achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Moskeeverzamelgebouw verzameltopic

moskeeverzamelgebouw1.jpg Waar zo'n Groene Amsterdammer-topic al niet goed voor is. De toch al niet zo EU-liefhebbende PVV wil graag per direct de door u betaalde 1,4 miljoen onterecht betaalde subsidie-euro's voor het "laagdrempelige multifunctionele op arbeidsparticipatie gerichte" gebouw in Amsterdam-Oost terug hebben. Volgens de PVV is er sprake van "zwendel" en "oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik van subsidiegeld". Dat kon wel eens kloppen. Subsidie is bedoeld voor PGB's, uitkeringen, Toyota Prius, hypotheekrenteaftrek en kunstenaars. Niet voor het faciliteren van gebedshuizen op kosten van een seculiere overheid. Dat wordt nog lachen als die 1,4 miljoen inderdaad terug moet worden betaald. Want het stadsdeel oost zit niet bepaald in de slappe was zoals u reeds weet. Die 250 euro extra bestuursfaalboete per inwoner van 020-Oost kon dus nog wel eens flink gaan oplopen de komende tijd. Voor zowel de nachtmerrie met het MuzyQ-gebouw als voor de ramp met het moskeeverzamelgebouw was trouwens een en dezelfde bestuurder verantwoordelijk: Martin Verbeet. Inderdaad, de broer van Gerdi Verbeet (PvdA), de huidige voorzitter van de Tweede Kamer (maar dat is toeval). Martin Verbeet is PvdA-lid (duh...) en zit tegenwoordig in de Amsterdamse gemeenteraad. Voor liefhebbers hebben wij hierrrrr de complete PDF met daarin het onderzoeksrapport van TNO over het falen van 020-oost, waarover Robbert van Lanschot al schreef: "Het is al met al een ontzettend leuk, levendig rapport geworden". Dat klopt als een bus. Vanaf pagina 21 kunt u zich de ballen uit uw broek lachen. Veel leesplezier. Powerquotes na de lees verder.
"Het project begon als project om voor GLD 200.000 de leefbaarheid rond het Joubertplein te verbeteren en resulteerde in nieuwbouw van Joubertstraat 15, voor ongeveer EUR 3.000.000." "Sectorhoofd 1: Een groep Turken en Marokkanen zaten in een oud gebouw, en hadden dat zelf ‘opgeknapt’. Hierdoor waren allemaal kleine trappetjes en tussenvloertjes gemaakt, wat volgens het stadsdeel een onveilige situatie gaf. Wij wilden zoiets niet laten bestaan in ons stadsdeel, maar je kan het ook niet zomaar in een keer om zeep helpen. En dus wilde het stadsdeel het slopen en er nieuwbouw voor in de plaats zetten. Dit betekent dus dat de gemeenschappen die zich hadden gehuisvest in het oude gebouw mee moeten gaan in de plannen voor de nieuwbouw." "Uit de quickscan komt naar voren dat herstel het duurste is en nieuwbouw in 3 bouwlagen relatief het goedkoopst. Ook blijkt het gebouw 'architectuurorde 2’ te zijn: ‘een beeldbepalend monument'. Er wordt daarom voortvarend een traject ingezet, gericht op nieuwbouw van het pand. Dit proces loopt al snel vast doordat de migrantenorganisaties, SSCCM en TISCC niet meewerken. Knelpunt was een mogelijk generatieconflict binnen de organisaties door de toevoeging van een multicultureel centrum voor jongeren. SSCCM en TISCC hebben een religieuze achtergrond, maar verzorgen anderzijds veel educatieve lessen. Deze organisaties worden ook wel 'zelforganisaties' genoemd en zijn vooral voor de eerste generatie migranten zeer nuttig." "Er bestond de hoop bij het stadsdeel dat de twee organisaties mee zouden werken. Maar de ouderen waren bang voor de jongeren [...] Zij zetten hun hakken in het zand. Het idee dat er in hun pand ook jongeren zouden komen heeft tot heftige vergaderingen geleid. De organisaties hadden die jongeren ook niet in de hand, maar ze zeiden van wel." "De raad had dus geen budget voor de nieuwbouw gereserveerd, maar al wel de huurprijs voor de twee terugkerende organisaties vastgesteld. Dat kon in die tijd. Dat was in de tijd dat migrantenorganisaties bijna doodgeknuffeld werden. Na de moord op Van Gogh sloeg dat in de raad om." "Ik heb een extern persoon van het D2-programmateam ingehuurd om met de migrantenorganisaties te bekijken hoe zij hun programma zo konden inrichten, dat voldaan zou worden aan de subsidierichtlijnen. Eigenlijk past het project met deze functie nu veel beter bij de behoefte in de buurt." "De moord op Theo van Gogh vindt voor de deur van het stadsdeelkantoor plaats. De moord heeft een grote impact op de publieke opinie en dus was er geen maatschappelijk draagvlak meer voor zachte hand en financiële steun aan migrantenorganisaties." "Het raadsbesluit over de Kredietaanvraag was een heel emotionele raadsvergadering, met name over de subsidiering van de gebedsruimten. Meerbelangen was tegen de subsidie op de gebedsruimten. Indirect wordt de gebedsruimte nog steeds gesubsidieerd, omdat de sociale huurprijs wordt berekend en niet een kostendekkende huurprijs." "Portefeuillehouder sector wonen (2008): Er zijn projecten, willens en wetens, gestart waarbij religie een rol speelt. Scheiding van kerk en staat bevindt zich hier op glad ijs. Er is indirect wel degelijk sprake van subsidiering van gebedsruimten. De subsidie wordt nu gegeven aan een stichting, die ook een gebedsruimte beheert." "Raadslid (2008): Is de stichting niet alleen opgericht als buffer tussen moskee en overheid? Het is teveel een ons kent ons cultuurtje Dat is ook te zien in andere projecten in de stad. (huis Frankendael, kinderboerderij)."

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.