Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Refo-opvoeding = kind mentaal slopen

biblebelt.jpgGlipte door alle haatimams en debiele websites van de PVV even overal tussendoor, maar we wilden hem u toch niet onthouden. Deze column bij de GrefoCourant van Steef Post van afgelopen maandag. Over de juiste Bijbelse opvoeding. Met kindsgevaarlijke quotes als: "Een kind komt tot zijn recht als de eigen wil gebroken wordt en als het kind wil wat God wil. En in die ketting van het gedoopte kind naar de Heere vormen de ouders en opvoeders een schakel." In zijn essay haalt Steef zaken door elkaar als gezag, gehoorzaamheid en kindermishandeling. Hij vindt dat goede opvoeding gebaseerd dient te zijn op hoe hallucinerende woestijnbewoners volgens hun zonnesteekgod ruim tweeduizend jaar geleden hun kinderen behandelden. Want fuck een paar millenia aan voortschrijdend inzicht. Dus er is niet alleen sprake van een belachelijk groot aantal seksueel misbruikte kinderen in de grefo-sekte, dankzij haatprekers als Steef Post worden ze ook geestelijk misbruikt, gemanipuleerd en gebroken. Gehoorzaamheid? Ja. Gezag? Ook. Dat bereiken door de eigen wil te breken en te vervangen door 'Gods wil'? Dat nooit. Gadverdamme bah, Steef. In de USA wordt nu de docu 'Kidnapped for Christ' gemonteerd, over een evangelische slavenkolonie school waar zondige kinderen (zoals zij die last hebben van homo) opgesloten, gemarteld en gebrainwashed worden. Alles waar deze film [trailer:] tegen ageert, is wat Steef Post wil promoten binnen de Refo-scene. Joehoe, Jeugdzorg, hier ligt een wereld van begeleiding, interventie en aanklachten op jullie te wachten. Doe eens gehoorzaamheid aan 21e eeuwse wetten, regels en ethiek afdwingen bij die refo's, please.

Reaguursels

Inloggen

Mafkegel, meer kan ik er niet van maken. Steef Post is een man met een verstandelijke beperking.

Rotzak84 | 17-02-12 | 17:29

Raad voor de Kinderbescherming mag worden omgedoopt naar Raad voor de Ieder-ander-dan-het-kind-dat-het-nodig-heeft-bescherming.
En pedo's komen niet alleen voor bij Katholieken en Grevo's, maar ook bij andere geloofsgemeenschappen. Want die kunnen pedo's genezen. Ze bidden voor ze en ze zijn genezen. Halleluja. En alle ouders van nieuwe slachtoffertjes wordt de mond gesnoerd door te zeggen dat deze ouders uit zijn op een scheuring binnen de kerk. Ik spreek uit ervaring. Ik bleek getrouwd te zijn met een pedo, van wie ik twee dochters heb. Ik leef al meer dan 13 jaar alleen met deze dochters met alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Zonder ooit de hulp te hebben gekregen waar ik om heb gevraagd, gesmeekt en gebeden. Gelukkig zit mijn ex nog steeds vast door TBS. Hoewel hij wel op ONbegeleid verlof mag...

Pisces-woman | 17-02-12 | 17:18

"Dus er is niet alleen sprake van een belachelijk groot aantal seksueel misbruikte kinderen in de grefo-sekte"
Anninga en Quid, wat een verdwaasde schrijvers gevoed door blinde haat, zijn ze toch. Zoveel reaguurders die duidelijk maakten dat het een prut en neponderzoek was en het dan toch weer aanhalen. Religieuze fundamentalisten en mensen als Anninga en Quid, allemaal een gevaar voor onze maatschappij. Gedreven door sprookjes en angsten voor iets wat er toch niet blijkt te zijn.

Inferi0r | 17-02-12 | 15:43

Jeugdzorg heeft haar eigen doelstelling. Ouders zijn fout en de staat is goed. En als je dat niet WILT begrijpen, LEREN ze je dat wel te begrijpen.

hawie | 17-02-12 | 14:59

Religie is alleen voor volwassenen, net als pr0n.

rixard | 17-02-12 | 14:55

@Allemaal | 17-02-12 | 10:36
"Ze hebben in de afgelopen 10 miljoen jaar..."
FAIL!
10 miljoen jaar kan helemaal niet.
6000 max.

Linke Joop | 17-02-12 | 11:57

Die Steef Post is een ueber trol. Respcet.

Pancho_Sanchez | 17-02-12 | 11:46

Gristelijke religie heeft traditiegetrouw nu eenmaal een aparte status. Ze betalen geen belasting, mogen hun eigen onderwijs bepalen, elkaars kinderen misbruiken, levensgevaarlijke nonsens uitkramen en niemand (alleen in de marge) zal ze ter verantwoording roepen. De 'liberale' VVD heeft traditiegetrouw een zwak voor gristenen omdat ze ondanks hun liberale 'verlichting' denken dat alleen gristenen voor een net volksmoraal kunnen zorgen. In een godsvruchtige gemeenschap worden tenslotte geen papiertjes op straat gegooid. Moet je eens kijken hoe ze bij een deftig rechts blad als Elsevier telkens weer krols op de gristelijke schoot kruipen. Het gaat nog wel even duren voor onze religieuze vrienden *echt* ter discussie worden gesteld.

Kutmug | 17-02-12 | 11:28

@Herr Knäckebröd | 16-02-12 | 20:32
Nee het is een genetische afwijking.

Linke Joop | 17-02-12 | 11:07

Godsdienstvrijheid is dus neuqen wat en wie je wil, je macho willetje opleggen en middels geweld etc doordrijven.
En dat mag, want dat is godsdienstvreiheid.
Is liev enzo.
En als de maatschappij er wat van zegt gaan ze kermen dat ze vervolgd worden.
Toon mij een gelovige en ik zie een hypocriet, leugenachtig misbaksel.
En dat zijn ze, allemaal ongeacht hun geloof.

Linke Joop | 17-02-12 | 11:06

@ Allemaal | 17-02-12 | 10:36
Ga eens deaud. Ga naar uw maker (die niet bestaat).

Willem VanDer Decken | 17-02-12 | 10:59

Religie zou verboden moeten worden voor kinderen onder de 18 jaar. Mogen ze daarna zelf beslissen of ze aan die ongein mee willen doen of niet, maar voor die tijd: Geen kerk/moskee/basischool met specifiek geloof/zaal/gebedsruime/huis of andere reli-indoctrinatie, graag.

Amstel | 17-02-12 | 10:50

Bespottelijk en verachtenswaardig volk is het ook. Dat men in 2012 als volwassen persoon nog in zulke hilarische bullshit met god gelooft is natuurlijk al te belachelijk voor woorden, maar dat men dan ook zijn kinderen met geweld deze onzin door de strot duuwt is niet anders te duiden dan als kindermishandeling. Dit zou eigenlijk strafrechtelijk vervolgd moeten worden, maar daar velen in de Nederlandse regering deze onzin ook aanhangen(CDA / Christen Unie / SGP) wordt dit soort volk de hand boven het hoofd gehouden.
.
Religie = Duivels!!
.
Geloven mag hoogstens een privé aangelegenheid zijn, waar je NIEMAND mee mag lastig vallen / indoctrineren. Ook je eigen kinderen niet.

Louis Cypher | 17-02-12 | 10:49

Religieuze mensen zijn juist mentaal gezonder. Dat blijkt uit talloze studies.
-
De anti-religieuze brigade alhier legt verslaglegging van misstanden onder een vergrootglas en individuele negatieve zaken leiden tot een voorgekookt negatief oordeel over het geheel. Er gebeuren genoeg rare zaken in refo kring, maar dat ze mentaal ongezond zouden zijn is de grootste lariekoek die ik ooit heb gehoord.
-
Ik stel dus nu voor dat we alle atheïsten steriliseren. Ze hebben in de afgelopen 10 miljoen jaar nog geen enkel systeem voortgebracht wat het langer dan 100 jaar volhoudt en wat geen grootschalig bloedvergieten kent. Zie je, het is helemaal niet nodig om zaken uit context te rukken en onder een vergootglas te leggen om tot een negatief oordeel te komen.

Allemaal | 17-02-12 | 10:36

Kindermishandeling als gevolg van de erfzonde-doctrine. Mag ik de islambashers er op wijzen dat erfzonde in de islam een onbekend begrip is?

Mrs Waldorf | 17-02-12 | 10:29

Het wordt tijd, dat we algemeen maatschappelijke waarden eens af gaan zetten tegen de diverse religies - net zoals we dat nu al bij sekten doen. Als men daar over de schreef gaat, moeten religies gewoon tot ongewenste organisaties verklaard worden (net zoals dat in sommige landen al bij Scientology het geval is). Individuele ouders moeten in dat soort gevallen uit de ouderlijke macht worden gezet. Het simpele feit, dat dit soort organisaties al eeuwen "meedraaien" in onze maatschappij is geen argument - hooguit het enige verschil met een wat recenter opgerichte sekte.

Tux1337 | 17-02-12 | 08:53

Die grefo's en refo's moeten ze maar in laten slapen. Scheelt een hoop leed. Ik heb het idee dat ze dat zelf ook wel willen.

Willem VanDer Decken | 17-02-12 | 08:42

Je kunt elk normaal kind uitstekend opvoeden door consequent te zijn. Ja is ja, nee is nee en niet misschien. Daar komt geen geweld, geen straf en geen god aan te pas. Zo lang als je als volwassene verantwoording draagt voor een kind dien je deze verantwoording ook te nemen. Geen zin, geen tijd en proberen het kinderzieltje ten allen tijde te ontzien zijn uit den boze. Soms moet je laten zien dat je mentaal de baas bent om het kind te beschermen. Dat noemt men leren.

Dit soort reformatorische idioten en hun volgelingen zijn gelukkig uitzonderingen binnen het Christendom. Terecht praat Quid bij de grafo´s over een sekte. Manipulerende dictators aan de bovenkant en door inteelt en indoctrinatie slap gemaakte volgelingen. Dit alles gesteund door een staat die scheiding van kerk en staat predikt en onder het mom vrijheid van godsdienst de ergste misstanden goedkeurt.

Toch vinden dit soort misstanden over het algemeen plaats op scholen met een fundamenteel religieuze islag. Reformatorische scholen, moslimscholen. Afgewend van de maatschappij, afgewend van de realiteit.

Het zou verkeerd zijn deze fundamentalisten over één kam te scheren met christelijke scholen die naar de maatschappij gericht zijn.

Ik denk dat (door niet religieuzen geleide) katholieke en protestants christelijke scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nederland. Dat zijn scholen waar alle, ook niet gelovige kinderen in hun waarde gelaten worden, maar wel bepaalde normen en waarden worden aangeleerd die in het tegenwoordige openbare onderwijs besmet zijn. Noem het streng, maar geen enkel bedrijf loopt alleen op oude jongens krentenbrood, soms moet iemand de baas zijn.

LAten we dus niet het kind met het badwater weggooien omdat er idioten als Steef Post op deze wereld rondlopen.

nu even niet | 17-02-12 | 08:00

Het zal wel weer minkudo's regenen, maar je zou er bijna Jozef Stalin van gaan begrijpen, die reli-gekkies standaard in psychiatrische klinieken opsloot. Bijna, want hij deed dat niet omdat hij religie als psychische stoornis zag (wat het m.i. in sommige gevallen wél is), maar omdat hij religie als concurrentie zag voor zijn eigen totalitaire ideologie en hij het alleenrecht op brainwash wilde houden.

Aktivist | 17-02-12 | 07:52

pina | 17-02-12 | 07:18 |
Heel herkenbaar, inderdaad. Zolang de kindjes thuis blijven, schikken ze zich in het onvermijdelijke, want anders moet "hun wil gebroken" worden. Op school en elders in de gelukkig grotendeels seculiere buitenwereld blazen ze stoom af, wat resulteert in het door jou beschrevene en alles wat thuis niet "mag".

Aktivist | 17-02-12 | 07:49

juist die zwaar religieus opgevoede kinderen worden etterbakken..... wacht maar tot ze in de echte wereld terecht komen... op de school waar ik kom ... een basisschool... hoor ik juist de refo's vaak vloeken.. ja want mama of papa zijn er niet( thuis wordt de mond met zeep gespoeld als ze het woordje jeetje uitspreken) en hier op school zeggen ze tegen andere kids kuthomo enz. Verder hebben ze weinig tot geen respect voor mensen die niet geloven of een andere religie bezigen... niet geheel onherkenbaar zoals bij andere extreme vormen van religie. Kuthomo die calvijn!!

pina | 17-02-12 | 07:18

Hee mijn eiland is alweer paars gekleurd :)

bob de boarder | 17-02-12 | 07:07

wie denkt die steef post wel niet dat die is, en wie ben ik om daar iets over te vinden.
en wat betreft die column die is surrealistisch en eenzijdig - na socrates, plato en aristoteles is het alleen maar merde. de wil van een mens of wat dan ook is uniek en maakt geliefd. post, gooi je tuin helemaal vol met beton!

ganzo | 17-02-12 | 03:49

Een beetje strengere opvoeding zou voor veel nederlandse kinderen best wel goed zijn. Maar om je kinderen compleet te brainwashen met deze refo BlaBla is wel een beetje eng.

Paulkruger | 17-02-12 | 03:41

als het maar in de naam van God is, is alles veroorloofd.. BAH!!!

demilord | 17-02-12 | 02:53

Dit soort gasten zijn compleet van het doopvont gepleurd

Strappin Young Lad | 17-02-12 | 02:04

Column doorgeworsteld. Echt, dat iemand dit met droge opgen opkloddert. Levensgevaarlijke mongeaul.
Duidelijk gevalletje van -1.

xspalm | 17-02-12 | 01:49

@Michiel de Kater | 17-02-12 | 01:12
Die flinke korrel moet je ook met god nemen. :)
Je dus de juiste reactie gegeven.
Punten.

miko | 17-02-12 | 01:39

miko | 16-02-12 | 23:34
Wat er gebeurd is? Niet wat je blijkbaar allemaal denkt. Ik was op mijn twaalfde al een overtuigd atheïst, de politieke en/of levensovertuiging van degene die mijn Maria ontmaagd heeft zijn mij onbekend, en met grieten en afdelingen inkoop heb ik gelukkig niets te maken. Ik verbaas me slechts over de totalitair aandoende drammerigheid van de aanhangers van het Nieuwe Atheïsme (en hun meelopertjes hier op GS).

Michiel de Kater | 17-02-12 | 01:25

miko | 16-02-12 | 23:26
Is het nooit bij je opgekomen dat delinquenten wel eens geloof zouden kunnen veinzen, omdat hun dat bonuspunten oplevert bij hun beoordelingen c.q. in de gedragsrapportages die er over hen geschreven worden? Voorbeeldje uit de oude doos: in de concentratiekampen die de Nederlandse overheid er in de jaren na de oorlog op nahield voor NSB-ers en aanverwanten hebben heel wat gevangenen zich "bekeerd" tot het katholicisme, omdat de Kerk zeer actief was op het gebied van resocialisatie en lobby voor vervroegde invrijheidstelling voor "goed gedrag". Alleen voor katholieken natuurlijk. Bekering kon je een fikse besparing opleveren op je straftijd.
En ik wil niet flauw doen, maar tenzij je in de bewaking expres ver onder je niveau bent gaan werken, zitten we denk ik niet in dezelfde league qua kennis en ontwikkeling. Oordelend naar het niveau van de bewakers die ik beroepsmatig tegenkom vrees ik dat ik je posts met een flinke korrel zou moet nemen.

Michiel de Kater | 17-02-12 | 01:12

Die reaguursels ook weer, kan er wel een paper over schrijven. Dit is gewoon ctrl c, ctrlv v van een willekeurig ander topic van Johnny Quid.

xzaz2 | 17-02-12 | 00:21

Johnny Quid
LUL NIET

xzaz2 | 17-02-12 | 00:17

Ja, ik ben als kind mentaal gesloopt. Niet door de Refo's maar door de katholieke fraters van Tilburg. Elk woord dat ik niet uit mijn hoofd kende van de oefeningen Geloof, Hoop en Liefde, kreeg ik met de lat op m'n billen dat er blauwe strepen waren 's avonds.

Twee Jeetjes | 17-02-12 | 00:15

Goed, U kent mij, ik lul vaak en graag uit mijn nek ... maar volgens mij waren er 2000 jaar geleden ook al mensen die met dit soort onzin de kachel aanmaakten om te zorgen dat hun kindjes hun verkleumde klauwtjes konden warmen.
Gelukkig hebben we nu beschaving en zelfs caviapolitie, kunnen onze kinderen veilig over straat zonder aangerand te worden door maniakken zoals Dutroux, en de eeuwige vraag waarom we door amerikanen moesten worden bevrijd, en of dat eigenlijk wel zo is.

Of simpel: opdat god verdomme de gristenen ...

A.Th. | 17-02-12 | 00:11

Je zegt het goed Johnny: Grefo-sekte. In feite zijn natuurlijk alle religies een sekte en moeten daarom heel goed in de gaten worden gehouden. Levensgevaarlijk die klanten. En gewoon legaal.

zooishettoch | 16-02-12 | 23:37

@Michiel de Kater | 16-02-12 | 23:13
verder ben je volgens mij zelf een beetje gefrustreerd met betrekking tot Athieisten.Wat is er gebeurd? Je eigen Maria ontmaagd door een ongelovige? Gepest op school omdat je tot je twaalfde in sinterklaas geloofde? De sukkel bij het koffiezetapparaat omdat je die mooie griet van de inkoop afdeling je keihard uitlachte toen je over jesus gristus begon en ze eerst dacht dat je een grapje maakte?

miko | 16-02-12 | 23:34

Godvoordomme!! zo, dat lucht op

Rest In Privacy | 16-02-12 | 23:34

@Michiel de Kater | 16-02-12 | 23:13
Ja.Jaren als bewaker gewerkt.Verder heb ik twee ooms die in de bak op Curaçao werken.Werkelijk allemaal zijn ze gelovig.Pastoors en andere bidlippen komen binnen aan de lopende band.8 jaar ervaring en twee keer iemand mee gemaakt die zei absoluut nergens in te geloven.En deze personen zaten er niet voor geweldsdelicten maar voor fraude.

miko | 16-02-12 | 23:26

god woont op de veluwe en zal het liefste zien dat die achterlijke meelopers die iedere zondag braaf in de tempel hangen.... elkaar eens gaan respecteren!.

ronnie geilstra | 16-02-12 | 23:16

miko | 16-02-12 | 23:09
Ow? Is dat zo? Kom eens met cijfers waaruit blijkt dat het overgrote deel van de misdadigers in de bak toch echt gelovig is? Of is u ervaringsdeskundige?

Michiel de Kater | 16-02-12 | 23:13

Wat mij wel opvalt hier, is dat geloof en god op een hoop gegooid word. Religie maakt misbruik van god voor eigen gewin.

weedo | 16-02-12 | 23:11

@Michiel de Kater | 16-02-12 | 22:42
Ow? Is dat zo? Kom eens met cijfers want het overgrote deel van de misdadigers in de bak is toch echt gelovig.Maar inderdaad een niet gelovige die aan een kind zit is in overtreding maar bij gelovige heet dat een gristelijke opvoeding.had je verder nog een favoriet standje met je misdienaar meneer pastoor? Of is u ouderling?

miko | 16-02-12 | 23:09

een soort bleeker.

de butser | 16-02-12 | 22:56

Michiel de Kater | 16-02-12 | 22:42 | + 0 -
heeft gelijk. Geestelijk gehandicapten moeten jullie niet plagen.

Sparky Griswold | 16-02-12 | 22:53

Ik was vorig jaar uitgenodigd bij een bijeenkomst van De Passie. Een school waar dit grefo's hun kinderen brainwashen. Het was eng daar. Leraressen die met ezelsoren op het podium moesten omdat ze een bijbeltekst niet kenden, de indoctrinatie en de angst bij de kinderen straalde er van af.. Ik heb in ieder geval aangifte gedaan bij de inspectie van het onderwijs, ik verwacht dat er weinig mee is gedaan. Het was in ieder geval heel erg, zo erg dat ik steeds meer een fundamentalistische atheist ben geworden om dit kwaad de wereld uit te helpen.

deministerpresident | 16-02-12 | 22:47

Ha, weer eventjes therapeutisch christen-bashen voor de GS-goegemeente. Helaas realiseren al die atheïstjes zich niet dat zowel in relatieve als absolute zin (gegeven het percentage atheïsten these days) veruit de meeste kinderen misbruikt worden door atheïsten.

Michiel de Kater | 16-02-12 | 22:42

@Dr.Zeldenrust | 16-02-12 | 20:42
Vanwaar die frustratie? Heeft de Heer zijn oproepen nog niet beantwoordt vandaag?

Herr Knäckebröd | 16-02-12 | 22:32

als iedereen nou geloofd wat hij of zij wil geloven en er verder zijn of haar m.. l over wil houden heeft verder niemand er last van

Puzazy | 16-02-12 | 22:24

Enig idee hoeveel van die refo's in ons parlement zitten,en die bepalen het ook voor ons en die zitten niet alleen in de refo partijen.

kweetitwel | 16-02-12 | 22:22

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 22:19 |
Ja. Reve wist heel goed waar de scheidslijn lag tussen zijn eigen fantasieën en de werkelijkheid.

harry pikkel | 16-02-12 | 22:22

Was 't niet Reve die schreef van 'duchtig tuchtigen'?
Of bedoelde hij daar wat anders mee?

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 22:19

Stand voetbal boekarest fc twente 0-1 54 min

kweetitwel | 16-02-12 | 22:19

Heb dat stuk met kromme tenen zitten lezen. Macht en onderdrukking.
Heb uw naaste lief en mishandel je kind.

weedo | 16-02-12 | 22:17

Err, Functioneert dus, endat doe jz net zo min als de grevo's & -u

seven | 16-02-12 | 22:07

En daarom moet het onderwijs dus seculier worden. Zodat kinderen van dit soort religieus gestoorden in ieder geval tijdens de lesuren kunnen ontsnappen aan het reliote vacuüm waarin ze worden opgevoed en hun hersens ook nog normaal leren gebruiken.
Dan maar geen ontsnappingsmogelijkheid aan koeltoer door je kinderen naar een goristelijke school te sturen.
Dit soort kindermishandeling moet afgelopen zijn.

vetkleppert | 16-02-12 | 22:06

Alsof jeugdzorg zoals het nu functioneerd een verbeteruing is, jeugdzorg is nml regelrecht ontstaan vanuit die benauwde bemoeizuchtige christelijke wereld.

seven | 16-02-12 | 22:04

Udo Hess | 16-02-12 | 21:44
Nog even over dat wraak en straf. Jij gebruikt het in een totaal andere context. De god van het OT nam wraak als hij zich gekwetst voelde door de mensjes, het was een nare, bekrompen god. Steef Post wil kinderen straffen, dat is iets totaal anders dan de situatie die jij beschrijft.

harry pikkel | 16-02-12 | 22:04

@harry pikkel | 16-02-12 | 22:01

Je hebt gelijk.

pius | 16-02-12 | 22:02

pius | 16-02-12 | 21:51
Deze man is niet dom, dit is een bewuste misleider. Woorden als tucht en kastijding alleen in citaten gebruiken, zodat ie er later niet op gepakt kan worden en zich eruit kan redden door te roepen: 'zo heb ik het niet bedoeld.'

harry pikkel | 16-02-12 | 22:01

@harry pikkel | 16-02-12 | 21:56

Of een morbide gevoel voor humor.

pius | 16-02-12 | 22:00

Alle gelovigen zijn geadopteerd door een sekteleider. Charles Milles Manson

dogbitedog | 16-02-12 | 21:58

Aldus Steef Post:

“Wie gehoorzaamheid losmaakt van liefde, komt bij de PVV terecht”

Troef | 16-02-12 | 21:57

Udo Hess | 16-02-12 | 21:44
Een literatuuronderzoek. Houd toch op. Kun jij niet lezen? Het is één groot betoog om kinderen te onderdrukken, uit naam van Steefs hoogstpersoonlijke opvatting over opvoeden. Die hij kracht probeert bij te zetten met een beroep op de bijbel en nog wat cherry picking uit de literatuur. Een literatuuronderzoek, jij hebt lef.

harry pikkel | 16-02-12 | 21:56

Wat flauw van je Joris dat ik ben weggejorist. Quid mag ranten wat hij wil maar als ik dan beleefd een steekje onder water geef is het meteen gedoe en gejoris all over the place. 1 joris op 3 posts is trouwens wel een goed begin met deze nieuwe nick. Ik blijf mijn best doen Quid!

Sparky Griswold | 16-02-12 | 21:53

Het kwaad zit in iedereen, of heb jij je kind geleerd om te liegen, ongehoorzaam te zijn, enz?
Dr.Zeldenrust | 16-02-12 | 21:07 |

Even wat dieper hier op in gaan: 'het kwaad' bestaat niet, het is geen zelfstandig iets met een eigen wil oid. Iedereen heeft positieve en negatieve kanten. Wat kinderen betreft wil ik als opvoeder liever de sterke kanten van mijn kinderen ontwikkelen dan dat ik de nadruk leg op het 'bestrijden' van de zwakke kanten, en dit niet zwart wit natuurlijk. Waardering voor je kinderen is ook bijzonder belangrijk. Ik kan je uit ervaring vertellen dat dit (meestal) echt werkt.

Respect is eigenlijk iets dat je gegeven moet worden, niets iets dat je vraagt. Kinderen kijken voor het grootste deel al van nature tegen hun ouders op. Wat de gerelicapte hardline-christenen betreft vind ik dat ze ook moeten beseffen dat zij respect voor hun kinderen dienen te hebben. Dat ontbreekt totaal in hun geboden.

Een kind kan liegen aanleren, en zal ongehoorzaam blijven als het de noodzaak niet snapt van gezag. Stekels zijn altijd ter verdediging, wie denkt dat een kind met gif in het lijf geboren wordt moet naar de psychiater.

WildPlassert | 16-02-12 | 21:53

paost712 | 16-02-12 | 21:44 |
U heeft gelijk.

Wel moet ik denken aan de Haagse fail met het ritueel slachten. Het welzijn van gods schepselen is niet zo van belang als dat van zijn woord.

(Waar 'god' staat mag u naar wens ook 'ouderlingenraad' of zo zien staan.)

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:53

Een goede verklaring waarom mijn schoonmoeder en ik niet door een deur konden. Blij dat zij geen kwade invloed meer heeft op mijn kind!

Versnapering | 16-02-12 | 21:53

Min twee?

pius | 16-02-12 | 21:52

@harry pikkel | 16-02-12 | 21:49

Domheid is de bron van heel veel kwaad. Zo bedoel ik het;)

pius | 16-02-12 | 21:51

Wat nog zieker is, is het feit dat de SGP de gedoog partner is in de eerste kamer... die moeder van Rutte moet toch wel trots zijn op haar zoon.

raarie | 16-02-12 | 21:51

pius | 16-02-12 | 21:35 |
Bleef het maar bij domheid. Het is me bijna gelukt om dat stuk uit te lezen, maar op de valreep werd het me allemaal wat te veel, zo'n idioot die zijn eigen zieke gedachten op kinderen wil gaan projecteren.

„Wie de Heere liefheeft, die kastijdt Hij.” Een vader die zijn kind niet wil straffen, behandelt hem als een bastaard, en gedraagt zich niet als kind van God (Hebr. 12).

Dat soort dingen dus.

harry pikkel | 16-02-12 | 21:49

@paost712 | 16-02-12 | 21:44

Goed!

pius | 16-02-12 | 21:48

@Udo Hess | 16-02-12 | 21:44

Die laatste zin van jou is net zo begrijpelijk als de uitkomst van 1888345352522222003332828982 keer 9366553355228282 minus 88325255r252 plus 6.

Dus gaarne uitleg Rudolf. Ik bedoel Udo.

pius | 16-02-12 | 21:48

@Harry Pikkel, wraak en straffen zijn zieke ideeën? Nou ik kan je vertellen dat als er iemand het in zijn hoofd haalt mijn kind wat aan te doen, dat ik wraak neem en dat ik diegene straf. Meer in zijn algemeenheid, een gemeenschap kan niet bestaan zonder wraak en straf. Of jij moet het normaal vinden dat iemand erop los moordt.
Wat God/god is, moet ieder voor zich uitmaken. Steef Post lijkt vooral een literatuuronderzoek gedaan te hebben. Het zegt nog weinig over zijn persoonlijk geloof.

Udo Hess | 16-02-12 | 21:44

Geloof (of ongeloof) kan en mag *nooit* een reden zijn voor activiteiten die bij de wet strafbaar zijn.
Ontucht met en mishandeling van minderjarigen dienst altijd bij justitie te worden aangegeven zodat zij volgens aardse wetten vervolging kunnen instellen.

Straffen in het hiernamaals zijn geen straffen maar bangmakerijen om personen te weerhouden fouten te maken.

De kerk (of welke instelling dan ook) misdragingen door leden van diezelfde kerk laten onderzoeken en afhandelen is niet van deze tijd.
De beerput die 'doofpot' genoemd wordt dient niet alleen geleegd te worden maar ook afgeschaft.
Openheid en transparantie eisen we van de regering, de NS, banken en allerlei andere geprivatiseerde NUTS bedrijven.
Ook de kerk is een NUTS bedrijf (welk nut is mij een raadsel, maar dat boeit niet) en dient dus dezelfde openheid en transparantie te betrachten als eerder genoemden.

Blijven roeren waar het stinkt! (en dan heb ik het niet over een priester o.i.d. die een koorknaapje anaal uitwoont...)

paost712 | 16-02-12 | 21:44

@harry pikkel | 16-02-12 | 21:37

Het al wat is. De dualiteit voorbij.

Dat is god.

pius | 16-02-12 | 21:40

En de grootste misleiding die de duivel ooit heeft uitgehaald is vertellen dat god bestaat. Alsof er verschil is.

Lucifer | 16-02-12 | 21:39

Dr.Zeldenrust 21:07 kinderen gaan pas liegen als ze straf krijgen voor hun waarheid.

WildPlassert | 16-02-12 | 21:38

Redheddd | 16-02-12 | 21:27 |
In mijn zelfstudieboekje: GS for dummies, door D. Stapel, lees ik het volgende:

"... Veelvuldig wordt geconstateerd dat kort na het verliezen van de Zwitsal-status 'perceptie' ontstaat. Dit, gekoppeld aan de met het moment groter wordende levenservaring en het groeiend vermogen logisch te denken, resulteert vaak in scherpe en in enkele gevallen epische inzichten, dewelke met de medereaguurders gedeeld worden door middel van 'tegels'...".

Heb je daar wat aan?

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:38

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:33
Dat er een bepaalde harmonie in de natuur zit wil ik ook wel geloven. En Einstein noemt dat god. Het is wel zo ongeveer de tegenovergestelde god als die van Steef Post. Die van Einstein is er een van schoonheid en creativiteit, die van Post een van wraak, straffen en nog meer van die zieke ideeën.

harry pikkel | 16-02-12 | 21:37

Geloof is collectieve massahysterie.

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:36

@harry pikkel | 16-02-12 | 21:33

Briljante film. Helaas is aan Steef post weinig Briljants.

Of het moet zijn grenzeloze domheid zijn.

pius | 16-02-12 | 21:35

Die engerd van een Steef Post doet me denken aan die vader uit American Beauty, die zijn zoon sloeg uit liefde. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, blijkbaar.

harry pikkel | 16-02-12 | 21:33

@harry pikkel | 16-02-12 | 21:30:
Er is iets, maar voor mensen niet te begrijpen, zoiets

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:33

Doe is die.

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:33

Ik ben atheist, maar ik doe er al jaren niks meer aan...

Dr.Zeldenrust | 16-02-12 | 21:32

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:28
Jammer dat Einstein dood is, ik had wel eens van gedachte willen wisselen over pantheisme.

weedo | 16-02-12 | 21:32

De omstreden "shariageleerde" Haatham al Haatham oid ook. Hij is niet welkom en dus komt hij juist hier naar toe.
Alles om te provoceren. Alles om te leren haten.
Doe god moet wel een duivel zijn.

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:32

@Redheddd | 16-02-12 | 21:27

Ben jij van twitter?

pius | 16-02-12 | 21:31

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:28
En nu?

harry pikkel | 16-02-12 | 21:30

@King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:28

Prachtig.

pius | 16-02-12 | 21:30

"Ik ben geen atheïst en ik kan me, geloof ik, geen pantheïst noemen. We zijn als een klein kind dat een enorme bibliotheek binnenstapt met boeken in vele verschillende talen. Het kind beseft dat iemand die boeken moet hebben geschreven, maar weet niet hoe. Het vermoedt vagelijk een geheimzinnige orde in de rangschikking van de boeken maar weet niet welke. Dit lijkt me de houding van zelfs de intelligentste mens ten opzichte van God. ",
was getekend, Albert Einstein

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:28

fijn dat er ook nog mensen zijn die medelijden hebben.. Alleen dat misbruik speelde/speelt in de rk-kerk en nu wordt het opeens gelinkt aan de refo's.. Explain

Redheddd | 16-02-12 | 21:27

Gelukkig voor de relidwazen wonen ze al allemaal bij elkaar. Gunstig voor de polio enzo.
Mijn wens voor de mensheid: World peace en no religion. Oh ja, en opslag de volgende keer.

Ome Gijs | 16-02-12 | 21:27

Elkaar uitmoorden,haten,niet verdragen.
Ja, religie is een mooi iets......

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:25

@Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:21

*Pepermuntje neemt en collectezak leeghaalt*

pius | 16-02-12 | 21:24

pius | 16-02-12 | 21:18 |

*collectezak en pepermuntje doorpasst*

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:21

En zo'n klap met een Statenbijbel komt best hard aan.
Vraag het maar aan Johnny -ik bid niet voor bruune bon'n- Quid...

King of the Oneliner | 16-02-12 | 21:21

Die arme kinderen worden in de kop en in de kont genomen, met God als smoes. Ik snap echt niet dat Christenen massaal afstand nemen van dit misbruik. Collectief gebraiwashed. Stelletje reli-zombies.

ZDEV | 16-02-12 | 21:20

@Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:16

LOL. Je was me voor.

*meerdere erkent*

pius | 16-02-12 | 21:18

Als ik sprookjes van Grimm voor waar aanneem word ik voor gek verklaard.
Gek genoeg niet als je in de bijbel, thora of dat andere haatboek gelooft.

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:18

Misschien moet steef post in debat met zijn islamitische counterhaatdaap die niet naar de VU kwam. Geweldige televisie lijkt me dat.

*balie bellen gaat*

pius | 16-02-12 | 21:17

En dan homo's ziek durven te noemen. Dat soort mensen is zelf behoorlijk ziek.

omdatappel | 16-02-12 | 21:17

Binnenkort in De Balie:

Multicultiparty met o.a.:

MC Steef Post
DJ Sjeik Haatham al-Haathaat
MC Mgr. Roger Vangheluwe
Roast of the Hour: Rabbi Aryeh Ralbag

Voorverkoop hier:

www.aivd.nl/

(legitimatie verplicht, zelf brood meenemen)

Bezorgdenverjaagster | 16-02-12 | 21:16

Religekken, die eeuwenoude regels uit stoffige boeken opnieuw uitvinden om ons te vertellen, hoe we in 2012 met onze kinderen om moeten gaan
Pleurt op..... je gelooft toch niet dat ik ook maar iets aanneem van kinderneukerds?

Schietmijmaarlek | 16-02-12 | 21:16

De aftrekpost !!

de deurwaarder | 16-02-12 | 21:15

Er zou een wet moeten komen die een iedere volwassene die in sprookjes gelooft onder curatele zou moeten stellen.
Desnoods naar een inrichting voor een behandeling wegens waanideeen en achtervolgingswaanzin.
Het leven is te mooi om te laten vergallen door een e.o.a. sprookjesboek zogenaamd door een of meerdere goden ingegeven.

Vroomshoopmafia | 16-02-12 | 21:14

'Joehoe jeugdzorg'??? eeeh.... liever niet, Quid.
-
Je zult er nog verbaasd van staan hoeveel kinderbeschermingsinstanties nog steeds streng-christelijke clubs inhuren om een deel van hun werk te doen...

azoturie | 16-02-12 | 21:14

zou die kinderen hebben?

ganzo | 16-02-12 | 21:10

WildPlassert | 16-02-12 | 21:01 |
Het kwaad zit in iedereen, of heb jij je kind geleerd om te liegen, ongehoorzaam te zijn, enz?

Dr.Zeldenrust | 16-02-12 | 21:07

De Goden waren kosmonauten

Phd.Steuntrekker | 16-02-12 | 21:07

Typisch christelijk gedrag. Zo zijn er christenen die geloven dat mensen die homo of lesbisch zijn, bezeten zijn door de duivel. Ziek, maar deze mensen staan hier zo achter dat zelfs pedofielen altijd een 2e en of 3e kans krijgen.

Zo zijn er tal van andere aspecten waarom je christenen gaat haten. En dit terwijl christen denken dat zei het goed hebben, en wij de duivel voorstellen.

Maar gelukkig leven we in een tijd waarin religie niet meer serieus kan worden genomen. Dat dan weer wel...

despiegel | 16-02-12 | 21:05

En zo als gewoonlijk hoor je niets van de Raad voor de Kinderbescherming. Die maken zich liever belachelijk en druk om een zeilmeisje. Deze organisatie faalt al jaren.
www.sdnl.nl/kinderen.htm en kost klauwen belastinggeld.

Musset | 16-02-12 | 21:05

@rechtvaardigerechter | 16-02-12 | 21:01

Nog een maandje of wat. Komt goed.

pius | 16-02-12 | 21:04

@de grote Anti | 16-02-12 | 20:58

Dat zijn de meesten. Alleen de radicalen niet. Net zoals bij alle geloven.

pius | 16-02-12 | 21:04

Grappig, zelfs de 5e dag besteedt er nu aandacht aan op #ned2.

Parsons | 16-02-12 | 21:03

"Bevindt zich in het hart van het kind een zaadje dat verzorgd en beschermd moet worden, zodat het tot een prachtige plant uitgroeit? Of woont in het hart van het kind het kwade, dat beteugeld moet worden en omgebogen?". Je moet toch wel helemaal van de goden Bezeken zijn om te denken dat in je eigen kind het 'Kwade' woont. Overigens krijg ik rillingen het woord 'zaadje' te lezen nadat ik de foto van de gerelicapte schrijver gezien heb. Misschien moeten we hem eens aan de oorspronkelijke functie van de stropdas herinneren.

WildPlassert | 16-02-12 | 21:01

Even wachten tot links weer op het pluche zit, hebben we er weer een enorme economie bij.

rechtvaardigerechter | 16-02-12 | 21:01

johnnyjohnny toch. Van jeugdzorg hoef je niks te verwachten.

weedo | 16-02-12 | 21:01

Verander de tekst in Global Warming en je hebt de linkervleugel van de tweede kamer te pakken.

Kabinet Rutte | 16-02-12 | 21:00

Hey, is Britt het land uit ofzow...?

Pastor Sippenhaft | 16-02-12 | 20:58

Toch nog even ter aanvulling op mijn rant hierboven,mijn verre nicht is zo gristen als het maar kan en een schat van een mens.Dus het kan wel natuurlijk.

de grote Anti | 16-02-12 | 20:58

Als ze alle haatbaarden van alle religies nou eens in een sitcom plaatsen, dan hebben de normale mensen wat te lachen.

H.Stiglitz | 16-02-12 | 20:54

Religieuzen moeten verboden worden kinderen op te voeden. Als je kinderen religie aandoet ben je een kwaadaardig persoon die uit de maatschappij verwijderd dient te worden. Religie moet worden verboden, uitgebannen en niets meer dan een vlek in een ver verleden zijn, net als slavernij of de pest.

deuZigeZelluf | 16-02-12 | 20:53

Religie en kindermishandeling/misbruik zijn nauw met elkaar verweven. Helaas. Religie is misschien wel een grondrecht, maar moet dat zo langzamerhand niet herzien worden?

*fapdrol | 16-02-12 | 20:53

Zolang deze sektes sociaal maatsch geaccepteerd blijven zal er nooit wat veranderen. Deze gemeensch zijn niet transparant, dat is het probl nl.

rich1963 | 16-02-12 | 20:53

Zielig mannetje.... waarschijnlijk door god hoogstpersoonlijk als kind in elkaar gemept...
ik vind dat god en ook zijn neef allah ons land moeten worden uitgezet!Maar ja... ziet ze eerst maar eens te vinden......

pim achtertuin | 16-02-12 | 20:52

@TurtleJ | 16-02-12 | 20:39
Verband tussen pedofilie en religie?
Heel simpel,de ouders en priester (eigenlijk alle volwassen gelovigen) staan dichter bij godt dan het kind.Dus het kind dient gewoon zijn/haar smoel te drukken over bepaalde interne aangelegenheden.

Dan denken wij altijd wel aan koorknaapjes met een jeukende anus,maar vergeet ook even niet dat blonde dochtertje die pappa eens per week altijd even goed moet 'schoonmaken onder de douche.Tot ze een jaar of 18 is natuurlijk,dan krijgt ze een schop onder haar reedt en wat geld mee om te gaan studeren.

Over het straffen nog niet eens te spreken,dan moet je niet vreemd opkijken als de dorpsknapen worden uitgenodigd om eens gezellig iemand te gangbangen.Als straf.

Lekker ziek en pervers allemaal,maar wel met een stalen gezicht toekijken met het boekje onder de arm.
Later erop afrukken.

de grote Anti | 16-02-12 | 20:51

De goden waren astronauten.

zovoklets | 16-02-12 | 20:51

-weggejorist-

Sparky Griswold | 16-02-12 | 20:49

Ik heb het sterke vermoeden dat al dat soort lui net als priesters helemaal niet in God geloven. Als je dat namelijk wel doet dan riskeer je geen eeuwigheid in het vagevuur voor een kwartier kleuterneuqen. Ben ik nu zo slim of.....

Peter de Kluizenaar | 16-02-12 | 20:49

@TeeJee | 16-02-12 | 20:45
Das de wil van god. Jeweettoch?

dlseth_ | 16-02-12 | 20:47

kinderen religieus opvoeden = kindermishandeling, klaar.

faz | 16-02-12 | 20:46

Quid, ga zo door... Wat mij betreft: giet het in boekvorm!

horsteknots | 16-02-12 | 20:46

Hey kijk nou, er is een min-klikker aanwezig. Zeker een gristenhondje met geldingsdrang.
Woef!

Rest In Privacy | 16-02-12 | 20:45

Ik kan het niet genoeg benadrukken,door religie ben ik werkloos geworden.
Wie heeft er nog een duivel nodig zolang mensen in die haatpredikanten geloven.

Beëlzebul | 16-02-12 | 20:44

Stormageddon | 16-02-12 | 20:43 | + 0 -
Mijn fout, ik bedoelde inderdaad God Is Not Great. Mea culpa.

patrizio | 16-02-12 | 20:44

Religieus collectivisme vereist nou eenmaal, zoals alle andere vormen van collectivisme, orde & discipline en soms angst & intimidatie. Niets nieuws.

En die vent van het RD heeft een enorme pedobek. Kleuterneuken en religie gaan opvallend goed samen, overigens..

dlseth_ | 16-02-12 | 20:43

@patrizio | 16-02-12 | 20:40
"The God Delusion" is van Richard Dawkins.
Hitchens schreef "God Is Not Great"

Stormageddon | 16-02-12 | 20:43

Herr Knäckebröd | 16-02-12 | 20:32
Goh, wat origineel, nog maar 136 keer gelezen hier, die uitspraak. Verder: Check uw bronnen toch eens, jongetje Kwit, in plaats van weer los te gaan op uw gefrustreerde verleden uit Staphorst. Maar dat is vast teveel werk. Kortom, weer een kudtverhaal dat nergens over gaat. Gehoorzaamheid is overigens geen vies woord en ik kom er genoeg tegen op straat die achteraf nog wat klappen zouden verdienen die ze vroeger te weinig hebben gehad, gezien hun gedrag.

Dr.Zeldenrust | 16-02-12 | 20:42

Enge man. Diep medelijden met zijn kinderen en de kinderen die hierdoor zullen moeten lijden.

Rest In Privacy | 16-02-12 | 20:42

Ja het christendom is een manifestatie van liefde. Godzijdank.

pius | 16-02-12 | 20:42

En God zag dat het goed was.

Schreeuwmeeuw | 16-02-12 | 20:41

Er is een prachtig hoofdstuk in The God Delusion waarin Christopher Hitchens haarfijn uitlegt hoe religie gelijk is aan kindermishandeling. Maar dat grefo's puur slechte mensen zijn, wisten we natuurlijk al langer.

patrizio | 16-02-12 | 20:40

Quid zit weer op de sofa. Sterkte, jongen!

niet voor de hond | 16-02-12 | 20:40

ook die grefo-fundi's zijn knettergek.

Rest In Privacy | 16-02-12 | 20:40

Zit me af te vragen hè, wat is toch het verband tussen pedofilie en religie?
Misschien de ene wanhoop gebruiken om de andere wanhoop proberen te maskeren en compenseren?

TurtleJ | 16-02-12 | 20:39

Religie is een ziekte.

Herr Knäckebröd | 16-02-12 | 20:32

Utrecht en Rotjeknor... Kon ook niet anders..

tomdebom007 | 16-02-12 | 20:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl