Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

75.000 euro voor Tariq Ramadan alstublieft

ramadantalkshow.png Dat ontslag van integratieadviseur Tariq Ramadan kan nog wel eens een duur geintje worden voor de gemeente Rotterdam. 75.000 euro schadevergoeding eist de bruggenbouwer. En daar zit je natuurlijk al snel aan, bij zo’n integratieschnabbelaar die een uurtarief van 290 (tweehonderdnegentig!) euro rekent. Doe er nog 6000 euro aan immateriële schade bij en tsja, dan loopt het nu eenmaal in de papieren. Want dat hele ontslag was hartstikke onterecht! Ramadan werd aangenomen om de integratie een stukje vooruit te helpen, en dan moet je de boel wel op scherp zetten. Ramadan over vrouwen: ‘Ze mogen met hun verschijning geen aandacht trekken. Op straat, zo is de wet, moeten vrouwen hun ogen strak richten op het beton’. Ramadan over homo’s: ‘Dit probleem blijkt een storing, een verkeerd functioneren en een onevenwichtigheid’. Het debat entameren, je weet toch. Dat Ramadan als een derderangs Loretta Schrijver het kwebbelprogramma Islam & Life presenteerde bij de Iraanse staatstelevee kun je hem toch ook niet kwalijk nemen? Ok, zijn side-kicks waren de Britse Saddam Hoessein-aanhanger George Galloway en de Holocaust-ontkenner Herrr Kollerstrom, maar Quinty Trustfull zegt ook wel eens wat geks. De rechtszaak begint vandaag. Spannend! Komt het tot een uitspraak, of lossen we ook dit SAMEN wel op?

Reaguursels

Inloggen

Het is jammer dat er goed Nederlands belastinggeld voor verspild is, kunnen de schuldigen niet alsnog worden gestraft? Het is absolute bullshit dat Ramadan nog meer geld vraagt, hij heeft zijn taak niet uitgevoerd. Hij moest daarom vertrekken en moet niet meer zeuren! Persoonlijk ben ik van mening dat er geen strontkar stinkend genoeg is om Rariq Ramadan mee te vervoeren. Ik herinner mij nog die alleraardigste website van Anja Meulenbelt waar steunbetuigingen konden worden geplaatst aan Tariq Ramadan. (www.steuntariq.nl is inmiddels uit de lucht!) (net als www.standvastig-achter-stalin.nl en www.wij-houden-van pol-pot.nl) Als die namaak professor op een door wilde zwijnen getrokken strontkar door Rotterdam wordt gereden dan mag Anja Meulenbelt als collaborateur achter de wagen aanlopen. Eerst wordt zij kaalgeschoren, en dan met pek en veren worden ingesmeerd. Dat gebeurde vroeger met moffenhoeren, en Anja Meulenbelt is met haar innige sympathie voor de foute 'professor' beslist niet minder dan die andere hoeren.
Het is werkelijk een schande dat dit soort onbeschofte diefstal door Tariq Ramadan niet wordt bestraft. Nooit heeft Tariq Ramadan ook maar iets uitgevoerd dat ook maar vaag de indruk wekte dat hij ook maar een plank heeft neer gelegd die zou kunnen worden aangemerkt als het begin van een brug. Hij heeft alleen mensen dieper in de goot getrapt, er is geen enkele onderdrukte moslima door hem geïnspireerd om voortaan als een gewone vrouw door het leven te gaan. Eerder nog is het tegenovergestelde bereikt. Hem treft ook niet veel blaam, hij verkondigd alleen de uitgangspunten van de islam, en dat is niets anders dan opportunisme, jatten wat te jatten valt, stelen waar je mee weg kan komen, en net zoveel liegen als waar je mee weg kan komen. Ik hoop dat de Gemeente Rotterdam en de Universiteit (die wat aanzien betreft gezakt is onder het niveau van de Nederlandse Handels Academie) een goede advocaat hebben.
Tariq Ramadan moet duchtig worden gepakt op het enige punt waar het bij hem en zijn geloofsgenoten om draait, namelijk het geld. Schadeclaim de andere kant op! Ik hoop dat Anja Meulenbelt bij haar volgende bezoek aan de door de Palestijnen bezette gebieden eens te maken krijgt met een paar stukken semptex die te vroeg af gaan. Dan kan zij eens zien hoe het voelt als er een ongewenst zwangere Palestijnse vrouw door vrienden en bekenden wordt gepushed om zich van kant te maken met een bomgordel in de bus naar Jeruzalem. Wat mij betreft wordt Anja Meulenbelt begraven in een varkenskot, en dat dan de hele dag en de hele nacht er varkens schijten op haar graf. Met Tariq Ramadan mag het zelfde gebeuren, maar hij hoeft alleen met zijn kop in de grond te worden begraven, zijn kont mag boven de grond uit steken, dan mogen bronstige beren (dat zijn mannetjes varkens) zich zo lang zij willen zich aan hem verlustigen. Voor Anja Meulenbelt hoeft dit niet, zij is tenslotte al getrouwd met een Palestijn, dus zij weet al hoe dit voelt.

vanhetgoor | 29-06-10 | 00:59

Stel voor dat het openbaar ministerie deze oplichter vervolgt wegens discriminatie. Boete 10 weesgegroetjes en 500 strafregels en verklaren tot ongewenste vreemdeling.

denoorman | 29-06-10 | 00:13

Ook al weiger je je te verdiepen in wat degene aanhangt die je aanstelt zoals de Erasmus deed, al of niet door gebrekkig debating inzicht, dan nog zou het een belletje moeten doen rinkelen dat de man persona non grata in Zwitserland is.
Als zijnde weg voorbereider van de Moslim Broederschap.

ratseflats | 28-06-10 | 22:03

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 14:42
Als je midden in de discussie wilt duiken, lees dan het laatste boek van Paul Berman, "The Flight of the Intellectuals", waarin ook de door Anja Meulenbelt zo bewonderde dhimmie Ian Buruma, auteur van 'Murder in Amsterdam' en het recente 'Grenzen aan de Vrijheid', flink wordt aangepakt.
www.slate.com/id/2248809
Zie dan hoe Berman door Marc Lynch vervolgens weer aangevallen wordt.
www.foreignaffairs.com/articles/66468/...
En zie hoe Ramadan dit allemaal laat gebeuren en -uiteraard- enkel verwijst naar het voor hem gunstige commentaar van Lynch.
www.tariqramadan.com/Thruths.html

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 19:59

En Peter van Heemst ? Wat vind hij ervan ? Is zeker weer stomverbaasd ?

Marcus Porcius Cato | 28-06-10 | 19:44

Sorry hoor, maar dat is toch een koopje ?
Philomena Bijlhout van de LPF kostte de gemeenschap zeker het twintigvoudige.

Charles Swietert | 28-06-10 | 18:15

Ach, die mohammedanen. Hebben geen enkel moreel bezwaar tegen het parasiteren op de voor de rest o zo verachtelijke kaffirs.

Tricephalus | 28-06-10 | 18:11

Auweyida | 28-06-10 | 15:52
Dat was ook precies wat ik wilde laten zien. Hij is de discussie de baas, meestal door te verleiden en te bedwelmen, soms door keihard autoritair optreden.
Ik ben er overigens wel achter gekomen dat zijn instrumentarium in feite erg beperkt is en dat hij steeds opnieuw dezelfde retorische paden begaat. Als je eenmaal die schema's gaat zien dan zie je hoe hij inderdaad manoeuvreert als een goochelaar. Hij weet precies te verbergen waar hij schakelt, waar de werkelijk essentiële punten in zijn betoog liggen.
Eén voorbeeld: de laatste tijd heeft hij het nogal eens over de 'contribution' die de westerse moslim kan leveren aan een betere samenleving. Steevast start hij deze oproep in vlak nadat hij benadrukt heeft dat de moslimgemeenschap er 'uiteraard' geen bezwaar tegen heeft 'to abide by the law'. Als luisteraar moet je hier dubbel op je hoede zijn, want vóór je het weet vergeet je om je af te vragen waaruit die 'contribution' dan wel zou moeten of kunnen bestaan. En jawel hoor, Tariq Ramadan vult dat in het geheel niet in. Integendeel, hij springt meteen naar de onwil van de westerse niet-moslim om het volste vertrouwen te hebben in die 'contribution'. Hij creëert aldus een sfeertje -zonder dit ergens expliciet te maken- waarin de westerse moslim en zijn eventuele bijdrage aan de samenleving geheel buiten de discussie geplaatst wordt, sterker nog, waarin er in het geheel geen sprake meer is van discussie of dialoog, enkel van een veronderstelde westerse onwil om 'het vreemde' te accepteren.
Heel doortrapt. Wat een dergelijke, op de westerse schuldgevoelens gerichte aanval spoort perfect met de lezingen richting moslims, waarin hij -uiteraard- die bijdrage wél in gaat vullen, maar dan als Profeet, met zalvende woorden en klinkende teksten uit de Koran.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 16:08

@Schoorsteenveger | 28-06-10 | 15:50
Ik denk dat dat juist komt, omdat gedacht wordt dat het om iets complex gaat. Theoretisch denkers die nu eenmaal die professoren e.d. zijn, zijn geneigd het zich allemaal veel te complex voor te stellen. De gemiddelde boer voelt intuitief al aan dat deze man niet te vertrouwen is.

Auweyida | 28-06-10 | 15:56

@Schoorsteenveger | 28-06-10 | 15:12
In dat laatste filmpje wat u plempt - let maar eens op het moment dat meneer opstaat. Zie die blik in zijn ogen, let niet op de semantische prietpraat die meneer verkondigd. De glundering die uit die blik spreekt zegt voldoende: verwarring is gezaaid, ruimte geschapen voor zijn discriminatoire gedachtegoed en meneer lacht om de domme, voornamelijk westerse idioten die zich maar al te graag laten misleiden en oplichten. En hij krijgt er nog applaus voor ook.

Auweyida | 28-06-10 | 15:52

Auweyida | 28-06-10 | 15:44
Ik kan helemaal met je mee, maar toch blijf ik zeggen dat het een complex probleem is. Wat jij ziet, wat ik zie wordt door velen in het geheel niet gezien. Erger nog, men neemt niet eens de moeite om op argument te discussiëren, men reageert puur emotioneel. En met 'men' bedoel ik dan degenen die van zichzelf vinden dat ze de hoeders van het denken zijn, de heren en dames professoren en wetenschappers die in colonne blij achter hem aan marcheren, als ratten die het fluitspel van de Rattenvanger niet kunnen weerstaan.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 15:50

@Schoorsteenveger | 28-06-10 | 15:12
In die filmpjes zie je duidelijk terug met wat ik bedoel met semantische oorlogsvoering. Hij weet de discussie naar zijn hand te zetten door binnen een bepaald discours te werken, systematisch te spreken van "ons Europeanen, onze waarden en normen" om Islamitische waarden te doen voorkomen als zijnde 'normaal' in Europa, de racismekaart te trekken waar het kritiek op de Islam betreft - allemaal met als doel in te spelen op Christelijk-gecultiveerde schuldgevoelens die in Europa nog steeds doorwerken, ondanks het feit dat de meeste mensen niet meer in een God geloven of anders niet weten wat ze er precies mee bedoelen.
.
Het is in feite helemaal niet complex: het is een charlatan pur sang, een oplichter die ongeveer 6 ton per jaar ving voor een dag in de week college geven van vermoedelijk nog geen paar uur lang. Luister niet naar dat gebrabbel, zie liever wat de man pretendeerde te zijn - de zogenaamde "bruggenbouwer" - en vergelijk dat met wat hij werkelijk gedaan heeft. Hij heeft niets, maar dan ook niets voor wie dan ook in Rotterdam of Nederland betekent en ondertussen speelt meneer de vermoorde onschuld, en vertoont zijn toverkunstjes elders weer opnieuw.

Auweyida | 28-06-10 | 15:44

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 14:42
Het is een uiterst complexe kwestie, de zaak Ramadan. De man is een professioneel kameleon en verschijnt dus in vele gedaanten, en in bijna alle gedaanten verstaat hij de kunst om te verleiden. Lukt hem dat niet, dan wordt hij ook meteen agressief en onheus en zie je even zijn 'ware' gezicht. Daar zijn vele voorbeelden van te vinden. Alle pogingen om hem te ontmaskeren zijn slechts ten dele gelukt. Het lukt hem altijd weer om de wereld in te delen in lieden die onvoorwaardelijk in hem 'geloven' en mensen die hem diep wantrouwen.
De door hem zorgvuldig gefilterde interviews en lezingen vind je hier, in zijn eigen heiligdom:
www.tariqramadan.com/
Deze vind je daar weer niet terug:
www.youtube.com/watch?v=3RUFCxpLnrI
Let vooral eens op de nauwelijks ingehouden agressie richting de journalist in filmpje twee, als het vuur hem aan de schenen wordt gelegd. Dan zie je iets van de duivel in die man (3:30):
www.youtube.com/watch?v=rGAc6PKiJEc

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 15:12

Geef hem 75000 korans. Kan hij een brug mee bouwen.

Waaligator | 28-06-10 | 14:57

@Napeauleon + Schoorsteenveger
Dank voor deze mooie discussie in breder historisch perspectief. Goed onder woorden gebracht!

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 14:42

CNN islamiseert rustig mee. Zie ook de schreeuwerige semantiek die gebruikt wordt onder in het scherm. Ja, ze weten wel wat goed is voor Europa. Mensen die niet naar hun mening wordt gevraagd zijn de oorspronkelijke Europeanen zelf.
.
Ziet voor uzelf: Ayaan versus Tariq bij de *kuch* volledig onbevooroordeelde CNN.
www.youtube.com/watch?v=YWw5x_MB3lI

Auweyida | 28-06-10 | 14:29

@gozahtje | 28-06-10 | 13:31

terug naar het VMBO jij, tollerantie=tolerantie.
naieviteit= naïviteit

LiebeMan | 28-06-10 | 14:23

F. von Zeikhoven | 28-06-10 | 11:14
Ik ook. Vanille en chocolade a.u.b.

Hölzenbein | 28-06-10 | 13:59

Napeauleon | 28-06-10 | 13:39
* wacht gespannen
Volgens mij is onze twijfel aan het bestaan van God véél jonger dan het geloof in de Enig Ware God. 'Zonder geloof kun je niet functioneren' blaat Balkenende nog, en velen zeggen dan Amen. God is nog lang niet dood. God was dood voor Nietzsche, en zijn vertwijfeling gold het besef dat het nog minstens honderd jaar zou duren vóórdat men hem zou gaan snappen. Dat weet Ramadan donders goed, maar hij weet ook donders goed dat mét dat snappen bij velen die vertwijfeling wél toeslaat en de neiging bestaat terug te vallen tot de oude zekerheden of misschien zelfs zich te 'bekeren' tot oude wijn in nieuwe zakken (Bhagwan en zo, ietsisme, sektes) of oude wijn in andere oude zakken (van Christen naar Moslim, naar Boeddhist).
Hij weet ook dat dit de laatste kans is voor een monotheïstisch systeem om de macht te grijpen. Als het nu niet lukt om de twijfel de kop in te drukken, dan brokkelt ook de Islam langzaam af.
Je hebt helemaal gelijk. We zitten precies op het omslagpunt, op het punt waar we ons de belangrijke vraag moeten stellen of wij het aandurven om zónder God en zónder Waarheid (inclusief wetenschappelijke waarheid als je het mij vraagt) een moraal overeind te houden.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:58

De landverraders die deze bi-culturele kutaap hebben aangesteld moeten vervolgd worden wegens landverraad. Deze man is een gevaar voor de samenleving, zie zijn uitspraken. Hij was bijzonder hooglereaar aan de Erasmus. Bijzonder hoogleraar betekent dat de leerstoel volledig extern gefinancierd is. Door Saudi-Arabie in dit geval. Invloed kweken in het zo verachte Westen, dat is de doelstelling. Deze man moet onmiddelijk de status persona non grata worden toegekend. Brutale aap, nooit wat gepresteerd, op wat 'flutrapporten' vol onzin van enkele A4-tjes. Die onzin heeft NL tonnen gekosten. De financiele schade aub per omgaande verhalen op degenen die hem aangesteld hebben!!!!

Jos Schmitz | 28-06-10 | 13:54

Een parasiet van onze samenleving dus.

Blue Leader | 28-06-10 | 13:47

Hoe je het ook wendt of keert, deze man is een van de smerigste Machiavellisten die er is. Het is een lijkenpikker die op de meest verachtelijke wijze misbruik maakt van een Europa dat in crisis verkeert. "Filosoof" noemt hij zich om zijn God-complex te verkappen. Hij weet als geen ander de Gutmensch en multikul mentaliteit uit te buiten, elke aantijging tegen hem wordt inderdaad gegoten in het jasje van het 'westerse schuld' en dergelijke. Zelf propageert de man naast homohaat en vrouwonvriendelijkheid ook een vorm van apartheid: een moslim mag meerdere vrouwen hebben, die ook joods of christelijk mogen zijn, een 'niet-moslim' mag geen vrouw hebben als zij van moslimhuize is. Kijk naar wat de man werkelijk is: geen "bruggenbouwer", dat is enkel een term uit de semantische en psychologische oorlogsvoering die hij voorstaat. In Rotterdam waren de plaatselijke politici blijkbaar wel gecharmeerd van die term, vanwege de Erasmusbrug en dergelijke, de "kloof" dichtend tussen Zuid en Noord, politiek en burger. Denk ook aan de term "Ramadan" - weer zo'n voorbeeld van psychologische misleiding. Vergeet niet dat de man al zo'n miljoen belastinggeld heeft weggevroten uit de staatsruif. Om daarna weer een keer als 'weldoener' in Groningen te verschijnen, om zijn imago wat op te vijzelen. De man spreekt nota bene niet eens Nederlands, kent geheel Nederland en Rotterdam amper, maar zag het als makkelijk prooi voor zijn geesteszieke zucht naar macht en geld. En reken maar dat dit niet zijn enige prooi is - wie weet wat de man in het buitenland allemaal nog loopt te bedonderen. Geef hem een eik en een sterk stuk touw, zou ik zeggen.

Auweyida | 28-06-10 | 13:45

Heeeee Van Koetsveld... Jij heeft toch niet toevallig Werner van voren hè?

Kobus Kloothamer | 28-06-10 | 13:44

Welke malloot heeft destijds deze Hele Enge Man ingehuurd?

€ 290/uur voor iemand die meehelpt je stad en land naar de kl*ten te helpen lijkt me niet echt een vernuftige zet.

k.lier | 28-06-10 | 13:41

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:11
Ik zoek het op. en mocht blijken dat hij betrekkelijk weinig gelezen heeft dan heeft 'ie het heel goed begrepen. Ik herinner mij een Engelstalig-blogje waarin e.e.a. uit de doeken werd gedaan.

* komt er op terug

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:18
Onze systematische twijfel rijpt minstens zo lang, onze bereidheid om te bewaken en te verdedigen is echter doodgegaan tijdens een periode van overmacht wat tot laksheid is verworden. Lullig genoeg zitten wij in dát stukje van de cyclus waarin de situatie nog even pijnlijker moet worden om de wens tot omslag krachtig, definitief en "tot de dood" te laten groeien. Da's over twee tot drie generaties ben ik bang

Napeauleon | 28-06-10 | 13:39

De tollerantie van de Nederlandse overheid wordt aan de lopende band misbruikt... Ik noem het dan ook niet tollerantie, maar naieviteit!

gozahtje | 28-06-10 | 13:31

-weggejorist-

Beroeps KaKKert | 28-06-10 | 13:21

Napeauleon | 28-06-10 | 13:08
Helemaal mee eens, maar de vraag is hoe je tekeer moet gaan. Hier spelen krachten die wij niet in alle opzichten in de hand hebben. Ramadan appeleert aan een geestesgesteldheid die véél langer de tijd heeft hehad om te rijpen en in evenwicht te komen dan die systematische twijfel van ons. Die is nog maar een paar eeuwen bezig om vorm te krijgen, met vallen en opstaan, en temidden van de oude christelijke waarheden die nog lang niet weggesleten zijn.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:18

Ik hou van bloemen, wiet en jarenzestigmuziek. Jezus, wat heb ik een hekel aan die Ramadan!
Lekker weertje trouwens

Marokaanslag | 28-06-10 | 13:13

Napeauleon | 28-06-10 | 13:03
Weet je dat zeker? Ik heb niets substantieels kunnen ontdekken waaruit dat zou blijken. In één interview las ik dat Ramadan door het lezen van Nietzsche beter snapt hoe radeloos iemand wordt wanneer hij consequent het bestaan van God ontkent, suggererende dat het 'dus' vanzelfsprekend is dat een samenleving in crisis belandt wanneer God al te zeer wordt uitgebannen. Dat is een behoorlijk cliché, dat elke student filosofie op kan hoesten lijkt mij. Ik hou me aanbevolen als je mij kunet aangeven op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat hij Nietzsche écht gelezen heeft. Dat proefschrift is voor mij niet te achterhalen in elk geval.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:11

rara | 28-06-10 | 13:04
Wat volgt is een storm, waarvan je hoopt dat, als hij gaat liggen, de zaken zo'n beetje in het midden geland zijn. Dan moet je bereid zijn net zo hard tekeer te gaan als je beoogde opponent, en dat zijn we niet. Dus niet aan beginnen, óf wel, maar niet half.

Napeauleon | 28-06-10 | 13:08

rara | 28-06-10 | 13:04
Een doordrammende atheïst jgaagt twijfelende gelovigen zó weer richting Heilig Boek.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 13:07

*-n- omhoog schopt

Napeauleon | 28-06-10 | 13:04

78000 stokslagen kan ie krijgen.

fokkinalien | 28-06-10 | 13:04

@Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:57
Expliciet uitgesproken atheisme is misschien het enige medicijn. Vergelijk het maar met chemotherapie bij kanker: om het gezwel uit het lichaam te verwijderen is een krachtig gif met nare bijwerkingen nodig.

rara | 28-06-10 | 13:04

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:57
Het is een Nietzsche-kenner, en dat niet alleen, hij is vaardig, zo niet een meester, in het aanbrengen van nuances in- en te berde brengen van delen van de filosofie/filologie door Nietzsche, volksmenner.
Vandaar, 'kots'

En nee, (ja eigenlijk) Dawkins is geen goed alternatief.
Common sense, of een semester Boeddhisme zou wat kunne zijn.

Napeauleon | 28-06-10 | 13:03

Tariq de luchtbruggen bouwer. Meneer biedt oplossingen in de zin van dat de niet islamieten zich moeten aanpassen aan de islamieten. Veel BS uit de koran en uit de leefwijze van moslims is in strijd met onze wetgeving. Iets waar we zeer mee op moeten passen. Deze man is een gevaar voor onze democratie en terecht dat deze infiltrant is ontslagen. En natuurlijk wil onze civieltechnische aannemer daar een smak geld voor hebben. Hij mocht van 010 namelijk nog veel meer bruggen bouwen. Hij zal straks aanvoeren dat hij de materialen al besteld had, zoals:
- luchtankers;
- zoete koekbeton;
- gladde praatpalen
- sharia tuien
en een stevige fundering van Mohammedaans puin.
Wat een land. Ik hoop dat Tariq die vergoeding krijgt. Zo komt het failliet van Nederland een stukje dichterbij.

Sliptong | 28-06-10 | 13:02

Islam doe je maar in de woestijn. *TRAP*

Antitheïst | 28-06-10 | 12:59

Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51 Zo, het PvdA promotieteam werkt vandaag vanuit huis? Islamfascisme en socialisme liggen natuurlijk lekker dicht tegen elkaar aan, maar moet je niet de achterban brainwashen op knullige weblogs? Vooral hard roepen dat het gevaar voor Nederland een Nederlander is die zonder beveiliging niet meer over straat kan omdat ie waarschuwt voor het echte gevaar voor Nederland (en de rest van de wereld).

funkyd | 28-06-10 | 12:58

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:49
Jij weet een heerlijke dag wel om zeep te helpen he? Niet om wat je schrijft maar omdat ik je gelijk moet geven.

Is het een idee om alleen mensen met één paspoort het recht te geven hun recht te halen?

Napeauleon | 28-06-10 | 12:58

Onze linksche reaguurders zijn stil ..

zeefert | 28-06-10 | 12:58

Napeauleon | 28-06-10 | 12:44
Ik weet overigens niet of Richard Dawkins de tegenpool is en of het expliciete atheïsme van hem het beste tegengif is. Het is te veel de ene waarheid tegenover de andere, dat leidt enkel tot emoties, niet tot verhelderingen. Het eerste wat ik zou willen doen is die 'thesis' over Nietzsche boven water krijgen. Die Ramadan wordt constant als 'filosoof' naar voren geschoven, en zelf doet hij daar een schepje bovenop door welwillend in te gaan op dat ene puntje in zijn curriculum, dat proefschrift over Nietzsche dat hij ooit geschreven zou hebben. Hij weet dat feit te plooien tot een soort vrijbrief om te oordelen over de westerse filosofie. Als je Nietzsche hebt doorgrond en overwonnen, dan ben je boven alle twijfel verheven of zo. Zoek maar eens na hoe vaak verteld wordt dat Ramadan een Nietzsche-kenner zou zijn, en hoe naïef wij met dat 'feit' alleen al omgaan.
Nee, om te beginnen moet hem het vuur aan de schenen worden gelegd wat betreft zijn positie. Is hij nou een filosofie-professor of een profeet? Of is hij het allebei? En als =hij zijn mond opendoet, hoe weten wij dat hij als professor spreekt dan wel als profeet?

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:57

GS weer fijn Elsevier aan het copy-pasten

Moeder Gans | 28-06-10 | 12:51

Napeauleon | 28-06-10 | 12:44
Ach, dat is maar geld. Weiger hem die poet, en de Meulenbeltjes van deze wereld zien alweer een aanleiding om hem uit te nodigen en een podium te verschaffen en zullen tevreden en vergenoegd zijn en natte broekjes krijgen wanneer hij, gestoken in een westers pak, hen minzaam lachend diep in de ogen kijkt en bedankt voor de bewezen diensten.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:49

-weggejorist-

Tarrelman | 28-06-10 | 12:45

Tuinpad junior | 28-06-10 | 12:20
Als je enige verbintenis met Teun hebt, doe 'm
1- de groeten
2- niet tekort aangezien hij vanavond, je msn uitpluizend, wel rekent op de nodige nieuwe cuntent.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:35
"Hij speelt het spel op het allerhoogste niveau"
Derhalve dienen wij deze man niet te voorzien van de middelen! Een rechter kan Rotterdam toch ook dwingen wel 75.000 Euro uit te geven maar dan aan, bijvoorbeeld, gastcollege's door Richard Dawkins?

Napeauleon | 28-06-10 | 12:44

Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51
U heeft Tariq Ramadan hoog zitten? Die Ramadan is een hoogst gevaarlijk persoon, gevaarlijker nog dan alle salafisten bij mekaar. Hij is sluwer dan een wolf in schaapskleren, hij wordt schromelijk onderschat. Sinds hij de VS weer in mag weet hij de ene na de andere universiteit te bezoeken, uitgenodigd door de plaatselijke intelligentia die er openlijk trots op zijn hem in de gelegenheid te kunnen stellen om zijn gif te verspreiden.
Tariq Ramadan, de westers ogende islamprofessor, is in werkelijkheid een religiestichter, een zelfverklaard messias, die het nergens heeft over werkelijke integratie, maar alles ziet en beoordeelt vanuit 'the texts' die voor hem onaantastbaar zijn, universeel.
Tariq Ramadan, de man die ons zand in de ogen strooit door alle excessen die de Islam heeft voortgebracht terug te brengen tot specifieke 'cultural biases' en zo die Islam steeds als zuiver, puur, goed en onfeilbaar naar voren kan schuiven.
Tariq Ramadan, de prediker die de westerse moslim vertelt dat hij een belangrijke bijdrage te leveren heeft aan die westerse mens die in een geloofscrisis verkeert en niet meer weet waar hij het moet halen.
Tariq Ramadan, die niet ophoudt om de westerse waarden te beoordelen en vooral te veroordelen en alle spanningen in het westen systematisch wijt aan de verderfelijkheid van die waarden.
Tariq Ramadan, die bij voortduring alles wat de Verlichting heeft voortgebracht als voetnoot bestempelt bij een rijke filosofische traditie die zijn oorsprong méér in de islamitische wereld vindt dan in de Christelijke.
Tariq Ramadan, die volgens een vooropgezet plan de westerse moslim een zelfbewustzijn aanpraat dat nergens anders op teruggaat dan op dat diffuse gevoel dat in de hele geschiedenis der mensheid voldoende is gebleken om gelovigen achter een heilig boek aan te laten huppelen.
Kijk goed naar de tactiek van Ramadan en het lijkt alsof je een spiegel wordt voorgehouden. Als je slim genoeg bent, dan zie joe hoe hij voor onze neus maximaal gebruik, nee maximaal misbruik maakt van onze zwaktes.
Ramadan is het soort vijand dat je je wenst als je sterk genoeg bent. Hij speelt het spel op het allerhoogste niveau.

Schoorsteenveger | 28-06-10 | 12:35

Een integratieadviseur die segregatiepusher blijkt te zijn!
Hij blijkt na volledig terrecht ontslag nog bloedzuiger/goudzoeker te zijn ook.
Mensen mensen mensen toch, dit soort taferelen welk voortvloeien uit dat hopeloze linkse beleid moeten toch eens voorgoed over zijn.
Zit er nog dik in dat die gluiperd het nog zal krijgen ook van die softe linksgemotiveerde rechtsorde.
Die vent mag niks krijgen behalve een rotschop de grens over en die achterlijke blinde eikels die hem hebben aangesteld moeten een enkeltje gulag krijgen!!!!

Lokitor | 28-06-10 | 12:32

-weggejorist-

makreelvanger | 28-06-10 | 12:27

@Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51
U mag hier zijn, maar het hoeft niet hoor... Bovendien riekt u. Maar dat terzijde.

chevyeddy | 28-06-10 | 12:22

Napeauleon | 28-06-10 | 11:53
Weet je vader dat je hier bent?

Nee, die is er heilig van overtuigd dat ik porno zit te browsen.

Tuinpad junior | 28-06-10 | 12:20

Fijnstoffer | 28-06-10 | 12:17
Ghehe...

Napeauleon | 28-06-10 | 12:19

@Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51
Er komt ook poep uit je toetsenbord.

Fijnstoffer | 28-06-10 | 12:17

Ik zou hem kwalificeren als een Untermensch. Hadden we al Godwins btw?

eerstneukendanpraten | 28-06-10 | 12:12

De mensen die zo'n kwezel E 290 per uur betalen moeten eens worden aangepakt.

Hamertje Tik | 28-06-10 | 12:10

Mensen kunnen zeggen wat ze willen maar eindstand krijgt deze man gewoon zn geld en ook excuses erbij nog.

Niemand die er wat tegen doet. NIEMAND.

westerman | 28-06-10 | 12:08

Vooruit, geef die crypto-ploert het dubbele en trek dat af van het zakgeld van de (ongetwijfeld) pvda-lummels die hem op het schild tilden.

Jan Passant mk2 | 28-06-10 | 12:05

Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51
Tja, dat is even slikken natuurlijk, een blog dat zomaar tegengas durft te geven inzake de heilig verklaarde islam en "superintellectueel" Ramadan.
Maargoed, daar waar de PvdA een 290 Euro/uur persoon moet aanstellen om de waarheid over de islam te verdoezelen, daar zagen anderen deze wanconstructie wel weer om. Gratis.
En al dat overheidsgeld kan de onbeduidendheid van Ramadan allang al niet meer verhullen. De bruggenbouwer beschadigd en het 'intellectuele' bruggenhoofd van de islam voorlopig vernietigd.

ZSU-23-4 | 28-06-10 | 12:04

Helmaal fout, die man: Zie boek The Flight of the Intellectuals van Paul Berman:

"In a gripping and stylish narrative Berman also shows the legacy of these political traditions, most importantly by focusing on a single philosopher, who happens to be Hassan al-Banna’s grandson, Oxford professor Tariq Ramadan—a figure widely celebrated in the West as a “moderate” despite his troubling ties to the Islamist movement. Looking closely into what Ramadan has actually written and said, Berman contrasts the reality of Ramadan with his image in the press".

Kirth Gersen | 28-06-10 | 12:04

@80 | 28-06-10 | 11:58
Ow ja, is dat zo? Als jij duidelijk aantoonbaar niet competent blijkt te zijn voor de functie die je aangenomen hebt, dan kun je ook met een contract voor bepaalde tijd ontslagen worden.
Een integratie adviseur, die off the record doodleuk zijn afkeur van homo's en voorkeur voor zwaar onderdanige vrouwen uitspreekt voldoet absoluut niet aan het functieprofiel.

Exit Tariq dus. dan had hij zich van te voren maar moeten bedenken dat hij niet de man voor deze job was. Maarja, dan had hij ook de poen moeten laten schieten.
Werkgevers hebben gelukkig ook nog iets van rechten in Nederland, donder toch op joh!

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 12:03

Als ze die islamofascist hadden gehouden dan had dhimmi van Heemst zich vast niet zo lopen verbazen over die jonge crimineeltjes in R'dam. Ramadan is als een valse hond waarvoor maar een oplossing is.

Hanxie | 28-06-10 | 12:01

Ik geef Tariq groot gelijk.
Dat zijn persoonlijke mening niet goed uitkomt had de gemeente maar moeten bedenken voordat ze hem inhuurden.

80 | 28-06-10 | 11:58

@Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51
Al stonden er nog 100 leugens in. De combinatie "Integratie adviseur" en "TV presentator Iraanse zender" zijn meer dan voldoende om deze man buiten de Nederlandse grenzen te houden.
Of klopt dat eigenlijk ook niet? Probeert deze beste man juist via die Iraanse zender de invloed van de Islam in de Iranese maatschapij te temperen?

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 11:55

Tuinpad junior | 28-06-10 | 11:18
Weet je vader dat je hier bent?

On topic: Ik zeg SAMEN oplossen, in zwavel-/salpeterzuur

Napeauleon | 28-06-10 | 11:53

Ik doneer vast een tientje, dan komt de rest vanzelf.

Bijthond | 28-06-10 | 11:53

Welja, 290 per uur voor een islampropagandist met een achterbakse (islamitische, dus achterbakse) dubbele agenda??
Wat een onbenul die vent.
Zeker binnengehaald door de PvdA/D66/Groen Lniks?
Ramadan zet via allerlei achterdeurtjes de deur open voor dè vijanden van het vrije westen, maar links Nederland haalde hem binnen alsof hij Sinterklaas is. Laat de PvdA dus aub de rekening betalen, kort maar op het loon van al die inhalige zelf verrijkende halfcorrupte elitairen die dit bedacht hebben.

ZSU-23-4 | 28-06-10 | 11:53

We lossen dit wel op met een kopje Thee erbij.
Dure Teaparty wordt dit !

TheNox | 28-06-10 | 11:51

-weggejorist en opgerot-

Broekenpoeper | 28-06-10 | 11:51

@Redactie,
Trap dat linksche tuig eens van deze site..
Dat is toch niet de doelgroep?

Principaute | 28-06-10 | 11:50

tip: x-factor voor imams

john-m | 28-06-10 | 11:49

stom schaap | 28-06-10 | 11:47 Er bestaan geen onschuldige burgers, er zijn er die betrapt zijn en er zijn er die nog niet betrapt zijn. Onschuldig is niemand.
#mensenkennis

zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:48

@Willem4246 | 28-06-10 | 11:37
Van mij mag het een half miljoen belastinggeld kosten als zo'n rat daardoor niets krijgt. Met boeven marchandeer je niet. Althans, dat zou niet zo moeten zijn.

TisNieZoMoeilijk | 28-06-10 | 11:48

onzin baantjes behoort geen geld te kosten

wurly | 28-06-10 | 11:48

Aboutaleb zal hem nu toch wel in elkaar laten meppen door zijn persoonlijke knokploegen in het blauw, of doet hij dat alleen bij onschuldige burgers?

stom schaap | 28-06-10 | 11:47

Let op mijn woorden,
Hij gaat het krijgen ook..

Principaute | 28-06-10 | 11:47

En de advocaatkosten zullen zo'n slordige 35.000 euro zijn. Ja, duur grappie

Klukkluk | 28-06-10 | 11:43

Ik zeg 75 miljoen als hij ook zijn 1 miljoen familieleden uit NL meeneemt!

Bill le Koek | 28-06-10 | 11:41

dit zorgt gelukkig niet voor een 2deling.......

Vrees | 28-06-10 | 11:40

sjaakdeslinksesul | 28-06-10 | 11:35
U vergeet iets:
En nou opzouten.

Heau even | 28-06-10 | 11:38

De vraag is natuurlijk, door welke gemeente wordt hij op dit moment ingehuurd? Er is vast wel weer een clubje PvdA erts te vinden die in dezelfde val trappen.
*solliciteert naar functie integratieadviseur in Iran*

Harry Turtle | 28-06-10 | 11:37

Ja, triest. Maar wellicht is een deal uiteindelijk goedkoper dan een procedure aangaan. En als ik de (onterechte) ontslagvergoedingen van andere hotemetoten zie dan had ie ook 750.000 kunnen eisen. Als ik de gemeente was zou ik er nog wat af onderhandelen, beterschap beloven en dan klaar met deze zaak. Ander sleept dit zich wellicht nog jaren voor en wordt het voor beide partijen veel duurder.

Willem4246 | 28-06-10 | 11:37


Ramadan een schadevergoeding uitkeren is in feite directe financiëring van de Jihad cq het terrorisme.
Laat de rechter daar maar eens over nadenken.

Rest In Privacy | 28-06-10 | 11:36

@Tariq Ramadan
Neem genoegen met wat je hebt en wees tevreden met wat je overkomt wetend dat hetgene binnen Allah's Kennis ligt, door Allah voorgeschreven is, met Allah's wil gebeurt en door Allah geschapen is.

sjaakdeslinksesul | 28-06-10 | 11:35

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:33

Of een helikoptervlucht boven Rotterdam, is dat niets dan ???

De Literator | 28-06-10 | 11:35

Als echte bruggenbouwert is 'ie vast niet te beroerd om enthousiast van de Erasmusbrug te springen. Van het topje op de trambaan dan he. Kijken of die brug nog een beetje goed gebouwd is, zeg maar.

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:33

-weggejorist-

barbarossa72 | 28-06-10 | 11:33

Als kabouter butplug kan hij zijn 75000 verdienen. Doet ie tenminste iets voor zijn geld.

Terpetijnzeikert | 28-06-10 | 11:33

als ze hem zelf levend in het beton gieten, ben ik bereid er even strak naar te kijken

Causa Sui | 28-06-10 | 11:30

Die man is een typische islamofacist. Kenmerkend dat dit soort figuren uberhaupt functies aangeboden krijgt. Ik word doodmoe van 'integratie'. Je houdt je aan de wet zoals iedereen en verder basta.

Stir Glenfarclas II | 28-06-10 | 11:30

Oprotten en wegjorissen die gek!

hans5985 | 28-06-10 | 11:30

-weggejorist-

Tennessee Whiskey | 28-06-10 | 11:30

Meneer de Bruggenbouwer eiste eerst toch geen schadevergoeding, maar alleen maar excuses? Of was dat ook een Islamitisch gebbetje (aka taqiyya)?
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/...

Zware Guy | 28-06-10 | 11:30

-weggejorist-

Klokkie | 28-06-10 | 11:29

Wat moet Tariq Rammadan wel niet zeggen over de allochtone consanguine bakfouten (= zeer ernstig gehandicapte en geretardeerde kinderen door bloedverwante ouders), als hij homo's al defecte mensen vindt.

Crak-ho | 28-06-10 | 11:29

Maar welke wethouder gaat er tegenwoordig over in 010 dan?

F. von Zeikhoven | 28-06-10 | 11:29

@ zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:24
Te scherp!

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:28

Nee, doe hem maar 75.000 euro boete en een schop onder z'n kondt

Tobi | 28-06-10 | 11:27

Abugreip | 28-06-10 | 11:25 De eerste klap is een daalder waard, dus.

zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:26

@zeg maar jansen |11:24
LOL!
Ken je die uitvoering met die mix met " walk on the wild side"?
Ben de naam van de artiesten ff kwijt, helaas.

fuckje | 28-06-10 | 11:26

wat dacht je van 75k inwendige stokslagen?

Abugreip | 28-06-10 | 11:25

@ zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:22
Nee. Je zegt toch ook niet Cornetto'z? Tsss...
1 eis, 2 ijzen dus.

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:25

Wie is VanKoetsveld?

Maar schandalig dat die gast een rechtzaak gaat aanspannen.

Dakpanmaker | 28-06-10 | 11:25

@ fuckje | 28-06-10 | 11:21
Van Heemst ziet alles... die heeft ogen als theeschotels sinds hij geconstateerd heeft dat de jeugd alhier volledig ontspoort is.

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:22

En rollen er koppen bij de mensen die zo iemand inhuren? Natuurlijk niet, het is toch maar belastinggeld...

buurvanurk | 28-06-10 | 11:22

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:20 Eisen met een z. * gele kaart aanreikt *

zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:22

En Peter van Heemst zag dat het goed was.

fuckje | 28-06-10 | 11:21

Meestal eisen ze repsect. 75 mille en dan dondert ie op? Dat is 'n koopje.

zeg maar jansen | 28-06-10 | 11:21

Hij zal in ieder geval geen rente ijzen. Dat is zo haram als de pest.
*Dikke Van Dale een rotschop geeft*

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:20

Geen cent voor die gore vrouwenonderdrukkende homohater.

LiebeMan | 28-06-10 | 11:18

Moslim's nemen toch geen geld aan van ongelovige honden!.

Easy Solar | 28-06-10 | 11:18

In stuivers betalen en in zijn voorteun storten.
Indien ie 3 hoog achter woont op z'n balkonnetje sodepleuren.

Tuinpad junior | 28-06-10 | 11:18

Wolf in schaapskleren? Rat in caviabontje!

godsammekrake | 28-06-10 | 11:16

De Gemeente Rotterdam heeft andersom toch ook wel een schadevergoeding geëist wegens wanprestatie? Oh nee, niet in een PvdA-gemeente.

witwas | 28-06-10 | 11:16

Een beetje eist gaat er wel in met dit warme weer.

Multiflauwekulti | 28-06-10 | 11:15

Is VanKoetsveld nieuw? Is gelijk aan 'De Sollicitant'?

Lexis | 28-06-10 | 11:15

Gezien het feit dat we Aboutaleb hebben in Rotterdam zal het wel loslopen.

Lexis | 28-06-10 | 11:15

@VanKoetsveld
Noem je dit duur? Zoek maar eens op wat vitesse provincie gelderland nog weer extra gaat kosten...

Hellsmurfje | 28-06-10 | 11:14

-weggejorist-

F. von Zeikhoven | 28-06-10 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com