Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Alle neuzen dezelfde kant op!

rodemensen.jpgKijk. Een 'spontane' bijeenkomst in Noord-Korea, het land zonder Rekenkamer. Ruim 100.000 man kwam op deze nieuwjaarsreceptie in Pyongyang bijeen om hun support te tonen voor 'de nieuwe socialistische doelen voor 2008 zoals deze de door Noord-Koreaanse media aan het volk werd medegedeeld.'. Op plaatje klikken voor grootbeeld. Zie ook de close-up. (foto: EPA)

Reaguursels

Inloggen

@antidoto 07-01-08 @ 00:29:
Denken is vrij. 't Gaat alle kanten op, geen specifieke richting, geen doel.
Idem voor de wereld en de geschiedenis: geen doel, geen richting. Ik weet slechts wat ik voor mijzelf ideaal zou vinden, maar tegelijk dat dat voor heel veel anderen niet zo zou zijn. Ik ga het niet dus actief najagen of opleggen aan anderen. Ik kan de gedachte verspreiden, meer niet. Een idee afdwingen of opleggen is tirannie.
Leestip: The Hedgehog and the Fox / Isaiah Berlin

koerbagh ® | 07-01-08 | 02:39

@koerbagh
Je mag best voor jezelf spreken, niks mis mee. Maar je denkt toch wel duidelijk in een bepaalde richting, ondanks dat je nergens in gelooft. Doe ik ook. Ik pretendeer ook niet de waarheid in pacht te hebben. Hanteer slechts leidraden die ik aannemelijk vind.

antidoto | 07-01-08 | 00:29

@ 23:48
Ik spreek liever gewoon *voor* mezelf...

koerbagh ® | 06-01-08 | 23:49

@antidoto 06-01-08 @ 22:46:
"Nee, dat is filosofische gemakzucht. Indeterminisme is juist verenigbaar met een theïstisch standpunt. (God is zonder onderzaak en met volledig vrije wil)"
Niks filosofische gemakzucht. Determinisme veronderstelt een richting, doel en nut zoals sommigen geloven dat de evolutie de mens (of zelfs intelligentie) tot "doel" heeft. Een geloof.
Volgens mij weet je niet helemaal goed wat determinisme betekent. Het is zelfs de grondslag van elke Abrahamistische godsdienst. God is alwetend en heeft alles al bepaald. en.wikipedia.org/wiki/Determinism
Historisch determinisme (histroische materialisme is slechts één van de vormen) veronderstelt een doelgerichtheid in de geschiedenis. Dat is een veronderstelling die op geen enkele manier is hard te maken. Dus is het a priori NIET deterministisch. Daar is niks gemakzuchtigs aan, dat is een keihard syllogisme, waarheidstafel invullen, klaar.

"Iedereen hecht waarde aan kapitaal uitgedrukt in geldswaarde toch?"
Oh? Iedereen? Ik zou het niet durven beweren. Ik spreek liever gewoon mezelf en maak geen aannames over wat een ander vindt. Zou je ook eens moeten proberen.

"Bankkapitaal wordt door de centrale banken in de vorm van schuld gecreëerd."
Da's nogal een stelling. Ik zou het zo niet durven beweren. Maar goed, het is jouw geloof.

"Jij gelooft dus niet in de meerwaarde theorie van Marx? Hoe maken bedrijven dan winst?"
Nee, niet in die van Marx. Ik geloof nergens in. Toegevoegde waarde bestaat niet alleen uit arbeid en produktie. Je kan ook een idee verkopen of eigendomsrechten verhandelen.

"De SER heeft kroonleden benoemd door de regering. Er is dus een duidelijke relatie. Nee, de SER is niet alleen door socialisten opgericht. Hoe kom je erbij."
www.ser.nl/nl/raad/ser%20in%20het%20ko...
1950, Regering Drees. Socialist.
Geen causale relatie. De regering "veroorzaakt" de SER niet (anders dan dat het instituut is ingesteld door de regering), en omgekeerd ook niet.
Bovendien heeft die club nog wel meer dan alleen kroonleden (lees: trekpoppen van de staat).
www.ser.nl/nl/raad/raadsleden.aspx

"Duidelijk voorstander van de nachtwakerstaat dus. Of een anarcho-kapitalist, dat kan ook nog."
Ik wens geen etiketjes en hokjes, dank u.

koerbagh ® | 06-01-08 | 23:48

@koerbagh

"Determinisme is als theisme. Indeterminisme is hetzelfde als atheisme"

Nee, dat is filosofische gemakzucht. Indeterminisme is juist verenigbaar met een theïstisch standpunt. (God is zonder onderzaak en met volledig vrije wil)

"Wat valt er nou te "geloven" aan kapitaal? "

Iedereen hecht waarde aan kapitaal uitgedrukt in geldswaarde toch? Bankkapitaal wordt door de centrale banken in de vorm van schuld gecreëerd.
Jij gelooft dus niet in de meerwaarde theorie van Marx? Hoe maken bedrijven dan winst?

De SER heeft kroonleden benoemd door de regering. Er is dus een duidelijke relatie. Nee, de SER is niet alleen door socialisten opgericht. Hoe kom je erbij.

"Ja, de staat is een noodzakelijk kwaad. Zonder zou mooi zijn, maar iemand moet het civiele en strafrecht regelen"

Duidelijk voorstander van de nachtwakerstaat dus. Of een anarcho-kapitalist, dat kan ook nog.

antidoto | 06-01-08 | 22:46

@antidoto 06-01-08 @ 18:18:
In tegenstelling tot jij, zijnde aanhanger van historicisme en historisch-materialisme, ben ik niet van een soort. Ik zou althans niet weten welke, op Homo Sapiens na. Ik denk voor mezelf.

"het geloof in, en de werking van het kapitaal"
Wat valt er nou te "geloven" aan kapitaal? Het is een woordje met nogal rekbare definitie. Ik ben het niet eens met de definitie van Marx' en ik ben het niet eens met diens analyse van de werking ervan, zelfs in zijn strakke definitie. En ik ben het al helemaal nooit eens met Geert Mak. Die man moet boekjes schrijven over kerken in Jorwerd en wandeltochtjes van Jacob van Lennep. Dat kan 'ie, verder heeft 'ie geen kaas gegeten van iets anders. Dus volgens Mak was er zonder Duits geld geen Russische Revolutie geweest? Jaja... duidelijk, dat bedoel ik dus: 1 oorzaakje, 1 reden, hoppakee, hele theorie omheen bedacht. Vooral het counterfactional argument, het "what-if" gehypothetiseer is altijd weer hilarisch, "als het niet dit dan was het dat...." En dat dan ook glashard stellen als waarheid. Alsof de variabelen allemaal in isolatie bestaan en in elke situatie identiek zijn en elkaar nooit beïnvloeden. Boekenplanken vol met dergelijk wollig denken heb ik moeten doorploegen.

"Dat de geschiedenis al dan niet deterministisch is, is niet bewezen"
Er hoeft ook helemaal niets bewezen als niets wordt verondersteld. Determinisme is als theisme. Indeterminisme is hetzelfde als atheisme. Determinisme is de claim, daar ligt de bewijslast.

Causale relatie tussen regering en SER? Weet je wel wat het woord causaal betekent? De Ser veroorzaakt de regering? Of andersom? Gelul. Het is adviesorgaan ooit door socialisten in het leven geroepen om de regering te adviseren over sociaal-economische kwesties (ergo: modelletjes opleggen aan de werkelijkheid en ideologisch sturen naar een "doel" - dat nooit gehaald wordt).

Ja, de staat is een noodzakelijk kwaad. Zonder zou mooi zijn, maar iemand moet het civiele en strafrecht regelen, dat moet dan maar een instituut doen dat niemand kan domineren. Dat een staat daarnaast ook nog z'n grenzen beschermt, het onderwijs regelt, wat infrastructuur coördineert is wel handig. Ik kan nog wel een paar dingen die wel collectief (maar niet noodzakelijkerwijs door de staat) geregeld zouden kunnen worden, maar veel zijn het niet.

koerbagh ® | 06-01-08 | 20:43

Met "Jullie soort" beginnen conflicten meestal. Dat is net zo stigmatiserend als Wilders geblaat. Nou doe je hetzelf!

'Historicisten' en marxisten pakken niet slechts 1 oorzaak, maar leggen wel nadruk op belangrijke en aantoonbare oorzaken: het geloof in, en de werking van het kapitaal. Zie de bewering van anti-communist Geert Mak dat de Russische revolutie met Duits geld was gefinancierd.

Dat de geschiedenis al dan niet deterministisch is, is niet bewezen. Ik ben geen dogmatisch determinist, maar ook geen indeterminist. Er is een causale relatie tussen o.a. de SER en de regering en dat heeft gevolgen.
We leven in een staat en dat heeft gevolgen. Dat de staat zowel een onderdrukkingsapparaat is als een verzorgingsstaat is een feit.

Hoe kijkt "jouw soort" daar tegenaan?

antidoto | 06-01-08 | 18:18

@antidoto 06-01-08 @ 15:36:
Causaliteit in historische processen is per definitie complex. Wat deterministen en historicisten doen is 1 oorzaakje, 1 reden pakken en daar hele theorie omheen orakelen.
Sociologie, sociobiologie, psychologie en alle historische hulpwetenschappen bieden allen één verklaring voor hoe Hitler (of Stalin, of wie dan ook) aan de macht kwam. Wat jullie soort doet is 1 oorzaak pakken, modelleren, extrapoleren naar de toekomst. Van jullie soort komen ook altijd de drogredenen van Godwin's wet om idioten als Flip de Winter, Wilders, Le Pen weg te zetten. De geschiedenis is NIET deterministisch. Ook is dat niet aan een samenleving op te leggen, hoe verleidelijk ook.
En inderdaad, de SER en al dat soort clubjes zijn in mijn ogen een volkomen overbodige instituten. Het CBS levert de recente historische data en daar moet je het mee doen. Heel vervelend, maar verstrekkende conclusies kun je uit in het verleden behaalde resultaten niet halen. Je kunt er al helemaal geen model uithalen en opleggen aan de werkelijkheid. In potentia levensgevaarlijk. Je kunt hooguit een trend bespeuren en daar een beetje rekening mee houden, maar wetmatig verklaren en vaststaand beleid op maken is onzin. De geschiedenis zelf bewijst dat. Als de SER daadwerkelijk wat kon, dan hoefden ze niet elke paar jaar met compleet andere en conficterende adviezen te komen maar konden ze meteen inzien wat de regering voor de komende 100 jaar zou moeten doen. Er is nog nooit iemand geweest die toekomst volledig juist kon voorspellen op basis van modelletjes en theorietjes. Nooit. Het kan gewoon niet. Je kan achteraf analyseren hoe het is gegaan, maar die analyse zegt niks over de toekomst. Geen reet.

koerbagh ® | 06-01-08 | 16:46

@koerbagh

Ik bespeur bij jouw een indeterministische attitude. Niets heeft een oorzaak, en causaliteit wordt gebaggetaliseerd.
Historisch verklaren hoe Hitler aan de macht kwam mag niet, sociologisch en psychologisch verklaren wel.

"De wereld is geen laboratorium voor het testen van sociologische/economische theorieën op basis van inaccurate modellen geabstraheerd aan de geschiedenis."

Dan mag de overheid volgens jou ook geen sociaal-economisch beleid voeren, want die is gebaseerd op modellen van de SER. Of zijn die wel accuraat en zonder historische beïnvloeding? Levensgevaarlijk toch?

antidoto | 06-01-08 | 15:36

@antidoto 06-01-08 @ 13:37:
"Dan ben je vast ook geen fan van Fukuyama met zijn end of history theorie."
Klopt. Ik begrijp heel goed dat die gedachte opkwam na de val van de muur, de hervormingen in China en het eind van de Apartheid, maar Fukuyama zat er finaal naast.

"Soms moet je nieuwe concepten definieëren om de geschiedenis (pogen) te verklaren."
Waarom MOET dat? Wat moet er dan verklaard worden? Dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Wat er moet er dan verklaard worden in de geschiedenis dat je niet met (socio)biologie, antropologie, sociologie en psychologie kan doen? De evolutie van het leven hoeft verder ook niet "verklaard" te worden als je natuurlijke selectie en het mechanisme van mutaties van DNA hebt verklaard.

"Enkel met gortdroge geschiedsbeschrijvenis leer je nog niets."
Jawel hoor, daar leer je genoeg van. Je leert hoe de wereld van de mens is ontwikkeld zoals zij nu is. Je leert over de menselijke psyche, je leert over de mens en zijn aanpassingsvermogen, zijn organisatievormen en conflicten. Het enige dat je niet kunt is er voorspellingen uit doen, of algemene modellen en wetmatigheden uit destilleren anders dan: alles verandert.
Sociobiologie en culturele antropologie beschrijven en verklaren menselijk gedrag maar ze doen geen keiharde voorspellingen voor toekomstige ontwikkeling en zodra wetenschappers dat wel doen moet je dat wantrouwen als de pest.
Wat er in de wetenschap met voorspellingen wordt gedaan is op basis van een hypothese een strak geformuleerde en herhaalbaar experiment uitvoeren. De wereld is geen laboratorium voor het testen van sociologische/economische theorieën op basis van inaccurate modellen geabstraheerd aan de geschiedenis. Mensen zijn geen laboratoriumratten. Dat is wel een paar keer gebeurd (Sovjet-Unie, China, Chili, Cambodja, Noord-Korea), maar het is altijd een drama. Niet doen. Iedereen die met dergelijke ideeën aan komt zetten, hoe goed bedoeld ook, is in potentia levensgevaarlijk en een bedreiging voor de menselijkheid en de menselijke waardigheid. En als je dat niet snapt dan ben je waarschijnlijk zelf zo eentje.

koerbagh ® | 06-01-08 | 14:36

@koerbagh

Dan ben je vast ook geen fan van Fukuyama met zijn end of history theorie. Dat liberale democratieën het eindstadium zijn. Of toch stiekum neoliberaal?
Ik ben het niet eens dat Gramsci niets toevoegd. Soms moet je nieuwe concepten definieëren om de geschiedenis (pogen) te verklaren. Enkel met gortdroge geschiedsbeschrijvenis leer je nog niets. Sociobiologie en culturele antropologie doen hetzelfde en definieëren ook allerlei concepten zoals beschavingspeil, en trappen van beschaving etc....

antidoto | 06-01-08 | 13:37

het ziet er wel vet uit... dat moet je die kim jong il nageven.

jos_jalla | 06-01-08 | 12:19

LOL @wiebje 06-01-08 @ 00:40:
Maar wel een zwamzak die toevallig gelijk heeft. Irritant hè?
Ik weet het... luis/pels enzo...

koerbagh ® | 06-01-08 | 00:45

Koerbagh..!! Kerl!! laat ik ut maar eerlijk toegeven..!!

Jij bent een WELLISWAAR...,een; VOLLEDIG!! GENUANCEERDE...: jawel: [b]ZWAMZAK![/b]

Of op zu Frans: Le bag of Shit!! Of daaromtrent!!??

Zie maar!

wiebje | 06-01-08 | 00:40

heeft iemand van jullie nou die reportage gezien van: Andere Tijden???
Niet dus?!! How dumb can you be!!!

Geen wonder dat er geen FOCK veranderd in dit land!! EN UT ERGSTE is: men vind dit nog GEK ook!!?? Wonderlijk zelfs!!??

How LOW can you go........!!!

wiebje | 06-01-08 | 00:33

@antidoto 05-01-08 @ 20:21:
"Geen enkele geschiedsbeschouwing is wetenschappelijk in de zin van Popper."

Daarom moet je het ook niet doen. Je kunt de geschiedenis hooguit beschrijven op basis van gedocumenteerde en/of archeologische feiten.
Gramsci's nonsens voegt niks wezenlijks toe aan Marx' idiotie en het verwart culturele antropologie, sociobiologie en ideologie met geschiedschrijving. Heel vervelend. Historicisme en geloven dat de geschiedenis van de menselijke soort een noodzakelijke richting heeft of een soort ideaal einddoel heeft is hoogst verwerpelijk want dan krijg je allerlei malloten die met harde hand dat ideale einddoel wel eventjes sneller dichterbij willen brengen.
Het enige dat je met zekerheid kunt stellen is dat alles verandert en alles altijd zal veranderen. Hoe het zal veranderen, wat er zal veranderen is anybody's guess. Som kun je een redelijke educated guess doen, maar veel meer ook niet. De geschiedenis misbruiken voor een ideologisch doel is zeer onverstandig. Noord Korea is beste bewijs daarvoor.

koerbagh ® | 06-01-08 | 00:13

Check die 3 Propaganda-trucks in het midden dan... Volgens mij heeft Kim Il Sung het computerspel Red Alert wat al te serieus genomen.

cultheld | 05-01-08 | 21:00

@koerbagh

Geen enkele geschiedsbeschouwing is wetenschappelijk in de zin van Popper. (Hij flirte ook met het marxisme totdat hij zijn theorie definieerde)
Marxisme in zijn zuivere vorm is niet dogmatisch en voortdurend aan nieuwe inzichten onderhavig. Neem bijv. het concept culturele hegemonie van Gramsci. Een welkome aanvulling.

Op je tegenargumenten en stellingen valt wel wat af te dingen, maar daar heb ik nu op dit ontaarde forum geen tijd voor.

antidoto | 05-01-08 | 20:21

Dit zijn gewoon screenshots van de nieuwe Bondfilm

DonJoe | 05-01-08 | 20:01

Wtf, Heil Hitlert? :S

Herr Erik | 05-01-08 | 17:44

@antidoto 05-01-08 @ 15:04:
"De belangentheorie van het historisch-materialisme is het beste wat we hebben."
Huh? Onder welke steen kom jij vandaan gekropen? Je bent werkelijk een uniek geval hoor... Een dinosaurus-ei is uitgekomen. Wat jij bedoelt (denk ik, ik weet niet precies wat jij denkt, maar ik heb dit soort discussies wel vaker bij de hand gehad) heeft niks met geschiedenis of ideologie te maken maar alles met sociobiologie.
Even wat leestips:
On Human Nature / E.O. Wilson
The Blank Slate / Steven Pinker

Maar goed... tegenargumenten? Voldoende. Heb je even? Het gaat al mank bij de alle primaire aannames van de historisch-materialistische beschouwing van mens en maatschappij en vele omissies van variabelen in de theorie.
Het veronderstelt ruwweg 4 dingen:
1. Een samenleving bestaat uit mensen die samenwerken om aan de natuur de bestaansmiddelen te onttrekken.
Dat is a priori al niet waar. Er hoeft in het geheel niet te worden samengewerkt om dat te doen. Je kunt dat in je eentje, zo je dat zou willen. Daar gaat aanname nr. 1

2. Er is een onderscheid in arbeid in sociale klassen (productie-relaties) gebaseerd op eigendom waarbij sommigen leven van de arbeid van anderen.
Niet waar. Sociale klassen, zo ze al bestaan, (een concept dat vreemd genoeg helemaal niet wordt onderbouwd door Marx maar uit de lucht komt vallen), zijn in geen enkele maatschappij uniform en alom tegenwoordig en er kan even goed omgekeerd worden gesteld dat het beschikbaar stellen van eigendom voor arbeid ook productieve arbeidshandeling is.
Daar gaat aanname nr. 2.

3. Het systeem van sociale klassen is afhankelijk van het soort produktie.
Niet waar. Sociale klassen (zo ze al bestaan) hangen ook af van opleidingsniveau, van geletterdheid, van een sociale context en afkomst.
Daar gaat aanname nr. 3.

4. Een samenleving ontwikkelt zich progressief van fase naar fase (dat wordt veronderstelt, maar nergens bewezen noch historisch onderbouwd) wanneer een dominante sociale klasse wordt vervangen door een ander.
Dat is zelden tot nooit in de geschiedenis vóórdat Marx dat postuleerde gebeurd in de geschiedenis. De casus van de 80-jarige oorlog in de Nederlanden en de Franse en Amerikaanse revoluties worden altijd van stal gehaald om dat te bewijzen - maar dat waren geen "klassen-strijden", daar werd niet de ene dominante sociale klasse vervangen door een andere, dat werd pas ná Marx zo geïnterpreteerd.
De gefaseerde ontwikkeling van een samenleving als algemene wet is een veronderstelling die slechts is gebaseerd op 1 voorbeeldje: de westerse wereld. Nergens anders kan die op dezelfde wijze worden aangetoond.
Daar gaat aanname nr. 4.

Op basis van die valse en onbewezen aannames wordt een economische theorie gebaseerd die op zich wel klopt. De logica en mathematische redeneringen zijn volkomen juist. Maar als de proposities van de redenering niet kloppen kun je aan de redeneringen die erop volgen en de conclusies die eruit getrokken worden geen enkele waarde hechten. Dan kunnen die nog zo spijkerhard zijn, daarmee worden ze niet een onbetwistbare waarheid.

Het grote probleem van Marx en het historisch-materialisme is dat een een model van werkelijkheid abstraheert, daar conclusies aan verbindt, met die conclusies de geschiedenis herinterpreteert, en dan van daaruit de bevestiging van de theorie krijgt. Het is een cirkelredenering. Vervolgens wordt dat model (en elk model heeft z'n beperkingen) waarin de mens wordt gereduceerd tot een productie- en consumptie eenheid, opgelegd aan de realiteit. Dat is idioot. Marx schreef niets meer dan een economisch-theoretisch model, een tractaat over de geschiedenis die op veel punten hopeloos inadequaat is om de geschiedenis te beoordelen en reduceert de mens tot een simplistische arbeid-eet- en poep-machine.
Tsja, ik vind dat niet het beste wat we hebben. Das Kapital staat marginaal boven bijbel, koran en torah, omdat het geen opperwezen heeft en het op z'n minst een poging is tot een logische analyse van het bestaan. Maar daar is dan alles wel mee gezegd.

koerbagh ® | 05-01-08 | 17:39

Heil??

Maserati | 05-01-08 | 16:04

@koerbagh
De belangentheorie van het historisch-materialisme is het beste wat we hebben. Alhoewel het niet falsifieerbaar is, zijn de verklaringen nog het meest aannemelijk van allemaal. Heb je tegenargumenten?

antidoto | 05-01-08 | 15:04

@antidoto 05-01-08 @ 13:40:
Ach gut... er is nog iemand die gelooft in het historisch-materialisme. Wat leuk!
Heb je al een beschermde-diersoort status?

koerbagh ® | 05-01-08 | 14:40

Typisch voorbeeld van een gedegenereerde arbeidersstaat (Trotsky), maar kwa degeneratie doet NL er niet veel voor onder. Kapitalisme leidt tot accumulatie van kapitaal, 'verelendung' en vervreemding, uitbuiting van natuur en mens, moreel verval. Allemaal historisch-materialistisch te verklaren.

antidoto | 05-01-08 | 13:40

Heb je 1 leven... word je daar geboren... dan ben je dus echt de lul !...

Plonk | 05-01-08 | 13:36

Ik mis de excuusneger en ik zie ook geen enkele vrouw... kudt land -_-

Draexin | 05-01-08 | 13:27

Maar met een beetje fotoshoppen heb je die gebalde vuisten natuurlijk zo weer tot platte handjes gestreken...

Juan Queso | 05-01-08 | 12:32

ze hebben tenminste niet alles gejat van de nazi's.... al zien al die gebalde vuisten er natuurlijk ook niet uit

zatlel | 05-01-08 | 12:22

Is ook altijd mooi weer in Noord-Korea?

JumboXL | 05-01-08 | 11:51

Ik wist niet dat er weer een partijcongres van de SP van Jan Marijnissen heeft plaatsgevonden.

Dutch_Holland | 05-01-08 | 11:30

Weinig intelligent commentaar hier, maar jah dat is het geen stijl volk. Kleine tip, kijk is naar een docu ofzo over Noord Korea, je weet niet wat je ziet.

Het zwaarst onderdrukte en meest gebrainwashed volkje TER WERELD.... die leider moeten ze vandaag nog excecuteren. Wat een freak is die eikel zeg.
Geen Toerist in de Wereld zal die mensen, de echte noordkoreanen in het echt kunnen ontmoeten... ze zitten allemaal gevangen in hun dorpjes en huizen, tevens zijn er nog steeds concentratie kampen in Noord KLOTE KOREA.

Dus Leuk al jullie domme reacties, maar ga is echt wat info bekijken joh.

Pokerdaddy1978 | 05-01-08 | 11:24

Je zou toch tenminste één middelvinger verwachten......

Hakkepof | 05-01-08 | 11:06

nu ik zo nog es naar die busjes op de foto's kijk, misschien hebbn die wel heel simpel een fm radio om die pa door te geven,het zou ownen als iemand er een ander signaal doorheen knalt met verzets texten en muziek terwijl de wereldpers er bij is.

Be?lzebul | 05-01-08 | 11:04

@krem die idioot die daar de dictator uithangt heeft wel gevoel voor toneel he.
Een Hitlergroet is natuurlijk pr matig naar het westen(hun grootste klant)niet zo'n beste zet.
Dus vuitsje dicht houden dan is het geen "hitler" groet stel je eens voor dat we die vriendelijke meneer daar als een hitler zonder ballen zouden zien ghaha.

Be?lzebul | 05-01-08 | 11:00

Wat?! Plotselinge eendracht onder de Ajax-aanhang?

Chiant | 05-01-08 | 09:20

@OlympianMaster

Je vergelijking tussen NK en de Westerse beschaving is (zoals al eerder gezegd) te absurd voor woorden. Niet alleen ontken je het feit dat ons hoger levensstandaard hoe dan ook blijvend is in vergelijking met NK (iets wat volgens jou elk moment kan instorten) ook negeer je de eeuwenoude traditie die met name ons continent heeft met de (al dan niet veranderende) vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk is er in de afgelopen jaren (zelfs de afgelopen decennia of eeuwen) wat spanning geweest omtrent dit punt. Dit is echter niets vergeleken met de blinde en concessieloze volgdrang die bijvoorbeeld een volk als dat van NK al jaren aanhangt.
Sinds de tijd van Erasmus (om maar iemand te noemen. Ik zou niet willen dat je denkt dat ik niet naar school ben geweest) is het gebruikelijk om in Europa te twijfelen aan zaken die al eeuwen voor waarheid werden aangenomen. Het ontkennen hiervan of de laatste jaren als aankondiging voor een heel andere mentaliteit beschouwen is niet alleen populistisch en makkelijk maar ook bijzonder stompzinnig en idioot (alle veranderingen in de etnische samenstelling ten spijt). Hoewel het mijn pleidooi over vrijheid van meningsuiting een beetje teniet doet (vergeef me daarvoor) zal ik me bij enkele voorgaande reaguurders moeten voegen en U zelfs het volgende moeten toespelen: sssssssjjjt. Stil zijn alsjeblieft. Grote mensen praten.

Pinter | 05-01-08 | 04:36

Wij hebben Doekla

EvertsNL | 05-01-08 | 04:15

@Ahasveros 05-01-08 @ 01:08:
Treinen? Ze hebben maar ééntje. Die rijdt altijd op tijd. Geen kunst.

koerbagh ® | 05-01-08 | 03:33

die close up doet me ergens anders aan denken

zaqje | 05-01-08 | 02:26

Nou mag ik hopen dat er niet een lilliputter in die groep staat, anders heeft degene voor 'm een vuist z'n anaal-kanaal in gewerkt

MDE | 05-01-08 | 01:49


Ach, de treinen rijden er wel op tijd...

Ahasveros | 05-01-08 | 01:08

De natte droom van bijna elke politicus.

Godward | 05-01-08 | 01:00

Best wel een leuk land als je Kim Jong II heet of goed met hem bevriend bent.

nadenkeniseenkunst | 05-01-08 | 00:47

Mooi gezicht, al die opgeheven armen. Maar ik dacht dat ze allemaal links waren?

Hees | 05-01-08 | 00:27

@topcat 04-01-08 @ 23:39:
Dat is geen fan, dat is een blog van het politbureau van N-Korea.

koerbagh ® | 05-01-08 | 00:03

@Sven31 04-01-08 @ 23:32:
Dit is meer "hand in hand kameraden..."

koerbagh ® | 04-01-08 | 23:39

Ik vraag me af wat deze Noord Korea fan songun-blog.blogspot.com/ bezield? Of heeft hij een soort zelfcensuur...

topcat | 04-01-08 | 23:39

Alle neuzen dezelfde kant op... lijkt wel een Ajax spotje.

Sven31 | 04-01-08 | 23:32

He, ik wist niet dat GS een nieuwjaarsborrel had ... gezellig gehad, jongens?

Eelcontrast | 04-01-08 | 23:08

@OlympianMaster 04-01-08 @ 22:20:
In een maatschappij met een vrij informatie-stroom weet iedereen dat en is het snel afgelopen met elke dictatuur. Ik zal je een voorbeeldje geven. Tijdens de culturele revolutie in China was er een heel leuk plan van Mao, "de slag om de mussen" om te voorkomen dat mussen oogsten opaten. Decreet ging uit vanuit Peking: elke dode mus is geld waard. Mussen werden en-masse gedood. Gevolg: spinkhanenplaag. Want mussen eten ook sprinkhanenlarven. Gevolg: mislukte oogsten. Gevolg: hongersnood. Maar... niet overal in China. Hele steden stierven van de honger, maar niemand wist de schaal van het probleem. Er werd gedacht dat het een lokaal probleem was, en dat was ook de officiele boodschap in dorpen en steden. "Bad luck".
Niemand wist waar wel voedsel was. Niemand wist dat in het zuiden van China wél voldoende voedsel was (want daar komen helemaal geen mussen voor). Was die informatie er vrij geweest dan was er nog wel een hongersnood, maar de schaal minder groot en was er sneller hulp geweest. En dan konden mensen kiezen om daarheen te gaan waar wel voedsel was. Maar men mocht niet reizen, en men mocht niks weten. Kennis en informatie is numero uno.

koerbagh ® | 04-01-08 | 23:05

Noord-Korea is heulemaal mijn landje!!?? Daar heerst immers Piece & Tevree! Als ut daar zo slegt was geweest..? .. dan hadden zu toch wel in opstand gekommen daaro? Toch?? Niet dus!! Maar in de praktijk: niet dus!! Noord-Korea is the place to be! Ben oprecht blij.. dat ze dat hiero proberen te immiteren!! Kim il Cohen for president! Yong kill Bos for our president!! Dit land kan zoveul beter!!

wiebje | 04-01-08 | 22:59

mooi hè, die moderne computertechniek..... oh.... tis echt..?

zeiksmurf | 04-01-08 | 22:56

@OlympianMaster;
Ja, natuurlijk heb ik daar wel eens van gehoord. Ik kreeg op de middelbare school ook gewoon geschiedenisles hoor. Maar we leven nu niet meer in de tijd van de WWII of wel soms? Juist wat er vandaag de dag in Noord-Korea gebeurt, is minstens net zo erg als wat er in vroeger in Nazi-Duitsland gebeurde. Wij hebben er tenminste van geleerd. Wat er gebeurt als de economie instort, kunnen we volgens mij alleen maar naar raden.

Ik ben heus niet zo naïf om te denken dat al onze bestuurders, altijd het beste met ons voor hebben. Ook ben ik me er van bewust, dat als we niet op onze hoede zijn het hier ook nog wel eens fout kan gaan. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moeten we constant voor strijden.
Maar volgens mij hadden we het niet over mogelijk toekomstscenario's, toch? Want dan kunnen we nog lang door blijven speculeren over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ik dacht toch echt dat je Europa en NK van het heden met elkaar vergeleek.

Wat die voedseltekorten betreft;
schijnbaar heeft Zuid-Korea ondertussen al miljarden aan humanitaire hulp gegeven aan NK (waarbij ze totaal niet controleren of het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is). Tijdens de laatste grote hongersnood kregen ze van vele landen schijnbaar ook heel veel hulp, zelfs van de VS. Het probleem is dat Kim Jong-Il schijt heeft aan zijn eigen bevolking, hij geeft het liever aan de mensen die het daar al relatief goed hebben. Of als het geld betreft investeert hij het in het leger. Kim Jong-Il zou ooit eens gezegd hebben: 'dat maar 10% van de bevolking het hoeft te overleven om NK succesvol te maken.' Ongetwijfeld zal dit ook iets te maken hebben met zijn Juche-ideologie: dat ieder land zichzelf kan en moet redden.

Fulgrim | 04-01-08 | 22:47

de viering van 50 jaar PWC

Uw Verzekeringsadvis | 04-01-08 | 22:46

jan waar sta jij dan?

(maorijnissen)

cooleman | 04-01-08 | 22:37

..... en wat hebben de spleetoogjes toch een honger........

antiheld | 04-01-08 | 22:37

hitlergroet ?

krem | 04-01-08 | 22:30

Het ziet er in ieder geval overzichtelijker uit dan bij de gemiddelde bijeenkomst van de haatbaarden. Maar wat wil je. De islamitische *kuch* beschaving *kuch* heeft zich nog niet ontworsteld aan de middeleeuwen terwijl deze Noord Koreaanse nationaalsocialisten al een tijdje leven in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Jeremia | 04-01-08 | 22:29

.. ontzettend blij dat er ook socialistische landen zijn waar het plebs nog tolerant is voor haar leiders en dat met respect komt tonen.

Jan Passant | 04-01-08 | 22:21

@koerbagh ® 04-01-08 @ 22:08
Noord-Korea heeft voedseltekorten, dus dan is al dat 'vrije' geneuzel niks waard.
De wereld draait om geld/goud, haal je dat weg dan blijft er niks over van dat geneuzel over vrije onzin.

OlympianMaster | 04-01-08 | 22:20

Die zijn tenminste niet met vakantie-reces.

hoogh | 04-01-08 | 22:18

@OlympianMaster 04-01-08 @ 22:03:
Wij zijn vrij omdat we vrije meningsuiting, vrije informatie(-voorziening) en vrije pers hebben. Haal je die weg, dan zijn we inderdaad f*cked. De economie heeft er verder niet zoveel mee te maken, die floreert bij een vrije informatiestroom bijna per definitie.

koerbagh ® | 04-01-08 | 22:08

@Fulgrim 04-01-08 @ 21:43
Heb je weleens gehoord van de tweede wereld oorlog? Het enige verschil met Noord-Korea is dat wij miljarden maal rijker zijn en dus dit zogenaamde 'vrije' leven kunnen permitteren. Maar als de economie hier in elkaar klapt is het hier ook afgelopen.

OlympianMaster | 04-01-08 | 22:03

Zullen deze mensen ook net zo georganiseerd weer naar huis gaan..?

CubaPete | 04-01-08 | 22:03

@bogus 04-01-08 @ 21:49:
Nu al de film van een uur gezien? En begrepen? En de opvallende gelijkenis met een totalitaire religie niet gezien? En niet gesnapt wat 60 jaar indoctrinatie met een volk doet, laat staan 1400 jaar indoctrinatie?
En dan moet ík het licht gaan zien?!

koerbagh ® | 04-01-08 | 22:00

koerbagh ® 04-01-08 @ 21:42, het spijt mij dat ik geen licht in uw tunnel kan laten schijnen. *zucht en legt zich daarbij neer*

bogus | 04-01-08 | 21:49

@ Fulgrim 04-01-08 @ 21:43

Goed comment!
Ze doen ook aan vergassen.
Dan weten we genoeg.

wopper | 04-01-08 | 21:49

waar is wally

Jakster | 04-01-08 | 21:46

@ OlympianMaster
Er is genoeg mis op ons eigen continent, maar een vergelijking met Noord-Korea vind ik echt onbegrijpelijk. Om dan maar te roepen dat de ander niet over genoeg kennis beschikt om het te begrijpen, is ook wel erg makkelijk. Heb je eigenlijk wel enig idee wat er zich daar in dat land afspeelt? Als ze ook maar enigzins twijfelen aan je loyaliteit (en daar is niet veel voor nodig), beland je in een concentratiekamp. Overigens niet alleen jij, maar ook je familie, alleen maar voor het feit dat ze verwant zijn aan een 'landverrader'. In die kampen worden mensen gedwongen medegevangenen te stenigen, als je weigert kom je er zelf naast te hangen. Niet alleen het land ontvluchten is strafbaar, maar ook je stad verlaten zonder vergunning. Zo kan ik nog wel even doorgaan, en er gebeuren ongetwijfeld nog veel andere afschuwelijke dingen waar ik de details liever niet van weet.

Een staat met volledige controle over alles, het bewust laten verhongeren van zijn eigen volk, indoctrinatie, de martelingen en een schending van alle mensenrechten die we kennen. De vergelijking tussen Europa en Noord-Korea zie ik toch echt niet.

Fulgrim | 04-01-08 | 21:43

@bogus 04-01-08 @ 21:26:
"in NK staat niemand vrijwillig met zijn vuist naar het spandoek van de grote leider te wijzen."

Hoe weet je dat? Heb je ze dat gevraagd? Ben je er geweest?
Er zijn doodgewone Noord-Koreanen die gewoon vast geloven en helemaal vrijwillig op dat plein gaan staan. Niet omdat ze weten dat ze "verdwijnen" als ze niet gaan, maar omdat ze beloond worden en dat ze trouwe partijleden zijn en blind geloven in de Grote Leider. Informatief filmpje voor je:
youtube.com/watch?v=FJ6E3cShcVU

"Dat heeft geen ene flikker te maken met het vraagstuk of er "vrije" islamitische landen zijn, grow up!"
Het heeft er alles mee te maken. Het principe is hetzelfde.

koerbagh ® | 04-01-08 | 21:42

@piquant 04-01-08 @ 21:19,
ik loop ook niet overal in m'n blote reet, ik pas me netjes aan,
en als men ter plekke wel in z'n blote reedt loopt, doe ik dat ook.

Over respect gesproken.

vander F | 04-01-08 | 21:30

Blij met nederland!

weten = beter | 04-01-08 | 21:28

koerbagh ® 04-01-08 @ 21:20, met alle respect, hier draaft u toch even door. De kwestie was deze: in NK staat niemand vrijwillig met zijn vuist naar het spandoek van de grote leider te wijzen. Tenminste een groot deel van de Mekkagangers is daar gekomen vanuit vrije landen, uit vrije wil. De massa op het Pietersplein is daar zonder dwang en zonder geweer in de rug gekomen en de massa in de veelkleurige gewaden op de berg staan er wat ongedwongen bij. Dat heeft geen ene flikker te maken met het vraagstuk of er "vrije" islamitische landen zijn, grow up!

bogus | 04-01-08 | 21:26

even stilte voor de synthese van koer.

Don Quichote | 04-01-08 | 21:25

@ vander F 04-01-08 @ 21:08

Wat een land hè, maar ik zou 't nu niet meer doen (anderhalf jaar). Heel veel meegemaakt, altijd decent gekleed overigens. Je wende alleen nooit aan dat eeuwige staren van die Indiërs en dat schijten onderweg als de bus een stop maakte.. brrr
Israël staat dit jaar op m'n lijst!

wopper | 04-01-08 | 21:25

@OlympianMaster 04-01-08 @ 21:22

Tja, ik zou je graag wel ietsje vrolijker/ optimistischer willen maken,maar zou niet weten hoe.

piquant | 04-01-08 | 21:25

@piquant 04
Klopt als een bus. Ik heb een hele angstige, cynische kijk de op de globale wereld gezien de ontwikkelingen die zich nu afspelen, ik word daar niet vrolijk van.
Moest anders geformuleerd.

OlympianMaster | 04-01-08 | 21:24

@piquant 04
Klopt als een bus. Ik heb een hele angstige, cynische kijk de op de globale wereld. Gezien de ontwikkelingen die zich nu afspelen, ik word daar niet vrolijk van.

OlympianMaster | 04-01-08 | 21:22

@bogus 04-01-08 @ 21:13:
Sociale "verplichting" is ook dwang. Uitstoting en verbanning uit de groep is een repressief dwangmiddel. Vooral als de groep je enige sociale netwerk is. In een besloten groep is dwang er altijd, ook in vrije landen. Ik ben het volledig met je eens dat ideologie of religie aanhangen 'in principe' een vrije keuze is, maar dat het eenmaal aanhangen van een religie of ideologie niet betekent dat er geen dwang en repressie in zit. Dat zit er wel degelijk. En nu we het er toch over hebben: welke islamitische landen zijn er dan vrij? Mmmm?

koerbagh ® | 04-01-08 | 21:20

En toen was er tijd voor koffie.....!

RightOfMind | 04-01-08 | 21:20

@ vander F 04-01-08 @ 21:17
Ik weet dat er landen zijn, waar het is "toegestaan".
Laten wij maar niet samen gaan reizen:), want ik vind het ook iets met respect te maken hebben.

piquant | 04-01-08 | 21:19

@VonHierbisGinder 04-01-08 @ 21:15

Mee eens, maar je nick veranderen , kan ook helpen.
Wat mankeert er van hier tot gunter?

piquant | 04-01-08 | 21:18

@piquant 04-01-08 @ 21:14,
onzin, was in India geen probleem hoor,
is maar net wat de plaatselijke dresscode is, heeft niks te maken met tempels.

vander F | 04-01-08 | 21:17

@ piquant 04-01-08 @ 21:14
O T

Alle korte broeken m/n voor vrouwen bovern maat 40 en vanaf een bepaalde leeftijd, mogen van mij veboden worden.

piquant | 04-01-08 | 21:16

@sjaak

nou niet gelijk flauw worden... als ik niet zo op val voor socialisten en communisten wil dat niet zeggen dat ik een fascist ben. Da's nou net het truukje wat de sozi's al jarenlang met succes uitvoeren. Alles wat hun niet past tot fascist te verheffen..

Deze kelk gaat aan mij voorbij.

Sjaak bedenk eens iets origineelers.

VonHierbisGinder | 04-01-08 | 21:15

@ vander F 04-01-08 @ 21:08

Ik kan ook niet begrijpen dat reizigers en dan vooral nederlanders , niet begrijpen dat je in geen enkel godshuis in korte broek of blote japon binnen kan/ wil gaan.

En nee, ik ben geen gelovige. Heb ook veel gereisd, maar erger me dood aan mensen die verkleed als toerist een kerk, moskee, synagoge , tempel etc in gaan.

piquant | 04-01-08 | 21:14

koerbagh ® 04-01-08 @ 21:06, Oneens, repressie veroorzaakt angst en angst dwingt tot volgen. In de andere gevallen begint de cyclus met angst maar eindigt nooit met repressie. Zoals betoogd, in vrije landen, met de mogelijkheid van theologische studie en ontwikkeling van de denkbeelden over het wezen en de vorm, is meedoen aan massale evenementen een keuze. Soms, binnen de groep, een sociale verplichting maar nooit dwang.

bogus | 04-01-08 | 21:13

@OlympianMaster 04-01-08 @ 20:54

Ik lees je regelmatig en denk dat ik naar een angstige reaguurder kijk; in ieder geval een fatalist, met een wel hele sombere en n m m een verkeerde en vooral cynische kijk op onze samenleving heeft.

Heb je wel eens goed buiten onze landsgrenzen gekeken? Hoef je niet voor naar N Korea te gaan. Erger dan dat als totalitair systeem, bestaat er bij mijn weten niet op deze wereld.

piquant | 04-01-08 | 21:11

@wopper 04-01-08 @ 21:01,
6 maandjes ten zuiden van de lijn Bombay-Calcutta,
en inderdaad geen gezeik met überheilige no-go area's.

Al heb ik de Al Aqsa en de Al-Azhar-moskee ook bezocht.
De kerk van Jozef in Nazareth kom je met korte broek overigens ook niet in.
*herinnert zich schichte verkleed partijen om de hoek*

vander F | 04-01-08 | 21:08

@ OlympianMaster 04-01-08 @ 20:54 Met mijn kennisniveau is echt niets mis hoor, maar ik kan hier gewoon nog voor de overheid werken, terwijl er voor mij in de jaren 80 interesse was van de BVD. Persvrijheid, onafhankelijke rechters, een open internet, dat zijn verworvenheden die we moeten koesteren. Klagen en kankeren hoort erbij, maar een vergelijking trekking met een Noord Korea blijft mij echt tever gaan.

Paulusdebosbouter | 04-01-08 | 21:07

@bogus 04-01-08 @ 20:54:
In N-Korea is het stausverhogend als je een plaatsje krijgt toegewezen met zicht op de Grote Leider en niet achter zo'n bord waar je niks ziet. Wat is het verschil?
Het gaat om hetzelfde blinde geloof in de leider afgedwongen met angst, repressie en summiere beloningen. Religie en dit soort (doorgeslagen) communisme werkt op hetzelfde principe. www.mala.bc.ca/~soules/medi402/walker/...

koerbagh ® | 04-01-08 | 21:06

Van een afstandje lijkt het net een honderdduizendklapper.

Willianus Wortelus | 04-01-08 | 21:03

OlympianMaster 04-01-08 @ 20:54
Poep in je hoofd is wat anders dan kennis hoor. Ik ben afgelopen mei nog in Noord-Korea geweest en jou bewering is nogal onnozel.

misantroop | 04-01-08 | 21:01

@ vander F 04-01-08 @ 20:39

* shake hands! *
Heb me ook sufgereisd daar, voornamelijk Kashmir, Ladakh, Zuid-Oost India, dwars door het land, Nepal.
Een pre is dat je als ongelovige gewoon de KM kunt meemaken, kom daar maar eens om bij de maangotvereerders.

wopper | 04-01-08 | 21:01

Politiek gezien is het foudt, maar ik vind het eigenlijk wel een mooi gezicht. Zelfde met Nazi Deutschland, fout, maar wel een mooi gezicht. Vlaggen op statige gebouwen, parades, alle neuzen (en handen) dezelfde kant op, etc. Maar mooi gegezicht of niet, laat het hier nooit (weer) zo zijn.

Zer0x | 04-01-08 | 21:00

@sjaakdeslinksesul 04-01-08 @ 20:54
De Rochebrune

Don Quichote | 04-01-08 | 20:58

Hallo Bottenhond. Zullen we Bosintang van je maken. Met dank aan Patrick B.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:56

@Don Quichote
Walter wie? Ik doe wel erudiet maar ben het niet.

sjaakdeslinksesul | 04-01-08 | 20:54

koerbagh ® 04-01-08 @ 20:44, het grappige is dat in het geval van Mekka het uitstapje sterk statusverhogend werkt. In mijn omgeving merk ik dat daar meer om draait dan om het "hel" effect. Daarbij komt dat de tocht naar Mekka naar draagkracht is. Veel van de wandelaars komen uit landen die voldoende onder aan de ladder staan om terecht een beroep op onmacht te doen. Statusjacht, vrijwillig wat mij betreft. Voor de christelijken, sinds een tijdje is de hel daar geen werkbaar concept meer. Verlichte theologische studies hebben Dante ruimschoots vervangen. Is wel zo aardig van die club, ze ontwikkelen. Van de felgekleurde groep weet ik niet voldoende, misschien ligt er een dwingend bevel van Ganesh, als ik het wel heb een geverfde olifant.

bogus | 04-01-08 | 20:54

@Paulusdebosbouter 04-01-08 @ 20:50
Het heeft geen zin om hier verder over te discussieren. Naarmate je kennisniveau toeneemt zullen je visies en inzichten ook veranderen, succes.

OlympianMaster | 04-01-08 | 20:54

@ koerbagh ® 04-01-08 @ 20:37

Het 'meat' verhaal kende ik al, leuk dat je dat aanhaalt.
Zouden er ook zo veel Kumbh mensen doodgetrappeld worden als bij de meteroriet?

wopper | 04-01-08 | 20:52

@misantroop
Ja je hebt gelijk, ik haal ze altijd door elkaar. Lastig kiezen tussen deze twee giganten.

sjaakdeslinksesul | 04-01-08 | 20:51

Het heeft toch iets moois, die massabijeenkomsten.

Als ik later dictator ben organiseer ik elke dag van zelfde feestjes!

Lelijke aap | 04-01-08 | 20:51

@ OlympianMaster 04-01-08 @ 20:43 Fortuin en Séveke zijn vermoord door zwaar gestoorde medeburgers; dat had niets met de controle van een totalitair overheidssysteem te maken. We hebben hier in vrijwel alle landen een onafhankelijke rechter; ik ben niet naief, maar geloof wel nog steeds in een vrij europa. Ik heb veel gereisd in mijn leven en het wel anders gezien in het Oostblok en de Aziatische wereld.

Paulusdebosbouter | 04-01-08 | 20:50

@sjaakdeslinksesul 04-01-08 @ 20:43
Dat had Walter ooit met Wilhelmina.

Don Quichote | 04-01-08 | 20:50

Jullie kunnen hier nou wel een beetje die Koreanen belachelijk maken maar ze hebben daar wel dé oplossing voor hondepoep op straat:
http://wolf.ok.ac.kr/~annyg/english/e5.htm

Patrick Bateman | 04-01-08 | 20:48

koerbagh ® 04-01-08 @ 20:37
Roflol @ 2e linkje

Sikkeneur | 04-01-08 | 20:48

@Vonhierbisginder
Fascist!

sjaakdeslinksesul | 04-01-08 | 20:48

sjaakdeslinksesul 04-01-08 @ 20:43
Je bedoelt Kim Jong Il.

misantroop | 04-01-08 | 20:47

@br00djeaap 04-01-08 @ 20:43 Keep dreaming. Wilders is dan allang omgelegd. Door Volkert van der Graaff in de herkansing.

vraagstaart | 04-01-08 | 20:46

Ik ben het volkomen eens met BBB.
Een homogene massa, vervreemd van zelfzucht met 1 doel voor ogen.
Die euforische blikken tgv het overleven van de slachting spreken boekdelen.

Don Quichote | 04-01-08 | 20:45

Deze is helemaal geweldig voor de socialistische dwaallichten die ons land arm is. Hup hup!!! Wereldsocialisme voor iedereen!!! (alleen hebben ze nooit te vreten).

www.youtube.com/watch?v=CaSWDWT0H14&am...

inquisitra | 04-01-08 | 20:44

@bogus 04-01-08 @ 20:39:
In de islam is het een plicht, minstens 1x in je leven. En als je gelooft in de hel als je niet gaat is die vrijwilligheid twijfelachtig.

koerbagh ® | 04-01-08 | 20:44

@VonHierbisGinder 04-01-08 @ 20:37 Okee ik ben Sjaak niet maar mag ik je toch bedanken? Wat een film, wat een Leider, wat een Visie, wat een Vader van het volk, wat een Grote Broer van iedereen, wat een Licht in de duisternis, wat een Verheven Grootheid, wat een Geniale Architect van het Socialisme, wat een Leraar der leraren - daar valt Jan Peter toch wel heel erg bij in het niet.....

vraagstaart | 04-01-08 | 20:44

-weggejorist-

br00djeaap | 04-01-08 | 20:43

FEEST!
Hoi, vrijdag a.s. geef ik een nieuwjaarsfeestje. Ik zou het leuk vinden als jij er ook bij bent. We gaan zingen, leuzen tegen Amerika en Japan roepen en na afloop krijgt iedereen een pinda. We verzamelen op het plein van de socialistische revolutie om 9.00 uur.
Je vriendje Kim-Il Sung.
P.S. neem je beste humeur mee.

sjaakdeslinksesul | 04-01-08 | 20:43

@Paulusdebosbouter 04-01-08 @ 20:38
Beste Paulus, er zijn gradaties. Ook hier kan je van de aardbodem vedwijnen als je iets verkeerd zegt. Ik noem een Fortuyn en een Seveke. Naarmate het systeem beter loopt is er minder directe controle nodig maar de hierarchie is precies hetzelfde als in Noord-Korea.

OlympianMaster | 04-01-08 | 20:43

Mooie nieuwjaarskaart voor 2009, even de teksten en een paar foto's photoshoppen en dan is het helemaal voor elkaar. Erg mooi, jammer dat het zo'n kutland is, maar ze kunnen wel mensen op een idee brengen.

lunarts | 04-01-08 | 20:42

Er zijn ook nog steeds Russen en Oost-Duitsers die met droge ogen zeggen dat het vroegah beter was.

bogus | 04-01-08 | 20:42

krop slaap 04-01-08 @ 20:38
Goeie straf. Kan ie niet meer op de foto.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:41

Heerlijk, een land zonder Rekenkamer...

Hoeck | 04-01-08 | 20:40

koerbagh ® 04-01-08 @ 20:06 et al, maar die komen wel vrijwillig en uit overtuiging.

bogus | 04-01-08 | 20:39

Stop de socialisering van noord-korea!

Koekje-dr-bij? | 04-01-08 | 20:39

@wopper 04-01-08 @ 20:29,
de grote kumbh van 1988, of '89, gemist, ik liep toen rond in India maar wist ik veel.
Wel een Maha Shivaratri ofzeau in Hampi, ook bizar.

vander F | 04-01-08 | 20:39

@ OlympianMaster 04-01-08 @ 20:36 Nee, hier is ook niet alles perfect, maar hier kun je nog wat dom gelul op GS plempen zonder dat je meteen verdwijnt om nooit meer terug te komen. Daarom moeten we hier onze vrijheden ook met hand en tand verdedigen.

Paulusdebosbouter | 04-01-08 | 20:38

inquisitra 04-01-08 @ 20:35
Vraag is wel, willen we dat?

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:38

@Elisabeth2 04-01-08 @ 20:07
Neen, ze hebben zn rechter voortand getrokken.

krop slaap | 04-01-08 | 20:38

@Paulusdebosbouter 04-01-08 @ 20:34
Ik ben dom maar niet gek, ik ben een vliegtuig. Europa is een democratie!

OlympianMaster | 04-01-08 | 20:36

Ik denk dat als we Noord/Korea zouden binnenvallen, dat 90% van dat leger juichend onze kant opholt om zich over te geven.

inquisitra | 04-01-08 | 20:35

OlympianMaster 04-01-08 @ 20:32
Volgens mij weet jij niet waar je het over hebt.

misantroop | 04-01-08 | 20:35

Bedankt Hox voor dit mooie nieuwe bureaublad plaatje, ik kan er weer even tegen.

Fapdrol | 04-01-08 | 20:34

@OlympianMaster: je hebt die medaillle vast met dom lullen voor gevorderden gewonnen.

Paulusdebosbouter | 04-01-08 | 20:34

@KoC 20:30 Daar heb je nog best lang over gedaan! Zat je je linzensoep te eten of zeau?

vraagstaart | 04-01-08 | 20:34

Europa wordt op dezelfde manier geregeerd alleen heeft het meereendeel dat niet door.

OlympianMaster | 04-01-08 | 20:32

Geen hekje.

N=1 | 04-01-08 | 20:30

Dat een paar jaar geleden een miljoen Noord-Koreanen de hongersdood stierven, kwam niet door een mislukte oogst. Iedereen weet dat de Noord-Koreaanse kolchozen tot de meest efficiente agrarische bedrijven in de wereld behoren. Nee, ze verkozen zelf de hongersdood en stierven met een glimlach op hun gezicht, omdat ze wisten dat ze niet in de handen van de kapitalistische zwijnen zouden vallen.

sjaakdeslinksesul | 04-01-08 | 20:30

Dit is toch ons nieuwe vakantieland? Is wel fijn als iedereen voor je aan de kant gaat staan om je door te laten. En even blaf blaf doen als ze om centjes bedelen en ze staan weer netje in het gelid.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:29

Waar blijft die kop van Hiddink nou...?

DonDaanio | 04-01-08 | 20:28

Ik moet opeens weer aan Pavlow denken....

beroepswerkeloze | 04-01-08 | 20:28

geen video repo van rutger op lokatie daar?

satcom | 04-01-08 | 20:27

De zwarte jassen waren zeker in de winstpakker bij de makro?

Klukkluk | 04-01-08 | 20:27

Bigi Bana Boy 04-01-08 @ 20:21
Dat klopt. Daar staat namelijk de doodstraf op.

misantroop | 04-01-08 | 20:25

de ''foto'' ziet er nogal getekend uit... kijk maar naar dat gebouw op de achtergrond

Tha Dazzler | 04-01-08 | 20:24

Bigi Bana Boy 04-01-08 @ 20:19
Tsja, daar kan je niet tegenop, als het Noord Koreaanse Journaal het zegt, is het waar. Nee, in NL zwijgen de kraaien nooit als er een groot leider doodgaat, zelfs die kudtsijzen gaan door met kwekken. Dat wordt inderdaad nooit wat. *Zwijgt stil*

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:23

vraagstaart 04-01-08 @ 20:19
Het valt meer onder de noemer Stalinisme.

misantroop | 04-01-08 | 20:23

Geen mocro of andere buitenlandse moslim-engerd te zien op die feauteaux.
Ik neem dus aan dat iedereen in Noord Korea oprecht gelukkig is en dat er helemaal geen steunfraude, misbruik van sociale voorzieningen en criminaliteit meer voorkomt.

Bigi Bana Boy | 04-01-08 | 20:21

Wat zal Jan jaloers zijn.......

inquisitra | 04-01-08 | 20:21

@koerbagh ® 04-01-08 @ 20:06,
vergeet vooral deze niet, de allergrootste verzameling relio's
www.karlgrobl.com/km/crowd.jpg

vander F | 04-01-08 | 20:21

Dáár heerst discipline! Nix geen sgolierenmassa die door de straten schuimt. Het doet denken aan een school haringen die tegelijkertijd een bocht maken in het water.

Chiant | 04-01-08 | 20:20

@Fulgrim 04-01-08 @ 20:15:
Je kunt er doodgaan. Dan ben je ontsnapt. Da's het enige verschil met christendom en islam. Dat achtervolgt je tot in het graf.

koerbagh ® | 04-01-08 | 20:20

En nu vooral vol blijven houden dat communisme/socialisme en fascisme echt heeeeel erg verschillend van elkaar zijn. het eerste is heel erg mooi en goed, het laatste fouterdefoutfoutfout.

vraagstaart | 04-01-08 | 20:19

Jullie vergeten allemaal één ding en dat is dat zelfs de vogels zwegen op de dag dat de grote leider, en vader van Kim Jung Il, stierf. Echt waar, ze zeiden het op het Noord Koreaanse journaal. Kijk dat is pas één volk met één gedachte. Kom daar maar eens om in Nederland.

Bigi Bana Boy | 04-01-08 | 20:19

Ik zie een heleboel petjes en maar 1 persoon met een zonnebril.
Beveiliging ??????.

The CrashPuppy | 04-01-08 | 20:18

Optisch gezien staan de neuzen inderdaad dezelfde kant op.

El_Guapo | 04-01-08 | 20:18

LOL!
Wat zij het toch een spontane rakkers he!

blikjegrolsch | 04-01-08 | 20:18

Dacht ik toch even een moment aan de partijdag van de SP of de PVV zeg.

Bigi Bana Boy | 04-01-08 | 20:16

Duidelijk een gevalletje van: "Attack of the clones"

Hellsmurfje | 04-01-08 | 20:16

Bopati 04-01-08 @ 20:13
Nou, inderdaad van hoger hand alle opgelegd krijgen. Zelfs dat je verplicht bent die massale vereringen bij te wonen op straffe des doods. En reken maar dat het gecontroleerd wordt.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:15

@ Paulus
Helemaal mee eens. Ik heb laatst ééns een paar documentaires over Noord-Korea zitten kijken, en het is er nog veel erger dan ik ooit heb geweten. Oh man, wat een verschrikkelijk land. En voor die arme mensen is het ook nog eens bijna onmogelijk om te vluchten. De grens met Zuid-Korea is te streng bewaakt, en China stuurt ze gewoon weer terug als ze ontdekt worden.

Sja, dat ben ik toch echt blij met het landje waarin ik woon.

Ik raad aan om dit filmpje eens te kijken, dat geeft wel een goed idee van hoe erg het daar is.
www.youtube.com/watch?v=zHvf8OhYND4&am...

Fulgrim | 04-01-08 | 20:15

lol @ superjan 04-01-08 @ 20:12

Bertus Betonsloper | 04-01-08 | 20:15

en toch zijn ze daar een stuk gelukkiger met elkaar dan hier...
weliswaar geen lef om er over na te denken in verband met beoogde zweepslagen, maar toch,
ze streven allemaal hetzelfde doel na wat de saamhorigheid ten goede komt.
.
Maandagochtend 09:00 eerste oefensessie op het binnenhof.
Zoniet? De guillotuine! Off with thou heads!

manulounge | 04-01-08 | 20:13

@Elisabeth:

ja, dat was toch een spotje van Even Apeldoorn bellen?

We maken er nu grappen over, maar het is voor die mensen een verschrikking om in te wonen.

Bopati | 04-01-08 | 20:13

op dat spandoek staat...

hoe... laat... begint... het... vuist.... neuken...???

superjan | 04-01-08 | 20:12

Familie foto?

dr_spek | 04-01-08 | 20:11

LOL Koerbagh -> sociaal experiment.
Ik kan niet wachten tot het experiment is afgelopen. Zie nu al de gezichten van die Koreaantjes. huh

azijnseikerT | 04-01-08 | 20:10

Bopati 04-01-08 @ 20:06
Die was lachen.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:10

Waar zijn de bordkartonnen kernbommen?

King of controversy | 04-01-08 | 20:09

Zie daar het land der ultra-nivellering dat heb je ervan! Allemaal gelijk maken, samen de armoede genieten.

Moet toch menig socialist een natte droom van krijgen lijkt me.

VonHierbisGinder | 04-01-08 | 20:08

krop slaap 04-01-08 @ 20:04
En die is voor het vuurpeleton geroepen?

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:07

Je hoopt eigenlijk dat op die posters van hun Zeer Geliefde Leider weer een voortand mist...

Bopati | 04-01-08 | 20:06

Gezelligheid kent geen tijd.

Henry | 04-01-08 | 20:06

Wat zouden JP en Doekel het geweldig vinden als zij degenen zouden zijn die op die twee foto's daar in het midden zouden staan. En dan al die mensen
"heil Doekel" en "Heil Jan Peter" roepen.

jan-lul-de-behanger | 04-01-08 | 20:06

Je zal maar naar de plee moeten en in het midden staan.

Rabarberke | 04-01-08 | 20:06

Wat hebben die ultra socialisten toch altijd met die gestrekte arm??!!
En dan te bedenken dat die naieve griezels van de SP hier hetzelfde nastreven gives me the kreeps.. brrr.

Pim Pandoer | 04-01-08 | 20:04

*aan die ene denkt die zich verslapen had*

krop slaap | 04-01-08 | 20:04

We zitten hier wel dagelijks te klagen enzo, maar toch blij met mijn NL paspoort. Je zult maar daar uit je moeder komen kruipen!

Paulusdebosbouter | 04-01-08 | 20:02

Voor een cadeaubon van Eurie 0,75 zou ik het ook doen.

Elisabeth2 | 04-01-08 | 20:02

spontane boel

Patrick Zweedsey | 04-01-08 | 20:01

Is dit niet een alternatieve poging voor domino? Denk dat SBS hier achter zit. Morgen zijn ze allemaal omgevallen met een nieuw record..

apdefap | 04-01-08 | 20:01

@Legendary12 04-01-08 @ 19:55,
yep, ik verwacht toch minstens 1 staatsneger,
zo van kameraden aller landen verenigt u.

vander F | 04-01-08 | 20:00

Wie herkent de enige ZUID-koreaan?

Daargaje | 04-01-08 | 19:59

*met zo'n gepeupelde, wellicht iets minder strakke 'organisatie' zouden de NL-gazastrips wel snel en grondig schoongeveegd zijn...*

Bertus Betonsloper | 04-01-08 | 19:59

De derde van rechts die ken ik, dat is onze Jan Marijnissen

pat-freak | 04-01-08 | 19:59

Hee, da's ook toevallig, ik herken Lee, Song, Park en Kim op de feauteau!

die hofstadtgruppe | 04-01-08 | 19:59

zo staan wij ook vast als Wilders de baas in NL gaat worden.

mysticone | 04-01-08 | 19:59

zelfjoris

G-unite | 04-01-08 | 19:58

Het enige land ter wereld met een lijk als staatshoofd. En niemand daar vindt dat gek. Of misschien wel, maar dan mogen ze dat niet zeggen. Het is een bizarder land dan de Nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie, China of zelfs Cambodja onder Pol Pot ooit is geweest. Een sociaal experiment dat helemaal is doorgedraaid.

koerbagh ® | 04-01-08 | 19:58

G-unite 04-01-08 @ 19:44
Die ene met het petje is Dr. Long Wood en die andere is Klunskop.

CoffeePatch | 04-01-08 | 19:57

als je goed kijkt zie je een koreaan!

zelfmoordkommando | 04-01-08 | 19:56

Protest tegen verwijdering van nummertje 37 uit 't menu?

Ome Gijs | 04-01-08 | 19:55

Allemaal gehersenspoelde planten... Getver.

Reez | 04-01-08 | 19:55

@vander F
Je bedoelt die zwarte?

Legendary12 | 04-01-08 | 19:55

Ziek de 10 verschillen

Anaalfabeet | 04-01-08 | 19:53

Heeft iemand de neger al gespot?

vander F | 04-01-08 | 19:52

@ GU
Ik zie er een heleboel met zwarte petjes..

Robin Hood | 04-01-08 | 19:51

het lijkt wel een fractal, je kunt inzoomen tot je een ons weegt en dan ziet het er nog hetzelfde uit

blawablawa | 04-01-08 | 19:51

PvdA bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost naar aanleiding van het opstappen van de Rekenkamer-directeur ?

fzwart | 04-01-08 | 19:51

@GU
Ja, ik zie hem! Die ene onder de letter 공.

De God van Empel | 04-01-08 | 19:51

Ach ja, er vliegen daar in ieder geval geen auto's en politiebureau's in de fik.

HerrOttoFlick | 04-01-08 | 19:51

Nog even en Noord Korea komt op de wereld erfgoed lijst te staan,
wegens bijna uitgestorven crypto-communistische folklore.

vander F | 04-01-08 | 19:50

Zo kaarsrecht in rijtjes staan ze hier in het leger nog niet eens. -1

Robin Hood | 04-01-08 | 19:50

Ze lijken ook allemaal opmekaar die Aziaten.

willempie84 | 04-01-08 | 19:49

Stelletje malloten...

HetRechtePad | 04-01-08 | 19:48

Hier MOET Jan M. natuurlijk een natte droom van krijgen.... die foto hangt nu vast boven zijn bed.

Mazzeltov | 04-01-08 | 19:48

OMG, wat een geïndoctrineerde paupertroep, met die gestrekte vuisten lijkt 't ergens op.
Sterph, sociopathensocialisten, sterph voorgoed.

wopper | 04-01-08 | 19:48

je hand moet open zijn voor de hitler groet..... kut aziaten

wilders_is_koning | 04-01-08 | 19:47

krijg dat hier in nederland maar is voor elkaar;)

Stollebol | 04-01-08 | 19:46

"Spontaan"

Als je niet wou komen werd je waarschijnlijk opgepakt.

Lang Leve Noord-Korea!!!

Subbie | 04-01-08 | 19:46

Het ziet er wel georganiseerd en opgeruimd uit.

pronto | 04-01-08 | 19:46

Wie de man met het zwarte petje spot krijgt een reep Kwatta.

G-unite | 04-01-08 | 19:44

Even [/i]

Lobo | 04-01-08 | 19:44

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino