Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Geert: "Anders Breivik is een complete LUL!"

ahokeeditiswelbeetjelastig.jpgDistantiëringstopic! Terwijl naïeflinks hun oordeel allang klaar heeft, de media eisen dat Geert Wilders iets zinnigs zegt over Horrorwegen en politici hun vingers aan diezelfde eis nog niet durven te branden (Roemer: "als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor?"), kopt Geertje Wilders hem zelf alvast maar in met een verklaring. Geschokt, blabla, rouwen, blabla, solidair, blabla, ah, de regels waar het om gaat: "het manifest van de dader maakt duidelijk dat het hier gaat om een waanzinnige. Hij wil samenwerken met Al Qaida (waar hij grote bewondering voor koestert), hunkert naar het opblazen van steden, droomt van ridders die zichzelf op chirurgische wijze mutileren en wil zijn held Karadzic ontmoeten." Dus toch Al Qaida. In de vierde zin van de verklaring al. Applaus, het is een gave. Gaan we verder: "Dat de strijd tegen de islamisering door een psychopaat op gewelddadige wijze wordt misbruikt is walgelijk en een slag in het gezicht voor de wereldwijde anti-islambeweging. Het vervult me met walging dat de dader naar de PVV en mij verwijst in zijn manifest. De PVV noch ik zijn verantwoordelijk voor een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op gewelddadige manier misbruikt, hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Wij zijn democraten in hart en nieren. De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen. Wij geloven in de kracht van de stembus en de wijsheid van de kiezer. Niet in bommen en pistolen." Vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen. Ach ja, wat voor de één een ideaal is, is voor de ander een contradictio in terminis, zullen we maar zeggen. Wat Breivik vooral voor elkaar heeft gekregen, is dat iedereen met anti-wildersidealen op standje DEFCON 2 is gesprongen als het gaat om de retoriek van de PVV (vraag maar aan @vandoorna. O nee). Dat Wilders nooit zou oproepen tot en zich terecht distantieert van de slachtpartij in Oslo snapt zelfs het grootste sukkeltrutje. Maar deze keer zit de PVV en de anti-islamofielen gewoon even in het hoekje waar de klappen vallen. Jammer joh, volgende keer weer anderen. Gaarne even stil zitten tijdens het knippen en scheren, alstublieft dankuwel.

Reaguursels

Inloggen

@M-Bozz | 27-07-11 | 12:58
Dat ben ik helemaal met u eens maar het lijkt er wel op dat eerst dat hardnekkige bord voor het hoofd van een aantal verstokte linkse politici en ander veelal linkse individuen waaronder rechters, zal moeten verdwijnen. Helaas is het blijkbaar nodig daarvoor tot het uiterste te gaan en hen de schrijnende voorbeelden en bewijzen door hun strot te douwen met harde taal om überhaupt gehoord te worden en een reactie los te kunnen peuteren. dat is het tragische. Ik zou het ook liever anders zien. Maar bij dove mensen moet je hard schreeuwen om gehoord te worden. En als ze daarnaast ook nog blind zijn dan zul je alles wat je ziet voor moeten kauwen en vertellen.

doenormaal! | 28-07-11 | 20:34

@swift1.6 | 26-07-11 | 20:01
Heb je bericht gelezen van 26-07-11 | 19:33. Dat wekt een ander gevoel. Hieruit blijkt dat ik de verkeerde veronderstelling heb gedaan! Ben wat betreft die bijdrage het wel met je eens! Neem hier mee mijn vorige woorden terug.

iustus | 27-07-11 | 23:47

@ schoorsteenveger
Oh nee, met name die site is erg gezellig. Stemmen mag bijvoorbeeld volgens die interpretatie van de islam niet. Vragen die voortkomen uit moslims die blijkbaar de balans tussen religie en leven in de nl maatschappij proberen te vinden, worden direct terug het religieuze hok ingestuurd. Ik poste ze ook niet omdat ik ze z geweldig vind, maar puur om aan te geven dat er wel uiteenlopende interpretaties zijn, dat er in openheid vfaag en antwoord plaatsvindt, en dat de meningen van de moslimadviseurs (gelukkig) lang niet altijd oveen komen!

Miep1971 | 27-07-11 | 21:17

Aristo | 27-07-11 | 19:35
nou is dat wel heel kort door de bocht.
Ik zag/zie ook eventuele voordelen in de ramp in japan, maar dat wil niet zeggen dat ik een voorstander van overstromingen en meltdowns ben.

swift1.6 | 27-07-11 | 20:02

Geert heeft gezegd dat hij niet alleen nadelen ziet van eventuele rassenrellen. Rassenrellen betekent geweld. Geert keurt geweld dus niet af.

Aristo | 27-07-11 | 19:35

prikkebeenK | 27-07-11 | 14:59
Dude. Ik zeg helemaal niet dat je die link niet mag maken. Ik zeg alleen dat die link er mijns inziens niet is voor het christendom en dat die verschijnselen niet inherent zijn aan het christelijke geloof. Jij mag die verschijnselen veroordelen, maar niet generaliseren voor het gehele christendom of alle 'religie', dat moet ergens op gebaseerd zijn, op iets kernachtigs verkeerds van die religies waar jij zo tegen bent.

Het klopt dat religies tot veel verdeling en haat kunnen leiden in de wereld, dit is dus veelal cultuur en ménsenwerk die niks met de essenties van die religies te maken hebben. Religie verbieden is onbeschaafd en zinloos, want religie/spiritualiteit zit in de mens (en is net zo essentieel als het koesteren van de 'zuivere rede') en het uiten van religieuze zaken, binnen de grenzen van een democratie en rechtsstaat, moet altijd kunnen in een vrije samenleving. Dat gaat in Nederland prima en als je sommige christelijke-politieke uitingen niet bevallen, dan is het je democratisch recht om daar vai politieke initiatieven iets aan te doen. Net zo als zij het recht hebben om een electoraat te mobiliseren voor hun gedachtengoed (binnen de grenzen van de rechtstaat uiteraard).

Verder heb ik al eerder een punt willen maken dat die verwerpelijke gebeurtenissen voortkomen uit allerlei (extreme vormen van) ideologieën, heus niet alleen uit religie. Dus als jij consequent wil handelen zou je elke sterk ideologisch gekleurde partij willen verbieden! Verder zou jij dan je kinderen compleet neutraal moeten opvoeden, iets wat gewoonweg niet kan.

Waarom is het de verantwoordelijkheid van de christenen om te protesteren tegen de paus? Ik denk dat vele christenen net zo ver van de paus (het katholieke instituut) afstaan als jij!

Ik wil over deze zaken best verder met je discussiëren, maar dan hoop ik wel dat je op mijn punten in gaat en stopt met generaliseren/stigmatiseren.

M-Bozz | 27-07-11 | 19:08

Het is voor Wilders natuurlijk wel heel vervelend dat er onder zijn fans één massamoordenaar is.

Aristo | 27-07-11 | 17:40

@M-Bozz | 27-07-11 | 14:30 Sja, die paus was ook boos op Ierland omdat ze het waagden een onderzoek in te stellen naar het kindermisbruik door de RK kerk en haalde hun ambassadeur terug. Diezelfde paus is dus gewoon nog steeds bezig om pedofiele priesters te beschermen en neemt er geen afstand van. Ik reken dat de hele religie en hun achterban wel aan. Ik heb nog nergens grootschalige protesten gezien. B.v. het weigeren naar de kerk te gaan totdat de paus oprot. Persoonlijk zou ik hem het liefst publiek ophangen.
Men wil maar al te graag politieke leiders en hun aanhang afrekenen voor daden van extremisten maar als het op religie aankomt mogen we niet naar de aanhang wijzen omdat het extremisten zijn die gruwelijke daden begaan. Daarom alleen al walg ik van alle religies.
Als men Breivik niet toerekeningsvatbaar verklaard hoeft er geen debat gevoerd te worden over religies en daar gaat het om. De mogelijkheid dat dan in b.v. Nederland de religieuze regeltjes eens uit de wet gaan en het bijzonder onderwijs aangepakt worden om de indoctrinatie van onschuldige kinderen voor eens en altijd een halt toe te roepen wil men kost wat kost vermijden.
Ook van jou mag er geen link gelegd worden tussen religies en geweld en/of terrorisme. Wat te denken van de toestanden in Noord Ierland dan bijvoorbeeld? Of in Israël, waar joden niet met Arabieren mogen trouwen? Gescheiden busvervoer? Heeft dan ook niets met religies te maken zeker en de gewelddadige rellen die daaruit voortvloeien ook niet zeker. Of SA waar vrouwen niet mogen rijden en de islam in het algemeen waar vrouwen en homo's helemaal geen rechten hebben en veracht worden door de maatschappij.
Het probleem is veel groter dan wat er zich in Noorwegen afgespeeld heeft en het debat over die zaken moet nu eindelijk eens gevoerd worden.
Religies zullen nooit te verbieden zijn maar overheden moeten om te beginnen er openlijk afstand van te doen en de wetten aanpassen zodat de kerk en staat echt gescheiden worden. Ook geen religieuze partijen meer dus. Als begin.

prikkebeenK | 27-07-11 | 14:59

prikkebeenK | 27-07-11 | 13:02
Zoals ik al vaker heb betoogd: het heeft niks met religie te maken, maar met extremisme. En extremisten handelen vanuit een blinde overtuiging en die kan door hen religieus, maar ook filosofisch, etnisch, cultureel of politiek worden verantwoord. Daar hebben deze ideologieën zelf niks mee te maken, tenzij ze in de kern (essentie) gewelddadig zijn. Mijn punt is dat het christendom dat niet is (dus die 'link' is er niet voor het christendom; voor de islam weet ik dit niet).

Het is een achterlijk standpunt dat als je religie verbiedt/inbindt, extremistische daden niet meer voorkomen. Je kan i.d.d. niet de link met religies ontkennen en die moet je ook zeker benoemen, maar dan moet de ideologie zelf daar niet om gestigmatiseerd worden. En religie heeft dus niet het 'alleenrecht' op extremisme, dit geldt dus ook, zoals ik al zei voor andere ideologieën.

Ik ben het met je eens dat vele onderwerpen uit de taboesfeer moeten worden gehaald en goed bediscussieerd moeten kunnen worden. Gelukkig zijn er steeds meer christenen die dit zelf ook doen; het gros van de christenen vinden het belachelijk dat de paus roept dat condoomgebruik in Afrika de AIDS-problematiek niet gaat oplossen, terwijl hij pleit voor het naïeve en wereldvreemde 'onthouding'. Maar deze mening zie je gewoon niet gauw vertegenwoordigd in de media. De media halen bijna alleen de sensationele, meer fundamentalistische standpunten aan. En daar wordt dan de gehele ideologie weer op afgerekend.

M-Bozz | 27-07-11 | 14:30

@M-Bozz | 27-07-11 | 02:05 Nou, ik denk dat ik er niet ver naast zit als ik zeg dat mensen die niets met het essentiële christendom, of welke religie dan ook, uit naam van een religie zullen gaan handelen. Laat staan moorden.
De mensen die dat wel doen zijn in de regel zelf allemaal wel aanhanger van een religie, met name de moslim terroristen. Breivik heeft dr religies in zijn manifest niet genoemd omdat dat wel interessant was. Hij heeft ze als voorbeeld genomen en er inspiratie uit geput. Een kruistocht en dat woord kennen we ook uit andere tijden. Elke link ontkennen lijkt me nou net de reden om niet een debat op gang te brengen om nou eindelijk de kern van het probleem eens aan te pakken en onverenigbare religies gescheiden van elkaar te houden dan wel in zijn geheel af te schaffen en op basis van de rationele gedachtegang een (nieuwe) samenleving op te bouwen. Wederzijds respect kan ook zonder religies.
En als ik elke dag, met name op zondag, die kerkklokken hoor zijn 'ze´ wel de laatsten die kunnen zeggen niemand tot last te zijn om maar eens iets te noemen. Ook schiet me het debat over homo's, abortus, ritueel slachten nog te binnen. Of de AIDS problematiek in o.a. Afrika. Dat zijn echt principiële zaken waarover amper discussies mogelijk zijn.
Vreedzaam en belangeloos? Ach, zo zou je het kunnen zien ja. Breitvik was een christelijk gemotiveerde kruisvaarder die de islam wilde bestrijden om het christelijke gedachtegoed te behouden en beschermen.
Elke link naar religies wordt door de pers vermeden en dat doet men niet voor niets. Het zou het eigen christelijke gedachtegoed besmetten en een link kunnen leggen tussen islam/christendom en terrorisme. Men schroomt niet om het aan de politiek, PVV, toe te schrijven omdat die ook tegen die religie zijn.
Dat vind ik hypocriet en schadelijk omdat het, zoals gezegd, het debat weer uit de weg gaat.

prikkebeenK | 27-07-11 | 13:02

Miep1971 | 27-07-11 | 07:20 |
Daar noem je er een paar. Om er maar een bij de kladden te pakken. Al-Yaqeen is een salafistisch clubje, geleid door haatbaard Fawaz, de man die -jazeker- Theo van Gogh de dood in heeft gepreekt. Bij Fawaz gaat het inderdaad om vraag en antwoord. De vrome moslim vraagt en hij geeft het enig zaligmakende, dwingende, ware, onwrikbare, dwingende, absolute antwoord. Discussie niet gewenst, discussie niet mogelijk, kritiek volstrekt onmogelijk. Voorts schermen Fawaz en consorten in woord hun waarheid volledig af van de rest van de wereld:
al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel.php?...
"De dialoog waar we toe opgeroepen worden door het Westen is geen dialoog. Er is geen gesprek mogelijk, laat staan een ontmoeting. Broeders en zusters! Als we hier op ingaan zullen we alles verliezen! Ons hart. En de kern van ons geloof. Het
lijkt zo onschuldig deze dialoog. En degenen die ons hiertoe uitnodigen geloven
ook vaak in hun eigen onschuld. Dat maakt het heel verwarrend. Maar niet
minder een leugen! Ze zijn helaas zo verloren dat ze niet weten hoe verstrikt ze
zijn geraakt in de leugens van de satan. Wij staan hier buiten en zolang wij trouw blijven aan ons geloof blijven wij daar ook buiten."

Schoorsteenveger | 27-07-11 | 13:01

doenormaal! | 27-07-11 | 11:12
Noem die linkse mensen dan bij naam. Het zijn linkse individuen die dit op hun geweten hebben en niet de linkse ideologieën, dus spreek niet aldoor over 'links', dat brengt het debat niks ten goede.

Ik ben het met je eens dat niet alles kapotgenuanceerd moet worden en dat de vinger best op de zere plek mag worden gelegd/moet worden gelegd. Gelukkig gebeurt dit steeds meer door politici (alleen vind ik veel PVV'ers bv. erg ongelukkig in hun formulering en hun -excentrieke en extreme- attitude, waardoor ze als 'clowns' kunnen worden weggehoond door de oppositie) en zijn bv. GS-artikelen steeds vaker aanleiding tot het stellen van kamervragen over schandalen die in de doofpot lijken te zijn gestopt. Dit mag voor mijn part nog wel geïntensiveerd worden, want er moeten echt dingen veranderen in het land. Maar het debat moet wel op een beschaafde wijze worden gevoerd: de rede voorop aangevuld met een empathische houding om te voorzien in wat er echt leeft bij het volk en om stigmatiseren en niet-valide conclusies e.d. te voorkomen (dit is wat anders dan overdreven voorzichtigheid en politieke correctheid)!

M-Bozz | 27-07-11 | 12:58

@M-Bozz | 27-07-11 | 01:47
Persoonlijk ben ik van mening dat het op dit moment nog noodzakelijk is om zaken scherp te verwoorden omdat er een duidelijke reactie moet komen op de kromme en té genuanceerde gedachten, gedragingen en uitingen van de politiek en de media de afgelopen jaren. We weten allemaal waar dat toe heeft geleid... De problemen die we nu hebben zijn er omdat de politiek en de media er niets van durfde te zeggen, problemen niet durfde aan te pakken. Iedereen loopt op eieren, bang om islamieten niet voor hun hoofd te stoten en hen te vertellen dat bepaalde ideeën die zij aanhangen en/of hun criminele gedragingen hier niet passen. Links Nederland ging zelfs zo ver om mensen die er wat van durfden te zeggen neer te zetten als Nazi's (Wilders) en hen met de dood te bedreigen zoals Joop van Riessen: www.youtube.com/watch?v=aclY_G4jrDE Wat links Nederland heeft gedaan en nog doet dat kan en kon ècht niet. En dat mogen we niet meer accepteren.

doenormaal! | 27-07-11 | 11:12

*oplegt

Miep1971 | 27-07-11 | 07:21

@la bailaora
Kritiek op de islam wordt idd niet altijd goed opgepakt, maar alleen als in nederland zijn er vele sites waar moslims vragen kunnen stellen over interpretatie van bepaalde teksten. Vragen zijn bijna altijd in de vorm van 'mag dit?, 'moet dat?, 'is het hamaam?. Ik gruw bij de gedachte dat religie regels oplegd, maar desalniettemin.. De sites geven soms zeer uiteenlopende interpretaties op gebied van homosexualiteit, al of niet mogen stemmen, regels rondom bedekken hoofd, etc. Blijkbaar is binnen de islam de discussie over interpretatie zeker aan de gang en ook in de openbaarheid.
Voorbeelden:
www.expliciet.nl/component/option,com_...
www.al-yaqeen.com/va/?id=20
www.vragenoverislam.org/component/opti...
www.islamcity.nl/islam/De-Islam/waren-...

Miep1971 | 27-07-11 | 07:20

Delocksthenes | 26-07-11 | 19:27 |
Niemand kan in jouw of mijn hoofd kijken, niemand weet wat exact onze motieven zijn. Van buitenaf kan slechts vastgesteld worden dat wij de ander schade willen berokkenen wanneer we daadwerkelijk in woord of daad over de schreef gaan. Als we ons in het 'veilige gebied' bevinden is het verdomd lastig om ons van kwade wil te betichten. Wanneer zaai je haat? Als je zelf zegt haat te zaaien? Als een ander door jouw woorden gaat haten? Als een ander zegt als gevolg van jouw woorden gehaat te worden? En wat is haat? Kun je dat meten of zelfs maar vaststellen?
Als je kritiek uit op een ideologie, en een aanhanger van die ideologie voelt zich aangevallen, zaai je dan haat? En zo ja, is die haat dan gericht op het individu of op die ideologie? Of is dat niet te scheiden?
Je hebt het over oude boeken, maar het gaat natuurlijk over de bekende Heilige Boeken, boeken die de neerslag zijn van een zogenaamde Openbaring. Tja, dan begeven we ons meteen op glad ijs. Want een Openbaring is het woord Gods, en dat woord is ontwijfelbaar, is wat het is, is volmaakt en dus immuun voor welke vorm van kritiek dan ook. De kunst van de monotheïstische godsdiensten is dan ook om een subtiel evenwicht in stand te houden tussen (absolute) tekst en (relatieve) interpretatie. De tekst kan nooit in alle situaties en alle tijden een uitputtend antwoord formuleren, de interpretatie kan zijn antwoord nooit voor alle situaties en alle tijden doen gelden. Dat maakt religies ook zo ongrijpbaar. De teksten wijken terug als je ze te lijf wilt gaan en komen nabij als je om antwoorden vraagt. Interpretaties kunnen een religie maken of breken, kunnen schisma's teweeg brengen maar kunnen ook roemloos ten onder gaan.

Schoorsteenveger | 27-07-11 | 04:28

Ik ben niet zo heel goed thuis in Koran nog Bijbel, maar er staan idd passages in de koran die niet erg vredelievend zijn, maar er zijn ook heel veel recente en heeel oude voorbeelden waarin Islamieten zich juist heel tolerant opstellen tov bijvoorbeeld Joden en Christenen.
Delocksthenes | 26-07-11 | 19:27
Natuurlijk kun je interpreteren, dat kun bij je iedere doctrine en discussie. Echter, bij de islam is het zo dat het eigenlijk de minst interpretabele doctrine of godsdienst is die er bestaat. Immers, hoewel er stromingen bestaan, net zo als bij het christendom, er bij het veranderen van 1 enkele letter in de koran de doodstraf staat (want woord van god). Er is maar 1 versie van koran en hadiths, anders dan bij de vele malen veranderde teksten van de bijbel en andere doctrines. Raar genoeg worden die doctrines aan alle kanten geanaliseerd en bekritiseerd, ook het christendom met het OT en NT waarbij je nooit het argument hoort 'ja maar je kunt het niet over het christendom hebben want je hebt nou eenmaal protestanten en katholieken'. In dat geval schijnt iedereen te begrijpen dat ze beiden op dezelfde bronnen terugvallen en de discussie van deze bronnen simpelweg nuttig kan zijn.

Alleen bij de zeer eenduidige koran en hadiths schijnt dat niet meer te mogen, want interpretabel, allerlei stromingen, enz. Alles, alles wordt uit de kast getrokken om een inhoudelijke discussie over koran en hadiths te vermijden. Niet alleen deze taktieken worden toegepast, maar werkelijk alle taktieken, met in het uiterste geval de bedreigingen of fatwas naar islamkritikasters als Salman Rushdie, Wafa Sultan, enz... En in het nog extremere geval volgt moord: Theo van Gogh.

Dat doet mij het strengste vermoeden dat het zaakje stinkt. Waarom? Omdat iets dat niets te verbergen heeft dit soort praktijken en taktieken om inhoudelijk zich bloot te geven simpelweg niet nodig heeft.

Volgens mij leert iets of iemand alleen maar door kritiek.

Kortom: islamkritiek is eenvoudigweg onmogelijk. En juist daarom alleen al deugt het niet.

La Bailaora | 27-07-11 | 02:44

En als je maar vaak genoeg zegt dat iets of iemand stom is (Wilders, Cohen, de belastingdienst, de Islam, Justin Bibier, whatever) dan kun je er toch op wachten tot iemand een keer dat omzet in een daad die jij nooit letterlijk hebt gezegd?
Delocksthenes | 26-07-11 | 19:27
Diegene is altijd verantwoordelijk voor zijn daad. Mijn vader zei altijd: "woorden doen geen pijn". Iemand stom noemen duidt niet op een hoog communicatieniveau maar om dat te gaan verbieden lijkt mij compleet onzinnig en onwenselijk. Ik leerde vroeger altijd wanneer iemand dat zei gewoon terug te zeggen: "dat ben jezelf". En meer van dat soort rare grapjes. Het lijkt me niet slim om alles vast te leggen en te denken dat mensen niet voor zichzelf op kunnen komen.

La Bailaora | 27-07-11 | 02:31

Delocksthenes | 26-07-11 | 20:08 |
Heb ik even geen verklaring voor. Maar heb je ook nog iets meegepikt over wat Kant te zeggen heeft over de vrije wil en morele keuzes?

Schoorsteenveger | 27-07-11 | 02:30

Ik heb moeite met twee dingen. Ten eerste: als de grens ligt bij oproepen tot geweld, dat liggen bijvoorbeeld angst zaaien en afkeer zaaien in het veilige gebied.
Delocksthenes | 26-07-11 | 19:27
Natuurlijk. Omdat je angstzaaien onmogelijk kan afbakenen en definieren. Angstzaaien ligt altijd, net als 'beledigen' in the eye of the beholder. Dat houdt in dat persoon A van een opmerking heel bang kan worden en persoon B helemaal niet. Dat is dus onmogelijk te quantificeren, net zomin als dat een persoon kan weten dat iemand door een opmerking gekwetst wordt. Soms weet hij dat, maar lang niet altijd.

Dus is angstzaaien (en kwetsen) altijd grijs, en niet vast te leggen en dus moet je het 'loslaten'. Je gaat uit van de goedwillendheid van communicatie tussen personen en wanneer persoon B zegt bang te worden van een opmerking dan zou persoon A dat respecteren. Maar het is onmogelijk om bepaalde uitspraken te gaan verbieden onder het kopje 'angstzaaien'.

La Bailaora | 27-07-11 | 02:26

landlopertje | 26-07-11 | 20:08 |
Als mensen stoppen met geloven in God, dan is het gedaan met God.

Schoorsteenveger | 27-07-11 | 02:23

Dat schoolpleingejammer 'nee hij heeft het gedaan', 'nee, hij' boehoe, pruillip, stampvoet, levert dat nou eigenlijk wel eens wat op?

p boos | 27-07-11 | 02:09

@prikkebeenK | 26-07-11 | 15:23
Mijn betoog impliceert helemaal niet dat dat soort dingen niet voorkomen. Ik zeg alleen dat ze niks met het essentiële christendom te maken hebben, maar meer met de (hypocrisie van) de mens. Als christenen belerend overkomen of er superioriteitsgevoelens op na houden, heeft dit niks te maken met het hart en de basisbeginselen van het christendom. Het irriteert me dat mensen domweg het christendom diskwalificeren en grote uitspraken doen over de 'religie' christendom (".. is niks beter dan..", "Zie je wel, alle religie leidt slechts tot..") op basis van verschijnselen die helemaal niks met haar essentie te maken hebben en voor het gemak hierbij even de enorme meerderheid van christenen, die slechts vredelievend en belangeloos de maatschappij dienen (en tot niemands last zijn) vergeten.

M-Bozz | 27-07-11 | 02:05

doenormaal! | 26-07-11 | 16:46
Mijn post was alleen een aanvulling op jouw verhaal hoor. En je verwart denk ik censuur met politieke correctheid. Zaken moeten benoemd kunnen worden, ook als ze met gevoelige dingen te maken hebben (bv. rassen). Maar daar moet het niet bij blijven; men moet ook met concrete oplossingen komen, oplossingen die houd snijden en redelijk en billijk zijn en passen binnen de kaders van een vrije en democratische rechtstaat. Deze problemen en oplossingen moeten echter wel via een constructief en goed inhoudelijk dialoog worden besproken (niet het smijten met slechts statements die de onderbuiken van een groot electoraat aanspreken; maar met een heldere analyse van wat hun kopzorgen zijn) en daarvoor moeten we dus eerst af van het links versus rechtsdenken en populistische elementen in de politiek.

Over je laatste zin. Als je aan die kwalificaties ook 'empathie' en 'nuance' toevoegt dan ben ik het met je eens. Maar of die hier veel zitten tussen al die 'GS hooligans' (provocateurs om het provoceren; domme schreeuwers)?!? :)

M-Bozz | 27-07-11 | 01:47

@Smarties | 26-07-11 | 22:30
"Kreeg jij nou een stijfie toen je typte dat de kogel van rechts kwam? Eerlijk zeggen!"

Nou het was een redelijke franzjozef dat kan ik je zeggen. Een flinke williewurzel zo te zeggen. Kanonne, het was best een forse salami. Maar eh... de kogel kwam daadwerkelijk van rechts. Dat begreep die lutser niet met zijn gelul over links, maar ach neem het hem niet echt kwalijk, is iets met IQ en zo.

Hölzenbein | 27-07-11 | 01:44

Roer | 26-07-11 | 23:38
Goeie link, daar staan ook twee links in naar andere sites, die naar de volkskrant is weggejorist, uiteraard. Maar dit citaat van van der Laan in de pers.nl wil ik je toch niet onthouden:

Waarom vindt links het moeilijk om de islam net zo tegemoet te treden als het christendom?

‘Daar heb ik veel over nagedacht, want het is heel curieus. Vanuit het opkomen voor zwakkeren is een gevoeligheid ontwikkeld voor racisme. Dat heeft geleid tot politieke stellingnamen die – terwijl de omgeving veranderde – uit goede bedoelingen werden volgehouden. Je kreeg dat mensen vanuit een beschermingsgedachte werden voorgetrokken. En degenen die dertig jaar geleden vernieuwingsgezind waren, werden stokstijve paarden die geen millimeter meer vooruit of achteruit konden.’

Dan, uit zichzelf: ‘Er is nog zo’n raadsel waar ik niet mee uit de voeten kan. Sommige joodse mensen nemen er volkomen terecht aanstoot aan dat het Midden-Oostenconflict leidt tot actie hier tegen de slachtoffers van de holocaust. Het wegschoppen van herdenkingskransen door Marokkaanse jongens was een erg voorbeeld. Maar in die boosheid wordt dan gezegd: ze moeten het land uit. Terwijl onderscheid maken en generaliseren nou precies datgene is wat uiteindelijk als holocaust tot de grootste ramp in de menselijke geschiedenis heeft geleid.’

Wakker worden roertje, van der Laan maakt onderscheid.
Iets wat hij Wilders verwijt, en wat hem door artikel een verboden wordt.

de honden blaffen... | 27-07-11 | 01:43

Roemer: "als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor?

Nee, de vraag is ook; ben je verantwoordelijk voor hrt klimaat waarin dit soort gekken beter gedijen. Een zeer relevante vraag en daarnaast volgens de logica van Wilders ook nog waar ook. Immers moslims zijn ook verantwoordelijk voor wat moslimextremisten doen, volgens herr wilders..

Deus Absurdia | 26-07-11 | 23:09

mijn zus
die al dan niet betaalde nuttige idioot heeft in zijn tijd als medewerker wel mee geschreven aan het verkiezingsprogramma van de PVV.

lekkurlinx | 26-07-11 | 22:40

lekkurlinx | 26-07-11 | 22:13 - Wilders moet niks, helemaal niks. Hij is alleen verantwoording schuldig aan zijn kiezers en ik heb nog geen kiezer gesproken die niet tevreden over de PVV is. Met de rest heeft Wilders niks te schaften, vooral niet met de al dan niet betaalde nuttige idioten.

mijn zus | 26-07-11 | 22:31

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:57
Kreeg jij nou een stijfie toen je typte dat de kogel van rechts kwam? Eerlijk zeggen!

Smarties | 26-07-11 | 22:30

@Varese | 26-07-11 | 18:28
Jammer dat je deze analyse niet 10 jaar eerder gemaakt.
Als je goed op de discussie let, na het Noorwegen drama, blijkt nu al dat het niet de goede kant uitgaat. Als u dan toch stilstaat bij de slachtoffers, wilt u dan ook stilstaan bij de slachtoffers van loverboys, roofovervallen etc? Er zijn in de afgelopen twee jaar meer slachtoffers gevallen in Nederland dan wat er vrijdag is gebeurd. En men keek toen de andere kant op of noemt het een incident!
Ik vind het net zo erg als u, alleen ik ben behoorlijk cynisch geworden. Het rijke gaat ten onder aan decadentie(onze zg wereldburgers) en onverschilligheid(burgerij die denkt, het zal mijn tijd wel duren) en aan een politieke strijd tussen pro-immigratie/EU en anti-immigratie/EU. De ingredienten voor een knallende burgeroorlog zijn allang aanwezig. Ik begin zelfs het vermoeden te krijgen dat die oorlog buiten de islam om wordt uitgevochten.

Smarties | 26-07-11 | 22:26

Rechts conservatief historicus, mede oprichter van de Edmund Burke Stichting en voormalig medewerker van PVV Bart Jan Spruyt: 'Wilders creëerde apocalyptische sfeer' In het interview zegt hij dat hij daar mee moet stoppen en zich constructiever moet opstellen.
nos.nl/video/259308-wilders-creeerde-a...

lekkurlinx | 26-07-11 | 22:13

glazerd | 26-07-11 | 21:44
okeeeeeee........
en dan?

swift1.6 | 26-07-11 | 21:46

The terrorists are at war with us... They kill man, woman and child; Christian and Hindu, Jew and Muslim. To defeat this enemy, we must understand who we are fighting against, and what we are fighting for...

glazerd | 26-07-11 | 21:44

Dat politieke zomerkamp is ook niet helemaal eh.. fris.
Er werd daar Gaza Flotilla'tje gespeeld: www.liamgetreu.com/2011/07/26/kids-at-...
(Die linker foto: heeft die middelste jongen nou een baard??)

KoninginWildemina | 26-07-11 | 20:25

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 19:59 |
In deel twee van het college is Spiderman vervangen door een negerin met een rood hoofddoekje! Bizar!

Delocksthenes | 26-07-11 | 20:08

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 20:01
Niet zolang mensen in Hem en zijn geboden blijven geloven. Bovendien heeft Hij ons zelf gemaakt, dus is Hij juist dan almachtig!

landlopertje | 26-07-11 | 20:08

iustus | 26-07-11 | 19:56
fijne dagen maak je zelf, daar heb ik geen nieuws berecht voor nodig. Wilders-haat maak je er zelf van, dat zijn niet mijn woorden.
Als je goed oplet, zie ik dat ik de bal alleen terugkaats naar wilders eigen woorden.
Wat jouw gevoel betreft, lees swift1.6 | 26-07-11 | 19:33 en zeg me dan of je dat gevoel nog steeds krijgt.

swift1.6 | 26-07-11 | 20:01

landlopertje | 26-07-11 | 19:54 |
Als blijkt dat we geen vrije wil hebben is God met al zijn geboden en verboden machteloos.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 20:01

@iustus | 26-07-11 | 19:56
En wat vind jij zelf Iustus? Wel of geen invloed of verantwoording van voor Wilders?

Delocksthenes | 26-07-11 | 20:00

@swift1.6 | 26-07-11 | 19:15
Goh dit moeten fijne dagen voor je zijn, nietwaar?
Met al je jaren Wilders-haat heb je nu een flinke gelegenheid om hem mee te slaan.. beetje zielig!

Want wat is nu de link? Dat die Breivik ergens in zijn verhalen PVV noemt als een goede partij? Dat stukje is dus blijkbaar voldoende om die hele ellende en verschrikkelijke daden bij Wilders in de schoenen te schuiven?
Ik heb daar moeite mee met deze manier van denken.
Want ik denk namelijk dat de aversie tegen Wilders hier de leidraad is en niet sec de gebeurtenissen in Noorwegen. Het is gewoon een heel zwaar middel om een tegenstander mee neer te willen halen..
Natuurlijk gooien deze mensen er een emotioneel sausje over om het mooi te lullen maar de verborgen agenda is anti-wilders!
Dat gevoel krijg ik ook bij jouw bijdragen hier..

iustus | 26-07-11 | 19:56

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:51
Naar mijn inzicht is vrije wil een illusie, maar wel een hele nuttige illusie. Waar het om gaat is dat mensen elkaar nu eenmaal willen beïnvloeden, en door elkaar een vrije wil toe te schrijven kunnen we dat. Begrippen als verantwoordelijkheid, schuld, zonde, goed en kwaad etc. zijn hier het gevolg van. Het is een spel. En het functioneert (in zekere mate).

landlopertje | 26-07-11 | 19:54

Tja... Wilders heeft wel eens een paar apocalyptische voorspellingen gedaan (rassenrellen, burgeroorlogen, etc.) die in de lijn staan van waar de gekke Noor op zei te anticiperen. Daarnaast kun je ook niet zeggen dat zijn omschrijvingen van links als een onveranderbaar robuust complot tegen de samenleving die het liefst zoveel mogelijk moslims importeert echt getuigt van de dialoog 'op een gezonde en eerlijke manier willen voeren'. Waarmee ik overigens niet zeg dat het niet net zo hard van de andere kant komt.
Ik ben geen fan van Wilders, maar neem hem niets kwalijk. Het enige advies dat ik hem mee zou willen geven is: Er zijn een hoop domme mensen (met Oost-Indische doofheid) die zich wel eens gesterkt kunnen voelen door je krachttermen en retoriek...

jeanmondo | 26-07-11 | 19:50

KoninginWildemina | 26-07-11 | 17:16
beetje kort door de bocht. Geert kiest zijn woorden om zo hatelijk mogelijk over te komen. Op de kleuterschool leer je al dat als je maar vaak genoeg een grote mond hebt, er iemand zal slaan.

swift1.6 | 26-07-11 | 19:38

@ Schoorsteenveger | 26-07-11 | 19:18

Ik heb het nog niet helemaal bekeken, maar WTF doet spiderman aar in het publiek?

Delocksthenes | 26-07-11 | 19:35

Quacka | 26-07-11 | 12:11
Ik zeg niet dat (in dit geval wilders) direct medeschuldig is of zwaar mede verantwoordelijk, maar zeker van politici mag je verwachten dat ze weten dat hun woorden een bepaalde invloed (kunnen) hebben.
Vaak hebben de woorden meer invloed dan de daadwerklijke boodschap (kijk maar bij de verkiezingen, de meeste stemmers kunnen geen 3 inhoudelijke standpunten noemen van de partij waar ze op hebben gestemd, alleen kreten herhalen). Om dezelfde boodschap te vertspreiden kan wilders er ook voor kiezen om zeker in voorbereide toespraken (waar de emotie van het moment geen rol speelt) ook andere waarden gebruiken. Zoals ik al eerder noemde in een voorgaande post, zei wilders dat het het belangrijkste was dat de PvdA (sociaal democraten) buiten de regering houden. Geert had ook kunnen zeggen dat het in het landsbelang was om de hervormingsplannen waar de VVD mee kwam door te laten gaan en dat de gedoogconstructie daar de enige manier voor was. Nou kan ik niet beoordelen of Anders dit heeft meegekregen, maar ALS hij het heeft gehoord, KAN het hem versterkt hebben bij zijn plannen, gezien de aanslag specifiek op (toekomstige) sociaal democraten was gericht.
Derhalve vind ik dan ook dat iedereen (zeker mensen met een bepaald aanzien of leidinggevende functie) zich goed bewust moet zijn van wat ze zeggen en vooral hoe ze het zeggen. En ja, ik bedoel ook iedereen. Nu was het wilders waar naar verwezen wordt, morgen is er misschien een gek die WWers neerschiet omdat hij zich gesteund voelt door de VVD die vindt dat iedereen die kan werken moet werken.

swift1.6 | 26-07-11 | 19:33

@ La Bailaora | 26-07-11 | 19:05

Ik heb moeite met twee dingen. Ten eerste: als de grens ligt bij oproepen tot geweld, dat liggen bijvoorbeeld angst zaaien en afkeer zaaien in het veilige gebied. En als je maar vaak genoeg zegt dat iets of iemand stom is (Wilders, Cohen, de belastingdienst, de Islam, Justin Bibier, whatever) dan kun je er toch op wachten tot iemand een keer dat omzet in een daad die jij nooit letterlijk hebt gezegd?

ten tweede: bij religies die gebaseerd zijn op heel oude boeken ben je soort van overgeleverd aan de interpretatie. Ik ben niet zo heel goed thuis in Koran nog Bijbel, maar er staan idd passages in de koran die niet erg vredelievend zijn, maar er zijn ook heel veel recente en heeel oude voorbeelden waarin Islamieten zich juist heel tolerant opstellen tov bijvoorbeeld Joden en Christenen. Kun je een stroming binnen een religie gelijkstellen met de religie en met het boek wat daar aan ten grondslag ligt vanwege iemands interpretatie?

Delocksthenes | 26-07-11 | 19:27

de honden blaffen... | 26-07-11 | 19:02 |
Nee, dat is helemaal niet gemakkelijk, dat is erg moeilijk, Het is geen stap terug maar een stap verder.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 19:25

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:57 |
Je stelt de juiste vragen. Vanuit moreel oogpunt kom je niet ver als je elk mens in de kerker van zijn eigen individuele normen en waarden gaat opsluiten. Mensen interageren, en zodra ze dat doen beïnvloeden ze elkaar. Die beïnvloeding kan slechts oppervlakkig zijn maar ook diep ingrijpen. Kant heeft hier eeuwen geleden al zwaar over na zitten denken, maar is er ook niet echt uitgekomen.
www.youtube.com/watch?v=8rv-4aUbZxQ

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 19:18

Garret Weldon | 26-07-11 | 17:13 - een pareltje tussen ongelooflijk veel bagger!

mijn zus | 26-07-11 | 19:16

"Niet in bommen en pistolen."
aldus de oproeper om het leger in te zetten tegen reltrappende burgers.

swift1.6 | 26-07-11 | 19:16

Smarties | 26-07-11 | 18:31
zeker als je bedenkt dat de meeste hier al gaan zeuren als een reaguursel meer dan 10 zinnen bevat ;)

swift1.6 | 26-07-11 | 19:15

zou vreemd zijn als ie zou zeggen "Goed gedaan joh, eindelijk eens een aanpak van dat linkse tuig ipv wat praten in een muffe kamer".
Inhoud van de reactie is dus eigenlijk waardeloos.
Maarre, geert, hoe voelt dat nou, nou de rollen omgedraaid zijn? Eerst een beetje grote mond hebben omdat sommige figuren de islam misbruiken voor hun eigen haatactiues (en niet alleen de islam, iedere stroming, religieus of niet, kan misbruikt worden) dat iedere moslim achterlijk is en crimineel en nou huilie huilie doen als het om iemand gaat die de PVV noemt. Als het nou een linksmens was, stond je dan ook vooraan om duidelijk te maken dat het heel fout zou zijn om de PvdA (voor zover je die links kunt noemen) er bij te betrekken?
En wie zei ook al weer dat het belangrijkste was dat de PvdA (sociaal democraten) buiten de regering houden het allerbelangrijkste was? Beetje opjutten, demoniseren etc, of is het dat alleen alleen als "links" (want ja, niet met geertje eens betekent dat je links bent) iets over de PVV zegt/over pim zei?

swift1.6 | 26-07-11 | 19:12

@ Schoorsteenveger | 26-07-11 | 19:02

dank! goed artikel!

Delocksthenes | 26-07-11 | 19:10

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:57
Het is hier al door aantal personen gezegd en herhaald. De grens ligt bij het oproepen tot geweld. En nee, islam kan je dan juist niet vrijpleiten van 9-11, want dat roept nou juist wel op tot geweld. Links wel, want ik heb geen linkse politicus gehoord die riep dat Fortuijn dood moest. Wat ze deden was niet chique, dat dan weer niet, maar verantwoordelijk waren ze niet. Verantwoordelijk voor de dood van Pim was en is Volkert van der G.

La Bailaora | 26-07-11 | 19:05

... in een multikul samenleving zal de verbondenheid van de Nederlanders met het eigen land afnemen en verdwijnen. Dit is onvermijdelijk, want het point of no return is al gepasseerd. De coöperatieve houding zal verdwijnen. Desperado's grijpen nog naar terreur, zonder resultaat.
De spanning tussen autochtonen onderling neemt toe, de tegenstelling neemt toe tussen "politiek correct" en "nationalistisch". Veel zin heeft dat allemaal niet meer, demografie heeft het laatste woord. Dat dit alles niet bevorderlijk is voor de belastingmoraal, mag duidelijk wezen. Nederland verdwijnt. Het voordeel van deze ontwikkeling is weer dat staatspropaganda door steeds meer mensen als zodanig wordt herkend en niet meer wordt geslikt. De NL overheid zal zich steeds meer gedrongen zien in de rol van onderdrukker.

Oome Gijs | 26-07-11 | 19:04

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:51
Het vraagteken staat er niet voor niets.
Maar "Uiteindelijk is niemand ergens verantwoordelijk voor" vind ik te makkelijk.
Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen bijvoorbeeld.
Maar, over dit vraagstuk zijn bibliotheken vol geschreven.

de honden blaffen... | 26-07-11 | 19:02

@de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:32
Precies!
Maar wat als die daden woorden zijn waar daden uit voortkomen... of die daden zijn een religie?
Ik vind het goed hoor.. maar als iedereen alleen maar verantwoordelijk is voor wat hij zelf doet, dan is de Islam niet verantwoordelijk voor 9-11. Links niet voor de dood van Pim enzovoort...

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:57

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:49 |
OK. Da's goed.:-)

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:53

de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:32 |
Lastige vraag, lastige vraag. Uiteindelijk is niemand ergens verantwoordelijk voor, denk ik. Het is iets vreemds, die vrije wil. Zonder vrije wil geen zonde, zonder zonde geen vrije wil. Zonder vrije wil geen moraal, zonder moraal geen vrije wil. Het lijkt als of een wrekende God ons opgezadeld heeft met een vrije wil, met schuld, terwijl we allemaal onschuldigen zouden willen zijn, zoals kinderen onschuldig zijn.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:51

@ Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:43

Redelijk als in voor rede vatbaar... dat is goed toch?

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:49

caudillo | 26-07-11 | 17:53 |
Helemaal mee eens.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:44

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:56 |
Redelijk? Ik snap 'm niet. Ik heb enkel gezegd dat er een verschil is tussen invloed en morele verantwoordelijkheid. Als we het over verantwoordelijkheid hebben, dan hebben we het over waarde-oordelen, oordelen die weer afhangen van een oerspectief, een context, een achtergrond. Die stap had ik met jou nog lang niet gemaakt geloof ik.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 18:43

@doenormaal! | 26-07-11 | 17:50 |
Excuses, u heeft gelijk.
Mijn reactie was bestemd voor 'supermatthijs'|16:52.
Ik heb reeds een rectificatie geplaatst.
(En u een punt gedoneerd ter compensatie ;-))

KoninginWildemina | 26-07-11 | 18:40

@La Bailaora | 26-07-11 | 18:31 |

Goed punt! En inderdaad: de storende en sturende invloed van de pers... maar dat zijn toch allemaal stomme linkserds!

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:37

@Supermatthijs | 26-07-11 | 16:52 |
Rectificatie:
Mijn reactie: KoninginWildemina | 26-07-11 | 17:16 was voor u bestemd (en was dus ten onrechte gericht aan 'doenormaal!').

KoninginWildemina | 26-07-11 | 18:34

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:24
Is niet ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden?

de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:32

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:01
Het is echt zo simpel. Natuurlijk mag hij dat zeggen, maar chique is het niet. Net zozeer als dat GW mag zeggen dat de koran op Mein Kampf lijkt en dat een imam joden met varkens mag vergelijken.

De grens ligt wat mij betreft simpelweg bij het direct oproepen tot geweld, omdat al het andere, zoals vage begrippen als haatzaaien, enz, niet zijn af te bakenen. Dat lijdt tot willekeur en uiteindelijk tot goelag situaties.

Pim Fortuijn had daar nou juist een hele volwassen mening over. Toen hem gevraagd werd: "wat vind u er van dat enkele islamisten homosexualiteit een ongeneeslijke ziekte vinden?" Antwoordde hij: "ik vind dat ze dat gewoon moeten kunnen zeggen, maar dan moet ik ook kunnen zeggen dat ik het dan een achterlijke godsdienst vind".

Overigens betekent dat vooral dat de kern van het gesprek ging over wat wel en niet toelaatbaar is, en niet zozeer islam. De volgende dag stond groots in een landelijk dagblad: "Fortuijn vindt islam een achterlijke godsdienst". Hoewel ze dat natuurlijk mogen zeggen, mag ik zeggen dat ik dat een achterbakse, uit z'n verband gerukte conclusie vindt en dat ik me niet met dat soort lui wens te associeren. Gevolg is alleen maar geweest dat die krant er bij nooit meer ingekomen is. en ik vind dat ik die vrijheid ook heb.

La Bailaora | 26-07-11 | 18:31

pielewaaier | 26-07-11 | 12:15
Als je het afgelopen jaar een beetje had opgelet, moet je zijn opgevallen dat GW zijn toon al aardig gematigd heeft. GW mag van mij geheel oprotten, maar dat mogen de socialisten ook, als er een paria creërende ideologie is, dan zijn zij dat wel. Socialisme is voor luie sodemieters die een ander ervoor op willen laten draaien. Ik begrijp trouwens niet dat een manifest 1500 pagina's moet tellen. Als hij in een zin zijn afkeer van socialisme had geschreven. Had de boodschap bij velen al goed overgekomen.

Smarties | 26-07-11 | 18:31

LØL!

Hobbykip | 26-07-11 | 18:31

@Smarties:
Dat is precies die barbaarse demagogische houding die je toont die niet meer van deze tijd is.
Je verward politieke opponenten met vijanden en dat doorgeslagen vijandsbeeld is precies die voedingsbodem voor dat extremisme dat we moeten vermijden.

(Op dit moment zie ik de foto's van de slachtoffers,, dan breekt je hart verdomme!)

Varese | 26-07-11 | 18:28

doenormaal! | 26-07-11 | 17:55

Helaas kan mijn browser geen minnetjes of plusjes zien. Alsof ik het daarvoor zou doen, ik heb geen bevestiging nodig. Maar ik zou er, op deze site met dit publiek, sowieso niet van de onder de indruk zijn geweest.

FatsoensTrol | 26-07-11 | 18:27

@ de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:18

Briljant concept! we laten ze gewoon zelf uitmaken of ze verantwoordelijk zijn! Scheelt een hoop gedoe!

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:24

skinner | 26-07-11 | 12:13
Goede vraag. Waarschijnlijk omdat de SD vuistdiep zit bij de haatbaarden.

Smarties | 26-07-11 | 18:19

Geerts speelveld is in ieder geval drastisch veranderd.

Roer | 26-07-11 | 18:18

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:15
Laat hen dat voor zichzelf uitmaken.

de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:18

@ Garret Weldon | 26-07-11 | 18:06 |

Dus zolang ze niet oproepen tot geweld zijn ze nooit verantwoordelijk voor wat mensen uit hun naam doen?

en @ de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:11

Ze zijn dus helemaal nooit verantwoordelijk voor wat mensen uit hun naam doen?

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:15

LOL@Knippen en scheren...

da wizard | 26-07-11 | 18:14

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:01
Een politicus moet zeggen wat hij wil zeggen.

de honden blaffen... | 26-07-11 | 18:11

Politici hoeven beslist NIET op hun woorden te passen zolang ze niet oproepen tot geweld. Verder moet alles maar dan ook ALLES in de politieke arena gezegd kunnen worden.

Garret Weldon | 26-07-11 | 18:06

Een voorspellende tekst door Johnny Quid op 14-05-11

Noorwegen is voor sociaal-democraten wat Pakistan is voor terroristen.
Een heerlijk veilig toevluchtsoord zonder gemene rechtsmensen.
Een oase van rust voor bijvoorbeeld Job Cohen en Lodewijk Asscher.
Die zijn momenteel deelnemers van de Progressive Governance Conference.
Een soort trainingskamp voor PvdA-achtigen.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/05/...

Ella | 26-07-11 | 18:02

@de honden blaffen... | 26-07-11 | 17:59
En wat vind jij? Moeten politici op hun woorden passen of niet?

Delocksthenes | 26-07-11 | 18:01

Smalhout | 26-07-11 | 17:39
Job is toch van deze partij? En die beweerd dat politici op hun woorden moeten letten?
Laat hem dan eerst zijn eigen augiasstal maar eens uitmesten:

AMSTERDAM - De PvdA in Amsterdam heeft donderdagmiddag hard uitgehaald naar het aanstaande rechtse kabinet. Het hoofdstedelijke PvdA-gemeenteraadslid en oud-rechterhand van Wouter Bos, Geke van Velzen, stelde in een raadsvergadering dat het 'kabinet Bruin 1' er nu aan komt.

de honden blaffen... | 26-07-11 | 17:59

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:53
caudillo | 26-07-11 | 17:53

Met zijn drietjes al! Wat een redelijke mensen hier!

Islam niet verantwoordelijk (wel invloed?) op 9-11?
Links niet verantwoordelijk (wel invloed?) op dood Pim?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:56

@FatsoensTrol | 26-07-11 | 16:35
Kenmerk van een trol: kan niet loslaten, blijft zuigen en zeuren. Telt u uw minnetjes maar dan heeft u de bevestiging dat u niet zo gewaardeerd wordt. Worden trollen meestal niet...

doenormaal! | 26-07-11 | 17:55

@choorsteenveger | 26-07-11 | 17:26 |
-
Wat heet ingewikkeld? Is oud en eeuwig probleem.
-
Tijdens bezetting nemen Duitsers gijzelaars om het Verzet te dwingen minder aan verzet te doen.
..
Verzet pleegt verzetsdaden
..
Duitsers doden gijzelaars.
..
Twee meningen:
1 - Alleen de Duitsers zijn verantwoordelijk voor wat de Duitsers misdrijven!
2 - Als die verzetsavonturiers zich een beetje gedeisd hadden gehouden en rustig hadden gewacht tot Roosevelt en Stalin het Derde Rijk hadden verslagen, waren die brave gijzelaars niet doodgeschoten.
-
Deze meningen zijn geen van beide onjuist. Het hangt een beetje van iemands wereldbeeld af welke redenering hij verkiest. Menigeen, met een concreet geval geconfronteerd, staat in dubio.
---

caudillo | 26-07-11 | 17:53

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:36 |
In elk geval stellen we samen vast dat de verhouding tussen invloed en verantwoordelijkheid een compxe verhouding is.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:53

@Supermatthijs | 26-07-11 | 16:52
Er is niemand die dat ontkent hoor. Rare reacties vandaag...

doenormaal! | 26-07-11 | 17:52

@KoninginWildemina | 26-07-11 | 17:16
Sorry maar ik denk toch echt dat u de verkeerde voor u heeft. Leest u mijn reacties nog eens rustig na ;-) Ik heb juiste een hekel aan de waarheid ontkennende (veelal links) mensen. Ik begrijp uw reactie werkelijk niet. Kunt u echt zó slecht lezen?!

doenormaal! | 26-07-11 | 17:50

Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:34
Ik zit je niet af te zeiken hoor... ik zit er alleen over na te denken... als je verantwoordelijk bent als iemand iets met je uitspraken doet, dan wordt het goed of slecht zijn van een uitspraak dus bepaald door wat een eventuele gek er al dan niet mee doet. Das best gek...

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:47

@ Smalhout | 26-07-11 | 17:39
Lijkt mij een rustige reactie, niets mis mee.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:42

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:26
Laat ik beginnen met zeggen dat ik de duivelsverzen echt een draak van een boek vond. Misschien geen Fatwa waardig, maar wel een kutboek. En wb Shafiq: zoals je zegt: niet makkelijk. Het zou nog interessanter zijn geweest als de rellen waren uitgebroken en hij had gezegd dat hij er niet verantwoordelijk voor was en er afstand van neemt.

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:36

@ Delocksthenes | 26-07-11 | 17:22
Kortzichtige gevolgtrekking. Ik weet niet of die wilders invloed op die idioot heeft gehad. En jij evenmin. Totdat dit onomstotelijk vast komt te staan, draagt die wilders – vanzelfsprekend – geen énkele verantwoordelijkheid.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:34

Geert ontvangt en neemt netjes afstand. Keurige politicus van een salonfahige partij.

funkyd | 26-07-11 | 17:26

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:08 |
Dat is een héél ingewikkelde kwestie, daar passen geen sjablonen op.
Hier een iets lastiger voorbeeldje.
Toen de Britse regering enige tijd geleden Salman Rushdie, je weet wel die schrijver die een fatwah aan z'n broek heeft gekregen omdat hij een boek schreef dat moslims onwelgevallig was, tot ridder wilde slaan voor zijn complete oeuvre kwamen in Engeland van alle moslimkanten protesten, onder andere van Mohammed Shafiq, leider van de grootste islamitische jongerenorganisatie in de UK.
Toen men hem interviewde voor de TV stak hij niet onder stoelen of banken dat hij Rushdie een verwerpelijk mens vond en raadde hij de Britse regering aan om alsnog te besluiten Rushdie niet te ridderen.
www.youtube.com/watch?v=lildCuSlELk&am...
Luister vooral naar 1:28 tot 1:42 en beantwoord dan de volgende vraag.
Als er na het ridderen van Rushdie rellen waren uitgebroken en er doden waren gevallen, was de Britse regering hier dan moreel verantwoordelijk voor geweest? Of is juist die Shafiq door zijn optreden verantwoordelijk? Of juist niet, want hij 'waarschuwde' toch? Invloed op de gebeurtenissen heeft hier iedereen, maar waar liggen hier de verantwoordelijkheden?

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:26

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:19
Als ik je goed begrijp vind jij dat Wilders wel invloed gehad heeft op die pannekoek, maar er dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor is?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:22

@KoninginWildemina | 26-07-11 | 17:16
Wat is het verschil tussen demoniseren en bijvoorbeeld een bepaalde politieke richting stelselmatig de schuld geven van alle problemen die een land heeft?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:19

@ Delocksthenes | 26-07-11 | 17:12
Dan zou een causaal verband onomstotelijk vastgesteld moeten worden. En dat lijkt mij enkel mogelijk als de dader expliciet aangeeft dat hij louter én alleen handelde onder jouw invloed – of in deze moordpartij wilders.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:19

@doenormaal! | 26-07-11 | 16:46
De moorden blijken nu zelfs al gepleegd "uit naam van gekke Geert"?
Sommige reacties worden steeds hysterischer.
Gekke Geert leeft nog dankzij scherpe beveiliging, zodat de waarheid ontkennende linksmensen als uzelf hun levende zondebok hebben.
Geert wordt beveiligd omdat hij bedreigd wordt. En door wie? Juist.
Maar gaat u rustig verder met wegkijken.
En gaat u vooral rustig verder met demoniseren. Mocht de beveiliging van Geert per ongeluk toch ooit falen, kunt u altijd nog wakker worden aan de realiteit en de hand alweer in eigen boezem steken.

KoninginWildemina | 26-07-11 | 17:16

slackrjack | 26-07-11 | 17:10

Wordt legitimiteit van een standpunt niet bepaald door het waarheidsgehalte van van een standpunt? En zijn ongenuanceerde standpunten niet per definitie minder vaak waar?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:15

Breivik was al plannen aan het maken toen Wilders nog backbencher nummer zoveel bij de VVD was. De wetenschap dat de islam niet deugt en dat links verantwoordelijk kan worden gehouden voor het verziekte politieke en maatschappelijke klimaat in veel Europese landen is ook al heel wat jaren langer bekend. Als Breivik als reactie op deze feiten plannen had gemaakt om in de politiek te gaan om het tij te keren was er niks aan het handje geweest. Ergo, aan het 'gedachtegoed' zal het niet liggen. Helaas was Breivik daarnaast ook nog eens volkomen in de war door een afwezige vader, afkeer van moeder, haat ontwikkeld tegen linkse idealen van beide en ter compensatie van feminiene opvoeding zoekend naar een masculiene uitlaatklep zoals bodybuilden, schieten met wapentuig en dromen over heldhaftige ridders. Zijn ervaring met een islamitische vriend die aanslagen op het Westen toejuichde en de ontwikkelingen op het wereldtoneel (Kosovo) waren wat dit doorgeladen geweer uiteindelijk z'n richting gaf. Toen is de kogel al afgevuurd en nu, in 2011, is deze aangekomen. Ik geloof niet dat iemand, behalve iemand uit z'n directe omgeving, hier nog iets aan had kunnen veranderen. Van dit soort tijdbommen lopen er honderden in onze samenleving en ze kunnen uiteindelijk overal door geïnspireerd raken om tot geweld over te gaan. Deze Breivik had in z'n tienertijd net zo goed over de rooie kunnen zijn gegaan vanwege de zeehondenjacht en jaren later z'n wapens kunnen legen in een bontjassenwinkel.

Garret Weldon | 26-07-11 | 17:13

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:06 |
klopt... en ben je met minder invloed dan ook minder verantwoordelijk? Of is je kans op verantwoordelijk zijn dan alleen kleiner?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:12

@ Nonbeliever | 26-07-11 | 16:50

Dat mag zo zijn dat de geluiden uit cultureel conservatieve hoek vaak weinig genuanceerd zijn. De kritiek zou vaak intelligenter geformuleerd kunnen worden. Maar dat de toon uit cultureel conservatieve hoek de sociaal-democratische/multiculti club niet bevalt neemt nog niet de legitimiteit weg van de kritiek op de multiculti samenleving.

slackrjack | 26-07-11 | 17:10

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:05
Precies... maar waar ligt de grens tussen invloed en (mede)verantwoordelijkheid? (of is het mede-verantwoording?)

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:08

@ Delocksthenes | 26-07-11 | 16:58
Men neme een man met grijs haar, bril en doktersjas om in een reclame een zalfje oid aan te prijzen óf jij gaat daar staan in jeans en sneakers; wie heeft er meer invloed denk jij?

Mate ván invloed.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 17:06

Delocksthenes | 26-07-11 | 16:49 |
In beide gevallen heb je invloed gehad natuurlijk. Alles hangt met alles samen. De vraag is of je verantwoordelijk bent voor de daden van die ander, precieser geformuleerd of je moreel verantwoordelijk bent.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 17:05

@de honden blaffen... | 26-07-11 | 17:01

goeie vraag... is de dader die het zou doen omdat die commissaris het zegt dan minder verantwoordelijk?

Delocksthenes | 26-07-11 | 17:05

Delocksthenes | 26-07-11 | 16:49

En wat moeten dan met die politiecommissaris die beweerde dat je Wilders moet mollen en zijn aanhang op transport zetten?http://www.youtube.com/watch?v=aclY_G4jrDE

de honden blaffen... | 26-07-11 | 17:01

@Pa Cartwright

Invloed is invloed toch, op grote of kleine schaal... en ik ben echt benieuwd... heb ik in die twee gevallen nou invloed of niet, of ben ik (mede)verantwoordelijk?

Delocksthenes | 26-07-11 | 16:58

@ Delocksthenes | 26-07-11 | 16:49
Jij bent geen politicus met uitgesproken standpunten, welke hij nationaal én internationaal frequent voor een breed publiek propageert.

Lijkt mij een wezenlijk verschil.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 16:55

doenormaal! | 26-07-11 | 16:46

Maar dan ook benoemen als het autochtonen zijn die iets misdaan hebben toch ? Bv. deze noorse maniak die uit naam van gekke Geert bijna 80 mensen naar de andere wereld helpt. Dat is dan ook rechtvaardigheid, openheid en eerlijkheid.

Supermatthijs | 26-07-11 | 16:52

@ slackrjack | 26-07-11 | 16:43
Wellicht dat er geen constructief debat plaatsvind omdat vanuit PVV/cultureel conservatieve hoek weinig genuanceerde input komt. Het mes snijdt zoals meestal aan twee kanten. En met de vinger wijzen naar de ander, zoals van beide kanten regelmatig gebeurt, werkt natuurlijk niet om het debat vooruit te helpen/tot oplossingen te komen.

Nonbeliever | 26-07-11 | 16:50

Als ik zeg: "alle Frans Bauer-fans moeten op hun bek geslagen worden" en iemand slaat dan een Frans Bauer-fan op zijn bek, is die persoon dan helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn acties? Of heb ik ook een beetje invloed gehad?
En als ik zeg: "er is een tsunami van Frans Bauer-fans en ze hebben schuld aan ongeveer alle problemen van dit land" en er staat iemand op die zegt: "ja die Delockstenes heeft gelijk, dood aan alle Frans Bauer-fans!" en hij begint woonwagenkampen af te branden, is die persoon dan helemaal zelf verantwoordelijk of heb ik dan invloed gehad?

Delocksthenes | 26-07-11 | 16:49

@M-Bozz | 26-07-11 | 13:58
Zoals ik al zei: voorbeelden en argumenten en bewijzen zijn er genoeg! Nu moeten mensen alleen nog ophouden met ze te halsstarrig en tegen beter weten in te ontkennen. We moeten er niet zo spastisch over doen. Feiten zijn feiten. Zo simpel is het. De waarheid moet gewoon hardop gezegd kunnen worden. Niets meer en niets minder. Ook de media moeten stoppen met het niet berichten over geweld van allochtonen tegen autochtonen. Het is gewoon je reinste censuur dat wordt gebezigd door vele media. Doordat GeenStijl vaak als enige misstanden (van divers pluimage overigens) in de media durft te brengen pleit voor hen. Maar wat gebeurt er?? Wanneer je berichten over ernstige misdragingen van criminele allochtonen plaatst, wordt je afgedaan als een racistisch extreem rechts forum... Maar niets is minder waar. Op GeenStijl bevindt zich de voorhoede van de komende politieke generatie. Mensen met een gezond gevoel voor rechtvaardigheid, openheid en eerlijkheid.

doenormaal! | 26-07-11 | 16:46

Het is nog steeds zo dat de radicale islam schuldig is aan vele duizenden doden meer dan de 76 die in Noorwegen zijn gevallen. Dit weegt zwaar mee in de noodzaak van een echt debat over de grote veranderingen die de multiculturele samenleving met zich mee brengt, zonder dat kritiek op de multiculturele samenleving wordt gedemoniseerd. Het stelselmatig door links/sociaal-democratisch/multiculti demoniseren van kritiek uit cultureel conservatieve hoek neemt de kans voor een echt debat weg. En hiermee een manier om de gevoelens van onvrede onder grote delen van de bevolking te uiten/kanaliseren, dit leidt alleen maar tot grotere frustratie en woede.

slackrjack | 26-07-11 | 16:43

Aan de Wildersblamers:
Wees Wilders' beveiliging maar dankbaar, zij bezorgen links een (nog) springlevende zondebok.
Waaróm Wilders beveiligd wordt cq door wie hij bedreigd wordt, zwijgen we voor het gemak maar even dood.

KoninginWildemina | 26-07-11 | 16:39

@ KoninginWildemina | 26-07-11 | 15:07
U heeft last van paranoia??! Natuurlijk, er staat een islamitisch leger klaar wat van binnenuit het westen zal overnemen. Medicijnen kunnen u helpen hoor.

Nonbeliever | 26-07-11 | 16:39

Mag wilders hem een lul vinden maar die lul baseert zijn daden wel op de ideologie van wilders en andere rechts extremisten.

Hoop dat die gast echt nooit meer loskomt.

Wenna | 26-07-11 | 16:39

@Bakito | 26-07-11 | 13:39
Daar gaat het hier nu niet over.

doenormaal! | 26-07-11 | 16:35

doenormaal! | 26-07-11 | 16:32

Jouw normen en waarden houden dus in dat je tegen een democratie bent, waar mensen het recht hebben om hun mening vrij te uiten.

Niks "onze normen en waarden", jóuw normen en waarden.

FatsoensTrol | 26-07-11 | 16:35

@k248163647238 | 26-07-11 | 14:10
Even voor alle duidelijkheid: ik heb het alleen over degenen die zich hier flink misdragen en/of degenen die bijvoorbeeld doelen nastreven die onverenigbaar zijn met, ik zeg het toch nog een keer: onze normen en waarden. Denk daarbij aan het invoeren van de sharia, het willen hebben van niet gelijke rechten voor mannen en vrouwen zoals gescheiden loketten voor mannen en vrouwen. Persoonlijk wil ik niets inleveren op ons niveau van tolerantie, vrijheid, gelijkheid, emancipatie en verlichting. Dat is iets waar Nederland trots op mag zijn. U wilt daar toch ook niets op inleveren neem ik aan? Of wil u beweren dat u deze normen en waarden niet aanhangt?

doenormaal! | 26-07-11 | 16:32

@Dikr | 26-07-11 | 16:01
Tuurlijk, die jongen van Pin Pas. Of van pin pan pet?

Hölzenbein | 26-07-11 | 16:24

Alsof de tokkieburgers met hun zoveelste valse vergelijking de moeite leest om dit te lezen of überhaupt tegenkomt...

Gerard Brouille | 26-07-11 | 16:10

Nu op radio 1: "Wilders is politiek medeverantwoordelijk" etc.

*walgt*

Net zo dom als links beschuldigen van de moord op Pin.
Stop asjeblieft met overeenkomsten zoeken tussen de denkbeelden van een gewelddadige gek en de meningen van politici.
De politieke overtuiging van zo'n idioot is eigenlijk volslagen ondergeschikt aan zijn bereidheid om zijn geldingsdrang in geweld tot uitdrukking te laten komen; elke levensovertuiging of politieke kleur kan voor dat soort mensen als motief gebruikt worden.
Dom, dom, dom.

Dikr | 26-07-11 | 16:01

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 15:02

Iets beter dan een nul is een 1 of zo? Wederom kul zijn artikel. Als je ziet wat voor vreemde zaken hij als waar aanneemt:

"Nu al wordt geroepen om te stoppen met de kritiek op de islam." Euh, dát hoor of lees ik nou nergens.
1 alinea verder: "Waarom willen sommige mensen de religiekritiek, vooral de islamkritiek verbieden?"
Waar haalt hij het vandaan? Nota bene bestaat de wet op Godslastering nog... Zijn kronkels zjin onnavolgbaar. Vraagt ie zich ook nog af of we dan maar de koran moeten verbieden ook. Laat dat nou precies zijn wat de PVV wil.. lol.

FatsoensTrol | 26-07-11 | 15:54

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:02 | + 11 -
Als je met 50man op een politie agent afstormt! Zo iets als wat er gebeurd is op Hoek van Holland.

Indo213 | 26-07-11 | 15:53

Ik wist het, ik wist het, ik wist het! Geert is politieker en is hier niet blij mee.

Indo213 | 26-07-11 | 15:51

@Eurotokkie | 26-07-11 | 15:37

Daar, bovenop die trap.

insemismeer | 26-07-11 | 15:44

insemismeer | 26-07-11 | 15:32 | + 1 -

Welke feiten ?

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:37

@Flodder | 26-07-11 | 15:27 |

Ach ja, de feiten niet onder ogen willen zien ?
Dat schijnt echt een standaard karakter eigenschap te zijn bij jullie.

insemismeer | 26-07-11 | 15:32

KoninginWildemina | 26-07-11 | 15:07 | + -1 -
Walgelijk verhaal. Niveau 'ze vroegen er zelf om'. Zelfde geluid als toen Van Gogh werd vermoord. Je zou je moeten schamen.

Flodder | 26-07-11 | 15:27

Flodder | 26-07-11 | 15:16 - de meesten hebben niet alleen een villa in hun resp. thuislanden maar ook de hotels daar zijn grotendeels betaald door in Duitsland en Nederland al dan niet illegaal verkregen eurootjes. Verder wordt mijn afkeer, geen woede, niet gevoed door Wilders of wie dan ook maar door mijn eigen verschrikkelijke ervaringen met diverse mohammedaanse verrijkers.

mijn zus | 26-07-11 | 15:25

Flodder | 26-07-11 | 15:19 | + 0 -
Als je eerst op zoek gaat naar het mooiste meisje op het eiland en deze dood schiet , wat is daar politiek aan.

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:25

"Anders Breivik is een complete LUL!"

Een gezond oer-hollands spreekwoord zegt "een goed voorbeeld doet goed volgen".

Sjaal-om.

Ik weet het beter | 26-07-11 | 15:24

@M-Bozz | 26-07-11 | 15:04 Tuurlijk joh.
Ook dit: 'binnen eigen kring' en daar gaat het nog al eens fout. Religies hebben allemaal een 'binnen eigen kring´ die elke keer groter gemaakt moet worden, is het niet? En mijn religie doet dat niet en is beter dan de jouwe. Zoiets?
Ach, laat maar.

prikkebeenK | 26-07-11 | 15:23

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:14 | + 0 -
Hoe weet je dat? Ben je zijn psychiater?

Flodder | 26-07-11 | 15:19

Schaamharing | 26-07-11 | 15:17 | + 0 -

Wie loopt er nu met Adidas schoenen , ghe.

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:19

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:14 | + 0 -
Hoe weet je dat? Ben je zijn psychiater?

Flodder | 26-07-11 | 15:19

Schaamharing | 26-07-11 | 15:17 |
Dat verwacht ik wel. Of vind jij die steeds terugkerende drie strepen helemaal niet verdacht?

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 15:18

Als die totaalmalloot straks verkondigt dat ie graag op adidas-schoenen loopt, staan we dan met z'n allen te wachten op een verklaring van de directeur van Adidas?

Schaamharing | 26-07-11 | 15:17

mijn zus | 26-07-11 | 15:05 | + 0 -
Ehm, ok? Kom je haat even onder ogen ajb. Is niet gezond.
.
"uiteraard wel goed genoeg zijn om de middelen op te brengen voor het prettige leven van elite en immigrant."
mijn zus | 26-07-11 | 15:05 | + 0 -
Dit bedoel ik nu precies met de complot-achtige woede gevoed door Wilders. Prettige leven van de immigrant.. Ja, die hebben allemaal een villa van jouw uitkering.

Flodder | 26-07-11 | 15:16

KoninginWildemina | 26-07-11 |
Net gelezen, eerst even een kopje koffie...

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 15:16

KoninginWildemina | 26-07-11 | 15:07 |

De aanslagen zijn dan wel politiek getint maar het ging Anders Behring Breivik vooral om het moorden, hij zocht alleen een goed
verhaal om het gestalte te geven.

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:14

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 15:04 | + -1 -
Aha, dat verklaart een hoop! Ik ben nog van de ouwe stempel. IE dus..

Rector Reflector | 26-07-11 | 15:10

Flodder | 26-07-11 | 14:39 - het is in ieder geval een ommekeer, zelf een keer de klos te zijn in plaats van het uit hun wijken weggejaagde, beroofde, mishandelde, verkrachte, bestolen en verketterde klootjesvolk. Het white trash dus, voorvochtmensen, racisten, fascisten, islamofoben, undermenschen en nazi's die uiteraard wel goed genoeg zijn om de middelen op te brengen voor het prettige leven van elite en immigrant.

mijn zus | 26-07-11 | 15:05

Flodder | 26-07-11 | 14:45 |

Idd mensen die tegen de islamisering zijn maar ondertussen wel het zelfde geweld gebruiken om hun zin te krijgen.
Dat het hierom om een gestoorde man gaat is nu wel duidelijk , net als de Islam heeft hij middeleeuwse denkbeelden.
Zelf denk hij dat die een verlosser is en
een vechter tegen het kwaad maar juist hij is het tegenovergestelde hiervan.

Eurotokkie | 26-07-11 | 15:05

prikkebeenK | 26-07-11 | 14:31
Christelijk is-ie niet, dat schijnt-ie ook zelf te hebben gezegd.

Hij staat misschien voor de judeo-christelijke cultuur, en de clash met de multi-cultuur. Maar met het christendom hebben zijn idealen en al helemaal zijn daden, helemaal niks te maken.

Het christendom staat helemaal niet voor een eigen cultuur (misschien willen sommige rechtse judaïsten dat doen geloven), sterker nog het gaat juist uit van het leven in een multi-cultuur (aanpassen, maar wel eigen gebruiken en een eigen ethiek er op na houden 'binnen eigen kring'), waarbinnen het ook is ontstaan (die van het Griekse en Romeinse Rijk e.a. culturen). Daarnaast is het christendom in de essentie geweldloos en preekt het zaken als 'niet oordelen', elkaar dienen en vrede. Elke geweldsuiting (kruistochten, christen-extremisme e.d.) en intolerantie is iets wat de mens er van maakt en gaat in tegen de wortels van het christelijk gedachtengoed (zoals verwoord in het Nieuwe Testament van de Bijbel).

M-Bozz | 26-07-11 | 15:04

@Rector Reflector | 26-07-11 | 15:02
Het heeft ook te maken met de plug in voor FF en Chrome. Die komt met een handig 'Reageer'-knopje waardoor, als je erop klikt, automatisch een @ verschijnt.

Maar het gebeurt in ieder geval al sinds dat ik hier kom, ik heb nooit anders gezien. En dat is nu zo'n drie jaar.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 15:04

Dat flutverklaringkje had Geert net zo goed (met een paar tekens minder) op z'n twitter kunnen zetten.

de nakketikker | 26-07-11 | 15:04

@Flodder | 26-07-11 | 15:00
Establishment dan ;)

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 15:02

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 15:00 | + 0 -
Het valt me de laatste tijd pas op en ik weiger daaraan mee te doen.

Rector Reflector | 26-07-11 | 15:02

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 14:51 | + 0 -
Ik heb een hekel aan het woord elite. Dat is nu precies het absurde vijanddenken wat ten grondslag ligt voor geweld. Dan word ik dus pinnig.

Flodder | 26-07-11 | 15:00

@Rector Reflector | 26-07-11 | 14:54
Sinds een flink aantal jaren al.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 15:00

More tea for NL! | 26-07-11 | 14:32

Ik ben niet links of rechts maar gebruik mijn verstand en belasting betaal ik ook
Tevens woon hier prima in NL en heb niets te klagen terwijl het in mijn stad stikt van de allochtonen en werklozen ("linkse zwakzinnigen")

Onderbuikgevoel maakt mensen blind voor de feiten en je wordt er alleen maar negatief van tot dat het fout gaat zoals vrijdag jl.

O Ja Joh ? | 26-07-11 | 14:56

@tipo | 26-07-11 | 12:22: Geweld? Oh je bedoelt die slachtpartij waar elk normaal mens wel iets tegen heeft. Wat nogal blaartrekkend is, is dat GeenStijl de Rita Verdonk van de weblogs uithangt en over de 9000 verwensingen richting de dader gooit. Niet links, niet rechts maar recht door zee! Vervolgens Wilders afzeiken over hetzelfde gedrag. Ze doen net alsof ze buiten het bullshit hokje 'Islamofiel' vallen maar ondertussen zijn ze het over het algemeen eens met alles wat anti Islam is. Niks mis met anti Islam (of beter gezegd religie in het algemeen) te zijn, maar ga jezelf niet distantiëren op het moment dat een stelletje politieke kleuters begint te janken over hoe het allemaal de schuld van recht is. Staat de redactie normaal gesproken ook boven, waarom dan nu niet?

die ene van daarzo | 26-07-11 | 14:55

Sinds wanneer is het des GeenStijls om voor iedere verwijzing naar andere tegels zo'n irritant apestaartje toe te voegen?

Rector Reflector | 26-07-11 | 14:54

Sinds wanneer is het des GeenStijls om voor iedere verwijzing naar andere tegels zo'n irritant apestaartje toe te voegen?

Rector Reflector | 26-07-11 | 14:54

@Rector Reflector | 26-07-11 | 14:48

Dank U *buig*.

insemismeer | 26-07-11 | 14:52

@Flodder | 26-07-11 | 14:39
Gisteren zei je een stuk verstandigere dingen.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 14:51

Varese | 26-07-11 | 14:42
Daar had ik het ook al over in mijn schrijfsel van 14:25 uur.
Ben overigens benieuwd naar de duistere geldstromen binnen de PVV. Kan wel raden uit welke hoek de wind waait en dan heb ik het niet over Henk en Ingrid. Indien deze gegevens aan het licht zouden komen dan is deze "partij" snel ontmaskerd.

leo de pejo | 26-07-11 | 14:51

Caps! *kuch*
insemismeer | 26-07-11 | 14:25 |
Dit moet uw beste plempsel zijn van vandaag!

Rector Reflector | 26-07-11 | 14:48

Het is de schuld van Cohen!
Want Cohen heeft enige tijd geleden tijdens een meeting van de Arbeiderspartijen gezegd dat de integratie volkomen is mislukt en nou vindt er uitgerekend in Oslo een aanslag plaats. Nou die link lijkt me dan wat duidelijker dan met Wilders

nance | 26-07-11 | 14:48

Ik denk dat links uiteindelijk blij mag zijn dat Geert Wilders en z'n partij er zijn ,om de steeds meer aan de kook rakende gevoelens tegen de islamisering in Nederland en Europa in de hand te houden binnen een partij.
Waren deze en soortgelijke partijen er niet binnen Europa,dan hadden er waarschijnlijk al veel meer eigenrecht clubjes bezig geweest om de problemen van de islamisering en de verloedering van onze maatschappij te stoppen op hun manier.

deraderendraaien | 26-07-11 | 14:47

@Grote Nerd | 26-07-11 | 14:42
En dat ik linksdragend ben, ook allemaal de schuld van links. Moet hem steeds weer naar rechts leggen om in evenwicht te lopen.

Hölzenbein | 26-07-11 | 14:46

TheoVanGogHisGroot | 26-07-11 | 14:44 | + 0 -
Uw plempsel is zo slecht nog niet, uw nick daarentegen wel.

Rector Reflector | 26-07-11 | 14:46

@Hölzenbein | 26-07-11 | 14:44

Ze hebben leuke zomerkampen op Texel.
Voel zelf even lekker aan je hoofd.

insemismeer | 26-07-11 | 14:45

Ik said it before and say it again:
Straks is de grootste bedreiging voor Europa mafkezen van het soort Breivik, die strijden tegen de islamisering van Europa als grootste bedreiging. Ironie.

Flodder | 26-07-11 | 14:45

Wanneer je hier leest en op joop, nou dan gaan toch mijn nekharen overeind staan, daar er best nog een krankzinnige Anders/Volkert/Mohammed bij kan zitten en of het nou een tempelier of een veganist of een moslim is het lijkt er toch naar toe te groeien, dat er kruisridders en antikruisridders elkaar op zullen gaan blazen. Ja best wel angstig, daar er geen middenpartij meer bestaat, niemand neemt Alexander P. toch serieus, ik denk maar pensioenado in Luxembourg te gaan worden.

TheoVanGogHisGroot | 26-07-11 | 14:44

@insemismeer | 26-07-11 | 14:36
En heb je al schuim op je mond? Wat een ontzettende onzin vertel je in deze en vorige tegel. Sjonge jonge, het is niet te geloven. En dat Pim gezeur. Je kent de persoon waarschijnlijk niet eens en dan gewoon alleen een voornaam noemen. Hoe zielig is dat? En dan dat 'masturberen', jonguh, je bent echt niet goed in je hoofd, maar dat wist je al.

Hölzenbein | 26-07-11 | 14:44

@insemismeer
Precies, links zorgt er ook voor de het de laatste paar weken zulk klote weer is.

Grote Nerd | 26-07-11 | 14:42

De PVV kan niet zomaar zich beroepen op geweldloosheid en democratie:
1. Hoe zit het met het wetsvoorstel om rellende jongeren (in de context van Marokkaans straattuig) in de knieschijven te schieten?
2. Discriminatoir straffen voor allochtonen.
3.Kinderen van asielzoekers medische zorg ontzeggen (eed van Hippocrates)
4 Martin Bosma met zijn ideeen als "rode neuzen afhakken" en linkse landverraders.
Lees
5. Intransparante geldstromen en duistere financiers.
Zo alles op een rijtje vind ik dat Wilders een stap terug moet doen tot binnen de grenzen van de rechtstaat.

Varese | 26-07-11 | 14:42

@pielewaaier | 26-07-11 | 14:40

Nou wat zullen ze het slecht hebben vandaag de dag.
Die steen komt nog wel een keer omhoog.

insemismeer | 26-07-11 | 14:42

insemismeer | 26-07-11 | 14:33 | + 0 -
Links geen pijn gehad ten tijde van de dood van Fortuin?
De politici die zonodig Fortuin al of niet bewust hebben gedemoniseerd,waren nadien snel van het politieke toneel verdwenen... en weet u nog hoe ze de uitvaartdienst van Fortuin verlieten... juist zo onopvallend mogelijk door een achterdeur van de kerk.. en weet u wat voor een straf het is voor politici om niet te kunnen opvallen?

pielewaaier | 26-07-11 | 14:40

'Verder blijkt uit al die heisa dat de elite best bang is voor de kracht van Geert Wilders, zijn team en zijn miljoenen medestanders.'
mijn zus | 26-07-11 | 14:33 | + 0 -
Ja, dat wordt je wel hè. Na zo'n bloedbad tegen 'de elite'.

Flodder | 26-07-11 | 14:39

@Kavafis | 26-07-11 | 14:32

Het is ook allemaal Links aan te rekenen, de waarheid is hard.
Maar dat willen ze niet horen, elke vorm van kritiek wordt gelijk als Nazi gebral bestempeld en gecensureerd, terwijl ze zelf zo fascistisch als de pest zijn.

insemismeer | 26-07-11 | 14:36

@pielewaaier | 26-07-11 | 14:29

Links heeft helemaal geen "pijn" gehad door het gebeuren mbt Pim.
Ze masturberen er nog dagelijks op, pronkend en al.

insemismeer | 26-07-11 | 14:33

Meneer Wilders moet zijn schouders ophalen en gewoon doorgaan waar hij mee bezig is: op een duidelijke manier de wereld wakker schudden voor het immense gevaar wat ons bedreigt: de islam. Twee keer kon deze verderfelijke ideologie teruggedrongen worden maar nu worden hun vertegenwoordigers door onze omgekochte en/of corrupte elite vrijwillig op het pluche gehesen. Verdeel en heers is het credo, met een stel gutmensen als gevolg die zich willoos als lemmingen naar de afgrond laten drijven. Verder blijkt uit al die heisa dat de elite best bang is voor de kracht van Geert Wilders, zijn team en zijn miljoenen medestanders. Als we nu niet vastberaden achter deze helden staan zullen we niet alleen de restanten van onze welvaart en vrijheid verliezen maar door ons te gedragen als onderdanige bangebroeken verdomme ook ons laatste beetje zelfrespect.

mijn zus | 26-07-11 | 14:33

Als een moslim schiet krijgt Joop de schuld, als een autochtone Noor een bloedbad aanricht krijgt ook Joop de schuld. We zijn behoorlijk doorgedraaid in Wilders fuik.

Kavafis | 26-07-11 | 14:32

-weggejorist-

More tea for NL! | 26-07-11 | 14:32

Arrabinekoeterine | 26-07-11 | 13:27 | + 0 -
Goed artikel idd. Schaar me er volledig achter.

Flodder | 26-07-11 | 14:32

Hij wil een burgeroorlog ontketenen om de joods-christelijke traditie te verdedigen en niemand mag dat schijnbaar zeggen. We mogen hem alleen als een gevaarlijke gek (is zo) bekijken en zijn advocaat wil hem ontoerekeningsvatbaar laten verklaren.

Als je een bepaalde cultuur, waarin je bent opgevoed, wilt verdedigen zou dan daar niet ergens een motivatie of oorzaak liggen? Is elke kritiek op de huidige situatie dan verboten?
Het is een ouderwetse clash tussen twee culturen, met religies, westers/christelijk en de islam, die gaande is en je kunt de boodschapper aanvallen maar dat lost het probleem niet op.
Er mag niets gezegd worden omdat men bang is dat het volk de link gaat leggen tussen religies en dat is de enige reden waarom men weer teruggrijpt naar de o zo gemakkelijke gek en die ergens in een inrichting stopt om stilletjes weg te kwijnen. Zo gaat dat. Of je wordt vermoord als er 'tijdig' ingegrepen wordt.
Het is triest hoe ook nu weer geprobeerd wordt een constructieve discussie op te vermijden door alle kritiek op de samenstelling van de samenleving al op voorhand af te wijzen. Het was een gek wiens mogelijke motieven niet genoemd mogen worden. Een christelijke kruisvaarder.

prikkebeenK | 26-07-11 | 14:31

Ja ja de kogels komen van rechts.Als je complete bevolkingsgroepen demoniseerd is dit wat er gebeurd.

Marc Marie | 26-07-11 | 14:31

-weggejorist-

hanz71 | 26-07-11 | 14:31

Kom.Rechtsche jongens en islambestrijders,jullie moeten toch een beetje pijn kunnen verdragen... Linksch heeft de pijn al gehad met Fortuin en heeft het ook overleefd... dus er is nog hoop... nog even op de tanden bijten en jullie kunnen weer volop jullie grote leider ondersteunen... alleen maar winnen gaat nu eenmaal niet;soms moet er ook eens verlies genomen worden.
Sterkte jongens...

pielewaaier | 26-07-11 | 14:29

mevrouwstemband | 26-07-11 | 14:24 | + -2 -
Laat uw stembanden eens knippen. Schreeuwlelijk.

Rector Reflector | 26-07-11 | 14:26

@FatsoensTrol | 26-07-11 | 14:24
Nee, nog niet bijna zelfs.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 14:25

Caps! *kuch*

insemismeer | 26-07-11 | 14:25

"De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen."
Maar Wilders en Bosma, hoe zit dat dan met die knieschoten en het afhakken van neuzen?
Citaat van Bosma tijdens een bijeenkomst en zijn reactie op een opmerking over de linkse neuzen binnen de omroep:
"U zegt heel veel rode neuzen, helaas die kunnen we vanuit Hilversum niet allemaal eraf hakken, hoewel ik het met heel veel plezier zou doen.
Oooh, ik zie Clairy Polak daar liggen...
Nee, ik hou op. Geen fantasie."
www.youtube.com/watch?v=6UQZig5W1S0

leo de pejo | 26-07-11 | 14:25

k248163647238 | 26-07-11 | 14:10
Wat een zelfhaat spat hier vanaf! En iedere vrijdenker en vrijheidsliefhebber moet dientengevolge niets hebben van de Islam. U weet wel, een ideologie waarin vrouwen, joden en andersdenkenden niets te zeggen hebben. Weest u nu maar blij dat uw wiegje tussen de hunebedden stond.

Slivovic | 26-07-11 | 14:24

-weggejorist-

mevrouwstemband | 26-07-11 | 14:24

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 14:02

Ik volg geen mensen, ik lees plempsels en reageer dan (of niet). Jij schrijft dat de vraag om zelfreflectie nogal hypocriet is als.. etcetc. Maar ga nou eens inhoudelijk op die link in, of op de vragen die erin gesteld worden.

Nee, dat doe je niet, je wijst naar anderen die zelf geen zelfreflectie hebben, volgens jou. Daarmee bevestig je toch mijn eerdere stelling?

FatsoensTrol | 26-07-11 | 14:24

More tea for NL! | 26-07-11 | 13:50

Ga toch lekker op een eiland wonen ver weg van NL en neem wat rechtse vrienden van je mee
Je weet nu wat er van kan komen als je maar steeds blijft denken dat "links" de schuld van alles is wat je niet bevalt

O Ja Joh ? | 26-07-11 | 14:22

Sja, ik vind het een beste uitspraak van de heer Wilders. Wat moet de man anders? Overigens zou ik het net zo lullig vinden als een andere partijleider zich zo zou moeten verantwoorden. Dit voor de roepers die menen dat iedereen hier PVV stemt.

Slivovic | 26-07-11 | 14:21

Bakito | 26-07-11 | 13:24 |
O, op die fiets...
Dat noemen wij een schoorsteenklep.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 14:18

@insemismeer
Met wat ik zeg heeft overigens niets met de discussie links of rechts te maken... Even geduld, het komt vanzelf wel naar buiten...

giechelmeisje | 26-07-11 | 14:17

Hier boven wordt vele malen "de ideologie van de PVV" aangehaald.
Echter wat hier de ideologie van de PVV genoemd is het gedachtegoed van tientallen miljoenen mensen in Europa die door partijen als de PVV politiek vertegenwoordigd worden.
Wat dat gedachtegoed inhoudt wordt hier:http://www.geenflauwekul.nl/content/view/97/112/ schitterend beschreven door Bob Smalhout.
Dat de linkse kerk hier niets van moet hebben, en het in de hoek van nazisme plaats, is niet zo vreemd.
Het uiteindelijke doel van links was en is de vernietiging van wat zij beschouwen als de kapitalistische maatschappij.

de honden blaffen... | 26-07-11 | 14:16

@More tea for NL! | 26-07-11 | 13:50
Ook zo'n linkse hobby: Bij aanslagen door extremistische moslims roepen dat we hunnie boos maken met onze koloniale bommen en dat het dus eigenlijk wel door onszelf komt.
Het Breivik equivalent: De aanslagen door deze Al Qaida Viking laat zien dat je paganistische kruisridders boos maakt met je socialisme en dat is dus eigenlijk de schuld van je eigen regering.
Maar dat laatste hoor je ze dan weer niet zeggen. Zodat je weer weet dat de eerste bewering ook een verzinsel is.

Allemaal | 26-07-11 | 14:13

ROGL | 26-07-11 | 14:03 | + 1 -
Of excuses van moslims, maar ja dan kan je wachten tot je een ons weegt.. Als je op google zoekt naar excuses van moslims kom je alleen excuses áán molims tegen.

Doomsday | 26-07-11 | 14:11

@De La Puerco | 26-07-11 | 14:05

Was het maar zo'n feest, maar verbied dan ook elke vorm van achterlijk geloof.

insemismeer | 26-07-11 | 14:10

-weggejorist-

k248163647238 | 26-07-11 | 14:10

@De La Puerco

Je kan beter gewoon meteen criminaliteit verbieden, zijn we van alle problemen af.

Grote Nerd | 26-07-11 | 14:09

Hij die het zwaard heft zal aan het zwaard sterven

tolvandewelvaart | 26-07-11 | 14:09

Herri Batasuna heeft zich ook altijd gedistantieerd van het geweld van de ETA. Sinn Fein heeft zich immer gedistantieerd van het geweld van de IRA. Iedere legale partij distantieert zich altijd van het geweld van de eigen radikalinski's. Anders heeft een bovengrondse tak ook geen enkele zin. Dat lijkt in ieder geval hoe Breivik redeneert in zijn plempsel van 1500 pagina's.

Anders nog? | 26-07-11 | 14:06

@giechelmeisje | 26-07-11 | 14:00

En linke rakkers maar raar kijken dat er een intense haat ontstaat richting hun, heel apart.

insemismeer | 26-07-11 | 14:05

q91 | 26-07-11 | 13:54

Als we nu gewoon de Islam verbieden in Nederland, is Wilders ook gewoon klaar. Twee vliegen in een klap.

De La Puerco | 26-07-11 | 14:05

Wat verwacht links Nederland nu? Dat wij in het vervolg bij alle Islam aanslagen excuses gaan eisen van de PvdA?

ROGL | 26-07-11 | 14:03

Kan Geert zich ook even distantieren van europarlementarier Borghezio van Lega Nord?

Bergverzet | 26-07-11 | 14:03

@FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:59
Nee, dan volg je mij toch niet echt goed.

Laat ik mezelf toch niet al te veel verantwoorden, maar ik heb de afgelopen dagen wel meer gedaan dan alleen de hypocrisie van links blootleggen.

Ik kan er verder weinig aan doen dat sommigen ter linkerkant het er zo dik opleggen.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 14:02

FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:59 |
Bij kruisigingen vliegen de splinters in het rond.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 14:02

Religie afschaffen.
Links en rechts afschaffen.
Geweld afschaffen.

* weer doorgaan met werken doen *

PSZ-E | 26-07-11 | 14:01

Was het allemaal maar zo simpel, meneer Wilders...
Maar dat is het niet... afgelopen vrijdag heeft u zeker op uw achterhoofd gekrabt en gedacht... en wat nu? En u weet precies wat ik bedoel. Helaas pindakaas.

giechelmeisje | 26-07-11 | 14:00

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:38

Dankjewel voor het bevestigen van mijn stelling.
Het gaat nu eenmaal momenteel even niet over de splinters of balken (eye of the beholder) in linkse ogen, het gaat nu even over eventuele splinters of balken in de ogen van de PVV-aanhang/stemmers. En het enige dat jij, net als vele anderen weer doen is: wijzen naar links/de anderen.

FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:59

*verhuisd

Biff Eagleburger | 26-07-11 | 13:59

Arrabinekoeterine | 26-07-11 | 13:27 |
Het is inmiddels wel duidelijk hoe er over en weer geredeneerd wordt. Men gebruikt dezelfde argumenten, wiseelt ze uit, draait ze om, keert ze binnenstebuiten, maar men komt uiteindelijk telkens op hetzelfde uit, of men dat nou wil of niet. Men landt op 'common ground', op een continuum met aan het ene uiterste de stelling dat dit soort mafkezen niet direct in verband gebracht kan en mag worden met het gedachtengoed waarop zij zich beroepen, en aan het andere uiterste de stelling dat dit soort mafkezen juist wél in verband gebracht kan en mag worden met het gedachtengoed waarop zij zich beroepen. Als Wilders met zijn gedachtengoed nu een probleem heeft, dan hebben anderen met hún gedachtengoed mogelijk óók een probleem, als Wilders met zijn gedachtengoed nu géén probleem heeft, dan gaan anderen met hún gedachtengoed wellicht óók vrijuit. De PVV mag het nu -terecht of onterecht- moeilijk hebben, maar degenen die de partij nu de wind van voren geven zullen het moeilijker krijgen om hun eigen standpunten ten aanzien van sommige andere groeperingen overeind te houden, moeilijker naarmate die wind harder waait.
Met andere woorden, de discussie over hoe en waarom en waardoor het kwaad zich in onze wereld uit en verspreidt gaat een volgende fase in.
Het is overigens opvallend hoe de zogenaamde specialisten, de cultuurfilosofen, psychologen, antropologen, sociologen enzovoorts, de lui die over het algemeen het hoogste woord hebben als ze achteraf mogen duiden in een richting die door iedereen al gevoeld werd, de lui die zo graag op universitair niveau bruggen wensen te slaan, nu allemaal met de mond vol tanden zitten en weggedoken in de schaduw wachten tot het stof is neergedaald.
Morgen of overmorgen, als we weer een beetje vat hebben op goed en kwaad, kruipen ze weer uit de holen der universiteiten, instituten en wetenschappelijke bureau's om ons te ringeloren en te kapittelen, al dan niet geruggesteund door de moraal van de club die hen in dienst heeft genomen.
En zo zullen we weer binnen de kortste tijd het gevoel krijgen dat we de wereld om ons heen begrijpen en gaan we over tot de orde van de dag, een blinde orde.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:58

doenormaal! | 26-07-11 | 13:34

Word!

Maar dan wel een goed INHOUDELIJK debat i.p.v. het smijten met lege statements zonder deugdelijke argumentatie. Laat er maar eens een goede dialoog worden gehouden over zaken als multi-culturisme en islamisering tussen linkse en rechtse kampen i.p.v. het bezigen van 20e-eeuwse (propaganda)retoriek en het over-en-weer gestigmatiseer van beide kampen. En daarvoor moet het populistische element uit onze mooie democratie worden verbannen. Om het maar even clichématig uit te drukken: politici moeten gaan denken in termen wat het beste is voor het land (op de lange termijn: >4 jaar), i.p.v. wat het beste is voor hun achterban alleen binnen het ambtstermijn!

M-Bozz | 26-07-11 | 13:58

@More tea for NL! | 26-07-11 | 13:50
De kogel kwam van rechts leipo! In welke grot zat jij de hele tijd, o ja, in het cachot, bijna vergeten.

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:57

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:49

Misschien verhuist naar een andere inrichting?

Biff Eagleburger | 26-07-11 | 13:56

Ok hij is duidelijk.

Is iemand bruin getint, lange baard, leest de Koran en schiet uit die / zijn overtuiging mensen dood. Dan hebben we te maken met een achterlijke ideologie en iedereen die er in gelooft is per definitie een groot gevaar voor de maatschappij.

Is het een blanke, Ultra recht radicale, die gelooft in de ideologie van de PVV. Dan spreken we over een psychopaat waar de PVV niks mee te maken heeft, ook al zal die Noor het helemaal eens zijn met het bericht twitter.com/#!/geertwilderspvv/status....

Bedenk | 26-07-11 | 13:56

Even kijken wat wilders er zelf over zij niet zo lang geleden:

''Als er ooit wat gewelddadigs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers dan weet iedereen vanaf nu dat Van der Laan en Pechtold aan een klimaat hebben bijgedragen waarin dat voor sommige gekken mede op grond van hun demoniserende opmerkingen gerechtvaardigd leek.''

Grote Nerd | 26-07-11 | 13:55

Natuurlijk is Geert Wilders niet verantwoordelijk voor de zieke daden van een ander, maar anderen kunnen wel hun inspiratie uit Wilders' standpunten putten. Die Noor is gewoon niet goed bij zijn hoofd en had zonder Wilders ook wel hele zieke dingen gedaan. Wel zijn de uitspraken en standpunten van Wilders voor gekken gevaarlijk. Net zoals religie voor gekken gevaarlijk is.

q91 | 26-07-11 | 13:54

@doenormaal! | 26-07-11 | 13:34
Aan het begin van je derde alinea zou ik willen toevoegen dat het (politieke) establishment - zeker toch bestaand uit autochtonen - dat vanaf het begin van de arbeidsmigratie tot aan 2002 (en eigenlijk tot aan nu) aan de macht is geweest vooral de schuld draagt voor de spanningen die voort zijn komen vloeien uit de volledig mislukte idee van multiculturalisme. Zij zijn het geweest die de migratie van mensen met een cultuur die vaak haaks staat op de onze hebben gefaciliteerd, gepropageerd en gebagatelliseerd.

Ik neem de problemen rondom integratie (totaal verwaarloosd door deze groep), immigratie en islam hen meer kwalijk dan de mensen die vanuit verre landen hierheen zijn gekomen.

Verder niets dan hulde voor je uitvoerig beschreven oproep. Al klopt het wel, zoals Bakito | 26-07-11 | 13:39 | stelt, dat we hier in Nederland ook vele andere problemen en probleemgroepen kennen. Ter nuance dan.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:53

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:34
"Het toeschrijven voor 100% aan Wilders gaat misschien iets te ver". Nee joh, helemaal niet. Eat your heart out, maak jezelf maar compleet belachelijk.

spanarchist | 26-07-11 | 13:52

@More tea for NL! | 26-07-11 | 13:50
Breivik is het slachtoffer, juist...

rara | 26-07-11 | 13:52

-weggejorist-

More tea for NL! | 26-07-11 | 13:50

@ Biff Eagleburger | 26-07-11 | 13:47
Ghehe, maar hoe kan dat dan? Die teagast krijgt een ban, en kan gewoon een tea-account aanmaken?

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:49

Hoe zou het toch komen dat er zovelen compleet uitgekeken zijn op die linkschmenschen. De enige die ik aardig vind zijn Femke en Den Uyl.

Slurfje | 26-07-11 | 13:48

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:28

Gezien zijn belabberde Nederlands, commentopbouw en raaskaaldichtheid, kan ik niet anders constateren dat het voor 99.99% NO MORE TEA FOR ME is. Hetgeen het linkje naar de tool aardig bewijst.

Biff Eagleburger | 26-07-11 | 13:47

Je kunt de daden van een klein aantal niet 2000000000 mensen aanrekenen.

Drs.. Gelul | 26-07-11 | 12:07

Gelul !, die grote groep geeft nooit te kennen het niet eens te zijn met die 'kleine' groep bom-fetisjisten.

Driewerf gelul ! Het is geen kleine groep, niet relatief en niet absoluut die zich aan criminaliteit en uitkerings-misbruik schuldig maken.

De La Puerco | 26-07-11 | 13:47

pimpernel. | 26-07-11 | 13:23 |

klopt, en dat hebben die linkse leiders geweten ook. nu de beurt aan Geert.

Snerpe Schede | 26-07-11 | 13:47

@Hölzenbein | 26-07-11 | 13:44
Zo, heel het manifest tot in de details bestudeerd, of gewoon jeugdjournaal gekeken?

insemismeer | 26-07-11 | 13:46

Ik walg ook van die PVV adepten.

jan steen1620 | 26-07-11 | 13:45

@Supermatthijs | 26-07-11 | 13:42
Rasta Rostelli is er niks bij inderdaad.

Bakito | 26-07-11 | 13:45

@Bakito | 26-07-11 | 13:39
Dat noemt men rechtsche hypocrisie. Net als Wilders die zo doet alsof zijn neus bloedt. Natuurlijk is hij het persoonlijk niet schuld, maar wel vreemd dat het sympathisanten van hem zijn, waarvan hij zich dan zogenaamd wil distantiëren. Dát is pas hypocriet.

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:44

-weggejorist-

Ballenman | 26-07-11 | 13:43

Bakito | 26-07-11 | 13:39

En het enge is dat hij, ab normaal waarschijnlijk ook echt denkt dat er grote groepen islamieten ons land binnen stromen die erop uit zijn hier de macht over te nemen. Voor dat soort denkbeelden bij mensen mag Geert zich wel trots op de borst slaan.

Supermatthijs | 26-07-11 | 13:42

Geradicaliseerde moslims doen anders een flinke duit in den zak.

insemismeer | 26-07-11 | 13:41

@¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:34
Tussen de regels door staan hele boekwerken, volgens mij.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:40

@doenormaal! | 26-07-11 | 13:34
Lekker kort door de bocht. Alle problemen worden door moslims veroorzaakt, en niet door bijvoorbeeld voetbalhooligans, chemisch afvallozers, criminele wietboeren, verslaafde Limburgers, pedofiele badmeesters.

Bakito | 26-07-11 | 13:39

@FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:32
Het woord zelfreflectie is volledig ongeloofwaardig wanneer het uit de mond komt van hen die nu een hele groep mensen verantwoordelijk plegen te houden voor de daden van één, terwijl het juist dat standpunt is dat ze zo fel bestreden in 2001, 2002 en 2004 toen leden van die andere groep het hun voor de voeten schoven.

Zelfreflectie vraagt dat je ook ook de balk in je eigen oog ziet voordat je over onze splinters begint.

Maar het is niets nieuws dat links zich bezondigt aan hypocrisie.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:38

Als ik reacties hier lees ervaar ik dat als vreemd.
Pro en Contra Wilders of wat dan ook.
Net dit soort standpunten is de voedingsbodem voor dergelijke acties van zwakken van geest en helaas zijn die er al te veel geweest over heel de wereld.

Sjeng de helle | 26-07-11 | 13:37

www.cnn.com...

mediamatters.org...

Glen Beck noemt ene Gurt Wheelders uit Denmark een paar keer.
------------------------------------
Mediamatters en CNN; linkse bolwerken die ook willen profiteren van deze vreselijke slachtpartij om politiek tegenstanders zwart te maken ; net zoals nu in Nederland gebeurt.

.
Links is overal hetzelfde in de wereld; kampioenen van de persoonlijke aanval en het uitbuiten van vreselijke gebeurtenissen voor eigen gewin.

pimpernel. | 26-07-11 | 13:37

Ja, wat had men dan verwacht?
De journalistiek en publieke verwachtingen, zijn ook af en toe echt van bedroevend tik tak niveau pur sang.
PVDA zal wel een zeer natte riekende kut hebben gehad.

insemismeer | 26-07-11 | 13:35

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:18
Het toeschrijven voor 100% aan Wilders gaat misschien iets te ver, maar aangezien Anders fan was van Geert (zie link van BNR hieronder) heeft het er zeker veel mee te maken. Daarnaast is Wilders voor een groot deel verantwoordelijk voor het huidige klimaat in Europa. Niet voor niets wordt zijn retoriek door veel partijen in andere landen overgenomen.

Wilders heeft, samen met andere rechtse leiders, het huidige anit-Islam klimaat geschapen. Dat is een feit. Wanneer iemand daar een rechtvaardiging daarin vindt voor zijn daden moet je je verantwoordelijkheid nemen.

Ik bedoel: _alles_ wat de PVV en PVV achtige partijen zeggen heeft als boodschap dat de Islam slecht is, dat de aanhangers ervan parasieten zijn die uit de maatschappij verwijderd moeten worden, dat niemand er een traan om zal laten wanneer "Linksche elementen" opgeruimd zullen worden etc. etc. Het is niet altijd de expliciete boodschap, maar tussen de regels door wordt het wel degelijk gezegd. Dito voor topics van GS (de C'est Ca knokploeg oproepen).

Roep het vaak genoeg en er zullen gekken zijn die het uit gaan voeren. Vervolgens je handen in onschuld wassen is wel het laagste wat je kan doen. Helemaal als je jaren achtereen hebt geroepen dat "de kogel van links kwam" en de PvdA op een lijn met Volkert hebt geplaatst.

Nu kwam de kogel van rechts, afgevuurd door een bewonderaar van Geert, iemand die Wilders achterna reisde om zijn toespraken te beluisteren.

www.bnr.nl/topic/noorwegen/2011/07/26/...

Zo, tijd om weer te werken. Geld verdienen om de uitkering van een PVV-tokkie te betalen.

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:34

@ Arrabinekoeterine | 26-07-11 | 13:27
Yup, en ook daar zijn de (inmiddels 201) reacties niet bepaald eensgezind.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:34

Stil zijn?! Natuurlijk niet! Juist nu is een heel goed moment om discussie te voeren en alle ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van mensen, die vanuit oprechte intenties hun terechte zorgen uiten en anderen proberen te wijzen op de negatieve gevolgen en gevaren van de toestroom van grote hoeveelheden moslim-immigranten die een ideologie aanhangen die haaks staat op de Westerse normen en waarden ten aanzien van vrijheid en tolerantie. Dat botst. Dat blijkt. Homo geweld neemt toe, antisemitisme neemt toe, intimidatie, criminaliteit en geweldpleging tegen autochtonen nemen toe.
We moeten ons verdedigen tegen eisen die velal onder bedreiging worden geuit door moslims die hun overtuiging, die vrijheidsbeperkend of middeleeuws is, aan het Westen willen opleggen. Zoals halal slachten, gescheiden loketten voor mannen en vrouwen (moskee in Utrecht). Daarnaast moeten we openlijk benoemen wat er gaande is (agressie tegen autochtonen, homo's en autochtone vrouwen (intimideren, bespugen etc.) Dit onderbouwd met cijfers, feiten en voorbeelden. Die zijn er genoeg voorhanden. Ook zijn er meer dan genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat moslim-fundamentalisten tot doel hebben het Westen te islamiseren. Ook dit moet gewoon besproken kunnen worden zonder dat het van tafel wordt geveegd als zijnde xenofobie. Het zijn feiten!
Niet de autochtonen zijn schuldig aan de spanningen in deze maatschappij maar de allochtonen die weigeren onze normen en waarden te respecteren en te accepteren, ons intimideren en ons zien als inferieur. We moeten duidelijk zijn: je gedraagt je en je respecteert de Nederlandse normen en waarden, misdraag je je en weiger je de hier geldende normen en waarden ten aanzien van de vrijheidslievende en geëmancipeerde levensovertuiging te accepteren en te respecteren, dan wordt je aangepakt en/of uitgezet (wetswijziging maken en Nederlands paspoort afnemen). We moeten agressie, intimidatie, bedreiging, intolerantie en haat van moslims tegen westerlingen niet binnen onze grenzen dulden. De onterechte beschuldigingen van mensen die de vinger wijzen naar mensen, die niets meer doen dan het benoemen van de feiten, die slechts waarschuwen maar daarvoor worden verguist en gestigmatiseerd, moeten met voorbeelden die de kromme, ongefundeerde en vaak stigmatiserende redenaties en beschuldigingen weerleggen, bestreden worden.

doenormaal! | 26-07-11 | 13:34

En wat is het belang dat Geert hier iets over zegt? Ik blijf het ziek vinden dat dat in dit hele verhaal de PVV wordt betrokken.

toetanchamon | 26-07-11 | 13:33

Arrabinekoeterine | 26-07-11 | 13:27

Inderdaad, erg interessant, maar ik vrees dat zelfreflectie iets is wat de meeste PVV-aanhangers niet gegeven is, zie de reacties hier.

FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:32

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:22 |
Het één sluit het ander niet uit!

La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:32

En ditmaal blijkt de zoveelste non-islamistische aanslag in Europa
8konijn | 26-07-11 | 13:21 | + -1 -
-------------------------------
Verreweg de meeste aanslagen in Europa worden gepleegd door moslims en door links.
Hoeveel aanslagen hebben we niet gehad van linkse organisatie en personen zoal als ; Volkert RaRa , Rote Armee Fraktion en soortgelijke organisaties.
.
Om nog maar te zwijgen van de vele gewelddadige demonstraties door links (krakers, anti-globalisten ,etc) waarbij auto's in de brand worden gestoken en allerlei vernielingen worden gepleegd.

pimpernel. | 26-07-11 | 13:30

@La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:24
Ben al weer klaar.

Het was gezellig.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:28

@ Biff Eagleburger | 26-07-11 | 13:23
Gisteren hield hij aanhoudend vol dat hij niet, ik herhaal NIET, dezelfde teagast is.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:28

@18konijn | 26-07-11 | 13:21
O, jij leest geen nieuwsberichten dus? Ok.

Dan weet jij dus ook niets over de gewelddadige destabilisatie in wijken in Brussel en Parijs.

Al ooit van Tower Hamlets gehoord? Wacht, stomme vraag. Je leest geen nieuws.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:26

@La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:17
Ja moeder strontvlieg, doe ik.

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:26

Haha, Geert weet het weer mooi te brengen. Eat that, Anders.

Wel jammer dat zijn woorden direct weer worden weggerelativeerd met opmerkingen als 'hij moest wel'. Wat dan nog? Dat haalt toch niks van de waarheid van zijn woorden af? Wat hij hier zegt, heeft-ie i.m.o. ook laten zien. Wat incidentjes vanuit het domme gedeelte van zijn achterban daar gelaten.

M-Bozz | 26-07-11 | 13:24

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:12 |
Okay, leef je uit!! ;)

La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:24

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:18
Schoorsteen / uitlaatklep. ;)

Bakito | 26-07-11 | 13:24

Breivik kwam vorig jaar speciaal naar Londen om Geert te horen spreken. Of Geert dat nou leuk vindt of niet.
zooishettoch | 26-07-11 | 12:20 | + 4 -
-------------------------------------
En Volkert kwam speciaal naar Femke Halsema luisteren of je dat nu leuk vind of niet.
.
En veel linkse terroristen hebben geluisterd naar toe spraken van linkse politieke leiders.

pimpernel. | 26-07-11 | 13:23

Gewoon omdat het kan: "PVV'ers zijn kindermoordenaars, allemaal!" Of "Anti-Islam ies vrede!
En nee ik hoef geen serieuze reacties. Ik ben namelijk niet serieus, enkel tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend.

niet_myn_nick_vriend | 26-07-11 | 13:22

La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:14
Jammer voor jou kom ik hier ook als de PeeVeeVee niet in het verdomhoekje zit.

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:22

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:53
In elk geval is er vooralsnog absoluut geen sprake van de zo vaak door verontruste verdedigers van de joods-christelijke cultuur verkondigde gewelddadige destabilisatie van dit continent door de islamitische horden. En ditmaal blijkt de zoveelste non-islamistische aanslag in Europa zelfs een verdraaid gemeen boemerangeffect te bezitten, dat Geert en zijn ideologische influisteraar Bosma heel zeker niet hebben zien aankomen.

18konijn | 26-07-11 | 13:21

Als we nu eisen dat Wilders maar moet aftreden en de PVV opheffen, dan kunnen we binnen de kortste keren links en de Islam ook bij het vuil zetten.
Gewoon even wachten op de volgende Volkert/Bouyeri/RaRa/AFA actie. Er zal ongetwijfeld wel vandaag ergens Islamitisch getint geweld plaatsvinden, dus daar kunnen meteen mee beginnen. Verbieden, de Islam.

Win win situatie.

PimDePratendePinguin | 26-07-11 | 13:21

"Wij geloven in de kracht van de stembus en de wijsheid van de kiezer."

De "Wijsheid van de kiezer"?? What's next, intelligente PVV stemmers, kom op zeg.

NoXxa | 26-07-11 | 13:19

Bakito | 26-07-11 | 13:15 |
Ach ja, het is de emotie van met moment, ze menen het eigenlijk niet zo. Ze mogen even alles zeggen.
En, hoezo beroepsmatig?

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:18

@ ¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:09
En daarmee zeg jij dus: het motief en de overtuiging bij die Noor is louter en alleen voortgekomen uit die ene uitspraak van wilders in 2004.
Nogmaals, volkomen onzin natuurlijk.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:18

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:14
Zie LVER 13:14.

Die diagnose geldt ook voor jou. Jij kunt er echter niks aan doen. *iets met iq mompelt*

Fijne dag nog, en leef je uit!!!

La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:17

Flodder | 26-07-11 | 12:45

Een "mogelijke gek" bepaalt niet de bandbreedte van mijn vrijheid van meningsuiting.

skinner | 26-07-11 | 13:16

En die willen niet tot de zwijgende meerderheid behoren...
FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:13 | + 0 -

Inderdaad, die behoren tot de heldhaftige kleptopkrijgers!

Rector Reflector | 26-07-11 | 13:16

Datzegiktoch | 26-07-11 | 13:07

Zo is het. Het oppervlakkige 'zij-wij denken' vergalt een scherper beeld van de situatie, evenals de emotietv van de laatste decennia de breinen van de onderdanen onklaar heeft gemaakt.

ecologiste | 26-07-11 | 13:16

Hölzenbein | 26-07-11 |
Met je verkeerde houten been uit bed gestapt?

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:16

Datzegiktoch | 26-07-11 | 13:07
Inderdaad. Alsof deze slachtpartij minder erg wordt, als je de schuld aan links of rechts kunt geven. De slachtoffers kun je helaas niet meer vragen of ze het erger vonden om door een rechtse of linkse idioot te worden vermoord!

Aktivist | 26-07-11 | 13:15

ABB is PVV
(smiley)

Ratzing. | 26-07-11 | 13:15

@Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:07
Mensen hebben een uitlaatklep nodig na zo'n tragedie. Dat zou jij beroepshalve toch moeten weten.

Bakito | 26-07-11 | 13:15

-weggejorist-

dan-b | 26-07-11 | 13:14

More tea for NL! | 26-07-11 | 13:12 | + 0 -
Bij welke psychiater bent u in behandeling? Dan weet ik waar ik niet moet zijn.

Rector Reflector | 26-07-11 | 13:14

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:03 |
De diagnose luidt: U lijdt aan het strontvliegensyndroom.

Doe er iets aan.

La Vie En Rose | 26-07-11 | 13:14

@Hölzenbein | 26-07-11 | 13:12
Ik en mijn zelfgenoegzaamheid beminnen vaak innig de liefde.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:14

@ reade romke | 26-07-11 | 13:10
Wat pluriformiteit en diversiteit lijkt mij wel wenselijk.
Daarnaast, die -/+ dingetjes vallen soms geheel willekeurig.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:14

@La Vie En Rose | 26-07-11 | 12:58
... zei moeder strontvlieg.

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:14

Che_cuevara | 26-07-11 | 13:12

Bingo!

skinner | 26-07-11 | 13:14

reade romke | 26-07-11 | 13:10

Ik hang geen enkele van die partijen aan maar volgens mij beginnen steeds meer mensen in te zien hoe het zit... En die willen niet tot de zwijgende meerderheid behoren...

FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:13

Hoe men ook graag de PVV uit de weg wil ruimen, hoe verder men van de realiteit komt te staan.

Niemand wint hier, maar 1 wel en dat is de dader. Hij start een oorlog en zet daarnaast linkse en rechtse politiek lijnrecht tegenover elkaar. En de lachende derde is? Wie nadenkt kan het zo invullen.

Meri59 | 26-07-11 | 13:13

@AntiSoof | 26-07-11 | 13:04
Geef me een getal en een onderwerp, en ik relateer ze aan elkaar. Heeft niets met bestaande verbanden te maken, maar met rekenkundig inzicht en een lijst met historische data.

Dus is die hele numerologie een soort wiskunde voor psychotici.

rara | 26-07-11 | 13:13

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:09
Hoe is het met je zelfgenoegzaamheid, nog geneukdt de laatste tijd of leg je de hand alleen nog maar aan je zelf binnen je eigen domheid?

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:12

De artikelen die GS wijdt aan Breivik worden steeds slechter. Wat is er aan de hand, het gevoel dat jullie zelf bloed aan de handen hebben, of missen jullie het intellect om een echt goede column te schrijven?
Beetje van beiden denk ik.

me,myself and IK | 26-07-11 | 13:12

@skinner | 26-07-11 | 12:49
Waarmee hij dus toegeeft dat socialisme en islam samen gaan.

Che_cuevara | 26-07-11 | 13:12

-weggejorist-

More tea for NL! | 26-07-11 | 13:12

@La Vie En Rose | 26-07-11 | 12:58
Maar dit is nu wel juist zo'n topic waarin in me kan vermaken, Rose ;)

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:12

tussen Mohammed en Jezus Gristus in bekeken, zag Vader Abraham hoe zijn zoon, Kain, zijn broerder Abel afslachtte.

en iedereen stond erbij en kijkt ernaar ....

Voíla!

Het derde Testament.

Centauri | 26-07-11 | 13:12

Het lijkt wel een wedstrijd om wie het meest politiek correct is en GS is scheidsrechter. Zot.

Gavrilo | 26-07-11 | 13:11

"Maar deze keer zit de PVV en de anti-islamofielen gewoon even in het hoekje waar de klappen vallen." Niet zo laf doorverwijzen, GS zit net zo goed in dat hoekje.

OldBristolian | 26-07-11 | 13:11

Je snapt er overduidelijk helemaal niks van begrepen en hebt geen idee wat 'stemmen zonder last' betekent...
FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:03

Mooi, leg jij het me maar uit.
Aangezien je het op google moest zoeken verheug ik me op je uitleg.
/hekje sarcasme

skinner | 26-07-11 | 13:11

k weet het niet hoor... maar het lijkt wel of alle joop-lezers tegenwoordig hier bij GS zitten.
saintinel | 26-07-11 | 12:39 | + 1 -

Inderdaad, je ziet het aan de - en + kudo's. Rechtse reacties krijgen steeds vaker een min dan de linkse. Joop aanhangers (d66/sp/groenlinks en pvda) zitten hier omdat er op Joop geen democratie meer heerst.

reade romke | 26-07-11 | 13:10

rara | 26-07-11 | 13:09 |

2,20371

Thurkish | 26-07-11 | 13:09

@ITEACHYOU | 26-07-11 | 13:04
Komt dat door het aantal decimalen in de omrekenfactor? Ik ging uit van een omrekenfactor van 2.2.

rara | 26-07-11 | 13:09

@Hölzenbein | 26-07-11 | 13:03
De wereld is een wacky place, maar niet zo wacky dat jij er als normaal in zou kunnen worden beschouwd.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:09

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:04
Zaai:
“Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.” - Geert Wilders, Volkskrant, 9 oktober 2004

Dat "wat ik dus echt niet wil" had er net zo goed niet hoeven te staan.

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:09

lekkurlinx | 26-07-11 |
Ach, laat ze maar weer lekker losgaan. Het is opmerkelijk hoe, als puntje bij paaltje komt, de dubbele moraal ook in die hoek méér dan zichtbaar wordt, evenals de inconsistenties in de redeneringen. En hier en daar zie je zelf in de gefilterde reacties eenzelfde gif stromen, eenzelfde racisme opborrelen.
Zo lees ik bij ene Mees:
"En ik denk echt dat zijn politieke ideologie (die van Wilders) en dat van zijn collega's in Europa en Amerika uit gaan monden in nog veel ergere dingen dan die Breivik heeft aangericht... veel erger. Kijk alleen eens naar wat Joodse orthodoxen willen en roepen.... daar staat Wilders achter, Wilders wil voor hen het pad vrij maken om dat te krijgen wat ze willen.... over de ruggen van mensen heen, zij zijn de uitverkorenen.... de ander is de hel nog niet waard."
Nou, ga vooral zo door zou ik zeggen. Dat lucht lekker op en maakt veel duidelijk.

Schoorsteenveger | 26-07-11 | 13:07

Wilders heeft in het verleden tokkie taal gebruikt, die je bij een biertje op de camping rustig kunt gebruiken, maar wat niet erg chique klinkt in de politiek of in het dagelijks leven. Ik bedoel dat je mensen ook gerust in hun waarde kunt laten ook al ben je het niet met ze eens. Taalgebruik zegt ook best iets over je eigen waardigheid. Dus al die grofheid moet je bewaren voor momenten dat grof taalgebruik ook echt helpt om je punt te verduidelijken. Maar grove taal als gewoonte is echt iets voor barbaren en tokkies. Dus dat staat mij van de pvv en van Wilders tegen. Slechte manieren.
.
Maar goede manieren zijn natuurlijk ook niet alles. Zo'n keurige man als Anders, papa in diplomatieke dienst, hij een soort minerva scholing, en dan nog al die naargeestigheid. Tja...
.
Misschien is het wel tijd voor een nieuwe politieke partij, dan kunnen we zowel de pvv als de vvd dumpen.

Greetje Duisenberg | 26-07-11 | 13:07

Sinds wanneer bestaat de wereld alleen nog maar uit links en rechts i.p.v. goed en kwaad? Iedereen die in het geval van terrorisme begint te wijzen naar groepen in onze samenleving is gewoon een domme idioot. Deze aanslag en vele anderen leert ons dat er in alle lagen van de bevolking mafkezen rondlopen. Het had net ook kunnen zijn dat Anders bekeerd was tot de Islam en als moslim een aanslag kunnen plegen. Hij heeft gewoon een steekje los waarschijnlijk al vanaf zijn geboorte. Een normaal mens Moslim of PVV-er of wie dan ook is niet in staat om zulke gruwelijke misdaden te plegen. Niemand maar dan ook niemand anders als Breivik zelf is verantwoordelijk voor zijn daad. Vanuit zowel linkse en rechtse hoek wordt er nu misbruik van dit drama gebruikt om zieltjes te winnen. Misselijk wordt ik daarvan.

Datzegiktoch | 26-07-11 | 13:07

@Thurkish | 26-07-11 | 13:05
Jeetje, zo werkt het brein. Hoe weet jij dat nou weer? ;)

AntiSoof | 26-07-11 | 13:06

@Rector Reflector | 26-07-11 | 13:02
Nee blinde, je ziet toch de aanhalingstekentjes! Het is een quote! LutserT..'

laardepul | 26-07-11 | 13:06

Daar gaan we weer, de eeuwige discussie van links versus rechts.
Beiden hebben in hun extremen aangetoond niet echt lekker te werken, dus misschien moeten we niet zo zwart- wit denken met z'n allen en naar oplossingen zoeken in het grijze gebied tussen die twee.
Ja, extreem rechts, extreem links, fundamentalistisch religieus: allemaal gevaarlijk: ELKE ideologie kan gevaarlijk zijn zodra het zijn tegenstanders niet meer als eerst Mens; maar als eerst Moslim, Links, Rechts, Buitenlander, Binnenlander of wat anders kwalificeert. Al die fakking labels die mensen altijd maar moeten plakken...
Het zijn in de EERSTE plaats mensen, pas daarna komen de labels. Een idee, een ideologie is NOOIT zoveel waard dat je er levens voor in de vernieling mag helpen.
Zo, de 2 cent van een humanistische therapeut.

je therapeut | 26-07-11 | 13:06

-weggejorist-

smurfeneter | 26-07-11 | 13:05

-weggejorist-

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:05

daniel78 | 26-07-11 | 13:01 |

Je doet het verkeerd: je moet eerst een mening vormen, het liefst op basis van emoties, en dan er feiten bij zoeken. Dat is de tendens tenminste in de discussie de laatste tijd.

Thurkish | 26-07-11 | 13:05

@ ¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:03
Volkomen onzin natuurlijk.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 13:04

@rara | 26-07-11 | 12:58
Ja ja, spot er maar mee.
Getallen liegen niet, die zijn keihard.

AntiSoof | 26-07-11 | 13:04

@daniel78 | 26-07-11 | 13:01
Wie haalde de trekker over, en wie is er dus verantwoordelijk?

rara | 26-07-11 | 13:04

rara | 26-07-11 | 12:58
414,09 euro is 912,53 gulden

ITEACHYOU | 26-07-11 | 13:04

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:02
Dus je noemt mij een niet-normaal persoon? Dus jouw rechtse logica heeft de waarheid in pacht? Interessant.

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:03

daniel78 | 26-07-11 | 13:01 | + 0 -

Zo kan je het ook brengen natuurlijk. Verder is Noorwegen echt NOOIT in het nieuws, doen mensen hun fiets en achterdeur niet op slot als ze gaan slapen maar het politieke klimaat daar is vast de oorzaak. Hou toch op met die onzin.

Weird Guilders | 26-07-11 | 13:03

skinner | 26-07-11 | 12:38

Gelukkig was ik niet de enige die het opviel...

Maar jij verwijt Haraga dat hij zich moet verdiepen en komt zelf met: "Kamerleden hebben altijd wat te zeggen, staat in de grondwet."

Goh, dat ben ik nou nog nooit tegengekomen in de grondwet en google helpt ook al niet mee...

En daarna nog: "Interne partijdemocratie, zoals bij D66, is strikt genomen in strijd met de grondwet"

Je snapt er overduidelijk helemaal niks van begrepen en hebt geen idee wat 'stemmen zonder last' betekent...

FatsoensTrol | 26-07-11 | 13:03

Rector Reflector | 26-07-11 | 13:02 | + 0 -
Nee blinde, je ziet toch de aanhalingstekentjes! Het is een quote! LutserT..

Rector Reflector | 26-07-11 | 13:03

Wilders heeft gezaaid en Noorwegen heeft geoogst. Doe eens verantwoordelijkheid nemen Geert. Dit is toch wat je wil, Geert?

¿Ya tu Sabes? | 26-07-11 | 13:03

@ITEACHYOU | 26-07-11 | 13:02
Is het iets, denk je?

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:03

Tisnietanders | 26-07-11 | 13:01 | + 0 -
Alleen de vraag is: wie heeft er gezaaid!

zeefert | 26-07-11 | 13:02

laardepul | 26-07-11 | 13:00 | + 0 -
Huh? Is die hoofdletter D cynisch bedoelD?

Rector Reflector | 26-07-11 | 13:02

@Hölzenbein | 26-07-11 | 13:01
Er zit jouw soort logica in, ja.

Wat voor een normaal persoon dus weer geen logica is.

Snappez-vous?

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 13:02

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:56
Was dit je afstudeer project?

ITEACHYOU | 26-07-11 | 13:02

Ik denk eerder dat het politieke klimaat in Noorwegen verantwoordelijk is.Zelfs milde VVD achtige migratie hervormingen worden resoluut tegengehouden in het parlement en er bestaat een soort cordon sanitair rond de tweede partij van Noorwegen er is daarnaast sprake van een politiek correcte censuur in de media waar Nederlandse media nog positief bij afsteken.
Dat is natuurlijk de ideale voedingsbodem voor extremisten aangezien gezond debat niet mogelijk is.

daniel78 | 26-07-11 | 13:01

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:57
Dus je denkt er niet over na, maar geeft wel toe dát er logica in zit (die jij niet begrijpt zoals blijkt)?

Hölzenbein | 26-07-11 | 13:01

Dubbel distantiëringstopic: Wilders neemt afstand van Breivik, GS neemt afstand van Wilders...
Kiek ze 'ns allemoal goan!
Rennen en dekking zoeken jongens! Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend zijn is niet altijd voordelig. Soms dwingt dat je om laf te zijn, te ontkennen dat je het gewusst had en je te verstoppen achter zalvende woorden. Topic na topic damage control...
Wat je zaait zul je oogsten.

Tisnietanders | 26-07-11 | 13:01

@Che_cuevara | 26-07-11 | 12:44
"En dan niet alleen de plaatjes maar echt lezen als dat tot jouw mogelijkheden behoorD tenminste"

Schrijven blijkt ook best lastig....

laardepul | 26-07-11 | 13:00

Zo te zien volgen maar weinigen het advies van Johny op en roeren zich nogal terwijl men,en op de blaren zit.. niet doen jongens,want bewegen met blaren op uwe tokussen doet nu eenmaal au..

pielewaaier | 26-07-11 | 13:00

Hoe zit het met de peilingen, daalt de PVV al?

De Hond is zeker op vakantie c.q. aan een boom in het bos gebonden.

Bakito | 26-07-11 | 13:00

Zo te zien volgen maar weinigen het advies van Johny op en roeren zich nogal terwijl men,en op de blaren zit.. niet doen jongens,want bewegen met blaren op uwe tokussen doet nu eenmaal au..

pielewaaier | 26-07-11 | 13:00

@Art Vandelay Ultor

Leer jij maar eerst eens begrijpend lezen. Ik twijfel eraan of jij dat wel kan als PVV'er.
Onderzoek is uitgevoerd door Europol inclusief data uit de VS.
Europa en VS is het vrije Westen die altijd genoemd worden door ,islambashers zoals jij, als zogenaamde bedreiging door moslims.

mocroflavour | 26-07-11 | 13:00

Regel 1: Wij geloven in de kracht van de stembus en de wijsheid van de kiezer.
Regel 2: Regel 1 is ongeldig bij regeringsdeelname van links en/of Gristelijk democratische uitvoering van linksachtig gedachtengoed.

Bergverzet | 26-07-11 | 12:59

Parsons | 26-07-11 | 12:52 | + 0 -
Omdat moslims helemaal geen oproepen tot moorden van ongelovigen in de koran lezen. Die passages gaan erover als ze aangevallen worden. En ze nemen dus ook afstand van terrorisme. Maar ja, jouw mening is in beton gegoten als een ware talibanner.. Discussie zinloos.
Daag. Simpele ziel.

Flodder | 26-07-11 | 12:58

Toch grappig. Wanneer een milieuactivist Pim Fortuyn dood schiet zijn opeens alle milieubewegingen verdacht en zwaar crimineel maar als een aanhanger van Geert dit soort gruweldaden aanricht gaat die vlieger niet op... Beetje 2 maten meten he lieve lts zwakstroomvriendjes van me... Ik geloof best wel dat Geert het gebeurde in Noorwegen afkeurt. Ik zal hem er ook nooit persoonlijk op aangesproken willen zien worden. Maar dat hij zijn best doet een bepaalde sfeer te creëren waarin malloten zoals in Noorwegen voedingsbodem vinden is wel degelijk waar. En Geert is in tegenstelling tot zijn volgelingen intelligent genoeg dat te weten...

vannikname | 26-07-11 | 12:58

@AntiSoof | 26-07-11 | 12:39

911 euro is 414,09 gulden. Afgerond is dat 414, het jaar dat de Visigoten arriveerden in Spanje. Later werden zij door de Moslims weggejaagd, dus zo kom je als paranoide complotdenker toch weer uit bij de Islam.

Dit is een mooi voorbeeld van de totale onzin die numerologie heet.

rara | 26-07-11 | 12:58

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:14 |
Nederland kampt met een strontvliegenplaag die welig tiert, m.n. op GS, deJoop en op Twitter. Strontvliegen die over de hoofden van de slachtoffers hun punt willen maken.

Laat hen, je bent veel te intelligent om je energie in dit soort lui te steken. De betonnen muren zijn te dik!

La Vie En Rose | 26-07-11 | 12:58

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:55
Ik heb erover nagedacht.

Ben tot de conclusie gekomen dat ik het totaal niet vreemd vind dat jij daar maar weinig verschil in ziet.

Logica werkt bij jou immers nu eenmaal anders dan bij het gros van de mensen, dus ik houd daar rekening mee.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:57

Benieuwd of alle "de kogel kwam van links"-roepers nu ook consequent zijn en stellen dat Wilders en consorten (mede) een klimaat hebben gecreëerd waarin dit mogelijk is.

Vast niet, het zijn namelijk over het algemeen klimaatsceptici.

Hwb | 26-07-11 | 12:57

"een andere dolgroep"

@zeefert | 26-07-11 | 12:25

precies, een andere dolgroep passend in een ander dolhuis.

landlopertje | 26-07-11 | 12:56

@AntiSoof | 26-07-11 | 12:52
Kijk, nu komen we ergens.
"Abracadabra" dat klinkt nogal "Arabisch"

Maar wellicht dacht de moordenaar dat als ze 911 belden die Amerikanen toch niet op tijd hier konden zijn.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:56

@ITEACHYOU | 26-07-11 | 12:52
Dan moet je eigenlijk best wel verbaasd zijn.

Logisch zou het immers zijn wanneer hij je de eerste keer al bijkapt, niet pas 'op een dag'.

Op een dag! www.youtube.com/watch?v=hmmIl9aMz4I

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:56

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:51
Wat nog erger is, is het ophetsen van hele bevolkingsgroepen (door o.a. de PVV) die er helemaal niets mee te maken hebben. Dat is net zo erg als wat die rechts-extremist met die onschuldige mensen gedaan heeft in Noorwegen. Ik maar daar weinig verschil in. Denk dáár maar eens over na.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:55

@Masri | 26-07-11 | 12:53
Nee, ik haak af.

Bakito | 26-07-11 | 12:55

Leuk dat GS zich in allerlei bochten wringt om toch vooral links én rechts klappen te kunnen uitdelen. Sorry, maar ik vind dit een beetje geforceerde tendentieusheid, een weinig geloofwaardige poging tot kwetsen.

gruzelement | 26-07-11 | 12:55

Haha Geertje: 'Wij zijn democraten in hart en nieren'
Yeah right dat is wel te zien aan die zeer democratische beweging van je..

Weird Guilders | 26-07-11 | 12:55

@ Parsons | 26-07-11 | 12:40
Jouw link? Heb ik gelezen, doe ik wel vaker – maar dat wist je al.
Jouw link heeft betrekking op Wilders/2007, ik doelde op De Roon/meer recent.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:54

Het zal al wel gezegd zijn, maar ga niet alles nalezen:
"Wij zijn democraten in hart en nieren."

Ja, behalve binnen je eigen partij dan toch...

FatsoensTrol | 26-07-11 | 12:54

Breiv jij? Anders Breivik

Masri | 26-07-11 | 12:53

@mocroflavour | 26-07-11 | 12:50
Je weet dat er een wereld buiten Europa bestaat?

Dit is een serieuze vraag trouwens, en geen sneer. Ik twijfel bij jou dus echt of je dat wel weet.

Dat was dan weer wel een sneer.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:53

@skinner | 26-07-11 | 12:45
Dat kan ook niet anders.
Een + of - kunnen ze nog wel begrijpen, maar een tekst lezen wordt toch wel moeilijk.

Vergeef het hun, ze kunnen er ook niks aan doen.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:53

Parsons | 26-07-11 | 12:50 | + 0 -

Hou toch op met je eenzijdige argumentatie. Ga de bijbel eens lezen en zie hoeveel 'haatzaaiende' zaken daar in staan. Als je de koran wilt verbieden vanwege 'haatzaaiende passages' dan wil je de bijbel en de thora ook verbieden. Maar daar hoor ik u niet over en dat maakt u bijzonder eenzijdig en hypocriet.

Weird Guilders | 26-07-11 | 12:53

@ Parsons
Dat manifest moet voor jou welhaast zijn wat de TUK is voor een dwangmatige rukkerT.

Superior Bastard | 26-07-11 | 12:52

@Che_cuevara | 26-07-11 | 12:48
Ook. Maar het is té toevallig. Want als het zo is dat daar rekening mee gehouden wordt, dan wordt er magie gebruikt. Abracadabra, weet je wel, hocusspocus. En dat is weird.

AntiSoof | 26-07-11 | 12:52

-weggejorist-

More tea for NL! | 26-07-11 | 12:52

@Parsons | 26-07-11 | 12:50
Je bent geen reactie meer waard want je weet (denkt te weten met je spatzenhirn) toch al wat andere mensen denken of menen. Zie mijn vorige tegel.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:52

Als ik mijn negroïde buurman, zeer vriendelijke amicale vent overigens, elke dag uitschot en nikker noem, dan moet ik niet verbaasd zijn als hij mij op een dag op mijn bek slaat. Zo simpel is het.

ITEACHYOU | 26-07-11 | 12:52

@Flodder | 26-07-11 | 12:48
Hoezo? Te moeilijke vraag voor je?

Enfinm veel plezier met je politiek correcte gewauwel.

*out

Parsons | 26-07-11 | 12:52

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:47
Als kind probeerde ik net als Lucky Luke wel eens mijn schaduw dood te schieten.

Is toch iets onschuldiger als die muzels die door de jaren heen net als Mohammed de ongelovigen de keel doorsnijden.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:51

@Parsons | 26-07-11 | 12:42
Weet niet waar je het over hebt. Je arrogantie en vooringenomenheid vieren weer hoogtij, volidioot.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:50

Deze daad relativeren met moslimterreur is net zo idioot als moslimterreur relativeren met de heksenjacht door de christenen.

Verder vind ik relativeren best wel geil. Maar niet met dit weer!

Bakito | 26-07-11 | 12:50

Kom eens met feiten. De Wilders lovers hier kunnen niks anders dan Wilders naroepen.
Uit statistieken blijkt dat van alle aanslagen 0.4 procent gepleegd worden door moslims. goo.gl/Owh61

mocroflavour | 26-07-11 | 12:50

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:47
Ah, en dat er anderhalf miljard "mensen" zijn die dat haatboek voor letterlijk waar aannemen heb jij geen moeite mee?

Parsons | 26-07-11 | 12:50

Haerlemmer | 26-07-11 | 12:47 |
Zo, onvervalste ontkenning. Schattig hoor. Brevik was idd een soort Tristan en had geen enkel politiek motief.

HJdeT | 26-07-11 | 12:50

@Detlev Tarnowitz | 26-07-11 | 12:47
Zal wel weer dood en verderf op staan.

Is meestal bij dat boek.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:49

Hoorde gisteren een linkschmensch (baas van ZDF) op de Duitse staatstelevisie beweren dat de aanslag op socialisten een aanslag is op islam, zo ver is de psychische verrotting al gevorderd.

skinner | 26-07-11 | 12:49

@AntiSoof | 26-07-11 | 12:39
Dat is het alarm nummer in de Verenigde Staten.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:48

Parsons | 26-07-11 | 12:44 | + 1 -
Pff, wat een domme jij-bak.

Flodder | 26-07-11 | 12:48

Goh, het vertrouwde zwart-wit denken is weer in volle hevigheid uitgebarsten! Het lijkt wel verkiezingstijd..

Rector Reflector | 26-07-11 | 12:48

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:41
Ja, dat ls ik ook ergens.
Ziek zijn sommige mensen.

AntiSoof | 26-07-11 | 12:48

Als dit incident in Nederland had plaatsgevonden, was alles veel duidelijker geweest. Helemaal sneu is het dat Noorwegen niet bij de EU zit. Allemaal ongelukkige samenlopen van omstandigheid.

Hoe plaatsen wij arme burgers deze tragedie in een groter geheel?

God, help ons eens....

Bakito | 26-07-11 | 12:47

@Parsons | 26-07-11 | 12:44
Er wordt in zo veel boeken en stripverhalen opgeroepen tot moord. Gewoon je pilletjes blijven slikken jonguh.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:47

De kogel kwam van rechts? Kogels komen uit een wapen en degene die zinloze levens eist is gewoon een ontzettend klapmongool.

Haerlemmer | 26-07-11 | 12:47

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:45
Moslims hebben echt een probleem met hun drollen. Voor je het weet schijt je een compleet familieportret. Wat zegt de Koran over deze overtreding van het beeldverbod?

Detlev Tarnowitz | 26-07-11 | 12:47

"Wij zijn democraten in hart en nieren" Hoongelach...

Je weet wat er gebeurt wanneer je in een vlek gaat wrijven he Geertje..?

laardepul | 26-07-11 | 12:46

skinner | 26-07-11 | 12:40 | + 0 -
Zeker, ook politici met een andere kleur zouden zich bijvoorbeeld ver moeten houden van Hitlervergelijkingen. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen, want woorden doen er toe. Ook die ene gek luistert mee.

Flodder | 26-07-11 | 12:45

skinner | 26-07-11 | 12:38 |

Lol @ minnetjes, er zijn vandaag veel linkse analfabeten online.

skinner | 26-07-11 | 12:45

@spanarchist 12:43
De vader van Breivik wenst zoonlief dood.

tipo | 26-07-11 | 12:45

@Detlev Tarnowitz | 26-07-11 | 12:42
Hoe singulier!

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:45

@Bakito | 26-07-11 | 12:40
Telefoontjes van Breivik met Brinkman? Ging dat over goedkoop smokkelen van alcohol naar Noorwegen, of waar ging dat over?

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:45

@mocroflavour | 26-07-11 | 12:30
En jouw profeetje zaait geen haat?

Heb jij überhaupt de koran wel eens in gekeken?

En dan niet alleen de plaatjes maar echt lezen als dat tot jouw mogelijkheden behoord tenminste

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:44

-weggejorist-

BeroepsNegerT | 26-07-11 | 12:44

@Flodder | 26-07-11 | 12:38
En de oproepen tot moord in de koran; moeten we daar ook afstand van nemen dan?

Parsons | 26-07-11 | 12:44

@Cojones
Klopt. Maar nog opvallender is dat hij met een machinegeweer 68 mensen neermaait. Dan kun je verwachten dat zijn publicatie op z'n minst incoherent is.

Montgomery Burns | 26-07-11 | 12:43

Pas als Wilders besluit op bezoek te gaan bij de ouders van Breivik en de ouders van de slachtoffers aan hun lot over laat, zoals Cohen deed na de moord op van Gogh, ga ik twijfelen over zijn oprechtheid.

spanarchist | 26-07-11 | 12:43

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:37
En precies daar stelde ik een vraag over. Maar ik weet het antwoord al hoor. Jij ziet de sharia als de ultieme vorm van vrijheid. Vele plezier er mee, maar niet in mijn land. Tief lekker op naar Noorwegen zou ik zeggen.

Parsons | 26-07-11 | 12:42

Dus omdat Breivik een lul is spreekt Wilders de waarheid.
Zal hem onthouden....

Skunk57 | 26-07-11 | 12:41

Veel te laat deze verklaring. Dat afzweren van geweld had hij al veel eerder moeten doen.

Err | 26-07-11 | 12:38 | + 0 -
--------------------------------
Dat heeft Wilders ook eerder gedaan; verschillende malen zelfs , maar kennelijk het je niet opgelet .

pimpernel. | 26-07-11 | 12:41

@AntiSoof | 26-07-11 | 12:39
Dat heeft te maken met de invoering van de Euro.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:41

Eerst maar even het onderzoek afwachten. Werd Breivik gefinancierd door de PVV of niet? Hoe zit het met de telefoontjes die Breivik met Hero Brinkman voerde? Etc. etc.

Zolang deze vragen onbeantwoord zijn, is het ongepast iets te roepen over de connectie tussen de PVV en Wildersfan Breivik.

Bakito | 26-07-11 | 12:40

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:35
Of je leest het gewoon.

Parsons | 26-07-11 | 12:40

Flodder | 26-07-11 | 12:38

Geldt ook voor Wildersbashers, spelen met vuur.

skinner | 26-07-11 | 12:40

@rara | 26-07-11 | 12:38
Aha, weer wat wijzer geworden.
Zal in het vervolg consideratie betrachten.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:40

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:36
De vergissing die ik bijna maakte rondom 'volgende' of 'eerste' kunstproject heeft er trouwens mee te maken dat ik 3 weken terug een fraaie drol heb gedraaid die wel echt sprekend op Mohammed leek.

Dat was echter totaal onbedoeld, en ik twijfel dus of ik het als kunst moet beschouwen. Kunstzinnig vond ik het in ieder geval wel.

Geen foto's gemaakt, helaas.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:40

ik weet het niet hoor... maar het lijkt wel of alle joop-lezers tegenwoordig hier bij GS zitten.

saintinel | 26-07-11 | 12:39

Als een moslim crimineel gedrag vertoont is het de schuld van Wilders (c/ Azarkan). Als een rechts-extremist mensen vermoordt is het de schuld van Wilders (c/ Jolo).
Op zich toch bewonderenswaardig wat Wilders zoal teweeg brengt.

spanarchist | 26-07-11 | 12:39

Waarom is het verschil in sterven van Pim en Theo 911 dagen?

AntiSoof | 26-07-11 | 12:39

@Haragha | 26-07-11 | 12:32
Hoe is de PVV in de Kamer gekomen dan?

Parsons | 26-07-11 | 12:39

Veel te laat deze verklaring. Dat afzweren van geweld had hij al veel eerder moeten doen.
En als je continu hebt geroepen dat de kogel van links kwam, moet je nu niet huilie-huilie doen als je die opmerkingen teruggekaatst krijgt. Welnu: de kogels kwamen van rechts.

Err | 26-07-11 | 12:38

@Che_cuevara | 26-07-11 | 12:33
Kan-ie ook niets aan doen. Gilles de la Tourette is een verschrikkelijke aandoening, waardoor Hölzenbein vanzelf gaat schelden. Neem het hem niet kwalijk.

rara | 26-07-11 | 12:38

Haragha | 26-07-11 | 12:32 |

Kamerleden hebben altijd wat te zeggen, staat in de grondwet. Interne partijdemocratie, zoals bij D66, is strikt genomen in strijd met de grondwet(stemmen zonder last)De P.V.V. is dus democratischer dan D66.
Beetje verdiepen voor je wat plempt.

skinner | 26-07-11 | 12:38

Wie oorlog predikt neemt het risico dat er soldaten opstaan.
.
‘In heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.'
.
Zulke teksten kunnen worden gezien als legitimering voor geweld. Wilders moet afstand nemen van zijn absurde, demoniserende complottheorieën. Het is spelen met vuur.
Anders draagt hij bij een volgende soortgelijke aanslag (bijvoorbeeld in Nederland) wel degelijk deels verantwoordelijkheid.

Flodder | 26-07-11 | 12:38

@Rector Reflector | 26-07-11 | 12:36
Laten we het daar maar op houden vandaag.

Tommygunner | 26-07-11 | 12:37

Dit gaat echt fout jongens, als dit zo doorgaat, dan lopen alle westerse dames na 100 a 200 jaar met een zwarte tent, en alle mannen met vieze lange baarden, ook alcohool zal verboden worden en alles wordt verboden, GVD !

Dat wil je toch niet, dan kunnen we echt niet meer van de islam verlost worden, dat wordt dus eeuwige achterlijkheid en onderdrukking, als westerlingen in slaap blijven liggen, dan gaat het echt goed fout.

Wat Wilders zegt is volkomen terecht, trouwens, alleen wat de islam betreft heeft Wilders volkomen gelijk, dus a.u.b. bestrijd de islam op een vreedzame manier, stem op Wilders, voordat het te laat wordt.

Eigenlijk ik hoop dat nu niet al te laat is! maar goed, hoe eerder we wakker worden, hoe beter natuurlijk, en beter laat dan nooit.

Succes allemaal..

Goldway | 26-07-11 | 12:37

Gezien de geluiden vol begrip uit de achterban van de PVV voor de Noorse terrorist en de grote overeenkomst in ideologie is deze verklaring van Wilders zeker nodig.

Simon_GS | 26-07-11 | 12:37

@Parsons | 26-07-11 | 12:33
Jouw tegels lees ik nauwelijks en moet ik net zo 'inhoudelijk' reageren als dat jij doet? Neuh... Wie ben jij om dat überhaupt aan mij te vragen? Ik heb mijn statement gemaakt al voor dat jij je gal begon te braken: Hölzenbein | 26-07-11 | 12:17

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:37

@Willem75431258973453 | 26-07-11 | 12:28
Omdat je de actie niet snapt krijg je het gevoel dat Breivik andere motieven gehad moet hebben. Dat kan, maar er zijn totaal geen aanwijzingen voor. Er zijn wel genoeg aanwijzingen voor het tegendeel; lees zijn boek maar eens.

Je zoekt naar logica in de gekte van Breivik. Veel succes.

rara | 26-07-11 | 12:37

@mocroflavour | 26-07-11 | 12:30
Is dat de reden dat er zo veel gemoord wordt uit naam van de pedofeet? Omdat de koran daartoe oproept?

Parsons | 26-07-11 | 12:36

Tommygunner | 26-07-11 | 12:33 | + 0 -
Begrijpend- en technisch lezen is niet voor eenieder weggelegd. Overigens is gebleken dat deze 'analfabeten' wel erg goed zijn in agressief luisteren. www.netonline.be/ondernemen/detail.asp...

Rector Reflector | 26-07-11 | 12:36

@mocroflavour | 26-07-11 | 12:30
Over haatzaaien gesproken.

Voor mijn volgende, nee mijn eerste kunstproject ga ik een koran in stukjes scheuren en de stukjes netjes naast elkaar in de achtertuin hier planten.

Ik laat er door een professionele fotograaf foto's van maken en zal ze met jullie hier delen.

Spannond.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:36

Er wordt nu zelfs waarde gehecht aan het referentiekader waarin de heer Breivik zich beweegt?
Kom op zeg!

Bradpiss | 26-07-11 | 12:35

@ Parsons | 26-07-11 | 12:25
Die De Roon; da's toch ook zo een pvv-er? Staat me bij dat hij in een interview met de Elsevier ook over knieschoten zat te wauwelen. Maar dat is dan zeker weer iets anders.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:35

@Montgomery Burns | 26-07-11 | 12:32
Ik constateer slechts, heer Burns. Het is des te meer opvallend, omdat hij kleinere partijen als Christen Unie en de SP wel noemt.

CoJoNes | 26-07-11 | 12:34

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:28
Ga je nog inhoudelijjk reageren? Of kom je gewoon klaar op mijn tegels tegenwoordig?

Parsons | 26-07-11 | 12:33

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:31
Je valt in herhaling.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:33

Haragha | 26-07-11 | 12:32 | + 0 -
Dat was ook het eerste wat mij opviel. Vervolgens hoor je daar niemand over..

Rector Reflector | 26-07-11 | 12:33

@rara | 26-07-11 | 12:14
@ecologiste | 26-07-11 | 12:18
Oeps... Sorry Roemer. Ik moet duidelijk beter lezen de volgende keer...
Ik las de zin "als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor" niet als een vraag.
Ik begreep al niet waarom iedereen hier zo over viel ;)

Tommygunner | 26-07-11 | 12:33

@pimpernel
De daad van een gestoorde moordenaar heeft inderdaad niets met de <voeg ideologie in> te maken en alles met de gestoorde geest van de moordenaar.
.
En degene die <voeg ideologie in> mede verantwoordelijk wil houden voor een verschrikkelijke moordpartij is even gestoord als de dader.

Grote Nerd | 26-07-11 | 12:33

@Cojones
Je moet toch echt een psychopaat zijn, om in de D66 geen gevaarlijke partij te zien.

tipo | 26-07-11 | 12:32

"Wij zijn democraten in hart en nieren."

uuuuh sinds wanneer is de PVV een Democratische partij? Is er sinds het weekend iets veranderd binnen de PVV? Hebben kamerleden nu wel iets te zeggen en is Wilders niet meer de enigste lid van de PVV?
Waarom is dat geen nieuws?
BREKEND: De PVV is een democratische partij geworden!!!

Haragha | 26-07-11 | 12:32

@Cojones
"suicidal humanists"
Gelieve dit 'manifest' met tien ton zout te nemen.

Montgomery Burns | 26-07-11 | 12:32

@Grote Nerd | 26-07-11 | 12:28
Ik wou reageren, maar zag toen je nick en dacht, ach laat maar.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:32

@Cojones
"suicidal humanists"
Gelieve dit 'manifest' met tien ton zout te nemen.

Montgomery Burns | 26-07-11 | 12:32

Tommygunner | 26-07-11 | 12:26 |
Als de PVV iets brult is dat niet direct een feit. Iemand die het hardste schreeuwt heeft niet het meest gelijk. Bovendien, zitten er naast Geert en Martin nog meer mensen in de fractie die fatsoenlijk tot tien kunnen tellen?

HJdeT | 26-07-11 | 12:32

@Che_cuevara | 26-07-11 | 12:24
Ik zal erop gaan letten.

Kan geen kwaad om mensen die het met me eens zijn tegemoet te komen, zo ben ik dan ook weer wel.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:31

Het enige verschil tussen Geert en Breivik is dat Geert niet gameverslaafd is. Geert heeft makkelijk praten, maar ik hou m'n hart vast als hij gaat gamen.

Detlev Tarnowitz | 26-07-11 | 12:31

@Tommygunner | 26-07-11 | 12:26 |
Zie je wel. Nou doe je het weer. Wilders niet maar 'linkse kerk' (melkert&co) wel???

Zookrates | 26-07-11 | 12:31

@La Vie En Rose | 26-07-11 | 12:29
En ja hoor de Wilders-likster is er ook. Gezellig.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:31

Goede en sterke verklaring van Geert Wilders.
.
De daad van deze gestoorde moordenaar heeft inderdaad niets met Geert Wilders of het gedachtegoed van Wilders te maken en alles met de gestoorde geest van de moordenaar.
.
En degene die Geert Wilders mede verantwoordelijk wil houden voor deze verschrikkelijke moordpartij is even gestoord als de dader.

pimpernel. | 26-07-11 | 12:31

-weggejorist-

BeroepsNegerT | 26-07-11 | 12:30

Wilders kan zeggen wat hij wilt, maar veel van zijn aanhangers sympathiseren toch met die gekke Noor.
Feit blijft dat Wilders een voedingsbodem van haat zaait waardoor dit soort figuren zich legitiem voelen om tot zo een daad te komen.

mocroflavour | 26-07-11 | 12:30

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:24
Jij begon met de vergelijking van een Wilders-uitspraak met een oproep tot geweld. Dat was een onjuiste vergelijking, en ik probeer je nog steeds uit te leggen waarom.

Ik classificeer het als een stelling. Niet meer, niet minder. Als jij er meer in leest dan er staat dan is dat een knap stukje misinterpretatie.

rara | 26-07-11 | 12:30

@Tommygunner | 26-07-11 | 12:26

Meningen en feiten worden tegenwoordig wel vaak door elkaar gehaald

hanz71 | 26-07-11 | 12:29

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:28
"Begrijp jij überhaupt wel iets?"

Van Parsons weet ik het niet.
Maar van jou wel.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:29

Tommygunner | 26-07-11 | 12:26 | + -1 -
Wat een bullshitverhaal. Er zijn maar weinig reaguurders die zoveel peop in één tegel weten te plempen.
Waarvoor hulde overigens.

Rector Reflector | 26-07-11 | 12:29

Opvallend dat hij zeer expliciet D'66, de SGP en de PvvD niet noemt naast uiteraard de PVV. Het verklaart in ieder geval de oorverdovende stilte van kereltje Pechtold.
CoJoNes | 26-07-11 | 12:24 |
Misschien omdat die namen geen duidelijke (internationale) politieke ideologie bevatten.

HJdeT | 26-07-11 | 12:28

@rara | 26-07-11 | 12:12
Naja deze gehele actie slaat zover kant noch wal dat ik gewoon het gevoel heb dat Breivik andere intenties heeft dan hij uitspreekt. Waarom zou je in godsnaam een jeugd kamp van een linkse partij willen uitmoorden om te benadrukken dat we de islamisering tegen moeten gaan. Hier zit gewoon totaal geen logica in, ook al ben je knetter gek. Volgens mij wil meneer Breivik gewoon de anti-islamisering beweging in een kwaad daglicht zetten.

Willem75431258973453 | 26-07-11 | 12:28

Het is heel simpel:
Als een moslim iets doet komt het door de islam.
Als een islamhater iets doet is het een individuele actie.

Als een moslim haat zaait moet hij het land uitgezet.
Als een moslimhater haat zaait is hij een held die op komt voor de vrijheid van meningsuiting.

Als een moslim de buurt terroriseert komt het door de islam
Als een moslimhater de buurt terroriseert krijgt hij een zetel in de kamer.

Grote Nerd | 26-07-11 | 12:28

@Parsons | 26-07-11 | 12:26
Och god de Wilders likker is er ook weer. Was rustig de laatste tijd toen rechts in de kritiek viel. Begrijp jij überhaupt wel iets?

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:28

spanarchist | 26-07-11 | 12:25 |
Is de typisch linkse reflex, je weet tog? Do as we say, don't do as we do.

Lambertus Lamstraal | 26-07-11 | 12:27

Ieder nadeel zijn voordeel. Of andersom. Totdat Geert Pim achterna gaat. Dan is het "Wir haben es nicht gewusst"

Kamervraag | 26-07-11 | 12:27

@Petey Morris | 26-07-11
Jij hebt helemaal niks vernomen, duimzuigert.

Fijnstoffer | 26-07-11 | 12:26

@pielewaaier | 26-07-11 | 12:15
Hoop jij nu dat Wilders zich monddood laat maken door terrorisme?

rara | 26-07-11 | 12:26

@Hölzenbein | 26-07-11 | 12:17
Ja, islam staat voor géén vrijheid/sharia.

Wat begrijp je wel?

Parsons | 26-07-11 | 12:26

@HJdeT | 26-07-11 | 12:17
Daar zit wel een verschil tussen. Pim werd vermoord doordat er een onjuist beeld werd geschetst door o.a. Melkert. Wilders komt met FEITEN, misschien is de toon soms niet zo fijn, maar op basis van die feiten heeft één of andere mafkees de wapens opgepakt. Daarnaast heeft Anders ook nog eens willekeurig citaten gebruikt en andere relevante citaten van Greet buiten beschouwing gelaten. Daarin zit het verschil dus...

Tommygunner | 26-07-11 | 12:26

Goed dat Wilders zich uitgesproken heeft over deze walgelijke daad, maar waarom heeft de linkse journalistiek er zo de nadruk op gelegd dat hij zich uit moest spreken?
Als een moslim weer eens wat uitvreet roept ditzelfde linkse leger tenslotte in koor dat de moslimgemeenschap daar niet voor verantwoordelijk is en spreekt geen één van al die leuke moslimclubjes zich over de daad uit, omdat zij er niets mee te maken hebben.

spanarchist | 26-07-11 | 12:25

Greet heeft niets met rechts te maken. Ik kan niets anders concluderen dan dat ze grote vriendjes zijn met de sp. Zelfs de angst voor buitenlanders is hetzelfde als de sp, alleen een andere dolgroep!

zeefert | 26-07-11 | 12:25

Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat Martin Bosma nog steeds de paniekpoep uit zijn witte Zeeman-slip staat te schrobben...

Petey Morris | 26-07-11 | 12:25

Ik copy paste even van pagina 933 van Breivik's manifest, waar hij een lijstje geeft van volgens hem gevaarlijke partijen:

Netherlands
Cultural Marxists/suicidal humanists/capitalist globalists

Christian Democratic Appeal (Christen-Democratisch Appel)
Labour Party (Partij van de Arbeid)
Socialist Party (Socialistische Partij)
People's Party for Freedom and Democracy (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) GreenLeft (GroenLinks)
ChristianUnion (ChristenUnie)

Opvallend dat hij zeer expliciet D'66, de SGP en de PvvD niet noemt naast uiteraard de PVV. Het verklaart in ieder geval de oorverdovende stilte van kereltje Pechtold.

CoJoNes | 26-07-11 | 12:24

Het verbaasde mij al jaren dat acties zoals nu door die idiote Noor, al niet veel eerder plaatsvonden.
Na de bloedige moordpartijen van 9/11, de metro in londen, Madrid, Van Gogh, Beslan, Fortuin enz, heeft het rechter volksdeel zich, ondanks diverse provocaties erg rustig gehouden.
Misschien waren ze aan de rechterkant in meerderheid te beschaafd of hadden ze het te goed. Wie zal het zeggen.
Maar als je een hond lang genoeg treitert gaat hij op den duur bijten.

Mantisomantis | 26-07-11 | 12:24

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:22
Ik vraag helemaal niet om excuses.
Het vielmij gewoon op in de loop van de tijd.
Maar dat neemt niet weg dat ik het inderdaad heel vaak eens ben met jouw tegels.

Trouwens, je kunt het ook beter verwoorden dan ik :)

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:24

is het de bedoeling van deze site om geert wilders te verdedigen ofzo? snap er allemaal niks meer van.

E.Kruize | 26-07-11 | 12:24

@ rara | 26-07-11 | 12:18
Wie maakt hier nou een vergelijking? Enfin, schuiven we richting semantische velden; hoe zou je het dan wél willen classificeren?

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:24

@Tommygunner | 26-07-11 | 12:19
'Als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor? Natuurlijk niet'

De laatste twee woorden zijn van mij, maar dat is wat Roemer bedoelde. Ik snap niet goed wat jij zo verkeerd vindt aan die woorden.

rara | 26-07-11 | 12:23

Dat deze gek ook de PvdA en Groen Links noemt in zijn manifest is natuurlijk van een andere orde..
p.s.: veel plezier met het lezen van het 1500 pagina's tellende manifest.

070 | 26-07-11 | 12:23

@WDWK | 26-07-11 | 12:12
Carel Brendel zegt precies hetzelfde als jij. Ik ben het volledig met jullie eens: eens.http://www.carelbrendel.nl/2011/07/26/de-kromme-logica-van-de-terrorist-in-zijn-haatbunker/ (Heb deze link gisteren al bij een ander topic gepost, maar dit stuk mocht m.i. hier niet ontbreken)

mrska | 26-07-11 | 12:23

zooishettoch | 26-07-11 | 12:20

Ja
en ik heb ook wel eens op de tribune gezeten.
Kijkend naar Feijenoord,
of ze het nou leuk vonden of niet.
-----

Frau Antje | 26-07-11 | 12:23

Quid vindt dat de PVV geschoren wordt. Dat klopt echter niet, want de PVV roept niet op tot geweld. Het is daarom heel goed mogelijk de daden van Breivik te veroordelen en toch PVV te stemmen.

Oome Gijs | 26-07-11 | 12:23

"Deze keer zit de PVV en de anti-islamofielen gewoon even in het hoekje waar de klappen vallen." Had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Petey Morris | 26-07-11 | 12:22

@Che_cuevara | 26-07-11 | 12:18
Is dat zo? Dat is dan niet bewust.

Ik ben een onbewuste klootzak. Ga daar ook geen excuses voor aanbieden, maar dan kun je daar rekening mee houden.

Hier, een antwoord!

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:22

Godisvoordedomme | 26-07-11 | 12:08 | + -5 -
Nee hoor!

zeefert | 26-07-11 | 12:22

Die Hans Moors is ook een gevaarlijke gek zeg... Opruiende populist...

BarneyBoner | 26-07-11 | 12:22

@die ene van daarzo 12:19
De PVV en GS schoppen helemaal niemand. Ze houden niet van geweld.

tipo | 26-07-11 | 12:22

Heb geen klap gevoeld. Ook geen schaar of scheergerei gezien. Zelfs geen kapper. Geen noodzaak om stil te zitten. De islam is en blijft net zo walgelijk als altijd; wel of geen ABB. De uitwassen van de multicul zijn nog net zo onzinnig en desastreus als altijd. De PVV hoeft zich nergens voor te schamen. Blijf met de vingers maar lekker raggen op de zere plekken.

Fijnstoffer | 26-07-11 | 12:21

De kogel kwam in 2002 van links aldus Geert, waarom zou deze nu opeens niet van rechts komen?

martijnberendsen | 26-07-11 | 12:21

tipo | 26-07-11 | 12:17
Kan zijn, maar als Pim nog geleefd had, had GW zich eerder bij de LPF aangesloten dan zijn eigen partij begonnen. Dit schrijvende realiseer ik me trouwens weer hoeveel minkukels er op die lijst stonden.

Hmmmm... misschien was de LPF alsnog snel geklapt en had GW toch nog de PVV opgericht. Jammer dat we niet kunnen tijdreizen om Volkert klem te rijden voor ie op t mediapark aankomt.

Lambertus Lamstraal | 26-07-11 | 12:21

@Maarschalk Melkman | 26-07-11 | 12:18
Die discussie hebben we al gehad. Zeggen dat iets niet per se verkeerd hoeft te zijn is niet hetzelfde als een oproep om iets te gaan doen.

rara | 26-07-11 | 12:21

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:14
Veel linkse tokkies op de site, kunnen niet schrijven, wel op knopje drukken.

skinner | 26-07-11 | 12:20

Zowel de PVV als GeenStijl zijn zo hard mogelijk aan het schoppen om maar aan te tonen dat ze vooral niet extreem rechts zijn. Ik zeg stop maar met schoppen. Het ziet er ongeveer net zo wanhopig uit als de linkse roeptoetertjes die over elkaar heen vallen om te laten zien dat alles wat rechts ruikt, ook meteen extreem fascistisch rechts is. Lekker belangrijk wat de wereldvreemde wereldverbeteraars vinden.

die ene van daarzo | 26-07-11 | 12:19

@Zookrates | 26-07-11 | 12:14
@rara | 26-07-11 | 12:14
Dat bedoel ik juist, maar het komt niet helemaal goed over.
Hoe krom is deze gedachtegang van Roemer. Je had Roemer daar dan toch ook niet verantwoordelijk gehouden voor de moord op Fortuijn?

Tommygunner | 26-07-11 | 12:19

Tommygunner | 26-07-11 | 12:11

Snapt uzelf wel wat u schrijft?

ecologiste | 26-07-11 | 12:18

Iedereen moet nadenken over de verantwoordelijkheid die hij heeft voor dingen die hij zegt, de felheid en de gevolgen ervan. Dat moesten Melkert en Rosenmuller tien jaar geleden, en dan kan Wilders nu doen. Als hij wil. Heeft niet met politiek te maken maar alles met gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel.

johan1957 | 26-07-11 | 12:18

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:14
Ik kan wel antwoord geven, alleen ik ben het nu gewoon met je eens.
Ok, da's ook een antwoord.

Verder moet je het mij maar niet te kwalijk nemen maar ik heb in het verleden wel meer gereageerd op een tegel van jou maar helaas zelden een antwoord gehad.
Dan is het niet zo vreemd dat ik daar uiteindelijk mee stop.

Maar hier ben ik het dus volledig met je eens. Dat ben ik trouwens wel meer.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:18

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:16
Er is een wezenlijk verschil tussen het geweld dat een overheidsdienaar gebruikt bij zijn werk, en het gebruik van geweld door Breivik. Probeer dat nou eens te snappen.

rara | 26-07-11 | 12:18

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:05
Goede vraag, ik begrijp de conclusie van Quid ook niet.

Parsons | 26-07-11 | 12:18

@rara | 26-07-11 | 12:09 |
ehhh juistja... schieten tijdens een relletje proportioneel... dat denk ik niet... levens gevaarlijk... Maar wellicht een slecht voorbeeld van pa cartwright...

Beter voorbeeld is dat geert wilders ooit heeft gezegd dat er van rassenrellen geen negatieve werking hoeft uit te gaan.... dat is toch een beetje eng.... en zit dicht in de buurt van geweld prediken

Maarschalk Melkman | 26-07-11 | 12:18

@Lambertus Lamstraal 12:16
Hans Dijkstal heeft Wilders tot zijn daden aangezet.

tipo | 26-07-11 | 12:17

"Vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen"?? Godskanonne Wilders wat ben jij een verknipte en hypcriete idioot zeg!

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:17

De laatste zinnen van Johnny Quid zijn een juiste samenvatting.
Toen Pim werd vermoord wees rechts Nederland naar Ad. "Zie je wel, dat krijg je nu van dat demoniseren."
Nu gaat de vinger om een soort gelijke reden (idioot maakt onschuldige mensen dood) de andere kant op. Rechts moet nu niet janken, 's avonds een man, 's ochtend een man.

HJdeT | 26-07-11 | 12:17

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:02
Nee.

Parsons | 26-07-11 | 12:17

Eigenlijk is Volkert van der Graaf verantwoordelijk. Zonder hem had Fortuyn nog geleefd en had Wilders nooit de PVV opgericht.

Lambertus Lamstraal | 26-07-11 | 12:16

hoeveel democratische landen hebben de afgelopen 50 jaar niet meegedaan aan allerlei vuile oorlogen? breivik is niet de enige lul in deze wereld.

cumshaft | 26-07-11 | 12:16

@Kutsnob | 26-07-11 | 12:13
'Als Breivik Wilders' voorbeeld had gevolgd waren er nu geen tieners dood.'

Exactly.

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:16

@ rara | 26-07-11 | 12:09
"De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld" versus "Knieschoten voor relschoppers".

Ik maak geen vergelijk, zie er ook geen.
Louter constateer ik dat de aangehaalde passage historisch niet geheel juist is. Knieschoten lijkt mij, tenslotte, ook een vorm van geweld – ongeacht de uitvoerder.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:16

skinner | 26-07-11 | 12:14 | + -1 -
Goh, je zou het niet zeggen met zo'n Nick..

Rector Reflector | 26-07-11 | 12:15

Maar deze keer zit de PVV en de anti-islamofielen gewoon even in het hoekje waar de klappen vallen. Jammer joh, volgende keer weer anderen. Gaarne even stil zitten tijdens het knippen en scheren, alstublieft dankuwel.
Johnny Quid | 26-07-11 | 11:55
Zo is het maar net.. goed gezien Johnny... maar als naar aanleiding hiervan Wilders zich gaat matigen in zij doen en laten en bewoordingen zou ik dat als winst ervaren... dan heeft deze daad van Breivik,hoe wrang het ook klinkt,toch nog iets positiefs opgeleverd.

pielewaaier | 26-07-11 | 12:15

@Tommygunner | 26-07-11 | 12:11 |
Oh, dus Wilders niet maar Roemer (had ie ten tijden in de politiek gezeten) wel?

Zookrates | 26-07-11 | 12:14

vagehond | 26-07-11 | 12:06
Ik denk dat de oorzaak meer ligt in het feit dat hij op vakantie is.

Quacka | 26-07-11 | 12:14

Ik wacht de verklaring van Jeremy Clarckson van Top Gear nog even af, voordat ik echt een mening heb.

tipo | 26-07-11 | 12:14

Ik ben trouwens anti-socialist, en ik ben er trots op.

skinner | 26-07-11 | 12:14

@Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:05
In plaats van minnetjes uit te delen - nogmaals: zeer lievv van jullie, die aandacht - zou je ook gewoon antwoord op mijn vraag kunnen geven.

Ik begrijp dat op een knopje drukken veel gemakkelijker is, maar probeer het toch maar.

Wellicht lucht het nog veel meer op!

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:14

@Tommygunner | 26-07-11 | 12:11
Jij snapt het nog niet.

rara | 26-07-11 | 12:14

-weggejorist-

Kutsnob | 26-07-11 | 12:13

Waarom zouden anti-islamofielen in een hoekje zitten vanwege een aanslag op socialisten?

skinner | 26-07-11 | 12:13

Wie in de toekomst tegen Islamisering is in Noorwegen zal waarschijnlijk aangekeken worden alsof je Breivik zelf bent. Daarentegen als je voor bent dan kan dat gewoon, dan zijn eerdere aanslagen gepleegd door moslimterroristen, incidenten van individuele extremisten.

Inferi0r | 26-07-11 | 12:13

@WDWK | 26-07-11 | 12:12
De Godwin 2.0

Tommygunner | 26-07-11 | 12:13

vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen = Contradictio in terminis
Kopvoddentaks en boekverbrandingen in naam van de vrijheid. Wat is het toch een enge mannetjes partij.

NickV2.0 | 26-07-11 | 12:13

@Willem75431258973453 | 26-07-11 | 12:09
Waaruit blijkt dat?

rara | 26-07-11 | 12:12

-weggejorist-

GerMonster | 26-07-11 | 12:12

@nietzo | 26-07-11 | 12:10
Praat voor jezelf vingerplant.

Tommygunner | 26-07-11 | 12:12

Tuurlijk is Wilders niet verantwoordelijk. Maar dat de dader de PVV en Wilders zo duidelijk noemt in zijn manifest zet wel te denken over hoe de harde boodschap van Wilders bij sommigen kan overkomen. En voordat ik afgeschoten word: je moet gewoon kunnen zeggen wat je wilt, ook Wilders. En ik ben niet tegen Wilders. En ik vind niet dat Wilders schuld heeft aan dit drama! Ik denk alleen wel dat het voor Wilders moeilijk wordt zijn boodschap, op de manier waarop hij dat heeft gedaan, te blijven verkondigen. Er zal snel gezegd worden: Geert pas nou maar op met je harde taal, straks staat er weer een gek op met jou denkbeelden... en dat is een echte dooddoener in een debat.

WDWK | 26-07-11 | 12:12

Wat een slappe zak hooi is die Roemer blijkt nu. Met z'n "Als er morgen een moordenaar opstaat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor?". Volkert v.d. Graaf vermoordde Fortuijn omdat Pim voor het behoud van nertsenfokkerijen was. Al had Roemer in de politiek gezeten en hij had zich ook tegen nertsenfokkerijen uitgelaten, dan was hij verantwoordelijk geweest voor de daden van Volkert? Lul toch op man met je linkse praatjes in je eigen straatje!

Tommygunner | 26-07-11 | 12:11

Als Wilders verantwoordelijk is voor de daden van deze noor, dan zijn Kok, de Graaf, Rosenmoller e.v.a. verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn.
_
Precies hetzelfde dus.
Hoe durven mensen de vrijheid van het woord te vergelijken met de onvrijheid van een kogel?
Dat gewone burgers dit doen: dat vind ik niet heel gek, maar verstandige politici, zoals een EU-commissaris die anti-islam uitspraken als oorzaak: Oprotten met dat soort figuren. Ontslaan op staande voet.

Quacka | 26-07-11 | 12:11

Ik heb mijn haar gewassen met anti-luizen shampoo. Ik geef de schuld aan Luizenleven.

Pork & Beans | 26-07-11 | 12:10

Wij walgen van Geert Wilders 1-1 duszzz

nietzo | 26-07-11 | 12:10

@Dhr. W. Anhoop | 26-07-11 | 12:02 |
Manmanman... we doen hier niets anders.

Zookrates | 26-07-11 | 12:10

@ eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:04
"Wilders is wél altijd een democraat geweest en heeft altijd afstand gedaan van geweld", Bert Brussen brak zojuist op BNR ook nog een lansje.

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:10

Ik denk persoonlijk dat hij precies het tegenovergestelde wilde van wat hij zegt, ofwel: anti-islam in een kwaad licht zetten.

Willem75431258973453 | 26-07-11 | 12:09

@Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:02
En hoe is het gericht en proportioneel gebruik van geweld door overheidsdienaars tegen criminelen te vergelijken met het afschieten van kinderen door een crimineel?

rara | 26-07-11 | 12:09

vagehond | 26-07-11 | 12:06

Hear hear!

Frau Antje | 26-07-11 | 12:08

Geert Wilders is ook een lul en daarnaast een verschrikkelijke hypocriet en leugenaar! Nuff said.

Hölzenbein | 26-07-11 | 12:08

En nog blijven rechtse angsthazen het hebben over Norabie Eurabie etc....

VVD en CDA haalden de hoofdoekjes voor eigen gewin hierheen. En nu huilen.

PVV is finished. En daarmee ook dit walgelijke kabinet.

Godisvoordedomme | 26-07-11 | 12:08

Inderdaad een verstandige reactie van Roemer. Dat moet hij niet blijven doen want anders herzie ik mijn mening over de SP #lol

ojédiaré | 26-07-11 | 12:08

Dus Anders B. heeft de heilige boeken van Bosma misbruikt. Dat schijnt met andere boeken ook te gebeuren. Nou Greet, kom je toch nog eens tot inzicht. Het heeft even geduurd, maar je bent er achter. Je kunt de daden van een klein aantal niet 2000000000 mensen aanrekenen.

Drs.. Gelul | 26-07-11 | 12:07

Joost Maghetweten | 26-07-11 | 12:01 | + 1 -
Het is een Moswin

NickV2.0 | 26-07-11 | 12:06

Dat Wilders zo lang heeft gewacht met reageren doet me vermoeden dat hij als een van de weinigen dat hele manifest wél heeft doorgelezen voor hij er een verklaring over wilde geven.
Dit in tegenstelling tot toute columnschrijvend links Nederland..

vagehond | 26-07-11 | 12:06

www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...
Prachtige tegel van Ephimenco:

"Over het eerste: wie niet Breivik in de spiegel wil zien van het politiek-religieuze geweld, is blind. Maar tussen het wereldwijde georganiseerde islamterrorisme en de daad van een extreem-rechtse eenling (voor zover bekend) zonder hulpstructuren, partij of netwerk achter zich, gaapt nog steeds een kloof. Hoe erg en inhumaan ook zijn daad.

Voor de aanslagen van Londen en Madrid zijn tientallen islamitische Breiviks nodig geweest. En door de Europese inlichtingendiensten zijn nog eens honderden Breiviks de laatste jaren op tijd opgespoord.

Over het tweede: Breivik als instrument gebruiken om 'rechtse politici' impliciet moreel medeplichtig aan zijn daad te maken, is kwaadaardig en onjuist. Dezelfde stemmen vonden in 2002 en 2004 dat je niet alle linkse dierenactivisten en niet alle vrome moslims met de misdaden van een eenling (Volkert van der G. en Mohammed B.) moest vereenzelvigen. "

mrska | 26-07-11 | 12:06

Had Tristan een PGB gehad was het ook een ander verhaal. // frontaalnaaktmodus ON

ojédiaré | 26-07-11 | 12:06

Ik vind de comment van Roemer een stuk verstandiger dan dit topic van JQ. Korter ook.

Waarom precies zou Wilders stil moeten zitten?

Art Vandelay Ultor | 26-07-11 | 12:05

eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:03
Een besneden Viking lijkt me toch wel het toppunt van integratie...

MichieldeMuiter | 26-07-11 | 12:04

@eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:03

Moet lastig leven zijn, wanneer je een dergelijke bagage aan kortzichtigheid met je meedraagt.

KayCee | 26-07-11 | 12:04

Maakt niet uit wat je zegt Geert, de hators haten en hebben nu een flinke Noorse rugwind mee.

Jan Passant mk2 | 26-07-11 | 12:04

Het is gewoon walgelijk dat er over de lijken van onschuldige slachtoffers politiek gewin tracht behaald te worden.
Of dat nu van links is of van rechts.

Che_cuevara | 26-07-11 | 12:04

LINKS had het nog gezegd: we gooien alles in de strijd; normen, waarden, ... alles.

ojédiaré | 26-07-11 | 12:04

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:02

Jazeker it was! Maar wij zij wel geweldloos en democratisch...

eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:04

In Noorwegen is de volledig multiculturele samenleving in ieder geval door dit incident een stuk dichter bijgekomen... Dat land gaat over 20 jaar dan ook Norabië heten!

eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:03

Hij heeft een punt, een ieder die zich laat meeslepen door andermans idealen is een prutser bij uitstek.

Dhr. W. Anhoop | 26-07-11 | 12:02

Propageerde die pvv niet ooit knieschoten voor relschoppers?

Pa Cartwright | 26-07-11 | 12:02

Begrijp ik goed dat Al-Qaida noemen Godwin 2.0 is?

Joost Maghetweten | 26-07-11 | 12:01

Dit zal wel niet op Joop komen...

BarneyBoner | 26-07-11 | 12:01

Logische reactie, wat moest Geert anders...

eerstneukendanpraten | 26-07-11 | 12:01

"Geert Wilders is ook een complete LUL"

Jan Vlag | 26-07-11 | 12:01

Eigenlijk bedoelde hij LØL natuurlijk.

Nietvoordekat | 26-07-11 | 11:58

en daar heeft ie volkomen gelijk in../hans teeuwen off

sapjes | 26-07-11 | 11:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl