Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

We komen van de meteorieten

alienfck.jpgU hoeft het van ons niet aan te nemen. Daarom linken we graag door naar het wetenschappelijke bewijs dat wij afkomstig zijn van meteorieten. U is allemaal alien, geboren uit rondzwervend ruimtepuin. Twee onafhankelijk van elkaar werkende wetenschappelijke teams hebben genetisch materiaal gevonden op een meteoriet. Ze hebben zogenaamde nucleobase gevonden, het materiaal dat de basis vormt voor DNA en DNA=leven. Dus op aarde kwam er een beetje water bij, wat zouten&zuren en *plop* het eerste leven ontstond, Er werden al eerder levensbouwstoffen gevonden op meteorieten, maar toen gingen wetenschappers er nog van uit dat de ruimtesteen mogelijk vervuild was geraakt op aarde. Dat is dit maal uitgesloten. En omdat meteorieten al tijdens de formatie van ons zonnestel gevormd werden, valt aan te nemen dat nucleobase een zeer wijdverspreid materiaal is in de kosmos. Inderdaad! De ruimte zit zeer waarschijnlijk boordevol aliens in alle soorten en maten waar we straks space wars mee kunnen voeren. Doe nu maar wat nuttigs met die informatie.

Reaguursels

Inloggen

Een van de belanrijkste kenmerken van "leven" is reproductie.

Reproductie van het organisme als geheel (voortplanting) en/of reproductie van cellen in het organisme (celdeling, voor groei of bijvoorbeeld vervangen door zon/UV beschadigde huidcellen e.d).

Tevens is er energie (voedsel) nodig en een mechanisme om alles in goede banen te leiden.

Dit mechanisme is de uit nucleoitiden opgebouwde streng DNA, een "boodschappenlijst" welke gelezen wordt door de "boodschapper" RNA (een kortere envoudiger streng nucleoitides) die vervolgens gewenste eiwitten/enzymen gaat maken voor het verteren van voedsel, het vernieuwen van huidcellen, voorplanting enz.

Bij voortplanting/celdeling zal dus ook eenreproductie van het DNA ZELF gemaakt moet worden, DNA geeft hiertoe opdracht aan RNA om eiwitten/enzymen te maken die helpen bij het vormen van nucleoitiden en tevens eiwitten om te helpen deze aan elkaar te rijgen tot een ketting DNA.

Het kip / ei probleem waar men nog mee worstelt is dat huidige levensvormen voor het maken van nucleoitiden eiwitten nodig hebben en voor het maken van de benodigde eiwitten zijn weer uit nucleoitiden opgebouwde strengen DNA/RNA nodig, hoe zou er dan ooit leven kunnen ontstaan zonder goddelijke interventie?

Welnu, de kometentheorie, tracht in ieder geval het probleem buiten de aardkloot te plaatsen en een deel van de vraag te beantwoorden door te veronderstellen dat kometen de benodigde nucleoitiden naar aarde meenamen (eem idee dat natuurlijk perfect past in de kraam van UFOlogen, kosmische panspermie om hun new-age gebrabbel enig wetenschappelijk gewicht mee te geven).

Echter de kometentheorie verklaart niet hoe deze nucleoitiden zich tot levensvatbaar RNA/DNA hebben kunnen ontwikkelen, waar kwamen de benodigde eiwitten dan vandaan om deze losse nucleoitiden tot de eerste strengen RNA/DNA te weven, als deze eiwitten niet of nauwelijks te synthetiseren zijn zonder hulp van DNA/RNA zelf ?????

Welnu, onderstaande theorieen trachten hierop licht te werpen en maakt het voor mij aannemelijk dat we het best zonder goden, kometen en panspermisch marsmannetjes kunnen stellen om leven op aarde te laten ontstaan:

RNA wereld theorie

nl.wikipedia.org/wiki/RNA-wereld

en de

IJZER-ZWAVEL wereld theorie

en.wikipedia.org/wiki/Iron-sulfur_worl...

Beide theorieen sluiten hoeven elkaar niet uit te sluiten het zou best wel eens kunnen dat in de IJZER-ZWAVEL wereld de eerste strengen RNA ontstonden op de zeebodem in de minerale holtes van black smokers, RNA op zijn beurt tevens eiwitten codeert die een primitief beschermend vetomhulsel voor het RNA maken. (als voorloper van de celwand). Tevens zouden RNA retrovirussen (virussen die DNA maken aan de hand van RNA met behulp van het eiwit/enzym invertase
) de mogelijkheid hebben geboden om een veel grotere complexiteit van het organisme te kunnen bevatten, waardoor deze organismen zich langzamerhand uit de donkere diepten omhoog hebben kunnen wostelen en heeft kunnen evolueren tot de huidige ALT-F5ende patatgeneratie.

Bamzaaiert | 16-06-08 | 00:09

Gunst, we komen uit de *plop*.
Toch een gistingsproces wat ik al die tijd voelde.

Sheik Stanza | 15-06-08 | 09:22

@ El Donkey | 14-06-08 | 18:08
Zo, ik ben zo ver... waar wou je het over hebben?

Bernhard Bang | 15-06-08 | 08:17

Ik lag vannacht nog met een alien in bed.

DeRuk2008 | 15-06-08 | 03:59

@ bunbun | 14-06-08 | 21:26

Zelfs Bjorn is Borg. Doe mij 7 of 9 en je hoort mij niet klagen.

@ Hoxha
Leen blijkt de nucleobase miljarden jaren geleden te hebben gevormd uit de restanten van een verbaasde pot petunia's en een platgeslagen bultrug.

Dominicus Doodschop | 14-06-08 | 22:42

Maar dan rest de vraag: hoe ontstond de eerste nucleobase? Of is die vraag niet aan de orde omdat er geen begin en geen einde is?

En uiteindelijk: we are stardust, we are golden, and we've got to let ourself, back to the garden. (Woodstock - Joni Mitchell).

Dominicus Doodschop | 14-06-08 | 22:37

Dit wist ik allang. Het simpelweg 'is'. Het maakt ook niet uit dat we 'ergens' vandaan komen. Of gaan we nu weer zoeken 'waarvandaan'? Niets toeval, goddelijks of 'geschapen' aan. En ga nou niet vragen waarom want dat dient geen enkel doel.

ChocolatChipCookie | 14-06-08 | 21:46

In wezen is alles energie, materie zoals wij die waarnemen is op elementair niveau een optische illusie. Onze ogen zijn ontwikkeld om deze illusie waar te kunnen nemen. Energie is onstoffelijk, stof is zelf ook weer energie. Energie is beweging. De aspecten van deze beweging worden uitgedrukt in de term natuurkrachten. Alles in het universum is één, alleen de verdeling van de aspecten van de energie is verschillend. Wij, mensen zijn ook een illusie in de tijd, maar door de evolutie van de hersenen is onze geest 'verzelfstandigd' en is in zichzelf gaan geloven, iets dat grote Godsdiensten, politici en andere op de geest gerichte instellingen. gebruiken om diezelfde illusie: mensengeesten, te beïnvloeden.

AntiSoof | 14-06-08 | 21:41

Resistance is futile, the borg here we come +1 voor star trek

bunbun | 14-06-08 | 21:26

De mens is sterrenstof

Ed. Hoornik schrijft in de laatste strofe van zijn gedicht 'Hebben en zijn': 'Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken, en daarheen langzaam worden opgelicht.' Alsof hij voelt dat we van de sterren komen en ernaar terug verlangen. Misschien is de mens daarom zo druk met zoeken naar leven in het heelal: we zijn op zoek naar onszelf.

Plato laat de Athener, in gesprek met Kleinias, zeggen: "Het is geen enkel sterfelijk mens gegeven een standvastig godvrezend mens te zijn, als hij de twee waarheden die wij hier naar voren hebben gebracht, niet begrijpt: De ene is dat de mens zelf onsterfelijk is, dat hij ouder is dan alles wat onderhevig is aan geboorte en dat hij heerst over de hele fysieke wereld. Het tweede wat de mens moet inzien – we hebben het al vaak benadrukt – is dat intelligentie alles bestuurt wat temidden van de sterren bestaat."

Over bezieling zegt de Athener onder meer: "Als de hemellichamen werkelijk onbezield zouden zijn, zouden al onze prachtige berekeningen nooit kunnen kloppen, want dan zou er in de hemellichamen geen redelijk principe aanwezig zijn."

Plato spreekt over een universele intelligentie: "Eén reden is wat wij zeiden over de mens zelf of de ziel, namelijk, dat deze het oudste en goddelijkste is van alle dingen. De beweging daarvan – die een wordingsproces met zich meebrengt – zorgt voor het voortdurende bestaan van de dingen. De andere reden is onze stelling over de ordening van de loop der sterren en alle andere schepselen. Zij staan onder heerschappij van de universele intelligentie, die de hele schepping heeft geordend." 1)

Sterrenkundige Gerard Bodifée zegt in zijn artikel 'Een kosmos afgestemd op het leven': 'In het inwendige van de sterren ontstaan alle atoomsoorten die later de biologische processen op aarde mogelijk maakten. Er schuilt meer eenheid in de natuur dan deze gefragmenteerde wereld doet vermoeden. Betast uw handen, uw nagels, uw haar, en realiseer dat dit alles sterrenstof is.' 2)

Hij zegt dat alle levende wezens op aarde zonder uitzondering zijn opgebouwd uit koolstofverbindingen. Koolstofatomen hebben echter niet altijd bestaan, want de temperatuur was onmiddellijk na de oerknal zo hoog, dat er geen atomen, zelfs geen elementaire deeltjes konden bestaan.

Koolstof en de andere elementen werden pas later gevormd in het inwendige van de sterren. Een ster kan opzwellen tot een zogenaamde 'rode reus' en die blaast een deel van haar buitenste lagen de ruimte in. Het verspreidt zich in de interstellaire ruimte. Uit de interstellaire nevels van het oude sterrenmateriaal ontstaan later nieuwe sterren.
Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te maken: uiteindelijk ontstond uit die nevel de aarde. De mens is sterrenstof.

1) In: Plato – De Wetten (pagina 629, 630)

2) In: 'Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?' Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red).

ekajana | 14-06-08 | 21:22

In den beginnen zijn wij een experiment, van machten die al oneindig lang bestaan. Machten die al gebruik maken van dimenties die voor ons nog niet te bevatten zijn. Deze machten hebben een weddenschap afgesloten over het schieten van een big bang en de uitkomst daarvan. Mogelijk dat God als joker is ingezet.

Stanoniem | 14-06-08 | 21:06

@broodje bal met mayo | 14-06-08 | 14:01

Scientology zit alleen dicht bij de portomonee van de beleiders.

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 18:53

damn waar is mn alu hoedje nou

J.R | 14-06-08 | 18:12

@bernhard bang
Als jij een houten boot kan bouwen waarop van iedere dierensoort een paartje past, incl. voorraden om het een tijdje uit te houden en maatregelen om te zorgen dat ze elkaar niet op kunnen vreten, praten we verder.

El Donkey | 14-06-08 | 18:08

@anti hippie

hoe zit het dan met de tokkies?

El Donkey | 14-06-08 | 18:03

@bernhard bang
pfff ja duurde ff omdat ik op zoek was naar deze:
www.toxicjunction.com/get.asp?i=V2410
-
vind die simpson intro's geloofwaardiger dan het scheppingsverhaal!

El Donkey | 14-06-08 | 18:02

Laatste, en dan ga ik weer foeballe kijken hoor: die vis die aan land kroop, dat kan de Coelacanth wezen maar net zo goed Noa(c)h... da's logisch.

Bernhard Bang | 14-06-08 | 17:31

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 16:08: de kerk wilt dat niet omdat men er dan achter komt dat de bijzondere mensen uit de bijbel en god gewoon ordinaire aliens blijken te zijn.
En nee, ik hou niet van science fiction films.

anti hippie | 14-06-08 | 17:30

@ El Donkey | 14-06-08 | 17:19
Ja natuurlijk, de Simpsons intro... 'What took you so long?'... ik heb ook nog gezocht naar een intro van 'Adaptation' ... iemand?
En vreemd dat niemand hier de Superman associatie heeft opgepikt ... geboren op Krypton, naar de aarde gereisd in een wolk meteorieten die werden weggeslingerd toen zijn planeet ontplofte, en 'Kent' genoemd door de mensen die hij met zijn eerste heldendaad het leven redde...
Kortom, 't is everywhere, van het Galgamesh epos tot de Coen brothers. Gaap.

Bernhard Bang | 14-06-08 | 17:27

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:53
"Het wordt pas echt interessant als het idee doordringt dat de 'aarde' op zichzelf onderdeel zou kunnen zijn van een 'molecuul' (zonnestelsel). Elementaire systemen zijn universeel..... Je moet alleen even het aards meetkundige stelsel als referentiekader loslaten..."
-
deed me hier aan denken
sprott.physics.wisc.edu/pickover/pc/br...
nl.youtube.com/watch?v=5X4L-Q9MHCg

El Donkey | 14-06-08 | 17:19

@ appeltaartislekker | 14-06-08 | 17:12
Eh... strottehoofd => stembanden => gesproken taal => vermogen tot symboliseren => aanspreken van neo-corticale functies in het brein... OK?

Bernhard Bang | 14-06-08 | 17:15

Toch leuk om de gezichten te zien van de gristenhonden, als ik met wat water, zout, nucleobase, en statische electrischiteit leven creer.

Is al lang gedaan, en bewezen dat leven helemaal niet zo complex is als men denkt.

Intelligent leven word compex, maar simpele bewegende 1 cellige dingetjes zal je naar mijn idee overal vinden in de ruimte, op de maan, op mars, etc. etc.

Op aarde leven ze ook op de meest extreme plekken, dus waarom zou het niet NOG extremer kunnen ?

Simpele dingen werken altijd, en dat geldt ook voor het leven.

En dat wij van apen afstammen lijkt me wel een klein bewezen feitje, kleine mutatie in onze kaken/kaak spieren heeft daarvoor gezorgt, waardoor ''de mutatie'' grotere hersens kon krijgen, en het gen daarvoor was kennelijk sterker dan dat van de grote sterke kaakspieren, die onze hersens klein hielden.

Mutatie's zijn te vinden in iedere leven, van plant tot dier tot mens.

Alles evolueert, constant, door het simpele feit dat niets hetzelfde zal blijven.

Staat me iets bij over een onlangs gevonden/bestudeerde vis, vis kent de mens al 1000'enden jaren, is een bekende vis, maar ik geloof dat men onlang ontdekt had bij een aantal exemplaren dat er pootjes aan het groeien waren.
Geloof dat dat het meest concrete bewijs was van de evolutie, stukje zal je zelf moeten opzoeken omdat ik lui ben.

appeltaartislekker | 14-06-08 | 17:12

@ F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 16:36
Geen bemerkingen bij uw relaas, behalve dat u de historische rol van de Franse revolutie en - nog belangrijker - de daaropvolgende Napoleontische fase buiten beschouwing liet. Des te vreemder, omdat Napoleon's programma eruit bestond om Europa te bevrijden van de adel, een institutioneel overblijfsel uit de Romeinse tijd dat om opportunistische redenen door de Heilige Stoel in stand werd gehouden. Ik zou Frankrijk onder Napoleon nou niet bepaald als Roomsgezind willen afschilderen, en Bonaparte's programma is de mist in gegaan door verraderlijke manoeuvres van de Duits-Oostenrijkse adel onder leiding van graaf Metternich... dus om onze oosterburen nu alle historische credits te verlenen voor de marginalisering van het Vaticaan gaat misschien toch een beetje te ver, vindt u ook niet?
Uw vraag aan het eind 'of het wel in het belang van de mensheid is dat de R.K. kerk nog moet blijven bestaan' moet uiteraard ontkennend worden beantwoord, maar zo'n gratuite standpunt alleen zal aan de werkelijkheid niet veel veranderen. Die werkelijkheid is dat de instituties van de kerk nooit anders dan door God's hand gesloopt kunnen worden, en aangezien die niet bestaat....

Bernhard Bang | 14-06-08 | 17:08

Dat kan niet, want Rouvoet zegt dat onze lieve heer de wereld in 7 dagen heeft gemaakt. Jezus houdt van jullie allemaal!!

Bijstandskoning | 14-06-08 | 16:57

@F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:53
Beetje te vaak MiB gekeken zeker. Zolang je er niks mee kunt is een theorie onzin. Ik zal niet zeggen dat het onzin is, maar je kunt er niks mee.

blawablawa | 14-06-08 | 16:46

@Mr. Bator | 14-06-08 | 16:19
Draper is in zijn boek voor het merendeel objectief, maar hij kan het op een gegeven moment toch niet laten een persoonlijke afrekening in te voegen over bijvoorbeeld het werk van Francis Bacon, maar als je daar overheen leest, en je bedenkt dat Canada nu ook excuses voor historische 'misdragingen' heeft gemaakt, ligt de vraag in het verschiet wanneer het Vaticaan met de billen bloot zal gaan over met name de Inquisitie. Het zijn in de 18e eeuw de Duitsers geweest die het welletjes vonden en aan de machtszucht van Rome in hun contreien een einde maakte. Toen zij vervolgens weigerden aan een bevel van de Paus gehoor te geven om bij te draaien, werden ze in 1870 door de Rooms-gezinde Fransen aangevallen. Direct na de Frans-Duitse oorlog beperkte Italie het Roomse 'Rijk' tot het Vaticaan. De kiem voor WO I en II was echter al gelegd, Duitsland bleef ondanks de winst van Bismarck bang voor een nieuwe Franse aanval en Von Schlieffen bedacht daartegen een aanvalsplan. Aangepast gebruikte Wilhelm II dat, en geleerd hebbend van de fouten, in combinatie met nieuwe technieken maakte 20 jaar later generaal Von Manstein er de Blizkrieg-versie van.
Als je zo de geschiedenis eens terugziet, mag je je zelfs afvragen of het wel in het belang van de mensheid is dat de R.K. kerk nog moet blijven bestaan....

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 16:36

@ Agent327 | 14-06-08 | 16:20
Kijk, daar hebben we nou geheim agenten voor... om te kijken op welke mossels korstjes groeien...

Bernhard Bang | 14-06-08 | 16:35

wie de meteoriet kaatst kan em terug verwachten...

Bassie B | 14-06-08 | 16:34

Google eens naar Reptillians.

Zo jammer! | 14-06-08 | 16:31

@Bernhard Bang | 14-06-08 | 16:15
Korstmossels zijn toch islam?

Agent327 | 14-06-08 | 16:20

@ F. von Zeikhoven 15:24

Heb uw link geraadpleegd en toegevoegd aan de Favorieten op mijn harde schijf.
M.a.w. mijn dank is groot. Bovendien vindingreikheid is m.i. een taal-innovatie.
Het roept bij mij associaties op aan denken met een grotere reikwijdte.

Mr. Bator | 14-06-08 | 16:19

Vraagje: zijn kortsmossen katholiek of protestants?

Bernhard Bang | 14-06-08 | 16:15

Shit... they have landed!!

* kleren van het lijf rukt en de straat op rent *

Bernhard Bang | 14-06-08 | 16:12

@ anti hippie | 14-06-08 | 15:56
De mens heeft zichzelf met succes sinds 'de uitvinding van het wiel' aan de voedselketen weten te onttrekken en is daarna meer en meer zelf voor 'god' zoals jij dat noemt gaan spelen.... Kennis is macht, heet dat. Waarom denk je dat 'de Kerk' liever niet heeft dan jij zelf op zoek gaat naar kennis, buiten wat ze in het Consilie van Nicosia in hun 'bijbel' hebben samengebracht? Hun godsbeeld is in dat verband niets meer en minder dan wijze om onwetenden mee te manipuleren.... En toen het niet meer met woorden lukte, werd de Inquisitie ingezet. Dusss, anti-hippie, denk goed na aan welke kant je staat....

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 16:08

Anti hippie heeft te veel Alien vs. Predator gekeken ......

Hobbykip | 14-06-08 | 16:08

En de zoekterm van vandaag is: Smallville...

Bernhard Bang | 14-06-08 | 16:08

Inderdaad Trots op de kosmos van Meteorita Verdonk (ref: Boze Buur | 14-06-08 | 12:50) maar toch echt ook beetje trots op Nederland en zelfs trots op Leiden. Wetenschapper Martins is aan de Universiteit Leiden gepromoveerd bij de vakgroep Astrobiologie... Helaas stopt de Nederlandse overheid weinig tot geen geld in planetair onderzoek en vluchten dit soort mensen naar buitenland. Bedankt voor de opleiding NL! Wij gaan nu hier in Londen wel wat nobelprijsjes binnenhalen, succes verder met het inpakken van tulpenbollen en het wassen van elkaars ramen! Was getekend, het buitenland, dat onze verwende gristenstaat met rasse schreden op wetenschappelijk terrein voorbijsnelt.

ccblamelazio | 14-06-08 | 16:05

@Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:58
Haha ........ zitten wel hele interessante links tussen iig > Thanks koerbagh !

Hobbykip | 14-06-08 | 16:04

Agent327 | 14-06-08 | 15:58: bijvoorbeeld geavanceerd leven op andere planeten die door de religuezen als goden worden aangezien.

anti hippie | 14-06-08 | 16:04

@koerbach en koekje
aha mooi om te weten!... thanx
-
p.s.
de kabaa, je weet wel dat ding in mekka waar al die moslims omheen drentelen, omdat de heilige zwarte steen erin ligt. is gewoon een opslagplaats voor een meteoriet. als ik het goed begrijp was de zwarte steen, een tijdje voor mohammed geboren is, uit de lucht komen vallen en de "ongelovige" stam van de voorouders van mohammed dachten dat het het huis van god was en bouwden hier hun eigen geloofje omheen, dat later door mohammed vervangen is voor een ander verhaal......... hehe en ik vond het sprookjesbos al indrukwekkend!
www.liveleak.com/view?i=2b2_1190242573...

El Donkey | 14-06-08 | 15:59

koerbagh ® | 14-06-08 | 15:47
Hun enige beschermheilige is St. Bob.
Het moet dus wel waar zijn...

Miretra | 14-06-08 | 15:59

Als er iets eindeloos is dan is het wel de favorieten folder van Koerbargh.

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:58

@anti hippie | 14-06-08 | 15:56
Geef eens aan wat boven de menss in de voedselketen staat

Agent327 | 14-06-08 | 15:58

dit is zeker vet *word gelijk lid van scientology churge*
vette pic. trouwens AVP

brain damage | 14-06-08 | 15:57

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:48: alles dat boven de mensen staat in de voedselketen zal je god kunnen noemen.

anti hippie | 14-06-08 | 15:56

@ Taaie-Neuskoek | 14-06-08 | 15:47
Het wordt pas echt interessant als het idee doordringt dat de 'aarde' op zichzelf onderdeel zou kunnen zijn van een 'molecuul' (zonnestelsel). Elementaire systemen zijn universeel..... Je moet alleen even het aards meetkundige stelsel als referentiekader loslaten...

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:53

Agent327 | 14-06-08 | 15:48: dat kunnen we nog niet, omdat we dus nog geen jackshit weten.
We moeten namelijk eerst een planeet vinden waar mensen kunnen leven of een planeet leefbaar kunnen maken.

anti hippie | 14-06-08 | 15:52

@anti hippie | 14-06-08 | 15:45
Nee wij creëren geen universum uit gebakken lucht...

da wizard | 14-06-08 | 15:52

@anti hippie | 14-06-08 | 15:45
Kunnen we nu al hoor
reaageerbuisbaby
gentechnologie

Agent327 | 14-06-08 | 15:48

@ anti hippie | 14-06-08 | 15:45
Nah, ben blij dat je zelf ook inziet dat de mensheid uiteindelijk dus geen god meer nodig heeft...

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:48

@ min.v.uitzetting | 14-06-08 | 14:58
"Dit berichtje stelt dus geen ruk voor. Nucleobasen zijn vrij gemakkelijk in een lab aan te maken."

Als dit het geval was, dan was het niet in 'Earth and Planetary Science Letters' gepubliceerd. (www.sciencedirect.com/science?_ob=Arti...)

Daarbij is de vondst van de nucleobasen an sich niet het verhaal, het gaat om de verhouding 12C/13C die in deze moleculen gevonden is- door deze te bepalen kunnen ze kennelijk uitsluiten dat deze moleculen 'Aards' zijn.

Geen slecht verhaal, ben benieuwd of de Nature en Science blogs dit oppikken...

Taaie-Neuskoek | 14-06-08 | 15:47

da wizard | 14-06-08 | 15:27: je kan wel negatief doen, maar in de toekomst zal de mensheid het scheppings verhaal mbv technologie na doen.

anti hippie | 14-06-08 | 15:45

*likkebaardt*
Kunnen we al aan tafel?

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:42

@ mezelf 15:39 Vindingreikheid? Pffff, zal wel iets genetisch sein, zulke fehler...

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:42

@ anti hippie | 14-06-08 | 15:24
Ken uw klassiekers. Het was de Kerk die tot na de terugkeer van Columbus bleek volhouden dat de wereld plat was... Lees voor de aardigheid eens John Willaim Draper's 'The History of the Conflict between Sience and Religion". Alhoewel al meer dan honderd jaar oud, een absolute oog-opener! etext.virginia.edu/toc/modeng/public/D... De Romeinen hadden al beton uitgevonden, maar aan die vindingreikheid werd door de zogenaamde 'Rooms-Katholieke Gristenen' vanaf de vierde eeuw grondig een eind gemaakt. De intellectuele ontwikkeling van de Eurpese beschaving kwam tot stilstand om pas ruim 1000 jaar later weer op gang te komen, zij het bloedig tot in de 18e eeuw gehinderd door de Kerkelijke inquisitie. Al Qaeda, maar dan uit Rome. Toch typisch dat de kerk nooit op die inquisitie is afgerekend tot op heden. Het heeft uiteindelijk tot het einde van WO II moeten duren om de macht van Rome te breken. Over 1000-jarige rijken gespoken..

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:39

Gefileerde anti hippie, gewoon lekkere produkten uit de streek...

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:39

De aarde is geschapen op 6 september 3761 voor Gristus en ik wil er verder geen woord meer over horen.

Miretra | 14-06-08 | 15:39

Anti Hippie, moet jij niet lekker gek gaan dansen op de EO-jongerendag, jubelgospels zingen en met je ogen dicht een orgasme faken? Als je geluk hebt komt de vice-premier nog een rock-around-the-clock doen op zijn triplex gitaartje en laat Arie Boomsma zijn eikel piercen met een gouden crucifix.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 15:39

@anti hippie | 14-06-08 | 15:24:
Ja, dat is wetenschap. Newton's verklaring voor zwaartekracht is ook vervangen door die van Einstein. Komt er een betere theorie die meer fenomenen verklaart, voorspellingen doet geobserveerd kunnen worden en betere beschrijving van de werkelijkheid is dan daarvoor wordt het wereldbeeld bijgesteld. Religies kunnen dat niet, die zitten met dogma's en heilige boekjes waar geen kloten van klopt maar waar desalniettemin aan vast gehouden moet worden.

koerbagh ® | 14-06-08 | 15:33

Balkenende: het is niet waar, het is gewoon niet waar.

Murdockyoufool | 14-06-08 | 15:32

@Min. van Uitzetting

Begrijp ik goed dat Gij mij een enkeltje Zwitserland op kosten van de staat aanbiedt?
Mag ik dan ook gratis in Hotel Beau Rivage bij de godenzonen logeren?
Excellentie, Gij zijt een goede Minister. Moge god en zijn metereolieten u belonen

Mr. Bator | 14-06-08 | 15:31

LOL @Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:19

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:29

*Moeder Balkenende bellen doet: "Jan Peter? Ja, met je kapitein. Kom maar naar de basis, we vertrekken. We zijn ontdekt. Wat? Ja, neem André ook maar mee, dan mag je daar op Tokkiewokkie verder mee experimenteren."*

F. von Zeikhoven | 14-06-08 | 15:28

@anti hippie | 14-06-08 | 15:24
En ondertussen vertel jij de waarheid over je godje...

da wizard | 14-06-08 | 15:27

@anti hippie | 14-06-08 | 15:24
En toen geloofden ze ook nog in een hele stapel goden.

Agent327 | 14-06-08 | 15:27

@ anti hippie

hoe kan een gelovige hippie ooit een vooraanstaand wetenschapper worden? pak je wiet, gitaar, sandalen, fix die dreadlocks en ik zie je op Lowlands doeiiii!

regenfrakske | 14-06-08 | 15:27

Hobbykip | 14-06-08 | 15:15: ik spreek voor de mensheid en wetenschappers zullen dit ook beamen.
@schoorsteenveger, ik weet wel zeker dat die biggangbang-theorie over een tijdje in de prullenbak verdwijnt, netzoals toen vroeger de wetenschappers dachten dat de wereld plat was.

anti hippie | 14-06-08 | 15:24

@Mr. Bator: jij vliegt er ook uit! ;)

min.v.uitzetting | 14-06-08 | 15:22

@anti hippie | 14-06-08 | 15:11:
Dus omdat jij onwetend bent is de rest van de mensheid dat ook? anti hippie is de maatstaf van de dingen? Dat geldt hooguit voor jezelf hoor.
Het argumentum ad ignorantiam is ook een drogreden. Win je geen punten mee.

koerbagh ® | 14-06-08 | 15:21

@Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 15:00
ben er niet bij geweest natuurlijk. maar tel op:
1. Ze ontstaan bijna overal
2. De kans dat er leven uit ontstaat is minimaal, ofwel ze moeten erg lang aanwezig zijn.
3. Ze zijn niet goed bestand tegen (UV) straling.

Tot zover mijn klok & klepel verhaaltje.

min.v.uitzetting | 14-06-08 | 15:20

@ Min. van Uitzetting:
Min. van Uitzetting, dat is toch Meisje Aybayrak met haar 2 paspoorten.
Terwijl Gij, Waarde Excellentie, lid bent van de Oud Nederlands Gereformeerde Partij.
Oftewel de echte Mannenbroeders Partij en die hebben hun wortels in de
Batavierse Klei, waarin god persoonlijk nog met zijn wijsvinger schreef: "Gij zult geen
metereolieten aanbidden."

Mr. Bator | 14-06-08 | 15:17

@anti hippie | 14-06-08 | 15:11
Speak for yourself !

Hobbykip | 14-06-08 | 15:15

@Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:11:
Nee... Geen idee waar 'ie uithangt.

koerbagh ® | 14-06-08 | 15:15

@Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:11
LOL

Hobbykip | 14-06-08 | 15:14

Leuke topic, iemand Koerbagh al gezien?

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 15:11

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:59: "zowiezo" :(
De mensheid weet nog helemaal geen reet, dus dan kunnen ze het ontstaan van het universum ook niet weten.

anti hippie | 14-06-08 | 15:11

Schoorsteenveger | 14-06-08 | 15:02
Mooi gesproken!

T@ Riest | 14-06-08 | 15:09

@gristenhunden
was darwin niet ook gelovig?
El Donkey | 14-06-08 | 14:59
Nee. Weer zo`n stukje gristenpropaganda. Darwin heeft zijn opleiding min of meer in een klooster genoten. Toen had je niet zo bijzonder veel keuze.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 15:03

een straalmotor om de ruimte in te komen....... knap!

El Donkey | 14-06-08 | 15:02

anti hippie | 14-06-08 | 14:33
Er zijn mensen die het op kunnen brengen om te pogen kritisch te staan tegenover hun eigen beweringen en voortdurend deze beweringen te staven door experimenten uit te voeren, waarnemingen te doen en de resultaten met elkaar te bespreken. Deze mensen hebben het voor elkaar gekregen om niet in absoluutheden te denken, met name als die absoluutheden hen goed uitkomen. Dat is een zelfopgelegde discipline die moeizaam wordt aangeleerd en die moeizaam wordt volgehouden.
De 'big bang'-theorie is slechts een denkmodel, een wijze van de wereld begrijpen, maar het is er wel eentje die vooralsnog het best in staat is de ontelbare waarnemingen te binden. Geen wetenschapper zal het lang volhouden deze theorie te blijven hanteren, wanneer zal blijken dat er waarnemingen zijn die de theorie ontkrachten. Ongetwijfeld zal de theorie worden bijgesteld, en wellicht zal er een theorie komen die nog beter in staat is de feiten te verklaren.
Er zijn ook mensen die het niet op kunnen brengen om te pogen kritisch te denken Deze mensen blijven in absoluutheden denken, met name als die absoluutheden hen goed uitkomen. Zij weren alle alternatieve waarheden af met kritiek en volharden in een star wereldbeeld dat immuun is gemaakt tegen elke vorm van kritiek.

Schoorsteenveger | 14-06-08 | 15:02

min.v.uitzetting | 14-06-08 | 14:58
In een lab wel ja. Hoe u aan de wijsheid komt dat ze op de oude aarde aan de lopende band ontstonden en vergingen is me dan weer een raadsel.
Emailtje verstuurd aan professor barabas?

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 15:00

@t@riest
Ei was eerst.... zat in een vis die later evolueerde in een kip.... nee nu niet weer beginnen he. wij zijn ook familie van vissen dat zie je aan dat maandelijkse gedoe van je chick. Ik kan niet wachten tot we naar het maantje europa gaan met zijn oceaan. we zijn zeker niet alleen nl.youtube.com/watch?v=0Ztl8CG3Sys
-
@gristenhunden
was darwin niet ook gelovig?
je mag best goven maar zolang je het niet kunt aantonen blijft het fantasie.
-
@anti hippie
ze denken nu ons stukje cosmos is ontstaan zijn uit een ander heelal, in october word de planck satteliet gelanceerd. Dat ding gaat weer een hoop antwoorden en vragen opleveren...... onze generatie zal wel nooit te weten komen hoe het precies zit, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat we het niet moeten proberen! nl.youtube.com/watch?v=hTBE0CDKm3Y&...
-
Per aspera ad astra!!

El Donkey | 14-06-08 | 14:59

anti hippie | 14-06-08 | 14:54
En dat heeft het lef om wetenschappers bekrompen te noemen.
Men heeft mensen op de maan gezet met ruimtevaartuigen die bestuurd werden door computers van het niveau rekenmachine die de helft van het vermogen verbruikte van mijn 19" lcd-scherm. Geloof me, met zo`n instelling ben je ab-so-luut geen wetenschapper-materiaal. En dat ben je zowiezo niet automatisch in HAVO-4 met een Natuurprofieltje.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:59

Dit berichtje stelt dus geen ruk voor. Nucleobasen zijn vrij gemakkelijk in een lab aan te maken. Eigenlijk kunnen ze bijna overal ontstaan. Ook op de oude aarde ontstonden en vergingen ze aan de lopende band. De kans dat hier leven uit ontstaat is erg klein; nucleobasen zijn maar erg eenvoudige bouwstenen. Daarom heeft het lang geduurd voordat op aarde leven ontwikkelde. Als er dan eventjes een meteoor op aarde ligt met nucleobasen betekent dat helemaal niks. Aards leven komt gewoon van aardse nucleobasen.

Fijn dat de hele horde hersendonoren zo'n berichtje aangrijpt om te gaan reli-bashen.

min.v.uitzetting | 14-06-08 | 14:58

@anti hippie | 14-06-08 | 14:54
nl.youtube.com/watch?v=0rocNtnD-yI&...
Doe es effe leren hoe zwaartekracht werkt.
Anders ga je dat dadelijk ook nog ontkennen...

da wizard | 14-06-08 | 14:58

En dat op de EO jongerendag :(

Treachery | 14-06-08 | 14:56

da wizard | 14-06-08 | 14:39: we zijn niet eens in staat om onze eigen aarde te doorgronden, we vliegen nog met straalmotoren de ruimte in.
We weten nog helemaal niks, dus dan kunnen al helemaal niet weten hoe het universum is ontstaan.

anti hippie | 14-06-08 | 14:54

aaah vandaar. Voel me vandaag idd of ik van Mars kom.

Harde(s)Jankert | 14-06-08 | 14:50

Evolutie is een gevolg van schepping en schepping is het gevolg van evolutie.
anti hippie | 14-06-08 | 14:10

Hint voor de *kuch* opkomende wetenschapper: met zulke uitspraken zal niemand je ooit serieus nemen. En terecht. Heul misschien, en dat betwijfel ik, kies je de term "schepping" gewoon wat ongelukkig en begrijp je de definitie van het begrip niet. Dat hoop ik dan tenminste, maar ik betwijfel het.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:49

@anti hippie | 14-06-08 | 14:33:
Alles is bedacht. Sommige bedenksels komen alleen wat meer overeen met de objectieve geobserveerde werkelijkheid dan andere. En sommige bedenksels doen voorspellingen die waar blijken te zijn en anderen doen helemaal geen voorspellingen maar is blind geloof. Ga je eens verdiepen.
superstringtheory.com/
www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/

koerbagh ® | 14-06-08 | 14:48

@Hobbykip | 14-06-08 | 14:42
Je moet dan ook ergens beginnen.
Over 50 minuten komt er wel een antwoord.
Dan geef ik hem wel een filmpje waarin het wordt uitgelegd...

da wizard | 14-06-08 | 14:47

wouterboslim | 14-06-08 | 14:09
Je comment weerlegt de mijne niet en voegt niets toe. Feit blijft dat wetenschap een proces van trial and error is. Een wetenschapper die meent de absolute waarheid in pacht te hebben is een arrogante leugenaar, gelukkig vindt je ze zelden. In theologische kringen echter een bekend fenomeen.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:46

@da wizard | 14-06-08 | 14:39
"En deze maal echt lezen en niet eroverheen kijken en wegwuiven met God in je achterhoofd maar gewoon alle woordjes in de goede volgorde in je hoofd opslaan."

Poeh!.......... Daar vraag je wel wat van antihippie zeg .

Hobbykip | 14-06-08 | 14:42

@anti hippie | 14-06-08 | 14:26:
Nee hoor, politici geloven de klimaat-hoax want het verkoopt goed aan goedgelovig volk, het is een mooie aanleiding belastingen te verhogen, en het sluit goed aan bij de mythe die er al 2000 jaar wordt ingepompt bij mensen: Jij bent zondig en slecht en moet gestraft... Prachtig machtsinstrument, die christelijke zelfhaat. Van die traditie maakt het muljeu-fascisme met graagte gebruik.
www.globalwarmingheartland.org/
The planet's fine, it's the people who are fucked up.
www.youtube.com/watch?v=eScDfYzMEEw

koerbagh ® | 14-06-08 | 14:41

@anti hippie | 14-06-08 | 14:33
Dat is geen reden, dat is jou mening die niet wetenschappelijk is.
nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
Doe es lezen.
En deze maal echt lezen en niet eroverheen kijken en wegwuiven met God in je achterhoofd maar gewoon alle woordjes in de goede volgorde in je hoofd opslaan.
En dan kijken of je een wetenschapper bent of een gelovige die alleen zijn eigen gelijk geloofd...

da wizard | 14-06-08 | 14:39

hmmmf Big Bang theorie of een God theorie, voor mijn part zijn we uit een hoge hoed gegoocheld.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:37

@anti hippie | 14-06-08 | 14:33
"If you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory. - Richard Feynman "

Hobbykip | 14-06-08 | 14:37

da wizard | 14-06-08 | 14:25
Ja, maar toch. Precies op het moment dat GS ons meldt dat meteorieten de nuceobase hier hebben binnengevlogen en wij hier ondersteboven van zijn is er een EO-jongerendag met als motto "Ondersteboven". Dat kán gewoon geen toeval zijn, het is een teken. Ik kan het nog niet duiden, maar het ís een teken!

Schoorsteenveger | 14-06-08 | 14:37

da wizard | 14-06-08 | 14:28: de bigbang theorie is door wetenschappers bedacht omdat ze het zelf op dat punt niet meer snappen.

anti hippie | 14-06-08 | 14:33

Vorig jaar werden Robert Engel en Bart de Groot van Spreeksteen tv nog gearresteerd toen ze het terrein van de EO-hozanna dag opliepen, moesten hun camera inleveren bij Die EO Gedankenpolizei en werden uren in een hokje vastgehouden. Dat geeft toch op z'n minst te denken.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:31

@ik bedoel.. | 14-06-08 | 14:28
Nou ..... dat Oranje gisteren de sterren van de hemel speelde misschien ??

Hobbykip | 14-06-08 | 14:31

@Conan de Rabarber, hij bedoelt vast het moment waarop God klaarkwam en de aarde vol leven spoot.

..zapper [RIP] | 14-06-08 | 14:29

@anti hippie | 14-06-08 | 14:26
Wat is dan het alternatief voor de Big Bang theorie?
O grote bijna wetenschapper met alle antwoorden...

da wizard | 14-06-08 | 14:28

En god schreef met zijn wijsvinger in de klei: 'Gij zult niet doodslaan" en gaf de
uitverkoren Mozes die boodschap mee. De uitverkoren Mozes daalde de
berg af en zag zijn uitverkoren volk rond het Oranje Kalf dansen.
Mozes werd boos en liet vervolgens 3000 broeders uitmoorden.

Als ik die Heilige Boeken lees, heeft dat altijd zo'n stichtelijke uitwerking op mijn
geloof in god, die JPB, Andre R. en Ernst HB als zijn evenbeeld geschapen heeft.
God is alwetend en heeft een plan met al zijn uitverkoren en niet uitverkoren
schepsels. Hij had dus voorkennis over het gedrag van Mozes en zijn Oranjeklanten.
Handelen met "goddelijke voorkennis" past volgens mij dan ook in de normen en
waarden van onze gelovige bovenbazen.
Het wetenschappelijk onderzoek van deze topic zal dan ook net als de cartoons
van Nekschot van Hogerhand geëpibreerd worden. Want we leven in de tijd van de
Neo-Inquisitie.

Mr. Bator | 14-06-08 | 14:28

Wat heeft dit met voetbal te maken?

Ik bedoel.. | 14-06-08 | 14:28

Wat zei je Anti Hippie? De Gang-Bang theorie?

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:27

@Wiz, we camoufleren ons, ik ga als Knevel, en jij als van den Brink, dan komen we vast wel binnen.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:26

wouterboslim | 14-06-08 | 14:22: binnen de wetenschappelijke elite heerst dezelfde cultuur als binnen de politieke elite.
Er zijn in het verleden genoeg wetenschappers in de gevangenis gegooid, maar ze bleken later toch wel gelijk te hebben.
Overigens hebben de grote wetenschappers uit de vooraanstaande bladen ook globalwarming verzonnen. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer geniaal want iedereen gelooft het wel, netzoals de bigbang theorie.

anti hippie | 14-06-08 | 14:26

@Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:21
Als ze me aan zien komen sluiten zelfs de deuren van hemel en hel...

da wizard | 14-06-08 | 14:24

anti hippie | 14-06-08 | 14:10

Wetenschap draait om onderzoeken doen met onderzoekers met een grote naam en dat publiceren in vooraanstaande bladen. Wil je ver komen in die werleld dan zou ik zeggen oefen maar alvast met zuigen, als je het goed en vaak genoeg doet, dan doet iemand jouw ook wel eens een pleziertje :).

wouterboslim | 14-06-08 | 14:22

@Wiz, kom je me ff oppikken, gaan we lol trappen op de EO jongeren dag.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:21

Natuurlijk bestaat er leven buiten ons zonnestelsel maar dat is compleet belachelijk gemaakt door het hollywood propaganda theater. Met reden natuurlijk.

ignatius34 | 14-06-08 | 14:21

@Agent327 | 14-06-08 | 14:15
LOL
Soms vraag ik me wel eens af of ze zelf snappen wat ze typen...

da wizard | 14-06-08 | 14:20

Leuk de eerste gggristenmongool is binnen.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:19

En weet men al hoe het zit met die kip en dat ei?

T@ Riest | 14-06-08 | 14:18

da wizard | 14-06-08 | 14:13: ik spreek mezelf helemaal niet tegen!

anti hippie | 14-06-08 | 14:18

"Doe nu maar wat nuttigs met die informatie." - Koffie iemand?

..zapper [RIP] | 14-06-08 | 14:16

@da wizard | 14-06-08 | 14:13
Zal wel te maken hebben met *wetenschapper in opkomst* te maken hebben.

Agent327 | 14-06-08 | 14:15

Dit wordt niks... alle creationisten zijn vandaag in het Gelredome bij de EO-jongerendag, en die gaan keihard op gospel, de bijbel en Henk Binnendijk.
www.luckytv.nl/video_binnendijk.html

koerbagh ® | 14-06-08 | 14:15

@anti hippie 14.10
Jezelf tegen spreken in één zin is gewoon erg knap.
En dat 2 maal is gewoon geniaal...

da wizard | 14-06-08 | 14:13

Stil nou, straks hoort Lange Frans het.

Conan de Rabarber | 14-06-08 | 14:11

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:47: als je goed gelezen hebt dan kon je zien dat ik een paradox voorstelde.
Evolutie is een gevolg van schepping en schepping is het gevolg van evolutie.
En dat van dat kunstmatige intelligentie klopt ook.
Ik ben zelf ook een wetenschapper in opkomst, alleen het merendeel van de wetenschappers is bekrompen.

anti hippie | 14-06-08 | 14:10

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:54

Heb talloze onderzoeken onder ogen gehad. In de wetenschap kom je niet zo ver met "het zou best eens kunnen dat". Heb je de link wel gelezen? Het begint met "Genetic material from outer space found in a meteorite in Australia may well have played a key role in the origin of life on Earth".
.
Alleen al het feit dat het onmogelijk uit te sluiten is dat dit zou kunnen hebben gespeeld maakt het een nogal voor de hand liggende uitspraak.

wouterboslim | 14-06-08 | 14:09

Agent327 | 14-06-08 | 14:06
Zij weten helemaal niets, en ze zwelgen in hun onwetendheid.
Onwetendheid is voor sommigen écht een zegen.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:09

@Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:04
Tuurlijk niet. Zij weten dat ze gered gaan worden door hun god.

Agent327 | 14-06-08 | 14:06

Is er al paniek uitgebroken op de EO-jongerendag?

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:04

We komen van de meteorieten en gaan binnekort naar de gallemiezen.

ouwelauwe | 14-06-08 | 14:04

* verder bouwent aan X-Wing*

southposter | 14-06-08 | 14:03

Hoe zit dat eigenlijk met die meteorieten.Waren er witte, zoewarte, gele en rode meteorieten zodat de Almachtige de mensen een beetje uit elkaar kan houden? Nam hij vervolgens die aardige, mensvriendelijke Mohammed en die waterloper Christus apart om ze eens te vertellen dat Hij ze gemaakt heeft en dat al die mensen die het niet geloven er maar eens flink van langs moesten krijgen? Of zou het misschien toch anders gegaan zijn... even denken hoor!

T@ Riest | 14-06-08 | 14:02

Van alle mistige religies zit Scientology er dus het dichtste bij. *gaat verder met Top Gun kijken*

broodje bal met mayo | 14-06-08 | 14:01

@Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:59
Dank voor deze verduidelijking. Nu snap ik het allemaal veel beter.

Agent327 | 14-06-08 | 14:00

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 13:58
Ja, en de Meester neemt ze allemaal in één keer.
Nooit eerder vertoont, komt dat zien!
( vanuit een ruimtecapsule gevuld met intergalactisch bier en tieten op weg naar een Aarde-achtige planeet verderop )

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 14:00

Agent327 | 14-06-08 | 13:56
Nee, aan een hasjrokende bejaarde met een gespleten persoonlijkheid. We weten alleen niet precies hoe, waar en wanneer maar verder perfect betrouwbaar.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:59

@Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:53

Gristenen met de handjes omhoog en de Moslims met hun kont, klinkt eigenlijk als een goedkope p0rnmovie gonzostijl.

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 13:58

@Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:50
Tuurlijk, aan zijn secretaresse?

Agent327 | 14-06-08 | 13:56

wouterboslim | 14-06-08 | 13:47
Sluitend wetenschappelijk bewijs is heel, heel erg zeldzaam. Zo werkt de wetenschap ook helemaal niet. Dat u niet begrijpt hóe de wetenschap werkt toont u feilloos aan in uw comment.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:54

Wij zijn toch Leen z'n schepping......

Renton | 14-06-08 | 13:53

"Als God niet bestond, dan had hij jou ook niet kunnen maken. Dus God bestaat."
"De evolutietheorie eindigd op "theorie" en is dus niet bewezen. Dus God bestaat."
"Ik snap de complexiteit van het leven niet. Dus God bestaat."
Kan iemand misschien de doodstraf stellen op tenenkrommend redeneren en het afremmen van de mensheid? Ooi zal de zon opbranden of de aarde vergaan, dan hebben we technologie nodig... heul veul technologie. Geen Gristenen die met hun armen omhoog jankend van geluk het einde der mensheid inluiden.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:53

@wouterboslim | 14-06-08 | 13:47
Wat heeft U gestudeerd dat U dit kunt weerleggen...

da wizard | 14-06-08 | 13:52

Sigourney Weaver en ik wisten dat al lang. bbliepp, pprrrtt, bblieppbbliepp

T@ Riest | 14-06-08 | 13:52

azijnseikerT | 14-06-08 | 13:06
"De evolutietheorie is maar een theorie bedacht door Darwin, terwijl de bijbel feitelijk is gedicteerd door God zelf."

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:50

anti hippie | 14-06-08 | 13:12
Wat een ontzettende reli-mongool ben jij zeg.
"Het is te complex dus er moet iets hogers achter zitten" is wel het aller-aller-aller-aller slechtste argument ooit en een ultieme getuigenis van gebrek aan intelligentie en de wil tot begrijpen. En dat dan verpakt in quasi-doordachte uitspraken over kunstmatige intelligentie. Mensen als jij zorgen er voor dat wetenschappers te vroeg sterven.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 13:47

Zo kan ik het ook... laatst vond ik nog het balangrijkste basisonderdeel waarvan dorpen en zelfs grote steden zouden kunnen worden gebouwd met een ouderdom van maarliefst 250.000 jaar. Het was nog in de vorm van een klei, maar mits goed verwerkt kan je dat gebruiken voor bakstenen voor het maken van huizen etc etc
.
Ik beweer niet dat er geen aliens zouden kunnen bestaan, maar die onzin berichten over dat ze water hebben gevonden of een wat langer dan gemiddelde molecuul is bij lange na nog geen bewijs.
.
Een wetenschapper die roept dat de vondst van een bepaalde molecuul er op zou KUNNEN duiden dat dit te maken heeft gehad met het onstaan van leven is bij lange na nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs.

wouterboslim | 14-06-08 | 13:47

@iliass | 14-06-08 | 13:41
Wat wizard zegt....
eerst was er nog sprake van dat het mogelijk om contaminatie ging

Hobbykip | 14-06-08 | 13:46

Klinkt best plausibel eigenlijk.

de_hypotheker | 14-06-08 | 13:45

Yep!
We're all made of stardust .........

Hobbykip | 14-06-08 | 13:44

@iliass | 14-06-08 | 13:41
Maar nu is er bewijs...

da wizard | 14-06-08 | 13:42

Dit is al een tijdje bekend.

iliass | 14-06-08 | 13:41

Laat Leen zijn ruimtepuin opruimen.

Mr. van Scorel | 14-06-08 | 13:34

anti hippie = nwo-knuffelaer.

anti hippie | 14-06-08 | 13:27

Boeiend! Boeiend! Boeiend! Boeiend!

campion | 14-06-08 | 13:27

Ik ben volgens mijn nog een beetje dronken van gistert.
"de scheppers van de scheppers van onze scheppers" moet het wezen.

anti hippie | 14-06-08 | 13:26

Mr. Bator | 14-06-08 | 13:13: ik geloof bestwel dat er een kern van waarheid zit in de heilige boeken, alleen was de schepping wel het gevolg van een hi-tech proces.
Men kan zich beter afvragen, wie de scheppers van onze scheppers waren en daarna moet men zich afvragen wie de scheppers van onze scheppers waren.
Wie de antwoorden wilt vinden, zal de vrijmetselarij in moeten, want zij weten tenminste hoe het zit.
+1

anti hippie | 14-06-08 | 13:22

*vist een Von Däniken achter de boekenkast vandaan*

RedRain | 14-06-08 | 13:20

Zien jullie de diepe connectie van niet?
God gooide de meteoriet naar de aarde. de meteoriet ging open en adam en eva waren geboren.

WaaromOokNiet | 14-06-08 | 13:19

Ik heb net slaappillen, G.H.B, coke, spuit crack en als klap op de vuurpijl een lijntje suiker poeder genomen! Zo nu gaat ik naar buiten kijken.
ZZZZZZZZZZooooooooooooooooooooooo ddddaaaaaaaaarrrrr gaaaaaaaaaatttttt eeeeerrrrrrrr 1 Tering tsjemig te pemig mozes ckriminelen !!!!!!!!!!!!!

doedelzak | 14-06-08 | 13:18

wat voor soort ben ik nu dan, homo sapiens komeetus?

Bassie B | 14-06-08 | 13:18

Agent327 | 14-06-08 | 12:40
Ik citeer slechts. Ik zou echt niet weten hoe die God eruit ziet. Als de mens geschapen is naar God's evenbeeld, zoals wordt beweerd, nou dan ziet die God er zelf behoorlijk beroerd uit zou ik zeggen.

Schoorsteenveger | 14-06-08 | 13:16

@ Nee
Toch heeft 'ie wel een terecht, alhoewel zinloos, punt.

Het Oude Rijden | 14-06-08 | 13:16

Ik ga mijn eerste laserzwaard maar vast kopen :D

Larren | 14-06-08 | 13:14

ik blijf bij mijn eerdere stelling, dat de aarde een strafcolonie is.
waar ze al het intergalactisch tuig naar toe verbannen om daar te verotten

teringtubbie | 14-06-08 | 13:14

@LordBathory | 14-06-08 | 13:07
Want alleen atheisten hebben moeite met het gristelijke scheppingsverhaal? Veel last van tunnelvisie?

prsr | 14-06-08 | 13:14

ROFLOL @ eerste zin anti hippie | 14-06-08 | 13:12...

da wizard | 14-06-08 | 13:13

Als die wetenschappers nu ook nog een cursus Hebreeuws, Latijn en Arabisch leren,
dan kunnen ze hun bevindingen ook aan Jaweh, God en Allah uitleggen.
Want die denken nog steeds dat Zij de mens met wat klei+lucht, een rib, resp. met
een bloedklonter gepottebakt hebben. Begrippen als DNA, RNA, Nucleobase, etc.
komen in de oude Boeken van die Heren dan ook niet voor.
Ik ga alvast brandende braambosjes kweken in alwachting van een nieuwe
Openbaring: "God is a man-made invention en de enige echte godenzonen zitten
momenteel in Hotel Beau Rivage aan het Meer van Geneve."

Mr. Bator | 14-06-08 | 13:13

Het leven op zich is gewoon te bijzonder, daar moet wel een hogere macht achter zitten.
het is een groot paradox, wat was er eerder? de schepping of de evolutie, want beide factoren zijn afhankelijk van elkaar.
Schepping kan het gevolg zijn van evolutie, maar evolutie kan het gevolg zijn van schepping.
Eigenlijk zijn wij mensen het toppunt van aardse kunstmatige intelligentie, alleen zijn wij nog veel te achterlijk om dat te kunnen beseffen (behalve ik dan).

anti hippie | 14-06-08 | 13:12

LordBathory | 14-06-08 | 13:07

Atheisten hebben een reden om niet te geloven in dat soort dingen, jij niet. Bij jou is het erg gewoon ingegoten samen met leren lezen. Sukkel.

Nee | 14-06-08 | 13:11

Anti-hippie trekt zichzelf graag op aan de slechte kwaliteit van wetenschapsjournalistiek ofzo? Ik heb nog nooit een onderzoeker horen zeggen wat jij quote, dat is typisch hournalistenwerk, die denken dat ze hier en daar nuance wel kunnen weglaten omdat het anders te ingewikkeld gaat worden voor de domme lezertjes.

prsr | 14-06-08 | 13:10

Mooi zo, eindelijk bewijs.
Kunnen we nu iedereen die zegt God te zien dan aub opsluiten en dat waanidee uit zijn hersens proberen te verwijderen...

da wizard | 14-06-08 | 13:09

ah
*werkt stamboom bij*

Jan Passant | 14-06-08 | 13:08

Death Wish | 14-06-08 | 12:50
Vanwaar steeds de bevestiging zoeken voor iets waar je toch niet in gelooft?
Zal wel een atheisten ding zijn denk ik.

LordBathory | 14-06-08 | 13:07

God en Allah zullen gewoon enge aliens blijken. Die oerknal was gewoon een te harde scheet van ze.

Van Snikkelenburg | 14-06-08 | 13:06

" Er moet naast de evolutietheorie meer aandacht zijn voor het scheppingsverhaal op openbare scholen"

azijnseikerT | 14-06-08 | 13:06

Niemand die opmerkt dat we dus allemaal ruimte-asielzoekers zijn?

Achterdocht | 14-06-08 | 13:06

Agent327 | 14-06-08 | 12:57: dat hebben ze wel, ik en de nwo zijn daar het gevolg van. +1

anti hippie | 14-06-08 | 13:04

vrouwen komen van venus, mannen komen van mars

terrorannika | 14-06-08 | 13:03

ben ik dan de enige die in de begeleidende picca van dit artikel de "Trutsonia vaginalis saturnus" herken?

Kuttje | 14-06-08 | 13:03

Rotzak84 | 14-06-08 | 12:38
Juist.

Lekker Belangrijk© | 14-06-08 | 13:01

Einde dodencultus, scheppings verhalen kloppen niet meer,maar daar vinden ze op de E.O. mongeolen,,kuch" jongerendag wel weer wat op.

docker | 14-06-08 | 13:00

@Robert Irving III | 14-06-08 | 12:56
En dan maar hopen dat ze geen vreemde parings gewoontes hebben.

Agent327 | 14-06-08 | 12:57

Ja. plausibel. En nu is de vraag waar dat 'ruimtezaad', of hoe je het wilt gaan noemen, waar dat oorspronkelijk vandaan komt en hoe het is ontstaan. Het blijft een verhaal van evolutie alleen de oorsprong ligt iets verder. Maar wel een leuk idee en inderdaad is de kans op buitenaards leven veel groter zo. We komen er nog eens achter dat het wemelt van de levensvormen rond andere sterren. Misschien is er wel ergens een planeet die helemaal vol zit met alleen maar bloedmooie geile vrouwen.

Robert Irving III | 14-06-08 | 12:56

Multo grazie, unitare 'G'!

Boris Poepnagel | 14-06-08 | 12:55

"elders in de wereld" -> elders in het universum.

anti hippie | 14-06-08 | 12:55

Ah, back from the Dead! Mooi draadje om weer in op te duiken.

Boris Poepnagel | 14-06-08 | 12:54

Ga toch weg met dat voetbal. Het echte nieuws is dat Qahr de mooiste geit is: www.israelforum.com/blog_article.php?a... (willkeurige servert). Als daar geen bewijs voor meteorietstof in zit, zit het nergens in.

Het Oude Rijden | 14-06-08 | 12:53

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 12:50: inderdaad, het is gewoon super arrogant om te denken dat het elders in de wereld net zo werkt als op aarde.
Of deze is ook grappig, de temperatuur is te hoog, dus er kan geen leven zijn.

anti hippie | 14-06-08 | 12:53

anti hippie | 14-06-08 | 12:48
Dat klopt. Ze hebben er ook helegaar niet over nagedacht. Het was meer van: hiero werkt het zo, dus daaro zal het ook wel zo werken.
Lutser.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 12:50

Trots Op Kosmos, van Meteorita Verdonk.

Boze Buur | 14-06-08 | 12:50

Mooi het paradijs en Adam & Eva is bullshit, ik wist het wel.

Death Wish | 14-06-08 | 12:50

Wat is ook zo mooi vind is dat wetenschappers het leven relateren aan aarde. Ze komen dus met de meest mongolide theorienen, dit vind ik een leuke:
"Er is geen water, dus er kan geen leven zijn" etc.

anti hippie | 14-06-08 | 12:48

Ik wist het wel, ik wist het wel!
Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik een soort Jedi was. Ik voel gewoon dat ik de Force in mij heb.

Boze Buur | 14-06-08 | 12:48

Maakt ook allemaal niet uit. Een goed gristen zal god vinden in het feit dat zijn kiespijn na twee weken weg is. Daar kun je een shitload argumenten, feiten en bewijzen op loslaten maar dat heeft geen zin. Er zijn veel wetenschappers die menen dat de aanleg om `te geloven` in de hersenen veroorzaakt wordt, bijna puur biologisch. Dat geeft me ook hoop dat, over duizend jaar als alle gristen-gennetjes zijn uitgestorven aan ziektes die atheïsten met embryoselectie weten te voorkomen, ook religie grotendeels zal uitsterven.
Het is uiteraar maar een theorie dus de goedgeaard gristen kan het tevreden wegwuiven, anders dan de uitvoerig bewezen god.

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 12:48

Spore.

Irony | 14-06-08 | 12:47

Dit is geen nieuws voor mijn!
Het mooie is alleen dat de mensen slaven zijn, alleen ze die pauperts hebben het nog niet door!
+1

anti hippie | 14-06-08 | 12:46

Ik houd het bij een zwarte monoliet.
*zet richard strauss maar weer eens aan*

Hellsmurfje | 14-06-08 | 12:46

Sommigen zou ik een encounter met hun voorvaders gunnen..... bonk meteoriet terugkoppen.

UOYKCUF | 14-06-08 | 12:45

Nanu nanuuu !

Prikker | 14-06-08 | 12:43

Nog geen comment over moslims gelezen vandaag en dit is toch een topic waar dit heel goed kan. Of is iedereen bang voor de CDA-junta?

Aldgisl | 14-06-08 | 12:43

Dus god was een meteor ?

Gaat de koorknaapjesneuker niet leuk vinden!! :D

BloodHound | 14-06-08 | 12:42

@blawablawa
We hebben een gemeenschappelijke voorouder met de apen. We stammen dus niet, zoals veel geestelijke apen denken, van de aap af.

controle | 14-06-08 | 12:42

@controle | 14-06-08 | 12:33
aap

blawablawa | 14-06-08 | 12:40

PVV vraagt spoeddebat aan.

Bigi Bana Boy | 14-06-08 | 12:40

@Schoorsteenveger | 14-06-08 | 12:35
*ontstaan naar Zijn evenbeeld*
-
Hoe weet je dat? Heb je hem wel eens gezien dan?
En zijn evenbeeld? Is dat Aziatisch, zwart, rood, Europees? Midden oosten?

Agent327 | 14-06-08 | 12:40

BY GRABTHAR'S HAMMER !

Bigi Bana Boy | 14-06-08 | 12:39

>> Auke | 14-06-08 | 12:29
>> Ja wijsneus, dat is het kenmerk ook van een theorie (dat-ie niet bewezen/ te
>> bewijzen is, anders was het wel een "Wet").
.
Je weet niet eens het verschil in de wetenschap tussen theorie en wet.

blawablawa | 14-06-08 | 12:39

Lekker belangrijk... Het Nederlands elftal heeft gewonnen, daar gaat het om.

Rotzak84 | 14-06-08 | 12:38

@Prof. Hoxha
"Doe nu maar wat nuttigs met die informatie."

Tja, in jullie geval komt dat tegenwoordig neer op een weddenschapje bij BWin opzetten.

Auke | 14-06-08 | 12:37

Bullocks. Ik kom vanaf taurus, de eerste planeet rond aplha centauri.

SCHEIT Reigah | 14-06-08 | 12:36

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 12:16
Nee, het vraagstuk wordt verplaatst.
Rouvoet en gelijkgestemden hebben het misschien een beetje moeilijk nu om deze feiten weer in te passen of om te buigen richting scheppingsverhaal, maar volharden zullen ze.
En de creationisten kunnen al hun fantasieën weer botvieren. Hoe mooi heeft God dat toch allemaal geregeld! Vanaf het eerste begin liet hij de legoblokjes meevaren op engelachtige meteorieten, en hij liet deze engelen neerdalen op de aarde opdat uiteindelijk de mens zou ontstaan naar Zijn evenbeeld.

Schoorsteenveger | 14-06-08 | 12:35

alufoli!

EPluribusUnum | 14-06-08 | 12:35

moet ik toch effe me vader opbellen want die loopt altijd te roepen dat we uit rotterdam komen ;-(

r00nus | 14-06-08 | 12:34

hmmm.. dan zitten die Scientologisten er toch niet gek vanaf.......

ojazekerWel | 14-06-08 | 12:34

@blawablawa
Dat komt omdat jullie groep wereldvreemde losers zijn.

controle | 14-06-08 | 12:33

@Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 12:19
Doe geen moeite. Je bent met 2% toch in de minderheid en onze groep wordt alleen maar kleiner. De mens is en blijft immers toch gewoon een aap. Die 6 miljard gelovigen op de wereld zijn mijns inziens het meest treffende bewijs dat we van apen afstammen.

blawablawa | 14-06-08 | 12:31

Dat aliens bestaan wist iedereen toch al? Geenstijl zit er vol mee.

controle | 14-06-08 | 12:31

-iedereen gaat gelijk 'deception point' lezen-

guinnessdude | 14-06-08 | 12:29

@thispissesmeoff | 14-06-08 | 12:08
Ja wijsneus, dat is het kenmerk ook van een theorie (dat-ie niet bewezen/ te bewijzen is, anders was het wel een "Wet"). Overigens kan de evolutietheorie uitstekend bestaan naast de vondst van dit nucleobase.

Auke | 14-06-08 | 12:29

Niets bijzonders.
Zag gisteravond na de wedstrijd nog plotseling een enge Alien op TV.
Hij murmelde iets over een vrije dag in zijn agenda op 29 juni.

mick jagger | 14-06-08 | 12:25

@Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 12:16
Konden we toch al.

Agent327 | 14-06-08 | 12:22

-weggejorist-

Nee dus! | 14-06-08 | 12:22

@thispissesmeoff

Valt me altijd weer op hoe onhandig anti-evolutie-theoristen zo onhandig zijn met de vooruitgang. Net of ze niet evolueren.. prutsert!

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 12:19

Knew it.

ViciousDick | 14-06-08 | 12:18

@zoalshetis | 14-06-08 | 12:11
Het mag dan wel enorm zijn, maar door de hoge snelheid van de meteoriet blijft er door de Lorentzcontractie niets meer van over. *steekt pink omhoog*

blawablawa | 14-06-08 | 12:18

ooooww... die chick met drie tieten uit total recall

saperdosioh | 14-06-08 | 12:16

Mooi kunnen we gelijk god en allah verwijzen naar het rijk der fabelen.

Bluto Blutarsky | 14-06-08 | 12:16

blawablawa | 14-06-08 | 12:02 LOL!

CynicalBastard | 14-06-08 | 12:16

Rouvoet kom d'r maar in!

uberdude | 14-06-08 | 12:15

Dus als je het hebt over ruimtelijke ordening dan heb je het over puin storten.
Dat verklaart alles.

ADO-Le-Cent | 14-06-08 | 12:11

dat gevoel heb ik altijd gehad, met mijn enorme slangvormige aanhangsel.

zoalshetis | 14-06-08 | 12:11

Kunnen we een aantal soorten mensen ook weer terug sturen naar de meteorieten?

Anaalfabeet | 14-06-08 | 12:09

lol@fuckje | 14-06-08 | 11:58

Koekje-dr-bij? | 14-06-08 | 12:09

Dat verklaart meteen waarom mensen zoveel ruimte nodig hebben.

uberdude | 14-06-08 | 12:08

De evolutie theorie is een nog altijd niet bewezen theorie en inmiddels een achterhaalde theorie.
www.lloydpye.com

thispissesmeoff | 14-06-08 | 12:08

-weggejorist en opgerot-

Albert Heijnstein | 14-06-08 | 12:06

Cool, kunnen we straks naats Italië en Frankrijk ook nog de inwoners van Venus vernederen. Ik zeg alvast 5-2.

Polonium 210 | 14-06-08 | 12:05

@plancore | 14-06-08 | 11:59
Je hoeft geen moeite te doen, ze geloven je toch niet

Losse Klodder | 14-06-08 | 12:05

En waarom moest al dat ruimtepuin nou uitgerekend in ónze Vogelaarwijken en op het Binnenhof neerkomen?

ADO-Le-Cent | 14-06-08 | 12:05

"Buitenaardse kranten trots op onze jongens"

VanFrikschoten | 14-06-08 | 12:04

Beam me up....

swien | 14-06-08 | 12:02

Ik heb al een facehugger gemaakt, een kip met 1 poot en een een zeemeermin met een ontzettend strak gaatje. Gewoon door een beetje meer of minder meteoriet te schudden in een reageerbuisje. Echt vet.

blawablawa | 14-06-08 | 12:02

ZegIkNiet! Phone Home...

ZegIkNiet! | 14-06-08 | 12:02

nou het wachten is op het voetbal UK

Andersom dag | 14-06-08 | 12:01

hahaha voor alle christenhonden onder ons god bestaat niet, we komen van mars.

plancore | 14-06-08 | 11:59

Oud nieuws.

Pepee | 14-06-08 | 11:59

Arie Slob stelt kamervragen.

fuckje | 14-06-08 | 11:58

*starcraft gaat downloaden*

two ball cane | 14-06-08 | 11:58

Kunnen ze ook voetballen?
*Ziet Intergallactisch Champions League voor ogen*

Bisschop Gijsen | 14-06-08 | 11:57

Uit God's eigen scheikundedoos.

Jan Aaldrik | 14-06-08 | 11:56

Iets te veel Dan Brown gelezen?

Flodder | 14-06-08 | 11:55

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland