Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Komt dat zien! Nieuwe statistieken homo-intolerantie

gayfight.jpg Kijk eens aan. Daar hebben we zowaar het tweede onderzoek naar intolerantie tegen homoseksuelen in een week. Wees diepgravend onderzoek van de politie in opdracht van Minister Guusje ter Horst onlangs nog op een oververtegenwoordiging van autochtonen en onbekenden (86%) in de grafiekjes over homogeweld. Onderzoekers van de UvA komen tot andere bevindingen. Zij concluderen - net als de Minister - dat homo's op school stelselmatig worden geterroriseerd. Feitelijk is een normale houding tegen handtasjes onder jongeren in Amsterdam non-existent. Voornaamste reden voor de bespottelijke homohaat is de angst zelf in de reet geneukt te worden door een zwaar gespierde Tom Finland-snor. In circa 40% van de gevallen is het gevoel door een homo begeerd te worden de directe aanleiding van geweld. Hoewel de hedendaagse potenrammer walgt van homoseksualiteit, drijft zijn latente fascinatie voor een lul in zijn mond hem waarschijnlijk regelrecht naar homo-uitgaansgelegenheden. Daar slaat hij vervolgens impulsief al zijn homohaat/angst van zich af. Tot zo ver niets nieuws onder de zon. De UvA-wetenschappers bespeuren echter een structureel probleem, dat het imago van Amsterdam als homovriendelijke stad ernstig bedreigt. Waar het onderzoek dan wezenlijk verschilt van het vorige? Marokkanen zijn met 36 procent onder de daders oververtegenwoordigd. Pats! Beng! Kloenk! Zo duidelijk lezen we het zelden. Kleine geruststelling voor islamofoob Nederland: Islam speelt geen rol; het komt vooral omdat Marokkaanse jongens meer op straat hangen. UPDATE: LOL! Een van de onderzoekers is Jan Willem Duyvendak, broer van ja. Zelf ook ruigpoot en doorgaans in het NRC te vinden met hysterische artikelen over het opkomende nationalisme in Nederland.

Reaguursels

Inloggen

pennestront | 20-11-08 | 16:40

In Amsterdam, waar het hier over gaat, maken Marokkanen 8% van de bevolking uit.

ssoass | 21-11-08 | 18:24

tipo | 21-11-08 | 09:50
Klopt helemaal, Tipo. Methodologisch gezien rammelt het onderzoek behoorlijk. Begrijpelijk, want je hebt niet meer of niet berouwbaarder data, maar laat het wel duidelijk zijn.
Ik heb nog een leuke. Het rapport suggereert meerdere malen dat religieuze achtergrond geen rol zou spelen bij antihomoseksueel gedrag. De argumenten hiervoor zijn zwak, want religie wordt niet of nauwelijks in het onderzoek meegenomen, en dan ook nog op discutabele wijze. Maar het klopt ook niet. Op pagina 25 wordt verwezen naar een onderzoek van Keuzenkamp et al. (2007) als het gaat over de invloed van religie op homonegatieve houdingen. Welnu, dat onderzoek is beschikbaar.
"Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Onder redactie van: Saskia Keuzenkamp, David Bos, Jan Willem Duyvendak, Gert Hekma"
www.scp.nl/publicaties/boeken/90377025...
Dit is een onderzoek dus, waar diezelfde Duyvendak aan meegewerkt heeft.
Gaan we naar pagina 44 van dat rapport, dan lezen we het volgende:
"In figuur 3.6 zijn de grootste verschillen tussen bevolkingsgroepen op een andere manier zichtbaar gemaakt. De gehanteerde procedure12 toont steeds de contrasten. Van de totale bevolking is 20% hier als relatief homonegatief gedefi nieerd (score van 3,2 of lager op hier beschreven schaal van 1-5). Te zien is vervolgens dat religie allereerst de grootste contrasten binnen de bevolking te zien geeft. Bijna 8 op de 10 personen voor wie religie zeer belangrijk is, heeft een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. Onder niet-religieuzen is dit maar 1 op de 10 personen. Bij de laatsten is vervolgens opleiding een belangrijke onderscheidende factor: de laagopgeleide niet-religieuzen zijn vaker homonegatief (16%). De minst homonegatieve groep bestaat uit middelbaar of hoger opgeleide, niet-religieuze vrouwen (slechts 2% van hen staat negatief tegenover homoseksualiteit)."
Figuur 3.6 spreekt dus boekdelen.
Dan gaan we naar pagina 47:
"Om de houding van allochtone Nederlanders ten aanzien van homoseksualiteit te peilen, zijn in 2004/’05 aan Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken en een vergelijkingsgroep van autochtonen uit de vijftig grootste gemeenten15 drie stellingen over homoseksualiteit voorgelegd (las’04/’05). We bezien allereerst de uitkomsten
voor de drie afzonderlijke stellingen. Het aandeel autochtone stedelingen dat afwijzend reageert op de uitspraak ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen’ is het kleinst (2%) (tabel 3.8). Surinamers wijken daar met 4% nauwelijks van af. Onder Antilianen, maar vooral onder Marokkanen en Turken is een relatief groot deel negatief over homoseksualiteit. Zo neemt bijna een op de vier Turken een negatieve houding aan ten opzichte
van deze algemene stelling."
Pagina 51:
"Religiositeit ten slotte is eveneens een krachtige voorspeller voor de homoattitude. Dit is afgemeten aan het belang dat men aan religie hecht. Mensen die religie enigszins tot zeer belangrijk vinden, hebben een negatievere attitude ten opzichte van homoseksualiteit dan mensen die niet religieus zijn.Een deel van de verschillen tussen etnische groepen wordt verklaard door verschillen
in religiositeit in die groepen."
Pagina 52:
"Voor Marokkanen, Antillianen en autochtone stedelingen doet het belang van religie er het meest toe: een sterkere mate van religiositeit staat voor een negatievere houding."
Als we deze cijfers afzetten tegen de in het gewraakte artikel genoemde cijfers oop blz 25, dan ontstaat toch een overduidelijk beeld van een enorme invloed van de religie op de houding jegens homofilie. Als die houding slechts door een 'flinterdun' muurtje gescheiden is van antihomoseksueel geweld, dan zou de conclusie gerechtvaardigd zijn dat religie wel degelijk een bepalende invloed heeft op dat geweld. Hoe dezelfde onderzoekers in twee onderzoeken het accent zo anders kunnen leggen geeft toch te denken.

Schoorsteenveger | 21-11-08 | 11:02

Van straatgeweld tegen homo's is de naam van de dader meestal niet bekend, want die lopen gewoon weg. Van 75-90% van de incidenten wordt geen aangifte gedaan. De onzekerheidsmarges van de cijfers uit het rapport zijn dus erg groot.

tipo | 21-11-08 | 09:50

lol@hammerbrain | 21-11-08 | 09:09
Jij liep het eerst ook even te downplayen, he?
Koekje erbij?

tipo | 21-11-08 | 09:46

'een op de 3 in elkaar geslagen homos, is dus ZekeR een marokkaan. '
whoehahah! mea culpa!

hammerbrain | 21-11-08 | 09:09

aaargh! nu ben ik het zat ! het was dus 36 procent.. pffftt. eerst maar eens wat kuffie drinken..

hammerbrain | 21-11-08 | 08:47

Sorry, ik moet mijn mening aanpassen, het is natuurlijk 34 procent, dat geeft ACHTTIEN keer vaker een kutmarokkaan als geweldplegers tegen homos.

een op de 3 in elkaar geslagen homos, is dus ZekeR een marokkaan.

en dan moet je die 34 procent nog met een flinke korrel zout nemen ook: dat zijn alleen de gevallen, waarvan BEKEND is, dat het een kutmarokkaan was. Van de rest, is dat onbekend (maar het zou wel kunnen). Hoeveel? wiehetweetmaghetzegguh.

Als ik stel, dat goed zou kunnen, dat 85 procent van het geweld tegen homos komt, van allochtonen van niet westerse afkomst, zaai ik dan haat, of spreek ik dan een waarheid, die elke homo al kent, sinds PIM FORTUYN?

hammerbrain | 21-11-08 | 08:46

ok. 300.000 marokkanen 'beslaan' dus 30 procent van het homogeweld. Er zijn 16.000.000 mensen hier. Je zou verwachten, dat de marokkanen dan ook 1.875 procent van het geweld tegen homos plegen. Maar dat is dus: DERTIG procent.

conclusie: marokkanen zijn tot ZESTIEN keer geweldadiger tegen homos, dan 'gewone' mensen. Komt dat, omdat homo's 'het zelf uitlokken, door niet open te staan, voor de marokkaanse cultuur' ofzo? nee. dat komt, omdat moslims homo's HATEN en DOOD willen maken, en de linkse mensen dat niet WENSEN te zien, totdat de DODEN op de grond liggen (of in de gracht)

islam lijd tot homohaat. Laten wij de islam dan ook verbieden. Ik mag toch ook niet oproepen tot het van de flat gooien van alle moslims? waarom krijgen imams die oproepen tot het van flats gooien van HOMOS dan SUBSIDIE van de overheid en de 'respect' van de LINKSCHMENS? Hoe zit het dan, met 'geweldloosheid' en 'gelijkheid'?

hammerbrain | 21-11-08 | 08:31

zak_arme_turf | 20-11-08 | 21:03

Dat is inderdaad wel een enorm vieze linkse jaren '80 truc: iemand vragen goed te lezen. Bah. Schandalig, ik hoop dat Sorensen daar wat aan gaat doen.

Maaier | 21-11-08 | 02:54

Marrokanen, blijf met je poten van onze homo's af.

la bestia muerta | 20-11-08 | 23:56

tipo | 20-11-08 | 22:56
Oud-CPN'ers spraken dan meen ik van Klasse-verraad, toch?

zak_arme_turf | 20-11-08 | 23:29

@bottehond | 20-11-08 | 22:52
Clairy: "Meer dan 80% van het homogeweld komt van autochtonen."
Lezen ze bij Nova geen Geenstijl ofzo? Vast wel. Het is moedwillige mooipraaterij.

tipo | 20-11-08 | 22:56

Tsjek morgen nog even uitzending gemist, NOVA.
Een perfect voorbeeld van de desinformatie op dit dossier door de MSM.

bottehond | 20-11-08 | 22:52

@Schoorsteenveger | 20-11-08 | 18:12, @Travis Jr. | 20-11-08 | 15:46
hmm die onduidelijkheid pleit dus inderdaad wederom tegen Ter Horst.

Meld je eens aan voor de nieuwsbrief van GeertWilders.nl of stort eens een donatie. Het is namelijk vrij lastig opereren zonder subsidie en zonder NOS als kruiwagen... Morgenochtend 1025 trouwens nieuw PVV filmpje op Ned2

Doctorandis | 20-11-08 | 22:29

Kijk, mijn comment wordt niet weersproken. Kunnen we mijn opmerking nu dus wel vaststellen als breed gedragen mening. We gaan langzaam vooruit.

bottehond | 20-11-08 | 22:27

Iwmac | 20-11-08 | 21:06
Zag laatst ook weer zo'n stelletje Mocro schizo's in een auto, met elkaar.
Wel het haar kort geschoren, anders krijgen ze een afro look.

Blue Leader | 20-11-08 | 21:52

Tsk tsk tsk - geweaun doorgaan he? GS-ers zijn dom dom dom, en als jullie zo doorgaan zit er niets anders op dan jullie het stemrecht te ontnemen. Voor jullie eigen bestwil, natuurlijk.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 21:16

"In sommige gevallen stond de etniciteit van de verdachte vermeld in het politiedossier. Omdat de etniciteit van de verdachte of het geboorteland van de ouders van de verdachte echter geen informatie is die verplicht moet worden ingevuld in de aangifte of de melding, was dit niet in alle gevallen duidelijk. In de gevallen waarin de etnische achtergrond niet werd vermeld in het dossier, is de achtergrond bepaald aan de hand van de achternaam."
-
Hieruit zal uiteindelijk het hoge aantal autochtonen te verklaren zijn, aangezien alochtonen van de tweede generatie al een nederlands paspoort hebben zal de groep waarvan de etniciteit al vermeld staat in het politie dossier ook voornamelijk bestaan uit mensen waarvan er vragen zouden kunnen ontstaan over hun afkomst.
Bv als een mnr pieterse een delict heeft gepleegd gaat men er van uit dat de afkomst nl is, hier word dus geen etniciteit in vermeld.
Als mnr Abdeloei een delict heeft gepleegd zullen er vragen zijn over zijn afkomst, dus als hij een nl paspoort heeft word dit vermeld.
-
"Uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2006) blijkt dat 40% van de moslimjongeren van 16 jaar homoseksualiteit afwijst. Dit percentage is 13% bij christelijke en 3% bij de niet-religieuze jongeren."
Zoals redelijk duidelijk hier word gesteld is religie wel degenlijk een groot onderdeel van de problematiek 3% bij geen religie en 13% cristelijke jongeren is imo een significant verschil. De eindconclusie dat religie dus geen invloed heeft om het homogerelateerd geweld is dus gewoon ronduit broddelwerk mnr duyvendak en consorten..
Ga maar weer opnieuw doen.
www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?fi...

repulse | 20-11-08 | 21:10

Dat er geen relatie met religie is, lijkt me onzin aangezien er een statistisch verband is tussen "marokkaan" en "islamiet".
dr Rechts | 20-11-08 | 20:22
Wat ze bedoelen, is dat er ook geen relatie is tussen homo's en de Middelandse Zee, terwijl Marokkanen er wel rondom wonen. Verschil is natuurlijk, dat de Middellandse Zee geen RUK zegt over homo's, de Islam wel degelijk.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 21:06

En waarom hangen die Mocro's meer op straat? Patsen, patsen, patsen en alles pakken, behalve Islammeisjes, om hun zaad in kwijt te kunnen. De heteromocrootjes zijn echt niet vies van een homoverzetje hoor. Maar ja, dat zeg je niet in het openbaar. Lekker stiekummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Iwmac | 20-11-08 | 21:06

begrijpend lezen
Bertje Knor | 20-11-08 | 20:13
Zie ook: Inhoudelijk Luisteren, en andere '80 Sociale Academie truuks om anderen hooghartig het zwijgen op te leggen.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 21:03

Het misleidende bericht over Sörensen in het ochtendjournaal bleek in het middagjournaal aangepast. Bij het Homomeppersitem verzuimde de NOS te wijzen op het hoge percentage Marokk by de daders.Dat er geen relatie met religie is, lijkt me onzin aangezien er een statistisch verband is tussen "marokkaan" en "islamiet".

dr Rechts | 20-11-08 | 20:22

@Bertje Knor | 20-11-08 | 20:13
Goed zo. Want dat was je post allesbehalve.

ReligionSucks | 20-11-08 | 20:17

Wil je dat ik je nog serieus neem, of moet ik je behandelen als Bertje Knor ???
Houthakkert | 20-11-08 | 19:13

Laat me niet lachen, je hebt mij helemaal niet behandeld. Uit je antwoord blijkt wel dat je me mn reaguursels niet helemaal/ helemaal niet volgt. Ik zeg niet dat autochtonen het vaker doen, want in verhouding zijn Marokkanen nog steeds oververtegenwoordigd. Maar in absolute aantallen (landelijk!) zijn de autochtone incidenten in de meerderheid. En je kan alleen maar wat afdoen aan een onderzoek als je de methodologie bestudeert, en het is wel duidelijk dat jij (en vele anderen hier) alleen af gaat op de vooroordelen in je onderbuik en geen boodschap hebt aan welk onderzoek dan ook dat niet in jouw wereldbeeld past. Verder heb niks gezegd waaruit je kan afleiden dat ik geen kritiek op moslims duld. Voor ik jou serieus neem, moet je eerst maar es begrijpend lezen.

En nu ga ik wat nuttigs doen.

Bertje Knor | 20-11-08 | 20:13

Mocro's zijn over het algemeen zelf niet vies van een stuk mannelijkheid in hun mond.

J.N. de Kabelpen | 20-11-08 | 19:36

Ik durf te wedden dat ook dit onderzoek nog geen betrouwbare afspiegeling is van de praktijk. Ik hoor net nog op BNR een 020-handtasje vertellen dat hij alleen last heeft gehad van mocro's in al zijn roze jaren. Ook zou ik benieuwd zijn naar de ernst van het geweld wanneer het een mocro betreft in vergelijking met de graad van geweld van een roomblanke tokkieploert. Ik ben er vrijwel zeker van dat dit een verhouding is in de trend van "Ik steek je neer vuile hond" staande tot "Vieze stinknicht". Waarschijnlijk pleurt dit onderzoek dat allemaal op 1 hoop.

ReligionSucks | 20-11-08 | 19:30

Maaier | 20-11-08 | 18:00
Hoe *durven* mensen te denken dat er een *bedoeling* achter zou zitten, he?

zak_arme_turf | 20-11-08 | 19:24

ethan_joy | 20-11-08 | 19:17

Tsja, je moet wat om je kiezers te behagen.

de honden blaffen... | 20-11-08 | 19:23

dit is weer zo'n overduidelijke geval van het beste jongetje van de klas die vooraan wil zitten in de multicul www.ad.nl/rotterdam/stad/article199583... en ok prima maar val ons dr niet mee lastig, word er bloed sjagreinig van. maar dat is iets typisch links he het bloed onder de nagels van je tegenstander vandaan treiteren.
en dan het ad die dat dan heel hijgerig optypt, maar gelukkig is die kutkrant verkocht aan de belgen inmiddels www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland... en lopen hun lezers met bosjes tegelijk weg, mag hopen dat ze binnenkort in dezelfde situatie als het parool verkeren www.adformatie.nl/nieuws/bericht/de-pe...

ethan_joy | 20-11-08 | 19:17

Je noemt gewoon iedere geitenfluisteraar met twee paspoorten nederlander en wat houdt je dan over?? Juist 14 % van de potenrammers zijn asielzoekert!

leefbarbaar | 20-11-08 | 19:16

Maaier | 20-11-08 | 17:34

Wil je dat ik je nog serieus neem, of moet ik je behandelen als Bertje Knor ???

Houthakkert | 20-11-08 | 19:13

Bertje Knor | 20-11-08 | 17:31

Je leeft in het verleden. De tijd dat je met het wegzetten van Islamkritiek als islamofoob en xenofoob de discussie had gewonnen, ligt al lang achter ons. Verder geloof jij blijkbaar in de resultaten van het eerste onderzoek, dat potenrammen vaker door autochtonen dan Finnen/aanhangers van de profeet gebeurt.. moet ik je helemaal gelijk in geven.. Fortuyn leeft immers ook nog en Melkert is nog altijd fractievoorzitter van de Partij van Allah..

Houthakkert | 20-11-08 | 19:11

@maaier:
Kom op zeg. Dit is geen onbenulligheid meer. Dit is wensdenken:
.
www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/...
.
"De daders zijn in Amsterdam relatief vaak van Marokkaanse afkomst. Hun afkeer van homo's komt volgens de onderzoekers niet door hun islamitische geloof. De moslims onder de daders hebben juist een gebrekkige kennis van de Koran en gaan zelden naar de moskee, concluderen de onderzoekers. De motieven van Marokkaanse daders zijn nagenoeg gelijk aan autochtoon-Nederlandse daders.

tipo | 20-11-08 | 19:09

Statistieken zijn zo heerlijk, je noemt gewoon alle geitenneuqers met twee paspoorten nederlanders en wat houdt je over: 14 % van de potenrammers zijn asielzoekers.
Ies does eg koeltoer!
Trouwens, er zijn tegenwoordig blijf-van-me-lijf huizen voor moslimhomo's waarvan de familie niet nederlandse tolerant is.
En wat moeten we al die k*tstatistieken, het homovolk roept al jaren om hulp.
De tijd van lijstjes maken en vergaderen is al lang voorbij.

leefbarbaar | 20-11-08 | 19:06

@ethan_joy

Oriana Fallaci (sic) schreef al over het feit dat die Noordafrikanen het liefst trannies neuken. Om inderdaad over de onderlinge neuk verhoudingen maar te zwijgen. Het is gewoon een hypocriet cultuurtje waar de minste zaken die afwijken van de eigen --zeer arbitraire-- gewoonten met woede en geweld worden beantwoord.
Moet vernietigd worden.

vinque | 20-11-08 | 19:05

vinque | 20-11-08 | 18:48 ik denk dat je dit verhaal het meest serieus kan nemen
www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht...
Het aantal voorlichtingen door COC Amsterdam is de laatste 5 jaar vertienvoudigd, voor het COC Amsterdam een positieve ontwikkeling, maar deze belangrijke kennismaking met homo's en lesbo's in de klas is nog lang niet genoeg.

ethan_joy | 20-11-08 | 18:56

Ik keek gisteren iets "Smaken verschillen" (over eten en koken) en dat werd pas leuk toen die homo in drag ging en de rest van de meiden ook gekke dingen aan deden en hij niet meer zo opviel

en teruggerot | 20-11-08 | 18:51

het tweede onderzoek naar intolerantie tegen homoseksuelen in een week.

En twee totaal verschillende uitkomsten zodat niemand meer weet wat waar is. Met als resultaat dat het ook niemand meer iets kan verrotten ook.
Slim hoor! De islam is natuurlijk wel degelijk een 'backup' (sic) voor dit gedrag.

vinque | 20-11-08 | 18:48

sic

ethan_joy | 20-11-08 | 18:45

Volgens Anja Meulenbelt is alles wat hierover op GS staat, een grote leugen
in de overtreffende trap. www.anjameulenbelt.nl
Benieuwd wat zij voor draai gaat geven aan de nieuwste gegevens

xavier | 20-11-08 | 18:36

@Schoorsteenveger | 20-11-08 | 18:10
En toch: "Religie speelt volgens de onderzoekers geen rol; het zou vooral komen doordat Marokkaanse jongens meer op straat hangen."
www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/ar...
,
"Het geweld tegen homo’s is echter niet religieus geïnspireerd. Daders met een islamitische achtergrond hebben slechts een oppervlakkige kennis van de Koran en gaan zelden naar de moskee."
www.refdag.nl/artikel/1374829/Amsterda...
.
"“Positieve uitkomst is dat het geweld niet wordt ingegeven door religie."
www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht...

tipo | 20-11-08 | 18:24

Doctorandis | 20-11-08 | 18:08
Die 86% klopt niet. Zie Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:42.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 18:12

Maaier | 20-11-08 | 17:48
tipo | 20-11-08 | 17:55
bottehond | 20-11-08 | 17:58
Er staan verdomd interessante cijfers in waar wonderwel niks mee wordt gedaan in de conclusies. Een voorbeeld:
"Allochtonen van de tweede generatie zijn een stuk minder negatief over homoseksualiteit dan die van de eerste (Keuzenkamp et al 2006: 51). Maar nog steeds wijst 40% van de moslimjongeren van 16 jaar homoseksualiteit af (zie ook 2.3.3), wat aanzienlijk hoger is dan bij christelijke (13%) en niet-religieuze jeugd (3%) (Inspectie van het Onderwijs 2006)."
Hier staat toch duidelijk 'moslimjongeren', en niet 'Marokkanen'. Hier wordt opgesplitst naar islamitisch, christelijk en niet-religieus. De verschillen zijn toch behoorlijk zou ik zo zeggen.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 18:10

bottehond | 20-11-08 | 17:58
Gaaaat-ie weer met zijn ongefundeerde opmerkingen. Is allemaal sociale achterstelling, geef ze 'n miljoen en ze denken er heel anders over.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 18:09

Interessant dat onafhankelijk onderzoek 36% tegen aangeeft, en onderzoek 'in opdracht van' 86% vóór aangeeft. Laten we blijven focussen op die interessantheid en een nieuwe statistiek introduceren: hoe vaak wijst onderzoek 'in opdracht van' iets uit in het voordeel van de opdrachtgever? Zulks bij wijze van onmacht bij het aantonen dat de PvdA en de journalistiek op het Binnenhof volledig met elkaar zijn vergroeid, om in de woorden van Gregorius Nekschot te spreken: '... kutkiezers.' - 'Mag ik je quoten?'
Dure onderzoeken die door politici worden gebruikt voor eigen gewin. Prachtig inderdaad dat deze beide in één week worden gepubliceerd.

Doctorandis | 20-11-08 | 18:08

@Bertje Knor | 20-11-08 | 18:03
Er is wel een punt van gemaakt dat Volkert blank was, want iedere Marokkaan haalde opgelucht adem dat het geen Marokkaan was. Echt fijn voor hun...

tipo | 20-11-08 | 18:05

tipo | 20-11-08 | 17:44

Hij is niet vermoord omdat ie homo was. En er is ook geen punt van gemaakt dat ie blank was.

Bertje Knor | 20-11-08 | 18:03

tipo | 20-11-08 | 17:55

Niet zozeer het wensdenken, maar de luiheid van redacteuren en de stupide universitaire persbureau's omtrent dit soort (eigenlijk alle) onderzoeken is inderdaad een hele kwalijke zaak, die veel onderzoek laat verworden tot domme conclusies.

Maaier | 20-11-08 | 18:00

Het geweld van jonge moslims tegen heaumeausensuelen is wel degelijk goeddeels religieus geinspireerd. Wie die evidente component ontkent liegt.

bottehond | 20-11-08 | 17:58

Marokkaanse Islam...

tipo | 20-11-08 | 17:57

@Maaier | 20-11-08 | 17:48
Multi-causale verklaringen zijn een beetje te moeilijk voor degenen die de samenvatting van het rapport schrijven en degenen die die samenvatting in persberichten proppen. Dankzij hun eigen wensdenken.
.
Het rapport is redelijk volledig, maar het diept de Marrokaanse cultuur en de Marokkaanse Koran niet uit, waardoor we met een oppervlakkige conclusie zitten in het nieuws: tsja, Marokkanen zijn vaker buiten, he? Dan krijg je dat.
.
In Marokko zelf gaan hele volksstammen de straat op als er twee mannen openlijk homo zijn. Dat is in Istanbul niet zo. Toch speelt de Islam een belangrijke rol in de homohaat van Marokkaanse straatjongens.

tipo | 20-11-08 | 17:55

Brakke Obama | 20-11-08 | 17:25
Tuurlijk, ik heb een hekel aan brandnetels en daar is nog nooit tegen geprotesteerd.

T@ Riest | 20-11-08 | 17:51


Leuk stuk in het AD van een tijdje geleden: 80% van de Marokkanen in Nederland wil geen homo in hun vriendenkring maar wat blijkt: Wie denkt dat sex met jonge mannen onderling taboe is in Marokko heeft het goed mis!

Er is geen Afrikaans land waar de homo-business zo floreert als in het thuisland van onze A'dam-west rellerds. Zelf zijn ze faliekant tegen homo's in Amsterdam maar Marokko kan er wat van. Zo zijn er speciale homokroegen, homostraatjes, zijn homo's prima te herkennen aan hun keurige gekapte koppies en nette kledij en organiseren reisbureaus uit Amerika en Europa speciale gaysex-trips naar MAROKKO.
Ook een A'dam reisbureau is gespecialiseerd in gaytrips naar Marokko.

Volgens een geinterviewde socioloog is het sex bedrijven onder jongens onderling een bekend gegeven in Marokko.
'In iedere cultuur waar stricte scheiding van mannen en vrouwen de regel is, vindt er aanzienlijk veel sex plaats tussen jonge en oudere mannen onderling. Dit komt omdat een vrouw alleen gemeenschap zal hebben als ze gehuwd is. Dit zorgt voor de jonge mannen voor een probleem want trouwen duurt nog even en gaan ze dus op zoek naar andere manieren.'

Ook het bedrijven van sex met dieren is onder Marokkaanse jeugd niet ongewoon. Met name de jongens die op het platte land leven plegen groepssex te hebben waar dieren als schapen en ezels mee worden misbruikt, aldus het AD.

de honden blaffen... | 20-11-08 | 17:50

Hou toch op allemaal. Het is wetenschappelijk bewezen, het zijn autochtonen. Wie anders beweert is een vieze racist, en al heb je nog 100 keer met eigen ogen anders gezien, de heren wetenschappers vegen met dat soort abject subjectivisme geweaun hun collectieve reedt af. Leer dat nou toch een keer.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 17:50

tipo | 20-11-08 | 17:41

Dar doet het onderzoek toch óók. Zijn multi-causale verklaringen een beetje te moeilijk?

Maaier | 20-11-08 | 17:48

@Bertje Knor | 20-11-08 | 17:31
De moord op Fortuyn is vrij breed uitgemeten in de media. Dat was een blanke dader van homogeweld.

tipo | 20-11-08 | 17:44

@Maaier | 20-11-08 | 17:26
Je moet wel Duyvendak heten om zo een hypothese te bedenken. Een normaal mens zou er niet op komen. In het rapport staat ook dat het tegendeel van die hypothese niet bewezen kan worden.
.
Dat er een verschil zit in de Marokkaanse Islam en de Turkse Islam is ook duidelijk, want in Istanbul lopen veel travestieten en homo's in het openbaar rond en in Marokko is homoseksualiteit bij de wet verboden: www.wereldomroep.nl/actua/regio/afrika...
.
Zodoende kan het homogeweld nog steeds worden toegeschreven aan de Marokkaanse Islam, in ieder geval aan de Marokkaanse cultuur.

tipo | 20-11-08 | 17:41

Mss wil Sorensen ook wel een rechtse uni beginnen lol.

Bertje Knor | 20-11-08 | 17:35

Bertje Knor | 20-11-08 | 17:31

EN zwelgen in de grote linkse complotten van de MSM.

@Houthakkert | 20-11-08 | 17:16

Heb je je al aangemeld bij Sorensens nieuwe biased omroep?

Maaier | 20-11-08 | 17:34

Is het laf en aantoonbaar miskleunen- en misleiden van Ter Horst niet een loepzuivere aanleiding voor kamervragen?
Het kan haast niet anders of GS staat bij de PVV de hele dag aan,dus Geert........?
Bij voorbaat dank.

R.B.Scott | 20-11-08 | 17:31

Nepkarel | 20-11-08 | 17:10
De 36% is een Amsterdamse statistiek, niet landelijk. Bovendien staat in het onderzoek ook dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn.
Houthakkert | 20-11-08 | 17:16
Niemand ontkent de problemen onder Marokkanen. Maar het is niet òf Marokkanen òf autochtonen zijn schuldig aan anti-homo geweld, het is en... en. En het blijft frappant dat ondanks dat de meeste anti-homo incidenten een autochtoon als dader heeft, er nooit eens een nieuwsbericht gaat over een autochtone dader. Nogmaals: berichten met moslim of marokkaan in de kop geven de meeste hits. Dat weten ze bij GS en SN ook heel goed. Speciaal voor types als jij die graag zwelgen in islamo-/xenofobie.

Bertje Knor | 20-11-08 | 17:31

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 17:24

Zie Maaier | 20-11-08 | 16:55

Maaier | 20-11-08 | 17:26

Ik heb een hekel aan openbare nichterij én marokkanen, mag dat?

Brakke Obama | 20-11-08 | 17:25

In paragraaf 2.3.4 van het onderzoek wordt een groteske poging gedaan om de feiten links te interpreteren. Autochtoon Nederland zou door het vigerende debat 'onder druk worden gezet' progressief te denken, waardoor er een 'waardenkloof' is onstaan. En nu komt-ie:
"Geweld tegen homoseksuelen door islamitische, en dan met name Marokkaanse jongeren kan daarom wellicht mede worden verklaard door het gepolariseerde integratiedebat. Het is mogelijk dat de gesignaleerde waardenkloof en de harde taal in het politieke en publieke debat een recalcitrante houding opwekken onder islamitische Nederlanders. Openlijke afwijzing van Nederlandse vooruitstrevende waarden zouden allochtonen kunnen zien als een daad van dapper verzet binnen de eigen culturele groep."

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 17:24

Passende link onder het berichtje btw

@kekpiemelindebek | 20-11-08 | 15:38

Vind Uw nickname ook wel passend bij het berichtje btw.

koffiemuts | 20-11-08 | 17:24

@Maaier | 20-11-08 | 16:59
De conclusie dat de oververtegenwoordiging van Marokkanen aan homogeweld niet aan de Islam ligt, wordt getrokken, omdat Turken niet in die mate oververtegenwoordigd zijn en omdat het geen moslimradicalen zijn. Dus ligt het volgens het rapport aan een Marokkaans gebrek aan opvoeding en te veel op straat hangen. Misschien dat het wel meer aan de Marokkaanse dan aan de Islamitische cultuur ligt.
.
Blijft Duyvendak een lul, die de naam wetenschapper niet mag dragen.

tipo | 20-11-08 | 17:21

Nepkarel | 20-11-08 | 17:10

Precies. In toekomstige discussie over homogeweld door aanhangers van de Profeet zal tot in den treure door waardeloze fuguren als Kereltje Pechtold, Halsema en de rest van de dhimmi-multiculti-bende verwezen worden naar de 86-14 om daarmee de zaak te downplayen en onder het islamitsch tapijt te vegen! Dat is de schade die is aangericht!

Houthakkert | 20-11-08 | 17:16

Dat is namleijk het bewust neerzetten van een compleet verkeerd beeld.
Houthakkert | 20-11-08 | 17:12
Het zijn de autochtonen die het doen - islam, buitelnlanders, straatcultuur, het kan er allemaal zijdeling mee te maken hebben maar zolang je maar onthoudt: autochtonen.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 17:16

Maaier | 20-11-08 | 16:59

Voor de laatste keer: naast mijn kritiek op het onderzoek zelf, is wat me het meeste irriteert de kop en bijbehorende artikelen in de kranten en de uitingen op de Staats-TV en bijbehorende teletekst. Dat is namleijk het bewust neerzetten van een compleet verkeerd beeld.

Houthakkert | 20-11-08 | 17:12

[Volkskrant denken aan]: Autochtonen plegen meerderheid homo-argressie! Slechts 36% -een duidelijke minderheid- van de gevallen is vn Marokaanse origine. [Volkskrant denken uit]
.
Want aan corrigeren doen we niet.

Nepkarel | 20-11-08 | 17:10

Voor mensen die toch denken dat de Islam werkelijk een grote rol van betekenis speelt... in Marokko zelf schijnen homo's(ja die wonen daar ook, en er is een redelijk grote scene in sommige steden) opvallend weinig met geweld geconfronteerd te worden. Ik denk zelf ook dat het eerder met macho-gedrag en een groot minderwaardigheidscomplex te maken heeft dan direct met de islam.
Zo'n constatering heeft niks met politiek-correctheid te maken als je het mij vraagt. Ik haat de Islam nog net zo hard, ongeacht of het de oorzaak is van sommige problemen of niet...

kleurling | 20-11-08 | 17:06

Houthakkert | 20-11-08 | 16:51

Zeker kun je andere resultaten verkrijgen. Elk onderzoek is per definitie alleen maar waar in de zelf aangenomen kaders.
Maar: als jij er a priori van uitgaat dat het links geneuzel is van mensen die alleen maar dingen willen goedpraten, heb je ten eerste het rapport niet goed gelezen, ten tweede kun je dan uitleggen waarom een praktiserend homosexueel zonodig homofobe moslims zou verdedigen.

Ik verdedig in dit geval helemaal geen homofobe moslims, ik probeer slechts te zorgen dat een onderzoek dat niet bevalt wel serieus wordt gelezen in plaats van om de verkeerde redenen ter zijde wordt geschoven.

Maaier | 20-11-08 | 16:59

Ik krijg het overigens niet voor elkaar op dat maghreb-forum iets zinnigs te posten, en nee daarmee heb ik het niet over mijn eigen schrijftalent, word er gewoon niet "doorgelaten" en het is alleen maar iets als "god bestaat niet"...

Goeie Tijden | 20-11-08 | 16:57

tipo | 20-11-08 | 16:41

Het is een van de mogelijke verklaringen die de onderzoekersgeven. Een verklaring die ze zelf overigens niet sterk vinden, getuige "We hebben inmiddels echter gezien dat er van een diepgeworteld, principieel verzet tegen de Nederlandse samenleving volgens onze data geen sprake is." (p. 101).

Leuk, citaten gooien: "wie heeft het hele onderzoek als eerste uit.

Houthakkert | 20-11-08 | 16:45

Ik heb het hele onderzoek nog niet uit, ik ben er ook niet per se mild of kritisch over, ik ben er alleen tegen op basis van verkeerde argumenten dit rapport meteen naar de prullenbak te verwijzen. Het rapport geeft overigens godsdienst wel degelijk aan als factor, dus jij bent degene die niet kritisch kijkt.

Als je iemand bent die overal een groot links complot achter ziet, wordt het per definitie moeilijk praten. Een NOS-redacteur zal veel eerder uit luiheid een UvA persbericht overnemen, dan zelf een door Hans Laroes verordonneerd standpunt uit z';n duim zuigen.

Maaier | 20-11-08 | 16:55

Maaier | 20-11-08 | 16:45

Waarom blijf je zo hardnekkig de homofobe-Islam verdedigen ??? Heeft een logisch nadenkende burger een onderzoek van de UvA nodig om te weten hoe het er in 0031 aan toe gaat??? Dacht het toch niet! Jij weet net zo goed als ik dat de persoon/personen die een onderzoek doen en de factoren die ze juist sterk meenemen danwel bewust weglaten voor een groot deel bepalend zijn voor de uikomst ervan. In die zin is zo'n onderzoek ook maar een oderzoekje; zeker niet DE waarheid! Een onderzoek gedaan door andere mensen kan heel andere uitkomsten opleveren!

Houthakkert | 20-11-08 | 16:51

Maaier | 20-11-08 | 16:45
Mooi.
van dal | 20-11-08 | 16:41
Goed plan.

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:47

@Maaier | 20-11-08 | 16:45
Lees @tipo | 20-11-08 | 16:41
Dit is rapport links geneuzel.

tipo | 20-11-08 | 16:46

Dus ik trap je in elkaar voordat jij me in de k*nt neukt?
Logisch

(R)evolutie | 20-11-08 | 16:45

Maaier | 20-11-08 | 16:30

Ik vind je toch erg mild voor het rapport. Geen enkele kritiek bijvoorbeeld op het feit dat het rapport de godsdienst niet als factor ziet voor homogeweld. Maargoed.

Mijn voornaamste punt is echter het 86-14 verhaal dat door de Staats-TV en de kranten geblokletterd wordt... Dat vind ik ronduit schandalig! De bedoeling hiervan is duidelijk: men wil de kolossale negatieve rol die Finnen, en meer in het algemeen profeet-aanhangers, op dit punt spelen ontkennen/downplayen en schuwt het daarbij niet op een schandelijke manier de feiten te verdraaien en daardoor een totaal verkeerde beeldovrming neer te zetten die haaks staat op de werkelijkheid !!! Nogmaals"de Pravda is er niks bij!

Houthakkert | 20-11-08 | 16:45

tipo | 20-11-08 | 16:32

Ja, duidelijk, maar wat wil je hiermee zeggen? Natuurlijk is religie één van de verklarende factoren voor anti-homoseksueel geweld. Net als straatcultuur en nog wat meer dingen die in het onderzoek staan.

Ik zei hiervoor slechts dat het onzin is op basis van willekeurige eigen waaarnemingen en een negative predispositie tegenover moslims, dit onderzoek af te doen als links geneuzel.

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:36
ok

Maaier | 20-11-08 | 16:45

out.

cugel | 20-11-08 | 16:41

maar goed, dus die mocro''s tuigen homo's af omdat ze bang zijn voor homo's.. het wordt tijd dat we eens met z'n allen net zo 'bang' worden voor dergelijke rotventjes, en gelijk handelen zoals zij handelen.

van dal | 20-11-08 | 16:41

@Maaier:
En dan gooit Duyvendak er nog even een paar politieke statements achteraan op blz 26 in dit 'wetenschappelijk' onderzoek. Dit kan toch echt niet? Waar zijn ze op de UvA mee bezig? Politiek of wetenschap?
Lees mee:
"Geweld tegen homoseksuelen door islamitische, en dan met name
Marokkaanse jongeren kan daarom wellicht mede worden verklaard door het
gepolariseerde integratiedebat. Het is mogelijk dat de gesignaleerde waardenkloof en de harde taal in het politieke en publieke debat een recalcitrante houding opwekken onder islamitische Nederlanders. Openlijke afwijzing van Nederlandse
vooruitstrevende waarden zouden allochtonen kunnen zien als een daad van dapper verzet binnen de eigen culturele groep."

tipo | 20-11-08 | 16:41

En toch zijn er ook heel veel homo's onder de Amsterdamse Finnen-gemeenschap. Zelfs Geert Mak scheef er jaren geleden al over in een van zijn boeken. Het meest voorkomende type is degene die homofiele bedrijfsleiders uit de PC Hooftstraat in ruil voor wat merkkleding wat lichamelijke diensten bewijzen. Michel Houellebecq zei het al eens: "het oprukkende kapitalisme in de Arabische landen zorgt voor een massale revolutie van de jongeren, waarna de islam tot stof vergaat".

Hodja | 20-11-08 | 16:41

Als Marokkanen slechts 1% van de bevolking uitmaken en goed zijn voor 36% van het homogeweld betekent dat dus dat bij ongeveer 3% Marokkanen er geen homo's meer over zijn voor andere groepen om geweld tegen te plegen.
Daar kun je dus ook weer aan zien dat Marokkanen NIETS begrijpen van een open, sociale maatschappij waarin we alles moeten delen. Tevens, gezien het feit dat Marokkaantjes de raad krijgen te chocoprinsen tot de bergmaagdbestelling uit het Rif wordt geleverd, zullen ze aan hun geloofsgenoten moeten beginnen om te rammen. Dit impliceert dat bij een Marokkaanpercentage van ongeveer 12% het hele probleem zichzelf heeft uitgeroeid.

pennestront | 20-11-08 | 16:40

van dal | 20-11-08 | 16:37
Zie cbs link @16:27, ze komen vaker voor als verdachte per jaar dan autochtonen, maar weer ietsje beter dan de gemiddelde allochtoon. Lijkt mij dat daar ook homogeweld tussen zit, maar zo diep gaat de statline cbs database niet..

seven | 20-11-08 | 16:40

DGNAT | 20-11-08 | 16:32
klik even een linkje door naar de redactie via de tips hierbovenaan, links onder het GS kroontje.
Overigens heb ik dat ook geprobeerd maar het hielp niet. Onderwerpen die op GS vast flink gescoord hadden onder de reaguurders.

cugel | 20-11-08 | 16:39

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:28
Sociaal maatschappelijke onderzoek kan meestal niet exact zijn, en er is altijd wel wat op af te dingen. Het is nou eenmaal geen exacte wetenschap, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Maar ik heb jou nog niet inhoudelijk op de onderzoekmethoden in zien gaan, dus tot die tijd kan je beter je mond houden.
Fleauxe | 20-11-08 | 16:29
Ik woon en studeer in Amsterdam. Geef ook wel eens les op (zwarte) vmbo's als bijbaantje. Ben voor eigen onderzoek op scholen in Slotervaart geweest. Het lijstje waar je aan refereert noemt punten op waar ik persoonlijk geen grote problemen mee heb.

Bertje Knor | 20-11-08 | 16:37

Dommelsch | 20-11-08 | 16:36 die naam veranderen ze nog wel, als de audi-importeur dat ziet...

van dal | 20-11-08 | 16:37

seven | 20-11-08 | 16:35 maar geen poot geramd.

van dal | 20-11-08 | 16:37

Maaier | 20-11-08 | 16:25
Ok, als je het op die manier bekijkt, heb ik het nogal merkwaardig geformuleerd. En nee, zoiets zou ik niet over een vrouw schrijven!
Laat ik het anders zeggen: Het interesseert me geen reet wat homo's uitspoken. Net zomin als het mij kan boeien wat treinspotters bezig houdt (om een zijspoortje op te gaan). Wat me wel ontzettend irriteert is dat sommige mensen menen sexueel anders georiënteerden het leven onaangenaam te moeten maken.
Dat is wat ik met die uitspraak bedoelde, helder?

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:36

-weggejorist-

Dommelsch | 20-11-08 | 16:36

@ Maaier @ 16:28
1. Ik heb niet alleen naar de politieke kleur van de onderzoekers gewezen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook gewezen op de situatie van homo's in islamitische landen.
2. Als een onderzoeker stelselmatig broddelwerk aflevert, dan is het toch niet zo heel ongerechtvaardigd om een nieuw onderzoek van zijn hand bij voorbaat met de broodnodige korreltjes zout te nemen (zeker gezien de wel zeer onaannemelijke conclusie dat de islam geen rol speelt bij homo-intolerantie).

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:35

zokanniewelweer | 20-11-08 | 16:25
Het scheen dat ze 50 jaar geleden in de moslimwereld veel toleranter waren over homosexualiteit. Toen hadden we ook nog geen mocrotuig hier.
*nostalgisch zijn spullen bij elkaar gaat zoeken: tijd om hier af te ronden*

cugel | 20-11-08 | 16:34

DGNAT | 20-11-08 | 16:32 tmg bezuinigt, dus als ze nu gaan uitgeven beginnen die scribenten die eruit moeten te mauwen dat dáár wel geld voor is, voor die televiesie in rotterdam, bovendien heeft sørensen onlangs nog flink afgegeven op iemand die uit amsterdam komt, dus...

van dal | 20-11-08 | 16:34

Even off-topic, iemand al naar de beurs gekeken AEX, staat nog maar op 225....

Capt. Iglo | 20-11-08 | 16:34

seven | 20-11-08 | 16:25

Exact.

Overigens, iedereen met verstand kan beredeneren dat het nooit zo kan zijn dat in 86 % van de gevallen de potenrammer een autochtoon is, maar helaas is er nog heel veel dom volk dat klakkeloos gelooft wat door het Staatsjournaal en/of bijvoorbeeld de Azijnobde wordt verspreid. Die mensen zou je toewensen dat ze een wat kritischer staat ten opzichte van de propaganda die over ze uitgestort wordt.

Houthakkert | 20-11-08 | 16:33

Gisteren waren de Marokkanen ook oververtegenwoordigd hoor. De onderzoeken hebben dezelfde strekking.

Arrabinekoeterine | 20-11-08 | 16:33

Bertje Knor | 20-11-08 | 16:23
Kom jij eauk wel eens in een greaute stad?

O1 | 20-11-08 | 16:33

blinde kip | 20-11-08 | 16:29
Wat volgens mij ook meteen meespeelt waarom ze zelf ook weinig doen om hun situatie te verbeteren. Immers ze krijgen toch wel een vrouw, terwijl ze als ze uit hun eigen omgeving een vriendin proberen vast te houden dit alleen echt zal lukken als ze ook iets nuttigs uitvreten. Voor zo'n importbruidje is een bijstandsuitkering al 10x meer dan ze thuis gewendt was.

seven | 20-11-08 | 16:32

@Maaier | 20-11-08 | 16:05
Lees het onderzoek anders even. De conclusies in de krant en op de website van de gemeente Amsterdam, komen niet overeen met de cijfers uit het onderzoek:
Op blz. 24 en 25 van het rapport staat (pdf-allert)
www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?fi...
Een andere verklaring voor het plegen van geweld tegen homoseksuelen door
allochtone jongeren in het algemeen en door Marokkaanse jongeren in het bijzonder is een religieuze. Volgens Bruce Bawer (2006), een Amerikaanse journalist
die een aantal jaren in Nederland woonde, zijn de geweldsdelicten direct te
koppelen aan het gedachtegoed van de islam.
(...)
Onderzoek laat zien dat religie in het algemeen een sterk effect heeft op het
hebben van een homonegatieve houding, ook als wordt gecorrigeerd naar
achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (Keuzenkamp et al 2006: 44). Dit betreft alle religieuzen; dus niet alleen moslims maar ook christenen en in het bijzonder mensen met een actief godsdienstig leven. Tussen religieuze groepen in Nederland varieert de homonegativiteit overigens wel, waarbij moslims opvallen door hun afwijzender standpunten. Uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2006) blijkt dat 40% van de moslimjongeren van 16 jaar homoseksualiteit afwijst. Dit percentage is 13% bij christelijke en 3% bij de niet-religieuze jongeren.
(...)
Duyvendak (2004) constateert dat de contrasten tussen allochtone en autochtone Nederlanders in toenemende mate worden geformuleerd in sociaal-
culturele termen. Doordat vooruitstrevende denkbeelden over gender en
seksualiteit in Nederland van links tot rechts zouden worden gedeeld lijkt de
‘waardenkloof’ op dit punt tussen autochtoon en (islamitisch) allochtoon in
Nederland groter dan in veel andere Europese landen. Dit leidt tot de paradoxale
situatie dat verondersteld progressieve waarden resulteren in een ideologie van
uitsluiting en stigmatisering van islamitische immigranten (Duyvendak 2004).
.
Duidelijk?

tipo | 20-11-08 | 16:32

Jongen jongen jongen
Veruit het belangrijkste nieuws van de hele dag is dat er een initiatief ligt voor een rechtse publieke omroep en GS laat het links liggen
Jammer

DGNAT | 20-11-08 | 16:32

seven | 20-11-08 | 16:29 pagina zeven van de televaag... dan is het niet zo belangrijk...

van dal | 20-11-08 | 16:31

@blinde kip | 20-11-08 | 16:29: Er is een grote markt voor mocro's en Turken hoor. Het is toch een beetje alsof je van de verboden vruchten snoept.

Fleauxe | 20-11-08 | 16:31

Houthakkert | 20-11-08 | 16:27

IK gaf meteen aan dat het bij de 86% om onbekend dus óf allochtoon of autochtoon ging. ("14 % van de daders is allochtoon, de rest is onbekend of autochtoon." , Maaier | 20-11-08 | 15:54 )

Je verwijt klopt dus niet.

Maaier | 20-11-08 | 16:30

seven | 20-11-08 | 16:29 link?

van dal | 20-11-08 | 16:30

En hoeveel konden (na wat bitch-slaps) de dader niet identificeren? "hij had de kleur van een kaneelstok" is volgens mij niet genoeg...

hou-ut | 20-11-08 | 16:30

@Fleauxe
Overigens, een paar homovrienden van me moeten niks hebben van marokaanse jongens. Die vallen voor hen meer in de categorie mooi lijf maar wel met een rotkop. Hoeft religie of cultuur nog niet eens mee te spelen. Misschien verklaart dat deels wel die enorme berg frustatie. Werkelijk niemand moet ze en daarom schakelen ze uiteindelijk hun ouders in om een importbruid te regelen.

blinde kip | 20-11-08 | 16:29

van dal | 20-11-08 | 16:26
Telegraaf pagina 7 vandaag..

seven | 20-11-08 | 16:29

@Bertje Knor | 20-11-08 | 16:23: Ten eerste zou ik je aanraden eens door Amsterdam te wandelen. Niet door het gedeelte waar paddestoelenhuisjes staan en meisjes in bikini vrolijk naar je zwaaien, nee waar de onderklasse woont. Ten tweede is de islam in getalen niet zo nadrukkelijk aanwezig inderdaad maar dat weten ze qua invloed op lokaal en landelijk betuur aardig te compenseren. Heb je misschien behoefte aan een lijstje uit een vorig topic inzake de invloed van 'achterlijke minderheden' in Nederland?

Fleauxe | 20-11-08 | 16:29

@ Bertje Knor @ 16:23
De methodologie laat bij sociaal-maatschappelijke onderzoekjes (bij politicologie, sociologie en dergelijke) nog wel eens te wensen over. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een recent onderzoekje van de UvA-politicoloog André Krouwel. Zie: www.nos.nl/nosjournaal/amerikakiest200...

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:28

De paus zegt ook dat homo zijn niet mag, hoort, kan, gewenst is, maar toch hoor je niet dat christenen allemaal homo's in elkaar slaan?? Ligt het dan aan het geloof of aan de mensen die het geloof beleiden? Het is sowieso raar dat hier alleen de Islam elke keer wordt aangevallen....

Capt. Iglo | 20-11-08 | 16:28

seven | 20-11-08 | 16:25
Heeft niets met islam te maken. het heeft met de cultuur te maken. Marokkanen, Algerijnen zijn vaak zo.
Turken hebben een totaal andere cultuur. En ja, tuurlijk is de cultuur zwaar beïnvloed door de islam in die noord afrikaanse landen.

überbrain | 20-11-08 | 16:28

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:24

Prima als jij dat onderzoek onderuit kan halen, maar doe dat dan wel op basis van het onderzoek, niet op basis van het simpele "het is een linksmensch dus het onderzoek kán niet kloppen". Als iemand hier zou zeggen "de onderzoeker is een homo, dús kloppen de cijfers niet" zou íe de wind van voren krijgen. En terecht.

Maaier | 20-11-08 | 16:28

Maaier | 20-11-08 | 15:54

Het eerste onderzoek concludeerde dat van de geregistreerde (!) gevallen het bij 14 % om Finnen gaat en voor de rest van de gevalllen is de dader-achtergrond autochtoon of onbekend ( onbekende achtergrond wordt dan ook maar gretig automtisch bij autochtoon gerekend, het was immers niet 100% zeker dat het om een Fin ging). We hebben het dan nog niet eens over de achtergrond van de niet-geregistreerde gevallen... Als je dan bedenkt dat de Finnen veruit koploper zijn in potenrammen....
Vervolgens blokletteren de Staat-TV en de kranten uit pure blijdschap dat in 86 % van de gevallen de potenrammer een autochtoon is ( Jan Janssen uit Schubbekutteveen in de beeldvorming).... De Pravda of de Noord-Koreaanse partijkrant is er niks bij...
Natuurlijk zijn er autochtone potenrammers, maar de percentages 86 - 14 zijn eerder omgekeerd dan uit dat eerste onderzoek blijkt. Als je dan nog gaat bedenken dat er 300.000 Finnen wonen in 0031 tegenover 14 miljoen autochtonen....

Dat jij dat eerste onderzoek zo schaamteloos durft te verdedigen zegt heel veel over jou... je zou een goede zijn voor de Staats-TV/NPS... de gretigheid waarmee daar pure propaganda bedreven wordt is om te kotsen!

Houthakkert | 20-11-08 | 16:27

seven | 20-11-08 | 16:25 volgens mij speelt dat niet zo onder turken. bovendien zijn die niet zo gewelddadig.

van dal | 20-11-08 | 16:26

Drs. Voorbips | 20-11-08 | 16:21
Well said, doctorandus. En er is ook een subtiel verschilletje tussen homofobie en potenrammen. De onderzoekers geven dat zelf ook aan. Het zou vooral groepsdruk zijn die als trigger fungeert.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 16:26

Marokkanen zijn met 36 procent onder de daders oververtegenwoordigd.
Tel daarbij op de andere islam aanhangers, zoals de Turken en overige islamaanhangers en je komt snel aan de 80%

seven | 20-11-08 | 16:25

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:22

Het simpele feit dat jij kennelijk het idee hebt dat homo's aan je willen zitten, illustreert niet dat je een hekel aan homo's hebt, wel dat je houding tegenover homo's niet neutraal is. Zou je dat ook schrijven over een vrouw?

"Zolang vrouwen van mij afblijven (vind het nogal onfris, ook als het een goedgewassen exemplaar betreft) mogen ze wat mij betreft net zo gek doen als ze zelf willen."

Maaier | 20-11-08 | 16:25

cugel | 20-11-08 | 16:19

ja, maar daar zit dan meteen een probleem, want na de overstap, wat moeten ze dan in hemelsnaam doen tussen hun uiterlijkvertoonvriendjes waarin homoseksualiteit absoluut niet getolereerd wordt. tsja, dan gaan ze dus maar anderen in elkaar meppen die er wel voor uit durven te komen. Het is ernstig triest en ongelooflijk, maar het is hun manier om te laten zien dat ze 'heus niet zo zijn'...

zokanniewelweer | 20-11-08 | 16:25

Nogal wat daders hebben een 2 paspoorten (nationaliteiten).
Veel mensen geloven wel in 'iets'.
Geen wonder dat ze er nooit uitkomen, waar het vandaan komt en waarom.
Met dit soort statistieken kan je dus alle kanten op.
Iedereen heeft (on)gelijk.

Pierus | 20-11-08 | 16:24

@Rammstein | 20-11-08 | 16:17: Ik begrijp wel dat mensen het als afwijkend zien, dus al die bijzonder 'spitsvondige' grapjes met komkommers en dergeijke neem ik met liefde op de koop toe. Zo lang mensen je maar niet willen beschadigen met een opmerking of ander gedrag. Daar ligt de grens wat mij betreft.

Fleauxe | 20-11-08 | 16:24

@ Maaier @ 16:19
Jij verwart de echt wetenschappelijk onderzoek met sociaal-maatschappelijke flutonderzoekjes. Die GroenLinks-ideoloog Jan Willem Duyvendak heeft nog nooit een fatsoenlijk onderzoek gedaan en de bevindingen van zijn (politiek zeer gekleurde) onderzoekjes zijn dan ook herhaaldelijk onderuit gehaald. Ga dit soort broddelwerk dan ook niet op een lijn stellen met bijvoorbeeld natuurkundig onderzoek, waarin feiten in plaats van politieke opinies een rol spelen.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:24

da's wel kut voor die homo's eigenlijk.

van dal | 20-11-08 | 16:24

Fleauxe | 20-11-08 | 16:12
De Islam is vooral nadrukkelijk aanwezig in de Nederlandse media. Die - incl. GeenStijl- islamiseren het debat.
Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:16
Uiteindelijk moet je gewoon kijken naar de methodologie.

Bertje Knor | 20-11-08 | 16:23

Homobashers zijn vaak mensen die bang zijn zelf als homo gezien te worden, iets met overdreven machogedrag. Ergo vaak geknakte en fragiele, onzekere egotjes.

seven | 20-11-08 | 16:23

Maaier | 20-11-08 | 16:16
Right. Maar alhoewel ik zoals ik al aangaf, herenliefde een wat merkwaardige aangelegenheid vind, zal ik nooit iemand daarvoor in elkaar slaan, niet aannemen voor een functie of anderszins het leven zuur maken. No f*cking way.

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:22

Ik snap niet dat mensen altijd de link leggen tussen homohaters en (extreem) recthse figuren. Heel veel extreem rechtse figuren en neo kaalhoofdjes hebben juist een zwak voor het mannelijk geslacht, andere gezegd hoe jonger hoe beter. Goring was natuurlijk een uitstkend voorbeeld van de oude garde net zoals de opa van bush (jr.) maar korter terug in de tijd kennen we ook wel wat voorbeelden, Michiel Smit en natuurlijk ons helaas te vroeg overleden volksleiders Haider en Fortuyn. Fortuyns uitspraak ïk heb niks tegen marokkaanse jongens, ik ga er zelfs mee naar bed" was een ode aan progressief recths van nederland.

Drs. Voorbips | 20-11-08 | 16:21

lol @ update :)

zokanniewelweer | 20-11-08 | 16:21

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:16

Natuurlijk moet je de 'kleur' van een onderzoeker er deels in betrekken. Maar daarom is het wetenschap: de conclusies zijn openbaar en na te trekken. Is overigens de sexuele geaardheid van de onderzoekers relevant in deze?

Maaier | 20-11-08 | 16:19

überbrain | 20-11-08 | 16:11
Mogelijk zijn de jongens door de verplichte maagdelijkheid van de dames wel gedwongen zich op de artiesteningang te concentreren en dan is de overstap naar homosexualiteit gauw gemaakt.

cugel | 20-11-08 | 16:19

Fleauxe | 20-11-08 | 16:12 Dat is waar, maar ik blijf erbij dat het ook in Nederland nog heel erg "not done" is.
Alleen al die herhalio vervelio grapjes, daar kookt mijn bloed van.
Het tolerantie vernis in Nederland is vaak nog heel dun.
En ik maak het niet eens zelf mee. Zelfs mijn appegat in kwestie snapt me vaak niet, sta ik nog te tieren en hij zit al dik tussen de Leute.
Ik snap het gewoon niet.

Rammstein | 20-11-08 | 16:17

Lies, damned lies and statistics...

Ma-rokjes 10-20 jaar zijn nog niet 1% van de bevolking, dus ~40x oververtegenwoordigd ! Ik denk zelf dat dat cijfer veel hoger ligt.

Cinq-Marquis | 20-11-08 | 16:17

Het heeft verder dus ook inderdaad niets met religie te maken maar met cultuur!

überbrain | 20-11-08 | 16:17

Rammstein | 20-11-08 | 16:08

Dat is ook de enge conclusie van dit rapport...
"Er zijn weinig verschillen te vinden tussen de manier waarop verschillende groepen (scholieren, risicojongeren en daders) over homoseksualiteit denken. Zo blijkt bij veel middelbare scholieren de homotolerantie flinterdun te zijn: jongeren geven weliswaar aan homoseksualiteit in algemene zin te accepteren, maar ze zijn aanzienlijk minder tolerant over homoseksualiteit in hun nabijheid.
De geringe verschillen tussen de groepen leiden tot de zorgwekkende constatering dat de potentiële dadergroep erg groot is." (van link Bertje Knor | 20-11-08 | 16:06 )

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:02

JE illustreert precies het probleem dat dit onderzoek aanhaalt. Acceptatie van homosexualiteit is nog steeds flinterdun, zoals bij jou.

Maaier | 20-11-08 | 16:16

@ Bertje Knor @ 16:06
Stel je nou eens voor dat een belangrijke ideoloog van de PVV aan het onderzoek had meegewerkt en de conclusie van dat onderzoek aan zou sluiten bij het gedachtegoed van de PVV. Waarschijnlijk hadden de meeste media dan wel even fijntjes opgemerkt dat er een PVV-ideoloog bij het onderzoek betrokken was. Nu het echter een belangrijke GroenLinks-ideoloog betreft en de conclusie van het onderzoek aansluit op het gedachtegoed van GroenLinks, ontbreekt die relevante informatie. Is alweer eens veelzeggend.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:16

het is schokkend en dat is het...

en het maakt niet uit wat of hoe of wie of waar het gebeurt, die gasten sporen van geen kant, onverwerkte emoties of niet, en stiekum heaumeau of niet, kan me niks schelen, gewoon met je peauten van een ander afblijven!

punt uit!

vlamm | 20-11-08 | 16:15

Daar gaat-ie weer.
Onderzoek: "Het geweld van daders is niet religieus geïnspireerd; godsdienstige opvattingen spelen hooguit op de achtergrond een indirecte rol."
Pers: "Religie speelt volgens de onderzoekers geen rol".

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 16:13

Alle geloven verbieden, strenger straffen en beter handhaven en we zijn zo van dit probleem verlost...

Capt. Iglo | 20-11-08 | 16:13

@Bertje Knor | 20-11-08 | 16:10: Onzin, wereldwijd bezien heeft het Christendom bijvoorbeeld net zo'n groot aandeel in de homofobie als de islam. Echter in Nederland is de Islam naar verhouding net even wat 'nadrukkelijker' aanwezig.

Fleauxe | 20-11-08 | 16:12

@ Maaier @ 16:05
In tegenstelling tot linksige, politiek-correcte onderzoekers krijg ik daarvoor geen subsidie. En voor niets gaat de zon op. Iedereen kan overigens zien hoe het met de situatie van homo's in islamitische landen is gesteld. Daar is geen (nieuw) onderzoek voor nodig.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:11

Het is best zielig. Hier in Amsterdam stikt het van de verborgen homosexualiteit onder marokkanen. Veel vuldig zie je ze stiekem dingen doen. Algemeen bekend voor wie een beetje het uitgaans wereldje kent.
Wat erg is dat deze jongens vaak zelf diegene zijn die ook homo's slaan.
Terwijl ze vaak ook nog worden opgevoed dat je voor je trouwt het beste met andere jongens sex kan hebben en pas vanaf het huwelijk met meisjes. Dit is echt geen peop...

überbrain | 20-11-08 | 16:11

fuckje | 20-11-08 | 15:57
Dacht dat poten juist graag aan homokloten zaten....
... tis ook zo verwarrend tegenwoordig....

Fimbulvetr | 20-11-08 | 16:10

you said it Rammstein. Maar berichten met moslim of marokkaan in de kop leveren nu eenmaal meer hits op.

Bertje Knor | 20-11-08 | 16:10

@Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:07: Oh nee, nee natuurlijk niet. Die indruk wou ik niet geven hoor, het was meer een soort van count-your-blessings comment.
-
lol@update

Fleauxe | 20-11-08 | 16:10

@ Maaier | 20-11-08 | 15:56
Ehhh, mijn ervaring is, dat dergelijke sociaalwetenschappelijke onderzoekjes een inleiding hebben bestaande uit een matig werkje van statistiek en een conclusie die bestaat uit p.c. gebabbel, rechtstreeks van de koffietafel van Ella V. (Met alle respect voor je buddy).
Ik doelde dan ook het zinsdeeltje "Islam speelt geen rol". Of is die vriend van je eerst in elkaar geslagen en werd hem toen toegefluisterd door de dader dat dit op geen enkele manier te maken had met hun achtergrond?
@ qboy | 20-11-08 | 16:03
Laat maar, stomme grap...

alpha_mannetje | 20-11-08 | 16:09

@Marcel van Dam | 20-11-08 | 16:01 : Diep in de provincie, waar zelfs de Marokkanen niet willen wonen, is potenrammen ook een geliefde hobby. Niet zo populair meer als vroeger, maar tussen je golfje verlagen en met je blonde poedie rondjes rijden over het marktplein door is het nog bijzonder vermakelijk.
@Respect my Authorita | 20-11-08 | 15:50 : iedereen is wat mij betreft vrij provocerend te zijn, laat dat duidelijk zijn: maar wat vindt u precies provocerend en in hoeverre is dat representatief voor de nederlansche homo-gemeenschap (ja, Seth zou hem willen). Mijn goede vrienden Theo en Thea zeiden eens dat mensen homoseksualiteit los zouden moeten zien van seks: homo's moeten ook koffiefilterzakjes kopen, de hond uitlaten en belastingformulieren invullen. De gemiddelde homo gaat niet naar de loveparade, loopt niet in een leren tanga en zingt niet de hele dag mee met Barbra Streisand.

Nana Mouskouri | 20-11-08 | 16:09

36% valt wel mee, we maken het wel weer goed met een kopje thee.

H.A. Ram | 20-11-08 | 16:09

Homofobie zit echt overal. Hoog, laag, arm, rijk, wit, zwart usw usw.

Rammstein | 20-11-08 | 16:08

Marokkanen zijn met 36 procent onder de daders oververtegenwoordigd, valt me nog mee eerlijk gezegd.
Heb t altijd al gedacht: de melkchocolade gekleurde mede Nederlanders zijn (latente) mietjes.

wao-ertje | 20-11-08 | 16:08

Alleen in Amsterdam. In 010 kunnen handtasjes gewoon hand in hand lopen en in het openbaar zoenen.

Absolutisme | 20-11-08 | 16:08

@ Fleauxe @ 16:04
Ik onderken toch ook enige mate van linkse vooruitgang. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik mij moet aanpassen aan de slakkengang van links? Ik mag zelf toch wel op de ontwikkelingen vooruitlopen?

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:07

Wel verrassend dat de Marokkaantjes oververtegenwoordigt zijn... ik vraag dus af, samen met Marcel van Dam of die 36% wel juist is.

Karel Kruizenruiker | 20-11-08 | 16:06

"... Onderzoekers van de UvA komen tot andere bevindingen. Zij concluderen - net als de Minister - dat homo's op school stelselmatig worden geterroriseerd..."

Watvoor scholen? Scholen prachtwijken? Oud-Zuid? Gymnasia? ROC's?

Granaatappel | 20-11-08 | 16:05

Volgens mij is van Frikschoten ook een boeler.

Fleauxe | 20-11-08 | 16:05

100%
86-%
_____
36%

G. Nadorst

[ ]Geschikt
[x]Ongeschikt

hfakker | 20-11-08 | 16:05

Marcel van Dam | 20-11-08 | 16:01
Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:00

Anders doe jij eerst even zelf een onderzoek in plaats van hier wat dingen te roepen op basis van "ik geloof het onderzoek niet"

Maaier | 20-11-08 | 16:05

@ fuckje | 20-11-08 | 15:57

lief van fuckje om zo op te komen voor 'ons' :-)

qboy | 20-11-08 | 16:05

Avondklok, leerplichtwet, huiswerkcontrole en als klap op de vuurpijl als strafmaatregelen inhouding hinderbijslag, uitkering, paspoort, verblijfsvergunning.
Dan is ook dit probleem weer budgetneutraal opgelost en kunnen we weer veilig over straat als hetero zijnde. Als je tenminste eerst een vork hebt doorgeslikt om tralies voor de kont te bewerkstelligen.

pennestront | 20-11-08 | 16:05

Marcel van Dam | 20-11-08 | 16:01

Toch zijn de daders van alle anti-homo incidenten nog steeds voor het merendeel autochtoon. Wat in de rurale gebieden van NL gebeurt is kennelijk niet zo nieuwswaardig.

Bertje Knor | 20-11-08 | 16:04

@ Bertje Knor @ 15:58
Serieus? GroenLinks-ideoloog Jan Willem Duyvendak is namelijk zo politiek-correct als de pest. Die fabriceert met zijn "Verwey Jonker Insituut" al jarenlang allerlei biased "onderzoeken" (overigens zwaar gesubsidieerd).

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:04

"Marokkanen zijn met 36 procent onder de daders oververtegenwoordigd. Religie speelt volgens de onderzoekers geen rol; het zou vooral komen doordat Marokkaanse jongens meer op straat hangen."
Wat ik me nou wel afvraag is op basis van welke feiten of argumenten dit met zoveel stelligheid beweerd wordt.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 16:04

@Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:00: Wacht de ontwikkelingen toch een beetje geduldiger af man! Natuurijk komt links Nederland niet vandaag nog met een gezamenlijke verklaring die begint met "sorry, we zaten er al die tijd naast, de islam zuigt inderdaad grote tijd". Maar zet deze ontwikkeling eens in het licht van zegge 5 jaar geleden toen het ondénkbaar was om Marokkanen aan te wijzen als 'oververtegenwoordigd' in een misdaadstatistiek. Dat is toch winst of niet?

Fleauxe | 20-11-08 | 16:04

@ alpha_mannetje | 20-11-08 | 15:50

Helaas.... Je hebt de verkeerde voor je, alpha mannetje... In het echt heet ik geen Remko, en mijn 'escortnaam' was christian :D

qboy | 20-11-08 | 16:03

Ik snap niet waarom je homo's gewelddadig zou bejegenen. Zolang ze van mij afblijven (vind het nogal onfris, ook als het een goedgewassen exemplaar betreft) mogen ze wat mij betreft net zo gek doen als ze zelf willen.

JosVerbeek | 20-11-08 | 16:02

Die 36% klopt ook niet volgens mij. Dat moet veel hoger zijn, ik schat zo'n 60%. Het zal wel niet goed geregistreerd worden. Misschien worden Marokkanen die hier geboren zijn vaak als autochtoon geregistreerd. Ik hoor of lees nooit dat homo's door Nederlanders in elkaar worden geslagen. Het zal misschien wel eens gebeuren door een stel kale idioten, maar ik kan mij niet voorstellen dat dat écht vaak gebeurd. Echt, die 36% klopt van geen kanten.

Marcel van Dam | 20-11-08 | 16:01


De gedigt de marokkaanse heaumeau muis.
In mijn
of
in
jou
holletje.

bijtieakumaai | 20-11-08 | 16:00

-weggejorist-

Boris Poepnagel | 20-11-08 | 16:00

@ Maaier @ 15:54
Dat in het UvA-onderzoekje een politiek-correct taboe (m.b.t. de nationaliteit) sneuvelt, betekent nog niet dat het hele onderzoek politiek-incorrect is. Een tweede taboe (m.b.t. de islam) laten de onderzoekers immers in stand, terwijl iedereen met ook maar enigszins gezond verstand weet dat de religieuze achtergrond van de daders een belangrijke factor is.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 16:00

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:51
Tofu Dibi heeft ook nog twee broers, moet gezellig zijn geweest, thuis in bed. Ik wist trouwens niet dat hij homo is.

cugel | 20-11-08 | 15:59

@Maaier | 20-11-08 | 15:56
Bias! [Donnermodus]

blinde kip | 20-11-08 | 15:59

Bah, al dat geweld tegen homo's.
Laat deze beschaafde belastingbetalers gewoon in hun waarde.
Beter dat we de immigranten toestroom in Nederland maar eens gaan minderen.

Uomo Universalis | 20-11-08 | 15:59

@fuckje | 20-11-08 | 15:57
Hear hear.
En gelijk heb je fuckje.

Agent327 | 20-11-08 | 15:58

Het is een onderzoek gedaan in opdracht van de Gemeente Amsterdam o.a. door....... Jan Willem Duyvendak! Het gaat over Amsterdamse cijfers, niet landelijke.

Bertje Knor | 20-11-08 | 15:58

Schokkend? Ja. Verrassend? Nee.

Lobo | 20-11-08 | 15:58

Laat iedereen met zijn peauten van onze kleauteheaumeaux afbliev'n!

fuckje | 20-11-08 | 15:57

alpha_mannetje | 20-11-08 | 15:36

Overigens ken ik toevallig een van de UvA-onderzoekers. Zelf zo homosexueel als de pest en zelf meerdere malen slachtoffer. Die gaat in zo'n onderzoek echt geen dingen downplayen.

Maaier | 20-11-08 | 15:56

Dus de homodiscriminatie daalt met 36% als je alle marokkaanse jongens van de straat weert door repressief beleid. Ook weer een target gehaald.

tipo | 20-11-08 | 15:55

Homo's zijn liev heur. Ik voel me altijd gevleid als ik begeerd word, al is 't door een schele baviaan. Maar harige sterretjes aan de paal rijgen is niet m'n ding, doe mij maar sappige pruimpjes.

-Strotgrondel- | 20-11-08 | 15:55

"Niet Marokanen maar homo's zijn oververtegenwoordigd en derhalve is het hun schuld wat tevens maar weer eens aantoont dat dit onderzoek broddelwerk is." aldus Donner en Aboutaleb.

blinde kip | 20-11-08 | 15:54

@Satan Klaus | 20-11-08 | 15:43: Ik heb de tenuitvoerlegging van mijn ranzige 18+ begeertes en fantasieen met hele elftallen fors geschapen Mocro's altijd binnen de kaders van de wet weten te houden. Als dat bij 'hun' ook het geval was hoorde je mij niet klagen. Los van het feit dat islam een verderfelijke godsdienst is natuurlijk.

Fleauxe | 20-11-08 | 15:54

Tyler-Durden | 20-11-08 | 15:53

naar oud Finse gewoonte: oog om oog
+1

Illuminator | 20-11-08 | 15:54

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:38

Wel typisch: een conclusie die niet bevalt wordt meteen afgedaan als links onderzoek. 14 % van de daders is allochtoon, de rest is onbekend of autochtoon. Daarmee wordt helemaal niets ontkend. Er wordt juist gesteld dat marokkanen oververtegenwoordigd zijn. Op deze manier kun je feit en fictie beter scheiden en kun je dus oververtegenwoordiging van marokkanen aan de kaak stellen én homomishandeling door allerlei andere groepen.

Maaier | 20-11-08 | 15:54

Arme Mokro-heaumeaux. Als ze al nog niet schizofreen geboren zijn worden ze het (hier) wel gemaakt...

widtvoet ® | 20-11-08 | 15:53

Joris ..... ik vind heaumeaux's liev ..... mag ik nu terugopgerot worden?

laagvliegert | 20-11-08 | 15:53

@ klootoog

damn......... boobytrap lukte niet....

Uitleg:
Bij deze topics heb je meestal wel weer zo'n rellende mocro die dan iemand uitzoekt om tegen te roepen dat men op GS nog veel erger is en dat mocro's het gelijk aan hun zijde hebben, zelfs als het niet zo is en bladiebla nogalmeer.

Ik dacht een valletje te zetten en zo'n mocro op mijn tekst te laten vuren. Tyler heeft gisteren de woensdag niet zo goed doorgemaakt, is vandaag eveneens chagerijnig tot in de derde macht en tot overmaat van ramp heeft één of andere suïcidiale junk het in zijn hoofd gehaald de rollator van Ome Arie (jeugdheld van Tyler) te slopen. (mocht de dader dit lezen - weet dat Tyler NOOIT opgeeft, you'r ass is mine (om het een beetje on topic te houden).

Ik had graag even geflamed........


Tyler-Durden | 20-11-08 | 15:53

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:38
altijd optimistisch blijven. De linkschmens gaat ten aanzien van multicultitaboe's, net als een dode die naar het kerkhof wordt gedragen, langzaam vooruit.

JosVerbeek | 20-11-08 | 15:52

Travis Jr. | 20-11-08 | 15:46
Het lullige is dat die 86% nu al 'waarheid' geworden is. Zo werkt dat.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:52

Toch zou men eens aan Tofik Dibi moeten vragen hoe hij aan zijn omgeving heeft uitgelegd dat hij homo is zonder dat die boodschap met geweld of verbanning werd beantwoord.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:51


Schoorsteenveger 15:42
De media die elkaar alleen na roeptoeteren het word steeds erger.

bijtieakumaai | 20-11-08 | 15:50

@ qboy | 20-11-08 | 15:47
Hey Remko! Hoest?

alpha_mannetje | 20-11-08 | 15:50

@Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:42: Een mooiere illustratie van de nieuwe linkschmensch is bijna niet denkbaar. Was het vroeger (voor mijn tijd overigens) zo dat alles in het werk werd gesteld om de homoseksueel te beschermen tegen de nare rechtse buitenwereld, nu is de Islam het troetelkindje van de progressieve mens. Aangezien ik nog wel eens in de 'sien' kom weet ik dat er een enorme groep van Marokkaanse homo's is die nog liever sterven dan thuis de mededeling te moeten doen dat er geen Fatma in Rachid's leven komt. Daar ligt een schone taak voor links zou je denken, maar nee hoor. Zo lang baardmans en straatrat maar lachen doet links het ook.

Fleauxe | 20-11-08 | 15:50

Satan Klaus | 20-11-08 | 15:43
Laat Flooks je zelf maar vertellen wie of wat hij begeert, maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat er een subtiel maar belangrijk verschil is tussen begeren en toegeven aan je begeerte. Sterker nog, de ontwikkeling en voortgang van de menselijke beschaving valt of staat met het vermogen van het individu om zijn emoties te reguleren. Waar de ene cultuur het nodig heeft om lichamen volledig in te pakken kan de andere cultuur het redelijk aan om individuën luchtig gekleed de openbare ruimte te laten betreden zonder dat ze meteen besprongen worden.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:50

Als er nou eens radicaler tegen die Finse ettertjes wordt opgetreden en de homeaux eens iets minder extravagant en provocerend te werk gaan is iedereen een blij mens.... pfff

Respect my Authorita | 20-11-08 | 15:50

-weggejorist-

RechtseRotzak | 20-11-08 | 15:49

qboy | 20-11-08 | 15:44

Nice... ;-) Maar goed, ik val op alles behalve die gasten. Maar lijkt mij ook redelijk algemeen bekend, Fortuyn had ook een voorliefde voor dit soort mannetjes.

Goeie Tijden | 20-11-08 | 15:48

@ Satan Klaus | 20-11-08 | 15:43
*gniffelt terug*
zeker... mocro-jongens kunnen zeer zeker ERG geyl zijn.... En sommige van die knullen begeer ik zeker. Al ben ik zo slim dat niet te laten merken, om blauwe ogen te voorkomen (mijn natuurlijke oogkleur is groen, en dat hou ik graag zo)

qboy | 20-11-08 | 15:47

@ schoorsteenveger

U heeft gelijk. Kijk eens hoe gretig de NOS die 86% op de frontpage gooide. Dat percentage moet een hele opluchting geweest zijn.

www.nos.nl/nos/artikelen/2008/11/art00...

Travis Jr. | 20-11-08 | 15:46

"Als homoseksualiteit volgens de islam geoorloofd was geweest, dan had de profeet Mohammed in plaats van de 9-jarige Aïsja wel een even jong Ahmedje geneukt", aldus islam-deskundige Johan Johansen. Daar zit wat in.....

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:46

linkschmodus aan/
Volgens mij wordt onze finse medemens hier weer eens zeer zwaar beledigd. Hoe durven die akelige UvA-menschen te zeggen dat finnen potenrammers zijn. Tijd om het MMDI (de extra M staat er niet voor jan lul) keihard in te seinen!
linkschmodus off/

JosVerbeek | 20-11-08 | 15:45

Agent327 | 20-11-08 | 15:44
Dubbellader?

zak_arme_turf | 20-11-08 | 15:45

@ Goeie Tijden | 20-11-08 | 15:35
als voormalig schandknaapje kan ik dat bevestigen... van de8-10 jongens die er in onze hoerenkast rondliepen, waren er 3 mocro.... Ik heb 1x zelfs ook een catfight met één van die jongens gehad... Da was niet zo fijn :-)

qboy | 20-11-08 | 15:44

@Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:42
een fin, hier geboren, dubbel paspoort, is dat een allochtoon of een autochtoon?

Agent327 | 20-11-08 | 15:44

@Fleauxe | 20-11-08 | 15:36

*gniffelt*

Maar kom nou eens clean Flauxe, jullie begeren die jongens toch ook, niet dan?
Ze zijn gewoon terecht bang van jullie!

Satan Klaus | 20-11-08 | 15:43

@Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:38
Mogelijk wordt over een jaar of 10 gewoon erkend dat de helft van alle huidige rotzooi op de aadbol veroorzaakt wordt door moslims en kan eindelijk worden toegegeven dat de ideologie, net als fascisme en communisme, de oorzaak van deze ellende is.

cugel | 20-11-08 | 15:43

Ik zie hier nogal eens anti-homo teksten voorbij komen. Ook niet fraai

Maaier | 20-11-08 | 15:43

Ik probeer het maar weer een keer. In het aangehaalde politieonderzoek wordt niet gesteld dat in 86% van de geregistreerde gevallen autochtonen als dader werden benoemd. Er wordt gesteld dat in 14% van de gevallen allochtonen werden benoemd als dader, en dat in 86% van de gevallen niet werd benoemd dan wel autochtonen werden benoemd. De politie vond het vreemd genoeg niet nodig ons te vertellen in hoeveel procent van die gevallen autochtonen als dader werden benoemd.
In de pers is vervolgens overal gemeld dat er in 86% van de gevallen autochtonen als dader zijn benoemd, maar dat staat absoluut niet in het rapport.

Schoorsteenveger | 20-11-08 | 15:42

LOL @ "Voornaamste reden voor de bespottelijke homohaat is de angst zelf in de reet geneukt te worden door een zwaar gespierde Tom Finland-snor"

darmflora | 20-11-08 | 15:41

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:38
Nee joh, islam heeft nooit ergens mee te maken. Bestaat niet eens.

zak_arme_turf | 20-11-08 | 15:40

"Religie speelt volgens de onderzoekers geen rol ..." Gek, als de imams toch duidelijk dit gedrag voorschrijven. Oh ja, ze trappen ze gewoon in elkaar ipv ze met het hoofd omlaag van de flat te gooien. Nee, dan speelt religie waarschijnlijk geen rol.

cugel | 20-11-08 | 15:40

volgens mij een homo die het gepost heeft, hahaha.

Illuminator | 20-11-08 | 15:40

tjees, staat nu al op forums.marokko.nl
News travels fast!

Illuminator | 20-11-08 | 15:38

De islam speelt wel degelijk een rol bij homo-intolerantie. Alleen is die rol in politiek-correcte onderzoekjes nog steeds een taboe. Wellicht is er hoop, aangezien het ook heel lang een taboe was om de (Marokkaanse) nationaliteit van de daders te benoemen.

Sir Galahad the Pure | 20-11-08 | 15:38

Passende link onder het berichtje btw

kekpiemelindebek | 20-11-08 | 15:38

D'r zal dalijk uit een of ander *kuch* gedegen onderzoek toch eauk niet blijken dat veel van onze toonaangevende Rooie Rakkers zélf helemaal niet in een pauperwijk wonen?

widtvoet ® | 20-11-08 | 15:37

Cavaco | 20-11-08 | 15:37
Zo kunnen we met 1 commentaar per dag volstaan ;-)

Goeie Tijden | 20-11-08 | 15:37

Finnen zijn oververtegenwoordigd, punt!

Cavaco | 20-11-08 | 15:37

Sympathiek van de UvA om eens voor één geen politiek correct onderzoekje te publiceren. Voor de rest, fuck die homobashers. Ik heb er een paar keer mee te maken gehad en ik kan vertellen dat het tuig van de riggel is.

Fleauxe | 20-11-08 | 15:36

En voor een groot deel zelf [latent] homo.

dubber | 20-11-08 | 15:36

-weggejorist-

kolonel klootoog | 20-11-08 | 15:36

Wel mooi dat het gelijk gedownplayed wordt: "Religie speelt volgens de onderzoekers geen rol; het zou vooral komen doordat Marokkaanse jongens meer op straat hangen."

alpha_mannetje | 20-11-08 | 15:36

Ze zijn ook oververtegenwoordigd in de schandknaapjes "scene" duszzzz...

Goeie Tijden | 20-11-08 | 15:35

Kamervragen, nu!
(Trouwens 36% is nog steeds lager dan ik dacht, dat dan weer wel)

alpha_mannetje | 20-11-08 | 15:34

Heaumaux en Finnen: outdoors een ogenschijnlijk slechte kombinatie.

widtvoet ® | 20-11-08 | 15:34

Hoi klootoog,

kek groen broekje heb je aan vandaag zeg........

* knipoogt *

Tyler-Durden | 20-11-08 | 15:34

Homobashende bontkraagjes zijn de aidsnegers van de statistieken.

kolonel klootoog | 20-11-08 | 15:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl