Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Creationisten spammen lekker door

schepping.pngIs het een laatste stuiptrekking, een bewijs van het Grote Gelijk of juist een signaal dat creationisten ZO'N plank voor hun harses hebben? Vast staat in ieder geval dat de godgelovertjes van Nederland vrolijk doorgaan met het spammen van hun debiele wereldbeeld, dit keer middels vale stenciltjes met 95 stellingen op o.a. de deuren van de VU te Amsterdam (schijnt een of andere verwijzing naar iets te zijn ofzo). De lieve schaapjes van de werkgroep Creatie.info hebben op een regenachtige zondagmiddag 95 argumenten tegen de evolutieleer verzonnen en die gaan zaterdag dus verspreid worden. Gelukkig staat het ding nu al online zodat we niet al te lang hoeven te wachten met schaterlachen. Komt 'ie dan hè! Stelling 75: "De in de natuur voorkomende ondoelmatige schoonheid kan met de naturalistische benadering niet verklaard worden." Gniffel. Stelling 95: "Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie." Nou nou. Stelling 80: "De mens is in staat informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel." ROFL! Nou goed, nog ééntje dan. Stelling 74: "De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord." Hihi. En, al overtuigd?

Reaguursels

Inloggen

@Bootlegger: Geniaal filmpje
Pffff 95 regels door te lezen, ga ik niet beginnen, saai!

kwitutnie | 29-10-09 | 15:20

Dat is gemeen. :'(
Niet lief!
:P

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 18:16

marven | 28-10-09 | 17:51
Pest 'm nou niet zo. Hij heeft zo z'n best gedaan!

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 17:54

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 16:33
Neem dan ook maar eens een kijkje op deze site: leven.refdagmagazine.nl/

marven | 28-10-09 | 17:51

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 16:43
Blijkbaar wel. **redface**

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 16:48

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 16:33
Tijd te veel?

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 16:43

Toch nog even wat tijd besteed aan die lijst. :P
.
1. Slangen hebben nog steeds de restanten van poten op hun skelet, daarmee valt te onderbouwen dat ledematen die niet meer nodig zijn kunnen worden afgedankt. Daarmee word de onderbouwing van nieuwe eigenschappen die nodig of handig kunnen zijn voor het voortbestaan toch wat aannemelijker. Afgezien is god al meer dan 2000 jaar niet meer waargenomen en het bestaan van die god is ook nog nooit onomstotelijk bewezen.
.
2. Onsystematische eigenschappen in levende organismen ondersteunen juist de evolutietheorie.
.
3. Als er geen mechanisme voor opbouw bekend is wil dat nog niet zeggen dat het niet bestaat.
.
4. Niet iedere mutatie hoeft een voordeel op te leveren. Feit dat er mutaties optreden is eigenlijk al bewijs dat de opbouw van genetische opbouw niet vaststaat. Ook kan het zijn dat de studies te kort waren om veranderingen waar te nemen. 200 jaar proberen is niks met de tijd die het universum voorhanden had.
.
5. Dat de wetenschap op dit moment nog niet alles kan verklaren wil nog niet zeggen dat de bijbel dat wel kan.
.
6. /7. Samenwerking, symbiose en de anderen punten die genoemd zijn spreken een stapsgewijs ontstaan absoluut niet tegen. Door het 1 kon het ander een kans grijpen om voort te leven. Tel daar het mutatieproces bij op en het word allemaal best plausibel.
.
8. Een paar duizend mutaties is niks op de triljarden mutaties die in de loop der tijd zijn gedaan. Ook is het tijdsbestek van de wetenschappelijke studies te kort om echt overtuigend te bewijzen dat nieuwe soorten door middel van mutaties uit te sluiten.
.
9 t/m 11. Het bestaan van DNA is nog maar heel kort bekend en zeker nog niet helemaal uitgezocht hoe het nou precies in elkaar zit en waarom. Maar we leren steeds meer.
.
12. Eigenlijk onderstreept dit punt de evolutietheorie. Nutteloze dingen worden afgedankt danwel het nut is (nog) niet bekend.
.
13. En wat bewijst dat?
.
14. Alweer, het bewijst niks en is slechts een mening.
.
15. Er zijn ook mensen die van nature resistent zijn tegen de pest of HIV. Bewijs dat Darwin ongelijk had word daarmee nog niet geleverd.
.
16 . Ontwikkeling hoeft ook niet altijd naar boven te zijn. Maar dit voorbeeld toont wel aan dat er noodgedwongen ontwikkeling kan plaatsvinden om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. Evolutietheorie dus.
.
17. Het hiaat toont alleen maar aan dat nog niet alles is gevonden en/of verklaard. Er worden nog steeds nieuwe fossielen ontdekt die bewijs leveren van meer soorten leven dan tot nu toe vastgesteld.
.
18. Leuke wetenschap maar bewijst niks. Voegt niks toe aan de stelling.
.
19. Feit dat het nog niet is gevonden wil niet zeggen dat het er niet is. En ook recentelijk zijn er nog fossielen gevonden die bijvoorbeeld de leefwijze van de dino's in een ander licht stellen.
.
20. Gelijktijdige ontwikkeling in verschillende richtingen van levensvormen wil nog uitsluiten dat die een gemeenschappelijke bron hebben.
.
21. Verschillende delen van de aarde die nu droog staan stonden vroeger onder water. Door de afkoeling van de aarde en de gevolgen die dat heeft voor de aardkorst is in de loop der tijd ook nieuw land ontstaan en zelfs bergen. Dat fossielen verloren gaan door erosie maakt het alleen maar logischer dat ze steeds moeilijker te vinden zijn en er dus hiaten zijn.
.
22. Als je bedenkt dat de aarde al verschillende keren totaal is veranderd qua landschap en samenstelling van de atmosfeer is dat niet verwonderlijk. Die veranderingen gingen niet altijd snel en spreekt de evolutietheorie niet tegen
.
23. Heb ik niet voldoende verstand van om tegen te spreken. Wel is het zo dat uitsluiting van de evolutietheorie daarmee niet bewezen is. Op z'n hoogst valt te stellen dat de huidige verklaring niet klopt.
.
24. Maar dan wel een heleboel lagen op elkaar. Door ijs van de poolkappen te bestuderen valt overigens wel op te maken dat de samenstelling van in ieder geval de atmosfeer een aantal keren is veranderd. En dit gaat verder terug dan die heilige 10 duizend jaar. Zelfs als je bedenkt dat daar niet altijd ijs heeft gelegen.
.
25. Niet genoeg verstand van maar ik verwijs nog wel even naar het ijs op de poolkappen.
.
26. Geen idee wat dat zijn dus heb ik voor nu geen antwoord op.
.
27. Voor mij niet.
.
28. Die voorwerpen kunnen toch ook aan al bestaande lagen zijn toegevoegd?
.
29. Hier word een stelling neergeplempt die niet onderbouwt word.
.
30. hier word punt 1 toegegeven dat er evolutie is en dus geen vaststaand perfect ontwerp door een god maar ook levert google maar 1 andere link op anders dan dit pamflet. Die link ondersteunt de claim niet dus ik vraag mij af waarop die claim is gebaseerd.
.
31. Door wie werden die waarnemingen en berekeningen gedaan? En hoe breed word dit ondersteunt door de wetenschap?
.
32. De wetenschap is nog niet zover dat het leven kan creëren. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is.
.
33. Het kon ook niet worden uitgesloten. En misschien stellen we over 200 jaar wel vast dat de tests op de verkeerde manier zijn uitgevoerd.
.
34. Die tests tonen alleen aan dat het op de geteste manieren niet gelukt is. Niet dat de theorie onjuist is.
.
35. De precieze samenstelling van die oersoep is niet bekend. Ook is er een plaats op aarde waar zout en zoet water naast elkaar bestaan zonder overgang naar brak water. Werd ook voor onmogelijk gehouden. Net als vliegen trouwens.
.
36. Stug blijven proberen tot het lukt is dan geen optie?
.
37. Dat iets niet bekend is wil niet zeggen dat het onmogelijk is.
.
38. De complexheid van hoe dingen in elkaar grijpen of hoe groot het heelal nou eigenlijk is word ook heel moeilijk voor te stellen. Maar dat een mens iets niet kan wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Dolfijnen zijn bijvoorbeeld al slimmer dan mensen.
.
39. Moet inderdaad foutloos lopen of de cel veranderd danwel sterft. En?
.
40. Het werkt het misschien tegen, uit zelfbehoud, maar het maakt het niet onmogelijk. Zou het veranderingen niet tegenwerken zou alle info die beproefd is verloren gaan en daarmee de soort.
.
41. Zegt alleen dat niet alle methodes 100% waterdicht zijn danwel correct geijkt. Verder niks.
.
42. Is nog steeds duidelijk meer dan 10 duizend jaar toch?
.
43. Onder hoge druk kan de samenstelling van een stof veranderen zoals bijvoorbeeld bij diamanten. Zegt niks dus.
.
44. Dat zou het verschil in de eerder aangedragen meetmethoden kunnen zijn. Alweer, zegt verder niks.
.
45. Verschil is dan wel dat plasma niet het enige is dat word gemeten en ook vraag ik mij af hoelang iets dan plasma is gebleven. In vaste stof is het dan toch nog steeds onomstreden?
.
46. Aangenomen dat het zo is: En?
.
47. Misschien werkt het anders dan tot nu toe aangenomen? Ook moet je niet verwachten, alleen vrouwen hebben dat recht eigenlijk. :P
.
48. Wie kan er vaststellen wat de beginwaarde was? En wie kan hardmaken dat het continue afneemt?
.
49. Totaal niet hard te maken, onderzoek even waarom de zwarte zee zo zout is ook.
.
50. Die processen zijn niet constant omdat ook bodemsamenstelling en zelfs locatie van zeeën behoorlijk veranderd. Hoe dan ook, het is duidelijk langer dan 10 duizend jaar.
.
51. Dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden wil nog niet zeggen dat het niet is gebeurd zoals nu word aangenomen.
.
52. Het woord theorie zegt al eigenlijk dat het speculatie is toch? Maar een theorie kan onderbouwt worden, de bijbel niet. Ook of de werking of zelfs het bestaan van een mechanisme bekend is wil niks zeggen over het bestaan ervan.
.
53. De bijbel rept met geen woord over het bestaan van die stelsels en het word onder andere ondersteunt door het nog steeds uitdijen van het universum.
.
54. Nog niet opgelost, wil niet zeggen dat het onoplosbaar is. Maar volgens de bijbel bestaan ze niet eens!
.
55. Men is dan ook nog niet zolang bezig het te onderzoeken. En alweer, de bijbel erkent geen andere planeten.
.
56. Nogmaals, de bijbel erkent het bestaan ervan niet eens. Feit dat een theorie niet sluitend is wil nog niet zeggen dat er daarom wel een god moet zijn. Geef ze eerst wat tijd om het goed te onderzoeken.
.
57. Nog steeds duidelijk ouder dan 10.000 jaar en planeten die uit koers raken botsen vanzelf tegen dingen op. Daarmee hou je dus minder planeten over die instabiele koersen hebben.
.
58. Dan neem je dus aan dat zwaartekracht onveranderlijk afneemt. Voorlopig weten we nog niet eens zo heel lang dat er zwaartekracht is of zelfs maar dat de maan verantwoordelijk is voor de getijden. Ook neem je aan dat meteorieten geen invloed hebben op de baan van de maan ten opzichte van de aarde.
.
59. Opmerkelijk, klopt. Geeft aanleiding tot onderzoek over het waarom van dit fenomeen. Zegt verder nog steeds niks. Zal misschien ook iets te maken hebben met het ontstaan van planeten?
.
60. En op basis waarvan heb jij deze verwachtingen?
.
61. Nogmaals, op basis waarvan zijn deze verwachtingen gesteld? Theoretisch gezien kan ons zonnestelsel de damp van een drol zijn ook he....
.
62. Wetenschappers stellen totaal niet alles te weten van het universum/heelal, dus om dan een systeem vast te kunnen stellen? Ze weten het gewoon nog niet.
.
63. Door de evolutie heen is proefondervindelijk vastgesteld wat het beste werkt voor de verschillende soorten. Zo verwonderlijk is dat dus niet.
.
64. Zo lang kunnen ze dat nog niet meten. Dus om nou van constanten te spreken?
.
65. Die basisbegrippen zijn wel degelijk te bewijzen. Ook valt het bestaan van een god totaal niet te bewijzen.
.
66. Het lukt nog niet om alle verschijnselen van het bovennatuurlijke naar het natuurlijke te reduceren. Toch heeft de wetenschap wel succes als je bedenkt dat donder&bliksem verklaard is, de regenboog verklaard is, zwaartekracht verklaard is. Zo kan ik nog even doorgaan...
.
67. filosofie is iets totaal anders dan wetenschap. Volgens sommige filosofen is jezus trouwens een zielenparasiet.
.
68. De bijbel heeft patent op cirkelredeneringen? Afgezien daarvan is die stelling totale onzin. Verder heeft de bijbel aantoonbare onjuistheden en tegenstrijdigheden en totale onmogelijkheden. (neem even de 7 plagen bij de uittocht. Daar gaan dieren bijvoorbeeld 3 keer dood. Terwijl ze al dood waren de eerste keer!)
.
69. Het principe van "trial and error" klinkt logischer dan een almachtig superwezen dat alles in 6 dagen creëerde uit niets en er dan zo'n klotezooi vol ellende en pijn van wist te maken. Aan de andere kant was het dan ook wel haastig gedaan...
.
70. Als je het vaak genoeg probeert is het geen toeval meer toch? De ontwikkeling van leven is inderdaad niet voorspelbaar of berekenbaar. Slechts dat er verandering zal zijn is te voorspellen.
.
71. Dezelfde basisprincipes toepassen is al meer dan god gedaan zou hebben. Was toch een hoopje stof en z'n heilige stinkende adem die leven in de mens blies? De rest van het leven is een totaal andere procedure voor gebruikt volgens de bijbel. Toch vreemd dat er dan zoveel overeenkomsten zijn dan. Toch?
.
72. Het is dan misschien ook niet toevallig. Misschien meer te vergelijken met brute-force cracking tot je iets hebt dat werkt?
.
.
Ik word er nu een beetje moe van, de rest is voor een ander. :P

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 16:33


.. en na 7 dagen creëerde Hij het sarcasme.

Thank God i´m an atheïst...

Remus McMillan | 28-10-09 | 15:48

Mike Honcho | 28-10-09 | 11:17
Goh dat zie je niet vaak... excuses aanvaard dus en excuses terug.

sjaakdeslinksesul | 28-10-09 | 14:54

Je kunt roepen wat je wil. De evolutietheorie spreekt steeds over 'toeval', 'misschien wel doordat' en 'waarschijnlijkheden'. De ID-theorie neemt als hypothese: "Er bestaat een intelligent design indien er zoveel aan voorwaarden wordt voldaan dat toeval uitgesloten kan worden." Klinkt behoorlijk wetenschappelijk als je het mij vraagt.

terrormannetje | 27-10-09 | 15:44

Zucht. Daar spreekt de evolutietheorie helemaal niet 'de hele tijd over'. Het gaat om variantie en schaarste, en dat variantie erfelijk is. De evolutietheorie heeft een sterke doelmatigheid. Een miereneter heeft een lange snuit zodat die goed bij de mieren kan, een giraffe een lange nek zodat die goed bij de blaatjes kan, etc. Daar zitten zeker toevalligheden in en ook fouten (jouw blinde darm bijvoorbeeld).

En daarnaast moet iedere wetenschappelijke theorie aan minstens deze voorwaarde voldoen: Het moet een in principe herhaalbaar feit zijn dat meerdere malen getest kan worden. Dat kan je met ID niet. Met de evolutietheorie kan je 't zelf niet herhaaldelijk testen, maar dat zie je wel al terug in de geschiedenis van de natuur.

Misschien eerst even The Origin of Species lezen of een academische opleidingen volgen.

PauperPanda | 28-10-09 | 14:43

Mike Honcho | 28-10-09 | 13:55
Jouw geloof is mijn geloof niet. Het denken is voor mij geen zware last, integendeel. Leven is lijden, daar is nou eenmaal niks aan te doen. Mensen die daar niet mee uit de voeten kunnen proberen dat lijden te duiden, een doel te geven, meestal in de vorm van een of andere belofte, een beloning in een bovenaardse wereld, en het te koppelen aan schuld en zonde. Ik doe daar niet aan mee. Maar ook navelstaren lukt me niet.

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 14:10

@Schoorsteenveger | 28-10-09 | 13:12 '
Bedankt voor je eerdere reactie. Ik had de quotes gebruikt omdat het woord goede al snel, zoals blijkt, een verkeerde interpretatie teweeg brengt.
En hoe ik dat zeker weet? Dat doe ik niet, maar ik geloof. Het is de gedachte die mij gerust steld. Als dat bij u een andere gedachte is is dat uw goed recht. Maar ik denk niet dat wij ons denkvermogen hebben gekregen om tot chaos te komen.

Ik zie dat je vaak het Zelf aanhaalt. Het zelf waar ik het over heb en wat sommige mensen de goddelijke wijsheid noemen is het gevoel dat je ergens bij kan hebben goed of slecht waar je niet over na hoeft te denken. Als u begrijpt wat ik hiermee bedoel. Noem het maar oerinstinct. Ik geloof dan ook dat hier zich de God bevind. In het zelf. Maar dan zonder de zware last van het menselijk denken. Leven onstaat namelijk niet om zorgen en verdriet te ervaren naar mijn inzien.

Mike Honcho | 28-10-09 | 13:55

Ik raad de mensen die dit geschreven hebben aan om eens biologievakken te gaan volgen op de uni. Met name ontwikkelingsbiologievakken. De ontwikkelingen daarin gaan zo snel dat een groot deel van deze stellingen alweer verouderd is!

deepseaorganisms | 28-10-09 | 13:44

white trash | 28-10-09 | 12:34
Met dank. Je maakt me nog verlegen....:-)
Een van de grootste vooroordelen is dat de zin van ons menselijk leven zou verdwijnen als de zin van 'het al' niet voor eens en voor altijd vastgelegd kan worden. Als 'het leven' geen doel zou hebben, zouden wij dan als mens ons niet desondanks een doel kunnen stellen? Met andere woorden, is ons leven zinloos als hét leven zinloos zou zijn?
Het wrange is dat filosofie en wetenschap, bij uitstek de disciplines die kritisch wilden zijn en niet elke waarheid voor 'de waarheid' wilden aanzien, uiteindelijk het hele begrip waarheid onderuit hebben gehaald. Op zoek naar de waarheid zijn we terechtgekomen in een wereld die enkel nog dwalingen kent. En de Bijbelse God is in het voorbijgaan óók gesneuveld.
Wij mensen willen duiden, snappen, grip hebben, een perspectief hebben, zin geven, en het gemakkelijkst is om die zin ergens buiten onszelf vast te spijkeren, bij Wodan, Thor, God, Allah. Maar dat lukt dus niet meer. Bijbel, Koran en alle andere openbaringen kunnen hun waarheidsclaims niet meer overeind houden en vallen terug tot wat ze altijd al waren, moraalsystemen. Misschien best geschikt om een heleboel mensen een zin in het leven aan te reiken en ervoor te zorgen dat we mekaar de hersens niet inslaan, maar dat is het dan. Buiten ons lijkt er geen doel te bestaan.
Dat betekent zeker niet de ogen sluiten. Integendeel zou ik zeggen. We kunnen blijven zitten treuren dat we alles kwijt zijn, dat we alles wat waardevol was om zeep hebben geholpen, maar we kunnen ook zeggen dat we eindelijk uit een lange boze droom zijn ontwaakt. Niks excuses, niks dom houden. God hield dom, via zijn priesters en imams. Eindelijk kunnen we zelf aan de slag. :-)

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 13:12

De zin van het leven werd mij duidelijk toen me zoon geboren werd.

God bestaat trouwens niet.

010waus | 28-10-09 | 12:49

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 11:40
Thanx voor je reacties SchoorsteenvegerT, cool om met een echte wetenschapperT van gedachten te kunnen wisselen. Ik reageer nog op je comment van 10:36, maar eerst in reactie op jouw 'doelloze' visie:

Het is een feit dat jij bestaat. En het is een feit dat jouw lichaam een ultra complex mechanisme is. En tot op heden weten we nog steeds niet hoe dat lichaam is ontstaan. Check ook de stellingen van onze gristen-vrienden maar:

33. Honderden zogenoemde Miller-experimenten (oersoep simulaties) konden het toevallig ontstaan van leven noch verklaren noch bewijzen. => we weten nog steeds niet hoe leven is ontstaan.
03. Voor de opbouw van niet reduceerbaar complexe systemen, zoals zij in de levende wezens voorkomen, is geen mechanisme bekend. => We weten nog steeds niet hoe een ultracomplex iets als het menselijk lichaam is ontstaan.

We weten het gewoon niet! Word jij daar als wetenschapperT niet een heel klein beetje nieuwsgierig van? Jij zegt dat alles doelloos is, maar waar the fuck komen we dan vandaan? In mijn ogen is zeggen dat alles doelloos is, je afsluiten voor verdere vragen. Net zoals mensen vroeger zeiden als het bliksemde: oooh, dat is Thor met z'n hamer. En later zeiden gristenen: oooh, dat is God. En nu zeg jij: ooooh, het is allemaal doelloos. Same shit man. Excuses om niet verder te hoeven denken. Hou het volk maar dom.

white trash | 28-10-09 | 12:34

Stelling 74 moet zijn: De zin van het leven staat haaks op iedere geloofsopvatting.

ojédiaré | 28-10-09 | 11:45

Mike Honcho | 28-10-09 | 11:13
Ach, u heeft toegang tot de een of andere waarheid en kunt geheel onafhankelijk uitmaken wie een goede gelovige is en wie niet? Fijn voor u, maar ik denk dat die geloovigen die door u gediskwalificeerd worden het volstrekt niet met u eens zijn.
Allles dient zijn doel in het leven? Hoe dat zo? Weet u dat zeker? Zou het niet zo kunnen zijn dat het leven volslagen doelloos is? Zonder reden, zonder zin, zonder richting? En dat die zin er door ons mensen is ingeblazen? En dat we er de grootste moeite mee hebben om te accepteren dat wij het zélf zijn die hebben staan blazen, en niet de een of andere God, of het een of andere iets? Het zou wel eens het geval kunnen zijn dat Het Al, De Wereld chaos is, nergens vandaan komt en nergens naartoe gaat, geen begin en geen eind heeft, geen doel, geen streving, niets van al datgene wat de mens erin geprojecteerd heeft.

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 11:40

1. Zijn god heeft mij ongelovig gemaakt. Wie is hij om zijn eigen god tegen te spreken?
2. Het nieuwe testament is gebaseerd op onder andere het oude testament maar ook op heidense geloven. Ook het oudere Egyptische geloof valt te herkennen.
3. De bijbel spreekt zichzelf tegen.
4. Het feit dat de huidige technologie nog niet in staat is dingen compleet te verklaren wil niet zeggen dat de bijbel dan wel gelijk moet hebben.
5. De bijbel is door mensen samengesteld.
6. De aarde heeft ook heel lang onder water gestaan.
7. Zuurstof is door bacterien in de dampkring gebracht als afvalproduct, in den beginne is heel veel zuurstof een verbinding aangegaan met het ijzer in water destijds. Dit is wetenschappelijk aangetoond.
8. De evolutietheorie van Darwin claimt niet per se gelijk te hebben op alle punten. De bijbel daarentegen....
9. De bijbel verklaard wel het ontstaan van leven maar niet de zin ervan.
10. Als men kijkt naar het leed dat god mensen aandoet in vergelijking tot wat de duivel zou hebben gedaan kan niet anders worden geconcludeerd dat god hierbij de keuze van het slechte is. (kijk bijvoorbeeld even naar het verhaal van Job)
11. Als god inderdaad zo goed is, waarom gebeuren er dan zoveel slechte dingen in zijn naam? En door hem persoonlijk.
12. Waarom had god 7 plagen nodig om de uittocht uit Egypte te mogelijk te maken? Waarom zoveel leed veroorzaken als hij gewoon langs had kunnen gaan bij de toenmalige heersers?
13. Waarom keuzevrijheid geven als je daarna met regels komt? Goddelijke humor?
14. Als Joden het uitverkoren volk zijn, waarom andere volken creëren?
15. God kon alles uit niks fabriceren maar voor de mens had hij stof nodig en voor de voortplanting een rib uit die mens? En waarom hebben mannen dan 1 maar 2 ribben minder dan vrouwen?
16. Als taal in den beginne gecompliceerder was dan nu, is het dan niet aannemelijker dat die is ontstaan uit een beschaving die verder ontwikkeld was dan de huidige. Ook kan een mens zich dan afvragen of godsdienst, die nu een minder grote plaats inneemt dan vroeger, zoveel vooruitgang heeft gebracht en daarom misschien helemaal niet zo nuttig is?
17. De bijbel verklaard een regenboog als de belofte van god dat er geen zondvloed meer zal komen. Tegenwoordig kan wetenschappelijk verklaard worden hoe die boog nou exact ontstaat en waarom. Slechts 1 van vele redenen om aan het god verhaal te twijfelen.
18. Volgens de bijbel gaat de mens naar de hemel/hel na de dood. Waarom heeft de katholieke kerk dan een speciale afdeling om met geesten en dergelijke om te gaan?
19. Waarom laat god de duivel bestaan? Hij heeft die gevallen engel immers zelf gecreëerd en kan hem dus ook makkelijk elimineren.
20. De avond voor jezus werd gekruisigd had hij een gesprek met zijn god waarin hij vroeg of het nou echt zo moest. De volgende dag aan het kruis vraagt hij diezelfde god voor vergeving omdat ze niet weten wat ze doen. God vond het toch nodig?
21. De tijd en zelfs de dag van kruisiging verschild in de verhalen van apostelen.
22. Evolutietheorie gaat niet uit van een vooropgesteld plan bij de ontwikkeling van organismen, slechts dat de mutaties die het beste werken de meeste kans op voortbestaan hebben. Waarom zou dat niet kunnen? Vooropgesteld dat je niet uitgaat van allemaal geslaagde mutaties en het feit dat het miljarden keren is overgedaan.
23. Als god echt zo goed is, waarom dan gehandicapten creëren? Wat hebben zij misdaan om zo gestraft te worden?
.
Deze lijst is niet compleet en sommige dingen zullen misschien 2 keer genoemd zijn maar het is dan ook even snel ingetikt en uit het hoofd gedaan. Maar het kan misschien toch van nut zijn.
Als ik echt tijd over heb wil ik nog weleens kijken naar de complete lijst die is opgesteld door die reli-fanaat. Een lijst waar zelfs op eerste gezicht nogal wat op valt aan te merken en waar langer over is nagedacht dan mijn lijstje. :P

BootleggersSmurf | 28-10-09 | 11:19

@sjaakdeslinksesul | 28-10-09 | 11:
Je hebt gelijk. Het was in elk geval niet mijn intentie. Mijn excuses als ik je ergens mee beledigd heb.

Mike Honcho | 28-10-09 | 11:17

@Willem4246 | 28-10-09 | 10
Omdat die slimme mensen jou niveau van beschaving waarschijnlijk al lang gepasseerd zijn(niet lullig bedoeld!!), lees mijn vorige bericht en misschien snap je dan een beetje wat ik hiermee bedoel. Laat in ieder geval je bijbel dogma's even los. De wereld is rond en niet plat. Kijk en luister naar alles met een open blik, en je zult meer zien en horen.

@ schoorsteenveger.

Dat zijn dan geen ''goede'' gelovigen waar jij het over hebt.
Bijbel is niet meer dan symboliek.
En vergeet niet dat de grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn voortgekomen uit de leer van de bijbel, en door de vragen die deze opriep. Alles dient zijn doel in het leven. Vooruitgang is niet te vermijden.

Mike Honcho | 28-10-09 | 11:13

Mike Honcho | 28-10-09 | 10:58
Hulde! Was iedereen maar zo ge-wel-dig als jij... hovaardigheid is een van de zeven doodzonden.

sjaakdeslinksesul | 28-10-09 | 11:09

@ White trash

Dank, eindelijk een waardige reactie om te lezen (lees: een van iemand die zelf over zaken nadenkt)
Het gemiddelde niveau van de reacties is zeer droevig. Een heel goed voorbeeld van hoe onze kuddendierenmaatschappij werkt.
Iemand die in god gelooft hoeft zich nog niet af te keren van de evolutieleer. Misschien wel tot zekere hoogte. Want darwin had natuurljik ook niet in alles gelijk. Maar weet dan ook, dat zelfs de mens ooit niet meer dan een bacterie was. Dat wij plant zijn geweest en hebben gezwommen als vissen.
En geloof in god heeft vrijwel niets met de kerkelijke leer te maken zoals deze heden ten dage wordt gepredikt. Iets waar de meeste mensen hier kennelijk nog nooit over na hebben gedacht. Maar jammer genoeg denken er ook nog maar weinig mensen echt voor zichzelf. DE reden waarom alles zo slecht gaat in de wereld... Nee dit komt niet door de ander dit komt door jezelf. Ghandi zij het al. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Maar geld, macht en materie blijft nog steeds belangrijker voor mensen. Er worden jaarlijks nog miljoenen mensen voor opgeofferd/gedood/armoedig gehouden, terwijl dit totaal niet nodig zou zijn. Hebzucht is a bitch. En dit heeft nog steeds niets met Jezus of Boedha te maken. Het enige wat zij ooit duidelijk hebben proberen te maken was dat iedereen zo kon zijn als zij. En zij niet anders zijn dan jij en ik.
Het is de mens die het geloof verkeerd begrijpt/intepreteerd en het ooitverkeerd heeft opgeschreven (lees: bijbel, koran etc). En het geloof als iets externs en buiten zichzelf is gaan beschouwen (lees: verafgoden)
Het geloof was er immers eerder dan de geschriften.
De hemel bevind zich niet boven je maar in je eigen bewustzijn. Net zoals de hel, mocht je hier in geloven natuurlijk, zich alleen maar in het bewustzijn van de mens kan bevinden

Lang leven het leven. Denk voor jezelf.

Mike Honcho | 28-10-09 | 10:58

Kapitein-Ter-Zee | 28-10-09 | 01:03
Wat de empirische wetenschap bij voortduring heeft gedaan is, even sterk versimpeld geformuleerd, theorieën formuleren en data verzamelen om die theorieën te testen. Wetenschappers staan, als ze zich gedragen, altijd kritisch tegenover een theorie, ook hun eigen theorie, en passen die aan of verwerpen die als de feiten de juistheid ervan logenstraffen. Aldus heeft de wetenschap talloze gaten geslagen in Bijbelse waarheden, gewoon omdat die als theorieën niet houdbaar bleken. En die Bijbelse God, die zijn ze in elk geval niet tegengekomen.
Gelovigen hebben traditioneel de grootste moeite om iets te veanderen aan hun theorieën, omdat ze die als waarheden zien en elke wetenschappelijke twijfel als een vijandige daad. Ze zijn wat traag, maar buigen uiteindelijk toch weer een beetje mee. Komt wel goed op den duur.

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 10:57

white trash | 27-10-09 | 23:07
Volgens mij doet het volstrekt niet terzake wat de oorsprong van een wetenschappelijke theorie is. Die kan bijbels zijn, of islamitisch, of je kun een geniale ingeving hebben tijdens het lezen van De Wolf en de Zeven Geitjes, of de Viva. En ik snap al helemáál niet dat iets wat van filosofische oorsprong is religieus zou moeten zijn, laat staan een religieus dogma. Filosofie is een andere tak van sport dan religie, en de meeste filosofen staan behoorlijk kritisch tegenover dogmatisch denken dacht ik zo.
Jij doelt denk ik op iets anders, en daar gaan die discussies ook steeds over, namelijk over het gelóóf in een wetenschappelijke theorie. Velen hebben de neiging om net zo rigide in een wetenschappelijke theorie te geloven als in een religieuze waarheid, dus die theorie als waarheid te beschouwen en als directe vervanging en weerlegging van een religieuze waarheid. Dat maakt rigide en soms zelfs blind. Dat zie je met de evolutietheorie, dat zie je bijvoorbeeld ook met de psychoanalyse van Freud. Die laatste is al lang ontmaskerd als wetenschappelijk ondeugdelijk, maar is zó intuïtief en zó overtuigend dat wij ons nog steeds massaal in Freudiaanse waarheden wentelen.
Wetenschappelijke theorieën zijn geen nieuwe waarheden die oude waarheden vervangen. Om met Nietzsche te spreken, de oude waarheden hebben we als leugens en dwalingen ontmaskerd, en daar komen nooit meer nieuwe waarheden voor in de plaats.

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 10:36

Allemaal onzin natuurlijk, maar de vraag is dan: waarom geloven zoveel mensen in God? (of Allah of wie dan ook). En onder de gelovigen zitten ook slimme mensen. Waarom houden ze daaraan vast? (Onbewuste) indoctrinatie door omgeving? Ik heb het idee dat veel gelovigen het een nederlaag zouden vinden om toe te geven dat er geen god is. Of ze willen hun ouders niet voor de borst stoten. Feit is wel: 'ik geloof, dus ik besta'.

Willem4246 | 28-10-09 | 10:33

Kardinaal Meier | 27-10-09 | 23:08
Hoi Kardinaal. Volgens mij bedoelde je een andere passage, namelijk die in 'Götzendämmerung' (KSA 6,120, 14, Anti-Darwin):
"Die Gattungen wachsen nicht in der Volkommenheit: die Schwachen werden immer wieder über die Starken Herr; -das macht sie sind die Grosse Zahl, sie sind auch klüger... Darwin hat den Geist vergessen (-das ist English!), die Schwachen heben mehr Geist ... Man muss Giest nöthig haben um Geist zu bekommen, -man verliert ihn, wenn man ihn nicht mehr nöthig hat."
Maar goed, het een sluit goed aan bij het ander.

Schoorsteenveger | 28-10-09 | 10:08

Ja beste mensen, aanschouw de peilloze domheid der gelovigen. Het vervelende is dat ze zelf niet beseffen hoe dom ze zijn, en ook dat is een karakteristiek van domme mensen. Een intelligent mens weet wat hij niet weet en begrijpt wat hij niet (kan) begrijpen.
Brouhaha | 28-10-09 | 01:22

Grappig, dat is exact wat ik denk als ik de meeste comments hier lees. Peilloze domheid van mensen die niet beseffen hoe dom ze zijn, hetgeen idd ook weer een karakteristiek is van domme mensen.

Een intelligent mensch neemt niet als dogma aan dat de evolutietheorie heilig is, en dat gristenen peop praten puur omdat het gristenen zijn. Een intelligent mensch leest de stellingen, denkt er over na, en komt vervolgens met inhoudelijk, rationeel commentaar.

utregsglorie | 27-10-09 | 23:52 bijvoorbeeld pikt idd een aantal van de zwakkere stellingen er uit, en gaat er inhoudelijk op in. Prima, ze zijn ook niet allemaal even sterk. Maar er zitten echt wel een paar hele goede tussen, die het overdenken waard zijn.

We zijn toch op de wereld om ons verder te ontwikkelen, niet om ons vast te ketenen in anti-religieuze dogma's?

white trash | 28-10-09 | 09:09

Laten we hopen dat dit de laatste stuiptrekking is van de mens die gelooft in fictieve, geindoctrineerde verhaaltjes (maar ik heb zo'n gevoel dat het nog wel even door zal gaan)...

Negeren wat mij betreft.

Verloren_onschuld | 28-10-09 | 08:53

Stelling #1 creationisten=bewijs van devolutie
Stelling #2 devolutie bewijst per devinitie het bestaan van evolutie.

Need I say more......

hkqbjts12 | 28-10-09 | 07:58

Heb afgeleaupen avond op Nederland 2 even naar Den Greauten Bijbelquiz 2009 van den grristen omroepen EO & NCRV gekeken.
De vragen, de antwoorden, de kandidaten de presentatoren.
Het was een Openbaring.
In Onnozelheid.

wachtmeester de bruy | 28-10-09 | 06:54

-weggejorist-

1337haxxor | 28-10-09 | 04:28

@naftan2000
Daarmee zeg je eigenlijk: De sterktste overleefd, hetgeen pro evolutie is.

Kapitein-Ter-Zee | 28-10-09 | 02:47

@1337haxxor | 28-10-09 | 01:38

Op je overigens zeer fijne stukje leesvoer nog een aanvulling. Creationisten spreken vaak van toeval in de evolutie omdat evolutionisten dit ook gebruiken (jij gebruikt het woord ook een paar keer). Hiermee geef je ze munitie.
Een vaak ogenschijnlijke spontane verandering is namelijk niet per definitie een toevalligheid wanneer deze zich voordoet. En doordat er per verandering gekeken (door de mogelijkheid van verdere 'verbeterde' voortplanting of overlevingsstrategie) wordt of deze voordelig is voor het betreffende organisme is er al helemaal geen sprake van een opeen stapeling van toevalligheden.

naftan2000 | 28-10-09 | 02:40

@vriendhenk; ja zo is het wel bedoeld omdat het veel te ingewikkeld is om het allemaal uit te leggen.

Kapitein-Ter-Zee | 28-10-09 | 02:24

Als je het zo bekijkt, is de "man met baardje" theorie inderdaad veel plausibeler.

vriendhenk | 28-10-09 | 02:17

@1337haxxor
Jij schrijft dus wat ik bedoelde te zeggen. Hulde!

Kapitein-Ter-Zee | 28-10-09 | 02:10

Occam's razor.

Discobedient | 28-10-09 | 02:01

-weggejorist-

1337haxxor | 28-10-09 | 01:38

M-J | 27-10-09 | 22:47 - ik denk niet dat je echt geinteresseerd bent in deze materie maar goed in het kort dan. In het OT wordt summier de schepping, de zondeval en Gods oplossing daarvoor beschreven. Verder is het hele OT gewijd aan de strijd die gevoerd werd om te verhinderen dat de Messias uit het Joodse volk geboren kon worden. Omdat satan en consorten aardig bezig waren moest daarbij veel geweld worden gebruikt. Sinds Jezus Zijn offer had gebracht geldt nog maar 1 wet: heb God lief bovenal en je naasten als jezelf. Helaas hebben de kerken, de paus en de christenheid er 1 grote bende van gemaakt maar dat heeft helemaal niets met de God van de Bijbel te maken.

ineke | 28-10-09 | 01:33

Al verzinnen ze er nog 100000 stellingen bij, ze voldoen nog steeds niet aan de basisvoorwaarde dat wie krijst bewijst. Het is hondsbrutaal om aan weldenkende mensen te vragen om te bewijzen dat hun god niet bestaat. Net zoals dat gezeur over atheisme is ook geloof een misselijkmakende poging is om ons omlaag te trekken naar hun niveau. Trappen we lekker niet in. En nou eerst eens werk maken van de scheiding tussen kerk en staat.

Anders nog? | 28-10-09 | 01:22

Ja beste mensen, aanschouw de peilloze domheid der gelovigen. Het vervelende is dat ze zelf niet beseffen hoe dom ze zijn, en ook dat is een karakteristiek van domme mensen. Een intelligent mens weet wat hij niet weet en begrijpt wat hij niet (kan) begrijpen.
.
Zoniet gelovigen. Die beuzelen altijd maar weer door over de ZIN van het leven, zonder zich eerst eens af te vragen of er wel de noodzaak is dat het leven zin heeft. Maar ja, geloven begint waar denken ophoudt; hoe geloviger, hoe dommer want eerder gestopt met denken. Ik geloof in ieder geval niets, want geloven doe je in de kerk, zoals mijn moeder altijd placht te zeggen als ik vroeger zei: "Ik geloof dat ik mijn huiswerk af heb..."
.
Maar, of het leven zin heeft of niet (ik DENK van niet), ik heb wel zin en wel in een goede nacht slaap. Welterusten, mede-denkers (de gelovigen slapen allang; hun beperkte hersentjes zijn snel moe...)!

Brouhaha | 28-10-09 | 01:22

We gaan natuurlijk uit van "wetenschappelijk" bewijs. Welnu, dat is er niet.
Darwin heeft observaties gedaan en stellingen geformuleerd op grond waarvan men nu, als Darwinist, meent te weten hoe het allemaal in elkaar steekt.
Het wonderlijke is nu dat veel mensen menen (ahum, de anti-gelovigen vinden hierin een argument) dat God niet bestaat. Daar had Darwin het niet over.
Hij zag en observeerde voor hem onbekende zaken, vooral in het dierenrijk.
Zoals later is gebleken waren zijn observaties nogal onnauwkeurig en is aangetoond dat er ook sprake is van "Wishfull Thinking".
Er is aangetoond dat veel, heel veel, wat vroeger als een daad van God werd gezien een gewone natuurkundige aschtergrond heeft.
De wetenschappers van vandaag zeggen nog al eens: "bij al mijn onderzoek ben ik God niet tegengekomen. Blijft de vraag of ze God wel gezien zouden hebben als ze daarin haddden geloofd. Misschien een mooi nieuw item voor GS.: Bestaat GOD en wat bedoelen we daar dan mee. Dan kom ik daar graag op terug.
Voorlopig even dit: GOD is geen grijze baard die met zijn drie-eenheid op een wolk zit; zover zijn we wèl, maar we kunnen ons afvragen wat/wie ervoor heeft gezorgd dat de aarde op precies de goede plek staat voor leven en wat/wie ervoor zorgde dat er ook inderdaad leven ontstond..... Inkoppertje hoor......

Kapitein-Ter-Zee | 28-10-09 | 01:03

Wat zegt Wim Heitinga erover?

betelgeuze | 28-10-09 | 00:37

Ik vind het zo raar dat christenen denken dat zij beter weten hoe het universum onstaan is en zich ontwikkeld heeft dan de vele briljante mensen die het grootste gedeelte van hun leven gewijd hebben aan het bestuderen en verklaren van natuurlijke fenomenen. Hoe kunnen ze nou denken dat een stel nomaden uit de woestijn van tweeduizend jaar geleden meer verstand hadden van astronomie/natuurkunde/biologie dan wetenschappers in de 21ste eeuw. Maja om dat soort dingen te begrijpen heb je een IQ nodig wat groter is dan je schoenmaat en laat dat nou bij de meeste gelovigen niet het geval zijn. Iets zegt me dat er een invers verband is tussen mate van religiositeit en IQ.

Pantheist | 28-10-09 | 00:21

61. Er bestaan in onze Melkweg veel minder supernova-restanten, dan in een vele miljarden jaren oude Melkweg zouden zijn te verwachten.

Dit stellingname impliceert dus dat er vele miljarden jaren oudere Melkwegen bestaan, gezien het feit de schrijver de onze daarmee vergelijkt. Hiermee stelt hij/zij dus de oudheid van ons Melkweg ter discussie, maar bevestigt hij de oudheid van de rest van de kosmos. Prachtig stukje Gggggggristelijke logica!

57. Een 4,5 miljard jaar oud zonnestelsel is moeilijk voor te stellen, omdat enige planeten “reeds” na 10 miljoen jaar in chaotische banen kunnen geraken.

Dus volgens deze stellingname kan het zonnestelsel wel 10 miljoen jaar oud zijn? Dat is toch aanmerkelijk meer dan de 30.000 die door de Gristen wordt gesuggereerd.

66. Het gelukt niet, de wereld met zuiver natuurkundige grootheden te verklaren, want men weet niet, waar het natuurlijke ophoudt en het bovennatuurlijke begint.

Dus als het niet te verklaren of te bewijzen is, moet het wel waar zijn? We hebben het bestaan van trollen, eenhoorns en Chinese vuurdraken nog niet hebben bewezen, moet het wel waar zijn? Empirisch onderzoek ondersteboven!

76. De in alle levensvormen aangetroffen code staat uitsluitend de conclusie tot een intelligente Auteur/Bron van deze informatie toe.

Want?

83. Uit de informatie volgens natuurwetten in het universum en de profetische informatie van de Bijbel laten zich bewijzen voor het bestaan van God afleiden.

Dit is toch geen onderbouwing! Volgens mij kregen de Gristenen en hier even heel moeilijk en hebben ze aangevangen willekeurige hersenspinsels te noteren! Profetische informatie? Wat?! Welke natuurwetten?! Ik heb hier geen woorden meer voor. En dat uit een plaats zo dicht bij mij geliefde Utrecht.

94. Geweten en ethiek kunnen zich onmogelijk ontwikkeld hebben in een miljoenen jaren durende genadeloze overlevingsstrijd.

Ethiek is een puur seculiere aangelegenheid. Als we het geweten en ethiek moesten volgen die ons door de Bijbel is opgelegd, hadden we ons voornamelijk beziggehouden met genocides, sex hebben met je dochters en het vernietigen van rivaliserende steden.
De ethiek heeft zich ontwikkeld doordat de mens zich steeds humaner ging opstellen tegenover elkaar. Seculiere stromingen als het humanisme hebben daar aan bijgedragen. Vanuit een retroperspectief handelen zoekt de gelovige of het religieus instituut daar de bijpassende psalmen, versen, verhalen of soera's bij en noemt het daarna een voortvloeisel van het geloof.

utregsglorie | 27-10-09 | 23:52

De zin van het leven? Neuken=voortplanten=genen verspreiden, daar heb je geen god voor nodig....

aha-erlebnis | 27-10-09 | 23:43

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:00
Dank. Ik heb ondertussen de betreffende passage nog even nagelezen (nr. 349). Het Darwinisme (hij bedoelt natuurlijk "de evolutietheorie", geen enkele bioloog die zichzelf "Darwinist" noemt, op dezelfde manier waarop geen enkele astronoom zichzelf als "Galileoaan" beschouwt) - het Darwinisme, herhaal ik maar, is volgens Nietzsche "grof" en een "onbegrijpelijk eenzijdige leer van de strijd om het bestaan". De tegenstelling Duitsland - Engeland komt er niet in voor, dat heb ik verkeerd onthouden.
gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=196...
Wat de wetenschappelijke fundering van de esthetica betreft: er zijn neurologen die denken dat dat wel te doen is:
www.imprint.co.uk/rama/art.pdf

Kardinaal Meier | 27-10-09 | 23:08

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:11
Regel 67 slaat de spijker op z'n kopo: De evolutietheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme, Naturalisme) en daarom in wezen een religieus dogma met een wetenschappelijk jasje.

Dat religieuze dogma zie je precies terug in 95% van de reacties hier. Ga jij daar als anti-gelovige niet van over je nek?

white trash | 27-10-09 | 23:07

Ok, ik ben om.
Beste medechristenen. Hier spreekt de laatste (voormalige) heidenen.
Ik ben bekeerd. Jullie mogen nu stoppen met deze informatie.
Er zijn alleen nog maar goedgelovigen op deze aarde.
Zondag gaan we dus ook nu met z'n allen naar de kerk.
cu there

acac | 27-10-09 | 22:47

@ ineke
De gebruikersaanwijzing in de bijbel? Waar precies in staat wie je als slaaf mag nemen en hoeveel je hem mag slaan? Of waarin staat dat als je kind niet gehoorzaam is dat je hem naar de rand van de stad moet brengen om hem te doden? Of waarin god de opdracht geeft om iemand die werkt op de sabbat te stenigen? Of waarin staat dat je homo's moet stenigen? Of waarin Jezus zegt dat je al je bezittingen moet verkopen en al het geld aan de armen moet geven? Of waarin Jezus zegt dat je niet over morgen hoeft na te denken omdat god voor je zorgt?

Ik mag hopen dat niemand de gebruiksaanwijzing of de god uit dat boek volgt. Het is slecht en/of immoreel advies.

M-J | 27-10-09 | 22:47

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:11
Ha Schoorsteenveger, ik hoopte al dat je aan zou haken! Dit is nu precies waar wij het laatst over hadden weet je nog?

Maar zeg nou eerlijk, zit er niet één stelling tussen waarvan jij denkt: daar zit wel wat in?

En eensch, gaten in de evolutietheorie hoeft niet te betekenen dat het scheppingsverhaal waar is.

white trash | 27-10-09 | 22:41

94. Geweten en ethiek kunnen zich onmogelijk ontwikkeld hebben in een miljoenen jaren durende genadeloze overlevingsstrijd.
Ethiek is juist nuttig in een genadeloze overlevingsstrijd. Onder zulke omstandigheden is het juist handig om binnen een gemeenschap ethiek te hebben zodat je gezamelijk andere gemeenschappen kunt bestrijden. Daarom zie je ook dat de ethiek vandaag de dag 'minder' wordt, mensen hebben elkaar (ogenschijnlijk) minder nodig.
95. Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie.
Toch best een handig mechanisme voorplantmaatje en kroost (blind!) te beschermen.
Ah heerlijk die creationisten, tranen lopen over mn wangen van het lachen!

Lurf | 27-10-09 | 22:40

ik denk dat het geloof een bewijs is van evolutie:
even een uitleg -het doel van het leven is om te overleven-, daar zijn we het allen wel mee eens geloof ik.
De minder 'sterkere' in onze samenleving zijn bang te sterven omdat deze alleen naar hun individuen kijken. Als redmiddel is het geloof in God gecreëerd, geen angst meer, en veel kinderen, met als gevolg dat deze genen zullen overleven.

moet ik eerlijkheidshalve wel toevoegen dat ik zeer geïndoctrineerd gelovig ben opgevoed -alla pinkster-hallelujah-EO et cetera- en ik geen kaas heb gegeten van evolutieleer, maar wel redelijk overtuig van mezelf

Little John | 27-10-09 | 22:36

De kracht van het getal dachten ze... toch hebben ze het voor elkaar gekregen om 95 compleet achterlijke non-argumenten/onjuistheden/misinterpretaties op een rij te krijgen.
Ongelofelijk hoe die mensen zo trouw aan hun stompzinnigheid kunnen zijn.

jeanmondo | 27-10-09 | 22:30

@Inferi0r | 27-10-09 | 22:18 : ECHT niet. Mij vind je daar niet, ook niet tijdens een bezetting. De kerk heeft geen antwoorden voor het volk en dat is nu juist wat men zo hard nodig heeft.

prakkie | 27-10-09 | 22:24

68: Veel beweringen bij de evolutionaire psychologie blijken cirkelredeneringen of zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men hen slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen, die niet te bewijzen of te weerleggen zijn.
ROFL ik had zelf geen beter argument tegen religie kunnen verzinnen:
Veel beweringen van religie blijken cirkelredeneringen of zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men hen slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen, die niet te bewijzen of te weerleggen zijn.

En lol @ christenen die gebrek aan bewijs aandragen als falsificatie van een theorie. Daaaaaaag Jeebus!

Lurf | 27-10-09 | 22:24

Een grote oorlog en driekwart Nederland zit wel braaf vooraan in de kerk. Dat weten we allemaal want het is nooit anders geweest. Laten we daar is een evolutiestelling op verzinnen.

Inferi0r | 27-10-09 | 22:18

@seaucrates | 27-10-09 | 15:33 : Voortplanten is het doel van ALLE leven op aarde, tot aan de kleinste luis aan toe. Zelfs bacteriën en microben hebben voortplanting als enige doel in hun leven. Dit is het doel van alle leven, ook de mens: VOORTPLANTING EN EVOLUTIE! Meer is er niet.

prakkie | 27-10-09 | 22:17

ik begin dan met stelling 1 (heb de andere nog niet gelezen) : onwaar, door het kweken van rassen(daar hebben we toch wel bewijs van?) is de stelling alweer onderuitgehaald.

zooo, dan ga ik nu stelling 2 lezen

Little John | 27-10-09 | 22:11

@Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:42 : Maak je er maar niet druk om, die 95 regeltjes zijn geschreven door wandelende fossielen. Ze zijn al dood, alleen weten ze het nog niet. Hun denkbeelden zijn al eeuwen oud en die mensen leven in de waan dat dergelijke denkbeelden in deze tijd nog stand kunnen houden. Hoe dom ben je dan! Het volk keert de kerken MASSAAL de rug toe en dan denken deze mensen dat ze nog voet aan de grond krijgen? KANSLOOS!
Hun tijd is geweest, de bezem erdoor!

prakkie | 27-10-09 | 22:11

DeDatumEnTijd-> | 27-10-09 | 21:53 : Dat heet Evolutie. De mens ontwikkelt door, ook tussen de oren. Nieuwe generaties staan op, krijgen in hun jeugd de denkbeelden van de ouders mee, filteren die info en gebruiken dat wat nuttig voor hun is. Vervolgens worden hun eigen nieuwe ervaringen, opgedaan in een steeds modernere tijd, hier aan toegevoegd en de totaalsom hiervan is altijd een geavanceerdere dan die van de vorige generatie. Zo werkt dat.

prakkie | 27-10-09 | 22:07

MOEHA! Inderdaad, de laatste stuiptrekking van een uitstervende diersoort. EINDELIJK! En doe meteen die moslims ook maar, dat zijn ook geloofsidioten, nog erger dan Christenen.
De kerk kan de mensen niet langer overtuigen, men wil FEITEN, ANTWOORDEN! En laat dat nu net datgene zijn wat de kerk NIET kan bieden... LOLZ!

prakkie | 27-10-09 | 22:02

Hadden ze niet beter één overtuigende stelling kunnen bedenken dan 95 onzin krabbels?
Alsof een willekeurige atheïst ook maar de moeite neemt om dat document in zijn geheel door te nemen, laat staan zich hierin te verdiepen.

Gelukkig is er ook sprake van een evolutieleer op het geestelijke vlak. De moderne mensch gelooft deze onzin niet meer. Zie daar de leegloop der kerken. Natuurlijke selectie heet dat... dacht ik.

DeDatumEnTijd-> | 27-10-09 | 21:53

BarCruque | 27-10-09 | 15:50
'Ondoelmatige schoonheid'.
Schoonheid? Dat ze La Nausée van die ouwe Sartre er maar eens bij halen. Wat voor de één als een wonderschone schepping ervaren wordt, is voor de ander van een walging opwekkende lelijkheid, daar valt niet in te beslissen. De wereld is op zichzelf niet mooi of lelijk, wij oordelen dat dit al dan niet het geval is. Dat oordeel zal, zoals je zegt, waarschijnlijk wel evolutionair bepaald zijn, maar dat is hier denk ik bijzaak. Hoofdzaak is dat de esthetica niet te funderen is.
Ondoelmatig? Om te bepalen of iets doelmatig is, dient de bredere context waarbinnen die doelmatigheid zou blijken voldoende beschreven te zijn. Is die context niet of onvoldoende in kaart gebracht, dan valt geen uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van een doel. Is die context wél bekend, dan zijn we er nog steeds niet. Die context is op zich`zelf geen absolute waarheid, maar een constructie, een interpretatie van de werkelijkheid en de eventueel gevonden doelmatigheid zall slechts bestaan binnen die interpretatie.
Creationisten hebben de neiging om die context wél absoluut te maken, die zien bij voorbaat een groot, vastliggendplan waarbinnen de doelmatigheid en doelgerichtheid tot aan de ethiek en esthetiek toe als vanzelf tevoorschijn lijkt te komen.

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:42

Mij kunnen ze niet overtuigen, ik ben reeds lid van het vliegend spaghetti-monsterisme. Suck on that.
.
Ik citeer één van de 8 geboden;
"Gij zult niet discussiëren met gehersenspoelde, vooringenomen, akelige mensen op een lege maag. Eet eerst en maak dan gehakt van ze."
.
My case rests. *R-amèn*

XyberBorg | 27-10-09 | 21:39

@ neemjemoederindemali | 27-10-09 | 21:23

+1 voor het eerste deel van je betoog. De wetenschap kan weinig tot niets over God zeggen. Aan de andere kant moet religie ook op het eigen terrein blijven dwz ethiek, moraal, zingeving etc. De veronderstelde strijd tussen wetenschap en religie bestaat domweg niet.

Eikenhout | 27-10-09 | 21:39

iedere discussie met een creationist is gedoemd te mislukken, simpel niet aan beginnen dus.

Het is ONMOGELIJK om te bewijzen dat god niet bestaat, d.m.v. wetenschap kunnen we hooguit een theorie ontwikkelen dat hij/het/zij hoogstwaarschijnlijk (99,9%) niet bestaat, precies hetzelfde als de evolutie theorie, we kunnen deze nooit 100% bewijzen, wetenschap vraagt ook geen 100% bewijs en accepteert dat er in de toekomst nieuwe inzichten komen waardoor een theorie meer of minder aannemelijk zal worden.

De grote vraag blijft natuurlijk waar die zogenaamde god dan vandaan is gekomen, de dooddoener van een creationist is dan dat hij er altijd al was, pffffffffff, simpele zielen.

neemjemoederindemali | 27-10-09 | 21:23

"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind." - Albert Einstein

erikkie_g | 27-10-09 | 21:22

Fulgrim | 27-10-09 | 20:17
De meeste 'stellingen' zijn helemaal geen stellingen, maar -al dan niet juiste of juist geciteerde- constateringen van feiten, met al te vaak de toevoeging dat de evolutietheorie hiervoor geen verklaring zou hebben. Even afgezien van de vraag of dit inderdaad het geval is, is het uiteraard volstrekte onzin om te beweren dat een theorie weerlegd is wanneer die niet álle feiten verklaart.
Zo staan de relativiteitstheorie en de kwantummechanica op gespannen voet met elkaar, de een verklaart deels wat de ander niet kán verklaren, ze zijn beide ontoereikend en ze lijken onverenigbaar. Heeft daarmee de ene theorie de andere weerlegd? Geenszins.
Voorts is het zo dat zelfs áls de evolutietheorie door een groot aantal feiten weersproken zou worden, dit zeker niet als vanzelf zou betekenen dat creationistische alternatieven per definitie wél juist zijn, zeker niet de 'stellingen' die rechtstreeks zijn terug te voeren op morele oordelen, logische onmogelijkheden of pure onzinredeneringen.
Kortom, we zijn opnieuw in het geheel niet onder de indruk.
Het meest interessante vind ik overigens de felheid waarmee de creationist meent een wetenschappelijke theorie te moeten bevechten. Dat heeft niets met wetenschappelijk debat te maken, maar alles met moralisme.

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:11

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 20:09 - nee natuurlijk bewijst dat niks. Ik vind het alleen frappant, het was nooit Boeddha, allah of een andere maangod waar ze mee in het reine wilden komen.

ineke | 27-10-09 | 21:09

Allemaal onzinnige stellingen om te proberen de evolutie-theorie te ondermijnen, en daarnaast wel blijven geloven in een sprookjesboek: de aarde is het centrum, de aarde is plat en dan zo'n verhaaltje:
Eva kwam uit de rib van Adam, krijgen 2 zonen: Kain en Abel, Kain dood Abel en vlucht naar 'het slechte volk' en trouwt met... (what the f*ck?). Waar komt ineens dat volk vandaan en die vrouw? Adam en Eva waren toch de eerste?

de^mol | 27-10-09 | 19:12

Dat slechte volk zijn de anderen. Alleen èchte mensen stammen van Adam en Eva af.

P.C.M. Baas1309 | 27-10-09 | 21:03

Kardinaal Meier | 27-10-09 | 19:22
Komt inderdaad uit 'Die Fröhliche Wissenschaft'. Nietzsche zei overigens niet dat de theorie wetenschappelijk gezien niet deugde, maar dat de toonzetting een typisch Britse was. Er wordt in de natuur veel meer verknoeid en gerotzooid, verkwanseld en geëxperimenteerd, zo vond Nietzsche, puur uit overvloed. Het is geen gevecht om te overleven, het is één groot weelderig experiment. En er zit al helemaal geen richting aan, geen telos, geen einddoel, geen plan, het is chaos. Daar kunnen creationisten dus helemáál niks mee.

Schoorsteenveger | 27-10-09 | 21:00

Dit is lijkt mij meer een laatste stuiptrekking van het hardcore creationisme. Ik luister graag naar mensen als Sri Swami Krishnananda die "denken over God" als een aparte evolutie zien (zie www.dlshq.org/religions/catholic2.htm). Deze evolutie kan prima bestaan naast de universele natuurwetten en biologische evolutie.
Dus, wil je de absolute waarheid leren kennen, blijf dan niet hangen aan dat externe creator idee waardoor je jezelf afsluit voor evolutietheorie en universele natuurwetten. De evolutietheorie kan natuurlijk niet alles verklaren. Maar het lijkt wel of de schrijvers met deze stellingen hun eigen klok terug willen zetten. Stel dat zij iedereen in de wereld kunnen overtuigen van deze stellingen. Dan zullen de biologieboeken wellicht aangepast worden, en onze Binas boeken worden verbrand. Op een gegeven moment zullen er toch weer mensen zijn die zich afvragen of onze denkbeelden wel kloppen en die empirisch onderzoek gaan doen. Dan begint het verhaal opnieuw dus dat schiet ook niet op.

Delatio | 27-10-09 | 20:58

polonpo | 27-10-09 | 20:38
Een wetenschappelijke theorie is wat anders dan zoals het vaak gebruikt wordt door ons gewone klootjesvolk. In de volksmond bedoelen ze vaan zoiets als hypothese met het woord theorie. In de wetenschap is het "een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid" (quote van wikipedia).

ivar | 27-10-09 | 20:49

ik ben om, Loof den heer en pijp me nog een keer. (altijd lief die jezus meisjes)

neemjemoederindemali | 27-10-09 | 20:45

Wat een kortzichtige figuren. Als ik hun was zou ik wat dichter bij een molen gaan wonen!! Toch wel een prestatie om 95 onzin stelling op papier te krijgen... gristenkneuze

amorz | 27-10-09 | 20:40

evolutietheorie is precies wat het is: een theorie. Zo wordt het ook gepresenteerd. Nieuwe inzichten kunnen aanpassing van de these vereisen.

Godsdienst pretendeert echter het ware woord te zijn en tegenspraak wordt niet geduld.
Wie is er dan bekrompen en kortzichtig?
Geloof jij nog steeds dat de aarde plat is?

polonpo | 27-10-09 | 20:38

De meeste reacties gelezen. Wat een stelletje gehersenspoelde, dogmatische, gelovigen bij elkaar zeg. Meteen afkraken wat buiten je eigen veilige referentiekader komt. Niet zelf na kunnen denken. En maar lachen om die domme gristenen. Hoe treurig is het om jezelf af te sluiten voor nieuwe inzichten.

white trash | 27-10-09 | 20:19

Ik denk dat er hier vrijwel niemand de evolutieleer of creationisme bestudeerd heeft en in staat is de stellingen op een wetenschappelijke manier te weerleggen. Dan is het dus gewoon een kwestie van welk verhaal je gelooft en welk ander wereldbeeld je uit vanuit je aangenomen wereldbeeld uitlacht. Pot kettle black.

nsl | 27-10-09 | 20:18

Alle argumenten gelezen. Sommige zijn echt complete onzin (de vele zondvloedverhalen bewijzen helemaal niets, dat veel mensen ergens in geloven is geen bewijs), sommige klinken plausibel maar worden uitgebreid weerlegd in het nieuwe boek van Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth. Een aantal hebben niets met de evolutietheorie te maken.

Er zijn er ook wel een hoop die ik niet kan weerleggen omdat ik wetenschappelijk niet voldoende onderlegd ben, maar zonder bronverwijzing ben ik geneigd de juistheid van die beweringen te wantrouwen. Vooral aangezien ze met oude creationistische cliché's komen als: "er zijn nog nooit overgangsfossielen van vis naar amfibie gevonden"

Het valt me trouwens op dat het document '95 ProGenesis stellingen' heet, terwijl ik vooral anti-evolutie stellingen zie. De eventuele onjuistheid van de evolutietheorie is geen bewijs voor het Genesisverhaal.

Fulgrim | 27-10-09 | 20:17

Het hebben van commentaar op de evolutietheorie is opzich heel fijn. Zo komt de wetenschap verder.
veppie | 27-10-09 | 16:24

+1000
En dat is nu één van de grote levensvragen. Als het geen stom toeval is, wat dan??

white trash | 27-10-09 | 20:09

ineke | 27-10-09 | 19:58

De grootste spotters roepen aan het eind van hun leven om een geestelijke.
Bekend fenomeen. De terminale patient die ineens houvast zoekt bij het idee dat er nog een leven na dit leven komt. Is dat geloven? Het licht zien? Nee, dat is wanhopen en geen vrede in je hart hebben. Je vastklampen aan de laatste strohalm. Als het iemand helpt om op een rustige manier in te slapen, prima. Het bewijst echter niets.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 20:09

Overigens, dit zijn allemaal stellingen die de evolutieleer in twijfel trekken. Op zich niks mis mee om kritisch te zijn.
Flowers | 27-10-09 | 16:13

+1000
Eindelijk, een reaguurder die zelf nadenkt!

En verder ben ik het natuurlijk met je eens dat het scheppingsverhaal gewoon een verhaal is.

white trash | 27-10-09 | 20:05

Verplicht abbo op Eos voor alle creationisten!

Vogelbeest | 27-10-09 | 19:59

Teun van het Tuinpad | 27-10-09 | 15:52
Als je nou eens even de moeite nam om die stellingen te LEZEN, ipv meteen afkraken. Geen één van die stellingen gaat uberhaupt over de Bijbel. Het is allemaal wetenschappelijk/filosofische shit. Gewoon wetenschap, nadenken over hoe de wereld in elkaar zit. Het is treurig om te zien, maar in dit geval zijn de gristenen de wetenschappers, en de reaguurders de dogmatische gelovigen. Vooral niet buiten het veilige evolutiekader treden! Hoezo groupthink? Treurig.

white trash | 27-10-09 | 19:59

M-J | 27-10-09 | 16:32 - ik ben niet kerkelijk en weet ook geen antwoord op al je vragen. Wel denk ik dat veel ellende voorkomen kan worden door te leven naar de gebruiksaanwijzing die we in de Bijbel van de Schepper hebben gekregen. Dan ging men fatsoenlijk met vee om, was er geen natuurvervuiling en geen genetische manipulatie. Ook zou de welvaart eerlijk worden verdeeld wat een boel misdaad zou schelen. Veel menselijke ellende is volgens mij verder het resultaat van farmaceuten en andere zakkenwassers die voor god willen spelen. Christenen hebben een persoonlijke verhouding met God maar dat kun je pas ervaren als je de moeite neemt de Bijbel te lezen en te bidden. Of als je iets ernstigs meemaakt. Ik heb 2 jaar in de verpleging gewerkt en gemerkt dat, met het einde in zicht, de grootste spotters het hardst om een geestelijke riepen.

ineke | 27-10-09 | 19:58

Mensen die een god nodig hebben om hun bestaan te rechtvaardigen/verklaren zijn zwakzinnig.

Niets meer/niets minder.

polonpo | 27-10-09 | 19:57

wallum313 | 27-10-09 | 19:35

Je gebruikt de Eros liefde als voorbeeld. De Eros zorg voor paarvormig en voor voortplanting. Er zijn andere vormen die lastiger met de evolutietheorie zijn te verenigen.
Nietzsche zegt dat de waarheid niet bestaat. Dat geldt voor beide kampen.
Er bestaat een versie van een waarheid.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 19:54

Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie....
Jawel, liefde is een evolutionair voordeel, het zorgt ervoor dat jij de behoefte hebt om je kinderen+familie te onderhouden
Evolutie is niet in staat de zin van het leven te verklaren.
Is dat een argument voor het niet bestaan van evolutie? Als je 1 boek van Nietzsche (om er maar 1 te noemen) leest, is hij ook in staat een wereldbeeld neer te zetten zonder God. Quote Nietzsche: 'God is dood, wij hebben hem vermoordt'

wallum313 | 27-10-09 | 19:35

Ik word ZO boos als ik dit lees. De DOMHEID, echt! Waarom dat tunnelblikje altijd gericht op God? Nooit eens anders denken, een stap verder. Werkelijk waar de domste mensen ooit.

Er is geen zin van 't leven? We zijn gewoon organismen die ontzettend goed ontwikkeld zijn maar gaan ook gewoon dood.
De mens schept geen informatie, hij vergaart het.
Mensen zijn redelijk sociale dieren die in groepsverband samen leven.
Etc.

Enige argument tegen de evolutieleer is dat debielen zoals deze nog bestaan.

PauperPanda | 27-10-09 | 19:30

De zin van het leven heeft geen rechtvaardiging nodig die voorbij gaat aan het huidige bestaan en dat maakt het antwoord betekenisloos. Partijen die er niet in slagen gemeenschappelijke waarden te vinden en tegenstellingen scheppen vinden niet de zin van de eeuwigheid in het hier en nu.

Amalia Wasserstruyk | 27-10-09 | 19:25

en hoe verklaren we deze: 22. De grootte van verschillende rivierdelta’s toont aan, dat de rivieren hoogstens sinds enige duizenden jaren in de zee stromen, hetgeen een naar men zegt sinds miljarden jaren durend proces volstrekt weerspreekt.

tripledutch | 27-10-09 | 19:24

De aanname dat evolutie alleen naar "boven" gaat, zoals ze zo mooi beweren klopt niet. Daarmee haal je al aardig wat stellingen onderuit. Verder staan er allang onderuitgehaalde theoriën in, bijvoorbeeld die over het oog. Dat bestaat wel in een "halfklare" vorm, denk aan bijvoorbeeld lichtgevoelige cellen bij kwallen.

Simurgh | 27-10-09 | 19:23

Hansopje | 27-10-09 | 18:21
Nietzsche schreef - ik meen in "Die Fröhliche Wissenschaft", maar dat heb ik hier even niet bij de hand - dat de evolutietheorie een typisch Britse theorie was. Het overleven van alleen de sterksten was een idee waar een Duitser nooit op zou zijn gekomen, omdat in Duitsland niet schaarste maar overvloed de norm was, terwijl de Britse arbeiders in hun benepen woninkjes voor hun karige bestaan moesten vechten. En omdat in de natuur overvloed altijd de norm is, zullen de kneuzen en zwakkelingen nooit uit zichzelf verdwijnen. Daarom, schreef Nietzsche (nu in de Antichrist, en hier ben ik weer wel zeker van), moet je de kneuzen en zwakkelingen een handje helpen met uitsterven. "Dat is ónze naastenliefde". Want de natuur doet het niet voor je. Om de Nazi's nu (Sociaal)Darwinisten te gaan noemen - dat volg ik dan niet meer zo.

Kardinaal Meier | 27-10-09 | 19:22

God bestaat niet. Hij is zo dom geweest de mens te schapen, dus hij kan nooit de hele aarde hebben geschapen.. *doet eigen glazen ingooien*

kanaltijd | 27-10-09 | 19:19

Net of liefde wel met god te verklaren is?

depriguurderT | 27-10-09 | 19:16

bewijs maar dat ie niet bestaat...

of wel | 27-10-09 | 19:16

Allemaal onzinnige stellingen om te proberen de evolutie-theorie te ondermijnen, en daarnaast wel blijven geloven in een sprookjesboek: de aarde is het centrum, de aarde is plat en dan zo'n verhaaltje:
Eva kwam uit de rib van Adam, krijgen 2 zonen: Kain en Abel, Kain dood Abel en vlucht naar 'het slechte volk' en trouwt met... (what the f*ck?). Waar komt ineens dat volk vandaan en die vrouw? Adam en Eva waren toch de eerste?

de^mol | 27-10-09 | 19:12

@Machinale Knal | 27-10-09 | 17:41
omdat gs schijnbaar niet heel stupide een 'wij weten niet of god bestaat of niet' houding wil aannemen? is overigens ook volledig overbodig in deze wereld voor iemand die af en toe op school is geweest en zn verstand gewoon gebruikt. "misschien is er wel n god", lol, agnosten.

demagoog.en.atheist | 27-10-09 | 19:11

@albert 136: ik geefT toe dat ik ze nog niet allemaal gelezen heb, maar zelfs als het feiten zijn geloof ik dat feiten nog steeds OOK weerlegbaar zijn met de juiste argumenten. Maar ok, dat is van latere orde, zal kijken wat ik eraan kan doen. ;-)

sjongejongemensuh | 27-10-09 | 19:02

*nog

albert136 | 27-10-09 | 18:59

sjongejongemensuh | 27-10-09 | 18:54
Niet alles kan/hoeft weerlegt te worden. Sommige (10) zijn gewoon een feit. Niet omdat de evoleer niet klopt maar omdat de wetenschap og niet zover was.

albert136 | 27-10-09 | 18:59

(wel overigens van vrouwelijke aard, en 18 + het liefst. Heb ik mijn taak in het leven ook weer vervuld)

sjongejongemensuh | 27-10-09 | 18:55

Ze zijn vergeten te melden dat de wereld plat is en de zon om de aarde draait en dat Rome het centrum van het universum is. Zouden ze toch moeten weten. Of was het Jeruzalem?

dixkix | 27-10-09 | 18:54

Ik denk dat ik een goeie inspiratiebron heb gevonden om elke stelling (en ja alle 95 stuks) te weerleggen in mien eigen bloggie, maar ik heb in ieder geval al eentje tegen Stelling 74: "De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord.".

O jawel zeker wel. Evolutie = voortbestaan = voortplanten, echter er vind steeds een verandering plaats zo nu en dan en daar zijn wij uit voortgekomen, maar de basic instinct blijft.. Of zoals men zegt: "gaat heen en vermenigvuldigt u."

Precies. DAT is de zin van het leven, en voor wie dat niet gelooft, dit ook:

"De zin van het leven is deze zin." PUNT!

Dus de zin van het leven is reproduceren. Dat is in de natuur zo, dat is bij de mens zo.

Dus neuqen anyone? LOL ;-)

sjongejongemensuh | 27-10-09 | 18:54

@ zwitsal (Willem4246 | 27-10-09 | 18:38 )
Zo heb je dat helemaal alleen getypt?
Geen werk?
Geen leven?
Geen vrienden?
Of alledrie?

Verder +1 voor de creationisten, blijven (integestelling tot de politiek) bij hun standpunten en zorgen voor vermaak.

albert136 | 27-10-09 | 18:48

Wat heeft het voor zin om hier tegen in te gaan. Laat ze doen wat ze niet laten kunnen. Deze mensen hebben het recht dat te geloven. En idd ze spreken elkaar tegen op sommige punten.

Klablong | 27-10-09 | 18:40

Van Nederlandse taal heb je ook al niet veel verstand.

.oplawaai | 27-10-09 | 15:52

klopft

dhr. knakworst | 27-10-09 | 18:39

-weggejorist-

Willem4246 | 27-10-09 | 18:38

En democratisch gezien willen we hun mening nog hebben ook! Wat een meuk zeg... voel me er helemaal een beetje vies van - lekker bedankt hoor Muts.

Zookrates | 27-10-09 | 18:38

@ Russell Nash | 27-10-09 | 15:37
Amen!

gebruikert | 27-10-09 | 18:37

Hansopje | 27-10-09 | 18:21
maar u heeft wel vertrouwen in mensen die uit naam van hun god vrijheidsbeperkingen aan anderen opleggen?

watDenkjeZelf? | 27-10-09 | 18:36

Jongens en meisjes,

bespaar je de moeite om punt voor punt de onweerlegbare bewijzen voor de evolutie op tafel te gooien. Ze luisteren toch niet en het verzandt in een oeverloze discussie. Het enige juiste tegenargument is: Jullie geloven in een door mensen geschreven boekje waarin een God wordt opgevoerd die zogenaamd Almachtig en barmhartig is, maar die tegelijkertijd ziekten zoals kanker welke zelf kinderen treft ook heeft 'geschapen'. Voor iedereen die een door jullie God geschapen ziekte weet uit te bannen, ligt een Nobelprijs klaar. En jullie Almachtige heeft er duizenden 'geschapen'. Er is geen flintertje bewijs voor het bestaan van jullie verzonnen god. Een almachtige god die kinderen laat sterven aan kanker, ze 'zegent' met polio en die volwassen laat verhongeren en laat creperen aan de meest afschuwelijke ziekten is geen almachtige god, maar een crimineel waarbij Hitler, Stalin en Pol Pot tesamen als brave koorknaapjes afsteken.

Jos Schmitz | 27-10-09 | 18:36

als ik tijd heb wil ik het geologische deel wel eens onder handen nemen, athans de stellingen, het is onvoorstelbaar hoe ze dingen door elkaar heen gehaspeld hebben, ook zag ik in ieder geval twee hunner stellingen een tegenstrijdigheidje van 290.000 jaar ten opzichte van elkaar.
ik kom hier zeker nog op terug.

trivius | 27-10-09 | 18:35

zucht..
zou er om willen lachen, maar ons kabinet kennende wordt dit binnenkort waarschijnlijk verplicht lesmateriaal..

watDenkjeZelf? | 27-10-09 | 18:30

Ik heb het gelezen en ik ben overtuigd.
Evolutie is een leugen, de enige waarheid is Quetzalcoatl; oppergod van de azteken!
Dank u christenen, een goede stap vooruit, nu nog in de juiste god geloven.

Leandroz | 27-10-09 | 18:27

Darwin kon er ook niets aan doen en had de gevolgen evenmin kunnen overzien, feit blijft dat het sociaal Darwinisme in het Duitsland van voor de oorlog erg stevig omarmd werd en tot wetenschappelijke basis voor een verwerpelijke ideologie gebombardeerd werd. Dezelfde wetenschap die heden ten dage doodleuk weet te melden dat bepaalde bevolkingsgroepen minder crimineel zijn dan andere. En hoewel ze de meerderheid van de gevangenisbevolking uitmaken schijnt het wetenschappelijk gezien juist te zijn. Veel vertrouwen heb ik derhalve niet in die Darwin, of de wetenschap in het algemeen.

Hansopje | 27-10-09 | 18:21

Gelukkig dat ze ook altijd bronvermelding onderaan zetten. Meestal gepeer-reviewde artikelen heur!!1!!

moesh | 27-10-09 | 18:16

The Observer | 27-10-09 | 17:29

Dit is geen punt van omgekeerde bewijslast. De bewijzen worden aangedragen, weliswaar niet op die bewuste 95-stellingen rare flyer, maar ze zijn er wel. Dat u deze onderbouwingen onvoldoende vind dat is een ander verhaal en overigens uw goed recht.
Evenals u stelt dat er geen bewijs is voor die stellingen kan er ook gesteld worden dat er onvoldoende bewijs is voor uw stellingen. Daarbij komt inderdaad dat de beweerder altijd zijn stellingen moet onderbouwen (bewijslast), maar wat als u beweert dat iets niet zo is, dan ligt die bewijslast bij u......

Baas-P | 27-10-09 | 18:08

Stelling 95 geeft eigenlijk heel goed aan op wat voor een manier de Creationisten denken; "Ik kan me niet voorstellen dat het mogelijk is, ergo het is niet waar". Oftewel, omdat ik kernfusie lastig vind om te begrijpen ga ik er maar vanuit dat Hiroshima nooit platgegooid is.

ivar | 27-10-09 | 18:07

.
.
STELLING 98 : Mensen met zoveel domheid en zo'n plaat voor de kop, kun (en wil) je met goed fatsoen niet scheppen. Dus alleen al het feit dat ze bestaan is het bewijs dat deze vanzelf langzaam zo geworden zijn ! (=geevolueerd, bah vies woord)
.
.

schuco | 27-10-09 | 18:02

-weggejorist-

jeweettoch? | 27-10-09 | 17:56

Mensen die wetenschappers (Bruno, Galileo, Darwin, Newton, enz. enz. liefst dood wilden hebben (met naastenliefde verbranden en zo), zijn allemaal niet te beroerd om de resultaten van die wetenschap te gebruiken. Of zouden ze die pamfletten allemaal met een ganzenveer bij kaarslicht geschreven hebben? Zielig!

nu even niet | 27-10-09 | 17:54

Boxman | 27-10-09 | 17:51
Veel stellingen slaan niet eens op de evolutie... nog vreemder.

ivar | 27-10-09 | 17:53

Toch wel typisch hoe ze het consequent over 'stellingen' hebben en niet over feiten of bewijzen. Een onbewezen stelling is waardeloos.

Boxman | 27-10-09 | 17:51

Beëlzebul | 27-10-09 | 17:41
Liefde is zin hebben in geyle neuqsex.
Verliefdheid is het chemisch proces dat je zin doet hebben in geyle neuqsex.
Als je je kat een sympathiek poezebeest vind, heet dat genegenheid.
Zo klaar als een klontje.

Mijnheer Pastoor | 27-10-09 | 17:47

Er is een verschil tussen liefde en verliefdheid.
Liefde is geestelijk,je kan een liefde hebben voor je vriending huisdier en eten bijvoorbeeld omdat je je er prettig bij voelt.
Verliefdheid echter is chemisch,een zaak van feromonen en lichaamssappen.
Verliefdheid neemt af na ongeveer een jaar, dan is de relatie over of er is houden van voor in de plaats gekomen.
Oh er zijn altijd uitzonderingen op de regel he dus begin niet meteen te jammeren.

Beëlzebul | 27-10-09 | 17:41

Waarom is gs niet agnostisch? Klinkt wijzer dan met je armen over elkaar alles gemakzuchtig op darwin gooien. Niemand weet wat de zin van het leven is en vragen daarover zullen altijd onbeantwoord blijven, misschien is evolutie wel door god verzonnen......

Machinale Knal | 27-10-09 | 17:41

ach kom, het is toch bewezen dat evolutie niet bestaat. Kijk maar eens naar een kudde gereformeerden. Die evolueren zichtbaar niet.

DubbelzouteSalmiak | 27-10-09 | 17:40

Doe dan hetzelfde met die 95 stellingen als wat die prutsers met de 10 geboden hebben gedaan; dingen verzinnen om het getal af te kunnen ronden zodat het heel wat lijkt.

Charlotte | Online | 27-10-09 | 17:33

troubleh | 27-10-09 | 17:25

Determinisme in de kwantummechanica is weerlegd?
QED wat betreft dogmatisch redeneren.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:32

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:27
Pas maar op, als hij van zijn geloof valt gaat hij misdaden plegen.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 17:31

" 89. Het menselijk oog is een niet reduceerbaar complex systeem, dat Darwin reeds als mogelijk bewijs tegen
zijn theorie aanvoerde. "

Klopt, totdat je een zin verder leest waarin Darwin gehakt maakt van het "onreduceerbaar complex" oog..

leren ze het nou nooit?

sko | 27-10-09 | 17:30

Net als in die laatste folder hebben deze idioten geen idee wat evolutie is. Geen flauw benul van het verschil tussen macro en micro evolutie. Planeten hebben geen donder met Darwin's theorie te maken. Het is weer eens lachen gieren brullen en je dood ergeren aan de domheid van deze mensen...

Groot Beest | 27-10-09 | 17:30

leuk, gniffelen om stellingen, maar ik zie ze niet weerlegd worden...

Baas-P | 27-10-09 | 17:25
Waarom zouden ze weerlegd moeten worden. Als ik claim dat Harry Potter ook in real life bestaat, moet jij dan weerleggen dat dat niet zo is? Of ligt de bewijslast en onderbouwing bij degene die de stelling poneert? Laten Christenen/creationisten eerst maar eens met positief bewijs komen dat het op zijn minst aannemelijk maakt dat hun god ook echt bestaat.

Beetje de boel omdraaien. Pff. Het moet niet gekker worden he.

The Observer | 27-10-09 | 17:29

Nemodl | 27-10-09 | 17:24

Een wetenschapper in opleiding die het over een "stukje" geestelijke ondersteuning heeft mag van mij de vermeende maker heel snel ontmoeten. Of ben ik nu te dogmatisch bezig?

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:27

Nemodl | 27-10-09 | 17:24
Daar heb je het christendom voor nodig? .....

troubleh | 27-10-09 | 17:26

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:18
Helaas moet het "goede" kamp zo een standount aannemen om het "slechte" kamp te kunnen bestrijden. En determinisme is weerlegd (kwantummechanica).

troubleh | 27-10-09 | 17:25

En welke God dan wel,
er zijn er zo'n tienduizend.

vander F | 27-10-09 | 17:25

leuk, gniffelen om stellingen, maar ik zie ze niet weerlegd worden...

Baas-P | 27-10-09 | 17:25

Wie is er eigenlijk op het idee gekomen om wetenschap en religie in een hokje te plaatsen?
Ben zelf wetenschapper in opleiding en voor mij is christendom (en iedere andere godsdienst) een manier om jezelf onder controle te houden: geen rare dingen (misdaden etc.) te plegen en een stukje geestelijke ondersteuning. Of er een God is en een hiernamaals vind ik niet zo belangrijk...

Nemodl | 27-10-09 | 17:24

, maar dat antwoord zal ook niet komen of de roze eenhoorn niet bestaat.

M-J | 27-10-09 | 17:21

BLASFEMIE!!!

De roze eenhoorn bestaat. En leeft in mijn broek. Volledig toetsbaar en objectief waarneembaar als het moet.

The Observer | 27-10-09 | 17:23

Pfff..
Ten eerste! De..

*laat het maar zitten*

moesh | 27-10-09 | 17:23

@ terrormannetje
Zo zie je maar dat ook wetenschap geen sluitend oordeel kan geven, aangezien dat feitelijk onmogelijk is (alles observeren is onmogelijk). We hebben allemaal te maken met een bias en zelfs als we die zoveel mogelijk proberen te reduceren, kunnen er altijd nog fouten gemaakt worden. Een paradigma is niet bestand tegen grote hoeveelheden bewijs tegen (zoals ID/creationisme). Welke variabelen neem je mee in je onderzoek, hoe benoem je die en welke variabelen sluiten we uit. Relevante variabelen uitsluiten of niet-falcificieerbare stellingen roepen is wetenschappelijke zelfmoord, dus dat doen wetenschappers niet.

We zullen nooit tot een wetenschappelijk antwoord kunnen komen of de roze eenhoorn bestaat, maar dat antwoord zal ook niet komen of de roze eenhoorn niet bestaat.

M-J | 27-10-09 | 17:21

We kunnen simpelweg niet alles bevatten en daarom is het onverstandig om dogmatisch te redeneren. Dat geldt voor beide kampen.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:18

*klap*klap*klap*klap*klap*!

The Observer | 27-10-09 | 17:21

Een ieder die nog steeds in deze peop gelooft wil ik vragen twee uurtjes(wat is dat nou op 50 zondagen per jaar) naar deze documentaire te kijken. Zeitgeist:
www.youtube.com/watch?v=UHiuaGJ46zo

In de oudheid was het geloof niets anders dan een instrument van machthebbers om een bevolking te onderdrukken.
Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt als instrument om te netwerken, denk daarbij b.v. aan het (uit)besteden van werk aan/door aan elkaar gelinkte clubjes of het uithuwelijken.

Helaas voor hen, door de komst van goede leerstof/tv en het internet komen gelukkig steeds meer mensen tot de ontdekking dat het 1 grote flauwekul is.

Ik geloof overigens wel in iets onaantastbaars, maar de naam zegt het al, men kan het niet duiden, dus maak ik me er maar niet druk om en laat het' overkomen'

jehova666 | 27-10-09 | 17:18

troubleh | 27-10-09 | 17:03

Jouw meetlat is de enige juiste meetlat? Jouw waarneming is de enige en vooral ongekleurde waarneming?
Dat is nu net de kokervisie die in beide kampen heerst.

Ik doe niet aan georganiseerde religie en ik ben een determinist in de Cruijff leer: toeval is voorspelbaar. We kunnen simpelweg niet alles bevatten en daarom is het onverstandig om dogmatisch te redeneren. Dat geldt voor beide kampen.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:18

*zucht* Kunnen we deze reddeloze en redeloze idioten niet gewoon negeren? Misschien gaan ze wel weg of sterven uit, volgens goed evolutionair gebruik *diepe, diepe zucht*

Anarchus_Rex | 27-10-09 | 17:13

21. Omdat door de natuurlijke erosie de continenten na 10 miljoen jaar tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten:
LOL: die creationisten hebben natuurlijk nog nooit van plaat tektoniek gehoord...

de^mol | 27-10-09 | 17:12

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 17:06
Ik ben niet zo van de voetbal. Neem aan dat dat een slechte club is, en op geen enkele wijze kampioen kan worden? Dan klopt je analogie, mits je ervan uitgaat dat de stelling een absolute waarheid is. (er is dus nog een onzekerheid omdat die stelling in onze omgeving staat, waar altijd voor alles een onzekerheid bestaat).
God bestaat hoogstwaarschijnlijk niet. Even voor de visualisatie:
niet |X||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[oneindig veel streepjes meer] wel

troubleh | 27-10-09 | 17:12

Onbaatzuchtige liefde bestaat niet. Ik daag een ieder uit om geheel anoniem (gelovigen zijn dus uitgesloten, die hebben zg een waarnemer) allebei zijn nieren te doneren aan de op sterven liggende verkrachter en moordenaar van zijn kind en vrouw, zonder dat hij of zijn naasten er beter door worden door roem, geld of een andere tegemoetkoming, maar uit onbaatzuchtige liefde. Zo iemand bestaat niet.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 17:11

Oké, ik heb nog een massa soldeer- en zetwerk te doen.
Solderi te salutant, - en nog veel plezier met de eindeloze ruk- en trekpartij tussen degenen die vooruit willen, en degenen die achteruit willen.
*out*

Merlot | 27-10-09 | 17:10

33 is NOG leuker.

Mijnheer_Henque | 27-10-09 | 17:09

Komt voor mij goed uit zaterdag , dan moet ik toch de kattenbak verschohttp://juliansworld.punt.nl/upload/kattepis.jpgnen.

hero_of_heaven | 27-10-09 | 17:08

50. Aan de hand van de hoeveelheid nikkel, die jaarlijks door de rivieren in de zeeen wordt getransporteerd en het huidige nikkelgehalte in de oceanen laat zich berekenen dat de huidige processen sedert maximaal 300.000 jaar plaatsvinden.

Doe je hetzelfde met alluminium, dan kom je uit op 100 jaar. Het bewijs is gegeven! De aarde ontstond bij de uitvinding van het internet!

wikkeltje | 27-10-09 | 17:07

troubleh | 27-10-09 | 16:58
Dat snap ik ook wel, maar je kunt toch ook met absolute zekerheid zeggen dat RKC dit jaar geen kampioen wordt.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 17:06

Richard H. | 27-10-09 | 17:01
En de muziek van Marrekau Besatau zweefde over de wateren, en zie, er was Wit Licht, doch de Heeren van Hollywood beschikten dat het geen Oscar krijgen zou.
En wij zagen dat dit goed was.

Merlot | 27-10-09 | 17:05

Juist de zin van het leven kan uit de evolutieleer worden beantwoord.
De enige zin van het leven is.... "overleven".
Denkbeeldig je in een nieuwe wereld waarin je in je blote kont rond loopt, verstookt van ieder hulpmiddel dan ook. Alleen natuur, een dierenrijk en mogelijk een paar andere mensen.
Om te overleven dien je te eten. Jagen, verzamelen en een beetje verbouwen.
Na een bepaalde leeftijd ben je daar niet meer toe in staat. Naast samenwerking (hangt af van je inbreng) kunnen kinderen je leven verlengen.
Eten of gegeten (we zitten allemaal in de voedselketen) worden en voortplanting (oude dagsvoorziening) is datgene waar toe wij op aarde zijn. De rest is sociale, culturele of religieuze bullshit.
De ene plant overwoekert de ander voor meer zonlicht, de ene rat vreet de ander op voor meer levensruimte. De enige manier om dan te overleven is om beter, slimmer of sterker te worden dan de ander. Verklaart tevens waarom de mens de duim heeft leren gebruiken en kracht en snelheid gecompenseerd heeft met slimmigheid.

r@face | 27-10-09 | 17:04


We gooien met definities. Er zijn meerdere definities van atheisme. Die van mij is correct, de anderen zijn niet goed omdat ze niet het wetenschappelijke beeld dat bij atheisme hoort weerspiegelen. In het nieuws hoor je atheisme en geen agnosme.
troubleh | 27-10-09 | 16:48

Laten we het er op houden dat in het dagelijks taalgebruik atheisme een containerbegrip is. En natuurlijk is jouw definitie de enige juiste. Daarom komen we allemaal ook naar jou toe als we iets willen weten. Lul.

Gaan we nu onze tijd verdoen met discussie over een definitie of gelovigen over de kling jagen. Nou?

The Observer | 27-10-09 | 17:04

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:00
Maar klopt inderdaad. Als ik iets zie dat niet klopt, stop ik met proberen iets logisch waar te nemen.

troubleh | 27-10-09 | 17:03

Richard H. | 27-10-09 | 16:57
Je kunt ook heel moe worden van alsmaar zoeken naar iets wat er helemaal niet is.
Echt.
Ga jij maar eens op pad om een Vierkante Driehoek aan te schaffen.
Doodmoe wordt je ervan.

Merlot | 27-10-09 | 17:03

108. Water komt hier uit de kraan. En de smurfen zijn dus verzonnen door vader Abraham. Zie. Het is zo.

Richard H. | 27-10-09 | 17:01

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:00
Het ligt aan de antilogica van jou.

troubleh | 27-10-09 | 17:01

@M-J
Zo zie je maar dat ook wetenschap geen sluitend oordeel kan geven, aangezien we allemaal te maken hebben met een bias en zelfs als we die zoveel mogelijk proberen te reduceren, krijgen we toch te maken met een paradigma. Welke variabelen neem je mee in je onderzoek, hoe benoem je die en welke variabelen sluiten we uit. We zullen nooit tot een wetenschappelijk antwoord kunnen komen of God bestaat, maar dat antwoord zal ook niet komen of God niet bestaat.

terrormannetje | 27-10-09 | 17:01

De stellingen van Luther leidden de mensheid in het tijdperk van de verlichting.
Creationisten leiden de mensheid richting donkere middeleeuwen.

threewing | 27-10-09 | 17:01

"De onbaatzuchtige liefde is een bijzonder fenomeen."
tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:57
=================
Welnee.
Noodzakelijk voor instandhouding van stamverbanden bij sociale dieren, zoals "eros" noodzakelijk is voor duurzame paarvorming.

Merlot | 27-10-09 | 17:01

84. De zondvloedverhalen van alle oude culturen op alle vijf continenten getuigen ervan, dat in het verleden
daadwerkelijk één of meer gigantische catastrofen hebben plaatsgevonden.

Het staat toch GVD op hun eigen site! www.creationism.org/patten/PattenBiblF...

Dit kwam dus door einde van een ijstijd waardoor het zeeniveau enkele meters steeg

sko | 27-10-09 | 17:00

107. Als ik mijn asbak leeg maak dan ligt de as ergens anders. Eat that Dawkins.

Richard H. | 27-10-09 | 17:00

troubleh | 27-10-09 | 16:59

Misschien ligt het aan je selectieve waarneming.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 17:00

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:57
Je schrijft verward.

troubleh | 27-10-09 | 16:59

106. Ik had vroeger een bijbel in huis. Die was echt want die kon je aanraken. Dus.

Richard H. | 27-10-09 | 16:59

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:53
Er is altijd een onzekerheid. Maar er is geen reden aan te nemen dat het een specifieke onzekerheid is (Jezus, Allah, Wotan, Thor, of Jan-Peter Balkenende). Deze lijst is oneindig lang. Daarom is de kans dat één van dezen waar is oneindig klein. Dus is de kans dat een god (met de bekende attributen) bestaat oneindig klein.

troubleh | 27-10-09 | 16:58

105. Ik drukte op de schakelaar en zag het licht.

Richard H. | 27-10-09 | 16:57

@Stelling09: Hè, wat? Dus bestaat er een god?

mzzia | 27-10-09 | 16:57

troubleh | 27-10-09 | 16:44

Het gaat niet om een sterk of minder sterk gevoel.
Liefde komt in vele soorten en maten: Agape, Eros, Philia, Charitas.
De eros is voor de evolutie belangrijk, voor de duurzame paarvorming. De andere vormen zijn daar veel minder op gericht. De onbaatzuchtige liefde is een bijzonder fenomeen.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:57

104. Ik wordt moe van georganiseerde religie. Dus het is wel iets echts. Anders kun je er niet moe van worden.

Richard H. | 27-10-09 | 16:57

Sinds wanneer moet er een 'zin van het leven' zijn eigenlijk?

Modderkip | 27-10-09 | 16:56

Geloven doe je in iets wat niet bestaat, anders was het wel wetenschap.
En laatst heb ik de eerste blz van de bijbel gelezen:
Er was eens, ..... dit is een verhaal, puur gebaseerd op fictie. Iedere overeenkomst met de werkelijkheid berust op puur toeval. Alle namen zijn fictief, net als de plaatsen.

eed | 27-10-09 | 16:56

@ Booka
01 is niet waar, zie eerdere posts van mij.
02 De assumptie is waar, de conclusie niet. Evolutie verklaart JUIST de diversiteit van het leven.
03 Stelling is deels waar. Er is geen mechanisme bekend voor niet-reduceerbare systemen. Helaas voor de crea's komen die niet voor in organismen. Bovendien is het een niet-falcificieerbare stelling, dus onwetenschappelijk, en dus 1 die je ondanks al het bewijs ter wereld altijd vol kan blijven houden.

M-J | 27-10-09 | 16:55

Chris666 | 27-10-09 | 16:48
Dawkins heeft het over "the flying spaghetti monster", en zie je die ergens rondzweven? Ga maar weer terug naar je LOI-Filosofie klasje.

Mijnheer Pastoor | 27-10-09 | 16:54

ik doe er gewoon lekker niet aan mee!
de hele wereld is gek, en als je de cijfers ziet, ben je als ongelovige bijna in staat om er mee op te houden.
ik GELOOF dat het iets van 8 procent is van de wereld bevolking die ongelovig is, zum kotzen!
de mensheid word al vele duizende jaren verkracht door de fantasie van
machts-wellustelingen!
het is tijd voor actie!
ik denk aan massaal harley-davidsons kopen, om op zondag mee door kampen of urk te rijden.
ACTIE!!!

geelrubberbadeendje | 27-10-09 | 16:53

103. Bert Brussen en Robert Engel besturen twitter. Degeneratie is hiermee eigenlijk bewezen.

Richard H. | 27-10-09 | 16:53

troubleh | 27-10-09 | 16:48
Dus... jij staat op de trein staat te wachten en neemt de vertrekstaat door, dan zie je dat er een trein naar a'dam vertrekt van spoor 6 om half zeven en een van spoor 8 om kwart voor zeven, en dan ga jij toch op spoor 7 staan omdat er wellicht nog een trein tussentijds vertrekt naar a'dam? Je kunt niet weten toch?

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:53

102. Exacte wetenschap heb ik nooit tot me genomen, dus dat bestaat niet.

Richard H. | 27-10-09 | 16:52

101. Ik rook en drink en heb me toch voortgeplant. Evolutie = Fail

Richard H. | 27-10-09 | 16:51

stelling 96

Het is in 2000 jaar christenDOM niet gelukt het bestaan van een opperwezen ook maar enigzins aannemelijk te maken

wouter het bos in | 27-10-09 | 16:51

De eerste regel klopt al niet.

De een gaat dood aan de mexicaanse griep, de ander niet.

Lijkt me bewijs genoeg dat de ene dus iets anders in elkaar zit dan de andere.

pleurtop | 27-10-09 | 16:50

100. Ik moet poepen. Dat kan alleen God's wil zijn toch?

Richard H. | 27-10-09 | 16:50

De eerste drie stellingen zijn in ieder geval wel waar. Maar dat zegt natuurlijk weer niets over een omnipotente verschijning die we allemaal op de blote knietjes moeten danken.

Booka | 27-10-09 | 16:50

Lach er maar om; de oelewappers die deze stencils dukken doen dat van onze belastingcenten (dezae organisatie is een "goed doel", dus geen schenkingsrecht en aftrekbaar van de inkomstenbelasting). Dankzij deze ignoramussen werken wij lekker tot onze 67e!

ita vero | 27-10-09 | 16:50

99. Gitaren hebben snaren. Dag Darwin!!

Richard H. | 27-10-09 | 16:49

Merlot | 27-10-09 | 16:43
We gooien met definities. Er zijn meerdere definities van atheisme. Die van mij is correct, de anderen zijn niet goed omdat ze niet het wetenschappelijke beeld dat bij atheisme hoort weerspiegelen. In het nieuws hoor je atheisme en geen agnosme. Uit praktische redenen is een atheist iemand die zegt dat waarschijnlijk geen god bestaat. Dawkins heeft hier overigens een 6 of 7-puntsschaal bedacht, maar dat moet je zelf maar eens lezen (God delusion)

troubleh | 27-10-09 | 16:48

Merlot | 27-10-09 | 16:45
Zie: hanzebal | 27-10-09 | 16:22
Stelling 74? De zin van het leven vanuit de evolutietheorie? Voortbestaan, punt. De rest is allemaal bijzaak, gebaseerd op het voortbestaan.
Duidelijk?

hanzebal | 27-10-09 | 16:48

Trouwens, na lang filosoferen kwam ik er laatst achter dat God wel degelijk bestaat. De vraag of God al dan niet bestaat is helaas de verkeerde. Het feit dat we het over hem hebben en dat iedereen weet wie met God bedoeld wordt is het bewijs van zijn bestaan.

De vraag die we ons eigenlijk moeten stellen is de volgende: Hebben wij God verzonnen of heeft God ons verzonnen?

Zodra we die beantwoordt hebben kunnen we eindelijk dat Gristentuig de mond snoeren!

Chris666 | 27-10-09 | 16:48

98. Mensen koken aardappelen. Wie heeft dat ooit bedacht? Nou?

Richard H. | 27-10-09 | 16:47

97. Vrouwen hebben PMS. Da's evolutietechnisch niet zo handig. Waarom zijn ze nog niet uitgestorven?

Richard H. | 27-10-09 | 16:46

hanzebal | 27-10-09 | 16:44
Eh?
Even specificeren svp.

Merlot | 27-10-09 | 16:45

96. Mannen hebben tepels. De evolutietheorie kan het nut daarvan ook al niet verklaren.

Richard H. | 27-10-09 | 16:45

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:40
Natuurlijk wel. Alleen omdat een gevoel sterk is betekent dat niet dat dit iets supernatuurlijks is.

troubleh | 27-10-09 | 16:44

M-J | 27-10-09 | 16:32
Mee eens.
Merlot | 27-10-09 | 16:39
Dus.... het voortbestaan.

hanzebal | 27-10-09 | 16:44

TJa moeilijk te accepteren dat als je dood gaat er ook niks meer is.
Ik behoor nu nog tot de gelukkige die leeft maar ook mijn moment zal komen dat ik dood ga en dan is het voorbij niks meer helemaal niks ik word dan weer net zo klein als ik ooit begonnen ben sterrestof.
moeilijk he om te moeten accepteren dat je in het grote geheel niks voorstel dat doet pijn.

Trompeter | 27-10-09 | 16:44

troubleh | 27-10-09 | 16:36
Nee.
Een atheist is iemand die het bestaan van God ontkent, een stelling waarvoor in feite even weinig hard bewijs is, als voor de stelling dat God wél bestaat.
Een agnost is iemand die gewoon alleen maar zegt dat hij het niet weet; de enige stelling die wetenschappelijk (zowel klinisch ans empirisch) te handhaven valt.

Merlot | 27-10-09 | 16:43

In Dogma gaf "God" toch ook een antwoord op de zin van het leven?

Rot op met die geloofskul, sluit een stel kansenbaby's op in een container en wedden dat ze hun eigen cultuur, rangen, standen, oorlogen, perceptie en geloof ontwikkelen? En wie speelt er dan voor god? Hij/zij die af en toe voer in de container gooit.

Ploertendodert | 27-10-09 | 16:43

The Observer | 27-10-09 | 16:38
Een atheist met intelligentie zou nooit zeggen "er is geen god". De correcte stelling is "er is hoogstwaarschijnlijk geen god"

troubleh | 27-10-09 | 16:43

Stelling 01: God is ook niet waargenomen. Maar goed. Fijn leesvoer verder. Je zou er avondvullend cabaret mee kunnen maken.

Richard H. | 27-10-09 | 16:43

Chris666 | 27-10-09 | 16:38
Ze misbruiken informatie en vormen deze tot iets dat gewoonweg niet waar is. De laatste tijd is ook de trend analogieen te gebruiken die niet kunnen. Zoals "Een huis heeft ook een huizenbouwer nodig". Dit kan helaas makkelijk mensen verleiden die niet getrained zijn/niet slim genoeg zijn. (goed antwoord op deze is overigens "heeft elke donder (bij onweer) ook een donderer?"

troubleh | 27-10-09 | 16:41

Dat we maar snel mogen evolueren naar een samenleving zonder religie

Chris666 | 27-10-09 | 16:38

Moge het huidige tijdsgewricht, in navolging van de Verlichting waarin religie eigenlijk al naar de prullenbak was verwezen, de geschiedenis ingaan als de "Purge".

Alleen als God het wil natuurlijk.

Game on!

The Observer | 27-10-09 | 16:41

Ok, you've got me. Ik ben om. Waar is de kerk?

poursuivant | 27-10-09 | 16:41

troubleh | 27-10-09 | 16:33

Deze agnost is altijd dankbaar voor leestips.
Ik ben verre van verward. De onbaatzuchtige Liefde is niet volledig te vergelijken met of te verklaren door een zinnelijke waarneming en labeling.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:40

Grappig, die boude stelling over liefde, dat die niet door de evolutietheorie verklaard kan worden.
Als er iets is dat buitengwoon ontnuchterend werkt als je Darwin erbij haalt om het te verklaren, dan is het "de liefde" wel.

Liefde is een noodzakelijke emotie voor duurzame paarvorming.
De (meeste) hominiden kregen steeds grotere hersens, steeds grotere hoofden en moesten daarom in een steeds vroeger ontwikkelingsstadium geboren worden (beperkte ruimte geboortekanaal).
De permanente aanwezigheid/participatie van het mannetje werd noodzakeijk, omdat het vrouwtje zeer in haar bewegingen beperkt werd door de verzorging van een vrijwel foetale nakomeling.

**Kom er maar in Darwin!***
De nakomelingen van mannetjes die zich het meest om hun partner en kroost bekommerden, hadden daarom de beste kansen, overleefden het vaakst, survival of the fittest en hopla daar had je "de liefde".

Allemaal heel simpel en voor de hand liggend.
Tsja, ik kan er niks aan doen dat de grrrrristenen de Origin of Species en opvolgende onderzoeken helemaal niet gelezen hebben.

Merlot | 27-10-09 | 16:39

Stelling 666: Hij die een wetenschappelijke tekst zo verdraait dat het voor eigen gewiekste interpretatie vatbaar is, is een creatie van de Duivel, en zal tot het einde der tijden in een zwavelput stoven.

Mijnheer Pastoor | 27-10-09 | 16:39

troubleh | 27-10-09 | 16:36

Een agnost is iemand die "het niet weet". Een atheist is iemand die tegen is, in dit geval er van uitgaat dat god niet bestaat.

Een degelijke opleiding misschien iets voor jou?

The Observer | 27-10-09 | 16:38

M-J | 27-10-09 | 16:37
Hahahahaha!

troubleh | 27-10-09 | 16:38

Twee dingen:
1: Valt me op dat de creationisten verbazend veel wetenschap gebruiken om weer andere wetenschap onderuit te halen.
2: Evolutionisten beweren niet dat ze alle antwoorden in de hand hebben, maar dat ze in elk geval plausibele verklaringen hebben op basis van wetenschappelijke bevindingen. Hoe meer kennis er komt, hoe meer inzicht. Creationisten hebben wel alle antwoorden en zodra daar nieuwe informatie bijkomt moet die meteen buitengesloten worden teneinde hun bekrompen wereldbeeld in stand te kunnen houden.

Dat we maar snel mogen evolueren naar een samenleving zonder religie

Chris666 | 27-10-09 | 16:38

troubleh | 27-10-09 | 16:36
Verklaar dat eens. Ik ontken op basis van wat ik weet en wat ik van andere mensen gelezen en geleerd heb, dat God niet bestaat. Dat is toch iets anders dan zeggen dat je het niet kunt weten?

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:38

91. Onderzoek van oude talen heeft getoond, dat deze aanvankelijk complexer waren en mettertijd eenvoudiger werden, wat een evolutionaire ontwikkeling naar boven weerspreekt.

minder complexe talen zijn toch juist handiger?
Wat bedoelen ze met evolutionaire ontwikkeling naar boven? Evolutie betekent verandering. Het kan zowel naar boven als naar beneden.
En wat heeft biologische evolutie te maken met de vorming van taal?

M-J | 27-10-09 | 16:37

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:33
Waar heb je het nou weer over? God ben je zelf? Onzin.

troubleh | 27-10-09 | 16:37

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:33
Een atheist is een agnost.

troubleh | 27-10-09 | 16:36

De schrijvers van deze stellingen maken het zichzelf onmogelijk om "alles te zien", ook al denken ze zelf van niet.

Delatio | 27-10-09 | 16:35

ineke | 27-10-09 | 16:24
Zelfde geldt voor jou meisje. Helaas ben je verward.

troubleh | 27-10-09 | 16:35

God dat ben jezelf.
We projecteren een God die ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen.
In feite zijn godsdienstige mensen dus bezig met zelfonderzoek en zelfaanbidding.
Nu is dat allemaal niet zo'n ramp als het positief op de wereld zou uitwerken.
Helaas schieten velen nogal door in die zelfaanbidding en loopt het met de onbaatzuchtige Liefde gigantisch uit de klauwen.

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:33

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:27
Nee, ook een atheïst kan agnosticisme niet weerleggen. Je kunt als atheïst of agnost wel aan een gelovige vragen dat hij bewijst dat zijn geloof het ware geloof is, en al die miljoenen andere geloven niet. En dat kan de gelovige niet. Als rationeel denkende mens ga ik er gewoon uit van het idee dat als je iets niet kunt bewijzen, het er ook wel niet zal zijn.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:33

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:25
Blablablablah. Je snapt het niet. Liefde is een product van je materiele hoofd. Net zoals vreugde, haat, koud, warm, geel, rood, auto, bloem, penis en vliegtuig. Je bent verward. Ga een goed boek lezen (Dawkins, Rand, Hitchens, etc.)

troubleh | 27-10-09 | 16:33

80. De mens is in staat, informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel (lichaam).
Objection: ze zuigen alles uit hun duim.

Cazi | 27-10-09 | 16:32

@ ineke
Perfect? Vergeet je erfelijke ziektes? Overbodige organen? Siameese tweelingen? Mongooltjes? Mennsen die geboren worden zonder lichaamsdelen? Babies die te vroeg geboren worden, en daarom sterven? Vergeet je dat er oneindig veel dieren (of andere mensen) zijn die sneller, groter, sterker en slimmer zijn? Dat er veel diersoorten ouder worden? Ik vraag me af waar jij het idee van perfectie vandaan haalt.

Verder vraag ik me af waar je vandaan haalt dat de enige operatie in evolutie toeval is, maar dat is helaas ook onzin. Je vergeet selectie helaas.

M-J | 27-10-09 | 16:32

Wat zo irritant is van die gelovigen is dat ze 95 stellingen kunnen verzinnen waarom evolutie niet bestaat (ok, je kegelt hun 'argumenten' zo om, maar evenzogoed), maar als je hen vraagt 'wat dan?' komen ze met een Superman aan die met zijn hand wuift, en Aanschouw, hemel en aarde en diertjes en mensen, zomaar.
Ja, dat klinkt veel zinniger.

Snut Nose | 27-10-09 | 16:31

55. Hoe uit een gas- en stofschijf planeten kunnen ontstaan, is onduidelijk en in hoge mate omstreden.

Ze hebben gelijk. Ti Ta Tovenaar zit erachter.

medunkt | 27-10-09 | 16:29

45. Indien men de radioactieve materialen tot op plasmatemperatuur verwarmt, zinkt de halfwaardetijd van bijvoorbeeld uranium-238 van 4,5 miljard jaar naar 2,09 minuten; dit weerspreekt de visie, dat de halfwaardetijden van radioactieve elementen constant zijn.

En als je daar met je kop boven hangt en diep opsnuift, word je creationist.

Cazi | 27-10-09 | 16:29

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:25
Hmm... even denken. Wellicht dat het iets te maken heeft met dat mensen al dan niet bewust ervoor willen zorgen dat ook anderen in goede gezondheid kunnen leven wat de overlevingskansen van het menselijk ras doet toenemen? En dat de (onbewuste) wetenschap daar iets mee heeft te maken? Zo van je doet het niet voor jezelf maar voor de overlevingskansen van de ander?

anti020front | 27-10-09 | 16:28

"De zin van het leven is het verkrijgen van een eervolle dood"
(Aldus mijn eigen Samurai-ere-code-van-de-koude-grond)

BASinnic | 27-10-09 | 16:28

Wat een 'argumenten', zeg. Maar goed, je kan van dat soort volk ook simpelweg niet verwachten dat ze de evolutieleer begrijpen, onderbouwen en laat staan onderschrijven. Overigens heb ik met het schoolvak Filosofie ook een paar van dit soort argumenten bekeken en is het volgende 'argument' hiermee ook onderuit gehaald:

"De mens is in staat informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel."

Ten eerste, informatie bestaat niet. Het enige waar het wel bestaat, is in ons hoofd. Het zijn namelijk hersenprocessen. Informatie, god of ieder ander denkbeeld bestaat immers niet in de losse, loze lucht. Wij bedenken het en geven het een naampje.

Ten tweede, het is wetenschappelijk bewezen dat hersenprocessen plaatsvinden, en van sommigen weten we ook wat ze aansturen. Net zozeer als een geest/ziel (voor de meesten hetzelfde, voor anderen blijkbaar niet..) daardoor gevormd wordt, worden ook andere denkbeelden (inclusief "informatie") daardoor gevormd. De cruciale denkfout die hier gemaakt wordt, is dat er een scheiding zou zijn (in dit geval materiëel en niet-materiëel). Dit, terwijl er reden genoeg is om aan te nemen dat zo'n onderscheid dus niet bestaat. Er is wel degelijk een scheiding, maar deze blijft binnen in een mens. Namelijk, de scheiding tussen bewust en on(der)bewust. Ons bewustzijn wordt altijd geprezen, terwijl uit tal van onderzoeken is gebleken dat het on(der)bewustzijn vele malen groter is. De informatie wordt dus ook in ons on(der)bewustzijn opgeslagen en dat is de enige scheiding die er plaatsvindt. Het typeert hen dat ze het weer uit willen liggen zoals het hen uitkomt, niet zoals het in werkelijkheid is.

Goed, als elk argument zo'n onderbouwing heeft, dan moeten we hen dus niet serieus nemen. Blijkbaar allemaal stuk voor stuk drogredenen. Dat geeft wel weer aan hoe hopeloos en moedeloos zij zijn, alleen om hun geloof te verdedigen.

Daarbij, de zin van het leven wordt door een god/godsdienst/religie/etc. ook niet verklaard, het verplaatst het probleem (zoals zo vaak) alleen maar. Wat is het de zin/het nut van een hemel, een hiernamaals? Niks, alleen dat je blij kan leven en ervoor te zorgen dat je in een miezerig mensenleventje toch nog iets hebt om naar uit te kijken. Je reinste indoctrinatie dus, zonder dat het ook maar iets oplevert. Want zeg nou eens, wat heb je aan een hemel? Wat is de zin van een hemel? Niks. Net zozeer verklaart een religie (godsdienst, god, etc.) niet wat 'wij' hier op aarde doen. Nutteloos dus.

Ceaseppe | 27-10-09 | 16:27

@sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:25

Misschien dan maar ons eigen geloof beginnen?

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:27

veppie | 27-10-09 | 16:24
Je gaat toch ook niet opeens de stellingen van Newton in vraag stellen? Evolutie zoals Darwin het beschreven heeft is een feit. Daar is geen commentaar op te leveren. Voor de rest heb je gelijk.

troubleh | 27-10-09 | 16:26

Sjeetje, daar hadden ze eerder mee moeten komen. Ik ben nu helemaal om.
De creationisten winnen het debat hands-down.

BASinnic | 27-10-09 | 16:26

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:18
Dat zou kunnen, maar dat is wel een andere interpretatie die Dr Wim Hoek en de overige opstellers van het manifest er aan geven. Een almachtige, alwetende God valt niet te rijmen met het plak- en knipwerk dat evolutie heet.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:25

En al zou er een god bestaan of bestaan hebben, wat verandert er dan?
Overigens leidt in de constructieve logica een bewijs uit het ongerijmde niet tot acceptatie als sluitend bewijs, daar is meer voor nodig.

De Pruis | 27-10-09 | 16:25

Arachnide | 27-10-09 | 16:23

ContraGenesis 95 Stellingen tegen het creationisme?

01. Het bestaan van een opperwezen is nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen.

Baron v. Munchhausen | 27-10-09 | 16:25

Veel van die stellingen hebben niets van doen met de evolutietheorie. Wie belt Christopher Hitchens even?

Drs. W. | 27-10-09 | 16:25

anti020front | 27-10-09 | 16:20

Het is een kwestie van "barmhartig" creatief interpreteren. Affectie kan op vele wijzen worden betoond. De educatieve tik als streling.
Los van alle rampspoed die in de bijbel wordt genoemd, geef mij een verklaring voor het fenomeen onbaatzuchtige Liefde. Op welke wijze hangt dat samen met de evolutie? Is het een instrument tot verdere ontwikkeling of is het de heilige graal der zegeningen?

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:25

Al maken ze een miljoen stellingen, ik wacht nog steeds op die ene.. Bewijs van God.

Rrwin | 27-10-09 | 16:24

Je kan hierover oeverloos discussieren, het mooie is dat iedereen vroeg of laat de waarheid te weten komt. Zelf kan ik er niet bij dat iemand die ooit een pasgeboren mensje in de armen heeft gehouden gelooft dat zoiets perfects, zo'n groot wonder zomaar per ongeluk kan ontstaan. Ik geloof in de Schepper van hemel en aarde en zolang het hier niet stikt van de tussenvormen kan Darwin de pip krijgen.

ineke | 27-10-09 | 16:24

Arachnide | 27-10-09 | 16:23
De argumenten zijn zó voor de hand liggend dat dat niet nodig is.

troubleh | 27-10-09 | 16:24

Het hebben van commentaar op de evolutietheorie is opzich heel fijn. Zo komt de wetenschap verder. Maar commentaar hebben op een theorie waar je duidelijk nog niet eens de basisprincipes van begrijpt en vervolgens niet met een degelijke alternatieve hypothese komt... blech.
Vertel mij eens hóe God dit alles heeft gedaan en wáár die God eigenlijk vandaan komt.

veppie | 27-10-09 | 16:24

Baron v. Munchhausen | 27-10-09 | 16:21
Daarmee ontrachten ze hun eigen geloof. Als je de bijbel chronologisch volgt dan is de aarde maximaal 5000-6000 jaar oud. Over domheid gesproken...

troubleh | 27-10-09 | 16:23

Ze moeten er een theatershow van maken en door het land trekken.

domheid regeert | 27-10-09 | 16:23

@ terrormannetje
Toeval is een deel van het evolutieproces. Lang niet alles. De variatie is onderhevig aan toeval. Het selectieproces zeker niet. Dingen toeschrijven aan toeval is niet onwetenschappelijk. Zeker niet als het geobserveerd is en wordt. Dingen toeschrijven aan een niet-gedefinieerde, niet falcificieerbare en nooit geobserveerde designer is wel onwetenschappelijk. En dat heb je niet weerlegd in je post.

M-J | 27-10-09 | 16:23

GeenStijl, lachen is leuk... maar doe ook eens ontkrachten dan? Werp eens tegenargumenten op..

Gristen-fundies, altijd lachen gieren brullen!

Arachnide | 27-10-09 | 16:23

Als slap lullen pudding was zou de "werkgroep Creatie.info" Dr Oetker heten. (Dr Utker tegewoordig dan)

Rien7847 | 27-10-09 | 16:23

Whimpysinger | 27-10-09 | 16:17
Het probleem is juist, dat als mensen zoals wij niks doen, de relifundies ons middels de overheid hun hele denkwereld opdringen. Het liefst zouden zijn alles gedwongen doen/laten doen conform bijbel/koran of welk haatzaaiboek ze ook als preferentie hebben. Zonder tegengas was Europa nog steeds onder de knoet van de inquisitie geweest. De reformatie/verlichting vond echt niet plaats omdat de kerk in was gegaan op een vriendelijk verzoek om hun macht af te staan. Nee dat is na lange strijd afgedwongen, en vaak was het een dubbeltje op zijn kant.

anti020front | 27-10-09 | 16:22

Iemand stelling 33 NOG gelezen?

Roderick van Avezath | 27-10-09 | 16:22

Stelling 74? De zin van het leven vanuit de evolutietheorie? Voortbestaan, punt. De rest is allemaal bijzaak, gebaseerd op het voortbestaan.

hanzebal | 27-10-09 | 16:22

aanbidden

Het CDA | 27-10-09 | 16:21

Zonder de mens bestaat God niet. God zou ons moeten aanbieden, niet wij haar.

Het CDA | 27-10-09 | 16:21

Wat een retards

Rotzak84 | 27-10-09 | 16:21

En wederom wordt bewezen dat 42 het antwoord is op alles. Stelling 42: "Metingen met een moderne Accelerator Mass Spectrometer tonen aan dat koolstofhoudende materialen hooguit 90.000 jaar oud zijn."

Wtf? Geven de creationisten nu een wetenschappelijk argument om de evolutietheorie te ontkrachten? Het kan nog wat worden met die gasten :)

Baron v. Munchhausen | 27-10-09 | 16:21

@ Whimpysinger 16:17
Omdat dit soort geëikel ons nu ook de koopzondagen kost. En dat naast tal van andere debiele maatregelen die cda en cu inmiddels in ons systeem hebben gepropt. Het moet gewoon eens ophouden. Absolute scheiding van kerk en staat!

Dafman | 27-10-09 | 16:21

"De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen."
-
Het feit dat er eerst niets was en 6 dagen later een gestructureerde wereld wel?

Superior Bastard | 27-10-09 | 16:20

Diabologica van deze lui.
Als ik een arts zou zijn, schreef ik hen een psycholoog voor.

Zo jammer! | 27-10-09 | 16:20

Whimpysinger | 27-10-09 | 16:17
Zolang de levenskwaliteit van kinderen (en later volwassenen) (zeer zeer zeer) beperkt wordt door ouders die denken hun kinderen te moeten indoctineren met het concept "god", moet er zo hard mogelijk worden opgetreden tegen religie en alles er omheen.

troubleh | 27-10-09 | 16:20

GVD, zie ik dit www.nu.nl/algemeen/2110393/kamer-accep.... Waar gaan we naartoe. Zondag in de AH altijd topdrukte. Beperking koopzondagen zou tot grote omzetverliezen lijden. Lekker nu het economisch al zo goed gaat. Het is toch werkelijk krankzinnig dat we onze politiek nog steeds baseren op een 2000 jaar oude mythe. Opflikkeren CU, GOD BESTAAT NIET!

adolfchen | 27-10-09 | 16:20

Creationisten kunnen niet redeneren. Daarom lijkt het vaak zo debiel, maar daar kunnen ze niks aan doen. Ze zouden op basisscholen cursussen redeneren moeten geven. Redenazi zou ik het vak noemen.

harryss | 27-10-09 | 16:20

Ik wordt elke dag met een Odol wakker, evolutie of het evenbeeld van de heer????

jvlaam | 27-10-09 | 16:20

Het kan natuurlijk ook beschouwd worden als de zoveelste laatste stuiptrekking van creationisten. Dat ze nu de wetenschap proberen te weerleggen in 95 stappen en dit ook nog eens op een Universiteit gaan verspreiden is werkelijk ongelooflijk.

AdmiraalHerman | 27-10-09 | 16:20

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:17
Zo sterk is dat argument niet hoor. We hebben immers te maken met (conform beschrijving in bijbel) een intens jaloers en wraakzuchtige 'god' die destijds om een of andere kleine reden zo'n beetje iedereen op de wereld heeft verzopen. Enkel omdat iemand iets zei wat die 'god' niet zou hebben bevallen.

Nee, de bijbel bevat vooral verhalen over massamoord, intolerantie, supremacisme van de gelovigen en de dreiging dat iedereen die niet blind volgt tot in de eeuwigheid gemarteld zal worden.

anti020front | 27-10-09 | 16:20

@sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:15

Ik heb dan ook vaak gedacht dat wij wellicht een soort van afstudeer- of stageproject waren.
Dat hij zag dat het niet perfect was... hij zag dat het goed was, maar perfect, verre van...
Daarom misschien ergens anders een nieuw project gestart?
Geen idee...

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:18

Flowers | 27-10-09 | 16:13
"Overigens, dit zijn allemaal stellingen die de evolutieleer in twijfel trekken. Op zich niks mis mee om kritisch te zijn."

Nee. De beperkte mensen die dit geschreven hebben denken dat ze -het feit evolutie- in twijfel trekken. Ik heb medelijden met deze mensen. Nouja, eigenlijk alleen met degene die geindroctineerd werden. Niet met de neandertalers die na hun elfde levensjaar er "zelf" op kwamen. Die zijn zelf schuld aan hun domheid.

troubleh | 27-10-09 | 16:17

Natuurlijk is "creationisme" onzin. Maar waarom die schrille toon Mutsaerts, waarom die overkill aan verbaal geweld? Ik krijg de indruk dat sommigen hier, behalve tegen dat zgn. creationisme, ook tegen hun eigen verleden aan het vechten zijn. De agressie en intolerantie druipen ervan af. Waarom die mallotigheid niet gewoon doodgezwegen? Laat die mensen toch...

Whimpysinger | 27-10-09 | 16:17

c10 | 27-10-09 | 16:01
Wat een vieze valserik is die 'god' dan met alle ziektes die hij meegeeft in de genetische code van die kindjes.

Nee, 'god' bestaat niet en je moet nu eenmaal intelligent zijn en zelfstandig kunnen denken om dat te kunnen realiseren. Zwakzinnigen hebben regeltjes van hun fantasievriendje nodig.

Zoals Carlin al zei, religion is bullshit.

anti020front | 27-10-09 | 16:17

De stelling over de Liefde is een ijzersterke.
Onbaatzuchtige Liefde is in de evolutietheorie moeilijk te verklaren.
Een Liefde die niet kan worden verbonden met de behoefte aan verzorging of bescherming, met de wens tot voortplanting, met materiele welvaart, met bevestiging van de eigen aantrekkelijkheid of andersoortige kwaliteiten is een bijzonder fenomeen.
>
Ziet de Darwinist de Liefde als drijfveer voor menselijk handelen? Is een onbaatzuchtige Liefde geestelijke adrenaline die aanspoort tot verdere evolutie?
Kunnen we slechts bij de gratie van een oprechte Liefde die niet oordeelt of veroordeelt tot een dieper inzicht over onszelf en anderen geraken en daardoor evolueren tot meer complexe wezens?

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:17

@M-J & breiz

Als ik een onderzoek moet doen of een toren gebouwd is of door toeval tot stand is gekomen, kijk ik naar de complexiteit ervan. Indien deze complexiteit niet bereikt kan worden door constanten en veranderingen maar alleen door gerichte ingrijpen spreek ik van intelligent design. Dit kan een mens zijn, alien, god of wat dan ook. Ook geen honderd procent bewijs natuurlijk, maar door zoveel mogelijk variabelen te gebruiken in je analyse probeer je het significantieniveau zo laag mogelijk te houden. Het leven is precies hetzelfde. Ik vind het moeilijk te bekroppen dat zoveel variabelen als toeval worden bestempeld. Dat is geen wetenschap. Wetenschap is juist het uitsluiten van toeval. De id-theorie zegt m.i. niet veel over het bestaan van een god, maar wel over het bestaan van iets wat hier de hand in heeft. Hetzelfde geldt voor de evolutietheorie. Zolang toeval niet uitgesloten kan worden, is de complexiteit van dusdanig vorm dat elk onderzoek zou moeten leiden tot het aantonen van gericht ingrijpen.

terrormannetje | 27-10-09 | 16:17

ik zeg ook: op POWned (net na het 8-uur hoernaal!) heerlijk ontspannen creationisten afzeiken (en alle andere relis)

Leauden Pijp | 27-10-09 | 16:16

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:00
serieuze vraag, dus een serieus antwoord.
Alle foetussen lijken op elkaar, minieme veranderingen in het begin zorgen ervoor dat in de loop der tijd en met de groei van de foetus de verschillen uiteindelijk erg groot zijn. Op dezelfde wijze loopt de evolutie: een toevallige mutatie blijkt groot nut voor de diersoort op te leveren en zo overleeft die soort, vaak ten koste van andere soorten. Kleine veranderingen hebben dus zeer grote gevolgen.
Als God aan het begin heeft gestaan, was hij nooit in staat geweest om de evolutie te laten verlopen zoals deze er nu uitziet. Er zit geen ingebouwd mechanisme in dat er voor zorgt dat de mens ontstaat, omdat er teveel verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Dat was gewoon een hele reeks aan toevalstreffers.
Als ontologisch argument kun je dan nog zeggen dat God alles in de hand heeft, ook de toeval die in de evolutie verwerkt zit. Maar de volgende vraag is dan waarom? Waarom heeft hij dan een blindedarm gecreerd, of een staartbeentje, of al die virussen en bacillen en soorten die uiteindelijk geen enkel nut hebben of doel dienen. De natuur is namelijk helemaal niet perfect, ze zuigt aan alle kanten. Dan is God dus niet perfect maar een ontzettende prutser.

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:15

@c10 : Jullie zijn blank en kregen een neger(inne)tje en hebben dit op Goddelijke wijze 'verklaard' door de erfelijkheidsleer te ontkennen?

BarCruque | 27-10-09 | 16:15

Iemand die zin heeft de 95 punten systematisch omver te trappen? Wellicht wel leuk.

Joosth33 | 27-10-09 | 16:15

Jahaa, bewijs maar eens dat hun godje NIET bestaat!

En-el Hak | 27-10-09 | 16:14

@StinkendeRoede
04 Ik vraag me sterk af waar ze die cijfers vandaan hebben. Het idee van nieuwe informatie is onzin, zoals ik uitleg in een eerdere post.

08 Een fruitvlieg zal altijd een fruitvlieg blijven. Net zoals dat mensen nog steeds mensapen, apen, zoogdieren, dieren en organismen blijven. Net zoals dat vogels nog steeds dinosaurussen zijn. Het punt is dat op een bepaald punt de ene fruitvlieg zich niet meer kon voortplanten met de andere. Dit noemen ze soortvorming.

M-J | 27-10-09 | 16:13

Overigens, dit zijn allemaal stellingen die de evolutieleer in twijfel trekken. Op zich niks mis mee om kritisch te zijn. Maar geen enkele stelling geeft fundament voor het scheppingsverhaal. Metafysische verschijnselen worden door deze personen dus direct toegedicht aan een goddelijk schepsel. "Ik kan het niet verklaren, dus heeft god het gedaan." Blijft het eeuwige verhaal met creationisten; een theorie heeft pas bestaansrecht als het te verifiëren is. Het enige wat zij doen is het falsifiëren van de een andere theorie en op basis daarvan bestaansrecht toedichten aan hun eigen theorie.

Flowers | 27-10-09 | 16:13

ivar | 27-10-09 | 16:05
da is inderdaad waar, maar ik dacht: laat ik dat argument ook maar meteen ff weerleggen

Rest In Privacy | 27-10-09 | 16:12

En ik mag ook al niet meer op zondag winkelen van God. www.nu.nl/algemeen/2110393/kamer-accep...
Waar bemoeien ze zich mee? Ik wil zondag boodschappen doen. En er zijn ook mensen die op zondag willen werken. Als je zondags rust wilt houden, blijf lekker thuis, heb jij geen last van mij, ik niet van jou. Alle problemen opgelost.

Het waait wel over! | 27-10-09 | 16:11

Dit soort folders zijn voor mensen die liever anderen voor zich laten denken. Deze mensen verdienen deze `waarheid`. Voor velen smaakt de blauwe pil nu eenmaal beter dan de rode.

Bluebook | 27-10-09 | 16:11

Voor de mensen die de bronnen achter de stellingen zoeken; gewoon even de website doorzoeken. www.creatie.info/stellingen/

SODEP | 27-10-09 | 16:10

Als God nou eens de evolutie in gang heeft gezet en uitgewerkt?
Dan kunnen Allah en Boedha helemaal inpakken...

Pastor Sippenhaft | 27-10-09 | 16:10

"Stelling 1: De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen."
.
*zucht*

Het waait wel over! | 27-10-09 | 16:08

Ik geloof in God noch Darwin, maar vooropgesteld dat de auteurs van dit document de zaak niet flessen, en van alle stellingen wel een bronvermelding kunnen ophoesten, zijn er wel wat zaken die tegen Darwin's theorie pleiten:

04. In ongeveer 19 miljoen wetenschappelijke publicaties werden van 453.732 gedocumenteerde mutaties slechts 186 als voordelig ingedeeld, waarbij bij geen enkele een toename van genetische informatie plaatsvond.

08. Meer dan 3.000 kunstmatige mutaties bij de vruchtvlieg Drosophila melanogaster sinds 1908 hebben geen nieuwe, voordelige bouwplannen tot stand gebracht; de vruchtvlieg bleef altijd een vruchtvlieg.

en dan ben ik nog maar net begonnen met lezen. Een aantal stellingen begrijp ik overigens gewoon niet.

StinkendeRoede | 27-10-09 | 16:08

@ c10
Van god? Is jouw kind uit de hemel gevallen dan? Of is jouw kind het gevolg van biologische voortplanting, wat inhoudt dat het dna van het mannetje gerecombineerd wordt met het dna van het vrouwtje, met enkele (honderden) mutaties, en dat het embryo in 9 maanden uitgroeit (volgens volledig lokale 'regels') tot een kind?

M-J | 27-10-09 | 16:07

kan iemand stelling 1 ff duidelijk weerleggen?

RiffLicker | 27-10-09 | 16:07

stelling 1: Als God bestaat, zou hij dan echt willen dat zijn aanhangers allemaal in C&A-pakken lopen?

sjaakdeslinksesul | 27-10-09 | 16:07

@ c10 | 27-10-09 | 16:01

Evolutionair gezien zijn er twee opties:
1- Het was een geschenk van je vent, die in een dronken bui op je gekropen is en je volgeblaft heeft.
2- Het was een geschenk van je vrouw, die in een dronken bui toestond dat je haar volblafte.
Welke van de twee opties het ook was, de biologie deed de rest.

Nlz® | 27-10-09 | 16:07

Ik heb ook een denkbeeldig vriendje: hij heet Jantje. Hij heeft de wereld en het Universum in 2 dagen geschapen, dus beter als jullie denkbeeldige vriendje.
En durf mijn vriendje niet te beledigen, want dan sleep ik je voor de rechter wegens Smalende Godslastering!! (ikke dan boos)

(Waarom worden kinderen die te lang een denkbeeldig vriendje hebben naar een psycholoog gestuurd en creationisten niet?)

loonslaaf_69 | 27-10-09 | 16:06

Sorry, ben al na stelling #1 afgehaakt, veel plezier met de resterende 94 Barbapappa uitspraken.

pjot69 | 27-10-09 | 16:05

Toch wel creatief zo`n lijst

Leauden Pijp | 27-10-09 | 16:05

Dr. Steylloos | 27-10-09 | 16:01
Echter, de evolutie theorie zegt niets over het ontstaan van leven, maar alles over het ontstaan van soorten.

ivar | 27-10-09 | 16:05

Drs. D. | 27-10-09 | 15:55
het probleem is een beetje dat creationisme al groot is ...

Rest In Privacy | 27-10-09 | 16:04

@c10 | 27-10-09 | 16:01
Yep, en blij dat ze ermee waren.

René B. | 27-10-09 | 16:04

@Dr. Steylloos | 27-10-09 | 15:54
Precies. En rara waar ze vaak die fossielen onder vinden, onder zo'n sedimentlaag. Daaraan kunnen ze vaak ook afleiden hoe oud deze fossielen zijn.
Ik weerspreek niet dat er erosie is, want dan zou je inmiddels over de fossielen struikelen. Het is echter geen juiste stelling.

Aad Teïst | 27-10-09 | 16:04

96. Het bestaan van een opperwezen is nooit aangetoond. Nuff said. Maar die zullen ze wel niet toevoegen...

Dr. U.I. Loor | 27-10-09 | 16:04

@c10
evolutie wil niet zeggen dat GEEN god is, alleen dat wat in dat boekje Genesis staat niet waar is.

Leauden Pijp | 27-10-09 | 16:03

04 In ongeveer 19 miljoen wetenschappelijke publicaties werden van 453.732 gedocumenteerde mutaties slechts 186 als voordelig ingedeeld, waarbij bij geen enkele een toename van genetische informatie plaatsvond.

Bron van de cijfers en definitie van 'informatie' aub

Stellen dat de genetische code geen 'nieuwe informatie' kan leveren is hetzelfde als zeggen dat recombinatie van letters geen nieuwe woorden kan opleveren.

M-J | 27-10-09 | 16:03

En deze is wel het aller, allerergste: "De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord"
Eindelijk hebben we een wetenschappelijke theorie die althans in eerste aanleg juist wél de zinsvraag kan beantwoorden! En die het mysterie van de 'schepping' niet eens aantast!
Veel interessanter dan de vraag óf evolutie het leidende principe in de biologie is, want dat is het nou eenmaal onomstoten, zijn vragen als: "Waarom is er evolutie?" of "Waartoe leidt de evolutie?" of "Wat is de zin van evolutie?".
Maar de zin van het leven is productie van nageslacht en overleving van de soort. Dat is nou eens een eenvoudig antwoord.
En wat waar dan weer de zin van is de hamvraag.
Creationisten.... Volgens survival of the fittest in de ideeënleer gelukkig een snel uitstervend ras.

BarCruque | 27-10-09 | 16:03

Nou Mutsaerts niet zo hardvochtig zijn. Het feit dat jij hier mag schrijven moet goddelijke interventie zijn. Ik zie je nog niet weglopen met de Nobelprijs voor Internetstukkies toch?

tankyouveddymuch | 27-10-09 | 16:02

Ik snap trouwens sowieso niet wat die creationisten met hun bad/pseudo-wetenschap proberen te bewerkstelligen. Uit de 'waarheid' van creationisme volgt niets. Religie heeft op het gebied van zowel verklaren als moraliteit al sinds lange tijd afgedaan. Elke discussie is zinloos zolang de creationisten hun bias in stand houden, wetenschap heeft in principe geen bias (socialistisch pseudo-wetenschap even daargelaten). En ze zullen hun bias altijd in stand blijven houden omdat het een pathologische mentale afwijking is, opgedaan in de opvoeding van het tuig.

_ILT_ | 27-10-09 | 16:01

Toen ik in het ziekenhuis met mijn eertse kindje in mijn handen stond dacht ik "dit is een geschenk van god"
De ouders van de meeste reaguurders hierboven dachten dus "wat een prachtig geëvolueerd dier heeft de natuur me toch gegeven"
+1 voor het geloof.

c10 | 27-10-09 | 16:01

Ik heb nog wel een voorstel voor een nieuwe stelling 1:
Het belijden van religie kan (en zal) uw gezond verstand ernstige schade toebrengen.

Nlz® | 27-10-09 | 16:01

34. Laboratoriumexperimenten tonen, dat een toevallig ontstaan van DNA onder oersoepomstandigheden en zonder de hulp van een matrix (zoals een levende cel die biedt) niet mogelijk is.

Laboratoriumexperimenten tonen ook aan dat ontstaan van aminozuren in de oeratmosfeer van de aarde wel mogelijk is met een bliksemschicht

Rest In Privacy | 27-10-09 | 16:01

"De mens is in staat informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel"
Hoewel de evolutietechnische verklaring van taal en talige vermogens nog echt pioniersgebied en een vlek op de (neuro)biologische kaart is, en in die hoek dan ook wel degelijk vraagtekens bij de huidige evolutionaire inzichten geplaatst kunnen worden, raakt dit kant noch wal.
Hoezo is informatie niet van materiele aard? Omdat je het niet vast kan pakken? Hoezo 'schept' een mens informatie? Een mens schept misschien kennis, legt misschien verbanden tussen informatie maar de eerste bron van informatie (en van taal) is die van aanwijzing, dus van referentie naar ene werkelijkheid of waarneembare wereld welke waarnemingen door b.v. duiding nog eens gedeeld kunnen worden ook (taal).
En hoezo is dit een argument tegen evolutie? Men moet er dan bij denken dat de mens naast uit materiele dingen ook uit immateriele dingen (een ziel) zou bestaan? En die ziel wordt verklaard omdat uit materiele zaken geen immateriele zaken kunnen voortkomen en er dus wel een immaterieel deel zou moeten zijn?
Kwatsch, echt een drogreden eerste orde. Jezus Christus zou zich omdraaien in zijn graf bij hen die dit farizeeëngedrag in zijn naam met zoveel onREDElijkheid tentoon spreiden.
In de bedrijfskunde spreekt men van 'goodwill' ofwel 'immateriele activa'. Die komt toch echt uit heel stoffelijke zaken voort zoals marketingcampagnes en klantcontacten. Dus bedrijven hebben een ziel? Gaan bedrijven dan ("dus", gna gna) ook naar de hemel ?
NEXT

BarCruque | 27-10-09 | 16:00

Zo, en dan nu shocking nieuws...

Ik als oud-gelovige (voormalig Jehovah's getuige), weet niet zeker of er een God is.
Een agnost, zo durf ik mij wel te noemen.... als in "het zou kunnen, maar het interesseert mij geen reet"

Over de slang in de bijbel... de slang was eerst niet slecht, maar toen de duivel in de slang voer en Eva verleidde, kreeg deze dan ook een tik op de vingers.

Er staat: (in mijn vertaling)

"Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten de rest van uw dagen"

Het gebruikte woord "zult" (wat trouwens erg vies is, volgens de dokter) geeft een verandering aan... dat betekent dat de slang eerst niet op zijn buik kroop.
M.i. heeft een slang dan ook pootjes gehad.
Oftewel, God heeft, indien hij bestaat, evolutie toegelaten.

Blijkbaar waren alle dieren ook vegetariërs ten tijde van de schepping en vóór de zondeval. Dus na de zondeval zijn een aantal dieren dusdanig geëvolueerd dat wij deze inmiddels kennen als zijnde carni- of omnivoren.

Waarom zouden evolutie en geloof niet hand in hand kunnen gaan?
God heeft de sneeuwbal de berg afgegooid... de evolutie doet de rest...

GurbGuevara | 27-10-09 | 16:00

76 De in alle levensvormen aangetroffen code staat uitsluitend de conclusie tot een intelligente Auteur/Bron van deze informatie toe.

Hmm. Mijn genetische code lijkt op die van mijn ouders omdat ik ontworpen ben door god naar gelijkenis van mijn ouders? Dat is duidelijk logischer dan dat ik van mijn ouders afstam.

M-J | 27-10-09 | 16:00

Halelua.

Boomschade | 27-10-09 | 15:59

Poe hé, stelling 84 weerlegt de evolutietheorie eventjes... Damn...

SODEP | 27-10-09 | 15:59

Onze grote vriend wikipedia.org zou zeggen:
"Material challenged or likely to be challenged, and all quotations, must be attributed to a reliable, published source." Oftewel: "Citation needed"

Delatio | 27-10-09 | 15:59

Ik ben maar gestopt toen ik zin 1 las:
01. De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen.
.
Zucht. Ik heb God nog nooit waargenomen, dus het bestaan van God is absoluut onbewezen.

maartsen | 27-10-09 | 15:58

Gelovigen die hun almachtige god menen te moeten verdedigen twijfelen diep in hun hart aan hun geloof. Dat kan die god best zelf, mocht ze bestaan. Eigenlijk proberen ze vooral zichzelf te overtuigen van hun waanbeelden.

yamahaha | 27-10-09 | 15:58

@yokiamy | 27-10-09 | 15:50
Over dieren gesproken, waren katten niet heilig in Egypte vroeger?
vertelt u mij dan eens waarom in de hele bijbel geen enkele kat voorkomt?

Er zijn al zo`n 700 verschillende soorten dinos ontdekt (zie google). Maar een Tyrannosaurus Rex is toch iets opvallender dan een kat.

toch leuk bedankt! even een linkje voor de geinteresseerden:
www.christiananswers.net/dictionary/an...
toch mis ik de wolharige mammoet, sabeltandtijger om er 2 iets recentere te noemen...

Leauden Pijp | 27-10-09 | 15:58

Is er geen gastenboek?

fuckje | 27-10-09 | 15:58

"De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord."

Logisch als je het onderstaande beschouwt:

De evolutietheorie van Darwin is een denkbeeldige constructie, en miljoenen beschouwen de wereld nog steeds vanuit dat standpunt.
Deze theorie bracht niet alleen het gedachtengoed voort van Hitler, gebaseerd op de leer van de eugenetica, maar hieruit volgt ook de ‘mythe’ van het veruiterlijkt bewustzijn, het idee dat stelt dat alle waarneming en kennis tot je moeten komen door de fysieke zintuigen. Een bewustzijn, zo wordt je verteld, dat alleen naar de objectieve werkelijkheid open staat.
Het bewustzijn van deze mythe kan inderdaad geen oorsprong hebben want het sluit alles uit behalve een fysiek georienteerd bewustzijn. Dat bewustzijn zou niet alleen geen bestaan hebben voor of na de dood, maar het kan kennelijk ook geen toegang hebben tot kennis die niet fysiek verkregen is.
Het is deze mythe die je inzicht het meest belemmert, die je afsluit van het grotere wezen van die gebeurtenissen waar je het intiemst bij betrokken bent. Door deze mythe komt ook je eigen betrokken-zijn in het massa-gebeuren je soms onbegrijpelijk voor. Voor veel van die gebeurtenissen schijnt dan geen reden te zijn, alleen maar omdat de ingewikkelde innerlijke communicatiesystemen van het bewustzijn over het algemeen onbekend zijn.
In alle andere verbeelde constructies (religies), wat hun verdiensten of nadelen ook waren, voelde de mens zich deel van een plan. De ontwerper kon God zijn, of de natuur zelf, of de mens in de natuur, of de natuur in de mens. Er konden veel goden zijn of maar één, maar het heelal had een betekenis. Zelfs de gedachte aan een noodlot gaf de mens iets om tegen te vechten en wekte hem op tot daden.

Het idee van een zinloos heelal is echter op zichzelf een zeer creatieve daad. Dieren bijvoorbeeld zouden zich zoiets idioots niet kunnen voorstellen. Deze theorie, deze mythe van de Grote Toevallige Samenloop, toont dus het ongelooflijke talent aan van een kennelijk geordend verstand en intellect dat zichzelf verbeeldt het gevolg te zijn van wanorde of chaos. Je hebt dus een schepsel dat in staat is zijn eigen hersenen ‘in kaart te brengen’ en zich voorstelt dat de fantastisch geregelde orde van de hersenen zou kunnen voortkomen uit een werkelijkheid die zelf geen zin heeft. De theorie zegt dus feitelijk inderdaad dat het geordende heelal magisch is ontstaan; de evolutionisten moeten vast wel in een God van het Toeval geloven, of in het Toeval met een hoofdletter T, want anders zouden hun theorieën in het geheel geen zin hebben.

De laatste ontwikkeling van fundamentalistische godsdienst is opgekomen als reactie op de evolutietheorie. Je krijgt dus een overcompensatie, want in de wereld van Darwins ideeën was geen betekenis en waren er geen wetten. Er was geen norm voor goed of kwaad, zodat veel mensen zich ontworteld voelden.
De fundamentalisten keerden terug naar de autoritaire godsdienst, waarin de kleinste handeling geregeld moest worden. Zij lieten en laten emoties de vrije loop en rebelleren op die wijze tegen het wetenschappelijk intellectualisme.
Zij zien de wereld weer in wit en zwart, waarbij het goede en het kwade duidelijk omschreven zijn in de eenvoudigste termen; zo ontsnappen ze aan een glibberig, thematisch heelal waarin de menselijke gevoelens hun geen vast steunpunt schijnen te geven.
Jammer genoeg, nemen de fundamentalisten de interpretaties van de intuïtieve werkelijkheden letterlijk en wel zodanig dat ze de kanalen waardoor hun psychische vermogens kunnen vloeien, verder vernauwen. Het is fanatiek puriteins en eerder beperkend dan expansief, want de emotionele uitbarstingen worden strikt gereguleerd; dat wil zeggen: op de meeste levensgebieden wordt aan de emoties een strikte beperking opgelegd; alleen onder bepaalde omstandigheden wordt een explosieve religieuze uiting toegestaan als ze niet zozeer spontaan opkomt als wel plotseling bevrijd wordt van de barricade van de gebruikelijke onderdrukking.
Verbeelding zoekt zich altijd te uiten. Ze is altijd creatief en geeft onder de oppervlakte van de maatschappelijke kaders nieuwe aansporingen en nieuwe wegen leidend tot eigenwaarde, die door een fanatiek geloof in een harnas gewrongen worden. Wanneer dat gebeurt gaan je instellingen de teugels strakker houden, en dan is geweld vaak het gevolg.

PG4161 | 27-10-09 | 15:57

En God zag dat het bullshit was.

Randy McRanderson | 27-10-09 | 15:57

95? konden ze er niet even 100 verzinnen? tsss...

overigens; dat die servert het nog doet? act of god?

Geile Markeerstift | 27-10-09 | 15:55

19. De overgangen (missing links) van vissen naar amfibieën, van amfibieën naar reptielen en van reptielen naar vogels en zoogdieren zijn ook na 150 jaar fossielenonderzoek niet gevonden.

Zekers als we alle wetenschap daarover even vergeten (bijv. www.kennislink.nl/publicaties/evolutie...) of als we niet naar onze eigen bestaande omgeving kijken, bijv. de kikkervisjes die voor je ogen van vis naar amfibie transformeert.

MalteseKnight | 27-10-09 | 15:55

74. De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord.

Ik dacht juist altijd dat de evolutie-therie het beste antwoord had. Echter, al was het niet zo, in welk opzicht is dat dan een stelling tegen de evolutie?

ivar | 27-10-09 | 15:55

Eigenlijk moet je hier niet eens op in gaan, dat zet het juist alleen maar kracht bij..... Net als die knakker Uri Geller, die is groot geworden door de aandacht

Drs. D. | 27-10-09 | 15:55

76: De in alle levensvormen aangetroffen code staat uitsluitend de conclusie tot een intelligente Auteur/Bron van deze informatie toe.

Kijk, iedereen draagt gewoon een bronvermelding met zich mee. En de enige auteur in die bronvermelding is God. Klip en klaar.

Contra-stelling 3245: Alle heilige boeken zijn geschreven door mensen. Als de goden echt zo almachtig zijn in het creëren van dingen, waarom dan niet zelf een simpel boek creëren in een oplage van, zeg, 20 miljard ergens in een groot pakhuis?

SODEP | 27-10-09 | 15:54

Aad Teïst | 27-10-09 | 15:48
sedimentatie zorgt ervoor dat zand en ander spul wat door erosie is meegenomen in het water zich ergens anders afzet, dus krijg je weer land

Rest In Privacy | 27-10-09 | 15:54

Er staat bij een paar stellingen 'is moeilijk voor te stellen'.
Dan moet je maar een beetje beter nadenken, nietwaar?
Wat een bullshit...

Taaie-Neuskoek | 27-10-09 | 15:54

48. De gemeten continue afname van het aardmagneetveld wijst op een ouderdom van de aarde van minder dan 10.000 jaar.
.
50. Aan de hand van de hoeveelheid nikkel, die jaarlijks door de rivieren in de zeeën wordt getransporteerd en het huidige nikkelgehalte van de oceanen laat zich berekenen, dat de huidige processen sedert maximaal
300.000 jaar plaatsvinden.
.
Iets klopt er niet mi. Minder dan 10.000 jaar? of was het toch 300.000 jaar?

Piet Purestront | 27-10-09 | 15:54

"Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie"
Merkwaardig, daar survival of the fittest natuurlijk leidt tot mating strategy en partner selectie, en liefde alleen maar een poetische benaming voor deze twee biologische verschijnselen is ?
Het fenomeen liefde is werkelijk uitstekend te verenigen met de evolutietheorie. Soorten die in staat zijn lief te hebben, selectieve/exclusieve partnerkeuze, (overwegende) monogamie om nageslacht op te voeden/groot te brengen, het zijn ook weer schoolvoorbeelden van de schitterende werking van de evolutie.

Liefde leidt tot sex, sex tot nageslacht en een verstandige partnerkeuze tot een grotere overlevingskans. Soorten die in staat zijn tot liefde hebben een grotere overlevingskans. Dus zijn veel soorten in staat liefde te voelen, want soorten die daartoe niet in staat zijn zijn gedoemd uit te sterven.
NEXT

BarCruque | 27-10-09 | 15:53

ergens toch triest dat je je eigen denkbeelden moet denkt te moeten bewijzen door 95 pogingen tot ontkrachting van andere opvattingen/feiten/etc.

RockBock | 27-10-09 | 15:53

Humor & zelfspot is niet te verklaren met behulp van de evolutietheorie. Toch heeft de gemiddelde atheïst hier meer van in huis dan de gemiddelde creationist.

findecano | 27-10-09 | 15:53

Kudt.... ze hebben ons bij de ballen! Geen stok tussen te krijgen. I'm in. Waar kan ik me inschrijven?

Flowers | 27-10-09 | 15:52

@McShamus | 27-10-09 | 15:38

I stand corrected! Het boek is besteld.

Piet_Puk | 27-10-09 | 15:52

Ik ben om..

GeenPurna | 27-10-09 | 15:52

@Nja van bijde (geloof en evolutie) weinig verstand dus als het fout is heb ik niks gezegd.

dhr. knakworst | 27-10-09 | 15:35

Van Nederlandse taal heb je ook al niet veel verstand.

.oplawaai | 27-10-09 | 15:52

white trash | 27-10-09 | 15:39
Deden de creationisten dat maar eens, zelf nadenken.
En niet altijd terugvallen op een boek.
Maar goed, ik gun ze het geloof, echt.
Er zijn momenten dat ik ook terugkijk op mijn katholieke achtergrond.
Ik ben er niet minder van geworden, zeker niet.
Maar wel wijzer.

Teun van het Tuinpad | 27-10-09 | 15:52

normale denkwijze:
"Ik heb een bal."
- "Ohja, bewijs dan?"
*laat bal zien*
- "Ah, ok."
Creationistische denkwijze:
"God bestaat"
- "Ohja, bewijs dan?"
"JIJ KUNT NIET BEWIJZEN DAT HET NIET ZO IS!11!1één!!!!11!"

Heuvel | 27-10-09 | 15:52

Ah de creationismegod, the god of the 'gaps'.

Wel grappig dat die creationisten denken dat het opstapelen van negatieve proposities enigszins iets afdoet aan de onhoudbaarheid van hun positieve stellingnames, namelijk hun geloof.

_ILT_ | 27-10-09 | 15:51

Brimstich | 27-10-09 | 15:47
ja vrije wil "is a bitch"

bravvour | 27-10-09 | 15:51

"De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen."

Ah.

En er inmiddels al wel empirisch bewijs geleverd dat Adam die chick uit zijn rib trok?

fuckstab | 27-10-09 | 15:51

Stelling 33, sinds wanneer gaat evolutie over abiogenese?

ivar | 27-10-09 | 15:51

lol: waar wordt je lid van de spaghettimonster kerk?

Leauden Pijp | 27-10-09 | 15:51

Oh my god.... wat een verzameling onzin, hoe krijg je het op 1 a4'tje... epic

Rechtdoordeplee | 27-10-09 | 15:51

29. De levensvatbare microben, die men vaak in oude zout- en steenkoollagen vindt, kunnen onmogelijk tot 500 miljoen jaar oud zijn.

Nee 10000 jaar is veeeel logischer! Het is bekend dat er organismen zijn die enkel en alleen van steen leven en geen zuurstof of licht nodig hebben.

Aad Teïst | 27-10-09 | 15:51

Hier ga ik eens even voor zitten, als afgestudeerd filosoof ben ik hier denk ik goed in...
We beginnen met: "De in de natuur voorkomende ondoelmatige schoonheid kan met de naturalistische benadering niet verklaard worden."
Ondoelmatige schoonheid is een vreemd begrip. Schoonheid subjectief. Maar met welwillendheid wil ik haar wel zien, de schoonheid van de natuur. Het zou natuurlijk kunnen dat :
a) mooi gevonden sex mates eerder worden verkozen dus deze eigenschappen zich beter voortplanten, waar het de ondoelmatige schoonheid van levende wezens betreft, en deze schoonheid dus niet ondoelmatig, of toevallig, maar juist het product van en een bewijs voor evolutie is
b) mensen vinden weidse landschappen en uitzichten op zee en rivieren 'mooi'. Laten dit juist de voor mensen voedselrijke en beschermende biotopen betreffen waar onze voorvaderen zich goed konden nestelen, ook hier is de ervaring van 'ondoelmatige schoonheid' bij het aanschouwen van dergelijke fourageergronden en woonstedes een bewijs voor evolutie: de (oer)mensen die dergelijke plekken mooi vonden zijn tevens de overlevers dus deze 'mooivind eigenschap' is zeer wel mogelijk ook resultaat van natuurlijke selectie

De ondoelmatige schoonheid is doelmatig, en ons schoonheidsbegrip product van evolutie.
NEXT

BarCruque | 27-10-09 | 15:50

de bijbel is toch allang deaud joh

Chicka | 27-10-09 | 15:50

Ze hebben wel een punt met punt 45 Indien men de radioactieve materialen tot op plasmatemperatuur verwarmt, zinkt de halfwaardetijd van bij-
voorbeeld uranium-238 van 4,5 miljard jaar naar 2,09 minuten; dit weerspreekt de visie, dat de halfwaardetij-
den van radioactieve elementen constant zijn.

Drs. D. | 27-10-09 | 15:50

@leauden pijp
Over dieren gesproken, waren katten niet heilig in Egypte vroeger?
vertelt u mij dan eens waarom in de hele bijbel geen enkele kat voorkomt?

yokiamy | 27-10-09 | 15:50

58,64,50,47 ... zijn toch best redelijke punten...
maar zullen we anders zelf een lijstje maken met 950 argumenten tegen het creanionisme niet waar kan zijn er er naast hangen

siske | 27-10-09 | 15:48

Eigenlijk staat er heel vaak: Er zijn dingen niet te verklaren DUS moet er een God zijn. WTF????!! Nee dat is logisch! Wat een idioten.

21. Omdat door de natuurlijke erosie de continenten na 10 miljoen jaar tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten,
zouden zich op het vasteland geen steenlagen meer kunnen bevinden, die fossielen bevatten.

De massa van de aarde blijft gelijk. Alleen de lokatie van het water (de zeeen verandert. Dat in 10 miljoen jaar het voorkomt dat het op dezelfde plekken nog steeds land of weer land is waar fossielen gevonden worden lijkt me niet vreemd.

Aad Teïst | 27-10-09 | 15:48

@Snut Nose | 27-10-09 | 15:46 ,
ja hoor, God kan iets creëren wat hij zelf niet kan optillen,
om vervolgens te creëren dat hij dat wel kan.
Simpel.

vander F | 27-10-09 | 15:48

@ terrormannetje
Het is noch een hypothese, noch wetenschappelijk. Dit omdat de stelling niet falcificieerbaar is. Niet spreken in absoluten is JUIST wetenschappelijk, omdat we in de empirische wetenschap nooit iets 100% zeker kunnen weten.

M-J | 27-10-09 | 15:47

@terrormannetje | 27-10-09 | 15:44
Klinkt leuk 'neemt als hypothese', maar die 'hypothese' gaat uit van een onbewijsbare stelling, nl dat er een 'intelligent creator' is en is dus in feite geen hypothese. Dus niet wetenschappelijk, maar duimzuigen.

breiz | 27-10-09 | 15:47

Kunnen we trouwens geen programma maken voor POWned waar we dit eens goed onder de loep gaan nemen?

Fandeme | 27-10-09 | 15:47

Leuk om creationisten op de kast te krijgen: God schiep dus ook de atheisten?

Brimstich | 27-10-09 | 15:47

68. Veel beweringen bij de evolutionaire psychologie blijken cirkelredeneringen of zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men hen slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen, die niet te bewijzen of te weerleggen zijn.

*proest*

Eddeddy | 27-10-09 | 15:46

@Nepkarel | 27-10-09 | 15:41 ,
het is allemaal warrige onzin,
vraag en antwoord hebben vaak niets met elkaar te maken.

vander F | 27-10-09 | 15:46

Als bioloog zeg ik: domme mensen lullen peop.

Reez | 27-10-09 | 15:46

Bah... geen bronverwijzingen. Zo kan ik er toch niets mee.

focal | 27-10-09 | 15:46

Kan een gelovige die echt gelooft dat God alwetend is en almachtig mij vertelen of God een Steen kan maken die zelfs hij niet kan optillen?
Als je dan moet accepteren dat taal een gebrekkige manier is om Informatie over te dragen, waarom neemt een gelovige dan toch als het hem uitkomt alles letterlijk wat er in de bijbel staat?

Als de wetenschap (die ons ook mobieltjes, satelieten, tv's en computers heeft gebracht waar de gelovige ook zonder problemen gebruik van maakt en accepteert dat wetenschappelijke informatie toch IETS van de waarheid in zich moet dragen) ons leert dat ons bewustzijn een illusie is, en dat je gevoel je kan bedriegen, waarom wil een gelovige (er is geen ander motief te verzinnen. Ze willen geloven) dan juist op zoiets als religie zijn gevoel volgen?

Stel dat God bestaat, zou hij dan niet verschrikkelijk kwaad zijn over de verspilling van die prachtige eigenschap die we intelligentie noemen?

Snut Nose | 27-10-09 | 15:46

Hoelang zouden die grefo's erover hebben gedaan om dit te verzinnen?

yokiamy | 27-10-09 | 15:46

"90. Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten staat vast, dat de plaatsing van de lichtgevoelige cellen in het menselijk oog in tegenstelling tot vroegere beweringen optimaal is ontworpen."
Had toch graag een paar lichtgevoelige cellen in m'n acherhoofd gehad

Brimstich | 27-10-09 | 15:45

42

vodkadip | 27-10-09 | 15:45

Als je een christen stil wilt krijgen moet je, net als Jan Marijnissen in een in debat met een pastor bij P & W, vragen hoe het kan dat God het paradijs schiep en de slang. Hij schiep dus eigenlijk zelf het kwaad….

Drs. D. | 27-10-09 | 15:44

Je kunt roepen wat je wil. De evolutietheorie spreekt steeds over 'toeval', 'misschien wel doordat' en 'waarschijnlijkheden'. De ID-theorie neemt als hypothese: "Er bestaat een intelligent design indien er zoveel aan voorwaarden wordt voldaan dat toeval uitgesloten kan worden." Klinkt behoorlijk wetenschappelijk als je het mij vraagt.

terrormannetje | 27-10-09 | 15:44

Mooi, dan heb ik Zaterdag wat te doen bij de VU !!!

faz | 27-10-09 | 15:44

de mooiste blijft: als de dinosaurussen samen met mensen hebben geleefd 6000 jaar geleden (God heeft immers alle dieren tegelijk geschapen) WAAROM STAAT HIER DAN NIETS OVER GESCHREVEN IN DE BIJBEL!!
moeten toch redelijk opvallende dieren geweest zijn in die tijd...

Leauden Pijp | 27-10-09 | 15:43

Ik wil graag 1 boodschap kwijt aan alle christenen, gelovigen, creatonisten maar ook aan alle reaguurders : Lees Grootste spektakel ter wereld van Richard Dawkins, ik herhaal: Lees Grootste spektakel ter wereld van Richard Dawkins. En dan weet je het. Amen.

.oplawaai | 27-10-09 | 15:42

Gaan voor kwantiteit ipv kwaliteit is een veelgebruikte tactiek. 95 (in dit geval) dingen roepen kost (relatief) weinig tijd. Deze 95 stellingen weerleggen kost dan weer enorm veel tijd. Mocht je hierover willen debatteren met een creationist dan raad ik je aan de creationist de voor hem beste stelling uit te kiezen, en die te weerleggen.

M-J | 27-10-09 | 15:42

Helemaal overtuigd.
Net "Het grootste spektakel ter wereld", het bewijs van de evolutie, door Richard Dawkins, bij de boekhandel afgehaald.
Die moet ik dan maar door de shredder halen?

BroodenSpelen | 27-10-09 | 15:42

Toch wel aardig van ze dat ze met een paar van dit soort semi-wetenschappelijke stellingen komen en niet met het eeuwige riedeltje "het staat in dat boek dus is het zo".

SODEP | 27-10-09 | 15:42

*Voor de rest, net zoals hij altijd bij zijn licht mongoloïde neefje doet, welwillend knikt, vaag, in de verte starend, glimlacht en overgaat tot de orde van de dag*

Superior Bastard | 27-10-09 | 15:42

stelling 2 is al fout, de mens komt uit afrika, is te zien geweest op focus, of BBC docu, the human journey, DUH!

yokiamy | 27-10-09 | 15:41

Grappig zijn die creationisten die wel in "micro-evolutie" geloven, maar niet geloven dat "macro-evolutie" plaats kan vinden.

ivar | 27-10-09 | 15:41

Stelling 74: "De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord."

Dat beweert de evolutieleer ook niet. Dit is net zoiets als zeggen dat de wetten van Newton niks verklaren over de zin van het leven. Klopt als een bus.

Nepkarel | 27-10-09 | 15:41

En zolang slechts een kleine fractie van de 6 miljard wereldburgers echt kan genieten van het aardse bestaan, blijft de rest hopen op een tweede kans in het hiernamaals.

kapotte_stofzuiger | 27-10-09 | 15:40

33. Honderden zogenoemde Miller-experimenten (oersoep simulaties) konden het toevallig ontstaan van leven nog verklaren nog bewijzen.

ik zou er 'noch' van maken

Rest In Privacy | 27-10-09 | 15:40

weer een document dat over enkele deccenia volkomen achterhaald blijkt.. waarna aanpassing en overtuiging wederom resulteert in een nieuwe pdf (of standaard die dan gangbaar is).. tot dan!

bovenste_plank | 27-10-09 | 15:40

Teun van het Tuinpad | 27-10-09 | 15:37
Sorry vriend, maar jij en alle andere anti-gelovigen hier hebben een plaat voor je kop. Wijs de dogma's af en denk nou es zelf na. Werkt heel bevrijdend, echt.

white trash | 27-10-09 | 15:39

Dit volk is echt nog gevaarlijker dan Gooi- en Eemlanderredacteuren....

Ctrpllr | 27-10-09 | 15:39

De evolutietheorie kan hier alleen maar sterker van worden. Een darwinist zei ooit, wat je het leven niet kost, maakt je sterker. Alhoewel deze kulfalsificaties weinigen zullen doen sidderen.

Vieze Tonnie | 27-10-09 | 15:39

@two ball cane | 27-10-09 | 15:35
Mensen die het argument 'daarom' veel gebruiken zijn sowieso al traag van begrip > gristenen.
Dat is al 1 stelling. Wie doet de andere 94?

WesleyRBK | 27-10-09 | 15:39


Wel knap om 95 van die bullshit stellingen te verzinnen.......

amazar | 27-10-09 | 15:39

No 66: "Het gelukt niet, de wereld met zuiver natuurkundige grootheden te verklaren, want men weet niet, waar het natuurlijke ophoudt en het bovennatuurlijke begint."

LOL

SODEP | 27-10-09 | 15:38

Die arme Craig Venter toch, gewoon even Openbaringen ontcijferen voor het genoom van elk willekeurig species.
"Het feit, dat bacteriën tegen antibiotica resistent kunnen worden, is geen voorbeeld voor ontwikkeling naar boven, omdat de mutaties, die daartoe leiden, in de regel een verlies van informatie in het genoom tot gevolg hebben."

kapotte_stofzuiger | 27-10-09 | 15:38

Dawkins, Dawkins, Dawkins smerig gristentuig!

Rest In Privacy | 27-10-09 | 15:38

Stelling 0.
God heeft niet de mens geschapen, maar andersom.
-
Welliswaar oud en afgezaagd, maar dekt m.i. de gehele lading.
Tot ziens.

Superior Bastard | 27-10-09 | 15:38

Als je die 95 stellingen leest en dan hun website bekijkt waar ze spreken over "feiten" en "wetenschappers" dan botst dat natuurlijk al.

Hockey | 27-10-09 | 15:38

Wat zit je nou te stom lachen Mutsaers, ik lees die stellingen en zie hele zinnige dingen.

Alleen als fanatieke gehersenspoelde anti-gelovige heb je natuurlijk een dikke plaat voor je kop. Hihihi. RukkerT.

white trash | 27-10-09 | 15:38

@Piet_Puk | 27-10-09 | 15:33 :

Het kan geen kwaad Dawkins te pluggen, maar zijn meest recente boek is 'The greatest show on earth'.

McShamus | 27-10-09 | 15:38

".. juist een signaal dat creationisten ZO'N plank voor hun harses hebben"
Ik ga voor deze.
Die lui zijn zo verslaafd aan een plank dat ze er 6 meenemen in hun graf.

Teun van het Tuinpad | 27-10-09 | 15:37

38. Een toevallig ontstaan van de juiste adressering van proteïnen in de cel is niet voor te stellen.

Een kerel die ergens in een hemel zit en 6 miljard mensen op aarde bestuurt wel dan?

Rest In Privacy | 27-10-09 | 15:37

Dus u moest tot de 74e stelling doorlezen om een slechte te vinden... ik heb met u te doen.

Bologna | 27-10-09 | 15:37

Alsof argumenten tegen evolutie automatisch argumenten voor creationisme zijn. Het was zinvoller geweest als ze 95 argumenten ten faveure van creationisme opgeschreven hadden. Oh wacht, die zijn er niet...

Russell Nash | 27-10-09 | 15:37

het zou mutsaers sieren als hij met betere tegenargumenten kwam dan alleen "ROFL". maar dat is misschien lastig als je het spirituele niveau van een poffertje hebt. ik zeg niet dat die creatinisten overal gelijk hebben, maar in veel gevallen hebben ze gewoon een punt.

LiamP | 27-10-09 | 15:36


@ mezelf 15:33 :
uhh.. *door tijd en financiën te steken in meer materiële zaken.*

MacReady | 27-10-09 | 15:36

Spreken ze zichzelf nou tegen?

84. De zondvloedverhalen van alle oude culturen op alle vijf continenten getuigen ervan, dat in het verleden daadwerkelijk één of meer gigantische catastrofen hebben plaatsgevonden.

Dat kan toch ook de oerknal zijn?
Nja van bijde (geloof en evolutie) weinig verstand dus als het fout is heb ik niks gezegd.

dhr. knakworst | 27-10-09 | 15:35

@ handsomedevil

95 is zeker een bijbels getal. De ezel en de os hadden welgeteld en tezamen 95 opgedroogde tarrels aan de heilige reedt hangen.

The prosecutor | 27-10-09 | 15:35

@WesleyRBK | 27-10-09 | 15:33
god is alles en omnipotent. maar niet helemaal.
in argumentaties een heel vrij begrip wat je net als 'daarom' automatisch een discussie laat winnen. (en voor de rest van de wereld laat verliezen)

two ball cane | 27-10-09 | 15:35

oh shit, luther had ook 95, mijn theologie is ook niet wat het geweest is

yokiamy | 27-10-09 | 15:35

Ik heb zojuist het nieuwe boek van Richard Dawkins uit. Iemand een adresje naar welke evolutie ongeloof ik dit zou kunnen sturen?

Fandeme | 27-10-09 | 15:35

als je `snachts naar boven zie je het licht van de sterren, dit licht is lang onderweg, soms zelfs miljoenen lichtjaren (de ster zelf kan inmiddels niet meer bestaan!). Nu geloof ik dat God best een slimme vent is maar waarom hij zo moeilijk zou doen om licht ONDERWEG te scheppen (dus maximaal 6000 oud) gaat mij boven mijn pet. Of God moet de bedoeling gehad hebben om dit op deze zeer ingewikkelde manier te scheppen om later met zijn engeltjes de huidige discussie als zaterdagavond entertainment te kunnen aanschouwen.
Religie is zo vermoeiend! Bestond er maar echt een God (die we kenden, en ik bedoel niet GW) dan hadden we al dit gezeik niet.

Leauden Pijp | 27-10-09 | 15:35

Ja, ik ben om. Kunnen jullie creationisten me nu dan weer met rust laten. Dank u.

SODEP | 27-10-09 | 15:35

puntje 48 is ook geniaal:

De gemeten continue afname van het aardmagneetveld wijst op een ouderdom van de aarde van minder dan 10.000 jaar.

ZIEJEWEL!

Kipz0r | 27-10-09 | 15:35

Wel verdomme.
Zou het dan toch......

Snut Nose | 27-10-09 | 15:34

Niet dat ik iets tegen liefde heb of zo maar meestal wil ik gewoon neuken

Uberheertje | 27-10-09 | 15:34

I.p.v. dit soort misbaksels van drogredenaties en onwaarheden te bedenken en rond te strooien, maken dit soort organisaties zich nuttiger door de tijd en financiën te steken in iets nuttigs. Ik noem bijvoorbeeld noodlijdende monumentale panden onder de noemer kerken.

MacReady | 27-10-09 | 15:33

Praise the co.. -pardon- LORD!!
Apotheosis, realization, that actually we are the devine.

Ashtrey | 27-10-09 | 15:33

handsomedevil | 27-10-09 | 15:30
95 is wat weinig

bravvour | 27-10-09 | 15:33

De hele onzin valt in een middagje schrijven met gemak te debunken.
Geen aandacht aan besteden aan die hersenloze flauwekul.

Stelling 96:
Alle gelovigen zijn ongelovigen daar ze elkaars geloof niet geloven.

Alsof Hindu's en Gereformeerden elkaars religie accepteren,
dacht het niet.

vander F | 27-10-09 | 15:33

"53. Het ontstaan van sterrenstelsels kan binnen het kader van de oerknaltheorie niet worden verklaard."

Verklaar God nou is duidelijk!

WesleyRBK | 27-10-09 | 15:33

Volgens mij is het heel makkelijk. De zin van het leven volgens de evolutieleer is overleven en voortplanten. En dat is iets wat het merendeel van de mensen hier op aarde ook probeert na te streven toch?

seaucrates | 27-10-09 | 15:33

Bij de meeste reaguurders hopelijk wel bekend, twee boeken van Richard Dawkins:

- The God Delusion (z'n meest recente boek)
- The Selfish Gene (z'n eerste boek)

Dingen als naastenliefde worden heel plausibel verklaard in z'n eerste boek.

Piet_Puk | 27-10-09 | 15:33

Ach, mensen die een dusdanig slecht ontwikkeld stel hersens hebben verzinnen nou eenmaal rare dingen om materie zie ze niet begrijpen (en dat zjin er heul heul heul veul!) te verklaren.

Piet Pielemuis | 27-10-09 | 15:32

He, ze hebben meer stellingen verzonnen dan Luther!
gaan ze die nu ook op een deur spijkeren ergens?

yokiamy | 27-10-09 | 15:32

Zozo..., Johannes en Petrus waren kernfysici.
"Indien men de radioactieve materialen tot op plasmatemperatuur verwarmt, zinkt de halfwaardetijd van bijvoorbeeld uranium-238 van 4,5 miljard jaar naar 2,09 minuten; dit weerspreekt de visie, dat de halfwaardetijden van radioactieve elementen constant zijn."

kapotte_stofzuiger | 27-10-09 | 15:32

92. Onderzoek van zogenaamde bijna-dood-ervaringen toont aan, dat het bewustzijn van de mens onafhankelijk van het lichaam bestaat.

Waarom wordt mijn bewustzijn dan dronken als mijn lichaam heeft gedronken?

hettie | 27-10-09 | 15:32

@Tim | 27-10-09 | 15:30 : Die is enkel gexchept met een lepel.

Snijbonenmolen | 27-10-09 | 15:32

Nou, Darwinisten, kom ook maar eens effe met 95 argumenten op de proppen.

Waarom 95 trouwens, is dat een Bijbels getal of zo?

handsomedevil | 27-10-09 | 15:30

Snijbonenmolen | 27-10-09 | 15:30
Is het vliegend spaghettimonster dan geen geschepte informatie?

Tim | 27-10-09 | 15:30

Toch nog een uitdaging voor een amateur Darwinist als ikzelf:

75: Mandelbrot fractals?
95: Neurotransmitters als serotonine geven dat verliefde gevoel en komen vrij als je een partner met de voor jou geschikte genen tegen komt.
80: En computers dan? Die kunnen toch ook informatie scheppen?
74: De zin van het leven is overleven. Veel dichter bij de evolutieleer kan je niet komen.

Iemand nog een paar?

Piet_Puk | 27-10-09 | 15:30

Het document spreekt in geen van de 95 punten over het vliegende spaghettimonster en kan dus als complete waanzin beschouwd worden.

Snijbonenmolen | 27-10-09 | 15:30

Amen!

Lt Aldo Raine | 27-10-09 | 15:30

hee zo heb ik net nooit bekeken. god bestaat!

de salonsocialist | 27-10-09 | 15:29

@stelling 75
Bedoelen ze met 'ondoelmatige schoonheid' de boobjob van Amy?

Hetze Haatstra | 27-10-09 | 15:29

Misschien dat iemand eens kan berekenen wat een creationist kost..

zegmaarwij | 27-10-09 | 15:29

Ik denk dat ik toch maar creationist word *proest*.

En ze zeggen dat de mens in staat is informatie te scheppen, dat is ook precies wat er circa 2000 jaar geleden gebeurde bij de meneer waar jullie geloof op gebaseerd is.

Rest In Privacy | 27-10-09 | 15:28

@stelling 74
Die is er dan ook niet!

Hetze Haatstra | 27-10-09 | 15:28

grapje had niet op die kekke roze linkjes geklikt.

johan902 | 27-10-09 | 15:27

luther! (toch?)

johan902 | 27-10-09 | 15:26

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen