Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ah. Bautenlanders toch wel dom

denknietzwartwit.jpg Explosief stukje in Trouw. De etnische afkomst van kinderen veroorzaakt de achterstand die leerlingen hebben op school. Zulks blijkt uit nieuw onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Alleen de ’zwarte’ kinderen met de hoogst opgeleide ouders doen het net iets beter dan de ’witte’ kinderen met de laagst opgeleide ouders. U moet weten, tot een paar jaar geleden werd de het schoolgaande kroost in Nederland verdeeld in drie groepen: Normale kinderen, kinderen met achterstand EN kinderen met achterstand van allochtone ouders. Scholen ontvingen voor alle drie de groepen verschillende bedragen van de overheid. Tot 2006 kreeg een school voor ’witte’ kinderen met laag opgeleide ouders 1,25 keer zoveel als voor 'gewone' kinderen en voor ’zwarte’ 1,9 keer zoveel. Om de schijn van allochtonengeknuffel te voorkomen is aan dit beleid een einde gemaakt. Nu het achterstandsonderwijs een keiharde bezuinigingsronde staat te wachten, laait de definitiekwestie weer op. Ondanks het bestaan van vele rapporten die menen dat een achterstand sociaal-economisch is gerelateerd en niet etnisch. Tokkieouders = tokkiekinderen. Ongeacht de afkomst. Doet jeugd uit 020-Gaza het ineens super op een school in Amsterdam-Zuid? Volgens de Partij van de Arbeid wel. Het wachten is dus op het vlammende persbericht die de PvdA-haters Voor de Vrijheid in elkaar tikken om de zaak ouderwets op scherp te zetten. Spoeddebatje over de ruggen van Pietje & Achmed die hun eigen naam niet kunnen sgrijfen in 3, 2, 1...

Reaguursels

Inloggen

@NoMinister
<br />
Anno 2011 is het niet zozeer links, maar voornamelijk rechts gedachtengoed dat bedreigd wordt door het neo-Darwinisme. Dat is omdat zowel conservatief/christelijk rechts als kapitalistisch/Randiaans rechts uitgaat van het idee vrije wil en individuele maakbaarheid en dat conflicteert nogal met het idee van genetisch bepaalde eigenschappen. Aan de andere kant van de oceaan wordt Neo-Darwinisme dan ook steeds meer als onderdeel van de linkse kerk, de Looney Left, gezien. Rechts Nederland is niet hetzelfde als rechts Amerika, maar hetzelfde principe geldt ook hier. Dat die logica door Nederlands nieuw-rechts totaal niet wordt opgemerkt is omdat nieuw-rechts zich hier nog steeds volledig laat definieren door de 'linkse kerk,' wat dat ook mag zijn, en zich daartegen afzet vanuit het Calimero-perspectief. Maar dat kan ook niet eeuwig duren. Het kan in ieder geval geen kwaad om dat slachtofferdenken alvast voorzichtig lost te laten, lijkt me.

un_chien_andalou | 19-01-11 | 22:42

Niets van gemerkt bij de IQ test, lijk een hogere score te behalen dan de autochtonen.

Sabroso | 19-01-11 | 22:20

Ach wat een gezeik toch weer. Spelling is zo'n vreselijk overschatte vaardigheid. Als je gewoon tasjes van bejaarde wijffies rooft heb je helemaal geen spelling nodig.

medusa324 | 19-01-11 | 20:37

pennestront | 19-01-11 | 17:56
Ja, en als die ouders nu eens iets zouden doen om die kids op te voeden en te scholen?
Maar die ouders laten hun kinderen, vooral de zonen opgroeien voor galg en rat.
Vaak komen deze zonen dan ook in het gevang terecht.
Ja, je ouders kun je niet kiezen, jammer heel jammer, voor deze kids.
Eerst al opgescheept worden met inteelt-genen, en dan ook nog eens niet goed geschoold en opgevoed worden. Dubbel fout.
Sneu, zeer sneu.

Ella | 19-01-11 | 19:45

un_chien_andalou | 19-01-11 | 13:59

Prachtig prachtig prachtig. Nature-nurture. Ik las het al vele malen en geen idee waar het over ging.

De alpha gemeenschap durft niet meer te ontkennen dat genetische factoren een rol spelen, zonder zich belachelijk te maken.

En nu maar puzzelen hoe ze als intelligent gezien blijven en gerespecteerd blijven zonder deze blundergedram te moeten excuseren.

Wat een volk.

Nee, en vervolgens kunnen we nog alle kanten op met de resultaten. Dat geeft u goed aan. Maar daar zullen ze zich niet aan wagen, dat denk ik wel zeker te weten. Het wordt weer lekker lullen van als dit dan dat en zo voort. De rest zal wel filosofie zijn.

Wat is het toch een vrijblijvende kutwetenschap (NOT wetenschap at all), dat sociologie.

GADVERDAMME!

NoMinister | 19-01-11 | 18:44

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 15:38

O, je komt er al op terug.

De bewering dat niet iedere blanke Europeaan slimmer is dan iedere gekleurde Antilliaan lijkt me wel stand houden.

Hebt u uw punt gemaakt ;-).

NoMinister | 19-01-11 | 18:34

Als de curves slechts licht -zeg een paar IQ-punten- verschoven liggen, dan is bijna de helft van het slimme deel van de domme groep slimmer dan bijna de helft van het domme deel van de slimme groep.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:14

Nu voegt u een 'als' toe en verandert u uw bewering. En dan zegt u dat ik niet goed zou interpreteren.

U mag van alles beweren, maar blijf wel realistisch s.v.p.. Gezien uw klaarblijkelijke kennis van statistiek is enig cynisme begrijpelijk en gezond, maar dat betekent nog niet dat u iedereen om de tuin kunt leiden of voor onwetend kunt houden.

NoMinister | 19-01-11 | 18:31

@Ella | 19-01-11 | 17:15

Deze arme kinderen worden geboren met een evolutionaire achterstand van 500 jaar.
Voor die kinderen jammer, trouwens.

pennestront | 19-01-11 | 17:56

GormSuil | 19-01-11 | 13:18
Ja, nog een aspect.
Het gaat vaak om Turkse of Marokkaanse inteeltproducten.
Geen eer meer aan te behalen.
De kinderen komen op de basisschool met een taalachterstand van minstens 2 jaar.
Het is met hun ouders dweilen met de kraan open.

Ella | 19-01-11 | 17:15

@jabir

Dat is helemaal waar, als ik Eric Lucassen's ex-vriendin moet geloven.

un_chien_andalou | 19-01-11 | 16:47

@Fred Janssen | 19-01-11 | 14:28
Ik heb zelf alleen m'n lagere school diploma. De rest is bluf.

guppert | 19-01-11 | 15:39

WirMachenMusik | 19-01-11 | 15:11
Ik ging er gemakshalve even vanuit dat de relatieve offsets niet méér dan enkele punten zouden zijn. Uiteraard, als de verschillen zo groot zijn als je hier suggereert dan is het beduidend minder dan 50%.
Maar ik neem aan dat je begrijpt welk punt ik hier wilde maken. Er wordt nogal snel gedacht dat elke bleekscheet slimmer is dan elke negert wanneer er tussen de groepen als geheel een verschil ten gunste van de bleekscheet wordt geconstateerd.
Als ik het goed heb wordt door sommige wetenschappers beweerd dat in de VS de verschillen tussen negerts en bleekscheten de laatste decennia beduidend kleiner zijn geworden. Hoe je dat zou moeten verklaren weet ik niet, maar het is moeilijk vol te houden dat het hier om genetische factoren handelt.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 15:38

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:43
"Als uit een test zou blijken dat witte mensen 'slimmer' zijn dan zwarte mensen, en dat gele mensen nog slimmer zijn dan witte mensen, dan is het naar alle waarschijnlijkheid nog steeds zo dat bijna de helft van de zwarte mensen slimmer is dan bijna de helft van de gele mensen."
.
Dat die overlapping tussen de verdelingen van Oost-Aziaten met een gemiddelde score van 105 en subsahara-mensen met 80 zo'n 50% zou zijn lijkt mij toch echt niet te stroken met wat ik me herinner van kansrekening. Even aannemende dat verdelingen dezelfde spreiding hebben.

WirMachenMusik | 19-01-11 | 15:11

Brabant11 | 19-01-11 | 10:44
"Zoals ik zei: probeer maar zelf eens een Arabische IQ test te doen!"
-
Ik neem aan dat die dan wel vertaald is?
Moet dan altijd aan Oost-Aziaten denken die niet slechts 5 punten hoger scoren dan wijzelf op IQ-tests, maar ook nog eens duidelijk zichtbaar voor iedereen die dat wil zien, verdomd snel en dat zowel in academische als in andere beroepen, boven komen drijven.
Wat we wel niet moeten vergeten bij verschillen in IQ-scores tussen groepen is dat het steeds om gemiddelden van een normale verdeling gaat.

WirMachenMusik | 19-01-11 | 14:54

Doet mij altijd denk aan:
xkcd.com/552/

Dlareg | 19-01-11 | 14:33

@un_chien_andalou | 19-01-11 | 13:59
Maar dat ze groter geschapen zijn klopt toch? Of is dat ook een sprookje?

jabir | 19-01-11 | 14:29

Vraag me of of de grootste groep allochtonen in Nederland (Duitsers) ook zulke problemen hebben met hun kroost? Een groep die -zeker in 0031- met toch een wat negatieve beeldvorming te maken heeft, en waar dus te verwachten valt dat identiteitscrises-onder-jongeren schering en inslag zullen zijn. Ik kom echter weinig berichten m.b.t. de lage kwaliteit of hoge uitval percentages op "zwarte scholen met een hoog percentage Duits Allochtone leerlingen" tegen? Noch over additionele benodigde en onmisbare geldstromen vanuit Den Haag. Misschien weet @guppert zijn verlichte en grammatikaal correcte mening op los te laten?

Fred Janssen | 19-01-11 | 14:28

@peacemaker | 19-01-11 | 13:52
Mijn werk? Omdat u de eigen stelling niet kunt onderbouwen? Ik heb al een waarschuwing van m'n baas. Ik dank u de koekoek.

guppert | 19-01-11 | 14:04

@caudillo

Welnee, dat stukje in de New Yorker is helemaal geen antiracistisch politiek betoog. Binnen de sociale wetenschappen gaat het vooral om het nature-nurture debat, de vraag in hoeverre fenomenen erfelijk danwel sociaal bepaald zijn. Dat is centraal. Dat is niet 1 op 1 gerelateerd aan een politieke overtuiging. Stel bijvoorbeeld -hypothetisch- dat crimineel gedrag volledig genetisch bepaald zou zijn. Dan kun je daar zowel een extreem-linkse als een extreem-rechtse filosofie uit destilleren. Het is dan immers niet iemands eigen schuld, dus je kunt hem ook niet 'straffen' (extreem-links). Aan de andere kant is de omgeving/opvoeding dan ook geen factor meer, dus kun je een crimineel buiten de samenleving plaatsen (extreem-rechts). Het is dus de wereld daarbuiten die onderzoek uit de sociale wetenschappen direct op een links-rechts as interpreteert, en de neiging heeft dat op de meest essentialistische wijze te doen. Dat is in de VS al sinds mensenheugenis zo, maar hier eigenlijk pas sinds afgelopen decennium. Buikhuisen was een uitzondering op die regel. Maar er is dus een reden voor eventuele politieke correctheid.
<br />
Overigens, dat zwarte mensen meer aanleg hebben voor lichamelijke fitheid, dat is nog zo'n hardnekkige, niet uit te roeien gedachte. Het is de andere kant van dezelfde medaille als het IQ verhaal, het soort gedachte dat de bestaande sociale verhoudingen bevestigt en daardoor zo onuitroeibaar is. Maar dat idee wordt helemaal niet ondersteund door onderzoek. Zelfs niet bij Afro-Americans, terwijl iedereen weet dat daar in het verleden toch flink op lichamelijke fitheid is geselecteerd. Toch zijn ze in de NBA zwaar oververtegenwoordigd. Het lijkt erop dat het idee van aan ras gerelateerde biologische eigenschappen als omgevingsvariabele veel bepalender is dan eventuele aan ras gerelateerde biologische eigenschappen zelf.

un_chien_andalou | 19-01-11 | 13:59

Akabei | 19-01-11 | 12:06

Dan krijg je het hele genen/ opvoedingsverhaal. Hebben we vast geen zin in om daar over te hebben ;). Ik denk dat het bij jouw statistieken meer gaat over opvoeding dan over genen, hoewel ook daar de meningen weer over verschillen. Dilemma's dilemma's!

Brabant11 | 19-01-11 | 13:56

guppert | 19-01-11 | 12:16
Wat een gek zeg. Je denkt toch neit dat ik jouw werk ga doen. Zoek het zelf maar op. kleine tip: Google

peacemaker | 19-01-11 | 13:52

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:55

tsja moeten ze alleen die kans wel aanpakken als ze dat niet flikker dan maar op naar turkeije ga daar maar thuis op de bank zitten niet hier in NL.

boostr | 19-01-11 | 13:48

jabir | 19-01-11 | 13:36
Het gaat inderdaad over feiten en keuzes. En de feiten uit het onderzoek tonen aan dat een op kennelijke ideologische overwegingen gebaseerd beleid bijstelling behoeft.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:43

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:08

Daar waren ze geloof ik al kort na de tweede (of eerste) wereldoorlog achter, toen ze de aanzienlijke iq verschillen tussen zwarte en blanke soldaten gingen meten en proberen te verklaren. Dat is toch helemaal geen actuele discussie? De ideologische discussie op onderwijs is volgens mij, of je de domme kansenkinderen kinderen extra moet helpen om op het gemiddelde te komen, of dat je de loper uitrolt voor kansenkinderen die eruit springen. Ik zie het niet veel uitmaken voor die principediscussie, wat de etnische achtergrond van die kinderen is.

jabir | 19-01-11 | 13:36

''... maar ik zelf netjes alles t/m UvA doorlopen hoor.
GormSuil | 19-01-11 | 13:18
Voorlopig zou ik me beperken tot correcte grammatica.

guppert | 19-01-11 | 13:23

Achmed
Ahmed
Die namen zijn ook veel te moeilijk om te schrijven, schrijven is eigenlijk veel te moeilijk uitkering trekken is makkelijker.

Weisse rose | 19-01-11 | 13:19

Moet er niet nog een onderscheid komen tussen kinderen van allochtone ouders en kinderen van Europese allochtone ouders? Geen van mijn ouders heeft lagere school af kunnen maken en is daarenboven Europees allochtoon maar ik zelf netjes alles t/m UvA doorlopen hoor. En volgens mij zijn daar zat voorbeelden van, ook onder 2e generatie Mocrotonen.

GormSuil | 19-01-11 | 13:18

@jan1000000 | 19-01-11 | 09:26
Dat gebeurt al janneman.
Het gaat er om of je conclusies trekt uit de resultaten en die vervolgens ook eens naleeft.

ristretto | 19-01-11 | 13:15

NoMinister | 19-01-11 | 13:04
U interpreteert niet goed. Als de curves slechts licht -zeg een paar IQ-punten- verschoven liggen, dan is bijna de helft van het slimme deel van de domme groep slimmer dan bijna de helft van het domme deel van de slimme groep.
Als jouw IQ precies 100 is, dan kun je trots zeggen dat je slimmer bent dan de helft van Nederland. Maar een ander kan meesmuilend opmerken dat je dommer bent dan de helft van Nederland.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:14

Waarom domheid niet bestrijden met intelligentie?
I.p.v. te schermen met statistieken, door geld te steken in onderzoeken waarvan een ieder behept met enige intelligentie bij voorbaat de uitkomst al weet?
Ik snap dat niet. Het leidt alleen maar tot stemmingmakerij, zoals mij deze draad leert.

guppert | 19-01-11 | 13:09

jabir | 19-01-11 | 12:52
Je weet nooit van te voren wat het nut van een bepaald feit zou kunnen zijn. Die hele discussie rond vermeende intelligentieverschillen tussen rassen heeft in elk geval opgeleverd dat inmiddels veel genuanceerder wordt gedacht over de invloed van culturele verschillen op scores. En dat heeft weer geleid tot betere meetmethoden die sommige van die verschillen filteren of zelfs helemaal teniet doen.
Maar dan nog, de discussie slimmer-dommer gaat al te snel over in beter-slechter en verwordt dan tot een discussie over goed en fout, tot een ideologisch gevecht.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:08

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:43

Wat zegt u nu? Een groep A is gemiddeld slimmer dan een groep B. Een groep B is gemiddeld slimmer dan groep C. De verdeling is normaal en dan beweert u dat de slimste 50% van groep C slimmer is dan de domste 50% van groep A.

Ik neem aan dat u dan bedoelt: stuk voor stuk slimmer dan ieder van.

Gelooft u dat zelf?

NoMinister | 19-01-11 | 13:04

guppert | 19-01-11 | 12:56
Ach, je kunt ook systematisch discussies uit de weg gaan om je eigen gelijk te halen of te houden. Er zijn vefschillende manieren om je te blinddoeken.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 13:01

caudillo | 19-01-11 | 12:38
Die dicussies komen steeds weer terug., met steeds eenzelfde gebrek aan inzicht en steeds dezelfde drogredeneringen. Natuurlijk is het zo dat een leeriing van nu hoger scoort op een test van toen, op voorwaarde natuurlijk dat we nog steeds een onderwijssysteem hebben dat voortbouwt op vergaarde kennis. Een gemiddelde leerling op een middelbare school kan wiskunde-problemen oplossen die voor een wiskundig genie uit de zeventiende eeuw onoplosbaar waren.
Intelligentietests lopen vanaf het moment dat ze opnieuw genormeerd zijn alweer achter de feiten aan, daar is niks aan te doen.
Het is tegenwoordig bij degegen die het kunnen betalen een sport om je kroost gericht bijles te geven teneinde een hogere score op een CITO-toest te forceren. Leuk voor die individuele kindertjes natuurlijk, wellicht dat ze dan nét met de hakken over de sloot naar het Barlaeus kunnen, maar op de lange termijn worden deze extra vaardigheden 'meegenomen' in de tests en werkt het kunstje niet meer.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:58

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:43
Mensen komen bij mij op de eerste plaats, discussies over ras acht ik daarom bij voorbaat kansloos en dus irrelevant. Bovendien worden statistieken vooral gebruikt om het eigen gelijk af te dwingen. Dat is de dagelijkse praktijk. Het is een stoflap die het proces verhindert/vertraagt m.b.t. het daadwerkelijk oplossen vd problemen, waar we het hier over hebben.

guppert | 19-01-11 | 12:56

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:43
Eens met je weergave van zg 'intelligentieverschillen'. Wat ik ook helemaal niet inzie, is wat voor beleidsconsequenties een constatering zou moeten hebben dat kinderen van het ene ras slimmer zouden zijn dan andere (ervan uitgaande dat het zou kloppen). Moet je dommere rassen dan juist extra bijscholen of geen kansen geven, uitroeien? Zelfs als het waar is, snap ik het nut van die constatering niet zo.

jabir | 19-01-11 | 12:52

"De etnische afkomst van kinderen veroorzaakt de achterstand die leerlingen hebben op school." -> "Ondanks het bestaan van vele rapporten die menen dat een achterstand sociaal-economisch is gerelateerd en niet etnisch. Tokkieouders = tokkiekinderen. Ongeacht de afkomst." Ik vat 'm niet, is het nou wel of niet etnischgerelateerd?

Stoppenkast | 19-01-11 | 12:50

guppert | 19-01-11 | 12:16
Je dient een en ander wel in het juiste perspectief te zien. Verschillen in intelligentie tussen grote groepen zoals 'rassen' zijn minder dramatisch dan je op het eerste gezicht zou denken. Verschillen in intelligentie binnen een groep nemen de vorm aan van een normaalverdeling (bell curve),. Gaan we groepen vergelijken, dan zien we in de dat die normaalverdelingen ten opzichte van elkaar verschoven liggen maar elkaar nog steeds in belangrijke mate overlappen. Als uit een test zou blijken dat witte mensen 'slimmer' zijn dan zwarte mensen, en dat gele mensen nog slimmer zijn dan witte mensen, dan is het naar alle waarschijnlijkheid nog steeds zo dat bijna de helft van de zwarte mensen slimmer is dan bijna de helft van de gele mensen.
Voorts is het zo dat intelligentie niet meer is dan wat een intelligentietest meet, en dat elke intelligentietest een bias heeft die deels cultureel bepaald kan zijn. Een alternatieve intelligentietest met een andere bias zou even gemakkelijk kunnen aantonen dat zwarten slimmer zijn dan gelen en witten. Het is maar net hoe je een en ander wenst te definiëren.
Wat je natuurlijk niet zou moeten doen is met voorbedachten rade achterstevoren werken en a priori een bias inbouwen die een voor jou of je opdrachtgever gunstige uitslag oplevert.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:43

Op Fok! (dat linkse k*thok) willen ze hiervan niets weten.

Wandelpad | 19-01-11 | 12:40

Bovendien is Trouw een krant populair bij families als de familie Vetter (heb zelf jarenlang Trouw en de Volkskrant -gezamenlijke distributie (!) - bezorgd).
Dus niets anders dan de-pot-verwijt-de-ketel t.o.v. de islam. Denk maar aan de 'zwarte kousen bende'.
Christenen die zelf fout zijn m.b.t. scholing en dan maar islamieten gaan bashen om zichzelf in een goed daglicht te plaatsen. That's what this is about IMO.

guppert | 19-01-11 | 12:39

Men is zo verschrikkelijk bang voor racisme dat er een hele scheve correctheid is ontstaan.
Men mag wel zeggen dat (het gaat om gemiddelden);
-zwarte mensen beter kunnen hardlopen
-zwarte mensen beter kunnen zingen en dansen,
en zo nog het één en ander.
Men mag niet zeggen dat:
-zwarte mensen minder goed zijn in wiskunde.
Men mag zelfs nauwelijks zeggen dat:
-Indiërs nóg beter zijn in wiskunde.
-
Zolang dit zo is, wordt het niks met onderwijs op maat.
(Het is irrelevant of de stellingen hierboven wel of niet juist zijn.)
-
De Linkse Kerk heeft het NL onderwijs kapot gemaakt.
Maar da's nie alleen PvdA hoor. Ook VVD en CDA gaan naar die Kerk waar het de gelijkheidsconsensus betreft.
-
Wat valt er nog te zeggen?
Kut!
(((Ik heb trouwens nooit beweerd dat wiskunde belangrijker is dan hardlopen. Voor een voetballer bijvoorbeeld....)))
-
@un_chien_andalou | 19-01-11 | 12:09
Ik heb je linkje gelezen.
Weer zo'n typisch antiracistisch betoog, net zo pseusowetenschappelijk als veel pro-racistische betogen.
Door de boot genomen bewijst het niet veel meer dan dat mensen steeds beter worden in het maken van die tests. (Dat voorbeeld van die negentiende-eeuwer over honden en konijnen is typerend. Een BIOLOOG uit de negentiende eeuw had dat jacht-antwoord niet gegeven.)
Fuck die tests!
Probeer een gemeleerd stel kinderen, jarenlang en met veel geduld, wiskunde te onderwijzen.
Trek dan conclusies.
Of trek ze niet, als het teveel pijn doet aan je ziel.
-

caudillo | 19-01-11 | 12:38

Trouwens, met een wereld verdeeld in twee kampen, zijn statistieken ook onderverdeeld in twee kampen. Dat moge duidelijk zijn.

guppert | 19-01-11 | 12:25

deraderendraaien | 19-01-11 | 12:16
Naar mijn idee wordt er in de berichtgeving nogal slordig omgesprongen met de term 'achterstandsleerling'. Die 350.000 gevallen zijn denk ik 'administratieve' gevallen, die kindertjes zijn gewoon tot achterstandsleerling gepromoveerd op basis van puur demografische gegevens, niet op basis van individuele meting. Als de regels terzake dan aangepast worden is een deel van die kindertjes in één klap geen achterstandsleerling meer, niet meer subsidiabel.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 12:24

De uitkomst wel volgens mij.

jadoei | 19-01-11 | 12:18

@peacemaker | 19-01-11 | 11:25
Ik heb zo m'n twijfels over de motieven van ras-gerelateerd onderzoek.
Kunt u PRECIES uitleggen wie 'wie' heeft onderzocht? Vandaar dat ik sceptisch ben wat betreft onderzoek op dit gebied.

guppert | 19-01-11 | 12:16

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 11:43
Misschien ligt de verklaring in het feit dat het eerstgenoemd cijfer foutief was
Wie daar voor verantwoordelijk was weet ik niet, ambtenaren, inspectie,onderwijsinstellingen zelf, vragen... vragen! *out*

deraderendraaien | 19-01-11 | 12:16

Ik vroeg me al af wanneer nieuw-rechts dit onderwerp een keer zou gaan oppikken, want het is bijzonder geschikt om centraal in een neoracistisch verhaal te worden ingebed. Misschien is het omdat nieuw-rechts niet teveel wil worden geidentificeerd met jaren dertig rechts, ik weet het niet. Maar dat is in Duitsland, met Sarrazin, een beetje het geval.

Anyways ras en IQ, twee twijfelachtige constructen: www.newyorker.com/arts/critics/books/2...

un_chien_andalou | 19-01-11 | 12:09

@Brabant11 | 19-01-11 | 10:44
Statistieken wijzen wel degelijk op disproportionele verschillen in crimineel gedrag mbt verschil in genetische eigenschappen.
Bijvoorbeeld het aantal gevallen van huiselijk geweld, drugsgebruik en zedendelicten is bij het negroide ras significant hoger.

Akabei | 19-01-11 | 12:06

@ peacemaker | 19-01-11 | 09:36
Deze natuur wordt zeer onderschat door de mensheid. Vooral de westerse beschaving en niet te vergeten de Verenigde Staten, zijn er helemaal op gefocust om de wereld bevolking als eenheid te zien en te behandelen. Deze patstelling leidt echter tot miljarden uitgaven om ook verschillende bevolking groepen, langs onze meetlat te leggen. Een ieder is gelijk, terwijl dat gewoon weg niet kan. Er moeten bv perse scholen gebouwd worden in derde wereld landen omdat wij recht hebben op onderwijs, dus hun ook. Er wordt compleet voorbij gegaan aan het feit dat zij een geheel andere cultuur hebben als wij in de westerse beschaving.
Hier in 0031 is de overheid al decennia lang bezig om iedereen gelijk te stellen, "de gemiddelde mens". Maar de gemiddelde mens bestaat niet. De een is beter in onderwijs als de ander. En laten we niet vergeten dat het vooral de PVDA is geweest die dit in het onderwijs heeft gegenereerd. Jaren lang was de minister van onderwijs, dan wel de staats secretaris van PVDA huize. Deze hebben er een enorme bende van gemaakt om te stellen dat iedere leerling gelijk moet zijn in het onderwijzen. Hierdoor kwamen leerlingen die goed presteerde in de verdomhoek, omdat de lesstof aangepast moest worden aan de leerling met het laagste niveau. Kennis werd op deze wijze al heel snel op jonge leeftijd vergooid. De linkse hoek heeft dus hard gewerkt met het creëren van een laag onderwijs niveau waar we nu met z'n allen de gevolgen van zien.

Enigma Quest | 19-01-11 | 12:06

@stofwolk | 19-01-11 | 10:02
Fijn om te horen dat er nog zulke ouders zijn in Nederland. Hulde!

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 12:02

Voor Linksmensen die beweren dat allochtonen op achterstand in de testen staan omdat ze de taal niet beheersen, heb ik de volgende vraag.
Hoe kan het dat Oost-Aziaten, die de taal ook niet beheersen, veel hoger scoren?

Mantisomantis | 19-01-11 | 12:00

deraderendraaien | 19-01-11 | 11:31
de een noemt het ontwikkelingshulp de ander staats inmenging en de ander vrije marktwerking. onze koninklijke shell deed voornamelijk aan eigen ontwikkelingshulp door olie uit plekken te halen waar nauwelijks geld werd/wordt achtergelaten.

Itastijl | 19-01-11 | 11:55

@me,myself and IK | 19-01-11 | 11:38
Niet wat mij betreft hoor. Maar het is inderdaad de samenstelling van dat plusklasje, het is niet anders. Wat mij betreft is elk kind er eentje en als een Marokkaans of Kaapverdiaans kind goed presteert hoort die daar ook. Boeit me niet. Maar wat me wel boeit, is dat kinderen die bovengemiddeld presteren en zich onderscheiden dalijk geen subsidie meer krijgen en dat ik dat in principe een vorm van kapitaalvernietiging vind.

jabir | 19-01-11 | 11:51

deraderendraaien | 19-01-11 | 11:12
Hoe verklaar je dan die nogal plotselinge daling van 143.000 gevallen precies in de periode dat de regels veranderd werden? Verandering van regels betekent niet een verandering van meetmethode volgens mij.

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 11:43

NoMinister | 19-01-11 | 10:44
In 1962 groeide onze economie net zo hard als die van China nu.
Me dunkt.

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 11:39

@ jabir | 19-01-11 | 11:11
Kop zou beter kunnen luiden ''Blanken en Aziaten toch slimmer" Want dat is waar het hier om gaat.

me,myself and IK | 19-01-11 | 11:38

niet te vergeten: tot 2006 kregen scholen die 90% meer geld zuiver en alleen op basis van het 2e paspoort: voor een in NL geboren en getogen kind met 2e Turks of Marokkaans paspoort dus wel zakken met extra geld, had een kind een paspoort uit Polen, China of Verwegistan dan was er geen extra geld, waren nl. geen moslims dus niet zielig genoeg...(hoezo discriminatie op etnische afkomst??!)

ps: de Linksche politiek (SP, D'66, PvdA en GL) wilden dit zo houden.....(dus als die volgende keer weer iets roeptoeteren over dieskriminazi dan lach je ze gewon uit)

FW Ta-183 Huckebein | 19-01-11 | 11:37

@Itastijl | 19-01-11 | 10:45
Volgens mij heeft vrije marktwerking niets te maken met ontwikkelingshulp, maar alles met stimulans om er in te participeren als ontwikkelingsland.
Vandaar dat zelfontwikkeling voor deze landen zo belangrijk is.
Unilever en Shell zitten ook in ontwikkelde landen.

deraderendraaien | 19-01-11 | 11:31

guppert | 19-01-11 | 09:39
Zie mijn voorbeeld over honden. Daarnaast is zelfs wetenschappelijk vastgesteld dat bijvoorbeeld gele rassen (Japan/China) intelligenter zijn dan andere rassen! Need I say more?

peacemaker | 19-01-11 | 11:25

Wanneer een allochtoon slecht presteert ligt het aan zijn culturele achtergrond. Wanneer een 'tokkie' slecht presteert ligt het aan de sociale onderklasse waar hij opgroeit...

Mahatma | 19-01-11 | 11:14

@stofwolk | 19-01-11 | 10:53
Het gaat niet om dwingen. Het gaat er om dat je je kind en jezelf laat meedoen in de maatschappij.
Als ik naar Marokko zou verhuizen, zou ik mijn kind z.s.m. de taal aldaar laten leren, en dat zou ik ook zelf doen. Om de simpele reden dat je dan mee kan doen in de maatschappij aldaar. Anders zet ik mijzelf en mijn kinderen op achterstand, of zelfs buitenspel.
Moeten dan de Marokkanen er dan financieel voor opdraaien dat ik niet mijn best doe om de taal en cultuur te leren van hun land?
Wat ik bedoel is dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt en niet bij het onderwijs. De ouders schuiven hun verantwoordelijkheid af en daar moet de maatschappij dan maar een oplossing voor zoeken. Dat is in mijn ogen erg raar.
Als de ouders de keuze maken om hun kind NIET voor te bereiden op hun toekomst, dan is dat hun keuze, maar daar moeten ze dan ook maar de verantwoordelijkheid voor dragen en als hun kind problemen heeft lossen ze dat maar mooi zelf op.

borderliner | 19-01-11 | 11:13

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:54
Sorry voor mijn late reactie.
Er is een leerlingvolgsysteem in het onderwijs waar aan een school kan meten hoe leerlingen presteren ten aanzien van het gemiddelde.

deraderendraaien | 19-01-11 | 11:12

ok... dit gaat mij aan. Ik woon zelf in Schiedam in een proletenwijk voor mensen zoals ik en stuur mijn zoontje naar een gemengde school (10 meter van mijn huis). Tot dusverre hebben die namelijk een veel groter budget en kunnen veel meer doen voor de kinderen. Er wordt heel veel gedaan voor kinderen die niet goed mee kunnen komen (remedial teaching etc), maar eerlijk gezegd vind ik dat vaak trekken aan een dood paard bij die kinderen, want die zaten vaak om te beginnen al zonder ontbijt in de schoolbanken en dan gaat het met de rest van de dag ook niet meer goedkomen. Dus die subsidies vind ik niet perse zin hebben, kan je ze beter een bord brinta geven.

Maarrr... mijn zoontje en nog een paar andere kinderen kunnen juist te goed meekomen en die krijgen er op school nu een 'plusklas' bij. www.hoogbegaafd.nu/plusklas.html

Is een afzonderlijke docent voor aangetrokken, allemaal nieuwe lesmetheaudes om de begaafdheden van mijn zoontje tegemoet te komen. Ook zwaar gesubsidieerd, maar dat zit dus vol met kinderen die zeg maar uit de 'ghetto' komen en op het Erasmiaans gymnasium gaan eindigen. Kinderen uit wie heel veel te halen is (vnl Chinees, Hindoestaans en blank trouwens), die het niet in zich hebben om randgroepjongere te worden, maar bij wie er wel een kans is dat ze dat gaan worden. Als overheid kan je dus stellen dat dit een subsidie is, waar je werkelijk rendement uithaalt. Moet die nou ook op de schop?

jabir | 19-01-11 | 11:11

Uitzondering in dit onderzoek bleek "Marokkaanse Koos". Die was net iets slimmer dan Kelly. "Marokkaanse Koos" heerscht

doesitblend? | 19-01-11 | 11:06

boostr | 19-01-11 | 10:57
Tsja, maar Nederlandse meisjes staan overal ter wereld zo bekend. Naast Engelse meiden die net iets makkelijker zijn.

stofwolk | 19-01-11 | 11:02

En weer een links vooroordeel doorgeprikt.. Net als dat nieuwe leren waarbij de sterken in de klas de zwakkeren omhoog zouden tillen, terwijl natuurlijk het omgekeerde gebeurde.

fietskettingslot | 19-01-11 | 11:01

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:49

tsja dat heb je te danken in NL aan je minder slimme mede marokanen omdat die het altijd verpeste erzijn er zat de het wel goed en goed nederlands spreken maar toch het is altijd de rest waar je last van hebt en die om aandacht schreeuwen

borderliner | 19-01-11 | 10:42

graag gedaan he maar ik zit normaal gesproken in r'dam op school en dan wordt ik er elke dag mee geconfronteerd met anders 'pretige medelanders' met witte petjes op en een bontkraagie. die denken dat elk nederlands meisje een hoer en alleen maar wil neuken

boostr | 19-01-11 | 10:57

Taalfoutje, het onderwijs lijdt dus onder de multi-kul.

strikdewepstroper01 | 19-01-11 | 10:55

Ach-met vallen en opstaan kom je door het leven.

DANNY3960 | 19-01-11 | 10:54

@ Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:50
Ik moet zelf ook nog maar eens naar school, geloof ik, voor een inhaalcursus.
350.000 - 207.000 = 143.000 ...

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:54

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:49

Ik gooi er nog maar een knuppel bij, in het hoenderhok.

Alleen lijken naar 'intelligentie' is wat beperkt. De meeste mensen kunnen met elk intelligentieniveau nuttig zijn voor de maatschappij. De slimsten nuttiger, dat wel.

Een slimme Marokkaan kan nog steeds een ramp zijn want het gaat om gedrag om nuttig te zijn. Goed doen en kwaad doen voor de maatschappij.

Liever een onopgeleide dombo die de boel loopt te frustreren dan een inteligente hufter. Van die laatste heb je meer last.

NoMinister | 19-01-11 | 10:53

Dat allochtonen dom zijn gaat een stap te ver. Er is wel degelijk talent.
Probleem is dat het onderwijsniveau is aangepast aan hen die niet kunnen
meekomen. Het onderwijs leidt dus onder de multi-kul.

strikdewepstroper01 | 19-01-11 | 10:53

borderliner | 19-01-11 | 10:40
Leer eens lezen, achterlopen laat je zelf toe, ik volg de media, lees de kranten, ook internationaal. Na integratie gaan buitenlanders ze nooit meer terug, Ik wil ook terug naar eigen land kunnen gaan zonder kultuur schokken, dus blijf ik Nederlander. Echter dwing ik hier de lokale bevolking niet zich aan te passen aan mij, en dat is het grote probleem in NL.

stofwolk | 19-01-11 | 10:53

Quote PB:
" Wat zijn mijn criteria voor superioriteit? Mensen die de volgende eigenschappen in grote mate bezitten zijn m.i. superieur aan degenen die er weinig van hebben.
-Empathie
-’Joie de vivre’
-Humor
-Creativiteit/inventiviteit
-Flexibiliteit
-Verdraagzaamheid
-Muzikaliteit "

mrska | 19-01-11 | 10:52

Prima als daarop bezuinigd wordt, maar dan hebben rechtschmenschen ook nooit meer het recht om zich te beklagen over het wangedrag van jongeren in de onderklasse. Lijkt me dat je juist in hun onderwijs investeert als je daar wat aan wilt doen

jabir | 19-01-11 | 10:52

deraderendraaien | 19-01-11 | 10:45
Ik snap het niet. Hoe wordt bepaald dat een leerling een achterstandsleerling is?
Hoe kunnen er in één keer 147.000 leerlingen geen achterstand meer hebben? Prem langsgeweest met en peptalk of zo?

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:50

vincent S. | 19-01-11 | 10:28
Daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat IQ afkomst gerelateerd is. Dat is het niet. Er bestaat niet zoiets als een "intelligentie gen".

Wat veel waarschijnlijker is, is dat elke groep 1% briljante mensen heeft, 25% slimme mensen en 74% domme mensen. Afhankelijk van de maatschappij waar je in verkeert kom je al dan niet bovendrijven. Om het anders te zeggen: als briljante Kopt in Egypte ben je fucked, als briljante jood in Irak ben je fucked en als briljante Indiër in Rusland ben je fucked. En ja, als briljante Marokkaan in NL ben je ook fucked.

Ella | 19-01-11 | 10:33
Zie hierboven.

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:29
Ik beschouw mijzelf niet als een Nederlander, dus dat hoef jij ook niet te doen :).
Ik beschouw het als een zieke grap die het universum met mij heeft uitgehaald om mij hier neer te plempen. Liever was ik in Ghana geboren, maargoed, dan had m'n voorvader / voormoeder 400 jaar geleden maar iets harder moeten rennen :P

Anyways, tijd om koffie te halen en te gaan werken.

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:49

Weer een onderzoek ? Het is toch al jaren bekend dat een kleuter die de eerste vier jaar van zijn/haar leven nauwelijks tot geen Nederlands heeft gehoord of gesproken een bijna niet meer in te lopen achterstand heeft ? Hoe vaak gaan we dit nu nog onderzoeken ? De ervaring leert dat kinderen zo'n achterstand de rest van hun schoolcarriere met zich mee nemen en in het huidige onderwijs, waar het nog meer om begrijpend lezen draait dan ooit, daarmee een ernstig probleem hebben ? Mij lijkt dat precies dat hét probleem is.

Bigi Bana Boy | 19-01-11 | 10:47

deraderendraaien | 19-01-11 | 10:37
Ik verwacht niet dat nederland unilever... shell... enzo laat instorten om "elk land de ruimte en tijd te geven voor ontwikkeling". Ontwikkelingshulp werkt niet als men grondstoffen gaat plunderen voor eigen gewin. Fairtrade is een linksehobby?

Itastijl | 19-01-11 | 10:45

@Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:38
Zou het kunnen dat er meer leerlingen naar het bijzonder onderwijs zijn geplaatst
Waardoor de cijfers veranderen?

deraderendraaien | 19-01-11 | 10:45

Akabei | 19-01-11 | 10:19

Vroeger dachten ze ook dat criminelen een bepaald soort uiterlijk hadden en gingen ze testjes doen met schedelomtrek, stand van ogen etc. Is ook jammerlijk mislukt, omdat er geen uiterlijke kenmerken zijn die typisch bij criminelen horen. De neger heeft dus gewoon dezelfde harsens!

En klopt, een IQ meet niet alleen taal, maar ook of je bekend bent met het maken van testen, of je gespannen bent.. of je afgeleid bent etc. Zelfs de IQ-testen voor allochtonen worden nu langzaam niet meer gebruikt. Zoals ik zei: probeer maar zelf eens een Arabische IQ test te doen!

Brabant11 | 19-01-11 | 10:44

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:31

Die tijdelijkheid is nog niet bewezen ;-)

NoMinister | 19-01-11 | 10:44

Laat de grammar nazi's maar komen --"
Hoofbegaafd ev ow krijgen mv pv --"

MeneerJoost | 19-01-11 | 10:42

@MeneerJoost | 19-01-11 | 10:41
+1

borderliner | 19-01-11 | 10:42

@NoMinister | 19-01-11 | 09:58
Nederland past het onderwijs aan de domsten aan.

briljante conclusie!

wakkere_nederlander | 19-01-11 | 10:42

@boostr | 19-01-11 | 10:30
En dat waren de VVD en het CDA!!!
En bedankt.....

borderliner | 19-01-11 | 10:42

Maar dit was toch al lang bekend?

Hoogbegaafd krijgen extra opdrachtjes en that's it qua 'extra begeleiding/extra uitdagingen'
Normale kids - 'normale behandeling'
En alles hier onder krijgt aandacht aandacht aandacht

Zullen we ons ook niet eens een beetje op de talentjes binnen dit land gaan richten?

MeneerJoost | 19-01-11 | 10:41

@stofwolk | 19-01-11 | 10:11
Integratie heeft er wel mee te maken.
Als jij je niet mengt in de maatschappij waar je deel van uitmaakt, dan loop je een achterstand op.
In dit geval is mengen in de maatschappij integreren.
Als je daar vanaf ziet omdat je vindt dat je eigen cultuur BELANGRIJKER is dan de cultuur waar je je op dat moment in begeeft, dan zet je jezelf en je naasten buitenspel. Ik behoud ook mijn eigen identiteit en cultuur, maar doe verder gewoon mee met de maatschappij waar ik deel van uitmaak. Ik heb het besef omdat het mij verder brengt.

borderliner | 19-01-11 | 10:40

NoMinister | 19-01-11 | 10:14
Kop, spijker, raak.
Ik weet wel een oplossing voor die achterstand. Ouders die een 'slecht' voorbereid kind afleveren op school gewoon zelf laten dokken voor de schade. Moet je eens zien wat er dan mogelijk is.

Smarties | 19-01-11 | 10:40

"De nieuwe regels hebben ook geleid tot een sterke daling van het aantal achterstandsleerlingen. Vlak voor die regels werden ingevoerd, waren dat er 350.000, nu zijn het er nog maar 207.000."
Kan iemand dit verklaren?

Schoorsteenveger | 19-01-11 | 10:38

@NoMinister | 19-01-11 | 10:26
Ik snap uw insteek en dat is niet eens een gekke gedachte naar mijn mening.
Geef elk land z'n eigen tijd en ruimte voor ontwikkeling = naar ik denk ook onderdeel van de evolutie en stop de bemoeizucht die meestal voort komt uit economisch gewin.
Zo is ontwikkelingswerk een mooie gedachte, maar houd zelfstandige ontwikkeling meer tegen, dan wanneer we geen zakken geld droppen in deze landen.

deraderendraaien | 19-01-11 | 10:37

ecologiste | 19-01-11 | 09:12

Ja, er zijn grenzen. Maar die worden overschreden want iedereen is gelijk en als je zielig bent ben je nog gelijker.

NoMinister | 19-01-11 | 10:34

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:16
En, wat draagt dat bij aan een verbetering van de niet geïntegreerde migranten-kinderen?

Ella | 19-01-11 | 10:33

Ik heb een oplossing. Achmed en Ali naar het Barlaeus. Dan zien de progressieve verschillige cosmopolitische D66 vierkeermodaaltweeverdieners ook hoe het in de echte wereld gaat.

granaatwerper | 19-01-11 | 10:33

Eddeddy | 19-01-11 | 09:06

Ja, inderdaad. Hoewel er een grote middenmoot is die heel nuttig is hoor, die moeten we ook goed opleiden tot ambachtsman/-vrouw.

Maar gedragsgestoorde onbetrouwbare idioten opleiden omdat we streven naar iedereen gelijk, is inderdaad onzin.

EN aan de meest getalenteerden moet inderdaad VEEL meer aandacht worden besteed, die zijn van groot belang voor de toekomst van 0031, niet de middelmaat of de onderkant.

NoMinister | 19-01-11 | 10:32

NoMinister | 19-01-11 | 10:28
En een onderzoek over de tijdelijkheid daarvan heet 'wereldeconomie'?

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:31

stofwolk | 19-01-11 | 10:23

NL heeft gewoon de fout gemaakt in de jaren '60 door deze mensen een verblijfsvergunning te geven voor onbepaalde tijd ze hadden gewoon moeten je blijft tot zolang en ga weer keurig terug zonder problemen.

boostr | 19-01-11 | 10:30

Rammstein | 19-01-11 | 09:05

Nou, het benoemen van de waarheid is in 0031 altijd het probleem. De waarheid zelf staart je redelijk lang in het gezicht alsof het wacht wie het eerst met de ogen knippert.

NoMinister | 19-01-11 | 10:30

@¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:26
Dan beschouw ik je gewoon als Nederlander, als je dat goed vindt.

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:29

stofwolk | 19-01-11 | 09:21
Heb zelf in het buitenland gezeten... ben dus dom. En jij ook. Dat is de conclusie van trouw en GS.

Itastijl | 19-01-11 | 10:28

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:22

Het schijnt dat na de 2e WO gemeten geldt: hoe meer alcoholgebruik, des te minder armoede.

Leve de statistiek!

NoMinister | 19-01-11 | 10:28

@¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:12

Want? Want het gaat hier helemaal niet om kennis, maar om de wil tot aanpassing en je bewust zijn van het feit dat je kind een leven gaat opbouwen in NL. En dan verwacht ik niet dat er blokjes kaas op tafel komen en spreuktegeltjes op het toilet, maar een ouder mag zich realiseren dat de algemene ontwikkeling van een kind thuis begint.

vincent S. | 19-01-11 | 10:28

@ stofwolk | 19-01-11 | 10:23
oh, en geen vies woord over verblijfs en werk vergunning, wat bent u goed!

wat kost da?

poli | 19-01-11 | 10:27

Het natuurlijke proces van ontwikkeling vind plaats in het ervaren van de verschillen. De plaatsgevonden ontwikkeling wordt overgedragen aan het nageslacht. Dit heeft, zoals alles, een positieve en negatieve kant. Of we het leuk vinden of niet, het zij zo.

Stroopdoos | 19-01-11 | 10:26

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:20
Nee, verkocht door de Ashanti aan jouw (en mijn) voorouders. Ik neem aan dat je de rest hieruit af kunt leiden, mits je je middelbare school hebt afgemaakt.

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:26

Ooit gehoord dat het een jaartje of 20 geleden beleid was om kinderen van allochtone ouders structureel naar VBO of Mavo te sturen, ongeacht hun intelligentie of wat ze scoorden op de Cito-toets. Iets met taalmoeilijkheden. Ik ken een Turk die dat advies in de wind heeft geslagen en VWO is gaan doen op advies van een neef. Hij is inmiddels een succesvolle arts.

Rest In Privacy | 19-01-11 | 10:26

Eigenlijk verandert er niets voor de mensen die graag ontkennen en nivelleren en iedereen gelijk vinden.

Het eerste bastion van hun leugens is genomen, maar ze gaan die proberen terug te veroveren. Het is een geestelijk bastion, je beseft het je of niet en je gelooft het of niet, dus daar zijn vele manieren voor dat te bewerkstelligen.

Wanneer komt eens het besef dat we op aarde zijn en dat we best het 'samen' gevoel op lokaal niveau weer mogen laten bestaan. Dus dat we NIET solidair zijn met verre volkeren. Gewoon NIET, en dan misschien soms toch i.p.v. altijd en eeuwig en o o o als je dat niet ook vindt. Dat we de huidige bevolking achten en eren en dus niet belasten met import van ellende en dat we beleid voeren dat onze kinderen goed doet. En niet alleen de klagende meutes die voor de deur staan?

Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben maar dat de druk wel eens van de ketel moet voordat het tot situaties leidt die ongewenst zijn.

NoMinister | 19-01-11 | 10:26

Misschien omdat negers de eitjes te hard aanduwen en zo beschadigen? Ga maar na, chinezen zijn weer een stuk slimmer dan blanken.

sjaakdeslinksesul | 19-01-11 | 10:26

boostr | 19-01-11 | 10:16
Waarom moeten ze integreren, dat NL dat wil is juist fout, als ze integreren gaan ze nooit meer terug.
Ik woon in een Arabisch land, ik blijf Engels en Nederlands spreken ook al versta ik wel redelijk wat arabisch.
Ik meng me niet in het geloof en kultuur, maar ja ik trek geen uitkering, leg mijn wil niet op aan de lokale bevolking, doe eerlijk werk en wordt betaald naar mijn inzet en prestaties. DAT is nu wat buitenlanders ook eens moesten doen in Nederland

stofwolk | 19-01-11 | 10:23

Er zijn al veel, veel, veel te veel hoogopgeleiden. Laat de nichtenneukers maar werken in de bouw, kassen, etc kortom waar we nu polen ed voor nodig hebben, terwijl die luie, domme parasiterende achmeds thuisblijven zitten.

straightashell | 19-01-11 | 10:22

NoMinister | 19-01-11 | 10:16
als je een onderzoek zou doen over vernietiging van hersencellen per maand door alcoholgebruik en dronkenschap komen de Moslim broeders en zusters er weer heel goed vanaf!

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:22

'Of gewoon de KB beperken tot maximaal 3 kinderen. Als je meer kinds op deze toch al overbevolkte aardkloot wil zetten moet je dat zelf maar ophoesten.'
Wim-Lex | 19-01-11 | 09:22
Simpel.. kinderbijslag afschaffen als het boven het landelijk gemiddelde komt. Probleem nummer uno. Wat weer betekent dat de autochtoon opdraait voor de kosten..
maar hoe wil men deze legbatterij alternatief bedwingen?

guppert | 19-01-11 | 10:20

@¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:18
Aha. Tweede generatie.

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:20

Een kind opvoeden is niet moeilijk, en vereist slechts vijf basis regels.

1: Verzorging
2: Bescherming
3" Stimulans
4: Leiding
5: Vertrouwen

En minder intelligent of niet, als ouders dit bovenstaande hanteren krijgen we in elk geval maatschappelijk aanvaardbare medeburgers.

deraderendraaien | 19-01-11 | 10:19

@Brabant11 | 19-01-11 | 10:03
IQ-testen bestaan maar voor een klein gedeelte uit taalkunde hoor; wat dacht je van getallen en cijfer-reeksen of logische plaatjes en symbolen?
Er zijn ook duidelijke fysieke verschillen te meten in bijvoorbeeld de grootte en ativiteit van de hersenen.
Het zou toch vreemd zijn dat een neger wél een langere lul heeft, een bruine huid, een zwarte kroeskop en andere ras-specifieke kenmerken, maar de hersenen zijn wel 100% identiek van alle rassen?
Onwaarschijnlijk.

Akabei | 19-01-11 | 10:19

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:15
Nee hoor, geboren, getogen en belasting betalend in NL. Wit ben ik niet nee.

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:18

het is gewoon de schuld van de ouders van onze allochtone mede nederlander als we die zich keurig hadden aangepast hier aan de nederlandse cultaar gewoon nl hadden gepraat ipv turk of arabisch of berbers. dan spreken die kinderen dat ook of voedt ze anders 2 talig op zoals veel autochtonen doen die met een buitenlander getrouwt zijn.

Ik zit nu voor stage 5maanden in denemarken ik probeer ook Deens teleren en te spreken maar dat zie de meeste allachtonen in nl niet doen. ik zeg gewoon aanpassen en anders opflikeren.

boostr | 19-01-11 | 10:16

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:13

Ja ja. Hmm. Ik vergat de derde mogelijkheid: met veel woorden mist creeeren zodat we het negeren.

Dank voor de aanvulling.

NoMinister | 19-01-11 | 10:16

Ella | 19-01-11 | 10:13
Eerder zaken vanuit een ander referentiekader bekijken.

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:16

@¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:04
Jij bent een buitenlander, zeker?

Lewis Lewinsky | 19-01-11 | 10:15

BTW nog over IQ verschillen: goede voeding ( en dat geldt ook voor zwangere vrouwen) en goed onderwijs hebben een sterke invloed op de uitkomst. Het lijkt me vrij duidelijk dat mensen in Afrika en ook de mensen met een Afrikaanse afkomst in Westerse landen nog steeds slechtere voeding en slechtere scholing krijgen dan blanke mensen.

Check voor de aardigheid het gemiddelde IQ van de twee buurlanden Oostenrijk en Slovenië, deze twee kleine landen die etnisch vrij homogeen zijn verschillen zes punten.

Andere voorbeelden ( zoals het verschil Ierland-GB of Litouwen-Letland op deze afbeelding:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png

Wat ik er mee wil zeggen is dat de verschillen tussen rassen er wel is en dat dit ook best genetisch kan zijn, alleen dat op dit moment de oorzaak ook ergens anders kan liggen.

Coffeeblend | 19-01-11 | 10:15

Smarties | 19-01-11 | 10:09

Ja, anderen hebben de misdaden gepleegd en weer anderen mogen het gelag betalen en ondervinden.

Fijn, die mensen () van de PvdA, GL, D66, CU en SP. Ik probeer 'links' uit mijn vocabulaire te bannen, maar je zou het wat mij betreft 'links' mogen noemen.

Die mensen zijn zeer emotioneel hierover en kijken met veel haat en verbijstering naar j als je het niet met hun vluchtelingenideeen of allochtonnenpraatjes eens bent. Ze vergeten dat het enige wat er gebeurt is dat zij lekker slapen (na ons de zondvloed), zij leuke baantjes hebben, zij macht hebben (lekker GW aanklagen, jottum, maar zoveel meer) en dat de nieuwkomers verbaasd ook profiteren. In die volgorde. Ik denk dat er geen allochtoon is die niet stomverbaasd is over de getoonde Nederlandse mentaliteit.

NoMinister | 19-01-11 | 10:14

@Biff Eagleburger | 19-01-11 | 10:03
Vandaar dat ik het in Hong Kong zo naar m'n zin had, iedereen begreep me. Maar zonder gekheid, vanavond kanemen zich weer eens testen bij BNN. Ik haat die test. Te weinig algemene ontwikkeling en taal, te veel rekenvragen en figuren. Lekker, voor een alfa met het ruimtelijk inzicht van een vrouw....

KPC de Bazel | 19-01-11 | 10:14

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:04
Recht praten wat krom is?

Ella | 19-01-11 | 10:13

'Een deur die open is is niet dicht.' aldus een nieuw onderzoek.
Wat een irrelevant bericht. Mensen die generaties achetr elkaar in dezelfde condities leven, leren en werken doen dit anders dan instromers.

Einde van de Domheid | 19-01-11 | 10:13

vincent S. | 19-01-11 | 10:07
Want...

¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:12

@Reinaert | 19-01-11 | 09:46
Het gaat om de kwaliteit vh onderwijs. Als er geen kwaliteit is, kun je er ook niets van verwachten. Bovendien weten we waar de kwalificatie 'untermensch' toe kan leiden.. waren de Joden nu zo dom?

guppert | 19-01-11 | 10:12

borderliner | 19-01-11 | 10:05
Integratie heeft daar geen zak mee te maken, eigen indentiteit is heel belangrijk, echter de kultuur aanpassen is veel moeilijker, Ik integreer ook niet waar ik woon, daartegen gebruik ik wel de mogelijkheden om beter te worden door inzet en kennis.

stofwolk | 19-01-11 | 10:11

Shalome | 19-01-11 | 10:03

En dat is volgens mij niet alleen cultuur...

NoMinister | 19-01-11 | 10:10

NoMinister | 19-01-11 | 09:43
De linksmens houdt een soort stand bij. Dat is een stand die bepaald of wij onze zonden, begaan in het verleden, al hebben rechtgezet ten opzichte van lui met een andere achtergrond. Alleen een linksmens is in staat deze stand bij te houden. We hebben 60 jaar achter de rug. Dus ik schat nog zo'n 350 jaar en miljoenen europese doden verder. Dan, alleen dan mag u weer een onvertogen woord zeggen tegen iemand met een andere achtergrond. Dus kop op, even doorbijten.

Smarties | 19-01-11 | 10:09

Biff Eagleburger | 19-01-11 | 10:03
Lol@Zimbabwe

Superior Bastard | 19-01-11 | 10:08

Shalome | 19-01-11 | 09:55

Het beleid van onbeperkte toegang, want als je gewoon blijft krijg je generaal pardon, is funest. Een geldstroom kun je makkelijker stoppen. De verkeerde mensen ontwrichten hele maatschappijen.

Je kunt gewoon hele meutes afhankelijken alleen maar hebben als ze voldoende arm zijn om de voortgang van de maatschappij niet teveel te frustreren en je kunt mensen met een fout gedrag alleen maar in je maatschappij hebben als dat foute gedrag wordt beteugeld (opsporen en opsluiten). Als je onderwijs en dergelijke al op de verkeerde mensen gaat toespitsen, dan zijn we helemaal verkeerd bezig.

Maar dit gebeurt allemaal in 0031. Eerst halen we allemaal mensen binnen die in de misdaadstatistieken zwaar oververtegenwoordigd zijn en we maken wetten dat we er niks van mogen zeggen en we geven uitkeringen, sporen amper op, straffen heel licht als er toch wat is opgespoord en passen nota bene het onderwijs op ze aan.

Wordt dan nog maar eens blij. Ik ga een kop koffie pakken!

NoMinister | 19-01-11 | 10:08

@¿Ya tu Sabes? | 19-01-11 | 10:04

En de plank volledig mis slaan heb jij uitgevonden...

vincent S. | 19-01-11 | 10:07

Akabei | 19-01-11 | 10:01
In % zal het wel uitmaken, daar in de top landen minder inteeld en een ander soort kultuur heerst. Echter wat NL als geestelijk gehandicapt beschouwd laat ik in het midden, de beoordelers schat ik vaak zelf niet zo hoog in.

stofwolk | 19-01-11 | 10:06

Er zijn een aantal zaken die mis zijn in het onderwijs:<br />
1. Te grote klassen, waardoor de gemiddelde besteedbare tijd per leerling te weinig is.<br />
2. Er wordt te weinig tijd besteed aan hetgeen de achterstand oplevert: Nederlandse taal. Ik denk dat minimaal 10 lessen per week, zeker op basisonderwijs, een must is.<br />
3. Domme leerkrachten.<br />
4. Te weinig discipline bij de leerlingen en te weinig daadkracht bij de leerkrachten. Kinderen worden teveel beschermd, waardoor ze denken alles te kunnen maken.<br />
5. Niet zozeer een onderwijsprobleem, maar meer een ouderlijk probleem: waardeloze opvoeding. Iets waar 8 op de 10 kinderen zeker last van ondervinden. Ja, uw opvoeding ook, lutser! Discipline, discipline, discipline!! Daar begint de opvoeding, affectie en 'vriendjes zijn' pas daarna.

Eagle_Eye | 19-01-11 | 10:06

Iets met taal en integratie?
Het mag toch niet zo zijn dat jonge kinderen van goed opgeleide allochtonen een achterstand hebben?
Dan heeft die hele inhaalslag niets opgeleverd.
Het begint bij de ouders/familie en NIET bij het onderwijs!

borderliner | 19-01-11 | 10:05

onderwijsbeleid in NL is niet goed en alleen gericht op bezuinigen en de leerkrachten een loer draaien. Ahum.... NL kennisland !!! Amenhoela!

Iwmac | 19-01-11 | 10:04

Zolang die moeders met snor en hoofdoek tegen hun kroost in het Arabisch blijven brabbelen. leren die kinderen niets. Daarenboven stelt die hele opvoeding geen reedt voor. Veel allochtone kinderen, vooral jongetjes, zijn voorbestemd voor het VMBO en een strafblad.
.
Lekker zo doorgaan met speciaal Islamitisch haat onderwijs. Linksche Mohammed knuffelars zijn de ondergang van de maatschappij. Bah!!

FreshClash | 19-01-11 | 10:04

Arme Maxima... eindelijk valt ze door de mand!

no_style_at_all | 19-01-11 | 10:03

Zoiets zeggen heeft net zoveel waarde als een IQ-test: geeneen.

Wat meten ze echt: of een kind de taal voldoende onder controle heeft.. en bij de meeste kinderen van allochtonen is dat niet het geval. Als ze zo'n test niet begrijpen, of niet gewend zijn aan het maken van testen (bijv. Marokkanen lezen minder voor aan hun kinderen), dan is de uitslag sowieso al verkeerd. Dit grapje hebben ze vroeger ook al eens gedaan, zelfde resultaten en ook dat onderzoek werd de prullenbak ingegooid.

De reaguurder die een IQ-test in het Arabisch kan maken zonder als 'dom' uit de bus te komen... mag opstaan!

Brabant11 | 19-01-11 | 10:03Overigens is het leren spreken vd taal niet de enige vereiste.

Nederlandse kinderen zitten ook vaak op muziekles, er is altijd een kast vol spelletjes zodat hun creatieve eigenschappen zich beter ontwikkelen (dat begint al in de box), er wordt vaker (voor)gelezen, kinderen krijgen sociale algemene ontwikkelingen in plaats van slaag of vage koranteksten, Nederlandse ouders ondernemen veel meer met kinderen zodat die zich op alle fronten beter kunnen ontwikkelen.

Die fantasieloosheid waarmee vooral Marokkanen worden opgevoed is een crime.

Shalome | 19-01-11 | 10:03

@Requiescat in pace | 19-01-11 | 09:49
'Zoekt en gij zult vinden' heeft een tweeledige betekenis.. de wens is immers de vader vd gedachte.

guppert | 19-01-11 | 10:02

Dus we moeten eigenlijk meer geld investeren in kinderen met een toekomst. Al het andere is geld in een afvoerputje gooien.
Eddeddy | 19-01-11 | 09:06

Lijkt me een strak plan Ed.
Ze zullen straks toch hard moeten werken om de uitkering van de kansarme allochtonen te bekostigen. :-)

wakkere_nederlander | 19-01-11 | 10:02

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:55
NL heeft vele kansen , echter worden deze niet benut dor de ouders en de jeugd doordat de verzorgings staat teveel rugdekking geeft, Ik geef 8000 euro per jaar aan scholing voor mijn zoontje van 9. Daarmee geef ik hem kansen, die ik niet heb gehad. Nu maar hopen dat hij er uiteindelijk wat mee gaat doen.
Ja ik moet daar heeeeeel hard voor werken om dat over te houden.

stofwolk | 19-01-11 | 10:02

Zorg gewoon voor goede vakscholen, dan maakt het niet zoveel uit. Gewoon een paar generaties wachten ( en inteelt plus importbruiden verbieden) en alles komt goed.. of niet dat kan ook

Coffeeblend | 19-01-11 | 10:02

@stofwolk | 19-01-11
Er zijn genoeg wetenschappelijke studies die duidelijke verschillen in intelligentie tussen verschillende rassen aantonen, ongeacht de sociale en economische achtergronden.
Kijk eens naar deze Bell Curve:
images.wikia.com/psychology/images/b/b...
Het gemiddelde IQ bij het negroide ras ligt tegen het niveau aan wat wij hier in Nederland als geestelijk gehandicapt bestempelen.

Akabei | 19-01-11 | 10:01

//PvdA modus/// Oh kijk! De realiteit! Dat moeten we niet willen met z'n allen. Laten we de boel bij elkaar houden met veel belastingpoet.. pak gelijk even een extraatje mee voor jezelf, je hebt het "verdient" // PvdA modus OFF//

Stroopdoos | 19-01-11 | 10:01

Misschien een enorm open deur, maar die achterstand waar een allochtone leerling mee start op de basisschool is toch veroorzaakt in huiselijke kring? Beetje bekrompen dat je in dit land een kind opvoedt zonder aandacht te geven aan de taal die hier gesproken wordt. Leg de verantwoording bij de ouders. Scheelt een hoop knaken. Mag ik dit zeggen, of moet ik nu verplicht een week aan de thee?

vincent S. | 19-01-11 | 10:00

De mens is inmiddels zover doorgeëvolueerd dat iedereen een soort basiskennis aan valt te leren. Alleen het tempo waarin is verschillend. Het begint bij motivatie, al dan niet gestimuleerd door de omgeving.

Superior Bastard | 19-01-11 | 09:59

... o ja, en we passen ook het onderwijs wel aan de domsten aan. 0031 glijdt af...

NoMinister | 19-01-11 | 09:58

Het is trouwens wel aaridg te bedenken dat als de overheid zich afzijdig zou houden, dat de 'problemen' van welke aard ook, redelijk te overzien zouden zijn.

Ben je buitenlander en genetisch belast met een zeer matige intelligentie of ongewenst gedrag? Prima, we hebben gevangenissen en armoede!

Nee, dan 0031. Die armoede, dat bestrijden we met subsidies en uitkeringen. En dat gedrag, dat pamperen we en we roepen 'discriminatie!' en alle opsporing wordt op een laag pitje gezet. En straffen doen we ook niet want iedereen is gelijk en verdient een tweede kans.

Kijk, DAN gaat het fout, want dan worden deze mensen een blok aan het been van de vooruitgang in 0031. Dat wil zeggen: de omvang doet er dan zeer toe. Er is altijd een percentage dat ellende geeft of niets bedraagt of zelfs kost, maar daar valt over te praten. Een structurele aanwas is rampzalig. Is mijn mening.

NoMinister | 19-01-11 | 09:58

taal, taal, taal en nog eens taal. en dat betekent integratie. zijn kinderen van vietnamezen ook allochtoon? zeker wel. hebben deze een achterstand? hoogstwaarschijnlijk niet. in dat opzicht is het bijzonder sneu dat binnen allochtone groepen wel degelijk slimme mensen zich bevinden, maar door culturele/taalachterstand er geen ontwikkeling van potentieel plaats vindt. normaal gesproken vindt dit in de 2e en 3e generatie uiteindelijk wel plaatst. alleen in nederland door de permanente invoer vanuit het moederland van zowel cultuur als personen met een achterstand blijft het dweilen met de kraan open. voor de linksche regenten is het uiteraard wel prettig zo een constante stroom van dom stemvee. een eeuwige klasse van have nots die je met soepsidies papt en nat houdt zodat jezelf lekker belangrijkt blijft.

minimá-armezusvan.. | 19-01-11 | 09:57

Mijn oom is psychiater voor kinderen. Hij zegt altijd dat etnische factoren wél een rol spelen, maar dat die door bepaalde types wordt overdreven. Het is echter zaak die rol ook niet te minimaliseren. Neem bijvoorbeeld Turken. Turken zien een groot belang in maatschappelijk succes. In mijn studententijd gaf ik bijles wiskunde aan jongeren, en ook daar viel mij de gedrevenheid van vele Turkse ouders en kinderen op. Antillianen en Marokkanen daarentegen hechten aan bovengenoemde factoren, minder waarde. In de zaak merk ik het ook. De beste kandidaten voor een bijbaantje zijn doorgaans hoger opgeleide Hollandse, of Turkse Nederlanders.

De Kampsjeng | 19-01-11 | 09:57

@kapotte_stofzuiger | 19-01-11 | 09:44
Een democratie is per definitie een maakbare samenleving. Waarom zouden mensen anders naar de stembus gaan? Is er ook maar iets toevalligerwijze tot stand gekomen in Nederland? U praat dus onzin als u het tegenovergestelde beweert.. dubbele nationaliteit, ook zo'n 'toevalligheidje'?

guppert | 19-01-11 | 09:57

Mr aarsch | 19-01-11 | 09:05
Nee.
Maar vraag je af: Haal ik een vrouw uit het thuisland van mijn opa?
Zo'n, analfabete onderklasse nicht.
Of kies je een goed opgeleide, goed geïntegreerde, in NL geboren Turk of Marokkaan.
Of-te-wel wat kun je zelf doen om je kinderen veel kansen mee te geven?
Niet altijd maar weer, aan de NL-subsidie-tiet gaan lurken, maar zelf iets DOEN.

Ella | 19-01-11 | 09:57

@stofwolk | 19-01-11 | 09:49
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan me echter een artikel herinneren van Ebru Umar op de website van Theo van Gogh over onderwijs in Turkije en hoe belangrijk daar onderwijs werd gezien door de ouders om kinderen verder te laten komen in de maatschappij. Toch is Turkije nog steeds geen economische tijger. In NL hebben kinderen nog steeds veel meer kansen, al holt het onderwijs achteruit.

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:55

NoMinister | 19-01-11 | 09:47
Dat linkse beleid dat altijd met geldzakken loopt te sjouwen als 'oplossing', is Rupsje-Nooit-Genoeg.

'Zorg dat je kind Nederlands spreekt, zijn/haar huiswerk maakt en op tijd komt of je kunt opbokken naar je thuisland'. Als dat nou de norm wordt, is het in een mum van tijd afgelopen met dat gezeur over extra financiële injecties.

Shalome | 19-01-11 | 09:55

.. ik hen resspect voor de missionarissen van het onderwijs, vooral die in de krochten van prachtige krachtwijken.

Jan Passant mk2 | 19-01-11 | 09:54

Een onderzoek waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond. Als ouders het verdommen Nederlands te praten en het kind 4 is voor hij 1 woord Nederlands leert, heeft het kind een taalachterstand van 4 jaar.

Het Kohnstamm instituut heeft onderzocht of 1+1=2 is.

nu even niet | 19-01-11 | 09:54

mrska | 19-01-11 | 09:47

Beste, Stalin vermoordde miljoenen, Pol Pot, Mao en AH ook. Omdat ze dachten goed te weten wat goed was en wat niet. Onze gelijkheidsdenkers, vooral bij PvdA, GL, D66, SP en CU te vinden, kennen ook geen grenzen. HATEN zullen ze u zoals ze GW haten, die - hoe grappig - zelf tot de niet-discrimineerders behoort, behoudens de Islam. En dat heeft goede en praktische redenen en zelfs dan al is de HAAT alom aanwezig.

Vergis u niet. Mensen gaan in vuur en vlam door dit soort informatie. Ze kunnen er gewoon niet mee omgaan.

Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal een staart krijgt. Meest waarschijnlijke: doodzwijgen. Goede tweede: onmiddellijk andere redenen verzinnen om de nivellering onverminderd voortgang te doen vinden. Positief discrimineren is HOT (en HAAT).

NoMinister | 19-01-11 | 09:53

Theo Maassen zei ooit eens: of je nou zwart of wit bent, van binnen zijn we allemaal blank.
Maar dat blijkt dus niet te kloppen. LOL

wakkere_nederlander | 19-01-11 | 09:51

@ Pa Cartwright | 19-01-11 | 09:46
.
Dat genoegen heb ik nog niet gehad. Ironie ligt me een stuk beter. ;)

netniet | 19-01-11 | 09:50

Nog een keertje Marbe, wat perfect het pijnpunt van het Trouwonderzoek aanstipt: "Maar het is triest dat dezelfde klokkenluiders zulke hoge verwachtingen van de Nederlandse overheid koesteren. Nog steeds wordt de vicieuze, remmende cirkel op integratie niet doorbroken. Aan de ene kant moet de overheid ervoor zorgen dat de Turkse Nederlander niet meer als Turk wordt gezien, aan de andere kant klinkt de roep om etnisch gericht beleid. Dan houd je zelf in stand wat je bestrijdt. Jammer dat dit manifest niet de mentale sprong maakt naar integratie zonder overheidsbetutteling."

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:49

Ik denk niet dat er grote verschillen zijn aan IQ, in elk ras zitten wel mensen met hoger en lager IQ, echter je moet het wel willen gebruiken voor de juiste doelstellingen. Ik zie Aziatische landen meer gedreven om iets te bereiken, Afrikaanse landen niet, en tokkie Nederland wil zich liever vergelijken met het afrikaanse niveau . Ik hoor steeds meer Nederlands met een noord afrikaans accent
gesproken door witte jeugd.
Nederlandse jeugd vindt het tegenwoordig belangrijker om te zuipen, gamen ipv aan de toekomst te werken, vandaar dat NL allang geen kennis land meer is.

stofwolk | 19-01-11 | 09:49

captainobvious | 19-01-11 | 09:44
Nee hoor, Aziaten (Chinezen) hebben een aantoonbaar hoger IQ, gemeten volgens westerse maatstaven. En hou die criteria maar aan, want als je andere gaat hanteren (wie kan er bij de meeste wijven kinderen maken, wie kan zijn vrouw het hardst slaan, wie weet de meeste centen achterover te drukken) kom je qua wetenschappelijke feiten op rare resultaten uit.

Shalome | 19-01-11 | 09:48

Dan nog maar een wikipedia er tegenaan gooien: gemiddeld IQ/ontwikkeling (zoals wij Westere wereld er tegen aankiijken natuurlijk) en het inkomen van een land kennen een correlatie. en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealt...

Fields | 19-01-11 | 09:48

Nivellering in het onderwijs = het 40 jaar lang consequent mensen zo middelmatig mogelijk opleiden. Met als doel: zieltjes voor CDA en PVDA. Zeg nu zelf; welke partijen profiteren het meest vd acherlijkheid der mensen in Nederland?

guppert | 19-01-11 | 09:48

peacemaker | 19-01-11 | 09:36

Ja, u heeft gelijk denk ik. Helemaal.

Maar dan ben je in 0031 en moet je een ouder van een mongooltje gaan uitleggen dat die zich moet neerleggen bij de beperkingen van zijn kind en niet andere kinderen daar mee lastig moet vallen. OEPS!

ALS men al verschillen niet kan ontkennen, zal men toch proberen net te doen alsof het niet zo is en als dat niet werkt, de intelligentere en gezondere kinderen zoveel mogelijk opzadelen met de gevolgen. Dat heet nivelleren en dat doen mensen van PvdA, CU, GL en SP totdat iedereen gelijk is, ook al zijn we dat niet en nooit niet. Ze zullen alles at zichtbaar is en meetbaar proberen gelijk te trekken, vandaar ook de drang naar vastleggen, meten en regelen. VERSCHRIKKELIJKE mensen zijn dat, maar 0031 zit er vol mee.

NoMinister | 19-01-11 | 09:47

"Assimilatie is een vrijwillige verbinding, een wisselwerking met iets dat ineens (ook) als eigen wordt herkend." Nausicaa Marbee in de Volkskrant van vandaag: opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7...

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:47

Vorig jaar zei een leerkracht tegen mij dat er op formulieren voor CITO toetsen de afkomst van de ouders vermeld moet worden omdat kinderen dan een hogere score krijgen dan nederlandse kinderen die de zelfde antwoorden geven. Weet iemand of dit waar is? Zo ja, dan krijgt een kind met allochtone ouders meer hulp op de basisschool en vervolgens ook nog toegang tot hoger onderwijs dan een nederlands kind, krom.

mrska | 19-01-11 | 09:47

@guppert | 19-01-11 | 09:37

Wat wil je anders dan? Een volstrekt kansloze onderklasse opvoeden die nooit en te nimmer normale arbeid zal verrichten maar zich uitsluitend bezig zal houden met handophouden en - reken er maar op - minder legale activiteiten?

Dan Veenhuizen maar weer open en tewerkstellen die meute. Al vermoed ik dat we in no-time een gigantisch capaciteitsprobleem zullen hebben.

Reinaert | 19-01-11 | 09:46

Ach wat meneer Teeuwen al zei,de 1 is goed in leiding geven de ander is goed in ritmes.

1%biker | 19-01-11 | 09:46

@ netniet | 19-01-11 | 09:42

'The Bell Curve' nooit gelezen?

Pa Cartwright | 19-01-11 | 09:46

@ Shalome | 19-01-11 | 09:43
.
Blijkens dit onderzoek zijn dat er helaas nogal wat.

netniet | 19-01-11 | 09:45

@guppert | 19-01-11 | 09:31
Lieve zwitsal, juist 'links' gelooft in een maakbare samenleving; iedereen gelijk.

kapotte_stofzuiger | 19-01-11 | 09:44

Slimme bezuiniging, echt, schiet je veel mee op. not.
Ik heb een hekel aan dat linkse en/of rechtse gelul, maar als politici niet begrijpen dat je met dit soort bezuinigingen juist de complete doelgroep met problemen alleen maar groter maakt en dus meer ellende kweekt, moeten ze gewoon verdwijnen op plekken waar ze iets te vertellen hebben, links, rechts of recht door zee.
Bezuinigen op onderwijs is altijd het domste wat je kan doen.
Als de bodem/basis verrot is of niet bestaat, kan je niet verwachten dat verderop in de lijn opeens allemaal modelburgers voorkomen.

En zolang we intelligentie meten aan de hand van westerse normen, zullen alle andere volken er dommer uitkomen dan ons.

captainobvious | 19-01-11 | 09:44

netniet | 19-01-11 | 09:42
Ik snap het steeds beter. Wie nog op PvdA stemt, moet echt niet goed snik zijn.

Shalome | 19-01-11 | 09:43

Dit mocht je dus niet zeggen. Nu wel? Ook zonder onderzoek lijkt dit logischer dan dat het niet zo zou zijn. Het was een schande en ik vraag me werkelijk af wat de hatende meute van de 'alles wat van ver komt is lekker'-meute nu gaat haatzaaien.

Straks komt men er nog achter dat mannen en vrouwen van genetische oorsprong verschillende capaciteiten hebben en dat de taakverdeling zoals veelal het geval de beste is voor ons allemaal.

Het moet NIET GEKKER worden.

We waren knettergek door de discriminatieloze altaren te vereren, maar hebben we nu ons verstand weer terug?

Ik moet het nog zien...

NoMinister | 19-01-11 | 09:43

Er zit gewoon verschil tussen rassen als het om intelligentie gaat. Ik snap al jaren niet waarom hier, door links Nederland, zo spastisch over gedaan wordt.
.
peacemaker | 19-01-11 | 09:36
.
U snapt dat echt niet ?

netniet | 19-01-11 | 09:42

Nog iets: een rare bijwerking van het oude beleid was dat witte scholen in minder rijke buurten minder geld kregen dan zwarte scholen. Het niveau van de eerste categorie daalde vanzelf, want er was minder geld voor alles. Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden bij mijn kinderen.

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:40

Wat wil je ook.
Soms al generaties lang met een volle nicht trouwen.
Het resultaat ervan valt, behalve in de onderwijsstatistieken, ook in de inrichtingen voor geestelijk gehandicapten te "bewonderen".

Mijn advies: voer het verbod op het consanguin huwelijk weer in!
.

Merlot | 19-01-11 | 09:40

@peacemaker | 19-01-11 | 09:36
Bewijzen voor uw rassentheorie..??

guppert | 19-01-11 | 09:39

Ik ben wel benieuwd naar de linkjes met het onderzoek die het tegendeel beweren van het Trouw-onderzoek.

Petrus de Rewa | 19-01-11 | 09:38

@Shalome | 19-01-11 | 09:34 Hoho. Waar hadden we gestaan zonder het kromzwaard, het stenigen, vrouwenbesnijdenis en de bermbom? Nou?

vraagstaart | 19-01-11 | 09:37

@Shalome

lol

DeGezalfde | 19-01-11 | 09:37

Wim-Lex | 19-01-11 | 09:22
Moeilijk,namelijk die kinderen gaan wel weer aan het werk en dragen bij voor u en mij pensioen,zorg enz.
Maar nu kosten ze geld.
Dat er geld naar kinderen in het buitenland gaat,die nog nooit in Nederland zijn geweest is van de zotte en daar zal waarschijnlijk binnenkort een eind aankomen.

1%biker | 19-01-11 | 09:37

@Reinaert | 19-01-11 | 09:24
Utopistische kulpraat. Het gaat om sabotage. Gewoon openbare scholen van maken. Simpel.

guppert | 19-01-11 | 09:37

Er zit gewoon verschil tussen rassen als het om intelligentie gaat. Ik snap al jaren niet waarom hier, door links Nederland, zo spastisch over gedaan wordt. Ik vindt het benoemen van dit thema helemaal niet discriminerend of zeau. Oké de waarheid doet een beetje pijn, maar zo is het leven nou eenmaal. Vergelijk het gewoon met het dierenrijk. Het ene hondenras is veel gemakkelijker en sneller iets bij te brengen dan de andere. Zo is het gewoon bij mensen rassen ook. Is gewoon de natuur!

peacemaker | 19-01-11 | 09:36

Dat zegt de Duitse PVDA'er Salazin ook.
Maar wat kun je ermee, niet veel.
Misschien beter spreiden of echt gaan spreiden.

Maar dan lijkt het meer op een soort intern ontwikkelingshulp gebaseerd op etnische achtergrond. Of die aanpak gaat werken I doubt it.

Maar aan de andere kant als je kind een achterstand oploopt door eerdere genoemde groep dan denk je daar snel anders over.......

DeGezalfde | 19-01-11 | 09:36

Akabei | 19-01-11 | 09:33
Anders hadden ze in Afrika wel de airco ontwikkeld.

Shalome | 19-01-11 | 09:34

Het is ook wel erg naief om aan te nemen dat alle rassen even intelligent zouden zijn.

Akabei | 19-01-11 | 09:33

"definitie kwestie" is een samenstelling. Dus weg met die spatie.

mayor_pickwick | 19-01-11 | 09:32

'De maakbare samenleving bestaat niet.'
kapotte_stofzuiger | 19-01-11 | 09:24
Typisch dooddoenertje van links als dat zo uitkomt..
Bij een rookverbod geldt de maakbaarheid vd samenleving ineens weer wél!
Maar draaikonterij is het linkse patent op de macht blijkbaar..

guppert | 19-01-11 | 09:31

@veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:28
Haha, check!!!
Dacht al dat er iets niet klopte.
*iets met welkom terug*

chevyeddy | 19-01-11 | 09:30

Volgend onderzoek:
.
Allochtone leerlingen zijn de standaard, autochtone leerlingen hebben een voorsprong. --> Budget bijstellen naar nul.

netniet | 19-01-11 | 09:29

@chevyeddy | 19-01-11 | 09:26
Je Verzint Het Niet

veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:28

is dit wat de SP/PvdA/GL bedoelt met "Een Ander NL"?

veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:28

@veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:24
Vond u al niet tegelen als een zwitsal... ;-)

chevyeddy | 19-01-11 | 09:26

Het lijkt wel of we achtelijk zijn in dit land.
NIEMAND die objectief kijkt wat er aan de hand is.
Laat ieder kind in heel nederland een test maken (cito?) en reken de gemiddelde cijfers per school uit.

Dan zie je toch waar het slecht gaat en waar niet?
Al die kutonderzoeken kosten klauwen met geld en tonen niks aan, bieden geen oplossingen.

jan1000000 | 19-01-11 | 09:26

vraagstaart | 19-01-11 | 09:17
Bij clubs als MDI geven ze nog net toe dat de aarde niet plat is, maar dan schoorvoetend en alleen omdat ie al zo vaak vanuit de ruimte is gefotografeerd.


Wetenschappelijke rapporten over de intellectuele vermogens van de islamitische woestijnvolkeren zijn uit den boze. Plus alle maatschappelijke gevolgtrekkingen die de hele zaak glashelder neerzetten. Hun ideologie dat ieder mens hetzelfde is mits ze in dezelfde omstandigheden zitten, dat is hun wetenschap en daaraan valt niet te tornen. Ze kunnen die overtuiging na 40 jaar wanbeleid alleen maar terugdraaien met flink veel gezichtsverlies (en verlies van hun status die baantjes, macht en geld garandeert), dat blijven ze stug volhouden.

Shalome | 19-01-11 | 09:25

@chevyeddy | 19-01-11 | 09:22
en weer wat meer tijd ;-)

veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:24

De maakbare samenleving bestaat niet, als partijen zowel ter linkerzijde als rechterzijde dat nu eens begrijpen. Kindertjes wel de kans geven, maar tokkie blijft tokkie en allochtoon blijft allochtoon zullen we moeten accepteren.

kapotte_stofzuiger | 19-01-11 | 09:24

Daar gaan we weer. Ronde numero zoveel in het eeuwigdurende debat omtrent het onderwijs.

Hou tog een sop met het trekken van de portemonnee en stel in plaats daarvan keiharde eisen aan zowel ouders als leerlingen. Ongeacht kleur of afkomst. Taalachterstand? Dan blijf je net zo lang plakken totdat je die hebt ingelopen. Niet op school verschijnen? Inspectie er op los laten, ouders beboeten (ja, financiële prikkels helpen prima) of desnoods voor het hekje slepen.

Iedereen in dit land verdient een kans op fatsoenlijk onderwijs. Maar daar moet dan wel wat tegenover staan. En niemand meer zonder diploma en fatsoenlijke kwalificatie van school. Dan blijf je maar tot je twintigste levensjaar in de schoolbankjes of desnoods nóg langer. De maatschappelijke schade die door schooluitval ontstaat is vele malen groter dan de kosten voor een paar jaartjes extra onderwijs.

En owja, geen halfbakken kudtsmoesjes meer accepteren. Zeker niet uit politieke hoek.

Reinaert | 19-01-11 | 09:24

@veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:14
Is u toevallig onlangs gereincarneerd na een veeg uit de pan van Joris?

chevyeddy | 19-01-11 | 09:22

@ Snorry! | 19-01-11 | 09:21
Of gewoon de KB beperken tot maximaal 3 kinderen. Als je meer kinds op deze toch al overbevolkte aardkloot wil zetten moet je dat zelf maar ophoesten.

Wim-Lex | 19-01-11 | 09:22

Ik vind dit geen zaak der lokale politiek. Het onderwijs staat aan de bakermat vd democratie en mag dus niet langer gesaboteerd worden, door wie dan ook. Desnoods gevolgd door uitzetting. Niet aanpassen = verkassen. Wij Nederlanders hoeven niet permanent te lijden door in het verleden gemaakte politieke blunders, toch?
De tweeslachtigheid vd 'dubbele nationaliteit' moet worden afgeschaft. Bovendien is het mensonterend om niet te weten wie je bent. Zieltjeswinnerij vd linkse KERK = ideologie!
Alles voor de zeteltjes, maakt niet uit WIE er wordt genaaid, overal schijnt een mouw aan te passen..

guppert | 19-01-11 | 09:21

Als we stoppen met kinderbijslag te betalen voor kinderen die NIET in NL wonen, hoeft er niet bezuinigd te worden op het onderwijs in NL. Simpel, doeltreffend, rechtvaardig.

Snorry! | 19-01-11 | 09:21

Itastijl | 19-01-11 | 09:08
Zeg kortzichtige sukkel zonder stijl,

En waarom zijn Nederlanders in het buitenland dom? Omdat we geen belasitng betalen? omdat we meer verdienen? omdat we betaald worden naar kennis en ervaring? Omdat we beter weer hebben dan in NL?

stofwolk | 19-01-11 | 09:21

De natuur liegt niet.

thefonz | 19-01-11 | 09:20

Als alumnus (zo heet dat) van een lelieblank gymnasium moet ik zeggen dat het geringe aandeel medelanders me destijds al vrij snel opviel, vooral vergeleken met andere scholen in de buurt. En zoals bij elk lelieblank gymnasium was het ook daar weer VARA troef. Desalniettemin geweldige school.

Frdnnd | 19-01-11 | 09:20

@wakkere_nederlander | 19-01-11 | 09:17 Als het wèl heeft geholpen wil ik niet nadenken over.... nou ja, je snapt me wel.

Mocro's die nog te dom zijn om hun mes aan de goede kant vast te houden. Zoiets.

vraagstaart | 19-01-11 | 09:19

Er, maar mag dat zo zijn dat etnische afkomst bepaalt dat je een achterstand hebt- mag de NL regerin daar absolute NIKS mee doen, geen steun ofwel andere vormen van hulp..
want die eerste grondwet leest?

LOL

poli | 19-01-11 | 09:18

Erfelijke intelligentie gekoppeld aan sociaal-economische omstandigheden en motivatie bepalen de schoolprestaties van een kind.
Met 3 uit 3 blink je uit. 2 uit 3 doe je redelijk mee en met 1 uit 3 ben je kansloos en kom je vanzelf op 0 uit 3.

Superior Bastard | 19-01-11 | 09:18

Nederland is voor 99% gemaakt ex bautenlanders. Friezen... ex-palestijnen (joden)... Spaanjaarden ... Italiaanen... Vikingen... Portugeezen.. Fransozen... Romeinen... gabber.od.ua/pics2/global-nation-hardc...

Itastijl | 19-01-11 | 09:17

Als je als dubbeltje geboren bent, zal je idd nooit een kwartje worden (op een paar uitzonderingen daargelaten).

Wim-Lex | 19-01-11 | 09:17

@Shalome | 19-01-11 | 09:15 Aziaten als in "Chinezen" dan. Maar dat mag je niet zeggen van het MDI, al is het waar.

vraagstaart | 19-01-11 | 09:17

Dus tot 2006 is er voor allochtone leerlingen met een achterstand bijna 2 keer zoveel geld uitgegeven dan voor autochtone? Nou dan heeft dat geen flikker geholpen. Iemand opsporing verzocht gezien gisteren?

wakkere_nederlander | 19-01-11 | 09:17

wtfgebeurdhierdan | 19-01-11 | 09:12

Heb jij echt een spelfout in je nick?

Frdnnd | 19-01-11 | 09:17

Dus Jantje haalt net iets hogere cijfers dan Mohammedje?

t.e. stikel | 19-01-11 | 09:16

Toch heel terecht dat de PvdA wil doorgaan met de situatie dat witte kansrijke kinderen op achterstand gezet worden ten opzichte van kansarme. Stelletje huftertjes, beetje goed kunnen leren en nog wit zijn ook.

Voor straf krijg je maar de helft van het budget van een zwart kind. Dat zal je leren!

O nee: juist niet leren, was de bedoeling.

vraagstaart | 19-01-11 | 09:16

Als je tot je 5e alleen maar Turks of Marokkaans spreekt schiet dat ook niet echt op natuurlijk. Ik heb een collegaatje, met InHolland-diploma , jawel, die het Nederlands absoluut niet beheerst, terwijl ze toch echt HAVO heeft gedaan en daarna een soort van HBO. Laat ik over simpel rekenwerk als percentages en vermenigvuldigen maar niet beginnen. Man man.

Biff Eagleburger | 19-01-11 | 09:16

Wel lullig dat het rapport onvolledig is, want Aziaten hebben een hoger IQ - daarna komen westerlingen - en bij de Arabische volkeren is de genenpoel na eeuwen van inteelt behoorlijk verzwakt. Daar zitten de meestelijke lichamelijke/geestelijke ziektes.

Is gewoon wetenschap, hoor.

Shalome | 19-01-11 | 09:15

Vorige week nog een onderzoek gelezen waarin stond dat Finland in de top 3 stond qua opleidingen, blijkbaar niet dus ... #kudtonderzoek

veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:14

Ik weet het niet hoor.
Ik kijk het Jeugdjournaal en opsporing verzocht en daarin lijkt het allemaal prima te gaan.

complotidioot | 19-01-11 | 09:14

Gelukkig betekent een leerachterstand niet automatisch gebrek aan succes in de maatschappij. Veel van dit soort types worden zeer succesvolle criminelen. En verdienen daarmee veel meer dan de gemiddelde hoogopgeleide loonslaaf.

Magnum Force | 19-01-11 | 09:14

Grootste problem: gebrek aan ambitie. Als er toch altijd geld in huis is, al zit pa/ma al zijn hele leven in een uitkering, welke boodschap draag je dan uit?

Shalome | 19-01-11 | 09:13

Mensen die achterstand hebben dienen bijgeschoold te worden. Zo simpel is het. Maar als je ze niet kan bijscholen omdat er geen geld is, dan houdt het op. Dan maar op straat lopen zodat ons land nog verder verpaupert. Maar gelukkig hebben we in afganistan straks heulboel politieagenten! En een JSF natuurlijk. Hmm, misschien die inzetten om de nederlandse paupers te bombarderen?

wtfgebeurdhierdan | 19-01-11 | 09:12

Woonde ooit in een buurt waar je niet over zwart/wit mocht spreken maar over kansrijk versus kansarm. Even voor uw begrip: kansrijk ben je dus met een afgerond MAVO-diploma.

De Zadeluiker | 19-01-11 | 09:12

-weggejorist-

Eentje Tweetje | 19-01-11 | 09:12

Hopeloos. En er komen juist steeds meer kinderen van allochtonen.
Misschien iets met kinderbijslag en andere soebsidie?
Voorkomen is beter dan genezen. Sociaal zijn heeft nu eenmaal economische en ecologische grenzen. Wil je als maatschappij op achterstand komen en als land vervuilender zijn dan moet je gewoon doorgaan met het stimuleren van de groei en er dan met lager en middelbaar onderwijs achteraan lopen terwijl je de universiteiten lekker kort.

ecologiste | 19-01-11 | 09:12

Achmed = het 'beestje' bij de naam noemen?

Patrick Zweedsey | 19-01-11 | 09:11

Natuurlijk is etnische komaf bepalend. Alleen, vanwege de gevoelige tenen van allerhande mensen mag je niet zeggen of denken dat sommige etnische groepen iets meer aanleg voor leren hebben dan anderen. Sterker nog, het onderzoek doen naar bijvoorbeeld verschillen in IQ's tussen verschillende etniciteiten is controversieel, niet omdat statistiek het niet toelaat, maar omdat idealistische linksmensen weigeren te erkennen dat er nu eenmaal verschillen zijn.

Requiescat in pace | 19-01-11 | 09:11

sinds wanneer mag de waarheid weer worden gezegd?
* wacht op melding aan/van Commissie Gelijke Behandeling (CGB) *

veuve-clicquot | 19-01-11 | 09:10

Waarom zitten er eigenlijk geen 40% allochtonen op het Barleaus Gymnasium? Of is deze school exclusief voor kindjes van de Grachtengordelelite die zakelijk en prive strikt gescheiden houden?

JeWeetWelWie | 19-01-11 | 09:10

MDI Lees je mee ?

Dus allochtone mensen zijn gewoonweg stommer. Allemaal!

25TaLife | 19-01-11 | 09:09

Etnisiteit? Inteelt? Thuis en op straat de eigen taal bezigen? Etc. Etc.

kwark001 | 19-01-11 | 09:08

Nederlanders in het bautenland zijn ook dom. De VOC mentaliteit heeft ons veel opgeleverd.

Itastijl | 19-01-11 | 09:08

LOL @ Pica van Frank Boeijen Groep #ZwartWit

wakkere_nederlander | 19-01-11 | 09:07

-weggejorist-

jeje | 19-01-11 | 09:07

Dus we moeten eigenlijk meer geld investeren in kinderen met een toekomst. Al het andere is geld in een afvoerputje gooien.

Eddeddy | 19-01-11 | 09:06

Dus we gaan weer terug naar de rijken blijven rijk en de armen blijven arm.
Als ze dit nu doorvoeren op alle vlakken , beteken je veel voor de samenleving mag je ook je graantje meepikken !

Mr aarsch | 19-01-11 | 09:05

Daar zijn ze lekker vlot achtergekomen dan. Niet.

Rammstein | 19-01-11 | 09:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl