Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Raarrrrr: in 020 moet je werken voor je geld

arbeidlevertgeldop.jpg Start huiliehuilie: Voelt u die gure rechtse wind ook? Dan bent u waarschijnlijk in onze pittoreske hoofdstad Amsterdam alwaar een extreemrechtse junta bezit lijkt te hebben genomen van het stadhuis. Binnenkort moeten mensen in Amsterdam namelijk gaan werken voor hun geld. Dat is toch onfatsoenlijk? Welk een spijkerhard, onmenselijk beleid. Een beetje werken voor een uitkering, je reinste slavenarbeid. Sommige mensen zijn nou eenmaal geschikt voor een saaie baan, anderen voor een uitkering. Bovendien doen uitkeringstrekkers vaak vrijwilligerswerk in weggeefwinkels enzo, dat is ook een soort van werk maar dan maatschappelijk relevant en niet gecorrumpeerd door het fascistische kapitalisme. Houdt er dan helemaal niemand meer rekening met de menselijke maat? Niet iedereen is geschikt voor asperges steken of kleerhangers vouwen, sommigen zijn daar nou eenmaal te onrendabel voor. Maar nee, de neoliberalen gaan er voor zorgen dat de verzorgingsstaat tot op de grond toe wordt afgebroken, opdat van saamhorigheid en solidariteit nooit meer sprake zal zijn. Te beginnen bij het uitkeringsstelsel waarmee Nederland sinds Den Uyl voorop loopt in Europa als humaanste land. Let maar op: wat nu in Amsterdam gebeurt, is het begin van de totale verhuftering. Rijken die steeds rijker worden en onrendabelen steeds onrendabeler. Hufters! Stop huiliehuilie.

Reaguursels

Inloggen

La Vie En Rose | 04-11-10 | 21:38
Ik ben het geheel met u eens. Kinderen tot twee jaar horen bij hun moeder. Daarna passende oplossing zoeken. Moeders jarenlang thuis laten zitten om voor de kinderen te zorgen is ook geen oplossing. Oplossing: gratis kinderopvang voor werkende moeders met een laag inkomen of voldoende financiële bijdrage voor kinderopvang voor de moeders die anders onder het bestaansminimum uitkomen.

Werklozen die graag willen, omscholen voor kinderopvang. Vanzelfsprekend is niet iedereen daarvoor geschikt.

En dat altijd eerst de autochtone moeders en ouderen worden aangepakt omdat die niet dreigen, dat is ook absoluut verkeerd!!! Juist de mensen die overlast veroorzaken, die niet willen en een houding hebben van een underdog of zelfs soms nog crimineel zijn ook, die moeten het eerst worden aangepakt! De samenleving moet worden bevrijd van deze overlastgevers waarvoor we nog moeten betalen ook! Dit is niet alleen funest voor de financiële situatie in Nederland maar ook nog eens funest voor de leefbaarheid in dit land. Een oplossing is ze aan het werk zetten in een werkplaats waar ze desnoods knijpers maken of andere nuttige dingen doen. Als ze niet op komen dagen dan oppakken en opsluiten in een heropvoedingskamp. Maar niet niets laten doen. Bovendien als ze knijpers moeten maken in een werkplaats dan motiveert dat vanzelf wel om een leukere betaalde bezigheid te zoeken. Daarbij is niemand ooit beter geworden van een leven in de bijstand.

Overigens zei ik niet dat er al gekort wordt op uitkeringen maar wanneer mensen niet mee willen doen aan deze samenleving terwijl ze dat best kunnen dan vind ik niet dat de maatschappij daavoor moet betalen. Dus voor de mensen die weigeren iets te doen zou korten een optie zijn. Groot risico is dan wel dat ze crimineel worden en/of (nog meer) overlast gaan veroorzaken. Beter is het dus ze van de straat te houden. Dan is korten niet nodig. Want wanneer ze niet op komen dagen in de werkplaats dan worden ze immers opgepakt en in een heropvoedingskamp gezet. Daar zitten ze tegen kost en inwoning en hebben dan dus geen uitkering nodig.

doenormaal! | 05-11-10 | 13:11

pecunia non olet.
meer openbare toiletten, met map, sap, pappers, weetikveel, en een leger numbskulls om ze te begeleiden, en laat ze rondlopen in belachelijke uniformen die ze zelf mogen betalen. ziezo, probleem opgelost.

cat22 | 05-11-10 | 10:34

.... gaat de politie binnenkort ook crimineeltjes arresteren... sta paf van zoveel rechts in de vestingstad van links...

stadionweg | 05-11-10 | 09:04

Binnenkort willen ze ook nog dat immigranten gaan integreren :s

Krakeel | 04-11-10 | 14:44

.. en dat boeven de gevangenis ingaan!!

Reckneya | 05-11-10 | 00:15

@ myself
ongelovelijk = ongelofelijk

Kwaaazzzzie | 04-11-10 | 22:23

47000 uitkeringsgerechtigden in amsterdam, streefgetal re-intergratie 2010 is welgeteld 1400 en in 2014 4200 herinstromers van uitkering naar arbeid....60 miljoen minder beschikbaar voor de doelgroep..... daar zullen nog wel een berg ambtenaren en commissies mee bezig zijn, als ik deze resultaten c.q. prognose aan mijn werkgever voor zou leggen tijdens ons "wat gaan we volgend jaar bijdragen aan het persoonlijk kapitalisme van de "baas" " , dan weet ik zeker dat ik kan vertrekken!...60 miljoen minder ... hoeveel geld gaat daar wel niet in om! ongelovelijk

Kwaaazzzzie | 04-11-10 | 22:22

Straks worden we nog weer een normaal land. Het moet niet gekker worren, meneer de voorzitter.

Dr. U.I. Loor | 04-11-10 | 21:51

doenormaal! | 04-11-10 | 19:44
Lees mijn plemsel nog eens goed. Het gaat om de onrechtvaardigheid dat alleenstaande moeders met kleine kinderen die de zorg van hun moeder nodig hebben, als eerste worden gedwongen om te gaan werken terwijl de groepen die het hoogste scoren qua werkloosheid en de andere foute lijstjes aanvoeren niet of nauwelijks aangepakt worden.
Daarnaast ben ik van mening dat kinderen onder de 2 jaar bij hun moeder horen en niet bij de kinderopvang. En mensen die werkloos zijn voor andersmans kinderen laten zorgen vind ik helemaal geen optie. Laat die daar maar een opleiding voor gaan volgen en bij een kinderdagverblijf aan de slag gaan. Dan is er toezicht.

Ik vind het ook onrechtvaardig dat ouderen die lang gewerkt hebben en werkloos worden weinig kans op een baan hebben. Maar nog onrechtvaardiger dat zij alles aan moeten pakken, terwijl die groepen waar ik het over heb met rust worden gelaten. Die worden nl niet gedwongen om aan het werk te gaan en worden ook niet gekort, zoals u beweert:

"Voor de overige uitkeringstrekkers, die gewoon te beroerd zijn, nog nooit of weinig hebben gewerkt, de taal niet spreken of andere ongeldige redenen hebben om te parasiteren, geldt nog steeds dat ze zich nuttig moeten maken en als ze dat niet willen dan gekort moeten worden op hun uitkering. Maar houd ze wel van de straat alsjeblieft anders worden het criminelen (of ze zijn het al...) Ook daarom bezig houden!"

In welk land geldt dat nog steeds? Niet in Nederland heur. Dat wordt wel jarenlang geroeptoetert door politici van groene- en rode huize, maar dat is slechts voor de bühne. Houd ze van de straat anders worden het criminelen? Eh, heeft u een ideetje voor diegenen die niet willen werken en met of zonder uitkering op straat hun extraatjes bij elkaar roven? Dan horen we dat graag van u.

La Vie En Rose | 04-11-10 | 21:38

GroenLinks moet bezuinigen omdat ze 60 miljoen minder krijgen uit Den Haag. Het kan dus wel. En we weten nu hoe.

funkyd | 04-11-10 | 20:50

@ BSE rundfunk | 04-11-10 | 19:53
Als de 40+ er een goede reden heeft om niet of nauwelijks te hebben gewerkt zoals geestelijk of lichamelijk niet in staat, zul je mij niet horen. Ik heb het over de mensen die te beroerd zijn om te werken. En nogmaals iedereen kan wel wat! Dus waarom niets doen als je jezelf nuttig kan maken?

doenormaal! | 04-11-10 | 20:43

sorry, plebs is enkelvoud.

Rest In Privacy | 04-11-10 | 20:31

@de la puerco 20:08
Ik heb het niet over de uitkering als mensenrecht, maar over een onbevooroordeelde behandeling als mensenrecht.
Wat hier gebeurt is dat deze onderkant geen recht op een eerlijke behandeling meer lijkt te hebben door de laster die verspreid wordt - het is een vorm van haatzaaierij die zelfs zijn weerslag krijgt in formele instituten die vanuit hun werkveld beter zouden moeten weten, veel en veel beter... ik spreek uit ervaring.
-
Het is gemakkelijk om te reageren zoals kippen doen, via de pikorde naar beneden.
Er is een tekort aan geld, en wat krijgen we: een vacuum.
"We hebben een zondebok nodig", is de volgende fase, er moet dus een schuldige aangewezen worden - de cognitieve dissonantie moet opgeheven worden.
Door de focus te zetten op de onderkant komt er nooit een oplossing, daar is geen geld, en sterker nog het geeft een vrijbrief voor de lieden op het pluche om gewoon door te gaan.
We hebben een overheid die bestaat uit figuren die zich superieur voelen, die zich verschuilen achter incestueuze bolwerken van controle, en die het "plebs" voor hun karretje spannen totdat ze een waarachtig NSB-er zijn.
dit alles is een garantie voor mislukking en verregaande radicalisering en segregatie binnen de samenleving.
Intussen gaat het met de schuldeisers van onze staatsschuld ongetwijfeld goed op de Malediven.

Rest In Privacy | 04-11-10 | 20:25

De La Puerco | 04-11-10 | 20:18
Overigens is het bij de CVA mevrouw gelukt om op slinkse wijze met haar klantmanager in contact te treden en het probleem uit te leggen. Die mocht helpen en leek wel raad te weten met de situatie.
Je zou er goddomme gelovig van worden, het enige dat ik mocht doen was rapportjes schrijven en bidden voor die stakkers.

Wilhelmina Kuttje | 04-11-10 | 20:22

De La Puerco | 04-11-10 | 20:18
Helaas, mijn rol was niet "helper" maar "toetser". Het was mij absoluut verboden om te helpen. Dan zou ik de organisatie waarvoor ik werkte ernstig in diskrediet brengen.

Wilhelmina Kuttje | 04-11-10 | 20:20

Wilhelmina Kuttje | 04-11-10 | 20:10
Als zeldzame wel goed bedoelende 'helper', had je toch even met die jongen (incl. hersentumor) naar een huisarts kunnen gaan en hem de doorverwijzing helpen regelen ?. Zou ik onbetaald voor een vreemde nog doen.

De La Puerco | 04-11-10 | 20:18

BSE rundfunk | 04-11-10 | 19:53
Inderdaad vindt jij, dat iedereen recht heeft op geld van een ander. Stuitend en dom. Ga naar Cuba.

De La Puerco | 04-11-10 | 20:14

Kuttje heeft hier in haar werk mee te maken gekregen. Enorme business is dat in Amsterdam. Allemaal aparte bedrijfjes die vooral niet met elkaar communiceren. Niemand heeft het overzicht of voelt zich daarvoor verantwoordelijk.
Bij de bijstandsgerechtigden zat vooral doffe ellende, ze vielen tussen wal en schip. Sommigen profiteerden daarvan, maar dat was een minderheid.
Ik herinner me een jongen met een hersentumor die we niet mochten doorverwijzen (dat moest de huisarts doen). Een verwarde vrouw met CVA. Vluchtelingen met wanen en schizofrenie.
En niemand, niemand, die een poot voor ze uitstak.
Ik ben snel gestopt. Meest frustrerende werk dat ik ooit heb gedaan.

Wilhelmina Kuttje | 04-11-10 | 20:10

Vandaag gehoord: "We are born to be raarrrrrrrrrrr".

ecologiste | 04-11-10 | 20:09

BSE rundfunk | 04-11-10 | 19:39
Ik lees op geen enkele wijze in je stuk, dat wellicht, misschien de 'onderkant' zelf ook wat schuld draagt aan het constante verblijf in die 'onderkant'.

Het kan toch niet zijn, dat je meent, dat (hoge) uitkeringen een onvervreemdbaar (mensen)recht zijn, ook voor iedereen die weigert zelf iets voor zijn geld te doen ?

Het is fysiek niet mogelijk om een steeds kleinere wel werkende, geld genererende groep met mensen voor een steeds grotere groep niet werkenden te laten opdraaien. De grenzen zijn domweg gewoon bereikt.

De La Puerco | 04-11-10 | 20:08

Wie geen werk krijgt - omdat hij/zij bijvoorbeeld boven de 40 is - moet verhongeren en wel op straat zodat we het allemaal goed kunnen zien!

dubbert | 04-11-10 | 20:08

Mmmm vreemd, ik zie hier allemaal volgeladen bestelbussen de grens over gaan.
Mega drukte jo.

joopwil | 04-11-10 | 19:56

Wat een gelul, PVV heeft de gehele economische hervormings agenda omzeep geholpen. Maar wel bezuinigen op onderwijs... Wat een keuzes...

Waarom niet WAO naar 50 % of minimum loon, WW 6 maanden en 60% van laatst verdiende loon, Werken tot je 66 volgend jaar en 67 in 2012, Hypotheek rente aftrek afschaffen.

boomchirurg | 04-11-10 | 19:56

@doenormaal!
Stel nu dat iemand 40+ is en weinig gewerkt heeft? Is dat een ongeldige reden?
Is dat een aanleiding om per definitie iemand in het morele beklaagdenbankje te zetten en te bestempelen als "parasiet"?
Sorry hoor, maar er is geen enkele wettige grond die dat goedkeurt.
Aan moraalpredikers die te kust en te keur criminaliseren hebben we niets.
Immers, het gaat hier gewoon over geld.
Dus handen af van mensenrechten a.u.b.d.u.w.

Rest In Privacy | 04-11-10 | 19:53

@La Vie En Rose | 04-11-10 | 16:17
Alleenstaande moeders met kinderen gratis kinderopvang aanbieden. Er zijn vast wel werklozen die hier, in afwachting van een baan, voor willen zorgen. En het is inderdaad niet mogelijk om de oppas (voor de naschoolse uren) 7 euro per uur te betalen als je zelf maar een paar euro meer per uur verdient. Daar moet dus een oplossing voor komen. Met ouderen die graag willen werken maar nergens meer aan de bak komen leef ik mee. Deze maatschappij zit verkeerd in elkaar. Het is van de zotte dat je vanaf je 40ste al te oud bent... Bovendien als je je hele leven hebt gewerkt en je komt niet meer aan het werk omdat je "te oud" bent is het niet jouw schuld maar in dit geval wel de schuld van de maatschappij. Hier moet een enorme verandering in komen. 40, 50 plussers kunnen prima werken! Desnoods voor een lager loon. Werkgevers en de politiek moeten zichzelf eens heel goed achter de oren krabben en rap zorgen voor een mentaliteitsverandering. Voor de overige uitkeringstrekkers, die gewoon te beroerd zijn, nog nooit of weinig hebben gewerkt, de taal niet spreken of andere ongeldige redenen hebben om te parasiteren, geldt nog steeds dat ze zich nuttig moeten maken en als ze dat niet willen dan gekort moeten worden op hun uitkering. Maar houd ze wel van de straat alsjeblieft anders worden het criminelen (of ze zijn het al...) Ook daarom bezig houden!

doenormaal! | 04-11-10 | 19:44

Olé, hier is de NSB: wij vertegenwoordigen de waarachtige publieke moraal, en wij zijn de superieure übermenschen!
Don't you believe it!
Dat het stadsbestuur beweert dat opleidingen te weinig effectief zijn, is onjuist.
Mensen worden niet aangenomen zonder recente werkervaring of opleiding.
Van "eigen kracht" is geen sprake omdat werkgevers harde eisen hebben.
De overheid subsidieert miljoenen zo niet miljarden in reïntegratiebedrijven die niet effectief blijken - voor dat geld kun je mensen werkelijk opleiden en zijn ze ook gewild.
Wat er gebeurt is dat men de klappen laat vallen op wederom dezelfde plaats: de onderkant van de samenleving, waar de untermensch zich ophoudt.
Zodra een gemeente eenmaal geen geld meer heeft dan zijn mensen niet meer dan financieel middel, een monetair stuk gereedschap voor ze.
Weet je wat werkelijk "huilie huilie" is, om het maar evenzo badinerend te stellen?!
Dat een stadsbestuur zijn financiën wil gaan halen bij een groep waar simpelweg weinig te halen valt, een heel kleinzielige keuze.
De gedachte hierachter is evident: door mensen stelselmatig in de verdrukking te jagen (de "eigen kracht" van mensen) denkt men straks een excuus en derhalve een rechtvaardiging te hebben om het inkomen/uitkering van mensen stop te zetten. En dat levert weer geld op.
Een zeer twijfelachtige strategie die mogelijk het EVRM gaat schenden.

Rest In Privacy | 04-11-10 | 19:39

Goed dat principiële werkweigeraars eindelijk eens aangepakt gaan worden.
Zoals deze gast www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/02/...
En kanslozen mogen geen dure cursussen volgen, dat mag alleen als je daarna kans maakt op een baan.

Osdorpertje | 04-11-10 | 19:37

Andree van Es is het levende bewijs dat het goed komt. Zelfs met linkse politici!

Dr. Plofkop | 04-11-10 | 19:28

Wat een heerlijk zomers briesje op deze herfstachtige dag.

Antigoog | 04-11-10 | 19:20

Eindelijk!! Iedereen die handjes heeft kan wat doen. Zomaar geld krijgen zonder daar iets voor te hoeven doe slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon asociaal! Maak jezelf nuttig! Er is altijd wel iets dat je kan doen. Rommel op straat opruimen, knijpers maken, boodschappen doen voor hulpbehoevenden etc. etc. etc. Maar niks doen daar ga je alleen maar van klagen... daar wordt je ontevreden en ongelukkig van en je gaat de maatschappij de schuld geven van jouw situatie. En weet je, mensen die de maatschappij de schuld geven hebben nog gelijk ook! Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Van geld krijgen zonder er iets voor te doen wordt je een miserabel geval. Hier wil ik wel aan toevoegen dat mensen die echt niet kunnen werken, wegens een duidelijke lichamelijke of geestelijke beperking, ontzien moeten worden. Deze mensen moeten gewoon voldoende geld krijgen om goed van rond te kunnen komen en ook de noodzakelijke zorg krijgen. Dit kunnen we dan financieren door mensen die nu gemakzuchtig hun hand ophouden, terwijl ze zichzelf prima op de een of de ander manier nuttig kunnen maken maar daar te beroerd voor zijn, aan het werk te zetten. Als het geen reguliere baan is dan maar wat anders nuttigs. Maar niks doen NEE!

doenormaal! | 04-11-10 | 19:13

Helaas, niet vette uitkering. Overal lezen dat je werkschuw linksch tuig bent, vrees ik. Sterkte Herodus.

funda | 04-11-10 | 19:01

-weggejorist-

PlaatBoeF66 | 04-11-10 | 18:51

Werken is voor de middenklasse, net zoals geld uitgeven.

kitspuit | 04-11-10 | 18:37

@La Vie En Rose | 04-11-10 | 18:03
Goed zo.

deoudererijperevrouw | 04-11-10 | 18:07

deoudererijperevrouw | 04-11-10 | 17:55
Na 41 jaar werken heeft Herodus recht op WW en daarna komt hij in de bijstand terecht. Het pleit voor hem dat hij het heel erg vind om zijn hand op te moeten gaan houden. Maar daar heeft hij recht op. Van mij mag hij een dubbele uitkering krijgen en al die lieden die nog nooit hebben gewerkt omdat zij daar te beroerd voor zijn, direct uit de bijstand worden gegooid.

La Vie En Rose | 04-11-10 | 18:03

@deoudererijperevrouw | 04-11-10 | 17:55
Daar mag je je best voor schamen. Het hoeft natuurlijk niet.

Dmitri Dmitrievitsj | 04-11-10 | 18:01

'Vanaf nu gaat het er om zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen' strookt niet met 'De nadruk komt te liggen op eigen kracht van burgers'
Ik heb nog altijd zelf mijn banen moeten regelen, waarom worden ze de onrendabelen zo maar in de schoot geworpen?

my anal pony | 04-11-10 | 17:56

@herodus | 04-11-10 | 17:50
U moet maar wel een uitkering aanvragen anders overleeft U niet. Hoeft U zich helemaal niet voor te schamen.

deoudererijperevrouw | 04-11-10 | 17:55

Binnenkort kom ik voor het eerst na 41 jaar zonder werk, ik ben bijna 56 jaar en vraag liever geen uitkering aan.

De kans op werk bij een ander bedrijf is gezien mijn leeftijd nihil.

Ik loop met de gedachte om voor me zelf te beginnen als inbreker.

Doelgroep worden de stinkendrijke aannemers en multinationals die zich over de rug van zeer goedkope polen etc. hebben verrijkt.

Reaguurders ik hou u op de hoogte van mijn werkzaamheden.

herodus | 04-11-10 | 17:50

Als Bert nu even voor de grap zijn sinische ondertoon wegdenkt, dat schrijft hij een behoorlijk stuk. Goed jongen, je leert het nog wel eens.

Natte droom | 04-11-10 | 17:49

Renee weet als linksmens natuurlijk ook wel iets van takkietakkie, daar hebben moslims geen patent op. Het moeten werken is natuurlijk niet echt waar, slechts bedoeld voor den haag. Eerst maar zien hoe het afloopt.

lijn5 | 04-11-10 | 17:47

Ach, 'Who is John Galt?'

Aladdin Sane | 04-11-10 | 17:41

Groenepuntmuts. | 04-11-10 | 16:59
Wat een arrogantie toch weder. Wie wil werken kan altijd werken ook al is dat werk onder je niveau. Het punt is dat m.n. het autochtone deel dat werkloos is altijd wordt aangepakt en op de uitkering wordt gekort indien men niet wil werken.
Groepen die de foute lijstjes aanvoeren en tevens sinds jaar en dag het hoogst scoren op werkloosheid, worden niet of met pampermiddelen aangepakt en nooit gedwongen om aan het werk te gaan, laatstaan dat zij worden gekort. Zie mijn comment van 16:17. Het aardige is dat groene- en rodepuntmutsdragers altijd aan dit feit voorbij gaan.

La Vie En Rose | 04-11-10 | 17:29

Tsja, als je gewend bent het te 'nemen', is het even wennen. De maffia is ook nog steeds actief. Werken voor je geld terwijl je het altijd gratis kreeg is een forse omschakeling.

NoMinister | 04-11-10 | 17:25

Durf te wedden dat de gemiddelde uitkeringstrekker best op de vuilniswagen kan staan, ook al is dit "beneden niveau". Werk is werk dus werken zal je!

El Santo | 04-11-10 | 17:20

Favoriete onderwerp van GS.

deoudererijperevrouw | 04-11-10 | 17:16

*Zich begeven naar JOOP.nl doet*

Dikkie Dik86231544 | 04-11-10 | 17:16

Heb ook nog wel werk voor 5 onrendabelen. Maar die komen toch niet werken. Van ellende maar hardwerkende Polen ingehuurd. En die onrendabelen mogen ze als ze niet autochtoon zijn gelijk de grens overzetten. De onwillige autochtonen dwangarbeid opleggen.

Kale jekkerT | 04-11-10 | 17:13

Rammstein | 04-11-10 | 16:30
Ook eens! Helder stuk +1

horsteknots | 04-11-10 | 17:06

Niemand wil in de bijstand terecht komen, het is echt niet zou dat half amsterdam "lui" zou zijn, en daarom met een glimlach het handje ophoudt. de meeste mensen willen wel werken, en daarom zouden er juist plannen moeten zijn om deze mensen aan het werk te helpen, en de criminelen, die ook een uitkering hebben, daar hebben we geloof ik al mannetjes voor. het spijt me dat ik jullie "gezond verstand" weer zo moet nuanceren...

Groenepuntmuts. | 04-11-10 | 16:59

psycho_3 | 04-11-10 | 16:29
U doet uw nick eer aan.

La Vie En Rose | 04-11-10 | 16:41

tegenover hulp staan verplichtingen..... aha dus inplaats van gratis naar school, gratis naar school met gratis een uitkering.

Fred Janssen | 04-11-10 | 16:40

mezelf: waarin = waar aan

psycho_3 | 04-11-10 | 16:40

lilluke halve hoan | 04-11-10 | 16:31
psycho_3 | 04-11-10 | 16:38
Waar bemoeien jullie je ineens mee ?

Rammstein | 04-11-10 | 16:40

lilluke halve hoan | 04-11-10 | 16:33
U heeft geheel gelijk. Ik zou hetzelfde zeggen als ik impotent zou zijn. Helaas voor u ben ik dat niet, integendeel zelfs, maar dan ga ik te diep in op de zaken, waarin u zich ergert.

psycho_3 | 04-11-10 | 16:38

psycho_3 | 04-11-10 | 16:13
Geld dus ook voor jou!
Frustraat!

lilluke halve hoan | 04-11-10 | 16:33


@Diana Charité
@illuvatar
Moeten jullie niet op ChatPlaza gaan zitten of zo?
Overigens bespeur ik sexuele frustraties bij u beiden.....

lilluke halve hoan | 04-11-10 | 16:31

La Vie En Rose | 04-11-10 | 16:17
Helder stuk, mee eensch ook.

Rammstein | 04-11-10 | 16:30

pislink | 04-11-10 | 16:18
Ik vraag me eigenlijk altijd af wat nu de einddoelstelling is: geen haat meer, geen moskee meer, geen koran meer, geen moslim (aanhanger van de Islam, sorry) meer?
Is er een streefgetal voor het aantal haatbaarden of kutmarokkaantjes? (bedankt Oudkerk).
Maar ik ben het enorm met u eens dat de vastgerotte achterliggende maatschappij het (hoofd)probleem vormt.
Jammer dat die anti-hoofddoek voortdurend voor onze ogen wappert.

funda | 04-11-10 | 16:29

@Bolle Wim | 04-11-10 | 16:24

Je bedoelt de VOC mentaliteit van Balkenende?

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:29

Merlot | 04-11-10 | 16:27
Ja, he en nou oprotten naar joop.nl. Misschien kun je daar mensen kleineren, onwetende lutser.

psycho_3 | 04-11-10 | 16:29

Window dressing. Wünschbabble. Lozekretewinderigheid.
-
'Volgend jaar moeten 3500 Amsterdammers met een uitkering aan betaald werk worden geholpen'.
-
Hier zit geen enkel inzichtelijk, ovetrdrachtelijk, meetbaar of manageable PLAN achter.
-
Kleine profetie: dat worden nog 35 banen - en die 'banen'(oppasser in een gemeentelijk sportpark) kosten de belastingbetaler TONNEN het stuk...

azoturie | 04-11-10 | 16:28

psycho_3 | 04-11-10 | 16:16
Wat góed van jou zeg!

Merlot | 04-11-10 | 16:27

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:11
Kan me echt geen reet schelen. Ieder voor zich en God voor ons allen!
Pakken wat je pakken kunt!!!

Bolle Wim | 04-11-10 | 16:24

Geef die mensen toch de optie voor euthanasie ?

Anarki | 04-11-10 | 16:21

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:09
Inderdaad moet je die maatregelen in combinatie nemen, en helaas zit dat er gedoog partij PVV niet in. De PVV heeft toch een economisch socialistische agenda. Voor de PVV ligt de schuld van criminaliteit, werkeloosheid en armoede bij de Islam, en is de oplossing dus ook het verkleinen van de Islam. Volgens mij is dat maar een (klein) deel van het verhaal, vastgeroeste arbeidsverhoudingen en totaal uit de hand gelopen overheidsbemoeienis verklaren veel meer.

pislink | 04-11-10 | 16:18

Goed bezig@Bert!

Weet je wat zo aardig is, dat deze loze kreten van m.n. PvdAers en GroenLinksers in de praktijk als volgt uitpakken:

Autochtone alleenstaande moeders met kleine kinderen worden als eerste gedwongen om te gaan werken, idem goed Nederlandssprekende allochtone alleenstaande moeders, alsmede autochtone- en goed Nederlandssprekende allochtone werklozen.
Dat is gemakkelijk want die spreken de taal en hebben tenminste de basisschool en een paar jaar middelbaar onderwijs gehad.

De groepen waaronder de werkloosheid het hoogst is zullen weer de dans ontspringen omdat zij of de taal niet spreken, of i.v.m. andere redenen, (o.a. voortijdige schoolverlaters, strafblad etc, geen arbeidsethos) niet voor een betaalde baan in aanmerking komen. Die worden, net zoals al vele jaren, in een inburgeringstraject, of ander scholingsproject geplaatst, en vervolgens in een reintegratieproject. Dan blijkt alsnog dat zij onbemiddelbaar zijn en komen gewoon weer in één of andere uitkering terecht, zonder gekort te worden.

Dit soort situaties kom ik met grote regelmaat tegen in mijn werk. Jonge moeders met kleine kinderen, die gewoon de zorg van hun moeder nodig hebben, worden gedwongen te gaan werken, terwijl er bij de buren hele families thuis zitten. Vaders, moeders, en hun zonen die zich vermaken met het uithalen van kwajongensstreken.

Makkelijk scoren dus. De groepen waar het ook over zou moeten gaan, worden gewoon met rust gelaten. Vervolgens slaan politici à la mevr. Van Es zichzelf op de borst dat hun geweldige aanpak heeft geleid tot minder werkloosheid.

La Vie En Rose | 04-11-10 | 16:17

Merlot | 04-11-10 | 15:56
Nope, niet eens gekoekelt. Sommige mensen weten dit al en eigenlijk zou iedere nederlander dit moeten weten.

psycho_3 | 04-11-10 | 16:16

Sinds die theedrinkert daar pleitte is rommelt et wel in 020 ,eerst die decenia lang gedoogde krakerts en nu weer et chronisch werkschuw tuig wat aan die arbeit moet zoals Marx& Lenin et ooit bedoeld hadden, welcome in the real world beste menschen.

william7055 | 04-11-10 | 16:15

Diana Charité | 04-11-10 | 15:52
Je hebt volledig gelijk, schat. Zich weer achter het buro zet en gaat werken en ondertussen denkend en dromend over Diana Charité. hmmmm

psycho_3 | 04-11-10 | 16:13

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 16:07

Laat die Zwitsal dan maar zitten, die fles Malt zuip ik zelf wel op ;)

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:13

Ik ben zelf een aantal Oosteuropeaanse vaklieden op de werkvloer tegengekomen de laatste jaren, en zonder te willen generaliseren zijn het de meest hardwerkende mensen die ik ooit op deze aardkloot ontmoette. (En geen manager in beeld).
Je kunt ze dus maar beter vrezen, als je zelf in de middenmaat zit (en dan stel ik het nog netjes). Het zal zeker een factor zijn in de 'Grenzen dicht'-wens.

funda | 04-11-10 | 16:12

Merlot | 04-11-10 | 15:52
Ik weet, begrijpend lezen is een vak ansich, lutser!

psycho_3 | 04-11-10 | 16:12

@pislink | 04-11-10 | 16:01

Grote kans. Echter, de realiteit is dat deze maatregelen nog steeds van kracht zijn.
Ergo, het is niet aantrekkelijk voor een werkgever om een (langdurig) werkeloze in dienst te nemen. Het intrekken van een uitkering leidt dan tot grotere problemen (criminaliteit, armoede).

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:09

Driewerf schande.

BroodenSpelen | 04-11-10 | 16:08

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:01
Je zwitsal kan op meerdere manieren verwelken:
De snelste en makkelijkste manier is het afleveren van een 20 jaar oude fles single malt op de redactie.
De gangbare weg is als volgt:
Minstens 8 maanden reaguren, waarin minstens 3500 plempsels geplempt dienen te worden. In deze plempsels moet minstens 10 keer de combinatie " joris + liev " te vinden zijn. Ook moeten er minstens 210.000 woorden geplempt zijn, lidwoorden niet meegerekend.
Goed zo?

An die ARBEIT | 04-11-10 | 16:07

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:01
Als je minstens 10 -weggejorist-s op je naam hebt staan.

Prof. D.A.H. Vintik | 04-11-10 | 16:07

@ feauteay
arbeid adelt, maar de adel arbeid niet -1

Upperclasser | 04-11-10 | 16:06

pislink | 04-11-10 | 16:01
Precies!! Jij hebt het helemaal door!! Ik wil voor 100 euro bruto per maand best wel 2 werkeloze jonkies in dienst nemen! Misschien zelfs wel 3!
Werken en niet zeiken!

Bolle Wim | 04-11-10 | 16:06

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:01
Wanneer je er niet meer op let.

Diana Charité | 04-11-10 | 16:03

@Borrelende Boris

Doordat in Nederland het minimum loon erg hoog is en er veel beschermende wetgeving is voor werknemer is het voor werkgevers erg onaantrekkelijk om mensen aan te nemen. Dit geldt specifiek voor mensen zonder 'start kwalificatie', hun economisch potentieel is laag. Met andere woorden, ze brengen minder geld op dan ze kosten. De risico's om iemand aan te nemen zijn ook erg hoog als na de proeftijd blijkt dat iemand niet voldoet.

Als het minimum loon wordt verlaagd en de arbeidsbeschermende wetten worden opgeheven is het met de werkeloosheid snel gedaan.

pislink | 04-11-10 | 16:01

En dan moet ik het langharige werkschuwe tuig, kansloze lieden van boven de 40, niet nederlands sprekende gelukszoekers of breeduit lachende beroepscriminelen zeker in dienst gaan nemen?? Dacht het effe niet... Ik breng, net als de juichende multinationals, mijn produktie lekker over naar China waar men nog ouderwets geniet van slavenhandel en men nog steeds rekent met de kapotte dollar! En vervolgens ga ik die spotgoedkoop vervaardigde spulletjes lekker hier verkopen in peperdure euro's!!
Laat men het snel groeiende legioen uitkeringstrekkers maar fijn bij parkeerbeheer in dienst nemen. Staan overal in Amsterdam nog fout geparkeerde auto's die dringend bekeurd dienen te worden!!

Bolle Wim | 04-11-10 | 16:01

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:57

Hard werken is ook fijn.

o.t. Wanneer raak je je Zwitsal kwijt? Iemand die me dat kan vertellen?

Borrelende Boris | 04-11-10 | 16:01

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:55
* vereerd is *

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:57

Bedanken = bedenken...
Ik ben op dreef, jawel.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:57

psycho_3 | 04-11-10 | 15:50
Dat had je voor jouw doen trouwens snel gekoekelt, hoor.

Merlot | 04-11-10 | 15:56

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:49
Ik ben zelf ook jaren lang niet de meest fatsoenlijke/maatschappelijk acceptabele persoon geweest die je je kan bedanken, maar ik heb altijd keihard gewerkt.
Dat hoeft niks te zeggen.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:55

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:47
Sodejus, dat misbruiken om de reedt mee te vegen zou strafbaar moeten worden! Mijn dank :-).

funda | 04-11-10 | 15:55

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:49
Danny mag best een dagje in de week bij mij vlonders repareren en poetsen heur. Heb ik ook nog wat te lachen.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:52

@Hangbar | 04-11-10 | 15:49
Ik ben inhoudelijk soms ook fan, net als ik dat ook soms bij de VVD ben.

De VVD prutst echter altijd op de belangrijke momenten, al is daar sinds 14 oktober wellicht verandering in gekomen.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:52

psycho_3 | 04-11-10 | 15:50
Dus omdat ze vanuit Engeland opereerden waren het geen Polen meer?
Dombo...

Merlot | 04-11-10 | 15:52

psycho_3 | 04-11-10 | 15:50
Schat, moeten we niet weer eens aan het werk?
Alles wat ik nu niet doe, moet ik straks weer naar vijf uur doen...
Blijft er dan weer minder tijd over voor, eh, leuke dingen.

Diana Charité | 04-11-10 | 15:52

Let wel dat deze tekst is geschreven door iemand met een Audi S8 in de lease.
Dat maakt het extra Nozzman achtig, extra cool, en extra cynisch.
Maar evengoed, eindelijk iemand die er wat aan doet. Werken met je luie aars.

DanDatDus | 04-11-10 | 15:50

@Le Penseur 2010 | 04-11-10 | 15:44
Voor mij ook... Apologitisch.... * proest *

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:50

Merlot | 04-11-10 | 15:47
En daarnaast nog meer goede zaken deden.
Sorry, ik spring altijd op als door een bij gestoken wanneer ik lucht krijg van iets wat in mijn ogen (pardon, neus) naar generaliseren riekt...

Diana Charité | 04-11-10 | 15:50

-weggejorist-

vanvelzenvanzanten | 04-11-10 | 15:50

Merlot | 04-11-10 | 15:44
Dus ze gingen ons land bevrijden, terwijl ze zelf nog niet bevrijdt waren, die Polen waar jij het over hebt, zijn die ooit terug gegaan? Nee, lutser, die vochten onder de engelse vlag, weliswaar waren het Polen, maar die zijn allemaal genaturaliseerd na de oorlogt. Wie weet er nu geen reedt?
Bij de weg Goenlinks stemmen is zo slecht niet als ze dit landelijk gaan uitvoeren en nog meer "rechtse" ideeen gaan invoeren. Toch?

psycho_3 | 04-11-10 | 15:50

@Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:13
Alleen maar lastig icm waamee u andere politici afkeurt.
Als u nu alleen inhoudelijk fan zou zijn zou ik er geen moeite mee hebben. Uw argumentatie klopt echter voor geen meter. Beetje een Obama adept.
Hoop bied meer dan inhoud is de boodschap.

Hangbar | 04-11-10 | 15:49

Janvandusschoten | 04-11-10 | 15:42
En dan een ontslagbriefje, een berichtje van je levensverzekering gekoppeld aan je hypotheek, briefje van je zorgverzekeraar, gemeentelijke heffingen ladiedah, pensioenopbouw valt een beetje tegen, filebrandstoffen en OV duurder, maar wat zeur ik. (Icesave-trauma vrees ik)
Ieder individu moet het zelf maar uitzoeken. Kansloosheid is een keuze en kanker zit tussen de oren. Tjakka!

funda | 04-11-10 | 15:49

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:39

Zou jij Danny Bandito dan in dienst nemen? ;)

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:49

@Donnie!! | 04-11-10 | 15:46
Als jij nou eerst een stopt met schreeuwen!
* Lijmt trommelvliezen weer dicht *

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:49

Diana Charité | 04-11-10 | 15:47
Wat niet wegneemt dat Sosabowski en z'n mannen aan de rijn stonden.

Merlot | 04-11-10 | 15:47

Merlot | 04-11-10 | 15:44
Polen waren óók betrokken bij duistere zaakjes in Polen in de periode daarvoor...

Diana Charité | 04-11-10 | 15:47

-weggejorist-

Donnie!! | 04-11-10 | 15:46

Waar blijft bijstandskoning ?
Kom er maar in luie bijstandshoer ...........................

Gouwe gast | 04-11-10 | 15:45

Als zelfs mijn vrienden van GroenLinks niet ontkomen aan die gure rechtse wind, dan wordt het nog eens wat. Zeg Tofik, wat vind jij nou van die export van kinderbijslag?

Schaamharing | 04-11-10 | 15:45

@Bulloch | 04-11-10 | 14:45
En het is niets anders dan uitvoering van beleid dat door Donner is ingesteld.

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:15
Het lost niks op. Mensen die niet willen werken functioneren niet. Die geef je liever vrij dan dat ze op de werkvloer lopen te zieken. Mensen die wel willen werken maar domweg niet in staat zijn eindeloos geestdodend werk te verrichten in een ongezonde herrieomgeving zitten binnen de kortste keren in de ziektewet. Mensen die huur, GWL niet kunnen betalen komen op straat te staan, waarna er dure trajecten moeten worden gestart omdat we simpelweg geen 500000 hongerige daklozen willen.

Er wordt vooral geschoven met problemen. Schuiven=tijd rekken en verantwoordelijkheden afwimpelen. Crisis voorbij? Hij begint pas.

Stir Glenfarclas II | 04-11-10 | 15:45

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:43
Jajajaja... u was me voor.. zo snel ben ik niet meer, bijna CupASouptijd...

Le Penseur 2010 | 04-11-10 | 15:44

psycho_3 | 04-11-10 | 15:36
Poolse parachutisten waren betrokken bij de slag om Arhmen.
Onder bevel van generaal-majoor Sosabowski.

Jij bent een arro blaaskaakje.
Voert het hoogste woord, leest anderen de les, terwijl je geen reedt weedt.
Ik adviseer je voortaan op GroenLinks of D66 te stemmen.
ALs je het al niet deed.

Merlot | 04-11-10 | 15:44

Janvandusschoten | 04-11-10 | 15:42
En een caravan.

Diana Charité | 04-11-10 | 15:44

Bert, ik vergeet je vermelding over het feit dat deze wethouder van Groen Links is?!

pwman | 04-11-10 | 15:43

@Le Penseur 2010 | 04-11-10 | 15:42
Meent u dat nou ;)
* wijst naar boven *

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:43

Apologist is een mooi woord, en reuze bruikbaar these days.

funda | 04-11-10 | 15:43

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:38
Och, arme vent...
Sorry, ik kan er niets aan doen, maar ik zie het direct voor me...

Diana Charité | 04-11-10 | 15:43

Werken voor je geld?
Het begint een beetje op het echte leven te lijken... Eerst al je graties kraakpand uit, en nu ook nog eens gaan werken. Zo meteen let je ff niet op en heb je een hypotheek&hond in vinex wijk.

Janvandusschoten | 04-11-10 | 15:42

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:39
Apologetisch bedoelt u. U lijdt aan hetzelfde syndroom als ik nu en dan: verengelsen van nederlandsche taal ;)

Le Penseur 2010 | 04-11-10 | 15:42

Als er werk zat zou zijn, zou geenstijl leeg zijn.
*noteert: apologitisch voor scrabble*

funda | 04-11-10 | 15:41

apologitisch? Of misschien apologetisch...
Wat een fail.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:41

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:37
Apologitisch gezwets.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:39

psycho_3 | 04-11-10 | 15:27
Zo moeiijk is het anders niet.
Gewoon een sterke vent vragen of-ie die plaat even voor je kop vandaan wil trekken.
Polen werken hard.
Hoe lang nog, weet ik niet.
De eerste Marokkanen en Turken in Nederland werkten immers ook hard.

Merlot | 04-11-10 | 15:39

@Merlot 15:24

*ruim baan maken doet en zich maar even meesleuren laat door mevr. widtvoet naar één of ander nieuw kudtwinkeltje*

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:38

illuvatar | 04-11-10 | 15:35
Sterker nog, de Polen hebben een aangeboren tyfushekel aan alles wat Turks is.

Jos Bosmans | 04-11-10 | 15:38

psycho_3 | 04-11-10 | 15:36
Ik sloeg het even na en ik ben inderdaad abuis: de Polen waren in '45 op vakantie in Torremolinos. Mijn excuses.

funda | 04-11-10 | 15:38

neemt akte van de bovenstaande uitspraken, pas voor de 3e keer ofzo "kuch".

gaat dit sprookje zeker nog tiental jaren aanheuren

Ron6019 | 04-11-10 | 15:37

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:31

Werk is er zat, alleen geen werkgevers die het "werkschuwe tuig" in dienst wil nemen. Lijkt me toch een essentieel punt.

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:37

illuvatar | 04-11-10 | 15:35
achter 'Turken en Zweden' stond een punt.
Reuzeklein en onopvallend, dat ben ik meteen met u eens.

funda | 04-11-10 | 15:36

funda | 04-11-10 | 15:33
Sorry ik nie snappen. "bevrijdden ze ons in '45, " uitleg graag? Er onstaan hier nieuwe historische feiten, waar ik en ik denk ook menigeen geen weet van had of heeft.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:36

@funda | 04-11-10 | 15:33
Fundamenteel foutje: De Turken hebben ons niet bevrijd, maar proberen ons als honderden jaren te onderwerpen.
Doe mij die Polen dan maar, of de Zweden.

illuvatar | 04-11-10 | 15:35

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:31
Gesubsidieerde innovatie werkt niet. Ik heb nog een tijdje rond gelopen bij Senternovem.
Niet normaal, wat een zielige teringbende. Het is net als met kunst (zie onze discussie van heden ochtend); als je met innovatie je broek niet op kunt houden dan moet je gaan werken voor je centen. En innovatie doen als hobby.
*moet helaas naar afspraak -> out*

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:34

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:14
Je kunt een hoop zeggen van Polen, maar het blijven buitenlanders, net als Turken en Zweden.
Zelfs al werken ze hard, bevrijdden ze ons in '45, en zijn de grenzen open: het blijven buitenlanders en communistentuig. Snap dat nou.

funda | 04-11-10 | 15:33

Jeetje, lekker zeg... Een beetje gezond verstand zo als verassing tussendoor.

Aatje | 04-11-10 | 15:32

Diana Charité | 04-11-10 | 15:29
Dank je, kijk er al verlangend naar uit.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:32

@illuvatar | 04-11-10 | 15:20
* snorretje wegpoetst *

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:32

@80 | 04-11-10 | 15:30
Kondtenlicker. Ga eens door met het legen van die vuilnisbakken in 020 in plaats van met je i-phone reaguren hier.

illuvatar | 04-11-10 | 15:32

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:22
Vraag en aanbod creëert banen, niet de overheid.

TisNieZoMoeilijk | 04-11-10 | 15:32

illuvatar | 04-11-10 | 15:30
Maar wel op weg naar hun werk, om half 6 's ochtends. Toen lag ik nog in mijn mand.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:31

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:22
Ga toch weg, er is werk zat, als je wil werken.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:31

@Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:24

Er zijn ook zat innovatieve projecten te verzinnen, waar je wel wat aan hebt. Vergeet niet dat er ook veel hoogopgeleiden zitten in het UWV bestand.

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:31

Flink op dreef de laatste tijd Bert!
Ga zo door :)

80 | 04-11-10 | 15:30

Parsons | 04-11-10 | 15:28
Als dat zo is dan is de oplossing simpel; grezen dicht voor Oostblok tuig, Islam tuig en al het andere tuig, en laat al die uitkeringstrekkers hier onderhand maar eens iets gaan doen.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:30

@Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:26
Of ze rijden zich in een busje met z'n 10-en tegelijk te pletter tegen een trekker met aardappels.

illuvatar | 04-11-10 | 15:30

Parsons | 04-11-10 | 15:28
Haha ja, inderdaad, laat ze bij Gall&Gall aan de slag gaan, kijken we hoe lang, dat duurt. Flesje voor jou, flesje voor mij...............!!!

psycho_3 | 04-11-10 | 15:30

psycho_3 | 04-11-10 | 15:24
Ha, fijn...
*krijgt subiet de neiging om tegen voornoemde aan te schurken*

Diana Charité | 04-11-10 | 15:29

@Merlot | 04-11-10 | 15:25
Jawel, maar ze kunnen nog harder zuipen.
Gelukkig zijn er genoeg en kunnen ze elkaar afwisselen.

illuvatar | 04-11-10 | 15:29

@Merlot | 04-11-10 | 15:25
En ze kunnen bovendien stelen als de beste.

Parsons | 04-11-10 | 15:28

Merlot | 04-11-10 | 15:25
Sorry, maar ik moet er nog altijd aan wennen, dat sommige mensen een plaat voor hun hoofd hebben, die giga-dik is!

psycho_3 | 04-11-10 | 15:27

psycho_3 | 04-11-10 | 15:23
Volgens mij valt dat nogal mee. Polen zijn net Ieren; 's avonds een vent, 's morgens een vent. Wel met een walm, maar ze staan er wel.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:26

hoor ik Halsema van de week bij P&W roepen dat links moeite heeft met "populisme"... hebben ze dan snel geleerd bij GL. Maar een goed voornemen van deze wethouder!

pressna | 04-11-10 | 15:26

@Analia von Solmsch | 04-11-10 | 15:12
Een proefproces. Ja ja mensen, u hoort het goed: EEN PROEFPROCES!!

Waarvan akte.

TisNieZoMoeilijk | 04-11-10 | 15:26

@Merlot | 04-11-10 | 15:19
Je bent "white trash" vergeten.

Parsons | 04-11-10 | 15:26

@Bulloch | 04-11-10 | 14:45
Driemaal een linkse wind is ook rechts.

illuvatar | 04-11-10 | 15:26

De laatste tijd was zeker wonderlijk: van Agt, Lubbers, Voorhoeve, Klink, de Majesteit, dozijnen ranzige figuren uit de 5e linkse colonne vielen opeens bij bosjes door de mand.
Wie had dat ooit durven denken vorig jaar? Wonderlijk.
Eindelijk wordt die enorme Linkse Kerk ontmanteld!
Haar wortels en takken vreten de hele ons bekende, beschaafde wereld aan!

funda | 04-11-10 | 15:25

psycho_3 | 04-11-10 | 15:23
Lulkoek.
Polen werken tyfushard.

Merlot | 04-11-10 | 15:25

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:22
Daar heb je ook geen zak aan, als overheid. Krijgen we nog meer groenbakpolitie en bladerveegcontroleurs, zonder enige bevoegdheid, maar in een 'mooi' uniform.
Melkert banen hadden we al. Echte banen moeten we hebben.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:24

Diana Charité | 04-11-10 | 15:22
Ja, kom er maar gezellig bij, schatje!

psycho_3 | 04-11-10 | 15:24

Rijkelijk late maar uitstekende maatregel. Andere kant medaille is wel dat je als werkgever deze onvrijwilligen niet graag ziet komen..

Le Penseur 2010 | 04-11-10 | 15:24

André is nou wel helemaal van haar geloof afgevallen, niet?
Ik vertrouwde het al niet meer tioen ze met die fascistenfamilies ging heulen...
www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/a...
... maar nu weet ik het zeker. Ze is om.

Schoorsteenveger | 04-11-10 | 15:24

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:22
**hand opsteekt**
Laat mij maar even!

Merlot | 04-11-10 | 15:24

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:20
Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:17
Maar, maar!, als ze nu eens móeten werken voor hun geld, dan willen ze heus wel.

Diana Charité | 04-11-10 | 15:23

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:20
Ja, todat de Pool zijn loonzakje krijgt, want de volgende dagen is hij/zij niet op het werk, vanwege drankgebruik.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:23

@Flodder | 04-11-10 | 15:21
Ben je bang dat je aan het werk moet?

Prof. D.A.H. Vintik | 04-11-10 | 15:23

En aan wie of wat wordt de plaatsing van deze niet zelden tamelijk onwelwillende uitkeringstrekkers uitbesteed? Toch niet aan de reintegratiemafia mag ik hopen?

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:22

psycho_3 | 04-11-10 | 15:18
Oh, gelukkig!
Werk-ze hè... ik doe gezellig met je mee.

Diana Charité | 04-11-10 | 15:22

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:16

Daar is niets mis mee. Je zou als overheid ook banen kunnen creëren. Maar goed, dat is nu net wat deze regering niet wil.

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:22

GL staat voortaan voor Geen Links.

Pastor Sippenhaft | 04-11-10 | 15:21

Andrée van Es is de schrijfster van deze 'extreem rechtse' opvatting?

~achterdochtig het addertje onder het gras zoeken gaat~
I

pislink | 04-11-10 | 15:21

Oei, zal het wel een stuk stiller worden op GS.

Flodder | 04-11-10 | 15:21

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:17
Hahaha, goeie en treffende vraag. Voor mijn eigen bedrijf alleen hoogopgeleiden nodig, maar ik snap je punt.
En de eerlijkheid gebiedt het antwoord: de Pool, meteen, en graag. Die is doorgaans gemotiveerd, werkt hard, zeikt niet en gaat weer terug. Dat valt niet van alle binnenlanders te zeggen.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:20

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:03
Racist.

illuvatar | 04-11-10 | 15:20

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:17
Heb je een punt.
Maar hou je zo het probleem ook niet in stand?

Diana Charité | 04-11-10 | 15:20

creatyfuslijer | 04-11-10 | 15:11
Wat socialisten de oppositie toeroepen moet je niet al te serieus nemen.
Neoliberaal is gewoon een scheldwoord wat ze via eindeloze herhaling/associatie erin proberen te krijgen.
Net zoals kapitalist, assesjaal, reaksjonair, uitzuiger, rechts, bruinhemd, fesist, resist, populist, boze witte man, islamofoob, maatschappelijk terleurgestelde, tokkie, sterkste schouders, milieuzondaar, klimaatcrimineel, etc.

Dat alles betekent gewoon alleen maar: "is het niet eens met links".
Voor onze "tolerante verschilligen" ruim voldoende reden om te gaan schelden.
Geweld mag ook, want door zijn afwijkende standpunten heeft het slachtoffer "wel een beetje zelf om gevraagd".

Merlot | 04-11-10 | 15:19

@watsinneneem | 04-11-10 | 15:00
U komt nooit in Amsterdam? Wat u voorstelt is reeds 20 jaar een voldongen feit.

illuvatar | 04-11-10 | 15:19

Ja, noem mij maar gek, maar ik zeg je, het door Geert gedoogde kabinet Rutte I zit er nog nauwelijks en er zijn nu al wonderen verricht. Andrée van Es (Groen Linksch !!) is " ineens " het licht gaan zien ? Een moment van verstandverbijstering soms ? Wat blijkt er komt niet meer automatisch geld binnen van mensen uit de provincie en nu moeten mensen in Amsterdam ineens aan het WERK ? Het is wellicht een kabinet dat maar 1 zetel overheeft, maar mogen ze a.u.b. vier jaar blijven zitten ?

Marcus Porcius Cato | 04-11-10 | 15:19

Diana Charité | 04-11-10 | 15:14
Nope, ben op kantoor en heb lunch-break. Lunch-break? Ja. In het buitenland, tijdsverschil, weet je.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:18

@widtvoet ® | 04-11-10 | 15:16
Goed onthouden, kan zomaar weer maanden duren ;)

Überbottehork | 04-11-10 | 15:18

"solidariteit" is een eufemisme voor "dwang"

synchronicity | 04-11-10 | 15:18

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:14
Een paar van mijn buurjongens. Die staan op wanneer ze zin hebben, lopen de hele dag een beetje te lanterfanten met een blikje Schultenbräu in de hand. 's Avonds altijd de flikkering van de televisie en rook uit de schoorsteen. En dan vervolgens weer laat naar bed.
Soms denk ik: "Joh, gaf iemand jou maar eens een flinke schop onder je kont..."

Diana Charité | 04-11-10 | 15:17

toch knap dat GroenLinks Amsterdam enigszins beschikt over een stukje zelfreflectie

"Dat schrijft wethouder Andrée van Es (Werk en Inkomen) vandaag in een stuk voor de gemeenteraad. Ze zet een streep door het aloude streven zo veel mogelijk mensen hulp te bieden, in de vorm van opleidingen en geld. 'Dat is te kostbaar en onvoldoende effectief,' aldus de GroenLinkswethouder. "

Kost wat jaren en miljoenen, zoniet miljarden, maar uiteindelijk ontwaakt men uit die idealistische, edoch niet realistische, droom.

Rest In Privacy | 04-11-10 | 15:17

@Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:14

Als jij als ondernemer mag kiezen tussen een langdurig werkeloze of een Pool, wat zou je dan kiezen? Denk hier gerust eens over na.

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:17

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:08
In elk land dat geen bananenrepubliek (of constitutionele monarchie) is.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:16

@Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:05
Dan zit er iets mis in je redenatie Boris.
Wat is er mis met verwachten van capabele mensen, dat ze ook daadwerkelijk gaan werken?

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:16

@Fleggel | 04-11-10 | 15:13
Ja, logisch. Ik ben winkelier, en 2 dingen laat je (als de handel je lief is) niet los: geloof en politieke voorkeur. Kost je hoe dan ook handel, want het is nooit goed.

Überbottehork | 04-11-10 | 15:16

@Uberbottehork 15:14

Humor!

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:16

Analia von Solmsch | 04-11-10 | 15:12
Het maakt mij geen zak uit van welke kant dit plan komt als al die luie uitvreters maar gewoon aan de slag gaan.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:16

Ik wil best werken, maar na reorganisatie ben ik er ook met het grootste gemak (samen met 10 anderen) eruit geflikkerd. Ik kan solliciteren waar ik wil, maar de markt is gewoon kut nu. Maar goed, ik WIL werken...

Alcoholic | 04-11-10 | 15:15

jan-lul-de-behanger | 04-11-10 | 15:08
VVD is gewoon linksch tegenweurdig, vernam ik van welingelichte bronnen.
Het is dat ze van Greet moeten, anders gaven ze al die islamietische werkeleauzen ook nog bonussen en gouden handdrukken.
Onthoud: Sinterklaas komt altijd van links en de man is nog racist ook.
Dat waar Greet zich tegen afzet. Weg met Z****e Piet en zijn oneliners!

funda | 04-11-10 | 15:15

Kan me niet voorstellen dat als je de uitkering van een langdurig werkeloze intrekt, dat hij dan de volgende dag een baan heeft. Het creëert alleen maar meer problemen. Gelukkig was dit laatst in het nieuws: www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenl...

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:15

psycho_3 | 04-11-10 | 15:03
Wow, wat een vent!

Maar zeg eens, zit je nou niet stiekem gewoon ongewassen in je joggingbroek uit je neus te eten?

Diana Charité | 04-11-10 | 15:14

@widtvoet ® | 04-11-10 | 15:12
PvdA heeft nog niet gereageerd, nee.

Überbottehork | 04-11-10 | 15:14

uhm dus iemand zonder hoofddoekje

Fleggel | 04-11-10 | 15:14

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:05
Zeg nou zelf; het is toch van de zotte dat wij karrenvrachten Polen en Roemenen nodig hebben om muren te stuccen, asperges te steken en bloembollen te pellen en aan de andere kant staan er karrenvrachten binnenlanders aan de zijlijn.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 15:14

@Captain Obnoxious

Nou, iemand die gaat solliciteren met een hoofddoek aan maakt (wetenschappelijk aantoonbaar) minder kans op een baan dan iemand met hoofddoekje in Nederland.

Fleggel | 04-11-10 | 15:13

@jan-lul-de-behanger | 04-11-10 | 15:08
Extragratis advies: Als u dan eens een paar recidiverende bontkraagjes aanneemt, en een behangbedrijfje begint?

Überbottehork | 04-11-10 | 15:13

@Hangbar | 04-11-10 | 15:10
Om redenen die voor u toch te lastig zijn om te begrijpen.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:13

raakzoek | 04-11-10 | 15:06
Er zou daar eens iemand met gezond verstand in moeten strepen...

Diana Charité | 04-11-10 | 15:12

eindelijk gezond verstand gewoon laten werken
net als een ander...
werkeloze allochtonen voor de keuze zetten of werken of naar land van afkomst
en daar lekker niksen... daar hebben ze geen uitkering en daar kunnen ze wel werken..
daar is het gewoon heel simpel Geen werk geen eten!!

wedlock | 04-11-10 | 15:12

Jammer voor jullie allemaal: dit is oud nieuws, en GEEN geen merite van de PVVD.
De PVDA is rechts al voor geweest, met een proefproces om langdurige steuntrekkers te verplichten tot arbeid, wat nou eens niet eens passend hoeft te wezen.
Maar ja, nu gaat rechts met met het verhaal aan de haal...

Analia von Solmsch | 04-11-10 | 15:12

Al een reaktie binnen van De Bond Voor Uitkeringsgerechtigden?

widtvoet ® | 04-11-10 | 15:12

Neoliberalen? CDA? PVV? Niet echt een liberaal regeerakkoord hoor dit.

creatyfuslijer | 04-11-10 | 15:11

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:05
Die mensen zijn al functioneel werkloos.
Alleen krijgen ze er nu nog een ambtenarensalaris/subsidie voor.

Merlot | 04-11-10 | 15:10

Zuitschuip | 04-11-10 | 15:06
Dat betekent gewoonweg, dat er jarenlang uitkeringen onrechtmatig verstrekt zijn. Links probeert zich nu op een wel heel ludieke manier zich van dit feit af te wenden, die ze bij de weg zelf gecreeerd hebben.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:10

@Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:04
Ik kies de linker.
Aangezien u zo blij bent met uw stem op salonsocialist pur sang, Geert Wilders.

Hangbar | 04-11-10 | 15:10

@buitenstebuiten | 04-11-10 | 15:06
Waarom is dit nieuws? Goeie vraag. Als heel Nederland zich dat nou eens afvraagt bij de volgende verkiezingen (over 4 jaar dus, linksmenschen, geen dag eerder!) dan hoeft er geen gedoogakoord te komen. Dan hebben de PVV, CDA en VVD samen zo'n 120 zetels te verdelen.

Überbottehork | 04-11-10 | 15:09

@Bigi Bana Boy | 04-11-10 | 15:05
Leuk, een fan. Maar je hoeft me niet te herhalen, hoor.

rara | 04-11-10 | 15:09

Er is geen werknemer die nog een analfabete, ongeschoolde, vaak criminele allochtoon in dienst neemt. Dus gaat het plan gegarandeerd mislukken. De gemeente wil wel. Groen Links wil wel. Maar de rechtse, VVD wergevers werken weer niet mee. En dus is de VVD (en uiteraard Gert Wilders) de schuld van alles.

jan-lul-de-behanger | 04-11-10 | 15:08

-weggejorist-

Captain Obnoxious | 04-11-10 | 15:08

@Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 14:59
In " The united states of Andie " zou het anders gaan, dat kan ik je melden....

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:08

@Bulloch | 04-11-10 | 14:45
Nou! Hoeveel rechtser wil je het hebben?!

Überbottehork | 04-11-10 | 15:07

HEHE!
Waarom is dit nieuws? Dit moet toch al de standaard zijn in heel de wereld?
Maar goed plan, scheelt de overheid weer een flinke duit met geld en gaat de werkloosheid tegen. Kunnen ze weer meer uitkeringen uitdelen.
Laat die parasieten maar werken.

buitenstebuiten | 04-11-10 | 15:06

Ook komt er scherpere controle op de rechtmatigheid van uitkeringen.
Nu al?
Ik denk dat dat standaard moet zijn.dat schept ook weer een paar banen!!

Zuitschuip | 04-11-10 | 15:06

-weggejorist-

PlaatBoeF66 | 04-11-10 | 15:06

Aan ronkende plannen geen gebrek ! Ik moedig alle ronkende plannen hierbij van harte aan. Nu al een ronkende overwinning van ons nieuwe ronkende bliksemstartende Bruin 1 ! Verse ronkende plannen!
Laat ze maar huilie huilie, laat ze maar janken, grienen doen ze altijd, geef ze de ruimte voor tranen. *lunchtrommeltjes afpakt en zakdoeken uitdeelt*
Steun de ronkende plannen nu, voordat blijkt wat er weer van terecht komt!
Dan wordt het weer huilie, wir haben es nicht gewusst, huilie!
/roeptoetermodus off - /pokerface on

funda | 04-11-10 | 15:06

psycho_3 | 04-11-10 | 15:05
Kweet, maar in herhaling zit kracht. Dus wrijf ik het er nog maar eens in.

Bigi Bana Boy | 04-11-10 | 15:06

Dat is natuurlijk wel makkelijk scoren zo.
Nu tijdens de crisis zijn er precies 3500 mensen werkeloos geworden.(ontslagen of het bedrijf is failliet gegaan o.i.d.).
Nu zeggen dat je 3500 mensen binnenkort weer aan het werken gaat krijgen zal wel niet zo'n heel moeilijke opgave zijn denk ik.
maar wel weer lekker met je smoelwerk op de media !!

Zuitschuip | 04-11-10 | 15:05

Overigens is van wijlen Che Guevara de uitspraak : "wie niet werkt, zal niet eten".

Bigi Bana Boy | 04-11-10 | 15:05

Bigi Bana Boy | 04-11-10 | 15:02
U bent, zoals we dat zo mooi zeggen: "Als mostert na de maaltijd!"

psycho_3 | 04-11-10 | 15:05

Vind het wel een beetje hypocriet: flink snijden in de overheid, waardoor de werkeloosheid oploopt, om vervolgens te zeggen dat men maar moet werken voor een uitkering.

Borrelende Boris | 04-11-10 | 15:05

-weggejorist-

Captain Obnoxious | 04-11-10 | 15:05

@Hangbar | 04-11-10 | 15:01
Kiest u maar, ik vind ze beiden grappig.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:04

@Captain Obnoxious

Ja een doekje voor het bloeden, maar dan waarschijnlijk wel een hoofddoekje voor het bloeden

Fleggel | 04-11-10 | 15:04

Diana Charité | 04-11-10 | 15:01
Dat is echt geen probleem, werk al jaren tussen de 40 en 50 uur per week en die paar uurtjes om die gaatjes te vullen kunnen daar ook wel bij.

psycho_3 | 04-11-10 | 15:03

@illuvatar | 04-11-10 | 14:57
Niet echt een gezond kleurtje.

An die ARBEIT | 04-11-10 | 15:03

@ raakzoek | 04-11-10 | 15:02
k-server...

raakzoek | 04-11-10 | 15:02

Nota bene : De wethouder in kwestie, Andree van Es, is een linkschmensch van de eerste order (geweest). Oud-PSP namelijk, toch erg old school links. Dat we wel even duidelijk hebben wie deze strenge maatregel (eindelijk !) in wil voeren.

Bigi Bana Boy | 04-11-10 | 15:02

Had me verheugd om een hoop narcistisch en ondoordacht geneuzel in de comments, totdat ik beseft dat dat enorme 1.0 dooie boom platform daar niet aan doet...

raakzoek | 04-11-10 | 15:02

psycho_3 | 04-11-10 | 14:59
En als het even kan, die gaten vullen door niet zeuren en gewoon hard werken!

Diana Charité | 04-11-10 | 15:01

@Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 14:48
Voor sommigen is het nooit goed hé.
Ken je die twee oudjes uit de Muppet Show nog, op het balkon?
Welke ben jij?

Hangbar | 04-11-10 | 15:01

Had me verheugd op heel wat narcistisch en ondoordacht gezanik in de comments van Parool, maar helaas doet dat 1.0 platform daar niet aan....

raakzoek | 04-11-10 | 15:01

@Captain Obnoxious | 04-11-10 | 14:59
Ach, het is het bewijs dat mijn stem op de PVV precies datgeen teweegbrengt waar ik op had gerekend.

Ik ben tevreden, al is er nog genoeg ruimte tot verbetering.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 15:00

En dan is het nog wel een groenlinks wethouder die het roept, wat vreemd. Nu nog zien of deze goede bedoelingen ook in de praktijk worden gebracht.

gozahtje | 04-11-10 | 15:00

Aanpakken! Voor 60% van het minimumloon en in zloty's uitbetalen. Dat zal ze leren.

lichtpunt | 04-11-10 | 15:00

ik vind dat we Amsterdam moet schenken aan de immigranten, gewoon als gebaar van goede wil.

watsinneneem | 04-11-10 | 15:00

@Gezwelgje | 04-11-10 | 14:54
Sorry, ik ben niet van de PvdA, ga maar werken voor je centen.

illuvatar | 04-11-10 | 15:00

@An die ARBEIT | 04-11-10 | 14:57
Het is sinds Drees tot aan nu nog steeds geen normaal principe.

En ja, dat is erg.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 14:59

-weggejorist-

Captain Obnoxious | 04-11-10 | 14:59

illuvatar | 04-11-10 | 14:57
Nâh, da's mij iets te zoetjes...

Diana Charité | 04-11-10 | 14:59

Let maar op; holle frasen. Ze gaan gewoon weer van uitkering naar wajong naar bijzondere bijstand met toeslagen en koelkast subsidie en weer terug. Onder tussen worden er nog een paar reintegratie projecten opgestart en komt er een uitzendbureau voor 'zangers lichte muziek'.
Dit gaat weer heel veel geld kosten. Maar klinkt goed voor de buhne.

Dick Luyenlomp | 04-11-10 | 14:59

Diana Charité | 04-11-10 | 14:57
Of het nu van links of rechts komt, de gaten dienen gevuld te worden.

psycho_3 | 04-11-10 | 14:59

@GeniusIsBorn;NotPaid | 04-11-10 | 14:52
Daarom, dus. Links en rechts zijn achterhaalde termen, lees het stukje maar eens goed.

rara | 04-11-10 | 14:58

En anders kunnen de linkse huilebalken in al die gedoogpanden misschien zakdoeken vouwen. Die zullen ze nodig hebben, net als handdoeken voor het luie zweet!

Serafijn Lampion | 04-11-10 | 14:57

So hee!
Andree van Es is eindelijk bekeerd?

God Zelf | 04-11-10 | 14:57

Het moet toch niet gekker worden, werken voor je geld. Zijn ze daar in 020 nu helemaal belazerd!

Carpe@diem | 04-11-10 | 14:57

psycho_3 | 04-11-10 | 14:56
Niets geen gangbang. Ik zei een strak wijf.
En dat wil ik dan graag zo houden!
;)

Diana Charité | 04-11-10 | 14:57

In 010 heet dat

Werken zul je voor je KKgeld!

Fleggel | 04-11-10 | 14:57

Erg eigenlijk, dat dit nieuws is. Het toch GVD niet meer dan normaal???

An die ARBEIT | 04-11-10 | 14:57

Superior Bastard | 04-11-10 | 14:54
Mmm... dat zien we dan wel.
Eerst bejegenen!

Diana Charité | 04-11-10 | 14:56

Superior Bastard | 04-11-10 | 14:54
Misschien kunnen we een gangbang organiseren. LOL

psycho_3 | 04-11-10 | 14:56

@illuvatar | 04-11-10 | 14:51
Bejegen mij dan maar als rentenier...

Gezwelgje | 04-11-10 | 14:54

Diana Charité | 04-11-10 | 14:53
Neuqen na deze bejegening?

Superior Bastard | 04-11-10 | 14:54

illuvatar | 04-11-10 | 14:51
Wil je mij alsjeblieft bejegenen als een jong, lekker en strak wijf?
;)

Diana Charité | 04-11-10 | 14:53

@rara | 04-11-10 | 14:48

Che guevara himself lijkt me behoorlijk links hoor :)

GeniusIsBorn;NotPaid | 04-11-10 | 14:52

De woordkeuze "extreemrechtse junta" is extreem ongelukkig.

Arrabinekoeterine | 04-11-10 | 14:51

Ja maar werken kost zo veel vrije tijd...., kan er niet een uitzonderingsregeling komen ?!?

woefdrammer | 04-11-10 | 14:51

Goedzo BB, zeg het !

Creaguurder | 04-11-10 | 14:51

"Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijn."

illuvatar | 04-11-10 | 14:51

Hè hè. Dit roep ik al jaren. Gewoon de beschikbare vacatures koppelen aan de beroepswerklozen, baan toewijzen en bij weigering uitkering korten. Zo moeilijk is het niet.

Superior Bastard | 04-11-10 | 14:51

Eerst zien (gebeuren), dan geloven.

widtvoet ® | 04-11-10 | 14:50

Femke: Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging GroenLinkswethouder: Van Es doet haar uitspraken bepaald niet namens ons.

Prof. D.A.H. Vintik | 04-11-10 | 14:49

@Werken krijg je een beetje ruggegraat van, heb je het gevoel dat je meedoet in de maatschappij en je verdiend een eerlijke boterham. We kunnen niet allemaal dealer, hoer of 'top' functionaris zijn.

Frederik Vijf | 04-11-10 | 14:47

Maar die mensen moeten er toch ook zijn? Hoe krijgen nolifers anders seks, krijgen verslaafden anders hun dosiz?

Hoogevost | 04-11-10 | 14:49

Eigenlijk nog best een wonder dat we tot de rijkste landen van de wereld behoren... Iets hebben we blijkbaar toch goed gedaan met z'n allen, de afgelopen zes decennia, fors sociaal vangnet of niet.

Theodoros | 04-11-10 | 14:49

is uitkeringtrekken dan geen werkwoord ?

Steve1234 | 04-11-10 | 14:49

'De hervormingen van Van Es zijn ingegeven door de economische crisis en de bezuinigingen uit Den Haag.'

Er is dus een enorme economische crisis nodig om een linkse partij als GL het licht te laten zien.

Zegt iets over het rationeel denkvermogen van zo'n partij. Zonder crisis waren ze het liefst door gegaan met sinterklazen.

Art Vandelay Ultor | 04-11-10 | 14:48

-weggejorist en opgerot-

multicultiveren | 04-11-10 | 14:48

Che Guevara zei het al: wie niet werkt zal niet eten.De uitspraak is links noch rechts, maar gewoon gezond verstand.

rara | 04-11-10 | 14:48

Puik plan!
Ik schrok een beetje van deze passage uit het artikel (link naar Parool):
"Volgend jaar is het budget van de gemeente voor de doelgroep ruim zestig miljoen euro minder dan nu het geval is."
Hoeveel gaat daar wel niet in om?
Zo, en dan nu weer aan het werk.

Diana Charité | 04-11-10 | 14:48

Werken krijg je een beetje ruggegraat van, heb je het gevoel dat je meedoet in de maatschappij en je verdiend een eerlijke boterham. We kunnen niet allemaal dealer, hoer of 'top' functionaris zijn.

Frederik Vijf | 04-11-10 | 14:47

mrfreeze | 04-11-10 | 14:45
Inderdaad en Ajax gaat de CL winnen.

psycho_3 | 04-11-10 | 14:47

Waar gaat het toch heen met onze hoofdstad... Straks gaan ze kraken nog verbieden!

mrfreeze | 04-11-10 | 14:45

Nog even en ik moet op Groenlinks gaan stemmen.. brr.. the horror..

Claude Jacque | 04-11-10 | 14:45

Playtime is over, kids.

Theodoros | 04-11-10 | 14:45

We praten over een paar jaar wel weer.

Lady Vagabond | 04-11-10 | 14:45

Rechtse wind? Ik lees toch echt dat dit van een GroenLinks-wethouder komt.

Bulloch | 04-11-10 | 14:45

Binnenkort willen ze ook nog dat immigranten gaan integreren :s

Krakeel | 04-11-10 | 14:44

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen