Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wordt het entameren of visiteren?

handjeneedanku.jpgWe noemen een finale doodsteek aan de rechtsstaat, wat te denken van een plurale pluriforme samenleving vol met waardeconflicten. Neen, Faizel Enaitik blijkt nog steeds van het triomfantisme. Wat dat dan ook mag betekenen. De sociale dienst en het college doen een discriminatoire behandeling jegens moslims. Nee, dat is niet te generiek geformuleerd. Ik ga een rechtszaak entameren. Ik kan twee paden bewandelen. Of een 6:162 procedure, dat is een onrechtmatige daad procedure. Dus via de privaatrechtelijke weg of een zuiver schade besluit procedure en dat is de bestuursrechtelijke variant. Maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde. Jawel, Kouwes, eat your heart out! Ofwel, we hebben audio van onze handenweigeraar, alleen hebben we geen idee waar hij het nu over heeft. Al doet ie ons 'abborioginals' wel even netjes de groetjes...

Reaguursels

Inloggen

Maar het gekke is dat de vrijheid van meningsuiting ophoud bij discriminatie, oproepen tot geweld, en moord. Maar dat exact dat hetgene is, de islam doet. En dan is de overheid stil. Maar als je dan roept dat de islam een ziekte is, dan krijg je de wind van voren.

gelijke monikken, gelijke kappen, toch? of ik mag ook oproepen tot geweld, of de islam moet worden verboden.

brullioo | 21-10-06 | 12:36

@googledaddy
inderdaad. overigens is de vrijheid van godsdienst WEL beperkt:

Grondwet Artikel 6
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden,
BEHOUDENS ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen
en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden.

het is dus een ieder vrij een geloof aan te hangen, BEHOUDENS ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

oproepen tot geweld en moord, discriminatie van vrouwen, het mag wettelijk gezien niet heh. Dus verbieden die kankerzooi. Ook is het de overheid explicite mogelijk gemaakt een geloof aan te pakken, als dat is ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Is een mogelijke burgeroorlog tussen de islam en de 'aboriginals' wanordelijk genoeg? is het op straat executeren van kunstenaars wanordelijk genoeg? zijn de aanslagen overal in de vrije wereld niet wanordelijk genoeg om de islam als criminele organisatie te kunnen bestempelen?

Dan artikel 1.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

discriminatie is dus verboden. Is het dan toegestaan te discrimineren? nee. Discrimineert de islam? ja! en dat is? verboden!

ik vind dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen, en een geloof dat oproept tot geweld moet verbieden. Dat is geen discriminatie. Het is NIEMAND toegestaan een geloof aan te hangen dat oproept tot geweld.

wat ook vaak gedacht word, is dat wij, burgers, geen 'discriminerende' opmerkingen (lees: moslimkritische opmerkingen) mogen maken. Vanwege artikel een. Maar lezen wij even de toelichting bij artikel 1:
'In de eerste zin van artikel 1 is het gelijkheidsbeginsel opgenomen. In
het gelijkheidsbeginsel ligt een opdracht besloten aan de wetgever, het
bestuur en de rechter om bij het stellen van regels of het nemen van
beslissingen in concrete gevallen alleen ter zake doende en
gerechtvaardigde verschillen van de zich voordoende gevallen in
aanmerking te nemen.'
wat betekent dit? de overheid mag niet discrimineren, en moet in gelijke gevallen iedereen gelijk behandelen. Logisch. Als je medische hulp nodig hebt, krijg je die. Iedereen moet voor een dienst van de overheid hetzelfde betalen. De postbode komt bij iedereen langs. Iedereen mag van de wegen gebruik maken. De overheid levert alle diensten gelijkelijk aan iedereen.

Maar de nadruk ligt hier op de overheid. DIE mag niet discrimineren. Wij, burgers, mogen dat wel. Als ik een feestje geef, mag ik iedereen weigeren die mij niet aanstaat. Het is namelijk mijn feestje. dan kan je niet met artikel 1 komen aanzetten. Ook is het een kroegeigenaar bijvoorbeeld toegestaan iemand te weigeren van wie ie problemen verwacht. Hij werkt zich de kanker voor zijn zaak, en weet exact wie de problemen opleveren. Die mensen weert ie op voorhand al (wijs geworden door ervaring). Die mensen kunnen niet met artikel een komen aanwapperen.

en dan heb je nog dat luizige vrijheid van meningsuiting, eigenlijk vrijheid van pers.

Artikel 7
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand
toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van
handelsreclame.

thatsit. Dus wij mogen tvprogrammas maken zonder tussenkomst van de overheid, en kranten drukken zonder censuur. Mooi. Waar staat dat wij altijd openlijk zonder gevaar voor overheidsinmenging voor onze mening uit mogen komen? diep verstopt in lid 3?

en hieraan word flink geknabbelt. Wij mogen de moslims niet op hun verkankerde geloof wijzen, hun profeet vol respect behandelen, anders is het dalijk 'godslastering' oid. Wij mogen geen nederlandse vlaggetjes meer op de mouw hebben op scholen. Die mening is VERBOTEN. dat geloof is NIET toegestaan. Intussen mogen de islamieten hun gewelddadige geloof straffeloos versrpeiden. de overheid knippert nog niet met de ogen. Doet Totaal Niets tegen het geweld van de islam.

Denen mogen geen cartoons maken, dan volgen 100en doden. Theo durfde nog de waarheid te roepen. Wetende dat de vrijheid van meningsuiting heilig was, en het leven ook. De islam vernietigde zowel zijn leven als de vrijheid van meningsuiting.

de profeet ordoneerde de dood van 2 danseresjes, die een act tegen de islam hadden. Hij vroeg wie hem het hoofd zou geven van iemand die hem bespotte.

Wij moeten respect hebben voor die profeet. Hem niet bespotten. anders kotm de overheid. Want discriminatie mag niet.

oproepen tot geweld ook niet. Wanneer gaat de overheid iets doen aan de islam? het ziet er naar uit dat onze vrijheid van meningsuiting eerder verder afgekalft zal worden.

je mag zelfs niet tijdens carnaval of voetbal een boerka dragen. Je mag wel de paus, de koninging, jezus, onze ministerpresident en de burgemeester bespotten. Maar niet de islam. Die niet.

En mocht de sharia ooit ons land overschaduwen...

brullioo | 21-10-06 | 12:18

Waarom energie verspillen aan deze mongoolse vetklepo?
MIJN KAMP van heer Hitler is al meer dan 30 jaar vewrboden hier in ons kutlandje!
Verbied ook de Koran,daar staan tig ergere dingen in beschreven dan in dat prulwerk van Adolf!Maar ja vrijeid van godsdienstwaanzin in ons land he,onder die noemer mag je alles zeggen en doen!
Gewoon weg met de Islam,weg met de Moskees,en weg met het artikel van vijheid van godsdienst,
AMEN-AMEN-AMEN,R.I.P.

googledaddy | 21-10-06 | 11:44

ok, in de koran staan geen oproepen tot geweld heh..

2:39 But they who disbelieve, and deny Our revelations, such are rightful Peoples of the Fire. They will abide therein.
2:61 And humiliation and wretchedness were stamped upon them and they were visited with wrath from Allah. That was because they disbelieved in Allah's revelations and slew the prophets wrongfully.
2:65 And ye know of those of you who broke the Sabbath, how We said unto them: Be ye apes, despised and HATED
2:88 ... Allah hath cursed them for their unbelief.!
2:89 The curse of Allah is on disbelievers.
2:90 For disbelievers is a shameful doom.
2:96 And thou wilt find them (jews) greediest of mankind for life and (greedier) than the idolaters.
2:98 lo! Allah (Himself) is an enemy to the disbelievers.
2:104 For disbelievers is a painful doom.
2:109 Many of the people of the Scripture long to make you disbelievers after your belief... Forgive and be indulgent (toward them) UNTIL Allah give command. Lo! Allah is Able to do all things.
2:126 As for him who disbelieveth, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the doom of Fire - a hapless journey's end!
2:165 Allah is severe in punishment!
2:174 .... Theirs will be a painful doom.
2:190 Fight in the way of Allah
2:191 And slay them wherever ye find them, .. slay them. Such is the reward of disbelievers.
2:193 And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah.
2:216 Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you; but it may happen that ye hate a thing which is good for you, and it may happen that ye love a thing which is bad for you. Allah knoweth, ye know not.
2:217 disbelievers .. are rightful owners of the Fire: they will abide therein.
2:228 And they (women) have rights similar to those (of men).., and men are a degree above them. Allah is Mighty, Wise.
2:257 those who disbelieve... are rightful owners of the Fire. They will abide therein.
2:264 Allah guideth not the disbelieving folk.
2:286 give us victory over the disbelieving folk.
3:4 Lo! those who disbelieve the revelations of Allah, theirs will be a heavy doom. Allah is Mighty
3:10 those who disbelieve.. will be fuel for Fire
3:12 Say (O Muhammad) unto those who disbelieve: Ye shall be overcome and gathered unto Hell, an evil resting-place.
3:21 Lo! those who disbelieve the revelations of Allah, promise them a painful doom.
3:28 Let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers.
3:32 lo! Allah loveth not the disbelievers
3:56 As for those who disbelieve I shall chastise them with a heavy chastisement in the world and the Hereafter; and they will have no helpers.
3:73 believe no one except one who followeth your religion
3:77 disbelievers ... Theirs will be a painful doom.
3:106 taste the punishment for that ye disbelieved.
3:116 those who disbelieve... are rightful owners of the Fire. They will abide therein
3:118 O ye who believe! Take not for intimates others than your own folk
3:131 the Fire prepared for disbelievers.
3:147 give us victory over the disbelieving folk.
3:151 We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve .. Their habitation is the Fire
3:178 those who disbelieve ... will be a shameful doom.
4:3 marry of the women, who seem good to you, two or three or four
4:14 And whoso disobeyeth Allah and His messenger and transgresseth His limits, He will make him enter Fire, where he will dwell for ever; his will be a shameful doom.
4:15 As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness four of you against them. And if they testify (to the truth of the allegation) then confine them to the houses until DEATH take them
4:24 And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. (Moslims mogen dus hun slavinnen neuken, ook al zijn ze getrouwd met een ander)
4:34 Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other (discriminatie)
4:37 For disbelievers We prepare a shameful doom;
4:46 Allah hath cursed them for their disbelief
4:56 Lo! Those who disbelieve Our revelations, We shall expose them to the Fire.
4:59 O ye who believe! Obey Allah
4:74 fight in the way of Allah ... Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward. (maagden enzo)
4:89 (disbelievers) choose not friends from them .. take them and KILL them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them,
4:91 take them and kill them wherever ye find them. Against such We have given you clear warrant.
4:92 It is not for a believer to kill a believer unless (it be) by mistake. He who hath killed a believer by mistake must set free a believing slave, and pay the blood- money to the family of the slain, unless they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people hostile unto you, and he is a believer, then (the penance is) to set free a believing slave. (disbelievers vermoorden mag wel heh? en anders laten we gewoon een SLAAF los?)
4:94 O ye who believe! When ye go forth (to fight) in the way of Allah
4:101 In truth the disbelievers are an open enemy to you.
4:102 Lo! Allah prepareth for the disbelievers shameful punishment.
4:140 Lo! Allah will gather hypocrites and disbelievers, all together, into hell;
4:144 O ye who believe! Choose not disbelievers for (your) friends in place of believers. Would ye give Allah a clear warrant against you ?
4:151 Such are disbelievers in truth; and for disbelievers We prepare a shameful doom.
4:160 .. the wrongdoing of the Jews ..
4:168 Lo! those who disbelieve .. Allah will never forgive them
4:176 unto the male is the equivalent of the share of two females.

ik stop er maar weer even mee.

ik denk dat ik nu aangetoond heb, dat de koran oproept tot discriminatie, moord, geweld, haat tegen ongelovigen.

de doodstraf kan je volgens de islam krijgen als je een andere MOSLIM vermoord (ongelovigen zijn vogelvrij), als je vrouw zich onzedig gedraagt (mannen mogen zich wel onzedig gedragen natuurlijk), en als iemand de koran, de profeet of de islam 'aanvalt', bijvoorbeeld door te wijzen op het geweld, een grap over de kinderneukende profeet te maken, of een tekening te maken. Iedereen die de islam in de weg staat is ten dode opgeschreven.

de profeet neukte een 9 jarig meisje. Hij plunderde, roofde, vermoorde hele steden. Is dat een figuur wiens boodschap jij wil volgen?

de profeet was een moordenaar, een verkrachter, een dief, een leugenaar en een fantast. Tot op de dag van vandaag vermoorden moslims overal op aarde af en toe een ongelovige. Precies, zoals dat moet, van allah.

een ieder die de koran letterlijk neemt, is een terrorist.

Als ik niet mag oproepen tot geweld en moord, waarom mag de islam dat dan wel?

als ik respect moet opbrengen voor de islam, waarom kan de islamiet dan geen respect opbrengen voor ons?

wij geven elkaar een hand, ten teken dat wij ongewapend zijn, dat wij vriendschappelijk tegenover elkaar staan. Een weigering een hand te geven, is in onze cultuur (en we leven in nederland, nietwaar?) een klap in het gezicht. Een totaal gebrek aan respect. Een vijandige daad.

denk even na. Moeten wij, nederlanders, ons aanpassen aan de gewelddadige islam, of moeten de islamieten eerst maar eens zelf met respect komen, voor ze op hoge toon van ons respect eisen.

ik heb geen respect voor moslims. Ieder de profeet als puur, en de koran als het woord van god ziet, is een misdadiger, een lid van een criminele organisatie, die geweld hanteert en daartoe oproept.

wat kan mij het schelen dat 90 procent van de moslims geen geweld hanteert. Wij waren een open, geweldloze samenleving, totdat de islam hier de boel kwam verkankeren.

een moslimschool leert de kindjes dat de koran het woord van god is, en de profeet het naleven waard. Stel nou dat van de 1000 kinderen die elk jaar van moslimscholen komen, er slechts 2 procent bereid is echt ongelovigen te vermoorden (zoals de koran ze opdraagt). Is dat dan mooi? moeten wij ons focussen op de 98 procent die geen aanslagen pleegt, en zeggen: wat een mooi geloof heh?

nee. Die 2 procent verkankeren de komplete samenleving, er hoeven maar 2 doden per 5 jaar te vallen, om de terreur van de islam kompleet te maken.

en vraag je dan af: hoeveel terroristen hebben de openbare of gristelijke scholen afgelevert? NUL komma NUL NUL NUL.

want wij roepen niet op tot geweld, de islam wel.

zolang de koran als woord van god aangezien word, en het leven van de pedo-profeet het naleven waard, zullen er doden vallen.

omdat de islam oproept tot geweld.

die 98 procent doet geen flikker om het geweld te keren, omdat ook zij weten dat je tegen het woord van god niet ingaat.

nederland is over 25 jaar een moslimland. Over my dead body.

in moslimlanden is geen vrijheid van geloof, vrouwen, homos, geen vrijheid van meningsuiting. Alleen maar onderdrukking en islam.

islam is een monocultuur, die andere kulturen vernietigd.

opkankeren met dat tyfusgeloof, will you?

brullioo | 21-10-06 | 11:08

@Rappe-L
neen, moslims vermoorden NOOIT iemand, ze hebben zoveel respect voor vrouwen, homos, en ongelovigen, nou.. echt..

als ik naar maroco ga verhuizen, pas ik me aan aan de mensen daar. Dit heerschap kan niet eens het respect opbrengen om een hand te geven, maar eist wel een baan en respect.

jij hebt nooit de koran en de hadith gelezen. Anders wist jij dat de koran bol staat van de haat tegen ongelovigen. Dan wist jij dat de profeet een moordenaar was. Een kinderneuker. So what zeg jij dan.

mensen die het leven van jezus proberen te leven, keren anderen hun wang toe en hanteren nimmer geweld. De mensen die het leven van de profeet proberen na te leven echter...

vermoord alle moslims, waar je ze maar vind, want dat is het lot van de moslims...

mag ik wel zeggen heh? staat ook in de koran namelijk... maar dan met ipv moslim het woord ongelovige.

de islam roept op tot geweld. Ik roep op de islam te verbieden.

brullioo | 21-10-06 | 10:25

dat hij zn handen mag stoppen in een plek waar de zon nooit schijnt

Avada1337 | 20-10-06 | 21:31

@ mvg 19-10-06 @ 14:23

ik ook niet. OD wordt in WSr soort van herhaald. ivm schade enzeau.

WahWow | 20-10-06 | 17:06

Ik ben het ermee eens dat een groot gedeelte van de Koran geen geweld aanmoedigd, maar er staan ook een paar érg dubieuze dingen in, waarnaast 90% van de Koran zowiezo al erg vrij interpreteerbaar is.
De mensen wat het fout interpreteren zijn fout, heel erg fout, omdat ze in blinde 'haat' tegen alles wat de Koran ook niet zo leuk vind, juist dingen gaan doen die de Koran he-le-maal niet leuk vind, maar die passages worden ignorant aan de kant gewapperd....

Destiny | 20-10-06 | 15:11

euh.. triomfalistisch ????????? daar heeft ie beslist op gegoogled www.google.com/search?hl=en&lr=&am.... Dat mijn woordenschat wordt uitgebreidt door zo'n allochtoon. Balen

HastaLaVistaBaby | 20-10-06 | 13:59

@brullioo

Nee ik zie daar niet echt een oproep tot geweld in...
En al helemaal zie ik deze Faizel nergens oproepen tot geweld. Deze man wil gewoon dat het mogelijk is om als moslim met zijn gebruiken een baantje te hebben bij de gemeente. Jammer voor hem dat half islamofoob nederland meteen gaat krijsen als ze dat horen.
De grieken neukten jongetjes van 12, maar toch leest iedereen Plato. So whats your point...
Kijk het probleem zit em erin dat jij en andere mensen allang besloten hebben dat je de islam haat, en nu iedereen zich er druk om gaat maken kun je lekker meeschelden. Alleen jammer dat je voor een wat intelligenter mens zo triest over komt. Je redenaties kloppen voor geen meter.
Maar he, succes ermee. Wie weet heeft wilders binnekort een beSchermingsStaf nodig, en kun jij em joinen!

Rappe-L | 20-10-06 | 13:48

Griekse deaus 19-10-06 @ 15:48:

Welgemeende kudos.

Destiny | 20-10-06 | 13:29

Het valt wel op dat de meeste reaguurders niet erg tolerant staan tegenover geenhandenschudert's intolerantie; dat is natuurljik niet erg tolerant van u. Het toppunt van tolerantie is immers het tolereren van andermans intolerantie.

CouscousHabibi | 20-10-06 | 12:48

2:216 Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you; but it may happen that ye hate a thing which is good for you, and it may happen that ye love a thing which is bad for you. Allah knoweth, ye know not.

is dat een oproep tot geweld of niet, rappe-L?

mag ik nu ook oproepen tot geweld? dat is namelijk MIJN geloof? en daar moet JIJ dan weer 'respect' voor hebben, ok?

brullioo | 20-10-06 | 09:46

@rappe-L
je weet zoveel over islam

zou je ons kunnen vertellen hoe oud aisha was? en waarom jij een kinderneukende profeet zo tof vind?

brullioo | 20-10-06 | 09:45

@ sjaakdelinkselul 20-10-06 @ 09:13
Dat laatste (boze vrouwen die een andere manager eisen) ziet de gemeente natuurlijk ook al aankomen. Dat is voor hun niet praktisch, elke keer dat gezeik. Dus de kandidaat is niet geschikt.

HJdeT | 20-10-06 | 09:41

@Rappe-L 19-10-06 @ 20:58
Staat zo letterlijk in hun eigen richtlijnen, men mag wel toetsen adhv wetten en jurisprudentie, maar niet zelf op de stoel van de rechter gaan zitten. Dat is nu wel gebeurd, omdat het oordeel (welke bovendien op een foutieve uitleg van de klacht is gebaseerd) iets verstrekkender is dan de zaak van Faizel alleen.
@miko 19-10-06 @ 21:02
itt tot bijv richtlijnen van de overheid rond positieve discriminatie of een oordeel van de CGB, waarbij individuele schade ondergeschikt gemaakt kan worden aan het "algemeen belang" en zodoende bepaalde groepen bevoordeeld mogen worden, zijn de wetten neutraal. Er wordt geen onderschied tussen minderheid of meerderheid gemaakt en niemand wordt langs de zieligheidsmeetlat gelegd. Maw, als Faizel wordt aangenomen mag iedere vrouwelijke klant eisen dat hij haar hand schudt. Indien hij weigert om de door hem aangegeven redenen, kunnen die vrouwen een andere klantmanager eisen. Bovendien kunnen zij dezelfde weg bewandelen als Faizel en hoogstwaarschijnlijk krijgen zij nog gelijk van de rechter ook. In de praktijk gebeurt het weinig, maar deze wegen staan open voor ALLE burgers.

sjaakdeslinksesul | 20-10-06 | 09:13

"Wat doe je eraan?". Als het aan de politiek ligt blijft dat een retorische vraag. Een kennis van me sprak laatst met iemand van de politie (op dat moment buiten functie) Deze pliesie werkt in een grote stad in Hollandistan.
Deze voorspelt grote problemen, want ziet gastjes van 11 jaar al ontsporen.
En dan heb ik het niet over het geven van een grote bek, maar andere dingetjes, u weet wel. Gesteund door het soort fundo-padden als boven, stevenen wij af op de afgrond. Nou ziet het plebs zoals wij dat natuurlijk allang, maar die piesies van het veld kunnen het helemaal wel weten, of niet dan?

Deense Postbode | 20-10-06 | 08:03

-weggejorist-

Levereter | 20-10-06 | 02:47

Deze gefrustreerde man wilt niets liever dan escalatie. Hij speelt zijn rol als worm in de westerse appel perfect. Aangezien een scherpe veroordeling uit de gematigde (?) moslimhoek uitblijft, zal deze autodidactische vrouwenopgeilende schaker zijn gelijk blijven halen. Kortom hij heeft vanuit zijn perspectief groot gelijk. Wat doe je eraan is de vervolgvraag, die deze grootmeester ook al voorzien heeft.

Ed Cetera | 20-10-06 | 02:37

@Rappe-L 19-10-06 @ 21:13:
Een appelboom is prima te enten op een onderstam van een perenboom en omgekeerd.

koerbagh | 20-10-06 | 01:11

Heilstaat dus,

Levereter | 20-10-06 | 00:30

-weggejorist-

Levereter | 20-10-06 | 00:29

stuyterkuycken 19-10-06 @ 21:20,
dat was jammer, tewerkstellen
je bedoelde:
tewerkstelling.
v.(-en): de tewerkstelling van werkelozen, van geïnterneerden, van erkende gewetensbezwaarden.

daarbij laat die Lamme-l ook rustig de helft weg, demagoog als ie is.

tewerkstellen: (stelde tewerk, heeft tewerkgesteld) [niet in Wdl.]
(overig.) werk geven, geregeld werk-, een funtie opdragen:
hij werd tewerkgesteld als arbeidscontractant;
-zelfst: het aantal tewerkgestelden in Nederland

vander F | 20-10-06 | 00:10

-weggejorist-

easyvision | 19-10-06 | 23:15

Die klant was trouwens een moslima. Faizel zou er een rolberoerte van krijgen. :D

Pleundertjan | 19-10-06 | 22:42

-weggejorist-

de grote boze wolf | 19-10-06 | 22:30

Nou iedereen lekker slapen, ik ga NOVA kijken. Morgen ook iedereen weer gezond en wel op. Good Night ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 22:22

@ Jean Bal-Zac, ik heb het stuk van wattiserdan niet goed gelezen. Maar blijft overeind dat de agressie alleen maar is toegenomen onder alle bevolkingsgroepen en waarschijnlijk zullen we zelf ook vaker uit ons slof schieten dan voorheen... jammer maar is een feit :(

Rest In Privacy | 19-10-06 | 22:20

miko 19-10-06 @ 22:13

Huh?!, ik geef hier mijn eigen mening/ervaring toch ook niet?! Ik quote slechts de ervaring van de buschauffeur nav de reactie van mercy van 19-10-06 @ 21:51.....

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 22:17

Dat hij vrouwelijke bijstandsaboriginals de hand niet schudt zal me nog aan m'n reet entameren. Maar voor zijn akelige juridische taaltje wens ik hem standrechtelijk de tyfus.

Galgenrad | 19-10-06 | 22:16

Ohja.... google is kapoet.
www.google.nl + Faizel Enaitik = 0 hits

Ge-Integreerd | 19-10-06 | 22:13

@ Rappe-L 19-10-06 @ 21:24
Als je meteen met termen als "racistico" aankomt dan weet je van jezelf dat je argumenten niet sterk zijn. Het valt me trouwens mee dat je een Dikke van Dale hebt en weet hoe je die moet gebruiken, dat geeft de burger moed.
-
Waar je dan wel weer gelijk in hebt is dat mijn ruime interpratie van tewerkstellen inderdaad erg leuk bedacht is.

stuyterkuycken | 19-10-06 | 22:13

Jean Bal-zac 19-10-06 @ 21:58

Ik mag anders uit ervaring spreken dat de nederlander ook niet bepaald als een respectvol volkje bekend staat in menig ander land.Verder heb ik de eerste mokros mee gemaakt en als je keek wat die over zich heen kregen door de plaatselijke boeren daar schaam ik me nu nog voor!!Als je als jongetje van 10 je vader een hondedrol in zijn gezicht ziet krijgen en als hij dan kwaad word door drie grote boeren een afstraffing krijgt van heb ik me jou Is dat respect??

miko | 19-10-06 | 22:13

-weggejorist-

Ge-Integreerd | 19-10-06 | 22:10

Hij heeft wel een punt. Laatst had ik een leuke klant en toen ik die een hand gaf kreeg ik me daar toch een stijve. Maandag mocht ik in mijn pauze aan haar borst zitten. Dat is weer eens wat anders als een boterham met kaas.

Verder is het natuurlijk een zichzelf schromelijk overschattende wannabee-slimmerik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat zulke debielen een rechtendiploma kunnen halen?

Pleundertjan | 19-10-06 | 22:00

@watiserdan

Ik heb 9 jaar in 010 gewoond en gezien wat het RET personeel (en de laatste jaren werd het erger) over zich heen kreeg (inderdaad meestal van de allochtone bevolking). Heb respect voor hen gekregen... waarom? In die tijd woonde ik in een studentenflat (logisch, ik was er ook een) en de beheerdster werd op een dag voor de flat belaagd door een aantal medelanders. Ze werd voor hoer uitgescholden en bespuugd daar ze op de ramadan zonder hoofddoek liep. Kennelijk hadden de heren teveel suiker op. De "heren" hadden evenwel buiten de waard gerekend. Binnen 5 minuten stonden 12 man buiten (jaarclubborrel) en er zijn toen hele harde klappen gevallen. Als laatste hebben we de heren verteld dat als ze de moed hadden hier nog ooit terug te komen de Maas diep genoeg zou zijn. Nooit meer last van gehad. Moraal van het verhaal; geloof heeft er niets mee te maken en tuig moet je hard aanpakken

Kingeef1975 | 19-10-06 | 21:58

mercy 19-10-06 @ 21:51

Vast wel, maar ze zegt net uit ervaring "Het vreemde is dat ik deze ervaringen nooit heb gehad met bijv. Joden, Chinezen en Grieken om maar een dwarsstraat te noemen. Terwijl ook zij allen een andere cultuur, godsdienst en ook schrift hebben"

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 21:58

@ Taartschep en Wattiserdan; Maar is het niet zo dat de agressie in alle bevolkingsgroepen is toegenomen?

Rest In Privacy | 19-10-06 | 21:51

LoudAndProud 19-10-06 @ 20:16

Sorry; Ik ben uitgegaan van zijn uitspraak; De vrouw heeft negen erogene zones en een daarvan is de hand. De man heeft zijn erogene zones in de lies zitten. Lijkt mij dus dat een aanraking van de erogene zone van een vrouw lustgevoelens bij haar zou opwekken en niet andersom.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 21:50

@wattiserdan 19-10-06 @ 21:02

Respect voor jou, dat je er nog zo "rustig" over kunt schrijven. Ik ben onlangs in de dokterspraktijk waar ik werk door een islamiet, met 2 messen op zak bespuugd. Heel bedreigend. En dat is maar één van de vele ervaringen, die ik heb opgedaan. Van mij mogen ze allemaal WEG. En wel zo snel mogelijk.

Taartschep | 19-10-06 | 21:47

Ik bedoel dus drugsgebruik van een drugsverslaafde (alhoewel de alcohol er soms ook wel in kan) ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 21:44

hey zapper jij bent de personificatie van mijn kritiek, dankjewel!

Rappe-L | 19-10-06 | 21:41

Zorry moest Hart zijn

miko | 19-10-06 | 21:38

Pfff, iemand die geen handen wilt geven en daardoor geen baan kan krijgen zouden ze ook geen uitkering mogen geven. Achterlijke debiele mongool.

..zapper | 19-10-06 | 21:36

Rappe-L 19-10-06 @ 21:13

Ga mij niks uitleggen over apples en peren ze behoren allebei tot de rosacea!!Ze hebben wel degelijk een band met elkaar!!Op het moment dat geloof je belemmerd in het verkrijgen van een baan dan moet je de consequentie daar van inzien en het voor lief nemen!Dat zou pas een daad van geloof zijn!!Je blijft maar doorhameren over dat niemand er last van heeft maar gezien de vele reacties storen vele mensen zich aan opzichtig religeus geneuzel.Ik draai het om:gaat hij echt dood als hij vrouwen een hand geeft??Daalt de bliksem echt op die dame neer die die hoofddoek afzet??Wat dat betreft heeft Mercy gelijk.Als je gelooft doe je dat met het hard en niet met symbolen of confrontatie!Als niet religies persoon kan ik me nergens op beroepen en krijg ik elk jaar wel door mijn strot geduwd dat het hele bedrijf stil moet voor kerst en pasen terwijl de overgrote meerderheid van mijn personeel nog nooit een kerk van binnen gezien heeft!!

miko | 19-10-06 | 21:35

Rappe L: een christen kan ook een mening hebben. En ik zie geen verband tussen naastenliefde en het niet accepteren van een hoofddoek in een openbare representatieve functie.
En dat ik mijn mening hierover heb wil niet zeggen dat ik niet voor mijn moslim naaste klaarsta, dat zijn namelijk 2 verschillende dingen.
Een ander voorbeeld (maar geen vergelijking) dat ik ook voor een drugsverslaafde zal klaarstaan maar ik sta niet achter het alcoholgebruik.
En om terug te komen op het onderwerp wat hier ter sprake is, namelijk Faizel, die gesolliciteerd heeft op een functie waarbij het normaal is een ander de hand te geven, dus ook een vrouw, maar Faizel zal een vrouw geen hand geven vanuit zijn geloofsovertuiging.
Dan denk ik prima Faizel dat jij een vrouw geen hand wil geven en ook de redenen die hij in Pauw en Witteman had aangegeven respecteer ik maar dan moet hij er niet raar van staan te kijken dat hij op grond daarvan wordt afgewezen.
Ik denk dat Faizel slim genoeg is om andere banen te krijgen waar hij met zijn capaciteiten op zijn plaats zou zijn.
Kijk, ik ben ook eerder afgewezen omdat ik op ZONDAG NIET wil werken.
Dat is eigenlijk om precies dezelfde reden maar ik denk dan (ook vanuit mijn geloof) nou dan is de baan niet voor mij en zoek ik vrolijk verder.
En dat zou Faizel ook moeten doen.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 21:34

@stuyterkuycken

de dikke van dale:

te·werk·stel·len (ov.ww.)
1 werk geven

Maar toch leuk bedacht he, racistico. Misschien moet je nog een bijscholingscursus nederlands doen, je lijkt een beetje uitgeburgerd

Rappe-L | 19-10-06 | 21:24

Bij een moslima raakt het haar hart wel want dat hoofddoekje is een essentieel onderdeel van haar geloofsbeleiding.

En sorry maar als jij jezelf christen noemt waar is dan je naastenliefde? Je geloof spoort je aan om andere mensen te helpen en open voor ze te staan. Waarom dan je afgunst tegenover moslims vandaan. Waarom denk je dat de christenunie als een van de weinige partijen zo`n duidelijk standpunt inneemt tegen het vreemdelingenbeleid. Je zegt dat je christen bent maar waar blijkt dat dan uit?

Rappe-L | 19-10-06 | 21:21

Hij wil tewerkgesteld worden. Afgezien van de term, tewerkstellen is gedwongen worden ergens te werken, vind ik dat wel een mooie oplossing...
-
We kunnen hem vast wel tewerkstellen als geytenmanager in het Rifgebergte. Hij blij, want manager en hij hoeft geen handen te geven, wij blij, want toedeledokie en tot nooitweerziens Faizel Enaitik.

stuyterkuycken | 19-10-06 | 21:20

@Rappe L, : al zouden ze dat kruisje wat ik draag verbieden dan weet ik niet of ik er wakker van zou liggen want dat kruisje maakt mij niet een christen maar mijn hart, mijn binnenste heeft die keuze gemaakt en daar kan niemand bij.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 21:18

Dring ik met een kruisje om mijn nek mijn geloof ook aan je op als ik je een appel verkoop?

Rappe-L | 19-10-06 | 21:16

Miko als je appels met peren gaat vergelijken bedenk dan wel dat ze van een andere boom afkomstig zijn.

Rappe-L | 19-10-06 | 21:13

@Rappe L, nee een kaal hoofd ook liever niet maar een bril kan nog net. Ik vind het dragen van een hoofddoek niet echt passen in de Aboriginal maatschappij. Nee even serieus, ik stoor me er wel aan als er een meisje met een hoofddoek achter de kassa staat en ik denk op dezelfde wijze als ik me er inderdaad aan zou storen als een non in vol ornaat achter die kassa staat.
Ik wil namelijk geen religie opgedrongen krijgen. Wat mensen in hun vrije tijd doen moeten ze zelf weten en wat ze dragen ook maar als je een representatieve functie hebt vind ik het ongepast.
Ik zal de persoon er niet op aankijken maar ik heb wel mijn bedenking bij de gedachte achter die hoofddoek.
Zo was er laatst een vrouw (althans laat ik het hopen) in Burka bij macdonalds maar haar vriendin zonder Burka moest bestellen omdat men haar niet verstond en op zo'n moment denk ik dan: "is een hoofddoek niet voldoende?" Weet je, vele jaren terug toen de eerste Marokkanen en Turken hier kwamen, kwamen ze zonder hoofddoek, een enkeling daargelaten. Maar sinds 11 september lijkt het steeds meer een hype te worden onder moslimas. En echt, ik probeer ze te begrijpen en niet te veroordelen (zeker gezien mijn christelijke achtergrond) maar ik blijf er moeite mee hebben en dan niet als mens maar de gedachte erachter.
Maar als puntje bij paaltje komt heb ik eerlijk gezegd dan toch liever te maken met een moslima met hoofddoek dan een meisje/vrouw die qua kleding niets meer te verbergen heeft.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 21:13

Ik denk persoonlijk niet dat deze Faizel u ooit heeft uitgescholden of lastig gevallen. Uw punt, alhoewel mooi verpakt in een knap staaltje verongelijkt zielig doen, is demagogisch van aard. Misschien moet u maar gaan slapen.

Rappe-L | 19-10-06 | 21:12

Rappe-L 19-10-06 @ 21:00

Maar als ik in diezelfde bank met een hanekam en een met adelaars veren versierd pakje achter de balie verschijn dan geloof ik wel dat ik in kan pakken!!Als ik dan bij de commisie langs ga om te zeggen dat ik een Tomahawk geloog aan genomen heb dan denk ik toch dat mijn werkgever me mag buiten donderen

miko | 19-10-06 | 21:11

Ik werd al moe toen ik twaalf was en tijdens een wandelingetje met een schoolvriendinnetje werd lastig gevallen door leden van de eerste stroom islamieten die in dit land waren. Moe toen ik in een winkel werkte waar men zaken meenam zonder te betalen. Moe sinds ik eenentwintig jaar geleden als buschauffeur ging werken. Doodmoe van de scheldwoorden en ziekten die mij worden toegeworpen.

Moe van islamitische jongens en mannen die het niet nodig vinden om een plaatsbewijs te tonen omdat ze "met een vrouw niets te maken hebben." Moe van islamitische jongens en mannen die mijn geld en kaartjes stelen. Moe van islamitische jongens en mannen die terwijl de voordeur van de bus geopend is mij in het gezicht spuwen. Moe van islamitische jongens en mannen die in het voorbijgaan "chalouf"(varken) of hoer tegen mij zeggen. Moe van een persoon in burkha die instapt en mij een studenten OV kaart(met foto) onder de neus duwt, terwijl ik met geen mogelijkheid kan constateren of het gezicht op de foto dezelfde is als onder de burkha.

Moe ben ik ook omdat ik nog maar steeds geen reactie van de Directeur van mijn Vervoersbedrijf heb gekregen naar aanleiding van een brief die ik naar aanleiding van het "burkha-incident" had geschreven. Een brief waarin ik duidelijkheid vroeg over hoe te handelen wanneer zulks zich weer eens zou voordoen. Wat mag ik als chauffeur wel en niet? Wat is de bedrijfspolitiek in deze?

Toegegeven, de Directeur heeft mij afgelopen 12 Januari uitgenodigd voor een gesprek. Zij verzekerde mij dat zij daar haar licht over zou opsteken. Jammer genoeg is het jaar weer bijna om en tast ik nog steeds in het duister in dezen. Terwijl er inmiddels al vele van deze vermoeiende incidenten zijn geweest. Zeer vermoeiend was ook een islamitische knaap die het na mijn vriendelijk goedemorgen nodig vond in mijn gezicht te gillen dat ik hem respect moest betonen! Hoe vermoeiend kan een mens zijn?

Dit is zo maar een korte en summiere bloemlezing van mijn ervaringen met onze islamitische medemens. Het vreemde is dat ik deze ervaringen nooit heb gehad met bijv. Joden, Chinezen en Grieken om maar een dwarsstraat te noemen. Terwijl ook zij allen een andere cultuur, godsdienst en ook schrift hebben.

Raadsels, raadsels, raadsels , daarvan wordt ik waarschijnlijk zo moe. Gelukkig kan ik mijn moede lijf nog in mijn bedje te rusten leggen en zodoende weer kracht opdoen om bijvoorbeeld een brief te schrijven naar het VRIJE Volk.

Hopende dat U niet te moe bent geworden van het lezen van dit enigzins melancholieke epistel teken ik met vrolijke groet,

Loesje.

wattiserdan | 19-10-06 | 21:02

sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 20:39

Maar als de vrouwen nu wel eens dat respect eisen wat ze vinden dat ze toekomt namelijk een hand net als elke man??Ongeacht dat meneer dan de mannen ook niet meer de hand schud??Ik wacht op de eerste aanklacht van een van zijn klanten.

miko | 19-10-06 | 21:02

Mercy, mag iemand dan wel een kaal hoofd hebben achter de balie? Of een bril? Op wat voor manier heb jij in godsnaam last van die hoofddoek. Dat is gewoon pure onzin?

Rappe-L | 19-10-06 | 21:00

oog om oog, hand om hand

Rest In Privacy | 19-10-06 | 20:59

@sjaak

Dat is volgens mij nou juist de taak van die commissie; in specifieke gevallen de wet interpreteren en hun oordeel geven. Waarom zouden ze dat niet mogen?

Rappe-L | 19-10-06 | 20:58

Maar om het voor mezelf even af te ronden beter geen hand dan zo'n slap handje....

Rest In Privacy | 19-10-06 | 20:58

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 19:56; Ik vind als iemand een hoofddoek draagt niet bezwaarlijk, ik vind het wel bezwaarlijk als ik bijvoorbeeld bij een bank (waar ik niet vaak kom) geholpen zou worden door een juffrouw met een hoofddoek. Je verwacht toch ook geen non in tenue achter de balie?
Zoals de nonnen zich aangepast heben aan het 'openbare' leven zo verwacht ik het ook van mijn MO-slim medelanders.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 20:55

Zoals Jules deelder het al zei: "krijgt ie lekker de tering en de tyfus derbij"......

ruwe-pit | 19-10-06 | 20:43

LoudAndProud 19-10-06 @ 20:24
"maar de commissie heeft nu juist gesteld dat als het niet-handenschudden een gevolg is van religieuze overtuiging het GEEN discriminatie is tegenover vrouwen,ZOLANG Faizal maar duidelijk maakt aan die vrouwen dat hij ze de hand niet schudt om religieuze redenen, maar verder het volste respekt voor ze heeft."
Juist, en wat mag de commissie volgens haar eigen richtlijnen nu juist niet doen... zelf de wet interpreteren zonder dat hier al jurisprudentie voor bestaat.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 20:39

miko 19-10-06 @ 20:35
Ik denk dat het wordt afgedwongen door de aanhangers van de betreffende religie.
De wereld is natuurlijk te klein als ooit een rechter zou zeggen "eigenlijk beschouw ik het christendom/de Islam niet als een erkende religie"

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:39

En zijn comment over aboriginals.. ik ben blij dat ik zijn uitleg vandaag hoorde, want ik dacht in eerste instantie dat hij ons zo noemde omdat het ons net zo zou vergaan als de aboriginals in Australie.
Dus als metafoor voor de oorspronkelijke bewoners die uiteindelijk het onderspit delven en wiens land en culturele identiteit volkomen wordt weggevaagd door de nieuwe bewoners.
Of breng ik hem nu op een idee?

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:37

LoudAndProud 19-10-06 @ 20:26

Inderdaad , een aanvaarde religie maar daar wringt volgens mij de schoen want wanneer is dat??Als hij maar oud genoeg is?Of genoeg aanhangers heeft??Bovendien zijn de religies ook niet erg vast want is de islam een godsdienst?Of een verzameling van kleine en grotere sectes die we onder een noemer stellen.Ik heb er ook altijd zo een moeite mee dat als je iemand een gristteennn noemt hij je vaak corrigeert en verteld dat hij adventist is of jehova noem maar op!!
En hoe zit dat dan als je uit Tibet komt??Daar steekt iedereen de natte lap naar elkaar uit!!

miko | 19-10-06 | 20:35

Ach ,een vreselijke man.. ik heb ergens altijd wel bewondering voor mensen die er zo goed in slagen te provoceren en zo veel discussie weten los te maken om zoiets kinderachtigs.
Weet je wanneer Faizal echt verloren had /rechtszaak of geen rechtszaak?commissie of geen commissie?
Als we er gewoon om hadden gelachen en hadden gezegd ,"goed hoor knul ,jij wil vrouwen geen hand schudden?We zien je wel voor de rechter.Je noemt ons aboriginals?hahaha goeie man!"
Maar nee, hij komt bij Pauw en Witteman ,alle kranten staan er vol van, je kunt de TV niet aanzetten of je ziet Faizal weer in beeld.

Hij maakt pijnlijk duidelijk hoe ultra gevoelig sommige zaken hier liggen en hoe onzeker en bangelijk Nederland telkens weer reageert zodra het woord "moslim" ergens in voorkomt.
en ik denk dat het hem daar nou precies om te doen is.

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:33

Kan me gewoon niet voorstellen, dat deze man als klantmanager volledig geschikt is bevonden, en dat het enige moeilijkheidje zijn handje zou zijn. Iemand heeft vreselijk zitten slapen.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 20:29

Wat een vreselijke nare man is dat toch en nog zo jong. Noemt mij aborigional terwijl ik afstam van de Bataven. Kan die man niet verhuizen naar een of ander Schots eiland ? (zie overige nieuws).

krommeteen | 19-10-06 | 20:27

@miko
Dat probeer ik sjaak ook uit te leggen.
En wat je andere opmerking betreft :het moet een algemeen aanvaarde en erkende religie zijn.
Ik meen me te herinneren dat de Bhagwan destijds dat stempel van algemeen aanvaarde en erkende religie niet kreeg

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:26

sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 20:25

Misschien heeft hij gelijk. Ik hoop van niet.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 20:26

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 20:20
Ja tegen zulke ijzersterke argumenten kan ik natuurlijk niet op. Faizel heeft gelijk....

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 20:25

@sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 20:17
Sjaak ,hoezeer ik het misschien met je eens ben,het heeft niks met Art. 1 te maken. Discriminatie op grond van sekse (Art.1) is inderdaad verboden ,maar de commissie heeft nu juist gesteld dat als het niet-handenschudden een gevolg is van religieuze overtuiging het GEEN discriminatie is tegenover vrouwen,ZOLANG Faizal maar duidelijk maakt aan die vrouwen dat hij ze de hand niet schudt om religieuze redenen, maar verder het volste respekt voor ze heeft.
Een kromme redenering ,ik ben het volledig met je eens, maar wel eentje om rekening mee te houden.Het wordt hoe dan ook een interessante rechtzaak.

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:24

LoudAndProud 19-10-06 @ 20:18

Nee ik ben al een paar keer "veroordeeld "maar ja je moet wat over hebben voor je principes.Dat heeft faisal ook!!(ies nie goedkoop nie!!)

Wat ik me wel afvraag dat als er een vrouw binnenkomt en die moet elke jurk met een klodder s puug begroeten vanwege haar Lama geloof weigert hij haar dan een uitkering of word ze zijn kantoor uitgeflikkert vanwege gebrek aan respect!??!

miko | 19-10-06 | 20:23

sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 20:17

Ja maar sjaak (lol@overigens), wat loud&proud EN Rappe-L hebben geschreven, is dat dat 'vreselijk discriminatoire-geen-handje-schudden niet zo heel vreselijk discriminatoir hoeft te zijn. En dat de GW daar heel weinig aan kan doen.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 20:20

Kingeef1975 19-10-06 @ 20:10

op die homovraag zou hij dan waarschijnlijk wel een correct antwoord hebben gegeven.Bovendien(enn dat heeft hij zelf ook al eens aangehaald)zijn er meer ambtearen in het gelijk gesteld die het homohuwelijk niet wilde voltrekken.
Je mag namelijk een hoop vinden maar je mag nog meer doen als jejezelf beroept op je religie!
Wederom ,zolang religie een aparte status houdt in de nl maatschappij krijg je dit soort zaken nooit gewonnen.

miko | 19-10-06 | 20:18

@miko 19-10-06 @ 20:13
wees dan wel zo slim om te zeggen "je bent ontslagen want je past niet meer in het profiel dat wij voor deze post voor ogen hebben" anders ben je de volgende over wie door de commissie gelijke behandeling geoordeeld wordt :-)

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:18

@Loud-and-proud&Rappe=L
*zucht*
Lezen is verdomde moeilijk als je niet wilt luisteren zeker? Dus nog maar eens een keer ook al stond het al in mijn vorige reacties:
LaP: De gemeente rotterdam (overheid) heeft de plicht jegens zijn klanten (burgers) om hen gelijk te behandelen. Niks horizontale werking dus.
R-L: Dat leg ik net uit, hij geeft uit praktische gronden mannen geen hand omdat hij vrouwen om religieuze, en derhalve discriminerende gronden geen hand wenst te geven. Daar zit hem nou net de kneep en daarom hoop ik dat Faizel naar de rechter gaat.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 20:17

Maar nu weten we dus gewoon niet hoe het sollicitatiegesprek is gegaan. Misschien was ie wel heel goed.
;) Kijk, als de vragenstellert zich had voorgesteld met: 'Ik ben Jaap Cohen, Faizal, en ik ben homo. Jodenkoek bij de koffie?' En Faizal was hem onmiddellijk naar de strot gevlogen, ja, dan was het duidelijk. Haha

LibertasSimplex | 19-10-06 | 20:16

@Kingeef1975 19-10-06 @ 20:02
Kleine correctie, hij geeft vrouwen geen hand omdat dat "tot lustgevoelens zou kunne n leiden" bij de man.
Dat is de reden die sommige Koran interpretaties er aan geven.
De Commissie gelijke behandeling zag het in ieder geval zo dat zolang Faizal op een andere manier zijn respekt voor een vrouwelijke bezoeker zou kunnen uiten (door iets te zeggen in de trend van "van mijn geloof mag ik uw hand niet schudden ,maar wees welkom, gaat u zitten" ) er geen probleem hoeft te zijn.

LoudAndProud | 19-10-06 | 20:16

LoudAndProud 19-10-06 @ 19:57

helemaal mee eens dat we dit soort dingen te danken hebben aan de cristelijke partijen.
Het word tijd dat seculier nederland gaat eisen dat al dat gezever over "mijn geloof zegt" eens ophoud.

Deze meneer wil een baan waar zijn overtuiging een probleem is of wil hij alleen shockeren??ik denk zelfs allebei dus hoort hij gewoon niet op die plaats.En wat betreft een kruisje moet ook kunnen.Op het moment dat een van mijn werknemers zich laat leiden door zijn geloof en/of symbolen draagt gaat hij er echt uit.Het is het zaad van een conflict!!

miko | 19-10-06 | 20:13

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 20:06

Exact! Ze hadden hem bijvoorbeeld antwoord moeten laten geven op de vraag; Hoe vindt u het om met homosexuelen samen te werken? Als hij daarop zou zeggen; "Am me never nooit niet, die moeten head first van het hoogste gebouw af" Was de hele discussie niet nodig geweest daar meneer gewoon niet spoort.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 20:10

@LoudAndProud 19-10-06 @ 19:57

Erover heen gelezen, je hebt het genoemd. Sorry!

Kingeef1975 | 19-10-06 | 20:06

Kingeef1975 19-10-06 @ 20:02

Ik ben het bijna helemaal met je eens, wat je schrijft. De afwijzende ambtenaar had zich niet moeten concentreren op het handjesschudden, maar dat slechts als voorbeeld voor z'n werkelijke punt moeten geven. Maar, als dat handjesschudden het enige punt was, ja, dan kon Faizal nog weleens z'n recht gaan halen. Want dat zal best op te lossen zijn.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 20:06

LoudAndProud 19-10-06 @ 19:57

Vergeet ook even niet voor het gemak de horizontale werking. Niet alle artikelen van de Gw zijn negatief/klassiek van aard.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 20:03

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 19:56

Mijn idee is niet dat het geloof van betrokkene fout zou zijn, daar kom je in deze discussies nogal makkelijk op, maar zijn houding tov van vrouwen. Ik vind dat van een ambtenaar mag worden verwacht dat hij geen voorkeuren/afkeuren heeft tegen welke bevolkingsgroep of sexe dan ook. Het niet willen geven van een hand daar de vrouw anders opgewonden zou worden vind ik van een dergelijke neerbuigendheid dat betrokkene in die functie niet zou functioneren. Als hij dan zo streng gelovig is, en dat neem ik aan obv televisiebeelden, hoe denkt hij over homo's?

Discussie over dit soort zaken leidt gauw naar het geven van een mening over iemands geloof maar dat is mi hier niet de issue. Opmerkelijk te zien dat deze discussie al snel gaat naar; Wij moslims zijn goed en jullie moslims zijn slecht.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 20:02

@sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 19:23
Ik ben het met Rappe-L eens.
De grondwet is van kracht tussen overheid en burgers, de zogenaamde "vertikale" werking.Burgers kunnen zich slaechts zelde beroepen op gelding van de grondwet tussen burgers onderling ("horizontale werking")
Zo erger ik me ook altijd aan het op GS zeer populaire "ik mag zeggen wat ik wil in Nederland is vrijheids van meningsuiting".Ook dat artilkel ,artikel 7 is niet van kracht tussen burgers onderling.
Het is er om de burger tegen de overheid te beschermen.
Faizal zal zeker niet zo dom zijn om zich op vrijheid van godsdienst te beroepen in deze zaak, hij zal het eerder in het bestuursrecht of in het arbeidsrecht zoeken.Die wetten zijn doorspekt met verbod van discriminatie en eerbiediging van religieuze overtuiging.
Een vriend van me (toevallig ook in Rotterdam) die een eigen bedrijfje heeft had een keer een stagiaire intervieuw met een orthodoxe moslim.
Op de zaak liep de hond van mijn vriend vrij rond.
De orthodoxe moslim eiste de mogelijkheid om 5x per dag te bidden , en ook dat de hond werd aangelijnd omdat dat tegen zijn geloof ging.
Omdat op de zaak ook een homo werkte zag mijn vriend de bui al hangen.Ik heb hem geadviseerd wat ik de gemeente Rotterdam ook adviseer voor de toekomst: religieuze fanatici NOOIT afwijzen op een manier dat religie er ook maar enigszins mee te maken heeft.
En dan nog iets ;tegen de mensen die roepen dat dit soort excessen voortkomen uit "30 jaar allochtonen knuffelen" of "links beleid" zeg ik: gelul.
Het komt voort uit ons zwaar gelovige verleden waarin de christelijke politieke partijen hun godvrezendheid in honderden wetjes en wetten hebben verwerkt, zodat de streng gelovige christen op geen enkele manier ergens een strobreed in de weg gelegd kon worden.
Dat niet christenen daar nu ook gebruik van maken kun je ze nauwelijks kwalijk nemen.

LoudAndProud | 19-10-06 | 19:57

Kingeef1975 19-10-06 @ 19:49

Waarom zegt de afwijzende ambtenaar dat dan niet? Dat is m'n punt. Kijk, als je iemand afwijst, doe het dan op redelijke gronden. Ik zou als bijstandsgerechtigde gillend asperges beginnen te steken, als ik van mijn klantenmanager te horen zou krijgen dat ik geen bijzondere bijstand krijg, want ik doe er toch maar verkeerde dingen mee. Mijn 'klantenmanager', een starre fundamentalist met een jurk aan, die mijn vrouw geen hand wenst te geven, en daarom mij ook maar niet.
Verder ben ik het niet met je eens qua hoofddoekjes enzo. Een kruisje om iemands nek moet ook kunnen.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 19:56

@Rappe-L

Nog eentje voor jou; Niet altijd het laatste woord willen hebben als je niks zinnigs hebt op te merken (Cruijff-ook een soort van wijsgeer).

Vooruit dasn maar, nog een die op jou van toepassing is; Holle vaten klinken het hardst

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:55

Kan mij trouwens nog een mooi interview met Cisca Dresselhuys herinneren. Door de linkse kerk werd haar kwalijk genomen dat zij geen praktizerende moslima's in dienst wilde nemen. Cisca was er heel duidelijk in; wij zijn een feministisch maandblad en ik wens geen medewerksters te zien die openlijk uitdragen onderworpen te zijn aan de man. Links heeft het vervolgens nooit meer geprobeerd.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:54

Die lelijke vieze pad mag mijn vrouw niet eens een handje geven, Sterker nog hij is nog te vies om naar te kijken. Zo'n gast raak je toch alleen aan met een stok mag ik hopen?

hellsinger | 19-10-06 | 19:53

Sjaakdelinkselul,

Hoezo ga jij je recht verdedigen. Welk recht van jou is in geding dan? Het is toch een zaak tussen de Rotterdamse gemeente en Faizel.
Ik vrees alleen dat jou "zaak", dat het niet handen willen schudden niet onder de reikwijdte van grondwet valt. Gelijke beHANDeling is in deze een grappige zinspeling :p, maar de vrouw wordt in deze wel gelijk behandeld maar krijgt geen hand. (misschien een buiginje of knikje? ).
Jouw zaak zal dus naar alle waarschijnlijkheid falen, en niet de zijne.

@kingeef; ik heb er nog 1tje voor je; spreken is zilver, zwijgen is goud ;D

Rappe-L | 19-10-06 | 19:52

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 19:42

Niet mee eens, in een openbare functie dien je geen uitingen te doen van je geloof (Zie oa Frankrijk). Ik wil/wens niet geconfronteerd te worden met iemand die zonodig haar onderdanige rol tov de man wil bevestigen door een theedoek om haar kop heen te trekken. Hoe juist zij dat ook moge vinden. Net zo goed wil ik niet geconfronteerd worden met een verklede lijp die vrouwen geen hand wenst te geven daar zij daar wellicht geil van kunnen worden. Niet alleen is dit een toonbeeld van een zeer beperkte geest, het is ook nog eens vernederend voor vrouwen die als willoze slaaf van hun emoties worden bestempeld. Net zo goed dat dit onjuist is, is het naar mijn mening onjuist dat er een portret van Beatrix in de rechtzaal hangt. Een symbool van de monarchie waar niet iedereen achter staat. Dus ook eruit.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:49

Oeps, m'n citaat zit fout: '... en derhalve volmaakte manifestatie is van Gods onaantastbare en onveranderlijke wil.'

v Maerlant | 19-10-06 | 19:49

Rappe-L 19-10-06 @ 19:40

Wat een goedkope reactie. En dat komt hier de moralist uithangen.
-
'Wij moslims, inclusief de gematigden die hier in het Westen leven, zijn gewoontegetrouw opgevoed met het geloof dat de koran de ultieme, definitieve en derhalve volmaakte onaantastbare en onveranderlijke wil.' Irshad Manji.
-
Dàt is de kern van het probleem. En dat kan je de reaguurders hier niet in de schoenen schuiven.

v Maerlant | 19-10-06 | 19:47

Rappe-L 19-10-06 @ 18:14

Grappig dat je vind dat we in vrede samen moeten leven en ons in deze tijd van globalisering wat aan moeten passen.Dat is nou precies wat men van deze knakker ook wil.Hij wil geloven?/Prima maar in zijn prive sfeer.Religie moet gewoon uit het openbaar leven.

miko | 19-10-06 | 19:45

Rappe-L 19-10-06 @ 19:30
Nee, het is het recht op gelijke behandeling, ongeacht de vraag over hier benadeling aan vastkleeft. En die gelijke behandeling geldt voor de burger die door de gemeente geholpen wordt. Ik heb nu verder geen zin meer om inhoudelijk in te gaan op alle argumenten waarom het oordeel van de CGB gekraakt gaat worden en waarom Faizel straks nat gaat, omdat ik sterk de indruk krijg dat jij het allemaal wel prachtig vindt wat hij doet. Vind ik niet, vandaar dat ik mijn rechten maar eens ben gaan verdedigen en mijn vrije tijd er maar eens ingestoken heb. Nuttiger en een stuk bevredigender dan hier op GS te lopen kankeren, daar heb je dan wel weer gelijk in.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 19:45

@Rappe-L

Een andere wijsgeer zei eens; Vergissen is menselijk, het toegeven is Goddelijk.

Jij bent dus ook maar een mens.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:43

Rappe-L heeft gelijk, dat al dan niet handjes schudden nou niet bepaald zo'n onoverkomelijk punt kan zijn.
Die handjesschudden-afwijzing zegt iets over de stompzinnigheid van de huidige recht-door-zee-endoejehoofddoekje-esaf-mode in de politiek en in het bestuur.
Als die Faizal bij de bestuursrechter wint, toont hij aan hoe onredelijk het is om krampachtig nutteloze integratie-eisen tot hoofdzaak te verheffen.
Niemand kan hard maken, dat de immigrantenproblematiek em zit in hoofddoekjes en handjes schudden.
Het gaat om veel belangrijker zaken. En dat moet de overheid eens durven benadrukken.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 19:42

@vM

Ehm? Hoezo waren al die mensen in het WTC dan moordernaars uit afghanistan.

@kingeef zoals confucius zei; een mens heeft twee oren en 1 mond gekregen; om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. Ik denk dat specifiek tegen jou gericht was.

Rappe-L | 19-10-06 | 19:40

Rappe-L

Het zou je misschien sieren om te zeggen; He verrek ik heb ongelijk.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:37

@brullio ik heb met dat stukje over racisme niemand bij name genoemd. Dat jij je persoonlijk aangesproken voel zegt wel wat. En dat is nou eenmaal mijn mening; in sommige van de gegeven reacites tref ik een racistisch sentiment.

Rappe-L | 19-10-06 | 19:33

@Rappe-L

Sneu dat je de werkelijkheid moet verdraaien om een punt te maken:

"Een voorbeeld, in de koran staat de volgende regel (weet de context niet meer precies).
Iemand wil een ongelovige doden, maar dan zegt de koran: "dood hem niet. Want wie een mens dood, dood de hele mensheid."
Rappe-L 19-10-06 @ 18:34"

Laten we nu even Irshad Manji, een moslim, aan het woord, of beter, laat de New York Times dat gedaan hebben in juli 2005, na de aanslagen in London:

'(...) Het wekt dan ook geen verwondering dat een week na de eerste golf van aanslagen 22 islamitische hooggeplaatste geestelijken en wetenschappers tijdens een bijeenkomst in het London Cultural Center volgende mededeling wereldkundig maakten: 'De koran stipuleert ondubbelzinnig dat het vermoorden van een onschuldige mens neerkomt op het vermoorden van de hele mensheid.'
-
Was dat maar waar. In werkelijkheid luidt het integrale koranvers waarnaar verwezen wordt: "Eenieder die een menselijk wezen doodt, zal worden beschouwd alsof hij de gehele mensheid heeft gedood, behalve wanneer het gaat om het straffen van een moord of andere misdaden in het land.
-
Militante moslims grijpen maar wat graag terug naar dat "behalve" om hun bloedbaden te rechtvaardigen. Osama bin Laden had dat koranvers wellicht in het achterhoofd toen hij eind van de jraen 90 opriep tot een heilige oorlog tegen de VS.'

v Maerlant | 19-10-06 | 19:32

-weggejorist-

Kingeef1975 | 19-10-06 | 19:30

sjaakdelinkselul

Je uitleg van Artikel 1 van de grondwet klopt niet. Het is geen dwingend artikel in de zin dat het Faizel zou dwingen van zijn overtuiging af te stappen en vrouwen een hand te geven. Discriminatie in deze komt ook neer op "benadeling", die vrouwen worden hierdoor evenwel niet benadeeld. Dat hij zijn baan niet krijgt is wel een directe benadeling. Bovendien is de grondwet in eerste instantie gericht op de relatie tussen burger en overheid. het is een beperking van de macht van de overheid om in het leven te treden van de burger.

Rappe-L | 19-10-06 | 19:30

@Loudandproud
Lees nou eens rustig mee, gast. Hij is niet aangenomen, opdat hij alleen mannelijke klanten een hand wenst te geven. Dat mag niet volgens art 1 van de grondwet, ook wanneer hij nu (en NIET tijdens zijn sollicitatie) stelt dat hij vrouwen noch mannen de hand zal schudden. Dat is net zoiets als roepen dat je niet discrimineert, omdat je ook een blanke een nikker noemt. Het blijft er op neerkomen dat hij een vrouw geen hand wenst te geven en dat een vrouwelijke klant mag eisen van de gemeente 010 dat zij geholpen wordt door een klantmanager die haar niet discrimineert.
De gemeente heeft deze reden ook aangekaart tijdens de behandeling van de zaak bij de CGB, maar deze instantie heeft uit vooringenomenheid of domheid de zaak zo verdraait, dat het neerkwam op het schudden van handen van vrouwelijke collega's, waarover dan intern werkafspraken gemaakt zouden kunnen worden. Faizel heeft geen poot om op te staan, ook niet met het (voorlopige) oordeel van de CGB op zak. Maar ik ben het wel roerend met je eens, dat een burger die binnen de wet zijn "recht' wenst te halen bewondering verdient. Ik doe het inmiddels zelf ook, alleen precies in tegenovergestelde richting.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 19:23

Groetjes terug!
Toedeledokie!

huppelkudtje | 19-10-06 | 19:21

LibertasSimplex 19-10-06 @ 19:13

Waarschijnlijk omdat ie bullshit door de volgende tekst:"u allen bent een gevaar voor onze democratische rechtstaat. Want in vergelijking met het wel of niet een hand schudden is jullie bedreigende, racisistische en discriminerende taal echt een bedreiging voor onze rechtstaat"

Niet prettig om voor racist te worden uitgemaakt voor velen hier die slechts een mening hebben omdat ze de grenzen wel kennen van deze multiculturele samenleving.....

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 19:19

Ik moet wel iets zeggen over de personeelszaken-ambtenaar (or whatever the hell zo'n patience-spelert wordt genoemd). Die heeft het wel volledig verkut natuurlijk, als hij een zo domme motivering bij de afwijzing heeft gedaan, dat het is aan te vechten op grond van ongelijke behandeling. Moeha! Als ik in een jurk op een sollicitatie zou verschijnen, garandeer ik, dat ik niet zou worden aangenomen. Niks aan te vechten, geweaun naar de volgende jurkshow.

LibertasSimplex | 19-10-06 | 19:18

fart majeur, doe eens niet Rappe-L voeren.

G-unite | 19-10-06 | 19:18

@LibertasSimplex 19-10-06 @ 19:13,
ik ben niet boos hoor,
in tegendeel, ik voel me juist heel zen op het moment.

vander F | 19-10-06 | 19:17

-weggejorist-

fart majeur | 19-10-06 | 19:14

Waarom is eigenlijk iedereen boos op Rappe-L? Hij bedreigt niemand. Not even close. Ben het volledig met hem oneens, geloof ik, zo snel bladerend, maar toch, waarom iedereen boos?

LibertasSimplex | 19-10-06 | 19:13

@HJdeT 19-10-06 @ 19:06 en @HJdeT 19-10-06 @ 19:06
Oke ik hertsel: hij wordt afgewezen omdat hij weigert handen te schudden met vrouwen.Dat weigert hij uit religieuze overwegingen.
Zich daarop beroepend wendt hij zich tot de Commissie Gelijke Behandeling ,en die geeft hem gelijk.
Doel bereikt.

LoudAndProud | 19-10-06 | 19:12

*Naar supermarkt gevlogen voor nog een zak chips*

LibertasSimplex | 19-10-06 | 19:10

@vanderF, precies!

Rest In Privacy | 19-10-06 | 19:10

Ook dat weet ik.
En werk eens door!.

G-unite | 19-10-06 | 19:09

Ik ga solliciteren als imam. Voldoe totaal niet, lees geen Koran, maar op basis van gelijke behandeling ga ik het desnoods met de hulp van een rechter, maken als imam. De verlichting zal ik gaan prediken. Laten we beginnen met les 1 broeders: "In dit land is het heel normaal om elkaar de hand te schudden bij een ontmoeting als blijk van vriendelijkheid."

wasbeerfan | 19-10-06 | 19:09

@LoudAndProud 19-10-06 @ 18:57,
Hij is afgewezen wegens niet voldoen aan de eisen gesteld aan een klantmanager,
niet uit religieuze overwegingen, dat maakt meneer Faizal er van,
je moet de boel niet omdraaien.

vander F | 19-10-06 | 19:08

HJdeT 19-10-06 @ 19:06

Sterke invalshoek, Hulde!

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 19:07

Hoe weet je dat ik een baan heb dan? En nee ik ben geen studiegenoot van em ik woon in 020.

Rappe-L | 19-10-06 | 19:07

@ LoudAndProud 19-10-06 @ 18:57
Deze man wordt niet afgewezen vanwege zijn religie. De man werd afgewezen voor een publieke functie waarbij men klanten moet ontvangen. Als Nederlandse overheid die staat en kerk gescheiden wenst te houden wil je je laten representeren door iemand die geen onderscheid maakt tussen de klanten.
Iemand die vanuit welke motieven dan ook onderscheid wenst te maken tussen mannen en vrouwen past dan gewoon niet bij die desbetreffende functie.
Deze man zal waarschijnlijk ook geen baan als varkensslachter aan nemen (even opleiding ed daargelaten). Dan mogen religieuze motieven ineens wel meespelen?

HJdeT | 19-10-06 | 19:06

G-unite 19-10-06 @ 19:00

Yep, na z'n laatste (kinderachtige) comment van 19:00 trek ook ik mijn vermoeden in. Faizel is vast zelfs slimmer dan dat...

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 19:05

Rappe L: stukje taart dan? ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 19:03

Heel fijn mercy, je hebt een verschil tussen de godsdiensten ontdekt. Mijn hartelijke felicitaties. Amen.

Rappe-L | 19-10-06 | 19:00

Nee, dat dacht ik eerst ook Jean Bal-zac. Het zal wel een studiegenootje zijn.
Maar hij heeft WEL een baan.

G-unite | 19-10-06 | 19:00

@rappe L, de Koran is totaal niet te vergelijken met de Bijbel. In de Koran staat immers dat God geen Zoon heeft. En dat is het grootste verschil, Mohammed kan veel wijsheid gehad hebben maar ook hij had geen oplossing voor het zonde-probleem. En in de bijbel staat dat Jezus (zoon van de Allerhoogste) de zonde op zich genomen had zodat de weg weer vrij is tussen de mens en God.
En Mohammed had daar geen oplossing voor, hij heeft wel heel veel regeltjes gegeven maar dan aan het einde van je leven weet je nog niet of je genoeg genade gevonden hebty in Gods ogen en een ieder de Zoon aanvaard heeft het eeuwig Leven.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 18:58

Wel grappig dat dezelfde mensen die allochtonen verwijten dat ze niet willen integreren nu ook op hun achterste poten staan als ze dat wel doen.
We hebben het hier over een gast die een standpunt heeft genomen en bewust uit is op provocatie.Hij doet dat niet door bommen te gooien of door jumbo-jets gebouwen in te vliegen ,nee, hij maakt gebruik van zijn democratisch recht om naar de rechter te stappen als hij een geschil heeft.
je kunt het met hem eens zijn ,of niet, maar al die overdreven aandacht die hij krijgt begrijp ik totaal niet.
En ik begrijp al HELEMAAL niet hoe het college van B&W iemand op grond van zijn religieuze overtuiging kan afwijzen!Ze lopen gewoon met open ogen in de valkuil die Faizal voor ze gegraven heeft!
Iemand op grond van religie afwijzen, dat is gewoon vragen om een rechtszaak en schadeclaim.Ze hadden gewoon moeten zeggen "je past niet in het profiel' of "de keuze is helaas op een ander gevallen"
Dan was er niets aan de hand geweest.
Faizal wist kennelijk dat hij iets los zou kunnen maken door zo overduidelijk een standpunt in te nemen, en hij wist ook dat de gemeente Rotterdam zo dom zou zijn er in te stinken.
Zeker geen domme jongen.

LoudAndProud | 19-10-06 | 18:57

Rappe-L 19-10-06 @ 18:27

Als je mijn eerdere onderbouwing op deze thread nu eerst es door zou lezen ipv je zeau paranoïde te gedragen, dan zouden mensen je wellicht al een stuk serieuzer nemen. Als je dan eventueel wat verder op GS/NN zou zoeken zou je zelfs mijn ideeen/ervaring over/met "gematigde" moslims kunnen vinden en niet met deze onzinnige aantijgingen komen.
Over "genuanceerd" gesproken....
Ik krijg overigens beetje het vermoeden dat achter je nick Rappe-L Faizel himself schuilt.

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 18:56

Zo zo... meneer heeft scrabble uitgevonden?

kabuki | 19-10-06 | 18:55

brullio waar nemen de moslims het over dan? Waar zijn al die dooien waar je het over hebt dan? Ja Theo van Gogh is vermoord door zo`n idioot. Dat was de enige moord waarvan ik op de hoogte ben.
Als de paus wie dan ook op de brandstapel zou zetten zou ik me verzetten.
Wat een gelul steeds dat de islam ons land verziekt, waar haal je dat vandaan. Wees niet zo bang man, dr lopen toch geen hordes moslims op straat iedereen te bekeren, en al helemaal niet geweldadig.
Je tirades zijn precies die gevoelens waar rechtse politici en andere gespuis op in spelen. En natuurlijk ontken ik niet dat het hedentendage veel fout gaat, maar actie is -reactie. Het heeft geen zin om vervolgens de gehele islam aan te gaan vallen. Als je niet genuanceerd kunt blijven heb je het debat al van te voren verloren. Dat jij nou 1 of twee moslims bij naam kent die het verkeerde pad op gegaan zijn rechtvaardigt je stellingen niet.

Rappe-L | 19-10-06 | 18:50

waarom moeten wij een moslim respecteren die nog niet eens een HAND wenst te geven. Zijn wij zo haram, zo onaanraakbaar? hier, in nederland, geven mensen elkaar een hand. Bevalt dat niet? Dan ga je weer.

brullioo | 19-10-06 | 18:44

@LoudAndProud 19-10-06 @ 16:35
Weet ik, maar er is momenteel nog een procedure lopende bij het CGB. Het heeft iets te maken met het overtreden van de eigen procedurele richtlijnen door het CGB. Mocht het CGB mijn klacht niet in behandeling nemen, stap ik weer naar de nationale ombudsman. Je kunt zoiets eindeloos rekken en zolang het besluit van het CGB nog niet definitief is, kan de verdediging aanvechten dat de uitspraak wordt meegenomen in het oordeel van de rechter. hehehe... Bovendien staat de gemeente rotterdam sowieso vrij sterk
@faizel
Goh je leest dus mee. Laat ik beginnen te zeggen dat ik het respecteer dat je je gelijk haalt via de normale rechtsgang en procedures. Het is in mijn geval ook meer gericht tegen het CGB die op de stoel van de rechter gaat zitten, dan tegen jou als burger. Maar zoals je zelf al zei: met wolven vang je wolven.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 18:44

Ik ben los, geen idee waar dat type het over heeft. Ik zou zeggen ga lekker klantmanager spelen in Marokko en heb daar zo'n grote muil.

Neehè | 19-10-06 | 18:42

@Rappe-L
'de koran is een vergelijkbaar boek met de bijbel'
behalve dat er geen zelfmoord nonnen zijn heh? en er worden wel priesters vermoord door moslims, maar geen imams door gristenen heh? wat een verschil heh? je kan zeggen: de gristenen waren ook gevaarlijk en dodelijk, in de middeleeuwen, de islam is dat NU.

'En de koran is zeker geen oproep tot geweld. '
je liegt het. Ken je de koran wel?
www.faithfreedom.org/Quran.htm

o, de jihad moeten wij niet letterlijk zien. Zou je dat willen zeggen tegen de moslims die dat WEL letterlijk zien? ze zijn namelijk een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Samir a, die leest de koran zeker verkeerd? alle terroristen lezen de koran verkeerd? of lezen die de koran goed, en lees JIJ de koran verkeerd?

ik las de koran ook. Ik schrok van het geweld. Ik las de hadiths. Ik schrok van de profeet. Kleine meisjes neuken, hele dorpen uitmoorden, de vrouwen als slavinnen afvoeren, regels voor slavenhandel, plundertochten en moordpartijen. Danseressen, vrijsprekers, allemaal dood op de grond.

je kan echt niet met droge ogen volhouden dat de islam niet oproept tot geweld.

en als de islam oproept tot geweld, dan mogen wij daar toch op kotsen?

brullioo | 19-10-06 | 18:40

*pakt chips en Ranja*

G-unite | 19-10-06 | 18:37

of ik oorlog wil? nee, ik wil dat de moslims die hier niet zijn om samen met ons te leven, weer vertrekken. Ik vraag me af wat jij wil.

zonder enige vorm van verzet al onze verworven vrijheden opgeven, zodat de overgang van vrij land naar theocratie zo bloedeloos mogelijk gaat?

ben je niet wijs? wil je een burgeroorlog? waarom doet de overheid niets tegen het moslimgeweld? waarom doen ze net of het licht schijnt uit de aars van de kinderneukende profeet?

de islam verziekt ons land. DOE er iets aan.

als de paus 10 homos op de brandstapel zou zetten, zou je je dan verzetten? of oproepen tot 'respect' voor de paus? als de duitsers weer 1000 joden zouden vermoorden, zou je dan roepen dat niet alle duitsers zo zijn?

als de moslims weer iemand vermoorden, omdat dat moet van de koran, raakt jou maat dan niet langzaamaan vol?

hoeveel doden mag de islam nog maken van jou, voordat jij beseft dat knielen voor geweld niet helpt?

waarom mogen wij de islam geen koekje van eigen deeg geven? waarom mag de islam geweld hanteren, en mogen wij daartegen niet eens met woorden ageren? omdat de islam de boel hier overneemt, en jij ze helpt?

brullioo | 19-10-06 | 18:34

@brullioo de koran is een vergelijkbaar boek met de bijbel. Dr staat out-dated jurisprudentie en ethiek in. Veel van die ethiek is waardevol ook nu nog, alleen heb ik daar geen goddelijke verantwoording voor nodig. En de koran is zeker geen oproep tot geweld.
Een voorbeeld, in de koran staat de volgende regel (weet de context niet meer precies).
Iemand wil een ongelovige doden, maar dan zegt de koran: "dood hem niet. Want wie een mens dood, dood de hele mensheid."
De jihad waar men het vaak over heeft is ook vaak misbruikt. Volgens geleerde moslims betekent jihad, de heilige strijd tegen het kwaad, de innerlijke strijd die iedere moslim persoonlijk heeft in zijn leven.

Rappe-L | 19-10-06 | 18:34

Kan er geen zwart balkje voor zijn ogen? Zo'n foto is te veel eer voor hem.

jaco | 19-10-06 | 18:31

@Rappe-L
'Of hebben jullie het te druk met moslims op de brandstapel te zetten?'

nee, waarde rappe-L, wij vermoorden geen moslims, de moslims vermoorden ONS, ongelovigen. Neen, wij discrimineren niet, dat doet dit moslimse heerschap. Neen, wij roepen niet op tot geweld, zoals de koran dat wel doet. Wij hanteren geen geweld, zoals de islamitische gemeenschap wel doet. Wij zijn geen facisten, wij verzetten ons juist tegen het islamofacisme.

snap je?

vrouwenonderdrukking, homohaat, geweld, het hoort allemaal bij de islam. Willen wij dat hier? neen. Driewerf NEEN.

brullioo | 19-10-06 | 18:30

@jean Bal-zac

Ik had het tegen kingeef, wie ben jij?
Of moet ik nou bang wezen dat een woeden de meute met hooivorken zich tegen mij keert. Of hebben jullie het te druk met moslims op de brandstapel te zetten?

Rappe-L | 19-10-06 | 18:27

@Rappe-L
hoe noem jij de koran dan, een oproep tot vrede?

brullioo | 19-10-06 | 18:27

LOL @G-unite 19-10-06 @ 18:15

koerbagh | 19-10-06 | 18:21

Rappe-L 19-10-06 @ 18:14

Pfff, vervroegd weekendverlof uit het Pieter Baan?

Je raaskalt…..

En kom aan mijn adres niet aan met gelul over bedreigende, racisistische en discriminerende taal.......

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 18:21

Ik geef liever een handje..

G-unite | 19-10-06 | 18:15

Jullie zijn natuurlijk allemaal heel bang en identiteitsloos geworden, daar kunnen jullie ook niet zo heel veel aan doen in deze tijden van globalisering. Door het internet en boeing 747`s komen de arabieren en chinezen opeens wel heel levensecht dichtbij. En ja onze cultuur verandert door andere invloeden, daar valt niet zoveel aan te doen. Je kunt de globalisering niet tegengaan. Het enige wat we kunnen doen is allemaal wat water bij de wijn gooien en met elkaar proberen samen te leven. Of heb je liever een burgeroorlog.

Rappe-L | 19-10-06 | 18:14

@ Kingeef, wat een onzin, als ik het wil hebben over de romeinen dan heb ik het over de romeinen. En nee goed gezien ik ben geen 2000 jaar oud.
Je punt over dat de Nederlanders de meeste waffen-SS ers hebben geleverd steunt me alleen maar, je klinkt trouwens bijna trots..?
Een waardige Nederlander in deze is er een die opkomt voor het goede in dit land. Zoals zo weinigen ook deden in de tweede wereld oorlog. Zoals zo weinig het nu ook opnemen voor andere minderheden in dit land dat is waar, daarin heeft u gelijk. Toch denk ik dat het goede niet wordt bepaald door de meerderheid, maar door enkeling die tegen de stroom in bij zijn overtuigingen blijft. Deze man Faizel is geen gevaar voor u, u allen bent een gevaar voor onze democratische rechtstaat. Want in vergelijking met het wel of niet een hand schudden is jullie bedreigende, racisistische en discriminerende taal echt een bedreiging voor onze rechtstaat.

Rappe-L | 19-10-06 | 18:10

Ali Triomphaecalie.

Deense Postbode | 19-10-06 | 18:10

Ik zie het al helemaal voor me; Als jij trouwt met een abboriginal begin ik een 6:162 procedure tegen je!

Kingeef1975 | 19-10-06 | 17:56

@ Kingeef1975 19-10-06 @ 17:52

Nee, niet zijn hand

LJBrinkhorst | 19-10-06 | 17:54

@Kingeef, wat denk je? Maar trouwen met een nicht kan natuurlijk wel... alleen niet volgens de hindoestaanse cultuur denk ik ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:54

Wat een ongelooflijke oetlöl is het toch. Iemand met een woestijnzwijn-mentaliteit mag zijn eigen visie annex mening hebben, maar wel daar in zijn zandbak. Hij schijt over al onze ongeschreven wetten van fatsoen heen. Nederlanders (inclusief de reeds geïmmigreerde wel aangepasten) geven elkaar de hand eyckol. En nou optiefen en die zandhoop irrigeren met je waterlanders. Mooie win-winsituatie!

Deense Postbode | 19-10-06 | 17:54

Hmmm moet wel zeggen dat ze er behoorlijk vrijgevochten uitziet. Misschien beter zo, kunnen ze elkaars jurken aan als ze naar buiten gaan.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 17:54

@ Mercy;

Zou 'ie haar wel een hand geven?

Kingeef1975 | 19-10-06 | 17:52

bovenste rij, 4e van links..

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:52

sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 14:39

Messiascomplex? Oorlogshetzers worden wel vaker voor messiassen aangezien.

Ed Cetera | 19-10-06 | 17:52

zonder hoofddoek ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:51

@ Rappe-L 19-10-06 @ 17:39

Moslim-onthoofdingen... hijs goed! Is dit nou zo'n typisch stukje muzelmannenhumor?
Waardige Nederlanders, dat zijn zeker mensen die onder het mom van 'ik bemoei me nergens mee' hun bek houden over mensen als Faizel? Of die zelfs de grootste idioten als Faizel, Samir en Adje van de B. hun eigen cultuur gunnen?

*Ad Melkert modus aan* Wij zullen niet buigen *Ad Melkert modus uit*

LJBrinkhorst | 19-10-06 | 17:48

@ Rappe-L

Je hoeft hier niet te komen. Bovendien, jij bent Nederlander... Nederland heeft in WO2 de grootste bijdrage geleverd aan de Waffen-SS. Op het hoogtepunt was de SS-Divisie Nederland in staat de situatie aan het Oostfront (oprukkende russen) ernstig te vertragen. Bovendien zijn nergens zoveel Joden weggevoerd in WO2 (absoluut en relatief gezien) dan in Nederland. Wat ik hier mee wil zeggen dat ik altijd zo misselijk wordt van mensen die bij elke discussie WO2 erbij halen zonder in dit tijdvak geleefd te hebben. Het geeft iets treurigs aan, iets stakkerigs.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 17:45

Deze man heeft geen bord voor zijn kop maar een plaat beton van meters dik.

de honden blaffen... | 19-10-06 | 17:42

@rappe L, nu in het Aboriginal Nederlands ;)

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:42

Jammer maar helaas....

Je kan er van vinden wat je wilt, maar volgens mij gaat ie gelijk krijgen.

Er is vroeger wel eens door een enkeling geroepen dat "we nog wel eens de rekening gepresenteerd zouden krijgen" voor het eindeloos binnenhalen en multiculti-knuffelen van "nieuwe nederlanders".
Inburgering ??? bullshit doe maar lekker hoor Achmed.
Spreiding en ghetto vorming tegengaan ?? welnee.. zet ze allmaal maar bij elkaar in de buurt... das wel zo gezellig voor ze.

Zie hier het resultaat van 30 jaar turken en marokanen knuffelen door onze pijprokende geitenwollensokken sociaalwerkers met juchtlederen tas en bijpassende kronan rijwiel. Uiteindelijk lijdt dat tot verlies van je eigen cultuur, omdat de ander ook zijn stukje inbreng daarin wenst te doen.

Overigens... Chinezen buigen naar elkaar
De "black boys" handshake lijkt ook meer op vingerballet dan op een handdruk.
Misschien tijd voor wat zelfreflectie.... wij doen het wellicht al jaren verkeerd !
Handenschudden met mensen... bah.. De meeste wasen hun handen niet ens na het toiletbezoek, of na het neuspeuteren. Mannen en vrouwen die hun inleggertje cq. scrotum op hun plaats leggen alvovens ons een stevige hand te geven is ook al een onfrisse bedoening.

Verdomd.... die gast heeft gelijk!! handenschudden is echt jakkie bah...
Vooral niet meer doen dus.!!!!

Goudkaart | 19-10-06 | 17:40

Van iemand die het kan weten...6:162 procedure door deze kneus is volstrekt kansloos.

Kingeef1975 | 19-10-06 | 17:39

Aanschouw; een stelletje naar fascisme neigende onderontwikkelde Nederlandse fremdenbeangstigden vinden elkaar op GS en komen tot een geheel nieuw fascisitoide radicaal fundamentalisme. Misschien moeten jullie een club vormen en af en toe bijeenkomsten houden, of naar video-tapes van moslim-onthoofdingen gaan kijken. Eventueel kunnen jullie de nederlandse tak van het vlaams blok/belang vormen! Of misschien heeft iemand bij jullie in de familie nog wel wat oude pakken van de waffen SS liggen die passen vast ook nog wel!

Zou er bijna om gaan huilen maar gelukkig zijn er ook nog waardige Nederlanders over. Zoals jullie je gedragen is al hetgeen ooit "goed" was in Nederland verdwenen.

Quare siletis populi in munere vestro?

Rappe-L | 19-10-06 | 17:39

oprotte met die gozert

PieceOfPie | 19-10-06 | 17:32

10 staven dynamiet om zijn middel en bij laag water op een wad zetten... wat webcams erbij en op GS een button waardoor we bij 100.000 votes de explosieven tot ontploffing kunnen brengen. Ik durf te wedden dat dit binnen 5 min is gebeurd ;)

JustMe27 | 19-10-06 | 17:32

@Marshall, zou ik niet doen dan krijgt hij toch nog de staatsbegrafenis waar hij op zit te wachten.

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:30

Ongezien de tyfus en een neqschot van heerlijk dichtbij! (Uiteraard met zijn kop heel erg dicht bij een witte muur)

Marshall'80 | 19-10-06 | 17:28

@commentatort 17:24, LOL

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:26

Zou een mooie boel worden als wij ons hier in Nederland aan iedereen meoten aanpassen van buiten, terwijl ze dat andersom niet doen

JustMe27 | 19-10-06 | 17:26

Hij behoort niet tot de Nederlandse witte aboriginals, niet tot de Surinaamse Aboriginals en een Hindoe kan hij zich niet meer noemen als bekeerde moslim ... wat is hij dan?

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:25

Wat zou helpen...
Zyprexa 3 x dd 5 mg of toch maar een Semap depot?
Afblussen met Seroqel 3x dd 300 mg en wat dipiperon achter de hand als meneer weer wat al te jolig wordt.

vander F | 19-10-06 | 17:25

Sjessuz. waar heeft die aap al die moeilijke woorden geleerd?
ben nogsteeds zijn relaas aan het vertalen met behulp van de Dikke van Dale.. word weer een lange nacht.

Commentatort | 19-10-06 | 17:24

zolang hij niet het respect weet op te brengen onze vrouwen een hand te geven verdient deze voorbeeldmoslim het niet een nederlands paspoort te dragen.

brullioo | 19-10-06 | 17:21

"Ik gaat die baan krijgen ...."

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:18

@LoudAndProud 19-10-06 @ 16:21:
Dat mag ook wel als je meer dan 10 jaar doet over een rechtenstudie.

koerbagh | 19-10-06 | 17:15

Hij is een bekeerde Surie.... zo te horen aan zijn accent..

Rest In Privacy | 19-10-06 | 17:09

Faizel Enaitik hoe zit het met jouw erogene zones? Volgens mij aan die bolle kop te zien staan ze op ontploffen. Een vrouw geen hand geven omdat ze daar een erogene zone zou hebben. Man ga gauw een kameel beffen.

bruinspruit | 19-10-06 | 17:05

Die hypocriete zogenaamde über moslims die mogen voor mij naar psycholoog, ik denk dat elke psycholoog kan ontdekken dat bij deze meneer toch een of meerdere frustraties uit een slechte jeugd of te weinig of te veel ligge fappe in bed voortkomen. Hypocriete gasten allemaal, bah

JustMe27 | 19-10-06 | 17:04

Ik vraag me af wat deze "gefrustreerde" hypocriete gasten onze staat elk jaar kosten... rechtzaak na rechtzaak...
Jongens we leven in Nederland... NE-DER-LAND
Als je een baan wilt hier in NE-DER-LAND waar je omgaat met NE-DER-LAN-DERS, dan is ons respect elkaar een hand geven. Als je dat niet wilt, kun je 2 dingen doen, naar een land waar je wel baan kunt vinden zonder mensen met de hand te begroeten of je aan onze NE-DER-LAND-SE respectvolle waarden aanpassen...

JustMe27 | 19-10-06 | 17:01

Wat een domme lul zeg, laat hem woorden gebruiken waarvan hij de betekenis kent..

Dickvanbil | 19-10-06 | 16:54

Aan de ene kant wil Faizel vrouwen niet de hand schudden, maar ik weet zeker dat hij vanmorgen flink *fapfapfapfapfapfapfapfapfap* heeft gedaan op die video van die Adeau keeperT. Ik denk dat Faizel graag met hem zou willen ruilen. Hypocriete splijtzwam onder onze verdoemde samenleving.

LJBrinkhorst | 19-10-06 | 16:52

LoudAndProud 19-10-06 @ 16:27
Geloof jij nou werkelijk dat hij niet wakker ligt van wat de aboriginals van hem denken? De man bestaat uit 100 kilo pure frustratie en dat is voor 100% aan het feit te danken dat 'wij' zijn superioriteit maar niet willen erkennen.Zelfs de moeilijke woorden zijn bedoeld om indruk op de aboriginals te maken.
Hij weet meer van de rechtsstaat dan de gemiddelde reaguurder? Het moest er nog bijkomen van niet, meneer heeft rechten gestudeerd.
De man is een übernarcist en ik hoop oprecht dat hij flink op z'n bek gaat, misschien is het de enige manier om hem eens tot wat zelfreflectie te kunnen bewegen.

monfer | 19-10-06 | 16:47

@Heintje Davids 19-10-06 @ 16:39
En daar wringt nu juist de schoen.
De Commissie gelijke behandeling heeft al bepaald dat het helemaal niet nodig is om handen te schudden in een publieke functie als teken van respekt.Dat kan ook op andere manieren, aldus de commissie.
Of de rechter dit argument of jouw argument laat prevaleren, weet alleen de rechter.
In elk geval is het veel te vroeg om victorie te kraaien.

LoudAndProud | 19-10-06 | 16:44

LoudAndProud 19-10-06 @ 16:35

Je lijkt te weten waar je het over hebt... Ben je jurist of advocaat ofzo? Het enige wat we kunnen hopen dus is dat de rechter de onzinnigheid van de uitspraak van de commissie inziet en het teniet laat doen. Verdorie, dit is NEDERLAND! Zijn soort uitingen horen niet in zijn geambieerde functie. Jammer dat de commissie dat niet inzag maar zich blind heeft gestaart op het religieuze gedeelte van art. 1.

ScumFrog | 19-10-06 | 16:43

Het zou wel interessant zijn meer van deze Faizal te weten. Gestudeerd? Getrouwd, hoeveel kinderen? Heeft hij al eens eerder gewerkt? Welke baan? Ontvangt hij nu bijstand en kinderbijslag in afwachting van .. Allemaal erg leuk om te weten. Maar ach de antwoorden weten we wel zo'n beetje.

lijn5 | 19-10-06 | 16:41

@LoudAndProud 19-10-06 @ 16:35
Wat de rechter hopelijk ook zal laten meewegen is dat meneer een publieke functie zal gaan vervullen die hij door zijn opstelling niet adequaat kan uitoefenen

Heintje Davids | 19-10-06 | 16:39

LoudAndProud,
Ook rechter?

Bunt | 19-10-06 | 16:38

@sjaakdeslinksesul 19-10-06 @ 16:30
Ik zei het al: Faizal heeft een betere kennis van ons rechtssysteem dan het gros van de reaguurders hier.Een grondwetswijziging heeft er namelijk geen ene zier mee te maken.
Als hij in bezwaar gaat (in het Nederlands; de rechter vraagt om te toetsen of hij terecht of onterecht is afgewezen) en de rechter volgt het advies van de commissie gelijke behandeling (in het Nederlands: geeft Faizal gelijk ,en het college van B&W ongelijk) dan is hij er al.
Niet alleen kan hij dan alsnog de baan krijgen ,maar hij kan inderdaad ook een schadevergoeding eisen wegens discriminatie.
En ik wil jullie niet ongerust maken, maar een aanbeveling van de Commissie gelijke behandeling (en die aanbeveling zegt dat hij moet worden aangenomen!) weegt erg zwaar mee in het eindoordeel van de rechter.

LoudAndProud | 19-10-06 | 16:35

Wilders hoeft helemaal geen verkiezingscampagne meer te voeren,
dat doen de Faizel Enaitiks en de socialisten wel voor hem.

Bunt | 19-10-06 | 16:35

verdonk is boos

radeloos | 19-10-06 | 16:30

@LoudAndProud 19-10-06 @ 16:21
Onzin, zijn verhaal steekt juist niet sterk in elkaar. Hij snapt de procedure wel, maar zou ook zo slim moeten zijn om te snappen dat hij zonder tussentijdse grondswetswijziging keihard op zijn bek gaat.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 16:30

Nog één comment dan @ MiRRoRMaN 19-10-06 @ 16:19
Die opmerking over Nederland die het binnenkort nu echt zat zal zijn lees ik hier nu al een paar jaar in verschillende varianten.
Maar zoals Faizel Enaiti al opmerkte ;het commentaar van GS reaguurders ,daar ligt hij niet wakker van.
En gelijk heeft ie,die hoopvolle mantra "binnenkort hebben we er echt genoeg van en pikken we het echt niet meer" klinkt na een paar jaar net zo hol als de holle vaten die dat geluid voortbrengen.

LoudAndProud | 19-10-06 | 16:27

En, Chileen als je goed naar zijn uitleg over "allochtonen" en "aboriginals" luistert dan begrijp ik je ophef erover niet.Best een goed onderbouwd verhaal.

LoudAndProud | 19-10-06 | 16:23

hij heeft er ook voor gestudeerd

radeloos | 19-10-06 | 16:23

Tja ik zei het al ,het verhaal is nog lang niet afgelopen.
Juridisch zit het verhaal heel sterk in elkaar ,maar hij slaat één stapje over; hij zal eerst de bezwaar en beroepsprocedure moeten afhandelen voordat er sprake is van enige recht op schadevergoeding.
Pas als de bestuursrechter het college van B&W in het ongelijk stelt staat de weg naar een schadevergoeding uit hoofde van schadestaat -of onrechtmatige daadsprocedure open.
Hoe dan ook heeft hij meer kennis van onze rechtsstaat dan de meerderheid van de reaguurders hier, dat geef ik hem na.

LoudAndProud | 19-10-06 | 16:21

Ik vind dat hij Aboriginals discrimineert...

j0b | 19-10-06 | 16:21

hij heeft wel de aandacht ,misschien dead zwijgen?

radeloos | 19-10-06 | 16:21

Die dikke papua moet gewoon zijn bek dichthouden. Aboriginals m'n reet op een dag is Suikeroompje Nederland het ZAT.

MiRRoRMaN | 19-10-06 | 16:19

Ik had trouwens deze gang van zaken al voorspeld de assh*l* is te lui om te werken. En nu een schade vergoeding eisen en dan is ie voor de rest van zijn leven binnen. Volker where are you? Your country needs you.

Weisse rose | 19-10-06 | 16:18

Of bedoel je zijn geweldige woordenschat Roku? Shit nee, daar heb je me hoor. Ben ik even door de mand gevallen... Verdorie, jij bent slim!

ScumFrog | 19-10-06 | 16:17

sorry gediscusieerd of zoiets hahaha

radeloos | 19-10-06 | 16:16

Farizeeër Enaitik!

borderliner | 19-10-06 | 16:15

hieruit blijkt weer eens duidelijk, dat er nog een idioot rondloopt, die nodig tbs moet krijgen. Hij wil klantmanager worden bij de soos, waarschijnlijk is hij ervaringsdeskundige. Zijn hand ophouden kan hij waarschijnlijk wel.

anchorman | 19-10-06 | 16:15

Nee roku een scepter voor deze man over zijn rug en dan breken dat ding.

Weisse rose | 19-10-06 | 16:15

er word hier wel eindeloos over die gast!!!!! (geen arbeider ) gediscuteerd
dead zwijgen die *****

radeloos | 19-10-06 | 16:14

RooKuuU 19-10-06 @ 16:09

Beste Roku, waar zou ik jaloers op moeten zijn? Op zijn geweldige instelling van niet willen integreren? Niet willen erkennen dat hij in 0031 woont waar gewoon bepaalde omgangregels zijn waar je je gewoon aan dient te houden, VOORAL in de functie die hij ambieert. Ik heb het idee dat het hem wel degelijk gaat om te provoceren om op die manier schadeloos gesteld te kunnen worden voor de zg. materiele en inmateriele schade die hij 'geleden' heeft. Ik heb totaal geen respect voor die man dus ik kan werkelijk niets bedenken waar ik ook maar een beetje jaloers op zou kunnen zijn. Maar jij kan dat blijkbaar wel... Nou, laat maar horen.

ScumFrog | 19-10-06 | 16:14

geef mij kouwes maar die is nog te volgen

vieze harry | 19-10-06 | 16:12

wat the **** is een orthodoxe moslim?

radeloos | 19-10-06 | 16:12

@Scumfrog

Ik ruik jaloezie?

RooKuuU | 19-10-06 | 16:09

Ah, RookuuU eauk weer uit de klamme lappen

kneuterzak | 19-10-06 | 16:09

Wat wil die beenham met baard nou toch bereiken?

wattiserdan | 19-10-06 | 16:09

Zo zeg, die heeft zich goed voorbereid met zijn woordenboek! Wat een lulkoek, typisch voorbeeld van: ik wil me niet aanpassen maar ik wil wel alles krijgen... Ik heb toch slechts een IQ van een idioot volgens hem dus kan ik het gewoon zeggen... Faizel, val eens heel hard dood wil je! Je bent geen Nederlander, hoeveel dure woorden je ook gebruikt... Hou op met jezelf zielig voelen en zoek een baan die bij je past... Schapenhoeder ofzo.

ScumFrog | 19-10-06 | 16:07

Deze Gozer. Respect voor hem!

RooKuuU | 19-10-06 | 16:05

Andere kant, welke vrouw zou van deze randdebiel een hand willen hebben eigenlijk ?

Randall | 19-10-06 | 16:01

Aboriginals - een nieuwe geuzennaam?

borderliner | 19-10-06 | 16:01

Meneer Facial Lunatic, je bent een dik vies varken. Ik hoop dat je spoedig en pijnlijk sterft,liefst met een bloedworst in je aars. Mafkees!

braadlap | 19-10-06 | 16:01

en·ta·me·ren (ov.ww.)
1 een begin maken met => beginnen

Oh, hij wil een rechtzaak beginnen. Goh.

broomstick | 19-10-06 | 16:01

Gewoon volhouden Rotterdam... ik zeg..."hand in hand kameraden"

Hangkast | 19-10-06 | 15:56

Hoor ik het nou goed? Is het z'n intentie om terechtgesteld te worden? Ik dacht eerst dat hij tewerkgesteld bedoelde maar dat zal wel mocro-humor zijn...

Dr00gkl00t | 19-10-06 | 15:54

Als ik dan als autochtoon een Aboriginal ben, dan is het toch niet erg dat ik Fiazal gelijk stel aan een joodse kolonist?

Dr00gkl00t | 19-10-06 | 15:52

Meneer Enaitik,

Ik heb begrepen dat u deze site bezoekt en de berichten leest, dus bij deze zou ik u graag iets willen zeggen ;
Ik ben Nederlandse woonachtig in Griekenland, ik ben dus een allochtoon hier.
De manier waarop mensen elkaar hier begroeten is anders dan in NL, namelijk met 2 zoenen en altijd een hand geven.
Ik kende dat niet vanuit Nederland, vooral het zoenen niet, dat doen we alleen als we iemand heel lang niet hebben gezien, of een verjaardag etc.
Mensen weten bij mij vaak niet wat te doen, wel/niet zoenen, wel/niet een hand geven en ik voel daardoor hun ongemak en voel mijzelf daardoor weer een beetje lullig , ik probeer me aan te passen en gaat inmiddels stukken beter en ik voel me daardoor ook beter, de omgang gaat een stuk makkelijker, het is nu eenmaal heel simpel, ik woon hier nu al 8 jaar en ik kan mezelf Griekse noemen, want ik ben ook nog met een Griek getrouwd, maar het aanpassen is iets wat ik zelf moet doen, de samenleving past zich niet aan mij aan.... met alle respect.
Ik wens u een goede toekomst.

Griekse deaus | 19-10-06 | 15:48

geef die sukkel een paar handschoenen, zijn we daar ook weer vanaf

barf | 19-10-06 | 15:45

Kan ik ergens tshirts bestellen met daarop de tekst "Ik ben een Aboriginal"
(of abborioginals...)
Blijkbaar hoor ik immers ook tot een etnische groep. Nu kan ik ook subsidie gaan trekken!!!!!!

vergruizer3 | 19-10-06 | 15:45

Faizel Enaitik, maak het jezelf niet zo moeilijk jongen. Als je geen handen wil schudden moet je het zelf weten, maar zoek dan ook een baan waarbij dat niet hoeft. Als christen aboriginal zoek ik zelf ook iets wat niet tegen m'n geloof instrijkt en ga ik al helemaal niet mijn mening aan anderen opdringen.

MacTreck | 19-10-06 | 15:43

beter een rechtzaak dan zchzelf opblazen...

......Duiveltje... | 19-10-06 | 15:41

ei

Jan Passant | 19-10-06 | 15:40

Mister 10 19-10-06 @ 15:36

Dan krijg je gewoon een hand terug....

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 15:38

Jammer faiz. Tien jaar terug was heel links opgevlogen om je extreem rechtse kont te kussen. Nu sputteren ze alleen nog maar wat.
Veel bakzijl gewenscht

Jan Passant | 19-10-06 | 15:38

Dit is wel de nummer 1 lutser van 2006 hoor.... dure woorden proberen te gebruiken(verzinnen)... en uiteindelijk snapt hij zelf niet meer waar het over gaat
Faizel my brother you can shake my chram and go to kazachastan

OuweHoer Hackbar | 19-10-06 | 15:38

Wat zou er gebeuren als ik uit respect voor de vrouw in Marokko een vrouw de hand schud?

De deaudstraf?

Mister 10 | 19-10-06 | 15:36

@viktor kanzarmi
Snieklaas? Das geen jurk koekie, das een lange jas. En trouwen, Snieklaas komt een paar dagen en pleurt dan weer voor een jaar op. Oops...

Plop | 19-10-06 | 15:35

Handen eraf *tjop* *tjop* protheses erop probleem opgelost.
En nu weer over tot de orde van de dag.

Stompvoorwerp | 19-10-06 | 15:35

Hij wil toch gelijkheid van mensen behandeling nou geef dan vrouwen ook een hand en donder op te zeuren ik word moe van zulke mensen!

Ecke | 19-10-06 | 15:33

Faizel gebruikt regelmatig de term "samenleving". Om echter met elkaar samen te kunnen leven dien je je aan de belangrijkste gedragsregels van die samenleving aan te passen. Doe je dit niet, dan sluit je jezelf ervan uit .
(geldt uiteraard ook voor aboriginals)
Faizeltje sluit zichzelf uit met zijn "discriminatoire behandeling" door vrouwen de hand te weigeren. Moet ie verder ook niet zeiken en de consequenties van zijn gedrag aanvaarden.

Weet overigens niet waar z'n roots liggen, maar ik denk de uitslag al te weten als ie voor een soortgelijke functie in bv Marokko (of elk willekeurig ander moslimland) zou solliciteren en zich op eenzelfde manier zou etaleren.....

Jean Bal-zac | 19-10-06 | 15:31

Als die lutsert de rechtzaak verliest geeft hij niet zichzelf de schuld maar de xenofobe rechter.

Hans Anders | 19-10-06 | 15:30

Ik moet erg hard huilen van die man en van sommige reacties ook weer een beetje. Maar vooral van die man. Mag die weg uit NL? Snel...

mm1 | 19-10-06 | 15:29

Tsjonge jonge.

Clasificeren, entemeren, provoceren en badineren.

Ik zeg creperen, electrocuteren, fusileren en elimineren.

Mister 10 | 19-10-06 | 15:29

van Maerlant, Rosalie, Deense postbode en Murdockyoufool. Mijn reakties staan in het vorige Faizalstuk. (Werk, weet je...)

gevallenverstand | 19-10-06 | 15:27

Gast als je dit leest, ga eens bij jezelf ten rade. Ze discrimineren niet op basis van je geloof maar op basis van hoe je je werk gaat uitvoeren. In een multicultureel land zal in geval van interactie iedereen zich aan moeten passen aan de regels van de hoofdcultuur om misverstanden/conflicten te voorkomen. Dit is wat jij niet doet, je beledigt hier een vrouw als je die weigert een hand te geven.

Beaulav | 19-10-06 | 15:26

Hij kan wel een eenmanspartij beginnen. Met zijn gigantische woordenschat moet hij toch wel dat zeteltje van D66 kunnen afpikken.
Hij zal ondertussen wel aanbeden worden door z'n minderjarige mocro-vriendjes.

drekzooi | 19-10-06 | 15:25

Entameren of visiteren? Wat dacht je van elimineren?

scc | 19-10-06 | 15:23

Volkomen terecht dat deze man is afgewezen. Mocht de rechter beslissen dat hij alsnog moet worden aangenomen, dan kunnen ze hem altijd nog weigeren omdat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst.

jacl | 19-10-06 | 15:23

Lozen die Commissie Gelijke Behandeling.

Islamofoob | 19-10-06 | 15:21

ik kan die vent nog geen minuut aanhoren.Ik word zo pissig als ik dit hoor,in wat voor een waanwereld leeft die idioot?

pflurbur | 19-10-06 | 15:20

Ik heb eens even nagedacht om deze meneer van een passende funktie te voorzien. En zie hier:
www.efteling.nl/Page.aspx?PageId=231&a...

Beste, Faizel Enaitik onder het knopje aktueel---vakatures vind u informatie om deze voor u geschikte job op te eisen.
P.S. U mag uw vlooienbaard en Ali-Baba pak tijden het uitoefenen van uw werk geweaun blijven dragen.
Mvg Uw uitzendconsulente

kneuterzak | 19-10-06 | 15:19

Toch verbaasinwekkend dat een links georïienteerd persoon als ik steeds vaker denk:'jezus, sterf toch eens hoerenjong en flikker op naar je eigen woestijn-hijkneuter- flikkerneukende josti land en neem die pedofiele kamelenneukende allah van je mee" En dan heb ik ook nog es een IQ van 145.. de tering.

de Botte Bijl | 19-10-06 | 15:16

Hij wil 'te werk gesteld te worden'.
Is de betuwelijn al klaar?

misti | 19-10-06 | 15:14

Kan die gast niet ongezien de tiefus krijgen...?

Xyphor | 19-10-06 | 15:14

Hij is niet helemaal fris: gaat lopen klagen bij de Commissie voor Gelijke Behandeling notabene! Zegt genoeg...

Cluebie | 19-10-06 | 15:13

Bij tewerkstelling in Siberie geld wel of niet handenschudden niet als een doorslaggevende factor.

Frank Scenario | 19-10-06 | 15:12

@ed.. 19-10-06 @ 14:58

Onder een hele grote linksdraaiende steen.

KaiserSoza | 19-10-06 | 15:12

LOL@LJB 15:00
Zo had ik het nog niet gezien.
@Muxje 15:00
Nee, ongeacht de politieke kleur van de rechter zal hij geen gelijk krijgen. De gemeente rotterdam stelt zich nl op het standpunt dat al haar klanten recht hebben op gelijke behandeling, dat is art 1 van de grondwet. De rechter hoeft hierover dus niet eens een principiele uitspraak te doen. De CGB deed dit wel, maar dan door een schandalige omkering van feiten.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 15:08

Faizel enaitik ook wel bekend als crazy fool annex roku.

De zwaarden zijn geslepen.

solidstate | 19-10-06 | 15:08

@Shadylololol Gelijk heb je.

Faizel, schattig varkentje (tenminste zo zie ik je)... Denk je nog altijd dat je martiaal bent voor klantmanager.. Gok zo maar, dat je nu eerder als klantverschrikker ken werken verder laat je duidelijk zien niet te beschikken over de capaciteiten die je nodig hebt als klantmanager, verwacht ook niet dat er ergens een werk plek is waar je tussen de rest van het personeel past, je speelt idd een spelletje schaken, alleen heb je met je laatste daden, jezelf heel mooi schaak mat gezet.

Ik zou zeggen, kruip lekker terug onder je steen man, je helpt jezelf zo niet even als je broeders, ze zullen op jou terug kijken als "de moslim die het verder heeft verziekt".

Maar goed, doe lekker wat je niet laten kan, je komt jezelf vanzelf tegen.

szol2001 | 19-10-06 | 15:08

Faizel Enaitik, zuigen moet u aan een vrouw overlaten, als ervaringsdeskundige kan ik u zeggen: die kunnen dat veeeeeeel beter.
U zou beter eens bij de Efteling solliciteren. Ze hebben vast nog wat vacatures openstaan in het sprookjesbos.
Ik denk dat de profeet M. zich omdraait in zijn graf voor types als u.

der Wunderhund | 19-10-06 | 15:05

Buitengewoon genuanceerde uitspraken, in tegenstelling tot een boel uitspraken hier op GS.. Meneer Faizel spreekt uitstekend Nederlands en is taalkundig bijzonder prima onderlegd.

Tizzle | 19-10-06 | 15:05

hmm.. gebruikernaam admin w8woord admin blijkt niet goed te zijn.. is dit stiekem een nieuw spel van GS? Of loopt er iemand opzichtig te falen bij het linkje maken?

Bloedhoest | 19-10-06 | 15:05

En met allebei de gerechterlijke stappen gaat ie de boot in.

RedScorpion | 19-10-06 | 15:05

Theo van Gogh is voor minder doodgemaakt dan wat dit geval uitbrengt

Eddie Vedder | 19-10-06 | 15:03

@Ed
Geen één voorgaande intelectuele moslim was zo duidelijk als deze !

Indiana | 19-10-06 | 15:01

@ plop

En Snieklaas dan, Einstein van Pernis?

viktor kanzyani | 19-10-06 | 15:01

Ik vrees trouwens dat die rechtszaak wel eens slecht kan aflopen, zeker als we een rechter krijgen die bang is om een principiele uitspraak over deze kwestie te doen. In dat geval zal hij Vaagsel gelijk geven op een technische grond, bijvoorbeeld door te stellen dat Rotterdam misschien (niet zeker) wel gelijk heeft maar dat ze hem dat op een onjuiste manier hebben meegedeeld, of dat ze beter naar de zaak hadden moeten kijken.

Muxje | 19-10-06 | 15:00

Meneer Faizel Enaigetikt opent ons i.d.d. de ogen. Wij zijn de aboriginals, de fundamentalistische muzelmensch is de kolonisator die de abo's onder de duim wil krijgen met zijn verheven morele wetten en codes. Zeg eens meneer Faizel, is u bekend dat de eerste kolonisten in Australie voornamelijk criminelen waren? Ziet u ook een parellel?

Met respectvolle groet, diepe buiging,
LJB

LJBrinkhorst | 19-10-06 | 15:00

Ik leg in een Rotterdamse deuk hiero om die randdebiel.

Wat denkt hij wel niet, maugaul. Zaadbal eerste klas is het.

<opa in 1971> alleen wijven dragen jurken, anders ben je homo</opa in 1971>

Plop | 19-10-06 | 14:59

Kun je je zo vet vreten van een uitkering ?
Kunnen we hem niet in de zandbak onder de middelandse zee dumpen ?
Kunnen we hem zijn hand niet afhakken als hij er toch niet mee begroet?
Hopelijk hebben we niet teveel van zulke arrogante kleaudtzakkuh in NL.

autochtoontje | 19-10-06 | 14:58

Kan die dikke vette moslim racist ons land niet worden uitgezet.Pas als hij vrouwen homo,s en Joden als gelijkwaardig accepteerd mag hij blijven(In uitzendcentrum Ter Apel dan)

reconquista | 19-10-06 | 14:58

@indiana
*Hier hebben wij jaren op gewacht
Een zogenaamde intelectuele Moslim die precies het ware gezicht van de Islam laat zien,namelijk intollerant,discriminerend,eisend
en totaal geen respect opbrengend voor andere culturen/geloven *
waar ben je al die tijd geweest dan? jupiter?

ed.. | 19-10-06 | 14:58

-weggejorist-

F. Wood | 19-10-06 | 14:58

Het idiote is dat de mediae die gek maar steeds blijven bevragen, zodat hij zijn mongeaulenpraatjes kan blijven uitstorten. Djiezus, wat een slappe zak. In de Gouden Kooi met hem!

De Ware Vrijheid | 19-10-06 | 14:57

Deze bosmongeaul lijkt me een heerlijke inspiratiebron voor Boze Buur

Karel Kruizenruiker | 19-10-06 | 14:55

Hulde aan meneer Faizel Enaitik

Hulde ! Hier hebben wij jaren op gewacht
Een zogenaamde intelectuele Moslim die precies het ware gezicht van de Islam laat zien,namelijk intollerant,discriminerend,eisend
en totaal geen respect opbrengend voor andere culturen/geloven (tenslotte is het weigeren van een hand in onze aboriginal cultuur,zeer kwetsend)
Hulde ! steeds meer en meer van onze linkse vrienden zullen gaan inzien dat u en uw trawanten een dreiging vormen voor elke beschaafde samenleving.
En ja wij(De Abboriginals) hebben de linksen nodig! Rechts is teveel verdeeld en er hang altijd de geur van bepaald extreemisme omheen.
Ja,ook bij mij is de politieke correctheid vanaf mijn kinderjaren ingestamt(Die Chico Lama is gewoon een vies spugend beest ! )
Maar dank zij u meneer Faizel Enaitik weet ik nu beter en elke keer wanneer u weer iets van zich laat horen,zullen er bij meer de ogen geopend worden!
Dus procedeer door! tot minimaal het europees hoge gerechtshof,laat zoveel mogelijk en op elke manier uw mening horen!
want wij hebben u nodig en ik beloof dat als u sterft en wij weer gewoon Nederland zijn,met onze Homo's,Joden,katholieken,protestanten,atheisten,mensen met een blanke,bruine,zwarte,blauw met geel randje kleur die WEL gezamelijk in vrede willen leven met respect voor elkaars/geloof/cultuur/ras.
Dan zal ik een oproep doen op de de regering om u een staatsbegrafenis te geven tenslotte bent u:
De Moslim die ons de ogen opende.

Indiana | 19-10-06 | 14:55

@J-One, mooi kudt voor seedorf ;-)

cecotto | 19-10-06 | 14:55

"We moeten kijken of er ook andere manieren zijn om mensen respectvol te begroeten, en ik denk dat ik dat doe." Ja hoor, 'aboriginals' is een erg respectvolle aanspreekvorm voor de autochtone bevolking. Zeker als die aboriginals jouw uitkering betalen. Faizel, doe ons een plezier en sluit jezelf eens een jaartje of drie op in je huis

die hofstadtgruppe | 19-10-06 | 14:54

@sjaakde(S)linkselul 2 14:39
Wat een devaluatie van het Messiascomplex. Ik denk dat ik het mijne nu maar in de aanbieding doe.... Wolven vang je met warme lammeren...... schapen met Allah.

Jane Doe | 19-10-06 | 14:53

662 of 6:162?

De onrechtmatige daad staat omschreven in artikel 162 van het 6e boek burgerlijk recht.

De CGB staat toch al niet met twee benen op deze wereld dus hun oordelen zijn niet echt geweldig. In het verleden als vaker verbaasd over die troep die zij uitkramen. De aboriginals hebben regeltje en meneer weigert. Even goede vrienden maar dan moet je niet zeiken.

Faizel, doe eens mooi zitten en poot geven! :)

mva81 | 19-10-06 | 14:52

Ik begrijp niet dat zo'n lul uberhaupt al in beeld is geweest voor die functie. Het is toch overduidelijk dat hij zwaar gestoord is en een zeer twijfelachtig wereldbeeld bezit.

Hodja | 19-10-06 | 14:52

1 positief punt aan die kneus ... hij wil werken !!

RAI` | 19-10-06 | 14:51

"Wie betaald, bepaald" moet natuurlijk "wie betaalt, bepaalt" zijn.

DJW | 19-10-06 | 14:51

Als ik in zijn land de Nederlandse normen en waarden uit zou dragen op de manier zoals hij de zijne hier uitdraagt, zou het slecht met mij aflopen. Waar haalt zo'n idioot de arrogantie vandaan om te denken dat iedereen zich maar even aan hem aan moet passen. En onderscheid op niks gebasseerd...? Wanneer allochtonen evenveel belasting bij gaan dragen (wie betaald, bepaald), niet langer opvallen in criminaliteits-statistieken, niet eisen anders behandeld te worden en in het openbaar Nederlands gaan spreken dan is onderscheid niet langer ergens op gebasseerd (kan nog wel meer punten opsommen maar laten we hier eens mee beginnen). Tot die tijd zijn er voldoende criteria op basis waarvan onderscheid te maken is. En ja.... als meerderheid heb je meer rechten om te spreken over de inrichting van dit land (Dat heet hier democratie). Daarbij is de inrichting van een land voor een belangrijk deel het resultaat van de geschiedenis van een land. In Nederland maakt de islam en haar normen geen deel uit van de geschiedenis en is deze dus ook niet van invloed geweest op de inrichting van dit land (gelukkig maar). Iemand die zich niet kan vereningen met de Nederlandse normen en waarden kan beter vertrekken.

DJW | 19-10-06 | 14:49

-weggejorist-

Shadylololol | 19-10-06 | 14:48

Dit is het bewijs een hoog IQ geeft een hogere kans op een borderline stoornis. Doe eens je pilletjes slikken Faizel.

BroodenSpelen | 19-10-06 | 14:47

Ere wie ere toekomt. Deze man heeft wel amusementswaarde. Lekker steeds hoger van de martinitoren laten blazen, die triomphallus.

Howlin' Mad | 19-10-06 | 14:44

Audiofuck? Boze Buur, Please :P

Hakbarrr | 19-10-06 | 14:44

De beste man heeft wel een enorm minderwaardigheidscomplex, die dwang om maar duur taal gebruik te bezigen, het roemen van zijn eigen IQ, zichzelf vergelijken met grootheden uit de geschiedenis (overigens de geschiedenis van satan, lees: USA) en maar schermen met zijn opleidingsgraad. Verdomme studeren is doodnormaal, niks bijzonders maar nu het hem betreft is het plots wereldnieuws, hij discrimineert zichzelf feitelijk. Enige leuke is "Aboriginals" tenopzichte van "Finnen", chapeaux!

de Botte Bijl | 19-10-06 | 14:44

Hehe meneer wil tewerk gesteld worden. Dat kan. Hier heb je stukjes ijzer, ga daar maar fijn paperclips van buigen.

Raven | 19-10-06 | 14:43

Woehahaha , dat word genieten, we kunnen natuurlijk van GS wel een online beeldverslag verwachten van de aankomende rechtszaak.

kneuterzak | 19-10-06 | 14:42

Sterf, handenschudder, sterf!!
(oops. krijg ik nou een sommatie van Mohammed, Mohammed, Mohammed en Mohammed)

empe04 | 19-10-06 | 14:41

@mezelf: willen = kunnen natuurlijk.

sammy de moraalridde | 19-10-06 | 14:41

Niet boos worden allemaal, wie lacht er het laatst? Stel je ben een narcist. Type dat zich eigenlijk te goed voelt voor de mensheid. Dan wordt je geconfronteerd met de realiteit. Je groeit op in de Oranjeboomstraat tussen al die andere losers. Je gaat studeren maar trekt het net niet. Dan merk je dat als je de fundi uithangt je ineens aandacht krijgt, mensen angstig voor je worden en... je komt zelfs op TV! Kom daar maar eens om met die 10.000-en Idols losers.
Dit smaakt naar meer en je gaat door en door. Als je echt stoer bent dan eindig je als Mohamed B. als je een poseur bent als Samir A. dan eindig je in de vergetelheid van een marginaal bestaan als oude, dikke uitkeringstrekker.

BASinnic | 19-10-06 | 14:41

Pfwoooiiinnggggdooinnnnggwwwaauuuwwwaauwuaawww
*speelt lekker nog even een moppie didgeridoo

John McClane | 19-10-06 | 14:40

Finale doodsteek? Wat is dat nou weer? Je moet wel een heel hoog IQ hebben om dat te willen begrijpen.

viktor kanzyani 19-10-06 @ 14:31: Ik denk dat hij bij Abouthaleb ook niet welkom zou zijn. Die heeft al eens eerder gezegd dat orthodoxe moslims zich bij een sollicitatie moeten aanpassen.

sammy de moraalridde | 19-10-06 | 14:40

Die door de Nederlandse Umma naar voor geschoven pion moet even worden geslagen.

W3a7herman | 19-10-06 | 14:40

Als die lutser de rechtszaak wint emigreer ik per direct... geen zin om in een land te wonen wat zijn eigen identiteit op een rod satijnen kussentje met gouden kwastjes aan zo'n figuur overlevert... heb veel respect voor andere culturen, mag ik dan aub ook een béétje trots zijn op die van mezelf?

Pepsicle | 19-10-06 | 14:39

"Wolven moet je met wolven vangen", zei Faizel. De man leidt gewoon aan een messiascomplex. Hij wil voor zijn broeders en zusters (die er voor 95% overigens niet eens om gevraagd hebben) een overwinning behalen opmonocultureel nederland. s'Avonds droomt hij van een eigen standbeeld in het nieuwe islamitische Nederland. Faizel, je gaat die rechtszaak verliezen eikel, maar je bent verblind door ambitie en te stom om te begrijpen waarom.

sjaakdeslinksesul | 19-10-06 | 14:39

kan het fotofuck onderwerp, met deze mongool in de hoofdrol, alvast op de frontpage, dan kunnen we nog wat onder werktijd gaan knutselen

QB (ja die.....) | 19-10-06 | 14:36

zullen we hem maar gewoon doodzwijgen dan?

wie is voor?

Harry de Beuker | 19-10-06 | 14:35

helaas niet ongezien maar toch maar : de typhus

Randall | 19-10-06 | 14:35

Gelukkig heeft Vrouwe Justitia de handen al vol met zwaard en weegschaal en kunnen we het handje schudden overslaan.
.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...
.
Mijn voorspelling: Faizel kan het schudden met zijn overwinning... Vrouwe J. ziet ook met blinddoek heel scherp.

Jane Doe | 19-10-06 | 14:35

Toch bekt dat best lekker he "geehnstehl punt ehnehl" zelfs als je dat uit een dwaze moslim hoort.

LordBathory | 19-10-06 | 14:34

Abionormaal hard anaal moet ie genomen worden, zal m goed doen!

Wokkel | 19-10-06 | 14:34

ik weet het al hij is een abboriogianaal

reemigdepeemig | 19-10-06 | 14:33

@viktor
je bedoelt politiek gebruik... gewin heeft ahmed nooooit gezegd!

ed.. | 19-10-06 | 14:32

Doet me denken aan de Sam & Moos mop (mag dat nog zonder voor antisemiet te worden uitgemaakt?).

Sam, die erg stottert, solliciteert als nieuwslezer bij de staatsomroep. Wordt afgewezen, omdat hij te lang over het nieuwslezen doet. Zegt Sam tegen Moos: "Wat een discriminatie: Zijn allemaal antisemieten bij de omroep".

lijn5 | 19-10-06 | 14:32

Wat zou Ahmed Aboutaleb hier nu van vinden? Laat 'ie er eens iets over roepen, desnoods voor politiek gewin.

viktor kanzyani | 19-10-06 | 14:31

schuif even een stukkie op Coot... ik moet ook

sexpack | 19-10-06 | 14:31

@amaster
*dit soort lui vinden alleen zichzelf en hun opvattingen belangrijk en hebben totaal geen respect voor andere opvattingen.*
what else is new...

ed.. | 19-10-06 | 14:31

Hahahaha die gozer kan beter weer terug in de woordenboeken duiken met de hoop zijn hoogstaande woordjes op de goede manier te gaan gebruiken. Wat een figuur...
Verder geeft KaiserSoza goed aan waar het omdraait.

Wokkel | 19-10-06 | 14:31

"Ik blaak nog steeds van dat triomfantisme..."

Waar haalt die vent het vandaan... Ga Eens Deaud!!!!!!

EverfleX | 19-10-06 | 14:31

wat een achterlijke rotkop heeft die... eehhh.. jah wat is het eigenlijk... lijkt wel een abborioginal

reemigdepeemig | 19-10-06 | 14:31

lol@hekkensluiter

cecotto | 19-10-06 | 14:31

Hij is de vaandeldrager van de islam. De verkenner van de jihad. Mergelt de wet tot op de letter uit. De gematigde moslims (?) zwijgen in alle talen.

Ed Cetera | 19-10-06 | 14:30

gewoon dronken voeren en 400 km. ten noordoosten van Moskou uitzetten.
Het postuur heeft hij alvast.

wijsvinger | 19-10-06 | 14:29

@ draaitafel

Jij bent grappig. Fortuyn is een omhooggevallen narcist met xenofobe trekjes en deze meneer is je held. Zo lust ik er nog wel 3.

viktor kanzyani | 19-10-06 | 14:28

na de geweldige uitleg van het juridisch systeem:
"het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: dat ik wil dat de rechter de handel van de SD toetst..."
erhm.
Johan Cruijff alert?

mvg | 19-10-06 | 14:28

-weggejorist-

Shadylololol | 19-10-06 | 14:28

had je hem moeten zien bij witteman en die struisvogel. dit soort lui vinden alleen zichzelf en hun opvattingen belangrijk en hebben totaal geen respect voor andere opvattingen. en wij moeten die van hem wel respecteren? hahaha. alleen die hatelijke kop van m al. flikker toch op clown

amaster | 19-10-06 | 14:27

Volgens mij heeft iemand een Enaitik van de molenwiek gehad...

Dragodeon | 19-10-06 | 14:27

En o, ja, 'wordt' moet natuurlijk 'word' zijn.

*hevig geemotioneerd hoofd tegen beeldscherm beukend*

KaiserSoza | 19-10-06 | 14:27

Een 662 procedure? wasda? het is nog altijd een 6:162 BW procedure.
Voor een succesvol beroep op art. 6:162 gelden 5 vereisten. Eerste vereiste is een inbreuk op een recht. Er is helemaal geen inbreuk gemaakt op een recht van meneer de handen-schud-weigeraar.
Ik denk dat een beetje rechtert zich bijkans onder de tafel lacht.
Toch hoop ik dat ie gaat procederen hebben we weer te lachen. Wat een uber n00b
HAHAHAHAHAHA

Shadowlyse | 19-10-06 | 14:27

ALI BABA ga nu gewoon je opleiding afmaken i.p.v. on via de belasting aan je onnozele rechtsgang mee te laten betalen....

jottum | 19-10-06 | 14:27

lol in gebrekkig nederlands moeilijke termen bezigen en deze ook nog foutief uitspreken om je luisteraars te imponeren.... wat een vadsige lutser... typisch geval van mischien-kan-ik-voortaan-beter-mijn-varkenslap- dichthouden-want-alles-wat-ik-zeg-werkt-averechtsisme

.ppjw | 19-10-06 | 14:26

Gefeliciflapstaart Faizel,je hebt de meest besproken baan van 0031 niet gekregen.Aan moeilijke woorden heb je geen gebrek,weet je zelf wel wat je zegt.En voor dominante begroetingsvormen moet je is een ex-voetbalvrouw proberen.
Verder zeg ik,Ophoerrren.

Zure prak | 19-10-06 | 14:25

Weet die eikel zelf wel waar hij over praat?</B>
Hij heeft in de "van Dale" een paar moeilijke woordjes opgezocht en gebruikt die meerdere malen in het interview.</B>
Die lutser wil zelfs geld gaan eisen voor de schade die hij zou hebben geleden.</P>
*Gaat boven de wc-pot hangen en begint te kotsen van die eikel*

Coot | 19-10-06 | 14:24

Ach arm Vaderland...... was er in die goeie ouwe tijd gewoon nog het Zutphense Juffrouw arrest om de onrechtmatige daad wat sjeu te geven.... nu stevenen we af op het Faizel arrest.... geef mijn handje/landje maar aan Fikkie.

Jane Doe | 19-10-06 | 14:24

Mensen kap eens met dat badinerend gedrag :p

titsme | 19-10-06 | 14:23

@wahwow:
ik dacht dat de od iets specifiek civiels was, ik weet wel dat ieder strafbaar feit in beginsel ook een od oplevert. is dat wat?
maar goed, ik ben geen strafjurist. dus ik zal me bij mijn leest houden. ;)

mvg | 19-10-06 | 14:23

-weggejorist-

Bastard From Hell | 19-10-06 | 14:23

Weet die eikel zelf wel waar hij over praat?</B>
Hij heeft in de "van Dale" een paar moeilijke woordjes opgezocht en gebruikt die meerdere malen in het interview.</B>
Die lutser wil zelfs geld gaan eisen voor de schade die hij zou hebben geleden.</P>
*Gaat boven de wc-pot hangen en begint te kotsen van die eikel*

Coot | 19-10-06 | 14:23

Het is zelf een aap-original.

Traag | 19-10-06 | 14:23

Borat zonder humor.

Jean Panique | 19-10-06 | 14:23

hoe kan hij een advocaat betalen van zijn bijstandsuitkering? Zou wel eens uitgerekend willen zien hoeveel zo'n figuur onze staat al heeft gekost. En dan te bedenken dat deze baard allemaal probleem kostenpostjes gaat fabriceren met zijn hoofddoekje

kaashandelaar12 | 19-10-06 | 14:23

Faizel, ik leg het nog 1 keer uit:

We hoeven geen mediageile, dikgevreten, dikdoenerige naricstische klantenmanager in Rdam! Daar hebben we er al zat van, DAAAAAG!

DutchXTC | 19-10-06 | 14:23

Wat een mediageyl kereltje, zeg, laten we nog even bij het begin beginnen, als ik bjivoorbeeld solliciteer naar een functie die geheel binnen mijn capaciteiten ligt, maar ik heb een hanekam, een dozijn gezichtspiercings en tatoeages op handen en voeten, is het volgens mij echt niet vreemd, ondanks dat dat mijn geloofovertuiging is, dat ik niet aangenomen wordt voor die functie waarin ik interactie moet hebben met clienten, uit aborigineel oogpunt, dan.

KaiserSoza | 19-10-06 | 14:23

Kan iemand het accent van die interviewaboriginal plaatsen?

viktor kanzyani | 19-10-06 | 14:22

@draaitafel;
we weten allemaal hoe het met narcissus afliep.
heb je trouwens wel eens oscar wildes versie van narcissus gelezen? ook leuk.

mvg | 19-10-06 | 14:21

En mooi wel dat ie het gaat winnen .. dit is een schaakgrootmeester ! mark my words ! mark my words !

Draaitafel Demagoog | 19-10-06 | 14:21

@mvg 19-10-06 @ 14:07

Ik dacht al; waar staat die goede oude onrechtmatige daad dan nog meer?
(Jajaja, ik weet WSr!)

WahWow | 19-10-06 | 14:20

Is hij soms de enige werkeloze in verRotterdam ofzo, of 'hij niet begrijp niet doen' dat je ook wel eens afgewezen kan worden ?

anyway hij gaat voor de hoofdprijs: schadevergoeding und snell want er is grote discriminazie terwijl meneer 'te werk gesteld wil worden', nou dat laatste kan hoor, er zijn nog heel wat straatjes te vegen in NL

grote vraag blijft hoe de Walter Boslim adepten (beter bekend als de zwakke schouders van deze maatschappij) dit gaan goedpraten en daarna doodknuffelen.

QB (ja die.....) | 19-10-06 | 14:20

Vraag nou gewoon asiel aan in Cuba. Dat werkt voor Samir Azzouz namelijk ook. Viva Fidel.!

Hannalore | 19-10-06 | 14:20

@collapse .. narscisten zijn cooooooooooooool !

Draaitafel Demagoog | 19-10-06 | 14:19

Probeer 't eens als advocaat handenweigeraar.
Zal je zelf nog vaak nodig hebben met je grote bek!

bad to the bone | 19-10-06 | 14:19

De legendarische Nederlandse bokskampioen Bep van Klaveren over het handen schudden voor een wedstrijd: 'Ik wil die gozer geen hand geven, ik wil hem helemaal in elkaar rossen'.

hekkesluiter | 19-10-06 | 14:19

"Mijn intentie is om te werk gesteld te worden" - briljant! Naar Siberië met dit taalwonder!

Weyerman | 19-10-06 | 14:18

Hij wil tewerkgesteld worden.
Weet iemand nog een strafkampje waar ie tot aan zijn dood onder de pannen zit? Maken we hem vast bij mee.

collapse | 19-10-06 | 14:17

Als we dan toch in ubermenschen en untermenschen worden over een paar honderd jaar, weet ik wel waar de tak Enaitik naar toe gaat...

Achtertuyn | 19-10-06 | 14:17

Ik ben een Nederlander, jij bent een Nederlander. En een austraalnegert. Kunnen we deze man geen minister van hypocrisie maken? Hij leest dit blijkbaar wel trouwens. Faizel doe 'es solliciteren bij adau!

Howlin' Mad | 19-10-06 | 14:16

Triomfallusme.

Verdwaalde T | 19-10-06 | 14:14

@televaaghoer
kom maar door dan..

ed.. | 19-10-06 | 14:13

Misschien beter geen aandacht aan besteden aan dit soort querulanten. Als jullie dat wel graag doen, kan ik je nog wel enige tientallen suggesties doen.
-Edit: Mail ze ff door -

Telegraafhoerrr | 19-10-06 | 14:12

Vaute link!

XSdenied | 19-10-06 | 14:11

ach, die kneus verdient zoveel aandacht niet

RAI` | 19-10-06 | 14:11

user: Walter Boslim passw. Kansloos werkt niet terwijl dit een administrator login zou moeten zijn....

QB (ja die.....) | 19-10-06 | 14:11

.htacces for dummies

De StoorZenDer | 19-10-06 | 14:10

Gewoon op z'n oud-Rotterdamsch : Faizel ik schijt op jouw rechterhand en voor straks eet smakelijk!!!

Dayak | 19-10-06 | 14:09

Helaas moet deze abborioginal eerst een password geven voordat ie netjes de groeten krijgt, ik vind dat uitermate discriminerend.

KaiserSoza | 19-10-06 | 14:09

ik kon t wel horen hoor.
*fluit zachtjes voor zich uit*

mvg | 19-10-06 | 14:09

mijn wachtwoord werkt niet

Claude Jacque | 19-10-06 | 14:08

Alleen voor GS Goldmembers?

Aussie | 19-10-06 | 14:08

Wat een narcist trouwens die kerel

collapse | 19-10-06 | 14:07

Mag ik even je wachtwoord Chileen, ik kan het niet lezen zo...

da wizard | 19-10-06 | 14:07

Chileen kom s door met username en password...

G. Temmes | 19-10-06 | 14:07

@redactie:
onrechtmatige daad = 6:162 BW procedure, uitegsproken als 662, maar eigenlijk iets heeeeeel anders.

mvg | 19-10-06 | 14:07

En wanneer krijgen we onze gebruikersnaam + wachtwoord toegestuurd Chileen ?

collapse | 19-10-06 | 14:07

inlognaam : Admin
wachtwoord : QPO =qualified personell only

DJmarco | 19-10-06 | 14:06

Goedverdoeme, kan die gozer niet deaud? Z'n kop komt mn strot nou wel zo langzamerhand uit

Berk | 19-10-06 | 14:06

pas die link nog maar even aan.

DJmarco | 19-10-06 | 14:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl