Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

"PvdA nog maar veertien zetels"

bosfail.jpgMajeure verschuivingen vandaag in de wekelijkse peiling van beroepshoaxer Maurice de Hond. Als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, krijgt de Partij van de Arbeid van de Nederlandse kiezer niet minder dan veertien zetels cadeau. Een nieuw dieptepunt dus voor Wouter Bos, die nog maar net was bijgekomen van de peiling van vorige week, waarin zijn partij nog maar vijftien maal pluche kreeg toebedeeld. Een bloedbad dus. Meer dan de helft er af. De zesde (!) partij van Nederland. OMGWTF. Kan het treuriger? De strijd om wie de grootste heeft blijft gaan tussen het CDA en Geert Wilders. Was de PVV vorige week nog 's-lands populairste. Dankzij de avances van Jan Peter Balkenende bij Michelle Obama is het CDA nu weer even de grootste. Respectievelijk 28 en 27 zetels. D66 heeft met 24 zetels de hoogste score in veertien jaar en is de derde partij van dit land. Hallo! Zijn we er nog? Overige getallen: GristenUnie 7. SP 15. VVD 17. GroenLinks 13. SGP 2. Thieme & Verdonk allebei 1. Oh ja, de huidige coalitie staat op 49 zetels. Wie boetseert er even een nieuwe regeringscoalitie voor als Grijs 1 voortijdig valt?

Reaguursels

Inloggen

Ik ben er aan gewend om een werk helemaal uit te lezen, maar mocht het me irriteren, dan zal ik het in m'n achterhoofd houden. Bedankt!

David Hume | 29-09-09 | 20:53

Mocht je na het lezen van de introductie van PL, zin hebben om door te lezen, dan zou ik niet direct het hele werk doorlezen. H1, H4-6 en public reason revisited (niet aanwezig in oudere versies), zijn de sleutelstukken. Groeten!

Broner_NL | 29-09-09 | 20:46

Om mijn goede wil te tonen ben ik zojuist al naar de bibliotheek afgereisd om - inderdaad - Rawls 'Political Liberalism' te halen, samen met Hayeks 'Denationalisation of Money', waar ik de voorkeur aan geef. Heb ik Hayeks werk gelezen, dan zal ik het zeker doorwerken, om vervolgens ook nog een blik op Nozick te werpen.
Wat ik nogmaals wil benadrukken, aangezien het jou misschien ook kan helpen op de zoektocht naar de ware politieke filosofie, is dat Democratie natuurlijke rechten uitsluit. De vrijheid om de meerderheid - met een beetje goede wil - te laten bepalen over het bestaan van allen maakt absolute bescherming van rechten die niet laakbaar zijn onmogelijk. Ik zie leven, vrijheid en bezit als zo fundamenteel dat zij die bescherming behoeven. Eenieder komt ze in de zelfde hoeveelheid toe (ze zijn immers absoluut) en formele gelijkheid (voor de wet), die jij zo belangrijk acht, wordt gewaarborgd gezien haar noodzakelijkheid voor het voortbestaan van de Staat.
Democratie garandeert vrijheid niet, noch de andere twee natuurlijke rechten. Vrijheid zie ik als afwezigheid van dwang van anderen. Die dwang kan elk moment ontstaan wanneer de meerderheid dat wenst (zowel binnen Democratie, als je wilt onderscheiden, omdat men 'het redelijk vindt', als in de vrije mogelijkheid van een andere, verderfelijke staatsvorm om te ontstaan). Kijk maar naar het rookverbod, om dat voorbeeld nogmaals aan te halen. Het feit dat er dwang bestaat om iets te bereiken dat niet noodzakelijk is voor bescherming van de natuurrechten (waarvoor de Staat primair bestaat), voert meteen de ondergang van 'de vrijheid' met zich mee. Dat is de leer van absolutie die er aan de natuurrechten verbonden is. En de Staat is daar op gelijke wijze aan gebonden als het individu. Want waar we het niet toestaan als een individu een ander beroofd, verkracht of vermoord, mogen we evenmin op de achterbenen leunen als de overheid het doet.
Doe hier je voordeel mee, zoals ik dat met Nozick en Rawls ook zal doen.

David Hume | 29-09-09 | 19:42

Wiki schrijft: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Mijn idee van Rule of Law is heus niet zo verderfelijk als je denkt.

Haha, ik geloof ook wel dat jouw motieven voor Rule of Law nobel zijn (nogmaals, rule of law zit ook in democratie). Het is alleen zo dat het in de praktijk een dictatoriaal systeem is en per definitie verderferlijk is :)

"Het individu wordt veel minder opgedrongen dan in een Democratie, waar het alles moet pikken wat de meerderheid wil "
Dus niet alles, maar wel veel ja. Punt is, dat je er zelf ook invloed op hebt. Gelukkig is het ook zo dat niet zomaar dingen worden 'opgedrongen' in zoverre je van opdringen kan spreken. Het gaat altijd om 'een procentje hier' 'een veranderingetje daar'. Politieke besluiten gaan natuurlijk om de marges.

"Je hebt de absolute vrijheid om alles te doen wat je wil, zolang je daarbij maar niet met de rechten van anderen in aanraking komt. "
Het blijft een schijnvrijheid wanneer er door een groep wijze mannen voor jou is beslist hoe je het beste kan samenleven, zonder dat er hier ooit verandering in gebracht kan worden. Stel ik ben een erg sterke socialist, dan stel ik naar de methodiek van jou voor dat alles boven de 2500e wordt afgedragen aan het algemeen belang. Nu vergoeilijk ik dit door te zeggen dat dit vrijheid van andere mensen oplevert en omdat dit principe zo belangrijk is, zal er nooit aan worden getorn. Nu kunnen veel meer mensen in alle vrijheid leven, met uitzondering van die rigoreuze belasting. Mensen in afrika zullen niet langer dood gaan omdat zij zich kunnen ontwikkelen met dit geld, dus eigenlijk doen we het belangrijkste wat er is: levens redden.
Dit is hetzelfde principe als wat jij hanteert, alleen ipv negatieve vrijheid gebruik ik positieve vrijheid. Mijn punt is dat mensen het oneens zijn met elkaar wat belangrijker is. Als jij negatieve vrijheid het belangrijkste vindt dan is dat prima, maar pretendeer niet dat je op die manier een perfecte staat voor iedereen creëert wanneer anderen met jou van mening verschillen. Er is geen principiele reden waarom negatieve vrijheid (met rust gelaten worden) zoveel belangrijker is dan positieve vrijheid. Dat is puur jouw subjectieve mening. Daarom maken wij democratische compromissen. Je kan jouw ideëen niet zomaar aan anderen opdringen.

"Als ik iemand vermoord en word gesnapt moet ik daarvoor met mijn eigen corresponderende recht betalen (ik wordt zelf vermoord), terwijl dat in jouw stelsel allerminst zeker is. Dit bedoel ik met het 'absolute karakter' van mensenrechten: de zekerheid dat ze onder alle omstandigheden gegarandeerd zijn. "

Binnen een democratie is dat altijd strafbaar, anders is het geen democratie meer. Dat heb ik nu al wel vaker uitgelegd. En nogmaals, het 'absolute karakter' van mensenrechten waarborgen is in strijd met het leven onder een dictatuur.

".. dan wordt zij - in geval van Rule of Law - tegengehouden door het Hoger Rechtsorgaan, dat niet, zoals jij beweert, despotisch opereert, maar juist de rechten van het individu beschermt."

Zie mijn vorige commentaar. "rule of law" beschermt jouw persoonlijk idee van rechten, niet zozeer het idee van rechten dat mensen hebben die onder jouw regime leven. Het is een beetje godsdienstig: wij bepalen wel de beste autoriteit voor jou.

"Jij maakt economische gelijkheid tot randvoorwaarde voor Democratie (het komt althans in elke Democratie voor); ik privé-bezit (samen met recht op leven en vrijheid) tot randvoorwaarde voor Rule of Law. Jij zegt dat als je geen recht op economische gelijkheid meer hebt, je ook geen Democratie meer hebt. Ik meen dat er bij ontbreken van recht op bezit geen sprake van Rule of Law kan zijn."

Economische gelijkheid? Ik zeg slechts dat mensen democratisch moeten beslissen wat de beste verdeling is van benefits en costs. Overigens denk ik ook dat er bij het ontbreken van recht op bezit geen sprake van rule of law kan zijn (wat dus nog steeds binnen een democratie bestaat). In NL hebben we recht op bezit. Het is alleen niet absoluut, oftewel, er mag belasting over worden geheven. Het mag niet zo zijn dat al jouw bezit wordt afgepakt, dus je hebt dat recht wel degelijk.

"Werkelijk het enige verschil is dat ik niet bereid ben Rule of Law in een andere staatsvorm te laten ontaarden; jij bent wel bereid dat met Democratie te doen. Ben ik daarom een despoot?"

Huh? Begrijp dan dat democratie de enige legitieme vorm is juist omdat het vrijheid en ook nog eens gelijkheid garandeert. Het gaat niet om een ideologisch verschil hier, het gaat erom dat een dictatuur inherent fout is en conflicteert met de waarden jij wilt garanderen en dat deze waarden juist inherent zijn aan een democratie.

"zal overigens binnenkort eens wat van Rawls lezen, als je denkt dat dat helpt"
Ja dat denk ik! Lees wel Political Liberalism en niet Theory of Justice. Maar lees zeker ook Nozick's Anarchy State and Utopia. Nozick was student aan Harvard van Rawls en verkondigt ruwweg wat jij hier verkondigt. Het lijkt veel op het gedachtengoed van Locke, maar dan passender bij de huidige tijd. Nozick en Rawls waren het duidelijk met elkaar oneens, dus ik denk dat het jou wel zou bevallen :)

Hier houdt het nu echt definitief voor mij op. We beginnen een beetje in herhaling te vallen, dus het nut van de discussie neemt af.

Broner_NL | 29-09-09 | 16:07

Wiki schrijft: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Mijn idee van Rule of Law is heus niet zo verderfelijk als je denkt: ieder mens heeft drie natuurrechten en die worden beschermt. Het individu wordt veel minder opgedrongen dan in een Democratie, waar het alles moet pikken wat de meerderheid wil (je kunt nu weer roepen 'nee, dat is majority rule', maar ik vind het bijvoorbeeld abject dat je een belasting van 52 procent moet betalen, verplicht een ziektekostenverzekering moet afsluiten en niet mag roken in je eigen café.) Je hebt de absolute vrijheid om alles te doen wat je wil, zolang je daarbij maar niet met de rechten van anderen in aanraking komt. Ik zie het dictatoriale daar niet van in. Inderdaad, de meerderheid heeft niet het recht om onnodig de rechten van het individu in te perken, maar daar staat tegenover dat je rechten zo gewaarborgd zijn.
Je hebt er inderdaad de vrijheid om een ander te vermoorden. Maar anders dan in jouw stelsel is het recht op leven wel ondubbelzinnig beschermd. Als ik iemand vermoord en word gesnapt moet ik daarvoor met mijn eigen corresponderende recht betalen (ik wordt zelf vermoord), terwijl dat in jouw stelsel allerminst zeker is. Dit bedoel ik met het 'absolute karakter' van mensenrechten: de zekerheid dat ze onder alle omstandigheden gegarandeerd zijn. Rule of Law zit zo in elkaar dat bij schending van je rechten, de dader gestraft wordt. Dit geldt voor zowel individu als Staat. Het individu moet met z'n corresponderende recht betalen; de Staat heeft er in het geheel geen mogelijkheid toe. Om een voorbeeld te geven, als ik als individu het bezit van een ander afpak om het aan kindertjes in Afrika met aids te geven, wordt ik - in geval van Rule of Law - bestraft doordat ik het geld terug moet geven en doordat ik als bonus ook nog een tijd in het gevang mag vertoeven. Als de overheid (wil van de meerderheid, en dat ís Democratie, want wij hebben het in Nederland ook) besluit het bezit van haar burgers af te nemen voor iets dat niet noodzakelijk is voor Rule of Law of haar voortbestaan(kindertjes in Afrika met aids), dan wordt zij - in geval van Rule of Law - tegengehouden door het Hoger Rechtsorgaan, dat niet, zoals jij beweert, despotisch opereert, maar juist de rechten van het individu beschermt. En waarom doet zij dat? Omdat we ervan uit gaan dat de genoemde rechten zo fundamenteel zijn, dat ze de bevolking opgedrongen mogen worden. En als je het niet met dat fundamentele karakter eens bent: er is geen enkele reden waarom het recht om bezit van een ander af te pakken (economische rechtvaardigheid) meer fundamenteel is dan het recht om je eigen bezit te houden. Privé-bezit versus economische gelijkheid is een keuze die je maakt. Jij maakt economische gelijkheid tot randvoorwaarde voor Democratie (het komt althans in elke Democratie voor); ik privé-bezit (samen met recht op leven en vrijheid) tot randvoorwaarde voor Rule of Law. Jij zegt dat als je geen recht op economische gelijkheid meer hebt, je ook geen Democratie meer hebt. Ik meen dat er bij ontbreken van recht op bezit geen sprake van Rule of Law kan zijn. Werkelijk het enige verschil is dat ik niet bereid ben Rule of Law in een andere staatsvorm te laten ontaarden; jij bent wel bereid dat met Democratie te doen. Ben ik daarom een despoot?
Ik zal overigens binnenkort eens wat van Rawls lezen, als je denkt dat dat helpt.

David Hume | 29-09-09 | 15:35

In mij vorige stuk staat:

"Nee, nu moet je niet doen alsof ik hier degene bent die bepaalde rechten absoluut maakt. Ik zeg dat je een afweging moet maken. Jij denkt hier in termen van "het is het een of het ander", ik zeg, dat je er redelijkerwijs samen uit kan komen in hoeverre je de vrijheid van een ander mag beperken om andere belangrijke zaken te garanderen. Daar is niets mis mee. Zo moet je een scherp keukenmes kunnen bezitten, maar kan ik er ook prima mee leven dat je niet zomaar een vuurwapen bij de AH bij de kassa mag afrekenen, wanneer je date niet op is komen dagen"

In de eerste zin staat "rechten" maar dit moet zijn: "waarden zoals vrijheid en gelijkheid"

Overigens, beste Hume, op de wiki die ik doorgaf staat: "Reciprocity is arguably the most essential basis for the modern concept of human rights, though it has its critics.[1] "

Dat zeg ik dus al meerdere keren, maar je wilt het blijkbaar niet accepteren. Probeer er (en dit is niet vervelend bedoeld) anders even iets over te lezen van iemand anders dan ik. Rawls is vast en zeker overtuigender dan ik.

Broner_NL | 29-09-09 | 14:38

"Ikzelf kwam op drie zaken: leven, vrijheid en bezit; als je wil concretiseren moord (of verwonding), opsluiting (of verkrachting) en onteigening. Mijn idee is dat jij geen voorstander van een van deze of een andere KAN zijn, omdat er voor behoud van jouw ideale samenleving (specifieke Democratie) geen waarborgen zijn ingesteld. Je kunt wel beweren dat je iemand anders ECHT NIET kan vermoorden, opsluiten of onteigenen omdat het tegen de regels van rechtvaardigheid en billijkheid ingaat, maar in jouw samenleving is het op elk moment mogelijk, omdat de mensen er de VRIJHEID toe hebben.

Dat is dus niet juist. Binnen een samenleving zoals jij die voorstaat hebben mensen net zo goed de vrijheid om elkaar te vermoorden. Bij mij komen ze alleen zelf tot de conclusie, via het principe van reciprociteit dat dit niet kan, wat perfect samengaat met een democratisch politiek stelsel. Bij jou zijn het stelsel en de vrijheden tegenstrijdig. Vrijheid onder een dictatuur is een contradictie en zal ten ook ten alle tijden mislukken.

"Jij dicht jouw mensenrechten geen absoluut karakter toe, omdat je dat in democratie niet kan verantwoorden;"

Onjuist. Democratische waarden zijn niet relatief aan stemmingen en zijn absoluut. Hooguit de uitvoeringen van vrijheid en gelijkheid zijn relatief. Zo is stemrecht een absoluut recht, maar of er bijvoorbeeld een stemming over europa gehouden moet worden, kan worden betwist. Stemrecht is dus absoluut, de instrumentele uitvoering daarvan niet. Verschil tussen jouw en mijn systeem is, dat de absolute waarden door de mensen zelf ingesteld zijn en daarom legitiem zijn en dus worden ondersteund.

"de reden dat ik Rule of Law aanhang is omdat het de enige manier is waarop je rechten zo fundamenteel als leven, vrijheid en bezit kan beschermen."

Hoe doe je dat dan? Hoe gaan mensen die politiestaat accepteren? Wat als mensen zichzelf willen regeren, hoe ga je dan verkopen dat je hun vrijheden beschermt door ze niet eens de vrijheid te geven om zichzelf te regeren?

"je kunt niet zonder in contradictie te vervallen beweren dat je én recht op sociale rechtvaardigheid hebt én op privé-bezit, vrijheid en leven. "

Onjuist dus.

"We hangen beiden mensenrechten aan, ik affirmerend met Rule of Law"

Wat dus de contradictie is. Mensen vrij maken, door ze te onderwerpen.

" zeg je: de vrijheid om een anders rechten te schenden vind ik verderfelijk, dat is de reden tot invoering van een Staat. Dit alles heeft niets met ‘wederkerigheid te maken’, iemands recht om iets te doen houdt op waar de rechten van anderen bestaan."

Je schendt die vrijheid dus niet, je beperkt de mate van vrijheid omdat andere mensen ook van vrijheid willen genieten. Als je het als schending blijft zien, dan kan ik daar net zo goed tegenover stellen dat jij de vrijheid van een ander op uitkering schendt wanneer je geen belasting wilt betalen. Er is geen principiele reden waarom de ene vrijheid belangrijker is dan de anderen. Schending is een groot woord welke alleen bestemd is voor de allerbelangrijkste vrijheden zoals, onschendbaarheid van het lichaam, of bijv stemrecht. Voorbeeldje mbt 'geneesmiddelen' voor aids. Er zit, zo je wilt, rechten op geneesmiddelen tegen aids. Deze medicijnen zijn gigantisch duur en vanwege de rechten daarop moeten ze gekocht worden bij de fabrikant. Nu zijn er landen waar ze deze medicijnen zelf produceren en veel goedkoper verstrekken. Dit gaat in tegen het bezit van de uitvinder, het bedrijf. Ik vind dat dit zou moeten kunnen in derde wereld landen en beschouw die extra paar jaren dat die mensen daar kunnen leven (hun vrijheid) hier als belangrijk dan het recht van het bedrijf om betaald te krijgen voor hun uitvinding. Die laatste zin van jou in de vorige quote, is dan ook net zo goed van toepassing op mijn visie.

"Dan krijg ik het rechtssysteem over mij heen, en word ik veroordeeld voor de misdaad die ik heb gepleegd. Dat betekent niet dat je maximumsnelheden in moet stellen (andermans recht op vrijheid moet ontnemen); zou je dat willen beweren, dan moet je consistent zijn en zeggen dat ELKE vrijheid van het individu tot problemen zou kunnen leiden. Dan zou je ook een verbod op messen, touwen, zelfs op het gebruik van je handen (mogelijkheid tot wurging) voor moeten staan. Zou je dat willen, dan?"

Nee, nu moet je niet doen alsof ik hier degene bent die bepaalde rechten absoluut maakt. Ik zeg dat je een afweging moet maken. Jij denkt hier in termen van "het is het een of het ander", ik zeg, dat je er redelijkerwijs samen uit kan komen in hoeverre je de vrijheid van een ander mag beperken om andere belangrijke zaken te garanderen. Daar is niets mis mee. Zo moet je een scherp keukenmes kunnen bezitten, maar kan ik er ook prima mee leven dat je niet zomaar een vuurwapen bij de AH bij de kassa mag afrekenen, wanneer je date niet op is komen dagen.

Broner_NL | 29-09-09 | 14:30

Broner_NL | 29-09-09 | 09:17
Ik krijg zo onderhand wel een idee waar jij met democratie heen wil. Ik wil echter nog wel even een fout van gisteren recht zetten, ook al kan ik me het argument voorstellen dat je gebruiken zal.

Gooi honderd mensen op een eiland en laat ze het zelf uitzoeken. Extreme vrijheid inderdaad, niets dictatoriaals. Stel dat de honderd mensen besluiten elkander uit te moorden, totdat er een absolute despoot overblijft. Ze hebben de totale vrijheid om dit te doen, het is een eigen keus, net als dat het een eigen keus is om bij elkaar te komen en de meerderheid te laten beslissen. Democratie en Despotie zijn in die zin gelijk dat ze beide de mensheid de vrijheid laten om tot zo'n situatie te komen; over de grondvoorwaarden kan verschil van mening bestaan. Jij vindt een Democratie gebaseerd op bepaalde rechten (vrijheid en gelijkheid) superieur, ik ben bezorgd om de gevolgen die kunnen ontstaan.

De vraag die ik je stelde naar absolute mensenrechten was belangrijk, aangezien dat alleen een echte Rule of Law kan verantwoorden. Ik wil hem nogmaals herhalen, vanwege het fundamentele karakter ervan.
Iemand ‘zijn recht op gelijkheid' afpakken (in economische/sociale zin, NIET juridische) beschouw ik niet zozeer als een misdaad als iemand vermoorden, opsluiten of onteigenen. Geloof je werkelijk in een Democratie, dan moet je hier geen mening over hebben (het is immers enkel de vrijheid van de meerderheid om ‘te willen’).

Jouw antwoord was niet bevredigend, omdat het WÉl uitging van juridische gelijkheid (stemrecht bijvoorbeeld, dat ik niet betwist), niet van economische. Ik vroeg je af te gaan op moreel gevoel en dingen te noemen die met geen mogelijkheid te verdedigen zijn, die tegen jouw idee van grondrechten ingaan. Ikzelf kwam op drie zaken: leven, vrijheid en bezit; als je wil concretiseren moord (of verwonding), opsluiting (of verkrachting) en onteigening. Mijn idee is dat jij geen voorstander van een van deze of een andere KAN zijn, omdat er voor behoud van jouw ideale samenleving (specifieke Democratie) geen waarborgen zijn ingesteld. Je kunt wel beweren dat je iemand anders ECHT NIET kan vermoorden, opsluiten of onteigenen omdat het tegen de regels van rechtvaardigheid en billijkheid ingaat, maar in jouw samenleving is het op elk moment mogelijk, omdat de mensen er de VRIJHEID toe hebben. Mijn punt is: als je werkelijk in bepaalde rechten gelooft (en ik vind die van jou minderwaardig, want ook belast worden tegen een tarief van 52 procent (onnoodzakelijk hoog) beschouw ik als aantasting van het recht op bezit), hoe kun je dan verdedigen dat ze nooit volledig beschermd zullen zijn? Jij dicht jouw mensenrechten geen absoluut karakter toe, omdat je dat in democratie niet kan verantwoorden; de reden dat ik Rule of Law aanhang is omdat het de enige manier is waarop je rechten zo fundamenteel als leven, vrijheid en bezit kan beschermen. En je kunt niet zonder in contradictie te vervallen beweren dat je én recht op sociale rechtvaardigheid hebt én op privé-bezit, vrijheid en leven. Want zij zullen nodig blijken om het eerste te verwezenlijken. Ook als er enkel maar de mogelijkheid toe bestaat.
We hangen beiden mensenrechten aan, ik affirmerend met Rule of Law, jij met Democratie – over de superioriteit daarvan kunnen we twisten. Het echt fundamentele verschil is dat die van jou nooit als absoluut worden beschouwd, omdat je de vrijheid tot alles open wil laten staan. Ik zeg je: de vrijheid om een anders rechten te schenden vind ik verderfelijk, dat is de reden tot invoering van een Staat. Dit alles heeft niets met ‘wederkerigheid te maken’, iemands recht om iets te doen houdt op waar de rechten van anderen bestaan. Zoals Mill zei, de vrijheid om met je hand door de lucht te gaan, houdt op waar mijn neus begint. Met andere woorden, ik mag net zo hard over de snelweg racen, zolang ik een ander maar niet raak. Dan krijg ik het rechtssysteem over mij heen, en word ik veroordeeld voor de misdaad die ik heb gepleegd. Dat betekent niet dat je maximumsnelheden in moet stellen (andermans recht op vrijheid moet ontnemen); zou je dat willen beweren, dan moet je consistent zijn en zeggen dat ELKE vrijheid van het individu tot problemen zou kunnen leiden. Dan zou je ook een verbod op messen, touwen, zelfs op het gebruik van je handen (mogelijkheid tot wurging) voor moeten staan. Zou je dat willen, dan?

David Hume | 29-09-09 | 14:00

David Hume | 28-09-09 | 23:15
Ik heb daar in mijn eerdere stukjes al antwoord op gegeven hoor. Je maakt nogmaals "negatieve rechten" absoluut. Ik kan dat niet ondersteunen. De vrijheid van de een, is het gebrek aan eten van de ander. Als de een daarom meer belasting moet betalen zodat de ander uberhaubt een menswaardig leven kan leiden, dan zie ik dat als rechtvaardigheid. Het recht op bezit is dan ook maar een bijzonder beperkt recht. Door bijv 52% belasting te heffen, 'pak' je iemand niet zijn rechten af, zolang deze inderdaad nog voldoende bezit heeft om een goed zelf-ingericht leven te leiden. "Natuurlijke" rechten hebben geen bijzondere status. Er is hooguit de onschendbaarheid van de mens (ook weer uitgedrukt in vrijheid en gelijkheid), en daarbuiten is alles onderhandelbaar.

"Ik daag je uit aan te geven, als je me het plezier gunt, waaruit mensenrechten blijken."

Sommige creëeren we zelf, zoals recht op scholing. Anderen zijn intrinsiek aan hoe wij vinden dat mensen behandeld dienen te worden. Dit is altijd volgens een regel van wederkerigheid, of de gulden regel zoals in christelijk geloof, of bijv Kant's categorisch imperatief. Dat zegt altijd ruwweg, behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. In geen geval wil je gediscrimineerd worden of van je vrijheden worden beroofd, dus is het ook onredelijk om dit bij anderen te doen. Dit zegt dan weer niet dat je geen belasting mag heffen, of niet mag eisen dat mensen maximaal 120 rijden. Zoals ik eerder al aangaf, jouw onvrijheid is mijn vrijheid, gelijkheid, of andere belangrijke waarden zoals bijv gezondheid. Als jij maximaal 120 mag rijden, dan garandeert dat mijn gezondheid omdat ik niet zo snel dood wordt gereden. Je hebt ook grondrechten, die onze relatie als burger bepalen tot elkaar, dit is dan weer het fundament voor democratie, oftewel, self-rule.

" Iemand ‘zijn recht op gelijkheid' afpakken (in economische/sociale zin, niet juridische) beschouw ik niet zozeer als een misdaad als iemand vermoorden, opsluiten of onteigenen. Geloof je werkelijk in een Democratie, dan moet je hier geen mening over hebben (het is immers enkel de vrijheid van de meerderheid om ‘te willen’). Ik daag je uit aan te geven, als je me het plezier gunt, waaruit mensenrechten blijken."

Neehee, nou verwar je democratie alweer met majority rule. Demos - het volk, is daadwerkelijk alleen aan de macht, als de mensen bijv ook mogen stemmen. Zodra er geen gelijkheid en vrijheid is, krijg je bijvoorbeeld - rule of the sofos, de wijzen of bijv rule of dictators. Vrijheid en gelijkheid is intrinsiek aan het principe van democratie. De instrumentele uiting van democratie is stemmen, maar dit kan nooit ten koste gaan van bijvoorbeeld bepaalde grondrecht. Gelijk stemrecht, het recht om een politieke partij op te richting, zijn uitingen van gelijkheid en vrijheid, welke de relatie tussen burgers bepalen als eentje van self-rule, oftewel democratie. Zonder die vrijheden, geen democratie. Zonder onschendbaarheid van de persoon, geen democratie.

Majority rule is slechts een hulpmiddel om over zaken te beslissen waar we het met elkaar oneens zijn, altijd gebonden door de kernwaarden van de democratie die in de grondwet vastliggen. Worden die verworpen dan is er geen democratie meer.

Ter afsluiting: je ziet negatieve vrijheden (vrij van interference) als absoluut en sluit daarbij positieve vrijheden (ik wil een uitkering wanneer ik werkloos ben) uit. Nu is de eerste de standaardsituatie en de tweede is vrijheid die je bij vormen van beschaving krijgt. Het idee is om een goede balans daartussen te vinden, altijd ervan uitgaande dat er een goede rechtvaardiging moet zijn om de vrijheid van mensen af te pakken. Bijv, bij de abortuskwestie, zoals die nog in amerika is, zou je kunnen zeggen dat het de vrijheid van de vrouw is om te doen met haar lichaam wat zij wilt. Ook kan je zeggen dat er na een aantal maanden een bepaald moment komt dat abortus echt niet meer kan. Zeg je dat het helemaal niet mag, dan perk je de vrijheid van de vrouw teveel in, toch zal je deze moeten inperken op een bepaald punt, omdat dan het leven van een kind op het spel staat. Of wat dacht je van klonen? Is het mijn vrijheid om zelf te bepalen of ik een oude dictator kloon of is jouw vrijheid daar toch in te beperken.

er zijn maar weinig dingen absoluut, maar zolang je elkaars vrijheden en gelijkheden alleen probeer te beperken door het aanhalen van andermans vrijheden en gelijkheden, zorg je voor een redelijke en eerlijke samenleving. Als je goed kijkt naar de Nederlandse politiek, dan zie je dat er ook altijd op deze manier wordt geredeneerd, zoals nu bijv bij de verhoging van de AOW. Het belang van alle Nederlanders om de samenleving welvarend te houden, is de onvrijheid van degenen die tot 67 moeten werken.

Broner_NL | 29-09-09 | 09:17

In een democratie heeft de een de vrijheid om de ander te tiranniseren. In een Rechtsstaat, hoe vrij de keus misschien ook lijkt, heeft hij die vrijheid niet. Wat is tiranniseren? Als iemand grondig inbreuk op jouw rechten maakt: jou vermoord, jouw vrijheid afneemt of je bezit afpakt. Iets anders kan ik niet bedenken (een inbreuk op ‘sociale gerechtigheid’, door iemand het recht te ontnemen het bezit van een ander af te pakken, plaats ik niet in dat rijtje. Daaruit blijkt andermaal de leer der natuurlijke rechten, en, bijgaand, Rule of Law.
Ik daag je uit aan te geven, als je me het plezier gunt, waaruit mensenrechten blijken. Iemand ‘zijn recht op gelijkheid' afpakken (in economische/sociale zin, niet juridische) beschouw ik niet zozeer als een misdaad als iemand vermoorden, opsluiten of onteigenen. Geloof je werkelijk in een Democratie, dan moet je hier geen mening over hebben (het is immers enkel de vrijheid van de meerderheid om ‘te willen’). Geef dit aan, zodat ik je onbeschaamdheid kan ruiken.

David Hume | 28-09-09 | 23:15

*oja, puur toeval dat ik na 4 minuten reageerde.

Broner_NL | 28-09-09 | 20:28

O dat is goed, ik zal het zeker bekijken maar op dit moment leg ik de laatste hand aan een schrijfsel over Rawls, hence, effetjes geen hobby-democratie-projectjes. Later vanavond zal ik het zeker bekijken.

Broner_NL | 28-09-09 | 20:27

ik heb het uiteraard wel weer gelezen, mocht je daarover twijfelen.

Broner_NL | 28-09-09 | 19:46

David Hume | 28-09-09 | 19:35
Ja het is een kwestie dat ik andere dingetjes te doen heb, dus vergeef me dat ik er niet meer op ga.

Broner_NL | 28-09-09 | 19:45

Broner_NL | 28-09-09 | 18:03
Prima als je ermee stoppen wil, je bent althans een betere opponent dan de meesten die ik vinden kon.
100 mensen op een eiland is een mooie uitgangssituatie. Het vertegenwoordigt namelijk precies (écht precies!) de 'natuurtoestand' van Locke. Je kunt hem achterhaald vinden, maar als je het de 100 mensen zelf laat uitzoeken, ontaardt de natuurtoestand spoedig in een 'oorlogstoestand', zoals hij het noemt. De wil tot vrede, indien aanwezig, kan resulteren in een 'sociaal contract', waarmee het bestaan van de overheid op papier ontketend wordt. Waar deze uit bestaat kun je aan de mensen overlaten, zo zou je kunnen zeggen, zij hebben de vrijheid om te bepalen wat goed van ze is. Vergis je echter niet in de implicaties die dit met zich draagt.

Op moment dat je de ingestelde (democratische) overheid de vrijheid geeft om op toegift van de burgers wat dan ook te implementeren, kom je in een tweede gevarenzone terecht. Wat is er immers anders aan deze nieuwe samenleving waarin net zulke wrede oorlogen kunnen woeden als degene die je probeerde te voorkomen? Rule of Law is inderdaad gekunsteld in de zin dat het uitgaat van natuurlijke rechten, die niet inherent aan de natuurtoestand zijn. Je probeert met terugwerkende kracht een stelsel te creëren dat eerder niet aanwezig was. Dat maakt mijn betoog zwak, dat van jou sterk. Toch acht ik het mijne moreel verheven, omdat ik de ´natuurlijke´ rechten zo fundamenteel vind dat ze elke andere interpretatie in de weg staat. Het is een teken van beschaving dat je het individu rechten toedicht die zo duidelijk affirmeren met de vrijheid die de bevolking in de natuurtoestand had. Ik moet me in bochten wringen, ik weet het, maar het absolute recht op leven (hiervoor start je een overheid op), vrijheid (alles wat je in de natuurtoestand had) en bezit (afgeleide van het eigen lichaam) is voor mij zo vanzelfsprekend, dat ik bereid ben er inconsistentie voor te huldigen.

David Hume | 28-09-09 | 19:35

@ Jokkebrok

Ik wou dat ik de macht had omdat laatste zetje te geven:)

Peterstijl | 28-09-09 | 18:52

De Partij naar de Afgrond heeft nog maar een klein zetje nodig, wie wil dit zetje geven ? Democratisch zetje bedoel ik dan .

Jokkebrok | 28-09-09 | 18:49

"Gelijkheid en vrijheid sluiten elkaar uit. Dan bedoel ik met 'gelijkheid' niet hetzelfde stemrecht of gelijke behandeling in identieke gevallen, maar 'sociale gelijkheid', die je bepleitte met overheidsinmeng in gezondheidszorg, hulp aan gehandicapten en zwakkeren."

Daar ga je de mist in. Je maakt vrijheid absoluut. Ze sluiten elkaar alleen uit als je vrijheid als een onaantastbaar iets ziet. Als je vrijheid niet in een context kan plaatsen waarin mensen moeten samenwerken om een samenleving op te bouwen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van positieve vrijheid. Een mooi voorbeeld daarvan is het recht op onderwijs wat gegarandeerd wordt door belasting te heffen (en dus een beetje van de vrijheid van de belastingbetaler af te pakken). Zo is vrijheid een "natuurlijk recht" zoals jij het wilt noemen, maar dat is niet hetzelfde als een absoluut recht. De een zijn vrijheid op bezit van land, is de ander zijn onvrijheid om dat stuk land niet te betreden.

" wij beide overtuigd zijn van eigen gelijk (jij Democratie, ik Rule of Law) is er geen reden waarom jouw stelsel als enige het recht heeft om voor eeuwig voort te bestaan."

Niet? Zeg je nu echt dat als jij een dictatuur (wat het toch echt is) het beste vindt en ik dat vind van democratie, dat jouw ideeën net zo goed zijn als de mijne? Dat is relativisme van de bovenste plank. Hoeveel landen zijn er in de wereld die van zichzelf zeggen dat ze een trotse dictatuur zijn? En hoeveel landen in de wereld claimen een democratie te zijn? Precies. Ongeveer nul vs alles. Zelfs de strengste moslimlanden pretenderen een goede democratie te zijn. Waarom? Omdat het dan betekent dat de regering legitiem is.

"Overtuiging van de meerderheid van het volk is in dit verband geen rechtvaardige oplossing, daar het uitgaat van jouw stelsel en niet het mijne; daarom zie ik 'dictatuur' om Rule of Law voort te brengen en vast te houden niet als desastreus voor hetgeen ik bereiken wil. Hadden we eerst Rule of Law ingevoerd, om vervolgens over jouw stelsel van democratie te twisten, dan was het debat niet anders geweest. Het is belangrijk om je te realiseren dat het dan zwak van mij zou zijn, had ik jouw idee als dictatoriaal weggezet, zoals jij nu doet bij het mijne."

Stel je gaat uit van een neutrale situatie. Gooi 100 mensen op een eiland en pas van bovenaf rule of law toe. Is dat opeens minder dictatoriaal? Vervolgens, gooi 100 mensen op een eiland en zeg dat ze het zelf mogen uitzoeken. Hoe kan je dat nou dictatoriaal vinden? Dat is net zoiets als zeggen dat liberalen voor mensen willen bepalen dat ze zelf dingen bepalen. Sorry man, maar je gaat nu echt volledig de mist in. Democratie is per definitie niet dictatoriaal. Dat leg je mensen niet op, dat bepalen ze zelf.

David Hume | 28-09-09 | 17:30
Ik ben bekend met Friedman en monetair beleid. Hij is de culminatie van dogmatisch ongebreideld neoliberalisme.

Hier houdt het voor mij op.

Broner_NL | 28-09-09 | 18:03

De Chicago School, aangezien je daar ook een mening over hebt, is minder kapitalistisch dan je wellicht denkt. Je zou nog verbijsterd zijn als je Friedmans retoriek over monetair beleid (hij was voorstander van een centrale bank) afzet tegen het bescheiden liberalisme van Mises en Hayek.

David Hume | 28-09-09 | 17:30

Broner_NL | 28-09-09 | 16:27
Gelijkheid en vrijheid sluiten elkaar uit. Dan bedoel ik met 'gelijkheid' niet hetzelfde stemrecht of gelijke behandeling in identieke gevallen, maar 'sociale gelijkheid', die je bepleitte met overheidsinmeng in gezondheidszorg, hulp aan gehandicapten en zwakkeren. Hoe kun je enerzijds beweren dat men 'het recht heeft om een zelfgekozen leven te leiden' (afgeleide van vrijheid), terwijl 'vrijheid' geen natuurlijk recht is ('Bezit is alleen geen onschendbaar recht, vrijheid ook niet,' zo schreef je zelf) en de mogelijkheid tot tirannie altijd aanwezig is? Merk overigens op dat ik de eerste definitie van 'gelijkheid' niet als 'natuurlijk recht' beschouw, maar als inherent aan een goed functionerend Rechtssysteem zie; zij speelt pas op ná het sociaal contract, terwijl de natuurlijke rechten 'natuurlijk zijn', en niet gebonden aan het bestaan van een overheid.
Ik ontken dat een ware Rechtsstaat (gebaseerd op de drie natuurlijke rechten) bij gratie van democratie kan bestaan. Ons verschil van mening ligt in het feit dat ik natuurlijke rechten aanhang, terwijl jij uitgaat van het bestaan van een overheid (in de vorm van democratie), waar vervolgens een 'rechtvaardig' sausje overheen gaat.

Ik baseer mijn samenleving gedeeltelijk op eigen gedachten, gedeeltelijk op een samenkomst van Locke, de achttiende-eeuwse Schotten en de Oostenrijkse School van de twintigste eeuw (Mises en Hayek bijvoorbeeld, die ook spraken over 'limited government'). Het is overigens ook geen toeval dat de Schotten - Smith, Ferguson, Hume (aan wie ik mijn pseudo dank) - ook voorstander waren van het enkel hebben van de eerder genoemde Departementen. Zij waren fel tegenstander van sociale gelijkheid, en, hadden zij hun denkbeelden doorgedrukt, wellicht ook democratie.
Tot slot, als je een systeem verandert, komt dat je gewoonlijk op boze blikken te staan. Echter, als wij beide overtuigd zijn van eigen gelijk (jij Democratie, ik Rule of Law) is er geen reden waarom jouw stelsel als enige het recht heeft om voor eeuwig voort te bestaan. Overtuiging van de meerderheid van het volk is in dit verband geen rechtvaardige oplossing, daar het uitgaat van jouw stelsel en niet het mijne; daarom zie ik 'dictatuur' om Rule of Law voort te brengen en vast te houden niet als desastreus voor hetgeen ik bereiken wil. Hadden we eerst Rule of Law ingevoerd, om vervolgens over jouw stelsel van democratie te twisten, dan was het debat niet anders geweest. Het is belangrijk om je te realiseren dat het dan zwak van mij zou zijn, had ik jouw idee als dictatoriaal weggezet, zoals jij nu doet bij het mijne.

David Hume | 28-09-09 | 17:25

Broner_NL | 28-09-09 | 09:45
Dichter bij de Chicago school dan bij Keyens.

bakoenin | 28-09-09 | 17:24

Kijk, wiki ziet democratie ook niet slechts als majority rule:
"In political theory, democracy describes a small number of related forms of government and also a political philosophy. Even though there is no specific, universally accepted definition of 'democracy',[3] there are two principles that any definition of democracy includes, equality and freedom.[4] These principles are reflected by all citizens being equal before the law, and having equal access to power.[5] Additionally, all citizens are able to enjoy legitimized freedoms and liberties, which are usually protected by a constitution.[6][7]"

Broner_NL | 28-09-09 | 16:37

David Hume | 28-09-09 | 15:02
"Het is me duidelijk dat je enkel het recht op leven als natuurlijk recht ervaart."

Nee nou ga je te ver. Rechten zijn altijd afgeleiden van principes van vrijheid en gelijkheid (of gelijkwaardigheid, in het Engels gebruik je gewoon equality en is er geen gesteggel om die termen). Het recht om een zelfgekozen leven te leiden, is bijvoorbeeld een recht dat prima binnen een democratie past.

Democratie is zelf een afgeleide van principes van vrijheid en gelijkheid, daarom is het ook vreemd dat je het verwart met simplistisch majority rule en het niet als een waarborg voor de rechtstaat kan zien. Democratie is nooit democratie wanneer mensen elkaar niet als vrij en gelijkwaardig beschouwen. Democratie houdt bijvoorbeeld in dat iedereen een gelijke stem heeft. Accepteer je dat niet, dan ontneem je iemand zijn grondrecht (uitgedrukt in vrijheid en gelijkheid) om deel te nemen aan een politiek proces.

Oftewel, majority rule in een democratie is altijd gebonden door te accepteren dat je niet zomaar dwingend beleid kan afdwingen. Zo is het bijvoorbeeld in strijd met het principe van gelijkheid dat je criminele moslims wel uitzet en autochtone criminelen niet.

Daarmee kom ik aan op jouw aan het einde. "Wat weerhoudt ons ervan dat zij zichzelf verwerpt?" Ik neem aan dat je bedoelt op vreedzame wijze, dus met meerderheid, dan is het, tenzij de grondwet is vastgelegd als onveranderlijk, niet uit te sluiten dat de democratie door middel van een meerderheid zichzelf omver werpt. Daarvoor zijn er in Nederland diverse stappen nodig, maar ik dacht dat je met 2/3 of 3/4 meerderheid, de grondwet kan aanpassen, en dus de basisprincipes van de staat kan wijzigen. Let wel, zodra dit gebeurt en er worden sleutelprincipes (zoals artikel 1) simpelweg verwijderd, dan is er geen sprake meer van een democratie. Tot dusver is zoiets nog nooit gebeurd, maar theoretisch kan het. Waarschijnlijker is het dat er door een revolutie of een oorlog, de boel wordt gewijzigd.

Belangrijk is dus om te beseffen dat democratie niet bestaat zonder een rechtstaat waarin mensen als vrij en gelijk worden behandeld. Een rechtstaat zonder democratie is echter onmogelijk omdat je het principiele recht van "self-governance" opoffert. Een rechtstaat creëeren zonder instemming van de burgers is een contradictie. Resulteert bovendien ook nog eens in revolutie. Als er iets is wat mensen niet pikken dan is het een dictatuur. Daar blijft altijd geouwehoer. Daar is dus zeker ook geen garantie dat de dictatuur niet in majority rule ontaardt. Laat staan dat een dictatuur (want dat is hetgene dat jij voorstaat) in de praktijk uberhaubt ooit een verlichte rechtstaat is geweest.

Dit baseer ik overigens allemaal niet op eigen inzichten. Rawls - Political Liberalism, Gutmann and Thompson - deliberative democracy, geven uitstekend weer hoe democratieën juist de rechten van mensen beschermen.

Broner_NL | 28-09-09 | 16:27

Broner_NL | 28-09-09 | 13:57
Het is me duidelijk dat je enkel het recht op leven als natuurlijk recht ervaart. Dat betekent dat de meerderheid van de bevolking het recht heeft alles met het individu te doen zolang het maar in leven blijft. Los van de verschrikkingen die daar inherent aan zijn (ik kan opgesloten, gemarteld en onteigend worden zonder dat ik iets heb gedaan), blijft het feit dat zelfs het recht op leven in jouw stelsel niet zeker is. Er is immers geen waarborg, ook niet wanneer je democratie en majority rule met alle geweld van elkaar gescheiden hebt. Want er is geen garantie dat democratie niet in majority rule ontaardt. En zou je, om dit voorkomen, een vastomlijnde wet implementeren, dan zou je meegaan in mijn pleidooi voor een Hogere Rechterlijke Macht, die grenzen aan het bereik van de democratie stelt – een pleidooi dat je eerder afdeed als ondemocratisch en verwerpelijk. Mijn punt is: democratie mag (volgens jou) dan intrinsieke waarden hebben, wat weerhoudt ons ervan dat zij zichzelf verwerpt?

David Hume | 28-09-09 | 15:02

David Hume | 28-09-09 | 13:50
Die schrijfsels van Locke vind ik achterhaald. Toen was het mooi, nu zijn we veel verder. Rawls is the man.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je Locke kent, maar geen onderscheid tussen democratie en majority rule kan maken. Dat laatste is uitgeloten in een democratie. Rule of Law is namelijk fundamenteel aan democratie. Democratie heeft een intrinsieke betekenis en niet slechts een instrumentele.

Broner_NL | 28-09-09 | 13:57

Broner_NL | 28-09-09 | 13:18
Waarom ‘bezit’ ook een natuurlijk recht is? Dezelfde Locke gaf ooit een zeer redelijke argumentatie. Hier zijn schrijfsel, aangezien ik er volledig mee akkoord ga.

‘Alhoewel de aarde en alle lagere wezens gemeenschappelijk bezit zijn van alle mensen, heeft toch ieder mens een ‘eigendom’ in zijn eigen ‘persoon’. Hierop heeft niemand anders dan hij recht. De ‘arbeid’ van zijn lichaam en het ‘werk’ van zijn handen, mogen we zeggen, zijn werkelijk van hem. Wat hij dan wegneemt uit de staat waarin de Natuur het heeft gelaten, daarmee heeft hij zijn arbeid vermengd en er iets aan toegevoegd dat van hemzelf is, en daardoor maakt hij het tot zijn eigendom. Doordat dit door hem verwijderd wordt uit de gemeenschappelijke staat waarin de Natuur het geplaatst heeft, krijgt het door zijn arbeid iets eraan toegevoegd dat het gemeenschappelijk recht van andere mensen uitsluit. Want omdat deze ‘arbeid’ het onbetwistbare eigendom van de arbeidende is, kan alleen hij een recht hebben op wat eraan toegevoegd is (...).'

‘Wil soms iemand beweren dat iemand geen recht heeft op de appels of eikels die hij zich toegeëigend had, omdat hij niet de toestemming van de hele mensheid had om ze in bezit te nemen? Was het soms diefstal om voor zichzelf te nemen wat aan allen gemeenschappelijk toebehoorde?'

Ik ga er inderdaad van uit dat de visie van een Rechtsstaat als een staat waarin de drie mensenrechten - leven, vrijheid en bezit - beschermd worden, de enig juiste is. Ik ben bereid dat aan iedereen op te dringen. Daartoe dient democratie op dat rechtsstatelijk terrein te worden afgeschaft. Er zullen mensen zijn die dat niet weten te appreciëren. Zij worden tegengehouden door de rechterlijke macht die de samenleving aan de grondwet bindt. Een coup wordt uitgesloten door grote efficiëntie bij het Departement van de Rechtsstaat - politie en justitie. Ik bestrijd dat het een vervelende samenleving zou zijn: het belastingniveau ligt erg laag, de overheidsbemoeienis met het leven van het individu is miniem, en de straffen zijn gekoppeld aan de natuurlijke rechten, dus rechtvaardig en streng.

Wat democratie en majority rule betreft, er is volgens mij geen wezenlijk verschil. Er mag misschien een grondwet zijn, maar die kan door de meerderheid van de bevolking gewijzigd of verworpen worden. Is het in Nederland onmogelijk dat alle roodharigen (minder dan 50 procent) worden vermoord, aangenomen dat niet-roodharigen willen moorden en roodharigen willen blijven leven, en dit alles via onze parlementaire democratie?

David Hume | 28-09-09 | 13:50

David Hume | 28-09-09 | 12:38
Ahh jouw positie is al iets minder radicaal dan ik dacht. Helaas heb ik dat stuk van Locke niet gelezen.
Een paar gedachtes over jouw stuk:
1) jouw gedachte over 'natuurlijke rechten'. Bezit is een recht, maar of het een absoluut recht is (muv de rechtstaat, wordt niet algemeen gedeeld. Wat is eigenlijk het argument dat dit absoluut moet zijn? Dat je suggereert dat er hier geen rule of law is, is onjuist. Hooguit kan je zeggen dat jouw interpretatie van rechtvaardigheid niet van toepassing is. Een interpretatie die dus niet algemeen gedeeld wordt.
2) Het voortbestaan van een rechtstaat is afhankelijk van de relatie tussen mensen als burgers en het ondersteunen van de samenleving waar zij in lezen. Een samenleving met uitsluitend 'natuurlijke rechten' is er niet eentje waarover onderhandeld is. Het is er eentje die de burgers opgelegd wordt, oftewel, de democratie moet afgeschaft worden.
3) democratie gebaseerd op een reciprociteits of wederkerigheidsprincipe zoals bijv door Gutmann, thompson en Rawls wordt verkondigd, en zoals het ook in de praktijk werkt, wordt ervaren als een legitieme staatsvorm. Deze legitimiteit is nodig om het voortbestaan van de rechtstaat te garanderen. Wederkerigheid betekent in de praktijk bijv dat het onredelijk is om 90% belasting te heffen, maar dat het redelijk is om dit te doen zolang het leven van de ander er niet rigoreus door geschaad wordt.
4) Conclusie: jouw staat is een distopie die niet gedurende langere tijd kan bestaan omdat deze weer omver wordt geworpen door de bevolking. Het lijkt mij ook een erg vervelende samenleving.

Jouw scenario:
"Als de meerderheid van de bevolking zou beslissen alle mensen met rood haar uit te moorden, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de Rechtsstaat of haar voortbestaan, vind je dan dat je een Rechtsstaat hebt? Als het antwoord NEEN zou zijn, en als je alle drie de natuurlijke rechten van Locke aan zou hangen, zou je moeten beweren dat we nu GEEN Rechtsstaat hebben. Het recht op vrijheid en bezit wordt immers met voeten getreden."

Sterker nog, je hebt ook geen rechtstaat wanneer het wel noodzakelijk is voor het voortbestaan van die staat. Intrinsiek aan het principe van een rechtstaat is dat mensen ook bepaalde onschendbare rechten hebben, welke allemaal uitdrukkingen van gelijkheid en vrijheid zijn. De basisfundamenten van een democratie. Ik behandel jou als gelijk en vrij omdat ik zelf ook zo behandeld wil worden. Oftewel, het reciprociteitsprincipe. Daar heb je Locke niet voor nodig. Bezit is alleen geen onschendbaar recht, vrijheid ook niet. Het is altijd relatief tov de vrijheid en bezitten van anderen. Net zo goed als het niet mijn vrijheid is om anderen te vermoorden.

Je maakt overigens nog steeds de denkfout door democratie met majority rule te verwarren. Het is ondemocratisch wanneer 51% beslist om de overige 49% te vermoorden.

Broner_NL | 28-09-09 | 13:18

Broner_NL | 28-09-09 | 09:03
Als je mijn stukje van gisteren 15.25 had gelezen, had je gezien dat ik 4 departementen aanhang: Rechtsstaat (politie en justitie), Defensie, Infrastructuur en Belastingdienst. Daaronder worden de huidige ministeries, als ze waarde vertegenwoordigen, geschoven. Onderwijs gaat gedeeltelijk naar de Rechtsstaat; de andere drie punten die je noemt, worden inderdaad geschrapt. Zij zijn niet noodzakelijk voor de Rechtsstaat of haar voortbestaan, en horen dus niet te worden aangehangen.

De mensenrechten die ik aanhang zijn 'natuurlijke rechten' (lees John Lockes ‘Second Treatise of Government’), geen 'negatieve rechten'. Ik ben geen voorstander van het recht om geen belasting te hoeven betalen, maar enkel van 'leven, vrijheid en bezit'. Als je even logisch na zou denken, zou je zien dat dat drietal niet te verenigen is met bijvoorbeeld een recht op een uitkering. Aangezien je het eigendom (recht op bezit) van de burgers af moet nemen voor iets dat niet noodzakelijk is voor de Rechtsstaat of haar voortbestaan, heb je in jouw situatie geen Rechtsstaat.

Je kunt beweren dat wij Rule of Law hebben daar wij criminaliteit van individuen bestraffen. Maar dat alleen is niet genoeg. Als de overheid op hetzelfde moment de mogelijkheid heeft om zonder beperking de rechten van individuen te schenden, heb je geen Rule of Law. Wanneer de overheid uit meer bestaat dan noodzakelijkheden voor de rechtsstaat of haar voortbestaan, heb je GEEN Rule of Law. Hoe kun je beweren een rechtsstaat (met recht op leven, vrijheid en bezit) te hebben, als de meerderheid van de bevolking het 'recht' heeft om die rechten te schenden? Als zij het 'recht' heeft om de burger eigendom, vrijheid of zelfs leven afhandig te maken, terwijl dit niet noodzakelijk is? Bekijk het eens van deze kant. Als de meerderheid van de bevolking zou beslissen alle mensen met rood haar uit te moorden, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de Rechtsstaat of haar voortbestaan, vind je dan dat je een Rechtsstaat hebt? Als het antwoord NEEN zou zijn, en als je alle drie de natuurlijke rechten van Locke aan zou hangen, zou je moeten beweren dat we nu GEEN Rechtsstaat hebben. Het recht op vrijheid en bezit wordt immers met voeten getreden.

De echte Rechtsstaat die er in mijn ideaalbeeld zou ontstaan, zou limitaties zetten aan het bereik van de overheid. Zij zou niet het recht hebben de natuurlijke rechten van haar bevolking te schenden, door zichzelf uit zaken te laten bestaan die niet noodzakelijk zijn voor de Rechtsstaat of haar voortbestaan. Dat betekent limitatie aan het bereik van de democratie. Zij zou enkel nog mogen bepalen over de dingen die puur noodzakelijk zijn; over Infrastructuur of Defensie bijvoorbeeld. Het is niet zo dat de bevolking in zo'n situatie niets te zeggen heeft, integendeel, ze houdt het maximum aan rechten bij zichzelf. Het individu heeft het recht om alles te doen en laten zolang het de rechten van anderen niet schendt. En dat is meer dan in onze democratie.

David Hume | 28-09-09 | 12:38

Stakkert | 28-09-09 | 00:51
De PVDA heeft een naam op te houden op het gebied van alcomobilisten.

p3xxx | 28-09-09 | 10:50

Jaja, coalities van 4 partijen. Dacht het ook *kuch*

Oergoed! | 28-09-09 | 10:15

Geweldig nieuws... Nu nog een partij voor de Molims erbij en de PvdA(Pikken van de Ander) is geschiedenis.... Die Bos zal z'n voorgangers Kok, Melkert,Herfkens en vele andere oplichters wel volgen met een dik betaalde baan bij een bank of VN. Zal nooit de vlag uithangen of zo maar heb inmiddels een driekleur bij de Welkoop aangeschaft en zal deze met volle folklore/overtuiging in m'n tuin zetten als bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen en 2e kamer verkiezingen, om de val van deze enge elite
te vieren. Wordt overigens wel de hoogste tijd dat deze enge Gristen/Gruwelclub het pad vrij maakt voor een normale niet allochtonen pijpende club ! (maar zich inzet voor de ECHTE hardwerkende Nederlander) .
Doei

JoepMeloen | 28-09-09 | 10:06

neushoorn!

Iets anders kan ik aangaande dit onderwerp niet meer bedenken.

Donkerslag | 28-09-09 | 10:02

bakoenin | 27-09-09 | 23:07
Heee, de chicago school, leuk :)
Effe een puntje aandragen. De chicago school onder leiding van friedman had bovenal één principe bovenaan staan: voer kapitalisme zover mogelijk in. Wanneer dit niet blijkt te werken dan betekent het dat het niet ver genoeg is ingevoerd.

Nu zie ik wel dat de PvdA absoluut ook een voorstander van kapitalisme is, maar de chicago school was een voorstander van onbeperkte kapitalisme. In die zin staan de chicago school en de PvdA, ideologisch gezien, toch wel erg ver van elkaar af.

Broner_NL | 28-09-09 | 09:45

hoe is het toch mogelijk dat in elke coalitie waar het CDA in zit, steevast de andere partijen de zwarte piet krijgen? persoonlijk vind ik het CDA werkelijk de grootste kutpartij die er is, zo'n grote club relifundi's zijn gewoon eng. waarom vallen er daar geen klappen? wil Nederland dan echt zo graag een Balkie 5-6-7-8-9?
ik ben niet gelovig, maar zou haast gaan bidden om het CDA weg te krijgen, het lijkt godverdomme wel onkruid, ze zijn niet kapot te krijgen!

DualDenz | 28-09-09 | 09:39

foutje: "pretendeert een democratie te zien" moet zijn: "pretendeert een democratie te zijn"

Broner_NL | 28-09-09 | 09:05

David Hume | 27-09-09 | 17:25
Duidelijk geen kaas gegeten van democratie en hoe rechten werken. Democratie is geen absolute majority rule zoals jij het presenteert. Dat is de eerste faal.

Welkom in de wereld van analytisch denken.
Het stelsel dat jij aanhangt (propageren zou ik het niet durven noemen omdat je geen sluitend argument presenteert), betekent 1) infrastructuur is niet het probleem van de staat 2) gezondheidszorg is niet het probleem van de staat 3) de zorg voor gehandicapten is niet het probleem van de staat 4) regels mbt handelen (zoals nu bijv met financiele crisis) is niet het probleem van de staat. 5) onderwijs is niet het probleem van de staat.

Succes met je zandstrandje man. Meer zal zo'n staat nooit voorstellen, dat is de eerste reden waarom het achterhaald is. De tweede is dat mensen negatieve rechten (waar jij voor pleit) zoals bijv "geen belasting te hoeven betalen" of "een prive leger in te kunnen schakelen om conflicten met de buurman op te lossen", niet belangrijker wordt geacht dan bijv recht op onderwijs of recht op een menswaardig leven wanneer je dit zelf niet kan fixen.

Overigens, jij wilt een "rechtvaardige samenleving" bouwen, maar je wilt dit ondemocratisch doen. Vertel mij eens, waarom denk jij dat de bevolking staat te wachten om een staatsvorm opgedrongen te krijgen waar ze niets te zeggen heeft? Enig idee waarom zelfs elke dictatuur in de wereld pretendeert een democratie te zien? Juist.

Je definieerde jouw positie als eentje welke a "Rule of Law" aanhangt. Binnen dat kader vind jij het blijkbaar nodig om tegen democratie te pleiten. Mijn beste duts, wij hebben al rule of law in Nederland. Dat is geen specifieke ideologische gedachte welke je tegenover democratie kan zetten. Het past daar juist prima in. Waar jij eigenlijk voor pleitte is een extreme libertaristische staat, of een night watchman state. Wel even begrijpen wat jouw eigen standpunten zijn man.

Vertel eens, wat weet je ECHT van politieke filosofie?

Broner_NL | 28-09-09 | 09:03

Stakkert, zoals jij probeert politiek correcte boodschappen te verdedigen is tranentrekkend. Of de PVV nu uit zuiplappen bestaat of niet, blijkbaar heeft de PVV een eigen electoraat. En het elctoraat is waar het om gaat in een bestuurssysteem dat zich 'democratie' noemt.
Overigens heb ik liever met zuiplappen te maken dan met ongeïntegreerde extremistische relifundi's.
Zuiplappen zijn de volgende ochtend geweaun brak, relifundi's vliegen de volgende ochtend een flatgebouw binnen.

pennestront | 28-09-09 | 08:31

Echt heel erg !!
Nog steeds 14 te veel !
Slaap pas lekker bij nul.

Budha | 28-09-09 | 07:54

Lievve Woutie,

Het is nu ècht tijd om op te rodtten. Samen met je relirooie zakkenvulklub. We kotsen van je. Vooral ook omdat je die mooie van ons gestolen zonnebril nooit op je neus hebt staan. En omdat je een misluckt regentje bent, wat ons steeds opnieuw vertelt wat we leuk moeten vinden en waarvoor we dus steeds meer moeten betalen.
Vergeet ook vooral niet dat je gezin onder je werk lijdt; dus besteed daar veeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meeeeeeeeeeeeeeeeeeeer tijd aan. Sterker nog: wordt huisman. Je zal daar op die Buiklopermeerdijk in 020 bèst populair zijn bij die andere oppaspapa's, helemaal met je mooie Ray-Ban.
Volg nu toch eindelijk eens je hart en heers als ware regent over je gezinnetje.
Leer eerst eens het huishuidboekje te beheersen, koop eens wat bij de Lidl en de Aldi (doen alle geweaune mensen hoor Woutie) en luister hierbij goed naar je vrouw hoe ze dat doet. Lees de aanbiedingskrantjes! Dus: gewoon minder kopen/lenen als je minder geld hebt en niet eenvoudigweg meer heffen!
Spreek dan ook eens af met JP, in een luxe kast ergens. En speel maar eens fijn met elkaars piemels, je hebt er de leeftijd voor! Kun je ook eens iemand anders naaien?

Nou suc6 hoor Woutie,

Een voormalige linxe kiezer.

pennestront | 28-09-09 | 07:38

14 zetels, kan iemand ze uit hun lijden verlossen?

DeRoyVanZuipensteijn | 28-09-09 | 06:43

@ Stakkert | 28-09-09 | 00:51
Wat je opmerking eauver het "zuipen"van de PVV betreft.
Max Pam gezien in Buitenhof ?
Heeft het eauver de "kuch" sociëteit Nieuwspoort.
Een sociëteit is een besloten club met leden waar alles binnenshuis geregeld wordt behalve in het geval Hero Brinkman....
Na 19.25
player.omroep.nl/?aflID=10130558

wachtmeester de bruy | 28-09-09 | 06:41

@ Stakkert | 28-09-09 | 00:51
Jij hebt echt peop in je ogen man. Ga eens gauw een rondje op de snelweg lopen. Ik zie in Wilders ook geen MP, maar zolang het CDA bestaat zal hij dat ook nooit worden. De PVV is de perfecte rechtse aanvulling in het kabinet. Dat is wat we nu missen in dat linkse groepje tuig.

neo2k | 28-09-09 | 06:25

Zolang we nog niet door de vergrijzing heen raken, zal CDA altijd de grootste partij blijven en daar heb ik opzich helemaal niet zo'n moeite mee als ze ondersteund zullen worden door de PVV en VVD. Dat is in mijn ogen de ideale samenstelling die we nu nodig hebben. Waar het nu op kapot is gedraaid is door die tyfusheaumeau van een Woutertje. Maar realistischer gezien zal het eerder CDA, PVV en D66 worden en daar zullen we het mee moeten doen.

neo2k | 28-09-09 | 06:21

@ Stakkert | 28-09-09 | 00:51

Je stukje is niet meer dan een aaneenrijging van vooroordelen en feitelijke onjuistheden. Je toont niets aan en maakt alleen maar verdacht. Inhoudelijk stelt het niets voor.

dawg | 28-09-09 | 04:55

Stakkert | 28-09-09 | 00:51
je doet je nick eer aan...

de^mol | 28-09-09 | 02:14

Het is toch frapant dat de PVV zoveel zetels heeft, elke keer weer. Die partij wil niet eens regeren, want dan moeten ze het opeens waar gaan maken wat ze roepen. En helaas is 99% van wat ze roepen onmogelijk en onzin. Dit weten ze zelf echter ook, zo dom zijn ze niet bij de PVV.
Het enige wat de PVV wil is in de fractie zitten schreeuwen, schelden en zuipen. Elk punt van het kabinet bekritiseren en vooral tegen spreken. Hierbij vinden ze overigens altijd steun van onze communistische vrienden van de SP. Die exact hetzelfde willen en doen als de PVV. Regeren geeft verantwoordelijkheid en is allemaal moeilijk. In de fractie zitten daarin tegen is erg makkelijk en dat schikt wel voor de PVV.
Er gaan dus 28 zetels verloren aan een partij die nooit wil regeren. Ze gaan onmogelijke eisen stellen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet om onder hun plicht uit te komen. Zodat niet een partij met ze wilt regeren en zodat ze achteraf kunnen zeggen van "we hebben het geprobeerd, maar dat stelletje zakkenvullendgrachtendgordeldecadenteelitevolk wil niet met ons, het gewone volk, regeren". Oftewel de PVV gaat herhalen wat de SP, hun vrinden, bij de vorige verkiezen hebben gedaan.

Stakkert | 28-09-09 | 00:51

"Op naar de nul zetels" zou ik zeggen.
Moet Wouter of één van zn Torren/Blokhoofden/Betonköpfe ook niet eens een keer een boekje presenteren ?
.
Duitse verkiezingen zijn toevallig net geweest. Zoals het er nu naar uitziet gaat " das Mädchen" verder met een FDP.
Een Lutsser van "die Linke" in Berlin-Brandenburg wist nog te melden dat "de Nazi's" niet meer in het parlement zaten. Nu de Stasi/SED etc. leden nog zou ik zo zeggen.
Het lijkt erop dat het ook in Nederland deze kant op kan gaan.
Of zoals het Hoernaal wist te melden; "het Neo-Liberalisme", LOL.
Lijkt me in ieder geval beter als het "Neo-Communisme" waar men toch een groot voorstander van is, minder dictatoriaal en vooral minder bloederig lijkt me zo.
.
"Neoliberalisme; De term neoliberalisme is in 1938 gelanceerd door de Duitse econoom Alexander Rüstow op een symposium in Parijs.[1] Met de term neoliberalisme werd afstand genomen van het 19e-eeuwse laissez-faire-liberalisme. Deze beweging stond haaks op de tijdgeest van de jaren dertig die gekenmerkt werd door vergaand overheidsingrijpen in de economie (Keynesiaanse theorie en totalitarisme in Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie). Het onderscheid tussen het klassieke liberalisme en het hier gedefinieerde neoliberalisme bestond er met name in dat concurrentiebeleid als overheidstaak werd gezien. De nadruk lag hier zoals later ook op economische aspecten van het liberalisme en niet op burgerlijke vrijheden."
nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme
.
Men is dan ook voorstander van "Etatisme (of statisme)";
"De opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Het wordt gebruikt om te beschrijven:
* specifieke gevallen van staatsbemoeienis met persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden;
* een vorm van bestuur of economisch systeem waarbij staatsinterventie in de persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden een belangrijke rol vormt.
.
De term wordt meestal gebruikt om van een land of partij te zeggen dat het meer etatistisch is dan door de gebruiker van de term gewenst is. Ook kan van een bepaald beleidsterrein worden gezegd dat het etatistisch is.
.
Socialisme wordt vaak omschreven als etatistisch (bijvoorbeeld in Friedrich Hayek - The Road to Serfdom en Ludwig Von Mises - Omnipotent government). Het is ook als zodanig beschreven door Karl Marx in het Het Communistisch Manifest. Er zijn echter vormen van socialisme en communisme (sociaal-anarchisme) die duidelijk niet etatistisch zijn.
nl.wikipedia.org/wiki/Etatisme
.
Wat men dan ook graag doet is halfbakken regeltjes erin planten zoals GL ook al wenste te doen in Mokum zag ik een paar dagen geleden. Als de verlopen hippies al beginnen met marktprincipes kun je met je klompen al aanvoelen dat het een beetje "fishy" is lijkt me zo.
zou dan ook wel geheel in lijn zijn met het gedoetje van de Volkertmatties en waar Wouter ook de mond vol van heeft.
Stom toeval uiteraard.
.
“Eén van de methodes die etatisten toepassen om kapitalisme te vernietigen bestaat uit het instellen van regels die een bepaalde industrie aan handen en voeten binden, het ze onmogelijk makend problemen op te lossen, en dan verklaren dat de vrije markt gefaald heeft en dat meer regulering noodzakelijk is”

said_fred | 28-09-09 | 00:24

laat staan gebouwd.. ;)
PS het is al duidelijk welke partij de nieuwe PvdA aan het worden is. Nml de groeier D66 die al die salonsocialisten onderdak biedt.

seven | 28-09-09 | 00:23

Nog altijd 14 teveel, maar het gaat de goede kant op. Rome is ook niet in een dag gevallen..

seven | 28-09-09 | 00:17

Begrijp ik. Ik bedoelde het ook meer in het algemeen.
truste!

Warren Buffet | 27-09-09 | 23:34

Warren Buffet | 27-09-09 | 23:14
Is dus ook niet aan jou gericht :-) fijn dat je zoveel plezier hebt

bakoenin | 27-09-09 | 23:17

@bakoenin

als ik langs zulke lappen tekst scroll, moet ik altijd lachen. Welke kansloos gaat dat nu even voor de gein lezen?!

Warren Buffet | 27-09-09 | 23:14

Loquendi Libertatem Custodiamus
G.W. +1

R0gerthat | 27-09-09 | 23:11

King of controversy | 27-09-09 | 17:53
Als je werkelijk op de hoogte bent van de geschiedenis van de PvdA, en de visie op economisch gebied die de partij hanteerd, dan weet je dat het een "sociaal" liberale partij is, die geen sociaal democratische wortels meer heeft.
We keren terug naar 1974, waar bij het artikel uitkwam van de economen Den Hartog en Tsjan, dit artikel is in latere jaren het handvest geworden voor het CPB.
Dit artikel hield een pleidooi voor het verlaten van de weg van Keyens en de weg te vinden naar het Neo Klassieke model (ook wel neo liberalisme genoemd)
Onder Den Uyl begon al langzaam die aanpassing, en alhoewel de daadkracht van het kabinet van Agt/Den Uyl bedroevend was, (waar zie je dat meer bij christen democraten) en je daar nog de botsing zag tussen de laatste sociaal democraten en de liberalen ,(Albeda en Pais waren de laatste der mohikanen), was daar al de weg van het Neo Klassieke denken ingezet.
Ik kan hier de 1% regel van Duisenberg uitleggen, of de afspraken tussen bedrijfsleven en kabinet uit de doeken doen, maar dat gaat te ver.
In latere jaren hebben hebben we Kok gezien die gemakkelijker kon regeren met de VVD, dan met partijen ter linkerzijde, , zie ook de laatste formatie met Bos.
De facto staat het economisch gedachtengoed van de PvdA sinds zeg 1978 dichter bij de Chicago School dan bij Keyens, en die economische visie kan je met de beste wil van de wereld niet socialistisch, sociaal democratisch of links noemen.
Op sociaal economisch terrein is de PVV linkser.

zoujedenken | 27-09-09 | 18:34
Inderdaad is de klassieke Homo Pauper in het westen verleden tijd, 1 van de prestaties van het kapitalisme is dat die Pauper hetzelfde kan consumeren als de elite.
In de rest van de wereld is dit trouwens niet het geval.
Maar, die consumenten rijkdom is natuurlijk schijn rijkdom, want de schuldenlast per hoofd van de bevolking is enorm gestegen, we hebben hypotheken, auto's en elctronische prullaria gefinancieerd door de bank.
Eigenlijk zijn we armer geworden.
En dan berekenen we nog niet eens de staatsschuld.
Ja we kunnen consumeren, maar zijn nog steeds non have's

bakoenin | 27-09-09 | 23:07

Om genaaid te worden hebben we het PvdA niet nodig.
Uiteindelijk moet iedereen toch wat te zeiken hebben,
ik ben nu al benieuwd waarover dat zal gaan in het
volgende kabinet..

ach, jij.. | 27-09-09 | 22:53

" Dankzij de avances van Jan Peter Balkenende bij Michelle Obama is het CDA nu weer even de grootste."

Leuk bedacht! We weten allemaal wel dat de losse handje van Hero de PVV schade heeft toegebracht. Alleen de geenwoordenmaardaden-tokkiestemmers stemmen nu nog op PVV (goed voor 27 zetels!).

Warren Buffet | 27-09-09 | 22:53

Zelfs de allochtonen lopen weg bij de PvdA!

Bataaf | 27-09-09 | 22:52

okee, ik zal eerlijk zijn, ik heb geen r*k van dit draadje gelezen en ben voornamelijk geinteresseerd of mijn zwitsaltje het doet. Check?

En dan wat betreft de PvdA: good riddance. Let's get it over with.
Moevuh met die achtelijke club. Hebben het decennia mogen proberen en hebben het kompleet verkloot.

jannjanssen | 27-09-09 | 22:39

Bijstandskoning | 27-09-09 | 21:07
De klassieke verhoudingen zoals we die gezien hebben vanaf de tweede wereld oorlog, die hun oorsprong vonden in de verzuiling bestaan niet meer, electoraat is niet meer honk vast.
Dus welke partij dan ook een grote rol heeft gespeeld is niet zo relevant, resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
De PvdA is gegijzeld in deze coalitie, en hebben nog maar een paar dingen nodig om volledig de laatste dementerende kiezers op de vlucht te jagen.
Aanpassing ontslagrecht, liberalisering huurmarkt, verlenging Afghanistan.
Op 2 van deze punten gaan ze toegeven, onder dreiging dat het kabinet gaat vallen, en dat is met al de gebroken verkiezings beloftes niet meer te verkopen.
Verhoging AOW leeftijd was ook zo een onbespreekbaar punt :-) niet waar ?
Vanwaar de grote belangstelling van de publieken voor D66 momenteel ?
Het nieuwe regenten bolwerk.

bakoenin | 27-09-09 | 22:34

gentle giant | 27-09-09 | 20:43

Ik zal rondvragen

bottehond | 27-09-09 | 22:24

Dit kabinet heeft er een puinhoop van gemaakt, door vooral op instigatie van de PvdA, in het begin van de kabinetsperiode teveel uit te geven. En vorig jaar de crisis op Prinsjesdag nog ontkennen, een dag nadat Lehman Brothers was gevallen. En ondertussen vullen PvdA'ers her en der in bestuurlijke functies hun zakken. Nu maar hopen dat de peilingen bewaarheid worden.
nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel...

Voigt | 27-09-09 | 22:01

@juriste
tweescheiding?
Tweedeling of scheiding.

@fuckje
Met dergelijke fouten kan de opleiding van juriste kan niet veel zijn.

OT
Nederland is onregeerbaar met zoveel verschillende partijen in de tweede kamer. Er zijn minimaal 3 partijen nodig voor een meerderheid. Om de regeerbaarheid van het land weer terug te krijgen moeten er maximaal 5 of 6 partijen in de tweede kamer zitten.
Afschaffen van de eerste kamer.
Aantal zetels in de tweede kamer terugbrengen naar 100.

p3xxx | 27-09-09 | 21:53

Dat is 14 zetels te veel

kuifje. | 27-09-09 | 21:50

Je ruikt een LPF-je? En ondertussen schreeuwen dat ze niet overal meedoen aan de verkiezingen?
Je moet stoppen met die Colombiaanse verkoudheid, dat tast je hersens aan.

rapunzelklokje | 27-09-09 | 21:19

One down, fourteen to go. Wouter, keep up the good work!

Djep Stem | 27-09-09 | 21:11

Bijstandskoning | 27-09-09 | 17:02
Wedje maken ?
En jij moet misschien wel gaan werken . :-)
bakoenin | 27-09-09 | 17:08

De PvdA blijft altijd één van de grote spelers in Den Haag. Het is de oudste partij van dit land. De PVV is nog maar een paar jaar oud, en heeft nu al een paar bedenkelijke schandaaltjes gescoord. Ik ruik een LPF'je ;-)

Bijstandskoning | 27-09-09 | 21:07

@bottehond | 27-09-09 | 19:58, nog enige betrouwbare bronnen over die Awacs crash?

gentle giant | 27-09-09 | 20:43

Haha de Hondt. Bekend van de klusjesman, failliete internetbedrijven en meer van die dingen. Echt de moeite waard om over te pennen uit de het telegrof kopij abootje.

antizanic | 27-09-09 | 20:34

Van die veertien gaan er nog zeven af nu de PvdA zelfs niet bereid is om voor de AOW op te komen. Sterf maar lekker. Verradelijke regenten.

dawg | 27-09-09 | 20:23

ikworderzomoevan | 27-09-09 | 19:39
Hmm.. te vroeg gejuicht denk.... en al die andere partijen dan?
Er zijn nog genoeg andere partijen die weigeren de autochtoon te willen vertegenwoordigen. Wie stemt er in godsnaam op een partij die jou niet wil vertegenwoordigen? Er is maar één partij die de Nederlander wil vertegenwoordigen en dat is de PVV. Feitelijk zou de PVV dus op ongeveer 140 zetels moeten staan in de peilingen. Mahjah.... mensen stemmen vaak uit gewoonte op een partij, zonder er bij na te denken, omdat papa en mama er op stemden bijvoorbeeld. Of gewoon op een linkse partij. Links is namelijk goed redeneren veel mensen, die zijn sociaal en moreel hoogstaand. Links, daar MOET wel iets goeds in zitten, daar hebben we alles aan te danken... zo redeneren thans hele volksstammen. Niet zo vreemd in een land waar je van de wieg tot het graf te horen krijgt dat links iets goeds is. Vanuit de media tot onze lesstof op school is links iets geweldigs.

rapunzelklokje | 27-09-09 | 20:00

Waaligator | 27-09-09 | 19:15

LOL, comment.

bottehond | 27-09-09 | 19:58

Komt wel goed met de VVD

colonnecinco | 27-09-09 | 19:53

In Duitsland zijn ze er ook achter, eenderde rooie minder.Hier krijgen ze er ook van langs,voor niet bewezen diensten.Het zal tijd worden.

fleurtje | 27-09-09 | 19:45

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 27-09-09 | 19:39

Merlot | 27-09-09 | 17:50
Knibbel knabbel kan best wat geld opleveren, akkoord. Maar waarom niet vanuit principe handelen en alles afschaffen wat niet noodzakelijk is? Dan kun je met gemak 80% besparen (nadat we de staatsschuld hebben afgelost, uiteraard). En dat kunnen we best nog eens nodig hebben, binnenkort.

De onderliggende oorzaken van de huidige crisis zijn niet geadresseerd; de schuld is niet geliquideerd, alleen verplaatst. Gecombineerd met de financiële situatie in enkele van de Westerse landen, kan dat in grote problemen resulteren. Ik wijs je er enkel op dat ons systeem in grote mate verweven is met dat van Amerika - een land met een schuld van 375 procent van het BBP, een werkloosheid van 17 procent, en een monetair stelsel dat zo corrupt is dat er vervaarlijk systeemrisico dreigt. Nu wil ik niet de boeman spelen, maar als Amerika op deze manier doorgaat, zal het 'kapitalistische' systeem binnen 5 à 10 jaar instorten. Ik ben niet cynisch, ik ben realistisch. We krijgen valutacrisis, grote fluctuaties op de rentemarkten, en fikse inflatie. Dat gaat ons raken, hoe dan ook. Als Amerika instort - en dat gaat gebeuren - stelt die 100 mld van je niets voor. Denk alleen al aan de grote deflatoire drukken die er in zo'n situatie zouden ontstaan; kun jij je voorstellen dat de ECB in zo'n geval de rente los zou laten, de overliquiditeit uit de markten zou pompen, en al haar connecties met de bankwereld weg zou snijden? Als het antwoord NEEN is, doen we er inderdaad goed aan zo snel mogelijk naar zuivere financiën over te gaan. Niet dat dat gaat gebeuren, uiteraard…

David Hume | 27-09-09 | 19:36

Dus als je je vertoont met de Obama's stijg je in de peilingen? Wie durft nog te zeggen dat de PVV stemmer gek is, als je je door zoiets laat leiden?
Obama is één van de grootste mensenrechten schenders sinds heugenis.
Niet dat hij hoogstpersoonlijk mensenrechten schendt, maar hij likt de hielen van alle dictators!!
Meneer smeekt de ayatolla's om alsjeblieft met hem te praten. Van Gadaffi tot het Saoedisch koningshuis en van en van Hezbollah tot Noord-Korea, niets is hem te dol, als ze maar met hem willen praten.
De mensen die naar vrijheid snakken zijn aan het verkeerde adres bij deze meneer, die krijgen een schop na door alleen te willen praten met de machthebbers die zij niet willen. Wat dat betreft kan hij nog wat van Bush leren, die piekerde er niet over om met deze tirannen te praten en wendde zich in zijn speeches altijd direct tot de onderdrukte volkeren.

rapunzelklokje | 27-09-09 | 19:24

@DGNAT | 27-09-09 | 18:47, en dan reken ik je nog niet af op je taalvaut, want die eerste steen, die krijg ik waarschijnlijk rap terug in m'n melik.
www.onzetaal.nl/advies/ongelofelijk.ph...

gentle giant | 27-09-09 | 19:24

King of controversy | 27-09-09 | 16:58: "Wij zouden jou dus dankbaar moeten zijn dat jij, als redder in nood, ons te hulp schiet."

Niet "ons", dear King, ik ben erg selectief in mijn sympathieën en "mensen" zoals u staan niet op mijn lijstje. Zij zijn nogal eenzijdig in hun boodschappen. Bijvoorbeeld: "Misselijkmakend ventje. Jij moet niet terugkruipen onder je rots. Nee, jij moet terugkruipen onder de stenen die GreenPeace de zee in heeft geflikkerd."

Betaal me tenminste een ticket voor die milieuvriendelijke zeereis, oude reus. En een zeegroene bathyscaaf uit biologisch afbreekbaar materiaal. Dan plant ik de vlag van je Kingdom Controversy op het blok waaronder ik verdwijnen zal.
Maar terzijde, waarom heet u uzelf "King of Controversy" en niet "Republican of C."? Uit bescheidenheid? Uit democratisch grondgevoel?

Waaligator | 27-09-09 | 19:15

@DGNAT | 27-09-09 | 18:47, de foliant "begrijpend lezen" ligt op niet op uw nachtkastje, begrijp ik?
Ik zal het even verduidelijken: hedenmorgen was de score voor Geert 97 %.
Na een dagje gelinkt via GS is z'n score 57 %.
Lijkt me wat realistischer, maar nog steeds indrukwekkend, want reken erop dat hier op zondag niet alleen Wilders apologeten komen.
Dat noemen sommigen een implosie.
( de ziel ).

gentle giant | 27-09-09 | 19:06

Het ergste is dat mensen in grote getallen op Balkenende blijven stemmen.
Ik kan hier echt niet bijkomen. Balkenende I was ik op vooraf grote fan van. Vanaf dat moment is het in mijn ogen 1 lange weg naar beneden.
Kan het CDA werkelijk overal mee wegkomen bij de leden? Ik blijf hier van staan te kijken. Leden (eigenlijk stemmers) lopen tenminste weg van de PvdA, dat vind ik niet meer dan gek, maar hoe kan het dat mensen CDA blijven stemmen? Deze partij is net zo verantwoordelijk voor het beleid.
Je kan stellen dat de Balk inderdaad gescoord heeft, want zelf leveren ze nooit iets in tijdens onderhandelingen. Maar dan nog: waar leidt dit alles toe ? Het land wordt gewoon kudt bestuurd!

doemijjezusjemaar | 27-09-09 | 18:48

gentle giant | 27-09-09 | 18:25
Echt ongelovelijk, je bent nou al de 10e die die stomme site aandraagt.
Waar heb je je verstand zitten, op het nachtkastje laten liggen? of in de kroeg?
Denk je echt dat zoiets representatief is.
Het zijn kennelijk PVV wat D66-ers en wat VVD-ers die naar die site zijn gegaan.
Mensen die politiek geintereseerd zijn.
Als je een poll op de D66 site zet is ie toch ook niet representatief

DGNAT | 27-09-09 | 18:47

zoujedenken | 27-09-09 | 18:34

Goed comment, heur.

bottehond | 27-09-09 | 18:43

De tijd van socialisme is pasee. Iedereen is verzorgd en heeft onderdak, zorg, z,n natje en droogje. Nu moeten we even aan ons zelf denken. Daar heben we de pvda niet meer voor nodig. Ze zijn inmiddels de nieuwe elite. De gewone man is niet meer gebaat bij hun kostenverslindende oplossingen. Ze hebben de rechterlijke macht in de loop der jaren naar hun hand gezet met als gevolg dat criminelen hier vrij spel hebben. Buitenlanders hebben de kans gekregen hun eigen cultuur in ons systeem te implementeren. Ambtenaren zijn nog luier geworden en de bureaucratie is op z,n hoogtepunt. Tijd voor vernieuwing en ontlasting van de werkende bevolking. Tijd voor duurzaam behoud van onze Nederlandse cultuur. Respect voor onze medemensen, van welke afkomst dan ook, moet worden versterkt. De allochtone bevolking moet goed leren wat het Nederlanderschap inhoudt en daar verplicht naar gaan leven. Er is geen plaats en geld meer voor allerlei experimenten om te bezien of verschillende waarden en normen van bevolkingsgroepen samen gaan. Religie is achterhaald en mag nooit meer een politiek systeem regeren. Tijd voor realiteit en verzoening. Wie zich hier niet aan wil aanpassen moet wegwezen. Onze maatschappij moet worden geleid naar moderne maatstaven. Onze oude systeem wordt al gehanteerd van af 1300. Door een stabiele technologische ontwikkeling tot 1900 is dit systeem te handhaven geweest. Nu gaan de technologische ontwikkelingen ons massaal voorbij en we passen onze regels maar niet aan. De problemen zijn niet meer te overzien. De individualsatie van onze maatschappij vraagt dringend om een individuele aanpak. Welke topmanager staat op en start de ingrijpende organisatie?

zoujedenken | 27-09-09 | 18:34

verkiezingen.wetellenaf.nl/
Hedenmorgen was het wel een zeer eenzijdig beeld, na een dagje reaaguurdersbezoek zal het resultaat wat genuanceerder zijn, maar het blijft indrukwekkend: 57 % PVV.

gentle giant | 27-09-09 | 18:25

ApacheIndian | 27-09-09 | 17:49

Uch!
Welkom terug, oude soldaat.
Gelijk de volle 100 % score jegens dr gelul.

bottehond | 27-09-09 | 18:11

home.hetnet.nl/~c.brendel/Poldermoskee...

De Linkschmensch par excellence Carel Brendel over Van der Laan:

Van der Laan is aangesteld om de gigantische problemen rond immigratie, integratie en een vaak intolerante en de integratie verhinderende islam op te lossen. Als hij die onderwerpen serieus aanpakt, verdwijnt niet alleen het probleem-Wilders, maar komt er misschien ook een einde aan de voortgaande implosie van de PvdA.

bottehond | 27-09-09 | 18:09

-weggejorist-

theo4116 | 27-09-09 | 18:07

@ bakoenin 17:46
Wat waren de cijfers? 50% is tegen verhoging van de AOW leeftijd? Dat is typisch zo'n arbeidersstandpunt, meer sociale rechten voor de zwakkeren. En de PvdA kan in die behoefte voorzien (jammer dat ze het nu net willen invoeren, maarje begrijpt het punt)

King of controversy | 27-09-09 | 17:53

David Hume | 27-09-09 | 17:25
Merci voor je uitleg.
Ik vind het weinig aanlokkelijk, eerlijk gezegd - cynisch.
Maar het is inderdaad een oplossing die cijfermatig werkt, dat valt niet te ontkennen.
En misschien komen we ooit wel zo erg in de problemen wat we geen andere beslissingen meer kunnen nemen dan cijfermatig mogelijke.
Toch hoop ik eerlijk gezegd dat het niet zover hoeft te komen.
Mijn pleidooi voor het radicaal "abspecken"" van de bedragen die het overheidsapparaat aan haar eigen consolidering & uitbreiding besteedt, zou wellicht lucht kunnen scheppen.

Merlot | 27-09-09 | 17:50

Dr Lul "... de beste man heeft wel een uiterst lucratieve loopbaan in het bedrijfsleven on hold gezet om zijn, al dan niet gewenste, idealen te verwezenlijken..."
--
Hij (Wouter Boslim) was een manager op middenkader niveau bij de Shell in Singapore. (= jij vindt dat "uiterst luctratief"? LOL). Dat verruilde hij voor een loopbaan in de politiek. Gezien de vetbetaalde commisariaten van zijn "illustrial" voorganger Wim Kok (Shell, Ing Bank , enz) Zeer zeker geen verkeerde beslissing.
--
Niet zo opzichtig liegen Dr Lul, valt zo op he?

ApacheIndian | 27-09-09 | 17:49

King of controversy | 27-09-09 | 17:41
/Er is nog steeds behoefte aan een partij die opkomt voor de Arbeiders/

Whoehaaaa, echt , jij bent vanavond de hofnar.
Ga nu uit eten met mijn lief, en beloof je dat ik je straks nog even tewoord sta.
LOL

bakoenin | 27-09-09 | 17:46

@ bakoenin 17:41
Verenigen gaat niet gebeuren.
elke partij wil op eigen kracht gekozen worden.
Wat hoogstens gaat gebeuren is dat bepaalde partijen "geen bezwaar" hebben tegen een premierskandidaat.
Ik zie het nog wel gebeuren dat VVD D66 PvdA en/of GL min of meer uitspreken een gezamelijke ministerpresidentskandidaat te steunen. Op die manier kunnen zij dan een alternatief bieden voor premier Balkenende of premier Wilders.

King of controversy | 27-09-09 | 17:46

@ bakoenin 17:33
Kommageneuk.
Tuurlijk, vergeleken bij de oude commi's van weleer is de PvdA verre van socialistisch.
En door de regeerakkoorden zijn de standpunten van de PvdA verwaterd.
Maar dat zijn slechts tijdelijke factoren.
Er is nog steeds behoefte aan een partij die opkomt voor de Arbeiders
Er is nog steeds behoefte aan een partij die niet goedkope slogans roept, maar enige realiteitszin heeft
Er is behoefte aan een partij die voor Europa is

De PvdA heeft het in zich, om zich op die terreinen te profileren.

King of controversy | 27-09-09 | 17:41

King of controversy | 27-09-09 | 17:29
Wishfull thinking,
Beter zou zijn als de sociaal liberalen zichzelf zouden verenigen in 1 partij, D6vdA
of Pv66 of zoiets.
Geeft weer ruimte in het politieke spectrum, en helderheid.

bakoenin | 27-09-09 | 17:41

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:19

Je bent snel uitgeluld vandaag en ik zie dat dat de draad goed gedaan heeft. Je ben steeds een vervelende dissonant in discussies waar je welbeschouwd vrijwel niets over weet.

bottehond | 27-09-09 | 17:36

King of controversy | 27-09-09 | 17:15
Geneuzel, er zit niets socialistisch aan D66, of de PvdA, het zijn slechts partijen die de scherpe kantjes van de marktwerking willen afschaven.
Of was u vergeten dat de PvdA haar ideologische veren had afgeschud.
PvdA staat nergens voor, is niets, behalve een baantjes machine.
Die dip komen ze niet meer uit.

bakoenin | 27-09-09 | 17:33

Ben het met een enkeling eens, dat iedere stem die van de pvda naar d66 gaat even slecht is voor onze toekomst dan een gewone pvda- of cdastem.

D66 is alleen tegen Wilders en wordt geleid door een corrupte wethouder uit Leiden, die zijn ziel verkocht aan de TV, zodat hij iedere avond zijn zegje mag doen.

Doe mij maar PVV.

leefbarbaar | 27-09-09 | 17:33

@ Jeremia 17:23
Juist als het slecht gaat met de partij, verdwijnen de baantjesjagers, en blijft de kern van de partij over. Die hebben dan geen regeerverantwoordelijkheid, dus kunnen in alle rust werken aan de inhoud. Op die manier kunnen ze goede oppositie voeren. En zal de de PvdA weer groeien.
Ondertussen hebben de baantjesjagers een andere partij overgenomen, die het dan slecht zal doen in de peilingen, en daarvan kan de PvdA ook profiteren.
Plus dat het electoraar niet echt stabiel is te noemen. Dus vergeet het, over 10 jaar zit de PvdA gewoon nog steeds in de kamer, en wie weet net weer in de regering.

King of controversy | 27-09-09 | 17:29

Terecht dat de PvdA zo laag staat, wordt er eindelijk eens afgerekend met die draaikonterij. Oja, Thieme staat op 2 zetels, niet op 1, maar dat doet verder geen zaken!

huck | 27-09-09 | 17:28

Merlot | 27-09-09 | 15:54
Half of heel is niet het punt. (1000 x 1,1^10)/2 = 500 x 1,1^10. Niettemin is het zo dat de AOW elk jaar wordt afgebouwd. Maar, op moment dat de regeling ingaat, hoef je minder geld aan de 'oude' AOW te betalen; die wordt elk jaar kleiner. Je moet dus wel zelf een reservepotje bij gaan houden voor het deel waar je geen recht op hebt, maar je houdt daar steeds meer kapitaal voor over. Natuurlijk moet je in wezen dubbel betalen, maar dat is de prijs voor het idiote stelsel van nu. Het is onbeschaafd om je eigen pensioen door de jongere generatie te laten betalen.

crankshaft | 27-09-09 | 16:06
Ik ben nog jong, het rolt eruit. Moet je ook eens proberen, krijg je een kick van.

Broner_NL | 27-09-09 | 17:00
Smaak heeft niets met vrijheid van doen. Ik begrijp dat jij bereid bent ieders rechten op te geven voor een stelsel waarin de meerderheid alles voor jou bepaalt. Dat vind ik asociaal omdat het ook mijn rechten betreft. Jij kunt doen alsof het een schande is als anderen niet langer over MIJ kunnen bepalen, maar kijk ook eens naar jezelf. Het stelsel dat ik propageer laat ieder de ruimte om zijn eigen weg te gaan; als jij graag ‘sociaal’ wil doen, al je geld weg wil geven aan noodlijdenden, ga je gang. Maar laat mij met rust, aub. En oh ja, Rule of Law is niet achterhaald, omdat het nooit is uitgeprobeerd. Democratie daarentegen wel. Of ben jij zo content met de actuele stand?

David Hume | 27-09-09 | 17:25

King of controversy | 27-09-09 | 17:15
Je zou toch zeggen dat het echt afgelopen is met de PvdA als belangrijke machtsfactor in de Nederlandse politiek. Zeker omdat de partij zelf niet meer precies weet wat haar bestaansrecht is naast het feit om een baantjesmachine te zijn voor een stel onvoorstelbare uitvreters. Maar D666 had ook al een tijdje niet meer moeten bestaan. Dus wie weet heb je wel gelijk.

Jeremia | 27-09-09 | 17:23

@ bakoenin 17:03
Bullshit.
PvdA gaat even door een dipje, maar gaat echt nog lang niet kapot.
In elke dimensie van de politiek zijn diverse partijen aanwezig. Economisch is de PvdA sociaal, samen met de SP, of GL. Over Europa is de PvdA juist vooruitstrevend itt de SP, maar samen met D66.
Zo zijn er een aantal politieke dimensie's
Socialistisch vs Liberaal.
Conservatief vs Kosmopolitisch.
Christelijk vs Atheistisch.
Kijk nu eens naar de verschuivingen in de peilingen. Welke dimensie je ook ziet, er zijn geen wezenlijke verschuivingen. De socialitische krachten blijven ongeveer gelijk (PvdA verliest, D66 wint)
De conservatieve krachten blijven ook gelijk (SP verliest, PVV wint)

En ook de verhouding tussen Christelijk en Atheistisch blijft min of meer gelijk.
Er zijn geen structurele verschuivingen in het politieke landschap. Dat betekent dat er in principe ruimte is voor de PvdA om weer te groeien. Vergeet niet dat in hetzelfde politieke landschap de PvdA op 60 zetels stond in de peilingen.

King of controversy | 27-09-09 | 17:15

Bijstandskoning | 27-09-09 | 17:02
Wedje maken ?
En jij moet misschien wel gaan werken . :-)

bakoenin | 27-09-09 | 17:08

Tsja, wat nu PvdA ?
Jullie kunnen niet breken, gezien de peilingen, maar aanblijven zal nog 2 jaar gijzeling door het CDA inhouden, en die agenda uitvoeren.
Uitstel van executie
Wat nu wat nu.
In Ieder geval zullen vele "socialisten" hun heil bij het liberale D66 gaan zoeken, immers, het gedachtegoed telt niet, maar de baantjes.
Maar goed, reden voor een klein feestje is dit wel, graag nog 10 zeteltjes minder, en laten we voor eeuwig van die regenten verraders verlost zijn.

bakoenin | 27-09-09 | 17:03

Gaap, dood-aan-PvdA-topic nummer zoveel. Ain't gonna happen.

Bijstandskoning | 27-09-09 | 17:02

David Hume | 27-09-09 | 15:25
Leuk zo'n stukje over negatieve vrijheid (alles lekker zelf bepalen) zonder argumentatie waarom die absoluut zou moeten zijn (dogmatisch dus). Het is een kwestie van smaak (slechte bovendien) en zeker geen absolute waarde zoals jij het presenteert. Zeker niet wanneer je het tegen democratie afzet, wat wel gezien wordt als een absolute waarde ver boven negatieve vrijheid. Dus grappig, dat radicale libertarisme. Vooral ook verschrikkelijk achterhaald mbt haalbaarheid, welvaart en gevoelens van de bevolking over distributieve rechtvaardigheid.

Broner_NL | 27-09-09 | 17:00

@ Waaligator 16:49
"ik ben vertrouwd met dit soort fora-gespuis en hun manier van denken en schrijven."
Jij bent dus eigenlijk een soort van Superheld, die al talloze gevaren heeft getrotseerd en daarom bekend is met "fora gespuis". Wij zouden jou dus dankbaar moeten zijn dat jij, als redder in nood, ons te hulp schiet.
Misschien, als je Bottehond of Merlot 5 euro betaalt, dat ze zich nog best willen gedragen als de lady in distress.

Misselijkmakend ventje. Jij moet niet terugkruipen onder je rots. Nee, jij moet terugkruipen onder de stenen die GreenPeace de zee in heeft geflikkerd.

King of controversy | 27-09-09 | 16:58

de^mol | 27-09-09 | 16:49
ik bedoel dus dat top-bestuurders geen aandelen zouden mogen hebben bij het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

de^mol | 27-09-09 | 16:50

de^mol | 27-09-09 | 16:43
Kon zijn dat ze nog een ondernemend typ was:P

DGNAT | 27-09-09 | 16:50

Merlot | 27-09-09 | 15:31

Zo is dat.
Dat gemurmel van die Rodebeek in Limburg in mijn laatste aan hem geadresseerde reaguursel heeft blijkbaar zijn doel niet gemist: hij zwijgt: de beek is afgedamd en kabbelt onverstoorbaar vervelend weer uw kant op. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wou de vervelio juist van u en Bottehond weglokken. U had het niet voor mij mogen opnemen: ik ben vertrouwd met dit soort fora-gespuis en hun manier van denken en schrijven. Niettemin bedankt en nog een prettige voortzetting. Mij lokt het mooie weer.

Waaligator | 27-09-09 | 16:49

"... doelde ik meer op mannen zoals rijkman groenink"
DGNAT | 27-09-09 | 16:23
Rijkman Groenink was nou juist top-manager binnen ABN... (Hij had ook aandelen, dat dan weer wel). Ik denk wel een beetje dat ik weet wat je bedoelt, ik heb ook een hekel aan die top managers met gegarandeerde top-salarissen die als ze het verkloten toch nog steeds een riante oprotpremie meekrijgen (en dus geen enkel risico lopen), maar dat staat juist los van aandeelhouders (die lopen met aandelen per definitie risico). Het gaat er mij volgens dus om dat die riante topsalarissen met bonussen van top-bestuurders aan banden moet worden gelegd, niet de aandeelhouders. Misschien zou je een verbod in moeten stellen dat topbestuurders aandelen bij hetzelfde bedrijf kunnen aanleggen, omdat je dan in een conflict of interest terecht kan komen...

de^mol | 27-09-09 | 16:49

" De uitslag stemt tot nadenken. Deze brief – nee, niet weer een rapport – vloeit voort uit de opdracht die het partijbestuur ons kort na de teleurstellende verkiezingsuitslag gaf: kom met een snelle maar gedegen analyse van deze nederlaag. Wij gaan een stap verder. We buigen ons niet alleen over de vraag hóe we de vórige verkiezingen verloren, maar stellen ons ook de essentiële vraag: waaróm willen wij de vólgende verkiezingen winnen? Het antwoord daarop vertelt ons verhaal, over onze idealen en onze dromen. Dat vormt de inspiratie om de draad op te pakken en de gemeenteraadsverkiezingen met overtuiging tegemoet te treden.

De lokale verkiezingen in 2010 bieden ons de kans om te laten zien dat we bouwen aan onze ambitie. Concreet. Op honderden plekken in Nederland werken onze PvdA-wethouders aan het opknappen van wijken, zodat arm en rijk door elkaar willen wonen en buurten schoon en veilig zijn. Aan het verbeteren van de taalkennis van migranten, zodat autochtoon en allochtoon met elkaar kunnen praten. Aan het gemengd houden of maken van scholen, zodat kinderen met elkaar spelen. Aan het eerlijk delen van welvaart en het bieden van goede zorg, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Aan het creëren van vrijplaatsen voor cultuur, zodat artisticiteit de ruimte krijgt. Aan het schoonmaken van de lucht, het isoleren van huizen en het installeren van zonnepanelen, zodat banen worden gecreëerd en onze economie schoner en efficiënter wordt. En ja, daarbij worden fouten gemaakt en compromissen gesloten. Maar er wordt ook ongelofelijk veel resultaat geboekt. Het moet maar eens afgelopen zijn met de sociaaldemocratische gewoonte dat we onze successen niet kunnen verkopen. Onze honderden wethouders en raadsleden kunnen trots zijn op wat ze hebben bereikt.

Met deze resultaten in de achterzak – en met de eerder beschreven agenda – gaan we met opgeheven hoofd de gemeenteraadscampagne in. In het besef dat wij als grootste linkse partij leiding willen geven aan een programma van verbinding en optimisme."

Enkele citaten uit een brief van de commissie Dijksma die het verlies bij de Europese verkiezingen onderzocht.

Een toepasselijke titel was geweest:
"Vergezichten van een partij die weg kwijt is"

de honden blaffen... | 27-09-09 | 16:49

Als ze nog een beetje "body" hebben bij de PvdA dan zeggen ze: "we doen even een paar jaar niet mee met verkiezingen".
Laat een ander het nu maar eens proberen. Kijk, dan heb je karakter en ben je vaderlandslievend.

mick jagger | 27-09-09 | 16:45

DGNAT | 27-09-09 | 16:23
mijn moeder is geen ondernemer (= 83...).

de^mol | 27-09-09 | 16:43

De bliksemafleider van Bos zijn de bonussen en de crisis. Met al die rookgordijnen hoopt hij zijn eigen lamlendige falen uit de schijnwerpers te houden.

Zeddegeizot | 27-09-09 | 16:32

PVV stemmers zijn mensen die serieus weten waarom ze PVV stemmen.
wazapetaza | 27-09-09 | 12:06
Ik hoop maar dat jij serieus weet dat je niet helemaal goed wijs bent.

Preaufessor Pascal | 27-09-09 | 16:29

Een schiereiland in Mozambique even opschonen van z'n oorspronkelijke bewoners om er een vakantieparadijs te bouwen, het kan. Een crimineel met teveel geld krijgt verlof om te ontsnappen. Degene die z'n mond durft open te doen krijgt een psychiatrische diagnose en wordt opgeborgen zonder procedure. Nederland krijgt steeds meer trekjes van een communistisch land.

juriste | 27-09-09 | 16:26

de^mol | 27-09-09 | 15:53
Ik had het alleen over aandeelhouders he, niet over de ondernemers.
En ja de belgische aandeelhouders zijn armer geworden, maar dat lag meer aan de omstandigheden waarin ze ABN overnomen.
Maar als ik het over de snelle jongens had dan doelde ik meer op mannen zoals rijkman groenink dan de Henk's die ook voor een paar duizend euro aandelen heeft

DGNAT | 27-09-09 | 16:23

LOL @ PvdA! Hoe kan dat nou, dat zetelverlies in de peiling?? Vreemd heh! *Wouter krabt zich achter oren*.. wellicht kunnen ze weer een onderzoek inplannen inzake het gevoerde beleid etc. Beter: gewoonweg figuren wegsturen die zich nog langer bezig houden met "pappen en nat houden". Ik sta wel te kijken van D'66 winst.. alleen maar door Pechtold?? Presenteert zich leuk, inhoud boodschap needs reality check

Rob_Utrecht | 27-09-09 | 16:23

we tellen af 14...

Duderoo | 27-09-09 | 16:20

Coalitie is niet nodig. Geert wordt een alleenheerser. Hij laat NL uit de EU stappen, gooit de grenzen dicht, verklaart de oorlog aan alle moslims, waarna Iran ons nuked en NL verleden tijd is.

Nee geef mij dan toch maar Grijs 1.

De Schorpioen | 27-09-09 | 16:18

acac | 27-09-09 | 16:12

Ik zal Bos mijn stem niet geven, maar de beste man heeft wel een uiterst lucratieve loopbaan in het bedrijfsleven on hold gezet om zijn, al dan niet gewenste, idealen te verwezenlijken. Dat pleit voor hem. Daarnaast is hij een zeer kundig bestuurder. Alleen als partijleider krijg je kiespijn van hem. Moet ie niet willen.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 16:17

Of Bos al zijn maatjes bij Shell aan het bellen is?
Of wordt hij weg gepromoveerd?
Governeur van de noordpool lijkt me wel wat voor hem. Dan ga ik nog meer rijden/vliegen/rundvlees eten.

acac | 27-09-09 | 16:12

de^mol | 27-09-09 | 16:04
Ben je als je lid bent van de RABO ook aandeelhouder?

Jaap de Paap | 27-09-09 | 16:09

Overigens verandert er niet eens zoveel:
Partijen gerangschikt op conservatisme:
SGP (2) (2)
CU (6) (7)
PVV (9) (27)
SP (25) (15)
--------------- (46) (51)
CDA (41) (28)
PvdA (33) (14)
D66 (3) (25)
VVD (21) (17)
-------------- (98) 84)
Groenlinks (7) (13)

Verschuivingen zitten redelijk in de blokken. Er is geen verrechtsing, geen verlinksing, geen ruk naar het conservatisme, og naar het kosmopolitische

King of controversy | 27-09-09 | 16:07

@ Hume
hulde voor deze uiteenzetting, maarre: stond deze in uw computer of hangen nu de vellen van uwe vingers?

crankshaft | 27-09-09 | 16:06

DGNAT | 27-09-09 | 15:19
Rabobank heeft wel aandeelhouders, mijn moeder is er een van. Het heet alleen anders...

de^mol | 27-09-09 | 16:04

Jaap de Paap | 27-09-09 | 15:53
Toppertje, ouwe. Jij ook het beste.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 16:02

King of controversy | 27-09-09 | 15:53

:-) Ben nog niet zover. Ik babbel met iedereen. Maar de dag dat ik in retrospect kijk en denk: "had ik maar naar de King geluisterd" is nabij.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 16:01

Merlot | 27-09-09 | 15:48

Lachen man. Echt.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:58

David Hume | 27-09-09 | 15:25
Hoe moeten ouderen met die halve AOW van jou rondkomen in een prijspeil-situatie die gebaseerd is op een hele AOW?
Dat zie ik even niet voor me.
Aanvullende pensioenen?
Kun je me bijlichten?

Merlot | 27-09-09 | 15:54

Lijkt op imploderen...

e.t. | 27-09-09 | 15:54

DGNAT | 27-09-09 | 14:30
Wat een uiterst versimpelde weergave van de werkelijkheid. Natuurlijk komt dat voor, maar andersom ook. De beurzen zijn van 550 naar 200 gekelderd, dus de meeste aandeelhouders hoppen niet meer zo 'vrolijk'. Heel veel aandeelhouders zijn zelfs arm geworden, kijk maar naar de belgische Fortis aandeelhouders. En begrijp me niet verkeerd, ik ben meer een Henk, zit nu ook in de WW en op zoek naar een andere baan door reorganisaties binnen me vorige werkgever. Ik mag nu weer even een maand terugkomen (voor de hoofdprijs) omdat ze toch niet zonder me kunnen, maar he, shit happens. Heel veel mensen, zowel aandeelhouders, ondernemers, managers, werknemers, iedereen kan last krijgen van de crisis. Er gaan heel veel ondernemers failliet, echt niet leuk hoor, om je zuurverdiende geld te zien verdwijnen. Dan zit ik eigenlijk zo gek nog niet met een WW, want dat krijgen zij niet eens.

de^mol | 27-09-09 | 15:53

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:52
Is goed hoor jongen.

Jaap de Paap | 27-09-09 | 15:53

@ Drs Gelul
Mag ik je zeggen hoe ik over onze Merlot denk, tevens welgemeend advies?
Verspil je tijd er niet aan
etc...

King of controversy | 27-09-09 | 15:53

Jaap de Paap | 27-09-09 | 15:37

Hoewel ik het niet ben: "Liever Turks dan Paaps".

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:52

aissatti | 27-09-09 | 15:34
Huiveringwekkend accuraat scenario.
Hulde.

Merlot | 27-09-09 | 15:51

Merlot | 27-09-09 | 15:31

Leuk stukje. Vraag mij echter af waaruit blijkt dat jij wel met andere meningen om kunt gaan ( de mijne bijvoorbeeld nopen jou toch tot redelijk agressieve repliek) Mijn meningen bespreek je met derden om daarin af te geven op mij en alles en iedereen behalve je gelijkgezinden. Potje en ketel, zou ik zeggen. En je bent nog inconsistent ook; ik ben oninteressant, maar ondertussen schrijf je vele posts over mij. Apart. Maar ik kan er mee omgaan, maak je geen zorgen. Ik neem echter geen gas terug om mijn eigen mening op mijn wijze te ventileren, zoals jij dat ook doet. En dat recht neem jij mij niet af. Kijk eens in de spiegel. lees je posts en kom nog eens terug.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:51

steile helling | 27-09-09 | 15:23
Je staat bij Joris alvast weer vermeld als verminderd toerekeningsvatbaar.

Nietvoordekat | 27-09-09 | 15:49

god is de geest | 27-09-09 | 15:42
[tranen van het lachen uit t-shirtje wringt]
"Alexander en zijn Turkse koffiejuffrouw"

Merlot | 27-09-09 | 15:48

De allochtonen knuffelpartij verliest goed nieuws Bos deelt miljarden aan de banken uit die hiervan het omzetten in bonussen voor deze oplichters en wij hoeren gedrag kunnen dit betalen

Hansvo286 | 27-09-09 | 15:46

Alexander en zijn turkse koffie juffrouw en natuurlijk die mislukte toneelspeler 24 zetels???
Hoe diep kunnem die Pvda stemmers zinken. Ze gaan van de ene droplul( Bos) naar de andere hypocriete droplul( Pechtold).
Dus Pvda sterft langzaam en een andre Pvda(d66) wordt geboren!?
Schieten we dus niets mee op. Ze gaan er op vooruit zelfs beste mensen.
Sorry het leven is hard maar het is gewoon zo.
Nu Pvda 28 + D66 3 = 31 zetels voor de dimmie.
Peiling: Pvda 14 + D66 24 = 38 zetels voor de dimmie!??
Dus 7 zetels winst voor de linkse kerk! Amen.

god is de geest | 27-09-09 | 15:42

steile helling | 27-09-09 | 15:23
Goed zo, helling. En tof dat je het hier plempt.

Jaap de Paap | 27-09-09 | 15:39

Merlot | 27-09-09 | 15:31
Het is inderdaad het minzame, het neerbuigende (en daarin nog inconsistent ook) wat een andere agenda verraadt. Wat love ik je scherpe blik toch.

Jaap de Paap | 27-09-09 | 15:37

@steile helling | 27-09-09 | 15:23, we zijn blij dat je dit met ons wil delen, wil je er over praten?

gentle giant | 27-09-09 | 15:36

Bos is niet te beroerd om moeilijke beslissingen te nemen in het lange termijn landsbelang. Daarom ook de Aow maatregel die in 2015 liefst een half miljard opbrengt. Daarom heeft ook zo kordaat de Abn amro voor 16 miljard van de belgen overgenomen. Daar gaan nog vele miljarden naar toe om uiteindelijk voor minder dan de helft van de hand te worden gedaan. Maar ja er was een crisis situatie en Bos trad daadkrachtig op. Als de Pvda met de verkiezingen wordt afgestraft accepteert Bos deze uitslag als pur sang democraat volledig. Zelf zal hij dan zijn talenten blijven inzetten voor de publieke zaak maar dan voor een half miljoen netto bij de UN of de Wereldbank. Om hem die post te bezorgen moet Nederland dan net als in geval van Maxima, Mabel, Herfskens en die ex fractievoorzitter dan wel voor een paar honderd miljoen leuke projectjes financieren.

aissatti | 27-09-09 | 15:34

Waaligator | 27-09-09 | 15:01
Mag ik je zeggen hoe ik over onze drs. denk, tevens welgemeend advies?
Verspil je tijd er niet aan.
Na enige tegel-wisselingen met hem ben ik van mening, dat de man helemaal daas is van haat en rancune jegens mensen, die de euvele moed hebben om zijn ideologische "waarheden" niet met hem te delen.
Volgens hem ben je per definitie fout, slecht, onverdraagzaam, dom en nog veel meer negatieve epitetha, als je een andere mening hebt dan de zijne.
Een loepzuivere totalitarist, dus.

Hoewel hij soms een beetje gas terugneemt als je hem op zijn agressie wijst, verandert er in die neerbuigende, elitaristisch-discriminerende opstelling van hem per saldo niets.
Dat maakt hem uiteraard ook volkomen oninteressant.
Er is in de discussie met hem daarom niets te leren, laat staan te bereiken.

Eén van die types die niet heeft kunnen verwerken, dat na enkele decennia ideologische monocultuur in Nederland, er weer een beetje meerdere meningen hardop uitgesproken lijken te kunnen worden.
Zo zie ik het.

Merlot | 27-09-09 | 15:31

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:08

Ja hoor, erg simpel. John Locke zij ooit: de mens heeft drie natuurlijke rechten: leven, vrijheid en bezit. Men stelt d.m.v. een sociaal contract een overheid in om deze rechten te beschermen. Hoe beschermt zij die rechten? Zij neemt een deel van de rechten van de burgers af, zodat zij de rest kan beschermen. Waar bestaat die bescherming uit? Uit datgene wat noodzakelijk is voor de rechtsstaat. Wat is noodzakelijk voor de rechtsstaat? Twee zaken: de rechtsstaat zelf en haar voortbestaan. Conclusie: de overheid heeft het recht zichzelf uit twee dingen te laten bestaan: de rechtsstaat en haar voortbestaan.

De rechtsstaat zelf is Politie en Justitie. Het voortbestaan Defensie, Infrastructuur, Belastingdienst en wat dingetjes daartussenin (brandweer bijvoorbeeld). Daarmee is de kous af. De ministeries die we nu hebben integreer je in de voornoemde departementen of schaf je af. Onderwijs bijvoorbeeld kan gedeeltelijk naar justitie (kinderen mag je dwingen wat te leren, ze zijn nog niet volwassen; echter, privatiseer de scholen, geef enkel staatsexamens, laat de ouders betalen). Milieubescherming kan eveneens naar justitie (niet de klimaatnonsens, wel lozing van giftige afvalstoffen bijvoorbeeld). Koningshuis kan verdwijnen (wees consequent en neem er geen nieuw staatshoofd bij, geen president), de hele 'sociale gerechtigheid', gezondheidszorg, alle inmeng in de economie en woningmarkt, landbouwbeleid, ontwikkelingshulp, provincies, gemeenten en internationale nonsens (EU, IMF, Wereldbank, etc.) ook. Maak een mooie exitstrategie, waarbij je een beetje rekening houdt met de portemonnee van het volk. Probeer alles binnen een jaar af te bouwen; wees echter realistisch m.b.t. de AOW. Stop de regeling, maar geef de oudjes wel datgene waar ze recht op hebben. Eenieder van 65+ krijgt tot de dood het volle bedrag; iedereen daaronder een evenredig deel (heb je de helft van de tijd erop zitten, dan krijg je vanaf je 65e, of je nu werkt of niet, de helft van het bedrag. Werk het bij met inflatie. Na een jaar of honderd ben je er dan compleet vanaf. Probeer de staatsschuld zo spoedig mogelijk af te lossen, en begin direct met je maatregelen. Als je schuld hebt, moet je die nooit verder laten oplopen.

Schaf de democratie af. Als ik in m'n eentje iemand vermoord, is dat verwerpelijk. Als ik het met een groepje doe, is het net zo verwerpelijk. Als de groep zo groot is dat ze de meerderheid van de bevolking uitmaakt, is het nog altijd zo verwerpelijk. Sta niet toe dat men aan de rechten van het individu komt; stel derhalve een speciale rechterlijke macht in die daar toezicht op houdt. Verwerk het in de grondwet, en stel vast dat deze niet mag veranderen tenzij honderd procent van de bevolking er tegenstander van is. Word in dat opzicht dus dictator voor het leven; jouw filosofie zal in ieder geval tot aan je dood niet veranderd kunnen worden. Laat overigens wel vanaf dat startpunt de democratie haar werk doen, creëer dus ‘limited government’, democratie onder voorwaarde van.

De invloed op de economie is altijd een onzekere. Economie betreft immers het handelen van individuen en dat is nooit met zekerheid te voorspellen. Maak je echter niet ongerust; in de strikt constitutionele staat die zal ontstaan zijn de belastingen laag (op gelijk niveau) en de overheidsuitgaven netzo. Als de geschiedenis ons al iets kan leren, is het wel dat werkelijke vrije landen de grootste economische ontwikkeling vertoonden; kijk in dit verband ook naar Singapore en Hongkong, twee van de lichtbakens in het verre oosten. Stel een eigen munteenheid in, eventueel de oude gulden. Laat haar hoeveelheid groeien met de productie, niet met de wens om oorlogje of Sinterklaas te spelen. Schaf de gehele invloed op de rentestand af; zij is de belangrijkste waarburg tegen economische groeispiralen. Neem ook dit op in de constitutie.

Tot slot, voor degenen die denken dat Rechtsstaat en Democratie zijn te verenigen. Als ik iemand anders beroof om zijn geld naar de Derde Wereld te sturen, is dat diefstal en ga ik het gevang in. Als de overheid het doet, voor een doel dat niet affirmeert met de gestelde eisen, is de diefstal net zo erg. Hou jezelf niet voor de gek, je hebt geen Rule of Law indien er niet net zo sterke waarborgen zijn tegen dreiging van de overheid als tegen die van het individu. Baseer alle straffen op de drie natuurlijke rechten; voer derhalve ook de doodstraf in.

David Hume | 27-09-09 | 15:25

Of het helpt of niet,
maar ik stem weer PVDA!

steile helling | 27-09-09 | 15:23

Jelotchka | 27-09-09 | 14:48
Allereerst ben ik geen socialist, de wereld werkt niet zoals socialisten denken.
Ik ben juist voor heel veel markt, ze hadden gerust al die banken om moeten laten vallen.
Dat hebben ze niet gedaan omdat dan het spaargeld van klanten weg zou zijn.
Ze hadden het moeten laten vallen en dan gewoon het geld van die klaten vergoeden, dan was de boodschap ook wel overgekomen bij al die andere banken.
Om terug te komen op de markt, ING is niet voor niets zo diep gevallen.
Door druk van aandeelhouders zijn die bankiers leuke constructies gaan bedenken.
Toen is het fout gegaan en hadden ze de boel moeten laten ploffen.
Maar wat ik bedoelde met mijn voorbeeld is dat de rechten van die ene enkele aandeelhouders niet moeten inhouden dat er 500 mensen op straat komt te staan omdat die aandeelhouder voor het snelle geld gaat.
Als je dat wel doet krijg je topmannen die 600 miljoen krijgen zoals laatst in amerika gebeurde.
En als jij zulke dingen wel goed praat dan ben jij fout en niet ik.
En ik zeg niet zoals jij suggereert dat wanneer een bedrijf het slecht doet er geen ontslagen mogen vallen om het bedrijf weer winstgevend te maken.
Prima maar niet 500 man op straat voor een aandeeelhouder voor het snelle geld maar wel 500 man op straat om weer winst te maken.
Om even terug te komen op ING, ik denk dat de aandeelhouders bij ING veel invloed hadden op het beleid, daar is het verkeerd gegaan.
Bij bijvoorbeeld de rabobank is dat minder, want die heeft namelijk geen aandeelhouders en rabo lacht nu naar ING.
En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, je kunt op 2 manieren geld verdienen.
Op een verantwoorde wijze en op een onverantwoorde wijze.
En van de onverantwoorde wijze plukken we nu de vruchten.

DGNAT | 27-09-09 | 15:19

Het blijft voor mij een compleet raadsel waarom zoveel mensen vertrouwen in het CDA hebben.

caspert79 | 27-09-09 | 15:15

Met een stand van 14 zetels is het niet waarschijnlijk dat de pvda in het eerstvolgende kabinet komt, maar onze sociale "vrienden" laten wel een financieele puinhoop na van ruim -300 miljard. Geld uitgeven,( ik las gisteren dat Bertje Koenders 100 miljoen extra mag uitgeven) en graaien in de staatsruif, is zo'n beetje door de pvda tot kunst verheven (kent iemand Eveline Herkens nog?) Dus de eerst volgende minister van financieen, moet een paar zeer vervelende maatregelen nemen.

Karel Kruizenruiker | 27-09-09 | 15:15

En dat zijn er 14 teveel

Braakbal | 27-09-09 | 15:15

@Merlot | 27-09-09 | 13:56
prachtig weergegven!
NL is inderdaad één van de rijkste landen ter wereld en toch financieël en belastingtechnisch zwaar verknoeid.
"Vroeger" hadden we mijnbouw, zware industrie, scheepsbouw, textiel etc.
NU hebben we ambtenaren; hun product: Eindeloos praten en kopieerpapier bevuilen met toner...
Pim F. zei 8 jaar terug al hoe je dat moet aanpakken maar intussen is het alleen maar erger geworden. Jammer hoor.

Dubrovink | 27-09-09 | 15:11

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:07 : "U stelt u zelf dus boven mij."

Nou, en? Ik kan net zo goed ingaan op eeuwig hetzelde gemurmel van de Rodebeek die naar het schijnt ergens in Limburg stroomt.

Waaligator | 27-09-09 | 15:10

Waaligator | 27-09-09 | 15:03
U stelt u zelf dus boven mij. Je kan er ook op ingaan. Ik geef gewoon aan waarom ik 4 havo noemde. Dat kwam in eerste instantie van hem. Wat daar "laag allooi"aan is, licht u niet toe, helaas. Ik geef de feiten weer in deze (kun je zelf nalezen) dus dat lijkt mij correct. Bovendien kan Bottehond prima voor zichzelf opkomen. Die heeft jou niet nodig.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:07

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:59 : "Hij heet toch Hond?"

Nee, meneer, hij heet Bottehond. Uw verbastering is opzettelijk en suggestief. De rest van uw reaguursel van het een zodanig minderwaardig allooi dat ik er niet op in ga.

Waaligator | 27-09-09 | 15:03

Waaligator | 27-09-09 | 15:01
Dank voor het medisch advies. Uw betrokkenheid inzake mijn welbevinden doet mij deugd.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 15:03

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:45 : "De standaard retoriek der onverdraagzamen doet pijn aan mijn ogen."

Als u pijn aan uw ogen heeft, om welke reden ook, een echte of een een die het gevolg is van autosuggestie, moet u eerst een oogarts raadplegen, en, als die niets afwijkends vindt, een psychiater.

Waaligator | 27-09-09 | 15:01

Waaligator | 27-09-09 | 14:56

Hij heet toch Hond? Ik noem em bij zijn zelf gekozen naam. Dat jij dat met moslims associeert zegt veel over jouw denkpatronen. Sterkte toegewenst daarmee.
Dat u mijn steekje onderwater niet begrijpt (immers, hij noemde mijn mening in een eerdere post een 4 havo praatje) zegt ook veel over u. Gespeend van humor. In dat opzicht lijkt u op een grefo of moslim.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:59

el mero mero | 27-09-09 | 14:41
In de Nederlandse "onafhankelijke" pers was het: "arrestaties bij demonstratie extreem-rechts".
Terwijl het natuurlijk moest zijn: "arrestaties bij tegendemonstratie extreem-links".

Ja, beeldvorming en massapsychologie - daar zijn onze "socialen" goed in.
Zonder dat, zouden de socialisten bij debatten in de Tweede Kamer pas ná Bas van der Vlies het woord krijgen.

Merlot | 27-09-09 | 14:59

Ik ben en blijf VVD´er, maar zou een kabinet met de PVV en D 66 toch wel erg prettig vinden er moet immers ergens een tegengeluid vandaan komen en daarna is het aan Marc en Alexander om de te grote extremen van de PVV enigzins in te tomen.

de timmerman | 27-09-09 | 14:57

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:42 :"Graag even concreet aan de hand van mijn woorden aangeven waar ik [haat]zaai en intolerant ben."

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:14: @bottehond | 27-09-09 | 14:11: "Ik heb nooit Havo hoeven doen. En wat is je punt, hond?"

Is dat moslimscheldwoord haatzaaiend genoeg? Afgezien van uw op niets gebaseerde SUGGESTIE dat degene die door u wordt aangesproken intellectueel minderwaardig is aan uzelf. U verdraagt zijn mening duidelijk niet, dus bent u per definitie intolerant.

Groetjes van een universitair gediplomeerde, die zijn diploma behaalde toen de universiteit nog een instituut was van en voor de intellectuele elite. Lang geleden dus. Voor Van Kemenade, als het u belieft zich die nog te herinneren met zijn sosjaliestiese "spreiding (=nivellering) van de kennis".

Waaligator | 27-09-09 | 14:56

DGNAT | 27-09-09 | 14:30
En wat hebben de aandelen gedaan van bijvoorbeeld een ING dat voor de korte termijn ging? Denk niet dat de aandeelhouders er echt blij mee waren.
Had die toko om laten vallen en de markt had open gelegen voor bedrijven die de balans wel goed op orde houden. Zo houdt je de markt gezond en dat zorgt uiteindelijk voor meer en betere werkgelegenheid.
Komt bij dat een bedrijf dat niet concurrerend is het af hoort te leggen tegen een bedrijf dat goed draait. Je kan iedereen wel in dienst willen houden, maar dit leidt tot te dure producten en simpelweg meer marktaandeel voor (buitenlandse) bedrijven die hun producten goedkoper en beter aanbieden. Uiteindelijk gaat het bedrijf dat te duur is op de fles en dan is er helemaal geen werkgelegenheid meer.
We hebben alles aan onze concurrentiepositie te danken, aan de Vrije markt. Dat vergeten we nog wel eens.
Om bij het voorbeeld van banken te blijven; banken met kantoren en veel werknemers zijn ouderwets en gaan de concurrentiestrijd vroeger of later verliezen. Een bank kun je met een handvol mensen runnen. Denk aan tien mensen om Nederland te bedienen. Lijkt misschien toekomstmuziek, maar binnen vijf jaar is het realiteit. Jammer dat de staatssteun dit proces vertraagt. Omdat je dan minder kosten hebt kun je een hogere rente betalen aan je tevreden klanten, ook aan Henk die kan gaan sparen voor een nieuwe Opel. Bedrijven die goedkoop kunnen lenen bij deze internetbank presteren ook weer beter, wat het economische fundament verder versterkt. Vooruitgang moet je volgens mij niet tegen willen houden, we zouden toch geleerd moeten hebben van Fokker en DAF.
Verder merk ik dat je een echte socialist bent en dat we er dus nooit uit komen.

Jelotchka | 27-09-09 | 14:48

Merlot | 27-09-09 | 14:36

Elk -isme heeft iets religieus in de zin dat het een kader schept voor mensen waarbinnen zij hun handelen kunnen duiden en rechtvaardigen. Zo ook in het kapitalisme.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:48

ok, /GS/
Het wordt tijd dat we weer eens iets groots gaan doen:

allemaal even reggen op peil-punt-nl en stem ht CDA naar de NUL zetels.
Gewoon omdat het kan.

flunkerT | 27-09-09 | 14:46

Waaligator | 27-09-09 | 14:32

Nog nooit een autochtone uitkeringstrekkert gezien? Maar goed, de stemming zit er weer lekker in vandaag. De allochtoon vreet uit, rooft, gelooft, moet weg etcetecetc. De standaard retoriek der onverdraagzamen doet pijn aan mijn ogen.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:45

Merlot | 27-09-09 | 14:30

Ik heb aangegeven dat ik moe word, niet boos. Waarom stel jij dat ik raas. Ik denk dat ik hier toch degene ben met de afwijkende mening (nuance, hand in eigen boezem kunnen steken etc.).En haatzaaien? Graag even concreet aan de hand van mijn woorden aangeven waar ik zaai en intolerant ben. Eigenlijk denk ik dat je relaas gericht aan mij nog het meest op jezelf van toepassing is.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:42

De kiezer is de moslim-partij ( = PvdA ) kots beu ...
Wat heeft die bende ons toch altijd wijs gemaakt met hun multi culti waanzin !

keuleniscool | 27-09-09 | 14:41

@ Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:27
En jij gelooft die linkse media ? Mooi voorbeeld hoe RTL nieuws om 19.30 die rellen van gisteren uitlegde (letterlijke tekst):
"De politie in Venlo heeft zeker 59 mensen aangehouden bij uit de hand gelopen demonstraties. Het gaat vooral om linkse demonstranten uit Nederland, maar ook uit Duitsland. Ze waren naar Venlo gekomen omdat de ultra-rechts NVU daar een demonstratie MOCHT houden."
Dat is objectieve berichtgeving, daar kunnen Philip en Sacha nog een puntje aan zuigen.

el mero mero | 27-09-09 | 14:41

Meest waarschijnlijk: Gristen-Liberaal met D66, VVD, CU en CDA

wordt dan zeker op zondag vrij voor iedereen, we komen nooit van die gristenen af.

Kaesch | 27-09-09 | 14:36

Mr. Bator | 27-09-09 | 14:25
Mooi gezegd.
Ik vind het socialisme trouwens ook een religie.
Want die mensen geloven ook in de weldadigheid van een ideologie, die in de werkelijkheid alleen maar tot geweld, elitarisme, armoe, onderdrukking en ecologische rampen heeft geleid.
Net zoals bij andere geloven.
Alleen hebben bij het Rooie Geloof de partijbonzen de plaats van God(en) ingenomen.

Merlot | 27-09-09 | 14:36

14 zetels ? dat kan minder, veel minder zelfs.

Karel Kruizenruiker | 27-09-09 | 14:34

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:25 : "Ik ben moe van allochtonen in dit land met zoveel kansen en mogelijkheden die miepen dat ze zielig zijn, maar autochtonen die dat doen zijn echt nog een stapje triester in mijn optiek."

Jouw "optiek" deugt niet. Er is me dunkt nogal een verschil tussen het gemiep van verwende "gasten" van wie een aanzienlijk deel, het meest miepende, te lamlendig is en/of te stom om een baan te zoeken, en de autochtoon, die hard werkt maar zijn belastinggeld ziet verdwijnen naar zieluge uitvreters die hem dageljks de huid volschelden en hem bij gelegenheid nog beroven ook.

Waaligator | 27-09-09 | 14:32

Merlot | 27-09-09 | 14:27

Sorry, maar Bottehond zit in 4 havo. Die kent geen latijn.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:31

Jelotchka | 27-09-09 | 13:52
Zo even lekker gegeten
Nee ik denk niet dat puur alleen naar het recht van de aandeelhouder moet worden gekeken.
Want die topmannen en bankiers van al die grote multinationals die handelen juist door druk van die aandeelhouders.
De druk om de winsten op peil te houden zo zij lekker voor het snelle geld gaan.
En als het bedrijf dat niet meer interessant is dan doen ze de aandelen van de hand en gaan ze naar een ander bedrijf.
Maar even een praktijk voorbeeld.
Je had het over de man van de opel astra, we noemen hem Henk, en de andeelhouder Jan.
Henk werkt bij een groot bedrijf met zeg eens 2000 werknemers.
Het bedrijf loopt goed en Jan leest dat in kranten en dergelijke en besluit aandelen te kopen(helemaal niks mis mee).
Maar het bedrijf krijgt het iets moeilijker en Jan krijgt dus minder geld.
Jan heeft echter de macht om de richting van het bedrijf te doen veranderen.
En Jan doet dat, het bedrijf moet 500 werknemers ontslaan om de winsten op peil te houden, en dat gebeurd ook.
Voor een korte tijd, op langere termijn is het juist slecht voor het bedrijf.
Jan besluit na een langere tijd de aandelen te verkopen en in een nieuw goed lopend bedrijf te 'investeren''.
Henk is echter een van de gelukkige 500 valt een paar honderd euro achteruit in de WW, nu kan hij inderdaad zijn opel astra niet meer kopen/betalen.
Maar zijn hele gezin heeft last van de financiele teruggang van Henk.
Terwijl Jan vrolijk in zijn dure BMW naar bedrijf 2 hopt omdat bedrijf 1 niet meer genoeg winstgevend was.
Nou zoiets vind ik niet te verteren, en zeg niet dat zulke situaties niet voordoen want ik ken enkele mensen die dit is overkomen.
Nou veel plezier met je meer macht naar aandeelhouders.
En de VVD is op de hand van de aandeelhouders maar ondertussen is het wel duidelijk dat de V van de VVD niet voor Volk staat.
Begrijp me niet verkeerd, ik snap best dat aandeelhouders en dergelijke nodig zijn maar situaties als deze moeten niet mogen voorkomen.

DGNAT | 27-09-09 | 14:30

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:25
Je raast maar en je raast maar.
Waarom ben je toch zo boos op mensen die een andere mening hebben dan jij?
Wordt je soms in een gevangenis gestopt en gemarteld door PVV-stemmers?
Zijn er al policor-adepten uit een vliegtuig gegooid door Fleur Agema?
Stel je toch niet zo aan.
Je bent gewoon intolerant, een haatzaaier.
Je kunt niet omgaan met mensen die een andere mening hebben dan jij.
Je kunt dus niet omgaan met democratie.

Merlot | 27-09-09 | 14:30

misschien laat pechtold zich gewoon op iedervlak en niveau redelijk zonder extremen uit, zodat als je eenmaal in het hokje staat en onbewust alles even naloopt je misschien toch denkt (maar hij was wel redelijk) echte Hans van m kloon.
De politiek is een oceaanstomer extreem aan het stuur trekken en vol in de remmen vertalen zich in zeeeeer trage reacties maar staat wel daadkrachtig.

lidlbier | 27-09-09 | 14:28

Merlot | 27-09-09 | 14:21
Hulde inderdaad! Solidair met die Nederlanders die wel onderdrukt worden in eigen land, die mensen hebben misschien nog nooit van dhimmies gehoord om te weten dat de islam Vrijheden van niet-moslims ernstig wil beperken.
Aan de andere kant staan linkse mensen die de ogen sluiten voor bijvoorbeeld de vele islamitische verkrachters en moordenaars. En dan heb ik het nog niet over de belastingvoordelen voor moslims. Die herverdelingen kunnen toch alleen maar leiden tot een corrupte bende, en zo gaat het dan ook in de praktijk.

Jelotchka | 27-09-09 | 14:28

bottehond | 27-09-09 | 14:15
Botte, zie je welbekende "inhoudelijke argumenten" ook al weer om je oren vliegen?
Onder te verdelen in de categorieen:
- ordi ad hominems
- propagandistische kreten
- onononderbouwde meningen

Merlot | 27-09-09 | 14:27

el mero mero | 27-09-09 | 14:24

Is dit het punt wat echt relevant is in dit topic? Ik kijk beiden. Dan weet je dat.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:27

Merlot | 27-09-09 | 14:21
Zegt alles idd. Wanneer en waar wordt jij gediscrimineerd dan? In Volendam? Dat begaan zijn met de rest van het land en de wereld is mooi, maar ik denk dat de door jou geciteerde dialoog meer zegt over de benepen vissers mentaliteit van sommige Volendammers en , met alle respect, jou (in dit geval).Ik ben moe van allochtonen in dit land met zoveel kansen en mogelijkheden die miepen dat ze zielig zijn, maar autochtonen die dat doen zijn echt nog een stapje triester in mijn optiek.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:25

@ Merlot
Je hebt gelijk. "Gelovig' is inderdaad het kernwoord.
Maar ik dacht dat fenomeen met mijn kwalificatie "goed-gelovig en/of masochistisch"
redelijk "benoemd" te hebben.

Mr. Bator | 27-09-09 | 14:25

Voor PVV is het het beste niet aan de volgende regering deel te nemen. Het enige wat de partij moet nastreven is zoveel zetels in de wacht te slepen de volgende keer dat elke regeringscoalitie zonder haar gedoemd is zwak te zijn en te blijven. De crisisbestrijding en vooral de bestrijding van de kosten daarvan, die van de zich misdragende moslims en de immigratie in het algemeen, worden dan zo onbeheersbaar en het autochtone electoraat, dat al bezuinigend voor de redding van Bos' banken voor de kosten moet opdraaien, zo radeloos, dat een echte grote overwinning er over 4 à 5 jaar wel in zit. En dan komen de grote, demoniserende muilen van nu op hun knieën naar PVV gekropen. Ondertusen moet G.W. zorgen voor een partijkader dat kwalitatief hoogstaand is, ook qua gedrag in de privé-sfeer om de "christelijke" kandidaat-overlopers niet af te schrikken.
Ik weet het, het is een macchiavellistisch advies omdat het de noodzaak impliceert van steeds meer ellende en ergernis voor de autochtonen, maar het lijkt me het enige goede advies voor de lange termijn.

Waaligator | 27-09-09 | 14:24

@ Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:21
Ik kijk en lees ook van alles, maar je had het over 'nieuws kijken' en dan zijn er twee opties; de NOS en RTL.

el mero mero | 27-09-09 | 14:24

CDA stond toch voor Christenen Dienen Allah?

Mordax | 27-09-09 | 14:23

el mero mero | 27-09-09 | 14:19

Ik kijk naar van alles. Maar check Pietje Veerman en de post van de^mol | 27-09-09 | 14:12 . Ik zal het je uitleggen. Wat mensen zeggen en wat mensen daadwerkelijk doen is niet altijd hetzelfde. Klinkt simpel. Is het ook.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:21

Grappige verdeling. Als ik goed tel hebben D66, SP, PvdA, GL en CU bij deze stand 75 zetels. Betekent dat de eenpersoonsfracties een paar keer een doorslaggevende rol kunnen spelen.

Maar laten we nu even niet vergeten aar deze cijfers vandaan komen. Dat was toch van meneer 'hoebedrijfikpolitiekmetenquettesenhouikernogwataanoverook' De Hond.

Mr. Bever | 27-09-09 | 14:21

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:12
Een Volendamse mevrouw en meneer verwoordden het na de verkiezingen (ik meen in Netwerk) aldus:
(Meneer) "Nee hier in Volendam is niet zoveel islam, maar je denkt toch niet alleen aan jezelf, maar ook aan hoe het in de rest van Nederland en Europa is, u niet dan?"
(Mevrouw) "Ik ben erg voor godsdienstvrijheid, maar ik vind het niet leuk [als het er op neerkomt] om in mijn eigen land gediscrimineerd te worden".

[zo goed mogelijk maar uit mijn hoofd weergegeven]
Ik sluit me volledig aan bij deze mensen.
Hulde voor hun eenvoudige, eerlijke en rake manier om het te zeggen.

Merlot | 27-09-09 | 14:21

bottehond | 27-09-09 | 14:14

Lachen joh! Ik denk dat jouw dossierkennis weer te summier is en dat je compleet voorbij gaat aan het feit dat de EU meer is dan economie alleen. Ga jij je waar in guldens slijten en hou verder je hoofd of ga een inhoudelijke dialoog met me aan ipv loze aantijgingen die je niet beargumenteert, Hond.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:19

zijn er toch 14 teveel voor deze boevenbende.

Ariel | 27-09-09 | 14:19

@ Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:12
Ik kijk naar het RTL nieuws en dat noem ik niet links.

el mero mero | 27-09-09 | 14:19

@ de^mol | 27-09-09 | 14:12
AFA is blank, de gewelddadige mensen zijn de moslimknuffelaars, niet de moslims zelf.
Wat je over Rotterdam zegt klopt, ik stem zelf ook Leefbaar Rotterdam, dus waarom zouden er dan niet voldoende kandidaten zijn ?

el mero mero | 27-09-09 | 14:17

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:14

Dat jij je een mening aanmatigt over zaken waar je weinig over weet of van begrijpt. Je staat voor paal. Amusant.

bottehond | 27-09-09 | 14:15

bottehond | 27-09-09 | 14:11
Ik heb nooit Havo hoeven doen. En wat is je punt, hond?

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:14

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:10

Nederland heeft als handelsnatie die EU-ssr van je helemaal niet nodig om handel te drijven met andere europeesche landen. LOL!
Verdiep je eens in dossiers voordat je hier je ondoordachte mainstream proietpraat probeert te slijten, wil je?

bottehond | 27-09-09 | 14:14

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:10
Je doet je naam eer aan, kortzichtige.

Juche | 27-09-09 | 14:12

Mr. Bator | 27-09-09 | 14:08
Je vergeet dat de kiezers van het CDA gelovigen zijn.
Die geloven dus sowieso al in dingen waarvoor in de werkelijk geen enkel bewijs te vinden is, dus waarom zouden ze dan niet geloven in het "kundig rentmeestersschap" van het CDA?
Daarvoor is in de werkelijkheid óók geen enkel hard bewijs te vinden.

Merlot | 27-09-09 | 14:12

el mero mero | 27-09-09 | 14:07

Tuurlijk. Ik denk niet dat er veel Volendammers zijn die vol in de camera zeggen dat ze bang zijn voor een minaret op palen. Maar dan moet je maar even naar Pietje Veerman luisteren. Die was tenminste eerlijk. En sinds wanneer neem jij de berichtgeving van de linkse media voor waar aan?

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:12

el mero mero | 27-09-09 | 14:07
Ik ken er veel uit Volendam persoonlijk, en ik weet dat ze gezond verstand hebben en zien dat de islam een bedreiging is. Tevens is dat voorbeeld onzin: in Rotterdam, de stad met procentueel de meeste moslims van het land begon Pim Fortuijn met Leefbaar Rotterdam zijn opmars, en als je van het electoraat alle moslims aftrekt in Rotterdam, stemde zo'n beetje heel overgebleven autochtoon Rotterdam op Leefbaar Rotterdam... Ook ligt Volendam onder de rook van Amsterdam. Vele Volendammers hebben hun zaken in Amsterdam, en daar zijn ook nogal wat moslims...

de^mol | 27-09-09 | 14:12

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:03

Ah, een nieuwe zelfbenoemde Inquisiteur.
Ik ken veel islamwatchers, mijn beste en geen van hen is bang en voor jouw informatie: geen van hen heeft een probleem met gekleurde Menschen.
Daar gaat je 4HAVO theorietje.

bottehond | 27-09-09 | 14:11

Drs.Noooooo | 27-09-09 | 13:59

Hoezo staan de Sp en de Pvv lijnrecht tegenover elkander? Allebei zwaar anti Europa (terwijl die EU zo fokking belangrijk is voor een exportland als Nederland). Ze profileren zich over de rug van demente bejaarden die toch niks kunnen zeggen om zo de gezondheidszorg af te kraken (is ook kut, maar de Nederlander vindt het toch wel fijn en makkelijk om gekke ouwe oma in een flatje op te bergen en alle shit door onderbetaald personeel te laten opruimen). Bovendien bestaat een groot deel van hun electoraat uit blanke, verzuurde, arme uitkeringsgerechtigden die ervan balen dat al die poet naar WIA-Ahmet gaat en dus niet naar henzelf en dan terloops nog even de islam daar de schuld van geven. dus.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:10

Volgens deze peiling zou nog steeds bijna 1 op de 5 kiezers op het CDA stemmen.
Onbegrijpelijk, als je het trackrecord van deze Partij bekijkt!
- Premier JPB is "uit vorm."
- Min. van BZ Verhagen wil langer in Afghanistan blijven, terwijl alles wat gezond verstand heeft in nederland dit een uitzichtloze missie vindt. Maar om in de G-20 vergadering naast Hillary Clinton te mogen zitten, is Maxime bereid om onze jongelui in die corrupte zandbak te blijven morsen.
- Min. van Gezondheid Ab Klink weet geen raad met de tsunami aan zorgvraag die op ons afkomt als gevolg van de vergrijzing en verkleuring van de samenleving.
Glimlachend spreekt hij over bezuinigen door te "Begeleiden i.p.v. Snijden" , maar ondertussen worden huisartsen, apothekers en medici professioneel en financieel ontmanteld. En dus zullen die hun wachtlijst-wapen weer van stal gaan halen.
- Min. van Economie Verhoeven is onzichtbaar terwijl het VNO+MKB aan alle kanten kreunt en kraakt. Want van economie heeft Maria geen kaas gegeten. Dat zat niet in haar in haar opleidingspakket als kleuterjuf.
- Min. van Landbouw Verburgh valt flauw als ze de boeren de melk over hun akkers ziet sproeien. Maar het woord "beleid" is uitsluitend aan Brussel voorbehouden.
- Min. van Justitie EHB specialiseert zich in het knechten van cartoonisten en politici met een onwelgevallige mening. Maar hooligans, motorclubs, criminele jongeren en vrouwenhandelaren van mediterane afkomst gaan vrij-uit. Want die dreigen om terug te slaan, steken of schieten en daar houden hoogopgeleide heren in zwarte jurken niet van.
.
Maar blijkbaar is de oude CDA-achterban zo goed-gelovig en/of masochistisch, dat ze niet klein te krijgen zijn. Het is god geklaagd.

Mr. Bator | 27-09-09 | 14:08

Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04
shocking... Maar ja, zie ook:
video.google.com/videoplay?docid=25155...

Channel 4 werd hiervoor door de politie verdacht van het manipuleren van de video, maar men kon na onderzoek niets aantonen... En terecht, want ik ben ervan overtuigd dat wat er in die video te zien is gewoongoed in die wereld is. Mijn moslim-zuster komt uit de moskee hier in het kikkerlandje met dezelfde ideeen thuis....

de^mol | 27-09-09 | 14:07

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:03
Islamcritici ervan beschuldigen dat angst hun voornaamste motivatie is, is Goebbeliaanse demagogie.
Islamcritici zijn niet bang; ze zijn alleen maar niet gehersenspoeld.
Of de hersenspoeling werkt niet meer zo goed (voor verdovingsmiddelen onstaan bij landurige en hoge doseringen immers resistentie en gewenning)

Merlot | 27-09-09 | 14:07

Drs.Noooooo | 27-09-09 | 13:59
Speculeren lijkt me zinloos. Als begin volgend jaar blijkt dat de gewone man wederom de dupe is van draconische bezuinigingsmaatregelen kun je er gif op innemen dat het CDA en de PVDA veel meer terrein gaan verliezen. Dit zijn momentopnames en daar heb je niets aan.

Juche | 27-09-09 | 14:07

@ Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:03
Als je hebt opgelet, kon je gezien hebben in de interviews in de journaals, dat de mensen in Volendam voornamelijk PVV stemden vanwege het anti-Europa beleid (Volendam = vissersdorp). En niet vanwege jouw negers of moslims.

el mero mero | 27-09-09 | 14:07

D66 wordt de grootste. Minister President Pechtold.

Als liberaal, weliswaar aan de rechterkant, zie ik dat wel zitten. Want Wilders is gewoon een socialist, maar dan tegen moslims. En vooral van het eerste gruwel ik van.

Minister President Pechtold, tsjonge tsjonge. Wie had dat ooit verwacht.

stadsjongen | 27-09-09 | 14:04

Het wordt gewoon CDA, VVD en D66.
Ze zijn niet bijster creatief in Den Haag moet je weten.

Merlot | 27-09-09 | 14:03

el mero mero | 27-09-09 | 13:58

Angst is een slechte raadgever. En waarom zou dat linkse tuig dan niet afreizen naar bijvoorbeeld het uberblanke Volendam om daar de PVVerts te intimideren? Daar was de PVV de grootste na de EUverkiezingen en er is geen neger of moslim te vinden. Angst, angst en dan de zondebok.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 14:03

PVV sluit GL uit.

SP en D66 staan lijnrecht tegenover PVV.

CDA doet alles zolang ze maar in het pluche zitten.

PvdA is altijd een verassing.

Als we het lijstje pakken van Phoib | 27-09-09 | 12:37

Vallen alle combinaties weg waarin PVV met GL wordt gecombineerd, omdat Wilders dit vooraf weigert.

De combinatie PVV en D66 is onmogelijk, omdat deze partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en D66 veel stemmen dankt aan anti-PVV stemmers.

De CU kan niet samen regeren met PVV, omdat de laatste de vrijheid van godsdienst wil afschaffen.

De SP is niet waarschijnlijk dat zij PVV in het zadel gaat helpen, dus elke coalitie waarin SP zwak staat, en PVV sterk is uitgesloten.

Houden we over :

PVV + CDA + PvdA + SP: 84 zetels.
PVV + CDA + PvdA + VVD: 86 zetels.
CDA + PvdA + D66 + SP: 81 zetels.
CDA + PvdA + D66 + VVD: 83 zetels.
CDA + PvdA + D66 + GL: 79 zetels.
CDA + D66 + SP + VVD: 84 zetels.
CDA + D66 + SP + GL: 80 zetels.
CDA + D66 + VVD + GL: 82 zetels.
CDA + D66 + VVD + CU: 76 zetels.

Gezien CDA niet met SP wil regeren en SP niet met de PVV, houden we over:

PVV + CDA + PvdA + VVD: 86 zetels.
CDA + PvdA + D66 + VVD: 83 zetels.
CDA + PvdA + D66 + GL: 79 zetels.
CDA + D66 + VVD + GL: 82 zetels.
CDA + D66 + VVD + CU: 76 zetels.

PvdA in combinatie met CDA en VVD en PVV is het definitieve einde van de PvdA, dus die valt af.

Met 4 partijen 76 zetels is veel te wankel, dus de laatste combinatie valt ook af.

Wordt het dus sowieso CDA + D66

CDA + D66 + PvdA + VVD: 83 zetels.
CDA + D66 + PvdA + GL: 79 zetels.
CDA + D66 + VVD + GL: 82 zetels.

Ik gok de laatste. alle 4 de partijen zijn liberaal ingesteld, dus die match kan best wel werken.

Betekend definitieve sloop van Nederland, met verdere privatisering, dus hoop kosten en weinig service, weinig overheidscontrole op menselijke factoren, maar een waslijst aan mileu regels...

Drs.Noooooo | 27-09-09 | 13:59

Huh...?
Thieme & Verdonk allebei 1 ?
Daar denkt ons Maurieske toch anders over.
Thieme krijgt van hem 2 zetels.
peil.nl

CDlogo | 27-09-09 | 13:59

@ Drs.. Gelul | 27-09-09 | 13:54
Misschien heb je gisteren gezien hoe een groep linkse bloedhonden klaar stond om een groepje andersdenkenden aan te vallen en af te tuigen ?
Wat zou er gebeuren met mensen die zich verkiesbaar stellen voor de PVV in steden als Amsterdam, Rotterdam of Utrecht ?
Ik zou daar het probleem zoeken, niet bij de zoektocht naar bekwame mensen.

el mero mero | 27-09-09 | 13:58

Cda en D66 bij elkaar 52 zetels.
Meer dan 1/3 van de mensen kiest dus voor een dan weer linksig/dan weer rechtsige draaikonten partij.
Ben je mooi klaar mee als land.

Ikdus | 27-09-09 | 13:57

David Hume | 27-09-09 | 13:44
Erg interessante stelling

crankshaft | 27-09-09 | 13:57

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:08
[*veel lettertjes-alert*]

Als je de kosten van overhead en management van de overheid terugbrengt tot aanvaardbaar niveau, is er al snel meer dan 100 miljard euro per jaar te besparen.
Reken maar even mee.
Normale overhead en manegementskosten bedrijfsleven = maximaal 15%
Normale overhead en manegementskosten overheid = maximaal 25% v.d. fiscaliteit (komt omdat een overheid niet naar alleen winstgevende sectoren streeft, zoals bij bedrijfsleven)

Huidige overhead en managementskosten overheid = 63% v.d. fiscaliteit (!)
Teveel uitgegeven = 38% van de totale fiscaliteit (rijksbelastingopbrengst)
Totale fiscaliteit = 50% BNP (nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen...) = 262 miljard euro.
De te besparen 38% daarvan = 99 miljard euro.
Per jaar.
Dat is een heleboel.

Let wel: dan is er nog geen één centje gesneden in dingen als subsidies voor flauwekulkunst, media, extreemlinkse knokploegen, het ontwikkelingshulpdrama en multikul!
Daar is zonder al te veel moeite ook nog eens een 4 à 6 miljard per jaar weg te halen - gewoon uit principe.

We hebben dan inmiddels zo'n 100 miljard per jaar extra in het knuistje.
Dat is veel.
Zát om onderwijs, zorg en veiligheid op perfecte orde te brengen, de AOW op 62 jaar te zetten en met 25% te verhogen, 100 JSF's aan te schaffen en alle Somalische piraten naar de kelder te jagen, en dan heb je nóg zakken vol over.
Zonder dat je overigens de sociale uitkeringen ook maar één cent hebt verlaagd!

Dus kun je je het permitteren om een heerlijke, bureaucratie-arme vlaktaks van 20% à 24% te gaan heffen (het zal dankzij Sinterklaas Bos wel 24% gaan worden).
De buitenlandse investeerders zullen in drommen aan de poort van Nederland staan.
Je zult zelfs een restrictief investerings-toelatingsbeleid moeten toepassen om je economie niet compleet te laten oververhitten.

Natuurlijk worden en in dit model ongeveer 240.000, in meerderheid hoogbetaalde mensen uit overheidslummelarij, Zieligheidsindustrie en subsidiesector "werk"loos.
Dit zijn de lieden die al jaren lang die véél te hoge overhead en managementkosten gedeeltelijk zelf zaten op te vreten, en verder over de balk smeten aan nonproduktief of zelfs contraproductief "beleid".
Daar hebben we uiteraard weinig meelij mee, hè?
Die gaan dus verplicht aan de slag in de vele, vele, nieuwe bedrijven die zich tegen de nieuwe vlaktaks gráág in Nederland willen vestigen.
Kijk, dat scheelt weer 240.000 uitkeringen.
Ook mooi: dan gaan deze sujetten een keertje aan den lijve ondervinden waar dat "werk werk werk", waar velen van hen het al jaren over hebben, nu eigenlijk in de praktijk op neerkomt.

[Epiloog --- Als buitenlandse kennissen tegen mij zeggen "maar Nederland is toch één van de rijkste landen van de wereld"? Dan zeg ik altijd: dat klopt: maar het is erg raar verdeeld. Onder de mensen die het geld verdienen, zit het niet. Het zijn de mensen die het opmaken, die over die puissante bedragen beschikken.]

Merlot | 27-09-09 | 13:56

Hoewel ik nimmer GW zal stemmen hoop ik dat de beste man een meerderheid in de Kamer mag krijgen en dit land geregeert zal worden door de PVV alleen. Dan kan zijn politiek falen/succes alleen hem en hem alleen aangerekend worden. Ik denk dat die gedachte de grote angstdroom van Geert is. Hij durft niet eens aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen, omdat ie dondersgoed weet dat zijn politieke vrienden en aanhangers er een grote teringzooi van zullen maken. Vele malen erger dan de toestand en die zogenaamde enorme problemen van dit land nu. Ik hoop dat de gewone man in NL krijgt wat ie wenst en om vraagt: dikke poep.

Drs.. Gelul | 27-09-09 | 13:54

Phoib | 27-09-09 | 13:20: "D66 heeft juist aangegeven niet met de PVV te willen. Tenzij ik een bericht heb gemist dat ze daarop terug zijn gekomen..."

1. In de combinatie die ik waarschijnlijk acht (en die ik bij jou heb weggeplukt), komt de PVV niet voor. Waarom ik de PVV niet met het CDA in zee wil zien gaan, heb ik in een eerdere posting bij dit item uiteengezet.
2 D66 kan, ut hoofde van zijn grondidee op alles wat de partij beslist terugkomen, zelfs op het eigen recht op bestaan. De partij beweert in zijn beginselverklaring, die ondertussen al dateert van 1966 en dus zéér progressief is, dat zij een "pragmatische" partij is, d.w.z. dat zij zich bij het nemen van beslissingen uitsluitend laat leiden door wat zij "pragmatisch"(= nuttig) vindt. Wat zij vandaag nuttig vindt, kan het omgekeerde zijn van wat ze morgen nuttig vindt en dergeljke weerhanengedraai is volkomen in overeenstemming met haar weerhanige beginselen.
Ik kan de PVV maar 1 goede raad geven: ga nooit in zee met de kwallen van het CDA, die iedereen bijten en branden, die ermee in aanraking komt en ga NOOIT in zee met D'66 = CDA zonder C). Dit wel te doen komt neer op politieke zelfmoord.

Waaligator | 27-09-09 | 13:54

DGNAT | 27-09-09 | 13:44
Denk je niet dat het beter is om de aandeelhouders, de eigenaren van het bedrijf, daar over te laten beslissen? Met alle respect, jij hebt het over 'mensen', maar die zouden daar niet over moeten gaan. Iemand die met moeite een Opel Astra kan betalen ziet niet graag dat iemand anders miljoenen verdient.
Eigenlijk is de oplossing simpel: Geef de aandeelhouders meer macht. Ben je het niet eens met het beleid dan mag je zelf beslissen om je aandelen te verkopen en het in een ander bedrijf te stoppen. Laat de aandeelhouders vaker stemmen, wees transparant en geef aan wat de gevolgen van het beleid op lange- en korte termijn kunnen zijn.
Mensen (aandeelhouders) die beslissingen moeten nemen over hun eigen geld doen dat beter dan mensen (politiek) die er niet met hun eigen geld inzitten.
Koop ondertussen aandelen aegon gestaffeld in en je verdient er zelf ook nog wat aan;)

Jelotchka | 27-09-09 | 13:52

En de 10.000 slechtst presterende ambtenaren er uit knallen. Dat zal nog moeilijk worden, want de keuze is reuze.

el mero mero | 27-09-09 | 13:51

Dr. Mabuse | 27-09-09 | 13:36

Psssssssssssst zeteltje kopen?
Kijk hier even en eat your hart out. kijk vooral ook even bij de stemming van afgelopen week.Nog even wachten en de rooie en groene rukkers liggen op hun knieën te smeken om een zetel.
verkiezingen.wetellenaf.nl/

apennootje | 27-09-09 | 13:50

@ j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:24
Ten eerste zouden er, alleen al voor ons aller gemoedsrust, Europese afspraken moeten worden gemaakt voor criminaliteit. Landen (lees: Oost-Europa) moeten onderdanen die in andere landen zijn aangehouden, in eigen land opsluiten.
De straf zou hoger zijn, de kostprijs lager en het heeft een afschrikwekkender werking dan de tv-spotjes die ze nu in Bulgarije en Roemenië uitzenden. Alles wat gejat wordt, moet het mkb verhalen op de betalende klant.
Verder, de Antillen afstoten, criminele Antillianen een gebiedsverbod van 0031 geven, een immigratiebeleid ala de VS, geen importbruiden, een lagere contributie voor de EU, weg uit Afghanistan, ontwikkelingshulp moet alleen microkrediet geven en hulp bij grote rampen.

el mero mero | 27-09-09 | 13:48

Vreemd, zoveel corrupte PvdA-ers zijn er deze week toch niet betrapt? Is de teruggang misschien te verklaren omdat de bouw van moskee's stagneert?

leefbarbaar | 27-09-09 | 13:46

Kaan78 | 27-09-09 | 13:35 Dat is niet eens zo'n slecht idee voor Woutertje.

Fragony | 27-09-09 | 13:46

Gek he dat de PvdA wegzakt sinds Kok (inmiddels grootgraaier bij Shell en ING) met gejuich de ideologische veren heeft afgeschud.

PvdA is niet rood maar oud rose.
Een slap aftreksel met regenten in het pluche die totaal geen weet hebben van wat er in de maatschappij leeft. (Voor elk probleem is er wel een kopje thee)

Dus wat mij betreft: op naar de NUL

zuichkragt | 27-09-09 | 13:45

Blijken de beveiligers van Geert ineens PvdA te stemmen.

crankshaft | 27-09-09 | 13:44

Jelotchka | 27-09-09 | 13:34
Die bonus-cultuur is echt geen prestatieloon hoor maar zelfverrijking over de rug van de normale man.
Mocht er een bedrijf zijn die wel goed draait dankzij een topman dan zijn er denk ik weinig mensen die er wat op tegen hebben om zo'n iemand een redelijk prestatieloon te geven, maar niet miljoenen
Maar topmannen en bankiers die winsten op peil houden door bedrijfsonderdelen af te stoten maar verder weinig goeds doen die moeten geen bonus krijgen.
Dat kun je en moet je niet goed willen praten, zelfs al VVD of liberaal niet.

DGNAT | 27-09-09 | 13:44

@Phoib | 27-09-09 | 12:37
Ach, Balkje wil bést demissionair zijn tot 2012.

zak_arme_turf | 27-09-09 | 13:42

Merlot | 27-09-09 | 12:46 Naast allochtonen, ambtenaren en zieligheidsindustrie is er nog een groep natuurlijk kiezers voor de PvdA. De vertrokken Nederlanders die in het buitenland onder een strak 10% belastingtarief GS lezen. Het is in het buitenland niet altijd even gemakkelijk, en op een zware dag is GS lezen zeker een feelgood momentje. Waar zouden we zijn zonder Wouter Bos, ik geloof niet dat er iemand is die het beter kan.

Oerkoendoe | 27-09-09 | 13:39

Dr. Mabuse | 27-09-09 | 13:36
En op ontwikkelingssamenwerking?

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:37

CDA-D66-VVD gaat nieuwe kabinet worden, denk ik.

Bos Hout | 27-09-09 | 12:17

Dat denk ik ook. Andere partijen zullen niet snel met die mongeaulen van de PVV gaan regeren. Die zijn zo onberekenbaar en komen met zulke idiote ideeen dat er nooit iets kan worden besloten.

Dikke kans dus dat ze gewoon buitenspel worden gezet.

FetteBees | 27-09-09 | 13:37

Hier past maar een zeer afgewogen commentaar: hahahahaha!
*zelfbetaalde zonnebril opzet*

k-schaaf | 27-09-09 | 13:37

@ sniek | 27-09-09 | 13:35
Gek, ik kan er echt geen genoeg van kijgen.... Leve Geenstijl !

Marcus Porcius Cato | 27-09-09 | 13:37

Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04
Engeland is hard aan het afglijden.

mayor_pickwick | 27-09-09 | 13:36

CDA en VVD zullen de politiek gevoelige departementen nooit aan de PVV toebedelen.
Dus Wilders, veel succes op Landbouw, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken.

Dr. Mabuse | 27-09-09 | 13:36

Misschien kan Wouter Bos na de volgende verkiezingen PVDA veranderen in lijst Wouter Bos. Hij zal als enige de verkiezing overleven in de PVDA.

Kaan78 | 27-09-09 | 13:35

Ik ben geen fan van de PvdA,maar de stukjes op GeenStijl worden wel alsmaar zieliger... Niks beters om tegen aan te trappen?

14 is trouwens nog veel...

sniek | 27-09-09 | 13:35

gentle giant.

Bedankt voor de link.maar dit is een tegenbegroting uit 2008, betrekking hebbend op 2009.
De situatie ligt nu iets anders.

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:35

DGNAT | 27-09-09 | 13:30
Je hebt gelijk, ik had dat nooit van de VVD verwacht. Hoe kun je nou als liberale partij tegen prestatieloon zijn?

Jelotchka | 27-09-09 | 13:34

(met dank aan Phoib | 27-09-09 | 12:37)
CDA + PvdA + D66 + GL: 79 zetels evt. + CU: 86 zetels.
Meer partijen in de coalitie maar met even weinig variatie, Wilders en de SP er buiten gelaten, en een comfortabele meerderheid. Het regerende netwerk-Grijs kan er weer 4 jaar tegenaan om op het pluche te blijven, verandering tegen te houden en de gehoopte 'implosie' van de PVV wat meer tijd te geven.

Zoetwaterpanharing | 27-09-09 | 13:33

het meest treurige blijf ik die ene verspilde zetel aan marianneke thieme vinden.

mediaevilbabe | 27-09-09 | 13:32

Volgende week speelt mee in de peilingen Hero is voor de tweede keer bezopen aangetroffen, en heeft toegezegd zich vanaf nu ook in te zetten voor de belangen AAA, 500.000 zware NL drinkers laten weten, we stemmen in ieder geval niet meer op de PVV, ben benieuwd naar het effect in de peilingen, een onverwachte zetelwinst D66 of PvdA?

william7055 | 27-09-09 | 13:32

Jelotchka | 27-09-09 | 13:24
Leuk he selectief lezen.
Lees het nog eens en vergeet VVD niet over het hoofd te zien.

DGNAT | 27-09-09 | 13:30

CDA-VVD-D66 dan maar, desnoods minderheidskabinet.

Jelotchka | 27-09-09 | 13:29

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:08, hier staat weinig onzin in.
www.pvv.nl/index.php?option=com_conten...
Jammer dat het overschaduwt werd door de "hoofddoekjes belasting", wat hier niet eens instaat.

gentle giant | 27-09-09 | 13:27

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:21
D66 heeft altijd maar 1 visie gehad dat is naar de afgrond met de normale man en lang leve de bijbanenbeunhazerij en elkaar-baantjes-toeschuiven-politiek.

DGNAT | 27-09-09 | 13:27

Koning van Katoren blijft voor Cara echt D66. Misschien wel eens gelezen.
Tegenwoordig is het erg ondankbaar werk om politiek leider te zijn, daar de verschillen zo marginaal zijn. Wil je niet in de linkse of in de rechtse extremen belanden, dan blijft er weinig over dan het midden.

caravaggio | 27-09-09 | 13:26

Hier, het kapitalistische systeem is in gevaar en de PVV hobbelt lekker achter de SP aan bij een gebrek aan eigen oplossingen.
Minder macht aan de aandeelhouder en toptalent weet niet hoe snel ze weg moeten komen. De SP met de PVV in een kabinet is op economisch het grootste gevaar voor NL, groter dan CDA met PvdA.
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/24...

Jelotchka | 27-09-09 | 13:24

el mero mero

Ik ben het met je eens,maar niemand geeft me nu eens precies aan hoe we dat gaan realiseren.
Gewoon een lijstje met zinloze uitgaven zou al een stuk helpen.
Ik weet er ook wel een aamtal ( voor mij zinloos ), maar op een gegeven moment kom je dus bij de politieke keuzes.
Als we de linkse hobbies weggesaneerd hebben,blijft er nog een restbedrag over.
Waar gaan we dat weghalen?

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:24

mokum4all | 27-09-09 | 13:19

Correctie, Uruzgan niet heel Afghanistan...
Mooie theorie, praktijk zal echter anders leren. Er zijn geen volwaardige vervangers. Loze beloften, derhalve.

Ashtrey | 27-09-09 | 13:24

Phoib | 27-09-09 | 13:20
In de politiek valt niets uit te sluiten, ook al is het uitgesloten.

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:23

Phoib | 27-09-09 | 13:20
D66 heeft meer 'grote' uitspraken gedaan in het verleden, om die vervolgens zelf te breken dus reken daar niet op. Ik denk dat CDA en PvdA onderlinge verschillen gaan profileren om de niet-Wilders stem binnen te halen, omdat anders SP en D66 er met de stemmen vandoor gaan. Hey, ik noem GL niet, I wonder why...

mokum4all | 27-09-09 | 13:23

-weggejorist-

Slipsnifter | 27-09-09 | 13:23

PVDA kan haar naam beter veranderen naar PVDAA.
Partij van de Autochtone Arbeiders. Wouter (allochtone kieziers niet op PVDA stemmen) Bos moet aftreden en een figuur als Pechthold die mensen bind en met een visie komt moet aan het roer. De grootste fouten van PVDA waren.
1. Erdinc Sacan - gate. I.p.v. democratie en gezond verstand te gebruiken, hebben zij ingelaten met fraduleuze Armeense praktijken om de zwendel van Armeense maffia die zelfs ten koste van Armenie hun business proberen te behouden.
2. Wouter Bos maakt onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. Om dat kracht bij te zetten riep hij allochtonen op niet meer op de PVDA te stemmen.
3. Hij heeft een sociaal achterban en toch gaat hij azen op de asocialen (PVV achterban). Hij moet terug van het idee om van PVDA een PVV light versie te maken.
Zolang PVDA niet publiekelijk erkend dat ze fout zaten (moeilijk voor Wouter Bos om dat zonder gezichtsverlies te doen) zal het verder en verder afzwakken.
Gezien de (kuch*)bestuurlijke kwaliteiten van het partijbestuur in het verleden zie ik ze deze visie ook niet verkrijgen. Laat staan actie ondernemen om het tij te keren. Zij hebben als enige oplossing wat te stijgen op de schaal van Wilders.

Kaan78 | 27-09-09 | 13:22

@Porrello | 27-09-09 | 13:13: Oh zo. Je moet weten, ik droom ook wel eens van oneindige collectieve rijkdom en een natuurlijke sociale cohesie. Maar he, dat gaat niet meer gebeuren. Vroeger (zegge: rond de 70'er jaren) was dat nog mogelijk geweest. Vooruit denken, normen en waarden bijbrengen en goede investeringen in kenniseconomie en het wegwerken van de staatsschuld. Echter, in plaats daarvan gingen de grenzen wagenwijd open. Normen en waarden werden gepostuleerd als begrenzingen in het streven naar ultiem geluk, het individu stond voorop.
En nu, nu zitten we met een volk dat schreeuwt om meer overheid, tucht en controle. Het klinkt allemaal leuk en aardig wat je schrijft, maar met de realiteit heeft het niets van doen. En dat spijt me, dermate dat ik uit protest op Wilders stem, En dat net zo lang blijf doen tot de linkse kliek toegeeft dat ze het hebben verneukt voor de jonge generatie.

Fleauxe | 27-09-09 | 13:22

DGNAT | 27-09-09 | 13:10
Merlot | 27-09-09 | 13:07
Onderbuik | 27-09-09 | 13:07
De link die ik plaatste, was geen programma.
Het zijn standpunten, een visie zogezegd.
Aan de hand van een visie wordt beleid gemaakt, waaruit een program vloeit.
Zo gaat dat bij alle partijen, dus niets nieuws onder de zon.
Als ik moet gaan stemmen, ga ik vooral af op de visie van de partij, daar het programma slechts een middel is om de visie te bereiken.
We weten allemaal dat er van deze programmapunten niets (bijna niets) overblijft, gezien er compromissen gesloten moeten worden.
Ik stem op een partij, waarvan ik het vermoeden heb dat zij compromissen kunnen en durven te sluiten. Zonder diens visie te verloochenen. (Zie: PvdA)
Daartoe acht ik D66, met Pechtold aan het stuur, prima in staat.

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:21

@Waaligator | 27-09-09 | 13:13
D66 heeft juist aangegeven niet met de PVV te willen. Tenzij ik een bericht heb gemist dat ze daarop terug zijn gekomen...

Phoib | 27-09-09 | 13:20

Ja, zijn er nog mensen die dat echt vreemd vinden ? Vroeger lazen de socialisten alleen de Volkskrant of Trouw, maar met de komst van internet zijn die schellen inmiddels wel van de ogen gevallen. Het zal zeker zo zijn dat sommige azijnbode lezers per ongeluk ineens op niet linksch politiek gefilterde sites uitkomen als de Telegraaf, Elsevier, of nog veel erger, Geenstijl. En dan ineens wel geconfronteerd worden met het wel en wee van de rechtschapen mensen waarop ze stemmen.

Nu heeft elke partij natuurlijk wel zijn Hero Brinkmans of Tara Singh Varma's, maar bij deze nog even mijn lijst met lievelings PvdAérs van het afgelopen jaren:

The socialist hall of fame:
1 - Evelien Herfkens, corrupte Assistant Secretary General van de VN, maakte zich sterk voor huursubsidie ontwikkelingshulp aan het eiland Manhattan.
2 - Guusje ter Horst, ontslaat Agenten wegens rijden onder invloed, maar dat geldt natuurlijk niet voor haarzelf als ze zelf eens aangehouden wordt.
3 - Aleid Wolfsen, Burgemeester te Utrecht, "De pers mag alleen schrijven over mij als ik het goed vind".
4 - Paul Tang, parlements lid, het Prinsjesdag lek 2009, "Neeeee, zo ben ik niet heurrr".
5- Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze, "De democratie werkt als IK vind dat het werkt".
6 - Bert Kersten, gedeclareerde van Limburg, 70.000 Euri en daarnaast werkzaam in de vastgoed-consultancy.
7 - Sascha Baggerman, Gedeputeerde van Noord-Holland symbolisch afgetreden in het Harry Borghouts fiasco en daarna, eigenlijk NOG symbolischer, weer aangetreden, Oh ja, en ook nog een gratis masteropleiding van 50.000 Euro.
8 - Rob Oudkerk, erg begaan met het noodlot van jonge oost europese vrouwelijke politieke vluchtelingen, werkend aan de Theemsweg.
9 - Jacqueline Cramer, altijd solidair met Terroristen en inbrekers.

Waarom staat Vogelaar er niet tussen ? Welnu, alleen maar incompetentie en wereldvreemdheid was geen criterium in deze lijst. Jami mag er ook niet op want die had kritiek op de Islam en dat is alleen in de ogen van de PvdA verwerpelijk.

Ben ik er nog een paar vergeten ? Meld het mij. Op naar de NUL zetels !! Uw altijd toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 27-09-09 | 13:20

Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04
Schokkend, echt schokkend. Dat het proces al zo ver en onontkoombaar is, geen woorden voor.

Jelotchka | 27-09-09 | 13:20

Tot nu toe heeft in het kabinet alleen de PvdA gezegd dat eind volgend jaar alle troepen weg moeten zijn uit Afghanistan. Houd Bos dat vol, dan gaan ze hiermee zetels winnen, denk ik.

mokum4all | 27-09-09 | 13:19

En dat zijn er 14 teveel.
Blijkbaar zijn er nog steeds lieden die PvdA stemmen omdat ze denken dat de PvdA nog steeds een Arbeiders partij is en geen Allochtonen partij.

Moi2 | 27-09-09 | 13:19

mick jagger | 27-09-09 | 13:15
Daar komt men waarschijnlijk pas achter als hij ook moet gaan regeren. Implodeert er weer een kabinet.

Onder Wijzer | 27-09-09 | 13:19

Fragony | 27-09-09 | 13:16
Labour is PVDA op steriods

DGNAT | 27-09-09 | 13:18

wakkere_nederlander | 27-09-09 | 13:10 Zou eerder zeggen dat politieke correctheid Engeland in een ijzeren greep heeft. Belachelijk land is het geworden labour is echt een opgevoerde PVDA, maar dan met de extreem totalitaire trekjes van Ernst Hirsch Ballin.

Fragony | 27-09-09 | 13:16

-weggejorist-

Slipsnifter | 27-09-09 | 13:16

Waaligator | 27-09-09 | 13:13
Lol
D66 en CU, vrijzinnig tegen orthodox

DGNAT | 27-09-09 | 13:15

Heb van die Pechtold nooit iets anders gehoord dan foeteren op anderen.
Inplodeert vanzelf straks. Geen visie, geen oplossingen, alleen een grote bek.

mick jagger | 27-09-09 | 13:15

@Rector Reflector | 27-09-09 | 13:04
is dat E-book trouwens ook in het Arabisch ? Pechtold kennende vast wel, de rat.

Onderbuik | 27-09-09 | 13:15

-weggejorist-

Slipsnifter | 27-09-09 | 13:15

CDA wordt weer de grootste partij. Het is bijna niet voor te stellen maar Balkenende is het beste wat politiek Den Haag te bieden heeft op dit moment.

Onder Wijzer | 27-09-09 | 13:15

@Fleauxe | 27-09-09 | 12:52
Hahah ja is een beetje idealistisch. Ik wacht nog steeds op de "Dutch Dream". Het Dubai van Europa. Het land van de onbegrensde mogelijkheden en een kleine, maar doeltreffende rol van de overheid. En daarvoor zijn we nog lang niet liberaal genoeg.

Porrello | 27-09-09 | 13:13

Phoib | 27-09-09 | 12:37

In heel uw lijst zit maar één haalbare kaart: CDA + D66 + VVD + CU: 76 zetels.

Dit worden ellenlange formatiebesprekingen, zegt u?
Ik denk dat we er helaas na 2 maanden uit zijn met deze voor de VVD suïcidale combinatie.

Waaligator | 27-09-09 | 13:13

Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04
Dan kun je net zo goed alle moslims oppakken wegens belediging van het christendom en jodendom.
Een moslim accepteert de koran immers als heilig boek (anders ben je geen moslim).
En de koran gaat in hoge mate over het beledigen/discrimineren/vervolgen van christenen en joden (en vrouwen en homo's en hindoes en boeddhisten).

Merlot | 27-09-09 | 13:12

Rechts zal helaas nooit zegevieren in dit land, daar zijn de meeste te laf voor.

Barbatruuk! | 27-09-09 | 13:12

@ j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:08
Geld dus ?
Snijden in zinloze uitgaven waar de Nederlander zelf niets aan heeft ?
Of is dat egocentrisch of misschien zelf wel nationalistisch ?

el mero mero | 27-09-09 | 13:11

Waarom moet mooi nieuws (PvdA 14 zetels), direct worden gevolgd door misselijkmakend nieuws Dhimmy 66 24 zetels) ??

McPhart | 27-09-09 | 13:11

Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04
Engeland is het nieuwe Mekka van Europa.
De Islam heeft dat land in een ijzeren greep.
Dat zie ik niet goed komen omdat er daar niemand als Wilders (mogelijk) is voor het gezonde tegenwicht.

wakkere_nederlander | 27-09-09 | 13:10

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:04
Ow dat is zon mooi stukje tekst waarin staat dat we moeten investeren in onderwijs, in ''de toekomst'' en nog veel meer van die andere holle frasen.

DGNAT | 27-09-09 | 13:10

Ik vind het vooral zeer triest dat Wilders de enige is op wie we kunnen stemmen als het gaat om het aanpakken van bepaalde problemen. Eerlijk gezegd blijf ik nog liever thuis, maar ja, dan heb je helemaal niets meer te zeggen.

knutsel | 27-09-09 | 13:09

Zijn er ook reaguurders die zelf al een soort oplossing hebben voor de problemen waar we nu voor staan?
Het gaat nu voornamelijk om de poppetjes,maar alle poppetjes zullen de komende jaren dezelfde problemen gaan tegenkomen.
Het gaat om geld,geld en nog eens geld.
Politieke kleur maakt op een gegeven moment niet meer uit.
Het gaat om de gave om een land door de penarie te loodsen en daarbij duidelijk aan te geven wat er aan de hand is.
Wie dat dan ook is,maakt me niet uit.
Als ik maar weet waar we aan toe zijn.

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 13:08

.. 14 .. geweldig nieuws !

lijkt mij duidelijk dat dit kabinet binnenkort word opgeblazen, want nog langer deelnemen aan deze 'missie' kost nog veel meer van die heerlijke pluche zetels.

nachtschilder | 27-09-09 | 13:08

D66, wauw, en ik maar denken dat die partij eindelijk opgeheven zou worden.
Wie heeft dit verschrikkelijke beest dat D66 heet ontwaakt?
www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c

Lord_Crapsalot | 27-09-09 | 13:07

@Rector Reflector | 27-09-09 | 13:04
toch raar he dat zo iemand als Pechtold die elk momentje media aandacht pakt, er nog steeds niet in geslaagd is duidelijk te maken waar zijn partij voor staat.

Onderbuik | 27-09-09 | 13:07

Rector Reflector | 27-09-09 | 13:04
Zullen we eens gaan checken hoeveel van die kiezers die die 24 peilingzetels vormen, er op D66 stemmen vanwege dat programmaatje?
En hoeveel vanwege Tege-Wilders?
Kun je lachen ....

Merlot | 27-09-09 | 13:07

OMGWTF@Stir Glenfarclas II | 27-09-09 | 13:04: Check die naam, dat zijn Nederlanders volgens mij.

Fleauxe | 27-09-09 | 13:07

Als de uitkomst op verkiezingen.wetellenaf.nl/ klopt wordt het geen coalitie maar gewoon een één-partij regering.
De uitkomst op deze site zal wel enigszins vertekenend zijn omdat het een gettogether is van ontevreden burgers maar waar die Maurice de fophond zijn cijfertjes vandaan tovert is mij echt een raadsel.
Vingers: wie is ooit geïnterviewd door de TNS NIPO?
Ik niet i.i.g. en ik ken ook niemand die dat wel is.

wakkere_nederlander | 27-09-09 | 13:06

Lucifer | 27-09-09 | 13:00
Jawel, ze zijn tegen Wilders.
Reactionair dus.
Extreem-reactionair, mag je wel zeggen.

Merlot | 27-09-09 | 13:05

Het wordt ook eens hoog tijd dat er wat columnisten los gaan op die holle teut van D66.

DGNAT | 27-09-09 | 13:05

Dat D'66 steeds maar klimt in de peilingen, is voor mij geen verrassing. Alle kwallen van de verschillende partijen die verliezen, lopen over naar het "pragmatische" kwallenreservaat bij uitstek: D'66. Nog nietszeggender en ruggengraatlozer dan het CDA, het CDA zonder C.

Waaligator | 27-09-09 | 13:04

De foto van JeePee en Michelle laat duidelijk zien dat onze MP daar een hoogtepunt bereikt terwijl Michelle hem onder z'n ballen zit te kietelen!
Dat betekent opnieuw Nederlandsche troepen naar Afghanistan.

Frederik Puntdroad | 27-09-09 | 13:03

@Lucifer | 27-09-09 | 13:00
inderdaad.
O ja ze willen beter onderwijs, (nog een keer het onderwijs veranderen?) en een gekozen burgemeester. (proest).

Onderbuik | 27-09-09 | 13:02

@juriste | 27-09-09 | 12:49: Ho Ho, wil je nu beweren dat mevrouw Singh Varma liegt!?
Pas maar op, straks komt Sam Pormes je beschieten, en komt Herman Meijer het plafond van de kinderkamer witten.

Fleauxe | 27-09-09 | 13:02

Vroeger was er een gevleugelde uitspraak van Napoleon: Wie van de paus vreet, crepeert eraan.

Voor de Nederlandse politiek geldt: wie met het CDA neuqt (door er een coaltitie mee aan te gaan), crepeert er (minstens tijdelijk) aan: in het verleden: D'66, VVD, LPF en nu de PVDA. Dus Wilders, als je politiek wilt overleven, NOOIT een coalitie aangaan met het CDA.

Het CDA hult zich in een mantel van nietszeggendheid die het onzichtbaar maakt, zodat alle rancune van het electoraat over de gevoerde politiek overslaat op eender welke coalitiepartner. En als je die CDA-smeerlappen aanraakt, blijken ze drager te zijn van een uiterst besmettelijke soa waardoor je meteen je leven riskeert. Nooit doen dus.

Waaligator | 27-09-09 | 13:01

"D66 heeft met 24 zetels de hoogste score in veertien jaar en is de derde partij van dit land."
*rilling langs rug lopen voelt.....*

C. M. Carlier | 27-09-09 | 13:01

24 zetels D66??? Waarom dan, die hebben niet eens een programma of standpunten.

Lucifer | 27-09-09 | 13:00

juriste | 27-09-09 | 12:49
Dat kan wel kloppen.
De NSDAP was destijds ook de partij voor jonge gezonde mensen.

Merlot | 27-09-09 | 12:58

volgende kabinet is cda+vvd, die voor hun begroting parlementaire steun krijgen van de pvv, evt. d66.

cumshaft | 27-09-09 | 12:58

Merlot | 27-09-09 | 12:46

Neosocialisme betekent onder meer ervoor zorgen dat financiële markten de grote meerderheid van de mensen dienen, in plaats van omgekeerd.
Which reminds me: www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...

Ashtrey | 27-09-09 | 12:57

juriste | 27-09-09 | 12:49
Wenst u aangesproken te worden met majesteit?
...

Rector Reflector | 27-09-09 | 12:57

Kijk, de nieuwe generatie spreekt: www.youtube.com/watch?v=jIJPoVSAlzw
Veel succes Pechtold, ga maar lekker redelijk zitten zijn met dergelijk tuig.
-
Kudo@ DGNAT | 27-09-09 | 12:54

Fleauxe | 27-09-09 | 12:57

juriste | 27-09-09 | 12:49
D66 is een partij van hoge ambtenaren, rechters, advocaten, directeuren, bankiers etc.
Kortom de belichaaming van de elite.
Allerminst een normale afspiegeling van het normale volk.
En iedereen die de PVV en D66 in 1 zin zetten(deze telt niet) heeft geen verstand van politiek.

DGNAT | 27-09-09 | 12:54

juriste | 27-09-09 | 12:49
Je bedoelt de islamofiele worteleters die geen geld hebben voor een auto en daarom anderen willen belasten?

Jelotchka | 27-09-09 | 12:53

@Porrello | 27-09-09 | 12:51: Waarom toch D66? Heb je niet gezien hoe D66 in het verleden is omgesprongen met het landsbelang? *naar Vieziepoes van der Laan kijkt*

Fleauxe | 27-09-09 | 12:52

@fuckje 12:39. Ik begrijp die juriste wel. Zolang we nog moeten kiezen voor vertegenwoordiging buiten onszelf, zou ik zelf ook eerder kiezen voor Alexander dan voor Geert. Maar dit alleen in het geval dat de problemen te overzien zijn, bijvoorbeeld een miljardje min of meer voor gezondheidszorg, een miljardje min of meer voor ontwikkelingssamenwerking, etc. De reden waarom ik echter nu nooit voor Alexander zou kiezen is omdat hij geen problemen ziet die een groot gedeelte van de mensen wél zien. Je kunt m.i. geen goede vertegenwoordiger zijn als je vanuit een moreel-ethisch superioriteitsidee glashard beweert dat er geen problemen zijn.

knutsel | 27-09-09 | 12:52

VVD-D66-PVV, lekker liberaal met een rechts-nationalistisch sausje.

Porrello | 27-09-09 | 12:51

ethan_joy | 27-09-09 | 12:31
Dat is de vraag inderdaad. Denk dat hij zo verliefd is op Marokkanen dat hij maar geen antwoord gaf, best wel strak voor een minister.

Jelotchka | 27-09-09 | 12:50

onbegrijpelijk (en ook eigenlijk weer niet) dat er zoveel op de inhoudsloze Alexander Pechtold stemmen. Het enige wat hij roept is dat Geert Wilders niet deugt. Pechtold parasieteerd alleen maar op Wilders, en verbloemt zo dat zijn partij in wezen geen echte ideeën heeft.

Onderbuik | 27-09-09 | 12:50

D66 is inderdaad wel wat ver verwijderd van het gewone volk, maar het volk wordt steeds hoger opgeleid, zodat er m.i. een tweescheiding ontstaat in de maatschappij tussen de zieken en niet-zieken. De SP is de partij voor de zieken en bejaarden in verpleeghuizen, maar die stemmen meestal zelf niet en dan krijgt het CDA hun stem. Groen Links is de partij voor de jonge gezonde mensen.

juriste | 27-09-09 | 12:49

Dit wordt natuurlijk een coalitie van SP, dierenpartij, GL, D'66, PVV, CU, ouderenpartij en de VVA. Simpel toch?

landlopertje | 27-09-09 | 12:49

Oerkoendoe | 27-09-09 | 12:45
Als je geen ambtenaar, extreemlinkse activist, uitbater van een windmolen-BVtje of hoofddoek bent, dan ben je wat Lenin een "nuttige idioot" noemde (apocrief maar wel leuk).

Merlot | 27-09-09 | 12:49

De PvdA heeft trouwens nog steeds haar natuurlijk grootte niet bereikt, denk ik.
Dat zijn er door hun eigen beleid ondertussen wel héél veel geworden:
- stemgerechtigde allochtonen
- ambtenaren
- zieligheidsindustrie.
Als ik het optel, op dit moment zo'n 12 zetels.

Maar als het neo-socialisme* eenmaal aan macht begint in te boeten, vooral achter de schermen (departementen, media, raden, schappen, commissies, stuurgroepen etc), dan zal dat snel minder worden.
Het natuurlijke percentage van roofdieren in een populatie is immers niet hoger dan 2%.
3 zetels dus (let wel, alles bij elkaar, ook SP en GroenLinks).
Alles wat er boven zit, heet "verstoord evenwicht" en zal uiteindelijk door natuurlijke tegendruk gecorrigeerd worden.

* neosocialisme: subdemocratisch gedachtegoed dat de eigen elites, plus de door hen in stand gehouden onderklassen privilegieert.

Merlot | 27-09-09 | 12:46

fuckje | 27-09-09 | 12:39
Zoals de juriste zegt dat lijkt haar wat, dat is haar persoonlijke voorkeur. En haar opleiding heeft er niks mee te maken.
OT:
CDA + PvdA + D66 + GL: 79 zetels.
CDA + D66 + SP + GL: 80 zetels.
CDA + PvdA + D66 + SP: 81 zetels.

sjef van oeckel | 27-09-09 | 12:46

elke colaitie is OK, zolang partijen die vreselijke PVV maar buitensluiten. Het land moet nog wel een beetje beschaafd blijven tenslotte

jeroentjegouda | 27-09-09 | 12:45

Tja,en als het echt verkiezingsdag is,gebeurt er weer wat heel anders, want genoeg mensen zullen nog het verstand hebben om niet op Geert te stemmen,uit schaamte of omdat ze toch niet zo dom zijn.
Lekker combinatie,gristenen en Wilders,rechtstreeks terug naar 1952,hoera,hoera,hoera.

captainobvious | 27-09-09 | 12:45

Wouter! Wouter! Kom terug! Mijn stem heb je hoor!

Oerkoendoe | 27-09-09 | 12:45

Geweaun helemaal niet meer stemmen. Valt het vanzelf om.

Albert K. | 27-09-09 | 12:45

Ik denk dat het CDA-VVD-D66 wordt maar hoop het allerminst, de elite zal er alles aan doen om op het pluche te blijven zitten.

DGNAT | 27-09-09 | 12:45

@ padjakker deluxe | 27-09-09 | 12:31
Je stelt iets als zekerheid, maar ontkracht je eigen stelling in dezelfde zin.
De PVV-achterban afdoen als domme tokkies is een bekende linkse holle frase, welk niveau jij helaas ook niet ontstijgt. Je generalisaties zijn ook aandoenlijk. Wel kudo’s dat je dat in 3 zinnen weet te proppen.

Fijnstoffer | 27-09-09 | 12:44

Nah 14 nog maar?
Zijn er dan nog maar zo weinig menschen die geloven dat problemen zichzelf oplossen? Of zijn er eindelijk menschen die het zat zijn hun loon af te staan aan onderontwikkeld volk wat tot hun dood moeten worden voorzien van andermans verdiensten?

Nu maar hopen dat D666 de achterban van de pvda andersch gaat aanpakken.

KeurMeester | 27-09-09 | 12:44

Mag dat gristengebeuren ook een onsje minder graag? Bible belt zit natuurlijk vol hondstrouwe stemmers maar dat achter-de-voordeur-gekijk moet nu toch ook maar eens over zijn. Religie en politiek moet/hoort gescheiden te zijn!

Jippie | 27-09-09 | 12:43

De aankomende coalitie heeft dus 55 (28+27) zetels...

Maar dit huidige kabinet naar huis: +1
Vallen, nieuwe verkiezingen, en een nieuw coalitieaccoord + eerste acties duren precies even lang als de 20 commissies - die toch niets voor elkaar krijgen en gaan wachten tot na de verkiezingen.

zaterdagavond | 27-09-09 | 12:42

Tja, in een democratie krijg je wat je verdient he. Omgekeerd werkt dat dus blijkbaar ook zo.

Charles Bronson .32 | 27-09-09 | 12:42

Veertien? Which means dat, uitgaande van een kiesdeler rond de 65.000...
Er iets meer dan 900K electoraat is bestaande uit: BKen, informasieblinden, schijnhooghouders, en ander tuig zich binnen deze contreien vertoeven. Nee, onmogelijk, dat moeten er meer zijn...
*.......!?*

Ashtrey | 27-09-09 | 12:41

Phoib | 27-09-09 | 12:37
Dank, mooi scriptje heb je daar in elkaar geflanst.

Nietvoordekat | 27-09-09 | 12:41

Phoib | 27-09-09 | 12:37
Goed gedaan. Kan nog van alles gebeuren met de aantallen maar met deze cijfers zit je waarschijnlijk goed met CDA + PvdA + D66 + VVD. Gaap.

mokum4all | 27-09-09 | 12:39

CDA-VVD-PVV heeft wel de voorkeur bij het CDA, VVD en PVV lijkt me. De geschiedenis leert ons dat het CDA en de VVD altijd goed kunnen opschieten, en Wilders is gewoon een feit waar ze niet omheen kunnen. Ook hier geldt dat het CDA zich zeer makkelijk kan mixen met een aantal verschillende politieke stromingen. Met de PvdA zijn ze links, en met de VVD lekker rechts. Hopelijk met Wilders erbij kunnen we eindelijk dat immigranten vraagstuk aanpakken zonder pussyfooting around zoals de afgelopen 20 jaar. De andere wat belangrijkere posten zal Wilders wellicht overlaten aan de wat meer ervaren jongens bij het CDA en de VVD.
/
Om een wat vluchtige coalitie te realiseren, wat CDA-VVD-PVV zal zijn, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden onderling. Het regeerakkoord zal dan ook veel tijd in beslag nemen, de formatie gesprekken zullen ook lang duren. Meer zal het niet zijn, het is voor de PVV een enorme blunder als ze niet mee regeren, Wilders zal dan ook flink moeten werken aan de collegiale verhoudingen tussen PVV-CDA en PVV-VVD.
/
Maar, mocht dat kabinet er komen, dan zal de rechtse kiezer goed vertegenwoordigd zijn. Dit zou dan misschien een soort van verlate CDA-VVD-LPF kabinet zijn, waarbij dat zelfde electoraat weer bij elkaar komt, dit keer bij de PVV. Grappig is wel, dat men toen de LPF ultra-rechts noemde, en haar niet wilde erkennen of toelaten als partij in de kamer. Misschien dat van uitstel van een rechts kabinet als CDA-VVD-LPF, de tegenstanders van de LPF zichzelf in de vingers hebben gesneden. Nu krijgen ze waarschijnlijk een nog veel rechtser kabinet ervoor terug. Met een kabinet als CDA-VVD-PVV zal ironisch genoeg links wensen dat Pim Fortuyn nog leefde.

Lord_Crapsalot | 27-09-09 | 12:39

@juriste|12:34
Ga u schamen voor:
- uw nick
- uw opleiding
- uw onzinnige comment. U slaat nergens op.

fuckje | 27-09-09 | 12:39

padjakker deluxe | 27-09-09 | 12:31
D66 bestaat uit camerameppende rechters, dronken fractievoorzitters die in de tram zitten.....
Whats the difference
Al dat academische geneuzel van die intellectuelen komen we ook geen steek verder mee...
Dat zijn zakkenvullers die de normale-mans problemen niet kent....

DGNAT | 27-09-09 | 12:39

De stijging voor D66 is weer typisch een voorbeeld van de ontwijk- en vooruitschuif mentaliteit, nu van de kiezer, die geen duidelijk standpunt durft in te nemen en durft te kiezen voor knopen door te hakken, maar liever laf afwacht tot de problemen zichzelf gaan oplossen. Wat natuurlijk niet gebeurt, ze worden alleen maar erger.

E.Colli | 27-09-09 | 12:38

"PVV is de grootste op andere sites met een poll."

en sites met een poll zijn natuurlijk een prima afspiegeling van de nederlandse bevolking..

Scatcat | 27-09-09 | 12:38

-weggejorist-

Phoib | 27-09-09 | 12:37

Wat een onzin man. De media manipuleert de uitslagen. PVV is de grootste op andere sites met een poll.

Draconian | 27-09-09 | 12:36

@ethan_joy | 27-09-09 | 12:31
Dat las ik ook al ja. Visionaire reactie van van der Laan: 'dan is het zaak deze twee groepen [autochtonen die hun buurt zien verloederen en alleen maar gemeenschapgeld naar projecten voor allochtonen zien gaan vs. kereltjes van elf die dreigen auto's in de fik te steken als ze niet meer geld krijgen] zoveel mogelijk naar elkaar toe te brengen in plaats van van elkaar af te drijven'.

Nee met Eberhard komen we er wel...

padjakker deluxe | 27-09-09 | 12:36

Voor de langere termijn: Weg met de parlementaire democratie, het schijnhuwelijk tussen volk en vertegenwoordiging. Ik wil directe democratie.

knutsel | 27-09-09 | 12:35

en straks stemt de grootste groep weer CDA, zoals altijd. Deze keer om geen Wilders als PM te krijgen. Zucht.
(Nog een voorspelling: D66 loopt terug tegen de verkiezingen omdat meer mensen in gaan zien dat Pechtold verbaal goed is maar geen mening heeft of eentje die ze niet aanstaat, en de SP gaat er nog wat bij winnen, gewoon, omdat het kan)

mokum4all | 27-09-09 | 12:35

D66, Groen Links en VVD. Dat lijkt me wel wat. Pechtold als Minister President en Femke als vice-premier.

juriste | 27-09-09 | 12:34

@gentle giant | 27-09-09 | 12:30,
Amen!

Joost Maghetweten | 27-09-09 | 12:32

@Fijnstoffer | 27-09-09 | 12:28
D66 heeft een van de grootste leden aantallen van alle partijen, misschien zelfs het grootste aantal maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat ze meer dan voldoende capabele kandidaten uit de eigen achterban kunnen halen want D66 staat er niet om bekend domme tokkies aan te trekken. De PVV daarentegen gaat heel wat meer problemen krijgen, die komen zelfs bij 9 zetels al aanzetten met alcoholisten, vrouwenmeppers en kamerleden zonder opleiding.

padjakker deluxe | 27-09-09 | 12:31

Max Pam heeft zojuist ook niet bijgedragen tot herstel van de PvdA, zoals hij Guusje neerzette.... aangeschoten in een politiefuik!

fuckje | 27-09-09 | 12:30

Een groot gedeelte van het kiezersvolk stemt dus op D66.
Nou, dan verandert er helemaal niets dus.........

kwark001 | 27-09-09 | 12:30

Én schitterend weer, wat wil een weldenkend mens nog meer!

gentle giant | 27-09-09 | 12:30

Mmmm. 14 zetels is nog wel veel voor een partij die de laatste 35 jaar niet veel heeft gedaan voor de bevolking van 0031. Regeren zonder draagvlak is tegen de democratische regels volgens sommige. Zie in welke slechte situatie wij ons thans bevinden.

Contra | 27-09-09 | 12:30

Het CDA was vorige week ook al één fictieve zetel groter dan de PVV. Deze week zijn ze allebei een zetel gezakt. Niks stuivertje wisselen dus.

De Heilige Jigzoz | 27-09-09 | 12:29

d66-vvd-GL-CDA. CDA alleen voor het volume. Voor de rest een liberaal kabinet.

Brandje | 27-09-09 | 12:29

@Darth Vapor | 27-09-09 | 12:00
Ik tel er 72 en dat is niet genoeg, of ze moeten de gristenfundies erbij gaan halen en dat zie ik niet gebeuren met de VVD en PVV in dezelfde coalitie. Enige realistische combinatie is dus CDA-PVV-D66, maar ook dat gaat denk ik problematisch worden want D66 is niet direct dikke vriendjes met de PVV. Sowieso wordt elke coalitie met CDA en VVD erin een lastige zaak want het CDA was niet bepaald gecharmeerd van de motie van Rutte en voorspelde ter plekke al een extra 4 jaartjes oppositie voor de VVD.

Misschien VVD-PVV-D66-PvdD-SGP-Verdonk dan maar? Daar zit maar een heel miniscuul vleugje links in... Moeten de splinters nog wel een zeteltje of 2 winnen natuurlijk, en dan mag van der Vlies wel minister van jeugd en gezin worden :-P

padjakker deluxe | 27-09-09 | 12:29

D66 van (links??) kereltje Pechtold gaat het nog moeilijk krijgen. Groeien van 3 naar 24 zetels; daar komen ongelukken van. Hij moet alle PvdA-vluchtelingen/baantjesjagers/graaiers gaan opvangen.
"Dat komt er nou van", meneer Pechtold, met al uw populistische praatjes zonder oplossingen. En heeft u nu al een uitvlucht verzonnen voor uw rol in de Leidse bodemsaneringsfraudezaak? Wordt wel tijd.

Fijnstoffer | 27-09-09 | 12:28

En wie gaat er nou op kereltje Pechtold stemmen , dat mannetje zonder ruggengraat, die de Armeense genocide ontkend , om zo Turkse stemmen te winnen.
Een stem op D66 is eigenlijk nog erger dan stemmen op de PvdA.

kuifje. | 27-09-09 | 12:28

@Hakkepof. Na het zien van zomergasten met het Kereltje kreeg ik de indruk dat D66-kiezers een soort van hoogopgeleide quasi-kosmopolitsche luchtfietsers zijn die het ontluisterend vinden als iemand alleen maar van spruitjes houdt. Niet echt getuigend van enige realiteitszin, iets met poten en klei enzo.

knutsel | 27-09-09 | 12:27

Liefst rood/rood/rood voor deze loepzuivere liberaal.
Genadestoot voor het socialisme.
Niemand meer om zich achter te verbergen.
Niemand meer om de schuld te geven.

Merlot | 27-09-09 | 12:27

Logisch, wie nou nog op de PvdA ( of een andere partij van de linkse kerk) stemt , die stemt op nog meer gelukszoekers, geen echte oplossingen op het gebied van integratie problemen ( en veel meer subsidies en miljoenen in een bodemloze put van linkse hobby's) en op een minister van financiën die de staatsschuld enorm heeft laten oplopen.

kuifje. | 27-09-09 | 12:25

-weggejorist-

Beefcake!! | 27-09-09 | 12:25

D66! toppers!

Floris2202 | 27-09-09 | 12:25

ah zou nu eindelijk de revolte ingang gekomen zijn ? :))

weedo | 27-09-09 | 12:25

zozo 14 toch nog!

nijdigenoorderwind | 27-09-09 | 12:24

CDA - PVV - VVD
En dan maar hopen dat de eeuwige dwarsliggers van D66 niet nodig hebben.
D66 presteert niks en zegt niks, maar staat altijd vooraan te kakelen.

Hakkepof | 27-09-09 | 12:23

Ghêhe!

The girl right here. | 27-09-09 | 12:23

@Bos Hout | 27-09-09 | 12:17
Ik hoop het. Als die debielen bij de PvdA maar snel oprotten. En de PVV... Ach de PVV..... die mogen lekker blijven blaten vanaf de zijlijn. Je moet er toch niet aan denken dat die echt zouden moeten regeren?

Dom blontje | 27-09-09 | 12:22

Mag werkelijk hopen dat ze hoogstens nog 14 zetels overhouden

Tobi | 27-09-09 | 12:21

Goh, 14 zetels nog maar. Hoe zou dat nu toch komen? Heeft iemand misschien een idee?

Het_Genie | 27-09-09 | 12:21

PVV VVD CDA. Het is nog maar de vraag of PVV goede bestuurders kan leveren maar de toon is gezet, is hoe dan ook Blond-I met Wilders als stuwende kracht.

Fragony | 27-09-09 | 12:20

* zoekt brochures over emigreren *

Hapax | 27-09-09 | 12:19

"Thieme & Verdonk allebei 1."
Klopt niet. Thieme staat op 2 zetels, niet op 1.

MAD1950 | 27-09-09 | 12:19

PvdA faal!

Liberty Wolfe | 27-09-09 | 12:19

CDA-D66-VVD gaat nieuwe kabinet worden, denk ik.

Bos Hout | 27-09-09 | 12:17

PVV en SP voor een nationaal-socialistische regering mhoehaha.

knutsel | 27-09-09 | 12:15

Bodde | 27-09-09 | 12:11
Die hebben samen 54 zetels, zoals het er nu voorstaat. Moet heel wat gebeuren voor die aan de macht komen.

Nietvoordekat | 27-09-09 | 12:15

Having fun? | 27-09-09 | 12:10
De PVV heeft er vroeger ook minder voorgestaan (op het moment hebben ze 9 zetels in de TK). Het speelveld kan nog veranderen...

Hoewel ik toch echt hoop dat het CDA deze keer niet in de regering komt. De partij zonder ruggegraat heeft lang genoeg de dienst uitgemaakt.

Nietvoordekat | 27-09-09 | 12:13

Dat wordt dan een minderheidskabinet want de Balk onderhandelt net zo lang tot dat de formatie mislukt en uiteindelijk blijft ie gewoon zitten.
En gaat ie weer uitstellen en uitstellen.

zeg maar jansen | 27-09-09 | 12:13

Balkenende kan met een beetje hulp van Koningin Beatrix en extra miljoenen donaties van de Postcode Loterij aan het Clinton fonds ook naar de VN voor een hoge functie net als Prinses Maxima. Verhagen heeft al gezegd dat Nederland de VS zal steunen met troepen in Afganistan, dus daarmee scoort Balkenende ook punten. Maxima zorgt er voor dat de bankenwereld meer macht krijgt in de ontwikkelingslanden en dat de arme sloebers ook geld kunnen lenen.

juriste | 27-09-09 | 12:12

links en rechts houden elkaar in evenwicht waardoor het CDA helaas in het centrum van de macht kan blijven. Dit betekend dat er komende jaren helaas niets gaat veranderen. Ik hoop echt op een VVD, D66, GL coalitie :)

Bodde | 27-09-09 | 12:11

Verkiezingstijd wordt echt een spektakel. Win or lose, het moge duidelijk zijn welke partij hier ondertussen het beleid maakt.

Nietvoordekat | 27-09-09 | 12:11

CDA VVD PVV, maar dat zijn er maar 72

Having fun? | 27-09-09 | 12:10

Misschien moeten SP, VVD en PVV het maar eens gaan proberen.
Vind Mark Rutte het nu beter doen dan de laatste jaren. Agnes Kant is welliswaar geen Marijnissen, toch, al met al kan het minder.
Zal wel geen fraaie coalitie zijn, maar ben er van overtuigd dat het beter is dan wat er nu op het pluche zit. Hoop wel dat WIlders dan wat minder raaskalkt over moslims.

Prins_Hendrik_1 | 27-09-09 | 12:10

Fall and rise van de arbeiderspartij die geen arbeiderspartij meer wilde zijn. Maar een partij voor en door een kleine innercrowd. En vooral een migrantenpartij. "Intellectuelen" voor analfabeten. En de gewone hollandse autochtoon moet niet zeuren. Tja dat krijg je dan.

ad melkert | 27-09-09 | 12:09

Als de PVV regeringsverantwoordelijkheid zou krijgen,zou het ook zeer impopulaire maatregelen moeten nemen.
En dus ook rap teruggaan in de peilingen.
Politiek is gewoon het verdelen van welvaart/armoede.
Het gaat vrijwel altijd om geld.

j. van den berg4137 | 27-09-09 | 12:08

PVDA fuseert met SP en GL. Daarna verder met CDA. Dus geen veranderingen alleen nóg linkser.... :-(

Mauguio | 27-09-09 | 12:07

CDA moet het hebben van bejaarden die altijd CDA stemmen en blijven stemmen.
PVV stemmers zijn mensen die serieus weten waarom ze PVV stemmen.

wazapetaza | 27-09-09 | 12:06

Hè, eindelijk een nieuw topic. Mag ik nu zeggen dat Obama een negerT is. Ja dat mag ik.

LoopseTeef | 27-09-09 | 12:06

@mezelf eerst even je eigen tekst lezen, dan ok klikken, zie je zo'n domme spelfout voordat de server ermee aan de haal gaat :S

panadol | 27-09-09 | 12:06

Kijk zo gaat dat nou, hogmoed komt voor de val...

draak | 27-09-09 | 12:06

Nog even en dan zijn er precies genoeg stoeltjes over voor de pvda-mongeaulen die nu zitting hebben in vak K. Kunnen ze mooi 4 jaar boete doen voor hun wanprestaties nu, maar daar zullen ze zoals het Nederlandse socialisten betaamt ook wel te slap voor zijn.

CynicalBastard | 27-09-09 | 12:06

14 zetels !! Op naar de 0 zetels en een bestaansrecht verbod OPROTTEN Partij Voor De Allochtonen .

klasos1967 | 27-09-09 | 12:06

Volgens die aftelpagina krijgt Geert zo'n 80% van de stemmen, dan heeft ie alleen kereltje Pechtold nog maar nodig voor de administratie en het halen van de koffie.

zeg maar jansen | 27-09-09 | 12:06

Zie het dan nog maar bestuurbaar te houden, met een dergelijke uitslag.
Dit is een treurig scenario, alhoewel de schade op links natuurlijk wel weer leuk is om te zien. Grote vraag is; wie zijn toch die kleurloze, transparante, rose drinkende, geen-ja-maar-ook-geen-nee-types die op Pechtold stemmen? 27 zetels!? Dit land is nog zieker dan ik dacht.

Fleauxe | 27-09-09 | 12:05

Darth Vapor | 27-09-09 | 12:00
Dat gaat niet werken. PVV zal geen water bij de wijn willen doen. Ik vrees dat wij Belgie II gaan worden.

il barbiere | 27-09-09 | 12:05

Ja ja blijft leuk hoor die pijlingen terwijl er zelfs in de verte nog geen verkiezingen aankomen, maar het gaat nergens over behalve vage sentimenten. Ik wil er wel wat geld op zetten dat die verhoudingen toch heel anders komen te liggen als er echt gestemd moet worden over een tijdje.

panadol | 27-09-09 | 12:05

De Nederlandse kiezer is wisselvalliger en onberekenbaarder dan een bus vol PMS vrouwen.

de Bree | 27-09-09 | 12:04

Van der Laan, je PvdA implodeert. Nu het CDA nog.

Fijnstoffer | 27-09-09 | 12:03

Het zijn er nog steeds 14 te veel. En welke idioten stammen er nog op de CU?! Leve de koopzondag!

Dafman | 27-09-09 | 12:03

CDA wint straks gewoon weer de verkiezingen met 40 zetels of zo. Hopelijk dan een CDA/VVD/PVV-regering.

zininho | 27-09-09 | 12:02

Zou het niet mooi zijn om iedereen weg te sturen (zonder wachtgeld) en al die gasten tot hun 67 echt te laten werken....

Stofzuiger | 27-09-09 | 12:02

We hebben lang op een stukje nieuws moeten wachten deze zondag maar het was het waard!

godsammekrake | 27-09-09 | 12:01

Darth Vapor | 27-09-09 | 12:00 Eh, D66 vergeten?

zeg maar jansen | 27-09-09 | 12:01

Joepie, nog maar veertien te gaan.

schweinefleisch | 27-09-09 | 12:00

Appeltje eitje: CDA - PVV - VVD
Resultaat: Rechts maar toch niet extremig.

Darth Vapor | 27-09-09 | 12:00

Kabbelt lekker door zo. De PVDA kennende, hebben ze nog iets in het vat voor tegen de verkiezingstijd. Strategieën alom.

Jaap de Paap | 27-09-09 | 12:00

-weggejorist-

Had_Ik_Wel_Verwacht | 27-09-09 | 11:59

Wie de fuck heeft er nog steeds vertrouwen in het CDA vraag ik me dan af!

Jezweetzelluf | 27-09-09 | 11:59

Dus als Geert met mw Obama tongt komt het weer goed?

zeg maar jansen | 27-09-09 | 11:59

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl