Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vereniging Gemeenten maakt bloggers kapot

vnglogotje.pngKent u de Vereniging Nederlandse Gemeenten? De borrelclub voor burgemeesters die indien nodig keihard opkomt voor de belangen van Emmen en Geleen in politiek Den Haag? Het overkoepelende orgaan zonder welke wij al lang overgeleverd waren aan rare Europese regelgeving en de grillen van het kabinet Grijs I? Nee? Dat kan. Maar voor iedereen die zich wel eens afvraagt wat deze club nou eigenlijk concreet DOET de hele dag kunnen wij nu toch een en ander verduidelijken. Zo is gebleken dat de VNG het als een van haar kerntaken ziet onschuldige weblogs lastig te vallen met schreeuwerige brieven over merkenrecht en beeldcitaat. Dat zit zo. Er bestaan blogs die wel eens iets over de VNG schrijven, en dan hun logo (zie de afbeelding hiernaast, hierrr een grotere versie) gebruiken. En dat MAG dus niet van de VNG. Het zou namelijk wel eens kunnen gebeuren dat mensen denken dat het betreffende weblog van de VNG is, en dat is niet wenselijk. Alles wat de VNG te zeggen heeft publiceren ze op hun eigen website en ook hun logo is alleen daar te vinden. Iedereen die er anders over denkt ontvangt een brief van de VNG huisadvocaat. Zeg maar de Peer de Rijk-methode maar dan in verenigingsvorm. Welnu VNG: zak-in-de-stront. Wij gebruiken jullie logo zo vaak als we willen en hetzelfde geldt voor onze reaguurders. Jongens, fotofucken maarrr!

Reaguursels

Inloggen

stoer, een eigen logo en nu gratis reclame op geenstijl ook nog.

Vitayalin | 04-12-08 | 10:30

Wat zijn de kerntaken van VNG eigenlijk?

Ontwikkelingshulp?

Speciaal voor gemeenten die ook buiten Nederland willen bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen (lees gemeenten die wel trek hebben in leuke reisjes naar verre oorden) heeft de VNG een programma ontwikkeld waarmee Nederlandse gemeenten kunnen samenwerken met een gemeente uit een ontwikkelingsland.

Deze millenniumdoelen (van de Verenigde Naties) houden onder andere in dat voor 2015 extreme honger en armoede moet zijn uitgebannen, alle kinderen naar school gaan, mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben, er meer eerlijke handel is en er voor meer mensen een duurzamer leefmilieu is gecreëerd.

De afgelopen maand zijn personen van de gemeenten Horst a/d Maas, Gemert-Bakel, Goes en De Ronde Venen afgereisd naar Oeganda en China om een bijdrage te leveren aan Millenniumdoelen.

Wat echter raadsleden, ambtenaren, wethouders en burgemeesters voor bijdrage kunnen leveren ontgaat mij een beetje. En wie gaat dit allemaal betalen, tja de belastingbetaler!

Over snoepreisjes naar New York, en vakantiekampen van jongeren naar Marokko wordt moord en brand geschreeuwd, maar (snoep)reisjes onder supervisie van de VNG daar hoor je niemand over!

Koos de Klos | 04-12-08 | 02:06

Wat heeft zo'n logo nou gekost? Een rug of zestig?
Vereniging Nooit Genoeg

Smike | 04-12-08 | 01:22

Kan iemand mij sowieso even uitleggen waarom allerlei ministeries, gemeenten, waterschappen en aanverwante non-profit clubs zo nodig moderne logo's moeten hebben? Dit zijn staatsmonopolisten en ze hebben geen winstoogmerk (hoewel je bij de huidige belastingschalen en snelheidscamera's anders zou denken) Ze hebben geen logo's nodig, ze hbben geen concurrenten en ze hoeven zich in dat opzicht van niets of niemand te onderscheiden.
-
De grootste opdrachtgevers van de grafische ontwerpsector in NL zijn waarschijnlijk (semi-) overheidsinstanties, met iedere vijf jaar nieuw briefpapier en een nieuw logo. Bij iedere waterschapsfusie en iedere gemeentelijke samenvoeging gaat er weer een paar miljoen belastinggeld doorheen voor een symbool waar niemand op zit te wachten. Gemeenten en provincies hebben van oudsher een eigen wapen , dus daar kunnen ze het gewoon tot in alle eeuwigheid mee doen. Kan iemand zich nog herinneren wat die nieuwe Haagse ooievaar (die mottige verenbundel die het gemeentelijksymbool moest voorstellen) en die schuine 'b' van de Belastingdienst (vooruitziend symbolisch voor de automatisering aldaar?) ons met zijn allen gekost hebben?
-
In Duitsland hebben ze op dit soort overheidsgeldingsdrang (<--zou een Duits woord kunnen zijn) iets gevonden: standaardformulieren, standaardlettertype, standaard papiersoorten voor alles dat publiek geld gebruikt. Wordt gecontroleerd door de oppermachtige Bond van Belastingbetalers (waarom bestaat zoiets niet in die omvang in Nederland?)
-
Nog even afgezien van de vraag naar het bestaansrecht van een VNG: waarom moet een dergelijke unieke organisatie, een besloten vereniging, zich zorgen maken over het gebruik van haar logo? Waar wordt de VNG (of een waterschap, of een Gemeentelijke havendienst) überhaupt geschaadt als iemand haar logo, dat wij nota bene met zijn allen betaald hebben, gebruikt? Bang dat die iemand wordt aangezien voor de VNG? Kennelijk zitten er een paar juridisch aangelegde semi-ambtenaren aan de Nassaulaan om zinnig werk verlegen. Ga aan je werk van mijn centen!

azoturie | 03-12-08 | 22:03

En als je voor de verandering eens geen bronnen noemt, word je gepakt voor plagiaat.

- teruggejorist - | 03-12-08 | 19:54

Vereniging van Nietsnuttende Gemeenteambenaren
-10 (wegjorissen die jankerds)

Cursorbewoner | 03-12-08 | 19:20

De VNG is een ziek clubje met een nog zieker blad vol prietpraat en zelfgenoegzaam gekwek van mensen die niks beter te doen hebben. Dit onder leiding van ene Jorritsma (je weet wel; de uitvinder van de files haarzelf, de muts met tunnelvisie en tunnelcorruptie).
Ze verzinnen onmogelijke wetten, bespreken er idiote artikelen en subbepalingen en plannen congressen waarop men alles gaat vereenvoudigen. Kortom crimiclowns die zichzelf in stand houden. Weg ermee.
PS. Bij uitzondering weet ik waar ik het over heb!

leefbarbaar | 03-12-08 | 19:18

PS al jorissen ze me nog zo vaak weg

en teruggerot | 03-12-08 | 18:24

Het volk zijn wij en als volk hebben we het recht om te zeggen wat we willen.

en teruggerot | 03-12-08 | 18:23

-weggejorist en opgerot-

swaffelking | 03-12-08 | 18:19

@bottehond | 03-12-08 | 17:30
Mee eens botte, de zeikerd is flauw, maar zeer kundig gefuckt, waartoe ikzelf niet in staat ben. Bewondering dus en jaloezie. Eind 80er jaren werden pas de eerste appels geïntroduceerd op de kunstacademie.

DonQ. | 03-12-08 | 18:13

"Gebruik van logo's en beeldmerken

Logo's en andere beeldmerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het tonen van iemands logo of merk kan dus inbreuk op het auteursrecht zijn, ook als dat voor niet-commerciële doelen gebeurt. Ook hier biedt het citaatrecht uitkomst.

Zo mag je een logo best gebruiken bij een artikel over het product of het bedrijf in kwestie. Lever je kritiek op een reclamespotje, of schrijf je een artikel over merkenrecht, dan mag je stukjes uit zo'n spotje laten zien ter illustratie van de spotjes waar je het over hebt. En ook in vergelijkende reclame mag je op zakelijke wijze een logo laten zien, als dat nodig is bij de vergelijking. "

Brong: www.iusmentis.com/auteursrecht/citeren...

Kees Kernraket | 03-12-08 | 17:46

Heey een fotofuck! wat leuk!
*vindt jammer dat ie alleen met paint tekenen kan :(*

(R)evolutie | 03-12-08 | 17:45

Volgens het citaat recht mag je een klein logo gewoon plaatsen, dus dit is geouwe hoer.

Kees Kernraket | 03-12-08 | 17:42

DonQ. | 03-12-08 | 17:17
Dan toch kudo's voor het vinden.

Jaap de Paap | 03-12-08 | 17:31

Omdat er altijd wel iemand loopt te zeuren over auteursrechten en zo, hier de uitzonderingsclausule;
.
§ 6. De beperkingen van het auteursrecht
.
Artikel 15
.
1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:
.
1°.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;
.
2°. artikel 25 in acht wordt genomen;
3°. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4°. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.
.
2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4° niet worden gemaakt.
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.
.
Artikel 16a
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.
.

ADO-Le-Cent | 03-12-08 | 17:17

Sorry voor de late reactie trouwens, ik zat de uiterst vermakelijke discussies onder het vorige topic te lezen.

DonQ. | 03-12-08 | 17:17

@frenchy 17:08

Niet dat Edje niet voor een kleintje vervaard zou zijn maar moet uw Schnabbelkoning des Bijbeunens onder de Kommissarissen der Koningin niet Hans Alders (uiteraard PvdA) spellen?

widtvoet ® | 03-12-08 | 17:17

Het lijkt me ook volstrekt onmogelijk dat er copyright berust op iets dat met belastinggeld is betaald. Of zouden de bureaufcraten willen dat je als blogger nog eens extra 'betaald' - fiscaal wordt afgeperst - voor gebruik van hun prachtige logo?

Boristheblade | 03-12-08 | 17:17

@Jaap de Paap | 03-12-08 | 16:44
@LoopseTeef | 03-12-08 | 16:51

Ho ho, niet van mij, viel me gewoon op tussen de rotzooi in dumpert.
Kan de maker zich hier even gebukt melden?

DonQ. | 03-12-08 | 17:12

weer een bestuurslaag die afgeschaft moet worden net als de waterschappen / provinciale /gedeputeerde staten en de commissarissen van de koningin.Vorral de laatsten hebben geen reet te doen. De kampioen was Nypels met 40 commissariaten/ elke commissie zit hij voor / om af te vallen en nu de ingenieursbureaux.3 maal in de week met zijn volgevreten kop in de Telegraaf. en wij maar betalen voor die malloten.
trouwens de VVD-ers scoren erg hoog met die nutteloze functies+ Frank de Grave/Dykstal/JorritsmA/ EN DAN NOG lOEK hERMANS=2E KAMERLID/BURGEMEESTER VAN ZWOLLE/ cvk friesland/ min. v.onderwijs/nu voorzitter MKB.Hoe is het mogelijk

frenchy | 03-12-08 | 17:08

VNG = Voor NIets Geschikt oops stond al zoiets.. ;-)

Konny Lingus | 03-12-08 | 16:57

Deze lutzers zouden er beter aandoen om de WOZ belasting onmiddelijk af te schaffen.
Deze door het VNG geregisseerde diefstal dient zo snel mogelijk beeindigt te worden.
Daarom, iedereen komend jaar WOZ taxatierapporten van woningen uit de hele buurt opvragen, speciaal die van wethouders en gemeenteraadsleden. bezwaar aantekenen tegen de aanslag en verzoeken om je bezwaar mondeling toe te lichten.
Iedere gemeente is verplicht om hieraan gevolg te geven.
Als zoveel mogelijk mensen hier aan meedoen zullen de kosten hoger worden dan de opbrengst. Dus doe mee.
Aan deze diefstal dient een einde te komen.

Dostranamus | 03-12-08 | 16:55

@LoopseTeef | 03-12-08 | 16:45: Dank, ik schrijf het allemaal op.

Fleauxe | 03-12-08 | 16:55

DonQ. | 03-12-08 | 16:42

Prachtig!!!!!!!!! +10

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:51

JosVerbeek | 03-12-08 | 16:41

Vandaar dat ze het maar blijven proberen. Allemaal heel krampachtig. Ik weet niet of ik het nog mag meemaken, maar de tijd komt dat we allemaal verplicht een one-way modem moeten aanschaffen, zodat we wel de informatie van de overheid tot ons kunnen nemen, maar geen reactie meer kunnen geven. Laat staan dat we nog eigeninitiatief mogen tonen.
Eigenlijk was Orwell nog een lutser met zijn boek

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:50

VNG Vereniging Niet Geschikt.

Dostranamus | 03-12-08 | 16:45

Fleauxe | 03-12-08 | 16:39

Dan zou ik even navragen.......... en in ieder geval NOOIT je brein ter beschikking stellen als donor. Of misschien alleen voor de wetenschap.

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:45

DonQ. | 03-12-08 | 16:42
Knap! U gedaan? In dat geval een terechte veer in eigen reet.

Jaap de Paap | 03-12-08 | 16:44

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:25
Daar zijn ze dan mooi te laat mee.

JosVerbeek | 03-12-08 | 16:41

In het kader van hinderlijk volgen: die snuiters houden eens in het jaar een jaarvergadering in een willekeurige gemeente. Ik kan je vertellen dat kosten noch moeite dan worden bespaard (=eufemisme). Duik erin en u zult vinden...

Wickie de Fustviking | 03-12-08 | 16:40

@LoopseTeef | 03-12-08 | 16:30: Niet dat ik me kan herinneren.

Fleauxe | 03-12-08 | 16:39

Wat Loopse Teef zegt. Punt.

KlootViooltje | 03-12-08 | 16:34

Fleauxe | 03-12-08 | 16:29

Zolang je je arm niet commerciëel voor donorschap ter beschikking stelt, zie ik het probleem niet

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:30

Ik heb dat logo op mijn arm getatoeerd, mag dat?

Fleauxe | 03-12-08 | 16:29

Is een onderdeel van de angst van overheden tegenwoordig. Het politieke systeem begint te falen omdat ze de publieke opinie niet meer kunnen beïnvloeden. Alle overheden ter wereld houden zich bezig met het onder controle krijgen van internet en de -in hun ogen - uitwassen daarvan.
Geloof me maar dat ze geen moment wakker liggen van terrorisme. Ze moeten zien dat ze het volk weer onder controle krijgen.

LoopseTeef | 03-12-08 | 16:25

@ Schoorsteenveger | 03-12-08 | 16:15
Aha, thanx
Maar dr is vast wel wat op te verzinnen lijkt me.

Als je als GeenStijl momenteel de sloophamer van de internets uithangt, kan dat contractje er ook nog wel even aan lijkt me.
GS! We want feauteau-soep friday back!!

kopkaasknabbelaar | 03-12-08 | 16:19

Geleen rulez!

De Url | 03-12-08 | 16:19

Ik dacht dat VNG, Vrij Naar Giovanni betekende. Op de een of andere manier leuker dan aan Annemarie Jorritsma denken.

T@ Riest | 03-12-08 | 16:19

laardepul | 03-12-08 | 16:18
Herman Finkers?

Jaap de Paap | 03-12-08 | 16:19

Is die smerige geboren leugenaar uit Almelo er ook lid van.....?

laardepul | 03-12-08 | 16:18

Ik hou van fotofucken!
Ik heb mijn fotofuck al ingestuurd!

Ricker18 | 03-12-08 | 16:14

ik heet rouwvoedt en ik doet oog om oog tand door lip kerilla aanval op geen stijl door plakken van rooze geen stijl logo op aktentas, mag dat

klapvee | 03-12-08 | 16:13

Wie is dan de gelukkige nieuwe eigenaar??

kopkaasknabbelaar | 03-12-08 | 16:11

kopkaasknabbelaar | 03-12-08 | 15:59
Het 'format' hebben ze voor geld verkwanseld. Zal wel in het contract staan dat ze de fotofuck niet structureel meer mogen opnemen.

Schoorsteenveger | 03-12-08 | 16:09

Ik wil de brief ook zien als hij binnen is. Kom maar op met die update!

hou-ut | 03-12-08 | 16:07

ook van de VGN en binnenkort in uw brievenbus (om de begrotingstekorten van ICESAVE aan te vullen).......

"De WOZ-waarde op deze beschikking van 2009 is de waarde van uw pand* zoals die is vastgesteld per 1 januari 2008. Dat is een gevolg van de Wet WOZ die voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. Daardoor mag de gemeente geen rekening houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen van het waardeniveau. De afgelopen jaren is dat voor belastingplichtigen ‘voordelig’ geweest omdat de onroerend goed prijzen steeds zijn gestegen. Echter, in de loop van 2008 is de prijsontwikkeling op de onroerend goed markt stabieler geworden."

ronnie7 | 03-12-08 | 16:02

Is dit een grap?

Kraa! | 03-12-08 | 15:56

@ Joris/Dominique/GU/ GeenStijl in het algemeen....

Ik begrijp niet dat de fotof*ck niet weer gewoon een wekelijks item wordt.
Nu verschijnen deze overigens allemaal in de dumpert, terwijl daar vroeger toch een ander kanaal voor was...(of vergis ik me nu..?)

kopkaasknabbelaar | 03-12-08 | 15:56

Wat een drama, heeft waarschijnlijk een hoop geld gekost en lijkt nergens op.

De Koning | 03-12-08 | 15:55

De Tweede Kamer vindt het ook absoluut not done als je hun logo en/of beeldmateriaal gebruikt in bijdragen, waarom doen jullie daar ook niet iets mee als redactie ??!!!

De Plæbæër | 03-12-08 | 15:54

Reactie VNG:
We hebben geen bestaansrecht dus laten we maar van ons horen via weblogs, zo zien mensen dat we een logo hebben en echt bestaan.

Bier-Sexueel | 03-12-08 | 15:53

Lelijk leaugeau

Reez | 03-12-08 | 15:53

Dat auteursrecht, dat is wel zo ontzettend 1912. Aangezien je elke pica op internet kunt kopiëren stel ik voor dat overheidswebsites voortaan alleen nog maar kale html-opmaak gebruiken, zonder mooie plaatjes en logo's.

JosVerbeek | 03-12-08 | 15:52

Hinderlijk volgen en opheffen die club.

Kraa! | 03-12-08 | 15:51

Als die VNG dit op eigen kracht deed, nog steeds belachelijk, maar OK. Maar dat doen ze natuurlijk niet. De rekening voor die belachelijke advokatenbrieven gaat linea recta naar de belastingbetaler! Opdoeken die gesoepsudieerde clubs.

Johan de Witt | 03-12-08 | 15:51

Gezellig! Hebben ze ook een stand op de Miljonairs Fair?

Absolutisme | 03-12-08 | 15:50

Helaas is het een bijna onfuckbaar logo/onderwerp.

Gezellig! | 03-12-08 | 15:50

Misschien een ideetje om de GeenHuisStijl tijdelijk om te gooien? Lachen, beetje provoceren!:)

hurmie | 03-12-08 | 15:49

Kudt, nieuwe pc, moet nog adobe erop knallen

Meneer | 03-12-08 | 15:47

Onzin dit weer. Typisch gevalletje waaruit de waarheid maar weer eens blijkt van:
"Geef iemand een bureau en hij maakt zichzelf wel onmisbaar."
Er zit daar dus iemand die de hele dag geen ruk te doen heeft behalve het internet afstropen op het "verkeerd" gebruik van een of ander stom logo waarvoor wij hoogstwaarschijnlijk toch met z'n allen hebben betaald..

weekend alcoholist | 03-12-08 | 15:45

>> Iedereen die er anders over denkt ontvangt een brief van de VNG huisadvocaat.

Wel ff op GS zetten als ie binnen is hè

Pr0nfessor | 03-12-08 | 15:45

een fotofuck, wat was dat ook alweer?

daskapitalist | 03-12-08 | 15:44

Zelden zulks een boeiend topic gezien....

Captain Orange | 03-12-08 | 15:43

-weggejorist-

Nee dus! | 03-12-08 | 15:43

Leuk hoe iedereen tegenwoordig weblogs aanvalt omdat iemand daar wel eens iets op zou kunnen zeggen wat niet gecontroleerd is...
Mij lijkt het dat je tegenwoordig gewoon als orgaan of persoon doet wat je moet doen zodat die weplogs niks hebben om over te berichten.

metalj | 03-12-08 | 15:43

@Andreas B. |15:40
Altijd zinvol en nuttig, die info.

fuckje | 03-12-08 | 15:43

Jongens? Laten we nou niet gelijk amicaal worden he.

John McClane | 03-12-08 | 15:43

Ik roep dan ook op om alle logo's te jatten en ze overal weer neer te plempen met de meest onzinnige commentaren.... Eens kijken of we meneer de advocaat aan het werk kunnen krijgen.

PeerB | 03-12-08 | 15:43

je mag gerust elk logo gebruiken of afbeelden in je blog.
het merkenrecht, waarmee ten onrechte vaak geschermd wordt in dit soort zaken, is helemaal niiet van toepassing. Dat geldt alleen als er sprake is van activiteiten in "het economisch verkeer". Bijvoorbeeld als je een winkeltje begint in en je gebruikt andermans logo in verband hiermee. Hiervan is bij een blog geen sprake.

Andreas B. | 03-12-08 | 15:40

hé een logo..
is dit weblog nou van het VNG?

Uw opinie | 03-12-08 | 15:40

wat zijn we weer stout, GS: foei!

wao-ertje | 03-12-08 | 15:39

Wat nou weer godverdomme! Vrijheid van meningsuiting? Vrijheid van pers? Ik wil op blogs, fora, internet reaguren. Altijd en overal! Handen af van de blogs.... De barricaden op...

* even uitblaasssssst *

PeerB | 03-12-08 | 15:38

Ik zou willen dat ze bij de VNG eens wat deden aan de corrupte bende die WELSTAND heet... wat een drama is dat zeg!

Wim-Lex | 03-12-08 | 15:38

Hinderlijk volgen die gasten vanaf nu !

Tyler-Durden | 03-12-08 | 15:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl