Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Rapport: politiek in Maasdriel grenzeloos verrot

maasdrielgemeentelogo.jpgVerrot tot in het diepste merg, dat is de conclusie die je kunt trekken na het verschijnen van een dodelijk rapport over de bestuurscultuur in Maasdriel. De politici staan daar niet een beetje asociaal naast de pot te zeikstralen, maar rennen alles onder pissend door het gemeentehuis. Corruptie, nepotisme, machtsmisbruik, moddergooierij, Maasdriel zou een goed opleidingsinstituut zijn voor malafide dictators uit ontwikkelingslanden. Birma van de Bommelerwaard. De weggejoriste columnist van vorige week door een fractievoorzitter is nog maar het topje van de ijsberg. De politiek in Maasdriel is meer verziekt dan gehandicapte Moerdijkers met griep. Wie wat wil regelen, gaat niet netjes naar de ambtenaar. Je klopt gewoon aan bij een bevriende wethouder. Die regelt dingen. Tijdens raadsvergaderingen is het beter een andere politicus tot op het bot kapot te dissen dan inhoudelijke argumenten op tafel te leggen. De ambtenaren worden door het college op en over de grenzen van het toelaatbare gedwongen. En niemand die er echt wat aan doet. Tot er een Che Gueverra op staat in één van de Maasdrielse dorpen en een burgerrevolutie ontketent, natuurlijk. Zou niet verrassend zijn. Wel verbazingwekkend zou het zijn als Maasdriel de enige gemeente in Nederland is met een dergelijke verrotte politiek, waar vooral de inwoners de dupe van worden. *KUCH*. Het complete rapport is hierrr (PDF-alert) te vinden. De shocking highlights na de klik. Nepotisme Men geeft aan dat een directe benadering van wethouders of oppositieleden en in een enkel geval ook ambtenaren door individuele burgers of ondernemers, in de hoop hun individuele belang behartigd te krijgen, eerder usance dan afwijkend is. Spelletjes Het lijkt erop dat de politici het spel interessanter vinden dan de inhoudelijke vraagstukken. Dit spel is erop gericht bestuurlijke macht te winnen of te saboteren. Egopolitiek In de eerste plaats draait het politieke debat in Maasdriel voor het overgrote deel om personen, persoonlijke belangen en persoonlijke vetes en twisten. Inhoudelijke debatten worden gefrustreerd of überhaupt niet gevoerd. Guilty by association In de politieke omgang wordt ‘op de man gespeeld’: privéaspecten van politici (familie- en vriendschapsrelaties) worden erbij betrokken en openlijk geadresseerd in het politieke debat en maken deel uit van de politieke besluit- vorming. Vendetta's Daden, misstappen van politici en hun sociale relaties maken expliciet deel uit van het politieke spel. Dit onmiskenbaar historische besef wordt gecultiveerd, zij het dat het in Maasdriel deel uitmaakt van een vecht- en afrekencultuur. Politiek, zo lijkt de breedgedragen opvatting, draait in Maasdriel om ‘punten scoren’ en elkaar ‘proberen te pakken’. Mediamarionetten In de bestuurscultuur van Maasdriel wordt voortdurende indirecte electorale dreiging uitgeoefend via de media. Daarmee verplaatst het debat zich van het gemeentehuis naar de straat. Wetgeving is voor mietjes In Maasdriel worden de formele regels van het politieke spel voortdurend getart: (...) regels buigen als dat het politiek doel dient. Zo zien we in Maasdriel de situatie waarin ambtenaren soms expliciet wordt gevraagd af te wijken van wetgeving en af te zien van handhaving van wetgeving en beleid. Ook de omgangsregels en politieke procedures worden soms met voeten getreden; vertrouwelijkheid wordt geschonden. Illegaliteit is een deugd ‘Het mag zolang het wordt toegestaan’ of ‘men vraagt hier geen toestemming maar vergiffenis’ worden gezien als typerende uitspraken voor de bestuurscultuur in Maasdriel. Het opzoeken van de grenzen van de wet, het tarten van de handhavende capaciteit (van burgemeester, de politie, de ambtenaren in functie) en opzoeken van de grenzen van de algemeen betamelijke fatsoensregels wordt in de politiek, in de bestuurlijke cultuur van Maasdriel door menigeen gezien als een deugd: een teken van politieke kracht en politieke intelligentie. Niemand is veilig Die veiligheid is in de Maasdrielse bestuurscultuur voor een belangrijk deel verdwenen. De transparantie van de politieke besluitvorming wordt aan verschillende zijden van het politieke spectrum misbruikt voor politieke doeleinden. De TV Kantine van de gemeentepolitiek Vertrouwelijke gesprekken of documenten worden gelekt naar de media, waardoor het politieke functioneren wordt gefrustreerd. Sterker nog, dit lekken is een middel tot het publiek beschadigen van politici en ambtenaren. Het gaat daarbij lang niet altijd om feitelijke mistappen; suggestie of roddel is voldoende. Vuilspuiterij De Maasdrielse bestuurscultuur kenmerkt zich tevens door het inzetten van de suggestie, de indirecte dreiging en de roddel als instrumenten. Deze vorm van beïnvloeding is zowel subtiel als zeer krachtig. Als je vriendjes hebt, win je Sociale status, sociale relaties en netwerken doen ertoe in Maasdriel. De bestuurscultuur laat bovendien toe dat de verschillen in persoonlijke capaciteiten van politici bepalend zijn in hun onderlinge omgang. Spierballenpolitiek Het gedrag van sommige wethouders wordt gepercipieerd als zeer intimiderend en zelfs manipulerend. Kijk maar even wat je doet Procedurele regels worden niet of niet voldoende gehandhaafd. Geheel in lijn met andere aspecten van de bestuurscultuur in Maasdriel lijkt het erop dat de legitimiteit van wet- en regelgeving wordt bepaald door de personen die er invulling aan geven. Hit where it hurts Er wordt in raadsdebatten, in de wandelgangen en in communicatie via de media onder de gordel gestoten, beledigd en beschadigd. Romeo en Julia Een belangrijke rol speelt daarbij het gegeven dat verhoudingen tussen raadsleden worden beheerst door persoonlijke sentimenten en zelfs afkeer. De verhoudingen hebben zich vaak al langgeleden vastgezet. In het collectieve geheugen van de raad zijn vetes goed opgeslagen. Wie is de baas? Ondanks het teamgevoel valt op dat twee wethouders dominant zijn in het college. Zij hebben veeljarige politieke en bestuurlijke ervaring. Bovendien zijn zij daadkrachtig, welbespraakt, hebben ervaring en kennis van zaken en een groot netwerk in Maasdriel. Wetten zijn richtlijnen Normen als transparantie van bestuurlijk opereren en het gebod van objectieve belangenafweging (verbod van willekeur) komen in de bestuurscultuur van Maasdriel gemakkelijk in gevaar. Klap eens in je handjes ‘Ik durf op een verjaardag niet meer te vertellen dat ik bij de gemeente Maasdriel werk’ is een veelgehoorde uitspraak. Ook wordt de situatie in de breedte bondig getypeerd als ‘bestuurlijk dramatisch’ en als ‘schaamteloos handjeklap’. Typische ambtenaren, niks nieuws hier De werksfeer verslechtert snel; medewerkers zijn terneergeslagen, futloos, hun motivatie is tanende. Angst regeert op alle niveaus in de organisatie; niet alleen angst voor politiek en bestuur, maar ook voor de ambtelijke top. Om de ambtenarij heen Het optreden van enkele wethouders veroorzaakt bij veel ambtenaren het gevoel geschoffeerd te worden. Soms doordat zij opdrachten krijgen die zij volgens ambtelijk-professionele en juridische maatstaven niet kunnen of mogen uitvoeren, soms doordat zij voor voldongen feiten worden gesteld doordat een wethouder op eigen houtje, zonder ambtelijke ondersteuning, zaken regelt of toezeggingen doet. Ambtenaren ervaren dat ontevreden burgers gemakkelijk naar de wethouder lopen om zaken daar geregeld te krijgen die ambtelijk op een negatief advies stuiten. Sommige wethouders tonen zich ontvankelijk voor dergelijke kritiek en schermen de ambtenaar niet af. Wethouders bepalen de regels Door het ontbreken van een ambtelijke buffer aan de top is de ruimte voor het college om diep in de organisatie te interveniëren groot. Wethouders krijgen de gelegenheid om op de stoel van de directie te gaan zitten. Crimineel bestuur De bestuurscultuur in Maasdriel botst op en schuurt aan tegen de elementaire beginselen van het openbaar bestuur dat in haar rechtsvorm gericht is op het collectief en niet in eerste instantie op het individu. (...) Vanuit de bestuurscultuur van Maasdriel dreigen beginselen als gelijkheid van behandeling, solidariteit en zelfs wettelijke legitimiteit (...) op grotere schaal dan nu het geval is met voeten te worden getreden. Morrelen aan de beginselen van de rechtstaat is, zelfs als dat met de beste bedoelingen gebeurt, spelen met vuur.

Reaguursels

Inloggen

Is Maasdriel een gemeente in Marokko of zo?

Michael Vail | 14-01-11 | 14:14

Maasdriel de ghetto van Nederland

En jij bent? | 14-01-11 | 09:10

@faz | 13-01-11 | 14:43

You're the man!!! en wat dacht je van: met de komst van nieuwe ministers, nieuwe topambtenaren???

Met wie en wanneer gaat we dit realiseren???

rechtsheeftvoorang | 13-01-11 | 22:48

Zeer dringend advies aan deze kudde lutsers: doe eens heel snel deaud gaan!!!

thispissesmeoff | 13-01-11 | 18:37

hier in Schubbekutveen en iets verderop in Koog aan de Greppel is het al niet anders.

Centauri | 13-01-11 | 17:35

je bedoelt Maaskantje?
Zuitschuip | 13-01-11 | 15:25
jongeh !
Zuitschuip | 13-01-11 | 15:25

dit gaat volgens mij over de ouders van Richard, Gerrie, Rikkert, Barrie en Robbie

SickSense | 13-01-11 | 17:23

Maasdriel........ klokkenluider van de Nederlandse politiek.
Laten ze overal maar zo'n onderzoekje doen.

Kapitein-Ter-Zee | 13-01-11 | 17:17

Tja, Maasdriel heeft niet voor niets als bijnaam "Palermo aan de Maas". Overigens wel een aardige kantine met een Wii, trouwens.

Geil Kippetje | 13-01-11 | 16:57

In het kader van bovenstaande een boekentip:
Hare Majesteits Leugens regeren - Sam Broersma
ISBN 978-90-9025143-1
.
De 724 bladzijden van dit boek vormen een ware encyclopedie van wat er mis is in Nederland en dus niet alleen in Maasdriel.

Niemands Knegt | 13-01-11 | 16:54

Er staat nu ook een camping onder water in die gemeente. Een Teken!

Johnny Mieremet | 13-01-11 | 16:11

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ALLE beslissingen die er genomen worden per definitie ten nadele zijn voor de bevolking. Ik vind het er prima toeven zo zonder de overheersende linkse lobby.

bcvd | 13-01-11 | 15:39

"Birma van de Bommelerwaard" Mees-ter-lijk! Rofl!

Sliptong | 13-01-11 | 15:30

jongeh !

Zuitschuip | 13-01-11 | 15:25

je bedoelt Maaskantje?

Zuitschuip | 13-01-11 | 15:25

Een zooitje criminelen die alleen aan zichzelf denken? Een rechts paradijs dus :)

Nyg | 13-01-11 | 15:08

'T gaat niet goed met Nederland

Hans Otjens | 13-01-11 | 14:54

Schaalvergroting werkt tegen nepotisme. Indirecte vertegenwoordiging is er ook zo 1 dus laten we het bestuur in NL even rigoreus hervormen:
- Alle provincies en gemeenten afschaffen en omvormen tot ongeveer 20-30 bestuursregio's.
- Waterschappen afschaffen.
- 1e kamer hervormen naar een daadwerkelijk senaat, directe verkiezing middels districtenstelsel (ingedeeld naar de bestuursregio's). Dus winnaar district heeft als enige zitting in 1e kamer.
- 2-e kamer, reduceren naar 100 leden, direct verkozen, evenredige vertegenwoordiging, vaste periode van 4 jaar. Er moet wel een kiesdrempel van minimaal 5% komen.
- Regering, maximaal 8 ministeries.
En bij voorkeur ook het koningshuis eruit en er een republiek van maken. Daadwerkelijke Trias Politica laten terug keren in Nederland en niet het duale systeem zoals wij dat nu kennen.

faz | 13-01-11 | 14:43

@Mr Moore | 13-01-11 | 14:22
Ten eerste Maasdrielenaren.

Ten tweede is het een mooi voorbeeld van hoe krom het kan lopen in 0031.

An die ARBEIT | 13-01-11 | 14:33

huh,asjemenou woon ik in maasdriel.en ik maar denken dat ik in vlaardingen woon.altijd al gedacht, deugd geen kanis van dat bestuurscultuur hier.

boterlief | 13-01-11 | 14:32

Gewoon een octopus aanschaffen, en die alle belangrijke beslissingen laten nemen.
Mocht dit niet bevallen, dan is er ook niks aan de hand. Die beesten leven vaak niet langer dan twee jaar, kost geen wachtgeld, en last but not least: calamares is best goed te pruimen.

Borrelende Boris | 13-01-11 | 14:26

@Karel Kruizenruiker | 13-01-11 | 14:20

Pak je koffers dan maar alvast in. Maasdriel is slechts het topje van de strontberg.

Het is dat ze in Maasdriel grondig onderzoek gedaan hebben anders zouden de deksels ook daar nog rotsvast verankerd zijn op de beerputten. Wat denk je wat je te wachten staat als een grote gemeente een dergelijk onderzoek laat uitvoeren?

Een Aleid Wolfsen is as we speak al bezig om dergelijke onderzoekjes weg te Jorissen. Om maar eens een voorbeeld te noemen van een dictatoriale regent hè.

Reinaert | 13-01-11 | 14:24

nogeentjedan | 13-01-11 | 14:17 Lutser, Kerkdriel is een deel van de gemeente Maasdriel.

zeg maar jansen | 13-01-11 | 14:22

Maar ff serieus... Who gives a fuck about Maasdriel?

Mr Moore | 13-01-11 | 14:22

Als het in de rest van Nederland net zo gaat als in Maasdriel, dan is emigratie naar Nigiria te overwegen.

Karel Kruizenruiker | 13-01-11 | 14:20

@ Balzakius | 13-01-11 | 14:16
Mag niet van m'n wijf, weet je best wel.

Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:19

Zou het er in Kerkdriel beter aan toe gaan?

nogeentjedan | 13-01-11 | 14:17

Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:13
Kopen ?! € 25,- Gelijk oversteken.

Balzakius | 13-01-11 | 14:16

goedverstaander | 13-01-11 | 14:09

Misschien op die schaal wel, maar onderschat de netwerken niet. Het is net een paddenstoel. Als je denkt dat hem hebt door te plukken dan heb je het mis. Er zit een groot hyfensysteem ondergronds en na verloop van tijd komt er weer een paddenstoel boven. Het systeem is door en door VERROT. Rotting is werk van schimmels en die brengen de paddenstoelen voort.

ecologiste | 13-01-11 | 14:15

@Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:05
* Leeg blikje Export richting pa werpt en Rinus nog wat harder draait *

An die ARBEIT | 13-01-11 | 14:15

@ Balzakius | 13-01-11 | 14:08
Ja. Ruim die 3 koelvriescombinaties eens op. En breng die 7 boodschappenkarretjes eens terug naar de Aldi – één als vuurkorf en één als bbq lijkt mij alleszins te billijken, maar 7?!

Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:13

Als de Maas nu flink buiten haar oevers wil treden is het alleen nog Driel. Ik zeg: nieuwe start, nieuwe Gemeente.

Kobus Kloothamer | 13-01-11 | 14:13

Han Molenwijk | 13-01-11 | 13:57

Meestal is dat niet 1 persoon maar een sleutelfiguur uit het netwerk. Er staat dus een netwerk achter de persoon anders was deze allang weggeweest.
Trouwens een zeer lange lijst van vroegtijdig opgestapte wethouders alleen al in 2010 waarbij vertrouwensbreuk veel voorkwam. Kost klauwen met geld:
www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/File...
PDF alert!

ecologiste | 13-01-11 | 14:12

@ Stelling: Zolang ongeleide projectielen worden afgeschoten en de PVV en de SP geen voet tussen de deur krijgen gaat het gewoon door.

ecologiste | 13-01-11 | 13:33

Oneens mee. Op deze schaal dan. Omdat het vooral een cultuurtje is. Deze wethouders hebben jarenlang hun gang kunnen gaan. hebben ruimte veroverd, genomen en gekregen. Het maakt dan m.i. niet zoveel uit welke partij zij vertegenwoordigen.

Gewoon een paar goede zakelijke managers er op zetten zonder politieke voorkeur, die de bestaande netwerkpolitiek ontmantelen. Oud hout eruit snoeien, snel nieuwe raadsverkiezingen en opnieuw beginnen.


goedverstaander | 13-01-11 | 14:09

Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:05
Problemen ?!

Balzakius | 13-01-11 | 14:08

Ik sluit mij aan bij Poldergeiz

Prince George | 13-01-11 | 14:07

Eagle_Eye | 13-01-11 | 13:33
je slaat de plank aardig mis, de ambtenarij van maasdriel wordt juist buitenspel gezet door het bestuur.

frank de vos | 13-01-11 | 14:06

Denk je? De overbuurman gaat zojuist in de voortuin zitten, met een blikje Export in de knuist.
Manman.

Pa Cartwright | 13-01-11 | 14:05

Zou shakespier misschien ook in de raad van Maasdriel zitten? Met dat geschreeuw van hem verbaast het me niets.

Masuka | 13-01-11 | 14:05

Het grappige vind ik de mensen die hier verbaasd over zijn.
Je trekt een groep mensen die de ballen verstand van besturen hebben bij elkaar en laat ze beslissen over allerlei belangrijke zaken. Die laat je samenwerken met mensen die te laag opgeleid zijn voor wat van ze gevraagd wordt en je zet enkele natuurlijke alfamensjes bovenaan die zijn komen bovendrijven door hun machtszucht.
Wat verwacht je dan????

Tisnietanders | 13-01-11 | 14:05

Ik woon zelf ook in Maasdriel, gaat al 20 jaar zo. Corrupt, incompetent en vriendjespolitiek.

jorisvt | 13-01-11 | 14:04

@Sjors W. | 13-01-11 | 13:50 Dan maar onderbrengen bij een nabijgelegen grote stad. Meer opties zijn er niet.

De Kampsjeng | 13-01-11 | 14:04

Redactie, ik wil niks met Maasdriel te maken hebben.
Had mijn handen al vol genoeg met Fidel

Che_cuevara | 13-01-11 | 14:02

tja goed, ik kom zelf uit Maasdriel, heb er mn hele leven gewoond. Op zich zijn dit niet al te onbekende dingen. Neem bijvoorbeeld de burgemeester van Maasdriel die in haar openingsspeech vrijwel letterlijk dingen heeft overgenomen van Tom de Graaf. www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/15...

het geeft wel aan dat als je een burgemeester hebt die bij de openingsspeech citaten letterlijk overneemt toch wel mag spreken van lichte incapabiliteit

Ook die keer dat de stroom was afgesneden van de hele Bommelerwaard was het optreden van de gemeente rampzalig te noemen. Een kip zonder kop, dat is wat de gemeente is geworden na de fusies.

koekiemonster de ver | 13-01-11 | 14:00

Het lijkt verdraaid veel op Belgie

veuve-clicquot | 13-01-11 | 14:00

In Maasdriel hoeft er maar 1 man geliquideerd te worden om dit probleem op te lossen @ ecologiste | 13-01-11 | 13:49, maar de volgende staat al te trappelen om het stokje over te nemen......... Volgens mij geldt dit verhaal voor de hele omgeving daar............

Han Molenwijk | 13-01-11 | 13:57

@ K.Zwellever | 13-01-11 | 13:50

Voldoende leuks te koop, als je er tegen kan om in een dorp te wonen. Bouwvergunning hoef je niet aan te vragen als je een schuurtje wil zetten of boom kappen, hoogstens achteraf als een buur een klacht indient.

Mede daarom verandert er nooit wat, geen reden toe. Het leven in de Bommelerwaard/Maasdriel sukkelt lekker door, mensen werken er hard en vaak voor zichzelf, en van de politici heb je geen last. Je hebt er niks aan, maar ook geen last, en je kan lekker gaan zitten kankeren op verjaardagen.

Sjors W. | 13-01-11 | 13:54

@K.Zwellever | 13-01-11 | 13:50
Maaskavels zijn op het moment niet al te duur meen ik...

An die ARBEIT | 13-01-11 | 13:52

Juist.
Voorts: Maasdriel=Nederland.
En dan?

vliegende knorrepot | 13-01-11 | 13:52

Raad vergaderingen bij wonen, lijkt me erg leuk daar. Het uitje van de week, chips mee. En dan maar wachten tot ze elkaar op de bek gaan timmeren. Waar kan ik kaartjes krijgen?

Carpe@diem | 13-01-11 | 13:51

Tenminste nog een gemeente waar gekozen wethouders het voor het zeggen hebben en niet de regelneukende ambtenaren.Wie betaald bepaald en wethouders die er voor de burgers zijn i.p.v. het omgekeerde.
***kijkt op Funda of er nog iets leuks te koop is in Maasdriel***

K.Zwellever | 13-01-11 | 13:50

@ De Kampsjeng | 13-01-11 | 13:28

Bij de volgende verkiezingen krijg je ze ook niet weg. Kandidaten op de lijst zijn vriendjes of familie van plaatselijke partijbestuurders. If you don't play the game, you don't get on the list.

Speel je het spel, dan wil/kun je het spel niet veranderen. Machiavelli aan de Maas.

Sjors W. | 13-01-11 | 13:50

ChillBill | 13-01-11 | 13:25

Daar zit een capo di tutti capi, zit hoog in de politiek hoog in de ambtelijke top en hoog in de kerkelijke top.

ecologiste | 13-01-11 | 13:49

Cuyahoga | 13-01-11 | 13:44
Dacht het niet!
Ik weet even niet welk voorstel dit in de Tweede Kamer was, maar Wilders opperde een voorstel, en Cohen was het hier wel mee eens. Alleen de heer Cohen besloot om tegen te stemmen omdat zijn belangen in het algemeen haaks op die van de heer Wilder staan. Den Haagkantje jonge!

Balzakius | 13-01-11 | 13:47

Daar kom ik dus vandaan (Kerkdriel), en het is inderdaad best een puinhoop. Er gaan al stemmen op dat we bij Zaltbommel worden ondergebracht. Vind het prima, zolang al die Bommelse bontkraagjes lekker daar blijven.

Doerak77 | 13-01-11 | 13:46

het wordt tijd dat die Maas eens flink buiten haar oevers gaat treden

poldergeiz | 13-01-11 | 13:46

-weggejorist-

beerpoes | 13-01-11 | 13:45

Dus als bijvoorbeeld de ene partij iets wil, en de andere wil dat ook, dan wil die ene het niet meer omdat die andere het ook wil?
Zulke malloten heb je gelukkig alleen in Maasdrielkantje.

Cuyahoga | 13-01-11 | 13:44

Hulde aan Johnny Quid. You did it again man.
"Spelletjes - Egopolitiek - Guilty by association - Vendetta's - Mediamarionetten
- Wetgeving is voor mietjes - Illegaliteit is een deugd - Niemand is veilig - De TV Kantine van de gemeentepolitiek - Vuilspuiterij - Als je vriendjes hebt, win je
- Spierballenpolitiek - Kijk maar even wat je doet - Hit where it hurts - Romeo en Julia - Wie is de baas? - Wetten zijn richtlijnen - Klap eens in je handjes - Typische ambtenaren, niks nieuws hier - Om de ambtenarij heen - Wethouders bepalen de regels - Crimineel bestuur".

Hier kan de echte maffia nog van leren.

ecologiste | 13-01-11 | 13:43

'Een van de opgaven in deze raadsperiode die hij voor GroenLinks als nieuwe collegepartij zag was ‘bouwen aan vertrouwen’. “Inmiddels weet ‘vriend en vijand’ dat GroenLinks een uitgesproken betrouwbare partij is in de Maasdrielse politiek”, aldus Kees.'
www.groenlinksmaasdriel.nl/kees-van-dr...
( tinyurl.com/6ddvkyc )

Prof. D.A.H. Vintik | 13-01-11 | 13:43

De Maas staat best hoog, als je nu de dijk doorsteekt is het helemaal geregeld.

zeg maar jansen | 13-01-11 | 13:41

Maaskantje ?

Boomschade | 13-01-11 | 13:40

An die ARBEIT | 13-01-11 | 13:30
Zo is het. *Export blikje opentrekt, en in de voortuin gaat zitten*

Balzakius | 13-01-11 | 13:38

Inderdaad is dit gemeengoed in veel gemeenten. Hier in de Drechtsteden idem, veel vriendjespolitiek en politieke spelletjes.

Bern. | 13-01-11 | 13:36

Een paar dik gedrukte woorden vervangen en er staat een heel verhaal waarom religie niet deugt.

Beëlzebul | 13-01-11 | 13:35

Eigenlijk vind ik Maasdriel heel democratisch, ze doen het openlijk en transparant
en je weet waar je aan toe bent
Het is erger in een gemeente te wonen, welk werkt met verborgen agenda's waar je niet de vinger kan opleggen

youngtrillseeker | 13-01-11 | 13:34

@De Stramme Kabouter | 13-01-11 | 13:30
Hulde! Nederland onder bewind van Berlijn; werkte 70 jaar geleden ook best aardig, zelfs de treinen reden op tijd.

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:34

Ik kan niet kijken in alle ministeries, provincies en gemeenten maar ik vermoed dat het in al die overheidsinstanties speelt. Als je niet met deze of gene club in zee gaat wordt je afgeschoten. Ongeleid projectiel heet dat in vaktermen. Als je behoort tot een netwerk zit je altijd goed. De maffia heeft haar terrein onderverdeeld. En daar moet de PVV en de SP nog steeds tussen zien te komen. Stelling:
Zolang ongeleide projectelen worden afgeschoten en de PVV en de SP geen voet tussen de deur krijgen gaat het gewoon door.

ecologiste | 13-01-11 | 13:33

Zoals ik al jaren zeg en er ook bij blijf: Ambtenarij is een parallelle parasitaire samenleving. Zij die over de rug van hardwerkende burgers zichzelf verrijken en boven de wet plaatsen. Het grote probleem is dat je je als burger hier amper tegen kan beschermen. Wat bij wet verboden is, is door de overheid/ambtenaren geoorloofd (gijzelen, wapengebruik, diefstal in de vorm van belastingen, heffingen en tax, boobytraps plaatsen als in palen die zomaar de grond uit schieten als je er met de auto overheen rijdt).

Eagle_Eye | 13-01-11 | 13:33

Opplossing: Hef het volledige gemeentebestuur op en breng Maasdriel onder bij de dichtstbijzijnde grote stad. De politieke kinders hebben aangetoond zich niet als volwassen bestuurders te kunnen gedragen, dus ontslag op staande voet en en die handel.

De Stramme Kabouter | 13-01-11 | 13:30

@Balzakius | 13-01-11 | 13:28
Z'n vrouw leeft al enkele jaren niet meer....

I know I know, laag, je sais.

Maar zoals je leest gaat het me aan het hart.... En af en toe je verlagen is goed, houdt het uitzicht dynamisch.

An die ARBEIT | 13-01-11 | 13:30

@ChillBill | 13-01-11 | 13:25
Nee, maar ik was even de correcte spelling van Tjsietjerstradeel (o.i.d., welke normaal mijn rijtje afsluit) kwijt.

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:29

Damn, dat is vrij dodelijke kritiek. Het leest als de aanklacht tegen een corrupt regime in Afrika. Probleem echter is dat deze types bijna niet weg te krijgen zijn. Pas bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, of B&W moet uit zichzelf opstappen. Iets wat me, gelet op de kritiek, niet waarschijnlijk lijkt.

De Kampsjeng | 13-01-11 | 13:28

@An die ARBEIT | 13-01-11 | 13:27
Toelichting voor de outsiders bitte. Je bent nu toch al modder aan het gooien.

Balzakius | 13-01-11 | 13:28

LOL, oplossingen... in het rapport:

II. Radicaal (personeel): vervangen van de mensen die bestuurscultuur het sterkste
dragen. Dat kan door het instellen van een afspiegelingscollege gevormd door
externe wethouders die van buiten de regio komen. Een variant hierop is om een
afspiegelingscollege te vormen, waarbij de belangrijkste cultuurdragers te vervangen
door andere wethouders, al dan niet van buiten de regio. Aanpalend is het
organiseren van voldoende tegenkracht in de positie van de burgemeester en de
ambtelijke top van de organisatie

Wie stelt die afstellingscollege van externe wethouders in??... juist de beleidsbepalers... *iets met sigaar uit eigen doos denkt*.

dandaan | 13-01-11 | 13:27

Hier in Venray is het tijden lang het zelfde verhaal geweest, één-tweetjes tussen de ( thank God ) voormalig burgermeester Waals en één van de rijkere inwoners hier, de edele heer H. Maessen waren schering en inslag. Er werd zelfs amper moeite gedaan dit te verbloemen.

* zwaait *

Dag Waals! Niemand mist je! Vooral je vrouw niet! ( voor de insiders )

An die ARBEIT | 13-01-11 | 13:27

Kan België dit stukje Nederland niet annexeren? Daar is het ook een puinhoop op bestuurlijk vlak!

De_Huisregel | 13-01-11 | 13:26

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:19
Inderdaad!Ik wou het net plempen. Tegenwoordig kan alles en mag iedereen in de politiek en is er geen mogelijkheid om incapabele de deur te wijzen. Het feit dat deze zo kunnen opstappen met een dergelijke wachtgelduitkering maakt het ze te makkelijk om maar wat te doen.

KeurMeester | 13-01-11 | 13:25

kapotte_stofzuiger
U bent afkomstig van St Michielsgestel?

ChillBill | 13-01-11 | 13:25

wordt tijd dat die maas driel inneemt

hetluis | 13-01-11 | 13:23

"Morrelen aan de beginselen van de rechtstaat..."
-We hevelen alles over van strafrecht naar bestuursrecht: u bent schuldig tot u zelf het tegendeel heeft bewezen.
-Privacy is slechts een woord in het woordenboek
-Kliklijnen, voetbalwetten en vmbo-ers die niet kunnen lezen, maar wel kunnen schrijven.

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:22

ITEACHYOU | 13-01-11 | 13:19

Toch wel, we zitten er midden in.

KaiserSoza | 13-01-11 | 13:21

Hey, mijn geboortedorp!

*zich diep diep schaamt

sk!llz | 13-01-11 | 13:21

Ach dus toch ook corruptie in ons mooie Nederland..... beetje naïef om te denken dat dit alleen in bananenrepublieken plaats vindt

ITEACHYOU | 13-01-11 | 13:19

Een uurtje politiek24 en men ziet dat het in Den Haag niet anders is dan in Maasdriel, Lutjebroek of St. Michelsgestel.

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:19

-weggejorist-

Daan Van Swanzen | 13-01-11 | 13:19

macht is een afkorting, staat eigenlijk voor machtsmisbruik
dus chapeau voor de bewindslieden van maasdriel!

verhaard | 13-01-11 | 13:18

Maar bovenstaande geldt toch voor de hele Nederlandse overheid.

kapotte_stofzuiger | 13-01-11 | 13:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland