Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Andre Rouvoet bijna gewipt

rouvoetpiemel.jpeg Hoofd gebogen. Handen vroom gevouwen. Ogen dicht. Wij zijn hier tezamen om alvast afscheid te nemen van André Rouvoet. De leider van de Gristenunie en voormalig GezinsMinister ligt namelijk zwaar onder vuur. Vanuit zijn eigen achterban. In het ietwat naar perkament riekende Nederlands Dagblad maakt ex-partijdirecteur Henk van Rhee gehakt (frommel een rolletje papier in paywall en het artikel is te lezen) van de frontman. Zo is het verlies bij de TK2010 de schuld van Rouvoet. Die maakte van de CU een linksdraaiend catechisatieklupje waar geen fatsoenlijke godsvrezende mannenbroeder nog bij wil horen. Voor de orthodox-intolerante SGP is het tegenwoordig makkelijk schieten en de antichristelijke D66 wint terrein als natuurlijk tegenstander. Kortom, als niet snel iets gebeurt gaan we allemaal naar de hel. Zodoende moet Rouvoet wieberen. En snel. En dus zeggen we doei tegen die gekke gristenmeneer. Tot ziens dan maar. Wat had u een invloed op dat krankzinnige kabinet Balk4. Met de schaamhaarpolitie. Met die verschrikkelijke CD met jezusliederen die iedere newborn cadeau kreeg. Met de interviewloze zondag. Met uw vloekende kroost. Met die gekke Yvette Lont. De groeten en tot nooit meer ziens. Have fun in het paradijs. Ow ja, nog een klein advies aan opvolger Joel Voordewind. Kap er ook gelijk maar mee want het wordt in het Heidense Nederland alleen maar erger.

Reaguursels

Inloggen

annefleur canteclaer | 23-03-11 | 12:23
En het antwoord op oorlog is altijd weer het woord, het gesprek, de dialoog.
Het probleem waarmee het westen nu geconfronteerd wordt is een heel oud, ingesleten probleem. Het Verlichtingsdenken heeft de systematische twijfel geïntroduceerd, maar die twijfel is nooit gemeengoed geworden. Er is een gewapende vrede gesloten tussen de twijfelaars en de zekeren, maar ze leven nog immer in twee onverenigbare werelden die elkaar niet kunnen en niet willen begrijpen. De hele discussie ronde de vermeende gevaren van de Islam draait rond deze kwestie. De twijfelaars hebben geen doorslaggevende argumenten om de zekeren hun plek te wijzen, náást elkaar en náást de twijfelenden. De zekeren willen, elk op eigen titel, de hoogste plek van waaruit ze 'het beste' voorhebben met de mensheid en hun voorgebakken moraal over die mensheid willen uitgieten, en ze vinden nog immer dat ze daar recht op hebben, gewoon omdat hun God hen dat influistert. De twijfelenden hebben geen influisteringen, die kunnen enkel twijfelen en komen niet verder dan wat halfbakken, gammele humanistische of liberale ideeën die niet overeind blijven als de zekeren met hun spervuur van zekerheden en zekerheidjes antwoorden.
Het zal nog wel een tijdje duren vooraleer die grote systemen echt in elkaar storten, die cyclopenbouwwerken die de menselijke geest zo in hun ban kunnen houden.

Schoorsteenveger | 23-03-11 | 13:18

"Oecumene, wanneer oprecht, ondergraaft de eigen stellingen en breekt de geloofssystemen af".

@Schoorsteenveger | 23-03-11 | 10:44
=====
Oorspronkelijk werd het woord oecumene gebruikt voor het gesprek tussen christenen onderling (in een poging de onderlinge verdeeldheid 'op te lossen'). Het gesprek MET andere religies is in feite geen oecumene.

Niettemin heb je volkomen gelijk. Degenen die zo'n gesprek voorstaan hebben allang hun geloof afgezworen en voeren een show voor de bühne op.

Dat gezegd hebbende, is een gesprek altijd nog beter dan elkaar de oorlog te verklaren, hoewel die oorlog er zeer waarschijnlijk wel gaat komen (zo die al niet aan de gang is).

annefleur canteclaer | 23-03-11 | 12:23

gevijns=geveins..

Schoorsteenveger | 23-03-11 | 10:53

Het blijft een heikele kwestie. Als je aanhanger bent van een monotheïstische godsdienst, dan ontneem je in de dialoog de ander bij voorbaat de mogelijkheid en zelfs het morele recht om zijn waarheid en zijn kennis van goed en kwaad te laten gelden als evenwaardig. Evangeliseren is in de kern het verabsoluteren van het eigen gelijk en vervolgens zich het recht toeëigenen met dat eigen gelijk de andersdenkende te gaan bestoken.
Een Christen, Moslim of Jood die werkelijk in gesprek wil gaan met een andersdenkende moet stante pede afstand doen van de basisclaims die zijn religie legt. Daarom zijn de meeste gesprekken ook geen échte gesprekken maar schijngesprekken en is het gezamenlijk optrekken en het symbolisch uitruilen van Heilige Boeken een schertsvertoning en niet méér dan gevijns en zelfbedrog. Oecumene, wanneer oprecht, ondergraaft de eigen stellingen en breekt de geloofssystemen af.

Schoorsteenveger | 23-03-11 | 10:44

@Schoorsteenveger | 23-03-11 | 09:55
======
Hier heb je wel een punt ja. Het zou beter zijn als wij christenen ook in de praktijk meer onderscheid maken tussen de praktijk hier op aarde en 'het koninkrijk der hemelen'. Dat laatste valt niet op aarde af te dwingen, en gelukkig maar.

annefleur canteclaer | 23-03-11 | 10:18

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 19:19
Alles mag, dat is mijn punt niet. Hij mag geloven wat-ie wil, hij mag pogen mij te overtuigen, ik mag pogen hem van z'n geloof af te praten, enzovoorts. Maar als de een de ander niet overtuigt blijven we in twee wezenlijk andere en onverenigbare werelden rondlopen, de een in een wereld waarin er een absolute universele, onveranderlijke voor de gehele mensheid geldende moraal bestaat, de ander in een wereld waarin dat dwingende, absolute niet kan bestaan. In een pluriforme seculiere samenleving is de tweede wereld nodig om de eerste mogelijk te maken, terwijl degenen die in die eerste wereld leven blijven denken, beweren en uitdragen dat het andersom is.

Schoorsteenveger | 23-03-11 | 09:55

Ach, ben ik naar beneden geduimd door een haatatheïst. Mag ik zeker weer zelf zien hoe ik die schok ooit te boven kom.

You-On-A-Gin | 22-03-11 | 23:30

Zo'n opmerking wil dus mijns inziens duidelijk maken dat dit iets is waarin de Christen verschilt van anderen. En daaruit volgt logischerwijze dat niet-christenen niet - of minder - om anderen geven.

En dat is nou net dat ene religieuze kantje waar mijn stekeltjes van overeind gaan staan.

@TM | 22-03-11 | 20:34
========
Persoonlijk ben ik de overtuiging toegedaan dat veel christenen nog een hoop kunnen leren van niet-christenen als het op naastenliefde aankomt. Ik erger me regelmatig aan mede-christenen die na bijv. een aardbeving 'altijd precies weten waarom die plaats zou hebben gevonden', om maar een voorbeeld te noemen.

Evangelisatie is echter een opdracht van Christus aan christenen. Ik geef toe dat veel christenen (mezelf dikwijls niet uitgezonderd) zich regelmatig nogal liefdeloos uit kunnen laten. Maar als het goed is weten christenen juist dat ze GEEN HAAR beter zijn dan wie ook. De kerkgeschiedenis is in dat opzicht ook niet bepaald bemoedigend; hoe vaak hebben 'christenen' niet de meest vreselijke dingen uitgehaald, 'in naam van God?'

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 20:47

"Volgens mij geef jij nu je eigen invulling aan het reaguursel van Jordert. Wat jij beweert ZEGT hij toch helemaal niet?
annefleur canteclaer | 22-03-11 | 17:44"

Nee hoor, volgens mij niet. Als iets gedeeld wordt door iedereen dan hoef je dat niet eens te melden. Zo'n opmerking wil dus mijns inziens duidelijk maken dat dit iets is waarin de Christen verschilt van anderen. En daaruit volgt logischerwijze dat niet-christenen niet - of minder - om anderen geven.

En dat is nou net dat ene religieuze kantje waar mijn stekeltjes van overeind gaan staan.

TM | 22-03-11 | 20:34

Het lichte vermoeden ontstaat hier weleens dat men het hier niet zo heeft op christenen...
Raar eigenlijk ik ken er toch vele prima lui onder.
Maar ja, ben dan ook geen notoire GS-er, nog pWnD-lid

hfakker | 22-03-11 | 19:34

@Schoorsteenveger | 22-03-11 | 18:33

Dank voor je reactie. Maar dat is gewoon een geloofsuitspraak van Jordert. Voor een atheist zou dit toch niet zo schokkend moeten zijn, want zoiets als 'hel' bestaat toch helemaal niet?

Wat zou je dan willen? Dat Jordert zou zeggen: ik ben christen, maar geloof het allemaal maar niet? Veel atheisten leggen een vergelijkbare ijver aan de dag om aan te tonen dat de wereld MET geloof juist een hel is en blijft. Dat moet toch OOK mogen?

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 19:19

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 17:44
Jordert zegt impliciet dat evangeliseren en het beste willen samenvalt. Ook zegt hij dat een wereld zonder God tot een hel wordt. Ik weet niet hoe je dit ander uit moet leggen dan dat een atheïst, als hij al tot een goed mens bestempeld kan worden, er béter van wordt als hij door Jordert wordt bekeerd to het ware geloof. Evangeliseren is voor Jordert het verspreiden van het goede, en het goede dat Jordert verspreidt is volgens Jordert onbetwijfelbaar het beste wat er is, want eeuwig waar en door de enig ware God aan de mensheid geopenbaard, etcetera.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 18:33

"En ik als atheist niet? Want dat is namelijk de implicatie die onmiddellijk opdoemt. Christenen willen het best voor iedereen, ongelovigen niet".

@TM | 22-03-11 | 17:26
======
Volgens mij geef jij nu je eigen invulling aan het reaguursel van Jordert. Wat jij beweert ZEGT hij toch helemaal niet?

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 17:44

Correctie: Multichristelijk Nederland en ongelovig Nederland gezamelijk ok, maar het zo ongefundeerd promoten van een multicultureel Nederland nee daar zitten zijn Christenbroeders echt nog niet op te wachten.

ad melkert | 22-03-11 | 17:42

Rouvoet laat zich teveel voor het karretje van links Nederland spannen. En vergeet daarbij waar zijn natuurlijke achterban staat qua waarden en normen van de inrichting van de Nederlandse samenleving. Multichristelijk Nederland ok, maar het zo ongefundeerd promoten van een multicultureel Nederland nee daar zitten zijn Christenbroeders echt nog niet op te wachten. * God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mens *

ad melkert | 22-03-11 | 17:40

"Wij evangeliseren zo af en toe, omdat we het beste met onze medemensen voor hebben
Jordert | 22-03-11 | 15:21"

En ik als atheist niet? Want dat is namelijk de implicatie die onmiddellijk opdoemt. Christenen willen het best voor iedereen, ongelovigen niet.

Met alle respect hoor, want wat jij gelooft moet je geheel zelf weten, maar ik vind dat ongelofelijk arrogant klinken.

TM | 22-03-11 | 17:26

Jordert | 22-03-11 | 15:21
"... omdat we het beste met onze medemensen voor hebben en die medemensen ook het evangelie gunnen..."
Het beste voor je medemens is wellicht niet exact datgene waar jij zelf zo hartgrondig in gelooft, dat is mijn punt. Jij loopt met een zekerheid rond en vanuit die zekerheid ga jij anderen vertellen wat het beste voor hen is of zou moeten zijn, sterker nog, je gaat het hen gunnen. Ik vind dat arrogant. Ik gun jou ook het beste hoor, daar niet van, maar ik heb niet de pretentie om jou vanuit de een of andere waarheid ook nog eens te gaan dicteren wat het beste voor jou zou zijn.
En ik doe ook nog een voorspelling. Uiteindelijk zullen we leven in een wereld waarin óók de bijdragen van de aanhangers van de grote religies in alle opzichten niet méér zullen zijn dan relatieve bijdragen aan een universele moraal die werkelijk nergens meer aan refereert dan enkel aan de mensen die 'm overeind houden. Dat 'het beste' voor de mens dus meeverandert met een veranderende mensheid.
En het getuigt opnieuw van arrogantie als je beweert dat een relatieve moraal de hel op aarde zal brengen, dat we een ware God nodig hebben om het verschil tussen goed en kwaad te zien.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 16:11

Uit die link :

"De gerevitaliseerde partij heeft als natuurlijk tegenstander in de eerste plaats het anti-christelijke D66(intussen opgepakt door de SGP)."


Get wat ben ik nu toch weer trots op mijn partijtje. De natuurlijke antichrist volgens poppestront christelijk Nederland.

YEAH!! Keep GOING GUYS!!

TM | 22-03-11 | 16:10

Jordert | 22-03-11 | 15:08
Een seculiere staat is een staat die 'van God los' is gekomen, in die zin dat de referentie niet aan een Ware God gekoppeld. Dat is de enige manier om groeperingen die verschillende waarheden aanhangen náást elkaar te laten bestaan zonder dat de ene groepering enkel en alleen vanwege zijn waarheid méér privileges geniet dan de andere groeperingen.
Dat is een tour de force, een kromme situatie, een strange loop, want je moet als seculiere staat waarheden kunnen relativeren en ook nog eens overeind provberen te houden dat je eigen relativistische houding vóórafgaat aan als die absolutismen die je de ruimte wilt geven.
Een seculiere staat is geen atheïstische staat, een seculiere staat is geen goddeloze staat, de seculiere staat is eigenlijk de eerste en enige staatsvorm die een poging doet om alle gelovingen en alle geloofssystemen respect te betonen door ze allemaal op gelijke voet te behandelen en allemaal gelijke rechten te geven en allemaal een gelijke aanspraak op de waarheid te gunnen.
Dat laatste is de achilleshiel van de seculiere staat. Want als er al een absolute waarheid bestaat, en de monotheïstische godsdiensten claimen ieder voor zich dat dit het geval is en dat zij die waarheid in pacht hebben, dan zou bepaald of beslist dienen te worden welke waarheid de échte waarheid is en zou de seculiere staat zichzelf daarmee opheffen.
Met andere woorden, de seculiere staat bestaat bij de gratie van wederzijds onbegrip. De seculier vindt dat hij gelovigen de ruimte biedt om zijn godhje te aanbidden, de gelovige vindt echter dat zijn God de mensheid de ruimte geeft om te dwalen.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 15:52

als we het nu over de nicknames hebben: itea bagu! beat that!

Itea Bagu | 22-03-11 | 15:38

@ Jordert | 22-03-11 | 15:21
Wanneer mensen anderen willen beperken in hun persoonlijke beleving, zowel thuis als in kerk/tempel/etc. vind ik dat dan ook enorm intolerant en egoïstisch, en dat heeft wat mij betreft dan ook weinig met secularisme te maken. Met liberalisme trouwens evenmin.
Wat ik weer niet begrijp is waarom je spreekt van een "seculier geloof". Dat is nieuw voor mij.

You-On-A-Gin | 22-03-11 | 15:32

Helaas zijn niet alle seculieren zoals jou @Schoorsteenveger. Vrijheid voor religie wordt amper meer getolereerd door velen. Zelfs niet binnenshuis.

Er zal altijd wel een zeker spanningsveld blijven bestaan. Wij Christenen hebben namelijk wel de taak om te evangeliseren en met mensen te praten die niet in God geloven. Als men daar geen behoefte aan heeft dan is dat prima en dan respecteren we dat. Waar de ruimte daar wel voor is: heel mooi. Wij willen niemand irriteren en tegen ons in het harnas jagen. Wij evangeliseren zo af en toe, omdat we het beste met onze medemensen voor hebben en die medemensen ook het evangelie gunnen. Verder wilde ik even wat tegenwicht bieden aan het seculariere geloof hier. Dat werd me net even teveel opgedrongen.
Maar nu stop ik met mijn preek. :) Goedendag iedereen.

Jordert | 22-03-11 | 15:21

Jist de CU is een partij die over haar (christelijke) grenzen heen kon denken. Het CDA en de SGP zijn juist zo strak aan hun beginselen gebonden dat zij nooit tot enig liberaal besluit kunnen komen, als dat niet in het voordeel van hun denominatie is. Op grond van boenstaande overwegingen hebben de liberale partijen VVD, D'66 en PvdA juist met Rouvoet goed kunnen samenwerken. Het dogmatisme ontbreekt bij de CU. Juist de leuke mensen van het SGP (aldus probleemgeval Rutte)zijn zodanig dogmatisch dat zij een vrolijke Frans (voor de camera) voor hun niet zo vrolijke karretje hebben gespannen. Leer eerst je klassieken voor je oordeelt over een begenadigd denker als Rouvoet. Natuurlijk zijn er ook hervormden die wat strakker in de leer zijn, zoals de schrijver van het artikeltje, maar die zijn bij de CU in de minderheid. Overigens geloof ik niet, maar gun ik een ieder zijn geloof, zolang hij mij mijn ongeloof gunt.

keffer | 22-03-11 | 15:10

@Rara vriendelijke vriend. Het is Christus en niet Gristus ;) Daarnaast klopt je reactie gewoon niet. Ze zijn niet identiek maar wel een eenheid. Dus wat ik zei klopt gewoon wel. Zie anders ff de reactie van Annefleur ;)
Theologische blunder valt dus erg mee.

@Schoorsteenveger respect voor je reactie. Ik begrijp je irritatie. Laat ik voorop stellen dat een geloof niet te dwingen is. Dat kan je niemand dwingen, laat staan dat je dat moet willen kunnen. Ik gun jou ook je vrijheid en alle goeds. Helaas zijn niet alle seculieren vandaag de dag zo. D

Jordert | 22-03-11 | 15:08

Roflmao fotofuck geniaal 1e klas , genitaal uhr nvm.
ja echt Rouwvoet krassen?
Dat zou geweldig zij, dan gaat hier de vlag uit.
Eerst zien, en dan geloven.
Rare woordspelingen vandaag.

insemismeer | 22-03-11 | 14:38

Jordert | 22-03-11 | 14:09
"... een wereld zonder God zal gelukkig nooit bestaan..."
Tja, het probleem is dat we het daar waarschijnlijk nooit over eens zullen worden. Als ik beweer dat ik in een wereld-zonder-God leef kom jij me vertellen dat-ie wel degelijk aanwezig is maar dat ik 'm niet wil zien. Nou, daar ben ik dan mooi klaar mee. Ik vind het verder niet erg hoor, dat mensen als jij in een God willen blijven geloven, maar wat me wel vreselijk de keel uithangt, wat soms als uiters irritant overkomt is dat mensen als jij mij vertellen dat alle moraal, alle besef van goed en kwaad in directe relatie zou staan met die ene God. Dat legt een eenzijdige ciaim op een wereld waarin ik mijn eigen weg wens te gaan.
Het grote verschil tussen jou en mij is dat jij een absolute waarheid aanhangt en vindt dat die waarheid ook voor mij moet gelden, terwijl ik jou geen enkele waarheid op wil dringen. Ik gun jou je particuliere waarheidje, je godje, en je geloofje in hemeltjes en hellevuurtjes, je ideosyncratisch modelletje van goed en kwaad, maar je zult moeten leren dat al je zekerheidjes in het dagelijkse leven geen absoluutheden zijn die voor iedereen gelden, ook al vind je van wel. Je mag wat mij betreft overal je God in herkennen, als je maar niet méér ruimte claimt dan de ander.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 14:27

"Gristus is niet God, en je kunt die twee niet zomaar gelijkschakelen".

@rara | 22-03-11 | 14:17
======
Op dit dilemma formuleerde Augustinus reeds het antwoord in de 4de eeuw: "Een in wezen, wél te onderscheiden, niet te scheiden".

Maar on topic: Fijn hè, als de CU wat meer naar rechts zou opschuiven? Betekent nóg meer informele gedoogsteun voor dit kabinet, dat wel degelijk goed bezig is.

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 14:23

@Jordert | 22-03-11 | 14:09
Gristus is niet God, en je kunt die twee niet zomaar gelijkschakelen. Als ze identiek waren dan was 1 van de 2 overbodig geweest. Vraag maar aan je dominee/pastoor.

Voor deze theologische blunder van jou vraag ik penitentie: drie weesgegroetjes en twee onzevaders bidden. Op je knieen, met je knieen in je klompen.

rara | 22-03-11 | 14:17

Een paar dingen begrijp ik niet helemaal van mensen die willen dat Nederland "weer christelijk" wordt.

(1) Wat stellen zij zich daarbij voor? Dat mensen maar moeten 'doen alsof' ze in Jezus geloven? Wat koopt God precies voor mensen die godsvruchtigheid faken omdat dit "nu eenmaal de norm is"?
(2) Is het voor die mensen erg lastig voor stellen dat mensen het 'niet zo leuk' vinden om zoiets opgedrongen te krijgen? Wat zouden rooms-katholieken ervan vinden als Protestantse christenen de scepter over hen zouden zwaaien, en vice versa? Waarom begrijpen ze niet dat een neutrale, seculiere staat juist het *beste* vrijheid van religie voor *iedereen* waarborgt en niet de macht geeft aan één bepaalde groep?
(3) Wanneer men sterk in het geloof staat, dan vereist dit geloof geen goedkeuring/respect/participatie van anderen. Het is iets tussen de gelovige en God. Anderen erbij proberen te betrekken wekt de indruk van onzekerheid of twijfels over de eigen levensbeschouwing. Alsof men bang is om 'voor gek te staan' wanneer niet genoeg (?) mensen hetzelfde erover denken als zij.

You-On-A-Gin | 22-03-11 | 14:14

@rara ok speciaal voor jou: God. ;) Maar feitelijk betekent Christus verlosser en die naam kan je voor God i.m.o. dus eveneens gebruiken. Daarnaast is er de drie-eenheid. Vader, Zoon en Christus zijn er altijd al geweest.

@Annefleur ik deel je mening enigszins. natuurlijk zijn deze blogs een uitstekend podium om idd lekker puberaal los te gaan. En Nederland is natuurlijk meer dan Geenstijl. Maar de reacties die ik hier lees, daar word ik niet vrolijk. En deze groep, met de reacties die uitermate kil zijn, vertegenwoordigt in zekere zin wel een steeds groter wordende groep in Nederland.

@Schoorsteenveger een wereld zonder God zal gelukkig nooit bestaan. Gods aanwezigheid blijft over ons mensen schijnen.Of de mensen nou geloven of niet. Tot God terugkomt zullen er altijd mensen zijn die in God geloven. Al zijn het er slechts weinigen. Zonder God op deze aarde zou de wereld letterlijk een hel zijn.
Ik snap wel waar je op doelt. Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die normen en waarden hebben, de allerbeste dingen doen voor hun naaste, maar niet in God geloven. Ik vrees wel dat individualisme inherent is aan het secularisme. En daar komen doorgaans weinig goede werken uit voort.

Jordert | 22-03-11 | 14:09

Anti geloof is ook een geloof, erger me vooral aan mensen die op elk religie topic losgaan om te laten zien hoe superieur ze zijn.

Draque6210 | 22-03-11 | 13:59

O ja, klootzak, ook nog bedankt woor je wets voorstel om het belasting vrij rijden met een oldtimer af te schaffen. Een paar honderd mensen met een hobby mogen nu wegen belasting gaan betalen voor een heel jaar voor een paar duizen kilometer per jaar.
Maar zo gaat het met al die etters. Ze slopen alles wat ze kunnen en stappen dan op. Daaaag, lange neus.

joopwil | 22-03-11 | 13:59

@Jordert | 22-03-11 | 13:16
Volgens den Bijbel is de aarde geschapen door God, niet door Christus. Welke vreemde sekte hangt u aan?

rara | 22-03-11 | 13:47

Jordert | 22-03-11 | 13:19
Jordertje toch. Bang voor een wereld zonder God? Zonder God geen gebod?

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 13:46

Rouvoet is te intelligent, te werelds en te links voor de mannenbroeders. Feitelijk was Rouvoet het beste dat de CU ooit is overkomen, namelijk dat de CU kiezers niet meer CU kiezen.
Het probleem van Rouvoet is dat hij overtuigd christen is. Was hij dat niet, dan was hij nu MP geweest.

Barry Hay | 22-03-11 | 13:41

"helaas is een significant deel van de Geenstijl reaguurder meer anarchistisch te noemen dan rechts. Met andere woorden: schijt aan alles wat met respect en gezag te maken heeft. Dat is de staat van Nederland momenteel, De seculiere staat wel te verstaan".

@Jordert | 22-03-11 | 13:19
========
Dat is me iets te kras, m'n beste, volgens mij vinden veel reaguurders het gewoon leuk om puberaal "los te gaan". Niet iets om al te lang bij stil te blijven staan.
Niettemin zou een rechtsere koers van de CU een welkome zegen zijn, ook voor niet-christelijk rechts. En dat lijkt nauwelijks opgemerkt te worden door de meeste reaguurders.

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 13:34

God geeft en God neemt. Of was het de partij?

nu even niet | 22-03-11 | 13:24

@Annefleur: helaas is een significant deel van de Geenstijl reaguurder meer anarchistisch te noemen dan rechts. Met andere woorden: schijt aan alles wat met respect en gezag te maken heeft. Dat is de staat van Nederland momenteel, De seculiere staat wel te verstaan.

Jordert | 22-03-11 | 13:19

@Kras 11:46 de platte planeet is niet iets wat met het christendom te maken heeft. Als je de bijbel zou kennen weet je dat de bijbel het meerdere malen heeft over een ronde aarde. Christus wist dat al, ver voor er ook maar enige vorm van wetenschap bestond. Dat is natuurlijk niet vreemd. Christus is namelijk de creator van de aarde.

Jordert | 22-03-11 | 13:16

Wederom een laf en laag-bij-de-gronds artikel van meneertje Brusselmans. Lekker zonder gefundeerde reden iemand de grond in proberen te trappen. Brusselmans doe is oprotten.

@Che 12:05 jouw religie het communisme is op de islam na het grootste gezwel wat er bestaat op deze aardkloot.

Jordert | 22-03-11 | 13:07

Op Elsevier staan gelukkig veel betere reaguursels dan de crap die hierboven tot nu toe is geproduceerd. Een CU die mogelijk naar rechts gaat opschuiven, dat moet toch mooi zijn voor de gemiddelde GeenStijl-reaguurder, al was het maar vanuit machtspolitieke overwegingen.

annefleur canteclaer | 22-03-11 | 13:05

Goh, ze worden bij die linkschristelijke club ook wakker.Want laten we wel wezen, na Bakellende is Rouvoet beslist de tweede gigantische flapdrol in dit land.

neveragain | 22-03-11 | 12:58

@mokum | 22-03-11 | 12:45
Wow, in welke dimensie zat jij te tikken?

An die ARBEIT | 22-03-11 | 12:49

Note to self: lay of the crack when replying...

mokum | 22-03-11 | 12:46

De 'war on drugs' kent precies 2 winnaars: de handelaren die door de exorbitante prijzen ongelofelijke winsten maken EN de bestrijders die er ongelofelijke bergen geld en mandaat voor krijgen [en consequent failen].
Mijn stelling is dan ook dat deze twee groepen dichter aan elkaar gelieerd zijn dan wenselijk en maatschappelijk duldbaar. Dat blijkt ook bij elk onderzoek naar grotere handelaren.
Daarom zal de war on drugs ook lekker doorgaan want er wordt door beide groepen te veel verdient, en nee, dat heeft helemaal niets met uw of mijn gezondheid te maken.

mokum | 22-03-11 | 12:45

@overVecht | 22-03-11 | 12:12
Ow, daar had ik niet meteen aan gedacht.
Maar gelijk heb je.

Che_cuevara | 22-03-11 | 12:31

lichtpunt | 22-03-11 | 12:08
In de roos! Dat was in de tijd dat we nog onschuldig waren en dachten dat religiekritiek kon, mocht en misschien wel moest. Nu durven we een bepaald soort grapjes helemaal niet meer te maken.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 12:24

lichtpunt | 22-03-11 | 12:08
Van Kooten en de Bie, heerlijk. Toen kon het nog, nu wordt je of zwaar met de dood bedreigd, of van je bed gelicht door de politie.

gozahtje | 22-03-11 | 12:19

@rara | 22-03-11 | 12:14

Helemaal correct!

overVecht | 22-03-11 | 12:16

@overVecht | 22-03-11 | 12:06
Sinds bekend werd dat Rickert nog wel eens een jointje wilde draaien van een rijstpapieren reisbijbelblaadje zijn ze toch in ongenade gevallen? Of loop ik achter?

rara | 22-03-11 | 12:14

@godbestaat | 22-03-11 | 11:30
Psssst! Nog even een saillant detail:

Hoe kan het dat de meeste mensen die vrij van religie opgroeien, kiezen er geen enkele aan te hangen? Zou dat misschien er mee te maken hebben dat religie an sich compleet ridicuul is wanneer het je niet met de paplepel wordt ingegoten?

An die ARBEIT | 22-03-11 | 12:14

@Che_cuevara | 22-03-11 | 12:10

DUHU... die bestaat ook want dat ben ik!

overVecht | 22-03-11 | 12:12

@Che_cuevara | 22-03-11 | 12:07
Het levert juist extra problemen op bij het scheren. Waar eindigt het schaamhaar, en waar begint de baard? Welk gedeelte scheer je met je Philishave, en wanneer pak je de bodygroomer? Vragen, vragen.

rara | 22-03-11 | 12:11

@overVecht | 22-03-11 | 12:08
Kijk, God bestaat niet, dat kan hij ook niet bewijzen.
Maar Overvecht wel.
Maar hoe zit het dan met overVecht?

Che_cuevara | 22-03-11 | 12:10

@godbestaat | 22-03-11 | 11:30

HOI!

Kun jij misschien je nick even met feiten weerleggen doe ik het ook bij de mijne!

Overvecht bestaat! KIJK BEWIJS!

maps.google.nl/maps?hl=nl&biw=1020...

overVecht | 22-03-11 | 12:08

@Schoorsteenveger | 22-03-11 | 11:57
"over de vraag wiens God nou eigenlijk de enig ware God is."
Antwoord in stijlloos roze: www.youtube.com/watch?v=7adi7OMaWnA

lichtpunt | 22-03-11 | 12:08

@ZDEV | 22-03-11 | 11:52
Maar zo kan hij wel makkelijker zijn schaamhaar tellen.

Che_cuevara | 22-03-11 | 12:07

@reageerbuis | 22-03-11 | 12:02
Bedankt, ik voel me ineens bovengemiddeld goed :)

An die ARBEIT | 22-03-11 | 12:06

Dan wordt het toch maar weer SGP stemmen....

*CD-tje van Ellie en Ricknicht opzet*

overVecht | 22-03-11 | 12:06

Da's geen piemel op de plaats van zijn neus, da's een gezwel.
Net als alle religie.

Che_cuevara | 22-03-11 | 12:05

kras | 22-03-11 | 12:00
Dat verbaasd me niks. Nog meer reden waarom ze eens hun bek zouden moeten houden!

gozahtje | 22-03-11 | 12:05

Toedels meneer Rouvoet,meneer Voordewind en de rest van het CU. In polonaise de kerk uit en naar links. CDA,sluit -met vol vertrouwen- bij hen aan.. Sabine zingt!

lichtpunt | 22-03-11 | 12:02

@Dr.Prof. Kruiddamp | 22-03-11 | 11:56
Maar het resultaat mag er wezen: Duizenden mensen die even grinniken om een reliote droeftoeter.

vetkleppert | 22-03-11 | 12:02

@godbestaat | 22-03-11 | 11:30
Goh, die andere artikelen van hem leest u niet?

Wat bent u trouwens een verschrikkelijk slecht Christen, u behoort respect te hebben voor hen die anders denken en daarbij de andere wang toe te keren. Beiden verzuimt u hier.

Kijk eens, hier is Andie! Andie is niet Christelijk opgevoed, Andie mocht het allemaal fijn zelf uitvinden van paps en mams. En toch deelt Andie de mening van Heer Brusselmans.

Komt zeker door Satan, hmmmm?

An die ARBEIT | 22-03-11 | 12:02

Wat is het verschil tussen de PVV, PVDA, VVD en de CU op religieus gebied? Niet veel.
Geen enkele partij is meer seculier door belangenverstrengeling en achterkamerpolitiek.

Superior Bastard | 22-03-11 | 12:01

@gozahtje: De kerk betaalt ook geen belasting, als je even het verband wilt trekken...

kras | 22-03-11 | 12:00

is dat nou een druiper die ik an z'n neus ziet hangen?

Centauri | 22-03-11 | 12:00

Vorige verkiezingen deden ze het niet zo slecht en kwamen ze in de regering. Toen hadden ze dezelfde boodschap als nu: link-christelijk. Een strengere christelijke koers wordt al gevaren bij de SGP.

KapiteinClaus | 22-03-11 | 11:58

De christelijke aap komt uit de christelijke mouw. Er moet een fundamentalistische CU, 'herkenbaar opererend vanuit het orthodox-christelijk gedachtegoed', herrijzen uit de as van de huidige al te zeer richting de hel afgegleden CU. Men wil zich weer lekker ouderwets af kunnen zetten tegen het CDA en de goddelozen, maar ook lekker gaan bekvechten met de moslims over de vraag wiens God nou eigenlijk de enig ware God is. Daar is de tijd rijp voor, zo moeten ze bij de CU gedacht hebben.

Schoorsteenveger | 22-03-11 | 11:57

vetkleppert | 22-03-11 | 11:49 | + 0

Ik stel me dat zo voor... iemand gaat eerst op zoek naar een foto van Rouvoet om daarna via google images naar een piemel te zoeken. En uit al die honderden piemel plaatjes moet hij er eentje uizoeken en dan nog uitknippen enzo. Lijkt mij een vies baantje.

Dr.Prof. Kruiddamp | 22-03-11 | 11:56

godbestaat | 22-03-11 | 11:30
Het probleem met gelovigen is dat zij in alles voorgetrokken worden. Kijk nu weer met die situatie met die ADO supporters die op 'Jode Jacht' gaan (inderdaad zonder 'N'). Moeten ze natuurlijk niet zingen, maar iedereen weet dat het hier om Ajax gaat en niet om mensen die het joodse geloof aanhangen.
Maar nee, er moet weer iemand gaan huilen dat ze beledigd en gediscrimineerd worden. Hup zwaai met je Tenach, Koran of Bijbel en er is altijd wel iemand die het voor je opneemt, terwijl het hele leven bestaat uit mensen in hokjes plaatsen en dus mogelijk 'discrimineren'. Ik wordt bijvoorbeeld de hele dag in hokjes geplaatst door de linkse kliek. Ik ben namelijk een uitwasse die aangepakt dient te worden, omdat ik hard werk en daarom een goed salaris VERDIEN! Maar in het publieke debat mag ik wel even over 1 kam geschoren worden met bonusgraaiende bank directeuren of andere oplichters die onterecht veel geld krijgen/hebben. Moet ik dan ook gaan huilen dat ik onterecht vergeleken wordt met een boef? Of is het in dit geval niet zo erg, omdat ik geen dom sprookjesboek vol leugens heb om me achter te verschuilen?
Daarom kots ik op alles en iedereen die een geloof aanhangt. Steeds maar verschuilen achter een boek, bah, wees gewoon een vent en laat die mensen lekker dom lullen als ze iets over je geloof zeggen wat je neit aanstaat en ga niet zielig lopen doen. Al die Moslims in dit land hebben schijt aan onze normen en waarden, maar staan wel vooraan als het gaat om het eisen van respect, echt walgelijk!

gozahtje | 22-03-11 | 11:56

Seculieren verenigt U. Religie heeft in Nederland slechts een laatste duw nodig. Een duw over de rand van de afgrond welteverstaan.

Nederland als ultieme seculiere natie!

Ik maak me daar hard voor. Ik neem het serieus.

Brits Folkestein | 22-03-11 | 11:55

Ik mis hem, hoe heet hij ook al weer, nu al.

Fukjoe | 22-03-11 | 11:55

Hij heeft wel ballen.
Maar dan op de verkeerde plek.

ZDEV | 22-03-11 | 11:52

@eerstneukendanpraten | 22-03-11 | 11:47
Jij wacht natuurlijk op een topic dat je kan gaan reaguren op het nieuws, dat SBS6 15k aan schadevergoeding moet betalen aan een crimineel omdat z'n gezicht 4 seconden op een filmpje te zien is geweest?

reageerbuis | 22-03-11 | 11:52

Goed zo. Stom middeleeuws gebeuren. Vrogger toen men nog gemakkelijk in hogere machten geloofde kon iemand er nog voordeel uithalen, tegenwoordig sta je vaak (terecht) gewoon voor lul met je goedgelovige gedachten. Ik zou er respect voor hebben, als ze dat wederzijds ook voor mij hadden als ongelovige hond. Toedels!

Freebs | 22-03-11 | 11:51

@mokum4all | 22-03-11 | 11:28
Waarom zou je dat willen? Die van ons zijn gewoon wat gehaaider dan hun Amerikaanse collega's...
brutus68 | 22-03-11 | 11:32 | + 0 -
Of onze pers is laffer

mokum4all | 22-03-11 | 11:50

@Dr.Prof. Kruiddamp | 22-03-11 | 11:47
Ja, goed he?

vetkleppert | 22-03-11 | 11:49

@Dr.Prof. Kruiddamp | 22-03-11 | 11:47
Ja, goed he?

vetkleppert | 22-03-11 | 11:49

@Akabei | 22-03-11 | 11:43
Je kan lullen wat je wilt maar op de pica toont Andre wel z'n ware gezicht en blijkt hij wel over de nodige ballen te beschikken.

reageerbuis | 22-03-11 | 11:49

Ik wacht wel op een volgend topic, Rouvoet is zoooo
vorige eeuw...

eerstneukendanpraten | 22-03-11 | 11:47

Op het Geenstijl polit-buro moet ergens iemand zitten, waarschijnlijk in een donker hoekje, die met een computerprogramma een piemel zit te plakken op Andre Rouvoet zijn neus.

Dr.Prof. Kruiddamp | 22-03-11 | 11:47

@godbestaat - als jij nou es terugkruipt onder je middeleeuwse klinkertjes. Niet te diep, anders val je door de platte planeet. Zo de hel in. #Georgecarlinonreligion

kras | 22-03-11 | 11:46

weg met rouvoet, ook al krijgen we er een andere purno voor terug

AllesKenner | 22-03-11 | 11:46

@An die ARBEIT | 22-03-11 | 11:15
Je hebt ook nog steeds tokkies die in hun voetbalcluppie geloven.

reageerbuis | 22-03-11 | 11:44

Sneu als je ballen lager hangen dan dat je pik lang is.

Akabei | 22-03-11 | 11:43

@Einde van de Domheid | 22-03-11 | 11:35

Alsjeblieft, niet nog meer Boomsma...., breng hem nou niet op een idee...

brutus68 | 22-03-11 | 11:38

Rouvoet heeft samen met links de poorten van de hel zelf geopend. Heet hè, Andre?!

Pastor Sippenhaft | 22-03-11 | 11:38

Er is niets mis met Andre Rouvoet. Soortgelijke uitstraling als JPB.
Bekend van grapjes als Blessure Kuit en been, kuitbeen. Enfin, dat soort flauwe lol dus. Gaat Boomsma hem vervangen?

Einde van de Domheid | 22-03-11 | 11:35

-weggejorist-

Focale vulvitis | 22-03-11 | 11:35@godbestaat | 22-03-11 | 11:30
Als jullie religieuzen nou es zouden besluiten om ons met rust te laten dan zouden we jullie misschien ook met rust laten.

rara | 22-03-11 | 11:34

Ontzettend flauw maar moest er toch om lachen.

sjaakdeslinksesul | 22-03-11 | 11:34

@godbestaat | 22-03-11 | 11:30
Waarschijnlijk zo opgevoed dat hij de 10 geboden zondermeer kan opzeggen.

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:32@mokum4all | 22-03-11 | 11:28

Waarom zou je dat willen? Die van ons zijn gewoon wat gehaaider dan hun Amerikaanse collega's...

brutus68 | 22-03-11 | 11:32

@veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:27
Moet je maar geen 2 keer klikken.

Che_cuevara | 22-03-11 | 11:31

@Telegraafhoerrr | 22-03-11 | 11:21
Dat bestaat al 6000 jaar.
Zal het de komenden 2000 jaar ook nog wel uithouden.

Che_cuevara | 22-03-11 | 11:30

Hoe het komt weet ik niet, maar als ik de naam Brusselmans weer lees denk ik aan een gefrusteerd mannetje, die in zijn jeugd christelijk is opgevoed, maar er nu tegen wil trappen, en dit nu heerlijk kan doen omdat toch (bijna) niemand hier in God gelooft. Kerel hou je taai, het komt misschien wel weer goed met je.

godbestaat | 22-03-11 | 11:30

Van Rhee is directeur van de Stichting Tot Heil des Volks. Dat klinkt redelijk creepy...

brutus68 | 22-03-11 | 11:30

@veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:17
De PvdD komt tenminste nog op voor iets dat bestaat. De CU niet.

Che_cuevara | 22-03-11 | 11:29

@An die ARBEIT | 22-03-11 | 11:15
Gelijk heb je wel.
Maar als het maar marginaal genoeg wordt heb je er wel veel minder last van.

Che_cuevara | 22-03-11 | 11:28

Ach, waarom kunnen wij niet zo'n gristen politicus krijgen die met z'n pants down wordt betrapt en huilend op tv sorry tegen vrouw, kinderen en kiezers zegt...

mokum4all | 22-03-11 | 11:28

@mezelf
* GS-add-on de schuld maar geeft *

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:27

@maninhetwater | 22-03-11 | 11:14
Niks, anders was die al meters lang.

Che_cuevara | 22-03-11 | 11:27

LOL @ best fotofuck evarrr

Baby Rasta | 22-03-11 | 11:27

Ik gun het die man wel. Kan-ie eindelijk elke zondag naar de hoeren, zonder dat er weer zo'n vervelende Telegraaffotograaf in de bosjes ligt.

Biff Eagleburger | 22-03-11 | 11:26

Ja, en een kerk-belasting (wat in Duitsland al snel enkele honderden euro's is) helpt ook wel mee om bewust ongelovig te worden

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:25

Ja, en een kerk-belasting (wat in Duitsland al snel enkele honderden euro's is) helpt ook wel mee om bewust ongelovig te worden

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:25

@Telegraafhoerrr | 22-03-11 | 11:21
In Sasha Grey's naam, amen.

dlseth_ | 22-03-11 | 11:25

Pron is de nieuwe religie.... eens zien of dat ook 2000 jaar beklijfd

Telegraafhoerrr | 22-03-11 | 11:21

Zijn die suffe plusjes/minnetjes foetsie?

skinner | 22-03-11 | 11:21

"In a large number of modern secular democracies, there's been a trend that folk are identifying themselves as non-affiliated with religion; in the Netherlands the number was 40%"
Blijkbaar is 60% nog wel religieus gehandicapt. Of heeft verzuimd zijn genezing door te geven.

vetkleppert | 22-03-11 | 11:20

Ghehe, wat een Fickgesicht trouwens jah.

An die ARBEIT | 22-03-11 | 11:20

Hoort dit artikel niet in het reformatorisch dagblad te staan ipv de ND? #DTV

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:20

@gozahtje | 22-03-11 | 11:15
zo te zien een #DPDH (double-penetration-dick-head)

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:18

Je kunt niet twee heren dienen, het is Marx óf Jezus.

skinner | 22-03-11 | 11:18

@gozahtje | 22-03-11 | 11:15
Nee, een fuckface..
OT.Religie doet men maar in de vrije tijd!

Link is een Hoax | 22-03-11 | 11:18

Als er ruimte is voor een niche-partij als de PvdD dan is er ook ruimte voor de CU.

veuve-clicquot | 22-03-11 | 11:17

Ah is dat nou een dickhead!

gozahtje | 22-03-11 | 11:15

Een wereld zonder religie?

Dream on, mensen zullen nooit zeker genoeg zijn van hun eigen kunnen om dit achterlijke gedoe uit te bannen. Sommige individuen, maar nooit allemaal.

An die ARBEIT | 22-03-11 | 11:15

benieuwd wat er met die neus van rouvoet gebeurt wanneer ie jokt. (foto)

maninhetwater | 22-03-11 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen