Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GroenLinks Rotterdam: Gaykrant is FOUT!

vuisttafel.jpg Van de grote VK-opinieleider Abacadabra Benali en diens Gaza-vriendinnetje Anja Meulenbelt mag u het er eigenlijk niet meer over hebben. Maar wij blijven nog even vrolijk zagen aan de stoelpoten van knuffelmoslim en homohater Tariq Ramadan. Gewoon. Omdat het moet. En omdat het gemeentebestuur in Rotterdam vandaag heeft laten weten de samenwerking met de veelgeprezen bruggenbouwer doodleuk voort te zetten. Wethouder Rik Grashoff (GroenLinks) heeft de inmiddels beruchte Tariq-Tapes zelf beluisterd en noemt de citaten in het gewraakte artikel van de Gay Krant "onjuist, tendentieus, onvolledig en uit de context gerukt". Toe maar. Nou nou. Volgens Grashoff draagt Ramadan een "consistente visie uit en vervult hij de opdracht voor de gemeente naar behoren." Dus waar hebben we het eigenlijk over? Die zogenaamde stadsdialogen vervult Ramadan - die geen volzin Nederlands spreekt en in diverse landen op de terreurlijst prijkt - voor het luttele bedrag a 290,00 euro per uur en 420.000 euro per jaar voor debatten en wijkbezoeken. De totale kosten van de Grote Tariq Ramadan Praat Sessie belopen inmiddels niet minder dan 1.790.000 euro. Gaan we terug naar zogenaamd volstrekt uit het verband gerukte uitspraken van de Gaykrant. Namens de gemeente kwam een beëdigd vertaler op de volgende quote: “Maar de boodschap van de islam op dit punt is duidelijk: het is niet toegestaan en het is niet iets dat in de algemene opvatting van de mens treedt. Wat wil dat zeggen? Het verbod is duidelijk. Homoseksualiteit is niet iets dat men beschouwt als toegestaan in de islam.” Echt een enorm verschil inderdaad met de oorspronkelijke GK-vertaling. En typisch een opvatting waar de progressieve wereldverbeteraars van GroenLinks mee gezien willen worden. Nietwaar? Iemand nog een vuistje? UPDATE: Blijkbaar is Ramadan toch officieel adviseur af in Rotterdam. Evenzogoed blijft de gemeente 'samenwerken' met hem. Raarrr.. Rijnmond heeft artikel gewijzigd. UPDATE: Meer fijns over Ramadan bij Joost Niemöller.

Reaguursels

Inloggen

Goed, er is dus al met al geen verschil met wat de gemiddelde ChristenUnie-aanhanger en SGP'er zegt/denkt of met wat de licht behoudende CDA'er zegt/denkt. En toch is het schokkend. Hoe kan dat?

niveau? | 16-04-09 | 14:47

Groen Links. Waar hebben we het nog over. Stelletje minderwaardige mensjes.

ReligionSucks | 16-04-09 | 13:18

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 16-04-09 | 10:47

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:51
In jezelf.

Einde van de Domheid | 16-04-09 | 10:13

ha ha die Grashoff.
Dat is die extreem (Groen) Links mongeaul, auto hater en rif apen knuffelaar uit Delft. Zijn grote voorbeeld was onze nationale NSB-er Job Cohen uit 020 voordat hij 015 moest ontvluchten.
Gefeliciteerd 010. Veel sterkte met deze fundamentalist.
Wat zou het toch mooi zijn als deze multi cult mongeaul of zijn familie eens slactoffer zouden worden van de dagelijkse praktijken van zijn knuffel rif apen.
Gaat bij mij de vlag uit.

kingie | 15-04-09 | 23:10

Ik denk dat Groen Links wel eens gelijk kan hebben. Het verspreiden van misleidende vertalingen is in het Nabije Oosten -en vooruit, laten we Ramadan daar maar bij rekenen- schering en inslag. In december (?) moest de Nederlandse National Geographic nog rectificeren omdat ze Iraanse propaganda hadden geciteerd.

Arrabinekoeterine | 15-04-09 | 21:19

Schoorsteenveger|15-04-09| 20:18
Hiermee raak je de kern van Ramadan!
Schoorsteenveger|15-04-09|20:47
Socialisme heeft de wereld alleen maar ellende gebracht en de poorten van Europa wijd open gezet voor het geloof van middeleeuwse haatbaarden. Helaas heeft nog steeds niet iedereen van de geschiedenis geleerd!

Prins Pils | 15-04-09 | 20:59

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:37
Je ontloopt nu de boel. De vraag is of medemenselijkheid neerkomt op het accepteren van de keuze (of eigenlijk niet-keuze) van die medemens, of het opdringen van jouw antwoord op zijn vragen. De vraag is ook of je wel mag roepen dat men respect voor jou wil hebben, als je zelf geen respect voor je medemens wilt of kunt opbrengen. Maar drink evengoed maar een wijntje van me hoor.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 20:52

Prins Pils | 15-04-09 | 20:43
Ach, het geeft enig inzicht in de wortels van het socialisme. We hebben in die korte tijd een hele hoop geleerd.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:47

Is dit nu pro gay? of vooral anti- moslim?
als deze Tariq zo contraproductief is, moet zijn contract worden opgezegd. er is een groot verschil tussen gastvrijheid en misbruik daarvan maken.

Joost179 | 15-04-09 | 20:46

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:37
Je neemt hier een relativistisch standpunt in dat door dat Boek niet wordt onderschreven. Jij verkondigt een leugen. That's the whole point.
Sikkeneur | 15-04-09 | 20:39
Ik ga ook maar eens aan het bier, of aan de wijn, of anderszins een zonde begaan.
*click*

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:45

LINKSMENSCHEN ZIJN TEGENWOORDIG CONSERVATIEVE OUDE KNARREN!
Vroeger bestond de achterban van linkse kerk veelal uit naïeve jongeren die met een roze bril de wereld inkeken. Ze pretendeerden progressief en tolerant te zijn en riepen daarbij dat politiek rechts iets voor ouwe lullen was. Anno 2009 lijken de rollen echter omgedraaid te zijn. Veel jongeren denken en stemmen rechts, terwijl de aanhang van links tegenwoordig uit zure oude knarren bestaat die alleen maar bang zijn hun macht te verliezen. Sommige mensen die vroeger links stemden, beschouwen dit nu als een soort naïeve jeugdzonde. Ze geloven allang niet meer in linkse sprookjes en zijn door voortschrijdend inzicht volwassen en rechts gaan denken. Het is ze vergeven!
Erger zijn degenen die ook op oudere leeftijd in de linkse kerk zijn blijven geloven en de linkse sprookjes van weleer hebben ingeruild voor het islamitische sprookjesboek.
Met verve verdedigen deze aanhangers van de linkse kerk nu de uiterst conservatieve denkbeelden van de islam en haar aanhangers. Puur verraad ten opzichte van hun eigen progressieve denkbeelden, met enkel oog op electoraal gewin naar aanhangers van middeleeuwse Ramadan-denkbeelden!

Prins Pils | 15-04-09 | 20:43

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:32
Ik moet er even tussen uit, maar kom op je comments terug.
Dank voor het debat tot zover.

*KLIK*

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:39

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 20:27
Jij en ik weten heel goed dat de mens zelf een goed- of afkeuring geeft aan levensstijlen. Dat dit in boeken wordt vastgelegd alszijnde afkomstig van een hogere hand is natuurlijk onzin, maar als norm en waarde opleggend zeer succesvol indien geaccepteerd door een gemeenschap.
Veranderd die gemeenschap, veranderen ook waarden en normen.

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:37

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:20
Ze gaan allebei verder, Sikkeneur, ze zeggen allebei dat zonder die zingeving er überhaupt geen zingeving mogelijk is. Dat is een zeer groot verschil, een fundamenteel verschil, een essentieel punt dat door nitwits als Meulenbelt en consorten volledig wordt gemist.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:32

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:24
Dan lees je niet goed. Ik zeg ".. die ik als zeer beledigend kan opvatten." Dat is precies het punt. De relatie tussen beledigen en beledigd zijn is een heel losse. Je kunt de intentie hebben om te beledigen, maar wat maar al te gemakkelijk wordt vergeten is dat je evenzeer de intentie kunt hebben om je beledigd te voelen.
www.youtube.com/watch?v=fTzXJMU1sLc

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:29

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:12
Er wordt gezegd (zie ook JPB of Vd Donk) dat moraal een hogere oorzaak heeft, waarmee impliciet (en door Ramadan zelfs expliciet en door Jezus trouwens ook) aan atheisme een minder(waardig)e ethiek toegeschreven wordt.
Maar hier een voorbeeld om mijn zienswijze te staven.
Mag je stellen dat mijn volledige aanvaarding van homoseksualiteit een hoger ethisch principe is dan afwijzing ervan, op grond van wat een hogere macht daarover gezegd zou hebben? Ja ik denk (erratum ik weet!) van wel. Omdat mijn acceptatie neerkomt op het erkennen van een behoefte van mijn medemens, nl erkenning van wie hij is, terwijl hun afwijzing van homoseksualiteit alleen gebaseerd is op het toepassen van de eigen waarheidsclaim op diezelfde medemens. Een gelovige die voor zichzelf besluit geen homo te zijn, maar weigert een homo hierop te veroordelen, heeft een sterkere claim. Maar daar zijn er niet zoveel van.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 20:27

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:16
Je doet precies hetzelfde als waar je tegenaan schopt.
Denk je dat bakellende mij beledigt met "zonder geloof kun je niet functioneren"?
Dacht het niet...

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:24

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:11
Het hangt er van af hoe je hogere doelen definieert.
Als Plaisir en Ramadan daarmee bedoelen dat geloofsovertuiging voor hun zingevend is in hun dagelijkse bestaan, staat hun dat vrij.
Ik ervaar dat niet als een absolute waarheid zonder welke ik verloren ben.

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:20

vander F | 15-04-09 | 20:17
Hij bouwt geen bruggen maar een bruggenhoofd.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:18

Religieus gelul allemaal,
en met orthodoxe islamieten is volstrekt geen dialoog mogelijk,
net als met orthodoxe gristenen en joden.
En onderling is het al helemaal hommeles met die gasten,
ieder voor zich in z'n eigen incommensurabele paradigma.

Volstrekt paradoxaal om religieuze types aan te wijzen als bruggenbouwers,
waar zijn ze in Rotjeknor in godsnaam (sic) mee bezig.

vander F | 15-04-09 | 20:17

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:12
Er zijn gapende kloven inmiddels tussen beledigen en beledigd zijn. Een gelovige voelt zich nogal gauw beledigd, een ongelovige moet zich nogal wat laten welgevallen. De uitspraak van Balkenende "zonder geloof kun je niet functioneren" is, als je het hem vraagt, niet beledigend bedoeld natuurlijk. Maar de arrogantie waarmee deze uitspraak is gedaan, zeker gezien de context waarin die is gedaan, komt voort uit een fundamentele houdu=ing van de calvinist Balkenende die ik als zeer beledigend kan opvatten.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:16

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:07
Ik vind een groot verschil zitten tussen beledigen en niet willen geloven.
Dat een gelovige die keuze van jou (en vice versa) heeft te accepteren staat voor mij als een paal boven water.

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:12

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:07
Plaisir: "Hogere doelen ontvang je van hogerhand".
Ramadan: "My belief and my faith in God is a protection in the way I am using my reason."
Beiden zeggen dat zonder Absolute Waarheid de mens verloren is.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:11

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 20:01
Waar vind jij die waarheidsclaim dan terug?

Sikkeneur | 15-04-09 | 20:07

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:58
Je kunt mensen beledigen, levensovertuigingen kunnen niet beledigd worden. De tegenwerping ligt voor de hand: de vraag die je jezelf moet stellen is welke meerwaarde de wens om je beledigd te kunnen voelen door een andere levensovertuiging heeft. De Waarheid regeert bij definitie, en elke andere levensovertuiging wordt als Leugen gediskwalificeerd, bij voorbaat en voor eeuwig.
Ik heb het volste recht, het volste recht om andermans overtuiging in twijfel te trekken. Ik heb het volste recht zelf te bepalen of ik een levensovertuiging onderschrijf of niet. Als ik tegen een moslim zeg dat ik niet geloof in zijn Allah, fdan heeft hij dat maar te accepteren, net als ik van hem te accepteren heb dat hij wel in die Allah gelooft. Maar ik heb niet het recht hem te dwingen van zijn geloof af te stappen, net zo min als hij, en nou komt het, het recht heeft om de Wil van zijn Allah aan mij op te dringen. Welnu, ik heb de pretentie niet om hem van zijn geloof te laten afvallen, maar hij heeft wél de pretentie om mij zijn Waarheid te willen opdringen. Om op het onderwerp terug te komen, lees Ramadan er maar op na: de Islam gaat de in crisis verkerende vertwijfelde westerling de Universele Rechtvaardigheid brengen, nee schenken, nog erger! En ik, als westerling moet daar dankbaar voor zijn.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 20:07

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:58
Zijzelf natuurlijk. Lees Plaisir hierboven. Een christen, jood of moslim die geen waarheidsclaim legt op een niet-gelovige noch van een vermeende hogere ethiek kond doet, mag zijn wie hij is.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 20:01

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:47

De vraag die je jezelf moet stellen is welke meerwaarde het willen kunnen beledigen van andermans levensovertuiging heeft.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 19:48
Al zou het mensenwerk zijn, wie geeft jou het recht andermans overtuiging in twijfel te trekken?

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:58

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 19:46
Wat bedoel je met "werkelijke bron"? waar kan ik die vinden? Gezucht en gesteun over lijden is de basis van het Jodendom, het Christendom, de Islam. Hoe het lijden te verklaren, dat is een van de eerste vragen die mensen zich stellen. Als ze denken dat ze het weten gaan ze offeren, de Goden gunstig stemmen, riruelen ten uitvoer brengen.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:51

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:37
Troost... of zijn ze te laf, te dom of hoogmoedig?
De openbaring van de ultieme waarheid na de dood is slechts één hypothese uit miljoenen hypothesen. Het feit dat die ene hypothese zo wordt ingevuld dat een gelovige er tijdens zijn leven troost uit kan putten, maakt het aannemelijk dat het mensenwerk is. Zo kun je niet met waarheid zeggen dat hun droom niet klopt, maar erg aannemelijk is het niet.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 19:48

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:37
Is ongeveer wat ik zeg. Je geeft aan dat de wetenschap de waarheid tussen haakjes zet, dat als je zegt dat een theorie 'waar' is, je enkel beweert dat die theorie als beste uit de bus komt om de verschijnselen te verklaren. Morgen kan er een betere theorie zijn, eentje die er misschien heel anders uitziet.
Wetenschap is ook een uitermate gebrekkig instrument om een moraal te funderen. Dat 'de natuur' iets met ons zou willen, daar komen we niet ver mee bijvoorbeeld.
Dat een gelovige troost zoekt in het geloof, dat hij daar steun aan heeft, dat klopt allemaal, maar dat werkt alleen als die gelovige ook werkelijk gelóóft. Surrogaten bedwelmen kortr tijd, maar beklijven niet. Oibibio was zo'n geweldige geloofswinkel, waar je als consument zingeving kon kopen. Beethje van dit, beetje van dat, als het maar aangenaam voelt. Is een tijdje leuk, maar lost uiteindelijk niks op.
Als jij met mij de overtuiging hebt dat elke waarheid subjectief is, dan zijn wij het beiden, denk ik, er ook over eens dat de moraal die van die waarheden is afgeleid óók subjectief moet zijn en geen algemene geldigheid heeft. Dat it het nou juist, de Islam beweert die universele geldigheid wél in huis te hebben, het Christendom ook, maar durft dat niet al te hard meer te schreeuwen.
Het 'beledigen' van het geloof is het openlijk twijfelen aan die universele geldigheid, doodzonde nummer één, de hoofdzonde die voorafgaat aan alles waartegen binnen dat geloof te zondigen valt.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:47

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:27
Het siert je dat je afkeer van de Islam geen verkapte 'mijn religie is top is'.
Net als Wafa zie je een aantal producten van schriftgeleerden aan voor de werkelijke bron. Bij jou is dat het gezucht en gesteun over lijden.
Tja, met Pasen zo vers in het geheugen:
Welk apostel (die later grote invloed heeft gehad op de beleving van religie) was er NIET bij toen men de Geest kreeg?
Draai met die kennis de film van je leven nog eens af.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 19:46

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:27
Waarheid is een subjectief begrip. Mijn Waarheid kan totaal verschillen van die van jouw. Wetenschap is voortschrijdend, wat vandaag voor 'waar' wordt gezien, kan morgen weer achterhaald zijn. Gelovigen vinden troost in de overtuiging dat aan het eind van het leven de ultieme Waarheid wordt geopenbaard. Wetenschappelijk valt dat (nog) niet te weerleggen.

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:37

NoVanGogh | 15-04-09 | 19:10
"Die Nietzsche kon z'n eigen denkbeelden niet eens aan. Hij werd knettergek en stierf in een gesticht. Niet verwonderlijk. De mens is niet bedoeld om alleen te zijn en al helemaal niet om in leegte te leven."
Diep onder de indruk. In één klap van de tafel geveegd! Ook geweldig dat jij weet waar de mens voor bedoeld is. Waar haal je die wijsheid?

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:29

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:02
Neenee, het is geen eenvoudige tegenstelling tussen levensovertuigingen. Zo willen de Christenen het graag zien. Die proberen hun belangen veilig te stellen door religie allerlei privileges te geven en er dan bijna terloops aan toe te voegen dat die privileges ook gelden voor "andere levensovertuigingen".
De mensheid heeft altijd goden nodig gehad om zijn ethiek te kunnen funderen. Dat hebben het Christendom en de islam gedaan door God, Waarheid en het Goede aan elkaar te koppelen. God sopenbaart de Waarheid, en de mens kan op basis van die Waarheid een moraal ontwerpen die het Goede scheidt van het Kwade. Pijn en lijden worden verklaard uit de neiging van God om de mens op de proef te stellen, pijn en lijden worden verzacht door de belofte van een Hiernamaals als beloning voor het volgen van de Goede Weg.
Niemand moet afscheid nemen van God, maar de wil van de mensheid om de Waarheid te kennen heeft uiteindelijk zoiets als wetenschap opgeleverd, en met de systematische twijfel die die wetenschap heeft gebracht is die Waarheid uiteindelijk onder vuur komen te liggen en uiteindelijk aan diggelen geslagen.
Al die discussies over de evolutietheorie zijn een mooi voorbeeld van die overgang. De Waarheid past niet meer, en daarmee verdwijnt ook de Kennis van Goed en Kwaad. De ethirk verliest zijn wortels. De mens is alleen.
De ellende met Waarheid is, dat er daarbuiten slechts leugen kan bestaan. De Waarheid claimt het goerde te vertegenwoordigen en veroordeelt de leugen als het grote kwaad. Dat doet het Christendom en dat doet de Islam. Beide godsdiensten willen uiteindelijk voor mij bepalen dat ik een God nodig heb en dat ik naar Zijn pijpen moet dansen.
Ik wil geen dominante Waarheid, geen religieuze, geen atheïstische, geen seculiere. Ik wil van die Waarheid af, een samenleving die met de leugen kan leven en bereid is al die Waarheden toe te staan, als ze maar niet de pretentie hebben dominant te zijn. Ik weet welke tegenwerping er komt: jou wereld van leugen is ook een waarheid. In zekere zin wel ja, maar geen Waarheid meer.
In een notendop: als je maar hard genoeg naar God's waarheid zoekt, dan zul je die waarheid uiteindelijk vernietigen.
Zoiets.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 19:27

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 19:17

Hûh...?
Niet gewoon zoveel mogelijk neuqen, vreten, zuipen en geld bezitten?

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:22

NoVanGogh | 15-04-09 | 19:10
Het doel van je leven is jezelf te leren kennen. Dat is leegte noch geloof. Maar je dient wel eerst je angst opzij te zetten om zo te kunnen leven.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 19:17

Is de islamofobiekaart gespeeld vandaag? Die doet het altijd goed. Moet je indenken dat ik kritiek heb op vrouwen of het christendom en iemand noet me gelijk vrouwenofoob of crhistenofoob. Dan zouden we ons kapotlachen om het nepargument.

Roer | 15-04-09 | 19:13

Ieder mens gelooft. Al is het niet in God, dan in iets anders. En wat is er mis met geloven in sprookjes. De meesten hier geloven ook in sprookjes, al zijn die dan van een wat minder diepzinnig niveau, zoals het tekeergaan tegen een niet bestaand iets als de 'linksmensch'. Die bestaat niet, maar toch hebben velen een beeld geconstrueerd in hun hoofd dat-ie wel bestaat. En het lucht lekker op om een vijand te creëren die je de schuld kunt geven van het feit dat er immigranten in Nederland wonen, soms met een islamitisch geloof. Het is immers onverdraaglijk om zo'n simplistisch scenario los te laten en na te denken.

Die Nietzsche kon z'n eigen denkbeelden niet eens aan. Hij werd knettergek en stierf in een gesticht. Niet verwonderlijk. De mens is niet bedoeld om alleen te zijn en al helemaal niet om in leegte te leven.

NoVanGogh | 15-04-09 | 19:10

Lees het stuk van Niemoller, aanrader. Zit ook een link in naar een verklarend filmpje van deze Ramadam.
Rotterdam wordt tegenwoordig bestuurt door de NSB. Knettergek!

leefbarbaar | 15-04-09 | 19:07

Moslims zijn er goed in het nee roepen en ja doen. De linkse sukkels lopen er als zombies achter aan. Ik begrijp gewoon niet waarom ze hun kop in het zand steken.

protonplof | 15-04-09 | 19:03

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 18:29
Waarom moeten 'we' afscheid nemen van een God?
Sinds de eerste voetstappen op deze aardkloot heeft de mens een zingevend bestaan gevonden in god(-en).
Het probleem waar jij mee worstelt is dat een dominante levensovertuiging invloed heeft en/of kan hebben op jouw levensovertuiging. Tegelijkertijd wil jij het zelfde...

Sikkeneur | 15-04-09 | 19:02

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 18:15
Er is geen God. Dat is niet simpelweg het ontkennen van een sprookje, zoals hier zo vaak beweerd wordt, nee, dat is, en nu ben ik even heel serieus, de meest tragische ervaring die je als mens kunt hebben, dat snijdt dwars door de ziel en doet heel veel pijn. Het besef dat al die waarheid en al die ethiek waarmee de mensheid zichzelf in het gareel wil houden op niets is gebaseerd, dat al die pijn, al die ziekte, al die rampspoed ond zomaar overkomt, zonder kop of staart, zonder begin of einde, zonder hoog of laag, slaat ons weg uit het centrum van de Schepping en haalt elk moreel systeem onderuit.
Wij kunnen nog steeds niet op een fatsoenlijke wijze definitief afscheid nemen van God, we klampen ons, ook al beweren we vaak van niet, wanhopig aan hem vast.
Met Nietzsche zijn we, in tegenstelling tot wat Plaisir, Ramadan, Bodar en vele vele anderen beweren, nog lang niet klaar, zeker als we hem als een curiositeit Salonfähig proberen te maken:
www.hannekegroenteman.nl/
www.hannekegroenteman.nl/

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 18:29

Oja.. ook nog ff dit.
GROEN LINKS.. Fu#k Ufff

Nattekeek | 15-04-09 | 18:28

GRUWELIJK Nederland .. geen cent meer naar de moslim......

Nattekeek | 15-04-09 | 18:27

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 18:04
Ja, die wet.
Postte daar net al; Misschien komt het dan toch wel tot die grote kladderadatsch.
Als Obama de sharia in Pakistan niet kan terugdraaien...
Enfin, als Karzai heeft gezegd dat hij deze wet tergdraaid dan gebeurt dat wel.
Tot dusver wel.
Ik ga niet huilen met de wolven op GS in de trend van 'wat als dat nu niet gebeurt', of nog intelligenter; 'gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd is de kans klein dat Karzai dat terug gaat draaien.'

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 18:19

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 17:58
Schriftgeleerden, Plaisir en Ramadan.
Jij streeft verder wel naar een nieuwe verinnerlijkte orde, maar als God niet in de schriften staat, waar staat Hij/Zij dan wel?
Of zoek je juist naar een neutralisme, naar een raakvlak waarop iedereen elkaar kan vinden, los van geloof of politieke geaardheid?

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 18:15

Beëlzebul | 15-04-09 | 18:10
Wie? Henk Krol? Die heeft zijn wilde jaren waarin hij in een leren pakje ging cruisen al lang achter de rug, denk ik.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 18:13

Die meneer is volgens mij zo'n viespeuk die graag aan parkeerplaats sex doet.

Beëlzebul | 15-04-09 | 18:10

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:24
Heb de term 'preuts' nimmer gebruikt en zal dat ook nooit doen om iemand in bed te krijgen. Ben er maar trots op, daar kom ik verder niet aan.:-)
Of de Islam zo terminaal is, en of het Christendom zo terminaal is, ik weet het niet. En terminale patiënten kunnen het heel, heel lang volhouden, als je ze maar met kunst en vliegwerk in leven houdt. Dat heet dan 'identiteitscrisis' en kan goed een eeuw of langer voortzeulen.
En ook die Christenen geven het niet gauw op, getuige dit verhelderende stukje in Refdag. Alsof je Ramadan hoort preken.
www.refdag.nl/artikel/1404304/Kerk+bli...
---------------------
„Ik ben van mening dat de kerk in haar kern alleen overleeft in orthodoxe gestalte.”
„Ik ben geneigd te zeggen dat je theologie haar gang moet laten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de orthodoxie weer komt bovendrijven.”
„De kerk moet inderdaad aanwezig zijn in het publieke domein. Maar ik heb moeite met het idee dat de kerk iets moet doen. De kerk, dat bent u, dat ben ik. En als de landelijke kerk spreekt, is de wereld te klein.”
---------------------
Het gemak waarmee de identiteitscrisis door deze Dr. Plaisir ontkend wordt en van de tafel wordt geveegd is veelzeggend. Met het grootste gemak wordt Nietzsche, degene die die crisis zo vernietigend scherp aan het licht heeft gebracht, afgeserveerd, precies zoals Ramadan Nietzsche afserveert.
„Elk verlangen wil diepe, diepe eeuwigheid.”, zo citeert hij uit Also sprach Zarathustra, maar dan slaat hij het hele project van Nietzsche kapot en geeft hij er blijk van de Dood van God niet te accepteren als een noodzakelijke gebeurtenis: „En toch heeft zijn gedachte iets tragisch, want hogere doelen moet je ontvangen van hogerhand”. Want, zo wordt in het artikel gesteld, waarden in de moderniteit kunnen niet op zichzelf bestaan en zoeken een inbedding, en de orthodoxie kan hiervoor kandidaat zijn, zo wordt gehoopt.
Die Plaisir flikt hier hetzelfde als Ramadan, en doet hetzelfde als Balkenende, zichzelf en zijn God tot onmisbare bron van moraal maken en elke wereld verdoemen die zonder die dode God verder wil. "Zonder geloof kun je niet functioneren'. De terminale patiënt, door Nietzsche als zieke geïdentificeerd, wordt kunstmatig in leven gehouden.
Ook maar een citaatje dan. "Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört! Dass Gott todt ist!".

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 17:58

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:29

Zal vast een interessante discussie worden, zoals Sjaak de LL zegt, een gesprek onder vrienden. Een crypto islamofascist vs een crypto pedofiel. Ik zie daar vooralsnog geen vuurwerk van komen. Eerder een wollig soort van consensus op dat ene punt.

houwezo | 15-04-09 | 17:53

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:29
Nou dan heeft ie alvast één raakvlak met Ramadan: in de voetsporen van de profeet.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 17:45

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:24
Nou dat even paternalistische , fundamentalistische en puriteinse socialisme nog.
Een stinkordinaire religie met partijbobo's in plaats van god.

Merlot | 15-04-09 | 17:30

houwezo | 15-04-09 | 17:22
OMG Herman Meijer.
Hapt naar adem, duizelt...
De ex-voorzitter van groen-links met dezelfde ideeen over wettelijke leeftijd voor sexualiteit als de PNVD. (Yep, de pedopartij....)
=
uit wiki herman meijer groenlinks
Homopolitiek en maatschappijanalyse

Meijer analyseert de samenleving vanuit het oogpunt van onderdrukte seksuele identiteiten en niet-gewenste onderdrukking van seksuele gevoelens[1] en is een fel tegenstander van heteronormaliteit. Niet alleen zijn eigen homo-identiteit neemt hij als referentiekader, ook de 'uitvallers' van de seksuele revolutie en de homo-emancipatie (transgenders, pedofielen, werkers in de prostitutie) hebben zijn interesse. Hij noemt zichzelf in dit kader ook wel polymorf pervers, een bekende term uit de seksuele politicologie van de jaren '70.
Ten aanzien van pedofilie stelt hij enerzijds dat de seksualiteit ontkend en getaboeïseerd wordt, maar ook de gevoelens van pedofielen. Hij noemt het een 'dubbele taboeïsering'. Tegelijk verzet hij zich tegen seksuele uitbuiting van kinderen en incest. Ook de inversietheorieën van pederasten kunnen in zijn ogen geen genade vinden.
Meijer weigert zijn eigen gevoelens voor jongens als 'pedofiel' te benoemen; indachtig zijn visie dat leeftijdsgrenzen een onderdeel vormen van de dubbele taboeïsering noemt hij zichzelf gewoon homoseksueel.[2] Een van zijn uitspraken in dit verband, volgens Peter Siebelt: “Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt.”[3]
Samen met Roze Links pleitte hij voor afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedenwetgeving en zelfs het geheel afschaffen van die wetgeving.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:29

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 16:57
Is als de tweede keer dat je me preuts noemt.
De 70er jaren zijn niet onopgemerkt aan je voorbij gegaan.
Het misbruikte woord preuts was in die tijd HET woord om iemand tegen haar wil in bed te krijgen, want jeemig, je zou toch eens preuts zijn.
Ja ik ben preuts en met trots!
Niet tegen krachttaal overigens,
Daarom een contributie mijnerzijds.
Het Christendom is net zo'n terminale patient als de Islam.
Daar kunnen Christus noch Mohammed iets aan doen.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 17:24

Steuncomite Tariq met de gespleten tong kondigt aan:

De controverse voorbij
Onder deze titel organiseren Ettaouhid (sociaal culturele vereniging met een islamitische grondslag) en COC Rotterdam (vereniging tot integratie van homoseksualiteit) op 16 april 2009 een gesprek tussen Tariq Ramadam (filosoof, maatschappelijk leider en moslim) Herman Meijer (voorzitter van de Dialoog over homoseksualiteit, religie en levensbeschouwing) over de driehoek rechtsstaat, religie en homoseksualiteit. Het gesprek staat onder leiding van Febe Deug.

De MoBro wordt tegenwoordig "maatschappelijk leider" genoemd door het steuncomite.

Henk Krol kan de auto starten en ik ben benieuwd op welk punt het wollig taalgebruik van de "grote vaagbebaarde leider" doorslaat naar een heldere stellingname die hem te kijk zet voor het weekhartige linksdragende deel van de natie.

houwezo | 15-04-09 | 17:22

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 16:27
Niet zo preuts. Komop zeg. Soms even doorspoelen. Moet kunnen.
En ik meen het nog echt ook. Soms moet je mensen op ruwe wijze uit de droom helpen, shock therapy, implosive therapy, klap in het gezicht, geef het maar een naam.
Overigens, of een link een favoriete link van een mede-reaguurder is of niet interesseert me echt niet. Het gaat om de relevantie, om de vraag of die link in de discussie bijdraagt. Het is erg jammer dat veel informatie zijn waarde lijkt te verliezen door de frekwentie waarmee die informatie wordt aangedragen, of door de hoek van waaruit die informatie wordt gegeven. Dat vervuilt het gesprek.
Om terug te komen op een opmerking van jou van gisteren. Ja, ik ben katholiek opgevoed, heb de nadagen van het Rijke Roomsche Leven nog net mogen meemaken. Cathechismus, biechtstoel, kerkkoor, je kent het wel. Misdienaar ben ik nooit geweest dus echt vervormd door de liefhebberijen van meneer de kapelaan of zo ben ik niet. Religie als instituut is interessant om te bestuderen, maar mijn kritiek op de Islam geldt niet het 'instituut' Islam. Christenen zijn sowieso veel beter geweest in het opbouwen van een instituut dan moslims, met een echt centrum, een opperhoofd, een rigide pikorde met uniformen en alles wat daar bij hoort.
Nee, wat veel interessanter is, en ook veel relevanter, is de wijze waarop een religie zich vastzet in de psyche van de gelovige, een sociale cohesie bewerkstelligt en in stand houdt, en uiteindelijk als sturend sociaal systeem niet meer weg te denken is. Wij snappen daar nog maar weinig van, van die processen, we kijken ernaar, we zien het gebeuren, maar hebben er geen vat op. God, moraal, vrije wil, waarheid, dat zit allemaal aan elkaar vast. "Wat waar is is goed, en wat onwaar is, is slecht en ik ken de waarheid", zo zegt de gelovige, en hij meent het recht te hebben, tezamen met zijn mede-gelovigen, om te oordelen.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 16:57

Bedankt links!

Eagle89 | 15-04-09 | 16:54

De grenzen van het Islamiseren worden steeds verder verlegd, slaap maar lekker verder Nederland "vroeger de gebroken geweertjes NU…. de gebroken KRUISEN"!
Onder aanvoering van de zelfde naïevelingen uit de slinkse hoek!) de geschiedenis herhaald zich! Jammer voor de volgende generatie deze mogen de rotzooi weer opruimen!
In de moskeeën wordt weer een nieuw lachgebed aangevangen!

ONS | 15-04-09 | 16:45

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 16:27
Wanneer jij ook trots zou zijn op de seculiere, democratische en liberale waarden van de verlichting, zou jij enerzijds snappen waarom je geen PVV hoeft te stemmen an anderzijds bereid zijn om lieden als Grashoff, Ramadan, van der Burg enz te verketteren en te ridiculiseren om hun hypocrisie en dubbele moraal ipv begrip voor hun denkbeelden te tonen. Het paradoxale zit hem erin dat wat Wilders verweten wordt, men zelf denkt over en doet jegens aanhangers van de verlichting. Hoewel men als freerider wel lekker meeprofiteert van diezelfde verlichting, want een bijbel of koran kun je niet eten.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 16:41

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:55
Ik verspreek me vaker.
Ramadan, niet Aziz (was een kath!)

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 16:28

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 16:02
Je comment sprookjes/religie was bijna poetisch.
Je bent nu bijna bij de standaardtaalverruwing vooral gebezigd door bottehond cum suis.
En natuurlijk zijn favoriete linken, hierboven ook stijlvol overgenomen.
Zinnen en artikelen beginnend met 'ik kots op'.
Het gaat me overigens wel aan.
Taalverruwing is ook een teken van geestelijke armoede en ik dacht dat dat nu juist bevochten moest worden.
Ik kijk overigens vooral naar energetische overeenkomsten en SV zit vooralsnog bij etische zelfdenkers.
Terwijl er in het kamp van de Islamhaters ook genoeg mensen zitten die wat mij betreft cultureel een groep vormen met degenen die ze zeggen te haten.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 16:27

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 15:58
Daar zeg je een waar woord. En daarom is mijn stelling dan ook, dat wij momenteel te maken hebben met iets wat je multifascisme zou kunnen noemen:
ggristenfascisme, islamfascisme en sociaalfascisme. Dat kan je kras noemen, maar ik het niet echt anders zien.

Vigil | 15-04-09 | 16:12

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 15:54
Jij hebt daar inderdaad niets over te zeggen. Ik spreek soms graag in pakkende gelijkenissen. Niet ik begin over overdraagbare ziekten, maar ik sluit daar met mijn gelijkenis graag naadloos op aan.
Weet je wat de grootste taalverruwing van dit moment is? Het te pas en te onpas gebruiken van de term 'racistisch' en de term 'fascistisch' om je tegenstander in het debat onschadelijk te maken. Klein voorbeeldje:
www.steuntariq.nl/artikelen/7-anja-meu...
“Wat wordt gezegd over immigratie en assimilatie, het ‘niet-integreerbare’ karakter van moslims, de onverenigbaarheid van waarden en culturen en het essentialisme (vaststaande, niet veranderbare eigenschappen) waarmee ‘de moslim’ wordt voorgesteld, zijn verwijzingen en cliché’s die vaak op racisme zijn gebaseerd en soms doen denken aan de donkerste perioden uit de Europese geschiedenis. Wat voeger over de joden werd gezegd (dubbelzinnige taal - het spreken met dubbele tong - , dubbele loyaliteit en duistere verbindingen met ‘de joodse internationale’, wordt nu, in nagenoeg gelijke bewoordingen over moslims gezegd: een gelijkenis die bijzonder verontrustend is”.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 16:02

Jep, voor die mensen is de uitkomst 100%, en de som die passen ze wel aan, maar die 100%, es muss sein.

Fragony | 15-04-09 | 16:00

Vigil | 15-04-09 | 15:36
Zo'n Wibren van der Burg geeft precies aan wat er aan schort.
De man is niet dom, ziet ook in dat er op sommige vlakken (o.a. homoseksualiteit, vrouwen geen handen willen schudden) conflicten zijn, maar wil niettemin ruimte bieden aan geloof in het publieke domein en als ontvangende maatschappij zelfs die ruimte creëren.
Maar als je net als ik niet denkt dat geloof in het algemeen en Islam in het bijzonder een meerwaarde heeft voor iemand die niet dat geloof bezit, en ieder compromis dus ten koste gaat van mijn rechten en vrijheden terwijl er helemaal niets tegenover staat, wat heeft zijn visie of die van Grashoff mij dan te bieden?
Van Den Burg zegt dat soort dingen alleen maar omdat hij zelf gelooft. In God, in het goede van geloof en vooral ook in een lagere ethiek van liberale, seculiere denkbeelden.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 15:58

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:49
Ik zou het niet duidelijker hebben kunnen zeggen. De Grashoffen, Meulenbelts, Dibis, etc. etc. zijn allemaal levensgevaarlijk. Immers zij begrijpen niet, dat anderen die droom van hun niet opgelegd wensen te krijgen. En wij weten, dat dit soort zaken in de historie van de mensheid niet uniek is, maar wel altijd leidt tot buitengewoon onaangename toestanden, om het maar zacht uit te drukken.

Vigil | 15-04-09 | 15:58

"Tuthola. Levensgevaarlijk mens, want oliedom."

spijker kop raak.

Fragony | 15-04-09 | 15:56

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 15:42
Aziz?

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:55

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:49
Ik heb er niets over te zeggen maar constateer bij verschillende mensen na een korte tijd GS een onnodige taalverruwing.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 15:54

Vigil | 15-04-09 | 15:36
Het zou godverdomme helemaal geen loopgravenoorlog moeten zijn. De Meulenbelts van deze wereld moeten maar eens bereid zijn om even door de knikkende knieën te gaan, voorover te buigen en zich flink te laten nemen. Ik bedoel dat in puur overdrachtelijke zin natuurlijk, zodat datgene wat zij als ziekte bestempelen overgedragen wordt en de hersentjes grondig doorspoelt.
De ultieme arrogantie van dat mens kan slechts voortkomen uit een aangeboren domheid, uit een stupiditeit die aan het onwaarschijnlijke grenst:
"... Dus hoewel ik altijd aan de kant van de homobeweging heb gestaan, en nog steeds, is het heel goed mogelijk dat de ‘maximaliseerders’ mij nu ook aan de ‘andere kant’ scharen, nu ik ondanks verschil van mening over homoseksualiteit toch echt geen zin heb om mee te doen aan een hetze tegen Ramadan, en mij in het geheel niet wens te engageren met de acties van Krol en Bolkestein om Ramadan in diskrediet te brengen."
Hetze tegen Ramadan? Begin godverdomme eens met de bronnen te raadplegen de argumentaties vóór en tegen het project van Ramadan op een rijtje te zetten in plaats van de vijand te definiëren en af te zeiken. Tuthola. Levensgevaarlijk mens, want oliedom.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:49

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:15
Aziz is een schriftgeleerde
Wafa Sultan iemand die zich van de Islam maar niet van God heeft afgekeerd.
Je hoeft niet de indruk te wekken dat ik iets zie in Aziz.
Dat blijkt uit mijn eerdere link en ook uit zijn attitude verteld door iemand die hem kent.
Het is iemand die met zijn vingertje in de lucht zit.
En het allerergste.
'Dat niet iedereen de Koran kan lezen'. (...)

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 15:42

@ Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:20
-
LOL @ linkje
-
"In al zijn optredens hebben wij Tariq Ramadan één taal horen spreken"
-
... geen Nederlands waarschijnlijk.

You On A Gin | 15-04-09 | 15:41

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:20
Zeer bedankt voor de link. Ik had hem nog niet gezien, maar ik schrik hiervan, zeker als je daar de links aan toevoegt, zoals
www.leefbaarrotterdam.nl...
www.nd.nl/artikelen/2009/april/14/-pol...
Het geeft naar mijn smaak aan, dat de loopgravenoorlog nu echt begonnen is en er idioten zijn, die tussen de linies in gaan staan om te preken en thee aan te bieden.

Vigil | 15-04-09 | 15:36

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 15:21
De Christenen worden geassimileerd. Dat is ook een schijndialoog. En ze gaan er met boter en suiker in.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:31

en niet alleen de gemeente blijft samenwerken..
ook de allochtonen universiteit blijft de haatzaaiende kutislamiet grof geld betalen

de beer van de meer | 15-04-09 | 15:24

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:15
Nee. De dialoog is er wel degelijk, maar die is eenzijdig gericht op christenen (gemeenschappelijke waarden mbt gezin, ruimte voor geloof en levensbeschouwelijke kwesties), groenen (milieu) en socialisten (solidariteit met zwakkeren). Aan een dialoog met tegenstanders is geen behoefte, zie ook de misplaatste sneer richting LR. Liberale, libertijnse, seculiere en kapitalistische opvattingen zijn van de vijand en die dient juist bestreden te worden.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 15:21

Vigil | 15-04-09 | 14:56
Over ziekten gesproken. Dit is een ziekte, een virus, een koorts.
www.steuntariq.nl/

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:20

Hebben ze daar nu een nieuwe peop roeper nodig?
*gaat even naar toilet sollicitatiebriefje maken*

Schipperbitter | 15-04-09 | 15:15

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 14:58
Ik heb de link gegeven zodat iedereen precies kan nagaan waar ik de citaten heb gehaald. Haar opstelling, hoe ook tot stand gekomen, lijkt mij overduidelijk. Als je die naast de eerder door mij gegeven link over Ramadan legt, dan is het plaatje weer compleet. Ramadan staat een ahistorische, 'zuivere', door Allah aan Mohammed voor eens en voor altijd geopenbaarde islam voor. Weg dialoog.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 15:15

Als je tegenwoordig links stemt dan ben je al half in het 'geloof van de vrede' ingetreden.

Hanxie | 15-04-09 | 15:12

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:36
Ja SV ik citeer uit hetzelfde interview en dat citaat is een stuk nauwkeuriger als jouw uitsnede.
Wafa noemt de Islam een ongeneeslijk zieke hersentumorpatient.
Dat is helemaal helder en daar is geen woord Arabisch bij.
Dat is nieuw voor me en door het interview (mn het schoolmateriaal waarmee ze is gehersenspoeld, niet uit de Koran) is me ook duidelijk waarom. De assasinatie van haar prof door (natuurlijk) Islamisten heeft de knop uiteindelijk omgedraaid.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 14:58

"Waar het om gaat is dat tot mijn grote schrik er wel iets anders gebeurde… Wethouder Grashoff ging los.
Hij begon snoeihard de aanval te openen op alle Rotterdammers die niets van de islam moeten hebben. Volgens Grashoff hebben deze mensen angst voor immigratie en de islam en zijn ze ziek. Grashoff: “Het is als een ziekte. Er moet een nationale inentingscampagne komen tegen deze volksziekte.”

www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/web...

Zie ook:
www.nd.nl...
Daar staat de opvatting, dat Prof. van der Burg in zijn inaugurele rede het prima vindt, als politieagentes hoofddoekjes gaan dragen en de scheiding tussen staat en kerk (lees: islam) vervaagt.

Vigil | 15-04-09 | 14:56

Vic | 15-04-09 | 14:48
Waar blijven de wijze woorden van de burgervader? Van de burgemeester die bóven alle partijen staat? Meneer de burgemeester houdt wijselijk zijn mond. Allah weet het beter.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:51

Groenlinks is de meest leugenachtige partij die ik ken in ons politieke bestel.

Marcus Porcius Cato | 15-04-09 | 14:46

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 14:27
Je citeert it hetzelfde interview. Ik geloof niet dat mevrouw enige hoop heeft dat de Islam kan transformeren, en ik zie al helemaal niet dat ze hierin enige rol zou willen spelen. Kan zijn dat haar professor door 'radicalo's' is vermoord. Ik hou het op moslims. 'Radicalo's' zijn in jouw beliving wellicht lieden die geheel losgeknipt van de zuivere Islam stoute dingen doen, maar ik begrijp van Wafa dat ze de Islam als zodanig bekritiseert:
"Laat je niet misleiden door moslims die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is. Dat is mijn boodschap."

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:36

Isser | 15-04-09 | 13:52
De verdenkingen zijn ernstig en heb hier al eens eerder geplempt dat een veiligheidsdienst die beschuldigingen zorgvuldig zou moeten natrekken.
www.americanthinker.com/2004/05/danger...
(Nogmaals, dat is niet het geneuzel van Henk Krol wat daar allemaal staat.)

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 14:31

De dubbele loyaliteit van Groenlinks wordt weer eens pijnlijk duidelijk, hoe rechtvaardigen die progressieve grachtengordeldieren het voor zichzelf, alles waar links ooit voor stond in de prullenbak. Ze verraden niet alleen ons maar ook zichzelf.

Fragony | 15-04-09 | 14:31

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:04
Dank voor de link.
ik ken Wafa eigenlijk alleen de historische 'clash of civilizations' registratie.
Een soort moderne-tijds equivalent van ML King's I have a dream.
(Minder electrificerend maar erg sterk.)
Ze heeft zich van de Islam afgekeerd nadat haar professor door radicalo's -voor haar ogen- werd vermoord.
Dit zijn haar eigen woorden;
=
Over haar geloofsbeleving

'In het verleden heeft Wafa Sultan zich nooit heel duidelijk over haar eigen geloofsbeleving uitgelaten. In dit interview is ze heel duidelijk: ‘Nee, ik ben geen moslim. Ik geloof niet in de islam en ik praktiseer het evenmin. Ik ben een ex-moslim en daar ben ik ook trots op. Soms zeg ik dat ik ‘cultureel-moslim’ ben, omdat het niet mijn keuze was om het te zijn of niet te zijn. Zo ben ik nou eenmaal geboren. Ik kan mijn huid toch niet afstropen, bij wijze van spreken. Mijn houding, mijn lichaamstaal. Het is allemaal moslim. Ik kan het niet ontkennen. Maar het is nooit mijn keuze geweest om het te zijn of niet te zijn. Ik geloof niet in de islam. Ik geloof wel in God, maar ik volg niet een bepaald geloof. Het geloven in God geeft me een fijn gevoel. Ik geloof in God, ongeacht of Hij er is of niet is. Ik kan Hem niet bewijzen, misschien is het een Haar, waarom altijd over Hem spreken?!’

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 14:27

seven | 15-04-09 | 14:10
Over Ayaan Hirsi Ali
‘De eerste keer dat we elkaar zagen was toen we allebei door Time Magazine uitgenodigd waren. We renden op elkaar af en omhelsden elkaar. Maar we hadden al e-mailcontact. Ik ben er trots op haar als vriendin te hebben. Zij is een heel sterke en krachtige vrouw; ik word al heel lang door haar boodschap geïnspireerd. Jullie zijn een heel sterke vrouw kwijtgeraakt en dat is heel jammer voor Nederland.’

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:15

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:04
Toch jammer dat een ex - moslim al Ayaan ons land heeft verlaten. Mensen die er zelf in opgegroeid zijn kunnen het met veel meer overtuigingskracht brengen.

seven | 15-04-09 | 14:10

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 13:44
"Ik lees ook dat de bewonderde Wafa Sultan de Islam de rug heeft toegekeerd, maar dat zie ik als een daad van protest en als mogelijkheid om de Islam te transformeren. Ik zie haar daarin niet als de essentie van de Islam ontkennend."

Nou, daar gaan we dan. Is slechts uit één interview gehaald:
www.depers.nl/buitenland/110784/islam-...

1) De naam Geert Wilders, noch een beschrijving van zijn kapsel, zegt haar iets. Maar als ze over zijn oproep tot een verbod op de Koran hoort, zegt ze: ‘Oh ja, daar heb ik inderdaad van gehoord. Die man heeft helemaal gelijk! Vroeger riep ik dat de westerse regeringen meer druk op islamitische regeringen moesten uitoefenen om hun schoolboeken te veranderen, omdat die bol staan van haatdragende teksten. Maar dat heeft geen zin meer omdat het Westen nu toestaat dat hier ook islamitisch onderwijs gegeven wordt. En dat is een zeer, zeer grote fout. De dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, is veel serieuzer dan het Westen zich realiseert.’

2) "Vertel mij nu eens wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen."

3) "Er is geen beschaving in de islamitische geschiedenis!"

4) "Nee, ik denk niet dat we de islam kunnen reformeren."

5) "De islam is het probleem en niet de manier waarop mensen de islam interpreteren.

6) "Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de islam."

7) "Nee, ik ben geen moslim. Ik geloof niet in de islam en ik praktiseer het evenmin. Ik ben een ex-moslim en daar ben ik ook trots op."

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 14:04

Moslims houden van MannenLiefde.
- bij feesten en tegenwoordig in theater, gescheiden van de vrouw zitten.
-met de burka is je vrouw niet zichtbaar.
-geen vrouw de hand schudden.. Dat is not done.
-en als ze samen op straat lopen... zal dat wel voor de buitenwereld zijn.

Dus doe Normaal of kom uit de kast.. Mister Moslim.

_- ViXXeN -_ | 15-04-09 | 13:59

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 13:44
De enige reden dat niet alle moslims terroristen zijn komt omdat ze ondanks wat de islam (met kleine letter taaladvies.net/taal/advies/vraag/385/ ) ze vertelt niet alles letterlijk interpreteren, of terugvallen op hun eigen personlijke geweten, hoewel de islam zelf dat wel eist, immers de eis is volledige onderwerping aan de Koran. Als de groep moslims groot genoeg is zal dat, kijk in practisch alle landen met een moslimmeerderheid, veranderen en is de medogeloze kant van de islam de enige weg. De islam is geen godsdienst wat mededogen heeft met niet moslims.

seven | 15-04-09 | 13:57

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 13:44
Goed, je maakt een omtrekkende beweging, waarvan akte.
Ik ben het overigens met je eens dat Islam niet gelijk staat terrorisme. Er is een wezenlijk verschil tussen Islam en Islamisten. TR behoort tot de laatste categorie.

Isser | 15-04-09 | 13:52

Volgens mij komt morgen de Erasmus universiteit met hun rapportje over de tapes. Dat de Islam bepaalde dingen vindt over homosexualiteit dat is mij bekend (in de Bijbel staan ook wat van die belegen teksten). Dat de man deze niet in een historische context plaatst is natuurlijk wat minder fraai. Maar ik kan mij er niet zo druk om maken daar de schijntolerantie van de gemiddelde nederlander ook wel tegenvalt. Doe maar eens een straatinterviewtje in Barneveld over praktizerende homo's. Mensen denken bij 'bruggenbouwers' als snel aan linkse westerse types maar Tariq Ramadan is volgens mij een behoorlijk orthodoxe moslim.

Simon_GS | 15-04-09 | 13:52

tl;dr

Drudge | 15-04-09 | 13:46

Voor de liefhebbers een degelijk stukje analyse uit onverdachte hoek (pdf alert).
www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/...
Met name bladzijde 81 (pagina 8 van de pdf):
"The demand for a return to the ideal state of early Islam, which is a standard argument of all traditionalist and fundamentalist (salafiyya) tendencies in Islam, runs through his book continually like a prayer wheel (1999:77, 137, 144, 154ff.). This he deems the more necessary, as Muslims, especially in Europe, have abandoned their collective duty (fard kzfaya) of practicing their belief (1999:152f). The underlying view of history and theology is a conservative one: The Koran was revealed in order to correct the previous messages that people had tampered with, and, as the last revelation, it remains the unchangeable norm for all Muslims forever (1999:79ff.). This wording reflects the thoroughly traditional concepts of the corruption of the Holy Scriptures preceding the Koran (i.e., the tahrif suspicion), 9 on the one hand, and the finality of all prophethood, culminating in Muhammad, on the other hand (Friedmann, 1986). As such, it leaves little space for historizing the prescriptions of the Holy book and rereading them in a contemporary context, as Bencheikh called for."

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 13:45

Isser | 15-04-09 | 13:25
Op de eerste plaats zijn er zwaarwegendere beschuldigingen aan het adres van TR.
Ik weet van die beschuldiging over TR en de Parijse banlieus en zie werkeloze, met psychische kwalen dealende (of niet-dealende), onderwijsuitgevallen jongeren als perfect materiaal om te ronselen waarvoor dan ook.
Voor de goede orde. Zowel straatterroristen als geloofs (of wat voor) terroristen dan ook genieten geen enkele sympathie.
Mijn bezwaar is, was en zal zijn dat Islam gelijk is aan terrorisme berust op een generaliserende fout.
Ik lees ook dat de bewonderde Wafa Sultan de Islam de rug heeft toegekeerd, maar dat zie ik als een daad van protest en als mogelijkheid om de Islam te transformeren. Ik zie haar daarin niet als de essentie van de Islam ontkennend.
Het was Boeddha die zelfs een tijdje van het begrip God afkeerde vanwege verkeerde concepten daarover.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 13:44

Dit land is hopeloos verloren, alleen de pvv kan ons nog redden...
Als ze niet aan de macht komen bij de volgende verkiezingen is het voor mij exit.
Ga ik op een afstandje zitten kijken hoe het hier jammerlijk naar de kl#ten gaat.

jowel | 15-04-09 | 13:42

hij werkt vanuit zwitserland en betaald dan ook nog eens geen belasting hier in nederland en dat voor een kopje thee drinken in een prachtwijk met een halal praatje (netto belastinggeld=bruto in zn tas)

andre9738 | 15-04-09 | 13:37

Aanschouw hoe Socialist en Islamist nader tot elkander zijn gekomen...
Nog ff en ze spreken elkaar aan met: "Kameraad Gelovige"!

Ahasveros | 15-04-09 | 13:36

Jeremia | 15-04-09 | 13:24
Dit is voor mij een behoorlijke bevestiging van dat ik gelijk heb met wat ik schreef. Voor de censor: denk hier maar eens heel goed over na.

Jeremia | 15-04-09 | 13:34

So so, weet je wat die Ramadam moet doen Die moet naar de kamer van koophandel!

johnboy | 15-04-09 | 13:34

Zo, dat was dan de 10de post over die gaykrant. Zelfs de heaumeau's zelf zijn niet zo hardcore.

ollander | 15-04-09 | 13:32

@seven | 15-04-09 | 13:14
Ik ben benieuwd wat Einde van de Domheid denkt over je laatste alinea.
Volgens EvdD:
_____________________________________________________________________
Verder weet ik zeker dat de aanhang van Ramadan weinig of niets met dit gedrag heeft te maken. Dat zijn zedige jongeren van wie de GS horden beweren dat ze weliswaar een totalitair kalifaat willen invoeren, maar dat zijn niet de van God los opererende, blowende etc. straatschoffies.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:55
______________________________________________________________________
Ik kan mij niet voorstellen dat de bontkraagjes van Lyon verschillen van de bontkraagjes in Nederland.

EvdD: the floor is all yours..............

Isser | 15-04-09 | 13:25

-weggejorist-

Jeremia | 15-04-09 | 13:24

Ik stel overplaatsing naar Irak voor, werk aan de winkel voor Ramadan. Misschien dat het beproefde middel van een"moratorium" op het vermoorden van homo's een goede suggestie is ? Of was het nou een "mortuarium" ? Het is ook allemaal zo verwarrend wat hij zegt.

www.nrc.nl/buitenland/article2213184.e...

Monkeyman | 15-04-09 | 13:22

Ramadan wil wel degelijk lijfstraffen in de wet, maar op dezelfde manier als dat achterlijke vloekverbod: het wetje is er wel maar wordt niet gehandhaafd.
Daar trappen wij niet in vieze haatbaard, opbokken met je relibullshit.

Conan de Rabarber | 15-04-09 | 13:19

"Al in 2004 heeft de Franse journaliste Caroline Fourest in haar boek Frère Tariq het werk van Ramadan minutieus gedocumenteerd. Uit haar onderzoek naar de boeken, artikelen, maar vooral ook de ingesproken cassettes van de islamoloog rijst het beeld op van een wolf in schaapskleren.

Achter de welbespraakte, erudiete en vriendelijke intellectueel gaat in feite een fundamentalist schuil. Ramadan is in het openbaar bijvoorbeeld voorstander van een ‘Europese islam’, maar zegt op cassettebandjes in het Arabisch de Europese wetten alleen te respecteren als die niet ingaan tegen zijn geloof.

Ook is hij dubbelzinnig over steniging en aanslagen door islamitische zelfmoordterroristen. Na het boek van Fourest zijn nog zeker vijf boeken verschenen waarin vraagtekens worden geplaatst bij de ware bedoelingen van Ramadan.

De laatste is het recent in het Nederlands vertaalde Wie is er bang voor Tariq Ramadan? van de Amerikaanse publicist Paul Berman.

Desondanks is Ramadan steeds een lieveling van progressieve journalisten en beleidsmakers gebleven, en nu dus ook van de Leidse universiteit, die doet of alle twijfels over de nieuwe hoogleraar niet bestaan." www.elsevier.nl/web/10145381/Artikel/D...

Bolkestein in debat met Tariq Ramadan waarin Bolkestein Ramadan genadeloos ontmaskert als een islamist met een gesplete tong.
cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/NMO/...

PS als ze eerst wikipedia hadden geraadpleegt hadden ze toch binnen enkele minuten kunnen weten wat voor persoon hij is. Enkele, maar lang niet alle quote's uit wiki;


Zijn grootvader van moederszijde is Hassan al-Banna, de stichter van de Moslimbroederschap in Egypte. Zijn vader, Saïd Ramadan, één van diens volgelingen, verliet Egypte na het verbod op die organisatie en vestigde zich in Zwitserland. Tariq Ramadan en zijn broers beheren er de lokale islamitische Stichting.

Caroline Fourest, een Franse journaliste gespecialiseerd in het islamitische 'intégrisme' (de Franse term voor fundamentalisme), publiceerde recent een grondige studie van de opvattingen van Tariq Ramadan Frère Tariq (Grasset). Ze onderzocht een 20-tal boeken en de meeste geregistreerde spreekbeurten. Ze concludeert dat Tariq Ramadan, ondanks zijn westerse voorkomen, en ondanks zijn veelvuldige pleidooien voor integratie, in wezen een islamist is.

In december 2006 is "Junge Menschen schreiben über Europa" verschenen, uitgegeven door de Friedrich Ebert Stiftung in hun serie Eurovisionen, waarin Torben Voß, Lector ‘Politik und Werte und Normen’ aan de Georg-August-Universität Göttingen, een vergelijkend onderzoek publiceert tussen de moderne Islamfilosofen Bassam Tibi en Dr. Tariq Ramadan.

Het doel van Tariq Ramadan is de Islamisering van Europa. Ik trek daaruit de consequentie dat dit voor de Europese Burgers en Intellectuelen niet acceptabel zou dienen te zijn." Op pagina 64 concludeert Voß: "Tariq Ramadan's concept van Euro-Islam dient als 'Sharia'-Islam beschouwd te worden. Ramadan streeft niet naar een seculier Europa maar naar een Moslim-Europa dat op religieuze voorstellingen gegrondvest is.

De Franse Midden-Oosten specialist Antoine Sfeir (directeur van het French journal of Middle Eastern studies Les Cahiers de l'Orient) heeft de invloed die uitgaat van Tariq Ramadans lesgeving in de buitenwijken (banlieues) van Lyon in verband gebracht met het uitzonderlijk hoge aantal jonge Moslimmannen vanuit de regio Lyon naar Afghanistan om zich daar te voegen bij de Jihad-strijders[27

nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tar...

seven | 15-04-09 | 13:14

Laat Hans Jansen eens vertalen.

liplezer | 15-04-09 | 13:13

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 13:06
Ik vrees dat het 'bruggenbouwen' van Ramadan voor de bestuurderen niet meer en niet minder is dan een cosmetische ingreep. Men wil een mooi plaatje, een idealisering van de Islam, men wil af van dat negatieve gedoe maar durft het gesprek niet aan. Wat is er dan beter dan een prachtige maquette van een brug die niet bestaat, een maquette die aan eenieder getoond kan worden die zegt dat er wel degelijk een kloof gaapt? Bruggen en Rotterdam, dan raak je aan romantiek die lekker valt, die warm maakt, die sust, die in slaap wiegt.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 13:13

omwenteling | 15-04-09 | 13:05
Ok, jij je zin. Geert prima, maar aub niet de rest van die PVV lutsers, die kunnen nog geen zin aan elkaar knopen.

Rest my case
Volgens Agema zouden agenten met hun pistool gericht op de knieën mogen schieten, zo meldt RTV West.
www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...

Isser | 15-04-09 | 13:13

GroenLinks is een terroristische kutpartij, en dient een bestaansverbod te krijgen. En GS, dikke kudo dat jullie dit probleem aanpakken. Was de daadkracht op m'n favoriete roze site bijna kwijt. Doorgaan, jullie hebben al een minister op je conto dus een adviseurtje zal weinig moeite kosten.

Nietvoordekat | 15-04-09 | 13:12

Groen Links? Is dat niet die partij die nog niet zo lang geleden voortgekomen is uit de uiterst democratische en rechtvaardige kommunistiese partij Nederland. Je weet wel, die partij die geen 'opdrachten' uit Moskou ontving, maar 'aanwijzingen'.. Die zo enorm demokraties was, als je maar meeklapte met de partijleider Markus Bakker en het Partijbestuur. Je weet wel, die demokratiese politieke stroming, die in na-oorlogs Duitsland alleen maar de rode hakenkruisvlag en rode hakenkruisarmbanden hoefde te vervangen door rode hamer-en-sikkelvlaggen en rode hamer-en-sikkelarmbanden... Dezelfde partijstroming, die nu in Noord Korea en Cuba voor een enorme volksvooruitgang zorg draagt... uche uch uche... Ja, met zo'n demokratiese achtergrond MOET je wel die arme demokratiese sloebber een kans geven... Hij bedoelt het toch goed, nietwaar. En het ligt aan ONS wat we horen.. Zei Joseph Stalin dat ook niet?

blaster | 15-04-09 | 13:12

Fijnstoffer | 15-04-09 | 13:03
"Samenwerken' is de tussenoplossing voor nu. Iedereen heeft zich ingedekt, gaat opnieuw positie kiezen en dan begint het feest van voren af aan. Voorlopig zijn die verderfelijke poten van de Gay Krant schuldig aan een onheuse aanval, en is iedereen hier, de edele professor Tariq Ramadan in het bijzonder, slachtoffer van. Het toverwoord, net als bij Aleid Wolfsen, is integriteit.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 13:09

-weggejorist-

ikworderzomoevan | 15-04-09 | 13:08

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:55
Daar ging mijn opmerking ook niet over, of hangjongeren ramadan al dan niet gelezen hebben.
De vraag is of de opvattingen van Ramadan, Grashoff e.c. wel nuttig zijn. Waar geen conflict heerst, hoeft niet eerst gepraat, ge-brug-bouwt of gepoldert te worden zoals men graag wil (onbekend maakt onbemind, hou een Iftar-maaltijd en het gaat vanzelf goed, die denktrant). De consensus is er nl al.
Waar wel conflicten zijn, en die ook helder gedefinieerd zijn (homosexualiteit, gezin, man-vrouw, scheiding kerk en staat) wat Ramadan en GL overigens zelf nalaten, kom je er dus niet met hun aanpak. Dan zul je keuzes moeten durven maken. En eerst accepteren dat er op dat vlak geen toenadering is en zal komen. Maar dat is schijnbaar al een brug te ver voor Grashoff en Ramadan.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 13:06

sjakie de l s
1. 'afvragen of die meent wat die zegt?' hallo!
2. marokkaanse ettertjes hebben geen reedt met islam van ramadan te maken, het zijn gewoon ettertjes die moeten worden aangepakt
3. hoe je wendt of keert: die ramadan wil liefst invoering sharia en dat is eng

hetluis | 15-04-09 | 13:05

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:55
Ramadan richt zich op de middenklasse en hogere klasse, maar stopt daar niet bij. Lui als Fawaz richten zich op het domme volk dat donderpreek na donderpreek over zich heenkrijgt. Ergens verder zullen die strategieën elkaar raken en in elkaar opgaan. Die bandjes van toen waren ook voor het domme volk, maar nmeneer heeft inmiddels carriére gemaakt en wil niet meer aan zijn verleden worden vastgeplakt. Daar hebben er wel meer last van de laatste tijd.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 13:05

Onvoorstelbaar dit. Het wordt met de dag gekker. Geert kom er maar in!

omwenteling | 15-04-09 | 13:05

"Het beëindigen van de adviseurschap van Ramadan staat los van een artikel in de Gaykrant over omstreden uitlatingen van de moslim-prominent " laat Grasshoff weten.
Rik Grashoff (GroenLinks) is hiermee een leugenaar, en overigens een defacto fascist, want hij blijft de antifeminist, homohater, en Jodenhater Tariq Ramadan in wezen steunen. Want "Rotterdam blijft wel 'samenwerken' met Ramadan".
.
Rik Grashoff, schop die Tariq er gewoon voorgoed uit. Dit soort haatzaaiers werken niet voor integratie en zijn geen bruggenbouwers. Niet mee blijven samenwerken. Het is een foute man.
En, Rik, lees eens een boek (je maakt geen snuggere indruk). De koran bijvoorbeeld. Dan kun je lezen hoe Tariq over jou en alle niet-moslims denkt:
www.ex-moslim.nl/
Of lees eens een Handvest, bijvoorbeeld dat van Hamas, de Jodenhaatclub waar Anja Meulenbelt zich zo graag voor inzet. Meulenbelt, ja, de vriendin van Tariq:
www.elsevier.nl/web/10230615/Nieuws/Po...

Fijnstoffer | 15-04-09 | 13:03

Oorspronkelijk progressief links; anti-establishment, anti-religieus, anti-macho, pro-vrouwen, pro-heaumeau, pro-abortus.
Nu: pro-establishment, pro-religie (hoe barbaarser, hoe beter), pro-macho-vrouwenmeppende-baarden, heaumeau-neutraal/-onverschillig, abortus ies lastig (eerst even aan de islamitische gemeenschap vragen). Zou het heel misschien met electoraat te maken hebben? Nee toch!?

DeBruineSter | 15-04-09 | 13:01

En daarbij: is het jullie al opgevallen hoe achterlijk het is om te kijken wat een oud boek zegt over homofilie?

koreapassie | 15-04-09 | 13:00

Multiflauwekulti | 15-04-09 | 12:54
Gewoon recht in de ogen kijken en een trap voor hun ballen, goed hard. Dat neerslaan van de ogen is vanuit eenzelfde moraal gedacht als dat kopvod. Je moet als vrouw absoluut geen 'aanleiding' geven, dat is verkeerd, zo wil Allah dat niet.
www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws....
"Beste moslima, tooi je in de kledij van schaamte, want schaamte is een onderdeel van het geloof. Laat je door niemand wijsmaken dat jouw reinheid een schaduw van schande is. Het is juist een blijk van eerbaarheid. Jouw Hidjaab is geen teken van onderdrukking, maar het embleem van beschaving en vooruitgang."
Echt wat anders dan een goede tip om geile bokken die zich niet kunnen beheersen van je af te houden. Daar zit een hele moraal achter, een kijk op de vrouw en haar plaats in de gemeenschap. Daar zit alles achter wat Anja Meulenbelt in een vroeger leven verafschuwde en bestreed.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 13:00

Ik wordt zo ziek van dit land

grote regelneger | 15-04-09 | 12:59

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 12:46
Je snijdt nogal wat aan.
1) Natuurlijk moet niemand ooit zo worden aangesproeken. Maar ook mannen worden wel eens door ruziezoekerts benaderd en 'minding your own business' ofwel niet reageren is uiterst effectief. Ingaan op een aangepraat schuldgevoel 'ja, ik bedoel jou' is natuurlijk een cruciale fout.
Er zijn vrouwen en meisjes die enthiousiast beginnen te kraaien als er wordt gefloten. Kennelijk is de communicatiemethode niet altijd vruchteloos.
Verder weet ik zeker dat de aanhang van Ramadan weinig of niets met dit gedrag heeft te maken. Dat zijn zedige jongeren van wie de GS horden beweren dat ze weliswaar een totalitair kalifaat willen invoeren, maar dat zijn niet de van God los opererende, blowende etc. straatschoffies.

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:55

Kut hey! Ik heb het niet over iets anders, dat geld!!!! Godver. Fuck jullie, mede nederlanders, ik wordt ook praatimam! Lekker cashen!
*kut*

koreapassie | 15-04-09 | 12:54

@ Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:27
Gracias voor deze lunchtip.
Echter... ik zie toch meer in ongeremd en kwistig gebruik van een tazer in dat geval.

Multiflauwekulti | 15-04-09 | 12:54

Vreemd, vreemd, vreemd! Deelt ie de poet met iemand? Van zijn (ja) zwitserse bank naar iemand anders z'n paradijs? Of doet ie aan ontwikkelingshulp en stort hij de poen naar Soedan? Valt dan buiten het budget van Koenders, maar toch enkele intimi redelijk blij. Vreemd, vreemd, vreemd.

stemvee | 15-04-09 | 12:52

Als je dan toch zo nodig een mening moet hebben én die ook nog 's uit wil dragen... doe het dan in het Nederlands. Eenduidigheid kent z'n tijd. In alle andere gevallen ga je maar fijn in het Rifgebergte staan oreren.
Oh ja.. en doe het dan ook extragraties.
*godvert nog wat over één-punt-acht mio*

Multiflauwekulti | 15-04-09 | 12:50

Vertaling Gay Krant:
“De boodschap van de islam is op dit punt heel helder: homoseksualiteit is niet toegestaan, is niet iets wat valt binnen de algemene opvatting over de mens. Homoseksualiteit is niet iets wat men in de islam kan toestaan.”
Vertaling beëdigd vertaler i.o.v. Gemeente Rotterdam:
“Maar de boodschap van de islam op dit punt is duidelijk: het is niet toegestaan en het is niet iets dat in de algemene opvatting van de mens treedt. Wat wil dat zeggen? Het verbod is duidelijk. Homoseksualiteit is niet iets dat men beschouwt als toegestaan in de islam.”
De subtiele verschuiving die heeft plaatsgevonden is die van "niet iets wat men in de Islam kan toestaan" naar "niet iets dat men beschouwt als toegestaan in de Islam", van een dictaat van Allah naar ieen interpretatie van de Gelovige. Heel slimme zet, waarmee Broeder Tariq, zoals hij al zo vaak gedaan heeft, weer de ruimte vrijgemaakt heeft die suggereert dat hier nog van een dialoog sprake is en niet van een Bevel van de Allerhoogste. Wij trappen daar uiteraard niet in, al wil Ankja Meulenbelt dit in opdracht van De Verhevene nog zo graag.

Schoorsteenveger | 15-04-09 | 12:50

-edit: HOU EEN SOP MET COPY PAST EN LINKSPAM! -

ethan_joy | 15-04-09 | 12:38
_________________________________________________________
Hmmm jammer dat het ge-edit is, was an sich interessant wat ethan deze keer plempte.

Isser | 15-04-09 | 12:49

Ik ben een luie hond maar kan iemand voor mij de volgende feiten checken: Terreurlijst, 290,00 euro per uur en of die krappe 2 mio ook in de zak van Tarzan verdwijnt? Bij voorbaat dank!

alpha_mannetje | 15-04-09 | 12:48

Best een goeie business, die islam consultancy.

Harry Turtle | 15-04-09 | 12:47

Geen wonder dat Tofik Dibi nog steeds niet de kast uit durft te komen.

snuff | 15-04-09 | 12:47

de eerste allochtone grootgraaier is een feit hahaha wat een bedragen voor zo n laffe functie

andre9738 | 15-04-09 | 12:47

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:27
Maar zou de vraag niet moeten gaan of het normaal is om meisjes zo aan te spreken? Ramadan zoekt naar gedeelde waarden, eist een assertieve opstelling (afwerpen slachtoffercomplex) van moslims en wil via dialoog vooral onderling begrip kweken en naar compromissen zoeken.
Bij gedeelde waarden (40-jarige Viva-lezers vind het wel geil om door jonge bruine jongens voor hoer uitgemaakt te worden) is er geen conflict, laat staan dat er verder over gediscussieerd hoeft te worden. Assertiviteit kan in dit geval juist de boel verergeren, uitlopen op een aanranding ofzo. En welke dialoog (psst! psst! Hé hoer!) is er nu en welk compromis is er mogelijk als in zo'n geval de schuld duidelijk bij één kant ligt.
Nog afgezien van de vraag of Ramadan meent wat hij zegt, toont zo'n lullig voorbeeld al aan, dat zijn opvattingen volstrekt waardeloos zijn als het om conflictsituaties tussen moslims en niet-moslims gaat, en overbodig als er geen sprake van conflict is maar van consensus en samenwerking.

sjaakdeslinksesul | 15-04-09 | 12:46

het is veiliger in r'dam kopt de televaag, maar dit begint echt eng te worden
* is al verhuisd *

Je Verzint Het Niet | 15-04-09 | 12:46

Het is niet erg dat iemand een verkeerde wereld blik heeft. Het is wel erg (desastreus zelfs) als iemand weet dat hij een verkeerde wereldblik heeft, maar dit niet wil toegeven. NL is NL niet meer. Allang niet meer.

italian bastard | 15-04-09 | 12:45

Ongeacht wat hij over homo's zegt, dat hij ons 1,8 miljoen euris heeft gekost is echt te ziek voor woorden. En GL houdt die vent natuurlijk graag aan het vreten uit de ruif aangezien GL ook enorme ruifvreters zijn, lekker alles knuffelen wat niet deugt en crimineel is op de kosten van de werkende mensen in Nederland. GL is echt geen partij voor mensen die werken en/of Nederlander zijn zonder strafblad.

ExtremeExtremist | 15-04-09 | 12:44

@ ethan-joy 12:38
Snap dat begrip van GL opschorten van stenigen door baardmensen niet helemaal, stenigen lijkt mij wel groen, milievriendelijk en ecologisch, in ieder gevaL schoner dan een vuurwapen, electrocutie (al dan niet met groene stroom) of gif. Met andere woorden: welk alternatief blijft de geitenliefhebber?

De Pruis | 15-04-09 | 12:43

Weeraanmelden | 15-04-09 | 12:42
Heey, dat dan weer wel!
Anja Meulenbelt en Ramadan zijn grote steunpilaren voor de PVV wat dat betreft!
Glas weer half vol!

Stroopdoos | 15-04-09 | 12:43

Wat die lul zegt over homosexualiteit moet ie zelf weten en persoonlijk zou ik hem niet eens ongelijk geven, maar NIET tegen dergelijke tarieven op kosten van belastingbetalers die daar niet om gevraagd hebben.

Natte Scheet | 15-04-09 | 12:42

ach, bekijk het positief.
Door die voor 1.700.000 heb je nu toch weer 5 extra PVV zetels.
Een koopje.

Weeraanmelden | 15-04-09 | 12:42

Ongelooflijk....
*Stil valt*

Superior Bastard | 15-04-09 | 12:41

Abu Taleb, mn dochter van 11 is net lastig gevallen door 2 Marokkaantjes
Hou je achterban in toom!

ethan_joy | 15-04-09 | 12:41

Mooi dat hij zijn maskertje afzet. Maar vreselijk dat die eikels in Rotterdam het voor hem blijven opnemen! Homosexualiteit is hier in Nederland normaal, en als Ramadan daar zo tegen is, dan vind ik dat onverenigbaar met zijn taken als stadsvertegenwoordiger/whatever en moet hij dus wég uit de publieke functie. En als je dat dan vervolgens op 'vrijheid van godsdienst' probeert te gooien, dan vind ik dat nog walgelijker en moeten we eens serieus gaan nadenken of die 'vrijheid' wel zo vanzelfsprekend moet zijn. Immers, godsdienst is een keuze. Homosexualiteit nog altijd niet. Ik ben het zat dat mensen met een andere sexuele geaardheid continu het onderspit moeten delven tegen dit soort godsdienstwaanzinnigen. Want waanzin, dat is het. Achterlijke cultuur indeed.

Adversary | 15-04-09 | 12:40

-edit: HOU EEN SOP MET COPY PAST EN LINKSPAM! -

ethan_joy | 15-04-09 | 12:38

Winston1 | 15-04-09 | 12:31
"[..]ik moet er ongewildt meebetalen.
.
Godallemachtig. 'ongewildT'?!
*diep zuchten doet*

RepubliekBanana | 15-04-09 | 12:37

Wat verdient die lul een geld zeg! Ongelofelijk dat we bereid zijn dit te betalen.
Wat kan ik doen buiten alle rechten en plichten te belanden in dit land?
Uitkeringen en andere overheidsgelden mag je houden ik doe het zelf wel zolang ik voor dit soort hufters geen seconde hoef te werken.

Stroopdoos | 15-04-09 | 12:36

Voor zo'n bedrag kom ik naar 010, 020, 030 én 040 en vertel wat U wenst te horen.

De Pruis | 15-04-09 | 12:35

De Vrolijke Kaafir© | 15-04-09 | 12:33
Niet bij het Bokito-hok?

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:35

Kan deze morele viespeuk ook niet gewoon soldaten-imam worden?
Doen we die andere 5e colonne kleinveebewerker als reserve.

Bakschuif | 15-04-09 | 12:35

Godsdienst is zo'n verspilling van tijd.

dr_snuggels | 15-04-09 | 12:34

@Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:27
Ditzelfde las ik laatst in Blijdorp, bij het capucijnerapenverblijf.

De Vrolijke Kaafir© | 15-04-09 | 12:33

Het sultanaat in wording Rotterdam evenals de aldaar gevestigde Erasmusuniversiteit zijn buitengewoon in trek bij islamitische sprookjesvertellers en collaborateurs (dhimmi's).
@ Redactie, heeft u dit al gezien? (bijna vers van de pers):
www.nd.nl/artikelen/2009/april/14/-pol...

Vigil | 15-04-09 | 12:33

Groen links haalt de PVV rechts in !!

Vroeger toen links nog stond voor tolerantie en verdraagzaamheid....

Maar gaat lekker met de islamisering van europa, en ik moet er ongewildt aan meebetalen.

Winston1 | 15-04-09 | 12:31

Dolle Dries | 15-04-09 | 12:19
Niet helemaal, bij de FBI is er dit artikel uit 2007 te vinden:
www.fbi.gov/publications/leb/2007/dec2...
Waarin Ramadan in een positieve zin wordt gequote. Weird, misschien komt hij niet op de radar voor, maar zou dat wel moeten.

Isser | 15-04-09 | 12:29

[quote]420.000 euro per wijkbezoek en/of debat[/quote]

Wacht even hoor, dat is wel heul erg veul... Nergens een kommaatje vergeten?

feanfan | 15-04-09 | 12:28

Buigen zullen jullie, homo's van Nederland!, voor de Islam welteverstaan.

Zwart gat | 15-04-09 | 12:28

Ik moest gisteren nog denken aan een van de 'verschrikkelijke' uitspraken van Ramadan gedetecteerd door de gaykrant. (Ramadan heeft twijfelachtige ontmoetingen gehad volgens verschillende bronnen met Al Zawahari maar dat is niet de peanuts waar onze vrolijke gasten over kraaien.)
Het gaat over hoe je je op straat kunt verweren tegen gastjes die 'Hee', 'Psssst', of 'Hee meisje' roepen.
Als je oogcontact maakt dan begin je een communicatie met die gastjes terwijl je houding moet zijn: 'Huh, dat kan nooit voor mij bedoeld zijn want mensen die me kennen spreken me zo niet aan.'
Als je je blik daarbij op het grond gericht houd (Zoals in de gewraakte passages, zo briljant gedetecteerd door GK.) houd je ook afstand van dat soort types.
Deze kennis is U gratis aangeboden door:

Einde van de Domheid | 15-04-09 | 12:27

Ik heb mijn twijfels bij Ramadan. Maar twijfel geen moment bij deze Groen Links bestuurder.

Dat Ramadan homo's haat en vrouwen geen rechten gunt is niet bewezen.
Wat wel bewezen is dat Ramadan een onbeschoft hoge vergoeding krijgt voor wat eigenlijk? Ik heb zijn stuk over integratie in rotterdam gelezen en het zegt eigenlijk niets.

Al zou Ramadan deugen, dan nog wordt ie veel te duur betaald door mensen als Grashoff.

Jeblijftjeverbazen | 15-04-09 | 12:25

d'r zijn tog meer heaumeaux dan moslims in 031, of moeten we er een voortplantingsvermenigvuldigingsfactor op loslaten om de achterban te pleasen?

hetluis | 15-04-09 | 12:24

Toeteren dat homo's niet deugen, omdat dit in het Grote Sprookjesboek staat, is inderdaad een consistente visie..

p0rn0 | 15-04-09 | 12:24

-hier had mijn reactie gestaan als neqschoten toewensen nog was toegestaan-

Koekje-dr-bij? | 15-04-09 | 12:24

Wethouder Rik Grashoff (GroenLinks), hartelijk gefeliciteerd met het verder zagen aan de stoelpoten van GroenLinks. Maar niet gaan janken wanneer je zetel verliest bij de volgende verkiezingen hè?

Zwilkje | 15-04-09 | 12:23

Discriminatie! Als buitenlander KUN je gewoon je baan niet verliezen ..

Oerkoendoe | 15-04-09 | 12:23

Wederom een bewijs voor het conservatieve gedrag van links: homorechten moeten worden ingeperkt, vrouwenrechten moeten worden ingeperkt, vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, we moeten meer luisteren naar religies in plaats van het menselijk verstand, weg met de welvaart en terug naar de plaggenhutten, democratie past niet in een socialistische heilstaat.

Ik ben blij dat ik rechts en dus progressief ben.

stuyterkuycken | 15-04-09 | 12:23

Groen links = anti-homo!

@Brusselmans

Wel even interessant. Waar haalt u die gegevens over die cijfers vandaan?

azijnseikerT | 15-04-09 | 12:23

ot:

@redactie,

al gelezen over netwerkploeg die door groep finnen is lastig gevallen en geen aangifte willen doen.

overVecht | 15-04-09 | 12:22

En de belastingbetaler maar betalen voor deze terrorist.
.
Dat geld kan veel beter besteed worden aan mensen die het echt nodig hebben; b.v gehandicapten zorg of ouderenzorg.

kuifje. | 15-04-09 | 12:22

Het linkse multikul landje begint steeds meer vorm te krijgen he?

Jordi5966 | 15-04-09 | 12:22

Hij mag die denkbeelden hebben. De vraag is waarom de overheid (en daarmee de belastingbetaler) een persoon met dit soort onverdraagzame denkbeelden sponsort. Zo'n bijzondere boodschap heeft hij niet en daarnaast praat de man geen woord Nederlands. Kortom, typisch iemand die alleen maar geld kost en niets oplevert in wat voor zin dank ook.

Zelfde verhaal als met die leger-imam. Als je er rationeel naar kijkt, weet je genoeg. Het is niet zo moeilijk, gewoon niet in dienst nemen dit soort enge mensen. Maar toch zijn er elementen die hier geen problemen in zien.

KapiteinClaus | 15-04-09 | 12:21

En iemand die zich hiertegen verzet, wordt (op eigen kosten) beveiligd tegen boze baarden....

Boer in Amsterdam | 15-04-09 | 12:19

Klopt dat van die terreurlijst? Dan is het wel heel erg.

Dolle Dries | 15-04-09 | 12:19

goeiedag zeg.... de stap om te emigreren wordt wel erg makkelijk om te zetten....

Superdruifje | 15-04-09 | 12:17

Hij heeft zich aardig ingelikt.

Jerolimo | 15-04-09 | 12:16

-weggejorist-

watsinneneem | 15-04-09 | 12:16

ik ben benieuwd waar jullie die cijfers over wat hij kost vandaan hebben, maar als die cijfers kloppen is dat in en in triest.
Daarentegen weet hij wel goed zijn "diensten" te verkopen...

unanimo | 15-04-09 | 12:15

*Pakt zijn koffers en emigreert*

number one | 15-04-09 | 12:13

Griezelige ontwikkelingen in dit land!

Stroopdoos | 15-04-09 | 12:12

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland