Veel erger nog zijn de geestelijke. Geen hond maakt u en mij wijs dat die mensen daadwerkelijk geloven wat ze verkondigen. Toch roepen ze het, want hoe heerlijk is het niet je gerust te weten van een leger deductief gehandicapten jaknikkers als achterban. Sterker nog; mensen die geloven dat jij de schakel tussen hun en het opperwezen bent. Dat wil ik ook wel.

Sjeik Fawaz wil dat ook. Want op die manier kan hij macht, status en geld genereren. En wij staan dat toe. Omdat we nog altijd een ontiegelijk respect moeten opbrengen voor geloof. Soms lijkt het er wel op dat onze overheid de mensen liever in slaap sust met sprookjes dan ze te verrijken met de kennis, rijkdom en mogelijkheden van de moderne wetenschap. Dat is een schande. Vroeger stonden progressieve omroepen en blaadjes vooraan in het ridiculiseren van het Christendom. Tegenwoordig ligt er halal voer in de VARA kantine.

Ik wens iedereen bij voorbaat een fijne Iftar-maaltijd.

SjakkieBaggen | 18-08-12 | 19:45

Have a hunch dat J het druk krijgt op deze hemelse zomerzaterdag, toch?

Leo* | 18-08-12 | 19:45

@ sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:39: uiteraard, het geloof legitimeert dat ook. Zo is een mo gerechtigd om een en ander te nemen van een ongelovige als hij dat nodig heeft en de vrouwen van een overwonnen volk mogen naar hartenlust gebruikt worden.

wijsvinger | 18-08-12 | 19:44

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:39 | + 0 -
Vanwege de vergiffenis, waarschijnlijk

Rammstein | 18-08-12 | 19:43

@c.onjo | 18-08-12 | 19:34
Hij spreekt arabisch. De taal van de koran. Dus heilig. En hij gaat er vanuit dat Kafirs de taal toch niet verstaan.

paridae | 18-08-12 | 19:43

Ongezien de tyfus voor deze zandjurk.

Markies de Schade | 18-08-12 | 19:43

@Predateur | 18-08-12 | 19:11
Nou er zijn toch wel wat rare figuren.Ik bedoel in de jaren zestig switchte men massaal over naar andere godsdiensten.En kijk naar de sidekick van de bananaman.Die Kirk Cameron.

miko | 18-08-12 | 19:40

Best opvallend trouwens dat zoveel dieven en verkrachters zich aangetrokken voelen tot de boodschap van de profeet (vzmh).

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:39

Ik heb die malloot nu al een paar keer bij Pauw en Witteman zien verschijnen. Een aantal jaar terug en recent nog. Nog steeds kan hij geen Nederlands spreken. Derhalve kan hij van mij de vinketering krijgen. Ik neem hem niet serieus. Kom maar terug als je normaal kan converseren. Verder succes met die moskNee. Dag drol of trol! Is om het even...

c.onjo | 18-08-12 | 19:34

"Ondertussen werken ruim dertig vrijwilligers voor hem, onder wie een aantal jongeren met specifieke vaardigheden, zoals ict."
Laptop kopen? Met de zegen van de profeet (zgan).

sjaakdeslinksesul | 18-08-12 | 19:33

OffT: die Fleischbaum kon wel stukkies schrijven hoor...
Powned is leuk en aardig maar ik zou hem en Rutger graag weer terug zien op GS.

Lijkt me logisch... | 18-08-12 | 19:31

Ik dacht dat ie zichzelf laatst opgeblazen had?
* varkenscarbonaatjes op de bbq gooit *

VriesKaas | 18-08-12 | 19:31

Een goeie om bij de buurt-barbecue te hebben, met een appel in zijn klep.

Jackanders | 18-08-12 | 19:30

@DreqNeqSchot | 18-08-12 | 19:26
www.giyf.com

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:29

@ Godsammekraken | 18-08-12 | 19:11
Wat het ook is, U heeft gelijk mijn waarde.

DreqNeqSchot | 18-08-12 | 19:29

Deze idioten horen niet bij het vrije westen, keihard aanpakken, oppakken en opdonderen naar zijn haatwoestijn, weg ermee, tuig zijn het.

Freedom4 Ever | 18-08-12 | 19:28

@wijsvinger | 18-08-12 | 19:25
Dat is niet zo prettig voor de zandvrouwtjes, qua zandstralen.

Guy de Lombard | 18-08-12 | 19:27

@ Godsammekraken | 18-08-12 | 19:11
Daar zijn we 48 jaar te laat mee.

DreqNeqSchot | 18-08-12 | 19:26

moge allah zijn ballen doen verschrompelen, zijn eikel doen zandstralen en zijn stem doen smoren.

wijsvinger | 18-08-12 | 19:25

Nou ja de man is gelukkig wel consequent in zijn (uit
SA gesubsidieerde opdracht) : hij moet en zal mensen de 'blije boodschap' brengen. Bij voorkeur met wat NL subsidie natuurlijk. En waar gaat die haatprediker een moskee beginnen overigens?

paridae | 18-08-12 | 19:25

"Qua stukje terreurpreventie naar de burger toe."

Waaaaaaaaahh.

Guy de Lombard | 18-08-12 | 19:24

Ik wist niet dat de KVK een aparte inschrijvingsmogelijkheid had voor randdebielen

blauweleasebaklul | 18-08-12 | 19:21

Morgen einde ramadan dus hier een paar tips:
1. Ga niet naar bioscoop of McDonalds
2. Zet auto niet op straat maar liefst in garage
3. Maak geen gebruik van OV
4. Verzin een activiteit voor het hele gezin binnenshuis voor na 17:00
5. Gelukkig geen schooldag dus er hoeven dit jaar geen verzuimbriefjes bij
Zo ziet u maar weer. Met een beetje goeie wil laten we de multicultruele samenleving slagen!

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:21

Predateur | 18-08-12 | 19:11 | Boeddhisme, Bahá'í.

Willianus Wortelus | 18-08-12 | 19:20

Definieer 'het rechte pad' eens, haatbaard?

Lijkt me logisch... | 18-08-12 | 19:19

Weet je wie er ook zo blij zijn als het suikerfeest is afgelopen?
De vrouwen van schapenboeren.
Dan komt hun man weer gewoon 's nachts thuis slapen in plaats van dat hij in een stal of tentje zijn schapen moet bewaken deze dagen.

Want een schaap stelen schijnt voor de volgelingen van de woestijngod geen enkel punt te zijn.

Cuyahoga | 18-08-12 | 19:18

@Predateur | 18-08-12 | 19:11
Maak daar "stabiele en onafhankelijk denkende achttienjarige" van en ik ga een eind met u mee.
Helaas gaat het niet een ieder voor de wind, en "laatste strohalmen" zijn er in vele varianten. Religie is één van die strohalmen.

HY78 | 18-08-12 | 19:15

Alle religies zijn kinderindoctrinatie, en er zijn alleen gelovigen omdat ze dat op een leeftijd wordt ingeprent waarop ze zelf onmogelijk een oordeel kunnen vellen. 'Pappie en mammie zeggen het, dus het zal wel zo zijn', denkt zo'n vijfjarige die gebrainwashed wordt. En zo gaat het al eeuwenlang.
Want: noem mij maar een één religiueze overtuiging die je aan een achttienjarige kunt vertellen, en waarvan die achttienjarige vervolgens denkt: 'Hm, dat klinkt helemaal niet als een compleet belachelijuk verhaal van iemand die ze in zijn psychose ziet vliegen.'

Predateur | 18-08-12 | 19:11

@DreqNeqSchot | 18-08-12 | 19:01
Postnataal lijkt me nog enige kans van slagen hebben.

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:11

Toch vind ik enait beter.Wat betreft vermaak dan.

miko | 18-08-12 | 19:09

“Een volk dat voor KORannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht......”

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:09

Waarom die vent niet allang het land is uitgetrapt is mij een raadsel. Oh wacht, het is een moslim en daar loopt pliese& justitie met een weide boog omheen, da' s waar ook...

bello | 18-08-12 | 19:08

En Allah is nog steeds een varken en Mohammed een vieze ouwe pedo. Verder wens ik deze haatbaard ongezien de tiefus, de eeuwige jeuk en lamme klauwen. O, en natuurlijk het verdriet over de enorme zege van Wilders op 12 september. Mede dankzij hem, dat dan weer wel.

Dr.Zeldenrust | 18-08-12 | 19:06

Moge Allah (rofl) zich ontfermen over deze simpele ziel. Hoe eerder hoe beter.

rara | 18-08-12 | 19:05

Inderdaad komkommer jihadisme... By the way haatbaard; we hebben een economische crisis van epische proporties, maken ons zorgen om zorgpremies en de hypotheek rente aftrek, daarnaast hijgt Brussel in onze nek. Moslim fanatisme is zooo 2006....

ratelaar | 18-08-12 | 19:05

Daaristie weerrrr! Onze spirituele Badr Hari.

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:05

Enge man.....

Indates | 18-08-12 | 19:05

Af nu!

carramba | 18-08-12 | 19:04

Zijn achterban zit toch gewoon op de bekende adresjes als marokko.nl en al-yaqeen.com? Ik zeg: ip-adresjes stuk voor stuk natrekken, en elke nonvaleur die Fawaz c.s. aanbidt bij de eerste de beste parkeerboete grondig verhoren!

hatovimletayis | 18-08-12 | 19:03

Oh ja, morgen sluierfeest. Gekukkig is het geen bioscoopweer.

Godsammekraken | 18-08-12 | 19:03

Opbergen!!!
Er is nog genoeg plaats in iedere psychiatrische inrichting...

gasboer | 18-08-12 | 19:01

Kan die vent geen prenatale abortus overwegen?

DreqNeqSchot | 18-08-12 | 19:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl