Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Cursus: Vrouw&Computer

w00twijf.jpgEn weer duiken we in de fascinerende wereld die 'vrouw' heet. Zie ook ons eerder topic over vrouwen. Ditmaal duiken we in de relatie tussen vrouwen en computers, en we hebben een wekelijk absurd filmpje uit de jaren 80. Wist u dat vrouwen in de jaren 80 serieus dachten dat ze een rol van betekenis zouden spelen op het gebied van automatisering? Tja, dat soort uitspattingen kwamen vroeger regelmatig voor op de publieke zenders. Check deze zwaar feministische cursus van de Teleac genaamd 'Vrouw en Computer'. Zoals je aan de beeldkwaliteit én de kwaliteit van de presentatrice kan zien, was de productie ervan volledig in handen van... jawel, vrouwen. Gelukkig weten we nu beter en kunnen we er hartelijk om lachen!

Reaguursels

Inloggen

Tux1337 | 15-03-09 | 00:41
"Beide waren vrouwen overigens. Maar dat terzijde."
Nou had je zoveel moeite gedaan om te nuanceren!

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 14:02

Republica,
Feminisme: een ideologie, die streeft naar het opheffen, afvlakken of elimineren van alle verschillen tussen man en vrouw op alle maatschappelijk relevant geachte gebieden, vanuit de visie en met de nadruk op de positie van de vrouw.
.
Nou zijn er uiteraard een heleboel stromingen in het feminisme, van mild tot uiterst extreem, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Daarmee kom ik automatisch op punt 2: een wetenschappelijke stroming is fundamenteel iets anders dan een ideologie. Het behaviorisme heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat klappen gehad en heeft sterk aan invloed ingeboet. Let wel, de nadruk op "nurture" vindt zijn wortels vooral in een "zachte" wetenschap als psychologie. "Nature" wordt vooral in de "harde" natuurwetenschappen aangehangen.
.
In bepaalde kringen wordt het niet aanvaardbaar geacht, dat de natuur zo onrechtvaardig is en dat onze zowel in de continentale filosofie als in de religie zo op waarde geschatte "vrije wil" wel eens een stuk kleiner kan zijn dan we dachten.
.
In de 70iger jaren werden gerespecteerde wetenschappers aan de hoogste boom geknoopt omdat ze meenden, dat sommig krimineel gedrag wel eens een erfelijke oorzaak zou kunnen hebben. In de 80iger jaren werden anderen opgeknoopt omdat ze beweerden dat de verschillen tussen man en vrouw wel eens verder konden gaan dan alleen de primaire en secundaire geslachtskenmerken. In de 90iger jaren liep de hele homowereld uit om te protesteren dat hun seksuele voorkeur wel eens een erfelijke achtergrond zou kunnen hebben. Inmiddels worden deze feiten maatschappelijk algemeen erkend.
.
Helaas, maar wetenschap is geen spelletje. Het is geen politieke of religieuze voorkeur, die vrij arbitrair kunt kiezen. a2 + b2 = c2. E = mc2. Daar helpt geen moedertje lief aan. Dat de maatschappij vaak even nodig heeft om aan de uitkomsten te "wennen" is een tweede. Een goede bekende van mij, een analytisch filosoof, vertelde me eens dat de maatschappij zo ongeveer 10 tot 25 jaar achterloopt op de in de wetenschap aanvaarde feiten.
.
Gelukkig spreken we over gemiddelden. Vrouwen hebben gemiddeld minder interesse voor technologie, waardoor er gemiddeld minder vrouwen in IT beroepen zijn. Dat vrouwen met hun specifieke vaardigheden een welkome bijdrage kunnen leveren aan IT heb ik aan den lijve ondervonden. Voor sommige functies wil ik zelfs niks anders, omdat vrouwen gemiddeld veel nauwkeuriger werken dan mannen bijvoorbeeld.
.
Mijn bezwaar is en blijft bij dit soort campagnes, dat er vanuit een sociale rechtvaardigheid een equilibrium gecreeerd MOET worden. Aan die misvatting wordt veel geld gespendeerd en ik denk ook dat het vrouwen erg ongelukkig maakt, omdat hen een schuldcomplex aangepraat wordt. Aan de andere kant wordt het goede werk van veel mannen gebagatelliseerd, omdat de suggestie wordt gewekt dat je het "gewoon" wel eventjes kunt doen. Veel moeilijker dan een bed opmaken of een ei koken is het immers niet.
.
Een dergelijke opvatting toont alleen maar een ernstig gebrek aan kennis aan en een fundamentele onderschatting van de materie. De politiek heeft dat niet door omdat het aantal informatici in de Kamer nihil is. De PvdA bijvoorbeeld heeft er GEENEEN. Vandaar dat het dodelijk stil blijft als een minister de voor een informaticus hilarische mededeling doet dat de overheid zijn software volgens de CMMI Level 1 standaard ontwikkelt en een staatssecrecretaris volhoudt dat de veiligheid van een lekke chipkaart gewaarborgd is als consumentenorganisaties braaf ja knikken. Beide waren vrouwen overigens. Maar dat terzijde.

Tux1337 | 15-03-09 | 00:41

Tux1337,
Volgens mij begrijp je me verkeerd. Mijn betoog is niet bedoeld om vrouwen in de slachtofferrol te plaatsen, integendeel. Met behaviourisme heeft het ook niks te maken (wat tevens gewoon een stroming is die, net als andere stromingen aanhangers en critici heeft, heeft niks te maken met achterhaald zijn of niet).
Ik probeerde enkel wat diepgang te brengen op het gebied van 'vrouwen moeten zich maar gewoon gaan interesseren in ict' door aan te geven waarom dat niet zo makkelijk is als het lijkt. Natuurlijk zijn er vrouwen die bij voorbaat al zeggen dat ze het toch niet kunnen en het het liefst veilig bij de huishoudelijke taken houden. Prima. Maar het is wel erg makkelijk om te denken dat de interesse puur vanuit de genen komt. Socialisatie, klasse, maw invloeden vanuit de omgeving zijn sterker dan veel mensen denken. Ojee de nature/nurture discussie.. laat ik maar meteen zeggen; ik denk dat het een combi van beide is welke interesses/talenten er uiteindelijk ontplooid worden. Het heeft invloed op elkaar. In het voorbeeld met kinderen krijgen; heb ik gezegd dat vrouwen gedwongen worden kinderen te krijgen?? Daar kies je samen voor lijkt me. Hier doelde ik op ouderschapsverlof en hoe dat is geregeld vanuit de wet. Misschien had ik dat meteen moeten zeggen.
Dus, ik heb ook niet gezegd dat vrouwen, of mannen natuurlijk, slachtoffer van hun omgeving zijn, alleen dat deze omgeving een sterke invloed kan hebben dmv verwachtingen ed. 50-50 ben ik ook niet voor, de verschillen in kwaliteiten zijn er nu eenmaal en daar hoeft ook niks mis mee te zijn.
En wat versta jij onder een feminist trouwens?

Republika | 14-03-09 | 20:22

@Republika
Ik ben niet zo bang voor vrouwen. Sterker nog, ik heb mijn uiterste best gedaan om mijn vriendin uit te leggen hoe eenvoudig informatica in essentie is. Ik heb ook een relaties gehad (hoe kan het anders) met vrouwen, die WEL geslaagd waren in de IT. Ik heb lol in wat ik doe en hoef niet zo nodig de competitie in - behalve met mezelf: hoe ver kan ik gaan.
.
Het spijt me ten zeerste, maar jour behavioristische betoog is allang achterhaald. Behaviorisme (de omgeving) heeft erg veel schader aangericht en is inmiddels grotendeels achterhaald. Beste voorbeeld is een manneke, die door een noodlottige medische fout als baby (!) zijn deel kwijtraakte. De ouders kregen het advies hem als meisje op te voeden, hetgeen geschiedde. Eind van het liedje was, dat een zwaar gefrustreerde man liever als eunuch door het leven ging als vrouw.
.
Die rolpatronen zouden heel goed niet zozeer een oorzaak als wel een gevolg van een simpele genetische kwestie kunnen zijn. Een ieder brengt automatisch meer interesse op voor datgene waar hij talent voor heeft. Als vrouwen vanuit hun genetica minder interesse kunnen opbrengen voor IT, is het ook logisch dat hun deelname daaraan beperkter is.
.
Dat dit moeilijk te verkroppen is voor feministen is - eerlijk gezegd - mijn probleem niet. Mijn probleem is, dat iemand met een slecht en misplaatst gevoel voor rechtvaardigheid vindt dat de distributie 50-50 moet zijn. In Open Source - waar de vrijheid op alle gebieden het grootste is - zie je dat ook niet terug. Accepteer gewoon dat het zo is of doe er iets aan: door domweg code te schrijven en te participeren.
.
Het plaatsen van vrouwen in een slachtoffer positie vertroebelt de discussie en leidt domweg tot niets. "Do it, or get out of the way". Excuses bevestigen alleen het beeld dat "male chauvinist pigs" al hebben. Niemand dwingt trouwens vrouwen om kinderen te hebben. Ik heb ze ook niet en ik wil ze ook niet. Doe nou niet of vrouwen geen keuze hebben of - erger nog - niet in staat zijn om ze te maken.
.
Niemand is het slachtoffer van zijn omgeving, niemand is incapabel om volwassen keuzes te kunnen maken. Als dat in het geval van vrouwen wel zo zou zijn, dan zijn het heel beklagenswaardige wezens. Ik ken ze zo niet, eerlijk gezegd.

Tux1337 | 14-03-09 | 19:39

Tux1337 | 14-03-09 | 12:41
Ik begrijp wat je bedoelt, maar het is toch wat te kort door de bocht om te zeggen dat vrouwen dan maar fascinatie moeten creeren voor ict en soortgelijke beroepen. Het is nu eenmaal zo dat mannen en vrouwen verschillend zijn, ik denk ook wel dat mannen over het algemeen beter zijn in techniek en vrouwen in zorg en welzijnsberoepen. Dit heeft te maken met wat Brouhaha ook zegt, vrouwen denken anders dan mannen. Hij zegt het dan in het voordeel van de man, maar dit hoeft niet beter te zijn. De communicatie tussen de linker en rechter hersenen is bij vrouwen beter ontwikkeld, daarom denken vrouwen vaak meer 'door', gaan dieper in op dingen en zijn gevoeliger voor bepaalde signalen en emoties. Bij mannen is het deel voor ruimtelijk inzicht weer beter ontwikkeld. Maar dat er zo weinig vrouwen technische beroepen uitoefenen en/of hoge functies bekleden heeft vooral te maken met de omgeving en verwachtingen. Jongens en meisjes worden bij de opvoeding al anders behandeld. Vroeger werden meisjes natuurlijk klaargestoomd voor hun rol als moeder en echtgenote, maar tegenwoordig worden meisjes nog steeds anders behandeld, meer beschermd en worden over het algemeen minder vrijgelaten dan jongens op dezelfde leeftijd. In aanraking komen met typische mannenberoepen en daar interesse voor ontwikkelen gaat dus eigenlijk heel moeilijk. Voor mannen geldt dat trouwens ook; als je als man bijv een welzijnsopleiding volgt is de kans groot dat je door je omgeving als 'soft' of 'mietje' wordt bestempeld. Een man wordt ook geacht om een paar dagen na de geboorte van een kind weer aan het werk te gaan. Een vrouw daarentegen wordt daardoor in de zorgrol gedrukt. Snap je?
Het is dus niet zo simpel als het lijkt, dat vrouwen maar 'even' die interesse moeten krijgen. Ik denk dat mannen en vrouwen van beide kanten deze rolpatronen in stand houden, maar toch neig ik er meer naar de 'vrouwenkant'.
Niet alleen omdat ik zelf een vrouw ben, maar heb ook meerdere voorbeelden gezien van mannen die angstig werden zodra hun vrouw meer zelfstandig werd, cursussen ging volgen en hogerop kwam. Ze probeerden dan hun vrouw wanhopig 'klein' te houden ("hou je daar nou maar niet mee bezig"). En dan nog het verschil in salaris in dezelfde functie. Ik denk dat dit ook wel eens een reden zou kunnen zijn dat er relatief weinig vrouwen in hoge functies terecht komen. En dat is jammer, want ik denk dat veel vrouwen goede kwaliteiten bezitten voor bestuurs- en managerfuncties.

Republika | 14-03-09 | 17:41

@Brouhaha
Je doelt op Ada Lovelace, de programmeur van de Babbage machine. Er zijn wel meer vrouwen die iets betekend hebben voor de informatica, zoals Grace Hopper, uitvinder van o.a. Cobol.
.
Je geeft perfect aan wat ik bedoel met mijn betoog: als het je geen bal interesseert, je het geduld er niet voor hebt of belangrijker dingen te doen hebt, prima. Maar zeur dan niet, dat er te weinig vrouwen in de informatica zitten. Verbeter de wereld, begin met jezelf.
.
@CatQueen
Wie zegt, dat ik informatica (altijd) als werk zie? Ik heb gewoon van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Niet omdat ik vond, dat de mannen de overhand moesten houden in de informatica.

Tux1337 | 14-03-09 | 14:44

De eerste computer-programmeurs schijnen vrouwen te zijn geweest. Kan best, het programmeren zelf heeft veel met taalgevoel te maken. Maar als het te technisch wordt, moet je geen vrouwen hebben. Niet omdat ze daar te dom voor zouden zijn, maar het interesseert ze gewoon geen bal of ze hebben er het geduld niet voor. Bovendien denken vrouwen totaal anders dan mannen; minder in logische structuren en concepten.
.
Nee, voor techniek moet je bij voorkeur licht autistisch en monomaan zijn; kortom, man.

Brouhaha | 14-03-09 | 14:11

@Tux1337 | 14-03-09 | 12:41
Beetje beperkte opties hoor: geen liefde en toewijding voor ICT, dan maar huishouden?
De meeste vrouwen kiezen gewoon voor een vak waar ze wel toewijding voor over hebben, of nemen genoegen met een baan die minder veeleisend is. Een beroep "waar je mee opstaat en naar bed gaat" heeft niet een ieders voorkeur.
Een mens werkt om te leven en leeft niet om te werken!

CatQueen | 14-03-09 | 13:21

@Republika
Jarenlang in seriele LATs geleefd. Voordeel: als je het gemiep en gebep zat bent hoef je alleen je schoenen aan te trekken, de deur open te doen en met een zucht van verlichting achter je dicht te laten vallen. Nadeel: je moet zelf je eieren koken en je bed opmaken. Op de een of andere manier heb ik dat geleerd zonder een Margriet te kopen, een cursus te doen of een avondschool te bezoeken. Ik hoor dan ook zelden het geluid, dat eieren koken een te belangrijk ding is om aan vrouwen over te laten of dat mannen in dat opzicht een achterstand hebben en daarmee achtergesteld zijn.

Informatica daarintegen was toch wel wat minder simpel. Het kostte me tien jaar voor ik in staat was zelf een klein spreadsheet te schrijven. Het kostte me twintig jaar voor ik in staat was zelf zonder gebruik van YACC of LEX een compiler in elkaar te fietsen met geintegreerde line editor. Het kostte me dertig jaar voor ik zover was, dat ik mijn eigen floating point library incl. EXP, LN, SIN, COS, ASIN, etc. functies voor elkaar had. En nee, ik verdien niet mijn geld als programmeur, dus het is allemaal avond- en weekenduren werk. Gewoonlijk richt ik de organisatie van grote rekencentra in.

Wat had ik daarvoor nodig? Eerst: veel boeken en tijdschriften. Het zou me niets verbazen als ik honderdduizenden pagina's gelezen heb. Daarna: veel tijd achter de computer. Voor een eerste C programma had ik 12 uur nodig om de handel draaiende te krijgen.

Een leuk aspect van de informatica is, dat het veel lijkt op mode. Net zoals elk seizoen de inhoud van de klerenkast waardeloos is geworden, is elk decennium je informatica kennis waardeloos geworden. Wordperfect? Niks meer waard. Basic, Pascal, Forth, Cobol, Fortran? Nichewerk in het beste geval. C? Je kunt maar beter de ++ versie erbij kennen. Tien jaar geleden was Perl heel erg hip. C#, Java, PHP? Jij vindt wel een job. Python of Ruby kunnen ook wel eens aan belangrijkheid winnen. ITIL? Welke versie? Ken je ook ASL, BiSL of Cobit? CMMI, XP, Rup, wat zullen we vandaag eens aantrekken? SQL en HTML blijven altijd fashionable.

Vrouwen een achterstand in de automatisering? Zeker. Informatica vereist toewijding. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het is niet iets wat je "even" inhaalt en "erbij" doet, zoals op Internet kijken hoe je een ei kookt. Als vrouwen dat willen, moeten ze een fascinatie kunnen opbrengen voor het vak, want dat is de enige manier om een dergelijke toewijding te kunnen opbrengen. Zo niet, dat moeten ze gewoon een ei gaan koken, het bed opmaken en verder niet beppen.

Tux1337 | 14-03-09 | 12:41

Mannen zijn goed met computers, als internet niet meer doet, zet je hem gewoon op 110V, als je schijf het niet meer doet, zet je de PC bij de huisvuil. Na een blote tieten sessie denk hij dat het voldoende is de Temps te legen..... jaja, handige rakkers.

css.... | 14-03-09 | 08:18

@ Biep en Republika: hear hear!
Ik ben niet voor niets reaguurder, ik vind GS een welkome luis in de spreekwoordelijke pels, maar dat puberale vrouwen-bashen moet óf een beetje ophouden, óf mannen moeten ook tegen een stootje kunnen. (No pun intended.) Zitten er eigenlijk vrouwen op de redactie van GS of is dat een heel rare vraag?

NinaSimone | 14-03-09 | 00:17

Daar zul je het al hebben met dat computerfeminisme... vernam zojuist via het beeldscherm van mijn CPU (ofzo?) dat ze weer eens gebeft wil worden. Toch wel erg mondig, dat dan weer wel.

ZSU-23-4 | 13-03-09 | 22:29

Ik sluit me helemaal aan bij Biep. Wat een gefrustreerde pikkies hier zeg.. Wij zeiken toch ook niet over de vermeende onkunde van de man betreft de meest simpele handelingen als het bakken van een ei of het opmaken van een bed..
Gs, doe gewoon es een nachtmuts mannelijk beschaafd bloot en ik weet zeker dat de achterban groeit.
Oja, en mocht meneertje henk frits hier nog even een blik werpen tijdens het sjielug wegdrinken van frustratie, hier een tip:
Blijf of ga gewoon lekker bij je mammie wonen en bezoek af en toe een hoer, problem solved :)

Republika | 13-03-09 | 21:33

Tja, ik geloof dat deze draad vooral de mannetjes de zeikstraal uithingen, ik heb hier geen dames horen 'miepen' maar enkel een verzoekje zien plaatsten voor zalig mannelijk bloot. Geen jongetjesbloot.... maar mannenbloot. Vrouwen zeuren niet over hun vermeende onkunde aangaande allerlei electronica, dat zijn de zeurPietjes en zeurKeesjes.

Hopende niet veel langer een roepende in de woestijn te zijn verzoek ik u , redactie van GeenStijl en toekomstig powNED:
" geef ons heden ons dagelijks BLOOT!!"
Wellicht vertegenwoordig ik hierbij een substantieel gedeelte van uw vrouwlijk, (lees vrolijk), vrouwenlegertje!

Biep | 13-03-09 | 21:18

Conclusie:
Automatisering is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.

Mijn reactie is zo laat omdat ik eerder niet in staat was om mijn slappe lach onder controle te krijgen…

Overigens, als er ergens in de afgelopen 50 jaar iemand had durven beweren: "<iets> is te belangrijk om alleen aan vrouwen over te laten.", dan was die man langzaam gekookt in olie. Andersom moet het allemaal maar kunnen. Wat dat betreft is het net het allochtonen/autochtonen verhaal.
Jasperina de Jong had ooit een liedje (Oom Bastiaan) over een blanke, heteroseksuele man die depressief was omdat hij niet bij een minderheid hoorde. "Alle kwaad heb ik gedaan." Soms lijkt het daar wel op neer te komen in dit land.

Prof. Yakko | 13-03-09 | 21:18

Ik heb begin 90-er jaren een damesmeisje in alle ernst horen beweren dat al die nieuwe releases van tekstverwerkers (we zaten toen op Wordperfect 4.2 en WordStar 5; MS Word bestond nog niet) uitsluitend bedoeld waren om mannen hun technologische voorsprong te laten behouden en de nieuw verworven kennis van vrouwen achterhaald te maken.
Ik heb nog geprobeerd uit te leggen dat vrouwen hetzelfde doen door thuis het bureau van de man op te ruimen, waardoor hij nix meer kan vinden.
Maar zoals altijd: zodra ze merkte dat ze van mij geen gelijk kreeg, ging ze pruillippen en daarna met miepen beppen.

JumboXL | 13-03-09 | 20:38

@henk frits
Verkeerde bordeel, en je betaald niet om te neuken, je betaald om zonder gezeur weer af te taaien..... anyway proost gozurt!

ServerGenius | 13-03-09 | 20:13

@De Mounties
google of yourube: virtual hole (don't ask)

ServerGenius | 13-03-09 | 20:08

ServerGenius | 13-03-09 | 19:47

OOK vrouwen in een bordeel kunnen zeuren plus ik ga er niet voor dokken om een svetlana uit te wonen. die paai ik gewoon met een mogelijk verblijf in het land en kick haar zonder genade weer de deur uit als ik klaar ben daaahaag maarja zoals ik zei: ik ga aan het bier

henk frits | 13-03-09 | 20:06

Oh en over dat vrouwen met computers verhaal... ik vind het prima maar van mn laptop blijf je af. net zoals mn auto en mn gereedschap. Vouwen horen sommige dingen gewoon niet te doen en moeten die dan ook aan mannen overlaten. Helaas zien ze dit zelf nooit in. Ik als man ben me prima bewust in wat vrouwen beter kunnen dan mannen... maarja tijd voor bier adios

henk frits | 13-03-09 | 20:04

Vouwen en computers zijn complementair. Vrouwen kunnen niks onthouden, niet rekenen of logisch redeneren. Ze kunnen daarentegen wel stroken. Dat kan een computer weer niet.

De Mounties | 13-03-09 | 19:52

@henk frits
Oplossing: Goed bordeel
Voordelen: Betere seks, geen gezeur, geen verhalen aanhoren die je geen reet intereseren, goedkoper, je gaat er vandoor zodra JIJ dat wilt ZONDER gezeik.

ServerGenius | 13-03-09 | 19:47

Na enkele avontuurtjes met vrouwvolk te hebben gehad zet ik nu alles wat met vrouwen te maken heeft op een laag pitje, nee ik ben geen homo, ik ben het gewoon zat. ALLE maar dan ook ALLE vrouwen ZEIKEN om niks aan mn hoofd en ik ben een rustig persoon en vrij makkelijk in de omgang... ik heb alleen een paar regeltjes waar geeneen vrouw zich aan kan houden. Die regels zijn: Bek dicht als ik eet. Bek dicht als ik bier drink. Bek dicht als ik poker. Bek dicht als ik voetbal kijk, en bek dicht als ik iets voor je aan het maken bent en je gaat me bekritiseren terwijl je zelf te onnozel bent om het zelf te doen. Voor de rest top hoor die vrouwtjes, denk alleen dat ik 'mijn ware' genetisch moet gaan manipuleren want ik vind de niet zeikende maar niet. OH trouwens wie heeft er verzonnen dat vrouwen top functies moeten hebben? je gaat toch niet iemand een top functie geven die 1 week per maand totaal ontoerekeningsvatbaar is en een hele week bloed zonder dood te gaan. dat is gewoon eng.

henk frits | 13-03-09 | 19:37

@websenior
Dat valt zeker niet mee, zodra je iets idioot proof maakt komt er een verbeterde idioot op de proppen

ServerGenius | 13-03-09 | 19:23

Catqueen heeft gelijk, tegenwoordig moeten de nerds die zo opscheppen ook leren communiceren met de "domme" klant, dat valt niet altijd mee....

websenior | 13-03-09 | 19:19

@Tux1337
Als je een wijf was wou ik nu neuqen...... welkom!

ServerGenius | 13-03-09 | 18:50

P.S. er zijn verschillende processoren, die geen vermenigvuldigen of delen ondersteunen, zoals de Z80. Die ouwe serie kende trouwens helemaal geen FP instructies, laat staan high level functies als SIN, TAN, LN of EXP. De echter nerds moesten die dan emuleren middels Taylor series, Briggs algoritmen, CORDIC of anderszins, vaak nog met truuks als clipping of integer/fraction differentiatie.

Tux1337 | 13-03-09 | 18:39

Het grote nadeel is dat vrouwlief nogal erg jaloers is en soms denkt dat ik met vreemde vrouwen aan het chatten ben. Wat ik natuurlijk niet doe, maar bewijs dat maar eens aan een n00b. Ze gebruikt de PC eigenlijk alleen maar om te e-mailen en om de plaatselijke krant te lezen. Ik heb diverse pogingen gewaagd om haar het 'Googlen' uit te leggen en dat er veel interessante fora zijn, maar dat wilt ze niet snappen. Gelukkig heeft ze wel andere kwaliteiten maar die zijn niet relevant voor dit topic :)

RoyalFlusher | 13-03-09 | 18:38

Hmm.. Programmeren doe je blijkbaar alleen in BASIC. Maaaaarrrrrr... wie maakt die BASIC. Kunnen die mutsen ook een tokenizer maken, een parser hanteren en een interpreter of compiler or bytecode VM bouwen, waaruit die BASIC bestaat? Nog te zwijgen over een garbage collector, die toestaat dat je zomaar variabelen gebruikt zonder ze te declareren (d.w.z. static of dynamic storage te alloceren).

Nee, vrouwen en computers betekent voor vrouwen meestal dat er een praatgroepje opgericht wordt, waar bediscussieerd wordt waarom vrouwen een achterstand in IT hebben, terwijl de echt goeie en puistige nerd/hacker allang in de Intel or ARM Assembly reference guide gedoken is om direct het harde ijzer te bewerken.

Zolang vrouwen alleen lullen en klagen en de Vogue kopen in plaats van Dr. Dobbs, hun handen niet vuil maken en het ongepast vinden om met hun poten in de blubber te staan zal er ook niks gebeuren. Daar heb je een mentaliteit voor nodig, die maakt dat je Top Gear top vindt.

Ze zijn er wel hoor, maar dat is net het percentage, die het wel redt. De rest snapt het gewoon niet en dat zal ook nooit wat worden.

Tux1337 | 13-03-09 | 18:33

Lol! Zo te horen is de voice-over van filmpje 1 ingesproken door Hanneke Groenteman.

leo de pejo | 13-03-09 | 18:29

NinaSimone;
Precies! Dat laatste is ook de reden van mijn lid-zijn. Jammer van dat puberale gedoe, dat kennen we inmiddels wel. Als PowNed iets meer z'n best had gedaan om ook het vrouwelijke publiek meer aan te trekken waren die 50.000 leden misschien al behaald..
Bij deze nodig ik meerrrrr vrouwen uit om hierover hun mening uit te spreken! :)

Republika | 13-03-09 | 18:16

Ik zit hier bij een software ontwikkelings bedrijf en de main architect is een dame..
Verder zit aan het bureau tegenover me nog een dame die de software aan het testen is.

'TrauMa | 13-03-09 | 18:15

@ Republika: ja, ik vrees dat je gelijk hebt. Wat is er mis met een beetje mannelijk schoon? Ik zal vooralsnog termen als 'man enough' achterwege laten, maar verwacht wel verbetering op dit vlak bij GS ;-)
(Serieus: als GS en Powned slechts de heren willen bedienen, prima, maar dan moeten ze niet raar staan te kijken als Powned binnen de korste keren op z'n kont ligt. Zo veel puberaal machismo trekt zelfs mijn 14-jarige broertje niet - en dat terwijl GS zo vaak echt hilarische en opzienbarende stukken heeft.)

NinaSimone | 13-03-09 | 17:58

@NinaSimone:
Ik denk dat we echt op onze strepen moeten staan voor een smakelijke man op gs. Wij als vrouw zijnde kunnen namelijk prima naar een mooie schaars geklede vrouw kijken zonder daarvan overstuur te raken. Bij veel mannen zou de homofobie opspelen vrees ik...

Republika | 13-03-09 | 17:44

Ah, bijval! :) (zie post hierboven)

NinaSimone | 13-03-09 | 17:37

Jezus jongens, doe eens even niet zo infantiel doen over *de vrouwtjes*... Als jullie echt ballen hebben, geven jullie ook gewoon regelmatig een paar pica's van smakelijke, schaarsgeklede heren. Desnoods Rutger.

NinaSimone | 13-03-09 | 17:36

Wat Biep zegt.
Zou ook alleen maar een slimme zet zijn van gs, zo bereiken ze een nog breder publiek.

Republika | 13-03-09 | 17:34

Ik wil blote mannen! Simpel toch!

Truttebol | 13-03-09 | 15:36
Ja, na alle tieten en tailles voor de mannetjes, graag nu eens een worst voor de vrouwtjes!
Ik wil óók blote mannen.... en geen jochies,..... mannen!

Biep | 13-03-09 | 17:31

CatQueen | 13-03-09 | 17:10
Zo nu en dan een keer boos worden op een apparaat, prima. Maar we moeten te vaak boos worden op de computer. Sterker nog, we moeten ons te vaak inhouden, onze boosheid wegdrukken om te voorkomen dat de situatie echt uit de hand loopt en we helemaall geen apparaat mmeer hebben om boos op te worden.
Maar, zo te zien behandel jij je lieve computertje tóch een beetje als een slaafje. Je hebt 'm wat upgrades gegeven, en daar moet-ie het dan mee doen, of hij het nou leuk vindt of niet.
www.youtube.com/watch?v=RLFPKBb_-Mc

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 17:27

Haha, mensen zijn nu zo veel beter op de hoogte. Autoverkopers zitten u in de computersales en de klanten zijn allemaal uit de telegraaf en RTL kringen.

antizanic | 13-03-09 | 17:22

Vrouw tikt in filmpje 1 op beeldscherm 'gehugen'. Zal wel 'geheugen' moeten zijn, maar dat wist ze vast niet meer...

Jerry Nick | 13-03-09 | 17:19

@Schoorsteenveger | 13-03-09 | 16:47
Neeee! Dat is toch niet leuk? Boos worden op een apparaat wat daar voor bestemd is? Zo onlogisch ....
En een computer met emoties? No way!
Dat kreng moet gewoon doen wat ik zeg en wel zo snel mogelijk! Als mijn pc tegen mij zou zeggen "Niet zo snel, ik kan het niet bijhouden" zou ik dat juist irritant vinden.

Verder ben ik erg gesteld op mijn pc'tje hoor, we houden het al 4 jaar met elkaar vol (de meeste mannen doen volgens mij niet zo lang met een pc). :)
Heb hem wat upgrades gegeven vorig jaar omdat ie te langzaam was voor een spel, nou moet ie het weer even volhouden.

CatQueen | 13-03-09 | 17:10

ServerGenius | 13-03-09 | 15:47
Mijn post van 16.47 was niet aan u gericht uiteraard, maar aan:
CatQueen | 13-03-09 | 16:27

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 16:49

ServerGenius | 13-03-09 | 15:47
Daar moet je dan een speciaal apparaat voor ontwerpen, lijkt me, niet een gebruiksapparaat. Een stofzuiger, een koffiezetapparaat, een gezinsauto, een telefoon, al die dingen moeten het gewoon doen. Een computer hoort ook in dat rijtje thuis.
Er zijn overigens interessante onderzoekjes gedaan hoe gebruikers reageren op computers/computerprogramma's die 'emoties' vertonen. Men bouwde bijvoorbeeld vermoeidheidsverschijnselen in in tekstverwerkers. Die meldden dan soms 'Niet zo snel, ik kan het even niet bijhouden' en zo. Blijkt dat dit de gebruiker eerder milder stemt dan dat het hem irriteert. Opmerkelijk.
En, een perfecte slaaf weet uitermate goed met de boosheid van zijn meester of meesteres om te gaan.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 16:47

RoyalFlusher | 13-03-09 | 16:24
Je houdt ervan om 't vrouwtje lekker dom te houden? ;-)
Het is trouwens wel logisch dat gs topics over de vermeende eeuwige onbenulligheid van vrouwen inzet om leden te werven. Ik zou me, behalve plastic tieten, namelijk geen andere troef kunnen bedenken. Over wie zou dat meer zeggen? De meeste vrouwen kunnen er gelukkig wel om lachen:)

Republika | 13-03-09 | 16:43

En dan ben je, ondanks alles, toch gewoon iedere keer weer zo gek om je mannelijke vriendjes te helpen als ze er weer eens niet uitkomen met hun pjoetertjes.
Zucht.
Ach ja.
:-))

Merlot | 13-03-09 | 16:42

@ Royalflusher


Aha, heb jij er zo een.

Ex mw Durden heeft Tyler een keer op zijn falie gegeven. Ze zag de bankafschriften en ging compleet uit haar dak dat Tyler zoveel geld uit had gegeven aan een nieuwe computer terwijl de nieuwe precies hetzelfde was als de oude.
Haar woede sloeg om in schaamte nadat ik haar heel voorzichtig uitlegde dat de pc ONDER het bureau stond en dat de flatscreen inderdaad nog steeds dezelfde was................


* borrel inschenkt *

Tyler-Durden | 13-03-09 | 16:36

@Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:56
Een slaaf? Bah! Af en toe is het toch leuk om gewoon een beetje boos te worden op een apparaat dat je gewoon uit kan zetten als je 'em zat bent?!?!?! Anders is het net zo saai als een gesprek met een persoon die elke vorm van assertiviteit mist!

@Cazi | 13-03-09 | 16:14
Vrouwen nemen altijd logische beslissingen, alleen hebben we een andere logica en andere prioriteiten dan mannen :D

CatQueen | 13-03-09 | 16:27

@Cazi
Heldere analyse!

ServerGenius | 13-03-09 | 16:25

Ideaal dat mijn vrouw geen verstand van computers heeft. Ik heb al van allerlei apparatuur aangeschaft 'omdat dit nodig' zou zijn. Ondertussen heb ik haar pc wel zo ingesteld dat deze met een druk op een toets aan gaat omdat ze de aan/uit knop niet kan vinden. Bij Windows via Start de PC uitzetten kon ze ook niet bevatten en daarom heb ik een pictogrammetje op haar bureaublad gezet waarmee ze dit kan doen...

RoyalFlusher | 13-03-09 | 16:24

Dus vrouwen hebben computers nodig voor:
- optellen
- aftrekken
- vermenigvuldigen
- delen
- logische beslissingen nemen

Cazi | 13-03-09 | 16:14

@Schoorsteenveger
Dat mocht die Nico willen

ServerGenius | 13-03-09 | 16:00

De expert voor al uw IT vraagstukken: Anus Smidjes.

Drs.. Gelul | 13-03-09 | 15:58

ServerGenitals | 13-03-09 | 15:47
O, dat was een Dijkshoorntje.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:57

CatQueen | 13-03-09 | 15:43
Komt allemaal wel goed op den duur. Hoezeer die nerds zich ook verzetten, de computer als machinne zal mettertijd volledig onzichtbaar zijn. Dan hoeven we ons niet meer moeizaam te buigen naar zijn nukken en grillen, maar zal hij, als een volleerd slaaf, zich volkomen hebben onderworpen aan onze wensen en verlangens.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:56

Ach, de heren voelen zich bedreigd. Kom niet aan hun autootje, laptoppie...
In de Telegraaf van 2006 heeft gestaan dat volgens onderzoek van het bedrijf Guidion, vrouwen beter zijn in het oplossen van computerproblemen dan mannen. POWNED!

Grasgriezel | 13-03-09 | 15:55

@ServerGenius | 13-03-09 | 15:47
Eeeh, chillpill? Ik ben de rust zelve op dit moment hoor, het is vrijdag, over 1,5 uur naar huis, mail afhandelen en internetten zijn goed te combineren met radio luisteren, een bakkie thee en wat dropjes. Vooruitzicht op een lekker pilsje en wat chips als ik thuis kom, daarna een makkelijke avondmaaltijd, weekend.
Ben aan het afbouwen nu :)
Ik ben weliswaar een n00b op Geenstijl, maar lees de reacties al lang genoeg om maar weinig serieus te nemen.

CatQueen | 13-03-09 | 15:55

vrijdagmiddag enzo.....

ServerGenius | 13-03-09 | 15:47

@Schoorsteenveger & @ScatQueen
Neem een chillpill peoples..... ik loop te kutten..... niet alles zo serieus nemen (behalve elkaar)

ServerGenius | 13-03-09 | 15:47

Jemig wat een muts zeg. Een vriendin van mij had op cursus gezeten, zal dat deze geweest zijn? Ze presteerde het nog om een flop verkeerd in de pc te duwen, mijn pc wel te verstaan. Ze kon echt niks, en trouwens nog niet :(
10 jaar terug flikte ze me dit bijna. Had ik toch bijna m'n compie open kunnen halen om te proberen die flop eruit te krijgen. Ja als vrouw zijnde gna gna gna

LuckyGirl | 13-03-09 | 15:44

@ServerGenius | 13-03-09 | 15:20
Jaloers?
Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:18
Geef ServerGenius ff een knuffel, heeft ie nodig :)
Verder: interessante en bijna poëtische verhandeling, maar als die apparaten nou gewoon altijd zouden doen wat ze moeten doen, zijn IT-ers niet nodig.
Computers zijn zo slim als ze - door de mens - gemaakt zijn.

Als die wazige, sociaal gestoorde nerds (ja ja, er zijn uitzonderingen) nou eerst ff aan hun eigen communicatie protocollen gaan werken, snappen ze misschien wat gebruikers eigenlijk willen.

CatQueen | 13-03-09 | 15:43

Wat een grap van die man die zichzelf Anus Smitjes noemde! Collega: ' Hee Arie, je moet voor een of ander wijvengelul iets uitleggen over computer!' Arie: 'Godverdomme, die wijven zullen het nooit leren, ik zeg wel dat ik Anus Smitjes heet in plaats van Arie Smitjes, kunnen we tenminste nog lachen!'

denieuwerevolutie | 13-03-09 | 15:37

Ik wil blote mannen! Simpel toch!

Truttebol | 13-03-09 | 15:36

Vrouwen die aan het rommelen zijn met hun "laptopje", of in hun autootje rijden (het liefst een sinkecento of clio). Ik kan er ontroerd van raken.
Dat heb ik minder bij vrouwen met een strijkbout of wasmachine. Maar dat komt omdat die apparaten bij de natuurlijke habitat van de vrouw horen.

Lets Kuttekrap | 13-03-09 | 15:32

Offtopic: www.telegraaf.nl/video/binnenland/arti...
I.p.v. dat jullie mannen nu eens blij zijn dat wij vrouwen over het algemeen eens niet ergens zo goed in zijn, zitten de meeste alleen maar te zeiken. Tsk tsk.

Poekaa | 13-03-09 | 15:32

Mevrouw von 8 zilinder is werkzaam als ict-er bij groep ict rabo nederland en ontwikkeld software voor eind gebruikers (voor lokale banken). Die is zelfs handig met hardware.

baron von 8zilinder | 13-03-09 | 15:31

@Schoorsteenveger
Valid point.......... please continue

ServerGenius | 13-03-09 | 15:30

Ik kan me nog steeds niet inloggen bij PowNed! Iemand anders met hetzelfde probleem?

King Kermis | 13-03-09 | 15:30

ServerGenius | 13-03-09 | 15:20
Dat maak ik zelf wel uit. Zo lang zij het lekker vindt en ik het lekker vind zie ik geen gegronde reden om het ritueel zelfs maar te onderbreken.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:25

Een vrouw kan veel meer dan een computer, mijn computer kan niet eens een vers pilsje uit de koelkast halen voor me

jan patat | 13-03-09 | 15:22

Het CDA | 13-03-09 | 15:09

U bent toch die mevrouw die orgasmen veinst? Ik meen zoiets in de panelen te hebben gelezen.
Bent u het mannetje of het vrouwtje in uw relatie? Dat is dan wel weer interessant om te weten.
GS is niet vrouwvriendelijk en PowNed is dat evenmin. Dat dat een domme zet is weet iedereen.

tankyouveddymuch | 13-03-09 | 15:22

@Schoorsteenveger
Pull your tongue out of her ass please :D

ServerGenius | 13-03-09 | 15:20

CatQueen | 13-03-09 | 15:00
Computers zijn ondingen, zijn zo ongeveer de meest gebruiksonvriendelijke apparaten die er bestaan. Ze kunnen álles en nog veel meer, maar doen niks vanzelf. Je moet een hoop magische handelingen doen vóórdat ze de meest elementaire kunstjes vertonen. En deze omstandigheid heeft een hele elite van magiërs iin het lebven geroepen, specialisyten die toverdrankjes kunnen bereiden en toverspreuken kunnen uitspreken om die apparaten in leven te houden of weer tot leven te wekken. Die magiuers behoren tot de Orde van de Heilige IT, de Godheid die aanbeden en gevreesd wordt, de Godheid die geen tegenspraak duldt en onmiddellijk straft als je hem niet eert.
ITers zouden onzichbaar moeten zijn, net als automonteurs, en die computer zou het gewoon altijd moeten doen, en vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat willen die magiërs niet, die willen hun macht niet kwijt. Dus moet een computer, of dat nou zinvol is of niet, 'ingewikkeld' blijven.
Overigens, de beste interface-designers zijn vrouwen. Dat willen wij, mannen, meestal niet waar hebben, maar het is wel zo. Alleen een vrouw is in staat om de nodige afstand te nemen en de simpele vraag te stellen waar dat stomme apparaat nou eigenlijk goed voor is.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 15:18

@Het CDA
Ik moet mijn vorige statement terug trekken over het gevoel van humor van je vriending........ jij hebt helemaal geen vriendin

ServerGenius | 13-03-09 | 15:16

@ CDA | 13-03-09 | 15:13

Wie bepaalt dat?

Frau Antje | 13-03-09 | 15:15

Doe nou eens die spareribs express ad vanaf 1600, niet vanaf 1500.... Zo moeilijk is dat toch niet? Of verander de ad even naar 1500, dit is een beetje amateuristisch.

Hyperkritisch | 13-03-09 | 15:15

@Het CDA | 13-03-09 | 15:09
Haha, voelt iemand zich beledigd. Neem het is niet zo serieus. Oh en je kan nog niet opzeggen en al doe je dat wel dan ben je in ieder geval dit jaar nog lid. Pfff, welke idioot wordt nou lid als hij posts als dit vervelend vindt. Lutser.

peterweethetbeter | 13-03-09 | 15:14

@Fleauxe
force of habit.... kan er ook niets aan doen

ServerGenius | 13-03-09 | 15:13

Frau Antje, ik vrees dat er niets is om door te prikken. PowNed is echt een speeltje van ondeugende jongens die niets van vrouwen begrijpen. Een soort puberzender.

Het CDA | 13-03-09 | 15:13

Er ging een wereld voor me open tijdens het bekijken van het filmpje!! Ik werd prompt bevestigd in wat ik al langer dacht dat goed voor me was: Het nemen van Logische beslissingen moet je overlaten aan de computer. In één woord gewéldig!

Biep | 13-03-09 | 15:13

-ff downplayen;
Iemand nog een leuk grapje over mannen?

Kapitein Oranje | 13-03-09 | 15:12

Da's geen Jean Michel Jarre da's Dervish D van Vangelis. Als je in de jaren 80 'hightec' nodig hadden dan trokken ze Vangelis erbij.

JensDensen | 13-03-09 | 15:12

@ Het CDA | 13-03-09 | 15:09

er is een probleem, je KUNT niet opzeggen, tenminste ik zie t nergens staan.
Wel slim:)

MaupCaransa | 13-03-09 | 15:11

@ServerGenius | 13-03-09 | 15:08: Weer zo'n nerd-woord. Je bedoelt anonieme lafbekjes. Zeg dat dan ook, nerd.

Fleauxe | 13-03-09 | 15:11

@ CDA | 13-03-09 15:09

Ik zeg hem niet op, prik daar wel door heen

Frau Antje | 13-03-09 | 15:11

Vrouwen en computers , het is als bier drinken met je schoonmoeder.

Nylez | 13-03-09 | 15:10

@Het CDA
Wat dan..... heeft je vriendin net zoveel gevoel voor humor als jij?

ServerGenius | 13-03-09 | 15:10

Leuke blouse!

basset hound | 13-03-09 | 15:09

Goh, wat voorspelbaar. Even mijn vriendin, die applicatie-programmeur is, waarschuwen dat ze vandaag GeenStijl niet leest, anders zegt ze haar lidmaatschap van PowNed op.
Wat proberen jullie nou eigenlijk te bereiken, GeenStijl? Moet PowNed dan perse een jongensomroep worden? Dat mag, hoor. Dan doe ik bij deze een oproep aan de vrouwelijke leden om voor 1 april het lidmaatschap weer op te zeggen.

Het CDA | 13-03-09 | 15:09

Mannen met verstand, waar vind je ze nog?

tankyouveddymuch | 13-03-09 | 15:08

@Fleauxe
swah, ze zitten ongeveer op hetzelfde level als keyboard warriors geloof ik

ServerGenius | 13-03-09 | 15:08

@ CoJoNes | 13-03-09 | 15:07
LOL

MaupCaransa | 13-03-09 | 15:08

@MaupCaransa | 13-03-09 | 15:01
Betalen voor slachtafval, vroeger deed alleen Organon dat.

CoJoNes | 13-03-09 | 15:07

wekelijks een absurd filmpje uit de jaren 80?
dus we krijgen nog 519 filmpjes met dezelfde strekking?!

Herman Saftleven | 13-03-09 | 15:06

@ServerGenius | 13-03-09 | 15:03: Da's waar ook zeg. Sinds wanneer zijn mannen met verstand van computers kewl en stoer? Dikke vette nerds zijn het!
Lees je mee Joris?

Fleauxe | 13-03-09 | 15:05

@Fleauxe
Nerd humor..... nevermind :-)

ServerGenius | 13-03-09 | 15:03

@ServerGenius | 13-03-09 | 15:00: Nou inderdaad zeg. In tijden niet zo gelachen...

Fleauxe | 13-03-09 | 15:01

ff off topic:
t is nu 3 uur, en ik moet nu alweer spareribs bestellen, t wordt steeds vroeger.
Kan iemand jullie servertijd ff bijstellen?

MaupCaransa | 13-03-09 | 15:01

Verder is het tussen GS/PowNed en vrouwen niets anders dan: Going down!

Einde van de Domheid | 13-03-09 | 15:01

@Schoorsteenveger | 13-03-09 | 14:55
Zeker weten, al die gadgets met meer mogelijkheden dan een zinnig mens ooit zal gebruiken zijn vast ook allemaal ontworpen door mannen:
"Kijk eens, mijn GSM/PDA/Laptop/etc heeft nog meer opties waar ik eigenlijk niets van snap/nooit zal gebruiken maar die wel interessant klinken dan die van jou!"

CatQueen | 13-03-09 | 15:00

Deze is ook leuk ;-)
find /* -type d -exec chmod -R 777 {} \;

Quick en dirty fix:

#!/bin/sh

PATH="$PATH":/bin:/usr/bin; export PATH

owner=root.source

chown=
case "$1" in
-o) chown=t; shift;;
esac

case "$#,$1" in
*,-h) echo 'usage: fixmod [ -o ] [ find_args ]' 1>&2
echo " -o also chown $owner" 1>&2; exit 1;;
0,*) set .;;
esac

case "$chown" in # must be run post-set for some reason?!
?*) chown="( -exec chown $owner {} ; -o -true )";;
esac
exec find "$@" $chown \
\( -type d \( -exec chmod 755 {} \; -o -true \) \) -o \
\( -type f -exec chmod 644 {} \;

ServerGenius | 13-03-09 | 15:00

En dan nu speciaal voor vrouwen: met de bus. Om met de bus te gaan moet u een aantal dingen weten. Ten eerste waar u heen wilt. Ten tweede waar, en wanneer uw bus vertrekt. Zorg ervoor dat u een geldig plaatsbewijs heeft. Een geldig plaatsbewijs heeft u, als u aan betalingsverplichting heeft voldaan. U kunt op twee manieren bij het bushokje wachten: onder het afdakje en onder de blote hemel. In het laatste geval moet u vooral opletten dat u niet nat wordt. Dat gebeurt met name als het regent. Sommige bushaltes hebben geen afdakje. In dat geval gaat voorgaande niet op en kunt u bijvoorbeeld een paraplu meenemen. Weer geldt: dat hoeft alleen als het regent of als u regen verwacht. U kunt het allemaal nog eens rustig nalezen in het cursusboek.

disclaimer | 13-03-09 | 15:00

@injereet | 13-03-09 | 14:51
Hahaha, dat is wel heel erg dom inderdaad. Maar goed, iedereen maakt fouten, vrouw of man. Vrouwen alleen wat vaker. Of ben ik nu geen haar beter dan de rest van de mannen die hier reaguurt?

peterweethetbeter | 13-03-09 | 15:00

Volgens mij is de VO stem van Hanneke Groenteman!

Einde van de Domheid | 13-03-09 | 15:00

Hartelijk lacht*

Hahaha, kostelijk :D

eM!nence | 13-03-09 | 14:57

Alleen mannen zijn in staat om een machine te creëren die zo verdomd rommelig functioneert, dat er zoiets als een help desk nodig is, waar óók weer allemaal mannen zitten, om te vertellen dat dit nu eenmaal niet anders kan.
Onvolmaaktheid, dat is de man. God of Allah is óok een man.

Schoorsteenveger | 13-03-09 | 14:55

Format C: voor een lekker opgeruimde PC.

stinkytom | 13-03-09 | 14:55

injereet | 13-03-09 | 14:45 klopt, eigenwijs en zelfingenomen die alwetende mennekes. Vloeken als waanzinnigen en je vraagt je af of ze nog ergens aanspreekbaar zijn. Niet dus..

Stroopdoos | 13-03-09 | 14:55

@injereet | 13-03-09 | 14:45
Dat weet ik, helaas is mijn man een uitzondering :(
Niet door een gebrek aan ICT-kennis, maar omdat het hem interesseert en hij van voorbereiding houdt ....
Toen ik zelf nog technisch ICT-werk deed las ik handleidingen slechts oppervlakkig als er een te groot risico was dat ik een installatie of configuratie om zeep zou helpen als ik bv de verkeerde volgorde hanteerde.
Daar komt bij dat ik dan meestal ook niet op mijn toetsenbord sloeg, met mijn muis op het bureau ramde, de boekjes door de kamer slingerde en vloekend en stampvoetend de kamer uitliep als het ff tegen zat :)
Hoewel ... een klein vloekje of muismishandeling is wel eens voorgekomen ....

CatQueen | 13-03-09 | 14:55

@Schoorsteenveger | 13-03-09 | 14:48: Zal het je nog gênanter vertellen. Mijn oma, jawel, kent alle fucking DOS commando's uit d'r hoofd. Ze kan het tijdens bezoekjes dan ook niet nalaten om dat onder m'n neus te wrijven. FML

Fleauxe | 13-03-09 | 14:53

Mijn vrouw heeft anders net zoveel verstand van computers als ik, alleen als er problemen zijn mag ik weer opdraven. En om problemen te voorkomen ook trouwens.
Ohja, nog wat, computer kunnen helemaal geen logische beslissingen nemen (volgens TELEAC wel), ze kunnen alleen uitrekenen welke beslissing de beste zou moeten zijn, of dat nou logisch is of niet. Wat dat betreft zijn het net vrouwen.

ZSU-23-4 | 13-03-09 | 14:52

@SwaY
Nee dat vind ik niet, ik ben de bom!

ServerGenius | 13-03-09 | 14:51

nu we het over helpdeskverhalen hebben: ik had ooit een vent (nee geen verbouwde vrouw of gay) aan de lijn die riep dat al zijn office documenten het niet meer deden. ik kijken, blijkt ie de extenties van al zijn documenten van excel, word, etc (en hij had er een paar duizend) veranderd te hebben in .office.
En dit van een kerel die mij vroeg of ik koffie kwam brengen als ik langskwam omdat ie de cartridge van de printer weer eens verkeerdom in de printer geramd had.
jaaaa die mannen zijn echt geniaal als het om hard en software gaat. lutsers.

injereet | 13-03-09 | 14:51

"En doet u mij ook maar zo'n kompjoeterding voor op het bureautje. Staat modern. Heeft u 'm ook in het lila?"

widtvoet ® | 13-03-09 | 14:51

@SwaY | 13-03-09 | 14:46: Maar ik heb dan weer wel Simp-Secway MSN.
Dat dan weer wel. Geen idee waar het voor is maar het staat op m'n laptop.

Fleauxe | 13-03-09 | 14:50

Mannen moet je altijd in de safemode opstarten.
Dat zegt die Teleac mevrouw natuurlijk weer niet.
En zorgen voor een back up. Altijd.

tankyouveddymuch | 13-03-09 | 14:50

@kapotte_stofzuiger | 13-03-09 | 14:41
Sorry, ik houd meer van katten dan van "designen op de computer" :)

CatQueen | 13-03-09 | 14:48

ServerGenius | 13-03-09 | 14:45
En nu vind je, jezelf heulemaal de bom of nie?

SwaY | 13-03-09 | 14:47

Vrouwen en computers...

Er klopt iets niet aan die zin!

Erwtensoep | 13-03-09 | 14:46

Fleauxe | 13-03-09 | 14:43
Nou idd... AWE!

SwaY | 13-03-09 | 14:46

Ook zo'n helpdeskverhaaltje: In een grijs verleden was ik systeembeheerder bij een bedrijf met veel Macjes (SE-tjes, Plusjes) en daar werkten ook van die heldere dames die bij een systeemfoutmelding aan de telefoon hingen met de vraag "Ik heb een bommetje. Wat moet ik doen?" *zucht*

Tja... Wat zeg je dan tegen zo'n doos met een universitaire titel zonder logisch verstand... Herstarten! Moeilijk he...

Meautie | 13-03-09 | 14:45

@CatQueen | 13-03-09 | 14:40
Je hebt erom gevraagd, je gaat nu dus eindeloos commentaar krijgen in de trant van "ja vrouw heh, dus handleiding lezen is te moeilijk" maar wees gerust,
de gemiddelde ICT man ,die zichzelf geweldig vind, flikkert de install handleiding ook in een hoek, propt de cd erin en gaat dagen zitten prutsen voor het werkt. Intussen hard vloekend natuurlijk dat het schijtsoftware is en een kutsysteem dat slecht gesized is door een ander.

injereet | 13-03-09 | 14:45

@Absolutisme
U riep mij?
(#:~)-uname -a && w
FreeBSD 6.1-RELEASE-p2 #2: Fri Jun 23 01:02:54 CEST 2006
1:49PM up 576 days, 2:02, 1 user, load averages: 0.12, 0.17, 0.13
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
root p0 xxx.xxx.xxx.xxx 1:48PM - w

ServerGenius | 13-03-09 | 14:45

Ik heb nergens last van.. ik weet wat ik weten moet en heb geen hulp nodig als het gaat om apparatuur.. werken met computers is simper gezegd gewoon logisch nadenken niet meer en niet minder beetje slap berichtje..

SwaY | 13-03-09 | 14:45

Waarom zijn vrouwen altijd de lul als het om techniek gaat?
Er zijn ook mannen die totaal geen verstand hebben van computers en wat dies meer zij.

Fleauxe | 13-03-09 | 14:43

Het eerste computerprogramma is geschreven door een vrouw... en dat in 1842.

en.wikipedia.org/wiki/Ada_lovelace.

... maar daar blijft het dan ook bij.

gnork | 13-03-09 | 14:43

kapotte_stofzuiger | 13-03-09 | 14:19
daarom zit ik met mijn laptop op schoot. Hoewel dat natuurlijk logiesj is an sich.

Isser | 13-03-09 | 14:41

@CatQueen 14:40
Als u nou "CadQueen" had geheten was het betoog overtuigender geweest.

kapotte_stofzuiger | 13-03-09 | 14:41

Een beetje vrouw weet precies waar Abraham de cookies en cache haalt. History repeats itself. Veinzen wordt het helemaal dit jaar.

tankyouveddymuch | 13-03-09 | 14:41

Ach ja auto's, computers, mannen: je gebruikt ze tot ze ingewikkeld gaan doen. Dan wordt het tijd voor vervanging ;-)

doe eens niet | 13-03-09 | 14:40

@Masturwasbeer | 13-03-09 | 14:27
Handleiding lezen? Ben je gek! Daar staat veel meer in dan nuttig is om te weten!
Geldt voor allerlei apparaten trouwens: als ik het niet aan de gang krijg zonder handleiding - en dan bedoel ik alleen de "basics", dus de dingen die ik ook daadwerkelijk nodig heb van zo'n ding - is het een &*!@*% apparaat.
Met een GSM wil ik bellen, SMS-en en telefoonnummers opslaan, als ik daar niet uit kom zonder handleiding, is het een baggerding! De overige functionaliteiten interesseren me geen moer, dus daar wil ik ook niet over lezen. Het enige wat verder nog interessant is, is dat ik mijn schermkleurtjes kan aanpassen :)

En ja, ik ben vrouw, heb jaren in de ICT gewerkt (werk nu nog steeds in een ICT-gerelateerde functie) en vind het veel makkelijker om mijn man een technisch probleem te laten oplossen dan een saaie handleiding lezen.
Helaas vindt hij dat ik best in staat ben eerst zelf moeite te doen om naar een oplossing te zoeken :(

CatQueen | 13-03-09 | 14:40

Pfff .. heel de ict zit vol met mannen die net komen kijken als het op computers aankomt. Autistische linux/bsd nerds daar gelaten.

Absolutisme | 13-03-09 | 14:37

@G-unite 14:23
BBS-en was anders de real thing. Dat videotex was alleen interessant voor Girotel.

kapotte_stofzuiger | 13-03-09 | 14:36

@jan-lul-de-behanger | 13-03-09 | 14:30
Oeh we gaan waargebeurde helpdesk verhaaltjes posten. Van mij ééntje toen ik stage liep in een - jawel - verzorgingstehuis bij de ICT afdeling. Receptievrouwke belt dat haar monitor kaduuk is. Ik vraag vanzelfsprekend of ze eerst even wil kijken of de stekker er wel goed in zit. Die kon mevrouw niet vinden, ook al vertelde ik haar achter de monitor te kijken. Dus ik het halve gebouw door naar de receptie toe, kom daar aan en zie uiteraard de stekker uit de monitor hangen. *Plop* erin en voila hij doet het. "Was dat het nou? Nou, dat had ik zelf ook kunnen doen.", NEEHEE!

peterweethetbeter | 13-03-09 | 14:36

@ injereet
eh, dat hangt af van de gradatie van nymfomaniteit..... fuck it meelen maar lol

ServerGenius | 13-03-09 | 14:36

Barones Harkonnen heeft al moeite met de Pronto afstandsbediening.

Baron Harkonnen | 13-03-09 | 14:34

@ServerGenius | 13-03-09 | 14:24
AIX ook goed?

injereet | 13-03-09 | 14:34

Vrouwen moet je niet achter computers zetten maar moet je gebruiken om leden mee te werven, da's veel slimmer!! Sommige vrouwen natuurlijk, laten we iets specifieker zijn.
Omdat het kan. Omdat het moet.

Libertarian | 13-03-09 | 14:33

werkelijk

Drudge | 13-03-09 | 14:33

De wereld die vrouw heet is inderdaad een fascinerende wereld of er nu een computer aan te pas komt of niet.
Dames, als de heer u niet bevalt: alt-controle-delete en weg is ie. Handige dingen die computers.

tankyouveddymuch | 13-03-09 | 14:32

Niet zo lellek doen tegen vrouwtjes hoor.

beddeslak | 13-03-09 | 14:32

WTF is een "wekelijk absurd filmpje"?
Doe Hoxha eens een spellingsprogramma'tje toekomen.

R.B.Scott | 13-03-09 | 14:32

Zegt de ene Vivagleuf tegen de andere Opzijfeministe: "Kom ik gisteravond thuis van kursus en wat denk je? Ligt er een laptop op de eettafel!" Antwoord: Gewoon even deppen met lauw water. Zie je d'r niks meer van.

widtvoet ® | 13-03-09 | 14:30

Waar gebeurd op de heldesk van de R.. Bank. Gleufje aan de lijn: Ik was een programma aan het installeren. Nadat ik de tweede diskette ook in die gleuf moest doen werkte het niet mee, en nu zitten ze er allebei klem in en willen ze er niet meer uit..... Sinds die ochtend heeft JLdeB de combinatie van vrouwen en computers afgeschreven.

jan-lul-de-behanger | 13-03-09 | 14:30

Vrouwen en computers zijn al jaren bij voorbaat kansloos. Heleen Mees kom er maar in!

zeroise | 13-03-09 | 14:30

wat een presentatrice en echt een geniale blouse.

GrijpStuivert | 13-03-09 | 14:30

@jandoppie | 13-03-09 | 14:25
Vrouwen zijn hetzelfde als computers. Dat wist Teleac toen al. Is nog niks aan veranderd. Veel storing en erop slaan helpt niet

henkojenko | 13-03-09 | 14:30

@henkojenko | 13-03-09 | 14:23

Die laatste 2 niet, maar de eerste klopt echt.
Maak maar eens ruzie, dan krijg je te horen wat je 2 jaar geleden zei...

Kipz0r | 13-03-09 | 14:30

Vrouwen horen op een TFT, niet erachter.
*feminist-bashen op vrijdagmiddag erg makkelijk vindt*

Pastor Sippenhaft | 13-03-09 | 14:30

Meeste vrouwen snappen geen bal van een computers. Als het niet werkt ligt het altijd aan het ding, NOOIT aan hun door desinteresse achterblijvende kennis. Daarbij verdommen ze het ook om eens een handleiding door te lezen of zelf een keer op onderzoek uit te gaan. Pas echt gevaarlijk worden ze als ze ongesteld zijn en de printer doet het niet. Zoek dekking zou ik zeggen.

Masturwasbeer | 13-03-09 | 14:27

Gheghe, in die tijd riepen ze nog de dat PC niet slimmer was dan de mens.
Moet je nu eens kijken.

Fleauxe | 13-03-09 | 14:27

Wordperfect, Basic, 5 1/4"-floppies, 286....
Vroeger was alles beter.

Guusje Nadorst | 13-03-09 | 14:26

@henkojenko | 13-03-09 | 14:23 Wablief?

jandoppie | 13-03-09 | 14:25

Prof. Hoxha Ga eens even heel snel die Foxy deel 2 dvd kijken en daarna opsturen naar mij , ''stickermeisje'' heeft mijn gegevens al.!

Prustert | 13-03-09 | 14:25

Hoxha, vrijgezel geworden?

azijnseikerT | 13-03-09 | 14:24

En dat van die Invoer-Verwerking-Uitvoer begrijp ik ook nog wel

henkojenko | 13-03-09 | 14:24

Ben al jaren op zoek naar nymfomane linux/freebsd systeem beheersters. Mailen
naar servergenius(at)gmail dot com

ServerGenius | 13-03-09 | 14:24

Hét bewijs, vrouwen hebben humor.

McMikeS | 13-03-09 | 14:23

*Mijmert over Viditel*

G-unite | 13-03-09 | 14:23

Nu weet ik hoe die moderne typemachine heet.

henriette | 13-03-09 | 14:23

LOL. Wat doet een computer:
- gegevens onthouden
- rekenen
- logische beslissingen nemen.
Dat lijkt toch verrekte veel op een vrouw

henkojenko | 13-03-09 | 14:23

Erg handig deze handleiding.

Popje | 13-03-09 | 14:22

Vrouwen zijn bijzonder goed met computers... het naar de klote helpen dan.

Kapitein Oranje | 13-03-09 | 14:22

Hilarisch dit...

GingerAle | 13-03-09 | 14:22

Ongelofelijk, ik krijg direct een trauma, wat zijn die wijven lelijk zeg. Heb ik dat gezien vroeger?
ongelofelijk..

GraDuZ | 13-03-09 | 14:22

@Stroopdoos | 13-03-09 | 14:20
Pardon?

peterweethetbeter | 13-03-09 | 14:21

Ey, doe 's lievv zijn voor vrouwtjes hier! *over poes aait*

Stroopdoos | 13-03-09 | 14:20

*Doet hartelijk lachen* Hahahahaha.

peterweethetbeter | 13-03-09 | 14:19

lol, waarschijnlijk gaat Powned het halen!! bestuur denkt: Die vrouwen kunnen ons gestolen worden.

Bluebook | 13-03-09 | 14:19

zie dat haardvuur dan, gewoon echt i.p.v. uit een dvd!

Don Sputare | 13-03-09 | 14:19

Zozo, computers kunnen ook aftrekken.

kapotte_stofzuiger | 13-03-09 | 14:19

Koel Jean-Michel Jarre-muziekje erbij! Was lang het enige synthesizerdeuntje bij de omroepen.

Bos Hout | 13-03-09 | 14:18

Wat zijn het toch een stelletje oelewappers... die vrouwen....

SkivdeVisser | 13-03-09 | 14:17

Hm, godver. Mn vrouw heeft Masters in Science, IT stuff enzo. En ze is een CCIE... kutkutkut.

Kipz0r | 13-03-09 | 14:17

www.eo.nl/jongerendag offline. vrouwelijke meisjes die aan het registrern zijn ;-)

diederik_2 | 13-03-09 | 14:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl