Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vpro & CDA: 'GS lezen vinden wij erg lastig'

lerenlezon.jpg Gisteren publiceerden wij deze ontluisterende brief van het ministerie van OC&W. Hieraan staat letterlijk dat alleen christelijke trouwambtenaren een beroep mogen doen op gewetensbezwaren als zij twee homo's moeten trouwen en andere religieuzen dus niet. Maar het lezen van zo'n brief bleek voor zowel de Vpro (subsidielinks) als voor het CDA (christelijk) veel te moeilijk. Erik van Heeswijk, Don Quichot bij de afdeling journalistieke ethiek en moralistisch gedram van de Vpro laat per fax weten: "Het is zo dat we bij de Vpro niet zo heel veel te doen hebben met ons belastinggeld. Bovendien duren onze werkdagen maar van twaalf tot vier en moet er ook uitgebreid worden geluncht. Hierdoor schiet regelmatig tijd te kort om ook op linkjes te klikken. Bovendien zijn we bij de Vpro slechts zelfbenoemd intellectueel maar is het in de praktijk interpreteren van teksten vaak te moeilijk". Afdeling Heerenveen van het CDA mailde ons: "In die brief staat alleen maar dat het homohuwelijk tijdelijk op vakantie naar Plopsaland is. Geenstijl maakt er weer een tendentieus stuk van dat niet is gebaseerd op feite, godverdomme!!!!1!!!". Zucht. Vooruit, we helpen jullie wel een handje: Klik op deze link en lees de volgende zin: "In het geval een dergelijke situatie zich onverhoopt zou voordoen, kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand geen beroep doen op gewetensbezwaren." LET OP! De zinsnede "een dergelijke situatie" verwijst naar de zin daarvoor, te weten: "Het is niet waarschijnlijk dat een ambtenaar zou weigeren een dergelijk huwelijk te sluiten..." wat weer verwijst naar de zin daarvoor, namelijk: "Er is mij geen godsdienst bekend waarmee dergelijke verbintenissen op gespannen voet staan". Welnu, de logica is als volgt: 1) er is geen godsdienst anders dan christendom waar men weigert homo's of anderszins afwijkend te trouwen (vindt dus het ministerie) 2) het is dus niet waarschijnlijk dat een ambtenaar die niet-christen is dit zou weigeren (vindt het ministerie) 3) maar, mocht dit ooit wél het geval zijn, dan kan de ambtenaar GEEN beroep doen op gewetensbezwaar. Let u vooral op het woordje GEEN. Is het nu allemaal een beetje duidelijk in het land van naïeflinks, rancuneus moralistisch en bekrompen christelijk? Ja? Fijn zo! GS wederom at your service.

Reaguursels

Inloggen

Ter duiding voor de beduidingslozen:

In een interview met de Gay Krant in april dit jaar neemt Van Bijsterveldt het op voor de weigerambtenaar. In het interview stelt zij “Ik vind het belangrijk dat er toch ruimte is voor gewetensbezwaren. Dat past ook bij onze samenleving. Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden. In ons land zijn er mensen die echt gewetensbezwaren hebben om dit te doen. Dat vind ik eigenlijk gewoon wel passen bij Nederland, die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit.”

Nu is de discussie over weigerambtenaren op zich zelf zeer interessant en belangrijk, en voor de tegenstanders van dit fenomeen ligt er een kansrijke motie van Van Gent klaar welke na de zomer wellicht een definitief einde maakt aan deze vorm van gedoogde discriminatie. Maar wellicht nog veel interessanter op dit moment is de vraag of het Kabinet zelf niet discrimineert als het gaat om weigerambtenaren.

“Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden” stelt de Minister in verdediging van weigerambtenaren. Om erachter te komen hoe groot deze ruimte precies is heeft ondergetekende toch maar eens een brief naar de Minister gestuurd ter verduidelijking. Stelt u zich eens voor, een Nederlandse ambtenaar wiens levensovertuiging zich laat betitelen als ‘White Supremacy’. Deze levensovertuiging roept niet op tot actieve discriminatie van kleurlingen, maar acht het ‘blanke ras’ wel als superieur aan alle andere en wil om die reden het balnke ras ‘zuiver’ houden. Vanuit deze overtuiging zou een ‘white supremacist’ ambtenaar dan ook wel eens gewetensbezwaren kunnen hebben tegen een huwelijk tussen een blanke en een kleurling. Extreem? Misschien. Vergezocht? Waarschijnlijk, maar het gaat om het principe. Een ander voorbeeld dan: een orthodox joodse ambtenaar die wordt geconfronteerd met een aanstaand huwelijk tussen een jood en een niet-jood. Traditioneel Jodendom staat gemengde huwelijken echter niet toe, en ook hier ligt een gewetensbezwaar dan ook voor de hand. Waar het voorbeeld van de ‘white supremacist’ wellicht wat vergezocht was, is het voorbeeld van de orthodox joodse ambtenaar helemaal niet zo ondenkbaar.

Nederland heeft officieel geen staatsgodsdienst, en onze grondwet stelt dan ook dat de vrijheid van godsdienst voor iedere godsdienst en levensovertuiging geldt. Het enige precedent van (wettelijke) ruimte voor gewetensbezwaar, namelijk de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst, liet dan ook expliciet ruimte voor a-religieuze levensbeschouwelijke argumenten. Op basis van dit precedent, en gezien de zelf toegedichte tolerantie van onze Minister, zou je dan ook mogen verwachten dat zelfs de ‘white supremacist’ en de orthodoxe jood op de steun van dit Kabinet mogen rekenen. Of toch niet?

Gisteren viel eindelijk het antwoord op de eerder genoemde brief in mijn digitale postvakje. Hoewel de Minister, bij monde van de plaatsvervangend Secretaris Generaal van het Ministerie, het “niet waarschijnlijk” acht “dat een ambtenaar van de burgerlijke stand zou weigeren een dergelijk huwelijk te sluiten met een beroep op gewetensbezwaren” stelt zij toch dat “in het geval dat een dergelijke situatie zich onverhoopt zou voordoen, ambtenaren van de burgerlijke stand geen beroep op gewetensbezwaren kunnen doen”. Met andere woorden zegt onze CDA Minister dus eigenlijk dat tolerantie een groot goed is, zolang deze maar exclusief ten goede komt van christenen. Waarvan akte.

bandito1980 | 18-07-11 | 15:12

Die relie's zijn echt niet normaal en er moet iets gedaan worden om ze duidelijk te maken dat het over en uit is met dat gelazer. Hier, die joden ook www.haaretz.com/news/national/800-ultr...

prikkebeenK | 16-07-11 | 21:07

-weggejorist-

qui?moi? | 16-07-11 | 14:59

alleen een ondergeschikte wordt ambtenaar.

qui?moi? | 16-07-11 | 14:59

HP | 16-07-11 | 12:56
Ja, die argumentatie hoor ik méér. Die verdomde nichten roepen de ellende over zich af en zo. Wat die homolobby allemaal wil en doet is één, hoe een gristen op het homohuwelijk reageert is twéé. Het ene is niet afleidbaar uit het andere.
De diepe haat die onder het mom van een gewetensbezwaar in de koppen van die lui zit kan niet vaak genoeg zichtbaar gemaakt worden. En als een verwerpelijke roedel nichten gewapend met tasjes in staat is om die zichtbaarheid te vergroten heeft die mijn zegen.
Het huwelijk is heilig, dat is het punt, en men misgunt dit heilige symbool aan mensen die er een verwerpelijke moraal op nahouden, Het gaat om het huwelijk als ritueel, als bevestiging van het goede. Daar zit de pijn van de bekrompenen, de bekrompenen die iedereen haten en verafschuwen die de absolute status van de eigen moraal alleen nog maar durft te bevragen. Het homohuwelijk wordt ervaren als verraad.

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 13:09

choorsteenveger | 16-07-11 | 12:38,
Het punt dat ik maak is dat het homo huwelijk een non issue is voor 95% van de bevolking.
.
Het probleem is dat de homo lobby zich in NL - met handtasje en ellebogen - naar het middelpunt vand e belangstelling weet te bewegen. En vervolgens is hoe liev we zijn tegen homo's ineens een maat van beschaving.
.
Het is lachwekkend. Maar goed; jullie zitten er maar mooi mee. Ondertussen zijn er toch echt wel issues waar men zich terecht druk om zou kunnen maken, anders dan dit tokenisme.

Rest In Privacy | 16-07-11 | 12:56

Ze hebben wel een punt. Kunnen de stukjes hier nou niet gewoon een keer in normaal Nederlands geschreven worden? Bij voorkeur dan ook zonder constructies met 25 bijzinnen erin.

fappefras | 16-07-11 | 12:48

HP | 16-07-11 | 12:21
Ja, en deze ene kleine minderheid mag méér dan andere menderheden en mag óók meer dan de meerderheid, enkel omdat men zich kan beroepen op een zogenaamd 'gewetensbezwaar'. Gaan we dat gewetensbezwaar nader onderzoeken, dan blijkt het om bekrompenhed te gaan, om haat, om afwijzing, om buitensluidting, om veroordeling, kortom om volledige miskenning van de ander. Maar omdat het hier toevallig om bekend en waarschijnlijk gaat, omdat men hier kan terugvallen op een traditie welke weer hkan terugvallen op een Heilig Boek, wordt deze pure vorm van discriminatie toegestaan, erkend, geïmmuniseerd en wordt dit toestaan zelfs geprezen als een daad van tolerantie.
De langzame invoering van het homohuwelijk laat nauwkeurig zien hoe de processen van acceptatie van het andere verlopen.
Als je mij vraagt hoe ik over het homohuwelijk denk, dan krijg je misschien een antwoord dat je niet verwacht. Ik vind de wens van homoparen om óók te mogen trouwen, precies zo als die hetero's het altijd al mochten, getuigen van verburgerlijking. De homo eist zijn burgerrechten op, wil als homo erkend worden, wil dat zijn homo-zijn in alle opzichten equivalent wordt aan het hetero-zijn. En daarmee zegt de homo dat hij het prima vindt, ja toejuicht dat het goed is dat de wereld in hetero's en homo's wordt opgedeeld, dat geadministreerd moet worden wie er hetero is en wie er homo is.
De weerstand tegen het homohuwelijk is van gisteren, is de weerstand van een uitstervende moraal, maar de wens om als homo erkend en geregistreerd te worden is nieuw en wat mij betreft veel bedenkelijker.
Het zou geen ene moer uit moeten maken of we man zijn of vrouw, of hermafrodiet, homo of hetero of bi. Allemaal categorieën van mensen die er een behagen in scheppen om te categoriseren, om in te delen, om op te splitsen om de wereld begrijpelijker te maken.

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 12:38

@HP | 16-07-11 | 11:28 Ik had ook gewetensbezwaren toen ik in militaire dienst moest. Gewoon persoonlijk maar ik moest wel. Bedoel je dat soort vrijwillig? Of hoort het gewoon bij je baan misschien. Voor de overheid werken is niet vrijwillig. Die figuren die relie huwelijken doen in hun clubhuizen doen dat wel vrijwillig en da's toch iets anders.

prikkebeenK | 16-07-11 | 12:31

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 12:11,
Homo huwelijk is voor mij meer onbeduidend, dan verwerpelijk, eerlijk gezegd.
.
Het is een fringe issue, van belang voor een zeer kleine minderheid.

Rest In Privacy | 16-07-11 | 12:21

HP | 16-07-11 | 11:53
"... het sluiten van een huwelijk is iets anders als het verlengen van een paspoort..."
Ach, nu komt de aap uit de mouw. Wat maak het sluiten van een huwelijk, een admiistratieve handeling welke een contract bezegelt tussen enerzijds twee personen en anderzijds de staat, dan zo bijzonder? Een contract is een contract en kan op zichzelf niet verwerpelijk zijn. Dus het gaat bij die weigerambtenaar véél dieper. Hij weigert niet om een contract af te sluiten, nee, u zegt het zelf zo duidelijk, hij wil niet geconfronteerd worden met verwerpelijken en vindt dat zijn werkgever hem daarvan moet vrijwaren.
Er is inderdaad het een en ander mis met het homohuwelijk. Eén ding is in elk geval duidelijk, het homohuwelijk is voor u en de uwen te plaatsen in de categorie onbekend en onwaarschijnlijk, dus verwerpelijk.

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 12:11

... de Kramp is een spierscheur aan het worden!

qui?moi? | 16-07-11 | 11:55

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 11:46,
Hysterische vergelijkingen maken is leuk, maar het sluiten van een huwelijk is iets anders als het verlengen van een paspoort.
.
Het probleem is dat homo huwelijk, als u het mij vraagt. Hier hebben we dat niet. En dus hebben we het probleem ook niet, dat de staat misbruikt kan worden om mensen te dwingen om huwelijken te sluiten die zij verwerpelijk vinden.
.
Kennelijk zit er iets geweldig mis in nederland met de implementatie van dat token homohuwelijk, als men mensen moet dwingen om dat soort huwelijken te sluiten.

Rest In Privacy | 16-07-11 | 11:53

HP | 16-07-11 | 11:40
Kunt u mij uitleggen waarom die ongebreidelde vrijheid enkel geldt voor ambtenaren van de bergerlijke stand? Of vindt u dat een ambtenaartje achter het loket eveneens autonoom is in zijn handelen en mij kan weigeren het paspoort te vernieuwen, bijvoorbeeld omdat mijn gezicht hem niet aanstaat?

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 11:46

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 11:33,
Mijn punt is juist dat een ambtenaar van de burgelijke stand om prive reden zou moeten kunnen weigeren. Wat die redenen zijn, gaat niemand wat aan.
.
Het is niet aan u (of uw samenleving, waar ik gelukkig niet meer toe behoor) om te oordelen over andermans reden om iets te weigeren.
.
Wie denkt u wel dat u bent?

Rest In Privacy | 16-07-11 | 11:40

De vraag die gesteld werd was zeer fout. Waarom 'andere' aanhalen en het niet veralgemeniseren?
Geen wonder dat er misverstanden komen. De strekking is weliswaar duidelijk en vast zal niet bedoeld worden dat christenen wel gewetensbezwaren mogen uiten in het geval een bv. blanke met niet-blanke huwt. Maar GS heeft hier gelijk.
De antwoorder had iets in de volgende trant moeten antwoorden: zowel binnen het christendom als binnen andere religies is ons niet bekend dat ...

polt | 16-07-11 | 11:34

HP | 16-07-11 | 11:28
Kunt u mij uitleggen wat een gewetensbezwaar precies is? Waarom een gewetensbezwaar zo vedomd belangrijk is dat u het in hoofdletters schrijft?
Kunt u mij ook juitleggen hoe wij als samenleving kunnen vaststellen of een bezwaar wel écht een gewetensbezwaar is en op basis van welke criteria het ene gewetensbezwaar wél en het andere gewetensbezwaar níet geaacepteerd hoeft te worden?

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 11:33

"... Nederland, dat van oudsher een tolerant land is.." zo meent de plaatsvervanger van de plaatsvervanger te melden. Waarom moet dat er in 's hemels naam bij, die bijzin? Kennelijk wil de plaatsvervanger van de plaatsvervanger per brief laten weten dat het erkennen van een gristelijk gewetensbezwaar toch écht wel als een ultieme daad van tolerantie dient te worden gezien. Er zit bijna een terechtwijzing in, een poging om eenieder die mocht twijfelen aan de goede bedoelingen van het Ministerie te betichten van een misplaatst wantrouwen.
Maar de slang bijt zich hier in de staart. Nederland mag dan van oudsher tolerant zijn, maar die tolerantie werd natuurlijk nooit elke keer wanneer deze zich manifesteerde door Vrouwe Justitia gewogen. Integendeel, die veel geprezen tolerantie is, zoals alle eigenschappen van volk of natie, ingebed in een historie, is gegroeid, heeft stap na stap vorm gekregen en heeft uiteindelijk zijn vaste plaats gekregen in een volksaard die door niemand compleet kan worden doorgrond. Teruggrijpen op het verleden is altijd gevaarlijk, want men kneedt en vervormt ten gunste van een argument dat in de huidige discussie de doorslag zou moeten geven, en als men de historische werkelijkheid teveel geweld aandoet, dan gaat men op zijn bek.
En hier gáát de plaatsvervanger van de plaatsvervanger op zijn bek. Want hij betoogt letterlijk dat die veelgeroemde tolerantie slechts toepasbaar is op bekendheid en waarschijnlijkheid van om het even welk verschijnsel dat om tolerantie vraagt of schreeuwt. Is een verschijnsel onbekend of onwaarschijnlijk, dan komt het gewoonweg niet in aanmerking om getolereerd te worden, dan wordt het weggeschopt, vertrapt, buitengegooid.
Met andere woorden, wij Nederlanders zijn geweldig tolerant, maar niet uit principe, enkel uit noodzaak, enkel wanneer het te tolereren verschijnsel zó verdomd bekend en zó verdomd waarschijnlijk is, zó pontificaal ons de weg verspert dat we er niet meer in een wijde boog omheen kunnen lopen, zó voor ons opdoemt dat het ons in duisternis dreigt te hullen. En dan, achteraf, als de tolerantie een feit is, dan omhullen we deze met principe, als een schoon, maagdelijk gewaad dat ons mooi maakt, mooier dan de principelozen om ons heen.
En dan zijn we snel vergeten dat het Christendom ons tweeduizen jaar lang moeten geselen om ons zover te krijgen dat wij als vanzelf, als ware het onze natuur, jegens christenen een zekere tolerantie blijven bezigen. Tolerantie uit principe? Welnee, tolerantie uit, gewoonte, uit gemakzucht en uit angst misschien, angst om die discussie weer aan te moeten gaan.
Tolerantie uit principe? Nee, want diezelfde tolerantie breekt terstond wanneer het onbekende en het onwaarschijnlijke zich aandient.

Schoorsteenveger | 16-07-11 | 11:30

Waarom is het zo belangrijk dat deze mensen van de burgerlijke stand, vaak vrijwilligers bovendien, moeten worden gedwongen huwelijken te sluiten waar zij - om wat voor reden dan ook - niet achter kunnen staan? Waarom lobbyen om de macht van de staat te misbruiken om mensen te dwingen dingen te doen die ze verwerpelijk vinden?
.
Het is bizar dat deze mensen zover worden gedreven dat ze gedwongen worden op basis van GEWETENSBEZWAREN te weigeren. Ze zouden gewoon moeten kunnen zeggen: "Nee, doe ik niet". Maakt niet uit wat de reden is.
.
Ga dan naar een andere ambtenaar van de burgerlijke stand die er geen moeilijkheden mee heeft, stelletje dwingelandjes.

Rest In Privacy | 16-07-11 | 11:28

Jullie zijn erg goed bezig! Op de site van de uiterst politiek correcte GayKrant lees ik hier geen woord over!

wadrianusgg | 16-07-11 | 10:35

necrosis | 16-07-11 | 10:27
lol.

Je bent eigelijk wel een aardig mens... (deep, heel deep inside:)

Maar Schluß mit lustig,
*geeft zichzelf schop onder k*nt en gaat aan de bak*.

Fijne dag!

Frau Antje | 16-07-11 | 10:35

@Frau Antje | 16-07-11 | 10:23
*gordijn van rails halen doet*
Zo rol ik dan ook weer....

necrosis | 16-07-11 | 10:27

necrosis | 16-07-11 | 10:14
Lievvv,
maar zur Zeit op zoek naar een heel gordijn.

Frau Antje | 16-07-11 | 10:23

@Frau Antje | 16-07-11 | 10:07
*zakdoekje aanbieden doet*

necrosis | 16-07-11 | 10:14

necrosis | 16-07-11 | 10:02
Ah ja,
die vingers hebben nu een andere taak.
* ogen cleanen gaat, masZcara eraf enzo*

BedankT.

Frau Antje | 16-07-11 | 10:07

Zuid Europese rommelleningen; daar kunnen wij nu voor krom liggen...
t.e. stikel | 16-07-11 | 07:49
Maar dat brengt me wel op een leuk idee, als we de lage-lonen landen nou eens naar de Middellandse zee gebieden verplaatsen, dan scheelt ons dat weer veel transportkosten t.o.v. China, kan hun economie weer groeien en mogen ze daarmee het restant van de schulden terugbetalen (want ze gaan natuurlijk hard bezuinigen ipv verder het handje ophouden).

ZSU-23-4 | 16-07-11 | 10:04

@Frau Antje | 16-07-11 | 09:58
Ik ben de beroerdste niet, dit vind ik ook mooi:
www.youtube.com/watch?v=MODq81_cDKI
*vingers uit oren van Frau Antje trekken doet*

necrosis | 16-07-11 | 10:02

necrosis | 16-07-11 | 09:53
* stopt vingers in oren en gaat zich die hele situatie maar niet voorstellen*

Maar toch: sterkte!

Frau Antje | 16-07-11 | 09:58

@Frau Antje | 16-07-11 | 09:45
Niemand heeft medelijden met mij, ik woon tussen een lid van de Pinkstergemeenschap die vanavond om 18:30 de knop vol open gooit en anderzijds Antillianen die 'gansta-rap' afspelen.
Gelukkig heb ik meer DB in huis dan beide buren samen.
*jawel... grinnik*

necrosis | 16-07-11 | 09:53

@necrosis | 16-07-11 | 09:40
Eén keer 'zeggen' uitgummen doet....

necrosis | 16-07-11 | 09:47

necrosis | 16-07-11 | 09:40
Ai, heb oprecht medeleven met buren van necrosis.
Boodschap of niet;
met dit soort muzak kom je toiletpapier tekort.

Frau Antje | 16-07-11 | 09:45

@Frau Antje | 16-07-11 | 09:36
Ik denk niet dat de gemiddelde 'zwarte Cross' bezoeker het op prijs stelt als een randstedeling als ik even 'brommers komt kieken'....
En maak je geen zorgen over het doodbloeden van dit draadje, ik verwacht boze comments in 3,2,1......

necrosis | 16-07-11 | 09:43

Tijd voor een bruut muzakje-met-boodschap (en tekst):
www.youtube.com/watch?v=t8roxM1k02g&am...
Als mensen mogen zeggen zeggen dat ik zonder 'geloof' niet kan functioneren, mag ik hopelijk ook zeggen dat religie voor mij een rol toiletpapier is.....

necrosis | 16-07-11 | 09:40

necrosis | 16-07-11 | 09:26
Pak jij jouw muzakjestas maar uit,
wordt het nóg rustiger.
Of zit je op de Zwarte Cross..?

Frau Antje | 16-07-11 | 09:36

Lekker rustig hier.
*tentje opzetten en muzakjestas uitpakken doet*

necrosis | 16-07-11 | 09:26

politici moeten er te lang aan wennen dat de wereld scherpte en daadkracht vraagt. Het is menes. Deze speeltuin wordt afgestraft. Ofwel de beleggingsportefeuilles kunnen ze afwaarderen door afstempelen ofwel door daling van de koers. Pappen en nathouden wordt niet getolereerd en politici begrijpen daar niets van. Kijk naar Aleid van Utrecht, beetje zwarte pieten als het misgaat en lekker blijven zitten. Wanneer dringt het door?

Dulf | 16-07-11 | 08:27

@Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50
@- Edit: je bent gaaf, Van Heeswijk, maar wij zijn nu verder wel klaar. -

GS kan blijkbaar niet tegen zijn verlies. Zwak hoor.

landlopertje | 16-07-11 | 07:54

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:49
Exact!
We zijn in Noord Europa allemaal de "Loel".

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:51

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:45

Zuid Europese rommelleningen; daar kunnen wij nu voor krom liggen...

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:49

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:43
Ja, en onze Sous Chef Mark Rutte gaat er donderdag a.s. weer heen om de volgende menu kaart te bespreken.

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:47

Zó, hier zijn weer aardig wat mensen aardig wat tijd mee zoet geweest.
.
Mooi, kunnen jullie geen kattekwaad uithalen ook!
.

IWAB | 16-07-11 | 07:46

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:39
Het lijkt er in elk geval op.
Bijvoorbeeld 15% van het obligatie bezit van het ABP betaat uit Griekse Obligaties nog maar te zwijgen hoeveel italiaanse en andere Knoflook troep?
Bijna niemand heeft door wat de consequenties kunnen zijn.
Dat is net als met die brief of dat geschakeld(verweven) waanzinsbeleid, de consequenties voor de betrokkenen zijn kwetsend en schadelijk, en dat gaat maar schaamteloos door.

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:45

@Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:36
Inderdaad, het menu dat daar samengesteld wordt wil ik nog niet aan mijn hond voeren.

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:43

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:36

Aha!
Dat verklaart meteen de EHEC commotie.

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:39

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:31
Che, het bizarre is dat we steeds meer inzicht krijgen in die keukens.
Wat we van daaruit voorgeschoteld krijgen wordt steeds minder te pruimen.
Vooral de Brusselse keuken zal ons flink gaan opstoten, BUUUURRRRRPPPPP.

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:36

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:31

ROFLMAO.

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:33

@Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:31
Wie zegt dat ze dat niet doen.
Ik heb nog nooit hun keuken gezien.

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:31

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:29
Die gasten moeten minstens 1 hersencel meer hebben dan een koe.
Anders scheten ze de keuken onder, werkelijk.

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:31

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:26

Dat vraag ik me ook elke dag weer af.

Je snapt het niet.

Hebben ze allemaal maar 1 werkende hersencel?

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:29

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:23
Mooi man,
Het is dat je het kunt lezen bij herhaling anders geloof je je eigen ogen niet over zoveel stupiditeit op een dag.
Hoe krijgen ze het voor elkaar?

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:26

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:18

LOL.
ik was de laatste (tot nu) die in die draad reaguurde...

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:23

vander F | 16-07-11 | 07:16
Smaakt voortreffelijk, thx.

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:20

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:13
Mogge Te,
Dat wel de neverending story worden.
Nog zo'n licht Bleker CDA, die kent zijn eigen dossier niet.
Er is al eens een Schol en kabeljauw box geweest( soort kraamkamers voor vis) Maar ook een Zeedagenregeling, daar heeft o.a. zijn club uitzonderingen op gemaakt,wat een klojo's.
www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/07/...

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:18

Proficiat: GS heeft de rollen omgedraaid. De VPRO is van actie naar reactie gezakt met een dienovereenkomstig niveau van humor; afgeleefd.

I. Razmuz | 16-07-11 | 07:17

Dubbele expresso..

vander F | 16-07-11 | 07:16

-weggejorist-

vander F | 16-07-11 | 07:15

@t.e. stikel | 16-07-11 | 07:13
Mogge Te,
Die man weet niet wat aftreden betekend.

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:15

@Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:13
Inderdaad, daar zijn we nog niet klaar mee.

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:14

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:11

Wanneer treedt die pvda-faalhond eindelijk eens af?

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:13

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:10
Inderdaad vermeende!
Maar wat kunnen die Simpelen van Geest toch een hoop ellende veroorzaken.

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:13

Dat de VPRO en het CDA iets niet begrijpen is normaal als het te begrijpen onderwerp buiten hun idiaal beeld valt.
Deze man begrijpt het ook niet hoewel hij als burgemeester het Hoofd van de Politie is.
www.telegraaf.nl/binnenland/10206313/_...

Sjeng de helle | 16-07-11 | 07:11

@vander F | 16-07-11 | 07:07

Schuif er maar ff 1tje deze kant op.
Dank.

Mogge @ all.

t.e. stikel | 16-07-11 | 07:10

@Sjeng de helle | 16-07-11 | 06:53
Mogge Sjeng,
Hun "vermeende" superioriteit.
Want superieur zijn ze niet.

Che_cuevara | 16-07-11 | 07:10

Môgge Heren,
iemand zin in een dubbele exppresso?

vander F | 16-07-11 | 07:07

Che_cuevara | 16-07-11 | 06:49
Mogge Che,
Het is toch een pracht om te zien hoe personen hun superioriteit kunnen ontlenen aan een niet bestaand wezen.

Overigens Mogguh @ All,

Sjeng de helle | 16-07-11 | 06:53

Mogge @all,

Likt mij duidelijk.
VPRO en CDA moeten maar eens een cursus lezen gaan volgen. (niet bij Inholland) zoals de uitleg van Bert is kun je er geen speld tussen krijgen.

Che_cuevara | 16-07-11 | 06:49

Een meesterlijke pennenstreek, via Tokio, Srebrenica naar Plopsaland en dan toch stiekum bij Hoevelaken linksaf, je moet wat moeite doen om mogelijke critici van de democratische zijlijn zand in de ogen te strooien, maar dan heb je ook niks.

Bamzaaiert | 16-07-11 | 06:35

Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:43 | + 22

''3) Maar, mocht er ooit wél een ambtenaar zijn die anderen dan homo's weigert te trouwen, dan kan die ambtenaar GEEN beroep doen op gewetensbezwaar, omdat, let op, geen religie het bijvoorbeeld blanken en joden verbiedt te trouwen met respectievelijk niet-blanken en niet-joden.''
.
Een concreet voorbeeld doet soms wonderen.
.
Volgens mij staat er dit in de brief:
.
Mocht er ooit wél een Moslim-ambtenaar zijn, die weigert een Heiden en een Moslim te trouwen.
Dan kan deze Moslim-ambtenaar GEEN beroep doen op gewetensbezwaar.
.

Ella | 16-07-11 | 06:02

Maar ik ga naar bed... anders wordt mijn God straks nog boos. En dat willen we niet hebben!

OneandOnly | 16-07-11 | 03:48

Ik heb zelf geen gewetensbezwaren... ik laat iedereen trouwen als ze me maar genoeg betalen. Zelfs Keith Bakker met één van zijn vijftienjarige vrouwtjes... als ze maar genoeg betalen! Money makes de world round.

OneandOnly | 16-07-11 | 03:46

@Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:11

een koe, wat heb ik gewonnen?

neemjemoederindemali | 16-07-11 | 03:44

Als ik trouwambtenaar zou zijn dan zou ik weigeren om baby's te trouwen, niet dat ik van plan was om rouwambtenaar te worden maar dat u het ff weet.

Fijn om te lezen dat de reli mafketels nog steeds een beschermde status hebben in dit land. #knettergek

neemjemoederindemali | 16-07-11 | 03:41

Fred667 | 16-07-11 | 03:19

Tering! U leest 236 reacties door om daarna een mening te uiten ende compliment te geven aan één reaguurder?
Het was dus een geslaagde poging tot simplificatie!
Sorry, soms heb ik wat duiding nodig.

boeglul | 16-07-11 | 03:36

@ZSU-23-4 | 15-07-11 | 22:59
Strikt genomen staat er NIET dat die betreffende ambtenaar geen beroep kan doen op een of ander wetsartikel of tralala-beleidje.
Die ambtenaar zou zich bijvoorbeeld ook gewoon ziek kunnen melden, zich daarbij beroepend op de ziektewet: "Ik wordt daar zo ziek van, een X man met een Y vrouw huwen".

Geef onmiddelijk toe dat het wat theoretisch is, maar ja, zo rolt juridisch Nederland ...

Antisocialist | 16-07-11 | 03:32

@OneandOnly | 16-07-11 | 03:23
Ja, veelal heerlijk nauwe (en dan bedoel ik niet alleen in de betekenis van 'bekrompen').

Prof. D.A.H. Vintik | 16-07-11 | 03:28

OneandOnly | 16-07-11 | 03:21


Moge het spaghetti monster u verorberen.

DANNY3960 | 16-07-11 | 03:27

-weggejorist-

DANNY3960 | 16-07-11 | 03:27

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-07-11 | 03:20 |
Weet ik niet... die ken ik er maar weinig. Hebben die ook een anus?

OneandOnly | 16-07-11 | 03:23

Ik zou wel een eigen godsdienst willen oprichten... en dan zou ik korfballers niet laten trouwen. Korfbal... stomme sport, ga gewoon basketballen! Of anders vissen... als je toch niks anders te doen hebt.

OneandOnly | 16-07-11 | 03:21

-weggejorist-

OneandOnly | 16-07-11 | 03:20

@OneandOnly | 16-07-11 | 03:00
Maar toch geen gristelijke hetero's mag ik hopen?

OT: Bill Maher bij Piers Morgan, nu op CNN. (herhaling)

Prof. D.A.H. Vintik | 16-07-11 | 03:20

-weggejorist-

OneandOnly | 16-07-11 | 03:20

boeglul | 16-07-11 | 03:00 |
Dat is een mening en een compliment richting schrijver, na alle reakties doorgelezen te hebben.
Doe es niet zo zuur verveel.

Fred667 | 16-07-11 | 03:19

Toch vind ik wel dat je gewetensbezwaren kan hebben... stel je voor dat iemand met Albert Verlinde gaat trouwen, dan vraag je toch wel nog even: "Weet je het zeker?"

OneandOnly | 16-07-11 | 03:14

Fred667 | 16-07-11 | 02:45

Is dat een samenvatting of conclusie? Kunnen de reacties van de afgelopen drie uur en daarvoor gewist?
Ach, ik vind dat eigenlijk ook best wel prima. Joris, doe je ding!

boeglul | 16-07-11 | 03:00

En ik vind dat homo's gewoon moeten kunnen trouwen... je hoort tegenwoordig ook over veel hetero's dat ze doen aan kontneuken... dus wat is het verschil?!

OneandOnly | 16-07-11 | 03:00

Vreemde reacties van de VPRO en CDA Heerenveen... vooral van Heerenveen, die hebben met Foppe de Haan toch echt iemand in dienst die veel verstand van voetbal heeft.

OneandOnly | 16-07-11 | 02:57

ZKH EénOog | 15-07-11 | 23:36
Eensch. Meer is er eigenlijk niet over te zeggen.

Fred667 | 16-07-11 | 02:45

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:17


Dien ik de schijthuisuren mee te tellen? Tegenover m'n kakdoos staat er nl. een bidet. Daar ik geen Marokkanen op bezoek krijg is het een super plaats om m'n laptop al kakkende mee te nemen. Alzo kom ik aan een 18 uur per dag.

DANNY3960 | 16-07-11 | 02:44

Wat een kwestie... kuch. Ondertussen vraag ik mij af hoeveel weigerambtenaren er eigenlijk zijn en hoeveel homo stellen in de Bible Belt met een probleem zitten? Bert komt natuurlijk wel uit de contreien waar men Bonifatius heeft vermoord en dat was niet zonder reden, ergens snap hem dus wel.

Hij is een echte fries, hier in de randstad begrijpen we de ophef niet zo. Toch? Net als dat gedoe met die Hedwigepolder, alleen een Zeeuw kan zich daar over opwinden.

Trauma's; gewoon doorlopen mensen!

boeglul | 16-07-11 | 02:37

Jaja. Studenten onder elkaar.

pius | 16-07-11 | 02:21

@verraad van links | 16-07-11 | 02:16
Maar goed punt.

*uit!*

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:18

@verraad van links | 16-07-11 | 02:16
Ik ben vandaag pas 14 uur on line.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:17

@ Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:1
Oh. Maar als je 24/7 online blijft, kom je ook niet veel verder.

verraad van links | 16-07-11 | 02:16

@verraad van links | 16-07-11 | 02:10
Waarheid als een gevlekt viermagig zoogdier.

Ik ben er pas geleden ook achter gekomen dat ik het mezelf erg lastig heb gemaakt.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:11

@ Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:08
Het is vooral kudt, net zoals het CDA dat is.

verraad van links | 16-07-11 | 02:10

@verraad van links | 16-07-11 | 02:07
Het is wat, hè.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:08

@ Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:07
Ik loop achter, maar wel op schema.

verraad van links | 16-07-11 | 02:07

@verraad van links | 16-07-11 | 02:05
Feli! ;)

Ik loop achter, haha.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:07

@Rammstein | 16-07-11 | 01:56
Wat mij betreft mag GS het +/- gebeuren afschaffen, het trekt voornamelijk Joop-publiek.

necrosis | 16-07-11 | 02:05

@ Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 01:39
Ik loop op schema.

verraad van links | 16-07-11 | 02:05

@verraad van links | 16-07-11 | 02:03
Tergend, zelfs.

Jij al klaar?

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 02:04

@ Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 01:39
Gaat wel erg langzaam dan.

verraad van links | 16-07-11 | 02:03

De Minister had het beste de volgende brief kunnen schrijven;

"Er is geen reden denkbaar waarom een ambtenaar geen huwelijk zou sluiten tussen twee meerderjarige mensen die daartoe een verzoek doen".

Kingeef1975 | 16-07-11 | 02:03

*handevol zure bommen in de groep gooien doet*

DANNY3960 | 16-07-11 | 01:58

@AntiSoof | 16-07-11 | 01:26 |,
dat is 't 'm juist 'effe denken'...

vander F | 16-07-11 | 01:57

necrosis | 16-07-11 | 01:55 |
Ik doel op dat geëmmer over min-kudo's, niet over de onderwerpen en meningen an sich.

Rammstein | 16-07-11 | 01:56

@Rammstein | 16-07-11 | 01:43
Onbelangrijk?
In sommige culturen is het gebruikelijk dat als je als vrouw bij je man weg wilt, je voor het leven verminkt wordt volgens de traditie van de tactiek van "de verschroeide aarde" (linkje achterwege laat).
Oftewel: ik niet, dan een ander ook niet.
Lijkt me toch niet onbelangrijk.

necrosis | 16-07-11 | 01:55

necrosis | 16-07-11 | 01:34 |
Trek het je niet zo aan. Het boeit niet. It's a moot point. Zo onbelangrijk.

Rammstein | 16-07-11 | 01:43

@necrosis | 16-07-11 | 01:36
Beetje zwakke reactie.

Maar bijna.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 01:39

necrosis | 16-07-11 | 01:34


Man, man, laat ik dat neerdrukken OK vinden. Ik kom er net achter dat ik niet meer in het schoorsteenvallen topic zit.

*sangria en azijn uitdelen doet*

DANNY3960 | 16-07-11 | 01:38

-weggejorist-

DANNY3960 | 16-07-11 | 01:38

@Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 01:24
Over mening gesproken: is je scriptie al af?
*alvast boeroepen doet*

necrosis | 16-07-11 | 01:36

@Rammstein | 16-07-11 | 01:19
Het gaat me niet om de kudo's en bijbehorende status.
Het gaat me meer om mensen die bepaalde meningen onderdrukken door met hun duim naar beneden te wijzen zonder zelf ook maar één steekhoudend argument aan te leveren.
Ik weet dat mijn plemps niet belanden in de cultuur-historische hoek, maar ik kan simpelweg niet tegen meningen dat "homo's headfirst van een flatgebouw moeten worden gesmeten".
Elke argumentatie ontbreekt, hopelijk ben je dat wel met me eens.....
*geen homosueel, je ben bekend met mijn voorkeur*

necrosis | 16-07-11 | 01:34

We zijn niet meer dan energie uit dezelfde bron. En hierover moet je dus even niet gaan zeiken, want dat is ook weer zo droeftoeterig. Maar als we allen enkel energie zijn, waarom dan nog zo een achterlijk hufterig ellebogewerkerig stupide egoïsme? Goede vraag. Moeilijk ook. ff denken.

AntiSoof | 16-07-11 | 01:26

@necrosis | 16-07-11 | 01:24
Mwah, da's ook maar jouw mening.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 01:24

@EH3761 | 16-07-11 | 01:13
Ik zou (als ambtenaar burgerlijke stand, wat ik niet ben) weigeren om een huwelijk te voltrekken waarbij een groenteboer/boerin betrokken is.
Groenteboeren/ boerinnen verkopen spruitjes en daar heb ik grote moeite mee......
Zie hier het belachelijke van de eigen mening ten opzichte van andere mensen.

necrosis | 16-07-11 | 01:24

@necrosis | 16-07-11 | 01:04 Ik weet het heel goed.
Op geld na heeft ongeveer alle ellende er mee te maken en het is een levensgevaarlijke splijtzwam in de samenleving. Religie is een gevaar voor mens en samenleving. Stop het hersenspoelen van onschuldige kinderen.
Zo denk ik er over.
Er iets mee doen? Nou nee. Het is meer een mening en daar zijn er wel meer mee weggekomen, niet waar?

prikkebeenK | 16-07-11 | 01:21

necrosis | 16-07-11 | 01:17 |
Maak je daar toch niet zo druk om.

Rammstein | 16-07-11 | 01:19

Nog een gedigt, uit den lossen pols

Fier, rechtop stonden zij daar,
Wind en storm,
maakten dat zij vleiden
zich neder aldaar.

DANNY3960 | 16-07-11 | 01:18

@Osama Min Laden & @Ali Min Qukel
Geen beter bewijs van het ontbreken van een ruggengraat/ IQ boven je schoenmaat door massaal op -1 te gaan stampen.
Ik lach jullie vierkant uit!

necrosis | 16-07-11 | 01:17

Een fundo moslim-man ambtenaar mag nu weigeren om een homo-stel te trouwen maar niet om een moslim-hindoe stel te trouwen terwijl beide combinaties tegen zijn religie ingaan. Ofwel: het is willekeur en eigenlijk discriminatie obv religie omdat christenen nu meer mogen. Als je per se geen homo's wilt trouwen moet je geen trouw-ambtenaar worden. Een vegetariër moet ook niet gaan werken bij een slager en vervolgens gaan klagen over het vlees. Mag je overigens als atheïst weigeren homo's te trouwen omdat je er toevallig een hekel aan hebt of is een christelijke religie dan verplicht ?

EH3761 | 16-07-11 | 01:13

@Nibdib Niddib | 16-07-11 | 00:54
@AntiSoof | 16-07-11 | 00:59
Helaas werden we alle drie beloond met een minkudo...
*audiëntie aanvragen doet bij Joris*

necrosis | 16-07-11 | 01:08

@prikkebeenK | 16-07-11 | 00:53
Dat mag je denken en zeggen, je zal er waarschijnlijk nooit actief iets mee doen.
Helaas maken sommige religies wél actief een punt van jou.....
Een dik minpunt van de huidige samenleving.
Parsons heeft ontelbare linkjes gepost om het gevaar van de islam te duiden, ik hoef er maar één te posten om duidelijk te maken waar religie voor staat.....
Geloof me, dat wil je niet zien!

necrosis | 16-07-11 | 01:04

Heerlijk geschreven ende leuk topic.

Parsons | 16-07-11 | 01:01

@necrosis | 16-07-11 | 00:54
Heel veel dank. Ik voel mij vereerd door dit gebaar.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:59

necrosis | 16-07-11 | 00:46
Helemaal mee eens!

Nibdib Niddib | 16-07-11 | 00:54

@AntiSoof | 16-07-11 | 00:37
Speciaal voor jou zal ik mijn gedigt van gisteren nog even herhalen:

Wat zijn nu eigenlijk woorden,
Een groepje letters uit het alfabet
In een niet-willekeurige volgorde,
Zorgvuldig naast elkaar gezet.

Wat is nu de kracht van woorden,
De samenlevings' stenen hoek
Als deze pracht verboden zou worden,
Dan is met recht het einde zoek.
*exclusief door mij, voor GS*

necrosis | 16-07-11 | 00:54

@WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:49
Goed. Jij bent blijkbaar geen ingewijde (ik ook niet hoor). Maar ik ga heus niet over defenities strijden, das een beetje dom, want die staan namelijk redelijk vast.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:54

@AntiSoof | 16-07-11 | 00:52
Precies.

Tezamen met de beelden dienen zij het gevoel. Vandaar dat het gevoel boven de beelden staat.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:54

Ik lees steeds maar een christen dit, een moslim dat, een Hindoe dat, een Jood zo etc.

We hebben het hier over het uitvoeren van een door de staat goedgekeurd verbond tussen twee mensen. Als ambtenaar heb je gewoon je werk te doen en daarmee basta. Val dood met die religie's denk ik dan maar.

prikkebeenK | 16-07-11 | 00:53

@Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:48
Natuurlijk, alle zintuigen.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:52

@AntiSoof,
Archetype bestaat niet, archetype is gewoon een verzamelnaam voor iets dat iedereen kan zien, hou op. ZIEL is een woord dat nergens in onze ervaring aan te wijzen is. Niet aan te wijzen is niet bestaat. punt

WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:49

@AntiSoof | 16-07-11 | 00:46
Vergeet geluid, geur, smaak en tast niet!

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:48

Tss, ik haak af en ga een bruine trui breien.
DANNY3960 | 16-07-11 | 00:38
Dat gaat het he-le-maal worden deze winter!

Nibdib Niddib | 16-07-11 | 00:47

@Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:40
Goede opmerking! Misschien is dat een kwestie van smaak. Maar ik zal er over 'mediteren'.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:46

@Nibdib Niddib | 16-07-11 | 00:33
Volgens mij doen ggristenen/ moslims al eeuwen hetgeen je Bert van beschuldigt: eigen gemaakte veronderstellingen!
Je krijgt nu een veronderstelling van mij persoonlijk: opperwezens hebben geen mensen gecreëerd, mensen hebben een opperwezen gecreëerd.
Zonder aantoonbaar bewijs maar wel eisen dat hun waan/ denkbeelden een wettelijke plek in de samenleving krijgen, met alle voordelen van dien voor degenen die daarin meegaan.

necrosis | 16-07-11 | 00:46

@WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:39
Jung was bij mijn weten de beschrijver en de duider van de 'archetypes', vandaar dat ik hem noemde. Want bij voorbeeld: een vogeltje herkent een jachtvogel aan zijn korte hals. Das een archetype. Wij hebben ook die 'ziel'. Maar ja. Ik ga misschien teveel op de techniek van de menselijke ziel in.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:44

Nog een keer;
Als ik vanwege mijn geloof geen homo mag huwelijken, dan mag ik, omdat ik ambtenaar ben, eigenlijk niemand meer huwelijken omdat er altijd wel iemand tegen zal zijn.
Leer je LOGICA GVD!!!!

WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:43

@AntiSoof | 16-07-11 | 00:37
Ik zou het gevoel boven de beelden zetten.

Het is anders zo eenkennig. Het gevoel ontstijgt de beelden sec.

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:40

Die brief is fucking suf.
Als een joodse man trouwt met een niet-joodse vrouw.... Zou een joodse trouwambtenaar hier moeite mee kunnen hebben.
Als een moslima trouwt met een niet-moslim, zou een islamitische trouwambtenaar hier moeite mee kunnen hebben.
In moslim landen mag niet, wat ik net schreef.
In Israël kan je niet voor een rabbi trouwen, over wat ik net schreef.

In Nederland, met godsdienstvrijheid..... zouden er dus religieuze trouwambtenaren kunnen zijn, die hier een probleem van maken!

riotstarter | 16-07-11 | 00:39

@antiSoof
Wat heeft Jung hiermee te maken?

WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:39

Tss, ik haak af en ga een bruine trui breien.

DANNY3960 | 16-07-11 | 00:38

bedoel natuurlijk dit stukkie Ministerie: 'Weigerambtenaar exclusief christelijk'

WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:37

Het woord is als wiskunde. Als het niet klopt, dan is het fout. Het woord was bij de Onnoembare, en das maar goed ook. Alhoewel, gevoel is ouder dan het woord. En daarenboven gaan de 'beelden'. Vgl Carl Jung. Archetypes, noemde hij ze.

AntiSoof | 16-07-11 | 00:37

Ben het toch met de Gristen en VPRO tweeps eensch. Letterlijk staat het er niet in de brief. Eigenlijk is het hele stuk van Bertje gebaseerd op eigen gemaakte veronderstellingen. Dat deze hoogstwaarschijnlijk wel in de buurt van de realiteit komen doet daar niets aan af.

Nibdib Niddib | 16-07-11 | 00:33

Volgens mij zei ik dit gisteren al.
De logica van deze regeling ontgaat ons allen blijkbaar, maar toch leuk dat GS dit nu ook heeft uitgevonden.

WittgensteinsNeffe | 16-07-11 | 00:25

@zeg maar jansen | 16-07-11 | 00:10
Ik denk niet dat ik ga scoren op de arbeidsmarkt als ik vraag om een religie-vrije werkplek.
Sterker nog, dan beland ik in de categorie "racist".
*diepe zucht*

necrosis | 16-07-11 | 00:24

OT: " Burgemeester Wolfsen, niet verantwoordelijk voor Justitie, baalt enorm van de missers.
"http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/377576
PvdA Slet Wolfsen, Veegt straatje schoon.
Het gerucht gaat dat Wolfsen wil overstappen naar het CDA, vanwege spindokters zoals McSnor...

Ohm | 16-07-11 | 00:12

necrosis | 16-07-11 | 00:04 Zou je dat willen weigeren?

Je kunt natuurlijk uitkijken naar een andere baan, maar je krijgt waarschijnlijk te maken met de wet op het behoud van ellende.

zeg maar jansen | 16-07-11 | 00:10

Mram Boszkowicz VIII | 15-07-11 | 21:30

Toch weer gefaald lul! Is het nou een keer afgelopen?

vMuiden | 16-07-11 | 00:08

@zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:39
Zou ik nu mogen weigeren om te werken met mensen die geloven in een opperwezen, puur en alleen omdat ik geen enkel geloof aanhang?
Ik voel mij namelijk behoorlijk gekwetst door mensen die beweren dat ik zonder "geloof" niet kan functioneren.
En dat bedoel ik niet eens grappig....

necrosis | 16-07-11 | 00:04

@EH3761 | 15-07-11 | 23:59
Volgens jouw logica mag een moslim een hindoe-vrouw niet laten trouwen met een moslim-man. Want die vrouw hangt het boek (de bijbel) dus niet aan.
Dus wat bedoel je?

AntiSoof | 16-07-11 | 00:04

... waarom zou je het aanpassen, Bert? Als het toch maar voor runderen en zombies is? Je goede hart? Je gevoelige inborst? Brussen = liev! Alleen vandaag.

Vanbleautenbil | 16-07-11 | 00:01

@EH3761 | 15-07-11 | 23:59
Sinds wanneer hangen Hindoes Het Boek aan?

Art Vandelay Ultor | 16-07-11 | 00:00

Binnen de islam mag een moslim man wel trouwen met een niet-moslim vrouw als die dan maar wel een religie van het Boek aanhangt (dus: christen of joods). Andersom mag niet. Een fundo moslim ambtenaar mag dus wel weigeren om een homo-stel te trouwen maar hij mag niet weigeren om een moslim man te laten trouwen met een hindoe-vrouw. Dat wordt dan nog interessant.

EH3761 | 15-07-11 | 23:59

@Rammstein | 15-07-11 | 23:46
Rare. Je geeft nu gewoon aan dat er een gevoelig snaartje geraakt is. Maar maak je geen zorgen, spanarchist is met je.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:50

Rammstein | 15-07-11 | 23:46
Ik zou eerder de verkoper in de coffeeshop verwijten dat hij niet heeft geweigerd antisoof nog meer pot te verkopen.

spanarchist | 15-07-11 | 23:49

@zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:37
Of om te voorkomen dat er weer zo'n moeilijke voornaam aan te pas moet komen wordt het "zeg maar jansen". Ook wel makkelijk bij het voorstellen.

dantochmaar | 15-07-11 | 23:47

AntiSoof | 15-07-11 | 23:45 |
Zielig tiep. Als een ambtenaar u zou weigeren te trouwen, heeft hij/zij nog gelijk ook.

Rammstein | 15-07-11 | 23:46

Wat ik lees is ambtelijk gezwam waar je alle kanten mee uit kunt. Dat is ook de bedoeling van de schrijver, want ja... je zou toch zo maar eens per ongeluk duidelijk zijn en ergens verantwoordelijkheid voor nemen.

Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 23:46

Dit topic gaat richting herkauwen van een oude trekdrop, mooie gelegenheid om er tussenuit te knijpen.

*Hooi*

Jackanders | 15-07-11 | 23:46

@Rammstein | 15-07-11 | 23:40
Natuurlijk lul ik in de ruimte. Of zou je het hier een besloten club willen noemen? Je bent toch geen lid van de Rotary, of wel?

AntiSoof | 15-07-11 | 23:45

@zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:39
O! Gaat het daar over? Nou, die zin klopt dus niet. Wiskundig is het kul. Dus dat argument telt helemaal niet. (Niet van jou dus, want wat jij zei was herhalen, of zo)
Dus hier wordt flauwekul gesproken bedoel ik. Onlogisch gebazel oftewel onzin.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:43

@AntiSoof | 15-07-11 | 23:39
Lelijke dingen vreet ik ook niet.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:41

harry pikkel | 15-07-11 | 23:40 Ah, de oorspronkelijke Harry.

Herkenbaar aan geen nummer.

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:41

eliza1234 | 15-07-11 | 23:13 En @blikjegrolsch wel?

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:40

AntiSoof | 15-07-11 | 23:33 |
Zoals ik al zei, u lult in de ruimte.

Rammstein | 15-07-11 | 23:40

AntiSoof | 15-07-11 | 23:30
Ik moet opeens denken aan een boek van een Duitse schrijver die een tijdje helemaal in was. Oprah was gek op hem. Hij had het telkens over het ego.
Weet de naam van de schrijver niet meer.
Enfin, snap nu beter wat je bedoelt.
Ga weer aan het werk.

eliza1234 | 15-07-11 | 23:40

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:37
Dat hebben ze geprobeerd. Maar ze hadden te maken met een weigerambtenaar. Toen is het pikkel geworden.

harry pikkel | 15-07-11 | 23:40

ZKH EénOog | 15-07-11 | 23:36 Het is nog erger. De christelijke ambtenaar mag weigeren op grond van z'n geloof en als je als ambtenaar niet christelijk bent mag je je niet beroepen op gewetensbezwaren want dat staat alleen het christelijke geloof toe.

Tering wat een lange zin.

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:39

@spanarchist | 15-07-11 | 23:34
Weet ik, ik lees veel hier.
Niet alles meer, maar wel veel.

Jackanders | 15-07-11 | 23:39

@Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:34
Ja, En zo praat ik ik graag met mensen die het met me eens zijn. Die vind ik erg sympatiek.
Nee, hè? Das zo goeiekoop. Hém mag ik wel, want die denkt zoals ik en die mag ik niet. Die vind ik lelijk en die niet. Oh, nee, das wat anders. Alhoewel...

AntiSoof | 15-07-11 | 23:39

spanarchist | 15-07-11 | 23:34 Nummers achter nicks ja.

Dat zijn de werkelijke loserts van de maatschappij.

Stel dat je bij de burgerlijke stand je kind gaat aangeven:

"Doet u maar Harry23485432 want hij zal vast niet de eerste zijn met die naam".

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:37

Waar het uiteindelijk om gaat, is niet of Bert wel of niet gelijk heeft, maar dat het van de zotte is, dat een publieke functionaris vanwege een religieus denkdefect, vrij is een ander zijn recht te ontzeggen, omdat hij het niet eens is, met de aangeboren eigenschappen de persoon in kwestie.
Dat zou totaal vergelijkbaar zijn, met een opvatting dat ik downies niet mag huwen, omdat het Grote Spahettimonster (Zijn naam is Sliertig) daar van moet huilen. WAANZIN !!

Als je religieus intellectueel uitgedaagd bent, ga dan mensen huwen in je kerk, of hoe je clubhuis heten mag, maar niet in een publieke functie.

ZKH EénOog | 15-07-11 | 23:36

Maar goed, ik kom dan ook uit Eindhoven (boer).

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:36

Ik stel een algeheel verbod op het voltrekken van huwelijken voor!
Het slaat waarschijnlijk nergens op maar heeft als voordeel dat relidioten geen sex voor het huwelijk mogen hebben (ga ik maar vanuit).
Geen sex = geen nageslacht, iets wat ik als een positief punt zie.
*voorziet krantenkoppen: reli's met uitsterven bedreigd*

necrosis | 15-07-11 | 23:35

@stekkel | 15-07-11 | 23:33
Nou zeg. Ik vond gedeelde ook wel passen. Maar goed. Gedeelte is duidelijk.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:35

@AntiSoof | 15-07-11 | 23:33
Ik vreet anders ook geen dingen die ik niet lust, 'soof.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:34

eliza1234 | 15-07-11 | 23:18 |
Mogelijk wel, mogelijk niet, maar het is brievenschrijfster marjolein die antwoordt met 'dat het haar niet bekend is dat er andere mogelijke gewetensbezwaren bestaan tegen huwelijken van 2 mensen, behalve in geval van homo's' en dan zeggen sommige anderen, nou die redenen zijn er buiten het christendenken om dus zeker wel, dus geeft het antwoord van marjolein aan dat zij vanuit een christelijk kader redeneert. Mag ze wel hoor, maar dan heeft Bert dus gelijk als hij over christenen begint.

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 23:34

Jackanders | 15-07-11 | 23:32 Zelf ingestelde pincode, wedden?

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:34

Jackanders | 15-07-11 | 23:32
Zeg maar jansen heeft daar nog een linkje over.

spanarchist | 15-07-11 | 23:34

AntiSoof | 15-07-11 | 23:30 Doe nog eens wat vaker lettervermicelli in je soep.

Tjeesiz man.

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:33

@Rammstein | 15-07-11 | 23:31
Ach mens. Als je de geest van anderen niet erkent, dan erken je dat stukje óók niet in jezelf. Wat de boer niet lust dat vreet hij niet.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:33

@antisoof, Het Gedeelte, dombo!!!

stekkel | 15-07-11 | 23:33

Antisoferen (= een eind in de ruimte lullen) zou wel eens het woord van het jaar 2011 kunnen worden. Van Dale is gewaarschuwd.

spanarchist | 15-07-11 | 23:33

@eliza1234 | 15-07-11 | 23:27
Die 1234 van u doet anders ook het ergste vermoeden.

Jackanders | 15-07-11 | 23:32

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:29 |
Vaak wel, gelukkig. Niet altijd.

Rammstein | 15-07-11 | 23:31

@eliza1234 | 15-07-11 | 23:25
Je had het over perspectief. De mystiek duidt perspectief, oftewel het referentiekader als 'het ego'. Oftewel de persoon. De Gedeelde (wat ego is) ziet uit 'gedeeldheid'. Logisch toch? Dus de persoon is niet in staat om buiten zijn denkkaders te denken. Dát is het, nou ja... hét...(?), een beetje onderdeel misschien, van het, probleem.
Want het gedeelde kan nooit het totaal overzien.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:30

Ik zou graag de mail willen zien die "Frits Frontlinie" (zie topic van 14-7) gestuurd heeft. Dit (de brief) is tenslotte een reactie op een mail die door hem (Frits) gestuurd is. Ik geef de voorkeur aan het eerst hebben van informatie voordat ik een oordeel ergens over geef, kan nooit kwaad toch.

dantochmaar | 15-07-11 | 23:30

@Rammstein | 15-07-11 | 23:27
Dat is de charme van deze panelen, toch?

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:29

Wauw, je kun jezelf quoten? Last van een meervoudige persoonlijkheid?

eliza1234 | 15-07-11 | 23:27

AntiSoof | 15-07-11 | 23:25 |
Dat is geen quote, dat is (weer eens)een hoop gelul in de ruimte.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:23 |
Ja hoor. Ik verbaas me even over de stompzinnigheid van enkele reaguurders.

Rammstein | 15-07-11 | 23:27

@Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:23
Ach ze is gewoon verstomd door mijn quote.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:25

AntiSoof | 15-07-11 | 23:21
Ja. En wat wil je nu eigenlijk zeggen? (Graag in gewoon Nederlands)

eliza1234 | 15-07-11 | 23:25

@Rammstein | 15-07-11 | 23:22
Alles in Ordnung?

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 23:23

...... sodeju ....

Rammstein | 15-07-11 | 23:22

@eliza1234 | 15-07-11 | 23:18
Met een verlichte helicoterview is dur helemaal geen probleem. Maar als je de jas van de ego aantrekt, dan ben je gauw NAT. Drom. Ego-view is enkelvoed. Helicopterview is meer. Dat ziet een kind. Maar niet een trut.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:21

@insensitive clod | 15-07-11 | 23:17
Ik denk dat BB duidelijk maakt dat sommige reaguurders aan een vakantie toe zijn, een hele lange.....
*grinnik*

necrosis | 15-07-11 | 23:19

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 23:14
Tussen haakjes betekent dat brievenschrijfster quote uit brief vragensteller.
Vragensteller gaat waarschijnlijk uit van christelijk geloof.

eliza1234 | 15-07-11 | 23:18

Brussen maakt op subtiele wijze duidelijk dat hij nou wel eens aan vakantie toe is.

Rest In Privacy | 15-07-11 | 23:17

Ik begrijp er geen reet van. Wie met welke achtergrond en/of geloofsovertuiging (of sexe, of kleur, naast ras) zou iemand, met welke achtergrond en/of geloofsovertuiging dan wel van welke sekse nu niet wel of niet met iemand, met welke achtergrond en/of geloofsovertuiging dan wel van welke sekse zou nu wel of niet, euhhh... Ja nou. Je weet wel. Wat mag nu wel/of niet/of misschien/of een beetje/enz.
Ga toch heen! Klaas Vaak was een mietje bij dat spul vergeleken.

AntiSoof | 15-07-11 | 23:16

Het is dus zeker waarschijnlijk en denkbaar dat zich onverhoopt vanuit een ander denkkader dan de christelijke een grond voor gewetensbezwaar aandient. (aldus de brievenschrijfster)
ZSU-23-4 | 15-07-11 | 23:07
bedoelde dus juist, de brievenschrijfster vind dat het ondenkbaar en onwaarschijnlijk is, omdat ze uitgaat van het christelijke denken, anders had ze dit allemaal ooit zo geschreven. Tussen de regels door geeft ze daarmee aan dat ze uitgaat van christelijk denken en niets anders waarschijnlijk. Neem daarbij de dichtheid christenen ten opzichte van het aantal andersgelovigen met de naam Marjolein huppeldepup en de kans is wel bijzonder groot geworden dat je hier met min of meer christelijk denkenden te maken hebt.

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 23:14

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:12
Nope. Bert Brussen snapt het niet.

eliza1234 | 15-07-11 | 23:13

Christenen hebben altijd al een vreemde interpretatie gehad bij het lezen van boeken/ brieven.. Niets nieuws toch?

H. simpson | 15-07-11 | 23:13

@Hapax | 15-07-11 | 23:04
Bigamie (in de volksmond: veelwijverij) is verboden.
Al vraag ik me af waarom Anton Heyboer nooit veroordeeld is.......
*overweegt om klacht in te dienen*

necrosis | 15-07-11 | 23:13

McSnor | 15-07-11 | 23:09
Gut,
die Mc Snorren van tegenwoordig;
vroeger had je nog Magnum
enzo.

Frau Antje | 15-07-11 | 23:12

eliza1234 | 15-07-11 | 23:10 LOL! Echt.


Bert Brussen snapt het beter hè?

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:12

laatste zin: om moet of zijn

eliza1234 | 15-07-11 | 23:12

eliza1234 | 15-07-11 | 23:10 LOL! Echt.

Je weet niet tegen wie je het hebt.

Bert Brussen snapt het beter h

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:12

McSnor | 15-07-11 | 23:09 Heb je het nou over Reinaart?

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:11

blikjegrolsch | 15-07-11 | 22:44
Je snapt er niets van.
Dat stukje 'andere geloofsovertuiging..' staat tussen aanhalingstekens.
Het is dus overgenomen uit de brief van de vragensteller.
Die vraag gaat er in dit stukje over of het niet enkel is toegestaan dat ambtenaren wegens bepaald geloof (niet duidelijk welk geloof brievenstuurder heeft genoemd) homo's mogen weigeren, maar of men ook anderen stellen mogen weigeren te trouwen wegens huidskleur etc.
Met ander geloof bedoelt de vragensteller waarschijnlijk christendom. Is niet zeker.
Waarschijnlijk heeft vragensteller gesteld dat christenen mogen weigeren homo's te trouwen. Vragensteller heeft daarop gevraagd om ambtenaren ook anderen mogen weigeren.

eliza1234 | 15-07-11 | 23:10

Helligen Hendrik | 15-07-11 | 21:33 Duiding moet. Voor alle ambtenaren, voor alle omroepmedewerkers, voor bijna alle journalisten en vooral voor zo'n 80% van de reaguurders.

Want ook dat bleek gisteren, er werd herhaaldelijk onzin geplempt omdat men het artikeltje niet gelezen had, niet begrepen had en voor een enkeling omdat er een gat in z'n sok zat.

Deze duiding is er ook voor jou.

zeg maar jansen | 15-07-11 | 23:10

Er was eens een man in Wolfhezen
Die kon heel goed schaamlippenlezen
Hij zei tegen zijn vrouw
"Meid wat murmel je nou?
Ach het zal wel een kutsmoesje wezen!"

McSnor | 15-07-11 | 23:09

McSnor | 15-07-11 | 23:07 |
Ach, u bent komiek ?

Rammstein | 15-07-11 | 23:09

Tijn Libbert | 15-07-11 | 22:56
Het is me wel duidelijk waar Bert dat vandaan haalt, de ambtenaren die dit zo geschreven hebben, gaan uit van de (eigen) christelijke achtergrond en hebben er blijkbaar niet bij stilgestaan dat er andere mensen met heel andere opvattingen weleens net zulke "gegronde" redenen als christenen kunnen hebben een huwelijk te sluiten. Maar lijkt het de brievenschrijfster onwaarschijnlijk en bovendien zullen deze redenen dan (volgens haar) evengoed geen argument voor een gegrond gewetensbezwaar vormen.
Was zij niet uitgegaan van haar/een christelijke achtergrond, dan had ze ingezien dat het bijvoorbeeld ongelovige mannen verboden is, vanuit de islam, met moslima's te trouwen zonder dat hij zich bekeert tot de islam. Het is dus zeker waarschijnlijk en denkbaar dat zich onverhoopt vanuit een ander denkkader dan de christelijke een grond voor gewetensbezwaar aandient. (aldus de brievenschrijfster)

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 23:07

@rammstein
Ah! Die kutcam!

McSnor | 15-07-11 | 23:07

McSnor | 15-07-11 | 23:04 |
Ik denk iets boven die kut waar je uit praat.

Rammstein | 15-07-11 | 23:06

@necrosis
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik hoop niet dat Bert weet waar mijn huis woont. Ik sluit ramen, deuren en gordijnen en *plop* mijn computer uit. Vaarwel.

McSnor | 15-07-11 | 23:06

Jackanders | 15-07-11 | 23:04 |
Ach, het went.

Rammstein | 15-07-11 | 23:05

@McSnor | 15-07-11 | 23:04
Uw webcam staat aan.

Jackanders | 15-07-11 | 23:05

@Rammstein | 15-07-11 | 22:57
*zeiksnor opperen doet*

necrosis | 15-07-11 | 23:05

Ik wil best homo's en lesbo's trouwen. Maar ja, ik ben al getrouwd. Ben ik nu strafbaar?

Hapax | 15-07-11 | 23:04

@Rammstein | 15-07-11 | 23:02
De nick hè, het blijft een struikelblok.

Jackanders | 15-07-11 | 23:04

@rammstein
Hè? Hoe weet JIJ nu waar mijn snor zit?

McSnor | 15-07-11 | 23:04

@McSnor | 15-07-11 | 23:00
Ik zou onderduiken als ik jou was.
*iets mompelt over katjes en handschoenen*

necrosis | 15-07-11 | 23:03

McSnor | 15-07-11 | 23:00 |
Braaf zo, vrouwtje

Rammstein | 15-07-11 | 23:02

@ Gert the Brave | 15-07-11 | 21:50
Die link las ik dus als jew fag.org.....
het zal het topic zijn :)

verhaard | 15-07-11 | 23:02

@Rammstein | 15-07-11 | 22:48
Je hoeft niet te trouwen om samen gelukkig te zijn, je bent echter wél gelukkig als het tegenvalt en je je partner eruit kan gooien zonder consequenties.
Ik spreek uit ervaring, betaal geen alimentatie en heb mijn eigen woning nog.
*opgelucht adem haalt*

necrosis | 15-07-11 | 23:01

Wat ik lees is dat mensen van een andere godsdienst dan het christendom geen beroep op gewetensbezwaren kunnen doen als ze geen joden of kleurlingen willen huwen. Of dat aan hun godsdienst ligt of aan de etniciteit van de mensen die willen trouwen laat de ambtenaar in het midden, maar aangezien de vraagstelling en de brief specifiek op weigerambtenaren gericht is, denk ik dat Brussen het hier bij juist interpreteert.

SamKoeman | 15-07-11 | 23:01

vander F | 15-07-11 | 22:53
Volgens die redenering is 'The Origin of Species' ook een in elkaar gebroddeld rookgordijn.

harry pikkel | 15-07-11 | 23:00

@rammstein
Ja meneer...

McSnor | 15-07-11 | 23:00

Tijn Libbert | 15-07-11 | 22:56
ja, las het inderdaad, je hebt gewoon gelijk.

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 22:59

Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50
Je hebt gelijk trouwens... maar dat terzijde...

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 22:58

McSnor | 15-07-11 | 22:55 |
Hey zwitsal, hou 'ns op met je gezeik en zo.

Rammstein | 15-07-11 | 22:57

@ZSU-23-4 | 15-07-11 | 22:47
Dat is nu juist precies wat ik zeg. Er staat inderdaad dat wat jij stelt. Wat er niet staat, is dat enkel christenen mogen weigeren homo's te trouwen, dát mogen moslims ook. Waar Bert de stelling vandaan haalt dat in de brief 'letterlijk' zou staan 'dat alleen christelijke trouwambtenaren een beroep mogen doen op gewetensbezwaren als zij twee homo's moeten trouwen en andere religieuzen dus niet,' dát is mij dus volkomen onduidelijk.

Tijn Libbert | 15-07-11 | 22:56

@Bert etc
Je kunt natuurlijk net zo lang spijkers op laag water zoeken totdat je ergens misschien een beetje gelijk zou kunnen hebben. Maar de bedoeling van de briefschrijfster is duidelijk en de gewraakte interpretatie ligt bepaald niet voor de hand.

Mij betichten van arrogant gelul is hoogstens zwak; je krijgt er niet meer gelijk door. Maar als je graag een keer gelijk wilt hebben: alsjeblieft. Vind je het lekker?

Man man man, ik ben iets sterkers van je gewend.

- plaats hier uw verdere gemopper -

McSnor | 15-07-11 | 22:55

@blikjegrolsch | 15-07-11 | 22:49
Mc wie?

Jackanders | 15-07-11 | 22:54

@harry pikkel | 15-07-11 | 22:52
Spijtig genoeg wel.

Waar komt die Van Bijsterveld ook al weer vandaan? Tsjah.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:54

@Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50 ,
het pure feit dat over dit logisch gezien in elkaar gebroddelde rookgordijn geleuterd wordt geeft al aan dat het een logisch gezien een in elkaar gebroddeld rookgordijn is.


Oftewel:
schijterige politici en drogambtenaren die donders goed weten dat ze flink faut zitten.

vander F | 15-07-11 | 22:53

Ik heb trouwens nog niemand een antwoord zien geven op een vraag uit het nachttopic van 14-07:
Wat zou er gebeuren als een homosuele ambtenaar zou weigeren om twee heterosuele gggristenen in de echt te verbinden?
Ik denk dat Trouw/ Volkskrant zouden exploderen.....

necrosis | 15-07-11 | 22:52

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:40
Dit is Nederland. Het duurt vast niet lang meer of die joods-orthodoxe ambtenaar dient zich aan. En als je op basis van de bijbel homo's kunt weigeren, dan zal het vast een koud kunstje zijn om aan te tonen dat je ook een goj mag weigeren. Hell, op basis van dat koeterwaals kun je vanalles bewijzen.

Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om. Het is geen academische of juridische kwestie. Tenminste, voor zover mij bekend is dit nooit voor de rechter geweest. Het is alleen door de kamers gegaan. En dus gaat het om macht. En dat hebben de christenen in Nederland.

harry pikkel | 15-07-11 | 22:52

@BertBrussen
Inderdaad, sla ze lekker met die CDA-tekst om hun semi-intellectuele oren.
Heerlijk man! wie niet lui(st)eren wil moet maar voelen..
*geniet van een prachtige inkoppert

afdankert | 15-07-11 | 22:50

Wat mij fascineert is hoe het komt dat reaguurders als McSnor doodleuk durven stellen dat "trouwen van mensen met verschillende etnische of religieuze afkomst" de strekking van de brief is. Terwijl in de laatste alinea letterlijk staat dat het gaat om "ambtenaren met met bepaalde andere geloofs- dan wel levensovertuigingen" die zich "bezwaard zouden kunnen voelen". En dan toch nog op hoge toon om een sorry gaan staan bedelen.
Ja, het onderwijs in Nederland is slecht. Zeer, zeer, zeer slecht.

blikjegrolsch | 15-07-11 | 22:49

necrosis | 15-07-11 | 22:43 |
Heb het een paar keer gedaan, maar ben te trots om alimentatie te eisen. Registreren en een feest geven .... komt op hetzelfde neer en geen gelul met ambtenaren die al dan niet kunnen weigeren. Of gewoon lekker naar Las Vegas.
En je bent iets sneller van elkaar af, wanneer het tegenvalt.

Rammstein | 15-07-11 | 22:48

Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50
Maar dat staat er dus niet.
Er staat, mocht zich onverhoopt de situatie voordoen dat iemand (anders dan in geval van twee homo's) weigert twee mensen te trouwen, dan kan de ambtenaar geen beroep doen op de blablablawet op gewetensbezwaar.
Dus moslims, bijvoorbeeld, mogen bij het huwelijken van een ongelovige man met een moslima de hadith en alle andere bijgelovige blablalectuur in hun kont steken, boos worden of wat dan ook, een beroep op de wet gewetensgedoe helpt hen hier niets. Ergo, de wet geeft volgens de brievenschrijver alleen, uitsluitend, dus slecht enkel ruimte voor discriminatie van homo's en verder niets. Een anti-homowet dus.
En nou niet meer eromheen kletsen graag.

ZSU-23-4 | 15-07-11 | 22:47

Steengeil is toch meer van de satire. Dat kanje toch niet serieus nemen?

De Toekomst | 15-07-11 | 22:46

Wanneer houdt dat geflikker met die gelovige eens op..? Hou alles bij jezelf, dat proberen ongelovige (meestal) ook.

Crematorium-de-Asbak | 15-07-11 | 22:46

@McSnor: gelukkig dan maar dat "geloofs- em levensovertuiging" bij het weigeren van trouwen expliciet staat genoemd. Vooal het woordje "andere" bij "andere geloofs- of levensovertuiging" doet een belletje rinkelen, vind je ook niet?
Even denken hoor, waar zou dat anderen op slaan... Ohja, ik heb het: op een "geloofs- of levensovertuiging" waarin het verboden is homo's te trouwen! Zoals daar zijn in Nederland: het christendom, het christendom en het christendom.

Tadaaaaa!

blikjegrolsch | 15-07-11 | 22:44

@Rammstein | 15-07-11 | 22:27
De enige reden die ik kan verzinnen om te trouwen is financieel voordeel (geldt ook voor geregistreerd partnerschap).
Ik heb me er nooit aan gewaagd, alimentatie is een dure hobby.....

necrosis | 15-07-11 | 22:43

@harry pikkel | 15-07-11 | 22:37
Ik twijfel er dus aan hoe een orthodoxe variant van het jodendom met deze kwestie omgaat.

Maar goed, Tijn zit niet echt mis.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:40

De Dansende Kater ® | 15-07-11 | 22:35 |
Ach was u
een echte kater
zou ik zeggen
zie je later

Rammstein | 15-07-11 | 22:39

Nou Bert. Ik heb die brief nog eens goed gelezen. Ik vind de brief duidelijk en ik kan jouw interpretatie met geen mogelijkheid delen. Er staat gewoon heel iets anders, te weten een duidelijk antwoord (nope) op de vraag of een ambtenaar zich ook kan beroepen op gewetensbezwaren bij het trouwen van mensen met verschillende etnische of religieuze afkomst. Je zit er naast! Iedereen kan wel eens een foutje maken. Wees een vent en geef dat nu gewoon eens toe. Sorry seems to be the hardest word...

- Edit: Wacht even, zeg je nu werkelijk dat omdat jouw interpretatie niet aansluit bij de onze het dus zo is dat GS er naast zit? Zeg je dat echt? BWAHAHAHA! Ja. Nee. Al plemp je nog 100000 tegels met dit soort arrogant gelul, onze interpretatie is en blijft de juiste. -

McSnor | 15-07-11 | 22:37

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:19
Dat is wat anders. De schrijver bedoelt dat in geen van de huidige, bekende religies dit bezwaar bestaat. En daarom kan een aanhanger ervan hier in de toekomst geen beroep op doen. Ze doelt nergens op een eventuele toekomstige FSM-religie.

Je kunt het met het standpunt van de briefschrijver oneens zijn, maar daar gaat het hier niet om. Wel om de interpretatie van haar woorden.

harry pikkel | 15-07-11 | 22:37

@SODEP | 15-07-11 | 22:15
Zo is het maar net. Eigenlijk zouden gristenen als enigen nog de mogelijkheid moeten hebben om slaven te kunnen houden. Anderen zouden die verantwoordelijkheid niet aankunnen.

@Mram Boszkowicz VIII
Ben jij nu wel of niet die beruchte Kan Jees de Jager? aka MyExitOnlyNow aka @NielsHoens?

Prof. D.A.H. Vintik | 15-07-11 | 22:37

Rammstein | 15-07-11

Als je de moeite
waard
was
en ik
je prins
zou ik zeggen

You're cool baby, kewl

De Dansende Kater ® | 15-07-11 | 22:35
-weggejorist-
Lagging | 15-07-11 | 22:34

@grubbelt-9 | 15-07-11 | 22:23
Het was leuk je gekend te hebben..... en nu snel terug naar Fok!
*zwaait*

necrosis | 15-07-11 | 22:33

@Rammstein | 15-07-11 | 22:27
Vandaag de dag niet, net als twintig jaar geleden overigens.

Jackanders | 15-07-11 | 22:31

grubbelt-9 | 15-07-11 | 22:23 |
Same goes for you an' all.

Rammstein | 15-07-11 | 22:30

Goedverdoeme...

GSpot | 15-07-11 | 22:29

Who the hell wil er vandaagdedag nog trouwen, trouwens ?


Rammstein | 15-07-11 | 22:27

GeenStijl weet wat helder communiceren is: het overbrengen van een duidelijke boodschap zonder Vpro geruis, CDA- ruis en linkse ruis. Communiceren ziet er meestal zo uit Bron --> zender --> ruis --> ontvanger. Bij geenStijl maken ze het de mensen makkelijk door de boodschap gewoon helder en duidelijk en zonder ruis te bezorgen bij de ontvanger. Heerlijk verfrissend. Hoe moeilijk kan het zijn? Al dat gedraai om de feiten heen het is zo'n tijdverspilling. Om de waarheid en om feiten kun je niet heen. Je kan nog zo draaien de waarheid verandert er niet door. Al dat gedraai is gewoon tijdsverspilling en vergeefse moeite. Bovendien zijn mensen al dat gedraai meer dan zat!

doenormaal! | 15-07-11 | 22:27

Alinea 1:
Vraag is of ambtenaren mogen weigeren
1. homosexuelen te trouwen
2. anderen paren te trouwen (jood en niet jood , blank versus zwart etc.)

Alinea 2> Gaat in op vraag 1.
Ambtenaren mogen weigeren homosxuelen te trouwen. Het beleid is van de gemeente, niet van rijks

Alinea 3 > Gaat in op vraag 2.
Het is ze niet bekend dat ambtenaren weigeren bijv jood en niet jood te trouwen.
Dat weigeren is niet toegestaan.

Conclusie:
Ambtenaar mag wegens gewetensbezwaren huwelijk tussen homo's weigeren als zijn gemeente dat toe laat.
Ambtenaren mogen niet weigeren mensen te trouwen omdat partners een andere huidskleur hebben of ander geloof.

eliza1234 | 15-07-11 | 22:25

@grubbelt-9 | 15-07-11 | 22:23

Geef Bert het voorbeeld dan, knul.

ZKH EénOog | 15-07-11 | 22:24

Hier een rijtje officiële gewetensbezwaren, met steun in de diverse religies:

RK ambtenaren kunnen gewetensbezwaren aanvoeren tegen:
- een huwelijk tussen een Katholiek en een niet-Katholiek;
- van een Katholiek die eerder zonder toestemming van de H. Kerk gescheiden is;
- van een Katholiek waarvan bekend is dat hij/zij een losbandig leven heeft geleid;
- van homo's (uiteraard)

Moslim-ambtenaren kunnen gewetensbezwaren hebben tegen een huwelijk:
- tussen een Moslimvrouw en een Kafir, of een andere niet-Moslim;
- tussen homo's (uiteraard)
(Hij hoeft niet te controleren of een Moslimman al een ander huwelijk heeft gesloten!)

Pastafarianen kunnen tegen elk huwelijk bezwaar maken, maar dat helpt niet veel.

Deze lijst is verre van compleet natuurlijk.

Klaas Klinkert | 15-07-11 | 22:24

@grubbelt-9 | 15-07-11 | 22:23
Zegt de reaguurder tegen de redacteur.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:24

Christelijke trouwambtenaar van de burgerlijke stand of niet, als je nu nog in 2011 een punt maakt van iemands geaardheid, dan heb je het leven niet helemaal begrepen, dan moet dat nog maar een keer worden uitgelegd.

Bolesmales | 15-07-11 | 22:24

- Edit: dat had je nou niet moeten zeggen... -

grubbelt-9 | 15-07-11 | 22:23

Mram Boszkowicz VIII | 15-07-11
Nou, ja eigenlijk heb ik gelijk. Hoeveel min-kudo's wil je nog. Tjeezus man.

De Dansende Kater ® | 15-07-11 | 22:20

@harry pikkel | 15-07-11 | 22:12
Nou, dat lees ik toch net even anders (geloofsovertuigingen worden wel door de schrijver aangehaald, niet door Tijn, bijvoorbeeld).

Zo zou een orthodoxe jood wellicht vanuit zijn geloof al moeite kunnen hebben met het trouwen van een jood en een goj.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:19

Ik ben ook VPRO maar vind GS niet moeilijk. Ik ben ook zelfbenoemd intellectueel maar niet CDA.

Oei Goor | 15-07-11 | 22:19

Goh, wat een puik stukje Neerlands van EvH sowieso weer: " vind je de Geenstijl gewoonte om zelf quotes te verzinnen die niemand gezegd en daar schande van te spreken niet donquichot? "

Locutar | 15-07-11 | 22:15

Christenen zijn de enige mensen die überhaupt een geweten hebben.

Dat weet iedereen.

SODEP | 15-07-11 | 22:15

Non-issue
Pun intended
Godverdomme

Proud2Bstupid | 15-07-11 | 22:14

Volgens mij stelt de brief iets over huwelijken tussen anders-gelovigen. Overigens is de stelling dat er slechts bezwaren zijn in religieen op het gebied van homo-huwelijk vreemd; er bestaan legio voorschriften over wie wel en niet met elkaar trouwt in de Islam alleen al.

Volidioot | 15-07-11 | 22:13

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:10
In de eerste ook.

harry pikkel | 15-07-11 | 22:12

@Tijn Libbert | 15-07-11 | 22:03
Ok, dat wilde ik horen.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:10

@harry pikkel | 15-07-11 | 22:01
Hij heeft in de tweede alinea in zijn tegel richting mij inderdaad gelijk.

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 22:10

Nooit leuk: Als je een grap uit moet leggen.

koolteer | 15-07-11 | 22:08

Volgens onze grondwet hebben gelovigen en/of mensen met een bepaalde levensovertuiging méér rechten dan.. jij en ik!!

De Dansende Kater ® | 15-07-11 | 22:08

O, maar ik vind het net zo belachelijk als ieder ander dat homodiscriminatoren een uitzonderingspositie bekleden... Dát is wat de briefschrijver stelt, en daarmee maakt zij het al bont genoeg.

Tijn Libbert | 15-07-11 | 22:03

Je kunt @Tijn wel minnetjes en een edit geven, maar hij heb wel gelijk.

harry pikkel | 15-07-11 | 22:01

+1 voor de -Edit:...- van Joris-van-dienst @Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50

ZKH EénOog | 15-07-11 | 21:59

trouwens=trouwen

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 21:59

@Gert the Brave | 15-07-11 | 21:50
Lief hè. Vindt u het ook zo aandoenlijk als doctorandi hun titel gebruiken?

Dmitri Dmitrievitsj | 15-07-11 | 21:58

Al zet je met koeienletters "DIT IS EEN BRIEF" op een brief, dan nog vinden mensen als Tijn Libbert dat het geen "echte brief" is maar "een soort van perkament". Zolang je het laatste woord maar hebt doet de waarheid tenslotte niet terzake.

blikjegrolsch | 15-07-11 | 21:57

@Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50
Dus christenen mogen wel gewetensbezwaren hebben om homo's niet te trouwens, maar een atheïst, of voor mijn part iemand die zijn eigen godsdienst ter plekke uit z'n duim zuigt, mag niet weigeren Aziatische mensen te trouwen?

Hebben die kudtgelovigen toch weer privileges, hè? Wat zijn we weer lekker gelijkwaardig.

Diskriminaasie!

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 21:56

Hmm. Humor hebben ze wel bij 't ministerie.
Lazeroms... is dat een nieuwe term voor "ga es deaud"?

Fappo de clown | 15-07-11 | 21:55

Google to the rescue: www.jewfaq.org/gentiles.htm#Intermarri... Er van uitgaande dat deze link representatief is, is het dus denkbaar dat een orthodox joodse ambtenaar gewetensbezwaren zou hebben met het trouwen tussen joden en niet-joden. Maar goed, de plaatsvervangend secretaris generaal is een drs-je (Hogeschool Holland??), dus daarvan kan je deze kennis niet verwachten.

Gert the Brave | 15-07-11 | 21:50

@Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 21:45

Daar zegt de brief niets over. De 'zich onverhoopt voordoende dergelijke situatie' die in de laatste alinea genoemd wordt, duidt op de situatie waarin een ambtenaar met een beroep op gewetensbezwaren zou weigeren een blanke of jood met, respectievelijk, een niet-blanke of niet-jood te trouwen; niet op de situatie dat er een religie zou komen die zulke huwelijken verbiedt.

Belangrijker, en ongetwijfeld waar de VPRO'er en CDA Heerenveen op doelen, is dat de brief helemaal niet uitsluit dat een moslim of jood ook homo's mag weigeren te trouwen. Ze mogen enkel niet weigeren ANDEREN DAN homo's te trouwen met een beroep op gewetensbezwaren.

- Edit: je bent gaaf, Van Heeswijk, maar wij zijn nu verder wel klaar. -

Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:50

@Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 21:45

Dan kunnen ze die ambtenaar op grond van artikel 1 niets in de weg leggen. Tijd dus voor ons om het pastafarianisme (Kronkelig is het Spaghettimonster) uit te breiden met een verbod op welk huwelijk dan ook, en ons te laten aannemen als trouwambtenaar.

ZKH EénOog | 15-07-11 | 21:49

Voor het zelfde geld worden straks ook nog toneelstukjes verboden. Of cineasten/publicisten abgeknallt. Of politici bedreigd/met kots bekogeld/abgeknallt/vervolgd.
Dat moeten we toch niet willen met z'n allen in deze moderne tijd.

Chiant | 15-07-11 | 21:49

Leuke zinsnede, voor zover mij bekend. Er is dus geen onderzoek naar gedaan, het is de betrokken ambtenaar gewoon niet bekend. Zou het wel zo zijn dan had de ambtenaar het gewoon mis.

Ik neem aan dat voor moslims een homohuwelijk haram is. Ik kan me dan ook indenken dat moslim ambtenaren liever geen homohuwelijk sluiten.

Maar moslim ambtenaren moeten dit dus wel gewoon doen, en christen ambtenaren niet.

Echter, dat een homohuwelijk haram is was de ambtenaar niet bekend, dus klopt de redenering in de rest van de brief niet meer.

Misschien goed als de betrokken ambtenaren iets meer moeite doen dan dingen gewoon aannemen en dan de frase voor zover mij bekend gebruiken om dit gebrek aan onderzoek mooi aan te kleden.

IJStengel | 15-07-11 | 21:49

Het ging er toch om dat volgens ministerie er geen godsdienst is/was waar men weigert blanken/kleurlingen, joden/niet joden te trouwen? Dat was toch de vraag van de briefschrijver, in de laatste alinea? Dan kan je dus geen beroep op gewetensbezwaren doen, alleen als het om homo's gaat, dan weer wel.

sjongejonge123 | 15-07-11 | 21:48

Erik van Heeswijk is met zijn tsjilp gewoon een diep triest figuur. En dat CDA Heerenveen is minstens zo triest. Op inhoud en essentie van een boodschap reageren is ze te veel gevraagd. Of ze begrijpen het werkelijk niet. Nog triester.
En als ik drs. Marjolein H.T. Jansen was, zou ik JPM Lazeroms per direct omlazeren.

Fijnstoffer | 15-07-11 | 21:46

@Mram Boszkowicz VIII | 15-07-11 | 21:44

Niet te hard gillen, de stembussen zijn nog niet gesloten. :P

ZKH EénOog | 15-07-11 | 21:46

@Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:43
En wat als die religie er onverhoopt toch komt?

Art Vandelay Ultor | 15-07-11 | 21:45

Dat zijn natuurlijk onderdelen, maar dat snapt u allemaal wel.

mujer | 15-07-11 | 21:45

Ik krijg hier heel erg de slappe lach van.

Een ambtenaar is in dienst van ons, krijgt zijn centjes van ons en heeft dus geen eigen mening (binnen zijn werktijden).
Wil het hoofd van mijn baas wel eens zien als ik weiger voor een homo een autoverzekering af te sluiten.Als je gewetensbezwaren hebt betreffende onderdeln van je werk

dan zoek je een andere baan!!!!!

Maar ja.... ambtenaren.....

mujer | 15-07-11 | 21:44

Beste Bert, je doet het verkeerd. Hier volgt de werkelijke logica:

1) Er is de briefschrijver geen godsdienst bekend waar men het anderen dan homo's verbiedt te trouwen;
2) Het is dus niet waarschijnlijk dat een ambtenaar die, let op, welke religie dan ook aanhangt, het zou weigeren anderen dan homo's te trouwen;
3) Maar, mocht er ooit wél een ambtenaar zijn die anderen dan homo's weigert te trouwen, dan kan die ambtenaar GEEN beroep doen op gewetensbezwaar, omdat, let op, geen religie het bijvoorbeeld blanken en joden verbiedt te trouwen met respectievelijk niet-blanken en niet-joden.

Een beetje gênant dit...

Tijn Libbert | 15-07-11 | 21:43

Het lef!!! Zomaar GS betichten van sensatiezoekerij. Zouden ze nou nooit doen. Het is gewoon een simpele saaie blog, als iedere andere.

ZKH EénOog | 15-07-11 | 21:33

-weggejorist-

Helligen Hendrik | 15-07-11 | 21:33

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland