Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Pieter liet Peter op vrije voeten

Profieltje geslotenHet eerste probleempje voor de kersverse minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, dient zich aan. Want naar nu blijkt is Peter Heeze, de moordenaar van Melanie Sijbers, door het Pieter Baan Centrum als genezen verklaard. Meneer de serieverkrachter zou namelijk heel goed op eigen benen kunnen staan en het aan stukken trekken van minderjarige bReEzAh’s zou totaal niet meer in zijn hoofd opkomen. Zo blijkt uit een persbericht dat de pers nooit bereikte. De top van het Openbaar Ministerie dacht dat het beter was deze info onder de pet te houden, alleen stapte de familie van het slachtoffer naar de Televaag. Hieruit blijkt dat de dames en heren spiegelogen nogal verschilden over de geestelijke gesteldheid van Peter. De artsen van de Van Mesdag kliniek zagen hem het liefst levenslang in een dwangbuis, terwijl de sandaaldragers van het Pieter Baan centrum van mening was dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Enfin, de rest van het verhaal is bekend. In 2003 meende de justitieel forensisch psychiater dat de TBS voor Heeze in z’n geheel moest worden beëindigd. En hoe voelt dit psychiatertje zich vandaag? Lekker met de kiddo’s naar de Efteling, of wordt het op deze mooie herfstdag toch golfen met vrinden... Update: Meisjes lastig vallen? Dat lossen we onderling in onze cel, zelf wel op.

Reaguursels

Inloggen

Vologens geenstijl was het toch een dom breezer meisje wat het aan zichzelf te danken had?

antizanic | 03-10-06 | 11:36

een dwang-neurose valt niet te behandelen.......

the_one | 02-10-06 | 22:05

@Behaard smaalkopje 02-10-06 @ 09:10:
Nou de feiten dan nogmaals, en zonder vertroebeling van jouw persoonlijke mening dat de behandelend artsen en dus de directie van de Mesdagkliniek iets te verwijten valt: www.nieuwnieuws.nl/archives/2006/10/ve...
De Mesdagkliniek heeft dus geoordeeld dat deze man in de longstay afdeling hoorde en "ONBEHANDELBAAR" was. Wat snap je daar niet aan? Dat strookt helemaal niet met jouw verhaal, het staat er zelfs helemaal haaks op, 180° anders dan jij zegt.
De invrijheidstelling door de rechter in dit geval is een beslissing geweest purr en alleen op basis van de mening van het Pieter Baan Centrum. Alles wat jij verder aanhaalt is pure onzin.
Het gaat helemaal niet om het systeem van TBS wat je er nu weer bijhaalt. Daar deugt geen zak van, dat hoor je mij verder niet beweren. Ik verzet me alleen tegen jouw oorspronkelijke bewering dat de directeur van de Mesdagkliniek van verantwoordelijk is voor de vrijlating van Peter Heeze. Dat is hij in dit geval nu juist NIET. Leer eens lezen.

koerbagh | 02-10-06 | 16:35

Echt een strakke actie daar in america.. (update)

rhule | 02-10-06 | 10:00

@koerbagh 02-10-06 @ 01:24

"Ik weet precies hoe het werkt"

Werk je dan in de TBS? Zo ja, dan had je dat wel eens eerder kunnen zeggen.

"ik weet ook precies waar een rechter zich baseert bij de beslissing tot invrijheidstelling. Dat is het recentste onderzoekrapport van de behandelend artsen: in dit geval van het Pieter Baan Centrum. Eerdere diagnostiek van de Mesdagkliniek wordt dan nietig bevonden."

Dit is niet helemaal juist: Doorgaans overweegt de rechter tevens zeer serieus de rapportage en advisering van de behandelende instelling (en doet dit ook in de beslisssing schrijven), al was het alleen maar om heftige verwijten te voorkomen als de vrijgelaten TBS'er recidiveert. Waar je wel gelijk in hebt is dat de rechter persoonlijk beslist waar hij/zij wel of niet rekening mee wenst te houden. Dat dan weer wel, helaas.

"Zo simpel is het."

Het is helemaal niet simpel, zoals ik hiervoor al zei. Je kunt wel blijven herhalen "dat het simpel is", maar daar word je alleen maar zelf simpel van.

"Je kunt dus niet de Mesdagkliniek verantwoordelijk stellen voor de invrijheidstelling van Peter Heeze"

Jawel, dat kan (en MOET) wel.

"en dat doe jij wel"

Inderdaad, iemand zal dat moeten doen. Hulde dus aan mij, die zich, om dat te bereiken, zelfs verzet tegen de uiterst taaie koerbagh.

"Waarom je dat doet is een raadsel"

Nee, dat is helemaal geen raadsel, en ik heb het ook al uitgelegd. Nogmaals:

De "invrijheidstelling" IS niet simpelweg een enkele stap.
Het is de LAATSTE stap in een lange reeks van steeds verdergaande begeleide verloven, onbegeleide proefverloven, langdurige verloven, enzovoorts.
Na dat alles vraagt de advocaat van de TBS'er om een vorm van beeindiging van de aktieve TBS. Zo gaat dat.
Ben je het althans hiermee eens? Of wil je nog steeds doen alsof een momentopname gelijk is aan de volledige werkelijkheid?

Nu zijn er een aantal feiten. In omgekeerde chronologische volgorde:

- Als een TBS'er NOOIT met verlof is geweest zal de rechter NOOIT opheffing van de TBS gelasten.
- Voor ELK verlof is niemand minder dan de directeur van de instelling middels diens persoonlijke handtekening verantwoordelijk. Zonder die handtekening gaat GEEN ENKEL verlof door.
- Elke behandelend psychiater zal nagenoeg altijd toewerken naar die 1e stap: Dat allereerste verlof. Daarbij is het ten zeerste de vraag of die psychiater wel een juiste afweging maakt tussen het belang van de TBS'er en de veiligheid van de maatschappij. Dat dat vaak niet zo is blijkt uit het gebruikte geweld, meest recent dus Heeze, Wilhelm Schippers, het geval Wei Wei Hu, maar dat is slechts een heel klein plukje van de grote baal.
(Ik zal je een geheimpje vertellen: Als jij op een zaterdag door een stad loopt, bijvoorbeeld die van de Mesdag, en alle niet-TBS'ers zouden eventjes 5 minuten onzichtbaar worden, dan zou jij je helemaal rot schrikken van de grote hoeveelheid mensen die jij nog steeds zag rondlopen.)
- Zodra eenmaal het traject van verloven is ingeslagen zal de behandelend psychiater in woede uitbarsten als hij/zij daarmee door wil gaan en de directeur weigert zijn handtekening. De muren zullen er van galmen, en de afgekapte psychiater zal een hetze starten tegen de directeur.
En die directeur zal dat, ook vanuit zijn eigen gepreoccupeerde mindset, niet willen.......

En het gevolg van dit alles is doorgaans dat het verlof-traject, met de opheffing van de TBS als sluitstuk, gewoon doordendert, terwijl de aandacht voor de risico's steeds verder op de achtergrond raakt.

"Daarmee vertroebel je de argumentatie"

Nee. Ik doe iets anders. Ik hou een pleidooi voor het aanpakken van de arrogantie van de instellingen en de anonimiteit van de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn dat deze risico's op de maatschappij worden losgelaten. Die instellingen deugen niet, en die mensen deugen niet. En die mensen hebben namen. Ik wil dat die namen gepubliceerd worden. Olof de Haas is zo'n naam. Er zijn er nog veel meer.

Ik wil een zwartboek met casussen, namen en andere gegevens .......

Behaard smaalkopje | 02-10-06 | 09:10

@Behaard smaalkopje 01-10-06 @ 22:35:
Ik weet precies hoe het werkt, en ik weet ook precies waar een rechter zich baseert bij de beslissing tot invrijheidstelling. Dat is het recentste onderzoekrapport van de behandelend artsen: in dit geval van het Pieter Baan Centrum. Eerdere diagnostiek van de Mesdagkliniek wordt dan nietig bevonden.
Zo simpel is het. Je kunt dus niet de Mesdagkliniek verantwoordelijk stellen voor de invrijheidstelling van Peter Heeze, en dat doe jij wel door er een hele andere zaak bij te halen waarbij de beslissing wel was gebaseerd op een rapport van de Mesdagkliniek. Waarom je dat doet is een raadsel - althans, in zoverre: dat is een zaak waar jij toevallig veel vanaf weet en dat projecteer je op deze zaak. Daarmee vertroebel je de argumentatie.

koerbagh | 02-10-06 | 01:24

Ik projecteer niets.
Ik relateer feiten aan feiten. Ik analyseer, als je er een etiketje voor zoekt.

De feiten zijn als genoemd: Opheffing van TBS is geen simpele, enkelvoudige beslissing, maar een proces, een keten van stappen. In dat proces krijgt de werkelijke beslissing vorm. Als dit proces niet plaatsvindt, of als het wordt afgebroken, dan wordt de TBS NIET opgeheven. En dat is wat hier had moeten en ook had KUNNEN gebeuren. Slechts gezond verstand en wil was daarvoor nodig geweest.

Vraag dat maar eens na bij mensen die in de TBS werken, of de Haas het had kunnen tegenhouden. In plaats van met suggestieve kreten als "opgekropte frustratie" te smijten. Daar laat je jezelf alleen maar mee kennen. Ik weet welk antwoord je zult krijgen.
Probeer wat verstand te krijgen van TBS, het is geen spelletje dammen.

Behaard smaalkopje | 01-10-06 | 22:35

@Behaard smaalkopje 01-10-06 @ 22:08:
Gelul. Jij identificeert een casus die jij helemaal niet kent aan een casus die je wel kent. Dat is drogredeneren.
Jij weet helemaal niks van de zaak Heeze en projecteert je woede over een andere zaak op deze zaak. De feiten in de zaak Heeze, en daar gaat hier om en nergens anders om, dus laat alsjeblieft een ander verhaal erbuiten, is dat het PBC adviseert om vrijlating en de Mesdagkliniek daartegen is. De rechter neemt het advies van het PBC over en dan ga jij roepen dat de directeur van het Mesdagkliniek schuldig is aan de vrijlating. Dat slaat als een tang op een varken.
Als jij een opgekropte frustratie hebt over een andere zaak is je goed recht, maar projecteer dat niet op een andere zaak.

koerbagh | 01-10-06 | 22:21

koerbagh

Ik roep niet zomaar iets.
Ik ga van de realiteit uit, die ik ken. Jij redeneert theoretisch.

De realiteit: Elk proces van invrijheidsstelling is een proces van steeds verdergaande verlofsituaties. Er wordt steeds een stapje verder gegaan.
Let op nu: Onder ELK voorstel tot een verlofsituatie staat ALTIJD de handtekening van de directeur persoonlijk.

De situatie van Peter Heeze lijkt sterk op de situatie van Aalt Mondria.
Beiden zijn vanuit de Mesdag in kontakt gekomen met een labiele vrouw met kind, die tegen zichzelf in bescherming had moeten worden genomen.
Dit is in beide gevallen gebeurd met toestemming van de directeur, Olof de Haas, bevestigd in diens eigen handtekenng.
Beiden zijn vanuit dat kontakt naar de situatie gevoerd dat zij steeds vaker in het huis van die moeder en dat kind verbleven. Daarbij hadden zij beiden de feitelijke macht over dat kind (een meisje in het geval van Heeze, een jongetje in het geval van Mondria).
Dit is in beide gevallen gebeurd met wederom de toestemming van de directeur, Olof de Haas, bevestigd in diens eigen handtekenng.
Tenslotte is in beide gevallen overgegaan tot langdurige verloven, zogenaamd onder toezicht van de reclassering, in het huis van die vrouwen, waarbij de ouderlijk-gezags-situatie uiteindelijk werd geformaliseerd. Deze moordenaars kregen ouderlijk gezag over deze machteloze kinderen.
Dit is in beide gevallen gebeurd met wederom de toestemming van de directeur, Olof de Haas, bevestigd in diens eigen handtekenng.
En toen dit eenmaal was gerealiseerd is aan de rechter gevraagd om opheffing van de TBS.
Die rechter had van godverdomd goeden huize moeten komen om tegenover die feitelijke situatie, gerealiseerd door en onder volledige verantwoordelijkheid van Olof de Haas, argumenten te stellen om het request af te wijzen.
En dus wees de rechter die opheffing toe.

In beide gevallen vermoordden de ten onrechte van TBS ontheven mannen een kind: Aalt Mondria wurgde de 10-jarige Buddy Coenders (je wilt niet weten op welke gruwelijke manier), en Peter Heeze verkrachtte en wurgde de 15-jarige Melanie Sijbers.

In beide gevallen is Olof de Haas verantwoordelijk voor deze moorden.

Behaard smaalkopje | 01-10-06 | 22:08

En dan beweren ze dat die verkrachter nog meer meisjes verkracht en vermoord heeft.
Echter ZONDER DUIDELIJK BEWIJS.
Nu vraag ik jullie:Ken je dan iemand veroordelen als er geen bewijzen zijn?
Mijn antwoord:NEE.
Ze kunnen het wel uitzoeken maar dan nog word het moeilijk,ja of die vent moet het ineens gaan bekennen.

Bucky | 01-10-06 | 21:55

@Behaard smaalkopje 01-10-06 @ 20:17:
De rechter baseert zich op het recentste psychiatrisch rapport, en dat is in dit geval van het Pieter Baan Centrum. Die verklaarden dit heerschap genezen. de rechter heeft het advies voor invrijheidstelling gevolgd ondanks het negatief advies van de Mesdagkliniek. Dat is de situatie. Daar kun je (nogmaals) de dirtectie van de Mesdag niet voor verantwoordelijk stellen. Dat is hetzelfde als de afddeling verkoop verantwoordelijk stellen voor de beslissing van de directie een produkt te leveren aan een wanbetaler en onbetrouwbare klant op advies van de afdeling marketing. Om dan maar te roepen dat de chef verkoop dus verantwoordelijk is, is een gotspe. Het hele TBS systeem voor zedendelinquenten stinkt maar dat is de directies van de instellingen niet te verwijten, maar de wetgever.

koerbagh | 01-10-06 | 20:48

@koerbagh 01-10-06 @ 19:07

Je vergist je een beetje.
Natuurlijk beslist de rechter.
En als Olof de Haas dan adviseert: "Laat deze vent niet vrij, want hij is levensgevaarlijk", dan zal de rechter dat zeer zwaar wegen. Want normaliter geeft de directeur zo'n advies niet. Normaliter blijft het bij een advies van een psychiater van de kliniek en gooit de directeur niet zijn gewicht in de schaal.
En dat had hij nu WEL moeten doen, dat zou de behandelend psychiater zeer op prijs gesteld hebben. Maar hij deed het niet. Net zoals hij niets deed aan de vrijlating van Aalt Mondria, die de ouderlijke verantwoordelijkheid kreeg toegewezen over het 10-jarig kind van een labiele moeder. Dat Mondria later samen met die moeder op gruwelijke wijze vermoordde. Iets waarvoor de Haas zowel gewaarschuwd als verantwoordelijk was.
Ik ken de heren wel, ik weet precies wat hier stinkt. Nekscheet voor ze.............

Behaard smaalkopje | 01-10-06 | 20:17

@Behaard smaalkopje 01-10-06 @ 18:59:
Lezen en kennis van het justitieel systeem is je een beetje vreemd blijkbaar. De artsen van de Mesdagkliniek kunnen schreeuwen wat ze willen, het is de rechter die bepaalt of een veroordeelde op vrije voeten komt. Die heeft dat un dit geval gedaan op advies van het Pieter Baan Centrum, ondanks waarschuwingen van de Mesdagkliniek. Je kunt de directeur van de Mesdagkliniek de vrijlating dus niet verwijten. Dat is een beetje de wereld op z'n kop zetten.

koerbagh | 01-10-06 | 19:07

Namen van verantwoordelijken moeten openbaar worden gemaakt.
Om even een beginnetje te maken: Ten tijde van het vrijlatingsproces van Peter Heeze was Olof de Haas directeur van de Van Mesdag kliniek en als zodanig verantwoordelijk voor volstrekt onvoldoende waarschuwing voor het gevaar van deze vrijlating.

Voorzover ik kan nagaan is Olof de Haas 100% veantwoordelijk voor zeker 4 moorden, waaronder die op een kind van 10 jaar.
Aan de schandpaal ermee.

Behaard smaalkopje | 01-10-06 | 18:59

Maar al te vaak worden (veel-)plegers van dit soort walgelijke misdaden door ons fantastisch rechtssyteem eerder beschouwd als een psychiatrisch patient die dringend behandeling nodig heeft, dan primair als een misdadiger, (waar in sommige gevallen geen behandeling bij helpt), waar de maatschappij maar beter van verschoond kan blijven. Triester wordt het wanneer lieden die er voor gestudeerd hebben vinden dat zo'n meelijwekkend type juist vervroegd moet terugkeren in de maatschppij. Daartoe worden hem vooraf al wat weekendjes verlof gegund, zodat hij kan aantonen dat hij zijn behoefte om zich aan vrouwen / kinderen te vergrijpen onder controle heeft. NIET DUS, zoals in te veel gevallen en keer op keer weer blijkt. Nog triester wordt het wanneer tegen het advies van behandelaars in, andere behandelaars, gevolgd door een rechter, zo'n type weer vlot in de gelegenheid stellen z'n lusten bot te vieren. Het zal je vrouw of kind maar wezen! In dit soort gevallen MOET ALTIJD OP SAFE GESPEELD WORDEN! Beter langer zitten, dan korter. Dan maar geen weekendjes verlof. Met recidivisten moeten we snel korte metten maken. Na de eerste keer niet "genezen"? Dan lekker leven lang werkkampje van het niveau Siberië. Raak je in elk geval je energie kwijt. Spychiaters en rechtsgeleerden die voor de 2e keer met zo'n figuur de mist in gaan, omscholen en ander vak kiezen. Fouten mag iedereen maken, maar sommige fouten toch echt niet meer dan 1 keer ajb!

hyppopotamus amphibi | 01-10-06 | 18:44

De langst zittende is 2 keer losgelaten en heeft 2 keer handjes niet thuis kunnen houden, voor meer fijne weetjes, zie:

nl.wikipedia.org/wiki/Terbeschikkingst...
*/braakt/*

3*links=rechts | 01-10-06 | 17:30

Officiële Mededeling van het Landelijk Openbaar Ministerie in bovenvermelde zaak, d.d. 1 oktober 2006:

Aangezien de ernst van bovenvermelde zaak de verdere voorbarige mededelingen van verwante informatie uitsluitend zal doen toenemen, heeft het Landelijk Openbaar Ministerie besloten al haar Officieren van Justitie voor onbepaalde tijd een persstilte in deze zaak op te leggen. Onder een dergelijke persstilte worden mededelingen omtrent verdere zaakvorderingen niet gevat. Het Landelijk Openbaar Ministerie behoudt zich immer het recht voor haar standpunten inzake bovenvermelde omstandigheden, per direct te wijzigen.

(Het Landelijk Openbaar Ministerie verwoordt in bovenvermelde mededeling eveneens de Landelijke Politiediensten en het Ministerie van Justitie.)

De Officier | 01-10-06 | 17:24

10 jaar geleden was er nog een Reclassering, die toezicht en preventieve nazorg deed bij delinquenten, maar ook die instantie is wegbezuinigd onder het mom: alles moet goedkoper worden.
Juist in deze tijd van weinig sociale controle en grote verruwing, moeten toezichthoudende instanties ter bescherming van de maatschappij, weer terugkomen. Er wordt teveel afgebroken vw. het geld.

jagua | 01-10-06 | 17:14

@koerbagh
Zelfde geldt in feite voor moordenaars. Als je eenmaal die grens bent overgestapt, doe je het makkelijker nog een keer. Voor een normaal mens ligt de grens om iemand te vermoorden gelukkig erg ver, heb je hem gepasseerd dan ga je nooit meer terug. Is een bekend fenomeen onder soldaten in oorlogstijd, de eerste kill is het moeilijkst, de tweede wordt al makkeijker en na een slachtoffertje of 10 worden de doden abstract.

CoJoNes | 01-10-06 | 16:36

Naam en toenaam van de incompetente Pieter Baan psychiaters zijn vast al bekend bij de familie? Misschien verdienen die PBC losers ook zo'n tattoo?

philosopher | 01-10-06 | 16:26

Zedendelinquenten doen het altijd weer. Het is geen psychisch behandelbare afwijking, het is een neurologische afwijking - een weeffout in de hersenen. Lobotomie en castratie is het enige dat helpt.

koerbagh | 01-10-06 | 16:00

Die eikel had toch even heel voorzichtig gemeld moeten worden daar in het PBC, dat er een zorgvuldig programma uitgewerkt ging worden aangaande zijn levenseinde.

willie wortels | 01-10-06 | 15:55

@Grasgriezel 01-10-06 @ 15:19

Heb ik ook gelezen. Stond dacht ik in de VK (azijnbode dus). Wel K.U.T. dat de politie pas iets kan doen als er 'daadwerkelijk iets gebeurd is'. Lutsers, die politie.

stem des volks | 01-10-06 | 15:41

Die tattoo is best nog goed gelukt, gegeven de instrumenten. In Amerika - het land waar alles voor geld te koop is - valt zo'n tattoo niet eens zo op. Mensen zullen denken dat 'Katie's revenge' een te promoten boek is.

en.wikipedia.org/wiki/Karolyne_Smith

stem des volks | 01-10-06 | 15:39

Mooi! die tattoo!

Gromule | 01-10-06 | 15:37

Dit soort zieke honden loslaten gebeurt niet zomaar, het is beleid. Ik ben er van overtuigd dat het welzijn van het volk op de laatste plaats komt bij politici.

De onfrisse plannen van politici kunnen niet teveel aandacht gebruiken. Leid de aandacht dus af met loslopende verkrachters, riftuig en kinderneukers, dan maken we ons daar druk om.

Colossi | 01-10-06 | 15:32

Kijk, het hele strafrecht wordt gedomineerd door academici met een neiging naar links. De maakbare samenleving, termen uit de socio-wereld waar men nog heilig in blijft geloven. Onze strafmaat is uiterst laag met vooral begrip voor de dader en all verzachtende omstandigheden.

Ze is vermoord door ons linkse KUDT rechtssysteem van linkse KUDT rechters !!
SCHANDE !!!! SCHANDE!!! SCHANDE !!!

Masturwasbeer | 01-10-06 | 15:25

Hans Anders 01-10-06 @ 14:02
in nederland betekent het straf en voorbereiding op de maatschappij. Maar all die zogenaamde psychiaters ( de meeste sporen zelf niet eens of hebben pedo gevoelens)
vinden zelfs dat dit soort weer in de maatschappij moet komen.

lara | 01-10-06 | 15:20

Linkse kleauthufters! Vervolgen die pieter baan sandalen.

rukkerr | 01-10-06 | 15:19

Ik las van de week ergens in een krant dat de broer van de Peter de Kinderverkrachter voor zijn daad al een poging tot inbraak had gedaan bij een alleenstaande dame. Helaas voor hem had hij haar nooit te pakken gekregen. De broer van Peter had daarop naar de plisie gebeld om te zeggen dat Peter de Kinderverkrachter 'op springen stond'. De plisie kon niets doen, helaas pindakaas, omdat deze mijnheer natuurlijk genezen verklaard was.
Het zou toch eens leuk zijn als één van de politieke partijen eens iets aan de klinieken die dit soort mannetjes op straat laten lopen zou willen doen.

Grasgriezel | 01-10-06 | 15:19

nekschot pls voor elke pedo!

lara | 01-10-06 | 15:17

Waarvoor staat de term "gevangenschap" eigenlijk in de strafwet, is dat 'straf' of is dat 'wraak' of is dat 'respect bij brengen' of is dat 'uit de maatschappij verwijderen' of is dat 'afzonderen' of is dat 'de maatschappij beschermen tegen de misdadiger', enz?

Hans Anders | 01-10-06 | 14:02

-weggejorist-

Pieter Baan | 01-10-06 | 13:35

Volgens mij is er nauwelijks controle op de handelwijze van het PBC. Er zou eens grondig onderzoek moeten plaatsvinden of de gebruikte diagnostiektechnieken wel aansluiten bij de realiteit van een recidive van 80 procent (geschat) van geestesgestoorde criminelen. M.a.w. de instrumenten die het PBC hanteert zijn niet toereikend om te bepalen of een crimineel lijp is en of hij in herhaling zal vallen. Bovendien zijn veel psychiaters gestoeld op de leer van Freud: de psychoanalyse, die zover ik weet geen sluitende theorie had over wat wij nu TBS-ers noemen. Laten ze zich met de hoger opgeleide verveelde neurotici bezighouden en vage analytische theorieen niet op criminelen loslaten, dat slaat de plank net iets te vaak mis naar mijn mening.

knutsel | 01-10-06 | 13:18

Iedere TBS'er verdient in NL een tweede slachtoffer.

Rest In Privacy | 01-10-06 | 13:11

@zum kotzen 01-10-06 @ 12:32
Een derde deskundige raadplegen, kan ook nog een oplossing zijn. Maar ik ben het met je eens dat de veiligheid van de samenleving altijd voorrang heeft. We moeten nu eens in gaan zien dat een bepaalde groep daders niet behandelbaar is. Ik zeg: doodstraf voor extreem gewelddadige verkrachters en seriemoordenaars. Waarom zou je geld spenderen aan iemand die keer op keer in de fout gaat? De behoefte om te moorden en verkrachten zit in die mensen verankerd en dat krijg je er niet uit met een combibehandeling medicijnen + praten.

Murdockyoufool | 01-10-06 | 13:11

Uiteindelijk is ze vermoord door de sandalenmaffia, die gelooft dat de wereld beter wordt als we serieverkrachters terug naar de speeltuin sturen. Een
in de jaren '60 door sjekrokende PSP-ers in een 2CV bedacht systeem om hun oneindige studie sociale wetenschappen te rechtvaardigen.

Later gefuseerd met grijze wolven in schaapskleren tot Groen-Links.

Ed Cetera | 01-10-06 | 12:34

@Murdockyoufool 01-10-06 @ 12:07

Het zekere voor het onzekere nemen. Het belang van de samenleving gaat voor dat van de 'patiënt'.

zum kotzen | 01-10-06 | 12:32

Psychiater, dat word je met een geneeskunde-opleiding van minstens 6 jaar en daarbovenop nog eens een jaar of 6 specialisatie. Waarom kunnen die kwezels met 12 jaar studie nog niet concluderen wat elke Jan Lul in Nederland je kan vertellen: dat bij ernstige zedendelinquenten de kans op recidive levensgroot is, en dat Peter Heeze nooit vrij man had mogen zijn?

zum kotzen | 01-10-06 | 12:31

Wanneer snappen onze geleerde (kuch) vrinden van 't psiegieatries genootschap dat deze monsters niet te genezen zijn??!??

uberdude | 01-10-06 | 12:18

Is er al iets duidelijk over de rol van Anton Torenspits en Antony de Haan(vrienden van Peter H.)?Er blijken nl drie verschillende DNA (sperma) sporen op het lichaam van Melanie te zijn gevonden.

Tosti-eiser | 01-10-06 | 12:17


overigens geenstijl: eerst was het BreZaH vermist deel XIV en nu is het zielig? jullie lijken wel cda'-ers !!

drbukkake! | 01-10-06 | 12:09

Je ziet het vaker in de rechtbank dat twee deskundigen een totaal tegengestelde mening hebben over een verdachte. Ziet de een geen gevaar op herhaling en adviseert TBS onder voorwaarden terwijl de ander absoluut TBS met dwangverpleging noodzakelijk acht. Wat moet je daar nu als rechter mee? Bovendien kun je je afvragen hoe dergelijke oordelen tot stand komen. Forensisch psychiaters baseren hun conclusies soms op een enkel gesprek met een verdachte.

Murdockyoufool | 01-10-06 | 12:07

Dienstmededeling voor alle iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft gehad met de bepaling van de straffen van dit soort idioten:GA ES DEAUD!!!

porn-o-graaf | 01-10-06 | 12:01

Het wachten is nu op 't optreden van de directeur van het PBC die Sven Kokkelman of Fons de Poel verbolgen uitlegt dat "die media nou eens moeten ophouden met het zwart maken van het PBC en TBS in het algemeen, want van die 90% van de gevallen die goed aflopen hoor je ook niks".
Van Wikipedia (dus weet niet helemaal of het waar is): Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie onderzocht ontsnappingen van tbs'ers en recidive tijdens het verlof in de periode 2000-2005. Van de 50.000 verlofbewegingen die per jaar plaatsvinden vonden er gemiddeld 6,9 onttrekkingen per maand plaats. Bij gemiddeld vier personen per jaar vond daadwerkelijk recidive plaats.
Is Nederland eigenlijk het enige land met een TBS-systeem en zo nee, hoe gaan ze hier in het buitenland eigenlijk mee om?

De Vrolijke Kaafir© | 01-10-06 | 12:00

Hulde voor Bubba

Urby McFluffin | 01-10-06 | 11:57

@bad to the bone
Dude, je praat peop.
Niet de TBS klinieken, maar de 'humane' rechters in 0031 zijn schuldig aan al die recidivisten, zij beslissen uiteindelijk. Het advies van de TBS kliniek is bizar genoeg niet bindend. Alsof je een dierenarts een open hart operatie laat uitvoeren op een mens.

CoJoNes | 01-10-06 | 11:55

"terwijl de sandaaldragers van het Pieter Baan centrum van mening WAREN", Fleisch.

Jelle | 01-10-06 | 11:54

Da's dan de eerste keer dat de Mesdag een goed oordeel had.

bad to the bone | 01-10-06 | 11:52

"De beslissing van een psychiater is een moment-opname, de situatie kan altijd veranderen en daarom kan zo'n psychiater niet verantwoordelijk worden gehouden als het misgaat." Nee, dat geloof ik best, per slot van rekening is de man ook jaren op vrije voeten geweest zonder dat er iets is gebeurd (of is hij gewoon niet gepakt, zou ook nog kunnen, onopgeloste misdaden genoeg). Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld de broer heeft gezegd "dat hij op springen stond". Weer een duidelijk geval van hoe familieleden signaleren dat het mis dreigt te gaan en niet kunnen ingrijpen (Wet BOPZ, misschien?) Lijkt me toch een vrij simpele oplossing om eens naar familieleden te luisteren...

Shani | 01-10-06 | 11:46

Het is een bizar systeem:
Zo'n patient zit jaren in een TBS kliniek, waar hij maximaal 1 keer per week behandeld wordt, wegens budgettaire restricties. Vervolgens kan ieder jaar worden gevraagd de TBS te heroverwegen. Een TBS kliniek brengt advies uit, vaak negatief, de rechter (niet opgeleid in de psychiatrie!!) beslist over de vrijlating of in dit geval over evaluatie in het PBC. Het PBC heeft een moment opname en neemt een beslissing en de rechter neemt dit over. De grootste frustratie van de TBS klinieken in Nederland is deze rechterlijke dwaling.
Dit alles is puur gebaseerd op een 'acceptabele recidive kans'. Zoals ik al eerder schreef, heeft iedereen in Nederland 'recht' om eens in de 8 jaar iemand te verkrachten, dan valt het keurig binnen de normen. TBS klinieken adviseren vaker wel dan niet voor doorbehandeling of longstay.
(Bron: een directeur van TBS kliniek)

CoJoNes | 01-10-06 | 11:45

Denk dat Petertje er dit keer niet zo makkelijk vanaf komt...., die gaat nu voor levenslang, en dat zal niet in een kliniek zijn..., en een -kug- ongelukje schuilt in een klein hoekje, denk maar aan die Michiel S., die in de gevangenis van Scheveningen ook "een ongelukje" kreeg, iets met wasbenzine meen ik me te herinneren....

brutus68 | 01-10-06 | 11:42

mwuhahaha...."Child molesters rank near the bottom of the prison hierarchy and are often brutalized by other inmates"

fweddy | 01-10-06 | 11:27

'Katie's Revenge' hehehehe
Nu alleen nog ff een goed slogan (of SlowGun) bedenken voor die PNDVers.
.
BL!ZZ 01-10-06 @ 11:09
Mooi, dus daar hebben ze al ervaring met het behandelen van dit soort gasten.

nl0raf | 01-10-06 | 11:17

@Crabs,kan ik ook mee leven hoor,niks is te zielig voor dit soort "mensen".

braadlap | 01-10-06 | 11:16

alle TBs klinieken afschaffen, all psychs de laan uit. Levert voldoende geld op voor een goed bewaakt arbeidskamp ergens midden in de flevopolder. En ze daar zichzelf gewoon dood laten werken, doen ze nog iets nuttigs.

jan-lul-de-behanger | 01-10-06 | 11:15

@braadlap:
liever geen doodstraf
.
als dartbord gebruiken, laten genezen, weer als dartbord gebruiken, etc. is veel leuker. met een kogel is ie er veel te makkelijk vanaf.

Mister Crabs | 01-10-06 | 11:13

Pfffffffffffff, BL!ZZ, wel een ouwe koe onderhand.

agent 327 | 01-10-06 | 11:12

Als keurige burger eis ik de DOODstraf voor dit soort beesten.
En voor de eind verantwoordelijke natuurlijk.

braadlap | 01-10-06 | 11:10

-weggejorist-

BL!ZZ | 01-10-06 | 11:09

Ik ken toevallig nog een politieke partij wiens bestuurders en leden ik graag allemaal zo'n kindermisbruikers-tattoo zou gunnen... Helaas zijn die dingen ook weer te verwijderen met lasers en zo :-(

Mister Crabs | 01-10-06 | 11:09

rechters hebben ook geen geweten nodig, maar alleen de wet; dus dat gelul over rechtvaardigheid, en andere goedbedoelde opmerkingen hebben weinig zin; het enige wat er op zit is de wet (laten) veranderen; dus de goede keuze maken in november tijdens de verkiezingen van onze mede-wetgevers (door sommige ook wel de 2e kamer genoemd / dit betekent in het engels niet voor nix 'de plee')

cloggie42 | 01-10-06 | 11:06

Stuur dat zooitje zgn doktoren maar met halsomdraai mee naar N-Korea, daar zitten ze gelijk in een werkkamp en kunnen ze hun zonden overdenken

anchorman | 01-10-06 | 11:04

Ik vind het jammer dat we nooit cijfers zien of mensen nou genezen uit het PBC komen ja of nee. Ik denk dat er wel een reden voor is, TBS werkt gewoon niet. Dit soort afval heeft gewoon een genetische fout en is niet meer te repareren. In de natuur gaat een groep dieren hier heel anders mee om, op een onbewaakt ogenblik wordt zo'n dier of uit de groep geschopt of gedood. Lijkt er op dat de amerikanen ook hier weer een stuk verder zijn dan wij.

Kingeef1975 | 01-10-06 | 11:02

Ik snap eigenlijk niet waarom men niet gewoon een TBS-er goed laat keuren door beide klinieken. Door mesdag en het PBC, dan had je iig deze idioot gestopt..

Sigmund | 01-10-06 | 11:02

Chapeau!

Heau_Meau | 01-10-06 | 11:00

Jongens, jongens toch..

Het PBC werkt ook alleen maar met protocollen en hun wettelijke mogelijkheden. Hun 'falen' komt voort uit de jaren '60 ideologie, dat alles de schuld is van de samenleving en niet het individu, daarom hoopt men met heropvoeding/TBS iemand te genezen. Heel vaak gaat dat ook goed, helaas dus soms ook niet. Spijtig, maar dat is de afweging die vroeger gemaakt is waaruit de TBS cultuur ontstaan is, je kan hooguit kiezen voor een andere insteek..

Bah, neem ik het toch nog om voor mijn spiegelogische beroepsgroep. Nouja, gelukkig houd ik mezelf verre van het behandelen van psychisch gestoorde mensen.

Sigmund | 01-10-06 | 10:55

Oooh wat een heerlijke Update! Prachtig werk , stukje vakmanschap.

Boze Buur | 01-10-06 | 10:54

chemisch??? wtf is wrong met 2 stenen?

down-under | 01-10-06 | 10:51

Kogeltje / spuitje en we zijn ervanaf en lichaam vernietigen met een zuur en klaaar is klare

Sinnert | 01-10-06 | 10:49

Deze psychiater maakt onderdeel uit van een systeem dat democratisch tot stand is gekomen. Als we niet willen dat psychiaters fouten maken, moeten we het hele systeem afschaffen. 100% proof wordt het nooit.
En waarom niet de ouders straffen die zo'n lul op de aarde hebben gezet.
En laat mij maar eens een rekensommetje zien dat, laat me zeggen, acht jaar TBS duurder is dan levenslang in de cel. Chemisch castreren, dat is misschien wel de oplossing.

Duitse helm | 01-10-06 | 10:48

Ik vraag me af hoe zo'n geitenwollensokkendragert gaat reageren als ZIJN kind eens te pakken wordt genomen.... :o(

Mi Hoen | 01-10-06 | 10:46

We kunnen eventueel wel een streep trekken. Probleem is dat men (behalve de direct betrokkenen) na een paar weken alles vergeet.
TBS werkt duidelijk niet bij iedereen. Dat is in de praktijk gebleken.
Als begeleider van zieke geesten draag je de taak bij je om de samenleving te beschermen tegen dergelijke incidenten, in dit geval dus herhaling. Twijfelen kan niet. Twijfelen mag niet.

Nemo | 01-10-06 | 10:46

BPC = PBC

Iko Nal | 01-10-06 | 10:43

Lieve mensen, het gaat hier niet om competentie maar gewoon om GELD.

Het BPC heeft er alle belang bij dat het ´mogelijk´is om met behulp van hun begeleiding TBS-ers weer op het rechte pad te krijgen. Duizenden uren therapie krijgen ze daardoor van de staat vergoed.
Als het PBC eerlijk zou toegeven dat dat kans te groot is dat sexuele roofdieren in herhaling vallen dan worden ze gewoon zonder therapie levenslang achter slot en grendel gezet, en kan het PBC de helft van haar medewerkers ontslaan.

Iko Nal | 01-10-06 | 10:42

Misschien wordt het tijd dat we het opleggen van een straf of maatregel eens zien ter bescherming van de overigen in de maatschappij. En niet als een straf voor een dader en hem koste wat het kost weer terug moeten brengen in de maatschappij. Sommigen zijn nou eenmaal niet te genezen.

robbert jan hendrik | 01-10-06 | 10:40

Een beetje TBS kliniek is best tevereden zodra de patient zuiver de woorden: "het spijt mij zo, ik wou dat ik het niet gedaan had" - kan opzeggen.
Direct de straat op in een andere gemeente en doeii.
Met 16 miljoen inwoners is het risico wel dun genoeg uitgesmeerd en sterft de soort niet uit.

Jan Passant | 01-10-06 | 10:37

Justitie ligt weer onder vuur, terwijl het PBC gewoon doorgaat met slachtoffers maken. Valt dit niet onder hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het is immers een bedrijfsongeluk voor het PBC.

Redwatch | 01-10-06 | 10:34

Moet Hirsch Ballin nu ook aftreden ? Want hij is verantwoordelijk. Zijn er nog ministers van Justitie te vinden ?

bijtertje | 01-10-06 | 10:33

Is het erg gesteld met me als ik hier nog niet eens verbaasd meer over ben?!

whatdafok! | 01-10-06 | 10:33

Het is al eerder bewezen dat de competentie van de psychiaters in PB niet hoog is. In de praktijk heet het dat in het Pieter Baancentrum de onderzoeken grondiger zouden gebeuren, maar het tegendeel blijkt maar weer in dit geval, met dodelijke afloop. Afschuwelijke fout.
Ik twijfel ook aan de professionaliteit van de rechters, die met deze voorgelegde onderzoeken aan de slag moeten en dan dikwijls meer waarde hechten aan PB in plaats van aan de rapportage uit de tbs-inrichting, die dagelijks naar zo'n gestoorde kijken.
En een vrouw ontmoeten, wil nog niet zeggen dat een tbs-er kan genezen. Die past zijn gedrag vooral in theorie aan ! Die FOUT is al zo vaak gemaakt, en wordt door de tbs-ers doorgegeven als fakemiddel beoordelingen en adviezen zwaar moeten laten wegen.
Hoeveel vrouwen moeten er nog vermoord worden ???????

jagua | 01-10-06 | 10:27

jongens, laat dit meisje alsjeblieft gewoon in vrede rusten...

Toeterdude | 01-10-06 | 10:25

de dader een tatoo op zijn voorhoofd en dan met pek en veren over straat schoppen.
en die jongens van het pbc kunnen we dan wel gaan kielhalen.

Sodommer | 01-10-06 | 10:22

wat n pracht van n tattoo!

heineken | 01-10-06 | 10:17

waar blijft de herintroductie van de elektrische stoel?

Willie Weber | 01-10-06 | 10:06

goed idee! iedereen die een kind heeft misbruikt een tattoo op zijn kop te geven,

polletjepiekhaar | 01-10-06 | 10:02

Zit er al een draaideur in het kozijn van de Minister van Justitie? Met die overmacht aan worteleters onder zijn verantwoording geef ik hem drie dagen voor hij een rondje gaat maken voor het Nationaal Geweten.

Jan Passant | 01-10-06 | 09:57

volgens mij is dit een HOAX denk eens na een persbericht wat de pers nooit bereikte ! die dan door de familie naar buiten gebracht wordt ??? en dan aan de televaag de meest onbetrouwbare krant van NL .
en van wie is dit stukje JOLANDE v d GRAAF bekend van verhalen uit de dikke duim al is er niks te schrijven weet deze leugenachtige nietsontziende blonde heks er nog een smeuig verhaal van te maken .
Ik hoop dat die gozer levenslang krijgt en de familie veel sterkte ze zullen met dit verhaal wel veel ellende over hun rug uitgevochten krijgen .

speurneus | 01-10-06 | 09:57

Het is toch wel triest dat een psychiator die zo,n gek normaal verklaard
geen wettelijke gevolgen ondervind van zijn keuze.
Het lijkt wel of de belangen van zulke figuren prevaleren boven die
van de samenleving als een dokter een fout zo maken met zulke
afloop dan werd hij uit zijn ambt gezet.
Als het aan mijn lag kreeg zo,n figuur ook een poosje cel
Het begint een beetje op te vallen hoeveel fouten er worden gemaakt.
Het lijkt wel opzet,het lijkt wel of zulke figuren iets willen bewijzen
desnoods over de rug van de samenleving,wij zijn toch maar klootjesvolk
wat er geen verstand van heeft.
Deze denkwijze vind ik namelijk misdadig en moet als zodanig bestraft
worden
Experimenten voeren ze namelijk maar uit op hun eigen familie
misschien een ideetje
JIJ {als psychiator}verklaard hem normaal hij komt bij jou een poosje wonen
Werden er een stuk minder normaal verklaard durf ik een hoop geld
om te verwedden!

van de kraats | 01-10-06 | 09:54

Die Yank heeft levenslang? Zal hij levenslang pijn aan z'n sterretje hebben denk (hoop) ik..!

broomstick | 01-10-06 | 09:52

@Motor-Muis dat lijkt mij niet.

..zapper | 01-10-06 | 09:40

*mobieltje gaat* "Hé gozert, die Heeze van je staat in de Televaag, omdat jij hem vrijgelaten zou hebben", "Jow Bob, goed dat ik je aan de telefoon heb, heb ik mijn fairwaywoods bij jou laten liggen? Ik sta hier net op de golfbaan en het is een zaak van wereldbelang, wellicht kun je hem meteen even langsbrengen?"

..zapper | 01-10-06 | 09:39

Het lijkt me dat psychiaters die zulke dramatische beslissingen nemen ook aan de schandpaal moeten. Wat dat betreft kunnen we wat leren van extreem links. Die maken de namen en adressen van mensen die niet doen wat zij vinden openbaar.

down-under | 01-10-06 | 09:38

Ik denk dat nederland maar aan het amerikaans "three strike's out" systeem moet. Drie keer een misdrijf: levenslang de bak in.

Motor-Muis | 01-10-06 | 09:38

Die psychiaters doen maar wat. Ze hebben volgens mij geen flauw benul over de werkelijke kans op herhaling.

TRS | 01-10-06 | 09:37

Sorry, 'dat' dus etc.

Deense Postbode | 01-10-06 | 09:34

Ik vraag mij af waarom een rechter in twijfelgevaaallen (Mesdagkliniek was immers tegen) niet in erste instantie aan de SAMENLEVING denkt, en deze dus behoedt voor aanvallen van dit soort , die de kogel verdient.

Deense Postbode | 01-10-06 | 09:32

Kunnen we geen "kinderverkrachter" op hun voorhoofd tatoeren?

laat die tbs dan maar zitten

Spamkip | 01-10-06 | 09:31

*kuch eerst lekker ontbijten* en dan lekker golfen... ongezien de tyfus voor alle slachtoffers, niet dan?

Lachende Scheerkwast | 01-10-06 | 09:31

Wist vader van het verleden van de leutige buurtvriend?

superjan | 01-10-06 | 09:28

*ochtendzand uit ogen wrijft* en moest aan zijn

..zapper | 01-10-06 | 09:24

Castreren dat tuig

Vonkentrekker | 01-10-06 | 09:24

Keihard afschaffen die TBS. Levenslang is veel goedkoper en een stuk veiliger. Daarnaast voor zedendeliquenten die zich aantoonbaar bewezen en jongeren onder de 18 jaar hebben vergrepen de doodstraf invoeren.

..zapper | 01-10-06 | 09:23

Maar ik hoop dus wel dat hier een rel over komt zo vlak voor de verkiezingen,maar waarschijnlijk niet want rechts wil geen slapende honden wakker maken en links houdt van dit knuffel-systeem.....

Bozzo | 01-10-06 | 09:15

Ow GS heeft een nieuwe tegenstander aan het PBC,eerder deze week was het commentaar nog dat het meisje zelf schuld had en het normaal is om "uitlokkende breezah's te fappen en scheuren.

Of zit wouter weerhaan boslim in de redactie

Bozzo | 01-10-06 | 09:11

Psych in een dwangbuis steken in the pieter baan , over een paar jaar kijken of ie al bij zinne is gekomen.
Of als formateur aanstellen bij het nieuwe kabinet, ongeveer een zelfde denkwijze hierbij nodig

Stefannn | 01-10-06 | 09:11

Ik geloof niet dat dit soort mensen een geweten heeft dus men zal zich wel opperbest voelen.

supah | 01-10-06 | 09:11

Zo heb ik al in een vorig topic aangegeven dat ik hoop dat de rechter nooit weer een goeie nachtrust krijgt.

harry de leipe | 01-10-06 | 09:11

En hij heeft me nog zo beloofd om het nooit meer te doen, en nu doet hij het toch weer.... wat een toestand... eerst maar even een kopje thee.

Karel Kruizenruiker | 01-10-06 | 09:08

1-0 voor FC Mesdag dus.

delta | 01-10-06 | 09:03

Wat moet je met zo'n vent... levenslang?

css | 01-10-06 | 09:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl