Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

RTL Nieuws trekt doofpot Catshuisbrand verder open

coverupcatshuis.jpg Zie hierboven een uitsnede van het ultrageheime document waaruit blijkt dat topambtenaren de uitkomsten van het vernietigende TNO-rapport over de Catshuisbrand doelbewust in de kluis van de landsadvocaat hebben verstopt. RTL Nieuws kan niet langer aanzien hoe onze Minister-President aan de knoppen zit van een zorgvuldig geregisseerde doofpot en kwakt de originele geheime documenten in de openbaarheid. Lees hoe diezelfde ambtenaren de gerenommeerde TNO-onderzoeker Peter Reijman zwart probeerden te maken en hem vriendelijk verzochten het delicate conceptrapport - waarvan Balkenende afgelopen vrijdag nog met een stalen gezicht beweerde dat het 'onvoldragen' was - weg te stoppen en vooral niet uit brengen. Meer over verdwenen mails, gekuisde informatie en geënsceneerde broddelwerkjes bij RTL FRITS WESTER!

Reaguursels

Inloggen

domheid regeert | 19-06-09 | 19:44
Hier komen we in het schemergebied waar de ware gelovige zich liever niet ophoudt, maar waar hij zichzelf telkens tegenkomt. Dat is het schemergebied waar God's gebod en de ethiek van alledag elkaar ontmoeten. Diep in zijn hart weet de gelovige dat het goede fatsoen van alledag, de normen en waarden die in den brede worden geaccepteerd en door de wet worden bekrachtigd, rechtstreeks voortkomen uit God's gebod, en dat de seculiere staat als het ware het stokje van God heeft overgenomen. Maar diezelfde gelovige wil dat niet waar hebben, blijft beweren dat het eigenlijk God is en niet de rechtsstaat die ons moreel gedrag bepaalt, maar dat de ongelovigen dat niet waar willen hebben. Dus, ook al is het hetzelfde gedrag, de gelovige vindt dat hij uit de juiste motieven handelt en dat de ongelovige dat niet doet zo lang hij niet tot inkeer komt, zich bekeert. De gelovige meent vanuit zijn arrogantie dat hij de ongelovige tolereert, terwijl historisch gezien het tegenovergestelde het geval is.
Essentieel is dat de gelovige ziin eigen motieven dus belangrijker vindt dan het morele gedrag dat daaruit voortvloeit. Het feit dat hij uit de juiste motieven handelt maakt hem een beter mens, zo vindt hij. Hij stekt zichzelf in die overtuiging door de motieven der ongelovigen te wantrouwen en naar eigen believen in te vullen, met name daar waar hij het gedrag van die ongelovige afwijkt van de eigen moraal, en in het bijzonder als dat gedrag door de seculiere staat als toelaatbaar wordt gezien. En hier pakt de gelovige de ruimte in het schemergebied waar hij zichzelf buiten en boven de wet, buiten en boven het fatsoen stelt. God's gebod, zo stelt de gelovige, wordt door de seculiere staat deels verkwanseld, te grabbel gegooid, God wordt onteerd, miskend, ontkend, onteerd, en die seculiere staat claimt ruimte die vanuit het perspectief van God nooit afgegeven had moeten worden. Met andere woorden, een gelovige opereert vanuit een hogere moraal, en zal hier en daar gerechtigd zijn te zondigen tegen de seculiere wetten en het seculiere fatsoen teneinde de schade tot een minimum te beperken.
Er is een subtiel verschil tussen glashard liegen en zorgen dat een rapport 'onvoldragen' blijft. Druist het eerste wellicht in tegen God's gebod, het tweede is voor het oog van God een stuk aanvaardbaarder, want is tenslotte geen echte leugen. Gezien in het kader van de hogere opdracht om samen met de CU het tij zoveel mogelijk te keren is dat zelfs aanvaardbaar en na een godsvruchtig gebed noodzakelijk. Zo ook de kwestie Israel. Alles wat door het volk God's gedaan wordt wordt een tikkeltje anders ingekleurd dan wat door anderen wordt gedaan. Het verbieden van Paddo's is het gevolg van de neiging om niet-christelijke moraal, zeker daar waar het de vrijheid van het individu vergroot, als verdacht en afkeurenswaardig te kwalificeren en waar mogelijk te vernietigen.
De christen, en zeker de cristen-politicus laat zich van zijn meest irritante kant zien wanneer hij op volle toeren is gekomen en begint te raaskallen dat daar waar het goed gaat in de samenleving de Hand van God zichtbaar is, dat wij moeten begrijpen dat daar waar de mens zich als goed mens manifesteert de Stem van God spreekt, en dat daar waar het mis gaat in de samenleving de Afwezigheid van God zichtbaar is geworden.
In een notendop, de cristen-politicus eigent zich het recht toe een hogere moraal te hanteren dan de moraal die hem zijn positie heeft gebracht omdat hij redeneert dat een hogere macht hem geholpen heeft en dat hij die hogere macht dient. Hij acht zichzelf een hoger mens.
Je hebt helemaal gelijk denk ik, Jezus zou een bloedkhekel aan dit gespuis gehad hebben.

Schoorsteenveger | 20-06-09 | 18:16

Past in de voorbeeldfunctie van "de burger hoeft niet alles te weten"
Wat achterbakkie!
Waarom ben ik niet verbaasd?

jomoman | 20-06-09 | 09:48

Gatverdamme.... opnieuw wordt duidelijk hoe de CHRISTEN ... JPB... schijheilig bezig is met zijn zg. NORMEN EN WAARDEN predikaat. Ik walg zo langzamerhand van deze man, wat een schijnheil. Slaap zacht vannacht naast uw vrouw, zie uw kindertjes morgen weer. De vrouw en de kinderen van de schilder kunnen hem niet meer zien en liefhebben. Kijk in de spiegel 's ochtends en schaam u diep JPB. O ja, en hou aub. op met te prediken over normen en waarden, doe dat maar in je eigen kerk.
Wil je het Nederlandse volk wat voorhouden, begin dan met jezelf... en neem je verantwoordelijkheid over deze tragedie.

scuba28 | 19-06-09 | 21:58

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 18:58
Ik kan uw messcherpe analyse van het gedrag dat we dagelijks zien, alleen maar onderschrijven.
Misschien denkt JPB wel oprecht dat hij goed bezig is. Dat het zijn taak is om de mensheid te redden van ons goddeloze bestaan.
Maar wat gaat er dan door zijn hoofd op het moment dat hij tegen de landsadvocaat zegt: "verberg dit onvoldragen rapport maar op in je kluis"
Wat gaat er door zijn hoofd als hij heel listig bedenkt dat een verdrag geen grondwet is?
Wat gaat er door het hoofd van Verhagen als hij zegt dat hij etnische zuivering door Israel wel goed vindt?
Wat gaat er door het hoofd van Klink als hij paddo's verbiedt, of als de zoveelste zorgmedewerker verklaart dat de privatisering in de zorg op een ramp uitloopt?
Wat gaat er door het hoofd van Miriam Sterk als ze weer iets wil
Dat ze goed bezig zijn? Dat kan ik niet meer geloven. Ze weten dat ze de burgers misleiden. Er is nog geen god gevonden die misleiding goedkeurt.
Mijn oma geloofde in god de schepper. Zij gedroeg zich daar ook naar.
Stel dat JPB, Donner en EHB een onderonsje hebben in het torentje waarin ze bedenken welke ministers welke verboden moeten gaan voorbereiden, en tijdens dat gesprek staat Jezus opeens voor hun neus. Jezus, hun voorbeeld en verlosser.
Ik denk dat Jezus, geheel tegen zijn aard in, hun alle drie het raam uit flikkert, eens goed vloekt en zag dat het goed was.

domheid regeert | 19-06-09 | 19:44

domheid regeert | 19-06-09 | 18:18
Het is volgens mij niet een knop die je omdraait. Die lui zijn van kindsbeen af opgegroeid in een milieu waarin het goede samenvalt met God's wil en het slechte uit de koker van de duivel komt. Langzaamaan ontwikkelt zich een psyche waarin dat allemaal op elkaar gaat liggen, als elkaar versterkende sjablonen die maar één ding uittekenen: ik ben goed, ik deug, ik heb een opdracht, ik heb een mandaad, ik mag dat, ik moet dat, ik kan niet anders, ik wil niet anders, het moet niet anders, het mag niet anders. En dan komt al die bullshit uit de Bijbel als vanzelf naar boven. Een christelijk politicus zal zijn succes in dit bredere zorgvuldig uitgetekende kader plaatsen, zichzelf wijsmakende dat hij in opdracht handelt, en zijn companen zullen hem hierin telkenmale bevestigen en zich door hem laten bevestigen. Natuurlijk gaat het goed met jou, jongen, maar je hebt het ook wel verdiend, je hebt een opdracht, wij allen hebben een opdracht, wij stomen samen op om de wereld onze boodschap te brengen. Vandaar ook die overdreven nadruk op normen en waarden, dat geforceerde hameren op fatsoen en goede zeden. De eigen ijdelheid en zelfzucht worden ontkend door steeds maar te blijven herhalen dat eigenlijk een moreel kader de drijfveer is, dat het God's stem is die roept, dat het enkel en alleen het streven naar het goede en het uitbannen van het kwade is dat het handelen bepaalt. En hoe meer tegenstand wordt gevoeld, des te meer zal men zichzelf gelijk geven. Zie je wel, de mens is geneigd tot het kwade, het is maar goed dat wij er zijn, dat er tenminste nog godsvruchtige lieden zijn die een poging doen die mens op het rechte pad te krijgen en te houden.
Zelfs als ze twijfelen aan het bestaan van God, zelfs als ze haast zeker weten dat God niet bestaat, dan nog gaan ze zonder enige aarzeling op de ingeslagen weg verder, en verzelfstandigt zich het streven naar het goede ten koste van die stervende of gestorven God. Met andere woorden, ze zijn zo gehecht aan het idee dat ze een roeping hebben, dat ze dit in stand houden en cultiveren, zelfs als de twijfel al keihard heeft toegeslagen. Dit soort huichelachtigheid is ook nauwelijks te bestrijden. Al liegende spreken ze de waarheid want ze zijn inmiddels niet meer in staat om zichzelf eerlijk in de ogen te kijken, ze zien enkel nog een goed mens dat het goede voorheeft met de wereld.
Als ze hierop aangevallen worden gaan ze daarom ook dubbel in de verdediging. En ze hebben heel wat te verdedigen. Hun zelfbeeld valt of staat met het overeindhouden van de illusie. Hoe fanatieker de boodschap wordt uitgedragen, des te meer verongelijkt zijn ze bij kritiek van buiten. Christelijke politici zijn kampioen in het verongelijkt zijn, en zij begrijpen daarom ook als geen ander wat het betekent voor een gelovige om zich beledigd te voelen. Als hun God wordt doodverklaard, dan dreigen ook zij te sterven, en de beste verdediging tegen dergelijke aanvallen is verongelijktheid. Hoe durft u, slecht mens, om ons geloof in twijfel te trekken, om hierop kritiek te uiten, u heeft het recht niet, u mag zich het recht niet toeëigenen om ons te ondervragen. Wij hebben onszelf immuun verklaard. Buitenpropotionele blijheid en diepe verontwaardiging, dat zijn twee uitersten waarin christenen en met name christelijke politici goed getraind zijn, en die emoties zijn tot een tweede natuur geworden.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 18:58

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 17:02
Ofwel JPB gelooft zelf niet in God en gebruikt het godsconcept ten eigen bate,
Ofwel hij gelooft serieus in het bestaan van een scheppende god en dan handelt JPB uit naam van god, in de overtuiging dat het zo goed is.
Allemaal leuk en aardig, maar als JPB uit het raam kijkt, moet hij toch ook zien wat een regelrechte afkeer veel mensen van hem hebben. Waarom is dat? Omdat hij er zo'n puinhoop van maakt. Op een gegeven moment moet zelfs JPB dan toch ook gaan twijfelen aan zijn goddelijke opdracht? JPB faalt, god faalt, of beiden falen.
Persoonlijk denk ik dat JPB, Verhagen, Donner en anderen echt niet geloven in het bestaan van een god. 1 op de 6 dominees geloven niet eens in een god. www.waarmaarraar.nl/pages/re/5444/1_op...
Dominees geloven niet en onze machthebbers wel? Kan alleen maar manipulatie zijn.
Echte gelovigen kunnen ook niet zo hypocriet zijn. Ze zouden bang zijn om niet in de hemel te komen.

domheid regeert | 19-06-09 | 18:18

domheid regeert | 19-06-09 | 16:15
Als je meent dat je, zoals Balkenende beaamt, 'in de voetsporen van Jezus' loopt, dan ga je al gauw naast te schoenen lopen. Een verwaandheid die de Bijbel als referentie neemt leidt al gauw tot schromelijke zelfoverschatting die de overtuiging doet postvatten dat elke handeling, hoe laakbaar ook, van een hogere orde is, zo niet onfeilbaar. Zelfverklaarde heiligen lopen er heel wat rond in deze wereld.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 17:02

Hier het artikel waarin de hoofdredactie van het NRC "het gebruik van de kluis" achterbaks noemt:
Enerzijds onze regering die "doofpottenaffaire" wel een erg groot woord vindt,
Anderzijds het volk dat genoeg heeft van de achterbakse cultuur van de religieuze hypocritie.
Hoe kan het dat we leiders hebben die hun mond vol hebben over normen en waarden maar die zelf het meest achterbaks zijn? Hoe heeft het zover kunnen komen?
Hoe kan het dat Verhagen zijn privé opvattingen (israel is lievv) als beleid namens Nederland kan uitdragen?

domheid regeert | 19-06-09 | 16:15

De doofpot is erger dan het onderzoek. Sukkels werken er bij de overheid. Echt sukkels. Juist dit gaat voor Balkenende een struikelblok worden. Eindelijk.

mail cheauvinist pic | 19-06-09 | 16:01

Klokkenluiders ondervinden - vreemd genoeg - veel tegenwerking van Jan met de Pet, die jaloers is op de schadevergoeding die de klokkenluider ontvangt (voor het wegpesten, opsluiten in psychiatrische inrichtingen, afbreken van zijn carriere). De grootste tegenstanders van de klokkenluiders is niet de overheid, maar de man in de straat, die het ook niet getroffen heeft in z'n leven.

juriste | 19-06-09 | 14:21

repulse | 19-06-09 | 12:18
De christelijke klokken hebben in het verleden zo vaak geluid dat onze oren doof zijn geworden en het luiden van de klok weinig zin meer heeft.
De hypocrisie der christenpolitiek is stuitend. Het is zonneklaar dat men gewoon de moeite niet heeft willen nemen om deze kwestie op een minimaal fatsoenlijke wijze af te handelen, gewoon omdat het niet hóeft.
Luister hier naar de holle frasen, de lege woorden, de huichelachtige taal, de dubbele tong van iemand die beweert christen te zijn:
www.hourofpower.nl/video/17_februari_2...
"Fundamenteel is natuurlijk wat mij betreft mijn eigen geloof .. eh.. omdat je zonder het geloof ook niet kúnt functioneren. Nou, dat hoef ik de kijkers van Hour of Power niet duidelijk te maken. Maar het is wel zo, daarom noemde ik ook de zondag een dag van reflectie, omdat we ook rustpunten nodig hebben, omdat het goed is om steeds de vraag aan de orde te stellen van wat is nu echt bepalend in je leven. En nu zitten we in een wereld waarin alles kan, waarin alles mag langzamerhand. Maar de vraag van hoe sta ik in het leven, wat kan ik voor de ander betekenen, hoe kijk je aan tegen die samenleving en wat betekent geloof daarin, dat zijn essentiële vragen en ik geloof dat we er veel meer aandacht aan moeten besteden."
Schelle, bleke klanken, nietszeggende zoete zalvende woorden die als behang tegen eeuwenoude muren van leugenachtigheid zijn geplakt en de scheuren en verzakkingen moeten maskeren.
Nee, de klanken uit het torentje van normen en waarden zijn vals, er zitten lelijke barsten in die klokken. Laten we ze naar beneden halen en omsmelten tot een monument van hoop voor alle klokkenluiders die nog komen gaan. Opdat zij het lef en het doorzettingsvermogen hebben het op te nemen tegen het christelijk fatsoen.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 13:02

Dit bewijst weer waarom RTL Nieuws beter is dan 't Journaal. Omdat de NOS vreest voor mijn centjes van Balkie! RTL Nieuws moet alles zelf betalen dus waarom zou je dan niet gewoon KEIHARD de waarheid openbaar maken?

RTL Nieuws +100000000000
Balkenende & NOS -10000000000000000

On ding | 19-06-09 | 13:01

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 12:11
Hij zal het waarschijnlijk wel zelf proberen af te zwakken, maar een aantal dingen blijven gewoon overeindstaan. Het onderzoek kon niet naar behoren worden uitgevoerd omdat er te weinig stof aanwezig was. Een ambtenaar heeft stof ontrokken aan het onderzoek om er een "presentatie" mee te doen. Wanneer die stof later alsnog naar Reijman zou zijn gebracht, had hij als nog een gedegen rapport kunnen maken.
Het zijn de de acties van de desbetreffende ambtenaren die er zorg voor hebben gedragen, dat er niet volledig kan worden achterhaalt in welke omstandigheden een mens levend is verbrand, binnen de muren van een gebouw van de overheid.

repulse | 19-06-09 | 12:18

repulse | 19-06-09 | 12:06
Benieuwd of Reijmman dit nu allemaal gaat bevestigen.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 12:11

Lang leve de hoernalisten van de msm.....
www.volkskrant.nl/binnenland/article12...
Iedereen die daadwerkelijk de stukken heeft gelezen weet waarom het niet tot een eindrapport is gekomen, weet dat er bewijsmateriaal achtergehouden is voor TNO, zodat er te weinig stof was voor een gedegen onderzoek.
Na de decimering van cda, pvda graag het einde van dit soort "journalisten"
"hahaha youre medium is dieing!!!"

repulse | 19-06-09 | 12:06

pwman | 19-06-09 | 10:24
Typisch voor de huichelachtigheid van de christelijk politicus.
www.hourofpower.nl/video/17_februari_2...
Balkenende: "Het begint met de vraag van hoe gaan mensen met elkaar om en ben je werkelijk bereid de handen uit de mouwen te steken voor anderen. (...) En dat is natuurlijk toch het liefde-gebod dat via het christelijk geloof tot ons komt,"
Ingterviewer: "Ik zie een stralende minister-president..."
De weduwe van die schilder zal erg in haar geloof worden gesterkt als ze deze zalvende woorden betrekt op het daadwerkelijke gedrag van onze stralende minister-president.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 10:43

JP is wel een consequent leugenaar, dat moet gezegd worden. Z'n moeder zal trots op hem zijn..

pwman | 19-06-09 | 10:24

Kijk naar het prachtige behang dat is aangebracht op de wanden van dit kerkgebouw. Lijkt erg op dat brandbare spul in de ambtswoning van de minister-president.
www.hourofpower.nl/video/17_februari_2...

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 09:55

De zoveelste leugen van die gristenhond. wanneer toont de Kamer nou eens ballen en eisen ze zijn aftreden??
(oja, ze zijn natuurlijk bang dat Greet W. dan gaat winnen... maar, geachte laffe kamerleden, de eerste die het aftreden van JP eist en dit volhoud zal er hoogstwaarschijnlijk grote winst uit weten te slepen. ;)

mooooos | 19-06-09 | 09:55

Eerlijkheid duurt het langst is mij altijd verteld, moedwillig zaken in doofpotten stoppen en dan doen alsof je neus bloed..... EXIT !!!!!
Wegwezen met die gasten, als Jan Modaal iets doet is die de lul, laat deze mensen a.u.b. op de blaren laten zitten! Waardeloze beleidsmakers die 'het goede voorbeeld' moeten geven!
Shame....

Grinch | 19-06-09 | 09:52

BigFoot | 18-06-09 | 21:19
Balkenende heeft vervolgens voldoende aanleiding en zeker voldoende tijd gehad om een en ander recht te zetten. Maar zelfs onder druk heeft hij besloten geen millimeter van het oorspronkelijke verhaal af te wijken. Die houding heeft hij nu overigens nog steeds. Hij had kunnen doorpakken, had kunnen laten zien dat hij nog enig fatsoen in zijn donder had. Maar nee, te bezwaarlijk allemaal.
En dat is de man die met de Bijbel onder zijn arm meent het nederlandse volk te kunnen kapittelen over normen en waarden. God draait zich om in zijn graf.

Schoorsteenveger | 19-06-09 | 09:40

In hoeverre het concept rapport onvoldragen is valt te bezien. Duidelijk is immers dat de wandbekleding niet een brandwerende behandeling heeft ondergaan en dat er brandbare stoffen in de wandbekleding zitten. Dat is voldoende om een aantal conclusies te trekken. Verder is geen gebruiksvergunning voor het gebouw aangevraagd hetgeen wel nodig was gezien het gebruik van het gebouw en waarin nu juist dit soort brandeisen zijn vastgelegd. Wat ik mij overigens afvraag is of deze gebruiksvergunning bewust niet is aangevraagd omdat men wist dat dit problemen zou opleveren.

Simon_GS | 19-06-09 | 09:33

Wat een slecht mens is die Balkenende toch.
Hij zakt steeds dieper in de beerput en staat nog steeds met een stalen gezicht de mensen voor te liegen.
Over respect en waarden gesproken.
IK TE KOTS OP JOU BALKENENDE!

wateenzooitje | 19-06-09 | 09:27

En dit is maar het topje van de ijsberg.
Politiek is nu eenmaal synoniem aan liegen en doofpotten.

atinho | 19-06-09 | 09:21

Ooit komt er een Wikipedia met alle namen van onze politici en andere machthebbers. Niet met feiten over hun opleiding en banen, maar met feiten over hoe ze hebben meegewerkt aan de ondergang van Nederland.
Een volgende stap is dan een tribunaal waarbij het volk de aanklager en jury is.
Er moet een eind komen aan de tijd dat mensen de boel totaal kunnen verstieren en nadat ze weggestuurd worden, gewoon wachtgeld krijgen totdat ze in een volgende functie weer verder kunnen gaan met het ondermijnen van de samenleving.
Politici moeten gewoon strafrechtelijk vervolgd gaan worden.
JPB kan het volk verraden en komt er gewoon mee weg. Dat moet veranderen.

domheid regeert | 19-06-09 | 09:07

na de zomer maar nieuwe verkiezingen dan...?

DnSjaak | 19-06-09 | 08:57

*snapte het namelijk wel*

Optimel Prime | 19-06-09 | 08:54

Geen zwitsal en dan tog eindelijk je maagdenvliesje breken?
Misschien is een uitgebreider comment makkelijker te snappen voor je zelfverkozen leespubliek.

* segaar en port pakt *

bottehond | 18-06-09 | 23:54

Teksten spreken voor zich en valt in deze context makkelijk te verklaren. Misschien had je je port en segaar even moeten laten staan en doordenken...

Optimel Prime | 19-06-09 | 08:52

-weggejorist-

rechercheur | 19-06-09 | 08:51

-weggejorist-

rechercheur | 19-06-09 | 08:41

-weggejorist-

rechercheur | 19-06-09 | 08:40

Moge de onderste steen boven komen.

KillerK | 19-06-09 | 08:30

@boogie66 7:42
Wellicht is Frits Wester gegijzeld door de sicherheitsdienst van EHB en wordt hij pas vrijgelaten als RTL een document ondertekend waarin ze beloven om Balkie niet meer te pesten..........

necrosis | 19-06-09 | 07:52

Waarom hoor ik er nu niets over op het rtl nieuws.

boogie66 | 19-06-09 | 07:42

Even een vraag van een simpele ziel: tijdens berichtgeving over de brand in het Catshuis werd gesproken over het "verboden" middel Thinner.
Waarom kan ik dat bij bouwmarkt *piep* dan wél kopen?
Ben ik als particulier minder brandbaar?
Oja, JP: Game Over!!!!!!!! you loose!

necrosis | 19-06-09 | 05:53

Balkenende is een megalomane leugenaar en landverrader. Het zoveelste bewijs. Die man heeft een hart zo zwart als steenkool.

K.Ontgat | 19-06-09 | 05:30

Frederik Puntdroad,

Bottehond heeft de tijd om tot erg laat te regeren; hij kan ook gewoon zelf antwoorden.

boeglul | 19-06-09 | 03:37

Frederik Puntdroad | 19-06-09 | 03:27
niet laten uitdagen heb je niet in de hand, er niet op ingaan is een 2e

hetluis | 19-06-09 | 03:31

hetluis | 19-06-09 | 03:20
Er zijn mensen die een dusdanig niveau hebben bereikt dat ze zich niet laten uitdagen. Simpelweg omdat ze dat niet nodig hebben.

Frederik Puntdroad | 19-06-09 | 03:27

boeglul | 19-06-09 | 03:20
Hahaaaaaa,
In de tijd toen u voor het laatst iets eerlijk verdiende werkte men nog met loonzakjes??????????????????????????????

Frederik Puntdroad | 19-06-09 | 03:24

bottehond | 19-06-09 | 02:48
Als die noot op ut hoogsd is ies die reddung nabei.

Frederik Puntdroad | 19-06-09 | 03:22

bottehond | 19-06-09 | 02:48
wat is er mis met wilders uitdagen?

hetluis | 19-06-09 | 03:20

bottehond,

Hoelang is het geleden dat u een loonzakje ontvangen heeft voor echt werk? Wat doet u eigenlijk voor de kost?

boeglul | 19-06-09 | 03:20

Weet je wat mooi is ??? vanaf het begin is er geen letter op NOS teletekst verschenen ( laat staan het nieuws ) .. En maar zeggen dat ze onafhankelijk zijn !! Ze zijn allemaal bang voor nieuwe verkiezingen want dat zou ze wel eens inkomsten kunnen schelen
!! jammer dat GS er niks meedoet

vicecity | 19-06-09 | 03:06

Ze hadden het zich zo veel gemakkelijker kunnen maken. Als ze gewoon schuld hadden bekend, gewoon spijt hadden betuigd, gewoon de waarheid open hadden gemaakt hadden ze nog sympathie kunnen krijgen ook. Het feit dat ze dit geheim hebben willen hebben houden getuigd van een enorme hypocrisie, laat staan wereldvreemdheid. Wanneer krijgen we eens een regering die zijn verantwoordelijkheid neemt! Niet alleen in woorden, maar ook eens in daden.

Grunnie | 19-06-09 | 02:55

progressief | 19-06-09 | 02:41

Mind yer own bussiness. Ik kan best wakker liggen over Van der Laan en het feit dat hij jammerlijk de verkeerde vijand kiest. En ik hoor Albayrak in een debat doorlopend Marchouch promoten. Damn right dat ik me ernstig zorgen maak en dat Eberhard na een fris begin mijn hoop voor de pvdi radicaal de bodem heeft ingeslagen? Gescheiden inburgeren toestaan. Wilders affakkelen. Van der laan is met iets heel, heel fouts bezig. Zorgwekkend.

bottehond | 19-06-09 | 02:48

Lewinsky | 19-06-09 | 02:39 (en ook bottehond | anytime | anyday )
Ja daar hoef je geen seconde minder om te slapen. Ik ga nu op snurk.
*uit*

progressief | 19-06-09 | 02:41

progressief | 19-06-09 | 02:38

Hij valt Wilders aan en zegt dat de SGP net zo iets als Hezbollha. Scherstfiguur. Zoveelste FAIL! van de pvdia.

bottehond | 19-06-09 | 02:39

@progressief | 19-06-09 | 02:31
Daar heb je waarschijnlijk gelijk in, dat Bos aan Van der Laan de speciale opdracht gegeven heeft om Wilders uit te schakelen.
*lacht Bos uit en gaat vrolijk slapen*

Lewinsky | 19-06-09 | 02:39

bottehond | 19-06-09 | 02:34
Laten we hem vooral afrekenen op de beloftes van zijn voorganger, waaraan hij zich heeft gecommiteerd door aanvaarding van het ambt. Dan blijft er voldoende te lachen over. Al het andere is voor zijn persoonlijke rekening, en ik moet zeggen dat hij de enige is met een coherent "tegengeluid" (bah). Schertsfiguur, denk het niet.

progressief | 19-06-09 | 02:38

Lewinsky | 19-06-09 | 02:35

Okay, ik herroep mijn rephrase. Ergeau:

* Van der Laan is een schersfiguur *

* Mist vieze poes van der laan, wat een arremoei anno 2009 *

bottehond | 19-06-09 | 02:37

Let me rephrase that: dreigt nu al tot schertsfiguur namens de PvdIA gedegradeerd te worden.

bottehond | 19-06-09 | 02:36

@progressief | 19-06-09 | 02:31
Eberhardt heeft geen bakzijl gehaald. Hij had het veel te druk met uitleggen waarom het een goed idee is om apartheid in Nederland in te voeren, bij inburgeringscursussen die slegs vir frouwen zijn. Onder de strikte voorwaarde wel dat zij geloven dat allah groot is, en alles is dan in orde volgens de pvda.

Lewinsky | 19-06-09 | 02:35

progressief | 19-06-09 | 02:31

LOL! En de VVD pleitte nog wel voor het onttrekken aan de portefeuille van Albayrak aan Van der Laan. Establishmentsspelletjes. Van der Laan is een schertsfiguur.

bottehond | 19-06-09 | 02:34

bottehond | 19-06-09 | 02:30
Sorry. Die past niet. De viriele bleekscheet heeft het best aardig gedaan en op geen moment refereerde ik daaraan.

progressief | 19-06-09 | 02:33

Heeft Van der Laan al bakzijl gehaald na zijn telfout / verwarring van EU met europa? Heb overigens het sterke vermoeden dat de man met name is gepositioneerd om Wilders te bestrijden en niet zozeer om zijn bestuurlijke taken uit te voeren.

progressief | 19-06-09 | 02:31

progressief | 19-06-09 | 02:24

Jouw tobberige white man's guilt denkwereld heb ik al lang achter me gelaten en boeit noch deert me. Je zoekt het maar zelf uit, dat werkt waarschijnlijk beter dan dat ik je mijn mening geef.

bottehond | 19-06-09 | 02:30

bottehond | 19-06-09 | 02:28
always!

progressief | 19-06-09 | 02:28

Lewinsky | 19-06-09 | 02:23
Goede vondTst, die ja. Prachtig toch, hoe ze daar normaal zelfvoldaan door de zaak banjeren in de wetenschap dat ze gebalanceerd nieuws produceren, maar dat het raam wagenwijd open gaat als het onwelgevallig is.

progressief | 19-06-09 | 02:28

progressief | 19-06-09 | 02:25

You choose to be dissatisfied, so stay dissatisfied.
( Vrij naar Fritz Perls )

bottehond | 19-06-09 | 02:28

Rustige ® | 19-06-09 | 02:23

LOL! Komt die nieuwsgierige aap van Revue nog goed weg, dat we onze drijfveren onthullen. Wat een grap. Dan wordt het wél een waarheisgetrouw artikel.

bottehond | 19-06-09 | 02:26

progressief | 19-06-09 | 02:24
zie bottehond | 19-06-09 | 02:24

tog noch onvoldaan...

progressief | 19-06-09 | 02:25

Ik denk dat tweederde van de autochtone Nederlanders voorstander is van de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Zomaar een gevoel hoor.

Lewinsky | 19-06-09 | 02:25

bottehond | 19-06-09 | 02:15
Hmpff. Ik hoereer vanaf €250 en al daarboven is meegenomen. Uw fittie met Frik ben ik onbekend mee, maar die zie ik met enthousiasme tegemoet. Iemand ooit nog iets van Van Dalen gehoordT?
Ik snap het antwoord niet en daar geneer ik me niet voor. De kudde duiden is vergeefs, ik vroeg een schaap om een antwoord.

progressief | 19-06-09 | 02:24

progressief | 19-06-09 | 02:14

Dat is mijn enige antwoord. Ik sta pal voor het doorgeven door onze generatie van onze Vrijheden en Beschaving aan onze kinderen en kleinkinderen. Zie het als schatplicht aan Spinoza en Mala Zimetbaum, zulke lui. Wie daar achteloos mee omgaat alsof hun betekenis gering is beseft niet wat Vrijheid is en wat daar voor nodig was en is en blijft.

www.dailymotion.com/video/x7e2w_peter-...

* petje af en kluif voor de Bikos van de Menschheid *

bottehond | 19-06-09 | 02:24

Laat maar, ik las het niet goed. Sowwee.

Rammstein | 19-06-09 | 02:20

bottehond | 19-06-09 | 02:15
Gaan ze je interviewen ?

Rammstein | 19-06-09 | 02:18

Lewinsky | 19-06-09 | 02:11
LOL was dat. Viel iemand het stukje inductief redeneren ter beschadiging van Wilders op, op nu.nl? Gisteren, eergisteren. De moslims moeten een contract tekenen, maar Wilders zegt zelf dat ze mogen liegen, dus het contract is waardeloos. Deze zelfwerkzaamheid kom je anders nooit tegen bij de simpele zielen in de media.

progressief | 19-06-09 | 02:17

"Ik ken een toonaangevend blogger die zegt dat de islam vanuit Nederland gesloopt gaat worden."
(bottehond | 19-06-09 | 02:01)

Onder uw bureau vermoed ik enige opwinding.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

boeglul | 19-06-09 | 02:15

progressief | 19-06-09 | 02:09

Iemand vroeg me laatst wat me drijft. Hij begreep dit gemailde antwoord:

www.youtube.com/watch?v=KNthqC2fsVw

Zo'n figuur die de top tien reaguurderTs van GS 2008 wil interviewen kan zich inlezen over wat die reaguurderTs vinden en drijft. Daar is geen interview voor nodig. Tot mijn immense vreugde weigeren allen. Behalve de Frikschotens, die willen naar Paraguay, op bezoek bij A van Amerongen en hoereert zich bij Nieuwe Revue voor een luizige 5000 euri. Bottomline: niemand kan GS of haar tanende kudde duiden. Zoveel is zeker.

bottehond | 19-06-09 | 02:15

bottehond | 19-06-09 | 02:11
Indirect antwoord. Er zijn evenveel manieren voor afzwering als voor indoctrinatie. Niet allen zijn juist, dat weet jij ook. Dit idee van een contract lijkt me uit de lucht gegrepen en doet zelfs mij denken aan de politieke strubbelingen in de jaren 40. Ontwijk me niet, ik zal geenszins beaus worden om een controversiele mening, integendeel.
Hier neem ik geen genoegen mee.

progressief | 19-06-09 | 02:14

Nu twintig procent van de bevolking op Geert Wilders heeft gestemd, moet de regentenkliek zijn strategie veranderen. Maar voorlopig heersen nog de oude reflexen, zoals van dat moslimse meisje Mirjam dat van plan was met een bus rond te reizen en te praten met alle twee miljoen pvv-stemmerts.

Lewinsky | 19-06-09 | 02:11

progressief | 19-06-09 | 02:05

Onze Beschaving kan niet overleven als ze de islam niet met wortel en tak uitroeit op de manier zoals Ayaan dat voorstelt. Ayaan Minister van Justitie en binnenlandse zaken en integratie. Dat werk.

bottehond | 19-06-09 | 02:11

Lewinsky | 19-06-09 | 02:07
Potverdomme dat is op eerste gezicht verdomd aantrekkelijk. Enige nadeel is dat simpele zielen als jij en ik gaan muiten een platform voor expressie zoeken. Geen slecht systeem, all in all...

progressief | 19-06-09 | 02:09

@all
Ik ga met de farao's Orion bekijken, sleep well en tnx.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 02:08

Het dom houden van het volk, regentendom en doofpotterij waren de onderwerpen van Frank Zappa in de jaren zestig.
Dat je het maar weet.

Lewinsky | 19-06-09 | 02:07

@Rammstein | 19-
06-09 | 02:03:
Ja goedverdoemme, kudtwijf! ... je denkt toch niet dat ik al dat gereutel op de vroege avond ga lezen...

Maar, je had toen wel gelijk. Het gaat met geënsceneerde pr0n ook niet lukken. Helaas.

koerbagh ® | 19-06-09 | 02:07

koerbagh ® | 19-06-09 | 02:04
Lol.. genius

de Graaf | 19-06-09 | 02:06

bottehond | anytime | anyday

Ben oprecht benieuwd hoe u tegen het voorgestelde assimilatiecontract aanblikt. Om mijn idee prijs te geven: stierenschijt vergelijkbaar met verbieden van een boek. Maar ja, dat ben ik he?

progressief | 19-06-09 | 02:05

progressief | 19-06-09 | 02:02
Klopt, ben moe en moet naar bed.. Verdwijn onmiddelijk.

de Graaf | 19-06-09 | 02:04

@de Graaf | 19-06-09 | 02:00 :
Val even beschaafd of onbeschaafd dood alstublieft, dit topic is er om Nederland te redden van JP de antichrist. Maar dat boeit feitelijk ook niets.

koerbagh ® | 19-06-09 | 02:04

koerbagh ® | 19-06-09 | 01:56
Zie Rammstein | 18-06-09 | 22:49

Rammstein | 19-06-09 | 02:03

de Graaf | 19-06-09 | 02:00
De zwitsal afroepen is irrelevant en gemakzuchtig. De links waren top en uw taalgebruik is tenenkrommend. Sinds enig, dan.

progressief | 19-06-09 | 02:02

@progressief | 19-06-09 | 02:00
Ja. Dat noemen we samenwerken.

Lewinsky | 19-06-09 | 02:01

koerbagh ® | 19-06-09 | 01:56

Maxime op de troon, basta!

www.elsevier.nl/web/1073612/Nieuws/Pol...

Ik ken een toonaangevend blogger die zegt dat de islam vanuit Nederland gesloopt gaat worden.

bottehond | 19-06-09 | 02:01

Lewinsky | 19-06-09 | 01:59
Ik gooi aan, u hapt.

progressief | 19-06-09 | 02:00

bottehond | 19-06-09 | 01:56
Uw commentaar toont dat het lastig is op een enigsinds beschaafde manier elkander het allerergste toe te wensen.. mja, niet boeiend eigenlijk..

de Graaf | 19-06-09 | 02:00

koerbagh ® | 19-06-09 | 01:56
Goed punt, we moeten de carriere van Balkenende richting geven voor de nacht valt. We zijn hier ten slotte om problemen op te lossen. Ik zeg ook: aftreden, maar dat is meer op gevoel.

progressief | 19-06-09 | 01:59

@progressief | 19-06-09 | 01:55
Hoho, als een professional een rapport schrijft, dan dient een ambtenaartje dat te respecteren. Had hij ook maar een vak moeten leren.

Lewinsky | 19-06-09 | 01:59

En kijk. Na de brand was alle wandkleed weggefikt. Alles, niets meer van over. Ik wil niet dat jullie het idee krijgen dat dit door een zogenaamde vermeende brandbaarheid kwam. Neuh hoor, dat had ieder brandvertragend materiaal kunnen overkomen.
"Er zou verder onderzoek moeten komen naar de stoffen van het wandkleed, vonden de aanwezigen. Maar TNO stelde dat daarvoor te weinig stof over was. ‘Het blijft derhalve ongewis’ hoe brandbaar het kleed was, luidt de conclusie."

progressief | 19-06-09 | 01:58

*even on-topic - annoying, I know*

Zijn we er al uit hier, in dit topic? Balkje exit, of wat?
Wat mij betreft had die nozem van de NCRV nooit premier moeten worden, maar goed, dit is toch hopelijk wel de spreekwoordelijke nagel aan de spreekwoordelijke doodskist en als het dat niet is dan eh... tsja. Wat dan?

koerbagh ® | 19-06-09 | 01:56

De grootste doofpot is de islamisering. Er is helemaal geen islamisering in Nederland, roepen de corruptelingen in koor, met knaapje Pechtold voorop. Ondertussen stromen de islamieten van alle kanten Nederland binnen.

Lewinsky | 19-06-09 | 01:56

Lewinsky | 19-06-09 | 01:51
Luistert vrind. Als een ambtenaar broddelwerk afroept, dan is het broddelwerk. Ook al produceert een instantie die 3,5 maal hoger in aanzien staat het rapport.

Wanneer je belangrijkste opdrachtgever bezwaar maakt, dan slik je de keutel in. Zo werkt dat, maar dat past vast niet in jouw snappertje.

progressief | 19-06-09 | 01:55

De politiek corrupte elite verspilt zijn energie voor 99% aan deksels op doofpotten duwen. Nederland wordt niet bestuurd, nee, Nederland wordt dom gehouden. Dat is de missie van Balkenende en Bos.

Lewinsky | 19-06-09 | 01:53

bottehond | 19-06-09 | 01:43
Vai is de een toverballenautomaat. U vraagt, wij zuigen. Hij kan wel wat, maar om te beweren dat het enorm beklijft of op een of andere manier *soul*.. nee!

Dit is geniaal, toegegeven. www.youtube.com/watch?v=T_BXIGibJ7k

de Graaf | 19-06-09 | 01:52

De Azijnbode heeft een geheel eigen kijk op de doofpot. Het rapport van mr. tno deugde gewoon niet. Dat vindt de Volkskrant. Het deksel kan niet vast genoeg aangedrukt worden, heeft Broertjes en zijn broertjes gedacht. www.volkskrant.nl/binnenland/article12...

Lewinsky | 19-06-09 | 01:51

Iedereen hier? IK ben weer ge-un-banned. Nee, ik begrijp dat dat voor jullie ook geen pretje is.

progressief | 19-06-09 | 01:50

@Leo* | 19-06-09 | 01:24
What's the ugliest part of your body? is de titel van een liedje op de lp We're only in it for the money (1968). Schitterende plaat imo. De tekst begint aldus:
What's the ugliest part of your body?
Some say your nose
Some say your toes
But I think it's you mind

Lewinsky | 19-06-09 | 01:47

Rammstein | 19-06-09 | 00:56
Altijd....

repulse | 19-06-09 | 01:46

een onvervangbaar instrument leest ietwat makkelijkerrr

de Graaf | 19-06-09 | 01:34

*ziet die leeuw al gaan met die plunjezak over zn schouder*

ethan_joy | 19-06-09 | 01:31

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 01:13
U raakt een punt dat zeer gevoelig ligt bij hulpverleners en andersoortig gesubsidieerd tuig. Niemand, behalve Gerard Reve of Richard Dawkins, zal een claim leggen op hun onkunde door te beweren dat de geest onvervangbaar een instrument is dat een moedige bestuurder nodig heeft. Velen zijn barbaar door dat feit in een leaseconstructie uit te besteden aan piskijkers en kruidenvrouwtjes.

Zappa is volkomen kudt, heeft tot z'n dood lol beleeft aan kinderachtig gekras.

de Graaf | 19-06-09 | 01:30

@B

I do catch your drift. The dirtiest part of your body is your mind is een quote uit een TV-interview van de door jou verguisde FZ. I'm not in a fitty mood, ben vandaag pas terug uit bannetje. Overigens, FZ heeft de discussie over explicit lyrics in muziek aangezwengeld, dat dan weer wel.

Leo* | 19-06-09 | 01:24

Leo* | 19-06-09 | 01:04
Cruciaal lijkt mij dat je de verste uithoeken van je 'mind' (zoals jij het noemt) verkent. Daar kom je soms dingen tegen die je liever niet wilt tegenkomen. Daar is enige moed voor nodig, en wat je er vervolgens mee doet is je eigen zaak. Een mens kan er ook niets mee doen.

Mijn basic point in dit geval is dan ook dat je in het smakeloze, slechte en intens-misdadige altijd veel meer herkent dan je lief is. Ik zou mezelf dan ook nooit een eerlijk, integer en dapper mens noemen - denk dat ik daar niet onnozel genoeg voor ben.

Ik dwaal wat af, maar mogelijk vang je mijn drift.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 01:13

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 01:06
Doe jij ns n muntje dan in die jukebox en post is een link?

ethan_joy | 19-06-09 | 01:10

ethan_joy | 19-06-09 | 01:05

Als de mullahs vallen is er hoop voor Israel en het Vrije Westen. Zullen we mee gaan doen? Vrijwel dagelijksche demos van jonge Iraneesche vluchtelingen.

bottehond | 19-06-09 | 01:09

ethan_joy | 19-06-09 | 00:58
Precies wat ik bedoel. Opzienbarend in de US, in Europa al een honderd jaar everyday practice, ik bedoel, heel gewoontjes.

Hou gewoon niet van poseurs. Alsof ik naar een halve wilde in Centraal-Afrika zit te luisteren die komt vertellen dat de aarde rond is.

Niet mijn kopje thee.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 01:06

bottehond | 19-06-09 | 01:00
Las ergens een gerucht groepjes soldaten ook solidair waren met die "revolutie"?

ethan_joy | 19-06-09 | 01:05

@Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:54

The dirtiest part of your body is your mind. Dat dan weer wel. Restcep.

Leo* | 19-06-09 | 01:04

Rammstein | 19-06-09 | 00:51
Zal het al wel eens gezegd hebben, maar once more: Wie soll ich meine Seele halten?

*Roken gaat*

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:57

repulse | 19-06-09 | 00:54
Wat een nieuwsgierigheid !

Rammstein | 19-06-09 | 00:56

de honden blaffen... | 19-06-09 | 00:51
Ik heb ze dr nog niet over gehoord.

ethan_joy | 19-06-09 | 00:55

Rammstein | 19-06-09 | 00:51
Jouw voorkeur....?

repulse | 19-06-09 | 00:54

Leo* | 19-06-09 | 00:41
In de gewone mensen-mensenwereld is een mening maar een mening (opinion's are like assholes, everybody's got one).

In mijn wereld is dat anders. Je hebt schoonheid en bagger. Daar zal heus wat tussen zitten. Bagger dus.

Het idee dat er over smaak niet valt te twisten vind ik iets te goedkoop. Zou eerder het tegendeel bepleiten van dat smakeloze cliché. Ik hou van elitaire troep, dus niet van Zappa, en nu dit eenmaal zo is, is dat voor mij een feit.

Misschien dat er nog eens een moment komt dat ik een mening geef, maar die kans is niet groot want dat vind ik 'a waste of time'. Als je goed leest, Leo, dan zul je al bemerkt hebben dat je zoiets nooit uit de mond van een Zappa gehoord zou hebben. Die was op z'n ergst 'stout'. Waar je maar lol in hebt.

Blij dat-ie dood is. Zo. Ook weer opgelost.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:54

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:36
Yep. Voorkeur: artiesteningang.

Rammstein | 19-06-09 | 00:51

ethan_joy | 19-06-09 | 00:42

Dat brengt mij op de vraag: heeft de regering Balkenende al een standpunt ingenomen in de kwestie Perzie?
En zo nee, waarom niet?

de honden blaffen... | 19-06-09 | 00:51

... onverteerbare kankerherrie...

Is een mening, geen feit. Let's agree to disagree.

Leo* | 19-06-09 | 00:41

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:34
Geinige typering van Zappa. Zit wat in.
Al was ie muzikaal sterk. Maar inderdaad: niet het idee dat ie uniek vanuit zichzelf was. Eerder heel spiegelend en relaterend.

Roer | 19-06-09 | 00:37

Rammstein | 18-06-09 | 23:41
Had je vraag even gemist. Gnagnagna. It takes a woman.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:36

+het, ergens

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:34

Leo* | 19-06-09 | 00:21
Het lot, en ik, willen dat we juist een hekel hebben aan Zappa. Op een enkel nummer na vind ik onverteerbare kankerherrie, gemaakt door iemand die vooral anders wilde zijn om het anders zijn. Vind het kortom geen authentiek iemand.

En daarmee dus een klootzak. Kun jij ook allemaal (van mij) niet weten, en 't zal ongetwijfeld goedbedoeld zijn (wat het nog eens extra verpest), dus no hard feelings.

Doe mij maar The Carpenters.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:34

bottehond | 19-06-09 | 00:03
Had zin in de Balkenende-bash. Maarreh. Nee niet geirriteerd; dat was niet de emotie.

Qua islamthreat/ds heb ik niet veel te reageren. Het debat is gaande, op veel plekken en dat past bij deze tijd.

Mijn bespiegeling van de avond: de zelfopgelegde druk om andermans geloof te 'respecteren' is down.. Ik ben gestopt met mijn wereldbeeld onder stoelen of banken te steken en gelovigen te sparen. Trouwens, als ze echt geloven maakt het geen hout uit wat ik ervan vind. So far Roer on religion.

Roer | 19-06-09 | 00:29

*Roken & mezcal, Graceland op achtergrond voor de 'torture'*

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:15

Leo* | 19-06-09 | 00:02
Kaft is geweldig, maar ik ben meer van de lyrics inside.

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:13

bottehond | 18-06-09 | 23:58
'Everybody sees you're blown apart.'

Berserker Nr. 1 | 19-06-09 | 00:12

Ik herzie mijn mening toch maar voorzichtig over Sjuul.
bottehond | 18-06-09 | 23:19
Zat hij er nou als viral voor het CDA, proefabopropper, bewaker van vrije nieuwsgaring of dopingdoofpotbepleiter? Ik ben er zelf nog niet helemaal uit.
De quote op het einde van de uitzending "Dan denk ik dat ik een glas wijn ga drinken" ipv "Even een broodje eten" levert hem sowieso een dikke +1 van mij op.

Russ Meyer | 19-06-09 | 00:04

@bottehond | 18-06-09 | 23:40 ,
op de Uni is die gast geheel onbekend.
Uiteraard.

vander F | 19-06-09 | 00:04

Roer | 19-06-09 | 00:01

Onzin. Het gaat zeker ook over JPB. Je kwam al geirriteerd de draad binnen, am I right? Na een poosje hebben Menschen wel gemeld wat ze melden willen, daarna is het vrije draadtijd. Breng iets in, ik wil het graag over die Etzionislet JPB hebben.

bottehond | 19-06-09 | 00:03

@Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:22

De kaft, mijn beste, de kaft.

Leo* | 19-06-09 | 00:02

Ik wilde hier even iets zeggen over Balkenende en of die wel of niet wat wist van het rapport en hoe hij zich hieruit gaat glijen. Maarrrrr. Het gaat over islamisering. Navond mensen!

Roer | 19-06-09 | 00:01

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:43

* grinnik *

bottehond | 18-06-09 | 23:55

Rammstein | 18-06-09 | 23:48
Who knows? Uit de serie 'How to fool the other one':

There's a window that I can't see through
There's a wall so high it reaches the sky
Somewhere between me and you

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:54

surmajkalot | 18-06-09 | 23:45

Geen zwitsal en dan tog eindelijk je maagdenvliesje breken?
Misschien is een uitgebreider comment makkelijker te snappen voor je zelfverkozen leespubliek.

* segaar en port pakt *

bottehond | 18-06-09 | 23:54

surmajkalot | 18-06-09 | 23:45
"How did I get here ?????*

Rammstein | 18-06-09 | 23:48

*zet talking heads op repeat* 'Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was'

surmajkalot | 18-06-09 | 23:45

bottehond | 18-06-09 | 23:38
Hey Bob!! This is the band!
Bob: Alright!
Elwood: Er.. what kind of music do you usually have here?
Claire: Oh, we got both kinds. We got Country, and Western.
Elwood: Jake, are you sure this is the place?
Jake: Yeah, yeah, sure, sure. This is the place.

Moet wel voldoende zijn, lijkt me.

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:43

bottehond | 18-06-09 | 23:38
Latent ?

Rammstein | 18-06-09 | 23:41

vander F | 18-06-09 | 23:37

Ken jij de goeroe vann JPB (onder andere), Amitai Etzioni?
Of is die nog niet behandeld...

bottehond | 18-06-09 | 23:40

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:31

Weet jij zeker dat je geen latente heaumeausensuele issues hebt?

bottehond | 18-06-09 | 23:38

@ethan_joy | 18-06-09 | 23:35 ,
briljant!

*verder likt*

vander F | 18-06-09 | 23:37

Uit de serie 'Zou kunnen worden wegggejorist': Wie zou er een traan om laten als morgen JPB (wie is dat nou weer, in godsnaam!) should have joined the choir invisible?

Denk dat er naast wat plichtmatig gezwam een golf van opluchting door het land zou gaan. Ik zou Dancing Queen van Abba opzetten. Zo dan!

*Voortzetting serie onzeker is*

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:31

*gaat z'n elleboog likken*

vander F | 18-06-09 | 23:27

JeGrootmoeder | 18-06-09 | 23:24
Ik lees zijn plempsels met plezier.

repulse | 18-06-09 | 23:26

@JeGrootmoeder | 18-06-09 | 23:24 ,
tuttut,
die is goed spul van de rechercheur,
niks mis mee.

vander F | 18-06-09 | 23:25

repulse | 18-06-09 | 23:23

Ik heb een slogan, recht uit mijn hart geboren....

* Wég met die ONrechtstaat! *

bottehond | 18-06-09 | 23:25

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:17
Jaja trek je berehuid maar weer aan, ik respecteer je dinnetje

ethan_joy | 18-06-09 | 23:25

@rechercheur: heel erg hoor, allemaal. Ga es lekker je eigen site bouwen, je loopt hier al 3 dagen dezelfde meuk te plempen

JeGrootmoeder | 18-06-09 | 23:24

Dan nogmaals:

What's the fuzz? We leven in een bananenmonarchie, dus nog stemmen?

knerf | 18-06-09 | 23:23

Ik betaal 150 kamerleden om er op toe te zien dat de regering de grondwet respecteerd, de rechtstaat nederland bestuurbaar houdt. Zij hebben de afgelopen jaren al meer als genoeg gefaalt, maar ik wil het debat van aankomende dinsdag nog wel even afwachten...
Wanneer de tweede kamer weer haar taak als waakhond weigert uit te voeren zullen we de huidige waakhond in moeten laten slapen en zelf idd recht gaan halen...

repulse | 18-06-09 | 23:23

Leo* | 18-06-09 | 23:14
Een kudtboek, als al het latere werk van WFH. Rest is eenzame klasse.

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:22

Sjuul Paradijs: "waarom zou een PVV wethouder het minder doen dan CDA lokale politici. Heeft Uw partij de problemen opgelost dan? "

Ik herzie mijn mening toch maar voorzichtig over Sjuul. Wanneer komt Weesie weer terug?

bottehond | 18-06-09 | 23:19

@repulse | 18-06-09 | 23:17 ,
dan moet je toch echt met 1,5 miljoen man en rieken en fakkels en strontkarren richting Den Haag,
het zelf opknappen.

vander F | 18-06-09 | 23:19

de crisis begint er nu flink in te hakken zeg.
volgens mij boeit dit over balkenende wenig mensen
truste

Pearly | 18-06-09 | 23:18

Rammstein | 18-06-09 | 23:05

Dat is de bedoeling, skattie.

OT
Die Ger KoopmanSS valt me tegen. Islamlikkende CDA stakkerige landverrader.

bottehond | 18-06-09 | 23:17

ethan_joy | 18-06-09 | 23:13
Keep it cool, joy. R. is mijn rookvriendin. Don't push it.

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:17

@Ivoren Toren | 18-06-09 | 23:15 ,
men is nu wat huiverig voor gedonder in het kabinet.

*ziet blonde kuif over schouder verschijnen*

vander F | 18-06-09 | 23:17

vander F | 18-06-09 | 23:15
Ik vraag ook om vervolging van de leiders van deze criminele organisatie.. dus herr bakellende en balin zelf...

repulse | 18-06-09 | 23:17

ethan_joy | 18-06-09 | 23:13
Ja. Maar. Ik heb eens zo'n film(pje) gezien van mijn ex zijn ex en toen dacht ik "mooi niet" want zijn volgende "object of his affection" krijgt mij dan weer te zien. Gewoon niet doen. It'll bite your ass.

Dus ik zeg: BJ(P) ... doen !

Rammstein | 18-06-09 | 23:16

@repulse | 18-06-09 | 23:12 ,
dat KAN niet,
zijn ambtenaren, die kun je helemaal niet vervolgen.

Misschien na 13 kabinetten Balkenende, als die ambtenaar overleden is, doen ze nog een la-onderzoekje

vander F | 18-06-09 | 23:15

@ vander F | 18-06-09 | 23:12
Het is de fout van de staatssecretaris dat ze die lui heeft laten zitten. Daarom moet had de motie tegen haar gericht moeten zijn.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 23:15

Wat vinden de Chineesjes en de Noord-Koreano's hier nou van?
Al commentaar van Osama bin Laden?
Balk hangt van leugens aan elkaar! TOCH?
Als liegen worst was dan kraakten de balken in huize Balkenende.
Maorijnissen zou er een fulltimejob aan hebben om ze te reaucken.

Frederik Puntdroad | 18-06-09 | 23:15

@Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:15

Beetje laat, maar toch: De Laatste Roker - W.F.H.

Leo* | 18-06-09 | 23:14

CDA is in Limburg het grootste vastgoedmaffiamoloch die je maar kunt voorstellen. Wethouders en gedeputeerden die met projectontwikkelaars samen naar de hoeren gaan. Christelijke waarden en normen.

Charles de Batz | 18-06-09 | 23:14

"en te weinig stalen nog voorradig bij de leverancier" das onzin repulse.

ethan_joy | 18-06-09 | 23:14

Rammstein | 18-06-09 | 23:05
Je bent je bewust dat er véél vraag naar die filmpjes is?

ethan_joy | 18-06-09 | 23:13

Het concept rapport zal gewoon netjes worden weggewuifd, te weinig testmateriaal wat over was na de brand en te weinig stalen nog voorradig bij de leverancier...
Ik ben alleen wel benieuwd als je dit memorandum van 5 juli leest word er gesteld dat "Daar komt bij dat dat de wandbekleding uit 21 delen bestond. Reijman heeft slechts 1 fragment van 1 deel onderzocht (of eigenlijk: kunnen onderzoeken) in totaal zijn 20 van de 21 delen stalen beschikbaar. Deze zijn onlangs aan Reijman ter beschikking gesteld. De hoeveelheid stof op de stalen (hoewel nog altijd meer als het onderzochte fragment) is echter onvoldoende om daar onderzoek op uit te voeren"
media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2...
Terwijl in media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2...
Word verteld dat: " de 21 stoffen waarmee de wandbekleding was gemaakt zijn nog beschikbaar bij de firma Ruys te zeist en wordt dinsdag opgehaald. (naamzwart gemaakt) wil een deel gebruiken tijdens zijn presentatie a.s. donderdag om te laten zien hoe het was t.o.v. het nieuwe ontwerp.
Een ander deel laat ik direct bij TNO bezorgen voor onderzoek, peter Reijman kun je daar de allerhoogste prioriteit aan geven s.v.p."
---
Dus een ambtenaar heeft willens en wetens bewijsmateriaal ontrokken aan het onderzoek waardoor er te weinig stalen aanwezig waren voor TNO om te onderzoeken.
-
Nog buiten alles om is dit toch wel zo schandalig slecht als overheid zijnde, een werkgever is ten alle tijden verplicht om toezicht te houden op zijn personeel dat zij de wet respecteren. Het ontrekken van bewijsmateriaal, het frustreren van onderzoeken van het O.M. zijn de kenmerken van een criminele organsisatie en ik verwacht dan ook dat oom HirSSch Balin zijn jongens en meisjes van het (uhmm) O.M. onverwonden (uhm) klip en klaar (uhmm uhmmm) opdracht geeft de leiders van deze criminele organisatie the vervolgen!

repulse | 18-06-09 | 23:12

@Ivoren Toren | 18-06-09 | 23:10 ,
van incompetente managers die daar voor Albayrak al zaten?
Hoeveel kabinetten moeten er tussen incompetentie en ontslag zitten,
13 kabinetten Balkenende?

vander F | 18-06-09 | 23:12

@ vander F | 18-06-09 | 23:10
Ik vrees van wel.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 23:12

Hoe zat het ook alweer met die PEDO die op Justitie zit? Hoe heette die ook alweer?
Normen en waarden, he Balkie!

Charles de Batz | 18-06-09 | 23:11

Rammstein | 18-06-09 | 23:05
Wat jammer.
*zich er op aan het verheugen was*

JosVerbeek | 18-06-09 | 23:11

En nu?
plassen, glassen en wassen?

vander F | 18-06-09 | 23:10

@ vander F | 18-06-09 | 23:03
Fritsma is niet zo sterk, vind ik. De staatssecretaris is inderdaad verantwoordelijk. Het ontslaan van incompetente managers (die zullen er inderdaad best wel zijn) is de taak van haar opvolger.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 23:10

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:53
Ik vrees dat dat meer op een aanslag gaat lijken.

bottehond | 18-06-09 | 22:55
Wijze les van Perez Hilton geleerd: maak nooit een sex tape, want hij zál uitlekken.

Rammstein | 18-06-09 | 23:05

Afijn, het is een puinzooi bij de IND,
en dat maakt vrijwel niemand een flikker uit.

...

vander F | 18-06-09 | 23:05

Zou dit dan de doorbraak worden van (CPN / FNV) SP-Kamerlid Paul Ulenbelt, die al jaren dit dossier schijnt te volgen?

Riessjaar | 18-06-09 | 23:04

Hup Fritsma!

vander F | 18-06-09 | 23:03

bottehond | 18-06-09 | 22:55
Timing is everything, botte.

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 23:03

@JosVerbeek | 18-06-09 | 23:00 ,
lol!

vander F | 18-06-09 | 23:03

vander F | 18-06-09 | 22:58
De kerkenraad van St. Ranselriemenparochie natuurlijk. Dat zijn de mannen die achter de schermen van marionet De Balk in handen hebben..

JosVerbeek | 18-06-09 | 23:00

@sjaakdeslinksesul | 18-06-09 | 22:58 ,
maar wie en waar zijn de Hoeders dan..?

vander F | 18-06-09 | 22:58

Even tussendoor, is Albayrak zwanger of zo?

Spittertje | 18-06-09 | 22:58

En straks wint het CDA gewoon weer de verkiezingen hoor, met 69,1 % van de stemmen nog wel.

sjaakdeslinksesul | 18-06-09 | 22:58

@bottehond | 18-06-09 | 22:54 ,
ik ken haar nog niet zo,
dus nog geen mening.

vander F | 18-06-09 | 22:57

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:53
Wel inzoomen op majestueuze kont dan svp

ethan_joy | 18-06-09 | 22:55

Rammstein | 18-06-09 | 22:49

Bied jij je aan? Ik film wel!
Lekker trampelen, daar houdt "
hij" wel van.

bottehond | 18-06-09 | 22:55

Rita heeft de wind er wel onder vandaag.

vander F | 18-06-09 | 22:54

vander F | 18-06-09 | 22:52

Als die adsiprant hijskraanhangerT Harry en Anja de SP uitwerkt een prima wijf. Ondanks haar pavlov "linkse" meningen ter zake vind ik haar sympathiek.

bottehond | 18-06-09 | 22:54

Goeie motie van Rita.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:54

Rammstein | 18-06-09 | 22:49
Heb je dan niks over voor Nederland?

*R. poedelnaakt door de tuin van JPB ziet rennen, B1 intussen fillumpie makend voor YouTube*

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:53

voldemort | 18-06-09 | 22:49

LOL! En dan te bedenken dat de gevestigde orde en haar vrijwillige burgerslaven steeds maar beweren dat jeweetwel (lol!) vast geen oplossingen heeft. En die banencarrousel draait maar door. CvdK Brabant gaat tussen een cda en een pvda apparatsjik.

bottehond | 18-06-09 | 22:52

+1

De Bondscoach | 18-06-09 | 22:52

Van Velsen (SP)

ethan_joy | 18-06-09 | 22:52

@Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:50 ,
SP pot

vander F | 18-06-09 | 22:52

Wie spreekt er nu?

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:50

Zou het helpen als JBP een bbq in de tuin geeft en die meisjes van dat Powned liedje daar een beetje naakt door de tuin rennen ? Het enige wat BJP zou tackelen is een sex tape/schandaal/affaire.
Voor de rest overleeft hij namelijk iedere crisis.
Een laatst redmiddel.
Maar, gezien zijn sex appeal lijkt dat ook uitgesloten.

Rammstein | 18-06-09 | 22:49

Ik krijg steeds meer de indruk dat ik een bananenmonarchie leef. Wat een corrupt stel onkundige klootzakken bij elkaar. Niet alleen landelijk ook op plaatselijk niveau is het in en in triest, allemaal zakkenvullen en vriendjespolitiek bedrijven.

voldemort | 18-06-09 | 22:49

-weggejorist-

rechercheur | 18-06-09 | 22:48

svw | 18-06-09 | 22:46
Iedere maand dat ze blijven zitten kost deze coalitie een extra zetel.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:48

@barbara drijfzand
Je hebt gelijk! Niemand durf te zaak te laten klappen uit angst voor Wilders.
triest

svw | 18-06-09 | 22:46

ROFL!

'omdat het onderzoek vorig jaar al is gepland'

euhh

'eigenlijk sinds 2007 al..'

vander F | 18-06-09 | 22:43

Niets aan de hand! Gewoon doorlopen.

Adriaantjeeeeeuh | 18-06-09 | 22:43

-weggejorist-

rechercheur | 18-06-09 | 22:42

AntiSoof | 18-06-09 | 22:33
LOL!!

p0rn0 | 18-06-09 | 22:40

AntiSoof | 18-06-09 | 22:33
Ik moest ook maar ns naar de coffeeshop dan.
@rechercheur | 18-06-09 | 22:33
Stuur je verhaal hiernaartoe www.geenstijl.nl/linktips/linktips.php...
of anders naar: redactie@geenstijl.nl
wellicht wijden ze er een topic aan, je zit hier ieder geval wel de juiste site die wantoestanden aankaart.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:40

-=PyP=- | 18-06-09 | 22:35

Verhagen moet hem opvolgen. Het CDA zal iets moeten doen met de onvrede van de burger, wil zij niet alsnog gedecimeerd worden, hetgeen dank zij (kuch) Pin detsijds niet gebeurde.
Tsjek straks Knevele en Knekel.

kwoot
Ger Koopmans
Terwijl zo'n beetje de hele CDA-top, inclusief premier Balkenende, zich uitspreekt tegen samenwerking met de PVV, ziet CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans het helemaal zitten: 'Ik vind dat we een samenwerking met de PVV niet moeten uitsluiten'. Koopmans wil het uitproberen in Venlo waar later dit jaar vervroegde gemeenteraadsverkiezingen zijn vanwege een gemeentelijke herindeling.
ontkwoot

Sjuul Paradijs komt ook aanschuiven.

bottehond | 18-06-09 | 22:39

AntiSoof | 18-06-09 | 22:33
*emmer ijskoud water ter ontnuchtering over AntiSoof heengooit*

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:38

@-=PyP=- | 18-06-09 | 22:35 ,
schei toch uit,
alleen de PVV wil dit kabinet laten vallen, de rest schijt in de broek,
voor diezelfde PVV.

(of beter gezegd, voor de kiezer)

vander F | 18-06-09 | 22:38

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:30
En als ze die goedgelovige zielen in het oor fluisteren dat die demonstranten allemaal door de Grote Satan geïnspireerd zijn, kost het afknallen van die mensen nog veel minder moeite.
bottehond | 18-06-09 | 22:32
Nu heb ik recent eens wat literatuur op dat gebied tot mij zitten nemen en je kan rustig zeggen dat de moslimbroederschap aanspraak maakt op de titel 'meest sinistere gezelschap ter wereld'.

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:36

@rechercheur | 18-06-09 | 22:33 ,
ach..

*banaan eet*

vander F | 18-06-09 | 22:36

Ik denk dat dit het Waterloo van Balkenende is, hier valt niet onderuit te komen.

-=PyP=- | 18-06-09 | 22:35

-weggejorist-

rechercheur | 18-06-09 | 22:33

Het nieuws is helemaal niet selectief en onbevooroordeeld, hoe kom je daar nu bij? Ik kijk altijd met veel plezier naar het Journaal en laat mij zo op een keurige manier voorlichten. En de allochtonen doen hun stinkende best. Wanneer zij op de radio komen om hun zegje te doen dan zijn zij zeker 3 keer zolang aan het woord dan de niet-allochtonen (naar woord trouwens, allochtoon, maar goed) en vertellen het wel en wee van hun belevenissen in ons heerlijke land. Ook in het verkeer zijn het heren en damens, zoals het betaamd. In de bus of tram zegt men altijd vrindelijk goedendag en informeert naar het weer van de volgende dag of de gezondheid van een dame op oudere leeftijd. Vooral de eerlijke open blik spreekt mij aan, want, ja, ik ben nu eenmaal een gevoelsmens en die heeft zulke dingen nodig. O, wat is het leven toch een paradijs, ik geniet er elke dag van en verheug me nu al op de toekomst, die zeker rooskleurig is want zij zorgen er tenminste voor dat er lieve nieuwe jeugd bijkomt, iets waar de Nederlander (de autochtone dan) de laatste jaren blijkbaar geen zin meer in heeft.
Zo! Dat moest ik toch even zeggen.
*kan t zijn dat wiet me een vertekend beeld geeft? Nee hè?*

AntiSoof | 18-06-09 | 22:33

Rita is goed ingevoerd, dat moet je dr nageven.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:33

@ ethan joy

Albayrak blijft Marcouch maar aanhalen. Mili Görüs is de moslimbroederschapstak van de Turken. Marcouch is moslimbroeder. Ik weet genoeg.

bottehond | 18-06-09 | 22:32

@ ethan_joy | 18-06-09 | 22:21
"Palestijnse militanten mogelijk actief bij Ahmadinejads orde troepen"
Dat vertelde mijn Iraanse collega me ook. Het is ook logisch. Iraanse militairen die op een demonstrerende menigte schieten, lopen het risico hun eigen familieleden neer te maaien. Palestijnen hebben dat risico niet en zullen dus veel harder optreden.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:30

@ Elisabeth2 | 18-06-09 | 22:12

U heeft gelijk en dat zie ik de staatstv niet doen. GS geeft ze een zetje in de rug zodat het niet doodbloedt, iets wat typisch uitstelafsteltaktiek CDA is.

ecologiste | 18-06-09 | 22:29

ethan_joy | 18-06-09 | 22:24
Danks.

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:28

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:18

Vooralsnog stromen er hordes islamitische barbaren het land binnen.
Ze leren NIETS. Ze doen alsof. Denk er eensch over na. We zullen het als burgers ZELF moeten regelen.

bottehond | 18-06-09 | 22:27

-weggejorist-

rechercheur | 18-06-09 | 22:27

By the way: www.dedagelijksestandaard.nl/
dedagelijkseSPAMraad preventief euthanasie gepleegd?
Zou het internet mooi opschonen.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:27

Albayrak wordt gered door de "voorzitter". Die is rijp voor de sloop. Maar hey: debat in de Tweede Slaapkamer ist verboten! RTL toont aan hoe gecorrumpeerd de haagsche clique is.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:21
De Gutmenschen negeren die feiten, ethan. Ze weigeren zelfs die feiten tot zich te nemen. Ignorance is a bliss, nietwaar?
Ben benieuwd of het WODC al weet hoeveel vuurwapens er zijn binnen islamitische gemeenschappen. Ze zullen niet luisteren, ethan. Tot het te laat is. Die Menschen begrijpen de dynamiek men modus operandi van de islam in de verste verte niet.

bottehond | 18-06-09 | 22:25

Voor de reaguurders die niet binnen komen vallen we kijken hier: www.nos.nl/politiek24/ naar.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:24

Rammstein | 18-06-09 | 22:20
ROFL @ Berlusterwelpapvanconi

Jaap de Paap | 18-06-09 | 22:24

bottehond | 18-06-09 | 22:16
Dagelijks testen ze onze verzettelijkheid voor als het grote moment daar is.
www.nieuwreligieuspeil.net/

ethan_joy | 18-06-09 | 22:21

Ik heb de partij van de dieren nog niet gehoord. Zou die omgekomen schilder geen huisdieren gehad hebben?

Droge_Droom | 18-06-09 | 22:21

Durf het haast niet te zeggen hier maar ik vindt het toch een liev meisje die Albayrak jammer dat ze pvda is.

dickel | 18-06-09 | 22:20

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:15
Is goed ! Ik zeg alleen even 5 minuten niets bij de eerste haal (van de sigaret) en die tranen moet je even negeren.
Het hoesten duurt maar 30 seconden.
*wilde ooit eens stoer doen*

Dit kabinet valt echt niet. Die zitten het uit, al moeten ze de noodtoestand uitroepen. JPB gaat teveel met Berlusterwelpapvanconi om.

Rammstein | 18-06-09 | 22:20

p0rn0 | 18-06-09 | 22:13
Word tijd dat we op herscholingskamp sturen waar o.a. Frits Wester dr in stampt wat hun maatschappelijke functie is.
Tevens moet er een verbod komen op spindoctor- en politieke functies voor het journaille.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:19

@ bottehond | 18-06-09 | 21:54
Je noemt het het Wilderseffect, maar je kunt het net zo goed het Fortuijneffect noemen. Ook daar zag je dat eerst de boodschapper belachelijk gemaakt werd, waarna vervolgens de gevestigde politiek er met zijn ideeen vandoor ging. Die enorme hypocrisie, daar kan ik me echt kwaad om maken.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 22:18

Niks hierover op 1Vandaag, Netwerk, Nova, of het Staatsjournaal. Why am I not surprised... hoeveel meer bewijs is er nog nodig dat de publieke omroep niet echt helemaal onbevooroordeeld is?

Spittertje | 18-06-09 | 22:17

ethan_joy | 18-06-09 | 22:11

Als je weet wat "the project" is en de AIVD rapporten over de islam in 0031 kent weet je dat de strategie is om eerst sharia enclaves te stichten. Demografie is één ding, de strategie is een ander ding en anno nu relevanter. Wie meent dat Nederland slechts dan geislamiseerd wordt als er een moslim meerderheid is snapt het niet. Bedenk bovendien dat het establishment de (zelf)islamisering nadrukkelijk promoot en faciliteert. Uit domheid of op basis van onnozele isdeologie doet dan niet ter zake.

bottehond | 18-06-09 | 22:16

Wat later, moest nog eten.
Laatste zin van je overstemt alles.

*Roken gaat, R. van harte uitnodigt - Gauloises*

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 22:15

ethan_joy | 18-06-09 | 22:04

Het nieuws dat gebracht wordt is mild gezegd nogal "selectief" inderdaad!
Nieuws over bijvoorbeeld de prachtwijken in Parijs of in Zweedse steden, over slachtpartijen in Somalië en Nigeria.. Hierover kan het volk beter maar niet worden ingelicht in deze gevoelige tijden..

p0rn0 | 18-06-09 | 22:13

ethan_joy | 18-06-09 | 22:11
Die man gebruikt z'n gezonde verstand, en al die hoogopgeleide autochtonen die afnokken ook.
*zich soms afvraagt wat hij hier nog doet*

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:13

ecologiste | 18-06-09 | 22:09
Ahum... Het was in dit geval RTL die aan het roeren was.

Elisabeth2 | 18-06-09 | 22:12

Is dit geen buitenkansje voor Geert? Hij riep na de Euroverkiezingen al dat het kabinet weg moest. Dit is zijn kans voor een motie. Kom op, Geert! Actie! Boter bij de vis!

Boer in Amsterdam | 18-06-09 | 22:11

fuckje | 18-06-09 | 22:02
Met Rita's bos hout voor de deur in beeld is die verspreking snel gemaakt..
*borreltje aanpakt*

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:11

bottehond | 18-06-09 | 22:02
Ik vond dit stuk van prof Smalhout:
Smalhout: 'Zet criminele Marokkaanse jongeren met ouders over de grens'
217.26.122.85/2009-06-17/smalhout-zet-...
Daarmee hebben we het paard van Troje mee binnengehaald want 'moslims planten zich vier keer zo snel voort. Als het zo doorgaat, is over vijftien jaar de helft van de bevolking islamitisch'.
*
Bedenk daarbij dat per jaar ong 100.000 hoogopgeleide autochtonen Nederland verlaten.

ethan_joy | 18-06-09 | 22:11

Mijnheer de voorzitter,
Ik heb de kamer mee te delen dat hedennacht de ministers ... excuseer egh dat ik... minister-president JPB zijn ontslag heeft aangeboden.
www.youtube.com/watch?v=vpu_l-u5CO0&am...

Maar CDA geeft positie niet op natuurlijk tenzij ze de verkiezingen kunnen winnen. Maar Wilders staat al klaar. Zou Bos proberen hier beter van te worden, zo van als jij dit onder de pet houdt dan mogen wij x onder de pet houden?
Het wordt steeds onverkwikkelijker.

Blijf roeren GS!

ecologiste | 18-06-09 | 22:09

ethan_joy | 18-06-09 | 22:04
Het begint inmiddels gewoon te worden. Slechte zaak als je het mij vraagt, rellen om te rellen moeten zo hard mogelijk worden neergeslagen. En kom niet aan met geneuzel (niet persoonlijk bedoeld) over 'sociale misstanden' en andere geytenwollensokken praat, die eikels zetten zelf de boel op stelten.

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:07

fuckje | 18-06-09 | 22:02
LOL !

Rammstein | 18-06-09 | 22:07

@ottehond |22:03
Waarom weet jij dat wel, en ik niet, laiverd?

fuckje | 18-06-09 | 22:07

Elisabeth2 | 18-06-09 | 22:02
Ik zou dr niet op ingaan als ik jou was

ethan_joy | 18-06-09 | 22:06

Het grote kamerdebat volgen is weer begonnen zo te zien?

JosVerbeek | 18-06-09 | 22:04

fuckje | 18-06-09 | 22:01

Nieuwe Revu wil jou interviewen.

bottehond | 18-06-09 | 22:03

ethan_joy | 18-06-09 | 21:47
Vreemd type, hè?

Elisabeth2 | 18-06-09 | 22:02

@Mezelf,
Sorry, Tita = Rita.
* schenkt nog wat borrels in *

fuckje | 18-06-09 | 22:02

Balk ziet het probleem niet. Ok, er was wat vertraging, maar het werk is toch gewoon afgekomen?

adminitor | 18-06-09 | 22:02

Albayrak verdraait cijfers?
Neee toch?

vander F | 18-06-09 | 22:02

ethan_joy | 18-06-09 | 22:00

Vond ik geen sterk stuk.
De conclusie klopt als we zo doorgaan, maar de argumenten en cijfers duiden op een zekere argumentengraaicultuur.

bottehond | 18-06-09 | 22:02

Tita was goed, maar nu komt Allahbayrak alles onder het tapijt schoffelen.

fuckje | 18-06-09 | 22:01

De merrie van Troje spreekt!

bottehond | 18-06-09 | 22:01

bottehond | 18-06-09 | 21:54
Ze durven het onderzoek niet uit te voeren, de feiten spreken voor zich maar ze willen niet geassocieerd worden met de maatregelen die onontkoombaar geworde zijn.
’Over 25 jaar sharia in Nederland’
www.ad.nl/groenehart/alphen/3299410/rs...

ethan_joy | 18-06-09 | 22:00

Yzeren Rita hakt het CDA in mootjes.

bottehond | 18-06-09 | 21:59

Rad voor ogen draaien?
Dooie rat zul je bedoelen.

vander F | 18-06-09 | 21:59

@ethan_joy | 18-06-09 | 21:54 ,
Rita vergeet op dit moment toevallig even niks.

Een aanvraag onderzoekje wat maar 3 jaar duurt,
valt nog mee zeg.

Oei!
Scherpe glijdende schalen..

vander F | 18-06-09 | 21:58

Wég met de ONrechtstaat.

bottehond | 18-06-09 | 21:58

Hulde Rita.

dickel | 18-06-09 | 21:58

Jahahahaha! In deze materie zou het Staatsjournaal nooit gaan graven... RTL +1!

p0rn0 | 18-06-09 | 21:54

Eensch!

bottehond | 18-06-09 | 21:55

ethan_joy | 18-06-09 | 21:38

Het Wilderseffect.
Binnen een paar jaar komt er geen islamiet het land meer over.
Die Tweede Slaapkamer en het "denken" van de gevestigde orde is als een mammoettaker: een fundamentele koerswijziging duurt 5 tot 10 jaar.

bottehond | 18-06-09 | 21:54

Jahahahaha! In deze materie zou het Staatsjournaal nooit gaan graven... RTL +1!

p0rn0 | 18-06-09 | 21:54

'Het Volendam effect'. Onbehandelde versiering die (dus) vlam vat als er vuurhaard is. Niemand is op het idee gekoemn om een wandkleed te behandelen met brandwerend materiaal. DAt is toch niet zo heel vreemd. Bij een wnadkleed is niet het eerst wat je denkt 'wat een gemakkelijk ontvlambaar materiaal....'.
De ambtenaar in kwestie heeft waarschijnlijk vooral GEDACHT dat pers/publiek paralellen zouden gaan trekken met Voldendam/ opmerkingen zouden gaan maken als: 'waarom moeten harshoudende droge takken wel behandeld worden en hangende stoffen niet?' Als iemand gezegd zou hebben; 'Er is brand ontstaan en die is snel groter geworden doordat niemand het kunstwerk/wandkleed heeft behandeld, dan had het ontslag van een ambtenaar volstaan.

Einde van de Domheid | 18-06-09 | 21:53

Dus na 5 jaar in een studentenflat gewoond te hebben mag je van Spekface lekker gewelddadig los gaan.
Kun je dan niks aan doen hè.

vander F | 18-06-09 | 21:53

vander F | 18-06-09 | 21:45

Überlol!

bottehond | 18-06-09 | 21:52

ethan_joy | 18-06-09 | 21:38
Dat was een afleidingsmanouvre.

Rammstein | 18-06-09 | 21:50

Rustiger?
Gewoon lekker schreeuwen Spekface!

vander F | 18-06-09 | 21:50

vander F | 18-06-09 | 21:47
Wat vervolgens als onvolledig concept in de kluis van de landsadvocaat verdwijnt.

ethan_joy | 18-06-09 | 21:49

Hulde RTL!

Prachtig! Zit hier zo ontzettend te grijnzen achter mijn computer. Nu moeten ze toch wel vallen. Alhoewel... we kunnen niet te veel hopen met die beroepsleugenaars.

Opgerot JP! Wie de vingers brandt, moet op de blaren zitten!

PauperPanda | 18-06-09 | 21:48

jezus wat een lul die gozert.

dickel | 18-06-09 | 21:48

@ethan_joy | 18-06-09 | 21:44 ,
ze glijen gewoon lekker door naar het volgende kabinet.

En kom op, criminelen uitzetten, never!
Als de dood dat ze Geert een vinger geven.

Spekman gaat eerst op vakantie,
en daarna met reces om vervolgens een onderzoek naar het onderzoek voor te stellen.

vander F | 18-06-09 | 21:47

Ik ben benieuw welk wollig taalgebruik en rookgordijntjes er nu weer komen. Iedereen blijf zitten waar ie zit en niemand heeft t gedaan.

pe4444 | 18-06-09 | 21:47

tsja en wij blijven het allemaal slikken

Oeroek13 | 18-06-09 | 21:47

Koning Willem 4 | 18-06-09 | 21:42 Sorry, maar ik denk dat je je vergist in de achterban van het CDA. Die gaan echt niet op Bos stemmen al zou die Balkenende tot op het bot beschadigen. Die herkiezen hem gewoon weer om hem moreel te steunen.

Russ Meyer | 18-06-09 | 21:47

vander F | 18-06-09 | 21:43
LOL. Je hebt gelijk ook nog.

Elisabeth2 | 18-06-09 | 21:45

Lekker glijende schalen

vander F | 18-06-09 | 21:45

Spekman heeft weer een geyl truitje aan verder is het bagger.

dickel | 18-06-09 | 21:44

vander F | 18-06-09 | 21:42
Maar ondertussen creëren ze het beeld dat ze er heus wel, echt waar, voortvarend mee aan de slag gaan, om dr vervolgens na de verkiezingen weer 4 jaar over te gaan debatteren.

ethan_joy | 18-06-09 | 21:44

@Elisabeth2 | 18-06-09 | 21:40 ,
ik mag het hopen,
zou me hogelijk verbazen als dat niet zo zou zijn.

vander F | 18-06-09 | 21:43

Ik ben benieuwd hoe ze deze weer zodanig draaien dat toch uiteindelijk niemand verantwoordelijk blijkt te zijn.

Romanov | 18-06-09 | 21:43

Kan die brildragende mineurkop des vaderlands eindelijk eens opsodemieteren.

Kets22 | 18-06-09 | 21:43

Ivoren Toren | 18-06-09 | 21:40
Als die man herkozen wordt geef ik alle reaguurders een rondje...

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:42

@ethan_joy | 18-06-09 | 21:38 ,
welnee,
dit debat gaat over het vooruitschuiven van beslissingen naar een volgende regering om maar geen beslissing te hoeven nemen want dat geeft weer gedonder in de kamer waar ze helemaal niet op staan te wachten en de burger moet z'n bek houden tot hij barst maar dat boeit toch niet.

vander F | 18-06-09 | 21:42

@JosVerbeek | 18-06-09 | 21:38

Ja ik denk dat Bush destijds met Balkenende rond de tafel zat over Irak en zich toen ineens afvroeg hoe hij dit alles moest gaan financieren. Balkenende wist nog wel een manier hoe je aan wat extra centjes komt...

gozahtje | 18-06-09 | 21:42

@Russ Meyer

Sorry for the mental picture maar ga maar na: waar kan Wouter B nou nog stemmen vandaan halen? Beschadigde Balkenende levert misschien nog wat boze CDA-stemmen op

Koning Willem 4 | 18-06-09 | 21:42

@ gozahtje | 18-06-09 | 21:38
In Amerika hebben ze gekozen burgemeesters. Ik heb hier tien dollar die zeggen dat deze burgemeester met zijn laatste termijn bezig is.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 21:40

vander F | 18-06-09 | 21:34
Die weduwe wordt toch al vijf jaar lang vernederd?

Elisabeth2 | 18-06-09 | 21:40

Die van Velsen is dat de nr 3 van de SP?

ethan_joy | 18-06-09 | 21:40

Koning Willem 4 | 18-06-09 | 21:35 "Dit ruikt naar links die Balkenende wil wippen"
Gadverdamme Keauning... gad-ver-damme...

Russ Meyer | 18-06-09 | 21:40

Is dit nieuws buiten Geen Stijl en RTL nieuws al ergens te lezen?
Waarom staat het niet op NOS teletekst, waarom niet op de telegraaf site,
waarom niet op....
Bang om niet meer welkom te zijn in Den Haag?

doof potje | 18-06-09 | 21:39

gozahtje | 18-06-09 | 21:38
Jah, weleens van een uitwisselingsprogramma gehoord?

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:38

Het bestuur van het land is te belangrijk om te vallen over een dooie schilder. Dat gaat dus echt niet gebeuren. Droom maar lekker verder jongens.

Ivoren Toren | 18-06-09 | 21:38

bottehond | 18-06-09 | 21:27
Hoor ik ze nou debatteren over het uitzetten van criminele marokkanen of zie ik spoken?

ethan_joy | 18-06-09 | 21:38

Op ieder potje past een dekseltje.

Droge_Droom | 18-06-09 | 21:38

@st0mpie | 18-06-09 | 21:28
lullig voor je maar de meeste mensen links of rechts willen wel een regering waar je op kan vertrouwen, die mensen zijn blij met een pittbul als frits Wester.

krumel | 18-06-09 | 21:38

maar het kan altijd nog erger... Ik dacht dat dit alleen in Nederland kon. www.spitsnieuws.nl/archives/video/2009...
Skitterend, ik had die burgermeester met z'n bek door het gravel getrokken!

gozahtje | 18-06-09 | 21:38

Wat een onzin dit. Dit ruikt naar links die Balkenende wil wippen. Geert, doe er es wat aan!

Koning Willem 4 | 18-06-09 | 21:35

Niets aan de hand, doorlopen mensen.

Balkenende heeft nog nooit ergens leiding aan gegeven en KAN dus helemaal niet schuldig zijn aan deze ranzige doofpotaffaire.

De schilder heeft het gedaan, klaar, over en uit.

Wordt de weduwe van de schilder al bedreigd en financieel gesloopt?
Zo nee, dan komt dat nog.
Zijn we daar ook weer klaar mee.

NEXT!

vander F | 18-06-09 | 21:34

Balkenende rot nog niet op al zouden er documenten opduiken die onomstotelijk aantonen dat hij nog voor 2011 de sharia in NL wil invoeren en de macht aan geestelijk gestoorden wil overdragen.
.
En na de volgende verkiezingen krijgen we toch weer een kabinet met het CDA. Die wil met iedereen regeren, zolang zij maar de grootste zijn. En het maakt geen donder uit of die verkiezingen volgende week of over 2 jaar zijn. We komen pas van het CDA-gedrocht af als de achterban is uitgestorven.

de.grote.vergeler | 18-06-09 | 21:32

Met het gerommel *niet corruptie* in de LPF trok de premier destijds razendsnel de steker eruit.

Beertje Colargol | 18-06-09 | 21:31

Dames (en heren ook),

Graag wat meer eerbied voor de term sterretje.

*terug is en hier blijven doet*

Leo* | 18-06-09 | 21:31

*Zet 'waiting on the world to change' van John Mayer maar gewoon op*

gozahtje | 18-06-09 | 21:30

BigFoot | 18-06-09 | 21:19
Balkenende en alleen Balkenende is eindverantwoordelijke voor zijn topambtenaren.
Zijn die betreffende ambtenaren dan ook per direct door Balkenende op non-actief gesteld na het uitlekken van dit nieuws?

Russ Meyer | 18-06-09 | 21:29

Walgelijke belichting ook bij rtl, die koppen zijn bijna paars, die max wester lijkt wel een pittbull.

st0mpie | 18-06-09 | 21:28

-LoKi- | 18-06-09 | 21:24
Vreten en zuipen met hem!

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:28

* brandje blussen gaat *
Mevr. Teun roept.
*out*

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 21:28

st0mpie | 18-06-09 | 21:22
Zo te lezen heb jij een tik van de molenwiek gehad en zie jij zelf sterretjes

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:27

dickel | 18-06-09 | 21:25

Far out, ik zit het ook te kijken.
Goeie politieke avond.

bottehond | 18-06-09 | 21:27

Dit vindt god dus niet leuk.
*zulks gisternacht in een visioen geopenbaard door FSM*

-LoKi- | 18-06-09 | 21:24

Ben mijn potlootje al aan het slijpen hoor, als we nu allemaal gaan stemmen op Geert komt het wel goed, want die weet niets en doet niets dus hebben we 4 jaar rust TOCH, en zijn we van die criminele ambtenaren af die liegen met de hand op de b......, en alles in de DOOFPOT willen stoppen.
Zie nog die zuinige smoeltjes op het nieuws bah wordt er een beetje onpasselijk van.

nlshit | 18-06-09 | 21:23

gentle giant | 18-06-09 | 21:16 Juist! En daarom is het devies van GS; Roeren waar het stinkt. En terecht. Types als LinksIsLeuk spoelen liever door, doen de deksel op de pot, sprayen nog een chemisch odeurtje en doen de deur dicht.

Russ Meyer | 18-06-09 | 21:22

Maar als ik het goed begrijp is frits wester dus in slaap geflikkert en heeft hij nu een zootje sterretjes op zn smoel

st0mpie | 18-06-09 | 21:22

Barbara Drijfzand | 18-06-09 | 20:44
vanaf het aantreden van balkenende is nederland gegijzeld - door den haag de periferie van de haag en de overwegend linkse media.

ganzo | 18-06-09 | 21:20

Dit kabinet sleept zich van incident naar leugen, van uitstel naar mislukking, van domheid tot volksverlakkerij... allemaal onder de bezielende leiding van 'ich habbe es nicht gewusst' Balkenende (voorzover je kunt spreken over leiding) en nog steeds zijn er blijkbaar dwazen die willen stemmen op cda of pvda. Dat laatste vind ik pas echt tragisch.

Statler en Waldorf | 18-06-09 | 21:19

@LinksIsLeuk | 18-06-09 | 21:14
Links is leuk voor jou misschien, maar A dit is al de zoveelste doofpot en B hoe noem je het gelieg dan? een regering waardig?

krumel | 18-06-09 | 21:19

LinksIsLeuk | 18-06-09 | 21:14
wat G.G zegt, klaar en klip!

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 21:19

Hoewel Balkenende (politiek) verantwoordelijk is vraag ik me af of hij ervan geweten heeft. Balkenende zou namelijk geen enkel (politiek) belang hebben gehad bij het achterhouden van die rapporten. Hij had gewoon de voor gebouwen-verantwoordelijke ambtenaar kunnen ontslaan (die verzuimd heeft die kleden te impregneren/anderszins maatregelen te nemen). Het lijkt meer op hogere-ambtenaren-doofpotterij. Balkenende heeft verder gewoon in de kamer gezegd wat zijn ambtenaren hem verteld hebben. Je kunt niet alles persoonlijk checken, daar heb je gewoon geen tijd voor als MP.

BigFoot | 18-06-09 | 21:19

@LinksIsLeuk | 18-06-09 | 21:14, het stinkt, en een overheid mag niet, kan niet stinken, klaar en klip!

gentle giant | 18-06-09 | 21:16

*leren pakje aantrekt voor het geheime afspraakje met Grijs 1*

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:16

Luitjes! voor een ieder die zijn/haar rooie potlood druk aan het slijpen is! leg maar weer weg, iedereen die de politiek een beetje gevolgd heeft weet donders goed dat onder deze politieke omstandigheden en de verkiezings peilingen, dit kabinet liever een coupe pleegt dan de macht uit handen zal geven.
Face it! ze zitten hoe dan ook en koste wat kost de rit uit.

krumel | 18-06-09 | 21:15

Voor iedereen moord en brand schreeuwt zou het handiger zijn dat rapport dat RTL nu heeft eens te bestuderen. In dat spannende stukje tekst staat in feite: dit rapport is niet op feiten gebaseerd, kan schade aanrichten, dus we doen er niets mee. Dat kan (hoeft niet) heel logisch en zelfs verstandig zijn. Het is moeilijk je te verdedigen tegen tendentieuze en ongefundeerde berichtgeving.

Behalve veel wijzen en beschuldigen heb ik nog maar weinig feiten langs zien komen. Natuurlijk, het rapport had in een definitieve vorm openbaar moeten worden. Maar op basis van dat stukje bij RTL en wat hier op GS staat kan je niet direct de conclusie trekken dat het allemaal maar de schuld van de staat is.

En dat zeg ik als iemand die Balkenende liever vandaag dan morgen ziet vertrekken. Maar wel om de goede reden, niet om populistische ophitserij om de kijkcijfers.

LinksIsLeuk | 18-06-09 | 21:14

We worden door dit kabinet maximaal genaaid in alle gaten en we schijnen het nog lekker te vinden ook.............. let op.... straks krijgen we Jaap de Hoep Keffer ook nog terug. Het begint op maschochisme te lijken.

Sukarno | 18-06-09 | 21:13

Zo te zien worden die ultrageheime documenten nog steeds geschreven op ultramoderne Schreibmaschinen

James St John Smythe | 18-06-09 | 21:12

Wim Kuijken studiemaatje van Balkenende en hoogste ambtenaar op het ministerie van algemene zaken vanaf 1.45 : player.omroep.nl/?aflID=5827376
(En zie de Noord Koreaanse omroepster openlijk met hem flirten)

ethan_joy | 18-06-09 | 21:12

TOPAMBTENAREN!!!!!! dacht echt even het lager dan lager van de maatschappij, dieven en criminelen, van het laagste soort, JPB OPKRASSEN EN HEEEEEEEEEL SNEL.

nlshit | 18-06-09 | 21:12

Rammstein | 18-06-09 | 21:05
*blij is niet naast Rammstein te wonen*
deafhaalchinees | 18-06-09 | 21:01
En een pallet rode potloden

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:09

Raus en nieuwe verkiezingen, en dus hallo premier geert.

bunbun | 18-06-09 | 21:09

Jaap de Paap | 18-06-09 | 20:48 & gozahtje | 18-06-09 | 20:49
* stuurt kudo's door naar botte *

Jackanders | 18-06-09 | 21:08

De schuld in de schoenen van een dode schuiven.
Dan kan je als eindverantwoordelijke, mijns inziens, echt je biezen pakken.
Of Balkenende er nu van wist of niet hoort daarin geen rol te spelen.
Lager dan laag bestaat gewoon haast niet en Balkenende is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zijn topambtenaren.

Russ Meyer | 18-06-09 | 21:06

@gozahtje | 18-06-09 | 20:56
Laten we maar eens bovenaan beginnen, en Balkie, Donner, Hirsch Ballin, Camiel, Maxime en de hele rest van dat leugenachtige tuig in de Hofvijver flikkeren.
En hoewel ik wat meer sympathie voor Wouter en zijn vrindjes mogen die ook graag een nat pak, want die faciliteren het gekonkel van ganser harte.
.
Ik heb he-le-maal niks met Wilders, maar nog liever Wilders dan nog jaren en jaren achtereen belazerd worden.
Laten Geert, Femke en kereltje Pechtold maar eens de handen ineen slaan.

Lurkert | 18-06-09 | 21:06

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 20:54
Welke ondergang ?
*zich elke nacht in slaap schreeuwt*

Rammstein | 18-06-09 | 21:05

Nepkarel | 18-06-09 | 20:58
Misschien wilde Balkje wel dat hij hem zou fisten, wat de woede van Frits heeft opgewekt.
PAAL! | 18-06-09 | 21:02
Een soort Ddos, maar dan anders..

JosVerbeek | 18-06-09 | 21:05

PAAL! | 18-06-09 | 21:02
Goed idee. Heb jij het directe email adres van JP? Ik heb toevallig net wat inspiratie.

nietzwartwit | 18-06-09 | 21:05

Ieder voor zich en god voor ons allen, en voor jp in het bijzonder, opzouten en wegwezen, lees de bijbel en belazer de kluit toch," JP".
En dan maar zeuren over de vele andere boeken die niet kloppen over het geloof, Geert de bijbel mag ook wel behandeld worden als die gele gids van je in Fitna.

nlshit | 18-06-09 | 21:04

Der Löscheimer Ist Verboten

Je Verzint Het Niet | 18-06-09 | 21:03

RTL is het nieuwe Powned ?...

MichieldeMuiter | 18-06-09 | 21:02

@gozahtje 20:56
Niet doen!
Beter is om de kamerstukken van de ministeries te lezen op internet, en daarop je ongenoegen over te uiten via de e-mail, mits je een goed argument hebt.
Dat laatste zal niet al te moeilijk zijn met deze incompetente bende.
Als iedereen e-mails verstuurt (internet formulier), dan loopt het systeem vast.
Dat is veel erger voor de JP club, omdat ze dan niemand van iets kunnen beschuldigen.

PAAL! | 18-06-09 | 21:02

Lurkert | 18-06-09 | 20:52
"en doen net of 'wij, het volk' een stelletje achterlijken bij elkaar zijn."
Dat is de denkfout van die aso's. Aso's?
Ja, aso's ... van het ergste soort.

Jackanders | 18-06-09 | 21:01

Wel op sky radio news

krumel | 18-06-09 | 21:01

als het kabinet hierdoor valt en er worden verkiezingen uitgeschreven, stuur ik RTL4 een bos bloemen en een krat bier

deafhaalchinees | 18-06-09 | 21:01

@ Nepkarel / 20:58
Wester was ooit voorlichter van Elco Brinkman, da's andere [Gristen]koek

Tobi | 18-06-09 | 21:01

Ik hoor het EHB nog zeggen in het debat: van een uh, doofpot euhhh kan hmm, uh, euhh echt geen uhh sprake zijn.

nietzwartwit | 18-06-09 | 21:01

@brutus68

Je vergeet nog de Opinio affaire, waar de landsadvocaat ook optrad namens huileBalkie persoonlijk. Dit advocatenkantoor Droogleever Fortuijn treedt blijkbaar niet echt namens de staat op maar namens JP & co persoonlijk.
Moreel zijn ze tot niets verplicht zo vinden ze zelf (aldus de geheime stukken). Hier hebben we een mooi woord voor: Droogleever Fortuijn = een soort mafia maatje. Ze zijn nu hard aan het broeden op plausible deniability voor onze opperdoofpotter. Mocht iemand nog wat duistere zaakjes hebben, zoals JP en co, dan weet je waar je terecht kan voor een consigliere.

Yes Minister | 18-06-09 | 21:00

Nepkarel | 18-06-09 | 20:58
Frits doet wat hij, gezien zijn huidige functie, moet doen.

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:59

@Nepkarel | 18-06-09 | 20:58
Frits draagt tegenwoordig een bril, misschien dat hij het wat helderder zag.

krumel | 18-06-09 | 20:59

Opzouten met allebei. RTL bedankt maar flikker nu maar weer op. JP bedankt maar pak je bezem maar.

Albert K. | 18-06-09 | 20:59

www.youtube.com/watch?v=5zKk76YkF1U
"We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government --
signs for all to see.

I can't run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they've summoned, they've summoned up
a thundercloud
and they're going to hear from me.

Ring the bells that still can ring ... "
Gouden toekomst voor klokkenluiders.

gentle giant | 18-06-09 | 20:58

Zeg, was die Frits niet vroegah woordvoorder voor Balkje? Wat heeft Balkje misdaan dat Frits nu zo boos is?

Nepkarel | 18-06-09 | 20:58

Hunting him down, folks, hunting him down!

Leo* | 18-06-09 | 20:57

Leuk heur dat ze wat gevonden hebben, maar dit is wel gewoon een commercieel tactische strategie van RTL om heul veul kijkers==geld te trekken.

Albert K. | 18-06-09 | 20:57

@ Lurkert | 18-06-09 | 20:52

Pfff, gelukkig er is toch nog iemand die er net zo over denkt als ik! Ze doen net alsof wij achtelijk zijn door ons in onze vrijheid te beperken met allerlei kut verboden, maar ondertussen zijn ze zelf met de meest ratterige praktijken bezig en gaan ik kennelijk vrolijk mee verder, ook al wordt er soms iets openbaar gemaakt!

Ik ben ook voor opstand! Met z'n allen naar het binnenhof en al die ambtenaren achter kun bureau vandaan trekken en in die hofvijver kieperen!

gozahtje | 18-06-09 | 20:56

Leugens en gelovigen gaan hand in hand. Je moet immers jezelf je hele leven voor de gek houden.

azijnseikerT | 18-06-09 | 20:55

Hm, die secretaris-generaal Wim, in een van de stukken, heet verder Kuijken en is nu SG op Verkeer en Waterstaat. Is het een poging om Balkenende aan de kant te schuiven ten gunste van Eurlings? Vragen, vragen. Die slechte doorhalingen van andere ambtenaren ook: als die namen bekend worden, komen ze straks vrij door vormfouten of het niet hebben kunnen voeren van een eerlijk proces.

Riessjaar | 18-06-09 | 20:54

Rammstein | 18-06-09 | 20:43
Treffend.

Dat je het nog weet, over dat 'redelijk alternatief'. Dat kan, maar dit terzijde, nog eens onze ondergang worden. Wat heeft een mens aan rede in een redeloze wereld en met redeloze kankerisl... herstel, met mensen die een zekere krankzinn... herstel... mensen dus die in een bepaald maangodje geloven?

*Animal Planet kijken gaat... hee, die gnoe, die gaat het niet redden!*

Berserker Nr. 1 | 18-06-09 | 20:54

Als je in Nederland woont waan je je af en toe in een land dat weinig corruptie heeft, dat een goed werkende democratie heeft, waar een arm en rijk persoon even machtig is.. en dan liegt Harrie Potter met een uitgestreken bek je keiharde leugens voor, wordt het huis van een journalist leeggehaald. Dan denk je, mmh misschien een illusie? Ben geen complotdenkert, maar soms denk je dat je het beter wel kan zijn.
www.youtube.com/user/zeitgeistmovie?bl...
fuckt wel je wereldbeeld, maar wel een aanradert.

de modelburger | 18-06-09 | 20:54

Frits Wester goes for the kill
En zo hoort het eauk

Tobi | 18-06-09 | 20:53

@Jackanders | 18-06-09 | 20:37
Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat 'wij, het volk' met zijn allen, dus links én rechts, eens goed duidelijk gaan maken dat we die corrupte inteelt-bende van zowel CDA maar ook de PvdA spuug en spuugzat zijn.
Die twee partijen zitten vuistendiep in (top) ambtenarenculturen van alle overheden en doen net of 'wij, het volk' een stelletje achterlijken bij elkaar zijn. We worden voortdurend vanuit allerlei achterkamertjes belogen en bedrogen.
.
Opstand!!!

Lurkert | 18-06-09 | 20:52

@Rhayader
De NOS werkt sinds enkele jaren in opdracht van eenoog:
Novo Ordo Seclorum = NOS
Vandaar dat de O in NOS roodgekleurd is.

PAAL! | 18-06-09 | 20:50

Ik heb alle hoop op vervroegde verkiezingen opgegeven. De grote gristen griezel Balkenende heeft totaal geen moreel verantwoordelijkheidsgevoel, totaal geen gêne en heeft slechts één doel in zijn zielige en volstrekt waardeloze leven en dat is één keer de rit uitzitten om z'n hypocriete kudt partijgenoten te bewijzen dat ie dát kan. Dit kabinet wordt verder bijeen gehouden door slechte peilingen, gebrek aan bezieling, gebrek aan capaciteiten en angst voor het verliezen van baantjes die de leden krijgen toebedeeld na hun politieke uitrangeren.

Willem VanDer Decken | 18-06-09 | 20:50

@Jackanders | 18-06-09 | 20:44

Ik claim geen kudos voor deze heerschende benaming voor die flapdrol met 'n brilletje! Ik wist alleen niet meer welke reaguurder ik het hier laatst heb zien posten. Kudo's dus voor bottehond!

gozahtje | 18-06-09 | 20:49

Jackanders | 18-06-09 | 20:44
Oké, de kudo's naar ons botte dan!

Jaap de Paap | 18-06-09 | 20:48


En het mooie is: BIJ DE NOS HELEMAAL GEEN ENKEL BERICHT OVER DIT RAPPORT.

Rhayader | 18-06-09 | 20:47

If there's something strange... in the neighborhood...
Who you gonna call? FRITS WESTER!

Albert K. | 18-06-09 | 20:47

@Rammstein 20:43

Je zou het bijna gaan denken...

brutus68 | 18-06-09 | 20:45

@bhtriks | 18-06-09 | 20:42
Nee hoor moeilijker dan ooit, niemand van de gevestigde orde wil nu verkiezingen, en daarom mag je de kiezerT best nog wel weer een keer voor schofferen.

krumel | 18-06-09 | 20:45

JP: Ophoeren!!!

Johannes Lul | 18-06-09 | 20:44

gozahtje | 18-06-09 | 20:27
Harry Doofpotter is goed, maar vermeld er dan wel even bij dat het van bottehond af komt ...
----
Lewinsky | 16-06-09 | 20:35
Harry Doofpotter.
bottehond | 16-06-09 | 20:44

Jackanders | 18-06-09 | 20:44

Niemand incluis de VVD durft het aan om de boel nu te laten klappen, deze regering zit de rit uit! Als de dood zijn ze dat Wilders de zetels pakt. Brrrr.... wat kan politiek stinken!!!

Barbara Drijfzand | 18-06-09 | 20:44

wanneer is de uitzending met JP?

PAAL! | 18-06-09 | 20:43

brutus68 | 18-06-09 | 20:42
Is dat sluik reclame voor D66 Brutus ?

Rammstein | 18-06-09 | 20:43

In wat voor land leven we toch goedverdoemme!

T is hier nog erger dan b.v. Zimbabwe!!!!!!!

Oprotten met Balk en nieuwe verkiezingen, is zo gepiept!

bhtriks | 18-06-09 | 20:42

Eem dode schilder-affaire, een Irak, een Neqschot, een Telegraaf-journaliste en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit kabinet hangt van list en bedrog aan elkaar. Het is jammer dat er momenteel geen redelijk alternatief voor handen is.

brutus68 | 18-06-09 | 20:42

@svw | 18-06-09 | 20:13: Gezllig dat u van de anti-PvdA bent, maar we hebben het hier toch echt over een CDA-ert vandaag. Bos vind ik toch een betere gozert dan Balkenellende.

MysteryQuest | 18-06-09 | 20:40

ethan_joy | 18-06-09 | 20:34
Ik laat mijn paapse komaf voortaan wel thuis.
* zich schamen gaat *

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:39

Frits was in een vorig leven oprichter van het CDJA en voorlichter o.i.d. van het CDA ten tijde van Eelco Brinkman. Ben toch benieuwd waar het is misgegaan tussen beide.

Frans Laarmans | 18-06-09 | 20:38

We komen gewoon niet van die Lutser af.
Het is gewoon als kaarten tegen iemand met een extra spel in handen.

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:37

Wat StijlvolRechts | 18-06-09 | 20:09 zegt.
Het is de hoogste tijd om met zijn allen de straat op te gaan, teneinde duidelijk te maken wie er in dit verpauperende landje werkelijk de touwtjes in handen hebben.
Doen we dat niet, dan blijven we geweaun lekker doormodderen op de manier die we al veel te lang gewend zijn.
Het is triest, maar waar!

Jackanders | 18-06-09 | 20:37

ethan_joy | 18-06-09 | 20:33
Moet dat nog een keer bevestigd worden dan ? Er is al genoeg geweest om ze naar huis te sturen. Dat het een onbetrouwbaar zootje is, is nu al zo lang bekend dat het bijna normaal lijkt.

die ene van daarzo | 18-06-09 | 20:31
Op z'n minst. Mag ik hopen.

reageerbuis | 18-06-09 | 20:31
Het is "ik word".

Rammstein | 18-06-09 | 20:36

gozahtje | 18-06-09 | 20:27
Mijn compliment voor "Harry Doofpotter". Schitterend.

Jaap de Paap | 18-06-09 | 20:36

@ethan_joy | 18-06-09 | 20:33
Dat ze onbetrouwbaar zijn was voor veel mensen al langer duidelijk, mischien opend dit voor nog meer mensen de oogjes.

krumel | 18-06-09 | 20:34

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:29
Balkenende is van de zwarte kousenkerk, die doen niet aan weesgroetjes.

ethan_joy | 18-06-09 | 20:34

@ JosVerbeek | 18-06-09 | 20:29

Ahh Mooi, kunnen wie die ook meteen lozen, belastingslurpers!!

gozahtje | 18-06-09 | 20:33

Rammstein | 18-06-09 | 20:26
Ze zullen zich met hand en tand verzetten maar dat zal de beeldvorming dat we opgescheept zitten met een onbetrouwbare regering incl overheidsapparaat alleen maar bevestigen.

ethan_joy | 18-06-09 | 20:33

@ADO-Le-Cent 20:29

LOL....., hij lijkt nog ook....

brutus68 | 18-06-09 | 20:32

@de Bree 20:20: Dat is ook de insteek van HB: de formele route. Precies hetzelfde probleem dat Donner op die post had... veel dossierkennis maar de aanpak van een jurist. Alleen de letter van de wet telt, de geest boeit niet.

Muxje | 18-06-09 | 20:31

Ik wordt wel zo moe van die goozert. Opzouten en geef ons de vrijheid om een andere loezert te kiezen.

reageerbuis | 18-06-09 | 20:31

Word de vervolging tegen het schildersbedrijf nu dan ook teruggedraaid aangezien zij niet de schuldige is?

die ene van daarzo | 18-06-09 | 20:31

Het is alleen zo jammer met dat koppen rollen dat die lui er altijd goed uitkomen. Vette uitkering, pensioen helemaal in orde en een vlek op het blazoen is totaal geen nadeel in het oude jongens krentenbrood circuit.

Elisabeth2 | 18-06-09 | 20:30

gozahtje | 18-06-09 | 20:27
Ja, maar de koningin is verantwoordelijk...

JosVerbeek | 18-06-09 | 20:29

(R)evolutie | 18-06-09 | 20:27
Dat worden dus 10 Wees Gegroetjes voor de Balk aankomende zondag.

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:29

Staatsomroep doet er natuurlijk niks aan....

Gimmel | 18-06-09 | 20:28

Weet je, het irriteert me zo enorm dat die tering bak van een Harry doofpotter hier gewoon mee weg gaat komen... En ook het hoge 'Ich habe es nicht gewust' gehalte stoort me! Je bent Minister-President, hoofd verantwoordelijke, en het is ook nog eens jouw ambtswoning!

gozahtje | 18-06-09 | 20:27

*Als je niet geloofd bestaan er ook geen zonden*

(R)evolutie | 18-06-09 | 20:27

Er gaan absoluut koppen rollen, misschien wel veel.
Maar die van JPB zal er niet bijzitten.

Rammstein | 18-06-09 | 20:26

Rtl vette +!
Weduwe schilder, alle sterkte aan u met al deze bovendrijvende drek.
Balkenende, do us all a favor and release us from your stupidity!

Was getekend,
een navel met lol.

LachendeNavel | 18-06-09 | 20:25

JP misschien kun je je gezicht nog enigzins reddendoor die C van CDA eens in de praktijk te brengen en de weduwe van de schilder royaal tegemoet te komen. En als je dan toch bezig bent, dan los je het geval Spijkers waar je je al die tijd aan hebt onttrokken ook eindelijk op.
En daarna mag je aftreden.

nietzwartwit | 18-06-09 | 20:25


@de Bree | 18-06-09 | 20:20

Ach, feiten... Die doen er in de politiek toch nooit toe?
Het gaat om beeldvorming en nu is de beeldvorming dusdanig dat het kabinet moet opstappen! Yááááááy!!

Prof. D.A.H. Vintik | 18-06-09 | 20:25

Chiant | 18-06-09 | 19:51
Lees pag 3 van deze PDF
media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2...
waar op 10 februari aangekondigd word Balkenende te informeren en dat er nog ruim de tijd is om een strategie te bedenken.
Balkenende kan dus doen of zn neus bloed maar ik denk niet dat er veel zijn die deze gereformeerde draaikont op zn woord zullen geloven.
Een parlementaire enquette op zn plaats waarbij de hoofdvraag luidt: vanaf wanneer is Balkenende deelnemer in dit complot van zijn ministerie tegen het schildersbedrijf.

ethan_joy | 18-06-09 | 20:24

@de Bree 20:20

Dat mag wel zo wezen, in strikt juridische zin, maar het is wel het zoveelste morele failliet van dit kabinet.

brutus68 | 18-06-09 | 20:23

@brutus68 | 18-06-09 | 20:18
Je bedoelt een van Traa'tje...

breiz | 18-06-09 | 20:22

jaja, RTL nieuws. Normaal te saai om naar te kijken maar nu de redder van de natie. Of zo.

antizanic | 18-06-09 | 20:21

Een doelbewuste poging van ambtenaren om hogergeplaatsten uit de wind te houden.
De hogergeplaatsten zijn politiek verantwoordelijk en tonen wellicht aan dat ze niet hun hele apparatus onder controle hebben.
Debat? Parlementaire enquete? of Derden-onderzoek?

Einde van de Domheid | 18-06-09 | 20:21

Ik zou graag JPB op zien krassen, maar deze documenten en correspondentie gaan hem echt niet doen wankelen hoor. Hoogstens krijgen een paar ambtenaren een standje of worden overgeplaatst, maar EHB en JPB lachen erom. Hier lullen ze zich nog in comatueuze toestand uit.
Ik zie de feiten niet die een regering zou kunnen doen vallen.

de Bree | 18-06-09 | 20:20

"zonder geloof kun je niet liegen"

Teun van het Tuinpad | 18-06-09 | 20:19

-ziet Frits Wester 1 dezer dagen fataal ongeluk krijgen-

brutus68 | 18-06-09 | 20:18

heb mijn rode potlood alweer uit de kast gepakt en het stof er af gepoetst, nu nog met mijn rambomes een punt erop slijpen. JPB en het hele kabinet wegjorissen in hun eigen gecreerde beerput

dudeoflwd | 18-06-09 | 20:17

Verkiezingen mogen er toch niet komen met de huidige peilingen. PvdA is ook doodsbang om het pluche nu op te geven.

Achiel | 18-06-09 | 20:17

hoop zeer snel. wat dacht je van morgen???

nlshit | 18-06-09 | 20:17

Poelpisserprijs voor rtl. hulde

pollodepiemel | 18-06-09 | 20:16

Waneer kunnen we stemmen?

Flach | 18-06-09 | 20:14

Wat let je met zijn alle de straat op, JPB wegwezen, en Hirsch Ballin erbij, zielig hoe deze man zich presenteert in de kamer, een zin van 15 minuten en informatie van nog geen 2 seconden.

nlshit | 18-06-09 | 20:14

Zou de Volkskrant hier over berichten?

BBmetR | 18-06-09 | 20:13

Ik krijg steeds meer medelijden met de weduwe. Overigens Als JP nu aanblijft dan is verder alles geoorloofd. Er moeten VERKIEZINGEN komen!!
Groen Links : bye by zwaai PvdA : bye bye zwaai CD: goodbye farewell

svw | 18-06-09 | 20:13

Mij benieuwen wie de mond gesnoerd wordt, en hoe snel.

Jaap de Paap | 18-06-09 | 20:13

eerlijke christenen bestaan niet wordt wederom bewezen. waarom zit die lul met dat brilletje er nog.
tis dat ik bepaalde dingen hier niet mag zeggen omdat het als bedreigend word ervaren anders had ik de minister president graag een neqsgot gegeven.
maarja dat mag dus niet

weedo | 18-06-09 | 20:13

Keizer Balkenende (ha, mocht hij willen) moet met zijn billen bloot!

JosVerbeek | 18-06-09 | 20:13

verkiezingen ??

The Concierge | 18-06-09 | 20:11

Maak je maar niet blij met een dooie mus/schilder omdat godsdienstwaanzinnige Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin zijn JPB en met hulp van de pvda er wel door loodst.

dickel | 18-06-09 | 20:09

Heeft Ayatollah Marcouch al gereageerd?

Boris Poepnagel | 18-06-09 | 20:09

Als we als Nederlanders net zo dapper en trots hadden geweest als sommige andere culturen, hadden we nu de straat op gegaan en aftreden geëist! Nu zal er niets gebeuren en blijft balkie lekker zitten waar die zit om nog even snel nog meer onder het tapijt te vegen. Zondag een biecht in de kerk en zijn ziel is weer zuiver voor christelijk Nederland.

StijlvolRechts | 18-06-09 | 20:09

We namen nog een glas, deden plas en alles bleef zoals het was.....

ServerGenius | 18-06-09 | 20:08

Tja dat zou de NOS / Nova toch nooit geflikt hebben....

Muxje | 18-06-09 | 20:07

Ik vraag me af hoe JP keek toen hij dit nieuws hoorde.. Pijnlijk dit.

Berghje. | 18-06-09 | 20:06

G-unite | 18-06-09 | 20:02
Ik zou er niet raar van opkijken ..

Jackanders | 18-06-09 | 20:05

Ah dit gaat de goede *crisis* kant op! *rode potlood slijpt*

Stroopdoos | 18-06-09 | 20:05

G-unite | 18-06-09 | 20:02
Hij wordt vanavond laat door tien ouderlingen met kanselbijbels van 50 kilo per stuk van zijn bed gelicht.

JosVerbeek | 18-06-09 | 20:04

RTL +1

Spittertje | 18-06-09 | 20:04

JPB mag trots zijn, hij is eindelijk de GROOTSTE L.... van Nederland, een advies, stoppen met deze lozer club, en nieuwe verkiezingen.

nlshit | 18-06-09 | 20:02

Zit Frits Wester al vast?

G-unite | 18-06-09 | 20:02

Wanneer gaan we stemmen?????

Rhayader | 18-06-09 | 20:01

En weer op donderdag, zodat Frits Wester morgen, tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad, De Balk erover kan ondervragen. Net als vorige week. Fritsie gaat weer proberen wat hem vorige week niet lukte. Vorige week was het toverwoord 'onvoldragen'. Kijken waar De Balk morgen mee komt. Daar zijn ze bij de RVD op dit moment over aan het brainstormen.
Go Frits!

Predateur | 18-06-09 | 19:59

-weggejorist-

funkyd | 18-06-09 | 19:58

Gégé gewoan commissie Davids op afsturen. Bel voor de laatste ronduh.

ecologiste | 18-06-09 | 19:58

Net goed, nog dat extra beetje tegenslag voor de zittende regering. Afzetten, verkiezingen en andere mp graag omdat het volk het wil.
En inderdaad, volgende week inval bij RTL Nederland, wie schrijft hem even op?

Dhr. Mispoes | 18-06-09 | 19:57

Of je hoort er niets meer van of de portier wordt ontslagen en we gaan weer vrolijk verder met potverteren uhhh regeren bedoel ik .

piet de hond | 18-06-09 | 19:56

Hoe zei balkende het ook weer; we moeten iets gaan doen met normen en waarden, voordat ons land wegzinkt in een verderfelijke poel van verderf.

hannes7886 | 18-06-09 | 19:56

RTL roert waar het stinkt.

Elisabeth2 | 18-06-09 | 19:55

Bye, bye, Balk!

Indijana Joons | 18-06-09 | 19:55

JPB, zie nog zijn schijnheilige smoel, brilletje en "IK WEET VAN NIETS, heb dat nog eens gehoord een lange tijd geleden,
JPB koffers pakken en oprotten.

nlshit | 18-06-09 | 19:54

-weggejorist-

PierTwee | 18-06-09 | 19:54

Balkie zal nu zekerTs aftreden....... NOT.

QB (ja die.....) | 18-06-09 | 19:54

Zou plumpudding Balkenende die al de ene stoot na de andere geïncasseerd heeft nu eindelijk wel eens een keertje omvallen? Na acht jaar zou het eens tijd worden dat die kerel met pensioen gaat of de plaatselijke schaakbond gaat voorzitten..

JosVerbeek | 18-06-09 | 19:52

Amen | 18-06-09 | 19:50
Uit de notulen van 31 november en 30 februari zal heus wel blijken dat het anders is.

ADO-Le-Cent | 18-06-09 | 19:52

Ik ben benieuwd wat er nog meer in die doofpot zit. Dus die deksel mag er gewoon vanaf blijven...

Fluffy Bunny | 18-06-09 | 19:51

Gaan een paar ambtenaren ontslagen worden (kan er ook nog wel bij op de grote hoop), komt een parlementaire discussie over nut en noodzaak van een parlementair onderzoek, onderzoek komt er wel/niet, uitkomst is dat de MP niet juist is geïnformeerd, doet een plas, blijft als was en gaat over tot de orde van de dag en verkeert in de veronderstelling dat het Volck daar nog immer intrapt.

Chiant | 18-06-09 | 19:51

Nieuwe verkiezingen. Balkenende aftreden (en neem Bos mee).

Boomschade | 18-06-09 | 19:50

JP onze Harry (doof)Potter.

ADO-Le-Cent | 18-06-09 | 19:50

Oh heerlijk dit!
Benieuwd hoe aards leugenaar en volksverrader Balk zich hier uit lult.

Amen | 18-06-09 | 19:50

Yeah! Vervroegde verkiezingen! Joepie!

Rest In Privacy | 18-06-09 | 19:49

Wobben die handel, of is dat weer wat anders?
*alvast wasknijpers pakt tegen lucht van de beerput*

JosVerbeek | 18-06-09 | 19:49


Laten we ook met honderdduizenden de straat opgaan, net als in Iran!

"WHERE IS MY VOTE?"

Prof. D.A.H. Vintik | 18-06-09 | 19:49

Spread the word!

gentle giant | 18-06-09 | 19:48

Toedeledokie!

Mr. Fabulous | 18-06-09 | 19:47

JPB stopt wel meer in de doofpot zoals de Irak kwestie. Het word hoogtijd dat dergelijke mensen eens op hun verantwoordelijken worden gewezen.

Puik werk van RTL. Journalistiek zoals het hoort !

FOne | 18-06-09 | 19:46

Mijnheer Balkenende, pak uw biezen...

Mulimans | 18-06-09 | 19:45

RTL,dikke +! Open met die beerput en snel wat.

Brakovich | 18-06-09 | 19:45

Vul aan, de grote Balkenende doofpot:
Catshuis
Irak
Benoeming de Hoop Scheffer als Navo baas door steun Irak
Nog wat andere kleine dingetjes

MysteryQuest | 18-06-09 | 19:45

Het is de waanzin ten top dat JPB nu nog op zijn post zit. Opstappen, aftreden, oprotten.

DDNL | 18-06-09 | 19:45

dat is heel mooi van RTL, jammer alleen dat de regeringspartijen zich in alle bochten zullen wringen om maar niet te vallen, en iedereen heeft in het laatste debat over deze affaire weer mee mogen genieten van de kunde van Balk en co, om het gepeupel te belazeren.

krumel | 18-06-09 | 19:45

Aftreden JPB! Nu!

Robert E Lee | 18-06-09 | 19:43

bij de nadenkende mensen is het toch al 7 jaar duidelijk dat Balkenende stom is?

vtukkert | 18-06-09 | 19:43

Weg met die leugenaars...

da wizard | 18-06-09 | 19:43

Eindelijk, nieuwe verkiezingen.

Primal | 18-06-09 | 19:42

Zeuzeu rtl, fraai stuk werk.

Groningert | 18-06-09 | 19:41

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland