Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Unie van Nederlandse Sovjet Republieken

MaoJan.jpgJan Marijnissen mag de politiek dan sinds een tijdje vanaf de zijlijn volgen, toch blijft de Grote Roerganger van de SP zich nog graag bemoeien met het Haagse. De solo-denktank uit Oss gebruikt de VUT om fijn proefballonnetjes op te laten en voor ideeën boort hij vooral zijn ideologische verleden aan. Een eenpartijstelsel acht Marijnissen nog een brug te ver, maar een Politbureau naar Sovjet voorbeeld is momenteel zijn ideaal. "De regering moet bestaan uit een zevental mannen en vrouwen die op basis van hun levenservaring, kennis, inzet en affiniteit met de publieke zaak het land integraal besturen," oreert Jan, "Het liefst zie ik generalisten op die plekken, visionairs, bestuurders die Nederland in zijn geheel kunnen beoordelen en zien waar behoefte aan is." Waar het stemvee blijft in dit plan, is niet duidelijk. Marijnissen lijkt een soort verlichte oligarchen voor te stellen die wel even voor het proletariaat besluiten wat goed is. Misschien moet iemand de SP-oprichter duidelijk maken dat het 'experiment' van de Sovjet Unie al bijna twee decennia geleden is mislukt en dat we hier in het westen tegenwoordig een politiek systeem hebben dat democratie heet. Niet dat dat zo ideaal is, maar het is nog altijd te verkiezen boven een dictatuur.

Reaguursels

Inloggen

boeiend om je af te vragen wie die zeven jannen zijn:
1. marijnissen
2. mulder
3. -peter
4. bouvrie
5. smit
6. cremer
7. pronk

of toch:
1. krediet
2. klaassen
3. vayne
4. modaal
5. tabak
6. maat
7. boezeroen

of zelfs:
1. huigen in de ton
2. zonder land
3. zonder vrees
4. in de zak
5. en alleman
6. jans
7. met de korte achternaam

SilicoonEllie | 28-04-09 | 20:37

Het kapitalistisch systeem heeft ook een politbureau, maar dat heet hier anders en is geheim, dit in tegenstelling tot socialistische regeringen.
Voordat een nieuw kabinet begint met regeren is er al een plan die is opgesteld door, ja door wie eigenlijk ??
In nederland wordt veel te veel geheim gehouden, zodat we denken dat er alleen onze "vijanden" criminelen zijn en wij zijn zo oprecht en rechtvaardig.
Dit zal zo blijven totdat er een andere macht komt, dan kunnen de kapitalisten inleveren wat ze hebben verdiend met het ondrukken van de arbeiders.
Voor het zover is wordt er natuurlijk wel een oorlogje gevoerd waar veel trouwe aanhangers van het kapitalisme het loodje leggen.
En de arbeider trapt er wel weer in: ze willen eten.

vanguster | 28-04-09 | 10:20

Ik vraag me af hoeveel van de mensen die het idee zitten af te zeiken het ook afzeken toen Pim het opperde.

Nyg | 28-04-09 | 07:48

Ach ja, iedereen heeft weleens last van heimwee...

Dwarsgebakken | 28-04-09 | 04:23

Demagogie is sowieso The Name Of The Game bij de linkse kerk;

"Demagogie (> demagogisch; van het Grieks δημος= "volk" en αγ(ωγ)ειν = "(op)leiden") is een manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het "gezond verstand" en de "logica" van een persoon. Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen. Men zal er wel naar streven de luisteraar die er niet op bedacht is zelf naar een bepaalde conclusie te leiden. Zo kan de demagoog diens publiek naar de hand zetten.

Een politicus of andere volksleider die, doorgaans met minder goede bedoelingen, door middel van retorische middelen, leugenachtige voorstellingen en valse leuzen en slogans de volksmassa opruit en in beweging brengt wordt ook wel een demagoog genoemd. Ter illustratie: Adolf Hitler wordt als demagoog gezien.

Iemand bedrijft ook demagogie wanneer men diens uitspraken niet met redelijke argumenten kan weerleggen. "
.
Je moet al tamelijk van het padje af zijn om Dictators/massamoordenaars/terroristen te adoreren dus van dit soort wannabee despoten is dit idee nou weer niet zo wezensvreemd.

said_fred | 28-04-09 | 00:10

Met het CDA aan de macht heb je een schijndemocratie.

Van Snikkelenburg | 27-04-09 | 23:12

Peter Kropotkin: "Spijtiggenoeg werd de poging deze stap (Evo.: Invoering Bolsjevistische syteem) te zetten in Rusland onder de strenge centralistische dictatuur van een partij, de partij van de bolsjewisten, en in de aard en wijze van de uiterst centralistische en jacobijnse samenzwering van Babeuf ondernomen. Over deze aanvang moet ik onomwonden zeggen dat volgens mij de poging om een communistische republiek op basis van een streng centralistisch staatscommunisme, onder de ijzeren heerschappij van de dictatuur van een partij in te voeren, niet anders kan dan op een mislukking uitlopen."

Arthur Lehning (1929): ‘De feiten tonen aan dat er een nieuwe heersende klasse ontstaat die precies doet en doen moet wat de essentie van iedere klasseheerschappij uitmaakt, nl. de uitbuiting van de onderdrukte klasse, wat tot uiting komt in de politieke onderdrukking door een nieuwe staat, de ambtenarenstaat, de bureaucratenstaat. En zoals voor de bolsjewistische partij ieder middel goed is om aan de macht te komen, zo is ook ieder middel gerechtvaardigd om de macht te behouden. De staatsdictatuur van de bolsjewistische partij bewees de juistheid van Bakoenins woorden, dat de staat altijd onverbrekelijk met de bevoorrechte klasse verbonden is, in laatste instantie met de bureaucratie, en dat een na de revolutie in het leven geroepen dictatoriale macht noodzakelijk tot een nieuwe staat en een nieuwe klasse moet leiden die het volk opnieuw zal gaan uitbuiten.’

Wie ook denkt, geleid door een overmatige ego, dat hij een Staat moet leiden zal altijd geestelijk ten onder gaan aan de corrumperende invloeden van de macht. Hij zal als een magneetveld steeds die personen tot zich trekken, die eveneens tegen de macht aan willen schurken, en indien mogelijk haar over willen nemen.

Nieuwe coterietjes worden gevormd, opbloeiend tot nieuwe netwerken, het zal allemaal op hetzelfde neerkomen. Eindbestemming geestelijke dictatuur.

Tevens lijkt Jan er van uit te gaan, nogal verbazingwekkend, dat er kennelijk één centrale filosofie is waar een staat op gegrondvest dient te zijn. De Grote Wijzen dienen dan wel die ene filosofie ten alle tijden te onderschrijven.

We moeten dan maar hopen dat het dit soort leiders zijn: "'Leiders die niet meer aan hun eigen, door het ego gestuurde behoefte aan roem en succes gehecht zijn, maar wier leven en werk volledig ten dienste staan van het zich ontvouwende geheel.' Leiders die ervoor kiezen om te doen wat het universum hen opdraagt en die door het vuur gaan om hun missie te realiseren, vanuit een besef van diepe verbondenheid, diep mededogen en inzicht. Als zo'n groep hoogontwikkelde mensen samenkomt, worden er geen machtsspelletjes gespeeld maar spreekt het universum door hen heen en 'wordt de stem van het individu de stem van het collectief', dat intuïtief voelt wat er moet gebeuren."
Ik zie dat niet gebeuren. mensen die een dergelijk bewustzijnniveau hebben bereikt, zullen m.i. geen leiding willen geven op een dergelijke manier. ze zullen keihard de mesn op zichzelf terugwerpen. Wil je een echte goeroe, dan zul je hard bij hem moeten knokken te worden toegelaten, als je hem al kan vinden.
Zie de skepsislink van Bottehond.

De soldaten van de Kronstadt hebben indertijd tevergeefs gestreden, heden gaan zij a.h.w. opnieuw ten onder. Hoe treurig!
Ave, Evocatus

Evocatus | 27-04-09 | 22:01

Niet dat dat zo ideaal is, maar het is nog altijd te verkiezen boven een dictatuur.
Stockton | 27-04-09 | 11:22

EN zeau is het!

D.R.O.L | 27-04-09 | 20:50

pielewaaier | 27-04-09 | 20:17
Ja, en dus?

kersenflap | 27-04-09 | 20:19

-edit | 27-04-09 | 19:50
Binnen de huidige situatie kiezen we op basis van democratische principes de partijen die meeregeren, die dan vervolgens weer een bewindspersoon neerzetten die de principes van die partij vertegenwoordigd en meeneemt in het bestuur. De grootste partij legt het meeste bestuurlijke gewicht in de schaal. Heel democratisch dus, aangezien wij als volk op die manier redelijk direct kunnen bijsturen of veranderen.

Marijnissen wil aansturen op een soort raad van wijze mannen die afkomstig zijn uit de gelederen/achterbannen van een beperkt aantal politieke partijen. Deze lieden houden elkaar vervolgens niet scherp, omdat er geen partijpolitieke druk meer achter hun keuzes zit en het volk hen niet meer kan afrekenen. Hierdoor ontstaat een afzichtelijke machts-elite met dictatoriale trekjes, en dat moeten we never nooit willen.

kersenflap | 27-04-09 | 20:17

kersenflap | 27-04-09 | 19:56
beste flap ik had het over de oude opa flap en nog niet-het zal staks ongetwijfeld zo zijn-de wijze oude opa flap... die titel moet nog eerst verdiend worden.
Maar 100.000 jaar is 1000 generaties Flap en dat is heeeeel ver weg.

pielewaaier | 27-04-09 | 20:17

Afschuwelijke man met afschuwelijke ideeën.

popstar | 27-04-09 | 20:11

Jammer van het kortzichtige stukje. Daar waar technocratie de democratie ontmoet en de kiezer zelf kan bepalen welke minister hij op welke post wil ben je als kiezer niet meer beperkt tot 1 partij.

luckor | 27-04-09 | 20:08

pielewaaier | 27-04-09 | 19:41
Mijn kleinkinderen (dat duurt nog wel even, want ik ben een midden twintiger) zullen juist blij zijn dat hun wijze oude opa flap hen de mogelijkheid geeft om zélf het bestuur en de regering te kiezen waar ze op dat moment behoefte aan hebben.
Het mooie aan onze vorm van democratie is dan ook dat je bestuurlijk gezien niks vastlegt.

kersenflap | 27-04-09 | 19:56

Wat is feitelijk het verschil met de huidige partij-democratie? Ook daar kiezen we geen bewindspersonen. In feite is wat Marijnissen voorstelt in theorie nu ook mogelijk, want er staat nergens dat de bewindslieden van een coalitiepartij lid moeten zijn. Er zijn trouwens een aantal voorbeelden uit het recente verleden dat bewindslieden switchen van partij naar aanleiding van hun aanstelling. De vergelijking met MAO en de SU vat ik daarom niet helemaal. Omdat het gekozen parlement nog altijd de regering controleert (en daarmee de politieke kleur bepaald) veranderd er in democratisch opzicht niet veel. Sterker: het zou zelfs kunnen bijdragen aan minder partijpolitiek, omdat de bewindspersonen niet aan een bepaalde politieke partij ge- en verbonden zijn. Krijg je waarschijnlijk niet meer van die draken van compromissen zoals het JSF-'besluit'.

-edit | 27-04-09 | 19:50

Wat is feitelijk het verschil met de huidige partij-democratie? Ook daar kiezen we geen bewindspersonen. In feite is wat Marijnissen voorstelt in theorie nu ook mogelijk, want er staat nergens dat de bewindslieden van een coalitiepartij lid moeten zijn. Er zijn trouwens een aantal voorbeelden uit het recente verleden dat bewindslieden switchen van partij naar aanleiding van hun aanstelling. De vergelijking met MAO en de SU vat ik daarom niet helemaal. Omdat het gekozen parlement nog altijd de regering controleert (en daarmee de politieke kleur bepaald) veranderd er in democratisch opzicht niet veel. Sterker: het zou zelfs kunnen bijdragen aan minder partijpolitiek, omdat de bewindspersonen niet aan een bepaalde politieke partij ge- en verbonden zijn. Krijg je waarschijnlijk niet meer van die draken van compromissen zoals het JSF-'besluit'.

-edit | 27-04-09 | 19:48

kersenflap | 27-04-09 | 19:30
Nou nou flapje,jij wil wel heel erg ver over je graf heen reageren;wil jij de bestuursvorm nu al voor de komende 1000 jaar vastleggen?.. Mogen jouw piep-klein-kleinkinderen dat misschien zeld regelen;als jij dat nu al wilt doen krijgen ze vast de pest aan die hele oude opa flap uit een ver verleden.

pielewaaier | 27-04-09 | 19:41

The horror!
Een soort equivalent van paars dat het land gaat besturen op basis van een stel mensen die wel weten wat goed voor het volk is. Nog in geen honderd duizend jaar!

kersenflap | 27-04-09 | 19:30

The horror!
Een soort equivalent van paars dat het land gaat besturen op basis van een stel mensen die wel weten wat goed voor het volk is. Nog in geen honderd duizend jaar!

kersenflap | 27-04-09 | 19:29

Jan Tomaat ziet Herman Wijffels wel zitten als wijze capo voor Nederland.
Is die Marijnissen helemaal van de plee gerukt? WTF!

www.skepsis.nl/andrewcohen.html

bottehond | 27-04-09 | 17:54

Jan, slik je pillen nou eens op tijd en hup opzouten naar de achterbankjes van de Tweede Kamer.

Schweinchen Dick | 27-04-09 | 17:53

Ondertussen bij Kant; Lekker het SP aan het slopen meid? Prima, de maorijnissen is liever een sideliner omdat hij het niet meer aan kan? Geen schande hoor, zou ik met een SP programma eauk niet kunnen, wie wel eigenlijk? Niemand...

Stroopdoos | 27-04-09 | 17:49

Eigenlijk heb ik een beetje meelij met 'us Janneke'.
Zelfs in de Herfst zijnes leevens beseft de Grote Leider nog immer niet dat het Volk zich geen knollen voor citroenen (meer) laat verkopen.
-
Jan, je idealisme stamt uit de eerste helft van de Vorige Eeuw en is reeds lang door de geschiedenis ingehaald.
Wellicht zijn literaire Meesterwerken als 1984 en Animal Farm vo-le-dig aan je voorbij gegaan, maar je mag en kan de misdaden gepleegd door diverse politbureau's niet ontkennen... Macht corrumpeert nou eenmaal.
Weet je nog wel, oudje?
-
Dus Jan, geef het op, gaat lekker tuinieren en geniet van het getrappel van de voetjes uwer klein en achter-kleinkinderen.
Mijn zegen heb je!

Groet,
Ahasveros-Rex

Ahasveros | 27-04-09 | 17:42

Wat Marijnissen zich in wezen afvraagt is of we wel verder moeten met de democratie of dat we op zoek moeten naar een andere vorm van besturen.De column van J.L.Heldring van 6 april j.l. geeft mogelijk wat aanvullende informatie.
-als het om snelle beslissingen gaat is de democratie in het nadeel,immers de op korte termijn verkozen leiders moeten rekening houden met hun herverkiezing .
daar hebben leiders die er voor langere termijn zitten minder last van en dus kunnen ze zonder raadplegen van de achterban snellere beslissingen nemen.
Vooral Europa met zijn verzameling democratieen is duidelijk in het nadeel .
-zo raken wij aan het taboe dat rust op fundamentele debatten over een stelsel waarvoor geen beschaafd alternatief te vinden is,zoals JAA van Doorn al in 2002 opmerkte.Niemand durft de ietwat brutale vraag te stellen of het democratisch stelsel zoals we dat hebben leren waarderen nog wel bij de tijd is.
-het is lang niet uitgesloten dat de vorm van democratie die we lange tijd hebben gekend en bijgevolg als"normaal"zijn gaan beschouwen,aan zin en functie heeft verloren.
-Als deze crisis meer is dan een economische crisis,is het te verwa chten dat zij ook op den duur onze vertrouwelijke politieke ideeen en instituties zal aantasten.
"Op de lange duur zijn we allemaal dood" zei Keynes die een revival beleeft.Waarom zou deze onweerlegbare waarheid niet ook gelden voor de democratie zoals wij die kennen?Zij is per slot van rekening een menselijke uitvinding.
Aldus een aantal beweringen uit het artikel van Heldring.

pielewaaier | 27-04-09 | 17:34

Een dictatuur is helemaal niet zo slecht zoalng het maar onder leiding staat van bijvoorbeeld de grote smurf.

leichim | 27-04-09 | 17:30

@ Der Icebear
Daarom denk ik ook dat elke suggestie voor en nieuw systeem welkom is.
Elk ander systeem hoeft toch niet direct communistisch te zijn?
Ben er wel van overtuigd dat de overheid een beperktere rol zou mogen
spelen en bepaalde verantwoordelijkheden teruggegeven zouden moeten worden
aan het volk.

editorxx | 27-04-09 | 17:15

@Marijnissen:

Jan! Jaahan!
Je ideeën zijn zeau, *zucht* zeau ontzettend JAREN DERTIG!
Heb je nou NOG niet geleerd uit de geschiedenis dat dit NIET werkt?
-
En wanneer besef je dat JOUW 'ideaal wereldbeeld' voor een andersdenkende wel eens de hel op Aarde kan betekenen?

Ahasveros | 27-04-09 | 17:12

editorxx | 27-04-09 | 15:56
Alle idiotie en verspilling in het huidige systeem ten spijt, het gaat zo slecht nog niet. Lees een keer Leven & Los van Vasili Grossman om een indruk te krijgen van beklemming van staatsnationalisme onder leiding van Stalin (iemand met veel levenservaring, kennis, inzet en affiniteit met de publieke zaak).

Der Icebear | 27-04-09 | 17:01

Ik denk dat elke suggestie voor een nieuw systeem welkom is.
Van alle manieren waarop je een samenleving een fijne leefsituatie
kan bieden is de huidige nog steeds een primitieve.
Het is nog steeds zo dat de mensen met de macht dingen te veranderen
het meeste baat hebben bij het systeem zoals het nu is.
Politici van nu houden zich meer bezig vooral geen verantwoordelijkheid te nemen
en anticiperen op berichten in de media, welke over het algemeen ook beheerst
wordt door geldzucht en vanuit dat perspectief voor hun invalshoeken kiezen.

editorxx | 27-04-09 | 15:56

Net zoals met het idee van een zakenkabinet dat af en toe de kop opsteekt, is het idee van van Marijnissen alleen te begrijpen als antwoord op het gammele politieke systeem in Nederland. En net zoals met een zakenkabinet houdt het geen rekening met politieke verhoudingen en politieke keuzes met betrekking tot het beleid.

Laten we eerst eens zorgen dat de Nederlandse bevolking via verkiezingen kan bepalen welke regering Nederland krijgt. Dus: een gekozen minister-president die zelf zijn team samenstelt.

Mas Rob | 27-04-09 | 15:52

"Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken!"

Of het door het voorjaar komt of zo ?maar ik krijg de indruk dat het in Nederland met de dag gekker wordt.

Sjeng de helle | 27-04-09 | 15:43

Ik ga nu uit de kast komen! Oplettende lezertjes weten natuurlijk wel dat ik het niet zo heb op die sjosjalisten, maar ik ben stiekum ferlieft op Janneman die linkse labbekak. Hij is toch de enige met ruggegraat in 0031 sinds... sinds.... sinds ja alijd eigenlijk. En dan die uitstraling en die zenzuele stem....
Maar die Zagte G die maakt alles weer kapot!

-edit dikke doej!- | 27-04-09 | 15:19

Jan stelt een staatssysteem voor dat navenant gevoelig is voor zware corruptie, rechtsongelijkheid, zelfverrijking en moord. Er is geen communistisch/socialistisch systeem geweest waarin deze zaken niet vertegenwoordigd waren.
Sterker nog, socialisme en communisme hebben in hun totaliteit gefaald. Hebben aanhangers van dit soort waanideeen een plaat voor hun hoofd? Maar blijkbaar hebben rare partijtjes als de SP en de PvdA socialisme ooit geherintroduceerd om altruistische neigingen van mensen te kanaliseren. Maar om een beetje aardig voor elkaar te zijn en elkaar te steunen binnen dit land, heb je die verachtelijke staatsstructuren helemaal niet nodig. TENZIJ, je stiekem een megalomaan ondemocraatje bent, die met sociaal en solidariteit argeloze mensen in hun hol proberen te lokken, om ze vervolgens censuur, dictaat en financiele gehoorzaamheid in het belang van de partij af te dwingen. Leg die SP maar eens goed onder de loep. Volgens mij komt er bagger en pus uit die club. Lang leve de Internationale!! *kots*

inquisitra | 27-04-09 | 15:12

En ik maar denken dat ik alles gezien had. Deze man is werkelijk volkomen gestoord.

PauperPanda | 27-04-09 | 14:59

Laat Janneman niet ons leidsman wezen. Jan kiest altijd de verkeerde vaders: Stalin, Mao, Pol Pot en laatstelijk Chavez.

rkh | 27-04-09 | 14:59

Jan Marijnissen lijdt aan top down syndroom

stumper | 27-04-09 | 14:43

Mas Rob | 27-04-09 | 14:23
En dan hebben we er werkelijk wat aan.

Zo jammer! | 27-04-09 | 14:35

Aan zijn idee zitten duidelijk voordelen. Zeg nou zelf, we leven toch al niet in een democratie. We laten ons keer op keer met een kluitje in riet sturen. Het meest recente voorbeeld is dat van de JSF. Je zal meer PvdA gestemd hebben. Zo zijn er meer misstanden waarvan Europa de belachelijkste is. Een ander idioot aspect zijn de provinciale staten. De politiek bestaat uit vooruitschuiven van belangrijke beslissingen. Er worden alleen maar compromissen gesloten en als dat niet kan, gebeurt er niets. Niemand wil pijn lijden.

OT: Naast ethische bezwaren tegen dit voorstel van Marijnissen, is het meer dat ik niet zou weten wie er op die plekken moeten gaan zitten. Ik heb geen hoge pet op van onze politici, er zitten meer incompetente prutsers tussen dan capabele mensen. Visionairs hebben we sowieso al niet en het laatste wat ik wil zijn visionairs van socialistische snit.

KapiteinClaus | 27-04-09 | 14:32

Ach.. als rechts zoiets voorstelt, dan heet het een zakenkabinet.

Mas Rob | 27-04-09 | 14:23

Wat Jan Marrijnissen voorstelt verschilt toch niet zoveel van de huidige realiteit;we denken wel dat we in een democratische rechtstaat leven,maar de werkelijkheid is toch even iets anders.
Er is sprake van een schijndemocratie en de regeringsmacht wordt op dit moment uitgeoefend door de premier,de vice premiers,de fractievoorzitters en om het 7-tal te completeren de minister van buitenlandse zaken... en de rest mag er dus achteraan huppelen.
Het is echter wel zo dat geen van de 7 genoemden over de kwaliteiten beschikken waar Marijnissen over spreekt;het zijn slechts ordinaire machtspolitici en zekergeen lieden die ook maar enigszins de kwalificatie staatsman verdienen.
Ik zou trouwens niemand in dit land weten die aan zijn kwalificatie zou voldoen;hijzelf zou nog het dichtst in de buurt komen.

pielewaaier | 27-04-09 | 14:10

Ik zei het toch altijd al: Ian MAOrijnnissen! De fysieke en geestelijke gelijkenis is en blijft treffend. Jammer dat zo'n visionair zijn historische klassieken niet kent. Hij had dan het bankroet van het communisme in al zijn facetten allang opgemerkt. Nu droomt hij nog steeds - onder de fakenaam van het ' socialisme' - het rood van het communisme en maoisme af. Dat zo'n vredelievend mens zoveel miloenen Stalin- en Mao-doden, later nog niet wakker is! De CP heeft behalve de C in S nirets veranderd. Oude Rode wijn in een nieuwe Rode zak! En een rode zak is ie, onze Ian Maorijnissen uit Osscou

supersniper | 27-04-09 | 14:02

@Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:25
ja, en dan kan hij geïnteresseerd raken in hun ideeën, de nieuwe leider worden, en het hernoemen tot nationaal-socialistische arbeids partij. hm, bekt wel lekker ja.

Groenepuntmuts. | 27-04-09 | 13:59

"Waar het stemvee blijft in dit plan, is niet duidelijk....."

Hallo, werd er met de emmer gerammeld?

stemvee | 27-04-09 | 13:58

Wel dapper van Jan om iets voor te stellen waarvoor werkelijk NIEMAND uit zijn electoraat in aanmerking komt...

Feuer Frei | 27-04-09 | 13:47

Mijn naam is Jan Marijnissen (3 x)

Mijn naam is Jan Marijnissen, hiervoor salonfähige Kameradski van Solidair Pikken en nu eindelijk weer eerlijk mezelf; Een rasechte Maoïst.
Was getekend: Jan Marijnissen; Het Orakel uit Oss.

Dr. D | 27-04-09 | 13:41

nee dat geleuter en gepeupel wat nu in Den Haag zit is het helemaal, kom op zeg, ik vind het prima dat iemand een ballontje oplaat, en een ieder die het er niet mee eens is, nou laat maar eesn horen wat jullie denken wat er dan gebeuren moet, ik daag jullie allemaal uit !

deFiscus | 27-04-09 | 13:40

-weggejorist-

Hermelijnen Rev. | 27-04-09 | 13:39

Ok weet je wat; we worden een dictatuur en ik wordt leider. Wie is het er mee eens?

Naltas | 27-04-09 | 13:30

Overigens, is het niet zo in Oostenrijk dat élk wetsvoorstel getoetst wordt middels een bindend referendum? Schijnt te lopen als een dolle!

Tobus | 27-04-09 | 13:30

En een liberale Staat met 'limited government' is nog altijd te verkiezen boven een democratie. Of het nu één partij is die de gang van zaken bepaalt, of de meerderheid des volks, altijd druist het lijnrecht in tegen de Rule of Law, nummer één bestandsdeel van de Staat. Dat een grote hoeveelheid mensen van mening is dat ze alles mag doen wat ze verlangt maakt het alleen maar erger.

David Hume | 27-04-09 | 13:30

Marijnissen wordt genoemd als opvolger van Kim Jong III

Semen666 | 27-04-09 | 13:29

Macht corrumpeert, of dat nu bij 150 man of bij 7 man gebeurt. Feit is en blijft dat de overgrote meerderheid eronder mag lijden. Hoe kudt ook, ik kies liever uit 150 nono's dan dat ik er 7 opgedrongen krijg zonder vorm van inspraak.

Tobus | 27-04-09 | 13:27

Von Bismarck | 27-04-09 | 13:16
Dan moet je ook niets suggereren over vermeende domheid of luiheid bij anderen.
Overigens zijn je vragen in principe terecht.

Vigil | 27-04-09 | 13:21

Het is wel opvallend, dat er WEER niet gesproken wordt over een Constitutioneel Hof, zodat burgers zich via de rechter kunnenn beroepen op de Grondwet, zoals dat in een echte democratie als b.v. die van de USA en de BRD wel kan en waar wetsvoorstellen eerest worden getoetst aan de grondwet. Hier in NL bepaalt de wetgevende en uitvoerende macht dat zelf wel of men verschuilt zich achter een "advies" van de Raad van State en als het zo uitkomt, dan wordt er een AMvB uitgevaardigd, wat gelijk staat aan een decreet.

Vigil | 27-04-09 | 13:20

Vigil | 27-04-09 | 12:43
Je hebt gelijk dat ik een prutser ben met taal, maar verder is het niet relevant in deze.

Von Bismarck | 27-04-09 | 13:16

Hte Duitse ssteem lijkt me wel wat.
Alle partijen met minder dan 5 zetels komen gewoon niet in de kamer.
Die zetels worden verdeeld onder de grotere partijen.
Zo hou je het nog een beetje overzichtelijk en hou je geitenpartijen als de Pvdd uit de kamer.

atinho | 27-04-09 | 13:14

Whoehahahaha, weet je. Hij wordt gesteund door het decennialang op linkse gedachten geselecteerde ambtenarenkorps in NL. Ongeacht de bestuurslaag omarmt men in het algemeen als ambtenaar de linkse doctrine zoals een pastoor in Italie het woord van de paus...
En dan vind men het vreemd dat hij niet direct al wordt getorpedeerd met die linkse wereldvreemde gedachten?
Omdat driekwart van het ambtenarenkorps in het geheim Noord Korea, China en Cuba als het Land der Verlossers beschouwt.... Zijn ze al sinds Joop den Uijl op geselecteerd...

blaster | 27-04-09 | 13:13

Jan, ga eens deaud. En gauw.

PaulTyros2 | 27-04-09 | 13:13

Marijnissen for President!

Naakte Waarheid | 27-04-09 | 13:12

Met antidemocratische stemcomputers kan men geen democratische verkiezingen organiseren. Democratie in Nederland kan pas ontstaan zodra gecontroleerde vrije verkiezingen zonder stemcomputers zijn gehouden.

M. T. Ltd. | 27-04-09 | 13:10

kijk naar de geschiedenis. een oligarchie, of dictatuur is geen goed alternatief voor democratie.

Ron_Paul | 27-04-09 | 13:10

stockton, eerst zeg je oligarchie en daarna weer dictatuur. maak gewoon een keuze voor je iets post

aight.. | 27-04-09 | 13:08

ongeleuvelijk dat er zelf hier nog malloten zijn die achter het rotte gedachtengoed (Jeaudenhaters- pur sang) van de cripto fascisten beweging +31 (a.k.a eSPee) staan.

Yang ToMaot, doe eens snel dood gaan, jij onbehouden grootsmoel uit het messentrekkerTsdorp Oss.

QB (ja die.....) | 27-04-09 | 13:01

Wat is het probleem met "de meeste stemmen gelden"?
- De meerderheid is dictator van de minderheid
- 51% van de armste mensen kunnen legaal 49% van de rijksten "plukken"
- Meerderheidskeuzes zijn geen garantie voor de beste keuze
- Je krijgt partijen als PvdA in het kabinet.

Zeddegeizot | 27-04-09 | 12:54

Goed zo Jan,
Gesproken als een echte in beton gegoten,vrij-denkend,na-oorlogs-baby-boom,ambtelijk en in poldermodel Nederland groot gebrachte kletspraat.

poli | 27-04-09 | 12:54

@ KillerK

Democratie is dat het volk (op basis van meerderheid van stemmen) beslist -punt- maar omdat dit tegenwoordig niet echt een haalbare gedachte is, zijn er nu werkbare varianten op bedacht, zoals in NL de parlementaire democratie waarbij je dus doormiddel van stemmen andere de macht geeft om, in principe, 4 jaar lang beslissingen namens jou te nemen. Maar dat veranderd niks aan het feit dat de oorspronkelijke gedachte en bedoeling van democratie is, namelijk dat het volk (op basis van meerderheid van stemmen) beslist over belangrijke gebeurtenissen, dat is dus geen misverstand.

Capt. Iglo | 27-04-09 | 12:52

Ik ben het met jan eens, democratie richt de mensheid ten gronde. We moeten realistisch zijn, 80% van ons land is te dom om te stemmen, en denkt alleen maar aan zijn eigen welvaart. Daarbij is democratie slechts een dekmantel voor de werkelijke leiders van onze wereld, de illuminati. Er is te lang niet nagedacht over andere bestuursvormen, monetaire stelsels en toekomst van deze wereld. Wat is de wereldbevolking de afgelopen 30 jaar opgeschoten met al die technologische vooruitgang? Volgens mij sterven er nog dagelijks 30.000 kinderen aan voorkombare ziektes.

denieuwerevolutie | 27-04-09 | 12:46

Het probleem met democratie is dat er zo ongelofelijk veel stom volk rondloopt tegenwoordig, dat de kwaliteit van de uiteindelijke keuze nou niet echt fantastisch is.
Een systeem zoals Marijnissen voorstelt zou, wanneer de 7 heren en mevrouwen inderdaad wijs zouden zijn en onzelfzuchtig, waarschijnlijk beter zijn dan het systeem dat we nu hebben.
Verder is er aan communisme opzich niets verkeerd, alleen het wordt altijd in een dictatuur binnen een generatie ingevoerd en dat is gewoon misdadig.
Wanneer de mensheid er klaar voor zou zijn, weet ik zeker dat het uitstekend zou werken.

Deaude_Lutser | 27-04-09 | 12:46

Von Bismarck | 27-04-09 | 12:27
Vraag 3 is door mij deels beantwoord; er is weer stemplicht. Die domme mensen nemen wij voor lief. Je kunt moeilijk van te voren een IQ test af nemen en alleen mensen met een IQ van boven de 120 laten stemmen (jammer genoeg niet overigens).
Vraag 2 wordt via een natuurlijk proces altijd opgelost. Het moeten namelijk scenario’s zijn die een duidelijke oude politieke kleur dragen. Linkse scenario’s en rechtse scenario’s. Ik haat die termen maar je weet wel wat ik bedoel.
Vraag 1 wordt opgelost door een verkiezing. Potentiële mensen, die zich reeds jarenlang hebben bewezen op een bepaald vakgebied, kunnen zich bij verkiezingen opwerpen als kandidaat. De meerderheid beslist wie er op een bepaald departement komt te zitten. Ook deze mensen mogen maximaal vijf jaar blijven zitten en worden vanzelfsprekend zeer goed gehonoreerd tijdens die periode.

Niemands Knegt | 27-04-09 | 12:45

Waar in het verhaal heeft Jantje het over een dictatuur?
Zo'n commissie kan ook gewoon democratisch gekozen worden. Enige verschil is dat kandidaten wel aantoonbaar meer moeten hebben dan VMBO danwel een rechtenstudie.
Maar laten we het algemeen kiesrecht ook maar meteen op de schop nemen.
Om te kunnen stemmen op leden van het zakenkabinet moet je:
1. Nederland kunnen aanwijzen op de kaart.
2. De letter 'v' uit kunnen spreken.
3. Weten welke letter er na de 'v' in het alfabet komt.
4. De evolutietheorie onderschrijven.
5. Minimaal 32 uur in de week werken.
etc.

draaiarts | 27-04-09 | 12:45

Gelukkig doet de natuur zn werk en zijn we binnenkort van hem verlost..
@lichaam van Jan: Doe es heel gauw verder afsterven!

kippeNeukert | 27-04-09 | 12:44

Von Bismarck | 27-04-09 | 12:27
Mensen moeten eerst maar eens goed Nederlands leren schrijven, zodat ze niet een d schrijven waar een t hoort te staan. Misschien kunnen we er daarna over praten of ze wel of niet te dom en/of te lui zijn om inhoudelijk te kunnen kiezen.

Vigil | 27-04-09 | 12:43

Sjesus wat een domme bijdrage, Stockton. Selectief knippen en plakken en wat makkelijk Sovjet-kommentaar, en klaar is Kees. Doe es wat beter je best!

D. van Alphen | 27-04-09 | 12:40

@ CoffeePatch | 27-04-09 | 12:30
En een culturele revolutie.
Die Marijnissen is gewoon een hele enge man. Achter de grootste massamoordenaar uit de wereldgeschiedenis aanlopen en dat deaudnormaal vinden.

Willem VanDer Decken | 27-04-09 | 12:39

Jantje, je kunt je beter eens druk maken om je voormalige partij, de SP komt tegenwoordig alleen nog maar op voor de rechten van Palestijnen want om Nederlanders bekommeren ze zich al lang niet meer. Want waar was de SP over de toedracht van de AFM? De PVV moest een spoeddebat aanvragen om de minder kapitaalkrachtige starters te helpen, iets wat de SP zou moeten doen of willen die dat iedereen huurt?

ExtremeExtremist | 27-04-09 | 12:37

.. het is nog niet eens zo'n gek idee hoor. Mits enigzins democratisch ingekaderd. Een beetje zoiets als de Europese Comissarissen!! Ok zo lekker democratisch.

Comrade | 27-04-09 | 12:35

@Niemands Knegt | 27-04-09 | 12:14
Mooie opzet

@Von Bismark | 27-04-09 | 12:27
Goede vragen.

Interessant

KillerK | 27-04-09 | 12:34

Jan, alsjeblief, hou je waffel en geniet van je oude dag.

kuifje. | 27-04-09 | 12:33

Het zal een lange mars worden om deze grote sprong voorwaarts te maken.

CoffeePatch | 27-04-09 | 12:30

Eens kijken hoe dat uitpakt:
PM - die blonde meneer, heeft in Kanaleneiland gewoond
MvJ - Heromans, kent de klappen van de zweep
MvWvD- Gaus de gans, elk olifantenleven is er een
.......
.......
.......
.......

Sikkeneur | 27-04-09 | 12:30

Wat een sukkel. (sorry, diepzinniger wordt t niet vandaag)

Rotterdamn | 27-04-09 | 12:29

Die man is gek.

erwin85 | 27-04-09 | 12:28

@Niemands Knegt | 27-04-09 | 12:14
Wie benoemd deze wijze mannen en vrouwen?
Wie bepaald welke scenario's verkiesbaar zijn?
Wat als mensen te dom of lui zijn om inhoudelijk te kiezen?

Von Bismarck | 27-04-09 | 12:27

Een misverstand over democratie:

Democratie is niet dat de vertegenwoordigers doen wat de stemmers willen maar: Democratie is dat de bevolking een groep wijze (meest capabele) mensen kiest, die de beslissingen voor de burger moet nemen. Zie definitie democratie door Dhr. Aristoteles.

Vrijwel iedere leek ziet dat de verkeerde mensen nu op de stoel van beslissingsmaker zitten. Simpelweg omdat deze personen niet kunnen beslissen of dat beslissingen de continuiteit van het partij en persoon kunnen schaden.

Het voorstel van ome Jan is om deze mensen anders te selecteren. Op zich geen slecht idee. Maar hoe garandeer je, dat de juiste personen wel op deze plaatsen komen?

KillerK | 27-04-09 | 12:26

@Lying Dutchman

Misschien moet hij ook maar eens gaan (s)pion(i)eren bij de PVV.

*kuch*

J.Dahmer | 27-04-09 | 12:25

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 12:16
Dan praten we al gauw over minimaal 2,5 x modaal (zit sowieso altijd aan de goede kant van de streep)

Sikkeneur | 27-04-09 | 12:22

Jan handelt conform de statuten van de SP: De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland.
Die socialistische maatschappij is natuurlijk net zo democratisch als de voormalige DDR.

CoffeePatch | 27-04-09 | 12:21

@Niemands Knegt | 27-04-09 | 12:14 Interessant.....

vraagstaart | 27-04-09 | 12:20

koerbagh ® | 27-04-09 | 12:18
Als je in je eentje op een eiland woont, wel ja.

Sikkeneur | 27-04-09 | 12:20

The best government is no government.

koerbagh ® | 27-04-09 | 12:18

Zelf ben ik groot voorstander van het spartaans systeem. Een combinatie van "alle" is meestal het beste.

&

Toekomstige subsidie trekkers worden dan bij geboorte al uit het systeem gefilterd.

elhombrebailando | 27-04-09 | 12:17

Ik zie het liefst een dictatuur in Nederland. Met mij als dictator natuurlijk.

IkWilOokWatZeggen | 27-04-09 | 12:16

Veel slechter dan wat we hebben kan het niet worden.

__dictatuur | 27-04-09 | 12:16

Sikkeneur | 27-04-09 | 12:13
VVD en alles wat daar recht van zit?

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 12:16

Een zakenkabinet dus.
Daar roepen we al jaren om...

da wizard | 27-04-09 | 12:15

Jan heeft redelijk goed naar mij geluisterd: benoem een aantal excellente mensen die zich reeds jarenlang hebben bewezen op een bepaald vakgebied. Zij stellen per departement, in het verlengde van hun vakgebied, een aantal samenhangende regeerscenario’s op. Uitgangspunt is de realiteit en de verschillende mogelijkheden om verder te gaan. De verschillende scenario’s hebben een duidelijke ‘kleur’, zijn dus duidelijk anders. Sommige (delen van) scenario’s sluiten elkaar uit. Het volk kiest (op inhoud dus en op hoofdlijnen) voor één van de scenario’s. De burger brengt daarbij meerdere stemmen tegelijk uit, niet op partijen, niet op poppetjes, maar op inhoud. Stemrecht wordt weer stemplicht. Wat de meerderheid wil, dient te worden uitgevoerd, door de ambtenaren. Controle wordt uitgeoefend door een president. Het presidentschap is niet erfelijk, de president wordt eens in de (bijvoorbeeld) 5 jaar gekozen. Dit impliceert dus dat het koningshuis wordt afgeschaft (logisch). Belangrijke zaken worden voorgelegd in een Volks Referendum, de uitslag wordt te allen tijden gerespecteerd (voor mij logisch, voor het huidige Den Haag niet.....). Burgemeesters worden gekozen. Provinciale besturen worden afgeschaft.
In principe dus een goed idee maar het moet op cruciale punten worden aangevuld.

Niemands Knegt | 27-04-09 | 12:14

Naast het orakel uit Diever nu ook het orakel uit Oss.

azijnseiker | 27-04-09 | 12:14

Berserker Nr. 1 | 27-04-09 | 11:46
Waar leg jij de 'kiesdrempel' bij een censuskiesrecht?

Sikkeneur | 27-04-09 | 12:13

Laat me raden, Jan ziet zichzelf ook als zo'n visionair. Enge ideeën van een enge man.

schertsfiguur | 27-04-09 | 12:12

De Geus | 27-04-09 | 11:43.
Inderdaad!
Wat een dom geblaat over Politburo e.d.

HeerBommel | 27-04-09 | 12:11

Even off topic: moet Bea vandaag niet aankondigen dat ze achter de geraniums gaat zitten?

maayesteit | 27-04-09 | 12:11

Wat een verstandige taal van Jan! 't Is net of ik Pim Fortuin hoor....

JumboXL | 27-04-09 | 12:10

Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.

Kameraad Jan weet niet veel. Als hij werkelijk de publieke zaak wil dienen houdt ie voortaan zijn klep dicht.

D.V. | 27-04-09 | 12:10

Met de aanname dat mensen uit eigen belang handelen kunnen we dictatuur direct afschrijven als serieuze optie. Uiteindelijk zal één sterke leider uit de groep de macht naar zich toe trekken, vanaf dat moment heb je een probleem waarvan de geschiedenis al genoeg voorbeelden kent. Het huidige stelsel zorgt voor minder slagkracht in de handen van de machtshebbers en is dus minder gevaarlijk. De grote concurrentiestrijd voor die positie zorgt enerzijds voor een stabiliserende factor en anderzijds voor een breder draagvlak. Van groot belang is hierbij goede scholing en nog betere informatievoorziening. De middenstand regeert het land beter dan ooit tevoren.

Von Bismarck | 27-04-09 | 12:09

Als we het hebben over democratie en zeggen dat we 'meer democratie' willen, bedoelen we 9 vd 10 keer dat we ZELF meer invloed willen hebben op de politiek. Ik wil enerzijds ook meer democratie als ik zie wat ze ons allemaal in de strot duwen, maar aan de andere kant weet ik dat dat mede mogelijk wordt gemaakt door de gemiddelde tokkie die nog net het stemhokje weet te vinden.

In een utopie zou de beschrijving van Kameraad Jan goed zijn; een groep wijze mensen die de beste beslissingen neemt. Alleen kom je dan inderdaad op het punt: wanneer is iets een goede beslissing, en voor wie? Ten tweede krijg je geen goede mensen op die positie; zoals altijd wordt niet de meest geschikte kandidaat geselecteerd, de meest geschikte kandidaat stelt zich niet ter beschikking. Alleen degene die hun leven lang bezig zijn hun eigen macht en positie te verbeteren komen ooit op die plek..

Dat gezegd hebbende, moeten we het maar doen met wat we nu hebben denk ik :(

Filofoos | 27-04-09 | 12:09

Ik voel wel wat voor een oligarchie, als is het alleen maar om de vaart erin te houden. De huidige gang van zaken geeft duidelijk het manco van ons democratische systeem aan. We moeten alleen zorgen dat die wijzen dan geen snowballs zijn.

1 Punch Pikey | 27-04-09 | 12:08

Jan wil 7 opperkabouters in kabouterland?? Definitief de weg kwijt, van het padje af, aansluiting gemist, gaga geworden, kinds, noem maar op. O ja, en we hébben toch al een koningin?

De Ware Vrijheid | 27-04-09 | 12:08

Het nadeel van de democratie is dat de 'meeste stemmen' gelden... maar helaas de meeste mensen nog nooit ergens over hebben nagedacht...

NLFX | 27-04-09 | 12:07

Het probleem is dan altijd ook welke wijzen je wil laten reageren. Het volgens mij beste systeem is een vriendelijke dictator, wat prima kan zoals het Romeinse Rijk ons heeft bewezen. Doorgaans trekt zo'n dictator post alleen incapabele mensen aan met macht honger die vooral uit zijn op eigen gewin en machtsmisbruik, met corruptie tot gevolg (zoals in de Sovjetunie en China). Je moet je systeem dan zo zien te maken dat je garandeert dat je alleen de meest deskundige mensen aan de top krijgen, die (wellicht tegen hun zin) hun vaderland op die manier dienen. Hoe je je systeem zo zou kunnen inrichten is alleen zeer de vraag.

sk!llz | 27-04-09 | 12:07

En dan nog afgezien van het punt dat democratie de dictatuur van de willekeurige minderheid is. Minderheid, ja.

_ILT_ | 27-04-09 | 12:06

Oerkoendoe | 27-04-09 | 11:57
De massa werd niet alleen bedrogen maar ook geïntimideerd, in kampen gezet, vernederd, uitgehongerd en vermoord. Het communisme doet niet onder voor het fascisme.

Der Icebear | 27-04-09 | 12:05

@azijnseiker,
Die personen zijn er genoeg, alleen niet in de politiek.

draaiarts | 27-04-09 | 12:05

is @2525 al gebeld?

superjan | 27-04-09 | 12:05

Verder vind ik 7 wel weinig. De Heeren ZevenTIEN daarentegen: DAT zou nog eens een mooi model zijn! nl.wikipedia.org/wiki/Heren_XVII

Heeft Jeepee de Empee eindelijk zijn zin: VOC, herleef!

*zich naar de Gordel van Smaragd inscheept*

vraagstaart | 27-04-09 | 12:05

@Jan,

Je hebt het over visionairs, generalisten, bestuurders die het land kunnen overzien. Nu Jan, noem mij 3 van die personen. Ach wat, noem mij 2.............. daaaaag Jan

azijnseiker | 27-04-09 | 12:03

Churchill zei hier eens over: "Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time" Laten we hem maar gelijk geven en niet Mao-ijnissen.

Bacomans | 27-04-09 | 12:01

@ Rintelman

Ik zeg niet dat ik dat graag heb, ik zeg dat het weinig uitmaakt, "het volk" heeft uit eindelijk gewoon maar te doen wat die lui bedenken, hoe ze er gekomen zijn en hoe het bestuur verder is ingericht maakt daar weinig in uit. Als je sec kijkt naar de bestuurbaarheid van een land maakt dictatuur een land denk ik beter bestuurbaar dan de parlementaire democratie die wij hier hebben. En een dictator zet meestal z'n familie leden op hoge posities, bij ons regelen politieke partijen dat onderling op een zelfde manier.

Capt. Iglo | 27-04-09 | 12:01

Smile... smile.... mooi plaatje van Jan tse Toeng..... knap gedaan redactie !!

pielewaaier | 27-04-09 | 12:01

Dat je van rukken een hersenverweking krijgt is nu wel duidelijk.
Eerst tast het je rug aan en gaat dan via het ruggenmerg omhoog naar de hersenen.

rijk | 27-04-09 | 12:00

Jan wilt de sharia invoeren.
Want Jan's achterban bestaat uit moslims.
En, sharia is dictatuur.

skit | 27-04-09 | 11:59

Jan M. omschrijft hierboven met een hoop poeha één persoon die makkelijk die 7 rollen alleen kan spelen, zeker met zijn 'theaterachtergrond': ALBERT KRIELEN. De man die alles kan! www.geenstijl.nl/mt/archieven/1651581....
@Peekster 11.34 Guy Fawkes?? Hoezo, wil je dat het Brits Parlement weer een knal krijgt? Snap effe het verband niet...

@ 00:00:01 | 27-04-09 | 11:59

@sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:56
Ministerie van Apenheul.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:58

Ik ben zo'n democratie wel een beetje zat. Laf stemvee die laffe en liegende politici kiezen. dan heb ik liever dat er niet laffe maar alleen liegende politici aan de top zitten. Maar Jan? waarom hebben we eigenlijk politici nodig? Waarom niet gewoon een bv Nederland?
Lijkt mij een uniek concept in de wereld en een stapje hoger dan het communisme. In het communisme werd de massa bedrogen om een lekker leven voor het kader mogelijk te maken. Ik denk dat een goede manager dat toch beter moet kunnen. Niet zo harteloos en dom als een communist, maar veel slimmer.
Iedere Nederlander een aandeeltje Nederland. Na een paar jaar naar de beurs, verkopen aan investeringsmaatschappijen over de hele wereld. Lijkt mij een geweldig plan Jan. Werk het eens uit!

Oerkoendoe | 27-04-09 | 11:57

st_joris | 27-04-09 | 11:51
welk ministerie?

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:56

@Synchonicity:
Mooi gesproken, helemaal mee eens.

En voor de verandering ben ik het dus ook eens met Marijnissen.
Ministers hebben maar een zorg... herverkiezing. Een grotere mate van democratie (wat Nederland niet is, zoals anderen al aangaven) maakt dat alleen maar erger.

Wat is er mis met mensen aanstellen die daadwerkelijk verstand van zaken hebben? Beter dan beleid gebaseerd op religie of levensovertuiging.

draaiarts | 27-04-09 | 11:56

Socialisme +1
communisme +1
SP +1
Jan +1
Gelijkheid +1

TBS-medewerker | 27-04-09 | 11:56

@NoMinister | 27-04-09 | 11:49
Deze mijnheer claimde achteraf niet van de gruwelheden op de hoogte te zijn en was verblind door AH zijn toespraken en grootse plannen en dromen. Misschien toch een vakidioot?

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:55

Niet te geloven, die Jan.

NoMinister | 27-04-09 | 11:54

Stalin, Beria, Heydrich, Pol Pot, Hoxha en Ceauşescu vallen moeiteloos binnen de functie-omschrijving: 'op basis van hun levenservaring, kennis, inzet en affiniteit met de publieke zaak het land integraal besturen.' Het is levensgevaarlijk staats-nationalisme.

Der Icebear | 27-04-09 | 11:53

Als we eerder wo wijs waren geweest ons bij de CCCP aan te sluiten hadden we dit probleem helemaal niet gehad. Hadden de Marcus Bakkers van destijds toch weer gelijk. Volgens Jan dan.

NoMinister | 27-04-09 | 11:52

En hoe wil hij dat dan noemen?

Het Politbureau ??

no_style_at_all | 27-04-09 | 11:52

Mordax | 27-04-09 | 11:48

Die hebben we al en haar naam eindigd op trix.

Och, het blijft een mooi land.

zovoklets | 27-04-09 | 11:52

@Capt. Iglo | 27-04-09 | 11:43
Ja dat heb je graag. Iemand die zegt "Jump" en wij zeggen "How high?". We zien wel hoe dat kan aflopen.
Marijnissen is duidelijk een echte kudtcommunist in hart en ziel. Communisme was een leuk idee maar blijkt door de menselijke aard compleet onmogelijk. De enige manier om de neuzen dezelfde kant op te krijgen in een land is met een sterke ideologie te komen. En met Balkenende en die CU-engerds vrees ik een Gristenjunta dus laten we maar gewoon doormodderen op de ingeslagen weg. Bovendien, als het zo doorgaat wint Wilders dik, dus mensen kunnen wel invloed op de politiek uitoefenen!

rintelman | 27-04-09 | 11:52

Zoiets zou alleen werken met de volgende 7 visionairs:
- P. Kouwes
- sjaakdeslinksesul
- Johan Vlemmix
- Pino
- Tara Singh Varma
- Kim Holland
- Ali B.

st_joris | 27-04-09 | 11:51

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:50

Haha, ik wilde het niet roepen. Maar wat jij zegt is wel hoe het zou moeten maar dus precies wat er niet gebeurt. Goede observatie mijns inziens en zeer terechte opmerking.

NoMinister | 27-04-09 | 11:51

Maar misschien is het beter als Van Jole zich over deze vragen buigt.

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:51

Begint het allemaal niet gewoon met het aanstellen van ministers en staatssecretarissen en het toewijzen van portefeuilles aan kamerleden op grond van hun kennis van het onderwerp en leiderschapskwaliteiten ipv als beloning voor jarenlang trouw folderen en lid zijn van de partij?

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:50

Dan Poetin bellen voor een stoel in Den Haag en presidentschap.

_- ViXXeN -_ | 27-04-09 | 11:49

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:40

Vergeet niet dat hij niet alleen architect was. In de laatste periode heeft hij enorm motiverend en constructief, ware een echte topmanager, de Duitse industrie doen produceren tot het einde en dus de oorlog gerekt. Door zijn sabotage van de taktiek van de verschroeide aarde heeft deze dubieuze maar interessante meneer verder voor snelle welvaartherleveiong in Duitsland en daarmee ook in ons land gezorgd.

Een raadsel, die Speer.

NoMinister | 27-04-09 | 11:49

NoMinister | 27-04-09 | 11:44
Juist, alles heeft zijn keerzijde.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:49

Met een verlichte despoot is in principe niks mis. Die kan in 1x alle onzinnige subsidies afschaffen, 100 JSF's aanschaffen, A4 aan laten leggen in paar maanden etc.etc.etc. Ik wil me wel kandidaat stellen tegen een geringe vergoeding.

Mordax | 27-04-09 | 11:48

Een zakenkabinet dat een einde maakt aan de puinhoop die de huidige verzorgingsstaat is spreekt mij wel aan. Zo'n big deal is het besturen van een stadsstaatje als NL nou ook weer niet.

Uiteraard zonder ruifvreterij- en subsidiebevorderende types als vriend Jan-met-wie-je-zo-makkelijk-een-biertje-drinkt-Marijnissen. Hij is zelf wel de laatste die in een dergelijk kabinet zitting zou moeten nemen.

Allemaal natuurlijk na invoering censuskiesrecht, iets waar je Jan niet over hoort. In feite is invoering daarvan de enige manier om de totale versukkeling en verpaupering van NL tegen te gaan.

Berserker Nr. 1 | 27-04-09 | 11:46

@vraagstaart | 27-04-09 | 11:40 Nou vooruit dan maar, was meer een uitvoerdert, maar zitten nu ondertussen aan de acht en dan gaat de vergelijking niet meer op.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:46

@NoMinister | 27-04-09 | 11:37 Dank je. Dus het gaat eigenlijk bijna zoals nu, waar de partijbonzen in achterkamertjes bepalen wie we mogen kiezen?

Maar het idee van Jan MOET wel goed zijn want zei Ien van den Heuvel (partijvoorzitster PvdA) na een bezoek aan de DDR niet: "een linkse dictatuur is beter dan een rechtse want een linkse dictatuur is er voor het volk?"

Ik kijk uit naar de Gestaalde Kaders die ons leren omdenken. Vrede is oorlog, democratie is dictatuur en vrijheid is slavernij!

Dat soort dingen.

vraagstaart | 27-04-09 | 11:45

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:40

Hoe relatief goed & naief met veel slecht per saldo tot nog grotere rampen leidt, dat is ook interessant. Maar dat terzijde.

NoMinister | 27-04-09 | 11:44

Dat Jan Marijnissen problemen had met zijn rug wist ik al.
Nu blijkt hij ook nog ernstige problemen met zijn hersenen te hebben.
Als hij in een Politburo zou zitten werd hij nu terstond hieruit verwijderd.

Overigens heb ik medelijden met Agnes Kant. Zij wordt elke dag bestookt door kritiek van Jan en wordt compleet gek van deze man.
Nog voor het eind van het jaar zal zij afscheid nemen als fractieleider van de sterk krimpende SP, gewoon omdat ze het niet meer trekt.

rijk | 27-04-09 | 11:44

Het maakt geen moer uit hoe je stelsel in elkaar zit, zodra personen op de regeerstoel zitten doen ze toch alleen wat voor hunzelf het beste uitkomt, zolang het hen maar langer op het pluche houdt en is dat positief voor de burger is het meegenomen anders pech! Wanneer heeft "het volk" in NL het nu echt voor het zeggen gehad? Met de EU grondwet, die er later alsnog zonder dat wij er iets over te zeggen hadden is doorgedrukt. De democratie die politici hier in NL altijd zo propageren, heeft helemaal niks met democratie te maken, je stemt op lui die zeggen dat ze gaan doen wat jij voorstaat, dan worden ze gekozen voor 4 jaar en doen ze gewoon waar ze zelf zin in hebben zonder dat het, het volk wordt mogelijk gemaakt tussendoor "in te grijpen" of "bij te sturen". Dan moeten ze ook nog met meerdere partijen regeren dus dan blijft er helemaal niks over van een democratie regering. Hoe eerlijk en domcratisch het hier gaat is al te zien aan burgermeesterschappen en andere bestuursfuncties, het zijn altijd dezelfde lui die daar terecht komen, omdat partijen die nu al op het pluche zitten die functies aan elkaar doorspelen in ruil voor politieke medewerking ergens anders of omdat het vriendjes van elkaar zijn. Dat is in feite hetzelfde als een dictatuur. Voordeel van een dictatuur is nog dat er tenminste wordt geregeerd, geen compromissen, wat de baas zegt gebeurt.

Capt. Iglo | 27-04-09 | 11:43

Dat Jan niet zoveel op heeft met democratie blijkt ook uit het feit dat hij niet met een dergelijjk voorstel kwam tijdens zijn tijd als parlementariër. Slappe zak.

Von Bismarck | 27-04-09 | 11:43

Misschien had GS Marijnissen even een toelichting moeten vragen. Maar ja, dan was wellicht gebleken dat het allemaal wel meeviel.

De Geus | 27-04-09 | 11:43

Democratie is een methode om politici een kans te geven vreedzaam de pleiterik te maken.

Voorstel van Marijnissen kan eauk maar dan eerst de bevolking bewapenen.

zovoklets | 27-04-09 | 11:43

Het trieste van 0031 vandaag-de-dag is juist dat er zoveel problemen zijn die allemaal niet worden onderkend, dat iedere oplossing straks bespreekbaar zal zijn. En dan zal er nog zo weinig tijd over zijn dat de gekozen oplossing wel eens heel erg veel ellende kan veroorzaken, maar naar verwachting dan toch minder ellende dan laissez-faire. Met dank aan de links-conservatieve machten in 0031 die alle problemen ontkennen, oplossingen dus onzin vinden en alle oplossingen moreel bejegen als door de duivel zelf bedacht. Zelfs een probleem benoemen doet je al in het verdachtenbankje belanden. Dus zo een gedachte van Jan op een maandagmorgen is ter lering ende vermaeck, de echte problemen woekeren voort.

NoMinister | 27-04-09 | 11:43

Toen ik het las, dacht ik nog "laat GS het maar niet oppikken, de comments komen toch niet boven de honderd met zo'n onderwerp. Rooie heeft het helemaal gehad met parlementaire democratie, geen nieuws eigenlijk.

Hernia's zijn blijkbaar funest voor mensen, ze gaan denken dat ze nadenken terwijl er gewoon niemand om hen heen is om ze af te stoppen.

Jan is het zo beu om als maoïst, communist, etc. gezien te worden dat hij probeert om een soort 'jannisme' uit de grond te stampen; met 'jannistische' uitspraken en 'visies'. Zijn zwart-witnepoplossinkjes doen denken aan de 'alles draait om de eenvoud'-oplossingen van de PVV en Leefbaar Utrechter Henk Westbroek.

doedeljantje | 27-04-09 | 11:42

@Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:30 .... en Heinrich Himmler maakt de zeven vol.

idd strak Plan van Jan

vraagstaart | 27-04-09 | 11:40

Waarom 7? Is 1 niet genoeg?

ton1947 | 27-04-09 | 11:40

@NoMinister | 27-04-09 | 11:35
Klopt, de architect van het Derde Rijk mag niet ontbreken, zitten we toch aan de zeven. Die Marijnissen is dus nog enger dan ik al dacht.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:40

De problemen die Marijnissen aankaart kloppen wel. Maar aan adviescolleges zoals de SER en WRR kun je al zien welk beleid zo'n college van wijze mannen en vrouwen willen. Geen macht geven aan die lui dus, slecht plan.

sjaakdeslinksesul | 27-04-09 | 11:39

Interessant van Jan, zeker als je al het partijpolitieke gekudt kan skippen.

Bos Hout | 27-04-09 | 11:39

Koekje-dr-bij? | 27-04-09 | 11:38

Maar met het nodige geweld, onderdrukkend overheidsapparaat en intelligentie kun je het best 70 jaar volhouden hoor. Zo leert de geschiedenis.

NoMinister | 27-04-09 | 11:39

K.n.e.t.t.e.r.g.e.k.

Koekje-dr-bij? | 27-04-09 | 11:38

Hoe durf je zo iets voor te stellen. Stap 1 naar totaal dictatuur. Maar goed de Nazi socialisten hebben het al laten zien. Blijkbaar willen we niet leren hoe socialisme alleen onder dwang kan worden uitgevoerd.

Masturwasbeer | 27-04-09 | 11:38

vraagstaart | 27-04-09 | 11:32

Zeg grappenmakert, bedenk je wel dat dit ouderwets links 'wij weten het beter'-ideeen zijn. Dus Jan de Grote I bepaalt wie er aan de criteria voldoet en DAN PAS mag jij democratisch kiezen. Dat zou je wel moeten begrijpen vriend. anders ben je al snel te sympathiek tegenover types als onze Jan.

NoMinister | 27-04-09 | 11:37

Zo kennen we hem weer. Doe er ook nog een paar theocraten in voor de lol.

Zo jammer! | 27-04-09 | 11:36

De worstendraaier heeft een punt. Het huidige kabinet van carriëredraaikonten, symboolvrouwtjes, struisvogels en epic failministers werkt niet. Er moet meer kwaliteit in.

Zeddegeizot | 27-04-09 | 11:36

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:30

Je vergeet dat er ook iemand moet zijn dit zorgt dat het ook werkt, Alberto Speer bijvoorbeeld. Maar dat terzijde. Voor de goede orde: ies humor.

NoMinister | 27-04-09 | 11:35

@mezelf: niet, zo'n slecht plan is het NIET

drijflijk | 27-04-09 | 11:35

Ik begrijp het wel enigszins. Het probleem met democratie is namelijk dat het er ten onrechte vanuit gaat dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Het voordeel van benoemde bestuurders is dat ze geen politiek hoeven te bedrijven en geen kortetermijnbeslissingen hoeven te nemen om herkozen worden. Maar ja, wie die zeven dan weer moet kiezen...

zooishettoch | 27-04-09 | 11:35

Jihan Mao Rijnis san. Aardige vent maar ik heb het politiek helemaal met hem gehad!

Kobus Kloothamer | 27-04-09 | 11:35

zo'n slecht plan is het: Geert en Rita zijn 2. Nog 4 nodig.

drijflijk | 27-04-09 | 11:35

Jan heeft gewoonweg groot gelijk.

Ik ben de nummer 1, wie zijn de andere zes? Alleen vrouwen welteverstaan.

Knipoogt naar Berlusconi.

kwark001 | 27-04-09 | 11:35

Biep | 27-04-09 | 11:33 metamorfose.. jeetje

Biep | 27-04-09 | 11:34

ynchronicity | 27-04-09 | 11:30

Bedoel je te zeggen dat democratie niet hetzelfde is als vrijheid? Want dat is gewoon zo, maar staat hier volgens mij niet ter discussie. Je hebt wel gelijk verder.

En bedoel je te zeggen dat 'overheid' vaak belemmerend werkt en dat democratie geen garantie is voor een goed functionerende overheid. Heb je wederom helemaal gelijk, maar is volgens mij ook niet aan de orde.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En dat staat je goed gezien je standpunten. Is niet belerend bedoeld of zo, maar zo zonde als je valide observaties en meningen te grabbel gooit bij een Marijnissen-onderwerp dat qua verlichtiheid de Sovjet-tijd niet ontstegen is.

NoMinister | 27-04-09 | 11:34

Zal ik die vrachtwagens met Guy Fawkes maskers maar op pad sturen dan?

Peekster | 27-04-09 | 11:34

fuckje | 27-04-09 | 11:27
Nou, Fuckje... alles beter?

Mooi fotootje trouwens, leuke metarmofose en niet te ver gezocht!

Biep | 27-04-09 | 11:33

Als die zeven personen periodiek door het stemvee gekozen worden.... waarom niet?

Het kunnen kiezen van 150 types uit het assortiment dat de partij-apparatsjiks bepalen leidt ook niet bepaald tot een verheffend schowspel op het Binnenhof.

Wat vindt Aleid Wolfsen er trouwens van?

vraagstaart | 27-04-09 | 11:32

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:30

bijna grappig.... *stiekum toch gniffelt*

The Alcalde | 27-04-09 | 11:32

Er wordt steeds vaker openlijk gefilosofeerd over het afschaffen van de democratie, het ergste is dat ze het nog menen ook.
Lees de pro Eurabiëstukjes van Michael Zeeman en huiver.

skinner | 27-04-09 | 11:31

6 is genoeg.

Adolf Hitler.
Joseph Goebbels.
Hermann Göring.
Alfred Rosenberg.
Julius Streicher.
Ernst Röhm.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:30

" Maar het is nog altijd te verkiezen boven een dictatuur"

Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Je kan namelijk beter een goeie dictator hebben. Kijk maar het hoe lang het nu duurt eer de kogel door de kerk is. En over werkelijk ieder onderwerp moet weken geouwehoerd worden. Democratie is misschien wel de ergste regeringsvorm die er is.

Katte Nut | 27-04-09 | 11:30

Net of democratie hetzelfde is als vrijheid... die misvatting is erg hardnekkig, ook bij de redactie kennelijk. Om te beginnen ben je natuurlijk helemaal niet vrij. Als morgen de regering besluit dat alle mannen tussen de 18 en 58 de wapenen moeten oppaken en in een ver land dat eindigt op "stan" moeten gaan vechten, dan kan ik hoog of laag springen, maar dan moet ik. Ik heb geen keuze in wel of niet belasting betalen, ik ben onderworpen aan de rechterlijke en uitvoerende macht hier ook al zet ik vraagtekens bij hun legitimiteit. Als ik een schuurtje wil neerzetten, dan kan een ambtenaar daar een streep door zetten en ga zo nog maar ff een uurtje door... Democratie is de terreur van de meerderheid en dankzij voortdurende indoctrinatie die z'n wortels heeft in scholen, kerken, staatsomroepen, etc. kunnen we niet eens meer vrij denken... we denken dat de overheid een vereiste is om dingen gedaan te krijgen... dat is dus echt niet zo...

synchronicity | 27-04-09 | 11:30

Onze democratie is trouwens een flauw aftreksel van echte democratie. Dus al een compromis. Brugemeesters worden benoemd evenals tal van andere belangrijke functies, waaronder rechters.

En de wet die democratisch tot stand is gekomen worden door benoemden selectief gehandhaafd en door benoemden beoordeeld en uitgevoerd.

Wat Jan zegt is nog een stap verder de verkeerde kant uit, dat wel, dus afschieten dat idee. Maar dat het hier niet werkt komt niet door de democratie maar eerder door een gebrek aan zeggenschap bij benoemingen door het volk itself.

En het is triest dat met name D66 dit vindt en mannetje Pechtold dit onderwerp heeft gekaapt, want bij D66 mondt dat dan uit in een referendum die slechts bestuurders ontlast in het nemen van verantwoordelijkheid bij moeilijke keuzes.

Dus ja, ideaal is het allemaal niet. Jan maakt het echter alleen maar erger.

NoMinister | 27-04-09 | 11:30

Er is waarschijnlijk toch nog een grote groep linkse menschen die er geen problemen mee heeft.
Soms denk ik wel eens dat ze het lekker vinden.

Twigg | 27-04-09 | 11:30

Een zakenkabinet van betrouwbare mensen is ook een illusie.
Dan moet Geert het maar proberen, die is tenminste eerlijk.

fuckje | 27-04-09 | 11:30

En wat vindt Agnes er van?

Illuminator | 27-04-09 | 11:29

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.

GJvH | 27-04-09 | 11:29

Partijvoorzitter Jan M. heeft wel een punt. Een mispunt weleswaar, maar toch.
Maar.... alles beter dan het partijprogramma- en coalitiegebonden zootje wat er nu zit.

fuckje | 27-04-09 | 11:27

Jan zegt het tenminste, de rest probeert Geert Wilders buiten de orde te plaatsen en doet daarmee impliciet hetzelfde.

NoMinister | 27-04-09 | 11:27

Alles beter dan Balki.

JasperdePiPaPasper | 27-04-09 | 11:26

Gelukkig bestaat er nog altijd zoiets als: geen bevoegdheid zonder grondslag in wet. Dus kansloos, maar wel vermakelijk :)

Goisz | 27-04-09 | 11:26

Democratie is de grootste schijndemocratie die er is.

Spittertje | 27-04-09 | 11:25

Misschien moet hij ook maar eens gaan spioneren bij de PVV.

Lying Dutchman | 27-04-09 | 11:25

JA, een dictatuur is wel zo gemakkelijk. Houdt dat vooruitschuiven van Grijs ook eens op. Geniaal die Jan...-.-

r04dki11 | 27-04-09 | 11:25

Maar als ik naar het huidige kabinet kijk, zeg ik: DOEN!

uninvited guest | 27-04-09 | 11:25

Is die man wegens seniliteit de politiek uitgegaan? Ik bedoel, ik heb hem vaak dom horen lullen maar dit slaat werkelijk alles...

The Alcalde | 27-04-09 | 11:24

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen