Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat ze GroenLinks hebben wijsgemaakt

borntokill12345.jpg Hilarisch: GroenLinks dat steun verleent aan een oorlogsgevechtsmissie civiele politietrainingsmissie in de zandbak van Vietnam deel twee. Een missie waarover al eens een heel kabinet is gestruikeld omdat de PvdA destijds de rug wél recht hield, voor de eerste keer in hun leven. Toch geinig als je je bedenkt dat het overgrote deel van de GroenLinks-leden zo pacifist is als de gemiddelde vouwfietsbezitter en nou juist op GroenLinks had gestemd om niet naar Afghanistan te gaan. Maarja, in elke politieke partij schuilt de ruggengraat van een D66'er. De vraag is nu: wat hebben ze de naieve dwazen van GroenLinks eigenlijk wijs gemaakt over deze missie? Worden het windmolenopbouwwerkzaamheden in vreemdzame onderwijsgebieden? Krijgen alle militairen civiele politietrainers een leesplankje en bolletjes zilverpapier mee voor de analfabete Afghaanse negerkindertjes? Worden er heel vreedzaam bodybags van biologisch afbreekbare materialen gebruikt om dode jongens van net twintig, met de ingewanden uit hun onderlichaam en afgerukte ledematen, terug naar huis te transporteren? Hoe vreedzaam en opbouwend zijn de kiezers deze keer weer democratisch voorgelogen? U leest het in onderstaande LOL-email die naar alle GroenLinks-leden werd verstuurd. Quote tot end all quotes: "Nederlandse F-16’s worden ingezet om bermbommen te regelen". Right. En de taliban schiet met bloemetjes. Welterusten & lidmaatschap opgezegd. Beste leden van GroenLinks, De afgelopen weken hebben we binnen GroenLinks intensief gedebatteerd over Afghanistan. De beslissing waar we voor stonden is een zware en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook veel leden hebben laten zien dat ze zeer betrokken waren bij het debat en hebben ons van advies en commentaar voorzien. Na rijp beraad, en alles overwegende, hebben 9 van de 10 leden van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks donderdagavond besloten steun te geven aan een Nederlandse civiele politietrainingsmissie naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Met deze brief willen wij u informeren over het hoe en waarom van dat besluit. Voorgeschiedenis: verkiezingsprogramma Op 18 april 2010 hebben de leden van GroenLinks op het verkiezingscongres besloten dat Nederland bij moet dragen aan een democratische, veilige rechtsstaat in Afghanistan. In het verkiezingsprogramma staat dat Nederland politietrainers moet leveren aan de EU-opleidingsmissie in Afghanistan. Later die maand heeft GroenLinks in de Tweede Kamer samen met D66 een motie ingediend. De motie riep de demissionaire regering op om de behoefte aan civiele politietraining en –opleiding in kaart te brengen. Het zou moeten gaan om een missie die een bijdrage levert aan de wederopbouw van de rechtstaat in Afghanistan. De voedingsbodem van de Taliban ligt in het gebrekkige bestuur, de corruptie en criminaliteit. Met het opbouwen van een politieapparaat en democratische instituties zijn burgers beter geholpen dan met een militaire missie tegen terrorisme. In Afghanistan is tot nu toe veel te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van justitie, politie en recherche. Kabinetsvoorstel Het kabinet kondigde begin januari aan een Nederlandse politietrainingsmissie naar Kunduz te willen sturen. Op verzoek van GroenLinks is er toen eerst een hoorzitting met deskundigen georganiseerd, zodat de fractie zich beter kon informeren over de veiligheidssituatie in Kunduz, de precieze aard van de militaire ondersteuning en de training zelf. Na de hoorzitting waren onze zorgen groter geworden. De fractie vond dat er te weinig garanties in het kabinetsvoorstel zaten om de missie te laten slagen. Deze zorgen heeft GroenLinks kenbaar gemaakt in de Kamerdebatten die daarna volgden. Belangrijke voorwaarden Het kabinet is naar onze mening bereid gebleken om de missie in te vullen zoals GroenLinks die voor ogen had, met de voorwaarden die de fractie had gesteld. Nu ligt er een missie die ons verkiezingsprogramma en onze grondbeginselen recht doet. Want er zijn fikse veranderingen doorgevoerd: Het wordt een echte civiele missie in plaats van een paramilitaire opleidingsmissie. Er is geen enkel offensief of militair doel en er zijn garanties geleverd dat niet alleen onze trainers en beschermers, maar ook de agenten die wij opleiden, niet zullen worden ingezet bij offensieve operaties. Als dit toch gebeurt worden er maatregelen getroffen met als uiterste sanctie dat de missie wordt beëindigd. De militairen die met deze missie meegaan, zullen zich bezig houden met civiele politietraining en met de bescherming van trainers en de agenten die wij opleiden. Uiteindelijk gaat het er dan niet om dát er militairen meegaan, maar wat ze daar gaan doen. De opleiding van de agenten wordt drie keer zo lang: niet 6 maar 18 weken. Waar eerst het accent lag op paramilitaire activiteiten, is dat nu verschoven naar echte civiele componenten. Zo komt er meer aandacht voor mensenrechten, etnische en culturele verschillen, corruptie, wetskennis en vrouwenrechten. Ook komen er voor alle agenten die wij opleiden lessen in lezen en schrijven. De agenten die wij opleiden krijgen na het succesvol beëindigen van de training een scherfvest mee en eventueel andere benodigde uitrusting. Nederland krijgt het laatste woord bij de selectie van de rekruten die deel gaan nemen aan de training. Na afronding van de training zullen de agenten via een tracking systeem worden gevolgd en zullen er terugkomdagen voor ze worden georganiseerd. Op die manier komen ze er na afronding van de training niet alleen voor te staan. Nederland neemt afstand van de strategie van de NAVO om zo snel mogelijk zo veel mogelijk politieagenten op te leiden. Kwaliteit staat boven kwantiteit. Nederland zal zich ook actief inzetten voor een politieke oplossing voor Afghanistan. Er zullen veel meer justitie, bestuurlijke en politieke experts met de missie mee worden gestuurd om de justitieketen echt te kunnen verbeteren en het Afghaanse bestuur te versterken. De Nederlandse F-16’s worden ingezet om bermbommen te regelen, maar ze kunnen ook worden ingezet in acute noodsituaties van onze troepen of van bondgenoten. Afgesproken is dat Nederland altijd zelf het laatste oordeel heeft bij inzet van de F-16’s en dat er uiterste zorgvuldigheid en terughoudendheid wordt betracht. Als blijkt dat de veiligheidssituatie in Kunduz ernstig verslechterd, dan zullen alle troepen en rekruten op de compound blijven. Als de situatie zo slecht blijft, dan wordt de missie in Kunduz beëindigd. De missie zal niet uit geld voor ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd. Ook zal er extra geld beschikbaar komen voor maatschappelijke organisaties in Afghanistan. Ook dit zal niet uit de huidige middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd. Deze veranderingen hebben bij de fractie geleid tot steun. Kamerlid Ineke van Gent stemt niet in met de missie, omdat ze er onvoldoende vertrouwen in heeft dat deze missie in Kunduz tot een goed einde kan worden gebracht. Bijdragen aan de opbouw van Afghanistan Voor de Kamerfractie van GroenLinks staat voorop dat Nederland structureel een bijdrage levert aan het verbeteren van de veiligheid van de Afghaanse bevolking en aan de wederopbouw van hun rechtstaat. Dat kan alleen met een civiele missie, en die komt er. Het gaat om Afghanistan en de Afghaanse burgers en wat Nederland hen kan bieden. We kunnen het verschil maken in Afghanistan. We sturen politietrainers die gaan helpen het land veiliger te maken en weder op te bouwen. De missie draagt bij aan bestrijding van corruptie, en versterking van het bestuur. We hebben in de aanloop naar dit besluit ervaren hoezeer de discussie leeft onder onze leden. Daarom vinden we het belangrijk om de komende dagen en op het congres op 5 februari het gesprek met elkaar aan te gaan en argumenten te wisselen. We hopen en vertrouwen erop dat we daarover gezamenlijk en in goede onderlinge sfeer met elkaar kunnen praten, zoals we ook ervaren hebben op de informatiebijeenkomst en tijdens de vergadering van de partijraad. Het besluit is niet lichtvaardig door de fractie genomen. We voelen de zware verantwoordelijkheid die op ons rust, maar geloven in de conclusie die is getrokken. Jolande Sap, fractievoorzitter Tweede Kamer Henk Nijhof, voorzitter partijbestuur

Reaguursels

Inloggen

Methusalem III | 29-01-11 | 09:05
bla bla bla .... in het partijprogramma van GL stond al dat ze voor politie trainers waren. Niets nieuws, geen gesjoemel of gedraai gewoon gedaan wat in het programma stond. Klaar.

zeefert | 31-01-11 | 15:08

Top, BertBrussen!!
U legt het nog 1 keer helemaal, en wel helemaal uit. Heel goed. De slimme people manager Rutte stelt zich positief op, doet alles om mw. Sap te gerieven en ze trapt er met open ogen in.
Dit hele issue doet er niet toe, politietrainig zus, militair escorte zo: wat er toe doet is dat de hele Amerikaanse strategie een FAIL is gebleken, en dat wij nog 1 keer Nederlandse jongens en meiden laten opblazen & doodschieten om het beste jongetje of meisje in het Amerikaanse klasje te lijken. Voor een stoeltje in de G20. Gatverdamme!!
-> Alle Nederlandse militairen die sneuvelden in Afghanistan zijn voor niets gestorven. Hoe durf je dit van beroepsmilitairen te vragen!!
-> GroenLinks steunt missie. Zou van mejoffer Halsema nog nét gepikt worden (met veel hangen en wurgen) maar van mejoffer Sap niet. Volgende week partijcongres. Exit mejoffer Sap. Aanvraag Spoeddebat GroenLinks! Missie Ghastlistan alsnog gesneuveld.

Mij bekruipt steeds vaker het idee dat de in procesjes/besluitvorminkjes denkende Nederlandse politici geen idee hebben hoe de boze buitenwereld werkelijk in elkaar zit.

Het besluit van de PvdA medio vorig jaar om het Balkenendekabinetje te houden aan het stoppen met die onzin, en dat kabinetje dan maar te laten vallen was correct.
Dat Wouter Bos 1 keer zijn rug recht hield is achteraf nog bewonderenswaardiger.

Methusalem III | 29-01-11 | 09:05

Im Vergleich mit Jomanda Sapf war Mutter Theresa eine Nutte.

Geheimrat Schultz | 29-01-11 | 06:51

-weggejorist-

watson357 | 28-01-11 | 21:34

-weggejorist-

vermeder | 28-01-11 | 19:48

't Sapje is met open ogen in de val getuind:

Al haar eisen zijn ingewilligd. Nu kunnen we tenminste weer met scherp schieten...

Drank Orgelt | 28-01-11 | 19:45

Wij besteden een half miljoen Euro aan één Afghaanse politieagent... daar kun je dertig jaar lang een Hollandse diender van betalen... begrijp ik nu goed, dat al dat extra blauw op straat straks rondloopt in Afghanistan?

azoturie | 28-01-11 | 19:42

Ze hebben wel lef bij GL ietwat van de wereld maarr er komt wel garen van de klos, we moeten iets doen

buik | 28-01-11 | 19:35

In wat voor achterlijk gebied (Kunduz) onze agenten terecht komen is te zien in de video waarin een jong stelletje door de Taliban wordt gestenigd tot de dood er op volgt. www.bild.de/BILD/politik/2011/01/28/af...

knight03 | 28-01-11 | 19:27

Geweldig! Nederlandse politietrainers (... en het is bekend dat Nederlandse politiekorpsen geheel vrij zijn van enige vorm van sexisme..) gaan Afghanaanse politiemannen (... die nog nooit een vrouwelijk wezen buiten hun familie van dichtbij hebben gezien...) trainen in v r o u w e n r e c h t e n!
-
Mooi - dan kunnen wij Sahar nu ongetwijfeld met een gerust hart terugsturen...

azoturie | 28-01-11 | 19:06

Avant | 28-01-11 | 18:46
GL deed al zo zijn best om femke in een regering te krijgen tijden de formatie. GL wil salon fahig worden en ook wel eens mee doen, al is het alleen maar voor de burgermeester benoemingen en de bescherming van de ngo's die ze in de zak hebben. Gewoon politiek, niente principes.

De La Puerco | 28-01-11 | 18:54

Wars van de publieke opinie vuistdiep in de aars van de Verenigde Staten. Zo kennen we ze weer, de dames en heren van de oude politiek. Heeft mevrouw Von Amsberg soms een paar telefoontjes gepleegd?

harbi | 28-01-11 | 18:51

Erg gedurfd van GL! (Lees: je kunt die achterlijke salonsocialisten echt alles wijsmaken. Nu begrijp ik ook waarom Amerikaanse politici zo'n hekel hebben aan Geert Wilders: hij is niet volgzaam genoeg. GroenLinks gelukkig wél :)
(En dankzij WikiLeaks nu meer respect voor Wouter Bos, die ondanks alle druk, intimidatie, en Amerikaanse bemoeienis toch "nee" durfde te zeggen).

Avant | 28-01-11 | 18:46

Ach ik heb wel een vraag voor mevrouw Sap.
Als de eerste bodybags terugkomen, is dat dan een uiting van cynische, of een uiting van optimistische politiek ?
En nog eentje.
Volgens het instituut Clingendaal is deze missie niet bedoeld om ter plaatse resultaat te halen , maar om Nederland in het geo-politieke landschap meer invloed te laten krijgen.
Is die geo-politieke invloed nu cynische politiek, immers het gaat hier om mensenlevens, of is dat optimistische politiek.
GL, verwerpelijker dan de PVV.

bakoenin | 28-01-11 | 18:38

loerelau | 28-01-11 | 16:35
Je hebt gelijk, nulletje vergeten.
Op de P&W-site werd jou kritiek ook vermeld.
500.000,00 euro per agent. dat is een behoorlijke investering.
Levert dat NL ook nog iets op?
Of is NL gewoon weer GekkeHenkie?
.
''koyun vrijdag, 28-01-11 03:47
Een half miljard voor 1000 politie agenten.
Dat is niet 50.000 per agent maar 500.000.
Niet echt een heldere rekensom dus...''

Ella | 28-01-11 | 18:19

Wat dom eigenlijk om je lidmaatschap op te zeggen. Dan kan je ook niet meer stemmen op het congres.
Wat eigenlijk als ze Sap wegstemmen? Moet Ineke van Gent dan de fractievoorzitter worden, of die schreewlelijk van een Jesse Klaver. Denk het niet. Ik vond eigenlijk dat Sap het goed deed. Ze kreeg veel aandacht door niet gelijk ja te zeggen. Beetje de Verhagen manier. Veel beter dan die Pechtold want ik geloof echt niet dat al die D66 mensen er wel voor zijn.

deja | 28-01-11 | 17:43

Laten we het eens hebben over die slijmerige hypocriete gelovige ongewervelde modderkruipers onder de leiding van le nieau Richelieu: het CDA.
Ja leve deze ongewervelden die altijd liegen en bedriegen achter kruiperige toneelstukjes van waarden en normen.

Of die partij van de DSB-commisarisen, gok-cartellen woordvoerders en andere oplichters die voor worden gezeten door een nieuw ongezouten unilever zoutje.

Ïîçäðàâ îò ãðîçíîòî çàãëàâèå îò Áúëãàðèÿ ã-í ïèñìàòà

feddepetje | 28-01-11 | 17:28

widtvoet ® | 28-01-11 | 16:57
Dacht Femke dat ze de opvolging prima geregeld had...

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 17:18

Ontzettend stom van GroenLinks, 80 procent van haar eigen achterban is tegen deze oorlogsmissie. Ik twijfelde nog over mijn stem, maar hierna ga ik toch maar PvdA stemmen (ik zal hier wel publiekelijk gelyncht worden). Deze missie dient Amerika, niet Afghanistan en het volk van Afghanistan.

kroketmetmosterd | 28-01-11 | 17:12

-weggejorist-

Napolejong | 28-01-11 | 17:05

@ Schoorsteenveger | 28-01-11 | 15:05 - tweede zin
Eensch. Vers van de pers ( . . . ) als ze nu is, zal en kan ze die indruk wekken. Daar komt na een paar keertjes interne tegenwind vanzelf verandering in. 5 februari wordt de eerste keer. Eens kijken hoe groot de orkaan wordt.

baba4oog | 28-01-11 | 17:01

Vijf februari zou zomaar eens een fraaie scheur binnen GroenLinks kunnen opleveren en als ondergetekende ergens van houdt is 't wel van een fraaie scheur.

twitter.com/#!/VijfFebruari/status/310...

widtvoet ® | 28-01-11 | 16:57

@loerelau | 28-01-11 | 16:35

lol, mooi rekensommetje. Die Afghanen krijgen 150 dollar per maand om als Taliban schietschijf te gaan fungeren. Vraag mij nu toch wel af wie er weer beter van wordt.
Als ze die smerissen een normaal salaris geven geven ze hun longen ook wel zonder 'nederlandse politie opleiding' en vervolgens een quota omgelegde Talibanners/maand dan moet je eens kijken hoe snel het probleem is opgelost en nog goedkoper ook.

sjipsknip | 28-01-11 | 16:49


Groenlinks heeft alleen maar voorgestemd, omdat de PVV tegen was.

Creaguurder | 28-01-11 | 16:40

Hallo mijnheer de Tallibanner, en waar waren wij nu weer mee bezig????
Foei, dat mag niet. En nu moet ik even 5 pagina proces verbaal invullen en u laten veroordelen tot 12 uurtjes tuintjes schoffelen.

Jezus christus nog an toe zeg. Hoe naief wwilen we het hebben.

elwokkel | 28-01-11 | 16:37

@Ella | 28-01-11 | 14:08
Karskens zal een nulletje vergeten zijn...
Er zou plaats zijn voor 120 rekruten tegelijk. training is 18 weken. Dat zijn 346 rekruten per jaar, 1040 voor de 3 jaar dat we er zijn.
500 miljoen dat de totale missie zou gaan kosten/1040 = 480k per rekruut.

loerelau | 28-01-11 | 16:35

Lachen hee: Nederland krijgt het laatste woord bij de selectie van de rekruten die deel gaan nemen aan de training. Dan zou ik stellen dat alle rekruten moeten kunnen lezen en schrijven. Ben benieuwd hoeveel rekruten er dan mee kunnen doen.

JanRap | 28-01-11 | 16:00

Sir EnemA | 28-01-11 | 14:46
Dus wij moeten er voor zorgen dat zij geen reden hebben om hier naartoe te komen?

Daff | 28-01-11 | 15:56

Ik had al m'n twijfels over groen links, daarom heb ik er niet op gestemd, en ik zal er ook nooit meer op gaan stemmen. Groen links is altijd bezig met onzin, en echte problemen doen ze niks aan. volgende verkiezingen wordt SP.

cabbit | 28-01-11 | 15:53

@nokkenaskettingklem | 28-01-11 | 14:13
"Blij toe dat ik lid ben van de PvdD. Tenminste idealen..."
Je maakt je zeker zorgen over die Afghanen? En dan bedoel ik die windhonden, waar je er niet één van in beeld ziet op tv.

JanRap | 28-01-11 | 15:51

deja | 28-01-11 | 14:56
Volgens mij gaat dat heel anders. Bij GroenLinks zijn het niet van die crypto-homofiele naar wierook geurende emotionele taferelen met op de achtergrond het gezang der engelen. Nee, bij GroenLinks barst het nog van die grommende vergadertijgers, kerels in vale t-shirts en spijkerjasjes met daarin zo'n buil Van Nelle of Javaanse Jongens, nog steeds stinkend naar muffe kelders en stencil-inkt, en vrouwen met enorme bossen haar die voor de gelegenheid hun bh hebben thuisgelaten om nog iets van de vergane glorie te tonen waar destijds de hele commune aan gelebberd heeft en zich met moeite in hun opgerekte, bleke en versleten spijkerbroeken hebben gehesen.
Nee, dat wordt een ouderwets potje wereldverbeteren zonder kop of staart.

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 15:38

Als blijkt dat de veiligheidssituatie in Kunduz ernstig verslechterT

JanRap | 28-01-11 | 15:37

We weten hoe dit gaat, de 'Camel-nose' tactiek is door Rutte van stal gehaald. Voorspelling. Er gaan politietrainers naar Kunduz. Deze kunnen de compound niet af omdat het niet veilig is. Blahblahblah in de Haagsche aachterkamertjes en tsjing!!!! Er moeten ook militairen naartoe om de opleiders te beschermen. En ja NL is weer van achteren geneukt voor wat eigenlijk?? We kunnen niet terug want opleiders moeten wel hun werk kunnen doen dus tja we moeten ook militairen sturen als bescherming. Dit gaat weer kosten en kosten maar we sturen die sukkels maar weer met budget materiaal op pad zoals dat gebruikelijk bij de grutters in Den Haag. De geraamde kosten worden ver overschreden maar dat maakt niet uit want dat halen gewoon bij onderwijs in Nederland weg. Wat zullen die GL-ers ex PSP-ers zich verschrikkelijk genaaid voelen door die Sap!! Haar politieke loopbaan voor GL is volgende week voorbij, oh maakt niets uit hoor, Rutte regelt wel wat voor Sappie want voor wat hoort wat. Bah wat een zootje in Den-Haag.

sjipsknip | 28-01-11 | 15:32

Als straf heb ik besloten geen lid te worden van GL.

weesgegroet | 28-01-11 | 15:21

Evocatus | 28-01-11 | 15:12
Regelen, opsporen, afhandelen, afrekenen... Ach het is maar hoe je het interpreteert...

Doc Damage | 28-01-11 | 15:17

Evocatus | 28-01-11 | 15:12
'Met de kennis van nu' zal de GL redactie alvast gedacht hebben en regelen gewijzigd hebben in 'opsporen'.

HotPotato | 28-01-11 | 15:15

Evocatus | 28-01-11 | 15:12
Bij bermbommen regelen krijg ik sterk de indruk dat we ze zelf neer gaan leggen :-)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 15:14

Op de GS-webstek staat: "bermbommen regelen"
Op de GL-webstek staat: "bermbommen opsporen"
Wie heeft er fouten gemaakt met kopieer en plak?
Ave, Evocatus

Evocatus | 28-01-11 | 15:12

Sapperdeflap (Jolande de clown).

HotPotato | 28-01-11 | 15:11

Laura Ingalls | 28-01-11 | 14:12
En God zag dat het goed was.

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 15:07

baba4oog | 28-01-11 | 14:02
Ik weet het niet. Ze lijkt me het type dat vindt dat die legitimering achteraf een formaliteit moet zijn, een affirmatie van haar absoluut leiderschap. Niet dat ze echt een dictator wil zijn, nee, ze vindt gewoon dat de wereld is zoals zij 'm ziet en moet zijn zoals haar voor ogen staat. Ze kent geen twijfel. En daarom zal ze altijd gelijk willen krijgen, ook al heeft ze geen gelijk. Bij Halsema vond je nog twijfel zo hier en daar, zelfreflectie en zelfkritiek, bij Sap heb ik dat alles nog niet kunnen waarnemen.
Misschien dat Sap méér het gedachtengoed en de houding van GroenLinks vertegenwoordigt dan Haslsema, dat we het echte GroenLinks weer te zien krijgen. Dat is dan pure winst voor ons, maar stemmenverlies voor de partij.

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 15:05

WWFD? (Wat Would Femke Do?) Bij regelen moet ik trouwens aan heel andere dingen denken.. Krijgen we nu ook zo'n congres met mensen uit de provincie die al heel hun leven lid zijn en nu hun lidmaatschap gaan opzeggen? Misschien moet mevrouw Sap even met Verhagen en Bleker overleggen hoe je dat aanpakt.

deja | 28-01-11 | 14:56

Als blonde Greet minder moslimtsunami wil in NL zal hij moeten zorgen dat het voor moslims aantrekkelijk is om elders te blijven, zoals bv Kunduz.
Maar dat kwartje zal wel nooit bij em vallen.
Het blijft een blondje.

Sir EnemA | 28-01-11 | 14:46

HotPotato | 28-01-11 | 14:37
Femke is lekker met pensioen. Die heeft haar politieke doel bereikt.

Bolle Wim | 28-01-11 | 14:44

HotPotato | 28-01-11 | 14:37
Welnee die is al lang blij dat ze wat anders mag gaan doen, die zit nu vast te bedenken of ze een driehoek, een lijntje of helemaal kaal gaat scheren.... zoals alle mensen uit de politiek als je kop op het journaal is geweest staat je een prachtige carrière in het bedrijfsleven te wachten

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:39

Femke komt met een maandje of zo weer terug om 'de partij te redden'.
3x Bakellende-norm dan wel.

HotPotato | 28-01-11 | 14:37

Bijna geen enkele internationale interventie heeft ooit positief uitgepakt. Is ook niet zo vreemd. Stelt u zich voor dat hier zomaar de Chinezen komen binnen vallen en die zeggen dat we het helemaal verkeerd doen allemaal. En dat we vanaf heden alleen met stokjes mogen eten... Het werkt niet! Wie zijn zij?!

Doc Damage | 28-01-11 | 14:32

Komt it faam Femke hier zomaar schotvrij weg?Die uitgekookte troel, die regeergeil als ze was, vorig jaar samen met Alexander Pola die volstrekt foute motie indiende.
Na de paars-links fail kon ze rustig haar Sappie in stelling brengen en op het juiste moment met schone handen wegspringen.Fail,Fail,Shame,Shame on Fem-infame!

quardian | 28-01-11 | 14:31

La Vie En Rose | 28-01-11 | 14:21
Zo is het..... daarom stem ik per definitie op een partij waarvan de win kansen zo laag zijn, daarmee voorkom ik dan in ieder geval dat mijn stemmen naar die blije kleuters gaat die er nu zitten.

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:30

De PVDA(of Wouter) heeft uiteindelijk op dit punt het beste ideee. www.artikel7.nu/?p=47166

Itastijl | 28-01-11 | 14:26

Doc Damage | 28-01-11 | 14:22
Het is je vergeven wij hebben die plaatsen als KUNDUZ ook niet verzonnen ;-)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:25

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:19
Ja ok, maar dat waren heul andere tijden... ;) En idd wat hij zei: "eerst Gouda dan Kundoez"
Doc Damage | 28-01-11 | 14:20
Oh het is Kunduz hoor ik net...

Doc Damage | 28-01-11 | 14:22

Bolle Wim | 28-01-11 | 14:19
Ik snap die mensen ook niet die zich in een partij vinden!!! Uiteindelijk en dat laat de historie toch ook wel zien is het aan de macht en radicaal van koers veranderen onder het motto nu zitten we er en hebben we niemand meer zoet te houden. En als het dan ook nog even kan dan schuiven we de zaken heerlijk door tot na de volgende verkiezingen

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:22

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:13
Dat is idd nog het kwalijkste. Maar het volk is natuurlijk ook dom en naïef om op partijen te blijven stemmen die de boel verneuqen.

Ga weer even iets anders doen.
CU.

La Vie En Rose | 28-01-11 | 14:21

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:19
Ja ok, maar dat waren heul andere tijden... ;) En idd wat hij zei: "eerst Gouda dan Kundoez"

Doc Damage | 28-01-11 | 14:20

Prins_Bernhard | 28-01-11 | 14:15
Ik herken me al een tijdje in geen enkele politieke partij. Het zijn allemaal corrupte lobbyisten, graaiende oplichters, of wereldvreemde idioten.
Hoogste tijd voor een vers geslepen guillotine.

Bolle Wim | 28-01-11 | 14:19

Doc Damage | 28-01-11 | 14:16
Toch waren ze daar in de kruistochten tijd redelijk effectief mee, maar dat terzijde.
Wilders snapt de bedoeling eerst eigen land op orde en dan kijken we nog wel eens verder.

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:19

Yvon Jaspers voor de vrouwenrechten:"..... kijk jongens, woede is heel menselijk. Maaar............

Rollenspel.

Godkiller | 28-01-11 | 14:17

koerbagh | 28-01-11 | 14:02
+ veel en wederom mee eensch.
Kom maar weer wat vaker je zeggie in de panelen doen i.p.v. dat getjilp. ;)

La Vie En Rose | 28-01-11 | 14:17

Het tegen stemmen van de PVV geeft mij ook te denken dat het ze echt om het eigen volk eerst principe gaat... Dat stemt me wel gerust. Islam bestrijden doe je niet in een Islamitisch land.

Doc Damage | 28-01-11 | 14:16

Rutte is wel geniaal. Verdeel en heers tactiek. Door dit besluit van Groenlinks krijgt hij 1. Z'n missie naar Afghanistan en 2. Een nog meer verdeeld links.
De linkse kiezer herkent zich steeds minder in de linkse partijen.

Prins_Bernhard | 28-01-11 | 14:15

La Vie En Rose | 28-01-11 | 14:11
En zo verdwijnt er eveneens een paar duiten in zakken waar het niet thuis hoort.
Wat een geweldig land *zucht, en het ergste is nog dat de politiek kennelijk denkt dat haar bevolking dom is en geen inzicht/vermoeden of kennis heeft en dat iedere scheet in het kabinet wel goed te praten valt!

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:13

Het is bijzonder vreemd. Stel dat oorlog voeren een rechtse hobby is, waarom is de pvv dan tegen en groenlinks voor?
Groen links mag van mij voortaan bruinrechts heten.
Blij toe dat ik lid ben van de PvdD.
Tenminste idealen.
Hoog tijd voor een linkse partij in Nederland. Als er een nieuwe CPN komt, switch ik, mits ze diervriendelijk zijn natuurlijk.
Femke heeft groenlinks verprutst en een rechtse liberale partij achtergelaten.
Ans S(l)ap gefeliciteerd met je slappe rechtse knietjes.

nokkenaskettingklem | 28-01-11 | 14:13

De arrogantie ten top op Twitter: "JoelVoordewind: Na paar uur slaap, nu uitleggen aan media dat de door GrL en CU bedongen gewijzigde politiemissie in Afg. nu wel verantwoord is."
UITLEGGEN? gristen&^%$%^&%$, wij snappen héél goed wat voor spelletjes er gespeeld worden, dat hoef je echt niet meer uit te leggen!

Laura Ingalls | 28-01-11 | 14:12

koerbagh | 28-01-11 | 13:46
Precies! En daarbij ben ik al een ruimhartig donateur van de ABN en de ING.
Dat zijn immers de jongens die het echt voor het zeggen hebben in dit land.

Bolle Wim | 28-01-11 | 14:11

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:52
Ook dat nog ja. En een sterk verouderd pistool. Maar onze dienders hebben geluk. Er zijn nieuwe besteld die NIET de voorkeur van wapentesterst bij de politie hebben én de aanbesteding riekt naar frauduleus handelen.

www.refdag.nl/nieuws/binnenland/ophef_...

Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Zucht.

La Vie En Rose | 28-01-11 | 14:11

koerbagh | 28-01-11 | 14:02
Precies... En wie zijn wij om world police te spelen. Afghanistan had niet om de Amerikanen gevraagd, ze waren er zomaar... Als een land het niet eens is met de leiders dan regelen ze het zelf wel. Zie Noord-Afrika.

Doc Damage | 28-01-11 | 14:08

loerelau | 28-01-11 | 13:58
''Lekker dan, een half miljoen euries per Afghaanse agent...''
.
Arnold Karskens: gisteren in P&W dat het 50.000 euro per persoon voor een opleiding van 18 weken.
Hij zei zowiezo erg verstande zaken.
pauwenwitteman.vara.nl/Uitzending-deta...

Ella | 28-01-11 | 14:08

koerbagh | 28-01-11 | 14:02
Wij grijpen daar wel in maar alleen als hogere machten zeggen dat we daar heen moeten gaan en de druk dusdanig hoog wordt als ons verteld wordt dat we niet meer mogen mee praten in welke rijkelanden clubje dan ook G7 tot en met G203
We hebben niks te zoeken in die zandbak, de bevolking is er ook niet bij gebaat want de dag dat iedereen weg gaat is de dag dat de geschiedenis zich weer laat herhalen.

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 14:07

@Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:54
Dat is dan dom en naïef van die leden. Speeltuintjes bouwen terwijl de kogels om je oren vliegen? Ik weet niet hoe ze zich dat voorstellen.
Overigens ben ik tegen elke troepen-inzet buiten de landsgrenzen. En ik vind dat het ranzig is om hier wel mee in te stemmen en geen poot uit te steken in Soedan, Polisario en Oost Timor (om maar eens wat dwarsstraatjes te noemen). Of je laat het iedereen lekker uitzoeken, of je grijpt overal in. Dit soort geopolitieke en machtspolitieke Spielerei is uitermate zwakzinnig, inconsequent, onverkoopbaar en ja, ranzig als "humanitaire gronden" als argument wordt gebruikt.

koerbagh | 28-01-11 | 14:02

@ Schoorsteenveger | 28-01-11 | 13:43
Jolande wil gelegitimeerde heerschappij, zal alleen daadwerkelijk iets doet als ze weet dat ze kan leunen op een achterban. Voor die legitimering is het congres van 5 februari bedoeld.

baba4oog | 28-01-11 | 14:02

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:58
Precies... Democratie is een schijnvertoning. Liever hadden ze een Chinees model gehad. Maar goed dat vergt tijd.

Doc Damage | 28-01-11 | 14:00

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:21
Dat vraag ik mij ook af. (met recente onthullingen van Wikileaks in gedachten)

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 12:58/Schoorsteenveger 13:43
Hulde ende applaus weder!

Bigi Bana Boy | 28-01-11 | 13:08
Spijker-kop-raak!

koerbagh | 28-01-11 | 13:46
Mooi stukkie en mee eensch!

La Vie En Rose | 28-01-11 | 13:59

@Schoorsteenveger | 28-01-11 | 13:54
... of het was haar natte droom om een 'fietsenhokje' met hem te doen. Wat is er met die twee aan de hand? Na hun bilateraaltje van eergisteren is er iets gebeurd waardoor NL nu meegesleept wordt in de machtspolitiek van de VS.

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:58

Worden die f16's ingezet om later de JSF te kunnen goed praten? Waarom heb je anders bij een "politie" "training" f16's nodig?

the_self | 28-01-11 | 13:58

Ik zeg uit de grond van mijn hart "Hulde Bert".
Geweldig geschreven.

Die Sap is of keihard of uiterst naief.
Superior Bastard | 28-01-11 | 12:18
Ik denk dat het wanhoop is.
Om toch maar weer een aantal windmolen parken gerealiseerd te krijgen.

winterpeen | 28-01-11 | 13:58

Lekker dan, een half miljoen euries per Afghaanse agent...

loerelau | 28-01-11 | 13:58

@Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:39

Natuurlijk geef ik meteen toe dat Jolande zich heeft laten bedonderen door Rutte B.V. - neemt niet weg dat ik het niet te verteren vind dat er zoveel geld over de balk wordt gegooid vanwege een kansloze missie. Kennelijk is iedereen 1979-1989 vergeten. De Russen weten echt van wanten, maar kregen die zandbak ook niet onder controle. Gewapend met een bonnenboekje zal het vast wel lukken, moet Jolande hebben gedacht.

Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:58

Doc Damage | 28-01-11 | 13:56
Het geld blijft in zakken waar het niet in moet zitten, de dag dat we verlost zijn is de dag dat de zon niet meer schijnt.... bitter maar waar

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:58

@koerbagh 13.46 uur
In het G.L. verkiezingsprogramma gaat het over een EU (Europol) geleide missie, waarbij Nederland zelfstandige zeggenschap heeft zoals in Uruzgan.
Daar hebben de G.L. fractie, de G.L. partijraad en de leden zich achter geschaard.
Dit is een militaire ISAF (Navo) missie onder regie van de VS, daar zit de crux.
Daarom is er beroering in Groen Links en daarom kan Mw. Sap op 5 feb. as. een
motie van afkeuring tegemoet zien op het G.L. partij congres.
Luister maar naar dit:
www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=2...

Koningsluis | 28-01-11 | 13:57

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:54
Al tijden... Zijn veel docu's over als je ze wilt vinden. En het beeld wat er wordt geschetst is alles behalve hoopvol dat het ooit beter zal gaan. Want het wordt nooit beter. Wij als volk worden geconditioneerd zodat we met steeds minder luxe genoegen nemen. Alles wordt duurder, maar het volk niet rijker. Hmmm, waar blijft dat geld?

Doc Damage | 28-01-11 | 13:56

Maurice de Hond kom er maar in.....

Ik zeg 50 % zetelverlies voor GL..... SAPperdeflap

Leaque of Morons | 28-01-11 | 13:56

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:49
Ik vond haar uitspraak "Rutte staat met de rug tegen de muur" nogal tekenend. Alsof ze met een Kalashnikov in de hand een ultimatum stelde.

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 13:54

Kijk, die Paul Jansen in WNL begrijpt het :

"Het kabinet heeft nagelaten om uit te leggen waarom we daar zouden terugkeren. (...) Ze moeten eerlijk zijn dat er ook andere belangen spelen. Namelijk dat je door Amerika op de reservebank gezet wordt als je niet mee doet."

Precies wat ik er van denk.

www.telegraaf.nl/binnenland/8862326/__...

Bigi Bana Boy | 28-01-11 | 13:54

@koerbagh | 28-01-11 | 13:46
Ik denk dat veel GL-leden zich bij de term 'civiele missies' iets heel anders voorstelden; een soort ontwikkelingswerk om die arme Afghaantjes te redden en hun zielige lot te verbeteren.
Niet een paramilitaire trainingsmissie met F16's die bermbommen gaan 'regelen'.

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:54

Doc Damage | 28-01-11 | 13:53
U heeft 'm door ;-)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:54

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:50
Het voordeel van de plantageneger was dat wat ie kreeg van hem was. Wij worden ook nog eens bestolen...

Doc Damage | 28-01-11 | 13:53

La Vie En Rose | 28-01-11 | 13:49
En dan nog deze op mijn lachspieren werkende zin.
"De agenten die wij opleiden krijgen na het succesvol beëindigen van de training een scherfvest mee en eventueel andere benodigde uitrusting."

Das nog meer als wat onze politie krijgt als ze klaar zijn met de opleiding, die hebben alleen handboeien en pepperspray

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:52

@praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:50
Mooi om te zien dat het zich zo heeft verspreid :)

Klopt inderdaad, er zitten nogal wat opgeklopte feiten, vooral in de delen over 9/11 en religie, maar de basis is correct. Erg goede docu.

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:52

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:47
Reeds gezien heb 'm op DVD, in 95% van de film kan ik me wel vinden zoals vandaag al eens eerder gemeld wij zijn slaven van de overheid, waar de plantagenegers nog te vreten kregen van de baas betalen wij dat ook nog eens zelf...... vieze spelletjes heel dat politieke gedoe

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:50

"Zo komt er meer aandacht voor mensenrechten, etnische en culturele verschillen, corruptie, wetskennis en vrouwenrechten. Ook komen er voor alle agenten die wij opleiden lessen in lezen en schrijven."

Allah, Allah, Sap en haar fractieleden, op Ineke van Gent na, weten blijkbaar niet dat Afghanistan een Islamitisch land is waar de Sharia de enige wetgeving is. Hoe wereldvreemd kun je zijn.

En dan nog deze op mijn lachspieren werkende zin.
"De agenten die wij opleiden krijgen na het succesvol beëindigen van de training een scherfvest mee en eventueel andere benodigde uitrusting."

Groenlinks exit!

La Vie En Rose | 28-01-11 | 13:49

Niets meer dan kabinet op de rails houden om de pvda te narren omdat die de fout maakte dit kabinet tot stand te laten komen.
Gewoon politici de boel op laten knappen daar. Politici zijn waardeloze kudtfiguren.

Willem VanDer Decken | 28-01-11 | 13:49

@Schoorsteenveger | 28-01-11 | 13:43
Maar zo is het ook! Lees het einde van de brief nog eens; Sapje hoopt dat er argumenten uitgewisseld gaan worden, in goede onderlinge sfeer *proest*, maar ze gelooft in de getrokken conclusie.
Oftewel; jullie mogen even stoom afblazen maar verder bek houden, want wij hebben al besloten.
Hoe méér DDR wil je het hebben? (En dit is gezien de achtergrond van GL ook helemaal niet verwonderlijk)

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:49

koerbagh | 28-01-11 | 13:46
Goed verwoord! ik deel u mening

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:48

Als lid van Groen Links heb je ingestemd met het verkiezingsprogramma, en daar staat duidelijk in dat Nederland in Afghanistan actief moet blijven met "civiele" missies. Hoe kan je dan gepiepeld worden als lid? Dat is dan niet de schuld van fractie of partij maar van jezelf. Vandaar dat het beter is om helemaal geen lid van welke politieke partij te zijn. Het zijn allemaal meningen-nivelleer- en overheidsbaantjes-verdeel-organisaties. Je moet er niks mee te maken willen hebben, politieke partijen. Het zijn uitzaaiingen van kanker in de samenleving, met maar 1 doel: de kanker van het overheidsapparaat in stand te houden, met de monarchie als grootste gezwel. Het is eigenlijk heel goed dat je geen lid kan worden van de PVV, zouden meer partijen moeten doen.

koerbagh | 28-01-11 | 13:46

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:06
Iets in die houding van mevrouw Sap komt mij héél onaangenaam over. iets dat verder gaat dan wat in het GL-partijprogramma staat en iets dat waarschijnlijk ook van een geheel andere orde is. Zij heeft er alles voor over gehad, zelfs een privé-bezoekje aan de premier, om haar stempel op die missie te kunnen drukken, in de wetenschap dat ze op het Congres ook nog eens de hele GL-achterban over zich heen gaat krijgen.
Het is een soort verbetenheid die nog het meest doet denken aan de koude en rigide houding van Marxisten van de oude stempel die tegen beter weten in bleven vinden dat Karl voor eens en voor altijd had aangegeven hoe de maatschappij moest zijn, en dat elk mens of hij nou wilde of niet gedwongen moest worden, desnoods met grof geweld, om zich aan te passen aan dat ideaal en vervolgens, gedwongen of niet, te verklaren dat hij nu écht gelukkig was.
Jolande heeft iets weg van een apparatsjik die vindt dat de achterban er enkel is voor het applaus vooraf en het applaus achteraf. Jolande wil heerschappij.

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 13:43

farm | 28-01-11 | 13:33
mooi he die staatsschuld en dat is nu dezelfde overheid die jouw en mij vertellen dat lenen nooit zonder risico is hihi

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:43

En als zo een Afghaanse flitspaalbeambte nu eens zakt voor het eindexamen, blijft hij dan zitten met een studieschuld ?

HotPotato | 28-01-11 | 13:42

@Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:33
Ik val over de SAPpelaar omdat ze zich laat paaien door de mooie woorden ( en geile blikken) van Rutte, terwijl ze wéét dat haar achterban en een groot deel van NL tegen de missie in deze vorm is. Het is een gevechtsmissie, en geef dat nou gewoon toe. Al geef je een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:39

PS Sterk staaltje politiek van Mark zeg.... Doordrukken... Begin hem wel te mogen.... Hij staat wel voor zijn standpunten in vergelijk met Jolanda (Pot) huh Sap ............

Leaque of Morons | 28-01-11 | 13:39

Goddamned... Groen Links is hierbij ten grave gedragen...... Op wie moet je in godsnaam nu stemmen...? SAPperdeflap! Steekt die even een mes in de rug van haar achterban..... Stalinisme ten top dit....

Leaque of Morons | 28-01-11 | 13:36

@Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:20
M'n moeder is GL lid, heb haar zojuist door de telefoon voor het eerst in een jaar of tien horen vloeken. Uiteraard had ik haar al verteld dat er weinigen zo zelfzuchtig en/of corrupt zijn als groenlinks politici, maar tot gisteren heeft ze zichzelf voor de gek kunnen houden. Mijn dag kan niet meer stuk.

koolteer | 28-01-11 | 13:35

Een stervende partij met top die niet meer helder kan denken.
Wilders met PVV is (toevallig) tegen de missie, en Wilders heeft alleen maar slechte ideeen moet Groen Linksvoor zijn.
R.I.P

youngtrillseeker | 28-01-11 | 13:35

Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:33
En zoals woutertje bos in vorige cabinet nog zei met de bankencrisis..... nee hoor het volk zal er niks van merken

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:34

De teller van de Nederlandse staatsschuld.
www.z24.nl/

farm | 28-01-11 | 13:33

Iedereen valt nu wel over Jolande Sap, maar ik vind Rutte en Verhagen ook een uiterst kwalijke rol spelen. Eerst het hele land proberen te overtuigen van de noodzaak tot drastische bezuinigingen, om vervolgens à raison van 50.000 euro per stuk, politie agenten op te leiden.

Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:33

@ Bovenste plank 12:17 uur.
Dus niet.
In het verkiezingsprogramma gaat het over een EU (Europol) geleide missie.
Dit is een militaire ISAF (Navo) missie onder regie van de VS, daar zit de crux.
Daarom is er beroering in Groen Links en daarom kan Mw. Sap op 5 feb. as. een
motie van afkeuring tegemoet zien op het G.L. partij congres.
Luister maar naar dit:
www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=2...

Koningsluis | 28-01-11 | 13:31

veuve-clicquot | 28-01-11 | 13:29
en we gebruiken ze ook om de russische bommenwerpers boven nederlands luchtruim angst aan te jagen (gek eigenlijk dat de russen daar maar een beetje schijt aan hadden)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:31

@geensteelo | 28-01-11 | 12:26
in Nederland wordt de F16 af en toe toch ook ingezet door de politie (om begraven lichamen op te sporen) :-)

veuve-clicquot | 28-01-11 | 13:29

Rutte heeft fenomenaal GL weggesapt.

Quuick & Dirty | 28-01-11 | 13:28

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:19
Ja hoor knul, zo werkt het. Je moet bij defensie gaan werken, kunnen ze nog een hoop van je leren. Sjeesus wat een onzin zeg.

@1%biker
Ik maak me niet druk, als ik me druk maak komen er weer dan 4 zinnen te staan... Als je het niet meer aan kan, weet je waar de deur is.

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:27

Make the world safe for bureaucracy..

JensDensen | 28-01-11 | 13:26

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:24
U bent het met hem eens dus?

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:26

Hahaha, die zijn idd. echt genaaid.

BTW: PVDA heeft destijds niet de rug rechtgehouden maar gewoon de landverader uitgehangen.

DeGezalfde | 28-01-11 | 13:25

Hoe naïef kun je zijn? Blijkbaar gigantisch. Er moet iets anders zijn toegezegd waarvoor Dombo 66 en de partij van okselhaar en stinksokken zijn gezwicht. Een Afghaanse politieman opleiden met de instructie "wee je gebeente ( ويل لك volgens koekeltransleet) als je militaire activiteiten gaat uithalen!" terwijl de 7.62mm hen om de oren vliegen. En wie zijn 200 ondersteunende manschappen? Paar monteurtjes, F16 nerds, wat infanteristjes voor de "bescherming" en de rest? Special forces natuurlijk want de missies moeten door blijven gaan. En we kunnen ook eigenlijk niet anders. Wel de lusten van de NAVO, wat dat ook moge zijn, maar niet de lasten. Zeg dan gewoon: nee, geen hele missie a €400.000.000 per jaar (schatting) maar commando's en mariniers laten jagen op Ali Baba en z'n veertig geitenneukers. Dan ben je eerlijk en transparant en daar is nog best wel draagvlak voor schat ik zo in. Daar heb je toch geen "tweede kamer - de musical" voor nodig?

Sliptong | 28-01-11 | 13:25

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 13:21
Haha, en dan de kinderen er ook nog verplicht van laat eten.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:24

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:21
dat zal nog wel even duren en dan richt geert zich wel op hangroep ouderen die met hun rollators en astmatische gerochel de rust in de gemeente verstoren.... een zondebok is gauw gevonden en waar een wil is is een weg .... je weet toch ;-)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:24

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:21
Dit is werkelijk het einde van de domheid

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:24

Ik maak me niet ongerust overGroen Links, ook deze keert terug naar de natuurlijke agregatie toestand.
Was onder Femke werd het even solide vast.
Nu wordt het al aardig SAPpig vloeibaar en nu nog een verkiezinkje en het is een vluchtig gas.

Dit schreef ik een week terug, als reactie op het geiten wollen sok voorstel tractor pulling te willen verbieden.
Maar een stervende partij waarbij de stoflijke resten verdeeld worden over linker vleuger D66 en de SP , maakt toch nog rare sprongen.
Ik zou bijna ongerust worden

youngtrillseeker | 28-01-11 | 13:23

Ik maak me niet ongerust overGroen Links, ook deze keert terug naar de natuurlijke agregatie toestand.
Was onder Femke werd het even solide vast.
Nu wordt het al aardig SAPpig vloeibaar en nu nog een verkiezinkje en het is een vluchtig gas.

Dit schreef ik een week terug, als reactie op het geiten wollen sok voorstel tractor pulling te willen verbieden.
Maar een stervende partij waarbij de stoflijke resten verdeeld worden over linker vleuger D66 en de SP , maakt toch nog rare sprongen.
Ik zou bijna ongerust worden

youngtrillseeker | 28-01-11 | 13:23

Bakito | 28-01-11 | 13:20
Thanks,dan is mijn missie op geen stijl geslaagd.

1%biker | 28-01-11 | 13:22

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:18
Als de PVV een einde aan mocronozems maakt dan is meteen hun electoraat weg.
Het is de kip met de gouden eieren.
Als ik Geert was zou ik ze stangen, stigmatiseren en beledigen.

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:21

Zou Jolande weten dat er in heel Kunduz geen terrasverwarmer te vinden is? Wat zal die zich genaaid voelen als ze daar achterkomt.

Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:21

@Superior Bastard | 28-01-11 | 13:02

Volgens mij is het er zo één, die blijft houden dat de yoghurt echt nog niet over de datum is, terwijl ze al vomerend boven de pot hangt. Leer mij die wijven kennen, man man.

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 13:21

@1%biker | 28-01-11 | 13:15
Zeker weten!

Bakito | 28-01-11 | 13:20

@koolteer | 28-01-11 | 13:16
Ja maar nu zul je maar een oprecht GL-lid zijn, en deze brief krijgen. Dan krijg je toch acuut een hartvergroting en blijf je er bijna in? Als je door je politiek leidster + fractie zò gepiepeld wordt, heb je helemaal geen PVV meer nodig als vijand.
*zet medelijden-petje maar weer snel af*

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:20

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:15
Niet verder vertellen, een geheimpje.
ALs je naar Iraq of naar Afghanistan gaat en zegt.
Hoehoe, ik ben Amerikaan!
Dan reizen ze allemaal naar je toe, dan hoef je ze niet in Kashmir of Syrie op te snorren.

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:19

Geen fraai proza met die taalfouten.
Kan niet waar zijn dit, wat een niveau.

Zuurteregelaar | 28-01-11 | 13:19

@nu even niet | 28-01-11 | 13:04
En als ze het toch doen krijgen ze een bon

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:19

Sap dadelijk na GL congres al weer exit en GL levert zetels in richting SP
Nog even en we hebben een 2 partijenstelsel in NL

Alles wat links is gaat richting SP alles wat rechts in naar de fusiepartij PVV/VVD/CDA (PVC) blijft over een handjevol christenen, Pechtold en de dierenpoes voor de Nederlandse folklore.

was getekend maurice de kattenmepper

kattenmepper | 28-01-11 | 13:18

Nu nog agenten vinden die het zien zitten om naar de zandbak af te reizen. Kan me niet voorstellen dat agenten, net als militairen, in hun contract hebben staan dat een uitzending een kwestie van "uitvoeren mars" is.

Doc Damage | 28-01-11 | 13:18

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:11
Juist, en waarom is dat dan nog niet gebeurt?

En nu niet zeggen dat ze niet willen, want dat geloof ik niet

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:18

tl;dr

piet8225 | 28-01-11 | 13:17

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:15
LOL ze hebben al moeite om Bin Laden te vinden ..... tis zowat een mythisch figuur waarvan je je moet afvragen of ie wel bestaat (en dat met een tiet aan middelen waar ze normaliter nog een spijker in een woestijn terug kunnen vinden)

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:17

Ik neem aan dat wie een ander helpt, dit niet met zijn eigen geld moet doen.
Hoe is het mogelijk dat Nederland zoveel miljarden gratis en in dat gedoe stopt?
Als Amerika steun wil, is het dan niet logisch dat Amerika ervoor betaalt?
Wanneer wordt de rekening aan Amerika gepresenteerd?

Amerika trekt iedereen mee in zijn neerwaartse spiraal van, grootheidswaanzin.

farm | 28-01-11 | 13:17

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:15
Maak je niet zo druk mack.

1%biker | 28-01-11 | 13:17

Beginnersfoutje van mevrouwtje Sap....? kon wel eens een erg dure worden.
ze heeft zich duidelijk laten paaien door Rutte en c.s. met vage beloftes en toezeggingen,waar een normaal nuchter mens geen cent voor geeft.

pielewaaier | 28-01-11 | 13:16

Briljant, deze oudejaarsconference. Want dat is het toch hoop ik?
Het is natuurlijk al lang bekend dat GL-adepten een onvolledig aansluitschema tussen de oren hebben, maar zo zwakzinnig dat ze na het lezen van deze mail ooit nog op zuur Sapje stemmen zijn er maar weinig.
Vooral ook dat ze ze leren lezen en schrijven, en bij een 6+ op het smurfenrapport een stickertje en scherfvest cadeau krijgen. Ik pleurde van m'n stoel toen ik het las. Ach ja, dankzij Sap loop ik de rest van de dag schuddebuikend rond, dat is ook wat waard.

koolteer | 28-01-11 | 13:16

Het zou helemaal hilarisch zijn, als Rutte nu zou zeggen: "We financieren deze missie door te bezuinigen op de ontwikkeling van duurzame energie".

Borrelende Boris | 28-01-11 | 13:16

Je kan GL en Sap van alles verwijten maar ruggegraatloosheid en politiek electoraal opportunisme (zoals enkele andere partijen laten zien) dus niet..

1oog | 28-01-11 | 13:16

Bakito | 28-01-11 | 13:09
Jaman, zelfs u ziet het licht,en het schijnt van rechts.
Volgende keer toch maar pvv?

1%biker | 28-01-11 | 13:15

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:11
Heb je ook maar enig besef hoe groot Afghanistan is en hoeveel strijders zich in Pakistan en andere Islamstaten schuilhouden?

Hoe wil je ze bestrijden in Afghanistan, wanneer het duidelijk is dat ze zich grotendeels in Pakistan huisvesten?

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:15

CoJoNes | 28-01-11 | 13:13
Waarom ontwikkel je geen bermbombestendig voertuig op zonnenenergie.
Heb jij er ook wat aan!

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:15

@Dostranamus | 28-01-11 | 13:00
"In 18 weken een analfabeet opleiden tot volwaardig politieagent? Dàt is snel."

Ze sturen Overtoom mee"

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:15

CoJoNes | 28-01-11 | 13:13
Lol! Meesterlijk gecounterd.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:14

Verassing, U wordt van links in de kondT geneuQt.

AM. | 28-01-11 | 13:14

Bigi Bana Boy | 28-01-11 | 13:08
Een andere conclusie kan onmogelijk worden getrokken.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:13

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:56
Waarom? Zou ze geen Sap lusten?

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:13

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:10
Waar lul je over? Jij stuurt een haram kerstdiner naar Afghanistan en neemt zelf een cup a soup. Nee, dat zet zoden aan de berm.

CoJoNes | 28-01-11 | 13:13

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:10
Terreur is heel goed uit te roeien en die paar mocronozems op straat zijn ook heel goed te beteugelen. Het is geen raketwetenschap vriend!

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:11

Bigi Bana Boy | 28-01-11 | 13:08
Dat klopt wel MAAR is het ook niet zo dat als meer landen die eigenlijk ook denken FUCK dat kost ons geld en we schieten er niks mee op eens de tandjes laat zien.... wie heeft nu wie harder nodig? Amerika zoekt handelsbetrekkingen hebben een economie die al ver over de bankroetgrens is ..... wereldmacht of grootland uiteindelijk hebben ze ons ook nodig. Tis alleen dat andere landen ook eens de poep uit de oogjes wrijven en zeggen "nu is het klaar", zonder duitsland, frankrijk en engeland krijgt de U S of A het best zwaar

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:11

widtvoet ® | 28-01-11 | 13:09
Enerzijds wel. Maar het feit dat de meest walgelijke figuur ooit het woord walgelijk in de mond durft te nemen doet mij walgen.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:11

CoJoNes | 28-01-11 | 13:06
IDD Cojo, niets doen en hier op GS gaan zitten posten dat het vlees voor het kerstmaal dit keer halal is. Dat schiet op!

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:10

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:05
En jij denkt dat 500 politiemensen die kant op sturen ook maar een deukje maakt in de oorlogsmachine van de Taliban? Of dat uberhaupt alle inspanningen tot nu toe de wereld veiliger hebben gemaakt? Come on...

Terreur valt niet uit te roeien, zolang er Godsdienst is zal het gebruikt worden om mensen tegen elkaar op te zetten. Daar doen alle daisycutters in de wereld niks aan. Schiet er 5 aan stukken, staan er weer 5 nieuwe op.

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:10

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:52
Zie jij dat in Nederland gebeuren?

Che_cuevara | 28-01-11 | 13:10

Pacifist ben je 24 uur per dag. Onbegrijpelijk dat GL een cruciaal principe verkwanselt.

Bakito | 28-01-11 | 13:09

Dit is echt het slapste politieke gelul ever. Iedereen die Pauw & Witteman heeft gekeken gister avond weet waarom. Op papier mooi opgeschreven in een kantoortje op het haagse binnenhof, in de praktijk in Afghanistan straks absoluut onhaalbaar.

Barry Balzak | 28-01-11 | 13:09

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:05
Die is niet uit te roeien in Afghanistan. Puur en alleen om het feit dat het hart, en de portemonnee, van de moslimterreur zich in het buurland bevindt.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:08

De werkelijke redenen waarom we gaan zijn van geopolitieke aard. Nederland wil internationaal meespelen en dat kan alleen als je de steun van grote landen (lees de VS) hebt. Niet doen wat de VS willen betekent geen plaats in belangrijke internationale organen, problemen voor Nederlandse multinationals en geen mooie internationale baantjes voor bepaalde toekomstige ex-politici. Dat soort argumenten is het enige dat van belang is in deze zaak.

Bigi Bana Boy | 28-01-11 | 13:08

Behaard smaalkopje | 28-01-11 | 13:04
Duidelijk. Niets meer aan toe te voegen lijkt me.
Daarom is het des te duidelijker dat deze missie geen idealistische maar een zakelijke, over de rug van mensenlevens, is.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:07

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:05
Da's dan weer een beetje jammer.

1%biker | 28-01-11 | 13:06

Deze missie gaat 600 miljoen kosten, da's Haags jargon voor 1,2 miljard. 1,2 miljard die in een bodemloze put wordt geflikkerd terwijl hier op onderwijs, ouderenzorg en kinderopvang wordt bezuinigd. Hoe hard moet u genaaid worden als burger voor het binnenhof in de hens gaat?

CoJoNes | 28-01-11 | 13:06

@Schoorsteenveger | 28-01-11 | 12:58
Prachtig omschreven, en precies zoals het zal gaan.
En het volkomen idiote; 80% van de NL weet dit, zo ongeveer de gehele achterban van GL weet dit, en dan tòch stug door gaan met dat naïeve gezever.

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:06

"wij geloven in de conclusie die is getrokken"

Amen.

van Oeffelen | 28-01-11 | 13:05

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:02
Om religieuze terreur (desnoods met daisy cutters) met wortel en tak uit te roeien.
Ben knetter anti-PVV maar geen wijf.

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:05

De GL-fractie is duidelijk geïnspireerd door de wendbaarheid van de aangehaalde F-16's.

Multiflauwekulti | 28-01-11 | 13:05

wat heeft groenlinks Rutte wijsgemaakt dat krijgt ie vroeg of laat nog wel terug op zijn bordje

istawa | 28-01-11 | 13:04

Speciaal voor 'Tripps | 28-01-11 | 12:27' die toegeeft "Ik snap niet zo goed waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen" een volstrekt helder citaatje uit het aanbevelenswaardig artikel "Politie Kunduz voert legertaken uit" op www.volkskrant.nl/vk/nl/4905/VK-Dossie... :

"Het is niet realistisch dat politieagenten in Kunduz die worden opgeleid door Nederlanders niet kunnen of zullen worden ingezet voor militaire taken. Dat laat de politiechef van Kunduz donderdag per telefoon weten aan de correspondent van de Volkskant in Afghanistan. Zijn mening wordt gedeeld door de hoogste politiebaas in Afghanistan en de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Kunduz is momenteel verwikkeld in een oorlog. In deze omstandigheden is het onlogisch en onrealistisch dat je politie puur inzet voor civiele taken zoals misdaadbestrijding', aldus de politiechef van Kunduz, Maulana Abdul Rahman Said Khail. 'Wij willen heel graag dat Nederlandse trainers naar Kunduz komen om politie te trainen, maar als Nederland alleen onder deze omstandigheden trainers wil sturen en geen gevaar wil lopen, dan is het misschien niet verstandig om naar Afghanistan te komen.'

De woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Zemarai Bashery, laat óók weten dat het voor Afghaanse agenten onmogelijk is om geen militaire acties uit te voeren. Van de Afghaanse politieagenten zijn er vorig jaar 1261 omgekomen in diverse delen van het land. 'Zij zijn niet gedood door zakkenrollers en inbrekers. Ze zijn gesneuveld bij gevechten met de rebellen. Je kunt de agenten niet vertellen dat ze geen rebellen moeten bestrijden', aldus de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken" ...

Behaard smaalkopje | 28-01-11 | 13:04

Wij hebben daar geen bal te zoeken!!! Zijn daar alleen maar om de USA op hun wenken te bedienen en met name in de kosten want hoe meer landen "helpen" des te voordeliger voor de U S of A wat toch al geen cent meer te makken heeft! En enkel nog vruchten plukt van een schijn wereldmacht te zijn ....

*Zou men zich niet beter kunnen concentreren op de belangrijke zaken in eigen huis?*

praatjepoepofzo | 28-01-11 | 13:04

Onze politieagenten zwaaien met het contract als de Taliban in de buurt komen. "wij hebben het zwart op wit. Jullie vallen ons niet aan!

nu even niet | 28-01-11 | 13:04

Hopelijk hebben ze een garantie formulier ingevuld en opgestuurd!
De analfabeten uit Kunduz hebben het beter door dan mevrouw Sap en voorstanders, wat een ongelofelijke naiviteit is hier gaande.

lanex | 28-01-11 | 13:03

@Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:01
Waarom?

An die ARBEIT | 28-01-11 | 13:02

Die Sap zal zich vandaag wel net zo voelen als een barfly na een lange, zeer dronken, nacht met 6 zwaargeschapen negerTs.
Berouw na de zonde.

Superior Bastard | 28-01-11 | 13:02

Nederland neemt afstand van de strategie van de NAVO om zo snel mogelijk zo veel mogelijk politieagenten op te leiden. Kwaliteit staat boven kwantiteit.

Hopelijk dat de Taliban dan ook alleen nog maar kwalitatieve bommen gaat gebruiken zodat er toch nog een paar de opleiding kunnen afmaken.

©69® | 28-01-11 | 13:02

*Nog steeds voor militaire missie is.*

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:01

Hoe kun je met F-16`s "bermbommen regelen"?
In 18 weken een analfabeet opleiden tot volwaardig politieagent? Dàt is snel.
Het scherfvest wat ze na afloop krijgen zal een gewilde prooi zijn voor de Taliban.
Geen cent uit ontwikkelingssamenwerking. Geert, kom er maar in.
Hoe ontzettend naief kun je als volksvertegenwoordiger zijn?
Sap, sap, bloed zal kleven aan je bloody-mary handjes.

Dostranamus | 28-01-11 | 13:00

Dit is het slapste politieke gelul ever. Iedereen die Pauw & Witteman heeft gezien gister avond weet waarom. Op papier mooi opgeschreven in kantoortjes op het binnenhof, in de praktijk straks absoluut onhaalbaar.

Barry Balzak | 28-01-11 | 13:00

@canis
Wat jij rattendemocratie nopemt is parlementaire democratie.
Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik ben het er niet mee eens.
En al helemaal niet omdat GL vorig jaar al voor een politiemissie was.
(Wie wil er nu ook betrokken zijn bij de bakermat van heroinehandel en terrorisme, dat laat je toch lekker op je afkomen toch vriend?)

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 13:00

@lion@night | 28-01-11 | 12:53
Die rechter uit het Wildersproces lijkt me wel een goede voor daar, echt een *kuch* verbetering voor de Afghaanse justitieketen. Hier in NL is ie een lachertje.

Laura Ingalls | 28-01-11 | 13:00

HotPotato | 28-01-11 | 12:58
Daarvoor hebben ze allang een ander verhaaltje klaarliggen.

1%biker | 28-01-11 | 12:59

Nee, zelf heeft ze geen flauw idee over wat er leeft in haar clubje: twitter.com/jolandesap

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:59

Egyptische toestanden in Nederland na de eerste dode Nederlandse politiebeambte in Afghanistan ?
Ik hoop het niet maar stel dat, wat dan ?

HotPotato | 28-01-11 | 12:58

"Het wordt een echte civiele missie in plaats van een paramilitaire opleidingsmissie."
Te triest voor woorden, deze verregaande naïviteit, deze bereidheid om zich te blinndoeken en te laten blinddoeken.
Je ziet het ook zo duidelijk in de houding van mevrouw Sap, die honger om zichzelf en de wereld een waarheid op te dringen en ook deze missie te voorzien van een moreel keurmerk, het keurmerk van GroenLinks, en dan a priori al te beslissen dat die wereld er een stuk beter van geworden is.
En let maar op, als de lijken teruggevlogen worden en er bij Pauw en Witteman weer volop en op luide toon gekeuveld, geluid en nagekaart gaat worden over de zoveelste mislukking dan is diezelfde mevrouw Sap meteen bereid om te komen vertellen dat alles toch echt tot in de kleinste detail pico bello geregeld, afgezekerd en afgetimmerd was, en dat het GroenLinks dus niet te verwijten valt dat er vervolgens tóch nog enge, boze mensen opdoken die dat keurmerk negeerden en er geen enkele moeite mee hadden al die zorgvuldig opgebouwde heilige huisjes plat te branden.
"Maar had u van te voren niet gewoon kunnen voorspellen dat het zo zou lopen?" zal Jeroen nog proberen, maar Jolande zal met strak gezicht al zijn aanvallen afslaan. "Nee, men had ons keiharde garanties gegeven, en we mochten er dus van uitgaan dat..." en "ja, met de kennis van nu...", en "Nee, we hebben er zeker geen spijt van.." en zelfs "Als we niets gedaan hadden dan was de situatie nóg..".
Onverbeterlijk, die wereldverbeteraars.
Maar goed, voordat we GroenLinks alles in de schoenen gaan schuiven, het zijn in eerste aanleg het CDA en de VVD die het nodig voinden om te gaan, niet?

Schoorsteenveger | 28-01-11 | 12:58

Legergroen Links.

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:56

Zou Jolande haar brievenbus al dichtgekit hebben?

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:56

"Jolande Sap heeft juist gehandeld in de kwestie Afghanistan"

www.stand.nl/

widtvoet ® | 28-01-11 | 12:54

"Er zullen veel meer justitie, bestuurlijke en politieke experts met de missie mee worden gestuurd om de justitieketen echt te kunnen verbeteren en het Afghaanse bestuur te versterken.

Kort gezegd; er worden meer 'management lagen' meegestuurd.
Ja, dat heeft nut. In een oorlogsgebied maar snelle beslissingen noodzakelijk zijn heeft het installeren van bestuurlijke apparaten totaal geen nut.
Ergo, het kan in noodsituaties zelfs gevaarlijk worden.

Volkomen belachelijke missie.

Rest In Privacy | 28-01-11 | 12:53

Canis Spurcus | 28-01-11 | 12:52 Dat je de dag na de verkiezingen al niks meer mee te praten hebt qua inspraak.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:53

@mitflow | 28-01-11 | 12:24

Maar toch had Groenlinks de poot stijf kunnen houden.

Fietsenpomp | 28-01-11 | 12:53

Ja nee, geen mening | 28-01-11 | 12:51
Euuuh,politicus?

1%biker | 28-01-11 | 12:53

Ja nee, geen mening | 28-01-11 | 12:51
Een Sappelaar.

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:52

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 12:27
En je punt is?

Canis Spurcus | 28-01-11 | 12:52

@HotPotato | 28-01-11 | 12:48
Neuh, maar die bermbommen die ze gaan "regelen" ook niet....

An die ARBEIT | 28-01-11 | 12:52

Allemaal de straat op dan maar? Net als in Tunesië en Egypte?

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:52

Het is dus een bizarre vorm van extra ontwikkelingshulp, maar niet gefinancierd uit dat potje. Politieke stellingname is dus gewoon te koop, bij Sap cum suis. Zo, straks kan Rutte de verbreding van alle snelwegen erdoorheenjassen met extra geld voor het OV, de bezuinigingen op onderwijs doordrukken met extra geld voor kinderopvang en de JSF alsnog aanschaffen, mits hij Sap 1,1 miljoen budget belooft om de krijgsmacht vrouwvriendelijker te maken. Hoe noemen we iemand die alles voor geld doet ook alweer?

Ja nee, geen mening | 28-01-11 | 12:51

Laura Ingalls | 28-01-11 | 12:48 Het is wel sap van onbespoten appels, dat dan weer wel.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:50

Mee eens of niet ? + 100 voor Mark(brains)Rutte.

Ratzing. | 28-01-11 | 12:50

Die terugkomdagen is ook wel weer erg geitensok hoor. Praatgroepje oprichten en een groepshug na afloop.
Als ze niet slagen geen scherfvest en de geslaagden een stoffer en blik voor de scherfvestlozen bij elkaar te vegen.

Real Opperprutser | 28-01-11 | 12:49

HotPotato | 28-01-11 | 12:48 Nee, en ook niet 'groen'.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:49

Ik dacht dat "links" sinds die overweldigende manifestatie in de Brakke Grond voor een Ander Nederland gezamenlijk op zou trekken. Bij de eerste de beste keer dat het er op aankomt valt het al uit elkaar. Kennelijk wil men bij GL onder geen beding hetzelfde stemmen als de PVV. Maar dit gaat natuurlijk niet over een Ander Nederland, maar om Hetzelfde Afghanistan.

koerbagh | 28-01-11 | 12:49

Ik kan bijna niet geloven dat dit ècht de brief is die naar de leden is gegaan. Afgezien van de taalfouten zijn de redeneringen zò simpel naïef, dat dit wel een hoax moet zijn. Anders is het echt om te huilen, zoals al eerder hier opgemerkt.
Wie het debat vannacht heeft gevolgd ( en dat heb ik, ik heb er nog koppijn van) heeft toch ook Rutte horen antwoorden dat hij geen 100% garanties kan geven ( logisch, overigens). Wat wil je nou, sentimentele doos appelSap, beetje janken aan de interruptiemicrofoon, dààr win je een oorlog mee...

Laura Ingalls | 28-01-11 | 12:48

Dikke LOL trouwens @terugkomdagen. Het is de fucking InHolland niet.

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 12:48

Haha,zodra die opgeleide ''''politie mede werkers''''wegvallen onder de beschermde vleugels van de millitairemacht worden zei of afgeschoten of bekeren zei zich tot de taliban.
Daar hoeft u echt geen professor voor te weze.

1%biker | 28-01-11 | 12:48

Die F16's, die zijn niet echt milieu vriendelijk toch ?

HotPotato | 28-01-11 | 12:48

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:45 Je bent wel eerst lid geworden. Overlopert!

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:47

@deministerpresident | 28-01-11 | 12:43
LOL!

Rest In Privacy | 28-01-11 | 12:47

De linkse kliek heeft weer een nieuw slachtoffer gevonden in de vorm van GL. En maar blijven doordrammen. Net zoals ze maar blijven protesteren tegen het kabinet. Links heeft feitelijk niets op met vrede en veiligheid in de wereld en denkt alleen aan de eigen zieltjes.

@ zeg maar jansen.
Bedenk dat schoffelen onder bermbommen gevaarlijker kan zijn dan een handje eraf.

knight03 | 28-01-11 | 12:47

Jackanders | 28-01-11 | 12:46
.. wedden op ..

Jackanders | 28-01-11 | 12:47

Hoor net dat de motie van de PvdD om juist de animal-cops naar Kunduz te sturen is aangenomen; op het terrein van de dierenrechten is daar de grootste winst te boeken.

Sir EnemA | 28-01-11 | 12:46

Kunnen we al ergens wedden hoeveel Nederlandse families er zinloos naar de knoppen gaan worden geholpen?

Jackanders | 28-01-11 | 12:46

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:45
Geniaal! Dat er maar veel Groenlinkser het "voorbeeld" mogen volgen.

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:45

@kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:20
Hoezo, wil ze ook eens bovenop liggen

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:45

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:21
Er wordt 2 keer genoemd dat middelen niet uit de ontwikkelingssamenwerkingspot (lees: geldwegwerpreservoir) worden onttrokken.
Waarschijnlijk was de financiering eerst onderdeel van ontwikkelingssamenwerking en werden daar dus ook de kosten aan onttrokken.
En misschien het gedeelte over het leren lezen en schrijven, dat is zelfs geen onderdeel bij de opleiding tot parkeerwachter in NL (lees comments onder eerder topic).

Kratman | 28-01-11 | 12:45

the Dutch Approach:

De titel van de documentaire slaat op de handelwijze van de Nederlandse overheid bij gijzelingsacties: de kapers door de onderhandelaars zolang mogelijk aan de praat houden, tijd rekken en niet toegeven aan eisen van de kapers. Hiermee hoopten zij dat de gijzelnemers op enig tijdstip zelf een einde aan de kaping zouden maken. Deze methodiek werd door buitenlanders bewonderend Dutch Approach genoemd.

LOL

iter | 28-01-11 | 12:45

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:44 Ik zag het ook, je staat gewoon in de lijst waar naar gelinkst wordt.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:45

@BeunDeHaas | 28-01-11 | 12:41
U volgt mij op twitter, hulde!
Van het concept olie op het vuur gooien heeft u niet gehoord? Als redelijk genuanceerd mens mogen juist bomenknuffelaars en NIMBY's een neqschot krijgen.

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:44

Brakke Obama | 28-01-11 | 12:43 Nee, dat wordt hinkelen. Links, links, links, links.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:44

De fail kwam van links.

An die ARBEIT | 28-01-11 | 12:44

Dit is niet mijn bermbom vriend! Gaan de F16's al taxiënd, uitgerust met een lange stok voorop over de Afghaanse wegen. Hoe regelen ze dat? Even met de afterburner de bermen in de fik steken??

deministerpresident | 28-01-11 | 12:43

Marcheren in 2011: Groen links, rechts, links, rechts.

Brakke Obama | 28-01-11 | 12:43

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:41 Nee, de arrestatie en de vervolging van een dief. Hand eraf beslist de Afghaanse rechter, Nee, zegt de Nederlands opgeleide agent, Twee weekjes schoffelen zal hem leren.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:43

"De Nederlandse F-16’s worden ingezet om bermbommen te regelen, maar ze kunnen ook worden ingezet in acute noodsituaties van onze troepen of van bondgenoten."

Dat is dus gewoon CAS (Close Air Support). Haatbaarden schieten uit compound (soort tehuis voor haatbaarden) en willen zich niet overgeven. Grondtroepen roepen luchtsteun in en een bv Nederlandse F16 flikkert bom op compound. Hoe je dit als politietaak wilt spinnen is mij een raadsel.

Canis Spurcus | 28-01-11 | 12:43

ik denk;

politietraining volgens nieuwe Nederlandse maatstaven. Dus veel flitspalen aanleggen werkend op zonne-energie om automobilisten te pesten (milieuvervuilende apparaten).
Verder hoe je foutparkeerders kan beboeten (parkeerschijven invoeren), handhaving milieuwetten en handhaving van het kamelenkleven en controle op de juiste wijze van belading van de desbetreffende kamelen. Het zich naar voor, achter, opzij mag immers niet geblokkeerd worden.

Rest In Privacy | 28-01-11 | 12:42

Jolande hoeft nu alleen nog maar in te stemmen met de aanschaf van 100 Joint Strike Fighters.
Afgeschreven heb ik haar al.

Ratzing. | 28-01-11 | 12:42

@Revo | 28-01-11 | 12:30
Nederland - VOC Handel.
Ze moeten ze toch ergens vandaan kunnen halen. Laat er ons dan ook maar wat aan verdienen

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:42

Foutparkeren is wel snel opgelost met een F-16..

Brakke Obama | 28-01-11 | 12:41

@ kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:20
Maar u is dus lid geworden van GL. Dat is dan wel een -1 op uw conto.

BeunDeHaas | 28-01-11 | 12:41

"Mijnheer, uw ezelkar voert niet de juiste verlichting. Ik geef u voor deze keer een waarschuwing."

"Mevrouw, wilt u me aankijken als ik u iets vraag?"

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:41

Zo'n F-16 heeft wel een Z+ -label.

Brakke Obama | 28-01-11 | 12:40

Er staat zoveel in wat gewoon niet deugt.....

De agenten moeten bijvoorbeeld volgens GL worden onderwezen in Vrouwenrechten. Op basis van welke wet? Doelt GL op de Afghaanse grondwet waarin vrouwen gelijk worden gestald aan mannen maar waarin ook de islam als leidend wordt gesteld?

Grenzeloos naïef...


Sanglier | 28-01-11 | 12:40

@Hugo de G. te L. | 28-01-11 | 12:29
Het is niet echt nodig maar als ze het niet hadden was dit topic er ook niet

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:40

die f16's zijn er om de lokatie uit te schakelen waar de bernbommen worden gemaakt. maar goed, dat is wat ze het publiek vertellen. de werkelijkheid is natuurlijk anders.

cumshaft | 28-01-11 | 12:40

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:37
Das dan kudt. Maar dan creëren we toch weer werk voor onrendabelen

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:39

Als je de plaatjes ziet van die Afghaanse achtertuinen vol met klaprozen dan weet je toch als Groen Linksert dat het helemaal goed komt. Ze snappen ook als geen ander dat als zo'n Afghaniër zegt: "My wife is stoned" Dat hij bedoelt dat ze aan de waterpijp aan het lurken is en niet bekogeld is met stenen.

Real Opperprutser | 28-01-11 | 12:38

@eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:30
Om de geiten te vangen?

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:38

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:34
"Dit windmolenpark is mogelijk gemaakt door soldaat A., Korporaal B. en Agent O.. Zij gaven hun leven in een zinloze missie. Opdat wij gauw vergeten."

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:37

"Na afronding van de training zullen de agenten via een tracking systeem worden gevolgd en zullen er terugkomdagen voor ze worden georganiseerd."
Het is om te huilen, zo naïef.

Het CDA | 28-01-11 | 12:37

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:36 Nee, want dan ontstaat er schade aan de wegen.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:37

Grappig leden van politieke partijen die hun eigen partij programma niet lezen.

Tanja12121 | 28-01-11 | 12:37

Emiel gaat hier garen bij spinnen.
Iets soortgelijks heb ik al in een eerdere draad geplempT.

*Tomaten kweken gaat*

Jackanders | 28-01-11 | 12:37

@Boomschade | 28-01-11 | 12:27
Geniaal!

Zeeschuimer | 28-01-11 | 12:36

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:34
Kunnen ze dat hier niet eerst even oefenen?

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:36

"Als blijkt dat de veiligheidssituatie in Kunduz ernstig verslechterd, dan zullen alle troepen en rekruten op de compound blijven."

Vervoegingsfouten, mevrouw Sap? Terug naar de middelbare school!

Wadgem | 28-01-11 | 12:36

Dat kan alleen maar in Nederland. Een splinterpartij met een plotseling omhooggevallen juffrouw beslist over het doorgaan van deze rare, verderfelijke (politie) missie en die opperlakei Rutte belooft aan haar allerlei verzinsels omtrent de taakopdrachten van de aldus opgeleide "politie" die na 16 weken in staat zullen zijn een kenteken te ontcijferen! Jammer dat er weer Nederlandse slachtoffers zullen vallen, maar ja de economie, denk aan Shell, met de pijpleiding, heeft een hogere prioriteit. Het wordt tijd dat Groen Links de naam wijzigt bijv. in LJS, jazeker lijst Jolande Sap.

hertog1 | 28-01-11 | 12:36

@Biff Eagleburger | 28-01-11 | 12:32
Logisch, als je in 2 min onderhoud kan plegen heb je geen boek nodig.
Tenzij je analfabeet bent maar dan kan je het weer niet lezen

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:35

Hoeveel windmolens is een soldatenleven waard?

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:34

Ruzie bij Links vlak voor de verkiezingen? Altijd + 1.

Waaligator | 28-01-11 | 12:34

@F. von Zeikhoven | 28-01-11 | 12:29
Vindt je dit nu zelf niet een klein beetje gezeik?

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:34

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:33 Het is wel een idee natuurlijk in de strijd tegen de 'flits-agent'.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:34

Toch knap dat je in een week of 18 agenten kunt opleiding. In NL doen ze er langer over en zelfs dat is nog te kort.
*Ziet een F-16 met een zakje bermbommen vliegen, zelf geregeld.*

huftur | 28-01-11 | 12:33

@DutchEmperor | 28-01-11 | 12:27
De F16'gaan geen bermbommen vernietigen, ze gaan ze regelen.

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:33

Ik wist al dat ze bij die club een steekje los hadden zitten toen ze vorige week een elektrische taxi als 'groen' bestempelden, Want als alles wat alleen maar op stroom gaat 'groen' is dan is mijn broodrooster dat ook. En m'n wasmachine, droger, computer en televisie. Allemaal dingen zonder verbrandingsmotor.


Wereldvreemd, dat is wat je wordt van linksdraaiende yoghurt met muësli.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:32

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:22
Ik denk het ook.

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:32

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:25

Elke lul kan tegenwoordig een boek uitbrengen. Mijn "Onderhoud aan Kip Caravans in 2 minuten" lag al binnen 1 week in de ramsjbak.

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 12:32

Femke krijgt spontaan een zenuwinzinking, haar sjekkie valt uit openvallende bek van verbazing.

kalasjniknal | 28-01-11 | 12:32

@eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:25
Twitter heeft geen Joris en ook geen Hulpklazen...

F. von Zeikhoven | 28-01-11 | 12:31

verkeersregelaars in een F-16, dat is politie 2.0 !

Brakke Obama | 28-01-11 | 12:31

Inferi0r | 28-01-11 | 12:28

Ja, ze laten nu de herdershonden los!

eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:30

De F16's worden ingezet om bermbommen te regelen? Hoezo sinds wanneer kunnen die Afghanen hun eigen bermbommen niet meer regelen dan en hoe gaat een F16 een bermbom regelen?

Revo | 28-01-11 | 12:30

Is de neutronenbom eigenlijk l een keer uitgetest in een woestijngebied?

spoorstaaf1435 | 28-01-11 | 12:30

@Zeeschuimer | 28-01-11 | 12:30
*het = ik

Zeeschuimer | 28-01-11 | 12:30

eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:26
Logisch, Hans Laroes is nog niet weg.
Lidmaatschap GL opzeggen: altijd +1

Rut Marke | 28-01-11 | 12:30

Tripps | 28-01-11 | 12:27
Ik snap niet zo goed dat mensen die populistische pietpraat op Twitter serieus nemen wat het opzeggen van lidmaatschappen betreft. De verre meerderheid die dat roept is ongetwijfeld nooit lid geweest.

Inferi0r | 28-01-11 | 12:30

Ik ga inderdaad, rara 12:16, waarschijnlijk op Roemer stemmen de volgende keer. Het sta totaal niet achter het besluit van de fractie.

Zeeschuimer | 28-01-11 | 12:30

@nance | 28-01-11 | 12:20
Geen teen. -1

F. von Zeikhoven | 28-01-11 | 12:29

@zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:25
Dat zal wel de Volkskrant worden denk ik

Che_cuevara | 28-01-11 | 12:29

Aha! ik vroeg me al tijden af wie dat nou regelde, die bermbommen. Je kunt een dergelijk belangrijk fenomeen tenslotte net zo maar aan het toeval overlaten. Iemand moet dat regelen en controleren. Stel je voor dat die lokale Talibanmensen zo maar zelf bermbommen gaan leggen zonder dat daar controle over is van daartoe ordentelijk aangestelde overheidspersonen.

Even serieus: is het nu echt nodig dat linkse mensen ook stemrecht hebben?

Hugo de G. te L. | 28-01-11 | 12:29

VanDattum

er wordt hoe dan ook niet bezuinigd op dictatorhulp.

Worstjes | 28-01-11 | 12:28

"er zijn garanties geleverd dat niet alleen onze trainers en beschermers, maar ook de agenten die wij opleiden, niet zullen worden ingezet bij offensieve operaties."

Hier ben ik maar gestopt. De beschermers zijn Duitse soldaten, dus die Duitsers stoppen nu ook met oorlog voeren?

Inferi0r | 28-01-11 | 12:28

Heeft ze nu al recht op wachtgeld?

Carpe@diem | 28-01-11 | 12:28

Kudt, om mee te doen aan de opzeggingsgolf moet je wel eerst lid zijn. Nee, dan maar niet.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:28

Les 1 van de ingevlogen docent "Police Academy goes Dutch": Stel bij een First Contact onder alle omstandigheden altijd éérst de volgende doelgerichte vraag op een vriendelijke ontwapenende vraag: "Heren Taliban-strijderTs, Wat zijn we hier aan het doen?"

F. von Zeikhoven | 28-01-11 | 12:28

Ik vroeg me inderdaad al af waarom F16's nodig waren om politieagenten op te leiden. Maar die zijn er dus voor de bermbommen. Bermbommen zijn niet goed waar te nemen als je er 2 meter voor staat maar uiteraard wel wanneer je er een paar kilometer boven met de snelheid van het geluid overheen vliegt. Tja....

DutchEmperor | 28-01-11 | 12:27

GL gaat nog eens heel klein (en rechts lol) worden. Maar vooral klein en daar mogen we best een fles voor ontkurken.

JohnnyBGood | 28-01-11 | 12:27

Canis Spurcus | 28-01-11 | 12:24
Zag Canis,

Woren er wel eens songfestivals gewonnen op basis van sms-ende achterbannen?
Wij hebben geen directe democratie maar een partijenstelsel.
Als de PVV achterban niet in de regering wil en Geert wel dan beslist Geert.

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 12:27

Ik snap niet zo goed waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen, wanneer er toch duidelijk in het GL partijprogramma staat dat ze zulks een 'politie' missie zoals voorgesteld steunen.

Kwestie van de volgende keer eens wat lezen?

Tripps | 28-01-11 | 12:27

Okay, dat van de F-16's is inderdaad raar, ze kunnen ook gebruikt worden als bondgenoten in 'acute nood' zijn.. aha :).

Ook wel leuk om te lezen dat als het een beetje te gevaarlijk wordt iedereen binnen moet blijven, en dat de missie dan zelfs beeindigd kan worden.. hmja

geensteelo | 28-01-11 | 12:26

En waarom staat er nix op NOS TELETEKST?

eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:26

"De missie wordt niet met het geld van ontwikkelingssamenwerking betaald". Haha, was dat ooit een thema dan !?

VanDattum | 28-01-11 | 12:26

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 12:22 En zelfs dat zal uiteindelijk in een grote partij bij de Slegte terechtkomen, waar het ook niet verkocht wordt en uiteindelijk is daar de papierpulphandel die er krantenpapier van zal maken om de Telegraaf op te drukken.

zeg maar jansen | 28-01-11 | 12:25

He, wat zien ik? Reaguurder widtvoet ook op twitterT?

eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:25

één troost, die 450 miljoen gaat niet op aan linkse hobby´s.

Worstjes | 28-01-11 | 12:24

*hoe vet dat een nieuwe media site zoals deze geen edit opties heeft*

mitflow | 28-01-11 | 12:24

LoL, self destructing Groenlinks twitteraards!
Brilliant!

De StoorZenDer | 28-01-11 | 12:24

"Na rijp beraad, en alles overwegende, hebben 9 van de 10 leden van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks donderdagavond besloten... 80 procent van onze eigen achterban en tweederde van Nederland vierkant uit te lachen. Met hun domme meninkjes." Zo kennen wij onze rattendemocratie.

Canis Spurcus | 28-01-11 | 12:24

Geef groenlinks maar weer de schuld. Het was allang besloten dat het zou gebeuren. Alleen de juiste mensen moesten nog onderdruk worden gezet zodat ook zei akkoord zouden gaan. Waarom heb je het dan niet gelijk over de PVV als dit onderwerpt aangekaart wordt. Die waren nog meer tegen dan GL.

mitflow | 28-01-11 | 12:24

Te veel woorden.
Maar een beetje mietjes die hier tegen zouden zijn.
Valt me een beetje tegen Brussen.

Einde van de Domheid | 28-01-11 | 12:23

Wat ze GroenLinks hebben wijsgemaakt? Rutte heeft beloofd bij Mevr. Sap met zijn liberale tong eens goed de sappen te "centrifugeren". Heeft ze dringen nodig waarschijnlijk..

VanDattum | 28-01-11 | 12:23

Als je je bedenkt, Bert?

thebra | 28-01-11 | 12:23

Heb liever dit standpunt dan: laat alle mensen die dat land ontvluchten maar naar Nederland komen, we hebben toch taxpoet zat en over een paar jaar hebben we er weer electoraat voor de linkse kerk bij!

eerstneukendanpraten | 28-01-11 | 12:23

Dag Afghaantjes, hier heb je het Nederlandse leger, maar je mag er niet op schieten, want dat vinden ze eng. Ze lachen zich daar dood - probleem opgelost.

Morgan le Fay | 28-01-11 | 12:23

Sap heeft een paar lekkere kerels in het vooruitzicht gekregen, dat doet het hem wel!

Fum4n | 28-01-11 | 12:23

Hoe je van 10 zetels terug valt naar 1. Een emotioneel verhaal van Jolande Sap. Nu in de boekwinkel voor maar 39,95.
/glazen bol

Biff Eagleburger | 28-01-11 | 12:22

GL heeft zich mooi in de voet geschoten toen ze die motie met D66 indienden. Hoe raar zou het zijn als ze nu nee hadden gezegd tegen iets wat ze zelf voor hebben gesteld.

Gbeg | 28-01-11 | 12:22

@Superior Bastard | 28-01-11 | 12:21
Liever een kerncentrale in de keuken dan een windmolen in de achtertuin [hint]

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:22

@bovenste_plank | 28-01-11 | 12:17

"" ons land steunt geen offensieve militaire operaties...""

en dat is de kern als we dat allemaal moeten aannemen dan is er idd niks aan het handje ;)

wat als over 2 jaar deze "politiemensen" opeens wel gaan meedoen ?

iter | 28-01-11 | 12:22

Sap heeft een fout gemaakt door te lang eisen te stellen, jammer veur heur dat Mark moeiteloos alles inwilligde, en dan word het moeilijk om je keutel weer in te trekken.

kneuterzak | 28-01-11 | 12:22

Wat valt er voor GL te winnen bij deze missie? Welk issue wordt gebruikt als wisselgeld, daar draait het volgens mij om.

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:21

kapotte_stofzuiger | 28-01-11
Femke draait zich om in haar wachtgeld.

Worstjes | 28-01-11 | 12:21

Femke draait zich om in haar graf... euhm... Mercedes diesel

kapotte_stofzuiger | 28-01-11 | 12:20
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 28-01-11 | 12:19

btw. Sap zou het leuk doen in D66..

Worstjes | 28-01-11 | 12:19

Ze zat er zielig bij nadat Roemer en Dierenpoes hun zegje hadden gedaan. En terecht.

Dikr | 28-01-11 | 12:19

Ah joh, vergeet niet dat GroenLinks zelf twee terroristen in ons landsbestuur liet infiltreren, Duyvendak in de Tweede Kamer en Pormes in de Eerste Kamer... En dan heb je nog die geldwisselaar uit de PS Noordholland van ze...

F. von Zeikhoven | 28-01-11 | 12:18

Ik zeg uit de grond van mijn hart "Hulde Bert".
Geweldig geschreven.

Die Sap is of keihard of uiterst naief.

Superior Bastard | 28-01-11 | 12:18

*groenlinks ha(r)telijk uitzwaait*

Worstjes | 28-01-11 | 12:17

geen militaire missie maar wel gelijk een excuus om f16's in te zetten

nance | 28-01-11 | 12:17

En weer stapt een gedeelte van het electoraat over naar de SP. Die gaan bij de komende verkiezingen flink winnen ten koste van GL en de PvdA.

rara | 28-01-11 | 12:16

Dat wordt een behoorlijke sapcentrifuge.

ecologiste | 28-01-11 | 12:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen