Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Theocratie in Nederland moet stuk

omgekeerdkruisshirt.jpgSta je dan, als modern westers land. Met een zooitje vrijwel autarkische, religieuze kolonies in je midden. Haha, voor lul! Want Nederland heeft nogal wat lokale overheden die zich voornamelijk baseren op een boek waarvan de laatste update zo'n 2000 jaar geleden plaatsvond. Met alle gevolgen van dien. Zo is er in Ede nauwelijks info te vinden over abortus, op de daarvoor bestemde website. Bepaalt de gemeenteraad (verrassend veel overlapping met de lokale kerkenraden) even. En daar gaat geen verandering in komen. Want de kerken in Ede mogen gewoon invloed uitoefenen op hoe het Jeruzalem van de Veluwe er over vijftien jaar uitziet. Hint: iets met zwarte kousen. Wat een dwaasheid. Net als die relifundi's in de Noordoostpolder, die een lokale munteenheid willen invoeren: de Schokker. Wat ons uiteraard aan de Shocker deed denken, het handgebaar voor 'twee in de poes, één in de poepflamoes'. Vunzig enge gristenmannetjes weer, met hun ranzige ideetjes. Allemaal mepdominees zoals Vlietstra die met een fetisj voor 1637 bepalen dat de moderne samenleving zich maar moet zien te proppen binnen de nauwe, enge muren van hun fopreligie. Het werkt niet, het hoort niet en het past niet. Zullen we gewoon weer kerk en staat gaan scheiden en de boel een beetje fluffen richting de 21ste eeuw, hmm? Geloven doe je maar in je eigen hok, waar je fijn achter gesloten deuren je verwrongen sprookjesregels kan eerbiedigen omdat je denkt dat een woestijngod dat 6000 jaar geleden zo heeft gewild. Vrijheid van meningsuiting ja, religie als basis voor wetgeving nooit. We praten tegen jullie, SGP en CU. Val de maatschappij niet lastig met jullie lugubere illusies. Geestesziek, al die achterhaalde wetten autisten. Theocratie moet vernietigd worden. Middels gebed, uiteraard, want dan mag het. God in het bestuur is bloed aan de muur.

Reaguursels

Inloggen

Heerlijk voorspelbaar die paar gelovige 'min-kudoprikkerts' op deze pagina. Verder dan prikken komen ze echter niet, wat te verwachten valt. Nou, drukken maar weer!

Per aspera ad astra | 16-11-11 | 06:49

lame. blijkbaar wonen in Ede mensen die op christelijke gemeenteraadsleden stemmen. Die gemeenteraadsleden voeren vervolgens hun vertegenwoordigingsfunctie uit. Ik ben het ook niet eens met veel beslissingen van Den Haag. Dat is nog geen reden om een populistisch, en zoals Joren terecht opmerkt nodeloos kwetsend, blog te schrijven. Dat voorstel tot invoeren van een lokale munteenheid heeft trouwens al helemaal niets met het christendom te maken voorzover ik zie. Dit blog verdient dezelfde kritiek als de Rooms-katholieke kerk rond de middeleeuwen. Alles vanuit één oogpunt bekijken en alle andere als lompe onzin wegduwen. Way to go, Geenstijl heeft het niveau van de middeleeuwen bereikt.

egtwel | 16-11-11 | 00:22

@texritter | 14-11-11 | 21:43
@zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:41
Onlangs gesprek met emeritus hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening, algeheel scepticus en veellezer/filosoof/wetert. Zo'n internationale kei zeg maar. Wist me te vertellen dat onder de meest sceptische en niet-gelovige wetenschappers de grootste dichtgetikte fundamentalisten zitten. Die tegen beter weten hin, op basis van een soort zelotisch niet toe willen geven, hun school of standpunt verdedigen. Op het hoogste gebied, puur om ego/hun leer/hun straatje.
Quote: "daar kan de gemiddelde fundamentalistische moslim nog wat van leren".

Zo leren wij, beminde gelovigen, dat alleen het continu afleggen van de eigen waarheidspretentie en verabsolutering en het niet stilhouden in een staat van "en nu heb ik een moment van gelijk en de waarheid aan mijn kant" wij mogelijk een stap verder komen. Gelovig of niet.
Het geestige is dat zulks in een boek als de bijbel ook staat; vanitas vanitatum et omnia vanitas - ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid (Prediker 1 : 2 en 12 : 8)

hfakker | 15-11-11 | 17:39

@Ouddorp | 15-11-11 | 08:48
Je reaguurt pas een jaartje. Religie (alle religie, dus niet alleen islam) wordt al sinds het prille begin van Geen Stijl belachelijk gemaakt (en terecht), dat is niet van de laatste maanden, maar al 8 jaar de kern van Geen Stijl.

Stormageddon | 15-11-11 | 16:21

@ Angelica | 15-11-11 | 10:43
Wetenschap is geen geloof als in de traditionele zin van geloof. Het verlangd namelijk niet dat je bepaalde zaken als waar of vanzelfsprekend aanneemt, maar dat je de vraag stelt waarom dat dan zo is.
Geloof zelf heeft als woord meerdere betekenissen, en in de zin die jij bedoeld is dat idd correct. Geloof is dus ook niet perse een religie (mijn foutieve woordkeuze dus).

Waar ik op doelde is dat wetenschap antwoorden geeft op vragen die niet eens ter sprake komen in de heilige boeken. Wat de wetenschappelijke methode doet is een objectief platform geven waar dingen aan getoetst kunnen worden, zonder inmenging van subjectieve interpetaties. Oberservaties zijn wat ze zijn.
En die observaties laten een zeer overtuigend bewijs zien voor een op puur natuurlijke wijze ontstane en ontwikkeld universum en alles daarin. De rol van een 'god' wordt bij iedere ontdekking verder gemarginaliseerd.
Daarom zie ik geen enkele rol voor 'religie' in de wetenschap omdat het op geen enkele manier een bevredigend antwoord kan geven zoals de wetenschappelijke methode dat kan doen.

Faabsel | 15-11-11 | 15:16

@ Angelica | 15-11-11 | 10:43
Wetenschap is geen geloof als in de traditionele zin van geloof. Het verlangd namelijk niet dat je bepaalde zaken als waar of vanzelfsprekend aanneemt, maar dat je de vraag stelt waarom dat dan zo is.
Geloof zelf heeft als woord meerdere betekenissen, en in de zin die jij bedoeld is dat idd correct. Geloof is dus ook niet perse een religie (mijn foutieve woordkeuze dus).

Waar ik op doelde is dat wetenschap antwoorden geeft op vragen die niet eens ter sprake komen in de heilige boeken. Wat de wetenschappelijke methode doet is een objectief platform geven waar dingen aan getoetst kunnen worden, zonder inmenging van subjectieve interpetaties. Oberservaties zijn wat ze zijn.
En die observaties laten een zeer overtuigend bewijs zien voor een op puur natuurlijke wijze ontstane en ontwikkeld universum en alles daarin. De rol van een 'god' wordt bij iedere ontdekking verder gemarginaliseerd.
Daarom zie ik geen enkele rol voor 'religie' in de wetenschap omdat het op geen enkele manier een bevredigend antwoord kan geven zoals de wetenschappelijke methode dat kan doen.

Faabsel | 15-11-11 | 15:16

Anyway, gristenbash 3.0 as cheap as comes
hfakker | 14-11-11 | 21:25 | + 19 -

QFT

Tisnietanders | 15-11-11 | 12:44

Nooit begrepen waarom ongeveer 98% van de mensheid in een of andere god gelooft die niet bestaat

de euro middenweg | 15-11-11 | 12:41

Bovenstaand bericht was bestemd voor

dlseth_ | 15-11-11 | 10:18

Angelica | 15-11-11 | 12:22

De euthanasiewet en de wet op homohuwelijk die ook de positie van weigerambtenaren regelt zijn wetten van Paars II. Die zijn nog steeds geldig. Tekortkomingen van deze wetten dus graag deponeren waar ze horen (ondertekening van een euthanasieverklaring voorkomt de door jou geschetste situatie, maar dat even terzijde).

En het is natuurlijk zielig voor je dat je op zondag geen ander tijdverdrijf weet te bedenken dan funshoppen zodat je geen "ruk" te doen hebt, maar weet wel dat het voor kleine zelfstandigen en werknemers in de branche ook wel eens prettig is een dag vrij te hebben.

Dan nog even een antwoord op je vraag: ja, dat alles is democratie. Een kwestie van de helft + 1. De overheid is er namelijk niet alleen voor dlseth.

Angelica | 15-11-11 | 12:21

het lijkt er op of er voor dit artikel een georganiseerd blik gristenen is opengetrokken.

Ballenman | 15-11-11 | 11:59

Wat autisme hiermee te maken heeft is mij een raadsel Johnny, zin loopt ook kudt.

Flibbage | 15-11-11 | 11:53

Atheïsme mag alleen in de woonkamer. Daarbuiten moet het dood.
Agnose mag alleen achter de veilige voordeur.
Daarbuiten mogen we er niks van merken.
Geen heidengekkies in de vrije natuur.

Alteidt Glijck | 15-11-11 | 11:09

Faabsel | 15-11-11 | 02:29
Wetenschap houdt zich bezig met het zoeken naar zaken die men nog niet heeft kunnen vaststellen. In die zin heeft wetenschap ook met geloof te maken, want zonder geloof in het vinden van een oplossing heeft wetenschap geen zin.

Als je bovendien vantevoren het criterium hanteert dat wat niet is vastgesteld er dus simpelweg niet is, want "onverifiëerbaar" cq "ontestbaar", dan belemmer je daarmee de vooruitgang.

En dan is er nog zoiets als voortschrijdend inzicht bij de wetenschap zelf. Nieuwe ontwikkelingen zoals de ontdekking van DNA leverde veel nieuwe vragen op en brengen in toenemende mate twijfel over de wetenschappelijk onderbouwing van reeds geaccepteerde theorieën.

Angelica | 15-11-11 | 10:43

"Wat ons uiteraard aan de Shocker deed denken, het handgebaar voor 'twee in de poes, één in de poepflamoes'." Meesterlijk Quid!

Sliptong | 15-11-11 | 10:21

@sneuhoor | 15-11-11 | 09:22
Dus omdat terminaal zieke mensen in vegetatieve staat verplicht jarenlang liggen weg te rotten in een ziekenhuisbed omdat een club idioten hun religie door de strot van de maatschappij forceert is gewoon democratie? Dat weigerambtenaren zich beroepen op hun recht tot kiezen maar eisen dat anderen dit niet richting hunzelf doen? Natuurlijk ook het feit dat ik op zondag geen ruk kan doen in dit kutland vanwege diezelfde club religieuze debielen die alles dicht moeten spijkeren op zondag omdat ze anders zelf te zwakzinnig zijn om het geliefde kerkbezoek te forceren. En dan laat ik abortus nog even achterwege omdat daarvoor wel steekhoudende (doch niet-religieuze) argumenten voor en tegen zijn.

Religie is prima achter de voordeur. Daarbuiten moet het dood.

dlseth_ | 15-11-11 | 10:18

JQ bewijst met dit stukje dat elke overtuiging zijn fundi's kent. Agressieve atheïsten die voor zichzelf luidruchtig het recht van vrijheid van meningsuiting opeisen en anderen de mond willen snoeren onder het mom van scheiding kerk-staat.

In elke gemeente zijn maatschappelijke organisaties gesprekspartner. Logischerwijs zijn de kerken dat ook want zij vertegenwoordigen nog steeds een respectabele 45% van de bevolking, voor Ede geldt trouwens een hoger percentage. Daarmee komt de scheiding kerk-staat niet in het geding en er is al helemaal geen sprake van theocratie die zou moeten worden gesloopt, want de besluitvorming ligt ook in Ede enkel en alleen bij de volksvertegenwoordiging.

Wie vindt dat de kloof tussen overheid en burger best nog wat groter kan worden, moet vooral pleiten voor een totale breuk van de overheid met alle maatschappelijke organisaties (en dat zijn dus niet alleen de kerken).

Met de opmerking dat de laatste update van de Bijbel zo'n 2000 jaar geleden plaatsvond slaat JQ al helemaal de plank mis: alleen al in Nederland zijn er talloze updates geweest en de laatste was in 2004.

JQ kakelt als een kip zonder kop. Een eigenschap waar fundamentalisten vaker last van hebben.

Angelica | 15-11-11 | 09:57

Dit is toch een stukje democratie??
Of geldt de democratie alleen als die goedgekeurd is door de mening van de Geenstijl redactie??

sneuhoor | 15-11-11 | 09:22

Niet tevolgen stukje, kreetjes en zinsnedes zonder doel. Wanneer dumpt GeenStijl JQ nu eindelijk. Zeker contract onderdeeltje met TMG.

Fred Janssen | 15-11-11 | 09:00

-weggejorist en opgerot-

Ouddorp | 15-11-11 | 08:48

Het in blinde haat christenbashen van GeenStijl begint me steeds meer op te vallen en tegen te staan, vooral vanwege de grenzenloze hypocrisie van haar redacteuren, die telkenmale laten zien: "vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed, maar dan wel vrijheid van het uiten van ónze mening en de onvrijheid van het uiten van een andere mening".
Bah. Einde oefening. #exitgeenstijl

henkvaningrid | 15-11-11 | 08:39

-weggejorist-

freiherr Fapowitz | 15-11-11 | 08:29

@ Davidson | 14-11-11 | 23:54
Het omschrijft de SGP ook erg goed....

* Il Principe * | 15-11-11 | 07:39

Vos Reinaerde | 15-11-11 | 06:48
.
Zo vroeg en dan al/nog dronken c.q stoned?
.
Is u soms het alter ego van Bijstandskoning?
.

IWAB | 15-11-11 | 07:21

Religiefanaten zijn in feite intolerante angsthazen met een masochistische inslag. Ze toeteren allemaal over een God die niet zou oordelen, maar toch ook weer wel. Het zijn de grootste twijfelaars van deze planeet, die zich door een verzonnen hemel- en helscenario laten leiden, wat ongetwijfeld tot lijden leidt. Want hoe fijn kan het zijn om te moeten leven zowel in angst voor het leven zelf als voor de dood. Van liefde hebben ze nog geen kaas gegeten.

Vos Reinaerde | 15-11-11 | 06:48

Lekker makkelijk en ongenuanceerd. -1000

Hotelcake | 15-11-11 | 04:05

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:38
Er is niks religieus aan de context in die literatuur, integendeel: de "goddelijke" wereld wordt in een heel erg wereldlijke context geplaatst. Dat is nu juist het punt.

Stormageddon | 15-11-11 | 02:47

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:31
Precies... zonder religie had dat liedje nooit geschreven hoeven te worden.
You have just proved my point, sir. Thank you.

Religion is Bullshit.
www.youtube.com/watch?v=i1UbSw9Wcjs

Stormageddon | 15-11-11 | 02:43

@Faabsel | 15-11-11 | 02:29
U begrijpt het.
Ik ga slapen.
Vrede zij u allen.
*out*

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:39

@Stormageddon | 15-11-11 | 02:30
Die wereldlijke zaken uit de oude literatuur werden vaak wel in een religieuze context geplaatst.
Over de motieven van de makers van de jachttaferelen in de grotten weten we niets. Maar het is zo goed voor te stellen dat voor de willekeur van succes of falen bij iets levensbelangrijks als de jacht een verklaring in het bovennatuurlijke werd gezocht, zoals krijgers, vechtersbazen en sportlieden het meest bijgelovig zijn. Net als vissersgemeenschappen waar soms de vloot in een vliegende storm gedecimeerd werd (Urk, Scheveningen, Kutwijk).

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:38

Het is laat en ik had al lang in bed moeten liggen.
Luister aub nog even naar het liedje dat ik hier al jaren plug. Het is geschreven in de Tweede Wereldoorlog. Door een jodin. In die tijd was het voor joden soms moeilijk te geloven in de God zoals ze Die kenden uit de torah. Het was zelfs niet zeker dat het jodendom zou overleven.

Het liedje is een smeekbede aan God dat de wereld met zijn eenvoudige charmes moge blijven. Een van die charmes is het geloof.

Zonder religie zou dit liedje natuurlijk nooit geschreven zijn.
www.youtube.com/watch?v=9vZXLpDe6O0
Regina Spektor - Eli, Eli

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:31

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:18
Bollocks. Liegen met een motief is nooit goed te praten. Het is niet "goed", niet "positief". Belazeren is belazeren, zeker met een motief: en het motief bij georganiseerde religies is duidelijk: geld en macht.

Kunst is allerminst begonnen als religieuze uiting maar als wereldlijke uiting. Van de rotsschilderingen in Lascaux die over de jacht gaan, tot aan de fresco's in Pompeï die over neuken gaan: van de prehistorie tot aan het Romeinse Rijk ging alle kunst voornamelijk over hele wereldlijke zaken.

Er is antieke literatuur waarin vele mythische elementen een rol spelen, maar die literatuur gaat altijd over hele wereldlijke zaken. De bijbel is daar geen uitzondering op. In de Illias loopt van alles door elkaar: Goden, Halfgoden, Helden, gewone stervelingen, het is een grote puinhoop van goddelijke/mythische verhalen en hele wereldlijke. Het strijdtoneel is echter heel wereldlijk om een hele wreledlijke prijs: Helena. Seks dus. En alles wat daar mee samenhangt: kinderen, erfgoed, prestige... er staat veel op het spel, maar niks religieus.

Hetzelfde kun je zeggen van veel Oud-Egyptische literatuur en de Vedische literatuur. Het gaat allemaal om hele wereldlijke doelen en wereldlijke geneugten. Kunst is allerminst van oorsprong religieus geïnspireerd. Verre van.

Stormageddon | 15-11-11 | 02:30

@Stormageddon en Dmitri
De essentie van geloof is precies dat: Geloof. Het is onverifeerbaar, ontestbaar en verlangt dat de aanhanger het volledig accepteerd. Pure emotie.
Het is dan ook niet te stroken met het wetenschappelijkse beginsel van rationeel, kritisch onderzoek.
Dat wil niet zeggen dat de twee niet naast elkaar kunnen bestaan in een maatschapppij. Hoewel ik het erg jammer vind als mensen er liever een ongefundeerd geloof erop nahouden, dan dat ze de wondere magie van de werkelijkheid ontarmen, is dat nog steeds prima zolang dat hun keuze is.
Het is één van de uitgangspunten van onze maatschappij. Dat wij de vrijheid hebben om ons leven te lijden/leiden zoals wij dat willen, en dat wij anders denkenden hun in hun waarde laten. Dezelfde vrijheid en tolerantie zouden jullie toch ook van anderen willen ontvangen?

Faabsel | 15-11-11 | 02:29

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:18
Ik bedoel: alle kunstvormen zijn ooit als religieuze uiting begonnen.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:20

@Stormageddon | 15-11-11 | 02:13
Troost bijvoorbeeld kan positief zijn. En dat gelovigen belazerd worden, als in dat hun iets wijsgemaakt wordt wat waarschijnlijk niet waar is, ach, hoe erg is dat nu als het toch niet uitmaakt of het wel of niet waar is?

Religie heeft naast onzegbare gruwelijkheden ook prachtige schilderijen, muziek, gedichten geïnspireerd. Het is moeilijk na te gaan, maar ik vermoed dat alle kunst ooit begonnen is als religieuze kunst.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:18

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:07
Blijft de vraag overeind: wat is daar mooi aan? En de oorspronkelijke vraag: wat is er "goed", in de zin van positief, aan het belazeren van mensen?
Niets.

Stormageddon | 15-11-11 | 02:13

@Stormageddon | 15-11-11 | 01:58
Juist als het mis gaat is er een antwoord. Dan was het de wil van God, of het hoort in de huidige tijd van lijden, die er met een doel is en gevolgd zal worden door een tijd zonder lijden. Het geloof in een groter plan biedt troost als troost anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is.
En ja, het is waarschijnlijk niet waar. Maar de waarheid van religies is geen wetenschappelijke waarheid. Het is geloof. Religieuze geloofsartikelen vallen buiten het wetenschappelijke domein. Er is geen experiment denkbaar om het tegendeel te bewijzen. Gelovigen geloven eenvoudig wat nodig is om hun idee van de kosmische orde in stand te houden.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 02:07

@ Michiel de Kater | 15-11-11 | 00:45
Je bedoeld mensen zoals Newton, Copernicus, Galieo, Kelvin enz? Dat waren inderdaad gelovige mensen. En ook zeker grote namen in de wetenschap die zeer verdienstelijke vooruitgang hebben geboekt in de ons begrip van de natuurlijke wereld.
Maar hun ontdekkingen komen voort uit hun nieuwsgierigheid om de wereld te verklaren, en de ontdekde processen te toetsen aan waarnmeembare gebeurtenissen.
Daar heeft het aanhangen van een heilig boek verder niks mee te maken.
Of wil je zeggen dat Newtons Calculus ontleend is aan de Torah? Of dat Kelvin de wetten van de Thermodynamica ontleede aan de Koran? Of dat het Heliocentrische model van ons zonnestelsel in de Bijbel beschreven staat?

Nee, geen van die dingen zijn ontleend aan religie, maar aan rationeel en kritisch denken. En religie gaat maar lastig samen met die twee eigenschappen. Dat het toch nog steeds volhard komt door het interessante concept "Cognitieve Dissonantie"

Dat die mensen religieus waren moet je ook in verband zien met de tijd waarin ze leefden. Of kon Galieo gewoon alles zeggen zonder dat de RK kerk daar iets over te zeggen had?
Sociale druk is grote speler in de overtuigingen van mensen.

Faabsel | 15-11-11 | 02:01

@Stormageddon | 15-11-11 | 01:58
was gericht @Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:43

Stormageddon | 15-11-11 | 02:00

Wat is er in vredesnaam mooi aan? Het betekent slechts dat leugens kunnen worden opgedrongen aan een goedgelovige massa, die vervolgens kunnen worden ingezet tegen andere, even goedgelovige massa's. Er is geen plan, en dat plan is alleen maar "mooi" als alles ook volgens het illusionaire verhaal verloopt. Gaat er wat mis (miskraam, doodgeboorte, voortijdig sterven, ziekten) dan heeft ook religie geen enkel antwoord, maar ze pretenderen het wel te hebben. Leugens, meneer. Ze vertellen kul over dingen die ze kunnen weten, die niemand kan weten. Een priester of dominee is ook gewoon een mens die moet schijten. Hij weet niks meer, kan niks meer weten dan jij en ik. Alles wat hij vertelt over paranormale, goddelijke kul is dat: K.U.L.

Stormageddon | 15-11-11 | 01:58

@Stormageddon | 15-11-11 | 01:46
addendum: "en de PvdD (die door de Apostelische kerk is gekaapt - Thieme, Ouwehand, Koffeman zijn allemaal Zevendedagsadventisten)" *geen 2 zetels*.

Stormageddon | 15-11-11 | 01:52

@Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:27
Knevel en Van den Brink, Arie Boomsma, Wim Binnendijk, Bert Dorenbosch, De familie Maasbach, Jacobine Geel, Het Nederlands Dagblad, Het Reformatorisch Dagblad, Trouw.

In jouw kleine, enge, sociale kringetje speelt het wellicht geen rol, maar dat is dus niet representatief voor Nederland. Anders had de CU geen 5 zetels, de SGP geen 2, het CDA geen 21 en de PvdD (die door de Apostelische kerk is gekaapt - Thieme, Ouwehand, Koffeman zijn allemaal Zevendedagsadventisten).

Stormageddon | 15-11-11 | 01:46

@Stormageddon | 15-11-11 | 01:30
Religie is gewoon mooi. De essentie van religie is geloof in een kosmische orde, waarin onze eindige levens passen.
Wij leven nu, maar ooit waren wij er niet en ooit zullen wij niet bestaan. Daaruit volgt dat onze levens onbelangrijk zijn. Toch ervaren wij het als belangrijk als een kind of een kleinkind geboren wordt, als een dierbare sterft, als wij een nieuwe geliefde vinden. Deze dingen kunnen alleen belangrijk zijn als ze in een groot plan passen. Religie en religie alleen biedt deze illusie. En dat is mooi.
Dat mensen bereid zijn geweest om uit religieuze overtuiging hun medemens af te slachten is treurig, maar het maakt duidelijk hoe belangrijk mensen het blijkbaar vinden.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:43

Stormageddon | 15-11-11 | 01:30 | + 0 -
Je raakt de kern van de zaak.
Wat er wordt gevraagd is enthousiast en overtuigd uitdragen, niet het bestrijden van andere meningen of -al helemaal niet- het opdringen (anders dan aanbieden) Dat doorkruist het basale begrip van 'vrijheid van keuze'!

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:35

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:26
En wat is daar positief aan? Integendeel, die zingeving zet mensen slechts aan om de zingeving van anderen te vuur en te zwaard te bestrijden. Het is een immorele propositie.
Daarbij: welke zin? Wat is die zin dan wel en wat is het positieve daaraan?

Stormageddon | 15-11-11 | 01:30

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:25 | + 0 -
Je hebt het over schriftgeleerde machtsinstituten. En die rol is ook bijna uitgespeeld.
Stukje over Obese TV niet gelezen vanochtend?

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:30

Belachelijk stuk Johnny, maar van mij mag je er gerust zo over denken, tenminste zolang ook die mensen op de Veluwe hun eigen denkbeelden mogen hebben. Ik kreeg een beetje de indruk dat dat verboten is. Tja ... hallo!

Greetje Duisenberg | 15-11-11 | 01:29

Stormageddon | 15-11-11 | 01:18 | + 0 -
Religie speelt geen rol in dit land. Afgezien van wat missen voor bejaarden op zondagochtend is er geen enkele bekend iemand die een religieuze connotatie heeft.
Religieuze frustratie volop daarentegen, Maarten 't Hart, Max Pam, Jan Siebelink, noem ze allemaal maar op.

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:27

@Stormageddon | 15-11-11 | 01:24
Religie geeft mensen de illusie dat het bestaan zin heeft.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:26

@Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:11
Nederland anti-God? Op het geld, in officiële toespraken van het staatshoofd, bij de legitimering van de staatsvorm wordt God aangehaald, een enorme hoeveelheid wetten en regels is er om christelijke normen aan iedereen op te leggen, neem de zondagsrust, christenen krijgen van staatswege zendtijd om hun boodschap uit te dragen, scholen op religieuze grondslag worden van overheidswege gesteund, enz. enz. enz.
Christenen plaatsen zich iets te graag in de slachtofferrol.
Neemt niet weg dat ik vind dat Nederland behoefte heeft aan meer religie, niet minder.
Alleen de bewering dat Nederland anti-God is klopt niet.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:25

@Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:20
Wat zijn de "goede" aspecten dan?
Noem er eens 3. Of ééntje. Gewoon voor mijn amusement. (Niet te snel antwoorden, ik raad je aan eerst mijn post van 00:01 helemaal bekijken.)

Stormageddon | 15-11-11 | 01:24

@wakkere_nederlander | 15-11-11 | 01:15
Hee, ik ben ook voorstander van religie! De goede aspecten dan, niet de onverdraagzaamheid, haat, afgunst en het opschorten van het kritisch denken dat er allemaal bij schijnt te horen.

Dmitri Dmitrievitsj | 15-11-11 | 01:20

Er is gewoon te weinig tegengas voor krankzinnige wereldbeelden. De gemiddelde krant en tv-show heeft wel een helderziende, astroloog of andere kwakzalver zodat mensen denken dat het normaal is. Vooral zwakkeren die makkelijk beïnvloedbaar zijn en niet zelf denken.
Leve de rationaliteit, scepsis en de realiteit.

Antitheïst | 15-11-11 | 01:18

@Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:11
Hoe kom je er bij dat dit land anti-god is? Was het maar zo. Helaas worden hele volksstammen nog dagelijks, zo niet wekelijks geïndoctrineerd met sprookjes en immorele flauwekul.

Stormageddon | 15-11-11 | 01:18

Wat is hier godverdomme aan de hand?
Is dit hier een religieus bolwerk geworden?!
+veel voor Johnny Quid.
De tyfus met religie sympathisanten!

wakkere_nederlander | 15-11-11 | 01:15

Volgens mij is er geen land ter wereld dat zo anti-God is als NL.
Noem eens een bekende religieuze schrijver, dichter, criticus, columnist?
Ze zijn er niet.
Waar komen dan al die topics vandaan?
Zijn we er nog niet klaar mee misschien?

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 01:11

@Michiel de Kater | 15-11-11 | 00:45
Dan moet je er wel bij zeggen dat die George Lemaître behalve priester ook (en vooral) een natuurkundige was. De observatie dat het universum uitdijt is aangetoond door Edwin Hubble. Lemaître had geen enkel religieus motief voor het postuleren van het idee van de big bang, hij baseerde zich uitsluitend op wetenschappelijke data. Hij heeft zelfs in een brief aan de paus gezegd dat deze de wetenschappelijke theorie niet moest misbruiken als argument voor het bestaan van een god, zoals de paus eerder wel gedaan had in zijn encycliek. Het halve verhaal is vertellen is de waarheid geweld aandoen.
(Dat vindt jouw godje vast niet leuk. Jij gaat naar de hel jongen!)

Stormageddon | 15-11-11 | 01:04

Gezien de plus- en minnetjes drukkers kun je weinig anders concluderen dat de reaguurpanelen van GS sinds een tijdje zijn overgenomen door de SGP-jugend, daarbij geholpen door de sluimerende Katholieke Stormfront, die allen dachten dat GeenStijl een veilige anti-islam haven voor ze was.

Neen, paranormale seance bezoekers. Jullie geloof is net zo dom, net zo belachelijk als die van de maansteenaanbidders. Jullie zijn hetzelfde tuig als de mekka-gangers.

The enemy of my enemy is NOT my friend.

Stormageddon | 15-11-11 | 00:48

bardock | 14-11-11 | 21:32
Het zuurst voor de atheïstjes is nog wel, dat de "Big Bang"-theorie ontwikkeld is (in de jaren 20 van de vorige eeuw) door een katholieke priester. Religie en wetenschap gaan derhalve prima samen. Het grootste deel van de uitvindingen waar onze moderne samenleving om draait is uitgevonden door mensen die in God geloven.

Michiel de Kater | 15-11-11 | 00:45

@neemjemoederindemali | 15-11-11 | 00:11
Ja, dat heb ik. Net zoals de hernhutters, ook een religieuze groepering, de eerste waren die de slavernij aan de kaak stelden.

deoudererijperevrouw | 15-11-11 | 00:45

Prachtig stuk...

Niek Naam | 15-11-11 | 00:41

Quid, als je denkt dat je mensen kunt vertellen op deze manier dat ze hun religie uit hun meningsvorming moeten houden, accepteer dan ook dat jij je stuitende heidendom uit de publieke ruimte moet houden.
Wat houden we dan over?
Juist.
Niks.
Dus de maatschappij is nu eenmaal opgebouwd uit een heleboel verschillende levensvisies, waarvan niet één meer waarde of minder waarde heeft dan een andere.
Met z'n allen maken we uit hoeveel ervan terugkeert in de regels die we maken, en het gaat niet aan om één set waarden zo weg te zetten ten voordele van jouw eigen stelsel van waarden.

Alteidt Glijck | 15-11-11 | 00:32

pius | 15-11-11 | 00:14 |

Ik deel niet graag complimenten uit, maar uw stukje over ongelovigen die zich laten bekeren op het sterfbed uit angst voor de duisternis; de reis naar de eeuwige jachtvelden... Prachtig.

Davidson | 15-11-11 | 00:23

deoudererijperevrouw | 14-11-11 | 23:54 | + 5 -
Ik denk dat daar geen enkel label op te plakken valt. De mensen die het durfden en deden, mensen laten onderduiken.

Rammstein | 15-11-11 | 00:17

Davidson | 14-11-11 | 23:54

Dank voor uw uitleg.

pius | 15-11-11 | 00:14

deoudererijperevrouw | 14-11-11 | 23:54

heeft u daarvoor bewijzen?

neemjemoederindemali | 15-11-11 | 00:11

bardock | 14-11-11 | 23:43

Je bent een arrogant stuk vreten die gelooft de wijsheid in pacht te hebben met dat 2000 jaar oude sprookjesboek in je handen. Werkelijk nadenken is iig aan jou niet besteed, ik heb medelijden met dat kind van je dat je ongetwijfeld net zo indoctrineerd zoals je dat zelf bent. je brainwasht dat kind van je en god zag dat het goed was, zo iets?

neemjemoederindemali | 15-11-11 | 00:09

Ongelofelijk hoeveel domme bullshit-argumenten er weer door de christenkneusjes de wereld ingeslingerd worden.

Om te voorkomen dat deze post te lang wordt laat ik een goede bekende van me het woord doen. Goed luisteren, sprookjesgelovers, alle 66 delen:

www.youtube.com/watch?v=S6P1NQ7PkG4&am...

Stormageddon | 15-11-11 | 00:01

@soundwave070 | 14-11-11 | 23:35
We hebben miljoenen jaren geleefd/overleefd dankzij/ondanks religie. Doen we het een schamele 50 jaar met wat minder religie, roept ie meteen dat religie onze ondergang wordt. Hoe zou dat precies moeten werken?

Allemaal | 14-11-11 | 23:55

Het zijn de gereformeerden geweest die de joden tijdens de oorlog hebben laten onderduiken bij hun thuis en niet de moderne atheistische Amsterdammers. Die hebben de Joden laten verrotten.

deoudererijperevrouw | 14-11-11 | 23:54

pius | 14-11-11 | 23:30 |

Excusez-moi, het is wel een religie maar tevens zoveel meer dan dat. En daar zit het probleem. Ik zal het even proberen toe te lichten aan de hand van het onderstaande:

Snouck Hurgronje: “Het geheel van wetten die, volgens de Islam, de verhoudingen zouden moeten bepalen tussen gelovigen en ongelovigen, is de meest consequente uitwerking denkbaar van een mengsel van religie en politiek in hun middeleeuwse vorm. Dat diegene die de materiële macht heeft tevens de geest moet domineren wordt als een vanzelfsprekendheid aanvaard, de mogelijkheid dat aanhangers van verschillende religies samen kunnen leven als burgers van dezelfde staat en met gelijke rechten is uitgesloten.”

Islam-historicus Jacob Burckhardt stelt: Dat alle religies in zekere mate exclusief zijn, maar de islam is dat bij uitstek. Deze ontwikkelde zich onmiddellijk tot een staatsvorm die versmolten is met de eigen religie. De Koran is daarvan het spirituele en seculiere wetboek. Diens statuten omvatten alle terreinen van het leven... en blijven vaststaand en onvervormbaar; de bijzonder bekrompen Arabische geest dringt zich op aan vele andere volken en kneedt ze dan voorgoed naar haar eigen vorm.

Davidson | 14-11-11 | 23:54

bardock | 14-11-11 | 23:43
Insgelijks en truste. Zelf Heb ik ook op een Chr. middelbare school gezeten. Weinig mis mee.

Wedstrijdkrokodil | 14-11-11 | 23:49

AntiSoof | 14-11-11 | 23:18

Heer Bardock snapt het niet helemaal heb ik de indruk, u en ik begrijpen elkaar iets beter vermoed ik.

In al zijn religieuze bullshit heeft hij nooit kunnen bedenken dat wij ook nietige diertjes zijn in een immens groot heelal. Niet dat ik er directe aanwijzingen voor heb maar waarom zou ik iets uitsluiten. daarbij denk ik dat een fruitvlieg de keuken ervaart zoals wij de gehele wereld ervaren.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:47

@neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:16 |
Veel plezier!

@Wedstrijdkrokodil
Allereerst vind ik het fijn om op een beschaafde manier te discussiëren, mijn complimenten! Niet iedereen kan dat hier helaas.

Wat betreft of het onder wetenschap valt: daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk zelfs te kunnen stellen dat de theorie (big bang) niet onder wetenschap valt, exact zoals je zegt: experimenten moeten herhaald kunnen worden.

De kosmische achtergrondstraling: als je een wetenschappelijk antwoord zoekt, moet ik je teleurstellen. Als je niet tevreden bent met een religie-gerelateerd antwoord, moet ik je ook teleurstellen.

Over Aristoteles: een bewonderenswaardige persoon die veel heeft bijgedragen aan de wetenschap, inderdaad!

De voorouders, daar komen onze meningen deels in overeen. Ik zie alleen een andere ‘voorouder’. Ik ben blij dat je de waarde van de mens juist inschat.

@ AntiSoof | 14-11-11 | 23:18 |
De mens is inderdaad ook nietig, hier geef ik je gelijk in. Juist dat wij onszelf, in een aantal gevallen, beschouwen als wijzer dan we werkelijk zijn is zorgwekkend naar mijn mening. Wel zijn wij, geloof ik, geschapen naar een evenbeeld. Vandaar dat ik denk dat een fruitvlieg een onjuiste vergelijking betreft.

@neemjemoederindemali | 14-11-11 |
In ieder geval geen fruitvliegje, meer een evenbeeld van diegene waarvan ik geloof die ons gemaakt heeft.

Ik stop er nu even mee, tijd om de ogen te sluiten, morgen de kleine weer naar (een Christelijke ;) ) basisschool te brengen.

bardock | 14-11-11 | 23:43

Jammer, ik was druk vandaag, had me graag in de discussie gemengd, zeker nu het over mijn woonplaats gaat.

RedBill | 14-11-11 | 23:37

Als er ooit een Atheïstisch Front of Partei wordt opgericht dan is dat het eerste clubje waar ik mij direct volledig bij aansluit sinds ik mijn Wapiti abonnement heb opgezegd. Volwassen mensen die echt geloven in wat voor hogere macht dan ook kan ik niet serieus nemen (ook niet als ze Albert Einstein heten). Sterker nog, ze zijn een gevaar. Jammer dat de cognitieve evolutie een beetje stilstaat en dit rare overlevingsmechanisme nog niet uitgestorven is. Handig tegen angst en voor sociale cohesie in je holbewoners clubje, maar uiteindelijk onze ondergang als er niet eerst een flinke meteoriet ons wegvaagt.
Eerste keer dat ik iets aansprekend zie in een post van sjonnie sinds zijn aanstelling.

soundwave070 | 14-11-11 | 23:35

Quid
wat een gefrustreerd stukkie zeg. vroegah verplicht kingetjes moeten kauwen in de tempel zeker. en dan naast zo'n naar 4711 stinkend oud dametje zitten he? ja dat is een knoeperd van een onverwerkt jeugdtrauma.

ieder clubje heeft enge uitwassen, en de gristelijke cultuur in ons land heeft ook wat vreemde dingen. dat neemt niet weg dat deze bevolkingsgroep verantwoordelijk is voor een groot deel van onze huidige welvaart!!!!

kaplaarzenverkoper | 14-11-11 | 23:32

Davidson | 14-11-11 | 23:16

En waarom is het geen religie dan?

pius | 14-11-11 | 23:30

Bart_Bart | 14-11-11 | 23:07

Waarom niet. Ze hebben speciale voordeelacties heb ik gehoord. En je kan lekker chillen in het paradijs.

Als Budhist heb je nog vele levens te gaan waarschijnlijk.

Tel uit je winst;)

pius | 14-11-11 | 23:28

bardock | 14-11-11 | 23:15

Godvergeten arrogant stuk vreten dat je er rondloopt, hoe durf je een fruitvlieg een nietig diertje te noemen, wat denk je dat je zelf bent?

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:22

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 23:13 | + 0 -
See ya !

Rammstein | 14-11-11 | 23:20

vraagstaart | 14-11-11 | 23:08 |

Hebt u inmiddels al een gouden kalf laten maken?

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:18

@bardock | 14-11-11 | 23:15
Mag ik me ermee bemoeïen?
'Wat ik wel zorgwekkend vind, is dat je jezelf met een fruitvlieg vergelijkt. Dat houdt in dat je je eigen leven niet bepaald waardevol zou vinden, omdat je jezelf met een nogal nietig dier vergelijkt.'
Nee, dat hóeft het helemaal niet in te houden, dat is jóuw uitleg. Ik lees het eerder als een inzicht in de nietigheid van de mens. En dat vind ik tamelijk wijs.

AntiSoof | 14-11-11 | 23:18

Bovenstaande @neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:09

(waar blijft die 'edit' knop!?)

bardock | 14-11-11 | 23:17

bardock | 14-11-11 | 22:40
Het woord scheppingsmoment heb ik bewust gekozen als handreiking. Naar alle waarschijnlijkheid kan deze theorie nooit direct bewezen worden. Daarmee begeef me op hetzelfde vlak. Je kunt je daarom zelfs afvragen of deze vraag beantwoorden nog wel onder de noemer wetenschap valt. Wetenschap verlangt immers dat experimenten herhaald kunnen worden.

Dat is dan ook meteen het grote verschil. Als iemand, jij bijvoorbeeld, mij een betere verklaring kan leveren voor het bestaan van, zeg, kosmische achtergrondstraling, dan ben ik zeer wel bereid de theorie die ik tot dusverre het meest aannemelijk achtte te vervangen door die van jou. Onder welke omstandigheden laat jij je overtuigen dat een andere God een betere is?

Inderdaad is niemand is onbevooroordeeld. Sterker nog, wat we 'gezond verstand' noemen is onze meest vastgeroeste set vooroordelen. Vallen zware voorwerpen sneller dan lichte voorwerpen? Als je nu naar buiten loopt en de eerste 25 mensen die je tegenkomt deze vraag stelt heb je hooguit kans dat één persoon het juiste antwoord geeft. Namelijk 'nee'. Dat hebben we te danken aan de Griek Aristoteles. Die beweerde dat in 400 voor Christus. Helaas vond de beste man het niet nodig om zijn bewering te toetsen door op een verhoging te gaan staan en twee voorwerpen van hetzelfde materiaal, de een groter dan de ander, te laten vallen. Als hij dat gedaan had zou hij hebben opgemerkt dat de ploffen vrijwel altijd gelijktijdig zouden klinken, en niet na elkaar. Dan hadden we niet 2000 jaar stil gestaan met de kenniseconomie.

Overigens wil ik een mogelijk misverstand direct in de kiem smoren. Als heiden heb ik nogal veel respect voor mijn voorouders en ik vind het belangrijk dat we hen niet te kort doen. Wij stammen niet af van apen. We delen een gemeenschappelijke voorouder. En dat is niet zo bijzonder, want al het leven op Aarde deelt ergens in de tijd een gemeenschappelijke voorouder. Ook paardenbloemen en zeepaardjes. Alleen moet je voor de ene voorouder verder terug in de tijd dan voor de andere. De apen van die tijd hadden wel wat beters te doen dan een soort half mens te zijn. Het getuigt van een enorme arrogantie door te stellen dat de bewoners van deze planeet geen ander bestaansrecht hadden dan ons te worden. Alsof ook maar één enkel exemplaar zich daar mee bezig hield. Als ze half overeind liepen deden ze dat omdat ze in hun wereld daarmee succesvol waren.

Wedstrijdkrokodil | 14-11-11 | 23:16

applaus voor de paus | 14-11-11 | 23:08

Met dank aan de verzuiling. Waarom zou het moreel zijn te eisen dat er geen religieuze programma's worden uitgezonden op de Publieke Omroep? Terwijl ons land nog steeds zoveel religieuzen kent -die weliswaar niet fanatiek belijden, maar het wel degelijk als een onderdeel van hun cultuur zien. Mensen die dan vragen waarom de Islam hier geen gebruik van zou moeten mogen maken is simpel; het is geen religie. Maar ik begrijp dat om de lieve vrede te bewaren we beter alle vormen van religie kunnen verbannen uit de publieke sfeer... Het volgende stukje cultuurrelativisme om het af te maken.

Davidson | 14-11-11 | 23:16

bardock | 14-11-11 | 23:03

Ooit, in een ver en grijs verleden ben ik in aanraking gekomen met, wat u mythologie noemt, Zeus, Wodan en Freia, met Zeus heb ik inmiddels een erg fijne band en we hebben erg fijne gesprekken met elkaar, sterker, hij wil me de geheimen van het goddelijke openbaren bij mijn volgende bezoek.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:16

Je gebruikt precies de juiste woorden! Je hebt ook gelijk! Je kan er niet 'ter wereld' achter komen, vandaar dat een dieper inzicht nodig is. Wat ik wel zorgwekkend vind, is dat je jezelf met een fruitvlieg vergelijkt. Dat houdt in dat je je eigen leven niet bepaald waardevol zou vinden, omdat je jezelf met een nogal nietig dier vergelijkt. Juist omdat wij een zelfbewustzijn hebben, zijn wij mensen die kunnen nadenken en discussieren over deze onderwerpen.

Hoop, voor je eigen welzijn, dat je toch iets beter over je zelf denkt (of gaat denken).

bardock | 14-11-11 | 23:15

@Nacho_Vidal
Fijne avond!

xzaz2 | 14-11-11 | 23:14

Leuke discussie weer.

Fijne avond @ all.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 23:13

@applaus voor de paus
Nee Powned is een verademing voor de Nederlandse TV, nog niet te spreken over de VARA, en de NPS.
De NTR doet het nog wel aardig.

xzaz2 | 14-11-11 | 23:12

Het topic begint een beetje kuren te krijgen...

xzaz2 | 14-11-11 | 23:11

bardock | 14-11-11 | 22:49

Natuurlijk heb ik wel eens nagedacht over waarom we hier op deze planeet rondscharrelen, mijn conclusie is dat geen mens ter wereld daar tijdens zijn leven achter kan komen. Gewoon accepteren en verder gaan met je leven, net als een fruitvlieg zeg maar, al moet ik gelijk toegeven dat ik geen idee heb of een fruitvlieg ook nadenkt over het hoe en waarom hij op deze aarde rondvliegt.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:09

@Bart_Bart | 14-11-11 | 22:48

Daar noem je wat: De EO. Het feit dat publieke TV (dus publiek geld) bijna geheel gevuld wordt met religie is een teken aan de wand.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 23:08

@Elmauro
Ik betwijfel het maar u heeft denk ik gelijk. Raar dat meneer Quid niet aan deze discussie mee doet. Zijn input kan van belang zijn. En zijn argumenten vanwege de wending die hij heeft gemaakt kunnen interessante discussie opleveren.
Ik denk dat u gelijk heeft. Mijn excuses Mr. Quid.

xzaz2 | 14-11-11 | 23:08

@neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:02 Dat bedoel ik. Goden: wij dus.

*maniakale lach*

*Mammon aanbidden gaat*

vraagstaart | 14-11-11 | 23:08

@pius | 14-11-11 | 23:06
Ik word Moslim op mijn sterfbed. Gewoon omdat het blijkbaar kan.

Bart_Bart | 14-11-11 | 23:07

De angst voor de dood is het eerste op aarde dat op aarde goden maakt zei lucretius ooit ons bewustzijn hongert nu eenmaal naar een langer bestaan.

Daarom ook bekeerd 75 procent van de atheisten zich op zijn sterfbed nog tot een of andere religie. Het adagium 'better safe than sorry' is zelfs de meeste hierofanten van de godloosheid te machtig.

De nacht is simpelweg te donker voor ze.

pius | 14-11-11 | 23:06

De angst voor de dood is het eerste op aarde dat op aarde goden maakt zei lucretius ooit ons bewustzijn hongert nu eenmaal naar een langer bestaan.

Daarom ook bekeerd 75 procent van de atheisten zich op zijn sterfbed nog tot een of andere religie. Het adagium 'better safe than sorry' is zelfs de meeste hierofanten van de godloosheid te machtig.

De nacht is simpelweg te donker voor ze.

pius | 14-11-11 | 23:06

@Dimitri het gaat mij niet om het bashen om het bashen. Dat er perse een zondebok moet zijn. Totaal niet. Maar als je het dan doet schrijf dan wat over de werkelijke problemen in dit land. Islam staat voor haat terreur en onderdrukking. En dat woestijngeloof krijgt hier steeds meer voet aan wal.

Jordert | 14-11-11 | 23:06

@Nacho_Vidal
Dat is inderdaad verwarrend, met die persoon die niet in de Hel geloofd wil ik wel eens een discussie aangaan. Je kan niet je eigen stukjes uit de Bijbel halen die je aanspreken, je neemt het of je neemt het niet. Er is een rode lijn (moederbelofte -> kruizeging -> wederterugkeer) Pak je daar iets uit klopt de lijn niet meer en is het niks waard. Maar goed dat is ook weer een interpretatie.
Misschien leuk om hem eens uit te leggen waarom hij niet in de Hel geloofd, er wordt toch duidelijk over gesproken in de Bijbel.

xzaz2 | 14-11-11 | 23:05

@Nacho_Vidal
Dat is inderdaad verwarrend, met die persoon die niet in de Hel geloofd wil ik wel eens een discussie aangaan. Je kan niet je eigen stukjes uit de Bijbel halen die je aanspreken, je neemt het of je neemt het niet. Er is een rode lijn (moederbelofte -> kruizeging -> wederterugkeer) Pak je daar iets uit klopt de lijn niet meer en is het niks waard. Maar goed dat is ook weer een interpretatie.
Misschien leuk om hem eens uit te leggen waarom hij niet in de Hel geloofd, er wordt toch duidelijk over gesproken in de Bijbel.

xzaz2 | 14-11-11 | 23:05

texritter | 14-11-11 | 22:53 | + 0 -
Cijfers ? Linkje ?

Rammstein | 14-11-11 | 23:05

We worden tegenwoordig overspoeld met atheïstische propaganda.
Het is al weer jaren geleden dat ik voor het laatst Jehova-getuigen weg moest sturen.
-
Waar maakt iedereen zich toch zo druk om?
Je hebt nooit last van Christenen tegenwoordig.
Overigens is abortus ook kindermoord als je niet in God gelooft. (Zelf geloof ik al jaren niet meer.)
-

caudillo | 14-11-11 | 23:04

@neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:56
Zozo, op de hoogte van de mythologie? Ik speel ook vaak Age of Mythology! Toch iets waar we elkaar in kunnen vinden! Wat mij betreft is die verklaring redelijk eenvoudig, maar wij hebben daar elk onze eigen overtuiging over, wat ik (en jij ook, neem ik aan) respecteer.

Wanneer ga je weer naar de berg? Het lijkt me serieus een mooie ervaring dat te doen, onderwijl diepe gesprekken voerend.

bardock | 14-11-11 | 23:03

xzaz2 | 14-11-11 | 22:13 |

Ik zou er niet om wedden. Volgens mij heeft meneer Quid nog niet zo lang geleden een rare draai gemaakt in zijn leven. Dit is ook van zijn hand:

"De geschiedenis van God en Zijn Joodse volk is beschreven in het Oude Testament. Ondanks het feit dat ze door God uitgekozen zijn als Zijn volk, gedragen ze zich er meestal niet naar. Ze hebben zeg maar nog al de neiging af te dwalen en moeten regelmatig bij de les gehouden worden. Dat zijn de momenten dat God op de snooze knop drukt en er allerlei dingen in werking worden gezet om het Joodse volk wakker te houden. Soms is dat een jarenlange verbanning, soms een profeet en soms twee stenen tafelen met tien geboden. Wat de uitwerking van de snooze knop ook is, God heeft het er nogal druk mee. In dit geval gaat het er om dat het Joodse volk constant gewaarschuwd moet worden, omdat hun unieke relatie met God gevaar loopt"

Elmauro | 14-11-11 | 23:03

vraagstaart | 14-11-11 | 22:44

Ik vermoed meer aan de familie R. maar daar weten u en ik alles van.

*Zeus aanroepen gaat voor hulp*

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 23:02

@texritter | 14-11-11 | 22:53
Jezus heeft natuurlijk wel bestaan he? Alleen meneer God is een beetje twijfelachtig. Zeker als je in een letterlijke God gelooft.

Maar goed, zwakke ouders hebben wel sturing en controle nodig. En religie had dat vroeger en kan dat nog steeds hebben. Ze hadden hun clubje, hun activiteiten. Het kerkje. lekker veilig allemaal.

Bart_Bart | 14-11-11 | 23:02

@dlseth_
Dan heb je nog het punt niet begrepen dat ik wilde maken. Het feit DAT er zoveel fouts uit specefiek de Katholieke kerk komt is omdat het een club is het is dus geregistreerd. Je moet het in zijn verhouding zien met het totaal aantal incidenten. Het argument 'Maar in de Katholieke kerk gebeuren... ' telt dus niet.
Dat, nogmaals, keurt het allemaal niet goed. Verre van dat.

xzaz2 | 14-11-11 | 23:00

@Jordert | 14-11-11 | 22:53
Dat is het, de islam wordt te veel ontzien tegenwoordig! Het is tegenwoordig zo zwaar om christen te zijn, ik denk dat moslims zich dat niet altijd realiseren.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-11-11 | 22:57

Wat moedig zeg... We bashen een religie die niet van zich afbijt omdat we te laf zijn om een 'religie' te bashen (lees:legitiem bekritiseren) die terreur zaaien als natuurlijk beschouwd en duizendmaal fanatieker beleefd wordt. Dat christenen bashen is zo gedateerd. Wie 'De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen' heeft gelezen weet het nu onderhand wel. Waarom zou je zo verdomd vijandig opstellen tegenover een religie die nou eenmaal deel uitmaakt van ons erfgoed. Het doel is allang bereikt. Christenen spelen op politiek gebied een marginale rol. Dat ze zich zo noemen of onder een christelijke vlag politiek bedrijven is voornamelijk om het geweten te sussen. Ben eens kerel Quid en erken dat er maar een 'religie' is die streeft naar een eigen vorm van theocratie.

Davidson | 14-11-11 | 22:57

xzaz2 | 14-11-11 | 22:54
Dat klopt. Maar voor mij als (on)nietgelovige is het soms moeilijk te bevatten.

Het voorbeeld wat ik helemaal in het begin gaf is voor mij typerend.

Aan de ene kant staat er een gereformeerde die niets op zondag mag/wil. En aan de andere kant zie ik iemand die dat wel mag, maar ook gelooft. En zelfs daar houd het niet op. De een gelooft wel in de hel, de ander niet. Ze geloven wel in de hemel, maar niet in de hel, omdat ze dat voor mijn gevoel zo uitkomt.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:57

@texritter | 14-11-11 | 22:54
Dan moeten jij en xzaz2 dat vooral ook niet gaan doen, of ben je vergeten wie er kwamen met argumenten als "Zullen we de cijfers van die wandaden en dergelijke gruwelijkheden er is bij pakken van daders die NIET christelijk waren?"?

dlseth_ | 14-11-11 | 22:57

bardock | 14-11-11 | 22:40

De wetenschap is op zoek naar verklaringen, helaas is er niet een simpele verklaring voor dingen die zich enkele miljarden jaren geleden afspeelden. Wat mij tot de conclusie leidt dat Wodan en Freia de 2 enige werkelijke goden zijn met Zeus als oppergod, vandaar ook dat ik 6x per jaar afreis naar de berg olympus.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:56

@texritter
Ik wou het net schrijven ;)

xzaz2 | 14-11-11 | 22:56

texritter | 14-11-11 | 22:42 | + 0 -
Heb je daar de bijbel voor nodig ?

Rammstein | 14-11-11 | 22:55

@Nacho_Vidal
Het wordt als vrij streng beschouwd maar ik zie het niet zo.
De aantal stromingen ben ik het met je eens, dat is ook 1 van mijn kritische punten. De vorige 3 generaties hebben zich maar afgezonderd en afgezonderd er moet een gesprek zijn voor toenadering omdat we uiteindelijk allemaal in de zelfde God geloven. Dit moet een discussie zijn die we binnen de kerken moeten voeren.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:54

Hoop stoere taal weer van Johnny Quid weer. Wie is er nou geestesziek? Geenstijl staat voor alles afkraken en heilige huisjes omver trappen. Overal links, rechts christendom of islam. Maar tegenwoordig is het enkel nog gristenbashen wat de klok slaat. En ook nog onterecht. Pak die islam lekker aan. Daar zitten de wezenlijke problemen van Nederland. Nu en in de toekomst. Geenstijl=links hoe objectief ze zich ook willen voordoen.

Jordert | 14-11-11 | 22:53

xzaz2 | 14-11-11 | 22:50 |
Waarom niet gewoon 'christelijk'?

Zoveel stromingen, zoveel onduidelijkheid altijd. Met alle respect. Maar die vorm is vrij streng als ik mij niet vergis.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:52

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:50
Dat wel. Maar goed, vind ik geen probleem. Er zijn genoeg betaalde banen waar hardwerkende naïeve mensen nodig zijn.

Je moet ook niet 16 miljoen cynische reaguurders willen hebben ;-)

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:52

Nee hoor.. Iedere lezer update het wel enigzins..

Neut | 14-11-11 | 22:51

@texritter | 14-11-11 | 22:46
Er zijn genoeg 'zwakke' ouderlijke geesten in de maatschappij. Dat wil je toch niet ontkennen?

Het geheim van een goede opvoeding is dat je het zelf goed voor elkaar hebt. Zodat er rust en harmonie thuis is.

Nou, in hoeveel (gebroken) gezinnen zijn er niet doorlopend spanningen?

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:50

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:45
Nee want ik voel geen binding met andere agnosten, noch is er sprake van enige coördinatie of centrale leiding voor agnosten. Derhalve kan ik mijzelf niet als lid zien van een niet-bestaande groep, dus ook geen verantwoordelijkheid voelen voor dit non-verband.

dlseth_ | 14-11-11 | 22:50

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:48
Lief maar wel naif.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:50

@ neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:23
Ik ben je helemaal vergeten! Graag zou ik, volgens uw eigen brein, willen zien waar ik heb gezegd dat je ergens in moet geloven. Mensen die nergens in geloven respecteer ik wel, alleen begrijp ik niet waar ze mee bezig zijn. Denken zij niet na over waar ze vandaan komen, wat ze doen en waar ze heen gaan? Het leek mij menselijk hier over na te denken. Het doet mij deugd te lezen dat de evolutie theorie (welke, die van Darwin of het heelal?) volgens u het meest aannemelijk is. Ook ik heb ‘de prinses en de kikker’ vaak gelezen.

Wat betreft die barricade: nee, eerlijk gezegd niet. Maakt dat uit? Is één persoon genoeg om een hele volksgroep (als je dat zo wilt noemen) te beoordelen? Bovendien zou het eigenlijk geen zin hebben om te prediken als atheïst, omdat er, zoals ik eerder al zei, geen 100 % sluitend bewijs is dat de evolutietheorie (of big bang theorie) waar is. Vandaar ook ‘theorie’, zoals ik eerder al zei en kun je het beschouwen als een geloof, gebaseerd op wetenschappelijke onvolkomenheden. Waarom moet ik mijzelf herhalen?

bardock | 14-11-11 | 22:49

@applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:44
Ja.

Alleen merk je daar de laatste jaren niets meer van. Of leeft u nog in de tijd van de kruistochten?

Zie eens zo'n EO jongerendag op televee. Als je die mensen gevaarlijk of bedreigend vindt.. Dat zijn de lievviez van de toekomst. In tegenstelling tot een bepaalde andere religie.

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:48

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:45 |
Zoals vele normen en waarden hoort de tik ook gewoon bij een opvoeding.

Om even op mijn evolutionistische denkwijze terug te komen; een Tijger bijt zijn welp ook bij wijze van.

Niet alle goede normen en waarden hoeven een christelijke inval te hebben.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:48

xzaz2 | 14-11-11 | 22:43 |
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij aanhangt. Op een positieve manier. Ik weet niet of je Twitter hebt. Maar volg me anders. Zelfde Nick als hier, maar dan met 101 erachter.

Lijkt me leuk om op een constructieve manier deze discussie verder te voeren. Want als ik het goed lees 'geloof' je in creationisme?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:45

@texritter | 14-11-11 | 22:42
Van een corrigerende tik is geen kind slechter geworden. Dat is ook wetenschappelijk vastgesteld. Beter een te streng gezin, dan teveel vrijheid.

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:45

Wat een heerlijk venijnige discussie over religie hier. Ik pas vandaag even. Ik wil wel even toevoegen dat een theocratie niet hetzelfde is als een religie.
.
Religie heeft zo zijn voors en tegens maar een theocratie heeft alleen maar tegens! Een overheidsvorm gestoeld op één enkele religie is per definitie intolerant t.o.v. elk ander gedachtegoed.

Parel van het Zuiden | 14-11-11 | 22:45

@dlseth_
Dat weet ik niet, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat er niet wordt geregistreerd op Atheisme, gelukkig zeg! Fouten die bij het Katholisisme zijn gemaakt zijn per definitie Katholiek.
Sta jij bij elke misbruik mishandeling filmpje die hier op Geenstijl / Dumpert voorbij komt dat het iemand kan zijn met de zelfde gedachtengang / overtuiging / religie als jouw? Voel jij je daarvoor verantwoordelijk?

xzaz2 | 14-11-11 | 22:45

@neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:39 Dan zijn we aan de goden overgeleverd....

vraagstaart | 14-11-11 | 22:44

@Bart_Bart | 14-11-11 | 22:37 |

Nee, maar het gristendom is een gevaarlijke ideologie. Zeer intollerant jegens andersdenkenden.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:44

bardock | 14-11-11 | 22:40 |
Ik zie zoveel voorbij komen, kan niet op alles reageren :)

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:43

@hawie | 14-11-11 | 22:41
Moet eerlijk zijn dat god niet zozeer het probleem is; enkel zijn iets-te-fanatieke grondpersoneel.

dlseth_ | 14-11-11 | 22:43

@Nacho_Vidal
Deels met u eens, Christenen moeten hun kinderen onderwijzen. U streeft naar afschaffing van het bijzonder onderwijs waarom? Omdat daar kinderen wordt verkondigd wat niet in de tijdgeest past.
Helaas is het nog steeds een ouder om voor hun kind te kiezen wat zij het best vinden. Daarin mag en kan de overheid niet in sturen.
De overheid mag en kan, sterker nog moet er wel in sturen als het onderwijs slecht is.
Helaas voor vele onder ons is het onderwijs op Christelijke (basisscholen) boven het gemiddelde
cpow.nl.server35.firstfind.nl/actueel/...
Dat er meer onderwijs moet gegeven worden aan het 'grote' der Aarde / ontwikkeling van de Aarde ben ik het met u eens. De discussie binnen de Christelijke kringen speelt al een geruime tijd. Helaas is er nog geen overeenstemming bereikt, het lijkt er op dat er wordt doorgezet over de 7 dagen leer die ik ook aanhang.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:43

@King of the Oneliner | 14-11-11 | 22:39
Waarom zou geloof door middel van de grondwet beschermd moeten worden? Omdat de grondwet misschien de macht beschermt?

AntiSoof | 14-11-11 | 22:42

Allemaal | 14-11-11 | 22:38 |
Nee, maar het verhaal over die apen. Laat eens dat artikel zien.

Ken je Peter Scheele nog? Die ging ook op zo'n manier te werk.

Dan liep hij zo ongeveer over straat: (Vroeg iets aan mensen:) Geloven jullie in een god? Nee? Ok, dus jullie geloven dat er zomaar 'iets' uit 'niets' kan bestaan, prima. Wat wil je graag? Een Mercedes?
Ok dan gaan we nu wachten totdat die Mercedes in een keer hier verschijnt.

Dat soort onzin.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:42

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:25 |

Sorry, ik was ff vrouwe pecunia aan het vereren.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:41

Waarom ook niet.... geef God maar weer de schuld.

hawie | 14-11-11 | 22:41

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:38
Dus je erkent dat je eigenlijk gewoon niet kunt beargumenteren of de eerder genoemde zaken wel of niet door atheisten zijn veroorzaakt?

dlseth_ | 14-11-11 | 22:41

Ik begrijp overigens niet zo goed waar de aversie tegen religie vandaan komt.

Van de vele definities (want wat IS religie nou eigenlijk?) vind ik bijvoorbeeld die van Schleiermacher: "Religie is de honger van de ziel naar het onmogelijke, het onbereikbare, het onvoorstelbare" wel een hele mooie.

Enerzijds omdat het los staat van de rituele en voorschrijvende kanten van religieuze instituten, anderzijds omdat het in mijn ogen recht doet aan ons streven iets meer te zijn dat een aantal biochemische processen in een min of meer vast lichamelijk verband, gedurende pak 'm beet 80 levensjaren.

Maar goed. Ieder zijn mening.

vraagstaart | 14-11-11 | 22:40

@ Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:15
Allereerst mijn welgemeende excuses voor het verkeerd adresseren, waarde bolleboosje ;) Verder zie ik geen inhoudelijke reactie?

@ Wedstrijdkrokodil | 14-11-11 | 22:20
Wat is de definitie van theorie? Wat is de theorie van wetenschap? Leg dat eens naast elkaar s.v.p. Vrij en onbevooroordeeld individu. Wat heeft u geleerd op school, ook de aapjes gezien die steeds rechterop gingen lopen? Bent u zelf nog onbevooroordeeld? Dat is een persoon alleen bij zijn geboorte. Natuurlijk ben ook ikzelf bevooroordeeld, maar ik heb, naar mijn mening, aardig wat proberen uit te zoeken voordat ik een stelling heb genomen. Mooie woorden, maar, net als de big bang theorie: onmogelijk. Verder nodig ik je graag uit het boek ‘moderne wetenschap in de bijbel ‘ te lezen, waarin wetenschap en religie perfect samenkomen. Details zal ik hier niet noemen, maar het heeft mij zeer verbaasd en dingen doen inzien. Ook staan de theorieën van Newton buitenspel. Die zijn bewezen of ontkracht door natuurkundige wetten, wat niet bij de big bang theorie mogelijk is. Ze doen wel hun best heb ik begrepen met een tunnel. Daar horen we hier overigens niets van? Hoeveel koste dat grapje ook alweer wat, naar mijn mening, geld- en tijdverspilling is? De naam big bang is verzonnen door een tegenstander, een mooie alliteratie als je het mij vraagt. Maar een scheppingsmoment? Begin je zelf toch wel te geloven in een schepper? ;)

@Allemaal
Dit is exact een vraag van mijn tentamen communicatie: hoe is non-verbale communicatie ontstaan. Hoe kun je zo’n vraag stellen op een tentamen, met zo veel verschillende overtuigingen? Wat dat betreft is ‘wetenschap’ af en toe wel kansloos inderdaad.

bardock | 14-11-11 | 22:40

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:31
Nou, kinderen hebben structuur en stabiliteit nodig.

Sommige ouders kunnen dat vanuit zichzelf geven. Andere ouders hebben het houvast van een religie nodig.

Het maakt mij allemaal niet uit, ik kijk alleen naar de harde feiten. Diezelfde feiten die overigens keihard (ver)oordelen over de Islam en Opvoeding.

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:39

Johnny Quid in de bocht. Blijkbaar zwaar getraumatiseerd door streng christelijke opvoeding, want anders zou hij toch niet zo over-reageren op alles wat naar (christelijke) religie neigt.
Dit gezegd hebbende; ook al zijn alle religieuzen per definitie hypocriet, omdat ze nooit kunnen voldoen aan het volmaakte ideaal, hebben ze hierdoor wel een enorm schulbesef, en ook voelen zij een plicht om de wereld te verbeteren.
Daardoor is Nederland zover gekomen. In elk dorpje staat een kerk, vaak een prachtig monument, dat met veel opoffering uit de gemeenschap is gebouwd.
Ziekenhuizen, bibliotheken, armenzorg, scholen, feestdagen, alles is van christelijke oorsprong.
Zonder het christendom zou bijv. de zondag niet bestaan in deze vorm.
Houellebec schreef dat een samenleving zonder religie niet kan voortbestaan, en hij heeft gelijk als je erover nadenkt.
Aan de andere kant willen christenen HUN visie opdringen aan anderen, en het is dat ze nu in de minderheid zijn, maar via politieke kanalen weten ze en wisten ze veel door te drukken.
Zoals: zondagsrust, het recht op aparte christelijke scholen die evenveel geld krijgen als openbare scholen, abortusverbod ( tot de jaren 70), en nog veel meer.
Het ergste vind ik nog wel het verbod op godslastering qua inperking van de vrijheid.
Want waarom zou men respect moeten hebben voor de waanideeën van een ander.
Blijkbaar puur uit respect en niet meer dan dat, want over de inhoud kan simpelweg niet gediscussieerd worden, want dat is alleen een kwestie van geloof.
Vloeken in de kerk moet mogen, god heeft het verdiend met alle klotekunstjes die hij de mensheid geflikt heeft in de loop der tijden.
Waarom zet god anders klootzakken op aarde zoals Hitler, Stalin en Saddam Hoesein?

King of the Oneliner | 14-11-11 | 22:39

vraagstaart | 14-11-11 | 22:12 |

Volgens mij gaat god ons verlaten, die euro wordt nog eens heel klein.

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:39

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:23
Nee hoor, ik voer anecdotisch bewijs aan. Waarna jouw reactie heel voorspelbaar is.
Jij wil dit soort praktijken dus goedkeuren, omdat we nu eenmaal wetenschap nodig hebben? Is dat ongeveer het idee achter je reactie? Of loop je gewoon te zeiken als een echte atheist. There is no God because I'm an asshole.

Allemaal | 14-11-11 | 22:38

@dlseth_
U geeft aan dat er veel narigheid binnen de kerken is, dat ontken ik ook niet ik zeg alleen dat er meer onaardigheid buiten de kerken is wat niet wordt geregistreerd omdat dat niet geregistreerd mag worden. Privacy wet ed.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:38

xzaz2 | 14-11-11 | 22:33 |
Om een conclusie te maken aan deze enerverende avond:

Geloof is en zal altijd geloof blijven. Persoonlijk vind ik dat op scholen veel te weinig onderwijs wordt gegeven over de dingen die ik en jij net aanhaalden. Ze zouden bij wijze van de maandagochtend moeten beginnen met een uitzending (desnoods nagesynchroniseerd) van 'Wonders of the Universe'. Ik heb het trouwens over basisscholen.

Vervolgens zou er op een objectieve manier les moeten worden gegeven over het geloof. Wie Jezus was, de tijd waarin hij leefde en wat voor invloed hij heeft gehad tot op heden.

Let wel; beide kanten moeten zo objectief mogelijk worden geleerd.

En later als de 'kinderen' 18 zijn mogen ze zelf de keuzes maken die ze willen. Maar tot die tijd moet geloof niet als waarheid worden gezien. Objectief, maar niet veroordelend.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:37

@applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:30
Ja, en?

Als het niet Christendom is, is het wel de rap cultuur ideologie. Of de sociale VARA ideologie. Of de kapitalistische ideologie.

Sommige mensen hebben altijd het houvast an een ideologie nodig.

Dat zal niet anders zijn zonder religie.

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:37

applaus voor de paus | 14-11-11 | 21:52 |

Staat er "god zij met ons" op de euro?

Vandaar dat de euro in elkaar pleurt, god heeft ons verlaten.

*in hoekje zachtjes wenen gaat*

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:37

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:33
Dus tenzij er expliciet iets anders staat is het een atheist? Waarom zou het niet andersom zijn; tenzij het anders staat gaat het om een gristen?

Argumenten?

dlseth_ | 14-11-11 | 22:35

necrosis | 14-11-11 | 22:28 | + 1 -

ok!

en om te bewijzen dat ik hier wel om kan lachen, ook +1 voor jou!
;-)

relatief | 14-11-11 | 22:35

Bovendien richt de Thora zich op Joden, en niet op niet-Joden. Heel wat vriendelijker dan die gristengekkies die willen bekeren en opdringen.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:35

@dlseth_ | 14-11-11 | 22:33
Goede vraag.

AntiSoof | 14-11-11 | 22:35

@dlseth_
Jo fiets lekker verder man...

xzaz2 | 14-11-11 | 22:34

@stijllozestijl12 | 14-11-11 | 22:12
Zoals ik hier al eerder heb opgemerkt: In Nederland werden de eerste stappen voor de democratie al lang voor de Verlichting gezet. En als je de bloedbaden van het christendom aanvoert als een negatieve invloed op de democratie, hoe komt het dan je dat het bloedbad van de verlichting niet ziet als negatieve invloed op de democratie? Vanaf de Verlichting loopt er een bloedig spoor van Marx naar Stalin, Pol Pot en anderen. Daar waar de Verlichting niet is gekomen, is er ook geen democratie. En daar waar de verlichting wel is gekomen, is het een dictatuur OF democratie geworden. Verlichting leidt dus niet tot democratie. We kunnen eveneens vaststellen dat het christendom niet steevast tot democratie leidt. Alleen daar waar Verlichting en Christendom samen zijn gekomen, is het leefbaar op deze wereld.

Allemaal | 14-11-11 | 22:34

@texritter | 14-11-11 | 22:32

Ook niet mijn literatuurkeuze.

Maar wat in the Thora voor lelijks over andere volkeren staat, gaat allemaal over volkeren die niet meer bestaan.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:34

@texritter | 14-11-11 | 22:32
Is er een joodse meerderheid die de dienst uit maakt in Nederland door hun eigen religieuze ideologie op te dringen op niet-gelovigen?

dlseth_ | 14-11-11 | 22:33

@Nacho_Vidal
We zijn het eens! :D
@dlseth_
En WAAROM kan je niks vinden? Omdat Atheisme en alle andere vormen van 'niet geloven' niet worden geregistreerd. Lees jij uberhaupt wel of ben je gewoon je gal aan het spuien?
Wat er in de Roomskatholiekekerk gebeurd is is trouwens niet goed te praten.
.
Overigens vond in de Jaren 80 de VARA het heel normaal dat je met je 16 jarige dochter onder de douche stond. Maar dat zijn we allemaal even snel weer vergeten.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:33

Jeetje. Nou over geloven discussiëer ik wegens slechte ervaringen niet meer. Wel verwijs ik graag naar het nondualisme zoals vaak mooi beschreven in het tijdschrift InZicht.

AntiSoof | 14-11-11 | 22:32

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:24 | + 0 -
Ik heb een clippie. Maar Joris hè .......

Rammstein | 14-11-11 | 22:31

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:30 |
Kijk, dat is dan ook weer zo. En daar valt ook weinig over te zeggen.

En een goed argument ook.

Maar ik vind dat dat ook moet kunnen zonder de onzin.

Want zeg nou eerlijk; zouden die kinderen zonder het geloof het per definitie slechter doen?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:31

@texritter
Nope. Hitler was geen communist. Hij is wel gedoopt, heeft zijn geloof niet afgezworen en zelfs herhaaldelijk verklaart een gelovig christen te zijn die "het werk van de Heer moest verdedigen tegen de joden", zoals hij het zelf in Mein Kampf geschreven heeft.

SamKoeman | 14-11-11 | 22:31

@Bart_Bart | 14-11-11 | 22:30 |

welnee. Het christendom is een ideologie.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:30

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:27
Das ook een manier om je onmacht aan te tonen. Denk eraan, niet te hard kwijlen he?

dlseth_ | 14-11-11 | 22:30

Ik ga nooit naar een kerk, maar als ik bij hetzelfde bedrijf als Nacho_Vidal zou werken zou ik ook voor een kerkdienst kiezen in plaats van dat bedrijfsuitje

nerts | 14-11-11 | 22:30

dlseth_ | 14-11-11 | 22:29 |
Ook al zo'n zwart hoofdstuk. Bah.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:30

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:23 | + 0 -
Roodkapje.
Dekt de hele lading.
Letterlijk.

Rammstein | 14-11-11 | 22:30

Ik denk dat het Christendom zich heel goed leent voor gematigdheid.

Overigens, Noord-Brabant, als een van de meest 'Christelijke' provincies, scoort op alle terreinen top.

Het sterkste punt van -duivelse, ja Pritt?- Christelijke gemeentes is de sociale controle.

Het ultieme wapen tegen criminaliteit.

Over het algemeen zijn Christenen in Nederland, in mijn beleving, lichtelijk naïeve lieverds, die hun kinderen met liefde, dus goed, opvoeden en bijna altijd een baan hebben.

Bart_Bart | 14-11-11 | 22:30

@SamKoeman | 14-11-11 | 22:27 |

Het Nieuwe Testament is ook een antisemitisch boek, dat vooral bekend is vanwege de pornoficatie van geweld door Joden op de Sameritaan J. Van Nazereth.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:29

xzaz2 | 14-11-11 | 22:27 |
Inderdaad heel mooi.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:29

texritter | 14-11-11 | 21:42

Ah, zeg dat dan meteen, ze geloven niet in een onzichtbaar opperwezen maar zijn alleen maar lekker blij te wezen met elkaar, zeg dat dan godverdomme meteen.

AMEN

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:29

@relatief | 14-11-11 | 22:24
Bezwaren maak je maar bij Joris, en om te bewijzen dat ik niet verantwoordelijk was heb ik er nu -2 van gemaakt.
*grinnik*

necrosis | 14-11-11 | 22:28

Zonder al die remmende geloven hadden we ontwikkeling-technisch al eeuwen verder kunnen zijn, en op de komende jaarwisseling 500.012 kunnen vieren.

Jackanders | 14-11-11 | 22:28

-weggejorist-

JustBerg | 14-11-11 | 22:27

Hear hear!

JustBerg | 14-11-11 | 22:27

@Nacho_Vidal
Nou niet doen alsof ik die filmpjes niet ken, ik ken ze allemaal ik kijk ook Dumpert.
Kent u deze trouwens al:
www.youtube.com/watch?v=ev9oPUNaqXE&am...
@dlseth_
U kunt niet normaal discussiëren? Met zulke taal ben ik niet eens van plan om inhoudelijk in te gaan op uw argumenten die onder het laken van gevloek geen respect uiten nauwelijks boven komen.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:27

@texritter
Google maar eens op paus Pius XII en Hitler. 5 á 10 minuten zouden genoeg moeten zijn om je van het tegendeel te overtuigen. Wist je dat Katholieke Kerk al sorry heeft gezegd voor het zwijgen tijdens de holocaust. Dat was tijdens de homilie op 12 of 13 maart 2000. Antisemitisme bleef nog een officiële doctrine tot in de jaren 60.

SamKoeman | 14-11-11 | 22:27

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:23
Ik voelde me al zo alleen vanavond in de tegels.

Maar ik snap het; de heidenen moesten nog wakker worden.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:25

Religion is the root of all evil.

Badderbeest! | 14-11-11 | 22:24

Rammstein | 14-11-11 | 22:22
Die blijft goed. Die kop ook van hem.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:24

necrosis | 14-11-11 | 22:18

en ik maak bezwaar tegen de -1 op
relatief | 14-11-11 | 22:11 |

kan dat?

;-)

relatief | 14-11-11 | 22:24

Wedstrijdkrokodil | 14-11-11 | 22:20
Heel mooi gezegd.
Allemaal | 14-11-11 | 22:20
Kijk en dat bedoel ik nou. Je brengt het op zo'n vervelende en gezapige manier, net zoals Peter Scheele dat altijd bracht.

Met van die nietszeggende voorbeelden. Wat wil je daar nou mee zeggen?

Dat dat ene onderzoekje als voorbeeld moet staan voor hoe heel de wetenschap in elkaar steekt en we dus met zijn alleen afstand moeten doen van onderzoek en wetenschap?

Waar HEB je het over man?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:23

bardock | 14-11-11 | 21:32

Hear hear, sinds wanneer moet je ergens in geloven? In uw geïndoctrineerde brein werkt dat misschien zo maar er zijn ook gewoon mensen die niet ergens in geloven, hooguit dat een evolutie theorie redelijk aannemelijk is, aangezien dat het meest voor de hand ligt volgens de laatste wetenschap.

Of heeft u ooit iemand op de barricades zien staan om de evolutie theorie te prediken op een aardappelkistje op een marktplein?

neemjemoederindemali | 14-11-11 | 22:23

@Rammstein | 14-11-11 | 22:19
:) Alsof een of ander boekje met verhalen ons moet vertellen hoe en wat. Lijkt Dikkie Dik wel zeg.

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:23

@dlseth_
Alle misdaden - de religieuze geregistreerde incidenten, U heeft u antwoord. Cijfers worden niet geregistreerd omdat het verboden is om personen + religie opteslaan. Ik kan u wel een voorbeeld geven:
nos.nl/artikel/278321-kleuter-maandenl...
Als ze een religie had was dat vast en zeker naar buitengekomen.
nos.nl/artikel/254589-vrouw-schuldig-a...
Ze zal wel een Atheist zijn geweest!.
nos.nl/artikel/174861-haagse-laat-kind...
Nou nou! Dat zal wel een Christen zijn geweest! Sjonge jonge

xzaz2 | 14-11-11 | 22:23

@texritter | 14-11-11 | 22:16
Oh dus nu zijn absolute cijfers ineens niet meer van belang?

Moet ook eerlijk zijn dat ik, als oud inwoner van Ede zelf, ook meer vanuit mijn persoonlijke ervaring met gristenhonden argumenteer. Komt dus mooi uit. Wat wil je horen? De verhalen over hoe gristenhonden hun incestkinderen met Down in Zeeland dumpen en vice versa? Want tsja, out of sight is out of mind. Beetje moeilijk om te roeptoeteren dat god de mens in zijn evenbeeld heeft geschapen als je broertje (teven je oom) op de kat zit te kwijlen.

dlseth_ | 14-11-11 | 22:23

@all
Ik reageerde hierop:
Geloofs overtuiging is al verwijdert
_En de Euro heeft geen tekst met het woord `God'.
Voor de rest ben ik het helemaal eensch !
HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:57 |

Ik maakte een typo....

necrosis | 14-11-11 | 22:23

HonderdEnEen | 14-11-11 | 22:17 | + 1 -

die +1 verdien je niet… Lees de post nog eens
necrosis | 14-11-11 | 22:18 had 'm wel door...

relatief | 14-11-11 | 22:22

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:20 | + 0 -
LOL !!

Seriously, er zou eens wat meer tegen religie in het algemeen geageerd moeten worden, en niet alleen die van 1001 nacht.

Rammstein | 14-11-11 | 22:22

Ik denk trouwens dat JohnnyQuid zo afgeeft op christenen omdat dit altijd weer een hele zooi reaguursels geeft. Johnny is slimmer en minder gefrustreerd dan veel van ons denken.

-mand-

de tandarts | 14-11-11 | 22:22

@applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:18
Dat is voor sommigen misschien eventjes wennen maar werkt heel bevrijdend!

prince | 14-11-11 | 22:22

@bardock | 14-11-11 | 22:10
Het is nog gekker: Ik kwam het laatst nog tegen: Wetenschappers die er geen probleem in zagen om in het zwaaien van apen het ontstaan van taal te zien. Zonder ook maar een enkele verklaring hoe dat dan gegaan zou moeten zijn. Dat mag op geen enkele manier het predikaat 'wetenschapelijk' dragen. Toch wordt je belachelijk gemaakt wanneer je dat soort rationele zaken aankaart, omdat dit hun wereldbeschouwing in gevaar brengt. Ze verdragen geen kritiek op hun overtuiging, zoals de moslim geen kritiek op de koran duld.

Allemaal | 14-11-11 | 22:20

bardock | 14-11-11 | 21:32
In tegenstelling tot religie bestaan er meerdere onafhankelijke lijnen van bewijs voor de Big Bang theorie. Deze theorie openlijk betwijfelen getuigt van weinig tegenwoordigheid van geest. Een vrij en onbevooroordeeld individu beoordeelt verschillende verklaringen op basis van waarschijnlijkheid (if it quacks like a duck..). En dan legt iedere religie het altijd af als het om waarheidsvinding gaat. Natuurlijk zijn er nog veel vragen onbeantwoord en zal de theorie nog vaak zat worden bijgeschaafd en deels vervangen. Dat betekent nog niet dat deze onbetrouwbaar is. De theorieën van Newton zijn door Einstein als onjuist bewezen. Toch zijn Newtons theorieën nog steeds bruikbaar genoeg om ruimtesondes naar Pluto te sturen.

De naam Big Bang is overigens door een tegenstander van die theorie verzonnen. Big Bang als zijnde Big Flop. Onbedoeld had deze persoon deze theorie een enorme marketingtechnische boost gegeven. Het is namelijk geenszins een ontploffing. Het betrof het ontstaan van de ruimte en tijd zelf. Een scheppingsmoment, als u het mij vraagt.

Wedstrijdkrokodil | 14-11-11 | 22:20

de tandarts | 14-11-11 | 22:19 |
Slaap lekker!

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:20

texritter | 14-11-11 | 22:17 | + 0 -
En donderstraal eens op met die eeuwige Hitler !

Rammstein | 14-11-11 | 22:20

Rammstein | 14-11-11 | 22:18
Nee, ga vooral door. Ik geniet.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:19

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:12 | + 0 -

Mooi zo. Geen dank.

- goede nacht -

de tandarts | 14-11-11 | 22:19

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:18 | + 0 -
Oh !!! Pij - time !!

Rammstein | 14-11-11 | 22:19

@prince | 14-11-11 | 22:16

Maar man, dan mot je zelluf nadenken!

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:18

Ah kijk de versterking is gearriveerd

@prince | 14-11-11 | 22:16 |
Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:16 |
texritter | 14-11-11 | 22:16 |

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:18

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:16 | + 0 -
Had je het graag anders willen horen ? Kan hoor.

Rammstein | 14-11-11 | 22:18

@relatief | 14-11-11 | 22:11
Vervang 'zei' door 'zij', en mijn comment klopt helemaal!

necrosis | 14-11-11 | 22:18

Daarbij @Rammstein gigantisch achterover knuffelt. Dat zeker.

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:18

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:13

Dat make hem een beter mens.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:17

relatief | 14-11-11 | 22:11 | + 0 -
http://www.2-euromunten.nl/2-euromunten-nederland-normaal/1999/

HonderdEnEen | 14-11-11 | 22:17

Religies zijn er alleen maar om de kudde tam en dom te houden!
Er bestaat gewoon geen god!
punt!

prince | 14-11-11 | 22:16

@Kapitein Sjaak Muis
Klopt, hangt van de defenitie van atheisme af. Net ff op ons aller geliefde wikipedia gekeken, (nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme) blijkbaar zijn er 2 defenities waar deze nuance dus net het verschil tussen is.

Polbeer91 | 14-11-11 | 22:16

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:12
Als je ergens werkelijke van overtuigd bent, is dat niet meer nodig en zal die behoefte ook verdwijnen. Simpele macht- en manipulatietrucs: geef het volk brood en spelen, verdeel en heers, geen volk zo tam (eenvoudig onder de duim te houden) als een angstig volk, etc. U kent dat - naast de Powned-sticker vast ook wel.

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:16

Rammstein | 14-11-11 | 22:14
Nou nou nou!

Moet het weer zo ongenuanceerd Rammstein?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:16

bardock | 14-11-11 | 22:10
Dat was ik!

Bedankt voor het compliment: Atheist Bigbang Bolleboosje.

*bloost*

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:15

Laat ze lekker verrekken met die kut-kerk en doe gewoon je zin.
Zal ff lekker worden zeg, anno 2011 met een sprookjesboek lopen zwaaien.

Rammstein | 14-11-11 | 22:14

@BigBangNeverHappened
Ah, daar hebben we de dictators weer. Waarom Pol Pot niet genoemd? Hitler was een Rooms-katholiek die vond dat hij het werk van God moest verdedigen tegen de Joden. Stalin had een hekel aan individuelen in de Russisch Orthodoxe kerk, maar die kerk breidde juist flink uit onder Stalin.

SamKoeman | 14-11-11 | 22:13

@steffske
Ik durf te wedden dat Johnny nog nooit de Bijbel heeft gelezen, laat staan de Koran.

xzaz2 | 14-11-11 | 22:13

''Dit soort posts sterkt mij alleen maar in de overtuiging dat onze eeuwenoude democratie bij het christendom in betere handen is dan bij anti-religieuzen. Maar goed, hetzelfde is ook vast te stellen met eenvoudige statistiek over de geschiedenis: Politieke macht voor christendom + verlichting = democratie. Politieke macht voor anti-religieuzen = Dictatuur + bloedbad.''
Allemaal | 14-11-11 | 21:25 | + 4 -

De verlichting op zichzelf heeft geleid tot democratie. Het christendom heeft hier slechts een negatieve invloed bij gehad door de eeuwige bloedbaden tussen katholieke dan wel protestante vorsten gedurende de 17de en 18e eeuw. Daarbij is uw oordeel over anti-religieuzen niet correct. Het midden-oosten kampt al decennia lang met burgeroorlogen dankzij de verderfelijke islamitische leiders. Vroeger gebeurde dat ook gewoon hier in Europa maar dan onder christelijke heersers. Slechts de verlichting op zich heeft dus bijgedragen aan de democratie en niet het christendom!

stijllozestijl12 | 14-11-11 | 22:12

@xzaz2 | 14-11-11 | 22:06
@texritter | 14-11-11 | 22:07
Kom maar op met die cijfers. En om het vast lekker moeilijk te maken, we hebben het over Nederland nu. Succes!

dlseth_ | 14-11-11 | 22:12

@necrosis | 14-11-11 | 22:07 En wàt zei god met ons?

vraagstaart | 14-11-11 | 22:12

de tandarts | 14-11-11 | 22:09 |
Bedankt voor de tip. Helaas zijn de medicijnen al toegevoegd.

Misschien moet ik mij er gewoon bij neerleggen en accepteren (maar mondjesmaat respecteren) dat iemand zijn geloof beleid.

Iedereen mag het ook zelf weten. Man, het lucht wel een beetje op.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:12

@Jaap de Paap
Als je ergens vol van bent wil je dat uitdragen! U kent de POWNED stickers nog?

xzaz2 | 14-11-11 | 22:12

och och, sjonnie kwit weer met zijn regelmatige portie reli-bashen. Zeik niet man; de gemiddelde christen doet geen vlieg kwaad en als ie goed in de bijbel leest laat ie jou ook lekker geloven (of niet geloven, zoals je het zelf zal willen omschrijven) wat jij wilt.
Laat mensen toch gewoon geloven wat ze willen, en zoek hulp om met je aressie om te leren gaan. Je lijkt een nogal gefrustreerd mannetje.

steffske | 14-11-11 | 22:12

necrosis | 14-11-11 | 22:07

Dan zou ik nog een keer heeeeeeel goed kijken! ;-)
En dan naar je post kijken...

relatief | 14-11-11 | 22:11

@SamKoeman | 14-11-11 | 21:36 |
Jammer dat de beste Georges Lemaître zijn eigen geloof dan niet praktiseerde en een theorie heeft gemaakt die tot op heden onmogelijk waarheid (wetenschap) is gebleken. Wat betreft de documentaire (toch?) die je aanprijst, ik zal deze zeker kijken! Dit onderwerp houdt me de laatste tijd bezig. Wat betreft mijn eigen bescheiden mening t.o.v. evolutie: die staat 100 % los van de big-bang theorie. Bovendien bestaan kleine mutaties binnen één soort, dat is ook wetenschappelijk bewezen, waar ik, tot op bepaalde hoogte, ook in geloof. Ik heb echter nog niet meegemaakt dat een hond een kat baarde of een aap een mens werd. Denk eens aan muilezels, die kunnen zich niet voortplanten, terwijl men ze al duizenden jaren fokt. Die zouden toch ook geëvolueerd moeten zijn?

@SamKoeman | 14-11-11 | 21:36 |
Reageer je nu op mijn post? Volgensmij vergis je je... In ieder geval, ik reageer graag op je opmerking.

Ten eerste: we blijven als een langspeelplaat alles herhalen. Dat is mooi, het Christendom is in de basis ook hetzelfde als 2000 jaar geleden, maar ook Christenen gaan mee met hun tijd (niet alle helaas...!) en het is de kunst om dat 2000 jaar oude boekje op een juiste manier toe te passen in de huidige maatschappij. Maar als, zoals je zegt, alles herhaalt wordt, betekent dat dat niet dat de wetenschap al lange tijd stil staat? ...

De mysteries van het heelal zijn te ingewikkeld. Klopt, sterker nog, er zijn nog tal van mysteries hier op aarde. Nogal een gewaagde uitspraak om te geloven dat alles hier op aarde en in het heelal (inclusief jij en ik), zo complex als het is, bestaat door extreem toeval.

En de oerknal die zich herhaalt doet mij altijd denken aan het Hindoeïsme, waar hun oppergod (Brahma geloof ik) telkens alles vernietigd en opnieuw maakt. Alleen uit de zinnen die je hierna plaatst komt het woord 'waarschijnlijk' in voor. Precies, niet bewezen, puur speculatie, terwijl voor een bepaalde andere overtuiging alleen maar meer bewijzen naar voren komen. Betekent niet dat dat wat jij zegt onwaar is, maar in ieder geval niet te bewijzen en/of bevatten voor de mens.

En het woord 'lulverhaal' heb ik niet genoemd. Ik heb alleen gezegd dat, volgens het wetenschappelijk bewijs dat ik onder ogen heb gehad, de big-bang theorie hoogst onwaarschijnlijk is.

Als laatste voor de algemene lezer: mooi om te zien dat mijn eerste post zoveel negatieve stemmen krijgt. Kunnen atheïsten/big-bang-bolleboosjes, om in de taal van dhr. Quid te praten, geen (genuanceerde) kritiek hebben?

bardock | 14-11-11 | 22:10

vraagstaart | 14-11-11 | 22:08
Koekje van eigen deeg!

Het is maar goed dat ik mijn Nitraten nog niet binnen heb, anders had ik er een paar tussen de comments geflikkerd.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:10

@Nacho_Vidal
Mooi he? Gelukkig zegt de Bijbel ook helemaal niets over de grootheid van de Aarde. He wacht eens wat zegt de Bijbel ook alweer. Oja de mens is nietig!

xzaz2 | 14-11-11 | 22:10

@necrosis | 14-11-11 | 22:07
En wát zei hij dan precies?
En dan ook nog wel in koor met ons?

Kapitein Sjaak Mus | 14-11-11 | 22:10

Einstein had 't denk ik wel bij het rechte eind:

""In plaats van te vragen wat religie is, geef ik er de voorkeur aan te vragen wat het streven kenmerkt van iemand die bij mij de indruk wekt religieus te zijn: iemand die religieus verlicht is, komt op mij over als een mens die zich, naar beste vermogens heeft bevrijd van de ketenen van zijn zelfzuchtige verlangens en die in beslag wordt genomen door gedachten, gevoelens en neigingen waaraan hij zich vastklampt vanwege hun hechte, boven het persoonlijke uitstijgende waarde.

Belangrijk lijkt mij de kracht van deze boven het persoonlijke uitstijgende inhoud en de diepgang van de overtuiging met betrekking tot de allesoverheersende zinvolheid, ongeacht of er enige poging wordt ondernomen deze inhoud te verenigen met een goddelijk wezen."

Slimme kerel wel, die EInstein. Vorm en inhoud scheiden en zo.

vraagstaart | 14-11-11 | 22:10

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:56 | + 0 -

Ik was al bang voor je bloeddruk ;-). Mijn advies om je bloeddruk te verlagen, zonder veel vis te eten of medicijnen te gebruiken, is om te accepteren dat niet iedereen op dezelfde manier denkt zoals jij dat doet. Hedendaagse christenen in Nederland zorgen, voor zover ik weet, niet voor veel criminaliteit. Meestal werken ze hard en de meesten willen helemaal niemand lastig vallen. Ik ben zelf ook christen, maar laat iedereen die anders denkt in zijn / haar waarde. Het wordt mij pas teveel als mensen (inclusief het christelijke geloof) met geweld hun overtuiging opdringen. Zelf heb ik geen enkele behoefte om iemand anders te bekeren (ik kan dat niet eens). Je eindigt snel in een welles-nietes spelletje (zeker op het internet). Mijn vermoeden is dat mensen die hun overtuiging met geweld kracht bij willen zetten, erg onzeker zijn over deze overtuiging. Je ziet dit vaak in discussies met moslims als je het over hun 'profeet' hebt.

de tandarts | 14-11-11 | 22:09

Erger nog dan de dwalingen uit de door mensenhanden vervaardigde heilige schrift, is de idee dat de daarin zo weldenkend, aanmatigend en minzaam gestelde geboden zowel als verboden vooral door anderen opgevolgd moeten worden.

In dat opzicht vormen de linkse verdwaalden het nieuwe Staphorst van Urk in Den Haag.

Jaap de Paap | 14-11-11 | 22:09

Religie is waanzin.

Een paard | 14-11-11 | 22:09

@necrosis | 14-11-11 | 21:55 |

Ik beweer het tegendeel. Zullen we proberen wie gelijk heeft? Dan is het wetenschappelijk bewezen, ipv religie.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 22:09

Religie is nuttig. Een samenleving met een religie funktioneerd beter. Atheistische landen zijn ronduit gevaarlijk. Denk aan mao stalin en hitler. Maar ook vandaag nog. Noord korea. Religie heeft een funktie. Het zorgt voor harmonie. Het is alleen jammer dat er geen god is. helaas.

BigBangNeverHappened | 14-11-11 | 22:09

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:06

Wijntje is altijd welkom! Ben benieuwd naar wat morgen brengt…
vrede en alle goeds gewenst, natuurlijk! ;-)

relatief | 14-11-11 | 22:08

relatief | 14-11-11 | 22:06 |
Er zijn ook veel gelovige kaasverkopers op de markt.

Maar daar koop ik gewoon mijn kaas. Want; smaakt prima.

Goed, je hebt gelijk, die ene opmerking was vrij bout.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:08

Tjongejonge...... het atheïsme wordt hier vanavond met religieuze bevlogenheid gepropageerd...

vraagstaart | 14-11-11 | 22:08

@kibambam | 14-11-11 | 22:00 | + 0 -
Typisch, Nederland is ook weer eigenwijs, dat vind ik dan wel weer goed.

HonderdEnEen | 14-11-11 | 22:08

@HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:57
Op de 2-Euro munt uit Nederland staat wel degelijk de tekst god*zei*met*ons.

necrosis | 14-11-11 | 22:07

en hoe zit het met de rechtse kerk

istawa | 14-11-11 | 22:07

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:55

"Daarom zijn er zo weinig gelovigen onder wetenschappers.Daarom kan een gelovige ook nooit een vrijdenker worden en is hij per defintie minderwaardig aan een atheïst."

Hoe kom je daar nu bij?! Wellicht zijn er minder fundamentalisten onder de wetenschapper, maar er zijn juist veel gelovige wetenschappers!

relatief | 14-11-11 | 22:06

Gematigd Christendom sucks, maar de alternatieven in de praktijk sucken nog veel meer.

de Bree | 14-11-11 | 22:06

relatief | 14-11-11 | 22:03 |
He, wat jammer nou.

Het is dat ik nu even los ga op een onderwerp dat mij nader ligt.

Maar dat betekend niet dat ik als een rantende mafketel door het leven ga.

Morgen weer een nieuwe dag.

Wijntje?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:06

@dlseth_
Zullen we de cijfers van die wandaden en dergelijke gruwelijkheden er is bij pakken van daders die NIET christelijk waren?

xzaz2 | 14-11-11 | 22:06

de CU is op zich nog cool

istawa | 14-11-11 | 22:05

@texritter
@DebraCadabra
"In God we trust" is pas in 1954 in de 'pledge of allegiance' gekomen na intensief lobbywerk van de katholieke organisatie 'knights of colombus.'

SamKoeman | 14-11-11 | 22:05

xzaz2 | 14-11-11 | 22:00
Ja, ik vind het naif om te denken dat alles wat om heen zichtbaar is en tastbaar gemaakt moet zijn door een 'maker'.

Maar ik geef je wel gelijk: Sinds ik min of meer 'te weten ben gekomen' dat niet alleen de aarde waar wij op leven, helemaal niet zo bijzonder is. En de melkweg waar wij in leven ook niet zo bijzonder is. En groter dan dat. Het heelal waarin wij ons bevinden ook een cyclus is. Wat heeft het leven dan voor zin?

Vrij negatief allemaal. Dus wat dat betreft kan ik het wel waarderen, dat geloof. Het is zo lekker iets om aan vast te houden.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:04

@de Bree | 14-11-11 | 22:00
Even afgezien van de andere vreugden van gristenfundamentalisme, zoals kindermisbruik, incest, ontkenning van wetenschap, indoctrinatie, uitsluiting en seculier geweld...

dlseth_ | 14-11-11 | 22:04

Voor alle bijbelneukers en Mohammed-aflikkers... als je denkt geloof je niet en als je gelooft...

kibambam | 14-11-11 | 22:03

@Polbeer91 | 14-11-11 | 21:51
"geloven dat er geen god is is ook geloven"
... eeh, niet geloven dat er een god is, is iets anders dan geloven dat er geen god is...

Kapitein Sjaak Mus | 14-11-11 | 22:03

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:55

Vroeger kon ik je wel pruimen, maar ben je dronken ofzo?
Je maakt je gewoon belachelijk. Ik weet dat religie veel ellende brengt, maar ook goeds. Ik ken heel veel religieuze mensen die zich het vuur uit de schenen lopen voor anderen en ik heb daar veel waardering voor. (men noeme een Moeder Theresa)

Ik heb meer respect voor een groep mensen die zich in principe inzetten voor anderen en ook af en toe ontzettend de fout in gaan, dan een groep die dat niet doet, maar slechts cynisch de fouten van de anderen loopt af te zeiken.

relatief | 14-11-11 | 22:03

@Zonnebloemolie
Als de bijbel (helemaal) niet ter discussie stond zouden christenen nog steeds het geocentrisme aanhangen...

Polbeer91 | 14-11-11 | 22:03

texritter | 14-11-11 | 22:01 | + 0 -

Right. Ik zag je te laat.

DebraCadabra | 14-11-11 | 22:02

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:55 | + 0 -
Het is inderdaad kindermishandeling in extreme gevallen.
Michael Shermer, als jij die kent, maakt het onderscheid tussen liberale gelovigen en orthodoxe. De laatste is de categorie waar jij het denk ik over hebt.

HonderdEnEen | 14-11-11 | 22:02

SamKoeman | 14-11-11 | 21:55 | + 0 -

De Amerikaanse revolutie vergeten? "In God we trust" enzo?

DebraCadabra | 14-11-11 | 22:02

Gelovigen (al dan niet religieus) zijn als een psychopaat: Vol van zichzelf en blij met leed dat gaarne een ander wordt aangedaan.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 14-11-11 | 22:01

@HonderdEnEen... kijk maar op de zijkant van de Ned. 2-euromunt!

kibambam | 14-11-11 | 22:00

Wat heeft de ontkerkelijking ons gebracht: individualisme, overgave aan hedonisme en doelloos consumentisme, weerloosheid tegen kwaadwillende groepen en bedreiging door een andere agressievere godsdienst. Zo slecht was gematigd Christendom nog niet.

de Bree | 14-11-11 | 22:00

@Nacho_Vidal
Hou de gedachte 'ik snap het echt niet.' vast. Het weer bestempelen als 'naïviteit' geeft precies de haat weer. Waarom ben ik naïef? Omdat ik niet de grondbeginselen heb die jij handteer?

xzaz2 | 14-11-11 | 22:00

xzaz2 | 14-11-11 | 21:57 |
Je bent er bijna! Je moet alleen nog wat groter denken.

De kans dat die zandkorrels ooit zijn ontstaan is al heel wat. Dat er later nog dingen mee zijn gebeurd is in feite natuurkundig te verklaren.

En al die feiten bij elkaar opgeteld hebben lang geduurd. Heel lang.

Miljarden jaren. Niet voor te stellen.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 22:00

xzaz2 | 14-11-11 | 21:54 |
Prima allemaal. En voorbeelden die allemaal in jou ogen zorgen voor iets positiefs.

Maar ik heb er geen zin meer in. Ik kan niet meer tegen de naiviteit. Tegen de onwetendheid en tegen de leugens.

Ik snap het echt niet.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:58

@Nacho_Vidal
Ik heb ze allemaal gezien, indrukwekkend hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zie het vaak nog bij de BBC, vooral met die oude gast kan even niet op zijn naam komen.
Maar goed totdat ze op het punt komen van 'toeval' ben ik het met ze eens. Het is toch niet te begrijpen dat alle zandkorels op aarde op elkaar gestapeld worden door een reeks van 'toevalligheden'? Jij gaat de kant op van toeval ik ga de kant op van het creationisme. Wat maakt mijn keuze belachelijk en jouwn keuze de juiste?

xzaz2 | 14-11-11 | 21:57

@applaus voor de paus | 14-11-11 | 21:52 | + 0 -
_Geloofs overtuiging is al verwijdert
_En de Euro heeft geen tekst met het woord `God'.
Voor de rest ben ik het helemaal eensch !

HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:57

de tandarts | 14-11-11 | 21:53
Klopt :) mijn bloeddruk is nu letterlijk hoog :)

Even rustig ademhalen.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:56

Religie is kuDt.

kibambam | 14-11-11 | 21:56

Op internet komen gristenen trouwens altijd in groepen.

Zo'n gereformeerde stichting als www.tegenverruiming.nl stuurt ze op een site met lokaal nieuws af, en dan lijkt het plotseling of er in een gemeente veel gristenen wonen.

applaus voor de paus | 14-11-11 | 21:56

@wizz
Wetenschap is geen geloof, want wetenschap is falsificeerbaar en staat open voor verbetering. Tegenwoordig staan zelfs Newton en Einstein ter discussie. De bijbel en de koran worden niet ter discussie gesteld. Dat is het grote verschil tussen geloof en wetenschap. Wetenschap is op zoek naar de waarheid, geloof dwingt je een door de clerus vastgestelde waarheid te accepteren. Daarom zijn er zo weinig gelovigen onder wetenschappers.Daarom kan een gelovige ook nooit een vrijdenker worden en is hij per defintie minderwaardig aan een atheïst.

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:55

@de Bree | 14-11-11 | 21:46
Foute veronderstelling: zonder mensen zal religie uitsterven, zonder religie zullen mensen niet uitsterven.
Simpel!

necrosis | 14-11-11 | 21:55

HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:49
Stoppen, ik zeg stoppen met de onzin verkondigen van het geloof.

De bel die om de kinderen heen wordt gespannen moet doorgeprikt worden.

Religie heeft niets moois. Helemaal niets. Het is alleen maar ellende gestapeld op ellende.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:55

@DebraCadabra | 14-11-11 | 21:48 |
U vergeet de Amerikaanse revolutie, met relatief grote vrijheid en een scheiding van kerk en staat tot gevolg. Frankrijk veranderende overigens niet in een seculiere staat. Robespierre was een deïst.

@texritter
Nederland kent geen scheiding van kerk en staat, we hebben nota bene een staatshoofd die meent bij de gratie Gods te regeren. En ik wil geen religieuzen uit de politiek weren, maar ik wil wel religie uit de instituties weren. De V.S. hebben door hun constitutie religie gedomesticeerd en dat is maar goed ook.

SamKoeman | 14-11-11 | 21:55

Alles in NL is handel. Dus God ook want God is met ons. Op het randje!
In NL is alles en iedereen een commodity, don't johnnyquid yourself.

ecologiste | 14-11-11 | 21:55

@wizzz | 14-11-11 | 21:49

Wetenschap is de waarheid van vandaag, voeg ik er graag aan toe.

Inferi0r | 14-11-11 | 21:54

@Nacho_Vidal
Wat wil je horen? De geschiedenis van het Christendom is bij elke persoon die een beetje geleerd heeft bekend, dat heeft ellende gebracht maar ook veel hoop / liefde etc en zelfs economische groei denk hierbij aan de Kruistochten die niet alleen maar bestonden uit het uitroeien van de Islam.
Dhr. Jansen, Islamgeleerde (die ook op Geenstijl een prominente rol heeft) heeft daar laatst bij Moraalridders een goed verhaal over gehouden heeft.

xzaz2 | 14-11-11 | 21:54

@IWAB | 14-11-11 | 21:46

Het meest gênante is nog wel dat de hedendaagse stuitende intolerantie van steeds meer atheïsten de oorzaak er van is dat die echte orthodoxe reli's zo groot in getal blijven. Ik hoor ze het zo vaak tegen elkaar zeggen 'zie je wel, die haat, dat is nu de duivel, die missen de Liefde'. Religie, het is sinds den beginne groot geworden in tijden van vervolging, maar de superieure niet-religieuzen doorzien het niet.

Inferi0r | 14-11-11 | 21:53

Als je denkt dat religie op z'n retour is dan heb je het mis. Nog nooit was religie zo populair in de wereld. Tja in een gehucht als Nederland tijdelijk wat minder, maar dat doet niet ter zake.
Om religie weg te krijgen zul je de mens moeten afschaffen.

de Bree | 14-11-11 | 21:53

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:47 | + 0 -

Ja, daar relativeer je gelijk de opmerking van je collega's die niet meegaan op het zondagse bedrijfsuitje. Laat die mensen toch, of vallen ze je verder ook nog lastig? Je gaat zo opgefokt tekeer, lijkt me niet goed voor je bloeddruk. (Ik verdien volgens Parsons een pil van Drion ;-))

de tandarts | 14-11-11 | 21:53

xzaz2 | 14-11-11 | 21:50
Wat wil je weten?

En wat is je punt?

Kijk dat filmpje maar eens wat Parsons heeft geplaatst. En begin dan eens te lezen over dit soort dingen. Te beginnen bij Carl Sagan en meer recentelijk Stephen Hawking of beter kijk dit: www.bbc.co.uk/programmes/b00zdhtg

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:53

Wel goed nieuws...
In Eindhoven gaat een rijtje kerken gewoon dicht. Dicht omdat het kan, dicht omdat het moet, dicht omdat hun fantasievriend godje ze in de steek laat!

kibambam | 14-11-11 | 21:52

Inderdaad! Weg met die theocratie. Het is hier geen Iran!

Voor de volledigheid nogmaals mijn actielijst voor een Paars kabinet:

- Ontsla ambtenaren die weigeren homo's te huwen. Werkweigering is oneervol en verwijtbaar, dus geen recht op WW of wachtgeld.

- Shoppen op zondag is óók zondagsrust, laat in HEEL Nederland de winkeliers zelf bepalen wanneer ze hun winkel open doen, dat hoeft de kerk niet voor hen te doen.

- Verwijdering van de geloofsovertuiging uit de gemeentelijke administratie.

- Gesubsidieerde culturele instellingen als musea, en de balie van het gemeentehuis, dienen het hele weekend open te zijn.

- Draai de schoolstrijd terug: Religie en politiek horen niet op scholen. Dit zijn spelletjes die volwassenen maar met mensen van hun eigen leeftijd spelen. Wijzig Grondwetsartikel 23 hiertoe..

- Godslastering uit het strafrecht. Dat is vrije meningsuiting.

- Kerkgenootschappen worden gewone verenigingen en betalen gewoon belasting

- De tekst "God zij met ons" van de euro!

- Geen diplomaten naar Vaticaanstad. Het is geen echt land maar een kerk.

- Het wordt verboden dat gemeenteraden die vergaderingen openen en sluiten met een ambtsgebed. Scheiding tussen kerk en staat!

- De meeste geestelijken in Caraïbisch Nederland zijn rijksambtenaren. Die moeten worden ontslagen.

- Nooit meer de troonrede afsluiten met de tekst: “…U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden…”

applaus voor de paus | 14-11-11 | 21:52

@de tandarts | 14-11-11 | 21:42
Gezond verstand heet dat. Zou een tandarts moeten begrijpen.

Parsons | 14-11-11 | 21:52

xzaz2 | 14-11-11 | 21:49 |
Tegen elkaar ja. Maar zodra ze van elkaar zijn verwijderd komt de gal.

Moet ik dan ook een voorbeeld geven?

Of wou je zeggen dat het tussen de protestanten en katholieken ook altijd koek en ei is (geweest).

Of wat dacht je van de moslims. En kom alsjeblieft niet met voorbeelden van Adolf Hitler en andere mafkezen.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:51

@zonnebloemolie
Oké, a-theisme een godsdienst noemen is idd wat kort door de bocht, maar geloven dat er geen god is is ook geloven.
En als christenen per defenitie niet open zouden staan voor veranderingen zou nederland niet seculariseren

Polbeer91 | 14-11-11 | 21:51

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:41

Ik krijg niet de indruk dat atheïsten nu meer openstaan voor verandering of hun standpunt vaker wijzigen. Dat hoeft natuurlijk ook niet.

Bovendien lijken ze me als groep doorgaans eensgezinder dan gelovigen; iedere gelovige gelooft anders, maar 'niet-geloven' kan niet op veel manieren. Zoals er oneindig veel natuurlijke getallen zijn, maar slechts één nul.

relatief | 14-11-11 | 21:50

Mwoehahaha, Ede!

Boeiend wat de kerken vinden; dankzij Veldhuizen is Ede in 2025 toch een islamitische enclave. Misschien dat de kerkenraad nog wat kan zeiken voordat ze kennis maken met de dichtstbijzijnde hijskraan tegen die tijd..

dlseth_ | 14-11-11 | 21:50

Ik en de stemmen in mijn hoofd geloven maar in 1 ding: wij geloven in onszelf. De rest is bijzaak.
Dat vinden wij tenminste.

Gier | 14-11-11 | 21:50

arikanari | 14-11-11 | 21:20 |
mensen belachelijk maken is aan jou niet besteedt,je bent het al.

Ratzing. | 14-11-11 | 21:50

@Nacho_Vidal
Lekker makkelijk, zeg mij hoe ver ik moet kijken? Naar het zwarte gat dat zich hoogstwaarschijnlijk in het midden van de Melkweg bevindt?

xzaz2 | 14-11-11 | 21:50

Het was een tijdje rustig, maar hier is Quid weer met een onvervalst Christen-bashend artikel. Waar de frustratie vandaan komt weet ik niet, maar hoe meer ik lees, hoe meer ik ervan overtuigd geraak dat Quid tijdens zijn jeugd door Pater Pedofiel in zijn bruine ster is genomen.
Schrijven als therapie ?

Nonkel Frituur | 14-11-11 | 21:50

@IWAB | 14-11-11 | 21:46
Handen af van Johnnie Quid!

necrosis | 14-11-11 | 21:50

texritter | 14-11-11 | 21:45
Ik bepaal niets. Ik schop. Omdat het kan en omdat het moet.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:49

@Nacho_Vidal
Wat is daar erg aan? Katholiek en Vrijgemaakt zijn sowieso Ajax en Feyenoord. Binnen de kerken zijn er tal van discussies die onderling met respect worden gevoerd.

xzaz2 | 14-11-11 | 21:49

"Ook wetenschap is een geloof", sprak de atheïst.

wizzz | 14-11-11 | 21:49

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:40 | + 0 -
Fijn om een gelijkgestemde te horen. Aanvulling is welkom. Misscien de rechten van de vrouw verankeren ? Homo's ? Dierenrechten ? Voorhuiden ? Schaamlippen ?
Geen Priester kinder begeleiding meer ? Geen koran les ?
Geen hoofddoek als recht meer ? Geen evolutie ontkenning ? Medicijnen ? Vaccinantie ? Pfff, nu weet ik het echt niet meer.

HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:49

xzaz2 | 14-11-11 | 21:45
Nee jij bent christen omdat je niet verder kijkt dan je neus lang is.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:48

@SamKoeman | 14-11-11 | 21:34 | + -1 -

Je vraag:

@Allemaal | 14-11-11 | 21:32 |
Waarom wordt het met antireligieuzen een drama voor de vrijheid?

Franse revolutie (die van Robespierre), de Russische en Chinese revolutie, zijn de meest in het oog springende. Dat waren, dacht ik, de drie grote revoluties met een flinke aversie tegen religie.

Vandaar dus.

DebraCadabra | 14-11-11 | 21:48

de tandarts | 14-11-11 | 21:43 |
Ik zeg altijd maar zo; I hope they serve beer in hell.

Wat een onzin. En wat nog stommer is, een andere collega vindt dat de hel niet bestaat, maar hij is wel gelovig.

Dus wel een hemel, maar geen hel. Ok.

En verder zijn christenen het onderling ook nooit met elkaar eens. Altijd weer een andere interpretatie van het 'boek'.

Ik ben het met @Parsons over alles eens, en als we dat niet zijn, dan komen we met feiten.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:47

Ik heb nog wel een passend muzakje in de aanbieding.
(vraag maar aan Che)

necrosis | 14-11-11 | 21:47

Een grote Mind-Fuck, alle religie.
Maar goed,het zijn de laatste lootjes,loodjes,de laatste strohalmpjes met een kluitje in het riet.
Ondertussen zijn ze nog lang niet uitgestorven en zit ik persoonlijk nog ongevraagd met een partij kutholieke klokkeherrie.
Bij iedere dooie katteliek uit de omgeving.

Ratzing. | 14-11-11 | 21:47

Hopeloze strijd. Religie en staat zijn altijd verweven geweest. Alleen de laatste dertig jaar wat minder, de 10.000 jaar daarvoor wat meer. Het enige waar je op kunt hopen is dat je in een tijd leeft waarin de religieuze regels wat milder zijn.
De mens heeft religie nodig. Niets aan te doen.

de Bree | 14-11-11 | 21:46

@zonnebloemolie
Welke werkelijkheid zien wij niet dan? Zeg het eens? Welke werkelijkheid zien wij niet? Open mijn ogen!

xzaz2 | 14-11-11 | 21:46

@texritter | 14-11-11 | 21:40 |
Klopt, want Kim Jong Il wil geen concurrentie. De staat is diep religieus, de grote leiders (Kim Jong Il en zijn dode vader die nog steeds de president is) moet geëerd worden. Kim Jong Il creëert een eigen religie. De V.S. is de enige echte antireligieuze staat met scheiding van kerk en staat in de grondwet(!). Dat is geen dictatuur.

SamKoeman | 14-11-11 | 21:46

Confronteer mensen in godsnaam niet met religie voordat ze daar zelf objectief over kunnen oordelen. Eigenlijk net als met seks. Een jaar of zestien - achttien, dan hebben pubers al wat minder de neiging om zich compleet te laten hersenspoelen door volwassenen, en kunnen ze, net als bijvoorbeeld met seks, zelf bepalen waar ze zich goed bij voelen.

Predateur | 14-11-11 | 21:46

Hahahahahaha, Johnny Quid, steeds meer reaguurders worden dat gefrustreerde zielige relibash gehuilie-huilie van je zat. Benieuwd wanneer je moet wieberen bij GS omdat je geen volle zalen meer trekt, lutser!

IWAB | 14-11-11 | 21:46

wat is er toch met jou, Quid?
wil je erover praten?

propper1000 | 14-11-11 | 21:46

@allemaal Waar heb jij het in vredesnaam over. Democratie is ontstaan ondanks de religieuzen. Ga je huiswerk overdoen!
zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:29
-
De eerste stappen richting democratie zijn al in de middeleeuwen gezet, ver voor de Verlichting. Toen 99,999% religieus was. Hoezo ondanks religieuzen? Merk overigens even op dat ik "christendom PLUS verlichting" plempde.

Allemaal | 14-11-11 | 21:45

Instituten als kerk en staat kun je prima scheiden en dat moet je ook doen. Geloof en politiek scheiden is echter totaal wat anders. Dat is hetzelfde als overtuiging en politiek scheiden: onmogelijk. Een intelligente vent als John Quid zou dat verschil moeten snappen.

niet voor de hond | 14-11-11 | 21:45

@Nacho_Vidal
Wat is je punt? Ik ben Christelijk omdat mijn ouders Christelijk zijn? Nee ik ben Christelijk omdat ik bij mijn beleidenis heb beleden dat ik Christelijk ben. Alsjeblieft als het niveau hier ligt van de discussie is Geenstijl echt niet meer de plaats om dit soort discussies te voeren. Die Richard D. weet echt niet waar die over praat.
@texritter
;)

xzaz2 | 14-11-11 | 21:45

Parsons | 14-11-11 | 21:40
Prachtig dit.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:45

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:39 | + 0 -

Het ergste is dat je collega's denken dat jij naar de hel gaat!

de tandarts | 14-11-11 | 21:43

Leuk! Op dit moment zijn alle reacties met een beoordeling >0 allemaal kritisch jegens de (doorgaans leuker en beter schrijvende) J.Q. of zijn aanhangers.

relatief | 14-11-11 | 21:43

@HonderdEnEen
Anders ga je je eigen landje maken en bouw je er een grote muur omheen, de geschiedenis heeft uitgewezen dat dat best mogelijk is!

xzaz2 | 14-11-11 | 21:43

xzaz2 | 14-11-11 | 21:40 |
Ik bekijk het van de positieve kant.

Hij zei ooit dit; 'Dat zijn geen christelijke kinderen, maar kinderen van christelijke ouders'

Zo simpel, maar wel treffend.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:42

Parsons | 14-11-11 | 21:36 | + -2 -

Over fundamentalisme gesproken.... (hoop ergens dat je ironisch was)

de tandarts | 14-11-11 | 21:42

@polbeer91
Atheïsme is geen godsdienst.
Als ik niet autorijd, dan ben ik toch ook niet een automobilist.
Als ik niet geloof, ben ik dus geen gelovige.
En... Atheïsten en agnosten staan open voor verandering en kunnen hun standpunt wijzigen. Gelovigen zijn per definitie dogmatisch. Godsdienst is een sluier over de ware menselijkheid.

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:41

HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:37
Ik pleit mee

*pleit*

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:40

@SamKoeman
Oja die Richard Dawkins die man die niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Die man heeft er een levenswerk van gemaakt om zowaar het Christendom onderuit te halen zonder groot success overigens.
Het is alsof deze man continue worstelt met de gedachten dat er wel een god is en dat de theorie waar hij in geloofd even plausible is als de gene waar het Christendom in geloofd.
Nee niet die Richard, een goede basher is het overigens wel, dat moet ik hem nageven.

xzaz2 | 14-11-11 | 21:40

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:29 | + -3 -

Polpot, Stalin, Hitler, Mao (en het huidige China)

de tandarts | 14-11-11 | 21:39

Allemaal | 14-11-11 | 21:32 |
Ach zeur niet man, en ga toch weg met je stomme vergelijkingen.

Ik heb medelijden met ze, dat ze zich onthouden van iets leuks, puur omdat het hen gezegd wordt.

Aanstellers, net als jij.

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:39

Klopt het trouwens dat geenstijl.nl helemaal niet bereikbaar is in Ede?

Inferi0r | 14-11-11 | 21:38

bardock | 14-11-11 | 21:32
Omdat het niet zo is gegaan als veel mensen denken. Dat is jammer maar helaas.

Zo blijven de gelovigen en tegenstanders van evolutie altijd als een langspeelplaat alles herhalen wat ze ooit hebben gehoord.

En nu jij ook weer met deze opmerking.

De mysteries van het heelal zijn te ingewikkeld om in een notendop te beschrijven. En dat is niet spannend of makkelijk genoeg voor mensen zoals jij. Vandaar dat er 2000 jaar een boekje is geschreven waarin beschreven staat hoe de dingen moeten en zijn. Geen vragen, alles staat erin.

De 'oerknal' zoals je net zei. Is een proces dat zich constant herhaalt. Want voordat de 'oerknal' er was, was er wel degelijk iets. Om ons heelal zijn waarschijnlijk (oneindige) universa zoals dat van ons.

Dat is moeilijk om voor te stellen. En waarom is dat trouwens een lulverhaal? Verdiep je eens in de materie man!

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:37

maar hoe zit het dan met den Linkschen Kerk ?

en de Klimaat Kerk ?

dat zijn pas fundamentalisten !

FW Ta-183 Huckebein | 14-11-11 | 21:37

Ik pleit voor een Republiek, dus koninging weg, speciaal onderwijs weg en godslastering ook weg. Artikel 1 hoeft religie niet speciaal te worden vermeld. Geen verwijzingen meer naar God bij de overheid. En vooral weg met die zuilen, of wat daar van over is. Geen belasting geld naar religeuze organisaties. Betere bescherming van de vrijheid van menings uiting. De staat zal zich niet bemoeien of helpen opzetten van één gevestigde religie.
Dit is ook beter voor religeuzen zelf, ookal zullen zij het waarschijnlijk niet toegeven.
Wat iedereen thuis doet, moeten zij lekker voor zichzelf houden. Zolang het zich maar niet aan anderen opdringt en aan kinderen.

HonderdEnEen | 14-11-11 | 21:37

@zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:24

Ja, want niet religieuzen betalen mee aan religieus onderwijs. NOT. Eerder andersom, in de cda/cu/sgp regionen bevinden zich zeer weinig uitkeringstrekkers (calvinistische mentaliteit heerst als altijd) en die hoesten meer dan hun eigen onderwijs op.

Inferi0r | 14-11-11 | 21:36

@bardock | 14-11-11 | 21:32 |
De grondlegger van de oerknaltheorie was de Belgische priester Georges Lemaître. En wat de evolutietheorie betreft, kijkt u eens naar 'The Genius of Charles Darwin', gepresenteerd door Richard Dawkins. Het opent uw ogen en verrijkt uw wereld.

SamKoeman | 14-11-11 | 21:36

"Zo is er in Ede nauwelijks info te vinden over abortus, op de daarvoor bestemde website. Bepaalt de gemeenteraad."

Dus de democratisch gekozen gemeenteraad mag slechts de door geenstijl goedgekeurde meningen verkondigen op hun eigen website?

relatief | 14-11-11 | 21:36

Ik heb het denk ik al eens eerder aangehaald, maar religie is een dodelijke en besmettelijke geestesziekte. Eenieder die een fantasievriend nodig denkt te moeten hebben (ja ook achter de voordeur) verdient een preventieve pil van Drion.

Omdat het kan.

En vooral omdat het moet!

Parsons | 14-11-11 | 21:36

Dat de religie met de tijd mee moet onderstreep ik.
Mensen die religie willen uitbannen zijn even erg als mensen die religie willen opdringen.
NL is gebouwd op gristendom, deal with it.
Maar val elkaar niet lastig.

Pastor Sippenhaft | 14-11-11 | 21:35

@texritter
Niks het is Johnny Quid's dagelijks potje gekanker op de Christenen. Vinden ze hier heel leuk!

xzaz2 | 14-11-11 | 21:35

brutus68 | 14-11-11 | 21:29 |
Kijk het is niet zo dat ze persoonlijk bij mij over de vloer komen. Om mij lastig te vallen.

Maar overal hebben ze indirect invloed op ons bestaan. Of het nou positief of negatief nieuws is.

Laatst zat ik mij hier over ook weer zo lekker druk te maken: www.eenvandaag.nl/gezondheid/38984/ang...

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:34

@Allemaal | 14-11-11 | 21:32 |
Waarom wordt het met antireligieuzen een drama voor de vrijheid?

SamKoeman | 14-11-11 | 21:34

Quid mijn complimenten dat je het woord 'Middeleeuws' eens een keer niet genoemd hebt. Normaal doen we hier met zijn allen alsof onze voorouders een enkele decennia geleden bijvoorbeeld allang en masse voor het homohuwelijk waren. En verbazen we ons met elkander erover dat de huidige religieuzen die zogenaamd beleid voeren wat voor het laatst in de Middeleeuwen voorkwam nog niet allemaal dood zijn.

Ohh wacht Nacho_Vidal laat zich hierboven alweer verleiden door slap geouwehoer over Middeleeuwse praktijken. Om het allemaal nog onwerkelijker te maken.

Inferi0r | 14-11-11 | 21:33

Hm. Ik volg GeenStijl wel redelijk en kom altijd, als het over het Christendom (of andere religie) gaat, dit soort trieste stukjes tegen. Persvrijheid is mooi, religies beledigen is op het randje, maar moet kunnen.

Wat mij het meeste stoort is eerlijk gezegd dat 'de atheïst' en zijn big bang- en evolutietheorie (waarin de meesten dan geloven) nooit belachelijk gemaakt wordt. Als je alles naast elkaar legt en naar de wetenschappelijke feiten kijkt (waar de atheïsten zelf ook in geloven) is het toch het meest onrealistische verhaal. Beetje jammer. Waar blijft dat stuk?

bardock | 14-11-11 | 21:32

@Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:26
De intolerante die uit jouw plemps druipen, zijn anders een prachtige onderbouwing van mijn bewering dat het met anti-religieuzen een drama wordt voor de vrijheid. Jij kunt niet eens accepteren dat collega's een kerkdienst hogere prioriteit geven dan een bedrijfsuitje. How low can you go. What's next? De vegetariers onder je collega's lynchen omdat niet mee willen doen met de bbq?

Allemaal | 14-11-11 | 21:32

O Geenstijl is weer hun 'vrede' aan het verkondigen, jullie zijn nog erger dan mijn Dominee.

xzaz2 | 14-11-11 | 21:31

'Laten we beginnen het confesionele onderwijs door de gelovigen zelf te laten betalen, in plaats van uit de algemene middelen. De staat zou alleen openbaar onderwijs moeten ondersteunen.'

@zonnebloemolie

Een neutrale overheid betekend niet alleen aan niet-religieuze scholen subsidie geven. Op die manier creeer je namelijk een staatsgodsdienst: a-theisme. Een neutrale overheid geeft subsidie aan álle scholen, christelijk, joods, islamitisch, a-religieus, de hele mikmak

Polbeer91 | 14-11-11 | 21:31

@vraagstaart | 14-11-11 | 21:27

Daarom is Ede zo vreselijk, daar heb je beide.

brutus68 | 14-11-11 | 21:29

@allemaal Waar heb jij het in vredesnaam over. Democratie is ontstaan ondanks de religieuzen. Ga je huiswerk overdoen!

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:29

Pak dan gelijk de zich uitbreidende islam-enclaves mee, nu het nog kan.

vraagstaart | 14-11-11 | 21:27

Allemaal | 14-11-11 | 21:25
Bullshit

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:26

Lol@pica. Popi Jopi heeft ook zo'n kruisje op z'n stoel.

Spitto™ | 14-11-11 | 21:26

Oh ja, en giften aan een kerk mogen natuurlijk ook niet van de belasting worden afgetrokken. Dan betalen wij atheïsten ook nog eens de helft!

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:25

Rollins | 14-11-11 | 21:24
Klopt. Maar ze nemen allemaal wraak door op de SGP en het CDA te stemmen.

Dus wie lacht er nou het laatst?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:25

Quid, in staat neerwaarts kapot te maken, incapabel iets te creëren?
Hebben we eindelijk langs de verlichting wat denkruimte en pluriformiteit, kom jij centripolerend een totalitair mag-niet-denken promoten.
Wanneer begrijpt jouw soort (en het hunne) dat 'wit' mag-niet hetzelfde is als 'zwart' mag-niet.
Val toch niet steeds in je eigen zwaard.
Je hebt zo je eigen lachers op je hand, maar n beetje (mede-)kenner proeft de bullshit of ignorance.

Anyway, gristenbash 3.0 as cheap as comes

hfakker | 14-11-11 | 21:25

Dit soort posts sterkt mij alleen maar in de overtuiging dat onze eeuwenoude democratie bij het christendom in betere handen is dan bij anti-religieuzen. Maar goed, hetzelfde is ook vast te stellen met eenvoudige statistiek over de geschiedenis: Politieke macht voor christendom + verlichting = democratie. Politieke macht voor anti-religieuzen = Dictatuur + bloedbad.

Allemaal | 14-11-11 | 21:25

Laten we beginnen het confesionele onderwijs door de gelovigen zelf te laten betalen, in plaats van uit de algemene middelen. De staat zou alleen openbaar onderwijs moeten ondersteunen.

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:24

In Ede en omstreken zouden ze meer boeken van Richard Dawkins moeten lezen, als dat tenminste niet verboden is.

DSK | 14-11-11 | 21:23

arikanari | 14-11-11 | 21:20 |
Weet je wel waar je over praat?

Ja en letterlijk amen zeggen als de zoveelste gristelijke bestuurder weer iets niet toelaat of een bezwaar indient. En wij maar slikken.

Het is juist goed dat dit soort shit aan de kaak wordt gesteld.

Zal ik je een voorbeeld geven? Heeft verder hier niets mee te maken. Maar binnenkort hebben we een uitje voor het werk. Maarr, 2 van onze werknemers gaan niet mee omdat het op zondag is.

Anders gaan ze naar de hel. Snap je?

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:23

Ja hoor GS en alle anderen: jullie weten gelukkig wél hoe het zit
extremen erbij halen
mensen belachelijk maken
goed bezig!

arikanari | 14-11-11 | 21:20

Religie maakt meer kapot dan een god ooit kan goedmaken...

zonnebloemolie | 14-11-11 | 21:20

Wanneer verandert de boel eens? Deze middeleeuwse praktijken begin mij hoe langer hoe meer de neus uit te komen.

Ook op persoonlijk vlak en op mijn werk ben ik de bekrompenheid meer dan zat.

Het is toch onvoorstelbaar hoe in de 21e eeuw, met alle wetenschap en kennis van dien. Er nog steeds iets achterlijks als het geloof moet kunnen bestaan?

Opzouten!

Nacho_Vidal | 14-11-11 | 21:20

Beste Johnny Quid, scheiding van kerk en staat is niet hetzelfde als scheiding van religie/godsdienst en politiek

Polbeer91 | 14-11-11 | 21:20

dat geloof zal wel weer in opkomst zijn. De crisis is allemaal de schuld van niet gelovigen. blah blah

Dagobert D. | 14-11-11 | 21:19

Ede is de hel van de Veluwe, vreselijk oord, je zal er maar wonen. Maar goed, dit soort gristen-enclaves sterven vanzelf uit, al duurt dat nog wel enige tientallen jaren.

brutus68 | 14-11-11 | 21:18

Tja, gewoon +1. Niets aan toe te voegen.

Jlow | 14-11-11 | 21:11

Hear, hear!

plaklul | 14-11-11 | 21:11

Zullen wel veel reli-gekkies wonen dan als er ook zoveel in de gemeenteraad gestemd worden.

Herr Knäckebröd | 14-11-11 | 21:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen