Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Haatzaai.nl interviewt Harry van Bommel (SP)

Art Director van het As-Soennah Media Centre De Socialistische Partij zoekt zorgvuldig haar persmomentjes uit. Zo lezen we op het onvolprezen Al-yaqeen.com een vraaggesprekje met het Kamerlid en de ontslagen Nieuwnieuws-columnist Harry van Bommel. Strekking van het verhaal? Islam is oké olé olé. Moslims moeten gewoon leuk meedoen met Nederland en dan komt alles goed. Harry - zelf devoot katholiek - zegt dan wel nog nooit de koran te hebben gelezen maar bidden vindt hij nog altijd beter dan roken. En oh ja, er moet zo snel mogelijk een speciale islamwet komen die moslims in staat stelt huizen te kopen. In Engeland is zulks al heel normaal. Verder wil Harry dat wanneer Geert Wilders onverhoopt aan de macht komt moslims met gelijkgezinde niet-moslims in verzet komen. Samen staan we immers sterk. Verder laat Harry weten erg onder de indruk te zijn van Al-yaqeen. Een goed gemaakte site, informatief en lekker actueel. En opbouwende kritiek heeft Van Bommel ook: Geef de site een gemakkelijkere URL en de bezoekersaantallen zullen kwadratisch toenemen. Het Geenstijl GuerillaMarketingTeam pakt de handschoen op die Van Bommel laat liggen en maakt gratis de suggestie: www.haatzaai.nl. Kort, bondig en duidelijk. De preken van de Syrische haatbaard Sjeich Fawaz Jneid kunnen immers niet toegankelijk genoeg zijn...

Reaguursels

Inloggen

Prachtige discussies tussen Erlkoning, van der F, knutsel en Zwarte guy .
Helaas begrijp ik er maar de helft van, met mijn 3 klassen MAVO, maar genoeg om van dit steekspel op hoog niveau te genieten.
Ga zo door, daar worden diegene die niet met het uitdelen der hersenen vooraan hebben gestaan ook misschien wat slimmer van.

feuerfrei | 16-09-08 | 22:15

JeMoeder!!! 15-09-08 17:13
Gaan we het voor Harry opnemen, JeMoeder!! ?
Ben je soms SP-aanhanger?
Heer Bommel kon ten tijde van dat slijmerige interview op 25 augustus inderdaad niet weten wat er in september in de Telegraaf zou staan.
Maar problemen met Marokkaans tuig waren er vóór 25 augustus ook al, dus dat had hij moeten aankaarten.
Overigens: je schrijft antiperen, ik neem aan dat je anticiperen bedoelt.
Heb je Krista van Velzen gezien vanmiddag met die hoed?
Alleen al het dragen van zo'n hoed zou strafbaar gesteld moeten worden.
Twintig stokslagen lijkt me wel het minste.
Jan de Wit en Agnes Kant heb ik wel eens iets verstandigs horen zeggen, maar de rest van de SP-fractie, inclusief die worstendraaier uit Oss, mag wat mij betreft ergens worden afgezonken, in de Noordzee of zoiets.

Joele | 16-09-08 | 19:36

sp is links vandaar deze houding van bommel(ding)

is-lam-biggetje | 16-09-08 | 14:55

Harry, je bent een smerige lul! Landverrader!

lekker wijf | 16-09-08 | 14:15

@Erlkönig | 15-09-08 | 23:54
Helaas, ouwe filosoof, je trapt in je eigen val - voor iemand die de islam deconstrueert als een "fantasma" en onschuldig idee, kom je met een hele alinea wanstaltige cliche's over "de vrouw" in "het Westen". Je kiest je vooroordeeltjes dus zorgvuldig uit, en blijkt gedreven door politieke-correcte zelfhaat. Het multiculturalisme is springlevend, dat jij de dagelijkse corruptie die er vanuit gaat niet ziet (zelfs in je eigen denken), lijkt me nogal zorgelijk.

Het gaat daarbij over de kern van een ideologie: de islam is net als het socialisme of fascisme deep-down een anti-democratische doctrine, die vroeger of later terugglijdt in haar comfort-zone van seksisme, anti-semitisme, geweld, hierarchie en uitsluiting. Dergelijke interactie hebben we in Europa eeuwen gehad, en we hebben vooral geleerd wat we níet willen. Overigens is humaniteit daarbij omgekeerd evenredig aan je collaboratie met de doctrine van Mo.

Zware Guy | 16-09-08 | 12:11

Lol@ Erl. Ik zal even aan mijn buurman vragen of hij "de Kritik" wel al uit heeft. Zal wellicht ietwat problematisch worden daar hij nauwelijks Nederlands spreekt, maar wie weet is hij een kei in Duits.

knutsel | 16-09-08 | 10:42

@ knutsel | 16-09-08 | 02:00

Behalve selectieve en doodse wijsheid uit kringloopboekjes ook goed om levende getuigenissen te horen van mensen zélf. Anders blijft de input zo derdehands, dunkt me. Ga es een half jaartje tussen de moslims wonen, reach out en spreek, kijk en voel.

Jij ook wohlzurusten.

Erlkönig | 16-09-08 | 10:07

14. Stel dat de meerderheid van Nederland in de volgende verkiezing, kiest voor de aanpak van Wilders. Hoe zouden de moslims in Nederland volgens u hierop moeten reageren?
-
Wij overtreden dan de grondwet. Maar goed, ook meedoen met de oorlog in Irak was een verkrachting van het internationaal recht en dus in strijd met onze grondwet. Moslims moeten in dat geval gezamenlijk met gelijkgezinde niet-moslims in verzet komen. Ook zullen we bepaalde verdragen, zoals het VN-vluchtelingenverdrag, op moeten zeggen. Dat zou ik heel slecht vinden
-
-
Voor deze uitspraak zouden ze van Bommel uit de Tweede Kamer moeten Duyvendakken.

wachtmeester de bruy | 16-09-08 | 07:33

En daar gaan we weer, gevalletje plagiaat zonder credits, ben de tel kwijt. Het siert de grootste weblog niet dat ze FFI en HVV geen credits geven.

spooky | 16-09-08 | 07:33

@Erl. Goed, hebben we het de volgende keer over fenomenologie. Nog één ding, ik beschouw moslima's niet als lijdend voorwerp. (ik ben net begonnen in "Achter de sluier" van Fatima Mernissi, één euro bij de kringloopwinkel) "De" islam zelf beschouwt de vrouw trouwens ook niet als lijdend voorwerp, maar als actieve kracht die de man ervan kan weerhouden zijn leven in het teken van de islam te stellen en/of een terugkeer kan bewerkstelligen naar een toestand vóór het geloof in één almachtige schepper, met wraakzuchtige godinnen enzo, genaamd "fitna". Welterusten.

knutsel | 16-09-08 | 02:00

bla bla bla flikker toch op GS met je krampachtige anti-islam non-items

Phuzzie | 16-09-08 | 01:18

Erlkönig gehe zu Bette en sucht de koele meren van Morpheus.

Droom en leef zacht.

Erlkönig | 16-09-08 | 01:16

@ knutsel | 16-09-08 | 00:40

U bent een waardig Gegenstander. Een verademing na Koekbakh en Van Niemendal waar ik mij in het weekend mee onledig heb gehalten.

A. Ik zou flauw kunnen zeggen: alleen generaals mogen generaliseren, maar dat doe ik niet. Die gemeenschappelijke kenmerken zijn minder gemeenschappelijk dan Zware Jongen en U vermogen met elkaar op te denken, durf ik te beweren. We hebben hier te maken met een kenprobleem waarbij een universaliserende uitspraak direct moeilijkheid schept. Principiëler: als we heel nauwkeurig nagaan hoe de beeldvorming ontstaat dan zien we dat al snel op een gebeurtenis een gedachte volgt. Deze genereert een bepaald gevoel en dit leidt tot zeker gedrag. en dit weer tot een nieuwe gebeurtenis. Hieronder - onder al deze innerlijke en uiterlijke fenomenen - schuilen bepaalde wensen en waarden, behoeften en belangen die innerlijkheid en uiterlijkheid verbinden. Deze cirkel van zijn en bewustzijn kan alleen door een hogere reflectie worden kortgesloten en gemodificeerd. De sleutel daartoe is vanuit de hyperreflectie in te breken in de psychofenomenale suprastructuur en wel specifiek in: de gedachte, de idee. Alleen zo kan het gevoel worden gemodificeerd en de infrastructuur van wensen en waarden, belangen en behoeften worden gevonden, onderzocht en gedeconstrueerd. Normen zijn in dit geheel niets anders dan uitstulpingen van de infrastructuur in de suprastructuur.
Een bepaald idee is telkens slechts één van de oneindig aantal mogelijke gedachten over een gebeurtenis of situatie en biedt slechts één perspectief. Hierom moeten wij uiterst voorzichtig zijn met als onomstotelijk correct aangenomen generalisaties.

B. Het gaat mij niet om de specifieke vorm maar om de ongelijkheid an sich in ook "Het Westen". Daarnaast is het lachwekkend om alle moslimvrouwen als lijdend voorwerp te zien. Dat is een groteske visie.

C. Als je je verdiept in de werkelijke geschiedenis en de wortels van het idee Europa, zul je op bijstelling van je visie dienaangaande kunnen komen.

D. Kants maxime veronderstelt een zekere redelijke, a-perverse geest. En zou je werkelijk, maar dan ook wérkelijk, willen dat iedereen zou overgaan tot eigenrichting?

Erlkönig | 16-09-08 | 01:14

@Erlkönig 23:54. Blijf vooral in de veronderstelling leven dat de islam slechts een idee is. Ideeën hoeven geen fysieke verschijningsvorm te hebben. Dat de manifestatie van dit islamitisch idee in de wereld een vaststaand gegeven is, moge overduidelijk zijn. Er zijn verschillende verschijningsvormen, inderdaad, maar de generalisatie op grond van gemeenschappelijke kenmerken is geenszins een denkfout van zware guy, slechts een bruikbare categorisatie om over dit idee te kunnen spreken. Idem voor het westen, de geografische lokatie waar wij ons heden bevinden en die gekenmerkt wordt door de aanwezige cultuur/culturen. Dat jij in jouw hoofd geen onderscheid wenst te maken tussen mijn en dijn in figuurlijke zin hoeft geen normatief karakter voor zware guy in zich te dragen.
.
We hebben het hier over de sharia, de wet, niet over een schoonheidsideaal of een vertekend zelfbeeld, noch over de de nog altijd achtergestelde positie van de vrouw in economisch/financieel perspectief. Een drogreden, de sharia kan niet zo erg zijn voor vrouwen, kijk maar in welke gebieden zij nog meer zijn achtergesteld. Daar gaat het niet over.
.
Die "helixiale interactie met de islam in het nog te schrijven canon van europa"
veronderstelt een wederkerig proces, niet slechts de filosofisch beschouwende rol zoals jij die voor jezelf hebt weggelegd. Inderdaad, de samenleving en de cultuur of het hele universum is nog niet af, maar betekent dat dan dat ik mijn kernwaarden niet mag verdedigen? Overigens, ik heb niet het eeuwig leven dus ik kan het me inderdaad niet veroorloven om de hele dag na te denken. Dat laat ik aan mensen als jou over.
.
@00:13. Dus als ik zou willen dat mijn handelen door iedereen wordt overgenomen is het wel goed? Met andere woorden als ik mijzelf uitroep tot profeet wordt mijn woord wet? Ik zie het verschil met de sharia niet helemaal, maar ik heb de "Kritik der reinen Vernunft" dan ook nog niet uit.

knutsel | 16-09-08 | 00:40

@ knutsel | 15-09-08 | 23:33

Enfin, stel ik voer mijn denken in het absurde en besluit dat ik voortaan eigenrichting ga toepassen. Snelrecht. Nu kun je besluiten dat er vast een filosofische of andere wetenschappelijke verklaring is voor mijn denkwijze en daaruit voortvloeiend gedrag, is dit voldoende om het te legitimeren?

Eigenrichting leidt tot willekeur en querulantenwaan. Bovendien druist het in tegen een belangrijk maxime van Kant dat hier zeer past: de categorische imperatief. Deze kan op verschillende wijzen worden geformuleerd:
men moet alleen handelen volgens die maxime waarvan men tegelijkertijd kan willen dat ze een algemene wet wordt. Met andere woorden: je moet handelen op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zo zou handelen. Een andere formulering is dat men zelf of via anderen de mensheid nooit slechts als middel maar tegelijkertijd altijd als doel moet beschouwen.

Zondig je hiertegen, dan zondig je tegen het zedelijke bewustzijn zelve. Sharia en eigenrichting zijn twee ganz verschillende zaken, Knutsel. In sharia is/kan wel degelijk sprake zijn van categorische imperativiteit, quod non bij eigenrichting. Dat is ten alle tijde pervers en abject.

Erlkönig | 16-09-08 | 00:13

@ Zware Guy | 15-09-08 | 23:31

1. Obligaat argument, maar hij moet toch weer - zucht - kennelijk van stal: "De islam" is net als 'Het Westen' niet meer dan een fantoma, een fantasma: slechts een idee. 'De islam' kan geen misdaden plegen, net zo min als 'het christendom' enzoverder.Zo te spreken getuigt van groteske generalisatie die niet serieus is te nemen.

2. "De kloof tussen de seksen": is die mutatis mutandis de facto kleiner in "Het Westen"? Waar vrouwen zuchten onder zelfmutilatieve plastische herscheppingsdrift van lijf en leden naar onbereikbare Photoshop-designersesthetica? Waar vrouwen verscheurd worden door de dwang - op z'n minst: drang - om ten alle tijde carrière te maken en als debiel worden beschouwd als ze home professional (huisvrouw) willen worden? Waar vrouwen de constante druk voelen zich modieus te onthullen en zich als lustobject te gedragen willen zij niet voor trutje en saaie pieternella worden versleten? Waar vrouwen nog altijd structureel minder verdienen dan mannen bij gelijke opleiding en werkervaring? Waar vrouwen in de media en entertainment archetypisch immer als dom blondje annex sexbom, huisvrouw, hoer of maagd worden afgebeeld?

3. U heeft gelijk dat multiculturalisme somtijds tot conceptuele autoimmunisatie neeg, maar dat is na het failliet van dit denken - sinds de jaren '90 en a fortiori vanaf het begin van deze eeuw - niet meer in Frage c.q. valide als argumentatief vijandbeeld, hoogstens als stroman, zoals U pleegt te doen.
We moeten intellectueel verder reiken, voorbij het simpele schema van links/Gut en rechts/Böse. Hedentendage gloort een nieuw vertoog, een intercultureel discours dat veel zinniger, realistischer, inclusiever en productiever is.

Erlkönig | 15-09-08 | 23:54

@Erl.. die klote umlaut ook. Enfin, stel ik voer mijn denken in het absurde en besluit dat ik voortaan eigenrichting ga toepassen. Snelrecht. Nu kun je besluiten dat er vast een filosofische of andere wetenschappelijke verklaring is voor mijn denkwijze en daaruit voortvloeiend gedrag, is dit voldoende om het te legitimeren?

knutsel | 15-09-08 | 23:33

@ Zware Guy | 15-09-08 | 23:17

U thematiseert helaas niet de osmotische dynamieken in de plurale samenlevingen waar identiteiten niet meer een solide status hebben doch fluïde en virtueel zijn geworden.
.
Daarnaast is Europa ideeënhistorisch gegrond en cultuurgenetisch gevormd in een helixiale interactie met 'de islam'. Deze canon van Europa moet jetzt nog geschreven worden.
.
Ook honoreert U niet het feit dat het politieke schema allo-auto allang de facto niet meer het geval is door tweede, derde en vierde generaties Kinder. Vele Een geopolitieke Endlösung zoals U die voorstaat is in humane zin onzalig, ja diep malignieus, en Godzijdank onuitvoerbaar.

Hervindt toch Uw menselijkheid! Door alle deze duistere baggergedachten die U ten beste geeft te cultiveren offert U beetje bij beetje Uw humaniteit en menselijk gezicht. Wat een tragiek. Erlkönig schreit voor U.

Leave the Heavy Dark Side and Be a Light loving Guy!

Erlkönig | 15-09-08 | 23:33

@Erlkönig | 15-09-08 | 23:11
Het verbergen van de misdaden van de islam in een 'duizelingwekkend panorama' is uiterst wreed tegenover de slachtoffers die dagelijks vallen. Aan de vruchten herkent men de boom, m'n beste:
"Als je bovenaan de WEF-ranglijst begint, duurt het even voordat je het eerste islamitische land tegenkomt. Tussen de eerste vijftig landen is geen enkel moslimland te bekennen. Pas op de 81ste plaats staat er een: Indonesië.
Nergens, kortom, is de kloof tussen de seksen zo groot is als onder moslims."

Overigens is er geen enkele stroming populistischer en luier in denken dan politiek-correct en multicul. Tegenstanders worden weggezet als anti-sociaal, of getergd door onbenullige angsten voor het vreemde.
De wezenlijke handicap is het credo dat een andere cultuur per definitie een verrijking vormt, terwijl onze ethiek, religie (of afwezigheid daarvan) en moraal een bewuste keuze zijn. Een keuze die na eeuwen harde strijd is gemaakt, en in andere landen heel anders is uitgevallen, dus moeten we bepaalde invloeden zo ver mogelijk houden. Zeker als de islamitische wereld in snel tempo herislamiseert; er zijn overal junta's nodig om de baardmannen in bedwang te houden.

Zware Guy | 15-09-08 | 23:31

@ vander F | 15-09-08 | 23:09

Ah, Philosophie! Dat is de beste keuze die mann kan machen. Wel daarnaast ook een of twee vakstudies doen om 'denkvlees' te ontwikkelen anders blijft het veelal bij 'denkvorm'.

Heb je ook de eerste alinea gelezen op die page? Omdat wij zo inbegriffen zijn in het westerse rechtendiscours met haar universaliserende trekken, kunnen wij nauwelijks nog een perifere kritiek denken of velen. Juist JIJ als aspirant-soof zou de subversieve pool in het denken moeten opzoeken, anders wordt het nooit wat en blijf je een blinde papegaai en voetnotenfetisjist.

Erlkönig | 15-09-08 | 23:18

@Erlkönig | 15-09-08 | 22:51
Die oude Tsjechen hebben na '45 een vrij effectieve machtsdaad gesteld: alle Sudeten-Germanen gedwongen de grens over, na bewezen collaboratie met Hitlers ideologieën.

Europese autochtonen hebben zich met reden nooit tot de islam bekeerd, ook niet met het kromzwaard op de keel, en nu proberen de politiek-correcten en de baardmannen door een etnische invasie voet aan de grond te krijgen in Europa. Het antwoord zal dan ook in dezelfde hoek gezocht moeten worden, hoezeer moreel ook lastig.

Maar goed, Indonesië heeft de Ollanders na eeuwen opbouwen ook het land uitgegooid, af en toe herstelt de geschiedenis z'n fouten.

Zware Guy | 15-09-08 | 23:17

@ Zware Guy | 15-09-08 | 23:02

Ah, toch nog een lebende Ziel in da Hause!

U gaat uit van een sleets rigido-verkalkte opvatting van cultuur en religie. Beide zijn immer en altoos zeer dynamisch en eclectisch. in plurale samenlevingen met een heterogeniteit aan identificaties en praktijken zien wij voortdurende creolisering en groeiende lifestylediversiteit op het individuele niveau in plaats van homogenieke tendenties.

Dabei, het is een populaire - beter: populistische - edoch niet minder incorrecte dwaling dat islam een onbeschaafde obstakel vormt voor vrijheid en progressie. Daarmee doet u deze grote religie en het duizelingwekkend islamitische panorama dat vele landen in de wereld bestrijkt met ruim een miljard mensen absoluut geen enkel recht.

Erlkönig | 15-09-08 | 23:11

@Erlkönig ,
Filosofie,
net begonnen.

EVRM: 'mensenrechten-imperialisme' (gaan we weer)

nl.wikipedia.org/wiki/Universele_islam...

Klein nootje;

"XXIV. Ondergeschiktheid bepalingen van deze Verklaring

* Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische Sharia.

XXV. Referentiebron van deze Verklaring

* De Islamitische Sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring."

*exit*

vander F | 15-09-08 | 23:09

@Erlkönig. Ik ben niet bang voor de excessen, zoals door vanderf terecht beschreven als etnocentrisme, maar zelfs de kleinste verschuiving waardoor de zwaarbevochten rechten van vrouwen worden aangetast, is er m.i. één teveel.
Wat wil je nu, dat het rechtssysteem niet meer is toegesneden op het indivu?
Omdat iedereen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of religieuze overtuiging onder de Nederlandse wet gelijk is, bedien je hiermee elk individu.
.
Wat jij voorstaat is een land, waarin je verdomde veel pech hebt als je als vrouw geboren wordt in de verkeerde wijk waar toevallig de islam heerst, je dus sowieso al als minderwaardig wordt opgevoed, maar ook nog eens niet mag genieten van het strafrecht dat landelijk zou moeten gelden mocht je onverhoopt door je vantevoren zorgvuldig uitgekozen huwelijkspartner iedere dag bont en blauw geslagen worden. Vette pech voor de moslima's, dachten ze rechtsbescherming te krijgen door het landelijk strafrecht, vallen ze onder de sharia.
.
Ik heb niets tegen cultuurrelativisten, zolang je de eigen cultuur (en het rechtssysteem) maar niet gaat afzetten tegen een of ander land waar middeleeuwse toestanden heersen. Ja die mensen doen het anders, is dat slechter? Dat is niet de juiste vraagstelling. Wat je dan eigenlijk vraagt is of het wenselijk is dat onze eigen cultuur met de betreffende vreemde cultuur wordt "verrijkt". Mijn antwoord hierop is een eenduidig nee.

knutsel | 15-09-08 | 23:07


Allo, allo? Ist daar jemand? Of ben ik hier allein in da Hause?

*Erlkönig gaat dan maar aan zijn Flügel zitten en slaat eerste dramatisch akkoord aan van de Islamitische Internationale*

Erlkönig | 15-09-08 | 23:03

@Erlkönig | 15-09-08 | 22:39
Herhaling van een leugen maakt 'm niet meer waar: de sharia is een symptoom, de islam is de eigenlijke ziekte, die als kenmerk heeft dat overal waar ze de kop op steekt, er een dogmatische, archaïsche en patriarchale maatschappij ontstaat. En vrouwenrechten zijn daarbij nooit een hobby voor de baardmannen:

"Voor vrouwen is de islamitische religie en cultuur duidelijk nadelig – iets wat de niet-gehersenspoelde vrouwen met een moslimachtergrond allang weten. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verklaarde in februari 2003 dat de sharia (de wettelijke voorschriften van de islam) in strijd is met de democratische rechtsorde. Iedereen met een greintje verstand van de islam weet dat alle geestelijken – ook zij die in Nederlandse moskeeën preken en lezingen houden of voor de klas staan in islamitische scholen – de sharia beschouwen als de ruggengraat van de godsdienst."
www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/ar...

Je kan naïef proberen de islam 'in te passen' in de Westerse maatschappij, maar de vraag daarvóór zou moeten zijn of de islam het pad naar vooruitgang en vrijheid niet op groteske manier in de weg staat, en of de islam wenselijk is in een beschaafd land.
De baardmannen zijn daarbij nogal verwend en schreeuwerig, zitten vast in een monsterverbond met de politiek-correcten (Harry van B. c.s.), en verdienen daarom onze aandacht.

Zware Guy | 15-09-08 | 23:02

@ vander F | 15-09-08 | 22:52

"Wovon man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen."

Ook van ome L.

succes met je studie (islamologie?).

Erlkönig | 15-09-08 | 22:58

@ vander F | 15-09-08 | 22:35

"Het grondbestel van mensenrechten" = het framework van grondrechten in onze Grondwet en de internationaal vigerende mensenrechten zoals onder meer neergelegd in het EVRM en de diverse VN-mensenrechtenverdragen en handvesten.

Erlkönig | 15-09-08 | 22:54

@Erlkönig | 15-09-08 | 22:39 ,
de gesel der Islamisten.
Ik ga me nu nog even verdiepen in in m'n studie, ik loop m'n tijd hier te verkletsen,
maar hoop u spoedig weer met u van gedachten te wisselen.

Laat ik het voor nu even bij:

In der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor, daß dasselbe wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet-alsoverschiedenen Symbolen angehört-oder, daß zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnen, äuserlich in der gleichen Weise im Satze angewandt werden.... etc.

So entstehen leicht die fundamentalsten Verwechselungen (deren die ganze Philisophie voll ist)

Van ome Ludwig.

vander F | 15-09-08 | 22:52

@ Van der F

Ja, hier komt een van de democratische paradoxen in optima forma aan het licht: mag democratie zichzelf beschermen tegen een op democratische wijze aan de macht gekomen ondemocratische partij? Ander gezegd: mag de democatie als vrije marktplaats van in principe alle ideeën haar vrijheid beschermen door die van anderen met vrijheidsbedreigende ideeën in te perken?

Dit is een democratische aporie die voor het eerst aan het licht kwamen in de 20e eeuw en nu weer zeer actueel is, maar dan door de vermeende bedreiging van islamisering (lees: uitholling en denaturering van de democratische rechtsstaat en Nederlandse maatschappij as we know/knew it).

Deze aporie kan niet op het niveau van het probleem in de termen zoals boven gesteld worden opgelost, bijvoorbeeld een poging tot zelfbescherming in art. 23 Bundesgesetzbuch in Duitsland en de Nederlandse anti-terrorismewetgeving ten spijt. Er zal een carlschmittiaanse machtsdaad gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld in Algerije in de jaren '90. Andere oplossingsrichting is containment á la Engelse Endlösung.

Erlkönig | 15-09-08 | 22:51

@ knutsel | 15-09-08 | 22:14

For starters: volgens de WRR hebben vrouwen het in landen onder de sharia altijd nog beter dan vrouwen in landen zónder sharia.

Tweedens, het is maar de vraag of er nooit een meerderheid komt dat NAAST de continentale rechtspraak een gematigde shariarechtspraak naar voorbeeld van Groot-Brittannië invoert.

Derdens, vergis je niet: er is voortdurend al sprake van rechtspluralisme. Naast de formele wetten gelden er zóveel andere wetten en regels, geschreven en ongeschreven. Bijvoorbeeld binnen bedrijven, gezinnen, verenigingen, scholen, kerken en op straat. De sharia zou slechts één van de vele andere rechtssystemen zijn naast alle andere.

Vierdens, Engeland gaat principieel uit van Common Law met een hoop jurisprudentie en ongeschreven recht en niet van het schriftuurlijk-wettische Romeinse stelsel zoals op het continent. De shariapraktijk aldaar kun je vergelijken met arbitrage en mediation in familiezaken. Nix geen handenafhakkerij, onthoofdingen en flagellatie.

Vijfdens, hét grondbeginsel van de sharia is - geloof het of niet - vergiffenis. Barmhartigheid staat voorop en lijfstraffen etc. zijn omgeven met bijkans onhaalbare eisen om deze op te mogen leggen als shariarechter. Helaas vertekent de praxis van eerdergenoemde perfide regimes die de sharia gebruiken om al hun politieke tegenstanders kalt te stellen en met een ongemeen ijzeren knoet over de massa te regeren in combinatie met de populistische angstkarikaturalisering in het Westen de door en door fluwelen hand van de ware sharia op flagrante wijze.

Erlkönig | 15-09-08 | 22:39

@Erlkönig ,
'het grondbestel van mensenrechten' is mij overigens niet duidelijk,
kunt u dat specificeren?

vander F | 15-09-08 | 22:35

@Erlkönig | 15-09-08 | 22:24 ,
die trias is hier inderdaad nou niet bepaald strikt doorgevoerd.
De trias haal ik aan omdat dit een fundament is van onze democratie,
de Sharia onttrekt zich aan dit principe.
Ik ben in die zin voor een strijdbare democratie in zin die Popper lijkt te bedoelen.
Ik haal hier de paradox van de democratie aan.
Ik vraag mij af of multiculturalisten, of beter gezegd cultuur relativisten zich van dit principe bewust zijn.

vander F | 15-09-08 | 22:32

@ vander F

Trias politica heeft weinig te maken met wel/niet sharia invoeren. De trias richt zich op checks & balances tussen de drie rechtsstatelijke machten (wetgevende, uitvoerende en rechtssprekende macht). In NL valt het overigens best wel mee met de trias: is hier niet zo strict doorgevoerd.

Ik ben niet voor invoering van de sharia, begrijp me goed, maar ik vind het wel interessant om het donneriaanse gedachtenexperiment in te gaan. We komen dan namelijk uit op het basale substraat en concept van onze democratie: gaan we ad fundum uit van een streitbare Demokratie of van een free marketplace of ideas?

Integendeel inbreuk op het Verlichtingsideaal: een verfijndere personalized service van vrije autonome burgerlijke individuen hoeft niet principieel niet te leiden tot een rechtspluralistisch systeem dat elk individu op maat bedient. De gelijkheid wordt daarmee juist gehonoreerd alsook de gelijkwaardigheid vanuit het grondbestel van mensenrechten dat als het alomvattende grote mainframework kan worden beschouwd.

Erlkönig | 15-09-08 | 22:24

Zo kun je zelfs de Neurenberger rassenwetten nog vergoeilijken.

vander F | 15-09-08 | 22:24

Het zijn overigens geen 'gruwelijke' uitwassen maar de logische consequentie van het doorvoeren van de Sharia op alle rechtsgebieden waar de Sharia van toepassing is.

Erlkönig's 'gruwelijk' 'uitwassen' getuigen in die zin van etnocentrisme

vander F | 15-09-08 | 22:22

@Erlkönig. Probleemloos? Excuse me. Ik hoop dat je enig inzicht hebt in hoe het precies met de rechten van vrouwen gesteld is onder de sharia, en kom me niet aan dat volgens de WRR vrouwen het in landen onder de sharia altijd nog beter hebben dan vrouwen in landen zónder sharia. Als mensen het in het in een democratisch land bestaande rechtssysteem niet accepteren omdat dit niet voldoet aan de religieuze eisen, kun je een eigen partij oprichten en door middel van de democratie (meerderheid) proberen de juridische wetten te veranderen. Dit is wat Donner bedoelde, hij wist drommels goed dat er nooit een meerderheid gehaald zou worden op de vraag "zullen we de sharia invoeren?".
Theoretisch had hij dus gelijk.
.
De bestaande wetten van een land naast je neer leggen en je hiermee onttrekken aan de rechtsorde, is een kwalijk verschijnsel dat we hopelijk hier nooit en te nimmer zullen accepteren. Voor de Nederlandse wet zijn mannen en vrouwen gelijk, dit is dus duidelijk niet het geval onder de sharia. Wat Groot-Brittanië toelaat vind ik persoonlijk verachtelijk en een terugdraaien van verlichting en beschaving. Alsof het ze niet meer kan schelen.
.
De sharia in GB is dus niet het gevolg van een meerderheidsbesluit, maar van het uitoefenen van druk op de samenlevig door een minderheid (landelijk gezien) onder de dreiging van godsdienstvrijheid en discriminatie. Te zot voor woorden.
Als er in bepaalde wijken alleen nog maar moslims wonen roepen zij simpelweg een autonome staat uit met eigen wetten en regels. Dit heeft met democratie dus niets te maken, wel met religieuze onderwerpingsdrift en veroveringsdrang.

knutsel | 15-09-08 | 22:14

@Erlkönig ,
komt me over als een inbreuk op het verlichtings ideaal,
een beetje soof moet dan toch minstens achter de oren krabben.

vander F | 15-09-08 | 22:12

@Erlkönig | 15-09-08 | 22:03 ,
zeker,
maar jij ziet een rechtspraak zonder wetboek wel zitten,
geen trias politica e.d.?

vander F | 15-09-08 | 22:06

@ vander F | 15-09-08 | 21:54

Het S-woord heeft een angstwekkende en gruwelijke connotatie gekregen door de uitwassen ervan zoals begaan in Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië. Alle zijn landen met een (voormalig) ultraorthodox regime. Het is een flagrante inbreuk tegen de logica en de realiteit om hun praktijken als exemplarisch voor de sharia in alle islamitische landen te nemen.
Ergo: zwangerschap en shariaschap zijn incommensurabele begrippen.

Erlkönig | 15-09-08 | 22:03

Haram Harry

fleurtje | 15-09-08 | 21:57

@Erlkönig | 15-09-08 | 21:51 .,
een beetje Sharia is net zoiets als een beetje zwanger.

vander F | 15-09-08 | 21:54

@ knutsel | 15-09-08 | 20:54

Sharia is voornamelijk tradi familierecht dat in vrijwel álle moslimlanden voorkomt naast een rechtsstelsel naar westers model. De afschuwwekkende extremen van mutilatie en executie komen slechts in een paar afschuwwekkende extreme landen voor. Interessant blijft het Donneriaanse gedachtenexperiment dat de sharia langs democratische weg en binnen rechtsstatelijke c.q. mensenrechtelijke grenzen inderdaad gewoon zou kunnen gelden. Dat zou een ander, rechtspluralistisch gelaagd bestel opleveren dat recht doet aan de multiculturele rechtsvraag, zoals de facto al vrijwel probleemloos usance in Groot Brittannië.

Erlkönig | 15-09-08 | 21:51

Peppie van Cockie | 15-09-08 | 21:26
LOL ! (heb ook eens zoiets gedaan: met een anti islam t shirt meelopen met een linkse pro islam demo)

cugel | 15-09-08 | 21:50

Volgens Harry Bommel:
<<Woorden die ik koppel aan Islam zijn: Profeet, leerling, filosofie, levensovertuiging, cultuur, onthouding, gebed, vasten, regels opleggen en respect >>

Profeet = pedofiel = kinderliefhebber
Leerling = terrorist = bedrijver van gewelddadige chantage
Filosofie = fundamentalist = extreme rechtzinnigheid in godsdienstig opzicht
Levensovertuiging = megalomanie = grootheidswaanzin
cultuur = normen en waarden laag = corrupt
Onthouding = seks, seks en nogmaals seks, hoop op 72 maagden
Gebed = angstpsychose = ziekelijke gemoedstoestand
Vasten = hypocrisie = schijnheiligheid
Regels opleggen = dwang = ziekelijk = obsessie
Respect = Huh!!!

<<In het verleden waren het de Surinamers die gediscrimineerd werden.
Nu is het normaal om een ‘zwarte’ nieuwslezer op de tv te zien. Zo normaal zal het later ook zijn om een moslim op tv te zien. Daar ben ik van overtuigd.>>

Worden 'moslims' gediscrimineerd?
En blijft het dan, net als bij de 'zwarte' nieuwslezer ook bij een paar......???
En kunnen wij dan ook over 1 miljoen Surinamers, Indo´s, Chinezen, spreken??

Kacang | 15-09-08 | 21:48

Jesusdepesus, ik wist niet dat die van Bommel zo weinig ruggegraat had. Surinamers(die ongeveer in veer in het zelfde tijdperk naar Nederland kwamen als de eerste moslims) behoren tot een etnische groep en niet tot een religie...
En wat een logica ook om de grondwet te overtreden, want zij(volgens mij toch echt de toenmalige coalitie of wie dan ook) hielden zich ook niet aan het internationaal recht (?!). Nee dan ben je goed bezig Har! Vooral de slechte manieren van je tegenstanders na-apen.

kleurling | 15-09-08 | 21:30

vanderF:
Ik herinner me dat er indertijd een clubje antifa's bij de amerikaanse ambassade aan het protesteren waren. (onschuldige burgerslachtoffers, spiraal van geweld, dat soort kreten). Ik ging er bij staan en riep: ''Laat Saddam zijn karwei afmaken!''.
Was ook weer niet goed......

Peppie van Cockie | 15-09-08 | 21:26

Familie van Imam Abdulwahid van Bommel?

de laatste man | 15-09-08 | 21:21

allen lees: campion | 15-09-08 | 16:23
joris, wat is de nieuwe naam van bijstandskoning?

uitkering trekker | 15-09-08 | 21:20

Die Harry toch:

"Op 26 oktober 2002 werd tegelijk in Amsterdam en Rotterdam gedemonstreerd tegen de mogelijke oorlog tegen Irak. Onder de duizenden betogers bevonden zich helaas ook heel wat Arabische nationalisten, autoritaire communisten, libertariërs, antisemieten, anti-Amerikanisten en zelfs neo-nazi's. Kritiek op Saddam Hoessein was er nauwelijks, op Israël des te meer. Maar kan links nog wel voor bevrijding en menselijkheid staan, wanneer men kritiek op Hoessein min of meer inslikt? Wanneer er zelfs gedemonstreerd wordt samen met aanhangers van die afschuwelijke dictator? De Fabel van de illegaal voelt zich in ieder geval steeds minder thuis op dit soort demonstraties."

" Maar er mocht dan van de SAP "geen enkele ruimte voor antisemitisme zijn".3 Antisemitisme is echter een van de wezenskenmerken van het moslimfundamentalisme. En inderdaad bleek op de demonstratie weer een aantal van de antisemitische betogers aanwezig die - gewapend met Palestijnse vlaggen - eerder zo'n groot stempel gedrukt hadden op de pro-Palestina-demonstratie van 13 april 2002.4 Net als toen werden er ook nu weer antisemitische leuzen gescandeerd als "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas".

"Een ambassademedewerker van Irak liet weten blij te zijn met deze steun, en hij hoopte dat de NVU samen met de linkse betogers als één blok zou demonstreren. In een reactie zei SP-er Van Bommel geen actie te zullen ondernemen tegen een eventuele NVU-deelname aan anti-oorlogsdemonstraties. "De NVU stelt niets voor, maar in Nederland is een vrijheid van demonstratie. We kunnen niet uitmaken wie aan een protestmars deelneemt." 6 Gelukkig kwamen de NVU-ers voorzover bekend niet opdagen. Wel aanwezig waren Eite Homan en Johan van Enk van het eveneens neo-nazistische Aktiefront Nationale Socialisten (ANS). Ondanks Van Bommel werden die direct door enkele demonstranten uit de demonstratie verwijderd.'

www.gebladerte.nl/10879f56.htm

Niks nieuws onder de zon dus,
Harry voelt zich gewoon thuis tussen anti-Semieten en dictator vereerders,
home sweet home,
en Allah (teab) weet het beter.

vander F | 15-09-08 | 21:12

Sinds wanneer heb je democratie nodig voor de sharia? Lijkt me juist contraproductief.

knutsel | 15-09-08 | 20:54

Volgens Donner kan de Sharia gewoon worden ingevoerd hoor, mits de democratie het wil!

Zuster01 | 15-09-08 | 20:51

Ho ho ho, een moslim mag je geen haatzaaier noemen. Dat is discriminatie en bovendien haatzaaiend!

henkdekanarie | 15-09-08 | 20:44

@Brusselmans
Bedankt voor de link die hierboven onder het woord 'zulks' staat. Die link bevat angstaanjagend nieuws. In Engeland bestaan namelijk al een jaar lang sharia-rechtbanken. Dat is nu pas ontdekt. Ze hebben al meer dan honderd zaken behandeld zoals echtscheidingskwesties, erfeniskwesties en burengerucht.
www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crim...

Lewinsky | 15-09-08 | 20:43

Vandaag weer wat moslimhoertjes ontmoet, lopen je expres voor de voeten in de supermarkt, zeer onbeschoft. Als je vraagt of je even erbij mag om een product te pakken, ben je ineens een arrogante trut. Door AH personeel!!!!
Waar gaat het heen met dit land, Pim draait zich om in zijn graf.

Zuster01 | 15-09-08 | 20:30

Wat een naief sukkeltje is het ook die Harry.
dat soort blinden, waar Nederland er helaas veel te veel van heeft, een groot gedeelte omdat ze er ook direkt of indirekt een goed belegde boterham aan verdienen, gelooft pas in de verborgen agenda van dit soort fanatici, als ze tijdens een beleefdheidsbezoekje gekeeld worden.
En geloof me Harry: Mocht Wilders daadwerkelijk democratisch gekozen aan de macht komen, zullen behalve een gedeelte van je moslimvriendjes en je eigen linkse gesubsidieerde aanhang zeer weinigen aktie gaan voeren, omdat het gros van de autochtone werkende bevolking in grote lijnen achter de ideen van Wilders staat.
Het is net als met Fortuyn, slechts weinigen durfen, en durven in het openbaar toe te geven op hem te gaan stemmen of sympathie voor zijn opvattingen te hebben.
Maar ik ben er heilig van overtuigd, dat in de beslotenheid van het stemhokje zeer velen op hem zullen gaan stemmen.
De eerste keer ben je misschien geschrokken, dat ondanks het kunstmatige gemanipuleer van de staats media, peilingen zouden uitwijzen dat Wilders misschien 3 hooguit 4 zetels zou halen.
Bij Nova stond Wilders tot 3 weken voor de verkiezingen nog op 1 zetel.
Pas toen op het allerlaaste moment duidelijk werd, dat men zelfs voor de eigen linkse achterban niet meer geloofwaardig overkwam, heeft men dat de laatste week nog steeds heftig manipulerend, maar gauw opgekrikt naar 3 of 4 zetels
De volgende keer zal je van schrik in je broek zeiken,als het je duidelijk is geworden dat Wilders alleen wel eens meer zetels zou kunnen halen als Groen Links en de PVDA samen.
Geduld mensen geduld.
Laat de regering het nog maar even goed verkloten de komende 2 jaar, wat met de economische vooruitzichten redelijk zeker is, en dan zal na de volgende verkiezingen links in shock zijn.
Net zoals ik er voor 100% zeker van ben , dat Fortuyn destijds met de LPF de grootste partij van Nederland geworden zouden zijn.
En Fortuyn minister president.
En als je de confrontatie wilt, kun je die krijgen, maar reken niet op al te veel steun van de autochtone bevolking, want die zijn dat gezeik met onaangepaste , criminele finnen,Antilianen, en oostblok tuig meer man dan ook meer dan zat.
Net zoals de meerderheid het politieke en maatschappelijke gekloot meer dan zat zijn.
Je zal nog raar opkijken als de politie en het leger de vrije hand zouden krijgen, om het gajes aan te pakken, bij wie ze dan aan de deur staan te rammelen om op te pakken.
Bij jou of bij Wilders?
Ook daar ben ik zeker dat ze jou, en je linkse vriendjes in de boeien zullen slaan, en niet Wilders.
Puur en alleen, omdat jullie voor het overgrote deel schuldig zijn, aan het verval waar de samenleving nu in terecht gekomen is.
Met jullie tolerante, alles moet maar mogen en en niks hoef beleid , het wijdverbreide graaien uit de belastingruif, en ons kent ons mooie dikbetaalde openbare baantjes doorgeefluik cultuur van de afgelopen decennia.
Honderd duizenden zijn er helemaal klaar mee, en staan er desnoods ook klaar voor, en wachten alleen op een aansprekende leider, of leiders of beweging die de regie in handen neemt, ons bange verwarde volkje bij de hand neemt, en het sein voor ons op groen zet.
Ik spreek dagelijks tientallen steeds verschillende mensen, en over 1 ding is praktisch iedereen het volslagen eens : Deze waanzin zal en moet uiteindelijk gestopt worden, voor ons eens zo mooie landje helemaal naar de haaien is.
Samen staan we sterk!!

feuerfrei | 15-09-08 | 20:24

@ hoteldebotel | 15-09-08 | 19:53

Daar heb je helemaal gelijk in. Erger nog dan de NSB-ers zelfs. Een groot deel van ons land en geld is al weggegeven aan dit soort tuig.
De Duitsers moesten er ten minste nog voor vechten.
Deze lui kunnen alleen kinderen maken aan de lopende band en dan vooral niet opvoeden.
Krijg je weer de volgende generatie die met 16 begint kids te produceren. Daar moet je niet nog mee gaan sympathiseren, hebben we al 5 generaties gedaan met als enige resultaat dat het probleem steeds groter werd.

Gewoon castreren die lui, dan zijn we in 50 jaar van het probleem af. OK zolang moeten we de uitkeringen dan maar betalen. Als het einde in zicht is kan ik daarmee leven.

G. Patton | 15-09-08 | 20:15

Zeg Harry van Bommel ken jij de moslim al?

Lewinsky | 15-09-08 | 20:14

In Amsterdam gaat de lokale televisiezender AT5 gewoon door met de grappige rubriek "Zeg ken jij de moslim al".
Bijzonder leuk zijn de afleveringen:
- Zeg ambulancebroeder ken jij de moslim al?
- Zeg buschauffeur van Conexxion ken jij de moslim al?
web.at5.nl/ramadanjournaal/

Lewinsky | 15-09-08 | 20:12

hoteldebotel | 15-09-08 | 19:53
Z'n mosselvrienden lachen hem achter z'n rug uit.
De tragiek van alle islamofielen.

verger | 15-09-08 | 19:57


Een nest met ratten op het hoofd van Harry.
Tegen de milieuratten.

bijtieakumaai | 15-09-08 | 19:55

On-ge-loo-fe-lijk, die vent is volstrekt geschift en een groot gevaar voor de westerse samenleving. Het is alsof je een NSB-er hoort pleiten voor het nationaal-socialisme. Je vraagt je af of dit verhaal echt is of verzonnen, want dit kan een nederlander gewoon niet denken. Dit is krankzinnig en levensgevaarlijk!

hoteldebotel | 15-09-08 | 19:53

Vorig jaar had Harry met prinsjesdag het hoofddeksel van Robin Hood op en morgen zal hij wel een Arafat theedoek op z'n domme hoofd hebben.

Droge_Droom | 15-09-08 | 19:44

Best lachen met Harry.

verger | 15-09-08 | 19:38

Lewinsky | 15-09-08 | 19:19
KoranOnline.NL
Zoek in de heilige Koran: respect
Er zijn geen resultaten die voldoen aan je zoekopdracht
Zoek in de heilige Koran: filosofie
Er zijn geen resultaten die voldoen aan je zoekopdracht
Zoek in de heilige Koran: cultuur
Er zijn geen resultaten die voldoen aan je zoekopdracht
Zoek in de heilige Koran: levensovertuiging
Er zijn geen resultaten die voldoen aan je zoekopdracht
Nou proberen we maar eens....
Zoek in de heilige Koran: dood
Gevonden Koran Hoofdstukken [45]:
Zoek in de heilige Koran: hel
Gevonden Koran Hoofdstukken [73]:
Gaat al stukken beter niet?

sjaakdeslinksesul | 15-09-08 | 19:31

Kamerlid Harry van Bommel roept op tot het overtreden van de grondwet.
Kamer, gooi hem eruit!

Lewinsky | 15-09-08 | 19:27

Van Bommel: "Woorden die ik koppel aan Islam zijn: Profeet, leerling, filosofie, levensovertuiging, cultuur, onthouding, gebed, vasten, regels opleggen en respect."
Hee Harry, vergeet de zelfmoordaanslagen niet!

Lewinsky | 15-09-08 | 19:19

Na Balkenende (CDA), Vogelaar (PvdA), Bos (PvdA), Cohen (PvdA), Timmermans (CDA) en Jongerius (FNV) komt nu ook Van Bommel (SP) ons vertellen dat de islam een hele fijne godsdienst is. Weg met die dwaze regenten!

Lewinsky | 15-09-08 | 19:18

"Verder wil Harry dat wanneer Geert Wilders onverhoopt aan de macht komt moslims met gelijkgezinde niet-moslims in verzet komen. Samen staan we immers sterk."

Benieuwd of Harry met eenzelfde voorstel komt voor christenen en gelijkgezinde niet-christenen wanneer een zekere A. Pechtold aan de macht komt.

Gauss | 15-09-08 | 19:11

@ P.C.M. Baas1309 | 15-09-08 | 18:57

Nee, politiek ingaan is niks voor mij, al dat nietszeggende geneuzel en die hypocriete kruiperij hou ik maximaal een uur vol en dan ontplof ik :-).

G. Patton | 15-09-08 | 19:09

sjaakdeslinksesul | 15-09-08 | 19:00
Je hebt zoooo gelijk! Klap klap applaus

Danoontje | 15-09-08 | 19:08

Maoisten en islamisten konden altijd al goed samen. Zie Nederland bekent kleur.
Gemeenschappelijk doel; uit jaloezie verpesten wat we in eeuwen van vlijt en denken opgebouwd hebben.

e.t. | 15-09-08 | 19:06

Beluister de debat........... nou ja, dat weet je alweer genoeg!
Verbieden dat ophitsende klote forum!

krokostil | 15-09-08 | 19:03

hollleeeej brusselmans is terug

KissTheDevil | 15-09-08 | 19:02

Harry, omdat ik weet dat je wel eens meeleest.
Zoek eens het woord ongelovige op in je Koran of ga naar Koran-online en zoek op de term en zie welke kwalificaties aan hem toegeschreven worden. De meest positieve soera luidt dat als een ongelovige zich weerhoudt van kritiek op de Islam en moslims geen strobreed in de weg legt, hij met rust gelaten moeten worden. Voor het overige is hij de grootst denkbare zondaar, onbetrouwbaar, zonder moraal, ongeschikt als vriend voor een moslim, brandhout in de hel, leugenachtig en als de ongelovige het waagt om Islamkritiek te leveren of de profeet te bespotten, dan is het de plicht van iedere moslim hem te doden.
Voor mij is dat al voldoende om een afkeer tegen ALLE moslims te hebben. Wanneer je namelijk moslim bent, zie je de Koran als het letterlijke woord van God en beschouw je alles wat erin staat als de volledige en onveranderlijke waarheid. Iemand die mij en andere atheisten bovenstaande kwalificaties toedicht simpelweg omdat ik wat andere opvattingen dan hem of haar heb, kan natuurlijk moeilijk op mijn sympathie rekenen. Waarom zou ik ook?
Nu weet ik best dat jouw liberaal-islamistische vrienden net doen alsof deze testen niet in de Koran staan en met selectief lezen kom je een heel eind, maar het staat er letterlijk in en moslims behoren alles volgens de letter te interpreteren. Maar jouw orthodox-islamitische vrienden van Al-yaqeen doen dat dus wel, zoals het een goed moslim betaamt.
"Al-waqeen: Waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting? Of kent deze geen grens?"
"Van Bommel: De grens van de Wet! Godslaster, belediging, laster, aanzetten tot haat, discriminatie, etc."
Ja, alleen als die laster van levensovertuiging, belediging, aanzetten tot haat en discriminatie gedekt worden door een geloofsovertuiging, dan is het wel goed. Als iemand tegen jouw zegt dat jij een grote klootzak bene, dan moet ik kwaad worden als jij hem op jouw beurt ook een klootzak noemt, alleen maar omdat hij armer en onwetender is dan jij?
Simpele ziel, geen wonder dat je socialist bent.

sjaakdeslinksesul | 15-09-08 | 19:00

Ach ach ach..., arme arbeiders van Nederland........ De SP gaat de pvda achterna en wordt nu ook SAP.

Waarom is er in ons linkse gedachtengoed nergens een partij te bekennen die 100 % voor de arbeiders opkomt zonder nu eens een hele hoop andere linkse bullshit erbij te halen.

We hebben hier geen linkse arbeiderspartijen, het zijn enkel salon socialisten die puur voor hun carriëre en eigen geldelijk gewin de domme massa aan het voorliegen zijn.

Jammer, hebben ze alleen één klein foutje gemaakt. De massa is misschien te goedgeloving, te goed van vertrouwen, heeft te veel geduld, maar dom is die niet

G. Patton | 15-09-08 | 17:37

Richt er zelf een op, zou ik zeggen.

P.C.M. Baas1309 | 15-09-08 | 18:57

Een willekeurig voorbeeldje van een iesjlamitiesje soepsidieslurper

Het Haagse CDA wil sissen op straat verbieden, maar allochtonen begrijpen niets over de ophef rond sissen tegen meisjes. Sissen moet juist worden opgevat als een compliment.
Mazuras Asrafali, voorzitter van de Islamitische Stichting tot bevordering van Integratie(ISBI): ‘het is helemaal niks beledigends, maar gewoon een manier van de aandacht trekken van meisjes. Sissen is gewoon een cultuur gebonden manier om de aandacht van een meisje te trekken’.
Volgens Asrafali is het voor Nederlanders simpelweg een kwestie van de gewoonte leren kennen: ‘als je het niet kent is het misschien wat vreemd. En dat komt omdat veel mensen niet weten hoe het werkt. Ook bijvoorbeeld pubermeisjes van allochtone afkomst zijn er niet mee opgegroeid en weten dus niet meer wat het betekent’.
De ISBI zet zich o.a. in voor 'stimulering van Islamitisch-theologische reflectie op de mensenrechten'

Hun website:

www.stichting-isbi.nl/

Wat moet ik nou weer van zo'n clubje denken... één van de velen die ongezien overspoeld worden met soepsidie.. net als het SMN en alle anderen...
Beste medereaguurders, als u zich afvraagt waar u belastinggeld naartoe gaat... dáárheen dus !!!

Houthakkert | 15-09-08 | 18:44

Stakkers als van Bommel zijn bijna gevaarlijker dan echte die - hard haatbaarden. Zij faciliteren islam, zijn de muildieren waarop islam zich in NL beweegt, zij gooien de poort open en regelen wetgeving en geld. Als je meeleest Har, waar ben je nou in vredesnaam mee bezig man? Kappen met die onzin. Wake up and smell the coffe, deze lui zijn je vrienden niet en zullen dat nooit worden, omdat ze je eigenlijk het liefst hardstikke deaud willen hebben, want je bent een ongelovige hond. Snap dat dan. Is toch niet zo moeilijk dacht ik zo....

bello | 15-09-08 | 18:36

Agnes zet hem aan de Kant die rare kwast van Bommel. Gelijk opruimen die rommel.

Friend of the family | 15-09-08 | 18:33


Geef mij maar Olivier B Bommel dat geeft veel minder rommel

Friend of the family | 15-09-08 | 18:29

Ha, ha, ha!!! In tijden niet zoveel gelachen als na een bezoekje aan de al-yaqeen site. Wat een mongolen daar zeg!

En Harry vindt de islam wel ok? Volgens mij heeft van al dat rondneuken gewoon een enge ziekte opgelopen. Het schijnt dat krankzinnigheid daarbij vaak een van de symptomen is...

Nog maar een keer dan: De islam is een trojaans paard. Een religie die op een agressieve wijze persoonlijk geluk en algehele vooruitgang van de mensheid in de weg staat.

Als je je nog steeds af vraagt wat nu eigenlijk "the meaning of life" is, dan heb je hier je antwoord: leren beslissingen te nemen op basis van gezond verstand en compassie en andere mensen beoordelen op basis van wat ze voor hun omgeving en de mensheid in het algemeen betekenen. Het vormen van geloofsclubjes zit de vooruitgang van de mensheid alleen maar in de weg door de eeuwige gezeur over welke (betweterige) god nu eigenlijk de langste l*l heeft.

de.grote.vergeler | 15-09-08 | 18:14

Stevig spul dat fisherman's friend.

Blankenvoort | 15-09-08 | 18:12

En zie hoe Socialist en Islamist nader tot elkander komen...

@Harry:
Kameraad Gelovige! Joe bent op de goede weg.
Binnenkort komt de vacature voor Kalief van Eurabia vrij.

Ahasveros | 15-09-08 | 18:11

@los draad | 15-09-08 | 18:03
draadje los? (kon het niet laten, ik had het sowieso gedaan, wat je ook gezegd zou hebben, vergeef)

Satan Klaus | 15-09-08 | 18:08

wat is er nou haatzaaiend aan dat stukje? sjongejonge! als ik de laatste regel "Mahatma Gandhi zei het al: “Wees zelf de verandering die je wilt zien.” " uit dit stukje op GeenStijl toepas, dan is GeenStijl zelf de haatzaaiende verandering die ze zo graag willen zien. stelletje bange poeperds.

los draad | 15-09-08 | 18:03

yaqeen.com is een schijt website.

Is onderdeel van de kankergezwel stroming binnen de islam.

Graag een DoS attack svp of nog beter hacken en de inhoud eigenhandig verbeteren.

Vist | 15-09-08 | 18:02

Wat in Engeland normaal is komt, wordt het hier ook nog wel:
zakatbelasting voor moslims, aan Van Bommel zal het niet liggen:

"Voor de bouw van moskeeën, voor de grondaankoop ten behoeve van moskeebouw, en voor een breed scala van andere islamitische gemeenschapsactiviteiten, zijn in Nederland op korte termijn miljoenen euro's nodig. Met het oog hierop onderzoeken medewerkers van de WRR, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, in nauw en voortdurend overleg met enkele prominente Nederlandse moslims, de mogelijkheid om conform de sharia (zie het vorige WRR-rapport over de flexibiliteit en moderniteit van de sharia) voor de moslims in Nederland de islamitische godsdienstige zakat-belasting in te voeren, zodat de moslims in Nederland over eigen financiële middelen kunnen beschikken, en, onder meer, in staat zullen zijn de activiteiten van hun eigen organisaties te financieren op een manier die met de sharia in overeenstemming is."

hoeiboei.blogspot.com/search/label/Top...

Cogito | 15-09-08 | 17:58

Tegengif:

Paul Cliteur:
"Eerlijkheid gebiedt te stellen dat geen enkele hedendaagse vrijdenker (en ook niet de vrijdenkersbeweging als geheel) een belangrijke rol speelt in het formuleren van hedendaagse religiekritiek. Dat is een verschil met de tijd van Constandse. Die religiekritiek wordt tegenwoordig gepresenteerd door geloofsafvalligen die het recht opeisen zich publiekelijk te distantiëren van hun vroegere geloof. Er zijn geen hedendaagse Voltaire's of Bertrand Russell's meer. Maar wat men wel kan constateren is dat een grote meningenstrijd is losgebarsten over de betekenis van religiekritiek en de vrijheid van meningsuiting. En wat we kunnen constateren is dat de krachten die de betekenis van die waarden relativeren heel groot is. Dat is ook niet zo vreemd. Misschien nooit tevoren in de Nederlandse geschiedenis is zo duidelijk geworden dat vrijheid van meningsuiting en religiekritiek iets kosten. Het kritiseren van een heilige figuur door een cabaretier kan je op een olieboycot komen te staan of de liquidatie van een Nederlandse staatsburger of een aanslag op het Centraal Station.
Daarom zijn die debatten over vrijheid van meningsuiting ook zo verhit. En dat zal, denk ik, voorlopig nog wel zo blijven."

hoeiboei.blogspot.com/2008/09/het-secu...

Cogito | 15-09-08 | 17:57

P.C.M. Baas1309 | 15-09-08 | 16:55 Ja, hoezo?

campion | 15-09-08 | 17:54

Wat een verschrikkelijk enge site.

Miss H.Z. Smith | 15-09-08 | 17:53

Van Bommel is dat niet die secretaresse aanrandende SP-ert? Die ziet natuurlijk grote voordelen in het feit dat vrouwen onder een haatbaarden regime geen verhaal meer kunnen halen.

GezondVerstand | 15-09-08 | 17:51

Kijk, zo ver zijn we al in Europa. Lang leve de zelf islamisering!
Ze zullen door gaan tot we totaal islamitisch zijn.
Liefst 209 (tweehonderd en negen!!!) pagina's met religieuze dwinglandij en eisen.
En nog erger, de constante excuses, draaikonterij en bejubeling van de islam om het de moslims naar de zin te maken.... dat loopt constant als een rode draad door de nieuwsfeiten heen. Nee hoor er is niets aan de hand mensen.
Leest u even mee?
Komt ie dan: www.nieuwreligieuspeil.net/

rapunzelklokje | 15-09-08 | 17:50

Verder wil Harry dat wanneer Geert Wilders onverhoopt aan de macht komt moslims met gelijkgezinde niet-moslims in verzet komen.

Ok goed om te weten, klinkt lekker democratisch.

Jokkebrok | 15-09-08 | 17:38

Harrie van Bommel heeft vast gedacht op tijd "the position" te "asumen" dan glijd ie er straks lekker pijnloos in wanneer haatbaard en co het hier voor het zeggen hebben in niet al te lange tijd.

Satan Klaus | 15-09-08 | 17:38

Ach ach ach..., arme arbeiders van Nederland........ De SP gaat de pvda achterna en wordt nu ook SAP.

Waarom is er in ons linkse gedachtengoed nergens een partij te bekennen die 100 % voor de arbeiders opkomt zonder nu eens een hele hoop andere linkse bullshit erbij te halen.

We hebben hier geen linkse arbeiderspartijen, het zijn enkel salon socialisten die puur voor hun carriëre en eigen geldelijk gewin de domme massa aan het voorliegen zijn.

Jammer, hebben ze alleen één klein foutje gemaakt. De massa is misschien te goedgeloving, te goed van vertrouwen, heeft te veel geduld, maar dom is die niet

G. Patton | 15-09-08 | 17:37

@fleurtje | 15-09-08 | 17:30
fleurtje agema?

stekelige | 15-09-08 | 17:35

Harry graait graag onder tentdoeken,die kijkt niet op een snorretje of burka,
alsjemaargeilbentmagalles,Motto van Dirty harry boemel

fleurtje | 15-09-08 | 17:30

Kunnen we die Van Bommel niet als zendeling in Teheran wegzetten? Kunnen we meteen wat weddenschapjes afsluiten hoe lang hij blijft leven.. eens kijken hoe "oké, olé olé" die islam is..

Tam Tam | 15-09-08 | 17:29

Heerlijk zoals die linkse partijen zichzelf opblazen, maakt het vormen van een coalitie wel zo makkelijk. Van Bommel is nu rijp voor de slacht, een beetje ze verleden oprakelen en hupsake ook opgetieft.

nightwish | 15-09-08 | 17:26

ffberg | 15-09-08 | 17:07
Je weet toch, van trekken wordt je doof!!!

Danoontje | 15-09-08 | 17:24

J. Trajkovic | 15-09-08 | 16:50
Ik zat in de buurt :s

Fimbulvetr | 15-09-08 | 17:17

Een sterk staaltje zelf islamisering van Van Bommel.
Vooral hard blijven roepen hoe geweldig de islam wel niet is en geen moslim die nog vraagtekens zal zetten bij z'n eigen religie. Sterker, dankzij dit soort mensen (en met name politici van linkse siganatuur) worden afvallige moslims teruggefloten door de radicalen. Maak je geen zorgen hoor Harry, de niet moslims komen ook aan de beurt.

rapunzelklokje | 15-09-08 | 17:17

@ Joele.

Je bedoelt dat het een schande is dat Heer Bommel op 25 augustus niet antipeerde op wat er in september in de Telegraaf zou staan?

JeMoeder!!! | 15-09-08 | 17:13

www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%...
"En oh ja, er moet zo snel mogelijk een speciale islamwet komen die moslims in staat stelt huizen te kopen."
Een moskee kopen is al een fucking drama.

gentle giant | 15-09-08 | 17:09

Volgens medici heeft het masturberen overigens ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih Ibn al-cOethaymien

ffberg | 15-09-08 | 17:07

Tja, Harry van Bommel droomde in z'n tienertijd van een trio met Mao Zedong en Fidel Castro. Vandaar dat dit bericht me niet verbaast.

cultheld | 15-09-08 | 17:07

@stekelige 15.45
Misschien een beetje laat, maar vette grijnsss

Karel Kruizenruiker | 15-09-08 | 17:03

Heb daarnet het interview van Al-Yageen met Harry van Bommel gelezen.
Ik kan niet anders concluderen dat Harry een zak is, een allochtonenknuffelaar eerste klas. Hij kruipt Al-Yageen bijkans in de kont. Geen woord over Marokkaans tuig dat ambulancepersoneel aanvalt, rooft en stadswijken terroriseert.
Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Joele | 15-09-08 | 17:02

Hebben jullie als redactie zo'n lage dunk van je lezers dat je een voorgekauwde versie van dat interview aan moet bieden? Waarom niet een link rechtstreeks naar het interview zelf?

www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws....

Ik kan zelf wel lezen, en hoef geen 'Readers Digest'.

JeMoeder!!! | 15-09-08 | 17:02

Dirty Harry is dat toch? De man die een vrouw zelfs beide handen geeft en graag meer dan dat en ook in Jordanie, het hol van de leeuw, als mevrouw het eigenlijk liever niet heeft.

T@ Riest | 15-09-08 | 17:02

Wat wel weer leuk was was het gesprek bij 'Het Gesprek' met Marijnissen. Marijnissen zegt dat het zover gekomen is door doorlopende bezuinigingen op de verkeerde punten. Als verklaard tegenstander van de linkse kerk moet er dan toch bij iemand een belletje gaan rinkelen.

Einde van de Domheid | 15-09-08 | 16:57

Ik berust me in het feit dat deze landverraders nog wel eens een keertje voor het vuurpeloton komen. Jammer dat het dan zo ver heeft moeten komen maar het is niet anders.

liggend_streepje | 15-09-08 | 16:57

Campion, ben jij Sanspareille, toevallig?

P.C.M. Baas1309 | 15-09-08 | 16:55

Was Harry van Bommel al niet als een 'Lubbersje' afgeserveerd?

Einde van de Domheid | 15-09-08 | 16:53

Beste Harry, ga jij nou eerst maar eens eventjes wat nieuwe onderbroeken kopen, viezerik!

En wat betreft je gezamelijke strijd met de Moslims tegen alle ECHTE Nederlanders: we lusten je rauw, ventje.... en datzelfde geldt voor die andere SP-viezerik: Marcel van Dam, die staat namelijk he-le-maal boven aan het lijstje.

de groeten van het Nederlandse VOLK!!

echt_links | 15-09-08 | 16:52

Dat van Bommel katholiek is wist ik niet, maar is wel logisch voor iemand die zijn handen niet van vrouwen kan afhouden, dat dan weer wel.

spooky | 15-09-08 | 16:50

@ Fimbulvetr | 15-09-08 | 16:46
Het was Jordanie
zie ook Eikenhout @ 15:17 ( & mezelf @ 15 :18)

J. Trajkovic | 15-09-08 | 16:50

blinde kip | 15-09-08 | 16:41 LOL!

campion | 15-09-08 | 16:46

Kwam Harry niet in de problemen door het maken van vrouwonvriendelijke opmerkingen tijdens tripje naar Syrië of zo iets...?

Fimbulvetr | 15-09-08 | 16:46

Wie? Waar? Waarom melden?

Fimbulvetr | 15-09-08 | 16:43

Uit de link van naardeklote | 15-09-08 | 16:24
"Tenslotte: mocht de man een sterkere libido hebben dan zijn vrouw, dan zou het trouwen met een tweede vrouw wellicht een oplossing kunnen zijn."
Dit ziet Harry van Bommel wel zitten, die vieze landverrader.

blinde kip | 15-09-08 | 16:41

Van Bommel denkt met zoveel mogelijk linkse mantra's op te dreunen dat het wel goed komt. Het is opmerkelijk dat de SP geen onvertogen woord over de islam ter gehore brengt. Sterker nog, dat woord wordt angstvallig vermeden.
Slaap lekker verder Harry.

Martinello | 15-09-08 | 16:39

DeRedelijkheidZelve | 15-09-08 | 16:00
In alle redelijkheid, deredelijkheidzelve: er zijn wel erg veel onwelwillende, uitvretende, niet te integreren, het westen hatende mohammedanen in NL; mohammedanen, die, als het erop aankomt, het westen imo het liefst onderworpen zien worden aan de waanzin van hun barbaarse religie. Wat mij betreft mogen deze lieden er net zo hard weer uit als ze binnen gekomen zijn. Zou jij het 'verder nadenken' en aandragen van oplossingen in die richting eauk als 'zwakjes' willen betitelen?

Bertus Betonsloper | 15-09-08 | 16:36

Islam verbieden en die website is om te lachen... Vrouwen vragen over hun witte afscheiding... koop gewoon eens de Tina... Of de Yes..... dom dom dom

Danoontje | 15-09-08 | 16:33

Dat die haatzaaiende radicale Imam Fawaz Jneid Nederland nog niet is uit gezet,
verbaasd mij,de Nederlandse staat is wat dat betreft laf in mijn ogen!
Mede verantwoordelijk voor de dood van Theo van Gogh,dit soort mensen horen hier niet thuis,zijn tegen onze westerse principes maar profiteren er wel van.
Ik zeg verbieden die salafistische beweging in Nederland!
Alle radicalen moslims uitzetten en die moskeeen direct sluiten waar dit gepredikt wordt!

Handy-Harry | 15-09-08 | 16:31

peter.co.uk | 15-09-08 | 15:55 Hoe kom je daar nou weer bij. Joden doen wel aan rente. En houdesop met dat eeuwige stompzinnige vergelijken van Joden en moslims. Ze zijn onvergelijkbaar.

-Er zijn 14 miljoen Joden op aarde en 1,5 miljard moslims.

-het Jodendom is een geloof, maar Joden zijn ook nog een volk, moslims niet.

-Er is 1 Joodse staat en twintig moslimstaten.

-Joden dringen anderen hun geloof niet op, integendeel, ze hebben liever niet dat mensen zich er toe bekeren en maken dat zo moeilijk mogelijk. Moslims vinden dat iedereen die geen moslim is eigenlijd dood moet.

-In de Joodse cultuur is het belangrijk dat je zoveel mogelijk weet. Lezen, weten om het weten en informatie vergaren uit alle hoeken en gaten en kennis nemen van andermans culturen en zeker die van de cultuur waar je in verkeert wordt niet alleen aangemoedigd, het is een plicht. Dit geldt ook voor vrouwen.
Moslims en in het bijzonder vrouwen, dienen zich zo dom mogelijk te houden, het enige boek is de koran.

-De Joodse cultuur en geloof richten zich primair op het leven op aarde en het beter achterlaten van die aarde dan je hem aangetroffen heb, onder het principe tika olam. Voor het islamtische geloof betekent het leven op aarde helemaal niente, sterker nog, het wordt aangemoedigd om je leven te verpesten of zelfs op te geven in dienst van het geloof.

-In jouw geliefde Engeland tiert het antisemitisme welig, zelfs de vm burgemeester van Londen stond erom bekend. Dat terwijl Engeland toch altijd alleen maar profijt van de aanwezigheid van Joden gehad heeft. De doodssekte die echter vooral kommer en kwel oplevert, zoals overal, wordt doodgeknuffeld (waar jij blijkbaar ook in zit, als ze eens GEEN overlast veroorzaken en zich normaal gedragen en hun kinderen opvoeden wordt dat als iets prijzenswaardigs gezien en een argument voor hun cultuur ipv gewoon simpelweg normaal gevonden zoals voor de rest van de mensheid geldt) en de Britten er alleen om veracht.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

campion | 15-09-08 | 16:23

Harr 'y Bin Bommel, zijn tweede naam zal zijn. Abba is Groot.

Rammstein | 15-09-08 | 16:21

Islam en democratie gaan niet samen Bommeltje en zullen dit ook nooit, of
je moet van Nederland een moslimstaat maken.
Een tussenweg is er helaas niet omdat de Islam volmaakt is dus moet het
van 1 kant komen zoals dit de laatste 25 jaar al gebeurd en we weten dat
dit niet genoeg is dus moet er echt meer gebeuren en ik denk dat
een feestdag een goede aanzet is met tevens wat veranderingen in de
grondwet.

Eurotokkie | 15-09-08 | 16:18

Het Geenstijl GuerillaMarketingTeam +1

Not2D@y | 15-09-08 | 16:18

Harry, is religie geen opium voor het volk ? Ik denk dit nog steeds, maar ik ben dan ook geen platte opportunist.

de ondervoorzitter | 15-09-08 | 16:18

Die SOA die hij van het rondneuken heeft opgelopen, heeft kennelijk zijn schamele hersens aangetast.

uwesbeki | 15-09-08 | 16:15

f

Jan Passant | 15-09-08 | 16:15

.. harry van bommel doet me denken aan den tyd waar de linkse beterweters altijd en zo gaarne aan revereren. Hoe heette die man in zwart pak ook alweer.

Jan Passant | 15-09-08 | 16:15

This GeenStijl message is aproved by
Bart Jan. S. (Groot InquisiteurFatsoenlijk Rechts), GeertW. (LimbabsZwart) en Konstant Custers (geen familie van de generaal).

@peter.co.uk | 15-09-08 | 15:55
'Joden doen overigens ook niet aan rente...'
Tja ......!!!!!!!!!

Maar beste fatsoenlijk rechtsen, de ene keer noemen jullie alle moslims fundamentalistische religieuze gekken, een andere keer weer allemaal straatcriminelen. Noemen jullie de moslims morgen allemaal woekerpolisverkopers? Kan overigens, met de Joden is dat ook gelukt.

Artois Arnhem | 15-09-08 | 16:13

@DeRedelijkheidZelve,
Het interesseert me eigenlijk niet dat jij het "nogal zwakjes" vindt. Ik heb het woord "moslim" niet eens gebruikt. Ik heb niet per definitie een hekel aan moslims, maar wel aan de islam. Elk geloof dat mensen onderdrukt en dom houdt zie ik het liefst zo snel mogelijk verdwijnen.
De islam is een apart verhaal omdat dit ook nog eens een agressieve godsdienst is met een politieke agenda en een gigantische expansiedrift.

de republiek | 15-09-08 | 16:12

Mooi mooi, goed om te weten waar deze Harry van Bommel staat.

oranjerood | 15-09-08 | 16:11

Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa... Pssssst Harry, wat voor jou?

Citypaul | 15-09-08 | 16:11

@peter.co.uk | 15-09-08 | 15:57
In welke grot woon jij? Je durft met droge ogen te beweren dat die overige moslims wel zuivere koffie zijn?
Volgens mij staan er minstens 2 over je schouder mee te kijken wat je hier neerplempt.

stekelige | 15-09-08 | 16:10

laat hem de halal meiden tot z'n harem maken, kan ie er lekker op los wippe.

Syk | 15-09-08 | 16:08

Karel Kruizenruiker | 15-09-08 | 15:42
Zijn ze ooit anders dan simpelweg gezegd, krankzinnig geweest.

Kartoffels | 15-09-08 | 16:06

Hey Harry.... last van een soatje?

spoorzoeker | 15-09-08 | 16:04

@ de republiek | 15-09-08 | 15:51

Misschien mensen die er anders over denken dan jij? Mensen die niet hele geloofsgroepen over een kortzichtig kammetje scherm? Die zijn er! Kan je het geloven (...)?

Ik stem niet op de verlicht despotische saloncoialisten, hoor, maar ik heb het vermogen te bevatten dat anderen daar toe in staat zijn. En ik zie de realiteit: er zijn moslims in Nederland. Voor sommigen is het makkelijker te blijven roepen dat het niet zo zou moeten zijn, dan kunnen ze schreeuwen en hoeven ze niet verder na te denken Dat begrijp ik best. Maar vind het nogal zwakjes.

DeRedelijkheidZelve | 15-09-08 | 16:00

-weggejorist-

peter.co.uk | 15-09-08 | 15:57

Platgooien die handel en gauw?

Superior Bastard | 15-09-08 | 15:57

@witwas 15:52
en wie een huis bezit heeft er belang bij dat de wijk geen
slechte naam heeft... al bij al goeje zaak dus.

ulk | 15-09-08 | 15:56

-weggejorist-

peter.co.uk | 15-09-08 | 15:55

"15. Volgens gegevens van het CBS heeft een groot aantal Nederlanders een slecht beeld van de moslims."

Kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat een groot aantal Nederlanders een heel goed beeld heeft van de moslims (zij generaliseren zelf ook, how come I not be surprised?), namelijk dat het de achterlijkste uiting is van menselijke denkkracht en verbeeldingsvermogen die je je maar voor kunt stellen, abject is tot op het bot, moordzuchtig en het beste maar zou verdwijnen uit Europa of liever nog van de gansche planeet. Dat laatste geldt trouwens voor sprookje, behalve dan MoederT de Gans, want daar heb ik dan weer een zwak voor.

Nog meer vragen, behalve dan dat de vraagstellerT waarschijnlijk 'negatief' bedoeld in plaats van 'slecht'?

Die van Bommel toch, ook al aan 't vissen in troebel water. Klootzak.

De tijd van het A-team ligt achter ons, het B-team staat te trappelen. Wie een oor heeft, die hore.

nattebever | 15-09-08 | 15:55

Alle oorlogen zijn immers ontstaan door peuken.

Deport | 15-09-08 | 15:54

De scrollbar zit gewoon rechts hoor

Zoor | 15-09-08 | 15:52

allahweethetbeter.nl

Boer Harm uut Twente | 15-09-08 | 15:52

Voor zover ik weet betalen de Moslims een verkapte vorm van rente. De bank koopt het huis, doet daar een opslag op en verkoopt het door aan de moslim. Deze kan vervolgens in maandelijkse termijnen betalen. Probleem is dat de wet geen hypoteekrenteaftrek toestaat op de opslag. Op zich lijkt het mij een goede zaak als moslims huizen gaan kopen. Dat lukt ze niet door alleen maar te profiteren van onze uitkeringen. Ze zullen dus moeten werken en wie werkt betaald belasting.

witwas | 15-09-08 | 15:52

"Woorden die ik koppel aan Islam zijn: Profeet, leerling, filosofie, levensovertuiging, cultuur, onthouding, gebed, vasten, regels opleggen en respect".
Van Bommel, jij vuile gore landverrader!

De woorden die de doorsnee Nederlander aan de islam koppelt zijn: "Intolerantie, achterlijkheid, haat, onderdrukking en terreur".
Welke debiel haalt het nu nog in z'n hoofd op die rottige sp te stemmen?

de republiek | 15-09-08 | 15:51

-weggejorist-

peter.co.uk | 15-09-08 | 15:48

"20. Wat is uw boodschap/advies aan de moslims in Nederland?

Verdiep je in de Nederlandse samenleving, dan pas kun je deze veranderen. Zet de stap om bestuurlijke functies te bekleden. Mahatma Gandhi zei het al: “Wees zelf de verandering die je wilt zien.” "

Harry, doe eens normaal man, gek! De Nederlandse samenleving moet niet veranderen, die mafkezen die hier de zaak komen verstieren moeten veranderen! Pas je aan, dan komt het allemaal goed. Niet andersom.

Adriaantjeeeeeuh | 15-09-08 | 15:47

@ J. Trajkovic | 15-09-08 | 15:20
Mooi zo. Ik hoop dat er nog veel meer zijn die er zo over denken in Nederland. Ik heb in verschillende landen gewerkt en overal vindt men dit volkomen normaal. Behalve in Nederland.

Eikenhout | 15-09-08 | 15:46

@cugel | 15-09-08 | 15:37

Op zijn minst een beetje gelijk toch ?
Alles wat allochtonen doen wordt tot de 10e macht verheven en er wordt gedaan als of wij NLers nooit iets doen.
Ik bagetelliseer crimineel gedrag niet, niet van allochtonen en niet van nederlanders.

piquant | 15-09-08 | 15:45

en het MDI zag dat het goed was ...

dePirK | 15-09-08 | 15:45

wat moet ik me voorstellen bij die kleine aanpassing van de wet ?
weet iemand daar meer van ?

ulk | 15-09-08 | 15:45

@Karel Kruizenruiker | 15-09-08 | 15:42
Dat is een contradictio in terminus, Karel.
Een van beide: of linkschmens, of medemens.

stekelige | 15-09-08 | 15:45

-weggejorist-

peter.co.uk | 15-09-08 | 15:44

Soort zoekt soort dat is wel duidelijk.

Kudtkapper | 15-09-08 | 15:43

Moslims kunnen best een huis kopen, ze mogen alleen geen hypotheek afsluiten, en dat is maar goed ook, want dat is een uitvinding van het verdervelijke westen.
Even doorsparen dus.

hekkesluiter | 15-09-08 | 15:43

Het lijkt wel of onze linkschemedemens met de dag gekker wordt.

Karel Kruizenruiker | 15-09-08 | 15:42

BiBroZaLo | 15-09-08 | 15:37
Net als dat ze het lichaamsdeel in kwestie linkshandig bij vrouwlief moeten inbrengen...

JosVerbeek | 15-09-08 | 15:41

"maar bidden vindt hij nog altijd beter dan roken"

Dus dat verklaart dat 'ie stiekum wel erg blij dat De Gezonde Roker (in casu: de dikke krulharige profeet) de keel is doorgesneden.
Van Bommel toont hier een cultuurnihilisme dat op landverraad lijkt. Zijn ouder en voorouders, die voor zijn vrijheid hebben gevochten, zullen blij zijn met dit verwende k*dtjoch.

stuyterkuycken | 15-09-08 | 15:40

Barry van Hommel = Dhimmie
Bah, Bah en nog eens bah. Als die gerelicapten hun woestijngodje willen aanbidden vind ik dat best, maar 'lichte aanpassingen' in de wet voor hun onwil om rente te betalen (waar is dat in vredesnaam op gebaseerd) mag nooit maar dan ook nooit gebeuren.

JosVerbeek | 15-09-08 | 15:39

Voor iedereen die dacht dat de SP een redelijk alternatief was, hier de zoveelste wake-up call.

Lucifer | 15-09-08 | 15:39

Ff gelezen wat ze van orale sex vinden. Mijn antwoord was 'lekker'. Zij een heel verhaal dat ze het eigenlijk ook allemaal niet weten, en aan het eind weet allah het beter. Echt LOL. Ongelofelijk dat mensen dit serieus kunnen nemen, wat een B-film

Pilsvogel | 15-09-08 | 15:38

sorry artbrut | 15-09-08 | 15:30
Ik zie dat je me al voor was.

cugel | 15-09-08 | 15:38

-weggejorist-

Brouhaha | 15-09-08 | 15:38

In plaats van dat VB ze eens goed de oren wast, dat moslims wel erg vaak betrokken zijn bij problemen, en dat ze dat zelf ook eens moeten gaan inzien.. Maar nee hoor. De sharia hoort in Nederland. We zijn ook al gewend aan islamitische scholen. Moslims moeten bestuurlijke functies gaan bekleden. Als we moslims altijd hun zin geven en de baas maken, dan hebben ze nooit meer problemen met ons.

datzitzo | 15-09-08 | 15:37

Ik heb die site eens bekeken en ik denk dat ik nooit een Moslim kan worden.
“Als één van jullie urineert dan is het niet toegestaan om zijn geslachtsdeel met zijn rechterhand vast te houden...”
Ik heb altijd twee handen nodig....

BiBroZaLo | 15-09-08 | 15:37

Nu begrijp ik het pas écht.... natuurlijk...... die van Bommel.........'t is een katholiek.
Met écht katholiek gedrag..........

HeerBommel | 15-09-08 | 15:36

Dan deze:

20. Wat is uw boodschap/advies aan de moslims in Nederland?

"Verdiep je in de Nederlandse samenleving, dan pas kun je deze veranderen". Zet de stap om bestuurlijke functies te bekleden.

Waanzin nabij die linkse rakker!

ronald2887 | 15-09-08 | 15:36

Zou harry op de site de vragen in de ''kinderhoek'' hebben gelezen? Wat is het beste geloof en waarom moeten vrouwen een hoofddoek dragen? De antwoorden van jneid staan lijnrecht tegenover het socialistisch-''democratisch'' gedachtengoed van de sp.
Is harry nu zo naief of heeft hij samen met anja en de rest van de kameraden een dubbele agenda? Ongelooflijk, een belijdend Katholiek die het mohammedanisme als de enige ware '' godsdienst'' erkent. En dat ze hem een vuile Gristenhond vinden en een nuttige idioot heeft hij niet eens door. Na de pvda en gl is nu ook de sp begonnen met zich te onderwerpen aan de vogelingen van de maangod.

wijsvinger | 15-09-08 | 15:35

ach wat een verassing, lijkt wel een aap-mouw verhaaltje aangaande de cripto facisten beweging +31 (a.k.a. eSPee)

QB (ja die.....) | 15-09-08 | 15:35

Hell NO met die Sharia... beter dat ze geen huizen kunnen kopen van 't geloof. Als ze dit nu echt geloven, leef er dan ook naar en ga niet lopen janken. Alsof de hele wereld zich moet aanpassen aan Moslims, Hell NO.
Het is net een virus, ze zitten overal en overal waar ze komen maken ze ziek. Ik vind het een smet. Amerika, Europa, nu weer een cel in Australie... Oprotten, gewoon lekker je eigen land gaat terroriseren.

Danoontje | 15-09-08 | 15:34

Brusselmans, doe die regols voor die komma's nog een keertje checken.

BigBabou | 15-09-08 | 15:34

Moet niet veel gekker worden, had niet veel gescheeld of harry had Nederland zo gratis weggegeven... wat een idioot. Iedereen is welkom maar aan moordlustige parasieten en landveraaiers hebben we niets. Hetzelfde geld voor simpele jurken en haatzaai dominees. En over de boerka... voor lelijke wijven wel en knappe meisjes niet...

Zeiker | 15-09-08 | 15:33

Zelden zo pissig geweest na het lezen van een interview.

Rest In Privacy | 15-09-08 | 15:33

StijlvolRechts | 15-09-08 | 15:23
Als ik me niet vergis was de opheffing van het Gristelijke renteverbod aan het eind van de middeleeuwen een belangrijke stimulans voor de economie. Dat verbod gold overigens niet voor de Joden, een van de redenen dat ze altijd nogal een vinger in de pap hebben gehad.
Conclusie; religieuze achterlijkheid zal altijd een rem zetten op iedere vorm van vooruitgang.

JosVerbeek | 15-09-08 | 15:32

Nou, laat het maar gebeuren dan. Moslims en gelijkgezinden tegen de rest. Ze schrikken zich de typhus als ze een meute van een paar miljoen tegenover zich vinden.
Harry toch, jij schopt nog geen deuk in een pakje pickwick.

CoJoNes | 15-09-08 | 15:32

stukje uit Mirsab.nl " Toen papalief voor het eerst via de gezinstamtam - zijn vrouw - van zijn dochters trouwplannen hoorde, weigerde hij resoluut. Dat was niet zonder reden. Heimelijk had hij haar al in de jaren negentig aan de zoon van zijn minderbedeelde broer in Marokko beloofd." ..... Ach, laat ook maar

Meurende Felix | 15-09-08 | 15:31

Dat vraag en antwoord gedeelte is echt zo sneu. We hebben een vraag, zoeken er een kek tekstje uit de koran bij - ongeacht of de context overeenkomt - en hatsekidee, de rubriek Lieve Fatima is geboren en alle moslimpjes weten weer hoe naar eer en geweten te leven.

Biff Eagleburger | 15-09-08 | 15:30

@ kutjesmurf..... nee dat is de PvdA, de communisten zaten bij het verzet....

Meurende Felix | 15-09-08 | 15:29

Volgens mij lacht de gemiddelde moderne moslim zich het apelazerus bij het lezen wat er op die site staat.

Rabarberke | 15-09-08 | 15:29

Op Al-yaqeen kun je bij de artikelen geen reactie achterlaten voorzover ik merk. Verstandig: Anja Vuilnisbelt, ook van de SP, zou een dagtaak hebben aan het wegjorissen als de meeste Nederlanders haar ondertussen al niet volstrekt negeerden.

cugel | 15-09-08 | 15:29

SP, GL, PvdA....
De landverraders van de 21ste eeuw. Flikker toch op met je moslimwet. Als het nu een anti-moslimwet was.......

Remington.223 | 15-09-08 | 15:27

@ alpha_mannetje | 15-09-08 | 15:26
Z'n wat? Z'n neus..

alpha_mannetje | 15-09-08 | 15:27

Als of Harry z'n lang genoeg uit de schoten van alle die communistische peenhaar lesbo stagaires kan houden om te zien wat er gaande is in de wereld.

alpha_mannetje | 15-09-08 | 15:26

Rabarberke | 15-09-08 | 15:16
Mossels lezen in het Arabisch van rechts naar links, dus dat zou een verklaring kunnen zijn voor de merkwaardige positie van de scrollbar.

JosVerbeek | 15-09-08 | 15:26

Bent u belijdend gelovig?
Ja, ik ben belijdend katholiek. Ik probeer zoveel mogelijk op de zondagen naar de kerk te gaan. In mijn woonplaats Diemen ben ik aangesloten bij de plaatselijke kerk. Als ik op reis ben in andere landen, zoek ik daar ook katholieke kerken op die ik kan bezoeken.
---
Degene die een atheïstisch partij opricht krijgt mijn stem...

da wizard | 15-09-08 | 15:24

@De Stramme Kabouter
Domeinkaper. Een beetje triest.

kapotte_stofzuiger | 15-09-08 | 15:23

Meedoen met Nederland maar wel een aparte wet voor Moslims om huizen te kunnen kopen. Ze betalen maar gewoon Rente net als iedere andere Nederlander. Niks geen fraude gevoelige nieuwe regeling voor Moslims omdat zogenaamd hun geloof het verbied Rente te betalen. Moslims moeten gewoon mee doen of optyften.

StijlvolRechts | 15-09-08 | 15:23

@steven paul | 15-09-08 | 15:19
Niet tegen de koran want mosseltjes zijn zielig dus potentieel links stemvee.

cugel | 15-09-08 | 15:22

-weggejorist-

De Stramme Kabouter | 15-09-08 | 15:22

sp, is dat niet de oude partij nsb?? Waren ook veraders van hun eigen volk.

kutjemuf | 15-09-08 | 15:21

Ik denk dat ze die saait beter lulkoek.com kunnen noemen.
Heb even rondgeneusd op deze ongetwijfeld gesoepsiediejeerde webstek, en dan kom je dit soort ongein tegen:
Vraag:

Wat is het oordeel over het verdoven van dieren voor de slacht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
En daaronder nog een heel lulverhaal wat ik niet eens meer wil lezen.
*teiltje pakt*

JosVerbeek | 15-09-08 | 15:21

Heel verstandig Harry ........ Moslims oproepen tot verzet. Ook jij bedankt voor dit stemadvies. Tot mijn spijt jaren SP gestemd ( diep door stof gaand ) maar het enige rood waar ik ooit nog voor juich is het rood in het shirt van me cluppie.

Dayak | 15-09-08 | 15:21

en als het zover is:
Non nobis Domine – non nobis – sed nomini Tuo da Gloriam

Octavianus | 15-09-08 | 15:20

@ Eikenhout | 15-09-08 | 15:17
Exact +1.
GVD. Het lijkt wel plagiaat.
Je was me net voor........

J. Trajkovic | 15-09-08 | 15:20

@de bier | 15-09-08 | 15:17
Mits ze niet om een hand gaat vragen.

stekelige | 15-09-08 | 15:19

Socialisten zijn toch tegen de 5 K's? Kapitaal, kroeg, koning, kazerne en de koran?

steven paul | 15-09-08 | 15:19

@ Superior Bastard | 15-09-08 | 15:11
Als we de verhalen mogen geloven is Harry nogal ingenomen met zichzelf. Hij kan met moeite van de vrouwtjes afblijven. Zoals hij al eens bewees door een medewerkster van de ambassade sexueel te intimideren tijdens die legendarische trip naar Jordanie.
Als je bedoelt of hij tevreden is met dit soort kleaute interviews ? Tsja, iedere stem telt, het maakt niet uit hoe diep je moet bukken.......

J. Trajkovic | 15-09-08 | 15:18

Rabarberke | 15-09-08 | 15:16

Ja, ze lezen daar van rechts naar links, daarom begrijpen ze ons ook niet

Telegraafhoerrr | 15-09-08 | 15:18

Beau ter Ham | 15-09-08 | 15:07
Nog geen ontstoken vingertje van het F5-en? Jij pakt echt een indrukwekkende 90% van de first posts

Pilsvogel | 15-09-08 | 15:18

"Harry dat wanneer Geert Wilders onverhoopt aan de macht komt moslims met gelijkgezinde niet-moslims in verzet komen."
Dus niet, links is uitgeluld. Nu is rechts aan de beurt.
De moslims mogen van mij met hun kop naar voren zo de zandbak in. (En niet meer terugkomen.)

De Sjaaq | 15-09-08 | 15:18

Rabarberke | 15-09-08 | 15:16
Mag jij daar als dame wel komen op die site?

de bier | 15-09-08 | 15:17

Loopt er niet nog een fatwa tegen Van Bommel, vanwege zijn avances bij die moslima destijds? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom wordt die dan niet uitgevoerd? De lucky-bastard.

stekelige | 15-09-08 | 15:17

De band tussen Dirty Harry en de Islam bleek al eerder toen Dirty Harry een diplomatieke rel veroorzaakte door met zijn bezopen hoofd een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Amman (Jordanië) te versieren.
SP'ers staan altijd enigszins buiten de realiteit.

Wat ik mis in het hele verhaal is: Als je emigreert realiseer je je dat naar een andere cultuur vertrekt en dien je te accepteren dat dit betekent dat je je aan deze cultuur dient aan te passen. Niet andersom.

Dat standpunt dient door onze politici bij iedere gelegenheid met kracht uitgedragen te worden.
Dirty Harry vergeet in zijn enthousiasme om potentiele kiezers te werven dat de islam niet echt een betrouwbare bondgenoot zal blijken in zijn strijd tegen Geert. Kortom: bij het uitbreken van de derde wereldoorlog zal eerst het kader van de SP onschadelijk moeten worden gemaakt. Dat zal heel wat landverraad voorkomen.

Eikenhout | 15-09-08 | 15:17

Wat een kutsite.. de scrollbar zit links (...)

Rabarberke | 15-09-08 | 15:16

Haatzaaibaard is bij deze het lipogram van 2009

Iko Nal | 15-09-08 | 15:15

Links was vroegah altijd tegen het geloof, maar nu zijn ze voor de islam. RARARA hoe kan dat nou toch?

cugel | 15-09-08 | 15:15

Het maoisme heeft in de korte tijd dat het bestaat meer doden gemaakt dan het relifascisme der haatbaarden. Van Bommel is een stuk gevaarlijker dan die bejurkte stenentijdperkfilosoof.

Willem VanDer Decken | 15-09-08 | 15:14

Stapje voor stapje..

Reez | 15-09-08 | 15:14

Discriminatie

Mr. Maniak | 15-09-08 | 15:13

Hoewel, we hebben al Anja's wepplok en wijblijvenhier.nl waarom nog meer?

cugel | 15-09-08 | 15:13

Onlangs is de heer Duyvendak opgestapt vanwege zijn jeugdzonden. Zitten er bij u ook nog lijken in de kast?

Nee hoor. Ik heb wel een activistisch verleden gehad. Ik ben ooit wel eens over een hekje geklommen in België bij een legerbasis waar kernwapens liggen en we zijn demonstratief op de weg gaan zitten, maar verder niets dramatisch. En oja, ik neuk elke nieuwe stagiaire op het SP-politburo, maar dat zijn geen ouwe lijken, dus dat telt niet.

Telegraafhoerrr | 15-09-08 | 15:12

www.weg met Nederland- leve de islam.nl

cugel | 15-09-08 | 15:11

Zou zo'n van Bommel nu gelukkig met zichzelf zijn als hij 's morgens in de spiegel kijkt?

Superior Bastard | 15-09-08 | 15:11

Als de democratie geen socialisme brengt, dan maar revolutie. De democratie schept voor de SP geen enkele verplichting, slechts mogelijkheden. Ik begin het te begrijpen...

NoMinister | 15-09-08 | 15:10

Wat een theedrinker, die van Bommel.

CoJoNes | 15-09-08 | 15:10

Nou Harry (lees SP) doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dropke | 15-09-08 | 15:10

Gelukkig is het vrijwel onmogelijk Harry van Bommel serieus te nemen, wat hij hier zelf bewijst. Islamwetten moeten we sowieso mijden, Nederland is geen islamitisch land. Je gaat toch ook geen vlees verbieden omdat er vegetariërs in Nederland wonen?

Bier-Sexueel | 15-09-08 | 15:09

De link naar de britse sharia courts is heel griezelig....

Hellsmurfje | 15-09-08 | 15:09

Roken slecht!?! Harry moet toch weten dat "het geloof" toch ook vele slachtoffers maakt!!

Def | 15-09-08 | 15:08

ik zeg altijd goei

veel vaak en vet | 15-09-08 | 15:08

Hij is gek. Knettergek. Linkse inteelt. Erger is er (bijna dan) niet.

NoMinister | 15-09-08 | 15:08

pssssst.nl is vast nog wel vrij.

CoJoNes | 15-09-08 | 15:08

Klinkt als een doorwinterde democratie-aanhanger, die Van Bommel.

Beau ter Ham | 15-09-08 | 15:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland