Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

'Religieus geweld is vooral een mythe'

elkgeloofhaareigenkogel.jpgKijk James Kennedy religieus geweld goedpraten in de Trouw. U weet wel, die verlepte krant voor NCRV-lezers die niet eens meer valt onder oude media, maar onder geriatrische media. Nou ja, goedpraten. Zijn stelling is vrij simpel: historisch geweld wordt vaak onterecht gekoppeld aan religie, want de overige factoren worden genegeerd. En er was ook wel eens seculier geweld. Dus niet zo zeuren. Niet zo zeuren over Boko Haram in Nigeria. Niet zo zaniken over het geweld tegen kinderen in de katholieke kerk. Het religieus geweld tegen vrouwen bij de joden, de christenen en de moslims. Tegen homoseksuelen. Tegen andersdenkenden. Tegen vermeende heksen, tegen vermeende ketters, tegen vermeende kafirs. Onderling. In het geniep. In het openbaar. In de vorm van oorlog. In de vorm van manipulatie. In de vorm van doodstraf. In de vorm van uitsluiting. Eeuwenlang. Allemaal niet zo over mierenneuken, aldus James Kennedy, die vooral schrijft ten doel gelovigen gerust te stellen dat hun haatreligie met liefdevol vernisje best okee is. Jup. Beetje jammer alleen dat religieus geweld bagatelliseren door te wijzen op seculier geweld hetzelfde is een opiniemaker doodsteken omdat hij lelijke dingen zei. Buitenproportioneel. Qua geweld speelt religie in de Champions League, en komen de overige factoren niet eens in de Jupiler League aan bod. Religie, met name de monotheïstische, is intolerant en arrogant. Een dodelijke combinatie die makkelijk uitmunt in geweld. Religie is an sich destructief, omdat rationaliteit en humaan handelen ondergeschikt zijn aan de strikte wetgeving opgelegd door een verzonnen God in de oertijd van de menselijke ethiek. Ter illustratie een quote van de door James Kennedy beschimpte Christopher Hitchens in de lees verder. Opdat we niet vergeten dat geweld en religie altijd een inhumaan horrorhuwelijk vormen, op welke schaal dan ook. "The argument with faith is the foundation and origin of all arguments, because it is the beginning - but not the end - of all arguments about philosophy, science, history, and human nature. It is also the beginning - but by no means the end - of all disputes about the good life and the just city. Religious faith is, precisely because we are still-evolving creatures, ineradicable. It will never die out, or at least not until we get over our fear of death, and of the dark, and of the unknown, and of each other. For this reason, I would not prohibit it even if I thought I could. Very generous of me, you may say. But will the religious grant me the same indulgence? I ask because there is a real and serious difference between me and my religious friends, and the real and serious friends are sufficiently honest to admit it. I would be quite content to go to their children's bar mitzvahs, to marvel at their Gothic cathedrals, to "respect" their belief that the Koran was dictated, though exclusively in Arabic, to an illiterate merchant, or to interest myself in Wicca and Hindu and Jain consolations. And as it happens, I will continue to do this without insisting on the polite reciprocal condition - which is that they in turn leave me alone. But this, religion is ultimately incapable of doing. As I write these words, and as you read them, people of faith are in their different ways planning your and my destruction, and the destruction of all the hard-won human attainments that I have touched upon. Religion poisons everything." [God is not great, Christopher Hitchens, blz. 12-13]

Reaguursels

Inloggen

Sinds wanneer is rationaliteit de oplossing voor alle wereld problemen? Er zit geen inspiratie achter. Idealisme en rationaliteit hebben niets met elkaar te maken. Het is een technisch gegeven. Je voorkomt er geen geweld mee. Wil je geweld voorkomen zou je toch op het gevoel iets moeten veranderen.

daviddave | 17-01-12 | 16:22

@white trash

Trololol.

Maar vanuit een cynische perspectief heb je gelijk. Degene, die op de brandstapel gaan, zijn de atheisten. Meestal niet de gelovigen.

decadent degeneraat | 17-01-12 | 10:14

leuk religie, voor als je niet van zelfdenken houdt.

Common_Sense | 16-01-12 | 21:51

Ik snap het punt niet. Of het er veel of weinig zijn, en of het er, in vergelijking met wat dan ook, veel of weinig zijn, doet er niet toe. Elk religieterreurslachtoffer is er een teveel!

Je gaat toch ook het aantal verkeersdoden veroorzaakt door dronken otomobilisten niet vergelijken met het aantal verkeersdoden door anderssoortige ongevallen? En als je dit wel zou doen en beschonken daders zouden slechts een minderheid blijken te vormen, dan zou je het bijbehorende aantal verkeersdoden toch ook niet bagatelliseren of goedpraten?

huh, ian? | 16-01-12 | 19:19

minimá-armezusvan.. | 16-01-12 | 15:41
De ironie van dit bericht is stuitend. Er zit zoveel zelfverheerlijking en geimpliceerde morele eigen gelijk in je tekst ; zeker je vergelijking met geloven in elfjes, en het gebruik van 'onzin', maar vooral zo'n schattig stroman argument als 'platte aarde'. Sinds ptolomeus gelooft niemand in een platte aarde op een volslagen genegeerde monnik in de 12e eeuw na. Pas in de 19e eeuw verschijnt de christelijke 'platte aarde'-visie in een brits onderwijstekstboek om geloof belachelijk te maken. En sindsdien wordt het maar voor waar aangenomen. Zelf geen feiten hoeven checken omdat je zo overtuigd bent van je eigen gelijk doet me ergens aan denken... maar wat was het ook alweer... ;P

arbanafal | 16-01-12 | 17:22

Hoe komt het dat atheïsten zo dom zijn? Missen ze soms het logisch-nadenkgen? Is het een kwestie van opvoeding? Vragen, vragen...

white trash | 16-01-12 | 16:26

Er is een verschil tussen weten dat God bestaat, en geloven in een van de religies. Dat er wel een God moet bestaan kan je zelf concluderen door logisch na te denken. Hoe die God zich dan precies manifesteert, is een kwestie van geloven.

white trash | 16-01-12 | 16:25

LOL er is inderdaad een verschil tussen atheïsten en gelovigen: atheïsten zijn de domste mensen die ooit hebben geleefd in de geschiedenis van de mensheid! En dat kan je concluderen door logisch na te denken (hetgeen atheïsten dus niet kunnen, omdat ze dom zijn) Zielig. Hehe

white trash | 16-01-12 | 16:20

@angelica
religieus geweld moet je splitsen in geweld en religie en de laatste is daarbij een middel om een doel met geweld te bereiken. religie is een massavernietigings wapen in de praktijk gebleken dat door machthebbers is gebruikt. het opvallende daarbij is dat het een volslagen absurd, irrelevant, verouderd wapen is. alsof iemand de wereld probeert te veroveren met het geloof in elfjes. maar, de geinstitutionaliseerde godsdiensten claimen morele superioriteit, definitieve authoriteit en exclusive beslissingsbevoegdheid en proberen op die manier hun onzin positie te verbergen. kom op zeg, niemand laat zich meer doden omdat de aarde plat is.

minimá-armezusvan.. | 16-01-12 | 15:41

Johnny zal ongetwijfeld al het geweld in "Opsporing Verzocht" ook van een religieus etiket willen voorzien. Allemaal daders uit Staphorst of de Bijbelbelt. Vrome kerkgangers zeg maar.

Veel ruimte voor een andere mening laat Johnny in ieder geval niet. En ligt daar nou juist niet vaak de oorsprong van geweld: die absolute overtuiging van het eigen gelijk. En of dat eigen gelijk religieus is of seculier, wat doet dat er dan nog toe?

En dat vrouwen- cq homodiscriminatie alleen voorkomt bij moslims, joden en christenen, maar never nooit niet bij seculiere mensen is een aanname dat op geen enkel onderzoek berust. Wat deden de atheïsten in Rusland met de homo's? En hoe zag Hitler de vrouw het liefst? Dat de grootste massamoordenaars uit de 20e eeuw stuk voor stuk atheïstische lieden waren, dat wil er bij Johnny maar niet in.

Angelica | 16-01-12 | 14:20

Parsons | 16-01-12 | 10:47
Religie's bestaan wordt vergoeilijkt door het feit dat het bestaat.
Mijn kinderen mogen van alles nog. Totdat mensen zoals jij alles gaan verbieden wat met religie te maken heeft. Jij komt vooral op voor jezelf.
Ik snap heel goed.

arbanafal | 16-01-12 | 11:39

@SamKoeman | 15-01-12 | 20:52
Die boeken zijn dan ook geschreven door mensen.

lekkurlinx | 16-01-12 | 11:04

@arbanafal | 16-01-12 | 10:06
Nee, mijn bestaan wordt vergoelijkt door het feit dat ik wel besta. En ik gun iedereen alles, ik geef slechts mijn mening. En dat mag vooralsnog in dit land.

Jouw kinderen mogen dat niet meer.

En daar kom ik voor op.

Jij snapt?

Parsons | 16-01-12 | 10:47

Good people do good things.
Bad people do bad thing.

But to make a good person do bad things you need religion...

zhirek | 16-01-12 | 10:10

miko | 16-01-12 | 00:14
Kulargument: alle religieuzen hebben dan ook niet gebruik gemaakt van rede. Geweld is geweld, en fantasie dat we ze met meer tijd andere keuzes hadden zien maken is vreemd. Ja, Noord-Korea is een seculiere staat in de basis, waarbij de leider groots en verheven is. Het is alleen weer zo'n grijs gebied waarbij ideologie, door een megalomaan, een religieuze bijsmaak heeft gekregen. Maar het is niet van oorsprong, of in doel religieus. Het is communisme tot in het geweldadige extreme getrokken

arbanafal | 16-01-12 | 10:09

SvennusMax | 15-01-12 | 23:38
Hitler had een hekel aan christendom. Dat een religieuze gewelddadig is, betekent niet dat die door religie werd gemotiveerd. Als logisch redeneren te moeilijk voor je is, dan moet je maar niet meespelen. Het was een 'wetenschapsoorlog'; eugenetica heeft de nazi-ideologie vormgegeven. Het christendom werd door Hitler genoemd als de zwakte die het romeinse rijk ten val had gebracht.
Parsons | 15-01-12 | 23:37
Ook een vraag aan jou: dat vergoeilijkt jouw bestaan? Religie heeft zijn bestaansrecht niet te verdedigen, en jouw agressieve neiging om andersdenken geen bestaansrecht te gunnen is precies het bewijs dat niet-religieuzen niet onder doen voor de ergste religieuzen in de geschiedenis.
Alkibiádès | 15-01-12 | 23:35
Ik kan heel goed lezen. Ik reageer gewoon op alle stuiptrekkingen van de gemiddelde reaguurder: geweld komt door religie.
Canterwood | 15-01-12 | 23:35 | + 2 -
Absurde draai: omdat er geen klassieke religie de schuld is, dan is de ideologie van de staat ineens religie? Nee hoor: seculieren hebben net zo min een gedeelde ideologie als 'gelovigen'. De ene is de ander niet, maar de vraag is of iets in naam van een hogere macht wordt uitgevoerd. Als de hogere macht niet erkend wordt, en de menselijk bedachte ideologie an sich de reden is, dan spreken we van een seculiere, of op zijn minst niet-religieuze motivatie tot geweld. Stalinisme verbood iedere religie. Communisme was een seculiere ideologie.

arbanafal | 16-01-12 | 10:06

WirMachenMusik | 16-01-12 | 03:28 |
OK. Ik heb wel zo ongeveer een beeld. Je hebt God er in z'n geheel uitgefilterd zo te zien.
Het is een beetje parasitair natuurlijk, net zoiets als naar de nachtmis gaan omdat dat zo'n warm gevoel geeft maar verder niet echt een boodschap hebben aan het kindeke Jezus. En het heeft niets van zichzelf, het cultureel katholicisme gaat ten onder als het katholicisme ten onder gaat.
Maar goed, als we er niks beters voor in de plaats kunnen schuiven dan zuur agressief atheïsme is het zo slecht nog niet.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 09:35

Einde van de Domheid | 16-01-12 | 08:56 |
Dus volgens jou sluit elke religie elke vorm van geweld -anders dan verdediging bij fysiek geweld- volledig uit? Nou, ga dan bijvoorbeeld eens Augustinus lezen, een der Christelijke kerkvaderen, en probeer zijn opvatting van de 'bellum iustum' weg te praten.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 09:20

Och... het gaat niet zozeer om religie, maar om macht. Achter elke vorm van geweld zich macht als motivator. Of dat nou verpakt wordt onder het mom religie, of om iets anders, het draait uiteindelijk om macht. Het enige enge is dat deze machthebbers in staat zijn een domme massa te indoctrineren met een versie van het geloof die geweld toestaat. Ze laten een hele hoop mensen voor hun karretje spannen op een plek waar die mensen kwetsbaar zijn.

Met het geloof an sich is niets mis(haatzaaiende teksten in geloofsboeken zijn denk ik aangepast door machthebbers die een nieuwe `interpretatie` toepassen), maar de kwetsbaarheid van veel gelovigen is wel triest.

ikzalhandhaven | 16-01-12 | 09:18

-Hitchens!

-Nee, Dawkins!

-Gek, Condell!

-Nee man, Darwin.

Aldus de geloofsstrijd der atheïsten. En het bleef nog lang onrustig.

zeg maar jansen | 16-01-12 | 09:05

Vanaf het moment dat een reli besluit geweld te gebruiken* wordt hij een seculier.
Hij kan zich dan nog wel reli noemen maar is het vanaf dat moment niet meer.
(*Anders dan verdediging bij fysieke aanval.)

Einde van de Domheid | 16-01-12 | 08:56

DANNY3960 | 16-01-12 | 07:17 | + 0 -
Nu al ?

Rammstein | 16-01-12 | 07:21

Lights out.

DANNY3960 | 16-01-12 | 07:17

miko | 16-01-12 | 06:36


Oh, Tukken, shit man, ik las Bukken.

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:47

Laatste.
Ik drink liever Presidente dan Heineken.
Daar moet ik zo van pissen.
*omvalt snnnrrrrkkk*
iraffiruse.net/post/12567009540

miko | 16-01-12 | 06:40

*geeft nog een zak hondenvoer aan danny en gaat nu echt tukken*
*boing OUT*

miko | 16-01-12 | 06:36

@rara | 16-01-12 | 06:27
Nee, krijg er juist een warm gevoel bij.Zeker met wat rum.
Zolang een of andere trut geïndoctrineerd door religie ook die geneugten niet verneukt.
www.youtube.com/watch?v=FTi40w0nLgo&am...
*met handen en voeten de stulp opzoekt*

miko | 16-01-12 | 06:33

miko | 16-01-12 | 06:21


Gheghe, ik ook niet. Ergens heb ik voorbij zien komen dat u niet vanuit NL. plempt, edoch ben het vergeten.

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:28

@miko | 16-01-12 | 06:21
De winter laat je dus koud.

rara | 16-01-12 | 06:27

miko | 16-01-12 | 06:19


Ik zag Dominicana op een etiket staan , vandaar. Aangezien er hier internationaal geplempt wordt.... affijn u snapt het wel.

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:24

@DANNY3960 | 16-01-12 | 06:16
Nee dat niet maar heb toevallig nog twee dozen import staan.En voor het slapen gaan iets van de andere kant van het eiland.
www.google.com/search?tbm=isch&hl...
En daar hebben ze volgens mij nog geen internet.:)

miko | 16-01-12 | 06:19

miko | 16-01-12 | 06:12


Ah, u plempt vanaf de Dominicaanse?

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:16

Bier is op, ik neem een Wodka met iets... uit pure frustratie.

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:10

miko | 16-01-12 | 05:57


Ja, die had ik inderdaad ook al ergens gezien, te triest voor wooden .#knettergek

DANNY3960 | 16-01-12 | 06:05

Kennedy heeft gelijk Quit! Dogmatisch geweld is waar het om gaat en dat heeft niet altijd met religie te maken.

bonahalfvol | 16-01-12 | 05:28

@Stormageddon | 16-01-12 | 05:03
Dat was nog de opmerking die de meeste stof op deed waaien vorig jaar.

miko | 16-01-12 | 05:12

@miko | 16-01-12 | 04:45
Het ging mij ook alleen maar om Ricky Gervais (ook een atheïst trouwens, om even ontopic te blijven).
Dat mensen prijsjes aan elkaar geven slaat natuurlijk nergens op en is niet boeiend.

Stormageddon | 16-01-12 | 05:03

Tijd voor een Frank Zappa quote:

You can't run a country by a book of religion
Not by a heap or a lump or a smidgeon of foolish rules of ancient date, designed to make you all feel great while you fold, spindle and mutilate those unbelievers from a neighbouring state

m4ppet | 16-01-12 | 04:48

@Stormageddon | 16-01-12 | 04:36
Ze zullen het wel herhalen.Kijk ik dan wel.. misschien. Blijft een kitscherig showtje.

miko | 16-01-12 | 04:45

Damn, laatste blikje bier.

Proost!

DANNY3960 | 16-01-12 | 04:36

@miko | 16-01-12 | 04:29
De introducties van anderen die ik gezien heb waren erg scherp en komisch. Hij maakte zojuist Colin Firth uit voor racist. Dus het zat wel goed, denk ik.

Stormageddon | 16-01-12 | 04:36

@DANNY3960 | 16-01-12 | 04:30
Ja. Voor je het weet laat je vrouw zich uitwonen door een lelijke hond en een zwarte buurman.

miko | 16-01-12 | 04:33

Stormageddon | 16-01-12 | 04:22


GS maakt meer kapot dan...........

DANNY3960 | 16-01-12 | 04:30

@Stormageddon | 16-01-12 | 04:22
wat denk je? gaat hij vorig jaar overtreffen?

miko | 16-01-12 | 04:29

@miko | 16-01-12 | 04:17
Ja, maar ik had speciaal vanmiddag een stabiele livestream van NBC opgezocht omdat ik het niet wou missen.

Stormageddon | 16-01-12 | 04:22

@Stormageddon | 16-01-12 | 04:14
Eeuh you tube? Morgen?

miko | 16-01-12 | 04:17

Wat ik dus wel gemist heb door dit rottige topic zijn de Golden Globes. Het is nog bezig, maar de opening door Ricky Gervais heb ik gemist. Daar baal ik dan wel weer van.

Stormageddon | 16-01-12 | 04:14

Nog even dit.
Is het ook niet raar dat iedereen Hitler bij de ongelovige gooit maar dat de wehrmachtsoldaten een eed van trouw namen aan hitler, met god als getuige?
docunet.nl/the-german-wehrmacht/

miko | 16-01-12 | 04:14

Mother superior calls all the nuns together and says to them, "I must tell you all something. We have a case of gonorrhea in the convent." "Thank God," says an elderly nun at the back of the room, "I'm so tired of Chardonnay..."

--------------------------------------------------------------------------------

DANNY3960 | 16-01-12 | 04:10

miko | 16-01-12 | 03:52 Ben nogal visueel ingesteld, ik zie gelijk die muil van die Bouvier voor me. Brrrrrr.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:59

@DANNY3960 | 16-01-12 | 03:48
Wie maakt het nu smerig.Ik zei nog lijkt op.
Maar jij suggereert dat het of de aartslelijke buurman is of zijn hond.
Yuch.
Mag trouwens niet van god.Dood aan je ex en de bouvier!

miko | 16-01-12 | 03:52

Oh, wacht, de overbuurman was aartslelijk maar had wel een Bouvier.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:48

miko | 16-01-12 | 03:42


Mijn ex had een elektrieke melkboer, gaf al d'r zakgeld uit aan batterijen.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:46

De servert wordt moe Hoe Hoe.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:43

@DANNY3960 | 16-01-12 | 03:40
Is het ook als je vrouw met de melkboer vogelt.Hoewel ik heb gehoord dat ze minder populair zij bij de vrouwen sinds de melkflessen pakken zijn geworden.

miko | 16-01-12 | 03:42

miko | 16-01-12 | 03:22


He, dat vind ik een beetje smerig.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:40

het word laat we vallen in herhaling.

miko | 16-01-12 | 03:33

Het heeft destijds in de lancet gestaan. Een medisch wetenschappelijk blad en ik had het gelezen in het nrc.
Ongeveer 10 jaar geleden.

megatroll | 16-01-12 | 03:29

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:58 |
Tja cultureel katholiek. De eerste keer dat me iemand vraagt om dat te omschrijven.
Ik denk dat ik me vooral zo benoem door het underdog-appeal dat het katholicisme momenteel bezit. Ik ben daar nogal ontvankelijk voor. Ook de rol van zonderling waarin ik - ook hier in mijn ooit stevig katholiek Umfeld - nogal snel beland wanneer ik iets ter verdediging van het katholicisme inbreng - bevalt me wel. Zoals ik overigens sowieso (verontrustend) vaak in mijn element ben in een minderheidspositie. Tot zover de echte drijfveren. De rest komt waarschijnlijk neer op het rationaliseren daarvan. Zoals besef van culturele verbondenheid, een zekere mate van gehechtheid aan tradities, schoonheidsbeleving en de beperkingen van mijn verstand bij het denken over metafysische aangelegenheden. Dat laatste is overigens pas iets van de laatse jaren.
Oh ja, en ik ben opgevoed door ouders die totaal niets met geloof hadden en getrouwd met een wél streng katholiek opgevoed sociale-academie-meisje dat zich zelf niet eens cultureel katholiek wil noemen.

WirMachenMusik | 16-01-12 | 03:28

Het heeft destijds in de lancet gestaan. Een medisch wetenschappelijk blad en ik had het gelezen in het nrc.
Ongeveer 10 jaar geleden.

megatroll | 16-01-12 | 03:27

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:16
Hij heeft ze zo volgeblaft dat die kut daarna eruit zag als een bouvier die een bord yoghurt heeft leeggeslobberd.

miko | 16-01-12 | 03:26

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:16
Hij heeft ze zo volgeblaft dat die kut daarna eruit zag als een bouvier die een bord yoghurt heeft leeggeslobberd.

miko | 16-01-12 | 03:26

Het heeft destijds in de lancet gestaan. Een medisch wetenschappelijk blad en ik had het gelezen in het nrc.
Ongeveer 10 jaar geleden.

megatroll | 16-01-12 | 03:26

Het heeft destijds in de lancet gestaan. Een medisch wetenschappelijk blad en ik had het gelezen in het nrc.
Ongeveer 10 jaar geleden.

megatroll | 16-01-12 | 03:25

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:58 |
Tja cultureel katholiek. De eerste keer dat me iemand vraagt om dat te omschrijven.
Ik denk dat ik me vooral zo benoem door het underdog-appeal dat het katholicisme momenteel bezit. Ik ben daar nogal ontvankelijk voor. Ook de rol van zonderling waarin ik - ook hier in mijn ooit stevig katholiek Umfeld - nogal snel beland wanneer ik iets ter verdediging van het katholicisme inbreng - bevalt me wel. Zoals ik overigens sowieso (verontrustend) vaak in mijn element ben in een minderheidspositie. Tot zover de echte drijfveren. De rest komt waarschijnlijk neer op het rationaliseren daarvan. Zoals besef van culturele verbondenheid, een zekere mate van gehechtheid aan tradities, schoonheidsbeleving en de beperkingen van mijn verstand bij het denken over metafysische aangelegenheden. Dat laatste is overigens pas iets van de laatse jaren.
Oh ja, en ik ben opgevoed door ouders die totaal niets met geloof hadden en getrouwd met een wel streng katholiek opgevoed sociale-academie-meisje dat zich niet eens cultureel katholiek wil noemen.

WirMachenMusik | 16-01-12 | 03:25

Het heeft destijds in de lancet gestaan. Een medisch wetenschappelijk blad en ik had het gelezen in het nrc.
Ongeveer 10 jaar geleden.

megatroll | 16-01-12 | 03:24

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:16
Hij heeft maria zo volgeblaft.Die kut zag daarna eruit als een bouvier die een bord yoghurt had leeg geslobberd.

miko | 16-01-12 | 03:22

In de lancet

megatroll | 16-01-12 | 03:22

@DANNY3960 | 16-01-12 | 02:55
Maria was een hoe hoe hoer!

Parsons | 16-01-12 | 03:21

In de lancet

megatroll | 16-01-12 | 03:21

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:58 |
Tja cultureel katholiek. De eerste keer dat me iemand vraagt om dat te omschrijven.
Ik denk dat ik me vooral zo benoem door het underdog-appeal dat het katholicisme momenteel bezit. Ik ben daar nogal ontvankelijk voor. Ook de rol van zonderling waarin ik - ook hier in mijn ooit stevig katholiek Umfeld - nogal snel beland wanneer ik iets ter verdediging van het katholicisme inbreng - bevalt me wel. Zoals ik overigens sowieso (verontrustend) vaak in mijn element ben in een minderheidspositie. Tot zover de echte drijfveren. De rest komt waarschijnlijk neer op het rationaliseren daarvan. Zoals besef van culturele verbondenheid, een zekere mate van gehechtheid aan tradities, schoonheidsbeleving en de beperkingen van mijn verstand bij het denken over metafysische aangelegenheden. Dat laatste is overigens pas iets van de laatse jaren.
Oh ja, en ik ben opgevoed door ouders die totaal niets met geloof hadden en getrouwd met een wel streng katholiek opgevoed sociale-academie-meisje dat ook niets met geloof heeft.

WirMachenMusik | 16-01-12 | 03:20

@DANNY3960 | 16-01-12 | 02:55
Maria was een hoe hoe hoer!

Parsons | 16-01-12 | 03:20

@megatroll | 16-01-12 | 03:14

Bron?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:17

@miko | 16-01-12 | 03:02

Hij had vast lekkere melk voor een vrouw die te kort kwam.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:16

@Stormageddon | 16-01-12 | 02:55

Hij is niet de 1e en enige.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 03:15

Er is ooit een onderzoek gedaan naar hersen activiteit in een catscan waaruit bleek dat streng religieuzen dezelfde hersen afwijking hebben als die figuren die denken napoleon of een andere beroemdheid te zijn. Aangezien dit natuurlijk een zeer controversieele uitkomst was en allerlei religieuze groeperingen op hun achteste benen stonden is dit onderzoek snel in de doofpot verdwenen en een volledige ban op publicatie van dit onderzoek gedaan.

megatroll | 16-01-12 | 03:14

@Stormageddon | 16-01-12 | 02:55
Mooie screensaver trouwens.. De zon en aarde enzo.
Ben er nog steeds onder de indruk van hoe realtime het is.Gratis en voor niets.

www.screenomania.com/cities-of-earth.h...

(kunnen de gelovigen weer de zon aanbidden enzo)

de grote Anti | 16-01-12 | 03:09

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:30
Nee door de heilige geest.
Een rare naam voor een melkboer.

miko | 16-01-12 | 03:02

necrosis | 16-01-12 | 02:41


Hoi, Pontius.

DANNY3960 | 16-01-12 | 03:00

@parsons,

01.48 Shreef je dat wij te veel tijd hebben en zodoende de ondergang tegemoed gaan. Is dat niet een beetje overdreven in de wetenschap dat wij als soort ondertussen met heel veel zijn? Zo dodelijk is het kennelijk niet. Goed er zijn meer mieren dan mensen maar er zijn veel minder bavianen dan mensen.

boeglul | 16-01-12 | 02:56

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:51
De midwinter zonnewende. De oudste god van de mens is de zon.
George Carlin had volkomen gelijk.

www.youtube.com/watch?v=MeSSwKffj9o

Stormageddon | 16-01-12 | 02:55

@necrosis | 16-01-12 | 02:41

zeker weten?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:55

Parsons | 16-01-12 | 02:37


Ha, dat denk je maar, een paar zomers terug geraakte(volgens haar moeder) een meisje zwanger....... ze had in het hotel-zwembad gezommen waar zaadcellen in dreven. Not shitting you. Maria zal dan wel in de plaatselijke poel bezwangerd zijn.

DANNY3960 | 16-01-12 | 02:55

@Stormageddon | 16-01-12 | 02:41

de geboorte was op 25 december, de dag dat de zon weer zichtbaar was bij opgang, toeval?

Altijd lullen over de geboorte van het licht, goh, waar zou dat op slaan?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:51

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:28 |
Nee, helaas, ik had het op een briefje geschreven, maar dat briefje is in het strijdgewoel helemaal zoekgeraakt. Weet bij God niet waar het gebleven is.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 02:50

@vraagstaart | 16-01-12 | 02:40

Laat maar, alleen trampling kan mijn orgastische behoeftes bevredigen.

*nepmeesteres*

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:48

@hfakker | 16-01-12 | 02:29
Dat klopt, maar na de diaspora moest er dus worden opgezocht waar al die stammen waren gebleven. Die moesten na 1948 allemaal (en dit heel raar, maar waar - ik verzin het niet!) "Heim ins Reich". De geschiedenis is enorm ironisch. Ik heb een rijke fantasie, maar zelfs ik kan dat niet verzinnen.

Stormageddon | 16-01-12 | 02:46

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:40 |

of ICSI

cucaracha | 16-01-12 | 02:42

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:39
In ieder geval heb ik het niet gedaan, geen enkel 'dinnetje heette Maria.
*handen in onschuld wassen doet*

necrosis | 16-01-12 | 02:41

@miko | 16-01-12 | 02:19
Het is nog bizarder dan dat: Er worden twee geheel verschillende genealogieën van Jezus gepresenteerd die moeten aantonen dat het een afstammeling van David was.

Het is bijna alsof er een mythisch figuur kunstmatig een daadwerkelijk fysisch bestaan moet worden gegeven. De claim is dan ook dan ook dat Jezus "koning der Joden" was. Daar is hij ook voor veroordeeld; dat was de beschuldiging die op het bordje boven aan z'n kruis hing: "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum).

Dat is merkwaardig. Niet vanuit het standpunt van de Romeinen: een claim op de troon is een claim op onafhankelijkheid, een opstandeling. Het is merkwaardig vanuit het christendom. Als dat zo was, dan was Jezus dus helemaal geen nieuwe geestelijk leider, maar een wereldlijk, en een Joodse leider bovendien. Helemaal geen "christen". Waarom christenen dat niet hebben weggemoffeld is vreemd.

Het geboortesprookje is ook raar in dat licht. Ook daarin verteld van de geboorte van de nieuwe koning der Joden. Er wordt zelf verteld van 3 astrologen die eer komen bewijzen aan die nieuwe koning. Overigens: nog merkwaardiger, er wordt verteld dat er een neger bij was. Maar in het Oosten zijn geen negers. Maar... Wat staat er over die drie in de bijbel? Weinig, maar wat er wel staat is dat ze "zijn ster in het Oosten zagen". Wat bedoelen ze daarmee? Zagen ze de ster vanuit het Oosten? Stonden ze zelf in Irak en keken naar het westen (de traditionele uitleg) of stonden ze in Cairo en zagen de ster in de oostelijke hemel?

Enfin... dat hele verhaal van Jezus is natuurlijk niet echt gebeurd maar een parabel, een verhaal dat uiteindelijk niet meer is dan de beschrijving in cryptische verhaalvorm van astronomische gebeurtenissen.
robertbauval.co.uk/articles/articles/e...
Precies op het moment dat het astrologische, precessionele tijdperk van de Ram overgaat in het tijdperk van Vissen. Jezus was een visser... En het symbool van het christendom: een visje.
Al die evangelische idioten met zo'n visje op de bumper van hun auto aanbidden eigenlijk astrologie. Dat is dan wel weer ironisch, nietwaar?

Stormageddon | 16-01-12 | 02:41

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:40
Weet er alles van. Blergh.

Parsons | 16-01-12 | 02:40

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:27 Nee, * flats * dat is een doodzonde in onze religie. * flats *

vraagstaart | 16-01-12 | 02:40

@Parsons | 16-01-12 | 02:37

Tuurlijk wel, nooit van ivf gehoord?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:40

@necrosis | 16-01-12 | 02:36

Ik heb het niet verzonnen hoor.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:39

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:30
Dah kan toch helemah nie joh!?

Parsons | 16-01-12 | 02:37

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:30
*iets mompelt over onbevlekt ontvangen*

necrosis | 16-01-12 | 02:36

@miko | 16-01-12 | 02:19

Die moeder van jezus werd toch zwanger van hem zonder ooit geneukt te hebben?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:30

@mezelf

Q=D

cucaracha | 16-01-12 | 02:30

DANNY3960 | 16-01-12 | 02:26 |

ok, maar OT je blijft toch ff 3 maandjes geloven in rampspoeg, qua GGD

cucaracha | 16-01-12 | 02:29

@Stormageddon | 16-01-12 | 02:12
Is toch simpel: 12 stammen uit één 'oervader'?
Of de bloedlijnen van Mozes, Abraham, Isaac, Ismael, Jozef, Jacob etc
Is zo'n boek met lijsten, numeri? Soort Genealogie van paar 100jr

hfakker | 16-01-12 | 02:29

@SvennusMax | 16-01-12 | 02:27
Laat dat beetje maar weg. Net als die nokkenasmalloot.

Parsons | 16-01-12 | 02:29

@Schoorsteenveger | 16-01-12 | 02:17

Hmmm, lekker, heb je ook een adres van haar?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:28

@vraagstaart | 16-01-12 | 02:13

Dank u wel Meesteres, doet u ook aan trampling?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:27

@Parsons | 16-01-12 | 02:26
Ik zag het net ja. Beetje terecht deze keer wel.

SvennusMax | 16-01-12 | 02:27

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 02:14

Pfff, denk je dat ik malloot ben of zo? Iedereen gelijk, ongeacht ras, geloof etc. Wat moet ik verder nog lezen volgens jou?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:27

cucaracha | 16-01-12 | 02:19


Het was net als met die lege doos, er zat niets in.

DANNY3960 | 16-01-12 | 02:26

Superior Bastard is nu ook in de hemel.

Arme god.

Parsons | 16-01-12 | 02:26

miko | 16-01-12 | 02:15
Mensenkennis is niet je sterkste kant.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 02:24

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 02:17
Laat mij in uw vagevuur zijn....
*jawel, grinnik ende grijns*

necrosis | 16-01-12 | 02:22

Kom net even binnen na een avondje hedonisme.

Hebben we al 't antwoord van het raad-het-plaatje-met-de-hoer-voor-de-oven-met-de-niet-doorlopende-plintjes?

Quid?

cucaracha | 16-01-12 | 02:19

@Passaparola | 16-01-12 | 02:07

Geen idee verder, ze pijpte wel lekker.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:19

@Stormageddon | 16-01-12 | 02:12
Maar hoe zit het dan met Jezus die een afstammeling van David zou zijn? Maar als Jozef niet zijn vader was hoe kan dat dan?

miko | 16-01-12 | 02:19

Ben wel klaar met die SvennusMax "Wij van wc eend.." retoriek.
Slapen is toch echt erudieter, dan zulk oeverloos geluts into Oblivion.

"Nothing in his life became him like the leaving it; he died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed, as 't were a careless trifle". - ( Quote Act I, Sc. IV).

hfakker | 16-01-12 | 02:18

@vraagstaart | 16-01-12 | 02:01

Henkie is nog niet helemaal uit wat de definitie van fascisme is, het kan heel goed zijn dat, volgens Henkie, Mussolini en Hitler idd nog ff bij Greet in de leer moeten.

Gelukkig hebben we vanavond geleerd dat ze postuum nog heel wat bij kunnen leren, het schijnt dat de dood dus niet het einde is maar het begin van een nieuw tijdperk.

Hitler en Mussolini leven dus nog, weliswaar gereïncarneerd, maar ze leven nog.

Ik zou zeggen, "HEIL Henkie"

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:18

@necrosis | 16-01-12 | 01:58
Dat heet liederlijke vleselijke lusten en daarvoor kom je in het vagevuur.

deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 02:17

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 02:08
Wat wil je daarmee zeggen? Dat ik de pastoor die kindjes misbruikt over zijn bolletje moet aaien want het kan nog altijd erger?Ben jij zo iemand die tegen een verkracht meisje zegt dat het allemaal wel meevalt want is de islamitische wereld werd ze ook nog eens vermoord wegens overspel.
Lekker persoon ben je.

miko | 16-01-12 | 02:15

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:07
Het is verstandig om het eerst zorgvuldig te lezen.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 02:14

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:09 * zweep ter hand neemt * Kruip, hond. *flats* Tellen zul je * flats * En dank u wel meesteres zeggen! * flats * Voor alle moeite die ik doe * flats * om jou een beetje op te voeden * flats *

Kijk, zo wordt een nieuwe religie geboren.

vraagstaart | 16-01-12 | 02:13

@Passaparola | 16-01-12 | 01:52
Er is geen discussie. Er werd plompverloren gesteld dat de holocaust een bewijs was dat geweld altijd tegen religie gericht is. Dat is ten dele waar. Maar wel vrijwel altijd geweld vanuit een andere religie. Daarbij waren dus niet alleen religieuze joden slachtoffer van de holocaust, maar iedereen bij wie een Joodse achtergrond kon worden aangetoond. Dat laatste was mijn punt.

Het is zelfs nog meer sinister dan dat. Er zijn Joden (en ook dit verzin ik NIET, het is echt waar) in Israël die Adolf Hitler dankbaar zijn omdat zonder de holocaust de staat Israël nooit zou hebben bestaan. Zij zien Adolf niet als vernietiger van het Jodendom, maar juist de redder ervan. Het is een klein groepje idioten die dat denkt, maar ze bestaan wel.
*Ik verzin dit dus NIET*

Wat ik ook niet verzin is een langjarige studie van Joodse wetenschappers naar de verloren stammen van Israël op basis van bloedonderzoek. De gedachte (en dat is dus nadrukkelijk niet mijn gedachte) is dat het via mitochondriaal DNA (via de vrouwelijke lijn dus) te bepalen zou zijn welk mens Jood zou zijn. Ik vind het idee dat je een sprookje via modern DNA onderzoek zou willen bevestigen vrij absurd (hoewel ingenieus bedacht), maar het is wel gebeurd.

Dus het idee dat Joden een "ras" zijn wordt door sommige joden actief onderzocht en daar gaan sommige antisemieten mee aan de haal en maken er hun eigen sprookje van. Ik snap het allemaal ook niet, ik keur het niet goed, ik vind er verder niks van, het is ook geen mening van me: Ik lees erover en verwonder me slechts.

Stormageddon | 16-01-12 | 02:12

@Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:58

Volgens mij ben jij ook een sadist.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:11

@hfakker | 16-01-12 | 02:08
*zichzelf corrigeert*
Tocht = toch echt

hfakker | 16-01-12 | 02:09

@SvennusMax | 16-01-12 | 02:07
Op moment van schrijven was ik even in gedachten bij mijn 'knie', excuses.

INH.30CL | 16-01-12 | 02:09

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:56

Euh, u biedt zich aan?


*op knieën valt*

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:09

miko | 16-01-12 | 02:02
Donder op?
Ik dacht het niet.
Ik stel slechts dat het geweld van de ene religie dat van de andere met een factor 20 overtreft.
In onze tijd.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 02:08

SvennusMax | 16-01-12 | 02:00
Religie is interpretatie geven aan antwoorden van vragen die niemand bewijsbaar heeft gesteld... Zo, daar kun je tenminste iets mee.
Wat jij nu weer deelde, was tocht een onsamenhangende wannebe statement

hfakker | 16-01-12 | 02:08

@SvennusMax | 16-01-12 | 02:00
Scherp!
En een welverdiende +1

necrosis | 16-01-12 | 02:08

@SvennusMax | 16-01-12 | 02:00
Vroeg het me af. Zomaar. Geen idee waarom. Ik denk dat het me werd ingegeven door tokkiewokkie. Heb ik wel vaker last van. #waanbeelden

Parsons | 16-01-12 | 02:07

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:54

Artikel 1 uit de grondwet kan dus ook ongezien de prullebak in.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:07

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:05
CD? Nee natuurlijk niet! Muziek is van de duivel! Gewoon voortgaan met planten.

miko | 16-01-12 | 02:07

@INH.30CL | 16-01-12 | 02:02
Pedofilie niet nee.
Filantropie daarentegen....

SvennusMax | 16-01-12 | 02:07

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:05
Dan was ze of aan een van de twee drieletterwoorden waar iedereen dol op is in dat dorp. Sos of God. Of jouw zaad moet een uitmuntende reputatie in die contreien hebben.

Passaparola | 16-01-12 | 02:07

@DANNY3960 | 16-01-12 | 01:58
Cheers!

Parsons | 16-01-12 | 02:06

@Passaparola | 16-01-12 | 01:48

Ooit heb ik wel eens een meiske uit Urk geneuqt, een cd was niet nodig, althans, volgens haar niet. (en ik spreek vrouwen nooit tegen)

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 02:05

SvennusMax | 16-01-12 | 02:00 |
Een filosoof is iemand die 's nachts in een donkere kelder op zoek is naar een zwarte kat en daarin volhardt. Een gelovige is iemand die's nachts in een donkere kelder eenn zwarte kat zoekt die er niet is en 'm meteen vindt.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 02:03

@SvennusMax | 16-01-12 | 02:00
Kortom, alles dat op ïe"\] 'eindigt lijkt niet in orde.

INH.30CL | 16-01-12 | 02:02

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:51
Beide moordenaars toch? En ik word een beetje moe van die mensen die vinden dat we de gristenen moeten zien als onze broeders in de strijd tegen de zandbakhordes van Mohamed.Ik zie ze eerder als vijfde colonne als je dat gezamelijke gekwijl hoort over hun godsdiensten en dat die voor pies ant happienes zijn.
Donder op.

miko | 16-01-12 | 02:02

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:57 Ik dacht dat Wilders een fascist was omdat Henkie Wilders gebruikte als archetype van een fascist.

Dus Mussolini en Hitler moeten postuum nog hard aan het werk omdat ze anders niet aan Henkie's definitie van fascist voldoen: hun ideeën lijken te weinig op die van Wilders.

Of mis ik nog iets?

vraagstaart | 16-01-12 | 02:01

@SvennusMax | 16-01-12
Je draait om de hete brij heen, stelt ook geen inhoudelijke vragen.
Shakespeare zegt over zulke verschijnsels treffende dingen. Over schoonheid en lelijkheid. Hence the quote.
Shakespeare is zeker een bron. Geen wetenschappelijke.
Literatuur, kunst, esthetiek ... Bronnen die de mensheid verder brachten. Da Vinci begreep die voltalligheid wel. Jij wat minder.
Welke bevrediging haal je uit dat stellen en niet kunnen staven? Niets toch? Vergissen is menselijk enzo...
Zeg dan gewoon 'oeps, ik stelde iets dat ik niet kon onderbouwen'.
Niets aan de hand.
Maar je stelt het en zet nog extra aan met "moet bestreden worden met kennis..."
Dan maak je jezelf toch de risee van dit topic.

hfakker | 16-01-12 | 02:00

@Parsons | 16-01-12 | 02:00
Ja jonguh! Wel 6! Hoezo?

SvennusMax | 16-01-12 | 02:00

Filosofie is vragen stellen die wellicht nooit beantwoord zullen worden.
Religie is antwoorden geven die nooit bevraagd mogen worden.

SvennusMax | 16-01-12 | 02:00

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:50
Heb jij een hobby eigenlijk?

Parsons | 16-01-12 | 02:00

Parsons | 16-01-12 | 01:48


Daar drink ik op.
Proost!

DANNY3960 | 16-01-12 | 01:58

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:54
Jij weet, ik weet. Zolang iedereen gelijk wil krijgen in de eigen waarheid zal er ellende zijn, dankzij volgelingen en gelijkgestemden uiteraard.

INH.30CL | 16-01-12 | 01:58

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:41
Maar wat, als ik nu een oudererijperevrouw in mijn mandje zou willen vinden?
Valt dat ook onder 'hebzucht'?
Of is dat gewoon gezond verlangen?
*het ook niet meer weet na al dat religieuze geneuzel*

necrosis | 16-01-12 | 01:58

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:52 |
Hanneke Groenteman? Of is die inmiddels te mager?

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:58

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:38

dat boeit henkie niet, hij heeft een prachtig tegeltje gebakken waarin hij, volgens Henkie zelf, Greet wegzet als fascist. Dat hij niet kan uitleggen wat fascisme is jammer maar niet onoverkomelijk voor Henkie, de laatste punten heeft hij er gewoon bij gepijpt.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:57

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:45
Ja dat was een beetje overdreven. Maar mijn punt was duidelijk toch?

miko | 16-01-12 | 01:56

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:52 * kuch *

vraagstaart | 16-01-12 | 01:56

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:54
Goede mensen doen goede dingen. Slechte mensen doen slechte dingen. Er is een bijbel voor nodig om goede mensen slechte dingen te laten doen.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:56

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:52 * kuch *

vraagstaart | 16-01-12 | 01:55

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:39
Dus de priester is god? hij velt namelijk het oordeel? Errugg makkelijk.Ik dacht dat bij iedereen de be en veroordeling pas kwam op de dag dat je heengaat.En wat nu als twee priesters elkaar tegen spreken?

miko | 16-01-12 | 01:55

@INH.30CL | 16-01-12 | 01:48
Precies, het is de mens zelf die kwaad doet of ie nou gelovig is of niet. Denk maar niet dat er geen geweld en machtswellust meer is als religie uitgestorven is. Kijk trouwens naar het communisme.

deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:54

@hfakker | 16-01-12 | 01:52
Good choice,met een leatherman kun je al die andere dingen zelf maken.Nouja,bijna.

de grote Anti | 16-01-12 | 01:54

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:46
Nogmaals, dat zul je de opsteller van artikel 1 van de Nederlanse grondwet moeten vragen.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:54

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:46
Ik heb je misschien iets te snel beoordeeld. Excuus.

Waarom voer je het dan wel aan in een discussie als je het zelf eigenlijk een ridicuul argument vind?

Verbeter me als ik je verkeerd begrijp.

Passaparola | 16-01-12 | 01:52

@de grote Anti | 16-01-12 | 01:48
Valt onder Zwitsers Zakmes de Leatherman Pocket Wave en Buck Knive 'General'?
Die graag!
Komt de rest vanzelf...

hfakker | 16-01-12 | 01:52

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:35

hmm, niet echt een aanrader dus, btw, weet jij nog een goede meesteres? Liefst een echte sadiste, beetje dik zou helemaal het einde zijn. (200kg+)

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:52

miko | 16-01-12 | 01:18 |
Maakt geen moer uit?
Ik zie toch enig verschil tussen 50.000 en 1.000.000 hits.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:51

@necrosis | 16-01-12 | 01:35
Hij is nu al drie keer gevraagd maar ik denk dat het hem ook te moeilijk is. Maar dat is niet erg. Ik vergeef het hem.
Ik mag dat namelijk wel!

miko | 16-01-12 | 01:51

@hfakker | 16-01-12 | 01:43
Duuuus, nu is Shakespeare ook al een bron.
Kaal is geen haarkleur, géén postzegels verzamelen is géén hobby, proberen weerleggen dat de dood NIET het einde is is van zo'n fenomenale mongoliteit dat je je kapot zou moeten schamen.
GA!
WEG!

SvennusMax | 16-01-12 | 01:50

vraagstaart | 16-01-12 | 01:45 |
Sommige deuren kun je duizendmaal openen, maar elke dag weer zijn er van die halve zolen die menen dat die deuren dicht moeten, voor eeuwig.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:49

@Allemaal | 16-01-12 | 01:35

Doe nou een een bewijsje plempen, een sterke aanwijzing mag ook, we zijn hier geen stel kleuters die geloven in de Kerstman en/of Sinterklaas.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:49

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:34
Dat weet ik prima, ik heb het over het ontkennen van de heilige geest, dat wordt ook in Marcus 3:29 bedoeld. Jij sleept er van alles bij.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:49

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:45
Stel die vraag eens in Staphorst of Urk en dan zul je verbazingwekkende antwoorden krijgen

Passaparola | 16-01-12 | 01:48

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:45
Jij mag dat aanscherpen, geen enkel probleem. Ik probeerde Allemaal slechts te laten zien dat hij moeite heeft met (vrij elementaire) logica.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:48

Oke tijd voor een meerkeuze vraag..

Wie/wat heeft u liever bij u in tijden van nood ?
-een sigaret
-mijn partner
-een survivalexpert
-de bijbel/koran/playboy
-god
-dat dikke wijf van de plus reclame
-een survivalexpert
-heilig water
-een rubberbootje
-allah
-een heleboel tarwe
-olie
-mooi russisch meisje
-switzers zakmes
-een kewle tattoo
-cola,heel veel cola
-jack daniels
-een paperclip
-bnn-ers
-mosco&mosco
-aansteker
-god
-de chinezen
-een tandenstoker
-rambo
-allah
-een survivalexpert
-dat dingetje
-gootsteenontstopper (woordwaarde)
-i dont give a crap

de grote Anti | 16-01-12 | 01:48

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:41
Eigenlijk is het de mens.

INH.30CL | 16-01-12 | 01:48

@Passaparola | 16-01-12 | 01:38
Een persoonlijkheidsgebrek is ook een ziekte. Lid zijn van organisaties om je leven in kaders te kunnen plaatsen trouwens ook.

Hoe dan ook, waar het mijns inziens op neerkomt is dat de mens gewoon te veel tijd heeft. Waar het dier in ons 24 uur zou moeten besteden aan eten zoeken, eten, neuken, eten zoeken, eten en neuken zijn we per ongeluk geëvalueerd tot wat we zijn.

Volgevreten wezens die niet weten wat te doen met de tijd dat we leven. En daarom laten sommigen zich knechten door religieuze dwaalleren.

Alleen om die reden is het al een geestesziekte. Niet alleen ene besmettelijke, maar ook een hele dodelijke.

Parsons | 16-01-12 | 01:48

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:30
Zeg eens, hoe jij dan een ras zou duiden? Op beide manieren.Het is je al eerder gevraagd maar dat lukt je blijkbaar niet.En waarom zou bekeren studie vereisen?Mag je de meeste bekeerde mensen in jouw kerk er weer uit gooien aangezien 99.99% nooit de bijbel heeft gelezen.Want dan waren ze geen katholiek geworden.

miko | 16-01-12 | 01:47

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:39
Wellicht is het nuttig om je even te melden dat je niet op de website van de EO zit.
En die 'gekende waarheid' is weer typisch iets van mensen die mij wat op willen dringen.
Ik bepaal zelf wel wat waarheid is, niet een of ander denkbeeldig 'vriendje' van je.

necrosis | 16-01-12 | 01:47

@Passaparola | 16-01-12 | 01:27
Ok... Ik moet het met Michiel een klein beetje eens zijn. Ik zou de Joden geen ras willen noemen, maar... dat doen ze zelf wel, en ze hebben er zelfs regels voor. Zo ben je een jood als je moeder joods is.
Let goed op wat ik nu zeg: *Dit heb ik dus NIET verzonnen* Ik zou zoiets idioots niet eens kunnen verzinnen, al zou ik het willen.

De Nazi's geloofden dat ook. Die hebben bij de Wannseeconferentie regels opgesteld wie wel en niet naar de gaskamer moest op basis van de hoeveelheid joods bloed, ongeacht of die persoon het geloof aanhing of niet. Ook joden die niet god geloofden zijn vergast. Dat is een feit. Als dat niet zo was had bijv. Einstein gewoon in Europa kunnen blijven.
Let nogmaals goed op wat ik nu zeg: *Dit heb ik dus NIET verzonnen* Ik zou zoiets idioots niet eens kunnen verzinnen, al zou ik het willen.

Hitler en de meer ideologische nazi's waren zekker afgunstig en alles wat je verder zegt is waar, maar... ze hadden ook een bizar occult wereldbeeld waarin zij dachten dat Joden uit waren op wereldoverheersing. Bij sommige extreme conspiracy-nutjobs heerst dat idee nog steeds.
Ik verzin het niet.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:46

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:33

Spannend, worden er ook stamboeken bijgehouden?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:46

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:44 "Niet al het verkeerde is verkeerd dankzij religie, maar alles waar religie haar greep op krijgt wordt wel verkeerd."

Mag ik die nog wat aanscherpen? De natuur kent geen "goed" of "slecht". Dat zijn door de mens bedachte begrippen, inhoudelijk cultureel en religieus bepaald. Waarbij dan nog eens de lading van de begrippen an sich kan wijzigen: zo wordt in de monotheïstische religies christen-, jodendom en islam gestreefd naar bestrijding van het slechte, waar bijvoorbeeld in het hindoeïsme wordt gesteld dat het "goede" enkel kan bestaan doordat er ook "slecht" is, en wegnemen van "slecht" automatisch ook het einde van "goed" betekent- een evenwicht is dus het streven.

Ik weet, een open deur, maar ik kon het niet laten om deze met enig geweld in te trappen.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:45

@miko | 16-01-12 | 01:33

Ghehe, alsof iemand buiten de deur neukt voor zijn plezier, kom nou.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:45

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:42
Handjes boven de dekens, hè!

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 01:45

@Passaparola | 16-01-12 | 01:27
Er zijn ook stellingen dat antisemitisme voortkomt uit het feit dat jezus een jood WAS. Dankzij hem alle regels en geboden dus onze heidense oorsprong komt daardoor in opstand en daardoor heb je anti semitisme.

miko | 16-01-12 | 01:44

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:31

Je hoopt op een orgastisch genoegen tijdens/na het masseren, ik begrijp.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:43

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:32
Ik snap dat dus ook niet. Maar ik zet Joden dan ook niet zo neer. Mijn verhaal slaat op het feit dat Michiel de Kater en Stormageddon dat wel doen. En daarom nam ik deel aan deze discussie om aan te geven dat Joden in het algemeen vermoord werden. Dat Joden niet perse zelf op religie vermoord werden maar de argumentatie wel op religeuze gronden was.

Passaparola | 16-01-12 | 01:43

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:34
Niet één keer heb je het weerlegd.

"Out, out, brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." Macbeth Quote (Act V, Scene V).

hfakker | 16-01-12 | 01:43

Mensen, bekeert u. Uw gedrag wordt aangepaster en uw stemming enthousiaster. Ik ga slapen.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:42

@deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:41
100% eensch!
Hebzucht!
En religie.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:42

Hebzucht is het kwaad en de oorzaak van alle ellende. Hebzucht en niets anders.

deoudererijperevrouw | 16-01-12 | 01:41

miko | 16-01-12 | 01:33
Nee, of je vergeving hebt gekregen weet je als een priester dat tegen je zegt ter gelegenheid van een sacramentele biecht.
En nogmaals: het bestrijden van een gekende waarheid van het geloof is slechts een van de mogelijke zonden tegen de Heilige Geest.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:39

@Allemaal | 16-01-12 | 01:35
.... wat? Are you even trying?

SvennusMax | 16-01-12 | 01:39

@Parsons | 16-01-12 | 01:24
Religie is een houvast voor onzekere mensen. Ik zie dat niet als een geestesziekte, maar een persoonlijkheidsgebrek.

Wat daarmee wel een probleem blijft is dat onzekere mensen makkelijk beinvloedbaar zijn en alles als zoete koek slikken. Blind achter een idee aan lopen is erger dan geloven. Er zijn zat gelovigen die niks kwaads in de zin hebben. Het zijn de mensen die er volledig in verstrikt raken die het verpesten.

Dat zie je ook bij andere dingen; Voetbalhooligans, mensen met spaarobsessies, einde van de wereldverhalen of mensen die zich verliezen in online gamen. Allemaal op zoek naar houvast die ze op een andere manier uiten.

Ik ben bijvoorbeeld ook lid bij verscheidene organisaties om mijn leven in bepaalde kaders te plaatsen. De kerk is daar niet een van. Maar ik probeer een zo verscheidenheid aan kaders te hebben zodat je niet blind staart op een en je daar in kan verliezen.

Passaparola | 16-01-12 | 01:38

@necrosis | 16-01-12 | 01:35 Ik heb er ook wel moeite mee hoor. Is het nou mensen, negers en joden of toch weer anders? Henkie geeft daar in zijn met een 10-en-een-tongzoen van de meester beloonde werkstuk geen uitsluitsel over.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:38

Ik wil even on record hebben dat Allemaal, bij herhaling, niet is ingegaan op Alkibiádès | 16-01-12 | 00:44. Gewoon, omdat ik zo'n soort eikel ben.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:38

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:28 | + 0 -
De soera die vijf keer gereciteerd word door de gigantische hoeveelheid biddende moslims per dag nummer 1 zegt, dat God zijn toorn op de Joden valt en christen dwalende zijn.

HonderdEnEen | 16-01-12 | 01:36

@Allemaal | 16-01-12 | 01:27
Jij begon erover dat atheisten zich kunnen organiseren om religie uit te roeien. Ik ben me op dit moment niet van een dergelijke vereniging bewust.
Overigens maak je verder nogal een karikatuur van Hitchens. Hij stelde dat het gerechtvaardigd kan zijn religieus geweld met geweld te beantwoorden. Dat is heus wat anders dan jij beweert.

Er is geen homogeen gedachtegoed van atheïsten. Helemaal niet zelfs. Ze zijn het onderling maar over één ding eens. God bestaat niet.
Voor de rest is er geen gedachtegoed. Het atheisme is geen ideologie, heeft geen leefregels, heeft geen metafystica, heeft geen leerstellingen, heeft geen overkoepelende idealen. Je kunt het blijven beweren, het blijft onwaar. Je liegt gewoon! (En je weet dat liegen niet mag van jouw god hè?)

Stormageddon | 16-01-12 | 01:36

*out*

Allemaal | 16-01-12 | 01:36

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:31
Zijn er al weer af nad de 3,5 uur durende SM-sessie bij hete kolen. Dingen waren binnen de 4 minuten gesmolten. Drupte wel lekker trouwens.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:35

@hfakker | 16-01-12 | 01:28

WTF, er is weinig bekend over de dood? Wat weet je er nog niet over dan?

*Benieuwd is*

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:35

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:23
totaalmalloot? Ook episch. Jij gelooft toch niets zonder bewijs? (Die kunnen we dus ook weer doorstrepen).
Mijn plemp aan necrosis (01:32) is ook voor jou.

Allemaal | 16-01-12 | 01:35

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:30
Ik snap je ook al niet.
Wellicht moet je 'ras' even definiëren.
*[!] in stelling brengen doet*

necrosis | 16-01-12 | 01:35

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:32
Dat doen ze zelf ook trouwens, die 'atheïstische joden': niet geloven maar zich dan toch wel heel erg jood voelen. Ik vind dat ook opmerkelijk. Moslims flikken dat ook vaak. Om een of andere reden willen ze toch gewoon heel graag bij die groep(sidentiteit) horen.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:35

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:29
Vertel dat maar eens aan Keizer Hirohito! Oh. Wacht.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:35

Stormageddon | 16-01-12 | 01:23
Uit je vraag blijkt dus dat je niet eens weet wat zonden tegen de Heilige Geest zoal zijn. Ik hou er mee op, zonde van mijn tijd.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:34

@hfakker | 16-01-12 | 01:28
Donder. Op.
Ik blijf mezelf niet herhalen.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:34

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:21
Zo werkt het helaas wel bij velen. Ik meen een vrije geest te zijn. Ondertussen ben ik toch door velen dingen in mijn toch nog korte leven beinvloed. Protestantse basisschool, algemene middelbare school, politiek milieu thuis etc.

Echter velen hebben naast die beïnvloeding niet de mogelijkheid om daar los van te komen en zullen veel leiding in hun leven zoeken. Daar is niks mis mee. Echter wel als die leidraad gevaarlijke denkbeelden heeft.

Hak de kop van het beest en het gevaar is geweken.

Passaparola | 16-01-12 | 01:33

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:27
Dat zou je de opsteller van artikel 1 van de Nederlandse grondwet moeten vragen.
Die verbied namelijk discriminatie op grond van o.a. ras.
Een communist, overigens.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:33

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:18
Hoezo heb jij vergeving gekregen? Dat weet je pas als je vergaat tot datgene wat je eerst ook was.Kans is groot dat er helemaal niks te vergeven valt.Maar het is een lekkere gedachte eeuwig leven. Toch? En wat als je ergens op je lijstje een foutje hebt.Er is namelijk niemand die je hier kan vertellen dat je het goed gedaan hebt.Wat denk je? Krijg je geen spijt dat je alles wat je wilde doen,vermoorden buiten de deur neuken vreten zuipen gokken niet hebt gedaan en dan de toegang word geweigerd omdat je ooit in je jonge jaren de heilige geest in twijfel trok.

miko | 16-01-12 | 01:33

@Passaparola | 16-01-12 | 01:27
Heb toch nog steeds een beetje moeite met de term "atheïstische joden". Dan zijn het toch gewoon ongelovige mensen, of atheïsten, met de nationaliteit van het land waarin ze geboren zijn? Of zijn dan joden ineens wel weer een ras, vanwege de moeder en al dat geneuzel? Want dat is (de moder bepaalt de jood) een religieuze doctrine van origine. En zo ken ik er nog wel vijftig. Vind het altijd zo'n kromme discussie; verlicht mij!

SvennusMax | 16-01-12 | 01:32

Ik heeft....?
Ik heb heel wat taalverkrachting gezien, maar jij slaat alles!
necrosis | 16-01-12 | 01:21 | + 0 -
-
Falen bij een arrogante correctie. Episch!
Het werkwoord was 'afvragen' en niet 'hebben'

Allemaal | 16-01-12 | 01:32

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:17 Mogge. Ontbijt net achter de dens sapientiae, massage komt later vandaag. En naar ik hoop zeer lokaal maar dat is weer een ander verhaal.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:31

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:24

Nou ja, je voorliefde voor hoge hakken, jurkjes, nagellak, lipstick etc. wist ik wel maar om je nou zomaar travestiet te noemen.

Btw, bevallen die harsnagels een beetje?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:31

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:19
Dat heb ik nergens gezegd. Religie is echter in te ruilen voor iedere andere willekeurige ideologie.

Mijn punt is dat je niet als een dom schaap ergens achter aan moet lopen. Dit is echter voor een groot deel van de mensheid onmogelijk. Het is slecht aan enkele gegeven om zich te onderscheiden en tegen de massa in een individu te blijven.

Passaparola | 16-01-12 | 01:30

miko | 16-01-12 | 01:23
Nee, je kunt je niet zomaar bekeren tot het Jodendom, dat kost enige studie. Ik zou het niet proberen als ik jou was, het verschil tussen religie en ras, en het begrip sociaal concept, snap je blijkbaar al niet.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:30

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:17 Ze zien mij, naar ik begrijp, als een soort invalide hond die nuttig is omdat-ie voor eten zorgt.

Het feit dat ze me kunnen ruiken en zien bewijst al dat ik geen Woef ben.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:29

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:53
'Geleerd' word je door te leren. Ik wil dat graag, dus lees ik divers, sta open voor zo breed mogelijke gedachtengoeden, neem liever de dingen niet voor lief aan, jij incluis.
Houdt ook in dat als iets waar/niet waar blijkt, je dat zonder oordeel kunt aannemen.
Die objectiviteit vind ik niet bij je. Je bewijst steeds onredelijk te zijn. Ad hominem, onchic.
Maar het door jou gestelde, kun je niet staven.
En Hitchens heb ik echt wel wat kennis van genomen.
Er zijn grotere geesten. Ik vind hem nogal actueel bepaald. Zo nog maar net overleden.
Voltaire of Spinoza hadden oorspronkelijker gedachten denk ik.
Anyway, je laat je niet verleiden tot enige inhoud. Jammer.
Er is weinig bekend over dood.
Alleen al het feit dat moleculen van stoffelijk overschot een soort 'oneindige' voortbestemming kennen, weerlegt wat je noemt.
Overigens roep ik niet om t roepen, maar om te duiden. Dat is duidelijk anders dan de hysterie die ik van je lees her en der.

hfakker | 16-01-12 | 01:28

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:25
Waarom zou ik dat lezen? Het gaat over Hitler, niet wat een of andere paus zegt of wat een bisschop heeft gedaan. Raar hoor.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:28

HonderdEnEen | 16-01-12 | 01:22

“Allah is de Schepper van alle zaken.”
En dat zegt niet zomaar iemand, dat is wel Sheikh Fawaz Jneid een gezaghebbend gesprekspartner van de linkse kerk.
Dus pas op je woorden...

de honden blaffen... | 16-01-12 | 01:28

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:21
Politiek gezien ben ik alles behalve correct, ik bezit echter een gezonde realiteitszin.
En weet je wat je met die schijnheilige geest mag doen?

necrosis | 16-01-12 | 01:28

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:23
Ho jonguh, kudt! Niet op zijn terrein gaan discussiëren! Jij en ik weten allebij dat de bijbel meer dan 880 contradicties heeft, maar door op deze manier met deze meneer te babbelen begeef je jezelf op discussiegrond van scriptuur. De premisse en de aannames, daar ligt de stinkende wortel van het geloof. Te lullen over hun wetjes en bijbeltjes zijn slechts de blaadjes aan de takken, en de tijd van snoeien is volgens mij nu wel geweest. Of vergif aan de stam, of de wortels uitgraven is mijn devies.
Anders wordt het zo'n sadistische slachtpartij; een gristen kent zijn bijbel niet. Dan was het namelijk wel een atheïst geweest.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:28

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:17
Ik hou van puur natuur, maar goed, dat wist je al ;)

Heb het al eens vaker gesteld, maar de *echt* mooie vrouwen maken zich niet op.

Parsons | 16-01-12 | 01:27

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:17
Het was vooral Michiel die erg op mijn teentjes trapte door joden als ras neer te zetten. Waarna u aanvoerde dat atheistische joden ook werden afgevoerd.

Joden werden aangewezen als zondebok van de duitse tegenspoed. Joden hebben de afgelopen 1500 jaar niet erg lekker gelegen in Europa nadat Het christendom de macht greep. Waarom, zij hadden tenslotte de messias vermoord en weigerde hem te erkennen.

Tevens hadden zij een handelsgeest waar menig volk jaloers op was. Door de grote emigratie door de eeuwen heen hadden ze overal contacten, familie en kenden zij hun talen. Lijkt me een succesformule die ons in Nederland niet onbekend in de oren klinkt.

Wat was makkelijker voor hitler om Joden die op religeuze gronden en economische afgunst te verketteren tot staatvijand nummer een. Dat er ook atheistische joden zijn speelt dan geen rol meer. Ze werden ook op religeuze grond uitgeroeid.

Passaparola | 16-01-12 | 01:27

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:21

Welke menselijke rassen zijn er zoal?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:27

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:01
"Ik ken echter geen wereldwijde vereniging van anti-theïsten, laat staan ééntje die geweld predikt om religie uit te roeien."
Dat zit dan vooral vast op de kwalificatie 'vereniging'. Want in onverenigd verband (jaha, die 2 woorden zijn raar samen) zegt men het gewoon hoor. De genoemde professor Hitchens rechtvaardigd het geweldadig neerslaan van religie, ook de mildste vorm van religie. Ja, heb jij zomaar een haatbaard-zonder-baard onder je vrienden.
-
"Zelfs anti-theïsten kun je niet op 1 hoop gooien."
Religieuzen ook niet. Dit argument zegt niet zoveel.
Er is sprake van fors homogeen gedachtengoed bij atheisten. Dit omvat uiteraard niet 100% van de atheisten, dat begrijp ik ook wel.
Er is geen naam voor dit gedachtengoed, maar zodra je het duid met de term 'atheisme', dan doet iedere atheist of er geen sprake kan zijn van enige groepering van gedachtengangen vanwege de definitie van het atheisme. Puhlease. Kom zelf met een naam of accepteer een onnauwkeurige aanduiding.

Allemaal | 16-01-12 | 01:27

@Stormageddon | 16-01-12 | 01:01
"Ik ken echter geen wereldwijde vereniging van anti-theïsten, laat staan ééntje die geweld predikt om religie uit te roeien."
Dat zit dan vooral vast op de kwalificatie 'vereniging'. Want in onverenigd verband (jaha, die 2 woorden zijn raar samen) zegt men het gewoon hoor. De genoemde professor Hitchens rechtvaardigd het geweldadig neerslaan van religie, ook de mildste vorm van religie. Ja, heb jij zomaar een haatbaard-zonder-baard onder je vrienden.
-
"Zelfs anti-theïsten kun je niet op 1 hoop gooien."
Religieuzen ook niet. Dit argument zegt niet zoveel.
Er is sprake van fors homogeen gedachtengoed bij atheisten. Dit omvat uiteraard niet 100% van de atheisten, dat begrijp ik ook wel.
Er is geen naam voor dit gedachtengoed, maar zodra je het duid met de term 'atheisme', dan doet iedere atheist of er geen sprake kan zijn van enige groepering van gedachtengangen vanwege de definitie van het atheisme. Puhlease. Kom zelf met een naam of accepteer een onnauwkeurige aanduiding.

Allemaal | 16-01-12 | 01:27

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:19
Hitler kon niet alles veranderen wat hij wilde. Het liefst had hij al die Pruisische generaals weggezuiverd. Waarom gaf hij zijn nieuwe soldaten, de SS, dan niet een mooi katholiek koppelslot, als hij zo katholiek angehaucht was. Lees jij maar eerst eens wat over de achtergrond van de encycliek Mit brennender Sorge van Pius XI. Of over het verzet van de katholieke Kerk, bijvoorbeeld bisschop Von Galen, tegen de rassenleer van de nazi´s.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:25

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:17
Graag. Wit of rood, mij om het even. Als het maar verdoofd. Ik heb geen god nodig, doe mij maar drank.

Parsons | 16-01-12 | 01:25

Zo'n Heilige Geest, bestaat daar ook een exorcisme voor? Aah ja, het gezond verstand zeker. Zo moeilijk was 'ie niet.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:25

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:18

wie is die heilige geest dat zelfs je superieure oppergod het loodje moet leggen tegen hem en van wie heb je vergeving gekregen?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:25

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:18
Ben jij ervaringsdeskundige?
Vertel.....
*grinnik*

necrosis | 16-01-12 | 01:24

@Passaparola | 16-01-12 | 01:16
Religie is een geestesziekte. Ik heb niet zo veel met geestesziektes, laat staan met "mensen" die er aan lijden.

Jij wel?

Parsons | 16-01-12 | 01:24

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:21
"Nooit geweten".... Wat een gelul, Boogerd!

SvennusMax | 16-01-12 | 01:24

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:07
Ras sociaal? Nee maar dat is nieuw.Dus als ik morgen me bekeer tot het Jodendom behoor ik tot het Joodse ras?

miko | 16-01-12 | 01:23

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:18
Heb je de heilige geest (het bestaan ervan!) ontkend?
Dan is alle vergeving van een priester ijdel. Het is niet aan hem dat te kunnen vergeven namelijk. Niemand kan dat vergeven.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:23

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:17

Doe maar bier.

*leeg glas heft*

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:23

@necrosis | 16-01-12 | 01:21
Joh, hou alsjeblieft op. Ook wij hebben wel eens onze onenigheden, maar die totaalmalloot takes the prize.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:23

Voor al die lui die vinden dat de Nazi´s ook seculier waren, vooral Hitler. ´Mein Kampf einde hoofdstuk twee´
Totslot vandaag geloof ik dat ik handel in lijn met de wil van de almachtige scheper, door mijzelf te verdedigen tegen de jood, vecht ik voor de scheping van de heer.´ A,Hitler

HonderdEnEen | 16-01-12 | 01:22

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:14
Ik vond het ook heel geil dat jij toen die jurk aantrok, maar ik heb dat toen al eerlijk toegegeven.

Daar heb ik geen toverknol voor nodig.

En zeker niet eentje die oproept om andersdenkenden te vermoorden.

Parsons | 16-01-12 | 01:22

@Parsons | 16-01-12 | 01:18
Ik heb met fans van ADO en met religieuzes altijd hetzelfde soort medelijden. Zoiets KAN namelijk geen keuze zijn. Vandaar: arme drommels.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:22

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:14

Goh, nooit geweten dat je travestiet bent.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:21

@Passaparola | 16-01-12 | 01:16
Ow, dus onder dwang van een pistool tegen je slaap moet je je gedragen. En als dat pistool er vanaf is, wat dan?

SvennusMax | 16-01-12 | 01:21

necrosis | 16-01-12 | 01:17
Ah, het ontkennen van het bestaan van menselijke rassen. Als mensen u het predicaat politiekcorrecte realiteitsontkenner geven vraag ik me af of ze ongelijk hebben.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:21

@Allemaal | 16-01-12 | 01:11
Ik heeft....?
Ik heb heel wat taalverkrachting gezien, maar jij slaat alles!

necrosis | 16-01-12 | 01:21

@de grote Anti | 16-01-12 | 01:14
Het is dus besmettelijk. Zo ver was ik zelf ook al.

Parsons | 16-01-12 | 01:21

@Allemaal | 16-01-12 | 01:11
Even een oprecht intermezzo als je mij permitteert.

Ben jij ooit behandeld voor jouw ziekte?

Parsons | 16-01-12 | 01:20

@Passaparola | 16-01-12 | 01:16
En een machtsprincipe is in de basis volkomen in de haak en moreel verantwoord?
Waarom?

Stormageddon | 16-01-12 | 01:19

Allemaal, intelligentste en meest rationele deel van de aardbewoners... (ik verbeterde e.e.a. een beetje)
Das dan weer wel aardig;
Plusje.

AntiSoof | 16-01-12 | 01:19

@Allemaal | 16-01-12 | 01:11
Als Hitler zo fel anti-theïstisch was had hij die koppels wel laten veranderen, niet? Het feit is dat meerdere historici een beeld van onze Adolf neerzetten als gelovig katholiek. Hij scheen alleen niet zoveel op te hebben met kerkelijke autonomie, autoriteit en dogma's. Soit. Mijn punt was echter dat ik het persoonlijk zo frappant vind dat ik al meermaals heb moeten bemerken dat christenen het mij kwalijk nemen wanneer ik deze dingen ter sprake breng, terwijl ze zelf zich in allerlei bochten wringen om de wereldlijke aspiraties en motieven van allerlei heersers in verscheidene godsdienstoorlogen als leidend te maken. Toch vreemd. Ik dacht dat christenen zo van het gunnen waren. Jammer ook dat je Alkibiádès | 16-01-12 | 00:44 overslaat.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:19

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 00:54
Maakt geen moer uit.De een moord en verkracht de andere vermoord alleen maar of zoiets.

miko | 16-01-12 | 01:18

Stormageddon | 16-01-12 | 01:09
Over de zonden tegen de Heilige Geest valt nogal wat te discussieren. En nogmaals (maar dat schijnt niet tot je door te dringen), de Bijbel is niet alleenzaligmakend. Als ervaringseskundige kan ik zeggen: ook ik heb gezondigd tegen de Heilige Geest, en ik heb vergeving gekregen.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:18

@Alkibiádès | 16-01-12 | 01:10
Lieden die voor ADO Den Haad zijn zou ik niet willen bestempelen als mens.

Doe ik trouwens ook niet met relidwazen.

Mag niet van mijn god namelijk.

Parsons | 16-01-12 | 01:18

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:03

Heb je al ontbeten en een massage gehad?

Btw, goedemorgen.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:17

@Parsons | 16-01-12 | 01:07 Doodsangst? De behoefte om te geloven dat er na dit leven nog iets is? Dan stopt de ratio.

Iets anders kan ik ook zo gauw niet bedenken.

BTW Ik vind het allemaal best, mensen geloven maar een eind weg. Of fanatiek atheïst, wat imo bijna hetzelfde is. Zolang ze mij maar met rust laten.

Het enige aardige van religie vind ik dat het vaak wel een mooie spirituele onstaans-component heeft, die daarna wordt verkudt met geboden en rituelen.

Zoiets als een op zich lekker wijf, waar ze een stylist-nicht, een kapper, visagist, kledingadviseuse en nog zo wattuig op loslaten. Afzichtelijk.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:17

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:07
Misschien moeten engmensen als jij proberen om wat minder na te hoesten wat anderen je voorkauwen.
De mens is een ras in de categorie 'zoogdieren', dat sommige mensen een andere huidskleur hebben, een andere taal spreken of..... een bepaalde religie aanhangen, heeft niets met de mens als 'soort' te maken.
Het maken van dergelijk onderscheid komt dan ook volledig voor jouw rekening en als reaguurders menen jou het predicaat 'antisemiet' te moeten geven, vraag ik me af of dat onterecht is.

necrosis | 16-01-12 | 01:17

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:11
Toch vreemd, gezien beide honden letterlijk kunnen zien dat jij degene bent die over hun leven of dood beslist. Ik had mijn geld in ieder geval niet op één der beide grote Woefs gezet, als ik jouw tekkel was.
Dat gedoe met die teven ben ik inmiddels ook wel zat, maar dat is weer een ander verhaal.
Wijntje, iemand?

SvennusMax | 16-01-12 | 01:17

de grote Anti | 16-01-12 | 01:14 |
... en hoe meer mensen er in dat vriendje geloven des te werkelijker dat vriendje wordt.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:17

@Passaparola | 16-01-12 | 01:13
Vertel! Begin eens. Welke bewering, wanneer is stuitend, onwaar, onzin of tunnelvisie? En waarom?
Leg uit. Ik heb de hele nacht de tijd.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:17

@Allemaal | 16-01-12 | 01:11
Hilter was uitermate geinteresseerd in,zeg maar,het 'bovennatuurlijke'.. Of dat iets met religie van doen had mag joost weten.Wie weet wilde hij iets weten over luchtvaart,tja.We kunnen het niet allemaal weten wat de ander wist.

de grote Anti | 16-01-12 | 01:17

@Parsons | 16-01-12 | 01:07
Religie hoeft niet verkeerd te zijn. Het is in basis een machtsprincipe. Wie heeft de leiding over een grote achterban. Het zijn de leiders waar je bang voor moet zijn. Zij verspreiden denkbeelden en sturen in het beste geval hun volgelingen aan.

Passaparola | 16-01-12 | 01:16

@Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 01:00

Nou ja, de hersens zorgen er bij de meeste mensen voor dat ze iig niet in de kamer schijten.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:15

Passaparola | 16-01-12 | 01:13 |
Enige precisering zou op zijn plaats zijn.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:15

@Parsons | 16-01-12 | 01:07
Drank, geld, verkapte homoseksualiteit, andachtstdrang en het geyl vinden om in een jurk tegen mensen te zeggen dat ze mannen die cross-dressen moeten veroordelen. En nog wat andere dingen.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:14

'Hoe ziek in je hoofd moet je zijn om in een virtueel vriendje te geloven.
Kan iemand dit uitleggen?'
@Parsons | 16-01-12 | 01:07

Oke,ik geef het een poging. *kuch*
Omdat je dan heul veul mensen kent die ook in dat zieke virtuele vriendje geloven.Of..'naja,je begrijpt wat ik bedoel.

de grote Anti | 16-01-12 | 01:14

Na veel reaguursels hier gelezen te hebben onder dit topic is mijn verbazing blijven stijgen over de onnozelheid en af en toe stuitende mening van @stormageddon en @michiel de Kater. Deze twee weten het te presteren om de meest ongelofelijke tunnelvisie en weerzinwekkende onzin te spuien over verscheidene tegels.

Passaparola | 16-01-12 | 01:13

@Haassje | 16-01-12 | 00:50

Ah, als de paus het zegt dan is het zo, hij kan vrijelijk zijn groene boekje aanpassen aan de eisen der tijd?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:11

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:56
Het wijzen op die religieuze aspecten van Hitler bestaat maar al te vaak uit de onzinnige verwijzing naar het 'Gott mitt uns' op de koppels van het Duitse leger. Er opgezet door de christelijke Otto von Bismarck, decennia voor WOII. Ik vraag me altijd af wat dit met Hitler heeft te maken. Kritiek is vaak genoeg op z'n plek.
-
En voor hen die niet kunnen lezen: Nee, ik ontken niet dat Hitler enige religieuze aspecten had. Ik ontken niets. Ik heeft een rechtvaariging voor kritiek op seculiere standpunten. Want dat zou een blinde vlek zijn van religieuzen en dat bestrijd ik.
Toch jammer en merkwaardig dat de helft van mijn post moet bestaan uit disclaimers om niet verkeerd begrepen te worden door het intelligenste en meest reationele deel van de aardbewoners.

Allemaal | 16-01-12 | 01:11

@SvennusMax | 16-01-12 | 01:05 Mogge! Ik was ff op het strand blijven hangen, koffie en kletsen. En honden die ruzie aan het maken waren op religieuze gronden.

Iets met Woef is de grootste of niet, en wie wel of niet naar die Grote Kennel mag waar 72 loopse teven op je staan te wachten.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:11

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:03
Ik heb Henk Bovendijk geen 10 gegeven....
*gnehehehehe*

necrosis | 16-01-12 | 01:10

@Parsons | 16-01-12 | 01:07
Waarom zijn er mensen die voor ADO Den Haag zijn? Is ook zwaar imbeciel natuurlijk. Nou, omdat ze in Den Haag of dicht in de buurt zijn geboren. Zo ook heb je arme schepsels die toevallig in een regio (of in een gezin) zijn geboren waar religie met de paplepel door de slokdarm wordt geforceerd. Geen schijn van kans bij geboorte dus.

Alkibiádès | 16-01-12 | 01:10

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:54
Sorry, ik heb het NIET verzonnen. Het staat gewoon in het haatboekje van je. Ik ben niet boos, ik ben ook niet hardnekkig, ik ontken de heilige geest. En ik ben inderdaad onbekeerd (en ik wil dat graag zo houden).

Het ontkennen van de heilige geest, en slechts dat kan niet vergeven worden. Niet door een priester, bisschop, kardinaal of paus. Niet door Petrus bij poort, niet door Jezus zelf, niet door god.
Als je het als Katholiek ontkent dan word je de kerk uitgeflikkerd en ga je na de dood, net als ik, linea recta naar de hel. Ga niet langs "start", u ontvangt geen € 20.000,-.
Dat is het dogma, gelegitimeerd in Marcus 3. Dat heb ik niet verzonnen. Ik wou dat ik zo'n fantasie had.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:09

Hitchens. Held. Laten we op hem drinken!

hangbuikzwijntje46 | 16-01-12 | 01:08

necrosis | 16-01-12 | 00:59
Dat hangt er van af hoe je ras definieert. Ras is niet een louter biologisch concept maar een sociaal concept. Over de vraag of joden wel of geen ras zijn kun je oeverloos van mening verschillen. Hersenloze kakelaars gaan je dan onmiddellijk van antisemitisme beschuldigen. Het zij zo.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 01:07

Hoe is het mogelijk dat er anno 2012 nog volwassen mensen in sprookjes en pedokabouters geloven?

Ik kan er met m'n volle verstand niet bij.

Ik mag dan visueel gehandicapt zijn, maar dat neemt niet weg dat mijn grijze massa is gestopt met werken. Echt ik wil het met alle liefde en plezier begrijpen, maar het lukt me gewoon niet.

Hoe ziek in je hoofd moet je zijn om in een virtueel vriendje te geloven.

Kan iemand dit uitleggen?

Parsons | 16-01-12 | 01:07

Allemaal | 16-01-12 | 01:01 |
En dan had hij het ook nauwelijks over het communisme gehad, moet ik begrijpen?

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 01:06

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:41

Wie is die heilige geest, het beste jongetje van de klas of wat?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:06

@ Allemaal | 16-01-12 | 00:09 |
Wat is een agressieve atheist?
Iemand die je uitlegt dat kaal zijn geen haarkleur is? Iemand die rationeel en logisch denken hoog in het vaandel heeft staan en begrijpt - mede dankzij het gebruik van Carl Sagan's Baloney Detection Kit bijvoorbeeld - dat autoriteit ook bekritiseerd moet worden? Iemand die je verteld dat je niet mag kiezen wat jou het beste uitkomt om je punt te proberen te maken, en dat je verhaal vol non-sequitur's en red herring's zit?
Of is het een term die je gebruikt om aan te duiden dat jij het moeilijk kunt verteren dat jouw specifiek gezellige, warme, comfortabele en heerlijk bekrompen wereldbeeld niet te bekritiseren is, want dan zou je wel eens geestelijk en intellectueel uitgedaagd kunnen worden, en je het daarom maar over de toon moet hebben?

vive epicure | 16-01-12 | 01:05

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:03
Jaja, die +1 kwam uit de bekende hoek.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:05

U zijt allen gezegend.....

*schietgebedje doet voor pies, laf en vree*

-out-

de deurwaarder | 16-01-12 | 01:05

@vraagstaart | 16-01-12 | 01:03
Goedemoggel. Waar bleef je zo lang?

SvennusMax | 16-01-12 | 01:05

@AntiSoof | 16-01-12 | 01:01
Leugens! Maar ok, wetenschap is verdoemd. Gelieve uw computer uit te schakelen, uw huis in de fik te steken en nooit meer medicijnen te slikken.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:04

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36

Wat is er nog GODVERDOMME mis met sex buiten het huwelijk?

Elke dag biefstuk vd haas vreten is ook niet alles, dan verlang je ook wel een keer naar een gehaktbal of een balkanreepje. (dat laatste is dus niet waar, ik weet waarvan die reepjes gemaakt zijn maar maak graag een metafoor)

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:03

@necrosis | 16-01-12 | 00:59 "Mensen" zijn een ras. Etniciteit benoemen als "ras", zoals bijvoorbeeld Wilders doet ("iedereen, ongeacht ras, religie of sexe") , is racisme.

Dat zegt Henkie Bovendijk tenminste en die heeft er van zijn meester een 10 voor gekregen dus is het waar.

vraagstaart | 16-01-12 | 01:03

@Haassje | 16-01-12 | 00:46
Nee, ook atheistische Joden zijn vergast. Het had met de religie niets van doen.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:02

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:54
Die heilige geest van jou is een verzinsel van anderen.
Van belediging kan derhalve geen sprake zijn.

necrosis | 16-01-12 | 01:01

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:57
Ja, dat weet ik ook allemaal wel.
Maar toch, ik behoudt de interpretatie van al die dingen voor mezelf.
En flikker ff lekker op met je 'wetenschap'. Dat soort is verdoemd.

AntiSoof | 16-01-12 | 01:01

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Ik verschuil me nergens achter, ik leg je uit wat een woord betekent en hoe je logica toepast.
Atheïsten zijn allerminst homogeen. Ik heb niks gemeen met socialisten, communisten, communitauristen, boeddhisten (en ga zo maar door) op één dingetje na: geen geloof in een god of goden. Klaar. Er zijn heus atheïsten die wel geloven in dualisme (o.a. boeddhisten) dus in geest los van lichaam, maar niet in een god. Daar heb ik ook niks mee.

Zelfs anti-theïsten kun je niet op 1 hoop gooien. Er zijn atheïsten die niet kunnen geloven, maar misschien wel zouden willen dat het waar is. Die zouden wensen dat er wel een god is. Er zijn er ook niet dat juist pertinent niet zouden willen, zelfs als het waar is (wat ze niet kunnen geloven) omdat het in principe immoreel is omdat het een eeuwige totalitaire hemelse dictatuur zou betekenen. Niet alleen in dit leven, maar ook daarna.
Die anti-theïsten zouden zich kunnen verenigen om religie met geweld uit te roeien (dat is wel geprobeerd - Albanië, Noord Korea) maar altijd onder de vlag van een vervangende ideologie (communisme, Juche). Ik ken echter geen wereldwijde vereniging van anti-theïsten, laat staan ééntje die geweld predikt om religie uit te roeien.

Ik daarentegen ken wel genoeg religieuze groeperingen en religies die erop gebrand zijn om ongelovigen te vernietigen.

Stormageddon | 16-01-12 | 01:01

@Schoorsteenveger | 16-01-12 | 00:49
Hij ziet een achterliggend fenomeen wat zowel bij religie als bij communisme als bij andere zaken voor geweld zorgt. De verslaggever vroeg specifiek naar religie. Als de verslaggever had gevraagd naar het communisme, dan kan ik me voorstellen dat de professor precies hetzelfde antwoord had gegeven.

Allemaal | 16-01-12 | 01:01

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:56
Alsof ze voor de dood wel functioneren.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 01:00

@Haassje | 16-01-12 | 00:38

Dus dat joden werden vergast door de nazi's had helemaal niks met religie te maken? Ze werden vergast om hun menszijn en niet om hun geloof?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 01:00

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:50
Ow. Jij hebt ze allemaal gevraagd naar hun geloof, al die gedeporteerde joden? Besef je je wel wat voor een absurde idiotie je hier tentoonspreid?
Enorme teringschoft dat je er rondloopt. Dat ze jou mogen afvoeren op dezelfde wijze.

SvennusMax | 16-01-12 | 01:00

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:50
Met dank aan de uitstekend functionerende nederlandse administratie.
Overigens, sinds wanneer zijn 'joden' een ras?

necrosis | 16-01-12 | 00:59

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Ah, en daarom is de islam dus ook de vredesreligie?

Parsons | 16-01-12 | 00:58

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:48
Letterlijke lol.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:58

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:46
Wat is dat nu weer voor een gelul? Agnosten zouden gelijk staan aan bloemenhaters, omdat ze de schoonheid daarvan niet in zouden kunnen zien?
Heb jij wel enig idee hoe fantastisch het leven en de dood in elkaar steken? Weet jij wel dat elke atoom van ons uit een geexplodeerse ster afkomstig is? Weet jij wel dat wij als mensen aan elk dier zijn verbonden, biologisch? En dat wij als mensheid aan de planeet Aarde zijn verbonden, chemisch? En dat wij, jij en ik, als individuele mens aan het hele heelal gebonden zijn op atomair niveau? We zijn een manier van het universum om zichzelf te kennen. Deze gedachte is tienmiljardmiljoen maal mooier dan enige religie ooit. Het is de symphonie van de wetenschap, en er is geen grotere waarheid denkbaar.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:57

Religie is de leidraad voor onzekere mensen.

Cor Rupteling | 16-01-12 | 00:57

Haassje | 16-01-12 | 00:50
De dood van jezus?
Wat krijgen we nou.
Die is toch opgestaan uit de dood?

de honden blaffen... | 16-01-12 | 00:57

@James Lastig | 15-01-12 | 20:33
Bedankt, dat je hem weer even in ons 'aller' herinnering geplaatst hebt.

Cor Rupteling | 16-01-12 | 00:56

Breng in een discussie met een christen een van de vele godsdienstoorlogen uit het pre-Napoleontische tijdperk ter sprake en hij of zij zal je wijzen op de profane motieven van de aanvoerders van beide kampen. Een curieuze gedachtegang, maar dat schijnt volgens de christen te moeten. Wanneer je dan de christen wijst op de religieuze aspecten van Hitler en zijn Duitse oorlogsmachine, dan is dit echter weer niet toegestaan. En dan maar zeuren over de zogenaamde blinde vlekken van de seculieren.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:56

@hfakker | 16-01-12 | 00:28

Er is wetenschappelijk vastgesteld dat hersens na de dood niet meer functioneren, sterker nog, ze verteren binnen de kortste tijd, welk bewijs wilt u nog meer hebben?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:56

@de grote Anti | 16-01-12 | 00:52
Sorry als ik overdreef. En groetjes hè? XXX,
Soof.
Nee, echt ik bedoel, ik probeer ook maar een duit in 't zakje te doen.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:55

Stormageddon | 16-01-12 | 00:45
Sorry hoor, je kletst. Een van de zonden tegen de Heilige Geest is bijvoorbeeld `hardnekkig zijn in de boosheid`. Dat is het wezenskenmerk van iedere onbekeerde zondaar. En ook die kan gewoon vergeven worden.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:54

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:50
Antisemiet.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:54

Haassje | 16-01-12 | 00:46 | + -1 -
Religie is gevaarlijk want iedere type religie sluit andere een ander type religie uit, zeker de drie monotheïstische geloven.
Atheïsme is hier fel op tegen en voor de scheiding tussen kerk en staat, wat voor iedere denominatie beter is.

HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:53

@de deurwaarder | 16-01-12 | 00:25

Nou ja, ik vind neuqon met een condoom ook 3x niks, dat heeft die opperpedofiel dan wel weer goed, hoewel verbieden me een beetje ver gaat.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:53

@Allemaal | 16-01-12 | 00:48
Zoals je zegt,sommige dingen zijn niet te bewijzen.

de grote Anti | 16-01-12 | 00:53

@Haassje | 16-01-12 | 00:50
Pas in 1965, twintig jaar na de genocide op de joden, was er een paus van Rome die zei, nadat zijn voorgangers bijna tweeduizend jaar het omgekeerde beweerd hadden, dat de hedendaagse joden, bij nader inzien, niet verantwoordelijk gehouden dienen te worden voor de moord op christus. Too late, too little. Stomkop.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:53

@hfakker | 16-01-12 | 00:43
Wat krijgen we nu? De laatste sparteling? Mooi man.
Ik kan voorbeeld na voorbeeld blijven aandragen over hoe je dom lult, maar je wil gewoon niet leren. Mag best.
Ik heb een tip voor je, compleet volgens je eigen filosofie; pak een fles azijn en giet deze helemaal leeg in je linkeroog. Dat helpt tegen zwemmerseczeem.
Wat?!? Geloof je me niet? Bewijs mij maar eens het tegendeel dan!
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence. Mag jij raden wie dat gezegd heeft, zonder te goochelen.
Ow, en namecalling doet me niet zoveel. Ik heb namelijk een groter arsenaal dan jij. Altijd.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:53

@miko | 16-01-12 | 00:47
Kan zeker zo zijn. Gelovigen zijn net mensen. Lijkt me gezien de samenstelling van de Duitse bevolking destijds volledig volgens verwachting dat 95% van de beulen protestanten of katholieken was. Maar ad hoc voorbeelden van misstanden van religieuzen doen natuurlijk niets af aan mijn zaak. Mij zaak is dat religie niet in de Chapions League speelt wanneer het om geweldadigheden gaat, maar ergens halverwege de eredevisie.

Allemaal | 16-01-12 | 00:52

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:46
Beste Soof,dankzij zweverige hippies gaan wij heel rap naar de hel in een handtas met zijn allen als wij niet opletten.Niet alles is liefde,moet ik je in teleurstellen.Dan wordt je voorovergebogen en .. tja,je weet wel.

Maar als religieuzen hun naasten willen helpen en poesjes van de straat willen redden hebben zij mijn zegen.Zelfs backup als nodig.Maar overdrijven is ook een vak.

de grote Anti | 16-01-12 | 00:52

@Haassje | 16-01-12 | 00:46
De haat tegen de joden werd anders enkel en alleen gevoerd door het feit dat ze de heer aan het kruis genageld hadden.

miko | 16-01-12 | 00:52

@Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:48
2000 jaar straf, voor moord op iemand die niet bestaan heeft?
*Peter R de Vries bellen doet wegens gerechtelijke dwaling*

necrosis | 16-01-12 | 00:52

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:40
Nee, die genocide had niets met religie te maken maar alles met ras. De treinen naar Auschwitz bevatten nogal wat (geseculariseerde) joden die helemaal niet aan God geloofden. Als ze jou als jood kwamen ophalen ontkwam je echt niet door te zeggen dat je nog nooit een synagoge van binnen had gezien en je dagelijks karbonaadjes at.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:50

Lewis Lewinsky; dat was voor de jaren 1700 misschien het geval, maar inmiddels heeft zelfs de Paus al meerdere keren gezegd dat de Joden niet verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus.

Haassje | 16-01-12 | 00:50

Allemaal | 16-01-12 | 00:41 |
"Hij heeft het nauwelijks over religie." Je pleit niet volledig vrij maar suggereert toch op z'n minst dat de bijdrage van religie minimaal is en eigenlijk te verwaarlozen.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 00:49

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:48
Waar ik 21ste zei bedoelde ik 20ste.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:49

@necrosis | 16-01-12 | 00:43
Tuurlijk niet. Laat ze maar de meest vieze en smerige infecties oplopen.Lijden brengt je immers dichter bij god.
Quote van M. Theresa.

miko | 16-01-12 | 00:48

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Ok, let's make a deal. Jij krijgt de 21ste eeuw en wij alle eeuwen daarvoor. We cool?

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:48

@de grote Anti | 16-01-12 | 00:38
Er staat in een uitgebreide ecyclopedie netjes bij of het religieus geweld is of niet. Uiteraard zijn hierbij onzekerheden, want het is soms lastig vast te stellen. Maar gaat natuurlijk niet op om dan maar te speculeren dat de resterende 93% vast ook ergens wel iets met religie heeft te maken. Want waar is jouw bewijs daarvoor? En de definitie van religie aanpassen zodat je alsnog gelijk krijgt, heeft natuurlijk ook niets met feiten te maken.
-
En ik dacht nog wel dat atheisten iets met de ratio en met bewijs hadden... Weer een illusie armer.

Allemaal | 16-01-12 | 00:48

@Haassje | 16-01-12 | 00:46
De joden zijn tweeduizend jaar vervolgd. Omdat ze Jezus vermoord hebben, volgens de katholieken. DwaaSS.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:48

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Op het moment dat de regimes vielen waar jij het over hebt bleek dat de meeste beulen anders nooit ongelovig geweest waren.De beulen in de concentratie kampen waren over het algemeen goed protestanten en katholieken.

miko | 16-01-12 | 00:47

De genocide van de joden was juist gekeerd TEGEN religie. Hier wordt zoals gewoonlijk weer eens verteld dat religie de boosdoener is en dat religie zo slecht is.
Het Jodendom is juist een voorbeeld wat laat zien dat religieuzen (zeker vorige eeuw) vaker slachtoffer zijn van geweld dan aanstichter van geweld.

Haassje | 16-01-12 | 00:46

Agnosten zijn gelijk aan zij die bloemen maar niks vinden.
Die stinken enkel maar en geven alleen gezeur.
Gelovigen zien in dezelfde bloem een geschenk van de Heer.
Questie van perceptie.
Mooi is mooi van zichzelf. Doch al het mooie is kwetsbaar.
En het mooiste is dat wat het minste waarde lijkt te hebben. Jezelf.
Ga-toch-heen.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:46

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:37
Jazeker. Details zal ik besparen. Echter de betaling is vooraf geregeld. Zo komt niemand voor verrassingen te staan en kan er niet gezegd worden "Ik wist het niet!". Aan die uitspraak heb ik namelijk de tyfustering.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:45

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:41
Biecht is een spirituele voorloper van Story/ Privé.

necrosis | 16-01-12 | 00:45

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36

Inboorlingen? Jij voelt je heel wat he.

Hoe dan ook, de Paus kan dingen oplossen.,,,,, maar weigert. Dat maakt voor mij dat je een slecht mensch bent! Maar wees gerust... er staan meerdere mensen op dat lijstje..

de deurwaarder | 16-01-12 | 00:45

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:29
Nee, ook daarin heb je geen gelijk. Ook de paus kan het woord van de apostelen niet herroepen. Het sacrament van de biecht kan overal voor gelden: moord, doodslag, verkrachting, pedofilie, verminking, diefstal... dat is allemaal niet erg. Maar het ontkennen van de heilige geest is niet te vergeven, ook niet door biecht.
Het is zelfs grond voor excommunicatie uit de Katholieke Kerk.

Stormageddon | 16-01-12 | 00:45

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Het gaat over de mogelijkheidsfactor, mijn waarde. Alles dat in contact komt met religie, etc. Het is iets dat kan gebeuren. Snap je dit? Niet al het verkeerde is verkeerd dankzij religie, maar alles waar religie haar greep op krijgt wordt wel verkeerd.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:44

@Allemaal | 16-01-12 | 00:41
Noem een oorlog waarin de niet gelovige uit naam van het gene wat niet bestaat d gemoord heeft.Er zijn tig veldtochten en kruistochten geweest die enkel en alleen over het geloof gingen.

miko | 16-01-12 | 00:44

*schuift nog een glaasje bloedwijn naar @allemaal*

Geen gekke dingen in je hoofd halen nu hmm?
Geletterd,maar zo gek als een deur.

de grote Anti | 16-01-12 | 00:44

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:41
De Heilige Geest geeft een informatieblad uit, genaamd SSPX, met updates op den bijbel?
Grappig.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:44

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:41
De heilige geest bestaat niet hoor. Die hebben ze verzonnen zodat ze er naderhand regeltjes bij konden verzinnen.

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:44

miko | 16-01-12 | 00:41
Of het moreel verwerpelijk is laat ik in het midden, maar het leidt er wel toe dat Aids voortwoekert. Met dat gegeven in het achterhoofd kun je seks buiten het huwelijk, lijkt me dan, alle moraliteit even terzijde latend, maar beter achterwege laten.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:44

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36
Spoor jij wel? Wat denk je dat er gebeurt als de die pedopriester in het Vaticaan zou zeggen dat ieder gristenzwartje een rubber om zijn dig bick
(you this read wrong. You read that wrong too.) zou moeten doen? Als je kennis niet toepast om je medemens á tientallen miljoenen te redden niet toepast, ben je medeschuldig. En je moeder ook.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:44

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:24
Tot hier de 'geloofwaardigheid' (sic, I know) van SvennusMax die een wak in reed.
Quote:...
"Religie en spiritualiteit leert ons de levensgevaarlijke aanname (!) dat de dood niet het einde is. Die gedachte, die gevaarlijke idiotie, dient bestreden te worden met confrontatie, kennis en informatie.
SvennusMax | 15-01-12 | 23:05 | + -1 -"

Om vervolgens deze 'zichzelf vastlullende' uiting niet te kunnen staven. Slechts terug te kunnen vallen op 'neehee de ander moet bewijzen'.
Gast, juist en alleen de wetenschap pretendeert te moeten bewijzen.
Dis als je stelt dat een "aanname levensgevaarlijk is en bestreden dient te worden met .... kennis en informatie" en je kunt en doet dit niet....!
Wat ben je dan voor mislukte charlatan?
Ga weg!
Nep kenner!
Gifmenger!
Pseudo!
Placeboverkoper!
Je lult uit je ongeletterde nek als een priester die ook maar wat probeert, om z'n eigen gezicht te redden.

hfakker | 16-01-12 | 00:43

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36
Misschien kan die paus van jou zijn invloed gebruiken om die 'inboorlingen' (jouw woorden) erop te wijzen dat als ze dan toch in de rondte willen neuken, in ieder geval een rubbertje om hun genotsknots vouwen, teneinde besmetting te voorkomen.

necrosis | 16-01-12 | 00:43

@Haassje | 16-01-12 | 00:38
Waarom waren dan vooral de joden het slachtoffer?

miko | 16-01-12 | 00:43

Stormageddon | 16-01-12 | 00:36
De Bijbel is niet alleenzaligmakend. Je hebt vast en zeker een protestantse achtergrond. Ook wat de Kerk ons leert, door de inspiratie van de Heilige Geest, is van belang. Voor een heldere uiteenzetting over vergeving van zonden verwijs ik je naar het Informatieblad van de SSPX nr. 257, november/december 2011, blz. 6 en 7. Kort samengevat: zonden tegen de Heilige Geest tellen onder de meest verderfelijke doodzonden, maar kunnen niettemin vergeven worden door een goede sacramentele biecht.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:41

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36
Dus jij maakt uit dat zeks buiten het huwelijk niet mag? Ies moreel verwerpelijk en bah?
Glad ijs.Zeeeer glad ijs.

miko | 16-01-12 | 00:41

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:15
Wanneer religie alles vergiftigd, dan is er niets meer over wat nog door iets anders kan worden vergiftigd. Waar of niet waar? Zo ja, dan is 'Everything that is poisoned is poisoned by religion' ook gewoon waar.

@Allemaal | 16-01-12 | 00:14
Nee, het gaat om de Champions League aanduiding van religie en geweld. Een broodje aap verhaal wat er bij atheisten in gaat als een preek in een dominee.

@HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:16
Ik zeg helemaal niet dat seculier geweld uit naam van het atheisme wordt gedaan. Quote anders eens uit mijn plemp. Je gaat een stroman te lijf met een oude dooddoener.
Ik zeg dus dat atheisme opvallend *correleert* met geweld.
-
En als men beweert dat religie niet het meeste geweld veroorzaakt, dan is er *altijd* wel een atheist die je in de schoenen probeert te schuiven dat je ontkent dat religie geweld veroorzaakt. Nou goed, die poging hebben we bij deze alvast gehad.

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:22
Het is me al langer bekend hoor: Feiten zijn lastige dingen die agressieve atheisten zoals jij alleen maar in de weg staan.
Zie verder mijn reactie aan Alkibiádès over de logica. Verder is het redelijk belachelijk dat je het voor zo'n quote als die van Hitchens opneemt. Die is overduidelijk onwaar. Ow wacht, het komt je natuurlijk ze goed uit. Ja, laat feiten je niet in de weg staan.

@Stormageddon | 16-01-12 | 00:24
Daar gaat ie weer: Een atheist die zich verschuild achter een definitie van het atheisme. Maar vind je het zelf ook niet een beetje opvallend dat het de denkbeelden onder atheisten wel erg homogeen zijn? Maar voor de duidelijkheid: Het gaat me niet zozeer om atheisten, maar om de anti-religieuze atheisten. En je reactie dat dit mijn plemp overbodig maakt, staat ongeveer gelijk aan de gedachte dat atheisten zich niet kunnen organiseren en niets fout kunnen doen. Lachwekkend idee, zeker gezien de geschiedenis.

@Schoorsteenveger | 16-01-12 | 00:24
Waar pleit ik religie precies vrij? Voel je vrij om uit mijn plemp te quoten, dat zou overtuigend zijn.

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Maar goed. Als we religie uitroeien scheelt ons dat dus 7% aan doodmensen door oorlog.
-
Rekenkundig klopt dat uiteraard. Nog iets wat rekenkundig klopt: Als we atheisten 100 jaar geleden hadden uitgeroeid, had het veel meer opgeleverd als het uitroeien van religie.

Allemaal | 16-01-12 | 00:41

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36
Geh, je bent tegen seks buiten het huwelijk?

Parsons | 16-01-12 | 00:40

@Haassje | 16-01-12 | 00:38
Ach, de genocide op de joden had geen fuck met religie te maken? Idioot.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:40

@Stormageddon | 16-01-12 | 00:36
We willen allemaal wel de hele tijd rondneuken!! Zo verkeerd is dat niet.

miko | 16-01-12 | 00:39

What just happened?

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:38

Serieus Matthijs;;
Ik erger me steeds meer aan je bijdragen, als je iets anti-religie wilt posten schrijf dan iets constructief zoals P. van Vliet..
Verdiep je nou eens in iets voordat je zoiets schrijft. Alsjeblieft...

Ontopic: Hij heeft wel degelijk een punt. Afgelopen eeuw was de meest bloederige ooit in de geschiedenis van de mensheid. En dat had geen fuck met religie te maken. Misschien de laatste twintig jaar een aantal doden door fundamentalisten die zichzelf religieus noemen, maar vorige eeuw zijn er honderden keren meer slachtoffers gevallen en dat had niets met religie te maken.

Haassje | 16-01-12 | 00:38

@Stormageddon | 16-01-12 | 00:36
Als je je plemp nou in drieën had gedeeld, dan had ik je drie plusjes kunnen geven.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:38

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Prachtig betoog,de tranen biggelden over mijn wangetjes.. Maar ondanks uw vele feiten blijft bij mij de vraag hoe men zo zeker kan weten welke oorlog hoe begonnen is? Wat ik wel weet,is dat grote groepen mensen die samen in sprookjes geloven de boel aardig kunnen verpesten..

7% van de oorlogen religieuze gronden?,maak daar maar 77% van,een berg idioten bij elkaar noem ik namelijk al snel een 'religie'.

de grote Anti | 16-01-12 | 00:38

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:35
Ik begrijp dat je een bepaalde eet- en drinkgelegenheid uitbaat? Dan zijn de glazen slechts vol bij betaling, niet waar? Niet dat daar iets mis mee is. Het geld moet ook rollen. Both ways.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:37

@Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:33
Fijn dat je mijn plempsels nog steeds leest en begrijpt. Ik voel me soms net een pedo in de woestijn.... ROEPENDE! Ik bedoelde roepende! Godverdegodver.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:37

HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:29
Zij hebben ook de westerse wijsheden tot zich genomen.
Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 00:36

Parsons | 16-01-12 | 00:23
Ik zou denken van wel, in zekere zin. De Goddelijke vergeving is oneindig, het Wetboek van strafrecht gelukkig beperkt.
de deurwaarder | 16-01-12 | 00:25
Ik praat niet goed dat de Paus condooms verbiedt. Ik bestrijd de stelling dat Aids in Afrika voortwoekert door toedoen van de Paus. Nee, Aids woekert daar voort doordat de inboorlingen aldaar zich niet kunnen beheersen en per se seks buiten het huwelijk willen.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:36

@Houtbar | 16-01-12 | 00:31
Altijd. Geen uitzonderingen.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:36

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:19
Er staat in het wetboek van strafrecht niets over het ontkennen van de heilige geest. In de bijbel wel.
Ik zal het voor je citeren.

Marcus 3:28-29
"Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde."

Niks vergeving, dus.

Het christendom preekt dat alle mensen "gered" moeten worden. Dat is de opdracht. Dat moet. Het ligt in het wezen van het christendom dat iedereen onderworpen moet worden aan de tucht van god. De islam heeft dat niet bedacht, dat komt rechtstreeks uit het nieuwe testament. Daarom wordt er al 2000 jaar gekerstend, werden kruistochten ondernomen, wordt geëvangeliseerd en houdt het maar niet op met de Dorenboschjes en de Ouweneeltjes.

Wat betreft de paus en Aids: Het zal allemaal wel dat de negers zelf er op los neuken, maar dat is het punt niet. Ze doen het toch wel. Wat is er moreel aan om, met die kennis, condooms te verbieden en immoreel te vinden en dat moreler en juister te achten dan een dodelijke ziekte te laten voortwoekeren?

Voor het overige: zie @00:24

Stormageddon | 16-01-12 | 00:36

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:29
Je probeert me toch niet te bekeren?
Zonde van je tijd, als je het mij vraagt...

necrosis | 16-01-12 | 00:35

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:31
Huuu peerd! Ik ben zeer zeker geen pessimist! In mijn omgeving zijn de glazen letterlijk en figuurlijk altijd vol! Vraag dat desnoods maar na aan de reaguurders alhier.
Het probleem met dit medium is simpelweg de oprechtheid van de guurders. Daarom begint iedereen hier bij mij op -2. Kaf en koren. En laat Timon er trouwens buiten, die depressieve sycofant.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:35

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:32
Ik heb 'm door:
Geen humor -> Links -> Freek de Jonge -> Er is leven na de dood.

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:33


@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:19
Slecht voorbeeld. Noord korea dat is gewoon religie uit de twintigste eeuw.Ook de leer van het Herrenvolk en men voortbestemd was te leiden heeft eerder een religieuze inslag dan een van reden en seculariteit.

miko | 16-01-12 | 00:32

@hfakker | 16-01-12 | 00:28
OM*WTF... maak je nou echt een onwijs slecht woordgrapje over Sven Kramer? Humorloos bij deze bewezen.

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:32

@hfakker | 16-01-12 | 00:28
Hahahaha! SvennusWak! HAhahahaha..... oh wacht.. volgens mij bewees je juist mijn stelling over humor weer.
Maar goed.
Of je bent blind, of je bent dom, of je denkt door steeds maar te stellen dat mensen die geloven dat er een paarse vibrator in het oorgat van een baviaan te Zutphen gelijk hebben totdat het tegendeel is bewezen.
Laat ik het zo stellen; wat zou ik graag een verkoper zijn en bij jou thuis aanbellen.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:32

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:24
Succes morgen met werken na zo'n weekend.
Maar je gaat wel!

toch?

Houtbar | 16-01-12 | 00:31

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:28
Ze doen het zelf. Jij weet ;) #klemlullen

Parsons | 16-01-12 | 00:31

@de honden blaffen... | 16-01-12 | 00:28
Religie is hebberigheid. Ze willen niet alleen dit leven hebben, nee, ze moeten ook nog eens het leven na de dood hebben. Ontevreden hebberds zijn het, allemaal.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:31

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:29
Timon van Athene scheen mij ook al te mogen. Het is dus niet vreemd, misantropen die jullie zijn, dat je me nu ietsjes minder onaardig vindt.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:31

Mijn restecpt voor de Moslims die ondanks hun profeet, vrede zij met hem, en de koran toch zolang gewoon vredig leven.

HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:29

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:07

Het heeft wel je verstand vergiftigd, lijkt me redelijk ernstig.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:29

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:27
Wees gerust. Ik vind iedereen bij aanvang onaardig. Is niets persoonlijks; het geeft me gewoon een voorsprong.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:29

Stormageddon | 16-01-12 | 00:08
Iedere zonde, ook een zonde tegen de Heilige Geest, kan vergeven worden middels van het Sacrament van de Biecht. En dat staat niet in het boekje maar leert ons de Kerk.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:29

@Parsons | 16-01-12 | 00:26
Zeg. Wat heb jij vanavond? Scherp zat zeg ik.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:28

@neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:05
Bezijden Freddy Krueger niet.
Maar ik stel dan ook niets hier, behalve aan SvennusMax één vraag....
Namelijk in het verlengde van zijn eigen stelling en herhaling dat de dood het einde is.

Wie bewees dit ooit?
Ik denk zelf dat het onzin is dat dit ooit bewezen is.
Daarnaast: SvennusMax komt gewoon niet zo geloofwaardig over. Roept ongecoördineerd, maar weinig inhoud.
Als er wordt doorgevraagd roept hij iets over linksmens of humorloos.
Da's broos ijs heur, waarop deze 'Sven' schaatst.
Meer SvennesWak...

hfakker | 16-01-12 | 00:28

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:20
En daar hebben we de essentie van religie te pakken.
Religie belooft de mens een leven na de dood.

de honden blaffen... | 16-01-12 | 00:28

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:25
Jeetje, onaardig? Ik heb daar geen aanleiding voor willen geven.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:27

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:24
Of een kapje voor de mond, óf minder drinken. Maar dat laatste meende ik niet.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:27

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Maar goed. Als we religie uitroeien scheelt ons dat dus 7% aan doodmensen door oorlog.

Of is dat een conclusie die ik niet mag trekken?

Parsons | 16-01-12 | 00:26

@Alkibiádès | 16-01-12 | 00:22
Doe nou niet. Ik begon je net onaardig te vinden, en nu flik je me dit.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:25

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:19

Dude.... De paus verbiedt condooms...... Zit jij dat serieus goed te praten??

Ipv die dingen te verbieden kan hij misschien wat centjes geven aan dat soort gebieden om het allemaal een beetje leefbaarder te krijgen. Een beetje vertellen wat wel en niet mag... Wie denkt hij godverdomme wel wie hij is...

Ik weet trouwns niet of je goed naar die Paus van vandaag de dag hebt gekeken, maar hij heeft een ietwat satanische blik in zijn ogen. Ik weet niet wat ik daar van moet denken.

de deurwaarder | 16-01-12 | 00:25

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:22
LOL! Getver. Moet ik weer mijn scherpje afnemen!

AntiSoof | 16-01-12 | 00:24

Allemaal | 16-01-12 | 00:09 |
Laten we het dan beperken tot 'certitude and ideological regidity'.
Wijzen op de inderdaad faliekant mislukte experimenten van niet-religieuze waarheidssystemen pleit de religieuze waarheidssystemen op geen enkele manier vrij. Integendeel zou ik haast zeggen. Het Christendom heeft godverdomme tweeduizend jaar de tijd genomen om zich te bewijzen, en het is het Christendom nog steeds niet gelukt. De Islam heeft enkele eeuwen minder de tijd gehad maar heeft zich ook niet kunnen bewijzen als vredestichter.

Schoorsteenveger | 16-01-12 | 00:24

@Stormageddon | 16-01-12 | 00:06
Je kunt aan je lijstje ook de priester voegen die de heksenkinderen in Nigeria vermoorden.De zeloten die de strijd aangaan met de moslims aldaar.

miko | 16-01-12 | 00:24

@hfakker | 16-01-12 | 00:10
Neeeeeeee-heeeeeeeee!
Voor de zestienmiljardmiljoenste maal; DEGENE DIE DE CLAIM MAAKT, MOET MET HET BEWIJS KOMEN!
Godverdomme man. Doei. Domkop.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:24

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Voor de allerlaatste keer (het is je al eens uitgelegd, maar je blijft je eigen onzin keer op keer herhalen):

*Atheisme is geen ideologie.*

Het betekent niets meer dan GEEN theisme. Geen geloof in een god, geen religie. Meer niet.
Het heeft geen stellingen, geen leefregels, geen denkwijzen, geen metafysica. Helemaal niets van dat alles.
Er zijn ideologieën die atheïstisch zijn, maar dat zegt niks over atheïsme. Het zegt alles over die specifieke ideologie. Geloof in een ideologie is in principe net zo destructief als het geloof in een theïstische ideologie, of ideologisch theïsme.

Alle dennen zijn bomen, maar niet alle bomen zijn dennen.

Jammer van je lange lap typewerk: volkomen overbodig.

Stormageddon | 16-01-12 | 00:24

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:02

Hoe ziet die duivel er dan uit? Ik heb hem nimmer gezien maar grote verlichte geest, verlos me uit mijn lijden en vertel het me.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:23

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:19
Staat jouw goddelijke vergeving boven het wetboek van strafrecht?

Parsons | 16-01-12 | 00:23

@Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:20
Ja. Maar dat is weer de politieke variant ervan. Want dan moeten we de plaatsvervangers ook als Goed zien. Zoals in de Wet is vastgelegd. Érg hè?

AntiSoof | 16-01-12 | 00:23

Wat ik dan altijd bedenkelijk als ook zorgelijk vind, is dat mensen als Allemaal | 16-01-12 | 00:09 ook gewoon stemrecht hebben. Sta daar dan maar even bij stil.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:22

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Ik heb je plempsel echt drie keer doorgelezen, want ik heb gezien dat je er tijd en moeite ingestoken hebt. Maar sodeju; buiten het feit dat je jezelf om de zin herhaalt, is dit echt het domste stukje van vanavond. Je gaat voorbij aan alle (!) regels der logica om je punt te maken (niet ongebruikelijk voor een gristen, dus daar was ik dan ook niet verbaasd over) door te stellen; Een stelling over alles maakt het tegendeel ook waar? Echt? Is dit het dan? Sodelazer alsjeblieft weer in bed.
Een kever is een auto, maar een auto moet altijd een kever zijn. Foeifoei.

En terwijl ik dit zit te typen zie ik de teller bij je op -5 komen. Dat ontneemt mij de lust om de rest van je betoog te laten imploderen (over je eenbronnige betoog over de 7% religieuze oorlogsvoering, rationalisatie dat tot geweld leidt (ARE YOU FUCKING KIDDING ME!?!) en de slachttofferrol die je weer eens aantrekt als zielige gelovige tegen al die moordende, verkrachtende en verminkende (*kuch*) atheïsten). Dat doe ik liever met controversiële stukken die tweeslachtig geïnterpreteerd kunnen worden, en niet met stukjes ondoordacht gal als dit.

Wat zet je jezelf weer voor paal. Bedankt daarvoor.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:22

Ga geweaun niet vaker naar de kapper dan nodig is.

Houtbar | 16-01-12 | 00:21

@Allemaal | 16-01-12 | 00:14
Ook aan jou dan maar de vraag: En dat vergoelijkt het bestaan van religie?

Parsons | 16-01-12 | 00:21

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:17
Religie is hersenspoeling. En in de katholieke variant gaat dat zo:
Vraag: Waartoe zijn wij op aarde?
Antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:20

Parsons | 16-01-12 | 00:03
Nou haal je de Goddelijke vergeving en het wetboek van strafrecht even door elkaar. Dat gebeurt wel vaker.
Stormageddon | 16-01-12 | 00:06
Uit naam van het christendom gebeuren nog steeds vervelende dingen, zeker. De globale stelling van Hitchens dat christenen jouw vernietiging plannen is met al jouw voorbeelden echter nog steeds niet waar.
En de Paus of all people laat Aids in Afrika voortwoekeren? Volgens mij komt dat toch echt met name door geile klootzakken die, hoewel getrouwd, alles neuken wat los en vast zit. En dat jij al te vernietigen bent door een plastic foetuspoppetje betwijfel ik ernstig.
Overdrijf toch niet zo. Met hetzelfde recht zou ik kunnen beweren dat atheisten hier en nu mijn vernietiging plannen, en daarbij Noord-Korea als `bewijs` aanhalen.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:19

@Hölzenbein | 16-01-12 | 00:10
Ik begrijp je even niet, of maak je een typo?

Parsons | 16-01-12 | 00:19

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Waarom woon jij nog niet in Teheran?

Parsons | 16-01-12 | 00:18

@Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:10
Daarmee bedoel ik dat ik religie als een geestelijke leerschool zie. Lessen in de geest, zeg maar. Wie ben je, en waarom denk je dat? Wat is je gezichtspunt? Weet je wel dat je eigenlijk een wild dier bent dat zich door zijn emoties laat leiden? Weet je ook dat je alles anders kunt 'zien'? Ik zie religie dus meer als filosofie dan als dogma. Als een filosofie naar de juiste zelfkennis. En als middel tot een gezonde en gelukkige levenshouding.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:17

at Allemaal | 16-01-12 | 00:09 | + 0 -
Wat jij zegt klopt niet, en is al eerder behandelt.
Seculier geweld is niet in naam van Atheisme gebeurt.
Hitler was een katholiek. Keizer Hirohito was notabene zelf een god. Georganiseerde Religie heeft wel oorlogen in naam van religie veroorzaakt, kom op zeg.

HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:16

@Allemaal | 16-01-12 | 00:14
Die zuigen ook nog steeds hoor, maar we hadden het nu even over jouw vriendjes.

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:16

@Allemaal | 16-01-12 | 00:09
Nee, nee, nee. De beste man zegt 'Religion poisons everything'. Hij zegt niet 'Everything that is poisoned is poisoned by religion'. Is toch wel degelijk een verschil.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:15

@arbanafal | 15-01-12 | 23:31
Geen van deze personen ging uit van reden.De persoonlijkheidscultussen in deze regimes zeggen genoeg.Als de regimes waar jij het over hebt genoeg tijd hadden gekregen hadden we ze toe kunnen voegen aan het grote circus.Of wil je zeggen dat die necrocratie van Noord Korea een seculiere maatschappij is?

miko | 16-01-12 | 00:14

Voor als mijn vorige plemp te lang is, dan maar even dit benadrukken:
-
"If you look at the 20th century, by far the most destructive ideas were fascism and communism. These were secular, not religious, ideologies."
Professor John Horgan
-
Ergo: Seculiere (en dus niet religieuze) ideologien spelen in Champions League van geweld.

Allemaal | 16-01-12 | 00:14

Quod gratis asseritur, gratis negatur.

Oftewel; de bijbel is onzin. Mogen we nu verder gaan met het dagelijks leven?

dlseth_ | 16-01-12 | 00:14

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:55

Ongetwijfeld bij Marne's mosterd fabriek.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:13

Zo'n Antisoof hè, zou dat niet gewoon Arend Jan Boekestijn zijn? Just throwing it out there.

Alkibiádès | 16-01-12 | 00:12

Stormageddon | 16-01-12 | 00:06

Spijker, hamer, kop,

*plop*

de deurwaarder | 16-01-12 | 00:11

@Stormageddon | 16-01-12 | 00:06
Deze bitchslap is er een van epische proporties, en ik ben daar ervaringsdeskundige in. Joris en zijn elfjes; mag deze meneer van zijn Zwitsal af?

SvennusMax | 16-01-12 | 00:10

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:56
Het gehele bovenstaande stuk mag als een aaneenschakeling van argumenten worden gezien.

Maar goed, for the sake of argument geef ik je er één:

Zeker 3 van de wereldreligies keuren homosexualiteit af. In sommige landen kan dat je letterlijk de kop kosten. In andere landen ga je de gevangenis in. In ons gematigder klimaat heeft dit de levens van vele, vele homosexuelen op zijn zachtst gezegd zeer negatief beinvloed.

Dit uitermate onbeschofte gebrek aan tolerantie heeft behoorlijk vernietigend uitgepakt. Ja. Religie heeft een verwoestende werking.

Lijkt me logisch... | 16-01-12 | 00:10

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:09
Wat bedoel je dan met: *religie op zich is goed*?

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:10

@Parsons | 15-01-12 | 20:45
"De echte as van het kwaad wordt gevormd door het christendom, het jodendom en de islam" zegt ie. Tja, journalisten. Hij lijkt een beetje op Breivik. Qua uiterlijk. Zal wel geen familie zijn want hij heet Hitchkens.

Hölzenbein | 16-01-12 | 00:10

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:56
Jij kunt dus niet één persoon noemen die zelfs pretendeert het te hebben bewezen? Gewoon een constatering dit, tot het tegendeel is bewezen.
Dat 'iedereen' pikte ik er wel uit hoor.
Dat 'links'... Nee rood staat me niet.
Ik vind je gewoon veel kabaal maken en geen enkel hout snijden. Zeker niet over wat ik je vroeg.
Beetje pseudo roepen over feiten, maar niet een echt feit noemen.
Vrij goedkoop vind ik dat.
En ik ben gewend om op een best heel leuk niveau te redeneren, ongeacht of die wetenschappers er een overtuiging op na houden of niet, maar allen leergierig en met interesse voor wetenschap.
Dat proef ik bij jou niet.
Hier een klein 'zomaar' tipje. Seculier, onderzoekend en 'rigiditeit' opzij schuivend. Zomaar een tip. Rigiditeit leidt niet tot meer inzicht, eerder minder.
www.cfpf.org.uk/

hfakker | 16-01-12 | 00:10

@Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:02
Weet ik veel. Jij gelooft in sprookjes, ik niet. Maar bovenal ga je niet op mijn vragen in, maar durf je elders wel te stellen dat niemand je van goede repliek dient.

En daarmee lieg je.

Het is maar goed dat al die zonden klakkeloos vergeven kunnen worden, niet?

Parsons | 16-01-12 | 00:10

"Religion poisons everything" - Iedereen met basale kennis van logica kan zien dat deze quote van Hitchens agressieve atheisten-retoriek is. Wederom een atheist die zich niet weet te gedragen (en waarom zou ie - volgens zijn eigen wereldbeeld?). Want het gaat over *alles*. Echt alles? Want dan is het omgekeerde ook waar: Als er iets slecht is, dan moet het dus wel door religie komen. Ergo: stammengeweld, marxisme, communisme, etc: Het kan volgens Hitchens niets fouts tot gevolg hebben. Dat is wat de man logischerwijs zegt. Helaas nemen vele aggresieve atheisten dit serieus.
-
Behalve aan de logica schort het - zoals vaker bij atheisten die een woedende rode waas voor de ogen hebben - ook aan de feiten.
En niet alleen bij Hitchens, maar ook bij Quid. Want 7% van de oorlogen komt door religieus geweld (Encyclopedia of War). Dat is dus lang niet alles. Maar geweld door regeringen is een veel grootschaliger iets. En daar zijn de theocratien relatieve lieverdjes. Het bloed druipt van de muren bij de anti-relgieuze regeringen (de marxistische/communistische hoek). En dan zegt Quid over religieus geweld: "Qua geweld speelt religie in de Champions League". Pure kolder, ingegeven door irrationele anti-religiositeit. Een kind kan nog zien dat dit niet waar is.
-
Om aan te geven dat Quid het spoor volledig bijster is met zijn 'Champions League' aanduiding: Professor John Horgan heeft onderzocht waarom mensen oorlog voeren. Hij heeft het nauwelijks over religie. Zijn wetenschappelijk gebaseerde opinie hierover:
"I don’t think it’s religious belief per se that leads to intolerance and violence. It think it is certitude and ideological rigidity. If you look at the 20th century, by far the most destructive ideas were fascism and communism. These were secular, not religious, ideologies. But what they share with fundamentalist religion is believers’ fierce conviction that this is the right way to view reality. Richard Dawkins, for example, would be very happy to say that religion is the cause of evil and violence in the world, but that claim doesn’t really hold up to scrutiny."
www.haaretz.com/print-edition/books/jo...
-
En hoe we dit soort zaken moeten duiden, daar is Penn (van Penn en Teller) heel duidelijk over: "That means I have to deny Christians the moral right to a faith that Jesus Christ died for their sins."
Penn is aan het rationaliseren waarom men andersdenkenen geen ruimte hoeft te geven. Dat men alleen al de neiging heeft om dit te rationaliseren, is veelzeggend: Ieder grootschalig bloedbad uit de afgelopen 100 jaar is voorafgegaan door rationalisatie. Bij de grootste bloedbaden waren anti-religieuze types betrokken.
-
Om even de balans op te maken: De atheistische ideologie gunt andersdenkenden geen ruimte en geschiedkundig gezien correleert dit wereldbeeld het sterkst met geweldadigheden. De atheisten (m.n. de anti-religieuze variant) maken zich klaar om ALWEER een hel op aarde te creeren. En daarbij heeft nog nooit iemand hen kunnen overtreffen.

Allemaal | 16-01-12 | 00:09

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:56
Deuteronomium 17:12, faalhasende lutser.
De man nu, die trotselijk handelen zal, dat hij niet hore naar den priester, dewelke staat, om aldaar den HEERE, uw God, te dienen, of naar den rechter, dezelve man zal sterven; en gij zult het boze uit Israel wegdoen.


En nee, dat de opoffering van die moralfag jezus het OT ongeldig zou maken is ook klinkklare onzin. In de bijbel zelf (!) zegt hij dat de oude wetten voor altijd in kracht blijven. Dus GTFO.

SvennusMax | 16-01-12 | 00:09

@Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:07
Nee, natuurlijk is dat niet goed. Dat is monsterlijk.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:09

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:50
Nee, die nou net niet. Je kent je eigen boekje niet eens.

Stormageddon | 16-01-12 | 00:08

Nou, tijd om maar eens op een christelijke tijd te gaan pitten lijkt me.

Goodnight!

Pasta-saus | 16-01-12 | 00:08

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:01
Religie vergiftigt bijvoorbeeld niet: mijn hedenavond genuttigde maaltijd en bijbehorend wijntje, mijn waardering voor een fijn leesboek (met of zonder plaatjes), of een mooi mopje muziek. Dus religie vergiftigt niet alles.

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:07

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:50

Wie is die heilige geest en wat moet ik doen om tegen hem te zondigen?

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:07

@AntiSoof | 16-01-12 | 00:06
Dus het is goed om kinderen vanaf hun geboorte te hersenspoelen en lichamelijk te verminken?

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:07

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10
Heb het boek ook gelezen vond het redelijk kloppen.Het feit dat iedereen nu de gristenen ok vind is enkel en allee omdat ze zeker in West-Europa op hun plaats gezet zijn. Hun gewelddadige sentimenten steken meteen de kop op als ze weer de bepalende meerderheid zijn.Vraag dat maar aan de verkrachte vrouwen in mexico en de homo's van Uganda.

miko | 16-01-12 | 00:07

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:43
Het huidige christendom? Welk huidige christendom? Hebben we het dan ook over Joseph Kony's Leger van de Heer, die kindsoldaten ronselt in de jungle om een christelijke totalitaire staat te vestigen in Oeganda?
nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsleger_van...
Hebben we het dan ook over Fred Phelps en de christenen van de Westboro Baptist Church?
nl.wikipedia.org/wiki/Westboro_Baptist...
Hebben we het dan ook over de Paus die condooms verbiedt en Aids laat voortwoekeren in katholiek Afrika?
Hebben we het dan ook over de Orthodoxe kerken die in de hoop op Armageddon in Jeruzalem stookt tussen Palestijnen en Joden?
Hebben we het dan ook over Bert Dorenbosch met z'n plastic foetussen en de creationisten van Urk met hun foldertjes?

Christenen beramen inderdaad mijn vernietiging. Ook hier en nu. De SGP streeft naar een theocratie. Andere christelijke politieke partijen willen mijn vrijheden willen beknotten onder mom van hun Bijbelse regeltjes.

Het argument met betrekking tot de hel heb je helemaal niet weerlegd. Van jouw boekje, van jouw god moet ik daar naar toe. Jouw religie wenst dat mij toe. Waarom?
Mij maak je er niet bang mee, maar dat is het punt helemaal niet. Jouw religie preekt dat als een moreel juiste straf voor ongelovigheid. Waarom?

Misschien is dat in jouw sekte allemaal niet zo streng en erg, maar hetzelfde boekje, met hetzelfde sprookje en dezelfde geloofsdogma's staat ook vol met oproepen tot haat en geweld. Er staat veel meer in dan alleen de bergrede (waar ook het nodige op aan te merken is, maar dat laat ik even rusten), die christenen altijd aanhalen als het enige dat telt en mooi, lief en aardig is. Het wordt allemaal aangedragen om de vrijheid te beknotten.

Stormageddon | 16-01-12 | 00:06

@SvennusMax | 16-01-12 | 00:00
Ik geloof het meteen.
Ware het niet dat de politiek de religie verziekt heeft. Religie is op zich goed. Maar wanneer de politiek er gebruik van maakt, dan stinkt het.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:06

@hfakker | 15-01-12 | 23:49

Heb jij wel eens een dode zien cq horen lullen?

Nou dan.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:05

@HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:04
Citeer mij dan maar: *Islam is heroïne voor het volk*.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:05

@Alkibiádès | 15-01-12 | 23:52
Hoe dan ook, blij mee.

Parsons | 16-01-12 | 00:04

@Zwanger Nijlpaard | 15-01-12 | 23:54 | + 0 -
De verkeerde citaten van Lenin en Stalin zijn mij niet bekend. Ik heb hier het origineel van Marx, staat `van'.
Maar ik wist al wel dat een klassieke fout is door de Hitch.

HonderdEnEen | 16-01-12 | 00:04

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:59 |

Ik heb gehoord dat Aids een Hoax is.....

de deurwaarder | 16-01-12 | 00:04

Radio 1. Die klote sonde is vergaan, gelukkig. Waarom is er eigenlijk geen ruimtepartij of -wet?
Dat dierengedoe is goed. Maar de ruimte is ongeregeld.

AntiSoof | 16-01-12 | 00:03

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:50
"Iedere zonde kan echter vergeven worden."

How convenient!

En daarom lopen al die kleuterneukers nog vrij rond dus?

Parsons | 16-01-12 | 00:03

Parsons | 15-01-12 | 23:51
Trol met een pijlstaart? En God is een oudere sigarenrokende heer in witte jurk en dito baard op een wolk?

Michiel de Kater | 16-01-12 | 00:02

Parsons | 15-01-12 | 23:58 |

Het is je vergeven....

de deurwaarder | 16-01-12 | 00:01

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:56
Prachtig gezegd!
Overigens is het gewoon waar dat de Yeti de tweelingbroer van Opstelten is, een groene piemel heeft en in een theepot woont die om Mars cirkelt, want dat staat in de bijbel.

Lewis Lewinsky | 16-01-12 | 00:01

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:43

Dus religie vergiftigd niet alles?

Benieuwd wat je tegen argumenten zijn, zou zeggen, kom maar op.

neemjemoederindemali | 16-01-12 | 00:01

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:55
Hier. Voor jou.
The most henious and the must cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives. Mohandas K Gandhi, Young India, July 7, 1950, quoted from Laird Wilcox, ed., “The Degeneration of Belief”

SvennusMax | 16-01-12 | 00:00

@Pasta-saus | 15-01-12 | 23:42

Check Roufout eens uit, das pas een intellectueel.*proest*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:59

@WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:51 | + 0 -
De RK voegt niets toe aan de ethiek, en is zelfs gevaarlijk door zijn autoritaire uitspreken over abortus en AIDS. ik geef je gelijk dat esthetisch het mooi kan zijn, ik ben zelf zeer lichtelijk katholiek opgevoed maar altijd atheïst geweest.

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:59

@de deurwaarder | 15-01-12 | 23:50
Dat heb ik met tattooboys die vachtratten redden.

Parsons | 15-01-12 | 23:58

WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:51 |
Interessant, 'culturele katholiek'. Wat is dat eigenlijk, een culturele katholiek? iemand die het goede van het katholicisme heeft bewaard en het slechte overboord heeft gegooid?
www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/da...

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:58

@exkoppijn | 15-01-12 | 23:50
Waarom guur jij dan? Om mij een plezier te doen? Laat maar dan.

Parsons | 15-01-12 | 23:57

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:45
Ja, dan slinger je dus de stelling "Christenen plannen hier en nu, even as we speak, mijn vernietiging!" (huuuh!) de wereld in, en dan moet ik argumenten gaan aanvoeren waarom dat niet zo is? Laten we het redelijk houden. Ik vraag slechts één voorbeeld waaruit dit zou blijken. Tot nu toe niets zinnigs gehoord. Dat lijkt me voorlopig al een afdoende argument dat de stelling onwaar is.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:56

@de deurwaarder | 15-01-12 | 23:50
Het had ook over Apple vs Android kunnen gaan hoor.

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:56

@hfakker | 15-01-12 | 23:49
Ik zei dus, oh gij begrijpend lezer op kleuterniveau, IEDEREEN! Humor is je vreemd, en ik stel nu vast middels mijn eigen onderzoeksmethoden dat je een linkschmensch bent, want die hebben geen humor. Ja, dat spreekt dat andere, enorm feitelijke onderzoek tegen dat rechtsmensen dat niet zouden hebben, maar zo rol ik nu eenmaal. En, bovenal, het staat nu op SCHRIFT, dus het is de WAARHEID.
Zoals andere domme boekjes hetzelfde over zichzelf zeggen, zeg maar.


Daarbij, nogmaals, degene die de stelling deponeert (Er is leven na de dood! Echt hoor!) dient de bewijzen daarvoor te leveren. Wat snáp je hier nou niet aan? Of moeten we ook gaan bewijzen dat jij geen groene piemel hebt? Of dat de Yeti bestaat en eigenlijk de tweelingbroer van minister Opstelten is? Of dat er een theepot om Mars cirkelt?

NIET de zaken omdraaien. Dat doe je maar met je vriendjes.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:56

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:50
Gij weet waar Abraham de mosterd haalde.
De Heilige geest. De Grote Geest. Alles is geest. Alleen ze zien het niet...

AntiSoof | 15-01-12 | 23:55

HonderdEnEen. In de oorspronkelijke uitspraak heeft men zitten knoeien. Van het Volk betekent dat het eigendom van het volk zou zijn, voor het Volk is de originele, cynische duiding. Niet van Stalin of Lenin, maar van Marx. In het Nederlands kennen we hem ook: " houdt jij ze dom, dan houd ik ze arm".

Zwanger Nijlpaard | 15-01-12 | 23:54

@exkoppijn | 15-01-12 | 23:50
Alleen een totale idioot probeert volgelingen te verwerven zonder er zelf beter van te worden of zichzelf er beter door te voelen. Maar volgens mij zijn de andere commenters alhier autonoom genoeg.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:54

+1@Stormageddon | 15-01-12 | 23:38
Spijker op de kop. Precies waar de schoen wringt. Schot in de roos.

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:54

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:35

Had niet anders van je verwacht, kom eens met argumenten en bewijzen ipv dat vage esoterische gelul.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:53

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:47
Je hebt zojuist mijn stelling bewezen.

Dank!

Parsons | 15-01-12 | 23:53

@Parsons | 15-01-12 | 23:48
Uit een vrij donker hol, en jullie hebben het te danken (dit zou nooit mijn eigen woordkeuze kunnen zijn) aan mijn barmhartigheid (dit kan natuurlijk ook niet).

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:52

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:43
Voor de eeuwigheid in de fik gestoken worden. Bij volle bewustzijn. En ook nog eens door een troll met pijlstaart in je reedt genomen worden.

En dat doe jij af als flauw?

Ben jij getrouwd met Bubba, of heb je gewoon een hele hoge pijngrens?

Parsons | 15-01-12 | 23:51

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:49
Lelijke wijven vooral

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:51

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:23 |
Wat leugen? Ik geloof wat me van pas komt maar waardeer vooral bepaalde aspecten van het christendom. Ook de beperkingen van mijn verstand zoals in het christendom gepostuleerd heb ik inmiddels kunnen ervaren. Jij blijkbaar niet. Bravo!
Ik merk trouwens sowieso dat velen hier denken dat katholieken alle NT-verhalen letterlijk nemen. De meesten die ik ken in ieder geval niet. Daardoor weet ik dat het niet uitsluitend aan mezelf lag dat ik die verhalen van kleinsaf beschouwd heb als in beeldspraak verpakte moraalregels en overgeleverde levenswijsheid. Moraalregels die ongetwijfeld mijn gedrag beïnvloed hebben. Maar die ook vaak genoeg (bewust) overtreden heb. Daarvoor was vroeger de biecht. Omdat iedereen wist dat het als streven naar bedoeld was en menselijk gezien als doel op zich, schier onmogelijk.
Ik beschouw me nu als een culturele katholiek. En waarschijnlijk was ik dat altijd al en hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste zich katholiek noemenden dat.

WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:51

@Strangetown | 15-01-12 | 23:48
Dit zou zo maar eens de beste vraag van de avond kunnen zijn.
Persoonlijk zeg ik neen. Mits (!). Punt.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:51

Stormageddon | 15-01-12 | 23:38
Ik begrijp dat je wekelijks in de kerk zit om preken te beluisteren, dan wel wekelijk met kerkgangers over preken spreekt, en dat je zeer recent catechisatieklassen en seminaries hebt bezocht?
Nee dus. Doe dan ook niet net alsof.
Een zonde tegen de Heilige Geest is een doodzonde. Iedere zonde kan echter vergeven worden.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:50

Ik vraag me werkelijk af waarom mensen (en ik bedoel dus ook de reaguurders) serieus boos op elkaar worden omdat er wat anders geloofd/ gedacht wordt over religie ..... Mensen worden uitgescholden, beledigd en genegeerd.....

Te triest voor woorden eigenlijk. Maar het bewijst wel gelijk dat religie het slechtste in de mens naar boven haalt.

de deurwaarder | 15-01-12 | 23:50

l'histoire se repete.
In korte tijd weet Alkibiades zich gelijk zijn illustere voorganger Alcibiades vele volgelingen te verwerven. Echter als rasopportunist slechts ter meerdere eer en glorie van zichzelve......

exkoppijn | 15-01-12 | 23:50

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:30
Vier beroepen noem je. Nietszeggend dus.
Wie toonde aan dat in een spoel flux op treed? Een natuurkundige...
Wie heeft het getal "nul" uitgevonden? Een wiskundige.....
Wie vond uit dat de aarde niet plat of een donut was....

Een simpele vraag: wie heeft bewezen (zoals ik omschreef, onomstotelijk, wetenschappelijk, onweerlegbaar, empirisch...) dat de dood het einde is....?
Nou, kom op, inhoudsloze retoriek schreeuwer dat je er bent!

hfakker | 15-01-12 | 23:49

@Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:45
Ik zeg je alvast, zoals de hele avond; dit is verspilde moeite. Deze meneer komt wat roepen, en zodra gevraagd naar bronnen of argumenten komt hij met herkauwde creationistenonzin of haakt hij of omdat de vorm van de discussie hem niet aanstaat. Waar kennen we dat van? Juist. Wijven.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:49

@Zwanger Nijlpaard | 15-01-12 | 23:45
Scherp gezien.
Zouden televisie/media ook opium van (voor) het volk zijn?

AntiSoof | 15-01-12 | 23:48

Is non-religieus geweld nodig om religieus geweld uit te bannen?

Strangetown | 15-01-12 | 23:48

@Zwanger Nijlpaard | 15-01-12 | 23:45 | + 0 -
Het niet `voor' maar `van'. Mensen nemen al langer geestverruimende middelen dan vandaag zoals jij zegt.

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:48

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:31

Die nautische metaforen gebruik ik vanzelfsprekend om te komen tot de ark van Noach, u weet wel, dat scheepje met aan boord een grote veestapel, varend op een wereld die geheel bedekt was met water, zelfs de mount everest stond onder water meen ik me te herinneren.

Waar al dat water vandaan kwam heeft echter nog nooit iemand me kunnen uitleggen, U wellicht in uw alwetendheid, grote verlichte geest?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:48

@Alkibiádès | 15-01-12 | 23:38
Maar alle gekheid op een stokje. Uit welk hol kom jij opeens gekropen en waar hebben wij het aan te danken dat je hier de panelen op bent komen leuken? Sinds ik bijna geen fuck zie ruik ik talent. En jij ruikt sterk.

Sterker nog, ik hoef jou niet uit te leggen dat bovenstaande een verkapt compliment is in combinatie met gezonde nieuwsgierigheid.

En daar hou ik van.

Parsons | 15-01-12 | 23:48

@Parsons | 15-01-12 | 23:45
En met *niemand* bedoelde je Nacho, toch? Want dat is namelijk 100% echt waar gebeurd. Toen alle drank op was. Ja ALLE drank.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:47

@YaHozna | 15-01-12 | 23:43
Uw overgave wordt geaccepteerd. En nu wegwezen.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:46

@Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:45
O, zo! Dat begreep ik nooit. Tot nu toe. Thnxs.

AntiSoof | 15-01-12 | 23:46

Religie = geweld, want hersenspoeling vanaf de geboorte.

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:45

Religie leidt tot psychoses. Zie de vele wereldvreemde reaguursders. Een storing in de waarneming van de werkelijkheid. Die storing leidt regelmatig tot geweld. Waar Karl Marx gelijk in had: " Religie is het opium voor het volk". Het houdt ze verslaafd, in bedwang, manipuleerbaar. Maakt werkelijk niets uit welke religie dan ook. Tegenwoordig is Marx's these omgedraaid: " Opium ( speed, coke, weed, shit, XTC etc.) is de religie voor het volk. Houdt ze onder invloed, dan volgen ze de mores wel. Een stap verder is de maakbaarheids/psychiatry religie. Beetje ongelukkig? Neemt Prozac, of een therapietje.

Zwanger Nijlpaard | 15-01-12 | 23:45

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:43
Als je beweert dat een citaat onwaar is, zijn argumenten geen overbodige luxe.

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:45

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:36
Ik heb jouw buurvrouw gezien.

*Niemand* wil aan haar zitten.

En ik weet waarom.

Parsons | 15-01-12 | 23:45

AntiSoof | 15-01-12 | 23:42 |
Veel. Wil je jezelf verdoven of word je door een ander verdoofd?

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:45

@YaHozna | 15-01-12 | 23:30

Waarom moeten we eigenlijk sterven van dat godje van jou?

Waarom moeten we evolueren, vertrouwde hij zijn eigen blauwdruk niet?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:43

Stormageddon | 15-01-12 | 23:32
De ondertitel van Hitchens boek is "How religion poisons everything". Dat is een volledig overtrokken sweeping statement, en zeker waar het het huidige christendom betreft.
En nogmaals: IK heb het citaat niet als eerste aangehaald. Dat deed de heer Quid in zijn stukje. Ik hoef toch geen argumenten aan te dragen waarom een citaat dat iemand anders als eerste aanhaalt onwaar is? Ik wacht nog steeds op onderbouwing van de stelling dat christenen hier en nu jouw vernietiging aan het beramen zijn. En dat flauwe argument over de Hel heb ik m.i. afdoende weerlegd.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:43

SvennusMax | 15-01-12 | 23:36 | + 0 -
Veel succes!

YaHozna | 15-01-12 | 23:43

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:41
We weten allemaal hoe intellectueel gelovigen zijn.

Kijk maar naar het CDA.

Pasta-saus | 15-01-12 | 23:42

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:38 | + 0 -
Klassieke vergissing, Marx noemde het niet `voor' maar `van' het volk in zijn kritiek op Hegel.
`Religie heeft de bloemen geplukt van de kettingboeien, het aan de mensen om de ketting te breken en de levende bloemen te plukken."Marx in kritiek op Hegel's rechtsfilosofie.

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:42

Okay. Opium van het volk. Wat maakt het uit.

AntiSoof | 15-01-12 | 23:42

'Die paar jaar leven is zoo belangrijk geef je aan maar ach, als je dood bent ben je eeuwig weg, zo vind jij. Waar maak je je dan toch zo druk om?
Vanaf je geboorte is je lichaam feitelijk al aan het sterven'
@YaHozna | 15-01-12 | 23:30

Wat bent U nu weer voor een zweefteef.
Dus als er geen leven na de dood is,is alles niet meer van belang? 'Kun je net zo goed babies op de bbq gooien want ze zijn toch al aan het sterven?
Nee knuppel,babies worden groot en sterk en beginnen vanaf hun 23ste langzaam aan te sterven zoals gebruikelijk.Haal Uw neus eens uit de sprookjesboeken.

Maarja,genoeg,ik praat liever tegen een muur dan tegen religieuze idioten.

de grote Anti | 15-01-12 | 23:42

@Stormageddon | 15-01-12 | 23:38
De hel is de onwetenheid. We leven nu in de hel. De meesten zijn onder hypose. De heilige geest is de geheelde geest. De gespleten persoon is de onheilige geest.
Die Christenen begrijpen dat niet. Behalve de top dan.

AntiSoof | 15-01-12 | 23:41

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:38
Opium VAN het volk, toch?

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:41

AntiSoof | 15-01-12 | 23:38 |
Opium ván het volk. Lenin maakte er 'opium vóór het volk' van.

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:41

@hatovimletayis | 15-01-12 | 23:25

OMFG, joden zijn intellectueel omdat ze een geloof aanhangen? Ga jij die Thorarollen ff opnieuw bestuderen.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:41

@hfakker | 15-01-12 | 23:34
Ik heb hier geen enkel argument in kunnen lezen. Wil je het a.u.b. zelf ook even teruglezen, en je verdiepen in de inhoud ipv de vorm? Je laat je te snel afleiden.
Lees nogmaals de post SvennusMax | 15-01-12 | 23:30 en try again.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:40

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:35
Ik had al eerder begrijpen dat je soms wat moeite hebt met definities, ja. Geeft niks.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:40

@kp-usa | 15-01-12 | 23:35
Napoleon schreef in het Engels? Opmerkelijk.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:39

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:31
Toch wordt dat op menig kansel wekelijks gepreekt, in menige catechisatieklas onderwezen, op menig seminarie met de paplepel ingegoten. De straf voor het ontkennen van de heilige geest is de hel. Dat is geen loze dreiging, dat wordt niet gezalfd met de woorden: "maar daar ga ik niet over, ik bepaal dat niet".
Het wordt kinderen gewoon opgedrongen als feit. Wat is daar moreel aan?

Stormageddon | 15-01-12 | 23:38

@Parsons | 15-01-12 | 23:33
Ik ga dit zo spoedig mogelijk aan mevrouw Alkibiádès voorleggen, dat begrijp je.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:38

@kp-usa | 15-01-12 | 23:35
Ja, dat is zo. En Markx noemde religie opium voor 'het volk'.

AntiSoof | 15-01-12 | 23:38

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:22

'... dat er ná je dood 77 maagden op je wachten...'
En dan blijkt je allah een practical joker:
www.youtube.com/watch?v=2S7ddl1tGg4

Ayatollah Oink-Oink | 15-01-12 | 23:38

@arbanafal | 15-01-12 | 23:31
Hitler was katholiek, idioot. En die anderen moordden vanuit hun ideologieën. Seculariteit is geen ideologie.
Ik raad je aan om je wat meer te verdiepen in dit soort zaken als je mee wilt spelen.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:38

@arbanafal | 15-01-12 | 23:31
Ook aan jou de vraag (op welke ik weet geen antwoord te zullen krijgen, maar soit, heb toch geen fuck te doen): En dat vergoelijkt het bestaan van religie?

Parsons | 15-01-12 | 23:37

@YaHozna | 15-01-12 | 23:30
... Een spirit soul? Serieus? Welk bewijs heb je daarvoor, behalve je eigen fijne gevoel daarover? Dat dacht ik.
Maar goed, jij zegt dus dat jij geen waarde aan het leven zou hechten als je geen afterlife had.
Wat ben jij een zielig hoopje waste of space, en nog een intens (!) slecht mens ook, zeg! Ik heb geen pistool op mijn kop nodig om goed te doen. Jij dus wel. Zeg je net zelf, ontkennen heeft geen zin. Is allemaal terug te lezen.
Als jouw drijfveer (spiritualiteit met afkoop naar de hemel/nirvana) jou tegenhoudt om je buurvrouw te verkrachten en te vermoorden, ben jij feitelijk zonder die drijfveer een verrot en verdorven mens.
Welnu.
Ik heb die drijfveer niet, en heb verleden week mijn buurvrouw helpen verhuizen zonder aan haar te zitten.
Hoe kan dat in hemelsnaam!?!?!?

SvennusMax | 15-01-12 | 23:36

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:29
Dan hanteren we een verschillende definitie van "negeren". Ik bedoelde: ik dien hem niet rechtstreeks meer van repliek, in reacties op anderen behoud ik me het recht voor om te citeren wat ik wil.
neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:29
Ah, nog eentje die ik negeer. Let wel: citeren in reacties op derden sluit ik niet uit.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:35

Napoleon Bonaparte beschreef het heel erg goed:
"Religion is what keeps the poor man from murdering the rich."

kp-usa | 15-01-12 | 23:35

@Parsons | 15-01-12 | 23:20
Dude, moet dit nou?
*Wijn van beeldscherm veegt*

Pasta-saus | 15-01-12 | 23:35

@YaHozna | 15-01-12 | 23:30
Waar vindt dat eeuwige plaats?

Parsons | 15-01-12 | 23:35

@arbanafal | 15-01-12 | 23:31
Waarom kunnen jullie allemaal niet lezen?

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:35

arbanafal | 15-01-12 | 23:31 | + 0 -
Kijk, hier is een foto van iemand die seculier op vakantie is!

www.wlz.be/cms/Mut400/GVO/zonnebaden....

Als religie geen onderdeel is van je doel is wat je aan het doen bent seculier. Seculariteit (het niet erkennen van religie) an sich is nooit een doel. De massamoordenaars die je noemt gebruikten het omdat de staatsreligie geen competitie duldt van traditionele religies.

Canterwood | 15-01-12 | 23:35

@arbanafal | 15-01-12 | 23:31
Je mist het punt. Dit topic is een reaktie op het goedpraten van religieus geweld door James Kennedy in Trouw.

Niemand ontkent dat seculiere macht ook geweld gebruikt.

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 23:35

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:23

nope

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:34

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:27
Dat lijkt n beetje je vorm, dat hinein interpretieren.
Je stelt meer accuraat, dat de dood het einde is en ik vraag je: wie heeft dat ooit, als hierboven genoemd, bewezen. Of zo je wilt, voor zeker vastgesteld.
Verder vind ik dat je nogal schreeuwerig en labiel overkomt. Stelligheid en vooringenomenheid zijn per definitie nogal onwetenschappelijk.
Je wilt volgens mij te graag je gelijk etaleren, galoppeert jezelf voorbij.
Je hebt 't allemaal helemaal niet zo goed doordacht als je hier pretendeert, wilt misschien meewaaien met een wind die je wel aanstaat.
Anders zou je minstens makkelijker boven sommige genoemde materie staan.
Dat doe je eenvoudigweg niet.

hfakker | 15-01-12 | 23:34

@Alkibiádès | 15-01-12 | 23:27
Wat dat betreft is die link een bookmark aanrader. Zodra je naast je hoort "geil!" weet je dat je beter thuis kunt slapen.

Alleen.

Parsons | 15-01-12 | 23:33

WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:18 |
"Met louter rationaliteit, humanisme en intellectualistische twijfel zijn we een vleugellam vogeltje voor de islamitische kat."
Je bedoelt dat we met het gewijd badwater ook het heilig kind hebben weggegooid?
Het verbaast me dat de seculieren, de atheïsten, de agnosten en al dat andere gespuis dat het vertikt om nog in een god te geloven en van die god de kennis van goed en kwaad af te leiden niet in staat zijn om spiritueel te zijn, om zoals jij het noemt vanuit de onderbuik of vanuit de intuïtie de eigen levensbeschouwing vorm te geven en die te heiligen.
Laat ik eens een balletje opgooien en beweren dat wij na de dood van God voor het eerst in ons bestaan echt vrij zijn om ons verbonden te voelen met elkaar en met de aarde waarop wij leven, en dat zonder die God een veel diepere ervaring mogelijk is.

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:33

Noem mij religieus, maar ik kan niet slapen zonder dit topic een +1tje te geven.

Daar ga je.

+1tje

Lady Vagabond | 15-01-12 | 23:32

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10
Jij haalde dat citaat aan, een stelling waar Hitchens een boek lang over doet om daarvoor argumenten te leveren en beweert dan plompverloren, zonder enige argumentatie: "Het zou lachwekkend zijn als het niet zo pathetisch en onjuist was voor zover het het christendom betreft."

Ik vraag naar de argumentatie voor die (heel vreemd geformuleerde) stelling. Het is dus niet lachwekkend, want het is pathetisch en onjuist voor zover het het christendom betreft. Dus als het boek het christendom als uitzondering had gepresenteerd of helemaal niet had genoemd dan was het boek lachwekkend geweest, maar nu is het dat niet.
Nu ja, ik vind het een weinig verhelderende stelling.

Laat ik het dan concreter vragen: Op welke wijze laat het christendom niet-gelovigen met rust en proberen ze hun moraal en hun sprookjes niet aan anderen op te dringen, en waarom is het christendom niet immoreel als het dwingt lief te hebben gelijktijdig dwingt te vrezen?
Wat is er moreel aan het verleggen van een (door god zelf opgelegde) erfschuld op een mensenoffer die je niet hebt kunnen voorkomen, en waarvan het moreel zou zijn geweest om het wel te voorkomen als je erbij was geweest, maar dan was er geen redding geweest door het lijden van dat mensenoffer? Wat is daar moreel aan?

Stormageddon | 15-01-12 | 23:32

Religie is een mythe, het enige wat echt is aan religie is geweld.

Jaimy Fox | 15-01-12 | 23:32

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:26
Ik begrijp dat je graag nautische metaforen gebruikt, maar dat is passender in een topic over cruiseschepen. Christenen hebben tot taak hun geloof uit te dragen. Echter, de thans levende christenen, waar het citaat van Hitchens op ziet ("As I write these words, and as you read them, people of faith are ... blah blah blah") hebben helemaal niets te vertellen over wie er naar de Hel gaat.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:31

Ja seculieren, vooral niet zaniken over pol pot, stalin, hitler, etc. Heerlijk stukje achterlijkheid: alle religieuze groeperingen gebruiken geweld, dus alle geweld komt van religieuzen. Iedere seculiere macht heeft een minstens zo'n bloederige kant vertoond, als cijfermatig niet bloederiger in de korte tijd dat ze aan de macht waren.

arbanafal | 15-01-12 | 23:31

@hfakker | 15-01-12 | 23:23
Dat is hetzelfde. Wie bewees dat de dood het einde is? Biologen bijvoorbeeld. Chemici ook. Natuurkundigen.
Geschiedkundigen.
Eigenlijk iedereen, bedenk ik me net.
OOooooohh! Wacht! Waar gaan we dan heen na onze dood? De hemel van de gristenen? De moslims? De joden? Walhalla? Pikki-Wokki's eiland tussen de sterren, waar je een everzwijn is beloofd en zoveel kokosnoten als je maar kunt dragen? En waarom geloof JIJ daar allemaal niet in?

Een levensles voor je; degene die met de claim komt, moet het bewijs aandragen. Dat werkt namelijk zo in de échte wereld.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:30

SvennusMax | 15-01-12 | 23:22 | + 0 -
Wat maakt het uit, na slechts een paar jaar ben je toch eeuwig dood, is alles afgelopen. Volgens jou. Je doet zo gewichtig maar je bent erg sentimentalistisch. Die paar jaar leven is zoo belangrijk geef je aan maar ach, als je dood bent ben je eeuwig weg, zo vind jij. Waar maak je je dan toch zo druk om?
Vanaf je geboorte is je lichaam feitelijk al aan het sterven.
Maar ja, je bent natuurlijk een spirit soul. Eeuwig.

YaHozna | 15-01-12 | 23:30

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:19

Hoe kun je nou iemand in zijn waarde aantasten als die persoon constant peop lult en zichzelf in ongunstig daglicht plaatst?

Ik bedoel, dat kun je zelf heel goed.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:29

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:22
Je negeert hem niet als je hem aanhaalt (op 23:10). Ik kan je ook wel gelijk geven als dat je zout houdt?

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:29

@hfakker | 15-01-12 | 23:22
Ehm.... wat? Vraag je me nu om te bewijzen dat god NIET bestaat? Weet je dit zeker?

SvennusMax | 15-01-12 | 23:27

@omgwtfnon | 15-01-12 | 23:19
De grap van wetenschap is nu juist dat het *wel* gebaseerd is op de absolute waarheid.

En op gebieden waar deze nog niet als vaststaand feit te bestempelen is doen we wetenschappelijk onderzoek om wel tot een vaststelling te komen.

Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Echt niet.

Parsons | 15-01-12 | 23:27

@Parsons | 15-01-12 | 23:20
Waarom speelt hij op semi-erotische wijze met zijn enorme pens? Mijn eetlust is inderdaad verdwenen. Wel krijg ik zin in whisky. In mijn ogen.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:27

Parsons | 15-01-12 | 23:22
Dat water, tsja. It's the iron in it.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:26

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:16

Gelul, die christenen hebben opdracht iedereen aan boord te helpen, zelfs als ze weten dat de boel op de klippen loopt en kapseist.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:26

@exkoppijn | 15-01-12 | 22:19 | + -1 -

Je kunt wel jaloers doen, maar de cijfers liegen er niet om. Met Geert Wilders heb ik niets. De economie van Israël is het meest recessiebestendig van alle economieën ter wereld, en staat ook op de eerste plek als het aankomt op research & development per hoofd van de bevolking. In het verleden heeft het jodendom vele grote denkers voortgebracht, en dat doet het tot op de dag van vandaag nog steeds. Als je dan ontkent dat er op z'n minst een correlatie bestaat tussen het jodendom en een bijzonder intellectueel kapitaal, dan ben je echt verblind door sentimenten van afrekening ten opzichte van religie in het algemeen.

hatovimletayis | 15-01-12 | 23:25

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:19
Thanx. Nu kunnen we praten. Ten eerste ken je de betekenis van het woord gratuit niet. Dat geeft niet, het is een lastig woord, maar gebruik het dan niet.
Ten tweede, je definitie van belediging laat zien dat je ook nog eens geen donder weet van de kunst van het beledigen. Eigenlijk verdien je het om genegeerd te worden.

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:24

@Alkibiádès | 15-01-12 | 23:15

Het kotsen van Nacho kon ook heel goed andere oorzaken hebben, tenslotte kan niet iedereen tegen de smaakversterkers van Heineken.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:23

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:12
Ja sorry. Je weet dus nog steeds niet wie het is?

SvennusMax | 15-01-12 | 23:23

@WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:18 | + 0 -
Wat jij zegt klinkt als angst voor een seculiere staat.
En ik vermoed dat jij religie wel waardeert. Door een leugen de sociale cohesie in stand houden, wat jij zegt, is a) elitair en b) ongezond. Met eerlijkheid en ratio kom men, zeg ik, stukken verder mee.

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:23

SvennusMax | 15-01-12 | 23:05
Daar viel een stukje weg...
Wie bewees.... dat de dood het einde is.... Etc etc

hfakker | 15-01-12 | 23:23

@Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:11
Nou inderdaad. Nu je het zo vet drukt staat het inderdaad dom. Maar in alle eerlijkheid had ik het zelf ook kunnen zeggen.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:23

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:16
Ik mag jou wel.

En bovendien ben ik heel benieuwd naar waar jij woont, want er zit iets niet goed met het kraanwater daar.

Dat staat vast.

Parsons | 15-01-12 | 23:22

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:17
Slecht lezen van reacties en het verdraaien van woorden, typical... Ik negeer SvennusMax toch? Ik heb niet gezegd dat ik andere personen ook negeer (tenzij er gratuit beledigd word) c.q. me uit de discussie terugtrek?

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:22

@YaHozna | 15-01-12 | 23:11
Ik kan me simpelweg niet aan de indruk ontrekken dat je hier toch echt boven je niveau probeert te reiken.
De premisse dat er ná je dood 77 maagden op je wachten als je met je Boeing in een flatgebouw ramt, een VIP-pas voor hemel met jouw naam er op wordt uitgereikt door de priesters van de Inquisitie als je je buurvrouw verlinkt terwijl je weet dat ze helemaal geen heks is, je je hemelticket kunt afkopen met geld, dat als je sterft voor god en vaderland in een oorlog om olie je het martelaarschap hebt bereikt en eeuwig mag discodansen met die pedofiele mohammed of die emo jezus et fokking cetera (of moet ik nu écht alle cultussen en vergane moordende religies er óók nog eens bijhalen?)

Het feit dat met de dood alles is afgelopen, is voor mij júíst reden om zo veel mogelijk ogen te openen, te zogen voor mijn naasten en geliefden om ze in dit veel te korte leven gelukkiger te maken dan ooit en geestelijke onderdrukking als religie wordt uitgebannen om er zo voor te zorgen dat mensen eerst om zich heenkijken als er problemen zijn, in plaats van de handjes te vouwen en nar de lucht te staren en helemaal gen ene flikker uitvoeren.

Denk nou toch eens eerst na voordat je iets plempt man. Genant, dit. Gewoon genant.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:22

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:05
Je blaast nogal hoog, vooringenomen, van de toren, maar veel feitelijkheid of onomstreden argumentatie schrijf je de facto niet hier.
Wie bewees, wanneer, hoe en wel met welke wetenschappelijke accuratie en onomstreden (empirische?) methode?

Ah... Toe?
*iets over zichzelf vastlullen mompelt*

hfakker | 15-01-12 | 23:22

@vindersloon | 15-01-12 | 23:16
Je afgelopen 2 tegels bestonden dan ook uit "Eens" en "Ok".

Bedankt voor uw bijdrage iig.

Pasta-saus | 15-01-12 | 23:21

@Parsons | 15-01-12 | 23:14

Je lult peop, god bestaat niet, mocht ik het mis hebben dan sla ik hem graag op zijn smoel, de sadistische klootzak.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:21

@SamKoeman
Nee Hesselbollah stelt dat er eerst de dwang tot dominantie is, en dat daarbij religie een middel is omdat doel te bereiken. in die visie is religie gewoon een wapen dat tegen de ander, de onderdrukte, wordt gebruikt. aangezien er eerder mensen dan religies waren, is deze visie wel aannemelijk. het andere standpunt is dat mensen religies aanhangen om hun dominantie te verwezelijken. de paus roept op tot oorlog. de uitoefening van geweld is goed en gerechtvaardigd. maar dan is religie nog steeds niet meer dan hetzelfde in visie nummer 1. het is dus een weapon of mass destruction dat tegen de mensheid herhaaldelijk wordt ingezet door alpha-types. het dier in ons bedient zich van een massa-psychologisch wapen.

minimá-armezusvan.. | 15-01-12 | 23:21

@Parsons | 15-01-12 | 23:14
Tja, God zal het zo wel gewild hebben.

Leg dat die ouders maar eens uit.

Pasta-saus | 15-01-12 | 23:20

Wat betreft de religieuze oorlogen, kijk even naar de personen die ze gestart hebben. Heeft de religie schuld of de personen die in de naam van iemand reageren op basis van een boek dat weer door een ander is geschreven.

Het grote probleem is dat rationeel nadenken helaas geen verplichte eigenschap is voor het geloof. Zelf denk ik dat het geloof goede eigenschappen bevat, maar het is door iemand geschreven. En zou net zoals bij de wetenschap weerlegd moeten worden, want wetenschap is ook geen absolute waarheid.

omgwtfnon | 15-01-12 | 23:19

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:15
Een belediging is een uiting die iemands (menselijke) waardigheid of waarde aantast, een uitspraak die hem of haar in een ongunstig daglicht plaatst. De toevoeging "gratuit" wil zoveel zeggen als onverdiend en onnodig.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:19

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:08

Een kudtdag gehad dus, leef je lekker ff uit, voorzie ik je van de benodigde spiritualiën.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:18

Met louter rationaliteit, humanisme en intellectualistische twijfel zijn we een vleugellam vogeltje voor de islamitische kat. Willen we die verworvenheden uit de Verlichting beschermen zullen we een tijdlang ons ÜberIch van een grotere maaswijdte voor Es-militante zelfbeschermingsdrang moeten voorzien. Noem het intuïtie of onderbuik, maakt niet uit. Met intellectualistische alfagamma-decadentie zullen we het tegen het spiritueel gevoede middeleeuwse hegemoniestreven dat ons bedreigt, in ieder geval niet redden.
Vraag me nu trouwens af - generatiesoverschrijdend bezien - of het wel zo verstandig was, dat 'belachelijken' van de sacralisering van een bovenverstandelijke macht en het demonteren van het overkoepelende morele gezag van het christendom. Want daarmee zijn onvermijdelijk ook andere functionele aspecten ervan, zoals culturele zelfbescherming en het creatie van sociale cohesie, verloren gegaan (althans voorzover je niet volledig vertrouwt op de dominante rol van de massamedia, dienaangaande).
En als we dat nu vergelijken met de andere twee grote monotheïstische wereldreligies? Ik houd mijn hart vast en eindig met bijna kogelwaardig defaitisme.

WirMachenMusik | 15-01-12 | 23:18

@shiptar | 15-01-12 | 23:14
En dat maakt religie iets moois?

Parsons | 15-01-12 | 23:17

Zo lang je nog niet geleerd hebt te discussiëren zonder te vervallen in het uiten van gratuite beledigingen aan het adres van de personen met wie je discussieert negeer ik je, m'n beste.
Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:57

En dan vervolgens het tegenovergestelde van negeren doen. I love the internet. Thank you, Al Gore!

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:17

@Stormageddon | 15-01-12 | 23:13
Ach. Ik zal maar geen scheldwoorden typen, maar het heeft iets met paarlen en zwijnen te maken.
*Vingers in bedwang houden doet*

AntiSoof | 15-01-12 | 23:17

Parsons | 15-01-12 | 23:03
"Ik kom in de hel namelijk. Voor de eeuwigheid. Als dat geen verwoesting plannen is, wat dan wel?". In de eerste plaats: ik neem aan dat je niet in de Hel gelooft. Dan is het voor jou dus in strafrechtelijke termen een absoluut ondeugdelijk middel, een koperen cent. In de tweede plaats: als de Hel wel bestaat, dan zijn het niet de thans levende christenen die door jouw aanstaande verblijf aldaar jouw "vernietiging" plannen. Zij hebben namelijk niets te zeggen over wie wel of niet naar de Hel gaat.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:16

Het probleem van het christendom lijkt mij, dat in de tijd dat het gepredikt werd de islam nog niet bestond.
En die andere wang wordt gretig in elkaar gebeukt.

de honden blaffen... | 15-01-12 | 23:16

-weggejorist-

vindersloon | 15-01-12 | 23:16

*hem

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:15

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10
Komop, de Kater. Zo komen we nooit tot een goede theorie van het beledigen. Je maakt je er te makkelijk van af. Geef eens een definitie van *gratuite beledigingen*.

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:15

Christopher Hitchens was een anti-theïst en tegen totalitarisme.
De crux van was dat hij helemaal niet verkondigde dat Atheïsten beter zijn dan gelovigen, in war voor een manier behalve het wensdenken in een illusie. Religie vergiftigt alle pogingen voor een betere ethiek.
Want georganiseerde religie heeft niks met ethiek te maken.(En dat was dus de uitdaging bij zijn weddenschap)

HonderdEnEen | 15-01-12 | 23:15

Sinds gisteren heb ik ook zin in Balkanreepjes. Na het lezen van Nacho_Vidal | 15-01-12 | 23:13 twijfel ik of die zin wel terecht is. Iemand?

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:15

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10
Dat kwam daarna pas, hypocriete zak cherrypikkende strontschimmel. Zo. Dat is pas een gratuite belediging. Dat ik je dom noemde was namelijk een feitelijke observatie. Ook gezien het feit dat je zo pijnlijk overduidelijk creationistenforums napapegaait met je "stropopargumenten", omdat je zijn werken helemaal niet gelezen hebt. Ach, misschien ook wel. Maar begreep je het gewoon niet.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:15

@nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:15
Zeg! Praat je tegen je moeder ook zo?!

Pasta-saus | 15-01-12 | 23:14

Zit wel wat in. Het is maar de vraag of er geen geweld en oorlog zou zijn geweest als er geen godsdienst bestond.

shiptar | 15-01-12 | 23:14

@de deurwaarder | 15-01-12 | 23:10
Ja precies.

Parsons | 15-01-12 | 23:14

@YaHozna | 15-01-12 | 23:02

Doe nou eens onze geesten verlichten met wat bewijsmateriaal, itt Arma heb ik niet de hele nacht de tijd.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:14

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:08
Leer je dat in de kerk, slechte analogieën en beeldspraak bedenken? De bijbel staat er ook vol mee.

Stormageddon | 15-01-12 | 23:13

@Alkibiádès | 15-01-12 | 23:11
Santé!

AntiSoof | 15-01-12 | 23:13

@nokkenaskettingklem,
doe eens een wang toekeren,
rancuneuzel.

vander F | 15-01-12 | 23:13

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:11
Ja. Net als een voedselvergiftiging. Die krijg je ook graties en voor niets bij Svennusmax.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 23:13

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10
Je begrijpt dat hij nu dus gaat vragen welke overdrijvingen, stropopargumenten en klinkklare onzin? En dat je dan dus ook nog moet gaan uitleggen waarom en zo. Ik denk ik zeg het maar.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:12

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:01

We laten onze moeders er ff buiten, je weet, dat ligt gevoelig bij me.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:12

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:07
Ik heb deze combinatie van de twee woorden *gratuit* en *belediging* nog niet eerder gehoord.
Groepsbelediging ken ik wel. Nodeloos grievend ook. Maar *gratuite beledigingen*?

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:11

@AntiSoof | 15-01-12 | 23:08
Ben jij dan de lokale alcoholist? Ik ben al de hele avond aan het speuren; elk forum heeft er immers één. Maar ik waardeer je comments zeker wel. Prosit!

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:11

... levensgevaarlijke aanname (!) ...
SvennusMax | 15-01-12 | 23:05 | + 0 -
Hoezo, met de dood is toch alles afgelopen volgens jou. En iedereen gaat dood in de materiele wereld. Wat kan er nog meer levensgevaarlijk aan zijn?
Da's nogal erg kinderachtig wat je daar meldt.

YaHozna | 15-01-12 | 23:11

Parsons | 15-01-12 | 23:03 |

Maar wat nou als we al in de Hel zitten...... Is toch ook een theorie...

de deurwaarder | 15-01-12 | 23:10

Stormageddon | 15-01-12 | 23:00
Ik heb het boek gelezen. Het staat vol met overdrijvingen, stropopargumenten en klinkklare onzin. Voor de bewonderaars zijn dat natuurlijk allemaal valide en overtuigende argumenten. En IK heb het citaat niet gekozen, dat heeft de heer Quid die het stukje schreef gedaan.

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:05
Met gratuite beledigingen bedoel ik bijvoorbeeld "En jij bent dom. En je moeder ook. SvennusMax | 15-01-12 | 23:01". Dat laatste klopt(e) overigens.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 23:10

SvennusMax | 15-01-12 | 23:06
Beste X-files aflevering.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 23:09

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:57

Ah, u pleit voor liefdevol discussiëren, wat lievvv.

*kusje geeft*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:09

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:58
Bedankt pik, had ik ff nodig. Pinstoring gehad vandaag, en 400 gasten moesten nog afrekenen. Hoef verder niets meer te zeggen denk ik.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:08

Met spititualiteit is het hetzelfde als met programmeren van een computer.
Sommigen kunnen dat programmeren goed en anderen zijn prutsers.
Nu zijn er mensen die twijfelen aan de werking van computer-programma's.
Die vragen om bewijzen en zeggen dat computerprogramma's allemaal slecht zijn.

Ze weten geen reet van computers en zeuren maar: Bewijs. Bewijs. Bewijs dat het werkt. Met argumenten.
Ach hoe kun je dat nu bewijzen?
Het werkt, kijk maar naar voren.

Zo ook met spiritualiteit. Daar valt niet over te lullen. Vraag aan de meesters of het goed is. En kijk naar de resultaten.
En als je wilt programmeren, dan zul je dat moeten leren.
Wil je je eigen brein programmeren? Nog beter.
Godver.

AntiSoof | 15-01-12 | 23:08

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:06
Of een Mof. In dat geval zit die triple A-rating wel snor.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:08

@Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:05
Het arme jong leeft in het verleden. Nou ja, niet helemaal. Ik ben nog best in staat om zijn dubbele moraal en hypocriete stompzinnigheid hier voor de zoveelste male ten berre te brengen. Ik wacht gewoon even af wanneer hij zich weer vastlult.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:07

@dhunter | 15-01-12 | 22:56
Je schoenmaat is echt groter dan je IQ, is het niet?
Dat is dus niet de uitdaging. Zoals gezegd eerder gezegd: Schrijf dan "Ik begrijp de uitdaging niet."
Misschien duidelijker als hij het zelf vertelt:

www.youtube.com/watch?v=4TnA3b8MhD0

Stormageddon | 15-01-12 | 23:07

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:55

Dan kan ik niet anders dan concluderen dat god, zo hij zou bestaan, een enorme sadist moet zijn.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:06

@Nacho_Vidal | 15-01-12 | 23:03
WTF was dat?

SvennusMax | 15-01-12 | 23:06

@AntiSoof | 15-01-12 | 22:57
Geesteswetenschappers en goeroes? Meen je dat nou echt? Godallejezus, als ik aannames wil horen, lul ik ze zelf wel op een CD-tje. Daarbij raken veel filosofen het onderwerp niet eens aan, omdat het geen zin heeft om daar over te filosoferen. En doen ze dat wel, dan hechten ze daar geen waarde aan.
Religie en spiritualiteit leert ons de levensgevaarlijke aanname (!) dat de dood niet het einde is. Die gedachte, die gevaarlijke idiotie, dient bestreden te worden met confrontatie, kennis en informatie.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:05

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:57
Wat bedoel je met gratuite beledigingen?

Lewis Lewinsky | 15-01-12 | 23:05

@SvennusMax | 15-01-12 | 23:01
Als je me nu in de toekomst betrapt op oneerlijkheid, dan hoef je niet verbaasd te zijn.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:04

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:58
Hoezo is dat onzin?

Dat is gewoon een vaststaand feit.

Ik kom in de hel namelijk. Voor de eeuwigheid. Als dat geen verwoesting plannen is, wat dan wel?

Parsons | 15-01-12 | 23:03

Het lijkt me niet echt moeilijk om een verband te leggen tussen religie en geweld.
press.princeton.edu/titles/9566.html
Het een valt niet samen met het ander, maar het een is ook zeker niet gevrijwaard van het ander.
Evident is in elk geval dat religie als systeem grote groepen mensen kan knechten en temmen, dat religie mensen angst aan kan jagen en schuld aan kan praten, dat religie mensen kan sturen en manipuleren, en dat religie dus in staat is om mensen te laten marcheren uit naam van een God en uit naam van een Waarheid.

Schoorsteenveger | 15-01-12 | 23:02

hfakker | 15-01-12 | 22:57 | + 0 -
Daar heb je gelijk in, van die pudding.
Verder, er is natuurlijk vrijheid van meningsuiting.

YaHozna | 15-01-12 | 23:02

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:56
Noted. Stereotyperend, dat dan weer wel.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:01

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:57
Ga lekker je gang. God bestaat niet. En jij bent dom. En je moeder ook.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:01

@YaHozna | 15-01-12 | 22:53

Doe eens een poging.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 23:01

@Parsons | 15-01-12 | 22:56
Ik wist dat ik op je kon rekenen.

SvennusMax | 15-01-12 | 23:00

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:35 |

Ja, ik twijfelde over de laatste zin.... sorry man...

de deurwaarder | 15-01-12 | 23:00

@Stormageddon | 15-01-12 | 22:56
Ja, dat zeg ik dus eigenlijk ook. Maar goed, ik was niet duidelijk, mijn fout. Enfin, als ik moet kiezen (en er is niemand die me tot die keuze dwingt, dat weet ik, speel nu maar gewoon mee) dan plaats ik Jezus als figuur boven Mohammed. Maar je zult mij niet het christendom of de Bijbel zien verdedigen.

Alkibiádès | 15-01-12 | 23:00

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:54
Daar is dat boek van Hitchens voor, dat staat vol met bewijzen. Jij haalde dat aan, zonder enig daarin genoemde argumentatie te weerleggen. Ik ben niet aan zet. Jij wel.

Of je kunt natuurlijk ook zeggen: Ik heb "God Is Not Great" niet gelezen, maar toch ben ik tegen datgene wat daarin wordt beweerd. Dan hebben we een gelijk speelveld en gaan we van voren af aan.
I've got all night.

Stormageddon | 15-01-12 | 23:00

@dhunter | 15-01-12 | 22:56
Jij hebt blijkbaar nog nooit het Intellignce² debat gezien, want dan had je dit nimmer durven plempen.
Link; www.youtube.com/watch?v=0kuzYwzGoXw

SvennusMax | 15-01-12 | 22:59

@YaHozna | 15-01-12 | 22:50

Vertel eens, oh verlichte geest, op welke leeftijd heb jij je spiritueel leven aangepast?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:59

@YaHozna | 15-01-12 | 22:50
Ik kan het je niet uitleggen en dat hoef ik ook niet ,want je kunt het alleen maar begrijpen door het zelf te ervaren.

Is dat wat je bedoelt?

Parsons | 15-01-12 | 22:59

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:56
Op mijn feest! *proost*

Pasta-saus | 15-01-12 | 22:58

Parsons | 15-01-12 | 22:53
Uit naam van het christendom zijn ongetwijfels heel nare dingen gebeurd in het verleden. Het citaat in het artikel stelt echter dat hier en nu het christendom jouw "vernietiging" aan het plannen is. Totale onzin.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:58

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:50

Leef je uit, heb ze speciaal voor jou laten liggen.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:58

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:52
Tsja, Richard Dawkins heeft w.s. zijn persoonlijke defenitie van religie.
Daarom is deze discussie eigenlijk zinloos. De defenitie van religie is niet eens duidelijk.
Kijk, ik las ook de boeken van Dawkins. Met veel plezier. En hij heeft gelijk. Er is evolutie. Maar wat hij niet beseft is dat ons paradigma afhankelijk is van de kennis en de staat van bewustzijn. Als keiharde wetenschappers is hij geen geesteswetenschapper en al helemaal geen filosoof noch Goeroe.

AntiSoof | 15-01-12 | 22:57

@YaHozna | 15-01-12 | 22:50
Denk dat je bedoelt "The proof of the pudding is in the eating".
Overigens 'moet' er gelukkig niets.
Juist die vrijheid is zo mooi en kostbaar.
Maar die vrijheid, om te denken en (niet) geloven wat je wilt -bevochten door gelovigen- die wordt hier nogal hartstochtelijk ten gronde gericht. Door mensen die een banier van 'slim' hanteren.
Brandstapel feestjes waren er symposia bij.

hfakker | 15-01-12 | 22:57

SvennusMax | 15-01-12 | 22:50
Zo lang je nog niet geleerd hebt te discussiëren zonder te vervallen in het uiten van gratuite beledigingen aan het adres van de personen met wie je discussieert negeer ik je, m'n beste.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:57

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:54
Ik ben meestal vrij oneerlijk.

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:56

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:50
Hoe hoe.

Parsons | 15-01-12 | 22:56

@Pasta-saus | 15-01-12 | 22:49

*glaasje wijn inschenkt voor vriend bami-saus*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:56

Stormageddon | 15-01-12 | 22:43
Hitchens uitdaging is buitengewoon stompzinnig omdat alle goede daden waarschijnlijk om meerdere motieven mogelijk zijn waarvan religie er 1 zou kunnen zijn. Zijn uitdaging is bovendien minder interessant dan de vraag of religie de frequentie van goede daden zou verhogen of dat ze de verhouding tussen goede en slechte daden zou beinvloeden...

dhunter | 15-01-12 | 22:56

SvennusMax | 15-01-12 | 22:52
'Teach a man science, and he will think for a lifetime'

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 22:55

@Pasta-saus | 15-01-12 | 22:51
Yup, maar agnostiscisme is eigenlijk ook gewoon atheisme. Heb daarover ook een discussietje met art gewonnen, waar hij op het einde alleen maar aan kon brengen "Ja maar ik vind dat dat niet zo is, dus is dat zo!".
Dus toen liet ik hem maar zijn gang gaan.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:55

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:41
Als god zou bestaan en werkelijk dergelijke besluiten zou nemen met als criterium 'lief', dan zouden de moffen nooit ook maar iets hebben gewonnen. Niet waar?

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:55

YaHozna | 15-01-12 | 22:50 | + 0 -
Laat me raden. Je geeft les in je onzin en voor het luttele bedrag van al je spaargeld kun jij mensen de fijne kneepjes leren. Hoe heet jouw specifieke smaak peop trouwens?

Canterwood | 15-01-12 | 22:54

@AntiSoof | 15-01-12 | 22:49

Wat is dat nou weer voor een vergelijking, dat had ik niet van je verwacht maar misschien heb ik een ander begrip van religie dan jij of verwar ik religie te veel met religieuzen, dat kan ook.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:54

Stormageddon | 15-01-12 | 22:46
Laten we de boel nou niet omdraaien. Wie stelt bewijst. Het artikel hierbovenaan is het startpunt. Daarin wordt bij monde van druiloor Hitchens gesteld dat het christendom zijn (en jouw) vernietiging aan het voorbereiden is. Wat een bullshit. Kom jij eerst maar eens met argumenten voor die stelling, dan praten we verder.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:54

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:50
Hoe weet jij nou weer dat jezus dat NIET was? Er is geen enkele documentatie over hem van wat hij deed tussen zijn 12e levensjaar tot zijn 30e? Je bent gindoctrineerd, en ik kan simpelweg niet geloven dat je zelf gelooft wat je zegt. Je bent óf oneerlijk, of misleid.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:54

Stormageddon | 15-01-12 | 22:48 | + 0 -
't Ligt er erg aan wat je als bewijs accepteert.

YaHozna | 15-01-12 | 22:53

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:43
Niet? Leg eens uit waarom het chrisstendom niet gebaseerd is op het verwoesten en uitroeien van andersdenkenden?

Parsons | 15-01-12 | 22:53

@AntiSoof | 15-01-12 | 22:49
Dat sloeg echt helemaal nergens op.
I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
-- Richard Dawkins

SvennusMax | 15-01-12 | 22:52

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:49 | + 0 -
Als je bezig bent met indoctrineren is er geen ruimte voor competitie. Dan moet God even wieberen, want Adolf moet erin.

Canterwood | 15-01-12 | 22:52

Nu mis ik toch @art. Met z'n agnostische tegels.

@SvennusMax ook neem ik aan.

Pasta-saus | 15-01-12 | 22:51

@de deurwaarder | 15-01-12 | 22:27
Mooie opbouw met bijzonder doortastende apotheose.
De mens prutst nogal, door keuzes, met grote gevolgen.
Het vertrekpunt is mooi.

hfakker | 15-01-12 | 22:50

Canterwood | 15-01-12 | 22:37 | + 4 -
Het is toch echt zo dat je spiritueel leven toe moet passen. "The proof is in the pudding."
Dan zul je geen enkele twijfel meer hebben. Maar ja, "zelf toepassen", daar moet je zin in hebben, dat wel.

YaHozna | 15-01-12 | 22:50

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:43
JAAHAAAA! Nóg een relitokkie! Wat een feest vanavond!
Leg ons eens uit, gij verlicht mensch, waarom de boeken van wijlen Hitchens "flut" waren?
Gelijk al op de ad hom's duiken met non-argumenten als "gaap" en "flutboek" vormen misschien een mooi betoog bij al je misleidde vriendjes in de parochie, maar in de grote mensenwereld werd deze rebel zeer zeker wel serieus genomen. De tekst die jij aanhaalt heb je dus echt totaal niet begrepen! Helemaal uit de context gehaald, zouden jouw soort mensen zeggen! "JE MOET RESPECT HEBBEN VOOR MIJN LEVENSVISIE!" volgt daar meestal uit jouw hoek op, maar dat zal ik niet roepen. Zal me namelijk worst zijn of jij respect hebt voor iets of iemand; de mening van domme mensen staat gelijk aan de geur van een verrotte duif. Gewoon bij weglopen, maakt toch geen zak meer uit.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:50

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:43
Kudo's voor het christendom dat het een centrale figuur kent die géén pedoseksueel, struikrover, oorlogshitser, massamoordenaar, pathologisch leugenaar een haatzaaier was. In tegenstelling tot jeweetwel. Maar je hoeft maar door de geschiedenisboekjes te bladeren om te zien dat de uitspraak van Hitchens vrij veel hout snijdt. Je zou er een kruis van kunnen snijden zelfs.

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:50

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:48
Wijn, morgen tentamen e.d.

Pasta-saus | 15-01-12 | 22:49

Canterwood | 15-01-12 | 22:22
Behalve op de gespen van zijn lievelingetjes, zijn politieke soldaten, de dragers van de idee van het nationaalsocialisme, de SS. Wat raar hè?

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:49

Het haten van religie is hetzelfde als het haten van muziek omdat sommigen de kunst ervan niet verstaan en vals spelen.

AntiSoof | 15-01-12 | 22:49

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:45

Ik had al een flesje geplopt, maar zet er maar naast.

*pasta-saus ook bier/wijn geeft*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:48

@YaHozna | 15-01-12 | 22:45
Het verschil tussen jouw en mijn overtuiging is dat ik de mijne kan staven met bewijzen en observatie en jij de jouwe niet.

Stormageddon | 15-01-12 | 22:48

@YaHozna | 15-01-12 | 22:45

Nee lul, er wordt je gevraagd om enig bewijs te overleggen, sterke aanwijzingen voor je gelijk zijn vandaag ook goed.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:47

@verhaard | 15-01-12 | 22:39
Heb je een link naar die uitzending bij de hand?

Parsons | 15-01-12 | 22:47

@Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:43
En de argumentatie voor die laatste bewering is... wat precies?

Stormageddon | 15-01-12 | 22:46

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:44
Lekker!

Pasta-saus | 15-01-12 | 22:46

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:44
Nóg een? Hup dan maar weer! Fluitje bier?

SvennusMax | 15-01-12 | 22:45

Stormageddon | 15-01-12 | 22:35 | + 0 -
Tja, dat is jouw overtuiging. Prima natuurlijk. Ik heb een andere, zoveel is wel duidelijk.

YaHozna | 15-01-12 | 22:45

@YaHozna | 15-01-12 | 22:30
Overtuigingen zijn grotere vijanden voor de waarheid dan leugens.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:44

@SvennusMax | 15-01-12 | 22:40


Glaasje wijn?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:44

Gaap. Dat flutboek van Hitchens wordt weer eens geciteerd. Alle religies over één kam scheren is ook een vak. "... people of faith are in their different ways planning your and my destruction". Het zou lachwekkend ijn als het niet zo pathetisch en onjuist was voor zover het het christendom betreft.

Michiel de Kater | 15-01-12 | 22:43

@dhunter | 15-01-12 | 22:39
Schrijf dan gewoon: ik begrijp het écht niet.

Allemachtig nog eens aan toe, dat er nog mensen zoals jij zijn die met hun intellectuele tekort te koop lopen en daar nog trots op zijn ook.

Stormageddon | 15-01-12 | 22:43

@Nacho_Vidal | 15-01-12 | 22:42
Dat was gisteren, oh gij van weinig alcoholresistentie!

SvennusMax | 15-01-12 | 22:43

SvennusMax | 15-01-12 | 22:40 |
Wat heeft Han Peekel er nou mee te maken??

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 22:42

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:31

Zo moet u dat niet zien, god heeft gewoon besloten dat het ene team gewoon iets minder lief was dan het andere team.

Overigens verbaasd het me nog steeds dat Cruijf geen plekje heeft in den bijbel, tenslotte werd hij niet voor niets "de verlosser" genoemd. Het moet wel een broer van jezus zijn dus een vermelding in het grote sprookjesboek lijkt me wel op zijn plaats.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:41

Weet je wat ik geloof?
Ik geloof dat mijn toetsenbord vanavond weer in de fik gaat gezien de stompzinnige plemps die alhier door relgimalloten zijn achtergelaten als natte drollen op een glijbaan.
Dankjewel weer, John Q. Wat ben ik toch blij dat je één van de weinige GS-schrijfmeneren bent die het ware hart van GS nog begrijpt; de discussie met de dommen uitlokken.
Ik ga me even verder inlezen. Wordt vervolgd.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:40

Wie had een hekel aan banken?
Wie haatte leugenaars?
Wie haatte huichelaars?
Wie haatte geldmensen?
Wie haatte machtsgeile types?
Wie weerstond de Romein?
Wie weerstond etc.
Nou dan. Dat is geen religie, dat is oprechte woede.

AntiSoof | 15-01-12 | 22:39

De Abrahamistische geloven zijn een groot gezwel in deze wereld, bron van al het kwaad en vele oorlogen.

Baby Rasta | 15-01-12 | 22:39

Hans Jansen zei precies t zelfde over de kruistochten bij Moraalridders (ik kijk dit vanuit beroepsdeformatie) een paar weken terug, toen Arie Boomsma eerst verbaal werd afgemaakt door Knevel (speaking names waren nog nooit zo treffend) vanwege zijn boekje (die is best te doen overigens). De kruistochten waren niet religieus bedoeld en waren ook eigenlijk niet zo erg, nee de bewoners vonden het juist een verademing.
Die vent is echt niet goed bij zn hoofd. Jammer dat ie 't Wilders proces zo heeft beïnvloedt, wat zou het fijn zijn geweest als de uitspraak niet was besmet met dat gedoe omtrent zo'n etentje.

verhaard | 15-01-12 | 22:39

Stormageddon | 15-01-12 | 22:19
Beantwoordt nu maar gewoon uw eigen stelling?

dhunter | 15-01-12 | 22:39

@Parsons | 15-01-12 | 22:26
Grootmufti? Wie was dat? Op de Nederlandse Wiki heb ik juist gelezen dat ie anti-religieus was.

deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:38

@AntiSoof | 15-01-12 | 22:31

Die kerkgangers vergeten heel graag dat Jezus een homofiele, gedrogeerde lieve jongen was.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:38

@Stormageddon | 15-01-12 | 22:35
+1 voor de Carl Sagan quote.

SvennusMax | 15-01-12 | 22:37

YaHozna | 15-01-12 | 22:30 | + 0 -
Jij bent niet in het bezit van bijzondere psychische faculteiten of magische ideeën. Jij bent een mens, met hersenen die op ruwweg dezelfde manier werken als de mijne.

Tot op zekere hoogte kan ik meegaan met relativisme, maar er is gewoon een overlap tussen jouw ervaring en de mijne. Laten we conservatief zijn en zeggen 'het universum bestaat en is consistent genoeg om voorspellingen over te maken'.

Als we dat beiden accepteren kunnen we door meting, observatie en experiment trachten te bepalen wat onze gedeelde realiteit precies inhoudt. In deze onderneming is het van levensbelang vooringenomenheid uit te bannen door elkaar streng te controleren.

Zeggen dat ik gewoon nooit kan begrijpen wat spiritualiteit is vanwege je misplaatste superioriteitscomplex ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid met bewijs te komen als je serieus genomen wilt worden.

Zo. Een goede avond.

Canterwood | 15-01-12 | 22:37

@vindersloon | 15-01-12 | 22:33
Eens.

Parsons | 15-01-12 | 22:36

@YaHozna | 15-01-12 | 22:30
Zonder materie heb je geen zintuigen en geen geest. Materie is het organiserend principe van energie. Het omgekeerde is dus eerder waar: energie is inde war, materie ordent de energie en maakt het inzichtelijk. Het leven is een expressie van het universum om naar zichzelf te kunnen kijken. Daar komt verder geen god of spirituele lulkoek bij kijken.

Stormageddon | 15-01-12 | 22:35

@de deurwaarder | 15-01-12 | 22:27

Je tegel was leuk maar je laatste zin brak hem af.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:35

-weggejorist-

vindersloon | 15-01-12 | 22:33

@YaHozna | 15-01-12 | 22:27

Ah, je godje kan niet tegen cynische, minachtende zielen?

Vertel me eens, homofiele mensen, is dat nu een weeffoutje van je godje of gewoon een geestig geintje?

Btw, waar staat "homofiele" mag je ook mentaal geretardeerde invullen of je eigen naam.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:33

@YaHozna | 15-01-12 | 22:05
Ik lees hier zowaar op de late avond nog een impuls van iets dat op nadenken en kennen lijkt?
Dat 'geloven' en 'weten' twee andere, niet aan elkaars gelijken zijn, in het spectrum van 'zijn'? Dat ontkennen en bewijzen geen vat hebben op iets dat 'god' of 'God' heet?
Of zoals Pascal oa schrijft: De waardigheid van de mens ligt in het denken. Maar ook zijn 'gok van Pascal'.

hfakker | 15-01-12 | 22:33

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:28
Dit doet me denken aan Johan Cruijff die naar verluid ooit een mooi argument tegen het bestaan van god gaf. Na, of tijdens, zijn periode als voetballer in Spanje schijnt hij ooit gezegd te hebben dat god wel niet zal bestaan, omdat in dat land alle 22 spelers vóór de wedstrijd even hard om een goed resultaat bidden terwijl niet elke wedstrijd in gelijkspel eindigt. Vinnik leuk.

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:31

Jezus predikte liefde. Hoe die geitenbreiers bij het CDA en de CU zijn woorden lezen snap ik niet. In ieder geval gedragen ze zich niet al te Christelijk.`
Jezus heeft niets met religie van doen.
Dat maakte die nare kerken ervan.
Maar ja.

AntiSoof | 15-01-12 | 22:31

Canterwood | 15-01-12 | 22:25 | + 0 -
Ik wil het nog wel een keer melden: "materieel" betekent "in de war zijn". Al het waarneembare is spiritueel wanneer je zintuigen en je geest zuiver zijn. Wanneer niet dan is het nog zo alleen voor jou niet, da's alles.

YaHozna | 15-01-12 | 22:30

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:23

Dat godje heeft die nazi's ander verdomd weinig geholpen, wellicht dat YaHozna met zijn verlichte, gedrogeerde geest even kan uitleggen waarom zijn godje de nazi's zo heeft laten stikken.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:28

Zo lang geld en macht een rol speelt in onze maatschappij zullen mensen geloven. Puur om hun eigen al dan niet miserabele leven een betekenis te geven.

Het is eenmaal prettiger om te geloven dat god een bestaan in de marge voor je heeft gekozen dan inzien dat je gewoon een mislukkeling bent.

KeesPikvlees | 15-01-12 | 22:28

Mijn geloof is een fout in een foto van een wijf bij een oven.....

Schijnt ook niet te bestaan......

maar even serieus....

Ik vind het altijd fascinerend hoe mensen over hun eigen geloof kunnen praten en ook kunnen zeggen dat een ander geloof niet de juiste is. Als ik dan vraag waarom dat dan zo is blijft het meestal angstvallig stil.... Meestal komt er dan een zwaktebod van "gewoon, omdat het zo is". Er is maar een geloof, en dat is de mijne.

Geloof is gecreëerd om mensen in bedwang te kunnen houden. Hoeveel mensen proberen netjes te leven om niet in de Hel terecht te komen. Bangmakerij. Vroeger met geloof, tegenwoordig iets meer met terreur en wie weet de financiële crisis.

Dat is een voordeel voor mensen die het voor het zeggen hebben. Geen omkijken naar. Mensen die bang zijn, zijn gemakkelijk te beïnvloeden. In het kader van deze angst kunnen deze lijders gemakkelijk wetten doordrukken die maar voor uiteindelijk een groep voordelig zal zijn.

Door geloof zijn normen en waarden ontstaan. Goed zou je zeggen, ware het niet dat goed leven niet voldoende is. Er moet ook geld in het collectezakje komen.
Zie daarvoor het Vaticaan.

Ik weet niet hoeveel centjes daar liggen, maar het zou denk ik genoeg zijn om de gehele wereld van voedsel te kunnen voorzien. Toch gebeurt het niet. Toch denkt de kerk maar aan een ding..... exact... macht en geld. Anderen helpen? Hoezo?

God is in principe mooi, maar hij is verkracht en de ziel en geestelijke rijkdom is verkocht door de duivel.

de deurwaarder | 15-01-12 | 22:27

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:23 | + 0 -
Wat denk je, "ik kan cynisch zijn, een grote bakkus hebben, minachtend zijn" en de ander blijft mij wel vriendelijk antwoorden.
Hahaha, je hebt wel gevoel voor humor.

YaHozna | 15-01-12 | 22:27

@deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:20
Is dat zo? Waarom schurkte hij zo tegen de grootmufti van Jeruzalem aan?

Parsons | 15-01-12 | 22:26

YaHozna | 15-01-12 | 22:21 | + 0 -
Niet-materiële fenomenen bestaan wel, maar zijn toch op één of andere manier te kwantificeren. Op die manier kun je het bestaan ervan aantonen op een objectieve manier.

Doe dat maar eens, en dan praten we weer verder.

Canterwood | 15-01-12 | 22:25

@YaHozna | 15-01-12 | 22:21

Oh zijne heilige spiritualist, leer ons om onze zintuigen te kwalificeren voor de almachtige waarheid van uw godje.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:25

Ik denk dat hier overhaaste conclusies worden getrokken. Geweld komt niet voort uit religie, maar religie en geweld zijn beide menselijk. Ik geloof dan ook niet dat als morgen niemand meer gelooft dat dan alle geweld stopt. Ik denk wel dat geweld makkelijker goed te praten is voor jezelf als je gelovig bent.

WillemvanderDecken | 15-01-12 | 22:25

@Mouth Of The South | 15-01-12 | 22:18
En daarom is het goed dat religie er is?

Ik begrijp het niet.

Parsons | 15-01-12 | 22:24

@deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:20
Vandaar dat de Wehrmacht 'Gott mit uns' op het uniform had staan.

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:23

deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:20 |
Maar Hitler had wel een enorme liefde voor kunst en zijn hond.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 22:23

@YaHozna | 15-01-12 | 22:18

Ik heb je GODVERDOMME meerdere malen gevraagd om een en ander te duiden, doe je best eens, godsdienstwaanzinnige idioot.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:23

deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:20 | + 0 -
En toch stond er op iedere gesp Gott Mit Uns.

Canterwood | 15-01-12 | 22:22

@Mokum Kosher | 15-01-12 | 21:14
Reformatie overgeslagen?
Calvijn zette enorm aan tot zelf denken, juist! Erasmus met hem. Laatste heeft het vrije denken zo'n beetje vorm gegeven.... nl.wikipedia.org/wiki/Lof_der_zotheid
Het wordt hier krom aangehaald.
Het vrije denken staat in geen opzicht haaks op religie, zeker niet op geloven.
Eerder heeft vanuit de reformatie in het gelovig landschap het vrije denken vorm gekregen.
Zowel seculier als religieus/cultureel was er helemaal geen vrij denken. Vanuit de reformatorische geloofsstroming kreeg deze vorm.
Het is werkelijk geschiedvervalsende kúl wat hier wordt geuit.

Zij die het (vrije) denken zo hoog hebben zitten en enige vorm van intellectueel besef hebben, mogen zich daar eens zorgen over maken, meer dan dat over elkaar heen gebuitel hier, zonder ook maar enige kennis van zaken.
Ga dan lekker de Televaag voor waar nemen, als onderbuikgevoelens de leidraad zijn....
Pffff vrij denken.... Leer eerst eens denken. Pas dan wordt de vrijheid ervan relevant.

hfakker | 15-01-12 | 22:22

Canterwood | 15-01-12 | 22:16 | + 0 -
Natuurlijk is God waarneembaar. Je dient slechts je zintuigen te kwalificeren, da's alles. "Materieel" betekent "in de war zijn".

YaHozna | 15-01-12 | 22:21

Hitler had een gruwelijke hekel aan religie. Met deze gedachte haal je Hitchens's e.a. stellingen genadeloos onderuit.

deoudererijperevrouw | 15-01-12 | 22:20

@nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:07
Nee, in tegendeel. Het eindeloze gedram op de vorm is bijzonder vervelend.

Parsons | 15-01-12 | 22:20

@hatovimletayis | 15-01-12 | 21:04
Wil je hiermee aantonen dat onze Geert nu het risico loopt de Nobelprijs te winnen, of wil je zeggen dat de joodse lobby machtig is ?
Toch niet om te beweren dat ze meer intellect in huis Hebben....?

exkoppijn | 15-01-12 | 22:19

@dhunter | 15-01-12 | 22:17
Schrijf dan gewoon: Ik begrijp het nog steeds niet.

Stormageddon | 15-01-12 | 22:19

@nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:14

Lees de huisregels eens door, btw, je ging over de grens, meestal resulterend in een permaban.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:18

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:09 | + -2 -
Waarom niet? Link gewoon op met de onbegrensde Absolute Waarheid. God is erg ruimhartig voor degenen die positief geinteresseerd zijn in Hem. Maar ja, dat laatste schijnt voor sommigen 'n probleem te zijn.

YaHozna | 15-01-12 | 22:18

Op zich heeft die knakker wel een punt. Religie werkt slechts als een katalysator voor geweld. Zonder religie zijn er weer andere katalysatoren die daarvoor in de plaats komen om het geweld in te leiden. Geld, macht, territorium, ras, voetbalclub etc. De mens is nu eenmaal een competitiebeest.

Mouth Of The South | 15-01-12 | 22:18

Stormageddon | 15-01-12 | 22:13
U heeft er zelf nogal moeite mee blijkbaar?

Het omgekeerde is vrij eenvoudig: "Noem een immorele daad of uistpraak van slechtheid die alleen maar gedaan kan worden door iemand die gelooft vanuit het geloof, en die een ongelovige nooit zou kunnen doen."

uitdaging: zoek maar zoiets op...

dhunter | 15-01-12 | 22:17

Geloof is een fopspeen voor bange cry-babies.

King of the Oneliner | 15-01-12 | 22:16

YaHozna | 15-01-12 | 22:05 | + -1 -
God is niet fysisch, niet te meten, niet waar te nemen, zoals je zegt. Omdat hij zogenaamd 'buiten de natuur staat'. Kwalificeer dat even voor me.

Wat je eigenlijk zegt is 'voor ons is hij niet waar te nemen', of 'hij is onzichtbaar'. Dat geldt ook voor de tandenfee.

Als je het heel ver doortrekt kun je niet zeggen dat je iets bent als je buiten de natuur staat. Om iets te zijn heb je namelijk tijd en ruimte nodig, en als je daar buiten staat ben je niet. In andere woorden geef je eigenlijk zelf toe dat er geen god bestaat.

Canterwood | 15-01-12 | 22:16

@YaHozna | 15-01-12 | 22:07

Wat voor shit reauk jij eigenlijk?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:16

-weggejorist-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:15

@YaHozna | 15-01-12 | 22:05

Leg me dan ff uit hoe ik je godje kan kennen, btw, heet hij toevallig Wodan of is dat een ander godje?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:15

-weggejorist-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:14

@dhunter | 15-01-12 | 22:07
*zucht*
Schrijf dan gewoon: Ik begrijp Hitchens challenge niet.

Stormageddon | 15-01-12 | 22:13

@nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:01

Ga eensch deaud, het liefst erg pijnlijk en langzaam.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:13

@Alkibiádès | 15-01-12 | 22:00

Er lopen hier zogenaamde minkuddomannetjes/vrouwtjes los die irritant ronddwalen door de panelen om ongezien bepaalde personen, incluis moi, te voorzien van minkuddo's.

Naar het schijnt beleven deze goddeloze figuren een orgastisch genoegen aan het uitdelen van minkuddo's.
De blik in hun ogen vermoed een gedrogeerde geest, het is nog niet bekend of dit komt vanwege diabetes, religiegekte of gewoon een overdaad aan (hard)drugs.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 22:11

@YaHozna | 15-01-12 | 22:05
God heeft geen grenzen, maar toch kun jij hem heel makkelijk kennen. Juist, ja. Pilsje?

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:09

@vagehond | 15-01-12 | 22:06
Ja, dus? Daar staat helemaal niet dat geweld alleen door religieuzen wordt gehanteerd. Daar staat slechts dat geweld en religie altijd hand-in-hand gaan. Kun jij niet lezen dan?

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:08

-weggejorist-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:07

Stormageddon | 15-01-12 | 22:00
Pardon? Wat dacht je van alle aanslagen met politieke motieven? En dacht je dat 'goede' mensen niet iets 'slechts' zouden kunnen doen zonder religie?

dhunter | 15-01-12 | 22:07

-weggejorist-

YaHozna | 15-01-12 | 22:07

vander F | 15-01-12 | 22:03 | + 0 -
Wie zegt dat de wereld om je heen niet volstrekt spiritueel is? "Materieel" betekent "in verwarring zijn".

YaHozna | 15-01-12 | 22:07

@Superior Bastard | 15-01-12 | 22:05
Arrogant? Ik begrijp gewoon niet waarom mensen van die minnetjes geven aan iemand die me probeert te helpen. Niet echt christelijk. Ow, wacht...

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:07

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:36 | + 0 -
"Opdat we niet vergeten dat geweld en religie altijd een inhumaan horrorhuwelijk vormen, op welke schaal dan ook."

vagehond | 15-01-12 | 22:06

Parsons | 15-01-12 | 22:03 | + -1 -
Doe eens normaal man.

Superior Bastard | 15-01-12 | 22:06

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:00 | + -3 -
Nou niet direct arrogant worden.

Superior Bastard | 15-01-12 | 22:05

Kom op zeg, God is eeuwig en het Zijnde an sich, God heeft geen grenzen, is het al en het niets.
Dat spreekt een beetje gelovige niet tegen, maar dan moet die gelovige ook beseffen dat God dus ten ene male onkenbaar is voor de mens, niet te bewijzen, niet als Zijnde onderscheidbaar want Enig en ondeelbaar los van tijd en substantie.
Ome Ludwig wist dit geheel als volgt samen te vatten:
'Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen'
Maar nee hoor, de mens is nu eenmaal blasfemistisch als de pest en gaat geheid met één van die 38.000 ideetjes rondom 'ik weet het niet' aan de haal.

vander F | 15-01-12 | 21:14 | + 0 -
idd, God heeft geen grenzen maar jij wil Hem graag begrenzen. Je wilt Hem graag vatten in wereldlijke logica. Dat is je pech. Of je geluk, want zo blijf je zeker buiten de eeuwige realiteit. Handig wanneer daar je voorkeur ligt.
God is heel makkelijk te kennen. De zucht naar verering schijnt echter een groot obstakel te zijn ...

YaHozna | 15-01-12 | 22:05

@YaHozna | 15-01-12 | 21:42,
nogal eigenaardig, 'willen' suggereert dat je louter door 'wil' iets gedaan zou kunnen krijgen op metafysisch gebied.
Dat is natuurlijk onzin, 'willen' behoort toe tot de wereld om ons heen, de wereld van de substantie, en zoveel valt daar niet eens te 'willen'.

vander F | 15-01-12 | 22:03

@nokkenaskettingklem
Vind je het heel erg om je persoonlijke beef met een van de redacteuren alhier daar te stoppen waar het licht niet schijnt?

Dank en sterph pijnlijk.

Parsons | 15-01-12 | 22:03

-weggejorist-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 22:01

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:57
Één, of meerdere, onverlaten geven je van die minnetjes. Dit terwijl je me slechts goedbedoeld advies geeft. Willen de schuldigen hiermee ophouden? Ik dank u wel.

Alkibiádès | 15-01-12 | 22:00

Het ware indrukwekkender geweest als James Kennedy de ultieme uitdaging van Hitchens had beantwoord:
"Noem een morele daad of uitspraak van goedheid die alleen maar gedaan kan worden door iemand die gelooft vanuit het geloof, en die een ongelovige nooit zou kunnen doen."
Geen gemakkelijke opgave.

Het omgekeerde is vrij eenvoudig: "Noem een immorele daad of uistpraak van slechtheid die alleen maar gedaan kan worden door iemand die gelooft vanuit het geloof, en die een ongelovige nooit zou kunnen doen."
Op het moment dat je die laatste vraag stelt zie je vliegtuigen de Twin Towers bij wijze van spreken al naar binnen vliegen. Om nog maar te zwijgen van alle andere bommen, cineasten die op straat doodbloeden etc...

Of om het in de woorden van Stephen Weinberg te zeggen:
"Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion."

(En dan nu: Sherlock op BBC1.)

Stormageddon | 15-01-12 | 22:00

-weggejorist en opgerot-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 21:59

willianus wortelus ?

y0r | 15-01-12 | 21:58

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:44

Je kunt ook meerdere tegels bakken, heen en weer scrollen tussen lange tegels is irritant. Neemt niet weg dat we een goede tegel erg kunnen waarderen.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:57

@nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 21:55
Dit begrijp ik niet. Juist als je van een bron hebt gedronken en zodoende hebt kunnen proeven hoe ranzig het water is, kun je toch op overtuigende wijze dit onder woorden brengen? Je bazelt onlogica.

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:56

Hm... wat ik daar van vindt lijkt me wel duidelijk.

religion is war | 15-01-12 | 21:55

-weggejorist-

nokkenaskettingklem | 15-01-12 | 21:55

Wel of geen griesmeelpap, dit is gewoon +1

MHS | 15-01-12 | 21:54

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:48 |
Een moslim.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:54

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:34

Goedzo, maakt je tegel al een stuk leesbaarder, nog steeds aan de lange kant maar iig leesbaar.

Hulde en plusje.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:51

Vanavond op radio 2 Daniël Samkalden gehoord.
Maakte al liftend in zijn uppie een reis van noord naar zuid Iran. Niet alles is wat het lijkt aan de buitenkant.

Strangetown | 15-01-12 | 21:48

@YaHozna | 15-01-12 | 21:28

Gewoon ff een vraagje, wie of wat was jij nou in je vorige leven?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:48

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:41
Less is more? Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Is dit nu de twitterficering van onze (digitale) samenleving? Bedenkelijk.

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:44

Ondermaats stukje en een beetje makkelijk van Kennedy om een stroman van Hitchens' gedachten over M.L. King te maken. Maar verder niks om je druk over te maken. Achterhoedegevecht.

www.youtube.com/watch?v=BnQUTD--EMw

Stormageddon | 15-01-12 | 21:42

vander F | 15-01-12 | 21:37 | + 0 -
Waarom niet?

YaHozna | 15-01-12 | 21:42

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:26

Dat getuigt niet van geestelijke armoede, het is gewoon irritant, de kunst is juist om in een paar zinnen je punt te maken.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:41

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:34
+ veel. Prachttegel. U is een aanwinst voor deze panelen. Hulde!

Parsons | 15-01-12 | 21:39

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:34 | + 0 -
Wat mij betreft verlies je je hier je zwitsal. + 1

Superior Bastard | 15-01-12 | 21:39

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:33
Er is ook al iets mis met mijn interpunctie? Jeetje.

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:38

Volgens Johnny Quid zou James Kennedy religieus geweld goedpraten. Aangezien dit niet uit het artikel in Trouw blijkt, is het wellicht ironisch bedoeld. Iemand een idee?

Overigens tonen de twee wereldoorlogen aan dat we religie echt niet nodig hebben om ons beestachtig te gedragen.

Hoen | 15-01-12 | 21:37

@YaHozna | 15-01-12 | 21:21

Wanneer heeft die god van jou dat boekje geschreven? bhagavad gita heet dat literair hoogstandje?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:37

@Yahozna,
'willen'?
Lullen over God en denken dat je iets te 'willen' hebt,
buitengewoon geestig.

vander F | 15-01-12 | 21:37

@vagehond | 15-01-12 | 21:33
Waar zegt de heer Quid dat geweld alleen door religieuzen wordt gebruikt? James, ben jij dit?

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:36

Toch fijn dat moslims nooit geweldadig zijn!

kibambam | 15-01-12 | 21:36

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:33 |
Inderdaad. Of boeken... pffff

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:36

Superior Bastard | 15-01-12 | 21:33 | + 0 -
+ geweld is iets voor klootzakken, heeft weinig met religie te maken.

Superior Bastard | 15-01-12 | 21:36

*Ggmmmppff gniffel*
Geriatische media, zo ken ik er nog wel een paar. Wat dacht je van Mikrogids.

MacVulpen | 15-01-12 | 21:36

Eigenlijk best een hoog medemenselijkheid gehalte alhier, er van uitgaande dat religieuzen vooral elkaar onderling de hersenen inslaan.

Strangetown | 15-01-12 | 21:35

@Parsons | 15-01-12 | 21:28
*tikt op microfoon: Test, test*

Goed, laat ik maar eens de goedbedoelde woorden van een gebroken Nilfisk ter harte nemen dan.

Uiteraard heb ik het stukje van James Kennedy even gelezen en de heer Quid heeft gelijk: de beste man lult nogal uit het lichaamsdeel dat z'n hoofd verbindt aan z'n romp. Sowieso zou iemand met zo'n naam moeten oppassen met wat hij zegt, stel je voor dat iemand een Grassy Knoll bij hem in de buurt gaat bezoeken. Ik bedoel maar.

Het stuk van Kennedy begint al uitermate vermakelijk: 'En er is een structureel probleem, dat 'religie' onmiddellijk geassocieerd wordt met 'irrationaliteit' en 'geweld'.' Kennedy wijt dit aan de ontkerkelijking en meent dat mensen achterlijker en vooral onwetender zijn geworden als het om religieuze zaken gaat. Nogal een boude beweging en foutief ook. Vooral als het om doodscultus nummer 1, de islam, gaat zijn mensen zich de afgelopen jaren veel meer en veel beter gaan informeren.

Dit is een logisch gevolg van het feit dat de islam, niet zozeer een religie als wel een politiek-militaire theïstische doctrine, de afgelopen jaren (of eeuwen) voor onvoorstelbaar veel leed en bloedvergieten heeft gezorgd.

Dat religie met irrationaliteit en geweld wordt geassocieerd heeft alles te maken met het feit dat stompzinnige troglodieten, die bijvoorbeeld geloven dat een roofmoordenaarsprofeet op een mongoloïde ezel over een regenboog naar Jeruzalem vloog, mannen, vrouwen en kinderen over de kling jagen omdat ze niet dezelfde achterlijke nonsens geloven die zij geloven, omdat ze iemand liefhebben van dezelfde sexe of, simpelweg, omdat ze vrouw zijn.

Het lijkt me volstrekt logisch dat we in deze moderniteit religie daarom gaan associëren met stompzinnigheid en barbaarsheid. Laten we ook de haatkrullen in Israël niet vergeten, die in al hun krankzinnigheid meisjes naar de achterkant van de bus willen terroriseren. Of de ranzige vertegenwoordigers van de rots waarop Jezus z'n kerk bouwde, die met hun gluiperige, sacrale vingers de onschuld van jonge kinderen op gewelddadige en mensonterende wijze schenden.

Kennedy verwijt de bashers van religie, de criticasters van goddelijke idioterie, dat ze tegelijkertijd 'seculiere rechtvaardigingen van geweld' zouden goedpraten. Gelul. Lachwekkend gelul. Moralfag Kennedy kan zijn smierende Gutmenscherij beter voor zich houden, al is de Trouw een prima podium als je toch van die anti-intellectuele diarree af moet.

Zijn verwijt is een vals en laag verwijt. De mensen die religie verwerpen doen dat meestentijds op juiste en nobele gronden en spreken helemaal niet met een gevorkte tong, zodat zij 'seculier geweld' kunnen rechtvaardigen. Het doel van Kennedy is slecht verhuld: hij wil de kritiek op religie laten verstommen. We moeten onze bek houden, dat is het punt.

Maar mensen zijn helemaal niet onwetend, beste James. Verre van. Steeds beter en steeds helderder weten we wat het gevaar van de religieuze achterlijkheid is voor onze samenlevingen. Kritiek op religie is als een mond die het gif uit onze maatschappij zuigt. Wij moeten die achterlijkheid niet en wij moeten dat geweld niet. Je meent dat we blind worden voor andere vormen van geweld, maar stiekem probeer je ons zand in de ogen te strooien en het kwaad van het religieuze te bagatelliseren.

Misselijke slang, rot op met je appels.

(Excuus voor het kopiëren, maar zo zie ik of ik een en ander goed doe.)

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:34

-weggejorist en opgerot-

Superior Bastard | 15-01-12 | 21:33

Fuck it, Quid is zo'n ex-grristen die zijn trauma van zich af wil schrijven, maar mij ga je niet vertellen dat geweld alleen door religieuzen wordt gebruikt.

Religie is een gemakkelijke zondebok, maar op een dag zul je alle religieuzen hebben uitgemoord en kom je erachter, dat het geweld nog steeds bestaat.
Mensen hebben er dan alleen een andere reden voor gevonden.

vagehond | 15-01-12 | 21:33

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:16

We hebben geen moeite om te lezen maar wat Parsons zegt, een beetje handige indeling, interpunctie etc. zou wel prettig zijn.

Verder zijn lange tegels sowieso irritant.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:33

@De Treinende Rechter | 15-01-12 | 21:22 ,
nazisme en communisme zijn dan ook geloofssystemen, collectivistische goed/fout ethiek.

vander F | 15-01-12 | 21:32

god is hip

ziende blind | 15-01-12 | 21:32

@YaHozna | 15-01-12 | 21:28
Waar heb jij je ziekte opgelopen?

Daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar.

Parsons | 15-01-12 | 21:31

Ik heb het echt geprobeerd, geloven in een god. Naar de kerk, "bidden" en zo. Nooit hoorde ik iemand terug praten. Ik dacht dat ik omringd was door mafketels, want die hoorden wél allemaal onze lieve heer praatjes terug verkopen. Bij mij; totale stilte. Toen ging ik de bijbel nog maar eens goed lezen. Wat daar voor *fucked up* zooi in staat, ongelofelijk. God maakt gewoon kinderen dood om een punt te maken. God sluit een weddenschap met de duivel en verkloot het leven van een gast die het goed met god voor heeft. Hoe ziek is dat? Allemaal allegorisch zogenaamd, maar waarom zijn dat soort sprookjes zo populair? Een oppervlakkige verkenning van de overige sprookjesboeken maakte meteen duidelijk, religie is voor agressieve kloothommels. Niks "liefde", "troost", "zingeving" of zo, maar gewoon haat met een suikerlaagje, en een excuus voor de godsdienst-"kenners" om anderen te vertellen hoe ze hun leven moeten leven. Walgelijk. Radicalen zijn in de meeste gevallen sukkels, maar voor radicale seculieren valt een hoop te zeggen..

Taggart | 15-01-12 | 21:31

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:26
Spatie

op

lege

regel.

Parsons | 15-01-12 | 21:28

Rammstein | 15-01-12 | 21:10 | + 0 -
Dat kan zijn maar de vraag is of je nog wilt reincarneren. Wanneer je er genoeg van hebt kun je weer oplinken met God en de realiteit binnen gaan.
Daar heb je wel wat lef voor nodig want ja, het vals ego wil dat niet. Vind het belachelijk en zo. 't Vals ego wil liever zelf God spelen. Dat houdt het individu in die illusie. Aardig van God nietwaar? Heb je mooi je eigen speeltuintje. Je moet er alleen in dood gaan. Dat is het enige lastige. Daarom regeert angst in de materiele wereld.

YaHozna | 15-01-12 | 21:28

@bigredginger | 15-01-12 | 21:10,
niet oorzakelijk mijn waarde, geweld is de mens zelf, georganiseerd geweld hebben we het nu over, religie is een sociale organisatie structuur, een puur sociaal gegeven.
Een totaal geisoleerd wezen, een mens die nooit een ander mens ontmoet heeft, zal niet spreken, niet denken in woorden, nergens op gericht anders dan voeding, niet geloven.
Zet twee mensen bijelkaar en er is behoefte aan onderscheid, discriminatie, afspraken maken, communiceren.
En regels om dit mogelijk te maken, wetten, omgangsregels, et voila, religie komt om de hoek kijken.
We nemen een oorzaak voor het bestaan, dat wordt de scheidsrechter, de derde partij in de tweestrijd, neutraal, verheven, de chef.
De ene mens kan natuurlijk over de andere mens, zonder geweld, niet het baasje spelen, pikt die ander never nooit niet dus hoe in godsnaam leg je wetten op aan een ander?

Maar goed, genoeg over geleuterd. (gaap)

vander F | 15-01-12 | 21:28

De Islam heeft inderdaad geweldadige elementen. Het verketteren heeft niets met het Christendom te maken, meer met middeleeuwse straffen. Mensen staken zelfs elkaars steden in brand. Voor het Christendom offerden die heksen hier in Europa kinderen voor beter weer of een goede oogst. Het ging in die tijd er wat wreder aan toe. Het verzet kwam niet van Atheïsten, maar van mensen zoals Luther en Calvijn. Die hebben ook weer hele goede dingen gebracht, ook op het gebied van economie. Calvinisme, de reden waarom Belgen ons zuinig noemen en de reden waarom wij tot op vandaag de dag vanalles sparen. De meeste oorlogen -eigenlijk alle- draaien om olie. Iedereen die van het vervoer gebruik maakt, is schuldig.

klowiepowie | 15-01-12 | 21:28

Dat iemand een warm gevoel krijgt als hij/zij aan God denkt. Prima.
Dat er iemand is die religie serieus neemt........ daar kan ik dus niet bij.

Oerkoendoe | 15-01-12 | 21:28

@De Treinende Rechter | 15-01-12 | 21:22
Ja en? Wat is je punt? Je doet net alsof je de stelling "religie is een synoniem voor geweld, zonder religie bestaat geweld immers niet" moet ontkrachten.

Slaat nergens op.

Parsons | 15-01-12 | 21:27

Kennedy: "Het is mijn persoonlijke overtuiging dat God de geschiedenis leidt" en zijn vrouw is politiek actief voor die engbekken van de Christenunie.


Conclusie: idioterie gedetecteerd en dus compleet irrelevant.

Rob van Roos | 15-01-12 | 21:27

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:19
Dat getuigt van geestelijke armoede. Al is dit wel het internet, alwaar de aandachtsspanne van de gemiddelde gebruiker korter is dan dat van een geile eendagsvlieg. Had ik rekening mee moeten houden.


@Parsons | 15-01-12 | 21:18
Mij rest de vraag: hoe?

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:26

Geloof maar niet in al die dwaze sprookjesverhalen, we zullen rotten in de grond of neerdwarrelen in duizend deeltjes in het kwadraat. Vergeet niet dat elk atoom oneindig is, and you are just a split second.

Ik zou wel een agnost kunnen zijn.
Misschien zijn we wel een paar seamonkeys in een petri-schaaltje.

De Dansende Kater ® | 15-01-12 | 21:26

De Treinende Rechter | 15-01-12 | 21:22
Onterechte voorbeelden. Geloof maakt onderscheid tussen mensen.

Trouwens, wat waren die 6 miljoen slachtoffers ook alweer??

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:24

We hebben er wel een hoop vermakelijke films aan over gehouden! Kruistochten leveren in de toekomst dus wat geld op. Conclusie: religieus geweld is goed.

El Gran Capitán | 15-01-12 | 21:23

De Nazi's waren anders niet echt religieus te noemen, communisten ook niet overigens. Wel groot in geweld.

De Treinende Rechter | 15-01-12 | 21:22

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:57 | + 4 -
Wie heeft er gelijk? Alles is perfect, je kunt oplinken met het perfecte of in je illusies rond blijven dolen.
Er is variatie in de materiele- en in spirituele wereld.
Veel heeft met je verlangens & activiteiten te maken, zo legt God uit in de Bhagavad Gita uit. Je weet wel, dat oosters sprookjesboek volgens de mechanistische leeghoofden.
Tja, je moet er zin in hebben. Je kunt bv ook gewoon cynisch blijven. Da's best populair hierzo, naast vermakelijk.
God vreet het materieel lichaam trouwens op middels Tijd, zo legt Hij uit. Best machtig spul, "Tijd".

YaHozna | 15-01-12 | 21:21

En net als je dacht dat Quid in 2012 eens een andere plaat ging opzetten.
Of hij nu gelijk heeft of niet, ik zou hier graag eens iets anders lezen dan Quid's eeuwige gezaag over religie, gewoon omdat hij als koorknaapje in zijn hol is genomen.
Zoek professionele hulp, Johnny !

Nonkel Frituur | 15-01-12 | 21:21

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:11

Iets kortere tegels worden hier bijzonder op prijs gesteld.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:19

ik heb het nog eens herlezen: got is niet groot. Wel lache!

horsteknots | 15-01-12 | 21:18

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:16
Of zie het als persoonlijke vraag. Ik kan het zo niet lezen. En dat vind ik jammer.

Parsons | 15-01-12 | 21:18

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:16
Prima stukje heur. Maar wat @Parsons zegt.

Je krijgt 3 van de 4 dierenstempels.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:17

@Parsons | 15-01-12 | 21:13
Ik heb een best hoge pet op van de reaguurders. Dit kleine lapje tekst is voor jullie toch geen moeite? Maar ik noteer het aan de binnenkant van mijn hersenpan.

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:16

Kom op zeg, God is eeuwig en het Zijnde an sich, God heeft geen grenzen, is het al en het niets.
Dat spreekt een beetje gelovige niet tegen, maar dan moet die gelovige ook beseffen dat God dus ten ene male onkenbaar is voor de mens, niet te bewijzen, niet als Zijnde onderscheidbaar want Enig en ondeelbaar los van tijd en substantie.
Ome Ludwig wist dit geheel als volgt samen te vatten:
'Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen'
Maar nee hoor, de mens is nu eenmaal blasfemistisch als de pest en gaat geheid met één van die 38.000 ideetjes rondom 'ik weet het niet' aan de haal.

vander F | 15-01-12 | 21:14

Het geweld tegen anderen daargelaten is het allerergste en allerslechtste van religies dat de mensen niet meer voor zich zelf denken. Zij laten het denken over aan zogenaamde theologen, rabbi's en imams.

Maar wie zijn zij om te oordelen over anderen? Wie zijn wij om te zeggen wat wij moeten denken? Wie zijn wij overigens om ons denken over te laten aan anderen?

Mens, leef en denk voor je zelf!

Mokum Kosher | 15-01-12 | 21:14

@Alkibiádès | 15-01-12 | 21:11
Als je nou her en der een spatie op een lege regel typt is het wellicht wel leesbaar.

Parsons | 15-01-12 | 21:13

Dat schaapachtig achter Johnny Quid aan paraderen heeft anders ook iets sektarisch.
Vrijwel ale agressievelingen die ik heb ontmoet waren niet (zichtbaar) religieus.
De eerste 'religieuze' dojo moet ik nog zien.
Geweld vanuit de religie zie ik ook nergens.
Wel machtswellustelingen (vaak zelf nogal ongelovig) die proberen middels religie, of domme mensen die middels hun religie vatbaar zijn, voor hun kar te spannen.
etc etc.
Gebrek aan genuanceerd denken, nodeloos kwetsen en tendentieusiteit lagen veelal ten grondslag aan geweld in/om religieusiteit heen... Dat zet een mens toch aan het denken....

hfakker | 15-01-12 | 21:13

Rammstein | 15-01-12 | 21:10
Dat is ook altijd grappig inderdaad.
'Ik geloof in reincarnatie'. Ok, maar ben je ooit iemand tegengekomen die zich een vorig leven nog herinnerd?

Pannenkoeken.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:12

Goed, laat ik maar eens de goedbedoelde woorden van een gebroken Nilfisk ter harte nemen dan. Uiteraard heb ik het stukje van James Kennedy even gelezen en de heer Quid heeft gelijk: de beste man lult nogal uit het lichaamsdeel dat z'n hoofd verbindt aan z'n romp. Sowieso zou iemand met zo'n naam moeten oppassen met wat hij zegt, stel je voor dat iemand een Grassy Knoll bij hem in de buurt gaat bezoeken. Ik bedoel maar. Het stuk van Kennedy begint al uitermate vermakelijk: 'En er is een structureel probleem, dat 'religie' onmiddellijk geassocieerd wordt met 'irrationaliteit' en 'geweld'.' Kennedy wijt dit aan de ontkerkelijking en meent dat mensen achterlijker en vooral onwetender zijn geworden als het om religieuze zaken gaat. Nogal een boude beweging en foutief ook. Vooral als het om doodscultus nummer 1, de islam, gaat zijn mensen zich de afgelopen jaren veel meer en veel beter gaan informeren. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de islam, niet zozeer een religie als wel een politiek-militaire theïstische doctrine, de afgelopen jaren (of eeuwen) voor onvoorstelbaar veel leed en bloedvergieten heeft gezorgd. Dat religie met irrationaliteit en geweld wordt geassocieerd heeft alles te maken met het feit dat stompzinnige troglodieten, die bijvoorbeeld geloven dat een roofmoordenaarsprofeet op een mongoloïde ezel over een regenboog naar Jeruzalem vloog, mannen, vrouwen en kinderen over de kling jagen omdat ze niet dezelfde achterlijke nonsens geloven die zij geloven, omdat ze iemand liefhebben van dezelfde sexe of, simpelweg, omdat ze vrouw zijn. Het lijkt me volstrekt logisch dat we in deze moderniteit religie daarom gaan associëren met stompzinnigheid en barbaarsheid. Laten we ook de haatkrullen in Israël niet vergeten, die in al hun krankzinnigheid meisjes naar de achterkant van de bus willen terroriseren. Of de ranzige vertegenwoordigers van de rots waarop Jezus z'n kerk bouwde, die met hun gluiperige, sacrale vingers de onschuld van jonge kinderen op gewelddadige en mensonterende wijze schenden. Kennedy verwijt de bashers van religie, de criticasters van goddelijke idioterie, dat ze tegelijkertijd 'seculiere rechtvaardigingen van geweld' zouden goedpraten. Gelul. Lachwekkend gelul. Moralfag Kennedy kan zijn smierende Gutmenscherij beter voor zich houden, al is de Trouw een prima podium als je toch van die anti-intellectuele diarree af moet. Zijn verwijt is een vals en laag verwijt. De mensen die religie verwerpen doen dat meestentijds op juiste en nobele gronden en spreken helemaal niet met een gevorkte tong, zodat zij 'seculier geweld' kunnen rechtvaardigen. Het doel van Kennedy is slecht verhuld: hij wil de kritiek op religie laten verstommen. We moeten onze bek houden, dat is het punt. Maar mensen zijn helemaal niet onwetend, beste James. Verre van. Steeds beter en steeds helderder weten we wat het gevaar van de religieuze achterlijkheid is voor onze samenlevingen. Kritiek op religie is als een mond die het gif uit onze maatschappij zuigt. Wij moeten die achterlijkheid niet en wij moeten dat geweld niet. Je meent dat we blind worden voor andere vormen van geweld, maar stiekem probeer je ons zand in de ogen te strooien en het kwaad van het religieuze te bagatelliseren. Misselijke slang, rot op met je appels.

Alkibiádès | 15-01-12 | 21:11

YaHozna | 15-01-12 | 20:33 | + -34 -
Dat weet je dan toch niet meer, in dat volgende lichaam.

Rammstein | 15-01-12 | 21:10

Christendom is bijna niet meer zichtbaar in de wereldsamenleving, behalve dan in vorm van het grootste gedeelte van de hulpverlening in de wereld, en toch zijn ze oorzaak van het geweld? Dont let me laugh now. Christopher Hitch verzoop in zijn haat jegens religie, hem neem ik niet serieus.

bigredginger | 15-01-12 | 21:10

Islam is van de duivel.

Smalhout | 15-01-12 | 21:10

@hatovimletayis | 15-01-12 | 21:04

Amen

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:10

Nu heb ik alles hierboven doorgenomen en van al het het op schrift gestelde reaguursel kan ik alleen maar zeggen: "het klopt precies, dat is de complete waarheid, of niet".

De Docent | 15-01-12 | 21:09

@yahozna 20:33

Hare Krishna of zeau?

eerstneukendanpraten | 15-01-12 | 21:09

@Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:01

Een pretsigaretje? Daarmee zie ik ook altijd dingen die ik normaal niet zie.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:08

Zoals ik in een ander topic afgelopen week schreef...
Nederland is de bakermat van de verlichting. Dat is wat ons Nederlanders maakt.
Je mag geloven wat je wil maar dwing het een ander niet op.
En dat is nou precies wat religieuzen niet kunnen laten.
En dan heb ik het niet alleen over christenen, joden en moslims.
Maar ook over enge linkse maakbaarheid en foute groene dwingelandij.

ZDEV | 15-01-12 | 21:06

@YaHozna | 15-01-12 | 20:55

Huh? Je ging me de absolute waarheid even uitleggen, nu ben ik ineens een luie lamstraal?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:06

@YaHozna | 15-01-12 | 20:52

Maar wat is die absolute waarheid dan?

*vertwijfeld naar boven kijkt*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:04

Religie is zo ernstig gewelddadig dat een gelovige denkt dat hij goed doet bij kwaad. De meest kwaadaardige psychologische vorm die er bestaat en het meest destructieve wat de mens heeft geschapen. Wanneer religie afgeschaft wordt is geweld niet weg, wel de handvatten om geweld te rechtvaardigen.

Meri59 | 15-01-12 | 21:04

Een randgroep binnen de orthodoxe joodse stromingen cherrypicken om aan te geven dat het jodendom gewelddadigheden zou stimuleren, is op z'n minst onfris te noemen.

Aangezien veruit de meeste religieuze joden (die dus geloven in de notie dat er één schepper is, een algemeenheid, waaruit de mensheid, de ultieme bijzonderheid, is voortgekomen) juist niet beweren dat andersgelovigen niet deugen. In plaats daarvan geloven zij dat ook niet-joden een plek in het hiernamaals kunnen verdienen; voor hen is het zelfs makkelijker te komen dan voor joden.

Kortom: anders dan het christendom en de islam, is het jodendom er niet op uit om a) zieltjes te winnen en b) met het vingertje te wijzen naar andersdenkenden. Vergelijk dat eens met het christendom, dat ons allen als geboren zondaars en dus per definitie 'slecht' ziet, en de islam, die claimt dat wij alleen door ons te onderwerpen dat plekje in de hemel af kunnen dwingen. Joden daarentegen zien zichzelf als partners van god. Daar kun je van alles van vinden, maar dat betekent ,ongeacht de theologische waarde van die overtuiging, alleen maar dat de wereld meer te danken heeft aan het jodendom dan aan de slappe aftreksels die het succes ervan probeerden te kopiëren. Joden geloven niet dat rechtvaardigheid alleen hierboven bewaarheid kan worden, maar ook op aarde. Niet door anderen de maat te nemen, maar door zelf vooruit te komen en anderen te helpen. Daarom zijn er ook zoveel joodse dokters en advocaten.

Dat een splijtzwam binnen het orthodoxe jodendom daar anders over denkt (minder dan één procent van alle religieuze Joden), betekent nog niet dat het jodendom an sich religieus geweld propageert of stimuleert.

Tot slot nog even het volgende: 30% van alle Nobelprijzen voor de scheikunde en economie, en 22,5% van alle Nobelprijzen is uitgereikt aan mensen die in meer of mindere mate een Joodse culturele achtergrond hebben. Nog geen kwart procent van alle mensen op aarde is Joods. Blijkbaar is die levensbeschouwing (en culturele erfenis ervan) toch niet zo 'achterlijk' of 'gewelddadig' als sommigen ons willen doen geloven.

hatovimletayis | 15-01-12 | 21:04

sitzkrieg | 15-01-12 | 20:31 |
Jij moet het boek even lezen. Daarin wordt net zoveel voorbeelden gegeven van boeddhistisch geweld als van ieder ander monoethisme...

VictorvanZuydewijn | 15-01-12 | 21:04

@kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:49

Op zoek naar natte kruizen zeker?

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 21:03

"De mens heeft een vooraanstaande positie gegeven aan het bewustzijn dat tot op een bepaalde hoogte uit was op ‘overheersing’ van de natuur. Dit bewustzijn werd in wezen als mannelijk beschouwd. Het vrouwelijke principe werd vervolgens in verband gebracht met de aarde en al haar levenselementen, waarover jullie als ras ‘macht’ hoopten te krijgen. God werd daarom mannelijk. De liefde en toewijding die anders verbonden zouden kunnen worden aan de facetten van de natuur en het vrouwelijke principe moesten ‘ontrukt’ worden aan iedere natuurlijke aantrekking tot seksualiteit. Op zo’n manier, was de godsdienst, die een echo was van jullie bewustzijnstoestand, in staat de macht van de liefde aan te wenden en te gebruiken voor overheersingsdoeleinden. Ze werd op de staat gericht. De liefde en toewijding van de man was een politiek voordeel. Vurige geestdrift was even belangrijk als de schatkist van een regering want een land kon zo rekenen op de toewijding van zijn schildknapen net zoals veel fanatici zonder beloning voor een zaak werken."

PG4161 | 15-01-12 | 21:02

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:57
Exact.

Het nadeel van debielen als Yahozna is dat hun hoofd zo vol met stront zit dat er niets meer doordringt.

Net stond ik even buiten een sigaretje te roken en het is opvallend helder vanavond. Ik zag de Kleine Beer.

De wetenschap en natuur is alles wat je nodig hebt om een mystieke ervaring mee te maken. Daar heb je helemaal geen god voor nodig.

Het is trouwens even een beeldspraak. Ik kots op alles wat met geloof, paranormale onzin en bijgeloof heeft te maken.

Nacho_Vidal | 15-01-12 | 21:01

Als je al dat geweld even vergeet was Adolf H. ook best een goede knakker want lievv voor z'n hond en z'n meissie
Op die fiets zeg maar

Tobi | 15-01-12 | 21:00

@YaHozna | 15-01-12 | 20:52
Nu snap ik het niet meer, u zegt zelf: "Er is niets anders dan God, de Absolute Waarheid". Als je niet in God gelooft, maar in bijvoorbeeld Ahoera Mazda, heb je niet die absolute waarheid volgens u, maar wel volgens je medegeloofsgenoten. Wie heeft er dan gelijk?

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:57

@YaHozna | 15-01-12 | 20:33
Je lijdt aan een geestesziekte knul.

Zoek hulp.

Parsons | 15-01-12 | 20:57

God ziet alles.

Smalhout | 15-01-12 | 20:55

James Lastig | 15-01-12 | 20:33
Juist!

_Fly66_ | 15-01-12 | 20:55

Alle religie = geweld.

Prutsert3368 | 15-01-12 | 20:55

YaHozna | 15-01-12 | 20:33
Ah, hebben we hem weer. Meneer de zelfbenoemde wetenschapper op het gebied van zielen en heilige stierenpoep.

Canterwood | 15-01-12 | 20:55

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 20:49 | + 2 -
Haha, verlicht jezelf maar eens, luie lamstraal.

YaHozna | 15-01-12 | 20:55

Sjonnie Kwit moet misschien maar eens een boek schrijven in plaats van die vervelende lange stukjes hier.

Elisabeth2 | 15-01-12 | 20:54

Een jehova wist me dit weekeinde te vertellen dat er 38.000 Goden bekend zijn,
ik bedoel maar, en dan kende hij mij nog niet eens.

vander F | 15-01-12 | 20:53

Het doel van religie is macht.

Het gevolg van religie is geweld.

#feit

Parsons | 15-01-12 | 20:53

@pasta saus 20:43

Je bent beter in Duits dan in bezittelijke voornaamwoorden!

eerstneukendanpraten | 15-01-12 | 20:52

"Door geweld te koppelen aan religie zijn we blind voor andere vormen van geweld."

Die man is gek.

Knettergek.

Parsons | 15-01-12 | 20:52

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:36 | + 4 -
Er is niets anders dan de Absolute Waarheid die ongelimiteerd is, naast de illusies van het individu. Dat laatste kun je opheffen. Maar ja, daar moet je zin in hebben, in geinteresseerd zijn. 't Is een vrijwillig iets. God bemoeit zich daar niet mee. We zijn helemaal vrij om te kiezen.

YaHozna | 15-01-12 | 20:52

@Hesselbollah | 15-01-12 | 20:39 |
quote: "geweld komt alleen maar voort uit een wil naar macht, geld en dominantie. Dingen als religie, [...] zijn alleen maar om het goed te praten bij de plebs." Precies, maar waar halen mensen de wil vandaan om te streven naar dominantie? Is het niet zo dat de Israeliërs en de Palestijnen beiden heilige boeken hebben die hen vertellen dat het gehele land waar ze om vechten van henzelf is? Is het niet zo dat er een heilige opdracht was van paus Urbanus II om op kruistocht te gaan? Is het niet zo dat de Islamitische boeken willen dat iedereen moslim wordt? De wil naar dominantie en macht zijn rechtstreeks terug te voeren op geboden uit heilige boeken.

SamKoeman | 15-01-12 | 20:52

Zoals Pat Condell al zei: I don't respect your beliefs and I don't care I'd you're offended.

Freddie Stobart | 15-01-12 | 20:51

Christopher Hitchens +1

EBM_FTW | 15-01-12 | 20:51

Volgens mij zegt de schrijver dat er vaak meer meespeelt dan alleen religie als er geweld in het spel is en ik geef hem gelijk. Los daarvan is religie kut omdat het geweld, onderdrukking en eigen gelijk te veel legitimeert.

Roer | 15-01-12 | 20:49

@YaHozna | 15-01-12 | 20:33

Ah, we hebben en kenner in da house, verlicht onze geesten met je waarheid.

*afwacht*

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 20:49

@neemjemoederindemali | 15-01-12 | 20:47
Op vrijdag- en zaterdagavond ga ik toch regelmatig op kruistocht.

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:49

Oberst Fledermaus 15-01-12 20:44
Laten we daar maar van maken "die ultieme vormen van intermenselijke onverdraagzaamheid!"

Oberst Fledermaus | 15-01-12 | 20:49

Christopher Hitchens is een stuk minder indrukwekkend en informatief dan Rene Girard, in de nederlandse vertaling als God en Geweld.
...
Ik kan me wel herinneren van een vorig bestaan om iedere maand een telefoonboek op te boeken met plm 30.000 religieuse aanslagen opgesomd (per maand).

A.Th. | 15-01-12 | 20:49

If you want to get together in any exclusive situation and have people love you, fine – but to hang all this desperate sociology on the idea of The Cloud-Guy who has The Big Book, who knows if you’ve been bad or good – and cares about any of it – to hang it all on that, folks, is the chimpanzee part of the brain working.”
Frank Zappa

dubbert | 15-01-12 | 20:48

Geld is ook religie voor vele. Dat mis ik nog in het rijtje.

Ohm | 15-01-12 | 20:48

Dus kruistochten hebben nooit bestaan.

neemjemoederindemali | 15-01-12 | 20:47

@kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:43
Ongevraagd advies voelt een beetje als zo'n Jehova die ongevraagd komt aanbellen. Moet ik jou ook van mijn oprit afschreeuwen?

Alkibiádès | 15-01-12 | 20:46

@kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:43
Toch al gauw 31 tegels! Voor de rest eens.

Pasta-saus | 15-01-12 | 20:46

+1 is ook goed

thp | 15-01-12 | 20:45

god is not great, heb 'm in m'n kast staan. mét handtekening.
je mag me aanraken.

thp | 15-01-12 | 20:45

@Herr Knäckebröd | 15-01-12 | 20:42
Als je het meteen opent de seconde dat het topic wordt gepost en binnen die 120 seconden ook nog je comment typt wel. No way dat de eerste reaguurders in dit draadje het topic helemaal hebben gelezen. Zulke mensen zijn natuurlijk geBokoHaramiseerd moeten worden. Aldus mijn God.

Alkibiádès | 15-01-12 | 20:45

Zo zo dus de massapsychose die we religie noemen en die de basis en het eindpunt van alle menselijke slechtheid is is niet gewelddadig. Goed om te horen want altijd verkeerd begrepen. Religie en religieuze vrijheid zouden verboden moeten worden want het moet maar eens afgelopen zijn met die ultieme vormen van intermenselijke verdraagzaamheid. Kennedy loop niet zo schaamteloos te koop met je grenzeloze domheid.

Oberst Fledermaus | 15-01-12 | 20:44

Uit het stuk van Trouw: "Hoeveel geweld vinden liberale democratieën en hun burgers geoorloofd om hun idealen te beschermen? En waarom is dat beter dan geweld uit naam van religie?"

De schrijver geeft hier zelf al het antwoord zonder het door te hebben: Bescherming van de eigen idealen is een goede rechtvaardiging omdat ze onder vuur liggen van religie. Jezelf met geweld verdedigen als je aangevallen wordt is een goed recht.

SamKoeman | 15-01-12 | 20:44

religie kan worden gebruikt voor het rechtvaardigen van geweld, Breivik had weer een andere rechtvaardiging..

Letteke | 15-01-12 | 20:44

(diep)gelovigen zijn psychisch gestoord.

weesgegroet | 15-01-12 | 20:43

Je lult uit je nek Nazarener en je weet het.

hfakker | 15-01-12 | 20:43

@Alkibiádès | 15-01-12 | 20:39
Mijn advies: iemand die hier net 2 dagen rondhangt, kan beter genieten van het topic en zich aan een inhoudelijk reaguursel wagen i.p.v. anderen te bekritiseren. U lijkt wel een religieus persoon.

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:43

@eerstneukendanpraten | 15-01-12 | 20:41
In in jou geval zou je eerst moeten trouwen, vóórdat je überhaupt een woord mag spreken!

Pasta-saus | 15-01-12 | 20:43

Hebben we daar een bewakingscamera hangen?

MacVulpen | 15-01-12 | 20:42

Volksziekte nr 1, dat is het.

Jackanders | 15-01-12 | 20:42

@Alkibiádès | 15-01-12 | 20:37
Gemiddeld mens leest 250 tot 300 woorden per minuut.
Dit stukje heeft zo'n 600 woorden gok ik. Dus dat moet wel te doen zijn toch?

Herr Knäckebröd | 15-01-12 | 20:42

Katholieken die protestanten vermoorden.
Soennieten die shiieten vermoorden.
Moslims die christenen vermoorden.
En vice versa.

Hoezo geen religieus geweld?

eerstneukendanpraten | 15-01-12 | 20:41

Wat ik bij topics over religie altijd mega irritant vind is dat je elke keer DEZELFDE youtubefilmpjes van George Carlin voorbij ziet komen. Zo grappig was die man niet eens. In het topic zelf wordt Hitchens aangehaald. Hitchens was een veelvoud grappiger dan Carlin ooit was, en hij deed het niet eens als beroep.

Alkibiádès | 15-01-12 | 20:39

geweld komt alleen maar voort uit een wil naar macht, geld en dominantie. Dingen als religie, 'onze vrijheid is in gevaar', 'democratie brengen naar totalitaire regimes' etc. zijn alleen maar om het goed te praten bij de plebs.

Hesselbollah | 15-01-12 | 20:39

We live in the era of the Antichrist and there is absolutely nothing you can do about it. I am going down and I'm gonna take yall with me.

Boris Poepnagel | 15-01-12 | 20:37

Hulde voor de reaguurders boven mij die binnen 2 minuten dit topic hebben kunnen lezen. Wat een prestatie!

Alkibiádès | 15-01-12 | 20:37

Het geen mythe, maar een absolute zekerheid. Religies staan achter geweld dat gezegende vokeren "moeten/mogen" uitoefenen.
Kudtgeloven !

exkoppijn | 15-01-12 | 20:35

Schaf religie af en mensen maken elkaar nog steeds af om geld, olie, macht of een te kleine piemel. Overigens geen reden om religie niet alsnog af te schaffen.

Lijkt me logisch... | 15-01-12 | 20:35

Religie had jaren terug al moeten ophouden met bestaan.

Herr Knäckebröd | 15-01-12 | 20:35

Ergens heeft hij wel gelijk, religie is het excuus dat geweld goedpraat/aanmoedigt of goedkeurt. Het werkelijke doel is gewoon macht.

luckor | 15-01-12 | 20:34

Uiteindelijk gaat het om geld en macht, maar het is zo verdomde handig om een leger idioten achter je te hebben staan, die je kunt wijsmaken dat er een hiernamaals (al dan niet met maagden) op ze te wachten staat als ze jouw vijand de kop inslaan.

kapotte_stofzuiger | 15-01-12 | 20:33

Er is niets anders dan God, de Absolute Waarheid. Maar ja, de moderne mensch schijt op de wet van karma, lacht er om in zijn hoogmoed en onwetendheid.
Tja, dan kan er van alles gebeuren. In dit lichaam of het volgende.

YaHozna | 15-01-12 | 20:33

Do you believe in god?
No
Boom, dead

Do you believe in god?
Yes
Do you believe in my god?
No
Boom, dead
My god has a bigger dick than your god.

Opa Carlin, we missen je nog steeds!

James Lastig | 15-01-12 | 20:33

En ik heb nu eenmaal niet zo veel met mensen die mij dood willen. Heel vreemd.

Pasta-saus | 15-01-12 | 20:32

Religieus geweld is een beetje generaliserend. 't komt meestal toch echt voort uit de Islam, en niet het Christendom of het Budhisme.

sitzkrieg | 15-01-12 | 20:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland