Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

WTF? Donner redt kerk op Bonaire

geredkerkie.pngDie is dus ook nog gewoon minister. Piet Hein Donner. Vurig verdediger van het verbod op godslastering, journalistenhater in hart en nieren en de man die vindt dat vrouwen onderdrukken best mag zolang er maar een godje bij betrokken is. In het huidige kabinet is hij Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en in die hoedanigheid heeft De Don zojuist een kerk gered. Echt wel! Andere politici doen het met banken of landen, PH doet het met kerken. We hebben het hier dan over de protestantse kerk op Bonaire. Deze Nederlandse gemeente kampt nog steeds met wat administratieve rompslomp (formulieren, bureauladen, ordners, u kent het wel) sinds ze in oktober 2010 geen onderdeel meer van de Nederlandse Antillen zijn, en daarom dreigde men zonder dominee te geraken. En geef toe: dat bidttdt verdomde lastig. Lang verhaal verder, maar het komt er op neer dat er GELD moest komen anders zou god verdwijnen uit Kralendijk en iedereen op Bonaire in de hel komen. En dat wil Donner niet, en dus is er even roetsj roetsj wat gratis bling bling richting kerkenraadje gegaan. Hé maar Don, wij hebben hier toch zoiets als De Scheiding Tussen Kerk En Staat? "Jahaa weet ik wel, ik zal het ook nooit meer doen. Beloofd! Zeurpieten." Om hoeveel taxpoet het gaat is onbekend, dat moeten we nog even wobben.

Reaguursels

Inloggen

+1 voor de uitleg van Tapu!
En moet toegeven, het gebouw is erg mooi dus het zou zonde zijn om daar niet de juiste personen in te laten werken. En zolang de Nederlandse staat blijft investeren kan het volk natuurlijk niet voor Hugo Chavezie kiezen

toppervandeweek | 06-08-11 | 20:48

Pak van mijn hart. Ik dacht dat ze die kerk nooit gingen redden.

Troost J.E. | 06-08-11 | 11:01

@Vaus | 05-08-11 | 20:24
Ik geef het objectieve criterium van de ANBI status, dit negeer je compleet en vervolgens ga je vragen wanneer ik nu eens met argumenten kom. Dit heeft weinig zin zo.
Moet jij je eens voorstellen dat je van de ene op de andere dag geen salaris meer krijgt. Jij rationaliseert er lekker op los en komt tot de voor jou zeer bevredigende conclusie dat het goed is dat die dominee's zo in de problemen komen buiten hun schuld om. En als je daar wat aan doet, dan is dat gevaarlijk en moet je eigenlijk in het gevang. Ja, dan vergelijk ik he met Stalin en in mijn ogen is dat geen belediging maar een constatering. Ik vind je buitengewoon grof tegenover andere burgers omdat ze religieus zijn.

Allemaal | 05-08-11 | 20:48

@Tapu | 05-08-11 | 20:18
Ja, ik ga graag wat korter door de bocht. Maar volgens mij klopt het wel als je het vanuit het oogpunt van die dominees bekijkt: Die gingen na 10 oktober 2010 eens vragen waarom ze geen salaris meer kregen. Die wisten van niks en Nederland had ze op z'n minst moeten informeren. Dat NA laks is.. tja wat zal ik daar op zeggen :)

Allemaal | 05-08-11 | 20:40

@Allemaal
"Het repareren van slecht uitgevoerde regelgeving is een groter gevaar dan terrorisme en wie hier aan meewerkt moet strafrechtelijk worden vervolg"
Dit zeg ik helemaal niet. je verdraait mijn woorden. De regelgeving is terecht want de Grondwet regelt dit. Perverteer je de Grondwet dan is dit inderdaad gevaarlijker dan terrorisme. Een subsidie aan een kerk, ook al is die eenmalig, is wel degelijk op te vatten als staatssteun aan een bepaalde groep en daarmee een inbreuk op het gelijkheidsprincipe. Jou opvatting dat dit een slechts compensatie is van slechte regelgeving is jou persoonlijke interpretatie en een waardeoordeel waar ik en vele andere burgers het niet mee eens zijn en als ook de Wet niet.
Je stelt dat een kerk en een sportclub een gelijke maatschappelijke functie hebben. Dat is niet waar. Waar een sportclub een duidelijk gedefinieerde en beperkte functie heeft die zich beperkt tot de klup zelf, is een kerk een veel breder iets dat invloed, deels politiek, probeert uit te oefenen op de hele samenleving er om heen. Dit is geenszins hetzelfde. Aangezien de wet gelijkheid van religie garandeert, moet de Wet boven religie staan en de grenzen tussen religieuze groepen zowel als andere groepen burgers afbakenen. Dit vereist een onpartijtigheid die het centrum van de Grondwet vormt. (allemaal artikel 1) Om de belangen van al deze groepen in balans te houden en gelijkheid garanderen, kan de Staat geen beperkte groep van geloofsovertuiging direct steunen en of dat een hele religie is, of slechts een klein onderdeeltje ervan (een kerkgebouw) maakt niet uit. Wil de staat een kerkgebouw subsidieren kan dit alleen als de staat hard kan maken dat er historisch of monumentaal belang is.
Allemaal, het enige wat je doet is mijn woorden verdraaien en met beledigingen smijten. Wie kritiek heeft op subsidie van christelijke instellingen is een stalinist? Wordt het niet eens tijd dat je met argumenten komt?

Vaus | 05-08-11 | 20:24

@Allemaal 19:52 :

"Alleen Nederland heeft dit niet laten weten, dus van de een op de andere dag hadden ze geen salaris meer."

Dat klopt dus niet helemaal, zie mijn eerdere reactie.

Tapu | 05-08-11 | 20:18

@Tapu | 05-08-11 | 19:46
Hehe, iemand die het ook snapt.

Allemaal | 05-08-11 | 19:56

@Vaus | 05-08-11 | 18:44
Voor de goede orde: Zowel voetvalverenigingen als kerken hebben een ANBI status. Ik vergeleek ze niet voor niets.

Allemaal | 05-08-11 | 19:55

@minimá-armezusvan.. | 05-08-11 | 15:31
Die subsidie is juist komen te vervallen toen ze een Nederlandse gemeente werden. Omdat wij, inderdaad, scheiding van kerk en staat wat strakker hebben geregeld. Alleen Nederland heeft dit niet laten weten, dus van de een op de andere dag hadden ze geen salaris meer. En nu doet men een beroep op de scheiding van kerk en staat nu men dit alsnog recht wil zetten. Ofwel: Scheiding van kerk en staat zou het onmogelijk maken een slordige uitvoering van scheiding van kerk en staat recht te zetten. WTF.
-
Dat voetbalclubs geen visie op de samenleving hebben en niet trachten te bekeren is echt een non-argument. Je doet alsof dit niet is toegestaan, maar in feite zint het jou persoonlijk niet en meer is er niet aan de hand. En Donner probeert helemaal niet de klok terug te draaien, hij probeert met een *eenmalige* bijdrage de slechte van regelgeving te compenseren zodat ze niet onredelijk worden benadeeld. Zodat we weer verder kunnen met scheidng van kerk en staat. Donner, weet ik toevallig, is een groot voorstander van scheiding van kerk en staat en wil daar onder geen beding aan tornen.

@Vaus | 05-08-11 | 18:44
Als ik je standpunt even mag samenvatten: Het repareren van slecht uitgevoerde regelgeving is een groter gevaar dan terrorisme en wie hier aan meewerkt moet strafrechtelijk worden vervolg. Dit is behoorlijk ziek.
Ik vroeg je om aan te geven om welke activiteit het hier precies ging, want dit is niet gewoon het structureel uitbetalen van het salaris van een dominee. Die vraag heb je niet beantwoord en de fout die jij maakt, is dat je denkt dat de staat hiermee religie steunt. Dat is het niet, het is de staat die slechte uitvoering van regelgeving compenseert. Als je dit wenst te scharen onder het illegaal steunen van religie, dan vraag ik me af welke geldstromen er uberhaupt nog wel denkbaar zijn richting gelovigen. En dan zitten we weer prima op het spoor van mijn eerdere plemp.
-
En ook jij probeert je op onterechte gronden uit te lullen onder de vergelijking met een sportclub. Kerken hebben een ANBI status en zijn volgens de overheid dus van algemeen nut. Het waardeoordeel wat er dus wordt afgegeven, is van jouw kant.
Een gemeente moet niet het salaris van een voetbaltrainer gaan betalen, maar mag best een voetbalclub redden (geen voorstander van, maar vooruit, het mag). Idem met een kerk. Als jij hier onderscheid in wil maken, doe je dat zuiver op basis van religie en handel je hiermee in strijd met de scheiding van kerk en staat.

Allemaal | 05-08-11 | 19:52

Hoop feiten weggelaten. Hier het echte verhaal:

Op de Nederlandse Antillen waren ALLE geestelijken in dienst van de staat. Arbeisrechtelijk is de Nederlandse staat hierin de rechtsopvolger. De geestelijken ontslaan mag niet zomaar. Aangezien Nederland WEL een
scheiding tussen kerk en staat kent is met ALLE verschillende kerken gesproken. Binnen een / een aantal jaar moeten de kerken hun personeel zelf gaan betalen. Bovendien zijn de dienstverbanden niet zodanig
overgenomen dat de geestelijken bij het Rijk in dienst zijn. Dit is een zeer nette uitfasering en voor betrokkenen een zeer grote en plotselinge overgang waar gelukkig redelijk netjes aan wordt meegewerkt.

Voor de protestante kerk was er meer aan de hand. De gemeenschap van Bonaire had een voorstel gedaan voor het benoemen van een geestelijke aan de Nederlandse Antillen, dit volgens de voormalige verplichte
procedures. De Nederlandse Antillen heeft echter nagelaten (een behoorlijke tijd) om de persoon daadwerkelijk aan te stellen. De protestante kerk zat daarmee zonder voorganger en zonder financiering
(NL financieerde alleen bestaande in dienst zijnde personen). Nu de fout bij NA lag heeft Donner - na vragen en aandringen van de Tweede Kamer over deze omissie van NA en verantwoordelijkheid van NL - een
eenmalige subsidie gegeven (1 jaar), daarna moet de gemeenschap zelf de kosten dragen.

Maar ja, een tendentieus verhaal waarin je 90% van de feiten weglaat is natuurlijk veel leuker en Antillen + corruptie + Donner is gegarandeerd scoren.

Tapu | 05-08-11 | 19:46

@allemaal
Extreem verbaast over jouw opmerkingen. In de Grondwet staat uitdrukkelijk geregeld dat de staat geen religie subsidieren mag. Zie scheiding kerk en staat, zie scheiding bijzonder en openbaar onderwijs, zie antidiscriminatie wetgeving en het gelijkheidspricipe. Ik maak geen onderscheid, maar als je een bepaalde religieuze groep subsidieert doe je dat wel tenzij je iedere andere religie evenveel steun zou geven. Bovendien overlappen veel religies het politieke. Ook is jouw opmerking dat een kerk een maatschappelijke functie vervult gelijk een sportclub absoluut niet juist. Dat is een waardeoordeel wat jij eraan geeft. Je concludeert vervolgens dat ik atheist zou zijn (wat ik niet ben overigens) en discrimineer op basis van de religie van de AANVRAGER van belastinggeld. Dat is te gek voor woorden. De staat KAN volgens de wet geen enkele religie te steunen. De Wet in een democratische samenleving verdedigt de gelijkheid tussen alle religies en ook nog eens de belangen van ongelovige burgers en als zodanig kan de Wet nooit partij kiezen voor een religie zonder het gelijkheidsprincipe aan te tasten. Wat Donner doet is het gelijksheidsprincipe het raam uit gooien. Vooral vanuit de kant van het CDA, CU en SGP wordt er constant gemorreld aan deze BASISVOORWAARDE van de parlemntaire democratie. Deze tendens om een loopje te nemen met de Grondwet is een grotere bedreiging voor de samenleving en haar vrijheid dan terrorisme. Verdiep je eens in de wet en in de geschiedenis van de wet.

Vaus | 05-08-11 | 18:44

Als minister Kamp de katholieke kerk daar subsidieert is het toch logies dat Donner hetzelfde doet voor de protestanten?

Freeler | 05-08-11 | 17:40

Bonairianen en Antillianen zijn overwegend Katholiek!

De elite op Bonaire en de rest van de Antillen zijn Protestant.
Op Bonaire en de Antillen weten ze niet eens wat een dominee inhoudt. Men kent daar alleen priesters en pastoors.
Dus dat subsidiegedoe, is primair voor de rijke import Nederlanders, die daar massaal zijn neergestreken sinds Bonaire een soort van bijzondere "Nederlandse" gemeente is geworden.
Voorheen had men op Bonaire nog nooit van dominees gehoord.

farm | 05-08-11 | 16:55

Hoe ging dat liedje ookal weer: Piet Heyn zijn daden benne groots o.i.d.

Perry Vogelbekdier | 05-08-11 | 16:27

@allemaal
dit is een soepsidie om het salaris van een dominee te betalen. dat is geheel iets anders dan een ondersteuning van een bepaalde instelling die een maatschappelijke functie vervuld. ik ben het ook niet eens met de ondersteuning van voetbalclubs, maar voetbalclubs hebben geen visie op de samenleving en dragen deze ook niet uit door anderen trachten te bekeren. een kerkelijke instelling die een ziekenhuis exploiteert is ook geen probleem, maar hier gaat het om een predikantensalaris. de overheid moet zich verre houden van dit soort dingen en we waren jarenlang op de goede weg (doorsnijden zilveren koord) in de jaren negentig, nu zie je hoe zo'n refo gristengekkie de klok probeert terug te draaien, hetgeen natuurlijk koren op de molen is van het islamitische religieuze establishment. die willen natuurlijk ook dat hun imans voortaan door op kosten van de nederlandse overheid hun haatboodschappen mogen uitdragen. dat bedoel ik met een klein incidentje in een grote ideeënstrijd (overigens een benaming van het probleem door annelies van der veer)

minimá-armezusvan.. | 05-08-11 | 15:31

Donner doneert.
Lekker gemakkelijk van ons belastinggeld,dát dan weer wel.
En zondag's met zo'n zeldzaam vroom smoel in z'n geredde kerk op rij 1 een winkelkarrenmuntje in het collectezakje laten rinkelen.

R.B.Scott | 05-08-11 | 15:13

@Vaus | 05-08-11 | 12:36
Je doet alleen maar loze beweringen. Leg nu eens uit welke activiteit in gaat tegen welk grondwetsartikel. En leg eens uit waarom een voetbalclub met belastinggeld mag worden gered, maar een kerk niet. Beiden vervullen een maatschappelijke functie.
-
De enige die werkelijk onderscheid maakt, ben jij. Jij wilt onderscheid maken op basis van de religie van de aanvragers van belastinggeld. En iedereen die deze discriminatie niet volgt, wil je aangeklaagd zien. Beperking van democratie door misbruik van de rechterlijke macht. Waarom doen de anti-theisten me toch steeds weer denken aan Stalin?

Allemaal | 05-08-11 | 14:55

Is die man gvd niet lekker ofzo. Heel snel dat geld terug achterlijke! Voor dat soort mensen is geen plaats in nederland! Wegwezen en geen wachtgeld, als je zonodig een kerkje wil redden betaal je dat maar uit eigen zak. Wat een smerig achterbaks mannetje die donner nooit gemogen die man. Geenstijl doe waar je goed in bent en dat geld terug halen gvd. Jelte erop af, en net zolang door gaan todat hij ontslagen is en het geld mooi weer terug is. Zeer dikke -1

ariekanarie1986 | 05-08-11 | 14:54

@Antitheïst | 05-08-11 | 13:39
En jij plemp de discriminatie gewoon keihard neer: Gelovigen mogen geen belastinggeld ontvangen.
Ben je wel helemaal lekker? Dat heeft dan wat te zeuren over gelovigen. Als Donner zou zeggen dat je alleen nog belastinggeld krijgt wanneer je bent ingeschreven bij een kerk, dan is ie net zo erg als jij. En ik voorzie dat je dan heel wat harder piept dan nu. Gewoon omdat je niet consistent bent, maar louter bent geinteresseerd in het opleggen van je eigen wereldbeeld aan anderen.

Allemaal | 05-08-11 | 14:37

De scheiding van kerk en staat wordt hier verkracht om religieuzen uit te sluiten van publiek geld. Loepzuivere discriminatie wat GS hier plempt. Want:
-
Publiek geld voor een seculiere gemeenschap zoals een bejaardensoos of vrouwenclub stuit niet op principiele bezwaren, maar zodra de gemeenschap is aangesloten bij een kerkgenootschap, zou het wel een probleem zijn. Ergo: Het lidmaatschap van een kerkgenootschap zorgt er voor dat je ineens geen publiek geld zou mogen krijgen. Geld wat je wel zou krijgen als je seculier bent. Dit is ongeoorloofd onderscheid op het enkele feit dat men religieus is.
-
Daarnaast betekent scheiding van kerk en staat wat anders dan secularisten (en in hun kielzog veel seculieren) vaak doen voorkomen. Het is een bestuurlijke regel, dus kerkbestuur en staatsbestuur mogen elkaars besluiten niet beinvloeden. Er is geen aanleiding om dat in dit geval te vermoeden, dus scheiding van kerk en staat is hier niet relevant.

Allemaal | 05-08-11 | 14:32

leeg=lege

Horagha | 05-08-11 | 14:29

@Chiant | 05-08-11 | 13:56
@Che_cuevara | 05-08-11 | 13:21
Gewoon zeggen dat je katholiek bent en een leeg aardappelzak geven. Mensen daar zijn toch goedgelovig.

Horagha | 05-08-11 | 14:28

vind je het raar in een land waar de gemeente soepsidie uitdeelt voor gescheiden zwemmen. dit is slechts een piepklein incidentje in de veel grotere ideeënstrijd die er gaande is.

minimá-armezusvan.. | 05-08-11 | 14:27

Te gek voor woorden, dus mar niet reaguren???

Kunnen we zo'n etterbak niet breivikken??

Byter | 05-08-11 | 14:13

WTF? Geen geld naar Afrika, bezuinigen in Nederland, maar een verzonnen vriend in een ander land wel geld geven. Doe eens inhouden van het loon van die man.

Michael | 05-08-11 | 13:59

ik ben ongeveer 5 jaar geleden nog in die kerk geweest. verstond er alleen niet zoveel van want ik spreek geen Papiamento.

bozebaardman | 05-08-11 | 13:59

@Horagha | 05-08-11 | 13:18
Protestanten die geld ontvangen van het Vaticaan?
Maar whatever, de rijkdommen van de Rooms-Katholieke kerk zijn ook mijn rijkdommen, want tijdens middeleeuwen verkregen uit belastingen, aflaten en onder morele groepsdwang gedane giften vanuit het klootjesvolck. Dus ook door mijn voorouders en daardoor een erfenis aan mij. #ereschulden #kromredeneren

Chiant | 05-08-11 | 13:56

De belastingontduiking is een uitzondering, zo laat Chiant weten. In de toekomst moet het Rijk de scheiding tussen kerk en staat strikt hanteren.

Chiant | 05-08-11 | 13:53

@Che_cuevara | 05-08-11 | 13:19
Goed bezig. Mw. Hollander is wat dat betreft ouderwetsch... *zucht*
Maar wel weer vaak ervoor te porren. Dat dan weer wel.

Hollander01 | 05-08-11 | 13:49

Weer een religast die de scheiding tussen kerk en staat niet begrijpt.
Staat is staat, dus het niet bezighouden met gemeenschapsgeld verdelen onder diegenen die ze zien vliegen.
Kerk is kerk. Diegenen die ze zien vliegen hebben daar een clubje voor. Het is al jaren traditie om de zwakkeren en mensen die het moeilijk hebben geld af te troggelen. Daar is dus geen gemeenschapsgeld voor nodig.

Antitheïst | 05-08-11 | 13:39

Er is sprake van "de" protestantse gemeente op Bonaire. Nu zijn protestanten van het soort dat als er een scheet dwars zit, ze een nieuwe kerk stichten. Inmiddels heeft een aantal protestantse kerken in NL zich aaneengesloten in de PKN, die elkaar onderling kunnen steunen. Als de nu gesubsidieerde "gemeente" op Bonaire niet bij de PKN, of bij de verwante Vrijgemaakte kerken, aangesloten is, praten we hier over een sekte van 250 man. Waarom moet Donner die zo nodig subsidiëren? Laten ze maar aansluiting zoeken bij hun soortgenoten.

Synecdoche | 05-08-11 | 13:34

PH-Neutraal en toch krijg je er jeuk van!

Bergverzet | 05-08-11 | 13:21

@Horagha | 05-08-11 | 13:18
Protestanten vallen niet onder het Vaticaan.
Die erkennen de paus gewoon niet, net als ik trouwens maar dat terzijde.

Che_cuevara | 05-08-11 | 13:21

@widtvoet ® | 05-08-11 | 13:00
Ik mag toch hopen voor mr. Donner dat z'n account gekraakt is.....

Hollander01 | 05-08-11 | 13:20

@Hollander01 | 05-08-11 | 13:17
Uiteraard.

Che_cuevara | 05-08-11 | 13:19

Waarom halen ze geen geld op in het Vaticaan? De grrristelijke lijder zonder ei zou hier voor moeten dokken. Wie stuurt er na de WOB een acceptgiro?

Horagha | 05-08-11 | 13:18

@Che_cuevara | 05-08-11 | 12:31
Ik mag er toch van uit gaan dat u bezigheden met Mw. Cuevara bedoelt met uw tegeltje, m'n waarde? (Waarvoor kudo's)
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/08/...

Hollander01 | 05-08-11 | 13:17

Ik zal het wel niet snappen (want: atheïst) maar ggristenen mogen toch niet werken op zondag?
Dan mag je toch ook geen betaalde priester/ pastoor/ predikant/ whatever laten opdraven?
Vrijwillig mag dat misschien wél, maar dan hoef je die geestelijke dus niet te betalen.
Nog los van het feit dat de meeste kerkdiensten op zondag zijn, de 'voorganger' kan op de overige 6 dagen gewoon betaalde arbeid verrichten.
Mijn voorzichtige conclusie: ik wil mijn geld terug!!!!!

necrosis | 05-08-11 | 13:12

@PietGeniet | 05-08-11 | 12:18
Niet OT, maar die kerk stond er al. Heeft dus niets met Arabische prinschjes te maken.

Hollander01 | 05-08-11 | 13:10

Dat twitter hé, zou dat eigenlijk bestaansrecht hebben zonder widtvoet?

spanarchist | 05-08-11 | 13:08

Dus zo een dominee staat ook maar wat te lullen voor geld?
Wat naïef van mij.

frickY | 05-08-11 | 13:07

widtvoet ® | 05-08-11 | 13:00
Lol! Altijd wel eentje die hapt..
Zie hierboven.

Superior Bastard | 05-08-11 | 13:04

widtvoet ® | 05-08-11 | 13:00
Dat heet identiteitsfraude. Twitter Donnert niet... eh Donner Twittert niet.

Bergverzet | 05-08-11 | 13:04

widtvoet ® | 05-08-11 | 13:00
Godver de godver!
Dacht ik het niet?
Ik was vorige maand nog op Bonaire, geld zat die christelijke negerts.

Ommezwaai | 05-08-11 | 13:02

Lol @ reacties daar. Grappenmakers.

Spaghetti Monster | 05-08-11 | 12:55

Ze hoeven niet eens belasting te betalen en dan redden ze het nog niet omdat ze met piemels tegen de muren lopen te schuren zeker..

Neut | 05-08-11 | 12:53

Vaus | 05-08-11 | 12:36
Correct. Religie reGeert. Joods Christelijke belangen onder een liberale MP.
Only in..

Superior Bastard | 05-08-11 | 12:43

.. ik zeg: aftreden wegens corruptie en vriendjespolletiek.

Jan Passant mk2 | 05-08-11 | 12:42

Och, het is goedkoper om die 250 kerkgangers een tonnetje predikantensubsidie te geven dan 1 op 1 psychiatrische hulp.

zovoklets | 05-08-11 | 12:41

Donner, ik wil mijn geld terug!

ZDEV | 05-08-11 | 12:36

Donner breekt, wederom, de GRONDWET. In een werkelijke parlementaire democratie zou de minister onmiddelijk door Justitie aangeklaagd moeten worden en uit zijn functie worden gezet. Echter Justitie, bestaat allang niet meer in Nederland. Amateur rechters kunnen ieder bestaand precendent omverschoppen en zelfs de Grondwet toetsen. Het openbaar ministerie is alleen nog bezig met bepalen wie recht heeft op welke schadevergoeding. Donner is deel van een bredere neoconservatieve stroming (Balkende, Hirsch Balin c.s.) die op de meest schandalige manier de Grondwet probeert te perverteren om zo hun controversiele en vaak illegale politieke standpunten te forceren in weerwil van de democratie.

Vaus | 05-08-11 | 12:36

In mijn huiskamer is toevallig sinds gisteren een kerk van het Vliegend Spaghettimonster gevestigd. Op de eerste eredienst vandaag helaas geen voorganger. Ik wil graag ook een eenmalige subsidie voor een voorganger en aanschaf van een piratenpak.

PietGeniet | 05-08-11 | 12:36

@Jan Passant mk2 | 05-08-11 | 12:31
Misschien was dat zijn bedoeling wel.
Je weet maar nooit met die Don.

Che_cuevara | 05-08-11 | 12:32

Bah. Zodra de Nederlandsche overheid van polletiek/ambtenarij een éénmalige subsidie verstrekt scheppen zij een precedent dat zich tot het einde der jaren ontelbare malen gaat herhalen.
Dankzij deze éénmalige subsidie gaan zich nog vele projecten melden voor enorme moskeeën en andere tempels. De rechter gaat zeggen dat ook zij recht op geld hebben vanwege de Don. Zo werkt dat hier.

Jan Passant mk2 | 05-08-11 | 12:31

Donner doet het met kerken en andere politici met banken en landen.
Ik doe het liever OP de bank.

Che_cuevara | 05-08-11 | 12:31

@vetkleppert | 05-08-11 | 12:27:
Buitenland? Bonaire is tegenwoordig een Nederlandse gemeente. Alleen een beetje oewarmer dan hier.

PietGeniet | 05-08-11 | 12:29

Wobben? Dat mag toch niet meer van diezelfde Donner?

zeg maar jansen | 05-08-11 | 12:29

@DeSteef | 05-08-11 | 12:28
Ik zou er niet voor wakker blijven...

Tommygunner | 05-08-11 | 12:29

En nu maar afwachten hoe lang het duurt voordat meneer Döner aftreedt.

DeSteef | 05-08-11 | 12:28

Superior Bastard | 05-08-11 | 12:25 Right.

zeg maar jansen | 05-08-11 | 12:27

Hoezo moeten wij betalen voor gristelijke hobbies? Die nog in het buitenland beoefend worden ook?

vetkleppert | 05-08-11 | 12:27

Biff Eagleburger | 05-08-11 | 12:23
Alvast prettig weekend, want die komen er niet. Greet is een mainstream plucheklever geworden.

Superior Bastard | 05-08-11 | 12:25

@PietGeniet | 05-08-11 | 12:18
Wat dacht je hier van:
De eigenaar van een in gebruik zijnd kerkgebouw heeft recht op teruggaaf van regulerende energiebelasting. Voorwaarde is, dat het gebouw in hoofdzaak voor de openbare eredienst of voor openbare bezinningsbijeenkomsten op levensbeschouwelijke grondslag wordt gebruikt. Volgens Hof Den Haag is niet vereist, dat voor het gebouw een vrijstelling voor de onroerende zaakbelasting geldt. Die voorwaarde had de staatssecretaris van Financiën in een besluit over toepassing van de teruggaaf gesteld. De inspecteur had het standpunt van de staatssecretaris overgenomen.
Bron: www.acfis.nl/vrijstelling-ozb-voor-ker...

Tommygunner | 05-08-11 | 12:24

Ik vind het een goeie actie van Donor Kebab.

Den Meester | 05-08-11 | 12:23

Ik ga even voor de twitter zitten wachten op de kamervragen van Greet. Zo terug.

Biff Eagleburger | 05-08-11 | 12:23

Doe ook eens achterhalen hoeveel belastinggeld er naar mosketen gaan.

de Bree | 05-08-11 | 12:23

Maar, maar, maar... Dat is toch niet eerlijk??
Belasting moet nl. verplicht door ons allen betaald worden en dan gaat zo'n gelovige overheidsmalloot er even doodleuk bepalen dat het naar een stel andere gelovigen gaat (die heeeeeel toevallig van de hetzelfde sprookjes godje houden). Want ja, gristen hè..
Dat stinkt!

Bludgeon | 05-08-11 | 12:23

Job mocht geld geven voor de bouw van een moskee in 020, dan mag Pietje van mij ook best wat doekoes voor een kerkje laten rollen!

irma zonderboezem | 05-08-11 | 12:23

Protestantse kerk daar willen houden is onmogelijk volgens mij is het vooral evangelisch daar.

Filosoof-King in spe | 05-08-11 | 12:22

Er is toch ook subsidie voor moskeetjes? Of worden die echt gefinancierd met 'haatmoney'?

Valentijn Schuinsmaa | 05-08-11 | 12:22

Kan de lokale medicijnman dat preken er niet even bij doen ?. Qua resultaat maakt het toch niets uit...

MichieldeMuiter | 05-08-11 | 12:21

@Tommygunner | 05-08-11 | 12:19: Niet alleen dat, kerkgebouwen zijn ook vrijgesteld van OZB. Raar maar waar.

PietGeniet | 05-08-11 | 12:21

Scheiding van kerk en staat is achterhaald. Weliswaar zijn we inmiddels grotendeels bevrijd van het christendom, in de toekomst maken de moslims dat meer dan goed. Helaas.

Requiescat in pace | 05-08-11 | 12:20

kerk en staat gescheiden ? kerk is een financieele hersenspoel instelling. met eigen inkomsten. Betaal het daar maar van Godverdikkeme!

Crematorium-de-Asbak | 05-08-11 | 12:20

In NL gebeurt dat al heel lang, alleen gebeurt dit in de vorm van "subsidie voor Rijksmonumenten". Zelfs het onderhoud van het meest foeilelijke gebouw uit de jaren 70 wordt door de Nederlandse Overheid overgenomen omdat het een belangrijk zou zijn om dit gebouw in een goed staat te houden. Ook hier weer de babyboomers aan het roer, die met hun treurige krimpende geloofskudtgemeente weigeren te verhuizen naar een gebouw dat niet te groot en te duur is.

Tommygunner | 05-08-11 | 12:19

Maar we vinden wel iets van Arabische prinsen die hier moskeeën komen bouwen. Hoezo dubbele moraal. Overheid en geloof, dat hoort _niet_ samen te gaan.

PietGeniet | 05-08-11 | 12:18

En daarna de sharia invoeren.

uitgeslapen | 05-08-11 | 12:18

Zijn er al liefdesmailtjes opgedoken tussen Donner en de kerkbeheerder?

spanarchist | 05-08-11 | 12:17

bij is betrokken is..

aarskaars | 05-08-11 | 12:17

Kerken en godsdiensten in dit land slurpen al jaren uit de taxpoet en worden al jaren boven de wet gesteld. Is dit nieuws?

Buutendieker | 05-08-11 | 12:17

Ja, we zitten nog met de christenen opgescheept deze kabinetsperiode. Wat doe je eraan?

Expert Homo | 05-08-11 | 12:15

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl