Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vleeseters erger dan SUV-bezitters

thieme.jpgDat dramatiek en wetenschap prima samen gaan heeft Al Gore met 'An inconvenient truth' wel bewezen. Indrukwekkend hoor, grafiekjes die zo heftig zijn dat ze niet op een Powerpoint sheet passen en smeltende poolkappen met jankmuziek op de achtergrond. Maar wat Al Gore kan, dat kan onze eigen Marianne Thieme beter! In haar nieuwe film 'Meat the truth' speelt Marianne kundig in op het schuldgevoel van de Nederlander door 1. een kapot gaande wereld en 2. zielige beestjes met elkaar te verbinden. Want zielige beestjes maken nu eenmaal meer indruk dan glimmende SUV's, zo weet ook Marianne Thieme. En er zijn meer vleeseters dan autobezitters, dus als zondebok is deze groep vele malen interessanter. Steekhoudende argumenten over de schadelijkheid van de veehouderij konden we vooralsnog niet vinden, maar dat hoeft ook niet want in 'Meat the truth' wordt een en ander inzichtelijk gemaakt door knuffelbare kinderstemmetjes. Wel zo indrukwekkend toch? Tel daar een Dolf Jansen en een Giel Beelen bij op en je weet dat deze film die andere jankfilm, 'Alles is liefde' met gemak zal gaan verslaan.

Reaguursels

Inloggen

@koerbagh ® 11-12-07 @ 11:53
Tsja, moeilijk, moeilijk... wat is moeilijk? Jij bent moeilijk. (Volgens mij is dat positief bedoeld, heden ten dage.)

"... with atmosphere (sic!) and clouds (sic!) but without the greenhouse effect..."
"... the first calculation strangely (sic!) includes 31% reflection of solar radiation by clouds (which obviously could not occur without (sic!) an atmosphere)..."

Dat wilde ik nog even kwijt. Laten we er maar over ophouden, de boodschap is wel overgekomen denk ik. Hij houdt vast aan de ~33 °C in de rest van het betoog, dat is juist. Of het betoog voor de rest staat als een huis hebben we het een andere keer wel over.

Vaffanculo | 11-12-07 | 15:09

@Vaffanculo 11-12-07 @ 07:50:
Nou hèhè... moest je daar nou zo moeilijk over doen.
Ik ga niet weer herhalen dat het zijsprongetje bedoeld is om aan te tonen dat de veronderstelling raar is, omdat wolken zelf een broeikasgas zijn én reflecteren.
Maar goed, het maakt voor de redenatie van het betoog allemaal geen moer uit, dat staat als een huis.

koerbagh ® | 11-12-07 | 11:53

@koerbagh ® 11-12-07 @ 00:07
Kijk, nu komen we ergens. Je snapt mijn redenatie dus al. Alleen mijn interpretatie van het punt van de Junkman deugt naar jouw mening niet.

"... omdat er meer straling het aardoppervlak bereikt..."
Uitgerekend is de temperatuur voor het geval dat alle straling geabsorbeerd wordt die op de aarde valt, waarbij niet de kanttekening wordt geplaatst dat er ook reflectie door het aardoppervlak optreedt. Dat is misleidend.

"Dat mag wel, maar daar zegt die berekening niks over en is niks anders dan jouw speculatie."
Ik breng de variabele "reflectie" in, dus de daadwerkelijke reflectie zoals-ie nu is. Dat is dus die 31%, staat er gewoon bij. Niks speculatie dus. Het is speculatie om er vanuit te gaan dat die 31% gelijk gesteld mag worden aan 0% in het geval zonder atmosfeer.

Goed, dan komen we nu bij het punt van de Junkman.

De grootte van het broeikaseffect wordt als volgt geschat:
"It's estimated that the Earth's surface would be about -18 °C (0 °F, 255 K) with atmosphere and clouds but without the greenhouse effect and that the (we'll call it "natural") greenhouse effect raises the Earth's temperature by ~33 °C (59 °F)."
Met andere woorden: broeikaseffect is 33 °C. -18 °C is dus de temperatuur enkel zonder broeikaseffect.
Nu de Junkman:
"... because the first calculation strangely includes 31% reflection of solar radiation by clouds (en aardoppervlak dus)... it's kind of a bizarre to include clouds in one half the calculation and not the other but that is the way it's commonly done..."
Hij trekt dus duidelijk de bovenstaande berekening in twijfel en vindt dus dat de wolken niet meegerekend mogen worden bij de berekening van het broeikaseffect. Met andere woorden: broeikaseffect is geen 33 °C, maar 16 °C.

Zoals ik reeds uitgebreid beredeneerd heb (22:17u), is bij de berekening van enkel en alleen het broeikaseffect de reflectie van de wolken en aardoppervlak wél van belang. Dus het geschatte broeikaseffect klopt wél. Dat is nu net wat de Junkman zo "bizarre" en "strange" vindt.

Nog één keer: voor de berekening van het broeikaseffect (netto), is de input de infraroodstraling (warmte) door het aardoppervlak, i.e. het gevolg van de geabsorbeerde straling, de output is de vastgehouden warmte. Voor de berekening van enkel en alleen het broeikaseffect wordt de gereflecteerde straling níet meegerekend. Zoals ook gedaan in "It's estimated... etc.".

"Wat hij daarmee zegt is dat er meer variabelen in het spel zijn dan de berekening veronderstelt." (koerbagh ® 10-12-07 @ 21:42)
Dat staat er dus níet. Dat is speculatie.

Je hebt gelijk als je zegt dat hij zich vasthoudt aan de ~33 °C. Terecht ook. Wat mijn punt is: de Junkman gebruikt in zijn redenatie zaken die voor de leek triviaal lijken en speelt daarbij in op het gevoel. De leek ontgaat de nuances, precies wat zo'n auteur voor ogen heeft.

Summa summarum:
De gangbare berekening (schatting, oké) van het broeikaseffect klopt gewoon.

Vaffanculo | 11-12-07 | 07:50

Ik heb gelijk. Nee ikke.

holtor | 11-12-07 | 02:16

-weggejorist-

Louis Katorsz | 11-12-07 | 02:10

@Vaffanculo 10-12-07 @ 22:17 & 23:05:
Het punt van de Junkman: zonder atmosfeer zou de aarde warmer zijn dan nu wordt geschat, omdat de wolken in eerdere berekeningen niet achterwege zijn gelaten, dus het broeikaseffect is kleiner
Dat wil hij er niet mee beweren, hij gaat uit van de veronderstelde ~33 °C, maar plaatst daar een kanttekening bij dat het waarschijnlijk warmer zou zijn, omdat er meer straling het aardoppervlak bereikt Het is voor het vervolg van het betoog van geen belang.

"De geabsorbeerde straling is de straling die niet gereflecteerd wordt alvorens deze het aardoppervlak bereikt. De wolken reflecteren de straling alvorens deze het aardoppervlak bereikt, dus tellen wel degelijk mee i.e. mogen niet achterwege gelaten worden."
Tsja, dat is dus precies de bewering die junkman ook doet. Die gereflecteerde straling telt niet mee voor de geabsorbeerde straling en dus ook niet voor het broeikaseffect, maar wel voor de hypothetische atmosfeerloze aarde.

"Berekenen we nu de opwarming als gevolg van de geabsorbeerde straling krijgen we een lagere temperatuur, dus grotere afwijking van het huidige gemiddelde, dus een groter broeikaseffect dan de Junkman ons wil doen geloven"
Nee, die conclusie kun je niet trekken, want we hadden het over de hypothetische wolkenloze atmosfeerloze aarde. Jouw berekening deugt dus niet, want je krijgt een hogere temperatuur in die berekening (hij staat er nota bene bij! Gewoon cijfertjes invullen en hoppakee) De geabsobeerde straling in dat model is hoger dus de temperatuur is hoger. Dat is het punt. Jij brengt een andere variabele in. Reflectie/absorptie van het aardoppervlak. Dat mag wel, maar daar zegt die berekening niks over en is niks anders dan jouw speculatie.

Dus allemaal mooi en aardig, maar dat is de strekking van het betoog van dat stuk helemaal niet. Het is ook helemaal geen argument in het betoog verder.

koerbagh ® | 11-12-07 | 00:07

@koerbagh ® 10-12-07 @ 21:42
Nog even over de boodschap van de analogie, als toegift, doe ermee wat je wilt...

Input voor licht-output van de lamp: stroom.
Input voor vastgehouden warmte (output) van de atmosfeer: infraroodstraling door aarde.
Input voor stroom-output van centrale: totale verbrandingswarmte (energiebron).
Input voor infraroodstraling (output): totale straling van de zon (energiebron).

Gedeelte van de totale verbrandingswarmte wordt niet nuttig gebruikt, dus energieverlies.
Gedeelte van de totale straling van de zon wordt niet nuttig gebruikt (o.a. gereflecteerd), dus energieverlies.
Gedeelte van de energie verbruikt door de lamp wordt als warmte verloren.
Gedeelte van de energie van de infraroodstraling wordt niet vastgehouden, dus ook als warmte (energie dus) verloren.

Vaffanculo | 10-12-07 | 23:05

@koerbagh ® 10-12-07 @ 21:42
Analogie was een verwoede poging om jou mijn gedachtegang in deze duidelijk te maken. Niet gelukt, omdat je de boodschap niet wil zien. Maar goed, nieuwe poging: de berekening klopt voor een pikzwarte aarde. Dat slaat nergens op. Licht wordt niet alleen door de wolken gereflecteerd maar ook door andere, niet zwarte, oppervlakken. Dat is punt 1. Nu punt 2. Het punt van de Junkman: zonder atmosfeer zou de aarde warmer zijn dan nu wordt geschat, omdat de wolken in eerdere berekeningen niet achterwege zijn gelaten, dus het broeikaseffect is kleiner. Nu mijn punt: het broeikaseffect is het effect dat de warmte die de aarde uitstraalt wordt vastgehouden (in meer of mindere mate, dus de grootte van het effect). De warmte die de aarde uitstraalt hangt af van de geabsorbeerde straling. De geabsorbeerde straling is de straling die niet gereflecteerd wordt alvorens deze het aardoppervlak bereikt. De wolken reflecteren de straling alvorens deze het aardoppervlak bereikt, dus tellen wel degelijk mee i.e. mogen niet achterwege gelaten worden. Berekenen we nu de opwarming als gevolg van de geabsorbeerde straling krijgen we een lagere temperatuur, dus grotere afwijking van het huidige gemiddelde, dus een groter broeikaseffect dan de Junkman ons wil doen geloven. Input is geabsorbeerde straling, output is vastgehouden warmte. Is toch niet zo moeilijk? Wat is het nut van een zijsprongetje naar een hypothetische atmosfeerloze aarde als je daarbij ook maar voor het gemak veronderstelt dat er helemaal geen licht gereflecteerd wordt? De rest van het verhaal kan theoretisch kloppen, maar zeker op basis van punt 1 kun je je afvragen wat de waarde van de rest van het verhaal is. Het zegt meteen al iets over de instelling waarmee het stuk geschreven is: alles op alles zetten om het hele gebeuren maar onderuit te halen.

Vaffanculo | 10-12-07 | 22:17

@Vaffanculo 10-12-07 @ 21:16:
"Als je het rendement van je gloeilamp (licht- versus warmte-output) wil berekenen bereken je dat toch ook op basis van het input-vermogen (stroom maal 230 V)? Het energieverlies in de elektriciteitscentrale doet dan niet ter zake"

Ondeugdelijke analogie want de aarde is geen lamp en de reflectie van het licht door de wolken is geen centrale. Het doet wel terzake want dat energieverlies is er dus niet. Zonder wolken bereikt dat dus het aardoppervlak (dat groter is dan dat van de maan en dus meer warmte kan opnemen).
IJs zal er niet zijn want bij een gemiddelde dagtemperatuur van 100+ graden verdampt dat zo in de ruimte. De bewering is dus niet ridicuul. De berekening klopt als een bus, maar dat doet er voor het de argumentatie van het betoog verder helemaal niet toe. Hij neemt de veronderstelde waarde (en door jou dus niet betwiste) ~33 °C aan. Het is slechts een zijsprongetje in het betoog over de hypothetische atmosfeerloze aarde. Wat hij daarmee zegt is dat er meer variabelen in het spel zijn dan de berekening veronderstelt. Dus ook al zou je gelijk hebben (wat je niet hebt), op basis daarvan kun je de rest van het verhaal nog niet "null & void" verklaren.

koerbagh ® | 10-12-07 | 21:42

@koerbagh ® 10-12-07 @ 18:20
Zie mijn reactie om 17:19 uur. Daar staat: "Als je de temperatuur van een atmosfeerloze aarde wil berekenen moet je de wolken natuurlijk óók achterwege laten." Dat is waar, maar ook een waardeloze constatering. Als je het rendement van je gloeilamp (licht- versus warmte-output) wil berekenen bereken je dat toch ook op basis van het input-vermogen (stroom maal 230 V)? Het energieverlies in de elektriciteitscentrale doet dan niet ter zake. Op de aarde zijn nu eenmaal wolken. Daar kom nog eens bij: op een hypothetische atmosfeerloze aarde groeien ook geen (donkere) bomen en er is veel meer ijs. Dit heeft tot direct gevolg dat er méér licht wordt gereflecteerd (vergroot albedo). Dus wordt de temperatuur lager. Als je die berekening dan al doet, doe het dan consequent. Hopelijk zie je nu ook in hoe ridicuul de redenering van de heer Junkman is, nog los van de foutieve cijfertjes. Volgens wikipedia heeft de maan een gemiddelde temperatuur van 220 K. Gemiddelde tussen min. en max. zit op ongeveer 250 K. Dus kouder dan de zwarte aarde zonder atmosfeer, wat wil je daarmee zeggen? Maan is overigens niet de aarde... (ongelijkheid, dus niet QED)

Ik heb dat geld niet geclaimd, zal ook niet mogelijk zijn vrees ik.

Vaffanculo | 10-12-07 | 21:16

-weggejorist-

Lizzard | 10-12-07 | 18:47

Arme Marjanneke, in de goeie ouwe Greenpeace-Brent Sparr-val getrapt: met de beste bedoelingen en iets te overtuigd van het eigen gelijk de feiten negeren, en hup! weer een stuk geloofwaardigheid kwijt.

Zeurders | 10-12-07 | 18:36

@Vaffanculo 10-12-07 @ 17:32:
De nu door de wolken gereflecteerde straling (die nu het aardoppervlak niet bereikt) bereikt zonder atmosfeer en wolken dus wel het aardoppervlak en dus moet je dat bij die berekening van een hypothetische atmosfeerloze aarde meenemen. Wat is daar niet aan te snappen?
Wat is de gemiddelde temperatuur van de maan (Dag en nachtzijde) ?
QED.
Ik rust mijn koffer.

(Heb je de $ 125.000 al geclaimd?)

koerbagh ® | 10-12-07 | 18:20

Addendum:
Wil je weten hoeveel straling de aarde daadwerkelijk absorbeert, of wil je weten wat de aarde had kunnen absorberen? Juist.

Vaffanculo | 10-12-07 | 17:32

"ik eet direct van de bodem, een vleeseter eet secundair van een koe die van de bodem eet. 10 x zoveel belasting voor de aarde!"
Stennepen 09-12-07 @ 18:03

In het reaguurgeweld had ik deze helemaal gemist. Stennepen, als je rechtstreeks van de bodem wilt eten dan moet je zand, klei en turf gaan eten. Of nog beter, gewoon een cocktail van chemicaliën rechtstreeks intraveneus inspuiten. De omweg van chemicaliën in poep die uitwast in de bodem en waar plantjes van leven, die jij dan vermoordt om te kunnen eten is een onnodige overbodige omweg. Het hele leven is eigenlijk een gigantische omweg. Het beste zou zijn om pasgeboren babietjes meteen maar af te maken en plantenmest van te maken. Dat is pas klimaat-neutraal!
Weet je jij zou moeten doen? Je zou jezelf moeten uploaden in een PC (die draait op wind- en zonne-energie uiteraard) en je lichaam snel teruggeven aan de aarde. Daar kunnen heel veel plantjes van leven.

koerbagh ® | 10-12-07 | 17:30

@koerbagh ® 10-12-07 @ 15:34
Jawel hoor. Ten eerste is een atmosfeerloze aarde (dus ook zonder wolken) kouder dan -1 °C. Iemand die anders beweert kan ik al moeilijk serieus nemen. Die heeft er niet over nagedacht, wil er niet over nadenken, of rommelt gewoon met de feiten. Als je de temperatuur van een atmosfeerloze aarde wil berekenen moet je de wolken natuurlijk óók achterwege laten. Jij snapt de redenatie wel, maar het punt wat Junkman BA wil bewijzen ontgaat je. Meneer wil laten zien dat het broeikaseffect namelijk niet zo groot is op aarde. Broeikaseffect begint pas bij de geabsorbeerde straling van de zon door de aarde. Gereflecteerde (i.e. niet geabsorbeerde) straling telt niet mee. Die is niet van invloed op vastgehouden warmte, dus mag niet meegerekend worden.

Vaffanculo | 10-12-07 | 17:19

Ik hou van vlees, ik vind deze film nu al niet leuk.(minder leuk dan Geerts film zelfs).

Aronnowietsch | 10-12-07 | 15:41

@Vaffanculo 10-12-07 @ 11:39:
Dan snap je de redenatie niet (helemaal afgezien van de feitelijke cijfertjes). Het gaat er dus om dat het gereflecteerde zonlicht door wolken moet worden meegerekend bij de calculatie van de temperatuur bij een hypothetische aarde zonder atmosfeer en dus zonder wolken. Dat is een volkomen heldere en logische redenatie. Maar u is niet overtuigd? Dat hoeft ook niet na 1 artikeltje. Er staan eer tientallen (met uitputtende data) op junkscience.com, en anders hier: www.globalwarming.org/research
Als je dan nog denkt het CO²-verhaaltje te kunnen bewijzen, moet die $ 125.000 snel gaan claimen: ultimateglobalwarmingchallenge.com/

koerbagh ® | 10-12-07 | 15:34

word ik - sorry, ging te snel.

fromwalking | 10-12-07 | 14:31

Van al die milieu-onderwerpen wordt ik zo recalcitrant; de laatste tijd flikker ik alles weer gewoon in één afvalzak en geef ik weer veel gas met m'n V12, iedere keer als ik accelereer! Linkse leugens, heel die milieukletspraat. Bedacht om een extra inkomen te creëeren.

fromwalking | 10-12-07 | 14:30

Mw. Thieme zou als gelovig mens en dierenliefhebster toch moeten weten dat God ons het spijsverteringsstelsel van een alleseter heeft gegeven. Het is gezond om vlees te eten. En dat is de schuld van God.
Stel daar maar eens wat kamervragen over aan de Gristenunie oid.

GodHandKiller | 10-12-07 | 14:09

-weggejorist-

klimdoc | 10-12-07 | 12:38

Dat mokkel spoort niet.
Zolang ze mij niet kan verklaren waarom de mens het gebit heeft van een omnivoor, blijf ik vlees eten in plaats van gras.
Maar los van dat, het is een ordinair luxe-probleem die hele discussie over vegetarische bende. Ben benieuwd hoe ze haar opvattingen in, pak em beet, Limburg denkt te slijten -lol-

Templar | 10-12-07 | 12:10

Die marianne zou ik eerst naar een steakhouse uiteten nemen en daarna achter in mijn SUV een beurt geven!

onne023 | 10-12-07 | 12:05

Jaah ik eet vlees! dat is de natuur!! Ooit een leeuw naar een vegetarische maaltijd horen vragen??

Zweevers | 10-12-07 | 12:02

@koerbagh ® 09-12-07 @ 17:46
junkscience.com/Greenhouse/
"We should note that devoid of atmosphere Earth would actually be a less-cold -1 °C (272 K) because the first calculation strangely includes 31% reflection of solar radiation by clouds (which obviously could not occur without an atmosphere) while ignoring that clouds add significantly to the greenhouse effect. Granted it's kind of a bizarre to include clouds in one half the calculation and not the other but that is the way it's commonly done, so, for simplicity, just stick with ~33 °C."

Hoewel offtopic: dit is toch werkelijk om je te bescheuren? 272K? Als de aarde pikzwart zou zijn ja. Is-ie niet. Broeikaseffect gaat om vastgehouden infrarood-straling, daar hoort direct gereflecteerde straling van de zon natuurlijk niet bij. Die 'kommt gar nicht in Frage'.

En zoiets neem jij serieus?

Vaffanculo | 10-12-07 | 11:39

Wat ik in al die klimaat en dierenhoaxen in relatie met de opwarming van de aarde mis is de hoeveelheid CO2 en methaangas die een hectare oerwoud creeert d.m.v. de dieren en insecten die daarin leven, de rottende bladeren, de uit de ondergrond opstijgende moerasgassen, enz, enz.

Dit gegeven zouden als basis moeten nemen en dan de z.g. menselijke uitstoot ernaast leggen. Dan zal blijken dat een hectare oerwoud veel 'milieuvervuilender' is dan een hectare cultuurgrond met huizen, wegen, industriele boerderijen, fabrieken.

Ik durf te beweren dat NL veel schoner wordt als iedere hectare volledig in cultuur gebracht zou zijn en dat iedere hectare die z.g. teruggegeven wordt aan de natuur sterk bijdraagt aan de 'vervuiling' van de milieukwaliteit in NL.

Ik denk nog steeds dat iedere politicus die iets negatiefs beweert over menselijke milieuvervuiling eerst in het Pieter Baan Centrum onderzocht dient te worden of zijn of haar latente of reeds aanwezige zwakzinnigheid een gevaar oplevert voor de rest van de NL bevolking.

Prof. Dr. F.A. Hayek | 10-12-07 | 10:33

@Agent327 10-12-07 @ 10:07
Niks retoriek, daarnaast baseer ik mijn uitspraken volledig op feiten en niet deels op emoties. Beter lezen, mannetje.

Yoman | 10-12-07 | 10:23

*is Stennepen = Jeroen_O=Yoman?*
Zelfde retoriek

Agent327 | 10-12-07 | 10:07

@Eagle_Eye 10-12-07 @ 09:27
Vleeseters die helemaal niet nadenken zijn veel gevaarlijker, vooral voor hun eigen gezondheid. Gelukkig is dat op zich voornamelijk hun eigen zaak, behalve dan dat het de gezondheidszorg jaarlijks ettelijke miljarden kost.

Yoman | 10-12-07 | 09:32

Gevaarlijke mensen die moraal-veganisten. Passen heel goed in het hoekje van Links indoctrinaat. BAH!

Eagle_Eye | 10-12-07 | 09:27

Gelukkig is er al iemand geweest, die de makkelijke taak op zich heeft genomen om het tendentieuze artikel van Rozendaal in de Elsevier op alle punten te weerleggen: www.medium4you.be/article.php3?id_arti....
<br>
<br>
<br>
En lieve vleesetertjes, waarom gaan jullie altijd zo raar doen als mensen iets op te merken hebben over jullie eetgewoontes? Je zou haast zeggen dat jullie onbewust ook wel weten dat er iets niet helemaal OK is met de mate waarin jullie zogenaamd hoogwaardige eiwitbronnen naar binnen werken.
<br>
<br>
Wat betreft een aantal vegetariërs hier: doe eens rustig zeg! Op zo'n manier overtuig je niemand, je jaagt mensen tegen je in het harnas.

Yoman | 10-12-07 | 09:22

Tuurlijk zijn legbattarijkippen minder vaak ziek: in tegenstelling tot hun buitenrennende soortgenoten worden ze platgespoten om ziektes te voorkomen, en gezien het feit dat ze niet de buitenlucht ademen kunnen ze niet makkelijk ziek worden van dieren waar ze geen contact mee hebben (als andere vogels).
Dessallnitemin vind ik scharrelvlees veel lekkerder en een wilde eend gaat er in als koek!

breedtevrees | 10-12-07 | 09:14

Vraag van zoon: "Waarom is biodiesel wel goed voor het milieu en gewone diesel niet? Er komt toch evenveel CO2 uit?"

"Jawel, maar biodiesel is gemaakt van planten die eerst CO2 uit de lucht hebben gehaald. Gewone diesel is gemaakt van bossen van miljoenen jaren oud."

En wat eten koeien?

holtor | 10-12-07 | 09:07

Iemand die het leven van een dier boven dat van een mens verkiest is onmenselijk.

Zo jammer! | 10-12-07 | 08:52

Toch zou ik de rosbief van mevr. Thieme graag een keer proeven.

liberanaal | 10-12-07 | 08:30

@saidfred 10-12-07 @ 02:00:
Legbatterij kippen zijn gezonder, stressvrijer en dus naar menselijke antropomorfistische maatstaven "gelukkiger" dan scharrelkipjes. Klopt.
www.dag.nl/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws...

koerbagh ® | 10-12-07 | 02:58

Kan mij herinneren uit Australisch onderzoek dat het niveau van stresshormonen bij kippen in een legbatterij veel lager was dan in buitenren kippen.
Kan mij ook nog een veearts herinneren die zei dat buitenren kippen een zesvoud vaker ziek zijn. De meest vreselijke ziektes en parasieten oplopen.
Krijgen veel meer vervuiling binnen en dat landt dan weer op bord.
En ja, ik ben gek op kippen. Gebraden, gekookt, het maakt niet uit.

saidfred | 10-12-07 | 02:00

@koerbagh ® 09-12-07 @ 21:42
Haha, moet je patent op aanvragen...

klauwkikker | 10-12-07 | 00:05

Ik verbaas me er elke keer weer over hoe zo'n intelligent ogende vrouw zo dom kan zijn.

mousetrap | 09-12-07 | 23:52

zei ik dik?

*proest*

dr.spin007 | 09-12-07 | 22:51

vleesetende SUV-bezitters zijn dik in orde!

dr.spin007 | 09-12-07 | 22:48

En hoe zit dat dan met een vleesetende SUV-bezitter.

klap-kut | 09-12-07 | 22:32

Een bierreiniging doet ook wonderen. Zuipen tot het bier er onverdikt uitkomt, uit je neus, je mond, je reedt, je pielebuis, alle gaten gewoon. Een soort van comazuipen maar dan voor het goede doel.

dr.spin007 | 09-12-07 | 22:17

koerbagh ® 09-12-07 @ 21:42
Het lijkt me een heel apart gevoel te geven, dit.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 22:14

@openbaarminiserie 09-12-07 @ 22:07:
Nee, ik was het ook niet van plan. 2x per jaar een water-dieetje van een week is voor mij goed genoeg.

koerbagh ® | 09-12-07 | 22:10

mocro bionisch? Hebben we het nou ineens over Ali B?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 22:08

koerbagh @21:42
.
Dat lijkt me geen goed idee. Don't try this at home, ok?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 22:07

Wat een slechte spreek beurt. Een 0,5 voor de moeite. Ik geloof dat een gemiddelde leerling van de basisschool het er beter van af zou brengen. En over de inhoud kunnen we kort zijn:Zwakzinnig en een reden om hele dikke lappen vlees te bestellen op kosten van de PvD.

nadenkeniseenkunst | 09-12-07 | 22:05

LOL.. @zeiksmurf 09-12-07 @ 21:45

En micro is met thieme?
Een kannibaal heeft nogal wat kluif aan die billen..

wopper | 09-12-07 | 21:47

koerbagh ® 09-12-07 @ 20:57
mocrobiotisch is met spekjes. Macro is zonder.

zeiksmurf | 09-12-07 | 21:45

@Elisabeth2 09-12-07 @ 21:20:
Nou, ik stel het me zo voor: Je neemt een draad van een meter of 20, je vreet het grootste deel op, en laat een meter uit je bek hangen. Dat bind je aan je bed of nachtkastje. Dan ga je slapen en de volgende ochtend maak je eerst die draad los, gaat naar de plee om de schijten en dan heb je het andere uiteinde uit je anus. Vervolgens bind je poetskatoen of een staalborstel aan het uiteinde dat uit je mond hangt en dan heel hard trekken aan het uiteinde van de draad uit je kont. Zo ongeveer.

koerbagh ® | 09-12-07 | 21:42

@ Elisabeth2 09-12-07 @ 21:20

Heb 'm even gemaild (not), ben nogal abuis, 't is een heel oude methode om de voorhoofdsholten te reinigen van troep (etter, pus, of ander ongerief).

wopper | 09-12-07 | 21:40

Marianne is best lief om te zien, maar ze moet niet van die rare dingen zeggen.

Lifecanbesimple | 09-12-07 | 21:34

wopper 09-12-07 @ 21:00
Bliegh, Dat wil ik eigenlijk liever niet weten. Maar toch, hoe kreeg hij die hele draad van z'n mond door naar z'n anus. Gewoon maar slikken tot je stikt. Vertel, vertel. Gore details mogen eigenlijk ook wel.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 21:20

Stennepen 09-12-07 @ 19:54
Het zijn slechts theorieen en ontzettend subjectieve taxaties. Stel dat nou eens dat we de broeikasfictie toch als realiteit zouden zien. Dat zou dan de arme landen juist helpen omdat het ervoor zorgt dat de eerstvolgende ijstijd minder koud is. In die zin is bestrijding nu van het zg. broeikaseffect vooral een voorbeeld van korte termijn denken (variant op een bron die mij ontschoten is).

Schout-bij-nacht | 09-12-07 | 21:18

@ koerbagh ® 09-12-07 @ 21:08

Hahaha, en er daarna weer een tulband van draaide! Nee!
Ik heb 't echt gezien (i/d buurt van Simla). Deed ie elke morgen om de saeck van binnen te reinigen.

wopper | 09-12-07 | 21:14

@wopper 09-12-07 @ 21:00:
Een sikh die zijn eigen tulband opat? Volgens mij had hij dan gewoon een weddenschap verloren.

koerbagh ® | 09-12-07 | 21:08

Vegetarische kip: een kip die geen vlees eet. Hak...

dr.spin007 | 09-12-07 | 21:02

@ vander F 09-12-07 @ 20:46

Right. Ook zonder vleesch kun je heerlijk voedsel maken. Je mot er alleen de tijd voor nemen en dat nemen veel mensen niet of kunnen 't niet opbrengen.
1x Per jaar eet ik een dikke vette gore hamburger, met smaak, daarna weet ik weer dat de nasmaak van karton me behoedt voor de rest van 't jaar.

.

@ Elisabeth2 09-12-07 @ 20:50

Daar heeft een echte Indiër geen last van. Heb eens een Sikh aanschouwd die met meters katoendraad door neus en mond z'n darmen of was 't z'n hele hebben en houwen? reinigde.. verbazingwekkend, het ging er allemaal in, die draden..

wopper | 09-12-07 | 21:00

@vander F 09-12-07 @ 20:46:
Lekker macrobiotisch? Is dat met spekjes?

koerbagh ® | 09-12-07 | 20:57

wopper 09-12-07 @ 20:43
De Indiase keuken is inderdaad erg lekker. Maar de volgende dag! Je darmen zijn dan wel schoon.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 20:50

Doe mij maar een vette cheeseburger met veel kaas maar vooral ook veel dooie koe, ketchup, geen sla en zeker geen augurk.

dr.spin007 | 09-12-07 | 20:46

@wopper 09-12-07 @ 20:43,
je kunt ook gewoon LEKKER macrobiotisch eten, biertje d'r bij, toetje na.
George gaf ook een goeie tip, luister nooit naar andere macrobioten, maar naar jezelf.

vander F | 09-12-07 | 20:46

@ vander F 09-12-07 @ 20:35

Geinig verhaal over George, de goeroe's genieten wel..
Rauw vlees, brr. Na het braden met een vlijmscherp koksmes zo dun mogelijk snijden, dan hoef je niet veel te kopen en lijkt 't nog wat.
Kuchi amdam indeed, 't zijn ook nog uitbuiters met hun koersoessen.
Indiase veggi keuken is wel lekkel, pittige masala dosa's, jommie.

wopper | 09-12-07 | 20:43

@wopper 09-12-07 @ 20:22,
ik ben ook geen rauwe biefstuk vretert hoor,
George Ohsawa, die macrobiotie ook buiten Japan aan de man bracht was overigens een groot tabaksroker en dol op whiskey.
Die gure grijze macrobioten van het Kushi instituut in Amsterdam hebben er echter geen flikker van begrepen, wat een treurnis daar.

vander F | 09-12-07 | 20:35

Jan Modaal heeft de schaapjes op het droge.
Jan is stom.
Schaapjes zijn liev.

tipo | 09-12-07 | 20:26

@Bertus Betonsloper 09-12-07 @ 20:22:
Zij zal heus niet schrikken van haar spiegelbeeld.

koerbagh ® | 09-12-07 | 20:25

Mevrouw Vliegen treedt ook nooit uit maar ze is wel regelmatig buiten zichzelf van geilheid.

dr.spin007 | 09-12-07 | 20:24

@ Bertus Betonsloper 09-12-07 @ 20:22

*meteen de knoflookstrengen om beeldscherm hangt*

wopper | 09-12-07 | 20:24

@ vander F 09-12-07 @ 20:13

Ooit een half jaar streng macrobiotisch (hoe heet die JapperT ook al weer, Kuchi?) en wezenloos labiel geworden.. 100 x kauwen op 1 rijstkorrel.. de experimenteertijd zullen we maar zeggen. Nu af en toe biovlees, zéker niet elke dag, maar gehakt komt er niet meer in.. de reuk alleen al.

wopper | 09-12-07 | 20:22

Stennepen 09-12-07 @ 20:01

Lam argument Stennepen. Ik vraag je om iets uit te leggen maar niet met het argument van die film van Gore te komen en wat doe je? Je komt met die film van Gore op de proppen die ik uiteraard al gezien heb.

dr.spin007 | 09-12-07 | 20:22

@koerbagh
Pendel en tarotkaarten

Herman Flipsen | 09-12-07 | 20:18

@koerbagh
Je vergeet de Balinese klongelong.

CoJoNes | 09-12-07 | 20:17

Aanvulling @vander F 09-12-07 @ 20:13:
... een sneue zelfhater, met dreamcatcher en windchime (en wierrook, vermoedelijk).

koerbagh ® | 09-12-07 | 20:16

Ach, stennepen is gewoon een sneue zelfhater,
kan niet accepteren dat de mens een omnivore primaat is en geen goddelijk wijs wezen.

Allemaal door religie geïnduceerde fantasie en.

@Stennepen, ik heb een jaar of 4 redelijk macrobiotisch geleefd,
de enige renaissance die plaatsvond was toen ik weer vleesch ging eten.

vander F | 09-12-07 | 20:13

@Stennepen
Mijn vriendin treedt nooit uit.

CoJoNes | 09-12-07 | 20:10

@Stennepen 09-12-07 @ 20:01
Als een waanzinnige EO-er schrijf je alle waarheid toe aan 1 kunstwerk, in dit geval "de film". Helaas, het klimaat is altijd veranderd, het getuigt van groteske hoogmoed om te denken dat alle wijzigingen door mensenhanden zijn veroorzaakt. Lees eens een boek van bijvoorbeeld Salomon Kroonenberg, de extra CO2 uitstoot kan zelfs een grote plus zijn:
boeken.vpro.nl/afleveringen/25675746/
.
De hele milieu-lobby in Nederland is een politiek-correct bastaardzoontje, een nieuwe stok om de vooruitgang in de maatschappij mee te slaan.

Zware Guy | 09-12-07 | 20:10

@Stennepen 09-12-07 @ 19:54:
Jij kan het weer voorspellen zonder te weten, of aan te tonen dat het klimaat verandert, hoe het verandert... Knap hoor. Welke wetenschappers heb je het over, die dat kunnen? De IPCC? www.joelschwartz.com/pdfs/Schwartz_IPC... (PDF)

koerbagh ® | 09-12-07 | 20:10

@ Cojodinges

Nee dat doe ik op andere momenten, schrijf jij wel als je vrijt dan? Knap van je!

Stennepen | 09-12-07 | 20:06

@Stennepen 09-12-07 @ 19:55

En dan schrijf je over zijn uittredingen als jullie in de sponde liggen te veganeren?

CoJoNes | 09-12-07 | 20:04

@ Dr. Spin

Ga de film maar zien waar hier de draad mee gestart is.

Stennepen | 09-12-07 | 20:01

Gelukkig eten de meeste SUV-bezitters ook vlees...

klauwkikker | 09-12-07 | 20:01

@ Elisabeth

Ja

Maar dit noemde ik alleen om aan te tonen dat ik wellicht nooit als Jan Modaal aangemerkt zal kunnen worden. ;-)

Stennepen | 09-12-07 | 20:01

Stennepen 09-12-07 @ 19:55
Uittredingen. Zeau, das interessant. Vertel.Uittredingenen zoals in yoga, dat hoppen, of als in op de operatietafel liggen en jezelf vanaf het plafond waarnemen?

Elisabeth2 | 09-12-07 | 19:59

Maar het blijft een lekker wijf die Thieme.

NickName69 | 09-12-07 | 19:59

Stennepen, vertel Sytze eens waarom het een ramp wordt? Niet dát het een ramp wordt want dat weet iedereen al dankzij Al 'hoax' Gore maar het waarom ontgaat me nog steeds. Ik zie louter voordelen.

Ik lees het graag na het SStaatsjournaal. En geen schrijffoutjes maken hoor!

dr.spin007 | 09-12-07 | 19:59

@Stennepen 09-12-07 @ 19:55
Iedereen, heeft wel eens moeilijke momenten in het leven, maar dat geeft nog niet het recht, om voor andere mensen te mogen bepalen, wat zij wel/niet mogen eten.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 19:58

@ Herman

Ik zal nooit Jan Modaal kunnen zijn, want ik ben een vrouw, veganist en schrijf ook nog eens over uittredingen! Bovendien ben ik getrouwd met een man die 18 jaar jonger is. Hardly modaal hè! Lol

Stennepen | 09-12-07 | 19:55

@koerbagh ® @ 19:49
Een soort FlevOnice op kernfusie bedoel je? goed plan. Met aardgas uit de Waddenzee, want dat scheelt weer in de dijkhoogte.

tipo | 09-12-07 | 19:55

C)2??? Da's wat nieuws... levensgevaarlijk overigens

dr.spin007 | 09-12-07 | 19:55

@dr.spin007 09-12-07 @ 19:53:
Het is toch ramp, schijnbaar. Ik zie dat ook niet zo, maar dat gaat stennepen ons nog wel even haarfijn uitleggen.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:54

@ Koerbagh

Je bent ontzettend egoïstisch bezig. Weet je wel wat er met de arme landen gebeurt? Die krijgen het nog zwaarder, want daar waar het droog is, wordt het droger, en daar waar het nat is, wordt het nog natter. Hierover zijn de wetenschappers het al eens hoor.
Alleen in het rijke westen kan men de klap misschien opvangen!

Stennepen | 09-12-07 | 19:54

@Stennepen 09-12-07 @ 19:52
Maar jij gelukkig wel hè?

Herman Flipsen | 09-12-07 | 19:54

Het lijkt me overigens heerlijk om op 9 december nog in Katwijk aan Zee te liggen, aan zee dan wel te verstaan. Scheelt me ook weer een rit of wat naar Cap d'A. Dat scheelt dan weer een hoop C)2 uitstoot vanwege mijn 4x4.

dr.spin007 | 09-12-07 | 19:53

@ pbuh

Waarmee aangetoond is dat profeten niet beter zijn dan Jan Modaal.

Stennepen | 09-12-07 | 19:52

@Stennepen 09-12-07 @ 19:49:
Dat is geen antwoord op de vraag. Wat is er erg aan de klimaatverandering? Ja we zullen wat moeten aanpassen. Big deal. Dat moest de mensheid aan het eind van de ijstijd ook. Redelijk gelukt. Wat is er dan aan de hand op de aarde?
Weer en klimaat zijn chaotische systemen. Verandering is inherent aan chaotische systemen. Klimaat is per definitie niet stabiel.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:52

Ja, zo heette m'n vader de profeet (pbuh) ook.

pbuh | 09-12-07 | 19:51

@ Lizzard

Zwaai, het was aangenaam! :-)

Stennepen | 09-12-07 | 19:51

@ pbuh

En pbuh is wel een naam?

Stennepen | 09-12-07 | 19:50

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 19:50

@tipo 09-12-07 @ 19:48:
Kan best. Als we Thialf kunnen bouwen dan kunnen we ook wel een kunstijsbaantje tussen 11 Friese steden neerleggen.
Kost een paar centen, maar het kan wel.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:49

@ Koerbagh

Aan jouw oeverloos geouwehoer kan je zien dat je geen benul hebt wat er op de aarde aan de hand is en gaat komen door de klimaatverandering. Ga de film zien en laat je vlees staan, dan zul je wellicht een Renaissance in je geest beleven.

Stennepen | 09-12-07 | 19:49

koerbagh ® @ 19:39
We hebben het hier wel over de elfstedentocht die door jou nu niet doorgaat ja.

tipo | 09-12-07 | 19:48

Schei toch uit. Sten is helemaal geen naam.
Tenzij je een man bent en in Noorwegen woont.

pbuh | 09-12-07 | 19:48

@Stennepen 09-12-07 @ 19:41:
Welke puinhoop?

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:47

Als je mosselen kookt, piepen ze nog een beetje. Zouden die ook tranen met tuiten huilen terwijl ze langzaam opgewarmd worden?
Groente kan ook zo knersen als je het snijdt en wast. Ook groot verdriet?
Kstop maar met eten, kan al dat leed niet aanzien. Kan water nog wel?

Elisabeth2 | 09-12-07 | 19:47

Als ik wekelijks een voorraad weliswaar biologisch verantwoord maar niettemin ten koste van koeien en andere beesten gemaakte verse vleesproducten ga halen bij Ton en Wil Tonus, uw biologische scharrelslager te Utrecht, dan heb ik gewoon een 4x4 nodig om alles op te halen. Duidelijk mevrouwtje Thiemen?

dr.spin007 | 09-12-07 | 19:46

@Stennepen 09-12-07 @ 19:34:
En wat is er mis met de opwarming van de aarde? Wat is daar verkeerd aan? Zonder ijs op de Noordpool wordt bijvoorbeeld de scheepvaarroute tussen Europa en Japan een stuk korter. Daar bespaar je weer heel veel stookolie mee.
En we kunnen hier in de buitenlucht, op de volle grond banaantjes kweken, hoeven we die niet meer uit Zuid-Amerika te halen.
*Gaat de economie daar wel kapot, maar what the hell*
Enfin, klimaatverandering is niet per definitie slecht. We moeten wellicht wat dijkjes verhogen, nou ja... dat kunnen we wel.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:44

Foei@Koerbagh
Drie weesgebietjes en een lieve vezel die in de hemelen zijt!
Dan zijn de zonden, u vergeven.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 19:43

He, de oudjes van nu maken hun erfenis op.
Ik een stukje planeet.

G-unite | 09-12-07 | 19:42

@ Tipo

Daar heb je een punt!

Stennepen | 09-12-07 | 19:41

@ Koerbagh

Je hele verhaal wordt ontkracht door je laatste zin: want alleen de mensen hebben er een puinhoop van gemaakt. Vind jij dat zo intelligent?

Stennepen | 09-12-07 | 19:41

Stennepen @ 19:34
Maar is het dan niet cynisch dat uitgerekend UNOX de elfstedentocht sponsort? Dit terwijl Unox er eigenhandig voor zorgt dat er nooit meer een elfstedentocht komt.

tipo | 09-12-07 | 19:40

tipo 09-12-07 @ 19:33
Ik vrees van niet.
Het zou namelijk wel eens zo kunnen zijn dat de mens, evenals de koe nu, enorme hoeveelheden broeikasgas gaat uitstoten.

de honden blaffen... | 09-12-07 | 19:40

Kan iemand mij even geestelijke bijstand verlenen? Ik heb net iets heel ergs gedaan in de keuken. Ik heb gewoon rücksichtslos 5 aardappelen en een ui geslacht. Met een mes. En bloeden die krengen! Nu ben ik die piepers nog aan het koken ook!
...
@Stennepen 09-12-07 @ 19:22:
Grappig dat je die 2 dingen verbindt. Het menselijk brein is evolutionair zo gegroeid omdat de voorouderlijke mensaap vlees gingen eten. Jouw genetisch bestaan is dus te danken aan je voorouderlijke vleeseters. Die uiteindelijk ook de wereld zo hebben ingericht dat jij achter de PC in een verwarmd huis, met warm en koud en stromend water je eco-fascisme kan verspreiden. Zonder vlees geen hogere breinfuncties. Kijk maar naar de natuur: carnivoren zijn slimmer dan grazers.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:39

@ Vander

Ja de mensen worden hier oud en vroeg dement en ze barsten van de hart- en vaatziektes!

Stennepen | 09-12-07 | 19:38

Er zijn wat zwakzinnige geesten hier die beweren dat vleeschproducten ongezond zijn.
Mogen die mij even gaan uitleggen waarom we hier in bv Nederland zo idioot oud worden.
M'n Opa werd ook 86, op een reuzel en spek dieet, net als al die oude Nederlanders,
je zult verdomd weinig vegetariers tegenkomen in die generaties.
Ook minder gelul met allergieën vergeleken met de jeugd van tegenwoordig.

Ze aten wel veel minder suiker, maar das niet dierlijk en boeit types als Thieme niet.

vander F | 09-12-07 | 19:37

OB... Ongeletterde Boer?
Die prima FF-er? Die met die koebeesten?

G-unite | 09-12-07 | 19:34

@ Tipo

Als jij je vlees laat staan, gaat de verwaming van de aarde mogelijk wat minder hard, ga daarom binnenkort maar naar MEAT THE TRUTH.

Stennepen | 09-12-07 | 19:34

@familie veganist
Stel dat iedereen veganist zou worden, zou er dan elk jaar weer een elfstedentocht komen?

tipo | 09-12-07 | 19:33

@ OB Je weet heel goed dat ik het tegen jou heb, en ik ben hier volgens mij de enige die volkomen onder eigen naam schrijft, behalve mijn man Jeroen.
Dat is het lef dat veel niet hebben hier, want het is gemakkelijk hè, om anoniem te schoppen. Vooral op GeenStijl.

Sten (Oomen)

Stennepen | 09-12-07 | 19:32

fluh 09-12-07 @ 19:27
Zelfgebraden gehaktballen? En dan straks lekker koud in stukjes gesneden met mayo en een augurkje? Wat een gelukkig mensch bent u.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 19:32

Hersenloos... Hmmm even knoop in m'n zakdoekje leggen da'k weer een apenhoofdje leeg moet slurpen als het zo duidelijk wordt.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:29

Jezus, dik twee uur later en Stennepen heeft het nog niet opgegeven? Ik heb ondertussen al een lekker kipcordonbleu'tje op en er liggen gehaktballen klaar voor bij de film straks.

fluh | 09-12-07 | 19:27

Ja alle linkse ecovolkerts gebruiken toch een anonymizing proxy?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:26

biefstuck met breaud of soja st(r)eek ik weet t wel

peenindiees | 09-12-07 | 19:25

Stennepen 09-12-07 @ 19:19
"@ Vleetetende hersenlozen hier."
"Als vleeseters machteloos worden in argumenten, gaan ze kolder praten!"
Ja hoor.Gelukkig hebben veganisten daar geen last van,he?

de honden blaffen... | 09-12-07 | 19:25

Stennepen @19:22
.
Ik heb Earthlings al gezien, daar kan Meat the Truth weinig tot niets aan toevoegen.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:24

Heb je het nou tegen mij Honnepon?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:23

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 19:23

@Jeroen_O 09-12-07 @ 19:20
Joh, echt?
Vertel nog iets meer over dat internet, schijnt groot te zijn heb ik van horen zeggen...

Herman Flipsen | 09-12-07 | 19:22

@ Vleeseters

Maar ga nu maar eens naar MEAT THE TRUTH (back ontopic), want mensen beginnen al te vloeken voordat de film gezien is.

Stennepen | 09-12-07 | 19:22

@ OB tampon

Als vleeseters machteloos worden in argumenten, gaan ze kolder praten!

Stennepen | 09-12-07 | 19:20

Hetzelfde IP adres betekent niet meteen dezelfde persoon. Meerdere mensen kunnen achter een ip adres zitten

Jeroen_O | 09-12-07 | 19:20

Marianne wil het lam weer naast de leeuw hebben liggen. Marianne denkt dat ze God de Vader is. Marianne is in de kamer gekomen door bekende Nederlanders te besodemieteren. Over niet zo lange tijd verdwijnt Marianne weer in het duister. Van kasteel Bran of zo.

Hammar | 09-12-07 | 19:19

@ Vleetetende hersenlozen hier.

Dus Jeroen en ik zijn één? Ja, als man en vrouw haha!

Stennepen | 09-12-07 | 19:19

keb geen Humvee, geen geld voor vlees , geen brommurtjuh ,laat staan geld om co2 uit mn schoorsteen te laten waaien.
volgens mij is dan de beestenpartei de club voor mij.
*(oud brood genoeg)*

hero_of_heaven | 09-12-07 | 19:17

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 19:14

"Laat je je auto staan of je stukje vlees?"
... ik neem mijn auto mee en rijd er een stuk wandelend vlees mee aan, dat heet jagersinstinct geloof ik... oh ja, ik rem ook niet voor Marianne Thieme, Dolf Jansen of Giel Beelen (bij die laatste geef ik zelfs gas, wat een eikel) ,

fweddy | 09-12-07 | 19:13

Als dieren rechten hebben, moeten ze ook plichten hebben. Of een beetje meer ambitie om bovenaan de voedselketen te komen.

tipo | 09-12-07 | 19:11

We zullen Stennepen 'es in de wei zetten samen met zo'n liev stiertje, allebei aan een kant van de ketting en in 't midden een pen in de grond. Volgens mij is ze zo genezen van dierenliefde.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:09

Douglas Adams had er wel een mooie oplossing voor. We moeten gewoon beesten genetisch zo gaan bouwen dat ze opgegeten willen worden.
youtube.com/watch?v=ucNYLsjKaTQ

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:09

Kunnen we lekkere vegetarische recepten gaan uitwisselen nu?
Het draadje lijkt me er uitstekend geschikt voor.
Even wat peace tussen vlees & groente luyden en we leren er ook nog wat van.

wopper | 09-12-07 | 19:06

@G-unite 09-12-07 @ 18:59:
Nou... interessanter: is het IP-nummer hetzelfde als dat van het PvdD-HQ...

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:05

@Stennepen
Dieren zijn helemaal niet zo lief. Over het algemeen nogal dom volk zelfs. Eet nu maar af en toe een stukje vlees, zul je zien dat dat drammerige meteen uit je wegvloeit.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 19:04

En zeker geen leverworst.@openbaarminiserie.

fuckje | 09-12-07 | 19:04

nou toch al zo'n 40 jaar hoor fuckje. Maar bij nader inzien wil ik ook van m'n leven geen borst van Stennepan.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 19:02

@openbaarminiserie 09-12-07 @ 18:57:
Om nog maar te zwijgen van de massale genocide op krill door walvissen. 't Is goed dat die Jappen de walvisvangst weer hebben opgepakt. Dat kon echt niet langer zo.

koerbagh ® | 09-12-07 | 19:01

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 19:00

@Openbaarminiserie,
Ik had het over de lever, niet het leven....

fuckje | 09-12-07 | 18:59

Ga ik nou verklappen dat Stennepen en Jeroen_O dezelfde zijn of niet.

Keuzes keuzes..

G-unite | 09-12-07 | 18:59

*Gaat toch maar eens nadenken over een partij voor de planten of een fruit-bevrijdingsfront*
Stop de genocide op sla! Bevrijd de aardbei! Boerenkool heeft ook gevoel!

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:58

@Stennepen,
Als jij iemand van het niveau van Georgina V. erbij sleept geeft dat een helderder kijk op jouw visie.
@openbaarminiserie,
Hoelang geeft die levenskracht?

fuckje | 09-12-07 | 18:58

koerbagh, hahaha, zometeen gaat Sten haaien meppen omdat ze zoveel vissen opvreten!

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:57

Oh, Stennepen is vrouwelijk? Sorry, fuckje zette me op het verkeerde been door te zeggen dat ze niet van jouw worst wil leven.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:56

@Stennepen 09-12-07 @ 18:48:
Ja, ik sta als mens bovenaan in de voedselketen. Dat is de natuur hè...

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:55

Stennepen eet liever weerloze planten. Onmens! Planten hebben ook gevoel hoor! Wrede barbaar.
.
Desalnietemin, als we nu ineens allemaal groentemannetjes zouden gaan worden dan is er niet genoeg rijke tuinbouwgrond toch? Daar moet eerst een zooi mest overheen, en daar hebben we toch mestmachines voor nodig. Gelukkig kunnen die mestmachines lekker grazen op de wat armere gronden waar alleen maar wat gras op wil groeien.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:52

Er heerst een enorme woede onder de dieren omdat een mens het gewaagd heeft hen in een door hen niet erkend parlement te vertegenwoordigen.

de honden blaffen... | 09-12-07 | 18:51

@ Agent

Georgia rules!

Dat is zelfs een film, zoek maar op!

Stennepen | 09-12-07 | 18:50

@Lizzard
Ik ben nu echt benieuwd. Leg mij eens uit waarom je dieren in hokken vergelijkt met concentratiekampen? Denk jij dat dieren een zelfbewustzijn hebben? Dat ze hun sitiuatie kunnen vergelijken met die van dieren in de vrije natuur?
Lizzy, anthropomorphie is een psychiatrische aandoening, wist je dat?

CoJoNes | 09-12-07 | 18:50

@ OB

Ik lik mijn ballen niet, want ik heb ze niet. En als je borsten bedoelt: die heb ik wel maar daar kan ik al likkende niet bij.

Stennepen | 09-12-07 | 18:49

@Stennepen 09-12-07 @ 18:45
Georgina Verbaan ? Ja, vooral die. Lekker uigevoerd met eenhoog iq. Daar moet je het echt van hebben m.b.t. intelligente uitspraken.
Nu niet alleen maar grappig maar zelfs hilarisch

Agent327 | 09-12-07 | 18:49

@ Koerbagh

JIJ DOET NIET ANDERS door dieren te eten, jij bepaalt dat ze een miserabel leven lijden en ook nog eens geslacht worden. Je had zoveel zuiniger kunnen zijn met deze aarde.

Stennepen | 09-12-07 | 18:48

fuckje wil je wel leven van mijn worst dan?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:48

@Stennepen 09-12-07 @ 18:45
Inderdaad, mijn kat wil nu ook al rijlessen.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 18:47

@Stennepen 09-12-07 @ 18:40:
Je bent een fascist. Je wilt voor een ander bepalen hoe hij/zij leven moet.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:47

Stennepan @18:45
.
Hoezo zijn dieren niet anders dan mensen?? Lik jij ook je ballen dan?

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:47

Elisabeth2 @18:44
.
Stommerd, je moet ze ook niet vantevoren vertellen dat je ze gaat slachten!

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:46

@ Fuckje

Ja Georgina Verbaan zei ook al dat ze wel eens mensenvlees wilde proeven (en dat terwijl ze vegetarisch is, zij snapt tenminste dat dit helemaal nog niet zo'n gekke uiting is). Dieren zijn echt niet zo anders als mensen hoor!

Stennepen | 09-12-07 | 18:45

Het ironische is, dat juist omdat de mens dieren domesticeerde wij een ontwikkeling hebben doorgemaakt waardoor Marianne nu haar riante salaris kan opstrijken en op drie hoog achter een hond als huisdier kan houden.
Decadentie vereist een enorme mate van hypocrisie.

CoJoNes | 09-12-07 | 18:45

Koerbagh's eetgedrag heeft enorme consequenties voor de aarde?!?! Wat eet je verdoemd dan wel niet koerbagh?!?!

openbaarminiserie | 09-12-07 | 18:45

Wisten jullie dat lammetjes huilen voordat ze geslacht worden? Echte dikke tranen omdat ze niet meer kunnen dartelen in de wei en uit kunnen groeien tot verschrikkelijke domme schapen? Is het niet heeeel erg. Snik.

Elisabeth2 | 09-12-07 | 18:44

@Stennepen 09-12-07 @ 18:35
Ja, is erg.
Als u besluit iets te eten, of niet te eten: prima.
Als u er, op mijn verzoek, tekst en uitleg over wil geven: ook prima.
Als u mij éénmalig wijst op mijn, _naar uw inzichten_ verkwistende manier van leven van me: ook nog prima.
Maar het samenstellen van een menu,of het bepalen van een standpunt, of wat dan ook, lukt me ook zonder uw inbreng wel.
Rottig om te horen wellicht, maar mijn voedingsschema is niet de reden dat u onmisbaar bent op deze aardbol, sorry.
Worden oogkleppen nog steeds van leer gemaakt overigens?

HY78. | 09-12-07 | 18:43

@Stennepen,
Van jouw lever hoef ik geen worst.

fuckje | 09-12-07 | 18:43

@hooiwagen 17:57: De PvdD zou hier geen belang bij hebben, behalve "een oprechte verontwaardiging over het lot van de dieren"? Hier heb ik even hartelijk om gelachen voordat ik weer recht kon zitten om deze reactie te schrijven. Hoe naïef kan je zijn? De PvdD is een soort knuffel-GroenLinks, waarvan de ene helft de macht en publiciteit wel leuk vindt, en de andere helft grachtengordelvolk is, die hun kinderen naar lelieblanke scholen sturen en milieumaatregelen vooral aan ànderen willen opleggen, maar wèl lid zijn van Grienpeace en bij de Appie Heyn altijd scharreleitjes koopt. Net als de stemmers op de PvdD, die hebben het gewoon even gehad met de PvdA en stemmen nu hier op, omdat "die diertjes zo lief zijn". Of ze zijn murw gebeukt door die vreselijke belerende radiospotjes die zowat in elk reclameblok op Radio 1 te horen waren.

Dat wil niet zeggen dat de partij niet af en toe ook echte missstanden aan de orde stelt. Goed, dat lukt zelfs Widlers nog wel eens. Maar die partij en hun kiezers zijn echt een lachnummer.

Muxje | 09-12-07 | 18:41

@ Koerbagh

Laten we hopen dat je ooit inziet dat je eet gedrag enorme consequenties heeft voor deze aarde.

Stennepen | 09-12-07 | 18:40

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:40

@Hoeroen_O 09-12-07 @ 18:37:
Ik heb er dan ook geen vals moreel bezwaar tegen.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:39

@Mutsaerts:
Als je geen zinnige argumenten hebt wanneer je iets af wilt fakkelen, hou dan gewoon voortaan je mond.

<br>
<br>
@Zo'n beetje elke pro-vlees commenter hierboven:
Wat is u stuitend dom, of weet dat zeer goed te veinzen. Een duidelijk signaal dat er geen redden meer aan is. Goodbye cruel world,..

Yoman | 09-12-07 | 18:38

@ Koerbagh

Nee GEEN deal

Zo gemakkelijk is het niet.
Je hebt niet alleen te maken met je eigen volgevreten buik, je hebt te maken met miljarden andere levende wezens, en die willen ook graag hun plekje onder de zon.

Stennepen | 09-12-07 | 18:38

@Stennepen 09-12-07 @ 18:35:
Te vroeg gejuicht... Geen deal dus. Jij wilt voor een ander bepalen hoe hij leeft, wat hij eet en wat hij vinden en denken moet. Dat soort gedachten leidt inderdaad tot concentratiekampen.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:38

@hoerbagh
Je zit geloof ik in een cirkel te redeneren.
Bacteren zitten overal op, stofjes die in de lucht zweven, in je speeksel, je ontkomt er niet aan.
Een kip gebruikt ook miljarden bacterien voordat hij op je bord beland. Eet je die kip niet, dan bespaar je ook bacteren.

Jeroen_O | 09-12-07 | 18:37

@Stennepen: de enige manier om respect af te dwingen van de rest hier is om mensen met een andere levenstijl te laten leven en de respecteren. Dat constante betweterige gedram helpt je van de regen in de drup.

bliepje80 | 09-12-07 | 18:36

@Stennepen 09-12-07 @ 18:32:
Ik ook en daarom eet ik alles. Het leven is lekker. Weet je wat, jij doet jou ding en ik de mijne. Ik duw jou geen gehaktbal door de strot en jij mij jouw onzinnige morele principes niet. Deal?

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:36

@ Koerbagh

Erg hè, als iemand de steak van je bord wil halen?
En ervoor zorgt dat je een stukje gezonder wordt!

Stennepen | 09-12-07 | 18:35

Bacteriën hebben niet genoeg bewustzijn om pijn of leed te voelen... dieren wel.

gijsje | 09-12-07 | 18:34

B 12 wordt gemaakt van Zweedse peop.

fuckje | 09-12-07 | 18:34

@Jeroen_O 09-12-07 @ 18:28
Ja, dat zeg ik dus in reactie op Stennisschoppertje die zei veganist te zijn. Ik heb niks tegen vegetariers verder, alleen dat gedram altijd. Jullie lijken wel moslims af en toe.

@Stennepen 09-12-07 @ 18:29:
Dus het gaat (alweer) om de schaalgrootte? Een miljard bacteriën is niet erg, maar 10.000 kippen wel. Nee duidelijk joh, lekker consequent.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:33

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:32

Ik heb net leren bekleding voor mijn SUF besteld, dat scheelt weer 15 van die vervuilende koeien. Zo help ik mee het milieu te sparen en maak ik alle veganisten van Nederland blij!

WaarDeWindWaait | 09-12-07 | 18:32

@ Bliepje

Ik houd van het leven, daarom ben ik veganist!

Stennepen | 09-12-07 | 18:32

*vist hand uit decollete van buurvrouw*
@stennepen: zie geen problemen. Leven is nou eenmaal niet mogelijk zonder consequenties. Dus de enige echte oplossing voor jouw probleem is de dood. Maar zover durf je dan ook weer niet te gaan. raar geloof heb je.

bliepje80 | 09-12-07 | 18:31

@ Agent

Ik kan in ieder geval één ding beter dan jij :p Spellen!

Stennepen | 09-12-07 | 18:30

* steekt nog een vitamientje N op *

fuckje | 09-12-07 | 18:30

Tsja, moet eerlijk zeggen dat co2 uitstoot aan dierenleed linken mijn een beetje raar in de oren klinkt. Bio-industry is overigens wel heel erg fout. Dieren hebben ook rechten, die zijn natuurlijk lang niet hetzelfde als mensenrechten. Ik zie een varken nog niet vragen om vrijheid van meningsuiting of recht op wonen. Maar dat ze gewoon buiten in de modder mogen rollen en dat niet hun snavel eruit getrokken word om er een slang met eten en hormonen in te stoppen lijkt mij normaal. En ja, dan word je vleesje een stukje duurder, jammer voor jou dan.

gijsje | 09-12-07 | 18:30

@ Bliepje

Lees een goed wat ik hierboven zeg
Steek de hand eens in eigen boezem.

Stennepen | 09-12-07 | 18:29

@Stennepen 09-12-07 @ 18:20
Dat verklaard veel.

Agent327 | 09-12-07 | 18:29

Zie net Hans Teeuwen nog even (meiden van halal stukje) over gelovigen en hun "gelijk".
Is ook van toepassing op mensen die in iets anders dan een god geloven zoals Sten.

bliepje80 | 09-12-07 | 18:29

@ Bliepje

Ik ben eerlijk, maar durven vleeseters dat ook te zijn? Neem nou eens echt de feiten van de aarde en van de menselijke gezondheid in ogenschouw, je zult zien dat mijn 'tekortkomingen' met mijn zeldzame ingenomen bacteriekweek B12 tabletje en energydrankjes schamel zijn ten opzichte van de steaks die jij dagelijks (?) eet.

Stennepen | 09-12-07 | 18:29

@hoerbagh
Als vegetarier kun je geen B12 tekort krijgen (als je gevarieert eet).

Als veganist neem je eens in de maand een B12 pilletje (gemaakt uit een bacteriekweek) en er is niets aan de hand.

Jeroen_O | 09-12-07 | 18:28

@Koerbagh: Goal!

bliepje80 | 09-12-07 | 18:28

@Stennepen 09-12-07 @ 18:26:
Bacteriekweek. Aha! Dus als een beest maar klein genoeg is dan mag "marteling" wel.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:28

aha. heel natuurlijk allemaal.
*gaat een heel natuurlijk beetje kruiden roken voor extra vitamine W*

bliepje80 | 09-12-07 | 18:27

@ Bliepje

Wil je het wel echt weten?

Ik slik misschien eens in de drie maanden een tabletje van Solgar waar ze B12 uit een bacteriekweek halen, dus niets waar ik tegen ben. Verder drink ik energiedrankjes waarin B12 zit, maar dat is dan alles. Onderzoek naar B12 is niet duidelijk of het in je darmen aangemaakt kan worden.

Stennepen | 09-12-07 | 18:26

@Stennepen 09-12-07 @ 18:19
Voel je je aangevallen, waar staat dat het een bericht voor jou was?

Verder, sommige mensen lezen een tijdje mee en reageren later een keer. *kuch* Stennepen 09-12-07 @ 17:57.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 18:25

@Stennepen 09-12-07 @ 18:23:
Dat je humorloos was *en tegelijk toch extreem grappig* wist ik al.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:25

of heel natuurlijk uit een pilletje (gemaakt door een grote boze medicijnenfabrikant die dierproeven moest doen om jouw pilletje te maken)

bliepje80 | 09-12-07 | 18:25

@Lizzard 09-12-07 @ 18:20:
De vergelijking is ondeugdelijk. Beesten in de bio-industrie krijgen meer dan voldoende voedsel en medische zorg. Bovendien zijn gedomesticeerde beesten niet vrij. Ze kunnen zonder mens niet eens overleven.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:24

@Stennepen: Die B12 neem je dan uit een plant of zo?

bliepje80 | 09-12-07 | 18:24

@ Koerbagh

Ik ben al ruim twintig jaar consequent veganist en laat elke anderhalf jaar mijn B12 testen. het is tot nu toe perfect. Nu jij weer.

Stennepen | 09-12-07 | 18:23

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:23

@Aatje. Beetje gefrustreerd knul?

hooiwagen | 09-12-07 | 18:23

@Aatje: Of in een concentratiekamp stoppen. Schijnen ze heerlijk te vinden.

bliepje80 | 09-12-07 | 18:23

@ Aatje

GeenStijl zal jouw reactie wel laten staan, als het maar in hun straatje past nietwaar?

Stennepen | 09-12-07 | 18:22

Hahahahaha @Stennepen 09-12-07 @ 18:20
Daar wordt alleen maar erger van. Ernstig vitamine B12 tekort. Nou ja, je gaat in elk geval lekker jong dood. Dat belast de aarde dan weer een stukje minder.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:22

@Lizzard: laten we dat even navragen bij Leon de Winter

bliepje80 | 09-12-07 | 18:21

@ Lizzard

Jij snapt het

Stennepen | 09-12-07 | 18:21

-weggejorist-

Aatje | 09-12-07 | 18:21

@ de honde blaffen

Heb jij wel eens echt eerlijk naar een dier gekeken? Ze lijken sprekend op ons qua gevoelens en emoties en angsten!

Stennepen | 09-12-07 | 18:21

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:20

@ Koerbagh

Ik ben een veganist

Stennepen | 09-12-07 | 18:20

Mensen als Thieme en consorten gaan de fout in omdat zij dieren menselijke eigenschappen toedichten.

de honden blaffen... | 09-12-07 | 18:19

@Stennepen 09-12-07 @ 18:16:
Tsja, dan opeens is dat argument onzin, maar als je het voor koeien en gras gebruikt in een eco-fascistische film dan deugt het argument wel?
Merkwaardige logica houden die vegetariërs er op na.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:19

@ Herman

Waa heb je het over. Een oorspronkelijke reactie van mij hier is allang weggehaald!

Stennepen | 09-12-07 | 18:19

De droom van een lam:
"En lief klein lammetje, wat wil jij later worden?"

"Nou, ik wil net als mijn moeder, later in de textiel."

Bespottelijk, onzinnig en ridicuul?
Natuurlijk zo'n dier heeft geen enkele gedachte over een toekomst. Het is leven van dag tot dag, voor een dier.
Een vergelijking tussen Joden en kippen is alleen vanwege dat feit al, volledig abject.
Het verwijt, dat mensen zich niet genoeg inleven in de gevoelens van een dier, mag dan wellicht op waarheid berusten. Het niet kunnen inleven met het verschrikkelijke leed, dat de Joden is aangedaan en dat gelijk scharen met het lot van kippen, zou je toch minstens moeten laten twijfelen aan je eigen observatie- en inlevingsvermogen.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 18:17

@ Agent

Okay dan geen smakkerd, suit yourself!

Stennepen | 09-12-07 | 18:17

* Vermoedt dat Stennepen Agent327 @ 18:13 niet helemaal begrepen heeft en CoJoNes @ 18:07 gelijk heeft *

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:17

@ Tipo

Whoehhahahahaha

Jij bent echt grappig Wat een onzin!

Stennepen | 09-12-07 | 18:16

*Vindt Stennepen wel grappig*
Drammerig en overtuigd van eigen gelijk.
-Hou die 'smakkerd'maar bij je.

Agent327 | 09-12-07 | 18:16

@Jeroen_O @ 18:05
Ook dat is een cyclus. Jij verbruikt minder energie, maar je produceert ook minder meststoffen waar planten profijt van hebben. minder planten -> minder CO2-opname.

tipo | 09-12-07 | 18:15

Eindelijk iets nuttigs te melden die vrouw

Nifelheim | 09-12-07 | 18:15

@ Agent

Dikke smakkerd voor jou en toedeloe!

Stennepen | 09-12-07 | 18:14

@CoJoNes @ 18:07
ten eerste: je generaliseert en twee: check mijn reactie op 17:57 en ga daar eens op in alsjeblieft dankjewel.

hooiwagen | 09-12-07 | 18:14

*Vindt Stennepen wel grappig*

Agent327 | 09-12-07 | 18:13

@Stennepen 09-12-07 @ 18:11:
Is de mens geen natuur? Een wildpad is natuur, de A1 niet? Een vogelnestje is natuur, een flatgebouw niet? Een beverdam is natuur, de afsluitdijk niet?
Alle dierlijke activiteit gaat ten koste van iets anders in de natuur. Tough.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:13

@ Koerbagh

Ik heb inderdaad geen tijd meer voor dit slap gelul

Stennepen | 09-12-07 | 18:12

@Dundunbanza
Je hebt de film niet gezien, hoe kun je het dan gelul noemen?
En je hebt marianne er niet mee, maar jezelf, je nakomelingen en vooral miljoenen dieren

Jeroen_O | 09-12-07 | 18:12

@Stennepen 09-12-07 @ 18:06:
Hoeveel tijd heb je? Ik heb antwoorden en argumenten zat hoor. Kom maar op.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:11

@ Koerbagh

Het enige waar de mens extreem goed in is, is het kapot maken van de natuur. Wake up man en kijk naar het nieuws!

Stennepen | 09-12-07 | 18:11

jan modaal gaat ff eten, vleesch.
Ook smakelijk stennepen

Jan Passant | 09-12-07 | 18:11

@Stennepen 09-12-07 @ 18:03:
De aarde redt het wel hoor. Belasting van de aarde... platitude, bangmakerij. De natuur als nieuwe afgod, ecofascisme als nieuwe religie, Al Gore als nieuwe paus en mevrouw Thieme als hogepriesteres.
Ook als de mensheid allang is uitgestorven draait die nog rustig z'n rondjes om de zon. Het is jouw arrogantie dat de mens een soort half-god is die boven de natuur staat. We staan toevallig aan de top van de voedselketen. Big fucking deal. Wij zijn als diersoort extreem goed in het creëren van onze eigen habitat, in het voor ons nut inrichten van de natuur. Nou en? We zijn er heel goed in, maar heus niet de enige diersoort die dat doet.

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:10

Ik betaal, dus ik vervuil. En rij auto en eet vlees, kip, wild en vis.
Marianne Thiema kan de kolere krijgen met gristelijke gelul!

Dundunbanza | 09-12-07 | 18:10

@ Bliepje

Dat noemen ze nou rein egoïsme, het failliet van de aardkloot!

Stennepen | 09-12-07 | 18:10

*kluif*
*smak*
*kluif*
*kluifkluif*
*smak*
*kluif*
*boer*
*kluifkluifkluif*
*lik*
*kluif*

pbuh | 09-12-07 | 18:09

@Stennepen: Dat noemen ze nou vrijheid!
ook wel: Liberaal

bliepje80 | 09-12-07 | 18:09

@ Jan Passant

Jij bent de Jan Modaal waar de Quest van deze maand overgaat! Gefeciteerd!

Stennepen | 09-12-07 | 18:08

@Stennepen et al.
Weet je wat jullie probleem is? Jullie missen elk relativeringsvermogen en vooral het begin van een gevoel voor humor en zelfspot. Jullie zijn drammers, vervelend en opdringerig. Man, man, man, als je vlees was, was je zure zult.

CoJoNes | 09-12-07 | 18:07

Belangengroeperingen voor planten worden geband.

G-unite | 09-12-07 | 18:07

@Jan passant: AMEN!

bliepje80 | 09-12-07 | 18:07

als de stennepennen van deze wereld veganist zijn is dat voor mij prima. Zolang ze maar geen moralistische zwamverhalen gaan ophangen omdat zij niet tegen mijn vrijheid van menukeuze kunnen.

Jan Passant | 09-12-07 | 18:06

@ Koerbagh

Dat doen vleesters altijd als ze geen weerwoord meer hebben, dan gaan ze schelden of posten irrelevante linkjes.

Stennepen | 09-12-07 | 18:06

*aannemer mailt dat hij en zijn collega's geen offertes maken voor onmogelijk werk*

bliepje80 | 09-12-07 | 18:05

*draait hamburgers in de pan nog een keertje om*

renevdbos | 09-12-07 | 18:05

@koerbagh
Leed voor plantjes? Denk je dat als een koe 1 KG plantjes eet dat er dan 1 KG vlees uitkomt?
Vlees eten is nog veel erger voor de plantjes dan alleen plantjes eten.

Denk eens na over wat je zegt.

Jeroen_O | 09-12-07 | 18:05

@ Lizzard

Ik vond de vergelijking inderdaad geheel passend voor GeenStijl, en bovendien een waarheid als een koe!

Stennepen | 09-12-07 | 18:05

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:04

"1 koe stoot evenveel CO2 uit per jaar als een middenklasse auto die 70.000KM rijdt".
Tsja,gelovigen kun je van alles wijsmaken.

de honden blaffen... | 09-12-07 | 18:03

@ Koerbagh

Ik verbruik veel minder energie dan een vleester. als veganist, ik eet direct van de bodem, een vleeseter eet secundair van een koe die van de bodem eet. 10 x zoveel belasting voor de aarde!

Stennepen | 09-12-07 | 18:03

bliepje80 09-12-07 @ 17:27

Juist volksvertegenwoordigers staan mi. alle podia vrij. Dat eea. niet (meteen) tot kunst (Kunst) leidt... wtf? Als de loodgieter verontwaardigd is dat widtvoet zijn eigen CV aanlegt: kudt voor hem! Geen monopolies.
Juist volksvertegenwoordigers kiezen hun eigen vehikels ter kommunikatie. Dat recht hebben zij volledig, onverkort en dubbel en dwars. Hoe vaker hoe liever. Hoe breder hoe beter. Aansturen op een gedagte dat politici tog vooral louter in nota's, moties, wetsvoorstellen, praatjes met de MP en overige hoernalistiekgetinte mediaoptredens etc. hun heil dienen te zoeken is sneu en dwaas. Sneu omdat een boodschap een boodschap is en je mensen niet moet willen verbieden om deze in de ten onrechte door jou geklaimde plastik zak te transporteren. Dwaas omdat het vrij evident is dat het belang van kommunikatie niet in verhouding staat tot het eventuele belang van de vorm waarin dat gebeurt.

In de memoires van Estelle Gullit cs. verder ben ik in de verste verte niet geinteresseerd. Al boúw je je kassa daarvan. En de algemene aandacht voor het platte, het lege en het leauze lijkt wat overdreven hier en daar. Dat dan weer wel.

widtvoet... | 09-12-07 | 18:03

@Bliepje
Inderdaad ben je gelukkig een mens, je zou maar een dier zijn. Kennelijk kun je je gelukkig toch nog inleven in een dier.

Jeroen_O | 09-12-07 | 18:03

*vraagt plaatselijke aannemer om platen voor kop van Stennepen te slopen*

bliepje80 | 09-12-07 | 18:02

@ Pbuh

Zal wel. Toch vreemd dat GeenStijl er gruwelijk van houdt als mensen smakeloos eerlijk of walgelijk zijn/doen, maar als ik dat dan ook doe, dan doen ze het in hun broek.

Stennepen | 09-12-07 | 18:01

@Stennepen 09-12-07 @ 17:57:
De winkels in nazi-duitsland waren tussen 1933 en 1945 rijkelijk voorzien van vers jodenvlees. Een vergeten stukje geschiedenis. Juist.
Heb je als vegetariër overigens wel eens nagedacht over het onnodige leed dat jij plantjes aandoet? www.4shared.com/file/19269338/90f8b9b1...

koerbagh ® | 09-12-07 | 18:01

Het is 6 uur. AAN TAFEL!
En geniet er van.

pbuh | 09-12-07 | 18:01

enge fundamentalisten hebben altijd wat op te merken over het eten van een ander

Jan Passant | 09-12-07 | 18:01

@Stennepen 09-12-07 @ 17:57
Als jij met droge ogen de toestand van kippen durft te vergelijken met concentratiekampen, dan diskwalificeer je jezelf op een gruwelijke manier. Dat hoef ik zelfs jou niet uit te leggen.

CoJoNes | 09-12-07 | 18:01

@Jeroen_O: Nee. Gelukkig ben ik geen dier maar eens mens. Alhoewel: de slinkse betweterende wind die door ons land waait geeft me af en toe wel het gevoel dat ik ongeveer net zoveel vrijheid heb als de gemiddelde legbatterij hen.

bliepje80 | 09-12-07 | 18:00

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 18:00

als alle kebab tenten nu een gesloten worden (kan je daar dan groente bestellen?) dan krijgen we dat Hollandse straatbeeld ook weer een beetje terug.

Patrick Zweedsey | 09-12-07 | 17:59

ROFLOL@G-unite 09-12-07 @ 17:54

CoJoNes | 09-12-07 | 17:59

Ze schijnt ook op schoenen van plastic te lopen.

spinoza | 09-12-07 | 17:59

@Jeroen_O @ 17:52
Het is een cyclus, waar geen extra CO2 bij komt kijken.
CO2 wordt gras, Gras wordt koe, Koe wordt co2 + braadlapje. CO2 wordt gras, Braadlapje wordt opgegeten.
.
Niks aan de hand dus.

tipo | 09-12-07 | 17:59

Stennepen 09-12-07 @ 17:57
Die vergelijking is PETA destijds ook opgebroken, dus je was gewaarschuwd.

pbuh | 09-12-07 | 17:58

Je kunt wel zeggen dat een dier het zo naar zn zin heeft, maar denk je nou echt dat een dier het leuk vindt om zn snavel eraf te halen halen om vervolgens in een paar maanden vetgemest te worden, op zn kop in een machine te worden gehangen om vervolgens een dag later te dienen als mensenvoer?

Nee dus, zou jij ook niet leuk vinden.

Jeroen_O | 09-12-07 | 17:58

Sneu, al die helden hier die hier het eten van vlees neerzetten alsof het een daad van verzet is tegen de linkse maffia of wie dan ook. Wat is het belang van de PvdD behalve oprechte verontwaardiging over dierenleed? Waarom zou je daar zo op gaan lopen schelden?
Vlees eten is zeker lekker, toch doe ik het al tien jaar niet meer omdat ik vind dat er iets grondig mis is met de manier waarop wij met dieren omgaan. En omdat het inderdaad bijdraagt aan de verneuking van onze aarde. Maar wie dat hier durft te zeggen is een hippie.
Ik zeg vleeseters zijn dom: news.bbc.co.uk/2/hi/health/6180753.stm...

hooiwagen | 09-12-07 | 17:57

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:57

@ Pbuh

Ja ik ben er nog, maar GeenStijl kan er kennelijk niet tegen als ik de toestand van de kippen in de bio industrie met concentratiekampen vergelijk. De waarheid is inderdaad hard

MEAT THE TRUTH inderdaad, de film van Marianne Thieme.
Gelukkig sta ik niet alleen!

Stennepen | 09-12-07 | 17:57

Stennepen 09-12-07 @ 17:53
He, daar ben je alweer. Vertel eens wat over vlees.

pbuh | 09-12-07 | 17:55

@Jeroen_O 09-12-07 @ 17:52:
Dus de koolstof-kringloop gaat wat sneller. Dat is alles. Nou, dat vind ik geen al te best argument.

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:54

Moet je die van 16:47 eens zien Stennepen.

G-unite | 09-12-07 | 17:54

@Stennepen 09-12-07 @ 17:51

De joris van dienst is nog mild voor je geweest met al die linkjes in je comments

Agent327 | 09-12-07 | 17:53

@ Bliepje

Het niveau op GeenStijl hier is inderdaad om te janken!

Stennepen | 09-12-07 | 17:53

@Stennepen 09-12-07 @ 17:50:
Het antwoord op 17:44 staat al hier: koerbagh ® 09-12-07 @ 15:48

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:52

@ tipo
En wat gebeurt er met de CO2 die het gras heeft opgenomen nadat het gras doodgaat? Inderdaad, komt gewoon weer in de lucht. Net als bomen, die houden CO2 vast, ze laten het niet verdwijnen. Boom dood, CO2 weer vrij.

Jeroen_O | 09-12-07 | 17:52

GeenStijl doet aan censuur:

-edit doe eens niet Godwinnen -

Stennepen 09-12-07 @ 17:44

Mijn vergelijking was terecht. Jammer, want zo kan ik niet praten. Helaas.

Stennepen | 09-12-07 | 17:52

@Stennepen 1751
En niet van vlees, obviously.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:52

Stennepen 09-12-07 @ 17:50
Doei! Kom later nog eens terug, kunnen we weer om je lachen.

pbuh | 09-12-07 | 17:52

@Stennepen: ach guttegut wat zielig voor je.

*stelt vast dat die veganistische slapjanussen snel janken*

bliepje80 | 09-12-07 | 17:51

@ Cojones

I said Doei

Ik houd niet van censuur.

Stennepen | 09-12-07 | 17:51

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:50

@ allemaal

Laat maar. Mijn tekst wordt hier weggecensureerd terwijl de anderen wel mogen zeggen hoe goed de dieren het in de bio industrie hebben. Als ik dan een terechte vergelijking maak naar die mensen, wordt die weggehaald. Leven de vrije mening op Geen Stijl! Not

Doeii

Stennepen | 09-12-07 | 17:50

Goh, Jeroen_O @ 17:33, en hoeveel CO2 neemt het gras op, waar de koe op graast? Wel het hele verhaal vertellen he?

tipo | 09-12-07 | 17:49

@Stennepen 09-12-07 @ 17:45
Als dat allemaal zo is, beste Sten, hoe verklaar je dan dat mensen ouder worden dan ooit?
Dat de lucht schoner is dan ooit?
Dat er nog nooit zoveel mensen toegang hebben gehad tot gezondheidszorg?
Dat er nog nooit zoveel mensen schoon drinkwater hebben gehad?
Vertel eens.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:49

de fossiele brandstoffen zijn aan het opraken, daardoor komt het vanzelf goed met de co2 produktie. Het wordt 's nachts wel wat fris maar ja...

Onderbuik | 09-12-07 | 17:48

@Stennepen 09-12-07 @ 17:45:
Verpesten? Wat precies? Ik vind Europa zoals de mens dat in de afgelopen 10.000 jaar in cultuur heeft gebracht best mooi hoor. Ik vind er weinig aan verpest.

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:48

@ Jelmer 09-12-07 @ 15:25

een koe produceerd net zoveel broeikasgassen als een gemiddelde auto in Europa die 33.000 km per jaar rijd
Paul Cohen 09-12-07 @ 15:56
-
@Jeroen_O 09-12-07 @ 17:33
Wat is het nou? 33.000 of 70.000. Is nogal een verschil.

Agent327 | 09-12-07 | 17:47

Jeroen_O 09-12-07 @ 17:33
Je verwart ons met iemand die CO2 uitstoot ook maar ene flikker interesseert.

pbuh | 09-12-07 | 17:46

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:46

@Jeroen_O 09-12-07 @ 17:33:
Enne... het wetenschappelijke bewijs dat CO² uitstoot schadelijk is en klimaatverandering veroorzaakt was ook alweer....?
ehmmmm...

Oh ja! Niks. junkscience.com/Greenhouse/

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:46

@CoJoNes
Geloof het of niet, het blijft een feit.

Jeroen_O | 09-12-07 | 17:45

@ Cojones

Dieren hebben de aarde intact gelaten, mensen zoals jij verpesten het!

Stennepen | 09-12-07 | 17:45

@koerbagh ® 09-12-07 @ 17:42
Klopt, maar hoe kom je dan van al die Sinterklaas meuk af.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:45

-edit doe eens niet Godwinnen -

Stennepen | 09-12-07 | 17:44

"1 koe stoot evenveel CO2 uit per jaar als een middenklasse auto die 70.000KM rijdt."

Geloof ik niet.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:42

@Stennepen 09-12-07 @ 17:28:
Prima toch? 't Zijn er veel. En in zo'n schuur zitten ze droog en veilig, er komt geen vos bij. Het eten wordt ze gratis gebracht, hoeven ze niks voor te doen. Man, die beesten hebben het goed bekeken! Luilekkerland. Het enige nadeel is dat ze niet hun eigen voortplanting kunnen regelen. Nou ja, small price to pay voor zoveel voordelen.

Ook een leuk filmpje overigens... allsp.com/loading.php?url=l.php?id=e11...

@bogus 09-12-07 @ 17:19:
Ja. Je kunt overigens hetzelfde smaakeffect bereiken met koekkruiden.

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:42

@Stennepen
Heb jij weleens een dier auto zien rijden?
Heb jij weleens een dier een comment zien typen in de panelen?

Dieren zijn dom en leven bijna allemaal korter dan mensen. Jammer voor ze.

*Zich afvraagt of het vandaag de Dag van de Drogredenering is*

CoJoNes | 09-12-07 | 17:41

@bwahaha : jou uitwonen, als in zij met voorbinddinges ? kun je niet beter haar uitwonen?

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:40

@ Lizzard

:D Ja ze willen het maar niet snappen hè! Maar de dokter vertelt ze de gevolgen wel!

Stennepen | 09-12-07 | 17:40

@wildtvoet

Minder, veel minder mensen zou een erg goede oplossing zijn inderdaad.

Jeroen_O | 09-12-07 | 17:40

oud nieuws, oud gezeik, niet waar.

MTB | 09-12-07 | 17:40

@ Widtvoet

Heb jij wel eens van een dier gehoord met hart- en vaatziektes? Alleen als de mens ze overvoerde!

Stennepen | 09-12-07 | 17:37

Bedankt voor de edit, G-U. Koken met speculaasjes, erg lekker met dooie koeien.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:37

@Jeroen_O 17:33

Hoeveel % van het totaal wordt (indirekt) uitgestoten door dé mensch? En mocht je dat 'n relevante kontributie vinden: wat ligt dan als oplossing het meest voor de hand? Minder mensen tog. Ipv. meer. Ipv. veel, véél meer...

widtvoet... | 09-12-07 | 17:36

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:36

La Thiemme: dealtje maken? Ik maandje geen vleesch eten. Jij middagje mij uitwonen...

bwahaha | 09-12-07 | 17:36

Ik was ook bij de opnames van deze film. Toch vreemd dat jullie meteen een mening klaar hebben zonder de film uberhaubt gezien te hebben.

Veelal erg lompe reacties, waaruit blijkt dat de meeste mensen niet nadenken over wat ze doen.

Wat feitjes uit de film:

13% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door auto's, vliegtuigen, vrachtwagens, treinen en boten

20% (dat is dus zon 40% meer) wordt veroorzaakt door de vleesindustrie, koeien die scheten laten, boeren, enorme graagoogsten (meer dan 50% van het wereldwijde totaal) gaan naar de voeding van dieren die jullie later weer opeten.

1 koe stoot evenveel CO2 uit per jaar als een middenklasse auto die 70.000KM rijdt

Ik vraag me af nu ik bovenstaande reacties heb gelezen of het wel zin heeft dit neer te zetten, maar denk er eens over na zou ik zeggen

Jeroen_O | 09-12-07 | 17:33

@ Bliepje laat eens een checkup doen, ik verwacht tenminste dat je cholesterol aan de hoge kant is. :P

Stennepen | 09-12-07 | 17:33

die kipjes zien er lekker uit zeg.
beetje water en zout erin spuiten en je kunt het zo bij de aldi verkopen als kipfilet

bliepje80 | 09-12-07 | 17:31

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:28

feit is dat mensen geen vleeseters van nature zijn. Zet mensen op een dieet van vlees en water, zoals echte vleeseters, en ze gaan snel deaud aan darmziekten, infecties (rauw vlees) of scheurbuik. Zet ze op alleen fruit en noten en we gaan veel langer mee. Vlees zit veel in , dat weer wel, dus als aanvulling is het best ok. Maar als enige voedsel? nah. zou het niet doen.

Vlees is overigens wel gewoon lekker, dus ik doe mee (met vleeseten).

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:28

@widtvoet: de eerste keer dat ik het met dat lelijk slinkse blonde gedrocht eens ben.

bliepje80 | 09-12-07 | 17:27

Wat de anti-vlees en zielige diertjes lobby altijd vergeet: Al onze landbouwdieren zijn door de mens gedomesticeerd en veredeld. Ze zouden zonder mens niet eens als zelfstandig beest kunnen overleven. En 98% van de dierlijke (gewervelde) biomassa op aarde is mens, gedomesticeerde beesten en beesten die rechtstreeks afhankelijk zijn van de mens (ratten en dergelijke).
Het gaat dankzij de mens en de symbiotische relatie met de mens genetisch en evolutionair gezien heeeel goed met varkens, koeien, geiten, schapen, kippen en dergelijke. Het is een evolutionair succesverhaal van ongekende proportie.

koerbagh ® | 09-12-07 | 17:26

www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleve...

Niet dat ik me erin kan vinden maar 't is een aardige stellingname van mejuffrouw Van Brederode mbt. politici die buiten de gebaande paden treden om hun boodschap over het voedtlicht te brengen.

widtvoet... | 09-12-07 | 17:25

CoJoNes 09-12-07 @ 15:33
Ik doe wel eens ontbijtkoek in de hachee, maar speculaas bij de sudderlapjes? Runderhachee met ontbijtkoek EN Trappist (doe er ook wat zilveruitjes in) is ook niet te versmaden. Nog iemand die speculaas en vlees combineert, ergens?
-edit www.eetsmakelijk.nl/SiteNL/servlet/ctl... -

bogus | 09-12-07 | 17:19

@ Bliepje

Je was toch een steak aan het eten? Stik er niet in he, dat zou een verlies zijn voor de aarde!

Stennepen | 09-12-07 | 17:19

*zet kat op tofoe en komkommer dieet*

Herman Flipsen | 09-12-07 | 17:19

@Stennepen: Waar blijf je nou met je wetenschappelijke bewijs voor je eigen gelijk?

bliepje80 | 09-12-07 | 17:18

@ Bliepje Ik wens je veel gezellige hart- en vaatziektes toe, want dat doe je toch zelf ook? :ppp Weer een aantal vleesters minder, misschien heeft de aardkloot toch nog een kans! :D

Stennepen | 09-12-07 | 17:17

@Stennepen: prima toch? hoe minder vraag naar vlees, hoe beter ik het kan kopen.
*doet de deur open voor de wagyu steak bezorger*

bliepje80 | 09-12-07 | 17:15

@Stennepen 09-12-07 @ 17:14

Ik eet al 39 jaar vlees en hóéf mijn bloedwaarden niet te laten testen: ies ook goedkoper voor de maatschappij !

Van Rechts | 09-12-07 | 17:15

@openbaarminiserie 09-12-07 @ 17:11
Officieel is het helemaal niet om de olie begonnen. Officieel waren het massa vernietigings wapens. Dat olie er achter zat wass officieus bekend. Of dacht je Powel olie installaties liet zien in het Pentagon?

Agent327 | 09-12-07 | 17:15

Waarom moet ik steeds aan vlees denken, als ik Mart en Ria zie?

fuckje | 09-12-07 | 17:15

@mezelf: volgende keer de ;) niet vergeten!

bliepje80 | 09-12-07 | 17:14

@ Bliepje ik ben een DIE HARD veganist, jawel, erg he!!! :P :P, al 20 jaar, en mijn bloedwaarden zijn perfect, pas gemeten, de dokter moest als verstoken vleeseter toegeven dat ze om door een ringetje te halen waren. Alleen blindgangers blijven stug volhouden dat je vlees nodig hebt!

Stennepen | 09-12-07 | 17:14

@volksmenner: prima idee. SP-i-stan!

bliepje80 | 09-12-07 | 17:13

@van rechts, zie mijn posting van 09-12-07 @ 17:07

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:13

Nee

G-unite | 09-12-07 | 17:13

@redactie: kan die stompzinnige Gestapofunctie "deze reactie is niet oké" aub worden gewieberd; ik copy 'm telkens mee; da's pas niet oké !

Van Rechts | 09-12-07 | 17:12

We moeten gewoon de prijs van vlees verviervoudigen. Het valt mij zo op dat de jongeren van tegenwoordig zo lang zijn. Nergens goed voor in ons land met ruimtegebrek. Minder vlees, minder groot uitgevallen boerentypes. Alleen voor niet-westerse allochtonen nog vlees voor de huidige prijzen.

volksmenner | 09-12-07 | 17:12

@ Widtvoet

Nee hoor, alleen globaal: beetje donkerblond, lichtbruin, halflang haar, rond gezicht, hoog, rond voorhoofd, idealistische oogopslag, leeftijd iets vergelijkbaar, pica's vind je genoeg op mijn site...
Waarschijnlijk was het eerder de uitstraling dat even voor het misverstand zorgde en dat kan kloppen... ;-)

Stennepen | 09-12-07 | 17:12

@Stennepen: Kom maar op! Als jij en je vriendjes nou helemaal geen dierlijk eiwit meer eten wordt de wereld een stuk leuker.

zonder jullie :)

bliepje80 | 09-12-07 | 17:11

@Deze reactie is niet OK zeiksmurf 09-12-07 @ 17:10

Ik hoop van niet, want dan is dat arme schaap bij leven en welzijn de strot doorgesneden en hebben ze 't dood laten bloeden (ja, halal: dat is pas goed omgaan met dierenwelzijn !)

Van Rechts | 09-12-07 | 17:11

gelukkig kan ik de vleesconsumptie met mijn formaat beperkt houden tot muizen, korenwolven en ander groot wild.

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:11

Agent327 @17:05
.
Ja en een hele goede reden daarvoor is dat er excessief veel geld aan de strijd in Irak wordt uitgegeven. En dat was toch allemaal voor die olie? Ze geven veel meer geld uit aan de oorlog om de olie dan ze uit zouden geven aan de olie. Zijn Amerikanen dan oliedom of moeten we de reden ergens anders zoeken.

Maar goed, google maar naar MIT geothermal.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 17:11

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:10

*bestelt wagyu steak voor een heel weeshuis*
heerlijk

bliepje80 | 09-12-07 | 17:10

@van rechts : ies wel halal ?

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:10

@bliepje 80,
Ik hoop dat je het over @Stennepen hebt? ;-)

fuckje | 09-12-07 | 17:10

@ Bliepje

Volg je het nieuws wel?
Ik wil wel links voor je zoeken, maar er zijn genoeg studies die aantonen dat dierlijke vetten (vlees eten!) je lichaam verpesten. Als ik die links geef, ga je dan meteen weer blaten dat het onzin is?
Zijn mensen wel bereid hun gewoontes te veranderen?

Stennepen | 09-12-07 | 17:09

Mag ik jullie verheugd mededelen dat er 4 heerlijke gemarineerde lamskoteletjes op mij liggen te wachten ?

Yummie, dat wordt weer smullen !

Van Rechts | 09-12-07 | 17:09

@Stennepen

Lijk jij egt zeauveel op Marianne joh? Doe eens (direkt) een pica linken dan.

widtvoet... | 09-12-07 | 17:08

@fuckje: Irritant, irrelevant en ignorant

bliepje80 | 09-12-07 | 17:08

@Stennepen 09-12-07 @ 17:05

Omdat vlees lekkah is. En als ik daardoor het tijdige voor het eeuwige een tikkeltje vroegtijdig ga verwisselen is dat ook nog eensch goed voor de planeet.

Red de planeet, eet vleesch.

G-unite | 09-12-07 | 17:08

@Stennepen 09-12-07 @ 17:05
*Wetenschappelijke studies bewijzen het, dus waarom blaten een aantal GeenStijlers dan dat het onzin is*
Ja en evenzovele die het tegendeel bewijzen.

Agent327 | 09-12-07 | 17:08

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 17:08

Oei, er gaat iets mis: teveel gecopied en gepasted :-)

@ CoJoNes 09-12-07 @ 16:59

Amen ! Amen !

Van Rechts | 09-12-07 | 17:08

Irritant, die @ Stennepen.

fuckje | 09-12-07 | 17:07

Doe mij maar een lekker biefstukje en een leuke SUV. Duidelijk dat de wereld ten onder gaat aan de mensheid.
Minder mensen op deze aardkloot is de oplossing niet het bestrijden van symptomen.

protonplof | 09-12-07 | 17:07

WAAROM? al die politicus moeten een film maken. Wilders, en nu ook nog Thieme. Gaan ze straks op de film accadmie ook nog les geven in politiek? de wereld gaat toch wel kapot! Vroeg of laat. die paar jaartjes die we proberen te remmen, is zonde van onze tijd. we stoppen er meer tijd in, dan we er aan winnen.
Als ik een lucifair in de fik steek, bel ik toch ook niet de fabrikant op, om te vragen of ze hem kunnen maken? (tenzij jij wel een fabrikant kent, die dat graag doet)
Bovendien, in zo'n film gaat een hele hoop geld zitten, geef het dan aan die "zielige beesjes" of aan de natuur die helemaal kapot gaat. sterker nog als je een film maakt vervuil je ook het milieu! weet je wel hoeveel giftige stoffen er in zo'n camera zitten verwerkt.m Kortom Thieme is net zo'n grote egoist als iedereen! (niet dat, dat erg is) maar haar probleem is dat ze het probeert afteschermen met het ik-eet geen-vlees-want-dat-is-slecht-voor-de-wereld-syndroom.
Niet is hardstikke slecht want wij zijn van nature uit vleeseters.
Bovendien als niemand meer vlees zou eten, komen die kippen nooit meer uit die legbatterijen, en zal het dus alleen maar zielig zijn

boe-zei-de-koe | 09-12-07 | 17:07

totdat er knuffelallochtonen in de dierenkwelling voorkomen. Dan moet het onverdoofd de keel doorsnijden gewoon kunnen volgens die luxepartij. Of minimaal wordt er de andere kant opgekeken. Hoezo hypocriet?

zeiksmurf | 09-12-07 | 17:07

@Stennepen: Wetenschappelijke basis voor je geleuter kan ik niet vinden. Heb je wellicht wat linkjes?
Lijkt er niet op dat je echt gelijk hebt namelijk.
[/understatement mode]

bliepje80 | 09-12-07 | 17:06

Deze reactie is niet OK CoJoNes 09-12-07 @ 16:59

Amen

Van Rechts | 09-12-07 | 17:06

De wereldconsumptie van vlees moet echt omlaag.
Het is vervuilend en de zeeen worden leeggevist.
Mensen moeten maar eens gaan leven met wat minder, dan kunnen onze kinderen en hun kinderen ook in een normale wereld leven waarin niet de ik vorm, maar de wij vorm centraal staan.
En met wij bedoel ik dus de wereld, en niet alleen de rijke Nederlanders...

da wizard | 09-12-07 | 17:05

@openbaarminiserie 09-12-07 @ 17:02
Ja en een rotte economie.

Agent327 | 09-12-07 | 17:05

@Van Rechts "Al did not make and publicize this movie because he cares; something obvious when you consider his own lifestyle. He did not make this movie to run for president. This movie has grossed over 60 million dollars to date and it hasn’t even made it to cable. Al charges over $100,000 per slide show. But the real money that Al will make is through his new company, Generation Investment Management, a company that seeks to establish the rules and licensing for the new carbon-trading scheme. We have all heard of politicians who lie for money and power; it looks as if Al did not retire after all"

:thumbsup:

bliepje80 | 09-12-07 | 17:05

Vlees eten sucks, that's the final conclusion, en Marianne Thieme onderbouwt dat, ga de film zelf maar zien. Want hij is nog niet eens uit en iedereen weet het al beter. Gek hè dat vegetariërs vrijwel nooit last van hart- en vaatziekten hebben? :D Het is nog gezonder voor jezelf ook. Laat staan de aarde! Wetenschappelijke studies bewijzen het, dus waarom blaten een aantal GeenStijlers dan dat het onzin is? Misschien omdat ze te lui zijn om dat stukje vlees te laten staan?

Stennepen | 09-12-07 | 17:05

* stuurt 3 maisburgers naar Mexico en draait de sudderlapjes nog even om *

fuckje | 09-12-07 | 17:04

Ik dacht dat het eten van worteltjes goed voor de ogen was......? Lezen gaat er echter niet veel op vooruit, geloof ik.

@Lizzard 09-12-07 @ 16:57
Zeg ik dat ik tegen minder dierenleed ben, nee. Dieren gaan mij enorm aan het hart, maar als je mens en dier als gelijkwaardigen ziet, ben je niet goed bij je hoofd.

@Stennepen 09-12-07 @ 16:57
Zie bovenstaande en hoezo, zou ik egoïstisch zijn, omdat ik nu eenmaal niet net zo veel empathie kan opbrengen voor een cavia, als voor een mens?

Herman Flipsen | 09-12-07 | 17:03

Lizzard @16:59
.
Dacht je dat het de Amerikanen echt om de olie gaat dan? Haha, ze hebben zat geld om het gewoon te kopen hoor.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 17:02

@Stennepen 09-12-07 @ 16:57
Misschien kun je Sjoerd van der Wouw vragen of ie Herman Flipsen ergens in een bos op de Veluwe een nekschot kan geven?
Dat zou lekker opruimen, toch? Die egoïstische aardkloot verkloter van een Flipsen zal toch niemand missen.

CoJoNes | 09-12-07 | 17:01

Dit soort tuig heeft eerst jaren boeren lopen bedreigen en treiteren en zit nu vanaf het Haagse Binnenhof betwetertje te spelen.

Als Thieme & Co hun zin krijgen, dan is er binnenkort hongersnood. Simple comme bonjour. Een eerste aanzet hebben we al gezien in Mexico, waar mais werd opgekocht om er bio-ethanol van te maken om auto's te laten rijden.... Zogenaamd voor een beter milieu. Klein detail: mais is het basisvoedsel in Mexico.

En al dat verwijzen naar het milieu is mega-dikke onzin. Wie het niet geloofd, kijk even op deze site naar het huiswerk van een meisje van 15 die alle onzin van Al Gore feilloos fileert......

.... op basis van wetenschappelijke artikelen !

home.earthlink.net/~ponderthemaunderg/...

Van Rechts | 09-12-07 | 17:00

LOL@Stennepen 09-12-07 @ 16:57
Schitterend, die abjecte intolerantie en overtuiging van het eigen gelijk.

CoJoNes | 09-12-07 | 16:59

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:59

Lizzard @16:54
.
Waarom moet ik het nog eens doorlezen, 'kweet precies wat ik geschreven heb en d'r is niets raars aan.

openbaarminiserie | 09-12-07 | 16:57

@ Herman

Mensen zoals jij met je egoïsme verpesten de aardkloot, donder op!

Stennepen | 09-12-07 | 16:57

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:57

Als ze nou ook eens gaan zeuren bij de islamitische slachterijen , want daar gaan binnenkort weer duizenden schaapjes langs het kromzwaard.

Wiebenik? | 09-12-07 | 16:55

zien = ziet

Herman Flipsen | 09-12-07 | 16:55

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:54

@Stennepen 09-12-07 @ 16:51
Naast het hinderlijk spammen van je eigen website, ook nog moeite met lezen?

Waar ga ik inhoudelijk in op die film?
Thieme is mij de moeite niet waard, dat mens is gestoord en wel om het feit dat zij mensen en dieren als gelijkwaardigen zien.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 16:54

Als ik zo naar de foto kijk ziet ze er nogal suvvig uit, komt zeker door geen
vlees te eten.

mal paiter | 09-12-07 | 16:53

@Dirk van de Broek 09-12-07 @ 16:45
En wat kost de productie en het onderhoud?

CoJoNes | 09-12-07 | 16:52

CO2 probleem is helemaal geen probleem. Zelfs al is het een probleem dan nog is het geen probleem want over nog maar een aantal jaartjes is toch alle olie op dus waar hebben we het nou toch over? Stook op die zooi, voila, CO2 uitstoot weg. Ieder voor zich en zo hard mogelijk en efficient mogelijk laatste beetje verstoken om zo een economische voorsprong te nemen, wetenschap aan te zwengelen en alternatieve oplossing te vinden. De yanks hebben toch al uitgerekend dat ze moeiteloos op geothermische energie kunnen overgaan maar tot die tijd moeten ze nog even wat Ahabs in de pan hakken onder het voorwendsel dat het 'om de olie gaat'

openbaarminiserie | 09-12-07 | 16:52

Als jullie nu allemaal stoppen met vlees eten. Dan wordt mijn T-Bone vast goedkoper.
Deal?

BroodenSpelen | 09-12-07 | 16:51

@ Herman

Wel oordelen hè, en niet eens de film gezien? Knap!!!

Stennepen | 09-12-07 | 16:51

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:50

@Dirk van de Broek 09-12-07@ 16:45
Ik denk niet dat iemand zich een hol interesseert voor jouw cijfertjes.

fuckje | 09-12-07 | 16:49

@Stennepen 09-12-07 @ 16:47
Peur op spamhoerrrr.

Herman Flipsen | 09-12-07 | 16:49

er is maar één oplossing volgens mij en dat is een drastische vermindering van het aantal mensen op onze aardkloot.
Wellicht dat MThieme het goede voorbeeld kan geven en zichzelf van kant kan maken?

bliepje80 | 09-12-07 | 16:48

-edit steun de bio industrie spamhoerr -

Stennepen | 09-12-07 | 16:47

@CoJoNes 09-12-07 @ 16:00
Een windmolen bespaart meer dan 1 kiloton CO2 per jaar.

Dirk van de Broek | 09-12-07 | 16:45

Zeven ons gereaukte Thieme graag. Nee hoor, snijdt u 't maar niet. Het is voor m'n varken.

widtvoet... | 09-12-07 | 16:44

Stuur Thieme naar de kannibalen

gerrit5042 | 09-12-07 | 16:41

@fuckje 09-12-07 @ 16:22

Tuulk nie. Dat komt omdat al die Grolschzuipers d'r in pissen.

vanrechtsheeftvoorra | 09-12-07 | 16:29

Een van de conclusies van Thieme was dat als minder mensen vlees eten er meer mensen gevoed zouden kunnen worden.
Laat nu juist de overbevolking plaag no. 1 zijn die de aarde teistert.

de honden blaffen... | 09-12-07 | 16:25

De intensieve mensenteelt zou beter aan banden kunnen worden gelegd. Geen mensenkinderen, geen donordieren, geen SUV's.

Laat Marianne zig fijn in gaan zetten voor een algehele geboortebeperking ipv. de krenten de schuld te geven van de pap...

widtvoet... | 09-12-07 | 16:24

@zeebonk bea 09-12-07 @ 16:20
Ons kostbare water?
Ik heb nog een litertje of 80 op m'n balkon staan, mag je gratis komen afhalen. Dat geneuzel van Prins Junta over water loopt de spuigaten uit.

CoJoNes | 09-12-07 | 16:24

@hoogh 09-12-07 @ 16:14
Het is inderdaad een ontzettend lekker wijf! Of bedoelde je dat niet?

OneandOnly | 09-12-07 | 16:23

@zeebonk bea,
Juist! En door de walrussen krijgen we zure zee.

fuckje | 09-12-07 | 16:22

Gewoon een ongemakkelijke trut

blafgrap | 09-12-07 | 16:22

@blafgrap 09-12-07 @ 16:13
Mijn idee!

fluh | 09-12-07 | 16:21

Hoeveel water wordt er gebruikt voor de produktie van 1kg vlees? Maw hoeveel drinkt een dier totdat het groot is. Welke dieren zijn het grootst en gebruiken dus het meeste van ons kostbare water. Een olifant, een girafe en een neushoorn, om er maar een paar op te noemen. Afknallen, mevr. Thieme! Zo goed?

zeebonk bea | 09-12-07 | 16:20

Ooit word ik een vleesetende SUV-rijder. Nu compenseer ik het gebrek aan SUV nog met extra veel vlees, maar op een dag zal ik tot beide verderfelijke categorieën horen. Zie me gaan, met 180 kilometer per uur op de linkerbaan van de A4, een rauwe paardenbiefstuk tussen mijn tanden en een 'Ik rem niet voor Martin Gaus'-sticker op mijn achterbumper.

fluh | 09-12-07 | 16:19

hoogh 09-12-07 @ 16:14
Noem, jij dat iets positiefs te berde brengen? De enige selecte groep op aarde die het wel goed heeft opzadelen met een voortdurend schuldgevoel? De enige mensen die eigenlijk wel kansen hebben en ze zouden moeten grijpen opzadelen met contraproductief cultuurpessimisme? Van hun minderwaardigheidscomplex mijn minderwaardigheidscomplex maken?

blafgrap | 09-12-07 | 16:19

@ mezelf
moest natuurlijk zijn:
In sommige vooruitlopende culturen is het daarom al verboden om varkensvlees te eten.
(altijd dom, zin halverwege veranderen)

King of controversy | 09-12-07 | 16:17

"Meat the mindfuckers."

Indoktrineren doe je zeau.

widtvoet... | 09-12-07 | 16:16

@koerbagh ® 09-12-07 @ 16:07
Daarom prop ik voor ik ga autorijden altijd een stengel voedermais in de uitlaat. Wel zo schoon.

Vaffanculo | 09-12-07 | 16:16

Doekle kom er maar in. Weer eentje met een eigen film. Hollandwood aan de Noordzee.

vanrechtsheeftvoorra | 09-12-07 | 16:16

mevr Thieme "gaat U maar even krom staan"

Sodommer | 09-12-07 | 16:15

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:14

Fantastische vrouw, die Marianne Thieme. Laat tenminste eens een ander geluid horen dan het gezever over dure benzine voor dure auto's. En denkt daarbij ook nog aan de generaties die na ons, de het-kan-niet-op-generatie, ook nog een beetje plezierig willen leven. Schelden is makkelijk, reaguurders, maar iets positiefs te berde brengen valt niet mee.

hoogh | 09-12-07 | 16:14

Ze hebben uitsluitend een grote bek , vanaf hun kantoor stoel , en willen als er problemen zijn met dieren op de voorgrond treden. zie maar eens op www.hartvannederland.nl/localitem/3059... , daar hebben ze ook weer een hele grote bek.

En ik weet heel goed waar ik over praat , mijn vrouw is de beheerster van het asiel , en heeft nooit iets van hun vernomen . !!!

Maar iets doen voor de dieren ho maar. Uitsluitend aandacht vragen en proberen mensen te lokken voor die troep van de PvdD , over de ruggen van die dieren.

Ze moesten verboden worden dit soort volk dat over de ruggen van arme dieren een party vormd.

boeffies | 09-12-07 | 16:14

Ik hou helemaal niet van vlees, een SUV vindt ik een lelijk ding en iedere maand mijn battarijen weggooien in de veluwe is bepaald een opgave. Maar o wat is het toch heerlijke om die politiek correcte, wereldverbeterende, vingertjes wijzende verongelijkte, linkse zieligheidsgestapo tegen te werken. Alleen daarom al doe ik het al met plezier.

blafgrap | 09-12-07 | 16:13

Ik heb een Marianne Thieme als vriendin gehad, half jaar geen vlees gegeten, en dat met bloedgroep O-pos.
Dat was haast zelfmoord, en dat voor een vrouw, jaja, ik heb er wel van geleerd natuurlijk..;)

defenz. | 09-12-07 | 16:12

@ CoJoNes 15:52
Als je de volgende keer weer een geniaal idee hebt, wil je er dan wel even rekening mee houden dat er 8 (6+2) gristenen zitten. Aan kinderpron op de publieken heb ik geen behoefte.
@ Dirk van den Broek 15:57
In sommige vooruitlopende culturen is het daarom al verboden om bijvoorbeeld geen varkensvlees te eten.

King of controversy | 09-12-07 | 16:12

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:10

OneandOnly 09-12-07 @ 15:29
verThiemering perfect.
Ben nog nooit lid geweest van een actiegroep maar hierin doe ik mee.
Ook nog nooit meegelopen in een protestdemonstratie, maar hiervoor zou je mij voorop zien lopen.
Ik eet al 30 jaar geen vlees, maar als ik Marianne Thieme zie krijg ik de neiging om het eerste het beste dier te vangen, nek om te draaien en rauw op te eten.

Hakkepof | 09-12-07 | 16:07

@Dirk van de Broek 09-12-07 @ 15:57:
Voedermais en gras filteren ook CO² en heul wat sneller dan een bos.

koerbagh ® | 09-12-07 | 16:07

Gaaaaaaaap.
*snippert nog wat sjallotjes over de steak tartare*
@cojones probeer ook eens een flesje Trappist i.p.v. wijn.

DANNY3960 | 09-12-07 | 16:06

Goed zo... kunnen we dan nu af van die achterlijke extra belastingen die wij als auto rijders allemaal door onze strot gedouwd krijgen.
alhoewel.. vegetarier zal ik niet gauw worden. het idee alleen al dat je er dan als giel beelen uit kan gaan zien....

sijtje boes | 09-12-07 | 16:05

@CJN @ 15:57
Bij mij ook, ik keek bij iemand anders...!

Ondertussen ben ik driftig op zoek naar een login voor die elsevier website, en bugmenot.com werkt niet...

Tim | 09-12-07 | 16:03

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 16:03

Misschien zouden we eerst eens wat moeten doen aan armoede en ander menselijk leed. Walgelijk figuur die Thieme.

ChopKid | 09-12-07 | 16:01

@Dirk van de Broek 09-12-07 @ 15:57
Ja maar die windmolens besparen de facto helemaal geen CO2.

CoJoNes | 09-12-07 | 16:00

Ach ja, je moet loeien met de thieme die je hebt. Wil ze best nuiken.

peenindiees | 09-12-07 | 15:59

Paul Cohen 09-12-07 @ 15:56
En gij gelooft dat?

de honden blaffen... | 09-12-07 | 15:59

Als we over de schade door broeikasgassen veroorzaakt door vleesproductie praten, dan praten we niet alleen over CO2, maar vooral over CO2 equivalenten. De uitstoot van methaan en stikstofverbindingen wordt omgerekend door te vergelijken met dezelfde schadelijkheid als CO2 en dat wordt uitgedrukt in CO2 equivalenten. Daarnaast is er de schade veroorzaakt door het kappen van bossen voor aanplant van veevoer.
De hoeveelheid broeikasgassen veroorzaakt door vleesproductie is echt enorm. Om een voorbeeld te geven. Als iedere Nederlander een dag per week geen vlees zou eten, dan zou dat meer broeikasgassen besparen dan bereikt wordt met alle windmolens die we nu in Nederland hebben.

Dirk van de Broek | 09-12-07 | 15:57

@Tim 09-12-07 @ 15:55
Raoul Heertje zit bij ons achter een goede-smaak-filter. Ik zou het dus niet weten.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:57

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 15:57

@ Jelmer 09-12-07 @ 15:25

een koe produceerd net zoveel broeikasgassen als een gemiddelde auto in Europa die 33.000 km per jaar rijd

Paul Cohen | 09-12-07 | 15:56

@CoJoNes @ 15:52
Was dat niet van Raoul Heertje over C. Rice bij de klimaatconferentie? An inconvenient Trut?
*gaat verder met de bbq aansteken*

Tim | 09-12-07 | 15:55

Marianne Thieme eet zelf wél vlees. Kijk maar naar Giel Beelen en Dolf Jansen.

Vaffanculo | 09-12-07 | 15:55

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 15:54

@CoJoNes 09-12-07 @
Krijgen we dan ook de Depla tapes te zien?

Agent327 | 09-12-07 | 15:54

Haha, dat artikel in de Elsevier had ik laatst ook gelezen. Inderdaad, daaruit werd geconcludeerd dat vegetariers slechter met het milieu bezig zijn dan de mensen die elke dag iets van 150 gram vlees eten. Jammer dat het een abbonee-artikel is, anders had ik hem doorgelinkt.

Camiel | 09-12-07 | 15:54

Ik kan erg tegen dit soort Goebbels gedrag
Ik was het oorspronkelijk niet van plan, maar vanavond eten we vleesch
*auto aanzwengelt, naar supermarkt 400 meter verderop rijdt*

Tobi | 09-12-07 | 15:53

Bah, mensen met idealen ik hou er niet van. Laten we lekker met zn allen op zondagmiddag achter onze computer zitten en KUT, BIER en VLEES IS LEKKER roepen. Daar wordt de wereld beter van.

hooiwagen | 09-12-07 | 15:53

Als al die politici filmpjes gaan maken, die dan door de publieke omroep worden uitgezonden, besparen we op jaarbasis al snel een paar miljoen. Ik kan niet wachten op de film van Boris van der Ham: An Inconvenient Fist
Deel 2 zal dan warschijnlijk 'Een incontinente trut' worden.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:52

Elke dag bbq!!

Sturgis | 09-12-07 | 15:51

Tijd voor een tegenbeweging: Eet Meer Vlees! Doekle, kom er maar in ...

J.B. van Heutsz | 09-12-07 | 15:48

Vlees is lekker

Zo jammer! | 09-12-07 | 15:48

@CoJoNes 09-12-07 @ 15:41
Vertel me nu niet dat ik een grapje in het vervolg moet bekleden met smileys en andere ongein. Ik zat nog even door te sudderen op de suggestie van @fuckje, da's alles.
En nee, behalve 'knettergek' danwel 'losgeslagen' kan ik geen naam bedenken voor volgens van waanvoorstellingen. Het probleem is: wat voor de één een waanvoorstelling is, is voor de ander reeel.
Hoe objectief is de waarheid? Blijft een lastige vraag.
Hoe nobel is natuur-extremisme, nog zo iets.

HY78. | 09-12-07 | 15:48

Al Gore heeft zijn 'PowerPoint' presentatie overigens gemaakt (lees: laten maken) met het programma Keynote. Dat is het antwoord van Apple op PowerPoint, ontwikkeld voor Steve Jobs himself en later als commercieel product op de markt gebracht. Al Gore zit overigens on de raad van bestuur van Apple. Thieme gebruikt PowerPoint, laat dat duidelijk zijn.

Gezellig! | 09-12-07 | 15:48

@ alcoholic

Koeien eten het gras op wat anders bij die wereldverbeteraars op het bord komt te liggen.

Sturgis | 09-12-07 | 15:47

En weer een gevaar.
De Volkert-gelieerden willen de macht grijpen..
Te wapen tegen die vegetarische veganistische fundi's.

wopper | 09-12-07 | 15:47

Doe eens linken na dat artiekel van Elsevier waarin netjes uitgelegd staat hoe enorm schadelijk biologisch voer produceren is.

M299 | 09-12-07 | 15:46

Ik geloof niet dat ze vlees in de mond neemt. dus ook geen worst.

Sturgis | 09-12-07 | 15:46

Ik zie de verbinding tussen vlees eten en het milieu nog steeds niet helemaal.. leeuwen op een tofu-dieet zie ik ook niet zo gauw gebeuren..

Alcoholic | 09-12-07 | 15:46

Ik stel een vegetarische pornofilm voor met Thieme in de hoofdrol. 'Pack some Meat' of iets dergelijks als titel. Legio andere titels met een vleesthema zijn te bedenken. Ik denk dat je daarmee veel meer geld binnenhaalt om de wereld mee te redden dan dit, dit blijft toch een beetje preken voor eigen parochie.

Daikan | 09-12-07 | 15:45

Ik vraag me af of zij ook Deplaatjes doet

Agent327 | 09-12-07 | 15:45

J.B. van Heutsz 09-12-07 @ 15:42

Je was me voor.

Pluizig Konijn | 09-12-07 | 15:44

ja. sry niet goed gelezen.

het artikel was zeker interesant trouwens.

Sturgis | 09-12-07 | 15:44

@sturgis @ 15:39
Uit mijn hoofd e.e.a uit het artikel waar je naar verwijst gecapituleerd in mijn post van 15:41

Tim | 09-12-07 | 15:43

-weggejorist-

Lizzard | 09-12-07 | 15:43

Toch zou ik bij haar graag een worst naar binnen duwen.

J.B. van Heutsz | 09-12-07 | 15:42

@fuckje 09-12-07 @ 15:39
Hel ja! Laurier, foelie een gesnipperd uitje en 2 rijpe tomaten en dan vanavond met hutspot.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:42

Mensen kunnen geen gras en voedermais eten en verdragen, daarom eten we indirect de dieren. Bovendien, uit recent onderzoek is gebleken dat één hectare biologisch geteelde voedermais anderhalf keer zoveel CO2 uitstoot dan 'normale' voedermais (vanwege de extra aandacht die eraan besteed moet worden, extra rijden met tractoren etc)
Bovendien krijgen scharrelkippen ongezonde dioxines binnen die in de grond zitten, terwijl kippen die binnenzitten dat niet krijgen. Daarentegen zijn scharrelkippen wel groter, dus meer vlees :-)

Tim | 09-12-07 | 15:41

@HY78
Zachte heelmeesters enzo. Ik dacht laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. Heb jij een betere benaming voor mensen die een waanbeeld als referentiekader beschouwen?

CoJoNes | 09-12-07 | 15:41

jaja sorry ik ben een ouwe lul maar toch

http://www.elsevier.nl/login/login_preview_e.asp?strretpath=http%3A%2F%2Fwww%2Eelsevier%2Enl%2Fmagazine%2Fartikel%2Easp%3Fartnr%3D181456%26zoeken%3Dja

Sturgis | 09-12-07 | 15:39

@CoJoNes,
Je hebt ze toch wel afgeblust met een goede scheut goede rode wijn?

fuckje | 09-12-07 | 15:39

Hoe groter de ogen, hoe smakelijker het vlees.

G-unite | 09-12-07 | 15:38

@CoJoNes 09-12-07 @ 15:32
Oh gelukkig, ik heb een hersenafwijking.
Ik zat me inderdaad na het comment van @fuckje 15:25 al te verheugen op het feit dat Ad Melkert niet meer in de Kamer zit, ik zou niet zitten te wachten op zijn filmpje, denk ik.
Maar u geeft de verklaring voor mijn blijdschap. Dank daarvoor.

HY78. | 09-12-07 | 15:38

Lekker met een hotdog in de zaal gaan zitten dus.

fluh | 09-12-07 | 15:38

@waskuip-admiraal 09-12-07 @ 15:36
Welnee, de ontwikkelingen in de nanotechnologie gaan in een dusdanig tempo, dat we over een jaar of 20 amper nog problemen zoals we die nu kennen zullen hebben.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:38

@CoJoNes 09-12-07 @ 15:36
Zou eigenlijk 2 stoeltjes moeten hebben

Agent327 | 09-12-07 | 15:37

Heb niks tegen betere omstandigheden voor dieren, maar Pvdd is een watermeloen, groen van buiten rood van binnen.

Multikuli | 09-12-07 | 15:37

Steakhoudende argumenten...

Murdockyoufool | 09-12-07 | 15:37

In al mijn eenvoud denk ik gewoon het duurt zolang er olie is.. (nog een jaar of dertig dacht ik) daarna is alles onbetaalbaar. Heb je in no-time een verdomd schone wereld.

waskuip-admiraal | 09-12-07 | 15:36

Ik heb opeens ongelooflijk zin in een lekkere kogelbiefstuk met mosterdsaus.

brmz | 09-12-07 | 15:36

@Agent327 09-12-07 @ 15:34
En dan heb ik het nog niet eens over die enorme reedt van dit uitgedaagde meisje gehad.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:36

Inderdaad Black Angel,Dat vind ik sowieso van veganisten dat ze altijd van die enge bleke smoeltjes hebben. Bah bah.

El_Guapo | 09-12-07 | 15:34

@CoJoNes 09-12-07 @ 15:32
Ach jee, dus eigenlijk is ze zielig. Dubbel gehandicapt.

Agent327 | 09-12-07 | 15:34

*verkruimelt nog een speculaasje boven de runderlapjes die al vanaf half 2 opstaan*

CoJoNes | 09-12-07 | 15:33

MArianne Thieme is een Zevende Dagadventist en daarmee simpelweg zwakzinnig. PUNT. Neem religieuzen niet serieus, ze hebben een dubbele agenda en een hersenafwijking.
Next.

CoJoNes | 09-12-07 | 15:32

Ik ga door dit soort dingen gewoon meer vlees eten. En als ik doorkrijg dat iemand aan tafel vegetariër is, verwen ik mezelf gewoon met een extra lapje vlees.

Vlees is lekker.

SODEP | 09-12-07 | 15:32

Een Dolf Jansen en een Giel Beelen eten geen vlees?

Hahahahaha, een betere reclame kunnen de nederlandse slagers zich niet wensen. Als je van alleen groente eten zo'n kop krijgt....

blackangel | 09-12-07 | 15:31

Ik vind deze film een belediging voor vleeseters. En niet de eerste! Het is al de zoveelste belediging die wij naar ons hoofd geslingerd krijgen. Ik ga dan ook een beweging opstarten tegen de verthiemering.

OneandOnly | 09-12-07 | 15:29

Waar blijven de andere 148 Kamerleden met hun eigen filmpie?

fuckje | 09-12-07 | 15:25

ach, als er voldoende mafkezen in Nederland rondlopen om de dierengekken in de kamer te kiezen dan is, ook dat, democratie.
Net zolang die griezels niet voorschrijven wat er op mijn bordje moet.

Jan Passant | 09-12-07 | 15:25

Als een koe werkelijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde lijkt het niet echt verstandig om te stoppen met het eten van vlees. Zolang een koe leeft produceert hij metaan en zodra hij geslacht is niet meer.

Jelmer | 09-12-07 | 15:25

Ik zie een koe toch liever op mijn bord, dan in de wei.

kutjemuf | 09-12-07 | 15:24

Wat er met het vlees gebeurd voor het op mijn bord komt zal mij een worst wezen. Laat ons toch zelf kiezen...

Sint Smikkel Snikkel | 09-12-07 | 15:24

Gisteren in Nova "de veestapel moet u echt verkleind worden". De PvdD is dus tegen dieren. Een leugen natuurlijk. De Partij is tegen menselijk ingrijpen met dieren. CO2 vervuilend wild is geen probleem, maar als de mens de baas is over een dier, dan is die CO2 vervuiling opeens wel een probleem. Een idiote spin-off van klimaatidiotie, CO2 is niet vervuilend.

prohibitandis | 09-12-07 | 15:24

De oplossing voor Al Gore, MArian Thieme en al die andere wereldvreemde zeikerds: www.vhemt.org/

Vogelbeest | 09-12-07 | 15:22

Partij voor de dieren moet echt verboden worden

Ahiraz | 09-12-07 | 15:21

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl