Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De goede punten uit het PVV-programma

pvvyeswecan.jpeg Het is jammer dat de PVV een club rancuneuze anderemensenhaters is, die wordt aangevoerd door een eenling met een übernationalistische agenda. Het is jammer dat in het verkiezingsprogramma van de PVV de xenofobe angst voor alles wat niet naar kaas ruikt of op tulpen lijkt door alle alinea's sijpelt. Het is ook jammer dat veel mensen daarom bij voorbaat niet naar de PVV willen luisteren. Want denk Wilders en zijn trawanten weg en ontdoe het PVV-program van zijn ongefundeerde angst voor het onbekende, en je houdt ineens aardig wat rationaliteit over in de standpunten. Standpunten die de gevestigde politieke orde al lang niet meer kan, durft, of wil innemen omdat de oude partijen worden voortgetrokken door diep ingesleten beleid dat ze zelf mede tot stand brachten. Beleid dat wordt beheerst door idealisme, de droom van een maakbare wereld (PvdA-vendelier Diederik Samsom zegt het letterlijk: "Wij willen de wereld maken zoals wij willen dat hij wordt") of politiek correcte nuancering van alle grote onderwerpen, veelal op basis van sociaalwetenschappelijke assumpties en gediederikstapelde vooringenomenheid die gedrukt staan in beleidsnota's die al jaren geleden van elk alledaags realisme zijn losgesubsidieerd. Als de PVV implodeert danwel dood in een bos wordt aangetroffen, blijft een enorm aantal kiezers verweesd achter. Zonder politieke vertegenwoordiging omdat alle andere partijen onderling alleen nog ruziën over marginale zaken als de hoogte van overheidssubsidie op zonnepanelen. Grote onderwerpen en langetermijnproblemen worden volgens hun eigen (of Brusselse) wensen doorgedrukt, glashard verzwegen of met de mantel der liefde afgedekt. Zaken waar de PVV óók geen oplossingen voor aandraagt, maar die de partij van Wilders tenminste nog wel op de agenda probeert te krijgen. Terwijl iedereen het program van de PVV uitlacht of door de shredder trekt, lichten wij er toch even wat nuchter boerenverstand uit. Kunnen VVD, CDA en zelfs de SP nog best hun voordeel mee doen in de aanloop naar 12912. De Europese Unie Als eerste natuurlijk het hoofdpunt van de PVV-campagne. Eurovlaggen verbieden, de gulden terug invoeren: het zijn idiote voorstellen die van weinig realiteitszin getuigen. Maar de 'erosie van onafhankelijkheid' die de PVV beschrijft is een voldongen feit. De ondemocratische dwang waarop een politieke elite het beste met Europa voor zegt te hebben, roept een groeiende volksweerstand op die door geen enkele andere partij structureel wordt erkend. De PVV noemt Brussel een speeltje van de progressieve elite, en dat ís het ook: Het feit dat de EU met name een technocratisch juridische creatie is, geeft aan dat het inderdaad een elite-concept is. In de kwestie COSTA/ENEL (15 juli 1965, voor de liefhebbers zaak 6/64; LJN BE3134) deed het Europees Hof van Justitie een eerste ondemocratische greep naar internationale macht door simpelweg te zeggen: wij zijn de belangrijkste rechters en onze uitspraken overrulen die van jullie nationale rechters. Europese verkiezingen voor het Parlement werden bovendien pas mogelijk gemaakt in 1979. Of neem het simpele feit dat Europa pas anno 2012 een onderwerp is in nationale verkiezingen: dat laat zien dat de Brusselse integratie zich de afgelopen decennia met name buiten de burger om heeft voltrokken. Nu wordt met stuitende nooit-meer-oorlog propaganda net gedaan alsof de euro een stap voorwaarts was, terwijl inmiddels wel duidelijk is dat de politieke wensgedachte achter de totstandkoming van de EMU niet voldoende economisch fundament bood voor een stabiele munteenheid - maar wel voor nóg meer ondemocratisch machtsvertoon van Brussel. Overigens gaat de PVV in haar programma wel behoorlijk de mist in met deze Drees-vergelijking: "Drees was een echte euroscepticus. Hij zorgde ervoor dat ons land een zelfbewuste dwarsligger was in de onderhandelingen met de andere landen van het Europees experiment."). De PvdA'er Willem Drees verklaarde namelijk in 1958 vóór de 'grondgedachte van de eenheid van Europa' te zijn en zei zelfs dat een 'opoffering van een deel van de eigen soevereiniteit' hiervoor nodig was. (bron) Onderwijs Hihihahahoho, leraren moeten weer trots zijn op Nederland, de westerse beschaving, volkslied en vlag van de PVV. Ja, lach maar. Maar de PVV wil ook een einde aan managementlagen, glimmend onroerend goed en bestuursauto's met televisies achterin voor D66-fatjes met grootheidswaan en dito salaris. De PVV wil meer ambachtelijk vakonderwijs, kleinere scholen en meer onderwijsgeld daadwerkelijk naar onderwijs. Terecht. Nederland zal het de komende jaren moeten hebben van een verhoging in productiviteit en export. Is innovatie voor nodig, voor innovatie moet je kennis hebben en kennis vergt onderwijs. Is heel simpel. Maar terwijl de grijze golf pensioneert en met sleurhut richting de Costa's trekt om nog 25 jaar vakantie te vieren, moet de arbeidsmarkt het doen met Windesheimers, InHollanders en naar een zesje geschreven academische scripties. Ondertussen is het janken geblazen als van de rubberentegelgeneratie wordt gevraagd de opleiding als investering in de eigen toekomst te zien. No way, naar dat zesje werken via mentorklasjes, drie herkansingen, herschrijfmogelijkheden en cijfers omhoog ouwehoeren doen ze liever op kosten van de samenleving. Het gaat er daarom anno 2012 niet meer om of de leerling wel geschikt is voor de opleiding, maar of de opleiding wel geschikt is voor de leerling. Gevolg: ook op het mbo kun je ‘rechten studeren’. Meer leerlingen met een diploma is namelijk meer centjes en leerlingen lok je minder goed met een statusverlagende opleiding waarbij je met de handjes aan de bak moet. Opgeteld een dure prijs om te betalen om geen ‘nee, je bent gewoon niet goed genoeg – ga maar wat anders doen’ te durven verkopen en zo ouders hun shine-momentje te ontnemen op familieverjaardagen. Het onderwijsegoïsme dat hier aan ten grondslag ligt, is individualistisch populisme van linksstemmend bakfietstuig (níet dat van de populistische SP- of PVV-stemmer) dat alleen in de Ouderraad stapt om de belangen van het eigen kind te verdedigen. Een kind dat bovendien niet zelden een rugzakje met een hippe afwijkingsafkorting draagt, omdat ouders zich daarom nóg specialer en uitzonderlijker kunnen voelen: liever zeggen dat Sterre of Vlinder last heeft van dyslexicalculatiesyndroom, dan te accepteren dat het kapstertjes of ALDI-cassières in de dop zijn. Lach de PVV maar uit met hun vlag en vaderland, maar een beetje 'u' en 'meester' terug in het onderwijs in combinatie met een beteugeling van managementbemoeienis en ouderlijke inspraak zouden absoluut niet schadelijk zijn voor de lange termijn. Immigratie Nou nou, ho ho ho. De PVV noemt de Nederlandse bijstand een 'allochtonen-hangplek' en wil dat veranderen: "migranten moeten 10 jaar in Nederland werken voor ze recht krijgen op sociale voorzieningen." Respectloos! Racismisch! Gaap. Feit (CBS!) blijft dat er verhoudingsgewijs meer niet-westerse allochtonen dan autochtonen in de bijstand zitten. En het percentage duimendraaiende MOE-landers lijkt laag, maar die zijn meestal niet ingeschreven in een gemeentelijke basisadministratie en vallen dus buiten de scope van premie-afdracht en uitkeringen. Dat zijn dus die lui met hun accordeons in de stationshal en het Roemeense zakkenrollersleger in 020. Kost duur. Levert niets op aan maatschappelijke bijdragen. Best een goed voorstel dus, om gastarbeiders (JA! ZO HETEN DIE MENSEN GEWOON!) of migranten een minimaal aantal jaren te laten werken in Nederland alvorens aanspraak te maken op een uitkering. Want op de huidige manier worden toegankelijke sociale voorzieningen door hun eigen 'succes' uitgehold en dat komt mede door de aanzuigende werking. Maar ja. Vanuit Brussel (hallo mevrouw Malmström) is vastgesteld dat er niet gediscrimineerd mag worden op nationaliteit: er is immers vrij verkeer van personen. Ondertussen heeft 7.41% van de allochtone beroepsbevolking een WAO, WIA of WaJong wegens 'hoofdpain', maar staat in de weekenden wel van de vrachtwagen gepleurde parfum op de markt te verkopen. Gewoon, omdat het kan, in ons welwillende uitkeringssysteem. En over welwillend gesproken: immigratie in z'n algemeen. Kunnen we net doen of we nu al heel streng zijn en Mauro of die Occupy-Irakezen in Ter Apel als schrijnende emo-voorbeelden aanhalen, maar feit blijft dat het keurig aangeharkte hofje Nederland de poorten wagenwijd openzet voor gelukszoekers. Die, eenmaal binnen, met een uitkering en de sleutels van een sociale huurwoning op zak nul komma nul uitgedaagd worden om een participerende bijdrage aan het onderhoud van dat keurige hofje te leveren, tenzij je een halfzachte inburgeringscursus een 'uitdaging' durft te noemen. En als dank voor aangenaam verpozen duiken allochtonen ook nog eens onevenredig vaak op in de misdaadstatistieken. Hier, de CBS-cijfers (PDF). Of kijk gewoon een keer naar Opsporing Verzocht. Mag je niets van zeggen. Want ook al liggen deze lui bovengemiddeld vaak aan het uitkeringsinfuus, hun misdaadneigingen zijn direct te herleiden tot hun sociaal-economische omstandigheden of botsingen met de inheemse cultuur. Interessante neerwaartse spiraal wel: binnenhalen & pamperen zonder eisen stellen = slecht voor culturele assimilatie én stimuleert criminaliteit. In Nederland heet dat dus 'overheidsbeleid'. En de beleidsmakers vinden het best. Want uitstekende werkverschaffing in de dik gesubsidieerde tertiaire (semi-overheids-) sector - beter bekend als de PvdA Baantjescarrousel of de Vogelaarindustrie. Veiligheid Het is een hilarisch zinnetje, als het een Hans Teeuwen-sketch zou zijn in plaats van een verkiezingsprogramma: "We zien graag de chain gang in het Nederlandse straatbeeld verschijnen. Lekker langs de weg aan het werk in een vrolijk roze pakje. Omdat veel tuig afkomstig is uit schaamteculturen hakt dat er extra in." Bespottelijk en rancuneus middeleeuws voorstel natuurlijk. Net als het omlaag draaien van de verwarming in de cel. Maar eveneens bespottelijk is een strafsysteem waarin zwervers hun best doen om opgepakt te worden wegens 'het is hier binnen beter dan buiten'. Het juridisch systeem in Nederland is volkomen vervuild geraakt door de invloed van zachte sociale wetenschappen en hun boventoon voerende mantra dat opsluiten óók niet helpt, plus iets met eerder genoemde sociaal-economische omstandigheden en, meest recente mode, de schaamtecultuur. Dat zal best zo zijn, maar dat is nog geen reden om criminelen, steeltuig en geweldsplegers dan maar niet of nauwelijks op te sluiten. Eérst genoegdoening voor slachtoffers en benadeelden, dán pas kijken of er nog een restje rechten valt te verdedigen voor misdadigers. Niet andersom. Ontwikkelingssamenwerking Een leuke, tot besluit. "Veel landen die aan het subsidie-infuus hangen zijn corrupt", schrijft de PVV. Mag je uiteraard niet zeggen. Is wel waar. Keer op keer wordt aangetoond dat OWS niet werkt op de huidige manier. En het heet 'samenwerking', maar het is een eenzijdige miljardenverspilling aan ingekocht altruïsme om het eigen schuldgevoel af te kopen (en om critici van harteloosheid te kunnen beschuldigen). Terwijl de Tweede Wereld inmiddels een veel constructievere invloed heeft op de de Derde, en al die zielige negertjes al lang niet meer zielig gevonden willen worden. De tijd van vooral in zichzelf gelovende missionarissen is voorbij. OntwikkelingsSAMENWERKING kan beter via handel, zoals de PVV terecht constateert. Zorg Het laatste en allergrootste onderwerp. Tsja. Op dat gebied heeft ook de PVV geen zinnig antwoord. Alleen het terugdringen van overhead aan graaiende bestuurders & zorgbureaucratie, maar dat is stuivers winnen. En de zorg wordt het grootste probleem van de komende decennia. Nu gaat 14% van BNI naar zorg, in 2015 is dat 22% en in 2039 zelfs 49%. Iets met een ijsberg & volle vaart recht vooruit. En niemand heeft antwoorden - zeker niet in verkiezingstijd. Een pijnlijk debat of oma van 85 nog wel een nieuwe heup moet, of dat opa van 75 met dichtgeslibde aderen na die zevende reanimatie nog wel gedotterd moet worden: doet het niet zo goed in campagnetijd. Daarom zeggen alle partijen: rollators FTW! Zodat Henk en Ingrid geld hebben voor een low budget ticket naar Alanya, in plaats van een loopbuggy voor moeders. Dapper is de partij die over dit onderwerp een eerlijk (en dus pijnlijk) standpunt inneemt: de zorg is stervende als er niet hard wordt ingegrepen. Maar goed. Struisvogelpolitiek bepaalt de politieke agenda. Zolang er geen doortastende staatsmannen- of vrouwen met natuurlijk gezag, (politieke) moed en leiderschapscapaciteiten die zich niet in het aantal twitterfollowers uit laat drukken opstaan, zitten we vast aan de intellectuele middelmaat die nu de Kamer vult, en dwalen we door dit scenario van Paul Jansen. En zolang de politieke pijnpunten die de PVV nogal rancuneus danwel angstig aansnijdt door niemand op een serieuze manier worden opgepakt, valt er in het geval van een PVV-implosie voor heel veel mensen niets te kiezen op 12 september.

Reaguursels

Inloggen

pius | 04-07-12 | 21:34
Tsja beter laat dan nooit.

Nu is landverraad wellicht een beladen woord, maar het is in deze wel het woord dat de lading dekt.
Politiek correctivisme heeft ons al teveel gekost. Laten we de beestjes gewoon bij de betreffende naam noemen.

koolteer | 05-07-12 | 19:58

Er is een simpele oplossingvoor Van Rossem! Laat de PVV ieder onderwerp met een positieve aanhef beginnen dan zijn anti PVV'ers misschien bereid het hele verhaal te lezen en niet bij de aanloop van het onderwerp af te haken! Geef deze tip aan je voorman Wilders door; misschien doet hij hiermee wel iets! Een andere tip is om Wilders er weer van trachten te overtuigen, dat zijn ondemocratische, politiek beweging gedmocratiseerd dient te worden! Kijk; misschien komt er dan van een aantal niet onredelijke plannen iets terecht - in ieder geval maakt het m.i. de kans op succes alleen maar groter! P.S.

Gerard7441 | 05-07-12 | 18:57

Fransg | 05-07-12 | 17:48 | + 0
Thanks voor de tip.

M-Bozz | 05-07-12 | 17:52

-weggejorist-

grote haas | 05-07-12 | 16:52

-weggejorist-

grote haas | 05-07-12 | 16:51

Ik stem -wat er ook gebeurd- sowieso op de PVV.

grote haas | 05-07-12 | 16:50

J. van Gaal8771 | 05-07-12 | 15:39 | + -1

Ja, stop me maar in een hokje en veroordeel me maar met al je vooroordelen over dat hokje. En door met zo'n gefrustreerde en hautaine houding andermans stukjes af te kraken bereik je ook zoveel. Daar maak je jezelf vast geloofwaardig mee en krijg je vast een constructief debat.

Maar goed. Omdat ik wel een interessant gesprek wil voeren en me niet herken in jouw aantijgingen, zal ik er nog even serieus op reageren.

De Republikeinse partij bestaat uit allerlei zuilen, waarbij er zeker nog zeer conservatieve voorbeelden zijn. Het gros van de Tea Party is Republikein bij mij weten. En wat te denken van al die christen-fundi's uit m.n. de Zuiderlijke staten? Ik snap niet dat je die stelling aan durft te gaan. Of is het je niet conservatief genoeg? Dat is weer een andere discussie.. en een reden waarom de Tea Party als beweging zo succesvol is.

Ik zeg helemaal niet dat Amerika een rechts land is. Ik vind alleen dat de PVV met hun plannen soms trekken vertoond van conservatieve politiek met hun ideeën over straffen bv.

Als je mijn stukje goed leest dan kun je overigens merken dat ik zeker rechts geörienteerd ben wat betreft immigratiepolitiek e.d. Mijn punt is dan ook dat de PVV veel belangrijke thema's aanstipt, maar als beleidmaker/-uitvoerder wat mij betreft niet geschikt is. Ik ben erg benieuwd of je je daar in kan vinden en waarom wel/niet.

M-Bozz | 05-07-12 | 16:30

Stomme Boz.. Je weet niets van ´de krochten van de republikeinse partij´. Er is bij de republikeinen net zo min nog een conservatief te bekennen als er bij ons réchts bestaat, doe je ogen toch eens open, uilskuiken!

Wat een ellende, iedereen is zó gebrainwasht na vijftig jaar marxistiese agirprop dat zijn ogen en oren vol zitten met stopverf. "Amerika is een zéer rechts land" zeggen onze deskundigen..

Maar in Amerika is iedereen verplicht lid van de vakbond, en die kan het zich bijgevolg permitteren om 60 miljoen te storten in de partijkas van z´n favoriete kandidaat.. En de ´fascistische, rechtse´ Bush verdomt het om z´n grenzen te sluiten voor illegalen en als compassionate conservative knijpt ´ie een oogje toe als hun kinderen naar school gaan of naar het ziekenhuis, maar Amerika is ´een zéer rechts land´, ´waar amerikaanse toestanden heersen´
Maarten van Rossem en de kwaliteitskoeranten zeggen het en iedereen zegt het, en dus is het waar.
Stelletje sukkels..

J. van Gaal8771 | 05-07-12 | 15:39

Ik vond ´m wel leuk van die roze pakjes.. Waarom is dat nou flauw en rancuneus?
D´r gáat toch streetcred van uit als je antecedenten hebt?

Volgens mij is een beetje een kwestie van bang voor de buren, die kritiek van Van Rossum op de PVV. Je moet de PVV abject vinden, maar het programm wel serieus nemen want anders ben je een gewone Peggold die het beter weet dan de onrendabelen en de onderbuikers..
En dat de PVV abject is, dat merk je dan aan gezeur over de vlag of zo..

En dat terwijl Rooie Dani Bandiet met z´n leren jekkie aan president Klaus ging intimideren in zijn eigen paleis omdat ´ie het verdomde euro te vlaggen..!
En terwijl we met die vlag al járen en járen worden doodgegooid, ongeveer net als met de gehoofddoekte meisjes en kleine zwarte jongetjes in pc-produkties van de publieke omroep en in de HEMA-folder.. Want iedereen werkt vandaag de dag mee om de pc-agenda door je strot te wurgen - zelfs het ondernemingswezen.. In zo´n klimaat wordt een vlag opeens een ding, iets om je druk om te maken. Dat snap je toch wel, Van Rossum?

Soms is het gewoon een daad van verzet om je schoenen aan te houden..

J. van Gaal8771 | 05-07-12 | 15:11

Euro - USD vandaag weer meer als 1% eraf.

doskabouter | 05-07-12 | 15:10

Erg leuk Van Rossem, maar alle partijen hebben goede ideeën in hun programma. Het is beter om te kijken naar in het verleden behaalde resultaten. En de PVV heeft keihard kiezersbedrog gepleegd als het gaat om hun schitterende puntjes, "omdat ze nu eenmaal compromissen moeten sluiten." En dat geldt ook voor de andere partijen die tot nu toe aan de macht zijn geweest.

Bulloch | 05-07-12 | 14:47

En nu ik toch zit te zeuren:
@Joris:
bij chrome krijg ik af en toe "auw, snap"
en "your profile could not be opened correctly"
Nu blijf ik wel GS in chrome tot mij nemen vanwege de handige popup linkjes en de mosaic functie,
maar ik zag dat GS op IE niet per 1 juni op zwart is gegaan.

cugel | 05-07-12 | 14:11

On topic:
Voorlopig ben ik nog voornemens PVV te stempen, we zien wel wat er nog gebeurd voor 12912.
Off topic:
Over die werklozen die bedanken voor werken in de kassen van het Westland:
Ik ben benieuwd hoe lang Pritt het daar uithoudt mocht GS het onverhoopt niet redden.

cugel | 05-07-12 | 14:06

vanhetvarken | 05-07-12 | 12:58
Tsja, óf de PVV of een gematigde EU-partij met i.i.g. standpunten over immigratie. Het zal hier wel vloeken in de kerk zijn, maar het CDA heeft volgens mij wat dat laatste betreft het wel beter begrepen dan de linkse elite-partijen. Sowieso zitten die partijen qua thematiek en ideeën meer op één lijn dan andere partijen met de PVV. Ik vind het dan ook vreem dat het CDA hier zo wordt verketterd. Juist voor PVV-stemmers zou deze partij mijns inziens een alternatief kunnen zijn als de PVV zich onmogelijk maakt en/of geen realistisch perspectief biedt. Al ben ik het er mee eens dat het CDA een verdeelde, leider- en visieloze machtspartij is gebleken de laatste jaren. Maar ik geloof wel dat die partij zich hersteld en er bovenop komt.

PS Ik heb hun nieuwste verkiezingsprogramma nog niet gelezen.

M-Bozz | 05-07-12 | 13:28

De Kunduz partijen stemden voor een massieve belastingverhoging, de PVDA en de SP willen eigenlijk 100% belasting. Er is eigenlijk helemaal geen alternatief voor de PVV.

vanhetvarken | 05-07-12 | 13:07

"... met een übernationalistische agenda..."
Zoiets als de zuidelijke landen incusief Frankrijk altijd laten zien als het om Europa gaat, eigenbelang eerst. Wat dat betreft is de PVV dan al aardig Europees.

me,myself and IK | 05-07-12 | 13:04

M-Bozz | 05-07-12 | 12:17
Gesteld dat je geen EU transferunie wil, de immigratie van kanslozen graag ingedamd zou willen zien en zo nog wat zaken, op wie moet je dan stemmen ?

vanhetvarken | 05-07-12 | 12:58

@Stormageddon | 04-07-12 | 22:56
Weggejorist? Porquoi?
Leg eens uit, Joris van dienst?

Stormageddon | 05-07-12 | 12:56

openluchtgevangenis | 05-07-12 | 12:17
Hoe overtuig je de bevolking, dat het echt nodig is om de belasting weer eens te verhogen? Kennelijk eenvoudig, je pakt die laatste paar rijke bewoners wat af. Kennelijk heeft de gemiddelde socialist er zelf geld voor over om een ander wat af te laten pakken.

vanhetvarken | 05-07-12 | 12:52

Zatkniss | 05-07-12 | 10:55 |
Man, man, wat slap, kom je echt niet verder dan een vergelijking met de tweede wereld oorlog?

lanexxx | 05-07-12 | 12:50

@Sjeng de helle | 05-07-12 | 08:21
Het wordt geen kapitaalvlucht. Die zijn allang weg. Er was een heuse run op het buitenland toen duidelijk werd dat Sarky zou verliezen. De 'opbrengsten' van de 'rijkenbelasting' zijn nu op 250 miljoen euro begroot. Ja, dan sla je wel een deuk in een pakje boter van 40 miljard.

Nee het is gewoon weer jan lul die betaald. Weliswaar moeten de oliemaatschappijen, banken en andere groot graaiers een forse bijdrage storten maar we weten allemaal waar dat geld uiteindelijk vandaan gaat komen.

Zucht.

openluchtgevangenis | 05-07-12 | 12:17

Prima column.

Helemaal mee eens dat de PVV ongeveer als enige partij enkele belangrijke -bij het volk levende- thema's wil aanstippen, zoals de legitimiteit (of het gebrek daarvan) van de ontwikkelingen binnen de EU, zoals de toenemende problemen met immigranten, het slappe rechtssysteem waar elke genoegdoening en rechtvaardigheid het moet onderdoen voor moralistisch utopisme en natuurlijk de grande thema's als veiligheid, zorg en onderwijs.

Wat de PVV dus goed doet is dat ze deze thema's ter sprake wil brengen. Echter, voor veel zaken biedt ze helaas geen realistische oplossingen; laat staan dat ze i.d.d. veel weldenkende mensen afstoot met absurde maatregelen (die naar mijn idee alleen in de Amerikaanse politiek nog enigzins serieus zouden worden genomen in de krochten van de conservatiefste flanken der Republikeinen). Daarom is ze, naar mijn mening, ook geen alternatief, omdat ze thema's aansnijdt maar zichzelf volkomen diskwalificeert, of in ieder geval niet het vertrouwen wekt met goede, structurele en doordachte oplossingen te komen. Elke maatregel straalt iets uit als van: we willen terug naar de schandpaal, of het schavot. De partij heeft ideeën, maar geen visie... en mijns inziens ook te weinig capabele mensen om met een niet-rancuneuze en realistische visie te komen.

En leuk dat ze de ontevreden burger een stem geven, maar je gaat natuurlijk niet de politiek in als klankbordgroep. Wil je die ontevreden burger bedienen, dan zul je ook echt de (inhoudelijke) strijd moeten aan gaan met de elite, moeten komen met alternatieven, politiek bedrijven, compromissen sluiten, samenwerken, constructief zijn en niet alleen schreeuwen en blokkeren. Jammer dat een partij die de vinger op de zere plek weet te leggen, zo goed aanvoelt wat de burger bezig houdt zichzelf zó ontzettend onmogelijk maakt. Echt, die cordon sanitaire heeft ze echt aan zichzelf te danken. En natuurlijk heeft de elite daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is jammer, want de PVV kón eindelijk dat alternatief zijn in de politiek dat echt het verschil zou maken.

Ergo. Goede thema's, maar weinig oplossingen, realiteitszin en vertrouwen en daarmee weinig hoop op verandering. De PVV, een gemiste kans!

M-Bozz | 05-07-12 | 12:17

@Zatkniss | 05-07-12 | 10:53
Alsof alle andere partijen zo heilig zijn omg. Ik ben van mening dat de PVV het minst corrupt is van alle partijen. En dat maakt de PVV in mijn overtuiging tot de meest loyale partij voor de Nederlandse bevolking. In tegenstelling tot de andere partijen heeft de PVV daarom juist de minste haat naar de Nederlandse bevolking!

(Wanneer er opspraak is bij partijleden van de PVV stappen deze op of worden ze uit de partij gezet. Bij andere partijen worden ze weggepromoveerd en krijgen ze via de achterdeur leuke baantjes om de partij-familie te blijven dienen.)

lulkoekhapper | 05-07-12 | 11:33

Ik heb geen verkering met Wilders maar als je een beetje tegen Europa bent met hun invloed en tegen tuig in Nederland is er geen andere optie dan Wilders stemmen. Alle andere partijen geven ruim baan voor Europa of al dat tuig.

Service | 05-07-12 | 11:09

lanexxx | 05-07-12 | 10:48 | + 0 -
Veel Duitsers brachten in 1933 ook een proteststem uit

Zatkniss | 05-07-12 | 10:55

Net op telegraaf.nl ex pvv statenlid actief op stormfront.org
Nee pvv is normale partij hoor. Gelukkig wordt dit nu allemaal bekend voor de verkiezingen. Denk na wat je stemt. Stem niet op de bruinhemden ondanks hun goede punten. Haat is geen oplossing

Zatkniss | 05-07-12 | 10:53

draaiarts | 05-07-12 | 10:27 |
Maar de PVV met de SGP zijn de enige partijen waar je wel je proteststem kan deponeren, zij zullen niet veel kunnen doen, maar op al die andere ziende blind en horende doof partijen moet zeker niet gestemd worden.

lanexxx | 05-07-12 | 10:48

Inhoudelijk wil ik niet op partij-programma's reageren en ondanks die ca 800 reaguurders,Ik beperk mij tot de stelling : Abstractie's timmeren de immer falende mens in een categorie vast ,die altijd gaat knellen tenslotte ,want "veel beloven ,weinig geven,doet de gekken in vreugde leven",(vooral vóór verkiezingen).Het is de moeite van het lezen niet waard.

Dolphi | 05-07-12 | 10:46

Staan er in de verkiezingsprogramma's van andere partijen wellicht ook nog goede punten die de moeite cvan het vermelden waard zijn? Of is deze post echt alleen bedoeld om de PVV te pluggen?

Tikketakke | 05-07-12 | 10:44

Goed artikel en de vinger op de pols.

De PVV is de enige partij die bepaalde maatregelen durft voor te stellen (but can they walk the walk?).
Niet alleen zijn er PVV stemmers die straks met lege handen staan, er is ook een heel leger weldenkende niet-stemmers dat genoemde punten belangrijk vindt maar geen enkel vertrouwen heeft in de prioriteiten van een partij die groeit op populistische one-liners en verwacht serieus te worden genomen door mensen als Dion Gauss in hun topechelon te plaatsen.

Vergeet de PVV. Ik denk dat het gewoon tijd is voor de volgende stap in het GS-plan voor wereldheerschappij.

draaiarts | 05-07-12 | 10:27

@bestgeil | 05-07-12 | 09:46
Dat klopt niet. Wilders heeft voor alles ook oplossingen. Of je het daar mee eens bent is ten 2e. Bv. criminele dubbele paspoorters uitzetten is er zo een. Veel vinden dat 'geen' oplossing dus, maar het is natuurlijk wel een oplossing, hoewel ik er om bepaalde redenen niet voor ben.

Verder, geen een andere partij komt zelfs maar tot probleemherkenning, laat staan dat ze een oplossing hebben. Dat hebben ze dus niet, omdat ze het probleem nog niet eens zien. Die zitten collectief in de ontkenningsfase. En dan ook nog roepen dat Geert geen oplossingen heeft. Het is eigenlijk hilarisch als het niet zo triest zou zijn.

La Bailaora | 05-07-12 | 10:23

@minimá-armezusvan.. | 05-07-12 | 09:46
- Gristenen en rooien kunnen gezamenlijk een samenleving volledig vertiefen -

Ik vind dat een goede samenvatting.
Gristen politiek is de prostitutie van het gezonde verstand. Socialisme is laag, lager kan niet.

Maar zie daar in ons land is rechts zwak, en thans nog verder aan het verzwakken. De VVD vertoont de teloorgang van liberalisme; is een soort CDA zonder bijbel, maar met een Tros kompas. Droevig. Ik heb het gevoel dat Rutte het helemaal niet snapt.

Ik vrees dat NL na 12 september een zeer links georiënteerde coalitie tegemoet kan zien.

Koningsluis | 05-07-12 | 10:01

gristenen en rooien kunnen gezamenlijk een samenleving volledig vertiefen. dat is thans aan de hand in nederland waar een immer uitdijende bureaucratie een regentenkliek bezig houdt die dagelijks op de kansel staat om het leger handophouders uit te leggen hoe voortreffelijk ze zijn. daarbij is de internationale dimensie die sinds 2008 ineens een belangrijke rol speelt. zuid-europa heeft noord-europa op de knieën, hetgeen geheel in het belang van de verenigde staten is die niet op een nieuwe reserve valuta zitten te wachten. de garlic belt, die ook zonodig de banden met de islamitische wereld moet aanhalen, zal europa wel slopen waarbij rusland een instabiele zone aan de onderkant en de westkant en een vijand, china, aan de oostkant krijgt. duitsland zou uit de eu moeten en de rest van die potverteerders moeten laten stikken in hun multi cul policor regentenbureaucratie.

minimá-armezusvan.. | 05-07-12 | 09:46

Ik meng me niet graag in politieke discussies maar goed, deze keer een uitzondering ;) Ik vind het grappig dat er mensen zijn die continu beweren dat Wilders geen oplossingen heeft. Dit klopt wel, echter wat maakt dit in vredesnaam uit? Als de politiek goed was in Nederland, dan hadden we voor belangen van de burger samengewerkt. Het is nu 1 grote kinderopvang bij de staten generaal.

bestgeil | 05-07-12 | 09:46

Ben benieuwd welke randdebielen nog bereid zijn om naar de pijpen van de Führer te dansen.

Jaap Knasterhuis | 05-07-12 | 09:29

Weet je wie ook goede punten in zijn verkiezingsprogram had?

Zatkniss | 05-07-12 | 09:26

Weet je wie ook goede punten in zijn verkiezingsprogram had?

Zatkniss | 05-07-12 | 09:26

Oh en de VVD wil nu ook de gevangenissen gaan privatiseren! Want dat is goedkoper... Nee in plaats van efficiëntie na te streven worden de panden en alles er om heen weer door verkocht voor een prikkie! Stop die privatisering kut VVD! Het werkt niet! Snappen die regenten nu niets? En hoe zit dat met verantwoordelijkheden? Nog even en de politie wordt privaat... Des te meer van die prietpraat ik van andere partijen hoor, des te vuriger wordt mijn verlangen naar 12 september.

Doc Damage | 05-07-12 | 09:24

Waarom gaat het met de Zuid-Amerikaanse landen eigenlijk zo goed, zonder één munt, één regering, één rijk? Of hebben zij mazzel? Het is natuurlijk onzin dat je kapot gaat zonder een vierde reich...

Doc Damage | 05-07-12 | 09:04

@ratelaar | 05-07-12 | 08:50
Maar ja.. wie ben jij he?
Een ratelaar zonder argumenten, die maar een deuntje ratelt, Pvv-ers zijn allemaal fascisten toch?

Wat een loser ben jij zeg!

deraderendraaien | 05-07-12 | 09:00

Spitting image moet weer uit de kast, wat een domme koppen, stuk voor stuk!

oude Schaterhand | 05-07-12 | 08:59

Volgens mij hadden Stalin, Hitler en Khadaffi ook heel goede verstandige zaken in hun beleid. Om nou te zeggen dat hun bestuur daarmee een zegen was voor de bevolking...

ratelaar | 05-07-12 | 08:50

Met een stem op Wilders, geef je te kennen dus dat het zo als het nu gaat niet door kan gaan.

stephan66 | 05-07-12 | 08:43

@Van Duyvenbode | 05-07-12 | 07:52
Hij denkt dat wij heel dom zijn.
Maar op 12 september komt hij daar wel achter.

Che_cuevara | 05-07-12 | 08:42

@kapotte_stofzuiger | 05-07-12 | 07:55
Zijn die er dan?

Che_cuevara | 05-07-12 | 08:41

@Sjeng de helle | 05-07-12 | 08:21
Idd! En wij hebben al een rondje eigen banken redden achter onze kiezen gehad he! Zonder solidariteit!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:27

@deraderendraaien | 05-07-12 | 08:20
Joris!!! daar heb je er weer zo een!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:21

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:15 | + 0 -
Precies! Als JK zo door blijft ouwehoeren krijgt die nog een langere neus dan Pinokkio.
De Franssen zitten met € 850 miljard in de knoflooklanden, dat is het probleem. Het waren de Franssen die Italië Griekenland en Spanje bij de Euro wilden hebben om de Duitsers niet teveel macht te geven. Nu loopt hun het sop in de schoenen en is er paniek. De Franse belastingen voor de rijken worden extreem opgeschroefd, dat wordt weer een leuke kapitaalvlucht, dus een neerwaartse spiraal. het is ook altijd grappig als er over Solidariteit wordt geleuterd. Waar was die solidariteit toen de boel willens en wetens werd geflest door de PIIGS?

Sjeng de helle | 05-07-12 | 08:21

@Koningsluis | 05-07-12 | 08:07
En het kost ons ook een paar centen zeg maar!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:20

@Koningsluis | 05-07-12 | 08:07
En het kost ons ook een paar centen zeg maar!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:20

@patrizio | 05-07-12 | 07:57
Thanx!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:17

@Sjeng de helle | 05-07-12 | 07:48
En dat terwijl die links socialistische (zogenaamd hoera,Europa sceptische) Hollande met Italie en Spanje gaat mee heulen.
Een en al eigenbelang niks meer en niks minder!
Daarom alleen al zouden we eruit moeten willen!
En een de Jager maar vertellen "maar dat moet niet de bedoeling zijn, dat het altijd om een noodsituatie gaat en dat 85% altijd uitmaakt dat het nood is"
Weet jij nog wie als eerste de regels aan hun laars lapte omtrent het overschrijden van het afgesproken begrotingstekort? Juist de Fransen en de Duitsers!
En nou gaat die JK weer de onnozele hals uithangen in de kamer! Als we er nu niet uitstappen zijn we aan de goden overgeleverd... En ik geloof niet in goden om het zo maar eens te zeggen!

deraderendraaien | 05-07-12 | 08:15

De socialistische elite bestaat bij de gratie van chaos, onvrede en onrust.
Dat willen zij, dat houden zij in stand en wakkeren het met doelgerichte programma's desnoods aan.
De voorbeelden in de samenleving spreken voor zich.

Zolang die chaos etc. situatie er is hebben zij brood op de plank, rechtvaardigen zij hun eigen bestaan en kunnen ze mensen tot hun afhankelijke maken, dom houden en volgzaam laten geloven.
Niet 1 individu mag lijden, nee, solidariteit moet want we moeten allemaal meelijden.
Desnoods forceren we dat door import van ellende uit andere landen.
Nederland is verkwanselt, heeft zijn eigen identiteit
verprutst en is er een stuk onaangenamer op geworden.

Er is niets sociaals aan socialisten.
Socialisme is veelal een soort vernedering.

Koningsluis | 05-07-12 | 08:07

jan1000000 | 05-07-12 | 07:53 | + 0
Had Hitler de kever uitgevonden? Vertel eens!

zeefert | 05-07-12 | 08:05

@ duivenman 07:52

Sprak laatst een klant in Duitsland en vertelde hem wat JK had gezegd over het gegarandeerd terugbetalen van de Grieken met rente. De man snapte niet dat JK nog aan was gebleven. Zo iemand is toch niet meer geloofwaardig zei hij, geheel naar waarheid!

eerstneukendanpraten | 05-07-12 | 07:58

Zometeen om 10:15 overigens TK-debat over europese raad.

patrizio | 05-07-12 | 07:57

Iemand zal het vast al wel gevraagd hebben, maar wanneer komen de goede punten uit het PvdA, SP, D66 en SGP programma?

kapotte_stofzuiger | 05-07-12 | 07:55

Hit.ler had ook de kever uitgevonden.
Maar om hem nou voor dat ene goede punt te herkiezen...

jan1000000 | 05-07-12 | 07:53

deraderendraaien | 05-07-12 | 07:42 | + 0 -
Mogge,
Inderdaad en die kans zit erin. Het vreemde is dat Die Linke( voormalige communisten ) er eveneens tegen zijn, dus Eurosceptisch.
Kan nog leuk worden!

Sjeng de helle | 05-07-12 | 07:48

@Sjeng de helle | 05-07-12 | 07:31
Ik lach me een stuip als die Duitsers dat verdrag als eerste opzeggen!
Staat de rest van Europa met lege handen.
Ik ben benieuwd wat Rutte dan gaat doen, al lijkt de keus me dan niet zo moeilijk.

deraderendraaien | 05-07-12 | 07:42

@sananda | 05-07-12 | 07:25
Je moet je juist niet gaan verdedigen!
Mijn judo coach zei vroeger al tegen me"aanvallen is de beste verdediging! "

deraderendraaien | 05-07-12 | 07:39

Mogguh @ All,
Goed programma van de PVV kan me daar wel in vinden.
Gisterenavond bij de Duitse TV een discussie gevolgd.
Ook daar dringt het langzamerhand door dat van Rampuy een ongelimiteerd geldopnamemoment heeft gekregen en dat de meerderheid (85%) toegang heeft tot de Duitse kassa. Volgende week wordt de rectificatie voorgelegd aan het Bundes Gerichtshof als toetsing aan de Verfassung( grondwet). Best wel een interessante ontwikkeling. Tijdens de discussie werd door de voorstanders de plaat weer gedraaid met de interne Europese oorlog net als hier in Nederland. Regeringspartij CSU begint ook al te morren tegen het ESM verdrag. Kijken hoe dit weer afloopt.

Sjeng de helle | 05-07-12 | 07:31

Waarom moet ik mij verdedigen als ik PVV stem en NIET PvdA of VVD?

Mijn blonde dochter kan niet op normaal lopen op zuid-Rotterdam (hoer-fluiten-lastig vallen) En ik als blanke ben ik daar in de minderheid. Oprotten met het mooipraten wat krom is.

sananda | 05-07-12 | 07:25

@Jos Brinkie | 05-07-12 | 07:01
Ook goede morgen!
Kort samengevat: 12 September PVV stemmen! ow ja.. Lijst 3.

deraderendraaien | 05-07-12 | 07:06

Wat jullie allemaal zeggen, maar dan anders... Ik lees het stuk net, en heb helaas geen 2 uur over om alle reaguursels te lezen. Dus ik geloof u maar allen. Mensen, houd het een beetje samenvattend aub, ik ben best benieuwd naar wat u wilt zeggen, maar het moet wel van 2 kanten komen.

Jos Brinkie | 05-07-12 | 07:01

@irriducibili79 | 05-07-12 | 04:28

Joris zal je belonen:-)

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 04:44

Als je het verhaal van storm leest dan weet je genoeg, konden we allemaal maar stom zijn.

irriducibili79 | 05-07-12 | 04:43

@neemjemoederindemali, zou dat een record zijn? Heb ik toch nog iets bereikt.

irriducibili79 | 05-07-12 | 04:28

@irriducibili79 | 05-07-12 | 04:11

Yup, 13x maar liefst.

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 04:18

Heeft iemand gelezen wat ik net zei...

irriducibili79 | 05-07-12 | 04:11

@stormageddon, iedere keer dat ik wakker word weet ik dat je gelijk hebt, maar weiger over te geven en lokaal ken ik andere toppers.

Eens houd het op en dan slaan we toe.
Echt liberaal!

irriducibili79 | 05-07-12 | 04:03

Dubbel-post wordt hier naar een nieuw level gebracht. Dubbel? Gewoon dertien keer.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:59

@Rammstein | 05-07-12 | 03:37

Ik heb iets meer voorbereiding nodig.

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 03:57

@irriducibili79 | 05-07-12 | 03:20

Een stuk of 10x hetzelfde plempen, jij kan dat.

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 03:57

Was wijlen HAFMO nog maar hier. Els B. Hans W. Frits B.
Waar we nu mee opgescheept zijn, is niet best.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:46

@rammstein, ja gs was stuk. Wat doe je eraan?

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:45

@irriducibili79 | 05-07-12 | 03:16
Grappig. Ik was ooit lid en kind aan huis. Na één diepgaand en lang gesprek met wijlen HAFMO, begonnen in de bibliotheek van de Tweede Kamer en geëindigd in een kroeg aan het Plein heb ik de partij uiteindelijk vaarwel gezegd.

Na de verkiezingen van "Fortuyn" (om het zo maar te noemen) in NEMO in Amsterdam, terwijl Boris van der Ham druk bezig was zich in te likken in het establishment van de partij, heb ik Hans een hand gegeven en gezegd: "Dit was het. Het komt niet meer goed." En hij begreep het.

Een dag later heb ik het lidmaatschap opgezegd. Waarom? Omdat het laatste zinnetje van je: "de kracht om van binnenuit de boel op de kop te zetten en veranderen" onmogelijk is. Van Mierlo heeft me uitgelegd waarom het onmogelijk is. En hij had ooit hetzelfde ideaal. Daar laat ik het bij.

Stormageddon | 05-07-12 | 03:41

We mogen niet meer reaguren als, internet stopt ons. Wel effe in de realiteit voorvechter vrienden.

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:40

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:29 | + 0 -
Hè, was dat nou nodig ?

Rammstein | 05-07-12 | 03:38

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 03:19 | + 0 -
Half uurtje ?

Rammstein | 05-07-12 | 03:37

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:29

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:28

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:23

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:23

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:23

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:23

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:21

Ieder zijn mening. Ieder zijn partij.
Dat is democratie, in tegenstelling tot vele andere landen.
Een ieder mag mij neersabelen, belachelijk maken of wat dan ook. Omdat het kan. Geen probleem.
Take it or leave it.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:21

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:21

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:21

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:21

Ieder zijn mening. Ieder zijn partij.
Dat is democratie, in tegenstelling tot vele andere landen.
Een ieder mag mij neersabelen, belachelijk maken of wat dan ook. Omdat het kan. Geen probleem.
Take it or leave it.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:20

-weggejorist-

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:20

Van cynisch naar opportunistisch in 15minuten, ik kan dat.

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:19

Wanneer gaan we naar Den Haag met een groep?

neemjemoederindemali | 05-07-12 | 03:19

@kansleaus U heeft zich reeds overgegeven, jammer.

Ik ben lid van de democraten66, Weiger me over te geven want echte democraten zullen overwinnen.

Dat is democratie, de kracht om van binnenuit de boel op de kop te zetten en veranderen.

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:16

Oke, Jost.(Jostie)??

Kansleaus | 05-07-12 | 03:11

De "o" op mijn toetsenbord doet raar.

Just saying.

Stormageddon | 05-07-12 | 03:10

Stormageddon | 05-07-12 | 03:07 | + 0 -
Ja die !

*google weer uitzet*

Rammstein | 05-07-12 | 03:09

irriducibili79, dat was scherts. Grapje.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:08

@Rammstein | 05-07-12 | 03:00
Oh wacht! "All your cunt belongs to us"!
Bedoel je dat?

Vind ik niet zo'n rare gedachte, overigens.

Stormageddon | 05-07-12 | 03:07

Ik wist dat ik niet op een tablet moest gaan reaguren, sorry geen laptop in de buurt.

irriducibili79 | 05-07-12 | 03:06

@Rammstein | 05-07-12 | 03:00
Your something always belongs to something, something.
Vind ik geen prikkelende gedachte. Wat heeft dat met jouw kut te maken? Of ben ik het draadje nu compleet kwijt?

Stormageddon | 05-07-12 | 03:05

@irriducibili79,
Lijkt op het Zwitsers model, was het niet dat Zwitserland consequent 'nee' heeft gezegd tegen de Euro en Europese inmenging.
Ook ik wil graag weer met guldens betalen. Sterker nog, ik heb hier alle soorten en maten voor me liggen. De kans echter, dat deze weer ingevoerd kunnen worden is miniem.
Jan Kees de J. en Mark R. hebben hun carte blanche gegeven.
Games trouwens, daar doe ik niet aan.
Weg met games.

Kansleaus | 05-07-12 | 03:04

Kansleaus | 05-07-12 | 02:56 | + 0 -
U belooft nu al enige tijd weg te gaan.
Ga weg.

Rammstein | 05-07-12 | 03:01

Stormageddon | 05-07-12 | 02:55 | + 1 -
Nee, die van "your something belongs to something, something"

Rammstein | 05-07-12 | 03:00

@kansleaus, heb je ook oplossingen. Ik wel, eigen grenzen eigen munt samenwerken in Europa. Tolerantie tegenover de toleranten.

sociaal tegenover de uitgestotenen en het games keihard aanpakken.

irriducibili79 | 05-07-12 | 02:59

Hou het netjes, mannen.

Kansleaus | 05-07-12 | 02:56

@Rammstein | 05-07-12 | 02:51
"I'm getting the fuck out of here" ?
Lijkt me geen aanbeveling voor jouw kut, maar dat terzijde.

Stormageddon | 05-07-12 | 02:55

Stormageddon | 05-07-12 | 02:38 | + 1 -
Hoe gaat die ene quote ook alweer ? Van die Iraakse minister van oorlog ?

Parsons | 05-07-12 | 02:41 | + 0 -
Ik bedoel maar.

Rammstein | 05-07-12 | 02:51

eanmondo | 05-07-12 | 02:45 | + 0

Het probleem is dat de juiste mensen voor de PVV bij de VVD, CDA en zelfs bij de Pvda zitten. Ze weten het alleen zelf zo langzamerhand niet meer. DAT is pas zielig....

zoisut | 05-07-12 | 02:50

Sommige dagen, wanneer ik even weinig voor handen heb, lees ik wat reaguursels. Puur en enkel voor vermaak.
Zo nu en dan moet je het vuurtje wat opstoken.
Ik heb nu al een fantastische dag morgen!!!
Ik lees niks op't moment, enkel uitstel tot morgen.
Morgen heb ik een leuke dag, en merci daarvoor!

Kansleaus | 05-07-12 | 02:47

Ik deel veel van de bovengenoemde standpunten, maar ik acht de PVV niet de juiste keus omdat zaken als milieu- en natuurbeheer aan halfdebieltjes Graus en de Mos wordt overgelaten.
Ook al geloof je de 'milieugekkies' niet of acht je klimaatverandering onomkeerbaar, er is niks mis met anticiperen op de toekomst. De visie van de PVV reikt niet verder dan "dieren liev" maar doet wel populair met het ridiculiseren van aannemelijke langetermijnrisico's zoals het opraken van fossiele brandstoffen en de schadelijke effecten van de ecologische voetafdruk.
Het is voor mij onbegrijpelijk waarom er zo'n links/rechts-kloof ontstaan is als het over thema's als immigratie, milieu of drugsbeleid gaat (vergeet niet dat de PVV en de VVD ook steeds voor een naïef irrationeel drugsbeleid stemmen). Het bewijst vooral dat mensen irritante kuddedieren, opportunisten en napraters zijn.
Ik stem wel weer gewoon vertrouwd blanco.

jeanmondo | 05-07-12 | 02:45

@zoisut | 05-07-12 | 02:39

Jij had drie uur geleden moeten stoppen met drinken. Woon je in Groesbeek?

boeglul | 05-07-12 | 02:45

De goede punten zijn dat er nog andere "democratische" partijen zijn die ons ook de afgrond in zullen storten.

irriducibili79 | 05-07-12 | 02:42

@Rammstein | 05-07-12 | 02:37
Daar ga ik van uit.

Parsons | 05-07-12 | 02:41

@pius | 05-07-12 | 02:38

Bij gebrek aan argumenten kun je altijd nog schelden, Henk dat je er bent.

BenBinnen is bij gebrek aan discussie *out*.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:40

Als je 50 jaar geleden gezegd zou hebben dat de Marokkanen en de islam ALLE Europese landen ongehinderd zouden binnenkomen en hun moskeen zouden bouwen, wat een teken is dat je land bezet is, was je op zn minst opgesloten geweest, waarschijnlijk had je tot de dag van vandaag de AIVD achter je aangehad. ZELFS nu dit realiteit is, wat de ziekte al een beetje aangeeft, want nu WERKT de AIVD voor de grachtengordelelite om zo veel mogelijk binnen te halen . Ennuehhh, wel zo handig, zo'n mohammedje ff op 150 zetten om voor Trix Theo ff te laten doen. Of niet soms? Wat Geert dus wil, in feite een beetje een vereenvoudigde voorstelling van de gang van zaken, het probleem van grachtengordel zit VEEL dieper en is VEEL dodelijker maar daar stapt hij overeen, overgens, de vertegenwoordiger van de linkse Adamse elite, T. Huis, het interview met Geert is a.s documateriaal voor de Nieuwe Psychologie, hij verloor op het eind, geeft de goede lijn aan. Bestaande partijen, ik heb een klein stukje gehoord vanmiddag op de radio, is van zo'n uitzichtsloos nivo, haalt de kinderspeelplaats nauwelijks maar komt door de gordel, heeft niks meer te zeggen dan ga nu je nog kan. Alles is dus mogelijk, hoewel dat alleen geldt als de natie niet corrupt is gemaakt met moskeeen dus stuurt Geert aan op de EU/ Brussel. Dit thema herkent niemand als het Berchtesgaden van de grachtengordelelite maar uitstappen dan zal ELK LAND VOLGEN. Daar moeten we naar toe met zn alle...

zoisut | 05-07-12 | 02:39

@Rammstein | 05-07-12 | 02:37
Your cunt is safe with us.

Stormageddon | 05-07-12 | 02:38

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:30

Je hebt dit volledig aan jezelf te wijten.

Ik heb weinig geduld met idioten namelijk. Zeker als ze ook nog eens zeuren en niet kunnen lezen. Dus je mag je excuses aanbieden of de typhus genieten.

Whatever.


pius | 05-07-12 | 02:38

Parsons | 05-07-12 | 02:28 | + 0 -
Yeppers.
Maakt niet uit verder hoor, het zegt meer over hem, dan over mijn kut, oder.

Rammstein | 05-07-12 | 02:37

@pius | 05-07-12 | 02:28

Ik ben geschokt ...

van zoveel domheid van iemand die zichzelf pius durft te noemen. Prutser.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:30

@pius | 05-07-12 | 02:18
Zijn we bij. Nog twee drukke dagen te gaan. Komt goed.

Parsons | 05-07-12 | 02:30

doeii.

pius | 05-07-12 | 02:28

@Parsons | 05-07-12 | 02:22
Dat help ik je hopen. Het zou niet best zijn als dat soort details worden verzwegen. Nou ja, als je goed oplet kan je het merken als er geen OB meer in de winkelwagen wordt gegooid. Maar als het daar op aan komt dan heb je toch een communicatieprobleem in je relatie. Lijkt me.

( Geen ervaring mee... [onschuldig rondkijkt] )

Stormageddon | 05-07-12 | 02:28

@Rammstein | 05-07-12 | 02:11
Ik ben er niet vies van hoor, in tegendeel, maar ik vind het getuigen van een stuitende domheid.

Nodeloos kwetsend, prima, maar er zijn grenzen.

Enfin, jij snapt.

Parsons | 05-07-12 | 02:28

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:26

Anaalplug.

pius | 05-07-12 | 02:28

Frankasd | 05-07-12 | 02:22
[.]Vaak gaan pogroms vergezeld met fysiek geweld tegen en zelfs moord op een bevolkingsgroep met de bedoeling om die groep te intimideren en zodoende te verdrijven of te dwingen zich te assimileren met de omgeving.[.]

Je stamkroeg dicht? Op Joop een ban?
Verblijdt me met uw wederwaardigheden opdat ik leer.
(sorry Kaas, kon 't niet laten)

bij gelegenheid | 05-07-12 | 02:27

@pius | 05-07-12 | 02:23

Ad hominem, vanitas.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:26

Tsss. Ik ga er vandoor. Teveel gekken vanavond.

*out*

pius | 05-07-12 | 02:24

@necrosis | 05-07-12 | 02:10

Zie hun partijprogram en link naar Hedwigepolder. Met hersenloos gezever kun je blijkbaar een hele provincie tokkies aan je binden... Zegt meer over het stemvee dan de partij.

boeglul | 05-07-12 | 02:23

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 02:16
Ik denk het niet alleen, ik wéét dat het niks uitmaakt. Ik draai al een tijdje mee in de mallemolen:
Het. Maakt. Geen. Fuck. Uit.

Stormageddon | 05-07-12 | 02:23

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:20

Ben je werkelijk zo imbeciel? Zoja laat me dan met rust. Ik neem mijn werk nooit mee naar huis namelijk.

En ik maak geen overuren voor jou.

pius | 05-07-12 | 02:23

22 jaar in de kamer levert heel wat op zo te zien.
Een geweldig progrom voor Nederland's onderbuikje.
Heerlijk jullie hebben allemaal meegeschreven want het is niks meer of minder dan reaguurselplagiaat.

Frankasd | 05-07-12 | 02:22

@Stormageddon | 05-07-12 | 02:10
Voor mij een weet.

Parsons | 05-07-12 | 02:22

@pius | 05-07-12 | 02:17

"Je debiteert een feitelijke onjuistheid. Nou kan ik daar wel mee omgaan maar laat Parsons het maar niet horen."

Je haalt andermans autoriteit aan en beticht me van een onjuistheid. Kom op knul, even doorbijten nu.

Dank je voor de koffie, maar ik pas.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:20

@Rammstein | 05-07-12 | 02:14
Al hij maar op tijd is voor zijn audiëntie bij Joris-de-Almachtige.
*jawel..... je weet wel*

necrosis | 05-07-12 | 02:20

@Djong | 05-07-12 | 02:05
Nee. Geen idee. Vertel eens?

Ik ken wel de Griekse mythe van Narcissus die in een bloem veranderde, maar dat is de duiding van waarom een narcis van nature voornamelijk aan de waterkant groeit waardoor de bloem door de zwaartekracht naar het spiegelend wateroppervlak lijkt te kijken, en het dus lijkt alsof de bloem zijn eigen spiegelbeeld vereert.

Maar jij hebt daar blijkbaar een andersoortige duiding voor? En dat heeft dan op één of andere manier met mij te maken? Ik hou niet eens van narcissen.

Stormageddon | 05-07-12 | 02:19

@Parsons | 05-07-12 | 02:16

Die kans is inderdaad vrij minimaal. En dat zegt nogal wat hier. Dus moet je nagaan;)

pius | 05-07-12 | 02:19

@Parsons | 05-07-12 | 02:04
*gaat de huisregels nog eens nalezen*

necrosis | 05-07-12 | 02:18

@Parsons | 05-07-12 | 02:15

Friday.

pius | 05-07-12 | 02:18

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:13

Als je dat snapt lijken je laatste tegels me nogal een verspilling van je tijd. Maar wie ben ik om daarover te oordelen denk ik dan.

Koffie?


pius | 05-07-12 | 02:17

@Stormageddon | 05-07-12 | 01:58
Je denkt dat niet stemmen iets uitmaakt? Grappig.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 02:16

@pius | 05-07-12 | 02:07
Sneuer wordt het niet. #feit

Parsons | 05-07-12 | 02:16

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 02:12

Please elaborate ...

Tijd wordt al jaren als vierde dimensie gehanteerd.

Waar heb je je paddo's gehaald trouwens?

BenBinnen | 05-07-12 | 02:15

@pius | 05-07-12 | 02:02
Quoi?

Parsons | 05-07-12 | 02:15

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:06

Niets maar bijltjesdag valt toevallig op vrijdag en ik verheug me nu al op de nieuwe namen.

boeglul | 05-07-12 | 02:14

necrosis | 05-07-12 | 01:54 | + 1 -
Volgens mij heb ik niet eerder iemand zijn nick zo waar zien maken. Kansloos.
Maar goed, hij is nu naar de kaboutertjes denk ik.

Rammstein | 05-07-12 | 02:14

@pius | 05-07-12 | 02:12

Is dat het verheven commentaar? Dat snap ik zelf ook nog wel.

En wat heeft Parsons daarmee te maken?

/me wijst naar de keizer zonder kleren

BenBinnen | 05-07-12 | 02:13

T.Stark | 05-07-12 | 02:07
Kop uit 't zand halen en in grotere dimensies gaan denken.
nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_dimensie
Of de NWO als leidraad zien van hetgeen gaande is. Mag ook.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 02:12

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:08

Als alle zuurstof weg is zijn alle mensen dood en kan er dus geen oorlog meer uitbreken.

Zoiets?

pius | 05-07-12 | 02:12

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:34 | + 0 -
Ik heb de poll vandaag ingevuld. De laatste optie. Ik ben het zo zat, ik kan niet uitleggen hoe zat ik het ben.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:36 | + 1 -
Ongetwijfeld. Ik ga, wat ik gisteren zei, op het strand zitten en voor me uit kijken. Misschien vergaat de wereld net als ik daar zit. Zou, mocht dat toch moeten gebeuren, een mooi einde zijn.

Parsons | 05-07-12 | 01:36 | + 0 -
ik denk het niet. Behalve een reaguurder beloven dat hij hem afmaakt, wanneer hij de kans krijgt en een hoop nutteloos gelul, kansloos if U will, komt hij niet. En wat dingen die hij zijn moeder met de buurvrouw hoort bespreken.
En, laten we eerlijk zijn, een man die mijn kut ter sprake brengt ..... wat moet je er nog mee. Pa Cartwright is er niets bij.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:49 | + -5 -
Niet te hard rukken hè, straks trek je hem er af.

Rammstein | 05-07-12 | 02:11

@boeglul | 05-07-12 | 01:57
Jij en ik betalen ook het salaris van Jan-Kees, DAT is pas een dure (en pijnlijke) hobby!
En waar blijven je argumenten omtrent 'abominabel inhoudsloos'?

necrosis | 05-07-12 | 02:10

@Parsons | 05-07-12 | 02:04
Kuthaat. Tja, ik kan het wel duiden, maar dan komt heel joop.nl hier trollen, dus dat doen we maar even niet.
Dat er een significante correlatie bestaat...
Enfin. Jij weet.

Speaking of which: Heb je dat mokkel van je al zwanger geschopt, of is het nog niet zover?

Stormageddon | 05-07-12 | 02:10

@pius | 05-07-12 | 02:05

Verlicht me maar even keizer. En dreig niet met andermans veren.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:08

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 02:05

Tim?

*in de verte staart*

pius | 05-07-12 | 02:08

De PVV is juist een ongelooflijk handige constructie. Dankzij het extreme gedeelte blijft de partij in het nieuws, waardoor het de echte problemen ook onder de aandacht kan brengen. En als het draagvlak voor die goede standpunten groot genoeg wordt zal het overgenomen worden door opportunistische leden van de gevestigde partijen, zoals de VVD al halfhartig geprobeert heeft.

En als die opportunisten ermee scoren zal het niet lang duren voordat ze er aan vast zitten, of ze worden er bij de verkiezingen op afgerekend.

T.Stark | 05-07-12 | 02:07

@Parsons | 05-07-12 | 02:04

Zijn nick moet enigszins verklarend werken in deze. Denk ik dan.

pius | 05-07-12 | 02:07

@boeglul | 05-07-12 | 02:04

Wat heeft bandirah hiermee te maken?

BenBinnen | 05-07-12 | 02:06

@La Bailaora | 05-07-12 | 01:57
Ja en de Hadith's scheppen wel duidelijkheid. Maar goed, weet Kansloos de Onwetende veel. Geh.

Parsons | 05-07-12 | 02:06

@BenBinnen | 05-07-12 | 02:02

Je debiteert een feitelijke onjuistheid. Nou kan ik daar wel mee omgaan maar laat Parsons het maar niet horen.

Dan word er wat ge-annihileerd hier namelijk.

pius | 05-07-12 | 02:05

@pius | 05-07-12 | 02:03
groovedown.me/
Voor klikken verwijs ik u gaarne naar ene Tim

bij gelegenheid | 05-07-12 | 02:05

Ik ben niet te beroerd om te stemmen, de staat en de partijen zijn te beroerd om het systeem in te richten zodanig dat mijn stem daadwerkelijk iets uit zou maken, dan wel dat mijn stem het gewicht zou kunnen krijgen dat het ook verdient.
Stormageddon | 05-07-12 | 01:58

Narcisme. Kent u die uitdrukking?

Djong | 05-07-12 | 02:05

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:49
Kijk dat bedoel ik nou. Wat heeft de vagina van Rammie in godsnaam van doen met dit topic? Waar komt die zielige frustratie toch vandaan om onze vrouwelijke guurders aan te pissen. Hoe fucking ziek in je hoofd moet je zijn om te beginnen over een vrouwelijk geslachtsdeel van een medeguurder in de panelen. Hoe werkt dat? Kun je me dat uitleggen? Schiet wel een beetje op, want de kans is groot dat je de ochtendsessie niet overleefd.

Of komt dat voort uit een Wildershaatdingetje in combinatie met een kleine piemel?

Vragen, vragen.

Parsons | 05-07-12 | 02:04

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:59

Morgen is het vrijdag en jij weet.

boeglul | 05-07-12 | 02:04

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:59

Aaah. kan ik klikken?

pius | 05-07-12 | 02:03

@pius | 05-07-12 | 01:59

"Onzin. Het enige wat oorlog voorkomt is een volledig gebrek aan zuurstof."

Oorlog permanent voorkomen is niet haalbaar, maar er zijn diverse afhankelijkheden en omstandigheden die de kans op oorlog verlagen. Ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen welke factoren dat zijn. Annihilatie van de mensheid is me iets te vergaand.

BenBinnen | 05-07-12 | 02:02

@Parsons | 05-07-12 | 01:59

Zin an? Ik wel;)

pius | 05-07-12 | 02:02

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:58

LOL. Ik mag jou wel. Zo vaag als een ijsbeer in een tropisch regenwoud maar toch heb je wel wat.

Denk ik.

pius | 05-07-12 | 02:01

@boeglul | 05-07-12 | 01:57

Hartelijk dank voor je lijst. Maar de relevantie?

BenBinnen | 05-07-12 | 01:59

@necrosis | 05-07-12 | 01:47
Die werken ook. Allemaal.

Parsons | 05-07-12 | 01:59

GrooveDown.me
pfff..

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:59

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:49

Dat lijkt me een feitelijke onmogelijkheid. Maar enfin, het is laat natuurlijk.

pius | 05-07-12 | 01:59

@pius | 05-07-12 | 01:51
Mss overbodig maar tog:
groovedown.com. Is nieuw.
/off topic

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:58

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:47
Och nee... Als ik wil stemmen ben ik de eerste. Als voorzitter van een stembureau heb ik het koffertje met de sleutel van de stembus. Ik kan mijn eigen stemkaart innemen en mijn eigen stembiljet uitreiken. Als iemand makkelijk zou kunnen stemmen dan ben ik het.

Ik ben niet te beroerd om te stemmen, de staat en de partijen zijn te beroerd om het systeem in te richten zodanig dat mijn stem daadwerkelijk iets uit zou maken, dan wel dat mijn stem het gewicht zou kunnen krijgen dat het ook verdient.
Zo simpel is het.

Maar ik doe ik graag hoor, stemmen tellen. Machtig mooi werk. En vooral denken aan al die gezichten en al die gezichten die denken dat hun stem wat uitmaakt. Ik vind het echt bizar mooi. En na afloop de borrel en de uitslag op de NOS. Prachtig. Verkiezingen: Ze kunnen me niet vaak genoeg gebeuren.

Stormageddon | 05-07-12 | 01:58

De PVV is een abominabel inhoudsloze partij van politici die politiek als hobby hebben. Het is een dure hobby die jij en ik betalen (hun salaris) en dus heeft het mijn interesse wie er straks allemaal van (ons) geld in de kamer komen.

2 Fleur Agema (blijft)
3 Lilian Helder (blijft)
4 Raymond de Roon (blijft)
5 Martin Bosma (blijft en stijgt)
6 Sietse Fritsma (blijft)
7 Tony van Dijck (blijft ook plakken)
8 Louis Bontes (verwijnt)
9 Dion Graus (blijft en stijgt)
10 Richard de Mos (IQ goudvis en blijft dus zeker)
11 Hero Brinkman (is al weg)
12 Eric Lucassen (verdwijnt)
13 Roland van Vliet (blijft maar daalt op lijst)
14 Johan Driessen (is een Johan)
15 Karen Gerbrands (is vrouw en daalt maar blijft)
16 Joram van Klaveren (komt op onverkiezbare plaats)
17 Marcial Hernandez (is al weg)
18 Willie Dille (had nooit toekomst en verdwijnt)
19 Leon de Jong (stijgt: niemand weet waarom)
20 Harm Beertema (blijft)
21 James Sharpe (allang weg)
22 Wim Kortenoeven (is ook al weg)
23 Jhim van Bemmel (blijft op plek 23)
24 Andre Elissen (komt niet terug)

We kennen de nieuwe namen nog niet maar het zullen er veel zijn.

boeglul | 05-07-12 | 01:57

@Parsons | 05-07-12 | 01:52
interpreteren van de koran gebeurt ook wel, ook al mag dat officieel niet. Probleem is alleen dat welke interpretatie je er ook op los laat, het blijft toch altijd in de range van slecht, heel slecht of super slecht. Een mooi boek kun je er echt nooit van maken. Allah gaf joden nou eenmaal geen kusjes.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:57

@La Bailaora | 05-07-12 | 01:46
Ja, maar die werken dus gewoon. Ik wist het ook niet.

Parsons | 05-07-12 | 01:56@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:51

*grinnikt maar niet zo als necrosis*

pius | 05-07-12 | 01:55

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:49
Jij ging toch het bos in?
*hup, hup*

necrosis | 05-07-12 | 01:54

Maar goed, ik heb vanavond dus van @Kansleaus geleerd dat de beroepsbevolking hetzelfde is als het inwonersaantal van een land én dat je de koran zowaar mag interpreteren.

Ik wist het niet.

Domme ik.

Parsons | 05-07-12 | 01:52

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:49

Beetje meer respect t.o.v. een gewaardeerde reaguurster graag.

En die basis van jou, daar moeten we het nog maar eens over hebben. Vooralsnog onbreekt die.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:51

@pius | 05-07-12 | 01:49
Tx! Zie je wel dat die cursus Omgaan Met Teleurstellingen mij wel iets heeft opgeleverd, ondanks dat hij niet doorging? *in tranen uitbarst*

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:51

Een Soort Iets | 05-07-12 | 01:48
Jawel heur. Dierenpoes2 komt tegenwoordig óók met een goed verhaal tav van de EU.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:50

What's up met Rammstein?
Haar vagina nog aan het poetsen met sunlightzeep?
Kom op, even terug naar de basis meid.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:49

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:47

Plusje geeft voor legitimatiefobie.

pius | 05-07-12 | 01:49

@pius | 05-07-12 | 01:47

Zet dat maar even om in partijbeleid en dan spreken we elkaar weer.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:49

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:46

Wel als je de hele tegel leest. Natuurlijk.

pius | 05-07-12 | 01:48

Kritiek op de PVV is nodig... niet zeiken over Twan Huys met z'n zgn 'oortje'... als iets de toets van kritiek niet kan doorstaan heeft het geen reden van bestaan. Ofwel, alleen door weerstand wordt je groot.

Bovendien, er is geen alternatief om op te stemmen!

Een Soort Iets | 05-07-12 | 01:48

@Stormageddon | 05-07-12 | 01:41
Smoesjes, Stormpie. Smoesjes verpakt als waanideeën (legitimatiefobie). Je bent gewoon te beroerd om te stemmen. Kleine moeite om even het geblondeerde vakje van Geert Wilders rood te maken.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:47

@Parsons | 05-07-12 | 01:43
vergeet je de duizenden, pensioengerechtigde, Grieken niet, die ouder zijn dan 120!
*spookbejaarden*

necrosis | 05-07-12 | 01:47

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:43

Onzin. Het enige wat oorlog voorkomt is een volledig gebrek aan zuurstof.

Verder niets.

pius | 05-07-12 | 01:47

Ik ga even het bos in, check me later!

Kansleaus | 05-07-12 | 01:47

En Wilders is de PVV voor die mensen niet zijn fractieproleten.
Vandaar de coulance.
pius | 05-07-12 | 01:32

djeez. u doet 't voorkomen dat deze 1e zin voor een ieder helder is.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:46

pius | 05-07-12 | 01:41

Ja, en...?

Djong | 05-07-12 | 01:46

Quote: "of dat opa van 75 met dichtgeslibde aderen na die zevende reanimatie"
.
Waarom in godsnaam die man het aandoen om hem zeven keer te reanimeren?

Leo_154 | 05-07-12 | 01:46

10.964.020
@Kansleaus | 05-07-12 | 01:34
Dat zijn *alle* inwoners, dus ook baby's, bejaarden, studenten, scholieren, enz...

La Bailaora | 05-07-12 | 01:46

@Parsons | 05-07-12 | 01:43
*Op een bevolking van nog geen TIEN miljoen?

Parsons | 05-07-12 | 01:45

@necrosis | 05-07-12 | 01:44

Cyprus. Op afbetaling?

LOL

BenBinnen | 05-07-12 | 01:45

Parsons,
Hitler, daar ga ik niet verder.
Wij Joden hebben tenminste nog enige eer.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:45

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:34
Die 10.964.020, zijn dat het aantal WERKENDE Grieken?
En waar heb jij jouw telraam vandaan, gekocht op Kreta?

necrosis | 05-07-12 | 01:44

@pius | 05-07-12 | 01:35

Het is de juiste conclusie op basis van de verkeerde veronderstelling.

Handel is wat oorlog voorkomt. Handel.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:43

Hoe hangt het erbij bij de PVV?

Kansleaus | 05-07-12 | 01:43

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:34
De Griekse beroepsbevolking bestaat uit 10.940.020 mensen? Op een bevolking van nog geen 1 miljoen? Man man.

Ruim 1 miljoen ambtenaren, beroepsbevolking van ongeveer 5 miljoen, waarvan er 4 miljoen werken.

Verder nog iets?

Of moeten we terug naar de basis en het begrip beroepsbevolking even definiëren? Want jij neemt opa's, oma's en kinderen mee in je berekening. Zo ver gaat zelfs Wilders niet. En zelfs Hitler recruteerde geen baby's.

Parsons | 05-07-12 | 01:43

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:41

Kansloze aanname vrees ik. Die gaan niet slecht scoren 12 september.

pius | 05-07-12 | 01:42

@Djong | 05-07-12 | 01:36

Dat doen de keizers van GroenLinks ook. Maar daar hoor je niemand over.

pius | 05-07-12 | 01:41

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:23
Nee hoor. Ik zal het je zelfs sterker vertellen: Ik ga op 12 september met ontzettend veel plezier en heel veel genoegen op het stembureau zitten. Ik neem alle stemkaarten in, registreer de stemmen, en als de stembus gesloten is: dan tel ik ze. Allemaal voor de sukkels die wel gaan stemmen. Ik doe het. En ik doe het graag. Ik krijg er een riante dagvergoeding voor, een lunchpakket, gratis koffie en zelfs gebak van de burgemeester, ik doe het graag. Ik vind het prachtig.

Maar ik stem zelf niet, want ik legitimeer het systeem niet. Ik vind het systeem ondeugdelijk en ondemocratisch, ik wil geen vertegenwoordiger in het nationale praathuis die mij en mijn belangen, als het puntje bij het paaltje komt, niet vertegenwoordigt. Dus daarom stem ik niet. Maar als burger die gevraagd word voor een taak en daarvoor beloond wordt ben ik helemaal vóór verkiezingen. Het kan me niet vaak genoeg. Elke verkiezing is kassa. Ik vind het prima.

Stormageddon | 05-07-12 | 01:41

@Pius,
"DE PVV impodeert niet zo snel."
Ik moet enige spot vermijden, maar wanneer pvv'ers niet opstappen, verwijdert worden, dan stoppen ze er zelf wel mee.
LPF deel twee. Ik, de lachende derde. Vierde. Vijfde.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:41

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:37

LOL

pius | 05-07-12 | 01:40

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:37

Die cafeïnevrije koffie, zit dar nog wat anders in?

*er weinig van begrijpt*

pius | 05-07-12 | 01:40

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:37
Was dat ook zo toen Denemarken en Zweden *nee* tegen de euro zeiden en niet meededen? En handelen ze nu niet meer met ons?

La Bailaora | 05-07-12 | 01:39

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:34
yep, zo is het :-)

La Bailaora | 05-07-12 | 01:37

@La Bailaora
Uit de Euro gaan, of uit de EMU stappen, is een duidelijk signaal van afkeer jegens andere Europese landen.
Maar ik heb er niet zoveel verstand van..

Kansleaus | 05-07-12 | 01:37

Vriendelijk aan pius vraagt:
'En Wilders is de PVV voor die mensen niet zijn fractieproleten.'

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:37

@pius | 05-07-12 | 01:34
Een kneisoor die erop let, keizer.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:37

Er is een duidelijk potentieel aan keizers die de programmapunten van de PVV van belang vind. (...)
pius | 05-07-12 | 01:32
Die kiezers stemmen dan op een partij die zichzelf door zijn programma buiten de (aardse) realiteit en de politieke orde stelt.
Maar zoals gezegd: ik kan er niet mee zitten.

Djong | 05-07-12 | 01:36

@Rammstein | 05-07-12 | 01:32
Geh, zouden zijn soldaatjes ook niet van feiten houden?

Parsons | 05-07-12 | 01:36

@Rammstein | 05-07-12 | 01:31
Je hebt daar toch wel een ambassade?

La Bailaora | 05-07-12 | 01:36

+1@La Bailaora | 05-07-12 | 01:34
Zal ik jou een kudo geven?

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:36

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:34

Tot dusverre was die voorspelling redelijk accuraat. wat jij.

pius | 05-07-12 | 01:35

@pius | 05-07-12 | 01:32

keizers?

*kuch*

pius | 05-07-12 | 01:34

@La Bailaora | 05-07-12 | 01:31

En corporatisme en fascisme zijn broertjes. Ironisch als je bedenkt dat de eurofielen ons voorhouden dat we geen oorlogen meer zouden hebben dankzij de EU.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:34

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:28
Doet Denemarken of Zweden dan geen zaken met Europa, of Noorwegen, of Zwitserland, of zelfs Rusland (gas etc)?

Deden we geen zaken met EU landen voor de invoering van de Euro?

Willen we geen zaken meer doen met Griekenland wanneer ze uit de Euro stappen? Geen Griekse olijfolie meer, niet meer naar Kreta op vakantie?

La Bailaora | 05-07-12 | 01:34

@Parsons,
692.000 op 10.964.020
Jou telraam heb ik uit het raam gegooid. Je krijgt een nieuwe, sorry.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:34

@Stormageddon. Hulde voor uw mooie uiteenzetting.

Boer-konijn | 05-07-12 | 01:33

@Djong | 05-07-12 | 01:28

DE PVV impodeert niet zo snel. Er is een duidelijk potentieel aan keizers die de programmapunten van de PVV van belang vind. En die groep is loyaal.

En Wilders is de PVV voor die mensen niet zijn fractieproleten.

Vandaar de coulance.

pius | 05-07-12 | 01:32

Parsons | 05-07-12 | 01:30 | + 0 -
LOL!
Staat naast zijn plastic soldaatjes.

Rammstein | 05-07-12 | 01:32

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:28

"Iets met 70 procent"

Nee, de waarde vertegenwoordigt 70%. De toegevoegde waarde bedraagt ongeveer 29% . Dat maakt het verhaal al iets anders.

Verdiep je eens in de waarde van de Rotterdamse haven voordat je suggereert dat iedereen zal weglopen.

Antwerpen, Bremerhaven en Hamburg zijn geen goede alternatieven.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:32

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:23 | + 2 -
Ik blijk een keurig excuus te hebben: ik ben in het buitenland en nee, ik ga niemand machtigen #justbecauseyoureparanoiddontmeantheyrenotafteryou

Rammstein | 05-07-12 | 01:31

Kansleaus | 05-07-12 | 01:28
Europa verwarren met EU?
Gaat geen voldoende opleveren.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:31

De armen en gewone inwoners van Europa betalen nu eigenlijk de (failliete) miljardairs en politici. Immers, het geld is op, maar met pensioenen en belastingen worden de banken weer gepimpd en op orde gebracht, en een machtig instituut in Brussel opgetuigd, zodat het grote graaien doorgang kan vinden. Dat heet ook wel corporatisme.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:31

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:18
Griekenland telt 1,2 miljoen ambtenaren op een beroepsbevolking van 5 miljoen.

Pak je telraam.

Parsons | 05-07-12 | 01:30

Ik doe net alsof ik enige kennen heb, haha!

Kansleaus | 05-07-12 | 01:30

"Als de PVV implodeert danwel dood in een bos wordt aangetroffen, blijft een enorm aantal kiezers verweesd achter. "
Echt, ik kan er niet mee zitten.

Djong | 05-07-12 | 01:28

bij gelegenheid,
Maar het is niet anders. Rechts of links is dit wel de realiteit. Het is gewoonweg haast onmogelijk om los te komen van Europa, ook de SP beseft zich dat nu.
Ik snap dat de PVV haar pijlen richt op het los koppelen van Europa, maar het is gewoonweg niet realistisch.
Het feit dat wij afhankelijk zijn van export, iets met 70 procent, dat betekend dat wij afhankelijk zijn van andere landen.
Europa laten gaan betekent dat wij de spade in de grens moeten steken, en Nederland nog beter kunnen laten wegdrijven.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:28

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:26

Leve de verpakking!

pius | 05-07-12 | 01:27

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:24

Exact. Laat je dus niet wijsmaken dat de oplossingen moeilijk zijn. Want zoals Stormageddon in heldere taal de problemen kenschetst zijn de oplossingen ook relatief eenvoudig.

Wel kostbaar, maar minder kostbaar dan het laten voortduren van deze ellende.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:27

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:18
In Nederland is het al 1 op 7. Wist je niet?

Parsons | 05-07-12 | 01:26

pius | 05-07-12 | 01:20
cafeïnevrij stond op de verpakking.;)

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:26

@necrosis | 05-07-12 | 01:19
Decapitaliseren, dat zouden meer mensen moeten doen. Ow. Wacht. Dat doet de EUSSR toch ook?

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:24

Kansleaus | 05-07-12 | 01:13
Los van allerlei idioterie die dagelijks over ons allen wordt gestort: Stormageddon heeft zoeven in alle eenvoud de problematiek aan de kaak gesteld die wij allen, als burgers binnen de EU, ervaren en gaan ervaren met de bovenonsgestelden die denken het volk als een eenheidsworst te kunnen behandelen ten faveure van enige wellust. Machtswellust idd.
Anders kan ik het niet duiden.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:24

@Stormageddon | 05-07-12 | 01:18
Jij bent te beroerd om te stemmen. #dom

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:23

@Stormageddon | 05-07-12 | 01:18
Dat heb je al meerdere keren uitgelegd :-) Ik respecteer dat hoor.

Ik denk ook dat er al geen democratische oplossing meer komt. De wal gaat het schip keren, of het schip gaat zinken, een koerswijziging zie ik niet meer voor mogelijk.

Toch denk ik dat ik wel ga stemmen.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:21

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:57

Dat word nachtwerk dus.

pius | 05-07-12 | 01:20

@tweerechteenaverecht | 05-07-12 | 01:16
Ga toch koken, mens. Ga breien. Ga deaudt.
*Stemp allen PVV*

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:19

@Stormageddon | 05-07-12 | 01:07

Nuchtere mensen met feitenkennis zonder politieke moralistische inslag zoals jij missen we in de politiek.

Kudo's.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:19

@Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:10
Klopt, ik heb een speciaal progje dat alle hoofdletters vakkundig de-kapitaliseert.
*grinnikt*

necrosis | 05-07-12 | 01:19

Dat ik geen PVV stem, wil niet zeggen dat ik blind ben voor argumenten anderzijds.
Wat necrosis betreft, één op de vier werkende Grieken wat ambtenaar zou zijn? Even ridicuul. Ga even je feiten checken.
En Stormaggedon zegt, nogmaals, meer dan wat het topic uitslaat.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:18

@La Bailaora | 05-07-12 | 01:14
Niet stemmen. Dat is en blijft mijn positie.

Het is geen stemadvies, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, maar ik ben niet te beroerd om uit te leggen waarom ik niet stem.

Stormageddon | 05-07-12 | 01:18

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:11

Je bent onverbeterlijk.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:17

@La Bailaora | 05-07-12 | 01:02
Tot het tot de Duitsers doordringt wat er aan de hand is...

Parsons | 05-07-12 | 01:16

@tweekeerkudtsiskudt | 05-07-12 | 01:10
Doe niet onnodig koppiepeesten, jufrouw tweekeerisnognietgenoeg. Hoe lang sta je al droog?

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:12 | + 0 -

Wat dan, rozenwater, copy-paste ik?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:16

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:10

Er zijn honderduizenden mensen die ik niet als buurman zou willen hebben. Denk aan Job Cohen, Diederik Samsom, iedereen uit Volendam. Maar dat is het punt niet.

Wie heeft de juiste argumenten voor een juist beleid?

De VVD heeft duidelijk te kennen gegeven niet liberaal te zijn en eveneens niet voor minder regelzucht, minder EU of minder overheid. De Libertarische Partij kan een goede aanzet geven voor een discussie, maar is me te utopisch. De enige partij die niet voorbestemd is tot één of twee zetels en tegen de huidige gang van zaken betreffende de euro is de PVV.

Ik zou het graag anders zien en meer keuze hebben, maar zo is het niet.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:16

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:05
Heb je het over mijn linkje?
Dan moet je beter lezen, er staat: 1 miljoen ambtenaren op 4 miljoen WERKENDE Grieken.
*facepalm*

necrosis | 05-07-12 | 01:15

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:13
Dat wordt dan PVV stemmen in September... Goh, die Stormageddon.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:14

Stormageddon heeft, ondanks verschillende standpunten met mij, in een notendop uitgelegd wat het Europese probleem is.
Los van politieke standpunten or whatever, is dit wél de essentie die ons nu treft.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:13

@tweekeerkudtsiskudt | 05-07-12 | 01:10
Doe niet onnodig koppiepeesten, jufrouw tweekeerisnognietgenoeg. Hoe lang sta je al droog?

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:12

En wij worden die diezelfde EU net zo hard belazerd. Niet door de Grieken of de Spanjaarden. De EU zet de burgers van de lidstaten tegen elkaar op en hun oplossing is: Nog meer EU.
@Stormageddon | 05-07-12 | 01:07
Zo is het helemaal. Echt een 10 met een griffel.

La Bailaora | 05-07-12 | 01:12

Jammer, komt er een onderwerp waar ik snel op wil reageren, lig ik te slapen. Ook een onderwerp dat in geen verkiezingsprogamma te vinden is. Bescherming van de autochtone uitkeringstrekker! Ik maak me zorgen, heb ik over 5 jaar nog wel een fijne uitkering?

Oerkoendoe | 05-07-12 | 01:11

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:05

Focus je anders even op de inhoud i.p.v. je te verlagen tot ad-hominems.
BenBinnen | 05-07-12 | 01:06 | + 0 -

Sorry. Ik moet me inderdaad niet verlagen tot de specialiteit van de PVV.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:11

Kansleaus | 05-07-12 | 01:09 | + -1 -
U heeft, op wat onzin na, inderdaad niets toe te voegen.

Rammstein | 05-07-12 | 01:11

@necrosis | 05-07-12 | 01:09
Jij leest toch alleen de kleine letters?

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:10

Stormageddon | 05-07-12 | 01:07
BAAS!

bij gelegenheid | 05-07-12 | 01:10

@tweekeerdeaudtisdeaudt | 05-07-12 | 01:03
Hoop es op met dat onnodige gekoppiepeest van teksten die al gelezen zijn. Er zijn hier mensen met een intact geheugen.
Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:05 | + 0 -

Oh ja joh? En waarom vergeet de PVV-aanhang zo snel op wat voor soort schorremorrie ze stemmen? Ligt zeker aan de media of aan de andere partijen? Wie van de PVV zou jij als buurman willen hebben?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:10

@harriedeparrie | 05-07-12 | 01:00
11912 harriedeparrie verplicht opgenomen.

Parsons | 05-07-12 | 01:09

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:03
Om te beginnen zou ik me beperken tot copy/ paste van nick + tijdstip, ipv het hele comment.
En om je vraag te beantwoorden: ik lees wel eens wat, ja!

necrosis | 05-07-12 | 01:09

@BenBinnen | 05-07-12 | 01:06
Ik heb hem nog niet iets inhoudelijks zien argumenteren deze avond, behalve dan idd. ad hominems en 'nietes' te roepen...

La Bailaora | 05-07-12 | 01:09

niks aan toe te voegen, helaas

Kansleaus | 05-07-12 | 01:09

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40
Weet je wat het is? De gemiddelde Griek, de gewone hardwerkende Griek is ook jarenlang belazerd door zijn regeringen en de manier waarop ze de EU zijn in gerommeld. Natuurlijk, Griekenland had allerlei merkwaardige wetten en regelingen en cultureel cliëntelisme waar ze ook jarenlang van geprofiteerd hebben, maar de oorzaak, het werkelijke probleem is niet de gemiddelde Griek, maar de politiek, de staat en de wijze waarop die de boel belazerd hebben.

Wat het allerbeste is voor de Grieken: uit de EU, uit de Euro. Eigen munt en politiek en economisch orde op zaken stellen. Daar sluit het PVV programma wat dat betreft prima op aan. Voor alles is een reden. In een archipel is de scheepvaart de levenslijn van de economie. Dat je die dan niet of nauwelijks belast is op zich helemaal niet zo'n raar idee.

Het probleem voor ons is dat wij de Grieken hebben doen geloven via de EU en de Euro dat hun economie zo sterk was dat zij extreem goedkoop konden lenen. Dus dat doen ze dan ook! Maar er komt een moment van afrekening en dan blijkt die economie niet zo sterk te zijn en mogen wij ze te hulp schieten, maar dat kunnen we niet. Dat is het probleem.

Dat de Grieken zich belazerd voelen: gelijk hebben ze. Maar ze zijn niet belazerd door de Nederlanders, maar door hun eigen regeringen en door de EU. En wij worden die diezelfde EU net zo hard belazerd. Niet door de Grieken of de Spanjaarden. De EU zet de burgers van de lidstaten tegen elkaar op en hun oplossing is: Nog meer EU. Als het niet zo intens gevaarlijk was dan was het lachwekkend.

Stormageddon | 05-07-12 | 01:07

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:05
Heb je het wel gevolgd wat er gezegd wordt? En snap je uberhaupt wel iets van economie?

La Bailaora | 05-07-12 | 01:07

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:05

Focus je anders even op de inhoud i.p.v. je te verlagen tot ad-hominems.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:06

@tweekeerdeaudtisdeaudt | 05-07-12 | 01:03
Hoop es op met dat onnodige gekoppiepeest van teksten die al gelezen zijn. Er zijn hier mensen met een intact geheugen.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:05

@Parsons | 05-07-12 | 00:32 |

Ja, ik piek altijd op de juiste momenten.. zo rond 00:18 op de internetz als het er echt om gaat.

Bruno Alaska | 05-07-12 | 01:05

@tweekeerrechtsislink
Dit soort sites, voila.
Dat mensen geloven dat van de vier Grieken er één ambtenaar is, dat is kwalijk. Mensen geloven dit gewoon. En geven dit vervolgens als 'bron' bij hun stupide redeneringen. Smeets walgt hiervan hoop ik.

Kansleaus | 05-07-12 | 01:05

@Kansleaus | 05-07-12 | 01:00

Het topic van vanavond is niet Israël vs de Palestijnen.

Kan ik ook een 1000+ topic van maken, maar irrelevant voor nu, tenzij je met bewijzen à décharge voor de islam komt.

BenBinnen | 05-07-12 | 01:05

Ga eerst dit maar kijken, Nigel Farage die een warm welkom krijgt in Griekenland:
www.youtube.com...
La Bailaora | 05-07-12 | 00:59 | + 0 -

Dat onderstreept mijn hele betoog. Kansloze mensen volgen kritiekloos zodra ze denken gered te kunnen worden door een Wilders-look-alike.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:05

Kansleaus | 05-07-12 | 01:00 | + -1 -
Ik heb wel enorm veel medelijden met u maar huilen ? Neh.

Rammstein | 05-07-12 | 01:04

Lees dit eens, betweter:
logicfreezone.wordpress.com...
necrosis | 05-07-12 | 00:58 | + 0 -

Dus je hebt je kennis van dit soort sites...

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 01:03

@Parsons | 05-07-12 | 00:57
Ja, dat klopt helemaal :-)

Die bijboekingen bij de Duitsers staat allemaal op de TARGET 2 lijst. Dat gaan ze nooit allemaal reeel ontvangen natuurlijk, vandaar dat de Duitse belastingbetaler er nog een rekeningetje bij krijgt, en de Nederlandse ook (die mag daar aan mee gaan betalen). Dat rekeningetje kan je zien als een sponsoring van de Duitse industrie door de belastingbetaler, die laatste kan helaas niet zelf in die bolides rijden...

La Bailaora | 05-07-12 | 01:02

@harriedeparrie | 05-07-12 | 01:00

Is dat een vergezicht of een fata morgana?

:-P

BenBinnen | 05-07-12 | 01:01

@Benbinnen,
Avigdor Lieberman. Had meer van je verwacht, doch helaas.
@Rammstein, lekker huilen joh!

Kansleaus | 05-07-12 | 01:00

@Jay1397 | 05-07-12 | 00:33

De meeste PVV stemmers gaan dat doen, volgens een peiling van de Hond. Het stemvee van Wilders is volkomen kritiekloos. Wilders blijft in het pluche.
Ik gun de man mijn geld, zo rolt de politiek nu eenmaal.

boeglul | 05-07-12 | 01:00

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:58
Ik onthoud dingen.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 01:00

12912 PVV wint de verkiezingen
13921 Wilders roept de onafhankelijkheid uit.
14921 Turkse F16 schren laag over de Achterhoek.
15921 Rutte tekent de overgave
16921 BTW met 2% verlaagd.

harriedeparrie | 05-07-12 | 01:00

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:56
Of het hem nou kan schelen of niet, maakt niet uit. Als het jou wat kan schelen, slimbo, heb je maar 1 keus, en dat is PVV. Want voor de Grieken is een terugkeer naar de drachme toch echt de enige oplossing:

Ga eerst dit maar kijken, Nigel Farage die een warm welkom krijgt in Griekenland:
www.youtube.com/watch?v=7WIQQ3vKzrI

La Bailaora | 05-07-12 | 00:59

Kansleaus | 05-07-12 | 00:51 | + 0 -
Man alive, you're stupid !

Rammstein | 05-07-12 | 00:58

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:45
Ah, dus je kunt de koran interpreteren? Begrijp ik dat goed?

Parsons | 05-07-12 | 00:58

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:54
Ga es twee keer deaudt.
Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 00:55 | + 0 -

Volg Lucassen en steek je leuter in een ondergeschikte.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:58

@Stormageddon, oh absoluut. Maar toch ben ik dan blij dat ik ondernemer ben: de verstikkendheid, de mangel en het keurslijf van de loonslavernij vind ik wat dat aangaat nog vele malen erger: savonds uitgeput in je auto stappen na weer een dag toneelspel, knikken naar die oetlul van een meerdere, en politieke spelletjes. In de ondernemerswereld heerst (ondanks bepaalde etiketten) een veel puurdere moraal: je rijdt welleenswaar een Audi, maar spreekt elkaar vaak directer aan. Je durft (als je elkaar een tijdje kent) verder te gaan, soms eens even uit te wijden. Je bepaald meer je eigen politiek.

Boer-konijn | 05-07-12 | 00:58

Trawanten ja.

pius | 05-07-12 | 00:58

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:56

Joe Lieberman?
Avigdor Lieberman?
Lori Lieberman?

BenBinnen | 05-07-12 | 00:58

@pius
Koffie/zwart/ zonder suiker(s)dat is.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:57

Kansleaus | 05-07-12 | 00:52 | + -1 -
Man man man, zoveel domheid zie je vaak niet in één reaguurder.
Kansloos.

Rammstein | 05-07-12 | 00:57

@La Bailaora | 05-07-12 | 00:44
Met als gevolg dat Grieken nu in niet afbetaalde Duitse bolides rijden die door Duitsland zijn geleverd én betaald.

En nog denken mensen dat het goed kan blijven gaan, LOL.

Komt trouwens bij dat de verkoop van die auto's dus wel op het conto van de Duitse economie wordt geschreven - vandaar dat het bij onze buren zogenaamd zo goed gaat.

Parsons | 05-07-12 | 00:57

-weggejorist-

Joop2021 | 05-07-12 | 00:57

Slecht geschreven, rammelende inhoud, aantoonbare onjuistheden en ettelijke waarheden als koeien.
-
En toch: ik stem op Geert - op hem,en niet op zijn kansloze 'fractie-'genoten.
-
Ettelijke partijen worden overigens precies zo 'ondemocratisch' geregegeerd als de stichting PVV (- of dacht je soms dat je binnen de SP ECHTE kritiek mag hebben op Remi Poppe of Jan Marijnissen?)
-
Wilders in de oppositie als derde partij van het land: geweldig! - dat gaan de gevestigden niet leuk vinden..

azoturie | 05-07-12 | 00:57

@bij gelegenheid
Ik snap, ik snap. Slip of the tongue, as I speak.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:57

Nee dus. Juist Brussel die niet wil dat Griekenland uit de euro treedt zorgt voor armoede en misere in Griekenland. Want in dat laatste geval ziet Brussel en de banken hun geld niet terug, en wat kan Brussel en de banken nou die arme Grieken schelen? Niets dus, en dus ook de Kunduz partijen niet.
La Bailaora | 05-07-12 | 00:53 | + 0 -

Hou toch op met je schijnhelig gedoe! Dacht je nou echt dat die geblondeerde Molukker van je ook maar enig mededogen met de armsten der armen in de EU heeft? Die vlaaienvreter denkt alleen in one-liners waarmee hij stemmen hoopt te trekken en aan de belangen van Israel.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:56

@BenBinnen,
pak ook even de quotes van Lieberman, wilt u?

Kansleaus | 05-07-12 | 00:56

Kansleaus | 05-07-12 | 00:51

Ooit, ver verleden wás er een regeling voor de griekse ambtenaar om met z'n 50ste met pensioen te gaan. Is achterhaalde flauwekul wat middels de tamtam nog steeds de ronde doet.
Gaat 't in deze ook niet om. Bankengedoe is wat er gaande is. Snappie vous?

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:55

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:54
Ga es twee keer deaudt.

Lewis Lewinsky | 05-07-12 | 00:55

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:41

Wodka zeker. Ik ken dat.

pius | 05-07-12 | 00:54

Wilders en zijn slaven brullen dat toch iedere dag, Kansleaus? En daar halen ze dan 1.5 miljoen stemmen van mensen die afgeleerd zijn zelfstandig te denken mee op.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:54

De PVV schopt tegen de sloebers en kansarmsten aan.
@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:49
Nee dus. Juist Brussel die niet wil dat Griekenland uit de euro treedt zorgt voor armoede en misere in Griekenland. Want in dat laatste geval ziet Brussel en de banken hun geld niet terug, en wat kan Brussel en de banken nou die arme Grieken schelen? Niets dus, en dus ook de Kunduz partijen niet.

La Bailaora | 05-07-12 | 00:53

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:45

Ik haal Recep Tayyip Erdogan (premier van Turkije) even aan:

"Islamfobie is een misdaad tegen de menselijkheid, net zo als racisme"

"Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten"

"Er is maar één islam. Het is een belediging om te stellen dat er meerdere vormen van islam zijn."

Voor de rest zijn aanhangers altijd zeer gematigde mensen, vatbaar voor discussie over hun geloof en kunnen ze goed relativeren.

Ik kan wel een avond voltypen over de zegeningen (*kuch*) van de islam.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:53

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40 |

Als je zoveel van geschiedenissen leert waarom vertrouw je dan blind op 'harde cijfers?'

Wil je even een link plaatsen naar die 'harde cijfers' die je argumenten staven? Die 'harde cijfers' zijn hier namelijk wel vaker langsgekomen en vaak net zo hard weer terzijde geschoven omdat er manke vergelijkingen worden gemaakt tussen niet overeenkomstige populaties.

Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:53

En dan, zoals 'Rammstein' blieft, een ander de keel door snijden. Bizar.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:52

De idee, dat elke Griek geen belasting betaalt en stopt met werken op zijn/haar vijftigste. Serieus, mensen geloven dit gewoon.
Dit is het failliet van Nederland, klakkeloos zogenaamde media volgen en daar een mening op baseren.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:51

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40
De overige 65% van de Grieken is ambtenaar of belastingontduiker (of allebei).
Wanneer iedereen in Griekenland belasting zou betalen, zou die hele ESM crisis er waarschijnlijk niet zijn.
Dat laatste waren trouwens de woorden van de huidige Griekse MinFin....
necrosis | 05-07-12 | 00:48 | + 0 -

Flikker toch op met je kreten. Onderbouw dat getal van 65% maar. Het gros daar is zo arm als een kerkrat.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:51

@ gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 22:15 | + 0 -
Vertrouw jij die polls dan? De ene poll is van de publieke omroep en de andere van Maurice de Hond. Nou, dat lijkt me best vooringenomen. De VVD staat er wekelijks ongekend gunstig voor, Mark doet het zo goed, dat het echt bijna te mooi is om waar te zijn.
.
Volgens Syp Winia gaat de VVD juist flink verliezen en daar hecht ik meer geloof aan, omdat er zo ontzettend veel vvd stemmers zijn, die zich bedrogen voelen. En niet alleen om het ESM of de euro of zo, want:
.
Wat is dat nou voor gezeik met al die bezuinigingen bij defensie. Dat is echt een speerpunt.
.
Wat is dat nou voor gezeik met die wietpas? Een beetje de middenstand en het toerisme duperen.
.
En wat is dat voor gezeik met de aansturing van de politie dat juist juweliers verdachte zijn omdat ze zogenaamd discrimineren, terwijl het gajes vrij spel heeft?
.
Allemaal niet erg liberaal, dus die polls zijn gewoon uit de grote duim gezogen, of ze interviewen de verkeerde mensen, of mensen geven bewust verkeerde informatie, bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat mensen weten dat ze Wilders zouden stemmen. Maar kloppen doet het zeker niet.

Greetje Duisenberg | 05-07-12 | 00:50

@coolnation | 05-07-12 | 00:37

In je opvatting dat het niet aan de euro ligt, een dood stukje metaal, een dood stukje papier, of een paar getallen in de bankendatabase, heb je in zoverre gelijk, dat het uiteraard aan degenen ligt, die hem koste wat kost hebben doorgedrukt en ingvoerd, terwijl de markten daar totaal niet op aangepast waren. Sterker: zelfs europa en het gros van de Europeanen is daar nog niet op aangepast.

Het had moeten beginnen met taal, vervolgens de sociale, financiële en economische systemen gelijktrekken, en een halve eeuw daarna, als er werkelijk van een bepaalde eendracht op het continent kan worden gesproken, kan je MISSCHIEN een eendrachtige zelfstandige munt invoeren.

Nu zorgt de munt, tezamen met de uitvoerders/beleidsmakers erachter, voor een enorme verdeel en heers politiek. En dat kan alleen maar leiden tot een enorme clash op het gehele continent.

ZKH EénOog | 05-07-12 | 00:49

Kansleaus | 05-07-12 | 00:45 | + 0 -
Oh, wanneer heeft u die boeken gelezen ? Voor of na dat u een van de reaguurders beloofde hem af te slachten wanneer u de kans krijgt ?
En trouwens, zou u niet naar bed gaan ?

Rammstein | 05-07-12 | 00:49

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40

De kritiek van de PVV naar de Grieken is niet helemaal terecht. Waar ik wel bij wil vermelden dat het Griekse systeem corrupt en door-en-door verrot is. Laten we niet doen alsof niemand in Griekenland dat ooit heeft doorgehad.
BenBinnen | 05-07-12 | 00:43 | + 0 -

Klopt. Met je eens. Maar godver, jan-met-de-pet en Annie-met-het-schort krijgt de rekening gepresenteerd. Degene die er met de poet vandoor zijn, zijn ongrijpbaar. De PVV schopt tegen de sloebers en kansarmsten aan.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:49

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40
Als je voor de arme Grieken bent moet je nou juist PVV stemmen. De Grieken worden idd. door Brussel en de internationale banken in een gevangenis gehouden, de euro gevangenis. Ze worden verplicht hun verplichtingen te blijven voldoen, rente te betalen, enz...

IJsland was in 2008 bankroet, en schiet nu weer als een pijl omhoog. Laat die Grieken bankroet gaan, terug naar de drachme, devalueren en ze zijn er binnen 5 jaar bovenop.

Ook voor Nederland is het niet goed, want wij gaan sowieso betalen. Niet aan de arme Grieken, maar aan de banken. De banken en Brussel zijn de lachende derden.

La Bailaora | 05-07-12 | 00:48

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40
De overige 65% van de Grieken is ambtenaar of belastingontduiker (of allebei).
Wanneer iedereen in Griekenland belasting zou betalen, zou die hele ESM crisis er waarschijnlijk niet zijn.
Dat laatste waren trouwens de woorden van de huidige Griekse MinFin....

necrosis | 05-07-12 | 00:48

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:32
Wist je dat de meest succesvolle ondernemers, maar ook wetenschappers geen opleiding genoten hebben/hadden?

Heeft te maken met niet gehinderd worden door ingeleerde agitprop.

Food for thought.

Parsons | 05-07-12 | 00:48

@Weet je kansloos, ik heb me de laatste maanden in Griekenland verdiept. De mensen daar gaan later met pensioen dan bijvoorbeeld in Duitsland en werken meer uren. Dat zijn harde cijfers. Toch vormen ze de onderkant van de Europese samenleving. Genaait door reders, hun eigen politici, internationale banken en natuurlijk ook de EU. Maar mogen ze daarom een schietschijf vormen van de PVV? 35% van de bevolking heeft niet meer te vreten en leeft van almoezen!!!
tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40 |

Zo zie ik het ook, lullig voor die Grieken heb je best wel wat voor over maar er zijn, oeps waren , grenzen.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:46

@Parsons
Ja, de Bijbel en de Koran.
Iets met interpretatie. Tijdsgeest.
Zeggen zij zelf ook.
Fundamentalisten heb je overal. Kijk maar naar Nederland 1. Mart Smeets is een sportfundamentalist.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:45

@Boer-konijn | 05-07-12 | 00:33
Oh zeker, je begint er niet zo snel over. Maar als je elkaar al langer kent en elkaar vertrouwt dan lult het makkelijker. Dan heb je het wel eens over andere dingen.

Ik heb zo'n opdrachtgever die veel gemeentelijke klussen doet, en die is zeer close met de PvdA-fractie aldaar. Maar hij lacht ze ook vierkant uit, maar wel achter hun rug. Het probleem van velen is dat zij ook gevangen zitten. Niet alleen door hun bedrijf, maar ook een duur koophuis, een gezin, kinderen... wat dat betreft zijn ze vaak stikjaloers op mij, ik heb dat allemaal niet.

En dan, met de fles op tafel, dan hoor je veel. Veel zorgen, veel problemen en veel rancune. Er zitten veel mensen diep in de shit. Met veel uiterlijk vertoon, met veel "succes is een keuze!" uitstraling, maar wel worstelen om de lease-auto's te kunnen betalen.

Gelukkig schrijf ik dit anoniem (en ik zal het wel horen van de mensen om wie het gaat) maar het is wel de waarheid.

Stormageddon | 05-07-12 | 00:45

@coolnation | 05-07-12 | 00:37
Het ligt dus wel aan de euro. Griekenland kan alleen maar uit de misere komen door terug te keren naar de drachme. Dat betekent dat de drachme direct 60% zal dalen in waarde. Dat betekent dat Grieken op korte termijn nog armer worden, immers import wordt duurder, en een vakantie naar het buitenland schier onbetaalbaar.

Maar het heeft daarna heel goede effecten, immers export wordt veel goedkoper. Men kan direct concurreren met hun olijfolie tegen italianen en spanjaarden, en ook met hun vakanties. Dat brengt weer geld in het laadje, en werkgelegenheid. Werekgelegenheid is meteen voor de arme mensen inkomsten en eten, en onafhankelijkheid. Zo werkt dat.

Nu kan men met Euros wel relatief goedkoop Duitse producten kopen, zoals autos, dat doet men ook, maar men kan het niet betalen omdat men zelf niet genoeg producten genereert om het op de markt te verkopen. Men heeft dat jaren gedaan met goedkoop geleend geld. En dat is op. Kortom, ze zijn te duur om te concurreren.

Een drachme heeft als uitkomst dat men simpelweg met valutakoersen de kosten tov het buitenland kan sturen. Een heel sterk mechanisme, dat nu niet meer bestaat.

La Bailaora | 05-07-12 | 00:44

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40

De kritiek van de PVV naar de Grieken is niet helemaal terecht. Waar ik wel bij wil vermelden dat het Griekse systeem corrupt en door-en-door verrot is. Laten we niet doen alsof niemand in Griekenland dat ooit heeft doorgehad.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:43

For the record Kansleaus.
Echt een vakman.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:43

"Hou je haaks, wat je ook stemt."
tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:32 |

Dank. Ik stem trouwens niet deze keer.
Geen enkele partij die mij iets kan bieden.
FreeElectron | 05-07-12 | 00:37 | + -1 -

Ik heb precies hetzelfde. De enige partij die ik respecteer is de SP, en dat is niet mijn kleur. Maar het zijn de integerste politici. Toch ga ik stemmen. Al was het maar op Mariane Thieme, omdat ik tegen zoiets onbenuligs als plofkippen ben.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:43

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:29
Heb jij de koran gelezen?

Parsons | 05-07-12 | 00:42

En nu ga ik mij kapot ergeren aan Mart Smeets met zijn 'goede Beaujolais' en zijn verschrikkelijke gedrag. Zijn weetjes, zijn 'goed zo' naar de anderen aan tafel.
Wát een vakman.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:41

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:33
Stel je de vraag is wat het ESM is op de eeuwigheid. Waarom kunnen mensen het niet over werkelijk belangrijke en tijdloze zaken hebben.
pius
--
Yuk, het zoeken en beleven is een en al herinnering. Next!

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:41

@coolnation | 05-07-12 | 00:37

De gehanteerde volgorde is volstrekt verkeerd. Dit wist men in 1999 en eerder ook al.

Men heeft erop gehoopt dat met het invoeren van de euro het harmoniseren van de fiscale regelgeving en overige regelgeving wel snel zou volgen. En in geval van crisis zou er een acute aanleiding zijn om hett snel er doorheen te drukken.

Dit is precies verkeerd om. Eerst zouden landen gelijkwaardige regelgeving, belastingen etc. moeten hebben en als sluitstuk zou de euro moeten worden ingevoerd.

Nu gaat het andersom en moet de vlucht naar voren worden genomen in de hoop dat de zaak te redden is.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:41

Doch, ik weiger om de mensen aan de onderkant van de samenleving te laten betalen, daar waar ik wel wat kan missen.(...)

(...)Hetgeen wat mij zo tegen staat van Wilders cs, is de doorgeslagen haat naar mensen die een ander geloof aanhangen dan het traditionele Joods-Christelijke.
Dit, juist dit is hetgene waarvoor ik strijd tegen Wilders cs,
Kansleaus | 05-07-12 | 00:29 | + 0 -

Het wordt later, de toon milder.

Weet je kansloos, ik heb me de laatste maanden in Griekenland verdiept. De mensen daar gaan later met pensioen dan bijvoorbeeld in Duitsland en werken meer uren. Dat zijn harde cijfers. Toch vormen ze de onderkant van de Europese samenleving. Genaait door reders, hun eigen politici, internationale banken en natuurlijk ook de EU. Maar mogen ze daarom een schietschijf vormen van de PVV? 35% van de bevolking heeft niet meer te vreten en leeft van almoezen!!!

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:40

@necrosis | 05-07-12 | 00:25
Helemaal mee eens maar we hebben het over de zakenwereld niet over de inteelt v/d politiek.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:39

@Jay1397
Dag mag. Dat kan. Laat het niet bij loze internetpraatjes, maar ga naar die stembus! Geef je stem!

Enfin,
Doorgaand op mijn eerder relaas, ik snap goed dat mensen moeite hebben om te betalen voor zgn. 'knoflooklanden'. Feit is echter wel, dat wanneer deze landen(Griekenland, Spanje, Portugal, Italië), de Euro verlaten, wij ook hier een probleem hebben. Alleen al de pensioenfondsen, met de vergrijzing die komende is.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:38

@AntiSoof | 05-07-12 | 00:36

Hier was ik naar op zoek wijze. Thnx.

pius | 05-07-12 | 00:37

La Bailaora | 05-07-12 | 00:30 | + 0 -
BenBinnen | 05-07-12 | 00:30 | + 0 -

Klinkt misschien gek maar nog steeds denk ik niet dat het aan de Euro zelf ligt maar aan hen die een slecht beleid voeren. Maar call me stupid. Jullie beiden gebruiken al termen waar ik niet van weet wat het betekent en wanneer ik die termen zou moeten gebruiken.

coolnation | 05-07-12 | 00:37

"Hou je haaks, wat je ook stemt."
tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:32 |

Dank. Ik stem trouwens niet deze keer.
Geen enkele partij die mij iets kan bieden.

FreeElectron | 05-07-12 | 00:37

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:33

Stel je de vraag is wat het ESM is op de eeuwigheid. Waarom kunnen mensen het niet over werkelijk belangrijke en tijdloze zaken hebben.

Dildo's bijvoorbeeld.

pius | 05-07-12 | 00:36

@pius | 05-07-12 | 00:32
Liefde, Pius. Dat is het toverwoord. En de rest is onvoorstelbaar dom gedoe. Wie de liefde niet heeft is niets.

AntiSoof | 05-07-12 | 00:36

@coolnation | 05-07-12 | 00:30

En wanneer gaat Polen de euro invoeren? Volgens mij gaat dat nog wel even duren gezien de ontwikkelingen in euroland.

Hypothetisch heb je gelijk. Als dit doorgezet wordt en niemand triggert massale onvrede, dan zou het uiteindelijk goed kunnen komen.

Houdt er wel rekening mee dat het verhogen van loon/prijspeil/woningen etc. heel makkelijk is. De andere kant op is een haast onmogelijke opgave. Ik wil best een lager loon ontvangen, maar hoe ga ik er voor zorgen dat mijn woonlasten, mijn verzekeringen, mijn boodschappen in
prijs dalen?

Kortom, leuke theoretische benadering, maar ik sta niet on voor de onlusten.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:35

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:29
Vreemde reactie.
Tot aan de laatste 3 regels gaan we gelijk op.
Echter de Islam MOET weggezet worden als een kwaaad dat doet tante Greet goed, buiten kopvodden gelul e.d.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:35

Ik stem PVv Wat er ook gebeurd!

Jay1397 | 05-07-12 | 00:33

pius | 05-07-12 | 00:26
Stel jezelf de vraag of er genoeg zout in huis is om wonden mee te schoonen.
Denk niet dat JanKees of een Merkel hier mee uit de voeten kunnen.
Een vingerwijzing is al wat hen nochtans red, met de MSM aan hun zijde.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:33

@Stormageddon, Ik heb zelf een redelijk leuk bedrijfje opgebouwd, en ik heb mezelf (binnen het zakenverkeer) aangeleerd het onderwerp politiek te laten voor wat het is. Het levert niks op, schept controverse, en je zult er maar toevallig een (nevenbesturende) Jan Doedel bij hebben zitten die in de gemeenteraad zit voor de PvdA, omdat hij zich verrijkt met semi-overheidscontacten. Dan ben je -met je rechtse stem- een gevaar voor het hele hebben en houden van zo"n vent. Nee, politiek beperk ik -door schade en schande wijs geworden- tegenwoordig tot zeer intieme kring, en tot de guurderspanelen.

Boer-konijn | 05-07-12 | 00:33

@AntiSoof | 05-07-12 | 00:29

Dat is allemaal leuk en aardig wijze maar ik ben in een concrete bui. En ik stel altijd de juiste vragen.

Gaarne dus.

pius | 05-07-12 | 00:32

@Oltmans | 05-07-12 | 00:26
Je doelt op 'Rattificatie' van ESM?

necrosis | 05-07-12 | 00:32

En als ik als hartpatiënt straks mijn bleodverdunners niet meer kan kopen, net als nu al in Griekenland gebeurt, dan sta ik echt niet te juichen over de EU.

Het is al meer gezegd: Europa = goed, EU alsjeblieft niet!
FreeElectron | 05-07-12 | 00:25 | + 0 -

Dat is schrijnend, met je eens. Zo las ik dat er in Griekenland niet ens meer geld is om de gevangenen te voeden. Dorpen om de gevangenissen heen halen voedsel op.
We zitten met zijn allen in de val. Klopt. Maar alleen redelijkheid kan een oplossing bieden. En laat de PVV nou net de partij zijn waarbij dat ontbreekt, kennis is er sowieso niet aanwezig. Kan ook niet anders. De leider heeft slechts HAVO met een paar cursusjes. Wat wil je dan? Het grote overzicht ontbreekt, er komen alleen een paar deeloplossingen vandaan.

Hou je haaks, wat je ook stemt.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:32

@FreeElectron | 05-07-12 | 00:25
Concurreert het kleine Singapore niet ook tegen China? En doen die het slecht?

La Bailaora | 05-07-12 | 00:32

@Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:18
U is scherp!

Parsons | 05-07-12 | 00:32

@coolnation | 05-07-12 | 00:25

Ja, het ligt aan de euro.

De zuidelijke landen hadden tot voor kort één mechanisme wat ze keer op keer konden inzetten: devaluatie of breder gezegd monetair beleid. Dat instrument is ze ontnomen door toetreding tot de euro.

Daarnaast is er een schuldencrisis. Schuldencrisis 101 zegt me dat je een schuldencrisis niet oplost met nog méér schulden.

Door de lagere productiviteit ontstaat een tekort op dehandelsbalans. Doordat ze dit monetair niet kunnen oplossen betalen wij de facto de goederen die door de zuidelijke landen van ons gekocht worden in de vorm van een transferunie.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:30

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:22
Helaas. Ik heb Den Haag al lang geleden verlaten. Dit zijn hele nette ondernemers, gesettelde mannen met gezinnen, met eigen bedrijven die hun eigen centjes verdienen en mij inhuren voor specialistische klussen en waar ik regelmatig een borrel mee drink na gedane zaken.

En dan heb je het over van alles en nog wat, en soms (maar niet te vaak want dat is stomvervelend) over politiek. Er is zelfs eentje die hier reaguurt en een heel aantal die hier leest. En om je beeld te completeren: dit alles in een regio met amper islam en amper immigranten.

Stormageddon | 05-07-12 | 00:30

@coolnation | 05-07-12 | 00:25
Het is wel degelijk een Euro probleem. De krediet crisis heeft alleen het zetje gegeven, maar iedereen met een beetje verstand zag dat al aankomen. De rentes voor landen als Spanje lagen veel te laag voor hun economie. Vroeger lag dat veel hoger. Dat leidde tot een ongekende boom in de economie, omdat lenen relatief goedkoop werd. Omdat men in Spanje eigenlijk niet goed wist wat met dat geld te doen werd het in de meest waanzinnige projecten gestoken, niet in de opbouw van een nieuwe industrie. Projecten als de bouw van heel veel nieuwe woningen (meer dan Frankrijk en Duitsland samen), en ook infrastructurele projecten van complete idioterie.

Kortom, tov Duitsland heeft Spanje heel weinig verdienend vermogen, met een heel groot ambtenaren apparaat. De euro en de goedkope leenmogelijkheden doen dus nu het land doen omvallen.

La Bailaora | 05-07-12 | 00:30

BenBinnen | 05-07-12 | 00:24 | + 0 -
Dat is een detail op korte termijn. Ik probeer Europa en de Euro in grote lijnen te zien. In die grote lijn zal Polen ook de Euro invoeren in de toekomst en zullen de verschillen kleiner worden. Pas dan zal het probleem met goedkopere arbeidskrachten uit Polen, of welk land dan ook, zichzelf oplossen.

coolnation | 05-07-12 | 00:30

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:26

Je denkt alleen maar te hebben geleerd van 'de geschiedenis'.

Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:29

@Stormageddon | 05-07-12 | 00:19 | + 0 -
Met alle respect, eindelijk een goed onderbouwde reactie waar ook ik, niet onbemiddeld, mij enigszins in kan verplaatsen. Ook ik ben zat van bureaucratische onzin en gevestigde politiek.
Doch, ik weiger om de mensen aan de onderkant van de samenleving te laten betalen, daar waar ik wel wat kan missen.
Dat zijn onze verschillen.
Ik wil ook minder regels, minder 'Den-Haag' die bepaalt hoe ik mijn zaak run en wat dan ook.
Hetgeen wat mij zo tegen staat van Wilders cs, is de doorgeslagen haat naar mensen die een ander geloof aanhangen dan het traditionele Joods-Christelijke.
Dit, juist dit is hetgene waarvoor ik strijd tegen Wilders cs,
Islam wegzetten als ideologie is wat mij betreft abject, en ik zal hier tegen blijven ageren. Sans rancune.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:29

@pius | 05-07-12 | 00:16
Uitleggen? Jeetje, wat vraag je me nu.
Moet ik een groot geheim ontrafelen? Ik snap sommige dingen wel, maar uitleggen is andere kost.
Ik kan alleen maar beginnen met dat het te maken heeft met perceptie. Hoe zie je de dingen en waarom zie je ze zo.

AntiSoof | 05-07-12 | 00:29

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:17
Ik onthoud dingen.

Parsons | 05-07-12 | 00:29

@Parsons | 05-07-12 | 00:13

Je hebt gelijk: Lucassen heeft nooit in de brievenbus van de buurvrouw gepist. Het is de kunst om die verhaaltjes van de straat te ontkrachten maar de core business van de PVV is nu eenmaal de vooroordelen van de straat salonfähig te maken. Lucassen had twee mooie jaren in Den Haag maar zal niet terug komen op de lijst.

boeglul | 05-07-12 | 00:27

In het echt zijn rechtse mensen vaak leuker dan linkse maar virtueel is het omgekeerde het geval. Hoe bizar is dat.

44 wortels in je gat.

pius | 05-07-12 | 00:27

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:15
Prove me wrong.

Parsons | 05-07-12 | 00:27

Nee Bruno, dat deed ik met opzet. Sommigen leren van de geschiedenis.

En boer-Konijn: zo is het. En ik heb daar plaatsvervangende schaamte over. Ik ken door het gedrag van de PVV-aanhang een schaamtecultuur. Dat het ooit zover mocht komen...

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:26

Meneer Geert wil het niet, meneer Geert doet het niet en meneer Geert kan het niet.

Oltmans | 05-07-12 | 00:26

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:25

Twijfel is de weg naar de wijsheid;)

pius | 05-07-12 | 00:26

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:13
Ach ja, zo ging dat ook met Fortuyn. Degenen met de grootste bek (in de kroeg) over "die gestoorde kale relnicht" hadden, krijgen nu zogenaamd tranen in hun ogen als je over die man begint.

De vergelijking is schrijnend.

Niets geleerd.

Parsons | 05-07-12 | 00:26

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:20

Moet ik beginnen over Eveline Herfkens, Frank de Grave, Diederik Samson, Sam Pormes, Wijnand Duyvendak, Mohammed Rabbae en tientallen anderen?

BenBinnen | 05-07-12 | 00:25

coolnation | 05-07-12 | 00:20 |

Uiteraard is dat mijn onderbuik die je hoort, ik heb immers geen direct bewijs dat het niet zo zal gaan.
Echter, als Europa de concurrentie aan moet gaan met oa. China dan zie ik het er echt niet van komen dat onze inkomsten gelijk blijven aan het niveau van nu.
Vraag: is dat erg? Ik vind van niet, het kan best wat minder maar ik vrees gewoon dat het straks echt op het niveautje Roemenië ligt terwijl de lasten niet afnemen.
En als ik als hartpatiënt straks mijn bleodverdunners niet meer kan kopen, net als nu al in Griekenland gebeurt, dan sta ik echt niet te juichen over de EU.

Het is al meer gezegd: Europa = goed, EU alsjeblieft niet!

FreeElectron | 05-07-12 | 00:25

@BenBinnen | 05-07-12 | 00:19

LOL

*zipp*

pius | 05-07-12 | 00:25

BenBinnen | 05-07-12 | 00:21 | + 0 -

Als je doelt op het redden van Zuidelijker gelegen naties dan geef ik je gelijk. Dat duurt nog wel even voordat dat opgelost is. Ik vraag me echter af of de problemen aldaar nu echt aan de Euro of Europa liggen. Je bent toch niet vergeten wat de werkelijke oorzaak is van de kredietcrisis hé. Het is hetzelfde geat dat over de wereld heenreist. Dat los je niet op door uit Europa te stappen en met de Euro te stoppen. Ik snap niet welke idioot dat ooit heeft geroepen. En ik heb er echt geen verstand van hoor, ik gebruik alleen m'n gezond verstand en zie dat al in.

coolnation | 05-07-12 | 00:25

pius | 05-07-12 | 00:23
Had willen typen homo doch bedacht me plots.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:25

@Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:12
Bij de 'oude politiek' zijn zakenrelaties ALTIJD vrienden (of familie).

necrosis | 05-07-12 | 00:25

"tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:18
Fijn dat we het eens zijn, wat ze in de bak doen, geen idee.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:25

Ik ga de VI lezen. Je moet toch ergens je feiten vandaan halen.

*AuSS*

pius | 05-07-12 | 00:24

@coolnation | 05-07-12 | 00:20

We zien het nu onder onze ogen gebeuren. Werknemers uit Polen (en straks Bulgarije en Roemenië) verdringen werknemers uit de markt.

Hoe moet een Nederlandse timmerman met zijn maandelijkse lasten in vredesnaam concurreren met een Pool die voor 10 euro per uur via een Pools uitzendbureau werkt?

BenBinnen | 05-07-12 | 00:24

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:17

Ik ben het bij gelegenheid met je eens;)

pius | 05-07-12 | 00:23

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:19 |

Oh, je bent de -s vergeten.

Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:22

@tweekeerrechtsislink. "Dat PVV"ers een schaamtecultuur kennen". Tja, en daar raakt u toch een gevoelige snaar. Na bijna 50 jaar progressieve politiek, een geweldige linkse invasie, en het (decennia lange) verwijzen naar WO2, heersen er in het dagelijks leven nog steeds min of meer politiek correcte omgangsvormen. Zoiets ram je er niet zomaar even uit, net zoals de linkse revolutie in de jaren 60/70 gepaard ging met vele,vele,vele demonstraties oproer, en rellen. In het stemhokje, achter het gordijntje, verdwijnt die politieke correctheid echter voor velen als sneeuw voor de zon.

Boer-konijn | 05-07-12 | 00:22

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:12
Ik kom sinds het rookverbod zelden tot nooit meer in kroegen. Laat onverlet dat al mijn zakelijke relaties meer rabiate taal uitslaan dan ik Geert ooit heb horen doen. De meesten stemmen VVD maar ik hoor steeds vaker dat ze zichzelf ook afvragen waarom eigenlijk. Een aantal gaan LP stemmen, een aantal (net als ik) niet, maar ik vermoed van een heel stel dat ze gewoon voor de PVV stemmen. Voor de fuck-you-zo-maar. Omdat ze het zat zijn.

Ik neem aan dat u loopt te leuren langs de deuren voor en boekenclub in de Schilderwijk te Den Haag?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:22

@coolnation | 05-07-12 | 00:17

"Maar het principe is wel duidelijk vwb de richting die het op moet met Europa."

Dat lost voor de komende decennia de problemen die we nu hebben niet op. Die problemen zijn structureel van aard.

BenBinnen | 05-07-12 | 00:21

@Rammstein

Hey!

Bakito | 05-07-12 | 00:21

@BenBinnen,
Gelukkig is ontucht, én een relatie met een ondergeschikte in defensie minder erg.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:20

FreeElectron | 05-07-12 | 00:16 | + 0 -
Alleen zo jammer dat die beloning dan bestaat uit het laagste bedrag per uur dat nu in de EU voorkomt en misschien nog wel lager.

Heb je daar bewijzen voor of is dat je onderbuik die spreekt. Ik zeg niet dat de markt op dit moment al eerlijk is, maar het enige logische gevolg bij een correcte implementatie is dat men dus wél de correcte beloning krijgt binnen de EU.

coolnation | 05-07-12 | 00:20

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:12
Ik kom sinds het rookverbod zelden tot nooit meer in kroegen. Laat onverlet dat al mijn zakelijke relaties meer rabiate taal uitslaan dan ik Geert ooit heb horen doen. De meesten stemmen VVD maar ik hoor steeds vaker dat ze zichzelf ook afvragen waarom eigenlijk. Een aantal gaan LP stemmen, een aantal (net als ik) niet, maar ik vermoed van een heel stel dat ze gewoon voor de PVV stemmen. Voor de fuck-you-zo-maar. Omdat ze het zat zijn.

Ze zijn slim genoeg om te weten dat het niet helpt, en dat Geert er ook geen reet van terecht brengt, maar ze zijn het zat. Alle politiek en alle gelul. Alle mannetjes en hun vergezichten en geouwehoer, ze willen gewoon lagere belastingen, minder regels en met rust gelaten worden door het "Koninkrijk". Daar gaat Geert niet voor zorgen, en dat weten zij ook wel, maar het is een dikke vinger naar de zittende kliek. Dat is wat ik merk bij mijn zakelijke relaties.

Stormageddon | 05-07-12 | 00:19

Ik wil maar een ding, dat de taxpoet die ik betaal, aan mij en mijn gezin besteedt wordt, zonodig later als ik aan de rollator zit. Maar niet dat ik tot 67 moet werken zodat een Zuid-Europeaan met 60 met pensioen kan. En dat is nu wel het geval. Als ze dit niet kunnen oplossen, dan maar uit de EU. Ik heb NEE gestemd op het EU-referendum, ik vind dat de politiek niet iets anders kan doen. Dan is het geen democratie meer.

Twee Jeetjes | 05-07-12 | 00:19

Omdat je in kringen verkeert waar ze denken dat twee keer rechts links is terwijl je in feite achteruit gaat.
Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:18 | + 0 -

Goed lezen ventje, er staat link, niet links.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:19

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:17

Je gelooft het beeld wat in de media geschetst is?

Maanden hebben journalisten lopen speuren naar wantoestanden onder PVV-ers en ze kwamen met een vermeende brievenbuspisser? Indrukwekkend zeg.

* gaap *

BenBinnen | 05-07-12 | 00:19

"tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:10
Sorry, niet met u eens.
Zakelijke relaties zijn geen vienden, een uitzondering daar gelaten.
Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:12 | + 0 -

Klopt. Maar op hoger niveau wordt zo wel geacteerd. Goed teken eigenlijk dat de smeerpijperij van de PVV nog steeds not done is. Zo vraag ik me af hoe belijdend PVV'ers in de gevangenis worden behandeld. Of durven ze daar al helemaal hun mond niet open te trekken? Daar krijgen moslim-, neger- en oostblokhaters vierentwintig uur per dag geen kapitaal kostende kudde bewakers om zich heen. Zouden ze daar ook zo dapper zijn als de vele internetridders?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:18

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04 |

Omdat je in kringen verkeert waar ze denken dat twee keer rechts links is terwijl je in feite achteruit gaat.

Bruno Alaska | 05-07-12 | 00:18

pius | 05-07-12 | 00:16
Zo werrukt dat lieve schat: geven en nemen

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:17

paost712 | 05-07-12 | 00:05 | + 1 -
Het hoeft ook niet helemaal gelijk te zijn aan de opzet in de USA. Maar het principe is wel duidelijk vwb de richting die het op moet met Europa. Ik begrijp jouw referentie overigens naar wél moeten werken niet goed. Richt je daarmee op mij? Something i missed? Ik sta zelf een half uurtje later op dan jij, ook gewoon werken. Net zoals de meerderheid van de mensen in Nederland. Of zoek je soms een off topic trol fight ala PVV style?

coolnation | 05-07-12 | 00:17

Beetje veel inside-information, Parsons. Hoe weet je zo zeker, dat wat je vertelt over Lucassen? Vertel!

Kansleaus | 05-07-12 | 00:17

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:40 |
"Dat geblondeerde mafkeesje op zijn ongelijk wijzen is één van mijn grootste hobbyy´s."
-------------------------------------
Dat lukt je op GS blijkbaar niet zo geweldig, getuige de poll. Je zou bijna denken dat je hier op een wat onorthodoxe manier Wilders-propaganda maakt. En als dat niet je bedoeling mocht zijn hoop ik voor jou dat je tenminste in staat bent om de effecten van je plempsels te begrijpen.

WirMachenMusik | 05-07-12 | 00:17

@AntiSoof | 04-07-12 | 23:56

Leg uit wijze.

pius | 05-07-12 | 00:16

"Parsons 00.13
Ho ho , t bleek ook nog eens een sergeant te zijn.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:16

@bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:05

Ah. Thnx.

pius | 05-07-12 | 00:16

In the end zal het zo zijn dat een beloning voor een bepaalde dienst evenveel waard is, ongeacht in welk land je je begeeft in Europa.
coolnation | 05-07-12 | 00:06

Alleen zo jammer dat die beloning dan bestaat uit het laagste bedrag per uur dat nu in de EU voorkomt en misschien nog wel lager.
Maar nivellering is het zeker wel. Ja.

FreeElectron | 05-07-12 | 00:16

@Parsons,
Is dat écht zo, meneer Lucassen?

Kansleaus | 05-07-12 | 00:15

Ik vind dit een best te verstouwen verhaal. Brengt me weer helemaal terug bij de PVV. Die Kortenhoef en Hoevelaken zijn eigenlijk maar de Tofik Dibi's van de PVV om in het prime time nieuws te komen. Dat is ook goed gelukt. Wel janken op de PVV maar je Tweede Kamer inkomen al dan niet deels teruggeven maakt hun niet geloofwaardig.

Twee Jeetjes | 05-07-12 | 00:15

Is Joop.nl leeggelopen?

BenBinnen | 05-07-12 | 00:14

@coolnation | 05-07-12 | 00:06
Oke. Soms denk ik weleens, het is best wel mooi. Het is maar nét hoe men het bekijkt. Nou ja, als eea maar geen té grote offers vraagt hè?

AntiSoof | 05-07-12 | 00:13

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:07
Had die meneer nou daadwerkelijk in een brievenbus gepist?

Grappig heh, hoe dat geframed kan worden, vind je ook niet?

Knakker had niet in een brievenpus gepist; hij had gevraagd aan de buurvrouw hoe zij het zou vinden als hij bij haar in de brievenbus zou pissen. Dit naar aanleiding van het feit dat de buurvrouw haar hond in z'n portiek(?) liet pissen.

Parsons | 05-07-12 | 00:13

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04
Omdat de PVV niet salonfähig is. Niemand wil zaken doen met nazi's. Jij snapt?
Parsons | 05-07-12 | 00:07 | + 2 -

Dat zal het inderdaad zijn. Je hangt het tenslotte ook niet aan de grote klok als je een druiper of de sif hebt. Mooi eigenlijk dat zelfs PVV'ers een schaamtecultuur kennen!

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:13

@Stormageddon
Drank nodig om op stap te gaan?

Kansleaus | 05-07-12 | 00:12

"tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:10
Sorry, niet met u eens.
Zakelijke relaties zijn geen vienden, een uitzondering daar gelaten.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:12

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04
Omdat jij alleen maar lallend in kroegen hangt en nooit zakenbesprekingen hebt?

Stormageddon | 05-07-12 | 00:10

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04
Zaken en politiek houdt men gescheiden, basisregel.
Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:06 | + 0 -

Nee hoor. Het principe van goed zakendoen is bevriend raken en daar is het durven delen van standpunten een onderdeel van.
Maar goed. Het zou zo kunnen zijn dat het PVV-stemvolk anoniem op internet een grote bek heeft en er in real life niet voor durft uit te komen. Ik kan me dat trouwens goed voorstellen.

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:10

Lekkere milf man, die Agema.

Armin Langbaard | 05-07-12 | 00:09

Parsons | 05-07-12 | 00:02 | + 1 -
Nu wel:-)

coolnation | 05-07-12 | 00:08

@Van Rossem | 04-07-12

Na het onderstaande, inleidende, stukje tekst uit het verkiezingsprogramma van de PVV kreeg ik bewondering voor iedereen die de hele tekst gelezen gelezen hebben. Allemachtig...

"Eerst een even klein als veelzeggend voorbeeld: de Hedwigepolder. Eeuwen vochten
wij Nederlanders tegen de zee. Zo bouwden wij een zompige moerasdelta om tot een
welvarende natie. Nu vertellen Brusselse bureaucraten ons dat wij polders onder water
moeten zetten. Pardon? Welke Nederlander is daar nou mee gediend? Niemand natuurlijk.
Maar het moet van Brussel, dus slaapwandelt de Kunduz-coalitie daar gehoorzaam
achteraan, onwillig hun meesters tegen de haren in te strijken. En dus gaan we iets doen dat
een keiharde belediging is van onze geschiedenis en onze volksaard: een polder onder water
zetten."

boeglul | 05-07-12 | 00:07

@coolnation | 04-07-12 | 23:57
Vooral in de verkeerde volgorde en het verkeerde tempo. Een gezamenlijke munt had een sluitstuk moeten zijn, geen beginpunt. Maastricht was ongeveer 40 jaar te vroeg. De inflatieverschillen waren er niet voor niets, en nu komt langzaam naar buiten wat het fundamentele en structurele probleem van met name Griekenland, Spanje en Portugal waren tijdens de negentiger jaren. Boekhoudfraude.

De markten wisten het wel en lieden als George Soros konden keihard speculeren tegen de Drachme en de Peso. 1 gezamenlijke munt neemt het gevolg (de valuta-speculatie) wel weg, maar lost het probleem niet op. De fraude bleef. Er is principieel geen bezwaar tegen Europese samenwerking, maar de manier waarop, het tempo waarin het gebeurde was onverantwoord.
Op het criminele af.

Stormageddon | 05-07-12 | 00:07

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04
Omdat de PVV niet salonfähig is. Niemand wil zaken doen met nazi's. Jij snapt?

Parsons | 05-07-12 | 00:07

We zien het 12/13 september wel allemaal toch? Als Wilders regerings verantwoordelijkheid krijgt kan hij het (net als ieder ander) goed of slecht doen. Hij zou wel iets serieuzer zijn standpunten kunnen overbrengen, dan vergroot waarschijnlijk ook zijn electoraat.. en eventueel iets betere partijgenoten aantrekken, dan wordt het zelfs een normale partij.
de betaalautomaat | 05-07-12 | 00:01 | + 0 -

De PVV kan nog niets eens capabele mensen krijgen om een gemeenteraad van een middelgrote stad te besturen. Dream on. Wie wil er nou naast een brievenbuspisser zitten?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:07

@FreeElectron | 05-07-12 | 00:05

Idd, dankzij ontwikkelingshulp.

Supermatthijs | 05-07-12 | 00:06

AntiSoof | 05-07-12 | 00:00 | + 0 -
Oh ik weet helemaal niet zoveel, maar als jij dat vindt... what can i say. De elite waar naar wordt gerefereerd is voor wat betreft de euro nog steeds niet de enige die er de vruchten van plukt en gaat plukken. Het opheffen van de enorme inflatieverschillen is met name een voordeel voor de werkende, gewone man. Dit ondanks dat dat helemaal niet zo lijkt. In the end zal het zo zijn dat een beloning voor een bepaalde dienst evenveel waard is, ongeacht in welk land je je begeeft in Europa. Dat is eigenlijk ook best wel logisch toch? Alleen is dat niet morgen of overmorgen. Eerst moet er door de zure appel heengebeten worden. Ik zal eerlijk zijn. Ik heb persoonlijk nog nooit last gehad van het feit dat de Euro is verschenen. Ik vind het zelfs enorm handig. Bijvoorbeeld geen gewissel meer in de praticiperende landen.

coolnation | 05-07-12 | 00:06

@tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04
Zaken en politiek houdt men gescheiden, basisregel.

Uw Verzekeringsadvis | 05-07-12 | 00:06

Nee hoor, ik werk in de bouw.
Supermatthijs | 04-07-12 | 23:34 |

U slaat waterputten?

FreeElectron | 05-07-12 | 00:05

@coolnation | 04-07-12 | 23:57
Wat denkt u, gaat het ooit nog ens uitgevoerd worden zodat het écht als de US of A gaat worden?
Of zou de elite in Brussel juist dat stukje democratie nu net een stap te ver vinden,
U mag wel mee praten maar wij luisteren toch niet naar u, zo iets?

Het is al fout begonnen en dan gaan ze ook nog eens fout op fout stapelen om e.e.a. te corrigeren.
Ondertussen mogen de noordelijke lidstaten wel voor de verkwisting door de zuidelijken opdraaien.
Lijkt mij dat dat in ieder geval niet de saamhorigheid en het 1 natie onder van Rompuy zal bevorderen.

Als ik het fout zie moet u het maar even melden, nu exit ivm morgen wel moeten werken en dus om 05:30 uit de veren.

paost712 | 05-07-12 | 00:05

Waarom reageert niemand op het Feit dat Fleur.A. een keynesiaan is trouwens.
pius | 04-07-12 | 23:54

Tis simpel:
Existentieel-analytisch onderzoek houdt zich bezig met de volledig blootgelegde structuur van het existentie als een 'zijn in de wereld'.

bij gelegenheid | 05-07-12 | 00:05

Bakito | 05-07-12 | 00:02 | + 0 -
Hey !

Rammstein | 05-07-12 | 00:04

Even een serieuze vraag. Hoe komt het toch dat ik PVV-kiezers alleen maar lallend in kroegen tegenkom en nooit tijdens bijvoorbeeld zakenbesprekingen?

tweekeerrechtsislink | 05-07-12 | 00:04

@Kansleaus | 05-07-12 | 00:02

Ik zou mijn hond er nog vanaf trappen.

Supermatthijs | 05-07-12 | 00:04

@Supermatthijs
Met mensen zonder iq kun je niet verwachten dat ze protectie gebruiken. Wie Fler Augema bezigt, bezigt alles behalve gezond verstand.

Kansleaus | 05-07-12 | 00:02

Hè , het was zo'n constructieve discussie, maar nu krijgen Afrikanen de schuld van de ruzie binnen de PVV en vice versa.

Laten we alstublieft bij de les blijven.

Ga verder....

Bakito | 05-07-12 | 00:02

@coolnation | 04-07-12 | 23:57
Weet jij wat een fiscale unie betekent?

Parsons | 05-07-12 | 00:02

Kansleaus | 04-07-12 | 23:59 | + 0 -

Sorry, maar ik snap niet echt wat je bedoelt..
Ik refereer naar de onzin statements over Europa die van Rossem hier neerplempt.

coolnation | 05-07-12 | 00:01

Parsons | 04-07-12 | 23:40 | + 4 -
Graag !

Rammstein | 05-07-12 | 00:01

We zien het 12/13 september wel allemaal toch? Als Wilders regerings verantwoordelijkheid krijgt kan hij het (net als ieder ander) goed of slecht doen. Hij zou wel iets serieuzer zijn standpunten kunnen overbrengen, dan vergroot waarschijnlijk ook zijn electoraat.. en eventueel iets betere partijgenoten aantrekken, dan wordt het zelfs een normale partij.

de betaalautomaat | 05-07-12 | 00:01

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:57

Dat Agema maar eens de ghonorroe mag krijgen van al haar valse vrijages.

Supermatthijs | 05-07-12 | 00:00

@coolnation | 04-07-12 | 23:57
Zo jij weet veel zeg. Wat is er dan onzin aan die elite?

AntiSoof | 05-07-12 | 00:00

@coolnation | 04-07-12 | 23:57 | + 0 -
Poedeltje ooit horen klagen bij de VVD over de euro?

Kansleaus | 04-07-12 | 23:59

Parsons | 04-07-12 | 23:54 | + 0 -
Een grote glimlach, valt mij ten deel. En toch, mijn faux-pas was u niet gegund.
Verder hoop ik dat die verknipte Grote Blonde Poedel in een asiel belandt, en Flar Eugema de griep krijgt.
Dat soort dingen.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:57

Wat een onzinverhaal over Europa en zijn elite. De euro is onder andere in het leven geroepen om de enorme inflatie verschillen tussen de verschillende landen van Europa te normaliseren. Dit naar Amerikaans model (US Dollar). Echter het grote verschil tussen Europa en Amerika is het staten systeem dat men daar kent. Amerika is écht één land. Om dezelfde stabiliteit te realiseren met de Euro zal Europa ook een soort van land moeten worden. Wij zitten echter met een soevereiniteitsissue, en terecht. Maar dat wil allerminst zeggen dat Europa iets met elite te maken heeft en dat het een slecht idee is. Europa is een goed idee, het is alleen niet naar behoren uitgevoerd... nog niet.

coolnation | 04-07-12 | 23:57

@ Handige Harrie | 04-07-12 | 20:13

En jij hebt dit binnen drie minuten gelezen? Knap!
blandurego | 04-07-12 | 20:17 | + 26 -

Ik was ook zo klaar. Of las ik de versie voor zwakbegaafden waarmee de PVV twee jaar geleden ook kwam om de laatste twijfelaar over de streep te trekken?

tweekeerrechtsislink | 04-07-12 | 23:57

@pius | 04-07-12 | 23:54
Omdat tante Geert wel uitmaakt wie wat is, duidelijk, mooi, case closed.

Uw Verzekeringsadvis | 04-07-12 | 23:57

Uhm. HO eens even...!
Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
• Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
• Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
• Afspraken met de EU over vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
• Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
• Schengen-verdrag opzeggen. Zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen
• Nederland uit de euro en terug naar de gulden (De euro is geen geld; de euro kost
geld)

Voorgaande is een voorbeeld van het verkiezingsprogramma van de PVV. Wat de PVV hier stelt is in het geheel zo wereldvreemd niet, noch onuitvoerbaar. Sterker nog, dit is precies de reden waarom landen als Zwitserland (amper of) niet in de problemen zijn geraakt en waarom IJsland zo ongelooflijk snel uit de economische malaise is gekomen. Dit model is precies zoals we het Nigel Farage hebben zien voorstellen. Een model waar we wèl voorbeelden van hebben wat werkt. Overigens hebben we óók voorbeelden van het Europese model, zoals het Kunduz(Kontneuk)team het doet voorstellen, dat níet werkt. Kijk maar naar de Sovjet Unie (USSR) en de USA. Twee verschillende werelden, één overeenkomst, absoluut gefaalde suprematie. Dus, onzin wat de PVV hierboven uitkraamt? Nee, verre van.

Nafta78 | 04-07-12 | 23:56

@pius | 04-07-12 | 23:54
Ego-build immages don't interest me at all.

AntiSoof | 04-07-12 | 23:56

@spanarchist | 04-07-12 | 23:51

Absoluut, vuile vieze gore rechtse Wilders- aanhangers waren het. Van die figuren die ook na de oorlog fout waren.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:54

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:52
Dat je een Wildersadept bent wil ik je nog wel vergeven, maar de verkeerde aanpissen is zó Samsom.

Parsons | 04-07-12 | 23:54

Waarom reageert niemand op het Feit dat Fleur.A. een keynesiaan is trouwens.

pius | 04-07-12 | 23:54

Supermatthijs | 04-07-12

Polman, Linda. En nog tig anderen.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:53

Spermatthijs | 04-07-12 | 23:49

Als het op inhoud aankomt, ben je een kampioen. Of niet dan?

Eduard-Khil | 04-07-12 | 23:53

Maar goed, nog een dag slap lullen, kunnen de bovenonsgestelden weer ff 10 weken op vakantie.

Uw Verzekeringsadvis | 04-07-12 | 23:52

@Parsons,
Mea culpa, mea maxima culpa. Was niet voor u bedoelt.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:52

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:49
jouw mening. Kennelijk was de mening van je leraren je ook worst.

spanarchist | 04-07-12 | 23:51

Kunnen jullie eens ophouden met die hoax over de Libertarische partij die de grenzen open wil zetten?
Dit is het standpunt van de LP:
"Migratie van niet of nauwelijks geschoolde mensen [...] houdt slechts de hulpverleningsindustrie in stand. Mensen die aantoonbaar in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien zijn altijd welkom, anderen niet. Migranten kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op sociale voorzieningen zoals huisvesting, uitkeringen of gezondheidszorg, tenzij men die zaken zelf kan betalen."
Het is maar wat je open grenzen noemt.

Kiwi45 | 04-07-12 | 23:51

Waar is de tijd gebleven toen men nog één was met de natuur? Was dat vóór de grote verstandsverbijstering? De natuur, dat ben jij.
Zo.

AntiSoof | 04-07-12 | 23:50

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:45
Waar oh waar heb ik het gehad over je blonde vriend?

Parsons | 04-07-12 | 23:49

@spanarchist | 04-07-12 | 23:45

Joh, jou mening zal me werkelijk een worst wezen.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:49

@Spermatthijs | 04-07-12 | 23:41 |

Je wil Wilders op zijn ongelijk wijzen maar ondertussen snap je de vragen niet, leuk zo'n grootste hobby, probeer er maar niet je werk van te maken.

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:49

Because he's the hero Holland deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian, a watchful protector. A blonde knight.

Eduard-Khil | 04-07-12 | 23:49

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:44
Het is vooral opvallend dat het vooral de Afrikaanse extreem-rechtse eikels zijn die hun welvaart niet delen met hun allerarmste stamgenoten en en passant ook nog even het ontwikkelingsgeld uit het Westen inpikken.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:49

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:44
Ah, is dat het. Helder.

Parsons | 04-07-12 | 23:48

@Stormageddon | 04-07-12 | 23:42
Sorry!

Parsons | 04-07-12 | 23:46

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:40
Zoek een nieuwe hobby, je faalt hopeloos in je huidige hobby.

spanarchist | 04-07-12 | 23:45

@Parsons
Ga door, alstublieft, met het verheerlijken van de Grote Blonde Poedel. Voor wie zoek je deze links op in Geerts naam?
Jij ziet het zo, anderen zien het zus. Democratie. Niet als een of andere doorgesnoven Jehova's Getuige anderen van je gelijk overtuigen.
Zonde van je tijd, en van je bloeddruk.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:45

@Parsons | 04-07-12 | 23:40

Hou maar op. Het is immers allemaal gejammer van extreem rechtse eikels die hun welvaart niet willen delen met de allerarmsten.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:44

* op Kaas de Vies wacht.

Montgomery Burns | 04-07-12 | 23:43

Supermatthijs, groot gelijk heb je. Althans, mijner zijde. PVV is een grote grap, wat zichzelf wel afbreekt. LPF stijl. Stappen ze niet op,dan stappen ze wel uit het leven.
Kansleaus | 04-07-12 | 23:35

Dude: het gaat er niet om of er een PVV, LPF of anderszins een tegengeluid laat horen. Het gepeupel is middels de interwebs meer dan voldaan van het eerdere polluktieke gedoe van de laatste 5 decennia.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:42

@Parsons | 04-07-12 | 23:40
You're confusing him with facts.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:42

@Van Duyvenbode | 04-07-12 | 23:39
Amen.

AntiSoof | 04-07-12 | 23:42

In ieder geval wil ik u allen nog graag even bekennen dat ik een onopgeleide tokkie, een xenofoob en een fascist ben.
Met een enorme vieze vette onderbuik.
En dat ik daarom lekker op de PVV ga stemmen.

vetkleppert | 04-07-12 | 23:42

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:40
Hoe kun jij weten of ie ongelijk heeft over een onderwerp waar jij helemaal niets mee van doen hebt? Of ben je helderziende?

La Bailaora | 04-07-12 | 23:42

@Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:39

Zeker niet, die maakt er een karikatuur van om electoraal gewin.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:41

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:27
Is dat zo?

Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist' - mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenle...

Geld voor hulp aardbeving ging naar terroristen - www.trouw.nl/nieuws/wereld/article1349...

Dambisa Moyo gelooft niet in ontwikkelingshulp - www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen...

Het interview met Moyo - cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?tv/nps/n...

Sudanese president 'stashed $9bn in UK banks' - www.guardian.co.uk/world/2010/dec/17/w...

Nederlandse hulporganisaties 'stelen' Afrikaans project - www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/ar...

'Hulpclubs stelen met belastinggeld Afrikaans initiatief' - www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/...

Waarom kapitalisme werkt - www.meervrijheid.nl/?pagina=1514

'Tachtig procent ontwikkelingshulp naar Zwitserse bankrekeningen' - www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1...

Moet ik doorgaan?

Parsons | 04-07-12 | 23:40

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:37 | + 1 -
Inderdaad, de makkelijke weg. Fuck de familie.
En dat zijn er op deze wereld nog mensen als Theodor Holman die hier een complot in zien. Thomas Ross schrijft hier vast nog een slecht boek over.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:40

@La Bailaora | 04-07-12 | 23:36

Dat geblondeerde mafkeesje op zijn ongelijk wijzen is één van mijn grootste hobbyy´s.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:40

De geschiedenis heeft iets demonisch. Rond 1900 leek Europa het toppunt van beschaving, totdat in 1914 de boel radicaal veranderde. In de jaren '30 gistte het wel, maar niemand kon bevroeden dat de meest verwoestende oorlog ooit voor de deur stond. En zo is het nou altijd; het demonische gaat nooit weg, er zijn ongrijpbare machten die de mens in de ban hebben. Iedere dag van rust en vrede is een geschenk.

Rest In Privacy | 04-07-12 | 23:39

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:35 |

Er zijn richtlijnen voor goede doelen en daaraan voldoen ze allemaal. Rechtse retoriek dat geen cent op zijn plek komt.
Supermatthijs | 04-07-12 | 23:27 |

Wilders maakt volgens jou die richtlijnen?

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:39

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:35

Idd, dan ben je toch wel echt een laffe hond. Eerst jarenlang de boel bedonderen en dan maar de makkelijkste weg kiezen.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:37

"De goede punten uit het PVV-programma"
Slim op die op te sommen, ben je een stuk sneller klaar

T. Grimbek | 04-07-12 | 23:36

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:34
Waarom loop je dan zo ontzettend door te zaniken over een onderwerp waar je dus ook nog eens geen weet van hebt? Of is het alleen maar om Geert te zaniken?

La Bailaora | 04-07-12 | 23:36

@La Bailaora | 04-07-12 | 23:33
Natuurlijk. Er is niks aan om gratis en voor niets voor een betere wereld te strijden. Er moet wel een dik salaris tegenover staan. Anders wordt het een hobby, dat kan natuurlijk niet. Daar kun je de huur niet van betalen.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:36

@Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:34

Wilders ?

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:35

Supermatthijs, groot gelijk heb je. Althans, mijner zijde. PVV is een grote grap, wat zichzelf wel afbreekt. LPF stijl. Stappen ze niet op,dan stappen ze wel uit het leven.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:35

@La Bailaora | 04-07-12 | 23:33

Nee hoor, ik werk in de bouw.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:34

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:27 |

Ja, wie stelt die richtlijnen op denk jij? Noem er eens een paar voor de lol.

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:34

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:32
Ben jij bang je os-baantje te verliezen? Is dat het?

La Bailaora | 04-07-12 | 23:33

Wilders lult maar wat en weet van gekkigheid niet waarover. Die haat tegenover ontwikkelingshulp ? Hebben zijn pinda familieleden er te weinig van opgestreken ofzo ?

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:32

Kogando | 04-07-12 | 23:30 | + 0 -
En Fleur Agema, die draait de thermostaat omlaag! Ingrijpen zullen we!

Kansleaus | 04-07-12 | 23:31

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:27
Het komt wel op een plek terecht, maar niet op de plek waar het voor bestemd is. Ik heb ook ontwikkelingswerk mogen doen voor BZ, en ik moet je zeggen, ik werd er niet armer van, in tegendeel. Het is wel prachtig werk, dus ik begrijp wel dat diegenen die daar in werken zulke wereldbaantjes niet graag verliezen.

La Bailaora | 04-07-12 | 23:30

Je kunt een maatschappij herkennen aan hoe ze met hun gevangenen omgaan; hoe beter, hoe meer boeven er kennelijk in de politiek zitten.

Kogando | 04-07-12 | 23:30

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:18

Over waterputten enzeau
Lok de nomaden naar een vaste waterbron. De rest kunt u ws zelf wel invullen.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:28

@Parsons | 04-07-12 | 23:22

Allemaal populisten- gelul. Er zijn problemen geweest bij de besteding van ontwikkelingshulp maar nu doen alsof geen cent op zijn plek komt is werkelijk dom PVV- geblaat. Er zijn richtlijnen voor goede doelen en daaraan voldoen ze allemaal. Rechtse retoriek dat geen cent op zijn plek komt.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:27

Zeer, zeer goede post Van Rossem. Ben het er volkomen mee eens. Ik heb zelf gisteren het program ook gelezen en véél punten spraken mij heel erg aan. Tegelijkertijd kwamen geregeld stukjes braaksel naar boven als er weer eens op buitengewoon rancuneuze wijze werd uitgehaald naar alles en iedereen dat naar 'anders' of 'links' riekte. Het proza was bij tijd en wijle zó waanzinnig vulgair en laag-bij-de-gronds dat ik me geregeld afvroeg of ik.. na ja, waar valt het mee te vergelijken? Zelfs een woonwagenkamper spreekt nog met meer elegantie en 'liefde'..

Het is een misselijkmakend stukje proza. En toch ga ik PVV stemmen.. Nou ja, of helemaal niet.

Kunnen we geen conservatieve Engelsman naar hier halen? Zo eentje met stijl en klasse en een goede kop en inborst.
Helaas moeten wij kiezen voor 'hoofd in de wolken' of 'andermans hoofd in de stront'.

Svarga | 04-07-12 | 23:27

Kansleaus | 04-07-12

Heb zelden zoveel moeten proesten. à demain.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:26

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:18
90% verdwijnt in de zakken van consultants en directeuren van ngo's en overheden in 3e wereldlanden. #Feit

Daar mag dan een enkele waterput voor geslagen worden, maar dat is toch wat magertjes bij 4,8 Miljard.

La Bailaora | 04-07-12 | 23:26

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:18 |

Al die waterputten? Met al die miljarden die er de afgelopen 60 jaar in zijn gestoken zou Afrika inmiddels één grote waterput moeten zijn.. Of niet?

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:25

Kansleaus | 04-07-12 | 23:22 | + 0 -
Moet dat ?

Rammstein | 04-07-12 | 23:24

@Stormageddon
Hebben we toch nog íets gelijk. Dank voor de weerwoorden, ik overdenk mijn zonden.
Voor nu, à demain, tot morgen.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:22

Het probleem is niet zozeer de PVV, of de EU. Het probleem is dat we een samenleving hebben die behoorlijk op drift is geraakt, uitéén dreigt te vallen, in hoog tempo verhardt en steeds minder aangenaam wordt om in te leven. De maatschappij zit in een periode van verval waartegen niets uitricht. En dat is niet van vandaag of gisteren. Een blik op de geschiedenis leert al snel dat periodes van verval een terugkerend verschijnsel zijn geweest, waarbij het kwaad zich in steeds nieuwe gedaantes manifesteerde.

Rest In Privacy | 04-07-12 | 23:20

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:17
Ach, wat zal ik zeggen. Het is een liefhebberij. Sommigen dromen van een betere wereld en de revolutie, anderen neuken gewoon wat meer.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:20

@Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:16

Jaja, dus al die waterputten zijn denkbeeldig ? Geloof die onzin toch niet, er komt heel veel geld wel op zijn plek en heel veel mensen zijn er wel heel erg mee geholpen. Maar dat komt Geert niet zo goed uit en vergeet hij erbij te vertellen.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:18

Tja, het verkiezingsprogram gelezen hebbende zit daar geen woord arabisch bij eigenlijk. Helemaal zoals ik er zelf over denk. Eigenlijk had ik het zelf kunnen schrijven. Kortom, hoewel rare pipo's binnen die partij toch weer m'n stem naar Geert.

Dr.Zeldenrust | 04-07-12 | 23:18

@Stormageddon,
Slaat u maar op de billetjes. Wat seksuele zaken betreft, u haalt het aan.
Waar het hart van vol is..?

Kansleaus | 04-07-12 | 23:17

Desmoulins | 04-07-12 | 23:09
hahaha. De mensen die een tegengeluid op DS propageerden inz de VVD werden voor een week en masse de deur gewezen. Vergadering, vergaderingen later zijn de meesten weer aanwezig. lol

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:16

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:10 |

Nee, geld dat niet meer een industrie ingaat waarvan het gros van het geld niet aankomt bij het uiteindelijke doel de allerarmsten, daar zullen de allerarmsten niks van voelen. Jij denkt nu alleen maar dat ze iets krijgen.

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:16

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:15
Je reacties op Stormageddon bewijzen dat je dat niet kan, in ieder geval niet begrijpend lezen.

La Bailaora | 04-07-12 | 23:16

@La Bailaora,
Selectief lezen betekent niet dat ik niet lezen kan.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:15

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:10
Oh, ik wel hoor. Als ze dat willen, tenminste. Is best lekker hoor, beetje trommelen op de billetjes.
Maar dat verklaart een boel: gefrustreerde seksuele agressie die er tegen anderen uit moet. Freud had een goeie case-study aan je gehad.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:14

@seven | 04-07-12 | 23:08
je moet dan ook niet uit het oog verliezen dat een deel van de kracht van de rente en valutamarkten daar komt vanwege het waterbedprincipe. de vlucht uit de euro duwt rente omlaag en valuta omhoog. dat is niet alleen maar het economisch succes van die andere landen.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 23:14

@Supermatthijs
Haha, heerlijk!!

Kansleaus | 04-07-12 | 23:12

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:05
Ik begin nou te begrijpen dat jij linkjes niet leest. Je kunt al niet eens plemps van andere reaguurders begrijpen, dus ik kan het je niet kwalijk nemen. Is dus veel te ingewikkeld voor je.

La Bailaora | 04-07-12 | 23:12

Kinders kinders, het is al warm genoeg!

Doc Damage | 04-07-12 | 23:12

@Kansleaus | 04-07-12 | 23:10

Dan ben je volledig ongeschikt als volksvertegenwoordiger voor de PVV. Want dan moet je natuurlijk wel zo af en toe eens een zwangere vrouw afrossen.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:12

Kansleaus | 04-07-12 | 23:10 | + 0 -
Ja en ? Wil je nu een prijs of zo ?

Rammstein | 04-07-12 | 23:11

@Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:08

Tuurlijk, wat maakt het uit ? Een klein beetje te eten of helemaal niks.

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:10

@Stormageddon
Ik sla geen vrouwen, by the way.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:10

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:59 |

Ben je gek. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Bovendien moeten 'we' elkaar een beetje vooruit helpen. Net zoals de reaguurders van DS dat eindeloos blijven volhouden bij de VVD fanboys die de site runnen.

Desmoulins | 04-07-12 | 23:09

@Supermatthijs | 04-07-12 | 23:06 |

Die allerarmsten voelen daar niks van joh, schei toch uit.

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:08

tipo | 04-07-12 | 22:54
Klopt , sterker, alle landen in onze nabijheid met eigen munt doen het qua rente beter. imgur.com/msGmB Dat was voor de euro era wel anders.
zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:47
Niet EU landen is niet hetzelfde als non-eurolanden. GB is EU lid & daar gaat het btw nu best goed.

seven | 04-07-12 | 23:08

Liever dat, dan schofterig.
Kansleaus | 04-07-12 | 23:05
Uh, hoe vertaalt u de woorden van JKdJ ' ik neem aan dat' dan in een context?

bij gelegenheid | 04-07-12 | 23:07

Stem PVV, want waarom zou je niet de allerarmsten als eerste aanpakken ?

Supermatthijs | 04-07-12 | 23:06

En daarom stem ik SP!!
Kansleaus | 04-07-12 | 22:25 | + -4 -

Juist dat wat 'Seven' hier aangeeft, zijn mijn bezwaren jegens Socialisme.
Kansleaus | 04-07-12 | 22:51 | + -2 -

----------

Erm... huh?

Bruno Alaska | 04-07-12 | 23:05

Arhedis-Varkenjaab
ze zijn van mijn groene fluim verzekerd.

kaplaarzenverkoper | 04-07-12 | 23:05

Mea culpa, ik wordt hier 'voor de muur gezet' en reaguur daarop. Vervolgens walgelijke vergelijking met het Nazi-regime. Dan ben ik kansloos. Graag.
Liever dat, dan schofterig.

Kansleaus | 04-07-12 | 23:05

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:59
Jij wilt mij doodmaken als de revolutie daar is en dan ben *ik* walgelijk? Joh?!
Ik citeer je: "Kans is echter groter dat ik mensen gelijk jou eerder uitschakel. Mark my words."
Dus ik vraag je hoe je dat denkt te doen, en hoe denkt mensen als ik te herkennen, gesteld dat ze er zijn.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:04

Stormageddon | 04-07-12 | 23:01 | + -1 -
Hij komt echt niet verder dan zijn Lego slagveld.

Rammstein | 04-07-12 | 23:03

@Stormageddon | 04-07-12 | 22:57
Het topic wel ja, draadje niet. Ik hou me liever even bezig met de Higgs docu op 2. Maar ik kom zo nog wel even kieken.

Parsons | 04-07-12 | 23:02

Kansleaus | 04-07-12 | 22:59 | + 0 -
Inderdaad. U bent vrij walgelijk.

Rammstein | 04-07-12 | 23:02

Het is jammer dat je eerste twee alinea's zo vol shit staan, voor de rest lijkt het net een behoorlijke analyse.


En vanzelfsprekend stem ik PVV op 12-9. Als bouwden ze een ladder naar de maan: iedere partij waarbij een stem gelijk staat aan het in het gezicht spugen van de islam is voor mij.

Arhedis-Varkenjaab | 04-07-12 | 23:02

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:51
Oh, ik snap nu pas dat je je geschiedenis niet kent. Jij denkt dat de voorlopers van de revolutie door de tegenstanders van de revolutie worden uitgeschakeld. Welnee. Dat gebeurt door de revolutionairen zelf. De Führers en de Grote Broeders, de Kameraden nr. 1.
Ik zet je niet tegen de muur, dat doen je geloofsbroeders, je medestrijders voor een betere wereld die de wereld willen maken zoals zij hem willen hebben, de Samsommen en de Roemers.

Stormageddon | 04-07-12 | 23:01

@Stormageddon
Zyklon-B??!!!!
Enkel jouw woorden hier, die mij doen inzien, dat er geen enkele discussie mogelijk is met jou.
Trek je blikje open.
Walgelijk. Echt walgelijk.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:59

Kansleaus | 04-07-12 | 22:55 | + 0 -
Oh, heb je er een op je zoldertje gebouwd ? Met soldaatjes en groen tapijt ?
Stakker.

Rammstein | 04-07-12 | 22:59

nog nooit op blonde greetje uit de polder gestemp. maar nu dus wel. vanwege geen alternatief,anti EU en natuurlijk een teringpluristyphushekel aan uitvreters, vooral licht getint met jurk.

kaplaarzenverkoper | 04-07-12 | 22:59

Kans is echter groter dat ik mensen gelijk jou eerder uitschakel.
@Kansleaus | 04-07-12 | 22:51
Kansloos...

La Bailaora | 04-07-12 | 22:59

En de Grootste Open Deur, de grootste direct te implementeren bezuinining wegens totaal onzinnig: stoppen met windmolens die de energie nodeloos duur maken, stoppen met biobrandstoffen die het voedsel nodeloos duur maken, stoppen met het op DDR wijze indoctrineren van kinderen met "duurzaam", daar hoor je ventje Wilders niet over, want windmolens bidden niet naar Mekka en dragen geen hoofddoek, dat die shit ons in 10 jaar al 18 miljard heeft gekost wat in de zakken van eco-opportunisten is gevloeid, deze open deur wordt door Wilders niet ingetrapt.

The Evil One | 04-07-12 | 22:58

Blanco / blijft thuis / de tiefus
Rammstein | 04-07-12

eg nie. Met je kondt in 't zand(zonder-met parsons) gewoon koekeloeren wat er gaande is tzt.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 22:57

@Parsons | 04-07-12 | 22:54
Heb jij het helemaal zitten lezen dan?

Stormageddon | 04-07-12 | 22:57

Ik weet nog goed, toen ik mocht stemmen of ik Nederland in de EU wilde, het was een zonnige da ..... oh wacht.

Rammstein | 04-07-12 | 22:56

-weggejorist-

Stormageddon | 04-07-12 | 22:56

@Rammstein
Vast. Ik ga mijn woorden niet vuil maken aan deze, mijn inziens, nutteloze discussie.
Zie jullie op het slachtveld.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:55

@stijlloos reaguren | 04-07-12 | 22:51
De SP is voor de EU, alleen niet via ESM maar via ECB. Dat is om het even, want of de ESM of de ECB die schulden nou gaat opkopen, voor Nederland is het even slecht.

Dus SP is simpelweg geen optie.

La Bailaora | 04-07-12 | 22:55

Moet dat nou? Al die nuance?

Parsons | 04-07-12 | 22:54

Kansleaus | 04-07-12 | 22:51 | + 0 -
Kansloos, u, inderdaad.

Rammstein | 04-07-12 | 22:54

Kansleaus | 04-07-12 | 22:51 | + 0 -
Dikke, vette, mega-bluf. Praatjes, praatjes & praatjes. Flapdrol.

Rammstein | 04-07-12 | 22:54

Groot Brittanie zet 10-jarige staatsobligaties uit voor 0,2% lagere rentes dan Nederland, dus die doen het ook beter zonder Euro.

tipo | 04-07-12 | 22:54

@Mantisomantis | 04-07-12 | 22:49

Onnodig en grof. Mensen constant op hun geloof aanvallen, dan gaan alle luiken dicht en is een dialoog niet meer mogelijk. Dit is het werkelijke probleem van de PVV. En natuurlijk geen oplossingen hebben en alleen maar gezeik over allerlei dingen.

Supermatthijs | 04-07-12 | 22:52

Die hele PVV is natuurlijk een bagger partij waar geen fatsoenlijk mens mee wil worden geassocieerd. Toch is het de enige anti Europa partij en gezien het simpele feit dat dat het enige punt is dat er op dit moment toe doet is er werkelijk geen enkele andere optie.

Lucifer | 04-07-12 | 22:51

Leuk dat de SP altijd kapot geluld wordt hier, maar waarom vragen we ons bij de PVV niet af hoe het gefinancieerd moet worden? Beetje naief hoor. Ze hebben bij PVV heus wel wat goede punten, maar die heeft de SP ook... En nee: ik ben noch SP'er noch PVV'er.

stijlloos reaguren | 04-07-12 | 22:51

-weggejorist-

Kansleaus | 04-07-12 | 22:51

In vrijwel alle reactiecolommen in kranten, de andere MSM en blogs, kan niet langer de PVVstemmer worden weggehoont. Noem PVVstemmers dom, xenofoob of racistisch, Die beledigingen worden niet vergeten en wij zullen ons antwoord op de twaalfde september geven. De PVV wordt groot, heel groot.

Hanxie | 04-07-12 | 22:50

Als de PVV zijn standpunten niet stevig brengt, luistert er niemand.
Bijvoorbeeld enkele uitspraken:
Als hier "Mijn Kampf" van Adolf Hitler om zijn verderfelijke inhoud verboden mag worden, moet ook de "Koran" verboden worden want daar staan, volgens de PVV, meer bloederige, achterlijke geboden in.
Of "kopvoddentax" Om de extra belasting voor christenen volgens de Islam aan de kaak te stellen.
Prima en duidelijk.

Mantisomantis | 04-07-12 | 22:49

@Stormageddon | 04-07-12 | 22:46
Oh, en in Nederland: Van Oldenbarnevelt en de broertjes de Witt natuurlijk. Zelfde verhaal, eigenlijk.

Stormageddon | 04-07-12 | 22:49

Mooi ook dat Greet als voorbeelden van landen buiten de EU alleen die landen opnoemt die het redelijk goed doen.

Engeland heeft ie niet genoemd hè?

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:47

Kansleaus | 04-07-12 | 22:34
Het socialisme zet burgers van een volk tegen elkaar op, trek een rigide, in realiteit arbitraire & zelfs vaak onbestaande (zie de Agrarfrage), grens tussen het proletariaat & kapitalisten en houdt werknemers voor dat bv de bakker , na jaren sparen met eigen bakkerij, z'n personeel besteelt en hitst ze tegen elkaar op in de hoop zo zelf het kapitaal&zeggenschap in bezit te krijgen waarna de partij zonder er iets voor te doen alles bezit en de proletariërs, dat waren usefull idiots.
Dat het daarna downhill gaat is logisch. Wie bouwt er nml nog wat op als het je allemaal wordt ontnomen? Gevolg: inertie, en uiteindelijk hongersnood.

seven | 04-07-12 | 22:47

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:34
Jij moet bang zijn! De voorhoede van de revolutie is altijd de eerste die afgemaakt wordt. In Rusland: Trotski, Martov, Axelrod. In Nazi-Duitsland de Ernst Röhm en praktisch de hele SA. In Frankrijk: Brissot, Danton, Desmoulins.
Dus veel succes met je revolutie. You'll be first against the wall.

Stormageddon | 04-07-12 | 22:46

Rammstein | 04-07-12 | 22:45 Makkelijk. Niet één.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:46

@doskabouter 22:33
Ten opzichte van de Zweedse Kroon of de Australische Dollar staat de Euro ook op een all time low.

tipo | 04-07-12 | 22:46

Maar als ik nu naar de maan kijk, interesseert het me allemaal eigenlijk niet.

Rammstein | 04-07-12 | 22:45

@ Crematorium-de-Asbak | 04-07-12 | 20:27

Juist! Daarbij ook goed te realiseren:

De PVV is van Geert Wilders, heeft hij zelf opgericht, dus lijkt mij ook dat hij ZELF mag bepalen wat het programma gaat worden. Dus hij had zich bij "1 vandaag" niet eens hoeven te verantwoorden over de vraag of de heren Hernandez & Kortenoeven wel voldoende inspraak hadden in het partijprogramma.

En dat een partij zonder leden niet democratisch zou zijn: Wat een onzin! HET kenmerk van democratie is juist dat je zelf als burger mag bepalen of je op een partij stemt of niet en dat als jouw stem daar niet bij zit je zelfs vrij bent een eigen partij op te richten, zoals Wilders ook gedaan heeft. Dus of het programma dan bepaald wordt door 1 persoon of meerderen maakt dan totaal niet uit.

suvois | 04-07-12 | 22:45

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:42 | + -1 -
Henk ? Who Henk ?

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:43 | + 0 -
Noem mij èèn partij die zich, eenmaal regerend, aan het "partijprogramma" heeft gehouden.

Rammstein | 04-07-12 | 22:45

Rammstein | 04-07-12 | 22:41 Ja hè? Hedendaagse politici deugen geen van allen.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:43

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:34
Lezen jongen, lezen. Van lezen leer je nog wat, hoewel ik dat bij jou betwijfel.

Ik lees heel vaak zaken op bv. sp.nl. Alleen om te weten wat ze zeggen, en of ze nog wat zinnige dingen te zeggen hebben.

Het feit dat jij hier al laat zien niet voor inhoud te gaan, omdat je bij voorhand een link afwijst, zegt genoeg over jouw niveau.

La Bailaora | 04-07-12 | 22:43

Resumerende respect voor 'Seven', die inhoudelijk én met enige wijsheid reaguurt.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:43

En over twintig minuten wordt er niet meer op de min geklikt.

Henk moet morgen weer vroeg op. De lopende band wacht op niemand.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:42

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:40 | + 0 -
Hufters inderdaad !! Allemaal !!

Rammstein | 04-07-12 | 22:41

Weet je wat het met programma's is? Het gaat niet om de details maar om de grote lijnen. Op de details wordt er toch nooit iets uitgevoerd dus gaat het om het herkennen van de rode draad. En die rode draad van de PVV onderstreep ik met gans mijn hart. Ik ben nationalist, ik moet niets van Europa hebben, trek onaangepast cultuur verrijkend tuig niet en heb het helemaal gehad met de partijen die ons jaren lang keer op keer hebben belazerd en nu overleveren aan Europa, de banken en de Bilderberg ein reich droom; waarin de kleine elite ons compleet heeft uitgezogen, vleugel lam heeft gemaakt en als slaaf misbruikt.

Doc Damage | 04-07-12 | 22:41

Rammstein | 04-07-12 | 22:39 |

De LP staat niet in de poll, dus dan inderdaad "de tiefus" hokje.

Foxus. | 04-07-12 | 22:41

Rammstein | 04-07-12 | 22:39 En dan bijten ze je toch nog. De hufters.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:40

Blanco / blijft thuis / de tiefus

Rammstein | 04-07-12 | 22:39

Honderdendertig op sommige snelwegen en een dierenpolitie die meteen weer werd opgeheven.

Succes is een keuze.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:39

Hardstikke mooi van Greet. Dat ie het er over wil hebben. Da t dat z'n intentie is.

Het is alleen zo kudt van die enge geblondeerde indo dat ie alles meteen inlevert als ie maar een beetje met de grote jongens mee mag spelen.

zeg maar jansen | 04-07-12 | 22:38

@doskabouter | 04-07-12 | 22:33
vlgens mij moet je nog eens naar historische eurusd kijken 2002 was de koers 0,90.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 22:36

@La Bailaora
Ga je me nou sturen naar wijlen Van Gogh's site?
Beter stuur je me naar Elsevier.nl.
Ik lach jullie allemaal uit, angstige wezels. Allemaal bang voor goelagkampen, horden Russen die 'onze' vrouwen te grazen nemen en meer van dat soort blabla.
Ik slaap zonder zorgen, en hoop voor jullie hetzelfde. Angst is een slechte raadgever.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:34

Eurofielen hebben last van het Stockholmsyndroom.
Allemaal.

Conan de Rabarber | 04-07-12 | 22:34

De Eurofielen moeten is wakker worden en accepteren dat het idee gefaald is en op lange termijn gaat zorgen voor polarisatie en mogelijk zelfs oorlog. Al die mooie verhalen van export, sterk europa en bladieblah ....... Pure damagecontrol.

Kijk morgen even op RTLZ (of vergelijkbaar) en zoek de grafiek van de Euro - USD koers op. Op dit moment is de Euro gezakt tot het laagste nivo sinds het bestaan van de Euro. Gezien de trend zal het alleen maar verder zakken. De banken blijven geld nodig hebben en onze bezittingen worden steeds minder waard.

doskabouter | 04-07-12 | 22:33

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:27
Alsof dat de enige keuzes zijn.

Chiant | 04-07-12 | 22:32

@Stormageddon | 04-07-12 | 22:28
Dat zeg ik ook net :-)

La Bailaora | 04-07-12 | 22:31

Dat zogenaamde xenofobe van de PVV is gewoon dat de PVV niet wil dat NL langzaam maar zeker op een islamitische samenleving gaat lijken. En in dat standpunt kan ik me buitengewoon goed vinden. Evenals in dat we überhaupt eens wat meer gedoseerd en selectiever vreemdelingen moeten binnenlaten. Dit vooral ook om ons ons sociaal vangnet te redden.
Daarnaast is ook het EU-standpunt van de PVV een reden om op ze stemmen.
En wat me trouwens nog het meest aanspreekt is dat die standpunten een coherent geheel vormen en onderling afhankelijk zijn. Zolang hier de oren naar de Brusselse eurocraten blijven hangen, blijven ons ook die andere aspecten zwaar op de maag liggen.

WirMachenMusik | 04-07-12 | 22:31

@
Ik heb op Geertje gestemd om de knuppel in het hoenderhok te gooien in de Haagse Uberwereld. Maar bij de volgende verkiezingen voor mij geen Geertje meer met zijn getwitter en dictatoriaal gedrag. Wat een mislukt experiment.

bolkebeer | 04-07-12 | 22:31

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:25
Geschiedenisontkennert! Hardleerse masochist! Automutulant!

Chiant | 04-07-12 | 22:31

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:27
Dat zijn 2 loten van dezelfde stam, maar dank voor de heldere inzage. Of je nou door Stalin onderdrukt wordt, of door AH, het is mij om het even. Lees anders nog even het volgende stukje door, misschien dat je dan ooit nog eens wat gaat begrijpen:
www.theovangogh.nl/antisosialistisch%2...

La Bailaora | 04-07-12 | 22:31

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:27
Da's ongeveer hetzelfde.

Stormageddon | 04-07-12 | 22:28

Kansleaus | 04-07-12 | 22:21
Dat is het probleem van vele.
Ze geloven en verwachten teveel.

KeurMeester | 04-07-12 | 22:27

@La Bailaora
Liever Marxist dan Fascist.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:27

Kansleaus | 04-07-12 | 22:10
Als jij de moeite na om de draad door te lezen wist je dat ik het PVV program al uit heb. Oh, en in 2010 las ik ze ook oa vd VVD, wat zeg ik, ik puste zelfs de CPB doorrekening waar juist de VVD zo goed in stond. Plakte zelfs de grafiekjes in de draden search-geenstijl.thruhere.net/#seven%2... (scroll up/down Maar wat heeft de VVD nu van z'n hervormingen waargemaakt? Duur uitstel wat het kabinet heeft genekt. (Want daardoor extra bezuiniging nodig) & waarom niet meer toegeven aan PVV wat betreft ontwikkelingssamenwerking. Lousy 0,7mrd, come on, Boekestijn zegt toch ook dat het nutteloos is. VVD angst voor het CDA, die echt niet daarop durfde te breken.

seven | 04-07-12 | 22:26

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:25
Dus je bent een Marxist?

La Bailaora | 04-07-12 | 22:26

@borderliner | 04-07-12 | 22:18
Op de lange termijn biedt het invoeren van de gulden juist er veel soelaas. 900 Miljard Euro minder welvaartsverlies om precsies te zijn.

Uit de EU/EMU/EMS/Schengen en in de EER/EFTA is de beste oplossing die Nederland kan wensen.

Al het andere zijn minor details die qua geldbedragen in het niet vallen bij die stap.

tipo | 04-07-12 | 22:25

@Jaimy Fox
En daarom stem ik SP!!

Kansleaus | 04-07-12 | 22:25

@Kansleaus

Een man die het internationale uit volle borst meezingt is gewoon een Marxist!

Jaimy Fox | 04-07-12 | 22:23

@harry pikkel
Nee, dan de zogenaamde opiniepeilingen! Over wassen neuzen gesproken.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:23

Kansleaus | 04-07-12 | 22:10
Partijprogramma's doorlezen, dat is een nuttige tijdsbesteding. Ik kijk liever naar het stemgedrag in de TK. Iets met woorden en daden. En weet je, heel gek, bij de laatste verkiezingen werd met geen woord gerept over ESM's, bankenunies en politieke unies. En toch komen die er. Benieuwd wat er tot de volgende verkiezingen aan nieuwigheden verzonnen worden die niet in die partijprogramma's stonden. Een wassen neus is het, totaal niet serieus te nemen die partijprogramma's.

harry pikkel | 04-07-12 | 22:21
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 04-07-12 | 22:21

@KeurMeester
Charlatan dat je dr bent, van de VVD verwacht ik geen grote spin betreft het verkiezingsprogramma.
Ik ken, het programma van voor en achter.
Niet zo gek doen joh

Kansleaus | 04-07-12 | 22:21

@TM | 04-07-12 | 21:47
Hier de klassieke, theoretische onderbouwing en.wikipedia.org/wiki/Anacyclosis
Sommigen, zoals @FreeElectron, zien het als bangmakerij. Ik zie het, zoals Polybius, als een evolutie van het politiek stelsel.

Chiant | 04-07-12 | 22:21

@gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 22:16
Beiden, oude Drees zei zijn lidmaatschap op, jonge Drees probeerde het met DS'70.

La Bailaora | 04-07-12 | 22:20

Kansleaus | 04-07-12 | 22:15
Jij wil mensen overtuigen. Doe dat dan met inhoud.
Anders ben ik bang dat je op een Kansleause missie bent.

KeurMeester | 04-07-12 | 22:19

Dus onder de PVV zit eigenlijk een SP? Failtopic. De SP bestaat al!

Santac | 04-07-12 | 22:19

't Is dat ie zoveel onzin over de islam uitkraamt, anders had hij nog wel eens groter kunnen worden dan hij ooit in zijn stoutste dromen had durven dromen.
Dat is voor mij de reden om NIET op hem te stemmen. En nog wel een paar, zoals het totale gebrek aan empathie en de wil om met anderen samen te werken.
De PVV is alleen maar Wilders, de rest zit er voor de opvulling. Het is dat Bosma zo nu en dan nog onzinniger zooi aan het papier toevertrouwd, maar voor de rest is het niets.
Hij heeft op een aantal punten gelijk, maar het grootste probleem met de PVV is dat ze géén oplossingen aanbieden. Ze roepen heel veel, maar niets daarvan zijn echte oplossingen.
Het is kwakzalverij. Gewoon een paar medicijnen er in stoppen zodat het in eerste instantie beter lijkt te gaan. Maar uiteindelijk zijn we nog slechter af, of net zo slecht. Symptoom bestrijding heet dat. Werkt alleen maar op korte termijn. Op lange termijn biedt het geen soelaas.

borderliner | 04-07-12 | 22:18

Kansleaus | 04-07-12 | 22:10
Knap van je, aangezien VVD dit pas vrijdag bekend maakt.

KeurMeester | 04-07-12 | 22:18

Kansleaus | 04-07-12 | 22:07 | en verder
U doet uw nick weer eer aan.

FreeElectron | 04-07-12 | 22:17

Mag die kachel wat hoger?

boasatlas | 04-07-12 | 22:17

@klaas6523 | 04-07-12 | 20:14
hear hear!

Quichegerechtigde | 04-07-12 | 22:16

@La Bailaora | 04-07-12 | 22:14
jonge drees of oude drees?

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 22:16

@Greetje Duisenberg | 04-07-12 | 22:12

nou, ja dat weten we idd pas op 12 september

neemt niet weg dat de polls geen grote positieve beweging voor de pvv laten zien. wel voor de maoisten en vaak ook voor de windvaan rutte.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 22:15

@Keurmeester,
Ik heb het program van voor tot achter gelezen, en was allesbehalve anti-pvv.
Doch, na wat ik gelezen heb, kan ik niet anders dan deze partij niet meer serieus nemen. Helaas dat Hernandez en Kortenoeven de boel gekaapt hebben, anders hadden meer mensen weet gehad van dit program.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:15

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:13
Drees heeft op tijd de PvdA verlaten...

La Bailaora | 04-07-12 | 22:14

@Kansleaus | 04-07-12 | 22:10
Zijn ze tegen het ESM? En zo ja, waarom hebben ze dan voorgestemd?

La Bailaora | 04-07-12 | 22:13

@Jaimy Fox
Drees was net zo marxist, als dat men jou serieus neemt.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:13

Kansleaus | 04-07-12 | 22:02
Neem de tijd en moeite om te lezen waarom mensen dat doen.

KeurMeester | 04-07-12 | 22:13

@ gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:46 | + 0 -
Ik zou het niet weten of de traditionele partijen wel zo veel stemmen gaan krijgen. Misschien normaal gesproken wel, maar deze keer niet, want iedereen voelt de pijn in de portemonnee.
.
In ieder geval heeft iedereen weer gehoord van Wilders. Dat kan niemand zijn ontgaan. En dat hij TEGEN Brussel is, kan ook niemand zijn ontgaan.

Greetje Duisenberg | 04-07-12 | 22:12

@Astimar Teutis | 04-07-12 | 21:57

Geert is als langstzittende pluche-cunnilingist en voormalig radicaal-liberale VVD-Coryfee natuurlijk medeverantwoordelijk voor de huidige crisis met zijn jarenlange beleidsmatige financiële-markten en grootkapitaal-fellatio.

Maar weet jij veel.

pius | 04-07-12 | 22:12

Waarom citeren ze in hemelsnaam die Marxist Drees?

Jaimy Fox | 04-07-12 | 22:11

@Seven,
Niks status. Het jij van beide partijen de programma's doorgenomen?
Ik hoop van ja, maar ik vrees dat jij, samen met het gros der reaguurders, geen moeite neemt om partijprogramma's door te nemen.
PVV, lees het program. En dan verder praten.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:10

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 22:06 | + 0 -
tijdige ipv tijdelijke

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 22:09

Kansleaus | 04-07-12 | 22:02
Je hebt gelijk, de VVD is nml voor velen wel de partij voor statusgevoelige mensen.
(Stem het ook vaak hoor, heerlijk die jasje dasje tjakka! sfeer;)

seven | 04-07-12 | 22:08

@ La Bailaora | 04-07-12 | 21:58
Daar geeft u wederom gelijk. Mijn fout dat had er bij gemoeten.
.

*Lichtknopje zoeken gaat*

normanius | 04-07-12 | 22:08

@druif | 04-07-12 | 21:15
Daar zijn hele goede redenen voor.
- Ten eerste de diepgang van de havens. Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen kunnen de grote supercontainerschepen en supertankers niet aan. Rostock zou het qua diepgang wel kunnen (als de haven groot genoeg was), maar ai... daar ligt een brug tussen Denemarken en Zweden in de weg. Plus dat elke kilometer extra voor een containerschip extra diesel kost en de vracht duurder.
- Ten tweede: Antwerpen, Bremerhaven en Hamburg zijn vol. Ze kunnen amper uitbreiden. Dat komt doordat Bremen en Hamburg zelfstandige bondslanden zijn. Hun grondgebied is gewoon op. Dan zouden ze grond moeten kopen van Niedersachsen, en daar moet geld voor zijn. De bondslanden hebben dat geld niet en het zou de investering duurder dan maken dan de import via Rotterdam. Antwerpen kan bijna niet verder uitbreiden vanwege de Nederlandse grens.
- Ten derde (zoals La B. al zei): De afvoercapaciteit. Nergens kan zo snel, zo veel zo goedkoop naar het achterland worden vervoerd als via Rotterdam. Antwerpen, Bremerhaven en Hamburg hebben geen waterwegen tot in het industriële hart van Duitsland. Dat maakt de afvoer duur.

Daarom zal Rotterdam hoe dan ook, in welke constellatie dan ook en met welke munt dan ook altijd de snelste en goedkoopste haven voor Duitsland zijn en blijven.

Stormageddon | 04-07-12 | 22:08

Ook in het verkiezingsprgramma: allemaal Israel onzin. Man wat krijgt die Geert een geld van rijke Joden uit de hele wereld. Niet alleen de Vaderlandsche geschiedenis onderwijzen maar vooral ook de zwarte bladzijde Holocoast. Tuurlijk Geert. De Nederlandse ambassade naar Jeruzalem? Kom op nou! De PVV is gewoon stapelgek. En eerst verzin je zelf het woord pretpoli en vervolgens ben je daar tegen. Huh? Ze leven in hun eigen wereld bij de PVV. Lees het programma maar. En zeg niet dat ik het niet gedaan heb. Ha!
Ook lol: geen onzinnige re-integratie behalve voor WSWers. Pfff. Sukkels. Ach er staat zoveel flauwekul in.

bbbachstra | 04-07-12 | 22:07

Bij Pvv-stemmers had ik altijd simpele limburgers voor ogen. Alles behalve dat, wat de Poll mij doet geloven.
Ik kan, en wil niet geloven dat de meerderheid van de zgn. reaguurders hier Pvv stemt.
Sp, oke. Pvda, soit. Vvd, ga met je mee. Maar Pvv, mensen kom op zeg.

Kansleaus | 04-07-12 | 22:07

Ik denk dat noch de gevestigde partijen, noch de PVV gelijk hebben wat Europa aangaat. Het is stuivertje wisselen, jobs, pluche..... Links heeft ons doodvermoeid en is hypocriet geweest, rechts is te lang in de veronderstelling geweest dat de marktwerking genoeg en tijdelijke correctiemechanismes heeft. Outside the box en met elkaar iets nieuws bedenken.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 22:06

@Van Rossem: Hebben jij en Quid nooit ruzie op de redactie, of is één van jullie de troll?

poepkop | 04-07-12 | 22:06

Zo, even heerlijk alle anti-PVV comments minnen.

Conan de Rabarber | 04-07-12 | 22:05

Uit het Politbureau van Stalin kwamen ook soms goede ideeen, wil niet zeggen dat het een prettige dictator was.

Inguz | 04-07-12 | 22:05

@gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:57

LOL;)

pius | 04-07-12 | 22:05

Enfin, hartverwarmend de reacties hier. Het zijn zware tijden, de vijand rammelt soms aan de poorten der beschaving en de wind waait guur door het polderland. Laten we opletten en doorgaan met niet op te geven, zeker nu niet.

Mensen, het ga u goed.

Tot straks!

Bakito | 04-07-12 | 22:04

Jammer dat de ecomomische punten worden weggelaten. Minder belastingen en minder regelgeving voor burgers en ondernemers. Ook een kleinere (r)overheid. Dat zijn belangrijke punten die gewoon niet ter sprake komen alhier. Een gemiste kans.

Moonwarrior | 04-07-12 | 22:04

@Jackanders | 04-07-12 | 22:00
Details, details.

Conan de Rabarber | 04-07-12 | 22:03

@ Avant
Linkse elite, dictaten uit Brussel.
Vent, je neemt dit serieus?

Kansleaus | 04-07-12 | 22:03

@harry pikkel | 04-07-12 | 22:00 |

Waarom heeft deze linkse aap hier nog geen permaban? Hij kan gewoon ongestoord door gaan met het Marxificeren van deze panelen. Moeten we niet willen!

Jaimy Fox | 04-07-12 | 22:03

*tevreden naar GEENPEIL TK2012 kijkt*

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 22:03

@Cumshaft.
Brinkman met AIVD?
Denk het niet, gewoon langdurig gefrustreerd en een lever die dat niet trekt.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 22:02

Volledig eens met de analyse van Van Rossem. Kan de gevestigde corrupte linkse elite nog een puntje aan zuigen.

Avant | 04-07-12 | 22:02

Poep man, al deze aandacht voor de partij voor de verliezers..

Kansleaus | 04-07-12 | 22:02

@La Bailaora

Dat vorige plempsel was bedoelt als reactie :P

Jaimy Fox | 04-07-12 | 22:01

Voor de standaard anti-PVV zuurkool-met-worst, waarvan er dertien porties in een dozijn gaan, is dit niet eens zo rabiaat heer Rossem.
Evengoed: precies, zonder PVV geen vertegenwoordiging meer in het Eurofiele de multikul predikende praathuis van Nederland.
Duss, hoe ernstige blubberverhalen ook geserveerd worden, PVV op 12 september.

Jan Passant mk2 | 04-07-12 | 22:00

Bakito | 04-07-12 | 21:53 |
Dan word je waarschijnlijk de eerste parlementariër in de geschiedenis die een permaban in de TK krijgt.

harry pikkel | 04-07-12 | 22:00

@Conan de Rabarber | 04-07-12 | 21:57
'Kogelvrij' raam, geen onbelangrijk detail.

Jackanders | 04-07-12 | 22:00

vetkleppert | 04-07-12 | 21:45
Het leest ook lekker weg. Het is itt vele programma's elders echt geschreven om vlot gelezen te worden. docs.google.com/viewer?url=http://pvv...

seven | 04-07-12 | 21:59

@Desmoulins | 04-07-12 | 21:58
Die heb ik gejat van iemand op De Dagelijkse Standaard. Schaamteloos, hè?

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:59

Inderdaad Pim's legacy never dies!

Jaimy Fox | 04-07-12 | 21:59

Art meld je eens aan jongen. Ze werven niet voor niets binnen uni's voor talent. Jij bent toch al klaar met studeren? 7 k in de maand en je bezighouden met je passie om ons allen te 'redden' uit de klauwen van de EU moloch. Kunnen ze gelijk jouw slagzin gebruiken.
'Voor Europese samenwerking dus tegen de EU'

Desmoulins | 04-07-12 | 21:58

@normanius | 04-07-12 | 21:54
ACTA gaat verder dan economie... Uiteindelijk gaat dat ook om vrijheid van meningsuiting e.d. Ook daar ligt gevaar dat men internet steeds meer aan banden gaat leggen, zelfs dat men websites kan gaan sluiten als de mening hen niet welgevallig is en meer van dat soort ongein.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:58

Een ieder en zeker de zelfbenoemde, machtsbeluste en graaiende elite in Nederland zou Geert op de blote knieën moeten danken voor de politieke uitweg die hij met gevaar voor eigen leven tot nog toe heeft geboden voor de groeiende frustratie en onvrede van zijn stemmers, waarvan in het bijzonder diegenen die het hardst zijn getroffen door de effecten van decennia lang politiek correct multiculti en eurofiel beleid. Als Geert (wordt ge)stopt zouden die frustratie en onvrede wel eens andere uitweg kunnen zoeken en vinden, zeker wanneer de contraproductieve maatregelen ter bestrijding van de crisis daadwerkelijk heel erg pijn gaat doen in de portemonnee. Dat zal zeker gaan gebeuren maar uiteraard pas na de verkiezingen.

Astimar Teutis | 04-07-12 | 21:57

@pius | 04-07-12 | 21:54
ja, ik zou er ook bijna om lachen, ware het niet dat de hoeders van het cordon sanitaire het over van alles hebben behalve over de grote roze olifant die midden in de kamer de boel onder staat te schijten.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:57

@La Bailaora | 04-07-12 | 21:27
Nou idd + dat de havens in de andere steden vaak niet diep genoeg zijn.. Ze blijven echt wel komen hoor alleen maar bangmakerij.. Eurofielenpraat!

2low4zero | 04-07-12 | 21:56

wetgeving = verdragen.

*lezon koekwaus!!! @ zelf*

normanius | 04-07-12 | 21:56

@Ruys de Beerenbrouck | 04-07-12 | 21:54
Iedereen behalve jij?

Jackanders | 04-07-12 | 21:55

La Bailaora | 04-07-12 | 21:52 | + 0 -
Ik borduur een beetje door dat een iedereen een mooi plan kan schrijven maar dat de jeu hem in de uitvoering zit.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:55

@gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:15

LOL @negeerakkoord

pius | 04-07-12 | 21:54

@Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:42 |
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/...
ik zie brinkman meer als manchurian candidate. heeft hij een lijntje met de aivd?
cumshaft | 25-04-12 | 02:05

you're welcome theodor.

cumshaft | 04-07-12 | 21:54

-weggejorist-

Ruys de Beerenbrouck | 04-07-12 | 21:54

Niet de hele 4,7M€ wordt besteed aan blote voeten landen met dictators.
@Chiant | 04-07-12 | 21:08
Nee, dat klopt: ook heel veel verdwijnt in de zakken van directeurs en dure consultants die op betaalde vakantie mogen naar dat soort landjes. Ik kan er over meepraten :-)

La Bailaora | 04-07-12 | 21:54

@irma zonderboezem | 04-07-12 | 21:26
"Grappig, ik heb juist een afkeer van depaalde dingen als ze wel naar kaas ruiken."

Jammer.. :( *Lul terug in broek en rits dicht doet*

2low4zero | 04-07-12 | 21:54

@ La Bailaora | 04-07-12 | 21:43 |
Dat nationale wetgeving geblokkeerd kan worden, daar heeft u volkomen gelijk in.
Omgekeerd is er nu ook nog invloed van lidstaten mogelijk.
.
Zodra het ESM geïnstalleerd is zul je zien dat men als eerste de invloed op besluitvorming rond economisch relevante wetgeving zoals ACTA van de lidstaten ontneemt.

normanius | 04-07-12 | 21:54

Waarschijnlijk worden dit de laatste verkiezingen dat er nog iets te kiezen valt. Als alles doorgaat zoals het nu gaat, gaan we op in Europa. Of je nu VVD, PVDA, CDA, D66, SP of wat dan ook stemt, het maakt geen flikker uit. Als je wilt blijven beslissen wat er met je land gebeurt, is er maar een mogelijkheid, en dat is Wilders stemmen. Dat wordt het een ongelooflijke bende, maar dan is het wel ONZE bende. Vanuit die bende kunnen we dan weer gaan bouwen. Wilders is dan allang weer verdwenen. Met dank voor bewezen diensten.

Geneeskrachtig Kruit | 04-07-12 | 21:54

@vetkleppert | 04-07-12 | 21:51

Nice. Me2. Dan zijn we de enigen waarschijnlijk aan de plemps te lezen.

;)

pius | 04-07-12 | 21:53

@Art Vandelay Ultor
Mocht ik de PVV over enkele jaren gaan leiden, reken ik op jou, knul. Are you on board then?

Bakito | 04-07-12 | 21:53

@Jaimy Fox | 04-07-12 | 21:51
Op Pim na...

La Bailaora | 04-07-12 | 21:52

laserbrains | 04-07-12 | 21:43
De pensioenuitkeringen vervijfvoudigen van 2010 tot 2020, terwijl het aantal gepensioneerden slechts verdubbelt. Ergo, de babyboom, die nb met meer waren tov een kleinere groep ouderen die ook minder oud werden hadden veel minder voor 'hun' ouderen over dan voor zichzelf wat ze de huidige jongeren (relatief kleine generatie) opleggen.

seven | 04-07-12 | 21:52

@Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:48
Ik begrijp je plemp niet... Sorry.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:52

De PVV is het beste wat de Nederlandse politiek ooit is overkomen!

Jaimy Fox | 04-07-12 | 21:51

@pius | 04-07-12 | 21:48
Altijd.

vetkleppert | 04-07-12 | 21:51

toffe column

John Doorzon | 04-07-12 | 21:51

het leek wel of vermeend een pond crack had gesnoven.
@gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:42
Lol :-)

Maar je kunt duidelijk zien dat al die munten sterker worden tegenover de euro. Dat is echt een zorg, want we kunnen dan weinig tegen buitenlandse overnames doen. Dan wordt je slaaf van de Chineze, Brazilianen en Mexicanen zeg maar.

Maar ze blijven maar roepen dat het goed is om miljarden euros in een bodemloze put te duwen.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:50

@seven
De ironie, op internet noemen velen mij als gedoodverfde opvolger van Geert.

Maar dan zeg ik ho ho ho, eerst Oranje maar ns zien te kwafiliceren voor WK 2016 in.... whatever. Daarna zie ik wel weer verder...

Bakito | 04-07-12 | 21:49

@vetkleppert | 04-07-12 | 21:45

ROFL.

Mooie duiding Klep.

Ben je nuchter?

pius | 04-07-12 | 21:48

@Stormageddon | 04-07-12 | 21:43
Haha, ja ok, als daar mensen voor te porren zijn. Die wil ik je dan wel geven ;)

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:48

La Bailaora | 04-07-12 | 21:40 | + 0 -
Stel je voor dat je als partij geen ideaalvisie meer nog hebt, geen totaalplan. Je richt je op het onderuitschoffelen van domheid. Dan moet je daar ook consisten in zijn en niet teveel van topic veranderen. Maar belangrijker, je bouwt een team op dat kan en gaat schoffelen. MAW je gaat niet de klootviolen in bescherming nemen.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:48

"ochlocratie.
Chiant | 04-07-12 | 21:08"

Prachtig, dat woord dekt de lading en ik moet het nodig vaker gaan gebruiken.

TM | 04-07-12 | 21:47

@Greetje Duisenberg | 04-07-12 | 21:42
maar aan het einde van de dag stemt toch weer 80% van het stemvolk op de traditionele volksverlakkers. dan heeft geert 30 zetels en niks in te brengen, zoals het vlaams belang in vlaanderen. veel zetels maar totaal genegeerd.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:46

@seven | 04-07-12 | 21:33
Inderdaad. Die PDF van het verkiezingsprogramma lijkt wel het destillaat van de reaguursels alhier.
Of eigenlijk van wat mensen in vertrouwen zeggen als ze zeker weten dat ze onder vrienden zijn.

vetkleppert | 04-07-12 | 21:45

Blanke please!!!!
GeenStijl weer politiek bezig, dag na dag na dag.
Evert S. heeft gelijk over de teloorgang van GeenStijl. Alleen verkeerde argumenten.

Kansleaus | 04-07-12 | 21:45

JE kan reaguren tot je een ons wegt, de middenpatijen gaan na 12/9 gewoon verder met ons de afgrond in te duwen.
En dan als Henk &Ingrid pijn in de kontzak krijgen gaat er wat gebeuren.

Uw Verzekeringsadvis | 04-07-12 | 21:45

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:42
Theodor Holman is hier ironisch, maar wie weet is het toch deels waar of meent hij het een eetje. Dat is het ironische vd ironie. (dixit Mulisch @ Reve)

seven | 04-07-12 | 21:44

@normanius | 04-07-12 | 21:42
Volgens mij gebeurt dat al. In ieder geval kunnen ze nationale wetten blokkeren.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:43

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:21
Niet als je in het Vondelpark in slaap dondert en de volgende ochtend in plotseling ergens in de omgeving van Brussel of Düsseldorf wakker wordt. Dat spreekt zich snel rond in die kringen: er is niets te halen en je wordt in je slaap weggevoerd.

Stormageddon | 04-07-12 | 21:43

Zolang de libertarische partij heel Afrika , half zuid Amerika en alle ellende uit de zandbak die Midden Oosten heet naar binnen laat komen , is dat geen partij om op te stemmen.

Bovendien het slopen van de welvaartstaat waar onze ouderen 50 jaar krom voor hebben gelegen is een misdaad.

LP NEE !

laserbrains | 04-07-12 | 21:43

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder.
Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
Jean-Claude Juncker
Premier van Luxemburg en voorzitter van de Eurogroep.

Zijn discipel is Herman van Rompuy.
En bij "de meesten" horen Mark Rutte en Jan-Kees de Jager.

Fijnstoffer | 04-07-12 | 21:43

@La Bailaora | 04-07-12 | 21:36
euro en dollar: de lamme en de blinde

en vermeend moet inderdaad niet serieus genomen worden. opgenomen in een kliniek misschien, dat dan weer wel. een paar weken geleden was hij nog bij bnr om het heil van de euro te bazuinen. presentator roelof hemmen kreeg er geen woord tussen, het leek wel of vermeend een pond crack had gesnoven.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:42

@ gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:15 | + 1 -
Het probleem met de andere partijen is, dat ze geen enkele duidelijke politieke boodschap hebben, behalve dat ze blijkbaar voor Europa zijn. Vooral de VVD en ook de SP zullen het moeilijk gaan krijgen.
.
Is de SP nou voor of tegen Europa? Weet jij het? Precies!
.
Trouwens op de Elsevier site legt meneer Winia het in een video heel goed uit, wat ik bedoel.
.
Negeerbeleid heeft tot nog toe vooral Wilders heel erg geholpen, want mensen zien enge buitenlanders in Opsporing Verzocht, en voelen in hun portemonnee dat Europa hen veel geld kost.
.
Dan kunnen Sap of Samson nog wel uren blijven door lullen over zonnepanelen of bakfietsen, het spreekt het publiek van Wilders absoluut niet aan. Ze zappen weg. Gaap....

Greetje Duisenberg | 04-07-12 | 21:42

Bakito | 04-07-12 | 21:39
Het is de tijdgeest, de PVV voelt die door gebrek aan arrogantie goed aan. Beter dan D66 iig.

seven | 04-07-12 | 21:42

Holman in het Parool gelezen?
Kijk, GS staat bekend om dit soort kreten.
Gekke Henkie: (L. Rakker in dit geval) haalt 60 punten binnen met: 'En toch stem ik op ze.
Maar Theodor Holman (toch iemand die al 150 jaar schrijft en ervoor betaald wordt...) ziet een AIVD complot. Een soort wraak als in de Godfather, breed en diep en relentless. Toch kudo's voor GS dat ze deze draad niet volgen.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:42

@ La Bailaora | 04-07-12 | 21:21 |
Daar nog aan toe voegend dat optie 2 is;
Het niet lang meer zal duren of de EUSSR heeft het mandaat om dergelijke besluiten te nemen zonder inbreng van lidstaten.

normanius | 04-07-12 | 21:42

@seven | 04-07-12 | 21:33

Die geïnformeerde burger; de buren om me heen hebben zelf geen internet óf zij weten niet hoe deze, door u aangehaalde info te duiden. Weten zij veel..

bij gelegenheid | 04-07-12 | 21:41

@Bakito | 04-07-12 | 21:33
En dan stiekem een feestje geven voor dat geld, lijkt me prachtig idd.

Jackanders | 04-07-12 | 21:40

@Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:35
Je moet altijd eerst het probleem herkennen. En dat doen de meeste partijen niet. Aangaande Europa doet geeneen andere partij dat. Dus die kunnen ook nooit naar de volgende fase.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:40

@druif 21:15
De feiten zijn heel simpel: het redden van de Euro kost twee maal zo veel (1620 miljard Euro) als het invoeren van de gulden (720 miljard Euro) bezien over een periode van 2012 tot het jaar 2052.

Kun je van alles bij verzinnen, maar de feiten zijn niet langer meer te ontkennen.

tipo | 04-07-12 | 21:40

sow. goed stukkie.

wolfje23 | 04-07-12 | 21:39

@Chiant | 04-07-12 | 21:18
we moeten gewoon terug naar de particuliere ziektekostenverzekering - verdien je meer dan €35k per jaar, zoek het zelf maar uit.

cumshaft | 04-07-12 | 21:39

OMG Van Rossem probeert in zijn eentje de PVV te redden. Toegegeven de PVV heeft ideeën waar de wereld beter van wordt, een manier van de koe bij de horens vatten waardoor subsidie al op voorhand niet meer nodig is. En zonder aan de nazi praktijken van Hitler Duitsland te willen koppelen trek ik toch een vergelijk. Laten we helder zijn Geert wil geen moslimvernietigingskampen en mensen die hem dat toeschrijven zijn debiel. Het bewind van nazi Duitsland had naast dit vreselijke uitvloeisel ook zijn goede kanten. Schitterende autobanen waar je ook harder dan 140 mag rijden. Fantastische stadions met opzwepend positivistische manifestatisch waardoor het volk opstond uit de gedoemde ondergang. Heel veel goede dingen, maar helaas ook heel veel slechte. En dan heb ik het dus niet over de endlosung. Met een man als Geert aan het bewind verdwijnt namelijk de vrijheid van meningsuiting behalve als je goedgekeurde ideeën hebt. Dat dit nu al in zijn kleine partij en fractie gebeurt belooft weining goeds voor de 1e Republiek Wilders. Dus Van Rossem laat het en richt je elders op de op zich goede ideeën.

Bergverzet | 04-07-12 | 21:39

@seven
Weet je , Geert doet vaak het tegenovergestelde van wat ik opper. Waarop ik weet dingen ga zeggen die ik niet meen om hem om de tuin te leiden. Soms verrast ie me door toch mijn advies op te volgen. Dan baal ik een dag of wat, om vervolgens de draad weer op te pakken. De relatie tussen mij en Geert is complex en dynamisch, maar verveelt nooit.

Bakito | 04-07-12 | 21:39

@Chiant | 04-07-12 | 21:32

LOL @heterofilie

pius | 04-07-12 | 21:38

@normanius | 04-07-12 | 21:33
zeker :-)

Maar het blijft dus wel een heel belangrijk item he?

La Bailaora | 04-07-12 | 21:38

@Desmoulins | 04-07-12 | 20:52

Dit klinkt al beter. Maar als je een ander de maat neemt dien je van onbesproken gedrag te zijn. Hoed u voor de zedenpredikers immers.

Die les hebben ze bij de PVV slecht begrepen.

pius | 04-07-12 | 21:37

De enige die wat te vertellen heeft is Mw van Amsberg.

ceeswing | 04-07-12 | 21:37

@gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:28
Ik neem hem niet zo serieus, maar wat hij hier beschrijft is ongetwijfeld een feit. Elke dag zakt de euro weg tegen de meeste munten. Buitenlanders beginnen de koopjes te ruiken, ook en vooral in Nederland.

Je ziet hier bv. een grafiek van de Euro versus de Australische dollar van de laatste 4 jaar:
dchart.charting.eurobench.nl/tchart/tc...

Met de meeste andere munten kan je hetzelfde doen, behalve met de US dollar, want die zakt ook nogal hard weg.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:36

@Desmoulins | 04-07-12 | 20:55

Jij bent wereldkampioen woorden in de mond leggen. Ben je gekwalificeerd voor de Olympische spelen?

Of is dat net te internationaal voor je allemaal.

pius | 04-07-12 | 21:35

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:37
Nee op dat punt lopen ze ver op de zaken vooruit, echter ben ik wel van mening dat als je alle goodies van de overheid schrapt, je minder (gelukszoekers) immigranten zullen verschijnen..

2low4zero | 04-07-12 | 21:35

-weggejorist-

2estrangetown | 04-07-12 | 21:35

@Chiant
AUW.

Bakito | 04-07-12 | 21:35

Het is niet moeilijk om een goed plan te schrijven.
Het is zelfs niet moeilijk om gelijk te hebben.
Het is de kunst het uit te voeren.
Een boxer die knock-out gaat heeft altijd een goede strategie om te winnen.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:35

@koolteer | 04-07-12 | 20:55

Zo'n landverraad-opmerking doen mij de hare te berge rijzen. Daarom. En dat heb jij helemaal niet nodig.

Met je argumentatie is weinig mis verder.

pius | 04-07-12 | 21:34

@ La Bailaora | 04-07-12 | 21:21 |
Daarmee bevestigd u mijn stelling ten aanzien van "voorlopig" in mijn tegel

normanius | 04-07-12 | 21:33

Sinds ik m'n eigen reaguursels teruglas in het PVV program ben ik een instant fanboy geworden. (Geintje natuurlijk, fanboyism leidt bij teleurstelling nml tot tranen)
Heb dat program vd PVV, na een hint dat veel ideeën / memes uit reaguursels erin terug komen, en inderdaad, ik las zelfs aardig wat dingen die ik zelf hier schrijf. Zo las ik letterlijk de EU=fuik analogie, een PBL kaart met groei % nw-allo die ik al jaren hier (&@twitter) spam, de EU-vrije welvaart van landen zoals de Zwitsers&Noren (noemde alleen niet Israël ) & zelf de bedenker van de term EUSSR sovjetdissident Vladimir Boekovski komt erin terug.
Martin Bosma, jij copy/paster ;)
Maar waarom niet? Wisdom off the crowds gaat nog heel groot worden. Sywert stipte het al aan in de Balie, de tijd dat politici de elite waren is voorbij, er is vd burger nauwelijks geen informatie-achterstand meer, eerder omgekeerd, zeker met de massa's verkopers / politicologen in de politiek. De geïnformeerde burger is in dit informatietijdperk vaak eerder op de hoogte, bevat meer specialisme en is heel wat minder ideologisch verblind. Zie Zwitserland, lokaal georiënteerde directe democratie werkt gewoon met een hoog opgeleide & verantwoordelijke bevolking.

seven | 04-07-12 | 21:33

@jackanders
Een paar miljard euro op zak om massavernietigingswapens te kunnen kopen lijkt me dan wel weer leuk...

Bakito | 04-07-12 | 21:33

Sterk verhaal, heer Van Rossem. Onontkoombaar zal de PVV een mega-overwinning boeken op 12 september. De club is eerder immuun gebleken voor gedonder in de gelederen, dat hadden de kiezers vooraf al ingecalculeerd en zat eraan te komen. Wat overheerst bij de fans is het underdog-gevoel, het wordt 'hullie tegen het hele soepie'. Het gedroomde uitgangspunt voor Wilders.

Ondertussen is de PVV inderdaad de enige partij met originaliteit, richting, doel en een frisse lange termijnvisie (lang geleden links terrein). Het is de enige partij met een antwoord op de zuigende afgrond die Europa heet.

De verkiezingen gaan over niets anders dan het overleven van Nederland en behoud van al het goede dat in eeuwen is opgebouwd. Versus Europa dat in korte tijd (de 3 jaar vanaf 2009) symbool werd voor alles wat slecht is.

31 November | 04-07-12 | 21:33

@Bakito | 04-07-12 | 21:28
LOL.
* direct denken doet aan Mariëtte Hamert en Ineke van Gent (excuseer mijn heterofilie) *

Chiant | 04-07-12 | 21:32

@druif | 04-07-12 | 21:26
Hallo? Wordt eens wakker domme drol:
er is al 13 Miljard aan Griekenland overgemaakt hoor. Komt terug met rente, rente zegt u?

En Spanje heeft toch echt heel hard geld nodig hoor!!! Weet u waarom Rajoy vorige week in Brussel was? Daar is keihard geld nodig en nu! Er moet 100 Miljard in de banken gepompt worden, Bankia is al omgevallen:
www.abc.es/20120704/economia/abci-comp...

Spanje is heel zenuwachtig dat Nederland geen geld gaat geven. Snap-ie?

La Bailaora | 04-07-12 | 21:32

Wilders heeft een paar vuilniszakken buitengezet. Nou en? Zou iedere politieke partij eens moeten doen. Alsof er geen luchtje zit aan Mariko Peters of aan het chanterende duo Ferrier/Koppejan of PCM Knapen.
Met name het CDA kan maar beter niet te hoog van de toren blazen.
Het PVV programma raakt op een aantal punten weldegelijk kant of wel. Jammer dat Wilders zo'n opportunistische draaikont is.

LJBrinkhorst | 04-07-12 | 21:31

Ik besefte me net dat er vlotte meiden zijn die op TV heel serieus een dansje doen terwijl er 'Ik hou van Holland' wordt gezongen. Wat is er toch geworden van dit land.

Einde van de Domheid | 04-07-12 | 21:31

@van rossem

de PVV ontdaan van "irrationeel PVV-sausje", dan hou je qua hoofdpunten/kerngedachten ongeveer het VVD programma over op tenminste 3 van de 5 punten die je noemt: onderwijs, veiligheid en OS.

Over de EU verschillen ze natuurlijk, hoewel de VVD in vergelijking met de andere grote partijen het meest kritisch is en Rutte met tegenzin dit CDA-Europabeleid van JKdeJ uitvoert.

Over de zorg: de VVD is veel verder met het daadwerkelijk zorgen voor oplossingen dan de PVV, in my humble opinion.

* einde VVD plug *

Wubbo Ockels | 04-07-12 | 21:31

@Bakito | 04-07-12 | 21:28

Als ik de gemiddelde politicus bekijk, schat ik zo in, dat het gros dat hier reaguurt gewoonweg te knap is, om in aanmerking te komen.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:31

Eigenlijk zouden al die politici blij moeten zijn met Wilders. Wat als het aan hem ligt hebben zij in de toekomst nog iets over NL te zeggen. Want dat is wat nationalisme inhoudt, dat de eigen burgers kunnen bepalen hoe zij de samenleving vorm willen geven. Dat alle andere politici dat streven belachelijk en zelfs gevaarlijk vinden, is de gotspe van de eeuw.

Realisties | 04-07-12 | 21:31

Erg jammer allemaal, de PVV is bij uitstek een club die, na Jezus, de mensheid zou kunnen redden, maar dan moeten ze niet allerlei medewerkers afdanken zoals nu. #faal

Bakito | 04-07-12 | 21:31

FreeElectron | 04-07-12 | 21:26 |
Miljoen = miljard. Damn.

FreeElectron | 04-07-12 | 21:31

@Bakito | 04-07-12 | 21:28
Zoiets moet je ook nog willen natuurlijk, een hele natie voorliegen.

Jackanders | 04-07-12 | 21:30

@ Bakito 21:28

Alsof Marcel van Dam zo'n lekkere knul was...

eerstneukendanpraten | 04-07-12 | 21:30

@druif | 04-07-12 | 21:15
waarom zouden goederen moeilijker de grens over kunnen? producten voor doorvoer worden toch al niet ingevoerd, dus dat is nu ook al een probleem voor de duitsers.

cumshaft | 04-07-12 | 21:30

Trouwens, hier op Geenstijl loopt genoeg talent rond, mensen die best wel een langdradig zwetsverhaal kunnen ophangen.

Waarom die niet gerecruteerd worden is een raadsel. Zal wel iets met uiterlijk te maken hebben. Het oog wil ook iets per slot van rekening.

Bakito | 04-07-12 | 21:28

@La Bailaora | 04-07-12 | 21:25
maar hoe kan je Vermeend nou nog serieus nemen? de ene week een hek om nederland om de strategische bedrijven te beschermen en de week erna het belang van de euro met dito overheveling van bevoegdheden. en dan zwijg ik nog over de commissariaten van deze salonsocialist, vleesgeworden linkslullenrechtsvullen.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:28

Ze zouden gek zijn als ze geen gebruik van andere havens als Antwerpen, Hamburg en Bremen zouden make
@druif | 04-07-12 | 21:15
Ze zijn hartstikke gek als ze dat doen. Immers, 50 vrachtwagens + chauffeurs is altijd veeeeeeel duurder dan een binnenvaartcontainer schip:
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/a...

La Bailaora | 04-07-12 | 21:27

Ik ben stem PVV voor het eerst, maar daar heb ik jullie niet voor nodig, beetje Vara-achtig dit

Bokito ergo sum | 04-07-12 | 21:26

test

pollodepiemel | 04-07-12 | 21:26

Grappig, ik heb juist een afkeer van depaalde dingen als ze wel naar kaas ruiken.

irma zonderboezem | 04-07-12 | 21:26

Leuke samenvatting, maar lees toch zelf die PDF.
Ik ben het er voor 99,9% voluit, helemaal en maximaal mee eens.
En die 0,1%, namelijk het gesputter over koffieshops op minder dan een kilometer van scholen, neem ik er dan maar bij.
Vooral omdat ik het met alle andere partijen nog niet eens voor 0,01% eens ben.

vetkleppert | 04-07-12 | 21:26

@ La Bailaora

we staan garant maar schenken niets...

druif | 04-07-12 | 21:26

Hatsune Miku | 04-07-12 | 21:15
Mijn nederige excuses.

Chiant | 04-07-12 | 21:08 |
Dan zou die overblijvende 1.7 miljoen aan OSW misschien voldoende zijn?

En ochlocratie is natuurlijk de grote bangmaker (LOL).
Democratie hebben we hier niet, we hebben wèl totalitaire democratie.
en.wikipedia.org/wiki/Totalitarian_dem...

FreeElectron | 04-07-12 | 21:26

@druif | 04-07-12 | 21:15
Je wint concurrentie voordeel als je uit de euro stapt. Simpelweg omdat je nu miljarden aan Spaanse banken en overheden moet 'schenken', dat je anders in eigen economie zou pompen.

Ook de zwakke euro zorgt ervoor dat Nederland wordt overgenomen. Zelfs Vermeend maakt zich daar al zorgen over:
www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/124572...

La Bailaora | 04-07-12 | 21:25

@(c)ZWITSUL | 04-07-12 | 21:21
en wat nog erger is: niet alleen de slechtste MP, maar ook nog eens geflankeerd door de slechtste minister van financien.

zijn eigen ambtenaren zijn hem al lang spuugzat. hij leest geen enkel dossier, verdiept zich in geen enkel detail, kent de hoofdlijnen niet enzovoort enzovoort. waar hij wel goed in schint te zijn is het vliegen naar exotische bestemmingen en met zijn mobieltje spelen.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:25

Natuurlijk weer een artikel met veel persoonlijke aanvallen op Geert Wilders. Het gedemoniseer gaat gewoon door.
.
Zeg maar de Alinski methode.
.
Toen de onderhandelingen mislukten, kreeg Wilders de schuld en werden karakter aanvallen uitgevoerd op Wilders.
Zelfs toen bleek dat de meeste mensen , toen bekend werd wat eigenlijk in het akkoord stond, het akkoord afwezen.
.
En de aanvallen door de media op de PVV en vooral Geert Wilders gaan met volle kracht verder.
Iedereen die wat negatiefs wil zeggen over de PVV krijgt een media platform waar met voluit kan gaan tegen Geert Wilders. Ieder klacht over de PVV , door wie dan ook, word 1000x uitvergroot.
.
In de andere partijen is ook veel aan de hand ( kijk bv. maar Groenlinks) maar dan word er nooit veel ophef over gemaakt in de media of word het op de persoon gespeed.
.
Schitterend om te zien hoe rustig Geert Wilders blijft ondanks die ruggen stekers.
.
In ieder geval heeft de PVV mijn stem omdat het een goed programma is en omdat Geert Wilders ondanks de vele pogingen om het onderuit te halen nog steeds overeind staat.
En dat op zichzelf is al een knappe prestatie.

Mortimerr | 04-07-12 | 21:24

@Stormageddon | 04-07-12 | 21:16

Ter aanvulling: dat is ongeveer hetzelfde idee als de generaal pardon van Fortuyn, die is uitgevoerd door Balk I met de LPF. De voorwaarde die hij erbij stelde, dat de grenzen dan ook gelijk dicht moesten, daar is geen gehoor meer aan gegeven.

Dit idee van de LP wordt ook exact zo'n gevalletje, maar dan in het groot.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:24

Desmoulins | 04-07-12 | 21:19

Ook Penninx, burgemeester van Deventer, zou de bevolking eens moeten leren wat islam betekent. En dit dan voordat er een gesoepsidieerde voorlichtingsavond vanuit de moskee aldaar wordt bedongen.

eat that Penninx.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 21:24

Weet je wat het is mensen, al die politici zitten daar maar voor een ding in Den Haag. Misschien voor twee, maar dan houdt het ook op. En dat geldt niet alleen voor de PVV en D'66, voor de PvdA net zo goed!!!!

Bakito | 04-07-12 | 21:23

@cumshaft | 04-07-12 | 21:13
N.B: zolang kereltje Pechtold daar alleen maar tegen Wilders en de PVV kan lopen ageren en niet meer over de eigen inhoud gaat... Over mijn lijk.

Chiant | 04-07-12 | 21:22

@Stormageddon | 04-07-12 | 21:16

Ben ik helemaal met je eens, dat het in principe helemaal geen gek idee is. Mits eerst die voorwaarden zijn vastgelegd.

Maar aangezien we teveel partijen in dit land hebben, die van die zorgstaat afhankelijk zijn, zij het voor de stemmen, zij het voor de baantjescarrousels, is het een absoluut levensgevaarlijk idee. Die partijen zullen bij een eventuele coalitievorming die open grenzen ook wel zien zitten, maar die voorwaarden niet.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:22

en Rutte maar wegduiken .. de SLECHTSTE min pres in de vaderlandse politieke geschiedenis.. wat een aanfluiting.

(c)ZWITSUL | 04-07-12 | 21:21

@normanius | 04-07-12 | 21:10
Het parlement kan alleen ja of nee stemmen. Dus ik ben bang dat de commissie net zolang doorgaat tot dat er ja gestemd wordt.

* Iets mompelt over Lissabon en het referendum in Ierland *

La Bailaora | 04-07-12 | 21:21

@Stormageddon | 04-07-12 | 21:16
Welvaart en voortvarendheid trekt. En als je niks hebt, kun je ook niks verliezen. Ze zullen (blijven) komen.

Met open grenzen - zeker wanneer we hier in de regio het enige land met volledig open grenzen zijn - lok je drommen gelukszoekers, ook zonder verzorgingsstaat. Men zal komen kijken of er (toch) niet van onze overvloed geprofiteerd kan worden, legaal of illegaal.

Bovendien kun je beter in een Nederlandse goot liggen, gezien onze barmhartige inborst, dan onder een stukje karton in Mexico Stad, Maputo of Manila.

Met de voorwaarden die je eerder neerpende zou het kunnen werken. Zonder: nee.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:21

weesgegroet | 04-07-12 | 20:34 |
Je kunt nog op 1 anti-europa partij stemmen hoor. Dat is de SGP. Je hoeft het maar te zeggen

Graaf van Egmont | 04-07-12 | 21:21

Coffeeblend | 04-07-12 | 21:14

Zonder Marokkanen lees ik nergens terug, is ook niet haalbaar zonder misdaden tegen de menselijkheid. De Islam zou gewoon verboden moeten worden. Wat wel haalbaar is, is resticties stellen aan de immigratie en door middel van wetgeving eisen dat structurele misdaden of afkeer van onze samenleving een stempel ongewenst kan opleveren. Dat dubbele paspoort komt dan goed van pas. Uit de Monetaire Unie en het Schengen verdrag opzeggen, zal al heel veel effect kunnen hebben.

Desmoulins | 04-07-12 | 21:19

Tja.... statistieken van het CBS liegen niet. Overigens zijn die statistieken niet eens echt nodig. Elke niet slechtziende Nederlander ziet de ellende en criminaliteit die onze economische vluchtingen veroorzaken. Werk zelf in een groot winkelcentrum. Overdag alleen maar hoofddoekjes met kinderwagen ervoor. Manlief ernaast. Ga je je toch afvragen wanneer ze naar hun werk gaan. Het is volstrekt verklaarbaar dat het voor de hardwerkende Nederlander niet meer op te brengen is om deze enorme groep te onderhouden. Misschien de vergoeding voor het woon-werkverkeer 100% belasten?

DeWereldVergaat | 04-07-12 | 21:19

@cumshaft | 04-07-12 | 21:13
Nee.

Chiant | 04-07-12 | 21:19

@Chiant | 04-07-12 | 21:08
Ik stel overigens voor om 5% te bezuinigen op gezondheidszorg en 8% op sociale zekerheid. Dat zijn peanuts-percentages, toch?
Daarmee halen we echter wel meteen alle bezuinigingsdoelstellingen en lossen we de staatsschuld (waarvan overigens alleen al de *RENTE* meer bedraagt dan het budget van defensie en OS samen) jaarlijks voor een groot deel af.
Niks geen BTW-verhoging, niks geen beperken hypotheekrenteaftrek, niks geen ophogen pensioenleeftijd, niks geen belasten KM-vergoeding, etc.
Gewoon 5% minder naar gezondheidszorg en 8% minder naar sociale zekerheid.

Chiant | 04-07-12 | 21:18

Goed stuk. Alleen nu nog zorgen, dat dit verhaal ("we willen het over de inhoud hebben") eens in de mainstream media terecht komt. Dat is Wilders niet gelukt. Wie gaat het wel lukken ? En willen ?

Alph Bolkenstein | 04-07-12 | 21:18

Alsof dit gezeur met flapdrol & flapdrol de PVV stemmen gaat kosten...

De Vijfde Colonne | 04-07-12 | 21:16

simplisme en populisme ten top dit.. wel leuk om te lezen het stukje over onderwijs.. uiteraard zijn velen het hier mee eens en zeggen ze ja.. het onderwijs verbeter je geen ene drol met meneer of u zeggen.. kom gerust bij mij in de klas langs voor een lesje van Rossem...

DiederikJanWaldemar | 04-07-12 | 21:16

@Merkava | 04-07-12 | 20:27
Dit kan niet.. je zit dan immers opgesloten!

2low4zero | 04-07-12 | 21:16

@ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:05
Zonder verzorgingsstaat, zonder loket en zonder gratis geld komt er niemand. Dat zou anders zijn als er in dit land nog grond was dat "vrij" en "wild" was zoals 150 jaar geleden, maar al het land is "bezit". Daar kun je je niet zomaar vestigen als in een sloppenwijk zoals in de landen daar.

De extra drempels die ik als gedachtenexperimentje opwierp zullen wellicht nodig zijn zolang de omringende landen nog wel een loket en gratis geld hebben, maar als principieel idee is open grenzen helemaal niet zo'n gek idee. Kom maar binnen, van welke kleur dan ook, maar wel wapperen met je handjes. Of als je poen genoeg hebt: ook goed. Principe is: geen loket, geen gratis voorzieningen en geen hulp van staatswege bij immigratie.

Stormageddon | 04-07-12 | 21:16

@greetje duisenberg
Ja, dat geloof ik ook wel. Er is een significant deel van het electoraat dat voor de underdog zal kiezen.

Wat ik alleen erg jammer vind, is dat de goede punten van het programma van wilders door het negeerakkoord achter het cordon sanitaire verdwijnen. En dat we daarom uitgeleverd worden door Sap, Pechtold, DiederIK, Rutte en hoe heet die dominee van het CDA ook al weer aan de Corporatistische vrijheidsbeperkende normen en waarden ridders van de ronde tafel in Brussel.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:15

Je verliest simpelweg concurrentievoordeel als je uit de euro of EU stapt. Waarom zouden Duitse bedrijven nog via Nederland importeren als goederen moeilijker de grens over kunnen en als zij hun euro's moeten wisselen voor guldens. Ze zouden gek zijn als ze geen gebruik van andere havens als Antwerpen, Hamburg en Bremen zouden maken.

Tsja we moeten geld overmaken aan Europa. Een groot deel van dat geld krijgen onze boeren terug via subsidies. Met het andere deel wordt het armere Europa geholpen zich te ontwikkelen. Ontwikkelen totdat zij ook welvarend genoeg zijn om onze producten te kopen.

Noorwegen zit niet in de Euro of EU; wel in de vrijhandelszone. Dat is niet zo vrijblijvend als iedereen denkt. Om deel te mogen nemen aan de vrijhandelszone moeten de Noren betalen aan Brussel en moeten zij bepaalde Europese wetgeving overnemen. En dat terwijl zij daar helemaal níks over te zeggen hebben.

druif | 04-07-12 | 21:15

@FreeElectron | 04-07-12 | 21:02
Niet mijn woorden, vriend. Zie @Van Rossem | 04-07-12 | 20:10.
.
@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27
Mooi stuk, een eigen topic waardig.

Hatsune Miku | 04-07-12 | 21:15

Kan iemand mij uitleggen waarom een partij als de PVV in tegenstelling tot andere partijen niet zou geloven in maakbaarheid?

Het aan de kiezers het beeld schetsen terug te kunnen naar het Nederland van de jaren '50, zonder Islam, zonder Marokkanen, zonder EU en zonder Euro is toch evenzogoed streven naar een 'maakbare' samenleving?

Coffeeblend | 04-07-12 | 21:14

@Chiant | 04-07-12 | 21:08
u stemt d66? u bent bang voor amerika en china en vindt daarom dat er een 'sterk' europa moet zijn?

cumshaft | 04-07-12 | 21:13

@ La Bailaora | 04-07-12 | 21:02 |
punt 3 kun je "voorlopig" afvinken. ACTA is door Brussel vanmiddag definitief richting de schredder gedeporteerd.
.
Voorlopig! Juist, er komt absoluut een nieuwe variant en deze zal net zo lang onder de radar blijven tot ze geratificeerd is.

normanius | 04-07-12 | 21:10

Geert is een baas. Hij doet. En schermt niet met zijn gehandicapte dochter. Ik heb liever dat ik het door hem iets minder heb dan door Alexander Pech.

Normpje | 04-07-12 | 21:09

@DutchLibertarian | 04-07-12 | 21:07
In Spanje heb je bijna geen verzorgingsstaat, en toch meer dan een miljoen islamieten.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:09

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:00
Probeer jij maar eens een huis te huren in Monaco. Kun je zien hoe naïef dat is.

Stormageddon | 04-07-12 | 21:08

@DutchLibertarian | 04-07-12 | 21:07
Nogmaals: extreem naïef.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:08

Stormageddon | 04-07-12 | 20:53
Indien ieder mens gelijk, is een parallelle samenleving overbodig. Doch sprookjes-die van de luchtfietserspartij aka lp- kunnen me vooralsnog gestolen worden omdat er een ongelijkheidsbeginsel heerst middels geloofsfanatici die menen het individu in een hokje te kunnen plaatsen.

Gaat niet lukken doch de moeite welke zij zich getroosten dit toch te willen bereiken is mede dankzij de gevestigde regenteske kliek een punt ter discussie verwoorden waar oa een partij als de PVV tegen ageert.

U weet als geen ander hoe zoiets op politiek niveau uitwerkt.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 21:08

Toch is die kneuterige lulligheid van de PVV een zeer goeie marketing.
.
Kun je wel lachen om tulpen, kaas en spruitjeslucht, maar het gaat erin als koek bij het grote TROS publiek. Gezellig toch de Keukenhof...
.
En dat grote publiek wantrouwt in hoge mate types als Twan Huys, vindt dat ie Wilders onbeschoft behandeld enzovoorts... enzovoorts.
.
Dus die bloeddorstige wraakzucht van Twan of Pechtolt of Jan Mulder en ... noem ze allemaal maar op, is in feite steun voor Wilders.
.
Het voordeel van de underdog.
.
Twan is emotioneel niet intelligent genoeg om dat te begrijpen of te voelen. En dat geldt voor heel veel van die media opinielijders [met lange ij, want ze hebben last van opinieleed]. Het zijn duidelijk geen marketingmensen.
.
Ik zou het ook niet in m'n hoofd halen om zuur sarcastische feestbedervers als Maarten van Rossum mijn lijst te laten aanduwen, want dat is gegarandeerd weer 3 zetels minder.
.
Kortom, ik denk dat Wilders nog verrassend hoge ogen gaat gooien.

Greetje Duisenberg | 04-07-12 | 21:08

De kritiek op OS is, zoals gewoonlijk, weer eens eenzijdig en gekleurd. Niet de hele 4,7M€ wordt besteed aan blote voeten landen met dictators. Zo wordt hier ook veel contributie aan internationale organisaties (zoals VN) uit betaald. Voorts mis ik hier even de duiding van de buitenland (niet Europa) en defensieparagraaf.
En laat nou net de stuitende, niet feitelijk onderbouwde en visieloze standpunten op gebied van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken en defensie voor mij de grondreden zijn om te switchen van PVV-sympathisant naar PVV-hat0r.
De PVV zegt het beste voor te hebben met Nederland en dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar feit is dat Nederland zonder buitenlandse invloed en machtsmiddelen zijn positie als 17e economie en handelsnatie te grabbel gooit.
Nederland was ooit een wereldmacht. Nederland verviel toen tot koloniale grootmacht. Nederland verviel toen tot middelgroot land. Inmiddels scandeert de Kuddelander uit volle borst dat normaal al gek genoeg is in onze kleine kikkerlandje.
De PVV gaat helpen dat waar te maken.
Geen visie, geen trots, geen ambitie. Slechts frustratie, angst en collectieve domheid regeren ons land. De democratie is inmiddels overgegaan in de ochlocratie.

Chiant | 04-07-12 | 21:08

@Stormageddon | 04-07-12 | 20:53
Ik reageerde dus op de situatie zoals de LP het wil. De inkomenseis, arbeidscontract en vermogenstoets laat ik buiten beschouwing.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:08

@Stormageddon | 04-07-12 | 20:53
Dan financieert SA gewoon de 'kolonisatie' van Nederland... Het gaat toch over veroveringsdrang.

La Bailaora | 04-07-12 | 21:07

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:37 |
Dat verdient wel enige nuance. De Libertarische Partij stemt daar pas mee in wanneer de verzorgingsstaat is afgebouwd. Daardoor haken al die kansloze op uitkeringen azende immigranten die we nu aantrekken af, en komen hier immigranten naar toe die de handen uit de mouwen willen steken.

DutchLibertarian | 04-07-12 | 21:07

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:00

Niet alleen de welvaart trekt. Van nature trekt de vruchtbare bodem. We leven nu eenmaal in een rivierdelta, en dat heeft altijd leven aangetrokken.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:07

@Stormageddon | 04-07-12 | 20:53

Dat is onder voorwaarden, dus niet onvoorwaardelijk open. En dat ios wel waar de LP voor staat.

Al hadden ze de clausule ingebakken: "Grenzen onvoorwaardelijk open VOOR ANDERE LIBERTARISCHE LANDEN" dan was het nog de moeite waard geweest. Nu, in ons huidige bestel waar een coalitie een must is, is dit enkel levensgevaarlijk.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 21:05

Oh ja, Costa/ENEL en Cassis de Dijon waren baanbrekende arresten van het Hof, waarbij achterlijke Italiaanse en Franse wetgeving uit het water werd geblazen. Zonder de rol van het Hof was de EEG nooit het succes geworden wat het was. En de EEG is niet de EU, de natte droom van iedere megalomane ambtenaar.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:05

Deze keer stem ik toch echt Libertarische Partij.

Freddie Stobart | 04-07-12 | 21:03

Er is een aantal fundamentele zaken die de Nederlanders allemaal kunnen raken:

1. Europa en de crisis cq EU / ESM
2. Massa immigratie en het islam vraagstuk
3. Internet en ACTA
4. Klimaatverandering en energie cq. CO2 kosten

La Bailaora | 04-07-12 | 21:02

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27 |
Am0n. *buigt diep*

Hatsune Miku | 04-07-12 | 20:33 |
PVV dood in een bos wordt aangetroffen... leer nou eens lezen!
De man had zich eerder al teruggetrokken als Statenlid.
ziehier weer een fraai staaltje linksche PO-demagogie.

FreeElectron | 04-07-12 | 21:02

Was er maar een fatsoenlijke rechtse partij, met voldoende euroscepsis, trots op het land dat we zijn, anti-koningshuis, voor de vrije markt en voor een kleinere overheid.
Dat is eigenlijk waar ik op stemmen zou, maar alles wat niet voostrekt kansloos is (drinkman, libtards, sgp) valt automatisch af.
.
Alternatief is nog het mobiliseren van de hele zaal bij het VVD congres en dan Mark en zijn congsie de tent uitjagen. De lijn Bolkestein herstellen, zeg maar. De Siewertmethode maar dan met allemaal boze blanke middebare mannen. Vrouwen mogen ook mee, het is tenslotte de SGP niet.
.
Dilemma, dilemma, dilemma.

gooi en smijtwerker | 04-07-12 | 21:02

@ Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27 |
Hulde, goed gesproken!

normanius | 04-07-12 | 21:02

white trash | 04-07-12 | 20:51
De VVD stuurt de bliksemafleiders terug naar de coulissen (waarom denk je dat Rutte nauwelijks in beeld is geweest afgelopen weken).

De PVV valt met een hoop bombarie uit elkaar en is in de ogen van de gemiddelde stemmer geen betrouwbare partij meer. Daarin is het verschil tussen strategie en desintegratie zelfs door Jip en Janneke te herkennen lijkt me.

koolteer | 04-07-12 | 21:01

Wat betreft de zorg, bekijk eens deze prachtige maar o zo serieuze infographic: Zorguitgaven in Nederland www.gezondheidszorgbalans.nl/algemeen/...
Nu zijn de kosten al 90 miljard per jaar and rising.
Een gemiddeld tweeverdienersgezin (met 1,5baan) met 1,5 modaal moet nu al 11,5k ofwel 23% van hun bruto-inkomen pj inleveren voor de collectieve zorguitgaven.
'NL geeft per hoofd drie maal zo veel uit aan langdurige zorg (ouderen & gehandicaptenzorg) als Duitsland en twee maal zoveel als België.'

seven | 04-07-12 | 21:01

@Stormageddon | 04-07-12 | 20:53
Naïef. Ernstig naïef.

De ongekende welvaart hier zal ze blijken lokken. In grote getallen. Want van die welvaart kun je profiteren, ook zonder verzorgingsstaat. Er zijn genoeg manieren, en meer mogelijkheden dan in de eigen woestijn.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 21:00

Eigenlijk zit een van de beste propagandastunts van de EU in het verborgene. Decennialang is er in gehamerd dat de EU uiteindelijk de enig mogelijke oplossing is tegen oorlog en voor Europa. De EU is voor Europa. EU=Europa. Ze zijn tot synoniemen gemaakt.
Dus beweren politici, zonder nadenken, dat Nederland niet zonder EU kan omdat dat 'dus tegen Europa' zou zijn. Of omdat '80 procent van de Nederlandse export naar Europa gaat'.
Maar 'uit de EU' is helemaal niet hetzelfde als 'tegen Europa'. Welke inwoner van Europa kan nou tegen het continent zijn waarop hij of zij woont? Dat is gewoon nonsens.
En exporteerde Nederland niets voordat de EU bestond? Ligt Nederland buiten de EU opeens ergens anders? Ook het als vanzelfsprekend gesuggereerde argument dat Nederland zonder EU opeens veel minder naar Europa zou exporteren, is nonsens. Dat argument zou alleen opgaan als de EU een uittredend land zou straffen met een totale handelsboycot en langdurige militaire omsingeling om dat af te dwingen. Zo kan de EU niet eens reageren, omdat uittreden gewoon mogelijk is voor elke lidstaat conform het Verdrag van Lissabon.
En dan is er nog het feit dat er inmiddels een hele generatie is opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van 'EU = Europa'. Die zullen een uittreding uit de EU als het onbekende vrezen. Dat er oorlog komt. Of dat we niets meer exporteren. Het is nonsens maar het is als logica in de hoofden van de mensen gekerfd.
Daar moet maar eens een einde aan komen, maar het is een lange weg te gaan. De EU heeft nog altijd als vanzelfsprekend steun van een overgrote meerderheid van de kiezers, ook in Nederland.

Zoetwaterpanharing | 04-07-12 | 20:59

Ik weet dat de PVV heel hoog gaat scoren bij de volgende TK-verkiezingen.
Ik weet ook dat de PVV daarna hopeloos gaat floppen als partij, met of zonder regeringsdeelname.
Ik weet ook dat 99% van het verkiezingsprogramma bestaat uit holle frasen.
Ik weet ook dat Nederland eigenlijk niet zonder de EU kan en veroordeeld is tot samenwerking gelijk een galeislaaf tot de riemen.

Ik weet dat het mij toch heel veel moeite zal kosten om niet op de PVV te stemmen.

Rideo Ergo Sum | 04-07-12 | 20:58

Dus Van Rossem met je vieze spaghettibaard (althans als jij die ouwe dikke zeur bent die altijd Amerika de schuld geeft en vergeten is zijn eigen ondergescheten nest, NL en de EU eens van dichtbij te bekijken), volgens jou moeten we weer gewoon CDA, VVD of PvdA stemmen omdat de man achter de standpunten zijn haar geblondeerd heeft. Ik vind het leuk om op GS te reaguren maar oplossingen hebben jullie net als Geert Wilders net zo min. Wat jullie wel kunnen is achter de gevestigde kliek aan Wilders voor lul zetten. Net als de Telegraaf vandaag met de kop: 'Wilders maakt er een potje van', Nee en Rutte en consorten (overigens zijn de grofste fouten onder KOK/Paars gemaakt) maken er verdomme, verdorie de gotver, de gotver geen POTJE van zeker.

trippert | 04-07-12 | 20:57

@pius | 04-07-12 | 20:47
Een beleefde en goed beargumenteerde reactie, dank u wel.

Pro-eu staat in zoverre gelijk aan landverraad dat we vrijwillig de zeggenschap over 'ons' stukje land opgeven. Als je kijkt naar onze geschiedenis, dan valt op dat er door onze voorvaderen hard geknokt is om daar te komen waar we nu zijn.

Indien we nu vrijwillig opgaan in de EU-moloch en daarmee het laatste restje democratie definitief uitroeien, beledigen we onze geschiedenis.

Waarom zou het tenslotte niet mogelijk zijn om te handelen als in de E.E.G. met behoud van zeggenschap binnen eigen landsgrenzen?

koolteer | 04-07-12 | 20:55

pius | 04-07-12 | 20:51

Jij bent dus voor de afdracht van onze welvaart naar het zuiden van Europa? Jij bent voor een afname van 6% van ons BNP de komende 40 jaar om vervolgens na de deze veertig jaar nog destructiever te worden voor onze economie. Daar bent u namelijk voor pius. De vergelijking met Bouma is hetzelfde door te denken dat een Federaal Europa een zege is voor ons land.

Desmoulins | 04-07-12 | 20:55

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:37
Waarom niet? Geen verzorgingstaat, geen loket, geen gratis geld, geen gratis huis, niks gratis. Je mag komen werken, en je verdiende centjes hier uitgeven aan wonen en eten. Eigen broek ophouden. Sterker nog, je zou ook een inkomenseis dan wel eis tot arbeidscontract kunnen opwerpen. Of een vermogenstoets zoals in Monaco. Kom maar binnen als je kan aantonen dat je je eigen broek kan ophouden en geen last voor de samenleving bent of wordt.

Hoeveel (Noord-)Afrikaanse migranten verwacht jij onder die voorwaarden aan de poort? Ik voorzie nog geen Boeing 747 vol per jaar.

Stormageddon | 04-07-12 | 20:53

pius | 04-07-12 | 20:42

Nee hoor Pius, de SP bijvoorbeeld. Staan doodleuk voor een boycot van Israel te pleiten op Dodenherdenking binnen de UvA. De PvdA die het gehele cultuurverrijkende deel vertegenwoordigen. D'66 die een loopje nemen met het handvest en reden achter de oprichting en louter bestaan uit studenten die op bespottelijke wijze wereldvreemd zijn, uiteraard over de rug van de gewone man. De VVD die een electoraat heeft dat nog niet wil inzien dat de uitverkoop van ons land al vrijwel voorbij is en de opgave van enige relevante vorm van soevereiniteit maar zijn gaan beschouwen als een zege, terwijl ze sinds de leugens van streven naar 'minder Europa' en 'geen cent naar Griekenland' nog steeds denken dat de VVD het antwoord is om 'ons' begrotingstekort te normaliseren. Zo wereldvreemd zijn die fopliberalen tegenwoordig. Natuurlijk kunt u nu aandragen dat de PVV ook verkiezingsbeloftes gebroken heeft, en dat klopt maar niet over zaken waar wij over 50 jaar nog steeds voor bloeden.

Desmoulins | 04-07-12 | 20:52

@bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:51

Pap is voor homo's. Maar dat is mijn persoonlijke mening.

pius | 04-07-12 | 20:52

Het lijkt erop dat het sommige punten uit het programma expres zijn geschreven om de Nederlandse politiek op stang te jagen. Dit is waar de werkelijke macht van de PVV ligt.
Een ieder die zijn ongezouten mening botviert op een provocateur helpt dus onbedoeld mee aan de provocatie.
Dit principe is door anti-PVV-ers niet te bevatten.
Ergo, de PVV gaat veel zeteltjes winnen.

HonderdEnEen | 04-07-12 | 20:52

Is het al 12 september?

Nibdib Niddib | 04-07-12 | 20:52

@Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:49

Elke these dat de PVV waar dan ook goed voor zou zijn is een krankzinnige. De partij is een aanfluiting voor alles wat ademt. Straks ga je nog zeggen dat Bouma in Oranje moet.

Het moet niet gekker worden.

pius | 04-07-12 | 20:51

pius | 04-07-12 | 20:49

Teveel zout in de pap doet kotsen.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:51

koolteer | 04-07-12 | 20:46
De PVV desintegreert? Jij bent te slim om in de rookgordijnen van de progressieve media te trappen. Want als we naar het CDA kijken, daar komt Jan Cees de Jager niet meer terug. Hij was toch de nieuwe kroonprins van het CDA? Desintegreert het CDA nou ook? En waarom horen we daar dan niets van in de media? O nee, alleen de PVV desintegreert, omdat er 2 rancuneuze debielen opstappen. LOL.

white trash | 04-07-12 | 20:51

@lidlbier | 04-07-12 | 20:48
Koop een gitaar, kan je stemmen wanneer je de behoefte voelt.

Jackanders | 04-07-12 | 20:50

@Van Rossem | 04-07-12 | 20:10
Dank voor dit mooie stukje tekst, hulde!
 

saintinel | 04-07-12 | 20:50

@pius | 04-07-12 | 20:45
Dat Van Rompuy verre van de aangewezen man is om ons lot binnen de EU bij in handen te leggen. De PVV biedt een betere visie voor Europese samenwerking dan die gekke Belg.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:49

@white trash | 04-07-12 | 20:46

Crypto-stalinist.

pius | 04-07-12 | 20:49

de gulden terug invoeren: het zijn idiote voorstellen die van weinig realiteitszin getuigen.Nou van Rossum, ik maar denken dat bv. Grieken, Spanjaarden en Portugesen Nederlandse produkten kopen omdat het kwaliteit is, omdat ze zelf deze producten niet kunnen maken, en dan maakt het toch niet uit of zij in Euro of Guldens afrekenen. Zo kocht ik laatst een i-pad niet omdat ik in euro's kon betalen maar om de kwaliteit. Dat geld werd daarna omgewisseld zodat Apple zijn dollars kreeg.
Als wij in de Euro blijven zullen wij de zuidelijke landen financieel moeten blijven steunen totdat deze landen Nederland als een kaal geplukte kikker economisch voorbij streven.

Peter4751 | 04-07-12 | 20:48

Oké van rossum 100% met je eensch maar wat moet er dan gestemd worden????

lidlbier | 04-07-12 | 20:48

@koolteer | 04-07-12 | 20:46

Rot op met je landverraders-mantra. NSDAP-gelul.

pius | 04-07-12 | 20:47

"Want denk Wilders en zijn trawanten weg en ontdoe het PVV-program van zijn ongefundeerde angst voor het onbekende, en je houdt ineens aardig wat rationaliteit over in de standpunten"

Dat kan wel wezen, maar je stemt niet alleen op een set standpunten, je stemt ook op een partij, persoon en zijn of haar volgers. Ook zouden de standpunten van Wilders nog zo redelijk zijn, dan nog zou ik niet op hem en zijn partij(club-?)genoten stemmen omdat het een bij elkaar geraapt zooitje blijkt te zijn. Dit bewijst de PVV keer op keer weer. Daardoor kan je nog zulk goed doordachte standpunten hebben, je blijft de plank misslaan als je zo achterlijk blijft doormodderen zoals er op dit moment gebeurt.

Sanity Requiem | 04-07-12 | 20:46

Waarom hebben de progressieve elites het onderwijs kapot gemaakt? Omdat het ze MACHT oplevert. Een bevolking die bestaat uit debielen is makkelijker te controleren dan een bevolking die bestaat uit goed opgeleide, serieuze mensen. Debielen geven sneller hun macht uit handen, weten zij veel dat ze ooit een trots en souverein volk waren.

white trash | 04-07-12 | 20:46

@(c)ZWITSUL | 04-07-12 | 20:44

Ik moet keuzes maken. Aan nivellering hebben we niets;)

pius | 04-07-12 | 20:46

Van A tot Z gelezen. En roerend eensch.

Het wordt tijd om ook de topics te kunnen +/- 'en.
Dit is zeker +1.

Alle partijen die pro-europa zijn, hebben ofwel een misdadig gebrek aan inzicht of zijn corrupt danwel landverraders.

De PVV en in mindere mate de SP zijn de enigen die op dat punt mijn mening vertegenwoordigen (het begrip 'volksvertegenwoordiger' is trouwens aan enorme inflatie onderhevig).

Dat de PVV desintegreert zo vlak voor 's lands belangrijkste verkiezingen in decennia is haast te mooi om toevallig te zijn.

Kortom ik ben deel van het volk dus ik ben het volk. En er is niemand meer die de moeite van het stemmen waard is. De democratie is dood.

koolteer | 04-07-12 | 20:46

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27 |
Hulde!

lanexxx | 04-07-12 | 20:46

@ druif | 04-07-12 | 20:44

oh jij moet ze nog gaan verdienen... hahahahaha

(c)ZWITSUL | 04-07-12 | 20:46

@doenormaal! | 04-07-12 | 20:38

Waar is de causaliteit dan?

pius | 04-07-12 | 20:45

@ pius | 04-07-12 | 20:42

vergeet de SP niet !

(c)ZWITSUL | 04-07-12 | 20:44

Mocht NL door Wilders uit de Euro en EU stappen en de economie stort in, dan verhuis ik wel naar Duitsland. Ik zorg wel dat ik mijn schaapjes op het droge heb. Denk alleen niet dat die PVV aanhangers die stap financieel zouden kunnen maken.

druif | 04-07-12 | 20:44

''... een club rancuneuze anderemensenhaters is, die wordt aangevoerd door een eenling met een übernationalistische agenda ...'''

Bah nationalisme, dat moeten we niet willen van Rossum. Vraag je maar eens af waarom juist nationalisme of patriottisme nu zo belangrijk is als tegenhanger van het universele Europeanisme? Welke mensen worden gehaat: 1) landverraders die alom vertegnwoordigd zijn onder politici, media en het doofstomme electoraat 2) de complete linkse zieligheid -en maakbaarheidsindustrie die met belastinggeld om gaat net alsof het aan de bomen groeit 3) de politici en media die er een hobby van hebben gemaakt om alles waar dit land groot door geworden is te ridiculiseren en te relativeren.

Ik kwam gisteren na werk een studiegenoot tegen. Jongen zit in het bestuur dus zijn visie over dit hele gebeuren in de EU moge duidelijk zijn. Hij verbaasde mij even door te stellen dat hij zijn bachelor gaat afronden in Canada. Europa was te gevaarlijk voor de lange termijn omdat al die burgers maar niet willen inzien dat er iets heel nobels en geweldigs kan voortkomen uit een politieke, banken en fiscale Unie. De mensen zijn dom en laten zich leiden door onrealistische en ongefundeerde angsten. Dat papa en mama zijn hele studie en kost en inwoning betalen zal wel iets met deze salonfahige visie te maken hebben. Dit soort mensen, de nieuwe generatie bestuurders, staan zo ver van de samenleving en het gewone volk af. Gevaarlijke mensen die idealisme boven realisme laten gelden.

Desmoulins | 04-07-12 | 20:44

@nu even niet | 04-07-12 | 20:36

Beste verwoording mbt eenzijdige, zwarte berichtgeving welke dagelijks konde doet via de MSM.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:43

Het lijkt me geen al te boude conclusie om te stellen dat electoraat van de PVV bovengemiddeld veel krankzinnigen herbergt. Naast dat van GroenLinks niet te vergeten.

Die twee partijen staan op zeldzame hoogte waar het de manifestatie van de menselijke debiliteit betreft. Ik begrijp dan ook niet waarom ze niet gaan fuseren.

Maar dat zal wel aan mij liggen.

pius | 04-07-12 | 20:42

Eigenlijk is er op de korte termijn maar een punt belangrijk: Europa.

Als na de verkiezingen van 12 september de eurofielen hun mandaat en dus hun zin krijgen zullen wij verworden tot een totaal onbelangrijke provincie van Europa.
Je ziet het met de Europese reacties op het doorgedrukte ESM verdrag. De kogel was nog niet door de kerk of van Rompuy gilde dit:
'De besluiten van de Europese Raad zijn unaniem genomen en nu is de tijd daar dat alle lidstaten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen bij de uitvoering daarvan. Gelukkig is het zo - op één punctueel punt - dat het nieuwe noodfonds het ESM in de besluitvormingsprocedure voorziet in het feit dat een land of in sommige gevallen meerdere landen, besluiten niet kunnen blokkeren.'
Resumerend: 'Ha, ha Nederland je bent de lul met je veel te kleine beslissingspercentage.'
Reken er namelijk maar op dat die 85%, die genoeg is om er een beslissing door heen te jassen, goed berekend is op 2 kritische landen Finland en Nederland die samen niet over die 15% komen. De monetaire Blitzkrieg is uiterst punctueel, haast met Duitse gründlichkeit uitgevoerd.

Met het definitief afgeven van iedere budgettaire zelfstandigheid vervalt onze soevereiniteit tenzij Wilders in een keer de absolute meerderheid krijgt en deze natte droom van van Rompuy cum suis aan flarden schiet.
Ik zie dat overigens niet gebeuren.

Niemands Knegt | 04-07-12 | 20:41

Het is altijd de elite die probeert de macht naar zich toe te trekken. Het zal niet de slager of de glazenwasser zijn, die een Duizendjarig Rijk probeert te stichten (aka EUSSR). De slager wordt hoogstens omgekocht door de elites: stem op ons en wij zorgen er voor dat je het beter krijgt en er nooit meer oorlog komt! (LOL) Dat gaat een tijdje goed, totdat de slager er achter komt dat hij een horige is geworden van van Rompuy en Baroso. Als je eenmaal in de fuik bent gezwommen dan is het lastig om er uit te komen.

white trash | 04-07-12 | 20:40

Mensen u zal het niet geloven, de VPRO is een verzetsbeweging begonnen
Wil je op 12 juli mee met de Anti- Europatour? Geef je zo snel mogelijk op. Stuur een mail met telefoonnummer naar deslagombrussel@vpro.nl
Ze denken met een busje vol Eurosceptici naar brussel te gaan, maar bussen lijkt mij beter weblogs.vpro.nl/nieuws/2012/06/26/ga-m...

janneman1977 | 04-07-12 | 20:39

Een goede vriend van mij werkt op een ROC als docent. Je wilt het niet weten! Studenten mogen keer op keer herkansen en als er ze een grote mond opzetten tegen de docent(e) dan is het een 'conflict tussen beide partijen'! Wannneer wordt geconstateerd dat de studenten de stof te moeilijk vinden is de eerste reactie van de managers dat de boeken dan wel te moeilijk zijn. En ondanks de 'zo open cultuur waarin alles bespreekbaar is' moet je niet het lef hebben om iets tegen de stroom in te zeggen. Dan mag je op gesprek bij de hoogste baas. Een baas (manager) met een dikke buik die zo bot en ongeïnteresseerd is dat je blij mag zijn dat je zijn kamer mag verlaten.
Of te wel, de teloorgang van Nederland waarin managers koningen zijn en de mensen die het geld verdienen omdat ze slim zijn de slaafjes zijn. Pervers. Hoe het moet zijn: de manager die slaafs achter de professionals aanloopt om op zeer beleefde toon te informeren of alles wel naar wens is.

appeltjesgroeneweide | 04-07-12 | 20:38

Van Rompuy en andere EU waanzinnigen lijden aan een vorm van totale blindheid. Juist Van Rompuy zou beter moeten weten. Ik citeer: "Hij is Belg en zijn land kon meer dan 500 dagen geen nationale regering vormen wegens onverzoenbare verschillen tussen welgeteld twee bevolkingsgroepen, Walen en Vlamingen. Ze zijn honderden jaren verbonden, hun land bestaat bijna twee eeuwen. En nog kunnen ze het bijna nergens over eens worden, mede door de overdrachtsbetalingen tussen de twee bevolkingsgroepen – van Vlamingen naar Walen."
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?a...

doenormaal! | 04-07-12 | 20:38

@DutchLibertarian | 04-07-12 | 20:27
De libertarische partij wil de grenzen open zetten. Is dat dan een oplossing voor het immigratievraagstuk? I think not.

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:37

De progressieve elite wil de macht om ons, het plebs, te regeren en te controleren. Waarbij ze zichzelf de mooie internationale baantjes verdelen. Stel je voor wat voor luizenleventje je dan hebt. Een goed salaris, mooie declaratieregeling, een baantje waar je niet zo veel hoeft te doen, en nooit ontslagen kan worden, en mocht je onverhoopt weg moeten dan wacht er altijd wel een ander mooi baantje uit je progressieve elitenetwerk. THAT'S THE GOOD LIFE. Wij, het plebs, werken ons ondertussen het schompes, betalen torenhoge belastingen, en moeten ons aan alle regeltjes houden die onze beteren voor ons hebben bedacht. Pure tyrannie.

white trash | 04-07-12 | 20:37

Het programma van de PVV is oogverblindend wit, misschien lachwekkend wit, maar ik denk de enig juise kleur. 40 jaren afbraakpolitiek hebben het politieke landschap zwart gemaakt, bijna een zwart gat. Als wilders met een grijs programma komt is de uitkomst nog steeds zwart. Nee, hij komt met oogverblindend wit, in de hoop grijs als resuoltaat te krijgen. Niet ideaal, maar in ieder geval een verbetering.

We hadden EEG, prima, wit. We zijn nu bezig alles in te leveren wat we hadden, pikzwart. Wilders zegt Gulden terug, weg met EU. Als we dankzij dat eindigen bij iets tussen EEG en EU heeft Wilders gewonnen.

Bij alle andere partijen weet ik dat het zwart blijft

nu even niet | 04-07-12 | 20:36

klaas6523 | 04-07-12 | 20:27
Ik stem PVV en ben pascifist.
Dus ik wens jou niet hetzelfde toe als jij mij toewenst.
Maar ik geloof wel in karma.
En zoals iedereen weet is dat een bitch, één van de redenen waarom ik medelijden met je heb.

Cuyahoga | 04-07-12 | 20:35

"Terwijl iedereen het program van de PVV uitlacht of door de shredder trekt"

Mag ik dat zelf bepalen? Wishful thinking overigens, veel mensen die ik spreek vinden er weinig mis mee.

doskabouter | 04-07-12 | 20:34

Ik ga stemmen op een anti EU-partij, en ik baal dat het er maar 1 is. Ik wil daar eigenlijk niet op stemmen.

weesgegroet | 04-07-12 | 20:34

Van Rossum hoort de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Het is niet toevallig dat wij in deze situatie zijn beland (onze souvereiniteit weg, een duizendjarig Europees Rijk, en onze samenleving naar de kleaute) En het is niet toevallig dat de progressieve elite zich verzet tegen elke poging om puin te ruimen (eerst Pim Fortuin, nu Geert Wilders) Het is niet toevallig, want: DE PROGRESSIEVE ELITE STREEFT HIER DOELBEWUST NAAR. De progressieve elite WIL een Duizendjarig Rijk (kunnen ze met andere elites de baantjes verdelen, snappie) De progressieve elite WIL onze samenleving om zeep helpen (wij zijn tenslotte slecht, omdat we in slaven hebben gehandeld, kolonien hebben gehad, en de rest van de wereld hebben uitgebuit). De progressieve elite WIL multiculturalisme en politieke correctheid. Daarom verzetten ze zich zo tegen Geert.

white trash | 04-07-12 | 20:34

Jammer dat tijden als deze altijd nieuwe valse profeten geboren laten worden. En het plebs hobbelt er wel achteraan.

Rancune en wrok zijn namelijk de meest voorkomende menselijke reacties op tegenslagen.

Het is wachten op de contemporaine Jakobijnen dus.

pius | 04-07-12 | 20:33

"Als de PVV implodeert danwel dood in een bos wordt aangetroffen, blijft een enorm aantal kiezers verweesd achter. Zonder politieke vertegenwoordiging omdat alle andere partijen onderling alleen nog ruziën over marginale zaken als de hoogte van overheidssubsidie op zonnepanelen."
Van Rossem | 04-07-12 | 20:10
.
Dat zegt het eigenlijk allemaal. Er is geen zinnig alternatief behalve emigreren.

Hatsune Miku | 04-07-12 | 20:33

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27 |

Mooie slotzin, Art.

zovoklets | 04-07-12 | 20:33

@klaas6523 | 04-07-12 | 20:27

Ze zaten niet in het kabinet. EN voor hun steun aan het kabinet zijn de bonnenquota officieel afgeschaft en is er beleid in werking gezet om meer handen aan het bed te krijgen in de zorg. Om maar wat te noemen.

Uiteraard is dat dus helemaal niets.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:32

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27

Een regionaal Europa getuigt van meer realisme. Een model van regio's die in elkaar overvloeien is volgens mij beter dan de eenheidsworst die men ons door de strot wenst te duwen. Het gaat gewoon niet werken...

brutus68 | 04-07-12 | 20:31

`De koran verbieden, verbod op burqa en belasting op hoofddoek' gaat veel te ver. Het lijkt dat hele program niet geschreven om de linkse kerk op stang te jagen.
Ik geloof gewoon niet dat de PVV het menen, dat wat ze claimen.

HonderdEnEen | 04-07-12 | 20:30

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:25 | + 0
Goed ik kan de Godwin's wel uit de kast trekken maar dat schiet niet op, de PVV heeft zelf al de NSB vlaggen uit de kast gehaald.

klaas6523 | 04-07-12 | 20:30

Als de PVV ergens voor is, hebben we over het algemeen een politiek in de Kamer die dan ongezien tegen is. Het feit dat bijna geen enkele politieke partij inhoudelijk op PVV-punten in gaat, legt eigen het failiet van de Nederlandse politiek als beste vast.

Laten het ook duidelijk zijn dat de PVV-kiezer op de PVV stemt en niet de NPO, niet de PvdA, niet D66, niet GL, niet het CDA, niet de VVD en niet de SP, deze kunnen blaten wat ze willen, het maakt 12 september geen verschil.

smdyasc | 04-07-12 | 20:29

Blablabla... rancuneuze anderemensenhaters... blablabla... eenling met een übernationalistische agenda... blablabla... xenofobe angst voor alles wat niet naar kaas ruikt of op tulpen lijkt... blablabla... Wilders en zijn trawanten... blablabla... ongefundeerde angst voor het onbekende... blablabla... idiote voorstellen die van weinig realiteitszin getuigen... blablabla. Inmiddels mag voor iedereen duidelijk zijn dat de heren en dames politici in Den Haag ons allemaal een politieke unie in willen rommelen alleen zijn de meesten te laf om hier eerlijk voor uit te komen. De enige die duidelijk stelling neemt tegen een politieke unie krijgt mijn stem. Ach wat, mijn stem had 'ie al. Vanwege m'n xenofobe angst voor alles wat niet naar kaas ruikt. Lul.

Garret Weldon | 04-07-12 | 20:29

@pius | 04-07-12 | 20:25
Deze lieverd. Van Rossem, schrijft tevens 'de angst voor het onbekende'.
Kunnen gekapte oerwouden over vol geschreven worden.

bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:28

Drees zegt in die handelingen over de Rijksbegroting van 1954 inderdaad dat wat hem betreft Nederland een deel van de soevereiniteit mag opofferen, als daar eenheid in Europa voor tegenover staat. En dit is een belangrijke als! Want we kunnen allen zien wat de ondemocratische, EU-hogesnelheidstrein teweeg heeft gebracht anno 2012! Onenigheid! Wantrouwen! Ontrafeling!

Jazeker, een gefaald monetair project dat onvrede en walging heeft gecultiveerd; een averechtse wending voor in de geschiedenisboekjes. En in plaats van van het falen te leren, wordt deze nu aangegrepen om het ondemocratische EU-fundament te verbreden, en een zeer ongewenste politieke unie door te drukken. Dit zal een verbreding blijken die de bevolkingen van de EU-lidstaten in grote mate over de rand duwt. Zoveel dictatoriale spielerei kan niet worden gepikt. Verdiepingen, en dus eenheid, zijn gewenst, maar de elitaire eurofielen bevinden zich thans, zoals al decennia het geval is, in hogere sferen, knetterstoned van het Brussels opium. Naïeve vergezichten veranderen in wankele luchtkastelen.

En dit is niet waarvoor Drees de soevereiniteit ten dele wenste op te offeren, zeer zeker niet! Ik citeer uit dezelfde handelingen: '[...] het is voor Nederland van groot belang vast te houden aan de eigen gedachte, dat men werkelijk bereid moet zijn een belangrijke stap op de weg naar eenheid te doen en dat men niet alleen de formule van eenheid moet hanteren zonder werkelijke eenheid te scheppen'. En dit is dus exact wat de Pechtolden, Van Rompuys en Verhofstadts van deze wereld de Europese burger door de slokdarm rammen. Een 'formule van eenheid' die op niets is gestoeld dan hun eigen waanbeelden, volledig losgerukt van iedere democratische legitimiteit en iedere realiteit.

Er is geen 'werkelijke eenheid' geschapen, er is slechts een wankel verbond van zichzelf progressief wanende volksverlakkers; een volatiele cocktail voor opstand door burgers die zich vooral verdeeld voelen. Ik ben voorstander van een krachtig, samenwerkend Europa en daarom ben ik tegen de EU!

Art Vandelay Ultor | 04-07-12 | 20:27

@klaas6523
Ik stel voor dat je in Moskou de straat opgaat met de tekst: "Putin is een homo." Vervolgens doe je hetzelfde op het binnenhof met: "Geert is een homo". Zoek de verschillen vanuit je Russische cel.

Merkava | 04-07-12 | 20:27

Voor een goede oogst moeten eerst de rotte appels uit de boom vallen. Iemand moet de baas zijn, en als een paar kontenkussers hun zin niet krijgen, dan doen ze huilie huilie op tv.. Afbekken... Zet hem op Geert, mijn stem heb je..

Crematorium-de-Asbak | 04-07-12 | 20:27

Het is juist de PVV die de maakbaarheid-gedachte tot uitgangspunt heeft verheven. Maar slechts een enkeling begrijpt dat.

En dat kan je, om evidente redenen, eigenlijk niemand kwalijk nemen.

pius | 04-07-12 | 20:27

Zolang de PVV de dure uitgebreide verzorgingsstaat overeind wil houden, zal Nederland een magneet blijven voor kansloze immigranten. Dit is het enige antwoord voor het immigratievraagstuk: www.libertarischepartij.nl/wp-content/...

DutchLibertarian | 04-07-12 | 20:27


Doe mij maar gewoon ouderwets Duitsland. Ik kon mijn ogen niet geloven, volgend jaar zijn er verkiezingen. En wat doet Dr. Merkel, ze verlaagd de belasting voor de werkende bevolking en verhoogd de algemene pensioenen voor ouderen. Dan nog het hele verhaal met familiegeld en een absurt hoge kinderbijslag. Economie draait als een tittietwister. En als die naar knoflook stinkende prutsers aan komen wordt er betaald, maar alleen op Duitse voorwaarden.

Gary Gunstone | 04-07-12 | 20:27

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:19 | + 0
De PVV krijgt reteveel stemmen. Wat hebben ze nu bereikt dan in dat anderhalve jaar in het kabinet?
Helemaal niks toch? Straks zitten ze met 20 zetels in de oppositie omdat niemand meer met ze wil samenwerken, dan kan je net zo goed niet op ze stemmen. Tenzij ze 76 zetels halen, anders zullen ze nooit regeren. Daar mogen we dankbaar voor zijn. 1,5 jaar PVV was al erg genoeg en de wekelijkse nieuwsberichten met PVV vertegenwoordigers die zich weer eens misdroegen is toch ook te genant voor woorden, vooral omdat juist die mensen volgens Wilders knieschoten verdienen.

klaas6523 | 04-07-12 | 20:27

Iedereen die stemt binnen het democratische gedeelte van de constitutionele monarchie der Nederlanden gelooft sowieso in de maakbare samenleving.

zovoklets | 04-07-12 | 20:27

De PVV blijft de Pietje Bell van de Nederlandse politiek, ook na 12/9. Aan de ene kant beter, gezien het cabaret van de afgelopen jaren/dagen, aan de andere kant jammer omdat juist de PVV een tegenwicht zou kunnen zijn tegen de gevestigde orde. Maar het karakter van Wilders en de structuur van de PVV (het is immers geen partij, maar een "beweging") laat dat niet toe. Het is een gemiste kans, ergens doodzonde.

brutus68 | 04-07-12 | 20:26

Tja, jammer inderdaad van die doorgeslagen symbolen van de PVV, maar verder hebben ze toch altijd wel echt een punt.
Daarom op 12 september dus PVV!
Ik vind de rest laf (behalve de VVD, maar die is in de Europa-val getrapt, wat ons veel geld en vrijheden gaat kosten).

lekker wijf | 04-07-12 | 20:26

@klaas6523 | 04-07-12 | 20:19

Welke haat? Een afkeer van een ideologie die je de strot wil doorsnijden als ware je een stuk slachtvee willen weren is niet zozeer haat jegens Islam, maar lijfsbehoud voor jezelf.

Maar blijf jij het in je blinde haat maar haat noemen. Ook bij jou staan ze vanzelf voor de deur, kafir.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:25

@klaas6523 precies de reden dat ik geen Samsom of Roemer stem.

25TaLife | 04-07-12 | 20:25

Het verkiezingsprogramma van de PVV is een mix tussen berekening en krankzinnigheid en van Rossum snapt dat.

Kudoo's dus.

pius | 04-07-12 | 20:25

Stemslaaf, staat dat al in de Dikke eigenlijk?
Zo niet; kan nooit lang meer duren.

Jackanders | 04-07-12 | 20:25

Beste programma wat ik ooit heb gezien.
En dan zullen er wat onhandigheden, lompigheden en zelfs dommigheden in staan, er stáát tenminste wat.

Beter dan die weekachtige schijnheilige meuk waar de gevestigden al 40 jaar mee komen.

Cuyahoga | 04-07-12 | 20:21

@Van Rossem
Goed stuk, je vergeet alleen te vermelden dat onze politici al jaren -ons land verkwanselen- het beste jongetje van de Europese klas willen spelen, om daarna flink te kunnen cashen in de grote jongens baantjes carrousel.

Ven1V1d1V1c1 | 04-07-12 | 20:20

@ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:18
yep! *plop*

bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:20

@klaas6523 | 04-07-12 | 20:14

Pechtold krijgt anders toch nog reteveel stemmen...

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:19

Jammer dat het zo hoogst noodzakelijk tegengeluid wederom in "schoonheid" sterft. Jammer (PIM) tsja.

rechtvaardigerechter | 04-07-12 | 20:19

Ga dat hele verhaal niet eens lezen, stem toch niet op die eikel.

Pepi | 04-07-12 | 20:19

@Cum_Fraude | 04-07-12 | 20:17 | + 0
Euh op de Islam haat na is de PVV bijna linkser dan de SP. Dus hoezo zou je anders op de VVD stemmen?

klaas6523 | 04-07-12 | 20:19

@paost712 | 04-07-12 | 20:14

Rattificeren... Het blijft een goede woordspeling.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:18

En dit zijn nou net de punten waarom, de pvv-stemmers op de pvv stemmen. Nu de punten, die mensen ervan weerhouden om op de pvv te stemmen, veranderen en ik voorzie een glorietijd voor Nederland. Ik bedoel, Noorwegen en Zwitserland doen het zonder, in de Gouden Eeuw hebben we bewezen, ook al was het op totaal ander vlak, dat we het zonder de (z)Europese Unie makkelijk redden.

keizerkoningadmiraal | 04-07-12 | 20:18

Mijn stem krijgt Greet wel. Simpelweg omdat er geen beter alternatief is sinds de VVD voor zonnepanelensubsidies en hogere belastingen is.

Cum_Fraude | 04-07-12 | 20:17

"... Het is jammer dat de PVV een club rancuneuze anderemensenhaters is, die wordt aangevoerd door een eenling..."

Aangevoerd en gedicteerd worden door een partijbestuur en denktank is dan ook zoveel democratischer.

"... met een übernationalistische agenda..."

Dat heeft iedere Nederlander. Kijk maar eens om je heen tijdens een EK/WK.

"... Het is jammer dat in het verkiezingsprogramma van de PVV de xenofobe angst voor alles wat niet naar kaas ruikt of op tulpen lijkt..."

Xenofoob? Kaas heeft niets met welke nationaliteit dan ook te maken, en tulpen zijn godbetert Turks.

Ik ben nu al moe. Ik ga maar eens een biertje pakken.

ZKH EénOog | 04-07-12 | 20:17

@ Handige Harrie | 04-07-12 | 20:13

En jij hebt dit binnen drie minuten gelezen? Knap!

blandurego | 04-07-12 | 20:17

@ paost712 | 04-07-12 | 20:14

Als het KNMI heftige rukwinden verwacht, dan weet je dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

von H | 04-07-12 | 20:16

De landelijke politiek kan opgedoekt worden, we zijn al uitgeleverd aan Brussel.
Ik ga de moeite niet eens meer nemen om te stemmen.
Zoek het maar uit met zijn allen, doe ik ook al een tijdje.

Jackanders | 04-07-12 | 20:14

Allemaal leuk en aardig maar dat is hetzelfde als zeggen dat Stalin ook goede kanten had. Hoe goed die kanten ook waren/zijn je stemt gewoon niet op een psychopaat.

klaas6523 | 04-07-12 | 20:14

"Ik ga die partij van je helemaal slopen" sprak Mark Rutte na het mislukken van het Catshuis overleg tegen Geert Wilders.

"Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt", zei Alexander Pechtold (D66) als reactie op het lente-akkoord.

Tot nu toe blijkt dat de partijen die het lente-akkoord hebben gesloten slechts de democratie aan het slopen zijn...

Willens en wetens een verdrag rattificeren terwijl ze weten dat het verdrag nog niet eens klaar is.
Een verdrag waarin de Euro-bonds mogelijk blijken, (zie voor Jip en Janneke uitleg: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/06/... )
een verdrag dat rechtstreekse steun aan banken mogelijk maakt, kortom een verdrag dat veel verder gaat dan, volgens zeggen, ooit iemand van de Nl politiek heeft willen gaan.
Maar het heeft wel al de benodigde handtekeningen verzameld om bindend te zijn.

Niet stemmen zoals sommigen voorstellen is geen optie want dan laat men gewoon de huidige ploeg aan het werk, gelegitimeerd of niet.
Legitimiteit doet al lang niet meer ter zake, zolang de schijn van democratie maar hoog gehouden kan worden.

Wel democratie uitdragen en verdedigen in VN of NATO verband in verschillende exotische oorden maar in eigen huis die zelfde democratie met voeten treden?

Nederland balanceert op het slappe koord dat tussen de Euromast en de Rembrandtoren is gespannen, zonder vangnet en het KNMI verwacht heftige rukwinden.

Tot de uitslag bekend is zal ik de schijn van 'brave burger' en 'goed huisvader' hoog houden, wat daarna gaat gebeuren is nog onbekend.
Mocht de vlam inderdaad (spontaan?) in de pan slaan na 12912 zal ik zeker één van de eersten zijn die zich aansluit bij de 'Lange Mars Naar Brussel' om daar het EU parlement als ware het een krakersbolwerk in de Vondelstraat te ontruimen.

paost712 | 04-07-12 | 20:14

En toch, mijn stem hebben ze.

L. Rakker | 04-07-12 | 20:13

[.]Want denk Wilders en zijn trawanten weg en ontdoe het PVV-program van zijn ongefundeerde angst voor het onbekende, en je houdt ineens aardig wat rationaliteit over in de standpunten.[.]

wier of wiens standpunt Van Rossem?

bij gelegenheid | 04-07-12 | 20:13

Dit vind ik een heel redelijke column, van jou als PvdA-lijstduwer, Maarten!

Handige Harrie | 04-07-12 | 20:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl