Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hulpverleners belaagd door jongeren

Hee broedertje, we gaan je busje sloooooopen! En we hebben weer een potentiële Kamervraag voor Geert Wilders: In Amsterdam zijn een arts en ambulancepersoneel belaagd en bedreigd door een groep dronken jongeren. Altijd lol met zon en alcohol. De hulpverleners waren op weg naar een gevalletje onwel in het altijd gezellige De Mirandabad in de Rivierenbuurt-020. In plaats van de ziekenbroeders ruim baan te geven vonden de knapen het nodig om te gaan rellen. Een ambulance werd beschadigd en twee fietsen werden voor en tegen de ambulance gegooid. De situatie was zo ernstig dat het ambulancepersoneel, en een toevallig passerende arts, moesten wachten op de politie alvorens zij zich over het slachtroffer konden ontfermen. Omdat de pliesie in alle talen zwijgt over WAT voor jongens het ging, kunt u hierrrrr in de loop van de dag lezen wat het dan wel waren. Wij wensen u nog veel zwemplezier. Update: "De ambulance reed weg omdat het slachtoffer een allochtoon was..."

Reaguursels

Inloggen

Graag een lintje voor het ambulancepersoneel. Ze hebben wederom een goede daad verricht door weg te rijden. jammer dat slachtoffer niet bezweken is aan zijn drankshock.

Johannes Gerbrand | 14-06-06 | 16:04

in ieder geval smerig kut tuig

op sluiten tezamen met hun ouders voor de komende 20 jaar !!!!!!

cafe de wereld | 14-06-06 | 11:14

@TM 14-06-06 @ 01:13

Was inderdaad ook weer een Fin.

Moi | 14-06-06 | 08:59

Neen dat was Pim..

Pannie | 14-06-06 | 07:57

@vMaerlant 13-06-06 @ 17:29
Voor het onderwerp:
De Theo van Gogh Erecactus met de Stekels.
Voor het opzoeken en het typewerk: een dikke voldoende voor ijver,vlijt, orde en netheid.

@Veest van Pim
Voor het gehele oeuvre:
kopje mintthee met een maanzaadkoekje en een 60er jaren stencilmachine voor je monoculturele niet westers georienteerde buurthuis.
Voor de lezers van zijn posts:100 paracetamoltabletten.

wachtmeester de bruy | 14-06-06 | 07:06

@benedictus : En ik help nooit meer een Hollander omdat er eentje Theo van Gogh heeft omgelegd. Doe niet zo idioot alsjeblieft. Dit is zelfs voor GS een super stupide opmerking.

TM | 14-06-06 | 01:13

Dit is niet de eerste keer.
Wat mij betreft hoeven ze niet meer uit te rukken voor deze gasten.

Ik had liever dat ze dat katje dat 4 weken in een boom zat hadden geholpen.
Zou Nederland waardevoller zijn geweest.

Moi | 14-06-06 | 00:48

ik weet ook zeker dat ik nooit in mijn leven nog een marokkaan zou willen helpen. al zou ie ter plekke voor mijn ogen sterven. gewoon laten wegrottern!
dit soort ratten hebben elk recht op het leven verspeeld

benedictus | 13-06-06 | 23:51

Lol het politiebureau zit er pal naast, maar die durven zeker niet naar buiten toe daar...

Des | 13-06-06 | 23:44

Morgen extra gratis in het Mirandabad: honden bewaking en boze brede mannen :-)

Wedden?!

Kruisvaarder | 13-06-06 | 23:00

Game, set and match.... voorrrrrr: vMaerlant... hehe... een goed doortimmerd betoog... daar kan ik wat mee... je noemt in een van je posts de huwelijksmigratie... drempels opwerpen is NIET genoeg... de grenzen moeten gewoon dicht voor mensen uit marokko en turkije... we hebben meer dan genoeg problemen as it is... trouwens... de instroom van "asielzoekers" is ook weer toegenomen... als dát maar goed gaat (niet dus)....

bottehond | 13-06-06 | 21:15

Biertje?!

SlechteRick™ | 13-06-06 | 20:34

Het moge duidelijk zijn dat tuig in alle soorten en maten voorkomt in Nederland, onder arm en rijk, onder blank en gepigmenteerd, maar het is vooral de hypocrisie die ik in dit geval zo ergerlijk vind. Als je godverdomme geen alcohol mag drinken van je kutgeloof, doe het dan ook niet! Maar ga geen doktoren slaan of ambulances tegenhouden omdat je doodsbang bent dat de rapen gaar zijn in Huize Halal als pappie van je matties moet horen dat je met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis ligt. In dit geval zeg ik dat je dus kennelijk niet door je ouders bent voorbereid op de Nederlandse samenleving, je niet aan wilt passen aan de heersende cultuur en het wellicht beter is dat je met familie en al oprot naar het land van herkomst.

de dikke man | 13-06-06 | 20:01

Wat is de volgende fase? Nu blokkeren ze hulpdiensten en straks gaan er in de Diamantbuurt ook massaal auto's in de fik? Ik bedoel, gaan er in Oud-Zuid auto's in de fik, want anders slopen ze hun eigen auto's natuurlijk.
Wat gaan we daarna doen? De normale pavlov-reactie van de media wellicht: identiteit niet melden en graag niet op de voorpagina. De normale pavlov-reactie van Cohen: Buurthuisopenen voor Finnen (MET bar) en vooral praten met allochtone subsidiesponsen die dat tuig nog NOOIT in hun registratie hebben gehad.
Pavlov-reactie van linkse politici: De UVA-arts heeft de dronken Finnen niet met genoeg respect bejegend, dus verdien je het geslagen te worden en de ambulance bekogeld te worden.

Lieve ambulance... voortaan iets later remmen bij zo'n groep, en de dronken Fin rechts inladen en links er weer uit, klep dicht en rijden maar om die arme Uva-arts de nodige geneeskundige zorg te geven.

inquisitra | 13-06-06 | 18:46

ja, blijkt tijdens voetbal kijken ook.. nederland kijken welteverstaan, eerste helft, harstikke gezellig, 2de helft komen de finnen binnen, zijn het niet eens dat je nederland toejuicht :" je moet je bek houden".
dat nooit, zodra ik mijn bek voor zo'n lijer ga houden is ook ook de dag dat ik dood wil... dan maar vechten, het is niet anders...

the_w | 13-06-06 | 18:30

de dikke man 13-06-06 @ 18:25

Driewerf excuus! Ik wou een linkje plaatsen maar ben daar zo allemachtig onhandig in... Had ik het geweten, had ik het zeker samengevat. Bij gebrek aan mijn samenvatting onderschrijf ik maar de jouwe. ;)

v Maerlant | 13-06-06 | 18:27

van Maerlant 13-06-06 @ 14:50
Er zal een aansluiting gevonden moeten worden bij de Nederlandse cultuur, om te voorkomen dat twee culturen naast elkaar blijven bestaan, waarbij het maar de vraag is hoe lang de autochtone Nederlanders het hier voor het zeggen houden.

ffberg 13-06-06 @ 15:04

Jij draait hier toch al een tijdje mee, en een uil ben je niet. Je gelooft toch niet écht dat er voor ons nog een toekomst is als het zover komt?

v Maerlant | 13-06-06 | 18:25

@v Maerlant. Christenzielen, wat een lap tekst en ik heb al de hele dag zonder airco op kantoor moeten slaven. Kun je het niet wat kernachtiger samenvatten? Bijvoorbeeld als volgt: onmiddellijk uitzetten dat tuig!

de dikke man | 13-06-06 | 18:25

Van je vrienden mot je het hebben!

Sneeuwbataljon | 13-06-06 | 18:18

zouden ze dat ook doen in hun thuisland?

béééh | 13-06-06 | 18:13

@van Maerlant
lol........ tja vrouwen he

kruisridder | 13-06-06 | 17:59

@ kruisridderr

Ben alweer thuis. Hier gaat het er strenger aan toe: moet gaan eten! ;)

v Maerlant | 13-06-06 | 17:42

TM 13-06-06 @ 15:37

Wat je zegt klopt voor de hier geboren allochtone vrouw. Ik heb het over de geïmporteerde, de 'broedmachines' die hier komen en hun kinderen opvoeden in een vreemde taal. Ze kùnnen immers geen Nederlands. Zelf geraken ze dus nooit geïntegreerd, maar het ergste is dat ze aan de lopende band - de imam wil het zo - kinderen op de wereld zetten die vanaf dag 1 achterstand oplopen. Elke dag groeit die. En het resultaat kennen we. .

v Maerlant | 13-06-06 | 17:41

@v Maerlant
Heb jij geen deadlines bij je werkgever?

kruisridder | 13-06-06 | 17:41

@ allen

Scuzzi scuzzi scuzzi - had een link moeten zijn.

v Maerlant | 13-06-06 | 17:30


Stop de tribalisering van Nederland
Herman Philipse, NRC Handelsblad, 27 september 2003

Het lijdt geen twijfel dat de integratie van niet-westerse allochtonen de komende decennia hoog op de politieke agenda zal staan. De commotie rondom de parlementaire onderzoekscommissie integratiebeleid is symptomatisch voor de verwarde wijze waarop wij in Nederland dertig jaar lang met dit probleem zijn omgegaan. Alarmerender nog dan de zwakke samenstelling van deze commissie, die bij haar keuze van het onderzoeksinstituut de schijn van partijdigheid niet heeft kunnen vermijden, is het recente onderzoek van het Kohnstamm-instituut, volgens hetwelk de segregatie op Amsterdamse scholen bijvoorbeeld niet meer valt terug te dringen. Van de 201 basisscholen in Amsterdam zijn op 127 scholen allochtonen van laag-opgeleide ouders in de meerderheid; 54 zijn zelfs vrijwel geheel allochtoon. De meerderheid van de schoolgaande jeugd is van allochtone afkomst.

Deze gegevens roepen het schrikbeeld op van een ontwikkeling die kan uitmonden in een verregaande tribalisering van de grote steden in Nederland. Een situatie dreigt te ontstaan waarin cultureel sterk verschillende bevolkingsgroepen weinig contact met elkaar onderhouden en elkaar onvoldoende vertrouwen om in goed burgerschap samen te leven. Voeg hierbij het gegeven dat autochtone Nederlanders een minderheid gaan vormen en men krijgt een weinig rooskleurig perspectief voor een klein en uitzonderlijk dichtbevolkt land als het onze. Discussies over de voor- en nadelen van concrete maatregelen ter bestrijding van allerlei ongewenste effecten worden met verve gevoerd. Maar het wordt ook tijd de grondslagen van het integratiebeleid opnieuw te formuleren.

Aanvankelijk was onze politieke elite van mening dat integratie van niet-westerse allochtonen zou kunnen en moeten plaatsvinden 'met behoud van de eigen (culturele) identiteit'. Dit beleid ging uit van de stilzwijgende veronderstelling dat de cultuurverschillen ten opzichte van de westerse cultuur niet zo groot zijn dat ze de sociaal-economische en politieke integratie van immigranten in de weg zouden staan, of de Nederlandse samenleving zouden kunnen ontwrichten. Inmiddels merken we dat deze veronderstelling vaak niet klopt en dat het voor immigranten uit niet-westerse landen onmogelijk is economisch, sociaal en politiek te integreren zonder een diepgaande culturele assimilatie.

Om dit in te zien, moet men culturele verschillen bestuderen, zoals die bijvoorbeeld bestaan tussen enerzijds 'de' westerse cultuur en anderzijds 'de' cultuur van overwegend tribale islamitische samenlevingen van de Arabische landen, Afghanistan, en islamitisch Afrika (Soedan, Somalië, Algerije, Marokko, enz.), waartoe ook de Koerden en een deel van het Turkse en Iraanse platteland behoren. De ruim 50.000 gastarbeiders uit Turkije en Marokko die Nederland rond 1970 telde, waren overwegend uit dit type cultuurkring afkomstig, een groep die inmiddels door gezinshereniging en geboorteaanwas is uitgegroeid tot meer dan 600.000 mensen. Daarnaast wonen in Nederland aanzienlijke groepen vluchtelingen uit Afghanistan, Soedan, Somalië, Irak, enz. Het totale aantal niet-westerse landgenoten bedraagt nu ruim anderhalf miljoen en zal volgens de voorzichtige prognose van het CBS doorgroeien tot een kleine drie miljoen in 2030. De hieronder genoemde cultuurverschillen zijn weliswaar gradueel maar toch bemoeilijken ze in sterke mate de integratie. Ze zijn deels te verklaren door het tribale karakter van deze samenlevingen en deels door de islam zoals die aldaar nog steeds in praktijk wordt gebracht.

Mensen kunnen niet samenleven zonder onderling vertrouwen.

Terwijl in de westerse cultuur dit vertrouwen is geformaliseerd en berust op de verwachting dat de ander zich zal houden aan regels, wetten en contracten, is het vertrouwen in meer tribale samenlevingen beperkt tot leden van de eigen groep, clan, of dorpsgemeenschap. Tegenover buitenstaanders en andersdenkenden heerst vaak diep wantrouwen. Zoals Pryce-Jones schrijft in zijn uitstekende boek The Closed Circle. An Interpretation of the Arabs, staat de schaamte/eer moraal van tribale samenlevingen op effectieve wijze in de weg bij het ontstaan van meer open typen van intermenselijke relatie. De aanwezigheid van een aantal grote tribale minderheden kan dus de Nederlandse samenleving ontwrichten doordat het onderlinge menselijk vertrouwen erodeert.

Een voorwaarde voor de wetenschappelijke en economische vooruitgang die het Westen typeert, is het vermogen zichzelf te verbeteren door zelfkritiek en door te leren van kritiek door anderen.

In tribale samenlevingen is (openlijke) zelfkritiek echter in strijd met de eer: door zelfkritiek toont men zich de zwakkere. Veel auteurs hebben opgemerkt dat bijvoorbeeld in Arabische landen men zich zelden verantwoordelijk stelt voor politiek feilen en humanitaire catastrofes. Altijd hebben ánderen de schuld, zoals het zionisme, het kolonialisme, het imperialisme, en het Westen in het algemeen. De absolute waarheidsaanspraken van de islam versterken dit onvermogen tot zelfkritiek nog, zoals blijkt uit de islamitische opvoeding, waarin 'de ongelovige hond' van alles de schuld krijgt. Een openlijke kritische discussie over de islam tussen moslims en ongelovigen is vrijwel onmogelijk, terwijl die toch een noodzakelijke voorwaarde is voor de modernisering van deze godsdienst. Ook het verschijnsel van een kritisch publiek debat is in islamitische landen onbekend (Turkije vormt hierop wellicht een positieve uitzondering).

Terwijl de westerse cultuur na de renaissance steeds individualistischer is geworden, overheerst de groep het leven in genoemde culturen.

De morele categorieën van eer en schaamte zijn wezenlijk met de groep verbonden. Zoals de Egyptische auteur Mansour Khalid schrijft, zijn ,,die gedragingen eervol die de groep versterken''. Een man kan zijn eer verliezen doordat een zusje of nichtje haar geloof afzweert, met een ongelovige bevriend is, of voor het huwelijk met iemand naar bed gaat. Het vermoorden van 'onteerde' jonge vrouwen door hun vaders of broers is in Nederland geen onbekend verschijnsel, ofschoon er geen statistieken over bestaan. De schrijnenste slachtoffers van het 'multiculturele drama' zijn stellig de talrijke islamitische meisjes die verlangen naar vrouwenemancipatie, maar daarvan door gewelddadige groepsdwang worden afgehouden. De islam bekrachtigt dit primaat van de groep doordat de gelovige moslim zich moet onderwerpen aan Allah in plaats van zelfstandig zijn weg door het leven te zoeken.

In de westerse cultuur is het geboden onderlinge conflicten geweldloos op te lossen, terwijl de staat geacht wordt het monopolie op geweld te bezitten.

Dit is anders in tribale samenlevingen: het gebruiken van geweld is een wezenlijk onderdeel van conflictoplossing en in veel situaties verliest men zijn eer als men geen geweld gebruikt. Regerende klieks in arabische landen zijn tribaal van aard en moeten hun onderdanen wreed onderdrukken omdat ze voortdurend worden uitgedaagd door concurrerende groepen, zodat een dialectiek van machtsverwerving en uitdaging het geweld gaande houdt. Nederland is inmiddels het Madurodam van dergelijke groepsconflicten geworden. Alleen de Hollander die door onwetendheid de onderliggende groepsmoraal van eer en schaamte niet doorgrondt, spreekt hier van 'zinloos geweld'. Juist doordat dit geweld door de betrokkenen als zinvol, ja zelfs als onvermijdelijk voor het behoud van eer wordt ervaren, is het moeilijk tegen te gaan.

Wat mensen in westerse samenlevingen zeggen te doen en te zullen doen correspondeert in het algemeen met hun werkelijke intenties en daden.

Natuurlijk zijn er leugenaars en bedriegers maar zij worden als onbetrouwbaar ter zijde geschoven door het contractuele en regelgeleide patroon van de westerse cultuur. In tribale samenlevingen is liegen en bedriegen niet zozeer een moreel feilen, maar eerder een methode om eer en status hoog te houden, schaamte te vermijden, en mogelijkheden uit te buiten. ,,Als de eer het vereist, kunnen leugens en bedrog absolute geboden worden'', schrijft Pryce-Jones. Degene die geen gebruik van deze middelen weet te maken, is eerder onnozel dan integer. Ook Pierre Bourdieu benadrukt dat bedrog bij transacties, valsspelen, en het afleggen van onware getuigenverklaringen absoluut niet in strijd is met de 'eer'. Integendeel, men is de ander gewoon slimmer af, wat zeker bij transacties met ongelovigen en andere buitenstaanders handig is.

In westerse samenlevingen is na honderd jaar ijveren de gelijkwaardigheid van man en vrouw algemeen erkend en wettelijk vastgelegd.

Dit is nog anders in de genoemde tribaal-islamitische culturen, ook al maakt men het niet overal zo bont als in Afghanistan onder de Talibaan of in het wahabitische Saoedi-Arabië. Een probleem is natuurlijk dat Allah volgens de koran de man boven de vrouw heeft bevoorrecht. Voorts rechtvaardigt de koran vrouwenmishandeling, dagelijkse praktijk in nogal wat moslimgezinnen. Zo staat in de vierde soera, vers 34, van de koran geschreven: ,,De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig (aan de man);... zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar,... en slaat haar.''

Het meest bedenkelijke aspect van de islam is dat deze godsdienst de vrijheid van geweten onvoldoende erkent.

Bernard Lewis schrijft in The Crisis of Islam dat er geen vergeving kan zijn voor de renegaat, degene die het ware geloof heeft gekend en het heeft afgezworen. ,,Volgens de overgrote meerderheid van de rechtsgeleerden moet de renegaat ter dood gebracht worden - als hij tenminste manlijk is. Voor vrouwen kan de mindere straf van zweepslagen en gevangenschap volstaan.'' Zoals Ibn Warraq schrijft in Leaving Islam, is ,,geloofsafval in vele islamitische landen zoals Iran en Pakistan nog steeds strafbaar met lange gevangenisstraffen en zelfs met de dood''.

Voor andere groepen immigranten dan de bovengenoemde, zoals Antillianen, Nigerianen, mensen uit Sierra Leone, Angola, Congo, enz., zijn er deels andere verschillen tussen de cultuur van herkomst en de Nederlandse cultuur. In alle gevallen geldt echter dat geslaagde economische en politieke integratie ondenkbaar is zonder verregaande culturele assimilatie. In feite is het officiële beleid van integratie met behoud van de eigen culturele identiteit natuurlijk al gedeeltelijk verlaten. Er zijn verplichte inburgeringscursussen gekomen, het beleid gericht op Onderwijs in Allochtone Levende talen is stop gezet, en de vestiging in Nederland is bemoeilijkt. Maar de beginselen van een nieuw beleid worden door de regering nog steeds niet helder geformuleerd en uitgedragen.

Daardoor zadelt men niet-westerse allochtonen op met een dubbelzinnig signaal. Enerzijds is duidelijk ,,dat degenen die succes hebben in Nederland juist degenen zijn die voor de (bijna) volledige deelname aan de Nederlandse cultuur kiezen'', zoals Paul Schnabel schrijft in De multiculturele illusie. Anderzijds spiegelt men hun nog voor dat integratie in Nederland geen diepgaande culturele assimilatie vergt, zodat de vaak pijnlijke keuzen die niet-westerse immigranten moeten maken om hier te slagen, worden verhuld. Deze onhelderheid werkt instrumenteel gedrag van immigranten in de hand: ze profiteren van de Nederlandse voorzieningen zonder het gevoel te hebben een positieve bijdrage te moeten leveren aan onze samenleving.

Mede gezien de culturele verschillen tussen de onderscheiden groepen niet-westerse immigranten onderling moet het integratiebeleid principieel gericht zijn op culturele assimilatie aan de grondbeginselen van de westerse beschaving zoals die sinds de Verlichting gestalte heeft gekregen. Deze beginselen moeten in alle inburgerings- en taalcursussen worden uitgedragen en een plaats krijgen in het onderwijs vanaf de basisschool. Ik denk dan met name aan het beginsel van individuele autonomie in de keuze van beroep, partner, en levensovertuiging; aan de vrijheid van meningsuiting en van publieke discussie met andersdenkenden, ook over religies zoals de islam; aan de fundamentele gelijkwaardigheid van man en vrouw en aan de scheiding tussen kerk en staat. Mono-ethnische islamitische scholen die gericht zijn op het land van herkomst bemoeilijken de integratie van hun leerlingen en moeten daarom geen vergunning krijgen.

Deze nieuwe grondslag van het integratiebeleid vergt een cultuuromslag bij vele politici en overheidsfunctionarissen. Zij moeten bijvoorbeeld ophouden te zeggen dat de vrijheid van meningsuiting haar grenzen vindt waar het uiten van een opinie bevolkingsgroepen kan kwetsen. Zoals bekend, worden de meeste moslims gekwetst door elke kritiek op de islam, hoe redelijk en terecht die kritiek ook is. In plaats van islamitische overgevoeligheden in bescherming te nemen zoude politici er beter aan doen de culturele waarde van publieke discussie te verdedigen. Alleen als alle bewindspersonen een voorbeeldfunctie vervullen door de waarden van de westerse cultuur door woord en daad uit te dragen, zullen jongeren, afkomstig uit niet-westerse cultuurkringen, ertoe geïnspireerd worden de verstikkende deken van groepscontrole af te werpen die een goed functioneren in de Nederlandse samenleving belemmert.

v Maerlant | 13-06-06 | 17:29


' Drie op de vier allochtonen van overwegend Turkse en Marokkaanse komaf trouwt met een partner uit het land van herkomst. Dat zit de integratie in de weg en daarom wil de regering huwelijksmigratie ontmoedigen.'

Bron: maghreb.online.nl !

v Maerlant | 13-06-06 | 17:24

@veest van pim
Niemand zegt dat er nooit een autochtoon zich misdraagt, toch? Als je echter niet wilt accepteren dat er een specifiek probleem met jonge marokkanen bestaat, doe je aan ontkenningspolitiek. De media de schuld geven is zo makkelijk, de media schrijven over actuele zaken, dit is een actueel probleem.
Erkenning van het probleem is de eerste stap naar een constructieve oplossing. Dat is een boodschap voor jou, voor de linkse politiek, en voor de marokkaanse gemeenschap die elke straatroof, steekpartij, intimidatie, of welke vorm van crimineel gedrag ook wil bestempelen als een losstaand incident, gepleegd door een rotte appel, TOEVALLIG WEDEROM afkomstig uit de marokkaanse mand.

Job Cohen drinkt liters thee om het probleem op te lossen, het zal niet veel helpen, maar hij onderkent in ieder geval dat er een probleem is.
Jij behoort nog tot de generatie probleemontkenners als Hedy d'Ancona en Jan Pronk, die inmiddels zelfs binnen de PvdA zeldzaam zijn geworden.

ffberg | 13-06-06 | 17:07

@ veest

Toch maar een toemaatje. Je moet niet zo verlegen zijn!

Hieronder het begin (nog maar!) van een artikel van Juliaan Van Acker, prof. dr. emeritus, 40 jaar ervaring als pedagoog, nog niet zo lang geleden te gast in 'Frontlijn' (Canvas, = VRT).

(zie ook: Open brief aan de minister van justitie en ook - NIEUW - : EUROPA EN DE ISLAM)

"Een Europese aanpak van jeugdcriminaliteit is dringend nodig"

(Een iets verkorte versie van dit artikel werd opgenomen in De Standaard van 4 mei 2006; advies 3 stond er niet in vermeld)

Een effectief beleid inzake jeugdbescherming wordt in belangrijke mate tegengewerkt door het politiek correcte denken. In naam van antiracisme en gelijke kansen worden problemen bij sommige etnische minderheidsgroepen niet goed of helemaal niet aangepakt. Je vraagt je soms af of de antiracisten niet de eigenlijke racisten zijn. Een voorbeeld: Marokkaanse jongens zijn vier tot vijf keer crimineler dan autochtone jongens. We hebben dit dertig jaar lang moeten verzwijgen. Nu nog zijn er criminologen, verbonden aan universiteiten, die beweren dat allochtonen niet crimineler zijn. Resultaat: er zijn nog steeds geen maatregelen genomen die specifiek gericht zijn op jonge criminele Marokkanen en in de Europese Unie is de situatie uit de hand gelopen.

Dit gebrek aan beleid pakt vooral slecht uit voor de Marokkaanse bevolkingsgroep, vandaar dat ik beweer dat het politiek correcte denken in haar gevolgen het feitelijke racisme is.

Veest, wat lezen we nu? Jij bent een racist! Sorry hoor, maar ik had mezelf een lafaard gevonden had ik je dat niet even laten weten.

Kan je even het demagogisch leugenachtige hiervan toelichten? Zal ik nog even op zoek gaan naar de import van achterlijke gebruiken die de linkse kerk als cultuurverrijking moeten worden aanzien.

v Maerlant | 13-06-06 | 17:00

Ik ben blij dat ik in het oosten woon zeg! Hier wonen gelukkig voornamelijk mensen van het Germaanse ras die geen ongein uithalen.

Versace | 13-06-06 | 16:54

@veest van pim

Ik word een beetje moe van jou.
Je doet je slim voor maar snapt er intussen geen ene moer van.
Ik vertel het je maar ... er is hier in Nederland een wezenlijk probleem met marokkanen , antillianen en kaap Verdianen die aantoonbaar de statistiek significant aanvoeren als het om misdaad gaat.
Aanloop-gedrag tot misdaad zoals misdragingen jegens ambulance personeel , happy slapping etc. nog even niet meegerekend.
Natuurlijk maken autochtonen zich ook schuldig aan dit gedrag maar zijn duidelijk statistisch ondervertegenwoordigt.
Wat probeer jij nou eigenlijk duidelijk te maken hier? Dat er geen probleem met voornoemde groepen bestaat ?
Wat is er zo erg aan dat dit toevallig wel zo is en mensen zich hier druk over maken ?
Ben je aan het oefenen hier om recht te praten wat krom is ? Zoals de meeste politici zo goed kunnen.
Face it Veest er is een probleem en dat probleem heet "Teveel ontwortelde mensen in een samenleving laten instromen levert onbalans op".
Nog een fijne dag en geniet van het mooie weer.

Jokkebrok | 13-06-06 | 16:03

@TM 13-06-06 @ 15:48
1. check
2. juist die groep zou zich misschien eens wat meer als voorbeeld kunnen stellen en niet slechts op de achtergrond blijven en zeggen dat ze niet allemaal zo zijn... Anyway zo zie ik het
3. safari naar huis/bier? rondje 020 en vervolgens heinekenplein? ;-)

de melkboer | 13-06-06 | 15:55

@de melkboer 13-06-06 @ 15:41 : 1. O.K. Dan zijn we het daar over eens. Weer een misverstand voorkomen. 2. Die groep van 30-ers en 40-ers zijn geslaagd in hun integratie en voelen zich volgens mij meer Nederlander dan - bijvoorbeeld - Marokkaan. En geeft ze eens ongelijk! 3. Nog een kwartier en ik ga op safari naar huis/bier...

TM | 13-06-06 | 15:48

@TM 13-06-06 @ 14:50
1.
Ik vind helemaal niet dat het automatisch zo zou moeten werken. Ik constateer dat de Nederlandse overheid faalt in het oplossen van het probleem omdat met altijd de problemen met thee drinken en een aai over het bolletje wil oplossen. Werkt niet! Dus wat mij betreft mag dat traangas vloeien en die lange knuppels mogen vibreren, het liefst op de knar van diegene die het het hardst verdient.. En dat kan niet vaak genoeg wat mij betreft..
2.
Ik constateer dat een grote groep Finnen zich keer op keer in een negatief daglicht voelen worden gezet door media en maatschappij. Immers dat zeggen ze zelf... Dus als je weet / vindt dat je als groep door een kleine minderheid in een negatief daglicht wordt gezet.... Onderneem dan actie.. en dan doel ik niet op een aantal overjarige incapabele buurtvadertjes, en zoals je zelf al zegt, die vaak al ten grondslag liggen van de slechte intergratie.
Nee, gewoon op een groep 30'ers / 40'ers die iets van hun leven maken en misschien daarbij het pleps in mee kunnen trekken..
3.
Het is goedoemme pleurtes warm hier en lust wel een bierrrrrrrrtje!

de melkboer | 13-06-06 | 15:41

Ze zuipen echt wel hoor. En ze snuiven en ze blowen en ze gaan ook naar de hoeren. Thuis moslim, buiten de deur totaal losgeslagen.. De finse vrouwtjes zijn overigens gewoon neuqbaar, dat is dan het goede nieuws voor jullie.
Het komt door ons NL'ers en dat we ze niet accepteren dat enkele mediterrane aanwinsten ietwat ontsporen zo nu en dan.. Kopje thee anybody?

Scherprechter | 13-06-06 | 15:41

Volgens mij beweert veest van pim wel dat hij de wijsheid in pacht heeft, maar ik zie nog maar weinig onderbouwing. Heel hard roepen dat wat jij zegt waar is is niet genoeg. In een goed debat houdt men zich aan de regels. En al die inteeltpapagaaien kunnen ook wel achterwegen blijven. Hoeft het ook niet pesoonlijk te worden, ook al lijken je mede reaguurders zich daar weinig van aan te trekken. Is dan ook niet zo effectief meer en daardoor een beetje sneu.

/\/\addog | 13-06-06 | 15:41

@veest van pim 13-06-06 @ 15:08
Veestje, veestje, veestje.... *Zucht* Slinger jij al die peop GS op omdat je weet wat dan de reacties zijn? Houd je ervan om verbaal gegeseld te worden? Hier voor jou het eerste deel van de inleiding van het CBS-rapport. Keiharde feiten! Niet meer, niet minder.

'In dit rapport is beschreven wat het aandeel is van autochtone en allochtone
bevolkingsgroepen in de bij de politie — na afronding van het opsporingsonderzoek— geregistreerde van criminaliteit verdachte personen. Voor het
eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens over de achtergronden van bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven samengesteld door koppeling van deze politieregistraties aan diverse CBS-gegevens. De
uitkomsten zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject van
WODC en CBS op verzoek van de directies Opsporingsbeleid en Justitieel
Jeugdbeleid van het Ministerie van Justitie.
Reeds in 1997 werd in de Nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van
etnische minderheden (CRIEM) gewezen op de bovenproportionele
betrokkenheid van allochtonen bij criminaliteit. Diverse onderzoeken wijzen
op een oververtegenwoordiging van allochtonen in het strafrechtelijk systeem
beginnend bij de HKS-registratie van de politie, de registratie bij het
Openbaar Ministerie, tot en met de penitentiaire inrichtingen. Nu, ruim
zeven jaar later, is die situatie niet veranderd en constateert het kabinet in de Jaarnota Integratiebeleid 2004 (Tweede Kamer, 2004) dat een overmatige
betrokkenheid van minderheden bij criminaliteit kan worden gezien als een
uitdrukking van geringe binding met de samenleving en daarmee als een
uitdrukking van gebrekkige integratie.'

Murdockyoufool | 13-06-06 | 15:38

@van Maerlant 13-06-06 @ 14:54 : Als je dat 'moedertje' verandert in 'vadertje' kan ik het met je eens zijn. Want in de praktijk haalt mama haar rijbewijs, spreekt mama de taal nog wel omdat ze met de buurvrouw en de bakker praat, terwijl papa met 10 andere allochtone medelanders uit hetzelfde land, lekker in het taaltje van het oude vaderland blijft lullen.

Tenminste : dat heb *ik* meer gezien dan andersom. Het probleem is dat de mama dus gezag moet gaan uitoefenen en zoals je zegt, dat werkt niet in een paternalistische cultuur.

Ik generaliseer ongetwijfeld wat, maar je weet wel wat ik bedoel.

TM | 13-06-06 | 15:37

In landelijk Vlaanderen wordt elke week wel ergens in een sportzaal een scoutsfuif georganiseerd die door de politie moet worden afgesloten na vechtpartijen die de aanwezige 'veiligheidsmensen' niet aankunnen. Zou je dus bijna elke week een mooi berichtje op de Vlaamse variant van GS kunnen over zetten, met ongeveer evenveel zuivere nieuwswaarde als dit. Maar dat gebeurt niet. Als blanken agressief zijn, is het alleen nieuws als het escaleert. Zoals bij Jürgen Goris die een pistool meenam naar een KSA-fuif, na de eerste por aan de bar aan het schieten ging en twee mensen doodde. Na zijn arrestatie zei hij: 'Waren het makakken? Dan is het niet erg'. Dàt lees je - als je goed kijkt - dan wel in de krant, maar de honderden andere incidenten waarbij ofwel agressor en slachtoffer allebei blank waren ofwel agressor blank en slachtoffer gekleurd, hoor je pas iets over als er doden vallen - en dan nog. Terwijl hier al een headline komt als een Marokkaanse Nederlander een agente in haar gezicht slaat bij arrestatie. Ik heb al verwezen naar mijn tijd in het jeugdwerk. Je weet niet wat je ziet als je tegen dageraad probeert zo'n fuif in Heikneutersem fatsoenlijk af te sluiten. Die dingen worden door vrijwilligers georganiseerd die meestal geen kaas hebben gegeten van crowd management of massabeveiliging, en die ingehuurde gorrila's, certificaat of niet, zijn zelden beter. Ik heb nog een knieschijf die dat desgewenst uit de eerste hand kan getuigen. Dus nee, overlast en geweld in het openbaar is echt geen privilege van allochtonen van noord-afrikaanse afkomst. Elk 'toemaatje' dat dat wel probeert vol te houden, is ordinaire laster.

veest van pim | 13-06-06 | 15:36

Veest, ik laat me ook graag pijpen door die gekrulde ventjes, maar probeer dat toch eens los te zien van de ongein die ze uitvreten als ze na een job-well-done weer op straat staan.

drieluik | 13-06-06 | 15:35

ze moeten die allochtonen gewoon terug schoppen naar hun eigen land. hier een beetje de boel te verzieken. eikels zijn het!!!
en nee ik ben niet een racist maar heb wel een duidelijke mening over dat tuig. De allochtonen die gewoon inburgeren is niks mis mee werken vaak hard en zijn uiters vriendelijk.Maar die etterbakken die alles verzieken moeten ze gewoon ophangen!

freddtt | 13-06-06 | 15:35

veest van pim 13-06-06 @ 15:15

Allebei... lekkerrr... doe je ook anaal?
PS wankel je al? Je doet zo druk?

bottehond | 13-06-06 | 15:24

Eigenlijk vind ik dat we veest van pim maar op de ambulance moeten zetten.
* steen naar zijn heaufd"

"jongens, zouden jullie dat wel doen?"

*fiets naar zijn hoofd*
"Als jullie mij nou door laten gaan, dan krijgen jullie van mij een ijsje"

Ach.....

FNV-lidaf | 13-06-06 | 15:22

@veest 15:13

Ach veest, volgens jouw verwarde verbitterde verwrongen en vooral van humor verstoken geest, zijn jouw tirades vast geniaal.
Da's leuk voor je. En veaur de rest ben jij de likkende deurmat van de hangkids... eauk leuk voor de kids....

FNV-lidaf | 13-06-06 | 15:19

@bottehond: ben je geil of wil je een koekje?

veest van pim | 13-06-06 | 15:15

@FNV-lidaf: leuk voor je. Had je nog wat? Iets dat ergens op slaat bijvoorbeeld?
@v Maerlant: tief op met je 'FEITEN;' Je moet eens wat meer lezen wat ik schrijf: met die 'FEITEN' van jou kun je alles doen, als je ze in de door jou vooraf bepaalde context plaatst. Zeker als je niet eens de moeite neemt een bronvermelding te doen. Als je zoveel moeite hebt met 'plattelandsmeiden' zou ik me in jouw plaats niet te veel onder je geliefde Vlaamse volk begeven: daar stikt het er van. Blijkbaar is een landelijke afkomst voor jou een garantie op crimineel gedrag of integratieproblemen. Uit welke statistieken heb je die 'FEITEN;'? Die van de Boerinnenbond? Je toemaatje mag je houden. Ik ken je recepten onderhand wel; het enige wat gaat gebeuren is dat ik je zorgvuldig geconstrueerde propagandapraatje met de vingers in de neus deconstrueer. Zoals ik al tig keer eerder heb gedaan, wat jij gewoon negeert omdat je alleen maar zendt en niet ontvangt. 't Moet je erg hoog zitten, maar 't blijft wel leugenachtige lasterpropaganda die je uitkraamt. Jammer.

veest van pim | 13-06-06 | 15:13

Wie reageert er eigenlijk nog op die "veest van pim"?... die boekenwuem, aartsleugenaar en inquisiteur van de polkorsekte... vorige week betuigde hij spijt dat hij vMaerlant persoonlijk aanviel (uiteraard weer eens ongefundeerd, hij werd daar door menig reaguurder op gewezen)... de toevoeging die meneer gaf was: ".... dat was een tactische fout..."..... nuf said, toch... meneer heeft een tactiek op GS... u raadt waarschijnlijk al wat zijn "tactiek" is... die idioot zit hier gewoon te wachten totdat hij weer iemand kan intimideren met zijn (misbruikte) redenaarstalenten, die grif toegegeven, ruim bovenmodaal zijn... maar face it... veest van pim is een relikwie uit een snel vervliegende tijd... hij is overtuigd van zijn eigen gelijk.... vermoeiend toch... van die mensen die hun gedroomde werkelijkheid zien oplossen in rook, en nog wel door toedoen van hun eigen knuffeltjes... als hij niet meerijdt op de trein der rede en op weg naar herstel van de verhoudingen... dan laten we hem toch lekker staan op zijn achterafstationnetje... geloof me... reageren op die manipulator heeft slechts zin als je jezelf wilt amuseren door hem te fileren... makkelijker dan je denkt :-)

bottehond | 13-06-06 | 15:12

Baal Illegaal 13-06-06 @ 15:01

De oplossing zal een amalgaam van op mekaar inwerkende maatregelen moeten zijn. Moet m'n trein halen; bij gelegenheid bomen we door, ok?

van Maerlant | 13-06-06 | 15:10

veest van pim 13-06-06 @ 15:02veest van pim 13-06-06 @ 15:02

Wie van schelden houdt, moet veest lezen: ik heb alle vertrouwen in een vergelijkende studie!

Eén van de grootste integratieproblemen is de import van plattelandsmeiden, of je dat nu graag hoort of niet. Tot + 80 % in de Marokkaanse gemeenschap, in de Turkse iets minder. FEITEN; daar is niets simplistisch aan. Die zogezegde vooroordelen worden door wetenschappelijk onderzoek gestaafd. Aan je voorbijgegaan?

Moet er tot mijn spijt uit. Straks krijg je nog een toemaatje hoor.

van Maerlant | 13-06-06 | 15:08

@Murdockyoufool: I pity the fool who gropes for a selective representation of figures lifted out of context to justify his own fear-driven obsessions.
Dat iemand verdacht wordt, betekent niet dat hij het ook gedaan heeft. Die stats zeggen dus - zoals de meeste stats - helemaal niks. Voor elke studie is er wel een studie aan te slepen die precies het omgekeerde bewijst - daar houdt onze academische klasse zichzelf mee in stand, en dat is al jaren zo. Racisme met een witte boord of met een stola om en een mal hoedje op is nog altijd gewoon racisme: het onterecht verbinden van negatief gedrag aan etnische afkomst met de bedoeling een hele etnische groep zwart te maken en zo een maatschappelijk nadelige positie tegenover het 'eigen volk' te geven: die van zondebok, bijvoorbeeld. Volgens stats die ìk je over huisvesting en tewerkstelling kan geven, is het sowieso niet meer nodig om die groep nog extra in een maatschappelijk nadelige positie te stoppen, daar zitten ze namelijk al. Jijbakken, zondebokken en vingerwijzen zijn geen methodes die dat gaan verhelpen, laat staan dat ze het ongewenst gedrag van leden van die bevolkingsgroep gaan aanpakken. Stigmatiseren werkte niet bij Pim Fortuyn, waarom zou het bij hele bevolkingsgroepen werken?

veest van pim | 13-06-06 | 15:08

Het gaat om een probleem met culturele achtergrond van deze jongeren, in de culturele achtergrond zal je dus ook de oplossing moeten zoeken. Een multiculturele samenleving is een illusie, dat zijn meerdere samenlevingen naast elkaar.

@van Maerlant 13-06-06 @ 14:50
Er zal een aansluiting gevonden moeten worden bij de Nederlandse cultuur, om te voorkomen dat twee culturen naast elkaar blijven bestaan, waarbij het maar de vraag is hoe lang de autochtone Nederlanders het hier voor het zeggen houden. De exponentiele groei van deze bevolkingsgroep zal inderdaad nog even doorgaan zolang Mohammed en Farida gewoon 8 kindjes maken, en jij en ik op ons 35e gaan nadenken of we mischien 1 kindje toch wel of niet willen.

bottehond 13-06-06 @ 14:33
Ik zeg niet dat je dat zomaar even oplost, je zal wel een bepaalde weg in moeten slaan, die van keihard corrigerend optreden in combinatie met de deur open houden. Alternatieven zie ik niet. De fouten die in het verleden gemaakt zijn, die zijn helaas niet meer terug te draaien.

@pheox 13-06-06 @ 14:24
Insgelijks jongen..., kan je een comment zonder spelfouten eigenlijk wel lezen?

ffberg | 13-06-06 | 15:04

@veest van pim 13-06-06 @ 13:40

" Heb in Belgistan genoeg gezien wat er gebeurt als je dat niet doet"

VAUT! Wat in Belgistan vaut ius is dat je een vaute cordon sanitair legt om ... je weet wel .... waardoor alles van binnen uit gaat etteren. vuck de cordon sanitair... niemand een cordon sanitair ook Aboe Ali Djaja Baba niet.... En de tiefus voor dat gemakzuchtige "de media is de schuld".... jij likkende deurmat (vind het wel een mooie naam die bij je past)

FNV-lidaf | 13-06-06 | 15:02

We hadden al hysterische zandmensen ((c) Hans Teeuwen), als we nu ook nog hysterische polderboeren krijgen is t helemaal klaar. Gelukkig is Vlaamse reus v Maerlant geen partij voor de veelgeprezen Hollandse nuchterheid. Om hier stokebrand te spelen moet je meer Peijnenburg gegeten hebben. 'Tribale cultuur'? Jongen toch. Ga dat aan een Marokkaanse huisvader vertellen en hij lacht je vierkant uit. 'Geïmporteerd moedertje'? Je lult maar raak. Ooit van Chokri Ben Chika gehoord? Vast wel. Goeie raad: ga ook eens zijn stuk "Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen" zien - over de rol van de vrouw in de westerse én de middenoosterse cultuur. Zal je meer over het Maghrebijnse gezinsleven leren dan je theorietjes van de kouwe grond die steunen op een koloniale, om niet te zeggen achterlijke, van vooroordelen bol staande kijk op Europeanen van maghrebijnse oorsprong. 'Straks zijn ze met te veel om er 'wat aan te doen'' en dat is natuurlijk allemaal de schuld van 'links'. Dàt is je boodschap? Lachwekkend simplistisch. Toen je nog gewoon schold, kwam je een stuk geloofwaardiger over. Blijf trouw aan je natuur, om het in jouw termen te zeggen.

veest van pim | 13-06-06 | 15:02

@van Maerlant
Je hebt gelijk, maar wat is je idee voor de oplossing? (nee, niet endlösung)

Baal Illegaal | 13-06-06 | 15:01

TM 13-06-06 @ 14:50

Veel valt ook te verklaren vanuit die tribale cultuur, die jongens verheerlijkt (en meisjes achteruitstoot). De jongetjes worden opgehemeld en groeien op, begeleid door een vreemd taaltje van een geïmporteerd moedertje. Als ze in de basisschool aankomen is het al lang te laat: de achterstand is al onoverbrugbaar. Tegelijk krijgen ze die tegenstelling ingepeperd. Ze dachten wat meer te zijn, maar het blijkt in vergelijking met andere jongens (en meisjes!!) heel wat minder. En wat krijg je dan? Juist: verongelijkte, gefrustreerdre, van hun troontje gevallen prinsjes.

van Maerlant | 13-06-06 | 14:54

'deze jongeren krijgen namelijk ook weer kinderen, meer dan je lief is.'

ffberg 13-06-06 @ 14:15

Je hebt hier een dijk van een argument, maar zie je niet dat het gewoon niet werkt? Straks zijn ze met twee-drie keer zoveel, en dan zou het beter moeten gaan? Hoe pijnlijk de conclusie ook is: de mayonaise pakt niet, en door er harder in te roeren, kabbelt ie gewoon nog meer. Zo bekeken is de trend die je simpel maar accuraat beschrijft heel erg angstaanjagend.

Zouden al die ben-goedhartig-voor-de-ene-kant-maar-stekeblind-voor-de-andere-kant ons zo graag de mond willen snoeren om ons straks helemààl voor voldongen feiten te kunnen stellen? Leve het groeiende linkse electoraat!

van Maerlant | 13-06-06 | 14:50

@Murdock : Dank u.

@de melkboer 13-06-06 @ 14:27 : Dat zou mooi zijn, sociale controle. Maar waarom vindt jij dat dat eigenlijk automatisch zo zou moeten werken?

Als een Nederlander een moskee in de hens zet dan juicht half GeenStijl. Om eens een voorbeeld te noemen. En voor mij persoonlijk: als een groninger die ze niet allemaal op een rijtje heeft een vrouw verkracht dan is dat vreselijk, maar ik voel me dan ook echt niet aangesproken. Waarom zou ik? Omdat ik ook Nederlander ben? Omdat ik ook blank ben? Onzin, iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar daden. Dat is Nederland, je kleurtje doet er niet toe. En wie je vader is ook niet.

Dus ja, het zou mooi zijn als - bijvoorbeeld - de Marokkaanse vaders van een zootje kransenvernielers er eens goed met de zweep overheen zouden gaan. Maar mijns inziens zijn de problemen juist ontstaan omdat die vaders dat in het verleden niet hebben gedaan.

Ik geloof op dit moment meer in een oplossing met traangas, honden en gummiknuppels. Wie niet horen wil... kan een beuk voor zijn harses krijgen. Zoals ik al zei : Dan doet die ME ook eens wat nuttigs.

TM | 13-06-06 | 14:50

zielige lui die finnen.
eerst artsen en de ambulance tegen houden en mishandelen,en als dan de ambulance wegrijdt doordat die pubergastjes hun het werken onmogelijk maakt,gaan ze klagen en janken als kleine meisjes,en jahoor daar komt ie weer :het is gelijk discriminatie van het ambulancepersoneel !!!! want het ging om een allochtoontje die onwel was.
DUS NIET SUKKELS.
het woord discriminatie is niet uitgevonden om er al het slechte van een buitenlander mee goed te praten ! het woord discriminatie wordt tevaak misbruikt door die alochtoontjes.En dat allemaal met goedkeuring van onze linkse "leiders".oprotten theedrinkende linkse rukkers,het wordt tijd voor meer rechts.
Rita !

nldennl | 13-06-06 | 14:42

Belgiaan. Salomon Miranda of moslims: een stukje missen ze allemaal.

lijn5 | 13-06-06 | 14:36

kunnen finnen eigenlijk wel zwemmen?

ben toch niet gek? | 13-06-06 | 14:34

@veest van pim 13-06-06 @ 13:52
Uit een CBS-onderzoek van een paar jaar geleden: Verdacht van criminaliteit
Allochtonen en autochtonen nader bekeken.

'Van alle allochtone mannen was 3,8% in 2002 als verdachte in het HKS
geregistreerd tegen 1,6% van de autochtone mannen, van allochtone vrouwen 0,7% (tegen 0,3% van de autochtone vrouwen).'

'De uitkomsten voor de eerste generatie Antillianen en de tweede generatie
Marokkanen van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, springen
opnieuw het meest in het oog. De laatsten hebben een bijna vier keer grotere
kans om verdacht te zijn dan autochtonen, rekening houdend met de andere
relevante kenmerken die in het model zijn opgenomen.'

Feitelijk genoeg, veest? Kijk voor het hele rapport op www.cbs.nl.

Murdockyoufool | 13-06-06 | 14:33

offtopic
Kop in het AD: 'Finse honden jagen op beer'. Als je veel GS leest, ben je toch een beetje verrast. Een bruine beer?

lijn5 | 13-06-06 | 14:33

ffberg 13-06-06 @ 14:15

Hoeveel heb je nog nodig om de conclusie te trekken: sosjaal eksperiment mislukt... stekker eruit... gouden handdruk mee en zwaai zwaai? Nog maar even proberen dan? Nog een miljoentje of 100 extra scholing en natuurlijk een buurthuis! zou het helpen? of is dat "verlegenheidsbeleid" omdat 070 het in feite gewoon NIET weet, hoe dit op te lossen.... jij wel?

bottehond | 13-06-06 | 14:33

mirandabad... islamabad... t ligt dicht bij elkaar...

Belgiaan | 13-06-06 | 14:33

@van maerlant: ben ik dan ook een volksvijand? Een 'vreemd element'? Een 'virus' waarvan de 'gezonde, sterke samenleving' zich moet ontdoen? Een 'ontaarde volksgenoot', ten prooi aan 'democratische wanen'? Toe! Make my day.

Heb ik ooit zoiets gezegd? Hoe belachelijk. IS THIS ALL YOU'VE GOT??

van Maerlant | 13-06-06 | 14:28

@TM 13-06-06 @ 14:10
/"Nogmaals : in tegenstelling tot velen hier vind ik het bijzonder pijnlijk om te zien dat dit steeds weer dezelfde groepen zijn. Want ondertussen zit ik met andere mensen van dezelfde afkomst heel prettig te praten totdat dit soort gekut weer ter sprake komt. En die mensen hebben geen verweer behalve 'ja, maar zo zijn we echt niet allemaal hoor!". Ze hebben gelijk maar hun verweer verzuipt in de terechte verontwaardiging van het publiek"
/
Laten die grote groepen mensen waar jij altijd zo prettig mee praat eens is een vuist maken en zich zodanig gaan organiseren dat ze niet continu de dupe worden van dat zogenaamde "handjevol kwajongens". Nooit hoor je eens een publiekelijke afkeur, ja.. als er een bekend persoon is omgelegd gaan we allemaal scheinheilig voorin de kerk zitten en medeleven tonen. Daar hebben we toch geen flikker aan. Wanneer staat er eens een grote Finnen op die zich professioneel gaan organiseren en hun eigen jeugd in het gareel probeert te brengen of in ieder geval een fatsoenlijke poging doet tot. Nee, liever in de underdog positie blijven hangen en met het vingertje naar de overheid wijzen. Dat script kennen we inmiddels van A tot Z.
En eigelijk is het te bespottelijk dat het op die manier moet, normaal gesproken zou dit probleem door de overheid de kop moeten zijn ingedrukt. Maar gezien onze "zachte heelmeesters maken stinkende wonden" mentaliteit in +31 is het daar inmiddels te laat voor. Noem tegenwoordig het probleem bij de naam en je hebt een grote groep gefrustreerde, onderdrukte en gediscrimineerde lui op je nek. BULLSHIT!! Dat is de positie waarin ze zich zelf zo graag manouvreren zodat elke discussie bij voorbaat al eigelijk gedoemt is te mislukken..

de melkboer | 13-06-06 | 14:27

@van maerlant: ben ik dan ook een volksvijand? Een 'vreemd element'? Een 'virus' waarvan de 'gezonde, sterke samenleving' zich moet ontdoen? Een 'ontaarde volksgenoot', ten prooi aan 'democratische wanen'? Toe! Make my day.
Heel erg on topic gereageerd trouwens.

Nee, dan ffberg. Iets té begripvol naar mijn smaak. Maar kijk, met die gabbertjes is het ook allemaal goed gekomen toen ze Pim Fortuyn kregen. Zoals het met de kaalkopjes in België prima gaat sinds ze Filip Dewinter hebben. Hooguit nog af en toe een uitschuiver met doden en gewonden, maar wat wil je: Dewinter is Fortuyn niet en je moet roeien met de riemen die je hebt. Zo gaat het met de allochtone jonkies ook gaan. Geef ze een figuur om naar op te kijken en je hebt geen kind aan ze. Daarom was dat affikken van Dyab Abou Jahjah ook zo'n blunder. Je zou denken dat qua demoniseren een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot, maar nee hoor.
Maar goed: overlast in zwembaden hoort bij warm weer zoals platjes in de jaren 70 hoorden bij een rockfestival. Gewoon meteen aanpakken. Beetje overheid heeft zodra de temperatuur boven de 25 gaat ook al meteen een zwembaden-overlast-plan op tafel liggen. Dus niet lullen, maar poetsen. En gewoon blijven badderen waar je zelf wil.

veest van pim | 13-06-06 | 14:24

@ffberg: krijg de kanker en pleuris en tyfes tering hond, hier in nederlanbd is het normaal om mensen te helpen die op de grond plat ligge zonder duidelijke reden... Maar JOUW laten we lekker de grafkanker krijge..

pheox | 13-06-06 | 14:24

Duidelijk, in vervolg als je een ALLECHTOON op de grond ziet ligge nokkie enszow... gaan late liggen,.. anders slopen ze de boel..

pheox | 13-06-06 | 14:23

De multiculturele samenleving is een verrijking voor ons land. Wie zie dat toch ook al weer? Jan Pronk? Drs Marcel van Dam?

lijn5 | 13-06-06 | 14:21

Wat was er aan de hand met dat slachtoffer? Gewoon een borreltje teveel op waarschijnlijk, beetje water drinken, gaat vanzelf weer over. Totdat zo'n arts met haar goedbedoelde bemoeizucht langs komt die per se een ambulance moet bellen.
Alle mocrovriendjes zullen door de ziekenhuisopname van hun vriendje thuis toe moeten geven dat ze gezopen hebben. De culturele kloof met hun ouders is te groot om begrip te verwachten.
De Nederlandse hulpverleners begrijpen geen snars van deze problematiek en houden voet bij stuk. Dan keert de woede zich vervolgens tegen hen, en tegen de ambulance, het loopt allemaal enigzins uit de hand.
Later wordt een discriminatie verhaal verzonnen, niet meer dan een wanhopige poging om er een aanvaardbaar verhaal van te maken.

Ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar het zou goed kunnen, ik zeg ook niet dat het net zo goed blanken hadden kunnen zijn, dit soort culturele conflicten is een problematiek waar vooral marokkaanse jongeren mee te maken hebben.
Dat verklaart waarom er zoveel problemen zijn met deze specifieke groep.

Moeten we daar dan maar begrip voor opbrengen? Ja! En keihard corrigeren, en proberen om ze aan onze kant te krijgen, in plaats van aan de conservatief Islamitische kant. Zo niet dan loopt het verder uit de hand, deze jongeren krijgen namelijk ook weer kinderen, meer dan je lief is.

ffberg | 13-06-06 | 14:15

@ veest 14:10

Ach ach, zegt weer alles. Je bent een zelfhaterT. Een weg met onserT. Die kunnen we missen als de pesT. Kun je eigenlijk nog iets anders dan de andere kant opwijzen? Als je een gaslek hebt, ga je zeuren over de waterfactuur? Doe maar lekker door: elke keer als je post brokkelt je geloofwaardigheid - of wat er nog van rest - verder af.

van Maerlant | 13-06-06 | 14:14

@veest van pim 13-06-06 @ 13:40 : Je mag van mij uiteraard overal tegenin gaan, no problemo. Dat terzijde.

Het moet natuurlijk niet zo worden voorgespiegeld dat de media nu *opeens* dit soort dingen melden, dat doen ze al jaren. Misschien niet zo nadrukkelijk als de laatste tijd maar toch. En zoals ik al zei: ik heb zat over rotzooi in zwembaden en andere publieke instellingen gelezen hoor. En dat kwam zeker in de meeste gevallen op het conto van blanke boeren uit de polder die zich niet konden beheersen. Maar zodra het gaat om het hinderen van ambulances is het keer op keer een daad van allochtone jeugd, meestal van Marokkaanse afkomst, en meestal uit de 'grote stad'.

Overigens is het bijzonder normaal dat je meer van dit soort zaken hoort over blanke hollanders want daar zijn er nog steeds veel meer van in Nederland. En ziet : de berichten lopen nu al zo'n beetje fifty-fifty. Leuk wiskundig vraagstukje: hoeveel rotzooi schoppen allochtone groepen *relatief* ten opzichte van autochtonen?

Ik ben het gewoon zat om mjin woorden op een goudschaaltje te leggen terwijl de 'andere partij' *zijn reet afveegt* met de Nederlandse - En Internationale!!! - normen en waarden. Als er een Groot Rood Kruis op een auto staat dan blijf je er met je poten vanaf. Niks te maren, niks te kudten, je blijft er vanaf. Zoniet, dan mag men van mij je allebei je benen breken, liefst op diverse plaatsen, dat doet meer pijn. "Blijf jij maar eens lekker liggen tot we onze koffie op hebben gedronken kereltje".

Nogmaals : in tegenstelling tot velen hier vind ik het bijzonder pijnlijk om te zien dat dit steeds weer dezelfde groepen zijn. Want ondertussen zit ik met andere mensen van dezelfde afkomst heel prettig te praten totdat dit soort gekut weer ter sprake komt. En die mensen hebben geen verweer behalve 'ja, maar zo zijn we echt niet allemaal hoor!". Ze hebben gelijk maar hun verweer verzuipt in de terechte verontwaardiging van het publiek.

Vandaar : Ik maakte echt geen geintje, en het is misschien wel de hardste opmerking die hier gemaakt is : Geen Medische Hulp Meer Voor Klootzakken Die De Hulp Aan Anderen Hinderen.

En dat er alcohol in het spel is, is volkomen onbelangrijk. Kruip bezopen achter het stuur en het is ook geen excuus, het is een aanklacht. Moet je maar niet drinken als je er niet tegen kunt.

Dit soort gedrag is niet zozeer misdadig, dit is niet alleen crimineel, dit soort gedrag is ronduit *verachtelijk*.

TM | 13-06-06 | 14:10

Heb gelijk ff wat sociocultuurhistorische research gedaan. Scooterts? Sportkleren? Klappen? Asogedrag in het openbaar? Discotheekban? Klagen over onbegrip en discriminatie? Alcohol- of drugsmisbruik? Ik zie: jaren 1990. Ik zie: Rotterdam. Ik zie: gabbers. Dus niet zo neerbuigend doen over de Nederlandse cultuur. Niet alles is geïmporteerd. Jullie hebben zelf ook wel wat op de kaart gezet. Hakkûh!.

veest van pim | 13-06-06 | 14:10

Ik zeg; ophangen aan een so-sjaal. Dat zal ze leren! land-hup-Hol...

stretch | 13-06-06 | 14:06

oppakken en de cel in voor poging tot moord.

swift1.6 | 13-06-06 | 14:03

Waarom nuanceren?

Dit smerige tuig verdient lijfstraffen, net zoals ze in hun tapijtknooplanden krijgen! Dit zijn geen Nederlanders, dit zijn finnen, smerig tuig. En daar komt bij, ik dacht dat moslims geen alcohol mogen drinken van de koran? voordat alle linkspluizige schijtbezoekers nu commentaar gaan leveren: Haal je kop uit de reet van al die imams en clubhuisschenkend pvda-tuig en wordt realistisch. ONS land gaat naar de kloten, al heel lang en dat wordt veroorzaakt door niet-nederlandse invloeden.
Tijd voor maatregelen.

Baal Illegaal | 13-06-06 | 14:02

@Lucifer 13-06-06 @ 14:00
Is krachtstroom dan niet nog een betere optie?

de melkboer | 13-06-06 | 14:01

Dit soort gasten met een fijne halsband uitrusten waar een krachtige batterij aanhangt. Werkt bij honden ook.

Lucifer | 13-06-06 | 14:00

@veest van pim 13-06-06 @ 13:52
Nee vreest van Pim... dat is nou een kansloze opmerking...@13:52
Je kansloze "ik zit in de ontkenningsfase en wil er niet uit" award is in 3-voud naar je onderweg..

de melkboer | 13-06-06 | 13:59

Kunnen ze geen Neqschot toevoegen aan dat inburgeringsexamen?

RoekelooS | 13-06-06 | 13:57

Godver veest van pim heeft eigenlijk wel gelijk over de aanloop van dit alles, dronken mensen doen domme dingen, maar beste veest, het zijn nu eenmaal zo vaak finnen. De drang naar nuancering raak ik kwijt.

Multikuli | 13-06-06 | 13:57

@veest

'ik heb geen stats en kan dus niet zeggen of het samenhangt met allochtonen. '

'terwijl als het blanken zijn er over gezwegen wordt. '

Waar zijn je stats over dat laatste? O, die heb je niet. O, het was maar een ideetje. O, het was misschien een leugen? IEDEREEN weet dat de media breeduit tokkies & C° overbelichten in een wanhopige poging de zaak in balans te krijgen. Jammer, het lukt niet: te weinig tokkies & C°. Of teveel k*tmarokkanen?

Je draait gewoon nog maar eens de rollen om - maar wie zal zich daar nog om verbazen? Ik citeer Sylvain Ephimenco nog eens:

'Met de slachting in de Linnaeusstraat op 2/11 hadden Mohammed en de zijnen een ander doel. De slapende demonen bij de 'apen en de varkens', zoals ze joden en christenen noemen, wakker krijgen. Actie-reactie. Vuur en kruit tegen mes op de keel. De angst en de haat moeten uit de longen sissen, vinden ze, zodat de bibberende kudde door hen bijeen gedreven kan worden. Voor ons allen, moslims, christenen, joden of atheïsten, willen ze rivieren van bloed latens stromen. Want alleen dan kunnen ze hun dorst lessen en een tijdje overleven.'

S.E., Het land van Theo Van Gogh, pga's 19-20

van Maerlant | 13-06-06 | 13:55

@Murdockyoufool: persoonlijke aanvallen, maar geen verhaal. Je Kansloze hetzer-award is op weg.

veest van pim | 13-06-06 | 13:52

Nogal wiedus Murdockyoufool, als het blanken zijn is het ook nieuws ;)

Multikuli | 13-06-06 | 13:51

@private vices: in de thread over de pliesievrouw die een tik ving in the line of duty heb ik een link gepost naar het jongste pliesiejaarverslag. Lees dat eens voor je hier gaat poneren dat het altijd weer mocros zijn die misdaden plegen. Je zal zien dat het gewoon niet klopt. Het kan mij ook niet verdommen wie misdaden plegen: als ze maar worden aangepakt. Dat gebeurt niet door op z'n Ayaans bevolkingsgroepen waarvan de meeste mensen niks hebben misdaan de zwarte piet toe te spelen, en ook niet door op z'n GS-reaguurders elk misdaadgerelateerd bericht (wat hier gretig wordt opgedist want 'dat lezen de mensen graag') te misbruiken voor ranzige racistische onzin.

veest van pim | 13-06-06 | 13:50

Dat racistische ambulancepersoneel moet de zak krijgen. Stelletje schoften om een arme onwel geworden allochtoon niet te helpen; het was zijn eerste biertje (of tien).

lijn5 | 13-06-06 | 13:50

@veest van pim 13-06-06 @ 13:19
Jouw braaftaal stoort me mateloos. Direct verwijzen naar Duitsland anno 1930, dat is tekenend voor het soort mensen dat niet in gaan wil gaan op problemen en gelijk begint te roepen: kom met oplossingen. Dat moeten dan wel oplossingen zijn die de allochtone medelander buiten schot houden.

'k zie jouw posts regelmatig voorbij komen en ze staan bol van de boekjeswijsheid. In je reactie van 13:40 verwijs je weer naar slechte ervaringen met 'hagelblanke jongens'. Wederom tekenend voor de linksgedraaide ontkenner. Net als het jongetje in de klas: maar hij is ook stout, meester. Denk eens na. Mocro's leveren in Nederland een onevenredig grote bijdrage aan de criminaliteit. Geen racistische praat, maar keiharde feiten. Het is nu 20 jaar met thee geprobeerd om die gasten in het gareel te krijgen, maar dat levert niets op. Tijd voor de harde aanpak en het beestje bij de naam te noemen.

O ja, volgens jou hoor je er niets van als om het om blanken gaat. Wrong!!! Juist als het om blanken gaat, weten de politie en de media niet hoe snel ze dit moeten melden.

Murdockyoufool | 13-06-06 | 13:48

'Toen de te hulp geroepen ambulance was gearriveerd, schopten de jongeren tegen de wagen aan en bekogelden zij de achterzijde. De ambulance ging er vandoor. ''Omdat het een allochtoon is, rijden ze weer weg,'' aldus de jongens.'
Tja, die lui hebben al zo vaak van links gehoord dat ze zielig zijn, ze zijn het gaan geloven.

Multikuli | 13-06-06 | 13:48

Ter verduidelijking: toen ik als begeleider die 16jarige apen mee uit zwemmen nam, ging er geen druppel alcohol in. Niet bij hen en niet bij de begeleiding. Voor de rest: tuig is tuig en moet je als tuig behandelen.

veest van pim | 13-06-06 | 13:44

@De Socialist 13-06-06 @ 13:36
In onze een kromme rechtstaat waar daderbelangen boven die van het slachtoffer worden gesteld, ga ik ervan uit dat het personeel wordt ontslagen, 12 jaar achter slot en grendel verdwijnt & dat de daders (de omstanders) een veer in hun reet krijgen gestoken voor het kordaat wegjagen en schoppen van de ambulance en het desbetreffende personeel..

de melkboer | 13-06-06 | 13:41

@TM: ik heb geen stats en kan dus niet zeggen of het samenhangt met allochtonen. Heb wel jarenlang jeugdwerk gedaan met adolescenten en kan je zeggen dat hitte+zwembad+zootje opgeschoten 16-jarigen meestal niet leidt tot een middagje punniken aan de zwembadrand. Onze jochies waren allemaal hagelblank en de andere jochies in de zwembaden ook, maar toch kwam er ééns per zomer wel gezeik om het een of ander. Shit happens. Dat het je opvalt dat het om allochtonen gaat, komt vrees ik eerder omdat het als 'nieuws' beschouwd wordt dat het allochtonen zijn als het zo is, terwijl als het blanken zijn er over gezwegen wordt. Kan me vergissen, ik weet niet waarom het ene jou meer opvalt dan het andere. Ambulance tegenhouden is natuurlijk dom en crapuleus, maar jongeren waar je drank in giet doen domme en crapuleuze dingen. Ik praat het niet goed en hoop dat ze verdomd zwaar gestraft worden want hulpverlening verhinderen is het laagste wat je kan doen. Maar waar ik tegen inga is dat dit bericht - net zoals tig berichten daarvoor en waarschijnlijk helaas ook tig berichten hierna - door een stelletje kansloze hetzers wordt aangegrepen om racistische lasterpraat in het rond te spuiten. Ik zou mezelf een lafaard vinden als ik daar niet op inging. Heb in Belgistan genoeg gezien wat er gebeurt als je dat niet doet.

veest van pim | 13-06-06 | 13:40

Weer die Finnen? Laten ze dat land toch uit de EU sodemieteren!

Anti-links | 13-06-06 | 13:40

Worden die ambulancerijders nog aangeklaagd wegens discriminatie?

De Socialist | 13-06-06 | 13:36

Ach... het Mirandabad.... Dat is tegenwoordig toch een speelplaats / vrijplaats geworden voor Finnen met gedragstoornisjes? Meisjes knijpen, opstootjes, bedreigingen en aanrandingen die zo ernstig zijn dat er op elke 10 m2 een opzichter moet staan om het zooitje uit elkaar te drijven...
Gezelligheid alom daar..!

de melkboer | 13-06-06 | 13:36

Volgens het parool was er gen sprake van een groep dronken jongens, maar wel van een dronken onwel geworden allochtoon. Het is nu inderdaad wel duidelijk waar de wind vandaan komt.

De VU-arts was onderweg naar het zwembad toen ze zag hoe iemand probeerde een onwel geworden jongen te helpen. Ze besloot de man, een huisarts, te assisteren. De jongen verkeerde onder invloed van alcohol en was niet aanspreekbaar. Op zoek naar een teken van leven werden ze uitgejouwd door een groep jongens, die zich om hen heen had verzameld.

Toen de te hulp geroepen ambulance was gearriveerd, schopten de jongeren tegen de wagen aan en bekogelden zij de achterzijde. De ambulance ging er vandoor. ''Omdat het een allochtoon is, rijden ze weer weg,'' aldus de jongens.

lijn5 | 13-06-06 | 13:36

@veest van pim 13-06-06 @ 13:26
<br>
Het gelijk waarop gedoeld werd is vrees ik de aanname dat het om 'mocro's' ging. En dat bleek (inderdaad weer) het geval. Beetje in de lijn van de uitkomst destijds naar de dadergroep van kleine criminaliteit in Rotterdam (vrijwel uitsluitend Marokkaans of Nederlands Antilliaans).
<br>
Het doodzwijgen leidt alleen tot vreemdelingenhaat en escalatie. Zoals Ayaan H. Ali het noemde: deze criminaliteit en dit wangedrag kan alleen gedijen omdat het is ingebed in een warme genegenheid (voor dit gedrag) in de eigen gemeenschap. Met andere woorden: de ouders voeden hun kinderen niet (voldoende) op. QED (zie het onderhavige geval).
<br>
Een goede oplossing zou dan ook zijn steevast de schade op de ouders te verhalen. Trek die tv maar uit de woonkamer en verkoop de Astra onder ze vandaan. Misschien dat dat verantwoordelijkheidsgevoel voor het gedrag van hun knderen creëert. Die verantwoordelijkheid van ouders is er nl. in ons civielrechtelijk systeem...

private vices | 13-06-06 | 13:35

Noem het beestje maar gewoon bij de naam: Kutmarrokanen !

Dutch123 | 13-06-06 | 13:35

Waarschijnlijk de Fan club van Lange Frans. Dat zijn als fin verkleedde autochtone jongeren die flippen van een EHBO'er met een zakkie ijs.
Case closed?

De StoorZenDer | 13-06-06 | 13:29

@veest : Alhoewel ik het voor een groot gedeelte met je eens ben moet me toch van het hart, dat ik tot niet al te lang geleden alleen af en toe hoorde over opgeschoten jongens die in een zwembad liepen te matten.

Het beschamende gedrag van het tegenhouden van ambulances hoor ik pas sinds de allochtonen in het nieuws komen. Toeval? Misschien wel, maar ik geloof niet meer zo heel erg in toeval.

Overduidelijk is, dat wat mij betreft dit soort tuig van de richel het verdient om volkomen in elkaar geslagen te worden door een ME-unit. Doen die *ook* eens wat goed. Want een ambulance tegenhouden doe je niet. Zelfs in oorlogsgebied houdt men zich daaraan. En dan niet in een Amsterdams zwembad?

Tuig van de richel, men zou ze onmiddellijk de toegang moeten ontzeggen tot dokters en ziekenhuizen. Kijken of ze nog zo lachen als ze een ontstoken bal hebben en niemand ze wil helpen. Kijken of ze het nog steeds zo leuk vinden als ze met de kanker in hun darmen bij het ziekenhuis aankomen en ze geen hulp krijgen.

Als iemand denkt dat ik hier ook maar 1 goed woord over ga zeggen dan is ie geschift. Dit tuig is het niet waard om te leven. Blank, zwart, blauw of rood, whatever.

TM | 13-06-06 | 13:29

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gaat het in dit soort berichten ALTIJD over
Finnen.

fart majeur | 13-06-06 | 13:26

@sjaakdeslinksesul: ik lust geen thee en ik zie niet in waaruit 'blijkt' dat de 'mocrobashers' 'gelijk' zouden hebben.

veest van pim | 13-06-06 | 13:26

zet de theezetter voor Job maar vast aan...

superlutser | 13-06-06 | 13:21

@Kim Jong il: voor één relletje als het pokkeheet is al een ander zwembad gaan opzoeken? Nee toch. Dhimmie :)

veest van pim | 13-06-06 | 13:21

@clandestino 13-06-06 @ 13:02 : Dat heb ik dan ook niet ontkend. Ik maak alleen verschil tussen 'allochtonen', 'Marokkanen' en 'moslims'.

Mohammed B. was per slot van rekening eauk een moslim, maar dan wel een hele blanke.

TM | 13-06-06 | 13:21

@wolliejean: aardig. Nu ik de valse veronderstellingen en de demagogische mechaniekjes die je gebruikt, ontmaskerd heb - ik zie dat je de 'grap' hebt ontdekt om ze te vervangen: welkom in de echte wereld, meer bepaald in Duitsland anno 1930! - ben ik ineens het doelwit. Dik voorspelbaar hoor, vooral als je dan ook nog gaat proberen om me woorden in de mond te leggen. Moet je niet doen. Als je m'n teksten wat beter las voor je over me lag te lullen, zou je weten dat het zo niet werkt bij mij. Volgende keer beter. Maar om jou een plezier te doen: zoals ik al schreef, kan het mij niet rotten welke kleur de rellers hadden. Rellers zijn rellers zijn rellers en die moet je gewoon aanpakken. Simpel zat. Een bericht aangrijpen om een beetje vuil te gaan spuien over moslims of allochtonen in het algemeen, daar laten jij en je vriendjes geen kans voor onbenut. Ik denk dat het zowat de enige reden is dat je je überhaupt geregistreerd hebt. Maar lost het iets op? Nee. Je publiek is te kritisch om in je lasterpraatjes te trappen, en zij die het wel geloven, komen zelf niet zelden beter uit hun woorden dan jij - Nederlanders he. Kortom: je draagt niks bij aan de oplossing van de problemen, je zegt niks over het probleem in het zwembad, je gestook is te slap om iemand te overtuigen. Beetje zinloos dan he? Maar: aardig, helemaal niet slecht. Jaja. Sjongejonge.

veest van pim | 13-06-06 | 13:19

Of het zou een fin is of dat ie paars met gele sterren, het is toch gewoon schofterig dat ambulancemedewerkers bang moeten zijn hun werk niet meer kunnen uitvoeren.
Mugshot maken en hoppppaaaa *maakt-jonas-in-de-wallevis-beweging* op de zwarte lijst. Eens kijken hoelang ze vervelend lopen te toen wanneer zij die gele, lichtgevende poema nodig hebben :-p

Gleufkleuter | 13-06-06 | 13:19

"Toen de VU-arts hun vroeg een tweede ambulance ongemoeid te laten, werd ZE geslagen"
Ja dan vraag je erom, je moet als vrouw natuurlijk al helemaal geen opdrachten geven, daar kunnen de heren echt niet tegen... zien ze thuis natuurlijk ook nooit gebeuren...

*cynisme mode off*

Gies van Agt | 13-06-06 | 13:19

Neonazi"s?

eskatee | 13-06-06 | 13:12

"De ambulance reed weg omdat het slachtoffer een allochtoon was..."

Net goed. Als die kudtfinnen onze blinden niet meer in hun taxi willen hebben dan laten we die pigmentgehandicapten ook maar gewoon op straat liggen.

Breinstein | 13-06-06 | 13:11

Tijd dat dat de Pijnackerse pliesie eens langs gaat daar. Fikkie, pak!

Tobus | 13-06-06 | 13:10

@francoise smokeglass
Of de ambulancerijder had een hond bij zich?

MAXIMO | 13-06-06 | 13:07

Wie alcohol drinkt en dan rotzooi trapt is toch behoorlijk geintegreerd in Nederland. Die lui passen zich veel te veel aan aan onze tokkies. Blijf toch theedrinken!

Meadowmeal | 13-06-06 | 13:07

Shit! Het De Mirandabad! Dat is *mijn* zwembad. Het was er tijdens de eerste WK wedstrijd nog heeeerlijk rustig. Moet ik nu op zoek naar een ander zwembad?

Kim Jong-il | 13-06-06 | 13:03

Ach, het is gewoon een stelletje raddraaiers. Het zijn waarschijnlijk finnen, maar het hadden net zo goed autochtone kwajongens kunnen zijn. Want die bedreigen ook wel eens hulpverleners en blinden.

Zo goed?

Sinterklahaas | 13-06-06 | 13:03

Oh ja zeker weten. Als je het artikel in Het Parool leest dan weet je genoeg. Dat kan echt niet missen. Een jongen die een vrouw slaat. Dat is een simpel VMBO rekensommetje.

Mokum Kosher | 13-06-06 | 13:02

@TM

Je moet toch wel toegeven dat die Finnen het de laatste 20 jaar behoorlijk aan het verstieren zijn in Nederland.
Mede dankzij het theedrink-gedrag van de PvdA.

Het Israelische beleid werkt het beste. Wie niet luistert moet voelen.

clandestino | 13-06-06 | 13:02

Was die zieke allochtoon misschien een taxichauffeur?

francoise smokeglass | 13-06-06 | 13:01

@veest van pim 12:52
Alles om de bekende Pavlov-reactie uit te lokken. Eerst van de mocro-bashers, dan van de theedrinkers, om vervolgens hard te lachen als de mocrobashers weer eens gelijk blijken te hebben.

sjaakdeslinksesul | 13-06-06 | 12:59

Mirandabad zit vol met Finnen.

Neehè | 13-06-06 | 12:58

wolliejean 13-06-06 @ 12:52

lol

de_grote_roerganger | 13-06-06 | 12:57

@Murdock : Door allochtone jongeren dacht ik ja.

Om met de _grote_roerganger te spreken : Ik werk in een concertzaal, zo'n tent waar moderne feesten en bands spelen, en iedereen die zegt dat moslims niet drinken lach ik vierkant in zijn smoelwerk uit. Dat is net zoiets als zeggen dat gristenen geen condooms gebruiken. Lulkoek dus.

Sterker nog : de moslim die *werkelijk niet drinkt* wil nog niet dood worden aangetroffen in een zwembad waar de vrouwen niet volledig gekleed zijn. Dus lijkt het me sterk dat zo iemand relletjes gaat schoppen in het Miranda-bad.

Ik houd niet van godsdiensten, maar om nou de moslim de schuld te geven in plaats van gewoon een stelletje raddraaiers van waarschijnlijk allochtone afkomst, is mij toch te kort door de bocht.

TM | 13-06-06 | 12:55

Gvd..

De ambulance ging er vandoor. ''Omdat het een allochtoon is, rijden ze weer weg,'' aldus de !!!allochtoon??? die eerst de ambulance heeft bekogeld...??? Wie anders… *** Denken zeer lastig, zo blijkt maar weer***

Maar goed..
Doet er vooral maar niets aan, want er is niet aan de hand, ook niet waneer zelfs de ziekenbroeders hun werk niet meer kunnen doen.

Lijkt me toch, dat je psychische hulp nodig hebt als je zo te werk gaat/blijft gaan..

Of optioneel een slag met een stalen pijp, natuurlijk.

szol2001 | 13-06-06 | 12:54

Daar is de likkende deurmat veest van pim!

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:54

En wat is het belangrijk wat voor kleur die rellers hadden he? Leuk stukje. Heel erg leuk stukje. Aardig. Helemaal niet slecht. Daar ben je druk mee geweest he? Dat heeft wat moeite gekost. Sjongejonge.

veest van pim | 13-06-06 | 12:52

ze hebben wél de triatlon uitgevonden, die finnen
Te voet naar het zwembad, en met de fiets terug.

wolliejean | 13-06-06 | 12:52

Altijd weer die tyfusfinnen....

clandestino | 13-06-06 | 12:52

@Jordan23:

denk dat ze hier inderdaad meer te doen hebben en meer lol dan in afganistan

Mr.OFFBEAT | 13-06-06 | 12:49

ik heb les gegeven op een middelbare school.. finnen zuipen.. neucqen.. vreten tijdens de ramadan.. liegen.. stelen en wat al niet meer.. het zijn net mensen

de_grote_roerganger | 13-06-06 | 12:46

@TM 13-06-06 @ 12:41
Dat De Mirandabad is inderdaad een poeltje des verderfs. Kom zelf niet uit A'dam, maar het watertje was al vaak negatief in het nieuws. Iets met aanrandingen?

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:46

Als het finnen waren, waren ze niet bekend met het rode kruis. Zij voeren de rode halve maan. Tsja, communicatie...

PietdePaljas | 13-06-06 | 12:46

Wat opvalt is dat wij, van GS niet meer welkom zijn op de site van AT5.. hebben wij iets misdaan?... ik vind het nodeloos kwetsend, ongefundeerd en tendentieus.

Karel Kruizenruiker | 13-06-06 | 12:44

Zal ik 'm dan maar stellen?
Hoe is het met de fiets?

The Hedge | 13-06-06 | 12:44

was het geen bijeenkomst van de pedopartij een zwembad vol leuke kinderen is bij voorbaat geschikt

Mellorenz | 13-06-06 | 12:44

Wat was ook alweer de weblog van Job Cohen? Hij is als burgemeester / korpsbeheerder verantwoordelijk voor het openbare orde en veiligheidsoptreden (of het nalaten daarvan!) van de politie in Amsterdam. Wat een zieke stad hebben we toch in navolging van dat leeghoofd. Ik dacht dat zelfs de PvdA begon door te krijgen dat doodzwijgen en wegknuffelen de oorzaak en aanjager is van problemen - racisme voorop. <a href="http://www.watvooreikelbenjij.nl">Job Cohen</a> jaagt vreemdelingenhaat aan. Zo eenvoudig is het.

private vices | 13-06-06 | 12:43

I hate fucking Veest van Pim, de man dagelijks menig moslim rimjobt.

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:42

Wie loopt me te citeren op dat AT5-forum? Wer ist den 'Duitser'? ;)

@murdock : Ach, jeweetoch... Miranda-bad : al eerder gevallen als dit geweest, met Marokkaanse kudt-raddraaiers die ze de benen moeten breken. Dus gut, wat een verrassing dat we hier tot dezelfde conclusie komen als het weer gebeurt.

En het is tragisch maar waar : het verkudt alles voor de relaxte normale Marokkanen. En daar ken ik er een heleboel van. Aardige jongens, niks geen problemen. Maar ja, stigmatisering he? Alle Hollanders zijn onbeschoft en arrogant, Duitsers hebben geen gevoel voor humor, en alle Marokkanen in Nederland zijn uitschot.

Dank u wel mevrouw Verdonk en consorten.

TM | 13-06-06 | 12:41

die motherfuckers moeten ze hun ballen afscnijden!!!
tword toch eens tijd dat we die zwaar betaalde mariniers van ons eens die wijken laten opruimen, leuke oefening voor ze naar afghanistan gaan lijkt me...

Jordan23 | 13-06-06 | 12:41

en nu nog wachten op een reactie van die kansloze veest van pim, die ongetwijfeld weer zal zeggen : "het is niet bewezen dat het om allochtonen gaat"
welkom in de échte wereld
je ogen opendoen is voldoende

wolliejean | 13-06-06 | 12:40

ze hadden er nog een paar liter jenever in moeten gieten, had er weer 1 gescheeld...

zakje pinda´s | 13-06-06 | 12:39

@Sjaak: Hij doet het al weer, zal wel een Fin in de kabel gezeten hebben...

Burgemeester Kiesman | 13-06-06 | 12:39

Bitte einmal waterstofbom op Amsterdam.

Pliesie Agent | 13-06-06 | 12:38

hollanders geweerd in het fatimapaviljoen

Mellorenz | 13-06-06 | 12:38

@-=PyP=-
Strak plan, gewoon onder water zetten. Peter Tiemofeef ook weer blij!

Koekje-dr-bij? | 13-06-06 | 12:38

De kans dat het om Marokkanen gaat, is eigenlijk behoorlijk groot. Als het blanke Nederlanders geweest waren, dan weten plisie en gemeente niet hoe snel ze dit moeten melden. Vooral als de Rivierenbuurt erbij betrokken is.

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:38

trouwens waarom is die naam nog niet veranderd, Miranda geeft geen goed beeld van de samenleving weer

Mellorenz | 13-06-06 | 12:37

Toffe stad Amsterdam. Kunnen we de boel daar niet preventief ruimen?

-=PyP=- | 13-06-06 | 12:36

hadden ze het lek maar niet moeten maken

Mellorenz | 13-06-06 | 12:36

"omdat het een allochtoon is rijden ze weer weg"
1. Allochtoon? Dat mogen "we" toch niet meer zeggen?
2. Vind je t gek? Ga maar een raam ingooien bij een buurman en dan om een kopje suiker vragen. Ik denk dat hij je een kopje neqschot geeft eerder, dus wegrijden was nog heel beleefd.
3. Kom er maar in Rit-air

Koekje-dr-bij? | 13-06-06 | 12:35

Oh en met 10 uur bedoel ik dus tien uur S'OCHTENDS als ze net uit haar nest komt rollen. NIET tien uur s'avonds. Vervolgens gaat ze door met zuipen tot dik midden in de nacht waarbij haar koters ook gewoon in nachtpon nog op straat rond zwerven zo 1 a 2 uur s'nachts.

MiRRoRMaN | 13-06-06 | 12:35

@Kiesman: via de homepage, eerste artikel.

sjaakdeslinksesul | 13-06-06 | 12:34

Waarom weigert hier in het pitoreske rotterdam de internetverbinding de site van het parreaul weer te geven?

Burgemeester Kiesman | 13-06-06 | 12:32

BTW Viool-eter: Een media-quote, gevonden op dat dat AT5-forum :

"Toen de te hulp geroepen ambulance was gearriveerd, schopten de jongeren tegen de wagen aan en bekogelden zij de achterzijde. De ambulance ging er vandoor. ''Omdat het een allochtoon is, rijden ze weer weg,'' aldus de jongens. "

En jij wilt met droge ogen beweren dat ik hier zit te discrimineren? Ongezien de tyfus meneer. Ga AlStUbLieft thee drinken met Job. o.k.?

TM | 13-06-06 | 12:31

Spuitje met lucht doet wonderen bij dat tuig.

NahUnd? | 13-06-06 | 12:31

*Toen de te hulp geroepen ambulance was gearriveerd, schopten de jongeren tegen de wagen aan en bekogelden zij de achterzijde. De ambulance ging er vandoor. ''Omdat het een allochtoon is, rijden ze weer weg,'' aldus de jongens*
Weer een fraai staaltje van Mocrotisch self-fullfilling prophecy naar het schijnt.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-06-06 | 12:31

@Achtertuyn: Dat gebeurd pas als autochtonen elkaar ook eens gaan helpen op dit soort momenten en niet alleen maar als lafaards toekijken. Als er 30 Finnen zijn maar 100 omstanders, dan is het gauw gedaan met de Finnen.

@Violator[xL]: Ik woon naast een Islamitische vrouw, mijn vrouw ging een tijd met haar om en dat wijf begint om 10 uur al met bier, wijn en vodka. Hoe ik dat weet? Ze heeft het mijn vrouw wel 100 keer aangeboden en ze is vaker dronken dan sober. Ik neem aan dat een slinksert als jij dat niet wilt geloven, maar toch is het zo.

MiRRoRMaN | 13-06-06 | 12:31

Laat maar lekker doodgaan! Opgeruimd staat netjes!

Problemsolver | 13-06-06 | 12:31

@Violator.....

Je registratie hier zal je blijven achtervolgen voor de rest van je leven......
Je zal door je anti globalisten clubje gelynched worden voor het feit dat je tussen de bruinhemden hebt gezeten.... oei oei oei

FNV-lidaf | 13-06-06 | 12:30

@murdock
die spamhoer zit op nieuwnieuws dezelfde kraam te spuien

mallebabbe | 13-06-06 | 12:30

@update: Hmmmm, wie had dat nou gedacht?

Traag | 13-06-06 | 12:28

@Joris edit @ 12:21

Hahaahaaha. zal ze leren, die mietjes

FNV-lidaf | 13-06-06 | 12:27

@Violator[xL] 13-06-06 @ 12:21 : Dag jochie, als je niet wilt lezen wat er staat dan moet je hier inderdaad niet zijn.

Veel succes op het AT5-forum.

TM | 13-06-06 | 12:26

@Lachende Scheerkwast,
of FapFinnen, omdat de gangbang niet doorging?

fuckje | 13-06-06 | 12:25

@Violator[xL]: [wave]

zakje pinda´s | 13-06-06 | 12:25

-weggejorist-

Violator[xL] | 13-06-06 | 12:24

@FNV-lidaf 13-06-06 @ 12:21 : Al waren het goddommem NONNEN geweest, dat maakt toch geen zak uit? Zie jij nog enig mededogen met anderen als je dit soort berichten leest? Kots jij niet ook van het woord 'respect' na het lezen van dit soort meuq? Links, rechts, gristen of moslim, whatever?

Dit soort tuig zou met een broekriem met ijzeren punten er op moeten worden afgetuigd totdat ze zelf hulp nodig hebben. Die ze dan zelf op hun eigen mobieltje mogen bellen.

TM | 13-06-06 | 12:24

Ali B zoop ook vroeger!

chili1981 | 13-06-06 | 12:24

Waar is de zwevert youngnthuggin?

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:23

By the way.... Wouter Bos kijkt altijd met veel bewondering naar de Finnen en hun Nokia model. Dus Wouter Bos heeft sowieso een zwak voor Finnen.
En Finse honden gaan ook nog op berenjacht, gelezen in het AD.
Binnenkort opwaardering voor de finnen

FNV-lidaf | 13-06-06 | 12:23

@Violator[xL] 13-06-06 @ 12:21
Bye Bye Zwaai Zwaai, linkse sok...

Lachende Scheerkwast | 13-06-06 | 12:23

Finnen drinken niet??? Dat zeggen ze.... maar intussen doen ze alles wat ze naar ons toe roepen "ies verboten"... Dus??? Toch maar RipFinnen dan?

Lachende Scheerkwast | 13-06-06 | 12:22

@Violator[xL] 13-06-06 @ 12:12
Moslims mogen inderdaad geen alcohol nuttigen, maar niet elke moslim houdt zich daaraan. Bovendien is niet elke Marokkaan streng gelovig. Op de een of andere manier denk ik gewoon dat het om mocro's gaat. Waarom? Rivierenbuurt... Mirandabad... Ik hoop dat ik het mis heb.

Murdockyoufool | 13-06-06 | 12:22

-weggejorist-

Violator[xL] | 13-06-06 | 12:21

Nou ja, ik wil alleen maar zeggen: een "moslim" die alcohol drinkt is een hypocriet, en dat geldt in de islam als nog erger dan een ongelovige...

John McClane | 13-06-06 | 12:21

@violator @12:12
" Overigens hoef ik niet gelijk het predikaat moslimverdediger te hebben van de bruinhemdenclub hier "

Die bruinhemdenclub reageert toevallig gewoon op de posts van de grootste bruinhemd Lucas, die eigenlijk stiekem een bruinhemd is in linkselul schaapskleren.
Lucas weet precies wat de pavlov reakties zijn , vandaar...

FNV-lidaf | 13-06-06 | 12:21

@Violator[xL] 13-06-06 @ 12:12 : Niet iedere Marokkaan, Turk of Fin is een moslim. Haal die dingen niet door elkaar. En ik heb ZAT Marokkanen, Turken en Finnen gezien die bezopen waren de laatste jaren hoor, dat zegt geen fluit.

Anyway : Dat GeZeIk op dat AT5-forum over 'niet gaan discrimineren want dan vinden we jullie niet meer lief', alleJEZUS!!! Zet er dan gewoon BIJ dat het blanke boeren waren, of Marokkanen, of Turken, of Finnen, Amerikanen, voor mijn part fucking BelGen!
Het niet vermelden roept speculaties op die nergens toe dienen. Zolang de namen van de kleautzakken niet worden gepubliceerd zie ik niet in waarom de nationaliteit en/of afkomst niet zou mogen worden vermeld.


BTW : Het zal je vriendin maar zijn, die daar met een hartaanval ligt. Ik Zweer Het Met Jullie Mijn Hand Op Mijn Hart : Die stukken tuig zouden het Niet Overleven. En dat is echt geen grootspraak. Ik zou ze 's nachts 1 voor 1 te grazen nemen. Ik wordt steeds meer een fan van Paul Kersy a.k.a. Charles Bronson.

TM | 13-06-06 | 12:21

@Ed Cetera
Van gras worden ze ook agressief, kennen ze niet.

sjaakdeslinksesul | 13-06-06 | 12:20

ach... ramponeren op het ambulance personeel... wie is er niet groot mee geworden.

ed.. | 13-06-06 | 12:19

er zijn genoeg jonge moslims die met alcohol experimenteren. meestal stoppen ze er op latere leeftijd weer mee, maar dronken moslims zijn dus niet helemaal ondenkbaar...

zakje pinda´s | 13-06-06 | 12:19

@controle en de PvdA geeft Zweden nog wel als voorbeeld land..

Lesbeau's4ever | 13-06-06 | 12:19

@De StoorZenDer

leuk filmpie hoe liep het af?

Onno Thuis | 13-06-06 | 12:19

Met water spatteren maakt Finnen agressief. Finnen worden daarbij geestelijk nooit ouder dan 13 jaar, dus dan krijg je dit soort excessen.

Ed Cetera | 13-06-06 | 12:18

-weggejorist-

Violator[xL] | 13-06-06 | 12:18

@Violator[xL] : jij hebt nog nooit een dronken moslim gezien, en omdat jij er nog nooit een gezien hebt bestaan ze ook niet. Lutser.

Hubbe | 13-06-06 | 12:17

doodschoppen?

wmml | 13-06-06 | 12:16

-weggejorist-

partyman26 | 13-06-06 | 12:15

-weggejorist-

Violator[xL] | 13-06-06 | 12:12

kan iemand even een fiets tegen youngnthuggin gooien aub?

zakje pinda´s | 13-06-06 | 12:11

@zippy 11.59
idd. ....... een goede Fin niet nee,maar daar zijn er zo weinig van,terwijl je de slechte finnen heel de dag om je heen ziet.
@john mcclane 12.02
jij gelooft ook nog in de kerstman?

nldennl | 13-06-06 | 12:10

finnen en drank.. altijd knokken..

gnarfie | 13-06-06 | 12:10

... fietsen gooien naar hulpverleners cq. pliesie... DéJà Vu!

Finnen?

De StoorZenDer | 13-06-06 | 12:09

wie wordt er nou onwel van teveel drank?
waarom drinkt die jongen zich ook niet gewoon dood.
dan is hij tenminste niet onwel, maar gewoon niet.

de koningin en ik | 13-06-06 | 12:09

Dit is echt niet meer normaal, gewoon het land uit, inclusief ouders, die vonden het blijkbaar niet nodig om hun kinderen normaal op te voeden. Ik dacht dat je als "gelovige" niet mocht drinken, weer prima geregeld daarzo!

d'n Turfsteker | 13-06-06 | 12:08

@youngnthuggin 11:52
Spamhoer. Denk ik leuk filmpje, krijg ik weer zo'n 9-11 hoax documentaire voor mijn kiezen.
On-topic: De hele dag zon en bier wordt je geil van. Die gasten waren uit op een lekkere gangbang, maar weer geen breezah te bekennen. Als dan een van je vrienden flauwvalt, wat doe je dan... Flauw van die ene arts natuurlijk om het leipe mocro flavor feestje te verknallen.

sjaakdeslinksesul | 13-06-06 | 12:07

@mallebabbe: Ja maar die lui zijn behoorlijk lui. Dus echt ver lopen doen ze niet. Dit ligt lekker om de hoek voor hen en op de terug weg kunnen ze lekker op een gejatte fiets autoruitjes intikken.

Mokum Kosher | 13-06-06 | 12:07


spiegelman is gewoon een wannabe-demagoog, net als de rest van ons...

JoehneR | 13-06-06 | 12:06

Het slachtoffer was een blinde en zijn hond mocht niet mee de ambulance in.
Welke komaf de ziekenbroeder had weet ik niet.

De Intrigant | 13-06-06 | 12:06

die kneusje moeten ze op de zwarte lijst zetten voor wat betreft medische hulp.laat ze maar kreperen na een ongeluk of wat dan ook.en ook gelijk op de zwarte lijst bij verzekeringsinstanties,als die kneusjes dan medische hulp nodig hebben gaan ze maar naar het buitenland zonder financiele hulp.

nldennl | 13-06-06 | 12:06

BlikjeBocht, inderdaad, ook wel eens iets over gehoord
> Ping Superjan

Traag | 13-06-06 | 12:06

@mokum
alles in amsterdam is te belopen

mallebabbe | 13-06-06 | 12:05

Als deze mensen naar het ziekenhuis moeten voor een zonnesteek of alcoholvergiftiging, kunnen ze beter geen 112 meer bellen

Treurroosje | 13-06-06 | 12:05

-weggejorist-

Violator[xL] | 13-06-06 | 12:05

Het De Mirandabad ligt in een mooie leuke buurt (mijn buurt uiteraard whoawhoa). Het is alleen zo jammer dat de Diamantbuurt op loopafstand ligt.

Mokum Kosher | 13-06-06 | 12:04

Hmmm... Zwemt Superjan ook niet altijd in De Mirandabad?

blikjegrolsch | 13-06-06 | 12:03


Aha, die man was gewoon Michael Jackson fan... ik snap 'm.

JoehneR | 13-06-06 | 12:02

Alcohol is haram, dus kunnen onmogelijk moslims geweest zijn.

John McClane | 13-06-06 | 12:02


God iedereen snapt toch al dat het finnen zijn, anders stond er wel bij dat het autochtonen waren. En dit niveau van hufterigheid kan toch alleen maar uit het rif komen?

Multikuli | 13-06-06 | 11:59

Jammer dat er nou nooit 's iemand toevallig aanwezig is die dit soort gasten zodanig de tyfus schopt dat ze de eerste 8 weken niet meer opstaan. Het wordt echt tijd dat de mariniers een tijdje de politie in Islamsterdam gaan vervangen met alle vrijheden.

Achtertuyn | 13-06-06 | 11:59

lol @ fuckje

Traag | 13-06-06 | 11:59

Een goede Fin drinkt geen alcohol.

Zippy | 13-06-06 | 11:59

Misschien is het tendentieus en ongefundeerd, maar het zullen wel Finnen geweest zijn, al mogen die van Imam Hakbar eigenlijk geen alcohol drinken natuurlijk.

de coach | 13-06-06 | 11:58

Je kunt ze dan toch gewoon aanrijden en erbij gaan lachen als ze aan het kreperen zijn en lekker roepen: kijk lastig he als er geen ambulance komt!!

Sneeuwbataljon | 13-06-06 | 11:57

Ach, het is geen kwestie van gokken meer. Je WEET gewoon om wat voor jongeren het gaat. Kunnen ze het angstvallig in de linkse media proberen te verhullen, dat werkt niet meer.

MiRRoRMaN | 13-06-06 | 11:57

@RedFrits,
als het goed is, naar het ziekenhuis.

fuckje | 13-06-06 | 11:56

In Doetinchem waren het gewone Hollandse boeren. Achtergrond maakt dus niet uit, je bent gewoon erg lomp als je zoiets doet. Mensen die dit doen meteen aanklagen voor poging tot doodslag. Je weet niet waar die ambulance naar toe gaat.....

RedFrits | 13-06-06 | 11:55

wat een paupers...

prestodegekste | 13-06-06 | 11:55

Wie het waren maakt niet uit..... Gewoon preventief 10 minuten onder water houden

kruisridder | 13-06-06 | 11:53

En terecht. Die ambulances dringen overal maar voor, lappen verkeersregels aan de laars, rijden veel te hard en proberen je altijd van de weg af te drukken.
Keihard aanpakken is een logisch gevolg.

Traag | 13-06-06 | 11:52

ik zeg deze keer niets.

djeezus | 13-06-06 | 11:52

Ah, daar ben je. Ik vond je een beetje traag.

Misschien zagen de jongeren door de felle zon de ambulance aan als een ME busje. Het komt natuurlijk door de zon, 's winters zouden ze dat ding nooit voor ME bus aanzien.

JoehneR | 13-06-06 | 11:52

-weggejorist-

youngnthuggin | 13-06-06 | 11:52

Je kan toch gewoon met zo'n ambulance over dit volk heenrijden?

Burgemeester Kiesman | 13-06-06 | 11:52

sorry maar het woord "finnen" is echt zo mei 2006

hondsdolle baas | 13-06-06 | 11:52

waar zijn die heerschende filmpjes!?

Commisaris Klootzak | 13-06-06 | 11:50

JoehneR 13-06-06 @ 11:48
Wat?

Traag | 13-06-06 | 11:50

ik zeg finnen, alhoewel... de alcohol, dan toch kampers?

DFT | 13-06-06 | 11:50

Die finnen zijn dit weer ook niet gewend natuurlijk, normaal zouden ze zoiets nooit doen

maartoen | 13-06-06 | 11:49

Boze Buur?

blikjegrolsch | 13-06-06 | 11:49

slachtroffer, je rofste matties waarschijnlijk

hondsdolle baas | 13-06-06 | 11:49

traag?

JoehneR | 13-06-06 | 11:48

Finnen?

Annonico | 13-06-06 | 11:47

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen