Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Boris van der Ham. Leve de individualisering!

HamsterBeatrix hield een kerstrede, en Geert werd vervolgens boos. Maar het was natuurlijk terecht dat de Koningin korte metten maakte met de generalisaties van Wilders. Als de Koningin nu even had doorgepakt, had ze ook met de generalisaties van Balkenende, Bos en Rouvoet kunnen afrekenen. Een pleidooi voor de individualisering had de Koningin goed gestaan. Lees verder voor de Nieuwjaarsrede van weekend colummnist Boris van der Ham. Geert Wilders was weer eens boos. Op de Koningin dit keer. In haar kersttoespraak stelde ze dat in het integratiedebat 'mensen al snel als groep over één kam geschoren' worden. Wilders voelde zich aangesproken en eistte subiet dat de Koningin voortaan een zuiver ceremoniële taak moest krijgen. Weer een nieuw puntje van Geert. Hierover hadden we hem namelijk nooit eerder over gehoord. Hij was als VVD-kamerlid eerder zelfs 'principieel' tegen de plannen van, onder meer, D66 hiertoe. Maar goed, het is hem allemaal gegund. Ook hij heeft recht op geloofsafval. De koningin had overigens natuurlijk gelijk met haar opmerkingen. De manier waarop het debat over integratie soms wordt gevoerd, maakt een travestie van het integratie vraagstuk. De ene allochtoon/moslim is immers de andere niet. Prima dat een koningin dat uitspreekt, tegen de tijdsgeest in. Prima ook dat Balkenende hier ministerieel toestemming voor geeft. Maar juist haar oproep om af te zien van generalisaties, deed mijn wenkbrauwen fronsen bij een ander deel van haar tekst. Ze zei namelijk dat er nóg een ontwikkeling is die onze ' maatschappelijke verbondenheid' bedreigt: 'Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang.' Wat bedoelde ze daarmee? Waste ze hier de oren van de falende, zichzelf verrijkende topondernemers? Dat zou van lef getuigen. Of was dit een opmerking, in lijn met de tijdsgeest, waarin 'individualisering' als een negatieve ontwikkeling wordt gezien? Dat zou een beetje tegenstrijdig zijn met haar eerdere bewering. Je hoort het echter steeds vaker. Individualisering is 'uit'. Zo stelde de voormalige Nederlandse kardinaal Simonis dat Nederland daardoor leidt aan 'morele scheurbuik'.Een paar jaar geleden zou zo'n opmerking op hoon kunnen rekenen, maar nu lijkt iedereen gedwee te knikken bij zo'n uitspraak. Ook het kabinet Balkenende-Bos-Rouvoet lijkt de strijd met het individualisme aangespannen te hebben. Een rare ontwikkeling. Voor veel maatschappelijke problemen is de individualisering namelijk niet de oorzaak, maar vormt het juist de oplossing. In de gezondheidszorg en de sociale zekerheid worden mensen nu verpulverd door algemene bepalingen, steriele tijdroosters en formulieren die niet ingaan op de bijzondere wensen en talenten van individuele mensen. Ze worden 'over één kam geschoren'. Door het gebrek aan een persoonlijke benadering wordt er in sommige verpleegtehuizen te weinig zorg geleverd voor individuele bejaarden. Of is geen aandacht voor een individuele leerling op school, of voor een kind dat in de problemen raakt en accuut jeugdzorg nodig heeft. Dan zitten regels in de weg, of een systeem, of gebrek aan interesse van een manager die om stipt vijf uur naar huis wil en geen verantwoordelijkheid voelt. Door gebrek aan gerichte, persoonlijke aandacht verdrinken mensen in de massa of verdwijnen ze naamloos in statistieken. Wat nodig is, is een radicale breuk ten gunste van individueel maatwerk. Maar juist dit kabinet kiest steevast voor groepsoplossingen. Daarom blijft het collectief geregelde ontslagrecht in tact, komt er geen nieuwe flexibiliteit in de sociale zekerheid en worden algemene oplossingen verzonnen voor specifieke problemen. Daarom zitten we straks met een enorme berg zinloos aangelegde 'kinddossiers' (ook voor kinderen waar niets mee aan de hand is), met drugs en drankverboden die iedereen treffen en met een fiscaal gezinsbeleid dat vooral alleenstaanden in de problemen brengt . Dit land smacht juist naar meer aandacht voor het individu, in plaats van minder! Niet alleen in het integratiedebat, maar over de hele linie! Het zou mooi geweest zijn als Beatrix niet alleen Wilders had aangepakt op z'n generalisaties, maar ook Balkenende, Bos en Rouvoet hierop subtiel de oren had gewassen. Toegegeven, zulke teksten waren wellicht niet toegestaan door Balkenende.Dat zou wel heel erg tegen de tijdsgeest ingaan. Maar mogelijk als de Koningin ooit geen deel meer uitmaakt van de Regering, dat ze het wel durft te zeggen. Ik wens u allen een vrijzinnig 2008! Boris van der Ham

Reaguursels

Inloggen

@ Koerbagh 13:52

Uw stelling klopt geheel. Vroeger was het personeelsrestaurant van een ziekenhuis nagenoeg wit, tegenwoordig nauwelijks meer. De mond vol van kwaliteit, commissies, kwaliteitsmedewerkers aangetrokken etc etc. Resultaat: Klachten van patienten/clienten nemen alleen maar toe. Heel het systeem is doodziek.

Mekker | 31-12-07 | 15:03

@Onder Wijzer 31-12-07 @ 09:41:
Gebrek aan kwaliteit én het feit dat er zoveel van is. Het is voor 95% overbodig en veel te duur. Dat is alles wat ik beweer. Ik durf de stelling aan dat van allen werkzaam in zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg een kleine minderheid daadwerkelijk voor de klas of aan het bed staat.

koerbagh ® | 31-12-07 | 13:52

Iefje 31-12-07 @ 09:30

IN Nepal het de huidige koning z'n hele amilie afgeslacht en daarom is er nu chaos en winnen de maoisten.

Maaier | 31-12-07 | 13:10

boris,
debatteren is een kunst. spreken is een gave.
denk daar maar eens over na....

Octavianus | 31-12-07 | 13:07

Generalisaties,....... tja, de ene pedo is ook de ander niet. Maar serieus,.. Wilders generaliseert niet voor niets want van een succesvol samengaan van islam en democratie is geen enkel actueel voorbeeld bekend. En de geschiedenis stemt al helemaal niet optimistisch. Tegen Samuel Huntington’s analyse van de geschiedenis van de islam (Clash of Civilizations) is veel aangeschopt, maar er zit in feite nog geen deukje in. Huntington toont aan dat de islam nog nooit in zijn 1400-jarige geschiedenis, niet als “buurland”, niet als minderheid en vooral niet als meerderheid binnen een land, vreedzaam met anderen heeft kunnen samenleven. Waar islam is, daar is terreur en oorlog. Altijd en overal. Of ze nu aan de macht zijn of proberen te komen.

leichim | 31-12-07 | 11:05

Goed stuk.
Go, Boris!

thefonz | 31-12-07 | 10:15

@ koerbagh

Schromelijke overschatting van het middle-management. Die gasten hebben de grootste moeite om de doelen te halen die hen door het top-management worden opgedragen. Gebrek aan kwaliteit van het middle-management is het grote probleem, ze hebben echt geen idee wat ze aan het doen zijn. In ieder geval in het onderwijs is dat zo.

Onder Wijzer | 31-12-07 | 09:41

@speerpunt 31-12-07 @ 00:47
Ik reageerde op Doedeljantje's post 30-12-07 @ 22:46.
In Nepal is onder druk van de Maoisten het koningshuis afgezet.
Ik ben ook republikein hoor, koningshuis mag van mij morgen oprotten.
Die familie kost iedere Nederlander honderden euro's per jaar, en je krijgt er niks voor terug.

Iefje | 31-12-07 | 09:30

Over Wilders:
De eerste 2 zinnen verraden al wat Boris zijn insteek is.

"wilders was weer eens boos" --> dat heet iemand proberen te kleineren, iemand niet serieus nemen, puur en alleen een toon (nu is politiek ook niet meer dan tonen)

"want dat hadden WE nog niet eerder van hem gehoord" --> Wie is we? alle mensen in dit land? enorm suggestief, TE suggestief. Alsof iedereen het ziet zoals jij het ziet (of hoe je verteld wordt in the party hoe je Wilders moet zien)

Ik maak gebruik van mijn stemrecht, en wel om helemaal niemand mijn stem te geven, maar wanneer we naast een stem voor, ook een stem tegen mogen gaan geven, zal ik hem zeker aan jou sturen. Neem die man nou serieus voordat het voor jouw te laat is. Beschaving is maar een heel dun laagje over onze dierlijkheid.

Over zijn verdere tekst: Tell us something we don't know. Zit je daarvoor in de kamer (en reis je zo nu en dan naar Brussel) om de nieuwste bevindingen en inzichten daar te houden, en ondertussen alle mogelijke cliché's over ontwetend Nederland uit te storten. Bagger Boris, in mijn optiek kan je beter niets van je laten horen dan iets wat altijd al gezegd wordt door iedere politicus die zich zelf links noemt, en in de oppositie zit. En dan vooral je individuele voorbeelden in alinea 4, hoe sprekend, hoe tranentrekkend, hoe vals van je !!!

Mrpurple | 31-12-07 | 09:29

Beatrix moet blijven, je moet er toch niet aan denken dat het gajes wat in de tweede kamer zit de volledig macht naar zich toe kunnen trekken....

css.... | 31-12-07 | 09:06

Boris, dit is echt poep.

DeRuk2007 | 31-12-07 | 03:52

boris, je lijkt godverdomme wel een intercedente van een uitzendbureau.

idiotuberstijl | 31-12-07 | 02:34

Beste Boris,

De politiek is een collectief theater waarin ook jij graag meespeelt. Individualisten zitten niet in de politiek want de dames en heren denken aan hun kiezers, zoeken steeds naar rustgevende boodschappen willen hen niet voor het hoofd stoten en behagen. Ze kunnen of willen niet het goede voorbeeld geven en maatschappelijke problemen oplossen door een a-politieke analyse en probleemdefinitie met oplossingen die iets kunnenveranderen en gaan dus altijd uit van macro theoretisch modellen waarin het individu altijd deel is van een collectief.Anders wordt het een moeilijk verhaal door alle complexe en ingewikkelde factoren en is het niet te verkopen in de media.De media en de politiek hebben elkaar nodig in een systeem dat ze in stand willen houden.Daarin moeten de persoonlijke belangen en de groep waar ze deel van uit maken of die ze zeggen te vertegenwoordigen centraal blijven staan. Ook de koningin zit in dat systeem. Of ze wil of niet. En de politiek noemt dat systeem de samenleving en de democratie.

Als een politicus zijn eigen principes niet wil verkopen of niet eindeloos compromissen wil sluiten om deel te blijven nemen aan het systeem zal hij de politiek verlaten en in de samenleving proberen zijn principes uit blijven dragen. Wie dat durft verdient respect en achting en wie daar niet voor kiest
kan altijd nog in columns bravoure tonen die stand houdt tot de volgende column.

nadenkeniseenkunst | 31-12-07 | 02:14

Boris wie?

lutsert!

Prutsert3368 | 31-12-07 | 02:00

Puike column. Dat sommigen hier niet kunnen lezen en meteen hun cheert bedreigd vinden, tja, het zijn net moslims.

Maaier | 31-12-07 | 01:46

-weggejorist-

de grote boze wolf | 31-12-07 | 01:10

*denkt toch weer na om D66 te gaan stemmen*

knos | 31-12-07 | 01:07

Iefje@ 23.16; dus in duitsland , frankrijk, Italie, oostenrijk enz enz. zijn maoistische rebellen aan de macht ?

speerpunt | 31-12-07 | 00:47

Waarom niet het alternatief voor individualisme massaal toepassen: altruisme. Dus Bea en andere profiteurs inleveren de rijkdommen en alles eerlijk verdelen onder iedereen. Oh nee, dat experiment is al eens mislukt ergens ten Oosten van ons en op een eiland in de Caribean...
*leest rustig verder in The Virtue of Selfishness van Ayn Rand*

rothbard | 31-12-07 | 00:47

Boris,je geeft tenmiste toe dat de opmerkingen vande koningin Wilders betreffen en dat durft ook niet elke politicus te erkennen. De problemen die Wilders schetst en ook anderen, daar wordt steeds omheen gefietst en de aandacht gaat altijd uit naar slechts een stuk of drie opmerkingen van Wilders zoals de vergelijking van de koran met Mein Kampf, het afschaffen van een of ander grondwetsartikel, de koran verbieden.( over populisme gesproken) Buiten wat loze opmerkingen over individualisering, kom je niet.Iets over Wilders zeggen is gemakkelijk maar zelf kom je ook met niets. Kom eens met een duidelijke maatschappijvisie met wat meer concrete plannen en oplossingen. Ik wacht er met spanning op. Ik vind dat we dat van elke politicus mogen verwachten: Visie en voorstellen tot concrete oplossingen die dan bediscussieerd kunnen worden.

speerpunt | 31-12-07 | 00:45

"Als de Koningin nu even had doorgepakt, had ze ook met de generalisaties van Balkenende, Bos en Rouvoet kunnen afrekenen.........."

***********
.... te weten oa. het toppunt van generalisatie: het generaal padron

Rest In Privacy | 31-12-07 | 00:03

Koninginnen praten te bekakt: Wèg ermee!

dré oudman | 30-12-07 | 23:55

@Boris (en ik wéét dat je dit leest!)
Ik wilde alleen even kwijt dat ik het niet de moeite waard vind om hier nog inhoudelijk op te reaguren. Niet om je te kwetsen, want ik geloof dat ik je als mens best zou mogen (ik ken je niet persoonlijk), maar de boodschap die je hierboven uitdraagt, voegt nog minder toe dan D66 vandaag de dag.

Chiant | 30-12-07 | 23:34

voor de masochisten hier, vogelaar wordt geinterviewd door rosenmoller op tv2.

daskapitalist | 30-12-07 | 23:22

Wat hebben jullie liever: een koningshuis met sukkelige types als Bea en Wim-Lex of een stelletje Maoistische rebellen die het voor het zeggen hebben?

Ik weet het niet.

Iefje | 30-12-07 | 23:16

doedeljantje 30-12-07 @ 22:46
Ben net terug met die likker maar deze van jou/U is briljant.

beffje | 30-12-07 | 23:08

doedeljantje 30-12-07 @ 22:46

* post van het jaar op de valreep *

bottehond | 30-12-07 | 22:55

Een beetje zichzelf respecterend lid van een Koningshuis in de 21e eeuw neemt een voorbeeld aan wat er in Nepal is gebeurd.

doedeljantje | 30-12-07 | 22:46

Jammer dat van der Ham alleen in de linkse media leest over wat Geert Wilders vindt / zegt. Echt lezen wat hij in z'n boek schrijft zou een genuanceerdere reactie opleveren. Wat dat betreft generaliseert van der Ham net zo hard. Maar ja, consequent zijn is niet des D'66 (ook een genratliesatgie, maar wel een ware).

Vitaly Chernobyl | 30-12-07 | 22:40

Als D'66 in paars en daarna in Balk 2 de rug recht had gehouden waren ze mijn partij geworden. Maar de gekozen burgemeester en het referendum kwamen er niet, ze lieten zich keihard belazeren door PvdA, CDA en VVD.
Vervolgens stemden ze ook nog eens in met de missie in Uruzgan, waar ze eigenlijk op tegen waren.

Nogmaals - ik vind de ideeen van D'66 zo slecht nog niet maar het verleden heeft aangetoond dat ze hun ideeen nogal snel overboord gooien in ruil voor een beetje macht. En dat maakt ze net zo slecht als de gevestigde partijen waar ze eigenlijk tegen vechten.

Iefje | 30-12-07 | 22:31

Ik vind dat Bea zich meer dan één maal per jaar onder de bevolking moet begeven en dan niet koekhappen en al die zottigheid in één of ander boerendorp maar bijvoorbeeld een weekje meedraaien op een (V)MBEAU school of een (week)tochtje door slotervaart danwel kanaleneiland. Misschien als de "Ver van m'n bedshow" toch wél erg dichtbij komt, dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

Mastermattie | 30-12-07 | 22:18

@koerbagh ® 30-12-07 @ 22:10
Dan moet hij van radicale vrijzinnigheid, radicaal secularisme maken. En dus geen overheidsinformatie via de imam verspreiden, omdat de imam meer respect geniet bij de kudde dan een blonde agente. Daar moet Boris eens de grens trekken.

tipo | 30-12-07 | 22:17

@tipo 30-12-07 @ 22:00:
Iedereen heeft het recht en de vrijheid zich bij een kudde aan te sluiten, maar de overheid heeft zich met kuddes niet bemoeien. Of het nu over muljeuclubjes of religies (bijna hetzelfde) of andere belangengroepjes gaat. En dat weet Boris ook wel. Hij drukt zich alleen erg policor uit. Dat is wat sneu. Dat vertroebelt de boodschap. Maar daar kunnen we hem heus wel bij helpen.

koerbagh ® | 30-12-07 | 22:10

mooie colum!

druif | 30-12-07 | 22:09

"Iedereen rijdt spook, behalve ik" *zucht*

Mastermattie | 30-12-07 | 22:06

Leve.... de vleesmuts.

tevreden roker | 30-12-07 | 22:04

Maar goed, het is hem allemaal gegund. Ook hij heeft recht op geloofsafval.
---
LOL...

da wizard | 30-12-07 | 22:04

wat vind ik dit een onbeschrijfelijk inhudsloos lulverhaal. wat mij betreft gaat deze mislukking eens zijn heil zoeken in een kansenwijk, en flink veel "hu" roepen, met het tasje in de hand. Kijken of hij het na een minuut of 7 nog steeds zo oneens is met Wilders. Geert Wilders is de redder van dit land en onze eerste toekomstige president. Van Ham zie ik eerder eindigen als slaaf in een leernichtentent samen met ad melkert.

jan-lul-de-behanger | 30-12-07 | 22:01

Of je het met hem eens bent of niet, ik wordt iedere zondag weer verrast: "oja zondag's die column" en ik vindt het heerlijk even een stukje lezen.

Groenepuntmuts. | 30-12-07 | 22:01

koerbagh ® @ 21:49
Daar is weinig mis mee, als je accepteert dat moslims zich als een bijzondere kudde gedragen en als een bijzondere kudde behandeld willen worden door de overheid. Dat willen ze best welk als het geld gegenereerd, maar dat willen ze niet als het om hun godsbeeld gaat. Want het godsbeeld is een individuele private waarneming waar de overheid niet over gaat.
.
Bovendien: Moslims moeten zich niet onthouden van eerwraak, omdat het on-islamitisch zou zijn, maar omdat het tegen de Nederlandse grondwet is.

tipo | 30-12-07 | 22:00

waarom haak ik altijd halverwege jou stukken af in gedachtes over slagroompudding of vlaflip?

Lebowski Achiever | 30-12-07 | 21:58

Koningin moet met KLEINE letter, Boris. Net zoals god en meer van dat soort gespuis

hoogh | 30-12-07 | 21:58

Waarom heeft de redactie met hun columnisten-reorganisatie ook niet meteen die v/d Ham eruit gesodemietert ?

Mazzeltov | 30-12-07 | 21:52

@tipo 30-12-07 @ 21:36:
Boris zegt dus feitelijk niks meer dan: "Imams moeten er bij hun opleiding in Nederland ingeramd krijgen (desnoods zonder geweld) dat hier in dit land de Nederlandse wet geldt en niks anders en dat het ook hun taak is omdat er bij hun kudde in te rammen (desnoods zonder geweld), godverdomme!"...
maar dan netjes....
Lijkt me niet zo vreselijk veel mis mee.

koerbagh ® | 30-12-07 | 21:49

'T is niet alleen dit kabinet maar de voorgaande 3 Jeepee regeringen blonken uit in gekonkel en gedraai.
Zolang die bijbellurker en zijn club de dienst uitmaken binnen onze 'regering' en de sinterklazen van de Pvda en de zwarte kousenclub van het CU hun zin krijgen
zal er in binnen dit kabinet NIETS veranderen. Verdeel en heers is het motto van Harry P. En die zak beheerst het spel perfect!
.
En van mij mag de gehele oranjeclan deaudvallen, inclusief Bea!

Werner Beinhart | 30-12-07 | 21:46

nattebever 30-12-07 @ 21:29
Inderdaad een laffe hypocriete zichzelf democraten noemende valse nichten club die hun ziel ( als ze die al hadden ) hebben verkwanseld voor het pluche.
Om van te kotsen.
Ga weer de Westy uitlaten en als ik een mocro met vuurwerk tegen kom schop ik hem een rolstoel in.
Als je wilt Boris zuigen mag altijd jongen of heb je hem er liever droog in zeg het maar.
=off.

beffje | 30-12-07 | 21:39

Doe mij Youp maar!

-weggeBorist-

Maelstrom | 30-12-07 | 21:39

@koerbagh ® @ 21:12
Boris zegt weliswaar: "Hoe diverser de samenleving, hoe neutraler de staat zich dient op te stellen." www.borisvanderham.nl/2007/07/kent_vog...
.
Maar de D66 is vervolgens wel voor een gesubsidieerde Nederlandse Imamopleiding: "Moskeeën moeten veel meer bij de oplossing van eerwraakconflicten worden betrokken. Eerwraak is anti-islamitisch en imams die dat in conflictsituaties uitleggen boeken zeer goede resultaten bij het voorkomen van escalatie. Daarvan moeten de hulpverleningsinstanties vaker gebruik maken. De Nederlandse imamopleiding moet aandacht besteden aan de problematiek." archief.d66.nl/news/item/Actieplan%20t...

tipo | 30-12-07 | 21:36

Als Bea echt had doorgepakt had ze jou Boris een flinke trap onder je links politiek correcte kont gegeven!!!!!!!!!

Bijstandtrekker | 30-12-07 | 21:34

"Waste ze hier de oren van de falende, zichzelf verrijkende topondernemers?"

Ik proef een klein beetje jaloezie Boris. Afgunst, maarja D66 is dan ook een spek-en-bonen liberale partij, oftewel stiekem gewoon LINKS.

Roaldt | 30-12-07 | 21:33

@King of controversy 30-12-07 @ 21:18:
Denk even verder King... Overheidsbranches die zich niet met mensen, individuen bezig houden (en dat moeten er sowieso zo min mogelijk zijn natuurlijk), hebben die überhaupt bestaansrecht? Efficiency van staatswege moet erop gericht zijn de burger zo snel mogelijk en goed mogelijk van dienst te zijn. Daar bespaar je veel geld mee. Mensen zo goed mogelijk opleiden, zo snel mogelijk aan betaald werk te helpen, zo makkelijk en goedkoop mogelijk te laten wonen, werken en leven, en zo goed mogelijk te begeleiden in alle levensfasen. Maar de staat (lees middle-management) lijkt er vooral op gericht om voor zichzelf te zorgen en het zo ineffeciënt mogelijk te maken en "het domme volk" te betuttelen met hun stupide regeltjes.
Mensen zijn niet dom. We hebben al heel lang leerplicht, iedereen die kan lezen en schrijven kan nadenken. De één wat beter dan de ander, dat kun je dagelijks hier lezen, maar als het erom gaat het persoonlijk maximale rendement met minimale middelen te halen dan kunnen de meeste mensen dat heus wel. De overheid moet slechts wat spelregels vastleggen en te zorgen dat iedereen die zo goed mogelijk naleeft en dan loopt een maatschappij wel. Maar daar is het middle-management niet tevreden mee. die moeten wat te stroomlijnen, te betuttelen, te regelen en te doen hebben. Laat ze voor de klas gaan staan, bij het ziekenhuisbed of wat dan ook. Dan doen ze tenminste wat nuttigs.

koerbagh ® | 30-12-07 | 21:31

@ Boris

Nou doei! Doe jij het licht uit? Er is al een new kid on the block in het topic boven je. Denk je nog eensch goed na over de adviezen vanuit de comments? Doe je das om, haren netjes kammen en met twee woorden spreken!

bottehond | 30-12-07 | 21:29

..... en tot zover de sessienotities van zelfhulpgroep D66.......

inquisitra | 30-12-07 | 21:29

CoJoNes 30-12-07 @ 21:16
Een brokkie humane belangstelling, nadat je zelf het voorbeeld aandroeg van een verstuikte enkel.
Never mind.
't Zou handig zijn voor Boris (en iha voor tekstschrijvers) als hij een duidelijke probleemstelling zou formuleren en daar vervolgens zijn analyse op los zou laten. Nu is het niet meer dan het gekakel van een hersenloze kip dat ik in elke krant kan lezen.
D'r is niet eens het begin van een probleemstelling. Misschien moet-ie de moeder-mavo eens gaan afmaken.
As it is mag hij van mij als columnist oprotten - niet eens omdat ik het met hem oneens zou zijn, wat trouwens ook nauwelijks kan als iemand maar wat in de rondte brabbelt.
't Beste dat ik er van kan zeggen dat het D'66-style is. 't Was niet eens zo'n kudtpartij, maar is het geworden doordat ze zich hebben laten inpalmen door Den Haag. De beloning voor die lafheid hebben ze al gekregen. May they rot in hell.

*Ziet Boris ijverig notities maken: "Volgende keer moet het ergens over gaan en wie weet heb ik er nog een mening over ook, wie weet.*

nattebever | 30-12-07 | 21:29

koerbagh, ng of controversy
Heren, door uw discussie begrijp ik eindelijk de filosofie van Habermas
(Theorie des kommunikativen Handelns 1981), dank daarvoor!
nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habe...
Zou Boris zich hier ook in verdiept hebben?

ruftur | 30-12-07 | 21:26

De Radicale Vrijzinnigen... in deze tijd zorgen voor een individualisering die doorslaat naar puur egoïsme en blinde zelfaanbidding waar de HONDEN geen
brood van lusten.
Het is natuurlijk een kwestie van tijd dat deze groep van Radicalen met de
kont worden aangekeken.
Tot dan is geduld een schone zaak..
Je zou zomaar een zo'n meeloper kunnen zijn...

OpenMind | 30-12-07 | 21:26

Het is toch wel bekend dat D66 op christenen afgeeft en moslims knuffelt.

Fred V | 30-12-07 | 21:25

Boris, Stop nu een met dat hypocriete d66 gelul dat heeft jullie nu al gereduceerd tot een klein op sterven na klein kut partijtje hoewel de ideeën best wel goed waren en zijn maar dat valse nichten gelul daar heeft niemand wat aan.
Kom eens lekker uit de kast geylbuik je zult je zeker beter voelen daarna.
Effe lekker zuigen bij mij mag hoor.

beffje | 30-12-07 | 21:22

CoJoNes 30-12-07 @ 21:16
Is wel even lekker af en toe zo'n touch aan je prostaat. Geef je groot gelijk.

Elisabeth2 | 30-12-07 | 21:21

@ koerbagh 21:05
Maar die lullo's streven naar efficiency. Politici hebben daar ook de bek van vol (Fortuyn bijvoorbeeld). Komt omdat managers de neiging hebben geld centraal te stellen. Iets wat redelijk dom is. In dat soort branches moet kwaliteit voorop staan. (individualisering, ja. Ben ik ook voorstander van)
Maar dat kan maar met een beperkt aantal overheidsbranche's.
En dat onderscheid miste ik in Boris' columnpje.

King of controversy | 30-12-07 | 21:18

Het enige goeie aan D66 vond ik altijd dat er veel geile wijven op af kwamen die daarna veel in beeld kwamen wat je minder had met het koningshuis. Dat lijkt tegenwoordig helemaal omgekeerd te zijn.

LibertasSimplex | 30-12-07 | 21:17

@nattebevert
Verstuikte enkels zijn voor mietjes, voor minder dan een vergrote prostaat ga ik niet naar de kliniek.

CoJoNes | 30-12-07 | 21:16

-weggejorist-

KaKeL Kees | 30-12-07 | 21:15

@CoJoNes 30-12-07 @ 21:12:
Ja, de polletiek doet vrolijk mee aan die gekte. Stimuleert dat soort onzinnigheid en bedenkt er zelfs wetjes voor. Daar zou Boris zich wel eens druk om mogen maken.

koerbagh ® | 30-12-07 | 21:15

CoJoNes 30-12-07 @ 21:12
Die verstuikte enkel, toch niet opgelopen in the country formerly known as Tito's paradise? Of was je enigszins bezorgd?

nattebever | 30-12-07 | 21:14

@koerbagh
Het ergste is nog, dat mij als individu ook nog eens een collectieve zorgverzekering door de strot geduwd wordt. Nog erger is dat ik niet eens de mogelijkheid heb om me tegen lagere kosten voor betere zorg kan verzekeren in bijvoorbeeld Duitsland. De inefficientie van ziekenhuizen zit 'm in het middlemanagement in combinatie met de politiek.

Zo kan een arts maar één onderzoek per dag aanvragen per patiënt. Dat betekent dus dat bij een verstuikte enkel behalve een röntgen ook voor de zekerheid een MRI kan worden aangevraagd. Als die later niet nodig blijkt, wordt die wel in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Kost kei duur.

CoJoNes | 30-12-07 | 21:12

@tipo 30-12-07 @ 21:07:
Werkelijk? Ik kan dat allemaal niet uit bovenstaand stukje halen, maar goed...
Volgens mij zit D66 niet in de regering dus volgens mij investeert Boris alleen in zichzelf door in de kamer te zitten, maar goed...
Maar mocht hij dat inderdaad doen dan is hij weinig consequent inderdaad. Politiek en bestuur moet zich verre houden van elke religie.

koerbagh ® | 30-12-07 | 21:12

@Boris
Naast mijn dank voor dit stukje psychovoelproza een suggestie:
Wil het ooit nog wat worden met D'66, wat op zich helemaal geen gekke partij is, zou je zelf eens met suggesties moeten komen. Standpunten aandragen en niet zoals nu in dit typisch D'66 stukje vrijwel alle alinea's beginnen met overwegingen als:"Het zou mooi geweest zijn als (...)" en gecalimero als:'Een rare ontwikkeling" en "Maar juist dit kabinet (...)".
Vort met de geit, Boris! Opnieuw de pen in en duidelijke taal uitdragen.

VanFrikschoten | 30-12-07 | 21:09

koerbagh ® @ 20:33
Ja, maar daar gaat het dus volledig mis. Boris van der Ham investeert opportunistisch in Nederlandse imam-opleidingen, Nederlandse Moslim-omroepen, Nederlands-Islamitische gebedshuizen, Nederlands-Islamitische onmoetingscentra en Nederlands-Islamitische stichtingen om DE Nederlandse moslim te verlichten op basis van een inconsequente uitleg van secularisme. De overheid kan een geloof niet seculariseren of verlichten, maar moet zich daar volledig buiten houden en vice versa.
.
De D66 wil een verlichte Islam cre-eren als nieuwe staatsgodsdienst, speciaal voor Nederlandse Moslims, betaalt van Nederlands overheidsgeld. Hoe megalomaan-idioot moet je als politicus zijn, om te denken dat je als overheid actief beleid moet voeren over het godsbeeld van bepaalde individu-en, in naam der secularisme?

tipo | 30-12-07 | 21:07

@King of controversy 30-12-07 @ 20:59:
Het is dus niet efficient om mensen zo te behandelen in de zorg, want daar worden de individuen niet sneller beter van. Maar dat zijn typen variabelen die bij het middle-management voor het gemak worden vergeten, want da's allemaal zo moeilijk kwantificeerbaar hè... dat kun je zo lastig in een tabelletje zetten voor je krachtpunt-presentatie als mannetje in een pak. De patiënt is eigenlijk maar een beetje een lastig ding in de perfecte geld- en subsidiestromen van een ziekenhuis.
*Denkt even aan 'The machine that goes "ping" ' youtube.com/watch?v=arCITMfxvEc *

koerbagh ® | 30-12-07 | 21:05

Natuurlijk kan ik hier een pagina vol lullen met academische woorden en verder gelul, maar je weet werkelijk niet waar het over gaat Boris.
Mvr. B v Orange die een patij uit haar nek aan het lullen was en zonder sub ( BERBER, ARAB EN WAT AL NIET MEER ) verwacht van mij dat ik niet aan sociale erosie doe..
Nou Boris dat doe ik dus ook niet oftewel niet eerder dan dat die varkens opgerot zijn uit mijn vaderland incl. Mvr. orange met haar fascisten familie.
ps.
Zo je willen Boris dan mag je wel effe aan mijn pik komen zuigen.

Doei,

beffje | 30-12-07 | 21:05

ogh geert schopt overal tegenaan dus daar hebben we tegen woordig al weer weinig boodschap aan.

voorderest een beetje overbodig om in te gaan op het comentaar van een politiek gezien vij onbelangrijk iemand.

lokado | 30-12-07 | 21:04

"Individueel maatwerk" - hoe krijg je 't uit je bek!

nattebever | 30-12-07 | 21:04

*leest thema en alle reacties en heeft theme van poltergeist opstaan*. Goede combinatie...lalalalalallalalallalalalalalaaaaaaaalalallalalalalalalallalalalaaaaaaaa

pronto | 30-12-07 | 21:03

Gut Geert en Harry mosten weg, maar Boris mocht blijven?

topcat | 30-12-07 | 21:03

osta 30-12-07 @ 20:57
Dacht ik ook, maar zo zie je maar weer, als dat soort lui zich ergens in vastgegrepen hebben, is er moeilijk vanaf te komen.

Elisabeth2 | 30-12-07 | 21:02

A. Boris kan niet schrijven.
B. Hij neemt het gebrabbel van Beatrix serieus, in plaats van dat hij haar ten principale affakkelt.
C. Individualisering heeft met de problemen waar NL mee geconfronteerd wordt niets, maar dan ook niets te maken. 't Is juist omgekeerd - dat malle, hopeloze losers-collectivisme is de bron van alle ellende en slachtofferigheid. In die zin zijn generalisaties soms juist heel zinvol.
D. Ik schaam me dood dat ik nog inga op het volslagen infantiele, tot niets verplichtende gebrabbel van Boris en ben blij dat hij oprot - dat was toch zo, of vergis ik me?

Heb je dat Boris, slijmbal?

nattebever | 30-12-07 | 21:00

Ik zeg, de koningin een vaste column op Geen Stijl. Anoniem genicked natuurlijk. Geen gebalk.

LibertasSimplex | 30-12-07 | 20:59

@ koerbagh 20:56
Efficiency, was dat niet een uitvinding van Adam Smith? Zou ik niet echt een communist willen noemen.
Verder wel mee eens dat een flinke genocide op het middle managment gezond zou kunnen zijn (huppa, link met D66) voor de samenleving.

King of controversy | 30-12-07 | 20:59

@ 20:56
- te, ergens in een zin

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:58

VanFrikschoten 30-12-07 @ 20:42
HULDE

beffje | 30-12-07 | 20:58

Krijg nou wat.... die hadden jullie toch als sympathiek gebaar naar Geert ook ontslagen als "stukjes-schrijverT"?

osta | 30-12-07 | 20:57

@King of controversy 30-12-07 @ 20:47:
Ik noem het CWI omdat het daar volstrekt helder is dat een mens individu is en individuele behandeling verdient (en dat ook het efficiëntst is!).
Het punt in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld) is dat van "boven" (lees: het middle-management) is bepaald dat elke handeling aan een bed een bepaalde "tijdseenheid" moet duren omdat per "behandeling" de "efficiency" en de "kosten" moeten worden bepaald en de loonkosten van de "zorghandeling" moet worden "verdisconteerd" in de te verrekening met de ziektekostenverzekering. Opdat die kan bepalen welk ziekenhuis de goedkoopste behandeling kan aanbieden.
(Ik verzin dit niet)
Dus het voeren van een pil kost precies 1 minuut, het wassen van een bejaarde precies 10 minuten en het rondbrengen van de maaltijd mag niet meer dan 20 seconden per bed kosten. Dat soort idiotie krijg je.
Communistische toestanden. De mens als vee. Enfin, dat hebben we met z'n allen bedacht.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:56

@ CoJoNes

Boris beweegt in ieder geval hemel en aarde niet als het er écht om gaat.

devilskitchen.me.uk/2007/12/how-libert...

d33 parasiteert op Wilders en meer hebben ze niet te bieden. Behalve dan het faciliteren van turqse nationalisten. Vandaar dat 30 % van het politiek hoernalje op het kereltje stemde. Nuf said.

bottehond | 30-12-07 | 20:56

Boris. Boris. Boris.
Ga je nu gvd alweer lopen op de inkomens van medelanders die wel de poten uit steken?
Als je 100.000.000 per jaar verdiend, doe je toch iets beter dan iemand anders!
Als je in de politiek zit, krijg je voor niets doen 0,8 balk per jaar.

Weeraanmelden | 30-12-07 | 20:54

Bovendien @ koerbagh
Als je elke burger die overheidshulp nodig heeft (bij de huidige principe's) "gerichte en persoonlijke aandacht" moet gaan geven dan wordt de ene 50% van de bevolking onderhouden door de andere 50%. En dat lijkt me ook niet echt de bedoeling.

King of controversy | 30-12-07 | 20:53

't Is toch niet alsof Trix al iets kan zeggen wat niet eerst langs de Balk gelegd wordt. Cheert kan zijn boosheid beter richten; de kerst-toespraak is gewoon een verkapte troonrede, en JP de MP voert meer dan ooit de regie; hij moet toch eens de vier jaar halen ?
.
Zowel christenen als socialisten hebben besloten dat individualisme 'uit' is. Mooi is dat. 't Is toch al een kabinet dat lijkt te denken dat een goed gevoel projecteren hetzelfde is als regeren; maar 't is hier geen sociale werkplaats ! Laat ze verdorie wegen gaan aanleggen !

Niet voor Jan | 30-12-07 | 20:50

HM heeft een belangrijke taak als niet gekozen staatshoofd. Het enige alternatief is een gekozene. Met alle ellende die daarbij hoort.

LibertasSimplex | 30-12-07 | 20:48

@ koerbagh 20:36
De CWI medewerker maakt dat onderscheid nu al, dus het lijkt me sterk dat van der Ham pleit voor iets wat al bestaat. "In de gezondheidszorg en de sociale zekerheid worden mensen nu verpulverd door algemene bepalingen, steriele tijdroosters en formulieren die niet ingaan op de bijzondere wensen en talenten van individuele mensen."
Dus of dat is niet waar, of de CWI medewerker helpt iedereen hetzelfde, en dan klopt jouw stelling, dat "de wijze waarop ze door het CWI weer zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen verschilt natuurlijk hemelsbreed." niet.

King of controversy | 30-12-07 | 20:47

Amen@VanFrikschoten 30-12-07 @ 20:42

CoJoNes | 30-12-07 | 20:46

Turrukje 30-12-07 @ 19:40
.
De regering heeft geen taak daar waar mensen zich eenzaam voelen, lijkt me.

Niet voor Jan | 30-12-07 | 20:44

Als Hare Majesteit zich, bezijden ons de groetjes te doen met kerst, wil inlaten met politiek of als trekpop het georkestreerde orakel van het CDA wil uithangen moet ze burger worden.

VanFrikschoten | 30-12-07 | 20:42

He Boris, de koningin heeft natuurlijk, overigens, helemaal, terecht, altijd gelijk. En verder las ik dat de koninging altijd, helemaal, logischerwijs, terecht gelijk heeft.

Jullie (D66, Pvda, CDA en VVD) hebben er een grote, smerige bende van het integratievraagstuk gemaakt.

OlympianMaster | 30-12-07 | 20:41

@bottehond 30-12-07 @ 20:33:
Tsja... er zit ook bij Boris nog wel wat socialistische watten-troep tussen de oren.
Hij meent het heusch niet slecht. Maar inderdaad moet Boris zich gewoon keihard uitspreken vóór een seculiere staat, vóór de individuele burger en vóór de principes van de rechtstaat. Stoppen met betutteling, de staat moet hooguit het individu faciliteren, en waar nodig begeleiden, om vrij en prettig te leven.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:41

Hey, een zogenoemde 'democraat' die een aristocratische dynastie en de daarbij behorende monarchie verdedigt. Weten ze uberhaupt wel wat principes zijn bij de D66? Thom 'gekozen burgermeester' de Graaf, nu koning Boris van der Hamsteyn-Nassau...

dlseth | 30-12-07 | 20:40

De koningin spreekt. En politici moeten doorpakken.

LibertasSimplex | 30-12-07 | 20:39

DANNY3960 30-12-07 @ 20:12

Excuus aan Frankie,ik was iets te snel.
*maar zeker weet dat het draB moet zijn*

DANNY3960 | 30-12-07 | 20:39

*doet Boris ongezien skippen*
next

blawablawa | 30-12-07 | 20:38

@koerbagh ® 30-12-07 @ 20:33

Helemaal eensch, maar ja 1500 jaar clientisme ram je er niet in 40 jaar uit.

Auke | 30-12-07 | 20:38

@Yubi 30-12-07 @ 20:20

Je kan beter naar Boris zwaaien........ die is ook homo.

frenkie4alllll | 30-12-07 | 20:37

Individualisme is eng:

voor vorsten (liever 1 volk vereenigd onder den vlag van den heerscher) en

voor de kerk (allemaal afvallige zieltjes, die zelf gaan denken in plaats van te berusten in het Bijbelsche/ Koranische verhaal).

Auke | 30-12-07 | 20:36

@King of controversy 30-12-07 @ 20:29:
Je snapt er weer eens geen kudt van. Wat denk jij nu, dat een medewerker van het CWI een werkloze lasser en een werkloze manager op dezelfde manier moet behandelen? Welnee. Ze hebben dezelfde wettelijke rechten en plichten maar de wijze waarop ze door het CWI weer zo snel mogelijk aan een baan worden geholpen verschilt natuurlijk hemelsbreed. Denk toch eens na knul.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:36

koerbagh ® 30-12-07 @ 20:22

Dan moet die lichtgewicht dat ook schrijven.

bottehond | 30-12-07 | 20:33

Individualisering is geen gevolg. Elk mens is een individu. Collectivisme is een kunstje dat indruist tegen de menselijke natuur, tenzij het collectief vrijwillig gekozen kan worden.

CoJoNes | 30-12-07 | 20:33

@tipo 30-12-07 @ 20:26:
De overheid moet de moslims niet als groep benaderen en ophouden te kletsen met clubjes die zichzelf "contactgroep Islam en Samenleving" en dergelijke noemen maar feitelijk niks meer zijn dan zetbazen van Milli Görüs en andere fascistische groepen. Moslims als individu, als gewone Nederlander benaderen en niks als Marokkaan of Moslim. Dan worden ze vanzelf zelf individu.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:33

@DANNY3960

Ik citeer reacties die ik op youtube tegen ben gekomen......... heel youtube staat vol met dit soort troep. Het is te triest voor woorden. De burgeroorlog is al begonnen op youtube.....

www.youtube.com/comment_servlet?all_co...

frenkie4alllll | 30-12-07 | 20:29

@ koerbagh 20:22
Ambtenaren voeren die wet uit. Boris pleit ervoor dat mensen door ambtenaren anders behandeld worden (sociale zekerheid, onderwijs). Individualisering is een goed ideaal, maar in de praktijk onuitvoerbaar.
Je zou elke burger positief moeten gaan discrimineren als overheid. Dat is onmogelijk.

King of controversy | 30-12-07 | 20:29

Pak dan zelf door Boris...
A- Moslims moet zich als individu gedragen en niet als groep
B- De koningin moet ophouden met zakkenvullen en haar troon afstaan aan koningin Ayaan, omdat die mooier, slimmer en inhoudelijk beter uitgerust is.
C- Taalverloedering moet gestopt worden.
.
Maar nee, Boris huilt mee met de wolven.

tipo | 30-12-07 | 20:26

@DANNY3960 30-12-07 @ 20:12 @Yubi 30-12-07 @ 20:20:
frenkie citeert commentaren van youtube.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:24

Het zou mooi zijn als een vrijzinnig liberale partij, waar de heer van der Ham pretendeert lid van te zijn, de monarchie zou verwerpen omdat deze niet te rijmen is met de basale liberale beginselen.

Het zou mooi zijn als Boris van der Ham een ferm standpunt zou innemen tegen het kabinet voor wat betreft de capitualatie in vredestijd door Balkenende en zijn gristenconsorten of ideologen van nog bedenkelijker pluimage.

Het zou mooi zijn als, Koçer Kaya Saudi Arabierië stevig zou veroordelen en zou oproepen tot een algeheel boycot van het meest verwerpelijke land ter wereld.

Zo maar drie dingen die mooi zouden zijn en waarvoor Boris en zijn partij hebben gekozen om die mooie en integere zaken niet aan de orde te stellen.

CoJoNes | 30-12-07 | 20:23

@bottehond 30-12-07 @ 20:17:
Toch heeft het er wel degelijk mee te maken botte... Radicale vrijzinnigheid = individualiteit.

@King of controversy 30-12-07 @ 20:14:
Dat is een ander verhaal. De wet moet voor iedereen gelijk zijn maar daar heeft Boris het hier niet over.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:22

dag frenkie4allll zwaai zwaai.

Yubi | 30-12-07 | 20:20

Voor het eerst eigenlijk een column van Boris waar inhoudelijk niet zo veel (eigenlijk niks) op af te dingen valt. Het is allemaal een beetje te weinig onderbouwd met het werkelijke probleem: het duurbetaalde en toenemende middle-management dat allerlei plannetjes maakt en regeltjes verzint die niks bijdragen aan de gezondheids- en bejaardenzorg, onderwijs en iedereen indeelt in hokjes en daar maatregelen voor bedenkt. Dat is de ultieme doorgeslagen verzorgingsstaat met dito knuffelcultuur, "maakbare samenleving"-idealen en betutteling. Dat heeft ook een oorzaak, het salarisplafond van de verzorgende of de leraar die best wil doorgroeien in salaris (want ook wel een riant pensioen wil), en slechts in dat kloterige middle-management wel kan doorgroeien in salaris. En ondertussen staan er halfopgeleide jonkies aan de bedden en voor de klas en klagen we over dure en slechte zorg en onderwijs.
Boris: dáár zit de pijn van dit land.

koerbagh ® | 30-12-07 | 20:20

Sluwe Trix heeft in die kerstrede bewust geen man en paard genoemd.
Reageer je er niet op dan heeft ze een punt, reageer je er wel op dan hoor je dat die schoen jouw past en je die boodschap terharte moet nemen.
Dat zegt ze natuurlijk niet zelf, maar de zittende en regerende macht.
Zo degradeer het parlementaire stelsel door trekpoppen politieke uitspraken te laten doen die vervolgens door lieden als van Ham uitgemiereneukt worden.
De ene gekheid wordt op de andere gestapeld dus.
Kortom, ik zie de meerwaarde niet van collums van van Ham niet.
Vooral als hij niet de mening van Wilders deelt en niet wil zien dat deze door verrotte regentencultuur heen wil prikken.
Iets wat een D66 nooit gelukt is.

The eimer | 30-12-07 | 20:19

Dááág Bolus. Dit soort praat is zo makkelijk. En vanuit de oppositie roepen jullie altijd zoveel verstandigs. Tot het op regeren aankomt: één fletse smakeloze hoop compromissen waar iedereen wel door moet polariseren.

Zaadhaan | 30-12-07 | 20:17

@ Boris

Al te slim ben je ook niet, is het wel. WTF is "individualisering". Dat is geen geestelijke. maatschappelijke stroming, dude.
Dat is een proces. Je bent geweaun te bescheten om voor Radicale Vrijzinnigheid te gaan. Maar ik zeg jou: dát is onze enige weg uit dit moeras. Het zal je nog bezuren op termijn. You'll see.

bottehond | 30-12-07 | 20:17

arbeiderlikker he. Ondertussen wel zelf in riante woning en zonder financiele zorgen het woord wat ie via wikpedia heeft gelezen de arbeiders vertegenwoordigen. Die arbeiders nog intrappen ook nog. Boris is onze man. Beetje rood stukje dit. Boris doe es wakker worden en gewoon baantje zoeken in bankwezen ofzo. Niets zeggen en gewoon je werk doen.

pronto | 30-12-07 | 20:14

@ Boris van der Ham
Vraagje: uw partijgenoot, Lousewies van der Laan, beurde de stekker uit het vorige kabinet, vanwege willekeur bij de regering, en nu pleit u ervoor om dan maar alle mensen anders te behandelen (eigenlijk dus een pleidooi voor meer willekeur). Lijkt mij ietwat tegenstrijdig aan elkaar.

King of controversy | 30-12-07 | 20:14

@DANNY3960 20.08
Dat heet tegenwoordig politiek. Zo min mogelijk zeggen, met zo veel mogelijk woorden.

Stickert | 30-12-07 | 20:13

frenkie4alllll 30-12-07 @ 20:06

Kruip jij eens snel terug onder je steen.

DANNY3960 | 30-12-07 | 20:12

Nietszeggend stukje bladvulling,ik ben er in ieder geval niets wijzer van geworden

*F5 t en stuk voor derde keer doorleest*

DANNY3960 | 30-12-07 | 20:08

-edit doe maar linkje -

frenkie4alllll | 30-12-07 | 20:06

oh, ik dacht dat boris was ontslagen

Redneck | 30-12-07 | 20:06

Gelukkig is dit de laatste column van Boriska en zien we reikhalzend uit naar Ephimenco.
Verder isser niet veel over te zeggen, te lang van stof, de eeuwige zelfde riedel en het schoonvegen van het eigen (darkroom)straatje.

wopper | 30-12-07 | 20:05

-weggejorist-

Zwaaiende Knots | 30-12-07 | 20:02

het zou mooi zijn geweest als er een goed verhaal stond..

henkstubbe | 30-12-07 | 20:01

@ sterretje 30-12-07 @ 19:57

Boris is ook al gecapituleert voor het gespuis uit Brussel. EuroNederlander van het jaar........ ik zou me kapot schamen!

frenkie4alllll | 30-12-07 | 20:01

Tja.

Don Knieschot | 30-12-07 | 20:00

Als ik dit lees krijg ik toch wel heimwee naar de columns van Geert...........

frenkie4alllll | 30-12-07 | 19:58

Zwak stuk van Boris, geeft mij maar Geert, capituleert niet voor deze best betaalde uitkeringstrekkers van het land.
Het zal tijd worden dat ze uitsluitend linten doorknipt, is een goed statement van Geert.

sterretje | 30-12-07 | 19:57

ik haat het koningshuis tot het bot! wat een poppenkast. we lleve goddomme niet meer in de middeleeuwen of stiekem toch...

Evilonyourass | 30-12-07 | 19:54

Pufff wat een lul verhaal weer ........... ik zou zeggen een enkeltje richting het CWI voor deze nietszeggende kruizenruikert..

frenkie4alllll | 30-12-07 | 19:52

Dag Boris. Tot nooit.

patsboem | 30-12-07 | 19:49

De koningin moeten ze gewoon op haar jacht zetten en af laten varen. Laat d'r maar ergens anders de boel gaan lopen vervelen met dat rare taaltje en die stomme hoedjes!

OneandOnly | 30-12-07 | 19:49

Boris ga weer homo's verdedigen in Polen.

IgorTheHorrible | 30-12-07 | 19:48

Hij vertelt: Hij was als VVD-kamerlid eerder zelfs 'principieel' tegen de plannen van, onder meer, D66 hiertoe. Tja, nu is is D66 tegen omdat Wilders hetzelfde plan voorstelt. Wat een land, zucht.

lijn5 | 30-12-07 | 19:48

Pyromanie is het toppunt van individualisering tenslotte.

Rabarberke | 30-12-07 | 19:45

werkwoord eisten, stam eist. Weet toch iedereen.

lijn5 | 30-12-07 | 19:45

eistte?

en dat wil ons regeren?

count von ziegenpuss | 30-12-07 | 19:43

Vroeger vond ik de oudejaarsconferences leuker.

CoffeePatch | 30-12-07 | 19:42

Ik had eigelijk al eerder verwacht dat Bea haar zweepje uit de kast zou halen om Wilders eens flink af te rossen.
Wie weet gebeurt dat nog, ik blijf hopen.

Orgasmusje | 30-12-07 | 19:42

Het zou mooi geweest zijn als de pyromaan van 't Zand actief zou zijn op het binnenhof en de politie verderop bezig zou zijn met haar prestatiecontracten te halen door fietsers te bekeuren.

Rabarberke | 30-12-07 | 19:41

Individualisering moet niet doorslaan natuurlijk. Beatrix heeft helemaal gelijk.
Moet je eens kijken naar het aantal Nederlanders dat zich eenzaam voelt, schrikbarend hoog.

Turrukje | 30-12-07 | 19:40

"Het zou mooi zijn geweest als....."
Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar honderd.
Een tamelijk nietszeggend stukje, jammer, gemiste kans. ( alweer)

fuckje | 30-12-07 | 19:38

Vrijzinnig -1

De God van Empel | 30-12-07 | 19:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen