Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Klink: Ongeloof leidt tot geweld

abklinkzebreur.jpg Dag ongelovige schaapjes van GeenStijl. Hier spreekt dr. Klink met een onthullende boodschap. Velen van u beweren dat religie wel eens de aanleiding zou kunnen zijn van een heleboel geweld. De voorbeelden van oorlog in religieuze gebieden zijn tenslotte talloos. Haatdragende imams, misbruikende priesters en onverdraagzame predikanten zitten overal ter wereld. Om over de bloederige veldslagen en regelrechte oproepen tot geweld in diverse heilige boeken nog maar te zwijgen. Maar om daarom nu te beweren: Religie en geweld zijn twee handen op een buik gaat veel te ver. Ik zou het liever omdraaien. Ongeloof leidt juist tot een explosie van geweld. Kijk de geschiedenis er maar op na. Neem de Franse Revolutie, een grote aanklacht tegen god. De nazi's: Zo atheïstisch als de pest. Bij Hitler verbleek die hele Richard Dawkins gewoon. De communisten van hetzelfde laken een pak: Dacht jullie dat Stalin wel vriendelijk was voor een dominee? Echt niet hoor. China idem. Daar worden gelovigen behandeld als Joden in de tweede wereldoorlog. Nu we het toch weer over nazi's hebben: Rechts­filosoof Paul Cliteur en bepaalde aanhangers van D66 zijn ook bijzonder intolerant jegens gelovigen. Moraal van te verhaal: Gelovigen zijn ietsje beter dan niet-gelovigen. Was getekend, de heer Klink.

Reaguursels

Inloggen

Mooie tekst van Rudy Kousbroek

''Godsdienst is niet de oorsprong van de moraal maar eerder een bron van discriminatie, schijnheiligheid, seksisme, meten met twee maten, aangeleerde gevoelloosheid jegens geselecteerde anderen.''

Ella | 15-04-10 | 07:22

@ Metalingus: Daar heb je volkomen gelijk in. Religie is onderdrukking, elk metafysische wereldbeeld is onderdrukking. Dat geldt voor het atheïstische, het christelijke en het islamitische wereldbeeld. Voor de atheïst is de christen een sul die 'een sprookjesboek voor zoete koek slikt' en voor de christen is de atheïst is een heiden. Elk paradigma is onderdrukking.

Jij bent echter wel een beetje raar aan het redeneren. Allereerst erger jij je aan gelovigen die beweren dat jij 'minderwaardig' bent (Nou kan ik genoeg christelijke bewegingen noemen die een ander dogma hebben, maar alas). Dan vervolgens spendeer je de rest van je post aan het laten zien waarom jij 'superieur' bent. Met andere woorden, je vertoont exact hetzelfde gedrag als bepaalde christelijke (die met name in de orthodox gereformeerde hoek zijn te vinden) en islamitische groepen.

Daarnaast is je redenering ook krom. Je eigen persoon vergelijken met een niet aan personen gebonden religie van 1400/2000/5000 jaar oud en op grond daarvan je zogenaamde 'superioriteit' bewijzen? Good game.

Ds. Dick Primera | 14-04-10 | 09:40

Zoals ik ook altijd beweer dat mensen die te langzaam auto rijden ongelukken veroorzaken.

Jolly Jumper | 13-04-10 | 23:42

Soms wat opstandig | 13-04-10 | 18:36
Sorry. Hoe kan ik de verwarring verlichten?

pks | 13-04-10 | 19:25

PKS toch ik ben nu helemaal in de war.

Soms wat opstandig | 13-04-10 | 18:36

Ah geweldig. Mensen die geloven en MIJ erop wijzen dat ik minderwaardig ben omdat ik niet geloof. Omdat ik niet zomaar sprookjesboeken voor zoete koek slik. Georganiseerde religie heeft maar één doel: macht uitoefenen op mensen. Inspelen op hun angst om dood te gaan. Doe als wij zeggen en je zal een goed leven na de dood hebben.

Ik geloof niet, en toch pleeg ik geen moorden, ik steel niet, probeer lief te zijn voor mijn medemens, heb respect voor mijn ouders, heb tot heden nog geen oorlog gestart, neuq geen kleine kinderen, blaas mijzelf niet op voor een of andere maangod...

Religie = onderdrukking

Metalingus | 13-04-10 | 18:29

Vele reaguurders hebben het over de angst voor de dood. Waarom eigenlijk?
Wat wil een mafkees met een zeis nou tegen een 9mm doen?
Angst om te sterven is weer een ander verhaal. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 17:45

Soms wat opstandig | 13-04-10 | 17:21
Het is nog niet eens wespentijd en alle ietsie neurotische GS lezers reageren een beetje overgevoellig. Is die uitspraak van Klink nou zo gek.

Ja, zo gek als een deurklink!

pks | 13-04-10 | 17:44

Het is nog niet eens wespentijd en alle ietsie neurotische GS lezers reageren een beetje overgevoellig. Is die uitspraak van Klink nou zo gek.
Stel je hebt gelovigen en niet gelovigen, meer is er toch niet? en je vindt dat die gelovigen zoveel fout doen. Dan ga je toch automatisch kijken wat de andere kant fout doet? Mensen probeer nu eens te denken voor je iets schrijft. Een ieder die in ieder geval de zaak vanuit verschillende oogpunten heeft overdacht hoeft zich niet aangesproken te voelen.

Soms wat opstandig | 13-04-10 | 17:21

vander F | 12-04-10 | 22:55
Leer eens lezen, schele lul. Zeg ik dat Hitler een atheïst is?

Benman | 13-04-10 | 17:13

eigen-mening | 13-04-10 | 01:56
Inderdaad mooi nummer, de film ken ik niet btw.

seven | 13-04-10 | 14:58

Bologna | 13-04-10 | 14:17
Wat je dus zegt is dat de mensheid zijn normen en waarden uit religie haalt?
Als de religie verdwijnt verdwijnen ook de normen en waarden, en alle mensen gaan tekeer als beesten?
Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, het is namelijk andersom. Religie haalt de normen en waarden uit de mensheid. Dacht je dat tot zo'n 2000 jaar geleden alle mensen elkaars buurman uitmoorden en alles bij elkaar roofde. Tot eindelijk God besloot in te grijpen en mede te delen hoe het nu wel moest?
De Gouden Regel(want daar doel jij natuurlijk op) is niet een excusief Christelijk begrip, het is een universeel begrip. Alles wat religie voorschrijft dat buiten de Gouden Regel valt is ordinaire politiek, bedoelt om mens en maatschappij in te richten op basis van bronstijd angsten en wanen.

pks | 13-04-10 | 14:36

@Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 10:06

Dank je voor de link! Ik ga er zo even lekker voor zitten!

Truttebol | 13-04-10 | 14:27

pks | 13-04-10 | 13:57
Logica zegt niets over hoe ik met anderen om moet gaan. Het zegt mij namelijk niet dat het "walgelijk" is dat kinderen worden misbruikt, "kwalijk" dat volken elkaar onderdrukken of "zielig" dat een medemens crepeert. Mensenlevens hebben pas waarde wanneer iemand in die waarde gelooft, anders niet.

Bologna | 13-04-10 | 14:17

Het wordt tijd dat de klinkjes in klinkiestan gaan wonen. Ik ben voor een splitsing van gelovigen en nadenkers. Kunnen we na enkele jaartjes vast al meten wie er hierover gelijk had...

ReligionSucks | 13-04-10 | 14:13

Bologna | 13-04-10 | 13:49
Au contraire mon ami! Indien men weloverdacht een atheist is of wordt betekent dit zoveel als aangeven dat de mens zijn eigen lot in handen heeft en dat de logica en de ratio de leidende factoren moeten zijn in de inrichting van het leven van de mens en zijn leefomgeving. Als deze lijn gevolg wordt leidt dit tot een realiteit waarin logica en ratio het paradigma zijn, cq vrede! Zeer waardevol lijkt mij!

pks | 13-04-10 | 13:57

pks | 13-04-10 | 13:02
Er is geen logisch pad vanuit atheïsme naar geweld, maar ook geen logisch pad naar vrede. Beide zijn van hieruit even waardevol of waardeloos.

Bologna | 13-04-10 | 13:49

cugel | 13-04-10 | 13:31
I know, hij springt er wel uit ja.
Mohammed trouwde met een 6-jarig meisje, hij consumeerde het huwelijk(verkrachte haar) toen ze 9 was!

pks | 13-04-10 | 13:34

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 12:30
Ook een goed onderbouwde reactie. Bravo!

cugel | 13-04-10 | 13:34

pks | 13-04-10 | 13:02
Amen. Van alle geloven is overigens alleen de islam gesticht door een moordende, pedofiele vrouwenrover die vond dat hij de vrouwen waarvan hij de man en de vader gedood had mocht bestemmen voor zijn eigen genot.

cugel | 13-04-10 | 13:31

Hoe groter de ideologie hoe groter de misdaden die vanuit die ideologie begaan worden! En fervente ideologen, of dat nu nazi's, communisten, moslims of christenen zijn hebben bewezen misdadig te handelen. Er is dus een logisch pad van de ideologie zelf naar misdragingen gedaan vanuit die ideologie. Dit logisch pad naar geweld ontbreekt in het atheisme. Vele gelovigen kunnen of willen dit niet zien, dat is een teken van lage moraal!

pks | 13-04-10 | 13:02

Ja joh Klink. Nooit van de kruistochten gehoord zeker?

jumoeder | 13-04-10 | 12:54

De La Puerco | 13-04-10 | 12:11
Onderbouw dat eens statistisch :-D Wat betreft slachtoffers door de christelijhke kerk, ik kan hier met groot gemak betogen dat het "christelijk denken" wel degelijk verantwoordelijk is voor het Nazisme, het Stalinisme en het Maoisme, ook al ontkennen zij het bestaan van een God:
-Het belang van de heilstaat boven het belang van het individu.
-het zich beroepen op een "juiste" orde.
-wantrouwig tegenover de menselijke natuur.
-de natuur enkel zien als ruwe grondstof.
-Absolutistisch
Zoals Nietzsche zei: Om de (westerse) mens te begrijpen moet je eerst denken dat de mens slecht is (wat onwaar is net als het tegendeel). Zonder deze ervaring is het onmogelijk duizenden jaren christelijk denken te plaatsen.
Met andere woorden, aangezien wij onmogelijk niet-christelijk kunnen denken (behalve een enkeling zoals Max Stirner of Bob Black) is het christendom dus ook verantwoordelijk voor alle daden begaan vanuit westerse wereldbeeld dat daaraan schatplichtig is.

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 12:30

Mensen zullen altijd iets vinden om het over oneens te zijn en elkaar daarom bestrijden, is kennelijk, empirisch bewezen, de aard van het beestje. Blijft diverse overtuigingen, die nu nog in zwang zijn met elkaar te vergelijken op basis van hun aanleiding geven tot conflicten. Communisme/Socialisme op de voet gevolgd door het nazisme zijn in zo een vergelijking natuurlijk bewezen de kampioenen van aanzetten tot haat, moord en onderdrukking. Tegenover ieder slachtoffer veroorzaakt door het christelijk geloof, zijn er minimaal 1000x meer slachtoffers van de linkse kerk.

De La Puerco | 13-04-10 | 12:11

Deze meneer dient met onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven te worden wegens spontane en totale mongoliteit.

SvennusMax | 13-04-10 | 11:47

O shit, dit had ik natuurlijk kunnen weten... mijn laatste opmerking is al een keer of vier gemaakt door andere GS-schrijvers. Mijn schuld.

Dit gebeurt me wel vaker. Best wel lullig eigenlijk. Je denkt over het algemeen dat je wel origineel uit de hoek kunt komen, en je leest de witz die je wilde gaan maken bij talloze andere GS'ers voor jou. Ik ben een massaproduct!!!

Theodoros | 13-04-10 | 11:43

Prijsvraag: waar kwam de tekstregel 'Gott mit uns' op voor?

Theodoros | 13-04-10 | 11:39

ontzettende atheist, die Hitler: www.nu.nl/wetenschap/2220861/hitler-wi...

anyway, RefDag is geen bron, en dient (net als de Telegraaf en het lokale schoolkrantje) gewoon geen aandacht te krijgen.

Ballenman | 13-04-10 | 11:20

Klink heeft wel een puntje maar gaat er aan voorbij dat zijn genoemde voorbeelden ook een grote zweem hebben van religies. Hoewel er niet geloofd wordt in god of goden hebben we hier wel te maken met levensovertuigingen waarbij één man c.q. staatshoofd centraal staat. En deze is uiteraard van het stature dictator al dan niet gelegaliseerd middels grondwetten (communisme). kortom zijn voorbeelden zijn van het zelfde laken en pak.

Zuma | 13-04-10 | 10:56

Blijft vooral vrolijk jullie onkunde, gebrek aan kennis en voorkeur voor waanzin uitdragen vage gelovigen. Met dat verschil dat jullie tegenwoordig tegengesproken kunnen worden zonder direct angst te moeten hebben voor brandstapels en hordes geflipte idioten voor de deur. (hoewel het soms niet mee valt, zoek Theo van Gogh en George Tiller eens op). Mensen doen hufterige dingen, maar de motivatie daar voor halen ze ook zonder problemen uit de onzin die ze in religie terug vinden. Niet exclusief, maar dat zul je mij niet horen beweren. Religie is in diverse vormen volgens mij al zo oud als de mensheid en heeft geweld en ander walgelijk gedrag (Katholieke Kerk en kinderen iemand?) nooit weten uit te bannen, of wel soms? Het probleem zit 'm in het kritiekloos aannemen van KLINKlare onzin. Dat proberen tegen te gaan, daar hoef ik niet voor op religies te rekenen, die houden niet van moeilijke vragen en realiteitsbesef. Dat is ook al jaren duidelijk.

Achterdocht | 13-04-10 | 10:54

Dat niet alle oorlogen door religie worden veroorzaakt is natuurlijk lang en breed bekend, maar om dan weer meteen te stellen dat ongeloof de oorlogen veroorzaakt is ook gelijk weer de compleet andere zijde. :/
Geef gewoon eens dingen toe en bekritiseer niet alleen de ongelovigen om zo weer je eigen straatje te kunnen schoonvegen...
Echt weer zo'n doorsnee religieuze denkwijze, zolang ongelovigen ergere dingen doen dan wij vallen onze zonden in het niet...
Nee Klink, als je in iets wil geloven moet je helemaal zelf weten maar val mij niet zo met die onzin lastig zeg...

Modder Neetjer | 13-04-10 | 10:54

OHFOURSIX | 13-04-10 | 10:36
Kul, het Lamaïsme (een soort boedhisme) was een bruut onderdrukkend feodaal stelsel, en die boedhistische monniken in Zuid Korea vechten elkaar nog steeds regelmatig de tent uit. Als je bedoelt dat er geen moderne oorlogen gevoerd zijn onder het mom van het Boedhisme kan dat kloppen, maar dan ook alleen maar omdat de Dalai Lama niet snel genoeg aan gevechtsvliegtuigen kon komen. Er zijn zat religies die nooit regelrecht in een oorlog betrokken zijn geweest, alsmede legio politieke stromingen, waarvan velen atheïstisch. Dat wil alleen echt niet zeggen dat alle aanhangers daarmee vreedzaam waren, verre van!

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 10:53

Ik geloof. Dat Ab moet opzouten naar de oud-testamentische Zandbak en daar samen met die andere godsdienstwaanzinnigen mekaar maar moeten zien te overtuigen. Benieuwd hoe lang dat geweldloos blijft. Dan blijven wij Atheïsten, humanisten en.. vooruit Agnosten wel hier om de reli rommel op te ruimen.

RobbieG | 13-04-10 | 10:51

Boeddhisme is niet geweldloos. Lees Hitchens.

Theodoros | 13-04-10 | 10:48

Ben het graag abject oneens met Klink.. een wereld zonder geloof en bijbehorende dogma's en fanatici zou beter zijn.

Blijft wel staan dat we dan vast wel een andere reden vinden om elkaar de hersens in te slaan. Welke voetbalclub bijvoorbeeld, of machtsspelletjes..

Sjors W. | 13-04-10 | 10:38

@TijnZ
Mooi stukje

feddepetje | 13-04-10 | 10:37

er is maar 1 geweldloze religie
en dat is het boeddhisme!
.
meneer klink vergeet de kruistochten en de spaanse inquisitie? (allemaal katholiek)
de kruistochten waar talloze "ketters" vermoord en afgeslacht zijn omdat ze niet het katholieke geloof aanhingen?
refo bastards, laat het handje van jullie sprookjesfiguur eens los en open je godverdomde ogen!!!
religie (en daarbij ongeloof) is een reden tot conflict en dus een oorzaak van geweld, plain and simple

OHFOURSIX | 13-04-10 | 10:36

Destijds had je in Leiden een preses die tijdens de dies een minuutje stilte vroeg voor al degenen die voor de maaltijd nog iets wilden zeggen tegen iemand die niet bestond.

Zo iemand zou nu waarschijnlijk ontslagen worden.

Heads or Tails | 13-04-10 | 10:18

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 09:59
Oeps, je vergeet de FSM-aanhangers. Ik noem hen maar even omdat ze maar al te vaak over het hoofd worden gezien. Allemaal peace wat de klok slaat, no kidding.

www.venganza.org/

Heads or Tails | 13-04-10 | 10:07

Truttebol | 13-04-10 | 09:45
Inderdaad, spijker op zijn... En waar zit hem dat in? In het onderscheidt tussen de mens als middel en de mens als doel. Zodra de negatieve vrijheid (vrijheid van dwang) onvoldoende gewaarborgd wordt dan krijg je uitwassen. Lees two concepts of liberty van Isaiah Berlin maar: www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers...

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 10:06

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:08 bij dit soort figuren helpen debat of feiten gewoon niet. Dat gaat er gewoon niet meer in. Moet je ook niet willen. Kwaad moet je met kwaad bestrijden, het is niet anders. Alleen NIET uit naam van wat voor god of ander verzinsel, maar uit naam van de mensheid in het algemeen. Religie is vergif. En nee, ik vergelijk mezelf echt niet met de groten der aarde. Jij hebt die neiging wel zo te zien. Wat dat betreft ben je geen steek wijzer dan de gemiddelde reil-fanaat.

iwoj | 13-04-10 | 10:01

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:47
En goeiemorgen reli-trol! Fijn voor je dat het nu beter met je gaat. Hoop voor je dat dat zo blijft. Kan zelf alleen constateren dat de positieve wending die je leven genomen heeft waarschijnlijk te maken heeft met een aantal aspecten die samenhangen met het geloof, maar waarvoor het bestaan van God volstrekt overbodig is:
-duidelijke richtlijnen, geeft structuur en neemt stressoren weg.
-gevoel ergens bij te horen.
-positief zelfbeeld
-bezig zijn met positieve doelen
-jezelf identificeren met mensen die voldoen aan de bestaande drie eisen
-daardoor een versterking van het gevoel goed bezig te zijn
-afwijzen van genotsmiddelen/destructieve gewoonten
-mijden van mensen met neiging tot zelfdestructie (tenzij als redder in nood)
Dit zijn dingen die binnen heel veel religies/sekten/groepen precies zo werken.
Als jij dat aan jouw God wilt toeschrijven, prima. Maar dan mag jij mij uitleggen hoe het komt dat Hare Krishna's , Scientologen, Osho aanhangers, Wahabisten, Neo-marxisten, allerhande zweefmolens, skin-heads, rastafari's, veganisten, dierenrechten-activisten, etc dezelfde ervaringen hebben.

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 09:59

Als je al het religieuze geweld beschouwt als geweld dat door ongelovigen is uitgelokt dan is ongeloof de bron van alle geweld.

De volgende stap van Klink is waarschijnlijk dat het-niet-islamitisch-zijn geweld uitlokt. Als iedereen zich immers bekeert tot de islam zijn er geen ongelovigen meer waartegen de moslims moeten vechten en dan is er helemaal geen geweld meer. Islam ies vrede! je weet tog?

Wezel | 13-04-10 | 09:53

Het is en blijft ONGELOOFLIJK dat dit soort sprookjesgelovers de afgelopen jaren beleid (nou ja...) hebben mogen maken in NL. Volgende verkiezingen Paars+ graag!

rintelman | 13-04-10 | 09:49

Hij heeft gelijk: niet religie, maar blind fanatisme veroorzaakt gegweld. En helaas hebben veel christenen en andere fundamentalisten daar nogal last van. Dat hij zelf te onintelligent is om de paralellen van zijn eigen argumenten en voorbeelden te zien, hoeft niemand te verbazen. Maar ik zie de overeenkomst wel tussen Nazi's en andere fundamentalisten, en doet het er dan nog toe waar ze in geloven? Het is de manier waartop de erin geloven die alle ellende met zich meebrengt. Klink is een 'embarassment' als minister - te stom om voor de duvel te dansen.

Truttebol | 13-04-10 | 09:45

@Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:40
@Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 09:34
 
Heren(?), het was me een genoegen maar ik ga aan de slag.

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:44

Luitjes ik moet weer aan de slag, nog een fijne dag en tot laters.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:43

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:33
Waar je nu aan refereerd is de vrijheid van "Geest"natuurlijk mag die nooit of te nimmer worden aangetast of beperkt.
Daar valt of staat de persoonlijke ontwikkeling mee, de doorontwikkeling, en de gevolgen daarvan.
We hebben helaas te veel foute ontwikkelingen en doorontwikkelingen beleefd met alle gevolgen van dien en zeker remmingen hierdoor op de persoonlijke ontplooiing.
Het een mag het ander niet beperken, ze staan beide voor een vrije denkwijze en beleven.
Welke de juiste is? Rudolf lessing schreef in "Nathan der Weise" de Ringparabel, dit was voor mij aanleiding om naar antwoorden te zoeken, ik was toen 17 jaar.
Tot de dag van vandaag fascineerd dit me mateloos.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:40

repulse | 12-04-10 | 23:21
Ach school, dat instrument om mensen tot hapklare brokken voor de industrie/bureaucratie te maken. Om even on topic te blijven; duizenden jaren lang was onderwijs erop gericht om goede gelovigen te kweken, sinds de verlichting goede burgers, en daar is dan het 19de eeuwse romantisch/utopisch(chiliastisch dus christelijk) denken weer dubbel en dwars overheen gegaan. Om Fichte te citeren: Onderwijs moet erop gericht zijn de vrije wil totaal te vernietigen.
Daar zou ik iemand met Asperger niet aan toe vertrouwen, en frankly, eigenlijk niemand. Maar als je genoeg ruggengraat hebt om je kinderen thuisonderwijs te geven of op een democratische school te doen dan is er geen probleem. En dus ook niet met DSM IV. Mag ik er trouwens op wijzen dat DSM V in de maak is en dat daar de categorie child-bipolair disorder aan toe wordt gevoegd, voor kinderen die een paar keer per week heel boos of verdrietig zijn? Kent u kinderen die dat niet zijn? Ik niet namelijk. Dat wordt weer kassa voor de geneesmiddelen industrie. Maar nogmaals, als je je kind buiten het reguliere onderwijs weet te houden, met zijn druk conformiteit, stilzitten, gehoorzamen, middelmatigheid, betekenisloosheid, dan is er niets aan de hand.

Gnothe_Seauton | 13-04-10 | 09:39

Typisch ja!
Het CDA is toch opgericht als zijnde de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij.

Dat zegt eigenlijk alles!

Boris Poepnagel | 13-04-10 | 09:37

@Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:26
Ik vind de bijbel ook een interessant en meeslepend boek, beter dan die etiquette gids die Koran wordt genoemd. Ik zal je niet kunnen overtuigen, net zomin je mij kan overtuigen, denk ik. Toch zou ik je aanranden om Gore Vidal's "Julian" te lezen als je die bij de Uni kunt krijgen. Het is fictie, maar ontzettend goed gedocumenteerd en het verduidelijkt een hoop over de tijd waarin het christendom werd ontwikkeld. Het heeft een christen in mijn omgeving van zijn geloof af doen vallen (ik dring niet aan hoor ;-)).
Pleasure debating you. Ik moet aan de slag. Bonjour.

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 09:34

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:26
Nou wordt het pas echt interessant:
Maar de bottomline voor mij is niet wie hij werkelijk was in historische zin maar in, wat wij christenen noemen, heilshistorische zin.
Dan kom je op de Gnostische kant van het Christendom uit, en die is voor het grootste deel door Constantijn geschrapt.
Pas door de ontdekking van de Agnadi documenten is dit weer in beeld gekomen.
En inderdaad voor mij is dat fascinerend.
ook om de inhoud te vergelijken met het Soufisme9 van later datum) of de leringen van Zoroaster
en.wikipedia.org/wiki/Zoroaster

Hier zijn duidelijk paralellen.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:33

@Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:23
"Religies zijn in principe pascifistsch."

Sorry, dat ben ik met je oneens. De westerse kijk op religies is dat ze pacifistisch zou moeten zijn. Maar een religie is wat ze is. Net zoals een ideologie. Of je een religie in je maatschappij moet accepteren zou wmb af moeten hangen van de vraag of ze voldoet aan de wetten van die maatschappij. Ik vind dat in onze maatschappij (tolerante democratie) de vrijheid van religie niet nodig is. Er is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering/vereniging. Dat is genoeg. Religies die daar niet genoeg aan hebben zouden we moeten kunnen weren. (en het is uiteraard aan gelovigen zelf om in een situatie waarin ze 'geweerd' worden zichzelf opstellen als 'vervolgde' en dus willen 'lijden' om hun geloof, of dat ze elders gaan wonen waar ze hun religie wel kunnen praktiseren. Een religie aanhangen is een keuze, als je gelooft dat jouw god groter en sterker is en je voor altijd in paradijselijke gewesten wil laten wonen na je dood, dan moet je niet mekkeren als je tijdens je leven een beetje tegenstand ondervindt. Je kan niet beide willen, hier op aarde zorgt de overheid voor het paradijs en na de dood doet god dat. Als het wel zo is heb je mazzel.

Het was overigens prof Tieleman die die vraag stelde aan ons, een collegazaal vol theologie studenten: "Wie is het met me eens dat we de vrijheid van godsdienst moeten afschaffen." hehe.
Niemand natuurlijk. Maar die man stond daar zo alleen, toen ben ik ook maar gaan staan, ik dacht: "Hij heeft vast een goede reden". En dat was ook zo. (en dat gaf ik hierboven min of meer weer). Sindsdien ben ik als theoloog en christen voor de afschaffing van de vrijheid van religie. (onder voorwaarde dat vrijheid van meningsuiting en vergadering/vereniging blijft bestaan. Hoewel als ik de reacties hierboven lees een hoop mensen die ook willen afschaffen. Dat zijn pas barbaren uit de 10e eeuw).

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:33

@Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 09:16
Een van de mooie dingen van de Bijbel is dat ze, bijbels gezien, een menselijk werk is. Dit itt. bv. wat de moslims geloven over de Koran, die door Allah gedicteerd is, en in feite een wezensvorm van Allah is. De Bijbel is idd een boek geschreven door mensen in hun eigen cultuur en tijd. En voor goede Bijbel uitleg moet je de teksten dus eerst in tijd en cultuur plaatsen. Als christen geloof ik wel dat God mensen en cultuur en tijd heeft gebruikt om een boodschap door te geven. Maar dat is idd een geloofsaanname (waar weinig discussie over mogelijk is). Het zijn jouw woorden dat er "alleen maar een gigantische discrepantie [kan] bestaan [tussen teksten en wie Jezus was]". Ook dat is een aanname. Maar de bottomline voor mij is niet wie hij werkelijk was in historische zin maar in, wat wij christenen noemen, heilshistorische zin.

Overigens is het mijn persoonlijke (en gekleurde) opinie dat de Bijbel voor een boek dat zo'n 3000-1900 jaar geleden is geschreven nog wel ontzettend bij de tijd is op veel plaatsen. Meer dan welk werk dan ook. En ondanks de grote diversiteit aan auteurs, stijlvormen en culturele context is het toch een eenheid tot op zekere hoogte (met genoeg verschil overigens). Ik vind bv. Gen 3 inhoudelijk (qua boodschap, niet qua vraag of het historisch echt is gebeurd) een briljant stukje reflectie op het menselijk probleem, zeker voor die tijd! (3000-2500 jaar geleden).

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:26

/Maxima modus aan:
.
Menier Klienk was een beetje dom.
.
/Maxima modus off

BaadErInMeinhof | 13-04-10 | 09:24

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:16
Dat is correct!
De enige analyse die ik voor mijzelf gemaakt heb is: 1,er zitten te veel hiaten in!
Dus kan ik geen definitief betoog houden als het bewijs ontbreekt. 2. Religies zijn in principe pascifistsch. Als er echter instituties uit ontstaan, ook niet uitsluitend religies die dit doen, dan gaat het mis, dan moet het "Gelijk" worden afgedwongen of opgelegd.
Ik onderzoek het wel maar benader het dan statistisch, meer in de richting van de Metafysische filosofie, om een aanduiding te vinden die in een richting kan wijzen.
Maar het zal bewezen moeten worden.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:23

science flies you to the moon, religion flies you into buildings.

sprx | 13-04-10 | 09:20

Het gegeven dat "ongelovigen" aan het hoofd van zich gewelddadig uitende ideologiën stonden, betekent nog niet dat religie niet ook tot geweld heeft geleid.
Dat is de logische redeneerfout die in het verhaal verpakt zit.
((ongeloof=slecht) & !(geloof=goed))
Het een sluit het ander niet uit.
Maar staat er los naast.
Religie leidt historisch gezien gewoon OOK nog steeds tot geweld, net zoals sommige andere niet op geloof gebaseerde ideologiën (=religie in een ander jasje).

CynicalBastard | 13-04-10 | 09:17

@Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:02
De waarheid kennen we niet uit die tijd, die kunnen we gewoonweg niet achterhalen. Ik kan zeer ver in je betoog meegaan, maar ik denk dat ik gelovigen zoals jij (correct me if I'm wrong) niet hoef te overtuigen. Waarschijnlijk weet je net zo goed als ik dat het christendom een construct van zijn tijd is, met de teksten die destijds als meest opportuun of volledig werden gezien. Tussen die teksten en wie Jezus daadwerkelijk was kan natuurlijk alleen maar een gigantische discrepantie bestaan. Zelfs over de best gedocumenteerde figuren uit die tijd hebben we een zeer beperkt bronnenmateriaal. Als atheïst kan ik de bijbel alleen maar zien als het product van die tijd, gevormd naar de wensen van wat destijds gangbaar was (voor zover dat mogelijk is).

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 09:16

Jezusismijnredder is zeker de buurman van Klink?

Benman | 13-04-10 | 09:16

@Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:06
Overigens redeneer je wel vanuit een argumentum ex silentio. (ok, niet helemaal want je trekt geen conclusie, maar die insinueer je wel).

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:16

@Onderbuik | 13-04-10 | 08:55
Goeie observatie, daar wil ik aan toevoegen dat het protestantisme de bakermat is geweest in noord-west europa en amerika voor het recht van het individu, en de verlichting. Niet omdat alle protestanten zelf zoveel gaven om die rechten of zelf zo verlicht waren, maar de kern van het protestantse geloof gaf ruimte aan zelf denken (ipv de paus) en legde de verantwoordelijkheid bij het individu neer. (daarom scheurden de protestantse kerken ook als natte kranten. Iedereen had een mening en kon een eigen kerk beginnen). Religie, en zeker georganiseerde religie, heeft oneindig veel ellende opgeleverd, maar ook oneindig veel goeds. Net zoals de mens oneindig veel ellende heeft opgeleverd en oneindig veel goeds. (bij wijze van spreken). Het is dom om het goede te claimen en voor het kwade de ander te blamen.

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:13

Als je beweert dat geloof tot geweld en oorlogen leidt dan heb je de geschiedenis toch iets te oppervlakkig bestudeert. De aanleiding van heersers om andere landen en volkeren aan zich te onderwerpen heeft NIETS met geloof te maken. Puur een situatie van macht, politieke en economisch opgebouwde spanningen.

Alexander de Grote, Romeinse heersers, Napoleon, Duitsland Wo1, Duitsland Wo2 (Hitler), Vietnam, Irak ??? Geloof??? Gelul: Landje pik, politieke invloedsferen, olie, uitvlucht uit slechte economische omstandigheden enz.

Dus de basis aanname dat geloof tot geweld leidt is al zo kortzichtig als de pest.
Maar het tegenovergestelde beweren is net zo onzinnig nl. atheisme leidt tot geweld. Geloven of niet geloven zijn gewoon niet bijster belangrijke overwegingen om iemand de oorlog te veklaren zo blijkt uit het verleden, ook al geloven we liever iets anders.

Diktator | 13-04-10 | 09:12

SheriffSharif | 13-04-10 | 09:07
laat ik het dan zo stellen, elk legioen had zelfd een afstandmeter die het aantal stadia telde zelfd deze werden genoteerd.
De voorraden, de staat van bewapening het opzetten van het kampement werkelijk alles.
Je kunt het vergelijken met de regimentsgeschiedschrijvers van de hedendaagse militaire eenheden.
Waarom? omdat deze werden bestudeerd.
De eerste vertellingen die hout sneden over de religie zijn van Flavius Josephus geweest.
nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus...

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:11

@Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:06
Danku, wederzijds.

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:09

OT Waar blijft het gezellig GS 7-jarig bestaan-feestje?
Met de IRL van al deze karakters.....
Wie jarig is trakteert!

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 09:08

@iwoj | 13-04-10 | 09:04
Gelukkig zijn jouw schrijfsels wel erg realistisch en getuigen die wel van een groot wereldbeeld, en is jouw mening in geen velden of wegen met fanatisme te vergelijken. verlicht mens! Ik en trots een medelander van u te zijn! Zullen we de gelovigen te lijf gaan en hen met harde hand castreren, zoals u al voorstelt? Dood aan de gelovigen, vooral aan gelovigen die denken dat ongelovigen geweldadig zijn!
 
Ps. als ik je post zo 'ns lees krijg ik de indruk dat ds. Klink meer verstand en kennis in z'n pink heeft dan jij in je hele lijf. Dat hij daarmee tot conclusies komt die niet persé waar hoeven te zijn is een tweede. We zijn het nu oneens met zo'n beetje alle grote denkers uit de geschiedenis. Plato, Nietzsche, Freud, etc.

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:08

Jammer dat ik dit heb moeten missen, gistermiddag.
Conclusie: alle iedologiën leiden tot geweld.
Kappen dus met die wensdenk-onzin.
NEXT!

CynicalBastard | 13-04-10 | 09:08

@ Sjeng
het kan niet bekend zijn dat hij ZORGVULDIG alles noteerde, niet of hij alles of een beetje noteerde, of hij alleen dat wat ter meerdere glorie etc. diende noteerde, of hij de racekak die het hele legioen had gekregen na het eten van een feestmaal ter ere van een god wel door de screening van de centurion zou komen etc.

We kunnen wel willen dat hij zorgvuldig alles noteerde, dat wel.

SheriffSharif | 13-04-10 | 09:07

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:04
Omdat ik het gewoon leuk vind om met iemand op dit niveau en inhoud van gedachte te wisselen.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:06

@t.e. stikel | 13-04-10 | 09:01
Dat is een casus belly voor abortus ;)

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:05

@Sjeng de helle | 13-04-10 | 08:56
Goed verhaal, maar wat is je punt en waarom richt je je post aan mij?

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:04

Klink is een gehersenspoelde gestoorde relifanaat met de realiteitszin en het wereldbeeld van een pinda. Dit soort mensen zouden bij wet gesteriliseerd of opgesloten moeten worden in hun eigen clubgebouw. Slot erop, wat jerrycans benzine naar binnen en vlammen maar. God zal ze wel helpen als ie echt bestaat. Wat een verschrikkelijke arrogante *****lijers zijn het toch die achterlijke relifascisten. En ja ik ben nu inderdaad aggresief en intolerant. Niet omdat ik niet geloof, maar omdat het geloof bij mij dit soort gedrag OPWEKT. Religie = ONZIN van en door DOMME mensen die niet zelf kunnen of willen nadenken, opgedrongen door fascistoide machtswellustelingen met een steekje los. Weg ermee.

iwoj | 13-04-10 | 09:04

t.e. stikel | 13-04-10 | 09:01
LOL, nee het meervoud van oorlog ( Bellum) meervoud Belli.
Casus= Onderwerp of geval of ook te interpreteren als theorie maar dan in andere context.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 09:03

@Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:56
"als gelovigen aankomen met beweringen wat waarheid is (quid est veritas?) dan poog ik even historisch verantwoord aan te tonen dat (...)" en dan zeg je in feite "wat ik zeg waar is".
Ik studeer theologie (in deeltijd) aan de Universiteit Utrecht (dat is een 'seculiere' opleiding). Daar worden zowel de mensen die beweren dat wat in de Bijbel staat 100% waar is op alle details als de mensen die in de 21e eeuw met zekerheid denken te kunnen reconstrueren en met arrogantie hun visie als de waarheid neerleggen, nogal als dom gezien. In feite is het 2x hetzelfde, de 1e groep wil koste wat het kost de (onliteraire) letterlijke inhoud van de Bijbel verdedigen. De andere groep wil koste wat het kost de onwaarheid aantonen. Zowel binnen een atheistische uitleg van de Bijbel als binnen een theistische, of zo je wilt christelijke uitleg, is dat een nogal domme manier van handelen.

Verder dank ik je hartelijk voor je ooggetuigen verslag.

Rho'd Berth | 13-04-10 | 09:02

Rho'd Berth | 13-04-10 | 08:58
casus belly?
Oorlog vanwege iemands buik?

t.e. stikel | 13-04-10 | 09:01

Volgens mij heeft Klink niet helemaal gelijk. Ongeloof en geloof leiden beiden tot geweld en oorlog. In feite leidt de mensheid tot oorlog, en daar verzinnen we een reden voor. Er wordt een casus belly gevonden om de groep die we haten dood te maken. Of dat nu joden, christenen, moslims of ongelovigen zijn, of kapitalisten, Joden, Armeniers, Engels gezinden of Iers gezinden. En er is natuurlijk de categorie geweld voor macht en geld, maar dat is meestal op kleinere schaal. (maar wel weer vileiner en gerafineerder).

En in de middeleeuwen was 95% van de mensen gelovig, dus was geloof inzet van oorlog. En in de 20e eeuw waren er meer mensen en betere wapens, en dus leverde de 'ongelovige' oorlogen meer doden op. Bottom line is denk ik dat je voor geweld en oorlog naar de mensheid moet wijzen en niet naar gelovigen of ongelovigen. Ik geloof wel dat geloof verbroederd (binnen een gemeenschap), maar datzelfde geldt voor sport en kunst.

Overigens zegt Ds. H. Klink (niet minister Ab!) in feite niets anders an de grote atheistische filosoof Nietzsche al zei in "Also sprach Zarathustra", als de dwaas in Wenen. "God is dood, en wij hebben hem vermoord." en toen niemand daarop reageerde was z'n antwoord: "Ik ben te vroeg gekomen". Nietzsche was een overtuigd atheist, maar dat maakte hem ook een nihilist. Ubermensch komt niet voor niets van hem, en "de survival of the fittests" is in Nietzsches manier van denken het gevolg van het "doden van God". Klink wegzetten als een debiel geeft dus voor weer dat je geen enkel besef hebt van de atheistische filosofie. Of het waar is een tweede. Maar dat maakt het debat interessanter ;)

Rho'd Berth | 13-04-10 | 08:58

Rho'd Berth | 13-04-10 | 08:49
het bekend dat elk legioen een schrijver had die zorgvuldig alles noteerde, dit buiten de normale geschiedschrijving om.
Dit gold ook voor de rechtspraak, zeker voor de ter doodveroordeling en de ultieme straf van kruisiging. over de rechtspraak/ zitting ten aanzien van Yoshua is niets bekend.
MBT het begrip messias: De Joodse releigie kent twee vormen van Messias a. De Hoge priester uit de stam Levi die de borstlap droeg met de symbolen van de twaalf stammen b. De priester Koning uit de stam Juda. het woord messias betekend gezalfde.
Het woord Christus is een Romeise titel die hetzelfde betekend, voor het eerst werd deze toegekend aan Julius Ceasar.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 08:56

Rho'd Berth | 13-04-10 | 08:49
D'r kwam een vent met een baard en lang haar die nogal in de war was bij een Romeinse magistraat, die plukte wat aan zijn toga, beveelde: ad crucifix!, en een paar hamerslagen later was hij net als duizenden anderen in die tijd gedood omdat hij de pax Romana bedreigde. Een paar volgelingen van de man huilden erom, de rest kon het geen donder schelen en alles ging weer zijn armzalige gangetje in Judea. (Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de Willy Wortel Teletijdmachine).
-
Bos Hout | 13-04-10 | 08:51
Ho, wacht even, als gelovigen aankomen met beweringen wat waarheid is (quid est veritas?) dan poog ik even historisch verantwoord aan te tonen dat wát zij geloven een construct van meerdere eeuwen is en vaak nog innerlijk tegenstrijdig ook. Socratisch redeneren, weet je wel weet je niet...

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:56

Nog maar een oneliner dan:
Niet (on)geloof maar onwetendheid leidt tot geweld.

Flowers | 13-04-10 | 08:55

SheriffSharif 08:43 Nee ik twijfel niet dat Jezus de christus zoon van God is, dat hij is gekruisigd en ook uit de dood opgewekt.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:55

Klink heeft een punt. Intolerantie komt wel degelijk ook bij niet gelovigen voor. (zie anders de plemsels in deze draad).

Onderbuik | 13-04-10 | 08:55

Bos Hout | 13-04-10 | 08:51
Twijfel jij aan hardblond dan?

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:54

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:47
JIMR zegt dat taliban en pedopriesters best kunnen zeggen dat ze religieus zijn, maar dat niet echt zijn. Er zijn mensen die zeggen religieus te zijn en er zijn mensne die religieus ZIJN. De eerste groep word vaak op de tweede geprojecteerd.

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:53

@ Bos Hout

SheriffSharif | 13-04-10 | 08:53

@janeedantoch
Maar ik geef het in ieder geval toe:-)

de veteraan | 13-04-10 | 08:52

twee millenia, godverdomme...
*sluit laptop*

Bos Hout | 13-04-10 | 08:52

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:40
Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:18
jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:34

Gaan we hier nou pretenderen de waarheid van twee eeuwen geleden te kennen?

In de huidige tijd hebben we - ondanks internet en onze eigen bullshitdetectie - al commissies nodig om de waarheid van de afgelopen tien jaar te reconstrueren. Dus wat terughoudend met jullie feitenkennis over toen lijkt me gepast.

Bos Hout | 13-04-10 | 08:51

Pol Pot 2M
1.8. 6M
Stalin 20-42,7m
Mao 40-200m (De grootste Nederlander was lang aanhager van deze man.)
Idi Amin 300K

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:51

de veteraan | 13-04-10 | 08:48
twee keer precies het zelfde herhalen. Dat is een soort van dogmatische standvastigheid die je alleen maar vind bij.... ja, trek 'em maar aan.

janeedantoch | 13-04-10 | 08:50

@Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:39
Ah, een ooggetuigen verslag! Daar ben ik altijd dol op! Tell me more, hoe is het nu eigenlijk precies gegaan, jij weet het, want jij was er bij! Ik zit hier met m'n oren (ogen) geopend! Tell me more tell me more!

Rho'd Berth | 13-04-10 | 08:49

klink klare onzin

becool1 | 13-04-10 | 08:49

2e keer dat ik dit plemp, sit on it Klink:
Elk geloof is inferieur en komt slechts voort uit de behoefte aan referentiekader van de met weinig hersencellen gezegende medemens (en angst voor de onvermijdelijke dood).
Primitieve rituelen, wreedheden en gebrek aan respect voor menselijk leven zijn hier onlosmakelijk mee verbonden, de christelijke religie heeft dit onder druk afgeleerd maar heeft in het verleden ( o.a inquisitie ) waarschijnlijk de meeste wreedheden op zijn geweten.
Alleen een totalitair regime is een oplossing om elk geloof uit te kunnen bannen, geestelijk onvolwaardigen stemrecht geven kan alleen maar tot ellende leiden.
Geloof is altijd de voornaamste drijfveer geweest om oorlog te voeren en moet uit de samenleving verbannen worden.

de veteraan | 13-04-10 | 08:48

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:40
Sorry, kan door het tijdstip komen, maar die tegel begreep ik even niet (wel de epilepsie overigens, wat je ook van flitsen en te lang in licht kijken kan krijgen).

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:47

@jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:34
Twijfel jij?

SheriffSharif | 13-04-10 | 08:43

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:18
Dat is een deel van de waarheid.
Paulus keek niet te lang in de zon maar had last van zijn ziekte.
www.epilepsiemuseum.de/english/promine...
Verder heeft Jezusismijnredder een goed punt door mensen die zeggen religeieus te zijn te scheiden van mensen die dat zijn.
Hier op GS en bij WIlders leidt dat nogal eens tot misverstanden.
'Als 9/11 door Allah werd gewild dan is Islam geen religie' etc.

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:40

jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:34
Psst: heb je ook gelezen wat ik schreef over die teksten die je aanhaalt? Het is niet eens waarschijnlijk dat Jezus ooit voor Pilatus heeft gestaan, laat staan een discussie met hem voerde, daar de Romeinen vanuit Caesarea Judea bestuurden. Daarnaast, als hij niet dacht dat hij de Joodse messias was, waarom kwam hij dan op een ezel Jeruzalem binnen, zoals de Joden geloofden dat de messias zou doen?

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:39

Aanvulling op mijzelf, de beredenering van Klink is niet sluitend:
De aanwezigheid van een kenmerk (religie) is niet te koppelen aan geweld.
De afwezigheid van een datzelfde kenmerk leidt net zo zeer/ of niet tot religie.
Dan kunnen we net zo goed stellen dat de Nazi's en en communisten NIET van chocolade hagelsag hielden. Ergo: chocolade hagelslag voorkomt geweld.

Flowers | 13-04-10 | 08:35

Boeuf 08:18 Nee hoor, wat je schrijft klopt totaal niet, het was juist de messias verwachting van de joden dat ze bevrijd zouden worden van de romeinen. Voordat Jezus gekruisigd werd, wist hij als dat hij veel zou lijden en gekruisigd worden ((matteus16v21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.)) Toen Jezus voor Pilatus stond zei hij dit ((johannes18v36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.))

jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:34

Nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dit KAN echt niet... wat een gast! Mag je nog zulke puppie-ogen hebben, maar come on!

Flowers | 13-04-10 | 08:29

Als er geen geloof was geweest, als het helemaal niet had bestaan, dan had er ook niemand ongelovig kunnen zijn.
Maar ik vind het best hoor, gelovigen zijn beter dan ongelovigen. Geloof het maar.

drie kinderen | 13-04-10 | 08:27

Fiets 'm er in.

Bos Hout | 13-04-10 | 08:26

Hitler was geen atheïst.

niet waar | 13-04-10 | 08:26

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:10
Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:10
Dank voor die suggesties. Als ik er vrouwen en drank is kan fietsen is er al een basis.

Bos Hout | 13-04-10 | 08:25

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:19
thx

t.e. stikel | 13-04-10 | 08:23

Morgen weer een topic over de broer van Wilders? Lijkt me net zo relevant.

niet voor de hond | 13-04-10 | 08:22

klink wil de popie jopie uithangen.
ze weten gewoon niet wat ze uit den hoek moeten zoeken om in de belangstelling te willen staan.
die vent moet ook opzouten.

mamma5506 | 13-04-10 | 08:22

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:57
Je fundament is een historisch figuur, een hippie die zichzelf als Joodse (!) messias zag. Hij wilde een Koninkrijk Gods vestigen tijdens zijn tijd op aarde. Helaas pindakaas, dat ging mis en de Romeinen kruisigden hem. Vervolgens heeft een godsdienstwaanzinnige genaamd Saulus te lang in te zon gekeken en is Paulus geworden, de woorden van Jeshua ben Yosef verdraaid totdat 'ie slaande ruzie met de oldschool apostelen kreeg over besnijden en eten etc. Na meer dan drie eeuwen teksten verdraaien, verkeerd interpreteren, spel- en taalfouten kwam op aandringen van een keizer die een belangrijk deel van zijn familie uitmoordde voor het eerst lijn in het christendom, dat toen al geen ene moer met de geschriften van de Joodse hippie te maken had. De rest is je waarschijnlijk wel bekend. Je gelooft op basis van onvolledige teksten die in de 4e en 5e eeuw op basis van hun opportuniteit als waar zijn aangeduid door het zelfde rijk die je heiland liet kruisigen. Dát is de waarheid.

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:18

GeflipteVlaflap | 13-04-10 | 08:12
*duikt in de stamboom om te kijken waar de naamsverandering plaatsvond*


Ik geloof namelijk dat die familie eerst "Clitoris" heette.

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:15

Zo, heb ik dit topic even gemist... Maar Nazi's pleegden geen massamoorden uit naam van het Atheïsme....

Carl von Rabenhaupt | 13-04-10 | 08:14

Domme christenhond. Ik hoor al jaren dezelfde verhaaltjes van geloofsidioten. Kijk eens in de geschiedenisboeken geloofslutserts.

Hölzenbein | 13-04-10 | 08:13

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:05
Cliteur is toch zieliger.

GeflipteVlaflap | 13-04-10 | 08:12

liever 08:01 citeer"Juist, je bent tot je geloof GEKOMEN. Met andere woorden iemand heeft je meegenomen naar een gezellige kerk. De mensen en wat ze je vertelden stond je aan." Zo is het niet gegaan, niemand heeft me het evangelie vertelt, door het lezen van de bijbel tot geloof gekomen.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 08:11

Bos Hout | 13-04-10 | 08:06
Kijk eens naar L. Ron Hubbard: mislukte SF-auteur begint sekte en wordt er nog stinkend rijk door ook.

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:10

Hij heeft gelijk.
Vraag maar aan dominee Ian Paisley.

Boomschade | 13-04-10 | 08:10

Bos Hout | 13-04-10 | 08:06 Vrij simpel, je neemt een hoerenkast annex café, je benoemt die horecagelegenheid tot jouw kerk. Je religie is zuipen en neuken en daar schrijf je ook een soort van manifest over die je jouw bijbel noemt. Je klanten en bezoekers noem je 'volgelingen' en je vraagt ze om contributie.

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:10

Morgen iedereen.
Kom ik vroeg op kantoor om mijn kamer eens uit te mesten, zijn jullie nog steeds bezig. Ook is nu een die-hard born again christian aan het werk, leuk! Hee Jezusismijnredder, nog abortusartsen neergeschoten vanochtend?

Boeuf Bourguignon | 13-04-10 | 08:09

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:05 Psst, dominee Klink is niet de Abt Klink, het is z'n broer.

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:07

"Klink: Ongeloof leidt tot geweld"

Daar heeft hij helemaal gelijk in!

Als je niet gelooft zorgen de gelovigen er met geweld voor dat je dat wel gaat doen.

Bill le Koek | 13-04-10 | 08:06

Een religie starten, hoe doe je dat eigenlijk? Zit het al lang te overwegen.

Bos Hout | 13-04-10 | 08:06

GeflipteVlaflap | 13-04-10 | 08:03 Of Kloosterman. Een klooster is namelijk altijd voor nonnen, broeders en paters hebben een abdij.
En dan komt 'klooster' van kluister en, iets verder weg, van clitoris.

zeg maar jansen | 13-04-10 | 08:05

Klink, stel er maar eens een vraag over in het parlement.
Vraag de statistieken maar eens op.
We zijn immer toch zo 'lekker ter zake bezig'.
Dit kan er best bij.

Einde van de Domheid | 13-04-10 | 08:05

Je zou maar Paul Cliteur heten ...

GeflipteVlaflap | 13-04-10 | 08:03

@jimr, het gaat over ongeloof vs ongeloof, niet over een of andere passage in het NT.

Donderman | 13-04-10 | 08:02

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:47
Juist, je bent tot je geloof GEKOMEN. Met andere woorden iemand heeft je meegenomen naar een gezellige kerk. De mensen en wat ze je vertelden stond je aan. Je geloofd dat Jezus je gered heeft, maar zeker weten doe je het niet. Ik geloof bijvoorbeeld dat God zelf geen religie heeft, maar zeker weten doe ik dat ook niet.

lieverdeauddanreaud | 13-04-10 | 08:01

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:46
Heb het even opgezocht. Het Evangelie van Wiki zegt dat de Paus inderdaad slechts plaatsbekleder is van die jongen van Nazareth. Hij mag zijn stoel warm houden.

Bos Hout | 13-04-10 | 07:58

07:46 Dat de paus de plaatsvervanger van Petrus is, klopt natuurlijk niet. Het is gebaseerd op een tekst die totaal is verdraaid. Namelijk deze tekst ((matteus16vers16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.)) Jezus zegt niet dat Petrus de eerste paus is, waar hij omgaat is wat hij in vers16 zegt namelijk dat Jezus de christus is, (niet op de persoon Petrus) maar het gaat om wat hij daar zegt, op die belijdenis zal Jezus zijn gemeente bouwen. Het fundament is namelijk Jezus.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:57

Goedemorgen. Zo dat is weer lekker wakker worden.
Klink is kennelijk van god los en directeur van goede doelen op de vlucht wegens jatten miljoenen.

tinkerbell5509 | 13-04-10 | 07:55

Ja Klink, gooi maar nog meer olie op het vuur. Polariseer nog wat meer. Schep afstand tussen mensen die willen geloven en mensen die willen weten.
Voel jezelf verheven boven de ongelovigen en zaai haat uit naam van je religie.
Je hebt ons jaren laten lijden onder de tucht van de religieuze tolerantie. In die tijd is Nederland verworden tot een land met burgers die angst hebben voor de overheid en haar onbeperkte controledrift.
God ziet alles, zeggen jullie. Maar zelf ga je nog een stap verder. Je wilt niet alleen alles weten van iedereen, je wilt ook alles controleren, sturen en straffen.

domheid regeert | 13-04-10 | 07:55

Zijn harses zet volgens mij aan tot geweld..

stijnos | 13-04-10 | 07:51

(Deuteronomy 20:10-14)

As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace. If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town. When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town. But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder. You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you.

lieverdeauddanreaud | 13-04-10 | 07:50

Aan geloofgerelateerd geweld gaat een zeker fanatisme vooraf. De heer Klink vergist zich dus. Het moet zijn 'fanatisme dat leidt tot geweld'.

Donderman | 13-04-10 | 07:50

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:39
Ow, we gaan quoten uit de bijbel, daar ben ik ook dol op.
(Deuteronomy 21:10-14 NAB)

"When you go out to war against your enemies and the LORD, your God, delivers them into your hand, so that you take captives, if you see a comely woman among the captives and become so enamored of her that you wish to have her as wife, you may take her home to your house. But before she may live there, she must shave her head and pare her nails and lay aside her captive's garb. After she has mourned her father and mother for a full month, you may have relations with her, and you shall be her husband and she shall be your wife. However, if later on you lose your liking for her, you shall give her her freedom, if she wishes it; but you shall not sell her or enslave her, since she was married to you under compulsion."

lieverdeauddanreaud | 13-04-10 | 07:50

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:39
En zij zijt zonder zonde?

gladstoned66 | 13-04-10 | 07:48

liever 07:39
Ik ben met mijn 18de tot geloof gekomen, Jezus heeft al mijn zonden vergeven maar dat niet alleen dat mijn zonden zijn vergeven maakt geen ander mens van me, hij heeft ook een compleet ander mens van me gemaakt, iets wat ik vanuit mezelf nooit zou kunnen zijn. Zoals deze man www.youtube.com/watch?v=H7dpGWYZMDc totaal door Jezus is veranderd.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:47

Bos Hout | 13-04-10 | 07:45
Bedankt, ik was er aan toe, neem ook een bakkie.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:47

@ Bos Hout | 13-04-10 | 07:44
Volgensch mijn (als cultuurkatholiek) is de Peup de plaatsvervanger van Petrus op aarde.

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:46

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:35
Hebben we allemaal last van:)
Hier, had nog een chocoprins over van gisteren, is voor bij je koffie.

Bos Hout | 13-04-10 | 07:45

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:33
Dat dacht ik ook. En toch blijft een groot deel van de wereld in katzwijm vallen als diens zelfverklaarde plaatsvervanger in Rome weer wat destructiefs roept. Hoe kan dat toch?

Bos Hout | 13-04-10 | 07:44

@jesrr 07:35 op de eerste plaats, kun je God niet de schuld geven wat er in zijn naam gebeurd. Jezus zegt o.a. (matteus7vers22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.)) Inplaats naar anderen te wijzen, hoe zit het met je eigen aandeel in de ellende van deze wereld.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:39

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:18
Hoe ben je er zo zeker van dat Jezus je redder is, hoe en wanneer heeft hij zich aan jou geopenbaard?

lieverdeauddanreaud | 13-04-10 | 07:39

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:33
De Belsche Politie heeft ze gisteren in elk geval gevisierd.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:37

Bos Hout | 13-04-10 | 07:31
LOL,
Ja het gaat wel vaker mis bij me, maar dat Universiteren, valt dat momenteel ook niet onder Klink?, in de ochtend bevalt ook prima, koffie?

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:35

Kijk de geschiedenis er maar op na meneer klink,

Rond 500, ontstaan van de islam, werd verspreid door middel van kruistochten mét geweld.
Rond het jaar 1000, de christelijke kruistochten en de poging van het christendom om europa te veroreveren.
En zo gaat het nog duizenden jaren door, zoals nu de islam de wereld wilt beheersen.
Over 1000 jaar is dat het christendom weer.
Dankuwel en fijne dag

jesrr | 13-04-10 | 07:35

@ amsterdance 07:30 ,

Mensen die zeggen niet te geloven, vragen aan God of hij ze wilt verdoemen.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:35

@bos hout 07:26 Jezus kaarte heel vaak de schijnheiligheid van de religieuze leiders aan en wat er van het geloof was gemaakt. ((Lucas11vers42 Maar wee u, Farizeeën, want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, en gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. 43 Wee u, Farizeeën, want gij zijt gesteld op de ereplaats in de synagogen en op de begroetingen op de markten)) Wat denk je met al die viezigheid (kindermisbruik) en schijnheiligheid in de katholieke kerk, Jezus zou ertegen hebben gepredikt.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:33

@ Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:28
Dur is niks mis met het viseren van den mohammedaan op de universiteit.

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:33

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:28
Op ochtenden als deze begin ik altjjd met een half uurtje lekker universiteren.

Bos Hout | 13-04-10 | 07:31

Goedverdomme is Godverdomme en Neuqen is Neuken<br>
Het is maar net wat je niet wilt geloven

Amsterdance | 13-04-10 | 07:30

Verdomme een gnat gevonden in mijn eigen tekst:
Universiteer onderzoek = Universitair uiteraard.
Smerige Gnaten altijd!

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:28

@ jezusismijnredder
Goedemorgen,
Weet je, die Jezus zal voor zijn tijd best een goeie en inspirerende jongen zijn geweest, maar alle poppenkast die daarna kwam is toch nergens voor nodig geweest?
Heb jij instituties nodig voor jouw eigen geloof?

Bos Hout | 13-04-10 | 07:26

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:21
Krijg wel de weeë zeik van die begeleidende achtergrondmuzak.
Ik ook, moest gelijk een emmer legen en de troon bestijgen.
Wordt zo langzamerhand kotsmisselijk van die gasten.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:25

Dahaag schaapjes ROFLOL<br>
Klink steent grote tijd. Ghostwriters ook.<br>
1000+ topic. en het gaat niet eens over Wilders!<br>
Mees-ter-lijk.

Amsterdance | 13-04-10 | 07:23

@ Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 07:14
Neem aan dat hier deur professor Achmed de evolutietheorie wordt uitgelegd.
Krijg wel de weeë zeik van die begeleidende achtergrondmuzak.

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:21

“Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.” (Steven Weinberg)

lieverdeauddanreaud | 13-04-10 | 07:20

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:01
Moggûh Boeng,
Heb die beelden gisterenavond op de Belsche TV gezien, echt niet meer normaal.
Twee overvallen op juweliers een "Geleuvige"zware crimineel ( AK 47)dood op de autoweg, stenen gooiendë "Geleuvigen" , naar de Politie, in de stad.
Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 07:07
LOL,
U hebt hem door! vroegah, in mijn jeugdige ondeugende dagen vond ik die dingens al verdacht, kreef bij de aanblik van die Konijnenhokken altijd een onrustig gevoel over me alsof er iets op springen stond.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:19

Anneliesje 07:04, waar zeg ik dat ik beter ben. Ik ben gered doordat Jezus in mijn plaats, mijn zonden heeft uitgeboet en God heeft een ander mens van me gemaakt. De vraag is erken je van jezelf dat je een zondaar bent (gezondigd tegen God) en dat je vergeving nodig hebt en ook verandering.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 07:18

jezusismijnredder | 13-04-10 | 06:58
Normaal reageer ik niet op dit soort berichten omdat ik iedereen in zijn waarde wens te laten.
1. Er ontbreekt elk HISTORISCH bewijs van het bestaan van de persoon Jezus als die al zou hebben bestaan zou hij Yoshua hebben geheten, net zoals zijn mamma Miriam zijn pappa Joshe zijn familie Yitzak etc. Dus het geklooi begint al bij de naam.
2. Er is een duidelijke relatie interpretatie die wel historisch verantwoord is tussen de Egyptische cultus van Isis en Osiris en dit verhaal.
3. Er zijn zowat dezelfde epische dichtingen hierover in elke cultuur terug te vinden zoals de toegekende wonderen, zoals de Mytras dienst etc.
Wat de bijbel betreft: in de Canisius vertaling is de weergave zoals die werd goedgekeurd door Keizer Constatijn om zijn macht te vestigen. De Statenbijbel
staat vol aanpassingen die ontstaan zijn na de James vertaling.
Het evangelie van Johannes is minimaal door 3 personen geschreven ( Universiteer onderzoek aan ten grondslag).
Het hele geloof heeft tot niets anders geleid dan onderdrukiing en overheersing door de regerende klasse om controle over het volk te hebben wederom wetenschappelijk onderbouwt. Voorbeeld: bekijk de kerkhistorie maar eens van de Russich Orthodoxe Kerk en haar ontstaan.
Maar ik wens U verder toch een prettige dag toe.

Sjeng de helle | 13-04-10 | 07:10

@ Anneliesje | 13-04-10 | 07:04
Kweenie of het CDA dit ooit tegen de muzelman heeft gezegd, maar volgens Christenen zijn niet Christenen heidenen.
Das Nederlands veur kufar.

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:08

Sjeng de helle | 13-04-10 | 06:50
Hetgeen een BH gelijkstelt aan een bomgordel...

Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 07:07

Chhrrrristenen zijn gewoon betere mensen, übermenschen eigenlijk. Ook jiddische menschen beschouwen zichzelf als Gods uitverkoren volk. ... Israel vuurt zijn team aan de apikorsiem (Jiddisch woord voor 'ongelovigen') te verslaan.
de islaam voert ook oorlog tegen 'ongelovigen'. Ik vind Klink een sociaal "domme man".

Anneliesje | 13-04-10 | 07:04

Moggûh Sjeng
Effe off topic
Tis maar goed dat die Koos H. geen Marokkaan is.
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/b...
-
@ Nonkel Frituur | 13-04-10 | 05:20
Is het vet al heet ?

wachtmeester de bruy | 13-04-10 | 07:01

06:34 dosis, de bijbel staat niet vol tegenstrijdigheden en ik zie Jezus nergens tot geweld oproepen, hij waarschuwt wel voor de poel van vuur (hel) oordeel. Voor de mens die zijn hele leven in zonden wil leven en dat prima vind, is dat niet meer als terecht. God is volmaakt in zijn liefde en hij heeft door Jezus voor ieder mens een weg tot vergeving en verandering aangeboden, God heeft bewezen dat hij de volmaakte liefde is.

jezusismijnredder | 13-04-10 | 06:58

Moggûh @all,
Klink heeft gedeeltelijk gelijk, het zijn niet de geleuven of de ongeleuven.
Het komt door de siliconen, die de boel opblazen, zelf net gelezen a.u.b:
www.telegraaf.nl/buitenland/6509355/__...

Sjeng de helle | 13-04-10 | 06:50

Die meneer is ziek in zn hoofd...
Ik stel een rondje shocktherapie icm TBS zónder proefverlof voor...

Koning Blerf | 13-04-10 | 06:40

De mens is zodra hij zich bij een groep aansluit potentieel gewelddadig. Het enige verschil is dat ongelovigen hun wandaden uit zichzelf laten opborrelen, en gelovigen ze aan een stoffig boek vol met tegenstrijdigheden en onzin ontlenen...

Dagelijkse Dosis | 13-04-10 | 06:34

Dus Nazies zijn atheïsten. De paus was een nazi. Dus de Paus is ook een atheïst.

Gavrilo | 13-04-10 | 06:05

Een soort van off topic:
Als geloof tot voetbalgeweld leidt in Gorinchem zijn er gelukkig geen vrouwen bij

‘Het toernooi is speciaal voor de mannen georganiseerd, vrouwen kunnen ook kijken maar dan via www.islaam.tv. Daar worden de wedstrijden live uitgezonden’.

www.stadgorinchem.nl/page/Lokaal/Regio...

Rechts oud rose | 13-04-10 | 05:28

Na het artikel gelezen te hebben : Klink slaat nagels met koppen. De brave man heeft gewoon gelijk.
Het is wellicht populairder om mee te heulen met het koor van "iedere vorm van religie is per definitie slecht", maar wat een onverdraagzame haatreacties staan hier. Als je ze allemaal leest moet je Klink zéker gelijk geven. Het is in een dergelijk klimaat van blinde, irrationele georchestreerde haat dat oorlogen ontstaan.
Wie het in het vervolg over de onverdraagzaamheid van de islam heeft (met recht en rede !) zou toch best ook even bij zichzelf te rade gaan.

Nonkel Frituur | 13-04-10 | 05:20

Heeft deze man ooit van de middeleeuwen gehoord?

Xit Erin | 13-04-10 | 03:31

Doet me er aan denken dat ik een deurklink moet repareren, maar dat terzijde.

DANNY3960 | 13-04-10 | 03:14

Wauw, 3:00 geweest en men is nog steeds ontopic.
Mijn bijdrage: in mijn belevingswereld bestaat er geen opperwezen, aanhangers van religie (sprookjes) zijn dus nooit "ietsje beter" dan ongelovigen.
*tevreden in handen wrijft*

necrosis | 13-04-10 | 03:10

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 02:42
Dat 'fascistje' interesseert me niet zo, vond het raar. Dat jij niet inziet dat het christendom in ethisch opzicht superieur is aan de islam is bizar. De islam heeft geen ethiek, behalve wat groepsegoïsme. Iets wat je kunt weten als je de koran gelezen zou hebben.

Ik heb het christendom niet nodig om de islam een oorlogszuchtige, wrede, mensonterende en tot apathie en lethargie te kwalificeren geestesaandoening te vinden, rijp voor opname in DSM. Jij probeert mij weg te zetten als een soort nazi, met je stompzinnige gelul over volkseigen elementen, maar je begrijpt in de kern totaal niet waar het om gaat.

Dat kompt, ik zal het maar zeggen, omdat je te beroerd en vooral te lui bent om je te verdiepen in de kern van de zaak (je weet niet waar het over gaat, face it, en je hebt nooit iets gelezen, je hebt je studie niet afgemaakt etc.; dat laatste voor de humor) en je in wezen een ongelooflijke lafbek bent die vooral oud wil worden - een politiek correcte klootzak dus. Daarvan, Bento, hebben we er wel genoeg.

Een ander verwijten dat hij dingen serieus neemt, zelfs het geblaat van een Klink, zelfs het geblaat van een imam - neuh, da's niet heel sterk. Ik heb jou nog niks horen zeggen waar ik, of wie ook, van op keek. Slaap lekker, mafkees.

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:59

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:48
Nogmaals: godje.

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 02:50

Het is natuurlijk niet zo dat de laatste commenters gelijk hebben, maar nu het tegen het einde loopt wil ik toch nog even kwijt dat ik die Klink een ongelooflijke dweil vind met de herseninhoud van een doodgeboren dodo en, wat erger is, een gevaar vind voor de samenleving. Als je werkelijk denkt dat zijn betoog ook maar in de verte iets te maken heeft met een serieuze discussie (hij heeft werkelijk nooit ook maar iets gelezen en is zo stom als het bekende achtereind van een varken), dan ben je rijp voor de gesloten afdeling van om het even welk gesticht.

Zijn soort praatjes, weerlegd door tallozen (niet gelezen natuurlijk, hè Klink), zouden het perfect doen in een Taliban-achtige staat. 't Zijn dingen die dit minkukel niet ook maar in de verte begrijpt. Wat moet Nederland met dit soort idioten?

Dat volk heeft nog stemrecht ook, hahaha. In feite, om het af te ronden, adviseer ik iedereen om elke gelovert in z'n bek te spugen du moment dat hij zegt in een godtje te geloven en dus, ja dus, z'n kinderen psychologisch mishandelt. Niet alleen een advies, maar een oproep. Spuug die zooi in hun gezicht, lach ze uit, boer in hun bek - da's namelijk hun niveau, dat begrijpen ze.

Sleep well.

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:48

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:30
Dat bedoel ik nu met dat knuppelen. Nergens voor nodig, tenzij je je aangesproken voelt door "klein fascistje". Als dat zo is, ga dan eens met wat minder strakke billetjes door het leven, dan wordt je misschien oud zonder hartkwaal.
Mijn punt: je redeneert op basis van dezelfde onkunde als Klink hierboven. Je hoeft de islam niet inferieur te vinden aan het christendom. Beiden zijn gif voor de geest en volledig verachtelijk. Jij gebruikt het christendom alleen om naar de islam te trappen, en daarom ben je een fascistje. Je gebruikt namelijk zogenaamde volkseigen elementen om vreemde elementen te vernederen.
Overigens is het verkleinwoord van god gewoon godje. Die extra "t" verdient alleen Bentootje.....

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 02:42

@Heads or Tails | 13-04-10 | 02:21
Het is al veel te laat. Dit gaat niet meer goed komen hoor.

Parsons | 13-04-10 | 02:41

@Mindy | 13-04-10 | 02:24
Welterusten!

Parsons | 13-04-10 | 02:36

het zou mooi zijn als we allen atheisten werden.
het geloof leidt tot niets.
weltrusten.

wlgrp | 13-04-10 | 02:31

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 02:13
De islam vind ik in alle opzichten inferieur aan het christendom, waarbij ik het christendom ook nog eens te achterlijk voor woorden vind.

Wat dondert het dan nog uit welke eeuw die halvegare troep afkomstig is? Ik kan het ook wel gaan hebben over Ra, Isis, Wodan, Thor - who cares?

Wat dat met fascisme te maken heeft, Groenvoer, dat moet je me toch eens uitleggen, en ook waarom je hebt over 'nostalgisme' - zelf verzonnen? Ik vermoed zomaar dat ik meer in het nu leef dan jij. Welk godtje heb jij uitgezocht - laat me toch niet lachen man.

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:30

@de honden blaffen... | 13-04-10 | 02:15
Ja, tegen de kerk is links, tegen de islam is rechts. Verbaas ik me al jaren over.

Parsons | 13-04-10 | 02:29

@HY78. | 13-04-10 | 02:14
Kijk, denk eens na over het volgende. We hebben een probleem in de bouw. We hebben een probleem met een grote groep geestelijk gestoorden die in toverkabouters geloven. Combineer die twee zaken. De toverkaboutergelovigen stoppen we in gestichten. Denk hierbij aan voormalige kerken, haattempels, etc. Die moeten allemaal verbouwd worden. Bouwvakkers blij, normale mensen blij. Scheelt overigens ook in de files. Wat ik je brom.

Parsons | 13-04-10 | 02:27

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:26

Negeren die dimzers en ongelovige schaapjes tellen gaat.

Mindy | 13-04-10 | 02:24

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:23

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:22

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:22

Parsons | 13-04-10 | 02:08
Eerlijk gezegd had ik van de garistenhonden nooit zoveel last, maar ze worden vervelend nu ze zich moeten profileren t.o.v. de moslims - krijg je weer dezelfde lulkoek te horen.

Het garistendom was nou net zo gezellig aan het uitsterven in Europië, krijgen we er een stel halvegare maangodtaanbiddertjes bij. Lekker ja. Die zooi moet als eerste dit continent verlaten, het garistendom sterft vanzelf wel uit, verstrikt als het is in innerlijke tegenspraak. Ik ken geen garisten die niet op zeker moment toegeeft dat hij het ook maar flauwekul vindt en 'het' gelooft omdat z'n ouders dat ook deden, een enkele retard daargelaten. Daar maak ik me niet zo'n zorgen om, die hebben genoeg aan Spongebob - een held, daar kunnen we het denk ik wel over eens zijn.

"In den beginne was er Spongebob. De aarde was woest en ledig en totaal kudt. Toen kwam Spongebob en sprak aldus: Ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor!"

Tijd voor een nieuw evangelie. Spongebob in China.

www.youtube.com/watch?v=6HIavxnUHls

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:21

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:20

seven | 13-04-10 | 02:09
Oeps, Klink H. je hebt gelijk.
Dan kunnen we weer rustig gaan slapen.
Pardon reeds.

de honden blaffen... | 13-04-10 | 02:20

@DANNY3960 | 13-04-10 | 02:13

Dat begreep ik al. (door de link in je reaguursel van 21:57)
Juweliers - Overvallers: 1 -1

Prof. D.A.H. Vintik | 13-04-10 | 02:18

@Heads or Tails | 13-04-10 | 02:10
Ik neem alles serieus. Tenzij het bullshit is.

koerbagh ® | 13-04-10 | 02:18

-weggejorist en opgerot-

dimzers | 13-04-10 | 02:17

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:16

Parsons | 13-04-10 | 02:08
Dat is al gebeurd in de jaren zestig, hier in Nederland althans.
Des te verwonderlijker is het dat islamkritiek zo gevoelig ligt.
Daarom vond ik het citaat van Klink verbazend.

de honden blaffen... | 13-04-10 | 02:15

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:15

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:14

@Parsons | 13-04-10 | 02:08
Ik zeg : "Doen!".
Dat is eenvoudig te rechtvaardigen met het argument, dat "die andere gelovigen" toch maar geestesziek zijn, en u het resultaat van duizenden jaren evolutie.
En tja, met al die wijsheid en zekerheden is de wereld best begrijpelijk.

Vergeet niet de vetput aan te zwengelen overigens, feestelijke uitstorting van de vlammetjes gewenst.

*Dwangbuis opzoeken gaat

HY78. | 13-04-10 | 02:14

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:02
Maar je gebruikt wel strijdkreten uit de 16e eeuw. Het door u bezongen Christendom is overigen een 1e eeuwse ideologie, terwijl u een 9e eeuwse (uw woorden, feitelijk een 7e eeuwse) bestrijdt. U bent dus gewoon een boos fascistje, wat niets van invloeden moet weten, die u bij gebrek aan interesse in de wereld om u heen en misplaatst nostalgisme naar een wereld die u niet kent alleen maar kunt afwijzen. Geeft niet, even goeie vrienden, uw soort (beetje dom, grote mond, anderen direct neerknuppelen) bestaat al sinds het begin der mensheid. We zijn hier nog steeds, dus ik maak me geen zorgen.....

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 02:13

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:11

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:58
Was ff roken. Goed dat je er bent. Eén van de weinigen die obscurantisme serieus neemt.

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:10

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:10

de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:55
Het is niet Ab, maar z'n tweelingbroer. (zie laatste zin bij refdag)

seven | 13-04-10 | 02:09

dimzers ga eerst eens taalles nemen of hoepel idd op naar je eigen soort sites.

Mindy | 13-04-10 | 02:09

@muxje: maar ik zeg ook niet dat "ongelovigen" *niet* de eigenschappen hebben die ik noem.
Ik zeg alleen dat dat is wat geloof inhoudt. En dat dat naar wat ik ervan heb gezien heel wat anders betekent dan religie. Religie is voor mijn gevoel alles wat met gemeenschappelijk bang zijn voor elkaar te maken heeft.. noem het vegetarisme, noem het katholicisme, dat is maar een naam, een symbool.

Lefgozer | 13-04-10 | 02:09

@shakespier | 13-04-10 | 01:53

Het zou ook tè toevallig geweest zijn.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-04-10 | 02:08

@Heads or Tails | 13-04-10 | 02:02
Daar kan ik me wel in vinden. En daarna pakken we de andere geloven aan ok?

Parsons | 13-04-10 | 02:08

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 02:06

vander F | 13-04-10 | 01:33
Bewondering voor jou.

Mindy | 13-04-10 | 02:05

Kunnen we die vent niet gewoon even over de Klink jagen?!! Oh nee!... dan krijgt ie straks nog gelijk ook!

Nonbeliever | 13-04-10 | 02:04

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:54
Ik heb niet zoveel te maken met de 12e eeuw. Ik leef in de 21e eeuw en zie een 9e-eeuwse religie bezig met een opmars in Europa en dat bevalt me niet. Dat bevalt me zelfs zo erg niet, dat ik voorstander ben van deportatie van de gehele islamitische gemeenschap. Reconquista!

Just an opinion, they're like assholes, everybody's got one.

*Wilders veel te gematigd vinden doet*

Heads or Tails | 13-04-10 | 02:02

=> en daardoor. Hmm. Achterlijk zeg ik je.

eigen-mening | 13-04-10 | 02:01

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:57
Helaas te achterlijk een daardoor een gebroken rug. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 02:01

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:59

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:50
Koerbagh leeft.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:58

eigen-mening | 13-04-10 | 01:50
Troost, mij boeit het ook niet zolang ik er maar geld mee verdien. Het liefst natuurlijk geld dat uit de gebroken ruggen van arbeiders wordt geperst - dat zijn dan in dit tijdsgewricht halvegaren die aan de Zuid-As werken en dat maakt het alleen maar leuker. Zij werken, ik niet. Ik sta ook niet in de file, hahaha.

Ik zeg maar zo, om een bekend volksschrijver te citeren, dat je beter rijk en gezond kunt zijn dan ziek en arm. Ja toch? De rest is onzin, voor lutsers.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:57

@seven | 13-04-10 | 01:47
Het beste nummer wat die kerel heeft uitgebracht. Bedankt weer. Lekker dramatisch meeslepend nummertje om een verhaal van te maken.
Ken je overigens de film? movies.yahoo.com/movie/1809404371/info...

eigen-mening | 13-04-10 | 01:56

Zo'n Klink, da's een lulhannes, de moeite, als eerder gezegd, van het onderkotsen niet waard. Jawel, en morgen moet-ie weer het eelt van z'n vrouw d'r kut krabben - geen leven, ik zeg het je.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:49


Zeker, maar die lulhannes heeft gezegd wat ie gezegd heeft, het staat zwart op wit, en daar zullen enkele van zijn ex collega's niet blij mee zijn.

de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:55

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:49
't Is duidelijk dat jij pas sinds 2001 uit je doppen kijkt.
En praat niet zo lelijk over mevrouw Klink. Waarom heeft die hier iets mee te maken?

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:54

Dit is toch wel een baanbrekend citaat van Klink.
de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:38
Daar gaat hun veelgedroomde convenant met de islam, want hiermee beet Allah zichzelf (als vreedzaam profilerend) toch lelijk in de eigen reet. Heb God altijd al een beetje dom gevonden, ook al bestaat hij niet.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:54

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:53

@dimzers | 13-04-10 | 01:47
Ga eens weg man.

Parsons | 13-04-10 | 01:52

@wakkere_nederlander | 13-04-10 | 01:48

Jij....! :)

atm0s | 13-04-10 | 01:52

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:45
En Koerbagh?

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:50

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:43
Dat gekloot op de beurs is best wel slim. Helaas kan het mij niet echt boeien. Als het mij wel kon boeien ben ik helaas een paar slagen te achterlijk voor. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 01:50

@seven | 13-04-10 | 01:47

Ja het zijn leuke tijden voor wetenschappers, maar die technologie is nog lange niet logie. t echt no logie

atm0s | 13-04-10 | 01:50

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:40
Daar heb je een punt. Die verdomde garistenhonden vliegen gewoon het WTC binnen, plaatsen bommen in Madrid en Londen, snijden Theo van Gogh de keel af, verkloten in elke middelgrote stad in Europa de sfeer en scoren zeer hoog op elke criminaliteitsindex - ik zeg: weg met die troep!

Zo'n Klink, da's een lulhannes, de moeite, als eerder gezegd, van het onderkotsen niet waard. Jawel, en morgen moet-ie weer het eelt van z'n vrouw d'r kut krabben - geen leven, ik zeg het je.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:49

*terminus*

vander F | 13-04-10 | 01:48

Oftwel: mensen leiden tot geweld...

enfin:http://www.youtube.com/watch?v=LD-4_J8ozcw
mooi geweld bestaat ook JURK!

(groetjes aan atm0s de plug-in MASTERRRR!)

wakkere_nederlander | 13-04-10 | 01:48

@koerbagh ® | 13-04-10 | 01:43

Ja dat is krankzinnig, die gelovige moeten dat geloven lekker zelf doen, en andere met rust laten, of hun opvattingen verkopen door liefde uit te dragen.

Doe as I say, don't do as I do..

Mafkezen

atm0s | 13-04-10 | 01:47

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 01:47

atm0s | 13-04-10 | 01:33
Een God lost die vragen niet op, sterker wordt ingewikkelder. Waar komt God opeens vandaan hoe ontstaan en waarom? Het begin der natuur is natuurkundig via unificatie al aardig onderweg. (Strings / M theory)
muziek;
www.youtube.com/watch?v=Pt-NvcuDVBc "Clubbed to death" Rob Dougan - Kurayamino Mix - ( The Origin clip BBC)

seven | 13-04-10 | 01:47

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:43
Laten we voorop stellen dat het ook zeker niet mijn ding is. Ik ken echter iemand in mijn nabije omgeving die er veel vrede uit haalt om die mensen enigzins te steunen. Op zich best wel een nobel beroep.
Voor het geld moet je zoiets zeker niet doen..

eigen-mening | 13-04-10 | 01:46

@koerbagh ® | 13-04-10 | 01:45 ,
wees maar blij,
hij schijnt nogal losse handjes te hebben gehad,

vander F | 13-04-10 | 01:46

"met" omhoog flikkert @ 01:45

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:46

@vander F | 13-04-10 | 01:37
Ik heb Anselmus niks te maken, die is dood.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:45

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:40
Absoluut!

de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:44

eigen-mening | 13-04-10 | 01:38
't Is niet mijn 'ding', werken met terminale patiënten. Volgens mij betaalt het kudt en moet je ook nog kaarsjes gaan aansteken en andere flauwekul - dat doe je dan ook nog omdat je denkt dat je verplichtingen hebt aan een lijk.

Nee, niet mijn kopje thee. Ik verdien liever een paar ton met een halve week werk en wat gekloot op de beurs. We leven 1 keer en da's te weinig om je tijd te verdoen met mensen die nog een paar uur te gaan hebben. Die gaan ook wel als jij intussen in de optiehandel bezig bent.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:43

@atm0s | 13-04-10 | 01:35
Snap je ook het probleem van het ontologisch bewijs? Namelijk de onbewezen premisse van dat zogenaamde godsbewijs?
"God is groter dan hetwelk gedacht kan worden" impliceert een grens aan gedachten die niet wordt aangetoond, noch kan worden aangetoond. Dus kun je de redenering net zo goed omdraaien, dan behoudt de logische geldigheid, én is het waarschijnlijk dichterbij de waarheid mede omdat er verder niets aan aannames bewezen hoeft te worden.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:43

@DANNY3960 | 12-04-10 | 21:57

Gelukkig is dit keer een overvaller overleden ipv de juwelier.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-04-10 | 01:42

@vander F | 13-04-10 | 01:40
Uiteindelijk heb je daar in de letterlijke zin gelijk in. Vanaf je geboorte ben je al gezegend met een terminale ziekte genaamd leven.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:42

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:42

@eigen-mening | 13-04-10 | 01:38 ,
uiteindelijk zijn we allemaal terminaal,
je gaat dus dagelijks met terminale mensen om,
gek idee hè?

vander F | 13-04-10 | 01:40

de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:38
Gaat het even teveel over de pijnpunten van de joodsch-gristelijke traditie, en moet de aandacht weer even naar de islam?

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:40

@seven | 13-04-10 | 01:28
rm -rf

Parsons | 13-04-10 | 01:38

"Het zal waar zijn dat in alle godsdiensten fanatici voorkomen die van een godsdienst een ideologie maken. Dat gebeurt vandaag de dag binnen de islam. Heel wat islamieten hebben daar een afkeer van. Het nare is dat radicale elementen binnen de islam zich met enig recht kunnen beroepen op Mohammed. Deze deinsde er niet voor terug om door middel van verovering en geweld de islam op te leggen."

Dit is toch wel een baanbrekend citaat van Klink.

de honden blaffen... | 13-04-10 | 01:38

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:32
Eens.
Neemt echter niet weg dat werken met terminale patienten alleen voor een speciaal type mensen is weggelegd. Maw. Je moet er wel tegen kunnen.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:38

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:34
Ja, jij kan dat wel. Maar er bestaat voor de gelovige geen argument waarin hij (Hij) niet kan bestaan. Daarin ligt 'm nou net de kneep, paarlen voor de zwijnen dus....

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:37

@pius | 13-04-10 | 01:27
Vergeet Cruijff niet.
.
Oh nee, die is al orakel.

Parsons | 13-04-10 | 01:37

mark twain | 13-04-10 | 01:24
Oh, misschien eens iets van lezen dan, want klinkt wel belangwekkend, vanuit de wereld van het bestaande het onbestaan van het niet bestaande bewijzen. Al is zelluf nadenken natuurlijk veeeel leuker.
Is ie misschien toch niet helemaal van deze wereld? Ofwel, hoe anders kan hij zich daarergens vaag in het nietzijnde bewegen?

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:37

@koerbagh ® | 13-04-10 | 01:30 ,
beetje Anselmus lopen verkrachten.

vander F | 13-04-10 | 01:37

Kijk, nu kun je lullen tot je een ons weegt, heer of mevrouw moderator, maar dit topic was niet over de 1.000 heen gekomen zonder mijn geweldige bijdragen. Stuk voor stuk waard uitgeknipt en opgehangen te worden.

Nou ja, dat 'ophangen', laten we dat nog maar even in het midden laten.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:36

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 01:35

@koerbagh ® | 13-04-10 | 01:30
Jij bent goed in logisch denken zeg.

atm0s | 13-04-10 | 01:35

@Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:33
Ach, het teleologisch argument kun je ook zo verdraaien dat god juist niet kan bestaan.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:34

@shakespier | 13-04-10 | 01:26 ,
ik werk in de zorg ja,
maar daarbuiten ook menig hand van een stervende mogen vasthouden in de laatste minuten.
Ik ken het doodgaan.

Egomaan bedoel in de zin van egocentrisch,
vol van zichzelf.

Vrijdag nog nog iemand belooft een kaarsje voor 'm op te steken,
bij Maria dan hè, een volstrekte Atheist, maar hield wel van vrouwen.
2 uur later was hij dood.

vander F | 13-04-10 | 01:33

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:33

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:30
Doe geen moeite. Dit is onverenigbaar met de teleologische werkelijkheidsopvatting van gelovigen.

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:33

@seven | 13-04-10 | 01:28 en de rest
Als jullie gaan filosoferen om te verklaren wat de fuck je hier doet, hoe dat kan, wat er te zien valt achter het einde van het heelal, niet halverwege stopt om terug te gaan naar je tuintje met een kopje koffie, maar verder gaat.

Waar houdt het dan ergens op?

Ergens in de smokerings of your minds?

Maar als je verder kon, nou ergens daar achter heb je als kind of wat dan ook, de basis waarop je alles hebt gebouwd.

Nog een muziekje dan maar:

www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08&am...

atm0s | 13-04-10 | 01:33

eigen-mening | 13-04-10 | 01:23
't Is juist vaak wel lachen met terminale patiënten. Zij gaan doodt en jij niet - daar zit een hogere vorm van humor in. Kijk, over een jaar over 100, of eerder, begin jij ook te ontbinden en word je misschien wel aardgas. Die terminalen leveren dusdoende mogelijk een bijdrage aan de dreigende energieschaarste.

Deze wereld heeft behoefte aan terminalen - kijk, dat is positief denken. Mijn handelsmerk. Morgen TomTom kopen (@twain cs).

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:32

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 01:31

@pius | 13-04-10 | 01:23
Ok! Kijk ik morgen naar :)

Parsons | 13-04-10 | 01:30

Ik geloof dat ik ga slapen.

*out*

pius | 13-04-10 | 01:30

@atm0s | 13-04-10 | 01:22
Nee, ongelovigen GELOVEN niets. Ongelovigen geloven niet IN niets.
Subtiel verschil. Gelovigen geloven IN niets (en noemen dat dan god).

Gelovigen gebruiken graag het ontologisch godsbewijs, maar dat kun je net zo goed omkeren.
Niets is groter dan gedacht kan worden. God is groter dan gedacht kan worden. Dus god = niets. Gelovigen geloven in niets.
Logisch gezien precies hetzelfde argument.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:30

Parsons | 13-04-10 | 01:25
En hij heeft de hand van god niet nodig.

Mindy | 13-04-10 | 01:29

@@mark twain | 13-04-10 | 01:12
Ik zal nergens ontkennen dat er ook verdomd goede richtlijnen in het geloof zitten. Ik heb alleen geen geloof nodig omdat te beseffen. Ieder weldenkend mens kan dat zelf ook bedenken.

Nog ff een vraag.. Heb jij een zesde zintuig voor atheisten? Ik vraag mij anders af hoe je die stelling vast kan houden.

"Met gelovigen praat ik nooit over geloof en met atheisten praat ik dus ook niet." = Zonder dat zintuig moeilijk waar te maken in het dagelijks leven.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:29

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 01:28

atm0s | 13-04-10 | 01:22
Oneens.
file not found of dev/null om in jouw termen te blijven.

seven | 13-04-10 | 01:28

Parsons | 13-04-10 | 01:25

Eensch. Kempes, Maradonna, Messi. De vader, de zoon en de heilige geest.

pius | 13-04-10 | 01:27

Als je kruisridder, jihadist, kettervervolger, noem het bent, dan ben je onschuldig, want je doet het in opdracht van. dus is het niet zo erg. Die ongelovigen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, dat zijn allemaal ranzige barbaren.
Stel je toch voor dat je je buurmeisje verkracht en dan in stukjes snijdt, zoals bekend usance in die kringen, en je kan niet eens biechten, of je handen in onschuld wassen omdat die hippie aan het kruis alle zonden van z'n volgelingen op zich heeft genomen... Dus, gewoon lid worden van één of andere tempel en het komt allemaal goed. Slachtoffers liever kiezen uit een concurrerend genootschap (of liefst ongelovigen): nog beter!

pips | 13-04-10 | 01:27

mark twain | 13-04-10 | 01:19
Een verbod zou ik niet zo gauw weten te vinden, maar zuipen zal nergens aanbevolen worden. Raar eigenlijk, dat de meeste roesmiddelen verboden zijn, althans het overmatig gebruik ervan in de privésfeer.
Dit terzijde. Mijn gedachten schieten soms alle kanten uit en ik moest er opeens aan denken hoe het zou zijn om jou op de keukentafel via de welbekende artiesteningang totaal uit te wonen

Dat zijn toch wel dingetjes die je een Heads or Tails vergeeft, oder? ' t Is uiteindelijk maar een gedachte.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:27

@atm0s | 13-04-10 | 01:22

Precies, net zo als dat géén postzegels verzamelen ook een hobby is en shoppen ook zondagsrust.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-04-10 | 01:26

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:26

@atm0s | 13-04-10 | 01:22 ,
wat een onzin zeg.

vander F | 13-04-10 | 01:25

Zit nu naar beelden van Messi te kijken (Holland Sport). Ik neem alles terug. God bestaat wel en hij heet Messi.

Parsons | 13-04-10 | 01:25

Parsons | 13-04-10 | 01:24
Helaas, maar begrijpelijk. Ik hoop dat je morgen uit kunt slapen? Ik in ieder geval wel, maar toch ga ik nu mijn bed opzoeken. Vrede zij met u allen!

Canterwood | 13-04-10 | 01:25

@atm0s | 13-04-10 | 01:24
zij zei, jij zei, je weet wel

atm0s | 13-04-10 | 01:25

@mark twain | 13-04-10 | 01:21
Nee, maar het belang van jouw bestaan en het belang van jouw dagbesteding in vergelijking met die van Herman Philipse zou ik dan wel *for the record* ook in dit draadje opgetekend zien. Dus zeg het maar: wat doe jij eigenlijk voor belangwekkends dat jou geen minkukel maakt?

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:24

@ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:17
Precies, geluk zit in de kleine dingen.. En wat je nog meer zij, ja daar word je vanzelf handiger in.

atm0s | 13-04-10 | 01:24

atm0s | 13-04-10 | 01:22
Da's geen geloof, das een woordspelletje.

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:24

@Canterwood | 13-04-10 | 01:17
Ik ben echt veel te moe om daar nu een zinnige discussie over te kunnen voeren. Sorry.

Parsons | 13-04-10 | 01:24

@Zsu-23-4 01:18
Dat is iemand , die hoogleraar is in Utrecht. De man noemt zichzelf filosoof, maar heeft nog nimmer iets van enig belang bedacht, behalve dat God niet bestaat.. Dat schijnt ie ook te kunnen bewijzen.

mark twain | 13-04-10 | 01:24

Klink sloeg ook vandaag weer voll daneben.
In WESTERBORK bestond hij het om de oude dame Selma een lintje uit te rijken.
Hij excuseerde zich dat de Nederlansche Regering zich tegenover haar NIET NETJES
had gedragen.
A major INSULT tegen de oude dame.
Terug uit Sobibor werd ze Persona non Grata in dit door Relies geregeerde land.
Ze had het lint moeten weigeren en voor zijun gereformeerde ogen moeten vertrappen,maar de oude stakker was blij.

Niet NETJES,um Gotteswillen.....

Henry VIII | 13-04-10 | 01:23

Parsons | 13-04-10 | 01:17

U2.

pius | 13-04-10 | 01:23

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:13
Terminale patienten zijn meestal niet het meest prettige gezelschap.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:23

John_Galt | 13-04-10 | 01:18
Geef 'm een aai over z'n kop van me. Dan ben ik goed geweest, mocht ik na m'n dood ongelijk krijgen....:)

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:22

Ongelovigen geloven in niets, en toch is dat ook een geloof,

onze hersenen hebben een \ of voor linux gasten een / nodig.

trust me.

atm0s | 13-04-10 | 01:22

@koerbagh 01:19
heb jij last van geheugenstoornissen?

mark twain | 13-04-10 | 01:21

@Heads or Tails 01:17
Helemaal verboden is het niet ; maar zuipen wordt toch wel ten strengste afgeraden, zo niet verboden.

mark twain | 13-04-10 | 01:19

mark twain | 13-04-10 | 01:06
'Het vervelende van atheisten is nou net dat ze zoveel over het bestaan van God zeggen te weten'
Over het bestaan van god hebben ze doorgaans weinig te zeggen. Er komt alleen veel tegengas wanneer er allerlei ongefundeerde uitspraken worden gemaakt die andersdenkenden onder aan gods voedselketen plaatsen, waarmee de gelovigen zich op een moreel voetstuk plaatsen. En daar de gelovigen structureel weigeren de bewijslast bij hun uitspraken te aanvaarden en te voldoen, moet je niet raar kijken wanneer redelijk denkenden deze bewijzen voor u invullen.

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:19

@mark twain | 13-04-10 | 01:17
En wat doe jij dan voor belangwekkends?

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:19

@mark twain | 13-04-10 | 01:12

"Met gelovigen praat ik nooit over geloof en met atheisten praat ik dus ook niet."

Daar slaat mijn comment op. Dat is toch niet zo moeilijk?
No offence btw. Eerder de boel op scherp zetten. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 01:19

mark twain | 13-04-10 | 01:17
Wie is dat?

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:18

@eigen-mening | 13-04-10 | 01:13
@Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:13
Zo heet ie. M'n hond.

John_Galt | 13-04-10 | 01:18

Wat een onzin waar Klink mee aan komt zetten. Je kunt wel voorbeelden noemen van atheisten die een boel mensen hebben vermoord, maar dat hebben ze niet in naam van het 'atheistendom' (of zoiets) gedaan. In tegenstelling tot de relifanaten, die wel degelijk mensen vermoorden, omdat ze dat 'moeten' van hun geloof.

Hondenmoller | 13-04-10 | 01:17

Religies planten zich voort via hersenspoeling die meestal direct na de geboorte begint.
De aanhangers van godsdiensten zijn over het algemeen derhalve niet meer dan gehersenspoelde zombies.
*allah is klein eraan toevoegt, als antidotum*

Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 01:17

kun je wel gek van worden, dat dan weer wel :)
atm0s | 13-04-10 | 01:09
Niet als je op tijd terugkeert naar je tuintje en de eenvoud van een kop koffie. Bijvoorbeeld.
Lekkere muziek overigens ;)

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:17

ZSU -23-4 )104
Zo'n minkukel als Herman Philipse heeft er toch een zwaar betaalde dagtaak aan.

mark twain | 13-04-10 | 01:17

mark twain | 13-04-10 | 01:12
In Prediker staat anders dat het prima is om een glas wijn te drinken. Echt een boek voor jou, vind ik. Vanitas vanitatum etc. Je moet ook je wijf liefhebben - geloof dat de Prediker toen net iets te veel gezopen had, maar da's een kwestie van exegese.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:17

@pius | 13-04-10 | 01:05
Kon het niet laten om toch even te checken. Je hebt meel.

Parsons | 13-04-10 | 01:17

@Parsons

Mijn eerdere vraag was serieus bedoeld. In welke zin bestaat god als concept niet? Of je nu de christelijke of joodse god neemt, of wat voor god dan ook, het blijft een concept.

Ik stel deze vraag met het risico achterlijk over te komen, maar dat doe ik liever dan niet achter het antwoord (of in ieder geval een meer uiteengezette interpretatie) te komen.

Canterwood | 13-04-10 | 01:17

@shakespier | 13-04-10 | 01:13 ,
angst, onrust, paniek, verzet,
en als je pech hebt een krijsende familie om je heen,
vol van hun eigen egomane angsten en verdriet.

vander F | 13-04-10 | 01:16

Even basis: er is natuurlijk wel een scheppende kracht geweest. van niks naar materie en antimaterie misschien. of van niks naar droom van leven.
Dat kan je een god noemen. Heeft niets met de bijbel en wat gristenen bedoelen te maken verder maar is toch een beetje een god, dus nou geen ruzie meer zoeken, kut atheisten!.
Ik moet naar bed nu, zuiver op het gevoel, moet morgen een openhartje doen en dat wordt echt te dol ;-)
slaap lkkr allemaal.

doppertje | 13-04-10 | 01:15

@Heads or Tails | 13-04-10 | 01:07
Ik was er van overtuigd, had alleen mazzel

atm0s | 13-04-10 | 01:14

Het vervelende van atheisten is nou net dat ze zoveel over het bestaan van God zeggen te weten.
mark twain | 13-04-10 | 01:06
Zoveel?
God bestaat niet. Dat is een driewoordenzinnetje, als ik me niet vergis.
Met meer zinnetjes kun je hetzelfde zeggen natuurlijk, dat hou je toch.
'God is de pot goud aan het einde van de regenboog, hij bestaat niet, maar wie hem vind is de rijkste man/vrouw ter wereld'

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:14

John_Galt | 13-04-10 | 01:11
Dat snap ik nu nooit...."de heer is mijn herder". Dus: ik ben een schaap?

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:13

@John_Galt | 13-04-10 | 01:11
Vertaling. Ik ben een volgzaam schaap. :?

eigen-mening | 13-04-10 | 01:13

@John _ Galt 01:11

Met metafysisch geneuzel doelt U op uw eigen comments?

mark twain | 13-04-10 | 01:13

vander F | 13-04-10 | 01:07
Er zullen genoeg mensen zijn die gewoon dood gaan, in hun slaap of zo. Ik geloof zelfs dat het een 80% is.

Die ik heb zien doodgaan waren of platgespoten of gingen heen na een hevige doodsstrijd. Ik kan je vertellen dat je dan beter naar Ajax-Feyenoord kan gaan kijken - mocht je dat leuk vinden.

Uiteindelijk is de dood ook maar een Big Joke, die je vertelt dat je na je dood in dezelfde toestand komt als voor je conceptie - dat was een prima tijd. Ik zat toen op Alfa Centauri met 2.895 eersteklas hoeren, dus die verwekking van mij, dat vond ik gewoon kudt! Kudt ja!

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:13

@eigen-mening | 13-04-10 | 01:12
Als je het niet letterlijk neemt, staan er best herkenbare zaken in :)

atm0s | 13-04-10 | 01:13

@Parsons | 13-04-10 | 01:10
Oh. Dan begrijp ik wat je bedoelt.

Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 01:13

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:13

@eiegn -mening )1:07

Waar staat dat? En waarom zou geloof trouwens een beperkende factor zijn? En waarom zou het trouwens niet goed zijn dat wij beperkende factoren hebben?
Zo staat reeds in de bijbel dat drank niet goed voor ons is en dat wij onze buurvrouw met rust moeten laten. Staat ook in het progarmma van de VVD.

mark twain | 13-04-10 | 01:12

@atm0s | 13-04-10 | 01:06
Ik doel eerder op interpretatie van dergelijke geschriften. Als je alles letterlijk zou opvatten heb je een heel apart leven. Toch zijn er genoeg extremisten die dat niet kunnen of willen begrijpen.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:12

Voor het slapen gaan: Ik kan u allen 'De Archimedes Codex' aanraden. Kost 2 tientjes bij Bol, hooguit, en is een mooie wetenschappelijke tegenhanger van het metafysisch geneuzel dat zijn tijd heeft voortgebracht.
Voor nu: De heer is mijn herder.

John_Galt | 13-04-10 | 01:11

Vraag me trouwens af waarom de minister (of oh hemel... toch niet een tweelingbroer?) van volksgezondheid nooit iets aan z'n gebit heeft laten doen, premie te duur?

Mindy | 13-04-10 | 01:10

@Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 01:00
Ik doel meer op de krankzinnige ideeën die hij er tegenwoordig op nahoudt.

Parsons | 13-04-10 | 01:10

@ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:04
Ja je hebt ook wel gelijk, maar niet iedereen die gelooft, gelooft in de letterlijke betekenis van die geschriften, niet iedereen.

Goed en god, ja het scheelt maar één letter hè. de E op de 3e plaats ipv de D, en met waarschijnlijkheden moet je eens verder zoeken zo.

kun je wel gek van worden, dat dan weer wel :)

atm0s | 13-04-10 | 01:09

@mark twain | 13-04-10 | 01:06 ,
niet alle atheisten hoor,
ik ben bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in allerlei godsconcepten,
al is het alleen maar om de souplesse van de menselijke geest te bewonderen.

vander F | 13-04-10 | 01:09

@mark twain | 13-04-10 | 01:06
Definieer eerst "god". Dan kunnen we het ergens over hebben.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:08

white trash | 12-04-10 | 23:38
Da's een beschuldiging die u maar voor eigen rekening moet nemen. Vindt u het alleen niet vreemd dat Klink volgens eigen definities selectief mag winkelen onder allerlei ideologieen uit het verleden, om daarmee zijn opponenten -de niet-religieuzen- misdaden aan te rekenen waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn? Het dichotomisch denken van Klink lijdt tot beschuldigingen aan het adres van groeperingen zie alleen in het onzalig brein van gelovigen bestaan: wel/niet in de leer. "Niet in de leer" is voor Klink reden tot dergelijke beschuldigingen.
Jammer dat de omgekeerde redenatie u slechts kan uitlokken tot drogredenering. Wat mijn punt overigens wel weer onderschrijft. Het klinkt een beetje als de "zondaar" die niet meer te redden is, wat uitsluitend gebaseerd is op de ongefundeerde aanname van morele superioriteit. Waar dan ook weer veel gelovigen last van hebben.....

Bento Groenvoer | 13-04-10 | 01:08

@mark twain | 13-04-10 | 00:59
Wat blijft er over dan? Realisten?

Parsons | 13-04-10 | 01:08

atm0s | 13-04-10 | 01:00
Er is enig verschil tussen doodsangsten uitstaan en zeker weten dat je doodt gaat en daarom doodsangsten hebben, waarmee ik niet jouw angsten wil bagatelliseren, maar wel het verschil wil aangeven. Dat verschil is namelijk nogal groot.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:07

@mark twain | 13-04-10 | 00:59
Dus je geeft aan dat je geloof een beperkende factor is? Of ben je kortzichtig?
met zulk gedrag doe je hetzelfde als Klink hierboven. Je plaatst gelovigen boven ongelovigen.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:07

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:56 ,
welnee,
er wordt heel wat afgestorven op deze wereld,
uit ervaring weet ik dat het flauwekul is om te denken dat dat altijd maar toestanden gepaard moet gaan,
of een lading morfine.

vander F | 13-04-10 | 01:07

mark twain | 13-04-10 | 01:04
Dan is het nog steeds een concept. En dat ik geen aanleg heb voor theologie treft: Het is ook geen vak. Ik word nog liever Hooggeleerde van de Tandenfee-transcripten.

Canterwood | 13-04-10 | 01:06

@eigen-mening | 13-04-10 | 01:02
Jij begint weer over geschriften, dat is aangeleerd, er is ook een deel aangeboren, maar dat zal je wel niet met me eens zijn.

atm0s | 13-04-10 | 01:06

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:04

LOL.

pius | 13-04-10 | 01:06

@vander F | 13-04-10 | 01:03
Dat zeg je nu wel, totdat je een Roodkapjeïst voor je deur hebt staan en je waarschuwt voor de wolf.

koerbagh ® | 13-04-10 | 01:06

@vanderF 01:03

Het vervelende van atheisten is nou net dat ze zoveel over het bestaan van God zeggen te weten.

mark twain | 13-04-10 | 01:06

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:05

Parsons | 13-04-10 | 00:59

Prima, no hurry.

pius | 13-04-10 | 01:05

Ik geloof ook in waarschijnlijkheden, daar denk ik mee, wie niet?

atm0s | 13-04-10 | 00:54
Gelovigen, die denken met het lezen van een paar boekjes door iemand bij elkaar verzonnen in de woestijn de totale zekerheid in handen te hebben. Vandaar ook de positieve correlatie tussen minderbegaafdheid en geloof.
Overigens, een geloof waarbij de mensen samen God zijn vind ik wel op het megalomane af, de opmaat naar grootheidswaanzin en dictatuur. Voor het CDA in ieder geval veel te hoog gegrepen lijkt me.
God lijkt mij eigenlijk meer een verbastering van het woord Go(e)d. Wie streeft naar wat God wil, streeft naar het goede. Een ongelovige of zelf een zekerwetende atheïst kan net zo goed naar het goede streven als een gelovige.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 01:04

Kijk, het is natuurlijk wel zo dat er aan het einde van mijn lul (de eikel) een Enorme Godt zit. In die zin ben ik zeker een gelovige. Menig atheïstische hoer heb ik daaraan mogen spietsen. Als ze dan kwamen, dan hoorde je de ene na de andere geloofsbelijdenis.

Wel een beetje saai dat de voorafgaande liturgie (harder, dieper, pompen, ga door, beuk 'm er in etc.) nogal voorspelbaar was - edoch, spuiten is spuiten, ik zweer het je.

Enfin, heeft Klink ook wat om over te praten met z'n vrouw, morgenochtend, terwijl hij het eelt van haar kudt krabt.

Heads or Tails | 13-04-10 | 01:04

@Canterwood 00:57
Ook al is het een concept van de mens; voor God en zijn bestaan is zo'n concept volstrekt irrelevant.
Canterwood; je hebt geen enkele aanleg voor filosofie of theologie. Misschien is automonteur iets voor je. Krijg je ook geen hoofdpijn van.

mark twain | 13-04-10 | 01:04

@VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:52
Zou ik ook niet doen, dat is toch ook geen leven dan :)

atm0s | 13-04-10 | 01:03

@mark twain | 13-04-10 | 00:54 ,
een beetje Atheist beseft uiteindelijk dat er eigenlijk niets over te zeggen valt,
ik maak me ook niet druk over kabouters en feeën.
Maar kabouter- en feeënaanhangers hebben doorgaans niet de nijging mij de les voor te lezen.

vander F | 13-04-10 | 01:03

@mark twain | 13-04-10 | 00:52
Moest je post 3 keer lezen, maar nu heb ik 'm. LOL

Parsons | 13-04-10 | 01:02

@atm0s | 13-04-10 | 00:54
Wacht ff. Onderdeel van god..
God heeft de natuur geschapen en is dus geen onderdeel van de natuur. Wij zijn onderdeel van god en dus geen onderdeel van de natuur. Dat geeft ons het recht om de natuur te beïnvloeden.
Conclusie. Treehuggers en god gaan ook niet samen.

eigen-mening | 13-04-10 | 01:02

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:56
Wij sparen voor de 'lentebloeiers' van de Plus. Vraag me niet waarom maar die zegeltjes worden een soort van obsessie.
Vorig jaar zijn ze niet eens uit het doosje gekomen en vonden we ze na 2 weken, een stuk kleiner, terug in de schuur.
Religie doet rare dingen met de mens, ik kan het weten.

John_Galt | 13-04-10 | 01:01

@Parsons | 13-04-10 | 00:51
Hûh? Doe es Fleauxe 00:02 lezen hierboven, over het daadwerkelijk ervaren van de hand van godt.
Of deze: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/04/...

Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 01:00

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 01:00

@vander F | 13-04-10 | 00:50
Nou vooruit. Heeft het leven toch nog zin!

Parsons | 13-04-10 | 01:00

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:48
Ik heb ooit ook doodangsten uitgestaan en deze geaccepteerd, alleen ik leef nog, en kan zeggen dat heeft me veel goeds gedaan.

Dus oordeel niet te snel zou ik zeggen.

atm0s | 13-04-10 | 01:00

Goedenacht @ all
*aus*

Rammstein | 13-04-10 | 00:59

@Parsons 00:57
Met gelovigen praat ik nooit over geloof en met atheisten praat ik dus ook niet.

mark twain | 13-04-10 | 00:59

@pius | 13-04-10 | 00:50
Ik kijk er morgen naar. Kan vanaf hier tijdelijk niet mailen. Ik ben in gevecht met een virut: www.youtube.com/watch?v=FGDl-IMOt1g

Parsons | 13-04-10 | 00:59

@mark twain | 13-04-10 | 00:49
Het is dan ook zinloos om gelovigen te overtuigen dat god niet bestaat. Ze zijn immers geestesziek. Icke heeft er trouwens ook nog wat leuks over te zeggen: www.youtube.com/watch?v=bvlo53DNNa0&am...

Parsons | 13-04-10 | 00:57

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:53 ,
zo'n taaise is dan weer een empirisch gegeven,
en niet een gedacht zijnde.

vander F | 13-04-10 | 00:57

tittn | 13-04-10 | 00:49
Broer van maar Ab denkt als tweelingbroer wellicht net zo.
"Dr. Klink, hervormd predikant te Hoornaar."

seven | 13-04-10 | 00:57

Parsons | 13-04-10 | 00:54
Oh, hier blijf ik nog wel even voor op.

Verlicht mij van mijn onwetendheid, bij mijn weten is god gewoon een concept. Hoezeau niet?

Canterwood | 13-04-10 | 00:57

vander F | 13-04-10 | 00:54
Ik ook, na 5 kg morfine etc.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:56

@van derF 00:54

Je hebt het over Sugar Lee Hooper; kan niet anders. Een hartaanval; terwijl; je onder narcose bent. Relaxter kan het niet.

mark twain | 13-04-10 | 00:56

Bovendien, als God zo almachtig is, waarom DOET ie dan niks tegen het ongelovige tuig dat de perfecte schepping steeds zo verstoort met oorlog en geweld??
Is God soms een lamzak, uitkeringstrekker en asociaal? Of zoekt meneer Klink wellicht een reden om zijn sprookjesgeloof (omwille van de lieve vrede uiteraard) met geweld op te kunnen leggen aan de ongelovigen. Met gelovigen weet je het tenslotte maar nooit.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:56

tittn | 13-04-10 | 00:53
Benieuwd hoe ze de nieuwste aanval uit Engeland gaan pareren. Dreigen met pausje op te pakken als hij op visite komt. Hebben ze eerder geflikt met Pinochet.

Bos Hout | 13-04-10 | 00:56

De bijbel zegt ergens;
Het geloof is voor de eenvoudigen van geest.
Richard Dawkins is een wat minder eenvoudige.
Klink niet!

Henry VIII | 13-04-10 | 00:56

John_Galt | 13-04-10 | 00:50
Back in town, I like it. Ik heb trouwens dan nog een zegeltje uit Oman, iets van een meter bij een meter - die kreeg je vroeger bij de Esso. Vrees, fukkerdefuk, dat ik dan toch een geloverT ben.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:56

Op de uniformen van de Nazi`s stond: Gott sei mit uns

Hoezo atheistisch?

Schultenbrauert | 13-04-10 | 00:54

Nou jongens. Mijn wijf staat in de keuken voedsel te bereiden en ik zie homosexualiteit als een ziekte van de duivel. Wij zijn nog maagd en mijn wijf begint ongeduld te kweken. Waar blijft god nou met z'n onbevlekte bevruchting?

eigen-mening | 13-04-10 | 00:54

Parsons | 13-04-10 | 00:42

Aii iets te laat voor leerzaam, Rinus? Bovendien kom ik van Venus en heb dus(?) gebrek aan geduld.

Mindy | 13-04-10 | 00:54

@Canterwood | 13-04-10 | 00:49
Zelfs het concept bestaat niet. Je had voor de rode pil moeten kiezen. Je zit blijkbaar nog vast.

Parsons | 13-04-10 | 00:54

@vanderF 00:51
Wat zou er allemaal niet kunnen?
Ik heb altijd belangstelling voor onzinnige kwatsch. Welnu; dan je bij atheisten aan het juiste adres.

mark twain | 13-04-10 | 00:54

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:48 ,
ik heb ook mensen wel relaxed zien sterven hoor,
niet zo zwart/wit zeg.

vander F | 13-04-10 | 00:54

@ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:46
De meeste gelovigen geloven dat wij allen een stukje zijn van god, en dat zou betekenen dat wij met zijn allen God zijn, en ook met z'n allen beslissingen kunnen bepalen.

Misschien de dieren er dan ook wel bij.

Na het zien van de Matrix, is alles mogelijk als je eenmaal aan het filosoferen slaat, lijkt me :)

Ik geloof ook in waarschijnlijkheden, daar denk ik mee, wie niet?

atm0s | 13-04-10 | 00:54

Parsons | 13-04-10 | 00:51
Flooks is gek. Maar hij doet zijn best.

Bos Hout | 13-04-10 | 00:53

@Bos Hout | 13-04-10 | 00:51
Alleen hun PR-machine is de laatste tijd wat out-dated naar de mensen toe.

tittn | 13-04-10 | 00:53

Overigens, is God nog steeds samen met Allah in duivelspact bezig de wereld te scheppen, of heeft hij zich na voltooiing van zijn perfecte, briljante werkje verloren in verveling en ledigheid (ofwel, heeft God al die tijd na werktijd soms met zijn pik zitten spelen, of hoe zit dat??)

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:53

Nu dan, ik ga ook naar bed. May you be touched by His Noodly Appendage!

*out*

Canterwood | 13-04-10 | 00:53

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:49
Ah ok. Dan heb ik me vergist.
.
Jongens! god bestaat wel!
.
Ik ben helemaal om!

Parsons | 13-04-10 | 00:53

vander F | 13-04-10 | 00:46
O.k., doen we daar niet moeilijk over. Vanavond gepijpt door een Thaise hoer - niet heel metafysisch, maar wel erg lekker. Dit even terzijde.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:53

titsme | 13-04-10 | 00:44

Jek. Dat weet ik nog. heb zelfs Godverdo... geroepen geloof ik. kan je nagaan.

pius | 13-04-10 | 00:53

HooFdscheidsrechter

Bos Hout | 13-04-10 | 00:52

Stroopdoos | 13-04-10 | 00:08
Thanks mate!
*out*

white trash | 13-04-10 | 00:52

@Parsons 00:51
En , en is het.

mark twain | 13-04-10 | 00:52

@ Heads or Tails | 13-04-10 | 00:48

Er is dan ook een cruciaal verschil tussen dood gaan en dood zijn. Het eerste lijkt me ook minder prettig. Voor het tweede heb ik totaal geen vrees.

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:52

@mark twain | 13-04-10 | 00:49 ,
dat kan toch helemaal niet?

vander F | 13-04-10 | 00:51

@Rammstein | 13-04-10 | 00:34
Flooks is helemaal niet in den Heere, Flooks is van god los.

Parsons | 13-04-10 | 00:51

Sorry, 't was geen joodse kudt.

't Moet een raksistische opripsing zijn geweest, scusi. Hoewel, raksistisch, moeilijk allemaal hoor.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:51

Mooiste aan de Paus is toch wel dat hij als enige een exclusief lijntje heeft naar een hoodscheidsrechter. En dat mensen dat dan ook gewoon geloven.
Qua marketing blijft het toch een uniek verhaal.

Bos Hout | 13-04-10 | 00:51

@Parsons | 13-04-10 | 00:48 ,
nee,
het geeft aan dat we over de grootst mogelijke zin en onzin kunnen praten als de gesprekspartners elkaars fantasietjes kunnen vatten.

vander F | 13-04-10 | 00:50

@white trash | 13-04-10 | 00:39
Je vergeet het nonfilatelisme. De grootste stroming ter wereld.

John_Galt | 13-04-10 | 00:50

Parsons | 13-04-10 | 00:48

You've got meel. As promised.

pius | 13-04-10 | 00:50

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:39
Flauwe cartoon. Neem mijn hypothese in overweging zou ik zeggen. Misschien zit er een kern van waarheid in, en misschien ook niet.

white trash | 13-04-10 | 00:50

@Parsons 00:46

Nou; dat vind ik ietwat overdreven. Zelf ben ik nou niet direct gelovig; maar ik ben wel altijd benieuwd met wat voor onzin die atheisten telkens weer komen aanzetten om te laten zien dat zij gelijk hebben.

mark twain | 13-04-10 | 00:49

Er zijn niet zoveel reacties (865) over iets dat niet bestaat, (god), maar over sommige idioten in onze regering (klink) die daar wel in geloven. Te gek voor woorden dat dit soort lui ons land besturen.

tittn | 13-04-10 | 00:49

Parsons | 13-04-10 | 00:48
Het concept god bestaat, god zelf alleen niet. :P

Canterwood | 13-04-10 | 00:49

Parsons | 13-04-10 | 00:48
Ik kom uit een joodse kudt, dus er moet een godt zijn, geen gelul a.u.b.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:49

Ik geloof niet in god. Waar blijft mijn bliksemschicht?
Leuk hoor, titels letterlijk nemen. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 00:48

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:41
De angst voor de dood kun je wel proberen weg te rationaliseren, maar dat is al te goedkoop. Als je wel eens een mens hebt zien sterven, zou je zo niet praten. 't Is onnozel gelul. 't Is zelfs buitengewoon weerzinwekkend om een mens te zien die weet dat hij gaat sterven. Ik heb er verscheidene gezien en niemand kwam op het idee dat je, eenmaal dood zijnde, daar geen bewustzijn meer van had. Dolle angst, friendo, dolle angst.

Wij verschillen daarin niet van de dieren, die als de dood voor de dood zijn. Ja, wij hebben er vooraf nog praatjes bij. Enfin, jij dan.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:48

doe nog eens | 13-04-10 | 00:42.
Mooi stukje, maar laatste alinea zou ik willen uitbreiden met de opsluiting van gelovige intellectuelen en ik ben er nog niet uit wat het belang van het CDA daarbij is.

juriste | 13-04-10 | 00:48

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:43
Dus omdat we over religie kunnen praten is er een god?

Parsons | 13-04-10 | 00:48

@vander F | 13-04-10 | 00:44
Niet nodig hoor, maar toch bedankt :)

atm0s | 13-04-10 | 00:47

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:47

@mark twain | 13-04-10 | 00:42
Ja maar dat gaat tenminste nog ergens over.

Parsons | 13-04-10 | 00:46

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:43 ,
hoeft niet hoor,
we praten ook over Sinterklaas, of god for that matter,
en die zijn behoorlijk 'aanwezig',
doch geen substantie in de zin van het woord.

vander F | 13-04-10 | 00:46

atm0s | 13-04-10 | 00:35
Ik denk liever in waarschijnlijkheden.
Het is vrijwel zeker onwaarschijnlijk dat een pipo de clown met een toverstafje de wereld heeft geschapen, om deze vervolgens ten prooi te laten vallen aan onzekerheden en toeval, ook wel evolutionair processen genaamd en overlevingskansen, ook wel gokken met genen genaamd.
In de natuurwetenschappen is iets niet zelden vrij zeker tot bijna helemaal zeker.
Maar goed, aangezien de wereld dus niet op zekerheid is gebaseerd kan God zoals aangenomen door de gelovigen simpelweg niet bestaan, anders zou hij de wereld op zekerheid hebben gebouwd, niet op grond van een goklustig biologisch experiment. Mocht dat laatste toch wel het geval zijn, hoeven we hem toch niet meer serieus te nemen, immers, zijn creatie is gebaseerd op biologische onzekerheid, niet op alwetendheid. (als hij alwetend zou zijn, waarom zou hij dan niet gewoon het eindresultaat van de evolutie hebben geschapen, lijkt me een stuk logischer.)

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:46

Fleauxe | 13-04-10 | 00:32
Welterusten Flooks.

seven | 13-04-10 | 00:46

Cryptisch: gewelddadige uiting van religie: een schietgebedje huhu. *out*

titsme | 13-04-10 | 00:46

@ atm0s | 13-04-10 | 00:42

Hehe, in dromenland?

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:46

@Bos Hout | 13-04-10 | 00:41
Allemaal zinloos.

Parsons | 13-04-10 | 00:46

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:40
Zet 's een leesbril op.

Mindy | 13-04-10 | 00:45

pius | 13-04-10 | 00:41
Haha. En ik heb ooit eens een finale gezien waarbij Ajax won door een doelpunt dat meters buitenspel was. Wamberto. Na het zien van zoveel onrecht werd ik atheïst.

titsme | 13-04-10 | 00:44

@atm0s | 13-04-10 | 00:39 ,
lees eens iets van Stoïcijnen,
mogelijk staat je dat wel aan.

nl.wikipedia.org/wiki/Stoa

vander F | 13-04-10 | 00:44

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:41
Of, zoals Mark Twain ooit zei (de schrijver, en wellicht ook de reaguurder):

I was dead for millions of years before I was born and it never inconvenienced me a bit.
-- Mark Twain (attributed: source unknown)

Canterwood | 13-04-10 | 00:44

@juriste | 13-04-10 | 00:27

Ik vermoed dat Wilders deze (tweeling)broer van Ab ingeschakeld heeft.
Zoete wraak voor het inschakelen van zijn eigen broer door P&W.
ambtenaar.blog.nl/media/2009/11/17/bro...

Prof. D.A.H. Vintik | 13-04-10 | 00:43

@atm0s | 13-04-10 | 00:42
als JE slaapt (natuurlijk)

atm0s | 13-04-10 | 00:43

Parsons | 13-04-10 | 00:40
Als je praat over 'iets', dan is dat kennelijk een bestaande substantie. We blijven wel een beetje bij de les, oder?

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:43

@VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:41
Ook een leuke, waar ben je als slaapt?

atm0s | 13-04-10 | 00:42

@Heads or Tails | 13-04-10 | 00:37
Bereid je dan maar voor op een nauwelijks kapot te krijgen fanclub. ;)

eigen-mening | 13-04-10 | 00:42

Je kunt eerder stellen dat de mens de enige constante is in al die oorlogen. Zowel religies als ideologiën zijn misbruikt als excuus voor een oorlog.

Blijft over dat je iedere ideologie apart moet beoordelen, dus zonder de mensen die zeggen die ideologie aan te hangen. Dan zie ik bij communisme gelijkheid bovenaan staan, beperkte vrijheid en het onderdrukken van iedereen die niet tot de arbeidersklasse behoort. Desondanks kun je als communist een goed mens zijn, mist je afstand neemt van stromingen als het Stalinisme.

Het nazisme gaat uit van ongelijkheid, kent geen vrijheid en wil een bepaald ras uitroeien. Deze ideologie is zelfs zonder mensen al slecht.

Het fascisme kent in principe geen geweld, alleen is het fascisme juist ontstaan uit geweldadige groeperingen, er is geen denker aan vooraf gegaan, het is in feite een dictatuur met een rare naam. Waar Mussolini, zonder veel moeite, de baas van is geworden.

In het nazisme en in het fascisme speelden religie in principe geen rol, desondanks zijn zowel Hitler als Mussolini katholiek opgevoed en hebben ze hun hele leven ingeschreven gestaan in de katholieke kerk. Dezelfde kerk heeft beide ideologiën openlijk gesteund, vooral in hun strijd tegen het communisme.

Het communisme gaat uit van gelijkheid, zeer strikte gelijkheid, dus daar past geen religie bij. Daarbij is een religie voor een dictator ook vervelend. Trouwens, een communist zag een religie als onderdrukkend en conservatief, de ooster-orthodoxe kerk steunde de Witten, dus een afkeer van religie bij communisten is verklaarbaar.

Ab Klink hangt ook een ideologie aan. Eentje die de vrijheid, en dan met name de denkvrijheid van mensen ernstig beperkt. Een ideologie die mensen vertelt hoe ze moeten leven, maar daar dan ook weer niet erg duidelijk in is. Een ideologie waar bewijs geen noodzaak is, een ideologie dat een geloof is.

doe nog eens | 13-04-10 | 00:42

@Parsons 00:40
Binnenkort is de PVV ook weg. Daar zijn inmiddels al meer dan 100.000 comments
besteed.

mark twain | 13-04-10 | 00:42

atm0s | 13-04-10 | 00:39
Het onbekende. We zijn er op geënt voor alles een logische verklaring te willen hebben.

titsme | 13-04-10 | 00:42

Parsons | 13-04-10 | 00:40
Man, er staan boeken over vol.

Bos Hout | 13-04-10 | 00:41

Van het leven natuurlijk.

afpilser | 13-04-10 | 00:41

@Canterwood | 13-04-10 | 00:36
Nee hoor, anders dan. Definieer god.

Bekende quote:

God is alles

atm0s | 13-04-10 | 00:41

mans6640 | 13-04-10 | 00:29
LOL. Z'n tweelingbroer. Zelfde partij volgens mij. CDA, met de argumenten uit Mein Kampf, het boek waaruit geciteerd wordt bij de training van Kamerleden.

juriste | 13-04-10 | 00:41

titsme | 13-04-10 | 00:38

Ben ook blij natuurlijk. Utereg, mooie club. Heb ooit eens een finale gezien waarin we door utereg scheel gespeeld werden. Begon spontaan te bidden tijdens de wedstrijd. Je moet wat.

pius | 13-04-10 | 00:41

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:41

atm0s | 13-04-10 | 00:39

Geen reden om de dood te vrezen.

Als jij er bent is de dood er niet en als de dood er is ben jij er niet (wederom een Epicurusje)

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:41

Mindy | 13-04-10 | 00:38
Kom jij van Mars of ben je gewoon Nuts?

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:40

Ruim 800 reacties over iets dat niet bestaat. Knap.

Parsons | 13-04-10 | 00:40

Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 00:29
Ik wil nog wel een stille tocht voor het overleden Joop organiseren. Kunnen ze me niet bij censureren.

Bos Hout | 13-04-10 | 00:40

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:36
Aan Osterhaus.

Mindy | 13-04-10 | 00:40

Dood is dood. Geniet ervan zo lang het kan.

afpilser | 13-04-10 | 00:39

Canterwood | 13-04-10 | 00:33
Ah, daar heb je een punt inderdaad. Het staat eenieder ook geheel vrij om zijn/haar eigen weg te volgen daarin. Christendom, boeddhisme, Islam (zou ik niet aanraden overigens), ietsisme, atheisme, kan allemaal.

white trash | 13-04-10 | 00:39

@white trash | 13-04-10 | 00:35
Bullshit. Kennisvergaring heeft geen levensbeschouwing of ideologie. En dat precies wat christenen niet kunnen hebben. Er zou wel eens uit kunnen komen dat het christendom absolute kul is. En dat is er allang uitgekomen, maar ja... christenen...
94.100.116.144/528850001-528900000/528...

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:39

atm0s | 13-04-10 | 00:37
Ik doelde natuurlijk op "god", maar goed. Memetica is een interessant vakgebied waarin de meme een eenheid van evolutie voorstelt. Ga los op Google zou ik zeggen!

Canterwood | 13-04-10 | 00:39

@titsme | 13-04-10 | 00:32
Weet niet wat er eng aan is, ben meer bang voor het dood gaan. Maar dat schijnt dan weer iets moois te zijn, volgens sommige.

Mijn filosofie is je nergens druk over te maken, waar je toch niets aan kan veranderen, en die bevalt me best.

atm0s | 13-04-10 | 00:39

Rammstein | 13-04-10 | 00:34
Hoeren zijn het, allemaal!

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:39

@atmOS 00:3

Wat denk je nou zelf? Zouden 55.000 comments iets veranderen aan het al dan niet bestaan van God?

mark twain | 13-04-10 | 00:39

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:39

Het is echt bedtijd, doen jullie het licht uit? Dank. Welterusten @ all
*zzz*
Fleauxe | 13-04-10 | 00:32
Jaja, probeer al tijden de hoofdschakelaar te vinden van de poppenkast die Godsdienst heet.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:39

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:37

Wanneer ligt tie in de winkel?

*nog een boekenbon over heeft*

pius | 13-04-10 | 00:38

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:30
Even teruglezen, hij was er om 00.26 nog.
Saai hier, Parsons doe 's een leuk filmpje?

Mindy | 13-04-10 | 00:38

koter | 12-04-10 | 22:19
Okey, je hebt een punt. de gelovigen en ongelovigen bestrijden elkaar om het geloof. Ongeloof is dus ook geloof. Maar waar in?

fritsspits | 13-04-10 | 00:38

pius | 13-04-10 | 00:33
En toch, leuk dat je kaartjes hebt. Zou er graag hebben gezeten, hoewel mijn hart ligt bij Utereg. Maar ja, daar zitten dan ook geen tokkies :kuch:

titsme | 13-04-10 | 00:38

Tis simpel. Het is niet aannemelijk, dat er een God bestaat. Is ook niet belangrijk, want ik ga toch niet naar hem luisteren. En nou slapen, godverdoeme!

afpilser | 13-04-10 | 00:38

@koerbagh ® | 13-04-10 | 00:33 ,
kansloos,
ik zou acuut een Nobelprijs binnenslepen.

@Rammstein | 13-04-10 | 00:34 ,
zo zie je maar weer,
een beetje voorjaarszon en de meute gaat helemaal los.

vander F | 13-04-10 | 00:37

@Canterwood | 13-04-10 | 00:31
Ik ben trouwens gek op letters, heb er hele theorieën over, maar daar zou je zelf ook achter kunnen komen, als je er op gaat letten. Taal kent ook evolutie, of zit hij er misschien toch ook achter?

LOL
123

atm0s | 13-04-10 | 00:37

eigen-mening | 13-04-10 | 00:28
Het boek dat alle boeken overbodig maakt, is al in voorbereiding. Toevallig ben ik dan de auteur. Het begint als volgt:

"In den beginne was het een grote kutzooi. Ik had daar geen zin in en heb toen wat beesten gebouwd die elkaar een beetje konden opvreten. Dat vond de kleine ook een prachtig idee. Later hebben we, gewoon omdat het kon, de hele boel verzopen tijdens een zondvloed en toen zijn we weer opnieuw begonnen. 't Werd opnieuw een kudtzooi en toen hebben we het maar gelaten voor wat het was."

De rest komt nog.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:37

@ Kerrie Kasparov | 13-04-10 | 00:34

Ik heb eerlijk gezegd liever dat hij eens komt uitleggen waarom hij honderden miljoenen met die Mexicaanse griep hoax heeft verduisterd.

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:36

Wacht even? Dit is helemaal niet onze minister. Wat een misleidende titel zeg. En die foto is dat wel echt zijn broer? tweelingen?
-
De volledige naam had er wel even bij gemogen.

Disneyland | 13-04-10 | 00:36

atm0s | 13-04-10 | 00:35
Dan voer je het dus terug op: Maar je kunt niet bewijzen dat god niet bestaat. Een leeg argument.

Canterwood | 13-04-10 | 00:36

@Disneyland | 13-04-10 | 00:28
Meneer Klink heeft zijn opleidingen genoten. Hoogopgeleid geeft schijnbaar vrijspel tot domme uitspraken.

eigen-mening | 13-04-10 | 00:35

@ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:21
Je doet een aanname dat ene God alleen kan bestaan als hij ook alles heeft gecreëerd zoals het nu is, (los van de legoblokjes van de kwantummechanica) maar dat gekrabbel uit Genesis.

Dat niets zeker is, is zeker, want het onderwerp van de in kwestie zijnde zekerheid kan geen mens waarschijnlijk afdoende definiëren. Haha wat een slap gelul wordt dit toch weer, maar wel lollig hoor.

atm0s | 13-04-10 | 00:35

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:24
Ah, ik wist dat jij het hier niet mee eens zou zijn. Het is spijtig dat je juist het strategische deel uit mijn hypothese laat. Namelijk dat commies het christendom haten, en gewoon een stok zoeken om het christendom mee te kunnen slaan. Hetgeen een volstrekt logische strategie is, want als je een heilstaat op aarde wil vestigen dan heb je er niets aan als het domme klootjesvolk braaf op het leven na de dood zit te wachten.

Het spijt me koerbagh, maar jij als wetenschapper wordt gewoon gebruikt door de commies. Ik kan me goed voorstellen dat dat best een schok is. Het is tenslotte een flinke paradigmawisseling.

white trash | 13-04-10 | 00:35

Je doet een aanname dat ene God alleen kan bestaan als hij ook alles heeft gecreëerd zoals het nu is, (los van de legoblokjes van de kwantummechanica) maar dat gekrabbel uit Genesis.

Dat niets zeker is, is zeker, want het onderwerp van de in kwestie zijnde zekerheid kan geen mens waarschijnlijk afdoende definiëren. Haha wat een slap gelul wordt dit toch weer, maar wel lollig hoor.

atm0s | 13-04-10 | 00:35

Toch jammer dat de meeste gelovigen te stom zijn om voor de duivel te dansen, het had zo mooi kunnen zijn.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:35

Daar is Ab mooi mee, met zo'n broer. Kan morgen de hele dag uitleggen dat hij niet de auteur was.

Kerrie Kasparov | 13-04-10 | 00:34

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:30

Alles is veranderd.
Mark Twain is aardig.
Fleauxe is in de Heere.
Juriste slaat op hol.

Rammstein | 13-04-10 | 00:34

white trash | 13-04-10 | 00:30
Prima, maar waarom niet de "middle man" eruit snijden en over iets tastbaars zoals het universum spreken in plaats van over een overduidelijk bedachte entiteit?

Canterwood | 13-04-10 | 00:33

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:33

white trash | 13-04-10 | 00:23
Laten we dan niet van mening verschillen over zaken waarover we het in grote lijnen wel eens zijn.

*Klink graag aan hoogwerker... Klink dus graag een baan gunt in de hoogwerkerij*

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:33

titsme | 13-04-10 | 00:26

Die strandrellen. Alsof de grote proleet zelve de massa proleten met proletische woorden daartoe heeft aangezet. Een religieuze aangelegenheid derhalve. Heb kaarten voor het 'neutrale' vak voor de bekerfinale. Ben erg benieuwd naar al die objectieve fans en in hoeverre die neutraliteit gewaarborg blijft. Veel grotere stumperds dan hooligans ken ik eigenlijk niet, en dat, is alleszeggend.

pius | 13-04-10 | 00:33

LOL @vander F | 13-04-10 | 00:28
Probeer het maar eens in gewone taal, in een tegeltje van een paar zinnen.

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:33

Het is echt bedtijd, doen jullie het licht uit? Dank. Welterusten @ all
*zzz*

Fleauxe | 13-04-10 | 00:32

atm0s | 13-04-10 | 00:28
Soms denk ik wel eens, maar dat moet je absoluut niet doorvertellen, dat de gedachte dood te zijn dermate angstaanjagend is dat mensen met hele paradijselijke theorieën op de proppen komen ter geruststelling.

titsme | 13-04-10 | 00:32

nazi's en nu neo-nazi's strijden m.i. niet tegen het geloof maar het zijn volgens mij racisten en zij denken niet aan Jezus e.d.
Mijn ervaring is dat neo-nazi's en CDA prima samengaan.
juriste | 13-04-10 | 00:22
klopt, maar de haar tegen Joden kwam niet uit de lucht vallen, ze waren eigenlijk van geloofswege al een "dankbaar" doelwit van katholieken, moslims en ander tuig, zeg maar gelovigen. Waarom overigens God de Joden bedankt (voor het neerzetten van een vrij briljante persoonlijkheid) met totale vervolging is me een volstrekt raadsel. Van die kwaadaardige gelovigen kan ik me het nog voorstellen, maar van God en Allah verwacht je een dergelijke achterbakse streek toch niet? Zouden God en Allah ondanks dat ze niet bestaan bovendien crimineel gewelddadig zijn? Vooral die halve zool van een Allah roept meer vragen op dan er antwoorden zijn...

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:32

@seven | 13-04-10 | 00:29 ,
dankuwel,
een prachtig cijfer, alhoewel uit z'n context getrokken, sloopt het juriste's, en wat dat betreft Klink's, verhaal tot op de fundamenten.

vander F | 13-04-10 | 00:32

atm0s | 13-04-10 | 00:28
Ik neem aan dat die voor mij bedoeld was?

Misschien zijn er dingen die ons intellect te boven gaan, zeer waarschijnlijk zelfs. Maar als je niets probeert kom je er nooit achter. Ook niet als je jezelf voor de gek houdt met een verklaring van welgeteld 3 letters.

Overigens, dat er waarschijnlijk fenomenen bestaan die ons intellect te boven gaan is geen wildcard.

Canterwood | 13-04-10 | 00:31

Canterwood | 13-04-10 | 00:21
Het is niet quasi-filosofisch, het IS filosofisch. Al de eerste Griekse filosofen waren bezit met de vraag of iets uit niets kan ontstaan, of dat er iets is dat eeuwig is, waar al het andere uit is ontstaan.

Zoals Jules tegen Vincent Vega zegt in Pulp Ficion: "If my answers frighten you then you should cease asking scary questions."

white trash | 13-04-10 | 00:30

Heeft mark twain een ban of zo? Ik mis zijn originele, niet-aan-de-rok-van-een-ander-hangende-comments.

FREE MARK TWAIN!

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:30

@shakespier | 13-04-10 | 00:27 ,
ik ben een mannetje,
maar waarom in godsnaam(sic) zou ik een vrouwtje kunnen zijn?

vander F | 13-04-10 | 00:29

Ongeloof leidt tot geweld
klopt, in Iran geloven ze vrijwel allemaal en daar is geen geweld.... hoe dom kan je wezen.
Met gelovigen is het ook nooit recht hout zagen.

doppertje | 13-04-10 | 00:29

In de USA registreren ze levensovertuiging van gevangenen. 0,2% is atheïst en 75% christelijk.
Bron: federal bureau of prisons, 1997 (ter vergelijking totale populatie US 10% atheïst en 75% christen in 1997)
@vander F nu met bron..

seven | 13-04-10 | 00:29

wie dacht dat de lezers van geenstijl een hoog IQ hadden; driekwart heeft niet door heeft dat het niet om Ab Klink gaat.......

mans6640 | 13-04-10 | 00:29

Bos Hout | 13-04-10 | 00:12
Zijn tweelingbroer. Kom eens wat vaker op Joop! Het is saai daar.

Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 00:29

Wow dat Hitler Stalin argument is al zooooo oud en al zooooo vaak weerlegt. Behoorlijk jammer dat iemand die verantwoordelijk is voor het bestuur van ons land hier mee aan durft te komen.

Disneyland | 13-04-10 | 00:28

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:28

Gelovigen houden vast aan een boek wat is geschreven door iemand die met beperkte kennis alle wijsheid in pacht dacht te hebben. We kunnen de waarheid niet achterhalen. Gelovigen geloven niet eens in God, Allah(whatever). Ze geloven in de verhalen van de schrijver.
Ik vraag mij af hoe die boeken er tegenwoordig uit zouden zien.

eigen-mening | 13-04-10 | 00:28

@titsme | 13-04-10 | 00:20
LOL :)

Maar ok, on topic,

Het moment dat je de snaartjes theorie 100% begrijpt is dat ook het laatste wat je ooit gedaan hebt, is mijn overtuiging.

"Theorie is een hypothese [blabla]"

Ja dat snap ik.. maar het zal bepaalde zaken nooit verklaren.

atm0s | 13-04-10 | 00:28

@koerbagh ® | 13-04-10 | 00:24 ,
toch weer een mooi metafysisch gegeven,
het zijn van het zijnde proberen te omschrijven.

vander F | 13-04-10 | 00:28

Zou Klink echt niet weten dat god niet bestaat?

Parsons | 13-04-10 | 00:27

Niet zo handig van Klink om dit onderwerp ter sprake te brengen, dat zal z'n spindoctor wel hebben bedacht, geinspireerd door Mein Kampf misschien. Hij had zich beter kunnen beperken tot de volksgezondheid.

juriste | 13-04-10 | 00:27

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:27

Geloof en gezond boerenverstand gaan niet samen. Deze meneer is een typisch voorbeeld daarvan. Wat een hoop peop spuit hij tussen zijn scheve tanden uit. Ik zou er niet rouwig om zijn als in de toekomst geloof als grondbeginsel voor een politieke partij verboden wordt. Dit is die meneer, die menig klein cafe de afgrond heeft ingeduwd, omdat wij van God niet meer mogen roken. Dergelijke lieden zijn de gevaarlijkste bedreiging van de democratie. Zijn hoofd vraagt toch ook bijna letterlijk om een dartpijltje tussen de ogen?

afpilser | 13-04-10 | 00:27

dimzers | 13-04-10 | 00:23

Hey dimzers. Die Lsd plemps beginnen een beetje op mijn zenuwen te werken. Ik zeg het maar even.

pius | 13-04-10 | 00:27

Ben al een poosje bezig mijn schoteltje op god te richten, maar heb bijzonder slechte ontvangst

Groucho Marx | 13-04-10 | 00:26

De wielerklasssieker Leeuwarden-Berlijn bestaat niet.

mark twain | 13-04-10 | 00:26

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:25

John_Galt | 13-04-10 | 00:13
Mooie Postbus 51 spot.

Wat zijn dat, aardige mensen? Hahaha!

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:25

juriste | 13-04-10 | 00:22

??? U was toch een CDA-adept.

pius | 13-04-10 | 00:25

@xzaz2 | 13-04-10 | 00:20: Begrijpelijk dat je je op de vlakte houdt, qua verbaal geweld heeft Klink vanavond meer dan gelijk gekregen.
*terug in loopgraaf kruipt*

Fleauxe | 13-04-10 | 00:24

Christelijken zijn pas echt gewetenloze gevaarlijke idioten.
Al meer dan 2000 jaar met een schuldgevoel rondlopen en daar vredig mee kunnen leven is niet gezond.

eigen-mening | 13-04-10 | 00:24

@juriste 00:22
Vertel.

mark twain | 13-04-10 | 00:24

@white trash | 12-04-10 | 23:56
Je hypothese deugt niet. Wetenschap is er helemaal niet op uit om te bewijzen dat god niet bestaat maar hoe de wereld in elkaar zit. Een bijprodukt is dat alles waar ooit een god als stoplap-verklaring voor gediend heeft nu een elegante natuurwatenschappelijke verklaring heeft en god dus vanzelf verdwijnt. Het is geen doel van de wetenschap, maar een neven-effect.
Niet alleen klopt je hypothese niet, hij is ook nog eens onzinnig. "Niet bestaan" kan niet bewezen worden, het is niet eens een issue. Het is net zo onzinnig als beweren dat het niet-bestaan van griffioenen bewezen kan worden. Of het niet-bestaan van space-whales.
www.youtube.com/watch?v=Fpw7L7w0RVY

Alleen het bestaan kan worden aangetoond en bewezen. Vooralsnog is er niet alleen geen bewijs voor een god (laat staan de christelijke), er is ook geen enkele natuurwetenschappelijke reden om aan te nemen dat er zoiets zou bestaan of zou moeten bestaan.
www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:24

titsme | 13-04-10 | 00:21

lol, die tattoo ja. Die leidde bij mij tot ongeloof. En ik was niet de enige.

pius | 13-04-10 | 00:24

Een tattoe van John de Wolf? Ben ff weg burrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrp

Groucho Marx | 13-04-10 | 00:23

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:13
Eensch. En de discussie wordt inderdaad enigszins vertroebeld door de nazi's en de commies, want gewone atheisten zijn idd niet gewelddadig. Het gaat om het verlangen om een heilstaat op aarde te vestigen, dat leidt blijkbaar tot moordzucht. Als we nog een paar miljoen mensen vermoorden, dan zijn we er bijna!

white trash | 13-04-10 | 00:23

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:23

websenior | 13-04-10 | 00:19
Haha. Goed gevonden, touché.

Canterwood | 13-04-10 | 00:22

@Canterwood 00:19

Zou zomaar kunnen. Denk er maar eens goed over na.

mark twain | 13-04-10 | 00:22

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:11
nazi's en nu neo-nazi's strijden m.i. niet tegen het geloof maar het zijn volgens mij racisten en zij denken niet aan Jezus e.d.
Mijn ervaring is dat neo-nazi's en CDA prima samengaan.

juriste | 13-04-10 | 00:22

@Fleauxe | 13-04-10 | 00:14 ,
dat aangeleerde afstandelijke is een vorstelijke weeffout in de opleiding,
wat mij betreft.

Nabijheid en afstand is een dynamisch gegeven, elke dag weer,
afhankelijk ook van hoe jij de jezelf voelt die dag.
Het overdreven vasthouden aan 1 standaard zegt meer over het onvermogen van de hulpverlener dat te accepteren dan over z'n zogenaamde professionaliteit.

vander F | 13-04-10 | 00:22

@Fleauxe
Sinds wanneer ben jij Christen? Sinds kort? Was je het al toen je reaguurde met de stelling "de islam is een verwerpelijke godsdienst"?

Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 00:21

pius | 13-04-10 | 00:19
Juist, Geloof is een queeste die uiteindelijk leidt tot kneilen voor een geyle pater of een tattoo van John de Wolf op je rug.

titsme | 13-04-10 | 00:21

atm0s | 13-04-10 | 00:12
De statistische onmogelijkheid van de zekerheid that is. Het enige dat vrijwel zeker is, is dat niets met allesoverheersende zekerheid bestaat. Daarom alleen al kan God niet bestaan, want als er zoiets was als zekerheid zou Hij zich nooit hebben laten verleiden tot een creatie die zich kenmerkt door onzekerheid. Alleen al het feit dat het gebrabbel van de Koran en Bijbel achterhaald is weerlegt het bestaan van een superwezen zoals algemeen aanvaardt door de gelovigen.
Ik ben er overigens 100% zeker van, niets is met zekerheid te zeggen (op het evolutionaire vlak that is, Gods creativiteit).

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:21

white trash | 13-04-10 | 00:18
Dat is geenszins een bevredigend antwoord. Sterker nog, het is quasi-filosofisch gewauwel. Wat zou je ervan vinden als een wetenschapper precies hetzelfde over het universum zelf zei? Exact: Onzin.

Canterwood | 13-04-10 | 00:21

@Nietvoordekat
Ik hoef me niet in alle discussies te mengen hoor. Leuk dat het eens van de andere kant wordt bekeken. Altijd die Aaaaaaatheisten!

xzaz2 | 13-04-10 | 00:20

mark twain | 13-04-10 | 00:17
KLeine aanpassing: Ook Tiger Woods weet nooit helemaal zeker waar zijn ballen terechtkomen.

titsme | 13-04-10 | 00:20

atm0s | 13-04-10 | 00:16
Nee, het zit hem eerder in het combineren van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Technisch verhaal, en ik zeg ook niet het te snappen, want zoals Richard Feynman ooit zei: Als je denkt de kwantummechanica te begrijpen, begrijp je hem niet.

Verder is een theorie niet zomaar een geloof, een theorie is een hypothese die een logische verklaring geeft voor al het gevonden bewijs.

mark twain | 13-04-10 | 00:17
U beslecht de kwestie determinisme versus vrije wil met een golfbal?

Canterwood | 13-04-10 | 00:19

@VerenigdeMederlanden 00:17

U bent uitdrukkelijk op zoek naar de prijs; domste reaguurder aller tijden. Bewijs maar dat ik het mis heb.

mark twain | 13-04-10 | 00:19

titsme | 13-04-10 | 00:12

Ik geloof in van alles. Dat ik ooit rijk word, of gelukkig. Dat Feyenoord ooit nog kampioen word. Dat de tand des tijd mij niet te pakken krijgt. Dat alle vrouwen mij begeren. Dat ik ooit op Kos ga wonen en dagelijks in een zeilbootje het azuur op ga. Maar daar doelt u niet op denk ik. Ik geloof dat ik een agnost ben. Geloof ik.

pius | 13-04-10 | 00:19

Canterwood | 13-04-10 | 00:00
Waar komt god dan vandaan? Goede vraag. Tjsa dat weet ik ook niet. Hij is er altijd al geweest.
- Jahweh: ik ben die ik ben
- Boeddhisten spreken van "het ongeborene, ongewordene, ongeschapene, ongevormde" (volgens de Boeddhisten is alles een stukje god, dus jij bent een stukje god, ik ben een stukje god, de laptop waar je op zit te tikken is een stukje god, etc)

white trash | 13-04-10 | 00:18

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:18

... en 's nachts is het kouder dan buiten...

oab | 13-04-10 | 00:17

Overigens geldt voor het niet kunnen bewijzen van god, dat je wel kunt bewijzen dat elke god die tot nu toe de revue heeft gepasseerd verzonnen is. Het is namelijk vrij simpel om aan te tonen dat alle religieuze boeken door mensen geschreven en dus niet het woord van god kunnen zijn. Zo heeft men bij de bijbel bijvoorbeeld verschillende schrijvers geïdentificeerd die verschillende stukken in verschillende periodes hebben geschreven, conform aan de contemporaine schrijf en stijltechnieken, opvattingen en historische context.

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:17

@Canterwood 00:15

Doe toch niet zo hoogdravend. OOk Tiger Woods weet nooit helemaal zeker waar de door hem geslagen bal terecht komt.

mark twain | 13-04-10 | 00:17

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:17

@Canterwood | 13-04-10 | 00:15
Nee ik zeg al, is niet te bevatten.

Maar het magische zit hem dus daar volgens jou? in de kwantummechanica?

Is ook maar een geloof hoor, al noemen we het theorieën.

atm0s | 13-04-10 | 00:16

@Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 00:11 ,
weer zo'n typisch religieuze opmerking,
zeg maar gebod.

"Neukt, en voedt uw veeltallige kinderen op in mijn naam,
zodat wij die lui van die andere God om de hoek de hersens in kunnen slaan'

vander F | 13-04-10 | 00:16

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:16

John_Galt | 13-04-10 | 00:13
Epicurisme, hedonisme, het is de essentie.

titsme | 13-04-10 | 00:15

atm0s | 13-04-10 | 00:12
Dat zou kloppen, ware het niet dat de kwantummechanica stelt dat deeltjes zich qua locatie niet laten voorspellen.

Zou het je lukken, dan zou je een Theory of Everything kunnen maken en daarmee een deterministisch universum aannemelijk. Ga ervoor, een Nobelprijs is je verzekerd.

Canterwood | 13-04-10 | 00:15

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:14

@shakespier | 13-04-10 | 00:12 ,
donker en droog,
al heeft het donker niets met het weer te maken.

vander F | 13-04-10 | 00:14

@vander F | 13-04-10 | 00:11: Dat bedoel ik niet, een psycholoog zit er wel in. Dat meen ik, maar volgens mij ben je te empathisch voor de psychiatrie. Nogmaals, dat is maar een inschatting, kan er he-le-maal naast zitten. In de psychiatrie, met name de forensische, is het van groot belang dat niet te doen. Anders vreten ze je op, figuurlijk.

Fleauxe | 13-04-10 | 00:14

die ab.

keimpu | 13-04-10 | 00:14

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing? Then he is malevolent.
Is he both able and willing? Then whence cometh evil?
Is he neither able nor willing? Then why call him God?

-Epicurus

John_Galt | 13-04-10 | 00:13

white trash | 13-04-10 | 00:07
En dat heeft met atheïsme allemaal niets te maken. Jij doet het voorkomen alsof elke niet-geloverT een atheïst is en, belangrijker, dingen doet juist omdat hij atheïst is.

Tegen dat soort onnozelheid ben ik niet opgewassen, er nog van afgezien dat christenen miljoenen, ik herhaal: miljoenen, mensen hebben vermoord.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:13

@ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:08
Wat ik me altijd afvraag is hoe zit het eigenlijk met de natuurkunde?
huh natuurkunde?
Ja je weet wel atoompjes en zo, wij die uit cellen bestaan die weer uit iets anders bestaan etc etc..
Die gedragen zich toch heel consequent?
Als dat echt heel consequent is, dan ligt de toekomst toch ook al vast, dus wat jij over een jaar gaat doen is gewoon een kwestie van een onmogelijk bevatbaar ingewikkelde chaos van atoompjes, molleculen etc, die mocht je het kunnen bevatten voorspelbaar ergens over een jaar een bepaalde toestand heeft.

* zucht: Er is meer tussen hemel en aarde *

atm0s | 13-04-10 | 00:12

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:12

pius | 13-04-10 | 00:07
Geloof jij trouwens, waarde pius?

titsme | 13-04-10 | 00:12

websenior | 13-04-10 | 00:10
Nee de bijbel is een feest.

Canterwood | 13-04-10 | 00:12

@seven | 13-04-10 | 00:08: Dat kan, en wat hebben we daarmee nu bewezen? Dat er alternatieven zijn. Nou, die zijn er ook voor chocolade, en chocolade is tamelijk echt. Echt!
@VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:08: Dat is spijtig om te horen, nu is de Katholieke leer ook een behoorlijk dogmatische leer. Wellicht heb je te veel met schuld en angst voor verdoemenis geleefd ipv je verheug in de aanwezigheid van hem.
Dat klinkt wat abstract, en dat is het ook, maar het zou zomaar kunnen.

Fleauxe | 13-04-10 | 00:11

@Fleauxe | 13-04-10 | 00:08 ,
dat ik geen psychiater zal worden?
nee, dat wordt tijdtechnisch wat krap om die papieren te verwerven.
Ook niet echt mijn ding,
te technisch.

vander F | 13-04-10 | 00:11

Wellicht doelt Klink op dit soort geweld.
juriste | 13-04-10 | 00:04
Weet niet waar Klink op doelt, maar ik weet wel dat de nazi's een gezellige traditie van de gelovigen (namelijk joden doden, want die zijn schuldig aan de moord op jesus, weet u nog?) hebben voortgezet in het voeren van een kruistocht tegen alle andersdenkenden en afwijkenden. Gaskamers voor brandstapels.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:11

Toch denk ik dat veel neuken een oplossing kan zijn.

Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 00:11

Canterwood | 13-04-10 | 00:03
Nee, het is een vrijzinnig mystiek geloof dat probeert overeenkomsten tussen godsdiensten te vinden net zoals bv. de theosofie dat doet. Weer iets anders dan dr. Klink. Ik vind eigenlijk het atheisme van de four horsemen video.google.nl/videoplay?docid=-86963...
slaapverwekkend.

websenior | 13-04-10 | 00:10

white trash | 13-04-10 | 00:01
T.o.v. gelovige nationaalsocialisten en communisten?

Canterwood | 13-04-10 | 00:10

@Verenigde Nederlanden 00:08

Hahaha; je bent dus 11 of zoiets

mark twain | 13-04-10 | 00:10

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:03
Sjeez, zo kun je het ook zeggen, dat hij uit z'n moeder komt. Ik schaam me er bijna voor dat ik schreef dat hij uit de kudt van z'n moeder kwam.

Schamen? Gehgehgeh. Hij denkt natuurlijk dat hij van de apen afstamt, wat je wel vaker bij garistenhonden ziet. En andere onnozelaars. "Hoe ken het man, dat een oog d'r so maar is, daar mot toch een ontwerperT bij zijn geweest of wat?".

Dat soort gelul. Nitwits, de moeite van het onderkotsen niet waard.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:09

@Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 00:06
Iemand moet hem maken: Sinds de heren niet meer in hem zijn?

John_Galt | 13-04-10 | 00:09

@juriste | 12-04-10 | 23:25
Die "geschiedenisboeken" vertonen uitzonderlijk veel overeenkomsten met het geloof van het oude Egypte.

eigen-mening | 13-04-10 | 00:09

@juriste | 13-04-10 | 00:04 ,
nee,
dat is nationalistisch/racistisch geweld.
Een beetje gelovige draait z'n hand daar niet voor om,
zoals de praktijk laat zien.

Zie bijvoorbeeld onze getallen meester @seven.

'In de USA registreren ze levensovertuiging van gevangenen. 0,2% is atheïst en 75% christelijk.

seven | 12-04-10 | 23:09 '

vander F | 13-04-10 | 00:09

-weggejorist-

shakespier | 13-04-10 | 00:09

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:03
Wat een platte en lege reactie op een goede reactie van white trash. Lelijk gewoon.

Stroopdoos | 13-04-10 | 00:08

@koerbagh ® | 13-04-10 | 00:03: En wat heb jij dan zoal ´rechtgezet´.
@vander F | 13-04-10 | 00:05: Dat zal het ook nooit worden, neem dat maar van mij aan.

Fleauxe | 13-04-10 | 00:08

Fleauxe | 13-04-10 | 00:02
Een ervaring is vaak een hersenspinsel wat ook opgewekt kan worden via magneten, spontaan, drugs, vroeger drugsgebruik, pubertijd etc.

seven | 13-04-10 | 00:08

@Heads or Tails 00:05

Zie MT 00:05. Ik dacht dat jij toch een tikje intelligenter was. Helaas; ook categorie eenvoudige proleet en non-denker.

mark twain | 13-04-10 | 00:08

@ Fleauxe | 13-04-10 | 00:02

Ik was zelf ook katholiek (tot ik de leeftijd bereikte dat ik kritisch begon na te denken, jaar of 10). Ik geloofde oprecht in God en ik stond er oprecht voor open. De hand van god heb ik echter nooit ervaren. Wat op den duur wel opmerkelijk begon te worden was dat de kans dat iets wel of niet gebeurde ongeveer even groot was wanneer ik wel en wanneer ik niet daarvoor had gebeden.

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:08

VerenigdeNederlanden | 12-04-10 | 23:58
Oh jawel hoor, aantonen dat God en Allah niet bestaan is eenvoudiger dan je denkt.
Namelijk, als Allah wel zou bestaan en hij zou de perfectie zelfe zijn dan zou zijn creatie perfect moeten zijn. Perfectie behoeft geen evolutie, immers 100% geweldig is 100% geweldig is 100% helemaal af en niet voor evoluerende verandering toegankelijk. Aangezien God en Allah de wereld naar hun evenbeeld zouden hebben geschapen, is de bewezen evolutie een bom onder het geloof, de opmars van hen die weten, dwars met de schoenen over hen die geloven (in Allah, danwel God).
Maar ik begrijp best dat dat deel dat zich niet mee kan trekken in de vaart der evolutionaire ontwikkeling der volkeren zich meer aangetrokken voelt tot Allah en God.

ZSU-23-4 | 13-04-10 | 00:08

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:51
Je kan ook de conclusie trekken dat streven naar een heilstaat op aarde leidt tot bloedvergieten en massamoorden. Eens kijken, wie streeft daarnaar:
- nazi's
- commies
- Islam (als heel de wereld Islamitisch is zal er vrede zijn, zegt de religion of peace. Mooie motivatie om mensen te vermoorden blijkt maar weer).

Wie streeft er niet naar?
- christenen
- boeddhisten
- jeauden

Volgens mij hebben we m nu wel scherp.

white trash | 13-04-10 | 00:07

titsme | 13-04-10 | 00:00

ghe, intrigerend. Vooral het verbindingstukje tussen de gedachte en de tegel, ik noem het dimwit gemakshalve.

pius | 13-04-10 | 00:07

@Fleauxe: Sinds wanneer ben jij in de heer?

Lewis Lewinsky | 13-04-10 | 00:06

Er moet gewoon meer geneukt worden.

Sytze_Vliegen | 13-04-10 | 00:06

@seven | 13-04-10 | 00:03: Die eerste stelling is zonder meer waar. Alles wat daarna komt staat op losse schroeven. Kun je van mijn opvatting ook zeggen, feitelijk heb je niets aan dit debat.

Fleauxe | 13-04-10 | 00:05

Verder zijn atheisten natuurlijk allemaal minkukels. Vooral de overtuigde. Volgens W.F. Hermans zijn het zelfs proleten. Ik ben zo vrij om het met Willen Frederik eens te zijn.

mark twain | 13-04-10 | 00:05

Maar goed dat ik geen psychiater ben.

vander F | 13-04-10 | 00:05

white trash | 12-04-10 | 23:56
Je laat onbesproken dat er duizenden goden zijn. Duizenden zijn dus verzonnen, non-existent etc. Wat dat voor de geloverTs betekent kun je zelf wel bedenken.

Het communisme en het socialisme zijn in wezen te beschouwen als nogal totalitaire vormen van religie. Soort van christendom zonder godt, maar wel met die malle heilsverwachting - totaal onwetenschappelijk.

Waar jij vandaan komt is niet zo'n moeilijke vraag. Uit de kut van je moeder. Als je die stamboom terugvolgt - en zo moeilijk is dat niet - dat zul je bijvoorbeeld ontdekken dat wij met de andere dieren gemeenschappelijke voorouders delen. Je hebt je er kennelijk nooit in verdiept (staat je misschien tegen), maar 't is de enige en nogal overtuigende theorie die dit soort dingen verklaart. Hemelhaken hebben we niet nodig. Ken je dat begrip niet, dan ben je reddeloos verloren en zul je voor eeuwig moeten branden in de hel.

Of zoiets. Dat totale gebrek aan nieuwsgierigheid en verwondering over het feit dat je bestaat - dat zie je toch werkelijk alleen bij geloverTs. Die denken in alle ernst dat zij het sluitstuk zijn van de evolutie.

Get a life.

Heads or Tails | 13-04-10 | 00:05

@white trash | 13-04-10 | 00:01
En pedofiele gristenen zijn erger dan atheïsten. Man, man, man.

John_Galt | 13-04-10 | 00:04

In Rusland zijn racistische aanvallen op mensen met een niet-Slavisch uiterlijk aan de orde van de dag. Volgens Sova werden in 2009 zestig mensen op grond van hun huidskleur vermoord en raakten er meer dan driehonderd gewond. Een rechter kreeg landelijke bekendheid toen hij een belangrijk proces tegen de skinheadgroep Witte Wolven leidde.
www.nrc.nl/buitenland/article2522726.e...
Wellicht doelt Klink op dit soort geweld.

juriste | 13-04-10 | 00:04

@white trash | 13-04-10 | 00:01 ,
behalve dat ze Atheistisch waren,
dat waren ze dus niet.
Dat ze geen staatsreligie propageren zoals ons onvolprezen staatshoofd Nassau zur Lippe de Ranitz von Amsberg heeft daar niets mee te maken.

vander F | 13-04-10 | 00:04

@ white trash | 12-04-10 | 23:56

Waar kom ik vandaan? Hoe komt het dat ik kan denken? Hoe komt het dat ik kan denken over het feit dat ik aan het denken ben? Hoe is het leven ontstaan? Hoe komt het dat ik geboren ben? Wat gebeurt er als ik dood ga?

1. Uit je moeder.
2. hersenen die via kleine elektrische impulsen informatie doorgeven
3. Idem.
4. Chemische reacties. Deze gingen ontstaan door een soort van katalysators, eencellige organismen die van daaruit zich vermenigvuldigd en ontwikkeld hebben
5. Je ouders hadden seks (lees ook eens iets over meiose)
6. Je ontbindt (met dank aan insecten/bacteriën)

VerenigdeNederlanden | 13-04-10 | 00:03

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:56
Pff... Primitieve. Ik wil in Almere nog niet dood gevonden worden, dus wees gerust. Al zou je m'n buurman zijn: lul lekker door als kip zonder kop, boeit me helemaal niks, maar als je onzin verkondigt (en dat doe je nog al vaak de laatste tijd) dan zal ik niet nalaten dat even recht te zetten. For the common good.

koerbagh ® | 13-04-10 | 00:03

websenior | 12-04-10 | 23:58
Das lekker makkelijk. Ze geloven niets specifieks maar stellen een zaaltje beschikbaar, ofzo? :P

Canterwood | 13-04-10 | 00:03

LOL@vander F | 13-04-10 | 00:01:

Fleauxe | 13-04-10 | 00:03

Fleauxe | 12-04-10 | 23:52
Niemand kan ook bewijzen dat het vliegende spagettimonster niet bestaat.. dat komt omdat de wetenschap via positief bewijs werkt. Omgekeerd is wel bewezen hoe de aarde, het heelal, de dieren, primaten en de mens zijn ontstaan. God speelt daarbij geen rol en is onwaarschijnlijk tot een graad die enorm is. God is een literair figuur, bedacht door vertellers..

seven | 13-04-10 | 00:03

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:50
Eensch. En ik zat gewoon de atheisten een beetje te stangen, die nemen zichzelf veel te serieus.

white trash | 13-04-10 | 00:03

De hemel op aarde en zijn wil geschiede in de eeuwigheid bladibladibladibla. Fucking retards onze gristenvrinden. Zolang ze beweren dat God een gast is kun je dat toch niet gepeupel toch niet serieus nemen.

FetteBees | 13-04-10 | 00:02

@VerenigdeNederlanden 23;%8
Als het vriest kan ik bewijzen dat het niet dooit. Of niet soms?

mark twain | 13-04-10 | 00:02

@VerenigdeNederlanden | 12-04-10 | 23:58: Het grote geheim schuilt in het daadwerkelijk ervaren van de hand van God. Daar moet je voor willen openstaan, dan komt het vanzelf. Wie dat niet wil, best. Ik ga ze niet lopen lastigvallen.

Fleauxe | 13-04-10 | 00:02

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:52 ,
amen.

vander F | 13-04-10 | 00:01

Canterwood | 12-04-10 | 23:40
Sjonge jonge het hoeft niet zo spitsvondig allemaal. Het punt van Klink is dat atheistische nationaal-socialisten en communisten veel erger zijn dan religieuzen. Waarmee hij overduidelijk een punt heeft.

white trash | 13-04-10 | 00:01

pius | 12-04-10 | 23:59
Zeg dat. *semiotiek voor dummies er nog eens op naslaat*

titsme | 13-04-10 | 00:00

white trash | 12-04-10 | 23:56
Even een misvatting de wereld uit helpen: De evolutietheorie is niet gestoeld op toeval. Naast evolutie (de *inderdaad* toevallige mutatie, ofwel kopieerfoutjes) bestaat er namelijk ook nog natuurlijke selectie, de tegenhanger van toeval. Dat is de drijvende kracht, niet de mutaties alleen.

Daarnaast: Religie geeft wel een bevredigend antwoord? Waar komt god dan vandaan?

Canterwood | 13-04-10 | 00:00

-weggejorist-

dimzers | 13-04-10 | 00:00

@Canterwood | 12-04-10 | 23:54: Als jij dat wilt, uiteraard.
@white trash | 12-04-10 | 23:56: Prachtig stuk, hulde.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:59

On-geloof, on-geloof??
Ik ben helemaal geen on-gelovige, ik weet ZEKER dat God niet bestaat, dat is heel wat anders dan een gelovige in het on-bestaan van God, ofwel de on-gelovige.
En zolang veel gelovigen nog te stom zijn om voor de duivel te dansen zal er altijd oorlog zijn om en over hun geloofjes.
Ik geloof dan ook niet dat Ab ongelijk heeft, ik weet het wel zeker.

ZSU-23-4 | 12-04-10 | 23:59

titsme | 12-04-10 | 23:55

Een ragfijn lijntje.

pius | 12-04-10 | 23:59

@ Fleauxe | 12-04-10 | 23:52

Je keert de bewijslast om. Er is nooit een bewijs gevonden voor God. Het is onmogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat wanneer het niet bestaat. Op de manier dat jij niet kunt bewijzen dat er geen vliegende spaghettimonsters zijn. Dat maakt het nog niet logisch om er in te geloven. Zeggen dat atheïsme ook een geloof is, is als beweren dat kaal een haarkleur is.

Overigens is wel degelijk bewezen dat bijna alle grote claims van religie op totale nonsens berusten (geocentrisme, leeftijd van de aarde, allerlei magie, etc. etc.).

VerenigdeNederlanden | 12-04-10 | 23:58

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:31
Hoe oud ben je eigenlijk? Zit ik hier mijn tijd te verspillen aan een tiener? Hehe

white trash | 12-04-10 | 23:58

@Heads or Tails | 12-04-10 | 23:57
Voor de volle 100% :)

atm0s | 12-04-10 | 23:58

atm0s | 12-04-10 | 23:55
Bedoel je 'peace'?

*Het er maar druk mee heeft vanavond*

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:57

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:57

@seven | 12-04-10 | 23:49: Dat klopt, ik heb uiteraard niet mijn NAW-gegevens doorgegven. Dan stonden Koerbagh en vanderF nu al buiten met een jerrycan benzine. Tolerant als ze zijn.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:56

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:41
Nu probeer je wat genuanceerder over te komen, maar je punt is hetzelfde. Je staat nog steeds niet open voor discussie, en je laat blijken dat JIJ niet in een god gelooft en dat je gelovigen maar domme pummels vindt. Hetgeen precies mijn punt was.

Maar neem even het volgende in overweging.
Feit: het communisme/socialisme is tegen religie. Religie is immers opium van het volk.
Hypothese: het communisme/socialisme gebruikt de wetenschap om te 'bewijzen' dat god niet bestaat. Al die atheistische wetenschappers zijn dus totaal niet 'objectief', nee zij hebben een doel, namelijk bewijzen dat god niet bestaat.

Daarnaast: als je nu eens niet van de 'objectieve' wetenschap uitgaat, en je niet voor het commie/socialistische karretje laat spannen, en zelf nadenkt. Als je jezelf nu eens de levensvragen stelt die alle filosofen zich in de geschiedenis van de mensheid hebben gesteld. Waar kom ik vandaan? Hoe komt het dat ik kan denken? Hoe komt het dat ik kan denken over het feit dat ik aan het denken ben? Hoe is het leven ontstaan? Hoe komt het dat ik geboren ben? Wat gebeurt er als ik dood ga? Als je je deze vragen stelt, dan kom je tot de ontdekking dat de evolutietheorie hier geen bevredigende antwoorden op kan geven (behalve 'toeval', hetgeen net zo'n kulverklaring is als de hamer van Thor die het vroeger deed donderen - echt, elke intellectueel geloofde erin in de tijd van Thor). Kortom, herhaal niet gewoon klakkeloos wat men je voorschotelt. Denk zelf na.

white trash | 12-04-10 | 23:56

pius | 12-04-10 | 23:53
Lol, idd, de grens tussen geniaal en koekoek he..

titsme | 12-04-10 | 23:55

geurtje | 12-04-10 | 23:40
Dag lieverd, ik denk elke dag aan je.

Nee, ik doel hier niet op Klink.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:55

Als je het mij vraagt gelooft iedereen ergens in.

Misschien kom je er pas waarin precies, als je echt niet meer weet waar je kruipen moet.

maar ondanks dat,

Thank god for atheism.

Piece!

atm0s | 12-04-10 | 23:55

dimzers | 12-04-10 | 23:52
Echt, internetverbindingen vanuit sociale werkplaatsen, ik zie het nut niet.

titsme | 12-04-10 | 23:54

dimzers | 12-04-10 | 23:52

Er zit een kink in uw kabel.

pius | 12-04-10 | 23:54

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:54

Fleauxe | 12-04-10 | 23:52
Overigens: De wetenschap heeft ook niet bewezen dat Allah niet bestaat. Ook maar in geloven dan?

Canterwood | 12-04-10 | 23:54

titsme | 12-04-10 | 23:50

Inderdaad, zijn inzichten zijn voor de gewone sterveling moeilijk te duiden. Het zou zomaar kunnen dat we met een genie van doen hebben-:)

pius | 12-04-10 | 23:53

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:50
Klopt ja, je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:53

Fleauxe | 12-04-10 | 23:52
Je mag een mening hebben. We moeten allemaal respect opbrengen voor het feit dat wie dan ook een mening verdient. Dat betekent echter nog niet dat die mening ergens op slaat.

Canterwood | 12-04-10 | 23:53

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:52

@Canterwood | 12-04-10 | 23:47: Klopt, als je niet verder denkt dan eigenbelang wel.
@vander F | 12-04-10 | 23:48: Dat is geen dreigement, dat gaf ik aan in relatie tot jouw onbeschofte gedrag. Niet de zaken omdraaien. En om het kort te houden, NIEMAND van jullie kan bewijzen dat ik ongelijk heb. Kon de wetenschap dat, dan was dat allang en breed als voldongen feit geaccepteerd. Maar het is er nu eenmaal niet.
Je kunt wel overtuigd zijn van je gelijk, dat zeker, dat maakt je een gelovige.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:52

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:45
Dat is geen antwoord. Verder: wat CoJoNes zegt.

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:52

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:51
Een goede nachtrust, en als The Big G vanavond terugpraat, maak er morgen dan even melding van!

Canterwood | 12-04-10 | 23:52

white trash | 12-04-10 | 23:42
Zo illustreer je zelf dat we het beter af zijn zonder religies. Het communisme was een bastaardkindje van het christendom, het liberalisme in feite ook - in elk geval de utopistische uitwassen ervan. Die malle heilstaten en het geluk op aarde; te achterlijk voor woorden.

Een mens kan beter normaal doen en kijken hoe je het best een spijker in een stuk hout slaat (dit even om de garisten Klink op het luik te timmeren).

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:51

Dr. Klink is een moedig man. Rest me niks anders dan voor deze heilloze proleten reaguurders van GeenStijl te bidden.

websenior | 12-04-10 | 23:51

Ik heb het helemaal gehad met die ketters hier, ik ga eventjes een exorcisme doen en mijn dagelijkse dosis weesgegroetjes opzeggen voordat ik mijn bed induik.
Mijn zegen aan alle ongelovigen, want de gelovigen zijn allemaal zo vroom dat ze het niet nodig hebben.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:51

pius | 12-04-10 | 23:48
Je moet wel heel creatief zijn om tot zulks een betekenisoverdracht te kunnen komen.

titsme | 12-04-10 | 23:50

"Geen speld tussen te krijgen. "
@white trash | 12-04-10 | 23:36


Jawel, wat nazisme en communisme hebben niks met atheisme te maken. Er zullen nazi's geweest zijn die atheist waren (maar verdomd weinig, de meesten waren gewoon lid van de grote moederkerk te Rome) en er zullen communisten geweest zijn die atheist waren (hoewel de meerderheid heimelijk Russisch Orthodox) maar er is geen enkel geweld uitgegaan vanuit het atheisme, maar vanuit de ideologie van het nazisme/communisme.

Om het voor jou in hele simpele termen uit te leggen: Alle eiken zijn bomen. Maar niet alle bomen zijn eiken, de meeste zelfs niet. Het feit dat een eik eikels draagt betekent nog niet dat je een willekeurige Den kan beschuldigen van eikel-gedrag. Daarvoor moet je bij de wortels van het eikendom zijn.

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:50

Fleauxe | 12-04-10 | 23:27
Dat ene blad bestaat niet meer, de oplage is allang via recycling verwerkt tot pleepapier.. daarbij was de foto ook niet zo gelijkend af te gaan op een twitterfoto en stond je naw er helemaal niet in alleen je veelvoorkomende voornaam.

seven | 12-04-10 | 23:49

titsme | 12-04-10 | 23:48

Ghe, u was me voor. Dank.

pius | 12-04-10 | 23:48

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:39 ,
ik erger me aan onzin,
en dat doe ik al strak meer dan 30 jaar,
en het zal me boeien of of je je passief agressieve 'dreigement' van 'ik weet wat over jou' ten uitvoer brengt.
Maar sneu is het wel.
En daar erger ik me dus ook aan,
zie het als een tot de orde roepen,
je zwabbert de laatste tijd nogal.

vander F | 12-04-10 | 23:48

dimzers | 12-04-10 | 23:45
Wow, een zeldzaam exemplaar zeg. Een reaguurder met het retorisch vermogen van een bakvis, die zocht ik nog!

titsme | 12-04-10 | 23:48

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:45
Vergeef me mijn intrusie maar valt het je zelf ook op dat je zelf precies datgene doet wat je anderen verwijt?

John_Galt | 12-04-10 | 23:47

Fleauxe | 12-04-10 | 23:45
Schijnbaar verkeer je in de waan dat elke mening ongeacht zijn inhoud gerespecteerd dient te worden. Dat. Is. Onzin.

Canterwood | 12-04-10 | 23:47

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:33
Jouw geloof? Hoe bedoel je? Geloof in de zin van kerk en zo?

Lewis Lewinsky | 12-04-10 | 23:46

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:45

@koerbagh ® | 12-04-10 | 23:42: Ik wens je veel geluk in je leven, en minder blinde haat.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:45

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:41
N.a.v. deze comment verwijs ik u nogmaals naar de mijne:

Canterwood | 12-04-10 | 23:19

Gaarne uw reactie.

Canterwood | 12-04-10 | 23:43

grote grutjes | 12-04-10 | 23:36
Als je dikke tetten hebt, o.k.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:43

geurtje | 12-04-10 | 23:40
Süße Träume

Rammstein | 12-04-10 | 23:43

@Canterwood | 12-04-10 | 23:36: Zo zo, dat is nog eens lekker inhoudelijk.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:42

Dr. U.I. Loor | 12-04-10 | 23:17
Check. In die zin kan je het nationaal-socialisme en communisme zien als twee religies. Twee hele perverse religies, die ruim honderd miljoen doden op hun geweten hebben. Ik weet niet hoor, maar volgens mij haalt het Christendom dat bij lange na niet.

white trash | 12-04-10 | 23:42

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:27
Je snapt het niet en geeft vervolgens een idioot voorbeeld. Omdat we Majoor Boshardt's motieven om mensen te helpen (wit voetje halen bij god, mensen overtuigen van jezus en bla-di-bla) niet mogen bekritiseren, want ze doet immers zo goed zo werk... (goed werk wat ook door seculiere, niet gelovigen gedaan kan worden zonder enige metafysische bullshit, en dat ook door niet-gelovigen gedaan wordt zonder bijbedoelingen voor het zelf of bekeringsdrang) komt religie-kritiek in de taboe-sfeer en wordt een Deense cartoonist bedreigd en een Nederlandse door de politie van z'n bed gelicht. Religiekritiek is taboe omdat er sommige gelovigen die zo af en toe ook wat goeds doen. Dat bedoel ik met "gematigdheid is de dekmantel voor extremisme". (Kijk ook de lezing van Sam Harris, die legt het nog beter uit)

Maar nu de Hitchens-challenge voor je: Noem mij 1 morele actie, daad die ander helpt, die niet gedaan KAN worden door een ongelovige.
Noem me vervolgens een slechte daad, die een ander verwondt of doodt of schade berokkent die alleen maar gedaan kan worden vanuit religieuze motieven....
Over de eerste vraag denk je nu nog steeds na, bij de tweede heb jij nu al meer dan 1 antwoord.

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:42

white trash | 12-04-10 | 23:34
Uit onderzoek blijkt dat van de wetenschappers een 90% niet gelooft in een of ander FSM, van de biologen zelfs meer dan 99% niet en dat is op zichzelf niet eens voldoende reden om te menen dat zij het bij het rechte eind hebben, maar als je de argumenten pro en contra onbevangen (dat is: zonder tussenkomst van een FSM) tot je neemt, dan is er oneindig veel meer dat er voor dan tegen pleit. 't Gaat om waarschijnlijkheden, remember?

Tweede deel van jouw citaat gaat er wat mij betreft niet over of ik open sta voor discussie, maar of de Tatsache klopt. Wou jij soms beweren dat de overgrote meerderheid der mensheid het niet kan zonder jouw of andermans godtje?

Ik ben vrij realistisch in die dingen. Jij hebt je kennelijk nooit verdiept in de evolutionaire herkomst (en latere verdwijning) van religie, of zelfs maar van de diersoort die wij zijn - tja, ik denk dat we dan alle hoop wel kunnen laten varen, om met Dante te spreken.

Mensen zijn religieus uit armoede, trash, niet uit rijkdom en al helemaal niet uit geestelijke rijkdom.


Heads or Tails | 12-04-10 | 23:41

Er zijn 3 onzinnige dingen in het leven:

1. Religie;
2. Het koningshuis;
3. Het leven.

titsme | 12-04-10 | 23:41

white trash | 12-04-10 | 23:36
Luister nu naar wat je zegt. Gemotiveerd door een niet-geloof? Hoe kan dat nou? Onderbouw dat eens.

Hoe klinkt het argument als ik God vervang door Zeus of Allah? Als je niet in Zeus gelooft ben je een slecht persoon. Als je niet in Allah gelooft ben je een slecht persoon.

Zie je de bullshit?

Canterwood | 12-04-10 | 23:40

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:33
mooi, want je moet nooit je olfactorische lusten onderdrukken.
dank voor die moeziek, ik zweef naar nestje.
*uit*
dag rammetje ook

geurtje | 12-04-10 | 23:40

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:39

volgens dikke van Dale.... geloven betekend niet weten.

grote grutjes | 12-04-10 | 23:39

@vander F | 12-04-10 | 23:34: Wellicht, dat kun je nooit met zekerheid stellen. Maar dat stoort me ook niet, wat me raakt is dat je mijn mening niet kunt respecteren maar doet alsof het een afwijking is. Net zoals linkse mensen de PVV-stemmer niet kunnen respecteren, en continu bezig zijn hem voor gek te verklaren.
Een welk misplaatst superioriteitscomplex daar aan ten grondslag ligt, ik zou het niet weten. Maar het is vooral erg onbeschoft. Je bent kennelijk vergeten dat ik via Botte, en de bijeenkomsten van Van Gogh ook veel van jou weet, Ik voel echter niet de behoefte om dat op een weblog te plaatsen.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:39

Bento Groenvoer | 12-04-10 | 23:37
Christenhater.

white trash | 12-04-10 | 23:38

kunnen/willen

vander F | 12-04-10 | 23:38

Voor een dokter redeneert deze man aardig bekrompen om niet te zeggen dat hij Klinklare onzin spreekt.

Jokkebrok | 12-04-10 | 23:38

@juriste | 12-04-10 | 23:34 ,
flauwekul dus,
toevallig werk ik deels in die business en vind vaak dat het een zooitje vage types zijn die geen beslissing kunnen/kunnen nemen.
Dat betekent dat we ons zo ongeveer aan tegengestelde uiteinden van het spectrum bevinden.

vander F | 12-04-10 | 23:38

*out*

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:37

Dit voorbeeld toont het absurde onvermogen van Klink tot kritisch denken. Hij heeft een geschiedenisboek van Furet in de kast (fluthistoricus) dat mooi aansluit bij wat dat andere heilige flutboek in zijn kast propageert. En dus is dat, in de zelfverzonnen maar volhardende staat Klinkland, waar. Punt uit.
Voor het gemak gaan we even voorbij aan de massale 30-jarige oorlog in de 17e eeuw, de religieuze legitimatie van de verschillende kampen in WOI, de instemming van het Vaticaan met Dhr. A. Hitler en het concordaat van Paus Pius X met voornoemd staatshoofd, en -en passant- de terreur die zowel de katholieken als de protestanten in de 17e en 18e eeuw van 's kerkswegen uit beleefden. Ierland jaren '80? noemen we niet eens, net als het kapotjesembargo in Afrika. Klink, ga je sigaar roken in je achtertuin, oetl!

Bento Groenvoer | 12-04-10 | 23:37

Canterwood | 12-04-10 | 22:28
Dat is nu precies het punt van Klink. De nazi en commie moordenaars werden gemotiveerd door hun niet-geloof. Atheisme.

Nazi's en commies zijn atheisten. Nazi's en commies vermoorden mensen. Atheisten vermoorden mensen. Geen speld tussen te krijgen.

white trash | 12-04-10 | 23:36

Fleauxe | 12-04-10 | 23:33
Als jij vindt dat iemand er achterlijke ideëen op nahoudt schoffeer je die persoon toch? Niet omdat die persoon nou zo slecht is, maar omdat hij beter af zou zijn als hij die dogmatische denkbeelden liet varen. (Hij is inwisselbaar met zij, om maar even van het geouwehoer over geslacht af te zijn).

Het kan me niet schelen wie je bent, als je denkt dat er een luchtpapa de wereld op orde houdt zit er volgens mij een steekje bij je los. En je kunt die denkbeelden ook zomaar laten varen. Net als stoppen met roken.

Canterwood | 12-04-10 | 23:36

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:24
Dat weet de Rector toch. Maar ik hoef het toch niet overal met je eens te zijn?
Ik mag uw mening weerleggen, zoals ik ook een eigen mening mag weerleggen.
Verder blijf ik bij mijn eerste reactie op u: u is mijn favoriete pastoor.
Wist u overigens dat de Rector in het verleden RK is opgevoed? Inclusief alle poespas die daar bij komt kijken? Van doop tot vormsel, van misdienaar naar jongerenkoor tot jongerenpastoraat. Totdat mijn ogen werden geopend.
Ik ben er thans klaar mee.
U staat overigens realistischer in het leven dan jezusiszijn/haarredder, inderdaad. En meermalen ben ik het op inhoud met u eens. Misschien zou ik dat op die momenten ook kenbaar moeten maken, nu heeft u een verwrongen beeld over mij, doordat u denkt dat ik het continu met u oneens ben.

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:36

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:34
wel handig zo'n spelcontrole, als ik schrijf wil je dan ook voor mij werken?

grote grutjes | 12-04-10 | 23:36

ik tik er ook nog ff 1 weg,
begin warm te lopen, op recht voor de raap.
wat de meesten niet gaan begrijpen.

dimzers | 12-04-10 | 23:35

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:30 ,
dank,
ik zit dus redelijk precies in je warrige ziel te prikken.

vander F | 12-04-10 | 23:34

vander F | 12-04-10 | 23:00
Neo-nazi's heb jij nog nooit van gehoord natuurlijk, ik legde een link met de psychiaters in tegenwoordige tijd, die ongestoord hun gang kunnen gaan zonder enig toezicht.

juriste | 12-04-10 | 23:34

Fleauxe | 12-04-10 | 23:33
'Bevestigd' moet met een 't'.

Moehahahaha!

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:34

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:28
Ah, het klinkt alsof je open staat voor commentaar, dat is dan wel weer een kudo.

Het punt is, je beschuldigt gelovigen ervan dat ze niet discussieren maar je alleen willen vertellen dat je er naast zit. Ondertussen uit je zelf teksten als:
"Jij neemt dat gelul allemaal veel te serieus. Er is geen weldenkend mens op aarde te vinden die die religieuze crap nog ernstig neemt" (klinkt dat alsof jij open staat voor discussie?) en: "Intussen niet beseffend dat een groot deel van de mensheid het zonder godt kan en de overgrote meerderheid het zonder hùn godt kan. Daar staan die malloten nooit bij stil." (klinkt dat soms alsof je open staat voor discussie?)

Jij bent dus net zo intolerant als de ongelovigen die je beschuldigt van intolerantie. Hetgeen best onnozel is te noemen.

white trash | 12-04-10 | 23:34

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:27
De enige reden dat ik je er aan herinner, is omdat je individualisten als tokkies wegzet. Als je dat soort generalisaties zlef meent te kunnen bezigen, vind ik het vreemd dat je de bal niet verwacht. Is all.

John_Galt | 12-04-10 | 23:33

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:33

In het geheim natuurlijk uitkijkt naar Chanel No. 5.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:33

@Canterwood | 12-04-10 | 23:31: Oh jawel, de atheistische Hezbollah onder leiding van Koerbagh en Van der F. Alles om me te kleineren vanwege mijn opvattingen, dat bevestigd me alleen maar meer in mijn geloof.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:33

*borrelnootjes en bier er bij pakt*
*ting ting*

repulse | 12-04-10 | 23:32

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:31

Als ik jouw redenering mag volgen was Majoor Alida Bosshardt een dekmantel voor terreur. Bespottelijk.
Fleauxe | 12-04-10 | 23:27

Niemand beweert dat, dat is een stroman. Mensen als Majoor Bosshardt maken heus niet bewust deel uit van een dekmantel voor terrorisme, maar de grote groep gematigde gelovigen verlenen wel geloofwaardigheid aan het type bomgordel.

Canterwood | 12-04-10 | 23:31

En dat gaat jou niet lukken @white trash, omdat je zelf geen ideeën hebt en nog nooit ergens uit eigen kracht op gekomen bent.

Give it a shot, we'll take it outside.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:31

Pardon!?
Anti-semitisme zit ingebouwd in het christendom. Luther was een grote Jodenhater. Calvijn kon er ook wat van.
Dat de Duitsers, Russen en Chinezen braaf deden wat ze opgedragen was kwam omdat ze zelf niet nadachten. Dat zelf-niet-na-denken was ze bijgebracht door eeuwenlange indoctrinatie door kerk en staat.

Zzzzooooffff | 12-04-10 | 23:30

Goddank ben ik atheist.

Grégoire Trouvertout | 12-04-10 | 23:30

@vander F | 12-04-10 | 23:27: Jij moet jezelf maar één vraag stellen, wat ben ik van jou en wat ben jij van mij? Helemaal niets, en gelet op je impertinentie wil ik dat graag zo houden. Fluim.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:30

@Boellie | 12-04-10 | 23:23
Het gene wat je op tv ziet is misbruik maken van een bestaand feit.

eigen-mening | 12-04-10 | 23:30

white trash | 12-04-10 | 23:26
Vertel me maar waar ik er naast zit.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:28

@koerbagh ® | 12-04-10 | 23:20: Beste Koerbagh, ik zou graag op die argumenten ingaan. Ware het niet dat je ze telkens meent te moeten 'verrijken' met termen die me tegen de borst stuiten. Dat kan, en mag. Maar verwacht dan geen antwoord.
Als ik jouw redenering mag volgen was Majoor Alida Bosshardt een dekmantel voor terreur. Bespottelijk.
@John_Galt | 12-04-10 | 23:21: Man, ik schaam me er echt diep voor. Heb de journalist Hidde Middelweerd nadien niet meer kunnen spreken. Ik had de hoop dat het voorbij was, maar gelukkig ben jij er nog. Mijn troost: ik heb het lef gehad te laten zien wie ik ben. Waar ik woon en wat ik doe. Dat dat als gevolg heeft dat jij mij anoniem kunt beschimpen, so be it.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:27

Wat hoop ik dat die Klinker ooit een keer tegenkom op straat.
*slechte grappen verwacht over klinkers in de weg*

Buffell | 12-04-10 | 23:27

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:20 ,
nee hoor,
niet in het minst,
maar soms is het tijd om even de de berg bullshit wat af te graven voordat hij omvalt,
ik heb geen illusies dat de berg bullshit niet weer omhoog komt als een Mount st. Helens, dat is nu eenmaal het vlieden der zaken.

Dat je nu de indruk wekt dat je religieus bent opgevoed, daarna wegens homeausensuele gevoelens je niet meer geaccepteerd dacht en als adolescent even moest 'loskomen' om vervolgens weer in de schoot van de doctrine terug te keren,
is maar een indruk, die je nu bij mij opwekt.
Wat niet zegt dat dat ook zo is,
so enlighten me.

vander F | 12-04-10 | 23:27

seven | 12-04-10 | 23:19
Ik gok op een nieuw vriendje en bekeerd.

repulse | 12-04-10 | 23:27

geurtje | 12-04-10 | 23:07
Toch zou ik op je stemmen.

Rammstein | 12-04-10 | 23:27

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:27

Meneer ab klink ziet causale verbanden. Iets waar mensen groot mee zijn geworden toen het nog over hele simpele kwesties ging zoals een kom niet te dicht bij een leeuw anders ga je dood.

tuurtjess | 12-04-10 | 23:26

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:34
Je hebt niet eens door dat je zelf als een gelovige bent die niet discussieert, maar iemand anders vertelt dat hij er naast zit. En zoals jij zijn er velen. Onnozele hansworsten.

white trash | 12-04-10 | 23:26

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:25

eigen-mening | 12-04-10 | 23:18
De koran en de bijbel (OT) hebben dezelfde verhaallijnen met dezelfde personen, dus het is op te vatten als geschiedenisboeken.

juriste | 12-04-10 | 23:25

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:20
Als je een beetje mijn comments volgt weet je ondertussen wel hoe ik over de dingen denk. En dat is lang niet zo dogmatisch als jesusismijnredder.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:24

Dr U.I Loor 23:17 Overtreedt je weleens je eigen moraliteit. Ik denk dat het probleem is zelfrechtvaardiging, inplaats van met de vingers naar anderen te wijzen, naar jezelf. (romeinen3vers23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods))

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:24

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:23

@eigen-mening | 12-04-10 | 23:03,

De porno die je op Nederlandse televisie zenders na 22:30 ziet heeft alles van doen met lust opwekking. Overigens, het beeldmateriaal dat GS zo nu en dan op dit weblog ten toon spreidt, zit daar ook niet ver vanaf. E.e.a heeft hoegenaamd toch niets te maken met de natuurlijke drang van de mens tot voortplanting? Het gaat om de opwekking en bevrediging van lust en dan plotsklaps zijn we dood.

Boellie | 12-04-10 | 23:23

@Lewis Lewinsky | 12-04-10 | 23:19: Awel, het feit dat ik me hier de meest debiele verwensingen laat welgevallen, zonder giftig te terug te slaan. En zeur niet zo over homo's, die hebben meer last van Moslims en dronken Tokkies dan van Christenen.
Nu zul je zeggen, de Islam is toch ook een geloof. Neen. De islam is een corruptie van het Christendom.
@Heads or Tails | 12-04-10 | 23:19: Yep.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:23

Er zit wat in, datzelfde kan even moeiteloos van het tegendeel beweerd worden. Conclusie, geweld zit in de mens. Zo, nieuw topic dan maar.

pius | 12-04-10 | 23:22

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:20
Amen

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 23:22

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:21

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:13
Wie is er dan eigenlijk dommer. De gene die voor zijn eigen recht opkomt of de gene die zich laat afslachten? Vind je het gek dat die gasten ons als mietjes beschouwen?

eigen-mening | 12-04-10 | 23:21

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:17
Ach zo. Persoonlijk steek ik sinds mijn 16e eigenlijk nooit meer een middelvinger op. Vind het een beetje tokkie.

John_Galt | 12-04-10 | 23:21

Gnothe_Seauton | 12-04-10 | 23:14
Ga maar eens een gesprek aan met een zorgverlener zodra de diagnose asperger is gemaakt. Met name door het symptoom paranoïde in de dsm4 is iedere discussie praktisch onmogelijk.
Bedenk zelf maar hoe een kind met een hoog iq in een middelmatige klas gaat ontwikkelen en welke sociale problemen hij kan gaan ontwikkelen, door de sociaal scheve situatie waar hij in geplaatst is. Al het gedrag wat het kind kan ontwikkelen kan zonder problemen binnen asperger worden geschoven, zodat de situatie alleen maar verslechterd, aangezien hij steeds minder sociale vaardigheden krijgt aangeleerd.

repulse | 12-04-10 | 23:21

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:14
Ah... "het gematigden" excuus. Voorspelbaar. Gematigde gelovigen zijn eigenlijk nog veel erger. Zij zijn de dekmantel der liefde voor extremisten en fundamentalisten die de boekjes wel op de letter hebben gelezen en in het diepst geloven. Dankzij gematigden kunnen extremisten welig tieren.
www.youtube.com/watch?v=J3YOIImOoYM

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:20

@vander F | 12-04-10 | 23:17: Het zit je dwars he? Arme man.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:20

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:16
Uhm, volgens mij ben ik al een tijdje uitgezeken. U stelt iets, ik reageer daar op.
Dat is iets met actie-reactie.
Wetenschappelijk bewezen materie. (Oei, wetenschap = foei)
Sorry.

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:20

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:12
Gehacked? Gechanteerd? GS accountnaam verkocht of overgedragen? Of bekeerd natuurlijk..

seven | 12-04-10 | 23:19

Fleauxe | 12-04-10 | 23:14
Et tu, Brute?

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:19

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:16
Dit boek aan al oneindig veel mensen aangeraden, gaat namelijk over de memetische eigenschappen en evolutionaire herkomst van religie:

www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de...

Canterwood | 12-04-10 | 23:19

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:06
Zozo. Dus religie leidt tot verdraagzaamheid? Doe es bewijzen.
Tip: bespreek de verdraagzaamheid van religies t.o.v. heaumeaux.

Lewis Lewinsky | 12-04-10 | 23:19

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:58
ik blijf maar ronddraaien in der messias. und er wird reinigen die kinder levi. tolle teksten ook.
ik wissel ze af met strofen uit ons eigen verzamelde werk, gewoon vanwege de lente.

geurtje | 12-04-10 | 23:18

@Canterwood | 12-04-10 | 23:15
Sorry, heb ik niet. Meen me te herinneren dat ik het artikel hier op GS heb gezien.

John_Galt | 12-04-10 | 23:18

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:13
Ik zie vooral overeenkomsten. Idioten die vanuit geloofsovertuiging gruweldaden goedkeuren.
Het grootste verschil zit in de evolutie.
De Koran is net zoals de bijbel een boek wat men ruim kan interpreteren. Dat kunnen verstandige moslims je haarfijn uitleggen. Helaas lezen wij vooral over de idioten.

eigen-mening | 12-04-10 | 23:18

Niet het geloof an sich, maar meer de vermeende morele superioriteit ten opzichte van mensen die wel kritisch voor zichzelf kunnen denken dan wel een geloof verzonnen dat niet geheel overeenkomstig de hunne is, DAT veroorzaakt geweld.

Dr. U.I. Loor | 12-04-10 | 23:17

@John_Galt | 12-04-10 | 23:15: Dat heb ik niet goedgekeurd, en was in reactie op een grap van de fotograaf. Daar ben ik tot op de dag van vandaag nog ontevreden over. Niet omdat het er heeft gestaan, maar omdat het idioten zoals jij een gouden kans op een ad hominem geeft. *zucht*

Fleauxe | 12-04-10 | 23:17

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:13
He lutser, Clovis ging heel wat minder vriendelijk te werk dan Sint Patrick.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:17

@John_Galt | 12-04-10 | 23:15 ,
floox blijkt uiteindelijk een crypto-PvdA'er te zijn wat betreft z'n bevallig draaiende kontje, daar kan Bos nog een punt uitzuigen.

vander F | 12-04-10 | 23:17

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:16

Kortgeleden las of hoorde ik dat christenen en ander religieus tuig van de richel in de regel veel verdraagzamer zijn dan full blown atheïsten. Dan kun je denken, er is iets mis met die atheïsten. Je kunt, en met veel meer reden, denken dat een geloverT het altijd wel min of meer met een andere geloverT eens moet zijn, omdat men (bewust of onbewust) wel begrijpt dat het eigen standpunt ten opzichte van de ander onhoudbaar is en dat het een het ander uitsluit. En dat dit dus uiteindelijk tot splitsing en oorlog leidt.

Je zou dus - en daar hoef je geen rocketscientist voor te zijn - menen dat het nuttig is om op zoek te gaan naar de evolutionaire herkomst van religie. Als je je daar eenmaal in verdiept hebt, is alle religie in feite te zien als de mislukte nageboorte van onze linkerhersenhelft en dat de overgrote meerderheid van de mensheid het uitstekend zonder jouw religie kan. Heb jij ook dat, Klink? Ja, heb je dat, geborneerd stuk uitvaagsel dat... fuck, krijg ik weer een ban. Fijne man, die Klink.

Persoonlijk vind ik een doelpunt van Bergkamp mooier dan de verzamelde toespraken (de later verzonnen toespraken, dat is) van alle godsdienststichters bij elkaar.

*Die interwebs, wat fijn dat ze allemaal bestaan*

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:16

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:12
Indien de sok gevuld was met kalk niet nee, want dan kun je er nog eens mee slaan.
Natuurlijk mag je zeggen dat de Kerk minpuntjes heeft, be my guest. Maar je moet niet blijven zeiken. Dus stop die kous nu maar eens weg.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:16

John_Galt | 12-04-10 | 23:15
Link?

Canterwood | 12-04-10 | 23:15

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 23:15

@seven | 12-04-10 | 23:09 ,
ik bedoel maar,
en dan is Atheisme tegenwoordig hipper dan ooit.
0,2%

En dan zeiken dat Atheïsme ellende veroorzaakt,
gelovigen,
altijd weer dat smerige hypocriete wegkijken van hun eigen onvermogen 2 hersencellen tegelijk te gebruiken.

vander F | 12-04-10 | 23:15

Voor iemand die met een opgestoken middelvinger in een kappersblaadje gaat staan, heeft die Fleauxe behoorlijk de mond vol van tokkies.

John_Galt | 12-04-10 | 23:15

Hahahah lekker schoppend Klink! Heerlijk, en kijk die reacties dan eens, zijn ze op hun teentjes getrapt? Jaaa dat zijn ze!!

xzaz2 | 12-04-10 | 23:14

@koerbagh ® | 12-04-10 | 23:12: Jij neemt de excessen en stelt die als standaard, een dergelijke retorisch onvermogen is meelijwekkend.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:14

repulse | 12-04-10 | 23:07
Stimmt, maar anderzijds kunnen ze je daar echt niet mee opsluiten ofzo. Tegen asperger is bovendien geen medicatie, alleen cognitieve therapie. Zolang jij je lot niet in de handen van de zorg legt kun je zelf bepalen wat voor hulp je krijgt. Wil je geen medicijnen maar alleen coaching, prima! Wil je helemaal niets, ook goed. Pas als je een gevaar voor jezelf of je omgeving vormt hebben ze de macht je op te sluiten, maar dan heb je het al erg bont gemaakt/ben je erg ver heen. Ik heb in mijn leven nog geen geestelijk gezonde, zelfstandige mensen gedwongen opgenomen zien worden, alleen mensen die dat dachten van zich zelf terwijl ze het absoluut niet waren.

Gnothe_Seauton | 12-04-10 | 23:14

eigen mening 23:07 Jezus is gekruisigd en mohammed is met het zwaard rondgegaan, zie je het verschil. De bijbel zegt je vijand lief te hebben, in de islam moet je de niet moslim in je hart haten.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:13

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 23:10
Een van mijn favorieten, net als Simon de Montfoort. Ken je deze ook? Dat was pas een rotzak, beetje leprozen helpen: en.wikipedia.org/wiki/Damiaan

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:13

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:08
ik maak nooit een stelling die ik niet volkomen kan onderbouwen, dus het maakt mij niet uit.

repulse | 12-04-10 | 23:12

En god schiep de mens in zijn perfecte evenbeeld. Inclui mannentepels, blinde darm, staartbotje, 3 rudimentaire oorspieren. Minder enzymen voor Native-Americans, betere fysieke bouw voor de Afrikaanse mens. Beter analystisch denkvermogen voor de Aziaat, 40% slechter zicht voor de Aziaat. Wat een perfecte schepping. Wat een perfecte verhalen in die boeken. Quote van Hitchens; Om in 1 van de 3 monotheistische godsdiensten te geloven (miljarden mensen) moet je geloven dat god pas 4000/6000 jaar geleden ingreep en daarvoor de mens in agony liet sterven, vaak niet ouder worden dan 30 etc. 100k-250k loopt de homo -* al rondt op Aarde maar slechts 4k/6k jaar geleden besloot meneer die verdacht veel lijkt op een primaat, in te grijpen. De luiaard. Het waren toch wel enkele dagen hea. Voor god is 1k jaar =1 dago ofzo/andersom?

Mr Dutch | 12-04-10 | 23:12

@Jezusismijnredder 23:10. Ah oud-testamentische shit. hoe zit het eigenlijk met die 10 geboden, bijvoorbeeld Gij zult niet doden? Of waren het meer de 10 suggesties?

knutsel | 12-04-10 | 23:12

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:07
Stel je voor: ik sla iemand met volle verstand hard in zijn gezicht. Vervolgens zeg ik sorry. Is daarmee dan de kous af?

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:12

@Fleauxe | 12-04-10 | 23:06
Allergrootste tokkies zijn religieuzen. Hoe religieuzer, hoe meer tokkie en hoe meer asociaal. Gewone tokkies laten hun familie tenminste niet vallen. Probeer jij maar eens uit een streng gelovige gemeenschap te stappen, of dat nu Jehova's zijn, mormonen of artikel 31 sektes: je familie breekt met je en je bent eigenlijk niet meer welkom in het dorp, alleen omdat je niet kan geloven in achterlijke sprookjes van een woestijnvolk. Nee, dat is allemaal erg liefdevol en sociaal. Ik weet niet wat er in je gevaren is Flooks, maar ik begin te geloven in alien body snatchers.

koerbagh ® | 12-04-10 | 23:12

@Boisot | 12-04-10 | 23:06 ,
om uiteindelijk 1500 jaar na die heidense Romeinen ongeveer op hetzelfde technische en welvaartsniveau als die gasten uit te komen?
Dat bewijst alleen maar dat dogmatisch Gristendom een enorm remmende werking op de welvaart heeft gehad.

vander F | 12-04-10 | 23:11

Mijnheer Pastoor.

Er waren zeer moedige en goede priesters in duitsland die zicht tegen de nazi's hebben verzet. Alleen waren dat uitzonderingen dus die wikilink is niet meer dan een anekdote. Elk jaar werd er overal in Duitsland voor de atheïst (lol) Hitler gebeden. Zelfs toen Berlijn al belegerd was door de russen. De katholieke kerk heeft één Nazi er uitgeschopt. Dat was Goebbels en alleen omdat hij met een protestantse getrouwd was.
Ga je huiswerk maken

Mike Oxlong | 12-04-10 | 23:11

Ik had echt geeen Spaanse Inquisitie van Klink verwacht ... Tada! .... Nobody Expects The Spanish Inquisition!
www.youtube.com/watch?v=gldlyTjXk9A

Writhen | 12-04-10 | 23:11

Boisot | 12-04-10 | 23:06
Even een lijstje met goden waarin ik niet geloof:

Angdistis, Ah Puch, Ahura Mazda, Alberich, Allah, Amaterasu, An, Anansi, Anat, Andvari, Anshar, Anu, Aphrodite, Apollo, Apsu, Ares, Artemis, Asclepius, Athena, Athirat, Athtart, Atlas

Om niet verder te gaan dan de A's. Daar heb ik het christendom niet voor nodig. :P

Canterwood | 12-04-10 | 23:10

ach jij 23:05 Wat is de misdaad dan, het liefhebben van God, het liefhebben van je naasten. Zoals Kain abel doodde, omdat zijn werken boos waren.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:10

Fleauxe | 12-04-10 | 23:06
Tokkies zijn vaak wel religieus (net zoals kampers),
ze staan vaak te poppelen om met hun tokkie blaag de Communie te doen..

ach, jij.. | 12-04-10 | 23:09

In de USA registreren ze levensovertuiging van gevangenen. 0,2% is atheïst en 75% christelijk.

seven | 12-04-10 | 23:09

Ongeloof leidt tot een explosie van geweld omdat gelovigen het niet kunnen verdragen als u een vrije denker bent. Kop eraf, fik erin, vrouw verkracht amen, god helpt alleen de zielige die niet langer rationeel tot besluitvorming kan komen.

Bdus99 | 12-04-10 | 23:08

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:03
Je bent niet wijs,
je hebt toch ooit wel eens wat geschiedenis onderwijs genoten?
Of zijn de monsterlijk bloedige godsdienstoorlogen in europa je vol-ko-men voorbijgegaan?

*om maar een klein voorbeeld te noemen*

vander F | 12-04-10 | 23:08

repulse | 12-04-10 | 23:07
Zeg het maar niet tegen Fleauxe....

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:08

Het CDA dekt zich in voor de verdere islamisering van europa door het geloof op te poetsen.

funkyd | 12-04-10 | 23:08

koerbagh ® | 12-04-10 | 22:59
Heb ik al genoemd! En ik wil nogmaals en bij herhaling wijzen op het feit dat de oorlogen in 20ste eeuw zoveel meer slachtoffers eisten door de toegenomen bevolkingsdichtheid, en niet door toegenomen wreedheid. Relatief gezien waren het niet bijzonder bloedige conflicten. De hoeveelheid slachtoffers uitgedrukt in procenten, met name bij de bevolking daalt al haast de hele geschiedenis van de mensheid.

Gnothe_Seauton | 12-04-10 | 23:08

relatief | 12-04-10 | 23:03
Sterk

koter | 12-04-10 | 23:08

ik ben austin dacey nog aan het verwerken die ons atheïsten in een recente groene amsterdammert opriep om meer spinoza te lezen. en meer metafysica toe te staan in je wereldbeeld. niet alles wat naar religie riekt afwijzen, maar de gematigde religieuze stemmen steunen. omdat dat in the end fijner voor ons allemaal is.
ik hou wel van pragmatisme.
maar ik ben ook dol op radicale uitspraken.
ik zal in ieder geval wel nooit politica worden.

geurtje | 12-04-10 | 23:07

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:56
De Islam is een goed voorbeeld van uw vriendelijke geloof in de middeleeuwen. Het is 1 pot nat.

eigen-mening | 12-04-10 | 23:07

Zit een yeti bij penw aan tafel, oevrigens.

John_Galt | 12-04-10 | 23:07

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:02
Als je goed naar de dsm 4 kijkt zul je zien dat er een aantal psychische storingen in staan die op een dergelijke manier zijn geformuleerd dat ze gemakkelijk verkeerd worden geinterpreteerd. B.v. asperger is er een van waar met het grootste gemak een gezond iemand, met een hoog iq kan worden weggezet.

repulse | 12-04-10 | 23:07

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:03
Dus, wat is jouw criterium om tot het "Goede Kamp" te behoren?
Vertel maar, ik wacht vol ongeduld af. Ik blijf erbij: de Kerk heeft heel foute, maar ook heel goede dingen gedaan. En voor de heel foute dingen hebben ze "sorry" gezegd: en.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:07

*knuppel in hoenderhok gooit*
Ik denk oprecht dat Klink een punt heeft. Zonder polytheistische of monotheistische geloofsovertuigingen zaten we nu op kleitabletten te reaguuren of, beter, elkaars schedels in te slaan. Zonder christendom zou het gros hier ook niet hebben kunnen zeggen atheistisch te zijn.

Boisot | 12-04-10 | 23:06

Volgens mij heeft Klink een goed punt. Het belang van verdraagzaamheid wordt niet altijd door een ieder als vanzelfsprekendheid gezien. De naasten vervreemden van elkaar en het individualisme slaat toe. Nu gaat dat niet voor iedereen op, maar in grote lijnen klopt het wel. Voorbeeld: Tokkies zijn nóóit religieus.

Fleauxe | 12-04-10 | 23:06

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:56
"christenen met vervolging te maken hebben en zelf gedood worden." En terecht!

ach, jij.. | 12-04-10 | 23:05

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:03
Schijnbaar zijn atheïsme en communisme voor jou inwisselbare termen. Er valt met jou niet te praten. Zoals ze hier in het noorden zo mooi zeggen: Bek jong.

Canterwood | 12-04-10 | 23:04

Media hoer alert op NL#1

woefdrammer | 12-04-10 | 23:03

Rammstein | 12-04-10 | 22:44
Ik kom op alle bladzijden voor. Top that!

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:03

Het gevaar met al de religie-bashende topics is dat het slechte in religies gemakkelijk aan religie wordt terwijl slechtheid buiten de religie niet gelinkt wordt aan 'niet religieus zijn'. Ellende op een Christelijke school wordt onmiddellijk verklaard door het karakter van de school. Dezelfde ellende op een openbare school wordt niet gelinkt aan het niet-religieus zijn.

En het omgekeerde is lastiger, maar als je echt niet ziet dat er uit naam van religie ook veel goeds gebeurt (ik weet het - ook naast heel veel slechts), wil je het niet zien.
Nog los van het feit dat het 'goede nieuws' Geenstijl niet haalt.

Veel kritiek op religie is terecht, jammer dat de andere kant niet evenzeer belicht wordt.

relatief | 12-04-10 | 23:03

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:57
De kerk heeft goede dingen bewerkstelligd? Dat kan zo zijn, echter niet ter zaken doende.
Hitler heeft ook goede dingen gedaan: autobahn.
De Romeinen, u kent ze vast nog wel: Riool en verwarming.
Maar waren dit ook goede mensen?

Rector Reflector | 12-04-10 | 23:03

canterwood 22:57 Jezus had zijn vijanden lief en is gevangen genomen en gekruisigd, hij heeft niemand gekruisigd. Het communisme complete duisternis en ik weet niet hoeveel mensen zijn op een verschrikkelijke manier door communisten (atheisten) omgebracht.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 23:03

@Boellie | 12-04-10 | 22:59
Dat geld voor het grootste gedeelte van de bevolking. Zowel mannetjes als vrouwtjes denken zo. De ene wat bewuster als de ander.
Is zelfs vreemd dat gelovigen dat raar vinden. Gelovigen behoren schijnbaar niet tot de natuur aangezien sex een perfect voorbeeld van natuurlijke drang is. Bijna ieder levend wezen doet aan sex. De drang om voort te planten heeft ervoor gezorgd dat jij en ik ons verhaaltje kunnen typen.

eigen-mening | 12-04-10 | 23:03

Dat jullie niet moe worden van jullie zelf
Ik lees jullie comments en wordt er somber van.
Religie... wat een geestelijke armoede.
Bind aub een flinke bomgordel om of een kind whatever en ga aub hartstikke dood.

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 23:02

@ janeedantoch | 12-04-10 | 20:36

Hear, hear!

Iedere vorm van fanatisme is een religie! Het sterft gatverdamme van de gelovigen hier op GS!

Fietstas | 12-04-10 | 23:02

juriste | 12-04-10 | 22:52
Zeg, even serieus... je bent toch niet bij die lutsers van Scientology he? Die zeggen namelijk precies hetzelfde. In het gesticht mag je zelfs naar pr0n kijken, dus een gesprek met een priester zal ook heus wel mogen.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 23:02

Altijd weer die discussie waren de nazi's links en atheistisch ?
Als je er echt in geinteresseerd bent Maarten van Rossum legt het in zijn boeken en hoorcolleges op cd uit waarom de nazi's elementen van links en rechts in zich hadden en zelfs van Kooten en de Bie wisten dat de hardcore nazi's iets hebben met het heidendom, daarover kun je ook nicholas goodrick-clarke lezen.

websenior | 12-04-10 | 23:01

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:57
No shit? Excommunicatie? De horror.

John_Galt | 12-04-10 | 23:01

AntiSoof | 12-04-10 | 22:53
Als je nou gewoon tiept wat je te zeggen hebt, kan ik het ook volgen. De tijd van Lingo etc. is voor mij erg lang geleden, als je begrijpt wat ik bedoel.

Heads or Tails | 12-04-10 | 23:01

@@juriste | 12-04-10 | 22:52 ,
omdat je in de tegenwoordige tijd lult over nazi psychiaters,
trut.
Ga lekker in je CU bunker bidden.

vander F | 12-04-10 | 23:00

koerbagh ® | 12-04-10 | 22:59
Meneer Klink is een beehtje dhom .......

Rammstein | 12-04-10 | 23:00

@Fietstas | 12-04-10 | 22:55
Furet was een communist. Nuff said.

John_Galt | 12-04-10 | 22:59

Fietstas | 12-04-10 | 22:55
U heeft liever homeopathie en astrologie in de krant? Dat staat er ook nog gewoon in hoor. Net zo goed metafysisch.

Canterwood | 12-04-10 | 22:59

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:42
Ik wilde het bank-springen nog introduceren, maar ik zit nu nog te tollen van haar antwoord.
Ik ga even zitten.

Rammstein | 12-04-10 | 22:59

Nederlanders hebben de Christelijke God verruilt voor Boedha beeldjes en andere tastbare goden. Zeg maar... mooie auto.s, pod's, Lcd teevees, geld (en liefst zoveel mogelijk), caravans etcetera etcetera...
Wanneer het gaat om de niet stoffelijke zaken, dan vergaapt dit volk zich het liefst aan sex, lange, dure en veel vakanties en dan weer sex.

Wie wil weten wat Nederland boeit, doe eens tv-zappen na 22.30 's avonds en zie wat men feitelijk overdag al had willen zien. Raar.

Boellie | 12-04-10 | 22:59

Is de dertigjarige oorlog al genoemd? Een religieuze oorlog die één derde van de bevolking van West- en midden-Europa de kop koste om niks meer dan wie het beste geloof had. Dat hebben Stalin en Hitler samen niet eens voor elkaar gekregen.
Of was meneer Klink dat even in z'n betoog vergeten?

koerbagh ® | 12-04-10 | 22:59

Gott Mit Uns stond niet voor niets op de nazi koppelriem. Fascisme had niet kunnen ontstaan zonder hulp van de katholieke kerk. Zonder het Vaticaan geen Mussolini, Franco en geen Hitler. Adolf was een gelovig mens. Geen christen maar wel met een diep geloof in "de voorzienigheid" gekoppeld aan een geloof in een soort hybride heidens Germaans pantheon. Stalin, Lenin, Pol Pot, Kim il Jung hebben vreselijk leentjebuur gespeeld bij religie. Hun totalitaire dogma's lijken als twee druppels water op de religieuze dogma's alleen zonder god maar met leiders die zichzelf als onbetwistbaar en ongenaakbaar achtten.
Klink weet niet waar hij het over heeft.

Mike Oxlong | 12-04-10 | 22:59

geurtje | 12-04-10 | 22:55
Wenn ich einmal soll scheiden...

Heb er veel naar geluisterd, de laatste tijd. Denk vaak aan je, hoezeer ook O/T.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:58

@juriste | 12-04-10 | 22:52 ,
joh!
Daarvoor had je het dolhuys,
so what.

vander F | 12-04-10 | 22:57

@Jezusismijnredder 22:56. Heb uw vijanden lief.

knutsel | 12-04-10 | 22:57

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:54
Dat is allemaal leuk en aardig, maar communisme en het blinde vertrouwen in de Grote Leider kent meer overeenkomsten met het christendom dan met atheïsme.

Canterwood | 12-04-10 | 22:57

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:51
Oeps, een spelfout. Dat worden twee weesgegroetjes extra vanavond.
John_Galt | 12-04-10 | 22:52
Hoe je het wendt of keert, de Kerk heeft ook goede dingen bewerkstelligd. Zo mochten dankzij de bul "Sublimus Dei" de oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe Wereld niet als slaaf worden verhandeld, op straffe van excommunicatie. En zo kan ik wel even doorgaan.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:57

Maar als Klink de menselijke geest onderschat (want dat zou hij kunnen doen met zijn visie in zij uitspraak), (uit onwetendheid, d.i.) dan spreekt de man toch zijn (eigen) waarheid. En toch betwijfel ik zijn filosofie en inzicht.

AntiSoof | 12-04-10 | 22:57

juriste | 12-04-10 | 22:52
Is het niet juist de plicht voor elke overheidsinstelling om zwaar debiele pastores en dominees de toegang tot het publieke domein te ontzeggen, in het bijzonder de pastores en dominees die denken dat ze niet zwaar debiel zijn?

Lijkt me kwestie van fatsoen. Kudo's voor de of het GGZ.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:57

@AntiSoof | 12-04-10 | 22:50

Oooh. Vergis ik me?
Goh.

Cookie v. eigen deeg | 12-04-10 | 22:56

22:51 De islam is niet het zelfde en ook een duivels systeem ,waarin in elk moslimsland christenen met vervolging te maken hebben en zelf gedood worden.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:56

juriste | 12-04-10 | 22:45
Wow. Dat is een heel verhaal.

Rammstein | 12-04-10 | 22:56

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:54
Als die god van jou zo barmhartig is, waarom straft hij je dan met een verrot gevoel voor spelling?

John_Galt | 12-04-10 | 22:56

Man. Dagelijks leven begint steeds meer op een hel te lijken. Alles daarna is verlossing.

eigen-mening | 12-04-10 | 22:55

Waarschijnlijk heeft geen van het reagerende gepeupel het boek van François Furet gelezen.

Helaas want wat Heads or Tails | 12-04-10 | 22:34 over gelovigen zegt geldt voor het plebs hier ook: "Zij discussiëren namelijk niet, maar willen jou vertellen dat je er naast zit."

Het is inderdaad zo dat de atheistische regimes het meeste slachtoffers geeist hebben. Hooguit tijdens de beginfase werd er uit electorale redenen met de kerk geflirt. Daarna moest deze verdwijnen.

Leden van de ss mochten geen lid van de kerk zijn.
Het leek GeenStijl wel. ;-)
Cambodja was sterk anti-religieus tijdens de genocide. Rusland idem dito.

Een samenleving heeft gewoon religie nodig.

Of zoals Bart de Wever nationalistisch vlaming het zo mooi zegt:
"„West-Europa heeft God buiten de deur gezet, die komt niet meer terug. Maar een samenleving die niet metafysisch is, is geen samenleving. We hebben de fout gemaakt de metafysica te vervangen door de fysica. Je ziet dat aan de weekendbijlages van de kranten. Die spiegelen voor dat de mens gelukkig wordt van de ultieme auto, de reis, het huis, de wijn of de keuken. Maar dat lukt niet. Als je dat hebt, wil je nog meer.http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article3035462.ece/_rsquo_Laat_Belgie_maar_rustig___verdampen_rsquo__.html?part=2

Fietstas | 12-04-10 | 22:55

juriste | 12-04-10 | 22:52
Ik vrees nu toch dat het tijd wordt voor een anti-paranoia pilletje.

websenior | 12-04-10 | 22:55

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:48
Tenzij een van Mijnheer Pastoor's Aflaten heeft gekocht!
Een Aflaat voor pekelzonden heeft u al vanaf 5 euro, getekend door Jaap de Paap zelve! Kom eens kijken naar mijn brede assortiment: Mijnheer Pastoor, discounter in aflaten die je niet kunt laten liggen!

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:55

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:52
U is niet dood, U leeft! wat lijk je toch op ghot, ergens.

geurtje | 12-04-10 | 22:55

canterwood 22:44, in Noord korea is alleen het atheisme toegestaan, als je daar zegt dat je christen bent ga je de gevangenis in wordt je gemarteld en gedood. Over mensen die zoiets doen is het oordeel niet meer als terecht.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:54

@Heads or Tails | 12-04-10 | 22:49
Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik doe het toch. Hij (Jezus enzovoorts) hoeft vanuit zijn standpunt niet te liegen. Het kan onwetendheid zijn, een verkeerd standpunt, maar alla, zo is de mens (vaak).

AntiSoof | 12-04-10 | 22:53

juriste | 12-04-10 | 22:28
Wtf, volgens mij ben je eerder opgenomen geweest vanwege het horen van stemmen in je hoofd. Vandaar de rancune.

Max Stirner | 12-04-10 | 22:52

vander F | 12-04-10 | 22:48
Ik denk dat als je iets minder focust op de woordkeus en iets meer op de boodschap je zal zien dat er wel een kern van waarheid in haar stelling zit.

repulse | 12-04-10 | 22:52

Wat een heerlijke uitspraak van Klink. Zullen ze in Noord-Ierland, Afghanistan en Soedan van smullen.

Beter Nederland | 12-04-10 | 22:52

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:45
Ga toch weg met je christelijke waarden. Die christus van jou is 2010 jaar oud, daarvoor waren die waarden er ook al.
Het zijn menselijke waarden die voortkomen uit eigen belang. 'Gij zult niet doden' betekent eigenlijk: maak me alsjeblieft niet dood.

John_Galt | 12-04-10 | 22:52

John_Galt | 12-04-10 | 22:49
Dat gebrek aan redundantie, heerlijk!

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:52

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:48
Laat mij maar lekker branden in jou imaginaire Hel. Kan mij het rotten.

Lets Kuttekrap | 12-04-10 | 22:52

De dissidente chinezen worden opgesloten in psychiatrische inrichtingen, de joden werden opgesloten in concentratiekampen. In NL hebben de neo-nazi's de psychiatrie ter beschikking omdat er vrijwel geen toezicht is en de IGZ een oogje dichtknijpt. Het geloof kan in NL beschermen hiertegen, maar het GGZ personeel weigert degenen die zonder wettelijke bevoegdheid worden gegijzeld in psychiatrische isoleercellen om te spreken met de pastor of de dominee.

juriste | 12-04-10 | 22:52

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:45
'Nageleefd' moet met een 'd', de rest van je gezever laat ik maar onbesproken.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:51

no offence hoor, maar bij Hitler verbleek je toch al best snel, wie je ook bent.

The Cunning Punt | 12-04-10 | 22:50

@Cookie v. eigen deeg | 12-04-10 | 22:48
Door ONgelovigen begaan? Door gelovigen bedoelde je?

AntiSoof | 12-04-10 | 22:50

Is geweld per definitie slecht? Zo nee, wanneer dan wel? Waarom? Vragen, vragen.

Bologna | 12-04-10 | 22:50

Wel een beetje kort door de bocht om het nationaal socialisme, communisme en liberalisme niet als de verlossingsreligies van de 20e eeuw te erkennen.

The Cunning Punt | 12-04-10 | 22:49

@koter | 12-04-10 | 22:42
Mensen die over samenlevingen, sociale cohesie, landsbelang en meer van dat soort gruwelijkheden praten zijn socialisten. Dan kun je er een ezeltje op plakken, of een meeuwtje boven hangen, socialisten blijven het.

John_Galt | 12-04-10 | 22:49

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:41
Atheïsme is iets heel anders dan communisme, malle trol. Leugenachtige, perfide zak hooi dat je er bestaat. Hitler begon z'n oorlog niet omdat hij atheïst was (was hij ook niet, gedoopt katholiek, nooit geëxcommuniceerd, evenmin als welke nazi dan ook), Stalin begon ook niet met z'n moordcampagnes omdat hij atheïst was, Mao ook al niet. Wel hebben de garistenen de oorspronkelijke bevolking van zo ongeveer heel Amerika en delen van Afrika en Australië, Tasmanie etc. vermoord (na de kindertjes eerst te dopen - de goorheid ervan alleen al) omdat het garistendom zo'n geweldige goddesdienst was.

Als vanzelfsprekend namen de Jezuïeten daarbij het voortouw. Flikker toch op met je leugens.

Nog op katholieke wijze je leuter in een kleuter gestoken, leetlie?

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:49

@repulse | 12-04-10 | 22:46
LOL. DE politicy zeggen 'Veel beloven, weinig geven...' enzo.

AntiSoof | 12-04-10 | 22:49

Melchett | 12-04-10 | 22:47
Lees dan gelijk ook maar even dit, om te laten zien dat er ook heel wat Duitschers waren die er anders over dachten: en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_G...

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:48

@juriste | 12-04-10 | 22:35 ,
je moet eens wat minder spannende verhaaltjes lezen en dito fora bezoeken,
ik werk nu een 20 jaar in de zorg en daar nooit niet never een 'neo-nazi' tegengekomen,
hoogstens domme narcisten.

vander F | 12-04-10 | 22:48

Even het historisch perspectief compleet maken:
De Inquisitie en de kruistochten zijn ook twee prachtige voorbeelden van uitwassen van geweld door ongelovigen begaan, mijnheer Klink.

Cookie v. eigen deeg | 12-04-10 | 22:48

pastoor 22:36 De alverzoening is een grote leugen, ((matteus7vers13 want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;)) ik zou je door de hele evangelien kunnen laten zien, waarvoor Jezus voor het oordeel waarschuwt. Als een mens zijn hele leven onbekeerd blijft, gaat hij de poel van vuur in voor eeuwig. God is zeker liefde en wil vergeven door Jezus, maar als iemand denkt ik leef prima zo in zonden en wil niet veranderen, dan draagt degene daar ook de gevolgen van.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:48

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:41
Ik zeg het niet vaak, maar als Jezus jou snel opneemt in z'n hemelse kudde is ie ook een beetje onze redder.
Drogredeneren zou strafbaar gesteld mogen worden, en dat zeg ik als liberaal.

John_Galt | 12-04-10 | 22:46

AntiSoof | 12-04-10 | 22:40
Geef iemand een staatslot van 10 april met de mededeling dat het het winnend lot is, wedden dat hij gelukkig rond zal lopen, tot het moment dat hij het lot wil laten verzilveren en er achter komt dat je hem in de maling hebt genomen...

repulse | 12-04-10 | 22:46

Ga ik nu te ver als ik zeg dat ik de heer Klink met liefde onder de guillotine zou leggen?

jeanmondo | 12-04-10 | 22:46

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:41
Het Communisme is iets heel anders. Bovendien zijn atheïsten heus geen onmensen. Christendom en beschaving horen zo sterk bij elkaar, die kun je niet uit elkaar halen. De Italiaanse filosoof Benedetto Croce zei al dat we onmogelijk niet-christelijk kunnen denken. Mensen kunnen natuurlijk wel experimenteren, en besluiten de Hogere Autoriteit te verwerpen. Of zoals Paulus ooit zei: "Omnia probate, quod bonum est tenete". Onderzoekt alles, maar behoudt het goede.
Het goede zijn de Christelijke waarden, die perfect zonder geloof in God kunnen worden nageleeft.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:45

Duh ..... ik heb nog wat hele bekende (oorlogs)quotes: "If God's with us, who can be against us?" en dan heb je ook nog "voor God en vaderland". Dat zijn er een aantal die al eeuwen lang gebruikt worden. Vanaf het begin der mensheid knokken we voor en uit naam van onze goden (of god) en dat al zeker vanaf de Griekse oudheid, Ares en Athena, inquisitie, christelijke kruistochten, islamitische jihads, holocaust, talrijke genocides, islamitisch fundamentalisme, Japanse soldaten stierven voor hun god (de keizer) en ga maar door. Alles in verband te brengen met religie. Vertel me nog eens of religie niet sterk in verband staat met oorlog en verderf.
En waar Klink refereert naar Hitler en zijn aanhangers als zijnde atheïsten kan het ook zijn dat Hitler een ander soort religie aanhing, namelijk zijn eigen religie en niet die van de christenen. ( www.liberales.be/boeken/religie )

De formulering van Klink snijdt geen hout. Vooral gezien dat reeds eeuwenlang het grootste gedeelte van de wereldbevolking wel aanhanger is van een of andere religie. Nee, en dan is de atheïst de boosdoener?

Benman | 12-04-10 | 22:45

Als je nou godsdiensten eens afschaft? Is in alle gevallen de golf van geweld voorbij.

Dahag, meneer Klink

Adriaantjeeeeeuh | 12-04-10 | 22:45

Rammstein | 12-04-10 | 22:34
Nee hoor, Psychiatrie is heel geschikt om mensen te laten verdwijnen, met nep-diagnoses, omdat de diagnoses niet kan worden bewezen. Vervolgens plegen die mensen zelfmoord omdat hun leven van hen wordt afgepakt. Gezonde mensen zitten tussen de zieke mensen en krijgen dezelfde bejegening, dezelfde zware medicatie, dezelfde isoleercellen.
Volkomen gezonde mensen worden opgesloten met fantasie over hun persoonlijkheid, terwijl niet aanwijsbaar is wat er dan precies niet goed aan hen zou zijn. IQ ligt boven 120 bijvoorbeeld, goede loopbaan, goed inkomen, alles prima. Wettelijk onmogelijk om de persoon op te sluiten. Dus is mijn stelling dat de neo-nazi's een goed geolied netwerk hebben.

juriste | 12-04-10 | 22:45

@Lets Kuttekrap | 12-04-10 | 22:42
Ach, met gelovigen is het goed kersen eten. Er valt alleen niet mee te praten, das weer minder.

AntiSoof | 12-04-10 | 22:45

Die malloot maakt zichzelf hier belachelijk.

WeesFatsoenlijk | 12-04-10 | 22:45

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:41
Die mensen geloven in Noord-Korea ook in een kerel die hoogstwaarschijnlijk niet (meer) bestaat.

Verder zijn die gruweldaden niet gepleegd uit naam van atheïsme, maar uit pseudo-religies zoals sociaal darwinisme en communisme.

Canterwood | 12-04-10 | 22:44

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:40
Ik fax je mijn score wel even.

Rammstein | 12-04-10 | 22:44

@AntiSoof | 12-04-10 | 22:40
Ach man, je zou de gelovigen in Omsterdom en Utrecht de kost moeten geven.

Lets Kuttekrap | 12-04-10 | 22:42

scheiding tussen kerk en staat betekent dat de bisschop of een andere hoge geestelijke geen wereldlijke macht heeft.
De grote denkfout die vele maken: geloof en geloofszaken spelen niet in het dagelijks leven.
iedere is gelovig: je kan christen zijn, islamiet, seculier, humanist, a-religieus, fundamentalistisch liberaal, sociaal, Homo-economicus, enz.enz.enz.enz.
Iedereen heeft een bepaalde achtergrond en dit zal effect hebben op zijn/haar dagelijks handelen. Niets mis mee. Mits een ander daar niet de dupe van wordt.
En inderdaad: de grootste narigheid in het verleden is aangericht door de communisten / nationaal socialisten. Waarom? De staat is belangrijker dan het individu en staat boven alles.
En vergelijk dan onze westerse samenleving met onze christelijk-achtergrond met bijv. de islamitische wereld of de post-communistische wereld: dan hebben we het hier nog niet zo slecht getroffen!!

realisticus dutch | 12-04-10 | 22:42

He Klink, van dat gelul van jou krijg ik ontzettend trek in een sigaretje.
Dus: JIJ bent slecht voor de volksgezondheid.

Koos Knak | 12-04-10 | 22:42

Rammstein | 12-04-10 | 22:34
Zo denken die van Scientology er ook over, en dat zijn pas idioten.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:42

UIteindelijk heeft de vrijdenkende, vrijheids- en vredelievende burger maar 1 ding te vrezen: De socialist. Religieuzen zijn altijd socialisten, kun je nagaan hoe groot die 5e kolonne is.

John_Galt | 12-04-10 | 22:20

Zeker nooit in de VS geweest? christenen stemmen over het algemeen (VVD) centrum-rechts tot extreem-rechts (PVV) Nederlandse moslims stemmen inderdaad overweldigend socialistisch maar dat heeft volgens mij niets met hun geloof te maken maar meer met het sociaal-economisch aspect. Alhoewel socialisten altijd veel aanhang hebben gehad in moslimlanden, in de meeste moslimlanden zijn socialisten aan de macht of gedeeltelijk. Khadaffi bijvoorbeeld in Libie.

koter | 12-04-10 | 22:42

22:12 sko citeer"Hee Klink, verklaar dit dan eens? de landen met de meeste Atheïsten zijn ook het vredigst, en vice versa"
Onder het atheisme zijn de denk ik wel de ergste gruweldaden in de menselijke geschiedenis gedaan, het meest onleefbare land ter wereld is een atheistische dictatuur namelijk Noord korea en onder het communisme (atheisme) zijn denk ik wel de ergste gruweldaden in de geschiedenis begaan. Overal waar het communisme was, werden alleen maar mensen gedood.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:41

repulse | 12-04-10 | 22:38
Zoals St. Nicolaas al predikte: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:40

O, was Hitler ongelovig? Maar even zonder gekheid, het is wel zo dat geloof een goed gevoel geeft. Laatst, op vakantie in Putten viel het mij op de die lui zo helder uit de kijkertjes keken. Kom daar maar in om in, pak hem beet Amsterdam, of zo u wilt Utrecht. Nee, daar straalt niks dan omwetendheid en een bepaalde onmacht uit de ogen. En in Putten las ik hoop, geloof enzo uit de venters van de ziel. Maar, dat zal wel aan mij kunnen liggen.

AntiSoof | 12-04-10 | 22:40

Rammstein | 12-04-10 | 22:34
't Is ook onzin. Na 200 jaar nog net zover als toen.

DSM-IV is door mij geschreven, dus ik heb er wel kijk op ja.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:40

Dat totalitaire regimes van de 20ste eeuw meer doden hebben kunnen maken dan die daarvoor heeft te maken met schaalvergroting. Het grappigste is wel het feit dat ondanks de immense gewapende conflicten van de 20ste eeuw nog steeds de kans om door geweld om te komen afneemt. 300 miljoen op een bevolking van vele miljarden is peanuts. Dan waren de slachtpartijen tijdens tachtig en de dertig jarige oorlog demografisch gezien veel betekenisvoller. Als je in de middeleeuwen 1000 mensen ombracht had je ook genocide gepleegd, gemeten aan de bevolkingsomvang van toen. En genocide was al langer gebruikelijk (en whatever happend to the Neanderthalers?), sla het oude testament er maar op na:
Gaat Kanaän te binnen en dood eenieder daar (boek huppelepup vers zoveel - ben helaas niet bijbelvast opgevoedt ;-) ). De genocide op de inwoners van Bezier (25.000) tijdens de kruistocht is ook een leuke als het waar is dat de leider van het beleg daadwerkelijk heetf geantwoord op de vraag hoe een goed katholiek van een ketter te onderscheiden" dood ze allemaal en laat God het maar uitzoeken!" . En we mogen de genocide in Belgisch Kongo, gepleegd door een bepaalt niet atheïstische Leopold II , niet vergeten. Wat betreft Kongo, daar hadden ze engeltjesfabrieken. Wat dat zijn? Dat zijn Missie posten waar zieke inlanders (vooral kinderen) werden gedoopt en vervolgens aan hun lot werden overgelaten zodat ze maar snel in de hemel kwamen. Nog in deze tijd schrijft Napoleon Chagon over zijn bijzonder slechte ervaringen met missieposten in de Amazone. Ze nodigen indianen uit om bij de missie te komen wonen zonder dat er voldoende voedsel of medische zorg is, met grote sterfte als gevolg. Ook geven ze vuurwapens, met als gevolg dat stammenoorlogen compleet uit de hand lopen. En dit patroon lijkt zich overal te herhalen: Joe Kane schrijft hetzelfde over Ecuador en ook op de Filipijnen is het niet veel beter.
Als er één instantie voortvarend is geweest in het vernietigen van culturen en leefwijzen, met grote sterfte als gevolg (aka genocide) dan is het de kerk (protestants en katholiek) wel.
Ook interessant is deze wiki over genocide, waarin wordt gesteld Klink's idee over de Vendee op verschillende punten wordt genuanceerd. Ten eerste zou het niet de eerste genocide zijn, maar de eerste "moderne" genocide, nogal een verschil. Bovendien is deze visie erg omstreden, veel houden het op een bijzonder bloedige burgeroorlog. maar geenszins een genocide: en.wikipedia.org/wiki/Genocides_in_his...

Gnothe_Seauton | 12-04-10 | 22:39

Best gek als je bedenkt dat boedhisten eigenlijk hele vredige mensen zijn.
koter | 12-04-10 | 22:34
Moet je de Dalai Lama eens naar zijn mening over homo's vragen... zul je nog wel zien hoe erg dat vriendelijke oude kale mannetje kan schuimbekken.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:39

Naja.... Piet loog, Klaas loog en THEO-loog, he?

Grenswind | 12-04-10 | 22:39

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 22:39

Ohohoh, nu valt die Klink weer in de ge-debunkte en gedoodverfde Nazi-=atheisme val.

Ad Rectum | 12-04-10 | 22:39

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 22:32
Lachen is gezond en bidden voor de ongelovige schaapjes op GeenStijl ook.

websenior | 12-04-10 | 22:39

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:36
De kerk zal zondag weer vol zitten met masochisten na de belofte van dat pak slaag...

repulse | 12-04-10 | 22:38

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:27
Ex-snuiver, ex-hoer, ex-alcoholist?

Stop die Jezus toch in je reedt man. Pratend vanaf de berg is er niemand geweest die ook maar verstaan kan hebben wat-ie zei. Dat zijn zo van die details waar jij kennelijk niet over nadenkt. Waarom heb je niet een normale studie gedaan?

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:38

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:27
God is Liefde, mijn beste, en in Zijn oneindige goedheid zal hij de atheïsten liefdevol opnemen in de Hemel, zalig zijn de onwetenden immers. Voor gelovigen die niet aardig zijn voor hun medemens, en die niet praktiseren wat Hij hen voorschreef, daarvoor zal hij pas een flink pak slaag in petto hebben.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:36

Als kernwapens massaal zouden worden ingezet dan kun je pas zeggen dat technologie voor meer sterfte kan zorgen dan kleinere wapens, maar dan blijf ik er toch bij dat het in de eerste plaats komt door de wil om die in te zetten. Je kunt ze wel uitvinden en bouwen maar ook op de plank laten liggen en weer ontmantelen.

Pteranodon | 12-04-10 | 22:36

repulse | 12-04-10 | 22:23
"alleen uitleggen hoe ze moeten pijpen."
Haha! Ik zal het meenemen volgende keer. Kijken of zij er net zo hard om kan lachen als wij. Zal wel niet, stomme grefo doos.
dosis out, werk zit er op, tent is leeg, tijd voor de schoonmaak en de paddentrek naar huis. Gegroet allen, dat u maar fijn moogt slapen en niet eng droomt van het vagevuur.

dosis | 12-04-10 | 22:35

vander F | 12-04-10 | 22:30
Ik bestudeerde bijvoorbeeld de groep rond Micha Kat. En ik had een huisarts die pleit voor rehabilitatie van NSB-ers, dus het onderwerp interesseert me wel. Zo kwam ik op de neo-nazi's uit. Toevallig ken ik een psychiater, die actief is in het Vlaams Blok en zo kwam ik steeds meer neo-nazi's tegen. Ik ken een bekende Joodse advocaat die vreemd genoeg ook diensten verleend aan het neo-nazi-netwerk en mensen uitlevert aan het netwerk.

juriste | 12-04-10 | 22:35

Timmy2k | 12-04-10 | 22:25
Jij neemt dat gelul allemaal veel te serieus. Er is geen weldenkend mens op aarde te vinden die die religieuze crap nog ernstig neemt, de naar volksmetafysica hunkerende hordes daargelaten (die hebben al foetballers en Paris Hilton, dus zijn ruim voorzien).

In discussie gaan met gelovers is een cit. Zij discussiëren namelijk niet, maar willen jou vertellen dat je er naast zit. Intussen niet beseffend dat een groot deel van de mensheid het zonder godt kan en de overgrote meerderheid het zonder hùn godt kan.

Daar staan die malloten nooit bij stil. Raar eigenlijk, om niet te zeggen: van de godt gerukt.

Een normaal denkend en ontwikkeld mens spuugt alleen maar uit fatsoensoverwegingen een type als Klink niet recht in z'n smoel; zo zit het. Waarom eigenlijk niet - da's een goeie vraag.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:34

juriste | 12-04-10 | 22:28
Wat heeft U toch tegen psychiatrie/psychologie ?
U praat erover alsof het een pseudo wetenschap is.

Rammstein | 12-04-10 | 22:34

Hee Klink, verklaar dit dan eens? de landen met de meeste Atheïsten zijn ook het vredigst, en vice versa: www.youtube.com...

achterlijke gladiool

sko | 12-04-10 | 22:12

Zwak argument, hier kan je dus de kip of ei theorie op los laten. Zijn de landen vrediger door de atheisten of zijn de voormalig gelovigen ge-atheistiseerd door het veilig klimaat in die landen waardoor de behoefte aan georganiseerde godsdienst verminderd.

En zo zijn er meer vragen. Wat zijn de criteria welke lijsten gebruik je enzovoort? Op veel lijsten met de geweldadigste landen komen vooral landen voor met een christelijke of atheistische bevolking, islamitische landen komen vaak niet eens in de top tien van dit soort lijstjes voor. Betekend dat dat de Islam vrediger is dat het Katholicisme (Colombia nr.1 crime country)? Wat er opvallend is is dat erg veel onveilige landen en gebieden met een katholieke achtergrond het onveiligst zijn, de meeste landen in Zuid-Amerika en de landen in Zuid- en Oost-Europa.

Wat deze lijsten ook laten zien is dat contra de overtuiging van veel westerlingen Boedhistisch Thailand stelselmatig slecht scoort op het gebied van veiligheid, fraude enz. Best gek als je bedenkt dat boedhisten eigenlijk hele vredige mensen zijn.

koter | 12-04-10 | 22:34

@vanderF, inderdaad zelfs een bevolkingsexplosie.

Pteranodon | 12-04-10 | 22:33

Wow, welke drugs heeft hij gebruikt? Ikke ook willuuuuuh!!!

Hertoch Jan | 12-04-10 | 22:33

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:27
Ga Refdag vervuilen met uw waandenkbeelden.

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:33


websenior | 12-04-10 | 22:29

Hahahahahahahahaha LOL.
Mag je wel zo laat internetten in Kampen?

Atheisten; brandstapel of neqschot.

Interessant.

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 22:32

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 22:32

hij snapt er werkelijk niks van

Flapgeit | 12-04-10 | 22:32

@jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:27
Gelul!

Lets Kuttekrap | 12-04-10 | 22:31

@juriste | 12-04-10 | 22:28 ,
jij gaat meer voor Uri Geller?

vander F | 12-04-10 | 22:30

@Pteranodon | 12-04-10 | 22:24 ,
technologie heeft een GIGANTISCHE bevolkingsexplosie veroorzaakt,
wat nuffige oorlogjes vallen daarbij vergeleken uiteen in nauwelijks aanwijsbare ijle rimpelingen in de wereldgeschiedenis.

vander F | 12-04-10 | 22:29

neo-nazi's worden in NL onderschat, maar zij zijn wel actief en werken via de GGZ. Neo-nazi psychiaters sluiten mensen op zonder diagnoses en hebben dan een netwerk van neo-nazi's dat hen steunt. Klink mag daar wel iets aan doen dan.

juriste | 12-04-10 | 22:28

white trash | 12-04-10 | 22:26
Oh ja? Hoe kun je dan gemotiveerd raken door iets dat je niet gelooft?

Canterwood | 12-04-10 | 22:28

@vanderF
Atheïsten had je nog niet, dat komt pas in de 16e eeuw met de filosoof Montaigne. Het atheïsme is pas weidverbreid aan het worden in de 18e eeuw, atheïsten werden niet systematisch verbrand. Dat gebeurde ook niet in elk christelijk land. Het katholicisme ging daar pas toe over toen het protestantisme zich onstuitbaar verspreidde, en toen alle andere middelen niet bleken te werken. En dan nog niet in elk land waar het aan de macht was. Het ligt heel sterk aan welke katholiek het waar voor het zeggen had. Middeleeuwse en Renaissance staten hadden namelijk eerder wat je een "personenverband" noemt, dan een systematische "machine" van wetten zoals in de moderne tijd. Het karakter van een invloedrijk iemand bepaalde dus heel sterk het beleid. En niet iedereen was overal van dezelfde gemeenschappelijke cultuur, tegenwoordig is dat in Europa veel sterker het geval. Maar er zaten inderdaad bikkelharde figuren tussen, dat is absoluut een feit, en behoorlijk veel ook.

Pteranodon | 12-04-10 | 22:28

Atheisten wijzen meestal met de vingers naar anderen voor de ellende. Zichzelf natuurlijk goedpraten en rechtvaardigen en zelf niet willen veranderen. De bewijzen stapelen zich op en als er geen bekering en vergeving van zonden door het werk van Jezus is dan loopt het heel slecht af.

jezusismijnredder | 12-04-10 | 22:27

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:25
Het woord dat ik zocht maar niet kon vinden: Zelfvoldaan. Dat is hij zeker. Maar goed, zijn boodschap was er niet minder om. Ik vind Dawkins af en toe een beetje te mak, en deze kerel maakt de mensen die hij interviewt gewoon open en bloot belachelijk. Heerlijk om gelachen.

Canterwood | 12-04-10 | 22:27

"De nazi's: Zo atheïstisch als de pest. Bij Hitler verbleek die hele Richard Dawkins gewoon."

Onzin. Hitler was een katholiek.......

Bubba | 12-04-10 | 22:26

Klopt als een bus. En daar zit geen woord Spaans tussen. Je moet wel een behoorlijk domme atheist zijn om het hier niet mee eens te zijn.

white trash | 12-04-10 | 22:26

Ik dacht even in de pen te klimmen, bericht is beetje lomp misschien lol. Ook gestuurd naar die gekke grevokrant.

Timmy2k | 12-04-10 | 22:26

Manonvriendelijk | 12-04-10 | 22:22
Dank, u heeft meer smaak en oog voor bullshit, dan sitzkrieg | 12-04-10 | 22:04

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:25

Beste dominee/predikant Klink,

Graag wil ik uw beperkte wereldvisie wat verbeteren.
Het gaat om uw artikel over dat ongeloof tot geweld leid, daar ben ik het niet mee eens.

Ik ben een ex-christen, nu atheist. Maar ik ben nog steeds niet geweldadig of zeer zondig, en ik betaal ook nog eens braaf mijn belastingen.
Daarnaast vanuit de wereld gezien, is het beter te stellen dat machthebbers geweld op grote schaal uitlokken. Dat heeft niets met ongeloof te maken.
Sterker nog, alleen maar met geloof. Het geloof in een andere god, of het geloof dat het ene volk beter is dan het ander. Of het geloof dat hun eigendom, jouw eigendom is.

Ziet u, hoe geloof deze aarde kapot maakt? Zo heeft de here het niet bedoeld zegt u dan. Blijkbaar wel, aangezien hij zelf ook niet zonder blaam is in Deel 1 van zijn geweldige verhalenbundel. Daar is hij namelijk best gewelddadig, en niet echt een lieve "man". Dat begint natuurlijk al met de boom van kennis van goed en kwaad, deze neer te zetten, met daarna een verbod. Dat is bijna alsof je een kind een wapen geeft, en het dan gek vind dat het iets of zichzelf pijn doet. Vooral omdat hij wist dat wij er van zouden eten, hij is immers god.
Daarnaast in deel 2 is hij ook nog steeds niet helemaal liefdevol, want dat zou moeten betekenen dat iedere ziel de hemel in zou komen, en niet enkel na het aannemen van zijn zoon als verlosser. Oordeel en verdoemenis is geen liefde.

Dan zou u nu kunnen zeggen, dat het begrip machthebber of koning van de duivel komt, en niet gods uitvinding is. Daar ben ik het dan ook niet mee eens, dat valt na te lezen in Genesis, volgens mij was de naam Nimrod. Had hij ook met gemak kunnen stoppen, maar om de een of andere reden koos hij er niet voor. Immers is een tevreden volk of mensheid, niet geneigd te geloven in een god, omdat het dan weinig aan het dagelijks leven toevoegd. Of je moet natuurlijk hel en verdoemenis introduceren, dan geloven ze wel...

Graag wil ik van u een reactie, maar ik ben bang dat dit mailtje in de prullenbak zal belanden.
Ik ben immers maar een ongelovige geweldenaar die na zijn dood in het hellevuur mag vertoeven.

Timmy2k | 12-04-10 | 22:25

Canterwood | 12-04-10 | 22:22
Natuurlijk is hij irritant, hij is veel te zelfvoldaan. Maar die Reginald Foster kreeg mij toch wel aan het lachen.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:25

Heilsstaat? HBO journaillistiek...... Religie maakt dom(mer).

pollodepiemel | 12-04-10 | 22:25

@Koter
Technologie kan een massale sterfte bewerkstelligen, maar moordlust staat toch nog steeds op nummer 1 als "wapen", het gaat er toch echt om wat iemand van plan is, met wat voor wapens dan ook, als je er maar iemand mee kunt omleggen. Rwanda is daar een voorbeeld van. Of de Rode Khmer.

Pteranodon | 12-04-10 | 22:24

@koter | 12-04-10 | 22:19 ,
flauwekul,
Atheisten werden per definitie afgefakkeld,
bij geloofskwesties kon je nog de mazzel hebben dat je per ongeluk bij een min of meer vergelijkend fantaserende partij in handen viel.

Russen zijn zo gelovig als de pest en Chinezen zijn doodleuk metafysich blijven ouwehoeren over hun voorvaderen.

vander F | 12-04-10 | 22:24

Gelovigen voeren oorlog om het geloof, ongelovigen doen dat niet, hij snapt er nog niet veel van. Waarschijnlijk is wat ik hier gezegd heb al 100x gezegd, daarbij amen.

MysteryQuest | 12-04-10 | 22:23

dosis | 12-04-10 | 22:18
Dank je wel voor de moedige opoffering van jouw kant. Waarschijnlijk nutteloos, maar het is de intentie die telt in dit geval en niet het resultaat. met gelovigen moet je niet discussiëren, die moet je alleen ridiculiseren, vrouwelijke gelovigen moet je alleen de reden uitleggen waarom mannen graag gepijpt willen worden.

repulse | 12-04-10 | 22:23

Rector Reflector | 12-04-10 | 21:38 - je kan het niet beter verwoorden!

Manonvriendelijk | 12-04-10 | 22:22

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:20
Leuke docu trouwens, Religulous van Bill Maher. Hij is een beetje irritant en gaat niet echt in discussie maar maakt zijn interviewees eerder belachelijk. Ook leuk, daar niet van.

Canterwood | 12-04-10 | 22:22

Wat ook een heel leuk verhaal is, is dat Jezus zat te sniffen voordat hij op het kruis werd gespijkerd.

What a pisser! Weten dat je een paar dagen later weer opstaat en dan toch janken - volgens mij was hij een mohammedaan. Die zijn ook zwaar aanhanger van de slachtofferitis - so sielug allemaal, je zou ze voor minder met een stuk beton etc., kortom, van alles waar je een ban voor krijgt als je niet oppast.

Die Klink moet uit alle openbare functies geweerd worden. Ik zie nauwelijks verschil tussen hem en die pedo uit de docu van Petorrh. Denk zelfs dat hij op termijn gevaarlijker is, ondanks z'n goedbedoelde en daardoor extra perverse uitlatingen.

*Roken gaat en onvermoeibaar doorgaat met nuanceren*

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:21

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:16
Bedankt voor het aanbod, echter ben ik op zondagavond drukdoende oorlog te voeren middels Kolonisten, tesamen met Meester Relatief en Juf le Mirroire.

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:21

@repulse | 12-04-10 | 22:17
De beeldenstorm. Sterk staaltje hebzucht en onkunde, aangevuld met een ongezonde dosis jaloezie. Ketters! Een Bartholomeüsnacht konden ze krijgen!

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:21

dosis | 12-04-10 | 22:18
Toch mooi dat je er over durft te praten.
Kudos

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 22:21

Het is tegenwoordig toch hot om (politieke) mensen aan te klagen voor gedane uitspraken.
Wie heeft er hier allemaal zin om meneer Klink op basis van zijn gedane uitspraken aan te klagen en waar zullen we het eens op gooien?

eigen-mening | 12-04-10 | 22:20

UIteindelijk heeft de vrijdenkende, vrijheids- en vredelievende burger maar 1 ding te vrezen: De socialist. Religieuzen zijn altijd socialisten, kun je nagaan hoe groot die 5e kolonne is.

John_Galt | 12-04-10 | 22:20

Hij heeft gelijk.

splijtzwam | 12-04-10 | 22:20

@John_Galt | 12-04-10 | 22:13
Zeker weten? Kan toeval zijn, maar daar verkeerde ook een John Galt. Libertariër, leek me wel een geschikte gozer.

En-el Hak | 12-04-10 | 22:20

Mijn laatste slok wijn is voor de dead homiez. Een goedenacht, mensen!
Ter lering ende vermaeck: www.southpark.nl/episodes/411/

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 22:19

Volgens mij zijn er heeeeel lang geleden diverse ongelovigen, in opdracht van de Middeleuwse Paus in de gracht gegooid of op de brandstapel in de fik gestoken. Maar goed, ik denk dat Klink dat hoofdstuk heeft overgeslagen tijdens de geschiedenislessen.

fritsspits | 12-04-10 | 22:10

Die mensen waren niet per se atheist ze waren alleen niet katholiek en accepteerden de autoriteit van het vaticaan dus niet. Hetzelfde kan trouwen worden beweerd van atheisten. Atheisten hebben door de geschiedenis heen zeer veel gelovigen over de kling gejaagd, ten tijde van de Jakobijnen in Frankrijk, Boljsewieken in Rusland en Mao in China. Het lijkt mij dus een zinloze bezigheid de vinger te wijzen naar de een of ander aangezien in dit geval eigenlijk iedereen bloed aan zijn handen heeft.

koter | 12-04-10 | 22:19

repulse | 12-04-10 | 22:14
Ach, je moet toch wat. Het is de vriendin van mijn huisgenoot en ze vindt mij eng. Mooi.
Ik vind het eng dat ze met hun kleren aan slapen zonder te neuken, want 'dat mag niet vóór het huwelijk'. En ik vind het eng dat zij politieke aspiraties heeft, zonder ooit met niet-gelovigen te hebben gediscussieerd.
Wees blij dat ik met haar discussieer, voor je het weet zit ze op een plucheplek en is ze niet meer weg te krijgen. Bovendien zitten de ongelovigen dan met de gebakken peren.

dosis | 12-04-10 | 22:18

Ik ben dat Godverdoeme nou echt volledig en compleet zat,
het is GVD GODVERRrDOMME!!11!1

En een beetje de gewelddadige LUL uithangen is een volstrekt normaal menselijk gegeven, er zijn hoogstens zieke verdorven en machtsgeile cultureel/religieuze uitingen die dat in zekere situaties vergoeilijken.

Ik ben er wel weer klaar mee zo.

vander F | 12-04-10 | 22:18

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:15
De religieuzen zijn op dit moment weer druk bezig de ontwikkeling van de vrije geesten te beperken, waarschijnlijk is het dus ook maar een kwestie van tijd tot de volgende beeldenstorm zich weer manifesteert

repulse | 12-04-10 | 22:17

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:11
Als je wilt mag je best eens komen klaverjassen met Father Maverick en mij heur. Wij zitten iedere zondagavond met het kanunnik te klaverjassen in de kapittelzaal.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:16

John_Galt | 12-04-10 | 22:06
Als wij spreken bevind ik me in Drente, voor de komende dagen. Wat je zegt, meer dan een dorp is het niet, waarmee ik niet Drente bedoel, maar NL, of mijn part West-Europa.

Terug naar Klink. Vind dat hij op de brandstapel hoort - in de middeleeuwen was het de beurt aan 'vrijdenkers' en ik zou denken dat het zo onderhand paybacktime is.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:15

dosis | 12-04-10 | 22:09
Lol je gaat met een vrouw in discussie??

repulse | 12-04-10 | 22:14

@En-el Hak | 12-04-10 | 22:10
Joop? Kom ik nooit.

John_Galt | 12-04-10 | 22:13

dosis | 12-04-10 | 21:52
Leest ook eens iets van Alister McGrath of Gert van den Brink: Er is geen God en Philipse is zijn profeet; de onredelijkheid van een atheïst.

websenior | 12-04-10 | 22:13

Die George Carlin had gelijk. Hoe kan een alwetende nou geldtekort hebben. :P

eigen-mening | 12-04-10 | 22:12

Hee Klink, verklaar dit dan eens? de landen met de meeste Atheïsten zijn ook het vredigst, en vice versa: www.youtube.com/watch?v=VdtwTeBPYQA

achterlijke gladiool

sko | 12-04-10 | 22:12

@repulse | 12-04-10 | 22:10
En ook was maar wat aan het dollen. Vandaar de ':p'

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:12

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:09
U bent de enige pastoor die mij met regelmaat een glimlach bezorgt.
Halleluja voor u.

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:11

De motivatie voor geweld ligt niet in geloof noch in ongeloof. De mens toont sinds de dag dat hij voet op aarde zetten al gwelddadig gedrag, ver voordat er uberhaupt sprake was van een Christendom of Islam. Zeg maar in de tijd dat we nog in dierenvachten ronddwardelden, vreemde gebieden veroverden, onze tegenstanders met bijlen uitschakelden en hun vrouwen massaal verkrachten en kinderen meenamen als oorlogsbuit.

Door de technologische ontwikkelingen en vooruitgang in de wetenschap is de mens alleen een stuk efficienter in het 'opruimen' van grote getalen mede-mensen. Wetenschap dat juist door de spanning tussen socialistisch oost en kapitalistisch west een flinke boost kreeg (lees aggressie cq. gweld). Geweld heeft een hoofdoorzaak namelijk macht, deze behoefte aan macht is weer een uitvloeisel aan de behoefte aan vrouwen de aanbieders van het lichaamsdeel dat geslaschatsverkeer mogelijk maakt. Kortom geweld is het product van seksuele frustratie, waardoor we kunnen concluderen dat alle gewelddadigen losers en/of homo's zijn die nog niet uit de kast zijn gekomen. Vond altijd al dat Mao Tsedong, Pol Pot, Stalin, Lenin, Hitler en Bush nichterige trekjes vertoonden.

koter | 12-04-10 | 22:11

Die Klink lijdt pas tot geweld

Opperknuppel | 12-04-10 | 22:11

sitzkrieg | 12-04-10 | 22:04
Jouw naam sla ik even op. Als ik je tegenkom in de hel, zal het lachen je wel vergaan.

dosis | 12-04-10 | 22:11

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:06
Een echte atheïst zal zeggen dat ik er geen een ben, voor een gelovige zal ik een overtuigd atheïst zijn. De vraag of ik een atheïst ben kan dus alleen U beantwoorden, mij boeit het niet...

repulse | 12-04-10 | 22:10

Volgens mij zijn er heeeeel lang geleden diverse ongelovigen, in opdracht van de Middeleuwse Paus in de gracht gegooid of op de brandstapel in de fik gestoken. Maar goed, ik denk dat Klink dat hoofdstuk heeft overgeslagen tijdens de geschiedenislessen.

fritsspits | 12-04-10 | 22:10

@Jippie | 12-04-10 | 22:09
Je zou kunnen zeggen dat hij haat zaait tegen ongelovigen...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:10

@John_Galt | 12-04-10 | 22:08
Ben je Joop! eindelijk zat?

En-el Hak | 12-04-10 | 22:10

John_Galt | 12-04-10 | 22:08
Daar ben ik het mee eens. De staat en zijn functionarissen zijn niets meer dan een gereedschap. Althans, zo hoort het. Zo is het niet, helaas.

Canterwood | 12-04-10 | 22:10

Regelrechte belediging voor alle mensen die niet geloven. Misschien zal deze zuurpruim beter verdraagzaamheid kunnen prediken: tussen gelovigen en ongelovigen en gelovigen onderling. Dat zou ik nou een veel intelligentere houding vinden.

Jippie | 12-04-10 | 22:09

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:08
Now thats what I call a testimony. Hallelujah!

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 22:09

Hij heeft puur gelijk. Al die religieuze oorlogen/kruistochten komen alleen maar omdat de partijen NIET geloven in het geloof van de ander.

Als iedereen nou zou geloven in hetzelfde dan zou je die religieuze oorlogen niet hebben.

De oplossing is dan toch wel heel erg simpel. Als ze nou allemaal nergens in geloven dan kun je dus ook niet per ongeluk "niet geloven" in het geloof van iemand die je de kop wil inhakken.

Dus snel al het "ongeloof" de wereld uit en allemaal atheist worden. Oh wacht ...

fappefras | 12-04-10 | 22:09

repulse | 12-04-10 | 22:03
Check. Exact wat ik laatst in een discussie probeerde aan te dragen. Maar volgens mijn discussiepartner (v) kom je de hemel niet in zonder lidmaatschapskaartje van de vereniging.
Dus stel: je hebt je hele onwetende leven ´goed´ geleefd, jezelf ingezet voor anderen, nooit meer genomen dan je toekwam etc etc, dan kom je volgens de harde kern tóch niet in de hemel, omdat je daarvoor eerst bij de club moet horen.
Dikke doei, zei ik daarop; dit riekt naar propaganda.
Twee dagen later hoorde ik dat ze zich toch had afgevraagd: "Ja maar, wat als dosis nou gelijk heeft?"
Juist. Het gaat niet om onverzettelijk geloof, het gaat om het openen van je ogen.

dosis | 12-04-10 | 22:09

Dat eihoofd van een Klink raaskalt, maar ja, wat verwacht men dan ook van een persoon verkerende in een relipsychose?

En-el Hak | 12-04-10 | 22:08

@Canterwood | 12-04-10 | 22:06
Als de staat nou eens op zou houden een entiteit op zich te zijn, dan zou de staat haar mooie hoofdje helemaal niet hoeven te breken over dat soort zaken.
Tenzij ze voor mij de lantaarnpalen aandoen en voor jou niet.

John_Galt | 12-04-10 | 22:08

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 22:08

sitzkrieg | 12-04-10 | 22:04
U kent mij niet, dus u kunt niets over mij te vermelden hebben.
Waar beweer ik overigens een schrijver te zijn?
Ongezien de tyfus voor u.
En uw verwerpelijke gedachtengoed.

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:08

@repulse | 12-04-10 | 22:03
"Rofl.. het is totaal niet boeiend of hij bestaat of niet."

Tsss, 'het is'. De arrogantie! Dat bepaal ik zelf wel!

U is zeker zo'n atheïst? :p


Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:06

despecialist | 12-04-10 | 22:04
pff die einstein blijft al mijn theorieën maar stelen...

repulse | 12-04-10 | 22:06

@Heads or Tails | 12-04-10 | 22:01

Nederland is een dorp...

John_Galt | 12-04-10 | 22:06

Mensen moeten eerst maar eens leren in zichzelf te geloven. Heb je veel meer aan.

eigen-mening | 12-04-10 | 22:06

John_Galt | 12-04-10 | 21:59
Dat soort overpeinzingen kosten me nachtrust, echt waar. Waar houdt vrijheid op? Wanneer begint het algemeen belang? In hoeverre kun je individuen vrijheid geven?

Het simpele antwoord is: Jouw vrijheid houdt op waar de ander z'n vrijheid begint. In de praktijk brengt dat behoorlijk wat problemen met zich mee, zoals door u geïllustreerd.

Dat gezegd is democratie tot nog toe de beste manier om de algemene vrijheid te bewerkstelligen. Op dit moment staat onze vrijheid op de tocht daar hij gekaapt is in een ondemocratisch proces onder het mom van veiligheid en fatsoen, ik ben de eerste die dat toegeeft en er tegen is, maar een totalitair regime verzekert je van een gebrek aan vrijheid.

En ook mag je discrimineren, als je daar zin in hebt, en ook die mening mag je uitdragen als je dat wilt. Maar voor de staat zijn we in beginsel allemaal gelijk.

Canterwood | 12-04-10 | 22:06

repulse | 12-04-10 | 22:03
Of zoals Einstein al zei "als de mensheid enkel goed doet om in de hemel te komen, dan is het treurig met ons gesteld".

despecialist | 12-04-10 | 22:04

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 22:04

Redelijk goed stukje van meneer Klink.
@ Reflector reflector: je bent geen denker, laat staan een schrijver, dus ik stel voor dat je je leuterverhaaltjes voor je dagboek bewaart. 't is allemaal zo cliché.

sitzkrieg | 12-04-10 | 22:04

Ik zal het nog maar eens een keer zeggen: Deze Dr Klink is de tweelingbroer van minister Ab. Ech waar. Uit zeer betrouwbare bron.

CaligulaRotterdam | 12-04-10 | 22:04

alle (eh, naja goed de meeste, vrouwen zijn soms ook de auslöser) oorlogen zijn op ideologie gebaseerd, de franse revolutie, nazisme, communisme, de nacht van Geert (2018, alle moslims worden van hun gebedsmatje gelicht en in de noordzee geknikkert) en zo ook religie.
Die hele krap verbieden en als glorieus motto in zwart op goud boven de nederlandse driekleur (en alleen de driekleur, weg met dat safaripark in het 'wapen'): leven en laten leven (in het nederlands, zodat iedereen het snapt, fok latijn)

Kid Stupid | 12-04-10 | 22:04

Mensen die graag in de hemel willen komen zijn mensen met een voorkeur voor eenzaamheid.

eigen-mening | 12-04-10 | 22:03

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:55
Rofl.. het is totaal niet boeiend of hij bestaat of niet.
Stel je voor hij bestaat, dan heeft hij ons dus vrije wil gegeven zodat we op basis van onze eigen motieven een eigen invulling geven van een 'goed' mens zijn. De daadwerkelijke uitwerking zal van weinig belang zijn, maar wel de intentie. Een gelovige wil alleen maar een 'goed' mens zijn omdat de kerk hem aangeeft dat het van hem verlangt wordt, volgt hiervoor ook de rituelen die de kerk aangeeft, maar de intentie is niet zuiver, is alleen gebaseerd op eigengewin. De kans dat een gelovige dus door god als een goed mens wordt aangemerkt en daardoor naar de hemel mag is vele malen kleiner als een ongelovige die zonder dwang een goed mens probeert te zijn.
Met andere woorden Klink.. youre fucked...

repulse | 12-04-10 | 22:03

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 22:02

@Canterwood | 12-04-10 | 22:00
Dat geloof ik althans wel ja.

Wacht... kudt!

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 22:02

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:58
Ik ben het met u eens: zie Rector Reflector | 12-04-10 | 21:38

Rector Reflector | 12-04-10 | 22:01

John_Galt | 12-04-10 | 21:59
Ergens denkt JG te kennen. Daar niet aan twijfelt, nou ja, klein beetje dan.

Heads or Tails | 12-04-10 | 22:01

Ineens weet ik weer waarom ik atheïst en vooral ook laïcist ben.

Chiant | 12-04-10 | 22:01

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:58
Dat is dan maar net wat je onder geloven verstaat. Voor mij betekent dat iets zeer plausibel achten, want als je 't wist, dan heette het weten.

Maar goed, het is natuurlijk niet aan mij om jouw positie ten opzichte van theïsme te definiëren, dat kun je prima zelf. :D

Canterwood | 12-04-10 | 22:00

"... waar ik in geloof, zoals vrijheid, democratie en het recht op gelijke behandeling..."
-Canterwood.

DA's een interessante combinatie. Democratie en vrijheid staan op gespannen voet. Democratie geeft de meerderheid rechten die het het indivdu ontneemt. Daar gaat je vrijheid. Democratie is een kunstje om quasi legitiem vrijheid te ontnemen.

Het recht op gelijke behandeling is een passief recht, ik heb als individu de vrijheid om iedereen te behandelen zoals ik dat wil, sterker nog: Ik mag gewoon discrimineren. Het recht op gelijke behandeling is een maakbaarheidsideaal dat ten koste gaat van vrijheid.

Ik begrijp waarom je agnost bent, agnosten blijven twijfelaars.

John_Galt | 12-04-10 | 21:59

normaal zou ik zeggen: uit de politiek. Maar deze gast moet gewoon naar het gesticht.

BeerGod | 12-04-10 | 21:59

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:57
Vloeken en tieren kan ik! Brabander, he...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:59

Rector Reflector | 12-04-10 | 21:52
Toch zeer de moeite waard. In essentie zie ik Klink met z'n godsdienstwaanzinnige gezwets als een zeer groot gevaar voor de samenleving. Stel je voor, iemand die bewust de populatie voor staat te liegen en ook nog eens steun geeft aan een overheid die het verspreiden van onzinnige sprookjes over het Vliegende Spaghettimonster subsidieert?

Dat soort mensen verdient geen enkel podium dan de kansel - laat ze hun private gezwets voor eigen parochie afsteken. Weg met alle godsdienstwaanzin uit de publieke sector.

Ja, da's dan einde CDA, CU, SGP, PvdA (de islampartij) en nog wat van die utopistische zweefmolens.

Nee, missen ga ik die obscurantistische troep niet. Wie wel?

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:58

@Canterwood | 12-04-10 | 21:51
Maar toch niet helemaal...

Ik 'geloof' trouwens niet in vrijheid, democratie en het recht op gelijke behandeling, maar sta er wel voor en ben bereid het te verdedigen. Ook 'geloof' ik niet dat ze sowieso werken, maar ik acht het wel zeer, zeer plausibel :-)

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:58

eigen-mening | 12-04-10 | 21:56
Haha. Een theecultus, met een eeuwig hiernamaals gesponsord door Pickwick.

Cohen zou mijn paus worden.

Canterwood | 12-04-10 | 21:57

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:55
Och, wie weet mag u wel naar het Vagevuur, of het Limbus als hij onder de indruk is van uw gevloek en getier.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:57

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:49
U kent uw klassiekers! Ook daar verkeerden wij in de waan Gods werk te doen door andere zeloten met dorsvlegels de hersenen in te slaan. Het schijnt dat er daarna nog flink wat creme-kleurige love baby's in Egypte verwekt zijn. U heeft trouwens gelijk, wij hielpen de bisschop van Lissabon Al-Kasr (oftwel Alcazar) in te nemen.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:57

@Canterwood | 12-04-10 | 21:45
Als je nou wat doet met die theepottheorie kun je er nog subsidie voor krijgen.
Genoeg gekken die je blind zouden geloven. ;)

eigen-mening | 12-04-10 | 21:56

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 21:56

@mezelf

huid

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:56

@Willem VanDer Decken | 12-04-10 | 21:55
LOL

Sliptong | 12-04-10 | 21:55

despecialist | 12-04-10 | 21:52
Eindelijk een waarachtig goed Christen hier. Kom erbij mijn zoon, neem een slokje miswijn en een hostie met gerookte zalm. Jij zult tot in de Eeuwigheid rijstepap met een gouden lepel mogen eten vanop een wolkje gezeten.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:55

FetteBees | 12-04-10 | 21:52
Net over de grens richting Keulen. Het heet Fantasialand.
En anders kunt u wellicht terecht in Legoland?

dosis | 12-04-10 | 21:55

Ik geloof dat de bel van de oven gaat. De heilige boontjes zijn gaar.

Sliptong | 12-04-10 | 21:55

@despecialist | 12-04-10 | 21:52
Daar gaat het me niet om, mijn beste. Het gaat mij erom dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat er geen god bestaat. Ik acht het alleen verre van plausibel en geloven in hem doe ik al helemaal niet, daar ik sowieso niet aan geloven in iets doe.

Als hij straks door mijn kiertje komt geslopen en dus toch bestaat, dan ben ik fucked. Het zij zo. Ik ga hem dan wel de huis volschelden, want man man, wat een zooitje is het hier!

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:55

Religieuzen zijn zoiets als stront onder je schoenen. Vervelend en irritant. En ze stinken.

Willem VanDer Decken | 12-04-10 | 21:55

Wat een ongelooflijke sukkel, die Klink. Het geloof is na het socialisme het grootste kwaad op deze wereld.

Sanglier | 12-04-10 | 21:54

Wat een onzin. de Nazi's waren zeer God aanhankelijk. Zelfs op hun riemen stond een leus over god.

Joost3873 | 12-04-10 | 21:53

Door te wijzen op niet religieuze ontsporingen denkt hij zijn straatje schoon te vegen. Makkelijk hoor. Religie is een (potentieel) kruitvat.

Gele Marker | 12-04-10 | 21:53

=> verdwaald opstappunt voor veetransport.

eigen-mening | 12-04-10 | 21:53

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:50
The God Delusion las ik expres in de trein (Arnhem-Utrecht, stopt op Ede en Veenendaal). Interesseerde niemand wat, helaas. Wel een geniaal boek, had zijn eerdere werken ook al. Thank god for Dawkins;)

dosis | 12-04-10 | 21:52

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:50
Sorry, de Rector heeft vandaag genoeg gelinkermuisknopklikt.
Ik kan het niet meer af.

Rector Reflector | 12-04-10 | 21:52

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:47
De deur op een kier. Tja, want mocht God nou TOCH bestaan en u hebt zich van hem afgekeerd, dan geldt: regels zijn regels en wordt u zonder blikken of blozen in het hellevuur gesmeten om de rest der tijden te branden en dan hoeft u niet op begrip van god te rekenen hoor ! Zou immers mooi zootje worden als God u alsnog zou redden en zich niet meer aan z'n eigen regels zou houden. Pfff als God zich al niet meer om regels bekommert ...

despecialist | 12-04-10 | 21:52

-weggejorist-

hauwz | 12-04-10 | 21:52

Wat is 't toch een ongelofelijk slappe lul die klink. Die foto is ook echt tenenkrommend zoals eigenlijk alleen JP dat kan. Alsof Meneer Doktoor wel es even zal vertellen hoe het zit omdat meneer nou eenmaal heeft gestudeerd en daarom verstandiger zou moeten zijn dan het gewone klootjesvolk??

Ik kan nog wel enigsinds respect opbrengen voor die SGP en CU lui omdat die echt een soort van poging doen om volgens hun boekje te leven. Ookal ben ik het dan totaal niet met ze eens. Die CDA'ers zijn een stelletje hypocrieten die beweren te worden geleid door God (dat fictieve persoon met die hoofdletter) en hun bijbeltje. Maar als puntje bij paaltje komt lappen ze al hun 'principes' aan hun laars en doen ze maar wat ze zelf het best uit komt. Om verschrikkelijk misselijk van te worden.

Waar is toch dat land zonder corrupte politici?

FetteBees | 12-04-10 | 21:52

Geloven zijn hartstikke vredelievend.
Loop je met zware bepakking lekker te vloeken omdat je bijna je nek breekt over de losliggende tegels op een verdwaald veetransport in christendorp. Krijg je een stoot voor je ei van een christenextremist omdat je zijn heer staat te beledigen..
Wel eens als stadsmens in een gelovig dorpje wezen kijken voor een koophuisje in een kindvriendelijke buurt? Rij vooral hard door als je dan zo'n schattig kapelletje in de straat tegen komt. De stad is nog nooit zo aantrekkelijk geweest voor deze stadhater. ;)

eigen-mening | 12-04-10 | 21:52

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:47
Atheïsme is niet veel meer dan het gebrek aan geloof in de zin van religie. Als je heel lang doorvraagt zijn er ook dingen waar ik in geloof, zoals vrijheid, democratie en het recht op gelijke behandeling. Waarom? Geen idee, waarschijnlijk omdat ik een mens ben. Geloven doe ik het toch, en het is dan ook niet per definitie een vies woord.

Maar mijn eerste zin bekeken, en daarna je reaguursel, ben je een atheïst als je het mij vraagt.

Canterwood | 12-04-10 | 21:51

Zit wat in. In Noord Ierland waren ze ook altijd harstikke lief voor elkaar.

NEXT!!

hakgeballetje | 12-04-10 | 21:51

Altijd weer geestig. Dawkins vs een imbeciel. Klink, lees je mee, jij schijnheilig, laf en geïndoctrineerd minkukel?
Voor de liefhebberTs, als je The God Delusion leest en vervolgens dat verhaaltje van Klink leest, dan is die Klink nog onnozeler dan de eerste de beste woestijnaap. Het slot van onderstaande link is sterk. Dawkins stelt dingen in termen van waarschijnlijkheid en de 'ander' weet met niks beters te komen dan het van z'n ouders geërfde geoudehoer, waarvan hij nooit afstand heeft durven nemen, bang als hij is om uit de dorpsgemeenschap (delen van de USA verschillen weinig van SA) te vallen.

De interviewende sukkel begrijpt er niets van - Klink versie 1.0. De stakker heeft een godtje nodig, aanschouw de stompzinnigheid.

www.youtube.com/watch?v=GlZtEjtlirc

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:50

Onze gevangenissen puilen uit.
Vooral Moslim-migranten, Gristen-Antillianen, Gristen-Surinamers zitten er hun straffen uit.
Lang leve de positieve effecten van religie.

Ella | 12-04-10 | 21:50

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:46
Lissabon? Toch niet in de Vijfde Kruistocht. Damietta zult u bedoelen, een stadje in Egypte.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:49

websenior | 12-04-10 | 21:44
Hi hi... Jij bejaarde schavuit!

dosis | 12-04-10 | 21:49

@Muxje | 12-04-10 | 21:46
Nee hoor.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:48

KlINK, je bent officieel de grootste christenlijke lutser ooit!
onee, alle gristenmensen zijn lutsers, gvd zeg wat ben ik me nu weer boos aan het maken...

johnvotskanon | 12-04-10 | 21:48

Canterwood | 12-04-10 | 21:45
David Hume in ach nemend: God=Onzin.
En eigenlijk doe ik niet aan filosofie. Tegen mijn principes.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:47

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:40
Als afvallige paapse jongen ben ik het, als ik er even over nadenk, wel met hem eens. Toch label ik mezelf liever gewoon nog steeds als agnost, daar ik sowieso niets op heb met 'geloven'. Niet wel en niet niet. Ik doe meer aan plausibel achten. Weten is weer net iets te stellig, want echte bewijzen zijn veel te lastig. Dus ja, ook ik houd de deur op een kier. Wie weet...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:47

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:44
We hebben het geweten. En tijdens de Vijfde Kruistocht hebben we nog wel Lissabon terugveroverd voor het Ware Kruis, maar hebben we er ooit een bedankje van Rome voor teruggekregen?

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:46

whoehahaha, wij van wc-eend adviseren wc-eend.

Fred667 | 12-04-10 | 21:46

@Canterwood 21:32: Precies... niet al die geloven en theorieen zijn gelijkwaardig. Agnosticisme is intellectuele luiheid wat dat betreft.

Muxje | 12-04-10 | 21:46

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:40
Neen, ik weiger slechts met zekerheid te spreken. In filosofische zin bestaat die niet, maar ook in alledaagse zin is het onmogelijk om zeker te weten of een bedenksel al dan niet bestaat. Neem het volgende in acht:

Ik claim dat er een theepot in een baan om Mars zweeft. In deze stelling hebben we op aarde geen telescopen die sterk genoeg zijn om mijn claim te verifiëren danwel van de hand te doen. (Dawkins', niet mijn).

Uiteindelijk kun je het dus nooit zeker weten, maar de geschiedenis en de realiteit leert ons te schatten naar iets dat zekerheid benadert. Vooral als het over dogma, autoriteit en leefregels gaat. Vaak gaat daar een heel ander doel achter schuil dan het dienen van de gelovige.

En als ik ga branden, dan hoop ik doorbakken te eindigen.

Canterwood | 12-04-10 | 21:45

Hij heeft ook wel gelijk. Atheïsten zijn kwaadaardig. Zo zijn de Joden de oorzaak van de rel rond de kinderverkrachtingen.

Max Stirner | 12-04-10 | 21:44

Goede man die Klink.

websenior | 12-04-10 | 21:44

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:41
Men moest de Saksen gewoon aan het verstand brengen dat "de Genade Gods" niet is wat men lichtvaardig afslaat.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:44

jack and friends | 12-04-10 | 21:38
"Sinterklaas" (c)(r) is a registered trademark of The One, Holy and Catholic Church Inc. Dus als je zijn naam nog een keer in de mond durft te nemen klaag ik je aan voor de Romeinse Rota.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:42

Rector Reflector | 12-04-10 | 21:38
Ah, bierrr!
Ja, lekker dus.

dosis | 12-04-10 | 21:42

@Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:34
Vergeet Wittekind niet, voordat ook hij moest buigen voor de christelijke dwingelandij: nl.wikipedia.org/wiki/Widukind
Het bloed van ons Saksisch volk vloeide rijkelijk destijds, Klink. Was dat geen genocide, christenhond? Of religieus vandalisme? Zal ik die haathut van je eens komen verbouwen? Payback is a bitch, ain't it?
-
Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:37
Ik moest die ouwe smeerlap van me afslaan!

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:41

Zou het misschien zo kunnen zijn dat om te overleven als soort we behept zijn met een "overlevingsdrang"? Zou het dan ook logisch kunnen zijn dat we daarom een hekel hebben aan de wetenschap dat we gaan sterven?
Zou het ook zo kunnen zijn dat het gros van de mensheid lomp, dom, stom, hypocriet, egoïstisch, naïef, agressief.... noem maar op is?

Ik zeg, buiten geen inentingen voor gelovigen, ook geen (zieken)zorg meer voor gelovigen. Sterf! Kutvolk.

The Observer | 12-04-10 | 21:41

@Canterwood | 12-04-10 | 21:38
Interessant is dat zeker. Even laten bezinken.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:40

Canterwood | 12-04-10 | 21:38
Je bedoelt dat je het zekere voor het onzekere neemt om toch het bestaan van "iets", dat nooit empirisch verifieerbaar is, niet geheel uit te sluiten?
Stinkt naar hypocrisie. Als er een God is, dan zul je branden jongen, en tot in de Eeuwigheid op de blaren mogen zitten...

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:40

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 21:40

Ik als ongelovige wordt inderdaad altijd extreem geweldadig tegen gelovig tuig.

azijnseiker | 12-04-10 | 21:39

@Stroopdoos | 12-04-10 | 21:32
Begrepen.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:38

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:37
Ok hier trekt ik de grens.. Pastoor of niet maar van Sinterklaas blijft u af.

jack and friends | 12-04-10 | 21:38

-weggejorist-

dimzers | 12-04-10 | 21:38

Meneer Klink, je hebt religieuze cultussen zoals de islam en wetenschappelijke cultussen zoals het Darwinisme. Bij beide wordt het individu ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang en dáár ligt de oorzaak. Denk daar maar eens goed over na, misschien valt dan het muntje!

PG4161 | 12-04-10 | 21:38

Ik kom zojuist thuis met een mooie dosis goed humeur: klik, lamp aan. Klik, TV aan. Klik, laptop aan. Even glaasje inschenken, stukje fruit erbij, sjekkie gedraaid: klik, en voila aangestoken, waarna de gelukzaligheid met een diepe teug mijn longinhoud vult. Dartel ontsnapt de overgebleven rook de huiskamer in. Linkermuisknopklik, IE8 start op. Op routineuze wijze open ik mijn favorieten: linkermuisknopklik, GeenStijl: klik.


Even verslapt mijn aandacht om de juiste zender te zoeken op mijn 32" Samsung LCD-TV met UPC-digitaal: Voetbal International. Leuk, mijn humeur kan niet meer stuk. Nonchalant bedenk ik me dat niets mijn goede zin kan verpesten, waarna mijn oog valt op het misselijkmaken gristenhoofd van Ab Klink. Maar bedenk ik me, ik laat mijn dag niet door deze CDA-lijer verpesten, dat heeft deze gezondheidsfundi al te vaak gedaan. Ik lees de kop. Verbaasd denk ik: "Dat is een grap!", maar tegelijkertijd weet ik dat Klink en grap, hetzelfde is als Wilders die ergens op het binnenhof een zekere Hamer doet.
Ik lees verder, mijn goede zin verdwijnt als sneeuw voor de zon. Aan Brusselmans ligt het niet, hij probeert er nog iets leuks van te maken.
Ah! Linkje: linkermuisklik. Sprookjessite Refdag, wtf! Geen NSFW-waarschuwing. Geen grap, ik wist het. Mijn laatste restje positiviteit is definitief verdwenen.

G*DVRD*G*DV*RD*MME!!! verdwijn toch met je wereldvreemde gristenhoofd, tesamen met je levenslang geïndoctrineerde en indoctrinerende CDA-gepeupelte uit mijn leven. Vertrek van hier, vertrek naar ver. En vooral: kom G*DV*RD*G*DV*R nooit meer terug! Mensen die zo ver van de werkelijkheid af staan, zoals u, Klink, zouden postnataal geaborteerd mogen worden. Onvrijwillige euthanasie.
Misbaksel.

Zo, dat lucht op.
Biertje, iemand?

*klik*

Rector Reflector | 12-04-10 | 21:38

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:35
Voor de duidelijkheid, ik geloof niet dat er geen god is. Dat zou hypocriet zijn: Je kunt het niet weten.

Ik geloof niet dat er een god is. Dat is iets heel anders dan geloven dat er geen god is. Op dezelfde manier kan ik niet zeggen dat ik geloof dat de tandenfee niet bestaat, ik geloof slechts niet dat ze bestaat. Klein verschil in taal, groot verschil in gedachtengoed.

Canterwood | 12-04-10 | 21:38

Zo te zien tijd dat ik ingrijp.

Heads or Tails | 12-04-10 | 21:37

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:33
Sinterklaas ook, nou en? Je kroop als kleine rakker maar al te graag bij die ouwe op schoot om iets lekkers uit zijn zak vol snoepgoed te krijgen.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:37

@Bomba Chipolata | 12-04-10 | 21:35
Eimert = war
Rouvoet = famine
JPB = death
Klink = pestilence

?

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:36

Mensen die in reïcarnatie geloven zien geloof als een beperking tot een volwassen ziel.
Ervan uit gaande dat de mens zelf alle antwoorden bezit of moet vinden hebben ze een goed punt. Hoe kun je nou daadwerkelijk volwassen worden als je jezelf laat leiden door een ander?

eigen-mening | 12-04-10 | 21:36

Waarom zou je je bezig willen houden met iets dat 'na de dood' is? Je houd je toch ook niet bezig met wat er was voor je bent geboren?
Alibido | 12-04-10 | 21:28
Onzin, want beide situaties zijn in wezen volledig verschillend. Eigenlijk de fout die Epicurus ook maakte: het ene niet-zijn VOOR het leven is allesbehalve gelijk aan het niet-zijn NA het leven, want dan weet je immers wat je gaat missen.
Het gaat vooral om angst voor het sterven zelf, de meeste mensen denken dat het pijn doet. Het Hiernamaals kan ze eigenlijk aan hun gat roesten, maar niemand wil pijn lijden.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:35

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:23
Hehe...

dosis | 12-04-10 | 21:35

@Canterwood | 12-04-10 | 21:32
Hoezo 'geloof' je dat god niet bestaat? Ik vind dat woord zo'n zwaktebod.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:35

Ab gelooft graag in sprookjes die verschillende clubs al millenialang gebruiken om volkeren te veroveren, te domineren, geld af te troggelen en te misbruiken.

Bos Hout | 12-04-10 | 21:35

Klink,JBP,Rouvoet en Eimert.

The four horseman of the Apocalyps... doe er wat mee.

Wat een klucht.

Bomba Chipolata | 12-04-10 | 21:35

@Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:30
Meaui! Bonifatius hebben jullie ook zo goed aangepakt... met zijn praatjes!

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:34

libero | 12-04-10 | 21:31
De Fuhrer had een katholieke opvoeding genoten, dan dan weer wel.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:33

@John_Galt | 12-04-10 | 21:28
Da's waar. Maar is Ab Klink geen Dr. dan?

HY78. | 12-04-10 | 21:33

Sesamstraat nivo,kijk maar op NOS24uur journaal.
Echt deze planeet heeft Geen natuur probleem... het zit hier gewoon vol kleuters die elkaar het licht in de ogen niet gunnen!

Beëlzebul | 12-04-10 | 21:33

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:31
Het eerste gedeelte gaat over wat we mogelijkerwijs kunnen weten: Als je een entiteit geen toetsbare eigenschappen geeft kun je er nooit achter komen of zulks bestaat of niet.

De werkelijkheid in acht genomen geloof ik derhalve niet dat er zoiets als god bestaat. Op dezelfde manier moet ik agnostisch blijven over de Kerstman, want hey, misschien bestaat die wel. Maar ik kan er niet rederlijkerwijs vanuit gaan dat dat ook echt zo is.

Canterwood | 12-04-10 | 21:32

Preferenties daargelaten. Desondanks vormen de labeltjes telkens weer een nieuwe val om die polariteit in stand te houden. Een soort van continue uitdaging voor jezelf.
Als dat je behaagt, het is een vrije wereld zolang je er een ander niet mee om de oren slaat. (;

Stroopdoos | 12-04-10 | 21:32

Onwetendheid is de bron van alle kwaad en de leugen is de moeder alle geweld.
Klink is bang voor zijn duivel,die blijkbaar nogal veel en onverwachts onder de Bischopsmijter vandaan kwam stijgeren in zijn studiedagen.
Klink beweert dus dat de aarde 6000 jaar oud is.
Omdat klink dat gelooft.
Mag ik toch ook geloven dat dat bullshit is?
En politiek op religeuze basis is zo en zo al helemaal belachelijk,en levensgevaarlijk.
Dat merkt de PVDA momenteel met voorkeurs-stemmen die geen Nederlands kunnen spreken,hele gemeenteraden zijn vervangen door allochtonen die eerder op onbereikbare plaatsen waren gezet om juist hun spraakgebrek en taalvaardigheden.
Klink,het geloof maakt meer kapot dan je lief is,amen.

The real Flex | 12-04-10 | 21:32

geloof of niet, mensen zullen altijd agressief zijn... alleen ongelovige doen dat uit naam van zichzelf en gelovige doen het uit naam van God, en dan is opeens een stuk minder erg... dat Dr. Klink hervormd predikant te Hoornaar is zegt mij in ieder geval genoeg. Een hypocriet persoon die slecht doet is mijn idee vele maal gevaarlijker dan iemand die gewoon slecht is... want de persoon die gewoon slecht is heeft in ieder geval voldoende zelfreflectie om te realiseren dat hij een lul is. Een gelovige is er van overtuigd dat hij 'goed' doet....

Allardus | 12-04-10 | 21:32

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:20
Inderdaad, wij roelen keihard. Calvijn stinkt. En Luther ook. Samen met de Koningin.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:32

Dat geloof ik goddomme echt niet.
Ik sla hem voor zn muil.!!!!

hero_of_heaven | 12-04-10 | 21:32

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:05
Huh! Wat zegt u nu?
.. mijn vergissing ongetwijfeld ..
Maar vanwaar dan die schattige Nazi-decoratie? Typisch katholiek toch?

libero | 12-04-10 | 21:31

@Canterwood | 12-04-10 | 21:30
Cool. Leg uit.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:31

/ot
Reaguurders komen tot inkeer: vvd topt pvv in gs vk2010 poll.

WalterS | 12-04-10 | 21:31

@Alibido | 12-04-10 | 21:28
Je eerste stukje is makkelijk: het is menselijk. Want waarom geloven zoveel mensen? Omdat het best menselijk is om verklaringen te zoeken voor onverklaarbare dingen. Dan is geloof het houvast. Schijnbaar is een grote groep mensen hier vatbaar voor. Toevallig is ook een grote groep mensen zeer naief.

Je tweede stukje: Ja, ik herken altijd onzin wanneer ik het zie.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:31

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:28
Hier is een labeltje voor u: Ik ben een agnostisch atheïst.

Canterwood | 12-04-10 | 21:30

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:23
Branden zult ge jongen, branden tot in de Eeuwigheid.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:30

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:26
Aangezien vele van mijn voorvaderen tegen de christelijk uitbuiters en slavendrijvers op het Groningse platteland streden ben ik niet alleen als ik moet opfikken in de grote ketel daar beneden. Ik denk dan maar terug aan Koning Radboud:
Wulfram, de christen, die hem bekeren wou
Beloofde hem de hemel, als hij hem dopen zou.
Doch met één been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel;,
Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:30

@Stroopdoos | 12-04-10 | 21:24
Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ik hou gewoon van labeltjes...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:28

Interessant is eigenlijk vooral, waarom het Reformatorisch Dagblad een pica van Ab Klink bij het stukje proza van dr. Klink heeft geplaatst.
Ab Klink woont in Cappele a/d IJssel, naar mijn weten.

John_Galt | 12-04-10 | 21:28

Ik vind het zo vermoeiend om telkens maar de discussie aan te gaan met dit soort mensen.
Heb bij deze besloten om mijnheer Klink maar te haten vanwege zijn onnozele harses.

amen.

The Observer | 12-04-10 | 21:28

@ Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:08
Waarom zou je je bezig willen houden met iets dat 'na de dood' is? Je houd je toch ook niet bezig met wat er was voor je bent geboren? Dat houvast waar je het over hebt is net zoiets als je terminaal ziek bent en je dokter zegt dat alles in orde is, biedt ook houvast, maar is wel tikje onethisch.
.
Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:13
Agnosten zijn atheïsten, maar durven het niet toe te geven. Herken je deze redenering?

Alibido | 12-04-10 | 21:28

KKK is sinds mensenheugenis de hoofdoorzaak van oorlog.
KKK=> Kerk Kut Kapitaal.

eigen-mening | 12-04-10 | 21:27

Ow en Klink is een eikel! Zak een eind in de stront met je Hitler, Stalin en vooral paus en mede kinderneuqers! Een pedo gaat de bak in tenzij hij een religieuze titel heeft. Stelletje catastrofale duvels!

Stroopdoos | 12-04-10 | 21:27

@Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:23
Hoeft niet. Je kunt even de aflaat aftikken als je wil. 50 euro, kan zo bij Art in zijn portefeuille... ik breng het wel naar de pastoor. Heus.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:26

wat een drogreden, heu de mannen achter de totalitaire systemen onder wiens leiding dit soort geweld zich afspeeld , zien zichzelf als god op aarde, dus, de werkelijk ongelovige thomas zal zich evenmin door de kerk laten leiden als zijn verstand verliezen aan de fuhrer of met een lampion achter het Lichtend Pad aan te lopen.

Was getekend, Thomas.

Bamzaaiert | 12-04-10 | 21:26

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:11
Ik weiger het een naam te geven of er iets aan vast te kleven. Het "leven" zelf is gelukkig nog niet vervuild met allerlei naampjes omdat het er al vol mee zit. Het zal me niet afleiden.

Stroopdoos | 12-04-10 | 21:24

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:18
Als je expres een hostie neemt terwijl je niet gedoopt/gevormd etc bent, ga je dan naar de hel? If so, dan is Le Boeuf de pineut.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:23

@dosis | 12-04-10 | 21:21
Amen!

Oeps...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:23

Wat geloof betreft had Hitler het niet bij het verkeerde eind, alleen respect was ver te zoeken. Uiteindelijk gaat het daar om, respect, dat is precies wat sommige allochtonen en nederlanders niet hebben en daar haakt het.
EN JA: Respect moet je verdienen, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat je mensen niet in hun waarde laat...

PierDrie | 12-04-10 | 21:22

Ik heb zin om Klink voor zijn ballen te schoppen.

Sytze_Vliegen | 12-04-10 | 21:22

Atheisme is trouwens een vies woord, vind ik. Het suggereert dat mensen die zich atheist noemen behoren tot een homogene groep. Dat is niet zo! Atheisten hebben allemaal in meer of mindere mate een verschillende afweging niet te geloven in wat voor god dan ook. Ik ben een atheist, maar ben niet als een andere atheist. Atheisme is geen groep, het verenigd niets! Het zegt gewoon dat het individu niet gelooft in een god. Misdaden in de naam van het atheisme kunnen niet gepleegd worden. Atheisten kunnen wel misdaden plegen.

Het_leuke_zuiden | 12-04-10 | 21:22

Klink heeft in zoverre gelijk dat atheisten niet automatisch betere mensen zijn.
Maar het omgekeerde is ook niet waar, dat religieuze mensen automatisch beter zouden zijn. Daar heeft hij weer geen gelijk in.

Dingen gaan op grote schaal mis door fanatiek groepsdenken onder welke noemer dat ook plaatsvindt: familie, stam, land, ras, atheistisch communisme of religieus fascisme. Noem maar een dwarsstraat.
Fanatiek groepsdenken waarbij de bevestiging van de eigen identiteit ligt in het vernietigen van die van een ander: daar ligt het recept voor massaonderdrukking en/of massamoord.

De kern is dat elk mens en elke manier van denken op zijn eigen merites moeten worden beoordeeld.
Kernvraag: Gunt de persoon of groep de niet eigen ander letterlijk het licht in de ogen?
Dat zou het onderscheidende criterium moeten zijn: niet of iemand wel of niet gelooft.

dark light | 12-04-10 | 21:22

Het klopt wel een beetje hoor,wat meneer (over de) Klink zegt.
Ik krijg als ongelovige gewelddadige gevoelens als religieuzen hun idiote overtuigingen aan mij op (willen) leggen.

Smurfin | 12-04-10 | 21:22

@basderooy | 12-04-10 | 21:19
Hij heeft dus geen gelijk. Althans, niet wanneer hij zegt dat ongeloof MEER of VAKER tot geweld leidt.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:22

Dokter Klink heeft behandeling nodig. Een typisch reli-gevalletje van “ik geloof dit en dat, en zoek daar achteraf de bewijzen en argumenten voor”. De desastreuze opdringerige a-wetenschappelijke methode van Dogma’s Vóór Alles.
Hij wijst op de Franse Revolutionairen, Marx, Hitler, Mao en Stalin. Afgezien van de onzinnigheid van zijn redeneringen: die namen markeren de heftige reacties die volgen wanneer een evenwichtssituatie wordt doorbroken en mensen de banden van een geloof, een status quo of een overtuiging in kort tijdsbestek van zich afwerpen, en iets anders omarmen, en dat vervolgens opdringen aan anderen. Wat kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:10 zegt.
Uiteraard gaat dat gepaard met bloedvergieten, want veelal zijn er grote belangen of machtsposities in het spel die niets met geloof te maken hebben; de geschiedenis is vol van de bloederige voorbeelden. Zoals de Joden wel weten uit het ‘Verlichte’ Duitsland, waarvan de nazi‘s mede dankzij het stilzwijgen van de Kerk hun moordende gang konden gaan. Zoals de Hindoe’s wel weten die uit hun gebieden zijn weggemoord door islamisten; waar wij de Kerk van Klink ook nooit over hoorden.

Overigens voelt Klink nattigheid en krijgt een dikke + voor de zin “Het nare is dat radicale elementen binnen de islam zich met enig recht kunnen beroepen op Mohammed. Deze deinsde er niet voor terug om door middel van verovering en geweld de islam op te leggen.”
Mohammed was dus een gewelddadige veroveraar, volgens een CDA’er. Hulde! Dat zal men Jan-Peter Balkenende niet horen zeggen. Het vergt nogal wat moed dit in het hier en nu onomwonden te stellen. Sommigen krijgen hiervoor fatwa’s aan hun broek en hebben vervolgens 24/7 bescherming nodig.

Fijnstoffer | 12-04-10 | 21:22

@Stijlloze bezoeker | 12-04-10 | 21:17
En dan? Hooguit wordt de allesbepalende vraag in deze panelen dan gewijzigd in "Is er eigenlijk wel een leven vóór de dood?' (vrij naar Fons Jansen).

HY78. | 12-04-10 | 21:21

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:08
Ach, houvast omdat je leven een keer moet eindigen, ik ben er niet van. Voor simpele zielen die hun hele leven hebben mogen toekijken vanaf de zijlijn hoe politici, steenbaronnen, mijneigenaren, priesters en VOC-aandeelhouders het goede leven leiden, is het hiernamaals een mooie worst om voor te houden. "Niet getreurd, plebs, als jullie flink je best doen in het nu, worden jullie gezegend met eeuwig leven op een relaxte wolk (interpretatie van de hemel naar eigen inzicht).
Ik snap wel dat andere mensen die houvast nodig hebben. Soms hebben ze al moeite met de straat oversteken of niet depressief raken bij het zien van neergeknuppelde zeehondjes. Ik sta echter wat steviger in mijn maatje 46, en maak mezelf wijs dat er:
a) geen hiernamaals is, dus dat ik
b)hier en nu het beste er van moet maken voor mij en iedereen in mijn directe leefomgeving (incluis de bakker en de vuilnisman bijvoorbeeld).
Als de gristenen zich net zo zouden opstellen, hadden we veul minder intolerantie.

dosis | 12-04-10 | 21:21

De fransen, de nazi's, de communisten geen van alle begonnen hun revolutie met als doel het dwingend opleggen van het ongeloof zij waren uit op het opleggen van een politieke ideologie.

Prof. van Leipum | 12-04-10 | 21:21

Het klopt denk ik wel. Ik wordt serieus lichtjes agressief als ik dit soort idiote teksten lees en krijg zin om die man een ferme dreun op z'n domme, goedgelovige knar te geven. Neem iemand met veel minder zelfbeheersing dan ondergetekende et voila, z'n stelling verwordt tot een mooie selffulfilling prophecy

despecialist | 12-04-10 | 21:21

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:18
Ja, ben er zelf eentje van onder de rivieren. Tof volk zijn we.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:20

Zo, die heeft een paar geschiedenisboekjes gemist volgens mij.

Weliswaar | 12-04-10 | 21:19

@Stijlloze bezoeker | 12-04-10 | 21:17
Ja, ach. Het blijven mensen, he.

Kleine kanttekening: "Zou het niet heerlijk zijn om te kunnen geloven dat er na de dood helemaal niets meer is?"

Dan moet je daar weer in gaan 'geloven'. Geloven is altijd pure onmacht. Je kunt het beter gewoon weten... nee nog beter: plausibel achten.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:19

Hij heeft gelijk, niet alleen monotheistische religieuzen grijpen makkelijk naar geweld. Alle organisaties die denken de Absolute Waarheid te vertegenwoordigen hebben dat probleem. Dus groepen zoals de Nazi's, Communisten en die fanatieke dierenclubjes. Sommigen vragen zich nog wel eens af waar de vaak misplaatste en daardoor helaas krachteloos geworden term "linkse kerk" vandaan komt... wel hier heeft u het. Maar goed, clubs die de Absolute Waarheid denken te bezitten, per definitie dus ook het Christendom. En daarbij meneer Klink: Het feit dat anderen zuigen, betekent nog niet dat jij dat niet doet, verbodszuchtige betweter dat je bent!

basderooy | 12-04-10 | 21:19

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:58
Met alle respect voor Broeder Fleauxe: zo dachten Calvijn en Luther er toch heus wel over. De Roomschen denken dat er nog wel wat ruimte is om eronder uit te komen in de vorm van Goede Werken.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 21:18

Achterlijke idioot die Klink, god wat kan ik me boos maken over dit soort bullshit. Als dit soort lui nou lekker in hun biblebelt dit soort onzin spuien, prima. Maar dit is verdomme onze regering, met JPB die minstens zo erg is. Waarom (in godsnaam) stemmen mensen hierop? Het is 2010, we zouden ondertussen toch wel beter moeten weten? Ik hoop dat dit soort religie-waanzin langzaam uit zal sterven (met name uit onze regering!), maar vrees dat ik het niet meer mee zal maken in mijn leven...

tittn | 12-04-10 | 21:18

Sprookjesboeken en kanker; het resultaat van het niet bestaan van een god.

Dirk Tang | 12-04-10 | 21:18

nu ben ik helemaal van de sokken geluld door dr. kling
toch geloof ik niet want god bestaat niet god bestaat alleen in je hoofd.
dus hoe gekker het hoofd hoe gekker het geloof
maar en kopje thee wil er wel in job

harob | 12-04-10 | 21:18

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:08;
Zou het niet heerlijk zijn om te kunnen geloven dat er na de dood helemaal niets meer is? Niks, nada noppes! Niks meer weten, nergens meer van bewust zijn en nooit meer iets voelen? Een enorme geruststelling toch? Ik begrijp werkelijk niet waarom veel gelovigen zich niet bij deze geruststellende gedachte kunnen neerleggen. Als je niks meer weet en voelt hoeft er namelijk ook niks meer te zijn! Simpel toch...

Stijlloze bezoeker | 12-04-10 | 21:17

Pteranodon | 12-04-10 | 21:15
Gott mit Uns is al veel ouder, een oud-Pruisisch militair gebruik. Niet dat het daarom minder corrupt is.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:17

Dát kan nu uitgerekend van Jezus Christus niet gezegd worden. Christus zelf ging elke vorm van geweld uit de weg. Op een ezel reed Hij Jeruzalem binnen, zachtmoedig. Geen geweld meneertje Klink? Bloody lying donkey! www.youtube.com/watch?v=5g77AcTbjFo

TheDiplomat | 12-04-10 | 21:16

@Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:09
Dank je.

John_Galt | 12-04-10 | 21:15

Moderne oorlogen zijn door de veel grotere bevolkingen ook veel dodelijker, als er echt een totale oorlog is zoals tijdens de Nazi's, of Napoleon. Bovendien waren een deel van de tegenstanders van zulke machten aan het vechten voor onder andere het christendom. Hitler had als slogan in de Duitse uniformen "Gott Mit Uns" laten verwerken, en verder werden communistische figuren zelf ook als afgoden vereerd. Er zit in oorlogen dus toch meer religie dan je misschien verwacht. Mensen hadden ook kunnen kiezen om godsdienst vooral om liefdadigheid te laten draaien, het is dus maar net met wat voor een psyche mensen zich met godsdienst bezighouden. Die keuze hebben ze namelijk te allen tijde. Dat is toch ook aan hunzelf?

Pteranodon | 12-04-10 | 21:15

Heeft zijne arrogantie zijn teveelbestelde en niet noodzakelijke vacinaties al verkocht aan een 3e wereldland? Of gaat hij die schenken als ontwikkelingshulp?
Zal die beslist met vriendje rouvoet en balkenende over moeten bidden.
(Het gaat slechts over 350mil. euro, rekening burger, een eenvoudige aalmoes toch he?) Ach......... als zelfverkozen elite heb je immers alleen maar last van de burger. Na de verkiezingen dan.

kiezer | 12-04-10 | 21:14

Trouwens, gristenreaguurderT xzaz2 is opvallend afwezig in dit topic. Lastig he, zeloot, als je vriendjes zich als een malloot gedragen?

Nietvoordekat | 12-04-10 | 21:13

@Muxje | 12-04-10 | 21:10
De nuance die je zelf aanbrengt sterkt mij in mijn overtuiging dat de agnost net iets beter de zaakjes ordent. Natuurlijk zijn er ook verschillen in het agnosticisme en zijn er ook atheïsten die eigenlijk meer agnost zijn dan dat ze zelf in de gaten hebben, maar ik blijf in zijn algemeen het agnosticisme prefereren.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:13

Klink moet even wat onderscheid maken.
Tussen gelovigen die het oprecht menen en tussen hen die er een leuk machtsspel in zien. Vervolgens bij de atheisten een onderscheid tussen hen die anti-machtsspelletjes zijn, anti-God zijn of zij die gewoon ongestoord door het leven willen gaan.

Einde van de Domheid | 12-04-10 | 21:13

Waar geloof is, is geweld. De landen in de wereld met het laagste IQ kennen het meeste geweld en geloof, USA inclusief. De meest onveilige landen kennen het hoogste geloof.
Hetzelfde met criminelen die gepakt worden op hun onwaarheden; ze worden agressief.

Antitheïst | 12-04-10 | 21:12

ehm... meneer klink.... ooit gehoord van de MIDDELEEUWEN???? Iets met brandstapels, ketters en meer van dat soort werk???

magditweg | 12-04-10 | 21:12

Elk geloof dat beweert het ware geloof te zijn zet zich af tegen andersgelovigen. Ik ben veel makkelijker, ik vind alle geloven gewoon kut.

Ploertendodert | 12-04-10 | 21:11

Een woord: inquisitie

ZDEV | 12-04-10 | 21:11

@Stroopdoos | 12-04-10 | 21:06
Een mede-agnost?

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:11

@Art Vandelay Ultor 21:03: Het verschil tussen atheisme en agnosticisme is wat mij betreft geneuzel in de marge. Ja, je kan stellen dat atheisten ook in een onbewezen zaak geloven, namelijk dat er geen god is. Maar dat is het verschil tussen "geloven" in iets op basis van redelijke aannames en goede observatie, en geloven in iets op basis van zuiver gevoel of hearsay. Het "geloof" van een atheist is hetzelfde als het geloof dat de zon morgen op komt... dat is gestoeld op aannames en niet 100% zeker, maar onze waarnemingen wijzen wel sterk die kant op. Dat is wel van een heel andere order dan het geloof van gelovigen, dat net zo iets is als het geloof dat Sinterklaas morgen een roze eenhoorn voor je dochtertje in de tuin achter zal laten.

Muxje | 12-04-10 | 21:10

Geniaal Brusselmans, er wordt zelfs niet bewust de suggestie gewekt dat het om Ab Klink gaat (de foto is die van Refdag.nl). Toch blijven (niet lezende)reaguurders reaguren alsof het om Appie gaat.

Brakke Obama | 12-04-10 | 21:10

Lol@ klink.
okay lieve ab ik zal je in het kort de basis voor de stelling geen god geen meester uitleggen...
Toen der tijd was de koning van frankrijk alleen verantwoording verschuldigd aan god, de lieve koninkjes van toen hebben erg goed gebruik gemaakt van dit gegeven. Hongerde de bevolking uit, voerde oorlogjes in naam van god en al dat soort dingetjes.
De bevolking heeft heel erg lang dit misbruik laten gaan, probeerde netjes om hun werk te doen en te overleven. Alleen op een gegeven moment was de uitgebuite bevolking het zat. Toen werden dus de 'religieuze' fascisten met het kop onder de guillotine gelegd.
De reden van de revolutie was dus niet het ongeloof van de burger, maar het slechte gedrag van de gelovige...
Verbeter de wereld, begin bij jezelf, neem er 1 van drion....

repulse | 12-04-10 | 21:09

@John_Galt | 12-04-10 | 21:07
U bent een atheïst van het goede soort. Was iedereen maar zoals u.

Wil je trouwens nog even pluskudo's geven voor je aandeel in het Griekenlandtopic van gister. Was zeer verhelderend. Hulde.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:09

In de zwartekousen-kerk komt onevenredig veel incest, pederastie, pedofilie, verkrachting, en zelfmoord voor. Ook worden veel kinderen die het niet trekken door de familie 'doodverklaard' (= uitgestoten).

De zieke houding ten aanzien van seksualiteit is daar debet aan. Balkenende zelf is een case in point. Maagd tot zijn 40e of zo. Wel doortrokken van sadisme en dwangmatige geheimzinnigdoenerij, alsmede een enorme zucht tot liegen. Oorlog vindt hij leuk. Gewoon een Vieze Man, dus, maar dan als in: gestoord.

Je vraagt je af hoe zo een stelsel zichzelf in stand houdt. Totdat je de slachtoffers hebt gezien (ik ken er enkele, aan de drugs gegaan na verbanning door de familie).

Houdt het dan nooit op?

Uw Profeet Daniel | 12-04-10 | 21:09

Ik bedenk me net dat Stalin begonnen is op een priesterseminarie. Misschien deed 'ie daar zijn ideeën op. FAIL AGAIN Klink!

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:09

@dosis | 12-04-10 | 21:02
Wel saai, he? Dat er dan niets is...

Ik bedoel, gelovig ben ik niet, verre van zelfs. Maar het zou wel leuk zijn als er iets is na de dood, toch? Wat dat betreft snap ik die gelovigen ergens wel. Volstrekt onlogisch om in die implausibele nonsens te 'geloven', maar het biedt je wel een zekere houvast in plaats van die leegte.

Wat zullen ze teleurgesteld worden. Al krijgen ze dat niet mee...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:08

@ stroopdoos AMEN

lidlbier | 12-04-10 | 21:08

@Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:03
Een agnost is een poldermodellende religieus. Ik ben atheïst maar ben daar nooit mee bezig. Geen moment. Kost me geen moeite en brengt ook nooit twijfel.

Ik sta er niet mee op en ga er ook niet mee naar bed, terwijl ik ermee op sta en mee naar bed ga.

John_Galt | 12-04-10 | 21:07

Geweld gaat alleen maar om belangen. Zodra er meerdere belangen in het spel zijn is de kans op geweld groter dan dat er maar 1 belang is. Wat dat betreft heeft ie gelijk maar daar houd het ook meteen op want uit eindelijk is maar 1 belang en dat is eigenbelang. Of je nou gelooft of niet.

Uni-burger | 12-04-10 | 21:07

John_Galt | 12-04-10 | 20:56
Wij-zij denken is hetzelfde, je bent er bijna maar zult nog een paar stappen extra moeten nemen om ook het predicaat 'atheïst' te kunnen lozen. Het leven is allesomvattend en sluit niets uit. Dat doet de atheïst nl.

Stroopdoos | 12-04-10 | 21:06

Gelovigen en hartkoor-relio's zijn vol ongeloof over alles wat in hun ogen niet zo gelovig is als zijzelf. Klink praat linksch-ideologisch gespeend van een realistische grondslag. Uiteindelijk klopt het wat Klinksch probeert te zeggen, religie en ongeloof leiden tot geweld. De sukkelaar wil het zelf waarschijnlijk geeneens weten.

CMPT | 12-04-10 | 21:06

Moraal van het verhaal: de maakbare samenleving werkt niet. Nu is dat ook zo, want alleen met regels ga je het niet redden dat is heel erg duidelijk geworden de laatste crisis. Hoewel sommigen denken dat het met de juiste regels allemaal wel kan.

Inferi0r | 12-04-10 | 21:06

Als ik de kans kreeg vermoorde ik hoogstpersoonlijk alle goden (en Allah/God als eerste) . Een klein offer voor (meer) wereldvrede. En ik kom er niet eens voor in de hel, want die bestaat ook niet! (stop met geloven, start met nadenken)

Brakke Obama | 12-04-10 | 21:06

@libero | 12-04-10 | 21:01
Psst, de meeste Duitsers / Nazi's waren protestants... niet dat het een donder uitmaakt.
-
@dosis | 12-04-10 | 21:02
No fucking way! Dan gaat de hemel binnenkort niet alleen moreel ook echt failliet!

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 21:05

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:59
Schietgebedjes deed ik toen ik nog te jong en naief was om echt over dingen te kunnen nadenken. Heb ze al een tijdje niet meer gedaan...

Maar moet wel zeggen dat ik me niet altijd even goed kan herinneren wat ik heb uitgespookt met mijn zatte kop, dus wie weet!

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:05

Moraal van het verhaal: mijn plucheplakkende medegelovigen zijn erin geslaagd zo onderhand vaker en verder mijn strot uit te komen, dan andersdenkenden.

De naief schrijft een stukje, waarin (naast een lading flauwekul) zowaar een paar aardige kanttekeningen staan. Verschillen ideologie en geloof, verschil (lees werkwijze) van christendom (effe de excessen vergetend) en de Islam.
Maar ik lees er niet echt uit, dat Klink krachtig afstand neemt van de geconstateerde verspreidingswijze van de Islam (wat mij betreft geldt iets soortgelijks voor het christendom overigens). Erg jammer. Want iets constateren, en iets terecht constateren, is geen vrijblijvendheid, het laadt een verantwoordelijkheid op je.
Klink lijkt echter liever voor het schoonvegen van eigen kleedje te gaan. Veilig. Walgelijk.

HY78. | 12-04-10 | 21:04

dosis | 12-04-10 | 21:02
Bedankt..
*gaat advertentie van huis aanpassen.. met uitzicht op de hemel*

jack and friends | 12-04-10 | 21:03

@John_Galt | 12-04-10 | 20:59
Dat zeg ik ook in principe. Ik breng alleen een nuance aan. Jij en ik weten dat het niet echte atheïsten zijn, maar dat weet de maatschappij niet. In het licht van de onwetende maatschappij, in het licht van de intersubjectiviteit, blijven het atheïsten.

Mijn kritiek op atheïsme is verder dat het gemakkelijk - heel gemakkelijk - kan (kan!) leiden tot, wat jij noemt, 'atheïsten die een ideologie aanhangen'. Ik prefereer daarom de rustige en observerende agnost.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 21:03

Wacht maar af, lieve gelovigen. Er komt een dag dat je wordt overvallen, beroofd, verkracht, ongeneeslijk ziek wordt of op een andere manier dusdanig in aanraking komt met het échte leven, dat je van je geloof valt. En mocht u voor die tijd het loodje leggen, dan komt u zeker voor een onaangename verrassing te staan: de Lange Leegte.
Jazeker: de Hemel is gesitueerd in het stadion van BV Veendam.

dosis | 12-04-10 | 21:02

Als die Duitsers niet zo katholiek (=volgzaam) waren had een idioot als Hitler ze nooit zo ver kunnen krijgen GODVERDOMME!

libero | 12-04-10 | 21:01

Christen tegen moslim, atheisten tegen moslim dus christen.
Ligt Sun Tzu in de kamerkantine of zo?
Doe es problemen oplossen ipv stoken heren politici.

lidlbier | 12-04-10 | 21:00

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:56
Ook nooit geen schietgebedje gedaan voordat je met je zatte kop 's nachts laat het huis binnen stommelde, en vurig bad dat moeder de vrouw op twee oren lag en niks had gemerkt van je avondje klaverjassen in de kroeg?
Het is immers in het aangezicht van den Duvel dat de mensch zich zijn Schepper herinnert.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:59

@Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:55
Dat zijn dus atheïsten die een ideologie aanhangen. De ideolgie is de drijfveer, niet het atheïsme.

John_Galt | 12-04-10 | 20:59

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:55
Fleauxe vertelde me laatst dat de predestinatieleer dus niet zo werkt. Ik dacht ook altijd dat het zo ging...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:58

Misschien is een wereld zonder oorlog een even grote illusie als god zelf.

knutsel | 12-04-10 | 20:58

Schitterende fail!!! APPIEEEEEEEEEH je gaatu ferrrrrrr

ChillBill | 12-04-10 | 20:58

@Stroopdoos | 12-04-10 | 20:54
Nog zo een. Ik denk dat ik zometeen maar eens niet 10 kilometer ga hardlopen. Da's m'n hobby namelijk, niet hardlopen.

John_Galt | 12-04-10 | 20:56

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:50
Zal mij niet overkomen. Daarvoor heb ik de beste man (man?) al te vaak bespot.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:56

Oh ja:
Geloven is niet weten.
Wetenschap hoef je niet in te geloven, dat IS er gewoon.

dosis | 12-04-10 | 20:55

jack and friends | 12-04-10 | 20:51
God vergeeft helemaal niks. Grefo's geloven dat God al precies wist, nog voordat hij je schiep, of je naar de Hemel of naar de Hel zou gaan. Ga je naar de Hel? Dan kun je daar niks aan doen. Ga je naar de Hemel? Dan moet je niks verkeerds uitvreten, anders ga je alsnog naar de Hel.
*gaat alatenhandeltje uitstallen*

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:55

@John_Galt | 12-04-10 | 20:47
Maar ze blijven zichzelf atheïsten noemen en de maatschappij blijft ze zo zien. Dan kan jij wel stellen dat ze dat eigenlijk niet zijn, maar tegen intersubjectiviteit kun je weinig doen. Ik snap echt wel wat je bedoelt hoor en op een bepaald niveau heb je ook gewoon gelijk. Maar je kunt simpewel niet ontkennen dat er velen zijn die als atheïst door het leven gaan, maar net zo dogmatisch denken en handelen - met alle gevolgen van dien - als theïsten.

Bovendien is het ook niet persé sec de religie die geweld rechtvaardigt (al gebeurt dat bij de verachtelijke islam duidelijk wel), maar zijn het de gelovigen die tevens ideologen zijn en in hun religie zelf rechtvaardiging voor geweld vinden en het zo omvormen tot een voedingsbodem voor haat en slachting.

Zo worden atheïsme en religie (maar niet alle religies) misbruikt. Daar heb je dus wel gelijk in.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:55

Toch leuk dat hij vergeet dat ongelovigen het niet doen in de naam van het ongelovige. De kruistochten waren om het geloof te verspreiden. Dat communisme niet. En ja er zulen ongetwijfeld mensen gedood zijn door ongelovigen, maar af dat nou opweegt tegen de gelovigen?

Norxyan | 12-04-10 | 20:55

Geloven in een god is gewoon het niet geloven in eigen kunnen.

jack and friends | 12-04-10 | 20:54

Ze verzinnen weer wat nieuws om hun wangedrag te verantwoorden. Ik zeg, religie is de oorzaak van alle geweld. Hoezo? Religie betekend niet meer dan 'geloven' en alle geloof leidt tot overtuiging, wat in het woordenboek zo'n beetje alles behalve geloof betekend, wat dan weer een 'geldige' reden vormt om naar de wapens te grijpen.
Er is geen atheïst (ook een geloof trouwens) in deze wereld die een oorlog als zinvol ziet tenzij (geloof wéér in het spel) het tegen de gelovigen is. Impasses van voor naar achter tot je er deaud bij neervalt.

Stroopdoos | 12-04-10 | 20:54

De inquisitie was zeker een groot feest...

Pantheist | 12-04-10 | 20:54

Dogmatisch denken als het gaat om een maakbare samenleving leidt tot geweld. Links of rechts al dan niet gebaseerd op geloof.

Vindefin | 12-04-10 | 20:53

Wel opvallend dat in de meest besproken religies der laatste jaren, Gristendom en Isbam (als ideologie), er aardig wat kinderneukerTs rond schijnen te lopen.
Nog verbazingwekkender is het dat deze gruwelijkheden in de doofpot worden gestopt.

Rest In Privacy | 12-04-10 | 20:53

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:51
Dan heb je dikke pech, want dan mag je niet aan een lange tafel mede uit eikenhouten bekers drinken.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:53

ReinierBee | 12-04-10 | 20:49
Net als Napoleon waarschijnlijk 'gewoon' syfilis, waardoor je hersenen gekke dingen gaan doen.

dosis | 12-04-10 | 20:53

Valt op dat politici de religieuze wij tegen zij tactiek steeds vaker toepassen.
Onderwijl druk veroordelend naar wilders.

lidlbier | 12-04-10 | 20:52

Om het even op zijn geenstijlariaans te zeggen. Her Klink. Ga Es Deaud!

StijlvolRechts | 12-04-10 | 20:52

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:50
De hel is een verzinsel van zure grefo's.. Immers God vergeeft alle zonden...

jack and friends | 12-04-10 | 20:51

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:50
Waar welke hè? Straks blijken de Noorse Broeders het bij het juiste end te hebben.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:51

@Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:50
Dementie, noemen ze dat.

John_Galt | 12-04-10 | 20:51

De heer A.Hitler was een gelovige. De meeste van zijn directe omgeving was gelovig.
De paus en consorten waren de personen die ervoor zorgden dat vele niet werden vervolgd maar in zuidelijk Amerika een 2e kans kregen.

Cadaver | 12-04-10 | 20:51

@Nietvoordekat | 12-04-10 | 20:46
Maar toch nog niet zo'n grote onzin als Klink. Try again.

SheriffSharif | 12-04-10 | 20:51

en daarom moet er scheiding tussen kerk en staat zijn.

D'r is godverdomme nergens zoveel oorlog als in het gelovige middenoosten.

Als ongeloof al tot oorlog leidt, is het omdat die gelovigen de ongelovigen hun geloof willen opdringen

nance | 12-04-10 | 20:50

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:42
Punt is wel dat er heel weinig mensen hun hele leven atheïst blijven. Op een gegeven moment als je ouder wordt voel je de Dood in je nek hijgen, en neem je toch maar het zekere voor het onzekere, want er zal toch maar een God zijn die je naar de Hel stuurt....

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:50

John_Galt | 12-04-10 | 20:47
Juistem.

jack and friends | 12-04-10 | 20:50

Wat een imbeciel.

Godmode | 12-04-10 | 20:50

@gladstoned66 | 12-04-10 | 20:45
Religie A pakt land van Religie B. Religie C pakt land af van Religie B. Religie B pakt weer land af van Religie C. Religie C pakt weer land van Religie B. Religie B pakt weer land van Religie C. Religie A pakt weer land van B en C.
Snapt u het nou?

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:49

@pe4444 | 12-04-10 | 20:46
Dus jij vindt dat GEEN postzegels verzamelen ook een hobby is.
Adem in, adem uit jongeman. Niet vergeten hoor!

John_Galt | 12-04-10 | 20:49

Godwins law, iemand?

Hitler was geen atheist, noch handelde hij uit naam van evolutionaire, dawinian en of wetenschap.

ReinierBee | 12-04-10 | 20:49

wil iemand even in zijn arm knijpen zodat die arme man wakker wordt?
*zich afvragen doet welke drugs hij heeft gebruikt*

Mosseltje | 12-04-10 | 20:49

@Nietvoordekat | 12-04-10 | 20:46
Onzin.

SheriffSharif | 12-04-10 | 20:49

Want religie heeft in de geschiedenis zoveel betekent voor de mensheid...

Filosoof-King in spe | 12-04-10 | 20:48

@Lontekikker | 12-04-10 | 20:46
Tweede Kamer? Hij is minister...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:47

Haatbaarden of zwarte kousen, tis allemaal dom religie gezeik! Zolang die gasten zich vastklampen aan hun eigen boek der fabelen, zal het een strijd blijven.

Redwood | 12-04-10 | 20:47

@Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:42
Je ontkracht je eigen stelling en bevestigt mijn verhaal. Atheïsten die het atheïsme als morele norm stellen zijn ideologen geworden. Het is de ideologie die het geweld rechtvaardigt, niet het atheïsme.
Iedereen die z'n eigen norm onder dwang wil opleggen is religieus, want ook ideologieën zijn zo metafysisch als de pest.

John_Galt | 12-04-10 | 20:47

Kopernek | 12-04-10 | 20:40
Fabeltje. Hitler was een aanhanger van de gedachte dat de Joden als financiers van de Triple Entente ervoor gezorgd hebben dat de Kaiser verloor. En daarom had Adof een pesthekel aan de Joden. Of misschien dat die pond hagel in zijn kloten werd afgevuurd door een Franse Jood, dat kan ook.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:46

Flierp. Tuut.

Nietvoordekat | 12-04-10 | 20:46
-weggejorist-
Lontekikker | 12-04-10 | 20:46

Dikke faal!!!
Is broer van minister.
Lethal Innocence | 12-04-10 | 20:05
En dat terwijl "Zijn vader was eigenaar van een cafetaria en later assurantieadviseur" de opa's waren visser en bakker. Religekte is dus niet zo erfelijk.

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:46

Maar goed, tijd om naar de wc te gaan.
Anders moet ik strakjes en dat schijnt niet goed te zijn voor lijf en leden.

A je to.

enzo.

Teun van het Tuinpad | 12-04-10 | 20:46

Als je in niets gelooft, dan geloof je ook iets, namelijk niets, helemaal zonder geloof bestaat niet. Zo beschouwd zijn atheisten net zo geweldadig / geweldloos als alle anderen die in iets met een hoofdletter geloven.

pe4444 | 12-04-10 | 20:46

Dank U wel CDA stemmers.
Dit soort idioten maken de wetgeving in dit land...

da wizard | 12-04-10 | 20:45

Oh, verkeerd begrepen.
De kruisvaarders kwamen vrede en liefde brengen.
Net zoiets als de islam nu.

gladstoned66 | 12-04-10 | 20:45

MichieldeMuiter | 12-04-10 | 20:38
'Zalig is das kinderen's lot... Jong gestorven vroeg bij god'
(gelezen op een grefobewaarplaats ooit)

jack and friends | 12-04-10 | 20:44

@John_Galt | 12-04-10 | 20:37
Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Je gaat mij niet vertellen dat atheïsme ook niet kan doorslaan in een 'geloof' (jazeker) in de 'enige echte waarheid' (God kan niet bestaan!) en daardoor in een rechtvaardiging van geweld jegens diegenen die buiten dat discours vallen. Er zijn heus wel gevallen te bedenken waar extremistische atheïsten - om het maar even een label op te plakken - gelovigen hebben vermoord, juist omdat zij geloven.

Dat krijg je met dogmatisch denken...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:42

"... and the life of man [is] solitary, poore, nasty, brutish, and short." [T.H., 1651]

Slau | 12-04-10 | 20:42

En hoe verklaart hij die bad-ass Boeddhistische Shaolin monniken dan? Nou??

SODEP | 12-04-10 | 20:42

Potverdomme het is tijd voor seculier humanisme, religie heeft het menselijk ras te lang geteisterd.

2010 en de religieuze nutjobs hebben nog steeds voet in de grond, terwijl je als intelligent mens met toegang tot zoveel informatie niet anders kan dan de 3 monotheistische godsdiensten uisluiten, alleen atheisme, pantheisme/deistische view is nog mogelijk.

Mr Dutch | 12-04-10 | 20:41

Yeah, gristenen bashen. Wat mij betreft dagelijks werk. Keep it up, boys, one day they'll commit mass suicide. Let the Rapture come!

dosis | 12-04-10 | 20:40

Maak me nou GVD niet kwaad.

gladstoned66 | 12-04-10 | 20:40

Hitler en Stalin pleegden hun misdaden niet vanuit hun atheistische overtuiging. Ze waren toevallig atheist. Als ze allebei van voetballen hielden dan zou volgens de redenering van dhr. Klink ook voetballen leiden tot geweld. Hitler en Stalin pleegden hun misdaden vanwege andere overtuigingen. Zo heeft Hitler in zijn jeugd op straat gezworven toen hij als schilder niet aan de werk kon komen. Hij zag dat de joden wel goede banen en geld hadden. Hier kwam zijn jodenhaat primair vandaan. Dit heeft niks te maken met het niet geloven in een opperwezen. Meneer Klink: ga terug naar school.

Kopernek | 12-04-10 | 20:40

Hitler atheistisch? Je wilt niet weten hoe vaak God wordt genoemd in Mein Kampf maar daar willen christenen liever niks over horen.

Faabz | 12-04-10 | 20:39

Nu is het wachten totdat het AD dit bericht overneemt. Met dezelfde foto.

tipo | 12-04-10 | 20:39

"Kan er duidelijker aangetoond worden dat het een volstrekt valse voorstelling van zaken is als men stelt dat geweld vooral bij godsdiensten vandaan komt? Juist nadat Feuerbach, Marx en Nietzsche het christelijke geloof tot een wensdroom verklaarden, braken er tijden aan waarin men omwille van een fata morgana miljoenen mensen de dood in dreef."
.
Lees eens door beste meneer Klink, kun je lachen met wat je grote voorbeeld Calvijn deed met mensen die het niet helemaal eens met hem waren: nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Servet

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:39

Als iedereen nu gewoon in mij gelooft dan zal er eeuwigdurende vrede heersen op den aarde.
Dus die Ab heb gewoon gelijk hoor.

jehebthetnietvanmij! | 12-04-10 | 20:39

... geïnitieerd.. dat is.

John_Galt | 12-04-10 | 20:39

@janeedantoch | 12-04-10 | 20:36
Religie is wel de voedingsbodem en biedt het kader tot de rechtvaardiging van geweld jegens 'de ander'.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:39

Man verdedigd gewoon zijn standpunt: slaat weet ik hoeveel mexicaansegriep prikken in weinig mensen geloven hem en doorduwen naar belgie lukt ook niet echt.Resultaat oorlog over de rekeningen.

lidlbier | 12-04-10 | 20:38

Zolang er kinderen dood gaan aan de meest vreselijke ziekten hoeft niemand mij te vertellen dat er een God bestaat...

MichieldeMuiter | 12-04-10 | 20:38

Een minister van gezondheid die zelf psychotisch wordt.
Het moet niet gekker worden met die poppenkast in Den Haag.

Rest In Privacy | 12-04-10 | 20:37

Wat een dwaas die Klink.
Religie, (nationaal) socialisme en communisme zijn allemaal op dezelfde leest geschoeid, namelijk de overtuiging van de eigen, enige waarheid. Het geweld komt voort uit een moreel superioriteitsgevoel en of je de achterliggende drijfveer nou religie of ideologie noemt, het blijft even immoreel.

Aangezien atheisme een passieve overtuiging is, vergelijkbaar met het besef dat als je iets omhoog gooit het weer neer beneden komt, zal nooit geweld worden geîniteerd uit atheistische overtuiging.

Ik ben er van overtuigd, dat atheistische libertariers de meest pacifistische mensen op deze aardkloot zijn.

John_Galt | 12-04-10 | 20:37

Hoogst merkwaardig dat zowel H. als A. Klink beide van die gore hoektanden hebben...

Dominodayfreak | 12-04-10 | 20:37

Gelukkig gaat het niet om Ab Klink...
Het is wel eng als mensen op die manier denken.

Cola- en Koffieleut | 12-04-10 | 20:36

Natte Nel | 12-04-10 | 20:34
Klopt, net als u droog bent.

Teun van het Tuinpad | 12-04-10 | 20:36

het past natuurlijk niet tussen de oren hier, maar klink heeft in zekere zin gelijk.
religie is juist een middel om de leden van een maatschappij te binden in gemeenschappelijke normen en waarden. Dood maken mag gewoon niet, punt uit. De vrouw van je buurman neuken ook niet. varkensvlees eten mag niet, werken op zondag ook niet, etc. Voordat de natiestaat zo machtig en alomtegenwoordig was dat ze redelijk effecitief was in het afdwingen van wetten, was religie het enige dat mensen een overtuigend en bindend paradigma kon bieden. Alle samenlevingen, complex of simpel, ontstaan rondom een cultus of waarheidsparadigma. Het zijn niet de religies, maar de verandering van religie of waarheidsideaal die een aanleiding tot oorlog zijn.
Op dit moment hebben we ook een religie, compleet met rekkelijken en preciezen, barbaren en puristen. Het liberalisme is de kurk waar het westen op drijft, of dat nu links verlicht liberalisme is, conservatief markt-liberalisme of liberalisme met een wat christelijke barbarij.

janeedantoch | 12-04-10 | 20:36

Schrap Stalin, Mao en Hitler maar van het lijstje. Dat heeft niet met atheïsme te maken. Hitler was niet eens atheïstisch. Stalin en Mao waren communisten. Onder communisme/socialisme houdt je een economie louter concurrerend met kapitalisme onder bedreiging van werknemers. De christelijke communistische bewegingen in zwart Afrika deden exact hetzelfde. Deze ideologieën zijn een soort religie voor hoe men een staat in zou moeten richten. Eveneens krankzinnige door mensen bedachte waanideeën!

Semper Pecunia | 12-04-10 | 20:35

LOL! Zowat elke historische oorlog komt juist door geloof!

sjuurd | 12-04-10 | 20:35

hij heeft gelijk

Natte Nel | 12-04-10 | 20:34

@Lefgozer 20:28: Lulkoek. Al die eigenschappen die jij noemt zijn omgelovigen niet vreemd. En die ongelovigen hebben niet de dreiging van de hel of aansporing van een spook nodig om zich toch als goed mens te gedragen, of om zingeving te zoeken. Geloof is het in bepaalde kwesties uitsluiten van verstand. Bij veel mensen gaat dat goed, zeker als dat geloof zelf het goede predikt in plaats van het kwade. Maar het blijft vreemd.

Muxje | 12-04-10 | 20:34

Strohond | 12-04-10 | 20:27
foto op refdag.nl kan ook fout zijn. Redactie kan ook net als veel reaguurders slecht of niet gelezen hebben ;-)

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:33

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:30
Het leed zit diep, nie'waar Padre? Calvijn heeft ook zoveel voor vrijdenker en wetenschapper Michael Servet gedaan:
"Calvijn bezocht Servet in de gevangenis en heeft geprobeerd om Servet op andere gedachten te brengen. Toen dit niet lukte drong Calvijn er op aan de zwaarste straf toe te passen. Op 25 oktober 1553 werd Servet levend verbrand, met een exemplaar van zijn "Restitutio Christianismi" aan zijn voeten. Genève had geen professionele beul. Bij de executie ging van alles mis en het sterven duurde lang"

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:33

Zo'n man zou tegen zichzelf beschermd moeten worden.

Tiepgeit | 12-04-10 | 20:32

Laten we het eens over je eigen bakermat hebben, Ab, Goeree-Overflakkee.

Al jarenlang volledig in de ban van drugs dat gebied (woon er zelf). Uiteraard ook de schuld van de Ongelovigen.

Maar waarom is dan minimaal 50% vand e ex-snuiverts die ik spreeek Crhistelijk opgevoed (vaan van Gereformeerde Gemeente en dat soort sekten huize)?

The Evil One | 12-04-10 | 20:32

Klink, je hebt gelijk. Als de evolutietheorie namelijk één ding onomstotelijk bewijst, dan is dat het fundament van alle leven geweld, overwinning en overleving is. Welcome to the Real World. Een ieder die stelt dat ongeloof en geweld niet twee handen op één buik is, moet een gelovige zijn.

Slau | 12-04-10 | 20:31

www.christenhistorici.nl/content/20021...
We've got him. Dr. H. Klink een religestoorde, waar verder geen aandacht aan gegeven hoeft te worden. Hij lijkt best wel op zijn gekke "neefje".

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:31

Oorlog houdt niet op als er geen religies meer zijn. Mensen vinden altijd wel een reden om elkaar de kop in te slaan.

Mike Gaatjeniksaan | 12-04-10 | 20:31

Heb het Refdagstukje gelezen, Klink heeft gelijk.
Ceterum censeo BertBrussem esse depellendam.

Sr. Martinez | 12-04-10 | 20:31

Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet, fact. Gooi een religie met dogmatische grondslag in dit kader en je krijgt groepen mensen - gelovigen - die nu een rechtvaardiging hebben om bij 'de ander' het licht daadwerkelijk voor altijd te laten doven.

Religie is menslastering.

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:31

Klink leest de geschiedenis net als een christen de bijbel leest: hij pakt er alleen de stukjes uit die hem goed uitkomen.

Zoiets | 12-04-10 | 20:31

De franse revolutie een volkerenmoord noemen en ook nog eens de eerste in Europa. Dom, dom, dom... Alle Klinks het land uit!! Godverdomme

Max Stirner | 12-04-10 | 20:31

@Brakovich | 12-04-10 | 20:28
Lijkwade van Fleischbaum

kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:30

Het_leuke_zuiden | 12-04-10 | 20:27
Die toespraak toen over Calvijn, dat was pas schandalig. Beetje de meerderheid van de gelovigen, de Roomschen dus, schofferen dat Calvijn zooooveel voor ons landje heeft gedaan. Moet je ze in Utrecht maar eens gaan vertellen, de Dom is nog altijd in handen van ketterse grefo's.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:30

Ik werd als kind naar de zondagsschool GESLAGEN als ik geen zin had.............
Later moest ik naar de knapenvereniging op maandagavond,waar één of andere zwartjurk van ver in de tachtig met zijn aanwijsstok je bont en blauw sloeg........ dan was er ook nog de hoofdmeester van de chr.lagere school die je als straf het oude testament liet overschrijven........ en zelf ondertussen bij de meisjes even voelen of ze al tietjes kregen......... JA,dat roept geweld op!
Die hoofdmeester heeft van mij een bloempot naar z'n gereformeerde rotkop gekregen.......... en JA ........ ik heb die kudtzondagsschool in brand gestoken...........(is toch al verjaard..) Mijn vader werd van het ijs afgeslagen omdat schaatsenrijden zondig was!! Het zijn de moslim en SGP gezinnen waar het meeste geweld voorkomt,weet dat uit eigen ervaring.......
En nu komt die christenhond Klink zeggen dat WIJ (de ongelovigen dus) geweld oproepen?????????????????????????
"meneer"KLink: oprotten naar uw gristeneiland en NOOIT meer terugkomen!

pim achtertuin | 12-04-10 | 20:30

"Het is veelzeggend dat bij de eerste christenen martelaar-zijn niet zoals bij de radicale islam de betekenis kreeg dat je jezelf doodde om zo veel mogelijk anderen in je dood mee te slepen. Het christelijke martelaarschap is als dat van Stefanus: anderen doodden hem om zijn getuigenis. En in zijn sterven bad hij voor zijn belagers. Zó werd het Romeinse Rijk ingewonnen voor Christus.
-
Wat een gelul! Ooit gehoord van keizer Constantijn die gehersenspoeld door zijn moeder de christelijke god inriep om zijn tegenstanders in mootjes te hakken, ds. Klink? Of het decreet van Theodosius I
( nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I ), dat het Christendom verplicht stelde voor het hele Rijk? Wie probeer je voor de gek te houden, blauwvinger?

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:29

@Bloodzone 20:13: Klink stelt wel degelijk dat ongeloof tot geweld leidt. Gelijk heeft hij dus niet. Laat hem eerst maar eens opzoeken wat genocide precies is, en daarna mag hij een paar geschiedenisboekjes door gaan nemen. Geen van de (burger)oorlogen die hij noemt zijn in naam van het atheisme gevoerd. Wel is het zo dat het geloof als excuus is gebruikt om groepen mensen te vervolgen, maar dat zit in de aard van de mens en heeft wederom niets met atheisme of een gebrek aan geloof te maken. Gelovigen hebben elkaar door de geschiedenis heen ook met plezier en overgave vervolgd.

Muxje | 12-04-10 | 20:29

Teun van het Tuinpad | 12-04-10 | 20:25
*BKK aanpakt en netjes asjeblieff-dankoewel roept*

Jackanders | 12-04-10 | 20:29

"Dr. Klink, hervormd predikant te Hoornaar."
Wij van WC eend adviseren WC eend.

Rejer | 12-04-10 | 20:28

Gewoon de feiten omdraaien. Niet met de ogen knipperen en lekker verder in je bijbeltje lezen. Het ligt aan alle anderen, zo!

TisNieZoMoeilijk | 12-04-10 | 20:28

Ik vind dit een vervelend en dom bericht, GeenStijl.
Je moet het verschil maken tussen religie en geloof.
Communisme, vegetarisme, nazisme, zijn allemaal op precies dezelfde manier religies als Hindoeisme, Christendom enzovoort. Snap dat dan, elementaire psychologie.
Geloof is van een andere orde. Dat gaat over passie, betrokkenheid, hoop, zingeving, medeleven.

Lefgozer | 12-04-10 | 20:28

"Dát kan nu uitgerekend van Jezus Christus niet gezegd worden. Christus zelf ging elke vorm van geweld uit de weg. Op een ezel reed Hij Jeruzalem binnen, zachtmoedig. Toen Petrus zijn zwaard trok om zijn Meester te verdedigen, bestrafte Hij hem. Zou Hij de weg niet gaan die de Vader Hem wees? Aan Golgotha gaat Gethsemané vooraf, waar Christus de gehoorzaamheid tot het kruis leerde, om de barmhartigheid van God als nergens anders op deze wereld ten toon te spreiden. In dat teken stond Hij op, op de derde dag."
Inderdaad, de kruistochten waren juweeltjes van liefde en vrede...

blikjegrolsch | 12-04-10 | 20:28

Trouwens,die achtergrond hier op GS,lijkt verdacht veel op de lijkwade van Turijn....

Brakovich | 12-04-10 | 20:28

@Merlot
Ik moest ook denken aan die uitspraak van Balkenellende. Genoeg mensen functioneren al jarenlang zonder geloof (in god of ander idioot oppperwezen). En dat gaat goed.

Het_leuke_zuiden | 12-04-10 | 20:27

Kan meneer de "halfkale/vieze glimlach" de geschiedenislessen niet aan de historici overlaten. Denk dat zelfs onze sociaal christelijke voorman JP een verhaal als deze met meer nuance en reflectie zou brengen.

venose | 12-04-10 | 20:27

@obama 20.23
Worden we weer in het ootje genomen door GS.
Dat doettie anders nooit.

Strohond | 12-04-10 | 20:27

Het bewijst maar weer eens dat alle geloof uit de politiek moet.

Therapietje | 12-04-10 | 20:26

Zeg lolbroeken, het gaat hier om een of andere gekke ketter van een grefo, ene ds. H. Klink. Heeft niks met Son Excellence Ab Klink te maken.

Mijnheer Pastoor | 12-04-10 | 20:26

Jackanders | 12-04-10 | 20:24
Hou=Hoe.

Jackanders | 12-04-10 | 20:25

Jackanders | 12-04-10 | 20:24
*bkk aanreikt*

Teun van het Tuinpad | 12-04-10 | 20:25

Het_leuke_zuiden | 12-04-10 | 20:22
Socialisme/marxisme is inderdaad ook religie.
Je moet er in geloven, want er is geen enkele hard bewijs voor te vinden.
En als je niet gelooft, ben je een satanskind uit de hel.
Precies hetzelfde al een gewone religie, maar dan met partijbonzen in plaats van god(en).

Merlot | 12-04-10 | 20:25

@Rietje met een Ranja Jij mag blijven! :-)

Claude Jacque | 12-04-10 | 20:25

Hou zou Klink klinken als hij een klinker kopt? "Klonk"?
Ieder geloof, uit welke hoek dan ook, zou verboden moeten worden.
Die onzin heeft niets dan dood en verderf gebracht in de wereld.
Goedheid zit in de redelijke mens zelf, daar moet je geen wolksurfende harpspelerT voor nodig hebben.

Jackanders | 12-04-10 | 20:24

@Brakke Obama | 12-04-10 | 20:15
Wel verbazingwekkend dat veel bekende Nederlanders in hun vrije tijd voorganger/priester zijn. Ik noem een Jos Brink, maar nu dus ook Ab Klink.

kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:24

Samenvatting: waan-ideeen tenaanzien van staatsvorming, zoals een heilstaat of een religieuze staat, veroorzaken oorlogen.

Ir. Stubbur | 12-04-10 | 20:24

Nee kijk zijn schijnheilige kop dan. Ga toch fietsen.

kaarslicht | 12-04-10 | 20:23

Dit is dus niet Ab Klink, maar H. Klink, hervormd predikant.

yohan | 12-04-10 | 20:23

Wij van WC Eend...

Irish_Bastard | 12-04-10 | 20:23

Nogmaals: dit is dr. H. Klink en niet minister / statenlid Appie Klink (die af en toe sigaren rookt!).
Gewoon een nutcase uit inteelt rest van NL

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:23

Balkenende had ook als eens gezegd "Zonder geloof kun je niet functioneren".
Uiteraard was dit zijn bekende dissociatie, en bedoelde hij zichzelf.
Maar toch.
Wel een pikante uitspraak voor de Premier Aller Nederlanders.

Merlot | 12-04-10 | 20:22

Franse Revolutie? Ik leg toch eerder een link tussen het Sociaal-Darwinisme enerzijds en het nationaal-socialisme en het communisme anderzijds.

En wat betreft een atheïstische Hitler, zijn de meningen verdeeld.

Hoen | 12-04-10 | 20:22

Ab Klink is slimmer dan hij denkt. Alleen hij ziet de connectie niet. Als hij nu stelt dat nationaalsocialisme, socialisme en communisme ook een geloof zijn, dan correleert geloof weer volledig met geweld.

Het_leuke_zuiden | 12-04-10 | 20:22

klink in z'n hersens

dennisdemennis | 12-04-10 | 20:21

Fleauxe, na je recente ontboezemingen is dit topic toch wel een beetje je cue...

Art Vandelay Ultor | 12-04-10 | 20:21

Oorlog komt door geld, vrouwen of religie
Claude Jacque | 12-04-10 | 20:07


Oorlog komt door vrouwen.
Als die niet zo on-gelo-fe-lijk zouden zeiken en zeuren over de jurk van de buurvrouw, zaten alle mannen gewoon vreedzaam thuis te kaarten c.q. met hun pik te spelen.

Verder is Klink de anti-Christ 2.0, dat dat duidelijk moge zijn.
Dit is het zoveelste bewijs dat 'onze' zelfbenoemden - of ze nu JP, Cohen of Klink heten - geloven in twee soorten mensen: 'bovenmensen' (de gelovigen) en 'ondermensen' (de agnosten, atheïsten, etc.).
Wie Nederland lief heeft, stemme zo seculier mogelijk. En het mag misschien raar overkomen, maar een seculier 0031 is OOK in het belang van alle nette, seculiere gelovigen!
Alle geloof uit de politiek NU!

Krachtmeester | 12-04-10 | 20:21

Kijk de beste man heeft een mening! En dat mag in Nederland. Maar,geloof is niks voor mij,te veel ellende gebracht in de wereld.

Brakovich | 12-04-10 | 20:20

Klink heeft helemaal gelijk.
En wetenschap en religie vullen elkaar aan, dat was hij nog vergeten te zeggen.

spanarchist | 12-04-10 | 20:19

Ik vind het eigenlijk wel lollig. D66 debielen met hun semi-morele gelul gedist door een ex koorknaapje. Klink 1 - ongelovigen(lol) 0

huperdepup | 12-04-10 | 20:19

Diny in Bikini | 12-04-10 | 20:16 Wacht maar tot de Islam hier ten volle wordt geímplementeerd. Daar is jouw lijstje dan kinderspeel bij vergeleken.

Elisabeth2 | 12-04-10 | 20:19

klinkklare onzin.

braadlap | 12-04-10 | 20:18

Geachte heer Klink:

Wist u dat brildragenden een bril dragen omdat ze stiekum naar porno kijken? Als je dat nl stiekum van onder de dekens , boven op je slaapkamer en na 23:00 op zaterdagavond doet, dan is dat nl slecht voor je ogen. Brildragenden zijn dus verantwoordelijk voor sexueel geweld..

logisch he?

inteeltgrefo

Momos | 12-04-10 | 20:18

Hitler was niet eens atheïst.

‘De natuur, die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood strijd ik voor het werk van de Heer.` (Mein Kampf. blz 76)

Wie het waagt, om de schennende hand uit te strekken naar het hoogste evenbeeld van de Heer, pleegt daarmee heiligschennis tegen de Schepper van dit wonder, en helpt ons uit het paradijs verdrijven.’ (Mein Kampf. Blz 479)
etc. etc.

En Darwins werk werd door de Nazi's verboden..
www.library.arizona.edu/exhibits/burne...
www.youtube.com/watch?v=YCV1fN2GZj4&am...

Maar religie is wel lievv hoor..
Inquisitie, kettervervolging, heksenverbrandingen, kruistochten, aanslagen op Bali, 9/11, aanslagen Londen, kindermisbruik, oproepen tot het stenigen van homo's en vrouwen die seks hebben voor het huwelijk (als ze vekracht is moet ze volgens de bijbel met haar verkrachter trouwen..), het verergeren van de Aidsepedemie, de 30-jarige oorlog, Noord-Ierland en alle andere oorlogen (heul veul) op basis van religie, en het dom houden en oplichten van het volk.

Diny in Bikini | 12-04-10 | 20:16

@Rietje met een Ranja | 12-04-10 | 20:12

Heb ik nou echt "mog" getypt?
* In hoek gaat staan met ezel-mutsje op*

Rietje met een Ranja | 12-04-10 | 20:15

@Rietje met een Ranja | 12-04-10 | 20:12
Ja, in dat topic. De grap is nu wel over.

Zeeschuimer | 12-04-10 | 20:15

kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:12
volgens wiki is hij dr. al begon hij ooit op de MAVO (LOL)

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:15

Klink; ik GELOOF dat je de plank een beetje mis slaat. Over geschiedenis gesproken... Als dat een minister moet zijn, hoe kan je de rest dan nog serieus nemen?

Appie Snappie | 12-04-10 | 20:14

Brusselmans | 12-04-10 | 19:55
Amen.

Elisabeth2 | 12-04-10 | 20:13

-weggejorist-

Bloodzone | 12-04-10 | 20:13

Zeeschuimer | 12-04-10 | 20:10

GS heeft zelf gezegd dat het mog, dus niet zeuren.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/04/...
-edit we zijn zo hypocriet als de neten -

Rietje met een Ranja | 12-04-10 | 20:12

Ik betwijfel of zo'n dogmatisch mens als Klink uberhaubt gepromoveerd is, waarschijnlijk bedoelt men Ds. Klink i.p.v. Dr. Klink.

kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:12

Gelukkig geloof ik nog in Sinterklaas. Epic Fail.

luckor | 12-04-10 | 20:12

"Dát kan nu uitgerekend van Jezus Christus niet gezegd worden. "

Nee, maar wel van zijn fanclub. Of waren 'conquistadores' lievvvv voor de andersdenkende inheemse bevolking van Zuid-Amerika?

Zware Majesteit | 12-04-10 | 20:11

Ik geloof van niet meneertje Klink.

Strohond | 12-04-10 | 20:11

Science flies you to the moon,
Religion flies you into buildings.

malle_eppie | 12-04-10 | 20:10

Hij met zijn fucking lintje voor de enige Nederlandse overlevende van Sobibor, mevrouw Wijnberg, die na de oorlog niet meer welkom was in dit land, godverdomme, wat een schijtvolk, die kut christen-democraten, dat ze mogen rotten in de hel.

60CX | 12-04-10 | 20:10

Marcus Porcius Cato | 12-04-10 | 20:08
Damnatio ad bestiam, Galilaee!

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:10

@Claude Jacque | 12-04-10 | 20:08
Donder op met je '"Will it blend"!

Zeeschuimer | 12-04-10 | 20:10

Ga eens deaud!
Geweld komt door dogmatisch denken, door de claim op de enige waarheid, of die 'waarheid' nu communistisch, joods, liberaal, christelijk, kapitalistisch of islamitisch is.
Mensen met nuance plegen geen geweld, al helemaal niet uit naam van hun waarheid.

kapotte_stofzuiger | 12-04-10 | 20:10

"De nazi's: Zo atheïstisch als de pest. Bij Hitler verbleek die hele Richard Dawkins gewoon."

Zonder geloof had Hitler geen Joden gehad om uit te roeien, dus wat lult die man nou?

Rietje met een Ranja | 12-04-10 | 20:10

Atheïsme ies vrede!

Hobbykip | 12-04-10 | 20:09

" Het nare is dat radicale elementen binnen de islam zich met enig recht kunnen beroepen op Mohammed. Deze deinsde er niet voor terug om door middel van verovering en geweld de islam op te leggen."

"Dát kan nu uitgerekend van Jezus Christus niet gezegd worden. "

Ons denkbeeldige vriendje is de liefste he Ab.

G-unite | 12-04-10 | 20:09

Dr. Klink, hervormd predikant te Hoornaar
vekeerde foto dus?

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:09

-weggejorist-

Claude Jacque | 12-04-10 | 20:08

Ja, inderdaad. Als die gelovigen het nou eens even eens werden over wat nou eigenlijk het juiste geloof is, wisten wij atheisten tenminste ook waar we aan toe zijn. Kom op, jongens, vecht het even uit! Daar zijn jullie toch zo goed in?

Requiescat in pace | 12-04-10 | 20:08

Ja, en Ratzinger is onze 'peacebringer'. *kuch*

Zeeschuimer | 12-04-10 | 20:08

Godverdomme, vuile nare klootzak van een kut Klink. Met je tanden.

number one | 12-04-10 | 20:08

Franse Revolutie de eerste genocide? De heksenvervolging die 400 jaar lang in naam van de christelijke god over Europa woedde is technisch zeker geen genocide dan?

Zware Majesteit | 12-04-10 | 20:08

En dit heeft ons land (mede) geregeerd... Zum kotzen!

Tennessee Whiskey | 12-04-10 | 20:08

Had ik vandaag al een keer gezegd Klink ad leones ?

Marcus Porcius Cato | 12-04-10 | 20:08

Als je het niet meer wat dan zeg je soms maar wat

Ulle Ruttelflut | 12-04-10 | 20:07

Oorlog komt door geld, vrouwen of religie

Claude Jacque | 12-04-10 | 20:07

Wilders met zijn Haat-geloof is van het zelfde laken een pak.

Dundunbanza | 12-04-10 | 20:06

Mag ik effe een teiltje, schijnheil die Klink, gatverdamme.

60CX | 12-04-10 | 20:06

De gewelddadige atheïsten hebben de kunst afgekeken bij gelovigen. Ideologie is slechts een modern woord voor religie.

Vieze Tonnie | 12-04-10 | 20:06

"No wild beasts are so dangerous to men as Christians are to one another".
Was getekend keizer Julianus de Afvallige, voordat een goed christen hem laf in de rug stak.

Boeuf Bourguignon | 12-04-10 | 20:06

tis toch godverdomme godgeklaagd. Je zou hem (bijna) over de klink jagen!

Brakke Obama | 12-04-10 | 20:06

Ik geloof hier dus niets van he..

Dr. Zyxel | 12-04-10 | 20:06

Dikke faal!!!

Is broer van minister.

Lethal Innocence | 12-04-10 | 20:05

Hoe verbleekt Dawkins bij Hitler? :S

PiChan | 12-04-10 | 20:05

Dus als iemand liegt die meer macht heeft dan jij mag je hem daar niet op wijzen en veroordelen?

Dexstir | 12-04-10 | 20:05

En daar wordt ons land door geregeerd, goede avond...

Loonslaaf | 12-04-10 | 20:04

Ongeloof-lijk

ludokrijger | 12-04-10 | 20:04

Is z'n tweelingbroer.

yohan | 12-04-10 | 20:03

Religie heeft (netto) niks te maken met geweld in de huidige samenleving, met uitzondering van radicale boembaardjes.

marceautje | 12-04-10 | 20:03

Sma-ke-loos van die vent om dit soort haatdragende gebeurtenissen te wijten aan mensen die iets NIET geloven? Dus mensen die geen postzegels verzamelen hebben dus als hobby geen postzegels verzamelen ofzo? En daardoor gaat het slecht met de economie. Nee sorry hoor, gaat er bij mij niet in dit soort lui.

Dominodayfreak | 12-04-10 | 20:02

Hier het tegendeel; IK GELOOF ER NIKS VAN!

GSpot | 12-04-10 | 20:02

... maar dan wel regeren met een smurf die meedoet aan oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat dan weer wel.

Uw Profeet Daniel | 12-04-10 | 20:02

Godverdoemme!

Mr. Tax | 12-04-10 | 20:01

Krijg goedverdoeme nou wat.
Nee, dat geloof is lekker.

Teun van het Tuinpad | 12-04-10 | 20:01

REAGEER OOK